e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t."

Transkript

1 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa sjukh., Braheg. 25, O.; träffas hvard. - Agnes, Fru, Uplandsg. 17 m, Va.; a. t. 3-4 e. m., sommaren hvard f. m r. t. Vasa 6 ~4.. - Per, Med. lic., S:t Eriksg. 16v, C. - janult, Fru, Artillerig. 42 1V,' O.; 1'. t. Wetter.fors, Isaac ~., Herr, Strandvägen 13, O.Dj.; a. t. Osterm. 5204, r. t Gustaf, Ingenjör, Norrlandsg. 15 B, C.; Wettergren, e. G., verkat, Dir., Karlaplan a. t ,. O.DJ.; r. t , a. t ; - Nils R. W., Journalist, Artillerig. 42 1V, O. kont. St. Nyg. 10 & 12, Si.; r. t. namn- - K.G.,Konstnär,Baldersv~gen 13, Enskede. anrop:»riksförbundet»... - Gust. K.L., Musiker, Östgötag. 11, Sö. Elin, Fröken, Ny'brog. 46 & 48, O. Wetterström? Gustaf, Bankdir., Sibylleg Maria, Fröken, Asög. 92, Sö. & 48, O.; r. t. 7997, a. t. Österm K. Erik W. F., Intendent v. National- - P. E., Dir., FJemingg. 21, C. musei konstafd., Löjtnant i Inf. 4:s - Ernst, Grossh., Drottningg. 7l D, C.; a. t. reserv, Stadsgården 22 vll, Sö.; r. t ; r. t Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. Va ; bost, Tunnelg. 20 B, C.; a. t. Wetterholm, Eric, Kontorsskrifv., Kungs , r. t holmsg. 91, C.; r. t , a. t (Vetterström), Olof Ludvig, Handl., Frid- Vetterlein, Walther, Agenturer i manuf. o. hemsg. 24 1V, C. korta varor, kont. St. Nyg. 21 B, St.; - Albin, Tapetserare, Jakobsbergsg. 20, C.; r. t. 2686, a. t. 2685; bost. Neglinge; a. t r. t. Saltsjöb Hugo, Uplandsg, 70 li, Va.; a. t. Vasa Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wettervik, Gerda, Fru, Inneh. Ry'dbergs Skri f- Tureberg; r. t. Tureberg 547. byrå, Stureg. 6, O.; a. t. Osterm.114I; - Hilda, Fru, Bergsg. 16 Bl, C.; a. t. bost. Junzrrug, 23, O.; a. t , Kungsh r. t Alfred, Inkasser., 'I'egnersg. 49, Va.; a. t. - K. A. H., Ing., Västmannag. 31, Va.; r. t. Brunkeb, Josef, Bryggateg. 8A & B, Sthlm 1; - John C., Jungfrug. 23, O.; a. t , Manufaktur en gros. Elektrisk syfabrik; r. t a. t. 8060, 18060, r. t. 2251; bost. Wetterwik, John, Länsveterinär, Skeppareg. Sveavägen 120, Va.; a. t , r. t. 18, O.Dj.; möttagn f. m. '80163.' Wetzdorff, Berndt, 'I'jänstem., Hornsg. 63, & Co, e. C., Aktiebolag, verkst. Dir. Si). Gust. Pjerrau, Segelmakeri och tåg- Weyermann, Söhne, A., firma, repr.: Joh. virkeshandel, kommissionslager för E. Ohlsson, Norrlandsg. 16, C.; r. t. Jonsereds fabr. aktieb., Österlångg. 3010, a. t. 606i). 37, St.; ailm, tel. o. rikstel. von Weybe, Elsa, Lärar:a, Uplandsg. 54 lv, Wetterling, Edvin, AJJ;I.an.i Civildep., Öster- Va.; r. t. Vasa malmsg. 84 A, O.; r. t. Osterm Weyland, J.,.Ingenjör, Greftureg. 24 A, S. A., Fabrikör, 'I'orstensonsg , O.Dj. 3 ' /2 tr., O. - A., Fru, Hornsg. 26, Sö.; a. t Weylandt,.Ernst G. F., Fabrikör, Sibyllev. - M. Fru, Handtverkareg. 43B, C.; a. t" 4.1, O.; a. t ; bost. s. g. 12, a. t. Kungsh Ostenn Vetteriund, Fredrik, Fil. dr, Uplandsg.Y?" - E., Fru, Weylandts villa, Djurg.,.O Dj. t. v., Va.; a. t. Vasa A. G., Kommendörsg. 40 IlI ö. g., O. Wetterlund, J. A., Bildhuggare, atelje David- - se äfven Weil8,:nd o.' Weilandt. bagaresg. 5 & 7, C.; bost. Hagag. 5, Va. Weyler, J. A., Akare, Tavastg. 29 e, Sö.; - N. P., Kyrkoh., Rutger-Fuchsg. 6 A, Sö. a. t. Söder Wettermark, Sigge, Assessor, Katarinavägen Wezelius, Gerda, Fröken, Bergsg. 11, C.; 13 B, Sö. a. t A. H. U., Grossh., Roslagsg. 11, Va. - Ottilia, Fröken, Hornsg. 50 ll, Sö. - O. H., Förste Postexp., Hornsg. 49, Sö. Wezäta, Wald.: Zachrissons Boktr. A.-B., Wetterqvist, Anna, Fru, 'I'egnersg., 49, Va. Göteborg, afdejn.-kontor Fredsg. 2, G. af Wetterstedt, Carl Gustaf, Frih., Öfverste, Wbec, Aktieb., verkst. dir. Carl Kindström, Karlavägen 73 1V, O... Malmtorgsg. ~JV,G.; r. t. 2:.:l181, 2~1l;2. - Ed,el, Frih:a, Kommendörsg. 32, O. Whiten, Nils E. ~'., Frisör, Nybrog. :i..!.!.. WOODSTOCK SKRIVMASKIN Irån KONTORSTEKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regeringsgatan.

2 Whitlock-Wickberg. ]049 Whitlock, Ellen, Fröken, Lilljansplan 4, Q'l Wiberg, K. lyl,t~gmäst., Hjärneg. 1, C. - G. R., Köpman, Hornsg. 106 Il, Sö. - A. L., Verkm., Stureg. 42IlI, O.; a. t. - A. Hj., Uppbördskommissarie, Äsög. 83 IlI, Sti.; a, t. Söder Nils, Verkm., Döbelnsg. 12II, Va.; a.;t. - S. A., Ankefru, Lilljansplan 4, O. Vasa ~e äfven Wittlock.. - H. I:., Ä.nkefru., Sibylleg. 15, O. Whitlockska Samskolan, Eriksbergsg. 8 B, O. - K., ~nkefru, Appelviken 23. Wiads mjölkhandel, inneh. af Stockholms - L., Ankefru, Karlbergsvägen 49, Va.; a. t.. Mjölkbolag, Karlavägen 38, O ' Wlbeck, J. Edvard, Fil. kand., Jägmäst., - Carl, Roslagsg. 2, J h tr.; a. t. Vasa Försöksled. v. Statens Skozsförsöks- - Edv., Solvägen 12, Enskede. ', anst., Valhallavägen 123 Blv"Va. - Robert, Norrtullsg. 27 BI, Va.. Wibel,A. E., Grossh., Strandvägen 23, O.Dj.; Wibergh, Julius, Musikdir., Sibylleg. 79, O. o. Sturehofs Gård (Botkyrka skn). Musikförlag: Malmskillnadsg, 19 B, C. Wibel, Axel, Utställning af Åtvidabergs. - Olof, Pianist, Sibylleg. 79, O.; a. t kontorsmöbler, skrif- räkne- o. kopie- - se äfven Widberg. ringsmaskiner, kassaskåp m. m. Drott- Wibom, E. K. A., e. o. Hofr.vnot.' (Tandningg. 2, C., Kontor o. lager 'Kardu- läkare), Stråkvägen 4 B, Råsunda; a. t. ansmakareg. 12 II, C. Telefoner: Namn- Råsunda , anrop. Fabrik för räknemaskiner m. m. - Helmer). Kamrer, Fiskareg. 9 1, Sö.; r. t. Alströmerg, 12, C.; r. t ' 2264::::. Wibelius, Olof, Sekr. i Skolöfverstyr. Karla- - S. I., Kapten, Handtverkareg.Td & 20, C. v.ägen 88 1 ; O.Dj.; a-, t , r. t. - T. H., Kapten v. Svea artr-reg., 'I'eg nersg. Osterm IV, Va.: r. t , a. t Viberg, C. E., Bokför., Inkass., Fastighets- - P. M., f. d. Tjänsteman, Greftureg. 25, O. förvaltn., Vasag. 5,. C.; r. t , Wiborg, Gerda AI~da; 'l'elegrafist, Grefg.Bö ', a. t O.; r. t A., Juvelerare, Roslagsg, W; Va.; a. t. Wiborgh, Erik, l:e Ingenjör i Armens Ka- Vasa sernbyggnadsnämnd, Kapten iv. V. K., Wiberg, Gust., Bageri, Hagag. 52, Va.; bost. tjänster. r. t. 9219, bost.ldrottsvägen s. g. 36 II. I 4, Råsunda: r. t. Rås Ludvig,.~o~för., Sot Eriksg. 55, C. _ - Karin, Ankefru, Drottningg. 83, Va.; r. t. - K. E., CIVIlmg., Rutger-Fuchsg. 6A, Sö K. B., Dekorationsmål., Döbelnsg. 1 A, C. - se äfven Widborg. - John E., DIakon, Svartmang. 7, St.; a. t. =-..- ~ V'b t N A B ]i d' M' _ Georg, Direktör, bost Stocksund l ~a orj ya. " "" v~r (st. ~r. ajor - Berta Fru Folk k 11':' D I 39 ~' WIlh. Aman, trllverkning af Vibratorer,, s o ar:a, a ag. ~,a., o. dammsugaren»salus», kontor o. fa- _ J.,aF~~,2~e~Å~ndig. 31, O. brik Luntmabr,eg. 56~.V~.; ~' t , Aug t Fr"ke K d" 4 O a. t. Vasa Försäljningskontor = S F~"~en Kas~.' sk om;en o~~g. 24Ii Heimdalsg. 3, Va., afd.-chef Di,r. Gust, 'ö. g.~ O.Dj. SOl' a, arvavagen Esser; 1'. t , a. t" Vasa '/ E. G., Förest.a, Handtverkareg. 23 Al, C. - Harry, Grossh., Karlbergsvägen 49, Va.; Wicander, se Wikander. a. t Wichers, Anna. Fru, Klarabergag. 21, C.; - P. J., Herr- o. Damskrädderi, Drottning- a. t g. 24 ll, C.; a. t , r. t. Norr Elsbeth, Kassörska, Klarabergsg. 21, C.; Wiberg & Co, C., Klädeshandels Aktie- a. t bolaget, Mynttorget 4, St. Telefoner: Wichman, Oscar, Bankdir., Ostermalmsg. 77, riks o. 2~ 39, allm. ' O.; r. t Ernst, Kontorist, Kvarng. 2, So.. Wickberg, G:östa, Med. kand., Eriksbergsg. - T. B., Lagerchef, Birgerjarlsg. 12, O. 11III, O.; a. t. Brunkeb ' - Gustaf, Platsexped., J akobsbergsg. 2;), C. - Carl F., Musikdir., Scheeleg. 6, C. - C. J., Po~~.linsreparatör, Döbelnsg. 1 A, Hildur, Sömm~rska, Mu~kbr?~. 9,.. St. - E. S., Sjökapten, Skeppareg. 211, O.D.}. - Jean E., Tulltj.man, Åsog. 6ö, So. Tage H., Sjökapten, Stureg. 58 B, O.; - Th. Wald., Tulluppsyn.:m., Blecktorns-. r. t gränd 7, Sö:. Carl, Sånglär. o. Musikdir., Banerg. 31 IV, - Olof S., Tullvaktm., Östgötag. 42IV, Sö.; O_.D_.'i. r. t. ~öder FINSPONGS METALLVERKS A.-S ' S/lf//DA/If/ ANlJ8ATAN

3 1060 Wickberg-Widberg. Wic~berg, J.~P., Vagnm., ~erkst. Sveavägen Wickman ~ Nyberg~~Snickerifirma (inneh. 83, Va., a. t , bost. Luntma- J. Wlckman), Nybrog, 51 BI: 53, O. kareg. 91, Va. - J., Snickeriidk., Nybrog. 53, O. Ebba, Änkefru, Västmannag.41 11I, Va.; - Sven H., Tjänsteman, Bergsg. 61, C.; a. t. Vasa a. t ' ' Wickbom, O. N. E., l:ste Adv.-fi.skal (Kam- - P. O., Banerg, 49, O.Dj.; r. t :qlarkoll.). Grefg. 12 n.\ O.Dj.; a. t. - se äfven Wichman, Wijkman, Wikman Österm o.' Wykman. - G.L.,Renh. entrepr.,johanneshof,enskede. Wicksell, Sven G. E., Bokh., Trädgården 4, Wickert, M. A., Byggnadsfirman, köper o. Älfsjö Vlllast, 21.. _. säljer ana slag af fastigheter ; utför - Edv. A~l,.Kontorist, Frsjg. 27 B III, Va.; besiktuing o. värdering af fastigheter. a. t. vasa Behjälpliga vid bildandet af bostads- - se äfven Wiksell. föreningar, Kåkbrinken 5, St.; r. t. Wickström, A. ~., Husmoder, Södra Barn , a. t bördshuset. Bä.; r. t. 6 44, ~. t M. A., Byggn.-kontrollant, Pålsundsg. 5, - C., Kontorschef, Btureg. 19, O. ss; a. t Carl Emil, Köpm., Uplandsg. 26 II, Va. - E., Grossh., Hjorthagsvägen 9, O. - K. A., Skeppsredare, Odeng. 55 III, Va.; - Gunnar C., Handl., Teknologg. 7, Va.; r. t , a. t l a. t Ernst, Ån~b.-befälh.,Ad.Fredr. torg 8,Bä. - Karl A. N., Ing., Danviksg. l, Bä. - se äfven Wikström. - J. A., Murare, 'I'eknologg, 7, Va. Vietors Skomagasin, Hornsg.29A, Bä. (inneh. - J. E., Tjäusteman, Teknologg. 7,. Va. Yngve Andren), a. t Engenie, Ankefru, Linneg. 50, O. Wictors Skovarumagasin, Klarabergsg. 37, Vickhoff & Larsson, Egendomsaffär, Drott- C.; a. t , r. t ; filial ningg. 10, C.; r. to 1024,2044,1,23590, Flemingg. 46, C., a. t o. 9813, a. t o Victoria, Brandforsäkr.-Aktieb., Gust. Ad. - V., Ing., Folkungag. 103, Bä.; r. t. 3930, torg Hi, C.; se annons å bokmärket o. a. t ; kontor Drottningg. 10, C.; sid r. t. 1024, 20441, 23590, 7513 o. - Lifförsäkrings-Aktieb., Brunkebergstorg ~~~tw~~w~ ~Q, Wickholm, C. G. E., Bokh., Varfsg. 12, Bä. - -Teatern, Tivoli, Djurgården. - Mathilda, f. Feght, Fru,Odeng. 69. Va. - se äfven Viktoria. Wicklund, Emil, Förman, Blekingeg. 61 II, ss., Victdria zu Berlin, Allmänt Försäkringsa. t. Söder Aktiebolag, Generalagenturen för - se äfven Wiklund. Sverige, Alrik Sunden-Cullberg, Drott- Wickman & Co, Th., Agenturer i järnvaror ningg. 5, C.; a. t. 7007, r. t m. m., Döbelnsg. 64, Va.; r. t , Kontorstid 9-5. I a. t. 9670; telegrafadr.:»wickmancomp~. Victoria zu Berlin, filialkontor St. Vattug. - O. J., Bandirektör, Grefrnagnig. 11, O.Dj. 10, C.; telegr.-adr.: J) Victassur»); r. t. - N. J., Dir., Villa Kjällbo, Saltsjö-Stor- 6259; kontorstid ängen; r. t. Storäpgen 140. Victorin, Wilma, Fru, Skeppareg. 31 m, O.; - Astrid, Folkskollär.a, Sibylleg. 43&45, O. a. t. Österm Amalia, Fru, Stureparken 7, O.; r.t Augusta.0. Hanna, Fröknar, Greftureg. - Josefina, Fru, Karlavägen 361V, III, O.; r. t. Osterm Tekla, Fru, Stureg. 14, O.; a. t. Osterm. - Mariao. Ellen, Fröknar, Karlavagen38 II, Henr. Grossh., Skeppareg. 8, O.Dj.; r. t. - J., Fil. dr, Karlaplan 1 n.b., O.Dj Gustaf, Förest. for Dagens Nyh. Klieho- - S., Handelres., Greftureg. 68 III, O.; 1'. t. anst., Tegnerslunden 9, Va.; a. t Österm r. t ' - C. M., Herr Stureg. 15, O. -,C. G. T., Kassör i Socialdemokratiska Ar- - & Andersso;, Aktiebolaget, Klädesvaror betarepartiet, Tunnelg. 20A, C. en gros, Vasag.15, C.; a. t. 714, r. t Axel Wilh., Kontorsskrifv., Birgerjarlsg. - G., Konditor, Mästersamuelsg. 45 A, C.;....H81 ö. g., Va.. filial Hamng. 8, C. Hilda, Modeaffår, Styrmansg. 10, O.Dj.; - se äfven Viktorin. a. t Widberg, Knut A., Fastighetsäg., Folkungag. dl bert, Redaktör, inneh. af Svenska Bok- 93, So; a. t. Söder 12. o. Tidn. tryckeriet, Flemingg. 7 III, C.; - i, Fröken, Kocksg. 35 BI, Bä. r. t , a. t se äfven Wiberg. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~:;:å~a~':n;;;d~

4 Widborg-Widell Widborg, Hedvig, Fru, 'l'orsg, 19, Ya. Widej!rens, Eskil, Nysilfver- o. Pörsilfriugs- '- se äfven :Wiborg. fabrik, Valling. 16, C.; a. t ( Vidby, O., Tullvaktrnäst., Dufnäsg, 8, So. Widegren, H. Fr., Prokurist, Handtverkareg. Vide, A. V., Folkskollär., Södertömsvägen 43 BlI, C. 73, Enskede. - Gerda, Sjuksköt: a, Qdeng. 21, Ya.; a. t. - Nils N:son, Köpman, Mäklare i firman Vasa 2264, r. t. Osterm, 78t. Baltic, Österlångg. 26, St.; r. t , - D., Vildthandel, Centralsaluballen, C: a. t. a. t , r. t. 1423; bost. Flemingg. 15, - Rich., Bevisionskomm., Sveavägen 104, C:. Ya.; r. t. Vasa S. Ankefru, Valhallav~en 25, O. Wide, Hj., Folkskollär., Vas.~g. 50, C. Widei, Rudolf M. K., J ärnv.-tjänstem., Dalag. - Tekla F., Folkskollär.a, Alfsjö. ~IV, C.j a. t. Brunkeb.Buääö. - Ida, Fru, Hötel de Suede, Drottningg. Wideland, Bror G., Fil. kand., Aman. i Riks- 43, C. \. förs-anst., Odeng, 40\ Ya.; a. t J. P., Inspektionskonst., Asög. 48 III, Sö. j Videlius, Thorsten, Källannäst. (Källaren a. t. Söder' Tennstopet), St. Vattug. 8, C.j a. t. - E. V., Kamrer, Kungstensg.63, Ya.; r. t o. 5121, -1:. t. 5980, interurb. Vasa 231. r. t. 8793; privat r. t ' - Anders, Med. dr, Professor, Gymnåst. Widell, Gustaf, Bokh., Birkag. 12, Ya. ortoped. institutet, Mästersamuelsg.l0 1, - Jeanna, Fru, Surbrunnsg. 32, Va.; a. t. 'C.j mottagning söckendagar kl. 2-4 Vasa e. m., a. t , r. t A. N., Gaskontr., Tomtebog. 26, Ya. Widebeck Thorborg, Fröken, Kassör v. Ge- - Georg, Ingenjör, Hornsg. 53, Sö.; a. t. neraistab. Lit. anst., Birgerjarlsg. 100\ bost. Söder 12708, r. t. kontoret 4911, Ya. laboratoriet Dagny, Gymn.-dir., Rådmansg.B, O.; a. t. - Carl, Insp. i Lifförsäkr.vanst. Trygg, Ö:a Osterm Järnvägsg. 10III, C. - Maria, Möns.territare, Kommendörsg. 10, Widells Kemiska Fabriksaktiebolag V T "d-,o.; a. t. Osterm. 2087, r. t '. ra Widebergs, Sven, Eftr., K Elmen, Entre- gardsg. ~, - C.; r. t , a. t , prenörfirma för gas-, vatten-, aflopps- o. expl?ate!mg af nya k.em..uppfinningar, värmeledntngar samt rörbrunnsborr- fabrikation "af." ~e.mikalier och ke~. ningar o cementarbeten Bryggareg produkter, försäljning af utensilier tor 12,. C.; r: t. 5046, a. t kem. och elektrokemisk industri. Wideen, se Widen. \ Widell, Carl, Södra Aggkällaren, S:t Paulsg, Widefeldt, Thure, Civiling., Bergstigen 4, 27, Sö.; r. t. 5812; telegrafadr.»)agg- Stocksund. videll» j bost. Svedenborgsg. 3, So., Videfors, Gust., Folkskollär., Bällsta Villa- a. t stad, Sundbyberg. - A., Tunnbindare, Alvik ~, Appelviken. Yidegren, K S., Tjänsteman, Roseng. 3, Ya. - S; J., Vaktrn., Grefg. 36, O.; a. t. Osterm. Widegren, Pehr q., Arkivarie, Sekr. i Riks- 4() dagens interparlamentariska grupp, - Josefine, Ankefru, Sveavägen 70, Ya... Eriksbergsg. 14, O.; r. t Ludvig, Öfverdirektör, Sibylleg. 16 1, O.; - J. A., Fnlkskolläs., Villa Solsäter, Lång- r. t , a. t. Osterm bro, Alfsjö; a. t. Långbrodal 15. Wideman & Co, Aktiebolag, Kun~sg. 58, C.; - Hilda, Fru, Flemingg. 20 BIII C.; a. t. lager Norrtullag. 11 & 43, la. Kungsh. 22. ' Sigurd, Banktjänstem., S:t Paulsg. 28 A, - J. K, Fru, Lästmakareg. 25, C. Sö. - H. M. E., Fröken, f. d. e. o. Kontorsskr. - John Bull, Direktör, Kungsg. 58, C.; bost. i Stat. Järnv., Banerg. 131, O.Dj. kv. Jägaren nor 1, LidingÖ Villastad. - Mathilda, bitr. Förestånd:a v. ~tatens - Alb., Musikdir., Karlbergsvägen 86 B, Normalskola, Sibylleg. 59 IJI, O. Ya.; a. t. Vasa Eskil, Fabrikör, Västmaunag. 84, Ya.; - se äfven Wiedemann. a. t. Vasa L., Guldsmedsaffär, S:t Eriksg. 89, Ya.j a. t. Vasa 1:!620; bost. Västmannag. 84, Ya.; a. t. Vasa S. P., Kassör, Högbergsg. 72, Sö. - Ivar, Notarie (Diakonistyr.), Enskedevägen 131, Enskede. ' FINSPONGSMETALLVERKS l Widån: 2 Wideen: 3 Widehn; 4 Viden. _3 F., Auktionsgodsaffär. Kindstug. 6, St. _" C. G., verkst. Dir., St. Essingens Ångtvätt, St. Essingen, Sthlm 1; r. t _I G. K., Disponent, Karlbergsvägen 20 III, Ya.; r. t , a. t A.-S SERIDAR ANStllATAN 17

5 1052 Widen-Widhollll.' 1 Widen; 2 Wideen;3 Widehn; 4 Viden. Widerström, Karolina, Med. dr, G:la Brog II, C.; mottagningstid alla hvard. _, John, HandI. (manuf., sybeh. o. kortv.), 1-3; a. t.~8300, r. t Regeringsg. 6tl, C.; bost. s. g Ko F., Tandläkare, Norrmalmstorg 12, C.; _, Hugo,lng.,Flemingg. 2pv,C.; r. t.1l277. mottagn. 1-2; a. t , r. t " A. R., Kamrer, Upplandsg. 64v, Va. Widestam, Peder, Kontorist, Hagag. 44 ' \ _, Gottfr., Kamrer i Sthlms Ensk. Bank, Va. Birgerjarlsg. 99 B, Va. Widestedt, Amelie, Fröken, Odeng. 23,. Va. _2 W. G., Kamrer, Upplandag. 64 v, Va.; a. t. - Valdemar, Grossh., Karls.vägen 5, O. Vasa Widestrand, Ludwig, Grossh., Greftureg. 7, _I J. Ö., Lokomotivförare, Kungstensg. 61III, O.; r. t , a. t Va. - Ludwig, Maskinfirma, se Maskinfirman -' E., Musikstyekjunk., 7:e gatan 3 C, Hjort- Ludwig Widestrand.. hagen, Värtan. t Wideströms Aktiebolag, A., Mek. verkst. o. _, S. E., Notarie i Generaltul1styr., Folk- skruffabr., Agneg. 16, C.; a. t. 6919, ungag. 73 B'V, Bö.; r. t. Söder 714. r. t _, Anton, Polisman, Långbrodal103, Älfsjö. Vidfnmne, A. -R., Export o. Import af rå- _, A., Polisöfverkonst., Döbelnsg. 16B, Va.; produkter m. m., Observatorieg. 1;-;, a. t Va.; r. t , a. t. Vasa _, Sven, Skräddare, Dalag. 62, Va.; a. t Vasa Widfond, H. o. J., Fröknar, Smålandsg. 36, C. _, C. O. F., Suickerifirma (inneh. M. Th. Oscar, Jur. kand., Advokat, Regeringsg. Thunberg), Beridarebausg. 18, C.; r. t. 25n, C.; a. t Norr 335, a. t J. G., Juvelerare o. tandtekniker, Teg- _, Olga, Syateljö, Döbelnsg. 16 B, Va.; a. t. nersg. 18, Va.; a. t Olga, Lärar-a, Långholmsg. 25, fjö. _, Maria, Sömmerska, Greftureg. 7, O. - A. Sigfrid, Tandläkare, Tegnersg. 18, Va.; _2 E. O. E., Uppbördskommissarie, Kung- a. t , r. t. Vasa 64; hvard.10- ' 1.1, stensg. 62" Va. 15 maj-15 sept. (ej lörd.); bost. Odeng. _, C. J., Vaktm., Surbrunnsg. 13III, Va. 54 A" Va. ~' P. 1}.., Vaktm., Jakobsbergsg. 31, O. Elias, Tandläkare, Regeringsg. 25, C.; _, A., Ankefru, Uplandsg. 27, Va.; a. t. Vasa a. t Insätter artificiella tänder efter nutidens bästa metoder samt verk- -' Kerstin, Änkefru, Folkungag. 107, So.; ställer plomberingar m. m. Träffas r..t, Söder 129. hvard o. '/ e. m. -' M. A.,..Änkefru, Flemingg. 21 1V, C. G. W., Tandläkare, Drottningg. 84" C. _, Axel, Ofverkonst., Surbrunnsg. 21, Va.; Mottagn. endast hvard. 10-2; a. t. a. t. Vasa 41)46. Brunkeb , r. t. Norr 440. Videngren, Anna, Fru, Kappellgränd 17III, - S. A., Tjänsteman v. Sthlms Gas- o. Elek- So.: r. t. Söder 550. tricitetsv., Norrbackag. 14, Va. Widerberg, Nils, Ingenjör, Västgötag. 4, Bö. Hilma S., Ankefru, Lån,gholmsg. 25. Bö.; - H. A., Smidesmäst., Västgötag. 4, Bö. a. t. Söder Widercrantz, 1'. B., Ing., Götg. 97 v, Bö. Widforss,BirgerK.,~.okh.,Drottningg.83. Va. - N., Urmakare. Norrlandsg. 28 (hörn.. af - Pehr, Direktör, Ostermalmsg. 64V, O. Kungsg.), C.; a. t. 8856, r. t Anna, Fröken, Sångerska, Handtverkareg. Widerfelt~,Sven. Operasångare, Baldersvägen 361V, C. \ / 29, Enskede. - Greta, Fröken; Tecknmgslär:a, Handt- Widergren, J. V., Lok.-förare, Karlbergs- verkareg. 36'V, C. vägen 32 B, Va... - Lisa, Fröken, Handtverkareg. 36'V, C. Widerström, Charkuteriaffår, Nybrog. 41, O.; Widforss', Mauritz, Handelsaktiebolag, a. t. 2~8 20, r. t. Osterm, Klarabergsg. 31, C.; filialer Drottningg. - J. E., Flaggunderoff., Borgmästareg, 8, 88, q., o. Götg. 11, ss. Se sid. 29. Bö.; a. t. Söder B. K., Ankefru, Handtverkareg. 36'V, C.; - M. L., Fru, Cigarraffär, Folkungag. 103, a. t. Kungsh Bö.; a. t Widgren, Hnlda, Fru, Braheg. 6, O. -.A., Fruktaffär (f. d. Karl Ahlström), - Nils, Kassör, Flemingg. 5, C.; a. t Birgerjarlsg.l1, C.; r. t , a. t Maria, Lärar: a, Grefg. B'V, O.Dj.; a. t. - Ko E., Generalkonsul, Greftureg. 13, O. Österm '.. -s Eftr., Konditori, inneh. E. Frykman, Widholm, Gunnar, Artist, Ostra Sveaväg., Götg. 5, Bö.; inneh:s bost. s. h. kv. Atlas 5, Lidingö; r. t. Lidingö 408. WOODSTOCK SKRIVMASKIN trån KONTORSTEKNIK. enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträft J. Se sid Regeringsgatan.

6 Widholm- Wieh~gel' Widholm, Oscar, Flagguuderoff., SöderVik'jWidmark, Julie, Professorska, Västmannag. Fridhems villastad; a. t. Petersberg 52. l'v, C. - Birger, Repr: för Centralt,rycke,riets Para- j - Lars, Skeppsmäkl., S:t Eriksg. 17, C; gonafdelnmg, Tavastz. ~O,So.; a. t r. t E. V., Tullvaktrn., Brännkyrkag. 84, Sä. - S., Tågvirkesaffiir (inneh. A. H. Svart- - Carl, Underoff., Tiunnermansg. 9 II, Sä.; ling o. Fru Ellen Widmark-Manner), a. t. Söder Skeppsbron 44, St. _ - se äfven Wiedholm. Widoff, A. M., Cigarraffär, Asög. 36, Sä.; a. t. Widhson, Leopold Wilh., Sjökapten, Kata- Söder 5048, r. t rinavägen 15 A, 1/2 tr., Sä.; a. t. 3031'2. -:- J. A., Fröken, Nybl:9g. 15 A, O. Vidi-Agentur, Thure Bloch, Regering~g.48',C. - H., Viktualjeaffär, Ostermalms Saluhall Widin, Wictor, Högbergsg. 33 1l1, Sä.; a. t , O.; a. t , r. t , r. t Widstedt, Elias, Tandtekniker, Villa Vär- Widing, Axel, Direktör, Regeringsg. 42 IV, 9. gård, Långbrodal, Alfsjö. - Gunnar, El.-homeop. med., Linneg. 31, O. Vidstrand. H., Ingenjör, Tuleg. 33~', Va. - A. L. T., Ing., Sigtunag. 10 lii, Va. Widstrand, Wilh., Bokförlägg., Storängen; Gotthard, Pystexp., Srt Eriksg. 63'\ Va. r. t. Storängen 67. -s, W. C. Widing, Reseffekter o. Lädervaror, - W., Disponent, Uplandsg. 28'\ Va.; a. t. Regeringsg. 26, C.; r. t , a. t. Vasa Axel, Prakt. läk., Bellmansg. 6, Sä. Spec. Vidinghoff, Gösta, Grossh., Uplandsg.15, Va. invärtes o. bröstsjukdomar, hvard.1/2lo Widler, Sven, Frejg, 48, Va. --1/211 och 1/24-4 helgd ; r. t. -Vidlund, H. E., Arkitekt, Sveavägen 108, 7154:, a. t Va.; r. t Hilda, Tapisseriaffär, Nybrog. 29, O. - Erik, Tjänstem. i Sv. Metallverken, Rep- - O. M. W., Tillsyn;ingsm. v. Hälsovårdsn., slagareg. 8, Sä.; a. t Karlbergsvägen 86 B, Va.; a. t. Vasa Widlund, C. E., Direktör, Sit Eriksg. 25 B, C M., Folkskollär:a, Solberga, ÄJfsjö. Widström, John, Auktions- o. Velociped- - J. F., Grosshandl., finna E. Widlund & affär, St.' Vattug. 7, C. Co, kont. o. proflager Repslagareg.8, Si). - Albert E., Handelsres.. Långa gt 12, - Karl A. T., Posttj.man, Scheeleg. 22, C. O.Dj.; a. t. Osterrn, K. G. E., Prakt, läkare, Hamng. 24, C.; - Clementine, Hofrättsrådinna, Måstcrsa. träff. eft. öfverenskomm. pr tel. 10,-11. muelsg. 42 II, O. - Sten O., Revisor i Riksgäld-kont., Bleck- - Axel, Ingenjör, Roslagsg. 62, Va. tornsgränd 7, So.; a. t. Söder _ Widman, Leonard, Doktor Legitim. läk,are IW idström, K. A., Snickare, spec. mahognrl o. Tandläkare, Stur~g. l4 I1, O. Råd- möbler i antik imitation, såsom sotfor. frågning endast efter särskild öfver- klaffbord, stolar, bokhyllor, skrifbordm.m., enskommelse; a. t. 105, r. t I Renovering af antika saker utföres om-i - Seln,ta, Kassö~.ska, Maria TraP1?g'ränd 7, sorgsfullt, Holländareg. 6, C.; a. t. Brun So.; a. t. Soder 1880, r. t. Soder keb A. R., Köpman, Kammakareg. 41, C Gottfrid, f. d. Målarmästare, Hornsg. 30, - Selma, Ankefru, Långa g. 12, O.Dj.; 1>. t. Sä. Osterm G. H., Specerihandl., firma F. J. Kahn, Widtskiöld, J., Kamrer, Hornsg. 70, Sä.; a. t. Götg.27,Sä.;bodKornhamnstorg61.St. Söder 7120, r. t; Söder 65.. Vidmark, J. P., Kakelugnsmak., Krono- Wiedemann, Axel, Ingenjör, Fastighets- o. bergsg. 19, C.; a. t. Kungsh Assuransmäkl., Sibylleg. 3 A r, O" Widmark, Per A., Amanuens. Klara N. - Charles, Köpman, Grefmagnig. 3, O.Dj.; Kyrkog. 21, C. r. t Sten, Civiling., verkst. dir. för A.-B. - Richard, Löjtu, v. Flottan, Storg.52,0.DJ. - Svenska Galvaniseringsverken, tullsg. 65, Va. Norr-. Wiedh, J. L., Aspudden. Landskaparnålare, Jarlag. ~, -Manner, Ellen, Fru, Götg. 59, So.: a. t. Wiedholm, J. A., Bankkamrer, Värtavägen 2772 (affären), (bost.), 8, O.Dj. Ellen, Fröken, Arbetsförest:a,Arsta,Lilje- Wiegandt, A., Bageriidk., Odeng. 54 B, Va. holmen; r. t. Liljeh. Axelia, Handelsidk-a 20. (glas o. porslin), - S. O., Vaktm. v. Flottan, Långa 91I, Skeppsholrnen, O.Di.. raden Hornsg. 38,,Sä.; bost. L:a Nyg. 8, St. Wiehagel', Ole, Kontorschef, Rådmansg. 74, - J. G. H., Löjtn., Frejg. 7, Va. Va.;r. t. Vasa 799. FINSPONGS METALLVERKS A.-B R'DAR ANSfilATAN

7 -1054 Wiel-Hansen- Wiholro. Wiel-Hansen, Janken, Braheg. 7 AllI, O.; a. t. Wigert, Adolf,. Gymnastikdir., Norrlandsg , r. t II, O.; a. t , r. t Wienerblusen, inneh. A. lsgren, Biblioteksg.. - Viktor, Hospitalsläkare v. Sthlm s hospi- 5, O.; a. t , r. t tal, Konradsberg. O. Wiener-Konditoriet, Biblioteksg. 6 & 8, O.; - (Vigert), Elis, Postexp., Sit Eriksg. 73 IV, r. t. o. a. t ing. fr. Privatg., Ya.; r. t. Vasa Wienerskomagasinet, Jakobsg. 18, O.(hörnh. - Inez, f. Backman, Ankefru, Språklär:a o. till Drottnin~g. 10); filial Drottnil!'gg.. Ofversättar.a, Narvavägen.. 16, O.Dj. 9, O.; a. t O. 9558, r. t WIgforss, Hedvig, Fru, Strandvagen 7 B, O. Wiens, Carl A. V., e. o. Hofr-not., Srt Eriks- Viggbyholms Angsåg' o. Hyfieri, A. G. Bjurplan 10r, Va. '. ströms stärbhus, a. t. Viggbyholm 3, ~ H., l:e Kanslisekr., Birgerjarlsg. 54, O. r. t. Viggbyholm 8. Vierrath, H., Cigarrhandel, Dalag. 36, Va. Wigge, Carin, Damskrädderi. Smålandsg. Wierth, C. J. O., Bankkamrer, Stadsgården 31 A, O,.; a. t. Brunkeb, , Sö. Wiggh, C. F., Ofvermask., Högalidsg, 38 A, Sö. Wiesel, P. T., e. O. Hofr.vnot., Heimdalsg. Wigholm, C. F., Hissmontör, Upsalag. 3, 5, Va.; a. t. Vasa Va.; a. t. Vasa Bernh., Teol. kand., Språklär.,.Drott - G. F., Handl. (porslins- o. bosättn.-affär), ningg. 91, Va.; a. t. Vasa Hjärneg. 1, O. Wieselgren" O., Fil. dr, Baldersg. 7 B, O... Wigoff, Hanna, Privatsekr., Skeppareg. 20, ~ B., Hofrättsräd. Bragevägen 5 & 7, O. O.D}.; r. t. Osterm Wiesler, Henric, Ingenjör, Greftureg. 76 B, O. Viger, Kemisk-Tekniska Fabriken, inneh. - se äfven Wissler..A.-B. Internationell Handel och Sjö- Wiesner, G. H. A., Postmäst., Uplandsg. fart, Lundag. 31, Sö.; a. t ; kont. 33' b., Va. Stadsgården 12, Sö.; a. t , r. t. Wiessner, F. H., Löjtnant, Birgerjarlsg. 100; I Va.;!. t Wigren, A. G., Fastigh:äg., Rådmansg. 691, - Anna, Ankefru, Solnavägen 127 III Va. Va.; a. t Wifstrand, Henny, Fröken, Saltsjöbaden; r. t. - Sigrid.Eröken, Tapisserihandel, Uplandsg. Saltsjöb , O.; a. t _ Ludv., Köpman, Alströmerg. 2, O. - Aug., f. d. Handelsres., Uplandsg. 4, Va.: _ Naima, Skådespel:a, Saltsjöbaden; r. t. r. t. Norr Saltsjöb G. A., Kåssör, Florag. 15, 0,;0 r. t Wigander, Robert, Handl., St. Nyg. 20, Si.; -, John, Kontorist, Östgötag. 16, So.; a. t. a. t. 2483,.r. t Wigandt, Maria,.Aukefru, Kungsholmsstrand - Oscar, Tandläkare, Drottningg, 71 D, O.; 121, O.; r. t Kungsh mottagn _ se äfven Wiegandt. Wigstrand, Es., Kamrer, Chef för Skand. Wigart, Gustaf,.Aktiebolaget, verkst. dir. Kredit A.-B:s Aktieafd., Strandvägen Gustaf Wigart, Agenturer i vin o. spi- 13, O.; r. t rituosa, Kungsholms Kyrkoplan 5III, Wigström, Hjalmar Ph., Fabrikör, Styr- O.; a. t , r. t. 1~532. mansg. 25 II, O.Dj.; r. t. Osterm Gustaf, Grosshaudels- o. Agenturfirma, - Adam, Musikfanjunkare o. Svärdsman, konserver,' sydfrukter, kolonialvaror Skeppareg. 17II, O. m. m., Kungsholms Kyrkoplan 5 IlI, O.; Wihlander, A., Fru, Västmannag. 29, Va.; a. t , r. t ; bost, s. h., a. t. Vasa r. t. o. a. t. ankn. - A. G., Ofverlärare v. Sofia Folkskola, Wige, Johan, Montör, Sigtunag.4, Va.; a. t. Skåneg. 117, Sö. Vasa 3\ se äfven Wilander o: Willsuder. Wigelius & Fiirstenberg Aktiebolag, Wah- Wihlborg, Karl, Bagare, Tomtehog. 42, Va. rendorffsg. 1, Sthlm 15. Telegr.-adr.: Wihlen, Sam., Grefmagnig. 15, O.Dj.; Spann- Fyrstel ius, måls-j mjöl- och kommissionsatf., Munk- Wigerström, Jenny, Kortvaru-.0. Herrekipe- brog. 4 JTT St.; a. t. 2978, r. t ringsaffär, Sibylleg. 37, O.; a. t ; - se äfven wilen o. Willen.. bost. Observatorieg. 9, Va.; a. t Wihlner, B. O. L., Dir., Greftureg. 68, O. Wigert, Severin, Amanuens, Birgerjarlsg. - J. G. T., Skräddare, Regeringsg. 70, O.; 60, O.. a. t G. S., Bankdir., Värtavägen 6, O.; r. t. Wiholm, Ernst, Förgylle~i-, Spegel- & Ram- 705 :W... affär, Sibylleg. 8, O. _ A., Civiling., Odeng. 7 B, O. - Erik, Inkasserare, St. Nyg. 35 III, St. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~~:a~a~t:";s~d~ , ---

8 Wiholm-Wikholm. 10,:;5 W~~olm,B. E.!.Kont.-sk.rifv., Jungfrug. 31, O. l Wikander; 2 Wicjlonder; 3 Vicander; W~~k och WIJk, ~e WIk. WIJkander, se Wikänder _- 4 W~lkander. WiJkenstam, Th., Roteman. Tegelbruksvä- _, I., Agronom, S:t Paulsg. 34, Sö. gen 12, Midsommarkransen; r. t. Liljeh. _, F. A., Apotekare, Högbergag. 18 B, Si). 84, a. t. Liljeh _, K. O. T., Apotekare, Kommendörsg. 4, O. Wijkman, A., Bokbindare o. Portföljmak., _lo. F., Brefbärare, Hornsg, 7l Il, Bö-. Brunnsgr. 4, St.; a. t. Brunkeb ' Carl, verkst. Dir., Narvavägen 8, O.Dj.; - Sven, Fil. kand.,. Ad. Fredr. Kyrkog. a. t. 4438, r. t AIV, C.; a. t. Brunkeb ' Gust., Direktör, Friggag.l0, O... - Sven Oscar, Kapten v. generalstaben, _, J. V. A., Direktör, Storg. 7 & 9, O" Döbelnsg. 51, Va. -' Berndt E., Disp., Biblioteksg. 29, O. - se äfven Wichman, Wickman, Wikman _1 Erik Axel, Grossh., kontor Aktieb. Ludv. o. Wykman. Melchior, Regeringsg. 19 & 21, C.; r. t. Wijkmark, E. C. O., Apotekare, Rensg.12, Va. o. a. t , - A.:K, Civiling., Vinkelg.l, O.: r. t _, J. H., Grossh., Birgerjarlsg. 108, Va.; r. t...:...sofia, Doktor.a, Norrtullsg. 3, Va , a. t N., Kapten, Linneg. 34, O.. -' C. G., Halldelsres., Heleneborgsg. S, Sä. - O. H. W., Lärov.vadj., Florag. 4, O. _I J. H., Handl., Birgerjarlsg. 108, fao - F. G. L., Revisor (!A.rmeföl'I'altn.),Jung- _, H-.Y., Ingenjör, Stureg" 36 B III, O.; r. t. frug. 30 n. b., O.; a. t Osterm se äfven Wikmark. -< T., f. d. Justitieråd, Strandväg. 11, q.dj. Wijkström, se Wikström..' Hjalmar, Konsul, Wieanders villa,o.dj. Wijnblad O. Wijnbladh, se Winblad. (Lusthusporten).. _, O. R., Köpman, Nybrog. 36 III uppg. A,ö.g., 1 Wik; 2 Wiik; 3 Wijk. O.; a. t _, David, Mnsikdir., 'I'egnersg. 9, Va. a. t Gustaf, Advokat, Etablerad Spec.: _IS Byrå, Mäklerifirma, inneh. O. Wikholm, Bolagsbildning. Ackord. Leveranstvi- 'I'egncrsg. 19, Va.; at.t. 9636, r. t ster. Utländska affärer. Ombud i New- _I Sigge, Prakt. läkare, Invärtes-, spec. York, Kungsholmstorg 5, C; r. t mag-, tarm- o. ämnesornsättn.-sjukd., ' o. St. Essingen 2, a. t o. Essin- Storg. 12, O. Mottagn. '/.3-4 e. m., gen 42. 'I'elegramadr, ))DOjUSD. andra tider O. helgdagar efter öfver- _.1 s, G., Advokatbyrå, Grundad Spec.: enskommeise; a. t , r. t Aktiebolags-o.Fastighetsärenden. Han- Radium-Institut, Smålandsg. 4III, O. delstvister, Rättegångar. Utländska _l Naina, Rektorska. Kungsg. 88II, C.; a. t. affärer. Ombud i New-York O. London Kungsholmstorg 5, C.; r. t , _1 Ragnar, Trävarnhandl., kont. Norrlandeg. a. t Telegramadr.: DDojUSD. 8 & 10, C.; r. t. O. a. t. 78 O~; te,legr.- -' Arvid, Direktör, Ekbacken, St. Essingen; adr,»träwik». Bost. Lovisag. 2, O.Dj.; a. t. Essingen 42, r. t. Essingen 2. r. t. 10Q.54, a. t ' G., verkst. Dir. för Aktiebolaget Vizir, _, fl. M. E.., Ankefru, Narvavägen 20, O.Dj.;. Kungsholmstorg 5, C.; r. t , a. t. Osterm ' a. t 'I'el-gramadr.:»Dojus». Vikariatkassa, De enskilda läroanstalternas. Gustaf, Dir., Stora Essingen. Eriksbergsg. 8 AI, O.; a. t , r. t. _, Anna, Fröken, Korrespondent, Ekbacken, St. Essingen. Vikberg. S., Seminarielär., Erstag. 1, Sö. _, Gunnar, lng., Vanadisvägen 28, Va.' Wikberg-, Clara, inneh. Modeaffär Anna 01- -" & Mark, A.-B., Järn- & Metallfirma. Korn- sens Eftr., BirgerjarJsg. 71, Va..hamnstorg 53, Si., r. t. 6154,6247 O. Wikblad, Ch., Fru, Observatorieg. 12,Va , fl. t O Marie Louise, Fröken, Florag. 21 lii, O. ~3 Olof, Köpman, Västmannag. 12'v, Va. - J., Kamrer, Krukmakareg. 42 III, ss., a. t. _, C. E., Skomakare, Nytorgsg. 23 B, ss., Söder a. t H., Presidentska, Torsg. 21, Va. -~ John, Sko~ak., Mä~tersamuelsg. 61..C. Vikbom, G.. L., Handl. (fisk), Brännkyrkag. - E. E., Skraddare, S.t Paulsg. 30, 1:)0.' 140, So. -' Axel, Tillsyningsman v. Hälsovårdsn., Wikholm, C. F., Folkskollär. (Sofia folksk.), Bondeg. 64 A, Sii.; a. t. Söder Skogsvägen 31, Enskede; a. t. Ensk, -' Sophie, Ankefru, Ekbacken, St. Essingen ~ F/NSPONGS METALLVERKS A.-B I1l,.'tiAR ANIlI.~TAN {

9 1056 Wikholm-Wiksell. Wikholm. Utto, Mäklare, inneh. Wikanders Wiklund, A. F., Lok-förare, Drottningg, Byrå, 'I'egnersg ' 19. Va.; a. t , r. t. 77, C ; bost, Storg. 7, O.; a. t (Viklund), E. V., Pastorsadj., Västrnau- Viking, Bok- & Accidenstryckeriet, se Bok- nag. 92, Va:; a. t. Vasa I o. Accidenstryckeriet Viking. - O. L, Postexp., Heleingez, 8, Va. - V. A., Ing., Kolonivägen 22, Enskede. - V., Professor v. K. Musikkonservatorium, Wiking, E., Lokomotivför., Hornsg. 184, ss; Kammakareg. 12, Va a. t, Söder B. E., Revisor i K. Statskont., Hög- VikingarnesFotbollklubb, sekr. Axel Jons- I bergsg. 31, Sä.; a. t. Söder 6418; kont. - son, Holländareg.. 27, Va.; r. t r. t. 248{)9. Segelsällskap, postadr. Sthlm; telefon - Fred., Sjökapten, Tjärhofsg. 27 I, ss. till klubbhuset a. t Oscar] Skeppsstufvare, Dir. i.ångbåts Wikingsson, Selma I., Folkskollär.a, Birkag. aktieb. Grogg, kontor Packhusgr. 6, St.; 18, Va.; a. t. Vasa bost. Tjärhofsg. 3, Sä. - Beata, Änkefru, Birkag. 18, Va. -s Tidningskontor o. Pappershandel, Karla- Wikland, A. L., Byråassist., Karlbergsvägen vägen 76, O.. 78IV, Va. - Knut, Tjänsteman, Bondeg.l BIl, Sii.; a. t. S. H. S., f. d. Distriktschef, Johannesg. Söder , C. - 'se äfven Wicklund. Wikman &.Wiklund, Grosshandelsfiriillij Flemingg. 17, C. Innehafv. Ernst Holmqvist. Kontor o. partiförsäljn. Fleming-g. 17, C.; butiker för minutförsiiljning Flemingg. 17, C., o. Sit Eriksg. 40, C.; partilager Flemingg. 32, C. Telefonanrop :»Wikman & Wiklund». ' - F. V., Lärov..trlj. Birgerjarlsg. 94, Va. - Ruth, Fröken, Nybrog. 28 C IV, O.. - Wendla, Fröken, Nybrog. 28CIV, O. - J. Arthur, Kontorschef, Götg. 69, So.; r. t Karl, Revisions- o. Bokföringsbyrå, Roslagsg. 21, Va.; r. t. Vasa 680, a. t Kl Einar, Öfverstelöjtnant, Chef för Armeförvaltn:s intend.vdep.s Utrustnings- Wikman, K. H., Vedhandl., Birgerjarlsg.105, byrå, Jakobsg. 30, C.; r. t. 1897; bost. Va.; r. t. Vasa Kungsh. Hamnplan 7, C.; r. t , - se äfven Wichman, Wickman; Wijkman a. t. 296'68. o. Wykman. Wiklander, H., Bankkamrer, Kungsklippan Wikmanshytte Bruks upplag, A. B. Julius 17A, C.; r. t Slöör, Järntorget 80, St., r. t. och a. t. / - N. A., Polisman, Sit Eriksg. 22, C. namnanrop:»julius Slöör». - Beda, Telegrafist, Grefg. 22 Il, O.Dj.; Wikmark, Carl Richard, Komminister' i r. t Bromma, Predikant v. Sthlms Sjuk- Wiklund, A. (Aktiebol. A. Wiklunds Ma hem, Appelviken. skin- & velocipedfabr.), fabrik o. kontor - se äfven Wijkmark. S:t Eriksg. 46, C.; utställnings- o. Wikner, Axel, Bokhandl., Apelbergsg. minutförsäljn.-lokal Birgerjarlsg. 7, C. 40, C... W:m, Assuranstjänstem., Dalag. 78 A m, - Ernst, Prakt. läk., Humlegårdsg. 19, O.; Va.. mottagn. hvard. 3-4; telefontid 9- - Axel, Boktryckerifaktor, Asög. 60 1, ss., 1/ a. t. Söder _. H. O. H., Ofverstelöjtn., Ostermalmsg. 8, Ali, Civiling., Artillerig. 48 III, O.; r. t. O.; r. t Wiknerz, Albert, Fil. lic., Läroverksadj., Erik, Direktör, Gen.-agent för Lifförs.,J,ungfrug. 31 II, O.; a. t , r. t. A.-R Thule, kont. Näckströmsg. 4 1, C.; Osterm. 93tL Träffas kl. 11 f. m. r. t. 2999, a. t. 2324; bost, Artillerig. Wiksell, Josef, Läder en gros, kontor o.ta- 14 1, O.; r. t. '14568, a. t. Osterm ger Drottningg. 66 o. Slöjdg. 7, C.; E. O., Fil. lic., Villa Almeborg, Kungs- r. t. 343 o. 4209, a. t. 4888; telegramholms villastad; r. t.äppelviken 100. adr.:»joswiksel1». ' - A.,Fotograf,at~lje o. bost.regeringsg. 9, C. Wiksell,.T. G., Agronom, Mästersamuelsg. - Hanna, Fru, Asög. 54, so. 47, C.; r. t s Förvaltnings A.-B., Vasag. 15 & 1,7, C.; - Ingrid, F:röken, Sjukgymn., Greftureg. r. t. 2477, a. t ~ 53 III, O.; r. t E., Grossh., Drottuingg. s;,m, Va. Nils J., Tjänstern., Uplandsg. 54, Va.; a. t. - Adolf, Kapellmåst. v. K. Teatern, Kam makareg. 8, Va. I - se äfven Wicksell. ~ \')OODSTOCK SKRIVMASKl" från KONTORSTEKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad.. Se sid R\lgeringsgatan.

10 Wiksen- Wildncr Wiksen, G. E" 68, Ya. Järnvägstjånstem., Dalag. [WikStröm; 2 Vi~3Wijkström. Wikstrand, K. V., Byggm., Nya Torsvik 1, _1 Hjalmar, Köpman, Katarina Bang. 401V, - Torsvik, Lidingö; a. t. Lidingö 73. Sö.; a. t. Söder 29 (\3, r. t N. F. C., Legationssekret., Jur. kand., _1 P. G. A., Köpman, Karlbergsvägen 80, Va. Holländareg. P, C.; r. t , a.rt, _1 Heimer, Landtmätare, Byråingenjör v. - Brunkeb Statens Vattenfallsverk,,Regeringsg. W. H.,Vaktm., Blasieholmsg. 6, G.; a. t. 54, G.; a. t ; till tjänsterummet 41748, r. t r, t ' l Wikström; 2Vibtröm; Wijkström. -~ M. F., Major, Odeng, ~2,.Ya. '). «; - O. HJ., Möbelsnick.,..Banerg. ~5, O.D}., _1 Torsten, Adv~lmt,Jur. o. Fil, kand.,narva- a. t , r. t. Osterm vägen 3, O.Dj.; a. t. Osterm, _3 Emil Nicolaus, Ombud för Förenade Fön- _1 Arvid, Agent, Lästmakareg. 6 I1I, G.; r. t. 4352, a. t. Brunkeb, 80100; bost. Negsterglasbrukens 46, O. Aktieb., Kommendörsg... Iinge, Saltsjöbaden. _.1 Curt Aler, Postexp., Alfsjö ; a. t. Lång- _1 Nils, Agenturfirma, Regeringsg. 38, C.; bro dal t. 2 to 2tl, r. t ; telegrafadr. : _1 C., Reseffekt- o. Kortvaruaffär,. Västel:-»Wikstrony». långg. 69, St.; bost. Eriksbergsg. 1 B, O. _1 Erik A., Banktjänstem., Birkag. 2 1V,Va.; _l E., Sjökapt.. Art Fredr, torg S, Sö. r. t. Vasa 17 S3. _1 Nils H. H E., Stud., Kat:a Bang. 40, Sö. _1 Co, A.-B., Elektrisk installationsmateriel, _1 Carolina Änkefru, Västmannag. 71 A, Va. maskiner m. m., Export-Import på _1 Ida, Änkefru, '.!'~skbagaieg. 5, O.; a. t. Finland, Ryssland, Estland o. Polen. Österm \ Birgerjarlsg.33, G.; r. t. o. a. t , _l Einar Öfverkrigsfiskal, Birgerjarlsg. 54 telegrafadr.:»electrofor», (Tir'nmermansordens nya hus vid Ros- _1 J. L., Fabrikör, Tureberg.. lagstorg), O.; a. t. Brunkeb _1 Carl,' Fil. kand., Strandvägen 33, O.Dj.; - se äfven Wickström. r. t , a. t. Osterm Viktelius, Therese, Sjuksköt.a (Viktelius sjuk- _1 Hilma, Folkskollär:a, Svartmarig. 8, St. hem), Frejg, 32, Ya.; a. t , r. t. _1 Hulda, Fru, Gymn.vdir., Malmskillnadsg Il, C.; r. t " Maria, Fru. Strandvägen 31,. O.Dj. Wiktor, Anna, Sömmerska, 15 B", C..Kungsholmsg.. _1 Arnelie, Fröken, Stur-g, 6, O. - O. N., Uppbördsman i 2:a roten, Klara _1 Ellen, Fröken, Döbelnsg. 5, C.; a. t. N. Kyrkog. 27, 1 1 /2 tr., C.; a. t , Brunkeb Träffas kl ' Julia, Fröken, e. Postsparb-bitr., Odeng. Viktoriabageriet, Roslagsg. 13, Ya. 88, Va. Viktoriasalen Tunnelg. 19, C. _1 Louise, Frökerr, Gymnastikdir., Sibylleg. - se äfven Victoria.. 3 AlV, O.; a. t Viktorlu, A., Husäg., Rådmansg. 65, Va. _l Mathilda, Fröken (inn-h. Pensionat Syl- - Erik Viktor, Verkm., Långholmsg. 1A a, via). Eriksbergsg. 1 B, O., hörn. af Bir- ss. gerjarlsg.; a..t , r. t se äfven Victorin. 1 Valborg-, Fröken, Flemingg. 23 A, C.; Viktorsson, N. H., Verkmäst., Börstrandag. a. t. Kungsh , Va.. _1 Carl, Grossh., firma P. Wikström j:r Viktualievåg: Munkbron, St. Norra Blasieholmshamnen 15, C.; kon- Wilander, Naämi, Fru, Norrlandsg, 1, G.; tor Stallg. 4, Sthlm 15. a. t. Brunkeb. 27 ÖO. : _l Oscar, Grossh., Tyskbagareg. 5, O. - Mathias, Kammarskr., Uplandsg. 14; Ya. _1 C. E., Handelsaktieb., Komm.-affär för - se äfven Wihlander och Willander.. Iandtrn.vprod., Holländaeeg. 3, C.j kont. Wilcke, Gerda, Fröken, o. bost. Rådmansg. 72, Ya. ~ Paul, Gravör, Parkg. Riddareg, 6, C. 5pv, O. _l J. R., Ing.. 'l'egnersg. 51, Va.: r. t. ~ Johan Eric, Kommendörkapten, Odeng.. _2 K. O. U., Järnv.-tjänstem., Västmannag. 681, Va. 51, Va. ~ Ivar, Köpman, Nybrog. 42\ O.; r. t _l VIga, Kassörska (A.-B. Lindgren-å Rae), Wilcken, M., Ankefru, Döbelnsg, 77 B, Va.; Gottlandsg, 75, Sö. '.. a. t. Vasa _1 Nils, v. Konsul, Lijtn., Strandvägen 37, Wilde, H., Lok. för., Dalag. 166,'Va. ' O.Dj. Kontor Regeringsg. il8, C.; r. t. Wildner, Knut O~,Direktör, 2577, a. t \ G.; r. t Handtverkareg, FINSPONGS METALLVERK$,A.-E;J SERIOAREiSANSGlATAN ' /17 Adr lka!endern IfJ20.

11 1058 Wildner- Willson. Wildner, Louise, Fröken, Kontorist, Väster- Willberg, Hma, Fröken, Bragevägen 19, O,; långg. 40IV, St. a. t. Va~a 214. Wildqvist, A., Fröken A Observatorieg. 12 IIJ, - Wilh., Vaktm. (Riksgäldskont.), St. Nyg. Va.; a. t. Vasa "t , St.. I Wileen, J. W., Skräddare, Drottningholms Willborg, Sigrid,Fru, Narvavägen 16t, O.Dj.; vägen 7, O. r. t Vilen, N. E. G., Dir., Florag. 21, O.; r. t. Willebrand,o-TK. E., Fabrikör, Birkag. 12' t. v., va. Wilen, K. G. Postexp., Frejg. 15, Va.; a. t. Willebrandskafondenskamrerarekontor,Kgl. Vasa Slottet, västra hvalfvet (tr. onsd. kl. _ Gunilla, Tapisseri- o. Handarbetsatelje, 12-2). Hamng. 28, O.; bost. Huddinge. Willemoth. John,v. verkst. Dir. Tomtebog. _ se äfven Wihlen o. 'Willen. 20, Va.; r. t , a. t. Vasa Wilenski, Josef, lng., Götg. 6P. ss; a. t. WilMn, N. E., Fil. mag., Odeng. 96 II, Va. Söder 2270, r. t. Söder Gunnar, Ingenjör, Geijersvägen 8, O.; WilEmsky, Mauritz, Köpman, Tomtebog. 39, a. t Va. - Hj., Skrädderi, 'I'egnersg. 14, Va.; a. t. Wilhelm a i Magdeburg, Allmänt Försäk- Vasa rings aktieb., Subdirektion för Skan- - se äfven Wihlen o. Wilen. " d.inavien, Alrik.Sunden-Cullberg, Ak- Will?rs, W., vice Häradsh., St?rg. 19, 9 tiebolag. Drottmngg. 5, O., 9-5; a. t. - Einar W., Jur. kand., Not. i Ofverståth> 7007, r. t ämb, ~. K. Vetenskapsakad., Storg. Wilhelm i, J. T..J., Konstnär, Odeng. 17, O. 29 III, O.Dj. _ C. A. Th., Tjänsteman i Skandia, Pipersg, - Hjalmar, Sekr. i K. Järnvägsstyr., Ridda- 9 III, O.; a. t reg. 10, O.; r. t Wilhelmson, A. E., Förestånd., Florag. 13 III, Willgren, Erik J., Bokh., Upsalag. 5, Va. O. S. A., Byggm., Ringvägen 137, Sä.; a. t. _ G. A., Handl., Stockholmsvägen 49, En skede; a. t. Ensk. 300; bost, Kyrkogårds- Gustaf A.,.Kamrer, Valhallavägen 25 IV vägen 4. O.; a. t. Osterm _ C., Målarmäst., Valhallavägen 111 B, Va.; - Carl G., Uppbörd~kommissarie, Grefg. 571, a. t O.; a. t Wilhelmsson, G. Walfrid, Boktryckare, kon- Williams, Affischeringsaktieb., Regeringsg. tor ~t. Nyg. 18, Si.; bost. Riddareg. 12, O.; a. t r. t. ö 82. " 15, O. Williams, R., Löjtn., Ostermalmsg. 44, I O.; -s Boktryckeri-Aktiebolag. St. Nyg. 18, St.; r. t. Österm a. t , r. t. Staden Rev. H. M., British Chaplain, Engel- _ C. Fredr., Kamrer, St. Gröndal 23, Lilje- brektsg. 31 III, O... holmen; a. t. Gröndal 158. Willing, H. G., Agent föt Jas. Williamson _ Karl W., Konstnär, Bergsg. 4, O.; atelje & Son, Lancaster, kontor Regeringsg. Kungsholmstorg 10, O. Målarskola 54, O. Odeng. 31, Va.. - Petter, Brännkyrkag.4A, Sti; a. t. Söder - K. G. 1.':., Postexp, Narvavägen 20, O.Dj.; 1887.'. r. t. Ostarm Willman, E: O., Skrädd., Linneg. 60 n.b., O.; _ C. W., Sjukkontrollör, Brunnsgränd 4, a. t. Österm Si.; a. t K. G., Snickare, Luntmakareg. 53, Va. _ E., Tjänsteman i Riksb., Grefg. 8, O.Dj. Willner, Hans, Agronom, kont. Svartensg. Wilkens, G. D., Med. dr, Ofverläkaje, Strand- 7, So., a. t. 3420, r. t. 3350; träffas vägen 15, O.Dj.; r. t. 68, a. t. Osterm.35. säkrast kl. 1 e. m.; bost, Götg. 59, Sä. Vilkenson, Vilken, Grossh. Frejg, 6::lI, V~. - Elsa, Fru, Stockholmsvägen 51, Enskede. Wilking, Anna, Fru, Sibylleg. 50 An.b., O. a. t. Ensk Villahem, Pastiahetsektiebolaget, St. Nyg. Willners, Sofia, Fru, Greftureg. 13, O.; a. t. 10 & 12, St Willander, J. A., Byggm., Jungfrug. 7 A III, O. - -John, Kamrer, Sveavägen 12D, Va. -Frans, f.d. Grossh., Observatorieg.13, - E. N:SÖIl, Musikdir., Greftureg, 13 1, O.; Va.;a. t. Vasa 90; tro a.t.1ii ,r.t.osterm _ se äfven Wihlander o. Wilander.,.. Villnbw, Wilh., 'I'ryckeriföreat., Riddareg. Villard, Fritz; Köpman. Götg. 5j}, Bä.. 76, O.Dj.; a. t. Osterm _ C. A:, liietausvarfv., Bensg, 19 II,Va. Wills<1.n.P. J., Förrådsförvalt., Långbro gård, Willart, S, A., lng., Upsalag. 12 1, Va:. Alfsjö.; a. t. Långbrodal 69.. A. B. SVENS'K'A <METAtl VERI{EN ~~an~:':å~a~t:";:d

12 Willy- Winberg'1069 Willy, Modesalon, Birgerjarlsg. 32, O. l Wimmerström, A., Ing., Döbelnsg. 40,Va.; Wilms,A., Registrator h. Armeförvaltn.j Råd- a. t. Vasa mansg, 4, O. - K. E., Kammarskrlfv., Döbelnsg.40, Va. -. Lilly, Ankefru, Rådmansg. 4, O.; a. t. Wimnell, S., Ankefru, Ostermalmsg. 27, O Vin- & Spirituosa affärer A -B Stock- Wilow,uf' A. V., Civiling., Tegnerelunden holmssystemets:,... 9 '. Va.;..a. t n b Betecjrn.Norrmalm: WIIsen,Hllma,Ankefru,Surbrunnsg.47. " Va. R Vikingag.7 B. Wilson, Will., verkst. Dir. vid A.-B. lmpreg- L Frejg. 46. _ neringsfabriken Svea' a t Karlberg 12 p Up1!indsg.lo.,....' R Markvardsg.8. r. t. 7353, postadr, Karlbergsvagen s Sveavägen82. 69, Va., telegr.vadr, Waxduk. T Holländereg. 14. G V f d H dl R l 60 TT U Surbrunnsg an ;, os agsg.,r a. X Kl. Ö. Kyrkog. 1. Karl, Korresp., Nybrog. 37, O. XR Kungsg. 58. Willy, Löjtn., Vanadisvågen 31 AU, Va.; XA Malmtorgsg.L t Vas' XR Odeng.4~. a.. a '... y Humlegårdsg.3I. O. J., TYPO~Taf,Kommendorsg. ro-», O.; Staden: a. t G Trångsund 12. Wilton, Ragnar, ve~kst. Dir. i A.-B. Kol XF ~\;:%;:31. o. Koks, Regermgsg. 82, C. A Katarinavägen9 B. Wiman, C. II. 1'., leg. Apat., Karlbergsvägen B AK".Cksg TT C sog. 68., ra.. D B1ekingeg.40. A. A., Byggverkm., Lmdhagensg. 38, C. E Volmaryxkullsg.l5B. Wimans, B., Byrå, Vas ag. 501, C. Utför F Ho!.nsg.58.. 'd' k d F" "l' t d h M Brannkyrkag.95. JUl'! IS a upp rag. ors a Jer.s a s- oc XC Södermalmstorg. landtegendomar, hotell, pensionat samt XD Kat. Bang, 9. välkända affärer af olika slag. Uthyr Östermalm: Jr" l k l..' o. XL. Sibylleg.6. allars O a er, sommarnojen, vamngar z Greftureg. 46. och rum. Anskaffar inackordering. För- A Jungfrug. 27. medlar alla slags försäkringar. ö Storg. 24. W R F'l d T kb 121 iman,., I. r, ys agareg.,.; O K Kungsholmsg.17. Kungsholmen: r. t. 16;' 20. w Agneg EHsabet,Folkskollär:a,Lindhagensg. 38, C. x G Flemingg Karin, Fru: Dalag. 84, uppg. H, Va. Vin- & Spritcentralen, A.-B.,.hufvudkontor - Bertha, Fröken, Vasag. 50\ C. Vasag: 19, C.; verkst. dir, E. Wenner- - Fredr. A:son, Grossh., 'l'eguörsg. 25, Va.; berg, bast. Reimersholm, r. t. 5662, a. t Winander, C. John, Utställning af moderna - A. R., Handl, (spec.- o. vikt.), Döbelnsg. Svenska Kontorsmöbler O. Kassaskåp. 93, Va. Privata möbler. Räkne-, kopierings- - E., lng. Greftureg. 24 F, O" o. skrifmaskiner, Kontorsböcker, lös- - S. J., Kapten, Storg. 7 & gill, O. bladsböcker, brefordnare,kortsystem - E., Linjernäst., Sibylleg. 3 B, O. m. m. Birgerjarlsg. 32, b. - R., Stationsskrifv. v. Stat. Järnv., Löfås-,... _._._ vägen 23, Ulfsunda; a. t. Ulfs Wmbergj 2 Wmbergh; 3 Vmberg; 4 Vm- Gunnar S. L., 'l'jänstem. i Järnv.-styr., bergb,.. Jakobsbergsg. il4 u Ö. g., C. _2 Gunnar Ohatillon-, Civiling. (Byggnads- - Laura, Änka efter log. E. A. Wiman, nämndens ing.), Smålandsg. 2, V. Markvardsg. 8 C, Va.; a. t _l Gustaf A., Damskrädd., Regeringsg. 95A, - K. M., Ankefrn, Volinaryxkullsg. 7 n.b., C.; a. t , r. t. Norr 32. Sö.j a. t " Doris, Dam-Syatelje,Handtverkareg. 38, C. Wimermark, Beda, Ankefru, Linneg. lolii, _2 Arvid, ställföretr. Direktör i A.-B. In- O.; a. t tecknijigs- o. Förvaltningsinstitutet Wimmerberg, E., Öfverrnask., Brännkyrkag. Chef för hypoteksförsäkringsafd. i Sv. 95, Sö.j r. t. Söder 631. Kredit- o. Garantiförsäkr. A.-B., Norr- Wimmermark, K. A., Gjutmäst., Helsingeg. landsg, 7, C.; bost. Handtverkareg.14, 20 v, Va.; r. t. 8942, O; r.t :. Vimmerstedt, K. A. R., Kassör, Nybrog. _2 Gösta, verkst. Dir. i Nya Asfalt.Aktieb., 14 B, O.j a. t Karlavägen 1, O.; r. t. 271.L Wimmerstedt, C. E., Ofvermaskinist, Handt- _1 Amalia, Frn, Folkskollär:a, Kungsholms verkareg. 80X, C. villastad FINSPONGS META'LLVERKS A.-B ERIDAREBANSGATAN 17 -.

13 1660 Winberg- Wind. l Winberg; 2 Winbergh; 3 Vinberg; 4 Vin- l Winblad; 2 Winbladh; 3 Wljnbladll; bergh. 4 Vinblad. -' Greta, Fru, f. Skjöldstrand, Karlavägen _1 Elin, Fröken, Kapphandlare, Yästerlångg l v, O.. 23, St.; a. t. 2677; o. Drottningg. 51, _I Callie, Fröken, Inedalsg, 151V, C. C.; a. t ; bost. Karlbergsvägen _1 Ellen, Fröken, Målareg, l III, C.;, r. t. 45, Va. Norr _3 H. Fröken, Observatorieg. 18 Iv, Va.; a. t. _1 F., Förest., Skeppareg. 44, O. Vasa _2 Aug., Garnh., Götg. 1, Sö!; filial Götg. _3 Hanna, Fröken, Skeppareg. 41, O. 32 A, ss., bost. Tureberg. -" Ragnbild, Fröken, Kontorschef Döbelnsg. -'s, Ernst, Eftr., Garn- o. väfnadsh. (inneh. 19 III, Va. ' \ Ludvig Wetterström), Järntorget 78 _l Carl, 'Iug., inneh. Nya Nordiska Express- St. ' byrån, Mästersamuelsg. 41, C.; bost. _1 Carl, Hande!s~es., Katarina Bang. 15, Sä. Sundbyberg; a. t. Sundbyb _1 Isak, Komminister, S:t Paulsg. lorr, Sä.; -" Th., Kanslirad i Sjöförsvarsdep., Grefg. a. t. Söder 43; träffas III, O.Dj.; r. t. Osterm _1 C. A., Köpman, Hjärneg. 5, C. -"s Eftr., Otto, Specerimagasin, inneh, Fritz _, Ernst, Köpman, Hornsg, 55, Sä. Barthelsson o. Torsten Herrlin, St. Nyg. _3 O., Målare, Observatorieg. 3r, Va. 41 &.~3, St.. _1 Axel R., Målarrnäst., ljalag. 32, Va.; _3 Hanna, Ankefru, Skeppareg. 41 l, O.; a. t t , r. t. Vasa Osterm _1 Svea, Operasång:a, Målareg. l III, C.; r. t. _3 Seljna, Änkefru, Grefg. 6 ll, O.Dj.; a. t. Norr 785. Osterm _1 Axel, Provisor, Flemingg. 18, C. -' Fr., Öfverste, Östermalmsg. 51III, O. _1 AI~ Redaktör, Drottningholmsvägen 8Bll, Winblad von Walter, se von WaltcJ;'. V.; a. t. Kungsh Winbom, Harald, Grosshandlare, Rådmansg. _1 C., Reda.ktör, Hjärneg. 9, C. 14, O. ' _1 J. M., Redaktör, Upsalag. 3v, Va. - Harald, Speceri-, vin-. o. delikatessaffär, _1 Herman, H. M. Konungens Hofleverantör, Enge1brektsg. 21, O. Grefg. loill, (J.Dj. Speeeri-, Kaffe-, The-, Winborg, Th., & Co, A. B., se A. B: Win- Delikatess- o. Fruktaffär samt Tele- borg, Th, & Co. graminlämning och Riks.telefonsamtals- - Theodor, Konsthandl., Bellrnaneg. 6, So. station, Styrmansg. 8, O.Dj. - Maria, Änkefru, Bellmansg. 6, So.; a. t. _1 Emma, Sömmerska, Fru, Regeringsg. 59, C. Söder _l J. F., Tapetser., Sibylleg. 20, O. Winbäck, John g. E., Köpman, Linboda 37, _1 M., Tul1vaktm., Svartensg. 8 All, Sä.; r. t. 'I'ageborg, Alfsjö. ' Söder 2'77. Winck, Gösta, Export o. Import af maski- _1 K. A., l:e Vaktm. (Drätseln.), Stämnings- ner, kontor o. bost. Vasag. 36, C.;J!.. t. man, St. Nyg. 2 Blv, St.; a. t. Brunkeb 29~ ' Winck-Eriksson, Ingrid, Fru, VaRag. 36, C.; _1 P. G., Verkm., Stureg. 44, O.; a, t. Österm.. sommarboat. Villa Bellmansro, Lidingö Vtnckler, Anna, Bosättningsmag. Odeng. _1 WilhelmiDa, Ankefru, Björngårdsg. 9 B, 26, Va.; a. t. 7093, r. t Sö.; a. t. Söder Winckler, Jenny.: Fru,' Folkskollär:a, S:t _3 Sa1., Öfvering. i Kanalkommissionen ; Panlag. 30, Sö. r. t ; bost. Rörstrandsg. 56 B, - Nils Gustaf, Ingenjör, S:t Paulsg. 30, Va.; r. t Sä. _1 G. I., Stureg. 44, O.; a. t. Osterm se äfven Winkler. Winckler-Rahtlev, E. K. B., Köpman, Vinl Wlnblad; 2 Winbladh; 3 Wijnbladh; kelg. 3. (J.; r. t Vin blad. Wincrantz, F., Pianofabr., utställning o. fa- ~. brik Greftureg. 50 A, (J.; a. t ; _1 Arvid, Bokhandl., Bergsg. 3 IV, C. bost, s. h. _3 Hj., ställföretr. I?ir. i Fylgia, Skeppareg..:. Karl Fr., Öfvering., verkst. Dir. v. Ak- 4P, O.: a. t. Österm tieb. Stockholmstelefon, Brännkyrkag. _s Alfbild, Fo1kskollär:a, Stureparken 13, O. 14 All, Sä.; a. t. 1833, r. t. Söder _1 Emma, Fru, Massös, Sibylleg. 77, O.; 11..t.- se äfven Winkrans Wind, Axel, Kakelugnsmak., Renstjernasg. _1 Mina., Fru, Götg. 61, Sä.'. 44, Sä. WOODSTOCK SKRIVMASKIN trån KONTORSTEKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. sii sid Regeringsgatan.

14 ,, Windahl- Winroth. 10tH Windahl, Eric G., JJiviling., Styrmansg. 12, Winkler, Lisa, Folkskollär:a, Uplandsg. 29, O.Dj.; a. t. Osterm Va.' - R' A., Direktör, Storg. 1, O.; a. t. Osterm. - E., Handl. (speceri), Tomtebog. 29, Va.; / a. t. 6217; filial Börstrandsg, 34, Va.; -,Adla, Konditori, Högbergag. 27 C, Sä. a. t ; bost. s. h.1j a. t I. T., Notarie, Greftureg, 72, O. - E. W., Kamrer, Uplandsg. 29, Va., WindeIl, Lindes, Fröken, Målareg. 1, C.; - Erik, Postkontrollör, Kungsholms hamna. t plan 3, C.; a. t. Kungsh J. O., Förvaltare, Hornsg. 29 e, Sä. - se äfven Winckler.. - Karin, Modeaffär. Hornsg. 29 e, Sä.; a. t. af Winklerfelt, K. R. 1\'L~Kassör, 'I'allby, Sundbyberg: r. t. Sundbyb. 125, a. t. Vindragarelagets lokal, St. Hoparegr. 6, St. Snndbyb, Vinell, Klas, Lärov.sadj., Holländareg.27 1I, M. 1\1.,Ankefru, Tallby, Sundbyberg; r. t. v.' uppg., Va.; r. t Sundbyb. 125, a. t. Sundbyb Winell, Erik, Civiling., Fil. Iic., Döbelnsg. Yinkompaniet, A.-B., Kontor Västerlångg. 68, 51 III" Va.; a. t Si., r. t. 2792, a. t Wingardt, V. S., Kontori-it, Holländareg.13,C. Winkrans, Werner, Bokbindare, Kommen- Wingblad, S. V., Handelsres., Södermannag, dörsg. 19, O.; a. t. Osterm , 43, Sä. - se äfven Wincrantz, -. E. l Inspektor, Södermall~ag. 43, Sä. Winkvist, o. IG. F., Byagmäst., Birgerjarlsg. Wmgoorg, F. A., Boktryckeri, Kungsholmsg. 48, O.j r. t. 30:193, a. t B, C" Vinkärlstunnbinderiet, Bellmansg. 18, So.; - B., Fil. lie., Flemingg. 20 Br, C. äges af O. Strömblad. - F. A., Redaktör, Fil. Iic., Flerningg, 20 B', Winnberg, Ada, Fru, Björkvägen 24, En- C.; a. t. 8653, r. t skede. Winge, Erik, Fil. lic., 2:e Bibliotekarie V. Winnerstrand, e. A., Guldsmed (inneh.'augu- Riksdagsbibliot., Idrottsg. 6, Råsunda; sta Winnerstrand), Humlegårdsz. 9, O. r. t. Rås Olof, Skådespel., Valling. 37, C.; a. t. - C., Kamrer i Aftonbladets Aktieb. Karl- Brunkeb bergsvägen 82, Va.; a. t. Vasa A. H., Änkefru, Linneg. 15, O..- e. Q., f-, d. Kamrer, Danderydsg. f'.~v.~. Winning, Therese. Fröken, Blomsterhandel, - John, Stadsmäklare, Hkeppareg.8, O.D;.; Götg. 73, Sd.; a. t , r. t. Söder kontor Brunnsgränd 2, St. '509; bost, s. h. Wingmark.. Gustav, Biträde, Västmarmag. - Jacob, Direktör,Salam-Fabriken,~ybrog. 721, va. 46 & 48, O.; r. t ; a. t. Osterm. Wingqvist, C.E. A.-R,Färghandel, Karlbergs- 26'85.. väg-en 37, Va.; a. t. o. r. t. 2774; filial - M., l:iofmästare, Linneg. 51 & 53, O. Uplandsg, 64, Va.; a. t. o. r. t e. J. M., Journ., Regeringsg. 33, C. Gust., Förgyllare o. Glasmäst., Elemingg. Winqvist, John E., verkst. Direktör, i A.-B, 23 A, C.. 1\1. Billing, Birgerjarlsg. 62, O.; r. t. - e. E., S"lhem 163, Spånga; a.t, Spånga , a. t. Vasa Wingren,.Olof, Damskråddare. Nybrog Märta, Folkskollär.u, Prästgårdag. 40, Sö. B, O.. - E., Handelsidka, Kronobergsg. 1, C. - & Forsgren, inneh. Kapten e. Forsgren, - Adam, Tjäustem., Döbelnsg. 16 AlV, Va. Bryggareg-. 6 A, C.; r. t o , - Martin B., 'l'jänstem., Döbelnsg. 16 A, a. t o ;"'''', Va.; a. t. Vasa Wingstedt, Sigrid, Folkskollär:a, Hagag. 44 IV, - e. A., Järntorget 57, St.; a. t. Brunkeb, 89. Va. Vinroth, Anna, Fröken, Dalag. 33, Va. - K. W., Korresp., Vidarg. 7, Va.; r. t. Winroth, Karl A., Kamrer i SverlgeeVerk- Vasa stadsfören., Klarabergag. 561lI, C.; r. t. Wingård, Emilia, Guldsmedsaffär (inneh. E. 6967, a. t. 5:J89., Boustedt!, Sibyll,*: 10, ()r ; a. ~. 215!l2; - Karl G., Kontorist,!.31asjeholm~torg 12, C. bost. Grefg. 41, u., a. t. Osterill e...j., Lnndtbrefbär., Örby villast, 108. Wingårdh, Ida, Fru, Ringvägen 104, Sä.; Alfsjö.... r. t. Söder K., Löjtn., Styrmansg. 45~ O.Dj., - Sture, Uppbördskomruiss., Kungsg, 66, C.; - ~rne, Sjökapten, Dalag. 33 I1l, Va.; a. t. ämbetsrummet a. t , r.. t , 10217,... ' ' under uppbördsstämman a. t J. T., f. d: TJänsteman, Handtverkarag. Wink, Erik, Postexp., Rörstrandsg. 14 1I ö. g., 38, CJ ', Va.; r. t. Vasa K.. J., Blasieholmstorg' 12; (J. 'I~( F'I/VSPONGS META L:.. L VERKS,~.7a BERIDAREBANSGATAN 17,"..

15 1062 Winslow- Wirström. Winslow, John, lng., Assistent v. Sv. Soc- Wiren, Annie, Fröken, Emilie Axners Damkerfabr. A.-B.; r. t.1759; bost. Sköldg. frisersalong, Norrlandsg. 8 & 10, O.' 15, Bö. r. t. Söder 981. a. t Hans, Kassör, Braheg. 43 II, O. - A., Slottspastor, Birgerjarlsg. 114, Va. Vinstaträren, Sibylleg. 19, O., jnneh. Hildur - A. T., kontor o. bost. Tegnersluuden 8 1, Malmberg; a. t. 438, r. t. Osterm, Va.; a. t Winter, C. E. H., Byggm., Hornsg. 73 II, Bä.. Wirenius, E., Köpman, Kolonivägen 12, En- - Greta, Folkskollär.a, Valhallavägen 33, O I ~s:::::k::.:e::d::::e: c H., Fröken, S:t Erlksg. 57, O.. 1 V'.. 2 W. - & Sjögren, Golfbeläggn.»Idealn, Odeng. :...:...:IT:~g?.:l:::n~,-=--.:..:...:l::::rg~l=n::.. _ 71, Va.. _1 Claes, Direktör, kontor Kungsg. 51,' O.; - Fred, Kgmpositör, Skeppareg. 32, O.Dj.; a. t , r. t Privatboat. s. h. a. t. Osterm a. t , r. t E. G. H., Köpman, Odeng. 71, Va. _1 A. E. C., Fru, Artillerig. 27, O... Vinterpalatset, Biografteater, Birgerjarlsg. _2 E. 1. M., Fröken, Artillerig. 24 1, O. 37 & 39, O.; a. t _1 Emelie, Fröken, Braheg. 31, O... Winterros, L., Fru, Matvaruaffär, Hjärneg W., Generalmajor, Florag. 1311,.0. 10, O.; a. t _1 Ebba, Gymn.-dir., Karlaplan 5, O.Dj.; Winterthur.Bolaget, Schweiziska Olycks- a. t fallförsäkringsaktiebolag.iwinterthur, -' Nils, Jur. kand., Led. af Sveriges Advo Drottningg. 71 D, O.; r. t. 1550, a. t. katsamf., Advokatbyrå Kungsbroplan 1, O.; r. t o. 1522<:l, a. t. 5210; Vintervikens dynamitfabr., se Nitroglyc.- bost. s. h., a. t. Kungsh A.-B. _1 Gunnar O. E., Kapten v. Generalstaben, Vintervikens Handelsförening u. p. a., Mört- Lutzeng. 7 IV, O.; r. t viken, Liljeholmen. -' H. F. W., Kapten v. Fortifikationen, Wintzell, Fredrica, Fru, inneh. Flora Poto-. Kungsg. 51, O.. grafiatelje, Hornsg, 102, Bö. _1 O. Hj., Kapten i Intendenturkårens reserv, - Halfdan, Föreståndare, Västmanuag. 71IV, Grefg. 45 II, O.; r. t Va.; a. t. Vasa _1 B. A. "{., Löjtn., Artillerig. 28 A, O. - A. F., Handelsres., Helsingeg. 19 1, Va.; _1 Curt, Major, Storg, 24, O.Dj.. r. t. Vasa 98. _1 Erik, ~ajor v. Generalstaben, Stureg. - S. O. V., Ing., Mariag~. 11 B, Bö. 15, O.. - V., f. d. Tullförvalt.. Ostgötag. 27, Bö. -' Gustaf, Skräddare;: N. Smedjag. 161 (hör- - A...F., Underlöjtn., Sibylleg. 81 I, O.; a. t. net af Her~ulesg.), O.; a. ~. 550; bost. Osterm Solg. 12, Rasunda; a. t. Ras Viola, Blomsterhandeln, inneh. Hildur Ed- _1 O1ga, Ankefru, Greftureg. 24 A I, uppg. ström, Karlavägen 48, O.; a. t B, O. r. t _11., Öfverdir, o. Souschef v. Stat. Järn- -- Notis- o. annonsblad för trädgården, vägar, Parmmätareg. 7, O. Aftonbladets tryckeri. Utg. Knut Bo- _1 L A., f. d. Ofverste, Snickareg \ O. vin, Fagerlid, Kunzsängen, -' A. K., Öfverstinna, Artillerig. 28 Al, O. - Tvål- & Parfymfabriksn, nederlag Rid- Virginia, A.-B., Gust. Ad. torg 18 II, O.; r. t. dareg, 19, O.; a. t. 127 o. 5842, r. t , a. t Wirde, Sture, Kamrer, Rornsg. 63, Bö.; r. t. Wirsen, Anna, Folkskollär:a, Ad. Fredr. torg , Bö. Virding, Frej, Bankkamrer, Frejg. 81, Va.; - B. F., l:e Stationsskrifv., Upsalag. 6, Va.; r. t. Vasa 888. a' t G., Fä~gelsepastor, Långholmen. af Wirsön, C. E. Th., Major, Engelbrektsg. - E. M., Öfversköt:a, Sthlm s Hospital Kon- 39 II, O. radsberg, O.. ' Wirserums Möbe1försäljnings A. B., Kontor: Viren, Carl, Folkskollär., Greftureg. 68, O. G:la Brog. 13, O.; a. t , r. t Wiren, Erik G., Disp., Djursholmsvägen 26, Wirsing, Henriette, Fru, G:la Brog. 51A, O. Stocksund; a. t. Stocks. 3 70, r. t. Stocks. - Wilh., Grossh.-firma, G:la Brog. 51 A, O Wirstam, John, Kamrer, Stureg. 42, O.; a. t. --; Hj., Folkskollär., Linneg. 41, O. Österm Ida, Folkskollär:a, Linneg. 41, O. Wirström, Axel, verkst. Direktör, Stadsgår- - Dora, Fru, Gymn.-dir., Djursholmsvägen den 22, Bö.; bost. Storängen. 26, Btöcksund, r. t. Stocks. 137, a. t. - Sven, Fabrikör, Döbelnsg. 42 III, Va.; a. t. Stocks. 370.' Vasa 5269, r. t A.-:B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~:':å~a~:;';:;

16 Wirström- Vitrum Wirström, Brita, Fröken, Döbelnsg, 421II, Wissler, AndJrs Henrik, Skulptör, Sigtunag; Va.; r. t , a. t. Vasa IV,Va.; a. t. Vasa (bost. Brevik). - Maria, Fröken, Tidn.- o. pappershandel, - se äfven Wiesler.. Storg. 8, O. Wissnell, Edla, Fröken, Stureg. 131II, O. - Mal'y, Fröken, Musiklär:a, Roslagsg.42, - Emil F., Registrator i Armeförvaltn., Va.. Linnåg, 82, O.Dj.; a. t Emil, Grossh., Karlavägen 14 B, O.; r. t. Wissnells, f. d., se Klockarbolagets Begraf , a. t. Vasa ningsbyrå. - Rudolf, Kamrer, Folkungag. 8 cm, Sö: Wist, Ida, Fru, Malmskillnadsg. 37m, C. - P. A., Kanslisekr., Regeringsg. 66, C.; Wistad, Nils B., Banktjänstem., Saltmätareg. r. t IV, Va.; r. t. Vasa Carl G. A., Kassör, St. Nyg. 13, St.; r. t. Wistedt, Georg, Handl., Skeppareg. 11., ~. ' A. V., Afdeln.-chef, Styrmansg. 5, O.D). - Oscar, Konditor, St. Nyg. 13, St.; a. t. - Georg, Speceri-, Konserv- o. Delikatess magasin, Nybrog. 6, O. - C. G., Reservlöjtn, o. verkst. Dir., Rid- - Leon., Tjänstem. vid Rikets allmänna kartdareg. 1, O.Dj.. verk, Roslagsg. 25, Va. - Amalia, Ankefru, Husäg.a, St. Nyg. 13, Wistoft & Co, Vågfabriker. Generalagenter St.; a. t. Brunkeb A. B. Affärssystem, Drottningg. 44, C. Wirth, Otto, Grossh., Regeringsg. 57 Il, C.; Wistrand, W. H., Assessor, Handtverkareg. a. t. 947, Brunkeb, 4746, r. t m, C.; r. t. Kungsh Ernst, Stjärng. 3 AII, Va.. - K. K, -y:. Auditör, Arsenalsg. 10 A, C.; Virtus Aktiebolag, Bok-, Musik- & Pappers- r. t. Osterm. 1921; bost., Linneg 82, handel, Odeng. 28 & 30, Va. O.Dj. Wisborg,.~ven Gylfe, Biografäg., Majvägen - P., Byråchef i Patent- o. Registr.vverket, 44., Appelviken; a. t. 'Iraneb.-bro 239. Vinkelg. 3, O. - Augusta, Fru, Majvägen 44, Appelviken. - E., Fröken, Repslagareg. 5 BI, Sö. Wisby Kakelfabriks A.-B., Kungsholmstorg - Linus, Kapphandl., Kungsträdgårdsg. 20, 5, C; r. t Ombud i Sthlm: C.; bost. Regeringsg. 54 Il, C. G. Wik. - Bo A. D., Major, Valhallavägen 10111, Wiselqvist, Hjalmar, Agentur- o. engrosaffär. Va. Järn, metaller, deglar, fuktapparater, - Emil, Ombudsman, Regeringsg. 68, C.; maskinförnödenheter m. m., Malmskill- postadr. Riksdagshuset, St. nadsg. 36, C.;r. t Telegrafadr.: - C. G.,..Vaktm., Kungstensg. 4(i, Va. _»Wiselqvist»: bost. Stocksund; r. t. - Siri, Ankefru, Handtverkareg. 36 m, C.; Wisen, J. G., Fabrikör" Regeringsg. 41, C.; r. t. Kungsh. 1 95, a. t. Kungsh bost. Stureparken 11II, O.; a. t. Österm. Wiström, A. E., Agronom, Renstjernasg. 27, Sö.; a. t. Söder 15 69:. - J. H., Handl., 'I'egnörsg. 15, Va.; a. t. - Gunnar, Jägm., Klara O. Kyrkog. 5 1II,C Ragnar, Löjtn., Varfsg. 1, ss. - E. J. S., e. o. Hofr-assess., Stureparken - K. A., Skomak., Uplandsg. 62, Va.; a. t. 11 Il, O.; a. t. Ostorm. 1332, r. t. Ös ; bost. s. g. 69. term Amalia, Kungsg. 7, uppg. BIl, C.; a. t. - B. B. L, Professorska, Skeppareg. 46, O Yngve, Revisionssekr., Skeppareg. 27, O.; Vita Bandet, Norra föreningen, lok. o. expo a. t Brunnsg. 3 1, C; a. t Exp, öppen - Ragnar, Sekr., Tegnersg. 13, Va. 1-'-3 e. m., utom lörd Wising, Sophie, Professorska.Linneg. 9 & 11, - Bandet, ~öd;a föreningen, 1:sta o. f:dj.e O.; r. t torsd. l man. kl. 8 e. m., Kocksg. 24,So. - J. Adolf, Bellmansg, 6, ss. - Bandet, Tidskrift, red. Frökn. E. Rathou Wiskow, Herman, verkst. Direktör (Vacuum o. H. Wi~ströll1; adr. Smålandsg. 42 IIl, C. on Company A. R), bost. Flemingg. - Bandet, Ostermalmsföreningen; lok. o. 21, C. expo Smålandsg. 42 1II, C.; a. t Wislöff, Jacob, Dir. för Aktieb. Sanatogen, - Korsets Sjukhem, Florag. 12 Il o. III, O.; Kungsg. 59, C.; a. t. 6395, r. t a. t. 1250, r. t Wissen, Johan Valentin, Handl.,affärHornsg. - Stjärn-, American-, Dominion-linjen, 156, So.; a. t ; bost. Långholmsg. Skeppsbron 24, St., Emil Alin; r. t. 7, Sö.; a. t. Söder ::l, a. t Wissler, Axel Fredr., Kanslist vid Stadsin- Vitrum, Apoteket Vasens Droghandel, O. genjörskontoret, Sigtunag. 4 I Y, Va. Bjurling, Torsg. 4, C.j a. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERfDAREBANSGATAN 17 '

17 1064, Witt- Wolff. Witt, Hugo, Byrådir. v. Patentverket, Tu- Wixell, Folke, Tjänsteman, Tomtebog. 38 ll, leg. 29, Va. Va.; a. t. Vasa Jenny, Fru, Norrtullsg. 27 B!", Va. Vizir, Aktiebolaget, Export & Import. Kungs- _ Otto, Författare, Riddareg. 55, Ö.Dj. holmstorg 5 n. b., C.; 1'. t , a. t. ~ Otto, f. d. Pastor, Språklärare, Birkag Telegrama.lr.:»Dojus», 19III, Va.; a. t. Vasa Wober, Sandra, Fru, S:t Eriksg. 41 n.b.; C. Wittboldts, Axel, Agentur, 'inneh. Fru Sig- Wockatz, K, Ing., Holländareg. 31, Va. rid Wittboldt, Karlbergsvägen 45, Va.; Vogel, Carl G., Dir., Uplandsz. 14, Va.. r. t Anton, Fabrikör, Tegnerslunden 4, Va. - K. G., l:e Kontrollör, Rörstrandsg. 30, Va.; - P. R., Frisersalong, Nybrog. 7, Ö.; a. t. r. t. 'Vasa ~.531; best. Greftureg. :JO B, Ö.; a. t. - H. K., Änkefru, Karlbergsvägen 45 1, Ostorm Va.. - Alma, Fru, Rörstrandsg. 28, Va. Wittbom, Karl Otto, Kamrer, Tegnörsg. 16; - Nanny, Fru, Skeppar.-g. 62, Ö. Va.; r. t Elsa, Fröken, llledalsg. 15, C. Witte, Erik, Direktör, Kronobergsg. 15 AJlI, Ivoo-els Tobakshandel in neh Gunnar Vo I C.; a. t " I or. tt l' 46 '.', t '0 t '5944' P., Kontorschef, Folkungag. 42 C, Bä. ge.<"ro n nll'll'.. <J.: a. '.. r... - & C:o, F., A. B., Fastighetsbolag-,Brunnsg. Vogel, Gunnar, 'I'obakshandl., Rörstrandsg. 6 C.; r. t. 4949, a. t , Va.; a. t. Vasa Hedvig, Fru, Kammakareg, 47 1, C. - C. M., Verkmästare, Brännkyrkug.B'Z", - M., Grossh., Kronobergsg. 15'Am, C" Bä. - K. W. H., Löjtn., Humlegårdsg. 7 lj, Ö. - Aug., Harung ö. g., C.; a. t. 4797; Ton Witte, Eva, Fröken, Rcgeringsg. 50 lj, etabl. 1881; bost. Jakobsg. 20 m, C.; C.; a. t. Brunkeb a.t. Brunkeb Wlttcnström & Co., Bankir- o. Fondmäkleri- Vogeler, Hans,.Agenturaffär, Holländareg. affär, Regeringsg. 9, C; inneh. Felix 26 BIll, Va.; r. t , a. t Sachs o. C. Wittenström. Wohlfart, Karl, Musikdir.,..Skeppareg. 3 I, Wittenström, Carl, Bankir, Birgerjarlsg.Td, Ö.; a. t , r. t. Osteran Ö. Wohlin, se Wåhlin. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakade- Voigt, Reinh., Damskräddare, Västmannag. miens samlingar, se Statens histori- 48, Va. ska museum, Kgl. myntkabinettet, An- - se äfven Vougt. tikvariskt-topografiska arkivet, Anti Wolander, 1. S., firma, Charkuterifabrik, kvarisk-numismatiska biblioteket. OIandsg. 24, {)ä.; a. t. 3232, r. t Witthoff, Harald, Dir., Högbergsg. 76A, Bä.; von Wolcker, Erik, f. el: Kammarrättsråd, a. t. Söder 373. Karlavagen 76 IIl, Ö. Wittinj;, ~. C., Änkefru, Narvavägen 3 I1l, WoJd, S. G., Telegrafkontr., Krukmakareg. O.DJ. 46, Bä.' Vittinge Tegelbruks A.- B. O. G. J. Walls Woldt, J., Ing., Aman. i K. Landtmät.-styr., Sågeri- & Trävaru A. B., hufvadkontor Odeng. 44 II, Va.. Norrtullsvägen 1, Va., fahri ker i Vit- Wolf, Wilhelm, Gro-sh.. Karlavagen 74, Ö.; tinge;a.t.namnanrop:»wal ls Sågeri», a. t. 253(13, r. t '. t o Taktegel och vdrå- G. A.T., Köpman, Styrmansg ', Ö.Dj. neringsrör. - Rudolph, Beridarebansg. 23 AU, C. Wittlock, M. F., Departementsskrifv. V. Arme- Wolfbr.mdt, Ernst G.. Pastor vid Sabbatsförvaltn:s art.-dep., Linneg. 17 II, Ö. berg, Karlbergsvägen ', Va.; r. t. - se äfven Whitloek Wittrock, H., l:e Aktuarie, Ringvägert 104 II, Wolfenstein, Walter, Fotograf, Drottningg. so. 57. C.; a. t. 5585, r. t. Norr 486. Yitus (Fr ih:a Lucie Lagerbielke), Villa Vita, Wolff, Henrik,.Amiralitetsråd, Hjorthags- Lidingö Villastad. vägen 5, Ö.; r. t. 4546, a. t. Osterm. Titus-Huset, Lidingö Villastad; a. t. Lid.« , r. t. Lid.ö A., F'il.lic., Löjtnant, Handtverkarcg.15, C. Witzen, Hjalmar, Handl. (garn-, väfnads-, - F., Gr088h., Handtverkareg. 15, C.; 1'. t. trikå- O. sybehörsaffär samt järnsängar 101 '27, a. t '. o. sängkläder), Hornsg.,102, So.; a, t. E., v. Häradsh., Barnhusg. 3, C , o. Brännkyrkag. 140, So.; n. t. Harald, Jur. kand., Hofr.vnnt., Not. 3958; bost. HOl11sg. 102 II, Bä.; a. t. Riksförsåkr.: anst., Löjtnant, Handtver- Söder 957. kareg. 15, C. WOODSTOCK SKRIVMASK5rt rrån KO~: enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regeringsgatan.

18 Wolffelt- Wrangel Wolffelt, Fritz, Agent i Bryggeriartiklar W~oJfield, Alice, Engelsk språklär:a, Braheg. m. m., kontor o. bostad Hornsg. 66 Bli, 52, V.; r. t. Ostorm ' Sö.; a. t. 151:15,r. t Word, Johanna, Fru, Brännkyrkag. 77, &J., l_e., Fröken, Kammakareg. 48, Va. o. Hornsg. 67,Sö.; a. t 3010I. I Gösta, Löjtnant, Norrlandsg. 16 1V,~C.; Wortzelius, Carl Erik, Vaktm. j' K. Yet.-Akad. a. t. Brunkeb. 595, r. t. Norr 595. Bibl., Vetenskapsakademien, Sthlm 5Q. Gustaf, f. d. Protokollssekr., FJorag. 13 1V,Vos, Maurif z, Fil. dr, Riddareg. 60, O.D}.; O.. r. t von Wolffradt, Anna. FrökenTorstenaonsg. Voss, Paul, Agent, Munkbrog. IF, St Ö. z., O.IJ.j.; a. t. Osterrn, Karl-Gustaf, Kont., Rörstrandsg. 24, Va.; Wolffram, Bildur. Fröken, Musiklär:a, Val- r. t ling. 24, C. - Franz N., Korresp., Rådmansg. 65, Va. - O., Rektorsäuka, Slöjdg. 9, C. - G. Ph., Tjänstem., Regeringsg. 47, G.. Volga, Försukringsbolauet, Petrograd, Ge- - V. E. L., A.nkefru, Östermalmsg. 62, O. nerulagenturen för Sverige: Drottningg, Voss-Lagerlund, Hj., Apot., Repr. f. Fritz 5, G.; r. t, 7002, a. t. lp25~. Kilian, Major'lg.9A, O. Volge, C. G., Polisman, Kungsholmag. 23, C. Wottrich, Max H., ParapJyfabr., Bel gsg.23, Wolger, O. B., Byggnadsing.Borgareg, 8, Sö. C. (Firma Lundquist & Wottrich, Wolgers, J. G., J ägmäst., Karlbergsvägen 26, St. Vattug. 7, C.).. Va. Vougt, Lotten, Fru, S:t Paulsg. 34" Sö.;a. t. V{olin, se Wåhlin Wolke, A., Fanjunkare, Fälttelegrafkår, Ma- Axel, Grosshandels- o. Agenturfirma, Marieberg, G... nufaktur, Textiler m. m.. Skeppsbron,- Eurilia, Fru, Skeppareg. 21, O.; a. t. 4, Si.; a. t. 1211, r. t. 1386; bost, S:t 4('379.. Paulsg. 34. So.; a. t ' Volker, Agnes, Fru, Skeppareg. 25, O..' C. F., Kansliråd, Eoklesiastikdep., bost. Volkoff. Nikolas, lng., Hjorthagevågen 7, O. Kv. Vingolf 4, Djursholm. W ollen berg, J., Handl., Karlavagen ö~, O.Dj. se äfven Voigt. Wol1ert, bl. A., Förrådsförm., Tomtebog. ~, Woxberg, A" Telegr.-assist, Hökensg. l.i, So, Va. Woxell, Sigfrid, Postvaktm., Markvardsg. Ragnar, Sekr. i Försäkringsinspektionen,!Jl\ Va. Birgerjarlsg. 83, Va. WoxeJl-Ljungholm, AJrhiJd, Folkskol1är:a, Rudolf, 'fjitnsteman i Försäkr.-Akti!lb. Katarina Bang. 24. Sö.; r. t Skundia.Ostermalrnsg. 2U, O.; a. t. Ös- Wraner, Anna Henrik-, Fru, Kammakareg. term , Va. M. K, A nkefru, Ridrlareg. 36r, O.Dj. Vrang, C. S. R., Kapten, Kungsholmsg.16, G. Wollgast, Gunnar, 'Agenturaffär, Scheeleg. Wrang, Carl Wilh., Aktuarie, Högbergsg. :n l.14, G.; r. t. 7292, a. t Sö.; a. t. Söder 997, r. t Märtha, Fru, Ynglingng. 21, Va.; r. 1. C. A., Bruksdisponent, Dalag. 16 1l, Va.; Vasa l.. 1'. t , a. t A. L. E., Fröken, Ostermalmsg, 31 li1, O. Wrange, Georg, Dir. ia.-b. Stannum, Hornsg. H., Grossh., Par kg. 18 B, C.; a. t , 45, ss. r. t Gunnar H., Möhelarkitekt, Djursholms- Ivar, Ingenjör, Scheeleg. 14, G. Danderyd, a. t. Danderj d 15; kontor E. J. F., f. d. Kamrer i Marinförvaltn., Stureplan 15, C.; a. t , r. t. Scheeleg. ].j, G , C. R., Kontorschef, Frejg. 7, Va... Wrangel, G. M., Friherre, Sofielund, Freskati. Wallgren, B. S., Nybrog. 15 A, O.; r. t. Os- - Wolmar, Friherre, Malmskillnadsg. 35, term. 20 (18. C.; r. t I Wollin, se Wåhlin.. - Jurgen, Frih., Konstnär, Styckjunkareg. Wollrath, O., Snickare, 8.tyn,nansg. 23, O.D}.; 5, O. a. t , r. t. Osterm. 1845; möbel- - Sophie, Friherrinna, Wrangelsberg, Herverkst. Linneg. 5, O. serud: a. t. Lid-ö 158, r. t. Lid:ö 57i. Volochonsky, Z" Dir., 'I'uleg. 23, Va.; a. t. H. G. W., Generallöjtn., Chef för Kust artilleriet Odeng. 19 IV,Va. Wolrath, G., Kronobergsg. 7, C. J. G. F., Gen-Iöjtn., S:t Eriksg. es, G. Volta, se Elektriska Aktiebolaget Volta o. C. G. 'I', Grefve, Öfverstelöjtn., Linneg. annons sid I 85, O.Dj.; r. t Wonhoff, Carl With. C:son, Fotogr., Odeng. - E. V. H., Kapten Y. Fluttan, Yalhallavä- 61, Va. gen 93, Va. FINSPONGS METALLVERKS A.~B BERIDAREBANSGATAN

19 / 1066 Wl'angel-af Wählbetg. Wrangel von Brehmer, H. J., Frih.. Konst- Wu1fcrona, Daniel, Banktj.-man, Ma\mskillnär, Styckjunkareg. 5, O. nadsg. 33, O. Wrede, Fabian F:son, Grefve, Verkst.Direk- - Ebba o. Ingrid, FoIkskollär:ör, Malmtör i Järnvägs-Aktieb. Stockholm-Balt- skillnadsg. 33, O. sjön, Stadsgården 22, sa. - Hilda, Fru, Malmskillnadsg. 33, O. " - Fabian E. H., Kapten v. Flottan, Handt- Wulff, Carola, Fil. mag., Linneg , O.; verkareg. 10, O. r. t. Osterm van Vreden bur ch, J., Nederländsk Minister, - W., Fru, Munkbrog. 6 11, St.; a. t S. Blasieholmshamn. 4 A, O.; a. t John, Grossh., firma E. W. Forsberg & Vretblad, Edv. P., Köpman, Heleneborgsg. Co; bost. Styrmansg , O.Dj. 5 A, Sö. ' - C. A., Kapten, Linneg , O.; r. t. - V. Patrik, Musikdir., Organist i Oskars- Österm kyrkan, Karlavägen 76, O. - Hugo, Konsul, Vikingavägen 4, Djurs- Wrethman, Henrik, Agent,Parmmätareg. 7, O. holm: kontor HofsJagareg. 3, O. - Henrik, Agenturaffär, Parmmätareg. 7, - M~rta, Telegrafist, Linneg. 6 m, O.; r. t. O'i. a. t , r. t Osterm H., Ankefru, Götg C, Sö. Vulkan, Gummivaru A.-R, Gust, Bergman, Wretholm, T. A., Kriminalöfverkonst., S:t Jakobsbergsg. 34, O.; r. t. o. a. t. Eriksg. 43, O.; a. t. Kungsh Vult von Steyern, 8. U., Frih:a, Stockholms Wretlind, JP. Paul, Civiling., Appelviken; gamla sjukhem, O. r. t. Appelviken 12. Wunderlich- Westling, E., Rjlstaurant Lilla - Emma, Doktor:a, Karlbergsvägen 24 11, Haeselbacken, bost. Djurgårdsslätten Va.; a. t ; sommarbost. a. t. 16, O.Dj. Svinninge 19. Wiirtz, Aug. E. F., Fanjunk., Blekingeg. 28 m, - J.M.,Mål.,Tavastg.19,Sö.;a.t.Söder877. Sö. Vretlundh, E. V., Filip, Ingenjör v. Järnhs Wykman, Rud., kont. Kornhamnstorg 53, Elektriska A.-R, bost. Drottningholms- St., Kommissionslager för MunksjöPapvägen 9', O.; a. t. Kungsh. 1509, r. t. persbruk i Jönköping; bost. Riddareg.. Kungsh , O.; r. t. 5330, a. t Vretman & Co, G., Färger, Kemikalier o. - se äfven Wichman, Wickman, Wijkman Oljor, Rörstrandsg. 52, Va.; r. t o. Wikinan. Telegr.-adr.:»Vretrnancomp». Wywias, Lioba, Lärar-a, Götg. 46, Sö. - G. R., Kamrer, Rörstrandsg. 52, Va. Våffelbruket, Franska, Strandvägen 15, - Gustaf, Köpman, Rörstrandsg. 52, Va.; O.Dj.; a. t , r. t a. t. Vasa Våffelbrnket, Lilla Casino, Stora vägen 10, Wretman, Augusta, Fru, Förestia å Borger- Djurgården; a. t. 158 (io. skap. änkehus, Norrtullsg, 45, Va. Vågar o. Spårväxlar. A.-B., Klarabergsg. 56, - Fredr., Jur. stud., Karlbergsvägen. 44, O.: a. t , r. t o Va.; r. t. 7160, a. t Våginrättningar, se Viktualievågar. Harald, Kamrerare hos Försäkringsaktieb. Wåhl, J. Fridolf, Tjänstern. (Tobaksmono- Tellus, h. Skogen 9 A, Lidingö-Bre" polet), ~ung,g. 5Q, O. vik; a. t. Brevik 104, r. t. Brevik Kristina, Ankefru, Asög. 105" Sä. W., f. d. Kapt., Grefg.14 Il, O.Dj.;a. t Wåhlander, Ernst, Fabrikör, Drottning- - Johan, f. d. Rådman, Karlbergsvägen 44, holmsvägen 7, O. Va.; a. t , r. t Joh. E., Handl, (manufaktur-), Innehaf- - E. A., l:e Vaktm. (Komro-koll.), Birger vare af firma. Augnst Carlson, Drott- Jarls..torg 5, St.; r. t ningg. 61, O. - A. J., Ankefru, Dalag, 54, Va. - C. A., inneh. Hotell Brnnkeberg, N. - se äfven Wrethman. Smedjeg. 20, O.; a. t , r. t. Norr Wretmark, Tor, Fotograf, Tomtebog. 26A, Va.. - C. J. A., Korgmak., Agneg. 5, O.; a. t. - Ulla, Fröken, Jungfrug. 31 o. b., t.h., O.; Kungsh a. t Ernst, A.-B., Korgmöbelfabrik, Bergsg. Wretström, C. E., Postvaktm., Högbergsg. 29; O.; a. t " Sö.; a. t. Söder & Son, Korgmöbelfabrik, Garfvareg. 5, O. Wuerster, Jenny, Fru, Alströmerg. 19 B, - A. R., Hornsg. 146 A, So.; a. t. Söder O Vuloan, Handelsaktieb., Export O. Import, Wåhlberg, F. V., Posrvaktm., Lundag. 8, Sö. Skeppsbron 4, St.; r. t Telegraf-I. af Wåblberg, D. E., Ofverdir., Engelbrektsg. adr.:»vulktrade». 35, O. i A.-B. SVENSKA M ETALL VERKEN ~~an~~:å~a~:;';s~d~

20 Wohlin-Värdeförvaltning. ]067 l Wohlin; 2 W olin; 3 W ollin; 4 Wåhlin. Wårman, C. ~., K~mrer i' K. 'l'elegrafstyr.,. - Grefg. 53, O., r. t 'Karl, Amanuens v. Nationalmuseum, Re"Vår stad, Tidskrift för Sthlms stads tjänste dakt. o. utg. af månadsskriften»ord män, expo Uplandsg. 54 D, Va.; a. t. och Bild», Stureg. 52, O.; a. t. 987, Vasa r. t. Österm. 987; träffas kl. 10-;-12. Vårt Hem, Aktiebolaget, Fastighetsbolag, _3 Oscar, Apotekare, Birgerjarlsg. 6,1O. verkst. dir. G. L. Lagergrehn, Väst- -' N. R., Professor, Uggleviksg. 1i5 I1I, O.;. marmag. 16; a. t , r. t r. t.' Vårt Land 'och Folk, Bok- o. Accidenstryc- _3 Birger, O"rossh., bost. Sot Paulsg. 24, Sö.; keri, Mästersamuelsg. 631, G. r. t. 3426; kont. Skomakareg. 32, St.; Vårt Land och Folk, red. o. expo Mästerr. t. 69, a. t. '27 93; magasinet samuelsg. 63, G.; redaktionsbyrån öp- _.4 P., Grossh., Dalbo, Liljeholmen; r. t. pen 10-4, expo 9-5. Redaktionen' Liljeh. 7, a. t. Gröndal 137. r. t , :t. t. 4538, kassa- o. kamr.- _4 J. O., Ing., Drottningg. 61, G.. kont. r. t , a. t. 8344, annons- -' Tom, Kammarråd, Sibylleg. 9 B, O.; 1'. t. afd. r. t , a. t Hufvud redaktörens mottagn.-tid ki.2-4,'eko-._4 S., Kammarrättsråd, Lidingö-Brevik; a. t. nomichetens kl , 2-3. Brevik 15, r. t. Brevik 15. Vårt stöd, Organ för Allm. Sv. Sjuk- & Begr,- _4 Emil R., Kamrer, Västmarmag. 55 H, Va. kassan, exp., Hornsg. 96\ S~. _3 A., Major, Riddareg. 60 m, O.D}.; a. t. Vår Ungdoms exp., Majorsg. 5, O. ' ' John, Massör, Västerlångg.. 64, St.; r. t. Wäddö Gruv 'Aktiebolag, r. t Fredsg. 10, G.; Staden 98, a. t. Brunkeb Vägarekontor, Sthlms Stads, Västra Slussg. -' R. G., Posttjänetem.iRoslagse. '36'v, Vl{. 18, Sö.; r. t _4 A., Tidningskontor, Ostermalmsg. 38, O. Vägförbättringal', A. B., verkst. dir. E. P. _, P. N., Urhandelsfirma, inneh. Fru Hanna Wretlind, Blasieholmsg. 31, G.; r. t. Capo, St. Nyg. 25, St.; a. t , a. t. 9798; telegramadr.: Väg- _2 Alexis, Urmak., Karlsviksg. 5, G.; a. t. förbättring. - Kungsh Väg- o. Vattenb.-kåren. Riddarholmen, G:la _4 C. A. G., Vaktm. i Kungl. Bibl., Birger- Riksdagshuset", Sthlm 2. jarlsg. Wåhlstrand, 111 A, Va. C., Lagerförest., Väg- O. Vattenb.-styr., Riddarholmen, Dalag. 42, Va. Riksdagshuset", Sthlm 2. G:la Wåhlström, Albin, Bokbind., Bellmansg. Wähl I Johan Axel, l:e Tillsyningsman v. 28 I1I, Sö.; a. t. Söder Hälsovårdsn., Karlbergsvägen 63H, Va. Wållertz, E., Köpman, Frejg. 481, Va. Välgörande Fmntimmerssällsk., Strand- Wållgren, Rob., f. d. Bankdir., R.iddareg. 25 H, vägen 29'1, O.D}. O.D}.; r. t , a. t. Osterm Välgörenhetens Ordnande, Fören. för, Stor- - Anna, Diakonissa, Krnkmakareg. 22 ', ss; kyrkobrinken 11H, St.; a. t O. a. t , r. t o Ernst F., Ingenjör, Bragevägen ]2, O.; Välgörenhetsinrättningar, se Asyler, Barnr. t , a. t hem, Sjukhem o. Ålderdomshem. Hugo, Med. dr, Triewaldsgränd 2 H, St.; Wällstedt, Ellen, Folkskollär:a, Volmaryxmottagningar 9-10, 2-3, söndagar kull-g. 1, Sö.; r. t , ändrad tid under sommaren; - K., Revisor i Telegraistyr., Volmarr. t. 5699, a. t. Brunkeb, yxkullsg. l, ss., r. t , a. t. Sö- - F., Målarmäst., Kocksg. 27, Sö., der ~ Wånggren, Emil,..Konst- o. Antikhandel, Vändahl, H. S., Kont.-skrifv., Helsingeg. Linneg. 34, O.; a. t. 4186, r. t H, Va. Wångstedt, Carl, Stallmäst., Hagag. 15, Vängberg, John, Snickare, Dalag. 76, Va. Va.; a. t. Vasa 312. Wängberg, Carl G., Byggmäst., Hagag. 35'V, - F. Aug., Uplandsg. 4~r, Va... Va.;a. t Wård, K., Bergsing., Sibylleg. 49', O.; r. t. - se äfven Wengberg Wänn, Fred. Wald., Maskinist V. Kungl. - A., Ingenjör, Styrmansg. 17 II, O.D}.; r. t. Teatern, Grefg. 33, O , a. t Vänskap och Hjälpsamhet, Sällskapet, Sjuk- - J. P., Kassör, Sibylleg. 49', O.; r. t. kassa, 3:dje sönd. i mån. kl. 4 e. m. fl I Börsen, expo Hornsg. 96', SÖ. Wå.rman, Nathalia, Fröken, Drottningg. 69, IVärdeförvaltning, Aktiebulaget, Malmtorgsg. G. 3'v, G.; r. t , 31672, FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. BERIDAREBANSGATAN

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer