- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan."

Transkript

1 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t. Siwers, Edvard, Direktör, HOTDsg. 55, Bä Gerda,.Ankefru, Kammakareg. 41, C. A. S. Ch., Doktor.a, Västmannag. a. t. Brunkeb , Va.; Julia, Ofverstinna, Va. Birgerjarlsg. 108 Ö. g., H. J. M., Prakt. läk., Sot Eriksg. 26, K.; se äfven Sievers. mottagn. hvard. 34; r. t. 9432, a. t. Siversen, Mathilda, Fru, Skåneg. 64, Bä. Kuugsh (hörn. af Götg.). Simonsson, Knut. Bryggmästare, Skinnar Siwerson, Dagny, F'olkskolel.a, Västmannag. viksg. 5, Bä. 91, Va... J. D., verkst. Dir., S:t Eriksg. 63, K. Ragna M., Ankefru, Västmannag. 91, Va. N. M., Disponent för Miinchens bryggeri, se äfven Sifversson. Ludvigsberg, Skinnarviksg. 7, Bä. Sivert se Sievert. O. F, Disponent för Niirnbergs bryggeri, Siwertson, S. P., Möbelsnick., Jakobsbergsg. Högbergsg. 43, Sä.; a. t. 3259, r. t :\,9.; a. t. Brunkeb, 1796; bost. Braheg. K. Hj, Farm. kand, Sot Eriksg. 12, K. 3. Ö. J. B., Fil. dr, Tyska Brinken 28. St. Siwertz, C. A., Fanjunkare, Brännkyrkag. E. M. K., Fröken, Kontorsskrifv., S:t 35 III, Sä. Eriksg. 63, K. Per Sigfr., Fil. kand., Ida, Fröken, Blekingeg. 67 A II, Sä. hamnstorg 51. St. Skriftställ., Korn Carl N., Grossh.,.fir~a Simonsson & J., Knndit?r, Pipersg. 5, K. Hallberg. bost. Djursholm. se äfven Siewertz, & Hallberg. Grossh:firma,Osterlångg. 6,St. Siöcrona, V. C. A., Fröken, S. A., Hall förillan, Slakthuset, Enskede. se äfven Sjöcrona, Villag. 22 1, O. 1., Hand!., Uplandsg. 50, Va. Siösteen, se Sjösbeen. D., Herrekiperings o. Reseffektsaffär, Sjangeli Aktiebolag, Verkst. Direktör John Odeng. 57, Va.; a. t Br rns, Torstensonsg. 31V, Sthlm 1. N. J., Kakelugnsmak., Rörstrandag. 22, Va. Sjette Olympiaden, Föreningen, sekr.: F. af H. V., Kapten v. Flottan, Handtverkareg. $.andeberg, Nybrog. 15 A, O.; r. to 41, K. Osterm. 187, a. t s., Kontor~s.~rifv., Mäste;samuelsg. 37, (J' Sjukförsäkringskontor: A. B., Polisöfverkonst., I'avastg, 23, So.; F l o A l 8 C C t Y gia, rsena sg.. '. _ K a G 1 'änst man i Riksbanken Up Hansa, Nya Försäkri ngsaktieb., Blasieo I" 7Jn.b. "e TTa ' holmsg. 4 B, C. j r. t. 9846, a. t sa ag. o. g., r I S' kf" "k'. k b' t' d _ J. Verkrnäst, Längholmag. 20, Sä. JU orsa r~.ng" l. om ma ton me L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg o Nanna, Ankefru, Västmannag. 47 \ Va. Helmansens.Bugene, Forsakrmgsbyra, A. G., Västmannag. 281V, Va. Karduansmakareg. 12, C.; r. t. o. a. t. Sinclair, A., Grefvinna, Birgerjarlsg. 6, Ö.; 77 22, 171, 71. Ombud antagas. a. t. Osterm MattJdessen, Max, Sibylleg. 9, O.; r. to Singer Co, Symaskins Aktiebolag. Hufvud o. a. t kontor Drottningg. 63, Sthlm 1. Securitas, Sjuk o. olycksfallsförsäkringar, Singer Co, Symaskins Aktiebolag. Butiker: Birgerjarlsg. 11, C.; a. t. 5646, r. to Hamng. 16, C., Odeng. 63, Va., Hornsg. 21 ~1 o , Sä., Götg, 9, Sä. Se annons å kartan. Sjukförsåkringsaktieb. Eir, Stadsgården Singfelt, J. E., Brefbärareförman, Präst 14 & 16, Sä. gårdsg. 18 1, Sä. Skandinavien Brunkebergstorg 11 C.' kl. I.L.,l:e Postvaktm.j Prästgårdsg l,Sä. 104' r t ~ a' t. Sinumbra, Aktieb., spec, belysn. af alla slag, 44 8S,' 82'68,' 9357: ',. Grla Kungsholmsbrog. 26, C.; r..t Valkyrian, Arsenalsg, 8 C, C. Sirehn Anna Fru Greftureg. 73 O. " khiäl "'.. c: k B f' Sire '0 Id p' f r I r ' Lid' " oju Ja psroremngar, se "Ju o. egra mngs 11'"n, svara, ro essor, s mge, mgo; k or r. t. Lidingö ass. Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 7\ O. Sjukhem: Sivard, Louise, Kammarräd.a, L:l1, Essingen ; Cranquist, Anna o. Märta Werners dotter, Hem postadr. Aktieb. Primus, Sthlm 8. föl' stilla sinnessjuka, postadress: CarlshäIl, S K k L E. t d Sthlm 4; r. t. 10'iss, a. t ven, ammars ro, :a ssmgen; pos a r. Eugeniahemmet, Norrbacka, strax ntom Norr Aktieb. Primus, Sthlm 80 tull, Sthlm G. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

2 SjukhemSjuk Sjukhem (forts.): Hnldska Sjul'hemmet, Tegnersg. 45, 4 tro t. h. (hiss I, Va; r. t. 9769, a. t Förstklas. sigt Sjuk O. hvilohem med tyst, högt O. soligt läge samt fri utsikt öfver 'I'egnerslundeu. Balkonger. Telefon i sjukrummen. Hemmet för ögonsjuka, Klara V. Kyrkog. 12, O.; a. t. 7994, r. t. Norr 233. Hornsbergs sjuk. O. ålderdomshem, Villa Trefnadeu, Hornsbergs villast., J( LindholmEneroth, Hedvig, Fru, Behandling af lungtuberkulos, Uplandsg. 68 n. b., Va.; a. t , r. t Olson, Elisabeth, Teguårsg, 45, Va; a. t ; r. t. 85!HL S. de O:s, Föreningen, Barnsjukhem, Stadsh a gen, K. Softahemmet, Valhallavägen,. O. Solna sjukhem, vid Sundbyberg, för sinnessjuka; r. t. o. a. t. Sundbyberg (dagl. kl. 1112). Stockholms Privata Förlossningshem, Birger. jarlsg. 110, Va.; a. t , r. t Stockholms Sjukhcm för långvarigt eller obotligt sjuka, Drottningholmsvägen, K.; kontor öppet hvardagar Syster Sigrid Anderssons (f. d. Hård af Seger stads) Sjukhem, Sibylleg. 46 & 48, 4 tr., U.; a. t. 9944, r. t Tallby Hvilohem, äg. Ankefru M. af Winklerfelt, Sundbyberg; a. t. Sundbyb. 107, r. t. Sundbyb Lisa Ohrns, Sjuk o. Hvilohem, Jungfrug.. 6, 6.; r. t , a. t Östermalms sjuko. rörjossningshem.ftorng. 12,6. Sjukhus: Allmänna Barnbördshuset, Sofiavä.gen, U. Barnsjukhuset Samariten, Ringvägen 21, se.; se vidare Barnsjukhuset. Barusjukhuaet Simon o. Mathilda Sachs minne, Arstalunden, SÖ. Se f'.ö. Kalenderafdeln. [3351]. Diakonisssjukhuset, Erstag. 2, ss. Epidemisjukhuset, nära Roslagstull, Va., upp fartsväg fr. Ingemarsgatan. Garnisonssjukhuset, Handtverkareg. 25, K.; ingäng fr. Garfvareg. Katarina sjukhus (för sinnessjuka o. personer lidande af delirium tremens), Nya Sandbergsg. 1, 8ö.; besökstid sönd., tisd. o. torsd, 1/221/23 e. m. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, Polhemsg. 30, K. Maria sjukhus, Volmaryxkullsg. 25, Sö.; mottag. ningstid 911 f m. Pro Patrra, barnbörds o. barnhus, St. Badstug. 22, O. Öfverläk. Dokt. Gösta Lindström. Provisoriska sjukhuset, ÅElög.97, SÖ.; mottagn f. m., besök hvard. 23 e. m., sön o. helgd. 13 e. m. Sabbatsbergs sjukhus, Dalag., v.a. S:t Göran, Stadshagen, K. Sera.fimerlasarettet, Handtverkareg. 2~ K. Sinnessjukhuset, Hornsg. 82, ss.; besökstid sönd., tisd., o. torsd 1/221/23 e. ni. Sjukhuset vid Långbro, Alfsjö; mottagn.tid för vinnande af upplysn. ang. sjukas intagn. kl. 12,301,10. I äfrigt intagas patienter alla tider på dygnet Kontorstid: 102. Sysslomannen mottagn.tid 122. Besökstid: sond.. tisd. o. torsd. 12,302. Sjukvårds.afgifter m. m., se Kalenderafdeln. [3366J. Sjukhuset Eira, Handtverkareg. 13, K. Sjukhuset S:t Göran, Stadehagen, K. Stockholms Hospital 161' sinnessjuka, Konradsberg, K. Söder by sjukhus, adr. Uttran. Södra.tlarnbördshuset, Volma.ryxkullsg. 27, sn, Upplysningar om sjukas intagning o. vård, se Kalenderafdeln. [3330] o. följ. Brand och lifrörsäkringsaktiebolaget o. begrafningskassor. 691 Sjukkasse byrån (Socialstyrelsen),Birger torg 2, Sthlm 2. Sjukkassenämnden, se [3080]. Sjnk och begrafning8ka~sor. Jarls Se äfven Föreningar o. sällskap, Anke o. pupillkassor, Pensionskassor samt i kalenderafdeln, Välgörenhetsinrättningar [3401] o. följ, De med. betecknade äro icke inregistrerade. För hvarje sjukkassa angifves i regel skattmästarens namn och adress. Då sådan uppgift ej kunnat erhållas, är ordföranden (ordf.) eller sekreteraren (sekr.) angifven. Allm. Sj. o. begk. i Sthlm, E. Wasseu, Hornsg. 100, so. _ svenska boktryckareföreningens Sj. o. begr. hjälpsk., sekr. P. J. A. Asplund, P. A. Norstedt & Söner, Riddarholmen, St. *_ svenska Sj. o. begk., E. Lttzön, 96, 1 tr., ss. expo Hornsg. Arbete O. Hjälpsamhet, Sällskapet, Sj. o. begk., F. G. Leijon, Karduansmakareg. 11, C. Baneret, Sj. o. begk., P. J. Wennlund, Jakobsg. 30, O. Beijers, John, Skofabr:s arbetares Sj. o begk., Ernst Fröberg. Inedalsg. 9B, 1 tr., K. Bergsunds verkstads arbetares Sj. o. begk., G. A. Rehn, Brännkyrkag. 173, SÖ. Blomkronan, I3j. o. begk., J. E. Palmqvist, Blasieholmsg. 1, C. Bokbindaregesällskapets Sj. o. begk., ordf.: Georg Hagelin, Luntmakareg. 75 n.b., Va. <> Bokbindertarbctareföreu.s Sj. o. begk., 1\1.Agren, Barnhusg. 18, O. Bolinders, J. & C. G., arbetares Sj. o. begk., J. il. Ramen, Kungsholmsg. 13, 4 tr., K. ~ Brodershjälpen, loöres Begr.kassa, Svartensg. 28 & 30, 2 tro ö. g., ss. Bromanska kassan, sekr.: A. J. Josefsson, Hagag. 8, 3 tr., Va. nbröder O. systrar i tron», Sj. o. begk:n, A. G. Björkvall, Kungsholmsg. 64, K. Bröderna Hults arbetares Sj. o. begk., Oskar Bäck, Flemingg. 53A, 4 tr., K. De döfstummas allm. Sj. o. begk., Ernst Renner, ]\'Iargaretavägen 38 B, Enskede. De förenade i Sthlm l Sj. o. begr hjälpsk:n, Carl A. Olsson, Döbelnsg. 6,4 tro ö. g., Va. De förenade systrarnas, Föreningen, Sj. O. begk., Emma Andersson, Handtverkareg. 5 & 7, K. D. G:s, Sällskapet, Sj. O. begk., Fr. W. Sand, Bergsg. 5, 2 tr., K. D. G. W., Sj. O. begk., E. W. Risenius, expo Majorsg. 6, 1 tro t. v., Ö., mänd., onsd. O. lörd. kl. 6S c. m. De kristna vännerna, Förenipgen, Sj. O. begk., A. G. Löfgren, Stureg. 12, O. J>De ungas beskydd», Föreningen, Sj. O. begr. hj.k., Lars E. Forslund, Rörstrandsg. 44, Va. Den praktiska Sj. O. begk:n, F. G. Pederquist, Norrtullsg. 8B, 2 tro Ö. g., Va. DDutvanIl, Sj. o. begk:n, fröken Elin Jansson, Bergsg. 36 A, 1 tr., K.»Enighet gel' Styrka», Sj. o. begk., L. P. Eriks son, expo Brunnsgränd 4, 11/2 tr., St.; 102, 58. Enighet O. Vänskaps, Sällskapet, Sj. O. begk., Henning Nyb erger, Slottsbacken 8, S tr., st: Enig Hjälpsamhets, Fören., Sj. o. begk., ordf.: Emanuel Söderlund, Bryggareg. 9 n.b, ö. g., O. Espelunds, Karl, Fören., Sj. o. begk., L. J. Ange, lin, Mosebacketorg 8, 3 tro t. h., Sö,»Februariebröderna», Sj. O. begk:n, sekr.: Carl Lindqvist, Frejg. 27 B, 2 tr., Va. Femhundramannaförb:ii sjukfond, F. Aug. Sjöqvist, Bangårdsg. 12, 1 tr., Sä. SVEA. 13 Drottninggatan.

3 692 Sjnk o. begrafningskassor. Sjuk och begrafnfngskassor (forts.): Sjuk och begrafningskassor (forts.): Fotokemigrafernas Sj. o."begk., Oscar Helenius, Grefg. 54, 1 tro ö. g., O. Framåt, Sjk:n, Aug. Linden, expo Skeppareg. 22, Ö.Dj., helgfria dagar 68 e. m. Fredrika Bremer Förbundets Sjk., Klarabergsg. 48, 2 tr., O.; öppen hell;lfria tisd. o. fred. kl. 1/2111/21 samt under Jan. o. juli torsd, kl. 67 e. m. Fridsbaneret, Sj. o. begk:n, J. E. Tjäder, Dalag. 38, 2 tr., Va. Frisörernas Sj. o. begk., C. J. Lindström, Slöjdg. 5, O. Fruntimmersförbundets Sjk., fröken Alma Jeukel, Frejg. 46A, 2 tr., Va.»Pörenede bröder», Sällsk., Sj. o. begr.hjälpkassa F. F. Wessberg, Götg. 38, SÖ. Generalstabens litogr. anstalts Sj. o. begk., fröken T. Widebeck, Sergelg. 8, G. Gilead, Sj. o. begk:n,.. ordf.: C. Th. Eriksson, Nybrog. 15A, 4 tr., O. Gul.d o. silfverarbetarnes i Sthlm Sjk., Axel E. Andersson, Drottningholmsvägen 4 B,l tr., K. Guldsmedsaktieb:s i Sthlm arbetares Sj. O. begk., P. A. Larsson, Blekingeg. 16, 4 tr., ss. Göteborgs Templare810 öres begk., expo Hornsg. 96, 1 tr., SÖ. Handtverkaresällskapets Sj. o. begr:fond, Salomon Karlson, Frejg. 2, Va. Hattmakarnes Sj. o. begk., G. A. Olson, Luntmakareg. 60, S tr., Va. )lherosd, Svenska allm. understödsfören., Sj. o. begk., ordf.: A. F. Ahlberg, Pilg. 24, 3 tr., K. Herzog & Söners, P., A.B., arbetares Sj. o. begk., Arvid Jansson, Regeringsg. 109 (f. d. 121), Va. Hjälpsamheten, loöres begk., expo Hornsg. 96, 1tr., ss. *H.iälpsamheten, Sällskapet (S. Hn), Victor Ericsson, Ringvägen 15, SÖ.; sekr. O. Dinell, Thottvägen 11. Råsunda. Hälsa o. Stöd, Fören., Sj. O. begk., Sven S. Björklund, Vegag. 5, 3 tr., Va. Idoghetens Samt'., Sj. o. begk.,.iolin G. Svens SOIl, Götg. 97, 5 tr., SÖ. "Israelitiska sjukhjälps o. begr. sällskapet, ~o. seph Nachmansall (kassaf.), Villag. 5 & 7, O. Järnbärarorden, skattm. John Gustafson, Hornsg. 54.:Sö.; sekr. Axel Moden, Bangårdsg. 6, SÖ. Katolska handtverkaföreningens Sj. O. begk., Götg. 46, 3:dje nppg. ö.g., so, Klippan, Föreningen, Aug. Wereltus.Kronobergsg. 19, 1 tr., JC Konstförvandtskapets Sj. O. begr.hjälpsk., sekr. J. E. Graf, K. L. Beckmans boktr., St. Nyg. 22, si. Kraftig vilja, Sällsk., E. G. Svedberg, Torkel Knutssonsg. 20, ss. Kristliga fören:s af unge män i Sthlm Sjk., John Sandberg, Sigtunag. 11, Va. Kvinnliga Kontorist o.expeditföreningens i Sthlm Sj. o. begk., ordf.: Anna Theorell, Stureg. 8, 3 tr., Ö. Ladugårdslands Allm. Sj. o. begk., Aug. Werner, Järntorget 78, 2 tr., St. Leviris skofabr., Arb:s vid Kommanditbol., Sj. o. begk., Sven Joh. Holm, Hornsg. 182, su. Liljan, Fruntimmersfören., Sj. Q. begk., Fru Emma Andersson, Handtverkareg. 5 &, 7, K. ILjusets Bröder», Samf., 'Thure Andersson, St. Badstug. 70, 1 tr., Va. Lykttänd arnes o. sifonpumparnes vid Sthlms gasverk Sj. o. begk., J. A. Karlsson, Brunnsg. 23, uppg. D, 2 tr., O. Magnet, Sj. o. begr.hjälpsk:n, Alex. Anderson, Flemingg. 62A, 1 tr., K. Marcus, Isaac, boktr:ab:s arbetares Sj. O. begk., Frans A..Iauae, Regeringsg. 99, 4 tr., G. Mariebergs Sjk., Klas Vimmerstedt, Handtverkareg. 80, K. Maskini8tföreningens i Sthlm Sj. o. beg..fond, Eskil Jordman, Drakenagr. 2, 4 tr., st, Möbelsnickeriarbetarefaekfören:s Sj. o. begk., J. Kullin, Uplandsg. 63, 3 tro Ö. g., Va. Nordens Vänner,Sällsk., Sj. o. begk., Karl Johnsson, Kungstensg. 59, 4: tr., Va. Norstedt, P. A., & Söners officin, Sj. O. begr. hjälpsk. inom Aktieb., kassör G. Rosenquist, Kronobergsg. 1, K. Nya Tiden, Sjk:n, Erhard Lttsen, Hornsg. 96, 1tr., SÖ. Nykterhetsfolkets Sj. o. begk., lokalafd. n:o 828, O. Ideström, Svedenborgsg. 8 B, 3 tr., SÖ. onägra förenade trossyskon», Sj. o. begk:n, C. A. Westeriund, Kocksg. 60 A, Sö, Petterssons, E, J., Sirrides o. mek. verkstadsaktieb. arb:s själfhjälpsk., C. A. Karlsson, Brännkyrkag. 183, l tr., SÖ. Posttjänstemännens begrafn.hjälpsförenina sekr. o. kassör E. Winkler, Kungsh. hamnpl:~ 3, K. Redliga Vänners, Sällsk., Sj. O. begk., G. C. K. Andersson, Tomtebog. 25, 2 tr., Va. Sanet Eric, Sj. o. begk:n, F. G. Leijon, Karduansmakareg. 11, 2 tr., G. Se~er, Sj. O. begk:n, C. L. Sjögren, Pilg. 17, lltt D l tr., K. Seklets stj~rna, Sj. O. begk:n, ordf. Anton W. Jensen, Asög. 32, 3 tr., ss. Separators arbetares sjukhjälpskassa, ordf.: W. Englund, Celsiusg. 1, 1 tr., K. Sjömannaföreningens 20, 1 tr., si. Sj. O. begk., Skeppsbron Skansens arbetareförbunds Sj. o. begk., ordf. A. W. Andersson, Narvavägen 4 n. b. ö. g. Ö.Dj. Skomakaremästareföreningens i Sthlm 'Sj. o. begk., kassör A. Nordfors. Skänska cementgjuteriets arbetares Sj. O. begk. disp. Erik Hjort, Odeng. 34, Va. ' Solid, Sj o. begk:n, A. L. Noring, Roslagsg. 39 (f. d. 57), 3 tro Ö. g., Va. Solidar, osj. O. begr.hjälp8k., ordf. G. L. Ljungberg, Aaög, 137 A, 2 tr., sö, Speceri O. Viktualiehandels Expeditfören:s Sj. O. begk., Västmannag. 77, Va., se [4277]. Stenarbetarefören:s i Sthlm Sj. O. Eriksson, Brunnsgr. 2, 2 tr., se. begk., L. P. Stockholm, ~Sj. O. begk:n, ordf. Gust. Lindberg, Vasag. 10 & 17, G.; a. t Exp. öppen hvard. 102, 58, lärd. 101, 25.. Stockholms arbetarefören:s Sj. O. begk., S. A. Landmark, expo Brunkebergsg. D, 1 tr., O. arbetares Sj. O. begk., sckr. C. G. Wahlberg, 'J'unnelg. 17, 1 tr., O. bageri o. kouditoriarbetares manliga o. kvinnliga Sj. O. 2 tr., se. begk., Sven Lindahl, Tjärhofsg. 56, barnafonds begk., expo Hornsg. 96, l tr., Sö, byggnadssnickarefackfören:s Sj. O. begk., Olof Nilson, Grefmagnig. 17 B, l tro ö. g., Ö.D). flick o. samskolors sjukhjälpsfören. J Fru Ellen Gyllander, Grefg. 62, 3 tr., Ö. fortsättningssjukkassa, N. J. Lundin, Brunnsgränd 4, St., r. t. Staden 40, a. t förgylleri O. glasmästeriarbetares Sj. o. begr. hjälpsk., ordr.: tro ö. g., 6. Paul Magnusson, Stureg. 6, 2 gipsarbetares Sj. O. begk., Emil Pettersson, Västmannag. 46, n. b. t. h., Va. kristliga ynglingafören:s Sj. O. begk., A. G. Löfgren, Stureg. 12, Ö. manufakturhandelsbiträdefören:s Sj. o. begk., G. W. Fredberg, Grefmagnig. 10. Ö.Dj.; M. Lundin, St. Nyg. 5, st. sekr. matvaruhandlares Sj. O. begk., Th. Smedberg. Bollstanä.s, Rotebro. murares Sj. O. hegk., Albin F. Halldin, Hagag. 18 n. b. Ö. g., Va. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Sjuk o. begrafningskassorsjuksköterskor. 693 Sjuk och begrafningskassor (forts.): Sj u k och begrafningskassor (forts.): Stockholms målaremäatareförentngs Sj. o. begk., Alb. Wahlberg: se [3111]. målares Sj. o. begr.hjälpsk., J. A."Anderssoll, Torstensonsg. 9. n. b. t. v. Ö. g., O.J~i. nya maskiniatfören:s "Sj. o. begk., Gust. Liljegren, K. Biblioteket, Q. polisens Sjk., Otto Ekman, Västmannag. 74, 1 tr., Va. posttjänstemäns själfhjälpsförening, Wilh. Grönstrand, Majorsg. 6, 2 tr., Ö. sjukkassesäl lskap, ordf.: John l\fagnuson, Bondeg. 25, 2 tr., ss. _ skoarbetares Sj. o. begk., C. A. W. HalJdin, Birgerjarlsg. 53, 2 tr., C. skrädderiarbetares Sj. o. begk., Aug. Ryberg, Västerlängg. 58, 3 tr., st, spårvägspersonals Sj. Q. begk., A. Högkvist, Frejg. 31 B, 2 tr., Va. stads verk o. inrättningar, Sj. o. begk.n vid, Lars Berg, Tyskbagareg. 14, 4:tro t. h., Q. Tidningens officins understödskassa, Edv. Andersson, Västmannag. 72, 3 tr., Va. tioöresförening, Sj. o. begk., C. G. Johansson, G:la Kungsholmsbrog. 49A, 1 tr., C. vinhandelsarbetares Sj. o. begk.,p. W. E. Landberg, Smälandsg. 24, 2 tro Ö. g., G. ölutkörarefören:s Sj. o. begk., E. A. Carlberg, Uepslagareg. 9, 2 tr., ss. Svenska Allm. Sj. O. begk., expo Hornsg. 96, 1tr., ss. Arb. Allm. Sj.o. begk., expoupsalag. 5J2tr., Va. bokbindareförb:s Sj. O. begk., G. A. Sjöberg, Prästgårdeg. 13, 3 tr., ss. _ bokhandelsmedhjl>lparefören:s Sj. O. begk., Edm. Janse, Regeringsg. 99, 4 tro t. V., C. folkets Sjk., expo Kocksg. 24, SÖ. folkets Sjk., lokalafd. n:o 25, Emanuel Lundin, Blekingeg. 30, 2 tr., SÖ. Folkets Väl, expo Hornsg. 96, 1 tr., s«. kakelugnsmakareförb:s afd. i Sthlm Sj. O. begk., Ernst Johansson, Tavastg. 19, l tro kvinnofören:s Sj. o. begk., fru Alfrida Andersson, Ansgarieg. 1, 2 tro t. v'l Sö, musikerföreningen, skattm. O. sekr. Oscar Ohlsson. postmannaförb:s Sj. O. begk., afd. n:o 1, G. E. Hellgren, Valhallaviigen 99, 3 tr., Va. postmannaförb:s Sj. O. begk., afd. n:o 14, Hugo Malmberg, Åsäg. 101 B, 2 tr., SÖ. postmannaförenmgen, L. Wester'ståh l, Kammakareg. 6, 2 tro b. g., Va. Teaterförb:s Sjk., Fredrik Stenfelt, Sibylleg. 23, O. träarbetareförb:s Sj. O. begk., afd. ::.1:0 1, Aug. Åberg, Frejg. 15, 3 tr., Va. typografförb:s Sj. O. begr.rhjälpsk., Ernst Andersson, Jakobsg. 22 A, 1 tr., G. Sveriges Allm. Sjk. O. begr:fond, expo Hornsg. 96, 1 tr., ss. * Allm. Sjk.förb., Brunnsgr. 4, st, arbetares Sj. O. begk., A. 'I'h, Andersson, Handtverkareg. 5 & 7, 1 tr., K. tobaksarbetares Sj. O. begk., Oskar Bernheim, Brännkyrkag. 96, SÖ. *Sällskapet Hjälpsamheten, se Hjälpsamheten, Sl>llsk. Södra arbetarefören:s i Sthlm Sj. O. begk., C. G. Linn, Kapeljgränd 13 B, 2 tr., SÖ. spårvägspersonalens Sj. o. begk., ordf. Albin Mählstedt, Krukmakareg. 44, n. b. ö. g., SÖ. Sömmerskor, Fören:s för, Sjk., expo Greftureg. 27, O., fröken Anna Kylen. Tanto arbetares Sj. o. begk., Johan A. Jonsson, Sköldg. 13, Litt. J, 2 tr., SÖ... Tapetserarnes Sj, O. begk., John Oberg, Teknologg. 9, 3 tro t. h., Va. Telefonfabrikens Sj. O. begk., v. ordf. J. E. Friden, Dalag. 74, 1 tro ö. g., Va. Telegrafisternas Sj:!1khjälpsk., Maria Rosen, Jung frug. 30, 2 tr., O. Telegraftjänstemännens Sjukhjälpsfören., Emy Rathsman, Renstjernasg. 13, 1 tr., ss. Templarnes i Göteborg Sj. O. begk., expohornsg. 96, 1 tr., SÖ. Timmermannen, Sj. O. begk:n, P. L. Johansson, Dalag. 52, 2 tro ö. g., Va. 10,000, Sj. O. begk:n, L. J. Lundin, Brunnsgr. 4, St. Transportbolagets 'personals Sj. O. begk., John Stanleij, Svartensg. 8 B, 3 tr., SÖ. Tre Kronor, Sj. o. begk:n, sekr. Frans Andersson, Fatbursg. 18 A, n. b., ss, n'i'ro vänner», Sj. O. begk:n., lokal Kocksg. 24, ss., 4:e sönd. 10U~, ordf. K. A. Svenberg, sekr. John Sandberg, kassör L. J. Angelin, M08ebacketorg 8, 2 tr.,' SÖ. Trofast, Sj. O. beg.hjälpsk:n, Aug. W. Anderson, Svarteneg. 16, n. b. ö. g., Sö, Trohet O. Allvar, Sj. O. begk:n, ordf. Claes W. Weaterberg, Hegeringsg. 22, 1 tr., O. Trossyskon, Sj. O. begk:n, J. P. Leven, Apelbergsg. 58 B, O. Trygg, Sj. O. begk:n, J. A. Holmen, Kocksg. 11, l tr., SÖ. Tulltjänstemännens allm. Sjk., Karl Anoher, SaltsjöStorängen. Vaktmästarnes V. K. Teatern Sj. O. begk., J. A. Kl>llström, Skärgärdsg. 15, 2 tr., St. Vasaförbundets Sjk., K. A. Nilsson, Norra Smedjeg. 36, 1 tr., G. e'verdandi, Adolf Hedberg, Upsalag, 1o, Va. Verdandi, Sjk:n, afd. I, Joh. Bohm, Uplandsg. 2 A, C. Vinterrosen, Fören., Sj. O. begr.hjälpsk., ordf. O. L. Johansson, Lindg. 2, Gröndal, Li1jehol~ men. Vänfast, Fören., ordf. J. A. Eriksson, Roddareg. 10, 1 tr., so. ])Vänskap o. Hjälpsamhet», Sällsk., Erhard Litzen, Hornsg. 9G, 1 tr., SÖ.. Vänskapen, Sällskapet. Sj. O. bogk:n, C. Alfr. Svensson, Drottningg. 95 B, Va. Vänskapsförbundets Sj. O. begk., Aug. Pettersson, Skeppsbron 32, 3 tr., st., kl 'västerrna'lms Sj. O. begk., sekr. Gösta Hjort, Kungsg. 73, 2 tr., O. Yngve Frey, Sj. O. begk., sekr. N. Petaen, Polhemsg. 7 A, K. Ålderdom och Ungdom, Fören:s, Sj. O. begk., sekr, P. Jakobsson, 'l'orsteusonsg. 11,2 tro ö. g., O.Dj. Ålderdomsförbundet, Sj. O. begk:n, ordf.: W ~Strömberg, StockholmsTidningen. Angbåtsbefälhafvareföreningen, kassör C..T. E. Söderman, LidingöBrevik. Sjuksköterskehemmet, Storg. 8, G.; a. t r. t. Ostorm Sjuksköterskor, se Yrkesreg. Sjuksköterskor anskaffas genom:. Fredrika Bremer Förbundets Sjuksköterskebyrå, Tunnelg. 25, C.; a. t. 8211, r. t Byrån mottager sjukbud hela dagen samt pr telefon äfven om natten. Föreståndarinnan träffas säkrast kl. '/22'/24. Röda korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66 III, Va.; a. t. 8186, r. t. 192; tel. öppen hvardagar dygnet om, sön O. helgdagar 810 f. m., 84 e. m. Brand ooh LifförsllkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnugatu..,

5 .' 694 SjuksköterskorSjöberg. Sjuksköterskor erhållas från Betaniastiftel SjöassuransKompaniet, Aktiebolaget, Järnsen, Odeng. 61, Va.; a. t , r. t. torget 83, Sthlm 2; a. t. 2535, r. t. Vasa o Sjuksköterskor erhållas från Sofiahemmet Sjöbeck, E. G. H;., Hofrättsnot., Handtvervid Valhallavägen, O., samt, för vår kareg. B6 u, 11.. dande af fattiga i deras hem, hos K. G. S., Kammarskrifv., Inedalsg. 23, K. nedan nämnda Sjukvårdsföreningar. Helge, Förste Postexp., Inedalsg. 23, K. Sj uktransportvagn ar erhållas: = G.M:,f. d. \?stmäst.,,han.dtverkareg. 36,~: Ambulansvagnar vid olycksfall, efter anmälan Berti l,,\janstem. l Riksb., Han dtver hos närmaste polisman. kareg. 06, K, Sjukvagnar för sj uka, som ej äro med smitto Sjöberg' Aug. Agent, Bergsg. 27 K.' a. t. sam sjukdom behäftade, hos Hyrverksaktieb ',, Frey, Greftureg. 11, 6.; a. t. 30, r. t. 4564, & B. t A t if" h från Drottning Sofias förening för sjukvård i ergs en, gen ura ar o. gross., fält.m~~ 8 kr. och från H.älsovårdsnämnden Kornhamnstorg 49, Sthlm 2.. gratlsfor obellledlade på lakares förordnande, John Amanuens Florag ~O O Eptdemivagnar för med s m i t t o a a m sjukdom,.)...,. behäftade genom närmaste polisstation efter Valborg, Antikv.vaffär, Mastersamuelsg. uppvisande af sjukhusremiss. Se vidare Ka 32 C.; bost, Skeppareg. 20 O. lenderafd. [ K M: A t k. h A 't k t L För dj ur, efter tillsägelse å polisstation euer till.., po e are, Inne. po e e eo närmaste polisman. parden. 'I'egnörsg. 16, Va.; bost. Hol Kadaver eft~r större djur, undantagandes sådana, ländareg. ~OIlI, Va. som antra1fas å aumanna platser euer l sta Axel Artist Regeringsg 97 C dens vattendrag, afhamtas efter anmälan hos ". J ~. hälsovårdspolisen genom renbållningsverkets J. A., Bokh., Sit Paulsg. 22, So. försorg, utan kostnad för ägaren. C. A., Boktryckerifaktor. Kungsh. Kyrko Sjukvårdsföreningar: plan 5, K. Föreningen för sjukvård i fattiga hem (Adolf Fre. E. H., Byggnadssnick., Tegnersg. 34, Va.; driks, Gustaf Vasa, ~Iatteus', Jakobs o. Johan a. t. Vasa nes' föra.); sjuksköterskornas bost. NorrtuUsg. Axel, Byråchef i Lotsstyr., Kommens B, 1tr., Va.; a. t. Vasa 48. d 8 O Föreningen för sjukvård hos fatti&a i Kungsholms örsg. 2,. församling, styrelsen: se l36 49J. Diakonissor G., Cigarraffär. Handelsvägen 56, Ennas bostad Kungsholmsg. 72 A l tr., K.; a. t. k d t E k 23 t E k 2 Kungsh. 76; mottagn.tid 89 f. m., 23 e. m. S e e, r.. ns., a.. ns.. Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Maria G. M., Cigarrhandl., 'I'orsg. 50 n. b., Va. församling; sköterskehem o. mottagn. Hornsg. H. M., Cigarrhandl:a, Skeppareg. 7, O. FJ;2nf';g~;;s s~jr a;'j~k~~;j3'hos fattiga på Öster Hanna, Cigarr o. Tidningsaffär, S:t Eriksg. malm sköterskehem Stureg. 56, n. b., 6. 44, K.; r. t Sjukvårdskolonner, Sthlrns frivilliga, adr, Albert, Direktör, Stjärng. 2, Va.; a. t. FlellJingg. 22, K.; se f. ö. Kalender Vasa afdeln. [3663J. Gösta, Direktör, Nytorgsg. 19 AU, Sö.; Sjukvårdsstyrelsen i K. Armeförvaltningsn, a. t. Söder Jakobsg. 30, C.; r. t (till chefen Nils, Doktor, Amanuens, Karlbergsvägen r. t. 1975). 78 1V, Va. Sjukvårdssystrarna, Srt Elisabeths, Norra Frans R., Egendomsagent, St. Vattug. 2, Smedjeg. 21 Il, C. C.; r. t , a. t Sjund, J. K., Fru, Barnm., Hornsg. 88 1, Sö.; A. L., Fabrikör, Svartensg. 14, Sö. a. t. Söder 768. Hj. A., Fabr., Dalag. 20n ö. g., Va. Sjunnesson, N., Byggnadsing., Kungstensg. Bengt, Farm. kand., Bergsg. 27, K.; a. t. 50 Il, Va.; a. t. Vasa Nils, Dir. för Soliditet, Drottningg. 26, Frida, Folkskolel:a, Saltmätareg. 3 B, Va. C.; r. t. 4255, a. t ; bost, Dalag. Sigrid E. F., Folkskolel:a, Hornsg. 156, Sö. 10, Va.; privat r. t Sigrid H.., Folkskolel:a, Engelbrektsg.43 Johanna,.E'olkskolel:a, Ansgarieg. 1, Sö. AlV, O. A., Grossh., Viisterlångg. 62, St. Anna, Fru, Målade träsaker o. bonader i H., Ingenjör, Malmskillnadsg. 41 A, C. parti, Målartorget Iä'", Si.; a. t. Brunkeb. Nils, 2:e Polisintendent, Smålandsg , 121. C.; tel. Polisen. Emma, Fru, Artillerig. 5r, O. Själander, V., Aktuarie, Markvardsg. 8, Va. Gretli O., Fru, Karlbergsvägen 25 1, Va. Sjätte, se Sjette. Lotten, Fru, Ostermalmsg. 11 lli, q. Sjö, WO".A. A., Banktjänstem., Kaptensg. 5, Marie, Fru, f. Grabow, Braheg. 18, O. Ada, Fröken, Nytorgsg. 19 A Il, Sö. C. A.,.Ä.ngslupsbefälh., Badstug. 43B,.Sö. Hanna, fröken, f. q. Telegrafist, Storg. se äfven SjÖö. 56 Il, O.D}.; a. t. Österm Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. _.

6 SjöbergSjöblom. 695 Sjöberg, Henriette, plan 6, O. Fröken, Artist,. Lilljans \SjÖberg. i S. A., Restauratör, Lidingöbro Värdahus. r. t. 2390, a. t ~ M~Fia, Fröken, Storg. 56 II, O.Dj.; a. t. C. Hugo, Revisor, Drottningg. 67, C.; Osterm r. t. o. a. t. 8670; bost. Regeringsg. Z. U. o, R. C., Fröknar, Strandvägen 95 A, C. 53, O.Dj. Selma, Sjukgymnast, Saltmätareg. 3 B, Sven, Försäkringsdirektör, Artillerig. 4 Va.; a. t. Brunkeb (f. d. 2 B), O.; r. t E. K, Sjuksköt:a, Dalag.,4l, Va. Oskar, Försäkringstjänsteman, Nytorgsg. Otto M. C., Sjökapten, Asög. 481, Sö. 19 All, ss.. Anton, Skeppsmäklare, Befraktnings o. Carl, Grossh., Riddareg. 45, O.Dj. Agenturaffär, Skeppareg. 11, O.; a. t. Ernst A., Grossh., firma Sjöberg & Bergsten, bost. Stadsgården 10, ss; kontor r. t & Co, K V., Skoaffär, Urvädersgr. 2, ss., Komhamnstorg 49, Sthlm 2. a. t. Söder _ A. O., Handelsid:ka, Renstjernasg. 22, Bö. E. K., Skomak., Tunnelg. 17III, C.; a. t. E. C., Handelsidk:a, Tuleg. 35, Va. Brunkeb _ Erik, Handelsres., Karlbergsvägen 86 A, Olof, Skomak., Drottningg. 23, C.; a. t. Va. 7209; bost. Storängen. ' K. A. M., Handl., Tuleg. 35, Va.; a. t. K A., Skomakarmäst., Skogsvägen 13, Enskede. _ K. K., Handl., Artillerig. 40 (f. d. ;38), O. H. Sirtus S., Skorstensfejarmäst. i 6:te _ Gustaf, Ingenjör, Greftureg. 75, O. disk, 'I'egnersz: 15 III, Va.; a. t _ Bengt, Journalist, Medarbetare i Social Elin M., Skrifbitr., Fröken, S:t Eriksg. Demokraten, Valhallavägen 127 1I, Va.; 16, K. a. t. Vasa 6939, r. t. Vasa 226. Gust., Snickare o. murare, Klara N. _ H., Jur. kand., Blockhusudden 15, Dj.; Kyrkog. 20, C.; a. t kontor Drottningg. Il, C.. Karin, Tandläkare, Greftureg. 24 CIl, O.; _ Emil, Juetitiekansler, Artillerig. 5, O.; mottagn. hvard o. 122; a. t. _ a. t. Osterm. 272, r. t L. M., Kaföidk.a, Mästersamuelsg. 31, C Ernst, Tjänstem. (Riksb.l, Odenz. 29, Va. _ Gertrud, O. Kontorist, Engelbrektsg. 43 NV, J. A., Tullvaktm., Hornsg. 29 DU ö. g.,bö. Andreas. Underlöjtn. i Armen, Kontrol _ Axel Th., Kontorschef, Döbelnsg. 69 1V, Va. Iör, Krukmakareg. 48, Sii.; a. t. Söder Fritz, Köpman, Artiklar för Möbelfabri kation, kontor o. bost. Brunneg. 21 B, R. L., Underoff., Maskinist v. Flottan, C.; a. t , r. t Urvädersgränd 11, Bö. _ K. T., Köpman, Valhallavägen 15, O. Eric, Vaktm., Hornsg. 88, So.; a. t. Söder J. G. A., Landtbrukare, Olofsg. 13 1, C C. A., f. d. förste Landtrnätare, Oskars Joh. E., yaktm. (Domänstyrelsen), Grefg. vägen, Lidingö Villastad; r. t. Lidingö 47 11, O. l 58. C. L., V:!lrkm., Fridhemsg. 16, K. Nils G:son, Löjtnant v. Flottan, Block Agnes, Ankefru, Kornhamnstorg 49, St.; husudden. a. t. Brunkeb _ Yngwe, Löjtnant, Rådmansg. 18, O.. C. M., Änkefru, Sibylleg. 79, O.. _ C. G. A., Maskinist, Strandvägen 7 e, O. M. Ch., Ankefru, Engelbrektsg, 43 A IV, O. _ Gustaf, Operasångare, Västerlångg. 55, St. Selma L. E., Ankefru, S:t Eriksg. 16, K. _ & Lindström, Papperspåsfabr., Sveden Sjöbladh, J. A., Byggm., Observatorleg. 6, Va. borgsa. l, Bö. Sjöblom, Hulda, Bosättningsaffär, Köttor _ O. F., Pastor, Diakonarist.. St. Skönda!' J. V. A., f. d. Poliskornmiss., Nytorgsg. get 4, St.; a. t Emil, Direktör, Nybrog.. 66, O.; kontor 11, Sö. G., Poststationsförest., Handelsvägen 56, Stallg. 4, C. Berta, I<'olkskolel:a, Hornsg. 106, ss. Enskede ; r. t. Ensk. 23, a. t. Ensk. 2. Ester, Fru, Sybehörsaffär, Brännkyrkag. Carl W., Postvaktm., J. Ad., Postvaktm., Norrbackag. 8 1V, Karlbergsvägen Va. 251, 102, So.; a. t Hilrna, Fru, Frejg. 40 1V, Va.; a. t. Vasa Va _ Johannes, Prakt. läkare, Kammakareg. 40, Elsa, Fröken, Frejg. 40, Va. Va.; r. t. o. a. t Olof, Gravör, J akobsbergsg. 31, C.; a. t. E.l,.,Predikant, v asa Vikingag. 16, Va.; a. t A. O., Handelsres., Karlavägen. 34, O. Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggat8JL

7 kringskon 696 SjöblomSjögren. Sjöblom, E. Janne, Ingenjör, Djursholm. N. E. I., Ingenjör, Rörstrandsg. 14, Va. A. L., f. d. Jordbruk., Katarinavägen 13 B, Sö.; a. t J. G., Jordbruk., Folkungag. 83, Sö. Ruth, Kontorist, Frejg. 40rv, Va.; a. t. Vasa 129. Teodor, Kontorschef v. Elektr. Aktieb. A. E. G." Västmarmag. 8, G.; a. t. 8849, r. t. 1I896, privat r. t K. R., Lärare, Manilla, Sthlm 14. Carl, Repr. för Göteborgs Litogr. A.B., Greftureg. 15, O.; a. t. Osterm P. G., Sjökapten, Svedenborgag. 13, Sö. John, Skomakare, Humlegårdsg. 5, O.; bost. s. g. 30 II ; a. t J., Skräddare, Tegnersg. 16 ii, Va.; affär Birgerjar1sg. 10 r, O. &; Co, Alfred, Skönfärgeri o. Kem. tvättanst., Hamng. 17, G. Paulus, Tjänstem. i Svenska Lifförsbol., Frejg. 40 1V, Va.; a. t. Vasa 129. J. Hj., Tullvaktm., Nytorgsg. 25 B, Sö. Thorvald, Underlöjtn., Västmannag. 16, Va.; a. ~" Kristina,. Ankefru, Grefmagnig. 12 n.b ö. g., O.Dj.; a. t. Österm Sjöbohm, E., Fröken, Braheg, 38, O. J. H. C. G., Löjtnant, Tjänstem. v. Statens Järnv., Uplandsg. 28 II, Va. Otto, Protokollssekr., Braheg. 21, O. Inez, Ankefru, Uplandsg. 28 II, Va.; r. t. Vasa 6. Sjöbom, C. F., Stämningsman, Braheg. 33, O. Sjöberg, Karl, Direktör, Regeringsg. 89, G.; a. t. Brunkeb V., Fru, Luntmakareg. 7, G. A. E. M., Läroverksadj., Valling. 8, O.; a. t Sjöcrona, C. H., Hofrättsnot., Amanuens, Jungfrug. 5, O., a. t C. A" f. d. Landshöfding, Jungfrug. 5, O. A. Tarras, f. d. Ryttm., Karlavägen 63v (f. d. 33), O. se äfven Siöcrona. Sjödahl, C., Bagare, Roslagsg. 32, Va. E., Fil. mag., Ostgötag. 37, Sö. Jan Fr., Grossh. (firma Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18, Sthlm 2), bost. Norrmalmstorg 16, G.; r. t N. S. K., P.?stmästare, Ber?~g. 20" I~'I C. J. A., Skrädd., Norrtullsg. 23, uppg. A, Va. Sjödin, Johan, Civiling. (Sthlms stads byggn. kont.), Krukmakareg. 2 II, ss. A. B. C. F., Fröken, Valling. 2, Va. Anton P., Handl. (lax o. fågel), Munkbrog. 9, St.; bost. Ad. Fredr. torg 4, Sö., telegr.adr.: Anton Sjödiu. Villa Bilbo, Sjödin, O. E., Korresp., Angsvägen 26, Enskede. C. A., Packmäst., Klara N. Kyrkog. 26, G. s, J., eftr., Skeppsh. (inneh. E. B. Ericsson), Fiskarehamnen 15 o. 16, So. J. A., Yaktm., Backvägen 19, Enskede. E. K., Ankefru, Idung. 8, Va. se äfven Schöd in. Sjöding, Anna,,. Fröken, Kommendörsg. 40, O.; a. t. Ostorm P. J., Tandteku., Götg. 22 t. h. ö. g., Sö.; Carin, Ankefru, Kommendörsg. 40, O. Sjöexpress, Kommanditbolaget, H. Forslund. säljer o. reparerar LidingöBrevik. motorbåtar m. m., Sjöfors, T.. V. G., e. o. Hofrättsnot., Stureg. 15, O. Sjöfält, K., Bokh., Birgerjarlsg. 114, Va. Sjöförsvarsdepartementets kansliexped. och kommandoexp., Gustaf Adolfs torg 1, Sthlm 16. Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean, Afdelningskont., förestånd. : Kapten C. O. Ramström, Skeppsbron?6, St. SjöförsäkringsAktiebolaget Ägir, Skepps.bron 26, Sthlm 2.»Öresnndn i Malmö,.generalagent: Max Matthiessen, Sibylleg. 9, nära Nybroplan, O.; r. t. o. a. t Sj ö fö r s ä Brand och LifförsäkringsAktiebolaget tor: Deutscher Lloyd, Berlin, Ii', Bille &; Co, Smålandsg. 20, l tr.. C.; a. t , r. t. 1]909. Gauthiod, Stureplan ] ö, O. Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasieholmsg. 4B, G.; r. t. 2168, a. t. 97B8. Heimansons, Eugcne, Försäkringsb)'rå, Karduansmakareg. 12, O.,' r. t. o. a. t. 7722, 171,71. Ombud antagas. Lloyd's Underwriters i London, Västmannag. 4, 1 tr., O. Mattsson &; Boden, Järntorget 83, St.; r. t. 8733, a. t. 27 ]2. Mereur, AsseeuranzCompagnie, Bremen l Generalagentur för Sverige: Norström & wtrth, Vasag. 52, 3 tr., O., r. t. 747, 12339, a. t. 947; 'I'elegr.vadr.: Order. nnorddeutsche» i Hamburg, Generalagenturen för Sverige: Assuransfirman Olof Nordgren, Drottningg. 5, l tr., C., 96; r. t. 7002, a. t Sjöassuranskompaniet, Järntorget 83, Sthlm 2. Stockholms SjöförSäkrings Aktiebolag, Skeppsbron 44, Sthlm 2 Vega, Skeppsbron 28, Sthlm 2. Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion föl' Skandinavien, Assuranstuman All'ik SundenCullberg, Drottningg. 5, l tr., O., 96; r. t. 4976, a. t ~gir, Skeppsbron 26, Sthlm 2. Öresund i Malmö, generalagent: Max l\iatthiessen, Sibylleg. s, Ö.. r. t. o. a. t Se vidare Yrkesregistret: Försäkr:bolag. 1 Sjögren; 2 Sjögreen. ' Gust. A., v. Afdelningschef i Svenska Iifförsäkr.bol., Vegag. 18'V, Va. _1 Filip, Agent, kont. o. bost. Malmskillnaclsg. 1, G.; r. t. 1256\ a. t SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Sjögren. 697 l Sjögren; 2 Sjögreen. Il Sjögren; 2 Sjllgreen. _1 Axel J., Arkitekt, Val!ing. 14 & 16!I, C.; _1 Gustaf, Grossh., Fredrikshofsg. 21, Ö.Dj.; a. t , r. t. Norr 322. a. t. 7002, r. t _I H., Banktjänstem., Tjärhofsg. 18, Bä. _I & Ahlberg, Guldlistfabrik, St. Badstug. _I I., Barnrn., Fröken, Mästersamuelsg. 16 1,C. 66, Va. _1 Karolina, Barnm., Uplandsg. 69, Va.; a. t. _1 H., Handelsbitr., Mästersamuclsg. 54, C. Vasa _1 Emil, Handelsres., Kungsklippan 7 B III, _1 J. G., Bokbindarrnäst., Ostgötag. 12, Bä. K.; r. t. Kungsh, 341. _1 A. G., Byggmäst., Kammakareg. 8, Va. _1 Oscar, Handelsres., Ostermalmsg. 38,1/2tr.,. _1 N. R., Byggnadsing., Vidarg. 9 iii, Va. Ö.; a. t. Osterrn _1 Gösta, Cigarrimport, Vasag, 26, C. _1 Rudolf, Handelsres., Mosebacketorg 5, _1 Axel, Direktör, Mästersamuelsg. 34, Bä.; r. t. 534, a. t. Söder Sthlm 3; firma Axel Sjögren & Co, Gas. _1 F. C., Handl., Karlsviksg, 11, K. o. vattenledn.entrepr. _I John, Handl., Eaptensbacken, Saltsjöba _1 Nils, Direktör, bost, o. kontor Storg. 7 11I, den; r. t. Saltsjöb O.; r. t _1 John E., e. o. Hofrnot., Löjtn. i Svea _1 N. O., Disponent, Högbergag. 37 A, sa. ~ifg. reserv, Braheg. 41\ Ö.; a. t. _1 J. O., Fabriksidkare, Malmskillnadsg. Osterm A I, C. _1 C. A. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 9 11, _I Johan, Fabrikör, Begrafningsbyrå Fle Va. mingg, 29, K.; a. t ; bost. S. _1 Herman, konsulter. Ingenjör, Officiel! beg ; a. t siktningsman, Observatorieg l,Va. ' _1 Per, Fabrikör,Montebello; postadr, Stock _I Ake, Ingenjör, S. Blasieholmshamnen 4A, sund; a. t. Experimentalfältet 15. C.; kontor Arsenalsg. 8 B, C. _1 P. A., Fabrikör : bost. Stallg. 4 11I, C.; _1 A. Fabian, Journalist (St. Dagbl.), Begea. t. 9834, r. t ringsg. 93 Bill, C. Sjögren, P. A., Gas & Vattenlednings _I Folke, Jur. kand., Advokat, Rörstrandag. entreprenör, K. Hotlenrantör,Mästersamnelsg, 16, C. Verkställer gas, 34, Va.; r. t _I K J. W., Justitieråd, Strandvägen 19, vatten o. afloppsledningar, vatten Ö.Dj.; r. t. 138.!:J0. klosettanläggningar, ång, bad o. ring _I Julius, Järnaffär, Ofre Slussg. 6 & 8, Bä.; ledningar samt toilettrumsinredningar r. t. 3252, a. t o m. m., Kontor och verkstad Mäster _I Birger, Järnv.tjänsteman, Sigtunag. 19', samuelsg. 16, C.; a. to 8549, 21911; r. t. 526, 7926, , Va. _1 J. A., Kafeidkare,.. Kl. O. Kyrkog. 12, C. _I R. W., firma Mjölkb. Audumbla, Mäster _I Gustav W. O., Kammarskrifv., Löjtnant, samuelsg. 67, C.: a. t.9506,r.t Valling. 14 & 16 11, C.; a. t , _I Ebba, Fru, Sångerska, Fredrikshofsg. 21, r. t. Norr 322. Ö.Dj.; a. t. 7002, r. t. 3881, träffas _I Arthur, Konstnär, Utgifv. af Svensk Exsäkr. före 12 f. m. o. 57 e. m. libristidskrift, Kronobergsg. 28!I, K. _, Ingeborg, Fru, Folkskolel:a, Högbergsg. _I G., Kontorsbiträde, Parkg. 18 A D.b., K.;. 28, so. a. t. Kungsh. l 33. _I Wendela, Fru, Ragvaldsg. 19'\ Bä.; a. t. _1 P. D. H., Köpman, Västmannag. 40, Va. Söder 458. _I Amalia, f. d. Lärar.a v. Katarina Norra _1 Annie, Fröken, Skeppareg. 2:3 D. b., Ö. folkskola, Västgötag. 4, Bä. _I Elvira, Fröken, Pipersg l, K.. _1 A., Majorska, Tjärhofsg. 18, Bä. _1 Hilda, Fröken, Skeppareg. 51'Y, Ö. _1 C., Massage, manicuro o. hyg. arrsikts.. _2 Hilda, Fröken, Drottningg. 69 III, C.; behandl., G:la Kungsholmsbrog. 11, C. r. t _I Tage,.Med. dr, Regementsläk., Stureg. _2 Mathilda, Fröken, Greftureg I, Ö.; 8, Ö.; träffas hvard. 23 e. m.; a. t. r. t , r. t & Co, Axel, Aktiebolag, Kungl. Hof _1 E. G., Med. kand., Parmmätareg. 5B, K. leverantör, Mästersamuelsg. 34, C. _I M., Målare, Skeppareg. 25, Ö. Verkställa gas, vatten, aflopps o. _I C. J., f. d. Poliskommissarie, Uplandsg. värmeledningar m. m. 85, Va. _1 C. J., Grossh., inneh. klädeslagret nfstau _I K. E., l:ste Postexp., Tomtebog. 33, Va.; dard», Drottningg., 53, Sthlm 1; best. a. t. Vasa Karlavägen 50'v, O.D}. _1 Erik, Postkontrollör, Högbergsg. 64, Bä. _1 George, Grossh., Högbergsg. 46 B, Bö. _1 O. L., Revisor, Bergsg. 26, K. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9

10 SjöqvistSjöström Sjöqnist 2 Sjöqvist " 3 Sjökvist. Sjöstedt, Yngve, Professor, Intendent v. N a turhistoriska Riksmuseet (Vetenskaps _1 J., Fabrikör, 'I'iknologg. 5, Va. Akademien), Tegnersg. 35, Va. _3 Anna, Fru,.Apelbergsg. 48, G. Anders, Red. o. Förtroendem., Uplandsg. _3 H., Fru, Regeringsg. 92, G. 2 Il, G.; r. t. 4049, a. t _2 N., E. o. L, Fröknar, Döbelnsg. 17Il, Va.; Karl Joh., Stadskommissionär, Triangelr. t vägen 19, Enskede. _1 J. B, Korrespond. i Riksb., Hagag. 37 V, Robert, 'I'andläkare,Praktikvåning Hamn Va.; r. t g. 5 B, G.; r. t. 4470, a. t. 193 S8. Råd _1 M. N., Korsångare, 1nedalsg. 21, K.; a. t. frågu.tid hvard, 1/21010, 12; bost. Kunzsh Norrmalmstorg 14, G.; r. t , a. t. _2 John, Med. dr, Docent, Birgerjarlsg. 9 m, Brunkeb G. Spec. mag o. tarmsjukdomar. samt Karl Emil, Tullvaktm., Renstjernasg. ämnesomsättningens sjukdomar; mot 24;!Il, Sö. tagn.tid hvard. (utom lörd.) 1/23 1 /24. C., Ankefru, Smålandsg. _1 J. A., Målare, Villa Linnea, Gröndal, ~ ~~~ 23 Il, G. Liljeholmen. 1 Sjösteen ; 2 Siösteen. _2 Oscar, Polisman, Södermannag. 37 A, Sö. ' F. O. W., Reservlöjtn. i Flottan, Sjö ' Alb., Arkitekt, byggnadskontor S:tEriksg. kapten, Valh.dlavägen 103, Va. 92, Va.; a. t _3 K., Skomakarmäst., Lästmakareg. 8, G.; ' Fredrik, Byggnadsing., Storg '1', O.Dj. a. t. Brunkeb _2 L S., Byggnadsing. o. Byggmäst., Tomte _1 Nils, Tandläkare, Kungsg. 54 II, G. Råd bog. 28, Va.; a. t frågning 23, andra tider efter öfver _2 Margareta, Folkskolel:a, Hornsberg 18, K. enskommelse: r. t. 4591, a. t _1 H., Fröken, Brunkebergstorg 14, G. _2 Ida, Ankefru, Döbelnsz. 16 B", Va. _2 Vald., Tryckeri, Flemingg. 33 A, K.; a. t. _2 F. Aug., Bangårdsg.Iä', Sö.; a. t. Söder ; bost, Hornsberg 18, K. Sjörullf..ringsområdea, Sthlms, expedition Sjöstrand, F. K. O., Banktjänstem., Valling. Styrmansg. 51 ", O. Dj.; r. t. 6368, kl. 11, G N.J., Banktjänstem., Timmermansg. 2, Sö. Sjöstam. Augusta, Fru, Kafeidk.a, Karlbergs Erik R., Fil. dr, Förste aktuarie i Socialvägen 52, Va. styr., S:t Paulsg. 24", Sii.; a. t. Söder Sjöstedt, Gust. V. S., Apotekare, ringsg. 28 AlV, G.; a. t. Brunkeb, Rege , r. t. Söder 509. A. M. T., Folkskolel:a, Repslagareg. 13 1, C. H., Bankdirektör, Riddareg. 55', O. Sö. Dj.; r. t E., Fru, Darnskrädderi, Handtverkareg. _ Hugo, Bankkassör, Riddareg., 551'1', O.Dj.; ~, K.; atelje Väs~erlångg. 69\ Si.; bost. r. t. Osterm. 1039, a. t. Osterm Årstadal 10, Liljeholrncn. _ A. F., Direktör, Hornsg. 68, Sö. L. L., Faktor, Rörstrandsg. 16, Va. Gustaf, Grossh., S. J., Järnhand!., Odeng. 31, Va. Uplandsg. 69, Va. _ Hanna, Fru, Konsthandel, Jakobsbergsg. s, Sev., Mek. verkstad, Sundbyberg. Till 34, G.; a. t verkar Svenska Grundsökarn, Minsve _ Anna,. Fröken, Folkskolel:a, Liuneg. 48 paren o. Signallodet, Späckskärnlug sma B, (J.; a. t. 22\\ 35. skinen»universal", Automater m, m. _ Maria, Fröken, Smålandag. 23'1, G.; a. t. Knut, f. d. Målarmäst., Grefg. 67, O. Brunkeb Aug., t. f. Poliskommissarie, Arstadal10, _ Sofia, Fröken, Aug., Grossh., Drottningg. 50, G. inneh. firman Julius Ge Liljeholmen. Elisabeth, e. O. Postexp., Valling. 11, G. rells Eftr.; bost. Helsing eg. 9 B, Va. Reinhold,J'ostexp., Södermannag. 14v, Sö. _ A. H. R., Ingenjör, S:t Eriksg. 35, K. Emelie, Ankefru, Repslagareg. 13 1, Sö.; _ Rob., Kafe, Rådmansg. 65, Va., O. Kungsholmsg. 15 A, K.; bost. s. h. a. t. S.\)der 443. Selma, Ankefru (inneh. af firma A. T. _ Knut, Kamrer, Smålandsg. 23 II, G. Lirmander & Co), S:t Paulsg. 24 II, Sö.; _ Carl W., Kapten, f. d.förvalt., 75 BIV (f. d. 45 B), O. Karlavägen. a. t. Söder 399. A. W., Karlavagen. 83 (f. d. 53), O.D}. _ Nils, Kontorschef, Styrmansg. 19, O.Dj. Sjöström, Ch. A. E., Artist, Hornsg. 84, Sö. _ So, Kontorschef, Flemingg. 51 A II, K. Vilh., Direktör, Uplandsg. 24, Va.; a. t. _ Anna, Pappersh.,.Annous o.. Tidningskontor, Kommendörsg. 21, O., hörn. af 25438; bast. Näsby. Oscar, Fabrikör, Möbelaffär, Uplandsg. SiliJlleg.; bost. s. h_ 51, Va.; a. t ; bost. s. h. Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

11 700 SjöströmSkandinaviska Orient Kompaniet. Sjöström, Vilma, Fru, Uplandsg. 24, Va.; Expeditionstid 1 junilo sept. 1/ 2 ro a. t ; bost. Näsby. 3, 11 sept.31 maj 101/ 2 4; lörd. Lisa, Fröken, Parfymaffär, Agneg. 31, K.; o. helgd.aftnar stänges kontoret kl. Z a. t. 2:3929. e. m. K. Fr., Ingenjör, Kommendörsg. 37 III, O. Skandias Agentur (firma Otto.!hrberg), J a Karl J. P., Kanslist i Ofverståth.ämb. kobstorg l, C., ing. fr. Arsenalsg. l., för polisärenden, Döbelnsg. 95, Va. C.; a. t. 4747, r. t & Kopparberg, Klädesvaror engros o. Bokförlag, Rörstrandsg. 44 & 46, Va.; agentur, Vasag. 15 & 17, C. a. t. 4666, r. t E, Kontorsskrifv., Tomtebog. 15, Va. Skandinavien, Olycksfallförsäkringsaktiebo Gustaf, Köpman, Vasag. 15 & 17, C. lag, Brunkebergstorg 11, C., kl. 104; John, Köpman, Timmermansg. 33, So.; r.t.760,765,2175;a.t.4488,8268,9357. a. t. Söder 88. agentur, Max Matthiessen, Sibylleg. 9 Anna, Lärara, Kungsg. 56, C. (nära Nybroplan), r. t. o. a. t K. S. E, Lärar:a, Vätmannag. 29, Va. SkandinavienAmerikaLinjen Växelkontor. Gustaf, Mas~i~ist, Gotlandsg. 78, Sä:. Skeppsbron 20, St.; a. t ' K. A., Maskinist, Krukmakareg. 4, So. Skandinavisk Gjuteritidning Redaktion: A. Birge!, Ombud för Aktieb. Rob. The. Kungsg. 56, C.; r. t gerstrom.fi" Co, Svedenborgsg. 10, So. KonstslöjdFörsäljning, Fru E. S. Fred G., Repa.rator~. L:a Badstug, 1, Va.... lund. Klarabergsg. 27. Alma, ~Jnkskot:a, Ostermalmsg. 11, O.; Skandinaviska Bokb. o. Kartongfabriken, a. t. Oster~ '. inneh. Thyra Christiansson, Bryg G. A.,~. d. Sjökapten, Riddareg. 68, O.DJ. ga.reg. 6A o. B, C.; r. t. 4432, a. t J., Skradd.., Skepparsg, 43, O. _ Desinfektionskoinpaniet, Kl. N. Kyrkog. Oscar, Snickare, Hagag. 11, Va.; a. t. 22, C ; bost. Uplandsg. 51,. V~. _ EgendomsByrån, Drottningg. 131V, C.; J. F. A., 'I'elegrafassist., Torsg. :H, Va., t 181 t r. t r. '..,a... :.: A T l fi t G ft. 731V O.. t Elektricitetsverk rse Aktieb.j.Regerlngsg. n1~~2tegras, re ureg.,.,1,. 32,.C.;a.. t.577,r.t MarieLouise, Telegrafist, Greftureg. 731V, Eternit AktIebolaget. se Eternitbolaget. O.; r. t E~nograf. sam~., se Nordiska museet. A... B, f. d. Telegra fko mrniss.,. St ureg., 60 Forlagsexp. h l b TIdens 38 C tecken, G:la Kungs O.; r. t "m~ rog.,.. Felix, Tjänstem. (Järnv.styr.), Karlbergs Forston~!5sanstalten (N. NIlsson), Karl TT bergsvagen b9, Va.; a. t. Vasa vag en o. g., r A V Ä k f A nl a. 37 O Grammop h onakti iebo., ko ntor D' ttni g' 10 III g.. ',.. n e.ru, l l errg,, '.. 47, C.; detalj affär Operahuset, C. O. J., Ankefru, Svedenborgag. 10, So. G. A B V' k f Afd k t St Christopher, Öfversättare o. Tolk, Roseng. 1fml 44' S'.'. IS a ors,. on.. 41I Va. yg., o. Sjövall, ' C. A., Fil. kand., e. Lärov.adj., Hatt och Pälsvarumagasinat, inneh. An Itörstrandag. 52, Va. ton Andersson, Regermgsg. 57, C. Olof, Skräddare. Smålandsg. 42, C. Import Kompaniet Westtell & Co, Vasag. Sjöwalls, Karl, Bokhandel (f. d. A. O. r.u r 48, C.; ll;' t. ~9 85, r. t jegren), Drottningg.86, C.; a. t. 6246, Kafferostenet (mneh. K. V. Karlberg), r. t Filial Drottningg. 93 Va.' Idung. 5, Va.; r. t.7638, a. t a. t b,, Kreatursförsäkringsbolaget i Stockholm, SjöwaJl Karl, Bokhandlare, Scheeleg. 13v, KU!1gsg..51,C.; verkst.dir.claesvirgin. K.; a. t. Kungsh Kreditaktieb., Storkyr.kobr. 7, Sthlm 2. Therese, Fru, Kungsg. 71, K. Afdeln.kont. Drottningg. 5, C. Ofre Thom Löjtnant Kungsg. 71 K.' a. t. Munkbron 7, Si., BugerJarlsg. 14, O., Ku~O'sh ' " Södermalmstorg 6, ss., Kllngsg. 62, C., sjee, AxeE Bryggmäst., Parkg. 12, s.. a. t. 'I'egnersg, 12, Va. Se annons å kartans Kungsh konvolut. se äfven Sjö... Orgel & Pianofabriken, A.B., verkst. Dir. Skagerlind, L. E., Direktör, Skeppareg. 70, O. Rob. Berg, kontor o. utstälin. Malm ~ & C.o, Edv., Kolonialvaror engros, Götg. skillnadsg. 15, C.; fabrik Mästersamu 14, So, elsg. 41, C.; a. t. 7028, r. t Skandia, Lif, lifränte o. brandförsäkrings Orient Kompaniet, Roslagsg. 151 (f. d. aktiebolag, kontor Mynttorget l, St. 33), Va.; r. t. 4438, " t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Skandinaviska PartilagretSkog. 701 Skandinaviska Partilagret. Vasag. 50" O.; Skarström, Alrik V. A., Apot. o. Sjukr. t , a. t ; öppet 95. gymnast, Valling. 14 & 16, O. ; Patentbyrån, L. A. Groth & Co, se L. Skattmästareämbetet vid K. Maj:ts orden, A. Groth & Co. K. Slottet, västra hvalfvet (onsd. kl. Plats, Konsert & Konstnärsbyrån. Stor 122), Sthlm 16. torget 22, Sthlm 2; r. t , a. t. Skenning, C. E., Sofieberg, Liljeholmen Skeppsdockor, Grosshandelssocietetens, Pälsvarntabriken, Ivan Levy, Karduans Beckholmen, Sthlm 2. makareg. 8 B, O. Skeppsmätare: Isakson, C. J. A., Bredgränd Reseffektfabriken (innehafvare G. Carls 2, Si.; r. t son), en gros o. detalj, Malmskill Skeppsmätningskontoret, Bredgränd 2, St.; nadsg. 30, O.: a. t. 4936, r. t r. t Skorstens byggnadsaktiebolaget, John Skeppsmätningskontrollör : Anderson, J. A. Rudolphs, postadr. Henriksdalj a. t. Skeppsmätningsöfverkontrollör: Larsson, 3668, r. t. 440 o (Privat till K. O. j tjänstelokal Mälartorget 15, St.; kamreraren a. t. Söder 6015). r. t Skovarumagasinet, Hötorget 12, O. Skeppstedt, Mauritz, Jur. kand., e. o. Hof TrådgarrlinfaLriken, Aktieb., postadr. rättsnot., Handtv erkareg. 18, K. 'I'angen per Sthlm 8. Representant Skeppström, G. E., Cigarraffär, Pilg. 46, K. Ola Abrahamsen, kontor Kungsg. 56, O. K. V., Grossh., Holländareg. 8 B, O. 'l'räimportaktiebolaget, Direktör Hans F., f. d. Verkm., Brännkyrkag. 134, Sö. Bruu, Norrtullsg. 79, Va.; kontor o. Skillts Modeaffär (inneh. Fru Vilma Pallager. Angtorkar o. blocksågar. mer), Birgerjarlsg. 13, O.; bost. Gref Skansen, afd. af Nord. museet, Djurgården. tureg. 22, O. Skantz, Maria, Blomsterhandel, Stureg. 30, Skillt, A. O., Skrädd., firma Aug. Skillt & O.; a. t. 5690, r. t Co; bod o. bost, Herkulesg. 8, O. Systrarna, Blomsterhandel, 'I'egnersg. 13, se äfven Schildt. Va.; a. t , r. t Skiöld, Per, Korresp. i Grängesbergsbol., Lilly, Gravör, Beridarebansg. 23 III,0.; a. t. Kungsh. hamnplan 3, K.; r. t Anna, Ankefru, Kungsh. hamnplan 3, K.; Oscar R. N., Handelsbokh., Karlavagen r. t , O..:. se äfven Skjöld o. Sköld. K. G., Handl., Biblioteksg. 4, O. Skiöldebrand, Jeanne, Fröken, Kommen O., Herr, Beridarebansg. 23 III, C.; a. t. dörsg. 5 IV, O L, f. Posse, Grefvinna, Valhallavägen Skaraborgs Ensk. bank, Malmtorgsg.4,Sthlm 39, O.. 16; expo kl se äfven Skjöldebrand. Skarin, F. L., Agent, Luntmakareg. 24, Va. Skjöld, S. K., Apotekare, Val ling, 21, O. E. L., Automatförest:a, Mästersamuelsg. Gottfried, Bokbindare, Trångsund 6, St. 71, C. Gösta, Civiling. (Vattenfallsstyr.), Malm Augusta, Fru, Luntmakareg. 9, C. torgsg. 3, O. Elin, Fru, Clgarraffär, Långholmsg. 5, se äfven Skiöld O. Sköld. Sö.; bost, Högalidsg. 54 A, Sä. Skj öldebrand, Karl A., Intendent i Allm. R., f. d. Justitieråd, Drottningz. 97, Va. Brandförsäkringsverket för byggnader E., Lärar:a, Drottningg. 97, Va.; a. t. å landet, S:t Eriksg. 59 III, K K. G., Sjökapten, Södertörns Villast.; r. t. Aug., Blekingeg. 61, Sö.; a. t. Söder Södert. 39. Skarpman, M., Fröken, Västrnannag. 30 III, se äfven Skiöldebrand. Va.; r. t. Vasa 384. Sko o. Läderbranschens Fabrikant o. Gros Skarpö by & Stegesuuds villatomter, kontor sistförening, Drottningg. 15, O. Norrlandsg. 7, O. (ingång från Små Skoaffären»Standard», inneh. L. O. Wallandag. 22); a. t , r. t. 3396, lenberg, Birgerjarlsg. 11, O. a. t. Skarpö 12 samt il. t. Skarpö 51. Skofabriken Nordpolen, firma P. E. Wetter Skarstedt, J. H., Direktör, 'l'egnersg. 48 III, ström, kont. o. lager Vegag. 19, Sund Va.; r. t byberg. Fabriksbodar: Hötorget 44 (f. H., Reg.veterinär vid Lifreg. dragoner, d. 6),. O., Kungsholmsg.12, K., Nybrog. Skeppareg. 20m, O.Dj.; r. t. Ostorm. 28, O., Götg. 35, Sö., Hornsg. 66, Sö., 625. Järntorgsg. 42, St., Odeng, 70, Va. P. Ax., f. d. Telegrafist v. Statens Järnv.,,Skog, Julia, Fröken (inneh. Edla Edgards Tomtebog. 30, Va.. Cigarrh.), Jutas backe 4, C. Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. \

13 702 SkogSkolan för sinnesslöa barn. Skog, J. E., Ing., Ombud för Surabarnmars Skoglund, J. J.r., Kamrer, Jungfrug. 18 II, Bruks Aktieb., Ynglingag. 191J!,.Va. O.; a. t. Osterm, Karl, Ingenjör, Kaptensg. 14III, O.Dj.; Per Edmund, Kontorschef, Hornsg. 55, a. t. Ostorm. 99. Sö. J. F., Jiirnvägskommissionär, Norra Ban Hagbard, Läderhandl., firma C. V. Klint, torget, G.; a. t. 8829; bost.: Pipersg. bost. kv. Astrea, Lidingö Villastad. 29, K. Erik, Maskinarb. Regeringsg. 93 B', G.; K. E., Kafeidk:a, Kungsg. 48, G. a. t. Brunkeb J. A., f. d. Lokomotivför., Hornsg. 148B, K. T., Musiker, Flemingg. 65, K.; a. t. Sö. Kungsb L., Postmästare, Högbergsg. 40, Sii. Alfred, Mil.larmäst., verk st. Uplandsg. 70, A. Hj., Posttjänstem., Västmannag. 46, Va.; bost, Elemingg, 71, K.. Va. A., Skomakare, Osterrualmsg. 16, O. E., Skräddare, Köpmang. 6, St. C. A., Tygunderoff.. Björkbagen, Sthlm 7. Erbard, Studer., S:t Paulsg. 30, Sö.; a. t. & Olsons Lpplag, A.K, kont., utställning Si',der Il72.. o. värmeledningsafd. Vasag. 5, G., lager Ulrika, Ankefru, Kaptensg. 14III, O.Dj. Mästersaruuelsg. 68, G.; a. t , Skogb, Wilhelmina, Fru, Villa Foresta, Her , '~' t serud. Augusta, Ankefru, kv. Gullvifvan 10,Grön J. W., Försäkr. insp., Karlbergsvägen 33'V, dal, Liljeholmen. Va. S. L., Änkefru, Brunnsg. 4 III, G... J. H., Postvaktrn., Valhallavägen 99, Va.; Skogman, Karl. Frih., Kanslisekr., Ostera. t. Vasa malmsg. 14 A, O. se äfven Skoog och Skough. Magna, Frih.a, f. Lykseth, Operasångerska, Skogberg, Percival, Kamrer, Blasieholmstorg Östermalmsg. 14 A, O. 10 ', G.; a. t , r. t Gerda, Fröken, Kungg. 55, G. Skogler, G., Rekvisitör, Blasieholmsg. 4 IV,(J. Skogsberg, B.' K., Fröken, Karlavägen 25 (f. d. Skoglund, H. L, Amannens, Jnngfrug. 28, O. 1 A), O. Fr., Bokförläggare o. Spe dit Öl', Teguersg. Skogsborg, Maria, Fru, Kungsholmstorg 2, 45 III, Va.; rikst. 109;)4; kontor Klara K.; a. t. Kungsh N. Kyrkog. 28, Sthhu 1 (Seelig & Co): Sven, Herr, Kungsholmstorg 2, K. affärstelef.: al lm, 6557, rik st Carl, Tandläkare, D. D. S., St. Vattug. Nils, Bokförläggare o. Speditör, Teguers 7, G. Mottagn. 103; bost. Karllunden 6 III; Va.; a. t. Vasa 334; kon bergsvägen 57, Va. tor Klara N. Kyrkog. 28, Sthlm 1 (See Gunnar, Tandläkare, D. D. S., Norra Banlig & Co); affärstelef.: allm. tel. 6557, torget 22, G. Mottagn. 102; a. t. rikstel , r. t Fritz, Br.kh.. Bryggateg. 16, G. Skogsbyrån, G. V. Trahn, Jägmästare, Va Alexandra, Fil. dr, Brunnsg. 4 III, G.; a. t. sag. 7, G. Brunkeb Skogsförsöksanstalt, Statens, Nybrog. 28 B'V, G. E., Fil. kand., Odeng. 98, Va.; a. t. O Skogsinstitutet, O.Dj., vid Fredrikshof, slu Gerda, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 72 A. tet af Strandvägen. K. Skogström, Hulda, Fru, Döbelnsg. 12, Va. Sigrid, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 72A, R., Hand!., Vegag. 11, Va. K. C. V., Lagerchef, Birkag. 8, Va.; a. t: Josefine, Fru, Karlbergsvägen 12 o. b., Va. Vasa Maria, Fru, Odeng. 98, Va.; a. t A., Landtbruk., Rörstrandsg. 16, Va. Lajla, Fröken, Odeng. 98, Va. s, Axel, Eftr. (David Wermelin), Skräd Maria, Fröken, Mönsteraffär, Mästersa deriaffär O. Klädeshandel, 'I'egnersg. muelsg. 14, G. 4, Va. (Skoglundh) C. Hj. H., Förrådsförv., Igel T., Trädgårdskonsulent, Upsalag. 17, Va.; damsg. 6, K.; a. t. KUIJgsh r. t. lu693. A., Grossh., bostad Hornsg. 46, Sö. Ved Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län, Fre O. Kolaffär Horusg. 37, Sö., Söder Mä drikshofsg. 2 U. b., O.Dj.; r. t. 5422, a. t. larstrand 3, Sö., o. vid Södra Bangår 10665, 1U4. den, Sö. Se annons sid. 64. Skokornpaniet (inneh. Uno Andersson), Aron, Haudelsbokh., Västmennag.Jtw, Va. Kungsg. 59, G.; a. t , r. t A. V., Handl., Våstmannag. 89, Va. Skolan för sinnesslöa barn, Slagsta egen E., Kakelugnsmak., Uplandsg. 79, Va. dom, Sthlm 2. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 SkolbadSkolor o. undervisningsanstalter. 703 Skolbad: Skolor o. undervisningsanstalt.(forts.) Engelbrekts folkskolas, Valhallavägen 63, 6. Handelshögskolan i Stockholm, Brunkebergst.2,C. Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolas, Linneg. Högre lärarinneseminariet, Riddareg. 5, 6. 54, O. KaroUnska medikokirurgiska institutet, Handtverkaeeg. 3, K. Johannes folkskolas, Roslagsg. 53 (f. d. 65), Va. Katarina folkskolas, Tjärhofsg.17, ss., o. Värmdög. Kateketskolor, af Pro Fide et Christianismo upprättade, finnas i Katarina, Johannes, Kungs 2, ss, Kungsholmens folkskolas, Mariebergsg. 34, K. holmens, Maria och Matteus försam!. [se f. Ö. Maria folkskolas, Ringvägen, so. 245:;]... Mattene folkskolas, Norrtullsg. 18, Va. Krigshögskolan, Ostermalmsg. 8, å. Sofia folkskolas, Skåneg. 117, SÖ. Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, st. Skolbibliotek öppna under nedanstående dagar kl e. m.: Engelbrekts, Valhallavägen 63, Ö. Gustaf Vasa folkskolas, Karlbergsvägen 34, Va.; månd., tisd., ansd. Q. torsd. Hedvig Eleon. och Oscars församl:rs, Linneg. 54, O:, månd., ansd. o. fred. Jakobs och Johannes församlingars, Roslagsg. 53 (f. d. 6:;), Va.; månd., tisd. torsd. o. fred. kl. 1,152,15 e. m. Katarina församlings (Norra folkskolan), 'I'järhofsg. 15, Sä.; rnånd., onsd. o. fred. kl. 1,15 2,15 e. m. Katarina församlings (Södrafolkskolan),Värmdög. 2, ss.; mänd., tisd., onsd., torsd. o. lord. Klara församlings, Klara S. Kyrkog tr.; G.; mänd. o. torsd. kl. 1,152,15 e. Hl. Kungsholmens församlings, Mariebergsg. 34, K.; alla bvard. kl. l,15~2,15 e. m. Maria församlings, Ringvägen, Sö.; hvard. kl e. m. under läseterminerna. Matteus församlings, Norrtullsg. 18, Va.; månd., onsd., torsd., fred. o. Iörd, Storkyrkoförsamlingens, Svartmang. 22, St.; månd. o. fred. kl. 1,152,15 e. m. Värtans, Skolhuset i Hjorthagen. Skolkök: Engelbrekts folkskolas, Valhallavägen 63, Ö. Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolors, Linneg. 54, Ö. Johannes folkskolas, Roslagsg. 53 (f. d. 65), Va. Katarina folkskolas, Tjärhofsg. 17, SÖ., o. 'värm. dög. 2, SÖ. Klara folkskolas, Klara S. Kyrkog. 15, C. Kuugsholmcns folkskolas, Kungsholmsg. 72, K. Maria folkskolas, S:t Paulsg. 39, SÖ., o. Bmgv, ss. Matteus folkskolas, Norrtullsg. 18, Va. Philipsenska skolinrättningens, Ad, Ecedr, torg l C, so. Sofia folkskolas, Skåneg. 117, so. Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, si. Sällskapets f$>r folkundervisn:s befrämj., Greftureg. 44, Q, Skolor och undervisningsanstalter. Högskolor "ch andra undervisningsan stalter för. vuxna: Lärarepersonal o. d., se [2201Jo. följ. Akademien för de fria konsterna, Fredsg. 12, C. Arbetareinstitutet, Klara N. Kyrkog. 8, G. Artilleri. o. ingenjörhögslwlan, Artillerigården, IUddareg. 13, Sthlm 7... Betelseminariet, Engelbrektsg. 18, O. Bröderna Påhlmans Realskola, st. Vattug. 2; l, 2 o. 3 tr., G. Farmaceutiska institutet, Valling. 20, G. Fo1k.skoleseIIlinarium, Prästgårdsg. 9, ss. Gymnast.iska centralinstitntet, Hamng.19, Sthlm 3. Handarbetets Vänners oeh Hulda Lundins Högre Slöjdseminarium föl' utbildande af l!irarinnor i kvinnlig slöjd, Banerg, 31, 3 tr., O.Dj.; a. t Mottagutngattd: onsd, 23e. m., lörd Brand och LifförsäkringsAktiebolaget 'Krigsskolan, Karlberg. Kungl. Musikkonservatorium, Stallg. 2, C. Manilla döfstumlärareseminarium, Djurgården, Sthlm 14. Målarskola, Emma Nordbergs och Auguste Petersons, Smålandsg. 38, O. J. Strömbergs o. G. Weinbergs, Mästeraamuelsg. 37, C. Navigationsskolan, Stigbergsg., Sö, Pedagogiska. lärokursen, sekr. Ernst Carli. Privata Högre Lärarinneseminarium, Riddareg. 23, Ö.Dj. (f. d. l A), SandBtröms, Anna, 6. seminarium, Karlavagen 25 Sjökrigshögskolan, Arsenalsg. 9,..4 tr., O, Sjökrtgsskolan, Skeppsholmen, O.Dj. Skogsinstitutet, Ö.1Jj., vid slutet af Strandvägen. Stockholms borgarskola, Malmskillnadsg. 58A & B, O., Saltmätareg. 2, Va., Brunnsg. 11 &; 13, G., Fiskareg. 1, so., Birgerjarlst , se; Föreläsningar hållas i Mustkalteka akademiens stora sal, N. Blasieholmshamn. 11, G., Viktoriasalen, Tunnelg. 19, G., samt skolhuset Bruunsg. 13, O. Rektorsexp. Brunnsg. 13, :2 tr., C., öppen hvard. 112 [se f. ö. 2401J. Stockholms högskola, Drottningg. 118, Va. 'randläkareinstitutet, Malmskillnadsg. 46, C. 'Tekniska högskolan, Drottningg. 95 A, Va, Tekniska skolan, Mästersamuelsg. 44, Sthlm 3. Undervisningsanstalten för barnmorskor, Volmaryxkullsg. 27, SÖ. Veterinärinstitutet, Kräftriket, Albano. Allmänna läroverk och skolor: Lärarepersonal o. d., se [2301]o. följ. Högre allrn. lärov. å Södermalm, Skaraborgsg.. 14, ss. Högre Latinläroverket å Norrmalm, Drottningg.. 71 B, O.; r. t. 5050, a. t Högre Realläroverket å Norrmalm, Roslagsg. 1 (j'. d. 19), Va.. Högre Realläroverket å Östennalm, Karlavägen 79 (f. d. 47 & 49), Ö. Jakobs Realskola, Regeringsg. 79 & 81, C. Katarina Realaknla., Katarina V. Kyrkog. 4, so, Kungsholmen s Realskola, Handtverkareg. 35, I(. Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Q., o. Ny brog. 11 C, Ö.. Statens profskola, Nya Elelnentarskolan l Stockholm, Slöjdg. 2, Sthlm 3. Enskilda läroverk samt stiftelsers och föreningars uppfostringsanstalter: Lärarepersonal o. d., se [2321]O. följ. Afzelii elementarskola för flickor, Biblioteksg. 32, Ö.: a. t , r. t. Österm " 1\,lmquists, son, samskola,.nybrog. 13, O. Arbetsskolan för lytta o. vanföra, Greftnreg. 59 & or, l tr., Ö. Ateneum för flickor, St. Badabug. 28, C.; a. t , r. t. 9G90. Mottagn.tid 23: '. Beskowska skolan, Engelbrektsg. 9, Q,; a. t. til l rektorsexp. 7678, tilllärarerummet a. t Brummerska skolan, Johannesg. 18, O,,, Detthowska skolan, Eriksbergsg. 10, (J.; a. t Enskilda Gymnasiet, Styrmansg. 22 & 24, 6.Dj. Franska skolan, Döbelnsg. 7 &; 9, C. SVEA. 13 Drottninggatan.

15 704 Skolor o. undervisningsanstalter. Skolor o. undervisningsanstalt. (forts.): Skolor o. un d erv is n iu gsan st a lt.iforta.): Frimurarebarnhusets skola, Kristineberg, K., skolhuset, O.D}. FortsattI!;lngsRkola mänd., utom Kungsholmstull. onsd, o. fred., Linneg. 54, O. Grevesmuh.lska samskolan, Brunnsg. 13, G. Hjorthagens folkskola, Värtan; a. t Katarina småbarnsskola, Fjllllg. 31, ss. Jakobs och Johannes folkskola, Roslagsg. 53 Katolska församlingens gossskola (S:t Erik), (f. d. ~5),. Va.; Brunnsg. 11, O.; o. Skeppaho'l Götg. 46 SÖ. men, O.O}. Klara Re~lskola, Brunkebergsg. 9, 2 tr., C. Kata::ina norra folks~?la, ~järhofs~. 15 & 17,so. Kraftska skolan Svartmang. 22 St. sodra folkskola, Varmdog. 2, So. Kungsholmens Ensk. Lärov., Ha~dtverkareg. 8, If. fortsätt.~ingss~ola, Tjärhofsg. 15 & 17, Sö.. Kungsholms Elementarskola för flickor Q. Kungs. Katolska forsamlingens folkskola (S:ta Eugenia}, holms Kindergarten Kungsholmstorg 4, K.; Snickareg. 7, O. r. t. Kungsh. 85, a. t Klara folkskola, fortsättningsskolan, Klara S. Kungsholms läroverk för ftickor, Kungsholmsg. Kyrkog. 15, O. 18, K. (Scheeleg. 16)... Kungsholms folkskola, Handtverkareg. 17, K., Lyceum för flickor, Kommendörsg. 13, O., r. t. Martebergsg. 34, K., forteättningsskolan, Marfe 8863, a. t bergsg. 34, K. Lychouska skolan, Högbergag. 37A, ss. Maria folkskola, Ti:nme~ma~.sg. 28, ~i'j., Volmar' 3fargaretaskolan Kindergarten o. Seminarium, yxkullsg. 16, S6., Bingvägen (vid slutet af Kommendörsg: 25, Ö. Volmaryxkullsg.),..ss., Fortsättningsskola, Tim Maria förbered. elementarskola, S:t Paulsg. 6e, mermansg. 28, ss, ss. Matteus folkskola, Norrtullsg. 18, Va. Mosaiska församlingens religionsskola Wahren.. Sofia folkskola, Skåneg. 117, Sö, dorffsg. 3, G. 'Storkyrkans folkskola, Skärgårdsg. 6, si., samt l\'iurbeckskainrättningen,fittja.ängby,täbyförs., Svartmang. 22, st, Kraftska skolan, Svartmang. Sthlms län 22, 2 tr., St. Nya elernen ta.rakol.a.nför flickor Kommendörsg. Sällskapets för folkundervisningens befrämjande, 29, 6. ' högre folkskola för flickor o. yrkesskola, Oskarsskolan, f. d. Realskolan för flickor, Rid.. Greftureg. 44, O. dareg. 23, 6. Dj. Ofverstyrelsen för Stockholms stads folkskolor, Palmgrenska samskolan, Arsenalsg. 4, O. se :1864]... l/hilipsenska skolinrättningen, slöjdskola o. be H a n d e l g o c h S p r a k l n s t it u t m. m. spisning för fattiga barn inom Maria församl., [Se äfven Yrkesreg.: Lärare i bokhålleri, språk etc.] Ad. Fredr. torg l e, so. '. Adolfson, Ax., Ingenjör, diplomerad lärare, in Rydbergs prakt. sjömansskola, Alberget 4 B, 6. D). neh. af BarLockIn atttutet för undervisning Sandatröms, Anna, skola, Karlavägen 25 (f. d. i maskinskrifning, samt Melins stenografi på 1 A), 0:.. svenska, tyska, engelska och franska språken, Scnuldheis, Anna, skola, Gotg. 26, Repslagareg. Malmtorgag. 8 1 tro e,; r. t o, 753, 3.. t. n, ss o. Södec Smäbarnsskolesällskape.tiStoc~holm ':D.c;lerhåller BarLockInstitutet, Malmtorgsg. 8, 1 tr., C. 4 s::nåbarnsskolor, en l Katarina, ~n l Osterm:s, Berlitz School,.Nybrog. 9, O. en l Jakobs o. Johannes samt en l Kungsholms Björstedtska handelsinstitutet, Högre Handels. rörsamt. [S~ f. ö. 2451].. o. Bankl äroverk, Mästersamuelsg. 19B, U.; 1'. t. Stockholms prtvatgymnastum, Vasag. 50, U. 8115, a. t se annons sid. 52. samgymnastum, Odeng. 41, Va. Brandt E. Hamng. 17 C...stads..uppfostringsa~stalt för flickor, Barn Bröder~a 'Påhlmans Skrif, Språk O. Handelsangstvargatan ~ B, SO... institut, St. Vattug. 2, 1,2 o. 3 tr., O. stads uppfoetrtngsanstalt for gossar, Skrubba, Jönssons J. Skrif O. Räkneskola Västertångg... Brännkyrk~. sock~~, a. t. Ska::pnä?k 3. 56, 2 t~., St.; a. t. 2105, r. t Sodermalms hogre laroanstalt for flickor, Ad. Läroanstalten för Tyska språket, Julius Kamke, Fredriks torg 5, SÖ. " Dalag tr., Va. ~yska Kindergarten, Si'?ylle?. 21, Q.. Nya Språkkursen: Engelska afdeln., se Dab.laulys~a.~ko~an. Skola for dofstumma barn, LI der, C. P.; Tyska ardeln., se Nordgren, C. O. dli~govillastad.. SclJ.artaus handelsinstitut (Grosshandelssociete 'V~lhnska s~olan, Tegnerslunden 5, Va.; mottagn.. tens handelsskola" Fjällg. 23, S6. bd alla Iäsdagai, utom mänd., 1112; månd. Smedman d. y:s Handelsskola, Biblioteksg. 26) o..torsd. 33,30 e. m tr., Ö. Whtttockska Samskolan, Ertksbergsg. 8B, O.; Smedman d. ä:s Handelsskola, Brunkebergsg. o dess lärarepersonal m. m. se [2375]. 3 G.' r. t a. t Ahl~nska skolan, högre fullständigt läroverk för Sto'ckh~lms Borg~rskola, se under Högskolor o. o ätckor, Dalag. 16 & 18, ~a... andra undervisningsanstalter för vuxna. A~~;~Selementarskola for gossar, S:t Paulsg. Oberg, Alma, Privat Bokhålleriskola, Klara N. Ö 0, o... Kyrkog. 31, G.; a. t , r. t stermalmsforbered. elementarskola och tre H USh å 11s och M a t l a g n i n g s s k o l o r: klaestga läroverk. Stureg. 38, O.; a. t. Osterm. At f'" fl' k k Ikök '. St 3935, r. t, Österm Föreständ. Fil. dr G. eneums or 10 or s~o o ssemmarrum,. A Carlsso Badstug. 28, G.; a. t i.. n. Hushållsskolan City, l\fästersamuelsg.3, 1 tr., a. Folkskolor: Margareta, Drottningg. 7l A, G.; a.,.t Lärare o. d., se [ ]. Husmodersskolan, Karlavägen 1 A, O., inneh. Adolf Fredr. folkskola, 'I'egnersg. 44, Va., o. Salt Elsa Philip. mätareg. 2, Va... Högre Larartnueserninartars Hushållsskola, Rid. Engelbrekts folkskola, Valhallavägen 63, O. dareg. 10, O. Fortsättningsskola mänd., onsd. o. fred., Val Lyceum för flickor, Praktisk hushållskurs, Komhallavägen 6R, 6.; a. t mendörsg. 13, 6.; a. t. 4484, r. t Gustaf Vasa folkskola, Karlbergsvägen 34, Va. Maria Husmodersskola, Brännkyrkag. 88, Sö. fortsättnings o. ersättningsskolor, Karlbergs Nya Hushållsskolan, V. Trädgårdsg. 19, G. vägen 34, Va. l\fatlagningsskolan, Holländareg. 20, 1tr., Va. Hedvig El.eouora.soch Oscars folkskolor, Linneg. (middagsservering O. hämtning af mat 21(26); 37o. 54, O., samt Oscars folkskola å Djurg., Nya föreståndarinna: M. Rönne. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Skolor o. undervisningsanstalterskyltställsbolaget. 705 Sk ol or o. undervisningsanstalt. (forts.): Skridskoklubb, Stockholms Allm., Sekr. An Praktiska hushållsskolan, Jakobsbergsg. 15, G.; derberg Aug., Uplandsg. 57, Va. föreståndarfnna: Fröken AnnaRönne;uppfest Skrifbyrån Allm. Maskinskrifningsbyrån rar 16 års flickor till tjänarinnor. (Ott ' S h fr ) M l kill d 39 C Sofia Husmodersskola hörnet af Skäneg o O C auer, a ms l na sg. ~,. Dufnäsg., Sö.'.. Skrifbyrån Ferm (Inneh. Bertha Asperen), Stockholms äldsta matlagningsskola(middags Regeringsg, 47 C.; a. t. 2350ö r. t. servering hvard. kl. 25), Hamng. 22. G. N l 02 b,, Östermalms ma.tlagningsskola, Linneg. 18, 6.. o~r o. r' Östmans. Elisabeth, Husmoderskurs. Klara Sknfbyran (Maskin), I'aflins, Klara V. bergsg: 40, G.;.a. t. 9302,,~..t. 2035;.mottag Kyrkog. 3 B, C.; se annons sid. 35. ~~n;~:~~a,;l~12, Inneh.a Elrsabeth Ostman Skrifbyrån R.ekord, Drottningg. 48" C. Ma Skolornas Fourneringsaffär, Drottningg 83. skinskrifri. m. m.; r: t. 5787, a. t Va.; r. t. 7162, a. t , Sknfma~k1maffaren Contmental, Kungs~. 54, Skolungdomens i Stockholm Skytteförening, g4 ~2t , 124 1'9, a. t , ;)741, Sk 6~~' ~o; Apotek. V. Wahlquist, Vegag. Skrifmaskinsaffären Hammond, Mercedes och. t D tt (i h F Lill M l Star, Drottningg. 44, C. oma~asll1e r? mne. ru l y e Skromberga Stenkols o. Lertndustrllm),. Drot~mn~g. 77, C;; a. t Aktiebolllg, Kommissionär i Sthlm: Skomagasme~ Svec~a, ~egenn~sg. 26, C. ingenjör C. Gottfrid R stedt, Vas aga Skoma~aremastare~oren~~~en l Stockholm, tan 38, C. Lager af llaserade lerrör o df. Aug. Lindm '.._ och brunnar, klinkertegel m. m., Bryg Sko og, C,. P;:, Agent! Kar~~ergsvagen 61, T::a. gareg. 33. C.; rikstel. 372, a. t Be~~a Elisab., Sjukskötia, Dalag. 46, va. Se annons sid. 17. se äfven Skog?ch Skough. Skromberga Stenkols o. Lerindustri Skoreparatl?nafabnken Atlas. Hornsg. 41, Aktiebolag, Upplagskontor i Stock So., ~lmmer~ansg. 29 B,. So, holrn hos Aktiebolaget Bönnelyche & Skoreparationsfabriken Royal, inneh. M.Leff, L' Mal to 5 (n d' f Fl ' 6~ K' fil' l T t b o' 14 oven, m rgsg. l e mg. ran vemmgg. "., la om e 00" Karduansmakareg.), Sthlm 16. Lager af Sk t f' eldfast tegel o. Iera, saltglaserade lerrör i'~rai~~: ed.a~~:f. Lindahl, Flemingg. 63. K. o. brunnar, klinker o. fasadtegel m. m.; 2 trakten: R.. J. Korsgl'en,Agneg.3, K. r. t o. 2587, a. t trakten: J. C. W. Lundin, Rådmansg.72, Va. Skräddarmästarnes Upplysnings o. Inkasso ~ ~~:~~:~~~. 'i~o~~s~~~~~,,~~~l~~~:~n8 4i'. ~~: byrå, Brunkebergsg. 3, C.; a. t. 7409, 6 trakten: H. S. S. Sjöberg, 'I'egnerag, 15, ra. r. t trakten: J. E. Grönkvist, Frejg. 7, Va... Skröder, se Schröder. 8 trakten: Mathild" Elaud er, Nybrog.22& 2.~,o. Skulander Birger L. Maskinist v. Iduns 9 trakten. A. F. Denckert, Skeppareg.18,O.D). '..'..... la trakten: E. Andersson, ;\1ästersamuelsg.19 Tryckeriaktieb., Skultorp, Orby, Alfsjö. A, G.... Skultuna Bruk, se Nya Aktiebolaget Svenska 11trakten: B. Clarmo, Holl.andareg.3, G. Metallverken sid trakten: J. A. Ågren, Prastg. 27, SL Sk dd fö 'St 'kh l' Il 13trakten: O. L. Rundström, Kat. O. Kyrkog. y S orenmgen, oc O ms a m. skydds Il, SÖ... förenings byrå, Uplandsg. 13 BIr, Va.; 1~ trakten: O. V. Svensson, Skåneg. 51, So,.. öppen för gåfvors mottagande kl lo trakten; O. P. Pettersson, Hornsg. 87. ss. o 16 trakten: H. W. 1I1almling,Fatbursg. 18, SJ. 112 mand., onsd. o. fred. Se vidare Kalenderafdeln. [1672]. s Centralkommitte och öfriga skyddskom Skorstensfejaretrakterna, se [1672]. mitteer. se [ ]. Skotte, Anna, Pa~persh. o. Tidningskontor, Skyddshem: Odeng. 63, va... Drottningens skyddshem, Högbergsg.39 A, es. Skotts berg, Elisabet, Lärar:a, Braheg. 34, (J. M~ll'beck~~.~ inrättnin~enförfattigaflickor,fittja _ Lydia, Mönsterriterska, Braheg. 34, O. Angby, laby fors., Stockh. lan. Skough, Agnes, Fru, Kungsholmsg. 18, K. Skyddsvärnet, Lästmakateg. 6, C., kontors _ Ellen, f. Hermanson, Fru, Folkskolel:a, tid: 94; r. t. (j263, a. t o. Idung. 12ur, Va Förest. Slottapastor A. Wiren, _ L., Postexp., Idung. 12III, Va.; a. t. Vasa bast. Birgerjarlsg. 114, Va. Platsbyrå afdeln. hvard _ se äfven Skogh o. Skoog. Skylberg, Matilda, Änkefru, Kungsholmsg. SkowPetersen, Jules, Banktj:mau, Handt 60, K.; a. t. Kungsh verkareg. 86IIl, K.; a. t. Kungsh Skyllberg, Johan W., L:a V. Kvarngränd 9, Skretveidt, T., Skrädderiaffär, Drottningg. K. 8, C.; r. t. Norr 161, a. t ; bost. Skyltställsbolaget, Hjalmar Andersson, Drott Karlbergsvägen28, Va.;a.t.Vasa3011. ningg. 53, C.; a. t , r. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 45

17 706 SkyttesSlagteriaktiebolaget, Skytte, C. G., Öfverste, Narvaviigen 8, Skånska Äggkällaren (inneh. N. J. Lindgren), O.Dj. Valling. 2, C.; a. t. 310, o. st. Nyg. se äfven Schytte. 13, St.; inneh:s bost. Norrtullag. 27 Bill, Skytteförbund., Se Kalend.afd. [2543J[2567J.. Va. Skyttefiirbundens öfverstyrelse, byrå Vasag. Attiksfabrikens agentur, Smålandsg.28, 48 1I1,.Sthlm 1; r. t. 5247, a. t C.; a. t. 7851, r. t kl Skårman, E. H., Civiling., Arb.chef v. Rå Skytteföreningarnas Vapenaffär, Aktieb., kon' sunda Förstads A. B., Brandchef, Råtor Bryggareg. 9; telegrafadr. Vapen, stavägen 2 B, Råsunda. Stockholm; post o. järnvägsadr. Sthlm; J. A. O., ~il. dr, Lektor vid Högre Reala. t o. Hufvudsta 1:!0, r. t lärov. å Ostermalm, Ostermalmsg. 511\', Skådebanan, Andelsföreningen, Braheg. 44, O,". \ O.; a. t. lu483.. J. E., Fröken, Ostermalmsg. 511V, O. Skånberg, Alexander, Fru, Lektorske.Karla Skärblacka Aktiebolags Nederlag af Buttervä.gen, 6/ 1I1 (f. d. 37), O.; a. t. Osterm. paper hos Grubberis & Co, Ferkensgr. 30 <:l7.. 1 & 3, St. Mimmi, Fru, Styrmansg.D, O.D}.; a. t. Skä.rblom, K. E., Civiling., Danviksg. 10, Sö. Carl, Ingenjör, Kungsg. 79, K. SkärgårdsTidningen, organ för östra och se äfven Schonberg. södra delarna af Sthlms län; Kl. S. Skåne, Brandoch Lifförsäkrings Aktiebolag, Kyrkog. 6, Sthlm 1; 95; telefoner: kontor Stureplan 15, C. r. t. tsl 56, 1307, :!5 45, a. t , Skåneprodukter (V. G. v. Schwerin o. P. P. 4929, O. Mårtensson), Laudtrnannaprodukter Skärlen, 4,., Ankefru, S:t Eriksg. 57, K. o. Iifsmedel, Centralsaluhallen, C.; r. t. E. G., Ankefru, Valling. 10 III, C , a. t Skölds, A. P., Bokbinderi, Trångsund 6, Skånes Ensk. Kreditkassa, N. Hedberg, Kom St.; a. t manditbol., Regeringsg. 18, C. Sköld, Fatima, Fröken, Uplandsg. 17, Va. Skånska Cementgjuteriet, Aktiebolaget, Erik, Inspekt.konst., Hornsg, , Sö.; Sveavägen , Sthlm 6 kon a. t. Söder torstid 85,: lördagar stänges kon Elis E. E., Kontorsskr, vid Klara gasverk, toret kl. 4 e. m.; utbetalningar dagar, torsdagar kl. 13. mån S k a n Hornsg , Sö.; a. t. Söder C. E., Styckjunkare, Nybrog. 68 1v ö. g., O. dinaviens största firma för ce O. E., Vaktkonst., Långholmen, Sthlm L ment, asfalt, marmor och g ip s J., Verkm., Gotlandsg. 66, Sö. arbeten, se annons sid. 59. Carl, Vågfabrik, Etabl. 1886, Tunnelz, Finbageriet, inneh. Alfred Nilsson, Frejg. 13, C.; a. t. 6958, r. t Till 6, Va. verkar O. reparerar alla slags vågar till Frukt & Grönsaksaffären, Kornhamnstorg billigaste priser; bost. Brunnsg. 12, C. 59, St. se äfven Skiöld O. Skjöld. Handelsbanken, Aktieb., se Bankinrätt Sköldberg, Augusta, Fru, Karlaplan 2, ningar. O.Dj. Handskfabriken (inneh. Ernst Ählund), S., Försäkr. insp., Dalag. 27, V:a. Greftureg. 20 e, O. ' Harry, Ingenjör, Nybrog. 21, O. Handskmagasinet, Regeringsg. 43, C.; Olga, Rak o.!"!,risel;~along,ringvägen 15, a. t So.; a. t. Soder ~~O. KolbrytningsAktieb., Malmtorgsg. 6, E. F., Reseombud, Asög. 117, Sö. Sthlm 16 (C. G. Cervins kontor). Fritiof Evald, Tjänstem. v. Stat. järn v., Lithografiska Aktieb. Afdelningskontor, Pipersg. l '", K. Sture Hildestrand, Vasag. 4, C.; r. t. se äfven Schöldberg. 5758, a. t Sköldebrand, Vilh., Köpman, Folkungag. Stenkolsgrufvorna, afdeln, af Skansen. 7i:lB., Sö.; r. t. Söder Nordiska Museet, Djurgården. Sköldin, C. A., Nybrog. 44, O. Superfosfat & Svafvelsyrefabr. A.R. Huf, Skölfman, E., Tjänsteman, Ad. Fredr. torg vudkontor i Helsingborg. Filial i 6, So.; a. t. Söder Stockholm. Post o. Telegrafadress Slagteriaktiebolaget i S.toc.kholm, Huf Fosfatfilialen, Stockholm. Kontor o. vudkontor o. Fabrik Asög. 10, Sthlm 4; försälja. Regeringsg. 45, ::thlm 3. Svaf ~9rsäljningslokaler: ~t. Nygatan 44, St.; velsyra, Salpeter O. Saltsyra m. m.; Östermalmstorg 4, O.; Norrmalmstorg r. t. 5918, a. t , C.; Klara N. Kyrkog. 12, C.; Handt Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 SlakteriaktiebolagetSmerling. 707 verkateg. 15, K.; Götg. 29, Sö., Hornsg. Smedberg. M. A. Richard, Byråing. Löjtnant 33 B, s«, o. Engelbrektsg. 12, O. Verk V. V. B., Drottningholmsvägen 6 II, ställande Direktör J. M. Redtz; Dispo K; r. t (104, r. t ). nent Nils Blomquist, kassör Gust. Pauline, Fru, Drottningholmsvägen 6 II, Bäärnman. K.; r. t Slakteriaktiebolaget Non'malm, kontor, Amanda, Fröken, Nybrog. 50, O. slakteri och korffabrik Karlbergsvägen L., Fröken, Hornsg. 29 D, Sö,. 7781, Va.; försäljalokaler: Kungsg, A. o. E., Fröknar, Regeringsg : 1, C. 51, (J.; ~egeringsg. ~8bq.; Karlavägen D. K., Handelsres., Riddareg.Bä', O.Dj.; 20, O.; Riddareg.Tl, O. :J.; Kungstensg. a. t , Va.; Odeng.35, Va.; Karlbergsrågen O. E., Hand!., Järlag. 12, Aspudden. 52, Va., St. Badstug.68, Va. Riks och Ernst, Ingenjör, Heimdalsg. 3 1I, Va.; allm. telefoner. Verkst. dir. Rob. Olin; a. t. Vasa Disponent.Carl L. Nilsson; se annons C. G., Löjtn., Skeppsbron 34 IV, St. sid. 34. Signe, ~odeaff'år, Väste~långg. 31, St. Slakthus o. Saluhallsstyrelsen, Centralsalu A. A., Ankefru, Västerlangg. 45,.St. hallen, Kungsg. 67, C. Joseflne, Ankefru, Nybrog. 50, O. Sleipner, Aktiebolaget: Otto, Öfv errnaskinist, Parkvägen ~8, En. (Fas.!ighetsiigarnes..Renhållningsbolag.) skede; a. t. Enskede 479. "erkstallande direktor: H. Granholm. s Boktryckeri Ragvaldsg 15 Sö Kontorschef: Carl Hjort.. ' ' '. KassaKontor t Regeringsgatan40, C. KL104. Smedby aktieb. mjölkförsäljning, Nybrog. RIkst Allm O Jlufvnd Kontor: Tulegatan 42& 44, Va. 6,30.Rikst Allm Kontorschefen KL 8 S me dl' un, d'a man d a, F' ru, C' rgarra. ffi' ar, T orsg,. privat : T. t. 523, a. t , C. DehiteringskontOr: Tuleg. ~2& 44, Va. Ki 95. Smedman, A., Agent, Vidarg. 5 IV, Va. Rikst. 4716,Allm B kf". R.,. b B'bl' Hufvudstation:Tulegatan42& 44,Va. Heladygnet. s O ormgs O.. evisions yra, 1 10 Rikst. 2485, Allm teksg, 26, O.; a. t. 6259, r. t Afdelningsstation: Roslagsg. 53 (f. d. 67), Va. _ Ida H. Fröken Målartorget 15 lii, St. Orderkontor Rikst. 5018,Allm. o. Hamnstationer: d. y'., H' an d e l s h~' ogs k o l a, B' bl' t k 26 I l 10 e..sg.. ' Skeppsbron : Rikst Allm. 1130,2146. O.; a. t. 6259, r. t Forestan Stadsgärden : Rik~t Allm. 3579,3288. darinna Fru L. F. Smedman. R;ddarho!J:,?en: RIkst Allm d;' Hand lsskola fullst skrif språk NOrTastation: Allm a., e..,., Blasiebolmen: Rikst. 670, Allm & handelsinstitut, Brunkebergsg. 3,. Nybrohamnen: Rikst Allm. 939 C.; a. t. 4990, r. t :'il'. "a~~tr.ansport. och Åkerlaktieb:sverksam A F W K rnrer Biblioteksg 261 O het ar ofvertagen af Sleipner,.., a, o, o, Byggnadsställningaruppsättas o. uthyras. a. t. 6259, r. t Se annons sid. ä kartong Gabriel, Rektor för Smedman den äldres SlifsgaardJ ensen, J ens, kontor Centralpa handelsskola, Tullinge villastad; r. t. latset, C.; bost. Karlbergsvägen 73, Va. Tullinge 50. Slimovitz, S., Möbelhandl., Brunnsg. 26, C. s Revisionsbyrå, inneh. Gabriel Smedman, SlipersAktiebolaget, utför impregnering af Rektor för Smedman d. äldres Hanträvirke; kontor Mästersamuelsg. 77 I, dels skola, Brunkebergsg. 3, C.; r. t. C.; r. t , a. t Mottager bokförings Slottsarkivet, Slottet, nordvästra flygeln, o revisionsuppdrag under full diöppet tisd. o. fred. kl. 3,305,30 e. m; skretion o. till moderat pris, efter föregående anmälan samma dag Smedmark, Rolf, Banktjänatem., Artillerig. kl. 3 1 /24 e. m.; 1'. t (f. d. 6), O. Slumpetassarne, Sångarskrået, anförare: Carl H. G. L., Jur. utr. kand., Aman. i Landt A. Gentzel, Viistmannag. 88, Va. försv.vdep., Vanadisvägen 43, Va. Slusskontoret,Basarbyggn.,KarlJoh.torg,Sö. K. A.. l:e Stationsskr., Högbergsg. 37, Slöör, Hugo, Bankir o. Mäklarefirma, Ge BI:, So.; a. t. Söder neralagent för Kölns Olycksfallsför O., Öfverste, Artillerig. 43 II, O. säkringsbolag i Köln, Smålandsg. 20 1, Smerling, B., Fru, Södermannag. 34, Sö.. C.; r. t. 6009, 3090, a. t , ~6 87. Hanna, Fröken, Uplandsg. 75 III,Va. _ Hugo, Direktör, Narvavägen 8, O.Dj.; El. o. E., Fröknar, Holländareg. 27, Va.; r. t. 8890, a. t a. t. Vasa Järnaffär, kontor Järntorget 80, ingång G. W., v.häradshöfd.,registratorifinans fr. 'I'riewaldsgränd 1, St. dep., Drottningg. 39, C. s Redskapshandel, kontor O. lager Järn C. U., Kammarrättsråd, Karlavägen 53 torget 80 (ing. fr. Triewaldsgr. 1), St. (f. d. 23), O. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 r. ". 708 SmerlingSohlberg. Smerling, K. F., f. d. v. Konsul (Försaktieb. mesost. Telefoner: riks. 1560, allrn, Hansa), Holländareg, 27, Va.; a. t o Vasa Snaschil, Clara, Fru, Vikingag. 16, Va. Smides A.B. Bröderna Lundberg & Cc, Vol Snättringe Tomtaktiebolag. kont. hos Sthlms maryxkullsg. IS, Sä.; r. t. 3031, a. t. Folkbank. Klarabergsg. 23, G.; allm, 3011 o Verkst. dir.: A. Bol o. rikstel, (Bankens n:r). mer. Specialite Järnkonstruktioner, Snöbohm, H., Löjtnant, Rådmansg, 52, Va. Byggnads o. Konstsmiden. Snöbollen, Daggdroppens jultidning, Drottningg ö. g., G.; red. och exp.: a. t. l Smidt; 2 Smitt; 3 Smith Snödroppen, r. t Blomsterhandel. Strandvägen _2 Carl, Direktör, Skeppsbron 44, St. 15, O.D}. _2 Dryselius, Clara, Doktor, Kirurg o. Bad Snöhvit, red. o. expo Upsalag. 14, Va.; a. t. läkare, Ljusinstitutet Helios, Råsunda, 20645, 1'. t. Vasa 83.. O. Slöjdg. 3, G. Sobotka, Thekla, Fru, Musik o. sånglär:a, _2 & Co, C., etabl. 1878, Fabr. för tillverka. Skeppareg. 19 Iv, O.; träffas kl. 24. af äkta SätherOlja, Aseptin o. Opti SocialDemokraten, Red. Folkets Hus, Barnmum m. m., Slöjdg. 3 1, G.; a. t husg ,Sthlm 1; a. t o. 5787, _8 M. L., Fru, Tegnersg. 34, Va. r. t O Exp. s. h. Ih tro _8 R., Fru, f. Ramen, St. Badstug. 54, Va. t. v., a. t. 6868, r. t Redaktör _2 Astrid, Fröken, Vegag. 9 n. b., Va.; a. t. Branting r. t. 2091; redaktionssekr. Vasa r. t. 8965, a. t _l E. E. S., Fröken, Uplandsg. 32 IV, Va. Social Tidskrift, Redaktion o. expolästmaka _l E: U. Charl., Fröken, Uplandsg. 32 IV, Va. reg. 6 1I, G. (nära Stureplan), kl. 23 _8 F.l\1., Hand!.,Flemingg. 62, K.; a. t e. m.; a. t , r. t _8 N. L., f. d. Hofkapel1ist, Braheg. 3 1 t. h. Sociala Nyheter, specielt organ för Fräls Ö. g., O. ningsarmens sociala arbete bland män, _8 Gustaf, v. Häradshöfd., Protokollssekret., Kvartalstidning. Red. E. Richter, Os Östermalmsg. 76, O.; a. t termalmsg. ~41I, O. Ansvarig utg. _8 A. O., Ingenjör, Götg. 105, Si). Joh. Frylen. _8 C. G., Ingenjör, Karlbergsvägen 40, Va.; Socialstyrelsen, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2, a. t se vidare Kalenderafd. [15 50J. _3 Premier, Institut för undervisning i ma Society of Swedish Patent Agents, se Svenska skinskrifning O. stenografi, Drottningg. Patentombudsföreningen. 50, G.; r. t. 9473, a. t Sockerbageriaktiebolaget, Fabrikanter under _8 R. O., Kassör, Valhallavägen 103, Va. varumärket»emil», Mästersamuelsg. _8 Emil, Kommendörkapten, Chefför 1I'Iel1er 35, Sthlm 3; r. t. 1303, a. t. 5307; se sta Lotsdistr., tjänstefel. i Sthlm r. t. Stockh. Sockerbageriaktiebolag. 1846; bost. Saltsjöbaden; r. t. Saltsjö Soflahemmet, Valhallavägen, O., snedt för baden Floragatan, emottager sjuka, utsänder _3 G., Löjtnant, Odena. 35, Va. privatsköterskor och utbildar sjukskö ' Otto W., Major, Islinge herrgård, Li terskor. Föreståndarinnans mottagdingö; a. t. Lidingö 249, r. t. Lidö 517. ningstid kl. 12 e. m. Kamrerarens ex: _3 Wilhelm, Professor, Tuunelg. 25, G. peditionstid 1/210 1 /212 f m., 1/23 _8 Premier, Skrifrnaskinsaffär, Harung. 26, 1/24 e. m. Upplysningar om sjukas ine.; r. t O. 9i 73, a. t tagning O. vård samt besökstid se _2 E. A., Änkefru, Skeppareg. 7, O. Kalenderafdeln. [3371]. se äfven Schmidt o. Schmitt. Sofia Husmodersskola, hörnet af Skåneg. o. Smolka, Karl, Österlångg. 51, St. Dufnäsg., Sii. Småbarnshemmet, hem för ensamstående mö Sohlberg, H. A., 'Fru, Jakobsbergsg. 31, drar o.späda barn, Brännkyrkag.114,Sä. G. Småbarnsskolesällskapet, sekr. Frih. C. 1<'. C. G., Gipsrörare. Tomtebog. 10Il, Va.;. Lagerfelt. r. t. Vasa 46. Småbarnsskolor, se Skolor. Nina, Guldbrodös, Tuleg. 35 A, Va.; a. t., tlmåskollärares m. fl. ålderdoms understöds Vasa SO 38. anstalt, Storkyrkobrinken ]2, 1:ithlm 2. B., Handl., Dalag. 66, Va. Smör & Ostkompaniet (O. & O. Kihlstraud), Carl,Instrumentmak.,Kungsholmsg,36,K. kontor Skeppsbron 20 1, St.; lagerrna P. A. Uppbördsman, Södermannag. 32, gasiner Kråkgränd 4, St. Partiförsälj So.: a. t Ding af mejerismör, palmsrnör, ost O. se Mven Solberg Brand och LifrörsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 C:a DDDD C:a DaD aaa kreditupplysn. DD DD inkassouppdrag 1913 DDDD Etabl DD ad 1913 ~6r;, ad Da Da DD Akt.kap. Kr : Da I gd :,~~~~~rtr~1 T~[~ lt1=sl. g ~~~~t~»~j~\ ~~~ a aaa.l, "AKTIEBOLAG. C. Daa D D : Göteborg, Stockholm, Malmö Da DD Post & Telegr.adr.: SOLIDITET DD D ~ D D D DD Hufvudkontor Stockholm, Drottningg. 26 DD a.. D D D aa Rikstel. DDDDDDDDaD Allm. tel. DD aa a 4255,4256, DD aa 9663,15011, g : 3790 DDD DDD D a DD DD D aaaaaadd DDaDaaDa Vänd! 70870

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer