Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'"

Transkript

1 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave y C:a (Firroainnehafvare: Fru C.; r...t. 4686, a. t Konsulinnan M.1Lagergrlm o. Fröken - K. A., Ankefru, Gr~fg. 18, O.D;., Dagmar Lagergren, Prokurist o. chef: Lagel b.erg~ Tors~en, FIl. dr,. t. f.. ~rofessor lohan A, Holmberg), Vinhandel Ny. Vl~ l:lkogshogskol~n, Vmtervagen 32B, brog, 11 A, Sthlm 15, Kontor Ridda- Rasun~a; r. t. Ras II reg. 7 B, Sthlm 15. Rikstel och - Anna, Froken, Kommendorsg. 17, O.; r.t. Allm. tel Filial i Nya Central " '. ~ saluhallen v. Kungsg., C. - EI l.a, Froken,Lmneg. 79, O.D;.; a. t. La Cite Sybehörs- o. kortvaruaffär Väster- Osterm, " ' lå~gg. 71, St., a. t ' - Emma, Pröken, Kassör, Ostermalmsg.11, La Croix, de, se de la Oroir. O.; a. t. Österm Ladhe, Erik, Högbergsg, 11, '/2 tro t. h., Sö, - C. T. G, Grefve, Kammarh., Narvavagen Lrerum, H., Advokat, Vanadisvägen20Il, Va. 8, O.D;.... \ La Fleur, Fabrik för konstgjorda blommor, - Sven P:son, V. IIar~dsh., Malmtorgsg. 5, Drottningg. 85, Va.' C.; a. t. Brunkeb. 5222, r. t La fleurtste,. Ho b omsterhan el, en, - P. 3S:~.~strumentmak., Kammakareg. da~t lefva de blommor, Malmtorgsg. 6, _ P. A., f.'d. Kapten, Karlbergsvägen 2 61,Ya. C., a. t. 6 96, r. t _ V., Målarrnäst., Mästersamuelsg. 59, C. La France, Blomsterhandel, Villag.'fj & 7, O.; - K, f, d. Rektor, Döbelnsg. 67 A Il, Va. a. t Harriet, Spr~klär:a, Valhallavägen 4:.5A TV,, Lafrenz, Maria, Fru, Drottningg. 83, C.;~. t. O.; a. t. Osterm, Emma, f. d, Telegrafförestånd., Fröken, Lagberedningen, Gamla Riksdagshuset, St.; Kungsholmsg. 5'11,O. vaktrumhet r. t. 1958; ledamöterna O. - Adam, Tjänsteman i Lifförsäkr.raktieb., bibliotekarien r. t , Nordstjernan, Rörstrandsg. 34, Va. Lagberg, A. E., Ankefru, Grefg. 11, O.Dj. Lagerbielke, Axel, Frih., Ofverstelöjtn., Bir- Lagbyrån i Justitiedepartementet, G:la Riks- gerjarlsg. 16, O.; a. t t dagshuset. St.. - Johan, Hofrättsråd. Florag. 17, O. Lager, AIgot, Bronsvarufabrik 1 Vanadisrä- - L,ucie, Frih:a, Förf., Lidingö villastad.. gen 9, Va.; a. t: 284 9ö, r. t. 5615; Lagerbjelke,..Gust., Grefve, Alfsjö fidelkombost, Hagag. 46, Va.; a. t. Vasa miss, Alfsjö.. - Axel, f. d. Handl., Kungstensg. 40, Va. Lagerblad, E., f. Selvin, Barnrn., Brunnsg....:.Hjalmar, Handl., Döbelnsg. 64, Va. 17, C. - K. J. E., Instrumentmak., Tuleg. 34, Va. - Lulli, Fruj' Valling. 21, C. - F. A., Kamrer, Götg. 81, Sö.; 1\'. t. Söder - Fredrio, Handl., Regeringsg. 97, C ,- Nils, Tandtekn., Brunnsg, 17, C.; a. t. I - & Erlandsson, Möbelaffår, 'I'egnersg. 35, / Va.; a. t. O. r. t Slj annons ålagerborg, M. C" Ankefru, Hornsg. 62, Sö, kartan. Lagerbring, A., Fröken, Västmannag. 17 A, - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' -Ernst, V.. Revisor iväg O. vattenbyggn.- - E.V., Kammarrättsråd, Strandvägen. styr., Dannemorag. 2, Va. l1'v, O.Dj. / F1NSPONG'S M'ETALL"VERKS A.-B BSRIDARSSANS9ATAN Adre kalender 1918.

2 5'30 Lagerbäck-Lagergren. Lagerbäck, E., Fröken, Rörstraudsg. 42, Va. Lagerfelt, G. Axel E., Frih., Kapt. v. ~ Per Gust., Ingenjör, Saltsjö-Dufnäs; r. t. Svea art.-reg., Hjorthagsvägen 5, O.. Dufnäs 15. r. t. 2934, a. t. Osterm C. L., Tågmäst. v. Stat. järnv., Kungs- Lagergreen. Jonny o, Inez, Fröknar, Valholmsg. 28 IV, C. hallavägen 59, O.Dj. Lagercrantz & Dalen" Advolratfirma, Gustaf Lagergrehn, G. L., Direktör,. Västmannag. Adolfs torg 18 & 20 Ill ; C.; r. t o. 16,' Va.; a. t , r. t , a. t Inneh.: Juris kand. - Margareta, Fröken, Telegrafist. Väst- Ivar Lagercrantz o. Auditör Hjalmar mannag. 16 II, Va.; r. t Dalen. - Gösta, Jur. stud. Västmannag 16, Va. Lagercrantz, Carl, Apotekare, Kamrer, Frejg. Lagergrehn, J. E., Vagnmakare, anst. Beri- 3 Ill, Va.j a. t. Vasa darebansg. 18, C.j bost. Apelbergsg H. L. F., Envoyå, Birgerjarlsg. 16, O.; BIll, C... r. t Lagergren. Helge, Afd.-chef i Sv. Lifförs.-. - Vilhelm, Fil. kand., Importbolaget. för anst. Trygg, Volmaryxkullsg. 15A, ss. Khedivecigarretter, Drottningg. 80, C.; - Olle, Arkitekt, Riddareg. 76, O.Dj.; 'a. t. bost. Kungsholms Hamnplan 5, C. Osterm o Anna, f.. Liedberg, Fru,.Kommendörsg. - Vald., Assistent, Drottningg. 75, C. 32 II, O. - Per, Banktjänstem., L:a Vattug. 28, C.; - Elisabeth, Fru, Birgerjarlsg. 37 ~ 39, C. a. t. Brunkeb E., Fröken, Skeppareg.46, O.; a. t. Osterm.I-e- Sven, Bapktjänstem., Greftureg. 70A IV,O.; 1'138. r. t. Oste rm. 1846, a: t.osterm Julia, Fröken, Flemingg. 42, C. - E. H., Direktör, Kommendörsg. 43 O.Dj. - S., Fröken, Kassör, Aktieb. Göteborgs - J. E., Distriktsläkare, Uplandsg. 33, Va.; bank, Sthlm 16..' hrard, 9-10, '/23-'/24, helg.l. 9-10, - AnDa o. Maria, Fröknar, Kungsbroplan 1, under sommaren hvard.. 2-'/23; sjuk- C.. bud helst före kl. 10 f. m.: a. t Ivar, Juris kand., ledamot af Sveriges - Ebba, Doktor:a, Hornsg. 29 C, Bö.; a. t. Advokatsamfund, bost.parmmätareg, 7, Söder C.j r. t. 9956; kontor: Advokatfirman - S., Fil. dr, kontor Centralpalatset, C.j Lagercrantz & Dalen, Gustaf Adolfs r. t , a. t. 6358; bost. kv. Upland torg 18 C.; T. t. 9864,9874, a. t n:r 1, Herserud; r. t. Lidingö C. G:son, Kapten i Flottans res., St yr- - Ebba, Folkskollär:a, Apelbergsg. 58 BIll, I mansg. 45 III, O.Dj. C.. - Jacques, Kapten, Ledare af.beredskaps- - Ellen, Folkskollär:a,Kammakareg. 48, Va. kåren, Riddareg, 5pv, O.Dj.; r. t. - Hulda, Fru, Frejg. 32, Va , a. t Mottagn Ingebqrg, Fru, Hårfris:a, Malmskillnadsg. Jacob, Kommendörkapten, Västmanag. 34 J!. II, C; a. t BIll, Va. - Elsa, Fröken,. Hornsg. 29 C, Bö.; a: t. Elis, T.iänsteman i K: Järnv.-styr., Lilje-. Söder holmsvägen 4 II, Liljeholmen;r. t. Liljeh. - Claes, Grefve, B1asieholmstorg 14, C.; 102. a. t M. L., Änkefru, Liuneg.Ti', O.; a. t C. H., Grossh., Direktör, Tegnersg.12, Va. - G. W., Öfverste, Banerg. 5, O.Dj. - M. A. Th., f. d. Husäg., Handtverkareg. - Constance E., Öfverstinna, Strandvägen 46, C. 29; O.Dj. - A. L., Kamrer, Kocksg. 26, Bö., se äfven Lagerkrans o. Lagerkranz. - G. B., Kanslisekreterare, Odeng, 58, Va. Lagerdahl, C. O., Agenturaffär, inneh. A. La- - M., Konsulinna, Skeppareg. 7, O.. gerdahl Regeringsg. 76, C.;r. t Erik, Korrespondent, Tangen, Sthlm 1; Lagerfelt, Nils, Frih., Dir. för Nye Danske a. t. Traneb.-bro 34 & 443. Brandforsikrings Selskab och Automo- - Berndt, Kriminalassessor, Banerg. 7 11, bilförsäkringsbol. Motor Union Ins, Co, O.Dj.; r. t , a. t. Osterm, 580. Ltd, kontor Malmskillrradsg. 26, C.; - G. H., Postexp., Sigtunag. 4 III, Va.; a. t. r. t. o. a. t. 7869; bost. Karlavägen Vasa , O.j r. t Ko V., Postexp., Prästgårdsg. 17, Bö.; r. t. - Fredrik, Frih., Kabiu-kammarh., Sture- Söder 237. parken 5, O.' - Jenny, Professorska. Greftureg. 70 A, Ö.; - C. F., Frih., Kammarjunk., Amanuens i a. t. Osterm Ecklesiastlkdep., Artillerig. 27, O.; r. t. - Rolf, Roteman i 26:e roten, Dalag. 78 A, Va. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THUL~ \

3 Lagergren-Lagerlöf. 531' La:gerg~en, John, Sadelmak., Gotlandsg.44, Lagerholm, Ernst ~Til;f. d. Stationsinsp.,. So.; a. t Drottnmgg. 67, C.. - C. A.,:Skräddare, Vegag. 15 1, Va.; a. t. - Beda, Strykinrättn., Skeppareg.14, O.Dj. - Vasa Carl H., Styckjunkare, 7:de g. 3 D, E. A., ~nkefru, Karlbergsvägen 14, Va. Hjorthagen. ~ärtan. - E. E., An~!lfru, Björngårdeg. 2, Sä. - Thea, Tandläkare, Doctor of Dental S11r- - Florence, Ankefru, Sve.avägen 104, Va. g\lry, Birgerjarlsg. 32 m (Tryggs' hus), Lagerhamn, Emil, f. d. Flaggmaskinist, Fal- O.; a. t : r. t. 505; mottagn kenbergsg. 5, O.Dj. - Wilhelm, Tjänsteman i Sthlms Sjörörs.- Lagerheim, Ebba, Polkskollär.a, Malmskill- aktieb., Kungsholmsg. 6, C. nadsz, 60, C. Lagerkrans, Joh. Ludv., Fabrikör, Götg, 28B, ~ F., Frih., Löjtnant, Drottningholmsvägen Sä.; bost. s. g A, G.: r. t Tyra, Modeaffär, Humlegårdsg. 15, O.; - Rudolf, Frih., Drottningholmsvägen 8 A, a. t C.; r. t Erik, Hornsg. 64Av, C.; a. t ; - Th2r, Frih., Major, Sibylleg. 44, O.; r. t. mottager öfvers. o. stenografuppdrag. - Osterm Lagerkranz, J. L., Pastor, Handelsvägen 14,, Anna, Frih:a, Sibylleg. 44, O.; r. t. Österm. Enskede; r. t -. Enskede se äfven Lagercrantz. Ellen, Frih.a, Riddareg. 11 BU, O.; a. t. Lagerkvist, se Lagerqvist. Osterm, 3642, r. t. Österm Lagerlund, Clara, Fröken, Norrtullsg. 23, Va. - Hildur, Fru, Regeringsg. 66, C. Lagerlöf, Carl, Advokat, Drottningg. 45, C.; - E). K. Lil~y, Fru, Fil. kand. Malmskilt- a. t , r. t. Norr 297; telegr.- nadsg. 60, C.; a. t. BrunKeb adr.: Callelake. - Selma, Fru, Torstensonsg. 15 IV t. h., Erland, Advokat, Ledamot af Sveriges O.Dj.; a. t. Österm advokatsamfund, kontor Hamng. 1 A, - Alfr., f. d. Generaldir., Regeringsg. 66, C.; r. t. 8715, a. t. 6132; bost, DjUl'S- C:; r. t. 9984, a. t holm; r. t. Djursh. 369, a. t. Djursh G., Professor vid Stockholms högskola, - Sven, Advokat, Ledamot af Sveriges Sveavägen, Villa Lagerheim, Djurs- advokatsamfund, kontor Hamng. 1 A, holm.. C.; r. t , a. t. 6132; bost. Karla- Lagerhielni, ~, C., Fröken, Östermalmsg. 25 vägen 1, O.; r. t. 2442; a. t , & 27, O... - Erland och Sven, Advokater, Ledamöter Lagerhjelm, P., Major, Stureg, 58 B, O. af Sveriges advokatsamfund, kontor Lagerholm, Nils, Bankkamrer, Birgerjarlsg. Hamng. 1 A, C.; r. t. 87 H och 8715; 71 v, Va.; r. t. Ostarm a. t. 6132; telegr.-adress.: Lagerlöf- - Wilhelm, Fil. lic., Folkungag. 73 A IV, Sä. varna; könt-tid ; Hanna, Folkskollär:a, Ro~lagsg. 29, Va. - John, Apotekare, Grefmagnjg, 14, O.Dj. - Hanna, Fru; Tavastg. 2, ss, a. t. Söder - Ina, Doktor:a, Linneg. 3. O Fredr., Fortifik.-kassör, Rotebro ; trä-ffas - Hildur, Fru, Vanadisvägen 32, Va.; r. t. hvard. 10-4, Jakobsg. 30, C.; r. t. Norr 120 ~ Johanna, Fru, Folkungag. 42 C, Sä_; r. t. - (Lagerlöw), C. H., Ingenjör, Värme- o. Söder 69. Sanitetsteknisk agenturaffär, Linneg. - S. A., Fröken. Saltmätareg. 31, Va. 16, O.; r. t , a. t s Färgfabrik, inneh. E. Rydberg, kontor - Carl, Kamrer i Brandförsäkr.-aktieb. Feo'. fabrik Löfholmen, Liljeholmen: a. t. nix, Florag. 20, O.; r. t , r. t Se annons å kartong - Frans, Kamrer, Tomtebog. 38',. Va. sid b. - K. J. B., Korrespond., Klara Ö. Kyrkog. -s Eftr., J., Handskhandel, inneh. Anna 12, C... Asplund, Malmskillnadsg. 3 B, C.; bost. - H., Major, Riddareg. 23, O..' Västmannag. 22, Va. Lagerlöfs, Sam, Maskin-Byrå, Innehaf- -' Georg, Löjtn., Tjänstem. i Järnv.-styr., vare: J. Hård af Segerstad, Central- Linneg. 22, 6;a. t. Österm palatset, C. Telegr.-adr. >Maskinlager- - Folke, Marinintend.uf l:sta graden, Grefg. ' löf»: r. t ; a. t \ O.Dj.; r. t. Osterm Lagerlöf, C. B., Med. dr, Linneg. 3; O. - J. F., f. d. Sjökapten, S:t Paulsg, 27 II, Spec. öron-, näs- o. halssjukdomar; Sä.; r. t a. t. Söder hvard, 3-1 /2 5. Anteckning till mot- - N. M., Srnidesverkstad, Solnavägen Il) tagn. kan ske pr telefon. Under Bom- Va. I maren ändrad tid. F/NSPONGS METALLVERKS A.-B BERIOARBBANSGATAN

4 532 Lagerlöf-Lagerström. "- Lagerlöf, Leon, Målare, Regering~g. 75 A, l Lagerqvist; 2 Lagerqq.ist. ' C.; a. t ; verkat. Rädmansg. 39 B, Va. ' _1 Jjerm" Kammarmusiker, Jungfrug. 29, O. - Clara, Änkefru, Grefmagnig. 14,?r.Dj. _1 A., ~amrer, Rådmansg. 65, Va. - H.E., Ankefru, Ostemnalmsg, 17, O. -' Eugen A. S., Kontrollant, Ad. Fredr, - Henning, Greftureg. 76A, O.; a. t.österm. torg 4 n. b. ö. g., Sii.; a. t. Söder 38 4~ ssian, Köpman, Jakobsbergsg. 17m, O.; - Jöns, Greftureg, 76 A, O.; a. t. Osterm. a. t. o. r. t _1 J. A., Mek. snickerifabr., Roslagsg. 29, - (Lagerlöv), Oscar, Birkag. 2, Va. Va.; a. t , r. t. 8535; bost. Svea- Lagerman, Jror, Alex.,A.-B., fabriken Tom-. vägen 78, Va.; a. t ten, Kungsbroplan 1, C.; a. t ' C. L., Målare, Jungfrug. 30, O. - Ivar, Fabrikör, Norrtullsg. 7, Va. -' A. D., Möbelsnickare, Riddareg. 17, O.; - Elin, Fru, Villag. 8, O.; r. t bost. Kommendörsg. 19 II, O. - K., Major, Västmannag. 61 B, Va. _1 Sigurd, Tjänstem. v. 8thlms Sjömanshus, - Axel, f. d. förste Prov.-Iäk., Villag. 8, O.; Sthlms Sjömanshus, Gaffelgränd 1, St. r. t _1 H. K., Ankefru, Braheg. 36, O.. - Albert F., l:e Tillsyningsman v. Hälsov.- Lagerson,Gerda,Fröken,Styrmansg.4l,O.Dj. nämnden, Majorsg. IIA, O. - P. G., Handelsfirma, Skohandel (inneh. Lagermark, S. F., Disponent, Kungsh. hamn- af' L. E. Lagerson o. M. Lagerson); plan 5, C.. bodar Drottningg. 10, C. (ing. fr. Ja- - A., Ingenjör, Grefg. 25, O. kobsg. 18), o. Drottningg. 9, C.; a. t. Lagerpackningsringar, A.-B., Kaptensg. 3, 6629 (l. 9558, r. t V.; r. t ~ M., Handl., Jakobsg. 18; C & Johanson, Pälsvaruflrma, inneh. Frö- 1 Lagerqvist; 2 Lagerquist. ken Gerda Lagerson o. Carl G. Johan- -' Axel, Adj. v. N. Latinlärov., Uplandsg. son, 'Y.ästerl~ngg. 8, St. 54, uppg. A, Vw.; a. t "- Lydia, Ankefru, 'I'egncrsg. 4 1, Va. _1 Victor, Apot., Valling. 27, C.; a. t. Brun- Lagerstarn; Elof, Fabriksidk., Frejg, 38, Va.; keb r. t. o. a. t _1 Halvar E., Andre Bibliotekarie v. K. Bi- Lagerstedt, J. W., Byggm., Smala gränd 1, C. blioteket, Styrmansg. 45, O.Dj. - G...M., Finbageri, Braheg, 1, O.; filialer: _1 Sven, Bokför., Vanadisvägen 15, Va. Östermalms saluhall, O., o. Malmskill- _1 E., Cigarr- o. tobaksh., S:t Eriksg. 61, nadsg. 13, C. C.; r. t. 5594; bost. s. h.. - Annal Fröken, Davidbagaresg. 9, d. _2 John, Dåmskräddare, Uplandsg. 63, Va. - Hj, A. A., Förrådsförv., Lifregementets -' A.J.,Fabrikör,Karduansmakareg.3,C.Såg- Dragonkasern, Sthlm 14. I verk o. Hyfleri Solnaiägen 4, Bellevue. O. N., Försäljning o. Uppköp alf Skepps- -' Anna-Lisa, f. Holm, Folkskollär:a, Up- inventarier, Fartyg o. Pråmar, Osterlandsg. 54, uppg. A, Va.; a. t långg. 5; Si.; a. t , r. t _, Eva, FolkskolIär:a, Sveavägen 78 II, Ö. g. - Anna, Konditori, Birgerjarlsg. 31, C.; a. t. Va. ' 26641, r. t. Norr ~ Märta,.FolkskolIär:a, Döbelnsg.,67A, Va. - Gertrud, Konditori, Klarabergsg.. 58, C.; _. Dicken, Fru, Styrmansg. ;45, V.Dj.; a. t. a. t , N. G.. W., f. d. Lärov-råd, Karlavägen _1 Edla, Fru, Handtverkareg. 42 A r, C.; 65, O. a. t. Kungsh Carl Gust., l:e Postvaktrn., Kungsg. 86 lli _1 Elvira+-,Fru, Folkskollär:a, Vanadisvägen ö. g., C. _.., 15, va. Agnes, v. Vard:~, f. d. FolkskolIar:a, Si- -' Nina, Fru, Drottn-ingg. 95 C1V, Va. bylieg.5q.b, O. -' G. R., Grossh., Västmannag. 33, Va.; a. t. - Gustafva, Ankefru, Handtverkareg. 32,, " Vasa 263. C.; a, t. Kungsh ' C. E., Guldsmed, Klara N. Kyrkog. 5j C. - & Krantz, inneh. L. Krantz, postadr, _1 Olof, Handelsres., Grefmagnig. 12 lliö. g., Box 338, Sthlm 1. O.D}... Lagerström, Bröderna, Aktieb.,Klara S. _1 Frithiof, Handlande (viktualie-), Öster- Kyrkog. 14, C.; a. t ,, malmsg. 28, O.; bodar:' Karlavägen 48 r. t o (f. d. 14), O., o. Nybrog.,25, O. & Co, Bankir- & Fondmäklerifirma, St. _I Gunnar, Handl., Greftureg. 24 A, uppg. Vattug.7, O.; r. t ,20684,20685, E, O. a. t. 87 3S, Tel.-adr.: i>lagerfond». Skandinaviens

5 Lageratröm-e-Lallerstedt. 533 Lagerström, Carl A., Boktryckare, L:a Vat- Lagerström, 1. Ch. K., Änkefru, Karlavägen tug. 15, C.; a. t. Brnnkeb , O,. \.. _ Hugo, Boktryckare, Sot Eriksg. 25 A, C.; - Se!!lla, Ankefru, Tyskbagareg. 3, O.; r. t. a. t. Kungsh Osterm K., Charkuterifabr., l'nytorgsg. 25, Sö., - P. A., 'l'eknologg, 9, Va.. filial Sva.rtensg. 1~. Sö.Lagervall, A.F., Viktualiehand!., Kåkbrinken - F. Edv., Direktör, Villa Sjövik, Viggby- ) 16, St... holm; a. t. Vi,ggbyh Ivar O., Artillerig. 48 1V, O. _ C. G., Egendomsägare, Källhagen. Lagerwall. Julius, Fa):>riksidkare; bost. Kom- _ Fritiof, Fondmäklare, Artillerig. 48 II, O.; mendörsg. 35, Ö.. r. t , a. t, Osterm. 1289: - Ivar, Fil. dr, Kung-sklippan 17 A, Q. _ Ebba, Fröken, Tyskbagareg. 3, O" - T., Folkskollär:a, Fru, Braheg. 3, O. _ Jenny, Fröken, Tyskbagareg.3, O. - Walborg, Fröken, Birgerjarlsg, 5 1V, C.. _ H., & Co, Garn-, Väfnads- o. Sybehörs- - Gerda, Gymn.vdir., Frimurarehemmet, affär, Flemingg. 23, C.; a. t Lidingö' villastad; a. t. Lidingö 473. _ Gustaf, Grossh., uppköper i parti lump, - Birger, v. Hätadshöfding, 'I'egnersg..8 III, skrot-metaller, gummiaffall m. m., Va.; a. t ' Brännkyrkag. 62, Sö.;r.t.9441,a.t Wendla, Kassörska, Roslagsg.54 1v, Va. Filialer: Repslagareg. 4, Sö.; a. t , -s, A., Metallaffär, kontor o. fabrik' Kung- Timmermansg. 36, Sö.; a. t ankn.; stensg. 27, Va. ' Mariehällsbacken, Bromma, a. t.brom- Lagnell, Emil, Tjänstem. i Försäkr.;aktieb. ma 133; bost. Hornsg. 52 III, Sö.; a. t. Skandia, Birgerjarlsg. 97, Va. Söder 351. r. t. Söder 951. Lago-Lengquist, Nils, SkriftställaJ;e,. Gl)tg. David, f. d. Hand!., Brännkyrkag. 138 Alv, 69 IV, Sö.: r. t , a. t So. ~. Lagrelius, Axel, Hofintendent, Föreståndare - J. A., Handl., Källhagen, för Generalstabens Litogr. anstalt; bost, - 0. M. A., Handl., Holländarevågen 7, Sö.; Sköldungag. 3, O.. a. t. 3723; bost. Katarina Bang. 61, Sö. Elof, Kassör, J akobsbergsg. 17, C.; r. t. - Emil, Ingenjör, Vikingag. 12 III, Va. 4113, a. t /. -Ernst Hj., Ingenjör, Dalag. 28, Va.; a. t. - A. C., Änkefru, Jakobsbergag. 17II, C.; a. t.brunkeb _ Otto E' i J ur. kand., Advokat, Drottningg. - & Westphal, Ljustryckeri A.-B., kontor 90III, C.; a. t , r. t. Norr 8 H. _ Sergelg. 4, Sthlm 3, expo S. g. l; r. t. _ F. E., Kafferosteri, Ingemarsg. 6, Va. 129 o. 642, a. t O Verkst. -: Axel, Kamrer, Birgerjarlsg. 93II, Va.; a. t. Dir.: a. t. 110, r.. t s Vasa 93 61: Lagrådet, f, d. Arffurstens palats, (lust, Ad. - G. E., K.~mrerare i Järnkontoret, Djurs- torg 1, C.. holms-osby.. Lagström, A. F., f. d. Fyrrnäst., Helgag. - Victor, Konstnär, L:a Vattug. 19 A, C.; 12, Sö.,. a. -t. Brunkeb Ragnar F., Handl. (spec.- O. yikt.-), Sve- _ Th." Källarmästare, innehafv, af Hotell denborgsg. 42, Sö. ; bost. Helgag. 12, Sö. Östergötland, Salviigränd l & 3, St. Laillet, A. Victor, Professor, Lärareo. öfver- C. E., Köpman, Barnhusg. 20, C: sättare ifranska, Biblioteksg.d'" ö.g.,\c. - ~ärta, Lärar-a, Greftureg. 62,. O. Laine, Frans, Elektr. Montör, Högbergag. - Signe, Lärar:a, Greftureg. 62, O. 74, Sö. ~.~]I! _ Ivar, Pianostämmare, Vikingag. 10, Va. Lalander, N. G., Ingenjör, Norrtullsg.49 III, Ernst R., Repr. för Wallbergs Fabr. Ak- Va., tieb., Halmstad; kontor Brunkebergs- Lalander & Friberg, Aktiebolaget, Kungstorg 14, C.. g. 56, C., Elektrisk installationsbyrå. A. & W., Skjortfabrik och Trikåhandel, Arma.turförsäljni/lg. från Elekt.riska Klarabergsg. 25, C.; inneh. S. A. La- Hörnan.. gerström, Döbelnsg. 73, Va. & Co, Maskiner och metaller, Norrtullsg. - Hjalmar, Tandtekniker, 'I'egnörsg. l, Va.; 49, Va.; r. t: a. t. Brunke~ Lalin,.Gunilda,.. Änkefru, Greftureg. 24 Ar, ~ Joh. Aug., Tjänsteman v. Sthlms Gas- O.; r. t. Osterm O. Elektr.-verk, G:la Kungsholmsbrog. 'Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofver- 23, C. intendentsämb., Professor V. Tekn. Hög- _ Emilie, Änkefru, Greftureg. 62, O.; a. t. skolan, Östermalmsg. 45, O.; a. t , Osterm. 5454, r. t. Osterm r.. t, ~.Hulda, Änkefru, Sveavägen SO, Va..- Carl K, Disponent, Narva.vägen 18, O. FINSPONGS METALLVERK.S A.-B. ~ BERIDAREBANSGA7"AN 17 ~,

6 534. Lallerstedt-c-Landby, Lallerstedt, H., "Red. af Stookholras Adress- Lammi, Anton, Skräddars, Valling. 21, C.; kalender, Klara Vattugränd 1II, C.; a. t r. t. 5388, a. t ; bost, Drottningg. Lampa, Sven Kr., Verkstadschef, Lidingö 97 r, Va.;.;1. t. Vasa 2. villastad; a. t.lidingö 558. Lambåre, Carl, Musikdir., Götg. 3 Il, Bö. Lampaffäten Ettan, inneh. Fröken Amalia Lamberg, A., Kappaffär, Västerlångg. 44, Johansson, Observatorleg. 1, Va. St.; a. t Lampe, Gunnar, Konstnär, Fjällg. 12 B, Tor) Prakt. läkare, Engelbrektsg. 23 III, Sö.; a. t. Söder 6364 (kl f. m.), O.; 15 sept.-31 maj hvard. 8-1 /29, Lampell, Leontine, Fröken, Mästersamuelsg. 2-3; 1 juni-14 sept. hvard ; 33, C. ~'. t. ~.400, r. t J. M., f. d. Grossh., Ingemarsg. 7 n.b., Va. - Ohvra, Ankefru, Bergsg. 16 B, C. a. t Bruun, Anna, se Bruun. Lancön, Sigrid, Gymn.-dir., Braheg. 52, O.; Lambert E., Agenturfirma i ryska prod., r. t etabl , äg. E. H. Spcerer, Grefg. von der Lancken, E. K., Fru, S:t Eriksg. 10, O.Dj. 94 III, Va.. - G. A., Civiling., Rådmansg, 82, Va. - E., f. d: Underståthållare, Östermalmsg. - Emil, Direktör, Regeringsg. 86, C. 3D, O. Lena, Fröken, Norrtullsg. 11, Va.; a. t. Land, Clara, Fru, Agneg. 27 t, C K. D., Styrman, Krukmakareg. 5, Bö. - Knut, Premiäraktör, Järfva; a. t. Ulrika- Landahl. M., Fru, Holländareg. 16, Va. dal Gustaf, t. f.' Notarie i Järnvägsstyr., Lambertz, Alfva, Fru, Sigtunag. 14, Va. Dalag. 52, Va. - Ma.thilda, Fru, Skärgårdsg. 3, st.. - M. Georg, Postexp. hos Gen.-poststyr., Lamby, Henrik, Civiling., Storg. 12III, O.; Drottningg. 81, C. a. t , r. t Georg, Förste Stat.-skrifv. v. Statens - Elin, Fru, Greftureg. 71 t, O.. järnv., Stationshuset, Liljeholmen...- H. S. K., Fl'U, BrageTiigen 21, O.; a. t. Landau, Gustaf, Agent, Vallfallavägen 31, O. Vasa J., Valhallavägen 31, O. - Iwan, Tandläk., Stureg, 20, O.; a. t , Landberg. Erik, Afd.-chef, Torsg. 46, Va. r. t L db A l A t E ffä _ Boris A., Uppbördskommissarie, Karl-I an erg, x~ gen u~- o: ngrossa ar bergsvägen 36 Ar, Va.; a. t (~kodon o. skomakeriartiklar), Kungsg. Lamm, Carl Otto, Direktör, Stureg. 12, O.; 53, C.; a. t , r. t Telegr.- r. t adr.:»ahlandberg». - Oscar, Direktör, Stureg. 32, O.; a. t. - J. T., Artist, Karlbergsvägen 49 1V, Va Sven, Banktj.-man, Södermalmstorg 6, Bö. - Agnes, Fröken, Villag. 17~r, O. - Ej,nar W., Civiling., Katarinavägen 9 B, - Ida, Fröken, Braheg. 20, O.; a. t Bö.; a. t. Söder Julia, Fröken, Birgerjarlsg. 37 O.39 II, C. - Per Adolf, Direktör O. V. värd hos Fas- - Herman, Grossh., Brunkebergstorg 24, Q. tigh. A.-B. Vapensmeden, S:t Eriksg. - Leonard, f. d. Grossh., Braheg. 31,0. 10, C.; a. t , r. t. Kungsh Wilhelm, Hoffotograf o. Pappershandl., - Anna, Fru, Riddareg. 42, O.Dj. Braheg. 31 O.; affär Stureg. 6, O. - Erik, f. d. Godsäg., Vanadisvägen 43, Va. Carl Rob., Ingenjör, Godsägare, bost, - E. M., Handelsidk:a, Högbergsg: 26 C, Bö. Näsby slott, postadr: Roslags-Näsby : - Anna, Herrekipering o. Kortvaruaffär, r. t. Djursh. 141, a, t. Djursh. 241; Bellmansg. 26, So., a. t Näsby gårdskontor r. t.o. a. t. Djursh. - Anders, Ing., Vanadisvägen 43, Va s, E., Mek. verkstad O.Metallfabrik, Bad- Gustaf, Med. dr, Mästersamuelsg. 21, C.; stug. 10 B, ss.. hvardag. 12-2; helgdagar Harald, Musiker, Banårg. 25, O.Dj. Erik, Prokurist i A.-B. Stock olms Han- - Effie, Sjukgymn., Björkvägen 28, Enskede. delsbank, Bragevägen 15III, O.; r. t. - s: R. E., Stallmästare, Inedalsg. 9 B, C.; 14540, a.t a. t. Kungsh Georg,..Studerande, Stureg. 12, O. Landbergsson, A-lbertina, Fröken, Banerg. - EHn, Ankefru, Västerlångg. 52, St. 17, O.Dj. - Louise,.Änkefru, Stureg. 12, O.; a. t. Landblom. Aug., Agent, Vidarg. 1, V~. Österm.!Dl. Landby & Co, Exportaffär. Riddareg. 4, O.Dj.; - Mathilda, Al}.kefru, Linneg. 19 Il, O. r. t. 7205; a. t ; verkst. Il. h., - Stanislawa, Ankefru, Björngårdsg. 23, Bö.. ankn. a. t.; telegrllfadr: nlandbyar». Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE

7 Landby- Landin.&1l5 Landby, H. v:' Lärov.-adjunkt, Birkag, 12, Landenius, Oscar, Blomsterhandel, Drott- Va. ningg. 11, C.; a. t. 4815, r. t. 5737; Landegren,.Al~ot, Cigarraffär,Riddareg. 28 o. bost. Kungsholmstorg 5 1V, C.; a. t. 33, O.D).; a. t. 6140, r. t , r. t. Kungsh, 71. \ ~ A., Grossh.iKommendörsg. 39, l!z tr.t. v., Emil, Drottningholmsvägen 12 A,. C.; O.; a. t. Österm a. t. Kungsh C. H. V., Major. v. Göta lifgarde, Lander, Fritz L. E. Oison, Aman. i Förmynd.- Karlaplan 3 A, O.Dj. kamm., Biblioteksg. 11, C. - Emma, Sömmra, Dalag. 44, Va. - Gustaf O:son, Amanuens, Karlbergsvä- - Camilla. Änkefru, Braheg. 37, O.. gen 24, Va.. - E. W., Ofverstinna, Karlaplan 3 A, O.Dj.; - Lilly, Fröken, Srt Eriksg. 90, Va. r. t O., f.}. Lok.-~öra~;, ~:t Eriksg.90, Va. Landellus. I:J;., Bankkassör, Bragevägen 9 - L., LOJtn., Karlbergsvägen 24, Va. & 11, O.; r. t ?, a. t. Vasa Landergren, Anna E., Doktor-a, Karlbergs- M.K.H., F'olkskollär:a,Ostermalmsg.11,O. vägenbl, Va.; r. t I. C., Kungl. Hofkonditori, Strandvägen - Hilma, Ankefru, Drottningg, 37, C.; a, t. 7 A, O.; a. t r. t. 1385; filial Brunkeb Storkyrkobrinken 16, Si.; a. t. 2579, Landerholm, C. G., Byggm., Holländareg. 14, - r. t C. Hugo, e. o. Hofr.vnot., Aman., Artillerig. - Harry E., Kont. (Trafik A.-B. Gränges- 7, O. berg-oxelösund), Drottningg. 38 III, C. Thore, Ing., Rörstrandag. 46, Va.; a. t. Landewall, Gust. Erik, Byggnadsinspektör, Kommendörsg. 23, O... - Conrad, Kamrer, Beridarebansg. lp, C. Landfeldt, J. W., Fiirghandl., Handtverkareg. - Sv. F., Köpman, Birgerjarlsg. 71 III,Va.; 15, C.; bost. Garfvareg. 3, K. r. t. 5489, a. t. V)sa Joh. H., Prokurist, Hvilan, Mälarhöjden; - A. K. A., Lärar:a, Ostermalmsg. 11, O. I a. t. Petersberg Gustaf, Löjtn., Sundbyberg; r. t. Sund- Landgren,'P. A. H., Banktjänsteman, Ringbyberg 185. vägen 133, Sö. - Ingrid E. G., Kungsklippan 5, C. - Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt:a, Landen, J., Agent, Lästmakareg. 17, C. Malmskillnadsg. 35, C.; a. t Alf, Arkitekt, Mälartorget 19 III, St., bo st. - Hanna, Doktor:a, Malmskillnadsg. 35, Adolf Fr. torg 6 1V, Sö.; r. t C.; a. t , r. t. Norr & Åström, Arkitekt- o. Byggnadsfirma - Clara, Fru, Drottningg. 73 CII, C. Mälartorget 19III, St., a. t ' - Elin, Fru, Norrtullsg. 24 III, Va.; a. t. - Aug., Direktör, ~måiandbg. 20 1, C... Vasa Gustaf, Frisör, Ostermalmsg. 14 B, O. - Clara, Fröken, Handtverkareg. 10, C.; Anny, Fru, Hygien. anaiktsbehandl., Ma- a. t. Kungsh nicure, Pedicure, Norrmalmstorg 31, C; - Lisa, Fröken, Handtverkareg, 10, C: a. t , r. t Afd. för Anny a. t. Kungsh Landens preparater s. hy; tel. ankn, - Karin, Gymnastikdir., Malmskillnadsg. - Cl., Fru, Valling. 25, C. "I 35, C.; a. t Vivan, Fru, Platsapskaffningsbyrå, Öster. - P. G., Ingenjör, Handtverkareg. 10, C. malmsg, 14 B, O.; a. t ' - J. A. F., Inkasserare v. Sthlms Gasverk, - C., Ingenjör, Eriksbergsg. 9, O. Folkungag. 91 BIl, Sä.; a. t. Söder 34; Rudolph, Ingenjör, Nybrog. 22 & 24, O.; --' Elisabeth, Lärar-a,,Malmskillnadsg. 35;, r. t C.; a. t Sven, Ingenjör, Surbrunnsg , Va.; a. t. - E. W., Målare, Volmaryrkullsg. 11, So.; Vasa 5247, r. t. Vasa 443. a. t. Söder 203. ' - T. A., Ingenjör, Luntmakareg. 65, Va. - Berta M., Postexp., Handtverkareg.'10, C. - Otto V:" Landskamrerare, Engelbrektsg. - Anders, Skräddare, Mästersamuelsg. 23 III, - 10, O.; r. t ".,9758. F., Löjtnant, Ostermalmsg. '. 80, O. - C.; 3... t. Brunkeb A. A., Ankefru, Kungstensg. 48, Va. ~ C. A., Polisöfverkonst., Karlbergsvägen Landin, Erik, Artist, Releneborgsg. 5, Sö. 74, Va.; a. t. Vasa i - Curt, Byråchef, Tunnelg. 19 BIll, C. - &. Lundin, Rak- o. Frisersalong, Rege- Fanny, Folkskollär:a, Brännkyrkag. 27, Sö. ringsg. 9, C.; a. t ' Carolina, Fru, Krukmakareg. 20, Sö.; a. t. - Nils, Skräddare, Folkungag. 12 1, Sö.; a. t. Söder 1946., Gustaf, Grossh., Karlbergsvägen -42, Va.; - Johan,Gustaf, Slakteriidk., Götg. 81, $ö.. r. t. 115,34, a. t. Vasa 784. F/NSPONGS MET-ALLVERKS A.-B. BERIDARESANS(3ATAN ,,

8 536 Landin- Landtmannabladet. Landin, Knut, Ingenjör, Rörstrandag. 20.,l.,.Va. andskog. J. E. N., Tjänsteman i Biksb., ' - John, Kem. tekn. Ingenjör och aukt. rtan- Fridhemsg. 24 A, C. delskemist i Stockholm; bost. Grefg. 11, Landskontoret, Stockholms läns, Brunke- O.Dj.; träffas å Kem, tekn. byrån, bergag. 6, C. Exp.-tid kl. 10 f. m.-2 Drottninggatan 40, C., säkrast kl. 1-3; e.' m. Landskamrerarens mottagn.stid se Kem. tekn. byrån. ' kl. 11 f. m.-1 e. m. - A., Telegrafist, Västmannag. 43, Va. Landsortspressens Stockholmsredaktion, re- - C. O., Uppbördsman i 29:de roten, Srt daktör Fredrik Heijne, Klarabergag. 56, Eriksg. 43, C.; a. t C.; r. t ' Olof, Urmakare, Braheg. 26, O.; a. t ; Landssekretariatet (Styrelse för Landsorgsbost. Ålkistan; a. t. UIriksdal 75. nisationen, samorganisation för Sreri- Carl O.,..Verkm., Grefmagnig, 16, O.Dj.; ges fackligt organiserade arbetare). a. t. Osterm, 3480.'. " Exp. Landsorganisationens hus, Barn. - J. A., Valhallavägen 57, O.; a. t. Osterm, husg. 16, C.; r. t. 178, a. t Ordf.: Herm. Lindqvist, Kassör: Ernst '- Ludvig L. (I. O. G. T.), Tegnersg.47 Ul, Söderberg, Sekr.; Arvid Thorberg. Va.. Landstormsförening, se Stockholms kvinnors Landkvist, W. F., Birgerjarlsg. 109 B, Va.; landstormsförening o. Sveriges Landst. a. t. Vasa 497. Landström. K. E., Byråchef, Östermalmsg. Landmann, H" & Söner, Central palatset, C.; 84, O. ' 1'. t Telegr.-adr.»Hopfen». - C. J. D., Grufing., Sveavägen 96, Va.; Repr.: Joel Widen, Centralpalatset. 1'. t , a. t Landmark, S, A., f. d.' Vaktm., Nybrog. - C. G., Hyrkusk, Sveavägen 71, Va.; a. t. 44 u,b" O... \ 5~ 88, r. t. 596; bost. s. g. 96, Va. - Karl Aug., Ofvermaskinist v. Sthlms - Ernst, Kassör, Smålandsg, 40, C. Vattenverk, Götg. 96, Sö. - C. Emil W., Musiker, Grafmagnig. 1,(, Landorff, E., Grossh., Ynglingag. 13, Va. ' O. Dj. ' Landquist, John, Fil. dr, Nytorgsg. 24 v, Sö.; - Sverker, Notarie, Blasieholmsg. 1 r, C. a. t. Söder ' - A., ~nkefru, Uplandsg. 62, Va. - C. A. E., Kyrkoherde, Högbergsg. 17, - G., Öfvering., Uplandsg.Bt, Va~;a.t. 80~2.,Sö. Landtarbetsgifvareföreningarn.es \ FulImak- - Elin Wägner-, Nytorgsg. 24V Sö. tige, Kommendörsg.B, O.; a.,t Landqvist, Fredrik, Bagare, Södermannag. Landtbruksakademien, Mastersamuelsg, 4'1, 14, Sö. ' Sthlm 3. - Axel E., Fastighetsäg., Rörstrandsg. -s Experimentalfält, utomroslagstuil;post- 50, Va. adress Experimentalfältet. - Karin, Fru, Högbergsg. 50, Sö. -s Förvaltningskommitte, Mästersamu~lsg. - Ter8se, Fru, Odeng, 56, Va. 47, Sthlm 3.', - Nils, Kontorist, Högbergsg. 50, Sö.; a. t. -s Handlingar och Tidskrift, Mii.stersa- Söder muelsg. 47 II, Sthlm 3. - A. Rud., Skeppsmäkl., Saltsjöbaden. -s Museum, Experimentalfältet; utom Ros- - Rnd., Skeppsmäklerifirma, Befraktnings" lagstull ; helgfria tisd., onsd., fred. Agentur o. Sped. Skeppsbron 20 1, St. o. lördagar kl. 12-3, söu- ovhelgda- - & Co, G., Tullåkeri, Skeppsbron 36, Si.; gar 1-3, fritt. " a. t , r. t Landtbruksbörsen, se Lantbruksbörsen. - 'I'orsten., Verkmäst., Högbergsg. 50, Sö. Landtbruksförsä:kringsbolag: -. Ko A., Akare, Esplanaden 17, Tellusborg, Ocean, Skeppsbron 261, St. Expedi- Midsommarkransen. tionen: r. t o , a.lt E. G., Öfvermaskinist, FjälIg. 30 (öfre o l / gården), Sö.. l Landtbruksklubben i Stockholm, adr, Sthlm 2. Landsföreningen för kvinnans politiska röst- Landtbruksstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, rätt, expo Karduansmakareg. 6, C.; a. t. östra ing., Sthlm 2; reg istratorskon , r. t. 8600; sekr.: Fröken Signe toret öppet "/211-1/24. Jacobsson, Stureg. 52, O.' Landsbruksveckans Byrå, V. Trädgårdsg. 7, Landsföreningen för Sveriges Tobakshand- C.; r. t lare, Malmtorgsg. 5, C. LandteBendomsnämnd;Sthlms Stads, Myntg. Landskansliet, Stockholms läns, Brunke- ;4 St. bergsg. 4l, C. Exp.-tid kl. 10 f. m.-2 Landtförerarsdepartementet, Mynttol'g. 2, e. m.: Landssekr. mottagn.-tid kl. 11 Sthlm 2. '.",. ~' f. m.-1 e. m. Landtmannabladet, se Lantmannabladet.' Skandinaviens. Största Lifförsäkringsbolag: TH;UE

9 Landtmanna- och kreditkassan- Lannerstedt. 537 Landtmanna- och kreditkassan D. Arono- Langborg.. Hilda B., Änkefru, Rådmansg. witsch & Co., Kommanditbol., hufvqd- 16 1, Ö.. konfor : Arsenalsg. 8 D, Sthlm 15, af- Lange, Karl H., Bankkamrer, Saltsjö-N acka: delningskontor: Västerlångg. 17, St. a. t. Nacka 87, r.t. Järla 38.. Landtmanson, K., Ing., Statsinspektör öfver Hj.; Bokh., Kaptensg. 15, 112 tr., Ö.Di.; elektr. anläggn., Kaptensg. 13 IV, Ö.Dj. a. t. Österm '" Landtmännens Affär~förmedlingsbyrå (C. - George, Direktör, bost, Storängen. A:son GIesecke o. Ch. von Beetzen), - Ester, f. Hägg, Folkskollär:a, Götg. 97, Foder, spannmål o. öfriga Iandtmanna- Sö. j produkter m. m. i parti, Kungsg. 54, - Hulda, Fru, Götg. 17, ss; a. t. Söder C.; r. t o , a. t 'I'elegrafadr.:»Gibets», - Anna, Fröken, Kungsholmstorg 2 C. Landtmännens Mjölkförsä~jn~ngsförening u. - Eric, Kassör, Birkag. 13, Va.; a. 't. Vasa p. a. Kontor och mejert Dalag. 3, Vu.; se vidare Mjölkcentralen. - E. W. Konstnär, Döbelnsg. 1 B, C" Landtmäterikontoret, Sthlms läns, Brunke- - Gustaf, Kontorist, Drottningholmsvägen bergstorg 15III, C.; öppet alla helgfria 5 B, C.; r. t. 127,41. torsd., fred. o. lörd, kl. 10 f. m.-l e. m.. - S. N., Kontorschef, Villag. 4,Ö. under juni, juli o. aug. samt kl. 10 f. m. - Olof, Lärare, Götg. 97, Sä. -;-2 e. m. under jan.-maj o. sept.- - George, Maskinaffär, 1ge1damsg. 6, C.; dec.; r. t r. t. 1729, a. t Landtmäteristyrelsen,Kungl., V. Trädgårdsg. - Ma~:ia, Sjuksköt:a, Katarina sjukhus, Sö 2 Sthlm 16 r t se afven Lannge. Öfv;rdirektören~. t: Langenberg, Gude, Civiling., Dalag. 39, Va.: Landtmäteribyrån r. t a t. 1,5216. Administrativa byrån r. t E E' A" k f D l 39 TT Landtmäterifiskalerlr. t. 6943' kl 10-4' , n e ru, a ag.,. f a.'. juni 10-3, 25juni-31 aug '10"':'2. ' von Langenberg, G., Försäkr.-tjänstem., Kruk- Arkiyet r..t ; kl. 10-3, juni-aug makareg. 50, ss. Reproduktionaanstalten r. t ; kl. 10-4, Langenskiöld K Frih Jur dr Karlavä- -s Undervisningskurser, Artillerig. 60, Ö. gen 29 ' Ö..,.,., "T'. se äf'fen under Lant-. Langer. O.,' Verkm., Ag~eg. 1, C. Irandzån, Märla, Folkskollär:a, Birkag.12, Va. Langlet, Georg, Bokh., RörstrandsgvSö', Va. -'- K.:Jarnv.-tj:man, Flemingg. 35, C. ~ Filip, Civiling., Lär. vid Tekn. Högskolan, - Oscar l Lokom-för., Högalidsg. 32, So.. Birgerjarlsg. 95, Va. I.. Lang, HJalmar, Bokh., Uplandsg. 88 III, Va. - John, M~!.-mäst., Danderydsg. loiii, Ö.. a. t. Vasa Ch. V., Ankefru, Rörstrandag. 50 1, Va.; - Sigrid, Fru,' Nybergsg. 5 III., Ö. a. t , - Hilma, Fröken, Erstag. 26 III, Sä. Langseth, Alva, Fröken, Birkag. 7, Va. - Ulga, Fröken, Roslagsg. 1Fv, Va - Joh. E111iJ, Förrådsförvalt., Stora vägen - Axel, Grossh., Ramnäskättingar, Plott- 42, Ö.Dj.; a. t. Österm smiden, Odeng. 92 II, Va. Lanner, Emma, Fru, Braheg. 3, Ö. - Josef; Kammarmusikus, Kv. Morgonsolen -.Agnes, Fröken, Västmannag. 15 III t. h., 12, Lidingö Villastad. Va.; r. t. Vasa 165. " - Edvard, Målare, Handtverkareg. 32, C.; - Signe, Fröken- Västmannag. 15 IlI t. h., bast. Sthlmsvägen 11,.Råsunda, Va.; r. t. Vasa 165. Gerda C., Skolförest:a, Priistgårdsg.16 III, - Fritz G., Grossh., Tjärhofsg. 34, Sä. Sä. r _ - Vega, Korresp., Västmannag. 15 III t. h., - J. E., Skrädd., Linneg. 39 A n.b., Ö.; a. t. Va., i - Vald., Köpman, Skåneg. 51, Sii.; r. t.. - ~ugusta, Ankefru; Roslagsg, 11IV, Va Langb6rg, :Gunnar, Amerikansk Gummi- - Olga, Inneh.åtelter Smideskonst, Mästerimport. Goodyears Generalagentur, samuelsg. 56 B, C.. Kontor och utställning Birgerjarlsg. - Lina, Ankefru, Västmannag. 15 III t. h. 37 & S9, C.; r. t , a.vt, Alexander, Katarina Bang. 11, ss. Bost. Stocksund; r. t. o. a. t. Stocks. 200, Lanners & Co, M., Agentur o. grossh., Sluss- _ H)elmer, Grossh., Birgerjarlsg, 8, Ö.; bost: plan 63 A, St.; r. t , 6038, a. t. " Grefg. 69, Ö ". Per, ldrottsmagasinet, H. K. H. 'Kron Lanners, Manfred, Köpman, Volmaryxkullsg. prinsens Hofleverantör, Birgerjarlsg. 5, F, So.: r. t , a. t. Söder '. Sthlm 7; r. t. 8975, a. t ILannerstedt, C. G., Snickare, Udeng. 48, Va. FilNSPONGS METALLVERKrS A.-B SIERIDARBSANSQATAN

10 538 Larmert - Larsson. Lannert, G. L:son, Fil. dr, Pipersg, SIl, C.; ILa Ros.e, Blomsterhandel, inneh. Fröken r. t. Kungsh., 88.. Hildur Erlandson, Stureg. 30, O.; a t. Lannes, Augusta, Fru, Braheg. 10, O.; a. t. 5690, r. t Österm Larsen, Severin,Direktör, Birgerjarlsg.Bä'", -;- Carl, Handl., Torsg. 2, C. O. (Tryggs hus); a. t Lsnnge, Ivar, Inspektör i Försäkr.-aktieb. - Louise, Fru, Torsg. 19 n. b., -Vå. Skandia, Hornsg. 154, Sö.; a. t Thorvald, Musiker, Torsg. 19 n. b, Va. - se äfven Lange. Larsen, J. C., & Co, Bleck- o. plåtslageri, Lannmark, Joh. K:son, Fabrikör. Mek. Lamp- o. lyktfabrik, Skeppslanternor Verkst, Rosealundag. 20, Sö.; r. t , med certifikat. Lufthufvar af koppar o. a. t ; bost. Götg. 20 III, Sö.; a. t. I,!lässing, Båtbojar o. Metalltryckeri, Osterlångg. 43, Sl. Se annons sid. 51. Lans, S. -A., Lokomotivför., Upsalag. 20, Va. Olof, Civil- och Uniformsskrädderi, Vasag. Lantau, A. M., Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 36 II, C. ; a. t , C. (Larssen), R., Fil. lic., Läroverksadj., Lantbruksbörsen. Västerlångg. 56 III,St.; r. t. S:t Paulsg. 35 B, Sö ,!I. t. Brunkeb Olof, f; d. Godsäg., Skrädderi- o. Egen- Lanthen, Anna, Fröken, Lamp-, lysolje- o. domsagenturer, Vasag. 36, C.; a. t. bosättn:affär samt fiskredskaps han del, 12463; bost. Vanadisvägen 41, Va.i r. t. Arsenalsg. 3, C.; a. t Vasa Lantmannabladet, Aftonbladets bilaga för F. J., Kungl. Kammarmusiker, Grefg. odling och näringsflit. Redaktions- 31, O.; a. t byrå: Klara V. Kyrkog. 7,31/2 tr., - J. W., Köpman, Torsg. 48 A III, Va.; r. t. Sthlm; r. t. namnanrop :»Aftonbladet». Vasa Hufvudkontor: Sthlm 1. Klara V. Kyrkog. 7, -. _ - -To~sen, N., Operasång:a, O. Sibyl}eg.35 II, Lantmännens Affärsbyrå, man, Vasag. 5, C.; Agnm & Söder- 1~L--s-s-o~'-2~L-a-rs-o-n~~~~~~~~- r.t a. t. ~_a_r~_n_,~~~~.~~~~~~~ _ Fastighetsagenturer samt lant- _2 C. F., Agent för Hellefors Bruks Aktieb., O. skogsprodukter. Uplandsg. 38, Va. Lantmännens bank, se under Bankinrättn.. _I K. E., Agent, AIsvömerg. 19 cm, C.; II. t. A.-B. -Svenska Lantmännens bank o annons å kartong sid 528 a. -' Au~ust, Ag~nturaffär, Greftureg. 50 A, 'T"' se äfven under Landt- O.; a. t. Osterm Lantz, Daniel, Damskrädd., Hamng. 28, C.; -' Bröderna, & Co (E. F. Larsson och A. a. t Larsson-Orten), Skeppsbron 24, St. Nils, Hoflakej, Klubbmåst. för fören. Agentur-, inkasso- o. bankir-affärer, Frimura.rebarnen, Slottsbacken 2, St.. Agentur för Amerikalinier: Donaldsona. t Linien, Leyland-Linien, Holland- Nils R., Ingenjör, Telefonanläggn.j Jakobs- Amerika-Linien och Royal- Linien, till g.28, C.; r. t. 9483, a. t. 7004; bost. Amerika och Canada; Union-Castle- Klara S. Kyrkog. 4 II, C. Linien m. fl. till Sydafrika, Orientlinien - Alfr., Kafeidk., Norrlandsg. 19III, C.; m. fl. till Australien, Royal Holland cafe N. Blasieholmshamn 17, C. Lloyd, Royal mail och Pacific-Iinien - Reinh., Polisman, Inedalsg. 23, C. m. fl. till Sydamerika O. Västindien; a. t. - Nils R., Aktiebol., Telefonanläggn., Ja O. r. t kobsg. 28, C.; r. t. 9483, a. t ' Martha, Agenturaffär, Ostgötag. 31, Sthlm Se annons å kartong sid. [4999J. 4; r. t , a. t. Söder W., Tullvaktm., Genvägen 11, Enskede. _1 J., & Co, Annons- o. platsbyrå, Lästrna- Laquist, Astrid, Fröken, Vidarg. 6, Va.; kareg. l7, C. _ \ r. t _. _2 Anna, bitr. Arbetsförest.a, Plemingg. 22, C. --Onar, Ingenjör, r. t. 1442~. Grefmagnig.18, O.Dj.; _1 Aug., Assist. Va. V. "I'elegrafv., Dalag. 28n. b., Larka, Thorsten, Dir., Karlavägen 94 (f. d. -' Oscar, Assist. V. Telegrafv., Dalag. 28 n.b., 54), O.Dj. Va. Beda, Exam. Sjukgyrnn., Linnög. 39B, O. -' & Co, A.-B. Baldwin, Assuransfirma, -s, W., Aktieb., Angbåtsezpedition & Spe di- Haveriagenter. Regeringsg. 31, C.; r. t., tiqnsaffär, Skeppsbron 10, St. 339, 5415 O. 123j65, a. t Te- - W., Angbåtskommissionär, Storabältg. 29, legramadresser: Balaco, Baldwinus. O. Di; kontor Skeppsbron 10, St. -'s A.utomatfabrik, Kapellgräud 17, Sö. Skandinaviens Största Liff~rsäkringsbolag: THU,LE

11 .,I Larsson Larsson; 2 Larson. 1 Larsson; 2 Larson. _I G. E., Bageriidk., Nynäs 12, Liljeholmen; -' Knut, Civiling., 'I'omtebog, 3IV, Va.; a. t. 'a. t. Gröndal 52. Vasa _2 F., Bankokommissarie, Villa Nybo, Söder- -' Carl, Direktör, Nybrog. 6, O. törns villastad; r. t. Södertörn 18. -, Erik, Direktör, Birgerjarlsg. 99A, Va.; -' Erik, Banktjänsteman, Rörstrandsg. 36, r. t Va.; a. t. Vasa ' Joh., Direktör, Hotel 'I'erminus, Vas ag. -' E. S" Banktjänstern., Nybrog. 68, O.. 20, G.; tel.: namnanrop. _2 Magnus, Banktjänsteman, Nybrog. 57, O. -' Johan, Direktör, Kungsg. 77, G. -' Sam, Banktjänsteman, Storg , O.Dj.; -' Axel E., Disponent, Tureberg; a. t. o. a. t. Osterm, r. t. Tureb ' Carl Emil, Bankvaktm., Mästersarnuelsg. -'.J., Fabr., Sergelg. 4 1 ö. g., G ö. g" G.; a. t. Brunkeb ' Mauritz, Fabrikör, Saltsjöbaden, _t A., f. Strömberg, Barnmorska, Rege- -' R., Fabr., Odeng. 10, Va.; a. t ; ringsg. 49, G.; r. t. Norr 42.. bost. Valhallavägen 109 & 111, Va. _ljenny, Barnm., Skåneg. 15, Bä. -' Per Otto, Fastighetsäg., Frejg. 53, Va.; _2 E. G., Bergsing., Karlbergsvägen 36A, Va. a. t _I J. Aug., Bildhugg., Surbrunnsg. 4, Va:~-' Yngve,. Fil. dr,.villa Mullberget. Nedre a. t. 4002; bost. Ragnarsborg, Skuro Manilla, O.DJ.; r. t ; a. t ångbåtsbrygga; a. t. Storängen 17. -' G. Adolf, Fil. kand., bitr. Aktuarie i -' Otto, Bildhuggare (trä o. gips), Kam- Sthlms stads statist. kont., Vanadismakareg. 52,.. Va.; a.t, Bost. vägen 43, Va. -' Alfsjö gård, Alfsjö. -' L. H., Fil. stud., Brunnsg. 10, G.. -' 1, O. o. E. A., Biljardäg., Krukmakareg. 1, Bä. P.. p., Finsnickeri, Stureparken _2 Carl, Bokförlagsexped., Klara O. Kyrkog. Ostermalmsg. 13 & 15, O. 12 D b., G.; r. t , a. t ' John V' J Folkskollär., Renstjernasg. 20, _I Edvard, Bokhandl., Observatorieg. 3 11,Va.; Bä. ' -' a. t ' Lorentz, Folkskollär., Karlbergsvägen 50, E., Bokh., Prästgårdsg. 15 A 11, Bä. Va. -' Hugo, Bokh.,Margaretavägen a. t. Ensk ,Enskede; ' -' Oscar, Folkskollär., Heimdalsg. 4, Va. _I Per, Folkskollär., Drottningg; 114, Va. -' Nils,Boktryckare,firmaStockholms-Tryc- -' A. Elin, Folkskollär:a, Fridensborg, keriet, Scheeleg. 17, G.; r. t , a. t. Bromma, Sundbyberg; a. t. Bromma 62. 7; bost, Kungsklippan 7 B, G.; a. t. -' Elsa, Folkskollär:a, Valhallavägen 111, Va. Kungsh _, Emilia, Folkskollär.a, Folkungag. 85B, Bä. -' Olof, Boktryckare, Skeppareg. 121, O.Dj.; _, Eva, Folkskollär.a, Vegag. 15, Va.' a.' t _2 Eva, Folkskollär:a, Danviksg, 5, Bä. -' Alf., Byggm., Kyrkogårdsvägen 11, En- _, Gertrud, Folkskollär:a, Baldersvägen 7, skede. Enskede ; a. t. Ensk. 3'06. _2 C. A., Byggmäst.. Grefg. 37, O. _, Karin, Folkskollär:a, 'l'orkel-knutssonsg.. -\ F. G., Byggm., Norrlandag. 3, G.; r. t. 22, Bä ; a. t.' Brunkeb ' Lydia, Polkskollär:a, Brännkyrkag.. 144, -' Gust., Byggm., Renstjernasg. 16, Bä. Bä. -' Johan, f. d. Bygzm., Upsalag. 5, Va. _2 Maja, Folkskollär:a, Heimdalsg. 4, Va. _, K. G., Byggm., Styrmansg. 24, O.Dj. _2 Maria, f. Thorelli, Folkskollär:a, Pilg. -, O. A., Byggm., Sigtunag. 1, Va.; r. t. l~ , G. -' E., Byggnadsing., Folkungag. 103, Sii.; a. t. _, Signe, Folkskol lär:a,. Blekingeg. 63 D, Bä , r. t _l., L., Fotograflatelje (inneh. Fröken Lisa -' Karl O., Byggnadsing., Uplandsg, 86, Va.; Carlson), Humlegårdsg. 21, O.;,a. t. a. t. ~45 97, r. t. Vasa , r. t '". -' Per David, Byggnadsing., Frejg. 53, V~. _2 Amelie, Fru, Stureg. 34, O.; a. t. Österm. -' S. D., Byggnadsing., Sköldungag. 8, O.; r. t. Österm; 4 1 2, a' t. Vasa 13013; _, Augusta, Fru, Karlbergsvågen 65, Va.; l kontor Regermgsg. 38, G.; r. t; 12113, r. t a. t. 192!lO, _, Elisabeth, Fru, Observatorielunden F, -' Amanda, Cigarraffär, S:t Eriksg.. r. t ; G.; Va. _2 Emelie, Fru (Utzifvare, af Stockholms -' E., Cigarr- o. tobakshandel samt Bosätt- Handelstidn.), Klara O. Kyrkog. 12, G.; ningsaffär,hornsg. 29 C, Bä.; r. t a. t. o. r. t. FINSPONGS MET<ALLVERKS. SERIDARESANSSATAN A.-B.

12 540 Larsson. l Larsson j 2 Larson. l Larsson; 2 Larsen. _2 Emma J., Fru, Bergsg. 37 A II, C.; a.t. _2 Wald., Grossh., Rörstrandsg. 52IV, Va. Kungsh ' _2 Victor, Grossh., Drottningg. 77, C.; a. t. _2 Helena, Fru, Drottningholmsvågen 51l, C , r. t. Vasa 743. _2 Math., Fru, Banerg, 4 II,O.Dj.; a. t _2 Victor, Grossh., Johansson & Carlanders _l Sofia, Fru, Tavastg. 18, Sö.; a. t Afdeln.-kont., Lager af väfnader, gam _2 Sophie, Fru, Odeng. 71, Va.. o. korsetter, Drottningg. 26, Sthlm l. _2 Alfhild, Fröken, Tyskbagareg. lo IV, O.; _l Maria, Gymnastikdir., Hornsg. 29 B, ss; r. t. Österm a. t. Söder 216, r. t. Söder ' Alfhild, Fröken, Tuleg. 47 III ö. g., Va.j -' Alb., Hlltpdelsbitr., Valhallavägen 13, O.; a. t. Vasa a. t. Osterm ,. -' Alwa,Fröken, inneh. Hushållsskolan City, -' Johanna, Handelsidk:a, Greftureg. 72, O. Mästersamuelsg. 3, C. - C. A., Handelsres., Torsg. 401 ö. 'g., Va. _2 Brita, Fröken, Skeppareg. 8 IV, O.Dj.; a. t. -, G. A., Handelsres., Västmannag. 61, Va _2 A., Handl., Brännkyrka:g. 146, Sö. _2 Elsa, Fröken, Regeringsg. 59 IV, C. I _l Andreas, Handl. (viktualie-), Uplandsg. - _2 Ida, Fröken, Drottningg. 11llt, C. (Abe- 45, Va.; bost. Dalag. 22Ill. Va. nius' kontor); ri. t. 9935, r. t: _2 Axel, Handl. (manufaktur-), Västerlångg. _2 Liezie, Fröken, Skeppareg. 6, O.; a. t. 31, St.j a. t _2 B. Aug., f. d. Handl., Värtavägen 4, O.Dj. _l & C:o, P., Förnickl ings-, Armatur- o. Me- _2 C. R., Handl., Badstug. 38, Sö.; a. t. 3883; tallfabrik, Odeng. '88, Va. j se annons bost. Timmermansg. 2, Sö. å kartan. -' Erland, f. d. Handl., Flemingg: 20 B', C.; _2 Magnus). Förrådsbokh. Danviksg. 5, Sö.; a. t. Kungsh a. t. Söder ' Helmer, FredrieEens Eftr., Handl.,Val- _2 Adolf, Förrådsförvalt. (A. B, Finnboda hallavägen 105, Va. Varf), _l K. L., Nedre Varis, Finnboda, So. Pörsäkrlngsinap, Hornsberg, -' J. A., Handl., _, J. H. Handl., Björngårdsg 9B, Sö. Helsingeg. 7llI, Va. Adamsberg, C. _, J. W., Handl., Skärgårdsg. 13, Si.; r. t. _, Harry, Försäkr.-tjänstem. (Skandia), Staden 5; bost. Skaraborgsg. 10, Sö. Hornsg. 150 A u, Sö.; r. t. Söder ' Karl, Handl. (garn-, väfnads-,' trikå- O. _, Thomas, Försäkringstjänstem. (Lifförs.- hvitvaruaffär), Barnhusg. 12, O.; butik anst. Trygg), Luntmakareg. 74, Va. Drottningg. 73 C, C. _2 And. Gust., Garn-, Väfnads- O. Hvitvaru- _, L. H., Handl. (kommissionsaffär), Kungsg, affär, Flemingg. 13 O. 48, C.; Söder- 50, C. ', mannag. 19, So.; Roslagsg. 28 Va.;..,L1 L. ;r., Handl. (vihualie-)," Nybrpg.15 A, Folkungag. 97, Sö.; bost. Saltsjöbaden; O. - 'a. t. Saltsjöb _, M. E., Handl., Srt Eriksg. 12, 4 ' / 2 tr., C. -' WUh., Gasmäst., Ropsten, Värtan; r. t. -, P. A., Handl., Mariag. 16 B, Sö. Osterm _ ~, Reinhold, Handl. (kött- o. fläsk-l, Vasa- -: Fr. Wilh., Gj~tmäst:,Långholmsg.10H,Sö:' h~llen, Va.; a. t. 7458, r. t.' 12,69; -. L. E., Godsag., Uplandsg. 58, Va. bost. Vegag. 4, Va.; a. t ankn. _2 N. J., Godsäg., Parkg. 2, C.j r. t ' Signe, Handskaffär, Södermalmstorg 24, --,-'Nore,Grossh.-firma,Mästersamuelsg.71,C. Sö.; bost. Blekingeg. 63 A, Sö. -' A., Grossh., Döbelnsg. 35 u, Va.; a. t. -~.L., Hoffotograf. kv. Drott 3 J Djurholms , r. t Ösby; a. t. Osby 12. -' A. Gustaf Grossh., Engelbrektsg. 3W v, O. _2 Wilh. F.,' Hofslagare,; Bergsg. 37 AU, C.; _2 Adler, f.d. Grossh.,Strandvägen 29, O.Dj.; a. t. Kungsh a. t.' 71 64, r. t _2 Clara, Hotell, Birgerjarlsg. 23, C.; a. t. _2 Alfr.,G~ossh., Odeng.106 Iv, 'Va.;r.t , r. t. namnanrop.. -' E. F.,. Grossh., Villag. 17, O.; firma Brö- -' L. E., Husägare, Hornsg. 12, {fö. derna Larsson. & C:o, kontor Skepps- -: N., Hyrk~sk, D~beln~g. 54, Va. bron 24, Si.; till bostaden a. t , - H., Harfns:a, Vasterlangg. 21, St. r. t ; till kontoret a. t _2 Alf, Ingenjör, Vanadisv~gen 20, Va.; a. t. \ och r. t Sommarbostad: Fran- Vasa 8163, r. t. 122'39. \., - ~en~urgj a. t. Skurubro N. J., Grossh. o. Egenc1omsmakl., Pal- -' Al(r.~.Ingenjö~r B.~omqvistsMek. Verk~t., Åsog. 66 A, ss. sundsg. 3 A, Sij.; a. t , r. t ' Anders, Ingenjör, Inedalsg. 21, C. _2 Oscar F., Grossh~, Karlbergsvägen 11, Va. -' Em., Ingenjör, Bergsg. 5, c. Skandinaviens Största IHfförsäkringsbolag: THUliX

13 Larsson. 541 l Larsson; ~ Larson La-rs-s-o-n-;-2-L-a-rs-o-n _1 Harald; Ingenjör, Observatorieg. 21, Va. _1 Axel, Kontrollör, 'I'egnersg, 21, Va:;~.. _1 Hj., Ingenjör, Parkg. 8, /C ,. _2 Ivar O,! Ing.,.Dir.-assist. i Svenska Ar.~arssons, J. E., Korgfabri~,Jakobsbergsg.. betsglfvareför., bost. Storangen; r. t. 32, C.; a. t ; affår s. g. 43; r. t.. Storangen 29. _, J. Aug., 'Ing. vid Bo!.inders Mek. Verkst., Norr 73. _1 A., Korresp., " Karlbergsvägen, 41 H, Va. Parkg. 8, C.; a. t. Kungsh _1 C. V., Kyrkoherde, Parmmätareg. 1, C.; _2 John, Ing., Karlbergsvägen 56 1V,. Va. a. t , r. t. Knngsh _1 K. E.. Ingenjör, Skeppareg. 53, O. _1 Axel W., Köpman, Regeringsg. 65, C. _1 N. G., Ing., Brommavägen 175, Äppel. _, Carl, Köpman, Vanadisvägen 43, Va.; viken. a. t. 2&441.. _2 O. R., Ing., Folkungag. 83, Sö. _1 Pehr Gotthard, f. d. Köpman, Kungs- _2 Ragnar E., Ingenjör, kontor Vasag. 42, holmsg. 13, C.; a. t. Kungsh C.; r. t. 90 o. 5290, a. t. 7575; bost, _2 Ar., Lagerchef, Vegag. 8 1, Va. Värtaväg'en 4, O.Dj. _1 Josefina, Lamp- o.lysoljeaffär, Kat. Bang. _2 S. Halvar, Ingenjör, Heinidaleg. 3 u, Va.; 26, Sö.; a. t ; bost. 's: g a.,t _, O. I. V., Lektor, Florag. 18, O.' _, Sven, Ing., Hornsg. 85, Sti.; a. t. Söder _, A. W., Lifförsäkr.-insp., Svedenborgsg , Sö. _1 C. ;R. F., Inkasserare, Ostermalmsg. 33, _1 Agnes (firma), Lysolje- o. Bosättn.-affär, O.; a. t Hornsg. 54, Sö... _, Erik, Inkasserare, Miistersamuelsg. P', C.; _2 Alli, Lärana (Södra KoF. U. K.),Ostgötag. a. t. Brunkeb B, Sö.; r. t. Sqder 12. _1 Hjalmar, Journalist, Inedalsg. 21, C.; a. t. _1 Judit, Lärar,a vid Ahlinska skolan, Lin- Kungsh neg. 76, O.Dj.; a. t ' _1 Olof, Jur. kand., Prakt. jurist, Regeringsg. _2 Sigrid, Lärar:a, Tyskbagareg. 10'v,. O.; 2 /30',. C';!l:: t. 2Z964, r. t r.t. Ös~~rm. 4~3.... ii - & Qnst, Järnhandel, St. Nyg. 45, St., - E. V., Lårov.-adj., Hogbergsg. 46 A, r. t. 3066, a. t ss; a. t r _2 Gust. A., Järnhandl. (Quist & Larsen), Larson John F. Manufakturhandel o., Högbergsg: 30, So.; a. t. Söder 4675, D~mkonfektion (mneh. Axel Larson), r. t , -.' _, Gustaf, Ka.feidk. (Gröna stugan), Kyrko- Västerlångg. SI, $t.; a. t. 2Q75, 9015, gårdsväg. 46, Enskede; a. t, Ensk r. t ; bost. ~.. h., _, Einar W., Kammarskrifv., Kv. Klip- _2 Karl O. L., Marinintend., Styrmansg. 23 H, pan 9, Lidingö Villastad. " O.Dj.; r. t ", _, John S., e. o. Kammarskrifv. i Uppb.- _, H. G., Maskininspektör, KrokVägen 46, verket o. Postexp., Kungsholmsg.'18 II1, Enskede; a. t. Enskede 122. C.; r. t. Kungsh. 411, a. t. Kungsh. _1 Aug. Wilh., Maskinist, Högalidsg.l38B11I, 952. Sö.; a. t. 'Söder "'T l Hugo, Kamrer i LifIörs.- bol. Sveeia, Svea- _1 J. D., Maskinist, 'l'uleg. 47 III ö. g., Va.; vägen 120, Va. er a. 't. Vasa " ( Il _1 Elis I.;..~apten, Civiling., Västmannag. _, C. G.~Mater.ialskrifv., 'Nybrog. 66 III ö.g., 59, va, a. t. Vasa O.. a. t. Österm ,-2 C. A., Kassör, Dalag. 27 III, 'ya.. _2 Gunnar, Med. kand., Kungsholmsg. 4'V, _2 Clara, Kassör, Majvägen 51, Appelviken; C.; a. t. Kungsh, a. t. 'I'ranebergsbro 30. _, Hans, Med. kaud., Kungstensg. 38, Va.; _1 P. E. Ture, Kassör, Surbrunnsg. 54', Va.; a. t r. t. Vasa 1360.,_1 Max,.Med. kand., Fridhemsg. 40 A, C. _2 L. Hj., Kommunalkamrer, Parkudden, _,,J., Metallfabr., Sergelg. 4' ö. g., C. Kungsh,' villastad; a. t. Traneb.-bro 10. _2 M. A., Modellsnick., Timmermansg. 46, _1 N. F., & Sons Konst- o. Metallgjuteri, Sö.; a. t ' Ad. Fredr. Kyrkog. 13" C.; a. t _1 John W., Musikdir., Organist i Katarina ~l Dath, Kontorist, 'I'egnersg, 21, Va.; a. t. kyrka, Renstjernasg. 20 v, 'So.; a:t.30:168, , r. t. Söder 458. " _, Esk.il, Kontorist, Grefg. 16", Q.Dj.; a. t. _1 L. P., f. d, Målarmäst., Linneg. 31, O. Osterm, '_1 Wilh., Målarmäst., Kungsbolmag. 20, C. _, Ture Aug'., Kontorist, Vikingag. 13", Va. _1 & Sundberg, Må.larmäst., Parkg. 10, C.

14 542 Larsson. fläi~larson~ larsson; 2 Larson. -' Frans, Möbelaffär, Hornsg. 29 C, So., -' Arvid, Speceri-, Konse~v- o. Kaffehandel, a. t ; bost, Svartensg. 14, Sö. Regeringsg.77, C.; a. t. 5496, r. t. 5428;._1 Axel, Ombudsman, Tegnersg. 1, Va.; r. t. bost. s. g. 86 1, a. t. Brunkeb o. a. t ' Arvid, f. d. Stadsfogde,..Pleming, 60 n. b., C. -' Eskil, Organist, 'I'eguersg. 7, Va. _I B. A., Stallmästare, Olandsg. 17 E, Sö.; -' Alex., Papper en gros, Representerar in- a. t. Söder o. utländska Pappersbruk,Rosenbad 2, -' B. 1. L., Stat -skrifv., Bergsg. 21, C. C.; r. t. 7296, a. t ; bost. Ba- _2 KarlJ., Stämn:man, Skärgårdsg. 8 B III,St. nerg. 17 III, O.Dj.: r. t. Osterm. 1468, -'.2 Sofia, Syatelje, Fröken, Karlavägen 43 n.b. a. t Ö. g'l O.; a. t ' J.L.,Polisöfverkonst., Fridasborg, Bränn- -' R., Sybehörsaffär, Norrtullsg. 24, Va.; kyrka; postadr. Sthlm 20. a. t _2 N., l:e Postexp., Karlbergsvägen 47 A III, _2 H., Sybehörs- o. hvitvaruaffär, Observa- Va... torieg. 11, Va.; a. t ' Anshelm, Prakt. läkare, spec. Oron-, Näs- _I A. G., Telegrafing., Saltmätareg. 5, Va. o. Halssjukd. Hvard, 9-10, ' Anders, Tillsyningsman' v. Fattigvårds- Under sommaren 1 juni-lo sept. alla nämnden, Skomakareg. 13 IV, St. hvard., utom lörd., 9-11, '/22-'/23; -' J. Hj., Tillsyningsman, Jarlag. 43, Asp- Södermalmstorg 4 I1, Sö.; a. t. Söder udden. 1444, r. t _2 C. Edvard, Tjänsteman, Heimdalsg. 3 Il _I Sam., Predikant, Kungsg. 88, C. Va.; a. t : - Petrus, Pred~kant, Rådm~nsg. 881~\ Va. _I Emil Tjän.steman v. Gasv., A. P., Red., 'I'immerrnansg. 29 B, So., a. t. 25, iv Va., a. t 'I'egnersg... Söder _2 Erik, Tjänsteman, Storg. 18 1, O.Dj.; a. t. _2 A. F., Revisor hos Postsparbanken, Dö- Osterm belnsg. 51, C.; a., t. Brunkeb _2 Carl, Trafikchef; Kamrer i Svenska Järn-, -' Emil Ludv., Revisor, Odeng. 86, Va. vägsföreningen, bast, Saltsjöbaden; r. t.. -'Sarah, Sjuksköjerska, Narvavägen 33, Saltsjöbaden 4... O.D}.; a. t. Osterm. 896, _, N. A.~Typograf, Midtelvägen 12, Enskede. -',G. K. P. O., Sjökapten, Södermannag. -~ Carl Julius, l:e Vaktrn., Jakobsg, 30, G. 14 I1,SÖ. _1 Erik, Vaktrn., Narvavägen 16, O.Dj.; a. t. -' Oskar, Skeppsmätningsöfverkontrollör, Osterm Sibylleg. 44, O. _1' F. W., l:e Vaktm. (Landtförsvarsdep.), _1 Anna, Skjortfabrik; firman äges af Gu- Munkbrog. 2 III, St.; a. t. Brunkeb stafva A. Hall, Jakobsg. 3, G. _I G. Z., Vaktm. (Konstnärshuset), Små- -' Olof, Skräddare, Regeringsg. 72 CII, G. landsg, 7, C. _1 & Co, N., Skrädderiaffär, Norrlandsg. 5, G. -' Hugo, Våktm. (Riksb. Sedeltryck.), Bag- _10., Skrädderiidk., Regeringsg. 95 B, G. gensg. 13 I1, St. _1 Gottfrid, Skulptör, Klippg. 13, Sö.; r. t. _I L., Vaktm. Torsg; 5, Va. Söder 89, a. t. Söder 3920; bost. Ring- _1 L. G., Vaktm. hos Ofverståth.-ämb., Slottsvägen 104v, Sö.; a. t backen 6, St.; bost.' Hagag. 18, Va Larssons, Carl, Slakteriaktiebolag, Dir. _1 L. G., Vaktm., Bondeg. i?6, Sö.. C.arl Larsson. Kontor: Braheg. 24, -' Olof E,. K., Vaktrn., Riddareg, 13, O.; O.; r. t , a. t o a. t. Osterm Försäljningslokaler: Braheg, 24, 0., -' P. J., Vaktm. (Malmqvistska bamuppf.- Bryggareg. 10, G., o. Regeringsg. 40, G.; anst.), Torkel-Knutssonsg. 22, Sö. r. t. 763, a t ' Erland, Vedhandl., upplag Helsingeg. 43, -' Anders, Snickare, vice Värd, Högbergsg. Va.; a. t ; bost. Högbergsg. 76 B, 50, Sö.,Sö. -' A. D., Snickare, Tuleg. 47 I1I Ö. g.,' Va.; -' Anders G., f. d. Yerkmäst., R:t Paulsg, a. t. Vasa , Sö. -' C., Snickare, Riddareg. 17, O. -' C. J., Verkmäst., Döbelnsg. 2.9, Va. _.' Emil, Snickar.e(all~!>gemöbel-), VillaLud-. vigsberg, Örby, Alfsjö. -' C. J., Yerkm., Ekbacken 3, Alfsjö. _2 G. E., Akeriförest., Döbelnsg, 85, Va.; a. t. _2 C. A., Snickeriförest., Brunnsg. 14I1I, C.; a. t. Brunkeb ' C. O., Å:pgslupsbefälh., S:t Paulsg. 16, Sö. -'A. W., Sockerbagare, Hornsg. 22, Sö.; -' A. W., Ankefru, Norrtullag. 49, Va.; a. t. bost. s. g. 28. Vasa Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THUL

15 Larsson-e-Lauritzen. 1 Larsson; 2 Larsen. Laurell, Inez, Prakt. läk. (spec, Barnsjukd.), Sibylleg. 9, Ö.; mottagn. hvard _1 Anna, Änkefru, Hornsg. 29' B, ss; a. t. - Ragnar, Prokurist, Frejg. 62, Va.; r.' t. Söder 216. Vasa 594. _1 Christina, Änkefru, Uplandsg. 37, Va.; - Erik, Tjänstem. v. statens därnv., Bira. t gerjarlsg, 41, C.; r. t. Norr 666. _I Ebba E.,..Änkefru, Vanadisvägen 32v, Va. - Chr., Ankefru, Storg. 32, Ö.D,j. _2 Elin F., Ankefru, Heimdalsg. 3, Va.; a. t. - Axel, Ofverste, Tegnersg. 15, Va Laurcn, Brita, Fröken, Rådmansg. 8, Ö. _2 Emelie, Änkefru, Torstensonsg. 9 IV, ~.Dj.; - Aug., Metalltryckeri, Brabeg.23, Ö.; a. t. a. t ; bost. Kommendörsg. 8 IV, Ö. _, Hulda S. A., Ankefru, Tomtebog. 31, Va. - se äfven Lauhren. _1 Olga, Äl)kefru, Greftureg. 54, Ö. Laurenius, Maria, Fru, Solbemmet, Ö. _, Herm., Ofverinspektör, Stockbolmsvägen Laurent, Alexis, Direktör, Hornsg, 3~A, Sö. 133, Enskede ; r. t. Ensk Hanna, Fröken, Skeppareg. 42, Ö,. _, Alfred, Öfververkm. v. A.-B. L. M. Erics- - J. L:son, Grossh., Jungfrug. 15, O. son &; Co, Odeng. 92 III, Va.; / a. t. - Knut A., Ingenjör, Bergsunds mek. verk- Vaga 63. stad, Sö.. _2 Aug., Pilg. 26, C.; r. t Bernb., Kontorist (Svenska Fiskredskaps _I Ernst, Stortorget 18 & 20, St. A.-B.), Stortorget 7 II, St... _1 Lennart, kontor Regeringsg. 8, C.; r. ~. - Helena, Modeaffär. Nybrog. 6, O.; a. t. 9590, a: t. 2462; bost. Villag. 13, Ö Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrko- Edv., Prakt. läkare, Vasag. 40 II, C. Bröst-, brinken 12, Sthlm 2... hals- och nässjukdomar. Mottagnings- Laseen, Göran, Kamrer, Greftureg. 24, O. tid hvardagar 9-10 f. m., 1-~e. m.; Lassen, Carl, Aktiebolaget, se A.-B. Carl sön- o. helgdagar 9-10 f. m.; under - Lassen o. annons sid sommaren hvardagar 1-3 e. m.; a. t. Adolf, Köpman, Stureg. 52, Q. 130, r. t Lassen, Anna, Fru, Grefg. 43, Ö. - Arvid, Skeppsbyggn-ing., Regeringsg. I Lassm!Ln& Co, (j. A., i:ityrmansg. 49, o.dj ;1 L 10 gm!' t5, F"k rn k d V'J! a'. t , r. t Telegramadress: auren I z~.,1, o ro en,. l. anu., l ag. L 4, o. tradgarden ; O. assman. _ J.,Förvalt.bos A.-B. Stora Gröndal, Grön- 'Laudö, David E., Postexp., Skaraborgsg. 8, Sö. dal, Liljeholmen; a, t. Gröndal 32. Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug. 20, O.; a. t. - W., Grossh., Odeng. 68 1I1, Va Laurin, Ida, Fröken, Hemmet f. gamla, En- - J. R. S., Posttj.-man, Kungsholms hamn- skede. plan 7, C. - Theodor, Grossh., Oxtorgsg. 9 B, C.; a. t. Lauenstein, E., Fru, Svartmang. 27, St. o. r. t Lauffs, Evald, Tjänstem. (A.-B. Saltsjökvarn), - Thorsten, Herr CP. A..Norstedt & söner), Tjärhofsg. 5, Sö.... Ekarne, Ö.Dj.; a. t , r. t Lauhren, N. L., Civiling., Ostermalmsg. 69, Ö. - Carl, Ingenjör, stärbh., Villag. 11, Ö. Laurell, R. L., Arkitekt, Flemingg. 48, C. - Eric, Köpman, Srt Eriksg. 10 Iv, C.; a.t. - Gunnar, Civiling., Löjtn., Lillabältg. 12 II, Ö.; r. t. o. a. t Gustaf, Postexp.,Karlbergsvägen47 B, Va. - Karl J., Civiling., Odeng. 48 IV, Va.; a. t. Laurin & Perkal V A B., Repr. för Jönkö- Vasa9691. I;;;;;;,;;.;;,;o.;;;;.,;;;.;;;;,;,;,;~-.,.,.;;;.;~ - Anna, Fröken, Björngårdsg. 23, Sö. pmgs : o. ulcans Tändsticksfabriks _ Ruth, Fröken, Slöjdlär.a, Riddareg. 29 & A.-B., St. Vattug. 10, c., a. t , 31, Ö.Dj. r. t Telegramadr.:»Audas». - Signe, Fröken, Sekr. i Fredrika Bremer- -s, C. F., Söner, Urkronometermak., Urförb.s stipendieinstitntion, Sibylleg. o. Optisk handel, Slussplan 63, St.; a. t. 9, Ö , r. t. Staden K. O. H., Ing., Sibylleg. 44 IV, Ö. - Henric, Urmak., Slussplan 63, St.; bost. - E., Komminister, Frejg. 25 II, Va. Götg. 50., Sö., ing. fr. Asög. O. H., f. d. Läderhandl., Hökensg. III - Carolina, Ankefru, Kungsg. 53, C. t. h., Sö.; a. t. Söder Carl G., Bellmansg. 6 Ill ö. g., Sö.; a. t. - Esther, Lärar:a, Helsingeg. 18, Va.; a. t. 3964, r. t Vasa Lauritzen, Dagmar, Lärar:a, Braheg. 32, Ö.; \- C. A., Löjtnant, Tegnersg. 15, Va. a. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B.~ BERIDAREBANSGlATAN M3

16 544 Luvass -: Leidesdorff.. Lavass, M., Firma, Hornsg. 174, ss., a. t. Ledin, E., Fru, Tysk Språklär.a, Regeringsg ; filial Folkungag. 42 A, Bö.; a. t. ' 99, C.; ~. t. Brunkeb. 4700, r. t H. A., Pensionär, Genvägen 23, Enskede. - Birger, Försälj., Högalidsg. 48A, Bö. Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer Laven, Oscar D., Agentur- o. Grossh.-firma veckan. Erp, Kungsh. hamnplan 3, C. (Järnmanufaktur), Västerlångg. 26, St.; Red. Kyrkoherde Arv. Salven, adr. r. t , a. t Telegramadr. : Kungsholmstorg 8,..C.»Lavendo»... Leetz, P. O. H., Bokh., Ostgötag. 43, Bö. - Georg, Direktör, Fredrikshofsg. 2, O.Dj. Leff, M., Skom., Flemingg. g7, C.; a. t ; - N., Inspektioaskonst., SveaTägen 106, Va.; bost, Majvägen 75, Appelviken; a. t. a. t. Vasa 405. ' Traneb.-bro s Kolimport A.-B., Mälartorget 17 Il (ing. Leffler, J. A., Bergsingenjör, Västmannag. Tyska Brinken 23), Sthlm 2. Försälj- 12III, Va.; r. t ning af stenkol, koks o. antracit i parti - E., Fru, Uplandsg. 16, Va. I och minut. R. t. o. a. t. namnanrop: - Ellen, Fru, Paraplyaffär. Regeringsg. 43,»Lavöns Kolimport». Telegrafadr.»La- ' C.; a. t. 4089, r. t venkola. - Robert, Handl., Pipersg. 3, C. Lavenius, J. Th., Målarmäst., Idung. 7, - R. W., Kontorist, ~vedenborgsg. 44,.Bö. Va.; a. t , r. t. V-asa Gina Lärar:a, Engelbrektsg. 12 III, O.. Lavett, O. E., Styckjunk., Storg. 41, O.Dj. - Wendel~, Lärar:a, Engelbrektsg. 12III, O.; Lawski, Lars, Civiling., Handtverkareg. 15IV a. t. Osterm C.; r. t. Kungsh ' - A. R., M;ålarmäst., verkst. Oxtorget 4 ö; g. - S. J. ~. W" t. f. Rev.-sekr.,.Kungstensg. C.; bost. Apelbergsg. 42, C. : 3, O. - Erik, Postexp., Prästg. 78\ St.; r. t. Lavy, Maria, F'ru, Erstag. 26 li1, So.; a. t. Stadejj 58.'. Söder J - Hilda, Ankefru, Prästg. 781, St., eller Fa- - Felix, Köpman, Drottningg. 66, C.; bost.gersjö; r. t. Bödertörn 7.., l' Birgerjarlsg. 99 Å, Va.. - Janne, bitr. Öfverläk. v. Söderby sjuk- Lazarolfabriken (T~)m. Fabriken Helios), Ny- hus. Träffas i Sthlm Stureplan 13, tisel. brog. 15 B, O.; a. t. o. r. t o. fred. 3-5; r. t , a. t. Brunkeli: La Zina fabriken, inneh. Alb,Ekström, Re samt andra tider efter öfverensk, geringsg. 74 B Ö. g., C. å r. t. TUmba 142, a. t.. Tumba 10, Lean, Aktieb., verkst. elir. Robert Lejmark. helst 9,30-10 f. m., öfriga dagar äfven Greftureg. 24,A I, O.; r. t. 1381, å Söderby sjukhus.. a. t Lefrån, Hulda, Fru, Bergsg. 3, O. Leander, J. A., Arbetschef, Ny torget 6, ss; - Louise, Fröken, Fotograf, Stockholmsa. t vägen 15, Råsunda; a. t. Rås E. A. Ch., Barnm., Birgerjarlsg. 110, Va. - Hilma, Fröken, ModeaffäJ,',Nybrog. 30,.0.; - Edit, Folkskollä:ra, Fjällg. 20, Sii., a. t. a. t Söder Legard, G. P., Valhallavägen 15Iv, O. I - Rebecka, Fru, Ny torget 6, Bö.; a. t Legationer, se Beskickningar. - K. M., Målare, Dalag. 66, Va.; a. t. Vasa Lehman, R. R. A., Apotek., Drottningg, , C., apoteket Ugglan, a. t S. C. Q., Professorska, Grefg. 36, O.; - Mat.~" ReiIisor i ~e.neraltullstyr., Narvaa. t. Osterm Tagen 7, O.D}., r. t. 3&85, a. t Hans, Redaktör, Handtverkareg. 14 1, C.; Lehmann, K. A H., SjukgymI\" Malmskillr. t , a. t. Kungsh nadsg. 5,.C. Gottfrid, Sigtunag. 6, Va.; a. t. Vasa se äften Lenian. Leas Assuranceselskab AlS, återf'örsäkringar Lehming, Lars Joh.,.. Arkitekt, Narvavägen i sjö O. krig, Aug. Saloman, Rege- 34, O.Dj.; a. t. Osterm. 3412, r. t ringsg. 12, C.., Lehnberg, Nils O., Skrädderiaffär, Lignag. Leatz, Augusta, Fru, Östermalmsg. 11 IV, O. 4, Bö.; a. t. Söder 5480; bost. s. h. - Agela, Fröken, Östermalmag. 11IV, O.; Lehto, Eelv., Skrädd., Handtverkareg. 23A, O. r. t. Osterm Lethonen, F., Ing., Kungsholmag. 42, C. - Ernst, f. d. Lärov..adjunkt, Ostermalmsg. Leiber, Otto, Brasiliansk Honorarkonsul, 27, ing. Dr, O.; a. t. Osterm, 818. Malmskillnadsg. 36, C.; r. t Lebestadius,Mimmi,Modeaffär,Birkag.13, Va. Leidesdorff, Carl Edw., verkst. Dir. f. A.-B., Leche, C. H. A., Kommendörkapten,' Val- Leidesdorffska.Fiskredskapsfabriken, Iing. 37, C. Storkyrkobrinken 6 Il, St, \ - Wilhelm, Professor, Uplandsg. 17 IV,Va. - Sigrid, Fru, Handtverkareg.. 10m, C. -Skandlnaviens Största LiffÖrsäkringsbplag: THULE

17 Leidesdorlfska Fisktedskapsfabriken-Leljevaht. 545 / Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktie- Leijonhufvud, G. Carlsson, Frih., Registrabolaget, H. M. Konungens, H. K H. tor i Gen-poststyr., Greftureg. 35, Ö. Kronprinsens Hofleverantör, kontor, - C. G., Frih., Öfverste, Kungshis hamnlager och försäljning af alla slags plan 3, C. '. f isk r e da ka p, oljekläder, hängmattor - Sten A:son, Frih., Öfverste i K. Förtioch bamburör. Stort välförsedt lager fikationens reserv, Handtverkareg. 28IIl, af endast. bästa. kvalitöer i parti och C.... minut; Storkyrkobrinken 6, St. (ofvan- -:... Erik A:son,.Frih., Ofverstelöjtn., Riddaför Västerlångg.) ; a. t , r. t reg; 19, Ö. Leidholm, C. J., Tjänsteman, Hökensg. 6, Sö. - E., Frih.a, född Sparre, Johannesg. 22, Leidström, se Lejdström. C.; a. t. Brunkeb Leijer, Karl, Sekr, hos Medicinalst:r.r., Plorag. - Lotten, Frih.a, född Braunerhielm, Lin- 17 Il, O.; a. t ; r. t. Osterrn, 82. neg. 6, Ö.; r. t Leijon, Hugo, e. o. Assessor i Svea Hofrätt, - Märtha, Frih:a, Handtverkareg. 28 IV, C. Engelbrektsg. 25, Ö.; r. t :- M. K, Fröken, Kungsholmsg, 72 A, C. F. Em., Chef o. rerkst, Dir. i S~hlms - Sigrid, Fröken, Fil. kand., Johannesg. Tidn. Aktieb., Karlavägen 11, Ö.; r. t. 22, C.; a. t. Brunkeb , a. t Thereaine, Fröken, Grefmagnig. 12, g.dj. - C. A., ~)wmltkare, Kommendörsg. 40, Ö.; - Ebba, f. d. Hoffröken hos H. K. H. Anke r. t. Osterm, 344. hertig:an af Dalarne, Johannesg. 22; C.; - J. A., Skrädd., Högbergsg. 18, Sö. r. t. Norr Alex, Tjänstem. i Brandförsäkr. Aktieb. - Eva, f. d..hoffröken, Johannesg. 22. C. Fenix,..Östgötag. 36, Sö. - Eltlonore,.. Ankefrih:a, Nybrog.29,. Ö. - J. E., Ankefru, Drottningholmsvägen - Ma,rtha, Ankefrili:a, Braheg. 22 Il, Ö. 12 A, C. Leijonmarck, Gustaf, Jur. kand., Greftureg. Leijonancker, W. M. R. K., t. f. Assf!ssor i 52, Ö:. Kammarrätten, Artillerig. 23, Ö: - M. K, Ankefru, Karlbergsvägen 69, Va. - Hedda, Fröken, Artkllerig. 5~III, Ö. - se äfven Leyon-, Leijonberg,Sigwald, Förvaltare, Asög. 58, Sö. Leijström, Maria, Fru, Kassör i Försäkr.> Leijonhielm, C. F., Frih., Kammarherre, Aktieb. Skandia, Tunnelg. 21 IV, C" Grefg. 20, Ö.Dj.. Leinberg, G., Prokurist, Skeppareg. 43, Ö. - E. G. M., Frih., Kammarherre, Norr Mä Leissner, Anna, Folkskollär:a, Norrtullsg. Iars tran d 34, C. 37, Va.. - Thorsten L, Frih., Kapten, Birgerjarlsg. Leitgeb, Leopold, Konsult. Ingenjör, Apel, 114II, Va.; r. t bergsg. 58 A, C.; a. t. Brunkeb. 69, - G. Es L, Frih., 8tationsinsp. v. Norrtull; r. t bost, Odeng. 98, Va. Lejamagasinet. Hufvudaffär Norrlandag. 16, - Augusta, Sjuksköt:a, Sabbatsbergs Bjuk- C.; filial Linneg. 34, Ö. hus, Va..... Lejdström, Erik, Elektriker, Drottningg.17, - M. U. O" Ankefrih:a, Nybrog. 68, O. C. Leijonhufvud, Sten S., Frih., Förste Aktua.- - &; Skog, Elektrisk affär, Sveavägen 96, rie i Stockh. stads statistiska kontor, Va.; a. t ;' se annons sid 45. Brahag. 51 II!, Ö.; a. t. Ostenn. 26 5~. -.T. Axel, Handl., Drottningg. 77, C. Ove, Frih., Arkitekt, Stureparken 7 II, Ö.; - Ejnar, Postexp., Kungsholmsg. 4I!I, C.; r. t a. t. Kungsh Carl K,son, Frih., Artist, Stureparken - Oskar, Professor, Sånglärare v. K Musik- 7 II, Ö. konservatorium, Artillerig , o.. - K A. A:son, Frih., Byrådir. i Järnvägs Lejmark, Robert, Ingenjör, Regeringsg. 84 IlI, styr" V. Trädgårdsg. l7, C.; r. t C.; a. t. Brunkeb, 612, r. t Knut, Frih., f. d. Direktör, Stureparken - Robert, Ingenjörsflrma, Greftureg. 24 Al, 7 11, Ö. Ö.; a. t , r. t. 1381, C. G. E., Frih., v. Häradsh., Statskom- Lekander, A., Föredragande i Jordbruksmissarie och B'y'råchef i K Statskont., dep., Stortor~'et 16, St.; r. t Sibylleg. 40, O. - Gunnar, Underläk. v. Kat:a sjukhus, Nya - B. K. S. R., Frih., Justitieråd, Sibylleg. Sandbergsg. 1, Sö.; r. t. 94 O\l, a. t , Ö. Leksell, G. T., Verkm., Birgerjarlsg. 111, Va. - E. T., Frih., Kapten, Engelbrektsg. 10, Lekström. E. W., Järnvägstjänstem., Vi- Ö. kingag. 5 H, Va. - K. Sperling S:son, Frih., Kapten v. Svea Leljevah1,.Ch. E., Kontorschef, Storabältg, Art.-reg., Roslagsg. 12, Va. 29, Ö.._ _._--- FINSPONGS METALLVERKS A.-B: BERIOAREBANSGATANI A. Zm.der tsts ṫ

18 546 Lelki'-:' Lenngren. Lelki, J. Bernhard 1., Montör, Roslagsg, Lempke, F.J., Liljeholmens Tryckeri, Jakobs- 37 IV, Va.; a. t. Vasa berg, Hornstull, ~ö.; a. t Lellky, F. H., Pastor, Åsög. 42 C, Sö.; a. t. - H., Translator & Språklär:a, Drottningg. Söder , Va.; a. t. Brunkeb Leman, M., Änkefru, Uplandsg. 35 lll, Va. - se äfven Lembke, Lemcke, Lemke. - se äfven Lehman, Lenander, Emil R., Folkskollär., Arsta skolh., Lembke, F.. H. A., Civiling., Saltsjöbaden. Liljeholmen; a. t. Liljeh, Elisabeth, Fru, Riddareg. 12 1V, V. - Gust., Verkm. hos P. A. Sjögren, Mäs- - Conrad, Köpman, Birgerjarlsg..81, Va. tersamuelsg. 16, C.; bost. Luntma- - K. V., Missionär, Barnhusg. 10, C. kareg. 81, Va.,- J. F., 'I'apetser., Möbelaffär, Bellmansg. Lenberg, Karl. Leon., 'I'elegrafassist., Ring- 22 C, Sö. vägen 104, So.: r. t Herm., Trävaruagentur o. Kommissions- Lene, Anna, Fru, Grefg. 17 II, O.Dj. affär, inneh. Conrad Lembke, Rege- Lengquist, Nils Lago-, Skriftställare, Götg. ringsg. 5, C.; r. t. 2132, , a. t., 69 1V, ss., r. t , a. t : Lengström, E. F., Pianofabr., 'I'egnerslunden Lemcke, C", Fru, Karlbergsvägen 23,.Va. 12 1, Va... - M.. C., Änkefru, Karlavägen 73, O.; r. t..- S. F., Pianofabr., Regeringsg. 33, C. Österm Lenhardtson,.Albin, Tandläkare (ej prakti- Lemke, Å~na, Fröken, Grefg. 24 lll, O.Dj.; serande), Långängen,.~tocksund. a. t. Osterm s, Albin, Stomatolfabr., Ostgötag. 52, Sö. -' H. J:o. M., Fröknar, Va)ling. 20 & 22, a. t. 3070, 3030,r. t. 582, 604, 605. C.; a. t. Brunkeb: Lenhart, Olof, Ingenjör, Rörstrandsg. 44, - II. F., Aktiebolaget, Kungl. Hofieverantör Va. (Specerier, delikatesser O. viner), Di- Lenna Bruks Aktieb., Trävaror O. Byggrektör J. H. Gustafson, Fredsg. 12, nadsmaterialier, Birgerjarlsg. 27, C. C. (K. Akad:s f. de fria konsterna hus). Lennander, H., lng., Sibylleg. ~.6, O. - John, Hofrättsråd, Grefg. 8, Q.Dj. Lennardtsson, Eric, Tjänstem., Ostgötag. 31, - Lilly, Änkefru, Linneg. 18, O.. Sö.; a. t , - se äfven Lempke. -'- S. L., Tjänstem., Skåneg. 81, Sö. Lemnell, Arvid, Rörstrandsg. 6, Va, Lennartb, Axel, Köpman, Upsalag. 13, Va.; LemneUs Express, Engelbrektsg. 3, O.; a. t.1, a. t. Vasa r. t. 1. Lennartson. C. G. A., Intendent, legitimerad Lemon, Emil, Direktör, Tunnalg. 14, C.; a. t. Sjukgymnas~l,. Odeng. 53r, Va ; bost, Solnavägen 53, Va. - Ernst, Målare, Uplandsg, 69 1 ö.g., Va.; a.f. - Olof, Direktör, kontor Mästersamuelsg. Vasa , C.; bost. Villa Gibo, Djursholm. - L., Änkefru, Odeng. 53, Va.. - Amalia, Fru, Birgerjarlsg. 103, Va.; a. t. Lennattsson. Torsten, Operasång., Brabeg. Vasa Iv, O. '. - Wilhelmina, Fru, Birgerjarlsg. 53, C. Lennartz, J. O. L., Handl., Hökensg. 3, se. Lemons, Adolph, Aktiebolag, Färger, Fel" Lennberg & Co, Fondaktiebolag, Blasieholmsnissor, Kemikalier, Oljor, Sjukvårds- o. ~ Förbandsartiklar, Jönköpings och Vul. torg 14, C.; a. t. 5472';" r. t o. cans Tii.ndsticksfabr. A.-B:s Nederlag, 'I'elegramadr.: nlenn». Mästersamuelsg. 49, Sthlm 1; r. t. 750, Lennberg, J oh.,.grossh., S:t Paulsg. 35 B, 5788,5640, a. t. 5418, So.; r.t , a.t Telegr.- Lemon, Ludvig, Förgyllare O. Glasl:1J.äst.,Va- adr.:»kali»., nadisvägen 15II Ö. g., Va. -s, Joh., Aktieb., S,t Paulsg. 35 BIL, Sö.; - Ludvig, Tjänsteman, Styrmansg. 11 A, r. t. 2728, a. t O.Dj.; a. t J. W., Polis, Katarina Bang. 15, Bö. ~ & Co, Aktieb., dir. Emil Lemon, Trikå- Lennbom, Alma, Fru, Mårtensdal, Hamo. manufakturvaror, Tunnelg. 14, C. marby; a. t. Enskede 31. : ~ Lovisa, Änkefru, Styrmansg. 11 A,O.Dj. - Pauline, Fru, Värmdög. 6, Sö.. a. t Lennep, V.,. Agent, Stureparken 2, O.; r. t. Lemön; C. G., Kapellmäst., Luntmakareg I, Va... Lennerman. Herman; Tjänsteman i Sthlms Le,Mon, E. G., Gaskontroll., Tjärhofsg.42,Sö. Handelsbank. Döbelnsg. 51, Va. -' E. D., Hofkapellist, Götg. 32 AI, SÖ.. Lennerth, Gust., Försäkr.-tjänstem., ;Mu;nk- -' Bror, Musiker, Tjärhofsg. 42, Sö. brog, 2 III, St.; a. t. Brunkeb A. E., Musiksergeant, Tjärhofsg. 42, Sö. Lenngren, G. A., $tyrman, Svartensg. 14, Sö. S1tandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: 'T'Ht!II..E.

19 Lennholm-Lewander. 547 Lennholm, N. R. Th., Bokför., S:t Eriksg. Leth, Fr., Generallöjtn., Kungsg. 60 III, C;; 17, C.; a. t. Kungsh a. t. Brunkeb R. V., Mekaniker, Markvardsg. 4, Va. - Knut, Grossh.,Ostgötag. 17,' Sö.; a. t. Lerming Emmy Fru Sömm.a Upsalag Söder 1270, r. t. Söder 802. ' 41,' Va. ',.,. - Hj.. R~gistrator i ArmMörv., Gref~. 51, _ Louise Fröken Kartavägen 74 O Ö.DJ.; r. t. Österm. 1400: ",. Lettström, G., Bankdir., Strandvägenc33 11, Lennmalm Ruben, Grossh., Kolonialvaror O.Dj.; a. t , r. t. Österm. 24., o. fatriksartiklar, Repres. för in- o. ut- - Harald, Dir. i Stookholrns Handelsbank ländska firmor, Kornhamnstorg 53, o. Finansaktiebolaget, bost. Strandvä- I Sthlm 2; a. ~ , r. t , gen 47, O.Dj.; a. t , r. t. Österm. o. 5506; bost, Birjerjarlsg. 73 & 75, Va.; r. t Letzler, e. J., Snickare, Lindvägen 112,Grön F., Med. dr, Professor o. Rektor vid Karo- dal, Liljehol~en. '. linskajnstitutet, Nybrog. 7, O.; träf- Leufstedt. S. R., Sjukgymn., Grefmagmg. 8, " fas sockend. 3-4 e. m. under sept.- O.D;:.. maj; '(.12-1/21 under juni-i-aug. - E. "::, A:fru, H.eloneborgsg.ll e, So.; a. t. - T., Förste Revisor hos Generaltullstyrel- ~?der 35.~ sen, Drottningg. 71 A III, C.' - ile,älven Lofstedt.0. Lowstadt. Leanmans Damskräi;lde~i s, Syateljö, Ros- Loufvån, Johan G., Dir., Kungsholmstot~ 10,, lagsg. 13 1, Va.. L f '. J L f d S'k k.. t B L Th " F L t k' 50r eu vemus,..,.. oma armast., orennv:an, erese, ru, un ma areg. V:'. gerskapets Gubbhus. s«sa. L'. d' ktö J k b b 24 C Leufrenmark, Gustaf, lng., 'Kungsholmsg. - ven, mje ire or, a o s ergsg.,.;. 15 A, C.; a. t. Kungsh a. t , r,.~ _ D. E. A., Kamrer, Ad.' Fredr. t(1)l'g3, Sö. - J. P., Styrman, SJomans~emmet, Varta~. _ A., Redaktör, Karlbergsvägen 61, Va. Lennmark, H.. A." Humlegårdag. 14. & 16, _ se äfven Lötvenmark.,;., O,.; a. t. Oster~ II. Leuhusen, F. W. O., Frih., Kam~rherre, LennVIst, J. F., Dobelnsg. 44, Va., a. t. vice Ceremonimiist., l Riddarliusaekr., asa ". 8altsjö-Dufnäs:' r Lennstrand, E. W,? Fru, Hornsg. 30, So. R. W., Frih., Kommendörkapten, Banärg. T L.. F., Målarmas~:, Norrtullag. 69, Va. 10, O.Dj. l _ e (Amg K fr.sii01~~vdag6ens):" t S"d Carl G., Frih" Ryttm.. T. Lifg. t. häst,. :! ape gran, o., a.. o er. Blasieholmstorg 11, C.; a. t Lennstr?m, Axel, Hand!., Kungsg. 48\ C.; O. E., Frih., Ryttmäst., Stureg. 58 BJ q. aff~r s...k. 50; a. t '.. - Adelaide A., Friherrinna, Sibylleg. 18, O. - E. HJ., Kopn:.~n, Nytorget..~, So. III - Anna, Ji:riherrinna, Karlavägen -60. (C. d. - J. A., Posttjänsteman, Hjärneg. 4,C.; 24), O. I _ I a. t. Kungsh Adelai:de, Generalska.dfarlavägen 55, O.; -E. A., Utmåtn.vman, Helsingeg., 10, Va.; 'a. t ', I a. t. Vasa 59 ~8.,,_ Hilda, Änkefrih:a, Narvaviigen 3,,0.Di - J. ~:' Verkm., Sodermannag. 48, So.; a. t. Leuwgren, Louise, Fru, Kommendörsgt 9, O. Soder se äfven Lötgren. ',', Lenström, M. L., Doktor.a, Birkag; 15, Va. Levander, J. Arvid, t. -f, Andre Btadsfogde, - Carl A. E., f. d.. Läroverksadj., Öster- Eriksbersg. 9, O.;. r. t malmsg. 86 1V, O.; a. t :. - M.V., Bokh., Charlottendal l.liljeholmen. Lentvör, G:: A., Grossh., Sibylleg.. 30, O. - Lars, Fil. dr, Fulkskclinspektör, Srea- - A. L.,.A.nkefru, Sibylleg. 30; O. vägen 108, Va.,.. Leodor, Carl, Banktjänsteman', Odeng. 6, Va.; - Agda, FolkskolJär:a,' AngsTägen 18, Ena. t skede. ; Leopold, Hilma, Fru, Sjuksköt.a, 8torg.16, - Otto, Handl., Vanadisv:äg~n 39 II, Va.; a. t. O.; a. t Vasa ".,. Leopoldh, Ragnar, Bokh., Malmskillnadsg. - Eskil, Öfverl., Ängsvägen 18, Enskede. 11, O;'a. t. Brunkeb P. E. (inneh.. Sthlms Foderaffär), Dalag; Lepper, E. A., Kontorsskrifv., Kungsholmsg: 55, Va.; r. t. 6248, a. t ' 22,. C. Lewander, A. F. Ch. Em.~ f. d. Bruksdis- Lessebo Kontoret, Yasag. 48\1, C.; före st. poneut, Banerg, 15, O:Bjl;fr. t. 56: 54. Wilh. 8eth; r. t. 2140, a. t. 835; se - Anna, Fru, Folkskollässa, S:t Paulsg, annons å främre pärmens innersida.. 2 AIII, Sö. J _ F/AJSP0NGS../fIIE'TtAL.l.;;\tERKSA. S: SERfDARESANSGATAN ,..---

20 548 Lewander-Levin. Lewander, F. J., Köpman, Frejg. 57, Va. Lewert, N. V., Banktjänstem., Artillerig. - Fredrik Theodor, Postexp., Sot "Eriksg. 48, O. 43AlIl, O.; a. t. Kungsh, 2824.' Lewerth, Hilma, Fru, Odeng. 74, Va.; r. t. - Yngve, Sjökapt., S:t Paulsg, 2 A III, Sä. 2318, a. t. Vasa Levantiska Handelskomp., A.-B., Export, Levertin, H., Fröken, Greftureg. 64, O. Arsenalsg. 9, O.; r. t. 4963; telegraf- - Lisen, Fröken, Humlegårdag. 24, O.; a. t. adr.:»levant» Levart, A. E., Änkefru, Dalag. 31 III Ö. g., - Alfr., Med. dr, Stureg. 52, O., träffas i Va.. Zanders Mediko-mek, Gymnastik, Bir- Levedal, Ragnar, Fil. niag., Telegrafassist., gerjarlsg. J~3, O., kl. '/28-10; bostads- - Norrtullsg: 8A, Gerda o. Lydia, Va.; a. t. Vasa Folkskollär:or, Dal-I tel. a. t. Osterm, _ vägen 6, Långbrodal. 1 Levin; '2 Lewin. Leven, J. P., f'örfärdigar järnsängar, repa _ rerar järnspislar och kaminer, bod. _, Sven G., Bokbind., Margaretavägen 134, Observatorleg. 19, Va.; verkstad Apel. Enskede; a. t. Ensk bergsg. 58 B, O. _, P. H., Byggn:verkm., Dalag, 1 B, O.; av t, Lewen P., Posttjänstern., Flemingg. 48, O Lewenhaup't, Aurors, Fröken, Kommendörsg. -,' Ch., Damfrisering, Karlbergsvägen 4, Va.; 44, O.; a. t. Österm a. t C. H. C., Fröken, Grefmagnig. 15 II, (J.D}. _2 Aron, Direktör, Torgg.l, Tellusborg, Mid- Carl Johan, Grefn,Karlavägen 57, (J. sommarkransen ; 'a. t. Aspudden S. M. C., Grefve, 2:e Ar]rivarie i Utr.- -' Carl Erik, verkst. Direktör för A.-B, Ledep., Linneg. 44 & 46, (J.; r. t vins Skofabrik, Hofslagareg. 3, O.; r. t. - C. A. S., Grefve, Di.r., Kapten, Lilljans Norr 449, a. t ; kontoret Liljeplan 1, (J.; r. t. Österm holmen: r. t. 2646, a. t Adam, Grefve,.Hofmarskalk, Karlavagen -' Rudolf, Direktör, Kungsholmsg. 14, O. 78 (f. d. 38), O.; r. t , a, t ' Alfred, Doktor, Tandläk., Bigerjarlsg. 62, - Charles, Grefve, Kammarherre, Stureg. Va.; a. t , r. t. 5644; 12-1 e. m. 34, (J.; r. t. 8797, a. t. Osterm ' Adolf, Folkskollär., Vegag. 9, Va. - C. G., Grefve, Kapten, Fredrikshofsg. 4, _, Inez, FolkBkollär:a, Margaretavägell 80, O.D}. Enskede. - Emil, Grefve, Kapten, Linneg. 41 I, (J.. -, Ivar B., Frisör, Götg. 15, Sä.; firma Joh. - G: A., Grefve, Löjtn., Odeng. 8, Va. Bäck & Co, Arsenalsg.. 14, O. - Gustaf, Grefve, Löjtn, v. Lifgardet till -, A., Fru, Riddareg. 47, O.Dj. häst, Valhallavägen 53, (J. -' Helene, Fru, Plemingg. 2~ B, O.; a.t. - K. 9:son, Grefve, Löjtn., Karlaplan 3 AIV, O.Dj.; r. t ' Kerstin, Fru, Barnm., Jakobsg, 30, O.; C. G. C., Grefve, Major, Blasieholmstorg a. t. Brunkeb o. Osterm JJl, O. -'.-Noren, Signe, Fru, 'I'egnersg. 14 II, Va.; - H. E., Grefvinna, Handtverkareg. 35, O. r. t. 3186, a. t Julie, Grefvinna, Valhallavägen 53, O.; _, Anna, Fröken, Hamng, '19 n. b., O.. r. t ' Jenny, Fröken, Strandvägen.61, O.D}. Leveranaaktiebolaget Svea., Byggnadsmate- -' V. o. A., Fröknar, Villag. 3, O. rid, Barnhusg. 4, O.; fabrik Ligna. -' B. Grossh. (Vildskinn), kontor o. bost. Leveranstidningen. red. o. expo Norrlandsg. Birgerjarlsg. 79, Va.; r. t , a. t. I 19, Sthlm 1; r. t , a. t Telegramadr.: Skinnlevin.. - Leverator, A.-B' l försäljer lotterivinster, -'.Jakob, Grossh., Kont. Stora Nyg. 41 & Riddareg. 1, O.; r. t. 4646, a. t , St.; bost. Svedenborgsg. 7, Sä.; a. t. Leweren, E., Tjänsteman, Tomtebog. 13 n. b ' Ö. g., Va. _1 Marcus, Grossh., Styrmansg. 17,0.D}. - K. G. Tjänsteman Jdung.. 5, Va.. -' Ragnar, Ing. V. Sthlms gasverk, Torsg. Lewerentz, Sigurd, A~kitekt, Linneg. 26, O., 22'V, Va.. kontor L:a Nyg. 13, St.. -' & Peterson, Järnaffär, Sveavägen 64, - Hedvig, Fru, Birgerjarlsg. 106, Va. Va.; a. t. 6227, r. t Leverin, Gertrud, Folkskollär:a, Sveavägen -' Levi, Kaffe en gros, kontor O. lager St. 80 m, Va.; a. t. Vasa Ny!\", 24, St.; bost. Hornsg. 49, Sä. ' - & Co, Potograflatelje (inneh, Hugo Du -' O. R., Kammarskrifv., Dalag, 54, Va.; Rietz), Drottningg. 61 JJI, O.j a. t a. t Axel L., Sjökapten, Sveavägen 80 JJI, Va. -' Hj. G., Kamrer, Hornsg. 29 D, Sä. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: ~HUL~ ~

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer