Söndagsskolklockan -Tamm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söndagsskolklockan -Tamm."

Transkript

1 Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans exp., ö. Majorsg. 5. Tacke, H., Grossh., ö. Narvavägen 22. Söndagsskolvännens exp., st. Kornhamns- Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins torg. 47; a. t Byrå för maskinskrifning och öfver- Sörensen, Axel, & Gjerdrum, Agenturaffär, sättningar (f. d. Knepelins byrå), n. kontor n. Smålandsg ; bost. samma Klara V. Kyrkog. 3B; se annons.sid.35. hus; a. t. 7051, r. t. 7042; kontorstid -s Byrå för maskinskrifning o. öfversätt- 9 r. m.-5 e. m. ningar (f. d. Krrepelins byrå), n. Klara - Jensine, Diakonissa, ö. Surbrunnsg. 10; V. Kyrkog. 3 B; kontorstid 9-5, andra. träffas månd., tisd., torsd. O. fred. 8- tider efter öfverenskommelse; a. t. 10 f. m.: tel. Brunkeb , r. t. 6061; se annons sid A. E., Folkskolel:a, n. Holländareg. 24. '- Takman, Alma, Fröken, Cigarraffär, ö. - P. M., Fysikalisk instrumentmakare, n. Birgerjarlsg. 94; a. t Holländareg. 24. Takpapp, Sveas, Aktiebolaget, kont. Norr. - Hanna, Glas o. porslinsh., s. Hornsg. 46. malmstorg 4; r. t , a. t Carl, Grosshandl., n. Malmskillnadsg.9, lager af tandläkare- utensilier från 1 Talen; 2 'I'halån. Claud. Ash & Sons, London; kontors tid '/29-6; a. t. 8788, r. t. 2084; -' O. J. F., Fastighetsäg., n. Döbelnsg. 15. telegrafadress: Ashdeput. -' Ludvig O. L., Godsäg., n. St. Badstug N. G., Grossh., Blasieholmstorg 11. -' G. F. E., Ingenjör,s. Mariag.17;a.t.3668, - C. E., Handl., n. Mästersamuelsg. 37. r. t Jörgen, Handl., n. Smålandsg. 28. _2 J. E. R., Ingenjör, Kh. Scheeleg Aug., Ingenjör, n. Frejg. 21; te!. Brun- _2 Nanna, Modeaffär, ö. Greftureg. 15; a. t. keb E. F., Löjtn., Blasieholmstorg 11 ". -' Frans Emil, Ängfartygsbefälh., s. Ta- - Nancy, Lärar.a vid Brummerska sko!., ö. vastg...26 A ". Linneg. 7. -, Sophie, Ankefru, n. Kungstensg. 29"; tel. - G, F., Mekaniker, n. Regeringsg, 741 Brunkeb Tekla, Sjuksköterska, n. Holländareg. 24. Tallberg, Axel, Kopparstickare, Lärare i Gra- - A. E. K., Änkefru, n. Kungsg. 13 IV t. h.; vyr- o. Etsningskonst, Norrtullsg. 28. r. t 'l'allgren, Wilh., Bokförerska, n. Öfre Obser- Sörensen-Ringt, H., Skulptör, ö. Tennispavilj. vatorieplan 1": a. t Sören son, J. E., Handl., n. Barnhusg. 10. Tallström, Karl, Grossh., kont. o. lager n. - G. F. J., Symaskinsh., st. St. Nyg. 13; Torsg. 8; bost. Villa»Hemfrid» Stock..bost. st. Munkbron 1 IV. sund. Sörlander, H. M., Aktuarie hos K. General- Tamm, Hugo, Brukspatron, Blasieholmstorg poststyr., n. Kungstensg. 69 III. 11. Sörling, Olof, Artist, s. Volmaryxkullsg. 1". - P. G., Bruksägare, n. Birgerjarlsg. 15; - Erik, Konservator, s. Volmaryxkullsg. 1". r. t Sörman, Th., Agent, n. Västmannag. 4 IV - Anton, Verkst. Direktör i Aktieb. ap. - G. A., Brädgårdsförman, n.regeringsg. 77. timus, inneh. Wäsby verkstäd., B!. - (Söhrman), K. Faktor, n. Observatoris- Stallg. 4. g Oscar, Domänintendent, n. Norrlandsg. - Emmy, Fotograf (Vasa Fotografiatelier), 15 B; a. t. 991, r. t n. Uplandsg Adolf W., Fil. dr, ö. Strandväg Emma, Handelsidk:a, n. Brunnsg, 17; Gust., Friherre, f. d. Öfverståthållare, st. bodar s. g. 68 o. 77. Mynttorget 4- III; r. t J. H., Handlande, firma John Sörman, - Emma, Fru, ö. Fredrikshofsg. 5; r. t n. Regeringsg Hildegard, Fröken, Musiklärarinna, n. - John, Magasin för engelska och franska Norrlandsg. 15 B: a. t. \)91. varor, n. Regeringsg Carl, Hofintendent, ö. Karlaväg. 35. Sörstafors Pappersbruks nederlag (C. Emil Kassaförv. i F. V. O., st. St. Nyg. 41. Heeger), n. G:la Kungsholmsbrog Percy H:sson, Ingenjör, Firma för ar. beten i Italiensk Stuck, ö. Eriksberg; T. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget r. t. 6575, a. t s Metallurgiska Laboratorium för analyser af malmer, n. Kammakareg. hyttprodukter m. m., 6 n.b.; r. t C. A. E., Löjtn., ö. Narvaväg. 4; r. t. SVEA. 13 Drottninggatan. Adre88kalend / '

2 ,612 Tamm-Teknisk Tidskrift. Tamm; O. R,',Löjtn. vid Flottan, st. Mynt- Tauvon, A. Fru, Ö. S.keppareg.,6. i Jtorget,,4I):b - Ida, Fröken, ö. Stureg. 28. ;.,- lvilh.;j Fi)rsteJ Polisintendent, l l' in 24 J1Ir.tihi[Gl/l, n. Fredsg. Tavenius, Taverna, se Thavenius. specialitet italienska viner från I~,H. ',~;9'R'evisorr:ö;IF10rag. 14III j r, t. 3049j de. största fi~rnor, ~örsäljn. i parti o.. "L.:"a,',lt. (209.(!71.h'DI '<ilj) minut, Antomo Bellio, Norrmalmstorg ","",l.chrisilian; 0fverstelQjtn., ö. Strandväg. 4; a. t. 4471, r. t :.. 5~;t-"t: '3l?36J 'I'~ "U Taxameterbolag, R.osenbaurns Hyrverks- o. -:- se afven1ieharn:.' ' -t, -o, b TaxameteraktIeb., se Rosenbaums. Tåinmelin, '.'l!h.; Kanirer. nt Valling. 33. Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, '_'1 Bli' FrU';'-Lärarinna i "K.lIMusåJllikonserva- Sotare-, Stadsbuds-, Telegrarn-, se In-, toriet; ö'. Banergfl8~.-."''Li" ~:'dh nehållsregistret. "-- 'lf~,r,,f,'; d. ~~):ttevisorjiii. Kamm'arråttep, Ö. T t.. J~ '-Banerg",8~!. 'r '~:1Li ;ijiho ea ra r: dläk. t t t t Iiklinik h l b ' Djurgårdsteatern, Lejonslätten. T an a. arems l u e s :po I InI,,_~~I.a o,ra,, Dramatiska teatern, n. Kungsträdgärdsg,6. toner, n. Malrnsk111nadsg '46. IOilm l,. Folkteatern, Qstermalmstorg. Tändläkaresällskapet, Svenska, se Svenskä'10,;Klll. Teatern, n. Arsenalsg.7. \, "Tandläkares'äUsk:'c,' d,j I " I l+,)llla teatern, Folke~shus, 'T' 'd' l'kl' 'k'" 'P likl'i 'k','1" Oscars teatern,n. hornet af Kungsg. och Vasag., an p O}, IIll,er~.se ',o l ni,elli' Sveateatern,n, HamngvIb.,iTanto äktiebolagi' kon:b0r'~'sll. Stora.~Nyg: ' ern, Blasieholmsg. 4 A. 32, öppet kl. ~-5j riksfel. 102\l,allm~' n;, sva~~:ebacketorg.,t.",'22!i'6,, sockerbrukl"s., SköldgL '15j Yik'tO'rilitl'lite";,Tivoli å Djurgärden. 'a. "t. 3&18'i till magasinet j.r..nu.,]:7'59\ [r'f1astf5'j1"l",st,eater~, ö. Karlaväg. BO, a t 354.7,,,';,y r Teaterplaner,dbIljettprlser m. m" se Kalender. '0" 'F" ",.j... :'..,af eln. [817h[8BO].. Tappert,.')' :.,c;yerkxna~,~,j'b.,..t,' Tr.ll.d.'gardS I T.' J '~"'lotl~ljdpd5'" g. 2. ",',;',1.',.; ~~~;tri1~'!l,~d?h-!,sltl~j1 k e f ru, o. "E nge lb re k ts Tar~'y~;.!d.1:T:,IJa!.åHIi~å;:!n~Dr.ö~tn:j,l!~g:'1.08~. g. 5,.. Tanffnaronden for Sveriges Jboktryckener: -l is,ix~~fl~!8l;g}!-tw.akm*g 7.. ) U,J -Al-lm.'~'itenskä; bd.k~ry'. cckareföreningens lt., er~~ni'l~p;gm., itiilt rr.1~~!'jj.mta, ~. Vegag. 9. "l. (':~~i?;\,r'ii(:j:ak~bs&,.;,128~:"ii': I '1iegel~rg,;!Ji!1t1g'#'..f.:.. jj~~ri,jlsforrnan v. K. _'i'--ariiior.~n~,ng.~ns "jstockh~lms~elegäti'(j:ti;jis~,,' Teleg;:alv. n.lstriktsfo~:j;li-q,~~t. Telegraf- Vasterlangg.. 7IP';,sekretetare, Gust. rjf{r'ig[~~![gj,,;j;. '[~'J(9:\f~b,H,1':~lTd., ""':'lstafsen,,/n,',;~,wj1),h,.i.,uö;;,dl.:r: "?J,c:".!;~~ll;iY~Wtiij'J)r~J3lfe~~,g~lf,rs.~!<f~' bost. T,ari'l\,s,t-H.;.A'gen-tj''st Hornsg. 4S.L'., '!.l." ~n<ll:>y,!lr~p.fl:jfp.j;c[l'~~,1;,., _ Robert, Kontorsbokh., n. Mästersarnuels!l.egnllr'IIIHugo\1 "flkltjlop,~'~'il~ pr%jlfllg 70- ", 'hi..lg'.'jl9~;b.,i i lo '",. -'",8,O;". II tl1 fu,rl,r;'[";i)?lfl~'jj! 'ilijw'da,,1i:.h 1~' HJJbiir. -:- E. H., Ankefru, n. Mästsamuelsg.rl9 B. ' -.Ann!t,<!~r~l~-\1r'Ji'l,ElJDWgl-l"!YI~:t ) - TarseHys,Tl:'S.,J HandLiOO("Nypro~16 "B...!!.l49fJs,\l:l;rJ[:fl~~?,9UJ: rj)j;lt;pio~,e. I.n,!tl~.'- _ R., Handl., Kh. Handtverka'reg. 34. i l. I " I""~J).~p,~ J,.,,olite~.;!Qli~~J;%lI. [~] - 'TllIub~! q! ~.,' JFrilferr.~; Kl'd: Arki'Varie i ::-IESi'2.IHr~~A~!19-~~'f.:',j-~!~llr~~,l~ l "l'!lj~. l,j,1j:tlksark1vet; ni Vastmannag:1131. I r.-.jl~~e~,~j'~j,!1!llh-el ;! '1'i',:hd}j.G~'fttt.?1g!W --, _ M., Artist, ö. Riddareg )lll.li2! 'H1ots31 wt,rg06,~~~oillll~.ill ~~~!1fmg!,g,. 17..~ A'.~'Frl! f.~rehb-~nder!:öl"v;aq;~a,ha"ag.15~ -.Edv., Hanae!sre~., n. Regenn.~S~'66. _ ~b.ba," 'Froken, o.q,tefn;iagn}g'..}.~ii.;tel: (3l~N~~,.;K;MSPr"i,9,At~~.llg" ',' g ~-,,Österm!';W87.,.t" oi,,' 1 (,j,t" l - A. n.., Kontorsch,eir J}.-~~,'i~Hl,J,l~Z. (it. " '~arw"g-;refve,'t'f:d. \Distrikt8. dh..et,?ö.' Styr \'T ;r;f B.",) J,?~otWrO!!~!!tM"~tefil!'}iEJ:.r, 1l-J:.~~pb~, rnansg: IL;. " ; J ",,-\,jf't!w lf alrrn. tel. D~\'lr~jl'8!1:~1~,r d l.2.''e. 'E\,:~,ref,ve~):!io.ttsfogdepÖfY'6rstelöjtn.~ '1T;Pl~,Q. Yrv.!J.,,,'(j'f3~n~~~J Iii Tfi. i~~s.lg~ - [l,"',k':"slt1ullet,!i' J;,,,r.'~l ;,.""~9ddf ---I verk, o. G!eft~JJeg~jJ\l' I~.,H.,n _ ~jörn,rr~~..rför.sv::j'ärfi';~g'8;ti'dfir,n. Up; ';dl'!'rr,r[~s.,,;;;,vl~~l}.-i1jl4.h Al\"'lpJrg~r~ItW8'..Q;.l. "landsg!"7~:,i:'., t ". h,11''') [. r. t. 36~7'1!";.itH-l..Q~)~.,! ;i('~h '~,E!:Lil.L~~MlIA.n:kegrefv:a, ÖI":!faFllliväg39:i'H~fI]J.ldaVn(lf~" ~fmjiwwpi r.!5~~~~i Tallschelit' 'llruno;,:v:erm.\ In:-;J'akob:&bergsg: ~!~~'C",,~g~Hö"'H:fBWfIJ:i-B!:U. T r19,}oh., -."""'17'j,tel..Brunkeb, d28!42l., f(,;!-".i ~ -:- lar~, fverste~nka, DJ. lio ells VIlla. Tausen, C. Algp"t.'~yrå:direikt(']r)' n.imalm~ - & WI1cke~, Aktl~'rf.1kontor n. ~ryggareg; "if ski11nadsg:"19'bii.il. tel1briiii'kebl/ug8j 6 Aj Vmhand,eltn. Kungsg. 11. Tausönl Joh!'G.;' Byggn'ads.ing.,l Kh...,Handt;.!rl\hu~.~~J(Cllyl.Q:n.i;IJ;.jBi.9)io~\liI,l;~g'i~.i r:f;t~1~~p vei'kareg.: 32I'l\j.tel.B,Kungsh(l 268. j '1'ekiiisk.otidskritt redaktion: o.'l.ei~.edition _' Axel,'Ml1siks'6rgeant,J lä'. J ungfru"g. ls; tel: l!.grwn. J:<litkobsg.219;:4aHt.lI6Q.19.1i\,!l'lJt::I8k~93 9~term. ~5,~~:_ (').~. l.fi(re'd.~t HJJi'Uij-,l;}l.B,lör,r!:l'grrI,.A.:J -

3 Tekniska Fabriken Göta-Templaren. 613 Teknis.ka Fabriken Gö~a, ~. Kvarng. 3 B l Telander- 2 TheIandel" 3 Tellandel' (inneli, Abraham Alemus); r. t. 6874,,,. a. t Tillverkning o. partiför- '-:2 A. f. d. Plåtslag. ö. Karlaväg 10 B säljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska _2 Je~n K. A., e. o. Postexp., n. Rådma~sg. preparater. Kronp~nnstenslösning för 431; tel. Brunkeb an~pannor, tapet~!ister m. m.._2 N. P.~ Skräddare, st. Baggensg Fabriken Idun, s. Gotg. 7; tel. Mana 63. _2 Carolina, Ankefru s. Svartensg 7 - Fabriken Ledol!n (!'-. Carl~son), tillv. Le- -' Fanny, Änkefru, 's. Östgötag '" 29; tel. dolm o.ledohntval,s.brannkyrkag.4a. Maria Fabriken Union, s. Hornsg. 50; a. t _3 J. N., Änkedoktorinna ö. Kommendörsg - Fabriken Röda korset, se Aktieb. Tekn. 38. '. Fabr, Röda Korsets Eftr., s.rornsg.153. _2 Thore Öfveringenjör o Chef för Berg- Fabriken Sippan, inneh. Carl Fr. Swe- sunds Verkstad, s. Be~gsund. de~us, n. Kungstensg, 38; a. t Telegrafstationer: - Fabr~ken St~ Itol,. s. Klevegr. 6.. Hufvudstation: st. Skeppsbron 2. - Fabnken Victoria, n. N:a Smedjeg, 16; Filialstationer: a. t Kungsholmen: Handtverkareg Fabriken Örnen s FJ'ällg 22' a t Non: Norrlandsif 2, Drottningg. 72, Jakob~...' '..,... g. 27, S. Blasteholmsh. 6 & 8 (Grand Ho- - Fabriks-Aktiebol. Linnea, n. ldung. 6; tel), Vasag (Nya Posthuset). r. t a. t Staden: Börshuset. Riksdagshuset(öppeten. - H" ogs k l ' D ttni 95 A K dast under riksdagstiden). O an, n. ro nmgg.. an- Söder: Södermalmstorg4 sliet öppet månd. o. torsd. kl Vaaastaden : Odeng.55.. o. biblioteket månd, o. torsd. kl. 12-2, Ost.ermaln;>:Karlaväg. 23, Storg. 25, (ingång tisd., onsd. o. fred. kl. 6-8 e. m. fl'. ~ref:.).. " Under sommaren endast månd 12-2 Telegramllllamlllngsstallen: - H" k l El kår: Ad T k. H" k' n. 'I'egner'sg.18 ogs o ans. evar. r. e n. ogs. Rh. (Tidningskontoret); Riddarholmshamnen12. - Nederlaget (mneh. Gottfr. Carlsson), s. s. Högbergsg.40, Hornsg. 52, Folkungag Repslagareg. 13; a. t ~t.mynttorget 4 (Sthlms ensk. banks kontor); S f nd t All " df D' C A o. Banerg. 5, Stureg. 6. am u e,.. manna, or.: H... Telegrafstyreisen, st. Skeppsbron 2 Il. Hu~:. Sekr.. Herbold, K. J., adr. -s Förrådsförvaltning, st. Slottsbacken 8 m. - Sk StlromsboMr&,. t l 44 o an, n. as ersamue sg.. -s Revision, st. Slottsbacken 8lII Tekniskt-Juridiska Byrån, n. Fredsg. 18 & Telegrambyrån, Svenska, dess Redak- 20 III; r. t , a. t tionsafdelning, Annonsafdelning och Teknologföreningen, Svenska, n. Jakobsg. 19. Afdelning för Pressurklipp. n. Brunkebergstorg 2. 1 'I'elander, 2 Theiander; 3 Tellandel'. Telenius, C. G., Mekan., Norrtullsg H. K., Mjölk & brödförsäljn., Ö. Rid _2 J. R. V., Apotekare, n. Sigtunag. 10. dareg. 70. _2 A. L., Bildhuggare, n. Rådmansg ; - Frith., Skylt- o. glasmålare, ö. Strandtel. Brunkeb väg. 7 A; bost. Sundbyberg. _2 Harald, Boktryckare (Zetterlund & The- Tell, B., Fru (Cigarr. o. Pappersaffär), ö.; Iander), bost. s. Svartensg. 7; tel. Maria Kommendörsg, B., Handelsidk:a (sko-), st. Svartmang. 8. -' John, Byggnadsingenjör, s. 6stgötag. 29; - Carl J., Maskinist, n. Kungstensg. 531 tel. Maria A. E., Styckjunkare, ö. Kommendörsg. 46. _2 A., Dansös v. K. Teatern, n.ingemarsg.ä!v. - E. Verkmäst, n. St. Badstug ' E., Fru, ö. Strandvägen 19. von Tell, W., Amanuens, ö. Stureg. 36. _2 Elin, Fru, Folkskolel:a, Kh. Scheeleg. 1. Tellander, se.telander. -' Hilma, Fröken, ö. Stureg. 17. Telning, A., Ankefru, ö. Nybrog. 53. _2 Karin, Fröken, ö. Florag. 19. Tempelman, F. W., Bokh., st. Öfre Munk- _3 Svea, Fröken, n. Ragag. 2." bron 7 IV. -' Axel, e. o. Hofr. not., s. Ostgötag. 29; - Georg, Grossh., ö. Narvaväg. 2pv; kont. tel. Maria 668. st. Osterlångg. 34 & 36. _2 F. A., Inspekt., s.bondeg. 71; tel. Maria M., Änkefru, ö. Strandväg. 15.._2 Ch. M., Intendent, s. Högbergsg. 37 A, 2'/2 Temperator, Konserveringsaktiebolaget, kon. tr.; r. t tor n. N:a Smedjeg. 16; r. t. 5869, a. t. _8 B. G., Kassör vid J.&C. G. Bolinders Mek Verkst. Aktieb., ö. Kommendörsg. 38. Tempiaren, tidningen, Byrå o. Exp. n. Bryg- _2 F. G., Maskinist, s. Urvädersgränd 11. gareg. PIl. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 614 Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa-Ternström. Templarnes Sjuk- o. Begrafn.-kassa. Lok.-] Tengstrand, T:, Änkefru, ö. Engelbrektsg. 6. afd. N:o 74, l:a sönd. i hvarje mån. Tengström, Olof, Polisöfverkonst., n. Smala kl. 9,30 f. m.~ s. Kocksg. 24 '. gr. 3. Templarnes i Göteborg 10 öres Begrafnings- Tengwall, Hjalmar, Kontorselev (Brandförs, kassa, expo S. Hornsg. 961 A. B. Fenix), n. Drottningg. 108 Ill Templarnes i Sverige Sjuk- o. Begrafn.- - C. G., Redaktör af Sv. Dagbladet,n. kassa, expo för Sthlm s. Hornsg. 96 l. Klara S. Kyrkog. 6; tel, Brunkeb Templar-Orden, expoför Stockholm E. Litzen, - Anna, Sånglär:a, Kh. Parkg. 16 III. S. Hornsg ; a. t Tengzelius, John, f. d. Kapten, n. Västman- Templet 325 Linne af 'r. O., månd nag e. m., S. Kocksg. 24o. b.. 'I'enlen, Maria, Modeh., n. Kungsg. 16; bost. Templet 1393 Manhem af T. O., sönd. kl. n. Valling ,30 e. m., s. Kocksg b. Tennisbanan, Ö. Greftureg. 24 A (f. d. Templet 106 Morgonrodnaden af T. O., sönd. Tattersall). 7 e. m., s. Kocksg. 24. Tennisbanan. n. Lästmakareg. 18. Templet 105 Salomo af T. O., månd. 8,30 Tennstopet, Källare, n. St. Vattug. 8. e. m., n. Apelbergsg. 33o. b. Tenow, Ad., Ingenjör, n. Torsg ; r. t. 'I'engberg, H. W., Handl., n. Tuleg ; telegramadr.»tenable». - Clara, Fröken, n. Karlbergsvåg. 57 Ill ; - Elna, f. Ros, Skriftställarinna, Ösby (vid a. t Djursholmsbanan); r. t. Djursh. 109; Tengblad J G. H., Ordonnanskonstapel, S. postadr. Stockh. Brunnsg. 2. Östgötag. 29 l. Chr. L., Statskommissarie O. Byråchef Tengbom, Ivar, Arkitekt, Östermalmsg. 43. istatskont., Ösby (vid Djursholmaba- - Swante,f. d. Kapten, ö. Karlaväg. 29 o b t.. h. nan); r. t. Djursh. 109 (bostaden); Tengborg, Oscar, Bokh., n. Holländareg. 26B (ämbetsrummet). - Rich., Grossh., kont. o. lager af mode- - J., Tullvaktm., s. Svartensg. 28 & 30. O. hvita varor, st. Västerlångg ; Teosofisk Tidskrift för Skandinavien, red. o. bost, S. Brännkyrkag exped. Ö. Engelbrektsg. 7 o b ; r. t Anna, Handelsidk:a, S. Hornsg. 42. Teosofiska Bokförlaget, Ö. Engelbrektsg. 7 o b., - Laura, Ankefru, S. Brännkyrkag kl. 1-3, söckend. (distribueras genom Tengdahl, Math., Fru, Modist, n. Vegag. 15. Nordin & Josephson). - Knut A., Tjänsteman V. Lifförs.bol. De - Centralbyrån (Teos. Samf:sskand. sek- Förenade, n. Dalag I ; r.t tion), Ö. Engelbrektsg. 7, kl. 1-3.' Tengelins, L T., Wågfabrik, inneh. C. M. - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. Sjöström, n. Mästersamuelsg. 57 j se - Samfundet (af U. B.), ö. Linneg. 25 o. b. annons sid. 67. Terberger, Th. A.,..Fabriksidk., Ö. Grefg. 14. Tenger, A., Dek.måI., n. Dalag. 68. Ternberg. A. O., Ankefru,ö. Riddareg Karl, V.l!rkm., Kh. Handtverkareg. 36. Ternborg, B. M., Kontorist, n. Vega!!, A. M., Ankefru, Kh. Handtverkareg. 36. TerneIl, A. W., f. d. Fabr., s. Ansgarieg.'l. Tenggren, Emma, Fröken, n. Vasag. 48Il. - H., Fru, ö. Styrmansg. 3. Tengman, J. A., Lärarinna, S. Folkungag A.. Korrekturläsare, ö. Styrmansg. 3. Tengroth, Knut, Agent, n. Klarabergsg' Alfred, Prakt. läk., n. Karlbergsväg ; Ö. g.; r. t. 5049; repres. för J. Andersen ; r. t , tel. Vasa J:r & Co, Köpenhamn. Ternstedt, Gunhild, Fröken, Banktjänstem., - L., Handelsidk:a, n. Vasag. 1. n. Barnhusg. 12. ' -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. - Sigurd, l:e Stationsskrifv. v. Centralban- Tengroth), n. Drottningg. 45. gården, n. Via Trädgårdsg. 4 Il. - B. M., e. O. Hofrättsnot., Ö. Bansrg. 31 ll ; Ternström & Roos, Agenturaff'år, st. Skeppsr. t bron 30; r. t Tel:adr. Ternos. - Hj. V., Kontorist, n. Karlbergsväg. 61. Ternström, S. E., Direktör f. Sthlms ång- Tengstrand, Ivar, Byrådir. i Riksförsäkr.- fart.-rederiaktieb., Djursholm N:o 3, anst., Ö. Kaptensg. 14. Kv. Saga Norevägen. - Helga, Fru, Kafe, st. Körnhamnstorg 47; - Dicke, Fru, Ö. Stureg. 50 Ill ; a. t a. t. 1295; bost. Ö. Narvaväg. 161v - Axel, Handl, (speceri-), Ö. Valhallavägen - L F., Kamrer, Ö. Narvaväg. 16 1v 39; bost. ö. Nybrog I ö. g. - Erik, Prakt. läkare, Ö. Birgerjarlsg A. E., HandI. (speeeri-), ö. Valhallavägen Mottågning: hvard. 2-3, helgd ; bost. Ö. Braheg. 51 III. '/211; l Juni-14 Sept. endast hvard. - J. Manne, Litteratör, Ö. Valhallaväg. 97; 11-12; r. t. 3986, a. t Till som- - Anna, Privatsjuksköterska,n. Västmannamarbost.: r. t. Saltsjöbaden g. '42; tel. Vasa 768. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Ternström-Theuln. 615 Ternström, E. W., Sjökapten, s. Hornsg. Thams Adressbyrå (Platsanskalfningsbyrå) Inneh. Fröken Hulda Boström, n. Ja- - John, Sjökapten, ö. Styrmansg. 25 III; r. t. kobsbergsg. 29; a. t. 7989; expo tid , P. J., f.d.tullvaktm., st. Österlångg. 11III. - se äfven Tamm. - Carl (firma Ternström & Roos), bost. Kh. 'I'havenius, Annie, Fröken, S. Brännkyrkag. Handtverkareg. 23 A.; r. t B. Terserus, Edv., Grossh., kont. st. Öster- - W., Änkefru, n. Kungsg. 11; tel. Brunkelångg. 41; r. t. i260, a. t Parti- b lager af Fenix margarin o. Helsingb. The Browning Engineering Co, Per Igglund, konstister ; lager af spik och söm; n. Malmskillnadsg. 36. bost. s. Bellmansg. 6 1 ;tel. Maria The Liverpool & London & Globe Ins. Co.; Tersmeden, A.A.,Bankkamrer. n. Helsingeg. 8. Stockholmsagenturen: Axel Frisk, n. - Eva, Fru, Ö. Styrmansg. 45. Regeringsg. 43; r. t. 3808, a. t Ebba, Fröken, n. Rensg. 26 1I ; tel. Brun- The Mutual Life Insurance Company of keb New York. Generalagentur, n. Drott- - Erika, Fröken, Kh. Bergsg. 1. ningg. 55. Se Mutual Life. - C. H., Kammarjunkare, ö. Linneg. 15. The South African Trading Co, se Aktieb. - Carl A., Löjtnant, n. Frejg. 38. Thedin, B. N., Ingenjör, ö. Jungfrug. 45. "- Reinhold, Löjtn., Stocksund; 1'. t. Stock- Theel, E, Ingenjör, n. Sveavägen 88. sund Hj., Professor, n. Kammakareg. 40; tel. - J. Ch., l},nkefriherr:a. ö. Styrmansg. 45. Brunkeb Louise, Ankefru, s. Timmermansg. 29B. Thegerström, Robert, Konstnär, Tallbacken, Tesch, Ingeborg, Fru, n. Drottningg. 63 A. Djursholm. - & Co, Wilhelm, Järn- och maskinalfär, - H. A., Pianolärarinna vid Musikkonserkontor st. Skeppsbron 24. vatoriet, Ö. Karlavägen 42 III. Tesche, Anna, Fröken. Ö. Sibylleg. 55 & C. F., Premiäraktör, ö. Storg. 56. Tesdorpf, John, Afdelningschef hos Lifför- - O. E., Ankefru, n. Holländareg. 29. säkr.-aktieb. Thule, n. Kammakareg. - Rob., se under Aktieb. 12; a, t Thelander, se 'I'elander, - Hilda, Ankefru, n. 'l'egnörslund. 6. 'I'helaus, J., Rak- o. Frisersalong, S. Hög- Tesstor, D., Verkmäst., S. Svartensg. 28 & 30. bergsg. 32 A. Testor, F., Elektromek. Fabrik o. Metallgju - A. M., Ankefru, s. Högbergsg. 27 B. teri, n. Surbrunnsg. 49. Thelenius, G. A., Handl., s. Gotlandsg. 75. Teuchler, Sophie Ankefru, ö. Valhallaväg. Thelin, Arvid, Bokhandl., n. Valhallav v. - Carl A., Räkenskapsförare, S. Timmer- Thalen, se Talen. mansg. 18. Thalin, M. G., Fröken, n. Döbelnsg. 16 A l. Thell, Aug., Fanjunk., Kh, Scheeleg Bertha, Fru, ö. Linneg. 9 & 11. Themptander, Frida, Fru, Östermalmsg. 62 1V ; - Fr., f. d. Handlande, ö. Linneg. 83. r. t J., Postbetj., ö. Artillerig. 38 l Ö. g. - Thekla, Fröken, n. Karlbergsväg. 43 B. Thall, C. W. F.\irvaltare, s. Tanto. - Sven, Hofr. e. O. Not., Östermalmsg. Thallin, A. S., Ankefru, ö. Braheg, ; r. t Tham, Vollrath, Bruksägare, Ö. Birgerjarls- Theodoridis & Co., Import o. export af alla g. 16. sorters svamp, n. Norrlandsg. Hi B; Elisabeth, Friherrinna, ö. Villag. 23; tel. r. t Österm Theorell, Anna, Fröken, Ö. Stureg. 8; r. t. - Elin, Fru, ö. Nybrog. 64 l Carl, Grossh., ö. Riddareg. 70; r. t. 7139, - Julia, Fröken, Ö. Stnreg. 8; r. t tel. Osterm. 1741, sekomm.-bol. Arf- - Hugo G. Th., Ingenjör, Konstruktionswidson, Gahn & Co. byrå för centraluppvärmningar, m. m., - F. Richard V., Löjtn. v. Västm. reg., Kgl. kontor ö. Birgerjarlsg. 14; r. t. 2158, Slottet; r. t a. t. 5282; bost. n. Biblioteksg. 9; - Henrik, Löjtn., Ö. Danderydsg. 10; tel. r. t Osterm, 522. Theorin, Er., Jur. Kand., n. Västmannag Pehr, Tjänsteman i Sv. Telegrambyrån, Theosophia, organ för Universella Broderö. Villag. 23. skapet; exped. n. Barnhusg. io->, kl. - A. V. y., Underlöjtn., ö. Valhall av Anna, Ankefru, ö. ~rtillerig. 3~: I'I'heren, Aug., Handl., n. Västmannag. 44; S. H. F., Ankefru, o. Valhallavag. 61. bod s. g. 41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 616 Thernon-Thorin. Thernon, C. G., Fabr., ö. Sibylleg. 24. Tholin, A., Bokh., n.,rådmansg.30 B.' Thestrup, Emil, Regementsintendent vid - C. J., Fastighetsäg., n. Västmannag.66; Svea trängkår, n, Drottningg. 53. tel. Vasa C., Prakt. läk., ö. Kaptensg. 13j träffas - Ester, Fotograf, ö. Sibylleg f. m. o. 3-4 e. m. - J. A., Fröken, n. Rådmansg. 39 B.. 'I'hide, Gustaf, Vaktm., n. Arsenalsg Claes Emil, Skrädd., n. Drottningg 90; Thiel, Ernest, Bankdir., Dj. Blockhusudden. a. t A., Fru, ö. Florag. 2. 'I'hollandergå, F., Justitieråd, ö.nybrog.451i. - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, - Maria, Ankefru, n. Karlbergsvägen 32 B. ö. Karlaplan se äfven Tholander. - Fanny, Änkefru, n. Mästersamuelsg. 4. Thomander, A. O., Plåtslagare, n. Döbelnsg. 52; Thiesen, J. O., f.d. Privatlärare, s. Badstug. bostad n. Frejg Thomas, J. E., Byggmäst., ö. Grefg. 16. Thilstedt, L, Barnmorska, s. Vollmaryxkulls. - Amalia, Fru, Musiklär.a, -ö, Grefg. 16. g Agnes E., Fröken, anst. i Allm. Lifförs, Thim, Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- bol., ö. Grefg. 16 l. tullsg A. V., Kontorschef, n. Karlbergsv Maria, Postexp., n. Klarabergsg. 35. Thomasson, C. G., Bokh., ö. Linneg Artur,!.. Tjänsteman i Allm. Iifförs.vbol., - L. K. A. F., Folkskolel:a, n. Uplandsg. 70. n. Karlbergsväg. 20, '/2 tr.; a. t Maria, Justitierådinna, n. Kungsträd- Thimgren, G. A., Amanuens i Armeförv., gårdsg. 81I ö. g. s. Badstug Åke, Revissionssekr., Ledamot af Lag- - A. r. W., Apotekare, Kh.!Handtverkareg. beredningen, ö. Riddareg B. - Fredrika, Ankefru, n. Uplandsg Bror, Banktj:man, n. Sigtunag se äfven Tomason. - Fritz,.Ingepjör, n. Sigtunag 'I'homee, Lotten! Fru, Kh. Rålambshof. - Augusta, Öfverstinna, n. Birgerjarlsg. - Ernst, Ingenjör, Kh. Rålambshof. 33 1I ö. g. Thomson, A., Fröken, ö. Banörg se äfven Timgren.. - Marianne, Fröken, Ö. Skeppareg, 43. ThimsforsAktieb.; Generalagenter Söderberg - Filip, Kamrer i Brandförsäkr. A.-B. Vie- & Haak Aktiebolag, s. Brännkyrkag. 7. toria, ö: Bansrg. 17. Thisell, Gustaf, Uiviling. o. verkst, direkt. - H., Kontorist, ö. Banärg. 17. f. Aktiebolaget Svappavaara Malm- - Hanna, Ankefru, Ö. Banärg. 17. fält, Ö. Strandväg. 9; r. t. 7258, a. t. Thomssen, Ludvig, Inkasso- o. affärsbyrå, s Katarina Ö. Kyrkog. 11; a. t Wilhelm, G:son, Ingenjör, Ö. Linneg. 25, - O. L., Litteratör, Ö. Kaptensg. 14 II Ö. g.; r. t (Maj- Okt. adr. Svappa- a. t vaara). Thonander, A., Skrädd., n. Olofsg. 7 B. - Iwan G:son, Kontorschef, n. Fredsg. 22; Thonell, Gustaf, Skräddare, Ö. Linneg. 65; r. t. o. a. t a. t se äfven Tisell. Thor, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringsanstalt, Tholander, Henrik, Fil. dr, f. d. Ingenjör Köpenhamn. Svenska afdelningenshuf. -y;. Järnkontoret, Ö. Karlaväg. 27; tel. vudkontor n. Kungsg, 26; öppet Osterm Thor, H. J., Sjuksköt:a, Ostermalmsg, Ingeborg, Fröken, n. l\1arkvardsg Gustaf Voulethe, Tapetserare, n. Små- - C. F., Ingenjör, n. Tuleg. 21III. landsg. 10 (Passagen); a. t G. A., Litograf, n. Holländareg. 21 BlI. Thorelius, Hilmer, Lärare v. Ad. Fredr. Folk- - &, Nyströms Litografiska anstalt (inneh. skola, n. Tomtebog. 9. Semmy Nyström), n. Klara S. Kyrkog. - se äfven Torelius. 16 ö. g.; a. t ThoreIl, se Torell. - P. W., Optisk instrumentmakare, st. Thorelli, Sven Elof, Verkst. Dir. ibrandf'-bol. Köpmarig. 14, bod s. g. 7. Tor, Ö. Kommendörsg. 28;tel.Osterm Greta, Slöjdlär.a, ö. Karlaväg. 27; tel. Thorån, se 'I'oren. Osterm Thoresen, Harald, Dir., ö. Lilljansplan 5. - A., Vaktm., s. Timmermansg Sofie, Fru, ö. Florag se äfven Thollander. - Olaus, Målare, n. Brunnsg. 5; a. t Tholån, O. A., Ritare, s. Brännkyrkag Thorgren,A.W.,Kamrer,s. Högbergsg.37 AIII. Tholerus, E. Hj., Kapten, ö; Valhalla- Thorin, A. N., Elektriker, Kh. Scheeleg. 16; väg. 61. tel. Kungsh Tholff, C. L., Byggnadsrit., s. Åsög. 17 III. - Hedvig,Fru,Folkskolel:a,Kh.Scheeleg.16.. Brand-och: Ljfförsäkrirlgs~Aktj~b'olaget SVEA: 13 Drottninggatan.,

7 Thorin-Thulin. 617 Thorin, Lotten, Fru, Folkskolel:a, Djursholm. Thorstenson & Co, Grossh. o. mäklarefirma. _ Louise, Fru, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, n. Förmedlar lån o. egendomsaff. Köper Tomtebog. 9; a. t. 2011&. o. säljer aktier o. obligationer. Huf- Thorlin, Arvid, Fabrikör, s. Brännkyrkag. vudagentur för Liffårsäkrings-Aktieb. 76. Nordpolen, kontor ö. Nybrog. 26. Thorlings Eftertr., Bleck- o. plåtslageri, - Gunnar, e. o. Hofrättsnot., ö. Karlaväg. 4. inneh. F. L. Forsberg, Ö. Braheg John, Järnkramh., ö. ~trandväg. 29; bo- _ Alfr., Målare, ö. Kommendörsg. 37; a. t. dar. n. St. Badstug n.drottningg ; verkst. ö. Riddareg H., 1\pkefru, ö. Torstensonsg. 13 1v _ C. G., Speceri- o. viktualiehandel, n. - Ida, Änkefru, ö. Karlaväg. 4 lil Västmannag. 74; Lysolje- o. Bosätt- Thorstensson, Thorsten Nissen, Postexpediningsaff., n. Birkag. 13 O. n. Frejg. 44. tör, n. Bryggateg. 16 n.b.; a. t _ Emil, Speceri-, viktualie- samt lysolje- - se äfven Torstenson. O. bosättningsaff., Kungsholmsg. 36. Thorwall. 1., Inneh. af firman Thorwall & Thorman, Karl, Cigarrhandl., n. Norrlandsg. Co, ö. Humlegårdsg. 7; r. t , a. t. 4; r. t , a. t ; telegr.adr. Thorwall. _ Oskar,f. d. Kapten, n. Rådmansg. 52 IV t.h. Thott, H. A. W., Frih., Löjtn., ö. Riddareg. 78. _ Gunnar, n. Rådmansg T., Underlöjtn., ö. Linneg. 77. Thormarck,.A.,Fröken,ö. Kommendörsg.Lö'". - A. W., Ofverste, ö. Styrmansg.!. _ Laura, Ankefru, s. Klevegränd 5. Thoulin, J., Axel, Förman, s. Hornsg. 18; Thornberg, John, Ingenjör, n. Sergelg. 4. r. t _ Th. W., Tapetser., ö. Grefg. 17. Thour, C. W., Bokhållare, st. Munkbrog. 3. _ H. A., n. Västmannag C. A., Korg- o. Hemslöjdsmagasin, S. _ se äfven Tornberg. Hornsg. 12. Thornblad, A., Målare, Norrtullag. 21 & 23. Thrysin, S. P., f. d. Poliskommiss., s. Vol- _ se äfven Tornblad. maryxkullsg. 15 A. Thorncliff, C. K.} Blixtljusfotograf, Interiör 'I'huden, Hilma, 'I'eckningslärar.a, s. Katarina & Exteriör, n. Hamng. 26 lil; a. t Bang. 20. Thornfeldt, M., Seconddansös v. K. Operan, Thudin, F., Sjukgyml}tlst, Ombud för Riksö. Artillerig. 46 l. fårs.-anstalten, Ostermalmsg. 33 r. Thorngren, Karl, Civiling., Brandinspekt. i Thufvesson, M., Blomsterhandl., S. Götg.16 C; Skandia, Dj. Nedre Manilla. hostad s. h. _ se äfven Torngren. - Thure, Kammarmusiker, n. Drottningg. Thornquist, Ludvig, Bokh., n. Jakobsg.A". 65 I1I ö. g. Thornton, Hilda, Fröken, ö. Karlaväg se äfven Tufvesson. Thors K. O. S., n. Odeng. 35. Thuillard, Louise, Fröken, f. d. Lärarinna, 1 'I'horsberg, Reinh., n. Upsalag. 16; Viktu- n. Teknologg. 5.. aliehandel n. Hötorget, saluhall. 89, 90. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor n. Thorselius, H., Disponent i Aktieb. Nynäs Kungsträdgårdsg. 2 C. Villastad, n. Slöjdg. 7; a. t Thules Generalagentur (Cederin & v. Heland), Thorsen, G. J., Byggmäst., Ö. Skeppareg. 42 III; st. Storkyrkobrinken 13 1, kl. 10-4; a. t r. t. 2999, a. t Hj. Cederin _ D. E., Byggnadsingenjör, Ö. Skeppareg. träffas antingen å hufvudkontoret, n. 43; tel. österm Kungsträdgårdsg. 2 C, eller å General- Thorsin, G., Ingenjör, Ö. Villag. 22. agenturen kl. '/010-'/24. C. v. Heland Thorslund, Emil, 'I'jänstem, i Stoekh. In- träffas säkrast kl. '/22-3 e. m. teckn. Gal'. A.-B., Ö. Karlaväg. 50. Thulen, Pehr, Musikinstr.-mak., n. Mäster- 'I'horssell, se Torssell. samuelsg. 18. Thorson, Thore, Kontorist, s. Folkungag A., Änkefru, n. Västmannag. 29. Thorsson, John, Bokh., (Bergsunds Mek. Thulin, Bernh. N., Ingenjör i aktieb. V. Verkst.), s. Hornsg. 148 B. Löwener, maskinaff., n. Vasag. 14; bost. _ R., Galanteri- o. Leksaksaffärer, n. Hamng. Ö. J ungfrug , Ö. Humlegårdsg. 20 o. n. Uplandsg. - C. G., Italiensk Generalkonsul, Skepps- 5; bost. Ö. Braheg. 35. klarerare, firma Nordström & Thulin, Thorstenson, P. J. A., Byggm.,Norrtullsg. 43. st. Skeppsbron 34; bost. Skeppsbr. 30. _ Emelia, Förest. för Realskolan för flic- - P. G., Italiensk V. Konsul, st. Skeppsbron kor, Ö. Karlaväg. 4; tel. Osterm , 30. mottagn.tid tisd. o. fred C. A., Kaföidkare, n. Frejg. 77. Aug. L., Grossh., firma Thorstenson & - Gabriel, Kammarråd, Juris dokt., Ö. Ny- Co, Ö. Nybrog. 26. brog. 51. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

8 618 Thulin-Tiberg. Thulin, E. L., Manufakturfirma K. L. Lund- Thurdin, Gustaf, Apotekare, n. Malmtorgsg. berg &Co, n. Drottningg u; tel. llrunkeb M., Målare, ö. Jungfrug. 1:d;tel. Österm. - R., Kommendörkapten, Skeppsholmen 8l; r. t. 1848, tel. Brunkeb John, Prokurist, ö. Sibylleg. U. - se äfven "I'urdin. -Ch. (inneh. C. O. Thulin), engroslager Thuresson, E. V., Civiling., ö. Linneg. 42. af ur & bijouterier, n. Uplandsg. 4 (f. Thurin, N. A., Postbetj., n. Tuleg. 41 III d. 2..B). Ö. g., n - Edla, Anke.fru, n. Döbelnsg. 35 n. b, Thiir, Eugenie, Fröken, Ö. Strandväg Hulda C., Ankefru, Konditori, n. Up- Thyberg, John, Detektivkonstapel, s. Västlandsg. 37 n,b,; r. t. & a. t. götag. 24l.. Thun, C. A" f. d. Öfverlärare, n. Karlbergs- Thyselius, Thora, Diakonissa, s. Hornsg. väg. llp. UOn,b,; a. t ' Thunberg.And.A., Bokh., ö. Kommendörsg K, Fröken, Ö. Birgerjarlsg. 6u. - Carl, Hattmak., n. Regeringsg.47; bost.s.h. - P. o Kanslisekr.. Ö.Artillerig D. J., Klädmäklare, n. Birgerjarlsg Erik, Skriftställare, n. Herkulesg. 8III. -Emric, Kontorschef v. AI!!y Carbidfabr, - Knut J., Verkmäst. v. Guldam. A.-B., A. B., ö. Banerg, 21; tel. Osterm s. Svedenborg.sg. 50; a. t t - Carl, Kontrollör i Tullv., s. Hornsg. 53v. - se äfven 'Iyselius. --'- Arvid, Postexp., Kh, Pipersg. 7 lv. Thysell, N. S" Pastorsadj., s. As,ög E. M., Urrnak., n. Dalag. 48, Thåren, C. G., Uppbördsman, n. Rådmansg. Thunborg, E. A., f. d. Bokh., s. Svedenborgsg. 78; a. t A. Thöldte, P., Körsnär, n. Hi;torget.14. Otto Hj. Renhållningsentr., Handl. (ved Thörnberg, E. H., Herr, n. Kungsg. 9III; tel. o. kol), n. Regeringsg. 95 A. Brunkeberg se äfven Tunborg. se äfven Törnberg. Thunå, Anna, Fru, Hand.idk:a (möbler o. Thörnblad, Gust., Konditor, n. Birgerjarlsg. antikvit.), n" G:la Kungsholmsbrog Thunell, se Tunell. -s, G., Konditori, n.' Bir~erjarlsg. 19. Thunfors, C. H., Bokh., n. Apelbergsg. 37 B. Thörnbladh, Ferd., Ingenjör, Kh. Piporsg. Thunholm, T., Bokförare, n. Kammakareg. 29., 30u; tel, Kungsh. U48. - Maria, Fru, Damkonfektion o. Modevaror, - se äfven Törnblad. n. Drottningg. 49; a, t , r. t. Thörne, Alfr., Konstnär, n.' Saltmätareg ; bost. n. Kammakareg. 29; r. t. Thörnell se äfven Törnell Thörner, Adolf Fr., Poliskonst., s. Repsla- '.;c Thunman, Maria, Atelier föt:. Konstslöjd, ö. gareg. 13 u. Artillerig. 48 BU; tel. Osterm se äfven Törner. - Emma J., Fru, Cigarrh., Kh. Handtver- Thörning, C. E., Assistent, Ö. Nybrog. 35. kareg. 14; r. t. 4380, a. t. 7936; bost. Thörnqvist se Törnqvist.,"1' Kh. Bergsg. 37 A u. Thörnström, John, Kontorist, n. Kungstensg, Thunquist, Carl Erik, Grossh., s. Stads- 60lV. gården 20; firma Erik Thunqvist; ex- Thörnvall se Törnvall. port af hudar & skinn; kontor st. Tibbelin, Emma, Fru, Damkonfektion o. :T Skeppsbron 30; a. t. 1124, r. t lampskärmsaffår, n. Regeringsg., 41; Thunqvist, K. A. E., Bokh., s. Timmermansg, bost, s. g III. _ Carl Aug., Tullvaktm., s. Folkungag.107.'T - M. O., Fröken, s. Stadsgården 20. Tibblin, S. W., Bokbind.idkerska, st. Bag- - P. Ch., Sömmerska, s. S:t Paulsg. 6 B. gensg. 16. Thunström, P. Aug., Direktör, n. Uplandsg. - Albert, Tjänstem. i Lifförs.-Aktieb. Nord- 51III; tel Vasa 247. stjernan, Manby, Sundbyberg. lt - E. G. W., Fröken, Telegrafist, n. Dalag. Tibell, Anna, Fröken, n. Regeringsg. 123.,'o 22 n,b.; r. t L. W., f. d. Förrådsbokh., s. Folkungag. - E., Kamrer, n. St. Badstug I. - E. M., Ankefru, n. Dalag. 22 n,b, - A. E., Ingenjör, s.torkel-knutssonsg.25iii. - Elisabeth,.~nkefru, ö. Greftureg. 74 I. - Hilma, Ankefru. ö. Braheg Karolin.l;t, Ankefru, n. Barnhusg. 12. Tiberg, L. A., Godsäg., n. Odeng Isabel, AnkekoJ1..sulinna, ö. Linneg, 48 A..L Amanda, Handelsidk:a, s. Renstjernasg. Thunwall, Anna, Ankefru, n. 'I'egnårsg Thurberg, E. F., Vaktm. (Nationalmuseum), - A. F., Handl., Österm:s saluhall; bost, n. Regeringsg. 29 III. Ö. Humlegårdsg. 10. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan _. """' _

9 Tiberg-Tidningsf6rsäljn.-kontor. 619 Tiberg, J. A., Läderhandl., ö. Greftureg. Tidningen Tempiaren, Byrå o. expo n. Bryg- 24 C; bost. ö. Skeppareg. 25. gareg. 1III. C., Vildthandl. (Lax, Fågel, Hummer o. Tidningsaktiebol. (p. dr. S. C. Fredrik 0'- Ostron m. m.), bostad n. Odeng. 84; son), n. Drottningg. 41. affär n. Slöjdg. 7. Tidningsaktiebol. Idnn, n. Drottningg. 51. Tiblom, Eric, Kontorist, Dj. St. Skuggan. Tidningsaktieb. Sverige, Svenska Dagbladet, Postadress Experimentalfältet n. Klara S. Kyrkog. 6. Tidaholms Bruks Fö.~sä.~jJ.lingsmag~sins Mö- Ti dningsa utom a ter (A.-H. Press- &Kortbel- O. Akdonsförsäljn., n. Beridarebans- Automatens) finnas å följande platser: g. 27; a. t , r. t Norr: Tidander, L. G. T., Ingenjör, Ö. Majorsg. 8. Brunkebergstorg(Hotell Kung Carl). Tidbeck J. H. Metallduksväfveri samt fa- Gustaf Adolfs torg 10. b!k fö t Ilt o d b t.s t Hötel Fenix ri or me a ra ~ar e en, s.: Karduansmakareg.4. (tamburen). Paulsg. 32; bost. s. Timmermansg. 18, Kl. Södra Kyrkog.(hörnetafKarduansmakareg.). se annons å kartong sid. [82 19J. Kl.VästraKyrkog.(»" ). G. R. Herman, F a b n 'k" or, s. s t. P au I sg. Norrmalmstorg(Metropol). Nybroplan (biljettkiosken). 32. Stureplan (NordiskaKompaniet). Tidblad Emil Bankkassör Kh Handtver- UpIandsgatan9. k ' g 23 BI. r t 10'370. VasagatanS (Centralautomaten). are. ":..' Vasagatan A. E., Konsult. Ingenjör; k.ontor n. Kungs- Kungs'holmen: g. 34; bost. Kh. Flemmgg. 17. Agneg.2 (hörnet af Handtverkarcg.). - Otto K., Ingenjör, n. Helsingeg. 7. Aktiebol. CarlsviksGjuterier (portvakten). - F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl ~:;~:~: g. (Hallbergsfabrik). & CO, n. Adolf Fredr. Kyrkog. 6. Flemingg. S (A. B.Separator). Tidblom, E., Handl., n. Rörstrandsg r Tidelius, C. H., Lärare v. Maria folkskola, Handtvcrka;eg. 23 (Kungsholmstorg). S. S:t Paulsg. 33 An.b.; tel. Tanto Tidemanns, I. L., Tobaksfabrik, Kristiania 37 (StockholmsVapenfabrik). & Charlottenberg. Kommissionslager ~~~~~'t~~.~~~el~i: (StIllesfabrik). has Helge Hallberg, n. Karlbergsväg. Kungsholmsg.2S 43 BI. a. t. 428 r. t Pilg. 3. T d l Ad ]f N' d l f t k. k Polhemsg. 32. le em~nn, ~.' e er. a e nis a 15um Scbeeleg. 12 (Piperska muren). nuvaror for Trelleborgs gummifabr, Staden: A. B., kont. st. Skeppsbron 46; a. t Gustaf III:s staty (biljettkiosken). Tiderman Emma Fröken Kh. Bergsg. Hamnroddarekontoret. 24 ' " Kornhamnstorg55.. Räntmästaretrappan (biljettkiosken) - Fredr., Handelsbitr., Ö. Riddareg. 68. Stortorget l... - Augusta, Ankefru,..Ö. Riddareg. 68. Söder: Tiderström Aug. S. Ankefru Ö. Artillerig. Mariahissen (öfre vestibulen). 48 Bli " Mosebacketorg(vid Katarinahissen)...' ;,.... Södra Bac1husinrättningen (vestibulen). Tideströrn, E. & V., Fröknar, Fotografer, o. Tidnings- & Annonskontoret, Ö. Nybrog. 42;. Stureg. 44 H.. inneh. P. E. Berggren; r. t Tldlu~d&E4~' F., Hand:ldk;a, n. Norrlandsg. a. t ' - K. A., Målare, n. Norrlandsg. 2 & 4. Tidningsförsäljnings-och utdelnings- Tidner, Fredrique, Fru, Folkskolel:a, n. Kung- k on t or: ste.nsg.56. Kungsholmen: Handtverkareg.23 C, Handt- A., Öfverlär. v. Tekn. skolan, n. Kung- verkareg.44 o. 76,Kungsg.50,Kungsbroplan2, stensg. 56. Scheeleg.15. 'I'idni f B kt k k t V 5 Norrmalm: Arsenalag. 1 B, Drottningg. 45, l nmg. o ryc ar ons, expon. asag.. GustafAdolfstorglo,Hamng.So.13,Jakobsg.20, - för Idrott, N y, byrå: kl. 9-3, redak- Kungsg. 14, Kungstensg.56, L:a Vattug. 19A, tionstid kl. 11-1, n. Centralpalatsst t, Norrtullsg. 10,Observatorieg.S,Regeringsg.66, a. t. 7 52, r. t Rödbodtorget4, 'I'egnersg.IS, Vasag för Leveranser t.staten m. m., Bil. till Post- Staden: Köpmanbrinkenl, Munkbron 3, L:a Nyg. 14, St. Nyg. 6 O. 9. O. Inr. tidn., N. Riddarholmshamn. 1. Södermalm: Folkungag. 54,Hornsg. 54, Renför Svensk Snabbskrift, organ för Me- stjernasg. 16, 28 o. 29B, Södermalmstorg7, lins system; utg. kapten O. W. Me- Södermannag.19. lin, adr. Karlsborg. Expedition Aug. Östermalm: Birgerjarlsgatan 19,Uplandsg.76, L db t I{" 11 St kh l Humlegårdsg. 9. Karlaväg.6 O. 3S, Kommen- ID erg, S. opmang., uc O m; dörsg. 15, Riddareg. 11B, Sibylleg. 6, Storg. S, a. t _ Btureg. 2. ;i1brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..-'

10 620 Tidskr. för Kommunala angelägenh.-tivander. Tidskrift för Kommunala Angeläg,enheter,. af arbetsmaskiner o. verktyg m. m. redakt. o. exp., Kh. Garfvareg. 3 u. b,; Ensamförsäljning för: Vagn- och Maa. t. 4307, r. t skinfabriks-aktiebolaget Falun, spe- _ i Militär hälsovård, Hufv.-red. Edholm, E. cialtillverkning af Storvattenrums-, _ för postväsendet, red. o. expo Ö. Val- Vattenrörsångpannor Patent»Garben: hallaväg. 57 m; r. t ,kontor n. Malmskillnadsg. 26; r. t ; _ för Sveriges Landsting, Städer och Hus- telegrafadr.»conduitd. hållningssällskap. Red. ö. Braheg. 5. Tillquist, Ebba, Fröken, ö. Riddareg. 68IV. Tidstedt, Carl, Bokh., n. Sigtunag Fritz, Ingenjör; kontor n. MalmskiIlnads- _ F. O., Polisöfv.vkoastapel, n. Dalag. 32. g. 26; r. t. 6788, best, ö. Riddareg. _ John M., Stationsskrifvare, n. Dalag. 34 Ill. 49; r. t , tel. Osterm Tidström, Ivar, Bokh., st. Drakensgr. 1III. TiIly, E. G., Poliskonst., s. Södermannag. 52. ~ J. E., Köpman, n. Davidbagaresg Timgren, A. J. V., Apotekare, Kh. Handt- Tiedemann se under Tidemann. verkareg. 23 B. Tiger, Frans, Musikdir., n. Drottningg se äfven Thimgren. (Franska skolan); privatunderv. i fiol, Timmermansordens egendom Eriksberg, ö. piano o. sång. Eriksbergsg. 5 & 7, ing. äfven från Tigerhielm, 'I'herese, Fröken, S. Svedenborgsg. 8 A... Birgerjarlsg. Tingberg, Anna, Fröken, Lärarinna, n. Råd- _ Fredrik, f. d. Ofverjägmäst., väg. 35. ö. Strand- - mansg. Hjalmar, 88. Grossh., n. Vasag. 50, kontor Tigerschiöld,H., Kansliråd i Ecklesiastikdep., därstädes; lager af alla sorters in- B1asieholmstorg 11IV; tel. Brunkeb. och utländska träslag, faner m. m.; 12 19, r. t brädgårdar n. Bryggareg. 34 och n. Tigerström, S. E., Telegr.-assist., ö. Jung- G:la Kungsholmsbrog. 43 & 45; a. t. frug , r. t ' Tillander, Selma, Fru, n. Odeng Otto, Ingenjör, Kh. Plemingg. 63; tel. Tillberg, Carolina, Fru, n. Observatorieg.Iö!". Kungsh _ Knut, v. Häradsh., ö. Birgerjarlsg. 261; Tingsten, K. A., t. f. Direktör för Sthlms r. t. 4830, a. t ' Stads Renh.verk, n. Norrbackag, 5. _ Hj., Kamrer, ö. Grefg L. H., Statsråd, Ö. Narvaväg. 20 I. _ Crispin, Prokurist, Ö. Torstensonsg. 11. Tingström, P. A. K., Skrädderitillskärare, s. Till Föräldrar (Stina Quint). Red. o. expo ö. Artillerig. 4; a. t Högbergag. 30. Ludv., Xylograf, n. Uplandsg. 75 III ; tel. Tillgren, Lydia, Folkskolel:a, g. 41. s. Fredmans- Vasa Tinnerholm, F. C., Fröken, Husmoder för _ J. S., Fröken, n. Kammakareg. 43. hemmet för vanföra, Ö. Greftureg. 59. _ Olga, Fröken, Kontorsbitr., ö. Grefg. 4. Tiren, Johan, Ledamot af Konstakademien, _ Carl, Kassör, s. Fredmansg. 4 1 ;tel. Maria, n. Döbelnsg ' Tiseliue, G. A., FIl. dr, o. Linneg. 10. ' _ Josua, l\1.ed.kand., s. Fredmansg. 4 I. - H. A. J.,Fil. dr,chefför Lifförsäkr.aktieb. _ Emma, Ankefru, ö. Grefg. 4. Victorias agenturer, n. Drottningg. 20. Tillman, Karl E., Banvaktmäst., ö. Skeppare- - Augusta, Fru, ö. Nybrog. 24 II g. 42III Ö. g. -- Ida, Fröken, ö. Surbrunnsg. F. Augusta, Fru, kommissionskontor för - A. F., Litteratör, ö. Greftureg.52 m. manliga och kvinnliga tjänstsökande, - D. H., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Narvast. Skomakareg ; r. t. 239, a. t. väg. 30. Tisell, Henrik G., Bitr. Ing. vid K. Patent- _ Algot, Färg- O. kemikaliehandel, n. Klara- verket, ö. Riddareg. 21. bergsg. 60; r. t. 8729, a. t ; - Märta, Fröken, Tjänstem. i Järnvägsbost. n. Holländareg. '13. styr., n. Dalag. 74 BI. _ Carl, Lagerchef, s. Brännkyrkag. 4 A. - M. A. Ch., Tjänsteman vid Järnvägsstyr. _ B. J. D., Med. Iic., n. Lästmakareg. 6. Taxebyrå, Balingsholm, Huddinge. _ C. J., Slottskakelugnsmak., g. 67. n. Drottning- - se äfven Thisell. Titan, Lysapparatfabr., n. Kungsg. 11; a.t. Tillquist, Hugo, Elektroteknisk agenturaffär, bost. ö. Narvavägen 18, r. t ; - A/S m. m., repro af Torvald Nyström, n. kont. n. Malmskillnadsg. 26; a. t. 4388, Fredsg. 28 & 30 m. '. 1'. t ; telegrafadr.»conduit», 'I'its; C. A., Konsul, ö. Artillerig. 5. ~s, Hugo, Maskinagentur, Import o. Export Tivander, Hulda, Folkskolel:a, 8. Hornsg Brand-. och tifförsäkrings-aktiebojaget SV~A. t3 ~rotj:ninggatan.

11 Tivoli-Tommernp. 621 Tivoli, Nya aktiebolaget, K);lngl. Djurgår- Tjänarinnehemmet, se Stift. för gamla tjänaden. Ordför. Löjtn. G. Ostberg, verk st. rinnor, n. Surbrunnsg. 55. dir. G. A. Svensson. Tjänstebyrån Freja (Fru E. Thernquist), n. Tjeder, Maria, Lärarinna, n. Uplandsg. 54 Regeringsg. 21. f. d. 60; r. t Idun,ö. Storg. 8 1 ö. g.j a. t se äfven Tjäder. Tjänstemannabanken, se Bankinrättningar. Tjenste- se Tjänste-. Tjänstemannasällskapeti Stockholm,n. Hamn- Tjernberg, B. A., Bankdirektör, n. Vasag.du'", gat. 38 II j a. t ; r. t A., Fröken, Ö. Karlaväg. 20. Tjänstemäns Själfhjälpskassa.u.Herkulesg.d: - K., f. d. Konsularagent,.ö. Karlaväg. 20. kl. 11-il; a. t. 9440, r. t F. G., Magasinsarb., s. Asög. 66 B. Tobaksfabriksaktieb. Brinck, Hafström & Ca, Tjerneld & Morssing. Advokatfirma, kontor kontor ~. Götg. 48 B, kl. 9-5 st. Öfre Munkbron 5. Tobaksmagasinet (Stoopendaal & Co), n. Tjerneld, John, v. Auditör, Advokat, n. Läst-. Klarabergsg makareg. 6 III; kontor..o. postadr. Tjern- Tobiason, Anders, Ko~to!.ssknfiv \K. Jamv.- eld & Morssing, st. Ofre Munkbron 5. styr., n. Vanadisväg. 15 ; Jel. Vasa Tjulander, C. J. F., Grosshandlare, ö. Kap- Tobie~~ 49Gustaf Tjänsteman i Lifförsäkr- - Ivar, tensgg' r~ss., 13' h.. o. K t ~p ensg. 13. fi,rma An~t. Trygg, bost. tel. Maria s. Marlag. 16 A; J. F '. Tjulanders Soner, kontor o. lager Todsen, fl. (firma Nickels & Todsen), Bla-.st. L.a Nyg sieholmstorg 9. - NIls,. Grossh.? firma J. F. TJu?anders So- Tolften, C. L., Handelsidk:a, st. L:a Nyg. 29; ner, kontor...o. lager st. L.a Nyg. 29. bodar st. Västerlångg. 53 o. 65. Bost. Sal~sJ.?-St?ranl;'en. & Co, Efterträdare, Vmhandelsfir~a,. Toft, C., l\afeidkare, ö. Strandväg...rI?- _ James, örverste i Frålsningsarmen, 11: Östern~h. af Adolf Hols~; kontor, forsalj- malmag Ö. g, tel. Österrn ningslokal o. lagerkal~.are n. Odeng. 34; Toll, Emma H. Ch., Artist (Målarinna.) n.. bost~d n. Karlbergsväg. 20. Brunkebergstorg 2; a. t T~ul~n, U. A., Smckar~.' n. Uplandsg. 11. TJ~lm, C. J., Angf.-J:>efalh., Kh. Parkg. 8. _ G. A., Generalmajor, nörg, 10. Hofmarskalk, Ö. Ba- TJader & S~nl E. G., Cr~arr- o. tobakshandels: _ P. G. E., Ingenjör, n. Surbrunnsg. 24. firma, hufvadaffär n. Ma~mtorgsg.. 6, _ a. t , r. t j filialer st. Rid- Mathilda, g. 59 I. f. Horn, Grefvinna, ö. Sibylle- darh.~storget ~8, a..t. 2759, o. n. Hamng. ~, horn. af ~~rgerjarlsg.; a. t. ~~ 06. _ Hans, Kammarherre, Ö. Banerg, 41I;a. t. AI!na, Fru, o. Greftureg. 58, tel. _ J. E:son, Kapten vid Svea lifgarde, ö. -s ~~term. ~ Karlaväg. 3pv. Fro):randel, hufvudaffar ~t: St. Nyg. ~, _ Ebba, Fröken, Lärar:a, ö. Banärg. 10. fi~~!l'ln. Oxtorgsg..? B, inneh, af Enc _ K. O., Major, Chef för Art.illeristab., n.,!jader, bost. Duf?as... I Norrlandsg, 13III. - Elisabeth, Gymn-dir., o. Greftureg.58 ; _ Gabriel, Sjökapten, n. Dalag C tgel.höstedrlm'c,?905'e G T"'d & S )..., an. uma.. Ja er on, - Marie Louise, 14 & 16. Änkefru, ö. Artillerig.,... o. Torstensonsg. 3.. 'IJaders, Th., Inackordermgsbyra, Plats- _ HU!i 0 ' Öfverläkare v. Diakonissanstaltens sjukhus bostad n. Smålandsg. 24' hvaranskaffning, Uthyrn~.I?g af Ru:,n,.Yå- dagar kl. 2-'/2 4 e. m. ' nmgar och Sommarnöjen samt försäljn, Tollen, Axel B., Kapphandl., st. Västerlångg. af stads- och landtegend?mar,. n. Brun- 29; bost, ö...styrmansg. 8 III t. h. kebergstorg 12, mottagningstid 10-4; Tollstedt, A. A., Ankefru, Ö. Greftureg. 24 C. a. t. 8440, 4848, 4? 38, r. t o. 'I'ollstån, B.,Fältintendent, s. Folkungag.6D Se annons sid, 58. Tollström, Gust., Direktör, n. Västmannag. 3. Tjäder, Thecla, f. Slöör, Kaptensänka, ö. - John, Uppbördsman (23:dje roten); mot- Greftureg. 39 III.. tagningstid livardagar 2-3 e. m., Kh. - J. E., l:e Postbetj., n. Dalag. 38 II ; tel. Fridhemsg. 20 I; a. t Vasa Tomason, A. B., v. Häradsh., Rådman, - Milly, 1'eckningslärar:a. ö. Greftureg. 39. ö. Narvaväg. 23 III. - C. A., Ankefru, ö. 'l'orstensonsg se äfven 'I'homasson. - Tom. n. Holländareg. 9. Tomrnerup, J. F. J., f. d. Löjtn., n. Obser- - se ä(ven Tjeder. vatorieg. 16; a. t. 4207, r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 622 Tomtlund-Torndahl. Tomtlnnd, ;r. Ph., Bokh.,Kh. Parkg. 2 Il. - Hilma, Ankefrn, Kh. Parkg. 2Il. 1 Toren; 2 Thoren. Tonden. Axel, Grossh., Kontor n. Kungsträd gårdsg. 12; Rikstel. 5958, AUm. tel. _. Th., Arkitekt, ö. Styrjnansg ; bost. n. 'l'egnårsg. 16; allm. o. _1 Karl, Bankdirektör, Ostermalmsg. 48. rikste!. ' -' Aug.a, f. Isaksson, Barnm., ö. Linne- Tondåna Smörhall, n. Hamng. 26; a.t. 5859, g. 39 B. r. t ' Carl, Bokh., st. Mnnkbrog. 3 Il Toowe, Elna, Folkskolel:a, D.Holländareg.14. -' J. G., Byggmäst., n. Kronobergsg.7. Topp & Dabelstein, Grosshandelsfirma, im- -' F. L., Direktör, ö. Linneg. 39 B. port af kaffe, sirap, ris, kolonialvaror, -' A. S., Doktorinna, ö. Storg. '46. sydfrukter och delikatesser; Stadersalt _2 A., Fabrikör, n. Tuleg. 37. i säckar och plomberade bokfat. Spedi- _1 Hildur, Fröken, n. Dalag. 52. tionsaffår Norra Blasieholmsh. 5 C, -' A., f. d. Generalmajor, n. J ohannesg. 20. telegrafadr. Dabelstein; a. t. 6766, -' K. T., Handl. (speceri- o. mejeri-), ö. rikstel Braheg. 26. Tor, Brandförsäkringsbolag, kontorn. Klara- -' H. E., f. d. Husägare, ö. Grefg. 36. bergsg. 23; 9-1 /.4; a. t. 192, r. t ' A., Ingenjör, s. Katarina Bang. 28. Torelius, Maria. Fröken, n. Drottningg. 66 Il -' K. E., Ingenjör, s. Renstjernasg. 4 Il - Gösta S. E., Journalist (SthhysDagblad), ö. Greftureg. 22 D II; tel. Osterm ' C. P., 21. f. d. Järnvägsbokför.,.: ö. Banerg. - P. G., Professor, n. Mästersamuelsg. 33. _. John, Kamrer i Riksb., ö. Braheg se äfven Thorelins. -' J. A., Kapten, Ingeniör v. Patent- och 1 Torell' 2 ThoreIl. reg.istrerin~.sve!.ket,. ö. Braheg. 58., -' Edvm, Kassor, o. Linneg ' wnu Bokhållare, ö. Skeppareg. 25 B. -' Otto Hj., Kontrollör, ö. Linneg ö. g. -' Per A., Cigarrh., n. Odeng. 98; a. t. 4338, _1 C., Poliskonst., s. Folkungag. 83. o. n. Birkag ' A., Tjänsteman, ö. Linneg. 80. _1 K G., Fabrikör (Stolfab.), N orrtulisg se äfven Torren..._1 Anna, Fru, Professorska, ö. Grefg. 43. Torild, L., Kontorist, s. Götg. 1. -' B. G. o. E. A., Fröknar, ö. Karlaväg. 6. Torines SymaskinsafIär o. reparationsverk- -' Joh:s, Handelsres., n. Klara N. Kyrkog. stad, s. St. Glasbruksg. 7; a. t ; tel. Brunkeb Torkels, Alfred, Ha~dl., Djursholm; a. t ' C. A., Handl., manufaktur, garn, väfna- Tornander, O. T.A.,Ankefru,ö. Skeppareg.12. der, tri~å, hvitvaror, sybehör o. dam- Tornberg, Alice, Fr~ken, ö. ~l~väg. 31. konfektion, n. Odeng. 68; a. t F. R. K, Förestand., n. Birgerjarlsg Syatelier o. Lager n. Västmannag. 46; - F. W., Urfabrik och urhandel (etaa. t ; bost. n. Västmannag. 50; blerad 1859), n. Gnst. Adolfs torg 14 tel. Vasa (hörnet af Regeringsg..). -' Carl A., Handl. (garn o. väfnader), ö. -s, E. C. S., Sterbhus.Inneh. af firman F.W. Kommendörsg. 39 m ; bod n. Norrlands- ' Tornberg, Chef för firman F. W. Torng. 1. berg, S. W. Tornberg, ö. Braheg. 56IV -' R., v.häradsh., Villa ThoreII, Djurgården. - E. R., Änkefru, n. Malmskillnadsg. 9. -' A., Kapten, ö. Kommendörsg. 83 A. - se äfven Thornberg. -' Kerstin, Kassör, n. Dalag. 40. Tornblad, Hjalmar, Agentur o. assuransaffär,.1 Richard, Med. kand., ö. Grefg. 43. imp. af Cigarrer, Teer m. m., n. Klara -' J. P., Målare, Kh. Handtverkareg. 80. Vattugränd 1; r. t. 3319, a. t s Hildegard. Porträttmålarinna, Villa Tho- - Hj., Dir., Hotel Continental, n. Vas ag. 22. rell, Djurgården. se äfven Thorriblad. Gustaf, Selmästare, ö. Hofstallet. Tornborg & Lnndberghs Eftertr. (inneh, s K, Skrädd., ö. Skeppareg. 25 A & B. Gustaf Bergman), Maskinagentur, Ma- _2 Th., Skrädd., n. Västmannag, 55; tel. skiner o. Maskinförnödenheter, kontor Vasa st. Skeppsbron 10; r. t. 719; a. t ~2 E., Tandtekniker, s. Volmaryxkullsg -. Tornborg, Hjalmar, Qrossh.,n. Uplandsg. 15 B. 15 II ; r. t _2 Richard, Tjänsteman i Bol. Skandia, - Oscar, Handelsres., ö. Sibylleg. 63. Kungl. Hofstallet. Torndahl, N., f. d. J. Corin, Juvelerareaffär, _1 K. R., Verkställer revisioner o. bokslut, st..,västerlångg. 63; bost. s. g. 56. n. Vas~g Ida, Ankefru, n. Frejg. 1; a. t _2 Matilda, Ankefru, ö. Kommeudörsg. ag II - C. Erik, Il. Surbrunnsg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 'I'omell-c-Tranström. 623 Tornen, A. J., Byggmäst, s. Kapellgr, 6; Torstenson, L..., Kammarskrifvare i Tulla. t 'I'ornårhielm, Amelie, Fröken, ö. Nybrog. verket, Ostermalmsg. Österm B IV; tel. 56 B. - Ebba, Pensionat, n. Kungsg. 18l!; 1'. t Anna M. S. E., Kontorsskr., ö.jungfrug Ludv., Vaktm., Skand. Kredit A.-B., n. - Gustaf, Löjtn., n. Odeng. 40. Gust. Ad. torg 8, bost. st. Storkyrko- - A. S. M., 4nkefru, Kh. Pilg. 2(;. brinken 3IV - Ingeborg, Ankefru, n. Drottningg.108 u. - V., Verkm., n. Birgerjarlsg M., Ankefru, ö. Jungfrug, 32. Torstensson, H. L E., Doktorinna, ö. Flora- Torngren, L. M., Byggmäst., ö. Skeppareg. 13. gatan se äfven Thorngren. - se äfven 'I'horstensson. Torpadie, V. C. P., Grossh., ö. Birgerjarlsg. Torulf, H. G., Löjtn, i K. Väg o. vatten byggn.-kåren, ö. Grefg R., Ofverstelöjn., ö. Sibylleg. 65 I; 1'. t. Tottie, Percy, Direktör. ö. Stureparken 5; kontor n. Kungsträdgårdsg. 22. Tonen, E., t. f. Revisor i Generaltullstyr., - Alida, Fru, ö. Stureg. 62IV ö. Stureparken 4 u. - GnstafVilhelm, v. Häradsh., ö. Stureg.29; - se äfven Toren. tel, Osterm Torselius, H., Godsäg., n. Slöjdg Gustaf, Kapten, Ö. Artillerig. 10 A; a. t. Torsk, S. M., Fröken, n. Kungsträdgårdsg. 20; innehar juvelerarefirman J. E. Torsk, - C. M., Major, Kh. Norr Mälarstrand 34 l; n. V. Trädgårdsg. 15. tel. Kungsh. 88, r. t Torssander, C. G. F., Ingenjör (A.-B. Op- Toutin, Hugo, Notarie, ö. Skeppareg. 51. timus), Kh. Bergsg. 36 n.b, ; tel. Kungsh. - A. Th., Änkefru, ö. Skeppareg Trafikaktiebolaget Gränges berg-oxelösund. n. Rosenbad 2 I. 10rsse T Il ; 2 Thorssell; 3 TorseIl; 4 Thorsell. Trafikaktiebolaget Svea, kontor n. Luntmakareg. 26. Stallar n. Norrbackag. 18& 20. Trahn, Sofia, Fru, Ö. Nybrog. 60. _3 E. G., Byggnadsing., n. 'I'egnersg, 5. af Trampe, J. D. V. C., Grefve, n. Helsingeg. _2 Henriette, född Falkenberg, Fru, Ö. Bra- 19. heg. 41 u. - Detlev C. H., Grefve, Officersvolontär _2 Wivi, Fru, Ö. Grefg. 26 '. v. K. Göta Lifg., n. Torsg. 23 B. _I Mimmi, Fröken (Torssells pensionat), n. - H. F., Grefvinna, n. Torsg. 23 A. Drottningg, 80 A. Trana, S. A. E., Major, Ö. Storg. 48. _2 Erik, Handelsres., Ö. Grefg ; a. t. - K. A., Prakt. läkare, s. Högbergsg. 27 C Mottagn. hvard f. m., 2-3 _I Erik G., Handelsres., n. Upsalag. 8 'V ; e. m., helgd f. m.: under somtel. Vasa 216. maren ändrad mottagningstid; a. t. _2 Anna, Kontorsbitr., st. Skomakareg , r. t _2 Ingeborg, Kontorist, Ö. Biblioteksg. 26 II. Tranberg,..A. J., Handl., n. Dalag. 36. _2 Alma, Lärarinna, n. Roslagsg. 20 '. - F. C., Ankefru, Ö. Grefg. 62. _2 K. E., Läroverksadj., Ö. Valhallaväg. 45A. - O. A., Kh. Polhemsg. 16. _2 Aug. F., Major i K. Fortifikationen, Ö. 'I'rane, F., Hofskomakare (C. A. Carlströms Humlegårdsg. 19l!. sterbhus), n. Brunkebergstorg 22. _2 Berthil, Partiaffär för tobaksvaror samt - P. E., Ingenjör, n. 'I'egnerslunden 4. föl' tobakshandeln behöfliga utensilier, Tranell, H. C., Ankefru, st. Skomakareg. 11. korta varor m. m., n. Tegnersg. a. t. 5789, 1'. t ; Traner, K. G., e. o. Postexped., 76. Ö. Riddareg. -' Astri, Skådespel:a, Ö. Grefmagnig. 10. Transatlantische Feuer- Versicheruugs-Acti- -, Margit, Skådespel.a, Ö. Grefmagnig. 10 n. b.. en-ges. Inbrottsförsäkring, General- -< Amelie.,. Ankefru, s. Kocksg. 26. agentur för Sverige n. Regeringsg. 61, -' Dora, Ankefru, n. Dalag. 40 III ; tel. Vasa kl. 9-6; r. t a. t. 7007, Transportvagn för djur erhålles efter till- _2 Sofia, Ankefru, n. Roslagsg. 20 IV sägelse å polisvaktkontor; afgift inom -' O. Moe-, se Moe-TorsselI. hufvudstaden 4 kr. Torsslow, Harald, Artist, Ö. Karlaväg. 34. Transportvagn för sjuka, se Sjuktransport- - M. :jj)inar, Artist, Ö. Storg. 54. vagnar. - G., Ankefru, n. 'I'egnörsg. 40. Tranström, Hanna, Privat Diakonissa, Hem - S. M., Ankefru, Ö. Storg. 54. för värnlösa små, n. Idung. 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 -624 Trapp-Trägårdh. Trapp, Therese, Fröken, ö. Grefmagnig. 8. af.trolle, Maria, Ä:fru, ö. 'Tyskbagareg.'7 Il. - H. T., Lärarinna, ö. Grefmagnig. 8. Trolle-Bonde, Carl, Grefve, ö. Strandväg. 9j Trasskolans borstbinderi och penselfabrik, s. a. t Bangårdsg. 12; a. t J., f. Baner, Än~.egrefv:a, ö. Stureplan 6. Traugott, Ivan, Grossh. (firma Ludvig Trau- Trolle-Löwen, V., Ankefrih:a, ö. Kommen-. gott), bost. Ö. Torstensonsg. 4. dörsg Ludvig, Grosshandelsfirma.Export af råa- Trolle- Wetterling, H. E. V., Kontorsbitr.. hudar o. skinn samt engroslager af Kh, Flemingg. 8. skodon, läder o. skinnvaror, hattar, - M.V. H. K., Kontorsbitr., Kh. Flemingg.8. mössor o. mösstillbehör, n. Rosenbad Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, 2. Uppgång B. kontor n. Västra Trädgårdsg. 15 B. Oscar, Grosshandl. (firma Ludvig 'I'rau-. Trons Hvila, Tidskrift, s. Borgmästareg. 6. gott), bost. Villa Oscarshall, Djurs- Tropp, C. A., f. d. Fanj., ö. Skeppareg. 45. holm. - Gust, Ad.9lf, Musiker, n. Upsalag Ö. g. - M. M., Han dl., n. Odeng, Emma, Ankefru, Ö. Brahe~. 24. Tredje stadsfogden, expo st. Storkyrkobrink. Troselius, K, Fröken, Lärarinna, n. Råd- 5 r, träffas alla helgfria dagar, utom mansg. 76 II; tel. Vasa 878.,, lörd., kl Allm. tel Eva, Ankefru, n. Rådmansg. 76 II j tel. Treffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., Djurs- Vasa 878. holm, Sveaväg.; a. t. Djursh. 76 r. t. Trosell, A., Hembageri, s. Katarina Bang. 42. Djursh , Trozelli-Kull, J. J. Helge, n. Begeringsg.ää'", Tre Kronor, Försäkringsaktiebolag, Blasie- Truedsson,.Joh~, Hatt- o. '. mössaffär, n. holmsg. 4 BI; a. t. 964,r.t Redo- Observatorleg. 'l, bost. s. h.; tel. Vasa visningsgaranti i st. f. borgen eller deposition. Trulsson, S.' A., Fanj. i Fortifikationens re- Tre Kronor, Qvarnaktiebol., kontor st. Sluss- serv, s. Hornsg. 43 III. plan 63B. Triistedt, O. G., Rentier, Djursholm j a. t. TrelleborgsGummifabr.-A.-B. Nederlagskon- Djursholm 92. tor, A. Tiedemann, st. Skeppsbron 46. Trybom, Filip, Fil. lic., Piskeriinsp. i K. Trennmohr, S. J., Bokh., n. Döbelnsg. 11I. Landtbruksstyr, Ö. Karlavägen 41. Trikinbesiktningslokaler, se Byrå. - H., Grossh. (D. Hald & Co, n. Vasag. 6), 'Trikåfabriken, Nya, Valdemar Nielsen n. bost. n. Uplandsg. 3; a. t Bryggareg. 4; a. t. 7423, r. t Tryckeriaktiebolaget Skandia, n. Tunnelg. Trinks, Carl, Urmak., n. Mästersamuelsg j kontor n. Kungsg, 26. Triumf, Tekn. fabrik, inneh. Gunnar E. Bol- Tryckeribolaget Svea (Boktryckeri), n. Brygling, kont. n. Regeringsg. 43 a. t. gareg. 6; a. t , r. t , r. t 'Tryckningskommittens Förlagsexp., Före- Trobäck, Fredr., Kammarmusiker, Storängen. stånd. J. Byström, n. 'I'egnårsg, Emil H., Musikdirektör, Kh. Scheeleg. 2. Tryg, Lifförsäkringsanstalt, Köpenhamn. - Otto P., Musikdirektör, Dj. Alberget 8 Svenska afdelningens hufvudkontor n. tel. Djurg. 17. ' Kungsg. 26; öppet Troili, Hilda, Förest. för Vasa Kindergarten, Trygg, Svenska LiJf6rsäkringsanstalten, se n. Uplandsg. 18 II (f. d. 24). Svenska Lifförsäkr, anst. - Uno, Ingenjör, Ö. Linneg. 34; r. t.3025, Tryggelin, E. H., Arkitekt rio Birkag. 4 A. a. t Telegrafadr.: Uno. Trygger, Agne s, Fru, n. Odeng M. K. S. A., Majorska, n. Uplandsg Ernst, Professor, Justitieråd, ö. Karlaväg. (f. d. 24). 15 Aj r. t ~ Ejlert, Tjänsteman i Järnv.-styrelsens Trysen,K.A.,Marinintendent, ö. Grefg.48 III. [.:::;; kontrollkontor, n. Uplandsg. 28II (f. d. - Oscar, Tjänstem. i Riksb., s. Högbergsg. 34). 11I t. V. Troilius, Hj., Grossh., ö. Kommendörsg. 26. Träarbetaren, tidskr., n. Folkets hus II. _ C. R. W., v. Häradshöfd., n.drottningg. 21. Trädgården, Illustrerad tidskrift för träd- Trolander, A. C., Bokh., s. Hornsg. 85. gårdsskötsel, redaktion: Experimental- Trolle, Elisabeth, Fru, ö. Villag. 13 BI. fältet. Expedition: Blomgrens Fröhan- _ N., Friherre, ö. Strandväg. 3. del, n.. Oxtorgsg. 14 j riks- o. allm. tel. _ Eric, Excellens, Utrikesminister; Blasie- Trädgårdsbyrån, inneh. Knut Bovin, n. Reholmstorg 8. ~eringsg C. B. T., 'I'apetaerare, Ö. Majorsg. 12. Trädgardsföreningens lok., Rosendal å Djurg. af Trolle, Charlotte, Ankefru, n. Helsingeg. Trägårdh, Axel, Bokh., n. Tuleg. :SO III. 13Iv. - G. L., Handl., s. Helgalunden 4. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Trägårdh-Tunell. 625 Trägårdhs, C., Sterbh., f. d. Landskamre- Tullfiskalen, st.österlångg.49 n b ;r.t rare, ö. Valhallavägen 39. Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron Trägårdh, C., Löjtnant, ö. Storg I o. 40 I; r. t H., Revisor, ö. Skeppareg. 51. Tullbevakningskontrollörerna, Skepps- _ Emil, Stationsinsp., Saltsjöbanan (Stads- bron 40 I; rikst gården): bost. Villa Ekebo, Saltsjö- Uppsyningsmanskontoret, Skeppsbron Nacka; r. t. Järla , '/2 tr.; rik st C. E. M., Typograf, n. Brunnsg. 12. Tullafdelningskontor: Träimport Aktie bolaget, Skandinaviska,kon- Blasieholmen, N. Blasieholmshamnen; tor ö. Timmermansordens nya hus (vid packh. r. t. 951; tullk. r. t (Roslagstorg). Brädg. Träskängen 2 & 4 Centralbangården, n. Vasag. 22; r. t. (v. Spårvägens Vagnshus). Trönnberg, P., Folkskolelär., Kh. Parkg Centralbangården, Tullafvisiteringslo- _ 1. A. E., Folkskolel:a, Kh. Parkg. 16 III. kalen: r. t Tsappos, Bröderna, se Bröderna. Tullafdelningen, Kh. Handtverkareg. 1; Tuberkulos, Svenska Nationalföreningenmot, n. Norrlandsg. 3, kl Sekr.: Med. r. t Riddarholmshamnen ; r. t. 847 o dr B. Buhre. (packhusafdeln.). Tufvesson, J. G. A., Kontorist, n. Karlbergs- Stadsgårdshamnen; r. t. tullk väg. 49. packh , bevakn J., Tapetser., Möbelaffär, n. Uplandsg. 41. Fiskarhamnen(endastbevakningskont.), _ se äfven Thufvesson. r. t Tull, N. P. (numera..marti,? Nordmann), Se- Värtan (endast bevakningskontor); r. t. gelmakeri, st. Osterlangg Tullberg, Hasse W., Bokförläggare, bost. ö. Tumba pappersbruks kontor, Helgeandshol- Engelbrektsg. 131v;a. t. 7619, r. t men, öppet Ha~.seW., Aktiebol., Boktryckeri ochbok- Tumba Villastads kontor, n. Tegnersg. 2Fj forlag n. Hamng. 36; a. t o. 7097, a. t , r. t Ombesörjer förr. t o säljning och uppmätningar af villa- - Klara, Fröken, Sömmerska, n. Klara N. tomter. Inneh. Kand. G. E., Not. H. Kyrkog. 29 b i n. a. t: E. samt Dir. F. E. Lignell. Tullgren, Alb., AS~lst. vid ~tatens ~ntomol. Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expo n. Anst., Expenmentalfaltet, FIl. kand., Barnhusg. 8 (Svensk Läraretidning). n. Observ.~torieg. 12. Tunborg & Co, Fr. V., n. Hamng, 38 1, - A. F., Bokfor., s. Blecktornsgr. 5 I. Damskrädderi o. lager af nouveautees i - F.GustafO.,Telegrafassist.,n.Döbelnsg siden- och ylleklädningstyger m. m.' a. Tullström, E. A., Lärar:a, s. Tjärhofsg. 4 B. t. 281, r. t ' Tullstyreisen, General-, st. Skeppsbron - se äfven Thunborg. 38; r. t. ~24... Tuneld, John, Ingenjör, Ludwigsbergs Werk- Generaltullduektoren; r. t stads Aktieb:s tekniske o. merkantile Kanslibyråchefen ; r. t chef, ö. Riddareg. 43; r. t. 1220, a. t. Kameralbyråchefen : r. t Kameralbyrån, Förrådsafdeln., st. Järn- Tunelius, M. C. G., Postexp., n.markvardsg. torg. 80; r. t III..., Revisionsl9yråchefen; r. t I,,'Revisionsbyrån,Statistiskaafdeln.;r.t 'I'unell : 2 Thunell. Skeppsmätningsöfverkontrollörens exp., ----~' v.'skeppsbron 4; r. t _I C. A., Bokh. o. Revisor i Riksb., s. Sve- Tullverkets lokalf'örvaltningar: Tullkammaren, Skeppsbron 381; r. t _2 denborgsg. 4 A. J. W., Byggmäst., s. Asög. 28. ; 'Imlluppbördskontoret, Skeppsbron 38 I: r. _I An.~a, Fröken, Ö. Riddareg. 44 & 46 III ;tel. t Osterm, Konfiskations-ochKassörskontoret,Skepps- _I Ulla, Fröken, ö. Braheg. 62 III bron 38 II ö. g.: r. t _2 Carl A., Grossh., s. Tjärhofsg. 25. Nederlagskontoret, 1804:. Skeppsbron 38 I; r. t. -' P., Inspektör, ö. Nybrog. 61. _2 A. F., Sjökapt., s. Högbergsg. 11..Packhusinspektionen, Skeppsbron 38 n.b,; _I C. J., f. d. Vaktm. (Riksbanken), V. Berg- tr; t 6407 'med ankn. till Maskin- O. boda,,(svalgr. 4), Sundbyberg'...btullfria:exp'f.noera.tullpaviljongen r. _I Hilda, Ankefru, ö. Braheg. 62 1V. ':.: ;:t :..'...." _2 C. A., S. Tjärhofsg.25..Bralld!'ilGchnLiff"öcsäkrings:tAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 626 Tuner-Täckfabi-iken. Tune~, Robert,Verkmäst.,n. Västmannag Tygmästarens exp., Artillerigården; ö. Rid- Turdm, Ester, Kontorsskrifv., Kh. Hjärneg. dareg. 13; söckend, kl. 9-3; r. t Tygverkstäderna, Artillerigården, 'ö. Rid- '- E., f. d. Tjänstem. i Riks b., Kh.Hjärneg. dareg. 13; r. t 'I'ynell, Märtha, Fröken, Målarinna, s.bell- - Erik, Tjänstem. iförsäkrings A.-B. Hansa, mansg. 8. ~h. Hjärneg N. O. F., Kammarskr., Spånga. - s; afven Thurdiu... Typochroma, Fabriken, Tryckfärgsfabr., s. Turen, E., Joh., Kronolansman, n. Kungsg. Bondeg. 8; a. t. 3682, r. t ; a. t T ff" b d t S k. E' diti 'I'uristföreningen, Svenska, n. Norrlandsg. ypogra or un e s, yens a,_...xpe l ion 2 & 4 II; se Svenska 'I'aristföreningen. och Platsanskaffnmgsbyra for typogra- TuristtrafikfOrbundets styrelse, adr. Kungl. fiska a~betare, n. Jakobsg: 22 A I; a. t. Järnvägsstyrelsen. Sekreterare: Registra- 6247, r. t tor R. F. Petre. Typografiska Föreningens Expedition, n. Tvengström C. M. Fastighetsägare ö. Stu- Jakobsg 22 A I; a. t , öppen, reg. 17; tel. Osterm ' Bibliotek: månd. o. torsd. kl. - V.,. Fastighetsäg., ö. Greftureg. 74; tel e. m. Sångkör o. musikbiblio- Österm tek: fred e. m. Orkester: onsd. - Carolina, Änkefru, ö. Grefg e. m. Tvättinrättningar: Tyselius, P. V., Bokh., n. Jakobsbergsg.Tä, A. J. Hellerströms, ö. Nybrog. 55;a. t tel. Bruukeb, Aktiebolaget Inedals Tvättinrättning & - Ida, Fru, Juvelerare, n. Regeringsg 18 Färgeri,Inedal, Hag-alund; Dir. And. Fr. a. t. 7303; bost, n. Jakobsbergsg: 19: Hjertstedt; a. t. 6219, r. t Om- - Per, Vinhandl., n. Jakobsbergag. 19; tel.: besörjer linnetvätt, ylletvätt, mangling Brunkeb och strykning; kemisk tvätt och fläck- - & Co, Vin- & Spirituosahandel (inneh. uttagning, segel- o. markistvätt. skön- Per Tyselius o. Es. Tegner J:or), ö. färgning o.blekning: för småtvätt finnas Storg. 16; a. t. 4600, r. t.443. ' agenter i alla stadsdelar. Större tvätt. - se äfven Thyselius. partier hämtas och återlämnas direkt Tysell, J. Harald, Agentur för Hugo Bruhos kunderna. Butik, n. Lutternsg. 3, sewitz, Göteborg, n. Klara N. Kyrkog. nära Stureplan. 15 I. Kont. n. G:la Kungsholmsbrog. Byggnadsaktieb. Manhems. S. Hornsg. 36 II ; r. t. 9240, II. t ; a. t , r. t Tyska Generalkonsulatet,n.St.Badstug.36A; Meijers, Kh. Norr Mälarstrand, nedanför öppet 10-2; a. t. 4746, r. t Karel. Inst. Inneh-s bost. Ö. Stureg, Lifförsäkringsaktieb, i Liibeck. General- Södermalms, s. Badstug. 4. Hämtning agentur: Chr. Steffens, kontor n. Reoch återsändning inom alla stadsdelar; geringsg. 21. riks- o. allm, tel. Sällskapet, adr, Ernst Carl Bäcker; n. Östermalms tvättanstalt, Ö. Engelbrekts- _ Regeringsg. 12 II Styrelse se [2529J. g. 20; a. t Alderdomshemmet, s. Hornsg. 108IT Ty boni,iiolga,' Fröken, n. Västmannag. 30 III.»Tysta Marie», Kafe, n. Regeringsg. 24. Tydan, Ingrid, Fröken, ö. Riddareg. 12 1V Tysta skolan, Norrtullsg. 51. ' - Adolf, Kapten vid K. Flottan, Ö. Skep- Tystberg, G. M. E., Fröken, n. Valling"29. pareg. 60 IT ; tel. Österm '- Hugo, Grossh., bost, Q. kontor-n, Vallin- - C. A., Löjtnant, Ö. Sibylleg. 40. g M. H., Sjökapten, n. Drottningg. 106; a. t. Tågtidtabellens Red., Svenska Järnvägsför eningen, n. Rosenbad 2 Iv; r. t. 7039, - S. E., Underlöjtn., Ö. Sibylleg. 41. a. t. 855l. -s, Herm.,Eftr., Vinhand:firma, st. Skepps- Tåhlin, Hugo, Firma, Fotograflateäer, n. bron.22. Drottningg Anna, An}l:efru, S. Brännkyrkag. 4 A. - Anton, Kammarskrifv., Ö. Narvaväg. 20 III - Thårese, Ankef~u, n. Odeng. 47 II t. V. Ö. g. Ö. g. - Aug. Eugene, Öfverstelöjtn., ö. Sibylleg. --;:'G. E., Smed, n. Smal.~ gränd 13 B. 41. Tåhlner, A., Angsl:bef.. o. Jungfrug. 25. Tygförrådet, Artillerigården,ö. Riddareg. 13; Tångring, Clara, Sjuksköt.a, ö. Linnea, 4. tygkontoret öppet söckend. 9-3; r. t. Täckfabriken CA. B.. Göteborgs Vaddfabr. " 1822; utbetaln. helgfria torsd filial), specialite vadderade sticktäcken,. å kassakontoret; r. t Kungsbroplan 1; a. to 8001, r. t: Brand- och Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SV~. 13 Drottninggatan.

17 Täekholri\.~TömqTiilt. 62' Täekholm, C. W., Guldsmed, n. Observa- Törnblom, Anders, Undering. v. Statens torieg. 17. järnv., s. Mosebacketorg 6 I. Täcklind, Magnus, Ingenjör, Södertörns -~Axet O., Vaktm., n. Holländareg. villastad; a. t. Södertörn J., Ankefru, n. Observatorieg II. Täckman, A. F., Styrman, s. Repslagareg. 5B. - C. Axel, n. Valling A. E., Trädgårdsmästare, s. Repslagareg. Törnbom, 1., Fru, n. Rensg. 21III Ö. g. t. v' 5 B. Törnebladh, C. G. H., Hofr.not.j ö.banerg. 2m. Täge, F. K. A., e. o. Kammarskrifv., s. Horns- - C. O., v. Häradshöfd., : n. Kammakareg. g M. C., Ankefru, s. Hornsg , Landskamrerare, n. Döbelnsg. 7. Tägtmeijer, Frans August, Skeppsklarerare, - R., f. d. Lektor, Bankofullmäktig, ö.\tordelägare i firman Emil R. Boman j stensonsg. 12. kontor st. Skeppsbron 30j bost. Villa - Sixten, e. o. Postexpeditör. Norrtullsg.»Miehorn», Ringvägen, Saltsjöbaden; 22 I j a. t r. t. Saltsjöbaden 46. Törnebohm, A. E., Professor, n. S:t Eriks- Tägtström, E. G., e. o. Rofrättsnotarie, Not. plan 2. i K. Medicinalstyr., ö. Danderydsg. 10. Törnell, Ernst, Amanuens, t. f. Protokoll. - C. I. A., Kammarskrifv. i Uppbörds- sekr., n. Dalag. 50. verket, ö. Villag. 18 & Olof, Auditör, v. Häradshöfding, Kh Tärnström, Sofie, Majorsänka, n. Uplandsg. Flemingg. 51 A; r. t II l, - Hulda, Fru, s. Bellmansg. 22 B. Törling, S., f. d. Litteratör, s. Svedenborgsg. - J. P., Grosshandl. Kontorschef hos W. 85, 6'/2 tro Törnberg, K. H., Banktjänstem., n. Odeng, HelIgren & a. t Co, s. Svedenborgsg. 10; ; a.. t Ivar, Handelsres., s. Götg. 48 B. - A. F. L., Direktör för Lifförs.A.-B. Stan- - (Thörnell}, O. G., Löjtnant, n. Karldard, n. Döbelnsg. 69 III j a. t bergsväg. 301 Carl E., A.-B.; Direktör i Sveriges n. Uplandsg. 2911'; Urmakare tel. Vasa Törnequist, 48. E. C. E., Husäg:a, ö. Riddareg John, Journalist, n. Vasag A., Fröken, n. Odeng. 54 B III. Törner, A., Agent (Malmö gamla Tvålfabr. - Lina, Fröken, Förestånd:a för Katarina nederlag): kontor n. Mästersamuels- Barnavärn, s. Åsög. 145j tel. Ersta 110. g. 40; bost. n. Sigtunag Erika,.f3kådespelerska, ö. Nybrog O. E., Bokbindare, s. Mariag C. C., Ankefru, n. Odeng j a. t A. G., Byggmäst., n. Roslagsg se äfven Thörnberg. - M. R., Musikserg., n. Frejg. 6. Törnblad, J. H., Handl., s.klevegr Jean, Pyroteknisk ing.,. kont. Labora- - se äfven Thörnblad. torium, Lidingön: r. t. Lidingö 3, Törnblom, Ragnar, Amanuens, st. Väster- postadress Stockholm 5.. långg '. - se äfven Thörner. - Aug., Bokbindare, firma A. F. Fryk- Törngren, G. M., Löjtn., n. S:t Eriksplan blads efterträdare, st. Skärgårdsg. 8 C; 2; r. t verkstad st. Svartmang. 25j tel. Stork. - Conrad A., Prakt. läk. ö. Skeppareg. b ' L. M., Professor, Förest. för Gymnastiska - Axel, Bokh., ö. Linneg. 39 A II. Centralinstitutet; mottagningstid kl. - E., Cigarraffär, n. Dalag f. m., n. Hamng E. A., Förrådsförvalt., Dj. Beckholmen - T. W.. ~eservauditör, n. Hamng ; tel. till förrådet r. t K. W., Ankefru, K. V., Hofr, e. o. not., prakt. jur., ledamotl ö. Artillerig. 24. _ af Sveriges Advokatsamfund. Kontor 1 Törnqvist; 2 Törnquist; 3 'I'örnkvist: o. bost. ö. Greftureg. 7; a. t , r. t. 6584; personlig mottagning kl 'I'hörnqvist: Thörnquist. f. m. och '/24- ' /25 e. m. _, Hjalmar, firma Lindståhl & Törnqvist, - J. G., Kassadirektör. n. Drottningg. 73 Arkitekter o. Byggmästare; kontor o. CHI. bost. ö. Artillerig. 3 (hörnet af Storg.); - Carl J., Kontrollör i Tullv., s. Åsög. r. t. 183, a. t III ; tel. Maria _, Wilhelmina, Au bonheur des dames, n. - R. L., Kont. skrifv., st. Västerlångg. 75. Drottningg. 60; bost. n. 'I'egnersg, G. A., Maskinist, Kungsholmsg. 29" ö. g, _, B., f. Pettersson, Barnmorska, Kh. Fle- - Carl, Tullvaktm., s. Högbergsg. 56 B III. mingg. 46. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~dres8kalf!ndern

18 ~g. 'rörnqvist::-at trgglas. '/210-1 /25, pers. mottagn. ::1:0-41, l1'örnqvist; 2 'I'örnquist] 3.:rörn~vist; 3-4' a. t. 2397, r. t ThörnqvIstj 5 Thornqmst..Udden berg, Hjalmar. Advokat, e. o. Ho!.r.Iiot.,. kontor st. St. Nyg. 1; bost, Grondals _I Ko E., Bokh., s. Katarina Bang. 28. villastad. ~I O. F., Bokh., s. Sot. Paulsg. 26 I!._ E., Bankir o. FondmäkL, ö. Skeppareg. _2 K. D., Brefbärare, s. Bon~~g ; r. t _2 A. H., Fastighetsäg., s. Tjärhofsg. 18._ Signe Fil. kand. ö. Tyskbagareg. 61II j _2 C. F. E., Fastighetsäg., ö. Riddareg. 9 r. t ' " Al; a. t ' _ S. U. Fröken, Telegrafist,ö. Nybrog. 53. _1 Ester, F:ö.ken, Gymnastikdir., Stengar- _ Aug.,' Konsul, ö. Nybrog. 53; kontor st. den, LIlJeholmen.. Köpmanbrinken 10. _8 Jacob, Handl., n. Luntmakareg. 24. _ Anna Lärarinna, Ö. Tyskbagareg. _2 A., Hofrättsråd, ö. Stureg. 12. r. t III; _1 H., Ingenjör, s. Svartensg. 5. _ Fredrika Änkefru, ö. Stureg. 32. _5 Signe, Kontorist, n. VaUmg. 8. Uddgren C.' G., Direktör, Kh. Handtverka- _8 Carl, Poliskonst,.?' Greftur~~. 27. reg~ 44; tel. Kungsh _1 A., Professorska, o. Strandväg. 43 n. b. --' Gerda, Doktor, s. Högbergsg. 31Ij mott. t. v.: a. t. 1f2?8." _2 C. J., f. d. Pmvinsialläkare, " I!? Grefg 29. tid. hvard. 8-10, 1/ 2 10; a. t , helgd. '/29- _2 P. A., f. d. Sjökapten, ö,. Sibylleg. 39. _ F. M., f. d. Vaktmäst. (Stockholms stads -' K. J., Skomakare, ~. Frejg. 40:.. sparbank), s. Högbergsg.'31 ~I:. ~2 Georg, Gottfr., Skadespelare, o. Ridda- Uddman G. A., Modist, n.. Drottningg, 35. reg. 9 AIIl;tel. Österm. 30 2~. Uddnäs Kemiska Fabrik. Postadr, Stäket. _8 Gunnar, 'l'jänstem. i Nordstjernan, n. Telegrafadr.»Svaluddn, Stockholm; Dalag, 62I!; tel. Vasa riks- o. allm, tel. -' Karl A., Underoff., Långholmen. Fän- Uddqvist, A. O., Vaktmäst., Kh, Bergsg. 28. gelset,. Uddwall, E. J:, Fru, ö. Nybrog. 44. _5 Alfva, Ankefru, n. VaUmg..8." Udsn, J. T., Egendomsaffär, st.. Storkyrko- _2 Anna Sofia, Ankefru, Fastlghetsäg.a, s. brink. 8I!. 'fjärhofsg _ se äfven Udden.. Georg, ö. Birg~rJarls.~. Uggla A. L., Byrådirektör, 28. _2 'I'örnsten, A., Fröken, 12. e o. Humlegårdag. 24 I _ E. 'C., Direktör, Ö. ö. SibyUeg. Karlaväg. 30., - Fanny, Poste~ped.,,, Kungsholmag.. ~6. _ Evaid, Frih.,,f. d. Kapten, ö. Stureplan 4. 'I'ömstrand, Antiid, Lärarinna, Kh. Hjärneg. _ Hilda, Fru, Ostermalmsg. 20. ". 10rv.. _ Anna Föreståndar:a for Lyceum for flic- TörnvaU, L. P., BY1~gm.,s. Ansganeg. l; ko~. Skolans exp.-rum n. Brunke- Törnwall, Hulda, Ankefru, n. Malmskil l- bergsg. 9; a. t. 4484; bost. n. Västnadsg. 48 BI!. " e c.. mannag. 15; tel. Vasa 'I'ömå, C. F., Vaktrn., n. Kungstradgardsg.~: _ Gustaf, Handelsres., ö.. Brah~g. 7 A. Törsleff, W. S., Grossh., ~i Barnhusg. 20, _ A. W., Kamrer, n. Observatorleg. 14 I. kont. n. Rosenbad 2. _ Ida, Lärar:a vid Brummerska skol., Östermalmag Carl Gustafsson, Löjtn. v. Svea lifgarde, u. Ö. Storg. 38; r. t _ Erik Alb:son, Löjtn., ö..sibyueg. 67 j r. t. Uby, Carl Jacob, Litteratör (Ubys teater- o. 3756, a. t musikagentur); ö. Banärg G~staf G:so?. Löjtn. v. Svea Art. reg., Uddan, Ingeborg, Fröken, Ö. Greftureg. 72; o. Stra,ndvag~n 57; a. t. ~ tel Österm Alb., MaJor, VIlla Sana, DJurs~olm. " _ G' ta' Fru ö Skeppareg. 64 r. t s Sjukhem (Inneh. Fru Anna Ehrnst), o. le,,. ",. V'U 22 - Selma, Änkefru, ö. Greftureg. 72; tel. l ag... 'k f' "A till. 38 Österm Joseflne, An e m, o. r I eng..'. _ se äfven Udan.. -"- C. A., f. d. Ofverstelöjtnant, ö. Engel- Udden bergs, Ernst, Advokatbyrå, Inneh. brekts!],. 43,B. " Julius Karsten, n. Brunkebergstorg 14. af Ugglas, F.] Fnh., o. Ske~pareg.: 10. Uddenberg &; Hnltman, Advokatfir~a, - Gösta, Fnh., Kommendörkapten.v, K. Inneh. e. o. Hofrättsnotarierna HJal- Flo.ttan, Blasle~olmsg. ~ B. mar Uddenberg o. Joh. Ad. Hultman - Ludvig G. L, Fnh.,. Kabmettskammar- Kontor st. St. Nyg. 1I; kontorstid herre, Ö. Grefmagmg. 4; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer