Söndagsskolklockan -Tamm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söndagsskolklockan -Tamm."

Transkript

1 Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans exp., ö. Majorsg. 5. Tacke, H., Grossh., ö. Narvavägen 22. Söndagsskolvännens exp., st. Kornhamns- Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins torg. 47; a. t Byrå för maskinskrifning och öfver- Sörensen, Axel, & Gjerdrum, Agenturaffär, sättningar (f. d. Knepelins byrå), n. kontor n. Smålandsg ; bost. samma Klara V. Kyrkog. 3B; se annons.sid.35. hus; a. t. 7051, r. t. 7042; kontorstid -s Byrå för maskinskrifning o. öfversätt- 9 r. m.-5 e. m. ningar (f. d. Krrepelins byrå), n. Klara - Jensine, Diakonissa, ö. Surbrunnsg. 10; V. Kyrkog. 3 B; kontorstid 9-5, andra. träffas månd., tisd., torsd. O. fred. 8- tider efter öfverenskommelse; a. t. 10 f. m.: tel. Brunkeb , r. t. 6061; se annons sid A. E., Folkskolel:a, n. Holländareg. 24. '- Takman, Alma, Fröken, Cigarraffär, ö. - P. M., Fysikalisk instrumentmakare, n. Birgerjarlsg. 94; a. t Holländareg. 24. Takpapp, Sveas, Aktiebolaget, kont. Norr. - Hanna, Glas o. porslinsh., s. Hornsg. 46. malmstorg 4; r. t , a. t Carl, Grosshandl., n. Malmskillnadsg.9, lager af tandläkare- utensilier från 1 Talen; 2 'I'halån. Claud. Ash & Sons, London; kontors tid '/29-6; a. t. 8788, r. t. 2084; -' O. J. F., Fastighetsäg., n. Döbelnsg. 15. telegrafadress: Ashdeput. -' Ludvig O. L., Godsäg., n. St. Badstug N. G., Grossh., Blasieholmstorg 11. -' G. F. E., Ingenjör,s. Mariag.17;a.t.3668, - C. E., Handl., n. Mästersamuelsg. 37. r. t Jörgen, Handl., n. Smålandsg. 28. _2 J. E. R., Ingenjör, Kh. Scheeleg Aug., Ingenjör, n. Frejg. 21; te!. Brun- _2 Nanna, Modeaffär, ö. Greftureg. 15; a. t. keb E. F., Löjtn., Blasieholmstorg 11 ". -' Frans Emil, Ängfartygsbefälh., s. Ta- - Nancy, Lärar.a vid Brummerska sko!., ö. vastg...26 A ". Linneg. 7. -, Sophie, Ankefru, n. Kungstensg. 29"; tel. - G, F., Mekaniker, n. Regeringsg, 741 Brunkeb Tekla, Sjuksköterska, n. Holländareg. 24. Tallberg, Axel, Kopparstickare, Lärare i Gra- - A. E. K., Änkefru, n. Kungsg. 13 IV t. h.; vyr- o. Etsningskonst, Norrtullsg. 28. r. t 'l'allgren, Wilh., Bokförerska, n. Öfre Obser- Sörensen-Ringt, H., Skulptör, ö. Tennispavilj. vatorieplan 1": a. t Sören son, J. E., Handl., n. Barnhusg. 10. Tallström, Karl, Grossh., kont. o. lager n. - G. F. J., Symaskinsh., st. St. Nyg. 13; Torsg. 8; bost. Villa»Hemfrid» Stock..bost. st. Munkbron 1 IV. sund. Sörlander, H. M., Aktuarie hos K. General- Tamm, Hugo, Brukspatron, Blasieholmstorg poststyr., n. Kungstensg. 69 III. 11. Sörling, Olof, Artist, s. Volmaryxkullsg. 1". - P. G., Bruksägare, n. Birgerjarlsg. 15; - Erik, Konservator, s. Volmaryxkullsg. 1". r. t Sörman, Th., Agent, n. Västmannag. 4 IV - Anton, Verkst. Direktör i Aktieb. ap. - G. A., Brädgårdsförman, n.regeringsg. 77. timus, inneh. Wäsby verkstäd., B!. - (Söhrman), K. Faktor, n. Observatoris- Stallg. 4. g Oscar, Domänintendent, n. Norrlandsg. - Emmy, Fotograf (Vasa Fotografiatelier), 15 B; a. t. 991, r. t n. Uplandsg Adolf W., Fil. dr, ö. Strandväg Emma, Handelsidk:a, n. Brunnsg, 17; Gust., Friherre, f. d. Öfverståthållare, st. bodar s. g. 68 o. 77. Mynttorget 4- III; r. t J. H., Handlande, firma John Sörman, - Emma, Fru, ö. Fredrikshofsg. 5; r. t n. Regeringsg Hildegard, Fröken, Musiklärarinna, n. - John, Magasin för engelska och franska Norrlandsg. 15 B: a. t. \)91. varor, n. Regeringsg Carl, Hofintendent, ö. Karlaväg. 35. Sörstafors Pappersbruks nederlag (C. Emil Kassaförv. i F. V. O., st. St. Nyg. 41. Heeger), n. G:la Kungsholmsbrog Percy H:sson, Ingenjör, Firma för ar. beten i Italiensk Stuck, ö. Eriksberg; T. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget r. t. 6575, a. t s Metallurgiska Laboratorium för analyser af malmer, n. Kammakareg. hyttprodukter m. m., 6 n.b.; r. t C. A. E., Löjtn., ö. Narvaväg. 4; r. t. SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalend / '

2 ,612 Tamm-Teknisk Tidskrift. Tamm; O. R,',Löjtn. vid Flottan, st. Mynt- Tauvon, A. Fru, Ö. S.keppareg.,6. i Jtorget,,4I):b - Ida, Fröken, ö. Stureg. 28. ;.,- lvilh.;j Fi)rsteJ Polisintendent, l l' in 24 J1Ir.tihi[Gl/l, n. Fredsg. Tavenius, Taverna, se Thavenius. specialitet italienska viner från I~,H. ',~;9'R'evisorr:ö;IF10rag. 14III j r, t. 3049j de. största fi~rnor, ~örsäljn. i parti o.. "L.:"a,',lt. (209.(!71.h'DI '<ilj) minut, Antomo Bellio, Norrmalmstorg ","",l.chrisilian; 0fverstelQjtn., ö. Strandväg. 4; a. t. 4471, r. t :.. 5~;t-"t: '3l?36J 'I'~ "U Taxameterbolag, R.osenbaurns Hyrverks- o. -:- se afven1ieharn:.' ' -t, -o, b TaxameteraktIeb., se Rosenbaums. Tåinmelin, '.'l!h.; Kanirer. nt Valling. 33. Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, '_'1 Bli' FrU';'-Lärarinna i "K.lIMusåJllikonserva- Sotare-, Stadsbuds-, Telegrarn-, se In-, toriet; ö'. Banergfl8~.-."''Li" ~:'dh nehållsregistret. "-- 'lf~,r,,f,'; d. ~~):ttevisorjiii. Kamm'arråttep, Ö. T t.. J~ '-Banerg",8~!. 'r '~:1Li ;ijiho ea ra r: dläk. t t t t Iiklinik h l b ' Djurgårdsteatern, Lejonslätten. T an a. arems l u e s :po I InI,,_~~I.a o,ra,, Dramatiska teatern, n. Kungsträdgärdsg,6. toner, n. Malrnsk111nadsg '46. IOilm l,. Folkteatern, Qstermalmstorg. Tändläkaresällskapet, Svenska, se Svenskä'10,;Klll. Teatern, n. Arsenalsg.7. \, "Tandläkares'äUsk:'c,' d,j I " I l+,)llla teatern, Folke~shus, 'T' 'd' l'kl' 'k'" 'P likl'i 'k','1" Oscars teatern,n. hornet af Kungsg. och Vasag., an p O}, IIll,er~.se ',o l ni,elli' Sveateatern,n, HamngvIb.,iTanto äktiebolagi' kon:b0r'~'sll. Stora.~Nyg: ' ern, Blasieholmsg. 4 A. 32, öppet kl. ~-5j riksfel. 102\l,allm~' n;, sva~~:ebacketorg.,t.",'22!i'6,, sockerbrukl"s., SköldgL '15j Yik'tO'rilitl'lite";,Tivoli å Djurgärden. 'a. "t. 3&18'i till magasinet j.r..nu.,]:7'59\ [r'f1astf5'j1"l",st,eater~, ö. Karlaväg. BO, a t 354.7,,,';,y r Teaterplaner,dbIljettprlser m. m" se Kalender. '0" 'F" ",.j... :'..,af eln. [817h[8BO].. Tappert,.')' :.,c;yerkxna~,~,j'b.,..t,' Tr.ll.d.'gardS I T.' J '~"'lotl~ljdpd5'" g. 2. ",',;',1.',.; ~~~;tri1~'!l,~d?h-!,sltl~j1 k e f ru, o. "E nge lb re k ts Tar~'y~;.!d.1:T:,IJa!.åHIi~å;:!n~Dr.ö~tn:j,l!~g:'1.08~. g. 5,.. Tanffnaronden for Sveriges Jboktryckener: -l is,ix~~fl~!8l;g}!-tw.akm*g 7.. ) U,J -Al-lm.'~'itenskä; bd.k~ry'. cckareföreningens lt., er~~ni'l~p;gm., itiilt rr.1~~!'jj.mta, ~. Vegag. 9. "l. (':~~i?;\,r'ii(:j:ak~bs&,.;,128~:"ii': I '1iegel~rg,;!Ji!1t1g'#'..f.:.. jj~~ri,jlsforrnan v. K. _'i'--ariiior.~n~,ng.~ns "jstockh~lms~elegäti'(j:ti;jis~,,' Teleg;:alv. n.lstriktsfo~:j;li-q,~~t. Telegraf- Vasterlangg.. 7IP';,sekretetare, Gust. rjf{r'ig[~~![gj,,;j;. '[~'J(9:\f~b,H,1':~lTd., ""':'lstafsen,,/n,',;~,wj1),h,.i.,uö;;,dl.:r: "?J,c:".!;~~ll;iY~Wtiij'J)r~J3lfe~~,g~lf,rs.~!<f~' bost. T,ari'l\,s,t-H.;.A'gen-tj''st Hornsg. 4S.L'., '!.l." ~n<ll:>y,!lr~p.fl:jfp.j;c[l'~~,1;,., _ Robert, Kontorsbokh., n. Mästersarnuels!l.egnllr'IIIHugo\1 "flkltjlop,~'~'il~ pr%jlfllg 70- ", 'hi..lg'.'jl9~;b.,i i lo '",. -'",8,O;". II tl1 fu,rl,r;'[";i)?lfl~'jj! 'ilijw'da,,1i:.h 1~' HJJbiir. -:- E. H., Ankefru, n. Mästsamuelsg.rl9 B. ' -.Ann!t,<!~r~l~-\1r'Ji'l,ElJDWgl-l"!YI~:t ) - TarseHys,Tl:'S.,J HandLiOO("Nypro~16 "B...!!.l49fJs,\l:l;rJ[:fl~~?,9UJ: rj)j;lt;pio~,e. I.n,!tl~.'- _ R., Handl., Kh. Handtverka'reg. 34. i l. I " I""~J).~p,~ J,.,,olite~.;!Qli~~J;%lI. [~] - 'TllIub~! q! ~.,' JFrilferr.~; Kl'd: Arki'Varie i ::-IESi'2.IHr~~A~!19-~~'f.:',j-~!~llr~~,l~ l "l'!lj~. l,j,1j:tlksark1vet; ni Vastmannag:1131. I r.-.jl~~e~,~j'~j,!1!llh-el ;! '1'i',:hd}j.G~'fttt.?1g!W --, _ M., Artist, ö. Riddareg )lll.li2! 'H1ots31 wt,rg06,~~~oillll~.ill ~~~!1fmg!,g,. 17..~ A'.~'Frl! f.~rehb-~nder!:öl"v;aq;~a,ha"ag.15~ -.Edv., Hanae!sre~., n. Regenn.~S~'66. _ ~b.ba," 'Froken, o.q,tefn;iagn}g'..}.~ii.;tel: (3l~N~~,.;K;MSPr"i,9,At~~.llg" ',' g ~-,,Österm!';W87.,.t" oi,,' 1 (,j,t" l - A. n.., Kontorsch,eir J}.-~~,'i~Hl,J,l~Z. (it. " '~arw"g-;refve,'t'f:d. \Distrikt8. dh..et,?ö.' Styr \'T ;r;f B.",) J,?~otWrO!!~!!tM"~tefil!'}iEJ:.r, 1l-J:.~~pb~, rnansg: IL;. " ; J ",,-\,jf't!w lf alrrn. tel. D~\'lr~jl'8!1:~1~,r d l.2.''e. 'E\,:~,ref,ve~):!io.ttsfogdepÖfY'6rstelöjtn.~ '1T;Pl~,Q. Yrv.!J.,,,'(j'f3~n~~~J Iii Tfi. i~~s.lg~ - [l,"',k':"slt1ullet,!i' J;,,,r.'~l ;,.""~9ddf ---I verk, o. G!eft~JJeg~jJ\l' I~.,H.,n _ ~jörn,rr~~..rför.sv::j'ärfi';~g'8;ti'dfir,n. Up; ';dl'!'rr,r[~s.,,;;;,vl~~l}.-i1jl4.h Al\"'lpJrg~r~ItW8'..Q;.l. "landsg!"7~:,i:'., t ". h,11''') [. r. t. 36~7'1!";.itH-l..Q~)~.,! ;i('~h '~,E!:Lil.L~~MlIA.n:kegrefv:a, ÖI":!faFllliväg39:i'H~fI]J.ldaVn(lf~" ~fmjiwwpi r.!5~~~~i Tallschelit' 'llruno;,:v:erm.\ In:-;J'akob:&bergsg: ~!~~'C",,~g~Hö"'H:fBWfIJ:i-B!:U. T r19,}oh., -."""'17'j,tel..Brunkeb, d28!42l., f(,;!-".i ~ -:- lar~, fverste~nka, DJ. lio ells VIlla. Tausen, C. Algp"t.'~yrå:direikt(']r)' n.imalm~ - & WI1cke~, Aktl~'rf.1kontor n. ~ryggareg; "if ski11nadsg:"19'bii.il. tel1briiii'kebl/ug8j 6 Aj Vmhand,eltn. Kungsg. 11. Tausönl Joh!'G.;' Byggn'ads.ing.,l Kh...,Handt;.!rl\hu~.~~J(Cllyl.Q:n.i;IJ;.jBi.9)io~\liI,l;~g'i~.i r:f;t~1~~p vei'kareg.: 32I'l\j.tel.B,Kungsh(l 268. j '1'ekiiisk.otidskritt redaktion: o.'l.ei~.edition _' Axel,'Ml1siks'6rgeant,J lä'. J ungfru"g. ls; tel: l!.grwn. J:<litkobsg.219;:4aHt.lI6Q.19.1i\,!l'lJt::I8k~93 9~term. ~5,~~:_ (').~. l.fi(re'd.~t HJJi'Uij-,l;}l.B,lör,r!:l'grrI,.A.:J -

3 Tekniska Fabriken Göta-Templaren. 613 Teknis.ka Fabriken Gö~a, ~. Kvarng. 3 B l Telander- 2 TheIandel" 3 Tellandel' (inneli, Abraham Alemus); r. t. 6874,,,. a. t Tillverkning o. partiför- '-:2 A. f. d. Plåtslag. ö. Karlaväg 10 B säljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska _2 Je~n K. A., e. o. Postexp., n. Rådma~sg. preparater. Kronp~nnstenslösning för 431; tel. Brunkeb an~pannor, tapet~!ister m. m.._2 N. P.~ Skräddare, st. Baggensg Fabriken Idun, s. Gotg. 7; tel. Mana 63. _2 Carolina, Ankefru s. Svartensg 7 - Fabriken Ledol!n (!'-. Carl~son), tillv. Le- -' Fanny, Änkefru, 's. Östgötag '" 29; tel. dolm o.ledohntval,s.brannkyrkag.4a. Maria Fabriken Union, s. Hornsg. 50; a. t _3 J. N., Änkedoktorinna ö. Kommendörsg - Fabriken Röda korset, se Aktieb. Tekn. 38. '. Fabr, Röda Korsets Eftr., s.rornsg.153. _2 Thore Öfveringenjör o Chef för Berg- Fabriken Sippan, inneh. Carl Fr. Swe- sunds Verkstad, s. Be~gsund. de~us, n. Kungstensg, 38; a. t Telegrafstationer: - Fabr~ken St~ Itol,. s. Klevegr. 6.. Hufvudstation: st. Skeppsbron 2. - Fabnken Victoria, n. N:a Smedjeg, 16; Filialstationer: a. t Kungsholmen: Handtverkareg Fabriken Örnen s FJ'ällg 22' a t Non: Norrlandsif 2, Drottningg. 72, Jakob~...' '..,... g. 27, S. Blasteholmsh. 6 & 8 (Grand Ho- - Fabriks-Aktiebol. Linnea, n. ldung. 6; tel), Vasag (Nya Posthuset). r. t a. t Staden: Börshuset. Riksdagshuset(öppeten. - H" ogs k l ' D ttni 95 A K dast under riksdagstiden). O an, n. ro nmgg.. an- Söder: Södermalmstorg4 sliet öppet månd. o. torsd. kl Vaaastaden : Odeng.55.. o. biblioteket månd, o. torsd. kl. 12-2, Ost.ermaln;>:Karlaväg. 23, Storg. 25, (ingång tisd., onsd. o. fred. kl. 6-8 e. m. fl'. ~ref:.).. " Under sommaren endast månd 12-2 Telegramllllamlllngsstallen: - H" k l El kår: Ad T k. H" k' n. 'I'egner'sg.18 ogs o ans. evar. r. e n. ogs. Rh. (Tidningskontoret); Riddarholmshamnen12. - Nederlaget (mneh. Gottfr. Carlsson), s. s. Högbergsg.40, Hornsg. 52, Folkungag Repslagareg. 13; a. t ~t.mynttorget 4 (Sthlms ensk. banks kontor); S f nd t All " df D' C A o. Banerg. 5, Stureg. 6. am u e,.. manna, or.: H... Telegrafstyreisen, st. Skeppsbron 2 Il. Hu~:. Sekr.. Herbold, K. J., adr. -s Förrådsförvaltning, st. Slottsbacken 8 m. - Sk StlromsboMr&,. t l 44 o an, n. as ersamue sg.. -s Revision, st. Slottsbacken 8lII Tekniskt-Juridiska Byrån, n. Fredsg. 18 & Telegrambyrån, Svenska, dess Redak- 20 III; r. t , a. t tionsafdelning, Annonsafdelning och Teknologföreningen, Svenska, n. Jakobsg. 19. Afdelning för Pressurklipp. n. Brunkebergstorg 2. 1 'I'elander, 2 Theiander; 3 Tellandel'. Telenius, C. G., Mekan., Norrtullsg H. K., Mjölk & brödförsäljn., Ö. Rid _2 J. R. V., Apotekare, n. Sigtunag. 10. dareg. 70. _2 A. L., Bildhuggare, n. Rådmansg ; - Frith., Skylt- o. glasmålare, ö. Strandtel. Brunkeb väg. 7 A; bost. Sundbyberg. _2 Harald, Boktryckare (Zetterlund & The- Tell, B., Fru (Cigarr. o. Pappersaffär), ö.; Iander), bost. s. Svartensg. 7; tel. Maria Kommendörsg, B., Handelsidk:a (sko-), st. Svartmang. 8. -' John, Byggnadsingenjör, s. 6stgötag. 29; - Carl J., Maskinist, n. Kungstensg. 531 tel. Maria A. E., Styckjunkare, ö. Kommendörsg. 46. _2 A., Dansös v. K. Teatern, n.ingemarsg.ä!v. - E. Verkmäst, n. St. Badstug ' E., Fru, ö. Strandvägen 19. von Tell, W., Amanuens, ö. Stureg. 36. _2 Elin, Fru, Folkskolel:a, Kh. Scheeleg. 1. Tellander, se.telander. -' Hilma, Fröken, ö. Stureg. 17. Telning, A., Ankefru, ö. Nybrog. 53. _2 Karin, Fröken, ö. Florag. 19. Tempelman, F. W., Bokh., st. Öfre Munk- _3 Svea, Fröken, n. Ragag. 2." bron 7 IV. -' Axel, e. o. Hofr. not., s. Ostgötag. 29; - Georg, Grossh., ö. Narvaväg. 2pv; kont. tel. Maria 668. st. Osterlångg. 34 & 36. _2 F. A., Inspekt., s.bondeg. 71; tel. Maria M., Änkefru, ö. Strandväg. 15.._2 Ch. M., Intendent, s. Högbergsg. 37 A, 2'/2 Temperator, Konserveringsaktiebolaget, kon. tr.; r. t tor n. N:a Smedjeg. 16; r. t. 5869, a. t. _8 B. G., Kassör vid J.&C. G. Bolinders Mek Verkst. Aktieb., ö. Kommendörsg. 38. Tempiaren, tidningen, Byrå o. Exp. n. Bryg- _2 F. G., Maskinist, s. Urvädersgränd 11. gareg. PIl. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 614 Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa-Ternström. Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa. Lok.-] Tengstrand, T:, Änkefru, ö. Engelbrektsg. 6. afd. N:o 74, l:a sönd. i hvarje mån. Tengström, Olof, Polisöfverkonst., n. Smala kl. 9,30 f. m.~ s. Kocksg. 24 '. gr. 3. Templarnes i Göteborg 10 öres Begrafnings- Tengwall, Hjalmar, Kontorselev (Brandförs, kassa, expo S. Hornsg. 961 A. B. Fenix), n. Drottningg. 108 Ill Templarnes i Sverige Sjuk- o. Begrafn.- - C. G., Redaktör af Sv. Dagbladet,n. kassa, expo för Sthlm s. Hornsg. 96 l. Klara S. Kyrkog. 6; tel, Brunkeb Templar-Orden, expoför Stockholm E. Litzen, - Anna, Sånglär:a, Kh. Parkg. 16 III. S. Hornsg ; a. t Tengzelius, John, f. d. Kapten, n. Västman- Templet 325 Linne af 'r. O., månd nag e. m., S. Kocksg. 24o. b.. 'I'enlen, Maria, Modeh., n. Kungsg. 16; bost. Templet 1393 Manhem af T. O., sönd. kl. n. Valling ,30 e. m., s. Kocksg b. Tennisbanan, Ö. Greftureg. 24 A (f. d. Templet 106 Morgonrodnaden af T. O., sönd. Tattersall). 7 e. m., s. Kocksg. 24. Tennisbanan. n. Lästmakareg. 18. Templet 105 Salomo af T. O., månd. 8,30 Tennstopet, Källare, n. St. Vattug. 8. e. m., n. Apelbergsg. 33o. b. Tenow, Ad., Ingenjör, n. Torsg ; r. t. 'I'engberg, H. W., Handl., n. Tuleg ; telegramadr.»tenable». - Clara, Fröken, n. Karlbergsvåg. 57 Ill ; - Elna, f. Ros, Skriftställarinna, Ösby (vid a. t Djursholmsbanan); r. t. Djursh. 109; Tengblad J G. H., Ordonnanskonstapel, S. postadr. Stockh. Brunnsg. 2. Östgötag. 29 l. Chr. L., Statskommissarie O. Byråchef Tengbom, Ivar, Arkitekt, Östermalmsg. 43. istatskont., Ösby (vid Djursholmaba- - Swante,f. d. Kapten, ö. Karlaväg. 29 o b t.. h. nan); r. t. Djursh. 109 (bostaden); Tengborg, Oscar, Bokh., n. Holländareg. 26B (ämbetsrummet). - Rich., Grossh., kont. o. lager af mode- - J., Tullvaktm., s. Svartensg. 28 & 30. O. hvita varor, st. Västerlångg ; Teosofisk Tidskrift för Skandinavien, red. o. bost, S. Brännkyrkag exped. Ö. Engelbrektsg. 7 o b ; r. t Anna, Handelsidk:a, S. Hornsg. 42. Teosofiska Bokförlaget, Ö. Engelbrektsg. 7 o b., - Laura, Ankefru, S. Brännkyrkag kl. 1-3, söckend. (distribueras genom Tengdahl, Math., Fru, Modist, n. Vegag. 15. Nordin & Josephson). - Knut A., Tjänsteman V. Lifförs.bol. De - Centralbyrån (Teos. Samf:sskand. sek- Förenade, n. Dalag I ; r.t tion), Ö. Engelbrektsg. 7, kl. 1-3.' Tengelins, L T., Wågfabrik, inneh. C. M. - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. Sjöström, n. Mästersamuelsg. 57 j se - Samfundet (af U. B.), ö. Linneg. 25 o. b. annons sid. 67. Terberger, Th. A.,..Fabriksidk., Ö. Grefg. 14. Tenger, A., Dek.måI., n. Dalag. 68. Ternberg. A. O., Ankefru,ö. Riddareg Karl, V.l!rkm., Kh. Handtverkareg. 36. Ternborg, B. M., Kontorist, n. Vega!!, A. M., Ankefru, Kh. Handtverkareg. 36. TerneIl, A. W., f. d. Fabr., s. Ansgarieg.'l. Tenggren, Emma, Fröken, n. Vasag. 48Il. - H., Fru, ö. Styrmansg. 3. Tengman, J. A., Lärarinna, S. Folkungag A.. Korrekturläsare, ö. Styrmansg. 3. Tengroth, Knut, Agent, n. Klarabergsg' Alfred, Prakt. läk., n. Karlbergsväg ; Ö. g.; r. t. 5049; repres. för J. Andersen ; r. t , tel. Vasa J:r & Co, Köpenhamn. Ternstedt, Gunhild, Fröken, Banktjänstem., - L., Handelsidk:a, n. Vasag. 1. n. Barnhusg. 12. ' -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. - Sigurd, l:e Stationsskrifv. v. Centralban- Tengroth), n. Drottningg. 45. gården, n. Via Trädgårdsg. 4 Il. - B. M., e. O. Hofrättsnot., Ö. Bansrg. 31 ll ; Ternström & Roos, Agenturaff'år, st. Skeppsr. t bron 30; r. t Tel:adr. Ternos. - Hj. V., Kontorist, n. Karlbergsväg. 61. Ternström, S. E., Direktör f. Sthlms ång- Tengstrand, Ivar, Byrådir. i Riksförsäkr.- fart.-rederiaktieb., Djursholm N:o 3, anst., Ö. Kaptensg. 14. Kv. Saga Norevägen. - Helga, Fru, Kafe, st. Körnhamnstorg 47; - Dicke, Fru, Ö. Stureg. 50 Ill ; a. t a. t. 1295; bost. Ö. Narvaväg. 161v - Axel, Handl, (speceri-), Ö. Valhallavägen - L F., Kamrer, Ö. Narvaväg. 16 1v 39; bost. ö. Nybrog I ö. g. - Erik, Prakt. läkare, Ö. Birgerjarlsg A. E., HandI. (speeeri-), ö. Valhallavägen Mottågning: hvard. 2-3, helgd ; bost. Ö. Braheg. 51 III. '/211; l Juni-14 Sept. endast hvard. - J. Manne, Litteratör, Ö. Valhallaväg. 97; 11-12; r. t. 3986, a. t Till som- - Anna, Privatsjuksköterska,n. Västmannamarbost.: r. t. Saltsjöbaden g. '42; tel. Vasa 768. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Ternström-Theuln. 615 Ternström, E. W., Sjökapten, s. Hornsg. Thams Adressbyrå (Platsanskalfningsbyrå) Inneh. Fröken Hulda Boström, n. Ja- - John, Sjökapten, ö. Styrmansg. 25 III; r. t. kobsbergsg. 29; a. t. 7989; expo tid , P. J., f.d.tullvaktm., st. Österlångg. 11III. - se äfven Tamm. - Carl (firma Ternström & Roos), bost. Kh. 'I'havenius, Annie, Fröken, S. Brännkyrkag. Handtverkareg. 23 A.; r. t B. Terserus, Edv., Grossh., kont. st. Öster- - W., Änkefru, n. Kungsg. 11; tel. Brunkelångg. 41; r. t. i260, a. t Parti- b lager af Fenix margarin o. Helsingb. The Browning Engineering Co, Per Igglund, konstister ; lager af spik och söm; n. Malmskillnadsg. 36. bost. s. Bellmansg. 6 1 ;tel. Maria The Liverpool & London & Globe Ins. Co.; Tersmeden, A.A.,Bankkamrer. n. Helsingeg. 8. Stockholmsagenturen: Axel Frisk, n. - Eva, Fru, Ö. Styrmansg. 45. Regeringsg. 43; r. t. 3808, a. t Ebba, Fröken, n. Rensg. 26 1I ; tel. Brun- The Mutual Life Insurance Company of keb New York. Generalagentur, n. Drott- - Erika, Fröken, Kh. Bergsg. 1. ningg. 55. Se Mutual Life. - C. H., Kammarjunkare, ö. Linneg. 15. The South African Trading Co, se Aktieb. - Carl A., Löjtnant, n. Frejg. 38. Thedin, B. N., Ingenjör, ö. Jungfrug. 45. "- Reinhold, Löjtn., Stocksund; 1'. t. Stock- Theel, E, Ingenjör, n. Sveavägen 88. sund Hj., Professor, n. Kammakareg. 40; tel. - J. Ch., l},nkefriherr:a. ö. Styrmansg. 45. Brunkeb Louise, Ankefru, s. Timmermansg. 29B. Thegerström, Robert, Konstnär, Tallbacken, Tesch, Ingeborg, Fru, n. Drottningg. 63 A. Djursholm. - & Co, Wilhelm, Järn- och maskinalfär, - H. A., Pianolärarinna vid Musikkonserkontor st. Skeppsbron 24. vatoriet, Ö. Karlavägen 42 III. Tesche, Anna, Fröken. Ö. Sibylleg. 55 & C. F., Premiäraktör, ö. Storg. 56. Tesdorpf, John, Afdelningschef hos Lifför- - O. E., Ankefru, n. Holländareg. 29. säkr.-aktieb. Thule, n. Kammakareg. - Rob., se under Aktieb. 12; a, t Thelander, se 'I'elander, - Hilda, Ankefru, n. 'l'egnörslund. 6. 'I'helaus, J., Rak- o. Frisersalong, S. Hög- Tesstor, D., Verkmäst., S. Svartensg. 28 & 30. bergsg. 32 A. Testor, F., Elektromek. Fabrik o. Metallgju - A. M., Ankefru, s. Högbergsg. 27 B. teri, n. Surbrunnsg. 49. Thelenius, G. A., Handl., s. Gotlandsg. 75. Teuchler, Sophie Ankefru, ö. Valhallaväg. Thelin, Arvid, Bokhandl., n. Valhallav v. - Carl A., Räkenskapsförare, S. Timmer- Thalen, se Talen. mansg. 18. Thalin, M. G., Fröken, n. Döbelnsg. 16 A l. Thell, Aug., Fanjunk., Kh, Scheeleg Bertha, Fru, ö. Linneg. 9 & 11. Themptander, Frida, Fru, Östermalmsg. 62 1V ; - Fr., f. d. Handlande, ö. Linneg. 83. r. t J., Postbetj., ö. Artillerig. 38 l Ö. g. - Thekla, Fröken, n. Karlbergsväg. 43 B. Thall, C. W. F.\irvaltare, s. Tanto. - Sven, Hofr. e. O. Not., Östermalmsg. Thallin, A. S., Ankefru, ö. Braheg, ; r. t Tham, Vollrath, Bruksägare, Ö. Birgerjarls- Theodoridis & Co., Import o. export af alla g. 16. sorters svamp, n. Norrlandsg. Hi B; Elisabeth, Friherrinna, ö. Villag. 23; tel. r. t Österm Theorell, Anna, Fröken, Ö. Stureg. 8; r. t. - Elin, Fru, ö. Nybrog. 64 l Carl, Grossh., ö. Riddareg. 70; r. t. 7139, - Julia, Fröken, Ö. Stnreg. 8; r. t tel. Osterm. 1741, sekomm.-bol. Arf- - Hugo G. Th., Ingenjör, Konstruktionswidson, Gahn & Co. byrå för centraluppvärmningar, m. m., - F. Richard V., Löjtn. v. Västm. reg., Kgl. kontor ö. Birgerjarlsg. 14; r. t. 2158, Slottet; r. t a. t. 5282; bost. n. Biblioteksg. 9; - Henrik, Löjtn., Ö. Danderydsg. 10; tel. r. t Osterm, 522. Theorin, Er., Jur. Kand., n. Västmannag Pehr, Tjänsteman i Sv. Telegrambyrån, Theosophia, organ för Universella Broderö. Villag. 23. skapet; exped. n. Barnhusg. io->, kl. - A. V. y., Underlöjtn., ö. Valhall av Anna, Ankefru, ö. ~rtillerig. 3~: I'I'heren, Aug., Handl., n. Västmannag. 44; S. H. F., Ankefru, o. Valhallavag. 61. bod s. g. 41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 616 Thernon-Thorin. Thernon, C. G., Fabr., ö. Sibylleg. 24. Tholin, A., Bokh., n.,rådmansg.30 B.' Thestrup, Emil, Regementsintendent vid - C. J., Fastighetsäg., n. Västmannag.66; Svea trängkår, n, Drottningg. 53. tel. Vasa C., Prakt. läk., ö. Kaptensg. 13j träffas - Ester, Fotograf, ö. Sibylleg f. m. o. 3-4 e. m. - J. A., Fröken, n. Rådmansg. 39 B.. 'I'hide, Gustaf, Vaktm., n. Arsenalsg Claes Emil, Skrädd., n. Drottningg 90; Thiel, Ernest, Bankdir., Dj. Blockhusudden. a. t A., Fru, ö. Florag. 2. 'I'hollandergå, F., Justitieråd, ö.nybrog.451i. - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, - Maria, Ankefru, n. Karlbergsvägen 32 B. ö. Karlaplan se äfven Tholander. - Fanny, Änkefru, n. Mästersamuelsg. 4. Thomander, A. O., Plåtslagare, n. Döbelnsg. 52; Thiesen, J. O., f.d. Privatlärare, s. Badstug. bostad n. Frejg Thomas, J. E., Byggmäst., ö. Grefg. 16. Thilstedt, L, Barnmorska, s. Vollmaryxkulls. - Amalia, Fru, Musiklär.a, -ö, Grefg. 16. g Agnes E., Fröken, anst. i Allm. Lifförs, Thim, Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- bol., ö. Grefg. 16 l. tullsg A. V., Kontorschef, n. Karlbergsv Maria, Postexp., n. Klarabergsg. 35. Thomasson, C. G., Bokh., ö. Linneg Artur,!.. Tjänsteman i Allm. Iifförs.vbol., - L. K. A. F., Folkskolel:a, n. Uplandsg. 70. n. Karlbergsväg. 20, '/2 tr.; a. t Maria, Justitierådinna, n. Kungsträd- Thimgren, G. A., Amanuens i Armeförv., gårdsg. 81I ö. g. s. Badstug Åke, Revissionssekr., Ledamot af Lag- - A. r. W., Apotekare, Kh.!Handtverkareg. beredningen, ö. Riddareg B. - Fredrika, Ankefru, n. Uplandsg Bror, Banktj:man, n. Sigtunag se äfven Tomason. - Fritz,.Ingepjör, n. Sigtunag 'I'homee, Lotten! Fru, Kh. Rålambshof. - Augusta, Öfverstinna, n. Birgerjarlsg. - Ernst, Ingenjör, Kh. Rålambshof. 33 1I ö. g. Thomson, A., Fröken, ö. Banörg se äfven Timgren.. - Marianne, Fröken, Ö. Skeppareg, 43. ThimsforsAktieb.; Generalagenter Söderberg - Filip, Kamrer i Brandförsäkr. A.-B. Vie- & Haak Aktiebolag, s. Brännkyrkag. 7. toria, ö: Bansrg. 17. Thisell, Gustaf, Uiviling. o. verkst, direkt. - H., Kontorist, ö. Banärg. 17. f. Aktiebolaget Svappavaara Malm- - Hanna, Ankefru, Ö. Banärg. 17. fält, Ö. Strandväg. 9; r. t. 7258, a. t. Thomssen, Ludvig, Inkasso- o. affärsbyrå, s Katarina Ö. Kyrkog. 11; a. t Wilhelm, G:son, Ingenjör, Ö. Linneg. 25, - O. L., Litteratör, Ö. Kaptensg. 14 II Ö. g.; r. t (Maj- Okt. adr. Svappa- a. t vaara). Thonander, A., Skrädd., n. Olofsg. 7 B. - Iwan G:son, Kontorschef, n. Fredsg. 22; Thonell, Gustaf, Skräddare, Ö. Linneg. 65; r. t. o. a. t a. t se äfven Tisell. Thor, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringsanstalt, Tholander, Henrik, Fil. dr, f. d. Ingenjör Köpenhamn. Svenska afdelningenshuf. -y;. Järnkontoret, Ö. Karlaväg. 27; tel. vudkontor n. Kungsg, 26; öppet Osterm Thor, H. J., Sjuksköt:a, Ostermalmsg, Ingeborg, Fröken, n. l\1arkvardsg Gustaf Voulethe, Tapetserare, n. Små- - C. F., Ingenjör, n. Tuleg. 21III. landsg. 10 (Passagen); a. t G. A., Litograf, n. Holländareg. 21 BlI. Thorelius, Hilmer, Lärare v. Ad. Fredr. Folk- - &, Nyströms Litografiska anstalt (inneh. skola, n. Tomtebog. 9. Semmy Nyström), n. Klara S. Kyrkog. - se äfven Torelius. 16 ö. g.; a. t ThoreIl, se Torell. - P. W., Optisk instrumentmakare, st. Thorelli, Sven Elof, Verkst. Dir. ibrandf'-bol. Köpmarig. 14, bod s. g. 7. Tor, Ö. Kommendörsg. 28;tel.Osterm Greta, Slöjdlär.a, ö. Karlaväg. 27; tel. Thorån, se 'I'oren. Osterm Thoresen, Harald, Dir., ö. Lilljansplan 5. - A., Vaktm., s. Timmermansg Sofie, Fru, ö. Florag se äfven Thollander. - Olaus, Målare, n. Brunnsg. 5; a. t Tholån, O. A., Ritare, s. Brännkyrkag Thorgren,A.W.,Kamrer,s. Högbergsg.37 AIII. Tholerus, E. Hj., Kapten, ö; Valhalla- Thorin, A. N., Elektriker, Kh. Scheeleg. 16; väg. 61. tel. Kungsh Tholff, C. L., Byggnadsrit., s. Åsög. 17 III. - Hedvig,Fru,Folkskolel:a,Kh.Scheeleg.16.. Brand-och: Ljfförsäkrirlgs~Aktj~b'olaget SVEA: 13 Drottninggatan.,

7 Thorin-Thulin. 617 Thorin, Lotten, Fru, Folkskolel:a, Djursholm. Thorstenson & Co, Grossh. o. mäklarefirma. _ Louise, Fru, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, n. Förmedlar lån o. egendomsaff. Köper Tomtebog. 9; a. t. 2011&. o. säljer aktier o. obligationer. Huf- Thorlin, Arvid, Fabrikör, s. Brännkyrkag. vudagentur för Liffårsäkrings-Aktieb. 76. Nordpolen, kontor ö. Nybrog. 26. Thorlings Eftertr., Bleck- o. plåtslageri, - Gunnar, e. o. Hofrättsnot., ö. Karlaväg. 4. inneh. F. L. Forsberg, Ö. Braheg John, Järnkramh., ö. ~trandväg. 29; bo- _ Alfr., Målare, ö. Kommendörsg. 37; a. t. dar. n. St. Badstug n.drottningg ; verkst. ö. Riddareg H., 1\pkefru, ö. Torstensonsg. 13 1v _ C. G., Speceri- o. viktualiehandel, n. - Ida, Änkefru, ö. Karlaväg. 4 lil Västmannag. 74; Lysolje- o. Bosätt- Thorstensson, Thorsten Nissen, Postexpediningsaff., n. Birkag. 13 O. n. Frejg. 44. tör, n. Bryggateg. 16 n.b.; a. t _ Emil, Speceri-, viktualie- samt lysolje- - se äfven Torstenson. O. bosättningsaff., Kungsholmsg. 36. Thorwall. 1., Inneh. af firman Thorwall & Thorman, Karl, Cigarrhandl., n. Norrlandsg. Co, ö. Humlegårdsg. 7; r. t , a. t. 4; r. t , a. t ; telegr.adr. Thorwall. _ Oskar,f. d. Kapten, n. Rådmansg. 52 IV t.h. Thott, H. A. W., Frih., Löjtn., ö. Riddareg. 78. _ Gunnar, n. Rådmansg T., Underlöjtn., ö. Linneg. 77. Thormarck,.A.,Fröken,ö. Kommendörsg.Lö'". - A. W., Ofverste, ö. Styrmansg.!. _ Laura, Ankefru, s. Klevegränd 5. Thoulin, J., Axel, Förman, s. Hornsg. 18; Thornberg, John, Ingenjör, n. Sergelg. 4. r. t _ Th. W., Tapetser., ö. Grefg. 17. Thour, C. W., Bokhållare, st. Munkbrog. 3. _ H. A., n. Västmannag C. A., Korg- o. Hemslöjdsmagasin, S. _ se äfven Tornberg. Hornsg. 12. Thornblad, A., Målare, Norrtullag. 21 & 23. Thrysin, S. P., f. d. Poliskommiss., s. Vol- _ se äfven Tornblad. maryxkullsg. 15 A. Thorncliff, C. K.} Blixtljusfotograf, Interiör 'I'huden, Hilma, 'I'eckningslärar.a, s. Katarina & Exteriör, n. Hamng. 26 lil; a. t Bang. 20. Thornfeldt, M., Seconddansös v. K. Operan, Thudin, F., Sjukgyml}tlst, Ombud för Riksö. Artillerig. 46 l. fårs.-anstalten, Ostermalmsg. 33 r. Thorngren, Karl, Civiling., Brandinspekt. i Thufvesson, M., Blomsterhandl., S. Götg.16 C; Skandia, Dj. Nedre Manilla. hostad s. h. _ se äfven Torngren. - Thure, Kammarmusiker, n. Drottningg. Thornquist, Ludvig, Bokh., n. Jakobsg.A". 65 I1I ö. g. Thornton, Hilda, Fröken, ö. Karlaväg se äfven Tufvesson. Thors K. O. S., n. Odeng. 35. Thuillard, Louise, Fröken, f. d. Lärarinna, 1 'I'horsberg, Reinh., n. Upsalag. 16; Viktu- n. Teknologg. 5.. aliehandel n. Hötorget, saluhall. 89, 90. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor n. Thorselius, H., Disponent i Aktieb. Nynäs Kungsträdgårdsg. 2 C. Villastad, n. Slöjdg. 7; a. t Thules Generalagentur (Cederin & v. Heland), Thorsen, G. J., Byggmäst., Ö. Skeppareg. 42 III; st. Storkyrkobrinken 13 1, kl. 10-4; a. t r. t. 2999, a. t Hj. Cederin _ D. E., Byggnadsingenjör, Ö. Skeppareg. träffas antingen å hufvudkontoret, n. 43; tel. österm Kungsträdgårdsg. 2 C, eller å General- Thorsin, G., Ingenjör, Ö. Villag. 22. agenturen kl. '/010-'/24. C. v. Heland Thorslund, Emil, 'I'jänstem, i Stoekh. In- träffas säkrast kl. '/22-3 e. m. teckn. Gal'. A.-B., Ö. Karlaväg. 50. Thulen, Pehr, Musikinstr.-mak., n. Mäster- 'I'horssell, se Torssell. samuelsg. 18. Thorson, Thore, Kontorist, s. Folkungag A., Änkefru, n. Västmannag. 29. Thorsson, John, Bokh., (Bergsunds Mek. Thulin, Bernh. N., Ingenjör i aktieb. V. Verkst.), s. Hornsg. 148 B. Löwener, maskinaff., n. Vasag. 14; bost. _ R., Galanteri- o. Leksaksaffärer, n. Hamng. Ö. J ungfrug , Ö. Humlegårdsg. 20 o. n. Uplandsg. - C. G., Italiensk Generalkonsul, Skepps- 5; bost. Ö. Braheg. 35. klarerare, firma Nordström & Thulin, Thorstenson, P. J. A., Byggm.,Norrtullsg. 43. st. Skeppsbron 34; bost. Skeppsbr. 30. _ Emelia, Förest. för Realskolan för flic- - P. G., Italiensk V. Konsul, st. Skeppsbron kor, Ö. Karlaväg. 4; tel. Osterm , 30. mottagn.tid tisd. o. fred C. A., Kaföidkare, n. Frejg. 77. Aug. L., Grossh., firma Thorstenson & - Gabriel, Kammarråd, Juris dokt., Ö. Ny- Co, Ö. Nybrog. 26. brog. 51. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

8 618 Thulin-Tiberg. Thulin, E. L., Manufakturfirma K. L. Lund- Thurdin, Gustaf, Apotekare, n. Malmtorgsg. berg &Co, n. Drottningg u; tel. llrunkeb M., Målare, ö. Jungfrug. 1:d;tel. Österm. - R., Kommendörkapten, Skeppsholmen 8l; r. t. 1848, tel. Brunkeb John, Prokurist, ö. Sibylleg. U. - se äfven "I'urdin. -Ch. (inneh. C. O. Thulin), engroslager Thuresson, E. V., Civiling., ö. Linneg. 42. af ur & bijouterier, n. Uplandsg. 4 (f. Thurin, N. A., Postbetj., n. Tuleg. 41 III d. 2..B). Ö. g., n - Edla, Anke.fru, n. Döbelnsg. 35 n. b, Thiir, Eugenie, Fröken, Ö. Strandväg Hulda C., Ankefru, Konditori, n. Up- Thyberg, John, Detektivkonstapel, s. Västlandsg. 37 n,b,; r. t. & a. t. götag. 24l.. Thun, C. A" f. d. Öfverlärare, n. Karlbergs- Thyselius, Thora, Diakonissa, s. Hornsg. väg. llp. UOn,b,; a. t ' Thunberg.And.A., Bokh., ö. Kommendörsg K, Fröken, Ö. Birgerjarlsg. 6u. - Carl, Hattmak., n. Regeringsg.47; bost.s.h. - P. o Kanslisekr.. Ö.Artillerig D. J., Klädmäklare, n. Birgerjarlsg Erik, Skriftställare, n. Herkulesg. 8III. -Emric, Kontorschef v. AI!!y Carbidfabr, - Knut J., Verkmäst. v. Guldam. A.-B., A. B., ö. Banerg, 21; tel. Osterm s. Svedenborg.sg. 50; a. t t - Carl, Kontrollör i Tullv., s. Hornsg. 53v. - se äfven 'Iyselius. --'- Arvid, Postexp., Kh, Pipersg. 7 lv. Thysell, N. S" Pastorsadj., s. As,ög E. M., Urrnak., n. Dalag. 48, Thåren, C. G., Uppbördsman, n. Rådmansg. Thunborg, E. A., f. d. Bokh., s. Svedenborgsg. 78; a. t A. Thöldte, P., Körsnär, n. Hi;torget.14. Otto Hj. Renhållningsentr., Handl. (ved Thörnberg, E. H., Herr, n. Kungsg. 9III; tel. o. kol), n. Regeringsg. 95 A. Brunkeberg se äfven Tunborg. se äfven Törnberg. Thunå, Anna, Fru, Hand.idk:a (möbler o. Thörnblad, Gust., Konditor, n. Birgerjarlsg. antikvit.), n" G:la Kungsholmsbrog Thunell, se Tunell. -s, G., Konditori, n.' Bir~erjarlsg. 19. Thunfors, C. H., Bokh., n. Apelbergsg. 37 B. Thörnbladh, Ferd., Ingenjör, Kh. Piporsg. Thunholm, T., Bokförare, n. Kammakareg. 29., 30u; tel, Kungsh. U48. - Maria, Fru, Damkonfektion o. Modevaror, - se äfven Törnblad. n. Drottningg. 49; a, t , r. t. Thörne, Alfr., Konstnär, n.' Saltmätareg ; bost. n. Kammakareg. 29; r. t. Thörnell se äfven Törnell Thörner, Adolf Fr., Poliskonst., s. Repsla- '.;c Thunman, Maria, Atelier föt:. Konstslöjd, ö. gareg. 13 u. Artillerig. 48 BU; tel. Osterm se äfven Törner. - Emma J., Fru, Cigarrh., Kh. Handtver- Thörning, C. E., Assistent, Ö. Nybrog. 35. kareg. 14; r. t. 4380, a. t. 7936; bost. Thörnqvist se Törnqvist.,"1' Kh. Bergsg. 37 A u. Thörnström, John, Kontorist, n. Kungstensg, Thunquist, Carl Erik, Grossh., s. Stads- 60lV. gården 20; firma Erik Thunqvist; ex- Thörnvall se Törnvall. port af hudar & skinn; kontor st. Tibbelin, Emma, Fru, Damkonfektion o. :T Skeppsbron 30; a. t. 1124, r. t lampskärmsaffår, n. Regeringsg., 41; Thunqvist, K. A. E., Bokh., s. Timmermansg, bost, s. g III. _ Carl Aug., Tullvaktm., s. Folkungag.107.'T - M. O., Fröken, s. Stadsgården 20. Tibblin, S. W., Bokbind.idkerska, st. Bag- - P. Ch., Sömmerska, s. S:t Paulsg. 6 B. gensg. 16. Thunström, P. Aug., Direktör, n. Uplandsg. - Albert, Tjänstem. i Lifförs.-Aktieb. Nord- 51III; tel Vasa 247. stjernan, Manby, Sundbyberg. lt - E. G. W., Fröken, Telegrafist, n. Dalag. Tibell, Anna, Fröken, n. Regeringsg. 123.,'o 22 n,b.; r. t L. W., f. d. Förrådsbokh., s. Folkungag. - E., Kamrer, n. St. Badstug I. - E. M., Ankefru, n. Dalag. 22 n,b, - A. E., Ingenjör, s.torkel-knutssonsg.25iii. - Elisabeth,.~nkefru, ö. Greftureg. 74 I. - Hilma, Ankefru. ö. Braheg Karolin.l;t, Ankefru, n. Barnhusg. 12. Tiberg, L. A., Godsäg., n. Odeng Isabel, AnkekoJ1..sulinna, ö. Linneg, 48 A..L Amanda, Handelsidk:a, s. Renstjernasg. Thunwall, Anna, Ankefru, n. 'I'egnårsg Thurberg, E. F., Vaktm. (Nationalmuseum), - A. F., Handl., Österm:s saluhall; bost, n. Regeringsg. 29 III. Ö. Humlegårdsg. 10. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan _. """' _

9 Tiberg-Tidningsf6rsäljn.-kontor. 619 Tiberg, J. A., Läderhandl., ö. Greftureg. Tidningen Tempiaren, Byrå o. expo n. Bryg- 24 C; bost. ö. Skeppareg. 25. gareg. 1III. C., Vildthandl. (Lax, Fågel, Hummer o. Tidningsaktiebol. (p. dr. S. C. Fredrik 0'- Ostron m. m.), bostad n. Odeng. 84; son), n. Drottningg. 41. affär n. Slöjdg. 7. Tidningsaktiebol. Idnn, n. Drottningg. 51. Tiblom, Eric, Kontorist, Dj. St. Skuggan. Tidningsaktieb. Sverige, Svenska Dagbladet, Postadress Experimentalfältet n. Klara S. Kyrkog. 6. Tidaholms Bruks Fö.~sä.~jJ.lingsmag~sins Mö- Ti dningsa utom a ter (A.-H. Press- &Kortbel- O. Akdonsförsäljn., n. Beridarebans- Automatens) finnas å följande platser: g. 27; a. t , r. t Norr: Tidander, L. G. T., Ingenjör, Ö. Majorsg. 8. Brunkebergstorg(Hotell Kung Carl). Tidbeck J. H. Metallduksväfveri samt fa- Gustaf Adolfs torg 10. b!k fö t Ilt o d b t.s t Hötel Fenix ri or me a ra ~ar e en, s.: Karduansmakareg.4. (tamburen). Paulsg. 32; bost. s. Timmermansg. 18, Kl. Södra Kyrkog.(hörnetafKarduansmakareg.). se annons å kartong sid. [82 19J. Kl.VästraKyrkog.(»" ). G. R. Herman, F a b n 'k" or, s. s t. P au I sg. Norrmalmstorg(Metropol). Nybroplan (biljettkiosken). 32. Stureplan (NordiskaKompaniet). Tidblad Emil Bankkassör Kh Handtver- UpIandsgatan9. k ' g 23 BI. r t 10'370. VasagatanS (Centralautomaten). are. ":..' Vasagatan A. E., Konsult. Ingenjör; k.ontor n. Kungs- Kungs'holmen: g. 34; bost. Kh. Flemmgg. 17. Agneg.2 (hörnet af Handtverkarcg.). - Otto K., Ingenjör, n. Helsingeg. 7. Aktiebol. CarlsviksGjuterier (portvakten). - F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl ~:;~:~: g. (Hallbergsfabrik). & CO, n. Adolf Fredr. Kyrkog. 6. Flemingg. S (A. B.Separator). Tidblom, E., Handl., n. Rörstrandsg r Tidelius, C. H., Lärare v. Maria folkskola, Handtvcrka;eg. 23 (Kungsholmstorg). S. S:t Paulsg. 33 An.b.; tel. Tanto Tidemanns, I. L., Tobaksfabrik, Kristiania 37 (StockholmsVapenfabrik). & Charlottenberg. Kommissionslager ~~~~~'t~~.~~~el~i: (StIllesfabrik). has Helge Hallberg, n. Karlbergsväg. Kungsholmsg.2S 43 BI. a. t. 428 r. t Pilg. 3. T d l Ad ]f N' d l f t k. k Polhemsg. 32. le em~nn, ~.' e er. a e nis a 15um Scbeeleg. 12 (Piperska muren). nuvaror for Trelleborgs gummifabr, Staden: A. B., kont. st. Skeppsbron 46; a. t Gustaf III:s staty (biljettkiosken). Tiderman Emma Fröken Kh. Bergsg. Hamnroddarekontoret. 24 ' " Kornhamnstorg55.. Räntmästaretrappan (biljettkiosken) - Fredr., Handelsbitr., Ö. Riddareg. 68. Stortorget l... - Augusta, Ankefru,..Ö. Riddareg. 68. Söder: Tiderström Aug. S. Ankefru Ö. Artillerig. Mariahissen (öfre vestibulen). 48 Bli " Mosebacketorg(vid Katarinahissen)...' ;,.... Södra Bac1husinrättningen (vestibulen). Tideströrn, E. & V., Fröknar, Fotografer, o. Tidnings- & Annonskontoret, Ö. Nybrog. 42;. Stureg. 44 H.. inneh. P. E. Berggren; r. t Tldlu~d&E4~' F., Hand:ldk;a, n. Norrlandsg. a. t ' - K. A., Målare, n. Norrlandsg. 2 & 4. Tidningsförsäljnings-och utdelnings- Tidner, Fredrique, Fru, Folkskolel:a, n. Kung- k on t or: ste.nsg.56. Kungsholmen: Handtverkareg.23 C, Handt- A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, n. Kung- verkareg.44 o. 76,Kungsg.50,Kungsbroplan2, stensg. 56. Scheeleg.15. 'I'idni f B kt k k t V 5 Norrmalm: Arsenalag. 1 B, Drottningg. 45, l nmg. o ryc ar ons, expon. asag.. GustafAdolfstorglo,Hamng.So.13,Jakobsg.20, - för Idrott, N y, byrå: kl. 9-3, redak- Kungsg. 14, Kungstensg.56, L:a Vattug. 19A, tionstid kl. 11-1, n. Centralpalatsst t, Norrtullsg. 10,Observatorieg.S,Regeringsg.66, a. t. 7 52, r. t Rödbodtorget4, 'I'egnersg.IS, Vasag för Leveranser t.staten m. m., Bil. till Post- Staden: Köpmanbrinkenl, Munkbron 3, L:a Nyg. 14, St. Nyg. 6 O. 9. O. Inr. tidn., N. Riddarholmshamn. 1. Södermalm: Folkungag. 54,Hornsg. 54, Renför Svensk Snabbskrift, organ för Me- stjernasg. 16, 28 o. 29B, Södermalmstorg7, lins system; utg. kapten O. W. Me- Södermannag.19. lin, adr. Karlsborg. Expedition Aug. Östermalm: Birgerjarlsgatan 19,Uplandsg.76, L db t I{" 11 St kh l Humlegårdsg. 9. Karlaväg.6 O. 3S, Kommen- ID erg, S. opmang., uc O m; dörsg. 15, Riddareg. 11B, Sibylleg. 6, Storg. S, a. t _ Btureg. 2. ;i1brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..-'

10 620 Tidskr. för Kommunala angelägenh.-tivander. Tidskrift för Kommunala Angeläg,enheter,. af arbetsmaskiner o. verktyg m. m. redakt. o. exp., Kh. Garfvareg. 3 u. b,; Ensamförsäljning för: Vagn- och Maa. t. 4307, r. t skinfabriks-aktiebolaget Falun, spe- _ i Militär hälsovård, Hufv.-red. Edholm, E. cialtillverkning af Storvattenrums-, _ för postväsendet, red. o. expo Ö. Val- Vattenrörsångpannor Patent»Garben: hallaväg. 57 m; r. t ,kontor n. Malmskillnadsg. 26; r. t ; _ för Sveriges Landsting, Städer och Hus- telegrafadr.»conduitd. hållningssällskap. Red. ö. Braheg. 5. Tillquist, Ebba, Fröken, ö. Riddareg. 68IV. Tidstedt, Carl, Bokh., n. Sigtunag Fritz, Ingenjör; kontor n. MalmskiIlnads- _ F. O., Polisöfv.vkoastapel, n. Dalag. 32. g. 26; r. t. 6788, best, ö. Riddareg. _ John M., Stationsskrifvare, n. Dalag. 34 Ill. 49; r. t , tel. Osterm Tidström, Ivar, Bokh., st. Drakensgr. 1III. TiIly, E. G., Poliskonst., s. Södermannag. 52. ~ J. E., Köpman, n. Davidbagaresg Timgren, A. J. V., Apotekare, Kh. Handt- Tiedemann se under Tidemann. verkareg. 23 B. Tiger, Frans, Musikdir., n. Drottningg se äfven Thimgren. (Franska skolan); privatunderv. i fiol, Timmermansordens egendom Eriksberg, ö. piano o. sång. Eriksbergsg. 5 & 7, ing. äfven från Tigerhielm, 'I'herese, Fröken, S. Svedenborgsg. 8 A... Birgerjarlsg. Tingberg, Anna, Fröken, Lärarinna, n. Råd- _ Fredrik, f. d. Ofverjägmäst., väg. 35. ö. Strand- - mansg. Hjalmar, 88. Grossh., n. Vasag. 50, kontor Tigerschiöld,H., Kansliråd i Ecklesiastikdep., därstädes; lager af alla sorters in- B1asieholmstorg 11IV; tel. Brunkeb. och utländska träslag, faner m. m.; 12 19, r. t brädgårdar n. Bryggareg. 34 och n. Tigerström, S. E., Telegr.-assist., ö. Jung- G:la Kungsholmsbrog. 43 & 45; a. t. frug , r. t ' Tillander, Selma, Fru, n. Odeng Otto, Ingenjör, Kh. Plemingg. 63; tel. Tillberg, Carolina, Fru, n. Observatorieg.Iö!". Kungsh _ Knut, v. Häradsh., ö. Birgerjarlsg. 261; Tingsten, K. A., t. f. Direktör för Sthlms r. t. 4830, a. t ' Stads Renh.verk, n. Norrbackag, 5. _ Hj., Kamrer, ö. Grefg L. H., Statsråd, Ö. Narvaväg. 20 I. _ Crispin, Prokurist, Ö. Torstensonsg. 11. Tingström, P. A. K., Skrädderitillskärare, s. Till Föräldrar (Stina Quint). Red. o. expo ö. Artillerig. 4; a. t Högbergag. 30. Ludv., Xylograf, n. Uplandsg. 75 III ; tel. Tillgren, Lydia, Folkskolel:a, g. 41. s. Fredmans- Vasa Tinnerholm, F. C., Fröken, Husmoder för _ J. S., Fröken, n. Kammakareg. 43. hemmet för vanföra, Ö. Greftureg. 59. _ Olga, Fröken, Kontorsbitr., ö. Grefg. 4. Tiren, Johan, Ledamot af Konstakademien, _ Carl, Kassör, s. Fredmansg. 4 1 ;tel. Maria, n. Döbelnsg ' Tiseliue, G. A., FIl. dr, o. Linneg. 10. ' _ Josua, l\1.ed.kand., s. Fredmansg. 4 I. - H. A. J.,Fil. dr,chefför Lifförsäkr.aktieb. _ Emma, Ankefru, ö. Grefg. 4. Victorias agenturer, n. Drottningg. 20. Tillman, Karl E., Banvaktmäst., ö. Skeppare- - Augusta, Fru, ö. Nybrog. 24 II g. 42III Ö. g. -- Ida, Fröken, ö. Surbrunnsg. F. Augusta, Fru, kommissionskontor för - A. F., Litteratör, ö. Greftureg.52 m. manliga och kvinnliga tjänstsökande, - D. H., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Narvast. Skomakareg ; r. t. 239, a. t. väg. 30. Tisell, Henrik G., Bitr. Ing. vid K. Patent- _ Algot, Färg- O. kemikaliehandel, n. Klara- verket, ö. Riddareg. 21. bergsg. 60; r. t. 8729, a. t ; - Märta, Fröken, Tjänstem. i Järnvägsbost. n. Holländareg. '13. styr., n. Dalag. 74 BI. _ Carl, Lagerchef, s. Brännkyrkag. 4 A. - M. A. Ch., Tjänsteman vid Järnvägsstyr. _ B. J. D., Med. Iic., n. Lästmakareg. 6. Taxebyrå, Balingsholm, Huddinge. _ C. J., Slottskakelugnsmak., g. 67. n. Drottning- - se äfven Thisell. Titan, Lysapparatfabr., n. Kungsg. 11; a.t. Tillquist, Hugo, Elektroteknisk agenturaffär, bost. ö. Narvavägen 18, r. t ; - A/S m. m., repro af Torvald Nyström, n. kont. n. Malmskillnadsg. 26; a. t. 4388, Fredsg. 28 & 30 m. '. 1'. t ; telegrafadr.»conduit», 'I'its; C. A., Konsul, ö. Artillerig. 5. ~s, Hugo, Maskinagentur, Import o. Export Tivander, Hulda, Folkskolel:a, 8. Hornsg Brand-. och tifförsäkrings-aktiebojaget SV~A. t3 ~rotj:ninggatan.

11 Tivoli-Tommernp. 621 Tivoli, Nya aktiebolaget, K);lngl. Djurgår- Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjänaden. Ordför. Löjtn. G. Ostberg, verk st. rinnor, n. Surbrunnsg. 55. dir. G. A. Svensson. Tjänstebyrån Freja (Fru E. Thernquist), n. Tjeder, Maria, Lärarinna, n. Uplandsg. 54 Regeringsg. 21. f. d. 60; r. t Idun,ö. Storg. 8 1 ö. g.j a. t se äfven Tjäder. Tjänstemannabanken, se Bankinrättningar. Tjenste- se Tjänste-. Tjänstemannasällskapeti Stockholm,n. Hamn- Tjernberg, B. A., Bankdirektör, n. Vasag.du'", gat. 38 II j a. t ; r. t A., Fröken, Ö. Karlaväg. 20. Tjänstemäns Själfhjälpskassa.u.Herkulesg.d: - K., f. d. Konsularagent,.ö. Karlaväg. 20. kl. 11-il; a. t. 9440, r. t F. G., Magasinsarb., s. Asög. 66 B. Tobaksfabriksaktieb. Brinck, Hafström & Ca, Tjerneld & Morssing. Advokatfirma, kontor kontor ~. Götg. 48 B, kl. 9-5 st. Öfre Munkbron 5. Tobaksmagasinet (Stoopendaal & Co), n. Tjerneld, John, v. Auditör, Advokat, n. Läst-. Klarabergsg makareg. 6 III; kontor..o. postadr. Tjern- Tobiason, Anders, Ko~to!.ssknfiv \K. Jamv.- eld & Morssing, st. Ofre Munkbron 5. styr., n. Vanadisväg. 15 ; Jel. Vasa Tjulander, C. J. F., Grosshandlare, ö. Kap- Tobie~~ 49Gustaf Tjänsteman i Lifförsäkr- - Ivar, tensgg' r~ss., 13' h.. o. K t ~p ensg. 13. fi,rma An~t. Trygg, bost. tel. Maria s. Marlag. 16 A; J. F '. Tjulanders Soner, kontor o. lager Todsen, fl. (firma Nickels & Todsen), Bla-.st. L.a Nyg sieholmstorg 9. - NIls,. Grossh.? firma J. F. TJu?anders So- Tolften, C. L., Handelsidk:a, st. L:a Nyg. 29; ner, kontor...o. lager st. L.a Nyg. 29. bodar st. Västerlångg. 53 o. 65. Bost. Sal~sJ.?-St?ranl;'en. & Co, Efterträdare, Vmhandelsfir~a,. Toft, C., l\afeidkare, ö. Strandväg...rI?- _ James, örverste i Frålsningsarmen, 11: Östern~h. af Adolf Hols~; kontor, forsalj- malmag Ö. g, tel. Österrn ningslokal o. lagerkal~.are n. Odeng. 34; Toll, Emma H. Ch., Artist (Målarinna.) n.. bost~d n. Karlbergsväg. 20. Brunkebergstorg 2; a. t T~ul~n, U. A., Smckar~.' n. Uplandsg. 11. TJ~lm, C. J., Angf.-J:>efalh., Kh. Parkg. 8. _ G. A., Generalmajor, nörg, 10. Hofmarskalk, Ö. Ba- TJader & S~nl E. G., Cr~arr- o. tobakshandels: _ P. G. E., Ingenjör, n. Surbrunnsg. 24. firma, hufvadaffär n. Ma~mtorgsg.. 6, _ a. t , r. t j filialer st. Rid- Mathilda, g. 59 I. f. Horn, Grefvinna, ö. Sibylle- darh.~storget ~8, a..t. 2759, o. n. Hamng. ~, horn. af ~~rgerjarlsg.; a. t. ~~ 06. _ Hans, Kammarherre, Ö. Banerg, 41I;a. t. AI!na, Fru, o. Greftureg. 58, tel. _ J. E:son, Kapten vid Svea lifgarde, ö. -s ~~term. ~ Karlaväg. 3pv. Fro):randel, hufvudaffar ~t: St. Nyg. ~, _ Ebba, Fröken, Lärar:a, ö. Banärg. 10. fi~~!l'ln. Oxtorgsg..? B, inneh, af Enc _ K. O., Major, Chef för Art.illeristab., n.,!jader, bost. Duf?as... I Norrlandsg, 13III. - Elisabeth, Gymn-dir., o. Greftureg.58 ; _ Gabriel, Sjökapten, n. Dalag C tgel.höstedrlm'c,?905'e G T"'d & S )..., an. uma.. Ja er on, - Marie Louise, 14 & 16. Änkefru, ö. Artillerig.,... o. Torstensonsg. 3.. 'IJaders, Th., Inackordermgsbyra, Plats- _ HU!i 0 ' Öfverläkare v. Diakonissanstaltens sjukhus bostad n. Smålandsg. 24' hvaranskaffning, Uthyrn~.I?g af Ru:,n,.Yå- dagar kl. 2-'/2 4 e. m. ' nmgar och Sommarnöjen samt försäljn, Tollen, Axel B., Kapphandl., st. Västerlångg. af stads- och landtegend?mar,. n. Brun- 29; bost, ö...styrmansg. 8 III t. h. kebergstorg 12, mottagningstid 10-4; Tollstedt, A. A., Ankefru, Ö. Greftureg. 24 C. a. t. 8440, 4848, 4? 38, r. t o. 'I'ollstån, B.,Fältintendent, s. Folkungag.6D Se annons sid, 58. Tollström, Gust., Direktör, n. Västmannag. 3. Tjäder, Thecla, f. Slöör, Kaptensänka, ö. - John, Uppbördsman (23:dje roten); mot- Greftureg. 39 III.. tagningstid livardagar 2-3 e. m., Kh. - J. E., l:e Postbetj., n. Dalag. 38 II ; tel. Fridhemsg. 20 I; a. t Vasa Tomason, A. B., v. Häradsh., Rådman, - Milly, 1'eckningslärar:a. ö. Greftureg. 39. ö. Narvaväg. 23 III. - C. A., Ankefru, ö. 'l'orstensonsg se äfven 'I'homasson. - Tom. n. Holländareg. 9. Tomrnerup, J. F. J., f. d. Löjtn., n. Obser- - se ä(ven Tjeder. vatorieg. 16; a. t. 4207, r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 622 Tomtlund-Torndahl. Tomtlnnd, ;r. Ph., Bokh.,Kh. Parkg. 2 Il. - Hilma, Ankefrn, Kh. Parkg. 2Il. 1 Toren; 2 Thoren. Tonden. Axel, Grossh., Kontor n. Kungsträd gårdsg. 12; Rikstel. 5958, AUm. tel. _. Th., Arkitekt, ö. Styrjnansg ; bost. n. 'l'egnårsg. 16; allm. o. _1 Karl, Bankdirektör, Ostermalmsg. 48. rikste!. ' -' Aug.a, f. Isaksson, Barnm., ö. Linne- Tondåna Smörhall, n. Hamng. 26; a.t. 5859, g. 39 B. r. t ' Carl, Bokh., st. Mnnkbrog. 3 Il Toowe, Elna, Folkskolel:a, D.Holländareg.14. -' J. G., Byggmäst., n. Kronobergsg.7. Topp & Dabelstein, Grosshandelsfirma, im- -' F. L., Direktör, ö. Linneg. 39 B. port af kaffe, sirap, ris, kolonialvaror, -' A. S., Doktorinna, ö. Storg. '46. sydfrukter och delikatesser; Stadersalt _2 A., Fabrikör, n. Tuleg. 37. i säckar och plomberade bokfat. Spedi- _1 Hildur, Fröken, n. Dalag. 52. tionsaffår Norra Blasieholmsh. 5 C, -' A., f. d. Generalmajor, n. J ohannesg. 20. telegrafadr. Dabelstein; a. t. 6766, -' K. T., Handl. (speceri- o. mejeri-), ö. rikstel Braheg. 26. Tor, Brandförsäkringsbolag, kontorn. Klara- -' H. E., f. d. Husägare, ö. Grefg. 36. bergsg. 23; 9-1 /.4; a. t. 192, r. t ' A., Ingenjör, s. Katarina Bang. 28. Torelius, Maria. Fröken, n. Drottningg. 66 Il -' K. E., Ingenjör, s. Renstjernasg. 4 Il - Gösta S. E., Journalist (SthhysDagblad), ö. Greftureg. 22 D II; tel. Osterm ' C. P., 21. f. d. Järnvägsbokför.,.: ö. Banerg. - P. G., Professor, n. Mästersamuelsg. 33. _. John, Kamrer i Riksb., ö. Braheg se äfven Thorelins. -' J. A., Kapten, Ingeniör v. Patent- och 1 Torell' 2 ThoreIl. reg.istrerin~.sve!.ket,. ö. Braheg. 58., -' Edvm, Kassor, o. Linneg ' wnu Bokhållare, ö. Skeppareg. 25 B. -' Otto Hj., Kontrollör, ö. Linneg ö. g. -' Per A., Cigarrh., n. Odeng. 98; a. t. 4338, _1 C., Poliskonst., s. Folkungag. 83. o. n. Birkag ' A., Tjänsteman, ö. Linneg. 80. _1 K G., Fabrikör (Stolfab.), N orrtulisg se äfven Torren..._1 Anna, Fru, Professorska, ö. Grefg. 43. Torild, L., Kontorist, s. Götg. 1. -' B. G. o. E. A., Fröknar, ö. Karlaväg. 6. Torines SymaskinsafIär o. reparationsverk- -' Joh:s, Handelsres., n. Klara N. Kyrkog. stad, s. St. Glasbruksg. 7; a. t ; tel. Brunkeb Torkels, Alfred, Ha~dl., Djursholm; a. t ' C. A., Handl., manufaktur, garn, väfna- Tornander, O. T.A.,Ankefru,ö. Skeppareg.12. der, tri~å, hvitvaror, sybehör o. dam- Tornberg, Alice, Fr~ken, ö. ~l~väg. 31. konfektion, n. Odeng. 68; a. t F. R. K, Förestand., n. Birgerjarlsg Syatelier o. Lager n. Västmannag. 46; - F. W., Urfabrik och urhandel (etaa. t ; bost. n. Västmannag. 50; blerad 1859), n. Gnst. Adolfs torg 14 tel. Vasa (hörnet af Regeringsg..). -' Carl A., Handl. (garn o. väfnader), ö. -s, E. C. S., Sterbhus.Inneh. af firman F.W. Kommendörsg. 39 m ; bod n. Norrlands- ' Tornberg, Chef för firman F. W. Torng. 1. berg, S. W. Tornberg, ö. Braheg. 56IV -' R., v.häradsh., Villa ThoreII, Djurgården. - E. R., Änkefru, n. Malmskillnadsg. 9. -' A., Kapten, ö. Kommendörsg. 83 A. - se äfven Thornberg. -' Kerstin, Kassör, n. Dalag. 40. Tornblad, Hjalmar, Agentur o. assuransaffär,.1 Richard, Med. kand., ö. Grefg. 43. imp. af Cigarrer, Teer m. m., n. Klara -' J. P., Målare, Kh. Handtverkareg. 80. Vattugränd 1; r. t. 3319, a. t s Hildegard. Porträttmålarinna, Villa Tho- - Hj., Dir., Hotel Continental, n. Vas ag. 22. rell, Djurgården. se äfven Thorriblad. Gustaf, Selmästare, ö. Hofstallet. Tornborg & Lnndberghs Eftertr. (inneh, s K, Skrädd., ö. Skeppareg. 25 A & B. Gustaf Bergman), Maskinagentur, Ma- _2 Th., Skrädd., n. Västmannag, 55; tel. skiner o. Maskinförnödenheter, kontor Vasa st. Skeppsbron 10; r. t. 719; a. t ~2 E., Tandtekniker, s. Volmaryxkullsg -. Tornborg, Hjalmar, Qrossh.,n. Uplandsg. 15 B. 15 II ; r. t _2 Richard, Tjänsteman i Bol. Skandia, - Oscar, Handelsres., ö. Sibylleg. 63. Kungl. Hofstallet. Torndahl, N., f. d. J. Corin, Juvelerareaffär, _1 K. R., Verkställer revisioner o. bokslut, st..,västerlångg. 63; bost. s. g. 56. n. Vas~g Ida, Ankefru, n. Frejg. 1; a. t _2 Matilda, Ankefru, ö. Kommeudörsg. ag II - C. Erik, Il. Surbrunnsg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 'I'omell-c-Tranström. 623 Tornen, A. J., Byggmäst, s. Kapellgr, 6; Torstenson, L..., Kammarskrifvare i Tulla. t 'I'ornårhielm, Amelie, Fröken, ö. Nybrog. verket, Ostermalmsg. Österm B IV; tel. 56 B. - Ebba, Pensionat, n. Kungsg. 18l!; 1'. t Anna M. S. E., Kontorsskr., ö.jungfrug Ludv., Vaktm., Skand. Kredit A.-B., n. - Gustaf, Löjtn., n. Odeng. 40. Gust. Ad. torg 8, bost. st. Storkyrko- - A. S. M., 4nkefru, Kh. Pilg. 2(;. brinken 3IV - Ingeborg, Ankefru, n. Drottningg.108 u. - V., Verkm., n. Birgerjarlsg M., Ankefru, ö. Jungfrug, 32. Torstensson, H. L E., Doktorinna, ö. Flora- Torngren, L. M., Byggmäst., ö. Skeppareg. 13. gatan se äfven Thorngren. - se äfven 'I'horstensson. Torpadie, V. C. P., Grossh., ö. Birgerjarlsg. Torulf, H. G., Löjtn, i K. Väg o. vatten byggn.-kåren, ö. Grefg R., Ofverstelöjn., ö. Sibylleg. 65 I; 1'. t. Tottie, Percy, Direktör. ö. Stureparken 5; kontor n. Kungsträdgårdsg. 22. Tonen, E., t. f. Revisor i Generaltullstyr., - Alida, Fru, ö. Stureg. 62IV ö. Stureparken 4 u. - GnstafVilhelm, v. Häradsh., ö. Stureg.29; - se äfven Toren. tel, Osterm Torselius, H., Godsäg., n. Slöjdg Gustaf, Kapten, Ö. Artillerig. 10 A; a. t. Torsk, S. M., Fröken, n. Kungsträdgårdsg. 20; innehar juvelerarefirman J. E. Torsk, - C. M., Major, Kh. Norr Mälarstrand 34 l; n. V. Trädgårdsg. 15. tel. Kungsh. 88, r. t Torssander, C. G. F., Ingenjör (A.-B. Op- Toutin, Hugo, Notarie, ö. Skeppareg. 51. timus), Kh. Bergsg. 36 n.b, ; tel. Kungsh. - A. Th., Änkefru, ö. Skeppareg Trafikaktiebolaget Gränges berg-oxelösund. n. Rosenbad 2 I. 10rsse T Il ; 2 Thorssell; 3 TorseIl; 4 Thorsell. Trafikaktiebolaget Svea, kontor n. Luntmakareg. 26. Stallar n. Norrbackag. 18& 20. Trahn, Sofia, Fru, Ö. Nybrog. 60. _3 E. G., Byggnadsing., n. 'I'egnersg, 5. af Trampe, J. D. V. C., Grefve, n. Helsingeg. _2 Henriette, född Falkenberg, Fru, Ö. Bra- 19. heg. 41 u. - Detlev C. H., Grefve, Officersvolontär _2 Wivi, Fru, Ö. Grefg. 26 '. v. K. Göta Lifg., n. Torsg. 23 B. _I Mimmi, Fröken (Torssells pensionat), n. - H. F., Grefvinna, n. Torsg. 23 A. Drottningg, 80 A. Trana, S. A. E., Major, Ö. Storg. 48. _2 Erik, Handelsres., Ö. Grefg ; a. t. - K. A., Prakt. läkare, s. Högbergsg. 27 C Mottagn. hvard f. m., 2-3 _I Erik G., Handelsres., n. Upsalag. 8 'V ; e. m., helgd f. m.: under somtel. Vasa 216. maren ändrad mottagningstid; a. t. _2 Anna, Kontorsbitr., st. Skomakareg , r. t _2 Ingeborg, Kontorist, Ö. Biblioteksg. 26 II. Tranberg,..A. J., Handl., n. Dalag. 36. _2 Alma, Lärarinna, n. Roslagsg. 20 '. - F. C., Ankefru, Ö. Grefg. 62. _2 K. E., Läroverksadj., Ö. Valhallaväg. 45A. - O. A., Kh. Polhemsg. 16. _2 Aug. F., Major i K. Fortifikationen, Ö. 'I'rane, F., Hofskomakare (C. A. Carlströms Humlegårdsg. 19l!. sterbhus), n. Brunkebergstorg 22. _2 Berthil, Partiaffär för tobaksvaror samt - P. E., Ingenjör, n. 'I'egnerslunden 4. föl' tobakshandeln behöfliga utensilier, Tranell, H. C., Ankefru, st. Skomakareg. 11. korta varor m. m., n. Tegnersg. a. t. 5789, 1'. t ; Traner, K. G., e. o. Postexped., 76. Ö. Riddareg. -' Astri, Skådespel:a, Ö. Grefmagnig. 10. Transatlantische Feuer- Versicheruugs-Acti- -, Margit, Skådespel.a, Ö. Grefmagnig. 10 n. b.. en-ges. Inbrottsförsäkring, General- -< Amelie.,. Ankefru, s. Kocksg. 26. agentur för Sverige n. Regeringsg. 61, -' Dora, Ankefru, n. Dalag. 40 III ; tel. Vasa kl. 9-6; r. t a. t. 7007, Transportvagn för djur erhålles efter till- _2 Sofia, Ankefru, n. Roslagsg. 20 IV sägelse å polisvaktkontor; afgift inom -' O. Moe-, se Moe-TorsselI. hufvudstaden 4 kr. Torsslow, Harald, Artist, Ö. Karlaväg. 34. Transportvagn för sjuka, se Sjuktransport- - M. :jj)inar, Artist, Ö. Storg. 54. vagnar. - G., Ankefru, n. 'I'egnörsg. 40. Tranström, Hanna, Privat Diakonissa, Hem - S. M., Ankefru, Ö. Storg. 54. för värnlösa små, n. Idung. 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 -624 Trapp-Trägårdh. Trapp, Therese, Fröken, ö. Grefmagnig. 8. af.trolle, Maria, Ä:fru, ö. 'Tyskbagareg.'7 Il. - H. T., Lärarinna, ö. Grefmagnig. 8. Trolle-Bonde, Carl, Grefve, ö. Strandväg. 9j Trasskolans borstbinderi och penselfabrik, s. a. t Bangårdsg. 12; a. t J., f. Baner, Än~.egrefv:a, ö. Stureplan 6. Traugott, Ivan, Grossh. (firma Ludvig Trau- Trolle-Löwen, V., Ankefrih:a, ö. Kommen-. gott), bost. Ö. Torstensonsg. 4. dörsg Ludvig, Grosshandelsfirma.Export af råa- Trolle- Wetterling, H. E. V., Kontorsbitr.. hudar o. skinn samt engroslager af Kh, Flemingg. 8. skodon, läder o. skinnvaror, hattar, - M.V. H. K., Kontorsbitr., Kh. Flemingg.8. mössor o. mösstillbehör, n. Rosenbad Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, 2. Uppgång B. kontor n. Västra Trädgårdsg. 15 B. Oscar, Grosshandl. (firma Ludvig 'I'rau-. Trons Hvila, Tidskrift, s. Borgmästareg. 6. gott), bost. Villa Oscarshall, Djurs- Tropp, C. A., f. d. Fanj., ö. Skeppareg. 45. holm. - Gust, Ad.9lf, Musiker, n. Upsalag Ö. g. - M. M., Han dl., n. Odeng, Emma, Ankefru, Ö. Brahe~. 24. Tredje stadsfogden, expo st. Storkyrkobrink. Troselius, K, Fröken, Lärarinna, n. Råd- 5 r, träffas alla helgfria dagar, utom mansg. 76 II; tel. Vasa 878.,, lörd., kl Allm. tel Eva, Ankefru, n. Rådmansg. 76 II j tel. Treffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., Djurs- Vasa 878. holm, Sveaväg.; a. t. Djursh. 76 r. t. Trosell, A., Hembageri, s. Katarina Bang. 42. Djursh , Trozelli-Kull, J. J. Helge, n. Begeringsg.ää'", Tre Kronor, Försäkringsaktiebolag, Blasie- Truedsson,.Joh~, Hatt- o. '. mössaffär, n. holmsg. 4 BI; a. t. 964,r.t Redo- Observatorleg. 'l, bost. s. h.; tel. Vasa visningsgaranti i st. f. borgen eller deposition. Trulsson, S.' A., Fanj. i Fortifikationens re- Tre Kronor, Qvarnaktiebol., kontor st. Sluss- serv, s. Hornsg. 43 III. plan 63B. Triistedt, O. G., Rentier, Djursholm j a. t. TrelleborgsGummifabr.-A.-B. Nederlagskon- Djursholm 92. tor, A. Tiedemann, st. Skeppsbron 46. Trybom, Filip, Fil. lic., Piskeriinsp. i K. Trennmohr, S. J., Bokh., n. Döbelnsg. 11I. Landtbruksstyr, Ö. Karlavägen 41. Trikinbesiktningslokaler, se Byrå. - H., Grossh. (D. Hald & Co, n. Vasag. 6), 'Trikåfabriken, Nya, Valdemar Nielsen n. bost. n. Uplandsg. 3; a. t Bryggareg. 4; a. t. 7423, r. t Tryckeriaktiebolaget Skandia, n. Tunnelg. Trinks, Carl, Urmak., n. Mästersamuelsg j kontor n. Kungsg, 26. Triumf, Tekn. fabrik, inneh. Gunnar E. Bol- Tryckeribolaget Svea (Boktryckeri), n. Brygling, kont. n. Regeringsg. 43 a. t. gareg. 6; a. t , r. t , r. t 'Tryckningskommittens Förlagsexp., Före- Trobäck, Fredr., Kammarmusiker, Storängen. stånd. J. Byström, n. 'I'egnårsg, Emil H., Musikdirektör, Kh. Scheeleg. 2. Tryg, Lifförsäkringsanstalt, Köpenhamn. - Otto P., Musikdirektör, Dj. Alberget 8 Svenska afdelningens hufvudkontor n. tel. Djurg. 17. ' Kungsg. 26; öppet Troili, Hilda, Förest. för Vasa Kindergarten, Trygg, Svenska LiJf6rsäkringsanstalten, se n. Uplandsg. 18 II (f. d. 24). Svenska Lifförsäkr, anst. - Uno, Ingenjör, Ö. Linneg. 34; r. t.3025, Tryggelin, E. H., Arkitekt rio Birkag. 4 A. a. t Telegrafadr.: Uno. Trygger, Agne s, Fru, n. Odeng M. K. S. A., Majorska, n. Uplandsg Ernst, Professor, Justitieråd, ö. Karlaväg. (f. d. 24). 15 Aj r. t ~ Ejlert, Tjänsteman i Järnv.-styrelsens Trysen,K.A.,Marinintendent, ö. Grefg.48 III. [.:::;; kontrollkontor, n. Uplandsg. 28II (f. d. - Oscar, Tjänstem. i Riksb., s. Högbergsg. 34). 11I t. V. Troilius, Hj., Grossh., ö. Kommendörsg. 26. Träarbetaren, tidskr., n. Folkets hus II. _ C. R. W., v. Häradshöfd., n.drottningg. 21. Trädgården, Illustrerad tidskrift för träd- Trolander, A. C., Bokh., s. Hornsg. 85. gårdsskötsel, redaktion: Experimental- Trolle, Elisabeth, Fru, ö. Villag. 13 BI. fältet. Expedition: Blomgrens Fröhan- _ N., Friherre, ö. Strandväg. 3. del, n.. Oxtorgsg. 14 j riks- o. allm. tel. _ Eric, Excellens, Utrikesminister; Blasie- Trädgårdsbyrån, inneh. Knut Bovin, n. Reholmstorg 8. ~eringsg C. B. T., 'I'apetaerare, Ö. Majorsg. 12. Trädgardsföreningens lok., Rosendal å Djurg. af Trolle, Charlotte, Ankefru, n. Helsingeg. Trägårdh, Axel, Bokh., n. Tuleg. :SO III. 13Iv. - G. L., Handl., s. Helgalunden 4. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Trägårdh-Tunell. 625 Trägårdhs, C., Sterbh., f. d. Landskamre- Tullfiskalen, st.österlångg.49 n b ;r.t rare, ö. Valhallavägen 39. Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron Trägårdh, C., Löjtnant, ö. Storg I o. 40 I; r. t H., Revisor, ö. Skeppareg. 51. Tullbevakningskontrollörerna, Skepps- _ Emil, Stationsinsp., Saltsjöbanan (Stads- bron 40 I; rikst gården): bost. Villa Ekebo, Saltsjö- Uppsyningsmanskontoret, Skeppsbron Nacka; r. t. Järla , '/2 tr.; rik st C. E. M., Typograf, n. Brunnsg. 12. Tullafdelningskontor: Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska,kon- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen; tor ö. Timmermansordens nya hus (vid packh. r. t. 951; tullk. r. t (Roslagstorg). Brädg. Träskängen 2 & 4 Centralbangården, n. Vasag. 22; r. t. (v. Spårvägens Vagnshus). Trönnberg, P., Folkskolelär., Kh. Parkg Centralbangården, Tullafvisiteringslo- _ 1. A. E., Folkskolel:a, Kh. Parkg. 16 III. kalen: r. t Tsappos, Bröderna, se Bröderna. Tullafdelningen, Kh. Handtverkareg. 1; Tuberkulos, Svenska Nationalföreningenmot, n. Norrlandsg. 3, kl Sekr.: Med. r. t Riddarholmshamnen ; r. t. 847 o dr B. Buhre. (packhusafdeln.). Tufvesson, J. G. A., Kontorist, n. Karlbergs- Stadsgårdshamnen; r. t. tullk väg. 49. packh , bevakn J., Tapetser., Möbelaffär, n. Uplandsg. 41. Fiskarhamnen(endastbevakningskont.), _ se äfven Thufvesson. r. t Tull, N. P. (numera..marti,? Nordmann), Se- Värtan (endast bevakningskontor); r. t. gelmakeri, st. Osterlangg Tullberg, Hasse W., Bokförläggare, bost. ö. Tumba pappersbruks kontor, Helgeandshol- Engelbrektsg. 131v;a. t. 7619, r. t men, öppet Ha~.seW., Aktiebol., Boktryckeri ochbok- Tumba Villastads kontor, n. Tegnersg. 2Fj forlag n. Hamng. 36; a. t o. 7097, a. t , r. t Ombesörjer förr. t o säljning och uppmätningar af villa- - Klara, Fröken, Sömmerska, n. Klara N. tomter. Inneh. Kand. G. E., Not. H. Kyrkog. 29 b i n. a. t: E. samt Dir. F. E. Lignell. Tullgren, Alb., AS~lst. vid ~tatens ~ntomol. Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expo n. Anst., Expenmentalfaltet, FIl. kand., Barnhusg. 8 (Svensk Läraretidning). n. Observ.~torieg. 12. Tunborg & Co, Fr. V., n. Hamng, 38 1, - A. F., Bokfor., s. Blecktornsgr. 5 I. Damskrädderi o. lager af nouveautees i - F.GustafO.,Telegrafassist.,n.Döbelnsg siden- och ylleklädningstyger m. m.' a. Tullström, E. A., Lärar:a, s. Tjärhofsg. 4 B. t. 281, r. t ' Tullstyreisen, General-, st. Skeppsbron - se äfven Thunborg. 38; r. t. ~24... Tuneld, John, Ingenjör, Ludwigsbergs Werk- Generaltullduektoren; r. t stads Aktieb:s tekniske o. merkantile Kanslibyråchefen ; r. t chef, ö. Riddareg. 43; r. t. 1220, a. t. Kameralbyråchefen : r. t Kameralbyrån, Förrådsafdeln., st. Järn- Tunelius, M. C. G., Postexp., n.markvardsg. torg. 80; r. t III..., Revisionsl9yråchefen; r. t I,,'Revisionsbyrån,Statistiskaafdeln.;r.t 'I'unell : 2 Thunell. Skeppsmätningsöfverkontrollörens exp., ----~' v.'skeppsbron 4; r. t _I C. A., Bokh. o. Revisor i Riksb., s. Sve- Tullverkets lokalf'örvaltningar: Tullkammaren, Skeppsbron 381; r. t _2 denborgsg. 4 A. J. W., Byggmäst., s. Asög. 28. ; 'Imlluppbördskontoret, Skeppsbron 38 I: r. _I An.~a, Fröken, Ö. Riddareg. 44 & 46 III ;tel. t Osterm, Konfiskations-ochKassörskontoret,Skepps- _I Ulla, Fröken, ö. Braheg. 62 III bron 38 II ö. g.: r. t _2 Carl A., Grossh., s. Tjärhofsg. 25. Nederlagskontoret, 1804:. Skeppsbron 38 I; r. t. -' P., Inspektör, ö. Nybrog. 61. _2 A. F., Sjökapt., s. Högbergsg. 11..Packhusinspektionen, Skeppsbron 38 n.b,; _I C. J., f. d. Vaktm. (Riksbanken), V. Berg- tr; t 6407 'med ankn. till Maskin- O. boda,,(svalgr. 4), Sundbyberg'...btullfria:exp'f.noera.tullpaviljongen r. _I Hilda, Ankefru, ö. Braheg. 62 1V. ':.: ;:t :..'...." _2 C. A., S. Tjärhofsg.25..Bralld!'ilGchnLiff"öcsäkrings:tAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 626 Tuner-Täckfabi-iken. Tune~, Robert,Verkmäst.,n. Västmannag Tygmästarens exp., Artillerigården; ö. Rid- Turdm, Ester, Kontorsskrifv., Kh. Hjärneg. dareg. 13; söckend, kl. 9-3; r. t Tygverkstäderna, Artillerigården, 'ö. Rid- '- E., f. d. Tjänstem. i Riks b., Kh.Hjärneg. dareg. 13; r. t 'I'ynell, Märtha, Fröken, Målarinna, s.bell- - Erik, Tjänstem. iförsäkrings A.-B. Hansa, mansg. 8. ~h. Hjärneg N. O. F., Kammarskr., Spånga. - s; afven Thurdiu... Typochroma, Fabriken, Tryckfärgsfabr., s. Turen, E., Joh., Kronolansman, n. Kungsg. Bondeg. 8; a. t. 3682, r. t ; a. t T ff" b d t S k. E' diti 'I'uristföreningen, Svenska, n. Norrlandsg. ypogra or un e s, yens a,_...xpe l ion 2 & 4 II; se Svenska 'I'aristföreningen. och Platsanskaffnmgsbyra for typogra- TuristtrafikfOrbundets styrelse, adr. Kungl. fiska a~betare, n. Jakobsg: 22 A I; a. t. Järnvägsstyrelsen. Sekreterare: Registra- 6247, r. t tor R. F. Petre. Typografiska Föreningens Expedition, n. Tvengström C. M. Fastighetsägare ö. Stu- Jakobsg 22 A I; a. t , öppen, reg. 17; tel. Osterm ' Bibliotek: månd. o. torsd. kl. - V.,. Fastighetsäg., ö. Greftureg. 74; tel e. m. Sångkör o. musikbiblio- Österm tek: fred e. m. Orkester: onsd. - Carolina, Änkefru, ö. Grefg e. m. Tvättinrättningar: Tyselius, P. V., Bokh., n. Jakobsbergsg.Tä, A. J. Hellerströms, ö. Nybrog. 55;a. t tel. Bruukeb, Aktiebolaget Inedals Tvättinrättning & - Ida, Fru, Juvelerare, n. Regeringsg 18 Färgeri,Inedal, Hag-alund; Dir. And. Fr. a. t. 7303; bost, n. Jakobsbergsg: 19: Hjertstedt; a. t. 6219, r. t Om- - Per, Vinhandl., n. Jakobsbergag. 19; tel.: besörjer linnetvätt, ylletvätt, mangling Brunkeb och strykning; kemisk tvätt och fläck- - & Co, Vin- & Spirituosahandel (inneh. uttagning, segel- o. markistvätt. skön- Per Tyselius o. Es. Tegner J:or), ö. färgning o.blekning: för småtvätt finnas Storg. 16; a. t. 4600, r. t.443. ' agenter i alla stadsdelar. Större tvätt. - se äfven Thyselius. partier hämtas och återlämnas direkt Tysell, J. Harald, Agentur för Hugo Bruhos kunderna. Butik, n. Lutternsg. 3, sewitz, Göteborg, n. Klara N. Kyrkog. nära Stureplan. 15 I. Kont. n. G:la Kungsholmsbrog. Byggnadsaktieb. Manhems. S. Hornsg. 36 II ; r. t. 9240, II. t ; a. t , r. t Tyska Generalkonsulatet,n.St.Badstug.36A; Meijers, Kh. Norr Mälarstrand, nedanför öppet 10-2; a. t. 4746, r. t Karel. Inst. Inneh-s bost. Ö. Stureg, Lifförsäkringsaktieb, i Liibeck. General- Södermalms, s. Badstug. 4. Hämtning agentur: Chr. Steffens, kontor n. Reoch återsändning inom alla stadsdelar; geringsg. 21. riks- o. allm, tel. Sällskapet, adr, Ernst Carl Bäcker; n. Östermalms tvättanstalt, Ö. Engelbrekts- _ Regeringsg. 12 II Styrelse se [2529J. g. 20; a. t Alderdomshemmet, s. Hornsg. 108IT Ty boni,iiolga,' Fröken, n. Västmannag. 30 III.»Tysta Marie», Kafe, n. Regeringsg. 24. Tydan, Ingrid, Fröken, ö. Riddareg. 12 1V Tysta skolan, Norrtullsg. 51. ' - Adolf, Kapten vid K. Flottan, Ö. Skep- Tystberg, G. M. E., Fröken, n. Valling"29. pareg. 60 IT ; tel. Österm '- Hugo, Grossh., bost, Q. kontor-n, Vallin- - C. A., Löjtnant, Ö. Sibylleg. 40. g M. H., Sjökapten, n. Drottningg. 106; a. t. Tågtidtabellens Red., Svenska Järnvägsför eningen, n. Rosenbad 2 Iv; r. t. 7039, - S. E., Underlöjtn., Ö. Sibylleg. 41. a. t. 855l. -s, Herm.,Eftr., Vinhand:firma, st. Skepps- Tåhlin, Hugo, Firma, Fotograflateäer, n. bron.22. Drottningg Anna, An}l:efru, S. Brännkyrkag. 4 A. - Anton, Kammarskrifv., Ö. Narvaväg. 20 III - Thårese, Ankef~u, n. Odeng. 47 II t. V. Ö. g. Ö. g. - Aug. Eugene, Öfverstelöjtn., ö. Sibylleg. --;:'G. E., Smed, n. Smal.~ gränd 13 B. 41. Tåhlner, A., Angsl:bef.. o. Jungfrug. 25. Tygförrådet, Artillerigården,ö. Riddareg. 13; Tångring, Clara, Sjuksköt.a, ö. Linnea, 4. tygkontoret öppet söckend. 9-3; r. t. Täckfabriken CA. B.. Göteborgs Vaddfabr. " 1822; utbetaln. helgfria torsd filial), specialite vadderade sticktäcken,. å kassakontoret; r. t Kungsbroplan 1; a. to 8001, r. t: Brand- och Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SV~. 13 Drottninggatan.

17 Täekholri\.~TömqTiilt. 62' Täekholm, C. W., Guldsmed, n. Observa- Törnblom, Anders, Undering. v. Statens torieg. 17. järnv., s. Mosebacketorg 6 I. Täcklind, Magnus, Ingenjör, Södertörns -~Axet O., Vaktm., n. Holländareg. villastad; a. t. Södertörn J., Ankefru, n. Observatorieg II. Täckman, A. F., Styrman, s. Repslagareg. 5B. - C. Axel, n. Valling A. E., Trädgårdsmästare, s. Repslagareg. Törnbom, 1., Fru, n. Rensg. 21III Ö. g. t. v' 5 B. Törnebladh, C. G. H., Hofr.not.j ö.banerg. 2m. Täge, F. K. A., e. o. Kammarskrifv., s. Horns- - C. O., v. Häradshöfd., : n. Kammakareg. g M. C., Ankefru, s. Hornsg , Landskamrerare, n. Döbelnsg. 7. Tägtmeijer, Frans August, Skeppsklarerare, - R., f. d. Lektor, Bankofullmäktig, ö.\tordelägare i firman Emil R. Boman j stensonsg. 12. kontor st. Skeppsbron 30j bost. Villa - Sixten, e. o. Postexpeditör. Norrtullsg.»Miehorn», Ringvägen, Saltsjöbaden; 22 I j a. t r. t. Saltsjöbaden 46. Törnebohm, A. E., Professor, n. S:t Eriks- Tägtström, E. G., e. o. Rofrättsnotarie, Not. plan 2. i K. Medicinalstyr., ö. Danderydsg. 10. Törnell, Ernst, Amanuens, t. f. Protokoll. - C. I. A., Kammarskrifv. i Uppbörds- sekr., n. Dalag. 50. verket, ö. Villag. 18 & Olof, Auditör, v. Häradshöfding, Kh Tärnström, Sofie, Majorsänka, n. Uplandsg. Flemingg. 51 A; r. t II l, - Hulda, Fru, s. Bellmansg. 22 B. Törling, S., f. d. Litteratör, s. Svedenborgsg. - J. P., Grosshandl. Kontorschef hos W. 85, 6'/2 tro Törnberg, K. H., Banktjänstem., n. Odeng, HelIgren & a. t Co, s. Svedenborgsg. 10; ; a.. t Ivar, Handelsres., s. Götg. 48 B. - A. F. L., Direktör för Lifförs.A.-B. Stan- - (Thörnell}, O. G., Löjtnant, n. Karldard, n. Döbelnsg. 69 III j a. t bergsväg. 301 Carl E., A.-B.; Direktör i Sveriges n. Uplandsg. 2911'; Urmakare tel. Vasa Törnequist, 48. E. C. E., Husäg:a, ö. Riddareg John, Journalist, n. Vasag A., Fröken, n. Odeng. 54 B III. Törner, A., Agent (Malmö gamla Tvålfabr. - Lina, Fröken, Förestånd:a för Katarina nederlag): kontor n. Mästersamuels- Barnavärn, s. Åsög. 145j tel. Ersta 110. g. 40; bost. n. Sigtunag Erika,.f3kådespelerska, ö. Nybrog O. E., Bokbindare, s. Mariag C. C., Ankefru, n. Odeng j a. t A. G., Byggmäst., n. Roslagsg se äfven Thörnberg. - M. R., Musikserg., n. Frejg. 6. Törnblad, J. H., Handl., s.klevegr Jean, Pyroteknisk ing.,. kont. Labora- - se äfven Thörnblad. torium, Lidingön: r. t. Lidingö 3, Törnblom, Ragnar, Amanuens, st. Väster- postadress Stockholm 5.. långg '. - se äfven Thörner. - Aug., Bokbindare, firma A. F. Fryk- Törngren, G. M., Löjtn., n. S:t Eriksplan blads efterträdare, st. Skärgårdsg. 8 C; 2; r. t verkstad st. Svartmang. 25j tel. Stork. - Conrad A., Prakt. läk. ö. Skeppareg. b ' L. M., Professor, Förest. för Gymnastiska - Axel, Bokh., ö. Linneg. 39 A II. Centralinstitutet; mottagningstid kl. - E., Cigarraffär, n. Dalag f. m., n. Hamng E. A., Förrådsförvalt., Dj. Beckholmen - T. W.. ~eservauditör, n. Hamng ; tel. till förrådet r. t K. W., Ankefru, K. V., Hofr, e. o. not., prakt. jur., ledamotl ö. Artillerig. 24. _ af Sveriges Advokatsamfund. Kontor 1 Törnqvist; 2 Törnquist; 3 'I'örnkvist: o. bost. ö. Greftureg. 7; a. t , r. t. 6584; personlig mottagning kl 'I'hörnqvist: Thörnquist. f. m. och '/24- ' /25 e. m. _, Hjalmar, firma Lindståhl & Törnqvist, - J. G., Kassadirektör. n. Drottningg. 73 Arkitekter o. Byggmästare; kontor o. CHI. bost. ö. Artillerig. 3 (hörnet af Storg.); - Carl J., Kontrollör i Tullv., s. Åsög. r. t. 183, a. t III ; tel. Maria _, Wilhelmina, Au bonheur des dames, n. - R. L., Kont. skrifv., st. Västerlångg. 75. Drottningg. 60; bost. n. 'I'egnersg, G. A., Maskinist, Kungsholmsg. 29" ö. g, _, B., f. Pettersson, Barnmorska, Kh. Fle- - Carl, Tullvaktm., s. Högbergsg. 56 B III. mingg. 46. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~dres8kalf!ndern

18 ~g. 'rörnqvist::-at trgglas. '/210-1 /25, pers. mottagn. ::1:0-41, l1'örnqvist; 2 'I'örnquist] 3.:rörn~vist; 3-4' a. t. 2397, r. t ThörnqvIstj 5 Thornqmst..Udden berg, Hjalmar. Advokat, e. o. Ho!.r.Iiot.,. kontor st. St. Nyg. 1; bost, Grondals _I Ko E., Bokh., s. Katarina Bang. 28. villastad. ~I O. F., Bokh., s. Sot. Paulsg. 26 I!._ E., Bankir o. FondmäkL, ö. Skeppareg. _2 K. D., Brefbärare, s. Bon~~g ; r. t _2 A. H., Fastighetsäg., s. Tjärhofsg. 18._ Signe Fil. kand. ö. Tyskbagareg. 61II j _2 C. F. E., Fastighetsäg., ö. Riddareg. 9 r. t ' " Al; a. t ' _ S. U. Fröken, Telegrafist,ö. Nybrog. 53. _1 Ester, F:ö.ken, Gymnastikdir., Stengar- _ Aug.,' Konsul, ö. Nybrog. 53; kontor st. den, LIlJeholmen.. Köpmanbrinken 10. _8 Jacob, Handl., n. Luntmakareg. 24. _ Anna Lärarinna, Ö. Tyskbagareg. _2 A., Hofrättsråd, ö. Stureg. 12. r. t III; _1 H., Ingenjör, s. Svartensg. 5. _ Fredrika Änkefru, ö. Stureg. 32. _5 Signe, Kontorist, n. VaUmg. 8. Uddgren C.' G., Direktör, Kh. Handtverka- _8 Carl, Poliskonst,.?' Greftur~~. 27. reg~ 44; tel. Kungsh _1 A., Professorska, o. Strandväg. 43 n. b. --' Gerda, Doktor, s. Högbergsg. 31Ij mott. t. v.: a. t. 1f2?8." _2 C. J., f. d. Pmvinsialläkare, " I!? Grefg 29. tid. hvard. 8-10, 1/ 2 10; a. t , helgd. '/29- _2 P. A., f. d. Sjökapten, ö,. Sibylleg. 39. _ F. M., f. d. Vaktmäst. (Stockholms stads -' K. J., Skomakare, ~. Frejg. 40:.. sparbank), s. Högbergsg.'31 ~I:. ~2 Georg, Gottfr., Skadespelare, o. Ridda- Uddman G. A., Modist, n.. Drottningg, 35. reg. 9 AIIl;tel. Österm. 30 2~. Uddnäs Kemiska Fabrik. Postadr, Stäket. _8 Gunnar, 'l'jänstem. i Nordstjernan, n. Telegrafadr.»Svaluddn, Stockholm; Dalag, 62I!; tel. Vasa riks- o. allm, tel. -' Karl A., Underoff., Långholmen. Fän- Uddqvist, A. O., Vaktmäst., Kh, Bergsg. 28. gelset,. Uddwall, E. J:, Fru, ö. Nybrog. 44. _5 Alfva, Ankefru, n. VaUmg..8." Udsn, J. T., Egendomsaffär, st.. Storkyrko- _2 Anna Sofia, Ankefru, Fastlghetsäg.a, s. brink. 8I!. 'fjärhofsg _ se äfven Udden.. Georg, ö. Birg~rJarls.~. Uggla A. L., Byrådirektör, 28. _2 'I'örnsten, A., Fröken, 12. e o. Humlegårdag. 24 I _ E. 'C., Direktör, Ö. ö. SibyUeg. Karlaväg. 30., - Fanny, Poste~ped.,,, Kungsholmag.. ~6. _ Evaid, Frih.,,f. d. Kapten, ö. Stureplan 4. 'I'ömstrand, Antiid, Lärarinna, Kh. Hjärneg. _ Hilda, Fru, Ostermalmsg. 20. ". 10rv.. _ Anna Föreståndar:a for Lyceum for flic- TörnvaU, L. P., BY1~gm.,s. Ansganeg. l; ko~. Skolans exp.-rum n. Brunke- Törnwall, Hulda, Ankefru, n. Malmskil l- bergsg. 9; a. t. 4484; bost. n. Västnadsg. 48 BI!. " e c.. mannag. 15; tel. Vasa 'I'ömå, C. F., Vaktrn., n. Kungstradgardsg.~: _ Gustaf, Handelsres., ö.. Brah~g. 7 A. Törsleff, W. S., Grossh., ~i Barnhusg. 20, _ A. W., Kamrer, n. Observatorleg. 14 I. kont. n. Rosenbad 2. _ Ida, Lärar:a vid Brummerska skol., Östermalmag Carl Gustafsson, Löjtn. v. Svea lifgarde, u. Ö. Storg. 38; r. t _ Erik Alb:son, Löjtn., ö..sibyueg. 67 j r. t. Uby, Carl Jacob, Litteratör (Ubys teater- o. 3756, a. t musikagentur); ö. Banärg G~staf G:so?. Löjtn. v. Svea Art. reg., Uddan, Ingeborg, Fröken, Ö. Greftureg. 72; o. Stra,ndvag~n 57; a. t. ~ tel Österm Alb., MaJor, VIlla Sana, DJurs~olm. " _ G' ta' Fru ö Skeppareg. 64 r. t s Sjukhem (Inneh. Fru Anna Ehrnst), o. le,,. ",. V'U 22 - Selma, Änkefru, ö. Greftureg. 72; tel. l ag... 'k f' "A till. 38 Österm Joseflne, An e m, o. r I eng..'. _ se äfven Udan.. -"- C. A., f. d. Ofverstelöjtnant, ö. Engel- Udden bergs, Ernst, Advokatbyrå, Inneh. brekts!],. 43,B. " Julius Karsten, n. Brunkebergstorg 14. af Ugglas, F.] Fnh., o. Ske~pareg.: 10. Uddenberg &; Hnltman, Advokatfir~a, - Gösta, Fnh., Kommendörkapten.v, K. Inneh. e. o. Hofrättsnotarierna HJal- Flo.ttan, Blasle~olmsg. ~ B. mar Uddenberg o. Joh. Ad. Hultman - Ludvig G. L, Fnh.,. Kabmettskammar- Kontor st. St. Nyg. 1I; kontorstid herre, Ö. Grefmagmg. 4; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer