& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg."

Transkript

1 _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_ ! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd. A.8o! Liljewalch, Magnus, Direktör, S. Biasicholms i Öfre Munkbron 7, Si.; tlf Brunkeb: hamnen 12n, G. Kontor Hamng. 1 AIlI,! G...!._.2 Axel G. H., Banktjänstcm, (Skand, Kred. _ Olof, Löjtnant, Storabältg.29, O.D).; " A.B.), Linneg, 39 AJV,O.D).; tlf _, Axel J., Hanktjrnan (Aktieb, Götebs _ Hanna, Ankefru, S. Blasieholmshamnen I Bank), Riddaregv ö r, O.D). 12, G.; tu 25..,' Johanna, Bamm., Fru, Hornsg. J 50, Sä. Liljevall, Sven G., Civiling., Hornsg, 63 v, Sä.[_l Emil, Bokförlägg., Karlsviksg. 9, G.; tlf _ Georg G., Tecknare, Kammakareg. 23': Kungsh ö. g., G.; tlf Brunkeb i ' Conrad, Bokh., Arternisg. 12, Hjorthagen.F. A., Kungstensg. 4fjIIJ, Va.! Värtan; th Värtan 535. ' Lilla Buffen, Restaurant, inneh. Fröken i _, Oskar F., Bokh., Bellmansg. 22 C, Ss.. Kerstin Sjötedt, Hirgerjarlsg. n, Va.;! tlf Söder ' tlf 22i.l91, Norr _1 O. F., f. d. Cigarrfabrikör. Blecktornsgr. Edets Papporsbruks Aktieb. Nederlag, I 7, Bä. G:12, Brog. 29, G.; tlf 47 ö7, Norr 8,12.' _2 J. E. B., Civiling., Högbergsg. 74 1, Bä. Essingens 'I'orntbolag, kontor Regeringsg.!2 Jouas, Civi ling., vsrkst. Dir. i Aktieb. 13, G.; tlf Norr :d816.! Kopia, Brunkebergstorg 12, G.; tlf Journalen, L~ed. R. Wahlgren, G:la Brog , :;i754, Norr 570, Norr 11923; 34, G.; tlf i Atelje Östgötag. II, Sä.; tlf Söder Sessan, Småttingarnas julkalender. Utg. i o. förl. Akticb. Folkskolans vän. Red.l ~l Fritz, Direktör, O. Jäl'llvägsg. 8, G.; bost. Hcirndalsg. 3~r, Va. Exp, Saltmätareg l Längängen..~tO?kSUl:~. o o 10, Va.; tlt Norr 222 n. I_' Gustaf, Direktör for trädgårdsafd.. a Ex Lillie, se Lilje. perimentalfältet, postadr. Experimen Lilljequist, se Liljeqv ist, talfåltet ; tlf 5956, Norr Limberg. p. A, ~yg~lling., Birgerjarlsg. i _2 Helmyr, Direktör i JJplands Ensk. Bank, 9.'), } a.; tlt 8..,1.40. I Enksbergsg. 12 A, O. Limborg, H., Banktjänstem., S:t Eriksg.l1, G. II' Direk tör, Hornsg. 65, Bä. _ Axel, Bokh., Grefg. 30!, O.Dj. _.' A. L., Disponent, Sköldg. 15, St). Linander, Hans, Dek.mål., Margaretavägenl l S., Disp., Stureg. 5, O.; tlf , Enskede ; tlf Ensk ll Anna S. M., Doktor:a, Vailing. 28 m, G.; _ se äfvan Liunander. I tlf Linck, K. o. E., Fröknar, Nybrog. 23I!, 0.1 " Anny, Doktor.a, Kungsholmsg. 19, G. _ Gustaf H., Grossh., Vikingavägen 11'.I!~l C. G., l:e Expvakt., Klarabergsg. 70 m, G.; Djursholm; tlf Djursh, tlf Brunkeb, 41 or); _ Sv. M., Uppbördskornmissarie, Hagag.I2 J. A., Expeditör, Bondeg. 80, Sä. 52IJl, Va. /_1 Aug., Fabriksäg., HOl'l1sg. 65, s«lincoln, Nino, ~~ ossh., Karlberg:~!ägen 52, _, K., ~'~br., Torsg. ~0, Va.; tlf Va.;tlf 81010; kontoret tlf Ii Mi. _2 Gotttrid, Folkskollär., Upsalag. 14, Va.; Lincoln, Boman coln, prokurist & Co,inneh. Nino Lin[ tlf Vasa Nils Wallmar, TrävaruI _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg 8 JII, agentur, Drottningg. 6, 77 50, 17751, G.; tlf 77 49,' So. Telegrafac1r.: l_l Elin, Fru, SaJtmätareg. 3 BU, Va.; tlf»lincolnco». 'I N OlT ' _, Sophie, Fru, Kungsholmsg. 22 IlI, G.; tlf l Lmd; 2 Lllldh. I Kunzsh. 43. :ie'dk, Ageiitur o. Engrosafl'är, kontor Be _, Valfria" Bison, Fru, Vasag. 50, G.; tlf ridarebansg Ull, G.; tlf 1;)946. I Norr ~2 Erik, Aktuarie hos K. Pensions styr., Dö ~ \ Werner, Frukt o. Fiskaffär, Lilljansplar; belnsg. 55l!I, Va.; tlf Vasa , O.; tlf 120 Si3, Norr 87 71; bost. Dan _, Knut A., Amanuens, Norrtullag. 65v, Va. derydsg. 10, O.; tlf ank n., B. R., Apotekare, Klara N. Kyrkog. 27, G. _, J., Frukt o. Grönsaksaffär, Hsleneborgsg. _" C. O., Apotekare, Mosebacke torg 4, Bä';1. 7, ss; tlf Söder tlf Sö der 11)761. _2 Elsa, Fröken, Ekbacken, St. Essingen ;, A.. R., Ban kkamrer, Linneg. 40 & 42, tlf Ess. 2 o. 42. O.Dj. _2 Karin, Fröken, Döbelnsg. 16 A, o Va. HYRA JÖNKÖPINGS JURIDISKA 15 H AM N GAT A N l 5 ~

2 Lind Lindahl. 671 lltiid;2itndh. 1 Lind; I 2 Lindh. _"1 Signe, Fröken, Folkskollär:a, Kungs _l A. Einar, Löjtnant, Hornsg. 146 A, Bä.. holmsg. 22 IlI, C.; tlf Kungsh. 43. _I & 00, John, Manufaktur engros, Rege. "..2 Karin o. Leonora, Frökn., Kungstonsg. ringsg. 20, Sthhu 7; tlf 1743, Norr 2502.' 42, Va. Lind, Arvid, Motorfabrik, tillv. af extra _l J. A., Förman, verkst. fiyttn., vedsågn. m. lätta bensin o. förbränningsmotorer, m.,bellmansg...22c, Bä.; tlf Söder utombordsmotorn»ali» samt motor _l Bror S., Förv., Ostgötag. 81, Bä. sågar för skogsafverkning, Fridhemsg. _IS, J., Eftr., Grossh.firma (inneh, F. G. 21, C.; tlf 34034, Norr 50350; tele Linder), Drottningg. 57, C. grafadr.:»arl i».. _I Axel, Grossh., Västerlångg. 68, St. _I N. A., Målarmäst., Asög. 48o. b., Bä.; tlf _l Gunnar E., 'Grossh., Skeppsbron 18, St.; Söder tlf 10675; bost. Saltsjöbaden, _l P. T., Målarmäst., Döbelnsg. 21, Va.; _I John, Grossh. (firma John Lind & 00), verkst. Jakobsbergsg. 41 B, C. bost. Uplandsg. 16, Va.; tlf _2 Aug., Pastor, Kommin. i Engelbr. för _l K. A. T., Grossh., Hornsg. 146 AlV, Bä. saml, Hjorthagens Prästgård, Värtan; _l Joh. Teod., Hamnfogdeinsp., Horng. tlf Värtan B, ss; ur Söder 319 ~8. _l Sven, Ritare, Torsg.,. _l H. W., Handl., Lilljansplan 5, O. tlf Vasa , uppg. om, Va.;,2 J. F., Handl. (Is), Flerningg. 55 1V, C.; _I Frans Aug., Rådman, Saltmätareg. 5 IV, Va. tlf Norr 67 '7'7. _l ElisabetM.,Sjuksköt:a,Kungstensg.20, Va. _2 F. G., e. o. Hofr.not., Kammakareg. 50 H, _I B. L., Sjökapten, Handtverkareg. 86, C. Va.; tlf Brunkeb _I H. A. W., Sjökapt., Regeringsg. 91, Va. _I K. M., v. Häradshöfd., 'I'egnörsg. 1, Va.; _2 S. F. E., Sjökapt., Kungsholmsg. 22, C.; inneh, Im.Sellinsadvokatbyrå;UfNorr tlf ' A., Skomak., V. Kvarngränd 10, se: ' A.,Ing., Kungsholmsg.76,C.;UfNorr midt för Götg, 83.._2 G. G. J., Ing. Hornsg. 40, Bä. _l Nils, Skräddarmäst., Mästersamuelsg. _l Gustaf, Ingenjör, SköIdg. 15, Bä , C.; tlfnorr22056;bost.s:teriksg.. _l Gust., Kaffehandl., Östermalmstorg 4, O. 10, C.; tlf Kungsh bost. Sibylleg. 25,0. & Lindberg, Sliperi o. Instrumentverkst., _I S., Kamr., Svartensg. 12, Bä. Hornsg. 54, Sii.; tlf Söder " Ernst, Kapten, Byggnadschef v. Armens _l Emmy, 'I'andläk., 'l'egnörsg. l, Va.; mot.. kasernbyggnadsnäinnd, Skeppareg. tagn. 1012; tlf 14928, Norr m, O.D}. bs Tekn. Fabrik, A.B., Specialfabr. för till '. _l J. V. N., Kapten; Regemvintend. v. K. verkn. af bläck o. tusch, Hornsg. 65, Bä. Lifreg. Dragoner, Granöbo. Lidingö _2 Sigfrid V., Tjänsteman, Heleneborgsg. 5B,. Brevik ; tlf Brev Bä.; tlf Söder '_1 Hugo, Klockgjutare, firma Joh. A. Beck _2 Anders, Tullvaktm., Prästgårdsg. 18, Bä. man & Oos Eftr., Götg. 71, ss; tlf _I A. H. ~~:, Ankefru, Sveavägen ~5, Va _I Alida, Ankefru, Grefg. 421II, O.Di; tlf _1 Ernst A., f. d. Konsulatsekr., S:t Eriksg t!!, C. _I A. L., 4,nkefru, Götg. 71, Bä. _2 Bruno, Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., _2 Elise, Ankefru, Markvardsg. loi Ö. g., Krukmakareg I, Bä.; tlf Söder Va.; tlf Vasa ' Ivar, Korresp., Ostgötag. 27 m ö. g., Sti.; ~2 Hulda, Ankefru, 'Roslagsg. 48!!, Va.. tlf _l Ida, Ankefru, Karlavagen 47 Am,,O. _l M. U., &. Oos Eftr., Kruthandel, Spräng _2 L. J., Änkefru, Odeng I, Va. ämnen, Gevär, Jakt & Fiskredskaper, _I J. E., Vegag. 15, Va.; tlf Vasa 902. Götg. 11, ss, tlf 2574, Söder 33118; Lind' af Hageby, Jacobine, Majorska,Karlainnehatves af Mauritz Widforss' H.A.B. '. vägen 641.:, O.D}.; tlf _l Erland,' Köpman, Osterlångg. 6, St. E.A~L.,Ofverstelöjtn. i Göta Lifg., _l F. V., Köpman, Hagag. 10 1, Va. 'Linllllg. 161, O.; tlf " Sten, Köpman, Arsenalag. 8 Blv, C. Lindahl, Alf., Advokat, Värtavägen 8, O.Di; _l K. J., Lagerchef, Sockenvägen, Enskede. tlf 7a454; kontor Näckströmsg. 1, C.. _l Anna U. W., Lärarinna, Högbergag. 37 A, Helge, Advokat, Villag. 18 & 20, O.; 1/2 tr., Bä. tlf _l B. E., Lärar.a, Frimurarebarnhuset, Kris s, Alf, Advokatbyrå, Näckströmsg. 1, C.~. tineberg, C.' tlf 11761; 21595, Norr VIKING SKOKRÄM INDUSTRI"~~T:~BRO;.. VIKING ~..,.,.,.,..

3 672 LindahlLindberg. Lindahl, J. S., Agentur i apoteksvaror, för Lindahl, Ragnar A., Reklamchef, Odeng. 11, bandsartiklar. färger, kemikalier o. O.; tlf oljor, Skeppareg. 26, O.Dj.; tlf Johan, Repr. för Aktieb. N. E. Fryk H., Apot., Linneg. 94, O.Df holm, Regeringsg. 99, e. L, Bankdir., Torsg. 191, Va. Gustaf, Revisor, auktoriserad af Sthlm s Curt, A. R., Bankkamrer, Torsg. 19, Va.; Handelskammare, kontor Norrmalmstlf torg, 18, e.; tjf ; bast. Högalidsg. J. Oskar E., Civiling., Enskede ; tlf Ensk. 40 A, Sii.: tlf Oscar, Revisor, auktoriserad av Sthlm s Sune, Civiling., Ostermalmsg. 44 Ill, O.; Handelskamm.; Kamrer i Köpmännens tlf Olycksfallförs.bolag, Valling. 34, e.; 1\1., Dir., Eriksbergsg. 13 Iv, Q.; tjf tlf S. G., Direktör, Godthem, O.Dj. A., Skräddare, Apelbergag. 34). e. A. H., Distr.landtmät., Odeng. 881, Va. Axel. Skräd dare (Lindahl & Niklasson), Nils, Fabriksidk., Verktygs & Vapen Villa Solhem, Norrviken ; tlf Norrv. fabriken Lindahl & Co. S:t Eriksg. 39, 2.2l. e.; tlf 33333; bost, Vallen tun a ; tlf & Niklasson, Skrädderiaffär, Drottningg, Vallentu na , c; tlf 114 S5, Norr A., Pabrikör, Nybrcg. 15 B, O. A., Skådespel., Kammakareg. 44, fa. (Lindal), Agnes, Fru, Götg. 39 II, So. C. G., Snickare, Engclbrektsg.Tä, O.; tlf Cecilia, Fru, Eriksberg sg \ O. Österm l\iar.git Curry, Fru, Linnog. 44 & 46, lc. J. I!'., Sotarmäst., Plemingg. 63, e.; O.Pi.; tu Norr tlf Norr Hulda, Fröken. anst. hos Sthlm s stads Elna, Teclmingslär:a, Vallentuna: tlf Val drätselnämnd, bost. Val lentuna ; tlf Val lentuna 45. lentuna 45. G. Hj., Tjänsteman v. Allm. 'Sv. Elektr. Ludvig, Faltskär o. Tandoperatör, Hol A.B., Tegnersg.45'V, Va. ländareg. 4, C.; tlf 12981i. s, Sofia, Ettr., Tvätt ~ strykinrättning..t ohn E., Grossh., Dalag. 38, Va. Linneg. 22, O.; tlf Ostorm Conrad, Handl, (specerier, konserver o. J. H., Typograf, Badstug. 39" Si). kaffe), Malmskillnadsg. 46, e.; tlf r : Karl E., l:e Vaktm. vid Sveriges allm, ex Norr 16402; bast. Barnhusg. 6 Ill Ö. g., portfören., Vasag. 12, e.; tlf Norr e.; tlf Norr Gustaf, Vorkrnäst., Klara N.Kyrkog:.l5, C. A. F. E., lng., Tjärhofsg. 8 B, Sä. Henny, Ankefru, Sibylleg. 79 m, O. George, Ingenjör, Volmaryxkullsg. l, Sä.~ Sofia, An~~fru, Flemingg. 6el, C. J. '1'., Ing., Greftureg. 24 A, O. 1 P.. Ax., Ofverstelöjtn., Sibylleg. 53 III, Carl, Kafeidk., Hollänclareg. 8 A, C.; bost O.; tlf , Osterrn, 309. s. h. I.. Lindau, Bertil, Elektriker, Karlbergsvägen Wilh., Kaf8idk., Kungsholmag. 24 II, C. 37 Bn.h., Va. F., Kamrer, Strandvägen 17, O.D). E., Fröken, Björngårdag. 2, Sä. Nils, Kamrer, Kungsholmsstrand 121"", C. C. Ph, A., Sthlrns Nya Fastighets o. Emil, Kolonialvaror en gros, kontor Kap Affärsbyrå, Skeppareg. 33, O. Dj. Se tensg. 6, O.D}.; tlf 70780, 70795, Norr annons sid ; telegramadr.:»mäklaremil»; bost. Ebba, Ankefru, Hesselby Villastad; tlf Styrmansg, 17, O.Dj.; tlf Hesselby 1. Ragnar E., Kontorist, Yidarg. 5, Va.. Lindbeck, A. H. A., Fil. mag., Döbelnsg. Gustaf, Köpman, Mästersamuelsg. 9, C.; 64, Va. tlf Brunkeb C. A., Kansliråd i Kommunikationsdep., R., Löjtn., Odeng. 11, O. Banörg, 10 1 ", O.D}.; tlf E., Målarmäst., verkst. Döbelnsg. 4, Va.; Bryngel, KOI1,sthandtverkare, Kungstensg best. s. h. 36, Va.; tlf Vasa J. A., Posttjänstem., Upsalag, 20, Va. Johannes, Marindir., Eriksbergsg. 14 Iv, Lindahl, Arvid, Pälsmodeaffär, Hofleve O.; tlf 21212, Brunkeb rantör, Biblioteksg. 7, e.; tlf 7612, se äfven Lindbäck. Norr 4085; eugrcsaf'd. tlf 17613; filial Lindberg, Linus, Advokat, Jur. kand., kon Hamng. 5A, e.; tlf 7615,.Norr 9418; tor Kungsg. 7, e. (invid Stureplan); bost. Engelbrektsg. 23, O.: tlf Norr tlf 1683, 2168B; bost. Eriksbergsg, 5, O.; tlf Holger, _~~_,~ak..o. frise!salong, Birgerjarlsg'j Car~. Gust:, Afd.chef, Soder 6:>88. Varfsg, 6, Sä.; tlf _ A.B. SVENSKA METAllVERKEt~ MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

4 o' l Lindberg. 678 C. A" Fabrikör, Börstrandsg, 4" Lindberg, Harry, Afd.chef, Nybrog. 21, Ö. Lindberg, Alfred, & Co, AgenturafIår,Assuransfirma, Va. l (Filip Q. Hubert Thomson samt E. J. W., Fabrikör, Kommendörsg. 12 & 14, Palm), kontor Vasag. 48 1V, C. Ö.; tlf ; E. W., J\.ktieb., Agenturaffär 'o. Grossh., Gust., Faktor v. Iduns Tryckeri, David Skeppsbron 18, St.; tlf Tele bagaresg. 20 n, C.; tlf Brunkeb grafadr. 'I'arbonia. E. J. O, F~l. kand., Tjänstem. vid Mynt & COj Gösta, A. B., Agentur o. Import & Justeringsv., Johannesg \ C. I firma, Greftureg. 1, Ö. Gunnar, Fil. lic., Södermalmstorg 6lil, Knut, Artist, Yanadisväge» 31 Alv, Va.; So.; tlf ' tlf Vasa Josef L. T., Fil. mag., Alviksvägen 163 T. L. E. Garibaldi, Artist, Helsingeg. 3, Appelviken. ' ' Va.; tlf Vasa s Fi Ilbageri, firma, Folkungag. 8 D, Sä.; W:m, Bagarmäat., Folkungag. 8 D, Sä.; tlf Söder tlf Söder Albert, Folkskoleinsp.assist., Brunke Axel, Bankdir., Värtavägen 8 Ul, Ö.Dj.; tlf bergsg. 9, C.; tlf Brunkeb Maria, Folkskollär:a, Sigtunag., 151, Va.; Helge R., Bankkamrer, Drottningholms tlf Vasa vägen 2 B, C. Tora, Folkskollär:a, 'I'egnerslundsn 8, Va.; J. H., Banktjänstern., Jakobsbergsg. 25, C. tlf Vasa Nils A. G., Banktjänstem., Uplandsg. 22 Il, (Lindbergh), Albin, Frisörmäst., Storg. Va.; tlf Vasa ' , Ö.Dj.; tlf 11293; bost, s. h. Karin, Barnm., Surbrunnsg. 2, Va.; tlf Andrea, Fru, Teckningslär:a, Flemingg. Norr Ul, C.; tlf Kungsh W., Barnm., Fru, Jarlag. 8, Aspudden. Anna, Fru, inneh. La Cite, Västerlångg. Manne, Biografäg., Fatbursg. 2, So.; tlf 71, Si.; bost. Razvaldsg. 15, Bä. Söder Elsa, Fru, Tuleg. 27, Va.. ~ Kurt, Boktryckeri A.B., Kungsg, 50, C.; Louise, fru, Braheg. 58 lil, Ö. tlf 4703, Norr Olga, Fru, Karlbergsvägen 58, 21/ 2 tro Lars Uno, Brukspatron, Hamng. HjUl, Va.; tlf Vasa ' C.; tlf 30936, Norr (Lindbergh), Pauline, Fru, Damfrise' Hilma, Cigarraffär, Klarabergsg. 50, Va.; ring, ~anicure o. Parfymaffär, Storg. tlf Norr , O.D;. Tom. Civilingenjör, S:t Eriksg. 79, Va.; Riken, Fru, Kommendörsg. 10r, Ö.; tlf tlf I ' Olaus, Damskrädderi, Greftureg. 15t, Ö.; Signe, Fru, Modeaffär, Västerlångg.rn, tlfn 01'1' ,St.; tlf 26 12; bost. Hornsg. 59 A, ss; B. K., Direktör, Greftureg. 13, Ö.; tlf tlf Söder Norr 11010, ankn. Thyra, Fru, Valling. 33, C.; tlf Norr Gustaf, Direktör för A.B. Gustaf Lind , berg, kontor Brännkyrkag r,so.; tlf Elisabet, Fröken, Lärar:a v. Brummerska , Söder 30954; bost.hornsg. skolan, Greftureg, 43", Ö. 148 B, So.; tlf H., Fröken, Högbergsg. 34 D b., Bä.; tlf J. G. G., Direktör, Skeppareg. 5 1V, Ö.Dj.; Söder tlf Norr 168 U. Hilda, Fröken, inneh. Hotell Imperial J. Wilh., Direktör för A.B. Melons Jäm med annex, bost. Sibylleg.5, Q;, varuaffär, Vanadisvägen 41, Va.; tlf Inez, Fröken, Stureg.48", Ö.; tlf Osterm. Norr ' Kurt, Direktör, h. Murgrönan 6 B, Li Lisa, Fröken, Birgerjarlsg, 41 A, C.; tlf dingöbrevik; tlf Brevik Sommarbest. tlf Algö 76., (Lindbergh), Nils E., Disp., Blekingeg. A. o. E., Fröknar, Grefg. 47, Ö.Dj.' 67 B, Sä.; tlf Söder 9719, kontoret Norr tlf E. o. A.\ Frökn., Uplandsg. 43 1V, Vasa Va.; tlf...:...g. A., Domsverkställare o. Stämnings A. H., Fältskär, Smålandeg. 36, C., ~ man, Grefmagnig. 14 m ö. g., Ö.Dj. E'ilip,Döfstumlär.,Manilla,Ö.Dj.jtlf Bernh., Förest., tlf Brännkyrkag. o 163, Sö.; &Co, 'l'om, Export & Import, Hufvud Esther W., Föresta (Drottning Victoria s agent f?r Norwich Union Fire Insu Örlogshem), S. Blasieholmsli.!O, C. rance Society Limited, Jakobsbergsg. G. F., Gaständare, Lundag. 37, Sij.; tlf 6 1, C. I Söder O~SSON&ROSENLUND. 2~tJre88.taI.nd;rn S~'tZ~~7;~~:

5 6U Lindberg. Lindberg; G~sta, Grossh., kontor Greftureg.! Lindbm:g,1.Wilh., Kapten, Greftureg. 75, Ö.; 1, Ö.; oost. Ostermalmsg. 80, Ö. tlf 1;)229. Waldemar, Grossh., kontor Västerlånag. Sigrid, Kassörska i A.B. Nord. Komp., 31, Si.; bost, 'I'egnörsg. 6, Va.; tlf Fatbursg. 2, Sä.; tlf Söder Vasa 903. L. A., Kirurg. Instrumentmak. o. Ban G. E., f. d. Hamnfogdeinsp., Vegag. 4, dagist, Norrlandsg. J l A, C.; tlf , Va.; tlf 82211, Vasa 211. Norr Bror R" Han dl., Handtverkareg. 46, C.; Johannes, Komminister, Kronobergsg. tlf Kungsh. 13.~ AIV, C.; tlf Kungsh C. J. ~., Handl., Orby villast. 150, Alfsjö; Sven, Konsul, Hjorthagsvägen 11, o..dj. tlf Orby 1~). _ Henry, Konteramiral, Riddareg. 45, Ö.Dj. E. J., Handl., Arstadal 5, Liljeholmen. Gerard, Kontorist, Styrmansg. 6 IV ö. g., Oscar, Handl., Herrekiperings o. behörsaffär, Rörstrandsg. 8, Va. Sy Ö.Dj.; tlf Osterm Agnes, Kontorsskrifv., 'I'egnerslunden 8 1V, Robert, Hand!., Storg. 25 II, Ö.Dj.; tlf Va.; tlf Vasa Harald, Kontrollör i Telegrafverket, Gref Robert, Hand!., Karlbergsvägen 70 11, Va.; tureg. 9 A" Ö. tlf E. G., Kopparslag., Grefg. 23, Ö.Dj. K. H., Hofr.inot., Riddareg. 26, O.Dj. Sigurd, Korresp., Dalag. 1 B", C.; tlf E. A., f. d. Hotellförest.; Stortorget 7, St. 1772Rj junioktober: Härnösand. Valentin, Hårläkare, Kommendörsg.12,O. Hj., Köpman, Vanadisvägen 30 II r, Va. A. Vilh., Ingenjör, Bidrag. 18, Va. Knut, Köpman, Vanadisvägen 20, Va.; Dick, Ingenjör, S:t Eriksg. 79, Va.; tlf tlf T. A., Köpm., 'I'egnersg. 6, Va. K. J. E., Ing., Terrassvägen I, Enskede. Emma (firma), La mp o. Bosättnaffär, K. K., Ing., Dianavägen. Hjorthagen, Nybrog. 45, Ö.Dj.; tlf Norr Värtan. s, Aug.. f. d., Litogr. Tryckeri, inneh. J. Th., Ingenjör, Bergsg. 26 III, C. Civiling. J. Lindh, Kornhamnstorg 47 1I, P. E., Inkasserare, Alströrnerg. 4, C. I St.; tlf 2754, Norr Nils Ol f. Intendent, Drottningg. 95 C", G., Lokomotivför., 'I'orsg. 50, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Hugo, Jur kand., Advokat, Jakobsbe.rgsg'j Karin, Lärar.a, Ostermalmsg. 11, O.Dj.; 9, C.; tlf 14799, 12609; bost. Birger tlf jarlsg. 18, nppg. AlV, Ö. 1 P. V., Lärovadj., Frejg. 25, Va.; tlf Ruben, styr., Jur. kand., Vikingag. Byråchef i Pensions 18v, Va.; tlf Vasa John G., Löjtnant, Skeppareg... 5, O.Dj.; Per, Järnhaudl., Götg. 25, Sä. tlf Norr 1681l. C. E. Efraim, Järnvägstjänstem., Solna Oskar, Löjtnant, Tuleg. 27, Va. vägen 117, Va.; t1f Sigurd, Löjtnant, Vegag. 4, Va.; tlf K. R., JärnVägSlj.man,liegeringSg.59IV,! C. ~2211, Vasa 211. Mats, Maskinmäst., Margaretavägen B7, r' G. H. Karnmarskrifv. i Tullv., Upsalag. Enskerle; tlf Enk III, Va.; tlf r J. P., Massör, Vidarg. 7, Va. K. H.. Kammarkrifv. i 'I'ullv., Upsalag.l Lova, Modeaffär (inneh. Fru Lova Loh 11 III, Va.; tlf 82~ os. I man), Drottningg. 84, hörnet af Tun Axel, Kamrer, Frejg. 25, Va.; tlf Vasa nelg., C.; bost.ddeng. 44, Va J. Olof, Musikdir., Jakobsbergsg. 33, C.;.~ Axel, Kamrer, Rörstrandsg.54, Va.; tlf tlf Erik, Mynt och Medaljgravör, Hornsg. E., Kamrer, Folkungag. 42 C, Sä. 51, So.: atelje: Kungl, Myntet, Hamit J. A., Kamrer, Högbergsg. 27 A. Sä. I verkareg. 5 & 7, C. Hen.ry,..Kanslisekr., K.atarina V. KyrkOg. F., Målare, Surbrunnsg. 32, Va.; t.1fnorr 8. ss: tlf _ A. K., Kappsörnm.a, Sybehörsaffär, Up Tor, Målare. Sot Paulsg. 2 A II, Sä.; tlf landsg. se, Va.; ur Norr 4542; bost, Söder l Dalag 52III ö. g., Va.; tlf Vasa s, Bror Knut, Måleriaffär, A.:B., kontor o. ~ C. C., Kapten i K. Flottan, BirgerjarlSg.! I verkst. Greftureg. 13 A, Ö.; tlf 75234, 62, Ö.; tlf Norr 11010, ankn. bast. Dolf A.. Kapten i K. Flottan, Karlavägen J. J., Notarie, Greftureg. 43 u. b., Ö.; tlf 11, Ö.; tlf Norr JONKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 H A M N G A T A N 15 ~

6 , LindbergeLindbergh, 675 Lindberg, Oskar" Organist i Engelbrekts Lindberg, K. L. A,., Styrman; Torkel Knutskyrka, Odeng. 28, Va.; tlf sonsg. 14, So. Lirtd)J'erg;iWaHlemar,A.B.,Papper, Påsar, Karl, Stämningsman, Hagag. 18,IVa.; Papperssorvietter, Toilettepapper o. tlf Vasa Bindgarn en gros, Västerlångg 31, St.; August, Sybehörs o. Herrekiperingsaffär,. tlf 545, 74 10" Norr Telegram Folkungag. 14 A, ss; tlf Söder 31295; adr.:»waldpapper». bost. s. g. 87, tlf Söder 290.." Gustaf,,A'ktieb., Brännkyrkag. HIl, Sä.; Martin S., Tandläkare, Hamng. 15Il, C.; Partiaffär i' järn, stålo. järnvaror; tlf mottagn. hvard. 101 o. '56. ' \ \ \ 7054, , Söder E. K., Tandtekniker, Skeppareg.44l!,O.Dj. ~ A. Wilh., Pianoetablissement, Karduans rrs, Augusta, Tea~erelevskola, Djurgårds 'makareg. j '4, C.; tlf 5726, Norr 59 SS. slätten 104, O.Dj. John, Plåtsl.imäst., Surbrimnsg. 2, Va.; (Lindbergh), Edv. Z., Tjänsteman i Sthlms tu Norr Köpmfören., Karlbergsvägen 87 A, Va. ' C. A;, Pelisöfverkonst., Jakobsbergsg. Emil V., Tjänsteman (Spritoentralen,, 32 A III" C. ' Centralpalatset), Torstensonsg. 10 A, ' Karin, Postexp., 'I'egnerslunden 8, Va.; O.Dj. tlf Vasa ' G. E. Hilding, Tjänsteman, 8:t Eriksg. K: 8., Postiljon, Norrtullag. 23, ö.g., uppg. 17, C.; tlf Kungsh , BIl, Va. O., Tjänstern., Markvardsg. 12l!, Va. Carl Oskar, f.. d. Postrnäst., Upsslag. W. K, Tjänsteman, Brämikyrkag. 371, ' 11 1II,Va.;tlf82605., Sä.;tlfSöder1437.,, K., G., Postvaktrn., Folkungag. 20 e, Sä. e. J., Tullvaktrn., Dalag. 52I1l ö. g., Va; R. V.,l:ePostvaktmäst.,Tuleg. 49 Il,ö.g.,C. E. S., Tullvaktrn., Kocksg. 27, Sä. I Haken, Prakt..läk., Linnog. 3 1, O. 1\'[ot C. E., Urmak., Sveavägen 80, Va.; bost.s. h. I tagn. efter telefonanmälan. J. O., Vagnmakeri, S:t Paulsg.26, 'Sä.;! 'Emmy, Profess:a, Greftureg. O.; 41H, tlf tlf Söder Norr Sigfrid, Vaktm. (A. B. Skandiaj, Grefg. Hilda, Profess:a, Hornsg. 51, Sä. 6:dIl ö. g., O.Dj.,.Gottfrid,' Rak o. Frisersalonger, Vasag. A. Edv., f. d. Verkm.,Skräddaregr. 2 B.II,St. S, C.; tlf Norr 60 SO; bost. Hornsg. Sigrid, Violinist, Greftureg. 41 II, O.; tlf I 59 A, Sö.; tlf Söder , Norr J.Z.,Redaktionssekr.,Vanadisvägen41, Va. Adele, Änkefru, Yillag. 121, O. Herlow,.Repr. för Gransholms Aktieb. Anna, Ankefru, Asög. 80, Sb.; tlf Söder Gemla, Huddinge; tlf Hudd. 44. ' 90 S5.... ' Lindberg, C. A., Restauratör, inneh. Cafe Anna K.,Ankefru, Banergol911 ö.g., O.DY.;, Fnnken, Fnnkensgränd, 5, St.; tlf Norr tl.f.74~ tjti ÖO; bost. Götg. 13, Sä.; tlf Cecilia, Ankefru (Herr o. Da~fmorska),.: Edv Retuschör Karlbergsvägen 58 Va Raksalong, L:a, Vattug. 26, C.; bost., l.'.' Sibylleg. 14,' O. Alf E., Revisor, Vegag. 4, Va.; tlf 8~211, _ Olan Ä kefru Sture g 481I O. tlf. Vasa ara, n " '"., AS' k k..t 'k' D l 32 TT Österm urora, JU R o ers a, a ag., r a.; _ G rd A"nkefru Torstensonsg S /I D'J' tlf Norr.<::0517. e a,.., IIi,u.. 'e E Siök t D'.. 3 H' th L. M., Ankefru, Fryxellsg. 4, 00.' s., ~o ap "I ianavagen, jor a Leil Ä k f u Narvavägen 31 () D'J' gen Värtan el a,..il e r,,.. C ' O. S d' T l TT Maria, Ankefru, Scheeleg. 3, C.. & tlt'805'69' keppsre are" u ego 27, ra.; _ E, O., Öfvrmasldnist.Haiidtverkareg, 2, C. J. V., Sk~mak., Riddareg. 3, O.; tlf s, John, Eftr. A.H., kontor Blasieholrns '.' 78457, Österm torg 11, C.; tlf 17 S2. A' Skrif k'. ff:' N' l Eft Lindberger. Conny, Ing., Kungsg. 57 B, C; t., fl mas msa ar, oise ess r., B P kt läk,b' 'J' l 13 C' tlf r Ofre Slussg, 6 &,8, Sä.., ra 'o a., irgs: ar sg., "..,_tjo B Skräddare Artillerig. 4S OD. 4097, Norr 29339; mottagn. efter of,., S d '., o S'J.. verenskomm. per tel. Verner, ~e, Relmersholmsg. 9, o.: _ B V H P ofessor Rättsk mist I 'e ' tlf Söder , r, e, n. II S' k L' d.. 14 G" d l dalsg, S, C. I M" mc are, m vagen, ron a, _ A t Fil k nd R d 'ofofsstioe'n,29.: l', Liljeholmen; tlf Grönd n.on, \.lk a r : e., '" Ȧ,. o'.. ppe,vl en... Lmdbergs Stra & Fllthattfabnk, afdeln. _ D. W.. Korresp., Nytorgsg. 25 A, Sö. Jl' kontor Yasag.' 44, p.; tlf ~0303, Norr A., Änkefru. Birgerjarlsg. 110, Va Fabrik i Orebro. Lindbergh, se under Lindberl!. VIKIN'G SKOKRÄM INDUSTRh~~T;~BRC?;',VIKI:~<2.

7 67G LindbladLindblom. Lindblad, Hans, Arkitekt o. byggnadskont., ILindblad, B. Eric, Maskining. v. Sthlms Norrtullsg. 65, Va.; tlf Norr Elektrverk, Värtan; tlf Norr Bokförlags A.B., J. A., Barnhusg. 8, C.; C. G., Maskinist (Grand Hötel), Ringtlf 3284, Norr vägen 106, se. Egron, Chefsassist., Ringvägen 13, So.; Alfred, Målarmäst., Flemingg. 23 A, C.; tlf Söder tlf Kungsh Nils, Civiling., Karlhergsvägen 22, Va.; Lorentz, Notarie, Kansl. i Riksdagens tlf Norr :a kamm., Norrtullsg. 21'v, Va.; tlf Systrarna, Dam o. Herrekiperingsaffär, Vasa 590. Jakobg. 3 (invid Jakobs kyrka), C.; G. R., Polisman, Gotlandsg...68, So. tlf Norr Karl, Prakt. läk., Grefg. 9, O.Dj. Mot August, Direktör, Stureg. 20, O. tagn. hvard, 34: helgd. 1011; tlf Elis, Direktör, Lifförs.aktieb. De För 73li 39, Norr enade, Ringvägen 14, Sö.; tlf Söder Hugo, Redaktör, Ynglingag. 13, Va E. O" Revisor istatskont., NorrtulJsg. _ En~st, Domänintendent, Jungfrug. 3 IV, 21 IV, Va.; tlf O.; tlf Lorentz, Revisor istatskont. (inkomst Lotten, f. d. Döfstumlär:a, Dalag byrån), Kungstensg. 62, Va. ö. g., Va. J. E., Bekr., Kungsh. hamnplan 3, C. Arvid, Fabrikör, Brunkebergstorg 15 ll, Axel, t. f. Skeppsmätn.vöfverkontr., Rör C.; tlf 9451, Brunkeb. 5198; bost. Stu strandsg. 56 B, Va.; tlf revägen 45, Stocksund: tlf Stocks C. O., Skomakare, Nygränd 8, St... Axel, Fi]. dr., bost, DjursholrnsOsby ; Gust., Skomakarm., Majorsg. 10", O.; tlf tlf Djursh. 553, eller Osby 161; kon tor Gust. Ad.torg 18 lii, C.; tlf , B., tillverkning af Skyltbokstäfver, Rege Norr ringsg. 94 A, C... Margareta, Fil. mag., Jungfrug. 3 1V, O. A. E., Snick.,..Riddareg. 9 A, O.; bost. Berta, Folkskollär:a,Västmannag. 26, Va.; Linneg. 19, O.; tlf Norr tlf Norr Emil, Tandläkare, Kungsg. 9 v (hiss), C. Cecilia, Fru, Karlavägan 64. C. (invid Stureplau). Mottagn. efter an Eugenie, f. Neruda, Fru, Johanneeg. 28, C. mälan per telefon 11705, Norr Hanna, Fru, Ringvägen 13, So.; tlf Söder Oscar, Tjänsteman i Krooks Bolag, Bränn kyrkag. 54 A, Sä. Sophie, Fru, Folkungag. 42 A, Sö. Seth. Tjänstein., Scheeleg. 6 II ö. g., C. Valborg, Fru, 'l'uleg, 32 A, Va.; tlf Vasa (Lindbladhj.Gust, W., 'I'ullvaktm., Kocksg , s«von Krremer,Vera,Fru,Ynglingag.13, Va. J. G. O., 1:e Vaktm, i Generalpoststyr., A., Fröken, Renskrifnings och maskin Nya posthuset, C... skrifn.vbyrå, Myntg. 3, St.; tlf , Birger,Ofverstelöjtn.,Kommendörsg.10,0. Norr 2160, öppen '/2104; bost, Kung Lindblom, Knut V., Afd.vchef Ny torget 6 IV ; stensg. 61, Va.; tlf Vasa 978. Sii.; tlf Söder L L., Fröken, Karlbergsvägen 47 Ar, Va. & Co, Joel, Agenturaffär, Tricotage, tex Nelly,Fröken,Musiklär:a,Rillgvägen l3,sä. til o. modovaror. garneringsartiklar Sigrid, Fröken, Karlbergsvägen 2QI', Va. m. m., Humleaårdsg. 14 & 16, O. Ex Valborg. Fröken, Artillerig. 41 ", O.Dj.; pedition: tlf 75260; privatkont.: tlf tlf ; P. Lindbloms bost.: tlf Albert, Fysikalisk o. matematisk instru C. A., Assistent, Sthlms stads Arhetsinr. mentmakare, Kungstensg. 38 (hörnet Sä. af Drottningg.), Va.; tlf 82904; bost. Alfred,A.B. Assuransfirman, Biblioteksg. s. h. '. 9, C.; tlf 9041, 17048, 17098, Norr Frans, Handl. (firma Dahlberg & Lind Telegrafadr. :»Assali» eller»nablad), Lovisag. 2 & 4, Q..Dj. tional», Direktör A. Lindblom, bost. Frans, Handl., Storg. 54, O.D}. tlf 9041 efter konttid, Kontorschef J. Ernst, Ingenjör, Hornsg.150 B, Sä... Björklund, bost. N. Smedjeg. 22, C.; öö ", Rud., Kamrer, Riddareg. 35 & 37, O.D.j. tlf Carl O., Lagerbokh., Karlbergsvägen Alfred, Direktör, Biblioteksg. 9, C.; tlf Va. 9041,17048,17098, Norr A. Y., Leg. läkare (ögonsjukdomar), Gref C. G., Direktör, Jarlaplan 4, Va. tureg. 7, ]1/2 tr., O.; tlf , Österm, Karl, Direktör, 'I'uleg. 35, Va.; tlf 13118, Mottagn. 9 10, 34. Norr A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

8 Lindblome Lindbom. 677 Lindblom,Per. Direktör, Upsalag. 17, Va.; Lindblom, Paul, Köpman, Greftureg. 72, Ö.; tlf 7283, Norrr tlf , ~ Andreas, Docent V:. Sthlms Högskola, S. G., Landskanslist, Solnavägen 53, Va. Bragevägen 12, Ö.; tif Emil W., Maskinist, Drottningg. 4, O.j B. W., Farm. kand., Ö. Järnvägsg. 10, O. tlf Norr K. G., Pil, dr, 'I'egnerslundeu 3, Va. K. J. A., Materialförv., Åsög. 42 C! Sä. " Anna, Folkskollär:a, Folkungag. 83 1l, So.; K., Modeaffär. Artillerig. 5, Ö.DJ.; tlf tlf Söder M 95. Norr , Axel, Fotograf, Karlbergsvägen 85, Va. C. A., Möbleringsaffär, Drottningg. 77,,_o Anna, Fru, Kammakareg. 70', Va.; tlf O.; tlf 4863, Norr 7885: bost. Salt, Brunkeb mätareg. 5, Va.; tlf Vasa 80 ~6, \ Dadine, Fru, 'l'egnersg. 48 v, Va.; tu S., Odont, kand., Blasieholmstorg 9, O. Gerda, Fru, Bragevägen 12, Ö.; tlf ~ Wilh'~TOrganist, Västmannag. 43, Va.; A. W., Fröken, Valhallaväg. 37'v, Ö. tlf rxorr ,, Emma, Fröken, Sjukgymn., Norrtullsg. N., Pianofabr., Ad. Fredr. torg 8'v, Sä. 17 III, Va., ' tlf Söder H. C., Fröken, f. d. Telegrafist, Linneg. G., Red., Tunnelg. 3, O.; tlf , Ö.Dj. P. L., Red., Döbelnsg. 7, (J. & Reicke, Grosshflrma (möbler), Ox Ko AIgot, Rektor v. Jakobs Realskola, torgsg.7 A, O.; tlf 81 ~6, Norr Artemisg. 12, Hjortbagen, Värtan; tlf Telegrafadr.:»Lire».. Värtan 63. Tage, Grossh., Strandvägen 61, Ö.Dj.; Aug., Sakförare (Firma Lindbloms Jurid. tlf Affårsbyrå), Oxtorgsg. S", O.. K. J., Handl., Fridhemsg. 30, O,. Ellen, Sjukgymnast, Valhallavägen 95, Sten, Handl., Skeppareg, 41,.. Ö.DJ. Va. E. D., Ing., Rådmansg, 14, O....:.I. 1\'1., Sjuksköt:a, Sjukhuset Sit Göran, O. Fritiof, Ingenjör, Ostermalmsg. 8pv, O.; Albert, Skomakare, Upsalag. 18, Va.; tlf tlf Vasa N. H., Ing., Mariagränd 4, ss. K. G., Skomakare, Lotsen 2, MälarhöjdeI!. s Jur. affärsbyrå, Oxtorgsg. 8, O. G. E., Styrman, Brännkyrkag. 144, Sä.; Llndhloms, F. O., Järnaffär, innebo John tlf Söder Lindblom, Kungsg. 51, O.; tu 6766, E., Tandtekniker, Skeppareg. 13\ O.Dj. Norr K. R, 'I'jänsteman, St. Nyg, 3, St. Lindblom, John, Järnhand!., Kungsg. 60, s, Sten, Tri kåaffär, Skeppareg.Bz, Ö.pj. j O.;tlf 14116, Norr 245,34. tlf Norr K. G., Järnv.tjänstem., Upsalag. 15, Sten F., Tekniker, Jarlag. 5, Aspudden. Va.. Ko R, Uppsyningsman, Dalag. 86 E, Va, Karl, Kakelugnsmak., Storg. 57, Ö.Dj.; Anna, 4.nkefru, ~cheeleg. 4, O.. tlf Norr A. K.,..Ankefru, Nybrog. 15 All ö. g., Ö.; D. E., Kammarrättsrevisor, HoIländareg..tIf Osterm A, Va.; tlf Norr A. P., 4.nkefru, Kungsg. 71, O... ErikE..Kammarskr.b.Öfverst. ämb.f.upp Hulda,.A,pkefru, Greftureg. 70 B, O. b.särend.,kocksg.27a,sä.;tlfsöderö61. Hulda, Ankefru, Uplandsg. 32, Va.; tlf C. Gustaf, Kamrer, Frejg. 69, Va.; tif Norr Vasa Ida,' Ankefru, Pipersg.. 4", O.; tlf Norr.,. Joh. Fr., Kamrer, Braheg. 36, Ö. j tlf Osterm : G. N., Ofverpostiljon, Helgalundenö ", K. R, Kassör, Lindevägen 20, Enskede. Sä.; tlf Söder Rob. A., Kassör, Ostgötag. 10H, Sä.; tlf Thure, Döbelnsg. 16 A, Va.; tlf Vasa.' Söder Tage, A.B., Kolonialvaror m. m. i agen Lindbohm, P. G., Dir., Riddareg. 16, Ö. tur o. kommission, Skeppsbron 16, St.; Fanny, Fru, Drottningg. 102 H,Va.. tu. 7236, 7240, Einar, Kapten, Brandinspektör i Pörs., Vilh., f. d. Kommunalordf., Västmannag. A.H... Svenska Veritas, Ostermalmsg. 43, Va. 69, O.; tlf Maria, Kontorsbitr. i Nedre Justitierev., Östermalmsg. 19III, O.; tlf Lindbom, Karl, Banktjänstem., Ö.; ur Stureg. 46, Gunnar, Köpman, Odeng. 29', Va. & Co, Bokbinderi, G;la Brog. 21, O.; tlf +" Joel, Köpman, Hunilegårdsg. 14 & 16', 11115, Norr Ö.; tlf Carl, Bokh., Hornsg. 89, Sö.; tu 406 o"t S S O N, & ROSENLUND sglz~~7.ff%~

9 678 LindbomLindeberg. Lindbo}11, A!;!na, Folkskollär:a,Folkungag. 'I Linde, IUken, q!garrhandel, Högbergsg. 27B, SvA, So.. So.; tlf Soder Anna, f. Persson, Folkskollär:a, Östgötag., E. W., Fanjunk., Parkg.10, C.;tlfKungsh. 79, Sö Edith, Fru, Folkungag. 73 AIII, Sö. se äfven Lindhe o. Lindhe. G. O., v. Häradsh., Florag. 6I! (öfver pla Lindeberg, Emil, Bankdir., Södertörns Villanen) ; tlf Osterm stad; tlf Södert. 19. C,. H., Kassör, Jungfrug.. 161, O.Dj. K. A., Bankkassör, UpsaJag. lo, Ya HJ., Kassör, Stureg. 46, O.; tjf Iwan, Bokh., PåJsundsg. 6 ', Sii.; tjf Söder F., Major, Styrmansg. 2 1, 0.Dj '.. J. A., Postexp., 'l'uleg, 37, Va.; tjf Vasa Erik, Dir., Braheg. 22, O. \ r C. L., Disponent, Odeng. 71, Va. Oscar, Prakt. Iäk., Strandvägen sr', O.Dj.; H., Disponent, Luntmakareg. 68, tlf 73725, Norr 21652; mottagn. efter tlf Norr Va.; V öfverenskommelse.. J. O. L., Disp., Vikingag. 14 & 16, Ya. J. W., Sjökapten, Braheg. 46, O.; tlf & Co, Gust. Hugo, Egendoms o. affärs Österm byrå, Klara N. Kyrkog. 31, C. Kon Oscar, Aktiebolaget, Smålandsg. 4 ii, C.; terstid tlf Knut, Fotograf, Nybergsg. 7" O.Dj.; tlf Lindborg. Victor, Bildhuggare, 24, Va. Västmannag. Norr H. R, Fotogratlateljå, Biblioteksg. 1P1, Fr. J., Fil. kand., Birgerjarlsg. 41, C. C..; tlf Norr N. M., Fru, Helsingeg. l::iii!, Va. Agnes, Fru, 'I'egnörsg, 4'v, Va. Edwin, Konservator o. Konstnär, Kata Alma, Fru, Handtverkareg. 32, C. rinavägen 15 B, Sö.; tjf Engla, Fru, inneh. Ostermalms Antikva A. G., Rum för resande, Yng lingag, 11v, riat, Humlegårdsg. 4, O.; bost. Agneg. Va.; tlf 13625, Norr N., Verkmäst., S:t Paulsg. 22, Sö. 10, C. Mina, Fru, S:t Paulsg. 10 n r, Sö.. Lindby, K. E. Sigfrid, Jur. kand., e. o. Hofr. N. A. A., Fru, Komrnendörsg. 32, O.D;'. not., Norrtullsg. 12 A, Va.; tjf Vasa :B'. M., Fröken, Handtverkareg. 32, C Anders, Grossh., Sot Paulsg. 1, Sö.; tlf C.P.Hj.,Kontorschef,Norrtullsg.12A, Va , Söder O. P., Änkefru, Fridhernsg. 40 B, C. Gust. Hugo, Grossh., Klara N. Kyrkog. Lindbäck, C. V" Postexp., Norrtullsg. tlf , Va.; 31, C. K. Hj., Handelsres., Klara V. Kyrkog. C. A., Sjökapten, Horneg. 69 III, Sö. 12, C. Isak K, Grefg. 40, O.Dj. J., Handl., Dalag. 44" b., Va. Lindbäck, se äfven Lindbeck. Gustaf, Herr, Styrmansg. 53, O.D}.; tlf Linde, S. IV., Byråchef, tlf Valling. 35 lii, C.; Ostarm WUh. L., Herr, Grefg. 50,.. O.D}.; tlf E. R., CiviJing., Brandiusp. i Brand O. Ostorm OlycksfatlsförsAiB. Skandinavieu, Axel, v. Häradsh., Civilassessor. Bergsg. Styckjunkareg. 'I, O.; tlf III, C.; tlf Kungsh, Carl, Handskfabrik, S:t Paulsg, 27, Sti.; Otto,.Juvelerareflrma, inneh. C. O. Lindetlf Söder berg; butik Mästersarnuelsg. 50, C.; A. A., Insp.vkonstapel, Klara V. Kyrkog. verkst, s. g. 59; bost. s. h. iii. ISB1, C.; tlf 15~14. Iwar, Jägmäst., Hamng. 8, C. Hj., Konstnär, Varfsg. l, Sö. (ing'. fr. Hj., Kapten, Blasieholmstorg 12, C.; tlf Söder Mälarstrand) J. P., Kyrkoherde, Stureg. 60, O.; tjf Alfred, Kassör, Grefmagnig. 11, O.D,j. Norr H., f. d. Kassör, Nygränd 4'V, St. S., Red., Sigtunag. lo, Va. Sigurd, Kassör i Sthlrns Köpmannaför Olsson, Elsa, Skrifbitr. i Nedre Justitia ening, Flemingg, 57iiI, C. rev., Inedalsg. 15, C.; tlf s, Ingeborg, Specialatelje, Maskiumärk Joh., Uppbördsman, Katarina V. Kyrkog. ning, hålsöm å utstyrslar, gardiner, 4, uppg. C. r, So.; tjf Söder dukar m. m., plissering samt hålsöm Thure, Uppbördsman, Frejg, 10, Va.; tjf å blusar o. klädningar, Mästersamuelsg. Norr 19602; exp.tid hvard , C.; tlf Norr A. F., Än~.efru, Fridhemsg. 4, C: A., Kem. Tvättanst. o. Färgeri, L:a Bad L. F. B., Ankefru, Stureg. 60, O. stug. 17, Va.; tlf Norr JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

10 , i LindebergLindel'öf.. 67\}.' Liudeberg, r Guetaw, I Kontorist, Timmer Lindell, Joh:s, Dir., Karlavägen 99, 'Ö.Dj:; mansg. 2 B~; Bö;; tlf Söder 814. tlf ' ~ ;ib B.', Musikdir., Svea Ingenjörkår, Jakt s, Joh:s, Egendomsaffär, kontor Vasag.15 & varfsgränd 5, C. 17, C.; tlf 4955, Norr ~ Ruben, Tjänsteman,' Valhallavägen 103, Carl, Exp.ve.kt (Militieombudsmansexp.), ;' Wa.; tlf (majsokt, Härnösand). I Öfre Munkbron 7, St. A., Tvätto. Strykinrättning,L:aBadstug. Hugo, Folkskollär., Idung. 14, Va. '17, Va.; tlfnorr Ivar, Folkskollär., Parkg, 18 B, C. Gustaf, Urmak., Regel'ingsg.28, C.;. tlf Anna, Folkskollär:a, Idung. 14, Va.. "40 68; bost, Engelbrektsg. 43 A, O. Thyra, f. Malm, Folkskollär:a, Parkg. Hjalmar, Utrikesrevisor i K. General 18 B, C. poststyr..! Grafmagnig. 18, O.Dj. A., Fru, Skonåtling, Högbergag. 74, So.; \ Josefina, Ankefru,,tlf Norr Nybergsg. 7, O.Dj.; tu Söder Ag"da, Fru, Greftureg..,. 24 A, uppg. D, O. Lindeblad, Olof A., Chef för SthlmsTid Selma, Fru, Drottningg. 65, C.; tlf...' ningens Klicheanst., Rörstrandsg. 58, Brunkeb, 3256.,I Va. '. Carl, Försäkr.tjänstem., Frejg. 55" Va:; J.,..Fröken,.Lärar.a, Braheg. 35 II, O.; tlf tlf Vasa ' Osterm.49.'. Carl E., f. d. Godsäg., Valling. 10, C. Liudeborg, J. A., Skohandl., Humlegårdsg. E. N., Handl. Tuleg. 30, Va. ", \,16, O., o.tlplandsg.sö, Va.;bost. Kung G~st., f. d. ~~ndl., Dl'ottni.~gg. 65"..C. f. stensz. 56, Va. K. G.A., Ingenjör, Karlbergsvägen 45, va.; C. E., Tuleg., 32 A, Va. tlf 'Lindeen, se Linden. l Waldemar, Ing., Malmskillnadsg.27, C. Lindefors, Martin, 'I'jänstem., Sekr. i Sthlms F. E., Inspektör, Norrtullsg. 47, Va.;, Gymn.förb. o. Gymnastikklubben Gym tlf nos, 'Malmskillnadsg. 48 B, C.; tlf Carl J.G.,f.d.Kassör,Observatorieg.14 l, Va. Brunkeb J. H., Kontorist, Skåneg. 64, So., tlf Söder Lindegren, Axel, Arkitekt i Byggnadsstyr., Ostermalmsg. 25 & 27, uppg. All, O. Lennart, Köpm., Rörstrandag. 22, Va.; H. F. G., Förste Bibliotekarie v. K. tlf Vasa Biblioteket, Styrmansg. 3, O.Dj. Nils V., Köpm., Hornsg. 73, Bö. ; Allan, Bokför.,PMsundsg. 6, Bö. A. N., Litograf, Bellmansg. 1~, Bö....,.Gerda, Folkskollär:a, Apelbergsg. 34, C.; Olivia, Lärar.a, Slöjdskolan, Alfsjö. tlf Brunkeb Lilly, l\1usiklär:a, Kungsholmstorg 51, C. Mathilda, Folkskollär:a, Heleneborgsg. & Co, G., A.B., Parfymer o. toalettar. " 13 A, Si). tiklar, Mästersamuelsg: 49, C.; tlf Elisabeth, Fröken, Barnhusg. 4 11, C. Axel, Skräddare, affar Kungsg. 58, G.; Bengt,Kgl. Kammarmusikus, Apelbergsg. bost. s. h.,34, C. s Snickerifabrik, Byggnadssnickeri och. (Lindegren), C., Kamrer v. Järnvstyrs Inredningar, Saltmätareg. 26, Va. I ' Byggnadsbyrå, Kungsholmsg. 24 II, C. P. V., Statskartograf', Parkg. 6, Tellus, Sofie, Operasångerska, Jakobsbergsg.19 II borg,..midsornmarkransen; t. v. Ö. g., C. Anna, A.nkefru, Nybrog. 18, O. J. f., Redaktör, Sergelg 8, C.; tlf Norr Julia, Ankefru, Döbelnsg. 16 B1V,Va ' tindelöf,joh.,bag.,triangelväg.21, Enskede. I _ Gustaf, Skeppsmäklare, Stigbergsg. 35, K. A., Buntmak., Rörstrandsg.'28, Va. Bö.; tlf 7136, Söder Jenny, Fru, Odeng. 72 II Ö. g., Va.' & Rae; A.B., Skeppsredare, Skeppsmäkl. K. R., Försäkr.insp., Scheeleg. 3, C.., & Speditörer, Bredgränd 2, St.: tlf7133, Ernst, Garnhandel, Karlavägen 42, O.; '7134,7179,7197,7277.: A. G., Skomak., Frejg. 29, Norr 'va.; tlf Vasa tlf Norr , C. A., Handl., Birgerjarlsg, '" 23,,C C. A"I Aktiebolaget, Herrekiperingsaffär, ' Josefina, Ankefru, Apelbergsg. 34 D b., C.; Birgerjarlsg. 23, C.;, tlf 11461, Norr, tlf Brunkeb ' ; Lindegård, Maria, Fru, Drottningholmsvägen E. L., Kontorschef, Karlavägen 17 1v, O~;,~ l A III; C.; tlf Norr tlf ' LindelIs, O., Affärskontor, Norrlandsg. 19, C. J enny, Lärar.a.Triangelvägen 21, Enskede. Lindell, UIJo R., Banktjänsteman, Braheg. Josef, Postexp., Hornsg. 46 II, Bö. 7 A, O" John Alfred, Skrädd., Surbrunnsg.36, Va~ VIKiNG SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~BRO;. N~KI~'G

11 680 Lindemalm Linder. Lindemalm, K. F. G., Folkskollär., KungI Linden (Lindeen), Arvid, Notarie, Lindeens stensg, 56, Va. Fastighetsbyrå, Jakobsbergsg. 191, C.; Lindemark. D. F., Byggn.ing, Tunnelg. 15, tlf Norr , C. C. A., f. d. Polisman, Birgerjarlsg. 122 II, P. F., Köpman, Hjärneg. 5, C. Va. Linden, Gustaf, Arkitekt, Intendent i Byggn. C. J., Regissör, Svartensg. 12, Si). styr., kontor o. bost. Jakobsbergsg. 9, A., Skylt o. Dekor.mål., Kungsh. Kyrko C.; tlf Norr plan 3, C.; tlf Kungsh Arthur, Dir., Birgerjarlsg. 69, Va.; tlf Lindens Skyttfabrlk, inneh. Nils Lindan, Norra Smedjeg. 36, C.; tlf 11433, Norr G. E., l:e Postexp., Vanadisvägen 34, 1'/ tr.: tlf ~. Lindenau, Tora,. Kontorsskrifv., Breiten G. M., Regissör, Lillabältg. 8 li, Ö.Dj. feldtsg. 6, Ö.Dj. K. R., Skomak., Upplandag. 87, Va. Lindenbaum, Arne, Skådespel., Torstensonsg. Anna, Fru, Trikåfabrik, Hornsg. 63, Sö.; 6 A, O.Dj. tlf Söder Linden borg, A. E., Frisör, raksalong Sve Linden, v: Agent, Grefmagnig. 5, O.Dj.; denborgsg. 3, Sö.; tlf Söder tlf Osterm Lindenerona, G. C. A., Byrådir., Ledamot af s, Emma, Blomsterh., Humlegårdeg. 22, O. Väg o. Vattenbyggn:styr., Dalag. 18 m, Joh. A., Byggm., Liljeholmsvägen 4, Lil Va... jeholmen. Stefanie, Fru, Hjorthagsvägen, 5, O.Dj.; K...O., Bygg o.verkrn., Klöfvervägen 192, tlf Appelviken. E. A. L., Fröken, Odeng. 25, Va.; tlf J. Oscar, Disp., Bergsg. 2, C. Vasa Oscar G., Fil. mag., Tegncrsg. 25 III, Va.; Lotten O. Signe, Fröknar, Norrtullsg. 49, tlf Va.; tlf Eric, Fisk o. skaldjur, Centralsaluhallen E. Ch. E., _Gymn.vdir., Odeng.. 2!il, Va. 119 & 120, C.; tlf N on ;bost. Ble V. H. A., Kapten, Banörg. 5, O.Dj.. kingeg. HU, Bö. Hulda, Majorska, Kommendörsg. 20 B, Ö. J. P., Folkskollär., Nytorgsg. 24, Bö.; A. V.,.~nkefru, Odeng. 29, Va. tlf Söder 848. Anna, Ankefru, Norrtullag. 49, Va. K. E, f. d. Folkskollär., Rörstrandsg. Lindenkrantz, P., Bokh., Kvastmakarebac BO A, Va. ken 4, SÖ. Ester, f. Rydow, Fru, GYlllnastikdir.,Karl. Lindenskoug, Gustaf, Dir., Up sal ag. 17. Va.; bergsvägen 89'v, Va.; tlf Norr tlf Norr 'I'ekla.Fru, Folkskollär:a,Nytorgsg.24,Sö. Lindensteins, E., Boktryckeri O. Bokförlag, Karl SJ.gfrid, Handelsres., Klöfverväoen Valhallavägen 101, Va. Box 108, Sthlm L 192, Appelv iken, tlf Appelv. 183." Lindenstein, Ellen, Fröken, Kammakareg. Karl, HandI., Kom missionsaffur för landt 48', Va. man naprodukter, Kungsg. 50, C.; tlf E., Red., Valhallavägen 101, Va. ~;::;96b~;t. Norrtullsg. 23 II, Va; tlf Lindequist, G. A.,Aut0';l.2~lfirllla, Birger Oscar, Handl., affär o. bast. Plemingg, jarlsg. 81, Va',; tlf , C.; tlf Norr Elin, Majorska, Östermalmsg.Bä, Ö.; tlf B. B., Ing., Norrtullag. 24, Va Julius, Ingenjör v. A.B. Skänska Cement & Son, Joh:s, Skrädderi, Beridarebansg. gjuteriet, Karlbergsvägen 89'v, Va. 21, C. Sixten, Inkasserare, Upsalag. 15, Va.; G. A. E., Verkm., Birkag. 15, Va. tlf Norr G.A., Karlbergsvägen20, Va.; tlf 81470; Birger, Jur. kand. Nytorgsg. 24, Sti.; tlf kontor Birgerjarlsg. 81, Va. tlf Söder 848. Lindeqvist, John, Köpman, Polherneg. 31, J. Erik, Kafeidk., Norrtullag. 29, Va.; C.; tlf Kungsh tlfnorr 19785; bast. Vidarg. 3, Va.;tlf Anders H., Tapetserare, Olofsg. 41, C. 'Vasa Gustaf, Tjänstem., Odeng. 33, Va. K. E., f. d. Kantor o. Folkskollär., Rör Linder, Hugo, Apotekare, Birgerjarlsg. 48, strandsg, BOA', Va. Ö.; tlf O., Kapten, Kungsholmstorg 6, C. Carl W., Banktjänsteman (H~hlllls Ensk, Wald., Köpman, Bergsg. 36 IV, C.; tlf Bank), Fredrikshofsg. 2, O.Dj. Kungsh Rudolf, Bauktjänstem. (Sv. Handelsb.j, Aug., Landtbrukare, Humlegårdsg. 22, Ö. Hamng. 34 III, C.; tlf Brunkeb A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

12 I;nder Linders.681 LindervBernh.: M.,. Ciselör o. Gravör, atelje Linder, K. G., Verkmästare, Borgmästareg. Sibylleg.lO, O.; affär Västerlångg. 27, 10 A.~,Sö.. St., bost. s; h. Anna, 1\nkefru, Linneg. 7 n.b., Ö.; t.lf 'A. W., Direktör, S:t Eriksplan 10, Va. Anna, Ankefru, Surbrunneg. 40, Va. C. W., Direktör, Holländareg. 20, Va.; Anna Charlotta, Ankefru, Smålandsg. ur \ 30 III, C. Erik H., Fil. lic., Braheg. 20, O. Herlog, Surbrunnsg. 40, Va. Ludvig, Fil. lic., Förste Bibliotekarie i Linderblad. Emma, Fru, Biljardsalong, K. Biblioteket, Sibylleg. 77, O. " Kungsg. 70, C. A. V., Polkskollär., Jungfrug. 28, O.D}. Arthur M., Vinhandl., Hornsg. 61, So.; \ G., Fru, Ostermalmsg. 44, O. tlf Gre~a, Frök~n, Telefonist, Västgötag. 11, L~nderborg, Ruth, Ankefru, Idung. 14;. V~. Sti.; tlf Söder Lindergren. J. A., Apot.. Karlaplan 2, u.d}. H. E." Fröken (lager ar sybehör), Dö Linderholm, Richard, Målare, Västmannag. belnsg. 93, Va. 79, Va. K. H.,JrörvaJtare, Fredrikshofsg. 6, o.dj.; Hj., Parfym o, Svamp affär, Arsenalsg. 1, tlf Osterm C.; tlf 22748, Norr Ernst, Generalmajor, Engelbrektsg. 21, Claes E., Skräddarm., Granvägen 5, Tel O.; tlf 11200, 23788,.. Norr lusborg, Midsommarkransen... G., Godsäg., Lodg. 1, O. Wilh., Kommendörsg. 33B, O.Dj.; tlf 'L' d.. J rrrn L' d E u r Norr In er 'I" anson I mer m e~, mi an Linderos. Hilda,' Fru, Oigarraffär, Timmer. s~n), Grosshfirma, kaffe, srrup o. kolo mansg, 12, Sö.. nialvaror, Kornhamnstorg 53, St.; tlf Linderoth, S., Bokh. i Järnv.styr.,S:t Eriksg o. 4896, Norr Telegraf 11v, C.. adr.:»kaffehus». _ P. Emr., f. d. Expeditionsskrifv. v. rann Linder, Hilmer, Grossh., Kornhamnstorg. 53, sakn.fängelset, Solnavägen 127, Va. St.; bost. Odeng. 49, Va.; tlf C. L., Fabrikör, Drottningg. 28, C.; tlf F. W., Hofr.råd, Idung. 8, Va.; tlf Norr T., Juveler., Odeng. 38, Va. C. A., Fiskhandl., Kolmätaregränd 4, _ Anqers. Järn~.tjänstem. Nybergsg. 7 II, St., bost. Tomtebog. 34, Va. O.Dj.; tlf Osterm Linderoth G. W., Kungl. Hofurmakare. N. J., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., Dalag. Urmakerifirma, äges af John G. Linde.43IV, Va.; tlf Norr roth; urhandel och fabrik för alla ser Ragnar, e. o. Kammarskrifv. i Riksb., ters ur, Drottningg. 28, C. Dalag. 43, Va.; tlf Norr Nils, Inspektör, Nimrodsg. 3 C, Hjort G. E., Kamrer, Karlbergsvägen 85, Va. hagen, Värtan.. A., Kapten, Värtavägen 8, O.Dj.; tlf Ernst L., Källarmäst., Restaurant Vega, S:t Paulsg. 2 A, Sö. Arvid G., Kassör i Riksb., Villa Sol A., Maskinmäst., Svenska Teatern, C. berga, Södertörns villastad. A., Skrädd., Grefg. 30, O.Dj. C. E., Kontorsbitr., Rörstrandsg. 28, Va. Krebs, Greta, Tandläk., Götg. 9 II, Sö.; Frida, Korrespondent, Tomtebog. BAl, Va. mottagn. efter öfverenskommelee: tlf A. B., Kronolots, Åsög. 113, Sö , Söder F. L. Köpm., Holländareg. 7, C. John G., Urfabrikör; firma G. W. Linde Frans Georg, Löjtn., firma J. Linds roth, Drottninggatan 28, C. \ Eftr., Ulrikag. 5, Ö.Dj.; tlf Linderqvist, C. J., Tjänsteman, Uplandsg. & Co, John, Maskiner o. metaller, St. 38, Ya.; tlf Vasa Nyg. 32, St. j tlf ' Linders, Mega, Fru, Drottningholmsvägen Robert, Målare, Bondeg. 55\ Sö. 5 A IV, C.; tlf Kungsh ' F. G., Papper och trämassa, kontor Drott E. A. A., Hofrättsnot., Skeppsbron 22, ningg. 57, C. '.. Si.; tlf G. A., Polisman, O. Järnvägsg. 16, C.; Emil, Journalist, Medarb. i Aftonbl., Dö tlf Brunkeb belnsg. 69, Ya.; tlf Vasa S. Joh., Polisöfverkonst., S:t Eriksg, 47, C. Hildur, Konfekt o. Chokladmagasin, Oscar,Stationsskrifv.,KatarinaO.Kyrkog. Odeng. 44, Va.; tlf \... 11, Sö. Jacob, Revisionssekr., Uplandsg, 58, Va.; Augusta,.Trikåstick:a, Skaraborgsg. 9 All tlf I ö. g., Sö.; tlf Söder 683. A., Stadsbyggm., Karlbergsvägen 53 II, F. O., Tyghandtv., Hagag. 9, Va. Va.; tlf Norr OLSSON & R OSENLUND SE ANNONSER pa KARTAN

13 582 Lindel slindgren. Linders. Sven, Statsråd, Chef för jordbr. Lindgren, Arvid, Apot., Viki!!gag. 18III, Ya: dep. Dalag, 43, Va.; tlf Gustaf, Birch, Ar~jtekt l Byggn.styr., Augusta, Ankefru, Drottningholmsvägen Appelvikeu: tel. Appelv A IV, C.; tlf Kungsh. 57'0. Herman,. Arkivtj.man hos Landtrnäteri Lindersson, N. O., f. d. Handi., Asög. 62, Sä. styr., V. 'I'rådgårdsz b., C. (ing. fr. Lindesber&,s Manufakturverk, Aktiebolaget Landtm.backen); tlf Norr (Lindesberg). Agenter: Bertil Borgen K. G. L., Arrend., Sofieberg, Enskede. stiema & Co., Regeringsg. 9. C. Emil, Artist, Porträttmål., v. Professor Lindeskog. Gustaf, Banktj. rnan, Hornsg. vid Nqrth Brit. Acad., Valhallavägen 104, s: 31 IV, O.; tlf Osterm H.. L., Banktj.man (Riksb.), Alberget 7, T.A., Bankkamrer, Valhallavägen 101, Va. O.DJ. Einar E., Banktjänsteman, Greftureg. 77, A. W" Instrumentmak. vid..jylusikaliska O.; tlf 75'736. Akademien, FI'2rag. 22, O. Gunnar E:son, Banktjänsteman (Skand, Lindestam,.J. H., Akare, Mästersamuelsg. Kredit A.B.), Dalag. 66, Ya.; tlf , C.; tlf 30875, Norr 942. Olof, Banktjänstem., Nya Torsvik 58, Lindeström, Gustaf, Gjutmästare, Rensg.18, Lidingö villastad; tlf Lid:ö 545. Ya. L. M., Bankvaktm., Skånegv ISv, So: tlf Lindewall, Edla, Fru, Kungstensg. 62, Ya. Söder Elna, Fru, Rådmansg. 16, O. H. O., Bergsing., Karlavägen 38, O.; tu Mimmi, Fru, Urvädersgränd 7, St Lindfeldt, Gertrud, Fru, Rörstrandsg. 36" Judith, Blomsterhandel, inneh. Fru Judith Ya.; tlf Vasa 875. Jonsson, 'I'egnersg. 18, Ya.; tlf ~ Maria, Fru, Bondeg. 1 BIII, Sä.; tlf Söder Norr C. O., Bokhandl., Hagag. 16Il, Va.; tlf Axel, Skräddare, Brunusg. 28, C.; tlf Vasa Norr E. R., Bokh., Kocksg. 54, Sä. A. o. M., Nytorgsg. HIl, Sä.; tlf Valfr., Bokh., Handtverkareg. 11Ill, G.; Lindfors, B. F., Banktjrnan, Dalag. 46, Va. tlf Kungsh Eugenia, Fru, Damfrisering, Dalag.68, Va.; B., f. d. Borgmäst., Nybrog. 41, O. tlf Vasa, A. O., Bryggmäst., Hornsbergs Mälteri, Thore, Laborator, Experimentalfältet, tlf Hornsberg, C.; tlf Joh., Byggm., Sthlmsvägen 53, Enskede. J. P., Posttjänstem., Dalag. 68, Ya.. Arvid, Chef för WedevågKoppom A,B:s Gerda, Profess:a, Artillerig. 48, O.D}. försäljningskont., Katarinavägen 9 A,Sb. Anna, Sybehörs o. Garnaffär, Frejg. 15, Dav. Rud., Direktör, Norr Målarstrand Ya.; bost, Roslagsg. 32, Va. 12, C.; tlf 30609, Norr 667J. Hj., Vaktm. i Arbetarinst., Klara N. F. V., Dir., Karlavägen 17, O. Kyr!~og. 8, G. Håkan, Dir., Norrviken; tlf Norrv Elsa, Ankefru, Västmannag. 47 II, Va.; tlf Knut, Direktör, Aktiebolaget Karlbergs Vasa 986. basarerna, tlf Norr 24619; bost, Bränn S. L., Änkefru, f. Krook, Valhallavägen kyrkag. 153, ss; tu Söder ' O. J., Disp., Kungsholmsg. 40, C. J., Attiks o. Sojafabrik, Luntmakareg. Carl, Etui o. portföjjmakare (etabl 1876), 53, Va.; tlf Norr Skärgårdsg. 13, St.; tlf Norr Lintlforss, T. M., Gymnastikdir., Sjukgymn. Ernst, Etui o. portföljmakare. Handt Inst., Stureplan 6, O. verkareg. 23.B, C.; ur Norr Lindgren, Gerhard, Advokat, Sveavägen 52. E. W., Fabrikör, Sot Eriksg. 16, C.; tlf C.; tlf 32259, Brunkeb Norr L d Ad k tb o h G h dk. Birger, Fil. dr, Civiling., Byrådir., m gr:ns vo a yra, mne. er ar Baldersg. 6 BIll, Ö.; tlf 7'7943. ~llldgren, Advokat, Ledamot af Sve L. J. B., rn. dr, Regeringsg. 35, C. r~ges Advokatsamfund, koutor. Rege T., FiL mag., Erstag. 9, Sä. nngsg. 19 & :H, C.; mottagutid '/do _ C. A., FiskhandL, 'l'cgnörsg.ti', Ya.; tlf 1/211 f. m. o. 34 e. m.; tlf 2766 Brunkeb ' o.?878, Norr Telegrafadr. _ John, f. d. Folkskollär., Kungsholmsg.»Khent». 40, C. Lindgren, Carl V., Afd.chef, Katarina V. Anna, Fo1kskollär:a, Prästgårdsg. 2 A, SQ. Kyrkog. 4, ss. Anna, f'.spijhammar, Folkskollär.a, Grefg. E., Agent, Vikingag Va. 59, O.Di; tlf JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ SHAMNGATANlS _

14 Lill;dgr~,n., ~bba.. L'., ~olkskollär.:a, Lindgren. 683 Snäck: Lindgren, Ernst O., Kassör, Grefg. lo.d.pj.; vagen 32, Appelvlken; tlf Appelv..lI. tlf Rosalie, f. d. Folkskollär:a, Tuleg. 10, Va. Melker F.. Kassör, O1andsg. 17 EIY,Bö.;.Alml!, Fru, Vikingag. 28 Va. tlf Söder ". Norrman, Anna, Fru, Linjeringsanstalt, J., Komminister, Karlbergsvägen 7, Va.! Mäs.ter~amu6Isg. 55, G. Erik J., Koutorsqhef, Sot Eriksg. 10 D. (Lindgren) Maria, Fru, Styrmansg. 3 N. 'S., Korresp., Asög. 42 C, Sö. '.' D.Dj.; ~lf726 2?: o ' F. G., Kyrkoherde, Fil. dr, Drottningg'.. Alma, Froken, Björngårdag. 2, So; tlf 67 II, G. \ Söder Ivar, Köpman, Birgerjarlsg. 109 A, Va.; Emerence, Fröken, Lärana i Anna Sand tlf Vasa ströms skola, Jungfrug, 37 III, D. Anna, Lektorska, Vikingag.34, Va.; tlf Kerstin, Fröken, Uplandsg ö. g., Vasa 99..: Va. Maja, Lärar:a, Karlavägen 25, D.; Mathilda, Fröken, Tuleg.10, Va. Osterm ' tif, S~IYl.Fröken, Sjukgymnast, Jungfrug. G. A., Löjtn., N. Blasieholmshamnen3, G \ D.. A. P., Magasin Bredablick (antikviteter, ; Sigrid, Fröken, Fruktaffär, Sibylleg. 1)4, ur o. möbler), Regeringsg.54, G.; tlf O.; tlf , filial Linneg. 34, O.; Norr ; bost. Lästmakareg. 23, G. bost, Östermalmsg, 33\ D.Dj.; tlf Ös Axel V., Marindir., Karlavägen 45u. ; D.; term tlf c; Therese. Fröken, Jungfrug. 37III, D. Ernst F., Le Marinintend., Intendent i K. K. I!'., Glasmäst., Heleneborgsg. 25BI,SÖ. Sjökrigsskolan. Ostel'malmsg.14Au.b. D. O. Hj., Glasmäst., Fridhemsg.6, G.; tlf F. W., Maskinvedsågeri o.kolaffär, Lu'nt Norr makareg. 82 o. 84, Va. s Glasmästeri, Döbelnsg, 21, Va. ' Edvin B. C., Målarmäst., Västman:iiag. C. A., Grossh., Linneg. 31,. D.; tlf 53 u. b., Va ; till kontoret tlf s, Thea, Pappershandelo. Leksaksmaga.sin, D. R., Grossh., N. Mälarstrand 12, G. Birgcrjarlsg. 13, G.; tlf 11245, Norr Th., Handelsbokh., Döbelnsg. 14 Il, Va. 8lö... Anna, Handelsidk:a (lax o. fågel), Lia C. V., Postvaktm., Ekdalen, Alfsjö. Nyg. 13, St., bost. Mälarterget 19, St. Carl E.; Pälsvaruaffär, Birgerjarlsg. 3 & E. H., Handl., Skaraborgsg. 4 1, Sö.; tlf 5, G.; tlf229 17, Norr 542. Söder A.H., Revisor i Generaltullstyr.,. S:t Gustaf, Hofintend., Arkitekt i Öfv.Int. Eriksg. 73, Va.. ämb.o. Fångv.styr., Florag. 6, D. Elin, Skolkökslär:a, Ringvägen 123, ss; Axel Th., Hofslag., Pålsundsg. 5.1, Sö.; tlf Söder tlf Söder J. Edv, Skrädd., Luntmakareg. 93,1 1 /. Ar~id, v. Häradsh., Nybrog. 66, D.; tlftr., Va.; tlf Norr Ös.term Oskar, Skräddare, Dalag. 86 D, Va. A., Ing., Baldersg, 2., O. Ernst A. K., Slöjdlär., Grubbsg. 3II, G.; \ C. B., Ingenjör, Döbelnsg. 4\ Va.; a. t. tlf Kungsh: Brunkeb Alma,.. Slöjdläna, Banerg, 25, D.Dj.; K. O., Ingenjör, Tegnersg. 45, Va. tlf Ostorm A.. Journalist, Kungsg. 70, G.; tlf Norr R. A., Snick., Kullen, Margretelundsvägen , Kungsh. villastad.. John A. E., Järnv.tjänsteman, Torsg. Gunnar, Speceri, konserv o. kaffehandel. 51, uppg. Al, Va.,Rådmans~. 39, Va.; tlf Vasa 757. Axel, Kamrer, Folkungag. 20 crr, Sö.; Elsa, Strykinrättning, 'I'uleg. 24, Va. tlf Söder Adolf, Tjänsteman hos Försåkr.vaktieb. ' B. A., Kamrer, Torsg. 60, Va.. Skandia, Hornsg. 59 B III, Sö.. Ernst A. L, Kamrer, Karlavägen 1, D. Gösta, Tjänstem., Skåneg. 18, Sti.; tlf" Fritz, Kamrer i Sjöförsäkr.A.B. Vega, Söder Skåneg , Sö.; tlf Söder 127. Henric, Tjänsteman, Liseberg 42, Väste Lars, Kamrer, Nya Torsvik 58, Lidingö berga, Alfsjö.. / villastad, tlf Lid:ö 545. Henrik, Tjänstem.hos Lifförsäkr.Aktieb,, Algot, Kapten i K. Väg o. Vattenb. Thule, Prästgårdsg. 12 Il, Sö.: kåren, Byggnadsfirma, kontor Norr J. A.,?,jänstem. i St. Kopparb, Bergslags landsg. 15 B, G.; tlf 5394, 15058, Norr AktIeb., Odeng. 7 A, O. 51. K. A., Tjänstem.. Götgo 32 A, Sij. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VII<ING., OREBRO

15 684 LindgrenLindholm. Lindgren, G. A.. Tullvaktmästare. Tavastg.[ Lindhe, Rune, Tjänstern. i K. Vattenfallstyr., 32" b, So. I Plemingsr. 32 'V, C. Aug., Urmakare, Uplandsg. 271\', Va. fl. A. J.. Änkefru, Högalidsg. 11, So. C. A., Ved, kol o. lysoljeh, samt Ex Lindhe, R. W., Advokat, verkst. Direktör i pressbyrå, Vegag. 2, Va. I Sveriges Allm. KöpmannaFörening o. l J oh., Verkm., Triangelvägen 3, Enskede'l Järnvägstransport Försäkr. A.R, kon Amalia, Ankefru, Tunnelg. 20 B 'v, C. tor Jakobsg. 25 II, C.;..m 7524, Norr AnneMarie, Ankefru, Up landsg. 67Il, 1261, bost. Storg.20, O.'pj.; tlf Va.; tlf Vasa I Se annons å kartan. Bilda, Änkefru, Björngårdsg. 9 A", SÖ.;I Gustaf, Verkm., Folkungag. 6D'\ Sö., tlf Söder l tlf Söder 672. Hipy, Ankefru, Stureg. 44 B III, O.; tlfl se. äfven Linde o. Linde. Osterm. 42. Lindholm, Elof, Afd.chef, Karlbergsvägen Ida, Ankefru, Bergsg. 34 lii, C.; tlf 20, Va.; tlf Kungsh C. A. T., Arkitekt, Intend. i Byggn. Karolina, Ankefru, Lirmag. 65 I, O.Dj.; styr., v. Prof. v. Konsthögskolan, Mathilda, Ankefru, Frejg. 38, fra.; tlf Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb, 128. Vasa Erik M., Bageriidk., Norrtullsg. 5, Va.; G. C., f. d. Ofvermaskinist, Roddareg. tlf 12 48, Norr 5189; bost. s. h. 10, Sö... Josef, Bageriidk., Roslagsg. 18,. Va. Carin, f... Wikblad, Ofverstinna, Stureg. Carl, Bankdir., Riddareg. 12, O... '18"\ O.; tlf K. G. E., Banktj.man, Braheg. 31, O. L. Joh., Luntmakareg. 9, C.; tlf Brun Martin, Banktj.man, Fridhemsg. 8AIII, C. keb Carl, Bokbind., Mästersamuelsg, 67, C.: Lindgården. Restaurant, Djurgårdsvägen 68, tlf Brunkeb. 16,13. O.Dj. Carl, I:e Bokh. i K. Järnvstyr., Up Lindh, se Lind. landsg. 74", Va.; tlf Vasa Lindhagen, Anna, Barnavårdsinspektör, Flo Hugo, Disp., Dalag. 54][, Va.; tlf 10219, rag. 15 u.b Ö. g., O , 82547, 32253, Norr Carl, Borgrnästare, Borgmästaregården, Sommarbost.: Ingero, Risholmen; tir Appelviken; tlf Äppelv Räknäs 15. T.!., Civiling., Ostermalmsg. 79, O.; tlf A., Elektrisk affär, Norrlandsg. 23, C (ing. fr. Lästmakareg.). Telefon&ring C. H., Dir., Vill ag. 13, O. ledningar, åskledare: tlf Norr Agnes",Fil. kand., Fru, 'I'egnersg. 8 lv, Va.; & Wikström, Elektromekanisk Verkstad, tlf ö3293, Vasa Odeng. 14, Va. _ Arthur, Hofrättsråd, Led. af Lagberedn., A.. Fabrikör, 'I'orsg. 2, C.; tlf Brunksb. Tegnersg. 8'V, Va Sven, Journalist (Idrottsblud et), Birger J., Fabr., Rörstrandsg. 14, Va. jarlsg. 81, Va.: Hugo Fallstedt, Farm. kand., Valling. A. L, Kansliråd, Valhallavägen 35, O. 321 g. t. h., C.: tlf Brunkeb Teodor, Kyrkoherde, Ostermalmsg. 67, V. F. V., Fil. dr, Skeppareg. 5, O.D.i o... Elin, Folkskollär:a, Kungsholmsg. 38, C. Arvid, Lektor, Biblioteksg. 32III, O. G., Frisör, Upsalag. 7, Va.: Vasa G. :Q., Postex~., Hornsg i,,6? A, So. 1 A. ~., Fru, gigan;ajfär, Brännkyrkag. 185; E., Allkefru, 1<lorag. l" o. g., O. So.; tlf Soder Em., Ofverläkare, Kungsg.54 1H, C.; mot Emma, Fru, Smålandsg. 19. tagn. efter öfverenskomm.. "'h d l k Lindhe, A., By'g~m., kv, Drott 4, Djursholms Lmdholm, H~ F r~\ Drog an e, on,' Osby; tlf Djursh, 178 o. Djursb.Osby 1. tor LJplandsg. 68 " Va.; tlf 1021.~, Hedvig Fru Cizarraffår Norrtullsg 51 80D13, 82547, Norr Kontorstid Va.' '''. '. o" I 93, ~örd. 92. Ba~terio.lo~iska 1:; Carl Karnmarmusikus Lindhezården I boratonet La Vattug. do, C., tlf 3225".. kv'. Rabatten 3, Lidi~gii villast. l i Lager Vidarg. 9, Va.; tlf Norr Ber~h~rd, Skohandl., Västmannag.88, Va.; 1 Aug,usta ~., Fröken, Kungsholrnsg. 78, q. tlf Vasa Mana, Froken, Torstensonsg. 13 III, O.D). Rudolf, inneh. Sthlms Raffelbodar, bost'l Rosalie. Fröken, Holländareg. 21 B...Va. Uplandsg. 71, Va.; tlf Vasa R. H., Handelsidk:a, Karlaväzen 62, O.D.i Axel FL!. Tjänsteman, Narvavägen 18" 1 K, Ing., Västmannag. 99, Va. _~:...g., O.Di 1 Gustaf M., Ing., Kapellvägen 14, Enskede. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄST.:eR:n~:'~EåL~i~~~~.N22

16 / LindholmeLindmark. 685 Lindholm, O. L., Ing., Krukmakareg. 14, Lindkvist se Lindqvist. ' 'Bo.;' tlfsöder Lindley,Charles,~iksdagsman,Sv. Transport O. L., Instrumentmakare, specialite : rit arb.vförbund. förtroendeman, Barnbestick, Bergsg. 29Il, C.; tlf Norr husg. 16 1V,C Lindlöf, J. V., Direktör, Birgerjarlsg..60, O. _ P. A., Kakelugusmak., Teknologg. 7, Va. Lindman, Erik, Direktör, Heimdalsg. 1,Va.; _ Gerda, Kassörska, Holländareg. 21 BlV, tlf Va.; tlf Brunkeb C. E., Flaggmaskinist, Handtverkskasern _ Märta, Kassörska, Uplandsg. 32 1V,Va. uppg, 2, Skeppsholmen. s, J., Klichefabr. & Grafiska Anstalt, kont. Aug., Folkskollär., Götg. 105, Sö.. o. fabr. L:a Vattug, 28, C.; tlf 3392, Ester, f. Lundin, Folkskollär:a, Götg.105, Norr Telegrafadr.:»Klichefa Sö. brikedi>., Adele, Fru, Guldsmedsaffär, S:t Eriksg. _ E. R., Kontorist, Jarlag. 37, Aspudden. 53 B,: C.; tlf Norr 29927; bost. Skep _ John, Köpman, Djursholmsv. 42, Stock pareg, 46 11J,O.Dj.; tlf Norr sund; tlf Stocks. 600; kontor Rege Ebba, Fru, Stureg. 2 11, O. ringsg. 13, C.; tlf 5556, Norr Maria, Fru, Karlbergsvägen. 72 A,' Va. _ Aron W., Maskinritare, Kungsholmsg. Anna, Fröken, Stureg. 2 1I, O. 381, C.; tu Kungsh, 410. Inga, Fröken, Sveavägen 78, Va.; tlf _ Thomas, Med. dr, Kungsg. 48 Il, C _ & Hårdstedt, Mejeriprodukter o. kolo Arvid, Kamrer, Kocksg. 41, ss: tlf nia1varor en gros, V. Trädgårdsg. 19, J., Kamrer, Karlavägen 76, O. C.; tlf 22831, Norr Axel, Konstnär, Tunnelg.25, C. _ E. E., Målare, Birkag. 6, Vq,.. Arvid, Konteramiral, V. 'l'rädgårdsg. 7 1V,C. _ Olof, Målarmäst.,VillaElisif,Orby, Alfsjö. K. A., Kontorist, Brommavägen ~90 Al, "7 O. J. S., Notskrifvare, Hornsg. 18, Sö. Alvik, Kungsh:s villastad; tlf Äppelv. _ Gösta Fallstedt, Revisor i Riksräken \ skapsverket, Bryggareg. 4Il, C. Adolf, Kontorschef, Karlbergsvägen 73, _ P. A., Skomakare, Vegag.5, Va. Va.. _ E. O., Skräddare, Volniaryxkullsg. 12, Sö. C. A. M., Professor vid Riksmuseum, ~ Sam. E., Slöjdlär. (Sv. Diakonanst.), St. Tegnersg. 34, Va.. \. Sköndal, Sthlm 4.. & Jansson, Rak o. frisersalong, Små _ Herbert, Tandläk., 'I'orsg. 2, C.; tlf landsg. 11, C. Brunkeb Alex., Red., 'I'egnersg. 45vr,'Ya. _ Uno, 'I'eaterdir., HagaTeatern, Sthlm, Mimmi, Sjuk o. förlossningshem, Hornsg.. Va. HagaTeaterns kansli: tlf Vasa 6; 58, Sö.; 12687, Söder (majsept.); bost. Villa Haga, Stock G..l., Skräddare, Flemingg. 59 A, C.; sund: tlf Stocks ttf Kungsh Bert. R., Tjänstem. i Lifförs, A. B. Nord & Larsson, ~krädd. firma. (inneh, Gust. stjernan, Holländareg. 21 B!", Ya.; tlf Larsson), Osterlångg. 34 & 36, St. Brunkeb N. J., Slöjdlärare, Heleneborgsg. 111\.1U, _ Einar G. A., Tjänstem., Kungsh, hamn Sii.; tlf Söder plan 3, O.. Math., Sömm:a, Riddareg. 28, O.Dj. _ O. E., Vaktrn., Tuleg. 3, Va.; tir 'I'h., Tj~.nsteman, Västgötag. 6, Sö.. _ Erik, Violiubyggare, Norrlandsg. 11 B, Gösta, Ofveringenjör, Bragevägen 2, O.; C.; tlf , Norr ; bost. Idrotts tlf vägen 218, Enebyberg; tlf Rosl.Näsby Carl (A. ]3. Nilsson & Lindman), Grefg I, O.D}.; tlf Österm _ Aug., Eftr. (inneh. A. E. Appelberg), s, John, Eftr., lnneh. Mauritz Wallin, kontor Skeppsbron 20, St.; Ångbåte Norrlandsg. 15 B, C.; bost. s. g..18. ex12edition (Agentur för Borebolaget Lindmark, G. H., Arkitekt, Karlbergsvägen i Abo). Spedition, Befraktning, in 78, Va. kasso o. utländsk penningeväxling. Anton, Bilmontör, Kornhamnstorg 55, Tel'.adr. endast 20; tlf , St.; tlf Brunkeb tlf Norr K. J., Byggmäst., Lugnet, St. Essingen. _ R. K.,.Änkefru, Erstag. 9, Sö. Karl Adam, Byggnadsing., Valling. 31, C.._ K. K., Öfvermaskinist, Drottningg. 85, Va. ' Tore G. E., Civiling., Professor v. Tekn. Lindhult, Emma, Fru, Karlavägen 88 1, O.Dj. Hög skol., bost. Karlavägen 27 11, O.; _ N. A., Förste Kanslisekr. i Socialdep., tlf Karlbergsvägen 57lll, Ya.; tlf A. E., Fastighetsäg., Frejg. 1, Va. OLSSON & ROSENLUND S~tZ~~~%;/

17 686 LindmarkeLindqvist. Lindmark. K. E. K., Fil. mag., Svartensg.] llindqvisf2lindquisf 3 Lindkvist. 8B, Bö. " Anna, Folkskollär:a, Valhallaväg. 3pv, Ö. _1 Herbert, Assuranstjänstem., Kl. S. Kyl" Elisabet, Fru, Odeng. 30, Va. koz. 7, O.; tlf Brunkeb Eugenia, Fru, Flemingg. 31, O.; tlf Norr _2 A., Bageri, Mästersamuelsg. 14, O _2 Thyra, Blomsteraffär, Odeng. 44, Va.; Hanna, Fru, inneh. af Hushållsskol. Mar tlf 82620, Norr gareta, Drottningg, 69, O. _1 Knut, Bokföringar o. Revisioner, Dö Carl & Sven, Grossh., Mariag. 11A, Bö.; belnsg. 55, Va.; tlf Norr tlf ,, Karl, Bokförläggare, inneh. Bokförlags K. G., Ing., Svartmang. 21 & 23 II, Bt. I firman Fröleen & Cornp., Valling. 11, C. 8 Eftr., Hedvig, Modeaffär (inneh.. Fru A. _1 Lars, Bokhandl., privatadr. Djursholms Svensson), s:t Paulsg. 14, Si). Danderyd; tlf Djursh.Dand. 43. Lindmark, E. O., Pälsvaruhandal. Uplandsg. _3 Hj., Bokh., Björkvägen 49, Enskede; tlf 11, Va.; tlf Ensk Aug., Skomakare, butik Drottningg. 34, _1 J. H., f. d. Brefbärare, Teknologg. 7, Va. O.; bost. Herkulesg. 4 1V, O.; tlf 5419 _1 S. A., Byggm., Götg. 16C, Bö. Norr _1 Erik, Byggnadsing., Karlbergsvägen 4411, J. Gunnar, Tjänsteman. v. Generalstab. Fa.; tlf 81292, Norr Lith, Aust., Grefg. 48 n. h., O.D}.; tlf _1 R. H., l:e. Byråing, i K. Vattenfal1sty Osterm, 554. relsen, Östermalmsg. 69, O. Lindner, A. B., Advokat, Dannemorag. 20, _3 Mia, Cigarraffär, Hornsg. 100, So.: tlf Va.; kontor Regeringsg. 9, G. 1526, Söder Wilhelm, verkst. Dir., Flemiugg. 23 B, _3 Selma, Damfrisersalong, Regeringsg. 67, G.; tlf 31572, Norr G.; tlf Norr Hanna, Fru, Götg. 32 B, Bö. '1 L' d 'et J h H A B D k f kti I ẹ g C. A. R., Föl..estånd,.G.r.e.ftu.r c.._.1\.'.Ö... ID qvi.', o n.".:;, am on e lon,. G'l: Försäkr~~:!,_~a~lbe~:s;:~~e~,,,~5, v:.~~lfk~~r;r 4~5~~lkavaror. Odeng. 39, S. G., Ing., Götg. 32 B, ss. _1 Axel, Dir. v. Aktieb. Lux, s, C. J., Pelsvaruindustri Aktieb., fabrik för holmsvägen 2 Ar, O.. Drottningpälsskiunsberedning o. pälsmodeartik _1 F. W., Dir., Tyrg. 2, Ö.; tlf 1223:3, lar, pälsskinnshandel i en gros, Handt X01'1' verkareg. 11, G.; Detaljförsäljning _1 Ludv., verkst. Dir.) Grubbans & Co A.R, Handtverkareg. 6, C., Birgerjarlsg. Lillabältg. 12, O.Dj.; tlf 73315, Norr 16, Ö E. G., Post.exp., Dalag. 84, Va. _1 O. S., Dir., Hornsg. 28 II, ss; tlf K. G. B., Stud., Handtverkareg. 6, O. _1 Oscar, Dir. Banerg. 7 u.b., Ö.Dj. Hulda, Änkefru,.Grefg. 521, Ö.D}. ' Osvald verkst. M., Dir. i Amerikanska Lindner, E. E. V., Ankefru, Inedalsg. 15, O. GummiAvH, Karlavägen 14v, Ö.; bost. Lindohf, Arvid, Fjällg, 5, ss., tlf 29 36, Söder tlf , Narr : kont.: tlf namn Engrosaffär i glas, porslin o. anrop ))Amerikanska Gummi A.B)). lyxartiklar. Agentur o. kommission. ' Wilh. Direktör, Rörstrandsg. 14, Ya. Erik Lindan, p" Brännkyrkag. 26, ing. B, So, Hj., Högalidsg. 48 A, 8ö. ' Sune, Docent, Sigtunag. 6"', Va.; tlf Lindorm, Gottfrid, Hjärneg. 8, G. _2 Elektriska Byrå, Elektr. medicinska appa 1 L d 't 2 L' d. t 3 L' dk. t III qyis;. In quls; In VIS. rater G.; tif o materiel,. en gros, Uplandsg. 5,._1 Axel E., Afd.vchef, Kaptensg. 15, Ö.Di ' C. B., Fabrikör, Kammakareg. 29, G.;,2 Ivar, Agentur, Norrtullag. 43, Fa. tlf 6827, Norr 6090, Norr 9543, Norr _2 Ivar, Agentur för A.B. Hugo Brusewitz, Göteborg, o. A.B. Bleckvarufabriken, _2 Gustaf, Fabrikör, Roslagsg. 33, Fa., tlf Malmö, Drottningg. 20, G.; tlf 9240, Norr 11387; best. s. g. 22; tlf Vasa N arr 19736; kontor Drottningg. 80, G.; " tlf 697; bast. Islinge, Lidingö villast.; _1 E. O. Gregor, Fil. dr, Stureg. 44 B, O. tlf Lid:ö _1 John M., Fil. dr, Kungsholmsg. 18, C. _I Olof Aktuarie, Kungstensg. 3 ill O.; tlf ' Märta, Fil. mag" Medarb. i Sv. DagbL, V~sa " Grefg. 28 1ll, V.Dj.; tlf _1 H., Aporek., Östcrrnulmsg. 29, Ö.; tlf _1 Lars, f. d. Folkskollär., Majorsg. 6, Ö.; tlf Norr JONKOPINGS JURIDISKA o DYRA 15 H A in N G A T A N 15 ~ _

18 \ Lindqvist..,~87 l Lindqvist; 2 Lindquist; 3 Lindkvist. l LindqTist; 2 Lindquist; 3 Lindkvist., il Ebba, Folkskollär:a, Södermannag. 9, Sö.; I.F. O., Handl., Skåneg. 70 II, Sö.; tif. ) t1f Söder Söder _l Anna, Fru, Tjärhofsg. 3, Sä.;tlf Söderl940. _l Georg, Handl., Greftureg. 72 1V, O.; tlf I. _l Charlotte, Fru, Drottningg.53 III, C. Norr _, Elin, Fru,l:steAssistent, Klara S. Kyr _l G. F., Handl., Birkag. 9,.Va.; tlf Norr' kog. 7II, ö. g" C.; tlf Brunkeb _l Elvira', Fru, Lärar.a, Birkag. 191v, Va.; ' O. J., Handl., Slåttervägen 8, Enskede. tlf Vasa _IS Hattlager, Uplandsg. 46, Va.;.tlf Norr ' Gertrud, Fru, Bränukyrkag. 142 A III, So.; tlf Söder 21; telefontid 912. _l J. W., Herr o. Damskrädderi, Nybrog. _2 Hedvig, Fru, Luntmakareg. 40 1, C" 57, O.; tlf Norr 40712; bost. Viggby _l Hilda, Fru, Kommendörsg. 37, O.Dj.; holm, tlf Viggbyh tlf _3 Hulda, firma, inneh. Fru Flygelholm, _l M. G., Fru, Valling. 17, C.; tlf 15062, Hvitvaruaffär, Engelbrektsg. 16, O. Norr _1 C. O. T., Ing., Uplandsg. 5, C. _, Sigrid, Fru, Sybehörsaffär (firma A. K. _2 Erik E., Ing., Teknologg. 1, Va,; tlf Norr Hallström), Luntmakareg.' 65, Va.; tlf 'Norr 10496; bost. Rådmansg. 39, Va.; _l G. S., Ing., Greftureg. 71,,0. L tif Vasa _2 Hj., Ing., Valling. 17, C.; tlf , Norr ' Anna,,Fröken. Flemingg. 64 A, C _, A. S/M., Fröken, Svartmang. 16, St. _l John T., Ingenjör, Fridhemsg. 24Av, C. _l C., Fröken, Kanslist v. K. Teatern, _I K. W., Ing., Mästersamuelsg. 59, C. Brunneg. 12, C. _2 Nils, Chr., Kammarrättsnot., Stortorget _l Emma, Fröken, Karlavägen 84II Ö. g." 16 II, St.; tlf '" l O.Dj.; tlf Osterm _2 Gustaf, Kamrer i Förs.A.B. Svenska _I Ester H., Fröken, Ritbiträde,Prästgårdsg. Veritas, Götg, 56, Sä.; tlf Söder II, Sä. _2 Sten J., Kassör i Civilstatens Anke o. _l Greta, Fröken, Stureg, 44 Hm, O.; tlf Pupillkassa, Roseng. 3 1, Va.; tlf _, M., Konditori, Sibylleg. 2~, O.;tlf '. Lotten, Fröken, Drottningg. Brunkeb, II, C.; tlf Norr ;2 S. A., Konsul, ' kv, Röset 11, Äppelviken; _l M., Fröken,..Fiskaffär, Ostermalms salu' tlf Appelv. 29. Affärsadr.: Box 115, hall 36, O.; tlf 78604, tlf Norr 539; Sthlm 1. Telegr.adr.:»Salindquist». bost. S:t Paulsz. 28 A, Sä,. _2 Eric G., Kontorschef, Beridarebansg.21, _3 Selma, Fröken, Storg. 58, O.Dj. C.; tlf Brunkeb, \ ' E. V., Fältskär, Hornsg. 186 B, Sö. ' Erik, Kontorschef, Vidarg. 9, lja. _, Fritz, Förestånd., Riksdagsman, Råd _2 C. G., Kontorsskrifv., Tegelbruksvägen mansg, 39BIV, Va.; tlf Norr O. Vasa ' _1 92 II,Midsommarkransen; Klas G., Kontorsskrifv. tlflilj~h.41. i Järnvägsstyr., _2 Claes, Försäkringsbyrå, Kungsg. 55, C.' Birkag. 19, Va.; tlf Vasa tlf 143'83, Norr ' ' Otto, Kontorsskrifv., Sigtunag. lou.b., Va.; _l C. J., Grossh., Sigtunag.12, Va.; tlfnorr. tlf Vasa ' _l Conr. L., Kontrollör v. Rikstel.byråil,, _2 Eric, Grossh. (firma Sundström & Lind Narvavägen 16; O.D}.. quist), kontor Stortorget 18 & 20, Si.; ] Arvid, Korresp., Kastellholmen 2, O.Dj.; tl,f 428, 11928;. O.; tlf bost. Fryxellsg. 41, tlf Brunkeb. _l Carl, Källarm., Djurgårdsbrunn, ' Sthlm 1.4. _2 Uplandsg. 5, 'C.; kontoret _1 Ted, Grossh., Harald, Köpman, Dalag. 41 A, Va.; tif tlf _2 Hanny, Gymn.dir., Engelbrektsg. 161 _l Herbert, Köpman, Odeng. 44, Va.; tlf Ö. g., O.; tlf Norr ':''8, Otto, Eftertr., Handelsfirma, Spannmål, ' Hj., Linjeförm., Polhemsg. 32, C.; tlf 47, Bt. Lindqvist & mjöl, specerihandel, Kornhamnstorg Kungsh. Co, Läder, 890. skinnvaror o. sko ' M. G., Handelsidk:a, Valling. 17, C. makeriartikiar i parti o. minut, Hornsg. ' Alb~rt, r. d. Handl., Götg. 56, se: tlf 81, Sä.; tlf 23163, Söder Soder _l Sven, Läderhandl., Brännkyrkag. 0&, Sö.; _1 Bengt Gnst., Handl., Braheg. 54, O. tlf Söder VIKING SKOKRÄM INDllSTR,I~~~T~~Bt?t VIKING

19 tj88 Lindqvist Lindroth. 1 Lindqvist; 2Liiidfluist; 3 Lindkvist. '1 Lindqvist; 2 Lindqllist;J~Lindkvist. _, Augusta, Lärar:a, Upsalag. 17 'V, Va.. _2 Oscar B., Tjänstem., Handtverkareg. 151,G., G. W., Lärara, Rensg. 10, Va. _, P. J., Trädgårdsmäst., Stora Sköndal, _1 John, H., Manufaktur o. trikåaffär samt Sthlm 4.. damkonfektion, Odeng. 39, Va.; tlf Norrl 1 Sten Aug., Tågmäst., tlf Asög. 47 DIII, So.; _1 John, Marinintendent, Östermahnsg. 27III _1 E. Hj., Uppbördsman i 3:dje roten, :Må Ö. g., uppg. B, O. stersamuelsg. 40u, G.;23. _1 C. A., Matem. Instrumentmak. (Th. Lind _, J. H., Uppbördsman i 16:de roten, 'I'imqvist, Upsalag.17). Finare vågar, elek mermansg. 29 Au!, Sä.; tlf Söder triska apparater för.. sjukvård, dykeri _1 C. A., Vaktm., Grefg. 50 O.Dj. apparater m. m., O. Järnvägsg. 10, _1 Jon. August, Vaktm. (Uppbördsvcrket), G.; tlf Norr Orre Observatorieplan l, Va. _1 G. Hugo, Musikdlr., Kantor i Maria kyrka, _1 Joh. Axel, Vaktmäst., Drottningg. 71B, G. Grefg. 28III, O.Dj... _1 Kar,l E., Velocipeduffår, Narvavägen 24, _1 K. O., Målare, Artillerig. 28 A, O.Dj. O.Dj.; best s. h.; tlf Norr _2 Hugo, Mäklare, bost. Blasieholmstorg 12, _, C.A.,Verkm.,Rensg.10, Va.;tlf Norr G.; tlf _, O. W., Möbelaffär, Timmermansg. 38 A', _, Vilhelm, Verkm., Lillsjönäsvägen sunda. 40, Ulf Bä.; tlf Söder 756, Skärsätra 163. _3 C., Villabyggm., Lyran, Ulfunda; tlf _2 Albin, Notarie i Fattigvårdsnämnden, Ulfs.,193. " Grubbsg. 1. G.; tlf _2 W. L., Akeriförman, Tyskbagareg. lo', O.; _1 Nil~, Postmäst., Dalag.27 1V, Va.; tlf tlf 7i!984. _, K A" Posttjänstem., Upsalag.dt" ö.g., Va. " Anna, Ankefru, Skåneg. 81, So., tlf Sö _8 Alfred, Redaktör, Västmannag. 81, Va. der _1 Axel Axelsson, Rektor v. Afzelii Elernen Lindqwister, O. G. T., Köpman, Drottningg, tarskola för flickor, Stureg. 60 u, O.; 102, Va.; tlf tlf Osterm &; Widman. Mattor o. möbeltyger m. m. _'s, C. B., Jtörledningsaffär, A.H. Gas & en gros, Drottningg.l02, Va.; tlf Vattenledningsentreprenör, Kammaka Lindros, Elin, Fröken, Cigarraffär. Katarinareg. 29, G.; tlf 68 27, Norr 6090, Norr vägen 13 A, Sä Efter kontorstiden tlf 6827, A. J., Dalag. 64, Va.; tlf Vasa Vasa Innehafvarens bostad s. h.: Lindroth, B., Bokh., Kungsholmsg. 65, C.; tlf 6827, Norr tlf Kungsh " J. G.,..Skoh.~ndl., Karlavägen 58, g.;.tlfl P. E., pir.., St?lms r~din~titut, Stadion, O. Non 10a. bost, Jungfrug. 45,O.; B., DISp., Heirndalsg. 6, Va. tlf Norr Edla, Fru, Blekingeg. 61'1, Sa., tlf Sä _8 J. G., Skomagasin, A. B., Karlavägen 58, I der O.; tlf 72209, Narr l 03. Elsa, Fröken, FOlkskollär:a,. Teknolog. 1, _1 E. G., Skrädd., Jakobsbergsg. 30, C. Va.; tlf Vasa _1 & Co, Speceriaffär (inneh. B. Lindqvist), Hanna, Fröken, Östermalmsg. 38u, O. Komrnendörsg. 7, O. Stina, Fröken, Handelsbitr., Grefmagnig. _1 O. S., Aktleb., Specerier i parti o. minut,. 12, O.Dj. Hornsg. 28, Sii.: tlf _, Herm., Statsråd, Chef för Socialdep., best. C... F., f. d... Förman, Grefmagnig. O.Dj.; tlf Ostorm , Brunnsg. 2 III, C.; tlf Norr , som O. Einar, Försäkr. tjänstem. (Brandf'örs. marrlf Laguö 7. A.B. Fenix), Braheg. 26m, O. _1 T., Svarfvare (ovalsvarfn.), Jakobsbergsg.l Bengt, Grossh., Firma J. A.. Lindroth & 20, G.; tlf Norr I Co, best. Karlavägen 9, O. _3 Anna, Sybehörsaff., Greftureg. 20 B, O.; C. A., Handelsfirma, Skeppsbron 24, St.; bost. Uplandsg. 24, Va. tlf _2 Carl A., Tapetserare, Badstug. 12, Bä.; Otto J. Handl., Kungsklippan 17 A, G. tlf Söder 568. N. Robert, Jur. kand., Länsbokh. i Sthlms ' Nils, Tapetserare o. dekoratör, Scheelcg. län, Braheg. 26!II, O.; tlf , G.; verkst. Agneg. 31, G. K G. K, Kassör (Dardel & Hagborg), _1 E..\;., Taxeringskommiss., Riddareg. 19, I Rådmansg. 8, O.; tlf Norr O.Dj.; tlf 723 B6. Sven L., Kontorist, Västmannag. 49', Va. _1 E. J., Tjänsteman i Förs.A.B. Skandia, 1 Ivar, Korrekturläsare, Västmannag.49'v, ~y'!"gag. 15 u!, Va.; tu I Va.; tlf Vasa A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~n~EåL~i;~~~.N22

20 LindcotbeLindstedt, 689 Lindroths Litografiska Tryckeri (Ägare: Lindskog. H. F., Revisionskomm., Rör' A.H., P. Herzog &. Söner), Regeringsg, strandsg, 6, Va.; tlf Vasa , Va.; tlf namnanrop»herzogs» o. O. L., Sjökapten, Folkungag. 42 B Sä: eller»herzogs». Specialitet: K. E., l:e Stationsskrifv., Döbelnsg'. 46. Förstkl. tryck för handelo. industri. Va.; tlf Vasa Färgtryck: etiketter m. m. Tabell ar C. E:, 'I'rafikmäst., 'I'egnersg, 2 B, Va. beten. Dekalkomanler m. m. Frans, Ofverlär., St. Vattug. 14 & 16. G.; tlf Norr Lindroth, C. G., Läg.ägare, Lilla Nockeby K., Runebergsg. 4 O. ' hof, Stenshult, Bromma. Lindskouz, Adolf, Tobaksh., Hamng. Ii, G.~ C. H., Metallgjuteri, Grefg. 37, O.Dj. tlf Norr 21242; bost, s. g. 24. Hjalmar, Poliskonst., Tomtebog. 46, Va.; Lindsköld, Edwin J:son, Roteman i 16:de tlf Vasa roten, Aman. hos Generaltullstyr., (v. C. Adolf, Portug. v. Konsul, kont. Skepps / ordf. h. Allmogegillet), Rosenlundsg.1. bron 24, St; tlf 1408; bost, Styrmansg. So.; tlf 210 ro. <, 45 II, O.Dj.;' tlf 72514, Norr Lindstam, Nils, Kyrkoherde, Huddinge.. H. W. (inneh. Erik Lindroth), 'I'apetse Gideon, Poliskonst., Observatorieplan 1, rare o. möbelhandl., Hornsg. 36, So.; Va.; tlf Vasa tlf 4031, Söder Etabl Lindstedt, J. A., Apot., Holländarg. 21 Alv, Knut, Teaterdir., Hornsg. 36, So. Va.; tlf Brunkeb P. I,'., l:~cknare, Bangårdsg. 12 II, f$o. HildaS.,Bibliotek.,NorrMälarstrand34I,C. Clara, Ankefru, Braheg. 26III, O.; tlf G. A., Civiling., SaltsjöStorängen; tlf \' Storäng. '63. J. A., & Co., kontor V. Trädgårdsg. 15Br, S., Doktor:a, Handtverkareg. 40IV, C.:, G. Brädgårdar Tuleg. 16, Va. samt vid tlf Norr Löfholmen (Charlottendal 1).. Sigrid, Folkskollär.a, Äppelviken. G. W., Nannyro, Orby, Alfsjö ; tlf Örby 53. Svea, Fru, Ostermalmsg. 31II, O" se äfven Linderoth och Linroth. Lilly, Fröken, Östermalmsg. 11, O.Dj. Lindsjö, E. E. O., Hofslagare. Väpnareg.1, O. E. G., Handl., Flemingg. 25, G.; tlf Norr D. M., Med. lic., Norrtullsg. 14 B, 'Va Lindskog, C. G., Afdeln.chef v. Bolinders F. M., Ingenjör, Birgerjarlsg. 65 AIII,Va. Mek. Verkstad, Agneg. 16v, G. John, Inspektör, Observatoriegv H!", Va.;' & 0:0, A., A.B.. Agenturfirma, St. Vat tlf Vasa tug. 2, G.; tlf 'l'elegr.adr. E. G., Journalist, Ingemarsg. 3 BV, Va.»Theodorson». A. V., Kamrer, Kungsg. 64, G. O., Byggm., Flemingg. 56, Q. G., Kamrer, Katarina V. Kyrkog. 8, Si), N. G.,..Fil. Iic., Slättvägen 9, Appelviken; Axel, Kapten, Stureparken 2, O.; tlf tlf Appelv. 47. S., Komm.kapten, verkst. Dir. i Civil, Emma K. M., Folkskollär:a, Uplandsg. statens änke o. pupillkassa, Birger 67, Va.. jarlsg. 41 B, G. Ester Pischer, Fru, Pianist, St. Vattug. G. Allan, Kontrollör i A.B. Sv. Press 14 & 16, G.; tlf Norr byrån, Ii'lemingg. 30 v, G. Anna, Fröken, Torstensonsg. 10 A, O.Dj. L. M.. Lärar:a, Borgareg. 8, So, Maria, Fröken, Kontorsskrifv. i Postspar Ada, Modeaffär. Norrtullsg. 3, Va... bank., stärbh. Rörstrandeg. 6, Va.; tlf Göran, Uperasång., Östermalrnsg. 31 l O. Vasa And., President, Norr Mälarstrand 34, G. C. Erik E., Ingenjör, Linneg. 85II, Gustaf, Revisionssekr.,Riksdagens Milltic O.Dj., Ombudsman, Tegnersg. 34, Va... Claes, Klädesvaror en gros. kontor o. bost. John, Revisor, Valhallavägen 45 BIl, O. Rörstrandsg. 16, Va.; tlf Norr Viktor, Tjänstem. (TrafikA.B. Grängesb. Albin, Kontorist, Tallvägen 22, Enskede; Oxelösund), Frejg. 46BI, Va. tlf Ensk O., Vaktm., Sibylleg. 11, O. Hans J onas,.kyrkohe.rde, Solberga Präst Oscar, Verkmäst., Bergsvägen 16, Engård, AlfsJö; tel. Älfsjö skede: tlf Ensk Oscar, exam. Musikdir., Grefmagnig. 31, Elin, Ankefru, Kammakareg. 48 II, Va.; O.Dj. tlf Brunkeb P. G., Målare, Västmaimag. 28, Va.; tlf Maria, Ankefru, Solnavägen 125,Va. Vasa E. F., Öfverläkare, Biblioteksg. 29, O., Fredr., Prakt. läk., Linneg. 50, O.Dj.; tlf mottagn. enl. öfverensk. pr telefon 74682, Osterm , Norr OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER. pa KARTAN

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

Ättlingar Erik Jonsson

Ättlingar Erik Jonsson Ättlingar Erik Jonsson Erik Jonsson. Född 1705 Fageråsen. Död 1776-11-07 Nyed. Begravd 1776-11-10 Nyed. Äktenskap med Kirstin (Christina) Biörsdotter (Född 1703 Nyed. Död 1768-07-04 Fageråsen.). Vigsel

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810

LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810 LUNDKULLASLÄKTEN MARIA ELISABET PERSDOTTER 1755-1810 OCH HENNES ÄTTLINGAR MARIA ELISABET (MAJA LISA) PERSDOTTER; Född 1755.08.22 i Lundkulla, Adelsö församling, Uppland; Döpt 1755.08.24; Flyttade 1773.10.24

Läs mer

Namnboken från Gravid.se

Namnboken från Gravid.se Namnboken från Gravid.se 1.000 namn med förklaringar, betydelser, ursprung, populäritet och namnsdagar En bok producerad av Gravid AB. Får endast skrivas ut och kopieras för personligt bruk. Välkommen

Läs mer

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988

Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Tenhults Hantverks & Industriförening 50 år 1938-1988 Sammanställd av Sigvard Faag 1993 Copyright Sigvard Faag 1 FÖRORD TILL MINNESSKRIFT ÖVER TENHULTS HANTVERKS & INDtJSTRI FÖRENINGS SO-åriga TILLVARO.

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930

EMIGRANTER RAMSBERGS FÖRSAMLING 1850-1930 Efternamn Förnamn Föd.dat. Födelseförs. Bostadsort vid emigrationen Emigrations-församling Flyttbevis Emigr.dat. Destina-tion Källförteckning sid nr Abrahamsson Jan 1825 07 05 Ramsberg (T) HÖGFORS, Hörksviken,

Läs mer

Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten

Förord. Walter Ljungquists ronaner. Kri. terier p& indexerade personer. Principer f ör katal ogposten Förord Kri. terier p& indexerade personer Principer f ör katal ogposten Alf1abetis1c f örtechning över Walter L jungquists ronianer ned angivande av indexerade personer Alfabetisk förteckning över indexerade

Läs mer