-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,"

Transkript

1 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm annons å kartans konvolut o. sid H. S., Godsägare, verkst. Direktör, V. Taberman, C. G. R., Expeditör, Vanadis- Triidgårdsg. SJII, C.; r. t. 3049, a. t. vägen 15, va C. A., Ingenjör, Katarina Bang. 9, Sö. - Carl, Hofintendent, St. Nyg. 41, St.; bost. Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Saflins Stocksund; r. t. Stocks. 140, a. t. Stocks. Byrå för Maskinskrifning och Ofver sättningar (f. d. Kr~pelins byrå), bost. - Percy H:sson, Ingenjör, Midsommarkran- Fagerås, Skarsatra, Lidingö; a. t. Skär- sen, Liljeholmen; a. t. Liljeh. 69. siitra C. F., Kapten vid Flottan, Styrmansg. Taflins Byrå för maskinsbiifning o. öfversatt- 3211, O.Dj. ningar (f. d. Krapelins byrá), Klara V. -s Metallurgiska Laboratorium for analy- Kyrkog. 3 B, C. ; kontorstid 9-5, andra ser af malmer, liyttprodukter m. m., tider efter öfverenskonimelse; a. t. Kamrnakareg. 6n.b., Va.; r. t , r. t. 6061; se annons sid C. A. E., Löjtnant, Norr Milarstraiid Takpappfabriken Svea, Rrunnsg. 4, C.; r. t. 2411, K.; r. t , a. t Vilh., Polismästare, Fredsg. 6P1, C. - A., Prakt. läkare, BanBrg. 8I, 0.Dj.; iiiot- 1 Talén; 2 ThalBn. tagn! hvard.?/4-4, sönd. '/a10-10; - r. t , tel. ilsterm U. E., Amanuens, Timmermansg. 31, Christian,Ofverstelöjtn.,NorrMalarstrand -l Oscar, Fastighetsig., Döbelnsg. 15, C K.; r. t ' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, -' G. F. Emil, Ingenjör, Mariag. 17, Sö.; a. t. ~ ~ ~ ~h,, Direkbijr, ~ ~ Valling. l i 33, ~ C., 36 68, r. t F., f. d.,,kammarrattsrevisor, Riddareg. -% Nanna, Modeaffar, Greftureg. 15, Ö.; a. t. 4511, ~,nj B., Fru, f. d. Larara v. K. Dlusikkon- -l Frans Emil, Ångfartygsbefalh., Tavastg. servatoriet, Riddareg. 4511, Ö.D~. 26 AII, Sö. Tandläkareinstitiitets poliklinik och labora- Tall, J. A., Hamnbygglrl., v. Djurgårdsvarf torier, ;?nalmskillnadsg o. m, C. vet bost. Malarvarfvet, Sö. Tandläkaresallskapet, Svenska, se Svenska 1 - P. Chr., Målare, Uplandsg. 41, Va.; tel. Tandlakaresällskapet. Vasa Tandpolikliniker, se Polikliniker. Tallberq,N. J. F., Bokh., Fridhemsg. 30,li. Tapper, Beda, Modeaffär, Nybrog. 42, 0. - Axel, Lärare v. Konsthögskolan, Norr- Tappert, O. F., Verkmast., Tradgårdsg. 2, St tullsg. 28, Va. Tardy, Marie-Thérese, Lärarinna, Drott- 1 Tallby Hvilohem, äg. Änkefru M. af Winkler- ningg. 112 (f. d. IOS), Va. felt, Sundbyberg; a. t. Siindbyb Tariffnamnden for Sveriges boktryckerier. Tallgren, Wilh., Bokförerska, Ofre Observa- Allm. Svenska boktryekareföreningens torieplan 11, Vu.; a. t , r. t. exp., Kl. V. Kyrkog. 9, C. Vasa 184. Tarifföreningens Stockholmsdelegation, Va- Tallström, Karl, A.-B., kontor Skeppsbrnn sterlångg. 7"', St.; sekreterare: Gust. 34I, St.; lager Drakensgr. 3 & 5, St. StafsBn. - Karl, Grossh., bost. Agneg , K. Tarras, H., Agent, Hornsg. 43, Sö. Tamm, P. G., Bruksägare, Birgerjarlsg. 15, - Robert, Kontorsbokh., Mästersamuelsg. C.; r. t B,.. C. - Anton, verkst. Dir. i Aktieb. Viisby Villa- - E. H., Ankefru, Mastersamuelsg. 19 B, C. stad, i~neh. Vasby verlrstader, Vasby. - -Wahlberg, B. A., Kapten, Iiilljansplan 5, - C. G., Direktör, Karlberpsviigen, 16, Va. Ö.; r. t , tel. Osterm Oscar, Domanintendent, Kungsholmstorg Tarschis, A. Z., Lärare, Rådmansg. 371V, Va. 6I, K.; a. t. 991, r. t E., Rådmansg. 371V, Vu. - Adolf W., Fil. dr, Strandpagen 57, Ö.Dj. Tarsehys, I. S.. Handl., Nybrog. 10, 0. - Gust., Friherre, f. d. Ofverståthållare, bost. Artillerig. 12, 0. Mynttorget 4"', St.; r. t Taube, C. B., Friherre, f. d. Arkivarie i - Emma, Fru, Skeppareg. 20, Ö.Dj.; r. t. Riksarkivet, Västmannag. 31, Va A., Fru, f. Rehbinder, valhallavägen 15, - Maria, Fru, Birgerjarlsg , C. d. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Taube-Tekniska Fabr. Röda korset. 711 Taube, Arvid, Grefve, Excellens, Utrikesmi- Teeling, W., Banktjänsteman, Karlbergsvig. nister, Blasieholmstorg 8, C. 9111, Va.; tel. Vasa Carl, Grefve,,f. d. Distriktschef, Strand- Tefsky, Augusta, Folkskolel:a, Vegag. 9, Va. vägen 57, 0.Dj. Tegelberg, Helge A., Telegraftjansteman, - C. E., Grefve, Slottsfogde, Ofverstelöjtn., Slottsbacken 8111, St.; r. t K. Slottet. - C., 1:ste Vaktm. i Telegrafstyr., bost. Tauscher, Bruno, Verkin., Jakobsbergsg. 17, Xariehall, Sundbyberg. C.; tel. Brunkeb Tegengren. Felix, Fil. lic., Statsgeolog, Tausen, C: Algot, Byrådirektör, LiiinBg. Rorstrandsg. 56', Va. 42, 0.; tel. Osterm. 41. TegnBr, Hugo, Bokh., Valhallavägen 105, Va.; Tauson, Joh. G., Byggnadsing., andt tv er- 1 tel. Brunkeb kareg. 32IV, K.; tel. Kungsh Jenny,,,Dansliir:a, Karlavägen 10 B, O.; - Axel, Musiker, Grefg. 5111, Ö.: a. t tel. Osterrc Tauvon, Ids, Fröken, Sturep. 28, Hugo, Fil. kand., Greftureg. 70 BI1', Ö..- Gerhard,,Jur. Kand., Advolrat, Styrinarisg. - Anna,, Fru, Flemingg. 53 ET1, K. 9n1, 0.Dj.; affirsadress: Karduans- - Hanna, Fru, Massös och Sjukgymnast, makareg. 4I, C.; r. t. 74, a. t , Sigtunag. 3', Va.; tel. Vasa A., Ofverst:a,Karlaplan2,O.Dj. ;a.t Louise, Fru, född von Proschwitz, Val- Tavenius, se Thavenius. hallavag. 105, Va.; tel. Brunkeb Taverna, specialitet italienska viner från - Greta, Fröken, Greftureg. 70 B"' 0. de största firmor, försäljn. i parti o. - Hulda,~röken,~assör,~refture~.7b~~~,~. minut, Antonio Bellio, Norrmalmstorg - Elof, Grossh., Kungsg. 71v, C. 4, C.; a. t;, 44 71, r. t ; neder- - Es., Grossh., Birgerjarlsg. 5, C. laget r. t. Osterm. 3 52; inneks bost. - Ester, Handelsidk:a, Jakobsg. 18, C.; a. t. Lidingö, r. t. Lidingö ; bost. Regeringsg. 77, C. Taxameterbolag, Rosenbaums Hyrverks- o. - Edv., Handelsres., Hornsg. 53, Sö. Taxameteraktieb., se Rosenbaums. - E., Herr- o. Damekiperingsaffar, Jakobsg. Taxeringsnämndernas ordf.: 18, C.; a. t :a distr. assuransdir. J. W. Creutz; - J. B., Protokollssekreterare, Djursholm; 2:a,, kansliradet Georg Carlson; 3:e,, öfverste G. Juhlin-Dannfelt; a. t. Djursh. 11, r. t. Djursh :e,, v. haradsh. C. A. Rundqvist; - J. A. Redaktör, medarbetare i Svenska ó:e,, folkskoll. A. Wassberg; Folket, Sigtunag. 3') Va.; tel. Vasa 6:e,, larov.-adj. fil. är C. Th. Falk; 7:e,, jur. kand. Fr. von Friesen; :e,, f. bokauktionskommiss. H. Sandberg; - Uno Vilh., Tjänstem. vid Sthlms Gasv., s:e,, radman John Carlberg; Greftureg. 70 B"', Ö.; tel. Österm :e,, radman A. A. Strahl; 1l:e,, kamrer C. H. v. Stapelmolir; - J:or, Es., Vinhandl., Linndg. 34, 0.; a. t. 12:e,, major A. poignant; : 13:e,, f. d. öfverdir. Karl Sidenbladh; Hulda, Ankefru, Greftureg. 70B11f, O. 14%,, byggnadsing. 0. Ehrngren; 1j:e,, V. haradah. K. A. Riben; CI., öfverstinna, Thorells villa, O.Dj. 16:e,, stadsnot. John Petermon; - & Wilcken, Aktieb., kontor Apelbergsg. l7:e,, kamrer A. L. Lagergren; 52, C.; Vinhandel Kungsg. 7, C. 18:e,, kamrer F. G. Karlson; 19:e,, syssloman F. W. Hellsten. Teiling, Einar, Fil. stuc., Brunnsg. 14, C.; Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Post-, Rikstelefon-, tel. Brunkeb sotare-, stadsbuds-, ~ ~ l se ~ Teknisk ~ ~ Tidskrift, ~ ~ redaktion -, o. expedition nehallsregistret. Jakobsg. 19, Sthlm 16; a. t. 6095, r. t. Teater- & Konsertbyrån, Brunkebergsg. 3 B, C.; r. t Tekniska Fabriken Göt?, Folkungag. 38, f&. Teatrar: (verkst. Dir. Abr. Alenius); r. t , Djurgardsteatern, Lejonslatten, O.U~. a. t Tillverkning o. partiför- Folkets hus' teater, C. Folkteatern, Ostermalmstorg, O. saljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska Intima teatern, Norra Bantorget, c. (Biljettpri- preparater. Kronpannstenslösning föl' ser, se Namnreg.: Intinia.). ångpannor, tapetklister m. m. Kgl. Dramatiska teatern, Nybroplan, Ö. Kgl. Teatern, Arsenalsg. - Fabriken Helios, Kommendörsg. 82, 0.; 3, C. Operett-teatern, Karlavag. 30, 0. a. t Oskars-teatern, hörnet af Kungsg. och Tasag., C. - Fabriken Idun, Götg. 7, So. ; tel. Maria 63. Sveateatern, Hamng 18, C. Svenska teatern, Blasieholmsg. 4 A, C. - Fabriken Ledolin (A. Carlsson), tillv. Södra.teatern, Mosebacketorg, SÖ. Ledolin-preparater O. tekn. artiklar, Vasateatern Vasag., C. Katarina Bang. 42, Sö. viktoriateatern Tivoli & Djurgarden, Ö. Dj. T~~~~~~~~~~~ o( biljettpriser, se lld7-1144;aper. - Fabriken Köda korset, se Aktieb. Fabr.KodaKorsetsEftr., Bornsg.153,Sö. sonal, se Kalenderafdeln o. följ. P Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drs~ninggrtrri.

3 712 Tekniska Fabr. Spritol-Templar-Orden. Tekniska Fabriken Spritol, Klevegr. 6, Se.; Telegrafstationer: r. t. 31, a. t Hufyudstation: Skeppsbron 2, Sthlm 2. - Fabriken Standard, Artillerig. 10 A, Ö. Filialstationer: Kungsholmen : Handtverkareg. 34 K. - Fabriken Union, 50, a' t. Norr: rjorrlandsg. 2 C. rottn ni;^^, 72 C Bredsg. 9, C., S. klas>ieholmsh. G.b i, C: - Fabriks-Aktieb. LiiinBa, Idung. 6, Va.; (Grand Hiitel), Vasag C. ((Nya post- r. t , a. t Staden: huset). Börshuset, st., Riksdagshuset, $t. - Högskolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- (öppet endast under riksdagstiden). liet öppet månd. O. torsd. kl Söder: Södermalmstorg 26, sö. (corps de o. biblioteket mind. o. torsd. kl. 1-3, garde). Vasastaden: Odeng. 55 Va. tisd., onsd. O. fred. kl. 6-8 e. m. Ostermalm: Karlrtviig. '23, d., Storg. 25, O. Under sommaren ar kansliet endast (ingang fr. Grefg.) öppet månd. kl och biblioteket Telegraminlämningsställen: endast mknd Tegnérg. 18, Va. (Tidningskontoret). - Rögskolans Elevkår: Adr. Tekn. Högsk., fl~~$~m~~,,,h~n~~: 52, sö, vata. Banbrg. 5, 0.6j., Fjtureg. 6, d. - Nederlaget (inneh. Gottfr. Carlsson), S:t Telegrafstyrelsen, Järntorget 55, Sthlm 2. Paulsg. 13, Sö. ; a. t s Hufvudförråd, Järntorget 55, Sthlm 9. - Skolan, Mästersamuelsg. 44, Sthlm 3. -s Revision, Järntorget 55I, Sthlm P. Teknologföreningen, Svenska, Jakobsg. 19, Telegrambyrh, Svensk*, dess Redak- Sthlm 16. tionsafdelning, Annonsafdelning och 1 Telander; 2 Thelander; 3 Tellander. Afdelning för Pressurklipp, Kl. TT. ~- Kyrkog. 12, Sthlm 1. -'J. R. V., Apotekare, Sigtunag. lor1, VG. Telenius, H. K.,,Mjölk- D brödförsäljn.,rid- -2 A. L., Bildhuggare, Radmansg. 43I, Vu.; dareg. 70, O.Dj. tel. Brunkeb Frith., Skylt- o. glasmålare, Greftureg. -% Harald, Boktryckare, bost. Svartensg. 7, 29, Ö.; bost. Sundbyberg. Sö.; tel. Maria K. G., Verkm., Badstug. 401r ö. g., Sö. -' John, Byggnadsing., Torsq. 24, Va.; a. t. - se afven Thelenius , r. t Tell, B., Hande1sidk:a (sko-), Kindstug. 9, St. Elin, Fru, Folkskolel:a, Scheelep. 1, K. Carl J., Afaskinist, Kungstensg. 53I, Vu. -' Emma, Fru, Strandvägen 19, Ö.Dj.; a. t. - Carl Gust.. v. Värd för Bostadsaktieb , r. t Holmia, Lindhagensg. 26, K.; a. t l Hilma, Fröken, Stureg. 17"' ö. g., Ö. von Tell, Waldemar, Riksbankstjänstem., -z Karin, Fröken, Nybergsg. lllv, Ö.; tel. Stureg. 361n, 0. Osterm Claës, e. o. Tjänsteman i K. Arméfiir- -S Svea, Fröken, Hagag. 2, Va. val.,, e. O. Postexp., Stureg. 36IU, O.; -' Axel, e. o. Hofr.-not., Kungsg. 37", K.; tel. Osterm r. t Tellander, se Telander. -l Nils, Ingenjör, Torsg. 24. Va.; a. t Telnin Augusta. Fru, Nybrog. 53"') Ö. R., Ing., Bondeg. 71, Sö.; tel. Maria 963. 'Tempekan, F. W.,,, Direktar i A.-B. Georg F. A., Inspekt., Bondeg. 71, Sö.; tei. Maria A. Bastman, Ofre Munkbron 7IV, St Georg, Grossh., Grefg. 31V, Ö.Dj. ; kont. -2 Ch. M., Kamrerare v. K. Veterinarinst., Osterlångg. 34 & 36, St. Högbergsg. 37 A, S1/9 tr., Sö.: r. t M., Änkefru. Strandvagen 15, Ö.Dj. -S B., Kassör vid J. & C. G. Bolinders Mek. Temperator-Isskapet, se A.-B. Temperator- Verkst. Aktieb., Bergsg. 21"' K. Isskåpet. -g F. G., Maskinist, urvädersgränd 11,,Sö. Templaren, tidningen, Byrk o. Exp. Bryg- -a A., f. d. Platslag., Karlavag. 10 B, O. gareg. III1, C. -2 Jean K. A., Postexp., Döbelnsg. 211, Va.; Templarnes i Göteborg 10 öres Begrafningsr. t. Vasa kassa, exp. Hornsg. 96I, Sö. -' T., Redaktör, Västmannag. 56"', Va. - i Sverige Sjuk- o. Begrafn.-kassa, exp. -2 N. P., Skraddare, Skomakareg. 34, St. för Sthlm Hornsg. 96I, Sö. Carolina, Ankefru, Svartensg. 7, Sö. - Sjuk- o. Begrafn.-kassa, Lok.-afd. N:r 74, -l Fanny, Ankefru, Torsg. 24, R.; a t. l:a sönd. i hvarje mån. kl. 9 f. m., , r. t Kocksg. 24I, Sö. Joh:a Maria,,Änkefru,Östermalmsg. 31n.b. Templar-Orden, exp. för Stockholm C. E. t. v., 0. Johnsson, Hornsg. 5', Sö.; a. t Thore, ofveringenjör o. Chef F6r Berg- Templar-ordens Försäkringsförening, exp. sunds Verkstad, Bergsund, Sö. G:la Kungsholmabrog. 13', C. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 Templet 325 Linné af T. O., mhd e. m., Kocksg. 24I, Sö Manhem af T. O., sönd. kl. 3,30-6 e. m., Kocksg. 24n.b., Sö Morgonrodnaden af T. O., söiid. 7 e. m., Kocksg. 24, Sö Salomo af T. O., månd. kl. 8,30 e. m., Davidbagaresg. 5 & 7"' ö. g., C. Tengberg, Clara, Fröken, Karlbergsvagen 57"', Va.; a. t H. W., Handl., Tuleg. 43, Va. Tengblad, J. G. H., v. Värd, Götg. 46', Sö.; tel. Maria 823. Tengbom, Ivar, Arkitekt i Ofverintendentsämb., Ostermalmsg. 43, d.; r. t , a. t och Torulf, Arkitektbyra, Östermalinsg. 43, 0. ; r. t , a. t Saante, f. d. Kapten, l<arla~ag.29~.~ t.h.,ö. Tengborg, Oscar, Afdelningschef, Holländareg. 26 B, Va. - Richard, Grossh., kont. o. lager af modevaror, Vasterlångg. 62I, St.; bost.brännkyrkag. 48', Sö. - Anna, Handelsidk:a, Hornsg. 42, Sö. - Laura, Änkefru, Brännkyrkag. 48', Sö. Tengdahl, Math., Fru, Modist, Vegag. 15, Va. - Knut A., Tjänsteman v. Liff6rs.-bol. De Förenade, Helsingeg. 11 ", Va.; r. t, Tengelins, I. T., Eftr., C. M. Sjöström, Vågfabrik, Mästersamuelsg. 57, C.; se annons sid. 67. Tenger, A., Cigarr., Pappers- o. Tidn.-affär, Skeppsbron 10, St. - A., Dekor.-mal., Tomtebog. 29, Va. - Earl, Verkm., Sibylleg. 2, O.; bost. Islinge Villastad, Lidingö. Tenggren, E., Fröken, Torsg. 2, C. Tengman, Julia, Lärar:a, Folknngag. 871v, Sö. - Hedvig, Musiklar:a, Rhdmansg. 82', Va.; a. t M., Änkefru, Rådmansy. 82, Va. Tengroth, Mimmi V., Fröken, Handelsidk:a, Klarabergsg ö. g.., C.; a. t s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. Tengroth), Drottningg. 45, C. - B. M., e. o. H(ifrättsnot., Auktionsdir., Nybrog. 23', O.; r. t Hj., Kontorist, Hornsg. 51, Sö. Tengstrand, Ivar, Byrådir., i Riksförsakr.- anst,., Kaptensg. 14, d.dj. - Helga, Fru, Kafé, Kornhamnstorg 47, St.; a. t ; bost. Narvavägen lgiv,ö.dj. - T., Fru, Engelbrektsg. 6 B', O. - I. F., Kamrer, Narvavägen 16'V, Ö.Dj:, - Erik, Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 22, 0. Mottagning: hvard. '/ill-11, 1j33-4; helgd. lo-l/jl; juni-14 sept. endast hiard Sjukbud helut ],'all-11. Templet 325 Linn6-Ternstedt. 713 Tengström, R., Fil. kand., Birgerjarlsg. 33, C. Tengwall, J. A., f. d. Prov.-läkare, Parkg. 18 A, K. - C. G., Redaktör, Utgifvare af Sthlms Dagblad, Uplandsg. 56, Va.; r. t , tel. Vasa Anna, Sanglar:a, Parkg. 18 A', K. Tengzelius, J. A., f. d. Kapten, Västmannag. 15", Va. Tenl6n, Maria, Modeh., Drottningg. 85, Va.; bost. Valling. 21, C. Tennisbanan, Greftureg. 24 A, Ö. (f. d. Tattersall). Tennisbanan, Lastmakareg. 18, C. Tennishallar,Centralbadet, Drottningg.85,C. Tennstopet, Källare, St. Vattug. 8, C.; a. t , r. t ; interurb. r. t Tenow, Emelia, Froken, Svartensg. 28 & 30, Sö. - Ad., Ingenjör, Östernialmsg. 27, 0. ; a. t , r. t ; telegramadr. >Tenables. - Elna, f. Ros, Skriftstallarinna, Engelbrektsg. 15 & 17n.b., Ö.; tel. Brunkeb , r. t Chr. L., Statskommissarie O. Byråchef i Statskont., Engelbrektsg. 15 & 17n.h, Ö.; tel. Brunkeb , r. t (bostaden); r. t (ämbetsrummet). Teosofisk Tidskrift för Skandinavien, red. o. exped. Engelbrektsg. 7n.b., Ö.; r. t Teosofiska Bokförlaget, Engelbrektsg. 7n.b., Ö., kl. 1-3, söckend. (distribueras genom Aktieb. Nordiska Bokhandeln). - Centralbyrån (Teos. Samf. i Skandinavien), Engelbrektsg. 7, o., kl Samfundet, se Teosofiska Centralbyfin. - Samfundet (Universella Broderskapet och), Nybrog. 50, O.; a. t Terberger, Th. A., Fabriksidk., Grefg. 14, d.dj. Ternberg, A. O., Änkefru, Riddareg. 51, Ö. Dj. Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, Vegag. 15", Va. Ternell, A. W., f. d. Fabriksidk., Ansgarieg. 1, Sö. - H., Fru, Styrmansg. 3, Ö.Dj. - Mia, Fru, Kaf6idk:a, Hollandareg. S, C. - A., Korrekturläsare, Styrmansg. 5, Ö.D~. - R. J., Postmast., Tegnérsg. Il', Va. - Alfred, Prakt. läk., Karlbergsviigen 36", Va.; 9-10 o. 2-3; r. t , tel. Vasa E. Edm., Tillsyningsm. v. Halsovårdsn., Hoiländareg. 8, C.; a. t Ternstedt, Gunhild, Fröken, Banktjänstem., Uplandsg. 301V, Va. - Sigurd, l:e Stationsskrifv. v. Centralbangården, V:a Tradgårdsg. 4", C. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

5 714 Ternström-Th6el. Ternström & ROOS, Agenturaffir, Skepps- Thalbn, se Talén. bron 30, St.; r. t o Tel.- Thalin. S., Bageri, Uplandsg. 60, Va. adr..ternos,. - J., Brefsorterare, Artillerig. 38' ö. g., Ö. Ternström, E. M., Byggm., Biblioteksg. 30,C. - Fr., f. d. Handl., Linnég. 83, Ö.Dj. - Dicke, Fru, Stureg , O.; a.t Henric, Jur. utr. kand., bost. Lidingö - Axel, Handl., Nybrog. 68"' ö. g., Ö. Villastad; r. t. Lidingö 71, a. t. Li- - Edvin, Handl. (speceri-), Stureg. 54I, Ö. dingö S. E., Kapten, Kv. Saga N:o 3, Nore- - Bertha, Änkefru, Nybrog. 43, Ö. vägen, Djursholm; r. t. Djursh. 40. Thall, C. W., Förvaltare, Tanto, Sö. - J. Manne, Litteratör, Valhallaväg. 95, Va. Thallin, A. S., Ankefru, Braheg. 21, Ö. - Anna, Privatsjuksköterska, Västmannag. Tham, Elisabeth, Friherrinna, Villag. 23, Ö. 42, Va.; tel. Vasa Elin, Fru, Nybrog. 64 I, Ö. - E. W., Sjökapten, Hornsg. 148 A,,Sö. - Carl, Grossh., Ostermalmsg. 49, Ö.; tel. - John, Sjökapten, Styrmansg. 25n1, O..Dj.; Österm r. t Tham, Percy, Grossh., Export o. Import - Bröderna, firma, Specerihandl., Valhalla-,f kol, koks, järn, malm, slagg, mevägen 39, 0. taller, byggnadsmaterialier etc., skepps- - Eric, Tapetserare o. Dekoratör, Birger- rnakleri, befraktningai o. speditioner, jarlsx. 6, Ö.; a. t Skeppsbron 26, Sthlm 1; r. t , - P. J., f. d. Tullvaktin., Osterlångg , 11801, 11802, 11803, 11804, 11805, St , 11807; a. t , 20 62, Carl (firma Ternström.. t Roos), bost. Ostermalmsg. 14 A, O.; r. t Henrik, Odeng, 741, Terserus, Eskil, Assistent v. K. Bankinspek- - C' C' [tionen, sibylleg. 0. (efter mars - F. Richard V., Löjtnant v. Västm. w., Engelbrektsg. 1, 0.). Balingsholm, Huddinge. - Ellen, Fröken, LSrar:a, Kommendörsg. - M., Musiklär:a, Ostermalmsg. 11, Ö. 29', O. -s Tjänstebyrå, Davidbagaresg. 8, C.; r. t. - Edvard, Grossh., Kungsbroplan 3 K , a. t ; -i inga fr. I(ungsholmsg, 2 A111 W: - Artillerig. 371 i.i Tullbergs nifarshus); r. t , a. t, 1 Helene, Ankefru, Birgerjarlse. 16, Ö Partilager af margarin o. konst- Pehr, Greftureg. 13 A, Ö.; tel. Österm.902. ister m. m.; bost. Predmansg. 4II1, -" 'afven Tamm' Sö.; r. t Thamsten, G. H., Löjtnant, Banérg. 5, Ö.D. Tersmeden, Jeannette, Friherr:&, Kommen- Thavenius. Annie, Fröken, Greftureg. 3811, d dörsg. 35n.b., Ö.; r. t C. A., Polisman, Storg. 23, 0.; tel. osterm: - Eva, Fru,Kommendörsg. 35n.b., Ö.;r.t Ebba, Fröken, Rensg. 26, Va. - W., Änkefru, Kungsg. 11, C.; tel. Brunkeb. - A. A., e. o. Hofr.-not., Amanuens, Hel- 85. singeg. 811, Va. The Liverpool & London & Globe Ins. Co.; -- Carl A.,..Kapten, Valhallavägen 93V, Va. Stockholmsagenturen: Axel Frisk, Re- - Louise, Ankefru, Timmermansg. 29B, Sö. k'eringsg. 43, C.; r. t. 3808, a. t Tesch, Ingeborg, Fru, Sveavägen 8811J, Va. 'J%e Mutual Life Insurance Company of Tesch & Co, Wilhelm, Grossh.- firma, Skepps- New York. Generalagentur, Drottbron 24, St.; kontorstid 9-7; r. t. ningg. 55, C. Se Mutual Life o , a. t Theander, J., Byggm., Odeng. 54, Va. Tesche, Anna, Fröken, Sibylleg. 55 & 57, Ö. - Carl Ellert, Fil. dr1 Nybro?. 28 B, 0.; Tesdorpf John Kontorschef hos Liff6rsäkr.- a. t &ieb. Thule, Kammakarege 12, Va. ; &Lindgren, Hofslageri, Eriksbergsg. 10, Ö. a. t L., Inspektionskonst., Polhemsg. 16, K.; - Hilda, Änkefru, Tegnérslunden 6, Va. tel. Kungsh Tesstor, D., Verkm., Bondeg. 67, uppg.a, Sö. Thbbom, Maria, Brodös, Göt& 20, SO. ; tel. Testor, F., Elektromek. Fabrik o. Metallgju- Maria teri, Norrtullsg. 41 & 43, Va. Testrup, Erik, Löjtnant, Skepparege 6.2, Thedenius, Mimmi, Fru,Kammakareg. 50, Va. 0. Thedin, C. A., Assistent v. Stockh:~ stads - se afven Thestrup. bostadsinsp., Birgerjarlsg. 131 A1', Va.; Teuchler, S., Ankefru, valhallavägen 19'7, Ö. a. t Teatorius, O., Skådesp., Linnég. 48, Ö. Théel, E. W., Ingenjör, Grefg. 39, Ö. Thalberg, Gustave, Impressario, Direkt. för - Hj., Professor, Kungsholmsg. 17II1, K.; Sthlms konsertbyrå, Regeringsg. 6111, C. tel. Kungsh Brand- och Liff'orsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Thegerström-Thomander. 715 Thegerström, Robert, Konstnar, Tallbacken, Thilstedt, I., Barnmorska, Timmermansg. Djursholm. 43".b., Sö. - O. E., Änkefru, Hagag. 101v, Va. Thim, R. H., Banktjänstem., Norrtullsg. - Rob., se under Aktieb. 11, Va. Thelander, se Telander. - Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- Thelaus, J. o. S., Parfymaffar, Högbergsg. tullsg. Il, Va. 30, Sö. - Maria, Postexp., Scheeleg. 4, K. - A. M., Änkefru, Högbergsg. 27 B, Sö. - Artur, Tjänsteman i Allm. Liff6rs.-bol., Thelenius, C. A., Handl., Gotlandsg. 75, Sö. Saltsjö-Storingen; a. t. Storangen se äfven Telenius. Thimgren, G. A., f. d. Amanuens i Armé- Thelin, Arvid, Bokhandl., Trångsund lo1, förv., Badstug. 5, Sö. St. - A..J. W., Apotekare, Kungsholmsg. Themptander, Sven, Advokat, Kuiigsg. 41, 72II1, K. K.; r. t Bror, Banktjänsteman, Eungsholmsg.'i2I, -- Frida, Fru, Ostermalmsg. 62'V, Ö.; r. t. K Fritz, Ingenjör, Uplandsg. 191v, Va. - Thekla, Fröken, Karlbergsvag. 47 B, Va. - Augusta, Ofverstinna, Biblioteksg. 29,.Ö. - H., Jur. kand., Amanuens, Dalag.?I1, Va.; Thisell, Gustaf, Uiviling., Strandväg. 9, O.; r. t r. t. 7258, a. t , kontor Linnég. Tlieoander, F. O. P:son, Ofverstelöjtn., Ny- 25n.b., Ö.; r. t , a. t brog. 40, Ö. - Iwan G:son, Direktör, Linnég. 25n.b,, Ö.; Theodoridis & Co, Import o. export af alla a. t , r. t sorters svamp, Oxtoigsg. 16I, C.; r. t. - Wilhelm G:son, Ingenjör, Linnég. 23, Ö.; 24 26, a. t r. t (maj-okt. adr. Svappa- Theorell, Anna, Fröken, Stureg. 8, Ö.; r. t. vaara) se afven Tisell. - Julia, Fröken, Stureg. 8, Ö.; r. t Tholander, Henrik, Fil. dr, f. d. Ingenjör - Hugo G. Th., Ingenjör, Konstruktions- v. Jarnkontorct, Earlavagen 27, 0.; a. t. byrå för centraluppvarmnjngar m. m., kontor Birgerjarlsg. 14, 0.; r. t. 2158, -- Ingeborg, Fröken, frlarkvardsg. I, Va. a. t. 5282; bost. Biblioteksg. 9, C.; J. A., Handl., Tunnelg. 19, C. r. t C. F., Ingenjör, Tuleg , Va. Theosophia, organ for Universella Broder- - Hilda, Inneh,, firman Clara Ekström, skapet & Teosofiska Samfundat. Exp. Grefg. 22, O.Dj. Barnhusg. 10, Sthlm 1; a. t G. A., Litograf, Uplandsg. 17I, Va. TherBn, Aug., Handl., Västmannag. 44, Va.; - C. W., Optisk Instrum.-makare (firma P. bod s. g. 41. W. Tholander), E'opmang. 7, St.; bost. Thernon, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, Ö.; Grefg. 22, O.Dj. a. t Greta, Slöjdlär:a, Karlavagen 27, Ö.; a. t. Thessing, L., Polisman, Grefg. 23, Ö.Dj.; tel. Österm se afven Thollander. - J. L, Smed, Roslagsg. 46, Va.; tel. Tholerus, E. Hj., Major, Valhallaxag. 61 Ö Brunkeb Tholff, C. L., Byggnadsrit., Asög. 77"', 'SÖ: Thestrup, C., Prakt. läk., Norrmalmstorg 2, Tholin, A., Bokh., Hollandareg. 20, Va. C. (Metropol); träffas 8-10 f. m. o:- C. J., Fastighetsäg., Västmannag. 66, 3-4 e. m. Va.; tel. Vasa se afven Testrup. - Ester, Fotograf, Sibylleg. 32, O. Thidé, Gustaf, Vaktm., Arsenalsg. 10, C. - Hanna, Fröken, Holländareg. 30, Va.; Thiel, Ernest, Bankdir., Blockhusudden, a. t Sthlm Claes Emil, Ombudsman, Drottningg. 90, - A., Fru, Florag. 2, Ö. C.; tel. Brunkeb Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, Thollander, Jenny, Justitierådinna, Lilljans- Karlaplan 10, 0.Dj. plan 3IV, Ö.; tel. Österm Fanny, Ankefru, Mästersamuelsg. 4, C. - Maria, Ankefru, Helsingeg. 9, Va. Thiesen, J. O.. Badstug. 29, Sö. - se afven Tholander. Thiis, F. S., Frökcn, Skeppareg. 35, Ö. Thomeus, E. G. B., Sjökapten, Roslagsg. Thilander, A. J., Modellsnick., Kungsg. 48, 48, Va. K.; a. t Thomander, Axel O. T., Fabrikör, Plåtslag., Thilén, C., Lok:eldare, S:t Eriksg. 311, K.; Döbelnsg. 52, Va.; a. t ; bost. a. t Uplandsg. 73, Va.; a. t Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatm.

7 716 Thomas-Thorslund. Thomas, F. T., Byggn.-ing., Vasag. 40, C. Thorin, Hedvig; Fru, Folkskolel:a, Scheeleg. Amalia, Fru, Musiklär:a, Grefg. 16, 16, K. - Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.D~. - Hilma, Fru, Karlavagen 54, O.Dj.; a. t. - A nes E., Fröken, anst. i Allm. Liff6rs %.l., Grefg. 16 I, Ö.Dj. - Lotten, Fru, Folkskolel:a, Djursholm. - A. V., Kontorschef, Gust. Ad. torg 18, C. - Louise, Fru, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, Thomasson, L. A. O., Folkskolel:a, St. Bad- Tomtebog. 98, Va.; a. t stug. 86, Va. - se ifver Tohrin. Ake, Justitieråd, Florag. 6, Ö. Thorlings Bleck- o. plåtslage!i, inneh. F. - Gustaf, Vinhandl., firma Reuckner & L. Forsberg, Braheg. 9, 0. Björcks Eftr,, St. Nyg. 6, St.; bost. Thorling, Alfr., Målare, Kommendörsg, 37,, Linnég. o, 0. Ö.; a. t ;verkst. Riddareg.29,O.D3. - Fredrique, Ankefru, Folkskolel:a, Vidarg. - C. G., Speceri- o. Matvaruaffär, Väst- 7, Va. mannag. 74, Va.; Bosättningsaffar - se afven Tomason. Frejg, 44, Va. Thomée, Lotten Fru, Ralambshof, K. - Sally, Ankefru, Skeppareg. 14, O.Dj.; Ernst, Ingenjör, Rålambshof, K. a. t Sven, Kontorist, Rålambshof, I(. Thorman, H., E., I. o. M., Fröknar, Råd- Thomsen, C. J., f. d. Godsägare, Torkel- 52, Va.; r. t Knutssonsg, 251, 86.; a. t , - Karl, Tobakshandl., Norrlandsg. 2, C.; Thomson, A., Fröken, BanBrg. 17, QDj. r. t. 8139, a. t , bost. Smålandsg. Marianne, Fröken, LinnBg. 50, 0. 23, C. - Filip, Kamrer i Brandf6rsäkr.-A.-B. Vic- - Gunnar, Rådmansg. 52, Va. toria, Banérg. 17, 0.Dj.. Thormarck, A., Fröken, Kommendörsg. 15IV, - H., Kontprist, BanBrg. 17, d.dj. Ö. - Hanna, Ankefru, Bankrg. 17, 0.Dj. Thornberg, John, Ingenjör, Brunn%. 6 8,.'?. Thomssen, Ludvig, Juridisk Affärsbyrä, Kat. - The W., Tapetser., Fröken, Grefg. 17, 0.- O. Kyrkog. Il, Sö.; endast rikstel. Dj. - O. L., Litteratör, Kaptensge 14" ö. g., O. - Laura, Änkefru, Klevegrand 5, Sö. Dj. ; a. t se äfven Tornberg. Thonander, A., Olofsg. 7 B, C. Thornblad, A., Målare, Norrtullsg. 23, Va. se äfven Tornblad. Thonell, Gustaf, Skräddare, Linnég. 65, O.- gornfeldt, Maria, sekonddansös v, K. ope- Dj.; a. t , r. t ran, Roslagstorg f Thor, Bilda?., Sjuksköt:%, Greftureg. 55",b ~ h garl, civiling,, ~ 2 Il1, ~ Va. ~ ~ ~ ~ di i ~ ö. g., O.; tel. Osterm S. E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; Skandia, Annagården, Lidingö Villatel. Brunkeb. 36 stad Gustaf VOulethe, se äfven Torngren. 42, C.; a. t Smålands& hornquist, Ludvig, Bokh., Riddareg. 43, 0 Dj Thor, Sjnk- O. Olycksfallsforsakringsanstalt, Thors =. 0. S., ~~~l~~~~~~~~~~ 18, Siirbrunnsg. 35, Va., kl se afven Tor. horsb ber^, H., Kafé, Matrestaurant o. Kon- ThOrbOrgl ditori Scheeleg 10 K. A', Prakt. läk.> Roslagsg. 14, Thor8borg,'~. R,, Hindi., Flemingg. 10, Va. K. Thorelius, Hilmer, Lärare v. Ad. Fredr. Folk- Thorselius, H., Direktör, Slöjdg. 7, C.; a. t. skola, Birkag. 3'7, Va J. - C., Skomakare, Tjarhofsg. 30, Sö.; se afven Torelius. Thorell, se Torell. tel. Maria Thorsen, P., Kassörska, Slöjdg. 711, C.; a. t. Thorelli, Olof, Direktör, Hornsg. 83, Sö.; a. t , r. t. Sö Thorsén Carl Bokförlagg., Stortorget 18 St. - Sven Elof, verkst. Dir. i, Brand -bol. - G, J), Skeppareg ,' O.; Tor, Kommendörsg. 28, 0. ; a. t a. t ThorBn, se Torén. - D,.E., Byg nadsingenjör, Skeppareg. 431r, Thoresen, Ida, Bildhnggarinna, Fröken, Lill; 0.; tel. 8sterm jansplan 511, 0.; atelj6 Nybrog. 9, O. - G., Ingenjör, Karlbergsviigen 8, Va. - Harald, Dir., Lilljansplan 5,.O. Thorslund, H. E., Försakr.-intendent, Råd- - Carl, Fru, Lilljansplan 511, 0. mansg. 53, Va. Thorgren, A. W., Kamrer, Handtverkareg. - Emil, I'jänstem. i Stockh. 1nteckn.-Gar.- 38, K. Aktieb., Earlavägen 50, O.Dj. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Thorssell-Thunblom. 717 Thorssell, se Torssell. Heland träffas säkrast kl. 1/p3-1/24 Thorson, Thore, Kontorist, Folkungag. 107, I e. m. Sö. Thulén. G. E. H.. Handl.. Parkg. 8. K. Thorsgon, Amanda, Fru, Stureg. 54, O.; tel. Osterm Julja, Fröken, Skeppareg. 18., O.Dj.; te]. Osterm R.,. Galanteri- o. Leksaksaffärer, Hamng. 34, C., Humlegårdsg. 20, O., o.. Uplandsg. 5, C.; bost. Braheg. 35, 0. - John, Kassör (Bergsunds Mek. Verkst.), Hornsg. 148 B, Sö. Thorstenson, P. J. A., Byggm., Norrtullsg. 43, Va. - Emelia, Förest. fir Oskarsskolan för flickor, Karlavag. 4, 0.; tel. Osterm , mottagn.-tid tisd. o. fred Aug. L., Grossh., firma Thorstenson & Co, Nybrog. 26, Ö. - & Co, Grossh.- o. mäklarefirma. Bör- medlar lan o. egendomsaff. Köper o. säljer aktier o. obligationer. Hufvudagentur för Lifforsakrings-Aktieb. Nordpolen, kontor Nybrog. 26, 0. - Gunnar, e. o. Hofrattsnot., Karlavag. 4, O. - John,..Husäg., Kommendörsp. IlTv, O. - Ida, Ankefru, Earlavagen 4In, O. Thorstensson, Thorsten N:sson, Postesp., Bryggareg. C.; a. t se afven Torstenson. Thorwall, I., Inneh. af firman Thorwall t Co, Greftureg. 22 uppg. E, O.; r. t. - ~eh;, ~usiki&tr.-mak:, ~äs&rs<~uelsg. 18, C. - A Ankefru, Parkg. 8, K. o hu lik. Eiioch. Bil. kand.. Brännkvrkae a. t : tele~rafadr. Thorwall. - J. A.. skoaffär. Södermamap Sö. Thott, H. A. W., ~rih., ~öjhant, Karlaväger I- Nils,'Smed, Roslagsg. 6, Va.'; tei. Brun- 54, 0.Dj. l keb A. T., Löjtnant, Linnég. 77, 0.Q. - Ch. (inneh. C. O. Thulin), engroslager r. t. 108 ti8. af Ur & bijouterier, Uplandsg. 4, C. - A. W., Ofverste, Blasieholmsg. 3, C. - A., Verkm., Brannkyrkag. 30, Sö.; tel. Thour, C. A., Korg- o. Hemslöjdsmagasin -- Ma.ria Hornsg. 12, Sö.; bost. s. h. - C. W., Parmmatareg. 5 B, K. Thouren, Gotthard R., Tandläk., Uplandsg 48, Va.; mottagn. 2-4; a. t Thrysin, S. P., f. d. Poliskommiss., Vol. maryxkullsg. 15 A, Sö. Thufvesson. M.. Blomsterhandl.. Götg. 16 C,, L Sö.: bost. 's. h. - ~huré, ~akmarmusiker, Rensg. 21 II1 t. v. ö. g., Va. - se afven Tufvesson o. Tuveson. Thuillard, Louise, f. d. Larar:a, Danderydsg. 6. (5. u 14 AII1, So. ; tel. Maria Carl A., Herr, Engelbrektsg. 12, Ö.; r. t B. N., Ingenjör, verkst. ~irektiir fôr Aktie). V. Löwener; bost. Jungfrug. 45, 0.; r. t E., Instrumentmak., utför stal- o. metallarbeten, Idung. 6, Va.; a. t C. G., Italiensk Geiieralkonsul, Skeppsklarerare, firma Nordström & Thulin, Skeppsbron 34, St.; r. t. 423; bost. Skeppsbron 30, St. - P. G., Italiensk v. Konsul, Skeppsbron 30, St. - C. A., Kaféidkare, Torsg. 10, C. -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Uplandsg. 37, Va.; a. t Se annons sid John, Köpman, Kungsholmsg. 8AIv, K. - E. L., Manufakturfirma K. L. Lundberg & Co, Drottningg. 56, C. - M.,?dalare, Jungfrug. 12, 0.; tel. Osterm Gabriel,, Regeringsråd, Juris dr, Sibylleg. 40, 0. - Edla, Änkefru, Stureg. 44 A I, O. - Hulda C., Ankefru, Konditori, Uplandsg. 37 n.b.. Va.: r. t. o. a. t. Thullbom, 'charlotta, Hotell Hamburg, Västerlångg. 10, &.: a. t Thun, C. A., f. d. dfverlarare, Karlbergsvägen la1, Va. Thunberg, E., Dir., Karlber svägeu 65, Va. - R. U., Fru, Malrnstillna%g. 9, C. - Emma, Fröken, Västmannag. 37, Va.; tel. Vasa Carl, Hattmnk., Barnhusg. 10, C. - D. J., Klädmaklare, Birgerjarlsg. 33, C. Thule, ~ifförsäkr.-aktiebolag; kontor Kungs- Carl, Kontrollör i Tullv., Pilg. 241v, K. tradg8rdsg. 2 C, C., kl M. Th.. Mobelsilick., Rådmansp. - 73,. Va.;. Thules Generalagentur(Cederin & v.heland), tel. vasa Storkvrkobrinken 13'. St.. kl. 10-3: - Arvid, Postexp., Pipersg. 7IV, Sthlni S. r. t. <29 99, a. t ~ j cederin. - C. Aug., Akeriag., Haga Norra grindar; träffas antingen å hufvudkontoret, a. t. Haga 28. Kungsträdg%rdsg. 2 C, C., eller å Gene- Thunblom, A., Ingenjör, Karlbergsviigen nr 7,. ralagenturen kl. '/a lo-l/24. C. v. 51, VU. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

9 718 Thunborg-Thöriiström. Thunborg, E. A., f. d. Bokh., Relgag. 12, Sö. - Otto Hj., Handl. (ved o. kol), Regeringsg. 95 A, C. - se afven Tunborg. Thuné, Anna, Fru, Handelsidk:a (möbler o, antikvit.), C):]a Kiingsho~msbrog. 21, C. Thunell, se Tunell. Thunfors, C. H., Maskinaffar, Norrlandsg. 5, C. Thunholm, T., Fabrikör, Hornsg. 26, So.; r. t Maria, Fru, Franska Damkonfektionen, Biblioteksg. 13 C.; r, t ; Drottningg. r' 3259, a. t ; bost. Hornsg. 26, Sö. Thunman Maria Atelj6 för Konstslöjd Art{llerig. 48 Bn, ö.; tel. österm. 128: - Emma J., cigarrh. (inneh, Emma J. Larsson), Handtverkareg. 14, K.; " t' 43 a' t' 79 36; Bergsg. 37 A", K.; tel. Kungsh Thunquist, M. O., Fröken, Stadsgården 20,Sö. - Carl Erik, Grossh., Stadsgården 20, Sö.; firma Erik Thunquist; export af hudar & skinn; kontor Skeppsbron 30, St.; a. t , r. t Thunqvist, K. A, E., Bokh., Tantog. 13, So. - P. Ch., Sömmerska, S:t Paulsg. 6 B, So. Thunström, P. Aug., Direktör, Yngliilgag. 15, Va.; tel. Vasa E. C). W., Fröken, Telegrafist, Dalag. 22n,b.. Va.; r. t Isabell,'Konsulinna, Nybrog. 50, Ö. - I. A., Eöpman, Stjärng. 5, Va.; tel. Vasa 8 00.: - Elisabeth, Ankefru, Greftureg. 741V, Ö.; tel. Osterm E. M., Änkefru,, Dalag. 22".", Va. Thunwall, Anna, Ankefru, Tepbrsg. 38, Va. Thurberg, E. F.! Vaktm. (Nationalmuseum, C.), Regeringsg. 29 'I1, C. Thurdin, C)., Apotekare, St'rafimerlasarettet, K.; r. t r. t R., Kommend'örkapten, Skeppsholmen B', ~hörnblidh, Ferd., Ingenjör, Flemingg. O.D~.; r. t. 1848, tel. Brunkeb , E.; tel. ~ ~ ~ ~ ~ - se afven Turdin. - se afven Törnblad. T h u r ~ O $ ~ r ~ ~ ~ ~ Thörne, ~ ~ Alfr., ~ Konstnär, f ~ ~ Saltrnätareg. ~ ~, 19, " Va. m ~ ; Thörnellj gårdsg. 15, 0.; r. t. 8102, a. t se Thurin, Nils A., Postbetj,, Tuleg. 41" ö. Thörn~~re~~$, g; Poliskonst.l g., k. Thuring, K. J., Skeppare, Svarteiisg. 7 Sö. - Se Thyberg, John, Detektivöfverkonst., Väs& Thörning, C. E., Fabrikör (vattenfabr. Nop. götag. 2411, Sö. tun), L:a Badstug,. 3 B, Sö. Thydbn & Co, Paul, Agentur- o. Kommis- Thörnmark, Augusta, Ankefru, Pridhemsg. sionsaffar, ~ötg. 14, ~ö.; r. t o ; tel. Maria se afven Tydén. l'hylander, A., Riksdagsman, Vikingag. 'i Al1, Va. Thyselius, Thora, l. i.tkonissa, Hornsg. 11OU.", Sö.; a. t Thyseliiis, B., Fastighets- och Uthyrningsbyra, försiiljer stads- o. landt- egendomar, våningar, affärslokaler, rum, sommarnöjen. Innehafv. fru Beata Tbyselius, f. Lundqvist, Greftureg. ö. Mottagnings- tid kl. 10-4; a. t , r.'t Se annons sid K., Fröken, Birgerjarlsg. 611, Ö. - Sigrid, Fröken, Mosebacketorg 6", Sö.; r. t Skuldfrid, Fröken, Danderydsg, 8, 0.; Osterm G. H., Ha>delsres., Folkungag. 95, Sö. - P., Kanslisekr.. Artillerig. 40, Ö. - Erik, Skriftställare, Greftureg. I', O.; r. t , a. t Knut, J., Verkmast. v. C)u]dsm.-Alctieb,, SvedenbOrgsg. 50'I, Sö.; Maria 2465, r. - Se Tyse1ius. Thysell, N. S., Predikant v: Blasieholii~skyrkan, Riddareg. 41, -- N. A., Skrädderiaffar, Storc. 42, a. t Thålander F. G. D., Maskinist, Urvadersgr. 11, hö. Thårbn, C. G., Uppbördsman, RBdmansg. 78, Va.; a. t Thaberg, N. Th., Ingenjör, Hornsg. 66 B, Sö. Thöldte, P., Eiirsniir, Hötorget 14, C. Thörn, F. R. E., Ingenjör, Kammaltareg. 42, Va. Th'ornberg, E. H., Herr, Iiungsg. 13" t. V., C.; tel. Brunkeberg se afven ~ ö ~ ~ b ~ ~ ~, Thörnblad, Gust., Koiiditor, Birgerjarlsg. 25, C. -8, C)., Konditori, Birgerjar]sg. 3, C.; a. t, 8 B, E.; tel. Kungsh Thörnqvist, se Törnqvist. Thörnström, John, Kontorist, Kungstensg. 601V, Va. - se afoen Törnström. Brand- och Liff6rsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninqqata~.

10 Thörnvall-Tidningsautomater. Thörnvall, K. Harald V., Byggnadsing. o. Byggm., Ostgötag. 21, Sö.; tel. Maria L.A. N., Tjänstem., Malmskillnadsg.27, C. -- se äfven Törnvall. Tibbelin, Emma, Fru, Damkonfektion o. lampskärmsaffär, Regeringsg. 41, C.; bost. s. g Carl Aug., Tullvaktm., Folkungag , Sö.; tel. Maria Tibblin, Ernst J., Banktjänsteman, Karlavägen 41 I", O. - S. W., Bokbinderiidk:a, Baggensg. 16, St. - Albert, Tjänstem. i Liff6rs.-Aktieb. Nordstjernan, Astridsborg, Sundbyberg. Ti bell, Anna, Fröken, Regeringsg. 123, Vu. - L. W., Förrådsbokh., Folkungag. 82 I, Sö.; tel. Maria A. E., Ingenjör, Torkel-Enutssonsg. 25 II1, Sö. - Hilma, Bnkefru, Braheg. 5, O. Tiberg, L. A., Godsäg., Bryggareg. 10, C. - J. A., Handelsbokh., Skeppareg. 25, 0. - Amaiida, Handelsidka, Fröken, Renstjernasg. 28,.Sö. - A. F., Handl., Osterms saluhall: bost. -s, Humlegårdsg. 10, 0. Carl, Eftr., inneh. Färnlöf & Andersson, Lax, Fågel, Hummer o. Ostron m. m., Slöjdg. 7, C. Tiblom, Eric, Kontorist, St. Skuggan, Experimentalfältet. Tidaholms Bruks Försäljningsmagasins Möbel- o. Akdonslörsiiljn., Beridarebansg. 27, C.; a. t , r. t Tidander, L. G. T., Ingenjör, Majorsg. 8, Ö. Tidans försäljningskontor,blasieholmsg.3, C. Tidbeck, linut, Cigarraffär, Triemaldugr. 3, St.; a. t. 1094, r. t. Staden G. R. Herman, Fabrikör, S:t Paulsg. 32, Sö. S. F., Fröken, Valling. 24, C. - J. H., ICletallduksv%fveri samt fabrik för metalltrådsarbeten, S:t Paulsg. 32,Sö.; bost. Timmermansg. 18, Sö. Tidblad, Emil, Bankkassör, Birkag. 12 "I, Va.; r. t A. E., konsult. Ingenjör, kontor Flemingg. 211, K.; bost. S. g. 17". Otto K., Ingenjör, Döbelnsg. 85IV, Vu. - F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl & Co, Adolf Fredr. Eyrkog. 6, C. Tidblom, E. H., Handl., Handtverkareg. 31 B, K. - T. M., Kassörska, Pipersg. 12, K. Tidelius, C. H., Lärare v. Maria folkskola, S:t Paulsg. 33 A".b., SO.; a. t Tidemanns, I. L., Tobaksfabrik, Kommissionslager hos Helge Hallberg, kontor St. Vattug. 7, C.; a. t. 4 28, r. t Brand- ooh Liffllrsakrings-Aktiebolaget 719 Tiedemann, Adolf, Nederl. af tekniska gummivaror for Trelleborgs Gummifabr.- Aktieb., kontor Slussplan 63 A II, St.; a. t , r. t Tiden, Nya, Sjuk- o. Begrafningskassor, exp. Tyskbagareg. 0. Tiderman, Emma, Fröken, Bergsg. 24I1', K. - Fredr., Handelsbitr., Riddareg. 68, 0.Dj. - Augusta, Änkefru, Riddareg. 68, O.Dj. - K. A., Greftureg. 9, O.; a. t Tiderström, Aug. S., Änkefru, Artillerig. 48 B", O. Tidestrand, T., Bokh., Tomtebog. 50, Va. Tideström, E. & V., Fröknar, Fotografer, Radmansg. 84 n.b; Va. Tidlund, E. M. F., Handelsidk:a, Norrlandsg. 2 & 4, C. - K. A filålare, Norrlandsg. 2 & 4, C. - ~cnni)n$, Tapetserare o. Dekoratör, Riddareg. 9 E, O.; a. t Tidner, Fredrique, Fru, Folkskolel:a, Kungstensg. 56, Va. - A., Ofverliir. v. Tekn. skolan, Kungstensg. 56, Va. Tidning f. Boktryckarkonst, exp. Vasag. 5, Sthlm 1. - för Idrott, Ny, byrå: tid 9-3, red.-tid 11-1, N:a Blasieholmshamn. 5 B", C.; a. t. 7 52, r. t för Leveranser t. staten m. m., Bil. till Post- o. Inr. tidn.,n. Riddarholmshamn. 1, St. - för Svensk Snabbskrift, organ för Melins stenografi; utg. major 0. W. Melin, adr. Rosersberg. Expedition Aug. Lindberg, Köpmang. 11, St., Stockholm; a. t Tidningen Templaren, Byrå o. exp. Bryg- gareg. III1 C. ~idnin~saktiebh. Idun, Mästersamuelsg.43, Sthlm 1; a. t , r. t Tidningsaktieb. Svenska Seglaren, Karduansmakareg. 7, C. Tidningsaktieb. Sverige, Svenska Dagbladet, Klara S. Iigrkog. 6, Sthlm l. T i dnin gs autom ater (A.-B. Press-&I(ort. Automatens) finnas å följande platser: Norr: Birgerjarlsg. 36, 106, 107 o g~n,f~&~~~~~ (Hotell Kung Carl,. Brunnsg. 2s. Dalag. 1, 14, 21, 25, 32, 44 o. 54. ~ ~ ~ ~ 93, ~ 96 o, ~ 102 (f, $ d, 1)8,, ~ f ~ ~ Döbelnsg. 3, 40 o. 68. Frejg. 65, T3 o. 74. torg lo. Ramng. 6. Heimdslsg. d. ~~,"~bs~te~isg, Karduansmakareg. 4 o. 13. SVEA. i3 Drottninggrtak

11 730 Tidningsautornater-Tidskrift för postväsendet, Tidningsautomater (forts.): Tidningsautomater (forts.): Kiarabergsg. 29. Fjällg. 2. Kl. Södra Kyrkog. (hörnet af Karduansmakareg.). I Folkungag. 12 o Kl. Vastra Kyrkog. ( n n. Gotlandsg. 82. Kiingsg. 5. Götg. 77. Xungstensg. 50 o. 67. Hornsg. 24, 39, 50, 57, 89, l50a, l92 o Llintmakareg. 62 o. 77. Högbergsg. 29. Lästmakareg. 13. Katarina Bang. 4. Malmskillnadsg. 10. Krukmakareg. 9. Slarkvardsg. 3. Lundag Pistersamuelsg. 23, 51, 61 o. 70. Norrbackag. 8 o. 14. Mariahissen (öfre vestibulen). lfosebacketorg 4. liorrlandsg. 29. Nytorget 79. Norrmalmstorg (Metropol). Ringvägen (hörnet af Brlnnkyrkag.). Norrtullsg. 8 B, 12 o. 22. S:t Paulsg. 6 C o. 35 A. Observatorieg. 7 o. 17. Skaneg. 57 o. 70. Odeng. 51, 82 o. 96. Stigen 7. Oxtorgsg. 4. Svartensg. 20. Regeringsg. 56 o. 97. Södermannag. 62. Rensg. 24. Söder Malarstrand (kiosk). Roslagng. 27, 41 o. 61. I n (Mariahissens kiosk;. Bidmansg. 35. Södra Badinrättningen (vestibulen). Saltmätareg. 1'2 A. S. BangLrdsg. 4. S:t Eriksplan 2. Tavastg. 29 H. Sergelg. 4. Timmermansg. 30. Sigtunag. 18. Tjärhofsg. 4 o. 18. Smilandsg. 24 o. 33. hög. 46 o St. Vattug. 8. Stureplan (Nordiska Kompaniet). I Ustermalm: Surbrunnsg. 35, 51 o. 62. S. Blasieholmshamnen 10. Engelbrektsg. 27. Frejg. 2. 'regnérsg. 23, 34 o. 37. Grefbron (kiosk). Tegnerslunden 10. Greftureg. 50 o. 64. Tomtebog. 6. Jungfrug. 25. Torsg. 10 o. 48. Xaptensg. 2. Tuleg. 23 o. 32. Karlaplan 6. Tunnelg. 23. Kommendörsg. 1 o. 40. Uplandsg. 4, 9, 18, 46, 66 o. 85. Tipsalag. 10. Lilljansplan (kiosk). Majorsg. 9. Valling. 2. Narvavagen 3 o. 25. Vasag. 8 o. 38. Vasahamnen (kiosk). Nybrog. 66. Nybrohamuen (biljettkiosken). Vegag. 13. D (akarestation) Vikingag. 1 o. 18. Vmstmannag o. 85. Odeng. 8. Sibyllrg. 10,?G o. 81. Vistra Tr%dg&r,rdeg. 'l0 i~ldnclrs Cafi.). Stureg. 54. Ynglingag. 19. Styrmansg. 40. Kungsholmen: Surbrunnsg. 4. Valhallavägen 27. Agneg. 2 o. 4. Ostermalmsg. 34. Bergsg. 3, 17 o. 29. Flemingg. 1, 20 B, 34, 47, 61 o. 62. Ostermalmstorg 4. Fridhemsg. 1 O. 5. 'I'idningsförsäljniiigs-och utdelningskontor: Handtverkareg. 11, 23, 31 o. 37. Kaplansbacken 3 (Stilles fabrik) Kronobergsg. 17. Kungs ho lmen: Handtverkarcg. 23 C Handt. Kungsholmsg. 11 o. 28. verkareg. 14 o. 44, Kungsg. 50, Kiingsbkoplan 2, Pilg. 28. Soheeleg. 15. Pipersg. 1 o. 33. Norrmalm: Arsenalsg. 3 Birgerjarlsg. 112 Polhemsg. 32. Drottningg. 45, Gustaf ~doif~ torg 18 ~amn~: Scheeleg. 11 o o. 13 Kungsg. 14 Kungsten~g. 56 i:a Vat- S:t 1i:riksg. 23. tug. 1;~ ~orrtulls~. l0 B ~bservltorie~. 8 ~egerin~s~. 66, ödb bod torget 4, TegnBrsg. 18: Staden: Uplandsg. 76, Vasag. 1. Gustaf 111:s staty (biuettkiosker1). S taden: Köpmanbrinken 1, Munkbron 3, L:a Hamnroddarekontoret. Nyg. 14, St. Nyg. 6 o. 9. Karl XIV Johans torg (sp%rvägskiosken). Södermelm: Hornsg. 54 Renstjernasg Kornhamnstorg 55. o. 29 B, k öd er malm stor& 7, ~ödermanna~.'l9. 311inkbron (Mariahissens firjas kiosk). 6 s term alm: Birgerjarlsgatan 19, Humleg%rdsg. D (Ragvaldsbrofarjans kiosk). R, Karlaväg. 6 o. 38, Kommendörsg. 15, Rid- Riddarholmen (bngslupen till Liljeholmeiini. fl.) dareg. 11 H, Sibylleg. 6, Sto%. 8, Stureg. 2. Räntmästaretrappan (biljettkiosken). Tidskrift for frivillig sjiikvård i krig, Re- Skeppsbron 4 o. 10 (Hotell Reisen). Stortorget 3. daktion Dr Iwar Dahlheim, adr. P. Tyska Brunn 18. Palmquists A.-B., Sthlm 3. Söder: - for postväsendet, red. o. exp. Valhalla- Uadstug. 38. Brunnsbacken 4 (Pelikan). väg. 57"', O.; r. t , tel. Osterm. Brannkyrkag. 153 o Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Tidskrift för Sveriges Landsting-Tisell. 731 Tidskrift för Sveriges Landsting, Stader o. Tillquist, HugolElektroteknisk AgenturaPir, HushSllningssällsk.Red.Greftureg.49,Ö. bost. Strandvägen 49, d.dj.; r. t ; - i Militär-Hälsovård, Hufv.-red. Edholm,E. kont. Malmskillnadsg. 26, C.; a. t , Tidstedt, Carl, Bokh., Sigtunag. 14, Va. r. t. 1373; telegramadr. ~Conduitn. - F. O., Polisöfverkonst., Dalag. 32, Va. -s, Hugo, Maskinagentur, Import o. Export - John M., Stationsskr., Dalag. 3411', Va. af arbetsmaskiner; kontor Malmskill- Tidstrand, Eliii, J,ärar:a. Uplandsg. 54, Va.; nadsg. 26, C.; r. t ; telegrafadr. tel. Vasa zconduitn. -- Erik, Monsterritare, Styrmansg. 25, Ö.Bj.; - Ebba, Fröken, Sibylleg. 22i,1, O. tel. Osterm Fritz, Ingenjör; bost. Biddareg. 49, O.Qj. - K. A., Skräddare, Va.;: tel. Tilly, E. G., Polisman, Södermannag. 52, Sö. Vasa Uno, Postkontrollör, St Eriksg. 33', K.; Tidström, Ivar, Bokh., Drakensgr. In', St. r. t. Kuiigsh J. E., Köpman, Davidbagare%. g', C. Timmermansordens egendom Eriksberg, med Tiedemann se under Tidemann. dels ganila ordenshuset, uppgång frin Tiger, Frans, Musikdir., Drottningg. 112 Eriksbergsg. 5 & 7, O., clels nybyggna- (f. d. log), Va. (Frallska skolan); pri- den vid Birgerjarlsg., hörnet af Teg- vatunderv. i fiol, piano o. sång, nérsgataiis blifvande fortsittning. Tigerhielm, Therése, Fröken, Brännkyrkag. Tingberg, G. ~lr., Af&-chef, Storiiiigen. 134 B? Sö. - Hjalmar, Grossh., Kungsg. 20, C., kontor - Fr., f. d. Ofverjiigmäst., Strandviigen 25, därstädes; lager af alla sorters in- Ö.DJ'. (april-okt. Rosenön, Dalarö). och trislag, fanér m. m.; Tigerschiöld, E. L., Dir., Regeringsg. 82, C. brädgårdar Bryggarege 34, C., och G:la - H., Kanslirad, Blasieholmstorg 11 ".", Kungsholmsbrog, 43, C. ; a. t. 8597, C.; tel. Bruiikeb , r. t r. t Tigerström, Sten G., Assistent v. Telegraf- Otto,Ingenjör,Flemingg,63,~~~;r,t, verkct, 1 omtebog. s", Va.; r. t, A ~ l,ärarinna, ~ ~ Rådmansg., 88, Va. Tillander, Selma Fru, Upsalag 11 Va - B. V., Konditor, Rungsholn;sg. i5 B,' K. Tingsten, K. A., Direktör för Sthlms Stads Renh:verk, Norrbackag. 17, Va. ~ l ', " ; i " ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ $ $ k Tingström,, K v a a P. A K., Skrädderitillskjrare, - R., Fru, Artillerig. 12, O. Högbergsg. 52, Sö. - - Knut, v. Häradsh., Linn&. 8311, o.dj. L~dv.> Xylograf? Uplandsg. 7511'ö.g., Va.; Hj., Kamrer, Kommendörsg. 40, 0. tel. Vasa Cipin Köpman, kontor o bost. Drott- Karlbergsiiingh~lmsvag. S A, K. E, Ch., Ankefru, 35 Tiiinerholin, C., Froken, Husnioder för Hein- 37, Till Föräldrar (Stina Quint). Red. o. exp. met för vanföra, Greftureg. 59, 0. Artillerig. 4, d.; a. t Tirén,,.Jaquette, Fröken, Narvavagen 271, Tillgren, Lydia, Folkskolel:a, Fredmansg. 0.Di 4=, SO. - N., Tjarhofsg, A, Sö, Tirfing, tidskr. f. nykterhetsundervisn. o. - Sofia, 8u.h, C, - Carl, Kassör, Fredmansg. 4', Sö.; tel. Mahälsolira, Drottningg. 46, C. ria Tiselius, Augusta, Fru, St. Badstug. 4411', Josua, Med. lic., Fredmansg. 4I, Sö. Va. - Emma, Ankefru, Grefg. 4, Ö.Dj. -- Ida, Fröken, Rådmansg. lo1, Ö. Tillman, Karl E., Bankvaktm., Raptensg. 7" - G. A., Lektor v. H. 811~. lärov. å ö- ö. g. Ö. tel. Osterm dermalm, Florag. 21, 0. - Carl, Ad, Fredr. torg 6 IV, ~ ö,; - D.,H., Löjtn. v. Flottan, Artillerig. gav, bekliiilnadsaffar, Hornsg. 64 B, Sij. O.; a. t , r. t. Osterm s Kommissionskontor för tjänstsökande, - K. S., Änkefrii, Greftureg. 52, Ö. Skomakareg. 28, St.; r. t. 2 39, a. t. Tisell, Henrik G., Byråing. vid Pateutver nneh:a Fru Carin Winblad von ket, Riddareg. 76, Ö.Dj. Walter. - hiärta, Fröken, Tjänsteman i Järnvägs- B. J. D., Med. lic., Regeringsg. 52, C. styr., Dalag. 74 B', Va. - C. J., Slottskakelugnsmak., Drottningg. - M. A. Ch., Tjänsteman vid Jirnviigsstyr. 67, C. Taxebyrå, Styrniansg. lgv, Ö.Dj.; r. t. Judit, Tandläkare, Drottningg. 58, C , a. t Algot, Vastmaimag. 14, Va.; tel. Brunlieb. - Carl G.,Utlindska agenturer,strömsborg, Y4 (13. C.; tel. Stork. 36; bost. Djursholm. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataia ~d~eaekalendc~n 49d0. 46

13 722 Tisell-Toll. Tisell, Hilda, Änkefru, Helsingeg. 3, Va.; Tjiider, Thecla, f. Slöör, Kaptensiinka, Villa tel. Vasa Charlottenborg, Saltsjö-Kacka. - se afven Thisell. - Axel, Missionär, Villa Charlottenborg, Titz, Olga, Doktorinna, Sibylleg. 40, Ö. Saltsjö-Nacka. Tivander, Hulda, Folkskolel:a, Svedenborgsg. - J. E., l:e Postbetj., Dalag. 3811, Va.; tel. 7, Sö. Vasa Tivoli, Nya A.-B., K. Djurgården.Ordf.Adv-o- - C. AV Ankefru, Torstensonsg. 3, Ö.Dj. kat E. Lidforss, verkst. Dir. G. A. Tam, Holländareg. 9, C. Svensson. - se afven Tjeder. Tjeder, Maria, Lärapa, Uplandsg. 54, 'va.; Tjaderberg, Axel, Rak- o. Frisersalong, Rer. t. Vasa 49. geringsg. 51, C.; a. t se afven Tjiider. Tjiinarinnehemmet, se Stift. för gamla tjiina- Tjenste- se Tjänste-. rinnor, Surbrunnsg. 55, Va. Tjernberg, B. A., Bankdir., Karlbergsviigen Tjansteb~rån (Fru Vivan Landbn), Öster- 4OU1, Va. malmsg. 14 B, O. ; a. t A., Fröken, Karlavagen 20, Ö. - Freja (Fru E. Thernquist), Viisterlångg. - K., f. d. Konsularagent, Karlavägen 20, Ö. 68, St. Tjerneld Morssing, Advokatfirma, kontor Idun, Storg. 8' ö. g., Ö.; a. t Ofre Munkbron 5, St. Ganstemannabanken, se Tjerneld, John, Advokat, Norr Tjiinstemannasallskapet i Stockholm, Arsesav, K.; kontor o. postadr. Tjerneld nalsg C.. a. t r. t Morssing, Ofre Munkbron 5, St. Tjanstemans Xj;lfnj&pska;sa, Herkulesg. 4, Tjulander, C. J. F., Grossh., Kaptensg. 13, C.; kl. 1/211-3; a. t. 9440, r. t ö.dj. Tobaksfabriksaktieb, Hafström Co, - Ivar, Grossh., Kaptensg. 13, Ö.Dj.; firma kontor 48 B, J. F. Tjulanders Söner, kontor o. lager Tobaksmagasinet (A. L. Ohlson), Klarabergs- L:a Nyg. 29, Sthlm 2. g. 46, C. - il^, ~ ~ ~ firma ~ J. ~ F. h ~. j, ~ ~ 6l Tobaksmagasinet - ~ ~ d Holmia, ~ ~ Lya ~ Vattug. 30, ner, kontor o. lager L:a Nyg. 29, C. Cigarrer en gros. Inneh. J. W. Sthlm 2. Bost. Saltsjö-Storangen. Larsén; r, t , - co, Eftertradare, Vinhandelsfirma, in- Tobiasson, S. E., Und.-off., Västerlångg. 73,,~~&""$h,fno~~~l; Tobie" Gustaf, Tjansteman i LiF6rsiikr.- ~ & ~ k ~ " f Va Va bostad Karlbergsvag 20 Va Anst. Trygg, Skeppareg. 26, Ö.Dj. ~ j ~ 4. l ~ ~, Uplan;lsg.' ll,'~a. Todsen, H. (firma Nickels Todsen), Bla- Tjulin, C- J., Angf.-befälh., Parkg. 8, K. sieholmstorg 9, Sthlm 1. Tofftén, C. L., Handelsidkta, ~ ~10 Tjäders Byra, Platsanskaffning, Uthyr- BIV ö., bod Vasterlångg, 53, st:, ning af Rum, Våriingar och Sommar- Toft C 'Kaféidkare, Strandvägen l1 O.Dj. nöjen, Inackorderingsbyrå s amt f ö r- - fam&, Ofverste i ~ ~ ~ l ~ ~ i saljn.afstads-ochlandtegeiido- malmsg.19~~~ö.g.,0.;tel.0sterm mar, Brunkebergstorg 12, C., mottag- Togman, C. T.,,Skräddare, Engelbrektsg. ningstid 10-4; a. t. 8440, 48 48,84 38, tel. Osterm r. t , 1641 O Fastighets- Tohrin, ' T.; ' Kassör i Sthlms Segelklubb, afdelningen r. t. 1641, a. t Fridhemsg. 30, K.; tel. Eungsh Se annons sid. 36 o se äfven Thorin. Tjäder &Son E. G., Cigarr- o. tobakshandels- Toll, G. A., Generalmajor, Hofmarskalk, Bafirma; hufvudaffiir Malmtorgsg. 6, C.; nérg. 10, O.Dj. a. t , r. t. 1141; filialer Riddar- - P. G. E., Ingenjör, Stureplan 2, O. hustorget 18, St.; a. t , o. Hamng. - J. E:son, Kapten pid Svea Lifgarde, 2, C., hörn. af Birgerjarlsg.; a. t Karlaviigen 311V, 0. Tjäder, Alina, Fru, Greftureg. 58', 0.; tel. - Ebba, Fröken, Lärar:a, BanBrg. 10, Ö.Dj. Osterm O. E. M., Sjuksköka, Markvardsg. 5, Va.; -s Fröhandel; hufviidaffiir St. Nyg. 1, Sthlm tel. Brunkeb ; filial Oxtorgsg. 7 B, C.; inneh. af Gabriel Sjökapten, Regeringsg. 42, C. Eric Tjäder, bost. Blasieholmsg. 3, C. - M. L., knkefru, 3lariivsrdsg. 5, Va.; tel. - Elisabeth, Gymn.-dir., Greftureg. 58', 0.; Brunkeb tel. Osterm Hugo, Ofverlakare v. Diakonissanstaltens - C. G., Handl. (firma E. G. Tjiider &Son), sjukhus, bost. Smålandsg. 24, C.; hvar- Torstensonsg. 3, O.Dj. dagar kl. 2-'/a 4 e. m. Brand- och Lifförsai(rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 1 Tollén-Torén. l Tollen, Karl Theodor, Bryggm., Folkungag. 38, Sö. - Erik, Ingenjör, Helsingeg. 611, Va. - Axel B., Kapphandl., Vasterlångg, 29, St.; bost. Styrmaiisg. 8I1I t. h., O.Dj. Tolléns, Nils, Underlöjtn., Markvardsg. 5, Va. Tollstedt, A. A., Änkefru, Hornsg. 47, Sö. Tollstén, B., Fältintendent, Folkungag. 6 D, Sö. Tollström, Gust., Dir.; kontor o. bost :,Valling. 27, C. - John, Uppbördsman (23:dje roten); mottagningstid hvardagar 2-3 e. m., Fridhemsg. 22, K. a. t Tomason, Erika, Ankefïu, Valhallavägen 105I, Va. - se afven Thomasson. Tommerup, J. F. J., f. d. Löjtnant, Observatorieg. 16, Va.; a. t , r. t Tomtlund, J.: Ph., Bokh., Rörstrandsg. 20, Va. - Hilma, Ankefru, Rörstraildsg. 20, Va. I Tondén, Axel, Aktiebolaget, kontor Hamng. ~ 2ö11, C. ; allm. o. rikstel. - Axel, Grossh., Tegnérsg. 16, Va. 'I'ond6ns Sniörhall, Hamng. 26, C.; allrn. i o. rikstel. Toowe, Elna, Folkskolel:a, Karlbergsvägen 43 A, Va. l Topp 62 Dabebtein, Grosshandelsfirma, import af Itaffe, sirap, ris, kolonialvaror, sydfrukter och delikatesser ; Stadersalt i sackar och plomberade bokfat. Speditionsaffär Norra Blasieholmsh. 5 C, Sthlm 15, telegrafadr. Dabelstein; a. t , rikstel Tor, Brandfirsiikringsbolag, kontor Klarabergsg. 23, C.; 9-lIs4; a. t. 1 92, r. t ; se annons sid se afven Thor. Torelius, Maria, Fröken, Grcfg. 24,O.Dj. - Gösta S. E., Notischef (Sthlms Dagblad), Greftureg. 22 D", O.; te]. Osterm se iifven l'horelius. l Torell; 2 Tliorell l K. G., Direktör, Dalag. 52, Va. --l Biina, Fru, Professorska, Grefg. 43, O.,, -% B. G. o. E. A., Fröknar, Karlavigen 6, 0. Carl A., Garn- o. väfnadshandl., Kommendiirsg. 391n, Ö.Dj.; bod Norrlandsg. -W. A., Handl., manufaktur, garn, väfnader, trikå, hvitvaror, sybehör o. damkonfektion, Odeng. 68, Va.; a. t Syateljé o. Lager Vastmannag. 46,Va.; a. t ; bost. Vastmannag. 50, Va.; tel. Vasa q., v. Haradsh., f. d. Aktuarie, Villa Thorell, Djurgárden. 783 lto;ell; 2 ~ h G l ] P -~-P--. ~ -. ~ ~ -l K. R., Kamrer, Torsg. 2l ö. g., C.; r. t , tel. Brunkeb A. G., Kapten, Kommendörsg. 33 A, O. -2 Kerstin, Kassör, Dalag. 40, Va. Wilh., Kontorsbitr., Hagag. 18"I, Va. -l Carl Richard, Med. lic., Uiiderliik. vid Serafimerlasarettet, Handtverkareg. 2, K. J. P., Målare, Handtverkareg. 80, K. Hildegard, Porträttmålare, Villa Thorell, Djurgården. -s Gustaf, Selinastare, Hofstallet, Ö.,. Klas, Skrädd., Skeppareg. 25 B, O. Th., Skrädd., Vastmannag. 55, Va.; a. t E., Tandtekniker, Volmaryxkullsg. 15B, Sö. ; tel. Maria "ichard, Tjänsteman i Försiikr.-A.-B. Skandia,. Odeng. 71, Va. -% Matilda, Ankefru, Kommendörsg. 39", O. Oj. --l ck Co (f. d. Örebro stolfabriksfilial), Mästersamuelsg. 55, C. 1 ~ ~ 2 ~ ~ l ~ e ~ ~ é ; ~. -s F. L., Agent, Kaptensg. 15, O:,Dj. -Vh., Arkitekt, Styrmansg. 12, O.Dj.; ritbyrå Drottningg. 171V, C. -1 Karl, Bankdirektör, Ostermalmsg. 48, Ö. -9 Aiig:a, f. Isaksson, Barnm., Tegnersg. 61r1, Va. -2 Carl, Bokh., Ostgötag. 2111,Sö.; tel. Maria D., Bokh., Observatorig. 211V, Va. -a J. G., Byggmast., Handtverkareg. 22, K. -2 Carl Axel, Detektivkonst., Linnég. 80, ö.dj. -2 A. S., Fru, Doktora, Florag. 13n.b., Ö. --l Hildur, Fröken, Dalag. 52, Va. -q., Generalska, Johannesg. 20, C. --q. T.,, Handl. (smör- o. agg-), Braheg. 26, 0. -V.,A., f. d. Handl., Nybrog. 16, Ö.; tel. Osterm * H. E., f. d. Husägare, Grefg. 36, Ö. -qa., Ingenjör Hagag. 5'I: Va. -% K. E., ingenjör, Renstjernasg. 411, Sö. Carl, 1nsp.-konst., Styrmannsg. 30",b,; ö.oj. -2 J. A., Kapten, Byråingenjör V. Patento. registreringsverket, Braheg. 5Sn1, O. -2 Edvin, Kassör, Kungsholmstorg BI1, K.; tel. Kungsh Per, Tjanstem. i Liffirs. A.-B. Nordstjernan, Drottningg. 7, C. -l G. A., Ofverste, Ostermalmsg. 301, O. - se afven Torrén o. Thourén. Brand- och LiffQrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. a 4

15 T 24 Torffabriken Limbergsmossen-Tottie. Torgabriken Limbergsmossen (F.Hernblom), Torssander, C. G. F., Ing. (A.-B. Optimus), kontor Eamng. 5 A, C.; riks o. allm. Väsby. tel Torfkontoret (F. Hernblom), Torfbyrå Hamn- Thorssell; Thorsell. g. 5 A, C.; riks o. allm. tel a Henriette, född Falkenberg, Fru, ~rahe- Torines Symaskinsaffar o. reparationsverk- g. 34, 0. stad, Brinnkyrkag. 3, Sö.; a. t Wivi, Fru, f. Schön, Grefg. 26I, O.D~.; Torkels, Stina, Fru, Djursholm; a. t. Djursh. a. t Ingeborg, Fröken, Biblioteksg. 26", Ö. - Alfred, Hand]., Djursholm; a. t. Djursh. -l Mimmi, Fröken (Torssells pensionat), 117, ankn. Drottningg. 80 A, C. Tornberg, Alice, Fröken, Earlavägen 31, O. Erik, Handelsres., Handtverliareg. 90n, K. - Frans R. E., Handelsres., Birgerjarlsg. -l Erik G., Handelsres., Upsalag. 81V, Va.; 109A111, Va.; r. t. Vasa 4. tel. Vasa F. W., Urfabrik och urhandel (eta- Alma, Larar:a, Roslagsg. 201, Va. blerad 1859), Gust. Adolfs torg 22, C. -2 E. E., Laroverksadj., Valhallavag. 61, O. (hörnet af Regeringsg.). -a Berthil, Partiaffar för tobaksvaror, to- -s, E. C. S., Stärbhus, Inneh. af firman F. W. bakshandelsutensilier,kortavaror m. m., Tornberg. Chef för firman F. W. Torn- kontor o. lager Tegnérsg. 23, Va.; a. t. berg, S. W. Tornberg, BanBrg. 291V, 5789, r. t Ö. Dj. -a Hildur, Pensionat, Hamng. 24, C.; a. t. - se ifsen Thornberg Tornblad, Hjalmar, Agentur o. assuransaffär. -l -Eide, Astri, Skådespel:a, Smålandsg.28,C. Klarabergsg. 21, C. Telegr.-adr. : Blad- -2 Elin, Sömmerska, Roslagsg. 39, Va. ; torn; r. t. 3319, a. t tel. Brunkeb Hjalmar, Direktör, Torsg. 2'7, C. -% Amelie, Änkefru, Brinnkyrkag. 61 I, Sö. - se afven Thornblad. -l Dora, ~nkefru, Dalag. 40n1, Va.; te]. Vasa Tornborg & Lnndberghs Eftr., Aktie bolaget, Maskinagentur, Maskiner o. -$ A. F., Öfverstelöjtn., Humlegårdsg.1911,Ö. Maskinförnödenheter, kontor o. lager -l O. Moe-, se Moe-Torssell. Torsg. 2, C. (Norra Bantorget); r. t. Torsslow, Harald, Artist, stirbh., Karlavä- 7 19, a. t o gen 34, i). Tornborg, Frida, Fru, Uplandsg. 1511, Va.; - M. Einar, Artist, Hagag. 53, Va.; a. t. r. t Torndahl, P., Artist, Fjallg. 30, Sö. - A. O., Handelsres., Tuleg. 25, Va. - N., f. d. J. Corin, Juvelerareaffar, Vister- - O. V., Tjänsteman i Fören. Elektr. Aktieb., långg. 63, St.; bost. s. g. 56. Hagag. 53, Va.; a. t C. Erik, Torkel-Knutssonsg. 31, Sö. - G., Änkefru, Tegnérsg. 40, Va. Tornell, A. J., Byggmist., 'I'jirhofsg. 3, Sö.; Torstenson, L., Aktuarie i Generaltullstyr., a. t Ostermalmsg. 49 B IV, O.; r. t , Tornérhielm, Anna, Bokh. i Jarnv.-styr., tel. Osterm Ostermalmsg. Ilv, O. - Ebba, Fröken, Drottningg. 2611, C.; r. t. - Amélie, Fröken, Nybrog. 56B, Ö E., Fröken, Briinnsg. 3, C. - & Hallins Pensionat, Drottningg. 2611, - Gustaf, Lojtnant, Greftureg. 35lU, O. C.; r. t Amanda, bkefru, Idung. 9, Va. - Lndv., Storkyrkobrinken 31V, St. - Ingeborg, Ankefru, Islinge Hill, Lidingö Torstensson, H. I. E., Doktorinna, Florag. Villastad. 21, O. Torngren, L. M., Byggmäst., Skeppareg. 13,O. - se äfven Thorstensson. - se afven Thorngren. Torulf, H. G., Löjtn. i K. Vag- o. vattcii Torpadie, V. C. P., Grossh., Hemgården, byggnadskåren, Grefg. 45, Ö. Osermalmsg. 27, Ö. Tottie, Percy, Direktör, Ostermalmsg. 51, Ö.; - R., Ofverstelöjn., Sibylleg. 65I, Ö.; r. t. kontor Eungstradgårdsg. 22,,C Sigrid, Fröken, Stureg. 621V, i). Torrén, Emil, Revisor i Generaltullstyr., - Gustaf, Kanslisekr., Narvavigen 21, Ö. Saltsjö-storingen; r. t. Storingen 62. Dj.; tel. Osterm se afven Torén o. Thourén. - G., Kapten, Skeppareg. 39, Ö. Torsk, S. M., Fröken, Kungstradgårdsg. - C. M., Major, Norr Malarstrand 34I,K.; 20, C.; innehar juvelerarefirman J. E. tel. Kungsh. 88, r. t. 7871; kontor Torsk, V. Tradgardsg. 15, C. Arsenalsg. 108, C.; a. t. 5304,r. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Toutin, Hugo, Kassör, Skeppareg. 51, O. - A. Th., Ankefru, Skeppareg. 51, O. TrafikaktiebolagetGrängesberg-Oxelösuiid, Rosenbad 2 I, Sthlm 1. Trafikaktiebolaget Svea, kontor o. stallar Norrbackag. 18 & 20, Va. Hufvudkontor Mastersamuelsg. 67, C. Trafikförvaltningens Göteborg-Stockholm -Gefle byrå, Vasag. 24, C. Trahn, G. V., Jagmäst., Birgerjarlsg. 98, Va. af Trampe, Detlev, Grefve, Tjanstem. i Generaltullstyr., Torsg. 23",", Va.; tel. Vasa Frida, Grefvinna, Torsg. 23".", Va.; tel. Vasa J. A. K. L., Ingenjör, Torsg. 23, Va. Trana, Gösta, Alex., Löjtn. v. Göta Lifgarde, Storg. 48, O.Dj. - S. A. E., Major, Storg. 48, Ö.Qj. i - I(. A., Prakt. läkare, HögbergHg, 27 C, 88, Mottagn, hvard f. m,, 2-3 e. m,, helgd f. m.; under sommaren ändrad mottagningstid; a. t, 37 11, r. t Tranberg, A. J., Handl., Dalag. 36, Va. 1 - E. A., Målare, Odeng. 56, va.; tel. vasa ,. - A. M., Ankefru, Brunnsg. 12,.,C. - F. C., Änkefru, Sibylleg. 81, 0. C. ; a. t Tranchell, C., Direktör, Blasieholmstorg 11, Trikå-Magasinet (Carlholm, E. E.), Malm- C. skillnads. 38, C.; a. t c. F rngenjör stureparken 2 0. Trinks, Carl, $rmakare, Norrlandsg. 18, C. Tran& s., ~ ~ f ~ (C. k A. ~ (jarlströms & ~ Triumf, k ~ Tekn. ~ ~ fabrik,inneh. Gunnar E. Bolstärbhus), Brunkebergstorg 22, C. ling, kont. Regeringsg. 43, C.; a. t. - P. E., Ingenjör, Tegnérslunden 4,,Va , r. t Tran&, C.G., Postexp., Riddareg. 76", O.Dj.; Troback, Fredra, Kammarmusiker, Saltsjö- tel. Osterm Transportvagn för djur erhklles efter till- ()tto sagelse å polisvaktkontor. KOaverefter större djur, undantagandes sadana som anträffas a allmanna platser eller i stadens vattendrag, afhamtas efter anmäian hos halsopolisen genom renhållningsverkets försorg utan kostnad för ägaren. Se f. ö. Kalenderafd. [1774]. Transportvagn för sjuka, se Sjuktransportvagnar o. Kalenderafdeln. [1774]. Tranström, Hanna, Privat Diakonissa, Hem för värnlösa små, Idung. 7, Va:, Trapp, Therese, Fröken, Brahe 3, 0. - H. T., Lärar:a, Braheg. 3, 8 -- Sigfrid, Sjökapten, ~ån~holmen. Trasskolans borstbinderi och penselfabrik, Bangårdsg. 12, Sö.; a. t Traiigott, Ivan, Grossh. (firma Ludvig Traugott), bost. ngamla Djursholmb, Djursholm. - Oscar, Grosshandl. (firma Ludvig Traugott), bost. Villa Oscarshall,Djnrsholm. Brand- och Lifforsiikrings-Aktiebolaget Toutin -'Prolle. 725 Trangott,Ludvig,Skofabr.,engr~slag. aflader och skinnvaror samt export af råa n- dar o. skinn. Mössfabrik, lager af iu, o. utländska hattar samt tillbehör Barnhusg. 18, Sthlm 1. Tredje stadsfogden, exp. Storkyrkobrink. 5', St.; träffas alla helgfria dagar, utom lörd., kl Allm. tel Treffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., Sveaviigeii, Djursholm, r. t. Djursh tre Klingorsn Maskinupplag, Sågverk, Stenkrossar, Norrtullsviadukten, Va.; r. t , a. t Tre Kronor, Försakringsaktiebolag, Blasieholmsg. 4 B1,C.; a. t.964,r.t Redovisningsgaranti i st. f. borgen eller deposition. Tre Kronor, Qvarnaktiebol., kontor Slussplan 63 B, St. Tre1leborgsGummifabr.-b.-B. Nederlagskontor, A. Tiedemann, Slussplan 63 Ar', St. Trennmohr, S. J., Bokh., Döbelnsg. Il', C. Tre O. Begraf~iin~skassa, Kocks- Trikhfabriken, Nya, Valdemar Nielsen, Bryggareg. 4, C.; a. t , r. t Trikå- & Konfektion-A.-B., Drottningg. 15, Storangen. - Emil H., Musikdirektör, Scheeleg. 2, K. p., Musikdirekför, Villa Trobo, Gustafsvägen 5, Lidingö Villastad. Troili, Hilda, Fröken, Kindergarten, Kungsg. 3311, K. Augusta, Majorska, Kungsg. 33", K. - Uno, Maskinaffär, Drottningg. 10, C.; r. t o , a. t F. E., Stationsinsp. (stadsgården), Prästgårdsg. 10, 3'12 tr.; Sö.; r. t Ejlert, Tjänsteman i Jarnv.-styrelsens kontrollkontor, Kungsg. 33", K. Troilius, Hj., Grossh., Kommendörsg. 26, 0. - C. R., v. Haradshöfd., Drottningg. 21, C. Trolander, A. C., Bokh. (A.-B. Nyman & Schultz, Skeppsbron 26, St.), Hornsg. 106'V t. V., Sö. Trolin, Alma, Fröken, Nybrog. 66, 0. Trolle N., Friherre,..Stureplan 4, 0. Elisabeth, Fru, Ostermalmsg. 46", O. H., Fröken, Uplandsg. 25, Va. F. A., Lagerbokh., Valling. 6, C. - C. B. T., Tapetserare, Majorsg. 12, O. SVEA. 13 DrottMnggatan.

17 af Trolle -Tullström. af Trolle, E'rida, Sjukgymn., Vidarg. 4, Va.; tidskr.: P. Pahlsons Bokh., St. Nyg. 3, tel. Vasa..l5 39. St.; för annonsafd.: P. Liljewall, L:a - Charlotte, Ankefru, Vidarg. 4V, Va. Nyg. 17, St. - Maria, Änkefru, Juilgfrug. 37IV, Ö. Tradgåidsbyrån, inneh. Knut Bovin, Rege- Trolle-Bonde, Carl. Grefve, Villag. 18 & 20, ringsg. 6, C. Ö.; a. t. 20' 64. Tradgårdsföreningenslokal, Rosendal, Djurg. - J., f. Bankr, Ankegrefv:a, Stureplan 6, Ö. Trädgårdsgödselaffaren»PlantagBn», Birger- Trolle-Löwen, V., Ankefrih:a, Greftureg.46,Ö. jarlsg. 35". C.; r. t , a. t Trollhattans Elektriska Kraftaktiebolag, Tragårdh. S., Banktj:man, Styrmansg. 19, kontor Norrmalmstorg 3, C. Ö. Di. Trons Hvila, Tidskrift, Borgmastareg. 6, Sö. - Axel, Bokh., Odeng. 141V, Va. Tropp, Gustaf, Kapellmast., Tomtebog. 6 - C., Löjtnant, Strandvagen 51, Ö.Dj. B", Va. - Emil, Stationsinsp. och trafikchefsassist., - Oscar, Premiär- o. Förste solodansör v. Saltsjöbanan (Stadsgården), Horrisg. K. Operan, Riddareg. 35 & 37, 0.Dj. 116'. Sö.; r. t A., Premiardansös, Riddareg. 35 & 37, - Filip, Tjanstem. v. Sv. Sockerfabr. A.-B., Ö.Dj.., Artillerig. 6, Ö. - Emma, Ankefru, Jungfrug. 30n.b., Ö. - C. 3: M., Typograf, Kungsholmsg. 72, Ii. - J. A., Änkefru, Riddareg. 35 di 37, Ö.Dj. - E., Ankefru, Ostermalmsg. Il, 0. Troselius, E., Fröken, Larar:a, Norrtullsg. Traimport Aktiebolaget, Skandinaviska, Dir. 16, Va.; a. t Hans Bruu, Norrtullsg. 79, Va.; kon- Trovall, P. L. A., Handelsres., Hornsg. 33 B", tor o. lager. Angtorkar o. blocksågar. ö. g., Sö. Trassman, K. G., Verkmast., Inedalsg. 11, K. Trozelli, Ph., Kammarherre, Lilljansplai~l, Ö. Travaruaktieb. Lidback & Co, Valhallavtigen - -Kull, J. J. Helge, Regeringsg. 99"'It. h., C. 53, Ö.; r. t Telegrafadr.: Lid- Truedsson, John, Hatt- o. mössaffar, 0b- back, Sthlm. servatorieg. 7, Va.; bost. s. h.; tel. Vasa Trönnberg, P., Folkskolelar., Kungsholmsg ATP, K. Trulsson, S. A., Fanj. i Fortifikationelis re- - I. A. E., Folkskolel:a, Kungsholmsg. 73 serv, Hornsg. 43 In, Sö.; tel. Maria AlV, K. Trustedt, O. G., Rentier, Djursholm; a. t. Tröst-Depôten, Flemingg. 69 A, K.; tel. Djursholm 92. Knngsh Affärstid hela dagen. Trybom, Filip, Fil. dr, Byrhchef för fiske- Tuberkulos,SvenskaNationalföreningenmot, riärenden i K. Landtbruksstyr., Earla- Norrlandsg. 3, C.; kl. 11-3; r. t , viigen 8n1, Ö. a. t H., Grossh., Uplandsg. 3, C.; r. t , Tufvesson, H., Ing., Karlbergsvagen 58, Va. a. t J.G. A.,Kontorist, Karlbergsvägen49, Va. Tryckeri-Aktiebolaget Ferm, Lastinakareg. - Regina J., inneh. af Post-Kaféet, Kl. N. 10, C.; r. t. o. a. t Kyrkog. 11, C.; a. t Tryckeriaktieb. Skandia, Tunnelg. 12', C.; - J.,Tapetser., Möbelaffär Uplandsg.41, Va. r. t. il3 61, a. t se afven Thufvesson o. Tuveson. Tryckeribolaget Svea (Boktryckeri), Bryg- Tull, A. J., Fru, Jungfruq. 6, 0. gareg. 6 B, C.; a. t , r. t N. P. (numera Martin Nordmann), Se- Tryckningskommitténs Förlagsexp., Före- gelmakeri, Osterlångg. 18, St. sthnd. J. Byström, Tegnérsg. 13, Va. Tullberg, Hasse W., Bokförläggare, bost. Tryg, Lifförsiikringsanstalt, Köpenhamn, Engelbrektsg. 131V, Ö.; a. t , r. t. Surbrunnsg. 35, Va., kl Trygg, Svenska Lifförsakringsanstalten, se - Hasse W., Aktiebol., BoktryckeriochBok- Svenska Liff'örsakr.-anst. förlag Kungsbroplan 3, Sthlm 1, a. t. Tryggelin, E. H., Arkitekt, Birkag. 4 A, Va. 689, 7078 o. 7097, r. t , Trygger, Agnes, Fru, Odeng. 38, Va. Tullgren, Alb., Assist. vid Centralanst. för - Ernst, Justitieråd, Karlavägen 15 A, Ö.; försöksvasendet på jordbruksområdet, r. t afd. för Entomologi,:Pil. kand., Expe- Trysén, Oscar, Revisor i Sveriges Riksb., rimentalfaltet. Rögbergsg. 11' t. v., Sö. - A. F., Bokför., Blecktornsgr. 5I, Sö. Traarbetaïen, tidskr., Landsorganisationens - Gustaf, Telegrafassist., Döbelnsg. 87I, hus, Barnhusg. 16", C. Va. TriidgLrden, Illustrerad tidskrift för trad- Tullström, A. G.," Departem.-skrifv. v. Armégårdsskötsel. Redaktion: Docent T. förvaltn., Skåneg. 20, Sö. Wulff, Villag. 18, O. Expedition: för - Elin, L%rar:a, Tjarhofsg. 4 B, Sö. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. I

18 Tullstyrelsen-Tvengström. Tullstyrelsen, Beneral-, Skeppsbron 38, Sthlm 2.; r. t Generalt.ul1direktören; r. t Kanslibyråchefen; r. t Kamerolbyråchefen; r. t : Kameralbyrån, FörrBdsafdeln., bsterlångg. 49, Sthlm 2; r. t Revisionsbyråchefen; r. t Revisionsbyrån, Statistiska afdeln.;r.t Tullbehandlings- och upplysningsbyrån : Byråchefen r. t. 8395, Byråassistenterna r. t. 8396, Registratorn o. Vaktm. r. t Skeppsmätningsöfverkontrollörens exp., --B Skeppsbron 4, Sthlm 2; r. t Tullverkets lokalförvaltningar: Tullkammaren, Skeppsbron 3S1, Sthlm 2; r. t Tulluppbördskontoret, Skeppsbron 38', Sthlm 2; r. t Konfiskations-~chEassörsk~ntoret,Skepp~- bron 38 I' ö. g., Sthlm 2; r. t Nederlagskontoret, Skeppsbron 3g1, Sthlm 2; r. t Packhusinspektionen, Skeppsbron 38 n.b', Sthlm 2; r. t med allkn. till Maskin- o. tullfria exp.; norra tullpaviljongeri r. t Tullfiskalen, Skeppsbron 46111, Sthlm 2; r. t Tullbevakningsinspektionen, Skeppsbron 38' o. 401, Sthlm 2; r. t Tullbevakningskontro1~erna.Skepps- bron 40 I, Sthlm 2; rikst Uppsyningsmanskontoret, Skeppsbron 38, 'is tr., St.; rikst Tullafdelningskontor: B1~.~$$~~. t ~ ~ ~ i,? ~ Turisttrafikfttrbundets $ m ~ ~ ~ ~ Restaurant ~ : Aktiebo- Centralbangården, gungsg. 36, C.; r. t. lag, J wall, R. F. Petre; kontor Malrnskill- Centralbangården, Tullafvisiteringslonadsg. 19 B C. kalen; r. t Turisttrafikförbun;lets styrt.lse, adr. Kungl. Riddarholmshamnen, St.; r. t.'847 o. 64 O6 (packhusafdeln.). S&dsgLrdshamnen, Sö,; r. t. tullk.63 39, packh , bevakn Fiskarhamnen, SO. (endastbevakningskont.), r. t Värtan (endast bevakningskontor); r. t Tumba pappersbruks kontor, Helgeandsholmen, Sthlm 8; öppet Tumba Villastadskontor (Aktiebolaget Billiga Tomter), Brnnkebergstorg 12', C.; a. t , r. t Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, exp. Barnhusg. 8, C. (Sv. Lararetidnings förlag). Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget 727 Tunborg & Co, Fr. V., Hamng. 38I, C. Damskrädderi o. lager af nouveautées i siden- och yllekladningstyger m. m.; a. t. 281, r. t se äfven Thunborg. Tuneld, John, Ing., Skarpnack, Sthlm 4; r. t Tunelius, M. C. G., Postexp., Markvardsg. 4 IT', Va. Tunell. ' C, i -l C. Aug., Bokh. o. Revisor i Riksb., Prastgårdsg. 12', Sö. J. W., Byggmist., hög. 28, Sö. -a P., Fastighetsinspektör, Valhallavag. 11gU1, Va. -1 Anna, Fröken, Östermalmsg. 31, Ö.; tel. östeim l Ulla, Fröken, Braheg. 62II1, Ö. -a Alfred, Förestand., Tomtebog. 50: BX1, Va.; a. t a Carl A., Grossh., Katarina Bang! 11, Sö. -a A. F., Sjökapten, Högbergsg. 11, Sö. -2 Alina, Sybehörsaffär, Earlbergsvägen 25, Va.; a. t ~ild~, Änkefru, 621v, 0, Tun& Robert, Verkmast., Vastrnannag. 66, Va.; a. t. U 23. Turdin, Ester, Kontorsskrifv.,Hjarneg. 10, K. - E., f. d. Tjänstem. i~iksb.,h$rne~. 10,K. - Erik, Tjanstem. i Försikr.-Aktieb. Fenix, ja^^^^. 10, K. - se afven Thurdiu. Turén, E. J&., Kronolänsman, Eungsg. 28, C.; a. t Turistföreningen, Svenska, Norrlandsg.2 &41T, St,hlm 7; se Svenska Twistföreningen. Turisthotellet, L:a Nyg. 8, St. (inneh. Ekström &Nordqvist); a.t.14448,r.t Jarnvagsstyrelsen. Sekreterare:Registra- B. F. Petre. Turkiska tobaksfabr., A. B., Mariagatan 18, Sö.; r. t. o. a. t ; se annons sid (blå). Turner, H., Med. kand., J)rottningholmsväven 8 B. K. - Amaiia, Sybehörs- o. mannag. li5, Va.; a. t Tuveson, Joel, Folkskolelär., Tuleg. 24, Va. - se afven Thufvesson o. Tufvesson. Tvengström, C. M.,.Fastighetsägare, Stureg. 17, Ö.; tel. Osterm V., Fastighetsäg., Greftureg. 74, Ö.; tel. Österm Carolina, Ankefru, Grefg. 8, O.Dj. SVEA. i3 Drottninggatan. e..

19 7% Tvattinrattningar-Tage. Tviittinrättningar: arbetare, Jakobsg. 22 A l, C.; a. t , A. J. Hellerströms, Nybrog. 55, Ö.; a. t. r. t Typografiska Föreningens Expedition, Ja- Aktiebolaget Inedals Tvättinrittning o. kobsg. 22 A', C.; a. t , öppen Färgeri, Inedal, Hagaluiid; Bibliotek: månd. o. torsd. kl. Bungsg. 15 An,C.,Stockholm. Dir. And e. m. Sångkör o. musikbiblio- N. Duwallder; a, t, 6219, r. t, 2259, tek: fred e. m. Orkester: oiisd. Ombesörjer linnetvatt, ylletvätt, mang e. m. ling och strykning; kemisk tvätt och Tyselius, Ida, Fru, Juvelerare, Regeringsg. fläckuttagning, segel- o. markistvatt; 18, C.; a. t. 7303; bost. Jakobsbergsg. skönfargiiing o. blekning; mottager 19, C. mattor till rengöring och sommarför- - Per, Vinhandl., Jakobsbergsg. 19, C.; varing; för småtvätt finnas agenter i tel. Brunkeb allastadsdelar. Större trattpartierham- - 8z Co, Vin- B Spirituosahandel (inneh. tas och återlämnas direkt hos kunderna. Per Tyselius o. Es. Tegnér J:or), Storg. Ryggnadsaktieb. Wanhems, Hornsg. 116, 16, Ö.Dj.; a. t , r. t Sö.; a. t , r. t se ifven Tliyselius. Meijers, Norr Mälarstrand, K., nedanför Tysell, J. Harald, Agentur för o Karol. Inst.; inneh:s bost. Stureg. 15, Ö. sewitz, Klara N. gyrkog. 15 I, 8. Södermalms, Badstug. 4, #ö.; r. t , Jakobsbergsg. 16, C.; r. t. 9840, a. t. a. t dstermalms tvattanstalt, Engelbrektsg. 20, 0.; r. t , a. t Tysk,..N., Snickare, Artillerig. 36, 0.; tele Osterm Tyboni, Olga, Frökeli,Västmannag.30"', Va.; Tyska Generalkonsulatet, St. Badstug. 36 A, r. t. Vasa C.; öppet 10-2; a. t r. t Karl, Herr, Vastmalinag. 301", Va.; r. t. - Hemmet, Hornsg. 108n, sö.;> tel. Ilaria Vasa J., Postexp., Frejg. 56, Va. - Liffirsakringsaktieb. i Lubeck. General- Tydkny Signe, Fröken, Hagag. 53") Va.; tel. agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), Vasa kontor Jakobsg. 25 C. - E. A., Handl., Götg. 14, Sö. - Sällskapet, adr. Adolf Burchard, Fredsg. - Adolf, Kapten vid.g. Flottan, Skeppa- 6, C. Styrelse se [ reg. 6011, 0.; tel. Osterm o tysta Marie~, Kafé, Regeringsg. 26, C. -SI Herm., Eftr.7 Vinhandelsfirma, Skepps- Tysta skolan, Norrtullsg. 51, Va. bron 22: St. Tystberg, G. M. E., Fröken, Valling. 29, C. - A~rialia, Ankefru~ Drottningge 110 (f. d. - Hugo, Grossh., bost. o. kontor Karlbergs- 106),,.Va.; a. t vägen ISu, Va. - Anna1 Ankefrn, Handtverkar%. 36, E. Thgtidtabellens Red., Svenska Järnvägsfir- Thérese, Aiikefru, Hagag. 2, Va. eningen, Rosenbad 2'7, Sthlm 16; r. t. - Aug. Eughne, Ofverstelöjtnant, Norr Mä , a. t larstrand 34, K. Tihlin, Emil, f. d. Bruksingenjör, Banérg. - se afven Thydén. ' 15", Ö.Dj.; r. t Tygfirrådet, Artillerigården, Riddareg. 13, - Anton, Kontrollör i K. Tullv., Narva- Sthlm 7; tygkontoret öppet söckend. vägen 20"' ö. g., O.Dj. 9-3; r. t. 1822; utbetaln. helgfria Tåhlner, A., Möbelhandl., Lästmakareg. 29, torsd & kassakontoret; r. t C.; a. t ; bost. s. helv. Tygmastarens exp., Artillerigården, Ridda- Tingring, Clara, Sjuksköt:a, LinnBg. 4, O. reg. 13, Sthlm 7; söckend. kl. 9-3; r. t. Tackholm, R. V., Fil. dr, Läroverksadj., Styckjunkareg. 5, O. Tygverkstaderna, Artillerigården, Riddareg. - C. W., Guldsmed, Observatorieg. 17, Va. 13, Sthlm 7; r. t Tacklind, Magnus, Ingenjör, Södertörns villa- Tynell, Martha, Fröken, Målarinna, Bell- stad; a. t. Södertörn 33. mansg. 8, Sö. Täckman, Axel F., Styrm., Repslagareg. - N., Iiammarskr. i Tullv., LinnBg. 56, Ö. 6 B", Sö. Typochroma, Fabriken, Tryckfargsfabrik, - Axel E., f. d. Trädgårdsmästare, Repsla- Bondeg. 8 C & D, Sö.; a. t. 3682, r. t. gareg. 5 Bl1, Sö Täge, F. K. A., e. o. Kammarskrifv., Hornsg. Typograff örbundets, Svenska, Expedition o. 55. So. Platsanskaffningsbyrå for typografiska - M. C., Ankefru, Hornsg. 55I, Sö. Brand- o~b Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

20 l i Tägtström-Törnqvist. 729 Tagtström, E. G., e. o. Rofr.-notarie, Not. i K. Törnblom, C. Axel, Valling. 30, C. Medicinalstyr.,Malmskillnadsg.34A, C. Törnbohm, I., Fru, Rensg. 21'" ö. g. t. v., Va. - C. I. A., Uppbördskommiss. i Kuiigsh:~ Törnebladh, C. G, H., Jur. utr. kand., Strandvigen 45, O.Dj. - I., Landskamrerare, Döhelnsg. 7, C. O:a uppbördsdistrikt, Handtverkareg. 1, K.; a. t , r. t ; bost. Storg. 18"I, O.Dj. - P., Verlim., Polhemsg. 26, K.; tel.kuilgsh ,. - L. G., Ankefru, Storg. 18, O.Dj. Törnberg, K. H., Banktjanstem., Rörstrandsg. 2OlV, Va. - Carl E., Direktör i Sveri es Urmakare A.-B., Uplandsg. 2g1V, %a.; tel. Vasa A., Fröke,n, Odeng. 54 Bnl, Va. - Lina, Fröken, Förestånd:a för Katarina Barnavärn, Asög. 145, Sö.; tel. Ersta Nybrog. 28, Ö. - C. C., Ankefru, Hagag. 53, Va.; a. t E. C., Ankefru, Luntmakareg. 26, C.; a. t se iifven Thörnberg. Törnblad, Axel, Damskraddare, St. Nyg.27, St.; a. t J. H., Handl., Klevegr. 7, Sö. - se iifven Thörnblad. Törnbloms, K. V., Advokatbyrå, iiirieh. v. Auditör C. Juhlin-Dannfelt o. Jur. kand. Bengt af Klintberg, kont. Predsg. 4, C.; kont..tid 10-'/a5, personlig mottagn f. m. o. '/g4-'/a5 e. m.; r. t , a. t Törnblom, Ragnar, Amanuens, Vasterlångg. 75'V, St. - Aug., Bokbindare, firma A. F. Frykblads efterträdare) Skargårdsg. 8 C, St.; verkstad Svartmang. 25, St.; tel. Stork Axet, Bokh., LinnBg. 39 A", Ö. - E., Cigarraffar, Dalag. 48, Va. - Alvina, Fru, Rögbergsg. 18 B, Sö.; a. t Lisa, Fru, Kardellg. 3, Ö. - J. G., Godsag., Drottningg. 871V, Va. - Anders, Ingenjör v. Jiirnv.-styr. Maskinbyr%, St. Badstug. 46"', Carl J., Kontrollör i Tullv., Asög. 79II1, Sö.; tel. Maria V., Löjtnant. Drottningg. 87lV, Va. - G., Lärare, hög. 47 D, Sa. - G. A., Maskinist, Kungsholmsg. 29".ö. g., K. - Hjalmar, Skraddare, Eriksbergsg. 4, 0. ; a. t Carl, Tullvaktm., Högbergsg. 58"' (f. d. 56 B), Sö. - Axel Oskar, Vaktm. (Riksmuseet), Hollandareg. 1511, C. - J., Änkefru, Observatorieg. 4, Va. - R., f. d. Lektor, Bankofullmiktig, Torstensonsg. 12, O.Dj. - Sixten. Postesp., Valling , C.; a. t Törnell, Hulda. Fru, Regeringsg. 93, C. - J. P., Grossh., Kontorschef hos W. Hellgren & Co, Svedenborgsg. 10, Sö.; a. t Ivar, Handelsres., Götg. 48 B, Sö. - Olof, v. Häradshöfding, Flemingg. 51A, K.; r. t Ernst, Konsistorienot., Am?nuens, Styrmansg. 33IV, ~.DJ.; tel. Osterm. 8 39; r. t. Österm (Thörnell), O. G., Löjtnant, Greftureg; 70 A, 0. Törneman, A. M., Fröken, Riddareg. 1, O. Törnequist, John, Journalist, Vasag. 14, C. - E. C. E., Änkefru, Riddareg. 48, O.Dj. Törner, A. G., Byggmast., Roslagsg. 29,Va. - Magnus Robert, Musikfanjunk., Frejg. 6, Va. - Jean, Pyroteknisk ing. Kontor o. laboratorium, Lidingö; r. t. Lidingö 3, postadress Lidingö Villastad. - se afven Thörner. Törnfelt, J. P., Red., Karlbergsvagen 9, Va. Törngren, T. W., Auditör, Greftureg. 9 A", 0. - G. M., Kapton, Rörstrandsg. 32, Va.; r. t C. A., Matvaruaffär, Luntmakareg. 71, Va.; a. t Conrad A., Prakt. liik., Skeppareg. 5I, O.; a. t , r. t L. M., Professor, mottagningstid kl f. m., Klarabergsg. 48, C.; r. t K. W., Änkefm, Kaplansbacken 13 B, K. 1 Törnqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist; - 4 Thörnquist. -l Hjalmar, firma Lindståhl & Törnqvist, Arkitekter o. Byg mästare; kontor o. bost. Artillerig. S, 8. (hörnet af Storg.); r. t. 183, a. t l Wilhelmina, Au bonheur des dames, Drottningg. 60, C.; bost. Tegnhrsg. 39, Va. -l B., f. Pettersson, Barnmorska, Flemingg. 46, K. -a K. D., Brefbärareförman, Dufnäsg. 12 ö. g:, So. -a Andreas Hjalmar, Fastighetsag., Tjärhofsg. 18, Sö. -S Anders, Folkskolelär., Kungstensg.61, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O.

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~ O. '986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O. 76" 'C.. ",. Sötvllrllindustri,. Aktiebulaget" verkst. -,-: Hanna.' Fröken, L:a Vattug.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj.

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj. Namnregister. Abenius, Hjalmar, Folkskolelar., Dalag. 74 I BI1. Va.: tel. Vasa 22 04. Aarflot, ~ l pm, ~ Sybehörsa~iir, ~, Tomte- - Gustaf v. Haradshöfd., Advokatkontor bog. 17, Va.; a. t. 77 40. ~arbnaiismakare~.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer