Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn, Stöld- o. Glasförsäkring; riks- o. allm. Gadelius, B. E., Ofverläkare, e. o. Professor, tel. Konradsberg. Iter, st. L:a Nyg. 17. Gagge, S. Adolf, Bankdirekt.; bostad Djurs - Nordisk Yachtassurans, n. Fredsg. 13; holm: affärsadress Mälarebanken st.- a. t. 5646, r. t Skeppsbron 8. Securitas, Stöld-, inbrott-, glas- o. res- Gagner, 9. L. A. M., Kammarskrifv. godsförsäkr.. n. Fredsg. 13', Skåne- s. Asög. 42 ClII. i tullv., bankens f. d. lokal; a. t. 5646, r. t. - M. L. C., Seminarielärarinna, ling. 5. n. Val- Securitas i Berlin, Vattenledningsskade- - A. E. J., Änkefru, n. Dalag. 46. försäkring, n. Regeringsg. 61; r. t , - Anna, Änkefru, ö. Kommendörsg. 7. a. t H. L., Ankefru, n. Valling.5III. Skandia, st. Mynttorget 1. Gahm, Hugo, Glas- o. Porslinhandl., Ö. Hum- Svenska Glas-, st. Skeppsbron 18 n. b.; a. t. legårdsg. 4; a. t. 8647, r. t ; bost. 2696, r. t Se annons sid. 41. Ö. Kommendörsg. 6. Tre Kronor, n. Vasag. 10. Redovisnings- - J. U., Handelsidk:a. Ö. Braheg. 19. garanti i st. f. borgen af privatperso- Anna, Lärar:a vid Normalskolan, n. Janer. A. t. 964, 1'. t Se annons kobsbergsg. 15; r. t. 3873, a. t sid 96. Försäkringsanstalten Brage. n. Kungsträd- Otto, Porslinshandl., s. S:t Paulsg. 2 C; bodar s. Götg. 16 A, st. Mälartorget 17, gårdsg. 12: allm. o. riks n. Drottningg. 87 o. Ö. Humlegårdsg. 4. Försäkringsbolag, se Yrkesregistret. -s John A., Reseffektfabriks Försäljnings- Försäkringsföreningens tidskrift, Expedition magasin (Fabrik Lindholmen, Göte- A. B. Nordiska Bokhandeln. borg), n. Hamng. 12. Försäkringsinspektionen., st. V. Riddarhus- Gahn, Henrik, Aseptin-amykos aktiebolag, flygeln; r. t. 1892, Ofverdirektören r. t. kontor o. lager Bl. Hofslagareg. 4 B; Försäkrings- o. Bankmannaföreningarnas a. t , r. t , se Emil drikson. Freklubblokal, Blasieholmsg. 4 BI. - Henrik R. C., Prakt. läk., s. Renstjärnasg. Försörjningsinrättningar: 15:'.. Mottagning: ~lv~rd. 9-10, '/23 H t f.. d l" d H.- emme or e e an a, s. ornsg. K k - /24, helgd. 9-10, l. t. 956tl, a. t. 10) o. s. ru "3 makareg. 34 & 36.. '" Stockholms stads Allm. Försörjn. Inrättning, Gahnström, J. J., Fröken, n. Idung. 9 n. b. Kh. Flemingg..22. Kon1;orstid8 f. m.-5 e. m.; Galin, A., Handl., n. Rådmansg. 65. a. t ,r. t Intagna personer G Il G E L "t.. L' 33 fä besökas sön- o. helgd. 1-3, ä Sjukhuset a on..., agennas., o. lllneg. intagna alla dagar 1-2, stnnesejuka sönd. o. & 35. onsd.i-2.. Till inrättningen ~emitterademot- Galoschimportbolaget st. Västerlångg, 381. tagas alla sockendagar 9-12 f. ID. 1 n Stookholmsstads Arbetsinrättning,s. Maria Ban- Galvaniseringsfabrik, Stockholms (Aug. Petoch Volmaryxkullsg. Eonterstid 8 f. m.-5 e. tersson). fabrik och kontor å Liljem.; a. t. 3257o ,r. t h l "k t 1382 Il t l r.n' Se äfven Ålderdomshem. O men; n s.. ' a m. e. l Je- Förvaltningen af Groenska och Willebrand- holmen ~8. TIllverk. G.alv. Takpla~, ska fonderna, se Pensionskassor etc. Galv. sering Karl samt verkstaller galvaniaf alla slags järneffekter. G. Gabinus, Carl, Bokför., Maria s. Hökensg. 7lII; tel. Gabrielsson, J., Brefbärareförman, n. Västmannag. 22 IV; tel. Vasa G. N., Agghandel, n. GJa Kungsholmsbrog. 3tl; bost. n. 'I'unnelg, 21II. Gadd, A. D., Amanuens i Ecklesiastikdep., ö. Grefg. 26; r. t Hemming, General, ö. Stureg Sture Hemming, Löjtn., ö. Stureg Hemming, Reservunderlöjtn. ö. Stureg. 2. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget Garan ti förs äkri n gs b olag: Försäkringsaktiebolaget Tre Kronor, n. Vasag. lo'; a. t. 964,1'. t Redovisningsgaranti i st. f. borgen l. deposition. Se annons sid. 96. Kölnerbolaget (KöIns Olycksfallförsäkr. A.-B.), Generalagentnr: Chr. Steffens, n. Regeringsg. 21; 1'.t 'oa. t Gard, Elvira, Fru, Lärar:a, s. Asög. 8pv; a. t Axel Fr., Jur. kand., Advokat, s. Asög. 81; a. t Gardelach & Anderson, Läderhandel, ö. Nybrog. 6 B. SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Gardelius-Geijer. 281 Gardelius, Elis, Konditor, n. Odeng. 49. Gautier, M. S., Disponent, ö. Narvaväg. 23. Gardell, B. L., Ing. vid J. & C. G. Bolinders Gavard, J. M., Lärarinna, n. Drottningg mek. verkst. A.-R, ö. Danderydsg. 4. Gavelholm, E. M., Ankefru, n. Hötorget 13. Gardin-Mag-asinet, Aktiebol., ö. Stureplan 2. Gavelin, Axel, Fil. dr, Statsgeolog, n. Brun- Gardsten, K A.,. Direktör, n. Vasag, 50 1V kebergstorg 2 1V Gardtman, E. K, Ankefru, n. Näckströmsg. 2. Gavelius, Gustaf, Kamrer, v. Hätadsh., n. Garnisonssjukhuset, Kh. Handtverkareg. 25. Uplandsg. 38 1II ; r. t Garström, John, Specerihandl., n. Kungsg. Gavuzzi, E. C., Fröken, n. Malmskillnadsg. 5. 4; bod s. g. 6. Gebel, Re Gäbel. Gartnerfonden, n. Regeringsg. 6. Geber, M., Bankir, ö. Sibylleg. 11. Gartnersällskapet, st. Stortorget Ph. A., Bankir, ö. Strandväg. 29. Gas- och Vattenledningsentreprenörer, se Yr- - & Co, Julius, Bankirfirma, st. Storkyrkokesregistret. brinken 4.. Gasmotorenfabrik Deutz, Köln-Deutz. Gene- - Hugo, Bokförläggare, Ostermalmsg. 57;. rälagentur hos Heinr. Ahrens, st. Mä- förlagsexped. n. }\1almskillnadsg. 9. lartorget N. J., Fil. kand., Ostermalmsg Gasslander. G. H., Landskamrer. Kh. Fle- Gedda, A. W. G., Kapten, ö. Braheg. 38, v. mingg. 57. uppg. III. - K Fr., Pastoratsadj. i Ad. Fr. förs., n. - se äfven Gädda. Observatorieg ; tel. Vasa Gedde, Ch., Agent, st. Brunnsgr Berndt, Postexp., n. Upsalag. 16 IV. von Gedde, Carl, verkst. Direktör v. A.-E. Gasverkets kontor n. Torsg. 10 hålles Carl v. Geddes fabriker, s. Hammaröppet alla söckendagar från 9 f. m. till byg. 3 & 5; bost. s. Asög e. m. och kassan 9 f. m. till 3 e. m.; - Wilh., Underlöjtn., s..åsög. 8l. a. t j r. t Felaktigheter å Geeber, Edvin, Handelsagent, ö. Majorsg.!)lA. gasmätare kunna anmälas pr r. t E. G., v. Häradsh., ö. Majorsg. 9 A; a. t. och a. t Värtagasverkets kontor,postadr. Värtan; r. t. 2951, a. t Geete, K. R., Fil. dr, Biblioteksamanuens, Lykttändarevaktkontor finnas: ö. Sibylleg. 49 ll Luntmakareg. 32 B, Hjärneg. 1, Hög- - H. F. W., Fortifik:kassör, ö. Sibylleg. bergsg. 21 B, Horneg. 92, Trångsund Skeppareg , ; r. t H. J:: W., Fröken, ö. Sibylleg. 49 n. Gatuläggningskontoret, Sthlms stads, st. - L., Ankefru, ö. Nybrog. 49. Ofre Munkbron 1 A. Gefle manufaktur-aktiebolags väfnader i Gatuorenlighet, se Soplastningsstationer. kommissionslager hos Adolf Bodell, Gaturenhållningsverket, stads: Hufvudkontor Stockholms s. Peder Myndes st. St. Nyg. 21 A; r. t o Gefvert, C. F. E., Bokförare, n. Uplandsg. 40; backe 6j a. t o. 3944, r. t tel. Vasa Renhållningsstationer: - H..J., Husmod~r, ~.orrtul~~g. 14;.!' t för Staden inom broarue och Södermalm - WlCt. Alfr., Utskankn.-forest. o. Skeps. ÅsÖg.2; a. t o. 3819; 'pareg. 13 för Ostermalm invid östra Soplaetntngssta- _ äfven Ge'wert och Gäfvert tionen i kv. Ruddammen;a. t o. 6799' se. för Norrmalm och Kungsholmen, n. Norr' von Gegerfelt, Selma, Folkskolel.a, Kh. Parkbackag. 5; a. t o g. 18 A IV. Verkställer gatu- o. gårdsrenhållning inom Amel ie, Frök.,n. Jakobsbergsg.15;a.t Stockholm. -s Grafiska Aktieb., n. Norrlandsg. 13 m. Gaudard, Victor, Monsieur, Språköfversät- - Emil, Grossh., ö. Storg. 3 1I tare, n. Brunkebergstorg' 9II; a. t A. E., Privatlärare, Kh. Par kg. 18 A IV. Gauer, E. E., Verkmäst., s. Östgötag Eric, Regem:intendent vid Svea art.reg, Gauffin, Georg, Direktör, ö. Nybrog. 68. ö. Styrrnansg, 4 n.b'j r. t Hilda, Folkskolelär:a, n. Västmannag H. J., Ankefru, ö. Storg G.E., Räkenskapsförare, n.apelbergsg. 37, Gehrman, Carl, Musikförläggare, n. Barn- - Ellen F., Ankefru, Bosättningsaffär, n. husg. 4: firma Carl Gehrmans musik- Drottningg. 87; a. t. 893; bost. n. Up- förlag, n. Adolf Fredr. Kyrkog. 15. landsg. 45. Gehricke, W. F., Agent, Kungsholmsg. 12. Gaufin, J. E., Handelsidk:a, ö. Greftureg. 54. Geijer, Hildegard, Fru, s. Fjällg Arvid, s. Svartensg Ida, Fru, Husmoder, n. Sabbatsbergs Gauthiod, Sjöförsäkr:bolag, Agenter: Fritz sjukhus; mottagning hvard. 9-';.10 Syberg, n. Hamng. 2, Ivan Mattsson, f. m., '123-4 e. m.; r. t st. Lia Nyg S. G. A., Generalmajor, ö. Karlaväg. 43 IU Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 282 Geijer-George. Geijer, B. O., f. d. Grossh., Kh. Handtver- Gellerstedt, M. D., Änkefru, n. Klarabergag. kareg, 26 III Fredrik, Grossh., firma Geijer & Co, n. - A. T., f. d. Öfverintendent, ö. Stureg. 52 Il Observatorleg. 22 III ; tel. Vasa Gellersten, Carl, Kassör (Industribanken n. - & Co, Handelsfirma (inneh. Fredr. Geijer), 'l'egnersg, 12; bost. s. Götg n. Akademigränd 1; r. t.175, a. t Gellin, Annie, Fröken, n. Idunz, 9 1 Telegrafadress : Geijers. Kommissions- - Eduard, Impressario, Dir. för Kontirrenlager af Fil. Doktor P. Håkanssons tal Konsertbureau, n. Rosenbad 2. Salubrin. Se annons sid. (blå) 807. Gellivare malmfälts kontor, n. Rosenbad 2. - Carl Aug., Hofrättsråd i Svea hofrätt, Gellner, Kurt I, Banktjänstern., ö. Dandeö. Braheg. 37 III. rydsz. 6 u. b. t. h. - G. O., Ing., Kh. Handtverkareg P. P., f. d. Bruksäg. Associe af K. Musik. - C. A. V..:e. o. Postexp., n. Kungetensg.Bd'". Akademien, sterbh., n. Ingemarsg Clara, Ankefr~, n. Kungstensg Sigrid, Ankefru, ö. Danderydsg. 6 u. b - Gust., f. d. Öfverstelöjtn., ö. Banerg. 4. Gellrich, C., Musikdirekt., ö. Braheg. 6 1 af Geijerstam, Olof, Fil. o. Jur. kand., t. f. Gemicke. Olof, Bokb., ö. Jungfrug. 28; bost. Hofr:fiskal, ö. Nybrog. 71 III; tel.oster- s. h. m H.,. Desinfektör, ö. Skeppareg. 42 u. b.; tel. - Matti, Fru, ö. Florag. 15. Österm, Ebba, Änkefru, Blasieholrnstorg 11. Gemla leksaksmagasin. n. Jakobstorg 3. Geisler,.. Gust., Herr, Ö. Valhallaväg. 19 III Gemzell, E., Kyrkoherde, Skeppsholmen, - F" Ankefru, Ö. Braheg. 56. Pastorsbostället. Geist, F. O., Galvanisör, n. Bryggareg I. S. J., Löjtnant, Ö. Nybrog, Herman, Galvanisör, n. Mästersamuelsg. Genberg, Anton, Landskapsmål., Saltsjö 71 I; a. t Dufuäs, Gelhaar, Tom, Postkontrollör, Ö. Sibylleg. - P. W". Löjtnant, Engelbrektsg. 31 B; 43 & 45 II; a. t tel. Österm Knu~! Urm~~. o. urhandl. "amt optisk Generalfälttygmästarens expedition, Armeaffär, n. Dobelnsg. 31; bod. n. Tegnersg. förvaltningen, st. Munkbrog ; a. t (anknytn. till bostaden). G Il dt..t 'k t t V T "d Gelibert, J. A., Agent, Ö. Greftureg. 24 A. enera, adn m 2 aen ton900r3e, An"k' t.. Ja et - Gelin, S., A gbn, t Kh. B ergsg.. g. gal' 10-1/ sg. 3 ; r... J rve opp - Alvar, Ingenjör, Kh. Flemingg. 15; tel. G l 2 V Kungsh. 428; kontor n. Hamng. 5 BIV. enera poststyreisen, n..a~ag. - '. J A K d ktö Kh H.. SIl Generalstabens ohefserpeditiou, kommunika- -.., on u or,. jarnegv A t fl a Mod e-'. t' ilitä t t' t' k k' h' t. fc" K h I ions-, rm I ars a IS IS a, ngs IS ori- - ugus a, rm,. ea rar, ungs o ms- ska o. topografiska afdeln., Rh. Birger 4 g'ol b' d Kh Jarls torg 10. A'1 m u sman,. Bergsg Fanny Parfymmagasin n Malmtorgsg.5 Generalstabens LItografiska anstalt, mneh. af r. t: '.. A. Börtzells Tryckeriaktiebolag. Huf- _ O. H. Skomak., Kh. Flemingg. 55. vudkontor : Il:: Ser$elg. 1, öpl?et 8 f. m. -' Joh. Aug., Vagnmäst. (S. W. B. J.) Kh. -7 e. m. Forestand~t~en traffas 10- Flemiugg. 15II. 12 f. m. Förlagsexpedltro~en och kassa- - A. W. E., n. Jakobsbergsg. 6; a. t kontor: n. S~r~elg. 8, oppet 9 f. m. Gellerstedt, M.. f. d. Bokhand!., n. Drott. -5 e.~. Filial : n. Bryggareg. 17; ningg. 66II. kontorstid 8 f. m.--7 e. m. Verkst. to D' t "f f '/" 11 3 C. F. A., f. d. Boktryckeriförest., n. G:la Jr. ra as 2"'- /2 e. m. Kungsholmsbrog. 49; tel. Brunkeb Generaltullstyrelsen, st. Skeppsbron 38; r. t. - Nils O., Civilingenjör, Kommunaltekn. 9~4. Byrå, n. Jakobstorg 3; tel. Brunkeb. Gentele, R. H. Fabriksidk., Ö. Torstensons- 1234, r. t. 4~ 34. go. 4 III ; a. t ; se under rubr. - C. A. E. E.. Kamrer i Sjökompaniet, n. Becker, Wilh., firma. Observatorleg Eric, Kemist, Liljeholmen, Löfholmen. Elsa, Kassörska, Fröken, n. G:la Kungs- Gentzel, Carl A., Sånglär. Ö. Grefg. 54. holmsbrog. 49 II. - John, Vaktm. (Riksbanken), st. Kindstug. - Göran, f. d. Mantalskommiss., n. Tegners- 16. g. 28; tel. Vasa Geologiska byrån, n. Mästersamuelsg P. A., Målaremäst., s. Erstag.19; a. t Se Sveriges Geologiska Undersökning. - H. F. A., Sjökapten, n. G:la Kungsholms- George, William J., Kontorschef, n. Upbrog. 49; tel. Brunkeb landsg. 33 III; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Georgii-Gihl. 283 Georg:ii, E~.?a, Fröken, ö. Stran?väg. 43 III.' Gestrin. M. L., y!.öken, Ö. Linneg. 6 III.. II - Elin, Fr oken, n. Kungsg A. G.,..Lokom.for., n. Karlbergsväg Axel, Förenta Staternas v. Generalkonsul, - Ida, Ankefru, Ö. Nybrog. 2i)Il. Skeppsklarerare, verkst. Dir. i Aktieb. Getzhult, Carl F., Bokh., n. Klara N. Kyrko- Olson & Wright, st. Skeppsbron 20; g. 28. bost, Ö. Strandväg Amelie, Förestånd:a för Vasastadens Nya - Axel, Grossh., ö. Sibylleg. 48; tel. Öster- Samskola, n. Uplandsg m G. H., Kassör, s. Svedenborgsg. 8 BIll. - John, Kassör, ö. Nybrog. 73. Getzmann, F. H., Grossh., Ö. 'I'orstensonsg Carl, Notarie, Ö. Nybrog. 73. Gewert, Linda, Fröken, n. Västmannag E. K., Ankefru, Ö. Birgcrjarlsg. 106 Il. - se äfven Gefvert och Gäfvert. - Emma, f. Liedbeck, Ankefru, Ö. Narva- Gevärsförrådet, se Stockholms gevärsfårråd. väg. 3IV. Gezelius, 4-xel, Apotekare, Ö. Styrmansg. 9; Gerard, A., Litteratör, Ö. Fredrikshofsg. 4. tel. Österm Gerdhem, K. W., Ingenjör, Norrtullag. 8 A. - Carl, Bokh. i K. Järnv.-styrelsen, n. Up Gerdman. G., Handelsbokh., s. Timmermans- landsg. 59. g Signe, Fru, leg. Gymnastikdir., ö. St yr- Gerell, Anna, Fru, ö. Artillerig. 12. mansg, 9; tel. Österm C. J. A., Fröken, ö. Artitlerig Emma, Fröken, s. Prästgårdsg s, Julius, Eftr., Sybehörsh., ö. Braheg. 3D, - E. A., Förste Kontrollör i Järnvägsstyr., n. Drottningg. 87 o. ö. Storg. 11. n. Tunnelg. 23 Ill. -s Växelkont., n. V. Trädgårdsg J. A., Skomak., n. Dalag. 48. Gerle, Arthur, Bildhugg., ö. Storg. 46. Gibson, Hilma, Fru, ö. Kommendörsg. 32 Il. - Aron, l\.onstnär, n. Holländareg Oscar, Frukt- o. Blomsterhandeln.Po- - J. E., Ofvermaskinist vid vattenledn., mona», ö. Karlaväg. 12. s. Urvädersgr O. D., Kapten, Kh. Hjärneg. 10 III; tel. Gerlofson, C. J. G., Byggnadsingenjör, n. Kungsb Helsingeg. 8; a. t Oscar, Med. dr, ö. Stureg. 6 II. Hvar- _ N. P., Grundläggare, n. Döbelnsg dagar kl. 9-9,30 f. m. och 2,30-3,30 Gerniania Bierstube, Reinhold Schwebs, n. e. m. Sön- och helgdagar kl Hamng. 38. f. m. Under sommaren hvardagar kl. Germania, Lifförsäkringsaktiebolag i Stettin, f. m. Generalagenturen för Sverige: Edvin Gidlund. J., Skrädderi- o. Beklädn:aff., ö. Högström. Riddarholmshamnen 12; Nybrog. 15 A; a. t a. t. 1097, r. t Gidlöf, Ida, Fru, Ö. Kommendörsg, 25. Gerrnundson, J. F., Handl., n. Helsingeg Ellen, Fröken, Ö. Kommendörsg s Kaffe- & Teaffär, Kontor n. Odeng. 71; Giertta, A. J., Frih., Bona, Ekerö r. t. 4566; a. t. 6054; butiker st. - A. J. Ch., Frih., Adj. led. i Svea Hofr., Storkyrkobrink. 9; r. t. 4149, a. t. Ö. Valhallaväg ; n. Odeng. 71; r. t. 4566, a. t. - Sigurd, Tjänstern. v. Allm. Barnhuset, n Västmannag. 89. Gernandt, A. V. 1'., Artist, Ö. Grefg J. K. B., Uppbördskommissarie, bost. - E. H., Direktör, n. Mästersamuelsg. 45 BIl. Solna; postadr. Rådhuset, Stockholm. - Lily, Doktorinna, ö.styrmansg. 8, v. uppg. - se äfven Hierta o. Järta. - B. Ernest H., Fabriksidkare, ö. Linneg. Giertz, John B., f. d. Fabrikör, n. Kamma- 4; a. t. 391, r. t kareg. 48. Fr., Med. Iic., Underläk. v. Sthlms stads - B., Modist, s. Volmaryxkullsg, 3. allm, Försörjningsinrättn., Kh. Fle- - Jenny,F.,Ankefru, n. Surbrunnsg. 42 Il t.b. mingg. 22. Giescke, John, n. Upsalag. FIl; telvasa J. C. E., Tekn. fabr. för takbestryknings- Giese, T. V., Handelsagent, bost, Djursholm; preparat, träimpregneringsoljor m. m., kont. ö. Kommendörsg. 12. Ö. Linneg. 4; a. t. 3 91, r. t Giesecke, Axel, Herr, ö. Valballaväg _ Gustaf, 'I'jänstem., ö.styrmansg.8, v. uppg. - Axel, Löjtnant r., ö. Valhallaväg Ström, H., Ankefru, n. Biblioteksg.30. Gieseke, M., Fru, Ostermalmsg. 16. Gertner, V. J. H., Kontorschef, Ö. Karla- Gihl, G., Bankdirektör, n. Hamng. 2. vägen 38 n.b, - H., Bankdirektör, Bl. Stallg. 4. Gertsson, ~., Fil. Iic., n. Observatorieg Emil G., verkst. Direktör i Svenska Me - M. C., Ankefru, n. Observatorieg. 3. tallverken. n. Klara V. Kyrkog. 17; Gesell, Frederique, Frök., ö. Styrmansg.B?". r. t. 5400, a. t. 7400; bast. Saltsjö- Gester, A. W., Poliskonstapel, n. Roseng. 3. baden; r. t. Saltsjöbad Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 284. Gihl-Gjerdman & Arrhen. Gihl, Carl, Kontorsskrify. vid Värtagasv., Gillgren, J., Skräddare, Kh, Pipersg. 30; tel. ö. Brahag. 28; tel. Österm Kungsh. 15; verkst. n. Beridarebansg. Gilbert, Ebba, Fröken, n. Uplandsg. 23IV 17 B; tel. Brunkeb Gill, F. N., Disponent, s. Högbergsg S., Skräddare, n. Västmannag. 37; tel. Gillberg, Gustaf, Agent för J. H. Munk- Vasa tells Pappers fabriks-aktiebolag, Gryeks- Gillholm, T., Ankefru, n. Rådmansg. 84. bo (Grycksbo pappersbruk); kontor n. Gilljam, Signe, Fröken, ö. Grefg. 43 III. Brunkebergstorg 12 1 ; bost. n. Tegners- - V., Kontorschef, n. Karlbergsväg. 12. lund. 6 IV ; magasin er n. St. Vattug. 2; - Amy, Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., ö. riks.- o. aum. tel, Se annons sid. (blå) 810. Grefg. 43 III. - Axel, Agenturaffär för Reklamskyltar - G. F., förutv. Statsråd o. f. d. Universi- & Lit. tryckalster. Lådämnen tetskansler, n. Kungsträdgårdsg. 20. m. m., n. Karlbergsväg. 43 A; a. t. - A. W. T., Uppbördskonimisaarie, ö. Grefg , r. t III ;.. tel. Österm Axel, Arkitekt, ö. Sturepark. 11 IV. Om- - A. E., Ankefru, n. Karlbergsvåg. 12. budfqrjönköpingsträföräjlingsaktieb.; Gillqvist, Joh., Grossh., s. Asög. 85; kontor tel. Österm, 842. st. Kornhamnstorg 55 & G. Rob., Bokh, i K. Järnvägsstyr., n. Gillström, Anna, Sömmerska, ö. Braheg. Observatorieg. 8 IV ; tel. Vasa III Ö. g.. A. L., Diakonissa, Ad. Fr. Barnkrubba, Gilsay, W. A., Sergeant v. Brandkåren, s. n. Döbelnsg. 38 B I. Tjärhofsg s Etui- &.Portföljfabrik, Inneh. Fru Gerda Gimbergs Bok-, Musik- o. Pappersh., se Gillberg; a. t. 4970, r. t. 1314, n. Aktiebolag. Hamng. 36. Gimberg, C. J., Civiling., ö. Karlaväg Elin, Fröken, s. Högbergsg. 18 B. - Fredrika, Fotograf, ö. Karlaväg E. A. o. W., Fröknar, s. Heleneborg. - L., Fru, Stocksund, Vårgård; tel. Stocks. - Erik, Försäljn. af Laggkärlo. korgar, 77. Norrmalmstorg 4. - Oscar, Handelsres., n. Uplandsg. 28; tel. - O., Hamnfogde, Bl. Hofslagareg. l. Vasa G. G., Handl., n. Ingemarsg, 2. - Alma, Modeaffär, n. Kungsg Joh:s, Ingenjör, Kh. Bergsg. 17; tel. - Hildegard, n. Regeringsg. 71. Kungsh Gimström, J. F., Munskänk hos H. M. Ko- - Anton, Kontorist, ö. Kommendörsg. 15. nungen, Kungl. Slottet, Norra hvalfvet. - Frithiof, Med. kand., s. Ostgötag. 16; a. t. Ginsbergs depot, I. F., J. Eric Nyqvist Metallaffär, n. Mästersamuelsg Karl Johan, Mekaniker, n. ldung. 7' Ö.g: Girelius, K, FrQken, ö. Greftureg Robert, Tandläkare, n. Odeng. 69; mot- Giron, Fanny': Ankefru, ö. Stureg. 22 n b. t. h. tagn. )2-2 o Therese, Ankefru, Ö. Stureg. 22 n b. t. v. - Louise, Ankefru, s. Östgötag. 16; a. t Gisberg, Sofia, Afdelningsförestånd:a vid Gille, H. Henrik, Bokh., s. Hornsg. 116 IV; Tekn. skolan för kv. lärjung. Mönstertel. Maria 78. riterska, n. Johannesg A. H. C., Fröken, ö. Stureg. 7. Gisiko, Ida, Fru, ö. Florag R. L., Handelslärare, undervisar i bok- - A. H., Kapten vid K. Flottan, ö. Engelbålleri. verkst. bokföringar, n. Karl- brektsg...35 III; a. t bergsväg E. F. L., Ankefru, Ö. Greftureg H. J. K, Kamrer i Förmyndarekamru. Gissler, H. A., Barnm., Kungsholmsg. 13III Kamrer i Dram.-musik. artist-as pens.- - Ax. F., Ingenjör, Hufvudsta; a. t. Hufförening, ö. Stureg. 7; a. t ; träffas vudsta K H., Paketexpeditör, Kungsholmsg. 13III - Ake, Kontorist, n. Karlbergsväg. 31 n.b. Gistedt, A. E., Bokh., s. Hornsg 100III; tel. - C. J.. Kontorsvaktm., s. Brunnsbacken 6; Maria ;)43. a. t K. A., Poliskonst.; s. Urvädersgr C. J., f. d. Vaktmäst., Kh. Hjärneg. 7. Giöbel, Hilda A. O., Ankefru, ö. Sibylleg. 17. Gilles, Marie, M:elle, Professeur de Francais, Giörke, J. A. L, Lokomotivför., n. Rådn. St. Badstug. 38'; a. t mansg. 79. Gillgren, N. G. H., Ingenjör, Stocksund. - se äfven Gjörcke. - L., Lokomotivför., n. Kungstensg. 65. Gjallarhornet, Nordisk Försäkringstidn., n. - & C:o, Henning, Maskinaffär. n. Klara Norrlandsg. 13; tel. Brunkeb Vattugr. l. Gjerdman & Arrhen, Sömmerskefirma, s. - Harald, Musiklär., n. Kungstensg. 48. Folkungag _._ Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Gjerdrum-Godhe. 285 Gjerdrum, Gustaf, Agent, n. Västra Träd- Securitas, n. Fredsg, 13, l tr., Skånebankensf. gårdsg. 7 n.b. d. lokal; a. t , r. t Svenska Glasförsäkringsaktieb., st. Skeppsbron - Arthur, Apot., n. Malmskillnadsg, n. b.; a. t. 2696,r. t. 41\24.Se annonssid Arvid, Bokh., n. Malmskillnadsg. 11. Glassel, Maria, Fröken, f. d. Sidenhandl:a, - O., Körsnär, n. Malmskillnadsg. 11. s. Hornsg. 29 D III. Gjerling, Augusta, Fru, ö. Storg. 48 III. Glaumann, Bernh., Bokh., s. Götg. 39 III. - Ellen, Fröken, ö. Nybrog Ernst, Kontorist, s. Götg K., Lärarinna, n. Dalag H. A. W., Verkmäst., s. Götg. 39 m. Gjers, J. G., Fabrikör, Kh, Handtverkareg, 4~. Gleerup, Walter, Med. kand., n. Observato- - Carl M. S., Ingenjör, n. Kungsg. 9 Il. riez. 5 Il ; a. t Augusta, Kaptensänka. n. Döbelnsg. 171 F. W., Sjökapt., Haveriagent för Sjö- Gjertz, Banna M. S., Sjuksköterska, n. Tom- assurans bol. La Fonciere i Paris för tebog. 2; tel. Vasa alla svenska hamnar, utom Göteborg; - J. E., Verkm., n. Jakobsbergsg. 36. träffas å Sthlms Sjöförsäkr.-aktieb., Gjestvang, E. C., Generalkonsul, n. Jakobs- st. Skeppsbron 36, kl. 9-5: bost. n. torg 3; a. t. 6138, r. t Observatorleg. 5; a. t E. C., Handels- och Fabriksaktiebolag, - Adele, Ankefru. ö. Braheg Maskinaffär, Pappersaffär engros,lager Gleisman, A. E. C., Folkskolelär:a, s.asög, 28. af tryckerimateriel; tryckfärgsfabrik, - E. K. E -, Fclkskolelär.a, s. Asög. 28. mek. verkst. ; försäljare af Nykvarns - M. K., Ankefru, s. Asög. 28. papper, Tangyes gas- o. fotogenmotorer, Glenne, Olof, & Co, Agent1l;!,- o. kommis- Suggasverk. Automobiler o. Båtmo- sionsaffär; äges af Emil Osterlind. Protorer, n. St. Vattug. 10; a. t. 5983, kura tecknas af C. Tillberg o. Gustaf r. t Wigart; kontor n. Arsenalag. 2 D. Gjörcke, Carl, Urmakeri, Urhandel o. Optisk Glimstedt, Peter, Ag-enturaffär. Afd. chef för affär, s. Götg, 22, bost. s. 29. J. Chaigneau & Co, Bordeaux, General- - se äfven Giötke. agent för Duminy & Co, Ay (Marne); Gjörling, William, n. Regeringsg. 47 III ; a. t. kontor n. Regeringsg. 37; r. t. 6719, a. t. ] 5620; bost. ö. Storg se äfven Jeurling. Nanna, Folkskolel:a, ö. Storg. 48. Gjörloff, Rudolf, Tandtekniker, n. Norrlands- Maria, Fröken, s. Brännkyrkag. 14 A III.. g. 3 n. b ö.g.; 11-4 e. m.; Söndagar 11-2; - P. G., Löjtn. ö. Storg. 48. r. t. 4632, tel. Brunkeb A., Reservlöjtn., ö. Storg. 48. se äfven Görloff, Glosemeyer, Hanna, Fru, ö. Engelbrektsg. Gjörud, E., Fru, ö. Kommendörsg & 11. Gjöthström, J. M., Fröken, s. Svartensg.22. Alb., Grosshandlare, ö. Florag. 19. Full- Glafva glasbruks afdeln.kont, (inneh. Hugo mäktig i haveriangelägenheter för samt- Ekström), st. Stortorget 3; a. t. 2345, liga Hamburger m. fl. utländska sjörikst försäkringsbolag. Glans, G., Bandl. n. G:la Kungsholmsbrog. A. V., Grosshandl., ö. Riddareg. 17I, firma 27. Glesemeyer & Co, st. Skeppsbron 28. Glas. J. O. L., Iugenjör, n. 'I'egnersg. 5 III. Glödljusaktiebolaget Candor, kont. n. Rege- - Bruno, Köpman, st. Trångsund 2 A. riugsg. 3III; fabr. ö. Jungfrug. 35 n. b. - Lars, Sjök!lPt., ö. Birgerjarlsg Glödljustirman Vogel & Hagen, ö. Kaptens- - Augusta, Ankefru, n. Drottningg. 15. g. 14; a. t Glasförsäkringsaktiebolaget Stella, kontor n. Glödstrumpfabriken, Svenska, n. Bryggareg. Regeringsg. 43; r. t. 3808, a. t. 44 Il Svenska, st. Skeppsnron 18 n. b.; a. t. 2696, Gnospelius, A. M., Ankefru, n. Torsg. 23. r. t Se annons sid. 41. Gnosspelius, Augusta, Fröken, n. Norrlandsgatan 2 & 4. Glasförsäkringskontor: Goddard, J. A.C., Lärar-a, n. Drottningg.108. Frankfurter Glasförsakrmgs-Aktieb. i Frankfurt Godeau, A. W., Handl., n. Idung. 8. am Main, Edvin Högström, Riddarholmsham- Gode männens expedition, C. H. Weidenhielm, nen 12; a. t. 1097,r. t N Glasförsäkringsaktieb.Stella, n. Regerings.43;r. ö. arvaväg. 5. t. 3808, a. t. 44Il. Goden, C. J., f. d. Landtbr., ö. Sibylleg.3A. Hansa, Blaateholmsg, 4B; r. t 9843,a t 9700 G d' Alf d f d D' ktö Od ner Försäkrmgsaktdebul aget; Hufvudkontor st. O emus, re,.. ire or, n. eng. L:a Nyg. 17;a t. 2281,r. t 3319 Agentur: 54 Bn.b. Chr. Steffens, n. Regeringsg. 21; a. t. 8U37, Gode se Goude. Sct:~i;~:3t-6rs:aktieb. i Breslau; generalagent Godhe. Herman, Postexp., n. Odeng. 10 l. Mattsson, Iwan, st. L:a Nyg se äfveu Guhde. Brand- och Lifförsl!krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 286 von Goeben-Grafström. von Goeben, Lilly, Änkefru, n. Birgerjarls- Graaf, fl. A., Direktör; kontor o. bost. BIag sieholmsg. 3 II. von Goes, G. A., Ankefru, Ö. Valhallaväg. - Etienne, Manufakturaffär, n. Drottningg Gohde, Hulda, Fru, Kh. Bergsg se äfven Graf. Goldkuhl, 110. Maria D. W., Änkefru, s. Hornsg. Graan, Gustaf.v. Häradsh., Revisor i Kammarrätten, Ostermalmsg. 20 1v Goldman, A., Massös, s. Svedenborgsg se äfven Gran.. Goldmann, J. F., Frukthandl., n. Slöjdg. 3. Grabe, Oskar! Civiling.,.. anst. hos Aktl~.."... L. M. Encsson&Co, ö.stureparkeu l l. - M. Matl1da, Ankefru, s. Asog. 77. _ Anna, Fru, Gymnastikdir., Ö. Stureparken Goldschmidt, A., Fabr., n. Dalag S. II., Fröken, n. Döbelnsg. 6H W. F., Körsnär, st. Storkyrkobr. 4 III. -s Tyska Charkuteri, n. Yästmannag Anna, Tvål- o. Ljusuffär, st. St. Nyg. 22. Goldstein, M., Handl., st. Osterlångg. 41. Grabow, C. L., Dekorationsmål., Ö. Karla- - & Son, I., Pälsvaruflrrna, kont. o. lager, väg. 29; atelier därst. s. Brunnsbacken 4II, Representant Nils Grade, Anders, Fil. kand. Extra lär. v. Söder- Liden; r:. t. 9813, a. t malms h. allm, lärov., s. Hornsg. 29 DII; Golosoff, V., Ankefru, n. Odeng. 47. tel. Maria 896. Goodhart. H., Legationssekr, Ö. Strandväg. 1. Graf, Anton, Agenturaffär, st. Bredgr. 2 A Gombrid, Goodrich O. V.. Förvalt.. s. Tjärbofsg. Co, Akron o. Gummifabriker. 20 C. Ge- - a. t O. \V., Banktj.man (Skand. Kred. A. B.), neralagenter: Amerikanska Gummi- n. Torsg. U. Aktieb,.laget, kont. o. lager Ö. Kap- - Ebba, Fröken, Ö. Styrmansg. l II. tensg. 6; minutaff. Ö. Birgerjarlsg & Son, William, Grossh.-firma, st. Lilla GoodtempI. Värmestuga, n. Olofsg. 6; tel. Nyg. 12. Brunkeb W:m, Herr, s. Badstug. 15. Gooes, Gunnar, Klä-ler, s. Tavastgat Frans, Konsul, Ö. Villag. 22. Goos, C. Gust., Bokh. i K. Järnvägsstyr., - Otto, f. d. Konsul, n. 'l'orsg. 12; affär n. Ö. Riddareg ; tel. Osterm Kungsg. 11. Gordtneij, Rudolf, Ombrytare, n. St. Vattu- - J. K, 'l'yljograf, n. Regeringsg. 60III. g Franziska, Ankefru, Ö. Styrmansg. 1II. Gothia, Olycksfallförsäkringsanstalt, n. Re- - se äfven Graaf. geringsg. 40; r. t. 2900, a. t. 7475; Graff, A. M. E., f. d. Sjökapten o. Hamnlots. Verk-t. Direktören r. t privat a. t. 4114, s. Högborg-g. 37 C. Grafmonumellt-inJustri, A. B., n. Central- Gotlands Fl,renade Kalkbrotts Försäljnings- palat-et, se Akuebol., aktiebolag, kontor n. Fredsg. 2ts & 301 Grafström, Henri, Bokbinderi o. Etuifabrik, Gotlands maltfabriks aktiebolag, verkst. n. Hanmg. 18 B; a. t dir. E. Ohman j.or, st. Slussplan 63 B-F. F., Bokh., Ö. Braheg. 22. Gottfriedsen, E., Gr..s-h., Djur-holm. Svea - Ernst, Direktör, firma Grafström & Co, väg.; kontor n. Regeringsg. 99 (ingång' Talliden, Lidingö». frun Jutas backe); a. t. MJ\17, r. t Augusta, Doktoriuna, Ö. Engelbrektsg.4. GottfrieJz, A. H., Bokh. i.järnvägsstyrelsen, -- B. A., Fil. kand., n. G:la Kungsholmsn. Klara S. Kyrkog. 18. brog. 3U. Gottheil, 'I'h., Ingenjör, postadr. St, ckholm - Eskil, Fil. lic., Ö. Greftureg.Bö '. 2; a. t. Sikla 44; r. t. Järla Aurore L., Fru, n. Kuiumakareg. 66. Gottschalk, A. o. B., Ageuturatfär, n. Rege - H. e, Fröken, Ö. Engelbrektsg. 4. ringsg K K, Handl., po-tadr, Stockholm 5; kon- - Dorcheu, Fru, Ö. Torstensonsg.4. tor n. Hel-ingeg. 1u l ; tel. Vasa _ Ph ilip, n. Vastuianuag, Hjalmar, v. Hära.lsh., Notarie i Ofver- Goude, Anna, Matvaruh., n. Jakobsg. 27. stath:ämbetets Kansli, n. Odeug. 4u II ; Govenius, Artil., Bo kh., n. Tuleg, ilu. a. t. HJ Hugo, Civilingeujör (Starens Järnväg. - Cecil, Karfehandel, n. Hamng. 34; a. t. byrå, n. Bryggareg. il5)j bost, n. Lp- l'$7il8, r. t. 97 il8. 1lJ.II dsg & Co, Katteängrostningsfabrik en gros; - G. 1'.,.y. Konsul, n. Västmatmag. 4. kontor o. lager n. Iugemarsg. 3, butik _ Julia, Ankefru, ö. N) brog. 5 l '. n. Regeringsg. 20; a. t. ~5 38, r. t. Goweuius, AIi01 a, Fru, ö. Grerg ilil; butik st. Storkyrkobrinken 8; - E. K, Fru, ö. Karlaplan Iv. a. t. W9 36. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan~

8 Grafström - Granlund. 287 Grafström, Ernst A., Löjtn. n. Odeng. 32 III ; Granberg a. t s Konstindustri-Aktiebolag, verkst. dir. - Jean, Operasångare, ö. Nybrog. 21. konsul Karl Granberg; kontor n. Drott- - Oscar A., Reservunderlöjtnant, n. Mark- ningg. 661; a. t. 4806, r. t. 4369, konvardsg. 16. törstid Gustaf', Tjänstem. vid K. Järnvägsstyr., - Karl, Konsul, verkst. Dir. för Granbergs Ostermalmsg. 29 III. Ko nstindustri-aktiebol., n Birgerjarls- - C. A,,, Vicevärd, ö. Styrmansg. 47. g. \!1 1I ; a. t H., An~.ebiskopinna, ö. Stureparken 2. - A., Sjökapt., Hamnlots. s. Ragvaldsg, A. O., A.nkefl'u, ö. Greftureg F. B., Stationsskrifv., s. Högbergsg ,. Hilda, Ankefr~, n. Markvardsg. 16. Granbom, Hanna, Fröken, Syatelier, n. St.. - Cecilia W., Ofverstelöjtn.änka, Öster- Bad-tug. 64; a. t malmsg. 29 IIl. - H., Ankefrn, ö. Stureg se äfven Grawström, le Grand, F. L., Vinhandelsbitr., n. Sig- Graham, P., Grosshandl., ö. Engelbrektsg. 19. tunag. 171I Ö. g. - P. S., Ingenjör, Kh. Norr Mälarstrand Grand Hötel, Södra Blasieholmahamnenfl å S, 34 (Grnharuska huset). Grandien, Emelie, Ankefru, Ö. Braheg Graham Brothers, P. S. Graham; kontor Kh. Grandin, Ernst, Bokbind., s. Belhuansg. 22 Norr Målarstrand R4; kontorstid 9-5. BIII Ö. g. - Mek. verkst., Kh. Garfvareg. 13. Spe- - Erik G., Diversehandel, Norrtullsg. 25; cialtillv. Hissar.a. t Grahl, T., Kamrer, ö. Greftureg. 36 A. - Augusta, Fru, s. Bellmansg O. E. H., Ofverjägrnäst., ö. Grefmagnig. - Augusta, Fröken. s. Bellmansg. 22 BIII 17 BlI... Ö. g. Kortvaruaffärer st. Vii.sterlängg. Grahm, H. A., f. d. Marindirektör, Oster- 76 o. n. Luntmakareg. 83. malmsg. ~o. - Olga, Lärarinna, s. Bellmansg. 34. Grahn & Johnson, Finbageri, Ö. Narvaväg. - J. S., Sjökapten, s. Västgötag 9 B. 2). Grandinson, Alf, Bankkassör, Ö. Storg. 18 1v Grahn, E. L., Fröken, Ö. Linneg Emil, Fil. kand, l:e Regissör vid Dram. - E. W., Husägare, n. Apelbergsg. 40. teatern, Ö. Hanärg. 23; tel. Osterm J. A., Koppar-, bleck- o. plåtslagare, s. - Anne Marie, Kontorsbitr., Ö. Kommen- Prästgårdag. 33; bost. s. h. dörsg. 19. Carl 'I'h., f. d. Målaremäst., Ö. Styrmansg. - Malla, Änkefru, ö. Banerg n.b.. GranelI, A. J., Ingenjör, s. S:t Paulsg, 27. Gran, G. S., Kontorist, n. Karlbergsväg. :i3. Granfeldt, J. A. K, Skräddare, ö. Artille- - Henriette, Ankefru, Ö. Narvaväg. 7Il; Tig. 44 III. r. t Granfelt, Ruth M. L., Fröken, Lärar-a, n. - se äfven Graan. Döbelnsz, 621. Granander, Anna,Fröken,n.NorraSmedjeg Fredrik, Styckjunkare vid Svea.Art.- - Knut, Sockerbag., Kh, Mariebergsg. 1. reg., n. Döbelnsg. 62 l. Granat, P. A., Byggmäst., n. VästJllanllag. 3 Grangren, J., Grossh:firma (inneh. Mrs John Granath, Carl, Bokh., n. Siuålandsg. 31 BlI. Grungren), ö. Narvaväg. 24; r. t Lilly, Elisab. o. Lotten, Fröknar, ö.stureg. Granholm, Ludv. A., Kassör, n. Uplandsg ~lV; tel. Vasa P. J. Wilh., Redaktör, n. Döbelnsg Henrik, Direktör i Aktieb..1. Sleipner; B II; a. t. 93 ~7 (kontoret), tel. Vasa r. t. 6257, a. t. 8"5, i Lifförsäkr.-boI (privat). Svecia o. olycksfallförsäkr.vanet. Gothia; Granberg, Carl & Son, Aktiebolag, kontor r. t. [);)41, a. t. 4114, n. Roslagsg 30; n. Vallins. 8. a. t r. t. 2644; sonuuartel, Gran- - Olof, Bibliotekarie vid Konstakademien, ho lillen 5... Sekreterare vid Natiunalmuseum, Ö. Granjon, A. A., Ankefru, Cigarrh., ö.karlav. FI"rag 1:;1. 3f>. - C. J., Bokh., Kh. Flemingg. 41. Granlund, Axel, Antikvariat, gruudadr 1887, - Carl H., Disponent, n. Valling. 8. n. Drottningz. 67; bost. Stocksund - M., Fröken, ö. Linneg s Antikv. Bokhandel. inneh. af fru Hulda - M. C., Fröken, Husäg.irinna, n. Klara N. Ziuuueruian, n. Klarab-rgsg. ~f>. lager. Kyrkog, 33 Il. af in- och utländska vetenskapliga ar- - H. o. S., Fröknar, n. Jakobsbergsg. 18. beten, plan-ch verk och skoulitteratur, - Ella, Hatt- o.ruössaffär, n. Klurabergsg, 21 a. t , r. t. 5~ 13. O. n. Harung. 30. J. M., Bokh., Kh. Scheeleg, 16. Brand- och Litrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. l~.orot1ninggatan.

9 288 Granlund-Griberg. Granlund, A., Byråchef i Lotsstyr., Djurs- Graveleij, C.,.Änkefru, ö. Jungfrug. 8'. holm; r. t. Djursholm 15. Graves, C. H., Minister, ö. Strandväg T., Folkskolelär., n. Luntmakareg. 9. Grawström, Hugo, Specerihandl., Norrtullsg. _ Hanna, Fru, Folkskolelär:a, n. Luntma- 10 B; charkuterihandel s. g. 19; bost. kareg. 9 II. n. Odeng Sigrid, Fröken, an st. i Lifförs.-bol. Thule, - se äfven Grafström. B. Fjällg. 31; tel. Ersta 61. Gravör- o. Ciselörföreningens Ordf. N. F. - Å. Hj., Färgeriidkare, n. TOlSg. 19. Otting, Kh. Handtverkareg. 76; tel. - S. C., Handelsidk:a, n.mästersamuelsg. 68. Kungsh _ Sten, Redaktör, n. Birgerjarlsg. 7; a. t. Gredin, Anna M. E., Ankefru, n. St. Badstug. 1::l075, Sommarbost. a. t. Vaxholm 'V; tel. Brunkeb _ C. O. A., Ritare, s. Badstug, 38. Green, E. S., Skräddarmäst., n. St. Badstug. - J., Translator, firma J. & H. Granlund, öf- 23 I. versättare af tekn., jur., merkant. och - A. G., f. d. Öfverkonduktör, n. Drottvetenskap!. ämnen, n. Regeringsg. 51; ningg. 74. r..,t Green, Hjalmar, Kassör i Skånes Ensk. - F., Ankefru, s. Fjällg. 31. Bank, Kh. Parkg. 8. Granquist, O. F., Bokh., st. L:a Nyg. 4 '. - C. A., Styrman, Kh. Parkg. 8 Ill. Granqvist, J. P., f. d. Bageriidk., n. Tun- - Thure, Velociped- o. Kaminaffär, ö. Narnelg. 1 All. vaväg, 10; a. t. 9900" r. t. 66 ::l2;bost. _ Nils, Byggmäst., n. Västmannag. 52. ö. Jungfrug. 33; tel. Österm _ C. W:tin, Fastighetsägare, s. Götg se äfven Grehn och Gren. -s Hyrkuskverk, inneh. Fru Maria Gran- Grees, C. J., Vaktm., Ostermalmsg. 31. qvist, s. Tjärhofsg. 25: kontor därstä- Gre!berg, E. v., Justitieråd, ö: F~orag. 17. des: a. t. 3229; r. t Greiff, Olof, Mmuthandl., s. Prastgardsg. 17; - J., Sergeant, Ö. Storg. 33. bost. Storängen, Järla, - O. G., Vaktm., 9. roten, ö. Nybrog. 66, Greiffe, Maria, Modist, s. Sot Paulsg. 21. _ J. H. L., Verkm. (W. Wiklunds verkst. Grehn, J. A., Musikfanj., n. Dplandsg. dä'". aktieb.), Kh. Sot Eriksg. 35'V. Grell, C. Fr., Handl., st. Svartmang. 24 IIl ; - Ida, Änkefru, n. Odeng. 96'V. firma J. D. Grönstedt & Co. Gransholms Pappershandel (Magn. Bergvall), - F. August, f. d. Handl., Ö. Grefmagnig. 6. n. Drottningg. 104; telef.: Kont. r. t. - H. S., Kafeidk:a, n. N orrlandsg. 25 B. 7156; a. t ; butik a. t J. A., Tandläk., n. Kungsg. 17. Granstedt, Artur, Bankkassör, st. Väster- Gren, A. G., Pappershandel, n. Slöjdg. 1; långg. 72; tel. Stork bost. s. Ad. b'redr, torg 8; a. t Granström. Vict., Bokh., Ö. Valhallaväg se äfven Green och Gröhn. _ Augusta, Fru, Matvaruaffär, n. Rege Grenander, Alfr., RegemE;ptsauditör, ö. Valringsg. 42. hallaväg. 37 '; tel. Osterm, S. M., Fru, n. Holländareg. 27. Grenholm, Maria, Doktorinna, ö. Florag. 21 II. _ Karl, Praktiserande läkare, s. Götg. 30; Grentzelius, J., Bokh., Kh. Inedalsg. 11. mottagningstid hvard. kl.]/ 2 2-3; helgd. Gresham, Lifförsåkringsaktieb., st, Skepps- '/ 2 10-]/211. Juni-Sept. alla dag. 9-10; bron 28 II ; a. t , r. t r. t. 364, tel. Maria 334. Grewell, Helga, Folkskolelär:a, n. Brunke- - C. L., Postbetj., n. Regeringsg. 42. bergsg E. l?" Ankefru, ö. Linneg Ernst, Grossh., ö. Fredrikshofsg J., Ankefru, n. Hamng & Co, Kem. tekn. artiklar i parti, Ö. - Sofia, Ankefru, Norrtullsg. 15 Ill. Fredrikshofsg. 4. Grape, L. J., Hoffotograf, n. Regeringsg. 61. Grevenius, A., Stadsbud, n. Uplandsg. 54'; - E., Underlöjtn. v. Götalifg.; ö.sibylleg. 75. a. t Grapengiesser, E., Fröken, n. Brunkebergs- Grevillius, K. J. A" Redaktör, n. Idung. 5. torg 9. - Hugo, f. d. Skådespel., ö. Skeppareg. Grass, O. Ch., Fröken, n. Dalag 'V. Grasshoff, Hedvig, Fru, n. Järnvägsg. 8 H. von Greyerz, Walo, Civiling., Reservunder- - K. L. H., Kont. n. St. Vattug. 8. Iöjtn. i K. Fortifik:s reserv, n. Sig- Graucob, Carl, Hattfabr., n. Drottningg. 8; tun ag. 12'v. bost ö. Linneg. 44 & 46. Griberg, Knut, Bok- och Pappershandl., Kh. Grave, Rudolph, Fabrik för tillverkning af Flemingg. 29. glasinstrument, n. Malmskillnadsg. 48C; - S. A., Bryggaränka, ö. Banerg. 25 III. a. t. 7586, r. t. 92 tio. - Axel, Läderhandl., n. Hamng. 5 AIIl; bost, - Rudolph, n. Sigtunag. 10H. n. Västmannag. 78'. Brand- oc~ Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Griffe-Grundel. 289 Griffe, F. E, Byggnadsing., ö. Linneg. 56. Grubbens, Carl E., Lager af alla sorters - A. E. H., f. d. Köksmästare, ö. Linneg. 56. papper för Boktryckare och Bokförläg- Grill, P. C. G., Ingenjör, n. Kammakareg. gare. Storartad sortering af Broschyr- 8; a. t omslager ;Repr. Flinsch Schriftgiesserei, - M. K., Änkefru, n. Kammakareg. 8. Frankfurt alm. Kontor n. Barnhusg. - B., v. Dir. i A. B. Gerh. Arehns Mek. 18; a. t och r. t. 480; chefen r. t. Verkst., bost. Djursholm Grimlund, G. A. F. Hofmäst., ö. Grefg. 51. Grubbens & Co (Ludv. Lindqvist), Special- Grip, Svante, Antikv. bokhandel, n. Drott- affär för pappersartiklar. Nederlag för ningg. 57; a. t Ställdalens pappersbruk, speoialite: - Carl, Bankdirektör. ö. Artillerig. 3'. byggnadspapp o. gröfre emballagepap- - C. G., Byggmäst., n. Västmannag. 3. per; Katrinefors pappersbruk, specia- - Elias. Fil. dr, Extralärare, n. Rådmansg. lite: pås- o. emballagepapper ; Ströms- 88 Il ; tel. Vasa 993. näs Brub A.-B., specialite- kraftem- - G. V., Kontorlst, n. Målareg. 1 III. ballagepapper.; Inlands pappfabriks - J. C., Ankefru, n. Dalag. 52. Aktiebolag; specialite. kartonagepapp Gripe, R., Ing., ö. Birgerjarlsg färgad o. hvit alla slag samt bokbin- Gripenberg, Carl, f. d,. Bankkamrer, ö. Ny- darepapp. Mekanisk påsfabrikation. brng. 64 III ; tel. Osterm Kontor o. Magasiner st. Ferkensgränd Gripensköld, C. J. N., f. d. Hofrättsråd, 1 & 3; Telefoner: r. t. 315, a. t n. Döbelnsg. 7. (Kontoret). tel. Stork. 110 (Magasinet). Gripenstedt, J., Friherre, Södra Blasie- Grube, Victor H., Kassör, ö. Storg. 16. holmshamnen 2. - Gust., Tjänstem. i Lifförs.bol, Balder, ö. Gripensvärd. K. A. J.. Fröken, n. Hagag. 6. Humlegärdag O., Kapten, ö. Kaptensg. 13. Atelier - T. A., Ankefru, ö. Storg. 16. n. Brunkebergstorg 2. Gruen, Herman, Grossh., inneh. af Maskin- Grobgelb, H., Handl., II. Luntmakareg. 66. bola~et Standard, Gruen & Co, bost. Groenska fattigförsörjn.-fonden, se Pensions- Ö. Linneg. 42. kassor m. m. Gruen & Co, Maskinbolagllt Standard, Grohmann, L. R., Bokh., ö. Engelbrektsg. 7'V. n. Näckströmsg. 4 (Hernösandsbankens Träffas å Bergs aktiebolags kontor, st. hus). St. Nyg. 28. Grufaktiebolaget Dalarne; verkst. direktör - & Eichelbergs Zinkografiska konstanstalt, D. Dietrichson. kontor st. Skeppsbron se Aktiebola!;"et "; a. t , r. t. 377 & Erland, ö. Banerg. 31; tel. Osterm Grufman, Sam., Kontorist, s' Renstjernasg. Groll, H., Fröken, ö. Karlaväg III. - Maria. Landshöfdingska, ö. Karlaväg J. F., S. m. kand., Missionslär., s' Ren- - L., Lärftskramh:firma, inneh. af Carl Ja-stjernasg. 16III ; tel. Maria 388. cobsson, st. Järntorg. 57. Grufkartekontoret, st. Mälartorget 19. Groschinsky, S. K., Disp., n. Idung. 5. Grumme, E., Fabrikör, S. Götg. 26. Gross, Fredrik, Bokh., n. Uplandsg. 49III. - O. A., Grossh., ö. Strandväg. 35. Grosse, Otto, Körsnär, ö. 'l'yskbagareg. 10 '. - & Son, Såp,- tvål- och parfymfabrik; fa- Grosshandelssodetetens handelsskola,se Han- brik och kontor s. Ostgötag. 42; a. t. delsinstitut, Frans Schartaus och r. t Grossman, 1., Kontorschef, n. Herkulesg. 4 III - W.. Ankefru, ö. Strandv. 37; a. t Groth, L M. K. E., Bokh., Ö. Engelbrektsg. Grund, H. E., Konditor, st. Skomakareg B. - G., Med...stud., n. Kungstensg Agnes, Fru, Ö. Linneg. 79 '. - Elisab., Ankefru, n. Kungstensg. 61 I. - Tilli, Fru, n. Rådmansg. 54. Grundal, Adolf, Med. dr, n. L:a Vattug. 19 B, - Magnus, Försäkringstj:man, ö. Grefrnagni- mottager sjukbesök, utom torsd., helggat. 11; tel, Österm fria dagar 2-4 e. m.: under sommaren - Fridolf, Grossh., kont. st. Järntorget 57; sjukbesök kl. 11-1; sjukbud för förbost. Saltsjöbaden. middagsbesök böra lämnas före '/210 - A. Y. B., Inspektör, n. Rådmansg. 54. f. m.: a. t. 5630; r. t C. O. L., Major, Ö. Lirmåg. 44 & 46. Gruudberg, E. A., Grossh., Agent för So- - C. M., Med. dr, Professor, ö. Strandväg. 71; ciete Benedictine, Fecamp, n. Drottr. t. 645, tel. Brunkeb ningg & Co, Patentbyrå, se Skandinaviska pa- [GrUndel' Arvid F., Sekr, i Frisinnade landstentbyrån. föreningen, Il. Rådmansg. 90 Il; r. t. Grubbe,J. W., e.o. Kanslist, n. Norrlandsg , a. t Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalwdern

11 290 Grundelius-Gröndals Tomt- o. Byggnadsaktieb. Grundelins. K. A., Sjökapten, Dj. Franska I Grähs, K. E. F. Amanuens, ö. Greftureg. 9: värdshuset.. - Fritz 0." Bagare, s. Nytorgsg. 17 B. Grunden, C. L., Handelsidk:a, n. Uplands- - H. e., Ankefru, ö. Greftureg. 9. gat. 34. Grängesbergs Grufaktiebolag. n. Rosenbad Z'. - Oscar, Järnkramh., firma Cederlöf&Grun- Gräntz, Emil Aison, e. o. Hofrättsnot., Amaden, Eskilstunaboden, n. Regeringsg. nuens i K. Marinförvaltn., n. Hollän- 10; bost. n. Tuleg. 29. dareg. 26 A IV. - Alida M., Sjuksköterska, Norrtullsg. 10 B; Gräson, Maria, Fröken, ö. Kaptensg. 11. a. t. ) S. O. Herrn., Kassör (Aktieb. Sthlms - Lina, Ankefru, n. Regeringsg.47. Diskontob.), Storängen. Grundin, Mia, Cigarraffär, s. Hornsg Grönberg. Karl M., Agentur förtryckeriartik- Grundström, C., Arkitekt, Professor vid lar, n. Vasag. 40; a. t , r. t. Konstakademien, n. Drottningg. 102; tel. Vasa Hanna, Barnm., ö. Riddareg. 3 Il Ö. g. - J., Civilingenjör, Växelkontor, kontrol- - E. H., Bokbind., ö. Linneg. 17. lering af in- och utländska obligatio- - Carl, Bokh., s. Folkungag. 46. ner, köp o.' försäljn. af aktier, obliga- - Gösta, Docent, n. Döbelnsg. 25 & 27: tioner m. rn., n. Drottningg. 30; r. t. tel. Brunkeb ; afdelningskontor n. Hamng. 14; - John, Försäkr:insp., ö. Tyskbagareg. 10. r. t. 6737; bost. ö. Engelbrektsg. 15 & - Aug., Garn-, väfnads- o. trikåhandel, ö. 17; r. t Nybrog. 12; bost. ö. Riddareg. 9 B. - Arne, verkst. Dir. i A.-Bol. Stockholms - Otto, Kommissionär, s. Blecktornsgr. 7 II Glassliperi, Spegelfoliering och Konst- a. t ; glasmästeri; bost. ö. Greftureg B. G., Smidesidk., verkst. s. Götg. 34; - Elof, Handl. (kaffe och te), st. Stortor- a. t ; bost. s. h. get 7. - Gustaf, Spannmålsaffär. kontor o. maga- - A. H., Löjtn., n. Sigtunag. 12; tel. Vasa sin n. Rensg. 28; bost. st. Munkbrog Grönberger, Nils, Handl., n. Dalag. 58; tel. - C. F. j:or, Urmakare, ö. Linneg. 48 A; Vasa butik ö. Storg. 25; a. t Clara. Handskhandel, n. Odeng. 74; a. t; - J... F. s:or, Urmak., ö. Grefg. 24; tel. 6715; bost. n. Dalag. 58, tel. Vasa Osterm Anna, Änkefru, ö. Storg A. Ludv., Kamrer hos Lifförs:bol. Thule, Grusell, Karl Erik, Ritare, s. Långholmsg. ö. Banerg. 7 I; r. t Grönblad, C., Biblioteksamanuens, n. :Up- Grus- o. sandaktiebol., n. Centralpalatset. landsg. 3II II ; tel. Vasa Grut, Torben, Arkitekt, Dj, Villa Grnt; r. t. - Carl, Grossh.. ö. Narvaväg , tel. Djnrg Anders, Pastor, s. Hornsg. 62 III. Gruder, HeiDI., Agent, st. Svartmang. 24 II ; Grön blom, Anna, Folkskolelär: a, Kh. Agncg. kont. s. h. Griin, D., Handl., n. 'I'egnsrsg Grönhäcks Eftertr., J. W., Urmakeriaffär, - L., Handl., s. Kocksg. 11; bodar s. Götg. inneh. Oskar Jurlander, n. Malmtorgsg. 41 o ; a. t. 119 (\6. - E., Änkefru, Klädesaffär, st.osterlångg. Grön dahl, C. O. F., Mek. verkstad, n. Klara 39; bost. s. Hornsg. 55. Ö. Kyrkog. 2. Griinberg, D. L., Handl., Ö. Nybrog J. Ang., Vaktm, (Sthlms köpm. fören.), - Rosa. Fröken, ö. Nybrog. 51; tcl, Österm. - Ö. Braheg. 1. Wilh., Växelkontor. Köp o. försäljn. af Grycksbo Pappersbruks agenturkontor, Gu- aktier, obligationer, m. m. Affärs- o. staf Gillberg, n. Brunkebergstorg 121; Förmedlingsbyrå, kont. n. Hamng. 20 B; riks- o allm. tel. Se annonsen (blå) sid. r. t. 1543, a. ~. 8334; best. Ö. Narva vägen 3; tel. Osterm Gry ting, G. O., Målare, S. Svartensg. 5; Gröndal, Gust., Ingenjör: kontor n. Cena. t. 39 \'12. tralpalatset; r, t. 6686, a. t ; Gryts Bruk, Aktiebolaget; Generalagenter: bost. Djursholm. Söderberg & Haak, s. Brännkyrkag. 7. Gröndals Tomt- och Byggnads-Aktiebolag, Gråberg, F. K., Inspektör, n. Torsg. 23 A. verkst. direktör Rob. Friestedt: kontor Gråå, J. A., Kafeidkare, Östermalmstorg 4. st. L:a Nyg. 16; a. t. 2547, r. t. 618; Gräber, 51. Clemens, Fanjunkare, Ö. Grefg.. kontor Gröndal, Liljeholmen, a. t. Lilj_eh_._7_. r; t , _ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

12 GrÖndorft'-Guldbrand. 291 Gröndorff, Olaus M:son, Notarie, Advokat, l Grönvall; 2 Grönwall. n. Drottningg. 61. Grönfeldt, Anna, Fil. kand., Lärarinna, n. _2 C. A., Direktör, s. Högbergsg. Il; a. t. Tegnersg. 25 II Grönfors, Gust., Direktör, n. Uplandsg. 15. _1 K., Direktör, n. Regeringsg. 86. Grönhagen, Märtha, Fröken, Kontorsskrifv. _1 Tore, Disponent, ö. Villag. 22; tel. Östervid Järnv. Stat. byrå, ö. Linneg. 3 III. malm E., f. d. Löjtn., Assuranstjänstem., Ö. Lin- _2 Fredrik, Fil. dr, Sekreterare i K Generalneg poststyreisen, Blasieholmstorg 9. - A., Major. ö.engelbrektsg.dt; tel. Osterm. _I E. C., Folkskolelär:a, n. Saltmätareg. 20A. ;)940. _2 Anna, Fröken, anst, i Lifförs.bol, Thule, Grönkvist, Ernst O., Bokh., s. Brännkyrkag. ö. Grefmagnig I. _I H. S. och A., Fröknar, Ö. Jungfrug A.M.,Spec. o.delik.affär, ö.braheg.29 ; r. t. _2 U., Fyringenjör i Lotsstyr., kv. Idun, 4384, a. t ; bost. Ö. Sturepark. 13. Djursholm. Grönlund, Gerda, f. Ljung, Barnmorska, s. _I A., Godsäg., Norrtullsg. S B. Präst~årdsg.. ~8I; tel:. Maria 220. _2 Edvard, Handl. (spec.-), n. Rensg. 9; bod - An,ny, Cigarraffär, ~: M~t~rsamuelsg. 64. n. 'l'egnörsg Erik, Hand~lsres., o. Lilljansplan 6. _1 G~.staf, Handl., ö. Styrmansg. 251; tel, - A. G., Husägare, Kh. Agneg. 29. Ostorm R. C., ~omme~~erådinna, ö. Torstensons- _1 K. IV1., H~nd~: (~hark. o. vikt.), ö. Karlag. 8. ; ~.el. Osterm plan 2 o. Ostermalmsg J., \ohs,..o. Grefg. 37; a. t. 1291?in _2 Albin. Kontorist. ö. Grefmagnig. So.b. - Eveline. Ankefru, s. S:t ~aulsg. 36. _2 Amalia, (firma), Kortvaruaff. n. 'I'egners- -..M. ~. A., Ankefru, n~. Do~elnsg gat. 16. Grönqvist, G. W., Bokför., o. Grefn:agmg. _I Hanna, Skoaffär, n. Odeng, 65: a. t C. 14. O., Han dl., s. B" rann k Yl'-ag.. k 101 '-- P., 36. Skomakare, n. G:la Kungsholmsbrog. - K M., Handl., s. Tor~el-Knuts~ons~.16 B. _1 Gustaf, Värnads- o. Kortvaruaffär, n. Teg- - J. O., Lamp-, Lysolje- o. Bosattnmgsaf- nersg. 8; a. t färer s. Folkungag. 30 och s. Ren- 1" stjernasg. 14; bostad s. h. l tro -2 E., Ankefrn, Nor!.tullsg. 8 B... IV - L. E o. H. Sjuksköterskor ö. Grefg. - S. M., Ankefru, o. Kommend~rsg " b.', Gubbhus, Borgerskapets, s. Brannkyrkag. - A. K., Utskänkningsförest., Norrtulls- G dh1~8. E R K t h f Kh B 28 g 17 u eim,.., on orsc e,. ergsg. IJ. -" R. E., Bokh., n. Döbelnsg. 63. _2 Edwin, Bruksäg., ö. Grefmagnig. 6 IV. _2S Bryggeri, Disponent K G. Klingstedt, n. Luntmakareg. 18; r. ~. 746, a. t _I J. W., Centralpoliskonst., Ostermalmsg. 28; tel. Österm _2 Sten, Civilingenjör, ö. Kommendörsg.15IV. - F L'. Vegag 16 Guditz, Gottfrid, Kassör i Stockholms Dag-. " n. O" bl d St B d t 50m Grönseth, J.. Skräddaremäst., n. Vegag, 17.. a, n.. a sug::. Grönstedt, C. O., Bok- o. stentryckeri; ö. GUlllet~~t, J. o. B., Froknar, Östermalmsg. Artillerig. f:2; inneh. af J. W. Holms Boktryckeri; a. t :.H. L, Ankefru, ö. Flor.ag. 21 III ö. g... - K. F. O., Prakt. läkare, n. Kungstensg:. 62'1 Guinchard, A. J. J.,. FIL dr, C.~ef for - F. K, Skoaff. Engros af skodon o. lader Stockh. stads statist, kontor, o. Komn. Hötorget ]4; filial n. Oxtorgsg. 18. men~örsg. 34. '\' & Co, J. D., Vinhandelsfirma, kontor och -C. C., Ankefru, Ö. Kommendörsg. 33 B. lagerkällare st. St. Nyg Guiron, J. E., Handl., s. Folkungag. 95. Grönstrand, Selma, Fru, Husäg:a, b. Majors- - P. H., Kappaffär (Inneh. W. Guiron), st. gat. 6.. Västerlångg. 35; bost. s. B:t Paulsg R. V., Postexp., ö. Majorsg Ludvig N., Kapphandl., st. Storkyrko- Grönström, H., Ankefru, n. Luntmakareg. 15. brink.]il; butik st. Västerlångg Tor, Tandläkare, st. L:a Nyg. 17. l Grönvall; 2 Grönwall. - Aurore, Ankefru, st. L:a Nyg. 17; kapphandel st. Västerlångg. 53; a. t Gulda, g. 1., Körsnär, ö. Stureg. 7; a. t M., Ankefru, ö. Sturepark. 3; tel. Österm Guldbrand, Therese, Fru, Doktorinna, n. Västmannag Augusta, Fröken, Kontorsskrifv. i Järnvägs st yr., n. Vasag. 48IV. Brand och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 292 GuldbraIld-GuseliU:s. Guldbrand. Ida, Fröken, Kh, Kungsg. 50. Gummlius, Arvid, verkst. Dir. i Ållm, Lif- _ B. S., Ankefru, Husäg:a, n. Klara V. Kyrko- försäkringsbol., ö. Strandväg: 5. gat. 91/ 2 - Gundla, Fru, ö. Stureg. 32 n. b. Guldsmeds-aktiebolaget istockholm ; kontor - Sofia, Fröken, ö. Strandväg. Fl. o. fabrik s. Svedenborgsg. 50; butik - Arvid S:son, Ingenjör, ö. Strandväg. 7 IV ; n. Smålandag. 30. a. t , r. t Guldstrand. O., Postexp., Sundbyberg. Villa Kullaberg. - - Hugo, Redaktör, n. Kungsg. 32; r. t J. B., firma Sv. 01. Morell & Co, Svärd- Gulin, John, f. d. Köpman, s. Hornsg. 10. fejeri o. Metallfabrik. Kontor o. Fa- Gullander. E. G., Ragnar, Assistent v. K. brik ö. Sibylleg. loili; a. t. 6437; Teh. Högskol. profningosanstalt, Kh. bost. ~. Braheg. 7 B. Fleming-g. 3; tel. Kungsh Hulda, Änkefru, st. Västerlångg. 9 IlI. _ G. Emil. Handelsagent, Kh, Flemingg. 3; - Hulda E. O., Ankefru, n. Västmannag.Lä". tel. Kungsh Gummesun, Carl, Agenturaffär, ö. Narva- _ Sigurd, Tj.man, Kh. Flemingg. 3. väg. 23, a. t Gullberg, Hjalmar, Förste Aktuarie i Kom- - Axel, Direktör, n. Birgerjarlsg. 15I; merskoll., n. Observatorieg. 5; tel. Gummesson, O. Gustaf E., Bokh., n. Rege- Vasa 963. ringsg, 381!. - A. F. E., f. d. Bokförlägg., n. Roslagsg J. A., Kontorschef, Stocksund; tel. Stock- -s, C.L.,Bokförl.,n,L:a Vattug.11; a. t sund 112. _ Fr. Aug., Dir., Östermalmsg E., Musiklär:a, p. Dalag, 20. _ Josefina, Fru, Balettmästarinna, Lär:a - J., Ombudsm. Atager sig vice värdskap, i dans o. plastik, n. Vasag. 50. n. Kungsg. 13; a. t Andrea, Fröken, tjänstg. i Kommerskulle- - Axel R., Verkstadskamrer, s. Asög. 75; gium, Kh. Inedalsg. lili. tel. Maria 121. _ A. W., Förrådsbitr. v. K. Teatern, s. Väst- - Gustaf, Vinhandelsbitr., Kh. Bergsg. 27 n'. götag & Co, L., Vinhandelsfirma, kontor o. _ Herman, Grosshandelsfirma, manufaktur- lager st. St. Nyg varor en gros. Telegrafadress : Manu- - faktur. R. t. 6747, a. t. 911:; Kon- - Amanda, Ä.~kefru, Kh, Bergsg. M. L. A., Ankefru, s. Hornsg. 39 IV 186 B. torstid 9-1 /26; n. Hamng. 36; bost. _ Otto Öfvermaskinist vid Stockh. Elek- _ö. Strandväg. 43. tri~itetsverk, n. Regeringsg. 38; a. t. - K., Kamrer, Kh. S:t Enksg Gust., Redaktör, n. Vasa go.50. Gullers, Emil, Advokat, e. o. Hofrättsnotarie, G' "".. ummiarraren, A 'k k.. B'. l men ans a, o. irgerjar s- led. af Sveriges Advokatsamf. n. Vasug. 36, öppet ; Kontor mottaggat. 12. Gumpel, Adolfi~a, Fru,, s. Folkunga~ ningstid '/210-1/.11 f. m., 3-4 e. m.: Gumpert,. Morris, Grossh., verkst. DIrekt. l a. t. 80, r. t A~tleboI. Rob. Thegerström & Co, Gullin, Carl N.. Vaktrn., Nationalmuseum. DJursholm. - Karl.0. H., Vaktm. (Bank.-A. B. Stockh. Gundersen, Carl, Trafikinspektör vid Spår- -Öfre Norrl.), Nationalmuseum. vägsbolaget, n. 'I'egnersg. 2 Cn.b. Gullström. A., Fröken, ö. Grefg. 56. Guner, Alma, Fröken, n. Ad. Fredr. Kyrkog. - Adolf T., Ing., In- o. uti. agenturer, s. 61. r. t G?tg. 15 1I ; r. t. ~877: bost. s.h., r. t.8~ 65. _ Axel, Studerande, Ad. Fredr. Kyrkog. 6 1 ; Gumrelii Annonsbyra, S. (Nya annonsbyran), r. t. ;~O11. innehafves af Fröken Sofia Gumrelius _ Anna Änkefru n. Ad. Fredr. Kyrkog. BI. (träffas säkrast 11-1), n. Drottningg.S', r. t ', kontoret öppet 9-7. B L V 9A A. t. 9625, 9626 och 9627, r. t Gunnarson, G. A:, agare, n. :a at~ug.l. och Paul, Banktjiman (Skand. Kredit A.-B.), Gumrelius & Komp. (innehafvare FrökenSofia n. Klara N. Kyrkog. 29; tel, Brunkeb. Gumrelius), Grosshandl., maskiner o. utensilier för Boktryckerier, Bokbin A., Mekamker, n. KI.ara N. Kyrkog. 29. dorier, Kartongfabriker, Pappersfabri- Gunnebo Bruks Nya Aktiebol., Komm.vlager, ker, Skrifmaskiner. Gas-, fotogen- o. n. St. Vattug. 20. elektromotorer. Papper en gros. Kon- Gunner, Carl Emil, Postexp., Blasieholmsg. 6. tor n. Drottningg. 2n.b ; utställnings- Gunterberg. Pet ra, Ankefru, ö. Sibylleg. 56. Iokaln. Drottningg. 1; a. t och Guntsch. F. F., Herr, n. 'I'egnerslund. SI. 9629, r. t Guselius, P. E., Skorn., n.vanadisvägen 17. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget' SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Gustafsbergs fabrik-gustafsson. 293 Gustafsbergs fabriks intressenter, postadress Gustafsberg (se f. ö. under Aktiebolag). lliustafsson' _. ' 2 Gustafson'. ' 3 Gustavson. Gustafsbergsutställning, n.kungsträdgårdsg. _2 E., Fröken, Prokurist, ö. Skeppar~g A; r. t. 371, a. t _1 Edla, Fröken. s. Stigen 7; tel. Mana 577. "G" ~~~sson, _, C. E., Fältskär, s. Hornsg Gust~8?n;~_<:l ustl1:!s.tj.n:_., Harald, Färg- o. kemikaliehandl.; kontor _2 Waldemar, n. Kungsg, 13. Agentur för o. detaljaffär il. Humlegårdsg. 14 & 16, Reinh. Bergmark & Co, Göteborg; Näs fabr. o. bost. s. Folkungag. 16 & ~8. Sågverks Lådfabrik. Korsnäs; r. t. 6623, _, J oh., Förgylleri. Spegel- och ramfabrik. a. t. : H. K. H. Kronprinsessans hofleverantör, _, G. A., Badmäst., st. Prästg. 19 H. n. Hamng. 36; a. t. 5986, r. t. 2789; _, Carl Alb., Bagaremäst., s. Skåneg. 68; äges af fru Ingeborg Gustafsson, bost. a. t s. h. _1 Axel L., Banktjänsteman, s. Kocksg. 35 B. _, K. E., Gaskontrollör, Kh. Flemingg L., f. Sejlitz, Barnm., Kungsholmsg. 16. _2 G. P., Gas- och vattenledn.ventrepren., _2 Maria K. W., f. Lindgren, Barnm., n. firma Undin & Gustafson; fabrik och Tuleg. 2II kontor n. Mästersamuelsg. 27; a. t. _1 M. E., Besiktningsrustmästare, ö. Narva- 4218, r. t vägen 18. _2 Ludvig, Grossh.. Kh. Kungsg. 52; a. t. _2 C. B:m, Bokh., n. Slöjdg , r. t. 9916; kontor Kh. Kungs- _, C. G. W., Bokh., n. Karduansmakareg. broplan 2; a. t. 206 r. t ; chefen 8 B. r. t. flfl 16. _2 E. G. J., Bokh., n. Surbrunnsg ' Adolf, Handelsbokh., Kh. Bergsg. 28. _2 Gust. Caleb, Boktryckare, (firma Påhlson -' O. A., Haudelsförest., s. Skaraborgsg. 9 A. & Gustafson) n. Davidbagaresg. 3; a. t. _1 Beda M., Handelsidk:a (matvaruh.); n. 72 4fl, r...t. 4463; bost. ö. Engelbrektsg. 4; tel. Osterm, Malmskillnadsg. 19 B; a. t _1 E. K., Handelsidk:a (kortvaru-), st. Vi Gustafson &: Påhlsou, Boktryckeri och Bok- sterlångg. 56; filial n. Kungsg. 46; bost, förlag, n. Davidbagaresg. 3: r. t. 4463, st. Västerlångg. 56. a. t _1 Lydia, Handelsidk:a, n. Uplandsg, 25. _2 Carl J., Byggm., ö. Jungfrug. 2. _2 Carl, Handelsres., Ö. Majorsg. 11. _2 J. P., Byggm., n. Uplandsg ' A. K., Hand!., st. Kindstag. 3. -' K. W., Byggm., n. Regeringsg ' Carl A., Handl., s. Bondeg. 2 C. _2 B., Byggnadsingenjör, n. Odeng. 34. _2 C. A., Handl., firma H. F. Lemke, n. -' Joh. Niklas, Byggn.ingenjör, ö. Valhall a- väg. 121H; te!. Österm , Kungsg. 18. C. G., f. d. Hand!., Ö. Grafmagnig. 19 I1. -' J. A., Direktör i Gardinaktieb., ö. Braheg. -' F. G., Handl., n. Luntmakareg. 91; a. t. 23; r. t. o. a. t _1 G. K., Disponent, Ö. Engelbrektsg. 4. -' G., Handl. (spec.- o. vikt.-), s. Hornsg. -' John, Disponent, Kungsholmstorg 6 H ; r. t. 58; bost. s. Timmermansg. 29 B _1 G. Th., Handl., s. Nytorgsg ' C. A. Drosk- o. Akeriägare, n. Rensg. 30; -' J. A., Handl., n. Tuleg. 27. a. t _, J. A., Handl., s. Tavastg. 46. _1 P. G., Fabrikör, Kh. Parkg. 10. _2 J. E., Hand!., n. Uplandsg. 30. _2 Mathilda, Finbageri (firma A. E. Lind- -' K. 1., Handl., n. Dalag. 70. ström), n. Regeringsg. 29. _1 Oscar, Handl., s. Bellmansg. 24. _2 P. O., Folkskolelärare, n. Dalag " O. T., Handl., s. Brännkyrkag. 135; bost. _1 Amanda, Folskolel:a, Ö. Riddareg. 1. st. Skomakareg.' 5. _, Anna, Folkskolel:a, n. Sigtunag. 4. _, Rob. (f. d. John Kjellin), Handl, (spec.«, _2 Augusta, Folkskolel:a, n. Dalag. 28. vin-, konserv- o. kaffe-), Ö. Linneg. -' Ebba, Folkskolel:a, Ö:. Torstensonsg c\: 35; a. t. 6759, r. t. 4447; bost. _2 Hilda, Folkskolel:a. Ostermalmsg. 43. Ö. Jungfrug. 16'v. -' Mimmi, Fru, Fotograf, s. Götg. 3; filial -' C. G., Hotellägare, (Malmstens hotell), s. Brännkyrkag. 3. n. Mästersamuelsg. 63. _2 Alfrida; Fru, Kappsönrm:a, n. Valling, _2 C. E., Hufvudbokför. hos Stockh. Ensk. 18 nb. t. h. Bank, Ö. Torstensonsg ' Selma, Fru, Matvaruaffär, n. Rensg. 21; _1 J. V., Husäg., n. Västmannag. 28 l. a. t _2 C. Hj., Ingenjör, s. Brännkyrkag. 134BIlI. -' Anna Lisa, Fröken, Pensionat, jarlsg. 8.. ö. Birger- _2, H., Ingenjör, Ö. Artillerig. 36 i r, t. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 294 Gustafsson -Gusta vi. igustafsson;2gustafson; 3 Gustavson.- 1 GuStafSsOn;-'2~Gustafson; 3 Gustavson. _I K. G., Ingenjör, Smålandsg. 30 Il ; a. t. _2 G. C., Skräddare, Kh. Scheeleg. 2; bost s. g. 6. _I K. B., Inkasserare, n. Klara V. Kyrkog. 13. _I J. H., Smedsmästare; verkat, Kh. Krono- _2 S. J., Inspektör, n. Odeng. 32. bergsg. 27; bost. Spång-a. _1 Rich., Järnhandl., n. Tegnårsg. 18. _2 Em., Snick., verkst. n. Västmarmag. 14. _1 J. V., Kafe, n. Roslagsg. 32. _2 J. A., Snickare, st. St. Nyg. 23; verkst. _1 J. G. A., Kafeidkars, n. Drottningg. 66; st. Slottsbacken 8. a. t _1 C. G., Stenhugg., firma Bröderna Gustafs- _1 C. J., Kakelugnsmakare, n. Upsalag, 18. son. Kh. Garfvareg. 3. _2.J. A., Kakelugnsmak., n. Västmannag. 78. _1 V., Stenhugg., firma Bröderna Gustafsson, _1 Clas, Kanslisekr., Fil. dr, ö. Storg. 24I11. Kh. Garfvareg. 3. _1 Selma, Kassör i 'I'jänstem.-banken, Kh. _1 C. A., 'I'apetserare, n. Sergelg. 8. Pipersg. 32. _2 C. E. o Telegrafassistent och e. o. Post- _1 A. M., Klockare i Jakobs förs., n. Ja. exp., n. Uplandsg. 651; r. t kobsg. 4 III; inneh. af Nya begrafningsbyrån; tel. Brunkeb. 1~ 56. e _1 Albert, Tjänsteman Hornsg. 1881v. i Järnvägsstyr., s. _1 C. G., Klose~tfabrikö~, n. Regering-sg. 41; _1 J. ~., Tjänstl~m. i Järnvägsstyr., n, Drott-.a. t ; bost. o. Stureg. 42. nmgg.!jl. :-1 Birger, Kontorist, Kh. Agneg. 10 III ; r. t. _1 O. E., Tygingenjör, ö. Sibylleg. 41; r. t a. t. 7498; tel..kungsh, ' Erhar~. Kontorist, s. Ostgötag. 52; tel,' _1 A. F., 2:e ":'aktm. (Art.- o. Ing.- Högsko- Mana lan), ö. Riddarog. 13 Ö. g. _2 Oscar, Kontorist, n. Odeng. 44 Il Ö. g. _1 A. W., Vaktm. (Järnv.-styr.), n. Vasag. _1 J. S.. Kont.-bitr., st. Bollhusgr _I Fanny L, Kontorsskrifv. i Järnvägs- _I C. G., Vaktm, (Riksb.), st. Johannesgr.d'!'. styr. Il. Vasag. 14. _2 K G. Vaktm., n. Karlbergsväg. 34. _1 Karl Gust., Kontorsskrifv. i Järnvägs-,-1 Fredrik, Vaktm. (Svea Hofrätt), Ö. Grefstyr., n. Vasag magnig. 14. _1 J. M.. Korkfabrikör. Kh. Inedalsg. 1; tel. _2 Klas Aug., Vaktm. (Jordbruks-dep.), st. Kungsh. 97. Mynttorget 2. _1 S.M.M.. Kyrkoherdeäuka,n.Rådmansg.67. _1 Adolf, Ved, kol. lysoljor o. is, Ö Jung- _1 C. A., Källarmäst. (Restaurant Runan); frug. 4; vedgård Ö. Linneg. 75 a.t.16112;. n. Brunkebprg-sg. 4; r. t. O. a. t. r. t _J Gust., Alfr., Läroverksadjnnkt, s. Skara- _1 C. A.. Vedhandl., n. Dalag. 681v; a. t.. borgsg. 6 B _1 C. R. A.. Löjtn., n. Tegnersg. 35. _1 J. G., Vedhaudl., Il. Vegag Ludv., Murare, Kh. Pipersg. 9; tel. _2 M. K, Vedhandl.. Kungsholmsg. 30; ma- Kungsh skinvedsågeri Kh., Fridhemsg. 21. _1 R W., Målaremäst., s. FjälJg. 6 tel. _I C. L., Verkmäst., n. Uplandsg. 38. Ersta 3. ' _1 C. L., Verkmäst., Mälarevarfvet. _2 Carl J., Platsförsuljare, s. Torkel-Knuts- _1 C. A., Vinhandelsbitr.. n. Odeng. 47. sonsg. 16B. _I C. G., Åkeri och utfodringsstall; s. Rep- _2 J. O. L., Postexp., n. Kungstensg. 65 IV. slagajeg. 20; bost. s. h. _2 S. R H., Postexp., st. L:a Nyg. 19 & 21. _1 J. E., Åkare, s. Sandbergs tvärgr. 3 & 5. _2 John, Rak- O. Frisersalong, s. Hornsg. _1 R., Akare, Il. Tuleg ; bost. s. Timmermansg. 24 III. _1 C. F., Ang~.åtsbefälhafv., s. Kvarng. 7. _1 R., Redaktör, utgifvare af tidn, Kasper, _2 Albertina,.Ankefru, n. Frejg. 54 II.. s. Badstug. 20; byrå därst. _1 Carolina, Ankefru, ö: Braheg _lotto R, Restauratör, Ö. Grefmagnig. 19; -' Edla, Ankefru, Lärarinna, S. Repslagateg. a. t n.b. _1 A. G., Sergeant, Hästgardeskasernen Ö. _1 Math. J:: H. M., Änkefru, s. Skåneg. 64. Sturevägen. _1 F. ~., Ankefru, Ö. Grefg ' Carl A, Sko- och klädesaffär, s. Hög- _1 E., Öfver.maskinist! I!' Västman~ag. 33. bergsg. 26 B; a. t _1 J. R., Ofvermaskinist, Kh. Sjukh. s:t _2 Johan, Skomakare, n. Olofsg. 3; bost, Il. Göran. Vegag Gustavi, Ester. Förestånd-a v. Bellevue barn- _1 C. J., Skräddare, Il. Mästersamuelsg. 32; hem, Il. Roslagsg. 75; r. t bost. S. g A., f. d. Körsnär, n. Brunnsg. 28. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottning.gatan.

16 Gustawi-i-Gylling, 29.5 Gustawi, Torsten, Byggn.ing., Ö. Jungfrug, 2; I Gyllengahm, Anna, Fröken, n.. St.. Bada. t. 1226R. sfug. 5I!. Gustrin, E. F., f. d. Kansliråd o. byråchef i I Gyllenhaal, L. H., v. Häradsh., Distriktssekre- Ecklesiastikdepatt., Ö. Fredrikshofsg. terare, Ö. Sturepark. 5 III ; tel. Ostarm. 2 m Gutke, A. L. P., Folkskolel:a, s. Högbergsg. Gyllenhammar, Signe H. J., e. Bitr. i Post- 50. spar b., ö. Engelbrektsg. 16. Guttermann. Axel, Sekr., Ö. Styrmansg K. Waldemar, Bokförare, n,.adolf Fr. Gliltzau, Q. Ragnar, Bokh., s. Götg. 76 B. Kyrkog. 9 B'.., - Ebba, Ankefru, s. Asög. 79 '. - Giinther, I]scar. Banktjänstem., ö. Grefg. 52; - Alfhild, Fru, ö. Stureg. 48; L. E. Förvalt., ö. Greftureg. 34 A. tel. Osterm K. Edvin. Kassör i Försäkr.aktieb. nheim- - H. A. S., Just.vrådsänka, s. Mosebacke- dall». n. Adolf Fr. Kyrkog,. \! B'. torg C., Löjtnant, n. Malmskillnadsg.Bz. C. A., f. d. Und.-löjtn., s. Mosebacketorg 6. - Bengt, Tj~)lstem. i Skandia, ö. Jungfrug. - G. Urmak., Kh, Bergsg. 7. 2; tel, Osterm ' - E.A.,Ot'verdirektör, Djursh.;a.t.Djursh A. G. A., Ankefru, n. Västmannag se äfven Gynther. Gyllenkrok, Axel, Frih., Kommendörkapten Gylang, C. A., Gravör, n. Regeringsg. 37. vid Flottan. Ö. Engelbrektsg. 35. Gylden, H. O. F., Kapten vid K. Flottan. - AUr., Frih., Sjökapten, Ö. Linneg. 18. ö. Jungfrug. 37. Gyllenram, A. H., Byggn.-ing., n. Rådmansg...." Th., Professorska, Djursholm 69; r. t. 3234; a. t Gyldenstolpe, G. F., Grefve, Förste Hofstallmäst., Generalmajor, K. Hofstallet. - - Lisen, Ernst, Fröken, Ombud Ö. Linneg. 7.. för Göteb, Lit.. A.-B. af- - M., Ankegrefvinna, Ö. Stureg. 17. deln:kont. i Sthlm n. ltådmansg, 69.. Gylin, G. W., Postbetj., s. Hornsg. 110 m. Gyllenskepp, A. C., Ankefru, ö. SibyHeg. 14. Gyllander, Elin, massös, n. Odeng. 58o. b.; tel. - Wendela, Ankefru. Modeaffär Ö. St yr- Vasa 874, kl. 2-3e. m. mansg. 29; bost. Ö. Storg. 30I!. - C. E., Tjänstem. i Skandia, Aktuarie i Gyllensköld, se Carlheim-Gyllensköld. Skandinavien, ö.grefg. 62. Gyllenspetz, S., Banktjänsteman, ö. Karla- Gyllang,C. G., Handelsbitr..s.Bellmansg.26A. väg, 45 A; tel. Osterm A. G., Skräddare, st. Kindstug. 18; bod - H.,.. Ankefru, ö. Karlaväg. 45 A; tel. st. Västerlångg. 59, Osterrn, E. K., Tandläkare. Doct. of Dent. Surg., Gyllensten, Edvard M., Bokh., n. Norrn. Regeringsg. 32. landsg. 17. Gyllenberg, Elisabet, Folkskolel:a, n. Tek- Gyllenstierna, Carl, Friherre, Kapten v. K. nologg. 3. Flottan, Saltsjö-Storängen. - G., Grossh., bost. n. Teknologg G., Friherre, Löjtnant, Ö. Stureg & Rosengren, Partilager af Ur, urfurni- Gyllensvaan, Erik, Hofr.råd, ö. Styrmansg. 9. turer och verktyg m. m., st. St. Nyg. Gyllensvärd, C. A. S., Detektivöfverkonst., 25; r. t. 742; a. t st. Västerlånga. 68. Gyllenborg, O., Handl., n. Regeringsg Ellen, Fru, n. Barnhusg E., Husägare, n. Valling. 17m. - Ax. Fr., Kamm.skr., Ö. Humlegårdsg.Ti?". Gyllenbåga, Planting-, Banärg. 10. Erik, Assessor, ö. - Vilh., Kanslist Kyrkonotarie, hos Stadsfullmäktige, st. Målartorget 19; tel. - Planting-, C., f. d. Häradsh, i Oppunda Stork. 30. o. Villåttinge härads domsaga, ö. Ny- - Carl Gösta, Kapten, ö. Villag. 5; r. t , brog. 49. tel.osterm Planting-, G. H. W., Kapten v. Väst- Gyller, Harald C:son, Tjänstem. v. Sthlms göta Reg.te, n. 'I'egnersg. 5 III ; tel. alektr.verk, Ö. Danderydsg. 10 m Ö. g.; Brunkeb, tel. Osterm Plantins-' K. V."S., Sjökapten,ö.Artilleri- Gylling, Gustaf H., Verkmästare (Aktieb. g. 24 ' '; tel. Osterm, KnutWibergs Cigarrfabr.), s. Präst- - Planting-, Emmy, Ankefru, f. Gripen- gårdsg. 40 II., sköld, n. Upsalag. 6 m. - Gust., Med. dr, n. Malmskillnadsgatan Gyllencreutz, S. H. M., Fröken, Ö. Artil- 9; träffas hvardagar 9-10 f. m. och lerig. 48 B. 2-3 e. m., behandlar Chirurgiska fall; Tyko, f. d. Kapten, Kontrollör vid Malt sjukrum för dem, som behöfva kvarligga; drycksbeskattn., Ö. Rådmansg. 6'V. a. t. 5927, r. t Tekhi, Lärar:a, n. Västmannag P. A., Postbetj., s. Prästgårdsg. 21 I. Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 t 296 Gymnastikinrä ttningar-göte borgsbageriet. Gy m n as tik i n r ä tn ing ar: IGödeckes Antikvariska bokhandel, n.klara- GymnastiskaCentralinstitutet, n. Hamng. 1~... ber~sg. 27..,"..'.. Sjukgymn. f'6rbetalande manliga kl 7-9 l. m. Godel, VIlhelm, FIL dr, o. Kommendorsg. 30.~ ~ oben':edladekvin:liga~ ~=~~ ~ Göhle; Axel, Agel1t, ö. Banarg. 5 n.b.; r. t. '. manliga. 1-3 e. m o. tel. Osterm Friskgymn.» kvinnligungdom»11~12f. m. - Beda, Ankefru, ö. Kaptensg '. mantiga» 7-8» _ Ingebor~,Änkefru, n. Ubservatorielund.l. Gymnastik- och fäktk1ubb,stockholms,n. Bmä- Göh '1' (l F lk k l l, Döb lnsg Iaudsg, 27. O r mg, ara, O s O e.a, n.. O e Gymnast.-Ortoped.Instit., n. Brunkebergstorg13, tr., mottagningsöckend.1/~2 ev m. för b~ta' Göransson Alfr. Arkitekt Rit- o. bygglande patienter, kostnadsfrttt for medellösa ".' ' månd. och torsd. 1/29f. m.; behandlingstid nadskont., n. Regenngsg. 6; a. t. O. för herrar 7-9 r. m., 2-4 e. m.; för damer - J. G., Bokh., ö. Narvaväg ! /21 f. m., 2-4 e. m. _ J F Byggmästare ö Banårg.: 3il Mediko-mekaniska(Zanders),n. Birgerjarlsg.23. '. C' C h dl'. R l' 2'5 Öppet l Okt.-15 Maj, för herrar kl. 1/ o. - Elm., 19arr an., n. os agsg.. 2-5; för damer 11-1 samt 3-5 (endast sned- - L., f. d. Fabrikör, n. Rådmansg. 67; r. t. behaudling) StockholmsGymnastikförening.,n.Smålandag. 27. F" d L kt T l 3'" t l Stockholms Södra Gymnastik- o. Fäktklubb, - Edv., Il. r, e or, n. u ego u, e. Söderm. allm. Iärov, gymnastiksal. Brunkeb, 575. Södra Gymnastiskainst., M~riahissen,öppet för _ G. A. S., Fil. dr Adj. v. Norra Latinherrar kl. 1/28-10 f. m., 3-1 /25 e. m.; damer l" T,(' 341V t l V A. t. 3598,r. t arov., n. egnersg. ;.e. asa. Östermalms sjukgymnastiskainstitut, ö. Birger- - Gustaf O., Grossh., n. Vallmg. 5. jarlsg. 23. _ Th., Handl., bosättnings-, glas- o. lek- Gynther, Martina, Fröken, Modeaffär, Ö. Ny- saksaffärer, s. Hornsg. 96 & 98 o. 150; brog, 47 A; bost. n. Regeringsg. 77. bost. s. g Mina, Fröken, Musiklär:a, n. Malmskill- E. F., Ingeniör, ~erkställande dire~tör nadsg. 31 lll. för Aktiebolaget Göranssons Mekaniska - A. O., Kontorsskr.v. K. Flottan, ö. Braheg. verkstad, ö. Grefmagnig m. L., Ingenjör, S. Hornsg B. A., Tjänstem. i Järnvägsstyr. n. Re- U. Hj., Juvelerare & Guldsmed, n. Drottgerin~sg ningg. 25; bost. S. h. - Å. H., Ankefru, n. Regenngsg. 77. C. G., Kamrer, n. Rådmansg se äfven Gunther. J., Kamrer, n. Valling. 20; a. t 11553, Gysler, C. C., Folkskolel:a, ö. Greftureg. 47. r. t N. H. U., Juvelerare, ö. Greftureg O. W., Musiker, n. Döbelnsg årdlund, L, Generalagent för Lifförsäkrings- - Anders H., Revisor i Kungl. Armeföraktiebol.»English and Scottish Lawn, valtn., Ö. Jungfrug. 8 Il. London, Schweiziska Olycksfallsför- A. R. W., Sekret. i K. Armeförvaltn., säkringsaktiebol. i Winterthur,Schweiz. Kh. Agneg. 7 Il; tel. Kungsb Kontor o. bost. n. Drottningg. 53. Riks- (Göranson) Olof, Stationsskrifv., Östra telefon 1550; Allm. Telef station. Gårdman, C. M., Syatelier, n. Vasa~ Aug., Vaktmäst. (Statsk.), Villa Säter, Gårdsrenhållningsaktieb. Sleipner, se Sleip- Dufbo.. ner, Aktieb., o. annons sid. [5220]. - (Göranson) A. G., Angbåtsbefälh., Dj. Al- Gäbel, Max, Disponent för Svenska kolsyre- berget 8. Fabriken, Liljeholmen; bost. Löfhol- Görges, 'I'h., Fröken, s. Björngårdsg. 2. men. Post-.adr. Liljeholmen; a. t. 3563, Görloff, A. E., Handelsres., Kh., Pilg. 48l'f; r. t tel. Kungsh Gädda.C, G., Tjänsteman i Järnvägsstyr., n. - se äfven Gjörloff. Sigjunag, 8. Gösling, Einar, Jur. utr, kand., Redaktör ror - T., Ankefru, n. Sigtunag. 8. Sthlms Handelstidn., träffas '/23-'2/4 - se äfven Gädda. e. m.; bost. S. Timmermansg. 29 A; tel. Gäfvert, G., Fröken, n. Döbelnsg. 69. Maria Aug., Husägare, Ö. Grefg Ernst, Köpman, S. Timmermansg. 29 A. - se äfven Gefvert och Gewert. Göta, Cigarrfabriken, fabrik Kh. Parm- Gällstedt, Edvard, Handl., s. Hornsg. 29 C; mätareg. 11; kontor Kh. Scheeleg. 2. bost. Dufnäs. Göta Lifgardes Nya kasern, Ö. vid slutet af Gästgifveri, se Skjutsstation. Linneg. Gödecke, A. E., f. Johansson, Barnmorska, ö. Göteborgs Bank, Aktieb., se Bankinrättn. Kardellg, 3. Göteborgsbageriet, ö. Artillerig. 32; a. t. - Anna, Ankefru, Ö. Stureparken Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning-Hafström Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings Haak, Emelie, Änkefru, ö. Engelbrektsg. 6- Stockholmsredaktion, n. Bryggareg. A l; a. t (Sthlms Dagblad). Haasum, Emile A., f.d. Godsägare, s. Mose- Göteborgs Kexfabriks Aktieb-s Afdeln.-kon- backetorg 14 1V tor, chef Frans Jäde, ö. Greftureg. - Ingo, Tjänsteman i.jårnvågsstyr., n. Mäs- 24 A n.b. tersamuelsg. 18!!; tel. Brunkeb Litografiska Aktieb:s Afdeln-kontor, n. Haberkorn, C. M., Änkefru, ö. Stureg. 46. Drottniugg. 34; r. t. 2298, a. t Hacksell, Elin, Postexped., n. Valling. 6 1 ö. g. Chef: Kapten G. Engelhart. - O. A. E., f. J. Tandläkare, ö. Grefg Templares W-öres begrafningskassa, Exp. Hadders, C. G. A., Kontrollör i tullv., s. s. Hornsg. 96 l. St. Glasbruksg. 15 B. Göthberg, Hilma, Folkskolel:a, n. Hagag. F; Haddorf, G., Öfverupps:man, s. Bellmansg. 7;_ tel. Vasa 402. r. t Emilie, Fru, ö. Riddareg. 20. Hadell, Gust. A., Pianostämmare, n. Up- Göthblad, Mathilda, Handelsidk:a, n. G:la landsg. 61. Kungsholmsbrog. 28. Hadorph, Axel, Disponent, Ö. Greftureg.72. Göthe, C. Algoth, Afdelningschef i Svenska - Elsa, Fröken, Ö. Sturepark.l1. Lifförsäkringsbol., n. Odeng. 6!!; tel. - L., Ankefru, ö. Sturepark. 11." Brunkeb Sven, Ö. Sture park '- E. A., Bokh., n. Drottningg. 76 & 78. Haedge, Jenny, Fröken, n; Mästersar.lUels- - L M., Bok-,. musik- o. pappershandel, gatan 20 m t. h. ö. g.; tel. Brunkeb. 85L n. Drottnmgg. 46 (hörn. af Klara- Heeffner, J. 1.\'1.,Ankefru Östermalmsg bergsg.). Filialer: Ö. Stureplan 4, n. Heeger, C. Emil, Lilla Edets och Sörstafors- DrottniJ?gg. 88; kontor o. lager n. pappersbruks nederlag, n. G:la Kun~- MalmskIllnadsg. ;) All; bost. 11. Kungs- holmsbrog. 29; a. t. 842, r. t.' 47 ij,:/. g. 8 III. - se äfven Häger.. Georg, Fil. dr, Amanuens vid National- Hregerstolpe, Gunnar, Red., Ö. Tyskbagaremuseum, Djursholm. g E. A., Kassör, n. Kungsg. 5 B. Hregerström, Pauline, Fröken, n. Rådmansg. - A. S., Lok. för., n. Karlberesväg III. - Emil, Prokurist, n. Birgerjarlsg, se äfven Hägerström. ' - Gustaf, Tjänsteman, Ö. Skeppareg.58 Ö. g. Hreggblom, K. J., Medarb. i Sthlms Da,g- - Anders, Underlöjtn., Ö. Sturepark, 7. blad, s. Åsög. 77. Göthers, P., Urmakeriaffär, s. Ostgötag. Hregglund, Ernst, Arkitekt, n. Odeng. 54 An. 29; tel. Maria 554; inneh, W. Lind- - se äfven Hägglund o. Häglund. ström, n. 'l'egnörsg, 7; a. t Hreggström, se Häggström. Göthlin, A. H., Lärarinna, Ö. Skeppareg. 31. Haesert, A., Agent, ö. Lilljansplan 6 n.b, t. h. - Sven, Postexp., Kh. Flemingg, 9 Ill Hafnia, Det förenade danska Lifförsäkrings- Götlin, O. W., Inkasserare, n. Döbelnsg, 34. A.-B., Hufvudkontor i Köpenhamn. - A. H., s. Hökensg. 10. Svenska afdelningens hufvndkontor, n. Fredsg. 131 Direktör H. Hamrin. Se annons sid. 51. Hafström, A. B. k, Agent, ö. Riddareg. 10., H - Å., Apotek., inneh. apoteket Korpen, st. Stortorget 16; bost. ö. Nybrog. 38. Haage, Bröderne, Grosshandl., kontor Ö. - E. A., Fru, Ö. Banärg Braheg, 26. Allm. o. Rikstel. - Dora, Fröken, Ö. Banörg, Joh., Handl. (virkes-), Ö. Braheg Clara O. Victoria, Fröknar, Ö. Valhalla- - se äfven Hage. väg. 59 l t. h.. ver Haage, M., Fru, Ö. Riddareg Gillis, Genremålare, Intendent i Sveriges Haagen, J. G., Artist, Norrtullag. 49. allm. konstfören., Atelier o. bost. n. van der Haagen, Oscar Hl. Förrådsförvalt., Wahrendorffsg. 10III. n. Brunnsg A. W., Grossh., n. Tunnelg. 23. Haak, Emil, ~~för., Ö. Storg. 46 u.b, Ö. g. - O. Hj.~ Hofkamrer, Ö. Karlavägen 23; - C. G., Brefbär., n. Ad. Fredr. J(yrkog. 15. tel. Osterm Oscar, verkst. Dir. (J. E. Akerberg & - A.,.. e. o. Hofr.vnot., ö. Braheg. 34; tel. Hellströms metall aktieb.), n. Måster- Osterm samuelsg. 22; Allm, o. rikstel..z: Carl, Kapten vid Flottan, Ö. Braheg, - J. Alfred, Skrädderiaffär, st. Järntorgag. 51 III. 61; bost. S. Volmaryxkullsg. 150 III. - Gunnar, Köpman, Ö. Valhallaväg, 61 Il~ Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg.

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. 972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. n Hjortsberg A M L, Regermgsg. 36 45, Hornsg. 33 o. Gotg. 9. Se äfven Bildhuggare.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer