& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg."

Transkript

1 _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_ ! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd. A.8o! Liljewalch, Magnus, Direktör, S. Biasicholms i Öfre Munkbron 7, Si.; tlf Brunkeb: hamnen 12n, G. Kontor Hamng. 1 AIlI,! G...!._.2 Axel G. H., Banktjänstcm, (Skand, Kred. _ Olof, Löjtnant, Storabältg.29, O.D).; " A.B.), Linneg, 39 AJV,O.D).; tlf _, Axel J., Hanktjrnan (Aktieb, Götebs _ Hanna, Ankefru, S. Blasieholmshamnen I Bank), Riddaregv ö r, O.D). 12, G.; tu 25..,' Johanna, Bamm., Fru, Hornsg. J 50, Sä. Liljevall, Sven G., Civiling., Hornsg, 63 v, Sä.[_l Emil, Bokförlägg., Karlsviksg. 9, G.; tlf _ Georg G., Tecknare, Kammakareg. 23': Kungsh ö. g., G.; tlf Brunkeb i ' Conrad, Bokh., Arternisg. 12, Hjorthagen.F. A., Kungstensg. 4fjIIJ, Va.! Värtan; th Värtan 535. ' Lilla Buffen, Restaurant, inneh. Fröken i _, Oskar F., Bokh., Bellmansg. 22 C, Ss.. Kerstin Sjötedt, Hirgerjarlsg. n, Va.;! tlf Söder ' tlf 22i.l91, Norr _1 O. F., f. d. Cigarrfabrikör. Blecktornsgr. Edets Papporsbruks Aktieb. Nederlag, I 7, Bä. G:12, Brog. 29, G.; tlf 47 ö7, Norr 8,12.' _2 J. E. B., Civiling., Högbergsg. 74 1, Bä. Essingens 'I'orntbolag, kontor Regeringsg.!2 Jouas, Civi ling., vsrkst. Dir. i Aktieb. 13, G.; tlf Norr :d816.! Kopia, Brunkebergstorg 12, G.; tlf Journalen, L~ed. R. Wahlgren, G:la Brog , :;i754, Norr 570, Norr 11923; 34, G.; tlf i Atelje Östgötag. II, Sä.; tlf Söder Sessan, Småttingarnas julkalender. Utg. i o. förl. Akticb. Folkskolans vän. Red.l ~l Fritz, Direktör, O. Jäl'llvägsg. 8, G.; bost. Hcirndalsg. 3~r, Va. Exp, Saltmätareg l Längängen..~tO?kSUl:~. o o 10, Va.; tlt Norr 222 n. I_' Gustaf, Direktör for trädgårdsafd.. a Ex Lillie, se Lilje. perimentalfältet, postadr. Experimen Lilljequist, se Liljeqv ist, talfåltet ; tlf 5956, Norr Limberg. p. A, ~yg~lling., Birgerjarlsg. i _2 Helmyr, Direktör i JJplands Ensk. Bank, 9.'), } a.; tlt 8..,1.40. I Enksbergsg. 12 A, O. Limborg, H., Banktjänstem., S:t Eriksg.l1, G. II' Direk tör, Hornsg. 65, Bä. _ Axel, Bokh., Grefg. 30!, O.Dj. _.' A. L., Disponent, Sköldg. 15, St). Linander, Hans, Dek.mål., Margaretavägenl l S., Disp., Stureg. 5, O.; tlf , Enskede ; tlf Ensk ll Anna S. M., Doktor:a, Vailing. 28 m, G.; _ se äfvan Liunander. I tlf Linck, K. o. E., Fröknar, Nybrog. 23I!, 0.1 " Anny, Doktor.a, Kungsholmsg. 19, G. _ Gustaf H., Grossh., Vikingavägen 11'.I!~l C. G., l:e Expvakt., Klarabergsg. 70 m, G.; Djursholm; tlf Djursh, tlf Brunkeb, 41 or); _ Sv. M., Uppbördskornmissarie, Hagag.I2 J. A., Expeditör, Bondeg. 80, Sä. 52IJl, Va. /_1 Aug., Fabriksäg., HOl'l1sg. 65, s«lincoln, Nino, ~~ ossh., Karlberg:~!ägen 52, _, K., ~'~br., Torsg. ~0, Va.; tlf Va.;tlf 81010; kontoret tlf Ii Mi. _2 Gotttrid, Folkskollär., Upsalag. 14, Va.; Lincoln, Boman coln, prokurist & Co,inneh. Nino Lin[ tlf Vasa Nils Wallmar, TrävaruI _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg 8 JII, agentur, Drottningg. 6, 77 50, 17751, G.; tlf 77 49,' So. Telegrafac1r.: l_l Elin, Fru, SaJtmätareg. 3 BU, Va.; tlf»lincolnco». 'I N OlT ' _, Sophie, Fru, Kungsholmsg. 22 IlI, G.; tlf l Lmd; 2 Lllldh. I Kunzsh. 43. :ie'dk, Ageiitur o. Engrosafl'är, kontor Be _, Valfria" Bison, Fru, Vasag. 50, G.; tlf ridarebansg Ull, G.; tlf 1;)946. I Norr ~2 Erik, Aktuarie hos K. Pensions styr., Dö ~ \ Werner, Frukt o. Fiskaffär, Lilljansplar; belnsg. 55l!I, Va.; tlf Vasa , O.; tlf 120 Si3, Norr 87 71; bost. Dan _, Knut A., Amanuens, Norrtullag. 65v, Va. derydsg. 10, O.; tlf ank n., B. R., Apotekare, Klara N. Kyrkog. 27, G. _, J., Frukt o. Grönsaksaffär, Hsleneborgsg. _" C. O., Apotekare, Mosebacke torg 4, Bä';1. 7, ss; tlf Söder tlf Sö der 11)761. _2 Elsa, Fröken, Ekbacken, St. Essingen ;, A.. R., Ban kkamrer, Linneg. 40 & 42, tlf Ess. 2 o. 42. O.Dj. _2 Karin, Fröken, Döbelnsg. 16 A, o Va. HYRA JÖNKÖPINGS JURIDISKA 15 H AM N GAT A N l 5 ~

2 Lind Lindahl. 671 lltiid;2itndh. 1 Lind; I 2 Lindh. _"1 Signe, Fröken, Folkskollär:a, Kungs _l A. Einar, Löjtnant, Hornsg. 146 A, Bä.. holmsg. 22 IlI, C.; tlf Kungsh. 43. _I & 00, John, Manufaktur engros, Rege. "..2 Karin o. Leonora, Frökn., Kungstonsg. ringsg. 20, Sthhu 7; tlf 1743, Norr 2502.' 42, Va. Lind, Arvid, Motorfabrik, tillv. af extra _l J. A., Förman, verkst. fiyttn., vedsågn. m. lätta bensin o. förbränningsmotorer, m.,bellmansg...22c, Bä.; tlf Söder utombordsmotorn»ali» samt motor _l Bror S., Förv., Ostgötag. 81, Bä. sågar för skogsafverkning, Fridhemsg. _IS, J., Eftr., Grossh.firma (inneh, F. G. 21, C.; tlf 34034, Norr 50350; tele Linder), Drottningg. 57, C. grafadr.:»arl i».. _I Axel, Grossh., Västerlångg. 68, St. _I N. A., Målarmäst., Asög. 48o. b., Bä.; tlf _l Gunnar E., 'Grossh., Skeppsbron 18, St.; Söder tlf 10675; bost. Saltsjöbaden, _l P. T., Målarmäst., Döbelnsg. 21, Va.; _I John, Grossh. (firma John Lind & 00), verkst. Jakobsbergsg. 41 B, C. bost. Uplandsg. 16, Va.; tlf _2 Aug., Pastor, Kommin. i Engelbr. för _l K. A. T., Grossh., Hornsg. 146 AlV, Bä. saml, Hjorthagens Prästgård, Värtan; _l Joh. Teod., Hamnfogdeinsp., Horng. tlf Värtan B, ss; ur Söder 319 ~8. _l Sven, Ritare, Torsg.,. _l H. W., Handl., Lilljansplan 5, O. tlf Vasa , uppg. om, Va.;,2 J. F., Handl. (Is), Flerningg. 55 1V, C.; _I Frans Aug., Rådman, Saltmätareg. 5 IV, Va. tlf Norr 67 '7'7. _l ElisabetM.,Sjuksköt:a,Kungstensg.20, Va. _2 F. G., e. o. Hofr.not., Kammakareg. 50 H, _I B. L., Sjökapten, Handtverkareg. 86, C. Va.; tlf Brunkeb _I H. A. W., Sjökapt., Regeringsg. 91, Va. _I K. M., v. Häradshöfd., 'I'egnörsg. 1, Va.; _2 S. F. E., Sjökapt., Kungsholmsg. 22, C.; inneh, Im.Sellinsadvokatbyrå;UfNorr tlf ' A., Skomak., V. Kvarngränd 10, se: ' A.,Ing., Kungsholmsg.76,C.;UfNorr midt för Götg, 83.._2 G. G. J., Ing. Hornsg. 40, Bä. _l Nils, Skräddarmäst., Mästersamuelsg. _l Gustaf, Ingenjör, SköIdg. 15, Bä , C.; tlfnorr22056;bost.s:teriksg.. _l Gust., Kaffehandl., Östermalmstorg 4, O. 10, C.; tlf Kungsh bost. Sibylleg. 25,0. & Lindberg, Sliperi o. Instrumentverkst., _I S., Kamr., Svartensg. 12, Bä. Hornsg. 54, Sii.; tlf Söder " Ernst, Kapten, Byggnadschef v. Armens _l Emmy, 'I'andläk., 'l'egnörsg. l, Va.; mot.. kasernbyggnadsnäinnd, Skeppareg. tagn. 1012; tlf 14928, Norr m, O.D}. bs Tekn. Fabrik, A.B., Specialfabr. för till '. _l J. V. N., Kapten; Regemvintend. v. K. verkn. af bläck o. tusch, Hornsg. 65, Bä. Lifreg. Dragoner, Granöbo. Lidingö _2 Sigfrid V., Tjänsteman, Heleneborgsg. 5B,. Brevik ; tlf Brev Bä.; tlf Söder '_1 Hugo, Klockgjutare, firma Joh. A. Beck _2 Anders, Tullvaktm., Prästgårdsg. 18, Bä. man & Oos Eftr., Götg. 71, ss; tlf _I A. H. ~~:, Ankefru, Sveavägen ~5, Va _I Alida, Ankefru, Grefg. 421II, O.Di; tlf _1 Ernst A., f. d. Konsulatsekr., S:t Eriksg t!!, C. _I A. L., 4,nkefru, Götg. 71, Bä. _2 Bruno, Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., _2 Elise, Ankefru, Markvardsg. loi Ö. g., Krukmakareg I, Bä.; tlf Söder Va.; tlf Vasa ' Ivar, Korresp., Ostgötag. 27 m ö. g., Sti.; ~2 Hulda, Ankefru, 'Roslagsg. 48!!, Va.. tlf _l Ida, Ankefru, Karlavagen 47 Am,,O. _l M. U., &. Oos Eftr., Kruthandel, Spräng _2 L. J., Änkefru, Odeng I, Va. ämnen, Gevär, Jakt & Fiskredskaper, _I J. E., Vegag. 15, Va.; tlf Vasa 902. Götg. 11, ss, tlf 2574, Söder 33118; Lind' af Hageby, Jacobine, Majorska,Karlainnehatves af Mauritz Widforss' H.A.B. '. vägen 641.:, O.D}.; tlf _l Erland,' Köpman, Osterlångg. 6, St. E.A~L.,Ofverstelöjtn. i Göta Lifg., _l F. V., Köpman, Hagag. 10 1, Va. 'Linllllg. 161, O.; tlf " Sten, Köpman, Arsenalag. 8 Blv, C. Lindahl, Alf., Advokat, Värtavägen 8, O.Di; _l K. J., Lagerchef, Sockenvägen, Enskede. tlf 7a454; kontor Näckströmsg. 1, C.. _l Anna U. W., Lärarinna, Högbergag. 37 A, Helge, Advokat, Villag. 18 & 20, O.; 1/2 tr., Bä. tlf _l B. E., Lärar.a, Frimurarebarnhuset, Kris s, Alf, Advokatbyrå, Näckströmsg. 1, C.~. tineberg, C.' tlf 11761; 21595, Norr VIKING SKOKRÄM INDUSTRI"~~T:~BRO;.. VIKING ~..,.,.,.,..

3 672 LindahlLindberg. Lindahl, J. S., Agentur i apoteksvaror, för Lindahl, Ragnar A., Reklamchef, Odeng. 11, bandsartiklar. färger, kemikalier o. O.; tlf oljor, Skeppareg. 26, O.Dj.; tlf Johan, Repr. för Aktieb. N. E. Fryk H., Apot., Linneg. 94, O.Df holm, Regeringsg. 99, e. L, Bankdir., Torsg. 191, Va. Gustaf, Revisor, auktoriserad af Sthlm s Curt, A. R., Bankkamrer, Torsg. 19, Va.; Handelskammare, kontor Norrmalmstlf torg, 18, e.; tjf ; bast. Högalidsg. J. Oskar E., Civiling., Enskede ; tlf Ensk. 40 A, Sii.: tlf Oscar, Revisor, auktoriserad av Sthlm s Sune, Civiling., Ostermalmsg. 44 Ill, O.; Handelskamm.; Kamrer i Köpmännens tlf Olycksfallförs.bolag, Valling. 34, e.; 1\1., Dir., Eriksbergsg. 13 Iv, Q.; tjf tlf S. G., Direktör, Godthem, O.Dj. A., Skräddare, Apelbergag. 34). e. A. H., Distr.landtmät., Odeng. 881, Va. Axel. Skräd dare (Lindahl & Niklasson), Nils, Fabriksidk., Verktygs & Vapen Villa Solhem, Norrviken ; tlf Norrv. fabriken Lindahl & Co. S:t Eriksg. 39, 2.2l. e.; tlf 33333; bost, Vallen tun a ; tlf & Niklasson, Skrädderiaffär, Drottningg, Vallentu na , c; tlf 114 S5, Norr A., Pabrikör, Nybrcg. 15 B, O. A., Skådespel., Kammakareg. 44, fa. (Lindal), Agnes, Fru, Götg. 39 II, So. C. G., Snickare, Engclbrektsg.Tä, O.; tlf Cecilia, Fru, Eriksberg sg \ O. Österm l\iar.git Curry, Fru, Linnog. 44 & 46, lc. J. I!'., Sotarmäst., Plemingg. 63, e.; O.Pi.; tu Norr tlf Norr Hulda, Fröken. anst. hos Sthlm s stads Elna, Teclmingslär:a, Vallentuna: tlf Val drätselnämnd, bost. Val lentuna ; tlf Val lentuna 45. lentuna 45. G. Hj., Tjänsteman v. Allm. 'Sv. Elektr. Ludvig, Faltskär o. Tandoperatör, Hol A.B., Tegnersg.45'V, Va. ländareg. 4, C.; tlf 12981i. s, Sofia, Ettr., Tvätt ~ strykinrättning..t ohn E., Grossh., Dalag. 38, Va. Linneg. 22, O.; tlf Ostorm Conrad, Handl, (specerier, konserver o. J. H., Typograf, Badstug. 39" Si). kaffe), Malmskillnadsg. 46, e.; tlf r : Karl E., l:e Vaktm. vid Sveriges allm, ex Norr 16402; bast. Barnhusg. 6 Ill Ö. g., portfören., Vasag. 12, e.; tlf Norr e.; tlf Norr Gustaf, Vorkrnäst., Klara N.Kyrkog:.l5, C. A. F. E., lng., Tjärhofsg. 8 B, Sä. Henny, Ankefru, Sibylleg. 79 m, O. George, Ingenjör, Volmaryxkullsg. l, Sä.~ Sofia, An~~fru, Flemingg. 6el, C. J. '1'., Ing., Greftureg. 24 A, O. 1 P.. Ax., Ofverstelöjtn., Sibylleg. 53 III, Carl, Kafeidk., Hollänclareg. 8 A, C.; bost O.; tlf , Osterrn, 309. s. h. I.. Lindau, Bertil, Elektriker, Karlbergsvägen Wilh., Kaf8idk., Kungsholmag. 24 II, C. 37 Bn.h., Va. F., Kamrer, Strandvägen 17, O.D). E., Fröken, Björngårdag. 2, Sä. Nils, Kamrer, Kungsholmsstrand 121"", C. C. Ph, A., Sthlrns Nya Fastighets o. Emil, Kolonialvaror en gros, kontor Kap Affärsbyrå, Skeppareg. 33, O. Dj. Se tensg. 6, O.D}.; tlf 70780, 70795, Norr annons sid ; telegramadr.:»mäklaremil»; bost. Ebba, Ankefru, Hesselby Villastad; tlf Styrmansg, 17, O.Dj.; tlf Hesselby 1. Ragnar E., Kontorist, Yidarg. 5, Va.. Lindbeck, A. H. A., Fil. mag., Döbelnsg. Gustaf, Köpman, Mästersamuelsg. 9, C.; 64, Va. tlf Brunkeb C. A., Kansliråd i Kommunikationsdep., R., Löjtn., Odeng. 11, O. Banörg, 10 1 ", O.D}.; tlf E., Målarmäst., verkst. Döbelnsg. 4, Va.; Bryngel, KOI1,sthandtverkare, Kungstensg best. s. h. 36, Va.; tlf Vasa J. A., Posttjänstem., Upsalag, 20, Va. Johannes, Marindir., Eriksbergsg. 14 Iv, Lindahl, Arvid, Pälsmodeaffär, Hofleve O.; tlf 21212, Brunkeb rantör, Biblioteksg. 7, e.; tlf 7612, se äfven Lindbäck. Norr 4085; eugrcsaf'd. tlf 17613; filial Lindberg, Linus, Advokat, Jur. kand., kon Hamng. 5A, e.; tlf 7615,.Norr 9418; tor Kungsg. 7, e. (invid Stureplan); bost. Engelbrektsg. 23, O.: tlf Norr tlf 1683, 2168B; bost. Eriksbergsg, 5, O.; tlf Holger, _~~_,~ak..o. frise!salong, Birgerjarlsg'j Car~. Gust:, Afd.chef, Soder 6:>88. Varfsg, 6, Sä.; tlf _ A.B. SVENSKA METAllVERKEt~ MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

4 o' l Lindberg. 678 C. A" Fabrikör, Börstrandsg, 4" Lindberg, Harry, Afd.chef, Nybrog. 21, Ö. Lindberg, Alfred, & Co, AgenturafIår,Assuransfirma, Va. l (Filip Q. Hubert Thomson samt E. J. W., Fabrikör, Kommendörsg. 12 & 14, Palm), kontor Vasag. 48 1V, C. Ö.; tlf ; E. W., J\.ktieb., Agenturaffär 'o. Grossh., Gust., Faktor v. Iduns Tryckeri, David Skeppsbron 18, St.; tlf Tele bagaresg. 20 n, C.; tlf Brunkeb grafadr. 'I'arbonia. E. J. O, F~l. kand., Tjänstem. vid Mynt & COj Gösta, A. B., Agentur o. Import & Justeringsv., Johannesg \ C. I firma, Greftureg. 1, Ö. Gunnar, Fil. lic., Södermalmstorg 6lil, Knut, Artist, Yanadisväge» 31 Alv, Va.; So.; tlf ' tlf Vasa Josef L. T., Fil. mag., Alviksvägen 163 T. L. E. Garibaldi, Artist, Helsingeg. 3, Appelviken. ' ' Va.; tlf Vasa s Fi Ilbageri, firma, Folkungag. 8 D, Sä.; W:m, Bagarmäat., Folkungag. 8 D, Sä.; tlf Söder tlf Söder Albert, Folkskoleinsp.assist., Brunke Axel, Bankdir., Värtavägen 8 Ul, Ö.Dj.; tlf bergsg. 9, C.; tlf Brunkeb Maria, Folkskollär:a, Sigtunag., 151, Va.; Helge R., Bankkamrer, Drottningholms tlf Vasa vägen 2 B, C. Tora, Folkskollär:a, 'I'egnerslundsn 8, Va.; J. H., Banktjänstern., Jakobsbergsg. 25, C. tlf Vasa Nils A. G., Banktjänstem., Uplandsg. 22 Il, (Lindbergh), Albin, Frisörmäst., Storg. Va.; tlf Vasa ' , Ö.Dj.; tlf 11293; bost, s. h. Karin, Barnm., Surbrunnsg. 2, Va.; tlf Andrea, Fru, Teckningslär:a, Flemingg. Norr Ul, C.; tlf Kungsh W., Barnm., Fru, Jarlag. 8, Aspudden. Anna, Fru, inneh. La Cite, Västerlångg. Manne, Biografäg., Fatbursg. 2, So.; tlf 71, Si.; bost. Razvaldsg. 15, Bä. Söder Elsa, Fru, Tuleg. 27, Va.. ~ Kurt, Boktryckeri A.B., Kungsg, 50, C.; Louise, fru, Braheg. 58 lil, Ö. tlf 4703, Norr Olga, Fru, Karlbergsvägen 58, 21/ 2 tro Lars Uno, Brukspatron, Hamng. HjUl, Va.; tlf Vasa ' C.; tlf 30936, Norr (Lindbergh), Pauline, Fru, Damfrise' Hilma, Cigarraffär, Klarabergsg. 50, Va.; ring, ~anicure o. Parfymaffär, Storg. tlf Norr , O.D;. Tom. Civilingenjör, S:t Eriksg. 79, Va.; Riken, Fru, Kommendörsg. 10r, Ö.; tlf tlf I ' Olaus, Damskrädderi, Greftureg. 15t, Ö.; Signe, Fru, Modeaffär, Västerlångg.rn, tlfn 01'1' ,St.; tlf 26 12; bost. Hornsg. 59 A, ss; B. K., Direktör, Greftureg. 13, Ö.; tlf tlf Söder Norr 11010, ankn. Thyra, Fru, Valling. 33, C.; tlf Norr Gustaf, Direktör för A.B. Gustaf Lind , berg, kontor Brännkyrkag r,so.; tlf Elisabet, Fröken, Lärar:a v. Brummerska , Söder 30954; bost.hornsg. skolan, Greftureg, 43", Ö. 148 B, So.; tlf H., Fröken, Högbergsg. 34 D b., Bä.; tlf J. G. G., Direktör, Skeppareg. 5 1V, Ö.Dj.; Söder tlf Norr 168 U. Hilda, Fröken, inneh. Hotell Imperial J. Wilh., Direktör för A.B. Melons Jäm med annex, bost. Sibylleg.5, Q;, varuaffär, Vanadisvägen 41, Va.; tlf Inez, Fröken, Stureg.48", Ö.; tlf Osterm. Norr ' Kurt, Direktör, h. Murgrönan 6 B, Li Lisa, Fröken, Birgerjarlsg, 41 A, C.; tlf dingöbrevik; tlf Brevik Sommarbest. tlf Algö 76., (Lindbergh), Nils E., Disp., Blekingeg. A. o. E., Fröknar, Grefg. 47, Ö.Dj.' 67 B, Sä.; tlf Söder 9719, kontoret Norr tlf E. o. A.\ Frökn., Uplandsg. 43 1V, Vasa Va.; tlf...:...g. A., Domsverkställare o. Stämnings A. H., Fältskär, Smålandeg. 36, C., ~ man, Grefmagnig. 14 m ö. g., Ö.Dj. E'ilip,Döfstumlär.,Manilla,Ö.Dj.jtlf Bernh., Förest., tlf Brännkyrkag. o 163, Sö.; &Co, 'l'om, Export & Import, Hufvud Esther W., Föresta (Drottning Victoria s agent f?r Norwich Union Fire Insu Örlogshem), S. Blasieholmsli.!O, C. rance Society Limited, Jakobsbergsg. G. F., Gaständare, Lundag. 37, Sij.; tlf 6 1, C. I Söder O~SSON&ROSENLUND. 2~tJre88.taI.nd;rn S~'tZ~~7;~~:

5 6U Lindberg. Lindberg; G~sta, Grossh., kontor Greftureg.! Lindbm:g,1.Wilh., Kapten, Greftureg. 75, Ö.; 1, Ö.; oost. Ostermalmsg. 80, Ö. tlf 1;)229. Waldemar, Grossh., kontor Västerlånag. Sigrid, Kassörska i A.B. Nord. Komp., 31, Si.; bost, 'I'egnörsg. 6, Va.; tlf Fatbursg. 2, Sä.; tlf Söder Vasa 903. L. A., Kirurg. Instrumentmak. o. Ban G. E., f. d. Hamnfogdeinsp., Vegag. 4, dagist, Norrlandsg. J l A, C.; tlf , Va.; tlf 82211, Vasa 211. Norr Bror R" Han dl., Handtverkareg. 46, C.; Johannes, Komminister, Kronobergsg. tlf Kungsh. 13.~ AIV, C.; tlf Kungsh C. J. ~., Handl., Orby villast. 150, Alfsjö; Sven, Konsul, Hjorthagsvägen 11, o..dj. tlf Orby 1~). _ Henry, Konteramiral, Riddareg. 45, Ö.Dj. E. J., Handl., Arstadal 5, Liljeholmen. Gerard, Kontorist, Styrmansg. 6 IV ö. g., Oscar, Handl., Herrekiperings o. behörsaffär, Rörstrandsg. 8, Va. Sy Ö.Dj.; tlf Osterm Agnes, Kontorsskrifv., 'I'egnerslunden 8 1V, Robert, Hand!., Storg. 25 II, Ö.Dj.; tlf Va.; tlf Vasa Harald, Kontrollör i Telegrafverket, Gref Robert, Hand!., Karlbergsvägen 70 11, Va.; tureg. 9 A" Ö. tlf E. G., Kopparslag., Grefg. 23, Ö.Dj. K. H., Hofr.inot., Riddareg. 26, O.Dj. Sigurd, Korresp., Dalag. 1 B", C.; tlf E. A., f. d. Hotellförest.; Stortorget 7, St. 1772Rj junioktober: Härnösand. Valentin, Hårläkare, Kommendörsg.12,O. Hj., Köpman, Vanadisvägen 30 II r, Va. A. Vilh., Ingenjör, Bidrag. 18, Va. Knut, Köpman, Vanadisvägen 20, Va.; Dick, Ingenjör, S:t Eriksg. 79, Va.; tlf tlf T. A., Köpm., 'I'egnersg. 6, Va. K. J. E., Ing., Terrassvägen I, Enskede. Emma (firma), La mp o. Bosättnaffär, K. K., Ing., Dianavägen. Hjorthagen, Nybrog. 45, Ö.Dj.; tlf Norr Värtan. s, Aug.. f. d., Litogr. Tryckeri, inneh. J. Th., Ingenjör, Bergsg. 26 III, C. Civiling. J. Lindh, Kornhamnstorg 47 1I, P. E., Inkasserare, Alströrnerg. 4, C. I St.; tlf 2754, Norr Nils Ol f. Intendent, Drottningg. 95 C", G., Lokomotivför., 'I'orsg. 50, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Hugo, Jur kand., Advokat, Jakobsbe.rgsg'j Karin, Lärar.a, Ostermalmsg. 11, O.Dj.; 9, C.; tlf 14799, 12609; bost. Birger tlf jarlsg. 18, nppg. AlV, Ö. 1 P. V., Lärovadj., Frejg. 25, Va.; tlf Ruben, styr., Jur. kand., Vikingag. Byråchef i Pensions 18v, Va.; tlf Vasa John G., Löjtnant, Skeppareg... 5, O.Dj.; Per, Järnhaudl., Götg. 25, Sä. tlf Norr 1681l. C. E. Efraim, Järnvägstjänstem., Solna Oskar, Löjtnant, Tuleg. 27, Va. vägen 117, Va.; t1f Sigurd, Löjtnant, Vegag. 4, Va.; tlf K. R., JärnVägSlj.man,liegeringSg.59IV,! C. ~2211, Vasa 211. Mats, Maskinmäst., Margaretavägen B7, r' G. H. Karnmarskrifv. i Tullv., Upsalag. Enskerle; tlf Enk III, Va.; tlf r J. P., Massör, Vidarg. 7, Va. K. H.. Kammarkrifv. i 'I'ullv., Upsalag.l Lova, Modeaffär (inneh. Fru Lova Loh 11 III, Va.; tlf 82~ os. I man), Drottningg. 84, hörnet af Tun Axel, Kamrer, Frejg. 25, Va.; tlf Vasa nelg., C.; bost.ddeng. 44, Va J. Olof, Musikdir., Jakobsbergsg. 33, C.;.~ Axel, Kamrer, Rörstrandsg.54, Va.; tlf tlf Erik, Mynt och Medaljgravör, Hornsg. E., Kamrer, Folkungag. 42 C, Sä. 51, So.: atelje: Kungl, Myntet, Hamit J. A., Kamrer, Högbergsg. 27 A. Sä. I verkareg. 5 & 7, C. Hen.ry,..Kanslisekr., K.atarina V. KyrkOg. F., Målare, Surbrunnsg. 32, Va.; t.1fnorr 8. ss: tlf _ A. K., Kappsörnm.a, Sybehörsaffär, Up Tor, Målare. Sot Paulsg. 2 A II, Sä.; tlf landsg. se, Va.; ur Norr 4542; bost, Söder l Dalag 52III ö. g., Va.; tlf Vasa s, Bror Knut, Måleriaffär, A.:B., kontor o. ~ C. C., Kapten i K. Flottan, BirgerjarlSg.! I verkst. Greftureg. 13 A, Ö.; tlf 75234, 62, Ö.; tlf Norr 11010, ankn. bast. Dolf A.. Kapten i K. Flottan, Karlavägen J. J., Notarie, Greftureg. 43 u. b., Ö.; tlf 11, Ö.; tlf Norr JONKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 H A M N G A T A N 15 ~

6 , LindbergeLindbergh, 675 Lindberg, Oskar" Organist i Engelbrekts Lindberg, K. L. A,., Styrman; Torkel Knutskyrka, Odeng. 28, Va.; tlf sonsg. 14, So. Lirtd)J'erg;iWaHlemar,A.B.,Papper, Påsar, Karl, Stämningsman, Hagag. 18,IVa.; Papperssorvietter, Toilettepapper o. tlf Vasa Bindgarn en gros, Västerlångg 31, St.; August, Sybehörs o. Herrekiperingsaffär,. tlf 545, 74 10" Norr Telegram Folkungag. 14 A, ss; tlf Söder 31295; adr.:»waldpapper». bost. s. g. 87, tlf Söder 290.." Gustaf,,A'ktieb., Brännkyrkag. HIl, Sä.; Martin S., Tandläkare, Hamng. 15Il, C.; Partiaffär i' järn, stålo. järnvaror; tlf mottagn. hvard. 101 o. '56. ' \ \ \ 7054, , Söder E. K., Tandtekniker, Skeppareg.44l!,O.Dj. ~ A. Wilh., Pianoetablissement, Karduans rrs, Augusta, Tea~erelevskola, Djurgårds 'makareg. j '4, C.; tlf 5726, Norr 59 SS. slätten 104, O.Dj. John, Plåtsl.imäst., Surbrimnsg. 2, Va.; (Lindbergh), Edv. Z., Tjänsteman i Sthlms tu Norr Köpmfören., Karlbergsvägen 87 A, Va. ' C. A;, Pelisöfverkonst., Jakobsbergsg. Emil V., Tjänsteman (Spritoentralen,, 32 A III" C. ' Centralpalatset), Torstensonsg. 10 A, ' Karin, Postexp., 'I'egnerslunden 8, Va.; O.Dj. tlf Vasa ' G. E. Hilding, Tjänsteman, 8:t Eriksg. K: 8., Postiljon, Norrtullag. 23, ö.g., uppg. 17, C.; tlf Kungsh , BIl, Va. O., Tjänstern., Markvardsg. 12l!, Va. Carl Oskar, f.. d. Postrnäst., Upsslag. W. K, Tjänsteman, Brämikyrkag. 371, ' 11 1II,Va.;tlf82605., Sä.;tlfSöder1437.,, K., G., Postvaktrn., Folkungag. 20 e, Sä. e. J., Tullvaktrn., Dalag. 52I1l ö. g., Va; R. V.,l:ePostvaktmäst.,Tuleg. 49 Il,ö.g.,C. E. S., Tullvaktrn., Kocksg. 27, Sä. I Haken, Prakt..läk., Linnog. 3 1, O. 1\'[ot C. E., Urmak., Sveavägen 80, Va.; bost.s. h. I tagn. efter telefonanmälan. J. O., Vagnmakeri, S:t Paulsg.26, 'Sä.;! 'Emmy, Profess:a, Greftureg. O.; 41H, tlf tlf Söder Norr Sigfrid, Vaktm. (A. B. Skandiaj, Grefg. Hilda, Profess:a, Hornsg. 51, Sä. 6:dIl ö. g., O.Dj.,.Gottfrid,' Rak o. Frisersalonger, Vasag. A. Edv., f. d. Verkm.,Skräddaregr. 2 B.II,St. S, C.; tlf Norr 60 SO; bost. Hornsg. Sigrid, Violinist, Greftureg. 41 II, O.; tlf I 59 A, Sö.; tlf Söder , Norr J.Z.,Redaktionssekr.,Vanadisvägen41, Va. Adele, Änkefru, Yillag. 121, O. Herlow,.Repr. för Gransholms Aktieb. Anna, Ankefru, Asög. 80, Sb.; tlf Söder Gemla, Huddinge; tlf Hudd. 44. ' 90 S5.... ' Lindberg, C. A., Restauratör, inneh. Cafe Anna K.,Ankefru, Banergol911 ö.g., O.DY.;, Fnnken, Fnnkensgränd, 5, St.; tlf Norr tl.f.74~ tjti ÖO; bost. Götg. 13, Sä.; tlf Cecilia, Ankefru (Herr o. Da~fmorska),.: Edv Retuschör Karlbergsvägen 58 Va Raksalong, L:a, Vattug. 26, C.; bost., l.'.' Sibylleg. 14,' O. Alf E., Revisor, Vegag. 4, Va.; tlf 8~211, _ Olan Ä kefru Sture g 481I O. tlf. Vasa ara, n " '"., AS' k k..t 'k' D l 32 TT Österm urora, JU R o ers a, a ag., r a.; _ G rd A"nkefru Torstensonsg S /I D'J' tlf Norr.<::0517. e a,.., IIi,u.. 'e E Siök t D'.. 3 H' th L. M., Ankefru, Fryxellsg. 4, 00.' s., ~o ap "I ianavagen, jor a Leil Ä k f u Narvavägen 31 () D'J' gen Värtan el a,..il e r,,.. C ' O. S d' T l TT Maria, Ankefru, Scheeleg. 3, C.. & tlt'805'69' keppsre are" u ego 27, ra.; _ E, O., Öfvrmasldnist.Haiidtverkareg, 2, C. J. V., Sk~mak., Riddareg. 3, O.; tlf s, John, Eftr. A.H., kontor Blasieholrns '.' 78457, Österm torg 11, C.; tlf 17 S2. A' Skrif k'. ff:' N' l Eft Lindberger. Conny, Ing., Kungsg. 57 B, C; t., fl mas msa ar, oise ess r., B P kt läk,b' 'J' l 13 C' tlf r Ofre Slussg, 6 &,8, Sä.., ra 'o a., irgs: ar sg., "..,_tjo B Skräddare Artillerig. 4S OD. 4097, Norr 29339; mottagn. efter of,., S d '., o S'J.. verenskomm. per tel. Verner, ~e, Relmersholmsg. 9, o.: _ B V H P ofessor Rättsk mist I 'e ' tlf Söder , r, e, n. II S' k L' d.. 14 G" d l dalsg, S, C. I M" mc are, m vagen, ron a, _ A t Fil k nd R d 'ofofsstioe'n,29.: l', Liljeholmen; tlf Grönd n.on, \.lk a r : e., '" Ȧ,. o'.. ppe,vl en... Lmdbergs Stra & Fllthattfabnk, afdeln. _ D. W.. Korresp., Nytorgsg. 25 A, Sö. Jl' kontor Yasag.' 44, p.; tlf ~0303, Norr A., Änkefru. Birgerjarlsg. 110, Va Fabrik i Orebro. Lindbergh, se under Lindberl!. VIKIN'G SKOKRÄM INDUSTRh~~T;~BRC?;',VIKI:~<2.

7 67G LindbladLindblom. Lindblad, Hans, Arkitekt o. byggnadskont., ILindblad, B. Eric, Maskining. v. Sthlms Norrtullsg. 65, Va.; tlf Norr Elektrverk, Värtan; tlf Norr Bokförlags A.B., J. A., Barnhusg. 8, C.; C. G., Maskinist (Grand Hötel), Ringtlf 3284, Norr vägen 106, se. Egron, Chefsassist., Ringvägen 13, So.; Alfred, Målarmäst., Flemingg. 23 A, C.; tlf Söder tlf Kungsh Nils, Civiling., Karlhergsvägen 22, Va.; Lorentz, Notarie, Kansl. i Riksdagens tlf Norr :a kamm., Norrtullsg. 21'v, Va.; tlf Systrarna, Dam o. Herrekiperingsaffär, Vasa 590. Jakobg. 3 (invid Jakobs kyrka), C.; G. R., Polisman, Gotlandsg...68, So. tlf Norr Karl, Prakt. läk., Grefg. 9, O.Dj. Mot August, Direktör, Stureg. 20, O. tagn. hvard, 34: helgd. 1011; tlf Elis, Direktör, Lifförs.aktieb. De För 73li 39, Norr enade, Ringvägen 14, Sö.; tlf Söder Hugo, Redaktör, Ynglingag. 13, Va E. O" Revisor istatskont., NorrtulJsg. _ En~st, Domänintendent, Jungfrug. 3 IV, 21 IV, Va.; tlf O.; tlf Lorentz, Revisor istatskont. (inkomst Lotten, f. d. Döfstumlär:a, Dalag byrån), Kungstensg. 62, Va. ö. g., Va. J. E., Bekr., Kungsh. hamnplan 3, C. Arvid, Fabrikör, Brunkebergstorg 15 ll, Axel, t. f. Skeppsmätn.vöfverkontr., Rör C.; tlf 9451, Brunkeb. 5198; bost. Stu strandsg. 56 B, Va.; tlf revägen 45, Stocksund: tlf Stocks C. O., Skomakare, Nygränd 8, St... Axel, Fi]. dr., bost, DjursholrnsOsby ; Gust., Skomakarm., Majorsg. 10", O.; tlf tlf Djursh. 553, eller Osby 161; kon tor Gust. Ad.torg 18 lii, C.; tlf , B., tillverkning af Skyltbokstäfver, Rege Norr ringsg. 94 A, C... Margareta, Fil. mag., Jungfrug. 3 1V, O. A. E., Snick.,..Riddareg. 9 A, O.; bost. Berta, Folkskollär:a,Västmannag. 26, Va.; Linneg. 19, O.; tlf Norr tlf Norr Emil, Tandläkare, Kungsg. 9 v (hiss), C. Cecilia, Fru, Karlavägan 64. C. (invid Stureplau). Mottagn. efter an Eugenie, f. Neruda, Fru, Johanneeg. 28, C. mälan per telefon 11705, Norr Hanna, Fru, Ringvägen 13, So.; tlf Söder Oscar, Tjänsteman i Krooks Bolag, Bränn kyrkag. 54 A, Sä. Sophie, Fru, Folkungag. 42 A, Sö. Seth. Tjänstein., Scheeleg. 6 II ö. g., C. Valborg, Fru, 'l'uleg, 32 A, Va.; tlf Vasa (Lindbladhj.Gust, W., 'I'ullvaktm., Kocksg , s«von Krremer,Vera,Fru,Ynglingag.13, Va. J. G. O., 1:e Vaktm, i Generalpoststyr., A., Fröken, Renskrifnings och maskin Nya posthuset, C... skrifn.vbyrå, Myntg. 3, St.; tlf , Birger,Ofverstelöjtn.,Kommendörsg.10,0. Norr 2160, öppen '/2104; bost, Kung Lindblom, Knut V., Afd.vchef Ny torget 6 IV ; stensg. 61, Va.; tlf Vasa 978. Sii.; tlf Söder L L., Fröken, Karlbergsvägen 47 Ar, Va. & Co, Joel, Agenturaffär, Tricotage, tex Nelly,Fröken,Musiklär:a,Rillgvägen l3,sä. til o. modovaror. garneringsartiklar Sigrid, Fröken, Karlbergsvägen 2QI', Va. m. m., Humleaårdsg. 14 & 16, O. Ex Valborg. Fröken, Artillerig. 41 ", O.Dj.; pedition: tlf 75260; privatkont.: tlf tlf ; P. Lindbloms bost.: tlf Albert, Fysikalisk o. matematisk instru C. A., Assistent, Sthlms stads Arhetsinr. mentmakare, Kungstensg. 38 (hörnet Sä. af Drottningg.), Va.; tlf 82904; bost. Alfred,A.B. Assuransfirman, Biblioteksg. s. h. '. 9, C.; tlf 9041, 17048, 17098, Norr Frans, Handl. (firma Dahlberg & Lind Telegrafadr. :»Assali» eller»nablad), Lovisag. 2 & 4, Q..Dj. tional», Direktör A. Lindblom, bost. Frans, Handl., Storg. 54, O.D}. tlf 9041 efter konttid, Kontorschef J. Ernst, Ingenjör, Hornsg.150 B, Sä... Björklund, bost. N. Smedjeg. 22, C.; öö ", Rud., Kamrer, Riddareg. 35 & 37, O.D.j. tlf Carl O., Lagerbokh., Karlbergsvägen Alfred, Direktör, Biblioteksg. 9, C.; tlf Va. 9041,17048,17098, Norr A. Y., Leg. läkare (ögonsjukdomar), Gref C. G., Direktör, Jarlaplan 4, Va. tureg. 7, ]1/2 tr., O.; tlf , Österm, Karl, Direktör, 'I'uleg. 35, Va.; tlf 13118, Mottagn. 9 10, 34. Norr A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

8 Lindblome Lindbom. 677 Lindblom,Per. Direktör, Upsalag. 17, Va.; Lindblom, Paul, Köpman, Greftureg. 72, Ö.; tlf 7283, Norrr tlf , ~ Andreas, Docent V:. Sthlms Högskola, S. G., Landskanslist, Solnavägen 53, Va. Bragevägen 12, Ö.; tif Emil W., Maskinist, Drottningg. 4, O.j B. W., Farm. kand., Ö. Järnvägsg. 10, O. tlf Norr K. G., Pil, dr, 'I'egnerslundeu 3, Va. K. J. A., Materialförv., Åsög. 42 C! Sä. " Anna, Folkskollär:a, Folkungag. 83 1l, So.; K., Modeaffär. Artillerig. 5, Ö.DJ.; tlf tlf Söder M 95. Norr , Axel, Fotograf, Karlbergsvägen 85, Va. C. A., Möbleringsaffär, Drottningg. 77,,_o Anna, Fru, Kammakareg. 70', Va.; tlf O.; tlf 4863, Norr 7885: bost. Salt, Brunkeb mätareg. 5, Va.; tlf Vasa 80 ~6, \ Dadine, Fru, 'l'egnersg. 48 v, Va.; tu S., Odont, kand., Blasieholmstorg 9, O. Gerda, Fru, Bragevägen 12, Ö.; tlf ~ Wilh'~TOrganist, Västmannag. 43, Va.; A. W., Fröken, Valhallaväg. 37'v, Ö. tlf rxorr ,, Emma, Fröken, Sjukgymn., Norrtullsg. N., Pianofabr., Ad. Fredr. torg 8'v, Sä. 17 III, Va., ' tlf Söder H. C., Fröken, f. d. Telegrafist, Linneg. G., Red., Tunnelg. 3, O.; tlf , Ö.Dj. P. L., Red., Döbelnsg. 7, (J. & Reicke, Grosshflrma (möbler), Ox Ko AIgot, Rektor v. Jakobs Realskola, torgsg.7 A, O.; tlf 81 ~6, Norr Artemisg. 12, Hjortbagen, Värtan; tlf Telegrafadr.:»Lire».. Värtan 63. Tage, Grossh., Strandvägen 61, Ö.Dj.; Aug., Sakförare (Firma Lindbloms Jurid. tlf Affårsbyrå), Oxtorgsg. S", O.. K. J., Handl., Fridhemsg. 30, O,. Ellen, Sjukgymnast, Valhallavägen 95, Sten, Handl., Skeppareg, 41,.. Ö.DJ. Va. E. D., Ing., Rådmansg, 14, O....:.I. 1\'1., Sjuksköt:a, Sjukhuset Sit Göran, O. Fritiof, Ingenjör, Ostermalmsg. 8pv, O.; Albert, Skomakare, Upsalag. 18, Va.; tlf tlf Vasa N. H., Ing., Mariagränd 4, ss. K. G., Skomakare, Lotsen 2, MälarhöjdeI!. s Jur. affärsbyrå, Oxtorgsg. 8, O. G. E., Styrman, Brännkyrkag. 144, Sä.; Llndhloms, F. O., Järnaffär, innebo John tlf Söder Lindblom, Kungsg. 51, O.; tu 6766, E., Tandtekniker, Skeppareg. 13\ O.Dj. Norr K. R, 'I'jänsteman, St. Nyg, 3, St. Lindblom, John, Järnhand!., Kungsg. 60, s, Sten, Tri kåaffär, Skeppareg.Bz, Ö.pj. j O.;tlf 14116, Norr 245,34. tlf Norr K. G., Järnv.tjänstem., Upsalag. 15, Sten F., Tekniker, Jarlag. 5, Aspudden. Va.. Ko R, Uppsyningsman, Dalag. 86 E, Va, Karl, Kakelugnsmak., Storg. 57, Ö.Dj.; Anna, 4.nkefru, ~cheeleg. 4, O.. tlf Norr A. K.,..Ankefru, Nybrog. 15 All ö. g., Ö.; D. E., Kammarrättsrevisor, HoIländareg..tIf Osterm A, Va.; tlf Norr A. P., 4.nkefru, Kungsg. 71, O... ErikE..Kammarskr.b.Öfverst. ämb.f.upp Hulda,.A,pkefru, Greftureg. 70 B, O. b.särend.,kocksg.27a,sä.;tlfsöderö61. Hulda, Ankefru, Uplandsg. 32, Va.; tlf C. Gustaf, Kamrer, Frejg. 69, Va.; tif Norr Vasa Ida,' Ankefru, Pipersg.. 4", O.; tlf Norr.,. Joh. Fr., Kamrer, Braheg. 36, Ö. j tlf Osterm : G. N., Ofverpostiljon, Helgalundenö ", K. R, Kassör, Lindevägen 20, Enskede. Sä.; tlf Söder Rob. A., Kassör, Ostgötag. 10H, Sä.; tlf Thure, Döbelnsg. 16 A, Va.; tlf Vasa.' Söder Tage, A.B., Kolonialvaror m. m. i agen Lindbohm, P. G., Dir., Riddareg. 16, Ö. tur o. kommission, Skeppsbron 16, St.; Fanny, Fru, Drottningg. 102 H,Va.. tu. 7236, 7240, Einar, Kapten, Brandinspektör i Pörs., Vilh., f. d. Kommunalordf., Västmannag. A.H... Svenska Veritas, Ostermalmsg. 43, Va. 69, O.; tlf Maria, Kontorsbitr. i Nedre Justitierev., Östermalmsg. 19III, O.; tlf Lindbom, Karl, Banktjänstem., Ö.; ur Stureg. 46, Gunnar, Köpman, Odeng. 29', Va. & Co, Bokbinderi, G;la Brog. 21, O.; tlf +" Joel, Köpman, Hunilegårdsg. 14 & 16', 11115, Norr Ö.; tlf Carl, Bokh., Hornsg. 89, Sö.; tu 406 o"t S S O N, & ROSENLUND sglz~~7.ff%~

9 678 LindbomLindeberg. Lindbo}11, A!;!na, Folkskollär:a,Folkungag. 'I Linde, IUken, q!garrhandel, Högbergsg. 27B, SvA, So.. So.; tlf Soder Anna, f. Persson, Folkskollär:a, Östgötag., E. W., Fanjunk., Parkg.10, C.;tlfKungsh. 79, Sö Edith, Fru, Folkungag. 73 AIII, Sö. se äfven Lindhe o. Lindhe. G. O., v. Häradsh., Florag. 6I! (öfver pla Lindeberg, Emil, Bankdir., Södertörns Villanen) ; tlf Osterm stad; tlf Södert. 19. C,. H., Kassör, Jungfrug.. 161, O.Dj. K. A., Bankkassör, UpsaJag. lo, Ya HJ., Kassör, Stureg. 46, O.; tjf Iwan, Bokh., PåJsundsg. 6 ', Sii.; tjf Söder F., Major, Styrmansg. 2 1, 0.Dj '.. J. A., Postexp., 'l'uleg, 37, Va.; tjf Vasa Erik, Dir., Braheg. 22, O. \ r C. L., Disponent, Odeng. 71, Va. Oscar, Prakt. Iäk., Strandvägen sr', O.Dj.; H., Disponent, Luntmakareg. 68, tlf 73725, Norr 21652; mottagn. efter tlf Norr Va.; V öfverenskommelse.. J. O. L., Disp., Vikingag. 14 & 16, Ya. J. W., Sjökapten, Braheg. 46, O.; tlf & Co, Gust. Hugo, Egendoms o. affärs Österm byrå, Klara N. Kyrkog. 31, C. Kon Oscar, Aktiebolaget, Smålandsg. 4 ii, C.; terstid tlf Knut, Fotograf, Nybergsg. 7" O.Dj.; tlf Lindborg. Victor, Bildhuggare, 24, Va. Västmannag. Norr H. R, Fotogratlateljå, Biblioteksg. 1P1, Fr. J., Fil. kand., Birgerjarlsg. 41, C. C..; tlf Norr N. M., Fru, Helsingeg. l::iii!, Va. Agnes, Fru, 'I'egnörsg, 4'v, Va. Edwin, Konservator o. Konstnär, Kata Alma, Fru, Handtverkareg. 32, C. rinavägen 15 B, Sö.; tjf Engla, Fru, inneh. Ostermalms Antikva A. G., Rum för resande, Yng lingag, 11v, riat, Humlegårdsg. 4, O.; bost. Agneg. Va.; tlf 13625, Norr N., Verkmäst., S:t Paulsg. 22, Sö. 10, C. Mina, Fru, S:t Paulsg. 10 n r, Sö.. Lindby, K. E. Sigfrid, Jur. kand., e. o. Hofr. N. A. A., Fru, Komrnendörsg. 32, O.D;'. not., Norrtullsg. 12 A, Va.; tjf Vasa :B'. M., Fröken, Handtverkareg. 32, C Anders, Grossh., Sot Paulsg. 1, Sö.; tlf C.P.Hj.,Kontorschef,Norrtullsg.12A, Va , Söder O. P., Änkefru, Fridhernsg. 40 B, C. Gust. Hugo, Grossh., Klara N. Kyrkog. Lindbäck, C. V" Postexp., Norrtullsg. tlf , Va.; 31, C. K. Hj., Handelsres., Klara V. Kyrkog. C. A., Sjökapten, Horneg. 69 III, Sö. 12, C. Isak K, Grefg. 40, O.Dj. J., Handl., Dalag. 44" b., Va. Lindbäck, se äfven Lindbeck. Gustaf, Herr, Styrmansg. 53, O.D}.; tlf Linde, S. IV., Byråchef, tlf Valling. 35 lii, C.; Ostarm WUh. L., Herr, Grefg. 50,.. O.D}.; tlf E. R., CiviJing., Brandiusp. i Brand O. Ostorm OlycksfatlsförsAiB. Skandinavieu, Axel, v. Häradsh., Civilassessor. Bergsg. Styckjunkareg. 'I, O.; tlf III, C.; tlf Kungsh, Carl, Handskfabrik, S:t Paulsg, 27, Sti.; Otto,.Juvelerareflrma, inneh. C. O. Lindetlf Söder berg; butik Mästersarnuelsg. 50, C.; A. A., Insp.vkonstapel, Klara V. Kyrkog. verkst, s. g. 59; bost. s. h. iii. ISB1, C.; tlf 15~14. Iwar, Jägmäst., Hamng. 8, C. Hj., Konstnär, Varfsg. l, Sö. (ing'. fr. Hj., Kapten, Blasieholmstorg 12, C.; tlf Söder Mälarstrand) J. P., Kyrkoherde, Stureg. 60, O.; tjf Alfred, Kassör, Grefmagnig. 11, O.D,j. Norr H., f. d. Kassör, Nygränd 4'V, St. S., Red., Sigtunag. lo, Va. Sigurd, Kassör i Sthlrns Köpmannaför Olsson, Elsa, Skrifbitr. i Nedre Justitia ening, Flemingg, 57iiI, C. rev., Inedalsg. 15, C.; tlf s, Ingeborg, Specialatelje, Maskiumärk Joh., Uppbördsman, Katarina V. Kyrkog. ning, hålsöm å utstyrslar, gardiner, 4, uppg. C. r, So.; tjf Söder dukar m. m., plissering samt hålsöm Thure, Uppbördsman, Frejg, 10, Va.; tjf å blusar o. klädningar, Mästersamuelsg. Norr 19602; exp.tid hvard , C.; tlf Norr A. F., Än~.efru, Fridhemsg. 4, C: A., Kem. Tvättanst. o. Färgeri, L:a Bad L. F. B., Ankefru, Stureg. 60, O. stug. 17, Va.; tlf Norr JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

10 , i LindebergLindel'öf.. 67\}.' Liudeberg, r Guetaw, I Kontorist, Timmer Lindell, Joh:s, Dir., Karlavägen 99, 'Ö.Dj:; mansg. 2 B~; Bö;; tlf Söder 814. tlf ' ~ ;ib B.', Musikdir., Svea Ingenjörkår, Jakt s, Joh:s, Egendomsaffär, kontor Vasag.15 & varfsgränd 5, C. 17, C.; tlf 4955, Norr ~ Ruben, Tjänsteman,' Valhallavägen 103, Carl, Exp.ve.kt (Militieombudsmansexp.), ;' Wa.; tlf (majsokt, Härnösand). I Öfre Munkbron 7, St. A., Tvätto. Strykinrättning,L:aBadstug. Hugo, Folkskollär., Idung. 14, Va. '17, Va.; tlfnorr Ivar, Folkskollär., Parkg, 18 B, C. Gustaf, Urmak., Regel'ingsg.28, C.;. tlf Anna, Folkskollär:a, Idung. 14, Va.. "40 68; bost, Engelbrektsg. 43 A, O. Thyra, f. Malm, Folkskollär:a, Parkg. Hjalmar, Utrikesrevisor i K. General 18 B, C. poststyr..! Grafmagnig. 18, O.Dj. A., Fru, Skonåtling, Högbergag. 74, So.; \ Josefina, Ankefru,,tlf Norr Nybergsg. 7, O.Dj.; tu Söder Ag"da, Fru, Greftureg..,. 24 A, uppg. D, O. Lindeblad, Olof A., Chef för SthlmsTid Selma, Fru, Drottningg. 65, C.; tlf...' ningens Klicheanst., Rörstrandsg. 58, Brunkeb, 3256.,I Va. '. Carl, Försäkr.tjänstem., Frejg. 55" Va:; J.,..Fröken,.Lärar.a, Braheg. 35 II, O.; tlf tlf Vasa ' Osterm.49.'. Carl E., f. d. Godsäg., Valling. 10, C. Liudeborg, J. A., Skohandl., Humlegårdsg. E. N., Handl. Tuleg. 30, Va. ", \,16, O., o.tlplandsg.sö, Va.;bost. Kung G~st., f. d. ~~ndl., Dl'ottni.~gg. 65"..C. f. stensz. 56, Va. K. G.A., Ingenjör, Karlbergsvägen 45, va.; C. E., Tuleg., 32 A, Va. tlf 'Lindeen, se Linden. l Waldemar, Ing., Malmskillnadsg.27, C. Lindefors, Martin, 'I'jänstem., Sekr. i Sthlms F. E., Inspektör, Norrtullsg. 47, Va.;, Gymn.förb. o. Gymnastikklubben Gym tlf nos, 'Malmskillnadsg. 48 B, C.; tlf Carl J.G.,f.d.Kassör,Observatorieg.14 l, Va. Brunkeb J. H., Kontorist, Skåneg. 64, So., tlf Söder Lindegren, Axel, Arkitekt i Byggnadsstyr., Ostermalmsg. 25 & 27, uppg. All, O. Lennart, Köpm., Rörstrandag. 22, Va.; H. F. G., Förste Bibliotekarie v. K. tlf Vasa Biblioteket, Styrmansg. 3, O.Dj. Nils V., Köpm., Hornsg. 73, Bö. ; Allan, Bokför.,PMsundsg. 6, Bö. A. N., Litograf, Bellmansg. 1~, Bö....,.Gerda, Folkskollär:a, Apelbergsg. 34, C.; Olivia, Lärar.a, Slöjdskolan, Alfsjö. tlf Brunkeb Lilly, l\1usiklär:a, Kungsholmstorg 51, C. Mathilda, Folkskollär:a, Heleneborgsg. & Co, G., A.B., Parfymer o. toalettar. " 13 A, Si). tiklar, Mästersamuelsg: 49, C.; tlf Elisabeth, Fröken, Barnhusg. 4 11, C. Axel, Skräddare, affar Kungsg. 58, G.; Bengt,Kgl. Kammarmusikus, Apelbergsg. bost. s. h.,34, C. s Snickerifabrik, Byggnadssnickeri och. (Lindegren), C., Kamrer v. Järnvstyrs Inredningar, Saltmätareg. 26, Va. I ' Byggnadsbyrå, Kungsholmsg. 24 II, C. P. V., Statskartograf', Parkg. 6, Tellus, Sofie, Operasångerska, Jakobsbergsg.19 II borg,..midsornmarkransen; t. v. Ö. g., C. Anna, A.nkefru, Nybrog. 18, O. J. f., Redaktör, Sergelg 8, C.; tlf Norr Julia, Ankefru, Döbelnsg. 16 B1V,Va ' tindelöf,joh.,bag.,triangelväg.21, Enskede. I _ Gustaf, Skeppsmäklare, Stigbergsg. 35, K. A., Buntmak., Rörstrandsg.'28, Va. Bö.; tlf 7136, Söder Jenny, Fru, Odeng. 72 II Ö. g., Va.' & Rae; A.B., Skeppsredare, Skeppsmäkl. K. R., Försäkr.insp., Scheeleg. 3, C.., & Speditörer, Bredgränd 2, St.: tlf7133, Ernst, Garnhandel, Karlavägen 42, O.; '7134,7179,7197,7277.: A. G., Skomak., Frejg. 29, Norr 'va.; tlf Vasa tlf Norr , C. A., Handl., Birgerjarlsg, '" 23,,C C. A"I Aktiebolaget, Herrekiperingsaffär, ' Josefina, Ankefru, Apelbergsg. 34 D b., C.; Birgerjarlsg. 23, C.;, tlf 11461, Norr, tlf Brunkeb ' ; Lindegård, Maria, Fru, Drottningholmsvägen E. L., Kontorschef, Karlavägen 17 1v, O~;,~ l A III; C.; tlf Norr tlf ' LindelIs, O., Affärskontor, Norrlandsg. 19, C. J enny, Lärar.a.Triangelvägen 21, Enskede. Lindell, UIJo R., Banktjänsteman, Braheg. Josef, Postexp., Hornsg. 46 II, Bö. 7 A, O" John Alfred, Skrädd., Surbrunnsg.36, Va~ VIKiNG SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~BRO;. N~KI~'G

11 680 Lindemalm Linder. Lindemalm, K. F. G., Folkskollär., KungI Linden (Lindeen), Arvid, Notarie, Lindeens stensg, 56, Va. Fastighetsbyrå, Jakobsbergsg. 191, C.; Lindemark. D. F., Byggn.ing, Tunnelg. 15, tlf Norr , C. C. A., f. d. Polisman, Birgerjarlsg. 122 II, P. F., Köpman, Hjärneg. 5, C. Va. Linden, Gustaf, Arkitekt, Intendent i Byggn. C. J., Regissör, Svartensg. 12, Si). styr., kontor o. bost. Jakobsbergsg. 9, A., Skylt o. Dekor.mål., Kungsh. Kyrko C.; tlf Norr plan 3, C.; tlf Kungsh Arthur, Dir., Birgerjarlsg. 69, Va.; tlf Lindens Skyttfabrlk, inneh. Nils Lindan, Norra Smedjeg. 36, C.; tlf 11433, Norr G. E., l:e Postexp., Vanadisvägen 34, 1'/ tr.: tlf ~. Lindenau, Tora,. Kontorsskrifv., Breiten G. M., Regissör, Lillabältg. 8 li, Ö.Dj. feldtsg. 6, Ö.Dj. K. R., Skomak., Upplandag. 87, Va. Lindenbaum, Arne, Skådespel., Torstensonsg. Anna, Fru, Trikåfabrik, Hornsg. 63, Sö.; 6 A, O.Dj. tlf Söder Linden borg, A. E., Frisör, raksalong Sve Linden, v: Agent, Grefmagnig. 5, O.Dj.; denborgsg. 3, Sö.; tlf Söder tlf Osterm Lindenerona, G. C. A., Byrådir., Ledamot af s, Emma, Blomsterh., Humlegårdeg. 22, O. Väg o. Vattenbyggn:styr., Dalag. 18 m, Joh. A., Byggm., Liljeholmsvägen 4, Lil Va... jeholmen. Stefanie, Fru, Hjorthagsvägen, 5, O.Dj.; K...O., Bygg o.verkrn., Klöfvervägen 192, tlf Appelviken. E. A. L., Fröken, Odeng. 25, Va.; tlf J. Oscar, Disp., Bergsg. 2, C. Vasa Oscar G., Fil. mag., Tegncrsg. 25 III, Va.; Lotten O. Signe, Fröknar, Norrtullsg. 49, tlf Va.; tlf Eric, Fisk o. skaldjur, Centralsaluhallen E. Ch. E., _Gymn.vdir., Odeng.. 2!il, Va. 119 & 120, C.; tlf N on ;bost. Ble V. H. A., Kapten, Banörg. 5, O.Dj.. kingeg. HU, Bö. Hulda, Majorska, Kommendörsg. 20 B, Ö. J. P., Folkskollär., Nytorgsg. 24, Bö.; A. V.,.~nkefru, Odeng. 29, Va. tlf Söder 848. Anna, Ankefru, Norrtullag. 49, Va. K. E, f. d. Folkskollär., Rörstrandsg. Lindenkrantz, P., Bokh., Kvastmakarebac BO A, Va. ken 4, SÖ. Ester, f. Rydow, Fru, GYlllnastikdir.,Karl. Lindenskoug, Gustaf, Dir., Up sal ag. 17. Va.; bergsvägen 89'v, Va.; tlf Norr tlf Norr 'I'ekla.Fru, Folkskollär:a,Nytorgsg.24,Sö. Lindensteins, E., Boktryckeri O. Bokförlag, Karl SJ.gfrid, Handelsres., Klöfverväoen Valhallavägen 101, Va. Box 108, Sthlm L 192, Appelv iken, tlf Appelv. 183." Lindenstein, Ellen, Fröken, Kammakareg. Karl, HandI., Kom missionsaffur för landt 48', Va. man naprodukter, Kungsg. 50, C.; tlf E., Red., Valhallavägen 101, Va. ~;::;96b~;t. Norrtullsg. 23 II, Va; tlf Lindequist, G. A.,Aut0';l.2~lfirllla, Birger Oscar, Handl., affär o. bast. Plemingg, jarlsg. 81, Va',; tlf , C.; tlf Norr Elin, Majorska, Östermalmsg.Bä, Ö.; tlf B. B., Ing., Norrtullag. 24, Va Julius, Ingenjör v. A.B. Skänska Cement & Son, Joh:s, Skrädderi, Beridarebansg. gjuteriet, Karlbergsvägen 89'v, Va. 21, C. Sixten, Inkasserare, Upsalag. 15, Va.; G. A. E., Verkm., Birkag. 15, Va. tlf Norr G.A., Karlbergsvägen20, Va.; tlf 81470; Birger, Jur. kand. Nytorgsg. 24, Sti.; tlf kontor Birgerjarlsg. 81, Va. tlf Söder 848. Lindeqvist, John, Köpman, Polherneg. 31, J. Erik, Kafeidk., Norrtullag. 29, Va.; C.; tlf Kungsh tlfnorr 19785; bast. Vidarg. 3, Va.;tlf Anders H., Tapetserare, Olofsg. 41, C. 'Vasa Gustaf, Tjänstem., Odeng. 33, Va. K. E., f. d. Kantor o. Folkskollär., Rör Linder, Hugo, Apotekare, Birgerjarlsg. 48, strandsg, BOA', Va. Ö.; tlf O., Kapten, Kungsholmstorg 6, C. Carl W., Banktjänsteman (H~hlllls Ensk, Wald., Köpman, Bergsg. 36 IV, C.; tlf Bank), Fredrikshofsg. 2, O.Dj. Kungsh Rudolf, Bauktjänstem. (Sv. Handelsb.j, Aug., Landtbrukare, Humlegårdsg. 22, Ö. Hamng. 34 III, C.; tlf Brunkeb A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

12 I;nder Linders.681 LindervBernh.: M.,. Ciselör o. Gravör, atelje Linder, K. G., Verkmästare, Borgmästareg. Sibylleg.lO, O.; affär Västerlångg. 27, 10 A.~,Sö.. St., bost. s; h. Anna, 1\nkefru, Linneg. 7 n.b., Ö.; t.lf 'A. W., Direktör, S:t Eriksplan 10, Va. Anna, Ankefru, Surbrunneg. 40, Va. C. W., Direktör, Holländareg. 20, Va.; Anna Charlotta, Ankefru, Smålandsg. ur \ 30 III, C. Erik H., Fil. lic., Braheg. 20, O. Herlog, Surbrunnsg. 40, Va. Ludvig, Fil. lic., Förste Bibliotekarie i Linderblad. Emma, Fru, Biljardsalong, K. Biblioteket, Sibylleg. 77, O. " Kungsg. 70, C. A. V., Polkskollär., Jungfrug. 28, O.D}. Arthur M., Vinhandl., Hornsg. 61, So.; \ G., Fru, Ostermalmsg. 44, O. tlf Gre~a, Frök~n, Telefonist, Västgötag. 11, L~nderborg, Ruth, Ankefru, Idung. 14;. V~. Sti.; tlf Söder Lindergren. J. A., Apot.. Karlaplan 2, u.d}. H. E." Fröken (lager ar sybehör), Dö Linderholm, Richard, Målare, Västmannag. belnsg. 93, Va. 79, Va. K. H.,JrörvaJtare, Fredrikshofsg. 6, o.dj.; Hj., Parfym o, Svamp affär, Arsenalsg. 1, tlf Osterm C.; tlf 22748, Norr Ernst, Generalmajor, Engelbrektsg. 21, Claes E., Skräddarm., Granvägen 5, Tel O.; tlf 11200, 23788,.. Norr lusborg, Midsommarkransen... G., Godsäg., Lodg. 1, O. Wilh., Kommendörsg. 33B, O.Dj.; tlf 'L' d.. J rrrn L' d E u r Norr In er 'I" anson I mer m e~, mi an Linderos. Hilda,' Fru, Oigarraffär, Timmer. s~n), Grosshfirma, kaffe, srrup o. kolo mansg, 12, Sö.. nialvaror, Kornhamnstorg 53, St.; tlf Linderoth, S., Bokh. i Järnv.styr.,S:t Eriksg o. 4896, Norr Telegraf 11v, C.. adr.:»kaffehus». _ P. Emr., f. d. Expeditionsskrifv. v. rann Linder, Hilmer, Grossh., Kornhamnstorg. 53, sakn.fängelset, Solnavägen 127, Va. St.; bost. Odeng. 49, Va.; tlf C. L., Fabrikör, Drottningg. 28, C.; tlf F. W., Hofr.råd, Idung. 8, Va.; tlf Norr T., Juveler., Odeng. 38, Va. C. A., Fiskhandl., Kolmätaregränd 4, _ Anqers. Järn~.tjänstem. Nybergsg. 7 II, St., bost. Tomtebog. 34, Va. O.Dj.; tlf Osterm Linderoth G. W., Kungl. Hofurmakare. N. J., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., Dalag. Urmakerifirma, äges af John G. Linde.43IV, Va.; tlf Norr roth; urhandel och fabrik för alla ser Ragnar, e. o. Kammarskrifv. i Riksb., ters ur, Drottningg. 28, C. Dalag. 43, Va.; tlf Norr Nils, Inspektör, Nimrodsg. 3 C, Hjort G. E., Kamrer, Karlbergsvägen 85, Va. hagen, Värtan.. A., Kapten, Värtavägen 8, O.Dj.; tlf Ernst L., Källarmäst., Restaurant Vega, S:t Paulsg. 2 A, Sö. Arvid G., Kassör i Riksb., Villa Sol A., Maskinmäst., Svenska Teatern, C. berga, Södertörns villastad. A., Skrädd., Grefg. 30, O.Dj. C. E., Kontorsbitr., Rörstrandsg. 28, Va. Krebs, Greta, Tandläk., Götg. 9 II, Sö.; Frida, Korrespondent, Tomtebog. BAl, Va. mottagn. efter öfverenskommelee: tlf A. B., Kronolots, Åsög. 113, Sö , Söder F. L. Köpm., Holländareg. 7, C. John G., Urfabrikör; firma G. W. Linde Frans Georg, Löjtn., firma J. Linds roth, Drottninggatan 28, C. \ Eftr., Ulrikag. 5, Ö.Dj.; tlf Linderqvist, C. J., Tjänsteman, Uplandsg. & Co, John, Maskiner o. metaller, St. 38, Ya.; tlf Vasa Nyg. 32, St. j tlf ' Linders, Mega, Fru, Drottningholmsvägen Robert, Målare, Bondeg. 55\ Sö. 5 A IV, C.; tlf Kungsh ' F. G., Papper och trämassa, kontor Drott E. A. A., Hofrättsnot., Skeppsbron 22, ningg. 57, C. '.. Si.; tlf G. A., Polisman, O. Järnvägsg. 16, C.; Emil, Journalist, Medarb. i Aftonbl., Dö tlf Brunkeb belnsg. 69, Ya.; tlf Vasa S. Joh., Polisöfverkonst., S:t Eriksg, 47, C. Hildur, Konfekt o. Chokladmagasin, Oscar,Stationsskrifv.,KatarinaO.Kyrkog. Odeng. 44, Va.; tlf \... 11, Sö. Jacob, Revisionssekr., Uplandsg, 58, Va.; Augusta,.Trikåstick:a, Skaraborgsg. 9 All tlf I ö. g., Sö.; tlf Söder 683. A., Stadsbyggm., Karlbergsvägen 53 II, F. O., Tyghandtv., Hagag. 9, Va. Va.; tlf Norr OLSSON & R OSENLUND SE ANNONSER pa KARTAN

13 582 Lindel slindgren. Linders. Sven, Statsråd, Chef för jordbr. Lindgren, Arvid, Apot., Viki!!gag. 18III, Ya: dep. Dalag, 43, Va.; tlf Gustaf, Birch, Ar~jtekt l Byggn.styr., Augusta, Ankefru, Drottningholmsvägen Appelvikeu: tel. Appelv A IV, C.; tlf Kungsh. 57'0. Herman,. Arkivtj.man hos Landtrnäteri Lindersson, N. O., f. d. Handi., Asög. 62, Sä. styr., V. 'I'rådgårdsz b., C. (ing. fr. Lindesber&,s Manufakturverk, Aktiebolaget Landtm.backen); tlf Norr (Lindesberg). Agenter: Bertil Borgen K. G. L., Arrend., Sofieberg, Enskede. stiema & Co., Regeringsg. 9. C. Emil, Artist, Porträttmål., v. Professor Lindeskog. Gustaf, Banktj. rnan, Hornsg. vid Nqrth Brit. Acad., Valhallavägen 104, s: 31 IV, O.; tlf Osterm H.. L., Banktj.man (Riksb.), Alberget 7, T.A., Bankkamrer, Valhallavägen 101, Va. O.DJ. Einar E., Banktjänsteman, Greftureg. 77, A. W" Instrumentmak. vid..jylusikaliska O.; tlf 75'736. Akademien, FI'2rag. 22, O. Gunnar E:son, Banktjänsteman (Skand, Lindestam,.J. H., Akare, Mästersamuelsg. Kredit A.B.), Dalag. 66, Ya.; tlf , C.; tlf 30875, Norr 942. Olof, Banktjänstem., Nya Torsvik 58, Lindeström, Gustaf, Gjutmästare, Rensg.18, Lidingö villastad; tlf Lid:ö 545. Ya. L. M., Bankvaktm., Skånegv ISv, So: tlf Lindewall, Edla, Fru, Kungstensg. 62, Ya. Söder Elna, Fru, Rådmansg. 16, O. H. O., Bergsing., Karlavägen 38, O.; tu Mimmi, Fru, Urvädersgränd 7, St Lindfeldt, Gertrud, Fru, Rörstrandsg. 36" Judith, Blomsterhandel, inneh. Fru Judith Ya.; tlf Vasa 875. Jonsson, 'I'egnersg. 18, Ya.; tlf ~ Maria, Fru, Bondeg. 1 BIII, Sä.; tlf Söder Norr C. O., Bokhandl., Hagag. 16Il, Va.; tlf Axel, Skräddare, Brunusg. 28, C.; tlf Vasa Norr E. R., Bokh., Kocksg. 54, Sä. A. o. M., Nytorgsg. HIl, Sä.; tlf Valfr., Bokh., Handtverkareg. 11Ill, G.; Lindfors, B. F., Banktjrnan, Dalag. 46, Va. tlf Kungsh Eugenia, Fru, Damfrisering, Dalag.68, Va.; B., f. d. Borgmäst., Nybrog. 41, O. tlf Vasa, A. O., Bryggmäst., Hornsbergs Mälteri, Thore, Laborator, Experimentalfältet, tlf Hornsberg, C.; tlf Joh., Byggm., Sthlmsvägen 53, Enskede. J. P., Posttjänstem., Dalag. 68, Ya.. Arvid, Chef för WedevågKoppom A,B:s Gerda, Profess:a, Artillerig. 48, O.D}. försäljningskont., Katarinavägen 9 A,Sb. Anna, Sybehörs o. Garnaffär, Frejg. 15, Dav. Rud., Direktör, Norr Målarstrand Ya.; bost, Roslagsg. 32, Va. 12, C.; tlf 30609, Norr 667J. Hj., Vaktm. i Arbetarinst., Klara N. F. V., Dir., Karlavägen 17, O. Kyr!~og. 8, G. Håkan, Dir., Norrviken; tlf Norrv Elsa, Ankefru, Västmannag. 47 II, Va.; tlf Knut, Direktör, Aktiebolaget Karlbergs Vasa 986. basarerna, tlf Norr 24619; bost, Bränn S. L., Änkefru, f. Krook, Valhallavägen kyrkag. 153, ss; tu Söder ' O. J., Disp., Kungsholmsg. 40, C. J., Attiks o. Sojafabrik, Luntmakareg. Carl, Etui o. portföjjmakare (etabl 1876), 53, Va.; tlf Norr Skärgårdsg. 13, St.; tlf Norr Lintlforss, T. M., Gymnastikdir., Sjukgymn. Ernst, Etui o. portföljmakare. Handt Inst., Stureplan 6, O. verkareg. 23.B, C.; ur Norr Lindgren, Gerhard, Advokat, Sveavägen 52. E. W., Fabrikör, Sot Eriksg. 16, C.; tlf C.; tlf 32259, Brunkeb Norr L d Ad k tb o h G h dk. Birger, Fil. dr, Civiling., Byrådir., m gr:ns vo a yra, mne. er ar Baldersg. 6 BIll, Ö.; tlf 7'7943. ~llldgren, Advokat, Ledamot af Sve L. J. B., rn. dr, Regeringsg. 35, C. r~ges Advokatsamfund, koutor. Rege T., FiL mag., Erstag. 9, Sä. nngsg. 19 & :H, C.; mottagutid '/do _ C. A., FiskhandL, 'l'cgnörsg.ti', Ya.; tlf 1/211 f. m. o. 34 e. m.; tlf 2766 Brunkeb ' o.?878, Norr Telegrafadr. _ John, f. d. Folkskollär., Kungsholmsg.»Khent». 40, C. Lindgren, Carl V., Afd.chef, Katarina V. Anna, Fo1kskollär:a, Prästgårdsg. 2 A, SQ. Kyrkog. 4, ss. Anna, f'.spijhammar, Folkskollär.a, Grefg. E., Agent, Vikingag Va. 59, O.Di; tlf JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ SHAMNGATANlS _

14 Lill;dgr~,n., ~bba.. L'., ~olkskollär.:a, Lindgren. 683 Snäck: Lindgren, Ernst O., Kassör, Grefg. lo.d.pj.; vagen 32, Appelvlken; tlf Appelv..lI. tlf Rosalie, f. d. Folkskollär:a, Tuleg. 10, Va. Melker F.. Kassör, O1andsg. 17 EIY,Bö.;.Alml!, Fru, Vikingag. 28 Va. tlf Söder ". Norrman, Anna, Fru, Linjeringsanstalt, J., Komminister, Karlbergsvägen 7, Va.! Mäs.ter~amu6Isg. 55, G. Erik J., Koutorsqhef, Sot Eriksg. 10 D. (Lindgren) Maria, Fru, Styrmansg. 3 N. 'S., Korresp., Asög. 42 C, Sö. '.' D.Dj.; ~lf726 2?: o ' F. G., Kyrkoherde, Fil. dr, Drottningg'.. Alma, Froken, Björngårdag. 2, So; tlf 67 II, G. \ Söder Ivar, Köpman, Birgerjarlsg. 109 A, Va.; Emerence, Fröken, Lärana i Anna Sand tlf Vasa ströms skola, Jungfrug, 37 III, D. Anna, Lektorska, Vikingag.34, Va.; tlf Kerstin, Fröken, Uplandsg ö. g., Vasa 99..: Va. Maja, Lärar:a, Karlavägen 25, D.; Mathilda, Fröken, Tuleg.10, Va. Osterm ' tif, S~IYl.Fröken, Sjukgymnast, Jungfrug. G. A., Löjtn., N. Blasieholmshamnen3, G \ D.. A. P., Magasin Bredablick (antikviteter, ; Sigrid, Fröken, Fruktaffär, Sibylleg. 1)4, ur o. möbler), Regeringsg.54, G.; tlf O.; tlf , filial Linneg. 34, O.; Norr ; bost. Lästmakareg. 23, G. bost, Östermalmsg, 33\ D.Dj.; tlf Ös Axel V., Marindir., Karlavägen 45u. ; D.; term tlf c; Therese. Fröken, Jungfrug. 37III, D. Ernst F., Le Marinintend., Intendent i K. K. I!'., Glasmäst., Heleneborgsg. 25BI,SÖ. Sjökrigsskolan. Ostel'malmsg.14Au.b. D. O. Hj., Glasmäst., Fridhemsg.6, G.; tlf F. W., Maskinvedsågeri o.kolaffär, Lu'nt Norr makareg. 82 o. 84, Va. s Glasmästeri, Döbelnsg, 21, Va. ' Edvin B. C., Målarmäst., Västman:iiag. C. A., Grossh., Linneg. 31,. D.; tlf 53 u. b., Va ; till kontoret tlf s, Thea, Pappershandelo. Leksaksmaga.sin, D. R., Grossh., N. Mälarstrand 12, G. Birgcrjarlsg. 13, G.; tlf 11245, Norr Th., Handelsbokh., Döbelnsg. 14 Il, Va. 8lö... Anna, Handelsidk:a (lax o. fågel), Lia C. V., Postvaktm., Ekdalen, Alfsjö. Nyg. 13, St., bost. Mälarterget 19, St. Carl E.; Pälsvaruaffär, Birgerjarlsg. 3 & E. H., Handl., Skaraborgsg. 4 1, Sö.; tlf 5, G.; tlf229 17, Norr 542. Söder A.H., Revisor i Generaltullstyr.,. S:t Gustaf, Hofintend., Arkitekt i Öfv.Int. Eriksg. 73, Va.. ämb.o. Fångv.styr., Florag. 6, D. Elin, Skolkökslär:a, Ringvägen 123, ss; Axel Th., Hofslag., Pålsundsg. 5.1, Sö.; tlf Söder tlf Söder J. Edv, Skrädd., Luntmakareg. 93,1 1 /. Ar~id, v. Häradsh., Nybrog. 66, D.; tlftr., Va.; tlf Norr Ös.term Oskar, Skräddare, Dalag. 86 D, Va. A., Ing., Baldersg, 2., O. Ernst A. K., Slöjdlär., Grubbsg. 3II, G.; \ C. B., Ingenjör, Döbelnsg. 4\ Va.; a. t. tlf Kungsh: Brunkeb Alma,.. Slöjdläna, Banerg, 25, D.Dj.; K. O., Ingenjör, Tegnersg. 45, Va. tlf Ostorm A.. Journalist, Kungsg. 70, G.; tlf Norr R. A., Snick., Kullen, Margretelundsvägen , Kungsh. villastad.. John A. E., Järnv.tjänsteman, Torsg. Gunnar, Speceri, konserv o. kaffehandel. 51, uppg. Al, Va.,Rådmans~. 39, Va.; tlf Vasa 757. Axel, Kamrer, Folkungag. 20 crr, Sö.; Elsa, Strykinrättning, 'I'uleg. 24, Va. tlf Söder Adolf, Tjänsteman hos Försåkr.vaktieb. ' B. A., Kamrer, Torsg. 60, Va.. Skandia, Hornsg. 59 B III, Sö.. Ernst A. L, Kamrer, Karlavägen 1, D. Gösta, Tjänstem., Skåneg. 18, Sti.; tlf" Fritz, Kamrer i Sjöförsäkr.A.B. Vega, Söder Skåneg , Sö.; tlf Söder 127. Henric, Tjänsteman, Liseberg 42, Väste Lars, Kamrer, Nya Torsvik 58, Lidingö berga, Alfsjö.. / villastad, tlf Lid:ö 545. Henrik, Tjänstem.hos Lifförsäkr.Aktieb,, Algot, Kapten i K. Väg o. Vattenb. Thule, Prästgårdsg. 12 Il, Sö.: kåren, Byggnadsfirma, kontor Norr J. A.,?,jänstem. i St. Kopparb, Bergslags landsg. 15 B, G.; tlf 5394, 15058, Norr AktIeb., Odeng. 7 A, O. 51. K. A., Tjänstem.. Götgo 32 A, Sij. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VII<ING., OREBRO

15 684 LindgrenLindholm. Lindgren, G. A.. Tullvaktmästare. Tavastg.[ Lindhe, Rune, Tjänstern. i K. Vattenfallstyr., 32" b, So. I Plemingsr. 32 'V, C. Aug., Urmakare, Uplandsg. 271\', Va. fl. A. J.. Änkefru, Högalidsg. 11, So. C. A., Ved, kol o. lysoljeh, samt Ex Lindhe, R. W., Advokat, verkst. Direktör i pressbyrå, Vegag. 2, Va. I Sveriges Allm. KöpmannaFörening o. l J oh., Verkm., Triangelvägen 3, Enskede'l Järnvägstransport Försäkr. A.R, kon Amalia, Ankefru, Tunnelg. 20 B 'v, C. tor Jakobsg. 25 II, C.;..m 7524, Norr AnneMarie, Ankefru, Up landsg. 67Il, 1261, bost. Storg.20, O.'pj.; tlf Va.; tlf Vasa I Se annons å kartan. Bilda, Änkefru, Björngårdsg. 9 A", SÖ.;I Gustaf, Verkm., Folkungag. 6D'\ Sö., tlf Söder l tlf Söder 672. Hipy, Ankefru, Stureg. 44 B III, O.; tlfl se. äfven Linde o. Linde. Osterm. 42. Lindholm, Elof, Afd.chef, Karlbergsvägen Ida, Ankefru, Bergsg. 34 lii, C.; tlf 20, Va.; tlf Kungsh C. A. T., Arkitekt, Intend. i Byggn. Karolina, Ankefru, Lirmag. 65 I, O.Dj.; styr., v. Prof. v. Konsthögskolan, Mathilda, Ankefru, Frejg. 38, fra.; tlf Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb, 128. Vasa Erik M., Bageriidk., Norrtullsg. 5, Va.; G. C., f. d. Ofvermaskinist, Roddareg. tlf 12 48, Norr 5189; bost. s. h. 10, Sö... Josef, Bageriidk., Roslagsg. 18,. Va. Carin, f... Wikblad, Ofverstinna, Stureg. Carl, Bankdir., Riddareg. 12, O... '18"\ O.; tlf K. G. E., Banktj.man, Braheg. 31, O. L. Joh., Luntmakareg. 9, C.; tlf Brun Martin, Banktj.man, Fridhemsg. 8AIII, C. keb Carl, Bokbind., Mästersamuelsg, 67, C.: Lindgården. Restaurant, Djurgårdsvägen 68, tlf Brunkeb. 16,13. O.Dj. Carl, I:e Bokh. i K. Järnvstyr., Up Lindh, se Lind. landsg. 74", Va.; tlf Vasa Lindhagen, Anna, Barnavårdsinspektör, Flo Hugo, Disp., Dalag. 54][, Va.; tlf 10219, rag. 15 u.b Ö. g., O , 82547, 32253, Norr Carl, Borgrnästare, Borgmästaregården, Sommarbost.: Ingero, Risholmen; tir Appelviken; tlf Äppelv Räknäs 15. T.!., Civiling., Ostermalmsg. 79, O.; tlf A., Elektrisk affär, Norrlandsg. 23, C (ing. fr. Lästmakareg.). Telefon&ring C. H., Dir., Vill ag. 13, O. ledningar, åskledare: tlf Norr Agnes",Fil. kand., Fru, 'I'egnersg. 8 lv, Va.; & Wikström, Elektromekanisk Verkstad, tlf ö3293, Vasa Odeng. 14, Va. _ Arthur, Hofrättsråd, Led. af Lagberedn., A.. Fabrikör, 'I'orsg. 2, C.; tlf Brunksb. Tegnersg. 8'V, Va Sven, Journalist (Idrottsblud et), Birger J., Fabr., Rörstrandsg. 14, Va. jarlsg. 81, Va.: Hugo Fallstedt, Farm. kand., Valling. A. L, Kansliråd, Valhallavägen 35, O. 321 g. t. h., C.: tlf Brunkeb Teodor, Kyrkoherde, Ostermalmsg. 67, V. F. V., Fil. dr, Skeppareg. 5, O.D.i o... Elin, Folkskollär:a, Kungsholmsg. 38, C. Arvid, Lektor, Biblioteksg. 32III, O. G., Frisör, Upsalag. 7, Va.: Vasa G. :Q., Postex~., Hornsg i,,6? A, So. 1 A. ~., Fru, gigan;ajfär, Brännkyrkag. 185; E., Allkefru, 1<lorag. l" o. g., O. So.; tlf Soder Em., Ofverläkare, Kungsg.54 1H, C.; mot Emma, Fru, Smålandsg. 19. tagn. efter öfverenskomm.. "'h d l k Lindhe, A., By'g~m., kv, Drott 4, Djursholms Lmdholm, H~ F r~\ Drog an e, on,' Osby; tlf Djursh, 178 o. Djursb.Osby 1. tor LJplandsg. 68 " Va.; tlf 1021.~, Hedvig Fru Cizarraffår Norrtullsg 51 80D13, 82547, Norr Kontorstid Va.' '''. '. o" I 93, ~örd. 92. Ba~terio.lo~iska 1:; Carl Karnmarmusikus Lindhezården I boratonet La Vattug. do, C., tlf 3225".. kv'. Rabatten 3, Lidi~gii villast. l i Lager Vidarg. 9, Va.; tlf Norr Ber~h~rd, Skohandl., Västmannag.88, Va.; 1 Aug,usta ~., Fröken, Kungsholrnsg. 78, q. tlf Vasa Mana, Froken, Torstensonsg. 13 III, O.D). Rudolf, inneh. Sthlms Raffelbodar, bost'l Rosalie. Fröken, Holländareg. 21 B...Va. Uplandsg. 71, Va.; tlf Vasa R. H., Handelsidk:a, Karlaväzen 62, O.D.i Axel FL!. Tjänsteman, Narvavägen 18" 1 K, Ing., Västmannag. 99, Va. _~:...g., O.Di 1 Gustaf M., Ing., Kapellvägen 14, Enskede. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄST.:eR:n~:'~EåL~i~~~~.N22

16 / LindholmeLindmark. 685 Lindholm, O. L., Ing., Krukmakareg. 14, Lindkvist se Lindqvist. ' 'Bo.;' tlfsöder Lindley,Charles,~iksdagsman,Sv. Transport O. L., Instrumentmakare, specialite : rit arb.vförbund. förtroendeman, Barnbestick, Bergsg. 29Il, C.; tlf Norr husg. 16 1V,C Lindlöf, J. V., Direktör, Birgerjarlsg..60, O. _ P. A., Kakelugusmak., Teknologg. 7, Va. Lindman, Erik, Direktör, Heimdalsg. 1,Va.; _ Gerda, Kassörska, Holländareg. 21 BlV, tlf Va.; tlf Brunkeb C. E., Flaggmaskinist, Handtverkskasern _ Märta, Kassörska, Uplandsg. 32 1V,Va. uppg, 2, Skeppsholmen. s, J., Klichefabr. & Grafiska Anstalt, kont. Aug., Folkskollär., Götg. 105, Sö.. o. fabr. L:a Vattug, 28, C.; tlf 3392, Ester, f. Lundin, Folkskollär:a, Götg.105, Norr Telegrafadr.:»Klichefa Sö. brikedi>., Adele, Fru, Guldsmedsaffär, S:t Eriksg. _ E. R., Kontorist, Jarlag. 37, Aspudden. 53 B,: C.; tlf Norr 29927; bost. Skep _ John, Köpman, Djursholmsv. 42, Stock pareg, 46 11J,O.Dj.; tlf Norr sund; tlf Stocks. 600; kontor Rege Ebba, Fru, Stureg. 2 11, O. ringsg. 13, C.; tlf 5556, Norr Maria, Fru, Karlbergsvägen. 72 A,' Va. _ Aron W., Maskinritare, Kungsholmsg. Anna, Fröken, Stureg. 2 1I, O. 381, C.; tu Kungsh, 410. Inga, Fröken, Sveavägen 78, Va.; tlf _ Thomas, Med. dr, Kungsg. 48 Il, C _ & Hårdstedt, Mejeriprodukter o. kolo Arvid, Kamrer, Kocksg. 41, ss: tlf nia1varor en gros, V. Trädgårdsg. 19, J., Kamrer, Karlavägen 76, O. C.; tlf 22831, Norr Axel, Konstnär, Tunnelg.25, C. _ E. E., Målare, Birkag. 6, Vq,.. Arvid, Konteramiral, V. 'l'rädgårdsg. 7 1V,C. _ Olof, Målarmäst.,VillaElisif,Orby, Alfsjö. K. A., Kontorist, Brommavägen ~90 Al, "7 O. J. S., Notskrifvare, Hornsg. 18, Sö. Alvik, Kungsh:s villastad; tlf Äppelv. _ Gösta Fallstedt, Revisor i Riksräken \ skapsverket, Bryggareg. 4Il, C. Adolf, Kontorschef, Karlbergsvägen 73, _ P. A., Skomakare, Vegag.5, Va. Va.. _ E. O., Skräddare, Volniaryxkullsg. 12, Sö. C. A. M., Professor vid Riksmuseum, ~ Sam. E., Slöjdlär. (Sv. Diakonanst.), St. Tegnersg. 34, Va.. \. Sköndal, Sthlm 4.. & Jansson, Rak o. frisersalong, Små _ Herbert, Tandläk., 'I'orsg. 2, C.; tlf landsg. 11, C. Brunkeb Alex., Red., 'I'egnersg. 45vr,'Ya. _ Uno, 'I'eaterdir., HagaTeatern, Sthlm, Mimmi, Sjuk o. förlossningshem, Hornsg.. Va. HagaTeaterns kansli: tlf Vasa 6; 58, Sö.; 12687, Söder (majsept.); bost. Villa Haga, Stock G..l., Skräddare, Flemingg. 59 A, C.; sund: tlf Stocks ttf Kungsh Bert. R., Tjänstem. i Lifförs, A. B. Nord & Larsson, ~krädd. firma. (inneh, Gust. stjernan, Holländareg. 21 B!", Ya.; tlf Larsson), Osterlångg. 34 & 36, St. Brunkeb N. J., Slöjdlärare, Heleneborgsg. 111\.1U, _ Einar G. A., Tjänstem., Kungsh, hamn Sii.; tlf Söder plan 3, O.. Math., Sömm:a, Riddareg. 28, O.Dj. _ O. E., Vaktrn., Tuleg. 3, Va.; tir 'I'h., Tj~.nsteman, Västgötag. 6, Sö.. _ Erik, Violiubyggare, Norrlandsg. 11 B, Gösta, Ofveringenjör, Bragevägen 2, O.; C.; tlf , Norr ; bost. Idrotts tlf vägen 218, Enebyberg; tlf Rosl.Näsby Carl (A. ]3. Nilsson & Lindman), Grefg I, O.D}.; tlf Österm _ Aug., Eftr. (inneh. A. E. Appelberg), s, John, Eftr., lnneh. Mauritz Wallin, kontor Skeppsbron 20, St.; Ångbåte Norrlandsg. 15 B, C.; bost. s. g..18. ex12edition (Agentur för Borebolaget Lindmark, G. H., Arkitekt, Karlbergsvägen i Abo). Spedition, Befraktning, in 78, Va. kasso o. utländsk penningeväxling. Anton, Bilmontör, Kornhamnstorg 55, Tel'.adr. endast 20; tlf , St.; tlf Brunkeb tlf Norr K. J., Byggmäst., Lugnet, St. Essingen. _ R. K.,.Änkefru, Erstag. 9, Sö. Karl Adam, Byggnadsing., Valling. 31, C.._ K. K., Öfvermaskinist, Drottningg. 85, Va. ' Tore G. E., Civiling., Professor v. Tekn. Lindhult, Emma, Fru, Karlavägen 88 1, O.Dj. Hög skol., bost. Karlavägen 27 11, O.; _ N. A., Förste Kanslisekr. i Socialdep., tlf Karlbergsvägen 57lll, Ya.; tlf A. E., Fastighetsäg., Frejg. 1, Va. OLSSON & ROSENLUND S~tZ~~~%;/

17 686 LindmarkeLindqvist. Lindmark. K. E. K., Fil. mag., Svartensg.] llindqvisf2lindquisf 3 Lindkvist. 8B, Bö. " Anna, Folkskollär:a, Valhallaväg. 3pv, Ö. _1 Herbert, Assuranstjänstem., Kl. S. Kyl" Elisabet, Fru, Odeng. 30, Va. koz. 7, O.; tlf Brunkeb Eugenia, Fru, Flemingg. 31, O.; tlf Norr _2 A., Bageri, Mästersamuelsg. 14, O _2 Thyra, Blomsteraffär, Odeng. 44, Va.; Hanna, Fru, inneh. af Hushållsskol. Mar tlf 82620, Norr gareta, Drottningg, 69, O. _1 Knut, Bokföringar o. Revisioner, Dö Carl & Sven, Grossh., Mariag. 11A, Bö.; belnsg. 55, Va.; tlf Norr tlf ,, Karl, Bokförläggare, inneh. Bokförlags K. G., Ing., Svartmang. 21 & 23 II, Bt. I firman Fröleen & Cornp., Valling. 11, C. 8 Eftr., Hedvig, Modeaffär (inneh.. Fru A. _1 Lars, Bokhandl., privatadr. Djursholms Svensson), s:t Paulsg. 14, Si). Danderyd; tlf Djursh.Dand. 43. Lindmark, E. O., Pälsvaruhandal. Uplandsg. _3 Hj., Bokh., Björkvägen 49, Enskede; tlf 11, Va.; tlf Ensk Aug., Skomakare, butik Drottningg. 34, _1 J. H., f. d. Brefbärare, Teknologg. 7, Va. O.; bost. Herkulesg. 4 1V, O.; tlf 5419 _1 S. A., Byggm., Götg. 16C, Bö. Norr _1 Erik, Byggnadsing., Karlbergsvägen 4411, J. Gunnar, Tjänsteman. v. Generalstab. Fa.; tlf 81292, Norr Lith, Aust., Grefg. 48 n. h., O.D}.; tlf _1 R. H., l:e. Byråing, i K. Vattenfal1sty Osterm, 554. relsen, Östermalmsg. 69, O. Lindner, A. B., Advokat, Dannemorag. 20, _3 Mia, Cigarraffär, Hornsg. 100, So.: tlf Va.; kontor Regeringsg. 9, G. 1526, Söder Wilhelm, verkst. Dir., Flemiugg. 23 B, _3 Selma, Damfrisersalong, Regeringsg. 67, G.; tlf 31572, Norr G.; tlf Norr Hanna, Fru, Götg. 32 B, Bö. '1 L' d 'et J h H A B D k f kti I ẹ g C. A. R., Föl..estånd,.G.r.e.ftu.r c.._.1\.'.Ö... ID qvi.', o n.".:;, am on e lon,. G'l: Försäkr~~:!,_~a~lbe~:s;:~~e~,,,~5, v:.~~lfk~~r;r 4~5~~lkavaror. Odeng. 39, S. G., Ing., Götg. 32 B, ss. _1 Axel, Dir. v. Aktieb. Lux, s, C. J., Pelsvaruindustri Aktieb., fabrik för holmsvägen 2 Ar, O.. Drottningpälsskiunsberedning o. pälsmodeartik _1 F. W., Dir., Tyrg. 2, Ö.; tlf 1223:3, lar, pälsskinnshandel i en gros, Handt X01'1' verkareg. 11, G.; Detaljförsäljning _1 Ludv., verkst. Dir.) Grubbans & Co A.R, Handtverkareg. 6, C., Birgerjarlsg. Lillabältg. 12, O.Dj.; tlf 73315, Norr 16, Ö E. G., Post.exp., Dalag. 84, Va. _1 O. S., Dir., Hornsg. 28 II, ss; tlf K. G. B., Stud., Handtverkareg. 6, O. _1 Oscar, Dir. Banerg. 7 u.b., Ö.Dj. Hulda, Änkefru,.Grefg. 521, Ö.D}. ' Osvald verkst. M., Dir. i Amerikanska Lindner, E. E. V., Ankefru, Inedalsg. 15, O. GummiAvH, Karlavägen 14v, Ö.; bost. Lindohf, Arvid, Fjällg, 5, ss., tlf 29 36, Söder tlf , Narr : kont.: tlf namn Engrosaffär i glas, porslin o. anrop ))Amerikanska Gummi A.B)). lyxartiklar. Agentur o. kommission. ' Wilh. Direktör, Rörstrandsg. 14, Ya. Erik Lindan, p" Brännkyrkag. 26, ing. B, So, Hj., Högalidsg. 48 A, 8ö. ' Sune, Docent, Sigtunag. 6"', Va.; tlf Lindorm, Gottfrid, Hjärneg. 8, G. _2 Elektriska Byrå, Elektr. medicinska appa 1 L d 't 2 L' d. t 3 L' dk. t III qyis;. In quls; In VIS. rater G.; tif o materiel,. en gros, Uplandsg. 5,._1 Axel E., Afd.vchef, Kaptensg. 15, Ö.Di ' C. B., Fabrikör, Kammakareg. 29, G.;,2 Ivar, Agentur, Norrtullag. 43, Fa. tlf 6827, Norr 6090, Norr 9543, Norr _2 Ivar, Agentur för A.B. Hugo Brusewitz, Göteborg, o. A.B. Bleckvarufabriken, _2 Gustaf, Fabrikör, Roslagsg. 33, Fa., tlf Malmö, Drottningg. 20, G.; tlf 9240, Norr 11387; best. s. g. 22; tlf Vasa N arr 19736; kontor Drottningg. 80, G.; " tlf 697; bast. Islinge, Lidingö villast.; _1 E. O. Gregor, Fil. dr, Stureg. 44 B, O. tlf Lid:ö _1 John M., Fil. dr, Kungsholmsg. 18, C. _I Olof Aktuarie, Kungstensg. 3 ill O.; tlf ' Märta, Fil. mag" Medarb. i Sv. DagbL, V~sa " Grefg. 28 1ll, V.Dj.; tlf _1 H., Aporek., Östcrrnulmsg. 29, Ö.; tlf _1 Lars, f. d. Folkskollär., Majorsg. 6, Ö.; tlf Norr JONKOPINGS JURIDISKA o DYRA 15 H A in N G A T A N 15 ~ _

18 \ Lindqvist..,~87 l Lindqvist; 2 Lindquist; 3 Lindkvist. l LindqTist; 2 Lindquist; 3 Lindkvist., il Ebba, Folkskollär:a, Södermannag. 9, Sö.; I.F. O., Handl., Skåneg. 70 II, Sö.; tif. ) t1f Söder Söder _l Anna, Fru, Tjärhofsg. 3, Sä.;tlf Söderl940. _l Georg, Handl., Greftureg. 72 1V, O.; tlf I. _l Charlotte, Fru, Drottningg.53 III, C. Norr _, Elin, Fru,l:steAssistent, Klara S. Kyr _l G. F., Handl., Birkag. 9,.Va.; tlf Norr' kog. 7II, ö. g" C.; tlf Brunkeb _l Elvira', Fru, Lärar.a, Birkag. 191v, Va.; ' O. J., Handl., Slåttervägen 8, Enskede. tlf Vasa _IS Hattlager, Uplandsg. 46, Va.;.tlf Norr ' Gertrud, Fru, Bränukyrkag. 142 A III, So.; tlf Söder 21; telefontid 912. _l J. W., Herr o. Damskrädderi, Nybrog. _2 Hedvig, Fru, Luntmakareg. 40 1, C" 57, O.; tlf Norr 40712; bost. Viggby _l Hilda, Fru, Kommendörsg. 37, O.Dj.; holm, tlf Viggbyh tlf _3 Hulda, firma, inneh. Fru Flygelholm, _l M. G., Fru, Valling. 17, C.; tlf 15062, Hvitvaruaffär, Engelbrektsg. 16, O. Norr _1 C. O. T., Ing., Uplandsg. 5, C. _, Sigrid, Fru, Sybehörsaffär (firma A. K. _2 Erik E., Ing., Teknologg. 1, Va,; tlf Norr Hallström), Luntmakareg.' 65, Va.; tlf 'Norr 10496; bost. Rådmansg. 39, Va.; _l G. S., Ing., Greftureg. 71,,0. L tif Vasa _2 Hj., Ing., Valling. 17, C.; tlf , Norr ' Anna,,Fröken. Flemingg. 64 A, C _, A. S/M., Fröken, Svartmang. 16, St. _l John T., Ingenjör, Fridhemsg. 24Av, C. _l C., Fröken, Kanslist v. K. Teatern, _I K. W., Ing., Mästersamuelsg. 59, C. Brunneg. 12, C. _2 Nils, Chr., Kammarrättsnot., Stortorget _l Emma, Fröken, Karlavägen 84II Ö. g." 16 II, St.; tlf '" l O.Dj.; tlf Osterm _2 Gustaf, Kamrer i Förs.A.B. Svenska _I Ester H., Fröken, Ritbiträde,Prästgårdsg. Veritas, Götg, 56, Sä.; tlf Söder II, Sä. _2 Sten J., Kassör i Civilstatens Anke o. _l Greta, Fröken, Stureg, 44 Hm, O.; tlf Pupillkassa, Roseng. 3 1, Va.; tlf _, M., Konditori, Sibylleg. 2~, O.;tlf '. Lotten, Fröken, Drottningg. Brunkeb, II, C.; tlf Norr ;2 S. A., Konsul, ' kv, Röset 11, Äppelviken; _l M., Fröken,..Fiskaffär, Ostermalms salu' tlf Appelv. 29. Affärsadr.: Box 115, hall 36, O.; tlf 78604, tlf Norr 539; Sthlm 1. Telegr.adr.:»Salindquist». bost. S:t Paulsz. 28 A, Sä,. _2 Eric G., Kontorschef, Beridarebansg.21, _3 Selma, Fröken, Storg. 58, O.Dj. C.; tlf Brunkeb, \ ' E. V., Fältskär, Hornsg. 186 B, Sö. ' Erik, Kontorschef, Vidarg. 9, lja. _, Fritz, Förestånd., Riksdagsman, Råd _2 C. G., Kontorsskrifv., Tegelbruksvägen mansg, 39BIV, Va.; tlf Norr O. Vasa ' _1 92 II,Midsommarkransen; Klas G., Kontorsskrifv. tlflilj~h.41. i Järnvägsstyr., _2 Claes, Försäkringsbyrå, Kungsg. 55, C.' Birkag. 19, Va.; tlf Vasa tlf 143'83, Norr ' ' Otto, Kontorsskrifv., Sigtunag. lou.b., Va.; _l C. J., Grossh., Sigtunag.12, Va.; tlfnorr. tlf Vasa ' _l Conr. L., Kontrollör v. Rikstel.byråil,, _2 Eric, Grossh. (firma Sundström & Lind Narvavägen 16; O.D}.. quist), kontor Stortorget 18 & 20, Si.; ] Arvid, Korresp., Kastellholmen 2, O.Dj.; tl,f 428, 11928;. O.; tlf bost. Fryxellsg. 41, tlf Brunkeb. _l Carl, Källarm., Djurgårdsbrunn, ' Sthlm 1.4. _2 Uplandsg. 5, 'C.; kontoret _1 Ted, Grossh., Harald, Köpman, Dalag. 41 A, Va.; tif tlf _2 Hanny, Gymn.dir., Engelbrektsg. 161 _l Herbert, Köpman, Odeng. 44, Va.; tlf Ö. g., O.; tlf Norr ':''8, Otto, Eftertr., Handelsfirma, Spannmål, ' Hj., Linjeförm., Polhemsg. 32, C.; tlf 47, Bt. Lindqvist & mjöl, specerihandel, Kornhamnstorg Kungsh. Co, Läder, 890. skinnvaror o. sko ' M. G., Handelsidk:a, Valling. 17, C. makeriartikiar i parti o. minut, Hornsg. ' Alb~rt, r. d. Handl., Götg. 56, se: tlf 81, Sä.; tlf 23163, Söder Soder _l Sven, Läderhandl., Brännkyrkag. 0&, Sö.; _1 Bengt Gnst., Handl., Braheg. 54, O. tlf Söder VIKING SKOKRÄM INDllSTR,I~~~T~~Bt?t VIKING

19 tj88 Lindqvist Lindroth. 1 Lindqvist; 2Liiidfluist; 3 Lindkvist. '1 Lindqvist; 2 Lindqllist;J~Lindkvist. _, Augusta, Lärar:a, Upsalag. 17 'V, Va.. _2 Oscar B., Tjänstem., Handtverkareg. 151,G., G. W., Lärara, Rensg. 10, Va. _, P. J., Trädgårdsmäst., Stora Sköndal, _1 John, H., Manufaktur o. trikåaffär samt Sthlm 4.. damkonfektion, Odeng. 39, Va.; tlf Norrl 1 Sten Aug., Tågmäst., tlf Asög. 47 DIII, So.; _1 John, Marinintendent, Östermahnsg. 27III _1 E. Hj., Uppbördsman i 3:dje roten, :Må Ö. g., uppg. B, O. stersamuelsg. 40u, G.;23. _1 C. A., Matem. Instrumentmak. (Th. Lind _, J. H., Uppbördsman i 16:de roten, 'I'imqvist, Upsalag.17). Finare vågar, elek mermansg. 29 Au!, Sä.; tlf Söder triska apparater för.. sjukvård, dykeri _1 C. A., Vaktm., Grefg. 50 O.Dj. apparater m. m., O. Järnvägsg. 10, _1 Jon. August, Vaktm. (Uppbördsvcrket), G.; tlf Norr Orre Observatorieplan l, Va. _1 G. Hugo, Musikdlr., Kantor i Maria kyrka, _1 Joh. Axel, Vaktmäst., Drottningg. 71B, G. Grefg. 28III, O.Dj... _1 Kar,l E., Velocipeduffår, Narvavägen 24, _1 K. O., Målare, Artillerig. 28 A, O.Dj. O.Dj.; best s. h.; tlf Norr _2 Hugo, Mäklare, bost. Blasieholmstorg 12, _, C.A.,Verkm.,Rensg.10, Va.;tlf Norr G.; tlf _, O. W., Möbelaffär, Timmermansg. 38 A', _, Vilhelm, Verkm., Lillsjönäsvägen sunda. 40, Ulf Bä.; tlf Söder 756, Skärsätra 163. _3 C., Villabyggm., Lyran, Ulfunda; tlf _2 Albin, Notarie i Fattigvårdsnämnden, Ulfs.,193. " Grubbsg. 1. G.; tlf _2 W. L., Akeriförman, Tyskbagareg. lo', O.; _1 Nil~, Postmäst., Dalag.27 1V, Va.; tlf tlf 7i!984. _, K A" Posttjänstem., Upsalag.dt" ö.g., Va. " Anna, Ankefru, Skåneg. 81, So., tlf Sö _8 Alfred, Redaktör, Västmannag. 81, Va. der _1 Axel Axelsson, Rektor v. Afzelii Elernen Lindqwister, O. G. T., Köpman, Drottningg, tarskola för flickor, Stureg. 60 u, O.; 102, Va.; tlf tlf Osterm &; Widman. Mattor o. möbeltyger m. m. _'s, C. B., Jtörledningsaffär, A.H. Gas & en gros, Drottningg.l02, Va.; tlf Vattenledningsentreprenör, Kammaka Lindros, Elin, Fröken, Cigarraffär. Katarinareg. 29, G.; tlf 68 27, Norr 6090, Norr vägen 13 A, Sä Efter kontorstiden tlf 6827, A. J., Dalag. 64, Va.; tlf Vasa Vasa Innehafvarens bostad s. h.: Lindroth, B., Bokh., Kungsholmsg. 65, C.; tlf 6827, Norr tlf Kungsh " J. G.,..Skoh.~ndl., Karlavägen 58, g.;.tlfl P. E., pir.., St?lms r~din~titut, Stadion, O. Non 10a. bost, Jungfrug. 45,O.; B., DISp., Heirndalsg. 6, Va. tlf Norr Edla, Fru, Blekingeg. 61'1, Sa., tlf Sä _8 J. G., Skomagasin, A. B., Karlavägen 58, I der O.; tlf 72209, Narr l 03. Elsa, Fröken, FOlkskollär:a,. Teknolog. 1, _1 E. G., Skrädd., Jakobsbergsg. 30, C. Va.; tlf Vasa _1 & Co, Speceriaffär (inneh. B. Lindqvist), Hanna, Fröken, Östermalmsg. 38u, O. Komrnendörsg. 7, O. Stina, Fröken, Handelsbitr., Grefmagnig. _1 O. S., Aktleb., Specerier i parti o. minut,. 12, O.Dj. Hornsg. 28, Sii.: tlf _, Herm., Statsråd, Chef för Socialdep., best. C... F., f. d... Förman, Grefmagnig. O.Dj.; tlf Ostorm , Brunnsg. 2 III, C.; tlf Norr , som O. Einar, Försäkr. tjänstem. (Brandf'örs. marrlf Laguö 7. A.B. Fenix), Braheg. 26m, O. _1 T., Svarfvare (ovalsvarfn.), Jakobsbergsg.l Bengt, Grossh., Firma J. A.. Lindroth & 20, G.; tlf Norr I Co, best. Karlavägen 9, O. _3 Anna, Sybehörsaff., Greftureg. 20 B, O.; C. A., Handelsfirma, Skeppsbron 24, St.; bost. Uplandsg. 24, Va. tlf _2 Carl A., Tapetserare, Badstug. 12, Bä.; Otto J. Handl., Kungsklippan 17 A, G. tlf Söder 568. N. Robert, Jur. kand., Länsbokh. i Sthlms ' Nils, Tapetserare o. dekoratör, Scheelcg. län, Braheg. 26!II, O.; tlf , G.; verkst. Agneg. 31, G. K G. K, Kassör (Dardel & Hagborg), _1 E..\;., Taxeringskommiss., Riddareg. 19, I Rådmansg. 8, O.; tlf Norr O.Dj.; tlf 723 B6. Sven L., Kontorist, Västmannag. 49', Va. _1 E. J., Tjänsteman i Förs.A.B. Skandia, 1 Ivar, Korrekturläsare, Västmannag.49'v, ~y'!"gag. 15 u!, Va.; tu I Va.; tlf Vasa A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~n~EåL~i;~~~.N22

20 LindcotbeLindstedt, 689 Lindroths Litografiska Tryckeri (Ägare: Lindskog. H. F., Revisionskomm., Rör' A.H., P. Herzog &. Söner), Regeringsg, strandsg, 6, Va.; tlf Vasa , Va.; tlf namnanrop»herzogs» o. O. L., Sjökapten, Folkungag. 42 B Sä: eller»herzogs». Specialitet: K. E., l:e Stationsskrifv., Döbelnsg'. 46. Förstkl. tryck för handelo. industri. Va.; tlf Vasa Färgtryck: etiketter m. m. Tabell ar C. E:, 'I'rafikmäst., 'I'egnersg, 2 B, Va. beten. Dekalkomanler m. m. Frans, Ofverlär., St. Vattug. 14 & 16. G.; tlf Norr Lindroth, C. G., Läg.ägare, Lilla Nockeby K., Runebergsg. 4 O. ' hof, Stenshult, Bromma. Lindskouz, Adolf, Tobaksh., Hamng. Ii, G.~ C. H., Metallgjuteri, Grefg. 37, O.Dj. tlf Norr 21242; bost, s. g. 24. Hjalmar, Poliskonst., Tomtebog. 46, Va.; Lindsköld, Edwin J:son, Roteman i 16:de tlf Vasa roten, Aman. hos Generaltullstyr., (v. C. Adolf, Portug. v. Konsul, kont. Skepps / ordf. h. Allmogegillet), Rosenlundsg.1. bron 24, St; tlf 1408; bost, Styrmansg. So.; tlf 210 ro. <, 45 II, O.Dj.;' tlf 72514, Norr Lindstam, Nils, Kyrkoherde, Huddinge.. H. W. (inneh. Erik Lindroth), 'I'apetse Gideon, Poliskonst., Observatorieplan 1, rare o. möbelhandl., Hornsg. 36, So.; Va.; tlf Vasa tlf 4031, Söder Etabl Lindstedt, J. A., Apot., Holländarg. 21 Alv, Knut, Teaterdir., Hornsg. 36, So. Va.; tlf Brunkeb P. I,'., l:~cknare, Bangårdsg. 12 II, f$o. HildaS.,Bibliotek.,NorrMälarstrand34I,C. Clara, Ankefru, Braheg. 26III, O.; tlf G. A., Civiling., SaltsjöStorängen; tlf \' Storäng. '63. J. A., & Co., kontor V. Trädgårdsg. 15Br, S., Doktor:a, Handtverkareg. 40IV, C.:, G. Brädgårdar Tuleg. 16, Va. samt vid tlf Norr Löfholmen (Charlottendal 1).. Sigrid, Folkskollär.a, Äppelviken. G. W., Nannyro, Orby, Alfsjö ; tlf Örby 53. Svea, Fru, Ostermalmsg. 31II, O" se äfven Linderoth och Linroth. Lilly, Fröken, Östermalmsg. 11, O.Dj. Lindsjö, E. E. O., Hofslagare. Väpnareg.1, O. E. G., Handl., Flemingg. 25, G.; tlf Norr D. M., Med. lic., Norrtullsg. 14 B, 'Va Lindskog, C. G., Afdeln.chef v. Bolinders F. M., Ingenjör, Birgerjarlsg. 65 AIII,Va. Mek. Verkstad, Agneg. 16v, G. John, Inspektör, Observatoriegv H!", Va.;' & 0:0, A., A.B.. Agenturfirma, St. Vat tlf Vasa tug. 2, G.; tlf 'l'elegr.adr. E. G., Journalist, Ingemarsg. 3 BV, Va.»Theodorson». A. V., Kamrer, Kungsg. 64, G. O., Byggm., Flemingg. 56, Q. G., Kamrer, Katarina V. Kyrkog. 8, Si), N. G.,..Fil. Iic., Slättvägen 9, Appelviken; Axel, Kapten, Stureparken 2, O.; tlf tlf Appelv. 47. S., Komm.kapten, verkst. Dir. i Civil, Emma K. M., Folkskollär:a, Uplandsg. statens änke o. pupillkassa, Birger 67, Va.. jarlsg. 41 B, G. Ester Pischer, Fru, Pianist, St. Vattug. G. Allan, Kontrollör i A.B. Sv. Press 14 & 16, G.; tlf Norr byrån, Ii'lemingg. 30 v, G. Anna, Fröken, Torstensonsg. 10 A, O.Dj. L. M.. Lärar:a, Borgareg. 8, So, Maria, Fröken, Kontorsskrifv. i Postspar Ada, Modeaffär. Norrtullsg. 3, Va... bank., stärbh. Rörstrandeg. 6, Va.; tlf Göran, Uperasång., Östermalrnsg. 31 l O. Vasa And., President, Norr Mälarstrand 34, G. C. Erik E., Ingenjör, Linneg. 85II, Gustaf, Revisionssekr.,Riksdagens Milltic O.Dj., Ombudsman, Tegnersg. 34, Va... Claes, Klädesvaror en gros. kontor o. bost. John, Revisor, Valhallavägen 45 BIl, O. Rörstrandsg. 16, Va.; tlf Norr Viktor, Tjänstem. (TrafikA.B. Grängesb. Albin, Kontorist, Tallvägen 22, Enskede; Oxelösund), Frejg. 46BI, Va. tlf Ensk O., Vaktm., Sibylleg. 11, O. Hans J onas,.kyrkohe.rde, Solberga Präst Oscar, Verkmäst., Bergsvägen 16, Engård, AlfsJö; tel. Älfsjö skede: tlf Ensk Oscar, exam. Musikdir., Grefmagnig. 31, Elin, Ankefru, Kammakareg. 48 II, Va.; O.Dj. tlf Brunkeb P. G., Målare, Västmaimag. 28, Va.; tlf Maria, Ankefru, Solnavägen 125,Va. Vasa E. F., Öfverläkare, Biblioteksg. 29, O., Fredr., Prakt. läk., Linneg. 50, O.Dj.; tlf mottagn. enl. öfverensk. pr telefon 74682, Osterm , Norr OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER. pa KARTAN

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer