Söndagsskolklockan -Tamm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söndagsskolklockan -Tamm."

Transkript

1 Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans exp., ö. Majorsg. 5. Tacke, H., Grossh., ö. Narvavägen 22. Söndagsskolvännens exp., st. Kornhamns- Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins torg. 47; a. t Byrå för maskinskrifning och öfver- Sörensen, Axel, & Gjerdrum, Agenturaffär, sättningar (f. d. Knepelins byrå), n. kontor n. Smålandsg ; bost. samma Klara V. Kyrkog. 3B; se annons.sid.35. hus; a. t. 7051, r. t. 7042; kontorstid -s Byrå för maskinskrifning o. öfversätt- 9 r. m.-5 e. m. ningar (f. d. Krrepelins byrå), n. Klara - Jensine, Diakonissa, ö. Surbrunnsg. 10; V. Kyrkog. 3 B; kontorstid 9-5, andra. träffas månd., tisd., torsd. O. fred. 8- tider efter öfverenskommelse; a. t. 10 f. m.: tel. Brunkeb , r. t. 6061; se annons sid A. E., Folkskolel:a, n. Holländareg. 24. '- Takman, Alma, Fröken, Cigarraffär, ö. - P. M., Fysikalisk instrumentmakare, n. Birgerjarlsg. 94; a. t Holländareg. 24. Takpapp, Sveas, Aktiebolaget, kont. Norr. - Hanna, Glas o. porslinsh., s. Hornsg. 46. malmstorg 4; r. t , a. t Carl, Grosshandl., n. Malmskillnadsg.9, lager af tandläkare- utensilier från 1 Talen; 2 'I'halån. Claud. Ash & Sons, London; kontors tid '/29-6; a. t. 8788, r. t. 2084; -' O. J. F., Fastighetsäg., n. Döbelnsg. 15. telegrafadress: Ashdeput. -' Ludvig O. L., Godsäg., n. St. Badstug N. G., Grossh., Blasieholmstorg 11. -' G. F. E., Ingenjör,s. Mariag.17;a.t.3668, - C. E., Handl., n. Mästersamuelsg. 37. r. t Jörgen, Handl., n. Smålandsg. 28. _2 J. E. R., Ingenjör, Kh. Scheeleg Aug., Ingenjör, n. Frejg. 21; te!. Brun- _2 Nanna, Modeaffär, ö. Greftureg. 15; a. t. keb E. F., Löjtn., Blasieholmstorg 11 ". -' Frans Emil, Ängfartygsbefälh., s. Ta- - Nancy, Lärar.a vid Brummerska sko!., ö. vastg...26 A ". Linneg. 7. -, Sophie, Ankefru, n. Kungstensg. 29"; tel. - G, F., Mekaniker, n. Regeringsg, 741 Brunkeb Tekla, Sjuksköterska, n. Holländareg. 24. Tallberg, Axel, Kopparstickare, Lärare i Gra- - A. E. K., Änkefru, n. Kungsg. 13 IV t. h.; vyr- o. Etsningskonst, Norrtullsg. 28. r. t 'l'allgren, Wilh., Bokförerska, n. Öfre Obser- Sörensen-Ringt, H., Skulptör, ö. Tennispavilj. vatorieplan 1": a. t Sören son, J. E., Handl., n. Barnhusg. 10. Tallström, Karl, Grossh., kont. o. lager n. - G. F. J., Symaskinsh., st. St. Nyg. 13; Torsg. 8; bost. Villa»Hemfrid» Stock..bost. st. Munkbron 1 IV. sund. Sörlander, H. M., Aktuarie hos K. General- Tamm, Hugo, Brukspatron, Blasieholmstorg poststyr., n. Kungstensg. 69 III. 11. Sörling, Olof, Artist, s. Volmaryxkullsg. 1". - P. G., Bruksägare, n. Birgerjarlsg. 15; - Erik, Konservator, s. Volmaryxkullsg. 1". r. t Sörman, Th., Agent, n. Västmannag. 4 IV - Anton, Verkst. Direktör i Aktieb. ap. - G. A., Brädgårdsförman, n.regeringsg. 77. timus, inneh. Wäsby verkstäd., B!. - (Söhrman), K. Faktor, n. Observatoris- Stallg. 4. g Oscar, Domänintendent, n. Norrlandsg. - Emmy, Fotograf (Vasa Fotografiatelier), 15 B; a. t. 991, r. t n. Uplandsg Adolf W., Fil. dr, ö. Strandväg Emma, Handelsidk:a, n. Brunnsg, 17; Gust., Friherre, f. d. Öfverståthållare, st. bodar s. g. 68 o. 77. Mynttorget 4- III; r. t J. H., Handlande, firma John Sörman, - Emma, Fru, ö. Fredrikshofsg. 5; r. t n. Regeringsg Hildegard, Fröken, Musiklärarinna, n. - John, Magasin för engelska och franska Norrlandsg. 15 B: a. t. \)91. varor, n. Regeringsg Carl, Hofintendent, ö. Karlaväg. 35. Sörstafors Pappersbruks nederlag (C. Emil Kassaförv. i F. V. O., st. St. Nyg. 41. Heeger), n. G:la Kungsholmsbrog Percy H:sson, Ingenjör, Firma för ar. beten i Italiensk Stuck, ö. Eriksberg; T. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget r. t. 6575, a. t s Metallurgiska Laboratorium för analyser af malmer, n. Kammakareg. hyttprodukter m. m., 6 n.b.; r. t C. A. E., Löjtn., ö. Narvaväg. 4; r. t. SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalend / '

2 ,612 Tamm-Teknisk Tidskrift. Tamm; O. R,',Löjtn. vid Flottan, st. Mynt- Tauvon, A. Fru, Ö. S.keppareg.,6. i Jtorget,,4I):b - Ida, Fröken, ö. Stureg. 28. ;.,- lvilh.;j Fi)rsteJ Polisintendent, l l' in 24 J1Ir.tihi[Gl/l, n. Fredsg. Tavenius, Taverna, se Thavenius. specialitet italienska viner från I~,H. ',~;9'R'evisorr:ö;IF10rag. 14III j r, t. 3049j de. största fi~rnor, ~örsäljn. i parti o.. "L.:"a,',lt. (209.(!71.h'DI '<ilj) minut, Antomo Bellio, Norrmalmstorg ","",l.chrisilian; 0fverstelQjtn., ö. Strandväg. 4; a. t. 4471, r. t :.. 5~;t-"t: '3l?36J 'I'~ "U Taxameterbolag, R.osenbaurns Hyrverks- o. -:- se afven1ieharn:.' ' -t, -o, b TaxameteraktIeb., se Rosenbaums. Tåinmelin, '.'l!h.; Kanirer. nt Valling. 33. Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, '_'1 Bli' FrU';'-Lärarinna i "K.lIMusåJllikonserva- Sotare-, Stadsbuds-, Telegrarn-, se In-, toriet; ö'. Banergfl8~.-."''Li" ~:'dh nehållsregistret. "-- 'lf~,r,,f,'; d. ~~):ttevisorjiii. Kamm'arråttep, Ö. T t.. J~ '-Banerg",8~!. 'r '~:1Li ;ijiho ea ra r: dläk. t t t t Iiklinik h l b ' Djurgårdsteatern, Lejonslätten. T an a. arems l u e s :po I InI,,_~~I.a o,ra,, Dramatiska teatern, n. Kungsträdgärdsg,6. toner, n. Malrnsk111nadsg '46. IOilm l,. Folkteatern, Qstermalmstorg. Tändläkaresällskapet, Svenska, se Svenskä'10,;Klll. Teatern, n. Arsenalsg.7. \, "Tandläkares'äUsk:'c,' d,j I " I l+,)llla teatern, Folke~shus, 'T' 'd' l'kl' 'k'" 'P likl'i 'k','1" Oscars teatern,n. hornet af Kungsg. och Vasag., an p O}, IIll,er~.se ',o l ni,elli' Sveateatern,n, HamngvIb.,iTanto äktiebolagi' kon:b0r'~'sll. Stora.~Nyg: ' ern, Blasieholmsg. 4 A. 32, öppet kl. ~-5j riksfel. 102\l,allm~' n;, sva~~:ebacketorg.,t.",'22!i'6,, sockerbrukl"s., SköldgL '15j Yik'tO'rilitl'lite";,Tivoli å Djurgärden. 'a. "t. 3&18'i till magasinet j.r..nu.,]:7'59\ [r'f1astf5'j1"l",st,eater~, ö. Karlaväg. BO, a t 354.7,,,';,y r Teaterplaner,dbIljettprlser m. m" se Kalender. '0" 'F" ",.j... :'..,af eln. [817h[8BO].. Tappert,.')' :.,c;yerkxna~,~,j'b.,..t,' Tr.ll.d.'gardS I T.' J '~"'lotl~ljdpd5'" g. 2. ",',;',1.',.; ~~~;tri1~'!l,~d?h-!,sltl~j1 k e f ru, o. "E nge lb re k ts Tar~'y~;.!d.1:T:,IJa!.åHIi~å;:!n~Dr.ö~tn:j,l!~g:'1.08~. g. 5,.. Tanffnaronden for Sveriges Jboktryckener: -l is,ix~~fl~!8l;g}!-tw.akm*g 7.. ) U,J -Al-lm.'~'itenskä; bd.k~ry'. cckareföreningens lt., er~~ni'l~p;gm., itiilt rr.1~~!'jj.mta, ~. Vegag. 9. "l. (':~~i?;\,r'ii(:j:ak~bs&,.;,128~:"ii': I '1iegel~rg,;!Ji!1t1g'#'..f.:.. jj~~ri,jlsforrnan v. K. _'i'--ariiior.~n~,ng.~ns "jstockh~lms~elegäti'(j:ti;jis~,,' Teleg;:alv. n.lstriktsfo~:j;li-q,~~t. Telegraf- Vasterlangg.. 7IP';,sekretetare, Gust. rjf{r'ig[~~![gj,,;j;. '[~'J(9:\f~b,H,1':~lTd., ""':'lstafsen,,/n,',;~,wj1),h,.i.,uö;;,dl.:r: "?J,c:".!;~~ll;iY~Wtiij'J)r~J3lfe~~,g~lf,rs.~!<f~' bost. T,ari'l\,s,t-H.;.A'gen-tj''st Hornsg. 4S.L'., '!.l." ~n<ll:>y,!lr~p.fl:jfp.j;c[l'~~,1;,., _ Robert, Kontorsbokh., n. Mästersarnuels!l.egnllr'IIIHugo\1 "flkltjlop,~'~'il~ pr%jlfllg 70- ", 'hi..lg'.'jl9~;b.,i i lo '",. -'",8,O;". II tl1 fu,rl,r;'[";i)?lfl~'jj! 'ilijw'da,,1i:.h 1~' HJJbiir. -:- E. H., Ankefru, n. Mästsamuelsg.rl9 B. ' -.Ann!t,<!~r~l~-\1r'Ji'l,ElJDWgl-l"!YI~:t ) - TarseHys,Tl:'S.,J HandLiOO("Nypro~16 "B...!!.l49fJs,\l:l;rJ[:fl~~?,9UJ: rj)j;lt;pio~,e. I.n,!tl~.'- _ R., Handl., Kh. Handtverka'reg. 34. i l. I " I""~J).~p,~ J,.,,olite~.;!Qli~~J;%lI. [~] - 'TllIub~! q! ~.,' JFrilferr.~; Kl'd: Arki'Varie i ::-IESi'2.IHr~~A~!19-~~'f.:',j-~!~llr~~,l~ l "l'!lj~. l,j,1j:tlksark1vet; ni Vastmannag:1131. I r.-.jl~~e~,~j'~j,!1!llh-el ;! '1'i',:hd}j.G~'fttt.?1g!W --, _ M., Artist, ö. Riddareg )lll.li2! 'H1ots31 wt,rg06,~~~oillll~.ill ~~~!1fmg!,g,. 17..~ A'.~'Frl! f.~rehb-~nder!:öl"v;aq;~a,ha"ag.15~ -.Edv., Hanae!sre~., n. Regenn.~S~'66. _ ~b.ba," 'Froken, o.q,tefn;iagn}g'..}.~ii.;tel: (3l~N~~,.;K;MSPr"i,9,At~~.llg" ',' g ~-,,Österm!';W87.,.t" oi,,' 1 (,j,t" l - A. n.., Kontorsch,eir J}.-~~,'i~Hl,J,l~Z. (it. " '~arw"g-;refve,'t'f:d. \Distrikt8. dh..et,?ö.' Styr \'T ;r;f B.",) J,?~otWrO!!~!!tM"~tefil!'}iEJ:.r, 1l-J:.~~pb~, rnansg: IL;. " ; J ",,-\,jf't!w lf alrrn. tel. D~\'lr~jl'8!1:~1~,r d l.2.''e. 'E\,:~,ref,ve~):!io.ttsfogdepÖfY'6rstelöjtn.~ '1T;Pl~,Q. Yrv.!J.,,,'(j'f3~n~~~J Iii Tfi. i~~s.lg~ - [l,"',k':"slt1ullet,!i' J;,,,r.'~l ;,.""~9ddf ---I verk, o. G!eft~JJeg~jJ\l' I~.,H.,n _ ~jörn,rr~~..rför.sv::j'ärfi';~g'8;ti'dfir,n. Up; ';dl'!'rr,r[~s.,,;;;,vl~~l}.-i1jl4.h Al\"'lpJrg~r~ItW8'..Q;.l. "landsg!"7~:,i:'., t ". h,11''') [. r. t. 36~7'1!";.itH-l..Q~)~.,! ;i('~h '~,E!:Lil.L~~MlIA.n:kegrefv:a, ÖI":!faFllliväg39:i'H~fI]J.ldaVn(lf~" ~fmjiwwpi r.!5~~~~i Tallschelit' 'llruno;,:v:erm.\ In:-;J'akob:&bergsg: ~!~~'C",,~g~Hö"'H:fBWfIJ:i-B!:U. T r19,}oh., -."""'17'j,tel..Brunkeb, d28!42l., f(,;!-".i ~ -:- lar~, fverste~nka, DJ. lio ells VIlla. Tausen, C. Algp"t.'~yrå:direikt(']r)' n.imalm~ - & WI1cke~, Aktl~'rf.1kontor n. ~ryggareg; "if ski11nadsg:"19'bii.il. tel1briiii'kebl/ug8j 6 Aj Vmhand,eltn. Kungsg. 11. Tausönl Joh!'G.;' Byggn'ads.ing.,l Kh...,Handt;.!rl\hu~.~~J(Cllyl.Q:n.i;IJ;.jBi.9)io~\liI,l;~g'i~.i r:f;t~1~~p vei'kareg.: 32I'l\j.tel.B,Kungsh(l 268. j '1'ekiiisk.otidskritt redaktion: o.'l.ei~.edition _' Axel,'Ml1siks'6rgeant,J lä'. J ungfru"g. ls; tel: l!.grwn. J:<litkobsg.219;:4aHt.lI6Q.19.1i\,!l'lJt::I8k~93 9~term. ~5,~~:_ (').~. l.fi(re'd.~t HJJi'Uij-,l;}l.B,lör,r!:l'grrI,.A.:J -

3 Tekniska Fabriken Göta-Templaren. 613 Teknis.ka Fabriken Gö~a, ~. Kvarng. 3 B l Telander- 2 TheIandel" 3 Tellandel' (inneli, Abraham Alemus); r. t. 6874,,,. a. t Tillverkning o. partiför- '-:2 A. f. d. Plåtslag. ö. Karlaväg 10 B säljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska _2 Je~n K. A., e. o. Postexp., n. Rådma~sg. preparater. Kronp~nnstenslösning för 431; tel. Brunkeb an~pannor, tapet~!ister m. m.._2 N. P.~ Skräddare, st. Baggensg Fabriken Idun, s. Gotg. 7; tel. Mana 63. _2 Carolina, Ankefru s. Svartensg 7 - Fabriken Ledol!n (!'-. Carl~son), tillv. Le- -' Fanny, Änkefru, 's. Östgötag '" 29; tel. dolm o.ledohntval,s.brannkyrkag.4a. Maria Fabriken Union, s. Hornsg. 50; a. t _3 J. N., Änkedoktorinna ö. Kommendörsg - Fabriken Röda korset, se Aktieb. Tekn. 38. '. Fabr, Röda Korsets Eftr., s.rornsg.153. _2 Thore Öfveringenjör o Chef för Berg- Fabriken Sippan, inneh. Carl Fr. Swe- sunds Verkstad, s. Be~gsund. de~us, n. Kungstensg, 38; a. t Telegrafstationer: - Fabr~ken St~ Itol,. s. Klevegr. 6.. Hufvudstation: st. Skeppsbron 2. - Fabnken Victoria, n. N:a Smedjeg, 16; Filialstationer: a. t Kungsholmen: Handtverkareg Fabriken Örnen s FJ'ällg 22' a t Non: Norrlandsif 2, Drottningg. 72, Jakob~...' '..,... g. 27, S. Blasteholmsh. 6 & 8 (Grand Ho- - Fabriks-Aktiebol. Linnea, n. ldung. 6; tel), Vasag (Nya Posthuset). r. t a. t Staden: Börshuset. Riksdagshuset(öppeten. - H" ogs k l ' D ttni 95 A K dast under riksdagstiden). O an, n. ro nmgg.. an- Söder: Södermalmstorg4 sliet öppet månd. o. torsd. kl Vaaastaden : Odeng.55.. o. biblioteket månd, o. torsd. kl. 12-2, Ost.ermaln;>:Karlaväg. 23, Storg. 25, (ingång tisd., onsd. o. fred. kl. 6-8 e. m. fl'. ~ref:.).. " Under sommaren endast månd 12-2 Telegramllllamlllngsstallen: - H" k l El kår: Ad T k. H" k' n. 'I'egner'sg.18 ogs o ans. evar. r. e n. ogs. Rh. (Tidningskontoret); Riddarholmshamnen12. - Nederlaget (mneh. Gottfr. Carlsson), s. s. Högbergsg.40, Hornsg. 52, Folkungag Repslagareg. 13; a. t ~t.mynttorget 4 (Sthlms ensk. banks kontor); S f nd t All " df D' C A o. Banerg. 5, Stureg. 6. am u e,.. manna, or.: H... Telegrafstyreisen, st. Skeppsbron 2 Il. Hu~:. Sekr.. Herbold, K. J., adr. -s Förrådsförvaltning, st. Slottsbacken 8 m. - Sk StlromsboMr&,. t l 44 o an, n. as ersamue sg.. -s Revision, st. Slottsbacken 8lII Tekniskt-Juridiska Byrån, n. Fredsg. 18 & Telegrambyrån, Svenska, dess Redak- 20 III; r. t , a. t tionsafdelning, Annonsafdelning och Teknologföreningen, Svenska, n. Jakobsg. 19. Afdelning för Pressurklipp. n. Brunkebergstorg 2. 1 'I'elander, 2 Theiander; 3 Tellandel'. Telenius, C. G., Mekan., Norrtullsg H. K., Mjölk & brödförsäljn., Ö. Rid _2 J. R. V., Apotekare, n. Sigtunag. 10. dareg. 70. _2 A. L., Bildhuggare, n. Rådmansg ; - Frith., Skylt- o. glasmålare, ö. Strandtel. Brunkeb väg. 7 A; bost. Sundbyberg. _2 Harald, Boktryckare (Zetterlund & The- Tell, B., Fru (Cigarr. o. Pappersaffär), ö.; Iander), bost. s. Svartensg. 7; tel. Maria Kommendörsg, B., Handelsidk:a (sko-), st. Svartmang. 8. -' John, Byggnadsingenjör, s. 6stgötag. 29; - Carl J., Maskinist, n. Kungstensg. 531 tel. Maria A. E., Styckjunkare, ö. Kommendörsg. 46. _2 A., Dansös v. K. Teatern, n.ingemarsg.ä!v. - E. Verkmäst, n. St. Badstug ' E., Fru, ö. Strandvägen 19. von Tell, W., Amanuens, ö. Stureg. 36. _2 Elin, Fru, Folkskolel:a, Kh. Scheeleg. 1. Tellander, se.telander. -' Hilma, Fröken, ö. Stureg. 17. Telning, A., Ankefru, ö. Nybrog. 53. _2 Karin, Fröken, ö. Florag. 19. Tempelman, F. W., Bokh., st. Öfre Munk- _3 Svea, Fröken, n. Ragag. 2." bron 7 IV. -' Axel, e. o. Hofr. not., s. Ostgötag. 29; - Georg, Grossh., ö. Narvaväg. 2pv; kont. tel. Maria 668. st. Osterlångg. 34 & 36. _2 F. A., Inspekt., s.bondeg. 71; tel. Maria M., Änkefru, ö. Strandväg. 15.._2 Ch. M., Intendent, s. Högbergsg. 37 A, 2'/2 Temperator, Konserveringsaktiebolaget, kon. tr.; r. t tor n. N:a Smedjeg. 16; r. t. 5869, a. t. _8 B. G., Kassör vid J.&C. G. Bolinders Mek Verkst. Aktieb., ö. Kommendörsg. 38. Tempiaren, tidningen, Byrå o. Exp. n. Bryg- _2 F. G., Maskinist, s. Urvädersgränd 11. gareg. PIl. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 614 Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa-Ternström. Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa. Lok.-] Tengstrand, T:, Änkefru, ö. Engelbrektsg. 6. afd. N:o 74, l:a sönd. i hvarje mån. Tengström, Olof, Polisöfverkonst., n. Smala kl. 9,30 f. m.~ s. Kocksg. 24 '. gr. 3. Templarnes i Göteborg 10 öres Begrafnings- Tengwall, Hjalmar, Kontorselev (Brandförs, kassa, expo S. Hornsg. 961 A. B. Fenix), n. Drottningg. 108 Ill Templarnes i Sverige Sjuk- o. Begrafn.- - C. G., Redaktör af Sv. Dagbladet,n. kassa, expo för Sthlm s. Hornsg. 96 l. Klara S. Kyrkog. 6; tel, Brunkeb Templar-Orden, expoför Stockholm E. Litzen, - Anna, Sånglär:a, Kh. Parkg. 16 III. S. Hornsg ; a. t Tengzelius, John, f. d. Kapten, n. Västman- Templet 325 Linne af 'r. O., månd nag e. m., S. Kocksg. 24o. b.. 'I'enlen, Maria, Modeh., n. Kungsg. 16; bost. Templet 1393 Manhem af T. O., sönd. kl. n. Valling ,30 e. m., s. Kocksg b. Tennisbanan, Ö. Greftureg. 24 A (f. d. Templet 106 Morgonrodnaden af T. O., sönd. Tattersall). 7 e. m., s. Kocksg. 24. Tennisbanan. n. Lästmakareg. 18. Templet 105 Salomo af T. O., månd. 8,30 Tennstopet, Källare, n. St. Vattug. 8. e. m., n. Apelbergsg. 33o. b. Tenow, Ad., Ingenjör, n. Torsg ; r. t. 'I'engberg, H. W., Handl., n. Tuleg ; telegramadr.»tenable». - Clara, Fröken, n. Karlbergsvåg. 57 Ill ; - Elna, f. Ros, Skriftställarinna, Ösby (vid a. t Djursholmsbanan); r. t. Djursh. 109; Tengblad J G. H., Ordonnanskonstapel, S. postadr. Stockh. Brunnsg. 2. Östgötag. 29 l. Chr. L., Statskommissarie O. Byråchef Tengbom, Ivar, Arkitekt, Östermalmsg. 43. istatskont., Ösby (vid Djursholmaba- - Swante,f. d. Kapten, ö. Karlaväg. 29 o b t.. h. nan); r. t. Djursh. 109 (bostaden); Tengborg, Oscar, Bokh., n. Holländareg. 26B (ämbetsrummet). - Rich., Grossh., kont. o. lager af mode- - J., Tullvaktm., s. Svartensg. 28 & 30. O. hvita varor, st. Västerlångg ; Teosofisk Tidskrift för Skandinavien, red. o. bost, S. Brännkyrkag exped. Ö. Engelbrektsg. 7 o b ; r. t Anna, Handelsidk:a, S. Hornsg. 42. Teosofiska Bokförlaget, Ö. Engelbrektsg. 7 o b., - Laura, Ankefru, S. Brännkyrkag kl. 1-3, söckend. (distribueras genom Tengdahl, Math., Fru, Modist, n. Vegag. 15. Nordin & Josephson). - Knut A., Tjänsteman V. Lifförs.bol. De - Centralbyrån (Teos. Samf:sskand. sek- Förenade, n. Dalag I ; r.t tion), Ö. Engelbrektsg. 7, kl. 1-3.' Tengelins, L T., Wågfabrik, inneh. C. M. - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. Sjöström, n. Mästersamuelsg. 57 j se - Samfundet (af U. B.), ö. Linneg. 25 o. b. annons sid. 67. Terberger, Th. A.,..Fabriksidk., Ö. Grefg. 14. Tenger, A., Dek.måI., n. Dalag. 68. Ternberg. A. O., Ankefru,ö. Riddareg Karl, V.l!rkm., Kh. Handtverkareg. 36. Ternborg, B. M., Kontorist, n. Vega!!, A. M., Ankefru, Kh. Handtverkareg. 36. TerneIl, A. W., f. d. Fabr., s. Ansgarieg.'l. Tenggren, Emma, Fröken, n. Vasag. 48Il. - H., Fru, ö. Styrmansg. 3. Tengman, J. A., Lärarinna, S. Folkungag A.. Korrekturläsare, ö. Styrmansg. 3. Tengroth, Knut, Agent, n. Klarabergsg' Alfred, Prakt. läk., n. Karlbergsväg ; Ö. g.; r. t. 5049; repres. för J. Andersen ; r. t , tel. Vasa J:r & Co, Köpenhamn. Ternstedt, Gunhild, Fröken, Banktjänstem., - L., Handelsidk:a, n. Vasag. 1. n. Barnhusg. 12. ' -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. - Sigurd, l:e Stationsskrifv. v. Centralban- Tengroth), n. Drottningg. 45. gården, n. Via Trädgårdsg. 4 Il. - B. M., e. O. Hofrättsnot., Ö. Bansrg. 31 ll ; Ternström & Roos, Agenturaff'år, st. Skeppsr. t bron 30; r. t Tel:adr. Ternos. - Hj. V., Kontorist, n. Karlbergsväg. 61. Ternström, S. E., Direktör f. Sthlms ång- Tengstrand, Ivar, Byrådir. i Riksförsäkr.- fart.-rederiaktieb., Djursholm N:o 3, anst., Ö. Kaptensg. 14. Kv. Saga Norevägen. - Helga, Fru, Kafe, st. Körnhamnstorg 47; - Dicke, Fru, Ö. Stureg. 50 Ill ; a. t a. t. 1295; bost. Ö. Narvaväg. 161v - Axel, Handl, (speceri-), Ö. Valhallavägen - L F., Kamrer, Ö. Narvaväg. 16 1v 39; bost. ö. Nybrog I ö. g. - Erik, Prakt. läkare, Ö. Birgerjarlsg A. E., HandI. (speeeri-), ö. Valhallavägen Mottågning: hvard. 2-3, helgd ; bost. Ö. Braheg. 51 III. '/211; l Juni-14 Sept. endast hvard. - J. Manne, Litteratör, Ö. Valhallaväg. 97; 11-12; r. t. 3986, a. t Till som- - Anna, Privatsjuksköterska,n. Västmannamarbost.: r. t. Saltsjöbaden g. '42; tel. Vasa 768. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Ternström-Theuln. 615 Ternström, E. W., Sjökapten, s. Hornsg. Thams Adressbyrå (Platsanskalfningsbyrå) Inneh. Fröken Hulda Boström, n. Ja- - John, Sjökapten, ö. Styrmansg. 25 III; r. t. kobsbergsg. 29; a. t. 7989; expo tid , P. J., f.d.tullvaktm., st. Österlångg. 11III. - se äfven Tamm. - Carl (firma Ternström & Roos), bost. Kh. 'I'havenius, Annie, Fröken, S. Brännkyrkag. Handtverkareg. 23 A.; r. t B. Terserus, Edv., Grossh., kont. st. Öster- - W., Änkefru, n. Kungsg. 11; tel. Brunkelångg. 41; r. t. i260, a. t Parti- b lager af Fenix margarin o. Helsingb. The Browning Engineering Co, Per Igglund, konstister ; lager af spik och söm; n. Malmskillnadsg. 36. bost. s. Bellmansg. 6 1 ;tel. Maria The Liverpool & London & Globe Ins. Co.; Tersmeden, A.A.,Bankkamrer. n. Helsingeg. 8. Stockholmsagenturen: Axel Frisk, n. - Eva, Fru, Ö. Styrmansg. 45. Regeringsg. 43; r. t. 3808, a. t Ebba, Fröken, n. Rensg. 26 1I ; tel. Brun- The Mutual Life Insurance Company of keb New York. Generalagentur, n. Drott- - Erika, Fröken, Kh. Bergsg. 1. ningg. 55. Se Mutual Life. - C. H., Kammarjunkare, ö. Linneg. 15. The South African Trading Co, se Aktieb. - Carl A., Löjtnant, n. Frejg. 38. Thedin, B. N., Ingenjör, ö. Jungfrug. 45. "- Reinhold, Löjtn., Stocksund; 1'. t. Stock- Theel, E, Ingenjör, n. Sveavägen 88. sund Hj., Professor, n. Kammakareg. 40; tel. - J. Ch., l},nkefriherr:a. ö. Styrmansg. 45. Brunkeb Louise, Ankefru, s. Timmermansg. 29B. Thegerström, Robert, Konstnär, Tallbacken, Tesch, Ingeborg, Fru, n. Drottningg. 63 A. Djursholm. - & Co, Wilhelm, Järn- och maskinalfär, - H. A., Pianolärarinna vid Musikkonserkontor st. Skeppsbron 24. vatoriet, Ö. Karlavägen 42 III. Tesche, Anna, Fröken. Ö. Sibylleg. 55 & C. F., Premiäraktör, ö. Storg. 56. Tesdorpf, John, Afdelningschef hos Lifför- - O. E., Ankefru, n. Holländareg. 29. säkr.-aktieb. Thule, n. Kammakareg. - Rob., se under Aktieb. 12; a, t Thelander, se 'I'elander, - Hilda, Ankefru, n. 'l'egnörslund. 6. 'I'helaus, J., Rak- o. Frisersalong, S. Hög- Tesstor, D., Verkmäst., S. Svartensg. 28 & 30. bergsg. 32 A. Testor, F., Elektromek. Fabrik o. Metallgju - A. M., Ankefru, s. Högbergsg. 27 B. teri, n. Surbrunnsg. 49. Thelenius, G. A., Handl., s. Gotlandsg. 75. Teuchler, Sophie Ankefru, ö. Valhallaväg. Thelin, Arvid, Bokhandl., n. Valhallav v. - Carl A., Räkenskapsförare, S. Timmer- Thalen, se Talen. mansg. 18. Thalin, M. G., Fröken, n. Döbelnsg. 16 A l. Thell, Aug., Fanjunk., Kh, Scheeleg Bertha, Fru, ö. Linneg. 9 & 11. Themptander, Frida, Fru, Östermalmsg. 62 1V ; - Fr., f. d. Handlande, ö. Linneg. 83. r. t J., Postbetj., ö. Artillerig. 38 l Ö. g. - Thekla, Fröken, n. Karlbergsväg. 43 B. Thall, C. W. F.\irvaltare, s. Tanto. - Sven, Hofr. e. O. Not., Östermalmsg. Thallin, A. S., Ankefru, ö. Braheg, ; r. t Tham, Vollrath, Bruksägare, Ö. Birgerjarls- Theodoridis & Co., Import o. export af alla g. 16. sorters svamp, n. Norrlandsg. Hi B; Elisabeth, Friherrinna, ö. Villag. 23; tel. r. t Österm Theorell, Anna, Fröken, Ö. Stureg. 8; r. t. - Elin, Fru, ö. Nybrog. 64 l Carl, Grossh., ö. Riddareg. 70; r. t. 7139, - Julia, Fröken, Ö. Stnreg. 8; r. t tel. Osterm. 1741, sekomm.-bol. Arf- - Hugo G. Th., Ingenjör, Konstruktionswidson, Gahn & Co. byrå för centraluppvärmningar, m. m., - F. Richard V., Löjtn. v. Västm. reg., Kgl. kontor ö. Birgerjarlsg. 14; r. t. 2158, Slottet; r. t a. t. 5282; bost. n. Biblioteksg. 9; - Henrik, Löjtn., Ö. Danderydsg. 10; tel. r. t Osterm, 522. Theorin, Er., Jur. Kand., n. Västmannag Pehr, Tjänsteman i Sv. Telegrambyrån, Theosophia, organ för Universella Broderö. Villag. 23. skapet; exped. n. Barnhusg. io->, kl. - A. V. y., Underlöjtn., ö. Valhall av Anna, Ankefru, ö. ~rtillerig. 3~: I'I'heren, Aug., Handl., n. Västmannag. 44; S. H. F., Ankefru, o. Valhallavag. 61. bod s. g. 41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 616 Thernon-Thorin. Thernon, C. G., Fabr., ö. Sibylleg. 24. Tholin, A., Bokh., n.,rådmansg.30 B.' Thestrup, Emil, Regementsintendent vid - C. J., Fastighetsäg., n. Västmannag.66; Svea trängkår, n, Drottningg. 53. tel. Vasa C., Prakt. läk., ö. Kaptensg. 13j träffas - Ester, Fotograf, ö. Sibylleg f. m. o. 3-4 e. m. - J. A., Fröken, n. Rådmansg. 39 B.. 'I'hide, Gustaf, Vaktm., n. Arsenalsg Claes Emil, Skrädd., n. Drottningg 90; Thiel, Ernest, Bankdir., Dj. Blockhusudden. a. t A., Fru, ö. Florag. 2. 'I'hollandergå, F., Justitieråd, ö.nybrog.451i. - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, - Maria, Ankefru, n. Karlbergsvägen 32 B. ö. Karlaplan se äfven Tholander. - Fanny, Änkefru, n. Mästersamuelsg. 4. Thomander, A. O., Plåtslagare, n. Döbelnsg. 52; Thiesen, J. O., f.d. Privatlärare, s. Badstug. bostad n. Frejg Thomas, J. E., Byggmäst., ö. Grefg. 16. Thilstedt, L, Barnmorska, s. Vollmaryxkulls. - Amalia, Fru, Musiklär.a, -ö, Grefg. 16. g Agnes E., Fröken, anst. i Allm. Lifförs, Thim, Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- bol., ö. Grefg. 16 l. tullsg A. V., Kontorschef, n. Karlbergsv Maria, Postexp., n. Klarabergsg. 35. Thomasson, C. G., Bokh., ö. Linneg Artur,!.. Tjänsteman i Allm. Iifförs.vbol., - L. K. A. F., Folkskolel:a, n. Uplandsg. 70. n. Karlbergsväg. 20, '/2 tr.; a. t Maria, Justitierådinna, n. Kungsträd- Thimgren, G. A., Amanuens i Armeförv., gårdsg. 81I ö. g. s. Badstug Åke, Revissionssekr., Ledamot af Lag- - A. r. W., Apotekare, Kh.!Handtverkareg. beredningen, ö. Riddareg B. - Fredrika, Ankefru, n. Uplandsg Bror, Banktj:man, n. Sigtunag se äfven Tomason. - Fritz,.Ingepjör, n. Sigtunag 'I'homee, Lotten! Fru, Kh. Rålambshof. - Augusta, Öfverstinna, n. Birgerjarlsg. - Ernst, Ingenjör, Kh. Rålambshof. 33 1I ö. g. Thomson, A., Fröken, ö. Banörg se äfven Timgren.. - Marianne, Fröken, Ö. Skeppareg, 43. ThimsforsAktieb.; Generalagenter Söderberg - Filip, Kamrer i Brandförsäkr. A.-B. Vie- & Haak Aktiebolag, s. Brännkyrkag. 7. toria, ö: Bansrg. 17. Thisell, Gustaf, Uiviling. o. verkst, direkt. - H., Kontorist, ö. Banärg. 17. f. Aktiebolaget Svappavaara Malm- - Hanna, Ankefru, Ö. Banärg. 17. fält, Ö. Strandväg. 9; r. t. 7258, a. t. Thomssen, Ludvig, Inkasso- o. affärsbyrå, s Katarina Ö. Kyrkog. 11; a. t Wilhelm, G:son, Ingenjör, Ö. Linneg. 25, - O. L., Litteratör, Ö. Kaptensg. 14 II Ö. g.; r. t (Maj- Okt. adr. Svappa- a. t vaara). Thonander, A., Skrädd., n. Olofsg. 7 B. - Iwan G:son, Kontorschef, n. Fredsg. 22; Thonell, Gustaf, Skräddare, Ö. Linneg. 65; r. t. o. a. t a. t se äfven Tisell. Thor, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringsanstalt, Tholander, Henrik, Fil. dr, f. d. Ingenjör Köpenhamn. Svenska afdelningenshuf. -y;. Järnkontoret, Ö. Karlaväg. 27; tel. vudkontor n. Kungsg, 26; öppet Osterm Thor, H. J., Sjuksköt:a, Ostermalmsg, Ingeborg, Fröken, n. l\1arkvardsg Gustaf Voulethe, Tapetserare, n. Små- - C. F., Ingenjör, n. Tuleg. 21III. landsg. 10 (Passagen); a. t G. A., Litograf, n. Holländareg. 21 BlI. Thorelius, Hilmer, Lärare v. Ad. Fredr. Folk- - &, Nyströms Litografiska anstalt (inneh. skola, n. Tomtebog. 9. Semmy Nyström), n. Klara S. Kyrkog. - se äfven Torelius. 16 ö. g.; a. t ThoreIl, se Torell. - P. W., Optisk instrumentmakare, st. Thorelli, Sven Elof, Verkst. Dir. ibrandf'-bol. Köpmarig. 14, bod s. g. 7. Tor, Ö. Kommendörsg. 28;tel.Osterm Greta, Slöjdlär.a, ö. Karlaväg. 27; tel. Thorån, se 'I'oren. Osterm Thoresen, Harald, Dir., ö. Lilljansplan 5. - A., Vaktm., s. Timmermansg Sofie, Fru, ö. Florag se äfven Thollander. - Olaus, Målare, n. Brunnsg. 5; a. t Tholån, O. A., Ritare, s. Brännkyrkag Thorgren,A.W.,Kamrer,s. Högbergsg.37 AIII. Tholerus, E. Hj., Kapten, ö; Valhalla- Thorin, A. N., Elektriker, Kh. Scheeleg. 16; väg. 61. tel. Kungsh Tholff, C. L., Byggnadsrit., s. Åsög. 17 III. - Hedvig,Fru,Folkskolel:a,Kh.Scheeleg.16.. Brand-och: Ljfförsäkrirlgs~Aktj~b'olaget SVEA: 13 Drottninggatan.,

7 Thorin-Thulin. 617 Thorin, Lotten, Fru, Folkskolel:a, Djursholm. Thorstenson & Co, Grossh. o. mäklarefirma. _ Louise, Fru, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, n. Förmedlar lån o. egendomsaff. Köper Tomtebog. 9; a. t. 2011&. o. säljer aktier o. obligationer. Huf- Thorlin, Arvid, Fabrikör, s. Brännkyrkag. vudagentur för Liffårsäkrings-Aktieb. 76. Nordpolen, kontor ö. Nybrog. 26. Thorlings Eftertr., Bleck- o. plåtslageri, - Gunnar, e. o. Hofrättsnot., ö. Karlaväg. 4. inneh. F. L. Forsberg, Ö. Braheg John, Järnkramh., ö. ~trandväg. 29; bo- _ Alfr., Målare, ö. Kommendörsg. 37; a. t. dar. n. St. Badstug n.drottningg ; verkst. ö. Riddareg H., 1\pkefru, ö. Torstensonsg. 13 1v _ C. G., Speceri- o. viktualiehandel, n. - Ida, Änkefru, ö. Karlaväg. 4 lil Västmannag. 74; Lysolje- o. Bosätt- Thorstensson, Thorsten Nissen, Postexpediningsaff., n. Birkag. 13 O. n. Frejg. 44. tör, n. Bryggateg. 16 n.b.; a. t _ Emil, Speceri-, viktualie- samt lysolje- - se äfven Torstenson. O. bosättningsaff., Kungsholmsg. 36. Thorwall. 1., Inneh. af firman Thorwall & Thorman, Karl, Cigarrhandl., n. Norrlandsg. Co, ö. Humlegårdsg. 7; r. t , a. t. 4; r. t , a. t ; telegr.adr. Thorwall. _ Oskar,f. d. Kapten, n. Rådmansg. 52 IV t.h. Thott, H. A. W., Frih., Löjtn., ö. Riddareg. 78. _ Gunnar, n. Rådmansg T., Underlöjtn., ö. Linneg. 77. Thormarck,.A.,Fröken,ö. Kommendörsg.Lö'". - A. W., Ofverste, ö. Styrmansg.!. _ Laura, Ankefru, s. Klevegränd 5. Thoulin, J., Axel, Förman, s. Hornsg. 18; Thornberg, John, Ingenjör, n. Sergelg. 4. r. t _ Th. W., Tapetser., ö. Grefg. 17. Thour, C. W., Bokhållare, st. Munkbrog. 3. _ H. A., n. Västmannag C. A., Korg- o. Hemslöjdsmagasin, S. _ se äfven Tornberg. Hornsg. 12. Thornblad, A., Målare, Norrtullag. 21 & 23. Thrysin, S. P., f. d. Poliskommiss., s. Vol- _ se äfven Tornblad. maryxkullsg. 15 A. Thorncliff, C. K.} Blixtljusfotograf, Interiör 'I'huden, Hilma, 'I'eckningslärar.a, s. Katarina & Exteriör, n. Hamng. 26 lil; a. t Bang. 20. Thornfeldt, M., Seconddansös v. K. Operan, Thudin, F., Sjukgyml}tlst, Ombud för Riksö. Artillerig. 46 l. fårs.-anstalten, Ostermalmsg. 33 r. Thorngren, Karl, Civiling., Brandinspekt. i Thufvesson, M., Blomsterhandl., S. Götg.16 C; Skandia, Dj. Nedre Manilla. hostad s. h. _ se äfven Torngren. - Thure, Kammarmusiker, n. Drottningg. Thornquist, Ludvig, Bokh., n. Jakobsg.A". 65 I1I ö. g. Thornton, Hilda, Fröken, ö. Karlaväg se äfven Tufvesson. Thors K. O. S., n. Odeng. 35. Thuillard, Louise, Fröken, f. d. Lärarinna, 1 'I'horsberg, Reinh., n. Upsalag. 16; Viktu- n. Teknologg. 5.. aliehandel n. Hötorget, saluhall. 89, 90. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor n. Thorselius, H., Disponent i Aktieb. Nynäs Kungsträdgårdsg. 2 C. Villastad, n. Slöjdg. 7; a. t Thules Generalagentur (Cederin & v. Heland), Thorsen, G. J., Byggmäst., Ö. Skeppareg. 42 III; st. Storkyrkobrinken 13 1, kl. 10-4; a. t r. t. 2999, a. t Hj. Cederin _ D. E., Byggnadsingenjör, Ö. Skeppareg. träffas antingen å hufvudkontoret, n. 43; tel. österm Kungsträdgårdsg. 2 C, eller å General- Thorsin, G., Ingenjör, Ö. Villag. 22. agenturen kl. '/010-'/24. C. v. Heland Thorslund, Emil, 'I'jänstem, i Stoekh. In- träffas säkrast kl. '/22-3 e. m. teckn. Gal'. A.-B., Ö. Karlaväg. 50. Thulen, Pehr, Musikinstr.-mak., n. Mäster- 'I'horssell, se Torssell. samuelsg. 18. Thorson, Thore, Kontorist, s. Folkungag A., Änkefru, n. Västmannag. 29. Thorsson, John, Bokh., (Bergsunds Mek. Thulin, Bernh. N., Ingenjör i aktieb. V. Verkst.), s. Hornsg. 148 B. Löwener, maskinaff., n. Vasag. 14; bost. _ R., Galanteri- o. Leksaksaffärer, n. Hamng. Ö. J ungfrug , Ö. Humlegårdsg. 20 o. n. Uplandsg. - C. G., Italiensk Generalkonsul, Skepps- 5; bost. Ö. Braheg. 35. klarerare, firma Nordström & Thulin, Thorstenson, P. J. A., Byggm.,Norrtullsg. 43. st. Skeppsbron 34; bost. Skeppsbr. 30. _ Emelia, Förest. för Realskolan för flic- - P. G., Italiensk V. Konsul, st. Skeppsbron kor, Ö. Karlaväg. 4; tel. Osterm , 30. mottagn.tid tisd. o. fred C. A., Kaföidkare, n. Frejg. 77. Aug. L., Grossh., firma Thorstenson & - Gabriel, Kammarråd, Juris dokt., Ö. Ny- Co, Ö. Nybrog. 26. brog. 51. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

8 618 Thulin-Tiberg. Thulin, E. L., Manufakturfirma K. L. Lund- Thurdin, Gustaf, Apotekare, n. Malmtorgsg. berg &Co, n. Drottningg u; tel. llrunkeb M., Målare, ö. Jungfrug. 1:d;tel. Österm. - R., Kommendörkapten, Skeppsholmen 8l; r. t. 1848, tel. Brunkeb John, Prokurist, ö. Sibylleg. U. - se äfven "I'urdin. -Ch. (inneh. C. O. Thulin), engroslager Thuresson, E. V., Civiling., ö. Linneg. 42. af ur & bijouterier, n. Uplandsg. 4 (f. Thurin, N. A., Postbetj., n. Tuleg. 41 III d. 2..B). Ö. g., n - Edla, Anke.fru, n. Döbelnsg. 35 n. b, Thiir, Eugenie, Fröken, Ö. Strandväg Hulda C., Ankefru, Konditori, n. Up- Thyberg, John, Detektivkonstapel, s. Västlandsg. 37 n,b,; r. t. & a. t. götag. 24l.. Thun, C. A" f. d. Öfverlärare, n. Karlbergs- Thyselius, Thora, Diakonissa, s. Hornsg. väg. llp. UOn,b,; a. t ' Thunberg.And.A., Bokh., ö. Kommendörsg K, Fröken, Ö. Birgerjarlsg. 6u. - Carl, Hattmak., n. Regeringsg.47; bost.s.h. - P. o Kanslisekr.. Ö.Artillerig D. J., Klädmäklare, n. Birgerjarlsg Erik, Skriftställare, n. Herkulesg. 8III. -Emric, Kontorschef v. AI!!y Carbidfabr, - Knut J., Verkmäst. v. Guldam. A.-B., A. B., ö. Banerg, 21; tel. Osterm s. Svedenborg.sg. 50; a. t t - Carl, Kontrollör i Tullv., s. Hornsg. 53v. - se äfven 'Iyselius. --'- Arvid, Postexp., Kh, Pipersg. 7 lv. Thysell, N. S" Pastorsadj., s. As,ög E. M., Urrnak., n. Dalag. 48, Thåren, C. G., Uppbördsman, n. Rådmansg. Thunborg, E. A., f. d. Bokh., s. Svedenborgsg. 78; a. t A. Thöldte, P., Körsnär, n. Hi;torget.14. Otto Hj. Renhållningsentr., Handl. (ved Thörnberg, E. H., Herr, n. Kungsg. 9III; tel. o. kol), n. Regeringsg. 95 A. Brunkeberg se äfven Tunborg. se äfven Törnberg. Thunå, Anna, Fru, Hand.idk:a (möbler o. Thörnblad, Gust., Konditor, n. Birgerjarlsg. antikvit.), n" G:la Kungsholmsbrog Thunell, se Tunell. -s, G., Konditori, n.' Bir~erjarlsg. 19. Thunfors, C. H., Bokh., n. Apelbergsg. 37 B. Thörnbladh, Ferd., Ingenjör, Kh. Piporsg. Thunholm, T., Bokförare, n. Kammakareg. 29., 30u; tel, Kungsh. U48. - Maria, Fru, Damkonfektion o. Modevaror, - se äfven Törnblad. n. Drottningg. 49; a, t , r. t. Thörne, Alfr., Konstnär, n.' Saltmätareg ; bost. n. Kammakareg. 29; r. t. Thörnell se äfven Törnell Thörner, Adolf Fr., Poliskonst., s. Repsla- '.;c Thunman, Maria, Atelier föt:. Konstslöjd, ö. gareg. 13 u. Artillerig. 48 BU; tel. Osterm se äfven Törner. - Emma J., Fru, Cigarrh., Kh. Handtver- Thörning, C. E., Assistent, Ö. Nybrog. 35. kareg. 14; r. t. 4380, a. t. 7936; bost. Thörnqvist se Törnqvist.,"1' Kh. Bergsg. 37 A u. Thörnström, John, Kontorist, n. Kungstensg, Thunquist, Carl Erik, Grossh., s. Stads- 60lV. gården 20; firma Erik Thunqvist; ex- Thörnvall se Törnvall. port af hudar & skinn; kontor st. Tibbelin, Emma, Fru, Damkonfektion o. :T Skeppsbron 30; a. t. 1124, r. t lampskärmsaffår, n. Regeringsg., 41; Thunqvist, K. A. E., Bokh., s. Timmermansg, bost, s. g III. _ Carl Aug., Tullvaktm., s. Folkungag.107.'T - M. O., Fröken, s. Stadsgården 20. Tibblin, S. W., Bokbind.idkerska, st. Bag- - P. Ch., Sömmerska, s. S:t Paulsg. 6 B. gensg. 16. Thunström, P. Aug., Direktör, n. Uplandsg. - Albert, Tjänstem. i Lifförs.-Aktieb. Nord- 51III; tel Vasa 247. stjernan, Manby, Sundbyberg. lt - E. G. W., Fröken, Telegrafist, n. Dalag. Tibell, Anna, Fröken, n. Regeringsg. 123.,'o 22 n,b.; r. t L. W., f. d. Förrådsbokh., s. Folkungag. - E., Kamrer, n. St. Badstug I. - E. M., Ankefru, n. Dalag. 22 n,b, - A. E., Ingenjör, s.torkel-knutssonsg.25iii. - Elisabeth,.~nkefru, ö. Greftureg. 74 I. - Hilma, Ankefru. ö. Braheg Karolin.l;t, Ankefru, n. Barnhusg. 12. Tiberg, L. A., Godsäg., n. Odeng Isabel, AnkekoJ1..sulinna, ö. Linneg, 48 A..L Amanda, Handelsidk:a, s. Renstjernasg. Thunwall, Anna, Ankefru, n. 'I'egnårsg Thurberg, E. F., Vaktm. (Nationalmuseum), - A. F., Handl., Österm:s saluhall; bost, n. Regeringsg. 29 III. Ö. Humlegårdsg. 10. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan _. """' _

9 Tiberg-Tidningsf6rsäljn.-kontor. 619 Tiberg, J. A., Läderhandl., ö. Greftureg. Tidningen Tempiaren, Byrå o. expo n. Bryg- 24 C; bost. ö. Skeppareg. 25. gareg. 1III. C., Vildthandl. (Lax, Fågel, Hummer o. Tidningsaktiebol. (p. dr. S. C. Fredrik 0'- Ostron m. m.), bostad n. Odeng. 84; son), n. Drottningg. 41. affär n. Slöjdg. 7. Tidningsaktiebol. Idnn, n. Drottningg. 51. Tiblom, Eric, Kontorist, Dj. St. Skuggan. Tidningsaktieb. Sverige, Svenska Dagbladet, Postadress Experimentalfältet n. Klara S. Kyrkog. 6. Tidaholms Bruks Fö.~sä.~jJ.lingsmag~sins Mö- Ti dningsa utom a ter (A.-H. Press- &Kortbel- O. Akdonsförsäljn., n. Beridarebans- Automatens) finnas å följande platser: g. 27; a. t , r. t Norr: Tidander, L. G. T., Ingenjör, Ö. Majorsg. 8. Brunkebergstorg(Hotell Kung Carl). Tidbeck J. H. Metallduksväfveri samt fa- Gustaf Adolfs torg 10. b!k fö t Ilt o d b t.s t Hötel Fenix ri or me a ra ~ar e en, s.: Karduansmakareg.4. (tamburen). Paulsg. 32; bost. s. Timmermansg. 18, Kl. Södra Kyrkog.(hörnetafKarduansmakareg.). se annons å kartong sid. [82 19J. Kl.VästraKyrkog.(»" ). G. R. Herman, F a b n 'k" or, s. s t. P au I sg. Norrmalmstorg(Metropol). Nybroplan (biljettkiosken). 32. Stureplan (NordiskaKompaniet). Tidblad Emil Bankkassör Kh Handtver- UpIandsgatan9. k ' g 23 BI. r t 10'370. VasagatanS (Centralautomaten). are. ":..' Vasagatan A. E., Konsult. Ingenjör; k.ontor n. Kungs- Kungs'holmen: g. 34; bost. Kh. Flemmgg. 17. Agneg.2 (hörnet af Handtverkarcg.). - Otto K., Ingenjör, n. Helsingeg. 7. Aktiebol. CarlsviksGjuterier (portvakten). - F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl ~:;~:~: g. (Hallbergsfabrik). & CO, n. Adolf Fredr. Kyrkog. 6. Flemingg. S (A. B.Separator). Tidblom, E., Handl., n. Rörstrandsg r Tidelius, C. H., Lärare v. Maria folkskola, Handtvcrka;eg. 23 (Kungsholmstorg). S. S:t Paulsg. 33 An.b.; tel. Tanto Tidemanns, I. L., Tobaksfabrik, Kristiania 37 (StockholmsVapenfabrik). & Charlottenberg. Kommissionslager ~~~~~'t~~.~~~el~i: (StIllesfabrik). has Helge Hallberg, n. Karlbergsväg. Kungsholmsg.2S 43 BI. a. t. 428 r. t Pilg. 3. T d l Ad ]f N' d l f t k. k Polhemsg. 32. le em~nn, ~.' e er. a e nis a 15um Scbeeleg. 12 (Piperska muren). nuvaror for Trelleborgs gummifabr, Staden: A. B., kont. st. Skeppsbron 46; a. t Gustaf III:s staty (biljettkiosken). Tiderman Emma Fröken Kh. Bergsg. Hamnroddarekontoret. 24 ' " Kornhamnstorg55.. Räntmästaretrappan (biljettkiosken) - Fredr., Handelsbitr., Ö. Riddareg. 68. Stortorget l... - Augusta, Ankefru,..Ö. Riddareg. 68. Söder: Tiderström Aug. S. Ankefru Ö. Artillerig. Mariahissen (öfre vestibulen). 48 Bli " Mosebacketorg(vid Katarinahissen)...' ;,.... Södra Bac1husinrättningen (vestibulen). Tideströrn, E. & V., Fröknar, Fotografer, o. Tidnings- & Annonskontoret, Ö. Nybrog. 42;. Stureg. 44 H.. inneh. P. E. Berggren; r. t Tldlu~d&E4~' F., Hand:ldk;a, n. Norrlandsg. a. t ' - K. A., Målare, n. Norrlandsg. 2 & 4. Tidningsförsäljnings-och utdelnings- Tidner, Fredrique, Fru, Folkskolel:a, n. Kung- k on t or: ste.nsg.56. Kungsholmen: Handtverkareg.23 C, Handt- A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, n. Kung- verkareg.44 o. 76,Kungsg.50,Kungsbroplan2, stensg. 56. Scheeleg.15. 'I'idni f B kt k k t V 5 Norrmalm: Arsenalag. 1 B, Drottningg. 45, l nmg. o ryc ar ons, expon. asag.. GustafAdolfstorglo,Hamng.So.13,Jakobsg.20, - för Idrott, N y, byrå: kl. 9-3, redak- Kungsg. 14, Kungstensg.56, L:a Vattug. 19A, tionstid kl. 11-1, n. Centralpalatsst t, Norrtullsg. 10,Observatorieg.S,Regeringsg.66, a. t. 7 52, r. t Rödbodtorget4, 'I'egnersg.IS, Vasag för Leveranser t.staten m. m., Bil. till Post- Staden: Köpmanbrinkenl, Munkbron 3, L:a Nyg. 14, St. Nyg. 6 O. 9. O. Inr. tidn., N. Riddarholmshamn. 1. Södermalm: Folkungag. 54,Hornsg. 54, Renför Svensk Snabbskrift, organ för Me- stjernasg. 16, 28 o. 29B, Södermalmstorg7, lins system; utg. kapten O. W. Me- Södermannag.19. lin, adr. Karlsborg. Expedition Aug. Östermalm: Birgerjarlsgatan 19,Uplandsg.76, L db t I{" 11 St kh l Humlegårdsg. 9. Karlaväg.6 O. 3S, Kommen- ID erg, S. opmang., uc O m; dörsg. 15, Riddareg. 11B, Sibylleg. 6, Storg. S, a. t _ Btureg. 2. ;i1brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..-'

10 620 Tidskr. för Kommunala angelägenh.-tivander. Tidskrift för Kommunala Angeläg,enheter,. af arbetsmaskiner o. verktyg m. m. redakt. o. exp., Kh. Garfvareg. 3 u. b,; Ensamförsäljning för: Vagn- och Maa. t. 4307, r. t skinfabriks-aktiebolaget Falun, spe- _ i Militär hälsovård, Hufv.-red. Edholm, E. cialtillverkning af Storvattenrums-, _ för postväsendet, red. o. expo Ö. Val- Vattenrörsångpannor Patent»Garben: hallaväg. 57 m; r. t ,kontor n. Malmskillnadsg. 26; r. t ; _ för Sveriges Landsting, Städer och Hus- telegrafadr.»conduitd. hållningssällskap. Red. ö. Braheg. 5. Tillquist, Ebba, Fröken, ö. Riddareg. 68IV. Tidstedt, Carl, Bokh., n. Sigtunag Fritz, Ingenjör; kontor n. MalmskiIlnads- _ F. O., Polisöfv.vkoastapel, n. Dalag. 32. g. 26; r. t. 6788, best, ö. Riddareg. _ John M., Stationsskrifvare, n. Dalag. 34 Ill. 49; r. t , tel. Osterm Tidström, Ivar, Bokh., st. Drakensgr. 1III. TiIly, E. G., Poliskonst., s. Södermannag. 52. ~ J. E., Köpman, n. Davidbagaresg Timgren, A. J. V., Apotekare, Kh. Handt- Tiedemann se under Tidemann. verkareg. 23 B. Tiger, Frans, Musikdir., n. Drottningg se äfven Thimgren. (Franska skolan); privatunderv. i fiol, Timmermansordens egendom Eriksberg, ö. piano o. sång. Eriksbergsg. 5 & 7, ing. äfven från Tigerhielm, 'I'herese, Fröken, S. Svedenborgsg. 8 A... Birgerjarlsg. Tingberg, Anna, Fröken, Lärarinna, n. Råd- _ Fredrik, f. d. Ofverjägmäst., väg. 35. ö. Strand- - mansg. Hjalmar, 88. Grossh., n. Vasag. 50, kontor Tigerschiöld,H., Kansliråd i Ecklesiastikdep., därstädes; lager af alla sorters in- B1asieholmstorg 11IV; tel. Brunkeb. och utländska träslag, faner m. m.; 12 19, r. t brädgårdar n. Bryggareg. 34 och n. Tigerström, S. E., Telegr.-assist., ö. Jung- G:la Kungsholmsbrog. 43 & 45; a. t. frug , r. t ' Tillander, Selma, Fru, n. Odeng Otto, Ingenjör, Kh. Plemingg. 63; tel. Tillberg, Carolina, Fru, n. Observatorieg.Iö!". Kungsh _ Knut, v. Häradsh., ö. Birgerjarlsg. 261; Tingsten, K. A., t. f. Direktör för Sthlms r. t. 4830, a. t ' Stads Renh.verk, n. Norrbackag, 5. _ Hj., Kamrer, ö. Grefg L. H., Statsråd, Ö. Narvaväg. 20 I. _ Crispin, Prokurist, Ö. Torstensonsg. 11. Tingström, P. A. K., Skrädderitillskärare, s. Till Föräldrar (Stina Quint). Red. o. expo ö. Artillerig. 4; a. t Högbergag. 30. Ludv., Xylograf, n. Uplandsg. 75 III ; tel. Tillgren, Lydia, Folkskolel:a, g. 41. s. Fredmans- Vasa Tinnerholm, F. C., Fröken, Husmoder för _ J. S., Fröken, n. Kammakareg. 43. hemmet för vanföra, Ö. Greftureg. 59. _ Olga, Fröken, Kontorsbitr., ö. Grefg. 4. Tiren, Johan, Ledamot af Konstakademien, _ Carl, Kassör, s. Fredmansg. 4 1 ;tel. Maria, n. Döbelnsg ' Tiseliue, G. A., FIl. dr, o. Linneg. 10. ' _ Josua, l\1.ed.kand., s. Fredmansg. 4 I. - H. A. J.,Fil. dr,chefför Lifförsäkr.aktieb. _ Emma, Ankefru, ö. Grefg. 4. Victorias agenturer, n. Drottningg. 20. Tillman, Karl E., Banvaktmäst., ö. Skeppare- - Augusta, Fru, ö. Nybrog. 24 II g. 42III Ö. g. -- Ida, Fröken, ö. Surbrunnsg. F. Augusta, Fru, kommissionskontor för - A. F., Litteratör, ö. Greftureg.52 m. manliga och kvinnliga tjänstsökande, - D. H., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Narvast. Skomakareg ; r. t. 239, a. t. väg. 30. Tisell, Henrik G., Bitr. Ing. vid K. Patent- _ Algot, Färg- O. kemikaliehandel, n. Klara- verket, ö. Riddareg. 21. bergsg. 60; r. t. 8729, a. t ; - Märta, Fröken, Tjänstem. i Järnvägsbost. n. Holländareg. '13. styr., n. Dalag. 74 BI. _ Carl, Lagerchef, s. Brännkyrkag. 4 A. - M. A. Ch., Tjänsteman vid Järnvägsstyr. _ B. J. D., Med. Iic., n. Lästmakareg. 6. Taxebyrå, Balingsholm, Huddinge. _ C. J., Slottskakelugnsmak., g. 67. n. Drottning- - se äfven Thisell. Titan, Lysapparatfabr., n. Kungsg. 11; a.t. Tillquist, Hugo, Elektroteknisk agenturaffär, bost. ö. Narvavägen 18, r. t ; - A/S m. m., repro af Torvald Nyström, n. kont. n. Malmskillnadsg. 26; a. t. 4388, Fredsg. 28 & 30 m. '. 1'. t ; telegrafadr.»conduit», 'I'its; C. A., Konsul, ö. Artillerig. 5. ~s, Hugo, Maskinagentur, Import o. Export Tivander, Hulda, Folkskolel:a, 8. Hornsg Brand-. och tifförsäkrings-aktiebojaget SV~A. t3 ~rotj:ninggatan.

11 Tivoli-Tommernp. 621 Tivoli, Nya aktiebolaget, K);lngl. Djurgår- Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjänaden. Ordför. Löjtn. G. Ostberg, verk st. rinnor, n. Surbrunnsg. 55. dir. G. A. Svensson. Tjänstebyrån Freja (Fru E. Thernquist), n. Tjeder, Maria, Lärarinna, n. Uplandsg. 54 Regeringsg. 21. f. d. 60; r. t Idun,ö. Storg. 8 1 ö. g.j a. t se äfven Tjäder. Tjänstemannabanken, se Bankinrättningar. Tjenste- se Tjänste-. Tjänstemannasällskapeti Stockholm,n. Hamn- Tjernberg, B. A., Bankdirektör, n. Vasag.du'", gat. 38 II j a. t ; r. t A., Fröken, Ö. Karlaväg. 20. Tjänstemäns Själfhjälpskassa.u.Herkulesg.d: - K., f. d. Konsularagent,.ö. Karlaväg. 20. kl. 11-il; a. t. 9440, r. t F. G., Magasinsarb., s. Asög. 66 B. Tobaksfabriksaktieb. Brinck, Hafström & Ca, Tjerneld & Morssing. Advokatfirma, kontor kontor ~. Götg. 48 B, kl. 9-5 st. Öfre Munkbron 5. Tobaksmagasinet (Stoopendaal & Co), n. Tjerneld, John, v. Auditör, Advokat, n. Läst-. Klarabergsg makareg. 6 III; kontor..o. postadr. Tjern- Tobiason, Anders, Ko~to!.ssknfiv \K. Jamv.- eld & Morssing, st. Ofre Munkbron 5. styr., n. Vanadisväg. 15 ; Jel. Vasa Tjulander, C. J. F., Grosshandlare, ö. Kap- Tobie~~ 49Gustaf Tjänsteman i Lifförsäkr- - Ivar, tensgg' r~ss., 13' h.. o. K t ~p ensg. 13. fi,rma An~t. Trygg, bost. tel. Maria s. Marlag. 16 A; J. F '. Tjulanders Soner, kontor o. lager Todsen, fl. (firma Nickels & Todsen), Bla-.st. L.a Nyg sieholmstorg 9. - NIls,. Grossh.? firma J. F. TJu?anders So- Tolften, C. L., Handelsidk:a, st. L:a Nyg. 29; ner, kontor...o. lager st. L.a Nyg. 29. bodar st. Västerlångg. 53 o. 65. Bost. Sal~sJ.?-St?ranl;'en. & Co, Efterträdare, Vmhandelsfir~a,. Toft, C., l\afeidkare, ö. Strandväg...rI?- _ James, örverste i Frålsningsarmen, 11: Östern~h. af Adolf Hols~; kontor, forsalj- malmag Ö. g, tel. Österrn ningslokal o. lagerkal~.are n. Odeng. 34; Toll, Emma H. Ch., Artist (Målarinna.) n.. bost~d n. Karlbergsväg. 20. Brunkebergstorg 2; a. t T~ul~n, U. A., Smckar~.' n. Uplandsg. 11. TJ~lm, C. J., Angf.-J:>efalh., Kh. Parkg. 8. _ G. A., Generalmajor, nörg, 10. Hofmarskalk, Ö. Ba- TJader & S~nl E. G., Cr~arr- o. tobakshandels: _ P. G. E., Ingenjör, n. Surbrunnsg. 24. firma, hufvadaffär n. Ma~mtorgsg.. 6, _ a. t , r. t j filialer st. Rid- Mathilda, g. 59 I. f. Horn, Grefvinna, ö. Sibylle- darh.~storget ~8, a..t. 2759, o. n. Hamng. ~, horn. af ~~rgerjarlsg.; a. t. ~~ 06. _ Hans, Kammarherre, Ö. Banerg, 41I;a. t. AI!na, Fru, o. Greftureg. 58, tel. _ J. E:son, Kapten vid Svea lifgarde, ö. -s ~~term. ~ Karlaväg. 3pv. Fro):randel, hufvudaffar ~t: St. Nyg. ~, _ Ebba, Fröken, Lärar:a, ö. Banärg. 10. fi~~!l'ln. Oxtorgsg..? B, inneh, af Enc _ K. O., Major, Chef för Art.illeristab., n.,!jader, bost. Duf?as... I Norrlandsg, 13III. - Elisabeth, Gymn-dir., o. Greftureg.58 ; _ Gabriel, Sjökapten, n. Dalag C tgel.höstedrlm'c,?905'e G T"'d & S )..., an. uma.. Ja er on, - Marie Louise, 14 & 16. Änkefru, ö. Artillerig.,... o. Torstensonsg. 3.. 'IJaders, Th., Inackordermgsbyra, Plats- _ HU!i 0 ' Öfverläkare v. Diakonissanstaltens sjukhus bostad n. Smålandsg. 24' hvaranskaffning, Uthyrn~.I?g af Ru:,n,.Yå- dagar kl. 2-'/2 4 e. m. ' nmgar och Sommarnöjen samt försäljn, Tollen, Axel B., Kapphandl., st. Västerlångg. af stads- och landtegend?mar,. n. Brun- 29; bost, ö...styrmansg. 8 III t. h. kebergstorg 12, mottagningstid 10-4; Tollstedt, A. A., Ankefru, Ö. Greftureg. 24 C. a. t. 8440, 4848, 4? 38, r. t o. 'I'ollstån, B.,Fältintendent, s. Folkungag.6D Se annons sid, 58. Tollström, Gust., Direktör, n. Västmannag. 3. Tjäder, Thecla, f. Slöör, Kaptensänka, ö. - John, Uppbördsman (23:dje roten); mot- Greftureg. 39 III.. tagningstid livardagar 2-3 e. m., Kh. - J. E., l:e Postbetj., n. Dalag. 38 II ; tel. Fridhemsg. 20 I; a. t Vasa Tomason, A. B., v. Häradsh., Rådman, - Milly, 1'eckningslärar:a. ö. Greftureg. 39. ö. Narvaväg. 23 III. - C. A., Ankefru, ö. 'l'orstensonsg se äfven 'I'homasson. - Tom. n. Holländareg. 9. Tomrnerup, J. F. J., f. d. Löjtn., n. Obser- - se ä(ven Tjeder. vatorieg. 16; a. t. 4207, r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 622 Tomtlund-Torndahl. Tomtlnnd, ;r. Ph., Bokh.,Kh. Parkg. 2 Il. - Hilma, Ankefrn, Kh. Parkg. 2Il. 1 Toren; 2 Thoren. Tonden. Axel, Grossh., Kontor n. Kungsträd gårdsg. 12; Rikstel. 5958, AUm. tel. _. Th., Arkitekt, ö. Styrjnansg ; bost. n. 'l'egnårsg. 16; allm. o. _1 Karl, Bankdirektör, Ostermalmsg. 48. rikste!. ' -' Aug.a, f. Isaksson, Barnm., ö. Linne- Tondåna Smörhall, n. Hamng. 26; a.t. 5859, g. 39 B. r. t ' Carl, Bokh., st. Mnnkbrog. 3 Il Toowe, Elna, Folkskolel:a, D.Holländareg.14. -' J. G., Byggmäst., n. Kronobergsg.7. Topp & Dabelstein, Grosshandelsfirma, im- -' F. L., Direktör, ö. Linneg. 39 B. port af kaffe, sirap, ris, kolonialvaror, -' A. S., Doktorinna, ö. Storg. '46. sydfrukter och delikatesser; Stadersalt _2 A., Fabrikör, n. Tuleg. 37. i säckar och plomberade bokfat. Spedi- _1 Hildur, Fröken, n. Dalag. 52. tionsaffår Norra Blasieholmsh. 5 C, -' A., f. d. Generalmajor, n. J ohannesg. 20. telegrafadr. Dabelstein; a. t. 6766, -' K. T., Handl. (speceri- o. mejeri-), ö. rikstel Braheg. 26. Tor, Brandförsäkringsbolag, kontorn. Klara- -' H. E., f. d. Husägare, ö. Grefg. 36. bergsg. 23; 9-1 /.4; a. t. 192, r. t ' A., Ingenjör, s. Katarina Bang. 28. Torelius, Maria. Fröken, n. Drottningg. 66 Il -' K. E., Ingenjör, s. Renstjernasg. 4 Il - Gösta S. E., Journalist (SthhysDagblad), ö. Greftureg. 22 D II; tel. Osterm ' C. P., 21. f. d. Järnvägsbokför.,.: ö. Banerg. - P. G., Professor, n. Mästersamuelsg. 33. _. John, Kamrer i Riksb., ö. Braheg se äfven Thorelins. -' J. A., Kapten, Ingeniör v. Patent- och 1 Torell' 2 ThoreIl. reg.istrerin~.sve!.ket,. ö. Braheg. 58., -' Edvm, Kassor, o. Linneg ' wnu Bokhållare, ö. Skeppareg. 25 B. -' Otto Hj., Kontrollör, ö. Linneg ö. g. -' Per A., Cigarrh., n. Odeng. 98; a. t. 4338, _1 C., Poliskonst., s. Folkungag. 83. o. n. Birkag ' A., Tjänsteman, ö. Linneg. 80. _1 K G., Fabrikör (Stolfab.), N orrtulisg se äfven Torren..._1 Anna, Fru, Professorska, ö. Grefg. 43. Torild, L., Kontorist, s. Götg. 1. -' B. G. o. E. A., Fröknar, ö. Karlaväg. 6. Torines SymaskinsafIär o. reparationsverk- -' Joh:s, Handelsres., n. Klara N. Kyrkog. stad, s. St. Glasbruksg. 7; a. t ; tel. Brunkeb Torkels, Alfred, Ha~dl., Djursholm; a. t ' C. A., Handl., manufaktur, garn, väfna- Tornander, O. T.A.,Ankefru,ö. Skeppareg.12. der, tri~å, hvitvaror, sybehör o. dam- Tornberg, Alice, Fr~ken, ö. ~l~väg. 31. konfektion, n. Odeng. 68; a. t F. R. K, Förestand., n. Birgerjarlsg Syatelier o. Lager n. Västmannag. 46; - F. W., Urfabrik och urhandel (etaa. t ; bost. n. Västmannag. 50; blerad 1859), n. Gnst. Adolfs torg 14 tel. Vasa (hörnet af Regeringsg..). -' Carl A., Handl. (garn o. väfnader), ö. -s, E. C. S., Sterbhus.Inneh. af firman F.W. Kommendörsg. 39 m ; bod n. Norrlands- ' Tornberg, Chef för firman F. W. Torng. 1. berg, S. W. Tornberg, ö. Braheg. 56IV -' R., v.häradsh., Villa ThoreII, Djurgården. - E. R., Änkefru, n. Malmskillnadsg. 9. -' A., Kapten, ö. Kommendörsg. 83 A. - se äfven Thornberg. -' Kerstin, Kassör, n. Dalag. 40. Tornblad, Hjalmar, Agentur o. assuransaffär,.1 Richard, Med. kand., ö. Grefg. 43. imp. af Cigarrer, Teer m. m., n. Klara -' J. P., Målare, Kh. Handtverkareg. 80. Vattugränd 1; r. t. 3319, a. t s Hildegard. Porträttmålarinna, Villa Tho- - Hj., Dir., Hotel Continental, n. Vas ag. 22. rell, Djurgården. se äfven Thorriblad. Gustaf, Selmästare, ö. Hofstallet. Tornborg & Lnndberghs Eftertr. (inneh, s K, Skrädd., ö. Skeppareg. 25 A & B. Gustaf Bergman), Maskinagentur, Ma- _2 Th., Skrädd., n. Västmannag, 55; tel. skiner o. Maskinförnödenheter, kontor Vasa st. Skeppsbron 10; r. t. 719; a. t ~2 E., Tandtekniker, s. Volmaryxkullsg -. Tornborg, Hjalmar, Qrossh.,n. Uplandsg. 15 B. 15 II ; r. t _2 Richard, Tjänsteman i Bol. Skandia, - Oscar, Handelsres., ö. Sibylleg. 63. Kungl. Hofstallet. Torndahl, N., f. d. J. Corin, Juvelerareaffär, _1 K. R., Verkställer revisioner o. bokslut, st..,västerlångg. 63; bost. s. g. 56. n. Vas~g Ida, Ankefru, n. Frejg. 1; a. t _2 Matilda, Ankefru, ö. Kommeudörsg. ag II - C. Erik, Il. Surbrunnsg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 'I'omell-c-Tranström. 623 Tornen, A. J., Byggmäst, s. Kapellgr, 6; Torstenson, L..., Kammarskrifvare i Tulla. t 'I'ornårhielm, Amelie, Fröken, ö. Nybrog. verket, Ostermalmsg. Österm B IV; tel. 56 B. - Ebba, Pensionat, n. Kungsg. 18l!; 1'. t Anna M. S. E., Kontorsskr., ö.jungfrug Ludv., Vaktm., Skand. Kredit A.-B., n. - Gustaf, Löjtn., n. Odeng. 40. Gust. Ad. torg 8, bost. st. Storkyrko- - A. S. M., 4nkefru, Kh. Pilg. 2(;. brinken 3IV - Ingeborg, Ankefru, n. Drottningg.108 u. - V., Verkm., n. Birgerjarlsg M., Ankefru, ö. Jungfrug, 32. Torstensson, H. L E., Doktorinna, ö. Flora- Torngren, L. M., Byggmäst., ö. Skeppareg. 13. gatan se äfven Thorngren. - se äfven 'I'horstensson. Torpadie, V. C. P., Grossh., ö. Birgerjarlsg. Torulf, H. G., Löjtn, i K. Väg o. vatten byggn.-kåren, ö. Grefg R., Ofverstelöjn., ö. Sibylleg. 65 I; 1'. t. Tottie, Percy, Direktör. ö. Stureparken 5; kontor n. Kungsträdgårdsg. 22. Tonen, E., t. f. Revisor i Generaltullstyr., - Alida, Fru, ö. Stureg. 62IV ö. Stureparken 4 u. - GnstafVilhelm, v. Häradsh., ö. Stureg.29; - se äfven Toren. tel, Osterm Torselius, H., Godsäg., n. Slöjdg Gustaf, Kapten, Ö. Artillerig. 10 A; a. t. Torsk, S. M., Fröken, n. Kungsträdgårdsg. 20; innehar juvelerarefirman J. E. Torsk, - C. M., Major, Kh. Norr Mälarstrand 34 l; n. V. Trädgårdsg. 15. tel. Kungsh. 88, r. t Torssander, C. G. F., Ingenjör (A.-B. Op- Toutin, Hugo, Notarie, ö. Skeppareg. 51. timus), Kh. Bergsg. 36 n.b, ; tel. Kungsh. - A. Th., Änkefru, ö. Skeppareg Trafikaktiebolaget Gränges berg-oxelösund. n. Rosenbad 2 I. 10rsse T Il ; 2 Thorssell; 3 TorseIl; 4 Thorsell. Trafikaktiebolaget Svea, kontor n. Luntmakareg. 26. Stallar n. Norrbackag. 18& 20. Trahn, Sofia, Fru, Ö. Nybrog. 60. _3 E. G., Byggnadsing., n. 'I'egnersg, 5. af Trampe, J. D. V. C., Grefve, n. Helsingeg. _2 Henriette, född Falkenberg, Fru, Ö. Bra- 19. heg. 41 u. - Detlev C. H., Grefve, Officersvolontär _2 Wivi, Fru, Ö. Grefg. 26 '. v. K. Göta Lifg., n. Torsg. 23 B. _I Mimmi, Fröken (Torssells pensionat), n. - H. F., Grefvinna, n. Torsg. 23 A. Drottningg, 80 A. Trana, S. A. E., Major, Ö. Storg. 48. _2 Erik, Handelsres., Ö. Grefg ; a. t. - K. A., Prakt. läkare, s. Högbergsg. 27 C Mottagn. hvard f. m., 2-3 _I Erik G., Handelsres., n. Upsalag. 8 'V ; e. m., helgd f. m.: under somtel. Vasa 216. maren ändrad mottagningstid; a. t. _2 Anna, Kontorsbitr., st. Skomakareg , r. t _2 Ingeborg, Kontorist, Ö. Biblioteksg. 26 II. Tranberg,..A. J., Handl., n. Dalag. 36. _2 Alma, Lärarinna, n. Roslagsg. 20 '. - F. C., Ankefru, Ö. Grefg. 62. _2 K. E., Läroverksadj., Ö. Valhallaväg. 45A. - O. A., Kh. Polhemsg. 16. _2 Aug. F., Major i K. Fortifikationen, Ö. 'I'rane, F., Hofskomakare (C. A. Carlströms Humlegårdsg. 19l!. sterbhus), n. Brunkebergstorg 22. _2 Berthil, Partiaffär för tobaksvaror samt - P. E., Ingenjör, n. 'I'egnerslunden 4. föl' tobakshandeln behöfliga utensilier, Tranell, H. C., Ankefru, st. Skomakareg. 11. korta varor m. m., n. Tegnersg. a. t. 5789, 1'. t ; Traner, K. G., e. o. Postexped., 76. Ö. Riddareg. -' Astri, Skådespel:a, Ö. Grefmagnig. 10. Transatlantische Feuer- Versicheruugs-Acti- -, Margit, Skådespel.a, Ö. Grefmagnig. 10 n. b.. en-ges. Inbrottsförsäkring, General- -< Amelie.,. Ankefru, s. Kocksg. 26. agentur för Sverige n. Regeringsg. 61, -' Dora, Ankefru, n. Dalag. 40 III ; tel. Vasa kl. 9-6; r. t a. t. 7007, Transportvagn för djur erhålles efter till- _2 Sofia, Ankefru, n. Roslagsg. 20 IV sägelse å polisvaktkontor; afgift inom -' O. Moe-, se Moe-TorsselI. hufvudstaden 4 kr. Torsslow, Harald, Artist, Ö. Karlaväg. 34. Transportvagn för sjuka, se Sjuktransport- - M. :jj)inar, Artist, Ö. Storg. 54. vagnar. - G., Ankefru, n. 'I'egnörsg. 40. Tranström, Hanna, Privat Diakonissa, Hem - S. M., Ankefru, Ö. Storg. 54. för värnlösa små, n. Idung. 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 -624 Trapp-Trägårdh. Trapp, Therese, Fröken, ö. Grefmagnig. 8. af.trolle, Maria, Ä:fru, ö. 'Tyskbagareg.'7 Il. - H. T., Lärarinna, ö. Grefmagnig. 8. Trolle-Bonde, Carl, Grefve, ö. Strandväg. 9j Trasskolans borstbinderi och penselfabrik, s. a. t Bangårdsg. 12; a. t J., f. Baner, Än~.egrefv:a, ö. Stureplan 6. Traugott, Ivan, Grossh. (firma Ludvig Trau- Trolle-Löwen, V., Ankefrih:a, ö. Kommen-. gott), bost. Ö. Torstensonsg. 4. dörsg Ludvig, Grosshandelsfirma.Export af råa- Trolle- Wetterling, H. E. V., Kontorsbitr.. hudar o. skinn samt engroslager af Kh, Flemingg. 8. skodon, läder o. skinnvaror, hattar, - M.V. H. K., Kontorsbitr., Kh. Flemingg.8. mössor o. mösstillbehör, n. Rosenbad Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, 2. Uppgång B. kontor n. Västra Trädgårdsg. 15 B. Oscar, Grosshandl. (firma Ludvig 'I'rau-. Trons Hvila, Tidskrift, s. Borgmästareg. 6. gott), bost. Villa Oscarshall, Djurs- Tropp, C. A., f. d. Fanj., ö. Skeppareg. 45. holm. - Gust, Ad.9lf, Musiker, n. Upsalag Ö. g. - M. M., Han dl., n. Odeng, Emma, Ankefru, Ö. Brahe~. 24. Tredje stadsfogden, expo st. Storkyrkobrink. Troselius, K, Fröken, Lärarinna, n. Råd- 5 r, träffas alla helgfria dagar, utom mansg. 76 II; tel. Vasa 878.,, lörd., kl Allm. tel Eva, Ankefru, n. Rådmansg. 76 II j tel. Treffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., Djurs- Vasa 878. holm, Sveaväg.; a. t. Djursh. 76 r. t. Trosell, A., Hembageri, s. Katarina Bang. 42. Djursh , Trozelli-Kull, J. J. Helge, n. Begeringsg.ää'", Tre Kronor, Försäkringsaktiebolag, Blasie- Truedsson,.Joh~, Hatt- o. '. mössaffär, n. holmsg. 4 BI; a. t. 964,r.t Redo- Observatorleg. 'l, bost. s. h.; tel. Vasa visningsgaranti i st. f. borgen eller deposition. Trulsson, S.' A., Fanj. i Fortifikationens re- Tre Kronor, Qvarnaktiebol., kontor st. Sluss- serv, s. Hornsg. 43 III. plan 63B. Triistedt, O. G., Rentier, Djursholm j a. t. TrelleborgsGummifabr.-A.-B. Nederlagskon- Djursholm 92. tor, A. Tiedemann, st. Skeppsbron 46. Trybom, Filip, Fil. lic., Piskeriinsp. i K. Trennmohr, S. J., Bokh., n. Döbelnsg. 11I. Landtbruksstyr, Ö. Karlavägen 41. Trikinbesiktningslokaler, se Byrå. - H., Grossh. (D. Hald & Co, n. Vasag. 6), 'Trikåfabriken, Nya, Valdemar Nielsen n. bost. n. Uplandsg. 3; a. t Bryggareg. 4; a. t. 7423, r. t Tryckeriaktiebolaget Skandia, n. Tunnelg. Trinks, Carl, Urmak., n. Mästersamuelsg j kontor n. Kungsg, 26. Triumf, Tekn. fabrik, inneh. Gunnar E. Bol- Tryckeribolaget Svea (Boktryckeri), n. Brygling, kont. n. Regeringsg. 43 a. t. gareg. 6; a. t , r. t , r. t 'Tryckningskommittens Förlagsexp., Före- Trobäck, Fredr., Kammarmusiker, Storängen. stånd. J. Byström, n. 'I'egnårsg, Emil H., Musikdirektör, Kh. Scheeleg. 2. Tryg, Lifförsäkringsanstalt, Köpenhamn. - Otto P., Musikdirektör, Dj. Alberget 8 Svenska afdelningens hufvudkontor n. tel. Djurg. 17. ' Kungsg. 26; öppet Troili, Hilda, Förest. för Vasa Kindergarten, Trygg, Svenska LiJf6rsäkringsanstalten, se n. Uplandsg. 18 II (f. d. 24). Svenska Lifförsäkr, anst. - Uno, Ingenjör, Ö. Linneg. 34; r. t.3025, Tryggelin, E. H., Arkitekt rio Birkag. 4 A. a. t Telegrafadr.: Uno. Trygger, Agne s, Fru, n. Odeng M. K. S. A., Majorska, n. Uplandsg Ernst, Professor, Justitieråd, ö. Karlaväg. (f. d. 24). 15 Aj r. t ~ Ejlert, Tjänsteman i Järnv.-styrelsens Trysen,K.A.,Marinintendent, ö. Grefg.48 III. [.:::;; kontrollkontor, n. Uplandsg. 28II (f. d. - Oscar, Tjänstem. i Riksb., s. Högbergsg. 34). 11I t. V. Troilius, Hj., Grossh., ö. Kommendörsg. 26. Träarbetaren, tidskr., n. Folkets hus II. _ C. R. W., v. Häradshöfd., n.drottningg. 21. Trädgården, Illustrerad tidskrift för träd- Trolander, A. C., Bokh., s. Hornsg. 85. gårdsskötsel, redaktion: Experimental- Trolle, Elisabeth, Fru, ö. Villag. 13 BI. fältet. Expedition: Blomgrens Fröhan- _ N., Friherre, ö. Strandväg. 3. del, n.. Oxtorgsg. 14 j riks- o. allm. tel. _ Eric, Excellens, Utrikesminister; Blasie- Trädgårdsbyrån, inneh. Knut Bovin, n. Reholmstorg 8. ~eringsg C. B. T., 'I'apetaerare, Ö. Majorsg. 12. Trädgardsföreningens lok., Rosendal å Djurg. af Trolle, Charlotte, Ankefru, n. Helsingeg. Trägårdh, Axel, Bokh., n. Tuleg. :SO III. 13Iv. - G. L., Handl., s. Helgalunden 4. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Trägårdh-Tunell. 625 Trägårdhs, C., Sterbh., f. d. Landskamre- Tullfiskalen, st.österlångg.49 n b ;r.t rare, ö. Valhallavägen 39. Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron Trägårdh, C., Löjtnant, ö. Storg I o. 40 I; r. t H., Revisor, ö. Skeppareg. 51. Tullbevakningskontrollörerna, Skepps- _ Emil, Stationsinsp., Saltsjöbanan (Stads- bron 40 I; rikst gården): bost. Villa Ekebo, Saltsjö- Uppsyningsmanskontoret, Skeppsbron Nacka; r. t. Järla , '/2 tr.; rik st C. E. M., Typograf, n. Brunnsg. 12. Tullafdelningskontor: Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska,kon- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen; tor ö. Timmermansordens nya hus (vid packh. r. t. 951; tullk. r. t (Roslagstorg). Brädg. Träskängen 2 & 4 Centralbangården, n. Vasag. 22; r. t. (v. Spårvägens Vagnshus). Trönnberg, P., Folkskolelär., Kh. Parkg Centralbangården, Tullafvisiteringslo- _ 1. A. E., Folkskolel:a, Kh. Parkg. 16 III. kalen: r. t Tsappos, Bröderna, se Bröderna. Tullafdelningen, Kh. Handtverkareg. 1; Tuberkulos, Svenska Nationalföreningenmot, n. Norrlandsg. 3, kl Sekr.: Med. r. t Riddarholmshamnen ; r. t. 847 o dr B. Buhre. (packhusafdeln.). Tufvesson, J. G. A., Kontorist, n. Karlbergs- Stadsgårdshamnen; r. t. tullk väg. 49. packh , bevakn J., Tapetser., Möbelaffär, n. Uplandsg. 41. Fiskarhamnen(endastbevakningskont.), _ se äfven Thufvesson. r. t Tull, N. P. (numera..marti,? Nordmann), Se- Värtan (endast bevakningskontor); r. t. gelmakeri, st. Osterlangg Tullberg, Hasse W., Bokförläggare, bost. ö. Tumba pappersbruks kontor, Helgeandshol- Engelbrektsg. 131v;a. t. 7619, r. t men, öppet Ha~.seW., Aktiebol., Boktryckeri ochbok- Tumba Villastads kontor, n. Tegnersg. 2Fj forlag n. Hamng. 36; a. t o. 7097, a. t , r. t Ombesörjer förr. t o säljning och uppmätningar af villa- - Klara, Fröken, Sömmerska, n. Klara N. tomter. Inneh. Kand. G. E., Not. H. Kyrkog. 29 b i n. a. t: E. samt Dir. F. E. Lignell. Tullgren, Alb., AS~lst. vid ~tatens ~ntomol. Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expo n. Anst., Expenmentalfaltet, FIl. kand., Barnhusg. 8 (Svensk Läraretidning). n. Observ.~torieg. 12. Tunborg & Co, Fr. V., n. Hamng, 38 1, - A. F., Bokfor., s. Blecktornsgr. 5 I. Damskrädderi o. lager af nouveautees i - F.GustafO.,Telegrafassist.,n.Döbelnsg siden- och ylleklädningstyger m. m.' a. Tullström, E. A., Lärar:a, s. Tjärhofsg. 4 B. t. 281, r. t ' Tullstyreisen, General-, st. Skeppsbron - se äfven Thunborg. 38; r. t. ~24... Tuneld, John, Ingenjör, Ludwigsbergs Werk- Generaltullduektoren; r. t stads Aktieb:s tekniske o. merkantile Kanslibyråchefen ; r. t chef, ö. Riddareg. 43; r. t. 1220, a. t. Kameralbyråchefen : r. t Kameralbyrån, Förrådsafdeln., st. Järn- Tunelius, M. C. G., Postexp., n.markvardsg. torg. 80; r. t III..., Revisionsl9yråchefen; r. t I,,'Revisionsbyrån,Statistiskaafdeln.;r.t 'I'unell : 2 Thunell. Skeppsmätningsöfverkontrollörens exp., ----~' v.'skeppsbron 4; r. t _I C. A., Bokh. o. Revisor i Riksb., s. Sve- Tullverkets lokalf'örvaltningar: Tullkammaren, Skeppsbron 381; r. t _2 denborgsg. 4 A. J. W., Byggmäst., s. Asög. 28. ; 'Imlluppbördskontoret, Skeppsbron 38 I: r. _I An.~a, Fröken, Ö. Riddareg. 44 & 46 III ;tel. t Osterm, Konfiskations-ochKassörskontoret,Skepps- _I Ulla, Fröken, ö. Braheg. 62 III bron 38 II ö. g.: r. t _2 Carl A., Grossh., s. Tjärhofsg. 25. Nederlagskontoret, 1804:. Skeppsbron 38 I; r. t. -' P., Inspektör, ö. Nybrog. 61. _2 A. F., Sjökapt., s. Högbergsg. 11..Packhusinspektionen, Skeppsbron 38 n.b,; _I C. J., f. d. Vaktm. (Riksbanken), V. Berg- tr; t 6407 'med ankn. till Maskin- O. boda,,(svalgr. 4), Sundbyberg'...btullfria:exp'f.noera.tullpaviljongen r. _I Hilda, Ankefru, ö. Braheg. 62 1V. ':.: ;:t :..'...." _2 C. A., S. Tjärhofsg.25..Bralld!'ilGchnLiff"öcsäkrings:tAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 626 Tuner-Täckfabi-iken. Tune~, Robert,Verkmäst.,n. Västmannag Tygmästarens exp., Artillerigården; ö. Rid- Turdm, Ester, Kontorsskrifv., Kh. Hjärneg. dareg. 13; söckend, kl. 9-3; r. t Tygverkstäderna, Artillerigården, 'ö. Rid- '- E., f. d. Tjänstem. i Riks b., Kh.Hjärneg. dareg. 13; r. t 'I'ynell, Märtha, Fröken, Målarinna, s.bell- - Erik, Tjänstem. iförsäkrings A.-B. Hansa, mansg. 8. ~h. Hjärneg N. O. F., Kammarskr., Spånga. - s; afven Thurdiu... Typochroma, Fabriken, Tryckfärgsfabr., s. Turen, E., Joh., Kronolansman, n. Kungsg. Bondeg. 8; a. t. 3682, r. t ; a. t T ff" b d t S k. E' diti 'I'uristföreningen, Svenska, n. Norrlandsg. ypogra or un e s, yens a,_...xpe l ion 2 & 4 II; se Svenska 'I'aristföreningen. och Platsanskaffnmgsbyra for typogra- TuristtrafikfOrbundets styrelse, adr. Kungl. fiska a~betare, n. Jakobsg: 22 A I; a. t. Järnvägsstyrelsen. Sekreterare: Registra- 6247, r. t tor R. F. Petre. Typografiska Föreningens Expedition, n. Tvengström C. M. Fastighetsägare ö. Stu- Jakobsg 22 A I; a. t , öppen, reg. 17; tel. Osterm ' Bibliotek: månd. o. torsd. kl. - V.,. Fastighetsäg., ö. Greftureg. 74; tel e. m. Sångkör o. musikbiblio- Österm tek: fred e. m. Orkester: onsd. - Carolina, Änkefru, ö. Grefg e. m. Tvättinrättningar: Tyselius, P. V., Bokh., n. Jakobsbergsg.Tä, A. J. Hellerströms, ö. Nybrog. 55;a. t tel. Bruukeb, Aktiebolaget Inedals Tvättinrättning & - Ida, Fru, Juvelerare, n. Regeringsg 18 Färgeri,Inedal, Hag-alund; Dir. And. Fr. a. t. 7303; bost, n. Jakobsbergsg: 19: Hjertstedt; a. t. 6219, r. t Om- - Per, Vinhandl., n. Jakobsbergag. 19; tel.: besörjer linnetvätt, ylletvätt, mangling Brunkeb och strykning; kemisk tvätt och fläck- - & Co, Vin- & Spirituosahandel (inneh. uttagning, segel- o. markistvätt. skön- Per Tyselius o. Es. Tegner J:or), ö. färgning o.blekning: för småtvätt finnas Storg. 16; a. t. 4600, r. t.443. ' agenter i alla stadsdelar. Större tvätt. - se äfven Thyselius. partier hämtas och återlämnas direkt Tysell, J. Harald, Agentur för Hugo Bruhos kunderna. Butik, n. Lutternsg. 3, sewitz, Göteborg, n. Klara N. Kyrkog. nära Stureplan. 15 I. Kont. n. G:la Kungsholmsbrog. Byggnadsaktieb. Manhems. S. Hornsg. 36 II ; r. t. 9240, II. t ; a. t , r. t Tyska Generalkonsulatet,n.St.Badstug.36A; Meijers, Kh. Norr Mälarstrand, nedanför öppet 10-2; a. t. 4746, r. t Karel. Inst. Inneh-s bost. Ö. Stureg, Lifförsäkringsaktieb, i Liibeck. General- Södermalms, s. Badstug. 4. Hämtning agentur: Chr. Steffens, kontor n. Reoch återsändning inom alla stadsdelar; geringsg. 21. riks- o. allm, tel. Sällskapet, adr, Ernst Carl Bäcker; n. Östermalms tvättanstalt, Ö. Engelbrekts- _ Regeringsg. 12 II Styrelse se [2529J. g. 20; a. t Alderdomshemmet, s. Hornsg. 108IT Ty boni,iiolga,' Fröken, n. Västmannag. 30 III.»Tysta Marie», Kafe, n. Regeringsg. 24. Tydan, Ingrid, Fröken, ö. Riddareg. 12 1V Tysta skolan, Norrtullsg. 51. ' - Adolf, Kapten vid K. Flottan, Ö. Skep- Tystberg, G. M. E., Fröken, n. Valling"29. pareg. 60 IT ; tel. Österm '- Hugo, Grossh., bost, Q. kontor-n, Vallin- - C. A., Löjtnant, Ö. Sibylleg. 40. g M. H., Sjökapten, n. Drottningg. 106; a. t. Tågtidtabellens Red., Svenska Järnvägsför eningen, n. Rosenbad 2 Iv; r. t. 7039, - S. E., Underlöjtn., Ö. Sibylleg. 41. a. t. 855l. -s, Herm.,Eftr., Vinhand:firma, st. Skepps- Tåhlin, Hugo, Firma, Fotograflateäer, n. bron.22. Drottningg Anna, An}l:efru, S. Brännkyrkag. 4 A. - Anton, Kammarskrifv., Ö. Narvaväg. 20 III - Thårese, Ankef~u, n. Odeng. 47 II t. V. Ö. g. Ö. g. - Aug. Eugene, Öfverstelöjtn., ö. Sibylleg. --;:'G. E., Smed, n. Smal.~ gränd 13 B. 41. Tåhlner, A., Angsl:bef.. o. Jungfrug. 25. Tygförrådet, Artillerigården,ö. Riddareg. 13; Tångring, Clara, Sjuksköt.a, ö. Linnea, 4. tygkontoret öppet söckend. 9-3; r. t. Täckfabriken CA. B.. Göteborgs Vaddfabr. " 1822; utbetaln. helgfria torsd filial), specialite vadderade sticktäcken,. å kassakontoret; r. t Kungsbroplan 1; a. to 8001, r. t: Brand- och Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SV~. 13 Drottninggatan.

17 Täekholri\.~TömqTiilt. 62' Täekholm, C. W., Guldsmed, n. Observa- Törnblom, Anders, Undering. v. Statens torieg. 17. järnv., s. Mosebacketorg 6 I. Täcklind, Magnus, Ingenjör, Södertörns -~Axet O., Vaktm., n. Holländareg. villastad; a. t. Södertörn J., Ankefru, n. Observatorieg II. Täckman, A. F., Styrman, s. Repslagareg. 5B. - C. Axel, n. Valling A. E., Trädgårdsmästare, s. Repslagareg. Törnbom, 1., Fru, n. Rensg. 21III Ö. g. t. v' 5 B. Törnebladh, C. G. H., Hofr.not.j ö.banerg. 2m. Täge, F. K. A., e. o. Kammarskrifv., s. Horns- - C. O., v. Häradshöfd., : n. Kammakareg. g M. C., Ankefru, s. Hornsg , Landskamrerare, n. Döbelnsg. 7. Tägtmeijer, Frans August, Skeppsklarerare, - R., f. d. Lektor, Bankofullmäktig, ö.\tordelägare i firman Emil R. Boman j stensonsg. 12. kontor st. Skeppsbron 30j bost. Villa - Sixten, e. o. Postexpeditör. Norrtullsg.»Miehorn», Ringvägen, Saltsjöbaden; 22 I j a. t r. t. Saltsjöbaden 46. Törnebohm, A. E., Professor, n. S:t Eriks- Tägtström, E. G., e. o. Rofrättsnotarie, Not. plan 2. i K. Medicinalstyr., ö. Danderydsg. 10. Törnell, Ernst, Amanuens, t. f. Protokoll. - C. I. A., Kammarskrifv. i Uppbörds- sekr., n. Dalag. 50. verket, ö. Villag. 18 & Olof, Auditör, v. Häradshöfding, Kh Tärnström, Sofie, Majorsänka, n. Uplandsg. Flemingg. 51 A; r. t II l, - Hulda, Fru, s. Bellmansg. 22 B. Törling, S., f. d. Litteratör, s. Svedenborgsg. - J. P., Grosshandl. Kontorschef hos W. 85, 6'/2 tro Törnberg, K. H., Banktjänstem., n. Odeng, HelIgren & a. t Co, s. Svedenborgsg. 10; ; a.. t Ivar, Handelsres., s. Götg. 48 B. - A. F. L., Direktör för Lifförs.A.-B. Stan- - (Thörnell}, O. G., Löjtnant, n. Karldard, n. Döbelnsg. 69 III j a. t bergsväg. 301 Carl E., A.-B.; Direktör i Sveriges n. Uplandsg. 2911'; Urmakare tel. Vasa Törnequist, 48. E. C. E., Husäg:a, ö. Riddareg John, Journalist, n. Vasag A., Fröken, n. Odeng. 54 B III. Törner, A., Agent (Malmö gamla Tvålfabr. - Lina, Fröken, Förestånd:a för Katarina nederlag): kontor n. Mästersamuels- Barnavärn, s. Åsög. 145j tel. Ersta 110. g. 40; bost. n. Sigtunag Erika,.f3kådespelerska, ö. Nybrog O. E., Bokbindare, s. Mariag C. C., Ankefru, n. Odeng j a. t A. G., Byggmäst., n. Roslagsg se äfven Thörnberg. - M. R., Musikserg., n. Frejg. 6. Törnblad, J. H., Handl., s.klevegr Jean, Pyroteknisk ing.,. kont. Labora- - se äfven Thörnblad. torium, Lidingön: r. t. Lidingö 3, Törnblom, Ragnar, Amanuens, st. Väster- postadress Stockholm 5.. långg '. - se äfven Thörner. - Aug., Bokbindare, firma A. F. Fryk- Törngren, G. M., Löjtn., n. S:t Eriksplan blads efterträdare, st. Skärgårdsg. 8 C; 2; r. t verkstad st. Svartmang. 25j tel. Stork. - Conrad A., Prakt. läk. ö. Skeppareg. b ' L. M., Professor, Förest. för Gymnastiska - Axel, Bokh., ö. Linneg. 39 A II. Centralinstitutet; mottagningstid kl. - E., Cigarraffär, n. Dalag f. m., n. Hamng E. A., Förrådsförvalt., Dj. Beckholmen - T. W.. ~eservauditör, n. Hamng ; tel. till förrådet r. t K. W., Ankefru, K. V., Hofr, e. o. not., prakt. jur., ledamotl ö. Artillerig. 24. _ af Sveriges Advokatsamfund. Kontor 1 Törnqvist; 2 Törnquist; 3 'I'örnkvist: o. bost. ö. Greftureg. 7; a. t , r. t. 6584; personlig mottagning kl 'I'hörnqvist: Thörnquist. f. m. och '/24- ' /25 e. m. _, Hjalmar, firma Lindståhl & Törnqvist, - J. G., Kassadirektör. n. Drottningg. 73 Arkitekter o. Byggmästare; kontor o. CHI. bost. ö. Artillerig. 3 (hörnet af Storg.); - Carl J., Kontrollör i Tullv., s. Åsög. r. t. 183, a. t III ; tel. Maria _, Wilhelmina, Au bonheur des dames, n. - R. L., Kont. skrifv., st. Västerlångg. 75. Drottningg. 60; bost. n. 'I'egnersg, G. A., Maskinist, Kungsholmsg. 29" ö. g, _, B., f. Pettersson, Barnmorska, Kh. Fle- - Carl, Tullvaktm., s. Högbergsg. 56 B III. mingg. 46. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~dres8kalf!ndern

18 ~g. 'rörnqvist::-at trgglas. '/210-1 /25, pers. mottagn. ::1:0-41, l1'örnqvist; 2 'I'örnquist] 3.:rörn~vist; 3-4' a. t. 2397, r. t ThörnqvIstj 5 Thornqmst..Udden berg, Hjalmar. Advokat, e. o. Ho!.r.Iiot.,. kontor st. St. Nyg. 1; bost, Grondals _I Ko E., Bokh., s. Katarina Bang. 28. villastad. ~I O. F., Bokh., s. Sot. Paulsg. 26 I!._ E., Bankir o. FondmäkL, ö. Skeppareg. _2 K. D., Brefbärare, s. Bon~~g ; r. t _2 A. H., Fastighetsäg., s. Tjärhofsg. 18._ Signe Fil. kand. ö. Tyskbagareg. 61II j _2 C. F. E., Fastighetsäg., ö. Riddareg. 9 r. t ' " Al; a. t ' _ S. U. Fröken, Telegrafist,ö. Nybrog. 53. _1 Ester, F:ö.ken, Gymnastikdir., Stengar- _ Aug.,' Konsul, ö. Nybrog. 53; kontor st. den, LIlJeholmen.. Köpmanbrinken 10. _8 Jacob, Handl., n. Luntmakareg. 24. _ Anna Lärarinna, Ö. Tyskbagareg. _2 A., Hofrättsråd, ö. Stureg. 12. r. t III; _1 H., Ingenjör, s. Svartensg. 5. _ Fredrika Änkefru, ö. Stureg. 32. _5 Signe, Kontorist, n. VaUmg. 8. Uddgren C.' G., Direktör, Kh. Handtverka- _8 Carl, Poliskonst,.?' Greftur~~. 27. reg~ 44; tel. Kungsh _1 A., Professorska, o. Strandväg. 43 n. b. --' Gerda, Doktor, s. Högbergsg. 31Ij mott. t. v.: a. t. 1f2?8." _2 C. J., f. d. Pmvinsialläkare, " I!? Grefg 29. tid. hvard. 8-10, 1/ 2 10; a. t , helgd. '/29- _2 P. A., f. d. Sjökapten, ö,. Sibylleg. 39. _ F. M., f. d. Vaktmäst. (Stockholms stads -' K. J., Skomakare, ~. Frejg. 40:.. sparbank), s. Högbergsg.'31 ~I:. ~2 Georg, Gottfr., Skadespelare, o. Ridda- Uddman G. A., Modist, n.. Drottningg, 35. reg. 9 AIIl;tel. Österm. 30 2~. Uddnäs Kemiska Fabrik. Postadr, Stäket. _8 Gunnar, 'l'jänstem. i Nordstjernan, n. Telegrafadr.»Svaluddn, Stockholm; Dalag, 62I!; tel. Vasa riks- o. allm, tel. -' Karl A., Underoff., Långholmen. Fän- Uddqvist, A. O., Vaktmäst., Kh, Bergsg. 28. gelset,. Uddwall, E. J:, Fru, ö. Nybrog. 44. _5 Alfva, Ankefru, n. VaUmg..8." Udsn, J. T., Egendomsaffär, st.. Storkyrko- _2 Anna Sofia, Ankefru, Fastlghetsäg.a, s. brink. 8I!. 'fjärhofsg _ se äfven Udden.. Georg, ö. Birg~rJarls.~. Uggla A. L., Byrådirektör, 28. _2 'I'örnsten, A., Fröken, 12. e o. Humlegårdag. 24 I _ E. 'C., Direktör, Ö. ö. SibyUeg. Karlaväg. 30., - Fanny, Poste~ped.,,, Kungsholmag.. ~6. _ Evaid, Frih.,,f. d. Kapten, ö. Stureplan 4. 'I'ömstrand, Antiid, Lärarinna, Kh. Hjärneg. _ Hilda, Fru, Ostermalmsg. 20. ". 10rv.. _ Anna Föreståndar:a for Lyceum for flic- TörnvaU, L. P., BY1~gm.,s. Ansganeg. l; ko~. Skolans exp.-rum n. Brunke- Törnwall, Hulda, Ankefru, n. Malmskil l- bergsg. 9; a. t. 4484; bost. n. Västnadsg. 48 BI!. " e c.. mannag. 15; tel. Vasa 'I'ömå, C. F., Vaktrn., n. Kungstradgardsg.~: _ Gustaf, Handelsres., ö.. Brah~g. 7 A. Törsleff, W. S., Grossh., ~i Barnhusg. 20, _ A. W., Kamrer, n. Observatorleg. 14 I. kont. n. Rosenbad 2. _ Ida, Lärar:a vid Brummerska skol., Östermalmag Carl Gustafsson, Löjtn. v. Svea lifgarde, u. Ö. Storg. 38; r. t _ Erik Alb:son, Löjtn., ö..sibyueg. 67 j r. t. Uby, Carl Jacob, Litteratör (Ubys teater- o. 3756, a. t musikagentur); ö. Banärg G~staf G:so?. Löjtn. v. Svea Art. reg., Uddan, Ingeborg, Fröken, Ö. Greftureg. 72; o. Stra,ndvag~n 57; a. t. ~ tel Österm Alb., MaJor, VIlla Sana, DJurs~olm. " _ G' ta' Fru ö Skeppareg. 64 r. t s Sjukhem (Inneh. Fru Anna Ehrnst), o. le,,. ",. V'U 22 - Selma, Änkefru, ö. Greftureg. 72; tel. l ag... 'k f' "A till. 38 Österm Joseflne, An e m, o. r I eng..'. _ se äfven Udan.. -"- C. A., f. d. Ofverstelöjtnant, ö. Engel- Udden bergs, Ernst, Advokatbyrå, Inneh. brekts!],. 43,B. " Julius Karsten, n. Brunkebergstorg 14. af Ugglas, F.] Fnh., o. Ske~pareg.: 10. Uddenberg &; Hnltman, Advokatfir~a, - Gösta, Fnh., Kommendörkapten.v, K. Inneh. e. o. Hofrättsnotarierna HJal- Flo.ttan, Blasle~olmsg. ~ B. mar Uddenberg o. Joh. Ad. Hultman - Ludvig G. L, Fnh.,. Kabmettskammar- Kontor st. St. Nyg. 1I; kontorstid herre, Ö. Grefmagmg. 4; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer