Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,"

Transkript

1 Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at Knut, Bankdir, e ~ Karlavägen ' 63, O -Bosättningsaffären Norden,, sättningsaffåren se Norden, Bo- - A A, Järnvägstjänsteman, 38, Va ( Rörstrandsg ' _ Bosättningsmagasinet Solidar, inneh, Fanny - Emil, Med dr, Docent,!(arlavägen 63 1, Ohlson, Norrlandsg 19, G; a t Norr O; r t 12729, a t Osterm 1313 : 19131"lr t H653 - Knut, Trädgårdsdir, Fagerlid, Kungs- Botaniska Sällskapet, Stockholms Högskola, ängen; r t Kungsäng 12 Red IIf '/Drottningg U8 1I, Va Violä, N otis- o annonsblad för träd,- Botanistklubben vid Stoiltholms Högskola gården, ~ästmakareg 12, G ' ' fsam~anträderå Botan~s!m instit~tety - E T A, Ankefru,Rörstrandsg 38, Va' Bothen, Nl~S,Med Iic, S:t Enksg 14, G - Emma, Ankefru, 1'1Ilersg 3, G r '- Helga, Ankefru, Dalag 22, Va Bowling, A:B, Fenixpalatset, Ad Eredr Botolfsen, L S, CiviHng, StyrrnansgTb!", Kyrkog 10, G; a t '148 44, ODj; a t Osterm Boy, Anna, Kemisk tvätt, Hornsg 42, Bö: Oscar, Civiling, Hjorthagsvägen 13,OD,j; - Thecla, Ofverstinna, Sibylleg 75, O a t Osterm 30 11, r t Boydler, Sofie, Fröken, Slöjdlär:a, Handtver-, Botolfsen & Co, Entreprenörbolag, O karez 41, G,, Järnvägsg 16, G; a t '3_88,r t 2616 Boye, C F, Ingenjör, Förste revisor i För Spec, Betong-, Väg- OVatten- säkr-inspektionen, Björkebo, Hud-v s; - byggnadsarbeten, Fabriksbyggnader dinge Botvidzon G J Ing, Banerg 29, ÖDj - se äfven Böije Boucher, Wilhelm, Tapetserare, Krukma- Boyesen, K E, Fru, Odeng 102 1Y,Va I kareg 7 A, Bö - J E, Pastor, Homöopat, Uplandsg 18, Boue, A, Direktör, Stadsgården 20 n b, Bö Va; a t Norr 11123, r t 83006; Bourghardt, Eric, Artist, Renovatör, adr mottagn hvard eft öfverensk pr tel Bourghardts Konsthandel, Norrlandsg ~Einar F, Sjukgymnast O Massör, Homöo-:,- 15 B, G;_a t' pat, Styrmansg 45 ub ODj; a t J E, & Son, Bokbinderi (inneh, Bengt Norr 24504, r t78189 Schröder), Smålandsg 4Ö II, G; a t Bozzi, Leonora, Fru Syatelje, Uplandsg65, - 45'69, r t Norr 421 Va; a t 28671, '/ - Nils, Grossh, Stockbolmsvägen 9 Ill, Rå- - P, Musiker UpIandsg 65, Va ~ sunda; tel Rås 6 77 ' Braathen, A, Försäkr-tjänstem, Grefg 30, -s Konsthandel, Lyxporslin,Kronglas,Norr- ODj " landsg 15 B, G; a t Anna, Konsulinna, Birgerjarlsg 32, O; '- Eric, Konsthandl, Brunnsg 21 BlI, G; r t 11287,;," a t Brunkeb 4652' Brsese, Anna, Fröken, Guldsmedsaffär, Klara- - Emma, Ankefru, Klara S Kyrko/! 7, C bergsg 40, G; bost Beridarebansg Boussard, A E, Fröken, Storg 17, O; a t 25, G " ' l -s, A, Guldsmeds-Aktieb, kontor' Borgmä- - Hjalmar, Kassör, Svedenboigsg 1, Bö stareg l, Bö; r t 3759; fabrik Folk- Boustedt,Emilia, Fn" f Wingård, Grefg ungag 36 A, Bö '1,, 41, OD}; a t Osterm 4925 Braf, C H, Vak'trn (Järnvvstyrelsen) Cen- I - Ann-Marie, Fröken, Grefg 41, ODj; a t tralstationen, G, Norra flygeln'!' r,' Österm 4925 Brag, A,' Arkit, kont Storlryrkobrink, 1r, St; Bouveng, N, Dirj Lillabältg 12, O:Dj kont-hd 9-5; r t 7942" a t Norr - E, Kapten, Kornmendörsg 32, ÖDI ; - H J O, 'l'jänstem, Regeringsg 93, O A Arkit, Karlbergsvägen 80, Va; r t Bouvin, Carl W, Elektr montör, Inedalsg 813 SO ' 19, G; a t 7546 ' - J E, Revisor i K Marinförvaltn, Stureg '1 - Anna, Fru, Uplandsg, 72, Va 56, O; a t Osterm 3437' - Cecilia, Fröken, 'I'rikåstickra Kungsg - Herman, Sånglär, Oporasång, Boslagsg 57 BIl, G; a t Brunkeb , Va; a t Norr Bova11, Matilda, Fru, Nybrog 50, O Brage, Einar, Banktjänsteman, Valhalla- Bowa11ins, Anna;Fru, Odeng 92, Va; a t vägr-n 83, O ' 3312$, r t J, Järnvägstjånsteman, Karlbergsvägen :;- Maria,~Ankefru,' Be11mansg 5, Bö 50, Va ' Bovik, ~eta~lindustr~aktieb, se Metallindl1- - Alb~l~t,Tjänatern i Jämvägsstyr, stnaktleh BOVJk l 5 Va; a t Birkag»; j Ziiis l Rnnoftsepa; i STOCKHOLMS-TIDNINGEN STOCKHOLMS-TIDNINGEN "

2 244 Bragner- Brandförsäkringskontor Bragner, Sigrid, Änkefru, Bellmansg 25, Bä Bragoli, Giovanni, Fjällg 10 n b, Bä Brahe, Magnus, Grefve, Ofverstekammarherre, Hamng 16, C; r t 5294, a t Brunkeb 8 56 Brahe Färghandel, A-B, verkstdir Anton Sjöström, Ostermalmsg 35, Ö Brakel, Ida o: Anna-Lisa, Frökn, Lilljansplan 6, Ö Brambeck, N F O, Löjtn,Karlap an 4, ODj Brammer, Heini, Dir, Tunnelg 17, C; a t Brunkeb 4 11 IBrammer, Hugo, ~ktiebolaget, MOdevarori en gros, Drottmngg 53, C; a t Norr Telegrafadr : Modebrammer Brana-Fabriken, tillverkn af Branakaffe, kontor och fabrik Nybrog 15 B, Ö; r t 75619, a t Norr 6793 Brandassurans, A-B, Regeringsg 105, Va; r t Brandberg Greta, f von Hamm, Fru, Hornsg 43, Bä A V G, Kamrer, Bragevägen 12 IlT, Ö Josef, Lagerchef, Karlbergsvägen 24, Va K E, Postexp, Varfsg 1 BI, Bä; a t Söder Hj, Skräddare, Drottningg 53 II Ö g, C; a t Brunkeb Brandel, S, Arkitekt i Byggn-styr, Eolsg 2 B, Bä Robert, Fil dr, Regvpastor, Kornmin i Storkyrkoförsaml, Prästg 18, St; träffas säkrast kl f m; a t ~a550 Augusta, Fru, Skaraborgsg 2, So; a t Söder 8008 Wilh, Kamrer, Tjärhofsg 25, ss; r t B E, Korresp, Nybrog 3, Ö Brandelius, Karin, A~B, Antikvitets- o Konstsalong, Birgerjarlsg 37vr, C; r t Karin, Fru, Birgerjarlsg 3PI, C - R, Fröken, Linneg 56, ÖDj - Tord, Herr, Birgerjarlsg 37'v" C \ Brandell, P, Civiling; Brandinsp i Fenix, - Rådmansg 4 II, Ö Anna, Doktor:a, Rådmansg 41, Ö - S, Fil lic" Bsrgsg 4, C -, Elin, Fru, Fil kand, Journ, Bergsg 4, C: - Anna, 'Fröken, Hatt- o mösshandel, Hornsg 10, Bä; bost Hökensg 1,Sä - Therese, Lärara, Rådmansg, 4', O - Ernst K, Ofvermaskinist (Ang Njord), 'I'immermansg, 18 lii, Bä Brander, Agnes, Fröken, Barnhusg 4 III, C - & Co, A-B, Herr- o Damskrädderi, Greftureg P, Ö; r t 74174, a t Norr 8828 JöNKÖPINGS Brander, B J" Ingenjör, Nvrrtullsg47, Va - Carl, Köpman, repro för Almedahls Fabriker, Styrmansg 41, ODj; r, t , a t \ Brander, Carl Mauritz, Lok-för V Statens järnv, Torsg 50 11, Va - R, l:e Postexp, Karlbergsväg 84, Va - Uno, Regissör, 'I'egnersg a9 II, Va; a t Brandes, Ragnar, Musiker, Lindhagensg 47, C; a t Kungsh 3147 Thure, Musikfanjunk v Forti:fik, Handtverkareg 76, C; a t Kungsh 2542 Gottfr, Skrädderiförest, hus, Alfsjö Långbro sjuk- Augusta, Änkefru, Handtverkareg 76, C; a t Kungsh Brandförsäkrings Brunnsbacken A-B Norrlands 6, Sthlm agentur, 4; r t 4949, a t 3636 Brandförsäkringsaktiebol Norrlands General Agentur (Oscar Paterson), Biasieholmstorg 14, C; at Norr 8690, r t r a n dförsäkri n gsko n to r: Albinssona, Algot,,Försäkrings byrå, Regermgsg 3~ Alliance, Västmannag 4, 1 tro Allm brandf"6rsäkringsverket för byggnader Il ' landet, St Nyg 26, Sthlm 2 Bayerische & Berlinische Brandförs-A B, Generalagentur, Carl A Johansson, Regeringsg 10, G; r t 1298 Brandassurans, A-B, Regeringsg 105, C; r t Brandt, K, A-B, Assuransnrma, Skeppsbron 24, st, Det Kongelige Octroterede Alm Brandassurance Compagni AlS (af1798)syssloman för Sverige: Generalkonsul H Gullberg, Fredag 10, U; r t 6747 och 1052 Fenix, Jakobstorg 3, G Fenix, agentur för Stockholm; Aktiebolaget Max Matthiessen, Regeringsg 39, C; a t 9420, r t 9i 20 O 9i 56 Fennia, Blasienolmstorg 9, O Hansa, Nya Försäkringsaktieb, Blasieholmsg 4B, O; telefoner: namnanrop»hansa» Helmansons, Eugene, Försäkringsbyrå, A n, Jakobsg, 24, G Larsson & Oo, Baldwin, Allm Sjöfarts A-B, Stadsgården S, Sö - Lloyd's Underwriters (Price Forbes & Cc, Ltd), London, Västmannag 4, 1 tr, C Hagdeburger Brandförsäkringsbolaget, Hufvudagentur, Assuransfirman Chr Steffens (Inneh G Oarr), Näekströmsg 4, G lilatthlessen, hlax, Aktiebolaget, Försäkringsbyrä, Regeringsg 39, G; a t 9420, r t 9420, O 9456 Mira, Brandförsäkr:saktiebol Arsenalsg 10 B, G Se annons sid (1497J,efter gröna registret Mälaren, Försäkrtngsaktieb, Drottningg 5, C '»cl"ational», Allmänt Försäkr AB, i Stettin, grundade 184 (f d Preussische National versicherungs-gesellschaft), Hufvugagentur L Bäckström & Oo, Assuransmäklare o Haveriagenter, Skeppsbron 4, st, r t 22070, 22071, a t 2070 Nord och Syd, Försäkringsaktieb, Assuransärman Chr Steffens (Inneh G Carr), kontor Näckströmsg 4, G JlJRIDISKA BYRÅ HAMNGATAN

3 , \ Brandförsäkringskontor-B;andskApen 245 Br~ndfijrsäk~ingf;kdn,t'or (forts): domsägarens bekostnad' inom v~~sa egen- Norden, Försäkrings A-B;''Drottningg 9, G; domar De senare betecknas har med' e) r t 798, 7598, 2H 98, a t 9189 T h Nordisk Brandforaikring, A,:B" Hufvudkont för "o annfs station:, Bthlrn e Brödern~ Frithioff, Skeppsbron 24, St; Biblioteksg, 32, åt Humlegårdsg, r t ; Birgerjarlsg 17 (Rederi A-B Nordstjernan), Norrland, Brandförs A-B, Generalagentur (Os-» 47 ' I ear Paterson), B~as!eholmstorg 14, C"» 63'(NyaSpårvägsbola/iet),r e) l' Norrland! Bra?dforsakr A;B Hufvudkontor,» 63 vid Kungstensg, Drottllln/ig 22, Sthlm 1 Se annons SId 40 masieholmsg 6' (Frimurareiogen), e) NorwlCh Umon F,re Insurance SOCIety (Tom Brunkebergstorg 13, åt St Vattug, Lmdberg &; Co), ;rak09sbergsg 6, 1 tr, O, Bryggareg 32, väster om järnväg Nye Danske Brandforsfkzings-Selakab (af 1864); Centralpostkontoret vasag, el Generalagent N ',ljagerfelt &; Co, Storkyrko Drottningg 56, åt Mästersamuelsg, l bnnken O, st; r t 78,69, a t Norr 7869» 73 A, vid Barnhusg, Ocean, Skeppsbron 26, l tr, St; expo r t 9354,» 112 9' 15944;, a t «32 " ' Engelbrektsg' 39, åt ;Ö"termalinsg, SJoberg &; ~~ Dobelnsg 5, O, r 't 11909, EpidemIsJukhuset, vid Roslagstull, e), 'a t Norr 14400' 'Eugeniahemmet, Norrbacka, e) Skandia, Mynttorget l, Sthlm 2 Frejg l, vid Valhallavägen, Skandinavien, Brunkebergstorg 11" O, kl 11~10'Gamla Brog 33, -lj~ 5'; r t 760,2175,20724,20725; a t Norr Grand Hötel, e), 6428,' 82 68, 9357 Grand Hötel Royal"e) _ - Skåne, Brand o,mfförsäkr A B, Hufvud- Gust Ad torg l, f d Arffurstens palats, 'e) agentur E Rydbeck, Stureplan 15, O; r t Hagag 18, 355 o 1351g, a t: Norr 8039 Se annons sid 33 tndustripalatset, Vasag 2S &; 25, e) Stock1lOlms läns, Jakobsg 14, O; öppet 1O~3, Intima teatern, e) r;t:1358, 31085,\a t 8257 Johannes Brandstation, Stockholrns stads Br",ndJ-örsäkringskontor, Mynt- Karduansmakareg 10, vid Klara S Kyrkog, torget 4, se Karlberg (Kungl Krigsskolan), e)" ' Stockbolms stads Brandstodsbolag till försäk- Karlbergsvägen 34 å Ad Fredr fors f~lkskola, ring af,lösegend (äfveilstöldförsäkr), Skepps- > 68, ät Norrbackag, -, bron 32, St Klarabergsg 76 (Gasverket)! e)' ' Sturen, P, Götg 13, SÖ,»Norrland», r t 6575 Klara Norra Kyrkog, 29, mtdf for Apelbergsg, Städernas' Allmänna Brandstodsbolag, Bkepps K Biblioteket, Humlegården, e) bron 20, 3 tr, Sthlm 2 'K Dramat teatern, e) Städernas ömsesidiga 'lö'söref6rsäkringsbolag K Musikaliska Akademien, Stallg 2,e) Svitjod, Skeppsbron 20, 3 tr, Sthlm 2 K Teatern, e), Svea, Drottningg 19, Sthlm 16 Kungsgatan 44 vid Hötorget, åt' Holländareg;, I Kungsträdgårdsg 12,, IS k V It F" '''k' - ktl b l t ILuntmakareg 19' (TobaksfabrIken), e) v~~s a" er as, orsa rl:ngs,a e o age,»' 83, åt Rensg,, ~ SJo-, Brand;, Skogs?rand-, Krigs- o 'I'rans- Malmskillnadsg ;\6, vid Jakobsbergsg, portforsäkrmgar, BtrgerjarIsg 27, G Tele- Mästersamuelsg 44 fon och telegrafadr,: :tsvenska Veritas» Se Nationalmuseum, e) ;' T annons D å kartans ttm konvolut 28 G" tji 10-4 t N Nordiska Kompaniet, INorrbackag Hamng (Renbällncverkets &; 20, el Norra 'Station), e) Of, ro oppe 2 ; a 01'1' mngg, ; r Norrlandsg 19, I 192, r t 471?" '1;rondbJe,ms Forsakrl~gsbolag, A-B, tug, Norrtullsg Sa» 5, 'I 14 (Allm barnh), e) ~~~:~' Fredsg 10, 2 tr, G; r t 23" 79, a t» 21 & 23, snedt för SurbrunnsgI, l'u B dfi' "kr' b l 'p' ~on, ran?rs~ mgs oag l arrs, D' k» 22, VId Idung ue - Observatorieg 17 vid Västmanpag,, tlon for Sverige: Alfred Lmdberg &; Co(Flllp Odeng 98, åt Upsalag, o Hubert Thomson samt E Palm), Vasag 48, Oscarsteatern, e), ~tr" C Re eringso'-3 Vaterländische &; Rbenania i Elberfeld, General- g»b' 43 vid Hamng agentur A-B Brandassurans, Regeringsg ios, }) 79: vid;brunns~, O, r: t 15298;, Renhålln-verkets Ostra station, e)' Vwtona, Brandföraäkrängs-Aktteb, Gust: Ad torg Roslagsg 9, vid Surbrunnsg, 16, O, Se annons å bokmarket ocb SId 62»46 vid Ingemarsg Yorkshire Fire and Life Insurance COII\pany, Rörstrandsg (Rörstrands fabr), 'e) Hufvudagentur Mattsson &; Boden Gotg 14,» 28 2, tf" SÖ I ; r t 8? 33, a l: S?de: 30555»48: Se VIdare Yrkes~eglstret: Forsakrmgsbolag Sabbatsbergs sjukhus, e) Brandill! Jenny, Folkskollär:a, Scheeleg, l, C ~abbatsbergs älderdoms!'em, ei' Brandredska)lsa:tråren Allmänna R Berz-!Skeppsholmen (Pollsvakte:,,), e, ;;,,,"» iutredmngsforrådet), el strom & CO; kontor Scheeleg, 22, C; Smådandag 16, vid N'o=almstorg, a t 496 r t 22'58 ' Solnavägen 5, '''' B d' V k t-d' 'Ö'l d 48 S" t» vid Norrtulls Järnv-station, ran s ec o l nmg, _ an sg " o; a Stora Vattug 12 (Sthlms;Tiqn tr), e), 1727, Surbrunnsg40, Brandskyddsbyrån se Sv Brandskyddsfören» 56 (Hamb1Jrgerbl'Y!\/i), e) Sveavägen 50, vid Ad,Fredr Kyrkog, Brandskåpen» 70, vid Tegnersg:, äro dels allmänna, uppsatta på stadens ~~::k~l~~~:~~:n~~ 8 åt StaUg_ bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen- Teaterg 3, ä Svenska Teatern,, --'~'- SBndagsfturnrneP är underhållande, upp' lysande och rikt på littetära bidrag STOCKBOLMS- ridningens --- ~ ~~ l )

4 246 Braudskåpen Brandskåpen (forts): Brandskåpen (forts): Tomtebogatan 8, vid Birkag, Stadsgården 18 A, ' Torsg 1 (Norra lokomotivstallarna), e)»» 34, 36 (Stockholms magasin), e) 5 (Atlas' verkstäder), ej»» (Nya tullhuset), e) 10,» (Varuskjul N:r 1), e) J) 33, Stockholms Bomullsspinneri, Järlag, e) Tuleg 15 (L M Ericssons verkstlwer), e) Stora Nyg 26, vid Kåkbrinken, Tullhuset vid Kungsbron, e) Stortorget 2: Börshuset, Uplandsg 13B, vid 'I'egnersg, Svedenborgsg 42, vid Skäneg, Valhallavägen 93, hörnet af Odeng, Södermannag 64, vid Hammarbyg, Vanadislunden, bostadshusen Södra teatern, e) Vanadisvägen 39, vid Dalag, Timmermansg 9, vid Tavastg Vasag (Järnv-CentralstationenJ, el» 40, vid Högbergsg,» 16 & 18 (CentJ:altryckerietJ, e) Torkel Knutssonsg 2, (Mtmchens bryggeri), e) D 22, vid Klarabergsg" Tryckerig 2, (Norstedts tryckeri), ej Vasateatern, e) Volmaryxkullsg 20 (Kartongfabriken), e) Vintervägen (Centralstationen), e) 25, å Maria sjukhus, Västmannag 72, vid Frejg, Värmdög 16, Västra Trädgårdsgatan 2 (Landtmäterikontoret), e: Årstaiunden, bostadshusen Östermalmsg 65 (LäDsf'angelsetJ, ej Åsög 2 (Renhällningsverkets Södra Station), e) I» 69, vid Engelbr Kyrkog» 102B, vid Dufnäsg Katarina station: Östgötag 66, vid Ringvägen Ad Fredr torg 5,» 89 (Sthlms Mjölkbolag), e) Badstug 6, Birgerjarlstorg 4, Riksarkivet, e) Djurgårdens station:» 10, Generalstaben, e) Alhambra, e)» 16, Svea Hoträtt, e) Cirkus, ej» 12, Stockholms stads arkiv, e) Djurgärden, Galärvarfvet, ej Blecktornsgränd 4, åt Badstug, Djurgärdsteatern, e) Bondeg 78, vid Erstag Hasselbacken, e)' Borgmästareg 12, vid Bondeg, Konsthallen, e) Brännkyrkag 102, vid Ansgarieg, Kristallsalongen, e) Danviksg 10 (Stearinfabriken), ej Länga g 15, midt för Breda g, l) 11 A, Nordiska!museet, norra ing, e) Danviks hem, e) }) södra» e) Erstag 1 (Diakonissanstalten), Fjällg30, e) \ Skansen, Vaktstugan, e) \ Folkungag 2 A (A B Fören Tobaksfabr), e), Kungshotmens» 99, vid Renstjernasg Alströmerg 17, station:» 139, vid Tegelvikstorget, F'Iemingg 14 (A-B Separator), e) Götg 1, vid Södermalmstorg, D '22 (Försörjningsillr), e) )} 33, ät Högbergsg,» 62, vid Fridhemsg,»» 48 B, vid Åsög, 66 (Piehls bryggeri), e) Handtverkareg 2, å Serafimerlasar,» 16, vid Pipersg,»» 83 86, vid Hammarbyg,» 25 (Garnisonssjukhuset), 27, 'åt Pilg, e) Hornsg 40, åt Bellmansg lnedalsg 17, Högbergsg 41, vid Björngärdsg, Kaplansbacken 10 (Bolinders mek verkst), e)» 43 (Lifsmedelsnämndcns lagerhus), e) Konradsberg, Stockholms Hospital, ej Järntorget 55, Gamla Riksbanken, Kristineberg, e) Katarina Brandstation, Kronobergsg 17A, midt för Parkg, Katarinavägen 15AJ Kungsholms Brandstation, Kocksg 15, vid Östgötag, Kungsholmsg 11, vid Pipersg, Kornhamnstorg 4, vtdl:a Nyg,» 74 (Folkskolan), Krukmakareg 22, vid Roseniundsg, Kungsholmstorg 1 (S:t Erfks bryggeri), e) Kungl Slottet, västra hvalfvet, e) Kungsklippan 5,» 'I'elearafverket, Skeppsbron 2, e) Lindhagensg 2, Köpmantorget 1, Marieberg, e) Lundag 2, vid Skinnarviksg, Norr 'Mälarstrand 24, Mosebacketorg (" vid Hökensg, Rädhuset, e)» Yariete-teatern, e) Myntg 8, Gamla Rädhuset, S:t Eriksg 20, vid Handtverkareg»' 61, Nya Sandbergag 1 (ä Kat sjukhus), Stadshuset, Handtverkareg l, e) Nytorgsg 9, vid HÖl{bergsg, Stadshagen 6 o 17A, Ridc1arholmshamnen, ä tullhuset, Riksbanken, e) Bromma station: Riksdagshuset, e) A-B Keramias fabr, e) Ringvägen 13, vid Brännkyrkag, AB Voltas- fabr, e)» 98 ISthlms Glödlampfabrik), e) Alvik, huset N:o 196, ät spårvägen, Rosenlundsg 29, Luth & Rosens verkstäder, e) Alviksvägen, vid Klövervägen, Rosenlunds Ålderdomshem, Skäneg, e) Arlavägea, vid Margretelundsvägen, Saltsjökvarnen, e) Bromma Brandstation, Ulfsundavägen 30, S:t Paulsg 8, Skeppsbron 2, vid Telegrafgränd, Handelsföreningens hus, vid Slottsvägen, Lill vägen, vid Snäckvägen, 1> 38 vid Tullhuset Löfäsvägen vid Lillsjönäsvägen, Skåneg 12C, Majvägen, vid Allevägen,» 92, vid Nytorget, Olssons tekn fabrik e) Sköldg 13, Sagostigen, vid Odlarestigen,» 15 (Tanto sockerfabrik), e) Stockholms g_u_m_m i!_~a~b_r_'k~,_e)~ _ A-B SVENSKA METALLVERKEN 2~s~~n~:"~:~d~~ 20 "

5 Bra~ds'kåpen (forts): VUsunda Industrfbostäder, Appelviksvägen, vid Poppelvägen, ' Liljeholmens station: A-B Wilh Beckers fabr, Löfholmen, e),aspudden, Tarlag 24,) ~ Bergsund (Bergsunds mek verkst), e) Brännkyrkag 171, vid Längholmsg Charlottenburg 17, ä Reymersholm, Ekensbergs varr, e) Fågelsången, Pilvägen 3, Gröndal, Hasselvägen 5 vid Häggvägen, D Ängsliljan 1, vid Poppelgatan Heleneborgsg 27, vid Längholmsg Hornsg '144, Ligoa (Btockholms Motorbätsvarf), e) Liljeholmen' (Järnvägsstationen), e) Liljeholmens» Brandstation, Färgeri A-B, vid Gröndalsvägen', e) Liljeholmsv,ägen 4, Längholmen (Centralf'ångelset), e) Mldaomrnaekransen, Svandamsvägen 32, c Nynäs 7, -_ Reymersholm (Spritfabriken), e) D / (Klädesfabriken), el Statens Järnv:s verkstäder ä Liljebolmen, e) Sthlms stads arbvinrättn, Vo1maryxkullsg, e) 'I'el lusborg, Parkg 2, Varfsg 6, vid Heleneborgsg Årstaskog, Selmi 2, c Värt~ns station: Frihamnen, Tegeludden, 'e) Gasverket, e) Hjorthagen, 2:a 'gatan 4,- I»»» 15, Kolgärden, vid Asfaltsfabriken, Norra Hamnvägen, vid 3:e tvärvägen, Oljecisternerna, ' Ropsten (Gasverkets bostäder), e) 'I'redje B,assängvägen, vid 5-6 Sjöspåren Östermalm«station: Allm Barnb(jrdshuset, e), Ammunitionsförrådets laboratorium, e) Ammunitionsförrådet (Stockholms l'ygstations), e) Folkteaterns 'scen, e) Greftureg 24 B,, D 36" vid Linnsg, Jungfrug 19, vid Kommendörsg, Karlaplan 6, Karlavägen 36, Lifgardet till Hästs kasern, e) Linneg 86, vid Narvavägen, Nybrog 12, vid Riddareg, D 53, Riddareg 13 (Sthlms tygstationl, e) D 21, vid Skeppareg, 'Sibylfeg 25, åt Ostermalmstorg, Sk,eppareg 6S, vid' Lillabältg, Stadion, e) 8torabältg 29, vid Banårg, Storg 40, ' Strandvägen 43, åt Banerg, 'D 63 Styrmansg 2) ~id Strandvägen, svea Art Regementes kasernve) Valhallavägen 1, M Sibylleg,» 41, åt Stureg, ;ltäpnareg (K Hofstaflet), el Ostermalms Brandstation Hrandstationer:, 'Bromma: Ulfsundavägen 30 - Djurgårdens: Allmänna gränd, ädj Johannes: Ma1mskil1nadsg 64,,O Katarina: Tjärhofsg :11i, sq Kungsholmens : F1emingg 24, O Ltljehotmens : Grönbrink S, Liljeholmen Värtans ~ Värtahamnen; _ Ostermalme ::Skeppareg, S4,' 6J)j;,STOCKHOLMS-TIDNINGEN Brandskåpen-Brandt 247\ \ Brandstake Elsa, Fru, Sibylleg 46 &,48,:0~ a t 18026, 8randstedt, A H, Fabrikör, Sigtunag 17 ' Va; a t Norr ', - Gunnar, Tandläk, Drottningg 45, C:; r t 2359; bost, S g 71 A, C Brandström G W, f d Källarmäst:, Ny-' torgsg 25, Sä; a: t C J, Tjänstem vid Stat Järnv, Volmar- _ yxkullsg 15 A m, Sä; a t Söder 15 l2 IBrandt, K, Aktiebolaget, Assur,ansjl~ma, ; alla slag af försäkringar, Skeppsbron 24, St; r t 24~ 87 '!- Brandt, Nils, Bankkassör, Banörg 3 1, ODj Wald, Cigarrh-flrrna, Inneh Malcolm W Brandt, butik Drottningg 54, C; bost Greftureg 70 A, O, Erik, Direktör, Skärsätra; till ko'ntoret rt24787 " & Co, Fr, A-B,' dir Rnbert Ohlsoo" Emaljerade skyltar, Reklamartiklat m m, Grefg 7, GDj; r t Herman, Fabrikör Fridhemsg, 24 A, C;' a t Kungsh 3049 _ " M W, Fabr, Greftureg 70 A, O, ' H S, Fiskhandel, Höto'rgshallen 65, tj~' a t Norr 1'5679, r t 13357; bost Margaretavägen 78, Enskede: tel, Ensk, 3m I Elsa, F)lkskollär:a, Greftureg 41, O~ a t Osterm 1271 Emmy, Fru,Handels- o skrifiänahamng 17 11, C; ~ t 12267, r t Il M F, Fru, Storg 21, ODj - Ingeborg, Fru, inneh Dalarö-Bageriet Nybrog 16, O; r t '77485, a t Norr- 2 il! Airnöe, Fröken" Linneg 34, O; a t'norr' 24903, r t ' ' '! G, Fröken, 'I'orsg 58, Va; a t: Vasa "~I 9141 " _,\ Judit, Fröken, Kammakareg 40, Va:; a, t_" Non 50 1i! \ Sv!!a, Fröken, Karlavagen 42 1, O; a t" ' Osterm, 46 96: ' J P, Grosshandelsfirma, äges af C, Ryno- Lundin, Klara N Kyrkog34, O; partilager af ur, urfurnityrer, verktygvbijouterivaror, optiska artiklar ", M Ch, Husmoder, Fru, Barnsjukhuset- Simon och Math,ilda Sachs minne, St: T ~A,-, v Häradsh Linneg 48A m, ODj; a t Österm: 1257' \ K H, Kamrer, Järnto,rget 83,' St / J Th L, Kapten, Odeng35, Va;'r t' 8935 ' Herm!!tp,l ~" Kassa,Ml':~~raheg 8~LQ~ har den största upplaga av au dagiiga tidning,,' i S6andinavien /

6 248 Brandt-Bratt Brandt, Hans, Köpman, Näckströmsg4, C; Branzell, Anders, Öfverlärare, Valhallavägen at Norr , O; a t14394, r t s, Herman, Metallfabrik, Frejz, 21, Va; Brasiliens Förenta Staters konsulat, Villag kontor Tuleg 38, Va; a t Norr , O - Inneh:s bost Fridhemsg 24A, C; a t Brask, A G, Ingenjör, Östermalmsg 57, O Kungsh Anders, Poliskonst, Hornsg 73, So - V, Musikdir, Storg 21, ODj Bratbost, Agnes, Ankefru, Sibylleg 55 & - Henr, Fredr, Musiker,Folkungag 69, Sö; 57, O a t Brate, Erik, Lektor, Nytorgsg 11, Sö - Adelaide, Musiklär:a, Köttorget 6 m, St - Fanny, Målarinna, Nytorgsg 11, Bö - Arvid, Postexp, Artillerig 30, ODj; Bratt, Pereival, Aktuarie, Bredablick 25, a t Lidingö villast; r t Lid:ö K L, Postexp, Hamng 17 ll, C; a t - Karl, Bokbind, Regerlngsg 76, C 12267, r t s Bokbinderi-Aktieb,Linjerings- och kon- - J H, Posttjänsteman, Uplandsg, 66 lii, torsboksfabrik, Klarabergsg 52 B, C Va; a t Vasa Alfred, Fabrikör, Regeringsg 76 II, C; - VO,l:stePostvaktm,Ingeinarsg1 B, Va a t Norr Axel, Prokurist, Hornsg 66 AV Bö: - Ernst, Fabrikör, 'I'egnersg, 36, Va Edv, Prokurist, Artillerig 30 m, ODj; - S ;M C, Fru, Saltmätareg 5, Va a t Anna Maria, Fröken, Kontorsbiträde, - Gust, Sjökapten, Stureparken 7 IV, O Scheeleg 18IV, C - Jac, Skohandl, Karlbergsvägen 80, Va; - Hildur, Fröken, Kontorsskrifv i Posta tvasa 325 sparb, Upplandsg 40, Va ~ J K, Skräddare, Örby 24, Xlfsjö; a t - Lisa, Fröken, Telegrajist, Greftureg 35, O Örby 86 - J L, e o, Hofr-not, Östermalmsg 18[, O - Svea, Slöjdlärar:a, Karlavägen 42 II, O - Ellen, Hofrättsrådinna, Linneg 4, O, -,J A, Stenhuggare, Flemingg 59 A, C; - Erland A, Ingenjör, Kammakareg 38 H, a t Kungsh 3284 Va; r t 'G A, 'reol dr, Fil kand, Odeng 23m, - E G F, Jur utr, kand, Civilassessor, Va Neglinge; tel Saltsjöb J N, Trafikmäst v Aktieb Sthlms - K O, Kapten, Vidårg 4, Va Spårvägar, Lindevägen 16, Enskede- K A, Kapten i Generalstaben, Tegnors- - J E Vaktm, Skeppareg 20 1 ö g, lunden 3, Va ODi: - Hanna, Lärar:av Brummerska skolan, - Anna, Ankefru, Bellmansg 22BI, Bö; a t Linneg 50, ODj Ivan, Med dr, verkst dir i A-B Stock- - Carl Oskar, Nybrog16,0; HÖsterm4 85 holmssystemet, bost Teaterg 6 III, C - F O, Braheg 8 li, O - Gillis W, Prakt läk, Hals- o Nässjukd, 13randtarifi'öreningen, se Svenska Brandtariff- mottagn helgfria 'månd, onsd, fred 10 föreningen -11, tisd, torsd, lörd 3-4, Nybrog Brandtberg, Oscar, Ofverlär, Artist, Sten- 11 B, O bocksg 4, O; a t Alfred A:son, Regissör, Mosebacketorg Brandting, Emil, Maskinerport, Valhalla ' 8, Sä vägen 119 1, Va; a t Vasa K J, Skräddarmäst, Hökensg 9, ss - se luven Branting - Elis, Slottspastor v, K Krigsskolan; bost Branows, J; F, Eftertr, C A Lundkvist, Sofiahemmet, O; r t Svarfvare, Västmannag '15, Va; a t - Axel, Tandläk, Teaterg 6~ C; a t Norr 26458, 6789, r t 13580; telefonerna af- Brante, Bdv, Grossh, Karlavägen 85, OD} stängda mellan & Co, Edv, kontor och lager Norra Ban- - Elsa, Tandläk, Teaterg 6, C; a t Norr torget 20, C ' 6789, r t 13580; telefonerna afstängda Branting, Hjalmar, Excellens, Statsminister mellan 12-1 o Utrikesminister, Blasieholmstorg8, C - Hilda, 'I'elegraflst, Kaptensg 15, 1'/2 tr, - Agnes,Fröken,Styrmansg8,ODj;atelj~ ODj»Licium», Birgerja:rlsg 18, uppg D, O - Nils, Tjänstem i Qvarn A-B Tre Kro- - M, Fröken, Riddareg 15II, ODj nor, Pipersg, 4, e - G, e o Hofr-not, Advokat, Notrtullsg - A E J, Ankefru; Braheg 38, O 3 IV, Va; a t Vasa '- E M, Änk~fru, Grefg 20, ODj -t-- A G, Timmermansg 39, Bö - Georgina, Ankefru, Kaptensg 15, 1'/2 tr, ~ se äfven Brandtinlr ODi- ----=-o JONKOPINGS JURIDISKA DYRA ~-- IS HAMN GAT A N ~------_

7 Bratt-e-Breile 24!, Bratt,' Lisa, Änkefru,' Tegnersg 28, 21/2 tr, Bredberg, M, Folkskol'lära;" Åsög 83, sö Va:; a t Vasa 6134 l-&; Co, A-B, Fondmäklarbolag, L:a Vat- _ Maria; Änkefru, Mosebacketorg 8, So tug 30, C; r t O '- Claes, Öfv(Jrste, Birgerjarlsg, 102, O; r t - Erik, v Härads~',FörsteStads(ogde, Eriks :, bergsg 3, O" _ O F, Ofverstelöjtn, Ostermalmsg-Ib ', - Axel, Kapten v Skaraborgs regem, Frejg O; r t c 8, Va; r t :- Jenny, Öfverstinna, Linneg 50, 'PDj; - B H W, Konditor, Elemingg 7, C r t \ - Ernst, Major, Riddareg 70, ODj; r t Brattån, C, Postex;p, Döbelnsg 35 IV, Va Osterm 879, Brattlöf, Hanna, Änkefru, Roslagsg 30 II, - Hilda V, Sjuksköt:a, Surbrunnsg 28 III, Vq; a t Vasa 5536 Va Brattström, Johan, Agenturaffär (Apoteks- - Ernst C:son, Skriftställ, L a Vattug \14, varor,,keniikalier o färger), kontor C; at Eriksbergsg 1 B, O; r t 9585; bost - B U, Ankefru, Högbergag 37, Sö Kungsh hamnplan 7, C; r t Bredberger Georg, Byggn-ing, Boslagsg _ ElfridaiFulkskdllära, Ringvägen 15, Sö; 11 I, Va; a t 23212, r t Vas,a, a t SödeI; 32JlS \ ' 325 _ Gerda, Fröken, Östermalmag 11II, ODJ Breden, Ingeborg C, Fattigvårdssyster _ Torborg, Fröken, Kocksg"4F, So; r t (Brännkyrlta förs), Parkg, 4, Midsom- Söder 7 63 ' ' markransen _,C'~'aGrossh,;konto boat Drottningg 114, Bredenberg & Co, firma fiir Garn-,väfnads-, v och trikåhandel, äges af Fru Selma _ Albin, Jämv tjänstem, Kocksg 4F, Sä; Fredrikson; butik Drottningg 26, C; r t Söder 763 filial Hamng 30, C _ Ruth, kllkefru, Gymuastikdir, Nybrog G A, Grosshandelsfirma grundad 64, O; r, t ' 1837, äges sedan, 1884 af A F Ca:: Brauckman, Ernst, Dekormål, Greftureg valli-holmgren; lager af mattor, mö- 28, Q beltyger, gardintyger borddukariflltar Braude, Mareus, Disponent, Västra Frans- m m; speeiali te: leveranser samt uttorp, Sundbyberg; tel Sundbyb2 30 rustning af Angbåtar och Järnvägsvag- _ S, Ankefru, Västra Franstorp, Sundby- nar; kontor Stortorget 9, ingång Skö- _be~g; tel, Sundbyb 230' makareg P, St Allmän telefon Brun- Brauer, O F A:son, Artist, Stortorget 22, St keberg 2800 kl 7-9 f, m 'I'elegram- Braun, C C, Dir, Linneg 94 A:-, ODj adr: Bredenberg ' _ C F, Förman, Fredrikshofsg 6, O - J A V, Prakt handelskemist, V 'rräd- _ A P, ~tationsförmaill, Tomtebog 18, Va; gårdsg 19, C,; r t 485 ' _ Dom, Ankefru, Kungstensg 42, Va; a t - Elin, Sjukgymnast, Bragevägen 9 &11, O; 91 9~ r t Österm 2062 von B~n, G F P H, Byråsekr, Drott- - J G, Sjökapten, Nytorgsg, 21 B, Sö ningholmsvägen 2 A, C Breding,Eric,Stationsskrifv,I)öbelnsg73, Va~ : Christian, Kamrer o Kontorschef i Lif- Bredow, B ~, Af!J,-chef, Skeppareg 53 n b : försäkr-aktieb Victoria, Scheeleg 13, C ODj;a t Osterm, 7 H ' _,C K K, Änkefru, Linneg 39 A, ODj Brehm, Ella, Fru, Barnavårdsman, Häl- Braune, Hjalm, Fil dr, Karlbergsv 72, Va singeg 12, Va, ' " Branner, N;, Frih, NorrtullsgBl, Va; a t,- A B, Förgyllare, Tuleg 18, Va Vasa H, Köpman, Hälsingeg 12, Va _ Alice, Frih:a, Hornsg 26, Bö Brehmer, I B, Fröken, Valhallavägen 101, -\0 T, Vaktm, (Flottans Kassakont), Va; r t 8~344 Kungstensg12 I Va; a t Vasa Ivan, Jur o Fil kand, Advokat, Bir- Braunerhielm, Carl, Kommendörkapten, 'gerjarlsg 81, Va I ', Skeppsholmen 8, ODj; r t Wilh Jul, Massör o Sjukgymnast, Kam- Braunerhjelm, Thom, Godsägare, Karlavägen makareg 391, C' : 71, O Brehmmer, G P, Ing, Drottningg 73Ä, C, Breda, Schmidt, Manufaktur o Sidenvaror - se afven Brerner, en gros, Malmskillnadsg 9, C; r t Breide, C H, Prakt läkare, spec, Hud- o , a t Könssjukd, Regeringsg, 28 A II" C, BredablicJl:, Skansenå Djurgården Breilann, J M, Grossh, Surbrunnsg 23, Va'l Bredberg, Bror, Direktör, Skeppareg 70, Breile, Nils E G; Banktj-rnan, S:t Eriksg, ODi';,r t'osterm V, C: STOCKHOLMS- TIDNINGENS annons» och pren~me~ationspris äro billigast av Stockholms större dagliga' tidningar,' "

8 ~50 Breisch-e-Brisman Breisch, O, Barber, Högbergsg 32 A, Bä; Brewitz, E V E, Källarm, Önskebo, Skärbost ErikshäIl, Sikla sätra, Lidingö - G E, Handli Värmdög 61, Bä Brick, E D, Herrekip-affär, Götg 35, So; Breitholtz, Ida, Fru, Vasag 12 UI, C; r t a t 31450; bost Karlbergsvägen 31, Va - Louise, Fru, Stureg 40, O; r t Österrn Brilling, J, G, F o S, Frökn, Hornsg B, So; (ing fr Timmermansg) - C G E, Jur kand, Auditör i Göta Brimberg, B E,KHm -assessor,sibylleg 9, O Lifgarde, Ombudsman hos Generalpost- Brinek, Seth, Dir, Götavägen 7,'Djursholin; styr, Karlbergsvägen 40 II, Va tel Djursh 300, kontoret r t G E, Kauslisekr, Strandvägen 33, ODj - Carl G, f d Distr:chef, Tomtebog 53lII, - Gösta, Löjtn, Birgerjarlsg 131 B, Va; Va; a t Vasa J r t L, Fru, Språklär:a, Tegnersg,' 40, Va - Tekn Fabrlksaktiebolag, Brunkebergsg - Hulda, Fröken, 'I'egnersg 9, Va 9, C; r t M, Fröken, Artillerig 20, ODj - Jenny, Änkefru, Östermalmsg 25 & 27, O - Svea, Fröken, Inedalsg17, C; r t J, Ankefru, Mästersamuelsg 20, C; a t - C A, Ombudsman, Parkg 10, C -Brunkeb496 - Fritz T, Tjänsteman, Inedalsg 17, C; Breiton, Bernh, Kamrer, Valling 32, C r J Breitow, K M, Ingenjör, Tomtebog 5 UI, Va - N, Ankefru, Drottningg, 80 B, C Brejby, Wilhelm, Konditor, Oxtorgsg 18 I1,C; - se äfven Brink Q a t Norr Bring, Martin, Banktj:man, Asög 113I1, Bä; Brejde, H D, Kammarskr, Bangårdsg 12, r t Bä - N A, Bildhugg, Långbrodal, Älfsjö Brelin, Maria, Kontorsskr, i Järnvägsstyr, - Sigfr P:son, Dir, Bergsg 43 1V, C Alfsjö_ - Ebba, Fil mag, Döbelnsg 1 e, C; a t Brem-berg, Robert, Civiling, Odeng 84 II, Brunkeb 2084 Va; r t ;sommarbost Fnru- - A G M o A, Fröknar, Götg 28 B, Sii; berg, Herserud; r t Lid:ö 58 a t Söder B N, Ing, Stnreg 19, O; r t 1351>2 - Olof, Inneh af Franska Matlagnings- - S Gustaf, konsult Ingenjör, Expert för skolan, 'I'egnersg 29m, Va; a t The British Corporation Registry, - E G E, Hofr-not, Scheeleg 8, C officiell Besikt~ingsm~n för fartyg, - E M, Kontorist, Dalag 86, Va Torstensonsg 6, OD;; r t J, Marinintend, Bergsg 21, C Gustaf,D M, fd Målarrnäst, Sibylleg Brink, Georg, Cigarrhandl, Stureg 19, O; 35, Q; a t Osterm, 707 a t 16777, r t Alma, Ankefru, Stureg 19, O - -Carlson, Agnes M, Fru, Syatelje, Kom- Bremer S M, Fru, Hötorget 10, C mendörsg 33B,ODj; a t Norr H V, Ing, Jakobsbergsg, 8, C; r t Wanda, Handelsbitr, Kommendörsg 338, - Georg, Leg läkare o Tandläkare, Mun ODj; a t Norr o tandsjukd, Hamng 28 v (hiss), C; ~ se äfven Brinck, r t 77 34, a t Norr Mottagn Brising, Louise, Doktor:a, Bergshyddan, Djurhvard 2-3, annan tid efter öfverens- gårdsbrunn komm, Brising &, Fagerström, Aktiebolaget, Glas-, se äfven Brehmer, Porslins c o Bosättningsaffär i parti Brendelin, Math, Madame, Institutrice, Le- o minut Proflager af Färe Glasbruks eons de francais, Kungsg 54 v, C o Elmeverkens tillverkningar af Kri- Brenå, J S, Kontorist, Skomakareg 11, St stallglas, Konservburkar o Belysnings- Brengnisr, H R, Major, Götg 30, Bä glas m m för export o inhemska Brenner, Ester, Folkskollär:a,Norrtullsg 57 II, marknaden, Regeringsg 24, C; r t Va 413, a t Emanuel, Grossh, kv Drott 11, Lidingö - Fritz, verkst Dir i Aktieb Brising & villastad; tel Lid:ö 4 72 Fagerström Regeringsg 24, C; bost Breschö, Emil, Frisör, Västmannag 40, Va Greftureg 24 A, O Bretzner, Einar, Herr, Engelbrektsg 10, O Brlsman, B G, Direktör, bost Linneg Breuer, Julia, Ankefrn, ljplandsg 45, Va 20, O; r t Repr Internatio- Breviks Elektricitets- o Vattenverk, A-R, nal Time Recording Co och The Tabu- Lidingö- Brevik ; r t o a t Brevik 50 lating Machine Co(Hollerithsstatistiska Brewitz, K O,Fil kand, Jungfrug30 n b, maskiner), kontor Greftnreg_38, O; O; a t Osterm 1522 r t A-B SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons å sid 27

9 Brisman-Brodin, Brlsman, Maj, Fru, S:t Eriksg 18v, C; a t Bro berg', W T, Källarmästare, HornsgTOä,, Sö " - Maria, Fröken, 'I'oratensonsg 13, DDj - C J, Maskinrnäst vid Oskarsteatern, - C E, Kamrer v Norrköp Ensk, Bank, Mosebacketorg 8, Sö S:t Eriksg 18:", C - Gunnar, Maskinmäst, v Kungl Teatern, - E K, MariuintendjRegistrator i Marin- Stureparken 11; O; a tosterm 7 14 staben, Karlbergsvägen 78, Va - August, Sekr hos Generalpoststyr, Handt- - Sven, Professor, Solg10 B, Råsunda; a t, verkareg 26 II, C; r t 7811 ',o r t Rås Lars F W:" Vaktrn, ~ybergsg 2, DDj - Ernst V, Krukmakareg 50, So; a t - Alma L:: Ankefru, Enksbergsg 5, O Söder 2906, - Hilda, Ankefru, 'I'egnersg s", Va:; a t -, Brissman, Augusta, f Ekwall, Fru, Tomte bog 22, Va, - Wilh:a, Ankefru, Drottningg 110, Va; - Rob, Handelsagent, BellmansgBs>, Sö a t Vasa ' ~ T, Rådmansänka, Högbergsg 27 C, Sö Brocehn, E, Dalag 26, Va Brithelli, Erlin, Ankefru, Surbrunnsg 31 A, Brock, Nanna o Malin, Fröknar, Dalag 56'A,' Va - Sigrid,,Änkefru, 'I'egnörsg 18, Va; r t - Alfred, Musikinstrum-mak o reparatör, Vasa 253 Jakobsbergsg 20, C; a t British Corporation Registry, The, Ingenjör Brodati, Sigmund, Köpman, Birgerjarlsg83, G Bremberg, Torstensonsg 61, DDj; Va; r t' " r; t Bredde, A, Ingenjör, Folkungag 20 B, Sö Britiska konsulatet (Kay, S 'E), 10-2, Broddelius, A G, Bokh, Birgerjarlsg 11FI, Iörd 10-1, Strandvägen 61, DDj; Va r a t 15853, r t Broddesson, Johan, Björkvägen 32, Enskede - legatione,n, Laboratorieil" 8, S~hlm 14 Broden! Erik H, Civiling, Drottningholms- / Britten, S A: H, Not l Auktlousverket, vagen 7, C; a t Kungsh 2740 ', Fittja gård, Täby; r t Tä,by Herman, Dekorations- o Skyltmål, 'I'om- Britz,: E, Ing, Långbro gård, Alfsjö; a t, tebog 4, Va; a t 26072, Alfsjö Karl, Direktör, 'I'immermansg 22, ss; Britzelli, Systrarna, Manicure, Pedicure o r t Söder 203, a t 1652, Ansik'tsbehandI Klarabergsg 21 II, C - Selma, Fru, Timmermansg 22; Sö:; a t Broady, K O,Seminarielärare, g 18, O - Engelbrekts-,- " 1652 ' L M, Grossh, Torsg 19A, Va, Brobeck, Erik U,Aman,l:agatan 16,Värtan - Carl,' Ingenjör, Karlbergsvägen 40, Va; - 'A o E, Fröknar, l:a gatan 16, Värtan r t K A, Kamrer, Yanadisvägen 43, Va - Ernst, Ingenjör, Järfva; tei Ulriksdal 38: :P K, Kassör, Asög 113r, Sö - Anton, Juridisk Byrå, Västerlångg 68, - John,TandI,Biblioteksg29 o b,d;mottagn St; a t 20168, r t Ju~ id, eft öfv-komm pr r t65 03, a t Osterm, afdeln, J ur Utr Kand Fredrik NIls- 3015; 'post Kommendörsg 28 ', DDj: son, Kamrer Johan Larsson; Privat- A N, Ankefru, l:a gatan 16, Värtan detektiv a afd,chef: A Engström; Egen- - Eva, Änkefru, Kungsklippan 7 A, C domsafdeln, Advokat Anto)) Broden, Brobergs Accidenstryckeri, Oxtorgsg 7 B, Tjänsteman Pen tt i J Olli, C; a t " - Mathilda, 'Modeaffär, Odeng 68, Va; Broberg, Carl Fr, Bokh, Svedenborgsg a t " \ : 8 A, Sö,'- P J V, Poliskonst, v värd, Norrbackag - Liebert, Boktryckare, Villa Vårgårda, 3, Vq; a t Vasa 2080, Alfsjö - Karl, Akeri- o, Droskautemobiler för Pehr, Boktryckare (firma Brobergs Bok- persontrafik, Katarinahissen, Stadsgårtryckeri), Frejg 21, Va; a t Non- den, Sö; a t ; bost Sthlmsvägen 9, Råsunda; Brodershjälpen,,lO-öres Begrafningskassa, tel Rås 807 expo Götg 35 o b ög, Sö - Olle, Dir"Oentralteatem,Eriksbergsg5,D Brodin Sigfrid, Bauktjman, Döbelnsg 31 I, ~ Ester, Folkskollär:a, Söderiörnsvägen 43A, ' Va ' Enskede -s, Erik, Befraktningskontor, A,B, Arse- - Alma, Fröken, Bergsg 26'V, C nalsg 14, C; r t 10641, 10642, - Emmy Gren-, Gymn-dir, NorrtuIlsg 57, 10648, a t Telegrafadr:»Erik-, Va;r-t Vasa1323,at Vasa61363 brodin - Erik, Kapten, Greftureg 52, O - Axelina, FolkskoIlär:a,Dö\lelnsg 31, Va: STOCKHOLMS-TIDNINGEN är Sveri~~s främsta ', alla samhallslager annonsor>gan spridd i Va' ',

10 252 Brodin-e-Bromnn Brodin, Maria, Frll, Döbelnsg 31, Va Brölen, E M, Stationsskrifv, Torsg 51, - Beda, Fröken, Sigtunag 1~, Va ing 1, Va - Hanna o Hedvig, Frökn, Ostermalmsg Brolin, G B, Afd-chefHandtverkaregd I, C 20 II O _ Hjalmar, Boktryckare, Boktryckeri Mäs- - M H, f d Förest:a, ArtiIIerig 43, tersamuelsg 19 B,' C; a t Norr , ODj r t 12424; bost Odeng, 74, Va; a t - Olof, Ingenjör, Nannylund, ODj; r t Vasa ; kont Näckströmsg JI', C _ Andreas J, Dekor-mål, Braheg 141, O; - G L, Kommendörkapten, Nannylund, verkst Norrlandsg 16, C OD}; kont Näckströmsg 1 II, C; r t _ J L, Dekor-mål, Humlegårdsg 7, O 1516 _ P Elof, Direktör, Drottningg 114 III, Va - Erik, J:or, Kontorist, Villag 6, O; r t _ L, Faktor, Kolonivägen 32, Enskede _ Anna, Fru, Pilg 26 II, C - e A, Köpman, Riddareg 41, ODJ; _ Ebba, Fru, Prästgårdsg 3, So: a t Sö-, r t der C F, Köpman, Ombud f Läder- o sko- _ Hilda, Fru, Humlegårdsg 7, O fabriksartiklar samt Manufakturvaro! _ Hulda, Fru, Kåtarina Bang 20 1V, Sö Kontor och lager Skeppareg 35, ODJ; _ E lng Kungsträdgårdsg 12, C Riks tel o 71955, AllII! tel _ Sigurd 'Jur kand, Drottningg 19, C; _ 1621lt bost~ Strandvägen 57, OD}; r t'232 ~O, ' a t usterm 76 _ T E, Kassor, Gotg 61! So, - Albin, Musiker, Breda g 7, ODJ _ G A Köpman, Drottnmgg 32, C - J E, f d Rektor, Regeringsg 11tv, _ A G:, Lagerchef, Ringvägen 133, Sö; Va; a t r t : F G, Snickare, Esplanaden 17, Tellus- - N K, tjr Landskontorist, Fridhemsg borg, Mi~so,!Dmar~ransen v 40 ev,sit Eriks terrass), C - F A, Tradgardsmast, Tomtebog 39, Brolin Gordon firma Axel Pettersons Lik- V~, l 81 III V; kfstfabrik ' o Begrafningsbyrå, Hög- - Sigrid, Ankefru, BrrgerJaI' sg,a: bergsg 27 BI, Sö; r t 5274; a t Brodowits, D J, lng, Urvadersgrand 8, So, Söder 33179; best, Högbergsg 27 BIl, a t Söder Sö '""!! I I,-Gust, Fredr, Postman, Holländarevägen Brofeldt, Anna, firma, Barnskor, tofflor, 9 & 11, Sö; a t Söder 4700, alla slags skotillbehör en gros, St Nyg~ K E, Snickeriidk, Tavastg 19; Sö; I 8, '/2 tr, Si; r t 1297 verkst Krukmakareg 8, Sö ' Ellen, Syatelje, Humlegårdsg 14 & 16, Brogren, O W, Kapten v K Kustartille O; a t riet, Oskar Fredriksborg; r t Rindö 21 Brolund Olov Fredrik, Folkskollär, Skogs- -r-r- P T, Revisor, Bellmansg 26, Sc; a t vägen 14, Enskede 30434' Broman, J Bertil, Banktjänsteman, Sur- Brohlen, A Th, Löjtnant, Kaptensg 12, brunnsg 381, Va; a t OD} " _ Thure, Banktj:man, Hornsg 65, Sö; r t - Alfred, Vaktm, Arsta folkskola, LIlJe- 6874, a t holmen _ Bror Cigarraffär Södermannag 32, Sö; Brokiga Blad, Söndag~tidning utgifven af bo~t Ryttareg: 7 lii, Råsunda Aftonbladets Aktleb Red akt ions- _ Idar Damskrädderi, Nybrog, 11 A, Ö; byrå: Klara V Kyrkog 7,3'/2 tr, bo~t Riddareg 1, O Sthlm 1 Redaktören träffas i red-ange- _ Elias, Direktör, Ad Fredr Kyrkog 15 C lägenheter kl 10-3 Allm tel namn- _ J Wilh, Direktör, firma Stockhofms anrop:»~ftonbladet» Kontor och Magasin, kontor Stadsgården 3~ & 36, e xp e d it io n: Kl V:a Kyrkog 7, Sö; bost Styrmansg Jlr, ODJ Sthlm 1 - S A, Dir, Kaplans backen 3, C; a t Brokonstruktionsbyrån, Kungsg 56 C; r t , kontoret: r t , a t Brunkeb, "l 70 ' - (Brohman), Emma, Folkskollär:a, Hög- Brokvist, Oscar, Elektrisk affär, Inneh, bergsg 64, Sö Skyltfabr, Star, Riddareg 23, OD} - Emy, FolkskolIär:a, Hornsg 65, Sö - Wiktor, Smidesverkstad, Hornsg 92, Sö - Greta, Fru, Upsala~18, ya; a t Brölen, H N, f d Disponent, Uplandsg 58, - Anna M, Fröken, sveavagen 42 & 44, O; Va' r t 793 ' JONKOPINGS JURIDISKA ---~ H A M N G A T A N BYRÅ

11 , Broman-Brostedt \ \ 253 Broman, Aug~sta, Fröken, D'ir',f Tekn Fabr Broms, G 0:,t, Attacbe,~arla~la~ 6', ODj A-~ Gota!Hornsg 65, ss, a,t EmIl D,tlokh, pstgotag 7~, Bo _ Oarolina, Fröken, Hagag 20, Va; a' t - A, Fru, Karlavagen 3, O " ', Vasa 1936: ' ' - C Hugo, Kapten v Göta Lifgarde, Skep- - Hanna,r Fröken, Folkskollär:a, Hornsg pareg 46, ODj, 65, Bä; a t 31~ 43 -Gust, Kapten i Flottans reserv,' Chef -:- Ida, Fröken, Västmannag 48, Va för Stockholms Sjöför$iikr A-B:~ Af- _ (Brohman), Wilh, Grossh, Flemingg delnin/!skontor,karlav,ägen 84 II, ODj; 23 A, C ',/ r t _ (Brohman), Wilh, Importaffär, (Sydfruk- - N A, Kapten i K Flottan, Skeppareg ter o Chokladvaror), Mästersamuelsg 7, ODl ; r t , C;a t 877, r t Frukt- o - C V, Köpman, Strandvägen 25, ODj; konditorivaror Vasag 26 o 6, C a t Osterm 2519 ' _ A,lbin, Ingenjör; kontor o bost S:t Eriksg - G A, Skeppsred, Eriksbergsg l All, O; 79, C; r t 80672, a t Vasa 2291 r t Vilh, Kamrer, Rosenlunds Ålderdoms- - & Son J F, Specerih, Norrlandeg 6, C hem, Bä " - John, Ankefru, Torstensonsg 3'V, ODj Otto, Kapten, Strandvägen 13, ODj; Bromsanordningen Effektiv, se Obligations- :& t kontoret K Kugelmann _ Lotten, KaptenskaBurbrunnegBb', Va Bromstens Svarfveri & Sniokerifabr (t d _ Anders, Kassör, Götg 61, Sti; a t Sö- J Wannqvist), Snickerier o svarfder 14 56' ningar af alla slag, gardinstänger, led- _ John, Kontorist; Åsög 54 III t h, Sii; stänger, fönsterskärm ar o afdelnings- 'a t Söder ' skärmar, Bromsten; tel Bromsten 12 - K A, Kontorschef, Varfsg 1 A, Bä Se annons sid 49 " i: C F, Kontorsskrifv, Barnhusg 4 II ög, C Bromstens Vilfastadskontor (Aktiebolaget _ Sven, 'v Krigsdomare, Distr-sekr Lin- Billiga Tomter)', Klarabergsg 58~ C; neg 15, O; r t , a t 8031, r t 7055; kontorstid '/2 _ Hulda, Majorsänka, Sveavägen 120'V, Va; 10 f m-5 e m " \ r t 5559 Bronner J Em, Statipnsskrifv, Kata Bang -' Joh, Aug, Musikdir, Borgmästareg 11 20'H, Bä ' Bä; a t Söder 5259 " - J K, Stationsskrifv, Tofsplan 1, Va _ Natanael, Pianist,' Birgerjarlsg 60, O Brooling, Sven G, Fil kanu, Assistent, r t Långholmen, Sthlm 2',, _ Sven, Platsförsälj, Götg 61, Sti; a t - K Victor, Redaktör, Drottningg, 68 II, C;, Söder r t 81 20, 13 78, a t 21::)297;bost _ r R, 'Tjänstem v Sthlms Gas- & Elektr- Djursholms-Danderyd; r t Dand ~26 verk,/romt!lbog 15, Va; a t S~265 Broome, C G L, Civiling, ':ärtavägen - Fritz, Akeriäg, inneh Knöppels Akeri, ' 6, ODj; r t 71544, \ station N Blasieholmshamnen, C; - Emilia, född Lothigius, Fru, Handtverat Norr 505,2, r t 4190; bost Ob- kareg 10 III, C '- servatorleg 3, Va; a, t Norr 19508, - Alb, v Häradshöfd ~ Handtverkareg r t 8217:!, 15III, C;, r t 30325' Verkst dir i Alida, Änkefru, Tomtebog 15, Va; a t Sv Sockerfabr-A-B, Näckströmsg2, " 33261i \ C; r t namnanrop:»sockerbolaget», Beda, Ankefru, Götg 61, Bo; a t Söder Iinj 2 ', ,, "' ", - T L, Ing, Skeppareg 27, Q,Pj - Emma, Ankefru, Uplandsg 85, Va; a t - Ellen, M;;tjorsklji,GrefmagniglV', ODj; ' a t OsterrncI'i LS; - Hilma, Än):efru, Södermanung 19, So; -- S P, f d, Redaktör, Kommendörsg 19, (J, a: t Söder' 5841 " Brorström Karin, Frök~n, f d Sjuksköt:a, - Julius, UpsaJag 18, Va; a t Högbergsg 34, ss, a t Söder' 3712 Bromander J H, 'Järnsvarfv, Inedalsg 10, Brosig, Emil, Köpman, S:t Eriksg90, Va; C;a 't Kungsh r t ' - & Co, A-B, Tjärhofsg 12, Bä; r t Brosset, Theodore, Rysk Generalkonsul, Bromark, Karl J, Kamm-skrifv, Danviksg Handtverkareg 8 Ill, C " ' ~, Bä Brostedt, Clae~ J L, Ingenjör v 'Aktieb Bromer, :S: W, Ing, Apelbergsg 34, C Separator, Agneg 29, C " Bromma Alderdomshe~, postadr, Sundby- - G E L, Ingenjör, Folkungag 42 C, Bä berg: a t Bromma 11 --:=_ Alma, Kon~ G:la Brog 35, c Annonsera: l STOCKdOLMS- TIDNINGEN ~:=lf::sttd=~~g~p'~idda ) ~

12 254 Brostrand-Brundell Brostrand G T, Stadsbud, Norra Smedjeg Bruce, Anton, Kapellgränd 13 A, Sä 16, C; a t Brunkeb se äfven Bruze ' Broström & Co, Agentur- o Mäklarfirma, Bräckner A-, Lärar-a j tyska, Greftureg 28 Skeppsbron 21:1,St; r t o ö g, Öi a t Osterm Carl, Dir, Kungstensg 62, Va; r t Brudin, S, Cigarr- o Tidningsaffär, Handt verkateg 82, C; a t Olof, Folkskollår Heleneborgsg 25, Sä; - AL, Fröken, Hagag 201I, Va; a t1l259 a t Söder 8958 Brue, Adolf, Disp, Västmannag, 99, Va; - Karin, Folkskollär:a, Timmermansg181v,r t i sn, Bruhn, Sven, Direktör, Alströmerg 2, C; - E O F" Ing, Valhallavagen 111, Va; a t Kungsh 175 r t Vasa 7;)9 - Sigrid, Fröken, Vinkelg 3 Ö - H: F, Ingenjör, Valhallavägen 111, Va - & Co, S, Handelsaktiebolaget, se Han- - V G, Ingenjör, Humlegårdsg 7, O delsaktiebolaget S Bruhn & Co -' Herbert, Köpman, Vikingag 20 (f d'io), - O N, Ing, Chef för Kungl Armeförvaltn Va; a t maskin- o värmebyrå, Narvavägen 22, - "Victor; Köpman, Frcjg 57; Va; r t ÖDj; r t 72067, a t Österm Gustaf, Instrumentmak, Polhemsg 20, Broströms Linjeaglmtm', Å-B, GustAd C; a t Kungsh :lo '- - & Co, Edw, A-B, Kemikalier m m, torg W, C; a t o r t 6ti 10 Tele- Blasieholmstorg 9, C gramadr:»broströmian _ Nils W L, Kontorschef, HolIändareg Broström; Karl O, Lärare vid Sthlms Bor- 271V,' Va garskola, Timmermansg 18 1v, Sif - E M, Tapetser, Tomtebog 33, Va - J Hj K, Redaktör, Linboda 25, Alfsjö - se äfven Brun, Bruun och de Brun - & Co, Herbert, A-B Specialaffär för kon- Bruhn-Fåhrssus, Ester, Fru, Odeng 23,: Va torsartiklar, Norrtullsg 8 B, Va; a t Brulin, H, Arkivråd i Riksarkivet, ~;S:t Vasa 4393, r t Eriksg 23 II, C; a t' Kungsh Torsten, Tjänsteman, Timmermansg18 IV, - Herman, f d Godsägare, Linneg 6II, Ö; ss; a t a t Osterm 6100 Browall, Ebba, Fröken, Kassörska, Birger- Brumata, de Verdier & Wikström, Stureg jarlsg 102, Va 20, O; r J; 8187, Browallius,Carl,Skådesp,Långholmsg9ASä Brummer, O R F, Banktjänstem, Karl- Brovin, W A H, Direktör, Kungsg77, C bergsvägen 43 B, Va Brown, C G, Grossh, Styrmansg 11, ÖDj - E, Frih:a, Karlavägen 94, ÖDj; r t - Gust, Växelkontor, Skeppsbron 16, St; _ a t 26700, r t M, Fröken, Johannesg 18, C; a t; 524() Brozen, K J Einar, Banktjänstem, Svar- - E L, Änkefru, Karlbcrgsvägen 43 BI, tensg 8 BIl, ss, a t Söder 1836' '_ Va Brozin, Erik G W, Typograf, Stadshagen Brummerska skolan, Johannesg 18, C, 3 BI, C" Brun, C E, f d Apotekare, Odeng 65, Va Bruce, V O Ch, Apot, (stärbh), Odeng Brunreus, Ida, Fru, Flemingg 66II, C 100, Va - Karl, Eältskärsmäst,o Massör, Flemingg - C G, Fru, Idung 7 1, Va; a t Norr 66II, C Brunänder, Ragnar, Direktör, Humlegårdsg Joh, Importbyrå, kontor Regeringsg 5, 2IJ, Ö; a t Osterm, 40105, r: t C; r t , a t 5919; bost Udeng - Olof, Förvalt, Linneg 89, ÖDj; r t 32, Va; r t Vasa T E F, Målare, Idung 7, Va - A, Handels A-B, speceri-, odelika- - Hanna, Plisseringsaffår, Greftureg 36AII, tesshandel, Humlegårdsg 2, Ö; a t Ö; a t Osterm 3254 ' Norr 4178, r t 744-B5,o NybrogD, Carl G, Reklamchef Villa Leipzig, Orby Ö; a t Norr 4116, r t villastad a t Orby 61 - Louise, Ankefru, Humlegårdsg 2II~,O; Ad R G, Ritare, Riddareg 51, ÖDj r t Osterm 160; sommarbost Ost-r- -Axel, Skulptör, Prästgårdsg 26, Si) skär, tel Osterskär 24 ~, Armida Tobaks- o Pappersh, Villa Leip, Brunberg, Alma, Fröken, O Järnvägsg zig, Orby villastad; a t Orby 61 IOII, C - N O, Undervisn-råd, Dalag 16, Va IBrundell, Petrus, Bankkamrer (Skand, Kre- - Th,erese, Ankefru, Johannesg 12 1, C; a t d itaktieb), 'I'egnerslunden 9, Va; r t Brunkeb A-BSVENSKA METALLVER~EN l 20 VASAGATAN 20 Se annons å sid 27

13 Brundin-Brunsell,255 ' ':Srundin, Frans verkat, Dir i A-B Frans 32121, a t 22648; telegrafadr:»brun- " Brundin, Braheg 20, O kener» \ -: Hugo! Disp Odeng 22, Va; r t 8Q174 Brunman, Ernst, Skådespel, Folkungag 00;- r- - JE,Fabriksdisp,Norr Mälarstrand24 H,C Bö; a t Söder 3092 ";-"Hamra, Fru, Skåneg 51ub t h" Bä Brunnberg, Nils, HandI (speceri-), Kom- - Pehr, Handl, (vikt-), Skåneg 51, Sti, mendörsg 24, O I' butik s h; a t 3457, r t J Gustaf, Jur kand, Notarie hös Skol- - C W, Inspektör, Sigtunag 10 H ö g, öfverstyr, Sköldungag 8, O, Va; a t Vasa Sven, KÖpman, S:t Eriksg 25 AH, C - Erik, Kontorsskrifv v Sthlm-Västerås - JE, Tillskärare, Roslagsg 21, Va -Bergslagens järnv, Kl S Kyrkog Brunner, H, Grosshandelsfirma, kontor Tun- 7, C; a t Norr nelg21, C; telegrafadr:»brunner»; : -Josef,'Köpman, Volmaryxkullsg 15C H,Bä bost Neglinge; r, t Saltsjöb Frans, A B, Manufakturaffär, Humle, -s, H, Manufakturaktiebolag, kontor Tun-' gårdsg, 11, O" ' nelg, 21, C; telegrafadr :»Brunner», --K O, Med kandrtomtebog 29, Va Brunner Emma OK, Brodös, Idung 41 Bruneau, Eva, Fru, Västmannag 32, Va; ö g, Va " a t Vasa 90-!- Bruno, Gustaf,FerdiJ,Jal)d, Direktör, bost Brunelius, A A M, Ankefru, Skeppareg Enksbergsg 7, O; a t Norr 2676,1,, I 23, ODj r t 12443; kontor Regeringsg 9, C'; " Brunell,KG,Handl; Ad Fredr, torg ~ C,Bö r t 12732, a t Norr 26005, Brunius,G P R, Dir, Storg 10, O J A, Rektor, Sveavägen 48, C; r: 't - Pauline,' Fru, Skådespel:a, Hjorthags Mottagn livardagar utom lör-!ägen 9 1,,ODj; a t 229 :i5, r t dag kl 10,30-11,30 f m Osterm 1753 \ - T G B, Stationsskrifv (Stat Järnv); - Anna, Aug:a, Maria o Elin, Fröknar, Väst- Barnhusg, 10Hö g, C;a t Brunkeb26 mannag47, Va; a t'vasa Rosa, Ankefru, Skeppareg 37 H ö g; - A W, Major, Högbergsg 37 CIII, Bä ODj - Axel, Red, Sveavägen 45, Djursholm Brunskog, Alma Ch, Förestånd:a, Kamrna-» L, John, 1:e Regissör, Hjorthagsvägen 9 1, kareg 66, Va; r t 192, a t 8186' ODj,,Brunssons, Johanna, Väfskola, Praktisk: - Ingeborg, Öfversköt:a,'SabbatsberC Va Konstväfnadsskola, utstålin o försäljn, -August, nbaoken», Lidingö Villastad; Kungsg 70, C (f d Sthlms Högskolas a t Lidingö 1320' lokal); a t 437, r t Norr 363; butik Brunkeberg, Restaurant; inneh Fru Gerda Klarabergsg 21, C; a t Persson, Malmskillnadsg 27, C; Schwei- Brunstedt, S A W, Afd chef, 'I'egnersg; zeriet : r- t 7228, 'a t 6410, kassan: 29 III, Va; a t a t 26725, kontoret: a t Vivi, Fru, Orafg 38 1, ODj; a t Brunkebergs Antikvariat, Malmskil lnadsg, - CJ, Ing, G:la Brog 11, C; a t 21554_ 9, C; 3; t _ Brunström, M A o A, Fröknar, Kvarng Brunkebergsbuffen, Vin- o Olrestaurant, 12 A, Bö- Beridar ebansg, 17, C; r t Oskar, Kontorist, Hornsg, 50n, Bä BrunkebergsManufakturmagasin,A B, - K E L, Revisor i K Generaltullstyr,', K 1:lotieverantör, Etåbl 1893, Brunke- Kvarng 12 A, Bä ' bergstorg ~4, C (Verkst Dir Arvid Brunsviga räknemaskin säljes af Axel Wibel,;- Gjerdrum) Siden- & Manufakturva- Karduansmakareg 12 H JC, Utställning-s ror, Konfektion m m R t 7 35, a t Drottningg 2, C Norr Brunzell, Oskar, Kammarmusikus, Styr-, Brunkebergs Modeaffär Brunkebergstorg 24 mansg 17, 2 1 /2 tro ö g, O,Dj \ 0; at ', - Olo~? Möbelh:, firma T_horen & Brunzel~ Brunkebergsteatern, Brunkebergstorg 14, C, Gotg31, Bo; b?st Högbergsg, 27 A Bo ägare o rnneh A-B Svensk Filmindu- - Ols~ V~~iaÖ;8eras~S~ar~atra; r t o a L stri Biljettkontor,et:, a t Norr 8995 B darsacral,' G',-s; H ' di (F" 'B Vestibulen: a t,1$iol'l'2067 rusan er, ar" ~, an -: Irma r?-- Brunkener, livar, Civiling, Götg 75, ss: derna Br~sander)" St Pa u lsri 18, B?:: -, r t Söder330,at31307, bost Bellmansg2~II?g,B~:, Brnnkener Ivar 'Elektroteknisk Inaeniörs- - Vera, Ankefru, Bellmansg28 o, g" Bo,,, " ' ' ' Bruse, se Bruce och Bruze ',' byrå, Elektr }~otorer, ele ktr, special- BrunselI, Anna, Fröken, Oxtorgsg, 9 B, C_, masjl:inef m, JIl,:X l! ~g,_,6,~p;r t~ - Iva!!,RuJle}:lergsg;6, O,,o',Ä"",:;; - \ riis ',' :RftftOftsmPo i 'STOCKHOLMS-TIbNINGEN~ STOtKHOLMS-:rIDNINGEN,

14 256 Brusewitz-Brändström Brusewitz, Pontus, Agenturaffär, Jakobs- Bruzelius, Lotty,Profess:a,Kungsträdgårdsg bergsg 17, C 22, C ' - Hugo, Aktiebolag, Agentur för Sthlm: - Augusta, Ankefru, Bergsg 28, C Ivar Lin2doqucis~& Htar9a2ld40TYS6tll'lD9rot6t- Brychcy, Paul, Verkm, Västmannag 84, mngg,, r, a 73 Va - Hugo, Aktiebolag, Bleckvarufab~ik, Göta- Brycker, E W, Kammarskrifv, Reservlöjtn borg, Afdeln-kontor Drottmngg 20, Valling 17, C ' C; r t o 9240, a t Albert t f Revisionssekr Humlegårdsg :r E, Aktuarie, Löjtn Kl V Kyrkog 2, d; ~ t " 5 IV,C l Bryde, Yilh, Direktör, Nybrog, 29, O L, DIrektor, kontor Drottningg 6 Il, C _ Lisa Fru Dansskola Nybrog 29 O Knut Victor, Fil dr, Lektor, Rådmansg a 't ',, 84 lli, Va; a t Vasa 5415 Brydoi±" Elsa Fr5ken Handtverkareg 40 C - Hedda, Fru, L:a Vattug 12 IV, C; r t a' t N~rr 25296,, Norr 174 B e«s k S k _ Cecilia Fröken Kassörska v Diakoni ryggarelorenmgen, vens a, se vens a styr' bokförl~g, L:a Vattug 12IV, C Bryggeri-A~tieb\)laget Kronan, Folkungag _ E, Fröken, Karlavägen 29, O; r t , So; r t 5553, a t 1868 _ Olga, Fröken, Blasieholmstorg 11, C Br:yggenarbetareforbundet, Svenska, Barn- - John, Handelsres, Ad Fredr torg 2, Sä husg 14, <;J \ - E A M, Lärar:a, Döbelnsg 1 e, C; Brygger;arbetsgIfvareforbundet, Kungsg a t v, C; a t 7909, r t 2384 o H E W, Lärar:a, Kristineberg, C Bryggeriartiklar, maskiner o redskap, A-B, - Maria, Lärara v Wallinska skolan, L:a Bröderne Herrmann, Surbrunrisg 50, Vattug 12 Iv, C" Va; a t 6276, r t 2407,80741 ' - Elis, Major, Banörg, 4, ODj; r t Bryggerier, Aktiebolaget Stockholms, se Ak- - Eva Ch, Postexp, Kungsg 54, C tiebolaget Stockholms bryggerier Brusiin, A M, Fil dr, Adj v Katarina - Öfriga bryggerier, se deras namn realskola, Urvädersgr 4 II, Sä Bryggeriernas Bojkottsskyddsfören Kungsg Bruu, Hans, Direktör, Ynglingag 11, Va; r t 19 IV, C; a t 7909, r t 2384 o Bryggeriidkareförbundet Kungsg 19 IV, C; Bruun, Aug, Agentur- & Engrosaffär, Sluss- a t 7909, r t 2384 o 2322 plan 63 B, Si; bost Scheeleg, 6 Il, C Bryggeritjänstemannaföreningeri, Kungsg - Otto Kr, A-B, Agentur- o Grosshan- 19 Iv, C; r t 9501 delsfirma, Manufaktur-, korta- o hvita Bryk, Felix, Konstnär, Varfsg pi (ing fr varor m m, Lager av tråd och sysilke, Söder Mälarstrand), Sä ' Drottningg 26, C; a t 14284, r t Brynielsson, Georg, HandI (spee}, Öster- 3~4 08; telegrafadr: '»Ottobruun» Huf- malmsg 64, O; bost, Danderydsg, 2, O vudkontor i Kristiania Brynolf, l M, Kanslisekr, Torstensonsg 4, - Hakon A, Grossh, Mössfabrikation samt ODj lager af hattar, mössor, pälsvaror och Brynteson, Martin, Tjänsteman, Pontonierg dithörande materialier Kontor och 5, C; a t Kungsh 1538, lager AIströmerg 12, C Bryzell, O H, lng, Uplandsg 40, Va - se äfven Bruhn, Brun, de Brun Braland, T Tj-man, Hornsg 170, Sä Bruze, Ivar, Kanslisekr i Kommunik-dep, - Carl, Västmannag 91, Va; a t Vasa Svartensg SIl, Sä Laura, Kaptenska, Hemmet for gamla, Bråten, Elisabeth, Jj'ru 1 f Ruuth, Styrmansg Enskede ' 21 nb t V" ODJ; r t 2220l - Agnes M, Kontorsbitr, Uplandsg 34, Va Bråtenberg ~ G, Banktjman, Skeppareg - Eva, Kontorsbitr, Uplandsg 34, Va 29, ODJ; a t Osterm 3792,- A M, AI:\kefru, Svartensg 5 II, Sä - J W, Järnvägstj:m, Högalidsg 44 B, Sä - Valborg, Änkefru, Tomtebog 48, Va Brändström & Co, Assuransfirma, Skepps- - se äfven Bruce bron 24, St; r t , a t :Bruzelius, N, Apotekare, Klippan 9, Lidingö Brändström F E, Bankrevisor, S:t Eriksg villastad; rt Lid:ö BIV, C; r t Jacob, Direktör, Svartensg 16 & 18 11, Sä - Carl O, Försäkr-dir, Birgerjarlsg 62, O - Gust, Hamnfogde, Riddarholmshamnen - Elsa, Fröken, Stureg 58, O; r: t , St; a t 2514, r t Erik, Löjtn, Karlavägen 61, O - Tony, Hofrättsråd:a, Östgö tag 36, So; - Per, L6'jtnant, Banärg 7 lil, ODj a t Söder se äfven Brännström ' JÖNKOPINGS JURIDISKA BV'RÅ lls HAMN'GATAN ~--

15 Brännkyrka Bageri A-B,-Bröderna Koch & C~ 257 ' BrällnJl:yr~!LBageriA-,-B" kv Leipzig, 9rby/ Bröderna Flinks Granitstenlmg,geri,', Alfsj~; a t Orb-r 72, r' talfsjo 99 A B Spec: Grafmonument Hufvud- - Barnavardsbyra (Forest:a Lalla Blom- ~," _ -', berg), Kommunalhuset, Liljeholmen kontor Västervik, filial Södra Begrafn \ ldottagn månd o torsd 9-:11 :platsen, Enskede ; te~ Ensk,~ 8~ B 'k t,, E - F'linth, Engros- o minutförsäljning af, rann yr",a lektr Dlstrfbutdons-åk- frukt, grönsaker m m Engelbrektsg i nebolag, Alfsjö ' 16, O ',' Omfor~arestationen, förestånd: Ing, - Frank, Modern Reklamkonst, Joe Lund- T O Nilsson, rt, o 'at Alfsjö 1'13 9vr~t, Fredsg 2, C Ko n to'r e t: r t o a t Alfsjö 180, öp - Erithioff, Assuransfirma, Skeppsbron 24, pet 9-5, lörd 9:2 'St; r t Driftmontö'rer efter kontorstid: r t o - Gestblom, Skoaffär, Hornsg 69, Sö; at a t ankn Älfsjö 180, " BrännlundXj, Kamrer,,Luntmakareg 26- Bröderna Gordon, A B, (f d: Frans Jons-, 30, C",son), Segelmakeri, Flagg- & Presen- \ Brännström Anna Fru Nytorgsg 191II ningfabrik, Tågvirkeshandel Lager af, Sö; a t: 302'45' b, Skeppsartiklar för ångbåta;, segelfar - I, Kassa, Brännkyrkag 421I, Sö; a t Sö- tyg, kuttrar o motorbåtar,' Brunns- der 2703 gränd 7, St Etabl 1875 A t: H3 00, _, G A, Tulltjänsteman, Nytorgsg 19 1II r t 22888, 'I'elegr-adr:»Brö- :\ Sö ', 'derna Gordon»,»Presenning» -: Lina, A~kefru, Brännkyrkag 42, Sö; Gustafsons Automobil: o Me)r Verkstads, a: t Soder 2703 " A-B, Pilg 1" C; ro t 31368, a, t,- Helmer, Öfverkonst, Jakobsbergag 32, Cj Norr a t Brunkeb Gustafsson, Stenhuggeriflrrna, Hornsg, _ se äfven Brändström 89, Sö; a t 13864, r t 12717; tele- Brännvinsutminutervställen, se Vin- & Spiri- gr~madr»natursten» ' tuosaaffärer, Aktieb Stockholmssyste- - Haglmd, 'I'eknoloag 7, Va, mets ' - Harling (Inneh C A & G E Harling) Bränslekommissionen, Vasag, 23 & 25, C; Fotografifirma, Repslagareg22 BlI, So;, öppet 980-5: r t r t 6074 "' ' ' Bränsletekåiska byrån, inneh Ing Hj Eric- Bröderna Hedlund, A B, f\1ek Verkstad, \ son, 4,nsgarieg l, Sii; r t Helsingeg 36; Va; a t: 10658, r t Bröchner, H J, Civiling, Narvavägen 23, Telegrafadr:»Fackverk» ODj; r t 72586; till kontoret r t - Hellgrens Elektr affär, försäljn af elektr,239\>3, armatur o lampor, utför alla slag af Bröderman, Edvin, Telefonarb, Helgalun- elektr reparationer, Skåneg 87, So, den 2Av~ Bö; a t Söder 9927 a t 13931, ' -, Augusta, Ånkefru, Agneg 29, C - Hellström & C?, Mineralvatte~abriken Bröderna A & W Petersson, lager af vy- o Örnen, Jarlap~an 2, VWo, ", - fantasikort, St, Nyg 23, St - Hennksson,Svmgarden Blåsut ;;1' t "7' Allinger, Målare o Lackerare 'I'egnårsg ',,,,33, Vaila t ', b - Jakobss~n, Slaktenaffar,Handtverkareg _ Anderberg, A-B, Skärsätra: a t SkäI3 21, C, a t 8147 ' 477, r t' Skärs, 77 - Janssons Expressbyra, Birgerjarlsg 33, _ Beckman A-R, Grossh-firma St Vattug Q; a t Non 5553) r, t 22746; 2, C;,r t ' - Johansons Boktrycken, Po~hemsg 22, C; _ Biljer, Tapetserare, Beridarebansg18, C a t Kungsh, 3? 89 Bylunds Verkstadsaktiebolag Liljeholmen, - J oh~nsons M~~allIska Verkstlid~Drottr t o 'a; t, Liljeh 525 Utför alla mngholmsv~gen 1~3, C ' '" slags mek arbeten och Automobil- - Jurke, :Apm,~edrtlO~~aktIeb, se Allm reparationer ; ~pedltlonbaktreb: BrodernaJur~e _ E Andersson, se Andersson, E, Bröderna - Kjäll, Sadelmakeri, :Norrtullsg 69, Va; _ Engström,' se' Engströrn, Bröderna a t Vasa 4420 '" 1_ ~ribson, Tr~dgårdsl1!jist,LångsjöTräd- Broder~~ Kocb & C~ Automobil-, repagård, Alf SjOj a t AlfsJo 575 rations-, smides o elektro-mekan verk- _ Erikssons Vagnmakeri, Asög 38, Sö; a t stad, Folkungag t;'a, Bö;r t 15566, 3947 a t, Söder 101,25 ' STOCKHOLMS:TIDNINGENS, ~ 9 Adr k le der f922 Söndagsnurnme är,underhålla'nde, upp, lysande 'och rikt på litterära' bidrag,,'

16 258 Bröderna Larsson & Co-Budningskontor Bröderna Larsson & Co (E F Larsson & A Bröderna Sandbergs Boktryckeri, Malmskill- Orten), Grossh, Kungsg 58, G nadsg 25, G; r t 9612,'a t Bröderna Liljekvists Gummi- o Motorreparatiqnsverkstad Utför alla slags gummi- o motorreparationer å automobiler, motorcyklar m m, Lästrnakareg 5, G; a t Lindblom, Handelsaktiebolaget, se Handelsaktieb Bröderna Lindblom ~ Linden, Speceriaffär, Timmermansg 39, Sö; a t Lindgren, A-B, Glasmäst o Förgyllare, Västmannag 44, Va; a t Norr 12627; filial S:t Eriksg 38, G; a t Norr Lindhs, Parfymeri, Järnvägsgatan, Älfsjö; a t Alfsjö Lindström, Firma, inneh Fru Maria Lindström, Speceri- o kaffehandel, Asög 89, Sö; riks, O allm tel Bröderna Lundberg- &, Co, Smides A B, Volmaryxkullsg, 13, ss, r t 3011, a t Söder Specialitet: Järnkonstruktioner, cisternarbeten samt byggnads- o konstsmiden, - Lundgren, Järnhandel, Hornsg 45, Sö; r t 7249, a t Söder 337 7~ o Söder IBröderna Malmström, Bankirer O Mäklare, Drottningg 27, G; r t 13972, 20183, a t Telegramadr:»Broedmalm», - Nordström, Grosshandelsflrma, Velocipeder, Kautschuks-o Gummivaror Elektr installationsmateriel m m, Oxtorgsg 3, G; r t 14395, telegrafadr:»cykelnordströms - Nyberg, 8nickerifabr, Tunnelg 12, G; r t11625,a t 5921 Se annons sid Nyströms Tekn Fabrik (Sven Nyström), Brännkyrkag 53, Sö; r t 22355, a t Söder Telegrafadr:»Brödernyström»,- Olsson, Kött-, fläsk- o speceriaffär, Halldtverkare~ 47, G; r t 33215, a t Norr Bröderna Persson, Charkuterifabrik, kontor o butik Tjärhofsg 5, Sö; r t , a t Söder 32412, samt butik S:t Paulsg 25, Sö; r t 6075, a t Söder Bröderna Påhlmans Handelsinstitut, Drottningg 71 C I O II, G Kontorstid: hvardagar 9 f m-7 e m Rikstel 5606 Allm, Tel Norr 84,* viieelstat, - ~st, Uplandsg 76, Va; r t10812 A-B SVENSKA METALLVERKEN Sandströms Slridfabrik, Götg 100, Sö - Sandströms Sportaffär, Birgerjarlsg 23,~G Wahl, inneh Nils Wahl, Kolonialvaror en gros, Drottningg 95 D; Va; f t 9462, a t 51 04; telegramaar:»wahlbröderna» Bröderne Ameln, Aktiebolag, hufvadkontor Värtahamnen,postadr: Sthlm 7,kontor för inbetalningar Johannesgränd 'f, St; r t namn anrop :»Bröderne Ameln» a t o Elmer, Damskrädderietabliesement, Greftureg 24 A, O; a t Norr 5751, r t Herrmann A-B, verkst dir A Storm, m m, Surbrunneg 50, Sthlm 5; a: t Bryggeriartiklar, maskiner, redskap 62 76, r t 2407 o Bröderne Ljunggren Handels & Fabriks A-B, Adolf Fr Kyrkog 7, Gj r t 481, a t Filial Kungsg 23, G von Brömssen, Adolph, Civiling, Brömsegården, Lidingö villastad; r t -Lidrö 12 - Arthur, Major, Karlavagen 57 1I, Oja t 18696, r t Bubenik, A, Dir, Hornsg 33 B, Sö Buchman, A, Handelsres, Åsög 85, Sö Bucht, L E, Löjtnant, Kammarskrifv Björngårdsg 8 1, Sti; a t Söder Per E, Postexp, Bergsz 34 III, G Buck, Rael, Fröken, G:la Brog 11, G - L, Import o Partilager af alla sorters tvättsvamp o sämskskinn, GiIa Brog 11, G; a t , r t 389) Buekau, Albin, Ing, Banerg17, ODjj r t Emil J, f dj:irnvägstjänstem, Rörstrandsg - 28 IV 1 Ernst, Fridhemsg Va1 16 A I, G; a tkungsh 862 1, Buckreitz, 19 Fredrik, ss; a t Handl, Söder 5717 L:a Glasbruksg, Budbäraren, Ev Fosterlands-Stiftelsens tidning för den inre missionen, red o expo Mälltersamuelsg 42 u, Sthlm 3; r t 2493, a t ' Budningskontor, öppna 9 f m-3 e m: l:a Distriktet: Östermalm, Djurgårdsstaden och östra delen af nedre Norrmalm jämte Bkeppsoch Kastellholmarna begränsadt i norr och väster af Rädmansg, Karlavägen, Kungstensg, Döbelnsg och Malmskillnadsg samt Malmtorgsg fortsatt till Norrström Kontor: Lästmakareg 20 '!:a Distriktet: Nedre Norrmalm jämte Helge -andsholmen och östra delen af Kungsholmen, begränsadt i öster af första distriktet, i norr af Kungstensg, Dalag, Tegnerag fortsatt till Klaraviken samt i väster af Polhemsg Kontor: Kl N Kyrko"'g_3_6 20 VASAGATAN '26 Se annons å sid 27

17 Budnillgskontor- Burman, 259', Bu drriugsk ont o r (forts):, Bureus, Elisab, Folkskollär:a, Ja-kobsg( 2,,5\:e~l2ilJtriktet:~; Öfre Norrmalm norr om t:a och C, Il:a <jistri!<ten, samt begränsadt i väster af M"a Folk kollär a Jakohsz 2 C', Västmannaf:norrut ~i!lvanadisvägen,denna an i S :,-, ",,'" ""-,'''äg;,'till Uplandsg,: Up'laudsg och Danne- Gustaf, Pastorsadj, i Jakobs,' fö,rp,:~ao "morag fortsatt, till Norr-tull Kontor: Sur- kobsg 2, C r, ',l''', '" "brunnsg 27, E Iie Ankef u Jakobsg 2 C '''1 4 :e,ditriktet:cöfre Norrlllahn'ochvästra Kungs" - me l, r, "', ',' d hötmen fästerom s:» och 2:a,distrikten von der Burg, Henry G, Afdeln chef, Humle- Kontor: Helsingeg! gardsg 11, O ' ',p,e Ditriktet,: Staden inom broarna samt den Sven A, Auditör, Advokat, Hu,mle gårdsg, -{Ioi 'del af Söderrnalrn, som norrifrän räknadt be-, 1< 'Igränsas 'af' Bellmansg, Sot,Paulsg, Björn- 11, O; a t 28643:,Kontor Advokat~,Y g'ärd~gf"r,tsatt til] :h'olkung~g"folkungag, firman Martineli & Sandström; Arse- '11 ~enstjernasg norrut fortsatt Kontor: Gamla l 4 C t\: \Yärnvågen ~, ; na sg, '~ :,(,I 6:e Distriktet: den del af Södermalm, som norr- T, Ingenjör, Linneg 84, ODj " h '\frän,räknadt ligger, väster om Bellmansg, - Hanna, 1\nkefru, Humlegårdag ll, O t s:t Paulsg, ; Björngärd'sg forteatt till Folk _ J, f d Ofverste, Saltsjö-Stor ängen -ungag: och Helgag fortsatt söderut Kontor: S:t Paulsg 37 Burgaz & Co,'Grosshandels, o agenturfirma' n'?,', Dit>;ikteti dendel af Södermalm, som norr- Järnvägs- o byggn<l<dsmaterialier, 01- 'qu ' ifrän räknedt, ligger öster och söder om Ren- J' or, maskinförnödenheter m m en,gross, '" stjernasi', Folkungag och' Helgag, fortsatt ~ J söderut' Kontor: Rens~ierli;tsg28 Mästersamuclsg 3, C; r t66,31, a t Buemberger, Franz, Källarmäst, Oxtorgsg Norr 28304, tclegrafadr:»ixecomp» "'19,' O; '1; t J7 12, a, t 4429 Sven, Köpman, Greftureg 34'A, O; a t Buffalo <;tasol1p Motor '& Co, Bii'gerjarlsg Norr ö440 ",' I ',',; S J 8 (J,,se Langb()rg, Helmer, A-B Burgmaii, Helge, Civiling, N Bergsvägen j Bugge,' Olivia, Fru, Fjällg34, Bä,22, Midsommarkransen ' Buhre, B,: -Generaldirektör, ~ngelbrektsg Burlander, A F, Smed, Odeng 56, Va 4w 1'\, v; r: 't 401, a, t sterm 3463 Burman & Co, Nils, Agentur- o kp"';mis- COl Bulgariens Geuer alkonsulat, Mulmskill- siousaffär [inneh N Burman' J,: or,0" nadsg 9, C; r t: Knut Hregerström], kontor Fredsg; 9, C h B ltf ik Akt' b l t H 11 t b F B, Bankdir, Lillabältg'L 8, ODj u a~r s le o age, aa s a ammar, Bankirfirma, se Kommanditbol- Burman, afdelningskontor o":"iager Vasag & 00 '\,r, )", l 38 1 ; -postadr fack 534, Sthlm f; 1' t Georg, Banktjänstem (SVenR,kaHandels-,I' 372,32'14,22572 'I'elegncmadr :»Bult- banken),bragevägen2pi, O; r t 1264L fabriken» Kass ako n tor Regeringsg Gustaf, Dir, Frejg 32, Va', ";o 19'&211, postarlr Box 149, Sthlm 1; Nils, Dispcnentrflomsg 59 AIV;"'Bä;~t:", r -t, 307,10507, a t ' 'i Burchard, Adolf, Grossh, Lutzeng: 311, O HaHdan, A-B, Frukter o kolonialvåror _& -Kindt, Grossh:-firma, kontor Drott- en gros, Klara S' Kyrkog 11,;,,0\' r t,' ningg4, C;a t 4217, r t , at, Norr 4446Te~egram!ldr: Bureau d'information touristique francais, DHalfJanD, ',, Drottningg 5711, C; r t 2955, Nicolaus (Nils), Grossh, MalsöiJnette BU!eIDl,lVerttas, Maskinexpert Ing Hugo,Nicolas, 'Saltsjöbaden : H Tolh\us, Skoppsbron 44, St; r t Nils, Grossb, Fredsg 9,,C;1"r:J~24'05:,Telegntfadr:»Shipbuilder» & 00, A, Juvelerare, Regeringsg, 28, C; Buren, Sveu, Ingenjör, kontor o bost, Odeng a, t O Västerlångg ~4, {3t/;' a t "'44, Va; r t 80(j , v" -~Bertil"'Miijor, Karlavägen 43 1V, O; r t Per, Kapten, Riddareg 35 ~ 37, '(J'nj o 6107' Halfdan, Konsul, Kungholrnsg 63; C; _ Daniel, Sjukgymnast O massör, Gref-, r t _,,', _~, tureg 9, O " - John ~I, ~onsul, Bankir, 9stetlPa'lJlS~:lt' _ Adele, 4-nkefru; Linneg 96, ODj 14A, V, r t , a t 1<)9,'U JtOl;1tor -;-- Rosa, Ank~fru, Tomtebog 43, Va Drottningg 11, G; r t168 34, a,t ',A; 0, G,Ofverintehdent, Artillerig 42, - Helge, Kontrollant af hospi~älens' ekpil ' ÖDj,: förvaltn, Lilljansplan W, O; r t 4~,39 aj Buren, d, Brukspatr, Grefmaguig 5, - Fale, Ryttmäst, Che~ för ~ktie~ 1\:rme;, ODj; sommarbest r' t Lagnö 24 materiel, Riddareg, 12, O; r, t 7 ~~O~a BurenlusRagnar Prson, Handl, Storg, 21,0; Axel Gunnar, Skräddare, Västma,nnl\g ' bost: Djursholms-Danderyd: 51, Va /'" F Burensontå R,Asfistent,Ragvaldsg:19!, Bä Carl G, Tjänsteman i K Järnvägsstyr, / Bnrenstam, H, Fru, KarHLväg_e_n_7 1_,O_ D_r_ot_t_n_in~gg 108, -Va' 1:JL - STOC'KB0LMS-TIDNINGEN L", /

18 260 Burman- Byggnadskontor Burman, ~ W, Ångslnpsbefälh, Breda g Buxbaum, H, Geheime-Hofråd, Holländareg 12, qdj; a t Osterm II, Va; a t Vasa Olga, Änkefru, Svartensg 7, Sä,; a t von Buxhoevden, Magdalena, Frih:a, Nybrog Söder ,\ O" _ Burmeister Otto, Bergsingenjör, Scheeleg Buhner, Axel, Målare, S:t Paulsg 2 AIII, So; 8 1V, C; rt a t Söder Elin, Fru, Rådmansg 10, O; a t 19391, Biilow, Jenny, Fröken, 'I'eguersg, 14, Va r t Carl Förrådsförv (Atlas Verkstäder), - &-Co, Henric, Grossh-firma, kontor Frid- Odeng 961V, Va hemsg 40 A, C; r t O, Konsul, Birgerjarlsg, 48 I, Ö - Julius, Grossh-firma, Rådmansg, 10, Ö; -s Skofabrik, A-B, Tjärhofsg 44, So; r t a t 19391, r t 17374, G H, Konstnär, Karlbergsvägen 40 n b, Biinsow, F H, Brukspatron, Birgerjarlsg Va; r t I 221V, Ö - jor, Bo H, Direktör, D H H S, Torsg - Wilh, Dir, Strandvägen 33, ÖDj; r t 2, Va; a t Brunkeb Burmester, E W, Agronom, Greftureg 70A, - Ragnhild, Fru, Strandvägen 33n b, ODj Ö; a t A R, Konsul, Strandvägen 82, ÖDj; - C W, Rentier, Grejmagnig 61V,ÖDj r t Burroughs, Generalagentur f Sverige, Bur- Byden, Axel M, Faktor, Katarina Bang 6, - roughs additions- o bokföringsmaski- Sä ner, Hamng 26, C; Telegr-adr: Clar- - Martin, Verkmästare, Bondeg 25, Sä lamm, r t o 2~241 Bygden, Artur, Fil dr, Assfstent, Kemiska BurselI, A B T, Provisor, Alfsjö laboratoriet, Experimentalfältet Burström, Hugo, Byråchef i Statistiska cen- Byggmästare-Föreningens kontor, Oxtorgsg tralbyrån, Grefg 12, ÖDj 9 Bl, C; a t 5914, r t E E, Folkskollär:a, Grefg 12, ÖDj Byggmästarnes MaterialaJfär, A~B, Läst- - O Martin, Ing, Rörstrandag ö g, makareg 3, C Va Byggnadsaktiebolaget 'Brunkeberg, kontor - Elina, Pälsvaruaffär, Hamng 9, C, bost Hamng 15\ C; r t 2346 Kammakareg 6, Va - - Manhem, verkst Dir C G Ahlund, -s, Ida, Eftr, Sybehörs- o Kortvaruaffär, -kont Kl V Kyrkog 9m, C: r t o Nybrog 50, Öj a t a t namnanrop:»esselte» (S L T) Burva!~ Ludv, Skräddare, Västmannag54, Uthyrningskontoret: a t Aspudden 4 va; a t Vasa Norrmalm, John Dondorff, Kungsg 53, Burzåll, H, Förrådsbitr, Mälarvarfvet C; r t 6251, a t Busch<Charlotte, f Tav!tststjerna, Majorska, - Sit Erik, Fredsg 91, C; r t39 90, Sibylleg 3A IV, Ö; a; t Norr a t '54 57 Josefina, Ankefru, Uplandsg 59, Va - TorsselI & Co, Norrmalmstorg 31&V, C; Busck, Ragnar, e o Hofr-not, Advokat, Led r t 16814, Ing, Torssell: r t 16817, af Sver Advokatsamf, kontor o bost Kapten Kaijser ; r t 11524, Kamrer, Regeringsg 16, C" Holmblad - Carl Gust, Ingenjör, ÖstgötlJ,g 36, Sii; Byggnadsfirman, Axel Holmgren Up sal ag a t~söder , Va; r t 16254, a t Elin, Anl!;efru, Hemmetfgamla, Enskeda - Berglund & Larsson, G:la Brog 58 A - Ottilia, Ankefru, Inedalsg 15, C C; a t 12594, r t Bussler, E, Fru, Sigtunag 9 1, Va; r t Bredberger & Nilsson A-B, G:Ja Brog - Hilma, Fru, Höjden, Sthlm 4; r t , C; a t 14575, r t Eugen, Handl, Götg 61, 'Sä; r t Byggnadsförening, Katarina 'I'emplares (äger - K L G, Skeppsmäkl, Höjden, Skanstull] : 'Ordenshuset), Kocksg 24, Sä ss; r t 7338 Byggnadskonstruktionsbyräu, Aktiebo Buteljglasbrukens Försäljnings A B, laget (f d A-B Betongkonstruktionsverkat, dir Kapten Ragnar Söderhielm,' byrån), Konsulterande ingenj1irsfirma, Arsenalsg 2, C; r t 31648, Humlegårdsg 29, Ö; r t 3952 o Telegrafadr: nbuteljglasn Byggnadskontor, Stockholms Stads, Öfre Buten, Helmfrid, Civiling, Appelviken; tel Munkbron 1 A, St: a t Byggnadskon- Appelv 355 toret; r t 1324, 6965, 10200, 13055, Buttericks Mönsteraffär (inneh A-B Marius 11623, 8632, 8628 Byggnadschefen Harts), Drottningg 57, C; r t 1726, kl 11-12,' Kontorets exp, 1 tr, kl a t ,30, Räkenskapsbyrän, n b, kl JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ HA M N G A T A N l 5 ~--- _

19 Byggnadsleverautörernas" Upply;~iDgS- o Iukassobyrå-r- Båndarevsky, loc22;30; G:I~ Rådhuset, Riddafhus- B yråer (fort~:): torg,ep 8" St:' Aatuafd och Afloppsafd KontrollBtYt:elsen,Nybrog G, Sthlm15' '_ " "kl 1-3'Götg" 92' Sö' Parkafd kl Kött1?eslktmngs-,seunderKottbeBiktmng,sjJyraer ", " o' NautIsk MeteorologIska,SkepPBh9Imen,6DJ [<:: 10'""'71~_;G:la BrQg; 53, O:J!'orra$lsafd Passbyrån, för utfärdande af' respabs,öfven kl~ 1-3' a t '14 74 ~43' Btäthällareämbetetför poltsarenden,6492; r't 1436, 9~ i>~ o 22157: Regi~terbyränför understöd o pensioner, Stor- 'B a l',,,, too "' u' l' kyrkobr 11, 3 tr, ~~,a t 74 SI, r t, yggl)a s everam orernas p pp ysmngs- O Statiatiska Central-,BirgerJarls torg 8 & 5 Sthlm "J:n'kassQbyrå, Kl~, V - Kyrkog 5, O;,~,?ppen 10-3, ' kontorstid '/2~0;-1/25, lörd, '/ ; Tldmngarnas, se under deras rubrfker: r t, tli,36, ä, t 907P, inneh Advo- Bystedt, Skoglar, Inneh af Sv Panoptikon, katerna Hultman o Rockström HumJegårdsg 4, O " ' ~~~ ~na4p!i!~terialatråren Göta, E K Malm- Ivan, Ofverläkare, Allro Försörjn-inns crona, Barnhusg4, O; r t 4336, a t, sinnessjukhus, Kungsbroplan' 1, O; Norr, 4669; hvard ' ; r t 3233 Byggnaasnän'i~d; Stockh, sta4s', Stadshuset, Byström & Lövgren, Expressbyrå, Norrbac- \ O," f""'" kag 4, Va; a t Vasa 1600 B)\~gnadsstyr!lISen, Drottningg 36 (general- - Oskar, Fil kand, Kuugsholmsg 19, Q; ' direktören; intendents- o stadsplane- a t Kungsh 6 82 ' - (r "byråer~a; administrativa byrån) o <l Klara S' Kyrkog 18 (byggnadsbyrån Elvira, Fru, Apelbergsg 46', O Tyra Tyden-, Fru, Kungsholmsg, ]9, O; J<" o kulturhistoriska ~; kl 1O~4 byrån), Sthlm 1, a t Kungsh 682 ' Adrian, Ing, Dir i A-B Industrialster, Bygglladsv;aror~ Aktiebolaget, kontor o: Västerlångg 52, St; r, t 99 14, ;,,''lo,u:t~tällni~g Norrmalmstorg 18, O; C H, Kamrer, Västmarmag 4 1V, 0\ verkst du 1\!p Sundberg: r t 6904 r t , at: Norr I, Kamrer, Lätzeng 5 A'V"O " Försäljer 'bygg-nadsmaterialier -'- J I Hadar, Landtm,Birgerjarlsg102', Va B~ggnad~världen; Tidskriften, Blasieholmstorg n'll,b, O; r t< '- Dan' G V,,Bellmansg Medarb i Sv Dagbladet, 2II',' Sö; a t Söder Bygler,' E; S E, Musiklära, Kammakareg - H, Modeaffär Norrlandeg 8, G;, bost:, '68, Va ' ", ' Styrmansg 25, OD} " ' Bylander, J O~:nlqar~- o väfnadshandel, Trie- - Jakob, Redaktör, 'I'egnersg 8,,Va; a t, waldsgrand 3, St; bost,odellg 50, Va Vasa 262 Bylin, Her'xpanJuliiis;'Di,spoIlBut, Handtver- - August, Skåde~pel~re v Drarn, teatern, kareg, 15" O; r t 5429 \ I Grefg: 51, ÖDJ; a t Ostorm '-3297, -;- 4~fr, Industriidk, Handtverkareg 15, O; Oscar, Sk~despelare, Karlaplan 3 A, OD}; r t a t Ostarm 655,, ' Bylund, H, Grossh, kontor Norrtullsg 65, Constance, Skådespelersk a, Karlaplan : lta; a t ~O97, r t'30683; bost s g 3 A, OD}; a t, Osterm \, (28; r t 11923, a tvasa A H W, Tjänstema!) i Järnvägsstyr; GS,Ing,Liljeholmsvägen 4, Liljeholmen; Sigtunag 4, Va, a t Liljeh 496, - - T E Carlo, Tjänstern - ij~rnvägsstyr, AI~in, Kont:chef v A-B Ljungströms Rörstrandsg, 14, Va;,' " J:o Ångturbin, Hornsg, 75, SÖ' I O T E, Ofverste, Banerg, 5, ODj; r t Alfride E:':Lära, I!:ingvägen 133, Sö 72861,;;;;:;,~ A, Skraddare, Vasa 597 Dobelnsg 29, Va; a t ' 00 ' :',~\ L A W Thomas, Vl\sJmam~ag Va; a t Brunkeb 5,3:-> ' Il 14, BJråer:' " ' Bådningskontor, se Budningskontor ' Fattigvardsnämndens,'Klal'aY Kyrkog3A, Stblm Båge Ryno Direktör StyrIhansg 1'7v -6 PI' 16;, se vidare under Fattigvärdsnämnden \ ' t ' t' 149'0'9,,,, F Y O (Föreningensför VälgörenhetensOrd' r "! a " nande)"stor!tyrkobrinken11, ~tr, si; öppen Sven, Direktör, SoISldfl,n, SaltsJobaden;, under vintermänad,ernaalla dagar utom lörd r t Saltsjöb, 120" ', kl 10-4-, För'BegrafningsplatsenBangelägenheter, se Be- H ugo, Löit OJn v Fl tt B' I O an, ' irgerjar Sg- grafningbplatserna, 69 n b, O:; r t ' GeologiBka,vid Freskati"Sthlm 50 - C E, Verkm, Inedalsg 7'A\ :0 '\ HälBopoliBens,YaBag11, 'C HälsovärdBnllmndenB, Vasag 11, BO h l K A' F- lt L" ' 90 'G agen o li!' "orva!fre, 11ll1eg', Kontrollbyrän för anhållnafödoämnen, Olofsg DJ ' 6, C, öppen 8;:;3 IBåndarevsky, S, Skoaffär, Odeng104" Va KontrollbYt:än for lmporter~,de Iod?amnenoch _ D Skyltfabrik Mästersamuelsg' 10 O' mjolkhyglelllska-iaboratoruum, Böder Malar, t N 2 53,' ', -str,nd 4, 'Sö;;' öppells:-8 ' _~_ r 01'1' ', 261 ST RC" KBALMS-TIDN' INGENS annons, och prenumerati;'nspris äro Billigast V V av Stoc)<holmsstörre dagliga tidningar;, \ il

20 262 Bång-Bäckström Bång, O G M, Assessor, Runebergsg 12, Ö 32, Ö; r t , a t Anna o Gussi, Fröknar, Styrmansg o Telegrafadr:»Nobby» 17 A r, ÖDj Bäckdahl, Iyar, Grossh, Bragevägen 15, Ö Gustaf, Godsäg, Strandvägen 7C, ÖDj; - Jenny, Ankefrn, Karlbergsvägen 73, Va a t :- A W A:son, Grossh, \ Flemingg 15, C Bäeker, H E, M~lare, Solnavägen a t Vasa , Va; - T, Kamrer, Kungstensg 62 IV, Va; a t - se äfven Becker 6857 Bäckfors, Margareta, Folkskollär:a, Helsin- - A, Koppar-, bleck- o plåtslagare,hornsg geg 18, Va; a t Norr , ss; a t 3141, r t 3171; bost, s h Bäcklin, E Aug, Byggnadsing, Odeng - E A, Registrator i K Statskontoret, 861I, Va; kontoret rt Sveavägen 45, C J F, Tjänsteman, Västmarinag 69 & 71, - Emil, Fabrikör, Söder Bellmansg 18, Sti, a t - Va Hanna, Ankefru, Svedenborgsg 6 1I, Si) - Emmy, Fru, 780 il4 Karlavägen 99, ÖD;'; r t Bångbro Intressenters A-B (Disp Sahlin), - Helena Fru, Lillabältg 5, ÖDL Bår- Villag 13 A II, Ö eller s k Likhuset, Handtverkareg 3, - lnez M, Fröken, Österm 3873 Braheg 21, Ö; a t C; a t Emil, Glasmästeri o Ramfabr, Ad Fredr Bårhus, Sthlms stads, Förestånd:s tjänste- torg 1, So; a t rum, Myntg 4, St, 10-4; a t ~s Möbelarkitektbyrå, A-IL utställnings- Båt- & Motorbyl'ån A Sehumburg, Köp, lokal Strandväg 5 B, ÖDi kontor och, o försäljn af båtar o motorer Under- ritbyrå samma hus, men med ingång visningsanstalt i navigation o motor- fr Väpnareg 8 A, ÖDj; a t Norr lära, Båtelson, Storg Erik, 46, ÖDj; r t Tjänstem, i Kvarnaktiebol 889, r t' ' Verkställer ningar bosätt- Tre Kronor, Hökensg 6, Bö & Lindström, Aktiebolaget, 'I'rävaruaffår, Båth, Olof, Agent, Luntmakareg 70, Va; kontor o brädgård Odeng, 82, Va; a t a t 23406',4078, r t 301 'Bååk, C A Danielsson-, Arkitekt, Lång- Bäcklund Hanna, Fru, S:t Eriksg 11III, C; ängen, Stocksund; r t o a t Stocks a t Kungsh ; tel, i Sthlm; r t Bååth, L M, Fil dr, Förste Arkivarie i Riks- - Ida och Anna, Fröknar, 12, C; a t Kungsh Handtverkareg 1522 arkivet, Sjörup, Långängen, Stocksund, - Bernhard, Handl, Herrkonfektion, Spe- B,äck,~ o A, Damskrädderi, Skeppareg13, cialaffäe för eleganta Herrkläder Kungs- ÖDj; a t broplan 2 C; r t 30830, a",t Kungsh - Selma K, mössaffär, Firma, Hatt-, Holländarcg pälsvaru- o 2, C, Inneh 400; bost Skeppareg Österm , ODj; r t - S Gauffin & Co, Joh, Frisersalong, inneh I B - Erik, Stationsskrifv 'I'inrmermansgntan v, Statens 41, Bö Järnv, Levin, Arsenalsg 14, C Bäckman, se Beckman - Lars, Korg o slöjdaffär Götg 34, So, Bäckmark, Carl, verkst Dir i Försäkrings a t Söder 460 bol Folket, Västmannag 56!V, Va - Erik, Korgvaror en gros, Repslagareg 10, So; a t Söder 3412 Hugo, Kontorist, a t Handtverkureg 76, C; - A E, Målare, Uplandsg 87, Va; a t - seäfven Breckmark Bäckstadi, Carl, inneh Carl Bäckstadi Jror, - Joh Ferd, Revisor i K Jämvägsstyr, Agenturaffär i oljor, kemikalier, tjära Flemingg 37 AI, C; r, t m m, Katarinavägen 9 B, Bö; r t - Theodor, 'I'orstensonsg 7, ÖDj; a t 694, telegrafadr:»bäckstadin, bost Osterrn, Tyresvägen 34, Enskedc - se äfven Beck Carl, Bergsing, BanlJrg 23', Bäckander, C R, Skräddare, Margareta- Osterm, 2960 ÖDJ;,a t vägen 30, Enskede Bäckdahj, Gustaf, Civiling, - Sveavägen l-l B" k t 32,1- ac s rom; 2 B k t cc s rom; 3 B k t mc s rom Djursholm; r t Djursh 90 -' E, Adressbyrå (Sthlms Minuthandl U!'p- IHackdahl & Co, AoH, IGeneralagenter lysn'-0inkassobyrå),tomtebog36i1, ~ Bäckström, C 6, Agenturaffär, Va, prok Sverige för United States Rubber Ex- Gust Hansson Lifsmedel alla slag }Dort Co, Gummiringar, Birgerjarlsg Frukter okolonialvaror Danska o 20 VASAGATAN 20 A-B; SVENSKA METALLVERKEN Se annons A sid 27

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser I personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g:

_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g: 806 ~ Oxelgren. G. Bä. Oxelgren -Palm. E., Ingenjör, Prästgårdsg.25, 1 Palin; 2 Pallin; 3 Pahlin. Oxenstierna, V. H. G., Frih., Sjökapten, Kata- _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kolimrina Bang. 42 Al,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer