Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan."

Transkript

1 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling. 17II,G. Stadskassörskontoret, St. Nyg. 2 Bn.b., St.; O. C., Vaktm. (Serafimerlas.), Handtver kl. 102,30 e. m., lörd. o. dag. före kareg,. 2, K.. helgdag kl Zelma, Ankefru, Linneg. 16, O. Stadsläkare: Förste,drIvarAndersson,exp. A. P., Ofvereldare,Nationalmuseum, G. Kungsträdgårdsg. 2 C, G.; söckend. 1 Henning, Blasieholrnstorg 14, G. 2; Andre, dr M. Aspelin, expomynt Spörer, se Spoerer.. g. 5, St.. söckend. 1/2101/211. Staaf, Erik Hj., Direktör, Grefg. 9 m, O.Dj.; Stadsmissionens exp., Stortorget 16III, St. r. t , a. t. Österm Stadsmissions, Sthlm s, Arbetshem, Kungs A. VoIlrath H. E., Hand!., Västerlångg. 66, St.; a. t holmsg. 54 & 56, K.; a. t. 8466, r. t. A., Järnvägstjänsteman, BelImansg. 24,Sä. Gustaf. Ombud för Singer, Drottningg. Barnhem för 13, Va. vanvård. gossar, Idnng. 89 n.b., Va. Gurli, Pianolär:a, Kungsholmsg. Stadsmäklare: 34 IlI, Stadsveterinär: se Kalenderafdeln. [1822J. Nystedt, S. P. K. Bitr. Stadsveterinär: Åfeldt, N. O. E. H., Red. af Arbetarens Vän, Valling. 12, Bitr, Veterinärer: Jansson, J. E., o. Pe G.; r. t. 3689, a. t. Brunkeb trelius, O. C. G., Tapetser.; verkst. Bergsg. 11,' K.; Stalll v. Holstein, A., Frih., Adjung. ledamot affär Kungsholmsg. 16, K.; a. t ; 'i Svea Hofrätt, Döbelnsg. 11, Va.; r. t. bost, Kungsholmsg. 34,K.; a. t. Knngsh , a. t. Brunkeb G., Bankkassör, Birgerjarlsg. 14. O.; r. t. J. F. Ch., Ankefru, Valling. 12, G. 6sterm Staaff O. Lidforss, Advokatfirma, inneh. Ad Lage, Fil. dr, Karlbergsvägen 8, Va. vokat. Lidforss o. Levy, kontor Ja Nora, Fröken, Smålandsg. 26m, G.; a. t. kobsg. 28, G. (hörnet af Rödbodtorget) Brunkeb öppet 1/210 1 /J5; mottagningstid l/do Isa, Fröken, Karlavägen 9n.b., O. 1/211 f. m., 1;'34 e. m.; a. t. 755, Mathilda, Fröken, St. Badstug. 70II, Va.; r. t o a. t Staaff, Karl, v. Häradsh.,Kungsholmstorg 6, K. Sperling, t. f. Sekr. i Försäkr.inspek. Erik, Lektor, Frejg. 38, Va. tionen, Birgerjarlsg. 14, O.; r. t. Österm. se äfven Staf Stackelberg, Aug., Grefve, Löjtnant, Odeng, H. A., AI;\kefrih:a, Karlbergsvägen 8, Va. 8, Va. Adolf, Grefve, f. d. Major, Odeng. 8, Va. Cecilia, Ofverstinna, Va.; a. t St. Badstug, 70II, Stade, Carl Joh., Lärare (slöjd), Scheeleg. Staerke, Rich., Musiklär. (viol, mandolin, 16, K. Stadens hundstall, Sveavägen 118, Va. (Cepiano), Döbelnsg. 4, Va.; a. t. Brunkeb dersda!). Exp, tid hvard, kl. 9 f. m. Staf, O. L., Kakelugnsmak., Kungsg. 46, K. 3 e. m.; a. t se äfven Staaf och Staaff. Stadig, F. W., Handl., Huddinge; a. t. Hud Stafhell, Karl, Kontorsskrifv., Regeringsg. dinge , G.; a. t. Brunkeb Stadling, J., Litteratör, Stadsarkivet, Rådhuset, Döbelnsg. 5, G. St. Staflund, K. G., Boktryckerifaktor, belnsg. 95IV,Va. Dö. Stadsbud, se Yrkesregistret. Stafsen, Gust., Fil. kand., Hornsz. 64B, Sii. Stadsbudsexpeditioner, se Yrkesreg. Stafsing, F. B., Ofverstelöjtn. vid K. Väg och Stadsbudskont. vattenbyggnad~kåren, Byråchef i K. Stadsbudsstationer, se Stationer. Väg och vatt~nbyggn.styrelsei)., Korn Sltadsbudstaxa, se Kalenderafd. mendörsg. 5, O.; r. t. 47, a. t. Österm. Stadsfogdarnes exped.: l:ste stadsf:s, Slottsbacken 6 II " St.; Stahre, A. W., öppen söckend., utom torsd., 122 il 3; 38, Va. f. d. Aktuarie, Surbrunnsg. 2:dre stadsf:s, Slottsbacken 6 I11,St.; G. A., Bokh. Mälarvarfvet, Sä. öppen söckend. 1/212 ' /23; 3:dje Gertrud, Professorska, Heimdalsg. 6, Va. stadsf:s, Slotts backen 6 n. b., St.; öppen J. W., Änkefru, Regeringsg. 89, G. söckend., 112; a. t s eftr., Aug., firma, Trikåhandel, Brunke Stadsfullmäktiges exped., Börshuset!', ing. fr. Källaregr., St. bergstorg 12, G.; a. t. 6846, r. t se äfven Stare. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

2 StalinStationer. 685 Stalin, S. A., Lärov.adj., Nybergsg, 3r, O. Starck, A...H., Änkefru, Riddareg.51, O.Dj. E. L., Stenograf, Dalag. 14 1Il, Va. l. M., Ankefru, Döbelnsg. 40 b. t. V., Va. A. O., Toffelmakeri, Södermannag. 52, ss; Stare, R. W., Agenturaffär, Lager o. partia. t. Maria 407. försäljn. af Gransholms Pappersbruks Standard, Bokexpeditionen (Karl Lindqvist), tillverkn, af posto, skrif, koncept, N. Smedjeg. 36, C.; a. t ,r. t olifant, broschyr, läsk och tryckpap Hotell o. Pensionat (inneh, Hilma Lund per samt kuvert, Kungsg. 17,'t,C.j a. t. gren o. Anna Luthander), Drottningg , r. t ö, C. Francis, Försäkr.tjänstem., Malmtorgsg. Klädeslagret, Drottningg. 53, C. 3, C. Lifförsäkringsbolag, Generalagentur för Ragnar, Försäkr.tjänsteman, Surbrunnsg. Sverige. Regeringsg. 52, Sthlm JII t. h., Va.; a. t. Vasa Gruen &Co, Maskinbolaget, Näckströmsg. Hulda, Ankefru, Surbrunnsg. 52 IlIt.h., Va. 4 (Bank A.B. Norra Sveriges hus), C. John, Fiskareg. 9, Sö.; r. t Svenska Petroleumaktiebol., se Svenska. se äfven Stahre. Stanek, Eduard, Musikdir., Kammarmusik., Stark, H., Köpman, i Firma Högman & Stark, Odeng. 6lI!, Va. Flemingg. 13, K. Stanell, F. E., Fanjunk., Roslagsg.. 43, Va. A. J., Målare. Klara N. Kyrkog. 26, C. Stan ge, Götha, Fru, Nybrog. 27, O.Dj.. K. G. T., Postexp., Brunkebergsg. 9, C. Johannes, Ingenjör, Narvaväg. 21, O.Dj. Starkenberg, G. T., Hofr. e. o. not., Bank Stangenberg, Alida, f..warburg, Fru, Artille kassör, Döbelnsg. 53, Va. rig. 44 & 46, O" Carl Aug., Tullvaktm., Timmermansg. S., Fröken, Banerg. 21 II, O.D}, 31 IV, SÖ. Carl, Grossh., Oxtorgsg. 9 B, C. Starnberg, O, L., Läroverksadjunkt, Gref Axel S., Herr, Linneg. 42, O.; r. t. 8591, tureg, 7 I, O. a. t Starr, J. Th., Väfmäst., Barnängstvärg. 1, Sö. Dagmar, Lär:a, Oxtorget 9B, C,,, Statens folkskoleseminarium, Prästgårdag. A. E., Med. dokt., Nybrog. 7, O. Spe 9, Sö. cialist för bals, näs och öronsjukdo historiska museum och Kungl. myntmar: hvard. 910, 34, 1 juni15 kabinettet, e. (i Nationalmusei bottensept. ändrad mottagningstid. våning), äro tillgängliga under maj Walter, Tandläk., Strandvägen 15, O.Dj.; september: sönd, kl. 13, fritt; helgr. t. 139!F, a. t. Osterm fria tisd. och fred. kl. 123, fritt; Mathilda, Ankefru, Svartmang. 24 I, St. onsd., torsd, och lörd. kl. 123, 25 Stanleij, John, Kassör, Svartensg. 8 BJII, Sö. öre; öfriga månader sönd. kl. 13, Stanzen, C., Paraplymakeri, Malmskillnadsg. fritt, tisd. och fred. kl. 122, fritt j 3 A, e.; bod Västerlångg. 67, St. onsd., torsd. och lörd. kl. 122, 25 von Stapelmohr, E. M., Fröken, f. d. Privat öre. För studerande äro saml. tillgängl. lär:a, Hagag. 2, Va.. alla hvard. kl C. H., Kamrer, Styrmansg. 7 IV, O.Dj. Statens Järnvägars expedition för kombiner. Star, Lifförsäkringsbolag i London, Norr biljetter och för. upplysningar anlandsg. 8 & 10, e.j a. t. 7237, r. t. 8119j gäeudepersontrafiken,centralstatlonen generalagent: Direkt. O. M. Wester Sthlm 1; öppen hvard. kl. 9 f. m. berg; kontorstid 104, lördagar e. m., sön o. helgd. kl. lou f. m. Starbäck, John, Kassör, Ringvägen 98, Sö.; o. 1 3 e. m. a. t. Maria Järnvägars expedition för utbetalande af _ O. M., ~jukgymnast, Jungfrug. 3~, O. efterkraf, Klarabergsg. 68 b., C. Hulda, Ankefru, Jungfrug. 3Fr, O.j a. t. Järnvägars Laboratorium, Gamla Kungs Osterm holmsbrog. 54r, e. Starck,P. O.,Akt:rie, Tavastg. 2,Sö.ja.t Järnvägstrafiks änke o. pupillkassa, Cen Elis, Banktjänstem., Grefg. 17, O.Dj. tralstationshuset!', e. _ Gunnar, Fil. lie., Ragag. 50, Va.. profskola. Nya Elementarskolan i Stock Albert, Generalkonsul, Villag. 3, O.; kon holm, Slöjdg, 2, Sthlm 3.. tor Norrmalmstorg 3, Sthlm 7. Skogsförsöksanstalt, Nybroz. 23BIV, O. E. A., Handl., kontor och lager St. Nyg. Stathmos, se Nya Aktieb. Stathmos, 21, Si.; bost. Grefg. 5, O.Dj. Sta tio er _ G., Kapten v. Flottan, Stureg. 58 B, O. n.. Oscar Belgisk v. Konsul verkst. Direk Automobildroskstatloner:.. t.. '. A B J" t', o l d 2 Vid beställandet af autornobtldroska begares blott or I.. arnexpor, 1:Sman sg.,»droskstation, vare sig man ringer pä frän alfe.j kontor Norrmalmstorg 3, Sthlm 7. män eller riks telefon. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 686 StationeriStatistiska Centralbyrån. Stationer (forts.): Stationer (forts.): Kungsholmen: Sta ds b ud ss ta ti o ner: Kungsbroplan (4 dr.) ; Norrmalm: Kungsholmstorg (4 dr.). Brunkebergstorg vid St. Vattug., C.; a. t. 163, Norr: r. t Biblioteksg. vid Stureplan (4 dr.); Centralstationen (järnvägen); a. t. 7032, r. t Brunkebergstorg (15 dr.): Drottninggatan 71, C.; a. t , r. t Döbelnsgatan vid 'I'egnersg. (4 dr.);» 72, O.; Jakobstorg, (6 dr). Då allmän gudstjänst pågår 56, C.: a. t. 5256, r. t. 1533: l Jakobs kyrka, är denna station utrymd. ~ 43, a.; Kungstensg. väster om Drottningg. (6 dr.) ; G:la Kungsholmsbrog. vid Drottningg.; a. t Nybroplan, öster om Arsena.lsa. (H' dr.); Gust. Ad. torg, hörnet airegeringsg., C.; a. t. 6004; Rödbodtorget (4 dr.); ' ~ hörnet af Malmtorgsg., C.; a. t. Södra Blasieholmshamnen (12 dr.); 4095, r. t Uplandsg., norr om Odeng. utmed planteringen Jakobsg. 9, C.; a. t. 6004, r. t. 7489; (6 dr.); Klara Västra Kyrkog. 13,0.: a. t. 4440, r. t ; Valling. (6 dr.). Mästersamuelsg. vid Tekniska skolan, G.; a. t. Östermalm: 50 SS;, Engelbrektsplan (4 dr.): Smålandsg. 30, C.: a. t. 5012, r. t Karlavägen vid Artillerig. (6 dr.); Vasaga tan l, C. vid Engelbrektsg. (6 dr.}; Kungsholmen: Linnegatan öster om Styrmansg. (6 dr.); Handtverkareg. 40; a. t , r. t Strandvägen vid Djurgårdsbron (8 dr.). Staden: Staden: Riddarholmen; a. t (1 Maj30 Nov.) Gust. III: taty (4 dr.): Skeppsbron 18: Mynttorget utmed norra gångbanan (4 dr.); Skärgårdsg. 5; a. t , r. t. 1599; Riddarhustorgets sydöstra sida (6 dr.); St. Gråmunkegr, 8: a. t.1245, r. t Slussplan (4 dr.). Söder: Söder: Adolf Fredriks torg; a. t. 3492, r. t. 5503; Södermalmstorg (6 dr.); Mariag. 9; a. t. 3727, 1'. t Djurgården: Södermalmstorg. Stora vägen midt för Alhambra (6 dr). Vasastaden: Karumakareg. 9; a. t. 9472; D roskstationer: D 62: a. t. 6477; Vid beställandet af droska begäres blott ndrosjr. Kungstensg. 19; a. t. 5638; station J), vare sig man ringer på frän allmän D 46: a. t. 8706, 1'. t. 8179; eller rikstelefon. Odeng. 36; a. t. 8976, 1'. t. 4764: Kungsholmen: Uplandsg. 4; a. t. 5012, r. t. 4141; Bergsg. vid Scheeleg. (6 dr.); Västmannag. vid Odeng.; a. t Sot Eriksg. norr om och invid Flemingg. (3 dr.), Östermalm:.. Norr: Greftureg. 50,..0.: a. t. 4197, r. t. 3219; Blasioholmstorg (4 dr.); Sibylleg. 29, O.: ~. t. 9993, r. t Brunkebergstorg (18 dr.); Strandvägen 19, O.D).: a. t. 6177, r. t. 1477; Centralstationen (20 dr.); Stureplan l, Ö.; a. t. 6024, r. t. 6055; Gustaf Adolfs torg, n. om statyn (6 dr.); Se f. ö. i Yrkesregistret: Expressbyråer o. Stadsbud. Johannesplan (4 dr.); Karlbergsvägen vid Odenplan (8 dr.); l karas tatl o ner: Kungsgatan mellan Drottningg. o. Hötorget (5dr.); för personbefordran Norra Bantorget (4 dr.); B1asieholmshamnen (6 dr.); se Droskstationer härofvan; Norrmalmstorg (12 dr.); Odeng. vid Roslagsg. (6 dr.); för arbetså.kdon: Oxtorget (2 dr.); Norr: a. t. 2484; Staden: Strandvägen vid Grefuron (6 dr.); Nedre Munkbron vid K. Armeförv.rhus ; Valhallavägen vid Stureg. (4 dr.); Skeppsbron, a. t. 2068, r. t Staden: Riddarholmen vid nedfartsvägen fr. Birger Jarls Sö der: torg (under seglationstiden) (4 dr.); Sjöbergsplan; Skeppsbrovågen (3 dr.); Stadsgården ; Stortorget (2 dr.), Södra bantorget; Söder: Söder Mälarstrand; Brunnsbacken (4 dr.): Tegelvikstorget. Hornsgatan, midt 161' Adolf Fredriks torg(8 dr.); Renstjernasgatan vid Folkungag. (2 dr.); Statistisk må.nadsskrift, utg. Sthlm s stads Ringvägen mellan Hornsg. o. Krukmakareg. (4 dr.); statistiska kontor genom dess föreståndare Fil. dr J. Guinchard. Södra bantorget (7 dr.). Djurgården: Statistisk tidskrift; utg. Stat, Centralbyrån. Allmänna gränd å planen v. Falkenbergsg. (16 dr.); Statistiska Centralbyrån, Storkyrkobrinken Stora vägen midt för cirkus (6 dr.). 2, Sthlm 2; öppen 103. S:t Eriksplan _ Strömgatan (6 dr.): vid Karl XII:s torg (4 dr.); Narra Norra bantorget; Blasieholmshamnen; a. t o. 7624; Östermalm: Nybrohamnen, a. t o. 5797; Karlavägen vid Greftureg. (9 dr.); Riddarholmen, under seglationstiden Lilljansplan Narvavägen (4 dr.); vid Linnegatan (4 dr.): 'I'egelbacken, a. t. 481.

4 Statistiska kontoretstein. 687 Statisti~ka kontoret, se Sthlms stads stati Stavenow, J. D. L., Pianofabrikör (Pianostiska kontor. ' stämn, o. Reparationer) Vidarg 9 Va' StatlaD;der,.R.. W., Boktryckeri och Bok a... t , r. t ,., binderi, innehafvare P. Henriksson, A., Ankefru, Sigtunag. 10, Va. Svartmang. 6! St. Steckmest, C. H., Banktjänstem., 'I'egnersg. M. W., Kontorist, Olofsg. 2 A, C.; a. t. 1, Va. Bru~keb C. G., Köpman, 'I'egnörsg. 1, Va. A. Wilhelm, Urma~~re, qlofsg. 2 A, C. von Stcdingk, L. R., Frih., Kapten v. Flot Statskalenderns l;~daktor: Sidenbladh, K., tan, verkst. Dir. för Djurshs Aktieb., Nybrog. 5~, O. Djursholm. Statskon~o:et, Birger Jarls torg 1~, Sthlm 2. H. L., Grefve, Kapten, Karlavägen 29, O. Statsmedioinska Anstalten, Regermgsg. 18, Stedt, A., Ryttmäst., Stureparken 9 1, O. C. Louise, f. Edholm, Ofverstinna, Sture Statsrådets ledamöter: parken 7 III, O. v. Krusenstierna, H. W. M., Chef för Sjö C. F. G. H., Styrmansg. 5, O.Dj. försvarsdepartementet, Odeng. 106, Va. Steen, se Sten. Hamilton, Hugo E. G., grefve, Chef får Steenberg, Karl, Folkskolelär., Björngårdsg. Civildepartementet, Villag. 24, O. 2, Sii.; a. t. Maria Hederstierna, C. F. W., Konsultativt P. E., Kopparslag., S:t Eriksg. 31, K. statsråd, Blasieholmstorg 14, C. se äfven Stenberg. Lindman, A., Excellens, Statsminister, Steenhoff, K., Civiling., Surbrunnsg. 38, Va.; Mästersamuelsg. 10, C. a. t. Vasa 395. Lindström, P. E., Chef för Ecklesiastik Eriksen,C.,Lagerchef,Heimdalsg.6, Va.; departementet, Odeng. 42, Va. a. t. Vasa Malm, O. B., Chef får Landtförsvarsde & Cederschiöld, Maskinförnödenheter, partementet, Stureg. 58, O. Dörrstängare m. m., Österlångg. 14, St. Nylander, O., Chef får Jordbruksdeparte StCenmark, A. E., Rektorsänka, Drottningg. meutet, Villag. 18 & 20, O. 53, C... Petersson, Albert, Chef för Justitiede Thyra, f. Holmgren, Ankefru, Götg. 73 II, partementet, Lidingö Villastad, Vasa Bö.; r. t vägen. se äfven Stenmark. Swartz, C., Chef för Finansdepartementet, Steffen, A. F. R, Skolförest., Rådmansg. 48, Brunkebergstorg 2, C. Va. v. Sydow, Hugo, Konsultativt statsråd, Steffenburg, Egil, Ingenjör, Norrtullsg. 41 III, Grefmagnig. 5, O.Dj. Va.; r. t. Vasa 691. Taube, Arvid, Jhefve, Excellens, Minister Steffens, Chr. (inneh. G. Carr), Assuransför Utrikes Arendena, Blasieholmstorg mäklare, kontor Jakobsg. 25, C.j r. t. ~a 4~~~~~t.~~. Statsrådsberedningen, Mynttorget 2, Si.; 1'. t. Stege man & Lennings Maskinskrlfnings o Öfversättningsbyrå, Braheg. 4 1, O.; a. t. Stauss, F. A., Direktör, Hornsg. 33, se., a. t , r. t Stegesunds & Skarpö by villatomter, kontor _ A. A., Snörmakare, Hornsg. 24, Bö. Norrlandag. 7, C. (ingång från Små _ Josefina, Ankefru, Hornsg. 33, So. lundsg. 22); a. t , r. t , a. t. Stawe, Anna, Fröken, Pensionat, Regeringsg. Skarp ö 12 samt a. t. Stegesund 1. Se 56, C.; a. t , 1'. t annons å kartong sid a. _ Emil, Prokurist, Skeppareg. 8, O.Dj.; Stehmann, Lili,Lärar:a, Drottningg. 112, Va.; r. t efter 1 April Döbelnsg. 7 & 9, C. Stavenow, A., Bokför., Karlaväg. 25 IV, O. Steijer, Erika, Hembageri, Greftureg. 20 B, Ernst C. C., Grossh., Direktör f. A.R O.; a.. t Ernst C. Stavenow, NorrtuJlsg. 28 II1, Nelly, Ankefru, inneh. Kafe Viola, Sur Va.; r. t. 9208, a. t. Vasa brunnsg, 47, Va. I. P. G., Handelsres., Dalag. 32 II, Va. Stein, Georg, Agronom, kont. Komhamns _ E. H. D., Handl., Tuleg. 33, Va.; bod torg 4, St. (Fosfatbol.); bost. Mose Greftureg. 1, O.; a. t. 440, r. t backetorg 8 1, Bö. _ Ernst C., Aktiebolag, Kont. o. lager af Robert, Direktör för MelassfoderAktie Mode o. hvita samt yllevaror, Drott bolagets Generaldepöt, Oxtorgsg. 5, C.; ningg.til ', C.; kont.tid 8,305,45; juli r. t , a. t o. aug. 8,304,45; r. t , a. t. Olivia, Handelsidk:a (mjöl), Kornhamns torg 51, St. Brand och Li1försäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

5 688 SteinbeckStenberg. Steinbeck, Anna, Fru, Döbelnsg. 7, C.; a. t. Stenberg, Ernst,:Apotekare, Humlegårdsg. 22, Brunkeb. 29. O. Steinert, J oh., Verkm., Brännkyrkag. 145, Johan. Erik, Arkitekt, Styrmansg. 39, ss. O.DJ. Steiner, A., Grossh., Styrmansg. 6, O.Dj. Ture. Arkitekt, Kll),ra N. Kyrkog, 31,.C. Steingranat, G., Dir., Greftureg. 73, O. H., Bankdirektör, Ostermalmsg. 27, O. Steinhauer, Wilh., Revisor, Grla Kungsholme & Co, Joh., Bleck o. Plåtslagare, inneh. brog. 21 II ö. g., C. C. A. Holmstedt, Artillerig. )8, O.; Steinmetz, Emma, Fru, Danderydsg..6 II Ö. g., a. t r. t O. A. Y. G., Civiling., Lilljansplan 5, O. Eug., Föresta för Brummerska skolan, Steno, Expeditionschef i Justitiedep., Johannesg. 18, C.; a. t. 5240, r. t. Greftureg. 22, O Axel, Folkskolelär., Nybergsg. 9, O. Steinwall, Georg & Gustaf, Firma, innehaf O., Folkskolelär., Hökensg. 8 A, Sö. vare af Operakällaren, Operaterrassen,. J. A., Fotograf, UpJandsg. 83, Va. Operabaren, Operahallen o. Strömka Birgitta, Fru, Birgerjarlsg. 102,. Va. feet, C. Ellen, Fru, Valhallavägen 27, Q. Fanny, Fru, Blasieholmstorg 10, C. Emma, Fru, Artillerig. 33 m, O. Lennart, Kassör, Nybrog.58, O.; a.t Ida K., Fru, Bellmansg. 19, Sö.; a. t. Georg, Källarmäst., Lutternsg. 2, C Gustaf, Källarmäst., Strandvägen 5 B A., Fröken, östermalmsg. 27, O. (t'. d. 7), O. Gerda, Fröken, Drottningg, 70, C. Steiof, J. J., 4,gent, Södermannag. 19, Sö. Hilma, Fröken, Birgerjarlsg. 102, Va. Stelin, Sofie, Ankefru, Uplandsg. 44IV, Va. Sophie, Fröken, f. d. Kassör, Karlavägen Stella Magasinet, Manufaktur, Damkonfek 22IV, O... tions, O. Trikåaffär, Drottningg. 90, Tyra, Fröken, Greftureg. 22, O.... C.; a. t E. o. E., Fröknar, Torstensonsg. 3, O.DJ. Stelling, Friederike, Fröken, Språklära (Ty Axel, Grossh., Karlbergsvägen 73, Va.; ska Kindergarten), Sibylleg. 21, O. r. t Sven A., Grossh., Grefg. 18, O.DJ.; r. t. 1 Sten; 2 Steen; 3 Steen; 4 StUn _ S. Axel, Grossh., Grefg. 18, O.Dj. _2 & Co, Bankirer, Arsenalsg. 8 C, Sthlm Zelma, Handelsidk. (cigarr), Bryggareg. 15; r. t. 3979,4820,4829 o. a. t. 5 36; 10, C.; bost, Fridhem, Bromsten. kassan: r. t , a. t Axel, Handl. (lax,«. fågel), L:a Nyg. _1 O'KK.. H., Bankkamrer, Kungsholmstorg 8, 12, St.; bost. Björngårdsg. I! B, Sö. Carl, Hotelläg. (inneh. Hotell Örnsköld), _2 Ma~ia, Barnm. O. exam. Sjuksköt:a, Rege Drottningg. 32, C. rrngsg. 36, C.; a. t E. W., Husäg., G:la Kungsholmsbrog, _2 Ture N., Civiling., Kontor, Regeringsg. 51, C.; a. t. Brunkeb , C.; r. t. 5411, a. t. Brunkeb. 475; J. A., Inspkonst., Flemingg. 4:m u, K. telegrafadr.: Califl'o; bost, Regeringsg. John, Kamrer, Norrtullag. 11, Va. 86, C.; r. t O. L., Kassör, Rörstrandag. 44, Va. _2 Siri, Fröken, Luntmakareg, 71, Va. & Lindquist, Kopparslageri, lnedalsg. 12, 4 Gustaf, f. d. Hand!., Observatorieg.3, Va.; K. r. t Sven R.. Reviderläaare. Dalag. 40 b., Va. _1 Ebba, Kassörska, Malmskillnadsz. 38, C. Hj. Axel, Pastorsadj., Helgalunden 2, Sö. _4 K. G. 'I'., Skådesp., Observatorieg. 3, Va.; J. G. L. Christer, Revisionskommissarie, r. t Artillerig. 33, O.; a. t. Osterm. 2945, _2 H., Teol. lic., extra lärare v. Högre Real r. t lärov. ii: Osterm., Odeng.lO I, Va.; a. t. N. G. Ritare v. Sthlms Gasverk, Upsalag. Brunkeb , Va. Sten och Cement, Svensk tidskrift för prak C. F.,Sadelmakeriarb., LillaHornsberg,K. tisk geologi. Utkommer månatligen. C. W., Skrädd., Hornsg, 66 A, So., bost. Redaktör: dr E. Svedmark, Lästmaka s. h. reg. 27 B, C.; a. t. Brunkeb, 578. Frans, Spannmålshandl., bost. Hagag. 18, Stenbeck, se Stenbäck. Va.; a. t. 7071; spannmålsmagasiner Stenberg & Olssson, Agentur en gros, Skepps Olofsg. 8, C.; a. t , r. t bron 18,LSt.; r. t o. 7406, a. t. A. A., Vaktm., Bellmansg. 19, ss; a. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 StenbergStenografföreningen. 689 Stenberg, Lotten, Änkefru, Vasag. 52, C. Stene, Nils, Tandläkare, Regeringsg. 42 III, _ &Nyström, se Aktieb. Stenberg &Nyström. C.; a. t , r. t _ Sven, Scheeleg. 4Il, K. Stenfeldt, A. R., Kamrer, Uplandsg. 62,:Va. _ se äfven Steenberg. Stenfelt, Erik, Kapten, Odeng. 40,. Va. Stenberij, W., Kontorschef, Tuleg. 33 1V, V~. Fredr., Sekr., Sibylleg. 23 u, O.; a. t. _ Anna, Telegrafist, Karlaväg. 45 A Il, O.; r. t Elis, Tjänsteman (Förmynd.kamm.),Apel Stenbock, Otto, Grefve, Ofverstekammarjunk., bergsg; 52. III, C.; a. t. Brunkeb Blasieholmstorg 11, C. Anna, Ankefru, Kommendörsg. 37 Il, O.._ V. B. C. M., Grefve, Fil. dr., Andre Biblio Sten gård, K. J. L., Fil. kand., St. Badstag. tekarie i Kgl. Biblioteket, Grefg. 8 1V, 46, Va. O.Dj.. Stenhagen, Henry, Kontorschef. Holländareg. _ R, Grefve, Löjtn., Skeppareg. 7, O. 3, C.; r. t.13124, a. t Stenbom, William, Farm., kand., Döbelnsg. Ivar, Tjänstem.i BankA.B. Norra Sverige, 16 B, Va. Holländareg. 3, C.; r. t , a. t. _ V. H., Stationsbitr., Kungsholmsg. 50 ll, K. Stenhammar, Ernst, Arkitekt, Brunkebergs _ Mauritz A., Verkmäst., Döbelnsg. 67 BlV, torg 12, C.; a. t. 8358, r; t Va. W., Löjtnant, Braheg. 25, O. Sten borg, Ernst, Bondeg. 1 A, Bä. Stenholm, Karl Gustaf, Fil. lic., Civiling.,.. Karlavägen 39r, O. 1 Stenbäck; 2 Stenbeck. A. K., Maskinist, Arsenalsg. 8, C. _ A. J., Maskinmästare vid Dram. tea _, Livius, Fil. kand., vik. Läroverksadjunkt' tern, Nybrog. 11 Bn.b., O. Kaptensg. 12'v, O.Dj.; a. t. Österm. K. V., Utskänkn.förest., Norra Smedjeg. M~ ~a.. _2 A. M., Folkskolel:a, Braheg, 62, O. Erik, Karlavägen 39" O.; a. t _, Anna., Fru. 'l'eguerslunden 8, Va.; a. t. Stenhård, Selma, Fru, Kungsbroplan 2, K.; a. t. Vasa Kungsh _2 Hulda, Fröken, Sibylleg. 19r, O. J. P., Snickare; Klara N. Kyrkog. 17 Il, _1 A. V., Handelsidk:a, Bondeg. 27, Bä. ö. g., C.; bost. Klarabergsg. 33'v, C. _, Nils ~inar, t. f. Hofrfiskal, Lilljansplan Stenius, Oskar, Antikvitets och Konsthand 4, O. lare, Slottsbacken 2 C,~Bt.;a. t _2 J. W., Kamrerare i K. Statskontoret, Ar Prokurist M. Marcus... tillerig. 4', O.; r. t Stenkilsson, H., Vaktm., Storg. 12, O. 's Eftr., A. M. (S. Hasselgren), Koppar, Stenman, P. L., Direktör, Uplandsg. 14, Va. bleck o. plåtslag., Björngårdag. 11, W., Direktör, Ad. Fredr. torg 3, Bä. So.: a. t. 3916, r. t J. O., Kontorist, Kungsholmsg. 52, K.; _2 Thor, Läkare, Tesla. och Röntgeninsti a. t. Kungsh tut.,strandväg. 17, O.Dj.; kl. 1/.3'/24, Stenmark, Gerda, Bankbitr.,Ostermalmsg.11, helgd. 1011; under sommaren hvard. O. 12; a. t , r. t.40 63; Väster Gerda, Fröken, i Brandförs. bol.»tor1>, långg. 62, Bt., hvardagar 1/210 ' /,11; Nybrog. 50, O. a. t. 2693, r. t se äfven Steenmark. _2 Richard, t. f. Medicinalråd, Sibylleg. 53 III, St fb å A B k t d' T & D O. eno~ra yr n,.r:, ver s. H.. _1 H. Einar.. Revisor, Braheg. 14v. uppg.iii,o.; Svensson~ Regermgsg. 31.~C.; r. t , a; t. Osterm, a; t. 982:d; Kassakont.,.oppet kl. 9:5. _2 Julia, Ankefru, Sibylleg. 19" O. E~p., ~l. /297. Sverige Cen~ra~m Stendahl, G. Arkitekt Valhallavä en 93III stitut f~r stenografi o; mask1~skl'lfm~.g. Va.', g, U.~derVl~nr~gs? B.v:~aafdel.?mgar. For _ Olof, Civilingenjör, Grefg. 12', O.Dj. närasta I~StItutlO~ for allt~orande br~n _ Augusta, Fröken, Dalag. 35 C', Va. schen. La~s~a priser o; högsta kvalitet _ Sten, Grossh., Grefg. 30, O.Dj. af materialler o. skrlfrnaskinsrepara _ Nicoline, Majorska, Valhallavägen 93ll tioner. Va.; a. t Stenografförbundet, Svenska (årends' sy _ L., Stadsfiskal, Grefg. 20Il, O.Dj. stem), Odeng, 16r, Va. Stenders, Carl, Konstförlag, Erik Sundblad. Stenografföreningen, Melinska, ordf. Kassör kontor Regeringsg. 30u, C.; r. t. 6176, C. Smith, Fredsg. 12, C. (Lotteriets a. t lokal); r. 1;. 2203, a. t Brand och LifrörsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 DrottninlHlatan. AdressklJ!.ndern

7 690 StenografinstitutetSteuch. Stenografinstitutet, Aktiebolaget (Aren d Stenström, Walter Skriftställarc Hed af ska), Odeng. 161, Va.; r. t. 3232,»Ridå" Dav'idbagaresg. 3' C.' host. a: t.. Brunkeb..~3.:'12. Meddela~ under SaltsjöDufnäs. " VISnIng, ombesörjer stenografermg, an J. A., Snörmak., Firma (inneh, Fru Wilh:a skaffar kontorsstenografer. Stenström), Hamng. 17, C. Stenografi på flere språk utföres af Taflins Knut M., Tjänsteman i Riksbanken, Ren Skrifbyrå, Klarv. V.Kyrkog. 3 B, C.; ~tjern~~g. 13, Sä. allm.,tel , rikstel Se Wl1h:a, Ankefru, G:la Kungsholmsbrog. annons sid , C.; a. t Stenografi, se äfven tidning f. Sv. Snabbskrift Sten:w:all,.J. A., Kontrollör, Banärg. 25, O.D}. och Melinska Stenograff'öreningen. Stenlf~a~~71S;6~~~lten, Olofsg. 4 A, C.; se 1 Stenqvist, 2 Stenquist. Steph~n, Geor~, Rak o. Frisersalong, Jarlsg.96, Va.; a. t Birger _2 Carl, Affärs & Inkassobyrå, Vikingag. Sterky, L., Gods~g.,.Villa~. 17, O.. 5 1V, Va.; a. t. Vasa 4760; träffas säk C. E. Th., Kngsrad, LmDeg. 851, O.D}.; rast 57 e. m., äfven sönd. a."t , r. t ' J. F., Apotekare, 'I'egnerslunden 3, Va. K., Ankefru, Linneg. 41, O. _2 Axel, Bagarmäst., Svedenborgsg. 48 A, Adolf, Krukmakareg. 44 v, So.; a. t.maria So.; a. t , r. t. Söder 26. _2 Edv. W., Civiling., anst. h. Kautschuks Stern, Emil, Direktör i Myrstedt & Sterns o. GuttaperkavaruAktieb. Kuntze & Co Aktieb., Barnhusg. 18 1II, C. Drottningg. 52, C.; bost. Furutorp p; John, D~sponent, Odeng. 100, Va. Södertälje. Sterner, Alice, Blomsterh., Vegag. _2 David, ru, ue., Frejg. 69 1II, Va.; r. t. bost. Kungstensg. 36, Va. 3, Va.; Alfred, Bokbindare, Stortorget 22, Si., _2 Fredrlque, Fröken, Bankbiträde, Badstug. a. t So. H. L., Byggnadsmg., Kungsholmsg.72B K. _2 Carl; Kontorist, Svedenborgsg. 48 A, Sä.; F. A., Detektiv, Birkag, 13, Va.; a: t. a. t Vasa 388. _1 J.E., MållLre, Karlbergsvägen 49. Va. Axel, Fabrikant af Parfym o. Eau de _I F. E. E., Angb. befälh., St. Badstug. 80, Cologne m. m.;. affärer Malmskillnadsg. Va. 3, C., o. Regermgsg. 33, C.; kontor o. _2 Emma, Änkefru, Lilla Skinnarviksgränd bost. Begeringsg. 33 1II, C. 4 & 6", g. 2)... Sä. (Snedt emot Timmermans John, Fotokemigraf a.. t. Vasa Dalag. 72 1II, Va.;. _2 Ulrika, Ankefru, Badstug, 30, Sä. Mana, f. Warholm, Fru, Norrtullsg. 26III, Stensburg,Efraim,Fotograf,Malmskillnadsg. Va.; a. t. Vasa A, C.; a. t Henny, Fröken, anst.iald.~rdomsförsäkr. Sten ström, Karl J., Hofrättsråd i SveaHofrätt, Komm., Väpnareg. 1, O. kv. Sigyn 4, Lidingö Villastad. Isa, l!'röken, Neglinge; r. t. Saltsjöb Ernst, Banktjänstem. (A.B. Sthlms Han Margit, Fröken, anst. i Åld~rdomsförsäkr. delsbank), Klara N. Kyrkog. 27, 3 1 /. Komm., Väpnareg. 1, O. tr., C.; a. t. Brunkeb, 198. Th., Kontorschef, Karlbergsväg. 46 III, Va. E., Firma Otto Åhrberg (Skandias agen Gust. A., Köpman, Karlbergsväg. 18, Va.; tur), Jakobstorg 1, C., ing.fr.arsenalsg. a. t. Vasa ; bost. St. Badstug. 36 A, C.; r. t. S., Skomakare, Luntmakareg. 37 n. b., C Aug:a, Sömmerska, Kungstensg.36, Va. Ellen, Fru, St. Badstug. 36 A, C. K. A., Uppbördsman (21:sta roten), 'I'u E., Galoschreparatör, Frejg. 46 Ar, Va. leg. 37 ", Va.; a. t ; träffas kl. J. F. O., Grossh., Brännkyrkag. 74, ss. 23. F. Hj. L., Handl., Frejg. 57, Va. K. E.,.Verkm., Götg. 11, Sä. Nils Gösta, e. o. Hofr.vnot., Advokat, kont. J. L., Öfverlär., 'I'egnårsg. 44, Va.; a. t. Lundwall & Nordin, St. Nyg.36, St.;bost. Vasa Kat:a Bang. 11, Sä.; r. t. Söder 389, Sternhoff, J. T., v. Häradsh., Mästersamua. t. Maria elsg. 41, C. O., Ingenjör, Plemingg. 12, K. Sterregard, H. O., Bagare, Nedre Slussg. 3, Sä. A. F., Ishandl., Birgerjarlsg, 109 B", Va. Sterzel, G. F., Kyrkoh., Svarttnang. ~6, St. Emil, Kontorschef, Torsg. 19 AlV, Va. Steuch, A. J.I., Kapten, Stureg. 20, O. G., Postexp., Frejg. 58, Va. Louise, Ankefru,_Stureg. 10, O. Brand och LiffårsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 D~ott~inggatan.

8 SteudeStockhaus. 691 Steude, W. E., Änkefru, Dr9ttningg.54, C. StilleWerner, Aktiebolaget, kontor o. en Steuer, Ernelie Antoinette, Änkefru, Hagag. grosförsäljning, Handtverkareg. 4, K. 2, Va. lnstrumentafdelning Bergsg. 2, K. För Sthån, se Sten. säljningsbodar: Fredsg. 6, C., o. Drott Stiberg, O., Bokh., Rådmansg. 80, Va.; a. t. ningg. 3, C. Vasa Stjerna, C. A., e. o. Hofr.not., Notarie hos Stickmaskin, A.B. Per Perssons Väf &, Drott Järnvägsstyr., Handtverkareg. 86, K. ningg. 21 B, C.; verkst. Fabriksgr. 3, K. Stjernberg, N. F., Professor, 'I'egnerslunden Stiebel, Semmy, Assuransmäklare och Agen 6, Va.; r. t turaffär. Kontor Drottningg. 66, C.; Stjernborg, C., Handelsidk:a, Uplandsg. 82, bost, Grefg. 7, O.Dj.; r. t. 2866, a. t. Va Stjerngren, J. A., Husäg., Hjorthagen 10 B. Bernh., Kamrerare, Banärg. 4, Ö.Dj.; a. t. Hj., Jämhandl., Tunnelg. 19 A, C Stjernquist, Olof, Dir., S:t Eriksg. 27 A, K.; _ E., Operasång., Nybrog. 20, (j. r. t _ Math., Ankefru, Banärg. 4, Ö.Dj.; a. t. Stjernqvist, Gulli, Fru, Rak o. Frisersalong, :. ". Riddareg.. 72, Ö.Dj:; a. t _ Minna, Ankefru, Grefg. 7, O.DJ. W. R, Musikserg., Hiddareg. 49, Ö.DJ. Stieltjes, Aktieb., Maskinaff., se under Aktieb. Stjernspetz, Alf G...Banktjänsteman (Bank Stierncrona, C. L. A., Friherr:a, Narvavägen A.B. SthlmvfreNorrland), Sigtunag. 5II, Ö.Dj... 4 III, Va.; a. t. Vasa _ Th., Hoffröken hos H. M. Ankedrott A. S., Diakonissa, Greftureg. 441, O. ningen, K. Slottet, St. Naima, Fröken, Malmskillnadsg.1.8BIII,C. Stiernfeldt, Edward, Serg. v. Positionsart. H. A., Major, Strandvägen 33, O.D.i reg., Storg. 33, Ö.Dj. Stjernstedt, L. W., Frih., Generallöjtn., Norr Stierngranat, A. E. A. C., Fröken, Engel Mälarstrand 34, K. brektsg. 35, Ö," Georg M. V., Friherre, Jur. kand., Led. _ Charlotte, född Drufwa, Ankeöfverstinna, af Sveriges Advokatsamfund; kontor Regeringsg. 57 II, C. Karduansmakareg. 9, C.; r. t. 8559, _ v. Liewen, Gösta M., Herr, Greftureg. 73, a. t. 9918; best, Lidingö Villastad kv. Ö.; a. t. Österm Tegen, r. t. Lidingö 80, a. t. Lidingö Stiernstedt, ~., Frih., Löjtn. Y. Upl, Inf reg:e, Östermalmsg. 13, Ö," S. F. A., Frih., Kammarh., Rosendal 2, _ J. K., Frih., Va1hallavägen 27 II, O. Djurgården; r. t _ L. T., Frih., Ofverstelöjtn., Handtver E., Frih., Kapten, Sveavägen 88, Va. kareg, 40, K. J. C., Frih., Kapten v. Svea Art.reg., _ se äfven Stjernstedt. Östermalmsg. 23, Ö.; r. t Stiftelsen för gamla tjänarinnor (Hemmet), S. W., Frih., Löjtnant, Norr Mälarstrand Surbrunnsg. 55, Va. 22 K.; r. t _ Hem för de elända, Krukmakareg. 34 & Louise, Fröken, Bankkassör, Engelbrekts 36, Sö.; a. t. 3099, r. t g. 31 A II, Ö. _ Konung Oskar l:s minne, Björngårdsg. se äfven Stiernstedt. 23, Sö. Stjernström,FredrikHilmer, Apotekare,Drott _ Lars Hiertas minne, se [3555]. ningg. 23, C. Småbarnshemmet, Auravägen. Djursholm. V., Direktör, Roslagsg. 27, Va. _ Snnnerdahls Hemskolor på landet. adress: G., Fil. dr., Odeng. 8, Va. Sthlms lnteckn. Garanti Aktieb.,Fredsg. Eva, Lärara, Vanadisvägen 21 III, Va.; 2, C. Telefoner: ordf.: r. t. 5721; omb. a. t. Vasa mannen: r. t. 9416; kassan: r. t. 9482, Carl, Skom., Grefg. 28, Ö.Dj.; bost. s. g. a. t Stigell, A., Fröken, Engelbrektsg. ~3, Ö. G. T., Vaktföresta (Rikstel.), Malm SigI).e, Fröken, Braheg. 34 II, Ö.; a. t. skillnadsg.. 39, C. Österm. 20 Il. Stjärnfeldt, A., Akare, Saltmätareg. 27, Va. Stigler, J. E., Läroverksadj., lnedalsg. l, K,. Stock, P. W., Klädesvaror o. Skrädderiar St~gzelius, F., Doktors~~ka, ~!ure~. ~~, O. tiklar en gros, kont~.r St. Nyg. 3~, St. Stille, F. O. V., Byråingenjör l Jarnv. Stockenberg, J. A., v. Häradsh., Neghnge; styr., Norrtullag. 27 B, Va. r. t. Saltsjöb _ Ivar, Kontorschef, Rörstrandsg. 38, Va.; Stockhaus, A. Ch., Fröken, Drottningg. 41, a. t. Vasa C. _ W. N,., Svedenborgsg. 3, Sö. A. L. E., Grossh., Torsg. 4 11, C. Brand och Liffö.rsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 692 StockhausStockholms Borgareskola. Stockhaus, Otto F. W., Grossh., Strandvåt Stoekholms Arbetarebibliot:förbund, Folkets gen 39, O.Dj. Hus ', C. Bibliotekarie Fr. Nilsson. J. O. A., Inspektör, Dalag. 42" b., Va. Arbetareforening, se Arbetareföreningen. & Co, Lager af korta varor, L:a Nyg. Arbetarehem, se Aktiebolag. 25, St. Arbetarehem och Härbärge (inneh. J. A. G., Utländska blometerimportaffäran, Berggren), St, Glasbruksg. 25, So.; Mästersamuelsg. 39, C.; a. t. 7829, r. t. r. t. Söder o ; telegrafadr.: Blomster Arbetarehems Åkeri o. Vedgård (inneh. huset. E. A. Arnell), Erstag. 20, Sö.; a. t. Stockholm, Lifförsäkringsbolaget ömse 3010, r. t sidigt, Nybrog. 34, Sthlm 5; r. t. o. Arbetareinstitut, Klara N. Kyrkog.8, C. a. t Telegrafadr.: Livbolaget. Arbetsförmedling, se Stockholms Stads StockholmNynäs järnvägsaktiebolag, Post ArbetsförmedlIng o. annons sid o. telegr.adr. Nynäshamn; a. t. o. r.t. Badhus: Malmtorgsbadet bel. v. Malm StockholmRimbo Järnrägsaktieb. (äg. till torgsg., mellan Karduansmakareg. Stockh.RoslagensJärnv.), Engelbrekts och Jakobsg., ing. fr. Malmtorgsg. 3,C.; g. 16, O. samt Sture badet Stureg. 4, O. StockholmRoslagen s Järnvägar (äg.: Sthlm BageriAktiebolag (Carl Wassen, disp.), Rimbo Järnvägsaktisb.), byrå, Engel Sit Paulsg. 22, Sö.; r. t. 515, a. t brektsg. 16, O. o StockholmSaltsjön, Järnvägsaktiebol., St. Bageriers Arbetsbyrå, Förest. C. E. Karls Nyg. 44, St.; a. t. 2594, r. t son, Smålandsg. 28, C.; a. t StockholmVästeråsBer~slagens nya järn Bageriidkareförening. Västmannag. 521, vägsaktiebolags byra, Vasag. 24, C. Va.; expo öppen '/2 121; r. t. 9683, Stockholms Adresskalender; utgifvare a. t. Vasa Aktieb. Centraltryckeriet i Stockholm, Barnafonds Begrafningskassa, expohorns Vasag. 16 & 18. Expedition och Re g. 96 1, Sö. daktionsbyrå Klara V. Kyrkog. 1Fx, C. Barnhärbärge, Fjällg. 29, Sö. öppen under Febr.Sept. kl. 93, Okt. Barnklädersfabrik (Gust, Behmer), Lilje Jan. kl. 98. Telefoner r. t. 5388, holmen. a. t och Stockholms Begrafningsbyrå, B. J. Stockholms Aeter& Essensfabrik,Valling. 6,C. Lundbergh inneh. Clary Peterson, Affärsförmedling, Mälartorget 15, St., kl. f. Lundbergh, Västerlångg. 27, St.; a. t. 104; a. t. 2018, r. t , r. t Kontorstid 88, äfven Allm. Skridskoklubbs sekreterare: Andel" sön O. helgd. berg, Aug., Adr. Kungsträdgårdsg.14,C. Bell Telefonaktieb., kontor Malmskill Allm, Skyddsförenings centralbyrå (öp nadsg. 30, C. pen alla dagar, utom lörd., kl. 'M2 Benmjölsfabriks Aktiebolag, fabrik. o. '/23 for mottagande af gåfvor), St. kontor Sandvik vid Ulfsundasjön. Post Nyg. 411, St. adr. Stockholm 1; Rikstel. 298 o. 1697, Allm. Sångforening (stiftad 5 mars 1862). allm. tel. 905 o Tillverkning Ordf.: Konrad Boden; V. ordf.: Fritz af Lim, Benmjöl O. Benfett. Barthelsson'; skattmäst.: C. P. Ringh; Bergskemiska Laboratorium, utför alla sekret.: Carl Piper; sånglär.: Emil Care slags bergskam. undersökn. Norrmalms Iius, Skärgårdsg. 6, St. torg 3, C.; r. t Allm. 'I'eknikerförbund, sekr.: Uhr,Nils W. Blomsterhandel, inneh. Hildegard Ander Allm. Telefonaktiebolag, Malmskillnads son, Hamng. 15, C; a, t. 8~7, r. t ; g. 30, C. bost. Riddareg. 26, O.; a. t. Österm Allm. Velocipedklubb. sekretariat Kom Andra Blåbandsforening,Rajl"valdsg. 1,Sö. mendörsg. 42, O. (O. Krrepelien). Bokförings & Revisionsbyra, Sten Holm Amatör Förening, Lästmakareg, Ull C.; se ström, Barnhusg. 6, C. f. ö. [4451]. BokindustriAkt.Bol., Pipersg. 31, K.; Am)ll o. Barnsköterskebyrå, Braheg. 17, Bokbinderiet a. t. 715, r. t ; Bok O. j a. t. 5005, r. t tryckeriet a. t. 9387; verkst. Direktör Antikvariat (W:m Njurling),Hamng.17,C. Hans Lublin, Pipersg. 31III, K. Arbetarebibliotek jämte läsrum, Folkets Bomullsspinneri och väfveriaktiebolags Hus I, C. Öppet söckend. kl. 102 O. fabrik, tillverkn. af bomullsgarn och 59, sönd. kl. 112, junisept. söc domestik, Barnängstvärg. 1, So.; konkend. kl. 69 e. m.; filial Bangårdsg. tor S. h.; disponent: Carl Heckscher. 41, Sö. Borgareskola, se under Skolor. Brand och Liff"örsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Stockholms Borstbinderi Aktieb. Stockholms FröhandeL pappershands Stockholms Borstbinderi Aktiebolag, Borst 55 Sö. samt Lamms. & Penselfabr., kont~r?..fa:brik F~lkun St~reg.' 6, Ö. gag: 6 B, Sthlm 4; försåljningsbutik Re Se f. ö. Kalenderafdelningen. germ~sg. 17, C. Stockholms Diskontobank se Bankinrättn. _ Bryggerier, se Aktiebolag. Distriktloge af L O. G. T., expo Tunnel _ Byggmästareförening, Oxtorgsg. 9 BI, C.; g. 19 AIII, C. r. t , a.. ~' 59 ~4... Distriktloge af National Goodtemplaror _ BYl?g~astares Omsesid. Olyeksfallsfor den (N. G. T. O.), expo O. förlag, Brygsakrmgs~ass~, Oxtorgsg.. 9 BI, C. gareg. 9 Ö. g. t. V. n.b., C.; a. t. Brun _ Byggnadsf~!emng, Dr~ttmngg. 9, C.; J. keb. 3196; expeditionstid: tisd. kl. 7 Grundstr?m, skattmåst. 8 e. m., fred. kl. 79 e. m.: se för _ Byggnadsna~nd, Slotts backen 6, 2 tr., öfr, Kalenderafdelningen.,Sthlm 2, mg. fr. Bollhusgr. Distr.Tempel af T. O., Exp. Hornsg. Batbyggeriaktiebol., postadr. Neglinge. 96' ss. _ Börsförening, Börshus., St., ing.fr. Trång Distr:.Tempels Bibliotek, Bryggareg. 5, C. sund Distr.Tempels Byggnadsförening u. p. a. _ CementgJuten (Ing. Jul ius Hjelm), Vast (äger Ordenshuset), Bryggareg. 5, C. mannag. 12, Va... DistrTempels Program bok, red. o. expo _ Centralhyrverk, Drottnmgg. 36, C.; a. t. Hornsg. 96', Sö , r. t Dykeri Aktiebolag, Hästholmen, Sthlm 2. Stockholms Dagblad. Redaktionsbyrå, kon Elektricitetsverk, se Elektricitetsverket. tor och tryckeri Vasag. 9, Sthlm l. Enskilda Bank, se Bankinrättningar. Hufvudredaktören träffas i redaktions Enskilda Banks Notariatafdelning, L:a angelägenheter i regel säkrast hvar Nyg. 27, Sthlm 2; kl Se andagar 45 e. m. non sen å bakre pärmens innersida. Telefoner: Växel, Riks. O. Allm., Ev. Luth. Missionsfören., Jakobsbergsg. anropas endast Stockholms Dagblad, 45, C.; a. t (ej nummer) till kl. '/ 2 12 e. m., där Expressbyrå, A.B., se Expressbyrå, Stockefter begäres: holms, A.B. Riks Nattredaktören. Fastighetsägareförenings Egendomsagen Sätteriet. tur, Smålandsg. 31 A, C Utrikes afdeln. Fastighetsägareförenings Intecknings Referentrummet. agentur, Smålandsg. 31 A, C Interurbana samtal. Fastighetsägareförenings Juridiska byrå, Allm Nattredaktören. Smålandsg. 31 A, C., se Dondorff, John Referentrummet. Fastighetsägareförenings kontor, Små 2)103 Distributionen. landsg. 31 A, C. Kl. 114; a. t Sätteriet. Festdekorationsbyrå, N orrlandsg. 26, C.; Telegrafadr.: Dagbladet. a. t , r. t Redaktionsbyrånöpp.9f.m.2f.m. Filatelistsällskap, klubblokal Rest. Me Räkenskapskontoret öppet hvar tropol; ordf.: Wikström, Einar, krigsdagar 9 f. m.5 e. m. fiskal, Eriksbergsg. 5 & 7, Ö. Annons kontor: Vasag. 9, hvard. Fiskförädlingsfabrik, Blasieholmsg, 3, C.' 9 f. m.1/i8 (lörd. '/ 2 7) e. m., sönd. Flaggfabrik (M. Strindberg h K. Hofleve 911 f. m., 13 e. m. rantör), Karlavägen 39, U. Annonser emottagas äfven af Tid Foderaffär, inneh. O. Engström,Odeng. ningskontoret vid Gust. Adolfs torg 10, 21, Va.; a. t. 6843; bost. S. g. 55. C.; ~venska telegrambyråns annonsaf Foder o. Spannmålshandel, Olof Nilström delning, Kl. V. Kyrkog. 12, Sthlm 1; (f. d. firmanamn Stockholms Ang Gumoolii annonsbyrå, Karduansmaka hackelsefabrik), Södra Bangården, reg. 9, Sthlm 1; Cigarraffärerna Järntor Sthlm 4; r. t. 7284, a. t get 83, St., Flemingg. 43 B, K.,Odeng. Folkbank, Aktieb., se Bankinrättn. 37, Va., samt Birgerjarlsg. 19, C.; 'I'id Fondbörs, se [1821J. ningskontorenstorkyrkobrinken 10, St., Frisinnade valmansfören., byrå Drott Tegnersg. 18, Va., Kungsg. 14, C., ningg. 92, C. Hamng. 8, Q., Karlavägen 6, V., Humle Frivilliga sjukvårdskolonner, adr. Albert gårdsg. 9, Ö., Storg. 8, Ö., Södermalms W. Zetterlund, Flemingg. 22, K.; se torg 7, Sö., O. Hornsg. 54, So.; Pappers för öfrigt Kalenderafdeln. [3663]. handeln Strandväg. 5, Ö., Hamng. 13, Fröhandel, firma, inneh. C. G. Moberg C., Handtverkareg. 26, K., Hornsg. Stortorg. 22, St.; a. t , r. t Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 693 l J

11 694 Stockholms Fäktklub b Stockholms Kaffeförsäljn, Aktieb. Stockholms Fäktklubb, E. Fillol, Stureg. 4, Stockholms HartzoljefårgsFabrik, Skepps O. ; r. t bron 28, St. Fältskyttekårs sekr., Anderson.., Th., Hofslageriaktiebolag ; Verkställ. Direk Handtverkareg. 41, uppg. A., n.. tör P. L Rosenqvist. Kontor o. Hof Färgeri o. Kemiska Tvättanstalt, Frid slageri Luntmakareg. 26, C. Vagnfabhemsg. 32, K.; butik Birgerjarlsg. 5, C. rik, G:la Kungsholmsbrog. 15 & 17, C.; Fönsterputsningsbyrå, Lästmakareg.27B, Konstruktör: Ingenjör R. Rosenqvist. C. Hospital f. sinnessjuka,' Konradsberg, K., Stockholms Förmedlingsbyrå, Hedström utom Kungsholms tull; mottagning & Co, Norrlandag. 8 & 10 1, C.; r. t, tisd, fred. och sönd. kl. '1211/22 e. m.; 9234, a. t o Uthyrning, vid samma tid må patienter efter öfverinackordering, försäljning af stads o. läkarens tillåtelse af anhöriga besökas. landtegendomar, affärer m. m. Hospits, Hotell o. Pensionat, Vasag. 10, Förmyndarekammare, Rådhuset, St. C.; a. t. 5985, r. t Galvaniseringsfabrik (Aug. Pettersson), Hvitvarufabrik, C. A. Lundbor~, Fabrik fabr, o. kontor å Liljeholmen; rikst för kragar, manschetter o. skjortor etc. o. 1397; allm. tel. Liljeh. 58. Tillverk. Fabr. o. kont. Nortullsg. 41 & 43, Va. Gall". Takplåt, Gall". Kärl samt verk Hypotekskassas kontor, Skeppsbron 8, St. ställer galvanisering af alla slags Hyreslista, byrå Fredsg. 2, Sthlm 16. järneffekter. Stockholms Intecknings GarantiAktieb. Gartnersällskap, Stortorget 22", St. Stockholms Högre Handelsläroverk Gas och elektricitetsverx, hufvudkonto (BjörstedtskaHandelsInstitutet),P. 'I'h. ret Torsg. 22, Va., se vidare Gasverket Björstedt, Norrlandag. 20, C.; r. t. 8115, och Elektricitetsverket. a. t Se annons sid. 52. Gelatinfabrik, kontor Regeringsg.47 n, b. Högskola, Drottningg. 118 (f. d. 110); ö. g., C., tillverkar gelatin, gelatin lim, Va.; zootomiska institutet: Kungsg. hektograf o. valsmassa. 30, C. Gevärsf.ö~~~d, Ar~illerigården, Riddareg. Högs~o!as S~udentfören., Drottn~ngg. 13, O., oppet sockend. 9 f. m.1 e. m. 118, Va., a. t , r. t. ~136. Glasmåleri, Neumann & Vo gel, Barnhusg. Inhalatorium, Sturebadet, Stureg. 4, O. 16, C. Institut för behandling af sjukdom i Gravyranstalt (inneh. Richard Mattern), luftvägarna enl. Ems metod, äfven Hamng. 20 A, C. som hetluftsbehandling..af sjukdom i GrundläggeriEntreprenörförening, kon muskler o.ledgångar. Oppe t 91/25. tor Timmermansordens nybyggnad vid Förestånd. : Dokt. K. Söderling, Dokt. Birgerjarlsg., O.; a. t. 99 Il. Ordfö H. Lindberg. rande: N. P. Gerlofson. Inköps o. Förmedlingsbyrå, D. Adler Gummifabrik, inneh. af A.B. J. R. Bro creutz, Sibylleg. 3A, V., 122;r.t man & Ca, kontor L:a Nyg. 17, St. Intecknings Garanti Aktieb., Fredsg. 2, Gymnastikförening, Smålandsg.. 27, C.; Sthlm 16; afdeln.kontor Stureplan6, O. postadr.: Lin neg. 33 & ", O. O. Kungsg. 17, C. Gymnastik o. fäktklubb, Smålandsg. 27, Internationella lärarinnehem, se Lära C. rinnehem. Halfsulningsaffär, C. J. Cato, Regeringsg. Isaktiebolag, kontor och lager vid Labora 67, C. toriihagen; a. t. 6470, r. t Hamnarbetarefaekförening, Exp. V. Sluss Juridiska Affärsbyrå, Regeringsg. 20, C.; g. 18, Sö.; a. t se annons sid.' 21. HamnarbetsKontor, Hj. Lord, Kapten, Juridiska byrå, sedan 1865, Inneh. Hofr. Skeppsbron 36, St. not. V. F. Winroth, Uplandsg. 4", C. Handelsbank, Aktiebolaget, se Bankin Järnkramhandlareförening, mot s. k. hemrättningar. liga provisioner (mutor) m. m. Post Handelskammare, Börshuset, St., se f. ö. adress: Drottningg. 46, C.; Feychting. KalenderafdeIn. [2607J. Jästaktieb., Norra, Kammakareg. 62, Va. Ha~dels ~chsj~fartsn~mnd,börshuset,st. KaffeAktiebolag, Centralpalatsat", N:o (mg. fran Kallargranden.).. 52, C.; a. t. 244, r. t Handelstidning, Utg. Carl Larsen, Kl. Ö Kaffeförsäljnings Aktiebolag, Kungosg.24, Kyrkog. 12, C.; a. t. o. r. t. Exp.tid 10 Sthlm 1. Specialaffär i Kaffe, Te, Caf. m.5 e. m. cao, Choklad, parti o. minut, r. t. 8514, Handskmagasin, Västerlångg. 9, St.; a. t. a. t (Inneh, af»kronkaffe handeln!». Brand och LifrörsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninouataa.

12 Stookholms Kaffe lmport Pören.cStockholme Nya Bleck o. plåtslageribol. 6~5 Stockhclms KaffeImport Förening. Sekre Stockholms Läns Brandstodsbolag, Arsetariat: Slussplan 63 A II. Sthlm 2. nalsg. 10 A, C.; kl. 102; r. t. 1358, Kaffesurrogatfabrik (C. A. Johansson), a. t kontor Klevegränd 6, Bä.. Länsfängelse, se Straffång. i Stockholm. Kaffeångrostnings o. Kryddmalningsfa LänsHemslöjdsmagasin, Mästersamuelsg. brik, N. Petrelius, Artillerig. 5, O. 47, C. Inneh. J. A. Magnusson. Kappsimningsklubb, sekr. Pontus Han Läns Hushålln.sällskap, Mästersamuelsg. son, Barnhusg. 4, C. 47, Sthlm C.; sekr. O. Stjernquist; stockholms Kartong och Lithograflska rik st. 1226, a. t. Brunkeb Aktiebolag, Brännkyrkag. 2 B, Sä. Läns Hushålln.sällsk. frökontrollanst., _ Kemigrafiska Anstalt. Ellqvist & Hoff förest. O. Stjernquist; rikst man, Oxtorgsg. 5, C. Läns Hästförsäkr.bolag, Arsenalsg. 10 A, _ KemiskTekniska Fabrik, Regeringsg. 59, C.; kl. 102; r. t , a. t C. Läns Landskansli och Landskontor, Brun _ Kolimport, J. O. Pallin, kontor Skepps kebergsg. 6, C. Exp.tid kl. 10 f. m. bron 281, St. 2 e. m. Landssekr. o. Landskamre _ Kooperativa Måleriaffär, förest. C. H. rarens mottagn.tid kl. 11 f. m.1 e. m. Forssell, Inedalsg. 11, K. Läns Landtmäterikontor, se Landtmäteri Kopieringsanstalt (inneh, Edvin Hult), kontoret. Drottningg. 3, C. Läns Sparbank, se Sparbank. _ Korkfabrik, L Gustafsson, Luntmakareg. Läns Västra Domsaga, se Häradshöfd. 75, C.; r. t , a. t Läns Västra Fögderi, se Häradsskrifvare. _ Kravattfabrik, Drottningg. 53, C.Inneh. Lärlingshem, Tegn6rsg. 38( Va. P. A. Sjölinder, Luntmakareg. 9, C. Läsesalong, Hamng. 18 BI, C. _ Kristliga ynglingaförening, Bryggareg. Lösöremagasin, Regerinzsg. 76, C" 10, C., hem för resande. Magasin, inneh. J. W. Broman, emotta _ Kupong & Varumag'asin, St. Badstug, ger gods till magasinering, Stadsgår 76, Va.. den 34 & 36, Sä. _ Kvinnliga Fäktklubb, Stureg. 4, O. Manufaktur HandelsBiträde Förening, _ Kyrkliga ungdomsföreningars central Ordf. K. E. Hallberg, sekr. Alb, Larskommitte, ordf.: Pastor A. J. Holm son; se f. ö. Kalenderafdeln. (Nytt bäck, Karlbergsvägen 7, Ya.; sekr.: val i mars, se supplement 2). Bokbind. David Hultström. Jungfrug. Materialaff'år (Axel Lindroth), St. Nyg. 15, O. 35, St.; r. t. 5562, a. t _ Käppfabrik, grundad 1883, ägare Karl Minuthandlares Upplysnings o. Inkasso' Drougge, kontor Barnhusg. 10, Sthlm byrå, inneh. Edv. Bäckström, Rör 1; a. t. 9565; fabrik Bellmansg. 8, Sä.; strandsg ö. g., Va. a. t ; butik Hamng. 38, C.; a. t. Mjölkdistribution (inneh. Karl Berger), 9591, r. t Norrtulls~. 28, Va. Köpmannabank, Aktiebolaget, se Bank Mjölkf'OrsälJningsaktiebolag, kontor och inrättningar. mejeri Dalag. 3, Va.; bodar: Söderman _ Köpmannaförening, Börshuset, Sthlm 2; nag, 11, ss., Skåneg. 17, ~ä., Dalag. kl , Va. A. t o ; RIkstel. 323 Köpmansklubb, sekreterare Lennart Lars o son, Bredgränd 2, St. Musikinstitut, Braheg. 7 BlI! ö. g., O. _ Landstormsbefälsförening, Handtverkare Målarmästareförening, ordf. Axel Fallg. 88, K.; a. t. Kungsh. 339 (ordf. i gren, Bryggareg. 2, C. verkst. utskottet grossh. A. Hamnqvist). Mössfabrik, L:a Nyg. 161, Si.; a. t. o. _ Landtrullföringsområde N:r 46, Munk r. t Inneb. Wahlquist. brog. 2, St. Exp.tid hvard, kl. 1/211 Norra Jästaktiebolag, kontor Kammaka _1/ 2 2; r. t reg. 62; postadr. Stockholm 1; a. t. _ Liffjädersfabrik CA. Waldner), Kocksg. 4900, rikstol. 520 O B, Sä. Norra Skoaffär, Odeng. 35, Va. _ Lotskontor, St. Nyg. 46, St. Norra Skofabrik, J. Olsson, Surbrunnsg. _ Lysoljeminutering, inneh. af Fröken 49, Va.; bost, Roslagsg. 3P, Ya. Anna Molander, Beridarebansg. 20, C. Nya Automobilgarage, Roslagsg. 65, Va.; Lådfabrik, innebo Erik Elffors, Rosen r. t lundsg. 23, Sä. Nya Bleck och plåtslageribolag, Läst _ Läkarförening, Fredsg. 6 C.; hvard, 12 makareg; 28, C. Inneh. C. ~almqvist 3; a. t , r. t och E. Ostlund; se annons SId. 32. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 < Patentbyrå, 696 Stockholms Nya Bokförlag Stockholms Schacksällskap. Stockholms Nya Bokförlag, Dalag. 44 1, Va. Stockholms Permanenta Byggnadsmaterial...,...Nya Essensfabrik (inneh. L. Nordwall), utställning, Odeng. 39, Va.; r. t. o. a. t. Birkag. 5 A, Va Nya Fastighets o. Affärsbyrå, Skeppa Platsanskaffningsbyrå (Etablerad 1891), reg. 33, O. Luntmakareg. 16, C.: a. t Nya Filfabrik, Etabl (Ing, C. Clau Pl issefabrik, Braheg. 2 A, O. sen), Kungsg. 44, K.; a. t. 5267, r. t. Plymfabrik (Hilda Ahnfelt), Smålandsg , C.; a. t. 5011; försäljniokal s. g. Nya Fruktaffär, Hilma Dejenberg, Sture 30. plan 6, O. Polispersonals kassor, se [2971] o. följ. Nya Golfmassefabrik, kontor o. lager Portföljfabrik, A. Svensson, Tunnelg. Karlbergsvägen 62 B, Va.; a. t III, C.; a. t , r. t Nya Hattmagasin,' H. Hylbom, Rege Postklubb, Sekr. A. E. Ljungberg; r. t. ringsg. 30, C.; bost. Apelbergsg. 44, C. 3635, a. t Nya Järnsängsfabrik (E. L. Ericsson), Posttjänstemäns Själfhjälpsförening, se Hornstullsg. 51, Sö. [2997]. Nya Mineralvattenfabriks, C. O. Carlsson PressningaEtablissement, Dir. Thomas & Co, Luntmakareg. 36, Va. D. Assur, Lästmakareg. 9, C.; a. t. Nya Musikskola, Brännkyrkag. 36 n. b., So.; 4405; r. t a. t PrivatAssistans, se Aktiebolag. Nya Målaremästareförenings Färg o. Ta Privata Förlossningshem, Birgerjarlsg. petaffär, Holländareg. 6, Va. 110, Va. (Inneh. Aina Aspelin, Dokt:a, Nya Samskola, se Whitlockska Samskolan. o. Fru Freja Grafström, Barnrn.) ; r. t. Nya Spårvägsaktieb., 'I'egnörsg, 2 A, Va.; 11700, a. t. Ull 10; mottagntid 10 a. t o , r. t Nya Tegellossare Fackförenings Erpedi Privatgymnasium, Vasag. 50, C. Företion, Slussg, 18, ss., a. t. 3706, r. t. ståndare Läronrksadj. Johan Schedin Prästsällskap, Jakobsbergsg, 15, C. Nya Tobaksfabrik, Sot Paulsg. 5, Sö.; a. t. Realisations & auktionsaffär, Hamng , C.; a. t. 6916, r. t Nya Ångbageri Wilh. Lundberg, Sur Rederiakt.b. Svea, verkst. dir. Kapt. brunneg. 54, va. Hjalmar Blomberg; Skeppsbron 30, St. Nykterhetsrestauranter. Föreningen, Tun Rederiförening, Stadsgården 34 & 36, Sö. nelg. 19, C.; r. t , a. t Stockholms Revisionsbyrå (sammanslutn, Obligationskontor, inneh. Carl Berlin, af yrkesrevisorer)". Drottningg , C.; Malmskillnadsg. 60, C. a. t. o. r. t Verkställer affärs Ornamentsmidesverkstad, Ernst Holm utredningar, revisioner o. bokslut för qvist, kont. Flemingg. 17, K., verkst. firmor o. enskilda. Moderat taxa. Handtverkareg. 40, K.; a. t. 65 ~6. Ridinstitut och Körskola,Idrottsparken, Pantaktiebank, Riddareg. 10 1, O., kl. Ryttm. G. Orn; a. t. 5995, r. t Ritkontor och Broderimagasin (inneh. F. Afdelningskontor öppna hvardagar kl. Christensen o. S. Hedenskog), Drott 92, 48, lörd. o. helgd.aftnar t. kl. 9: ningg.30, C., filialer S:t Paulsg. 1, Sö., A) St. Badstug. 4, C. och Humlegårdsg. 11, O. B) Riddareg. 10, O., ing. äfven fr. Styck Rit & Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20, C.; junkareg. 6; Sibylleg. 16, O. a. t C) Skärgårdsg. 4, St., Brända Tomten, Roddförening, Per Skiöld, adr. Trafikmed ingång från Kindstug. A.B. GrängesbergOxelösund Sthlm. D) Högbergsg. 23, Sö., ingång från Ka Räkenskaps och Renskrifningsbyrå, inpellgränd 3. neh. P. Th. Björstedt, Norrlandsg. 201, E) Klarabergsg. 52 A, C. (öppet 93; C.; r. t. 8115, a. t ; se annons.58). sid. 52. F) Brännkyrkag. 50, Sö., hörnet af I'im Sadelmakeri o. 'Iapetserareverkstäder, mermansg. Horneg. 85, Sö. G) Västmannag. 65, Va., hörnet af Karl Samgymnaaium, Odeng. 41, Va. bergsvägen. K. Y. Zacco o. E. H. Bruhn, Sandaktiebolag, St., 95. kontor Slussplan 63 B, Aktiebolaget, Patentombud Ing. E. Schacksällskap, Greftureg. 24 A II (Tatter Svanqvist, Vasag, 7, Sthlm 1; a. t. sall), O.; månd., onsd. o. fred. kl. 6, , r. t e. m. Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Stockholms SegelsällskapStockholms Stads Fattigvårdsnämnd. 697 Stockholms Segelsällskaps sekret., A.Bumpff bete och anställning af alla slag för Birkag. 10, Va.; a. t. Vasa medlas afgiftsfri tt....:..sjukhem, för obotligt sjuka, Drottning Obs.! Telefpnsamtal mottagas holmsvägen, K., kontor öppethvard. kl. endast under expeditionstiden (utom månd.). Se f. ö. Kalen Se annons sid. 44. derafdeln. [3373].. Stockholms Stads Arbetsinrättning, Maria _ Sjuksköterskebyrå och Sköterskehem, Ban o. Volmaryxkullsg., Sö.; kontors Kungsholmsg. 6 li, K. (Passagen); a. t. tid 8 f. m.5 e. m.; a. t o , r. t _ Sjukvårdsaffär, Uplandsg. 19 B, Va. Stads Arkiv.. Birger Jarls torg 12, St. _ Sjöförsäkrings Aktiebolag, Skeppsbron (ing. äfv. fr. Norra Riddarholmshamn.) i 361, Sthlm 2. öppet för forskare helgfria tisd., torsd. _ Sjömanshem, Peder Myndes backe 3 & o. lörd, kl /23. 5, Sö. Hugo En~elbrecht, föreståndare. Stads Asyler för husvilla: _ Sjömanshus, se SJömanshuset. Nattasyl: Östgötag. 49 & 6~, ss. (för män)... _ SJörullföringsområdes expedition Styr Barnasyler : Sabbatsbergsvag., Va. o. Åsog., ss.. ' (v. Rosenlunds ålderdomshem). mansg. 51 O.DJ., kl. 112; r. t Se äfven under Asyler! Ska~psky~teför~ning., Grefg. 45, O.; j.äg stockholms Stads Auktionsverk, Birger mäst.hj. MO~lg~,foren.sekret.;a.t.16ö37. Jarls torg 12, St. _ SkeppsstufvenaktIebolag, kontor Stads Stadsauktioner förrättas i regel alla söckendagården 18 B, Sö.; a. t. 3386, r. t gar, utom lörd., kl. 10 f. m.2 e. m. och _ Skjutsstation, Hagag. 24, Va., förest. M. ~ff~k~er~~fsedda för försäljning, visas onsd. Rosenbaum. och lörd. kl. 9 f. m.3 e. m. Stockholms Skofabrik Aktiebolaget Hornsg Afhän:;tning af inropade effe~ter äger rum " ;. '". alla sockendagar kl. 9 f. m..1 e. m. 170, So., o. Brannkyrkag. 167, So.; Hnsauktloner förrättas enligt annonser. a. t. 3047, r. t Dlrektörse~pedltlonen är öppen a~la söck'inda _ Skridskoseglarklubb, ordf. Carl Silfver dagar f.. m.3 e. m., Jumsept. 1,10 'h K l f. m.2 e. m., a. t. 23S3, r. t sparre, F nn., amrer, Ma mtorgsg.3, C. Auktionsdirektören träffas personligen alla söc _ Skrifbyrå, Karduansmakateg. 6, C.; r. t. kendagar 12 e. m.; a. t. 2383, r. t O:. a. t: ,,'.." Kas:~:~;'toret hålles öppet söckend. kl. 1/2 10 Skrädderiidkareförening. N ackstromsg. 4, f. m.cä e. m., juni sept. 1/210 f. m.2 e. m.; C., a. t.7409, r. t a.!: 2623, r. t " b d VII' 19 C förb d t Vaktmastarerummet: a. t. 2810, r. t SkYtt ef or un!" a mg,,., or un e s Likvid för förrättade auktioner erhålles, efter sekr.: banktjänstem. Folke Fagrell; r. t. anmälan hos direktörs expeditionen, 16 dagar Norr 117 a t efter auktionen. _ Skönfärgeri ' o.' Kemiska 'Tvä~tanstalt, C. Stads Bad oc.~ siminrättn~?,g vid Järn A. Hinz, Fridhemsg. 32, O. ~agsbron, vaste! o.m.stromsborg, C., Smides A.B., Alströmerg. 17, K. oppen fr. d. l JUnI uu d. l "oktober. Specerihandlareförening, Sekr. Conrad St3:d~.Barnasyler. Sabbatsbergsvagen, Va., Andren, Hornsg. 74 B, Sö.; a. t. 3080, Asög., So., d r. t Stads Barnavårdsnämnd, se Barnavar s All F"" I ättni Fl nämnd, Stockholms Stads. St a.s d.l1. m. orsorjn, nr~ mng, e _ Stads Barnhärbärge. FjäJlg. 29, Sö. mmgg. 22, K. Kontorstid 8 f. m.5 St d B d~' "k' k t M. tt e. m.; a. t , r. t o a s ran torsa rm~s on. or,. yn 01' "k tid e f" ".. fd l. get 4, St., kl. 10 /23; juniiseptem B "eso s l : a orsorjnmg~al' e J;ungarne ber 102; r. t. 1115, a. t s?n o. hel~d. 13, å smnessjukafd~~. _ Stad Brandstodsbolag till försäkr, af mngarne sond. o. onsd. 12 efter Iä " s d S b 32 S k karens tillstyrkande å kroppssjukafdel loseg;en om, kepps ron, i.; onnin~arne sön och helgd. 13, hvard. ~orstld 103, jumsaug. 102, sept. l I ättni f" t' d t "f afven 68 e. m. '" nra magens ores an are rar Stads Byggnadskontor, Munkbron l A, fas sakrast hvard. 812 f. m. St. Hamnafd.: Brännkyrkag. 2 A, ss. Stockholms Stads Arbetsförmedling, Arkitekturafd. 2 (Underhållsbyrån): Regeringsg. 113, C. Mälartorget 19. St. Jffanliga afdeln., riks och allm. tel. Stads q.elegerade för Inkorporeringsträ gor, Ofre Munkbron 1, St. Kvinnliga afdelti., riks och allm. tel. Stads Drätselnämnd, se Drätselnämnden Stads Fattigvårdsnämnd,Klara V.Kyrkog. Förestånd.iJren, rikstel. 4297, allm. 3 A, Sthlm 16; se f. Ö. Fattigvårds tel Oppen hvard. kl. 94. Ar niimnden. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 698 Stockholms Stads Fattigvårdsnämnd StockholmsTelefon. Stoekholms Stads Fattigvårdsnämnds Utac 9934, öppet 94. Förest. fil. dr J' korderingsbyrå, se under Fattigvårds Guinchard; a. t. 9348, r. t nämnden. Stockholms Stads Sundhetsinspektör, Kungs Stads Handels o. Sjöfartsnämnd, se Han trädgårdsg. 2 B, G.; r. t. 7 41, a. t dels o. Sjöfartsnämnden. Stads Undervisningsverk, Direktionen Stads Handtverksförening, Brunkebergs öfver, exped. Stortorget 18 & 20, St. torg 15, G.; ordf. Aug. Lindmark. Exp. öppen månd., tisd., torsd. och Stadshypoteksförening, Regeringsg. 40, fred. (juniaugusti tisd. o. fred.) kl. G.; r. t. 5212, a. t /,12 f. m. ' /21 e. m.: a. t. 1145, Stads Hälsopolis. Byrå Kungsträdgårdsg. r. t e, G. Stads Uppbördsverk, se Ofverståth.ämb:s Stads Hälsovårdsnämnd, Kungsträdgårds afdeln, för uppbörds ärenden. g. 2 e, G. Stads Uppfostringsanstalt för Stads Hälsovårdsnämnds Laboratorier, Barnängstvärg. 7 B, ss. flickor, Hötorget 14, G. Stads Uppfostringsanstalt för gossar, Stads Ingenjörskontor, St. Nyg. 2 A II, St. Skrubba i Brännkyrka församling adr, Stads Kassakontor, St. Nyg. 2Bn.b., St., Stockholm 4; a. t. Skarpnäck 3. öppet 102,30, lörd. o. dag före helg Stads Upplysnings och Understödsbyrå dag kl (Norra) för tuberkulossjuka, Handtver Stads Kommunikationskommitte, Vasag. kareg. 23 e, K.; helgfria månd, o. torsd. 4, G. 67 e. m., tisd. o. fred. 910 f. m. Stads Konsistorium, Storkyrkan, Sthlm Stads Upplysnings och Understödsbyrå 2; öppet månd., onsd., o. fred (Södra) för tuberkulossjuka. Svartensg. f. m. 14, Sö.; helgfria månd., torsd. 67 e. Stads Kreatursmarknadsplats med stal m., tisd., fred. 910 f. m. lar, Solnavägen, Va.; kontoret: r. t. Stads Vägare o. Mätarekontor, Nedre 9814, a. t ; stallarne : r. t , Slus~,.g.2, Sö.; r, t a. t Exp.tid: marknadsdagar Stads.ambetslokaler, se Ämbetslokaler. (månd, o. torsd.) kl. 8 f. m.2 e. m., Studenters Nykterhetsförbund, adr. sekr. öfriga hvard. kl. 10 f. m.3 e. m. Stads Kyrkogårdsnämnd, Storkyrkobrink. med. stud. Hans Larsson, Kungstensg. 38r, Va. 16, St. Se f. ö. Begrafningsplatserna Studenthem, inneh. Sthlm s Studenters o. Kyrkogårdsnämnden. Nykterhetsförbund, adr, Drottningg. Stads Landtegendomsnämnd, Slorkyrkobr. 92 1, G.; a. t , St. Superfosfat Fabriks Aktieb., kontor Korn Stads o. läns Handels o. Industrikalen hamnstorg 4, Sthlm 2; fabrik Gäddder, red., expo o. tryckeri Drottningg. viken. 83, G. Red. A. Leufvenmark; a. t Se äfven Fosfatbolaget. Stads Mantalsnämnd, St, Nyg. 2 B, St., Säckuthyrningsbolag, num, Alb. Westöö. kl. 1112, Södra Boskapsbasar, 'I'immermansg. 49, Stads Materialförråd. G:la Kungsholms Sö.; a. t brog. 53, G. Södra Gymnastik o. Fäktklubb, se [4443]. Stadsmissions Arbetshem. se Stadsmiss. Södra Jästfabriksaktieb., fabr. o. kontor Stadsmissions Barnhem, Idung. 1 & 3, Va. 'I'järhofsg. 6 (f. d. 4 A), Sö. Stads Nattasyl för husvilla män, Östgö Södra Kaffehandel, Högbergag. 28, Sö. tag. 49 & 51, Sö. Södra Karamellfabrik, Klevegränd 6, Sö.; Stads Planteringar, kontor Götg. 92, Sö.; r. t. 31, a. t a. t Södra Lysoljeaff'år (Aug. Andersson), S:t Stads Renhållningsverk, se Benhållnings Paulsg. 20, ss., a. t verkets hufvadkontor och Gåturenhåll Södra Spårvägsaktiebolag, Brännkyrkag. ningsverket, Stockholms stads. 82, Sö. Stads Revisionskontor, St. Nyg. 2 B III, Södra Tomtaktieb., Drottningg. 481\ 9. St.; a. t Tegelfabriksaktieb., Karlavägen 1 AIv,O.; Stadsrullföringsområde N:o 45, Munk r. t brog. 2 n. b.,st. Exp.tid hvard. kl. 112; Tekniska Gymnasium. Förberedande r. t skola för inträde vid Tekniska Högsko Stads Slakthusbyggnad, Vasag. 4, G. lan. Öberg, årth., Kungsholmag Stads Sparbank, se Sparbank. t. h., K. Stads statistiska kontor, Handtverkareg. pi o. n.b., Sthlm 1; a. t. 9047, r. t. Telefon, Aktiebolaget, 30, G. Malmskillnadsg. Brand ooh Lifförsakrings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatal.

16 StockholmsTidningenStomatolfabriken. 699 StockholmsTidningen utkommer hvarje söc Stockholms Yllefabriks Aktieb.Klädesfabrik, kendags morgon. Redaktion, expedition Kontor o. Fabrik å Reymersholm. och hufvudkontor St. Vattug. 12, Sthlm Ängslupsaktiebolag; kontor och varf l. Filialkontor: St. Nyg. 9, St., V:a Djurgårdsslätten 24, Ö.Dj. Mälarsta Slussg. 3, Sii., Kungsg. ~3, K., Up.. tion: Löfholmeu. landsg. 5, C., Majorsg. 8, Ö., o. Gustaf Aggaffär, Holländareg. 10, C.; r. t , Adolfstorg 14, C. Se annons s a. t. 7073, privat a. t. Vasa Stockholms TjänsteByrå Platsförmedl. för Aggexport,.Hötorget 14, C.; Telegramkvinnl. tjänstsökande, kontorstid 10.. ad.ress: DÄggexpor~~. 5, Smålandsg. 28n,b" C.,; r. t. 9074, Aglpmport (Alma Sjöberg, Nybrog. 27, a. t Ö.; r. t , a. t _ 'fobaksodlareförening, Stortorget 22, St. Äggkällare, Etabl. 1861, inneh. Gust. H. _ Tomträttskassa, se Aktieb. Sthlms Tomt H.amm.arberg (f. d. e. F. Rennek:amp), rättskassa. Osterlangg. 41, Si. _ Trafklubb, Jaktvarfsgränd 3, K. Stocklassa & Mollters Borstbinderi Aktiebo _ Transport och bogseringsaktiebol., kon la~; Fabrik o. kontor, S:t Paulsg. 26, tor Stadszården 14 & 16 (Drottsgår So.; a. t. 3474, r. t den), Sä.; "'r. t ,6546, a. t Stooklassas, F., Borst o. Penselfabrik, Ak o tiebolaget; fabr. o. kontor Björngårdag. _ Tryckeri Aktieb. Artilleri 39 Ö. t 15, Sä.; a. t. 3749, r. t:. 6p;~elegra~ 7735, r. t g.~,., a., a~.ress:.stocklassas; forsaljnmgsbutlk _ Tryckeriet (Inneh. Nils Larsson), Cen!3~~~rlangg. 56, Si., a. t , r. t. tralpalatset, C.; a. t. 7, r. t St kl A l F b 'k" f b k t S t Tryckeri, Scheeleg. 17, K.; a. t , oc assa, xe, a.n or, a r. o. ont., : r. t. Kungsh Paulsg. 26,..So.; bost. TorkelKnuts _ Trävaruhandelsförening, Högelin& Sund Hsonsg. Agil'kSf o. ströms kontor, Allm. gränd, Ö.Dj. anna, n e ru, Björngårdsg Sä.; _ Tyg och Filttoffelfabrik (Sven Ceder a. t. 1 e3571. "H II holm), Klarabergsg. 29, C. Stockman,. V" Froken, agag. 80, Va: _ Tygförråd, Artillerigården, Riddareg. 13, G., Grosshanul., bost. Dalag, 1 A, "C., Sthlm 7 tygkontoret "p t "ck d ko~to~.. Handtv.~.rkareg. 9, K., rals 93. ' o pe so en ag. affa~, Jl!:rn och J.arnbalkar. II _ Tygstations Kassa, Artillerigården, Rid Carl.Slgfn~,Lok::ror.]Norrbackag.10 IIVa. dareg. 13, Sthlm 7, utbetaln. helgfria Mar~e LOUIse,Lararu~na, Ha~a~. ~.O,.Va. torsd. kl DaVId Georg, <?p~ra?ang., Lidingö VIlla _ och Upsala läns Bokföringsbyrå, Förest. stad; a. t. LIdmgo Carl Heyman, Birgerjarlsg. 131 B, Va.i Stolpe; Carl, verkst. DIrektor l Skandmar. t , a. t vien, I;Iandtverkar~g. 40, K.; r..t.?7 87. C. E., DIsponent, Linneg. 85, Ö.DJ.. stockholms UthyrningsByrå, uthyrning, C. A., Expressbyrå.förest., Sibylleg. 37, Ö. egendomsförsäljning, inackordering, S. F., Fanjunkare, Munkbrog. 2 n. b t. s., platsanskaffning, juridiska o. affärs St... uppdrag m. m., Kungsträdgårdsg. 12 1, M. H. K, Fröken, Artillerig. 48 B, O. C. Konto'rstid 95; a. t. 4243, 8393, Hildur, Modeaffär, Västerlångg.~55, St.; 8891 o , r. t o. a. t Se annons sid. 22 o. pa pärmen. Johan T., Tjänstem. i Järnv.styr., Folk _ Waferfabrik, Flemingg. 40, K.; r. t , ungag. ~. C", So., a. t. Maria a. t Carolina, Ankefru, Stureg. 44 A, Ö. _ Velocipedaffär, E. G. Olsson, Kungsg. Tekla, Ankefru, Folkungag. 8 e, So; a. t. 11, C.; a. t Maria _ Vinhandels.Aktiebolag; dispon. Robert Henning, Karlbergsvägen 45, Va. Carlson; lager af utländska viner o. Stolt, A. G., Linjeförman, Hagag. 13, Va. spirituosa; försäljningslokalo. lager J. A., Styckmästare, Högbergsg. 27 BJ.Sä. källare Drottningg. 29 e, O. (hörnet Stoltz, J. O., Kassör, Holländareg. 7, v. af Brunkebergsg.); a. t. 4720, r. t. H. L., Målare, Sibylleg. 54,'ilÖ.; a. t. 1649; kontor Drottninglr' 3l1, O.; a. t. Österm , r. t ankn., filial Stora Bad Gustaf, Tjänstem. i Lifförs. A.B. Vicstug. 23, Va. i a. t. 5749, r. t toria, Holländ~reg. 7, C.; a. t _ Väx.elkontor (inneh. S. Bondahl), Drott Stomatolfabriken, Ostgötag. 42, So., a. t. mugg. 1, C. j r. t. 12 lo, a. t , r. t. fl 82, 6 04 O 605. Brand och LiiförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 DrottninggatllB.

17 700 StombergStrandell. Stomberg, A. E., Redaktör, Dalag, 78 A, Va. Strandberg, Charlotte, Fru, f. d. Opera Stoopendaal, J. N., Fru, se Nyström, Jenny. sångerska, Sthljns Nya Sjukhem, K. D. L., Med. kand., 'l'egnersg. 37, Va.; a. t. L. W., Fröken, Asög. 47D, Sö. Brunkeb, M. o. J., Fröknar, Surbrunnsg. 54 A, Va. Stoopendal, G. W., Artist, Brunusg. 17 1v, C. Gunnar, Försäkringstjänstem., Uplandsg. Stora Essingen, Aktieb., se Aktieb. 32lll, Va.; a. t. Vasa Kappmagasinet, Drottningg. 11, C. Agathon, Grossh., Handtverkareg. 31 BlI, Kopparbergs Bergslags Aktieb., kontor K. Kungsträdgårdsg. 2 A, Sthlm 15. Axel, e.o, Hofr.not., Surbrunnsg. 54 1V, Va. Rosenbad, Hotell (Svante Andersson), Gustaf, Hofr. e. o. Not., Drottningg. Klara S. Kyrkog. 4, C. (hörnet af Röd 88lll, C.. bodtorget). J. F., Husägare, Greftureg. 34 B, O. Storck, A., Bankdirektör, Artillerig. 8 1I, O. G., Kontrollör, Hökensg, 8 All, Sö.; a. t. Oscar v., Snickare o. Glasmäst., Gref Maria magnig. 17 B, O.Dj.; a. t. Osterm Max, Kormästare v. K. Teatern, Gref Storckenfeldt, S., Fröken, Engelbrektsg. tureg. 20 A, O. 6 A, O. K. A., Köpman, Rådmansg. 73, Va. Clara, Generaldirel'iörska, Valhallavägen C. R. K, Marinintendent, Handtverkare 15 1, O. g. 23 Dll, K.; r. t. 7433, a. t. Kungsh, Stork, John, Tjänsteman v. Stat. järnv., 154. Scheeleg. 9, K. James, Med. lic., Handtverkareg. 86v, Axel, Tjänsteman i Järnvägsstyrelsens K.; r. t taxebyrå, Scheeleg. 9 Il, K. _. Carl, Musiksergeant, Linneg. 78, Q.Dj. Storm, John, Banktjänsteman (A.B. Sthlms Hedvig, Målarinna, Styrmansg. 21, O.D}.; Handelsbank), Styrmansg. 21, O.Di.; a. t. Österm, r. t Nils, Operasångare, Tegnerelunden 12, Va. Aug., Finanssekr. v. Prälsningsarmöns Richard, Operasångare, 'I'eguerslundeu 12, Högkvarter, Nybrog. 61 lii, O. Va.; a. t A. P., Kontorschef, Odeng. 59, Va. Wilh., Restauratör, Restaurant Metropol, Straffängelset i Stockholm, Östermalmsg. Norrmalmstorg 2, C.; a. t. 7567, r. t. 65, O Strahl, Alb.in, Rådman, Florag. 17 1v, O.; F. A., Skohandl., Uplandsg. 32, Va.; bod a. t. Österm Drottningg.87, ViL.; a. t Strand, P. E., Brefbär., Pipersg, 26 1, K. J., f. d. Skritlärare, O. Järnvägsg. 10, C.; Rosa, Fröken, Grefmagnig. 3, O.Dj. a. t. Brunkeb C. W., Hofslagare, Davidbagaresg. 17, C.; G. R., Skräddarmäst., Flemingg. 23 A, K. a. t Fritz, Skådesp., Braheg. 1, O.; a. t. Österm. J., Murare, St. Badstng. 12, C Julius, f. d. Sekret. vid Norska Kansliet, Anna, Änkefru. Döbelnsg. 91, Va.; a. t, Tegnersg. 4, Va.; r. t Brunkeb C. J., Skräddare, Odeng. 44, Va. Anna, Änkef~.u, Malmskillnadsg. 5, C. Anton, Vaktm. (K. Väg o. Vattenbyggn. Gertrud M., Ankefru, Tegnerslunden 10, Styrelsen), Tegnersg. 49, Va. Va... Strandh, A., Firma. Desinfektion o. Lettu Helene,.,Ankefru, Tegnerslunden 12, Va. brinfabrik, Döbelnsg. 4, Va.; a. t Jenny, Ankefru, Linneg. 78, O.Dj. Vilna, Fru, Musiklär.a, Döbelnsg, 4 II, Va.; Wilhelmina, Ankefru, Stureg. 19, C. a. t John, bost. Birgerjarlsg. 2 lii, C.; kontors Strandautomaten. Aktieb., Strandvägen 5 A, o. postadr.: A.B. Georg Strandberg. O. Tom, Birgerjarlsg. 2 lii, C.; postadr.: A.B. Strandberg, O. C.G., Bokförare (Aktieb. L.M. Georg Strandberg. Ericsson & Co), Odeng. 12III, Va. Strandbergska läkareinrättningen för fattiga Jonas, Bokh., Tomtebog. 29 1II, Va. ståndspersoner; sekret. Grafström, Hj, H. A., Folkskolel:a, Parkg. 12, K. Strandell, G., Banktjänsteman, Dalag. 42 1V, Sigrid, f. d. Folkskolel:a, Hornsg. 341, Sö. Va.; a. t. Vasa Georg, f. d. Fondmäklare, Birgerjarlsg. 2, O. F., Byggmäst., Frejg. 73, Va. O.; rikstol. 607; kontor Kungsträd Nils, Fil. kand., Kontorschef vid Aktieb. gårdsg. 4, 1/~ tr., Sthlm l, Järnkon Separator, Scheeleg. 17Il, K.; a. t. toretshus; rikstel. 671 o , a. t K. E. A., Kyrkoherde, Teol. dr, Klara Axel, Fotograf, Rådmansg. 73, Va. å. Kyrkog. 8, C.; a. t Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 St andinsträng. 701 Strandin, A.,...Agent!. Tunnelg. 15 1I, G. _ V., Premiärdansös v. Kungl. Teatern, Stridsberg, A., Pälsvaruaffär, Klarabergsg. 25, G.; a. t , r. t. Norr 87. Tunnelg. 15II, G. Anna Erika, Ankefru, Bergsg. 17, K.; Strandman, C. A., Bokh., Scheeleg. 4, K.; a.. t. ~ r. t Mana, Ankefru, Observatorieg. 20'1, Va.; _ B. W. Tycho, ElektroTeknisk Agentur a. t ' affär, FJemingg. 63, K.; a. t. Kungsh. & Biörcks lager ~förest. Nyblom, 4. L.), 927, r. t Vasag. 7, G.; sagblad, filar, maskinhyf _ Beda, Handelsidk:a (mode), Biblioteksg. vejjärn m. m., a. t. o. r. t. 7, G:; bost. Norrlandsg. 18, G. & Biörcks, Trollhättan, ombud för gjut _ Otto\ Skulptör, G:la Kungsholmsbrog. stålo. filar: Emil Kjellberg, Ingenjör, 27 II, G.; a. t. Brunkeb Skeppsbr.l01ll,St.;a.t.14303,r.t.;~867. Strandmark, S. V., Löjtn., Artillerig. 50, Ö. Stridsropet, utg. af.frälsningsarmen, Oster Strandqvist, J., Firma, Sybehör, Regeringsg. 48, G.; a. t malmsg. Strindberg,.J. 24, Ö. Th., Fröken, f. d. Lär:a, Storg. M., Fröken, Kassörska, Drottningg. 84, G. Strassun, B. R., Handl, (frukt), Skepps 20', O.Dj. A. G., Grossh.; kontor o. lager Karlabron 22, St., bost. Bondeg. l B, Sö. vägen 39, Ö.; bost. s. h. (ing. från Si Strauss, Gösta B., Amanuens, Döbelnsg. 46, Va.; a. t. Brunkeb bylleg.). August, Skriftställare, Drottningg.Bö!", C. F. A., Fil. kand., Lärare v. Sthlms Samgymnasium, Dalag. 20, Va. Va. Tore, Skulptör, Greftureg... 74, O. _ Carl G., Grossh., Ad. Fredr. Kyrkog. 13, C. A., Tjänstem. i Lifföraaktieb. Nord G.; a. t. 8249, r. t Telegr. stjernan, Västmannag. 55, Va. adr.: Strauss, Carl, Angbåtskommissionär, delägare i Streckenbach, W., Agent, Kommendörsg.19,Ö. firma Hedborg & Strindberg. Kontor Streijffert, Anders, 22 & 24, O. Gevärshandtv., Nybrog.. Riddarholmen 12, St. Bostad Järfva. Oskar, Karlbergsvägen 73, Va.; r. t _ B. E. F., Perukmak., LilljanspJan 31,Ö. Strindin, Edvard, Skådesp., St. Badstug. Streyffert, Gustaf, Velocipedverkst., Malm 35 & 37", Va. sklllnadsg, 29, G.; a. t Strix, Red. o. expo Karduansmakareg. 7' o. Strid, S.J., Agent, Hjärneg. 5, K. II, G.; a. t O. 6283, r. t Albrekt, Hofrnäst., Kungstensg. 22, Va. O A" Smidesmäst., Götg. 60, ss., a. t. Strokirk, Evert, Arkitekt, ' Birgerjarlsg. 13, 13259; bost. Västgötag. 39, Sö. G.; firma G. Rosendal & Co, kontor Stridbeck, Gust., Amanuens, Götg. 71', Sö., Central palatset, G. kl. 35; r. t , a. t Göran, Bruksägare, Odeng. 92", Va.; _ Hildegard, Doktor:a, Linneg. 4~ Bill, O. a. t. Vasa 3~ _ Nanna, Fröken, Jungfrug. 11, O. Rosa, Fru, Braheg. 60, Ö.; a. t. Osterrn. _ Sophie, Förestånd:a hem, Saltmätareg. för Ad. Fr. 3 A, Va. Barn Victor, Grossh., Södra Blasieholmsham B. A. G. A., 2:e Sekreterare, Blasieholmsg. nen 2, G.; firma G. Rosendal & Co, 3, G. Centralpalatset. G. Augusta,Änkefru, Blasieholmsg. 3, G. Strykinrättningen Ideal, Jakobsbergsg. 8, _ E., anst. v. Aktieb. Sthlmstelefons Tele G.; a. t. 5609, r. t grambyrå, Blasieholmsg. 3, G.; a. t. Strå berg, A. E., Verkm. Rörstrandsg. 54, Va Stråhle, C. G., Bokh., Regeringsg. ~7, G. Stridsberg, Erik, Fil. dr, Docent, HolJändareg. Arvid, Civiling., Ringvägen 15, Sö. 21 A III, Va.; a. t. Brunkeb Stråle, O., Fru, l'arfymaffar, Snickareg. 5 J, _ Betty, Fröken, Upsalag. 6, Va. G. (inv, Engelbrektsplan); a. t _ Laura, Fröken, Observatorieg. 20", Va. Louise, Fröken, Kont:skrifv. i Järnvägs _ Gustaf, Herr, Observatorieg. 20 II, Va.; styr., Klara V. Kyrkog. 3 A, Q. a. t Albin, Skräddare, Linneg. 55, O.; a. t. _ F. G., Ingenjör, Luntmakareg. 7, G _ Axel, f. d. Läroverksadj., Scheeleg. 18, K. Strålenhjelm, Amelie, Fröken, Uplandsg, 54, _ Wilh., Med. dr, Norrmalmstorg l, G.; Va. spec. barnsjukd.; r. t. 1676, a. t. Brun Strååt, Karl Hj., Ingenjör, Kvastmakarekeb backen 3, Sö. _ J. A., Målare, L:a Mariagränd 5 A, Sö.; Sträng, J. V., Postvaktm., Högbergsg. 66, verk st. Tavastg. 5, Sö.. Sö. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 702 StröbergStröm. Strö berg, F. O., Agent, Birgerjarlsg, 105 t, Ström, Albin Fr., Ing'I..Helsingeg. 13 lli, Va. Va.; a. t. Brunkeb E. Hugo M., Ingenjör, Bondeg. 67 D, Bo.; Axel Em., Grossh., Inneh. af Säfby Me r. t jeriaffärer, kontor Skeppareg, 29, O.; G. Oskar, Ingenjör, Roslagsg. 14 Iv, Va.; bost. Torstensonsg. 12, O.Dj. a. t. Brunkeb Ströbäck, B., Målare, Pilg. 46, K.; a. t. J. L., Inneh. af Åhlen.s blomsterhandel, Kungsh Birgerjatlag. 33 IV, O.; r. t af Ström,.9scar, Ryttmästare, Birgerjarlsg. Nils H. A., Kamrer (A.B. Göteborgs 18, O.; a. t , r. t Bank), Kungsholmsg. 15 A, K. Ström, J. F., Agent; kontor Skeppsbron 4, Ax. A. F., f. d. Kassör i Sthlms stads St.; bost. Narvavägen 3, p.dj. sparbank, Greft~reg.68III,0.;a.t John, A,gentur, Braheg. 17, O.; r t.9784, Anna, Kassörska, Ostermalmsg. 33 III, Ö.; a. t. Osterm r. t Daniel A., Amanuens, Strandvägen 7 A, E., Kontorsbitr., Hummersberg. K. Ö.Dj. A. M., Kontorschef, Högbergsg. 46 A, So.; Gerhard, Bokh., Kammakareg. 62 III Ö. g., a. t. Maria 438. Va.; a. t. Brunkeb N. D., Kontorskrifv. v. Sthlm s Elektri Fredrik, Chef för Bokförl. o. Tidskr. Fram, citetsverk, Svedenborgsg. 48 A, Bä. Uplandsg.7, C.; a. t. Vasa 2935, bost. Fr., Kontorsvaktm., Götg. 3 1 ö. g., Bä. Vanadisvägen 25, Va. O. A., Kållannäst. (Källaren Berzelius), Wilmar, Dekorationsmål., Greftureg. 24B, Berzelii park, C. Ö.. Ernst E.,. Löjtn,!. K. Flottan, Nybrog, P. E. B., Direktör, Nybrog. 27 III, Ö.; r. t. 73 IV, Ö.; l!" t. OsterJ! , a. t. Osterm & Co, Ludvig, Mekamskt Stenhuggeri, Nils W., Fanjunk., Sit Eriksg. 17 A, K.; Regeringsg. 125, Va. Kalkstens och a. t. Kungsh marmorarbeten, a. t. 2 58, r. t Carl, Firma, kontor o. utställn. Vasag. John, Ombud för Jönköpings Lit. A.B., 4, Sthlm 1.; agentur för Ankarsrums Braheg. 17, O.; riks o. allm. tel. Bruk och Orenstein & Koppels räls och Carl, Poliskonst., Västgötag. 8t, Bä. flyttbara järnvägar; bost. Djursholm, Ragnar F., Postexp., Malmskillnadeg.äz!', Sveavägen. C; a. t. Brunkeb Mathilda, Folkskolel:a, Bellmansg. 21, Bä. S., l:e Postexp., Västmannag. 60 IV, Va. J. A., f. d. Fortifikationskassör, Kungs Robert A., Sekreterare i ArmeförvaltIJ., holmsg. 42 B, K. yallin~. 14..& 16, C; III Josefine, Fru, Ad. Fredr. Kyrkog. 13, C. Erica, Sjuksköt.a, Smalandsg. 26, C.; Julia, Fru, Kungstensg. 58 III,. Va... a. t. Brunkeb Anna, Fröken, Nybrog. 42 II, O.; a. t. Os P. A., Skohandel, Humlegårdag. 17, O. term. 78. C. J., Skomak., Vidarg. 2, Va. A. L., Fröken, Barnhusg. 8, C. J. G., Skräddare, firma Sunesson & Ström, Elin, Fröken, Uplandsg. 59, Va. Odeng. 30 1, Va.; a. t.brunkeb. 849; affär H. G., Fröken, Postsparhbitr., Hum Birgerjarlsg. 31t, C. mersberg, K. Hj., Tandläkare, Birgerjarlsg, 98, 1/2 tr., Carl, Grossh., kontor Vasag. 4, Sthlm 1, Va.; kl. 1/29 1 /210 o. 46. r. t. 552; bost. Djursholm. G. Hj., Tjänsteman v. Aktieb. Göteborgs C. A. Helmer, Grossh., Norrlandsg. 9, bank, Lillgården, Järfva; a. t. Illrlks C.; r. t. 9520, a. t ; bost. Re dal 68. geringsg, 99, C. Karl, Tjänsteman, Kronobergsg. 15 B, K. Emil, Grossh., Blekingeg. 51, Bä. C. E., Trafikinsp., Klarabergsg. 70, C. M. G., Handelsbokh., Uplandsg. 62, V~. Järnvägens tel. S. E., Handelsbokh., Sibylleg. 52 A, O. Edvin, Underlöjtn., Klarabergag. 70, C.; E. K., Handl. (hatt o. möss), Oxtorgsg. r. t. o. a. t. Järnvägen 4. 8, C.; bost, s. h. A. P., Vaktm. (Bank), Västerlångg. 36,Bt. J. Aug., f. d. Handl., Uplandsg. 13 B, Va. Frans, Vaktm. (Rederi la.b. Union), s, Regeringsg. 19 & 21, C. Herrekipering: Götg Ö. g., Bä.. a. t. 7210, r. t Herrskrädderi A. P., Ankefru, Nybrog.73, Ö. o. Herrkonfektion: a. t , r. t Clara, Änkefru, Hagvaldsg. 16 III, Bä. Sam. e. o,..hofr.not., Nybrog. 50 CIII, Hulda Gernandt Ånkefru, Biblioteksg. O.; r. t. Osterm n, Ö.; a. t. 6 sterm, G. F., f. Häradsskrifv. i Vaxholms fögderi, Jeannette, f. Taube, Ankefru, Hummers Lillgården, Järfva; tel. Ulriksdal 6~. berg, K.; a. t. Kungsh Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 StrömsStrömer. 703 Ström, Jenny, Änkefru, Valhallavägen 27, O.; Strömberg, Carl A., Med. dr, Uplandsg.I?", Va. a. t. Ö~.term Mottagn. hvard. kl. 34; behandlar _ Maria, Ankefru, Bergsgården, O.Dj. speciellt bröst o. hudsjukdomar; a. t. _ O. M. :y" Änkefru, Artillerig. 40 1, O. 8787, r. t. Vasa 39. _ G. A, Ofvermaskinist, Hjorthagen, 7:de S. S., Mekaniker, Västmannag. 86, Va. gat. 8A, Yärtan, Agda, Modeaffär, Mästersamuelsg. 24, G.; _ Ida, Öfverstelöjtn.änka, Nybrog. 68\ O. a. t. Brunkeb Ströman, G. P., TJänstem. i Skand, Kredit Julia, Målarinna, Mästersamuelsg. 37 IV, Aktieb., Skeppareg.' 8 III, O.Dj.; r. t. G.; a. t. Brunkeb , 52,82. Fritiof, Operasång., Grefmagnig.ll, O.Dj. Strömbeck, se Strömbäck. Kerstin, f, Sundbaum, Pianist, Styrmansg. Strömberg, G. B., Amanuens, Drottningg. 37 IV, O.Dj.; a. t (Observatorium), Va. Emanuel, Poliskonst., Kungsholmsg. 23, _ Axel, Apotekare, Drottningg. 71 A I, G.; K. (Allm. tel. Vendelsö 18). a. t. 8103, r. t Allltn H. T., Prakt. läkare, Kungsg. 24, G.; _ & Co, Bosättnings o. Beklädnadsaffär, Oron, näs och halssjukdomar; hvard. Barnhusg. 16, G. a.t. 6535, 1011 o. 34. Under sommaren s, Sven K, Bosättningsmagasin, Drott ändrad mottagningstid. ningg. 613, G.; lager af Gardiner, Mat V., Redaktör, Kungsholmsg. 42 A, K. tor, Möbeltyger, Linnevaror m. m., r. t. D., Sk~makare, Handtverkareg. 23 B, K. 9899, a. t A., Snickare, Greftureg. 48, V.; verkst. _ J. M., Byggnadsverkm., Asög. 101 B, Sö.; Braheg, 42, O. a. t J. A., Tobaksh., Majorsg. 9, O.; a. t _ S. August, Desinfektör, Brännkyrkag. Bertha, Vaktförest:a, Norrtullsg. 8 A IIJ 62B, Sö.; r. t Va.; r. ~, _ C. J., Direktör för Lifförsäkringsaktieb. Mathilda, Ankefru, Braheg. 43 1, O. Nordpolen, Vas ag. 38, G.. Richard, Tunnelg. 19 BIII, G. _ Johan, Direktör, kontor o. bost, Öster Strömberger. W. T., Handl., Drottningg. malmstorg 3, O. 95 D, Va... _ Gustaf, f. d. Fabrikör, Dalag. 18,. Va. Strömblad, O.,.. Tunnbindare, Osterlångg. _ Kerstin, Finbageri, Braheg. 42, O.; a. t , St. Agare af vinkärlstunnbinde riet, Johannesgränd 4, St. _ M., Fru, Scheeleg. 22, K. Strömbom; O. E., Blomsterhandel,..Stureg. _ G., Frukthandel, L:a Nyg. 10, St.; bost, 10, O.; bost. Karlavägen 48, O.Dj. s. h.. Albert, Handl., 'I'egnersg, 19, Va. Ellen, Fröken, Florag. 16,, 0., O.; a. t. 1 St.. b" k' 2 St.. beck Osterm rom RC, rom. _ Gust. Julius, fr. d. Pördelningsläkare, Si _1 Erik, Affärsförestånd., Hornsg, 150 A IV' bylleg. 73, O.; r. t. Osterm Sö. _ Ernst W., Handl., Barnhusg. 16, G.; bost. _1 C. /1.. K, Bokförare, Engelbrektsg. 6 A, Ekeby, Djursholm. O.; a. t _ K. A., Handl. (Gummivaror), Jakobs _2 C. A. E., Bokhandl., Mosebacketorg 5, Sö. bergsg. 11, G.j r. t. 7254, a. t ; _I E. M. E., Fröken, Folkskolel:a, Engelbost: s. g. 18. brektsg. 6 A, O.; a. t _ Sven E., Handl., Bosättningsmag. Drott _1 Helge, Notarie i Riksbanken, Apelbergsg. ningg. 66, G.; r ii t. o. a. t j bost, I 58 BIl} G. j a; t. Brunkeb.: Norrtullsg. 8 A, Va.; r. t T., Stationsskrifv. v. St. Jarnv., V. Trad _ Carl, e. o. Hofr.not., Strandvägen 37, gårdsg. 4 11, G. O.Dj. _1 C. F., Tryckeriagentur och Pappersaffär, _ Ivar, Kaföidk., Flemingg. 10, K; a. t. Rödbodtorget 2, G.j r. t. 8847, a. t ; bost. Braheg.3, O.; r. t. Österm. _ M. A., Kammarmusiker, Saltmätareg C, Va.. _1 Julia, Ankefru, Apelbergsg. 58 BIl, G.j _ A. E., Kontorist, Kommendörsg I, O. a. t. Brunkeb _ Alfr., f. d. Landtbruk., Norrtullsg. 8 All, _I M. C. C., Ankefru, Engelbrektsg. 6A, O.. Va. Strömdahl, John, Grossh., Partiaffär i sill, _ Erica, Lärar:a.0. Bibliotekarie, Kommen kabeljo, torr fisk, potatis, lingon m. m., dörsg. 15, O. Linneg. 20 m, O. _ S. C. E., Lärar:a, Volmaryxkullsg. 7, Strömer, Alma, Fröken, Hökensg. 13, Sö. Sö. Mårt., Sergeant, Observatorieg. 9 III, Va. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- Anna M. W., Sybeh. o. Hvit~aruhandel,

- Anna M. W., Sybeh. o. Hvit~aruhandel, Spisbrödsfabriken s Stjärnan, imeh. E. Lindahl* Gröndrl, Liljeholmen. hpitzer, Arthur, ross sh., Engelbrektsg. 4IV, O. - Albert, Kungsholms hamnplan 7"I, K. Spjuth,..S. A. f. d. Insp., Hornsg. 49, Sö.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

48, O.; bost. Tegnersg, 7, Va. ström), St. Nyg./ 9, St.;' a. t. 55 56, r. t.

48, O.; bost. Tegnersg, 7, Va. ström), St. Nyg./ 9, St.;' a. t. 55 56, r. t. gl6 Spängberg c-stadsrnissiouen. Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, K~rla- Stadens Nya.Erpressbyrå.dnneh, L. Lagervä~en 48, O.; bost. Tegnersg, 7, Va. ström), St. Nyg./ 9, St.;' a. t. 55 56, r. t. - H.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer