, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ", IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-"

Transkript

1 c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg. 46, C. (hörnhu Inge, Tjänsteman. i. Järn.v~g'sstYf., Humset af Klarabergsg.), Kontor o.lager för.. legårdsg. 16 m, O.; a. t. Osterrn återförsäljare l tr. i s. h. Filialer:. Sture Habbe, Torsten, B., Banktjänstm., Vegag. 8, plan 4, O., samt Dro.ttningg. 88, C. Va.; a. t ;c,)jeorg, FiL dr, f. d. Intendent vid Natio Hable Fröres. Birgerjarlsg. 35A o. B, C... ' nalmuseum, Djursholm... Hacklin, H. R. G., Ing., Norrlandag. 13, (J. :'z.y,., JägIIläst., Lilljansplan 8, O. Hackse ll, C. 'I'hörese, Frn, Bellmansro, O....Je A. S., Lok.Iör., Dalag. 681V t. h., C. Dj.; a. t. 6679, r. t Anders, Löjtnant, StureparkenT, O.' Ingvor, Fröken, Västmannag. 48, Va.; ~,I.,S., Rentier, Drottningholmsvägen 9, K. a. t. Vasa '., ""':G.ustaf, 'I'[änsteman.. Narvavägen 22, Elin, Fii,rste Postexp., Linneg. 48 A.JI, O.;.0Pj.; a. t '. a. t. Osterm '.. M., Ankefru, Grefg. 22, O.D}. C. L., f.d.skådespelare, Bellmansro, O.D}. Göthlin"I., Fröken,.Slgtunag. 5, Va.. Alfred O. E., f. d. Tåndläk., Västmanuag. Göthman, L. H., Ingenjör, Östgötag. 10, Sö. 48, Va. Götrik, Otto, Kontrollör, BengtEkehjslmsg. Iladders, Edvard, Kontrollör i Tullv., Ad. d. 5, Sö. Fredr. torg 6 1l, So.; r. t Götz, G. H., Ing, Svedenborgag. 48 1, Sö. Hadding; Carl, Advokat, bost. Birgerjarlsg. 71, Va.; r. t H & Gullberg. Advokatr, kontor Kungsg. 49 Il, C. (hörnet af Drottuingg.), öppet. '/2 104; r. t. o. a. t , IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt Haag, Hjalmar,.Bleck o. plåtslageri, Birger makareg. 91, Va.; a. t jarlsg. 94,. Va.; a. t Hadik, M., Grefve, Österrjkiskungerskani...,..,.:iji1d,ur"Fröken, Brännkyrkag. 2 B, Sö. nister, Stureg. 2D, O.. '.. Axel J. P:n, Skrädderiarb., Bryggareg. Hadorph, Axel, Disponent, Sibylleg. 75, O., 37 1II, C. Heeffner, Fanny T., Ankefrn, Lirmag. 25, O. '. 'K. J., Speceriaffär, Odeng. 92, Va. Hreger, K. L., Apotekare, S:t Eriksg. 79 l1i, Haage, A., Grossh., Dalag. UB, Va.. Va. Bröderna, Grossh., kontor Braheg. 7 B, O.; A. A., Ingenjör, Kungsholms hamnplan a. t. o. n. t,, 3, K. 'Joh., Grossh., Braheg. 7B, O. C. Emil, Lilla Edets Pappersbruks Ellvard, Köpman, G:la Kungsholmsbrog. A. B. och A.B. Sörstafors Pappers 51 Al, C.; r. t. 3132, a. t. Brunkeb bruks nederlag, G:la Kungsholmsbrog. ', S. J.,Telegrlj.fassistent, Drottningg. 38 1V,C. 29, C.; a: t. 842, r. t se äfven Hage. Louise, Majorska, Sibylleg. 21, O. v..haage, M., Fru, Torstensonsg. 9 li Ö. g., se äfven Häger. O.Dj. Hsegermark, John Oscar, Sadelmakare, Läst Haagen, J. G., Porträttmål., Vanadisvägen makareg. 29, C... c,,,13, Va. Cc A. E., Fru, Jungfrug. 3.~, O. vander Haagen.eöscarHj., Förrådsförvalt., Gunnar, Redaktör, Jungfrug. 31, O. Brunneg. 231, C. Heegerström, Pauline, Fröken, Rådmansg. ::_Il'e äfven Hagen. 76 m, Va., Haagh, A., Typograf, ~orrtullsg: 13, Va. Knut, Grossh., firma Nils Burman & Co; Haak, Oscar, verkat, Du. (:J. E. Åkerberg est bost. Handtverkareg. 10, K.. Hellströms metallaktieb.), Mästersa se äfven Hägerström. muelsg. 22, C.; alh ; o. rikstol. Hreggblom, K. J., Medarb, i Sthlrns Dag J. AIfr., HandI.; Skrädderi samt lager blad, Skogsvägen 60, Enskede. ~ af arbets och underkläder, Järntorgag. Hsegglund, Ernst, Arkitekt,'l'omtebog. 21 v 61, St.; bost. Prästgårdsg. 36 1V, Sö. C."G., Källarrnäst., Klarabergsg. 23, C. (Hiss), Va. se äfven Hägglund o. Häglund. 'F. O., Löjtn. v. Fortiflk., Narvavägen Hesggström, se Häggström.,30, O.D.i.... Hreppling, Gustaf, Stämnings.man, postad r.: ~ Emelie, Anket;ru, Herntrefnad, Oster] Rådhusrätten, bost.ynglingag.jä'", Va. malmsg. 11, O.; a. t:. Osterm. 3. I Hreren, Math., Fröken, Sömmerska; Davidvon Haartmann, 91, Sö. ~ Henny, Ankefru, Fiskareg. bagaresg. 9, C.; a. t i Haesert, A. o Agent, Götg. 50, Sö.; a. t SKANDINAVIEN, 'l.l'brunkebergstörgx "

2 384 Hafnia Hagelin. Hafnia, Det Förenade Danska Lifförsältrltlgs, Hagberg, Posttjänste.,A.B.~ Str~~sbol'g, Sthlm Hi!.t. f3?, iva;:~.,. ",'.' Hafström,,:kjCIVllassessor,Karlavägen S3, Ö. =K. A.,: Reda:ktor, Flörag. 111, Ö. ' li1. A., Fru,. Banerg'..I51V, Ö.D,j.'\ ' Axel, Snickare, Södermahnag. 7, Sä., ' Dora, Fröken, Banerg~ J51V, Ö.])}.,'A'uJiusta:, StI'ykinl'ättning, BrahegvBd Ö. Clara o. Victoria, Fr~knar, 'Valhållavägetl Hilding, "'fjansteman, Uplandsg. 48, "ria. ".' 59 I t. h., Ö.' " 'I' J. Mårten, Tjä[lsteman, 'Fnlkungag,,18 B,,. Assat, f. d.. Grossh., Riddareg..10" V, O. Sä.; a, t; SMer '. Gunnar, Grossh., Valhallavägen IHIl, Ö.; J. Th. F., '!.'jänstem. V. Gasverket, Florag. a:.' t '.', ',,17,0.' 1'" ""O O.' Hj., Hofkamrer. Kartavägen 53, Ö.; Sven, Tjänste"man, Styrfnttnsg; gli, Ö.Dj.; a. t ', a.t;,2in o(j.y ". I ' E. M., Kassörska, Drottninghalmsvägen,'A., Tullvaktm, Åsng. 137A, Sä:.. 8 'A., K. I 'Adolf S., yak;tm~, "valhallavägen 63 n. b: Arthur, Rådman, Odeng, 421y, Va.; a. t, t. h.,,o.; a. t..osterml 625. Vasa 7677.,. N~ P:, Verkm., St. :Badstug: 20,W. ' A. K. Manfred, Tandläk.,Dqctot of Dental ; Werner; ViktualieharrdL,' Kungsholmsg.. Surgery, Greftureg. 5, Ö. (tredje huset ", 14, K. fr. Birgerjarlsg.); rådfrågn. 1:;2; r. t. A., XY1.,?graf,Kä~ellgränd 6 i Sg" ', A. K., A,nkefru,.$lbylleg. 16,0. "i. r. Wald.), Tandläk.).. S:t Paulsg, 25, So., Ma!ia 0hristin&,Ankefru,Kaptensg.17 n,b, a. t , r, t. Söder O.D}., Hagander, O. A:sol,l, f. d. Dlrek'tör,\Öster Jo1!n,Öfy:ertryckare:, tilla Hagbergsro, malmsg...32, Ö./,. Orby, AlWjö..,. ' ~. M. J. E., Ankefru, Kungsholmsg. 33,IK. Hagbergh, G." Kal).~hrl\d, Karlavägen 22,6. HagaTeatern midt emot Haga grinc1ar, di Hagblom, O. S.,'Vaktm., Vasag.' 24 1V, G., rektion Uno Lindfiolm. Speltid: juni, Hagborg, V, Oij. A., Artist, Norrtullag. 5, Va;.. juli, augusti.' c r l' l', Hagborns, N., Juridiska Byrå, St. Vattug. Hagbai th, Gösta, Tjänstem. hos kb. Nyman ';1/. t. 19))65. Kontorstid :1 '& Schultz, Bondeg.1D, 1'/2 tr,sä. Hagbyllerga Mejeriaffär, G. W. Petersen ~ Hagberg, Ernst, Agentur: o. Varumäkleri Co.,,M~stersa~uelsg. 41" G. Smör, maraffär, Ragvaldsg. 3, Sö. ', garin, ost, ägg, konserver: r. t. 1675, Louise, Amanuens v.nord, Museet, Flol'ai, a. t , Se annons sid. 52., ' 17, Ö,. ' '... I _. I I;Iag:dahl, C..,.Jäi ~vä~stj., Fle~ingg. 50, K. H., Bankir, Narv:avagen81V, Ö.D}. Hage, A. w,."ark1:vanelkammarkoll., Maäm Hel'mer,Akti~bolaget,6ankirfj.rma,Kungs skillnadsg, 34A il, C.'. ' trädgårdsg, lolil, C. : Blenda, Fruktaffär, Greftureg. 5, Ö. ; fl ' Maria, Barn m" Pilvägen 13, Gröndal, ~ lialer Uxtorgsg. 5, )e., o. Luntmllkareg. Liljeholmeu: 'R. to Gröpdal , C.; bost, Epeb>);i~rg./ K. A" Bokhandelshiträder östgötag. 33 Il, C. H., Målare, Luptmakareg.9,.c: Sä.; a. t. Söder I se äfvei) Haage, ',', ' Carl E., Bokh., Kocksg' 19, Sä. Hagelherg,' M. W., Fru, Eistag. '9, Sä., Edwin, 'Byggnadsing., Hagag. 35 lll, Va.'i' Hageli~R,, George, Bankir, Strandvägen 61,. R. t. 20a 00., \,O.Di.' Ii" Oscar A., Byggnadsiäg'; Hamng. l l ", G.' Hagelin, Georg, Bokbind., Mästersamuelsg. ':'V., Fabrikör Kvarng. 8, Sä. '.' 61, G.; bost, Odeng: 104, Va. " K. G., Fil. kand., Malmskillnad~g. 3 A, O. Aug., CiV'il,hg~njör, P4'tentbyrå o. bost. Ellen, Polkskollär.a, Högbergsg.54, Sö. Ftorag. 2:!,.Ö.; r.t. 3111, a. ~ Augusta, Fröken, Florag. 17, Ö. Sigrid, Fru, Nybrog. 105' A, Ö. öa. t. Carl, f. d, Kamrer, Observatorieg. 16 1V,' 'Osterm ) Va.; a. t. Vasa 292. ',i Emma, Fröken,'Sömmerska/ Homsg.45, &C:o, Kommanditbolaget, Bankir o. Fond SÖ'.,,,,,..,. mäklerifirma. Mejlem af Stoekholms Lotten, Fröken, Tegnerslund",n SIll, Va..Fondbörs, Kungsträdgåi dsg. 101l1, C.;.:...'Herrn., Kamrer, 'BräDllkyrkag. 142 A u.b. r. t. 68 H, 6~ 53, 6872, 6859, a.~. Bä.; r. t ~. i, "c' c, ~ H., Konsufinna, i::ityrmansg: 6, O. ~. K. A. Maskinist (Statens Biografbyrå), ~ J. G,; Mangelaffar, Upsalag. 2, Va.; a. t., Davidbågaresg. 26 Bl, G. l ',' '_ ;:F. A" Mål.mäst., Lund'ag.31, Sä.;a.t. ; Sigrid,Parf.ymaffär, Nybrog.15B,' Ö.;, Söder l a. t. 14~c91::!. FIIV SP0N;GSM.', t.' BE'RIDAREBANSGA ET'ALIJVE RKS A. S. TAN 17.),/,_ i

3 1\, HagelinHaglund. 385 Hagelin, J. K, f. d. Snick., Hornsg. 29 D. Sö.Haglind, Henning, Teknologg. 7, Va.: a.t. _ Waldemar, Uppbördskommissarie, Väst 7217, r. t. 3973; Ringledn. o. telefonmannag. 92, Va. specialister. Elektriska portlås. Un Selma, Änkefru, Kungstensg. 36, Va.; derhålla egendomars ringledningar och a. t. Vasa portlås mot kontrakteradt arfvode. Hagelkvist. K.,E:, Boktryckare, Solvagen 15, & Co, F., Vin~., Malmtorgsg, 3, C. (ing. Enskede. fr. Jakobsg.),. Hagelquist, Louis, Tjänstem. v. Sv. Socker Lydia, Ankefru, lnedalsg. 17, K. fabr,aktieb., Homsg, 668, Sö, Hagling, Otto, Frejg. 77 IiI, Va. Hagelqvist, Anna,Folkskollär:a,Prästgårdsg. Haglund, E. B., Agent, kontor o. bost. 10, Sö. Drottningg. 70 n, C.; r. t. O. a. t _ Paul, Sjökapten, Prästgårdsg. 10, So.; Isidor E., Amanuens i Sthlms Stads r. t Drätselnämnd, Flemingg. 58 B, K. Hagelstein. Hugo, bitr. Sekr, i l{. F. U.M. Robert, Artist, Holländareg. 27, Va. i Sthlm, Baldersz. SBn.b., Ö. John B., Bokh. v. Sthlms Gasv., Rör Hagelström, Sigrid, Fröken, Mästersamuelsg. strandsg. 20 m, Va.; a. t. Vasa , C. & Co, A., Fläskh:firma, inneh. Anna Sa Hagelthorn, Emelie C., Fru, Måstersamuelsg. muelsson: bod Slöjdg. 9, C. (v. Hötorget). 21, C.; a. t Greta, Folkskollär:a, Agneg. 7, K. And. C:son, Inspektör, Luntmakareg. 6a II, (Haglundh), Elisabeth, Fru, Sigtunag. 3r, Va. Va. Tage, Köpman, S:t Eriksg. 28, K. Helens. Fru, HolIändareg. 27, Va.; a. t. Gustaf, f. d.. Stationsinsp., S:t Eriksg , K... Hilda, Fru, Uplaudsg, 70 1, Va.. Hagen, Karl A., Disponent för Grönwalls Anna, Fröken, Ostermalmsg. 11I, Ö.; r. t. \ Bryggeri, Kocksg. 13 & 15, Sö, von Hagen, A.. H. J., Kont.chef, Styck Augusta, Fröken, Styrmansz. 9, O. Dj. junkareg. 5, Ö. l Hedvig, Fröken, Jungfrug. 6r, Ö.. se äfven Haagen. " Karin, Fröken, Klara S. Kyrkog. 5, C.; Hagenborg, Tekla, Fru, Cigarr affär, Rör a. t. Brunkeb strandsg. 28, Va.; a. t. o. r. t. A., Godsäg., Vanadisvägen 20, Va. Hagenstam, Carl J:, Handl., Lignag. 1, Sö.; Elin, Hand. idk:a (kaffe, vin o. speceri), a t ; bost, Brännkyrkag. 175, Birgerjarlsg. 96, Va.; a. t Sö.; a. t. Söder ~O68. E. Gunnar O., Ing., Torsg. 48 A, Va.; Hagerman, J. L., Civilingenjör, Hisalnspek r. t. Vasa 103. tör, Birgerjarlsg. 102, Va.; r. t , B. E. ~., Järnvägstjänstem., Stureg. a. t. ars IV, O. Klasje, Folkskollär:a, Birgerjarlsg. 102, K. G., e. O. Kammarskuifv., Västerlångg. ~.' ~,& s, H., Smides och mek. verkstad, Lunt K. L., Kapphandl., Götg. 11, Sö.; bost. makareg. 29, C.; a.t , r. t s. h. Hagerstedt, Gustaf 1., Köksmäst., Luntma E. E. M., Kassörska, Regeringsg. 77 (ing; kareg, 81, Va.; a. t Brunnsg.), C.; r. t. Norr 604. Hagert,J. E., Faktor, Malmskillnadsg.48 B, C. Arvid, Kontorschef, Karlbergsvägen 44 Y, Hagerup, F.. Norsk Minister, Strandvägen Va.: r. t ' 59, Ö.Dj.. E. G., Köpman, Torstensonsg.l,OA, Ö.Dj. Hagfors. A., 'l'jänstem. i Svenska Lif, Rund Emil Conny, Lagermäst., Döbelnsg. 89 UI, vägen 9, Enskede. Va. Haggren, A. W., Lok.för., Karlbergsvägen Patrik, Med. dr, Professor vid Karolinska 43 AIII, Va. Institutet. Gymnastia.kOrtopedisk se äfven Hagren. Kirurgisk Privatklinik!bed Röntgen Haglind,A. Edv., Ekonomiförvalt., Slotts laboratorium, Stureg. 62, Ö. Mottagbacken 2, St. ningstid hvardagar, utom onsd. o. lörd., & Co, A. F., Elektr. affär, 'I'omtebog.S, Va. 11,301; a. t. ~3 01, r. t _. Ida, Fabr. för Artificiella blommor; affär Adina, Musiklär:a, Norrlandsg. 23, 1/2 tro Biblioteksg. 1, C.; a. t , r. t. Norr t. h., C.; a. t. Brunkeb ; bo st. Källbo, Islinge, Lidingö. Alma, Organist, Uplandsg. 70, Va.; a. t. E. W. C., Fröken, Skärgårdsg. 15, St A. F., Ingenjör, Tomtebog.8, Va. S. E. A., f. d. Pastor, Godsäg.; Ynglingag. A. F. V., KltIllmarskr., Inedltlsg. 17, K. 11, Va.; r. t Inbrottsförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg. 25 Allresska!e der 1917.

4 386 Haglund, B; 'K. ' A. l ' Polisman"Folkungag. 77 IT, SÖ. S. A. T., Redaktör, Rörstrandsg.llOv C. r., O.V.,, ningg. ~94,, (1.; a. t, E. Th., Tapetser., 'Apelbergsg,

5 I i j...>. ihlighr6h;'~hlinårr&;r!. HiågStro~,.;~; Hj.,I"s1licKlr:~:;~typnll.n'sg.;i4:7;I"Haitis Geri~;alkoD.sulat, Florkg. O.D)..... '.''" ' '..,. f'.'. '. '.' ~\. L~8>na:~~,~\l~cka~~t., y~stma,ilnag. 86, ~d. Haking'rA.K. D., Tulltjänstem., Döb~ln'~g'.~. '::o~.j*,berg".tunll1;!weer~,.kvarng. 7, l Va..: ' i... 'Ojö:Nlls"H,,:G.; Un.derl'oJtn.r res., Banktj.man, Hakkaralnen. O. W;, Sk:r.ll.dd.,Ro.seng.4,V 11::: ;1.',~~ufep~r~eB,:4,'.V.;..<tr '.. Halberstadt,. Amalie, Ankefru, Uplandsg. EnK, V'aktm,.,Pohshuset, K.,It.t , Va., a. t. Vasa _ Johan.:...Virrhand:l.,1.bost. Karlbergsvägen Halbert. G. W., Köpman, Artillerig. 46, O.;.dirlf'45'1II~'Va~' '".'.,." bost.linneg. 36, O. "". H,o" CO"~~""on,Vin~ o. Spirituosa. Haleks Annonsbyrå, innsh.fru.l. v. Halok ;'f<ltsiiljtiipgslok'al,lrarlbergsvägen Philipson, Norrmalmstorg 3,,C.;, ~ i..,l"a;'j,~l1rn~~el. ":M 36 0.,*'65;' rikst. r. t. 9936, ~.68, a. t...~o 09;,.~) '26'72:.~. :'~:,:.,' "" bast. Stureparken 3, O.; a.. t.. Osterm. Hagström, Anna,.' Änkefru, ArtIlleng. 36, 1917, r. t ', ", \,;Ö:j;:at't:.:österin.l'f02. ' Hald, D., & Co., Aktlebolag, y'asag,)6,,c., ;. Hild:a;;Änkeft)l, Rege~ingsg; 8WI, C. Grossh., Importörer af järn 6:, stål,.j:y:'e&a';'ähk~fru;'surbrunnsg. 271, Va. maskiner alla slag;r.t ; H~~~r?,m,~f,.S'ven; ~evisions~ekr., t. f. Exp. a; t. 267 j telegr.vadr. HaJd. ~e ~nri.9n~' cltef"ra~mansg. 18" 9" r, t SId. 2 c..,.'".: I {j', H~gtqrn"E,~., ;~~qstbetj'l 'i['eknologg. 7, Va. Edw., Artist, Vanadisvägen 4:).;'Va.,atelje ' E'ågvalr;:"Hj':,"Ma:tga,retav:iigen71 Enskede. Luntmakareg. ~O, Va..' ' I Hllg,w~ll" Q".Ing., Sthlm s Chaufförskola, Why,i, Fru, Handtverkarog. 25;. K,.. ')I.'1IHelsiri~e'g: 17,' Va.: " ' J., Ankefru, Holländar~g. 20,:' Va. i' H:a,gy, Helga, Frlii' Ilplandsg. 3" C,". Hal de, N. E" Köpman; Tegnersg. 1,Vd.' Hal.Ip:, B\'; Bänkd~rektör;.Karlll:vägen 71 u, O. Halden, S., Ingenjör, Solnavägen 49'11~: ~Cra]'iå,'Frli;'OdeiIg: 56, Ya. Haldeka 'Sjukhemmet, 'I'egnersg. 45I,V(hiss),' ~IO~)F:;: Vd'.r'För\r'alt:;Berget 1, Älfsjö.Va; a. t , r, t.97.69;." '".,,patt GF~s~p.,fi.pna!_~",B. Cll:rl Hahn & Halen, A. R., Kontors.chef, F'1~iDlngg.~OA;,K, ","HCO;!kontor 'Hämng:12, C.; r: t,199; SethDscar, Vallmg. 36, C. ' ".,J:>0~~'.SfI'lt~Jö):>~d~p,!,r.t. Saltsjöb, 152. se äfven Hap~n.,..,,'" ~'0J' ["Aa~\~;, Grosslj:'.,/(mnehafvare af firman Halfvarson, Karm, Diakonissa, Kungsltolmsg. 1 ij?,1 'Hol.t'z);' TunnelS'. 20 BIll, C.. 72 Ä, K.; a. t. Kungsh '. ; A'.K.,'Skr~ddar~äst;, Birgerjarlsg.94, Va.; Halfvarssop, T., Skrädd., Långa g,. 9, O.Dj:! ä, t:'26475, r,' t:"vlisa1695,. a. t.österm ~~!\~e',.s,:..!~~s,t~ghet~~g~ljtur, 'Regeringsg. Hall, Ni~s, Fil. kand., R.e~a~tör'q Dalag.,43", 99, e., a. t Va., r. t , (pr~,..), 166 ~l.... ::,.~J~Q,H,~ndl. (sp~9'~)' Grefg, 27, O.Dj.; a. t. Arvid, Fondmäklare, Nybrog, 66, O. 1('.1 '77 16,"r."t:'I12 29,". Alma, Fru, Barnmorska, Helenehorgsg. se äfven, Ritne,.. 7, 8ö. '.'. '..,,! '.H'!air;tiEnk;~'A.rkitekt, "Ka:rlavägen 25,;0.; ~ Carl, Handelsres. Valhallaviigen U1 B v;, r.. t '..,Va.,.. '...2~H:{'F.; ;Frg; Vanadisvägen3,lBII\ Va. Gotthard,Ingenjör, Solg. lob IV,Råsunda:..J.o"vMatliihIa.,FrökelljKungsbroplan 1, K; a. t. a. t. Rås '.'. '. " t.l Kfingsh'.> 103.>..", Sigurd, Kassör, Va:lhal:lavägen43, O. ' ( "L";ILE.JKassör,, Qstermalmsg.75, O. E. 'V., Kontorist, Döbelnsg. 87, Va.,~.~O!'1>G::A:;,';lIi#~yerksadj.,Markva~dsg; 8, ' Gustafva Ä., Skjortfabrik 'under firma,;{; ',(V~;;a.~,t:.'V'äsa~7464.Förest. för Sthlms Ånna Larsson, Jakqbsg. 3,,C. "" Samgy:mnasium. ','Se.Sthlms Samgym J. P:son; Stämningsm., Roslagsg..41u;Va.' 't Inasijuu,': :', '. :,. '.:... Sigfrid, Tändsticksnederlag, Ad. "Fredr, ~:!J'.\E:.~M.,"\f;'d:Qfvetdir.; Torstensonsg. 3, Kyrkog. 9 B, C.; a. t. 140: böst..,s:t.q.p}.i',j.' " '. '.. Eriksg. 28, K.; a, t.. Kungsh ,. H.,.a:i~niddp'I,...M.:..;,:~..ty..'.cli:.J..u.nk.tar.;e;. ~.idd.areg. 13, Carl..Älfr., Äkar.e', F.J;1. '.d.he lll.. s,,2.6h.f1..,'."'. g i ",v ;f1(1!."'1\.;rt,hengarden'; r. t: ' A. Ankefru Valhallavägen 43,!J.., li~~w~~t~:li,~f~~::~\!~a{å~.~ 28, Va. H~~~ /::~~'5~~r,g~~ I.m12~:~nPl;~',Bt~';i v.o1njllli~.b~r~e.r,: l'aul,,rr~h;, Dr. Ingenjör, von Hall, A. K. J,., Frökim,Scheeleg;3, K.,"~: EI,lgel0f;ektsg. 3fi;(J/; r. t.,155 15, kont. Hallander, L. E., Byggrn.Odeng. 4, Va.;. ~J:"'if'CelitrarpaJ"atse~iC;;' r, t. 99,54.',a. t. Vasa , ~, Haiu, G. H. 'W., Böjtn!, Karlavägen 83, K, Fröken, Barnm., Odeng. 34, Va.; a.,t. _... q.])j:: ':',! ':::.' Q!!l~~~f~!I:_ ~}~J~~f6is~~~~i ~J<A~DIN,AV'IEfif 11 Brlunk~b~h~~toigt:

6 ," 3,88,I Halland~r~Hll:!lden;, Hallander, Karin, Fröken, Sömm:a, Grefg. 16, Hallberg, s.. J., f.d. Kapten, i\.d.fredt.torg O.Dj.!o, o, "1 B, Sö.,01 o, o~ \ Oscar, Ingenjör, Varsfg. 1BII, Sö.; a. t. C. G., Kassör, Karlbergsvägen 41, Va. Söder 4276;.. C. A., Konduktör, Surbrunnsg, 2, Va.il' t. P., Ingenjör, Grefg':26, O.Dj.; a. t.österm: Vasa 0209.' o',,498., o,,,_ 'S. David B:j Kontorist, Sche'eleg.8 1V, K:. Hallauder, J. :1., Konsulter. Ingenjör för.;... Hans Emil, Kyrkoherde, KarIbergsv.,7II, Elektr. Anläggn., Dalag.78 A, Va. ; Va.; a. t.,22:j55. Pastorsexped, Väst" r. t , a. t. 1'6023. Utför och mannag.063, Va.; a.,t. 38.". verkställer: Beräkningar samt Kon John, Köpman, Uggelviksg. n, O.; r. t. struktioner, Utredningar och Program,,8854. ' Kontrolleringar, Besiktningar 'och Prof T.E., Lagerbokh., Götg.'22, ss.,.ningar.,. Anna, I,är\tt:a (Klara Folkskola), Kungs Hallbahr, Henning, Styrniansg. 21, O.Dj. holmsg. 28 1II,,;K. " Hallberg, ~elge, 'Agent, kontor St. Vattug. = M~ja, Lä..~aT:a,.Ost'e~iDalm.sg. n1v'lo..,~ 7, O., a. t., 4 28, r. t Bostad V. 9., LOJtn. l reserven, Ostermalmsg. 38, Saltsjöbaden 77B; l;.et. Saltsjöb O. oo ' Alvar, Apotekare. inneh. Apot. Falken,' P. H., Med. Storg. 46, O.Dj. Gunnar, Mjölkhandl., Södermannag, 37 B, J. M., Bagerlidk., Jungfrug. 23,~O.; a. t. Sö.",I ' ':,." r. t. Österm. 593.' A. F.,,,råbrmäst., Odeng. 16 n t. r., Va.; J. Fr.,.;Bankdirektör, 'I'orstensonsg, 1Q. l a. t. g2514~.' o' O.Dj. o 's'paraplymagasid o. konstsvarfver], BI,r 'Eric A.,Banktjänstem., Folkungag.831;Sö. gerjarlsg.,25, O.; a. t B. Eric, Bryggeritjänsteman, Ringvägen Malin Wester, Prakt. läk., Sveavägen 123, Sö.; 'a. t ', 'Va.: mottagningstid: hvard: Ernst, verkst. Direktör för A.B. Dux, 1 1 /23; 'l' t ,.a"t '.., Uplandag. 76, Va., A. A., ~evisor t RIksD., Komme~dorsg. Reinhold, Fabrikör, S:t Paulsg. 18, Sö.j. 33A, O.; a. t. Osterm, a. t. 31'45,r" t ' ~. Bröderna, Sadelmakeri (inneh, Reinhold Ivar, Fil. dr, Verkst. Direktör i Sv. Hallberg), S:t PauISg.18, SÖl ~ Jämv. Arbetsgifvarefören.,Sveaviigen Olof, Skjortfabr.o. Eng'ross!J.trär,8var 120r, Va.; r. t. 6603, a. t tensg. 16 &18, Sö.; kontor Vester S. S., FiL lic., i\.man. v. K. Biblioteket, långg. 24, St.; a. t, " f Grefg, 221V, O.Dj.; r. t Margot, Sång o. pianolär.a, Bragevägen Gertrud, Folkskollär:a, Karlbergsvägen 15, O.,. 7, Va. ' Anna,$ömmerska, Norrtullag. 31, Va. 'Anna, Fru, Banärg. 25 IIl ö. g.,' O.Dj. Joh, Aug.,,.Tryckeriförest.,'Nybtog. i:l Maria, Fru, Kafe, Götg.97', Sö.; a..~ O.; a. t.losterm, " Axel, Grossh., Odeng. 38, Va.; r. t : Albertina, Ankefru, Döbelnsg, 93; Va.; John M., Grosshandl., bost. Salfsjöpaden," a. t. oo Vasa. 10.)32. ".', firma Simonsson & Hallberg.. Rosa, Ankefru, Ostermalmsg. 38;' O.; r. t. Karl Edv., Handelsbirr.. Orby 375 (Trou ', viue),alfsjö; a. t. Örby 44. I ~ Carl, Uplandsg, 77, Va.,,'. ",., Hallberg, C. G., fl. M. Konungens och H. Ha.llbom, A. J., Sjukgymn., Valhallavägen,,K. H: Kronprinsens Hofjuvelerare, äges,113, Va.'. o, af Hallbergs Guldsmedsaktieb., Drott Hallborg. p. Nison, Reservlöjtnant; Sjökapningg. 6 (hörnet af Fredsg.), fabrik ten, Vanadisvägen 43, Va..'.~ S:'t Eriksg. 48, Sthlm 8. I o ' D. Hj., Sergeant, Kungsholmsg, 64, K, G. A., Hofmäst. lios H:K. H. Kronprin Hallbäck. A., Bergsing., Arbe~schef för sen, Folkungag. 8ill,Sö., Sthlm s Gasverksnybyggnader, Värta Hulda, Hvitvaruaffär, Mästers(\ml1elsg. 40, "gasv~rket. o O.; a. t Hallden, Robert, G.,/BanKtjii.nsteman, ljp C. O., Ingenjör, Klevl'gränd 5, Sö. 'landsg;'28 1, V(L.; a~ t, V:asa l Ernst, Ingenjör, Kilsvik, Stocksund; a. t. ~ Axel, Bokh., Döbelnsg. 16 B,. Va. /, Stocks. 83. ',.. Otto, Direktör, Blecktornsgränd 5, 8ö,,Axel, Inspektör,.r, t. Saltajöb. Igelboda., Saltsjöbaden ; s, ', Otto, Fabriks o. Handelsaktieb.; ' 14, Sö." Götg. oo. of <, E. W.,.Kammarrättssekr., Hornsg. ' Beda, Folkskollär.a, Hemgården, Ostet I 6,4BV, Sö.; r. t ' malmhg. 27.!O~._..,...'..,..._:..,..,.... F:1/'Jf3PONGS METALLVERKS A.oB \. ~. '\BERIDAREBANSGA7'AN ". 17 '"~o. 'e /

7 HandenHallgren. 389 Hallden, H., Fru, Tvätt och strykinrättn., Hallen, J., Kammarskrifv., Götg. 73, Sö. Munkbrog. 3 III, ing. fr. Yxsmedsgr., St. Andreas, Professor, Stora Frösunda, Haga. A. W., Grossh., Hornsg. 66 A \ Sö. lund. E. L., Handl., Luntmakareg....:..,Bo G., Kapellmäst., Nybrog. 90..Va. 8, O. Arml, ~kulptör, Rådrnaneg. 55, Va. Gerda..Ä.nkefrl1..Hvitvaruaffär, S:t Eriksg..i: Lisa, Kassörska, Karlbergsvägen H6, Va. 24, K.; bost. Appelviken. rr A. L., f. d. Läderhandl., Uplandsg, 28 1, se äfven Halen. Va.; a. t. Vasa 1941., Hallenberg,. Thilda, Fru, Brodös, Odeng,.J. G. L., Marinintend., Uplandsg. 28 1, 58 11, Va.; a. t. Vasa 15. Va.; a. t. Vasa Hallenborg. Helge, Kontorsskrifv. v. Järnv. G. A. L., Med. kand., Kungsholmsg. 6, K. styr., Karlbergsvägen 12 11, Va. ;, Erik, Repr. för Metallbolaget, Kvarng. M. G., Skomakare, Parkg. 2, K. 2 I".Sö.; a. t. Söder Hallendorff, Hanna, Fröken, Kronobergsg. M., Ankefru, Timmermansg. 2. Sö. giv, K. Halldin, Sten E., Banktjänstem., 4, (J.Dj.; a.t, Karlaplan Anna, Förest:a for Drottning Sofiås Skyddshem, Högbergag. 39 ~J.,.., Sö. _ Maria, Folkskollär:a, Handtverkareg G. Adolf, Förstoringsaffär, Valling. 37, C. t. h., K.. C... J. H., Professor, Engelbrektsg. 13, Oscar,. der), Hoffotograf (spec. skioptikon bil St. Vattug. 10, C.; a. t ; O. Hallengren, A. E., Artist, Mästersamuelsg., bost. DjursholmsDanderyd. 59, C. C. A., Ingenjör, Dalag. 3tF1, Va., a. t. Manne, Artist, Mästersamuelsg. 59, C. Vasa K., Med. stud.; Norr Mälarstrand 22, K.;.,K., J." Kamrer, Linneg. 201I, (J. a. t. Kungsh ' c:' H. A. T., Kassör, Dalag. 10, Va. G. A., Sjökapten, Ringvägen 133, Sö. _ Axel R., Kontorsbitr. vid Statens järnv.,., Holger, l:e Stationsskrifv., Vasag. 5, C. Karlbergsvågen 67 1V, Va.; a. t. Vasa L. H., f. d. Verkmäst., Urvädersgr. 13, ~~ & ~ C.V., Kontorschef, Kartaplan 4, (J.Dj. HalJenius, Robert, Flemingg. 12, K. _ G. A., Kontorschef, Vegag. 161I, Va. HallExpressen, Å. B., Centralsaluhallen, C.; _ Robert, Skomakare, Hornsg. 26, Sö.; a. t. a. t Söder Hallgren, Hjalmar, Advokatbyrå, Kl. V. Halld'n, Anton, Pianostämm. o. Instrument Kyrkog. 3 A, C.; r. t , a. t "mak., Alströmerg. 2, K. Hildur, FolkskolJär:a, Kolonivägen 36, O. A. W. Pison, Retuschör, Prästg. 44 A, Enskede.. St. Lydia, Fru, Greftureg. 71 III, (J:..., C., Verkm.; S:t Eriksg. 53, K. I. M. J., Fröken, Östermalmsg. 641, O. Halldoff, A. E., Målarmäst., Surbrunneg. Rosina, Fröken, Husäg.a, Köpmantorget 26 Il, Va. 12 Il, St.,,\ Halle, Aina, Folkskollär:a, Kat. V. Kyrkog. B. o. T., Fröknar (Inneh. firman O. Hall 6, Sö. gren), Regeringsg. 63, C. ).\faj, FolkskolJär:a, Kat. V. Kyrkog.6, So. F. A., Grossh., firma Severin Dahlberg, _ "Bertil, Med. kand. t. Rådmansg. 52, Va. lager af fönsterglas m. m., bost, UP,',,Eskil, Rådmansg. :>2, Va. landsg. 15, Va. " Hallen, Anna, Fru, Västmannag. 71, Va. A. G., Jur. utr, kand., Handtverkareg. _ Gunnar, Köpman, Karlsviksg. 7, K. 18, K.; a. t Hallen, H. G., Adjunkt v. N. Latinlärov., G., Järnkramh., Folkungag. 107, Si). Solnavägen 125, Va.; a. t. Vasa G W., Kapten, Handtverkareg. 25, K.; Carl, Civiling., Afd.förestånd. vid Aktie a. t. Kungsh bol. Stockholrnstelefons Trafikbyrå och Carl, Kassör i Skand. Kreditaktieb., Ha Landsnät. kv. Audumbla, Skandiavägen gag. 48, Va.; a. t. Vasa , Djursholm; a. t.djursh O. W., Kassör, Teknologg. 5, Va.; a. t. Märta, Fru, inneh. Engelska Hattirapor Vasa ten, Observatorleg. 7, Va.; bost, s. h. Hj., Kontorist, Östgötag. 47 I11, Sö. " _ Anna, Fröken, Döbelnsg. 13, '/z tr. ned, Rikard E., Kontorsskrifv. v. Stat. Järnv., " '. C. Humlegårdag , (J.; r. t _ J. A., Handelsförest., Ekensbergs Tarf, Torsten, Korresp., Vidarg. 9, Va.; a. t. Liljeholmen. Vasa H. Z., Inkass. V. Sthlms Gasv., Surbrunnsg. Eric S., Notarie i Öfverståtb.ämb. för 0_', 10, Va.; a. t. Vasa polisärenden, Narvavägen 22, Ö.Dj. Bra.ndförsikra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg

8

9 ' Hdlrqtl.is{'Hamiltöii: '"""~""if7f",t=~~~~~3t.h='al=1q~u~is"'""t~h. Hallströra; Anna, 'Sk6IkÖk'Mr:a," :,sti1f~g.' _+_..,,+"~~""'='""',.c...''"~"~"'_ 48, Ö.; a. t " lo likf s.j~,j.~.hal/:dl., Observatorieg. 17 JII, Herman, Tandläkare,Dr~ttniilgg:60,G:,,' )AVa~;"a;'t;' Va:sa'127;', " ' G., Trädgårdsarki1!ekt,Kungslloltns,g~!:I, _2 SVI;)t1~., Ilandl. (Bosättn. o. Iysoljeaffär), K. '" "l.c:, l\fäste "tielsg: '40, O:" ' C. W., Tullförvalt., Nybrog.Bö, 'O.,&tl{)l;' e, Rörstrandag. 6,112 tr., Va. Anne Marie, Ankefru, Helsingeg. 14 & '/(Il'J' 'M"b" l"r',j, 'S '..' ' 'B TT '" 1'8888 :1"', }Ii, ",'I',,!,, to l):~foe,:a, 'veavagen", uppg,, ra.; a. '~""" ':1;,. ",J"'a., 13:. t. Vasa,7567., G.J.M.~ Ankefru, Stadsgard.en18 ) ~., 'f3 J:o'Ila~,lT'iIlsyIi'll\a~":;'NorrbltCkag. 17, Va. Hilda, :Änkefru, Hornsg: n», Bö:; a';\,,1\. ';..1~ty'ikt'or, tf ~P?öids~an, Hemmet, Lilje Söder ';3352. " " ;,.,\.~d~itlh~lnie1):,:"::,y.} "j', ~ Math., Ankefru, Rådmansg.: 39~, Va.;., d[all~j)~rg.$',:'m;~jeriaffär~ "Smör, ostoeh ägg a. t. Vasa ",".;I, '~ilpa:iti,''h()ilända:reg: 5, G.; r. t. 5705, von HaUwyl,'W., Grefve, Ham1)g.4; C., a.,~. l.q765. ",',," Halm, Otto, Verkmäst., Västmann'ag;' 52, Va., FI'Il1'lseni~il;'~.,''F,rökeI).{Stureg:. 52, O. HalmstadNässjö, ' Järnväg~aKtiebolåg,~., Sjök\tP'ten': Sttlre'g. q2~ Vi. Kungsträdgårdsg: 8, C;,., ". ;~ 'EEallst~dti~'Gedtg;,' Qrossll:,' bost. o. kontor Hals, H., Grossh., Strandväg. MI, (JDjt, ','/1n~'\~rMlianavä'geii":31l:;,O., '.. Halvorsen.Rönnberg,s~Röj:mberggalv'or.seh. 'J~',til,4vIg,J~n~\~,hj?~il,~~ter~almsg, 57, q. Halvorsson. Ida,,Fröke,n', qigarraffä~,v a'sag,,.!l 'Ivar,,\Kamrerarei'hos 'AKtleb. L. M. Enes 36, C.; best, Kungsg. '72, C.. '",.,sc>~\ &, Co."K;~l'IQerg~yägeJt 40", ~ a. Hamacher,. Jos., Agenturaffär, 'RIDdII\!tnsg. Ha:nsten,[J'olianX.E.;Ra~sor;'Karlbergsvag. 4 1V, O.; a. t ,u '. "J,Ir: :~J,{j;Vä~' l'i'\'>\'.i" Axelina Fru Slöjdlär:a Rådmariilg.4 1V ~e~lr:~lb\ijkv;ägen'l:'!ensli~de., ',O.; a~ t. 2\17 27.!,, ' O" G:,' Btg~Ip.., S':t"Eriksg. 90, Va. Axe,l, e. o. Hofr; not., : RådII\ansg. 4 1V ;...,...Henri'~;'~yggnadsing}kontor Biblioteksg. O,; a. t "., "11':""'; (J%I""S21'(ij"'''b'''t,o~,~un~s,g.";,, K"""7 G Hamnerg, b Gustar, tafbokh.r o., Göt og.', 13 S'"t o.;,a..,', ('steila10;;i3yggh;.i!)~.,;dtott'ningg; 84, C. Söder 5951., ',',,:; VK.r DireKtöl:/Karlavägen 3, O. A. G., Brandlöjtnant, Tjärl1ofsg. 11, Sö.,dji'SOfl" :F'ru:'Sture!t:'48, O;" Sofia' K, Fröken, ;Yngringag. 2P1;'!Ya.; ",,rö~en,.,v~stplltlli[ag.3!3rn, Va. a. t. Vasa 1643., " ' '~" r'ossh.., UJIi'liag, '5, O.Dj.; r. t. Ulla, Fröken, LidingöBrevik, r.t.bre;, fl,il/r., ;UiC't: '1'272~:' i ' vik 69., '",H~l,lst~p~"1 Eril)"Sl'rosshl' Agenturer i Trä M. E. 0.,,0. A., Fröknar, Braheg.,45i ();';,r.r5!ilvaro+;;~fqga:r,'lai1dtegendomar, 'Stads a. t. Ostorm " ' I c y.,;~:jostigh,eper,r1g~ringsg.30, C.; r. t. H. E" Professor, Valhallavägen 1'07, Va.; b*,h"9isy,:ra: t:"23! ro. Telegrvadr.:»Cire a. t. Vasa 181;,, lwlll>: ' ' ~ ",I' ", Carl, Stationsinsp., Folkungag, 420; Sti;.:.:':c'Gustaf;' Grossh., Vanadisv~gen 29, Va.; a. t. Söder 1816.,',', ',.. "r. 1;;135 48,i\. /t.vas,a F., Tandläkare, Smålandsg, ;21; O; (hörn,.; I :M:arfit;"G'YIlJh::d,ir:;'Stltreg. '48, O.;' a. t. af Nybrog.): hvard; 10:2,67, helgd.,.;a43,26";,l'" '.',",, 111.;.. allm. o~. r:kste.~.," 't' o ~:':K'[;'I1'llindelsl(rk:a, Bådmansg, 39 B, Va. Clas, TJansteman I Jarnvagsstyr.,Tomte 'Jl~iF.';"H~~d,g'IS"å'r~ensg;5,$ö. bog. 34o v, Va.; a., t: Vasa 286: ' " y, :(S'. 4.I.;;.'IngerijÖl';)~yed(mp.orgsg. 6, Sö. Wilhelm, Vaktm. 'i Sthlms Handelsbank, c ~,Jp'g'lJ~jö'~;'ISture~.,,48, Ö.; a..p ,Norrt~llsg. ;19 1V, Va~. '" "..,'E(Nl'ls,'Kapten;LI~anilerydsg;4, O. Hambn, Wllna, Ankefru, Rådmansg. 8, O. ~ MjlnI,1ar'i,~:sn,s~~är, ~i.!,umer;nansg. 2, Bö. Herman, 'I'egnersg, 141, Va.. "i" h ",..belifroml'ui~; Ingenjör, kontor Fartygs r: Ivar, 'I'immermansg, 43, ss; r. t; 5071" '~rijgy;g,g.i;lli.d;sbyr~l:i;,sjrflppsbron36,,st.; HambneuaG. R., Banktj.man.BorgaregsB", 'jj"r:t.9262, a; t ; bost. S:ö Duf Sö.; a: t ,I', 1\(fl' ;n'äs;a.' t?1jjrfnäie!1,+7,:",, Hamburgerbryggeriet, firma Aktie bdli8,toek' ~ E., Köpp.ap" 9d~hgii4'6,.va~ hol;ms Bryggerier! 'disponel;lt,f'ranz..;...c.,' L!!'n(ls)l'apsIri<J;'I'.,"Rprstrandsg. 24 1V, Helss, Surbrunnsg. 56, Va.; riks 00 "Ya;' '(";"';'" ", " ',. allm, tel.:»hamburgerbryggeriet».,.,1...c 1 'SiIv1o;J1Musik;!ar.',':NYb).'og:60, O.; a. t. Hamilton, C., Friherre,.Biigerja;IIsg. 22 1V,'!" "1,,20~ 82.,",.~. ',," " O.; r. t. 3488,, ", '.; '~'John, 'l:ecre'visor, Ostermalmsg. 74, O.; Mathilda, Fru, Dir. för A;B. Indiska "o"',,., ~,t..yll.sa53.65:' Konstsalongen, Handtverkareg'..15'1'[[' li.feftsfb"\sä1kr:a~i;skanb.inavien; Il, Brunkebetgsb;>rg; ~,"":""7"'=~""''!'1l''. f "iiih.,. ~',:'::"",,;,.. &~...,,,.',.,.. o>.!,'0.. ':'~' '_",.,',!j' i.' ',.,, 'I,,~' co, l, '.,','c.. ''<",' I.....,_,;....0'0 "'" >c_. ", c _~'J_ 'I,,

10 392 HamiltonHammaren. Hamilton~ Eva, Frölfen,Malmskil1Iiadsg.'~9, St;rau~vägeh 59, (j.dj;; r, t. 70'17'5, O.; r. t a. t. Osterm H. M. '0.,' Fröken, anst, i Stookholrns Hammar" Aug., Divisiönsofficer i, Frälsn~ Ensk, Bank, Nybrog.57v, O. armen,valballav~gen 107 B,' VgJ '';"...:Walter' Hugo,.' Grefve, Civillng., Karla ;'Fredda.vFröken, Stureg. 13 'IV, {O.>aJt. vägen 42, Q.; r. t ,, ". A., Grefve,Godliägare, Blasieholmstorg Hilda, Fröken, Stureg. 13 IV, O., 11, D. " ' '.' ' Wilh., Grossh., Kartbergsvägen 8, Va. ~ Sven, Grefve, Godsäg., Hofslagareg, 5 O. A. S., Handelsres., S:t Eriksg; 59, ]{. C. G.B" Grefve, Kapten v. Svea A~t. ~ Oscar,.Kontorist, Götg. 32 B, Sö. reg., Linneg. 42 III, O.; r. t.6147.,ernst,' Köpman, Karlbergsvägen 20,. Va. Harry, Grefv~, Kommendörkapten, \Rid r.t , a. t; "'i dareg. 23, O.Dj.; r. t. 91:89, a. t Kärl Erik, Köpman, Kl. N\.Kyrkog. 33 III, L,. P., Grefve" Kommendörkapten, Artille O.; a.ot., "..': rig.' 5 IV, O., Josef; Med. lic., Drottningg, 94; O.; m0t ~ G, H. A., Grefve, Löjtnant, Villag. 22, (;)'. tagn. hvard. 34;.under sommaren 10 H. A. K., Grefve, Löjtna,nt,Styrmansg.17, '. 11; till mottagn:rummet r. t , O.Dj.; r. t :,',' O. C., Posttjänatem., Grefg, 4, a.dj. J. f'... V.,',.Grefve, Löjtnant, Villag. 24, A. L. E., Predikant" Upsal'1:g. 11 \) ö.g., O.; a. t. Osterm. 21"r"t. Osterm, Va. ', '... K; G., Grefve, Löjtn. v. Flottan, Storg. L. Elin A., ex. Sjukgymn., Kungstensg..44. i O.Dj.; r. t J:;..,6P, Va.; a. t ~',. t.. M., R., Grefve, Löjtnant, Appelviken, '; KaXI Gi, Skräddare, Baldershage, Orby, Kungshs Villastad... I, Alfsjö... " ~,R. G., Grefve, Löjtn., Liitzeng.~, O" u: K., Tap.~t8e:r;are,No:r;raSmedjeg: 12(6'.. ' W. P., Grefve'l,.,Löjtn. v. Flottan, Dö' O. R., Qfverm,askinist, Greftureg. 6~, g.; belnsg. 40IV, va.,. a; t. Österm ' I' 'r;:. \T G.D.G.J.W.,Grefve,Major!.Nybioll'.38,9 Ha~marberg, G. E., Droskäg., ~öbelnsg.89, J ohng. P. Grefve, RJttmast. v. Lifg. tlll Va., ",. häst, Liitzeng. 3, Q.. Jenny, Folkskollär.a, Upsalag. 14, Va. Hugo Williltlll, Grefve, Öfverste, Torstenle Gertrud, Fru,' Valling. 31:, 0.. '. "',l sonsg. 12, O.Dj.; r. t , ar t M., Fru, Strandvägen 35; O.Dj. Anna., Grefvinna, Kommendörsg. 37 II, O. Maria, Fröken, Kontorsskrifvare v. Järn Ebba, Grefvinna, Malmskillnadsg, 39, O.; vägen, Upsalag. H, V(L'.' _ r. t C. F., f. d. Handl., Upsalag, 14,:1'"u)1 Hilda, Grefvinna, Linneg. 18 lii, O. C: I., Kakelugnsmakareförbis förtroende M., Grefvinna, Lilla.bä1tg. ö, O.; r. t man, Stockholmsvägen,15, Enskedes ' U1!.a, Grefvinna, Storg, 52, O.Dj.; r. t. Axel, Löjtn., kontorå rtillerig. 34A :1, O.; Ostorm. 5 O~.,. bost. Solg. 10 B,.Råsunda. " Aloysia E. M. B, Husmoder, Epidemi J. F., Rådman, Fredrikshofsg. 3" O.Dj., ' sjukhuse], O., L. M. F., Stadsträdgårdsmäst:, Götg. 111, & Co, H., Brunkebergstorg 15, tj.; r. t. Sö.; a. t Mo~tagn:tj.d , 7906 j a.,t Gust.H.,,Inneh,j af Stockholms Aggkäl1are, & Hansel1, kontor Malmtorgsg. 6, O.; ~.tabl (f. d. C. F. 'Rennekamp), a. t. 780, r. t o Osterlangg. 41, St.; bostibvartmang. Ton' Hamm, Anna, Fru, Hornsg., 83 1, Sö. 21 & 23; St., Hammar, Robert.xågent, Odeng, 47, '/2 trot.h., Hammarby Benindustri (Chef Gustaf Lager Va.; r.t. Vasa ström),.skanstul1,postadr..,sthlm.:w; &. Co, Ali:tiebo1ag, V. 'l:rädgiirdsg. 4,' r. t. Enskede 73.. Sthlm..7; r. t.' 2445 O. 2453, a. t. Hammardahl,Anna, Redaktris,'Pipersg. 9, Brunkeb,?4 27; telegramadr.r Ham K.; a. t. Kurigsh. 1:026.;;.1 maretco.. ',,' Hammaren, Sten, ~genturaffärer, Engel John, Civiling., Direktör, Hammar & Co 'brektsg '1' O. " '.'., A.B., V. Trädgårdsg. 4, Sthlm 7; r; t. Karl, f. d. Godsägare, Braheg;'. 60, O. 245&; , 80. t. Brunkeb. 3427; bost. Carl, Grossh., Karlavägen45,,(};;' kontor YillåHannehill, Sveaväg., 'Djursllolm; Karduanamakareg.' 4, O.,. r, t. Djursh.9, 80;,t. Djursh H. C. E.,Grossh., Eriksbergsg, 13,.0. Birger, Direktör, Rammar & Co A. B., ~ Knut, Pianist, Karlavägen45, O.' ~ V. Trädgårdsg.:4, Sthlm 7; r, t, 24f5 'K. T., Skåde"p~lare, Banärg. 33, Ö.Dj. o. ~4 53,&. t, Brl1nkeb.,34 27;P08t. B.,. Tandläkare, Odeng. 68, Va. FINS:PONGSiVJ ETALd..: VERKS'A. S. ". BER/OAREBANSGATA,N 17..,,...,...,.,,~:

11 HammareneHamner.,iHa'IIlnlanill, Maria, Änkefru, Lästmakareg. 27 AIl C....W., Änkefru, Florag. 13, Ö. &.Söner, Carl, Karduansmakareg. 4. Va..Hammargren, Arvid, Advokatbyrå. Inneh. Arvid Hannnargren, Advokat, Kontor Fredsg. 3 IlI, C.; kontorstid 104; a. t , r~t. Aj 69; bo st. Valhallavägen 45 BI, Ö.; a. t. Österm O. F., Bqkh., Skeppareg. 46, '/2 tr., Ö", Helene, Ankefru, Kommendörsg. 39, O. Hammarin, A., Fru, Kiara V. Kyrkoz, j:)1/2, C. Hammarling, IIjalmar, Arkitekt, Stureplan 13v, C.; r. t , a. t Rammariund, Er. Aug., Expeditör, Upsalag, 14 I ö. g.,..va.; a. t. Vasa r~sofia, Fru, Ostgötag, 17, ss., a. t. Söder ;..John E., Justerare, Teknologg. 9, Va. C. G., l:e Postvaktm., Lundag. 29, Bö.; a. t.$öder A., Predikant, Kornmendörsg. 30, Ö., E. "&, Stationsförest., Järnvägsstation Södertörns villastad.. ' Hugo, Tandläkare, Götg. 11, Bö.; mottagn.vtid hvard, 113.,:,HammJrlöw, Ant., f.. d. Handl., Florag. 21, Hammarquist, Aldo, Postexp., Fridhemsg.. 40 n b., K. Hammarqvist, P,,, E., Ingenjör, Storabältg. 4, O.; a. t. Osterm Hammarakiöld, Axel, Sekret., Engelbrektsg. 43 BIll, O. Hamm~rskjöl~,.(\.rvi.d, Amanuens, Grefmagmg, 12, Ö.D;.; a.. t. Osterm Hj., Excellens, Statsminister, Barnhusg. 18, C.; r. t C. V:, Fru, Valhallavägen 10a, Va.. Sofia, Ankejustitierådinna, 27 III, Ö. Karlavägen Hammarsköld, Agp.es, Fru, f. Hellman, Linneg. 20, O. Hammarstedt, Ester, Fröfen, Tuleg. 21, Va.; a. t er Anna, Lär:a, Grefg. 21, Ö.Dj. J. T., Tillsyn.man, Norrbackag. 17, Va. I Hammarsten, Torsten, Civiling.,Jakobsg. 2, C.! Fredr., e. o. Hofpredikant, Kyrkoherde,, Jakobsg. 2, C.; a. t Hammarstrand, Gustav F., Assuranstj.m.,, s.'. Ostgötag. 66 BIl, Sii.; r. t ' R., Banktj.man, Bragevägen 9 & 11, Ö. ~ C. G.,.Grossh., firma Hammarstrand & Co, N:a Blasieholmsh. 5 B, C.; kontor (,_ St. Nyg. 33, Sthlm 2.. Axelina l Gymnastikdir., Linneg. 20 Il, Ö.;.a. t. Ostarm H. K, Kassör i A.B. Sthlms Diskonto. _ ba.nk, Grefg. 45 Ill t. h., Ö. Hammarstrand, Fredrik, Revisor, Vidarg. 7, Va.; a. t , r. t Hammarström, Gustaf, Distriktschef, Volmaryxkullsg, 1, Bö... _ A., Folkskollär:a, Kommendörsg. 4, O. _ Elvira Folkskollär:a, Kapellgränd 9, B~. _ L. A., FolkskoUär:a, Kommendörsg. 4, Ö. _ Agnes, Fru, Valhallavägen 41, Ö. L. W., Fru, 'I'egnersg. 15, Va. _ J., Förman, Agneg. 25, K. _ J. A., Handelsres., Kungstensg. 55, Va.; r. t. Vasa 251, a. t O. E., Handl., Braheg. 52~ Ö. K. O., lng., Torsg. 291, Va. _ Melcher Hugo, Lärare, Margaretavägen 144, Enskede. _ Gustaf, Major,Odeng. 2, Va.; a. t _ Georg, Pastor, Södermannag. 9 Il, Bö.; a. t. _ :n009. Anna, Postexp., Greftureg.77 IV, Ö.; a. t. _ Osterm Ellen, Sjukgym~ast, Löjtnantsänka, Artillerig. 18, Ö.; r. t ~ C. A., Sjökapten, Volmaryxkullsg. 6!II, Bö.; a. t. Söder,327. _ R. A. F., Sjökapten, Högbergsg. 30 r, Bö. _ F., Skrådderialfår, Hornsg, 50, Bö.; a. t ~.. _ Anna, S.ömmerska, Greftureg. 30 B, O.; a. t. Österm A. M. H., f. d. Telegrafkommiss." Valhallavägen 25, Ö. _ C. U., e. o. Tullvaktm., Hornsg. 65, Bö. _ Hj., Tullvaktmäst., Asög. 102 A, se. _ J. A., 'l'ullvaktmäst., Bondeg. 39, Bö. _ Joh., Verkmäst. (A.B. Separator), Agneg. 25 III, K.; a. t. Kungsh _ Brita, Änkefru, Handtverkareg. 12, K;; r. t _ G., Pipersg. 3 IV, K.; a. t. Kungsh Hammarwall, C. A. A., Ing., Svedenborgsg. 6 III, Bö.; a. t. Söder 5848, r. t. Söder 749. _ J. C. C., Ä.nkefru, Svedenborgsg. 6 III, Bö. Hamnafd. af stadens byggnadskontor, Brännkyrkag. 2 A., Bö. HamnarbetsKontor, Fören. Stockholms, Fö re st. J. G. Kar lberg, Skepps bron 24 III, Si.; r. t. 9480,66 a7, 7621, a. t , 65 U2, Telegr.adr.: Hamnarbete, Hamnell, T., Kamrerare i Järnvägsstyr., Stocksund; r. t.stocks. 42, a. t. Stocks. 13. Oscar, Målare, Götg. 4ö, Bö. Hamner, J. W., Apotekare, inneh...apoteket Elefanten, Karlavägen 51, O.; bost, Bergsg. 43 IIl, K.; r. t. Kungsh, 464, a. t 'I'herese, Folkskollär:a, Ostermalmsg.69, O. Tonny, Folkskollär:a, Österm.:>lmsg.69,Ö. _ O. Emil, Köpman, Döbelnsg. 1AIII, C.,OJycksfaUo.$jukförsäkrai SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg.

12

13 ,,co. "0,'", '., \',,;j',:randelsk;pmmissicmenrj:1:ansen. ".~.a:~~el,$.ke,~w.i$siqnen';'8\1,,state:qs>handels Hansell, Torbor~!, 'Peckn,.;lärarla,, j ;i1()q%%ojpiill!l~lon.' nag.43, So., a. t. 71,79., "j, is~?ckholm, Hansen, J!ldv. A., :Agent för in.o.1i~~ä,ti~ska,flf~ai i)3or pus'et,s'thlm,2 (mg. fr. Källaregr.).! fabrikanter l Mode,,Konfek;tWIls o. HandelstidnJng;, S!Mkho!mSi Utg, Carl Hvitvarubranschen, Repr. för,' Oorsett, i Larson,::Kl; 0.,ij:yrkog. 12, (J.; r. t. Companiet i Göteborg, 'l'unnelg, 17,.d),;h~~,a.,:t.> '\ '" C.; a. t , rv.t, Norr 37,4;'iSOl1),maJ1; HandeJs~!<lni'Qg~n,'s~ Göteborgs Handels o. tel, r. t. Skuru 58. ){/i,~hsjiifattlltidnillg$: Sllockholmsredaktion. Olga, Diakonissa, Skomakareg, ' 30, Si.; Handels o. Yrkesidkarnes Centralbyrå, a, t. Brunkeb. 843., " lh I.,J ;KlaJ;a.,~,,:,Ky,r)wg.. '31;C;;r. t. o. a. t. Fredrik, v. verkst. Direktör iarktiebol,,; :.'),:~"~.6'P~;"l.'/',":," '," Svenska Tobaksmonopolet Norrmalms> Handsken, 'Handskaffär, 'inneh: Anna Anders torg,4, C. ',J,II"UfS.q~,,', Birgerjarlsg.' 1, C. j a. t., Joh:s, Direktör" Vanadis:yägen, 20,";Va. ; JJ;!tl:lfl;tv(JrksfQrening",Sto~l\iholmsstads,Brun r. t , {','i" m'yi;k;eq(jj;g$g,3, (J.. ordf:i,aug. Lindmark. Vilhelm, DirektörvGila. Kuilgsh(>lmsbI',Qg:, J:J;~yg:11verk$,hemmetförb1inda.,kvinnor, Korg 51 A, C,; a. t : " ' makeri o.rottingsflätning, Kl. Ostra Hilma, FolkskoHär:a, Srt Eriksg; 94 'B'iiHrL~yrk~g.i :;\,1 C.;,!t.,t:, Va." l' Händ.ölsNya Täljstens o. VattenkraftsAk Anna, Fru, Uplandsg. 39!I, Va.;,' ;matie)j,';"ibir;gerjarlsg. 33r, C... Vasa ~:f.i'i'p:~a;er~st,: Gyptpastikd.ir.,i Stureg. 4 1, O.; Anna, F~u, Sk~ppareg. 2~, Ö:;.a. t; 29606;>.m' 't.1 65,66". ',', M., AktIeb., inneh. Fntz Held, Idkar "'tt,;tf(a'~phen',ihc:l.ka,.ssa<urektör,'götg. 48.B,. Färg o. Fernissfabrik, Varfsg. 2;Sö." 'SiM!,'.,(,'.,.",.. Heleneborg ; kontor, Iager och detalj ±\,tq;lpil:ql\.j)9lisma~, Luntmakareg. 97, Va. försäljning ArsenalsgJ3, C. Filial L:a :"'"iiiillql!<;isjjjo~~köt:aj,luntmakareg. 9'1, Va. Nyg, 13, St.....u.,,;{j~.,e.iäfve~/a..a.h.n.Il"""" ", F. V," Generaldir~ktör, y ili ag.., 24.~I,ll... ; Jil!tn(Jc~; Sven,::!{.,\ Kontorschef, Erstag. 7, a. t. 1427, r. t ,, J'.:;'?;'f{$ö.j' a,,;t.'söder} 8(723. Hans Fr., Grossh., Dit.f. Sthlms, Köp HaneH, B. C., Ingenjör, Ekensbergs varf, mannaförens ackords.o. konkursafd,.tl',b.0fju~)aolmeli... ';Q, " ' ' Tyska Brinken 23!I; St..,'.. ' '\hi'~i\l:kajfehande~"go~g.r",7, So.; a. t ,.Hermann, Grossh., Uggelvl.ks!,. 7,,.{L.H IIl,tJi\l!er,!:~.. 1);, Direktör, Dalag. 3, Va. ' H. S., Grossh., Karlbergsvagen 54, Va.. ","J'j:llrlDJ1;!1:,'Jl'lalll'ikQr;Bondeg.18 & 22, So.; Oscar F., f. d. Grossh., 'I'egnersg. 23:~. g., ";:>rr:; a:;.,t"~q 82;.r. t " Va.,. r '.1, Kurt, Ing.,~ondeg.18'&,22, So.; II.t. 3682, Ragnar, Import, Export Q.,4,genturaffi1r,.1!Jil,jr~i;t; \f'3(88~ i,,,; MalmskilInadsg. 9, C.; r, t. 209', &.!t, f,;eope1jt, Kamrer,!,Götg, 69, ss; II. t ; bost. Neglinge ; r..t, Saltsjöb,', It~Mer4941;;r.'t..Söderl , II. t. Saltsjöb, 125.'.'.~.. _ C. 'N.,l:e Revisor i Riksgäldskont., Hum J. M., Inspektor, Sot Eriksg. 94~IV, V~. fl,n'..)!ilegåi);d.sg.h3, Ö.,.. \ Hermann, A.Bol., Kolonialvaror en gr6~ "TI,jJii::Y r ; Eev!$or,(.Humleg,.årdsg. 13, Ö" o. agenturer, kontor Mälartorget17, St. f?>!tiugy.sta;i,ankefru, Humlegårdeg. 13, Ö. Amanda, Linnesömmerska, Eru, Rege Hannerz.: Nils, Läroverksadj., Pastor, Rör ringsg.97 II, C.:,.',1l\' s1;r,f\(~q~g., 54,,Va., '. Harald, Lysolje. o. Bosättningsaft'~r,' Hanngren, ~liria, Fröken.Bådmansg. 5 Il, Ö.; Handtverkareg. 76, K.;, a. t :" 3fiLiWA."J;"Osterl1),.12248,r. t.osterm.12,33. H. Roeck, Skådespel. v. Dram. T~i1t~rn;,, lifa..nj{ing;,jj).r9,,"kyrko'l;aktm., Västmannag. Tyska Brinken 23 III, St.; a.. t. 233'65.' 92, Va.; ~. t,..248,:l2. '.. V. Roeck, Tjäns~em., Tyska Brinken 2!3H, :t~~ :,!lrevlsor~lllotsstyr.; Vastmannag. St.; a. t '.,', "im.;b,' V:a.i~la. it.vasll Caroline, Ankefru,,Kaptensg..Q;~:qll,3,~j;~:Yilltli'örsäkringsaktieb., Sjö, K. Roeck, Aman., Styrmansg. 9, 0,. P IV,O:'1Jj7; Brand,'.'Vattenskade, Glas, Inbrotts, r. t , '\, s Maskin, Garanti, Olycksfalls,.Sjuk Hansen, Emil, Inneh. Bleck 'o. plåtslageri; l'h';f,i),o,.;,nan$yarsfqr~äkr1ngsak,tiebolag,bla verkst. Aktiv, Sigtunag. 8, 'Va:; bost,, i"i;kfi~tl)aolmgg.,4 BrC.Telefoner: anrop.lihansa»).' Namn s. g. 7. Sigrid, Kapphande'lsflrrna,.. Västerlångg. TIih~!{oma;gll.$i:Q, Hornsg, 11, Sä.;a. t. 31~ , S~:, o. Drottningg. 53, C;," Hansell, N. V.,\l?el1~ing., Odeng. 11, O: Lovisa, Ankefru" Hollii.ndareg.'24, Qt,~d:f:9rsä:lqa~i"SKANDIN~ VIEN, 11 Brunkebergst6rgi le...,,...'.",_. '.0' "0

14 396 Hansson. 1 Hansson:2Hanson;.3.Hanzon... 1 Hansson; 2 Hanson;3HaiJ.~on: ;,,' i 's Carl, Aktieh., Vasag. 48, G.; a. t. 9297,i' Q.; lager af smör, ost och ägg:i. t. r. t: ,. i 4606, a.'f ; bost, Kom _1 &:, Söner, Aktieb., Stadsgården 18 Bä. I '. mendörsg, 7 H, (J. <.. "_~.,.,' C., Apotekare, Vanadisvägen 17, Va.; a. t.,1 Anna, Folkskollär:a, Kronobergsg, 3, K.;.,Vasa 654. " ',. a.r.t, Kungsh ~.l' ~1 G. A., Assistent.i Armens Pensionskassa, '~1 Bengta\ Folkskollår:a, Djurgårdens folk Sit E)riksg. 25 BV; K.; a. t. Kungsh. skola, Dj....,1333.' _1 Elina,.Folkskollär:a, :pjurgårdens folk ' Olga, Bagerifirma, Karlbergsvägen 69 Va. skola, Dj. I,. H., Banktj. man, Bragevägen 9 & n', O. _1 Hulda, Folkskollär:a, Hornsg, 112, Bä. * ' Nils, Banktjänstem., Malmskillnadsg. _1 Jenny.iFru, Styrmansg. 9, O.Dj. 25A, G.; a. t _1 Maria'fFru, L:a Badstug, lob. Bä. _2. Thure, Bokhan~l., Drottning~. 95 D H, : Martha, Fru, M~rkvardsg. ll 1II, Va. Va.; r. t " Yalborg, Fru,.~kadespel,:a, Tyskbagareg. ~ E. A., Bokh., Kocksg. 17, Bä. 5, O.; a. t. Osterm. 894.,. " _1 Hj., Boktryckeri, Regeringsg:_57, G.;a. t. _2 Siri, Fröken, Inedalsg. 15 IV ö. g., IL; a.rt, , r. t , Kungsh ,.,; _1 Anna, Bosättningsaffår,Åsög. '56, Sc.; ~1 Nils, Förest., Professor;' Experimentala. t fältet... _3 D., Byggmäst., Malmskillnadsg, 34 A, G.; I~B. C., För~t~nd:lI:: Barnasylen, x.sög';'s.ä:, a. t. 197?0.,, K. A., ~orsakr.t.j.man, Kocksg. 22, Bo., \, _1 E., Byggmast., Odeng. 53, Ra.; r. t a, t.~oder 2692.,.,,,"'!' r..; _1 Erik, Byggmäst., BergsgA3. K.; r. t _1 EmitGlasmäat., Lindvägen 10;GrÖndal,. _3 Johannes) Byggriadsing., Bondeg. 3"Bä.; 1 LiJjeholmen. ". r '.1 a. t. 3u390. A. G., Grossh., Regermgsg. 84, C. _2 Oscar, Byggnadeing., Eriksbergsg. 9IV, _1 Adrian, Grossh., emottågerrevisionsupp O.; a. t , r. t ; kontor drag,svedeuhorgsg. f B, Bä... '_ s. h. n.b.. ",. _1 Gust., Grossh., S:t Eriksg. 94 B, Va.; r. t. ''I. W., Charkuteriaffär, Östgötag. 10, Bä.j'Vasa.1275, a. t. Yasa 5857, kontör. a, t. 3939, r. t. Söder 669. Holländareg. 3, G.: r. t. o, a:ct _2 Magnus, Chef för Drags Aktieh:s Afdkon _1 Sigge, Grossh, Grefg. 6, O.Dj.; a. t. tor, Malmtorgsg. 5, G.; a. t. 4006, r. t. Osterm ; bost, Engelbrektsg, 35 B, O.; _1 :C. H.,,Hal?delsbitr.:,.",!plandsg.. 23, 'fa. T. t _1 Axel,/Hapdl. (spec,», VIll" O.. dehkatess),...,.3 Martin,,Civiling., Bondeg. 3, Stt.; a. t. Götg. 46, ss., bost. s~,h. ",', ; \ ", _1 E., Handl., Surbrp.nnsg.54, Va.; "bost....'3 NiIR, Civiling., Erstag. 7, Bä.; a. t. Söder VästUlannag. 80, Va.,8461. _1 Severin, Handl, (spec. o. viktualie), _2 August, Damskräddare, Klarabergsg, 40 11, Nytorgsg. 30, Bä., o. Brännkyrkag.187,, G.' " ',., Bä.; a. t ; boat, s. g. 140., _1 Ingeborg, Diakoniasac Kl, Ö.Kyrkog~ 8, G. _1 R., Hofrättsråd! Florag. )3", 0., i 'Axel F., Direktör, kontor Jästängen, _1 Anders, Ingenjör, Flemingg. 49 H " K.; Sthlm; bost, Storängen. _1 C. A.; verkst.dir., Sthlms Södra Jästi a. t. Kung;h. _1 Ernst, Ingenjör, 692. Karlarägen. '. 43, O.; a. t. fabr. Aktieh., Tjärhofsg. 6, Bä.; bost.l. Österm, 1'025. ",, Saltsjöbaden. \, ~1 Gillis, Ingenjör (Värtagasver}rets ny, ' Oscar, Direktör,Scheeleg. 17 Iv, K.; a. t. byggnad), Centralpalatset, Lidingö Knngsh.2240, r. t , 1 Villastad,. 'j _2 Wilhelm, Direktör, Torstensonsg. 4, Ö.Dj. ' John E., Ingenjör, Regeringsg.89",! G:_ : G. E., Disponent,..Bellmansg.~O" Bä. _2 o Magnus.: Ingenjör, Scheeleg, 17!~, K.; H. W., DIsponent for A.B. Baggå ADgsag, r. t. 88,61..', i. Tunnelg. 21 III, G. 2;N. A., Ingenjör, Drottningg. 95 DU, Va.; 2. Erik, Döfstumlärare, Manilla, Sthlm 14. r. t "',.'...:1F."j'Entreprenör, Skåneg. 57', Bä. _1 N.,K. F., Ingenjör, Karlhergsväge1152, Va. _1, fabriken, Drottningg. 94 v, G. ( ' Per, Ingenjör,' Odepg.23; Va. '. ' l)m.,firma,(inr\eh. Fru Maria!Jansson och l_l Johan Ant., Inb~ser',l?irgerjarlsg,.109'B, Herr. Sune Hansson), Smalaildsg. 33, Va. _1 H. J., Fabr., inneh. af Grawensteiner O.E., Ingenjör, KungeteJ;lsg.,35,..T[a;' FiINSPQNGS METALL\AERKS. A.B. ~..,...,.."..."..,.,BERIDAREBANS~ATAN 17.,.,.,.....

15 Hansson Harke, 397 l Hansson; 2 Hanson; 3 Hanzon. l Hanllson ;_~~~_nsonl3 Haflzon. "_.,..:1 Fritz, Järnvägstjänstem., Markvardsg. _3S, H.W., Trävaruaktiebolag, Tunnelg. 21 lli, lliii, Va. C.; r. t , a. t _1 P. M., Kakelugnsmak., Odeng. 16 Ill, Va.; ~ H. T., Tullkontn?l~ör, S~artensg: 8~!. Bö. a. t C. A., Typograf, 01 by villast., AlfsJo. ~2 L., Kamrer i A.B. Sundvalls Handelsb., _1 H. O., Underofficer,Valhallavägen 123, Va.. Dannemorag, 20, Va.; r. t. Vasa _1 Gust., Uppbördsman, Styrmansg. 22 &24, _.2 Fredr., Korresp., Karlavagen 24, O. O.Dj.; a. t. Osterm ,il, Per W., Källarrnäst, (RestaurantVana _" N. L, Urmak., L:a Vattug. 26, C. dis), Odeng. 32, Va. '. _1 Gust., e. Utrnätningsm., _2 Birger, Köpman; Valhallavägen 111, Ya. & 24, O.Dj.... Styrmansg. 22 _1 Sune, Köpman; Kommendörsg, 7 1I, O. _" Nils, f. d. Vaktm., Osterlångg. 1Ft, St. _1 Hulda, Köttaffär o. Charkuterifabrik, _2 N. A., Vapensmed, Mek. verkst., Barn Odeng. 21, Va.; a. t. 2150, r. t. 4276; husg, 6, C.; a. t. Brunkeb, Vafilial Döbelnsg. 77, Va.; a. t ; pen och luddredskap... bost. s. h. _3 E. K.,.~nkefru, Artillerig , O. ~"' Axel, Landtm.auskultant, Bondeg. 3, Sb.; _2 J. K., Ankefru, Hökensg. 3, so. a. t. 303,90. _1 Sanny,..Änkefru, Stadsgården 18, Bö. ~_l Lilly, Lärar:a, Svedenborgsg. 4 B, So.; _3 Digrid,~nkefru, Bondeg. 3, Bö.; a.t a.1t. Söder _" S. E., An kefru, Volmaryxkullsg. 7, Bö. clsigfrid, Medarb. i Svenska Telegram _1 C. W., Frejg. 13, Va.; r. t. Vasa 407. byrån, Lilla Essingen ; r. t. Essingen 4. Hanström. Hjalmar, Agent, Teknologg. 3, _" Lars, Målarmäst., Regeringsg ö. g., C. Va.; a. t il Oskar Albin.Pastoratsadj., Borgmästareg. A. G., Brukspatron, Uggelvik.sg. 7 II; O. 11, Bö.; r. t. Söder6 12, a. t. Söder M., Fru, Valhallavägen 37 II, O. _1 Johan, Redaktör, Drottningg. 47, C.;a. t. M.., E. o. K., Fröknar, Valhallavägen J 26166, r. t ; bost. Tranebergsgård. 45 B1V, O. _1 Nils G., Revisor i Statskontoret, Ver Gustaf, Handl., Vanadisvägen 17, Va.; dan dig. 5III, O.; r. t a. t. 2454, r. t. 3796; bost. Västman '~Anna, 8juksköt:a, Uplandsg. 3, C. nag. 90 1V, Va.; a. t ~2 Anna, Skolköksförest:a,Drottningg.95DII, G. A., Värdebrefbär., 'I'eknologg. 9 Ill, Va. Va.; r. t Happach, E. F. F., Direktör, Hofslagareg.3, _2 & Molin, Skrädderifirma, inneh. J. Han C.. son, N. Smedjag. 14, C.; a. t. 4536, Haqvinius, Gust., Försäkringsagent, Präst. rrt gårdsg. 16 m, So.; a. t. Söder 4567.,2 J., Skrädderiidkare, N. Smedjag. 14, C.; AIgot, Tonsättare, Prästgårdsg. 16 II1, Bö.; bost. Kommendörsg, 39, O.Dj. a. t. Söder ' L. M., Skådesp.,Hofslagareg. 1 r, C. Haraldson, A., f. d. Lokom.för., Dalag. 68, Va.,1 Albin; Smides,.Lås, Plåtslageri & Re Haraldsson, Olof, f. d. Tillsyningsm., Brygpar.sverkstad, Dalag.52, Va.;a.t gareg. 9 Il, C. _" Gust., f. d, Stads kommissionär, Parti affär Harberg. Albert,Målare, Kungsholmsg. 66 B J i kött, fläsk & landtmannaprodukter, K. Holländareg. 3, C. Rikstel. o. allm. Harder. Ove, Distrlktschef, Upsalag. 9, Va.; tel Tel.adr. Stadsombud. r. t ,1Albin, Stationsskrifv., Kungsholmsg. 32, Hardt, H., Kontorist, Mästersamuelsg. 67, C. K.; a. t. Kungsh Arvid, Platsförsälj., Döbelnsg, 65, Va.; _1 H.; Stationsskrifv., Apelbergsg. 37, C.a. t , r. t. Vasa ' Hj., Statsinsp. i Med.styr. öfv. Köttkon Hareide, K. R., Fotogr., Rosenlundsg, 28 B, trollen, Folkungag , BÖ.; r. t ss. ~2 Helene, Syatelje, Dalag. l C, C.; a. t. Harel, Stephana, Fröken, Malmskillnadsg , r. t , C. _ ~.' Herman, Tapetserare, Rådmansg. 65, Va.; Haren, Severin, Målare, Björngårdsg. 16, So.; a. t ; bost, s. h. a. t. Söder _, Hans, A., Tjänsteman i Sthlms Ensk. Harg, Augusta, Fru, Sjuksköt:a, Bondeg. Bank, Bragevägen 9 & IF, O.; a. t., 65, Bq. Vasa 890Q.. Harglin, Math., Parfymhandel, Norrtullsg. _2 Pontus, Tjänsteman i Kvarnaktieb. Tre 15, Va.. Kronor, Drottningg. 95DIl, C.; r. t. Harke,/R.Z., Ingenjör, Upsalag. 9, Va.; r. t. a. t [D:'l)rottsförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg,"

16 898 HarlingHasselbom. Harling, Anna, Bankkassör, Ringvägen 121, Hartw.ig,B. W'., Agent, Braheg. (i, "O, El. Bä.; a. t. 3404, r. t. Sö.der822; 'Mau~itz, By~gnadsing., Köpmang. 1,6 1,St, ~ Eva L. M., Fosterbarnsinepektris, S:t Paulina, Froken, Braheg. 6,' O." " Paulsg. 33 All, Sä. ", E., Musiker, Fridhemsg. 32, K. :I : C. 'A., Fotograf, inneh, Fotografifirman Hartzell, J" Aglintur, VästeJllångg. '40, Bt., B~öderna HarIing, Reps.!agareg. 22 BlI, t,; Helm:y:, Frökel!, Teckn.Iär:aRad., mar~sg. So. j r. t. 6014; a. t. Soder 11 31~, 3,0.;' a. t. oaterm., ', G.' E., Fotograf, inneh, Fotografifirman Karl J., Grossh.; Engelbrektsg. 12 II, O.; Bröderna Harling,,Repslaganlg.22 W~, a. t. 4382, r. t '. < \ So.; r. t. 6074, a. t. Söder Herman, Lifinspektöri Klara Nr Kyr Mina, Fru, Flemingg. 3, K.; a. t ' kog, IS, O. l, ~.' Thyra, Fröken. anst, vid Dagens Nyheter, Selma; Prokurist, Österm,alnrsg. IlilV, O. Ringvägen 121, Sä.; r. t. Söder 822. Indina, Skolförestånq:a, Högbergs~:'19T Hugo, Generalagent för James Lundgren Bä.; a. t. Söder 1130.' ~ Co, Göteborg, Ringvägen 12 1, Si). Berta, Snörmakeri, Nästerlångg. 40, St. G.. A.,.. Ingenjör, Krukmakareg. 12, Bö. Harvig, H. N. (Sv. Bindgarnsfalir. A.B., Ehn, Ankefru, Karlbergsvägen 9, Va. Lund), Götg~ 97, Bä.; F. t.1~5 07. :1 C: E., Öfverkontrollör i Tullv., Repsla Haskel, R., Grossh., PaTtiaffär"Agneg. 25';X. gareg. 22 B, Bä. B., Handelsres., Vanadfsviigen 29,'Vci' Harlingzon, C. H. G., Fröken, 'I'egnersg, 16, M.,J., Han,dl. (Antikvitets ), Linneg, ~4,. Va.; a. t. Vasa O.; a. t ; bost: Handtverlfa~~g. Harlock, Walter..E., Lektor, Greftureg. 34AIV, 3li A,.K... u,' I, rt I O.; a. t. Osterm. 1452\. N., Köpman, kont. o. lager St. Vattug. Harms, Sigrid, Fru, 'Skeppareg. 22, O.Dj.; 10, a.; a.t ", I l." a. t. Österm "Haslum,S.,Disponent,Karlbergsv'ägen4~, Va. Ernst,Förestånd. förstockholmssystemets Jörgen, Kamrer..(Svanö A.B.), öster. 'V:inhandel~.affärer, Humlegårdsg. SI, malmsg. 73u, Q.;.r. t. 8!75., '.f Q., bost.appelvikeu n:o 110, Kungs Hasse, J. H., Farm. kand. Vikingag. 64, Va. bolms Villastad j r. t. 'l'ranebergsbro ;36. Hassel, J. L., Ing., ArtiUel"ig. 26 III, (J. Pauline, Konditori o. kafe, Brunkebergs O., L'ok:omotivför., Karlbergsvägen,61, torg 2,.9.; a. t Va..,.. l",l, ~ Harmsen, O., Allkefru, Kammakareg, 64, Va.j R. L.,rÖfverkonstapel, 'l'omteb6g~ 21',Ya.;, r. t. 853!. I, a. t. Vasa ~:'.,'. Wilh., A.B., se A.B. Wilh. Harmsen. Hasselbacken, Djurgården.. I Harring, K., Rådman, Villa, Esset,.Lidingö Hasselberg, Karin, Fru, Lilljallsplan 6, 0. Brevik; a. t. Brevik 45. C. B., Professor vid Vetensk..A:.kad.,Gref Hartmau, J.; P., Bokh., Bergsg. 27 II, K. tureg. '176, O. I I,.,.,'1:; F., Fröken, Nybrog, 47 A, O.' HasselbladS' Charkuteri, inneh. E, T. Hasslll Hilma, Fröken, Drottningg. 84, O. Laura, Fröken, Johannesg. 12,. O. blad; fabrik o. föi'säljn.iokal,. strandsg. '18, Va.,'," Hör=" :~, J' T. A., Handelsres., Solna~ägen 119,.,va. Hasselblad, C. H., Fabrikör, RörstJ;andsg., C. W.,..Professor, Strandvagen 57, O. 18, Va.. ",,: H UUa, An~efru, Birgerjarlsg. 108, Va. tauna o. Atvina, Fröknar, Karlbergs Hartmann, G., Maskinaffär,.A\ktiebol.,Vasag. vägen 5SIU, Va.jr. t; , O. Maskiner för träsliperier; cellu ' Oskar, Grossli., Karlberghägen 40, Va.i1 losa och pappersfabriker,ångpannor, a. t. Vasa 2392, r. t. Vasa öfverhettare O. vattenreningsapparater, & C:o, F. W., Göteborg, Prefiager. Ombud Automateldare (kedjerost), Bränslebe Bernh. Liljeström, Vasag. 15 & J7 III, sparare, Turbogeneratorer, Ångturbi. C.j a. t. o.r. t. 432S~, ner, Angtnaskiner, Lokomobiler, Pum Åke, Revisionsk:ommiss, Blöckhusudden, par, Fläktar, Lyftkranar, 'I'ransport O.Dj.j r. t. 1082Q." t f._ anordningar, Kollossningsa ppara ter, HasselbladScholan dersfotografiskä" MagäB' Linbanor, Järnvägsmatariel, Trans sin, Akti~b., Hanrng. '16, V.; 1'. t~ 7 48, missioner, Armatur, lager af alla: slags,. a. t ', ' J rekvisita för fabriker. 'I'elegr.cadr. Hasåelbom,.Axel R., Postexp.; Handtver Hart j r. t. 1793, 7141 O. 17'141, a. t. kareg. SO, K.; r. t. 151'32... "ii:::., I ~'Ivar, Skeppsmäkl., lj'plå~dsg: , Va.; von Hartmansdorff, H. K. Elisab., Fröken, r. t " I, " ~ Greftureg. 42 ö.g., O.. L., Tjänsteman is~hlm~ Ensk. Bank, HartwicN, Rob., Målare, S:t Paulsg. 34".Bä. Skeppareg., 'SIll, O;; r..t. Ostllrm. 18. FINSPONSS ME'TA~L\l.ERKS A.B..,,,. SERIDARES'ANSfilATAN 17 '..."

17 . '.\!. ' H l 'fl, assel~ren' d ay n:,. 3,' ~ ~~, ',',t. V"L Hasselgr~g.',1'lQiJl~~~:V;'i)~,A1J,dj,tör, Led: af Hasselrot, Berndt, Justifiemlnister, Bitg~r~ j,& /la.t.~,f~~!l~'(i~apvqkatsamfund, Kon:t?r jarlsg, 37 & 39, C.; r.t. 138n. '. Regenng g.,l!).p. 2L!V, (1,; kentorstid C. R., Kyrkoherde, Kammakarego 9:'4;'i.mot,tal5Adjdj'/2.,10:'/211 o. '/24 Va. l\~./;2"*ii~1';"llt.,;l~~\66oi 3,878, a. t Sten, Med. kand., S:t Eriksg. 1:3, K..: :i;'ilo:iiii~ t"ji111ri.kag,,151\o.j)j.; r. t r. t :....!;. Sigfr., Bl\l,ck;\ Q'wpl~tsll\g., smides o. Bror C., förordnvrevisionssekr., 'Handt,X)r\m~l,l:');lYIl~Jr~tgBjör.ngård~g. 11, Bä., o. verkareg, 39 Alv, K.; t: t. 165'71.' Bellmansg...,7,:,So.; a.~t. 3916, r. t. Hasselström..Hilma, Fröken, Kommendörsg; jyl"ltr76~i1:lqst. K,:yargg.,lOIv, S,ö. 21 B, O. " O. 'A., Boktryckerifaktor, Observatorieg, Has sila, Hilma, Fru, Sömmerska, Västman.ly vlid",:v,~,~,:';'''"1'\.: \ nag.52 I, Va. 7Jlif9~n,"1\FIl.~l'~kör.,~:rInneh.;;A. G. Johans Hassler, G. V., Poliskommissarie, Bergag. ~.sons Likkistf~brik,o;Begrafningsbyrå, 23, K.. {JlegneJsg,.:&9".v a. je, a; t o , Hauffer, Karl, Grossh., Malmskillnadsg. 34 A, ".H):. t:.:,~4p4", "," C.; bost, Djursholm...' C ~oi.h'itlutdsm~d;,jul),gfrug. 43 A, O: Hauffman, Knut, Civiling., Värq,eringsman, ::1lIt~f!t'lQf.~ofJ!l:~!J;lFeJ:,Btl1h.eg,52 III, O. I j Sthlms Stadshyp.fören. (kont.tid. ~;\IT,$i;KNltjJ~,il~å,dn:ian~g. 8, O ), Högbergsg. 37 II, Sö.; t.. c~:{~~~~i~~j;,nall~;~it~arjj.,:grjjft~reg/54, O.; 31354, r. t U.:<!.nr!!<tIt,~,5.iI>36~.,>",'~,.. ' Jenny, Fru, Valhallavägen 41, ' A., Redaktör, Skeppare$: 30, O.; r.t, ', 7)~~t~., ~ko)ll"i"jl'ljoy:a~.tg;; ln~ b., Sä. M~Ftha,Fröken, Greftureg. ' Gustaf, Trävarultff~r; Trävaror i parti Osterm, 263..ll'~,,!HHJlip.nt;;;,~ve,!LvägeJl51, Va.;, r. t. Frans A. R., f. d. Landtbr., Dufnäsg., _1"j,1\l6,3.~"lj" t. 17~ g~. )' " 14 AIII, Sä.; a. t. Söder 59,96.'".:'> Gustaf,,'.'1lr~varup:,bost.'.Markvardsg. 8, Ellen M. E., Lärara, Tyskbagareg,4II, O.,,1'''1..iY~.;\. _t.;.2~8 ~9."', Wilh., Revisor i Sveriges Riksbank, Ror R:,I,NorI'~alms.torg,41, C.; r. t.101,n, strandsg. 56BIV, Va...j;} a,,\~:'1fl{),7.8:1'i'elegrafadr.: Hexa, se äften Hoffman, Rudolf, Handtverkareg. 38, K.; a. t. Haupt, Fritz, Direktör, Storg. 29, O.Dj., sr, "J,)'i!t!!~gsl!'. 26,,55.! 'j I " Oscar, Grossh., Sveden borgsg. 4 B, Sö:\l Has~e'lhuhtJ., Anna, Fröken; Uplandsg. 58 A, a. t. Söder 981. " " Va.,,,.;} ". ' '.,. "Hauptman, wnn, Agenturaffär (Kdlonial~; ''i()ji!,~,{,:,j1,n~i!!~pjjl!'tqr" Q~U'nf~an 10, Grön varor) Ålströmerg. 4 B'; K..,tn r'l,nf;d~hj.l;t..i:ije}l~hnen. I,,,. Hauschildt, 'John, Grosshandel o" Agentur, Louise, ~assor, Händtverkltreg.43 A, K.' affär i textil och, lädervaror,såltll HJ!\Jl.~~~;J!;.,!.,Svan,te,ppsalag. 22 1, Va: mätareg 5, Va. 'I'elegramadress r.hau" :"'h~\l "I1iasst{lq~lst,ocp., aasselqv1~t... schildt, Filialkontor i Köpenhamn, Hasse und, Anna, Ank\lfru, Nybrog. 8, O.; Lassen & Hauschildt.A.S. KOllJpag :~B!)fi1:"ltt'1~4~ 7., \., j ". nistraede 32.,'. Hå8selIöf, Aug1).sta, Fru, Odeng. H~ ~lg;lljst, N,ils",Bygg!1ad~chef, H 18 B, Va. Löjtnant all tboi t OISer!!as 'd un töd k ers o ~ ~ssa (k" "NI' as8?r.. d, v. V. XCi :ID.! Lidingö villastad. H L. SM Il11th ),. Brtah~gk't9b o. Hg"ftl',b,., 0t'::'::}, HasselqN:'.., :,,:Fört"oend man Gref ao' iz. avanna agasmet..n. ien.,.o everan,? l' " ";,, "',,,, "" e..,' m "n" rer, kont. Regenpgsg. 91V, C., butik 9j~" la. t 4Q1.~5. D tt '21 C fil' l B"hl' tek 'o ~".;>y,garu,,','vä.fnaq,'s:0. Sybehörsaffär ro mngg., ',' Ja l". \~ e sg.: 2:j;l~itg:f~lief:~:"'~a~1~ergSVä en 26' Hayer~agnter,,~eKalend.erl!:fd. IW~:Ji~,,,", ",.',. ' g, Haverman EmIl Ire Bibliotekarie v li!::,,dl'hif!.gctll~~~f!;nlt,~a~1129. Bibli~teket 'Li~neg 4n; O a t Ost'erm: seafv~n HasselkvIst:.,,'. '2973.'.' "., ". ~H ~r~tm~:;t}llr.~e!, Byråchef! Generalpost Er Frök (' ft 47 O st" RtYt.,'~6:I;llmeudörsg.7II\ ; O " a. t. lp':. ro en, xre ~reg. ~,,',,. löstetni. 14'06; 'r. t '" K. Y:,.Ing., Sl~ttsvagen! Djursholm, kv. ~S~.JiiiBY',rå9.ir"i'"Patent, o~regi~tr..verket, Brisingamen ; a,' t. D)ursh Viistml\l!J1ag, 61,;Va.," Hawerman, ~. M" Fru, Jungfrug, 4" D., T")'fel.', 'Di~pa,~~b,j)17kontqrStadsgårdenIu, Carl.. Emil,?mbud, Reimersholmsg. 1'/2 tr.", Sä.; r..t, 10,76;bost. Ring, ss; a. t. Söder 941. '. : ',',~i'lu,'1äg:e, 1),1il.4,,ry.! $ij.j a>t" ; r. t. Söder Haydn. JO,seph, Musiker" Banörg. '2:P ö. g.,,'i:,:;[:""9*,;,,. ;'.,',' O.D). ::..f ~ '. O!YJ"sf~UQ';::slu~f~f:~äkta i. SKANDINAVIEN, '11 Brul1keaerg~torg.~" r \ ','~'''.... _.~. '_"0'0 _. <".., '., "ii"~' >' P,.,,'.'.!., _,.,,' ' " 'l' ~",."",r""".~.;."

18 400 Hazelins':Hedberg. Hazelius, Gina, Fru, SvalLvågen 120lI' (f. d. Hed, E. C" Handeleidk:a, Sibyll~g: 35,,0; loo),va.;r. t , I~{,Major i Frälsn.~rmen, Soln:l;vägen 53, 'Maria, Fru, Engelbrektsg, 5 li, Ö.;a,t Va.., Gösta, Majpr, Engelbrektsg. 5 m,,o.; ; Conrad,.Polismatr; Sibylleg. 20, Ö... a. t. Brnnlreb.,9 tl4. r. t John, Vaktm., Köpmang;22, St. ' L B:. E., Änkefrn,ValhallavägenA3, Va. Hedberg" Alfred G., Agent., Birgerjarlsg, T., Ankefru.Upl~!1dsg. 4, C.. 98, Va.; a. t. Vasa ',. / Hazen, G. F., Ing., Ostermalmsg. 45, O. Birger, Agent, Nybrog. '51, O. '. Hebbe, Hulda, Firma, Fabrik och, lager af.:.. Stefnet, Agent,' Valling. 8 li, C.. konstgjorda blommor; växter, blad pre ~ John 'P., /Agentur i trävaror <I. träkol, parerade palmblad, kransar o.' k~ans [kontor Klarabergsg. 58, C.;r. t band, Valling. 20 & 22, C.; r. t.a5 93, o A ' a.,t. 162:10;. boat.v'l'attby, a. t Saltsjöbåden: r. t. Saljsjöb, 4,45. Signe, Fröken, Danderydsgv.d, Ö", E. G.,.Banktjänsteman, Ofre Stureparken Emil, Köpman, Tomtebog. 39PI, > Va:. 5, O. l Hebbel, 'E., Ingenjör,,Engelbrektsg.'3, Ö.; Gerhard, Bankkamrer, Norrtullsg, 65'1'" r. t , a. t Va.; r. t. Vasa 851. I Hebel, W., Bankkamrer,Uplandsg. 56 II, Va.; Arvid, Bokbindare.G:laKungsholmsbrog, a. t. Vasa , C.; bost. Parksätra. Skärsätra. Thecla, Fru, Birkag, 15,. Va. z, Gust., Kungl. Hofbukbindare.Gila Kungs Heckscher, Ebba, Fru, S:t Etiksplan 2 1 '1',Va.;holmsbrog: 26, \ C.; Parksätra,Skär a. t. Vasa 2082, r. t. 1716,' sätra. [, " :" Elin, Fru, Lirrneg. 76, O.Dj. ', J. A. E., Byggrh., Tjärhofsg. 14" Sö. R., Fru, s:t Eriksplan 2 1, Va.; a. t , Arthur,' Cigarraffär, Skåneg. 86, Sö.,; r: t. _ r. t , a. t, 3~ 92., Sophie, Fru, Engelbrektsg. 19 II,0. N. R., Direktör"Karduansmakal'eg. 3, C.; Paul,Grossh.,kont.Mäste,rsllmuelsg.221,C. bost, Da lag. 41 A, Va'., ' I., Juris dr, Dansk Generalkonsul, S:t Vilh., Dir., Östgötag. 31, Sö:; a. t. Söder Eriksplan21, Va.; kont. Slussplan ' 63 B, St.. D., Folkskollär., Kocksg. 35 B, Sö. Eli F., Professor,8:t Eriksplan 2 1 '1',Va.; Hulda, Fru, Flemingg. 23AII,K.. r. t. 1716, a. t. Vasa , T., Fru, Rådmansg. 48, Va. Hector & Co (Emil Hector o. H. Hector), Alma, Fröken, S:t Paulsg. 19 lii, Sö. Foderämnen, Byggnadsmaterialier och ~. H. A. E., Fröken,,Dalag. 41 A, Va. Maskinförnödenhetersamt speoialartik JennyOttilia, Fröken, Jungfrug.. 37 II, lar för sågverk o. järnverk m. m.; kon]. O. ',.,. ' tor. Skeppsbron 28, St.; Rikst. 1243,.sz; Valborg o. Elin, 'Fröknar, f;l:teriksg. 12, 2845 ' (Cheferna); a. t K. '. '\ I, o ,Elis, Försäkr.tj:man, Tegnerslunden 1, 2 G. A., Fru, Karlavägen 65, O.Dj.j' a. t. Ta.;a. t; Vasa 9439.,! Österm. 2064,,'& Holmgren, Garn, Väfnads 0'.,Trikå Emil, Generalkonsul, kontor Skeppsbron affär, Kungsg.,56, C.; a,.t , Si.; bost. Karlavägen83, O:; r. t. Arvid, Gjutare, Svedenborgsg. 48 A; S,ö.; 76 06, a. t '\ a. t.;söder [ H., Generalkonsul, kontor Skeppsbron 28, August, 'Grossh., Döbelnsg.~ 46II~, Va. '. Si.; bost, Narvavägen 8, O.Dj.; a. t. Weltzin, Hilda, f;}ymn.dir., Linneg. 28& 12394, r. t , O.; a. t. Osterm.24, 1'. t ;, C. E., Handelsres., Västmannag. 48, Va.; Carl, Handl., Brännkyrkaz. '361, Sö. r. t ' Frans, Handl, (firma Hedberg & Holm. G. E., LifföraInspektör, Gullvitvan 11, gren), Birgerjarlsg. 60 1, O. ', Gröndal, Liljeholmen ' Gustaf A. K. Järnhaadl., firma Lidingö Selma, Ä.nkefru, Nybrog, i4 B, O. Järn o. Färghandel, kl'. PloraI, Li. D. A~, Öfvering., A.B, Pinnboda Varf, dingö villastad; a.' t: Lid;ö 132; bobost. Finn boda, Sthlm 2. ' staden a. t. Lid.ö 521. Hed, Alma, Barnm., Södermannag. 34, $ö. Joh. Aug. Wilhelm, Jätn;väg~tjänsteman; r: Gust. Emil, Folkskollär., 'TorkelKnuts Flemingg. 12II,K~ '.. sonsg. 25, Sö.. Hilda, Kafei dk.a, Volniaryxkullsg.29, Sö.; Larson, A., För~äljn.ombud ;,för" A.B, at; ; bost, Rosonlundg. 28A,Sö. Hem på. landet, kl'. Guldet, Alfsjö ; John, Kassör; Barnhusg. 12, C.; a.t.'bl'l,ma. t. Långllrodal 331. kell. 1063, F/NSPONGS MSTALL\1ERKS A.B. ~~ BERIDAREBANSGATAN 17...,...,

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Namn Yrke Född år Socken Henrik Fredriksson Molin Hemäg. 50 Js. h. Eva Märta Nilsdotter 52 Js. d. Regina 83 Js. Henrik Jakob Molin Hemäg. 53 Js.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Fortsättning till s 264. Gården nr Källa AI:24a Sid 264

Fortsättning till s 264. Gården nr Källa AI:24a Sid 264 Gården nr 113 1886-1890 Källa AI:24a Sid 222 Eger Smidesidkare E. Eriksson Ericsson, Eric, Eger f 1830 23/8 Andersdr, Anna Brita, Hustru f 1833 23/3 Lars Axel, Son f 1865 24/3 Josefina Mathilda, Dotter

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 377 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 378 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 533

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 377 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 378 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 533 Sommarro Nr 4 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 377 Eges af Murare J.A.V. Johansson o L. Halvarsson Johansson, Joh. August Vilhelm, Eg. Murare f 1866 6/4 Ernst Vilhelm, b.son. f. äkt. f 1892 27/8 Jakobsson, Johan

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer