Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget"

Transkript

1 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg. 4, O. Anna, Änkefru, Pappershandel, Karlavä Spanumålsexportföremng, ordf. Grossh, gen 27 (f. d. 1 B), O.; a. t. 9486; Eric Ohman S:or, Slussplan 63 B, St. bost,..s. h. Statskalender, redaktör Törngren T. W., E. M., Ankefru, Roslagsg. 25 (f. d. 43), Va. Kungsholmstorg lo IV, K.; r. t Swinstead, J. Howard M. A., Engelsk pastor, Superfosfatfabrikers Filial, Försäljnings Tegnerslunden 12, Va.; r. t Aktieb, Hufvudkontor i Helsingborg. Svärd & Johansson, Charkuterifabrik, Idung. Filial i Stockholm. Chef för filialen 12, Va.; a. t O. S. S. Balle, Souschef Rob. Björk Svärd, F. K., Diakonissa, Kungsholmsg. 72 lund, kontor Regeringsg. 45, Sthlm 3. A, K.. Postadr.: SuperfosfatFörsäljningen. Te K. G. E., Farm. kand., Linneg. 41, O. legramadress: Fosforsyra. G. F., Hoffurir, Slottsbacken 2, St. Söndagsskolförbunds exp.,kornhamnstorg J. O., Hofslageri, Handtverkareg. 27, K. 49, St.. Arvid, Lagerbitr., Kammakareg. 7 1, C. Taxeringskalender, Kardellg. 5, O.; a. t. Albertina, Ankefru, Scheeleg. 4, K.; a. t , r. t. Österm Kungsh Teaterhistoriska Samfund, sekr. Johan L. G., Änkefru, Rådmansg."4, O. nes Svanberg, Kgl. Teatern, C. Joh. A., Dalag. 39IV, Va. 'I'extilindustriförbund, Drottningg. 31 Il1, Swärd, Thor, Bokh., Malmskillnadsg.19AIlI, C.; r. t. 7011,7043, a' t o C. Toffel o. Barnskofabrik, Kungsz. 59, C. s Pensionat, Nils Swärd, G:la Kungsholms Ungdom, organ för den kyrkl. ungdoms brog. 46, C. verksamheten, Red. o. Exp. Smålandsg. Henrika. Änkefru, Döbelnsg. l CI, C.; 31 A, C.; r. t , a. t a. t. Brunkeb, Urgrossisters förening, sekr. Axel Gard, F. A., Braheg. 46IJI, O,; a. t Jakobsg. 28, C. Thyra, Braheg. 46 Il1, O. Urmakare Aktiebolag, Klarabergsg. 40 1, Syberg, Fritz, Dansk y. Konsul, Artillerig. C.; Bngrosaffär för Ur,Kedjor o.alla till 42 (f. d. 40), O.; firma Hans Bay, urmakeribranschen hörande artiklar. Stureplan 15, C. Direktörer: H. Appelgren o. Carl E. J. F., Sjökapt., Handelsvägen 14, En Törnberg; r. t. 1511, a. t skede. Verkstadsförening, Rosenbad 2 Il1, C.; r. t. Sydamerikalinien, Royal Holland Lloyd, 6967 o , a. t Telegr. Generalagentur, Skeppsbron 24, St.; a. adr.: Verkstäderna. Ombudsmannens t. 2052, r. t bost.: r. t. Storängen 76, a. t. Stor Sydfruktsimport A.B., Norrlandag. 16, C. ängen 85. Sydow, Lisen, f. Rheborg, Folkskolel:a, Vänsterpressförening, byrå Drottningg. Birkag. 18, Va. 92 Il1, C.; r. t. 8885; telegr.adr. Fri ron Sydows Annonsbyrå, A.B. Gustaf, G:la. sinnade; sekr. o. skattm.: A. Grundel. Kungsholmsbrog. 32, C.; r. t. 9833, Angfartygs Assurans Förenings (i Göte a. t borg) afdelningskontor, Skeppsbron von Sydow, Ernst, Bankdir., Brunkebergs 20, St.; r. t. 2634, a. t ; tele torg 18, C. grafadr, Securitas; kontorstid 104. H. A. T., f d. Bankkassör, Odeng. 90, Va. Swerin, Erik, Handl., Observatorieg. 9, Va. Elin, Banktjänsteman, Döbelnsg, 11, C. Svidler. H., Beklädnads o. skoaffär, Handt Fingal, Bokh., Florag. 21, O. verkareg. 32, K.; a. t L. F. E., Dir., Tunnelg. 19, C. D., Odeng. 38, Va.; a. t Ingeborg,. Fru, f. Sparre, Banerg, 29 III H., Agneg. 2, K. ö. g., O.Dj.. Svinhufvud, Axel, Fotograf, Karlavägen 27 Jeanna, Fru, f..akerman, Karlavägen 55 III (f d. 1 B), O.; a. t (f. d. 25), O. Anna, Fröken, Torsg, 40, Va.; r. t Anna, Fröken, anst. i Sthlms Enskilda Anna, Fröken,. Lärar.a, Karlavägen 27 Bank, Odeng.. ~O, Va.. (f. d. 1 B), O. Emilia, Fröken, Ostermalmsg. 22, O.; a. t. Tyra, Fröken, Telegrafist, Handtverkareg , K.; r. t Emmy o. Marianne, Fröknar, Torsten Göthilda o. Maria, Fröknar, Linneg. 23, O. sonsg, 9Il1, O.Dj.; a. t. Österm Barbro, Husmoder, Sabbatsbergs sjuk. Fingal, Föreståndare, Tjärhofsg. 28, So.;.ll hus, Va. r. t. 5592, a. t. Söder Brand och Li1försäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 von SydowSäf. 757 von Sydow, Fred., Handelsres., Ombud för Sylvander, Rudolf, Skyltmålare, Skåneg. 55, A.B. Fören. Chokladfabr., f. d. Ståt Sä.; a. t. Söder hållarebost., G:la Haga. 8 Skyltmåleri, Götg. 44, Sä.; a. t Hjalmar, v. H.äradshöfd., verkst, Dir. i A., Sömmerska, Garfvareg. 5, K. Sv. Arbetsgifvarefören., Norr Malar Anna, Ankefru, Högbergag. 29, Sä. strand 24IV, K.; a. t Sylwander, H., Hoffotograf. Drottningg. 33, G. W., Ingenjör, Kungstoneg. 69 IV,. Va. C. B. R., Kapten v. Flottan) Grefg. 4, O.Dj.; Sylven, Nils, Fil. dr, t. f. Lektor v. Skogsr. t inst., Mästersamuelsg. 20, C.; r. t. Norr V. G., Kontorschef, Karlavägen 75 o (f. d. 45)) O.. Artur, Folkskolelär, Kantor, Drottning Gerda, Lärar:a, Engelbrektsg. 6 Ar, O.; holmsvägen 5 B,.K.; a. t. Kungsh r. t Emma, Änkefru, Asög. 42 C, Sä. _ Tyra, Musiklär:a, Odeng. 90, Va.; a. t. Sylvia, Hotell, Pensionat o. Matsalar, Bir Vasa gerjarlsg. 18 (Stureplan), O. Gerda, o. Kjellström, Sven, Musikskola, Sylvia, Varudepöten, A.B., Beridarebansg. Eriksbergsg. 10, O.; a. t , C.; a. t S. V,) Provisor, Malmskillnadsg. 36, C. Symaskinsaffären Solidar, Carl A. Magnus C. O. Hj., f. d. Sjökapten, Tomtebog. 20 m, son) Vasag. 52) C. Va.. Syndicat suedois des IngenieursConseils, en _ Gerda, Sångskola, Eriksbergsg. 10, O.; matlers de propriste industrielle, se a. t. 2851J... Svenska Patentombudsföreningen. _ Olga Maria, Ankefru, Greftureg. 21 n.b., O. Synnerholm, K. A.) f. d. Handl., Kungsg. 86, Sydsvenska Dagbladets StockholmsRedak K. tion, red. Fridulf Rosenborg, Drott C. J. B., Sjökapten, Bellrnansg. 23, So.; ningg. 85, Va.; r. t r. t. Söder 520. Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, Drott C. A., Skomakarmäst., Rålambshof, K.; ningg. 4, Sthlm 16, afdeln.kontor Götg. a. t , Sä.; kl. 1/2101/24) Iörd, o. dagar Syrefast Murning, Aktiebol.) Regeringsg. före helgd. 1/ , C. 'l'elegr.adr. Syre fast. Sydsvenska Maskinskrifningsbyrån, Rid Syren, J. P., Far.m. kand., Östgötag. 27, Sä. dareg. 29, O.Dj.; r. t , a. t Al ida, Fru, Ostgötag. 27, Sä. Syhl, P. G.) Mangelidk., Biblioteksg. 4, C. Syrgasverken, Aktieb. Nordiska, se Nordiska Sylvan, Herman, Ingenjörsfirma, Gas o. Syrgasverken. Vattenledn.entrepr., Dalag. 2, C.; in System, lduns Tryckeri Aktiebolags Special. neh:s bost. Tunnelg. 25, C.. afdelning rör kort o. vertikalsystem ; _ C. G., Statskommissarie, Grefg. 37 II, O. duplikatorn Revol; band o. kolpapper _ C. Adolf, Tjänstem. i Stockholms Handels för skrifmaskiner m, m., Bryggarcg. bank, Riddareg. 39 II, O. Dj. 17, C.. _. CarlO., Tjänstem. hos. Drätselnämnden, Syster Agdas Sjukhem, Braheg. 561, O.; in Valhallavägen 83, O. _ neh. Agda Meyerson. G. J. M., Änkefru, Artillerig. 3, O. Systrarna Johansson, Finbageri o. Kondi Sylwan, N. Chr.,Banktjänstem., Kammakareg. tori, Banera. 29) O.Dj.; a. t , Va.; a. t Jördens Sybehörsaffär, Döbelnsg. 83, Va. _ Gerda, Fru, Kommendörsg. 34, O.; a. t. Lundberg, Sybehörs o. Kortvaruhandel, Bondeg. 33 A, So.; a. t _ Christopher, Ing., Red. för Industritid Rundholm, Blomsterhandel, Hornsg. 2, ningen Norden jämte Svensk tidskrift ss.. a. t. 3556, r. t för industriellt rättsskydd, Saltmätareg. Szarkowsky, S. & 1., Firma, Modeaffär, Vii 5IV, Va.; a. t. Vasa sterlångg. 54, St.. Harald, Kapten, Grefmagnig. 5 IV, o.o; Lina, Fru, Skåneg. 61, Sä. Sylvander, Laura, Fru, Nybrog. 64, O.; a. t; Sågverksförbundet, Smålandsg. 4 1, Sthlm 7. Östorm Sångsällskapet»Sjung, Sjung», lokal St. _ I. L., Handelsidk:a, Svartensg. 8 B, Si). Nyg. öm, St. _ Harald, Herr, Blasieholmstorg 9 IV, C.; Såningsmannens red. o. expedition, Jakobsg. a. t (95). 22 B) C. _ C. G. A., Kapten v. Flottan, Greftureg. Sädbom, Maria, Kontorsskrifv. i Järnv.styr., 73, O. Ostermalmsg, 11) O. _ Anna, Lärara (slöjd), Volmaryxkullsg. Säf, Hanna, Damfrisering, Skeppareg 12, 15 B, Sä. O.Dj. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 758 SäfbergSäterstrand. Säfberg, F. G., Faktor, Bangårdeg. 10, Sö.; Sällskapet för Befrämjande af upplysning o. a. t. Söder sedlighet, Malmskillnadsg. 48 D, G. Säfbom, A.. S., HandI., Majorsg. 6 III, O. för Folkundervisningens befrämjande, Clara,.Änkefru. Norrtul lsg. 45, Va. högre folkskola.f. flickor o. yrkesskola, Säflund, Bernh., Bildhngg., Torsg. 23 A, Va.; Greftureg 44, O.. a. t ; verkst. Bryggareg. 30, G. för främjande af kyrklig själavård, Sekr. Hilrna, Fru, Modeaff., tillv, konstgjorda Sigrid Alm, Dufbo, Sundbyberg. blom.mor, To~sg. 23 A,.Va.; a. t..1~108. för Nyttiga kunsk~pers spridande, sekre J. Edvin, Kassor, Baldersg. 6 B, O., r. t. terare J. R. Spilhammar för Svenska kvartettsångens befrämjande, C. F., l:e Postbetjänt, Teknologg. 9, Va.; sekr..: Tandläkare Carl Högberg, Stureg. a. t. Vasa , O.; skattmäst.: Musikhandl. Carl Säfsten, Birger, e. o. Kammarskrifv. i Tullv., Johnn, Järntorget 78, St. Valhallavägen 111, l:':a. Hjelpsamheten (S. Hn); skattm. Vic Säfström, Gustaf, Bokh., Olandsg. 42, Sö. tor Ericsson, Ringvägen 15, Sö.; r. t. G. F., Cigarrh., Brännkyrkag. 175, Bö.; 559, sekr. O. Dinell, Tottvägen 11, bost. s. h. Råsunda. Agnes, Fru, Uplandsg. 23, Va. Idun, sekr. Professor Knut Kjellberg, Maria, Fru, Massös, Styrmansg. 49 II ö. g., Stureg. 19, O.; kassaförv. kapten Otto O.Dj. Bergström, Storg. 17, O. O. W., Juvelerare, Hagag. 46, Va. Järn, Maskin, Metall, Ordf. G. W. Bonne Hulda, Sjuksköt:a Birgerjarlsg:. 65 B, Va. vier, Lundag. 37, Bö. A., Verkm., Långbrodal 139, Alfsjö. Nya Idun, ordf. Hubner, Bertha, Fröken, Säfvelin, P. J., Vaktm., Maria Nya folkskole Sibylleg. 77', O. hus, Ringvägen, So.; a. t Redliga Vänner, Kassör Ernst Andersson, Säfwenberg, G. Albin, Ingenjör, Solhem, Tomtebog. 25, Va.; a, t. Vasa kl'. Näckrosen, Spånga; r. t. Spånga 12. Rätt och Sanning, Folkungag. 14 B, Sö. K. O. H., Major, Sibylleg. 77, V. Svenska Baptistmissionens kommittå för Säfverström, Svea, Fröken, Stureg. 15' ö. g., Missionen inom landet; adr. J. By O.; a,. t. Osterm ström, Döbelnsg. 12, Va.; a. t Anna, Ankefru, Stureg. 15' ö. g., O. Vänskap och Hjälpsamhet, Sjuk o. Be Säfveåns Aktieb.olag, Blasieholmstorg 11, G.; grafn.kassa, expo Hornsg. 96', So. a. t. 70 Q.O, r. t se äfven Föreningar o. sällskap, sjuk o. Sähr, E. O., Ankefru, Greftureg. 73, O. begrafn:kassor, pensions o. understöds Sällberg, Gösta, Apotekare, Ad. Fredr. torg kassor, änke O. pupillkassor o. s. v. 1 B, Bö.; a. t , r. t Sällströrn, A. G., Byggm., kontor o. bost. Alma, Dokt.a, Ad. Fredr, torg 1 B, Sö.; Sveavägen 92, Va. a. t , '1'. t Louis, Cigarraffär, Norrtullsg. 21, Va.; Rob., e. O. Hofrättsnot., S:t Paulsg. 29"1, r. t Sii.; r. t Erik, Ingenjör, Scheeleg. 20, K. se äfven Sehlberg O. Sellberg. Gustaf F. W., Ingenjör, Sveavägen 92, Va. Sällskapet, Arsenalsg. 7, G. Per A. F., Ingenjör, Sveavägen 92, Va. Sällskapet Arbete o. hjälpsamhet,exp.brunns R. Hugo, Ingenjör,Markvardsg. 16III, Va. gränd 4, 1'12 tr., Si.; öpp. alla helgfria A. K. L., Lärar:a, Drottningg. 85, Va. dagar kl. 11 f. m.2 e. m. o. 58 A.E.,Skomakare,Karduansmakareg.ll,G. e. m. Kassör F. G. Leijon. Särenholm, Ester, Folkskolel:a,Jakobsbergsg. Barnafonden, expo Hornsg. 96', Bö. 31, G. Barnavård, Hornsg. 50, Bä. Mottagn.tid Särling, S., Kontorist, Asög. 83', Bö.; a. t. hvard, utom Iörd, 121. Telefonsam 'tal med elever 7 9 e. m. A., l:e Kontorsskrifv., Odeng. 59'V Va.; Barnavännerna, S:t Paulsg. 33 A, Bö.; r. t. 7l 71. C. H. Tidelius, sekr.: a. t Särnblad, A. G., Flaggunderoff., Bellmansg, Blomkronan, kontor Bredgränd 2, St. 25, Bä. (invid Skeppsbron); kontorstid 11 f. m. O. G., f. d. Smedsförrnan, Bryggareg. 2 e. m., 58 e. m., lörd. 11 f. m. 36 II, G. 5 e. rn.: a. t Särnmark,A. V.,Målarmäst.,Flemingg. 53,K. för Arbetsflitens befrämjande, bod»bi Säterstrand, Anna, Folkskolel:a, Rådmanskupan», Klarabergsg. 21, G. g. 86, Va. för Befrämjande af skolungdomens fria Eva, Folkskolel:a, Uplandsg. 43, Va. lekar, adr. V. G. Balck.. K. G., Privatlär., Rådmansg. 85, Va. Brand och L11f"drsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

4 SätherlundSöderberg. 759 Sätherlund, vägen 10, Alma, Va. Folkskolel:a, Karlbergs 1~~~::..::..::=..:.:~' Söderberg : =:.::..::..:::..::..::.==~::._ 2 Söderbergh. Sätra Varf & Slip (äi{. Sthlms Transport ' Frida, Cigarraffär, Surbrunnsg. 32, Va.; & Bogserings A.B.), kont. Stadsgården a. t. 6381; filial Tuleg. 26, Va. 14 & 16, Sö.; r. t o. Hägersten ' Zelia, Cigarraffär, Västerlångg. 4, St. 8, a. t _2 Prita, Civiling., konsulter. inom bygg Sätter, Amalia, Matvaruaffär, Engelbrektsg. nadsfacket, Vasag. 15 & 17, C. " 39, O.; a. t ' Ernst Wilh., Direktör (Aktiebol. Ohlin, Sätterberg, T., Byggrn., Brännkyrkag. 151, Nilsson & C:o). Bellmansg. 22 Bur, se; Sö. a. t. Söder _ se äfven Setterberg o. Zetterberg. ' H. W., Direktör, Narvavägen 21IV, O. Dj.; Sättergren, S. G., Bokh., Svedenborgsg. 9,. a. t , r. t. Osterm ss; a. t. Söder _1 Karl, Dir., LidingöBrevik. _ se äfven Settergren o. Zettergren. ' Axel, Drog o. Kemikalieaffär, Förbands Sätterholm, W., Milkontrollör i Järnv.styr., o. Sjukvårdsartiklar, Biblioteksg. 3, C. Karlbergsvägen 66 Va.. _ls, T., Eftr., Malmskillnadsg. 9, C., o. Ox Säve, T., f. d. Rektor, Karlavägen 36, O. torgsg. 8, C. Sääf, Ernst L., Brefbärareförman,Surbrunns _1 s, John, f. d., Fabriksmagasin; inneh. John g. 49, Va. W. Borglund. Storkyrkobrinken 11, St. _ MarieLouise, Fru, Odeng, 1O01l,Va.; r. t. Lager af fabrikens tillverkningar, trikåkalsonger, yllestrumpor, bomulls _ G. B., Polisöfverkonstapel, Döbelnsg. 2, strumpor, tröjor,fruntimmersyllevästar Va.; a. t. Brunkeb. 141:? m. fl. trikåväfnader; rikstel Söder, J. A., Riddareg. 541, O.Dj. ' G. L. E., f. d. Fabrikör, Folkebo, Neg Söderbaum, B., f. d. Bankdir., Roslagsg.ll linge; r. t. Saltsjöb. 442, a. t. Salt (f. d. 29), Va.; Vasa r. t. Vasa 382, a. t. sjöbo _1 G., Fil. dr, Sibylleg ,O.; a. t. Öslerm. _ Hilmer, Bokhandl., Malmtorgsg. 3, C. 2495, r. t. Osterm _ R., Ingenjör, Rönninge ; a. t. Rönninge 10. ' Verner, Fil. dr, Drottningg. 80 B IV, C.; _ Arvid, Jur. stud., Roslagsg. 11 (f. d. 29), r. t. 7267, a. t. Brunkeb Va.; r. t. Vasa 382, a. t. Vasa _1 E., Finbageri o. Konditori, Hufvudaffär _ J. R, Kapten, Jakobsbergsg. 19, C. Hamng. 36, C.; r. t. 8751, a. t. 9080; _ C., f. d. Krigsråd, Valhallavägen 103 Il, Va. filialer Regeringsg. 48. C.; r. t _ H. G., Professor, Experimentalfältet, post (ankn.), a. t o. St. Nyg. 13, Si.; adr, Experimentalfältet.. r. t. 9006, a. t. 2470; bost, Beridare _ V. "A., Artillerig. 26 (f. d. 22), O.; r. t. bansg, 25 III, C.; a. t Osterm _1 Gerda, Folkskolel:a, Kammakareg.29 Il,C. i sea b 2 Söd b h _1 Anna, Fru, Tegnersg. 7 1V, Va. o er erg; o er erg. _1 Therese, Fru, Västmannag. 47, Va.; r. t. _1 Fritz, Agent, Vikingag. 6 A, Va. 3156, a. t _1.Albin,Agenturaffär, Kammakareg.44, Va.; _1 A. M. S., Fröken, Kammakareg. 29 Il, C.; Villard, Agenturaffär, Centralpalatset, Fanny, Fröken, Kammakareg. a. t. 9427, r. t a. t. Brunkeb _1 & _ , C.; C.; r. t. 6169, a. t a. t. Brunkeb o1195. _.1 Axel) Apotekare, Tomtebog. 21 m, Va.; _1 Gerda, Fröken, Asög. 77 IV, Sö. a. t _1 Ida, Fröken, Västmannag. 55. Va. _1 Pelle, AttributIl\ålare v. K. Teatern, Kar _1 Ingeborg, Fröken, Skådesp:a, Götg. 5 IlI,Sö. tern. lavägen 46, O.Dj.; _1, _1 Maria, Fröken, Drottningg. ateljö Kungl. Tea Jenny, Fröken, Vegag. 13 IV 95 CIl, Va.; Va. _1 Bernhard, Bokhandl., verkst. Dir. i Ak a. t. Vasa 660. tieb. C. E. Fritzes Kungl. Hofbokhan _1 Nanny, Fröken, Bokför:a, Uplandsg \ del, Fredsg. 2, C.; bost. Sibylleg. 18 Il, Va.; a. t. Vasa 103, kl. 912 f. m. O.; a. t. Osterm. 2495, r. t. Osterrn. _1 Valborg, Fröken, Götg. 5, So, 640. _1 Anna o. Hilda, Fröknar, Norrtullsg. 5 III, _1 Martin, Bokh., Johanneag. 4 11, C.; a. t. Va... Brunkeb. 65. _1 Hj., För.fattare, Tyskbagareg. 9 III, O.; _1 R. E., Bokh., Heleneborgsg. 3, Sö. a. t. Osterrn, 533l. _1 J. H., Bokh., Stureg. 34, O. _, Edv., l:e Aktuarie i Stat. centralbyrån, _1 E. G. W., Byråassist., Kronobergsg. Fil. dr., Florag. 16, O.; a. t. Osterm. 15 B, K Brand. och Llff'"örsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 760 Söderberg. 1 Söderberg; 2 Söderbergh. 1 Söderberg; 2 Söderbergll. ~ _I Sven E. E., Försäkr.Dir., Regeringsg. _2 John, Kamrer, Karlbergsvägen 45, Va.; 5:2, C.; r. t. 1425, a. t r. t. Vasa 884. _I H. K., Garn, väfnads o. sybehörsaffär, _I E., Kassör, Riksdagsm., Västmannag. 22, Hornsg. 94, So, Va.; a. t. Vasa _I Olof A., Generalkonsul, firma Söderberg _I L. D., Kasarska, Uplaudsg, 83, Va. & Haak Aktiebolag, Baggås, Saltsjö _I Mina, Konfekt o. Chokladrnagasin,Odeng. baden. 44, Va.; a. t _I Carl, Grossh., Brännkyrkag Q6, 7889 o. 7898, 11, So.; r. t. _I C. G., Kontorsskrifv., a. t. ;:J375; K. Sit Eriksg. 24, 1/ 2 tr.,. bost. Ösby, Djursholm.. _I H., Källarmät., Grefg. 30, O.Dj. _1 H. A., Grossh., kontor o. bost. Kornrnu _I Mauritz, nulhuet, Liljehol iuen ; r. t. 74: mo Va. Köpman, Karlbergsvågen 47 A, torbatsvarf, Sköldg. 26 (Lilla Tanto), ' J. M., Lagerchef, Norrtullsg. 20 II, Va.; se. r. t. Vasa 671. _I P. J., Grossh., firma Söderberg & Haak _1 G. E., Lärov.vadj, v. Söderm. h. allm. Akt i. bolag, bot, Djursholm. lärov., Krukmakareg. 42, Bö. _I & Haak Aktiebolag, lirosshandlare ; kon _I C. O. L., Löjtnant, Drottningg. 73 B, C. tor Bräunkyrkag, 7, Sthlm 2. Kontoret _I G. J., Musikfanjuuk. (Eälttelegrafkåren), 95. lörd. l:l4. Lagerexpeditionen och Marieberg, K. Magasinen 87, lord Cheferna ' D., Musiklär:a, Fröken.Kocksg, 251I t. v.,bö. träffas lämpligast 23. _I C. A., Mosshandel, Storkyrkobrink. 3, St. _1 Gust.f, Haudelsbokh., Kronobergsg. 22, _I W., firma Möss o. hatthandel tinneh. K.; a. t. Kungsh.,,682. AnnaAhlgren),Storkyrkobrinken 12,Bt. _I Karl Th., Handelsbokh., Mästersamuels _1 Adolf, Porträtt o. landskapsrnålare, g 41 III, C. Kunghuhusstrand 1~}lII, K. _I Mi..a. Handelsidk.a, Odeng, 44, Va.; a. t. _I Rob., Predikant, Observatorieg. 4 III, Va.; 22261; best. Vegag. 13 III, Va. a. t. 1<>176. _1 Karl G';, Handelsres., Riddareg. 26, O.; _1 Ernst, Prokurist, Regeringsg V (r. r. t. Österm, io 19. d. 111), C.; r. t _, N. A., Handelsres., F'ridhernsg. 24, K. _I O. Gustaf, Roteman i 16:de roten, Kruk, Nils, Handelsträdgjnäst., Liljeholuien ; makareg. 22, Bö.. r. t. Liljeh. 5 o. Alfsjö 6. _2 H. A., Sjokapten. Grefg. 49ITI, O. _I C. F., Handl., Bräunky rkag. 147 A, Bö. _I S. I., Snickare, Birgerjarlsg, 122, Va. ' Ernst F., Handl., Högbergsg. ::17B, 2 1 /, _2 V. H., Stadsbudsforest., kontor Brunnstr., Bö; a. t. Söder 2 2;).. gränd 5, St.; bost. Malmtorgsg. 5, C. _1 G., Haudl., Riddareg. 47, O.Dj. ' C. F., Stenhuggarmäst., verk st. Pipersg. _I Gust., f. d. Haudl., Drottniugg. 80 B, C.; 26, K.; bost, Karlsviksg, 7, K. r. t. 7267, a. t. Bruukeb. Hi 76. _, K. E., Styrman, 'I'avasig. 29 e, ss. _I R. H., Handl. (spec. ), Birgerjarlsg. 93, _I Berndt, Tjänsteman, Kronobergsg. 20 1V, Va... K; a. t. 1\ ungsh, _, O. H, Hofmäst, Skeppareg. 20, O.Dj. _I Carl Oscar, Tjanateman (Singer Co Sy Söderbergs, H. G., Impurt Aktiebolag, maskins A. Bo), Ad. Fredr. torg 4 1V, B~. importörer af stenkul o. koks, kontor _I Julia, Trikåstickning, Braneg. 17n.b., O. Nybrog. 3, Sthlm 7; r. t. 575, _I Per Fredr., Underlöjtn., Sit Eriksg. 47, O , a. t o. 2582; expedi K; a. t. Knngsh tioner Värtan; r. t. 5914, a. t. 451, _..i Aug. B., Vaktrn., Linneg. 54, O. o. Soder i\jälarstrand, Bö.; r. t. 3092; _I Wilhelm August, Vaktmäst., Sabbatsa. t. 3092; Re annons sid, 61. bergs sjukhus, Va.. _1 B., Ingenjör, Ringvägen 10l, Bö. _I Agda O., Ankefru, Greftureg. 56, O.. _1 Carl Fr., Ingenjör, Kar1avägen 46, '/2 tr., _1 Constance, Anketru, Eng.lurokjsg. 4, O. O.Dj. _1 Göta, Ankefru, Sibylleg. 35, O. ' Ernst V., Järnhandl., Uplandsg. 15, Va.; _, J., Änkl!fru, Volmary skullsg, 10 A, Bö. a. t. 5814, r. t. 8171; bost, Valling. _, Selma, 4:nkefru, Sigtunag. 15 iii Ö. g., Va. 25, C. _I J. G., Ofverlär. i Klara Folkskola, St. _, Oscar, Kafe idk., Norrtullsg. 29, Va.; Vattug. 14, C. a. t. 1978f>. _1 H. V. K, Ofversköt:a, Dalag. 28, Va. _2 C. G., Kamrer, Hagag. 10, Va.; a. t. _I Edvin, Observatorleg. 20, Va; a. t. Vasa Vasa 6u Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa. \1

6 SöderblomSöderlund. 761 Söderbloms Gjuteri Aktiebolag, Eskilstuna, Söderholm, Erik M., Tjänstern., Majorsg'.9, kontor i Stockholm Blekingeg. 63, So.: Sven, 'I'jänstem., Helsingeg. 5 1I, Va. O. r. t Direktörer: H. E. Henke, Johan Em., Vinhandl. (firma Lindstedt bost. Kaltsjöb"den, o. Oscar Aspelin, & 00), Humlegårdsg. 8, O.; bost. Sibost. Östrmalmsg. 3t;rr, O.; r. t. lu378. bylleg. 1\1, O. Söderbom, A. Hj., Försäkr.tjällstem., Varfsg. Andriette, Ankefru, Uplandsg. 33 1V,Va.; 3, Sä. a. t. Vasa J. H. F., Intend. v. Intend.kåren, Drott Axel, Jungfrug. 2, O.. ningholmsvägen 5 BIV, K.; r. t.kuugsh. Söderholtz, Hedvig. Fru, Rådmansg. 3, O Linda. Fru, Cigarraffär. Brunkebergstorg A. V., Ombudsman, Gröndal. Liljeholmen. 9, C. Söderborg, Benkt, FiL dr, Läroverksadj., Selma, Sybehör o. Modevaror. Väster Vunadiavägen 31, Va. långg. g9, St.; bost. Stortorget l8&20,st. Hilda, Anketru, i't.badstug. 42, Va. A. Oh."Ankefru, Götg. 46, Sä. Söderby Sjnkhus, Ilttran, se f. Ö. [3363]. T. L., Ankefru, St. Badstug. 12, C. Söderen, Einar. Underlöjtnant, Styrmansg. Söderlind, G., Byråchef i Domänstyr., Kom 21 n.b., O.D}.; a. t. Osterrn. 3243, r. t. mendörsg. 34 1V, O.; a. t. Ostorm Sofia Henrietta, Fru, Karlavägen 49 (f. d. Södergren, Dan., Banktjänstern., Regeringsg. 19), O.. 95 B, l' j. tr., C.; a. t. Brunkeb. 29 ti2. Niklas, Handl. (spec., vikt. o. mejeri Sven, Herman, Bokh., Brännkyrkag. 47, affär), Erstag. 19, Sä. Sä. Söderling, C. F., Gasrnäst., Drottningg. 950, A. B., Fabrikör, Ynglingag , a. t , Va.; r. t. Va. E. G., Handl., Agneg. 3, K. Edla, Fröken, Stjärng IlI, Va.; a. t. Vasa J. K, Husägare, Västmannag. 83, Va. A. G. M., v. Häradsh., Notarie, i Sthlms E. G., Fröken, Valling. 30, C. stads brandförs.kontor, Notarie i Drät _ Sofie, Fröken, Stjärng. 2III, Va.;a. t. Vasa selnämnden, Styrmansa.Y', O.Dj K G., Kontorsskrifv., Flemingg. 13, K. E. M., Fröken, Kontorsskrifv, i Postspar Carl, Litteratör, Karlbergsvägen 55 1V, banken, 'l'egnersg. O. S., e. o. Hofr.not., 1 t. v. Ö. g., Va. Kungsh. Kyrkoplan Va. Knut, Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 22, O.; 5, K. mottagn. 9 1 /2 10, 1/ Oscar, Konstsmed, Svartensg. 26, So. Söderlund,Axel, Bildhugg.,Ingemarsg.4 IV,.Jobanna, Postexp., Torsg. 27, Va. A. G., Byggm. Riddareg. 9 A, O. Va. L. H., Revisor, Kolonivägen 40 & 42, E. G., Fabrikör, Mästersamuelsg. 59, C. Enskede. Margareta, Fru, St.' Nyg. 45, St.; a. t. Axel, Skådespelare, Agneg. 3, K. ~29 ~8. J. L. A., Tullvaktm., Brännkyrkag. 95, ss. Vendela, Fru, Odeng. 56 1, Va. K. A., Vaktru. (Generalpoststyr, Arki V), Anna Maria, Fröken, Vanadisvägen 2;), Va. Frejg. 29AIJ, Va. C. E., Fröken, Valhallavägen 19, O, Söderhielui, Maria, Fru, Birgerjarlsg, 19 1v,C. Pauline, Fröken, Storg 46 II ö. g.,.0.di Erland, Lnderlöjtn. v. Flottan, Birger Alfred,.. Godsiig., Långbrogård, Alf~jö; jarlsg. l Q.IVC.; a. t K. E. W., Ofverstelöjtn, Grefg. 9, O.D}. r. t. Alfsjö 2.. Hngo, Grosh., Sibylleg. 53, O.; r. t Söderhjelm, E. L., Fru, 'I'uunclg. l5,c. John, Handelsres., Torstensonsg. 6 AII, S., Fröken, Västmannag. 26, Va.. O.D}.. I _ Ali, Kanslisekr., Narvavägen 35 II, O.D}.; Herm., Handl., Bellmansg. 12, Sä. r. t ; so.nruarbost. Lillhem, :S.a Alfred, Ingenjör, Västmannag. 33, Va. Lagnö; r. t. Hemmestavik 40. C. A., Ingenjör, Birgerjarlsg. 6, O.; a. t. _ K. O., f. d. Kapten, Kammakareg. l()ii, Va. 4296, r. t Söderholm, Aurore H., f. Kock, Folkskolel.a, Georg, Inkasserare, Prästgårdsg. 19, So., Norrtullag. 28, Va. a. t. Söder 3" 22. _ And.Aug., Förestånd., Prästgårdsg.23 I1,Sä. O. E., Journ., Uplandsg, 36, Va. _ Johan, Gårdsfogde, Drottningg. 96. C. E., Karkasfabrik, i\lästersamuelsg. 59 II _ J. A., Handl., Bondeg. 67, Sä.. ö. g.. C.; a. t Söderholm, J. E., Handl., lviajorsg. 9, O. J. A., Kassör, Heimdalsg. 1, Va. C. Rob., Revisor i Lotsstyr., e. o. Hofrätts C. G., Kontorschef, Drottningholmsvägen not., Norrtullag. 281, Va.; träffas 910 2AII,K.; r. t. Kungsh. 358, a. t. Kungsh. f. m., 67 e. m Brand och Li1rdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 762 SbderlundeSöderquist, Söderlund, Wilh., Kontorschef, Källvägen 84, Södermalms Spannmålsaffår, TorkelKnuts Saltsjöbaden. sonsg. 25, Bö. (Söderlundh) Einar, Köpman,Regeringsg. Tekniska fabrik, Åsög. 34, en. Inneh. Ivar 56, C. Elliot. Carl Vi~tor, Leg. läkare, Humlegårdsg. Tvål o. Parfymaffär. inneh. Fröken Elsa 13 II, O.; mottagn o. S5, sönd. Ahlstedt, Hornsg'. io, ss.. a. t J.O11, sommaren hvard. 13; a. t. Södermr.lmsTvätt&Badinrättning, Huf Osterm, 2860, r. t vudkontor Badstug. 4, Bö.; r. t. 2584, Eric, Militårskrädderi, Birgerjarlsg. 29 1, a. t Se närmare under rubr. C.; bost. Ostermalmsg. 29 III, O. Badinrättning och Tvättinrättning o. C. Ax., Musikhandl., (firma Svala & Söder annons sid. 55. lunds Hofmusikhandel), Artillerig. 20 Söderman, G.L., Byggmäst., Sibylleg. 3AH, (f. d. 14 & 16), O. O.; r. t Birger, Repr. för Parsons Trading Co, Sven, Fil. dr, Skriftställare, St. Badstug. Hofslagareg. 1, C. 70 IV Va. F., Snörmakare, Regeringsg. 59, C. A., G;ossh., Silfret 1,.Ä.lfsjö villastad; Matilda, Sömmerska, Fru, Hornsg.52 II,Bö. a. t. Långbrodal 72. Gunnar A.W., Tjänstem. i Aktieb. Nyman Hugo, Grossh., kontor Västerlångg. 54, & Schultz, Skeppsbron 22, St., bost, St.; bost. Karlavägen 26, O. Krukmakareg. 48 III, Bö.; jr. t K. L A., Handelsres., Bergsg. 28, K. K. G. W., Tullvaktrnäst., Nytorgsg. 27 I, Bö. & Holmström, Klädeshandel, Drottningg. J. E., Vaktm. (Serafimerlasarettet), Handt 22, C. verkareg. 2, K... D., Klädeshandl., Uplandsg. 7, C. Lars, Yerkmäst., Alfsjö Villastad. Rudolf, Körsnärsmäst., Hatt, Möss och J. M., Åkare, St. Badstug. 54, Va.; stallet Pälsvaruaffär, Tunnelg. 14, C. (3 h. t. v. s. g. 25. fr. Drottningg. åt tunneln), a. t , Södermalms Antikvariat (Gustaf Ek), Sot r. t. Norr7 46; bost, J ohannesg.ldvt, C. Paulsg. 6B, sn; a. t Agne, Möbelhandl., Tuleg. 12 A, Va. Arbetareinstitut, Nytorgsg. 28, ss. C. R., Möbleringsaffär, Götg. 7, So.: ing. Assuranskontor, Götg. IS, ss., inneh. C.E. fr. Klevegränd 1 A; a. t J uhnsson; a. t C. A., l:e Regissör o. Sånglärare, Ren Barnklädersaffär. Hornsg. 29A, Bö.; a. t. stjernasg. 14, So.; a. t , r. t. Söder 372. C. J., Sjökapten, LidingöBrevik. 15öresBasar, inneh Gustaf A. Josephson, G. A., Snickare, S:t Paulsg, 35 A II, Bä. Hornsg. 70, So.; r. t Joel, Snickare, Varfsg.1, Bä.; a. t. 1538; Fotograflatelje, Fru Ebba Sundberg, Götg. bost. Brännkyrkag. 116, Bö. 34, Bä.; best, Åsög. l37b, Bä. E. R., Vedhandl., Davidbagaresg. 9, C. Fotografiska Magasin, O. H. Månsson, J. W., Ångf. befälh., S:t Paulsg. 35 B III Ad. Fredr. torg 1, So.; a. t. 3932; bost. Ö. g., Bö... Svartensg. 28 & 30, Bä. Södermark P. O., Doktor, Ostermalmsg. Frukt o. Grönsaksaffär, Högbergsg. 27 B, 18 1, O.. Sii.: a. t ; filial Götg. 11, Bä. Sofia, Fru, Storg. 1, O. Färg O. Tapethandel, Ringvägen 108, Bä. Emil, Förvaltare, Roslagsg. 17 II (f. d. 35), Guldsmedsaffär, Götg. 18, So.; r. t Va. r. t Herrekiperingsaffär (D. Nissalovitz), Göt R., M~jor, Östermalmsg. 36, O. g. 32 A, Bö. P. G., Statskommissarie o. Byråchef i Högre läroanstalt för flickor, se Skolor. Statskontoret, Stureg. 11 IV, O... Karamellfabrik, Carl Strömberg, Hög N. A. tl, Underlöjtn., Storg. L O. bergsg. 37, Bä.; a. t. 3923, r. t A. B., bnkefru, Kardellg. 3, O. Lysoljeminutering, (Pauline Lennbom), Anna, Ankefru, Norrtullsg. 22 1, Va.; a. t. Ny torget 79, So., a. t. Söder Vasa 38. Muaikinstitut, Förestånd. Doktorinnan Söderquist, Anna, Fru, Sjukgymn., Hagag. 46, Ellen Kjellberg, Skaraborzsg. 6A, Bä. Va.; a. t. Vasa Nya Saluhall, Hornsg. 72, Bä. Astrid, Ch., Fröken, Kappaffär. Väster Nya Speceriaffär (inneh. Victor Eken långg. 47, Bt.; a.t. 47, r,.t. Staden 31; berg), Erstag. 22, Bä. bost. Sibylleg. 9, O.; a. t. Osterm och Liljeholmens Skytteförening, Tjär Rut, Fröken, Fotograf, Klarabergsg. 68, hofsg. 12, Sti.; a. t. Söder C.; a. t. Brunkeb Sjukvårdsaffär, inneh. Fru E. Wretlind, S. W., Fröken, Birkag,t 18 Ar, Va. Hornsg. 32, Bö. T., Löjtn., Norrtullsg. 20, Va. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 SöderquistSöderström. 763 Söderquist, H. F., Musiksergeaåt, Birkag. Söderström,Adolf,Agent,Birgerja.rlsg.118, Va. 1SAI, Va.; a. t. Vasa 5575 Axel, Aktiebolag Karduansmakareg. lo, Axel, Sjökapten, Renstjernasg. 27, ss, C.; r. t. o. a. t a. t. Söder & Ces Eftr., A.B., Målartorget 17, St., Karolina,. Änkefru, Karlavagen 43 (f. d. varuaffären numera A.B. Bertil Mell 15 A), O.; a. t bin. Söderqvist, Gunnar, Banktjänstem., Torsg. Bengt, Apotekare, Nybrog. 43, O.; a. t. 21, Va , r. t. Osterm Gabriella, Cigarr, 'I'idnings o: Pappers K. Stell., Bokb. o. portföljmak., Beridarehandel, Kommendörsg. 44, O.Dj.; bost. bansg. 21 II, C. s. h. E. W., Direktör, Döbelnsg. 42, Va. Eva R, Farm. kand., Kommunalhuset, Knut, Egendomsmäklare,Brunnsg. 6 & 8 1, Liljeholmen. C.; r. t. 5398, a. t Hanna, Folkskolel:a Blommensberg, Lil Gustaf, Fabriksidk., Rönninge. holmen. F. G., f. d. Flaggunderofficer, Hornsg. Edith o. Olga, Fröknar, Torstensonsg. 43 1, Sö.; a. t. Söder , O.Dj.. Josefin, Fru, Mästersamuelsg. 48, C.; a. t. Gustaf,.:flandl., Skeppareg ö. g. O.; a. t. Osterm N. O., Fru, Ostgötag 18, Sö. G. E., e. o. Kammarskrifv., Kungsholms Alfhild, Fröken;. Riddareg. 20, O.. strand 121III, K.; r. t Elsa, Fröken, Strandvägen 17 III, O.DJ.. C., Reg:tsintendent, Torsg. 21, Va.; r. t. Hedvig, Fröken, Engelbrektsg. 15 & 17, O Hilda, Fröken, Rådmansg. 67, Va. C. G., Ritare, Mästenamuelsg. 13.B, C. Maria, Fröken, Damfrisering, Flemingg. K. V., Skrädderiaffär, Braheg, 15, O.; a. t. 65, K , r. t. 92; bost. s. h. Svea, Fröken, Frejg. 6 III,Va.;,Jl,.t.Vasa5542. Joh., Skrädderietablissement, Arsenalsg. E. o. F., Fröknar, Kungstensg. 5S II, Va. 3\ C.; bost. Uplandsg. 24\ Va. Axel, Grossh., Rådmansg. 59, Va.; kon E.L., Telegrafist, Kungsholmsstrand 121 III, tor Karduansmakareg. 10, C. K.; r. t :...E., Grossh., Jakobsbergsg. 34, C. Engros J oh., Trävaruagent, Kommendörsg. 44, o. Detalj försälj. af Franska Gummi O.Dj. varor; best, Holländareg. 29, V~. A. J., Vaktm.,Nedre JustitieRevisionen, E. H., Grossh., Styrmansg. 19, O.Dj.; Strömsborg. C.; a. t. Brunkeb r. t _ C. J., Vaktm., Kungl. Biblioteket, Sthlm 5. Georg, Grossh., Östermalmsg. 44 III, O. C. E., Verkmästare, Uplandsg. 381, Va. Hjalmar, Grossh., kontor Grefrnagnigv l O! _ F. M., Verkm., Rörstrandsg. 44 IlI, Va.; ö. g., Sthlm 14; r. t. 3482, kl. 95; a. t. 237 S9.. bost. Styrmansg. 19 II, O.Dj. E. G., Åkare, Skeppareg. 20, O.Dj.; a. t. Walfrid, Grossh., bost. Mästersamuelsg , C.; r. t Söderstam, D. H., Bokh., Tuleg. 34, Va. P. A., Gyrnnastikdir., Löjtn, i reserven, G., Boktryckerifaktor, Sigtunag.. 9, Va.; S:t Eriksg. 51, K.; a. t. Kungsh a. t. Vasa Oscar, Handelsagent, Döbelnsg. 60, Va. Alfr., Kontorsvaktm., Garfvareg.12, K.; K. B., Handelsres., Ringvägen 123, Sö. a. t. Kungsh Fredrik, Handl., Frejg. 6 III, Va.; a. t. Söderstedt, F. T. E.,f.d. Banktjänstem., Jung Vasa frug. 7 A, O. J. A., Handl., Orby villast. 135, Alfsjö. Car.l L., Boktr.vfaktor, Villa Söderbacka, & Cos Eftr., P., Hattfabriksfirma, Fröken Orby villast., Alfsjb. E. Nilsson, Riddarhustorget 18, St. _ E. W., Marinintendentaf l:sta gr., Braheg.j A. O., Hattmakare, Riddarhustorget 18 IV, 50, O. St. Södersten, E. Hj., Brandinspektör i Bol. Viktor J., Ingenjör, Prästgårdsg. 15A, Sö.; Skandia, Civiling., Odeng. 3.5, Va. a. t. Söder 395. _ Carolina, Fru, Linneg. 19 I, O. Caroline, f. d. Kammarfru. Riddareg. Hugo, Kamrer, S:t Eriksg. 43 A, K. 20 II, O. _ Hj., Kapten, Karlbergsvägen 22, Va. Maria, Kassörska, Blecktornsgr. 7 II, So.; _ A. D.,Musikdirektör,Högbergsg. 27 A,Sö.; a. t. Söder 628. a. t Emelie, Lärar:a, Hornsg. 431, So.; a. t. Knut, Tjänsteman vid Sthlms Gas o. Söder 423. elektricitetsverk, Rörstrandsg. 48, Va. Sigrid, Lärar:a, Riddarhustorget 18 IV,St. Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget. :c SVEA. 13 Drottninggatan.

9 764 SöderströmSödra Åkeri o. Benhällnings A. B. Söderström, Emil, Ombudsman, Dalag. 68 IU Söderwall, Hugo, Fabrikör, TorkelKnutst. V., Va. sonsg. 31, Sö. C. :p., Ornamentsbildh., Grefmagnig. 9, Södra Bageriaktiebolaget, Hornsg, 66 A, Sö.; O.D}. a. t Direktörer: Ing. A. Bro Erik, Prakt. Jurist, specialitet Aktie man o. Auditör L. Aman. Filialer: bolagsärenden, Oxtorgsg. 5 I, C. Hornsg. 61, ss., Folkungag. 8 E o. s. O. A., Revisor i K.Kammarrätten,Stjärng. e. 36 A, So., Grefmagnig. 5, O.D}., o. 3 B, Va.; a. t. Vasa Timmermansg. 29 B, Sö. Kassakon Bruno,.Riksbankstjänsteman, Skeppareg. tor: Fredsg.lO C.; r. t , a. t , O. Barnbördshuset, Volmaryxkullsg. 27, So. J. H., Sjökapten, Mälartorget 19, St. Bostadsföreningen u. p. a. Kassör: Ty A. F., Skeppsstufvare, bostad Stads pograf P. V. Hellgren. Prästgårdsg. gården 18 B, Sö. 19 ', Sö. G. A., Skeppsstufvare, Dir. för Aktieb. Bosättningsmagasinet, Götg. 27,' ss., a. t. Kranus, kontor Packhusgr. 6, St., bost Valhallavägen 58, O. Expressbyrån, inneh. John Segerfeldt, A. F., Skeppsstufverifirma, uthyr presen Hornsg. 72, Sö.; a. t. 1783, r. t ningar, tomsäckar o. decimalvågar. Eäktklubbens sekret., B. Alfheim; a. t. Emottager order på uthyrning a(ak Söder 1251; skattmäst.: E. Tengborg; tieb. Kranus' pontonkranar samt Ang r. t båtsaktiebol. Grogg. Kontor Packhus Föreningen af Hvita Bandet, l:a O. 8:e gr. 6, St. torsd, i mån. kl. 8 e. m., Kocksg, 24 ', So. Victor, Skoaffär, Götg. 9, Sö.; a. t. 1598, Förmedlingsbyrån, Södermalmstorg 6, So.: r. t r. t. O. a. t Rich., Skrädderiaffär, Odeug, 84, Va.; a. t. Hattmagasinet (inneh. Beda Palmer), 16799, 1:. t. Vasa 60; bost, Täby. Götg. 34, Sö. J. A., Snickarmäst., Ad. Fr. Kyrkog. Hvita Bandet, Kocksg. 24 I, Sö. Hi", C.; verkst. Tunnelg. 12, C. Inkvarteringskasernen, Tjärhofsg. 11, Sö. G. E., f. d. Snickarmäst., Bellmansg.26,Sö. Konfektionsaktiebolaget, Hornsg. 56,ISö. Emma, Sömmerska (gosskläder), Drott Kristl. Fören. af Unga Kvinnor, Östgötaningg. 84', C. g. 24B', So.; r. t. I:'öder 12, a. t Ferdinand, Tapethandl., firma Viet. Mo Lamp o.husgerådsmagasinet(o.björkendin, Grefg. 27, O.D}. feldt), Götg. 39, So.; a. t. 131 ö3. J. G., Tecknare, Karlbergsvägen 75, Va. Modemagasinet (Therese Nilsson), Bell Aug., Tjänsteman i N ord. Kreditbanken. mansg. 26, Sö.; a. t Odeug. 28", Va.; r. t Roslags Domsaga, se Häradshöfdingar. Georg Hugo, Underoff. af 2 gr. vid Plot Sjukhemmet, TorkelKnutssonsg.31 IVO. V, tan, Folkungag. 20 C'V, Sö. Sö. J. W., Vaktmäst, (Stockh. Ensk. Bank), Skoaffären, Högbergsg.26B,Sö.; a.t Lästmakareg. 3 III Ö. g., C. Slöjdmagasinet, inneh. Hjalmar Johans A., Anke.fru, Sigtunag. 11, Va. son, Västra Slussg. 18, Sö. Hilda A..,.o'\nkefru,Västmannag.L? An.b.,Va. Spisbrödsfabriken (inneh. Jenny Widt J. L., Ankefru, Svedenborgsg. 44, Sö.; skiöld), Hornsg, 74 B, Sö.; a. t. 3515, r. t. a. t. Q.(lö ; bost. S. g. 70, a. t. Söder Maria, Ankefru, Strandvägen 17III, O.D}. Spårvägsaktieb., Stockholms, Brännhyr G. H. A., Ofvermaskinist, Blekingeg. 6il, kag. 82, Sö. Sö.. Sverige, Bankaktiebolaget, Arsenalsg. 6, Södertörns domsagas exp.,riddareg.49, O.P}., Sthlm 15; expv tid kl öppen 1012; a. t. 14il 67, r. t. Os Tidningskontoret, Södermalmstorg 7, Sö. term. il 91 (domhafvanden personligen). Varfvets Plåtslageri (inneh. Ingenjör A. Södertörns fqgderi, se Häradsskrifvare. F. Wiking), verkst. Folkungag.139, So.; Södertörns Angbåtsaktiebolag, verkst. Dir. a. t. 3747, r. t. 7 33; kontor Folkungag. Torkel Blixt, Fridhemsg, 4", K.. 141, Sö.; a. t , r. t SödervaJl, Sally, Fru, Handelsvägen 52", Akeri o. Renhållnings Aktieb.. kontor, Enskede ; a. t. Enskede 133. Stadsgården 12 III, ss., öppet kl. 8 f. m. K., Bevisionssekr., Ynglingag. 11, Va. ;7e. m.; orderkontor Skeppsbron 4, St. L. Georg, Tjänstem. i Skand. Kred. A.B"I Akarestationer : Skeppsbron, St., Ny Regeringsg. 93 A', C. bron, O., O. Söder Mälarstrand, So, (Sjö _ F., f. d. UnderJöjtn., Handelsvägen 52", bergs plan). Telefoner till kontoren o. Enskede ; a. t. Enskede stationerna. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Södra ÄggkällarenTamm. Södra Äggkällaren (Carl Videll), S:t Paulsg.. 27, Sä.; a. t. 3862, r. t Söhr, Oscar, Vaktm., Brunnsg. 11, G., a. t. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos Taberrnan, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sii. SöndagsNisses Redaktion o. Expedition, _ C. G. R., Vanadisvägen 15, Va.. L:a Vattug.2pI, G. Redaktörens mot _ Olof, Hagag. 54, Va. tagningstid kl. 12 alla dagar utom Tabo, A.B, Stockholmsvägen, Enskede. tisdagar. Allm. tel Rikst Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af T.\1fiins Söndagsskolklockans exp., Majorsg. 5, O. Byrå för Maskinskrifning och Ofver Sörbom, E., Sjuksköterska, Hornsg. 29 D, Sti.; sättningar (f. d. Krsepelins byrå), bost. a. t. Söder Fagerås, Skärsätra; a. t. Skärsätra 37. Sörensen, A. E., Folkskolel:a, Handtverkareg. Postadr, Klara V. Kyrkog. 3 B, G., 76, K. Stockholm. ~ Jane, Fru, Danderydsg. 10, O. Tafllns BY"å för maskinskrifning o. öfver Hanna, Fröken, L:a Vattug. 26, Q. sättningar (f. d. Krrepelins byrå). Klara Nancy, Fröken, Danderydsg. 10, O. V. Kyrkog. 3 B, C.; kontorstid 95, Carl, Grosshandl., Malmskillnadsg. 44, G.; andra tider efter öfverenskommelse; a. t. lager af tandläkare utensilier från 11702, r. t. 6051, 9908; se annons Claud. Ash, Sons & Co, London; kontors sid. 35. tid 1(295; a. t. 8788, r. t. 2084; Takman, Edmund, Kassör, Rådmansg. 57, Va. telegrafadress: Ashdepot. 'I'albot, Mattias, Kontorist, Narvavägen 15, N. G., Grossh., Blasieholmstorg 11, G.; O.Dj. r. t. 121, a. t IOl~T~a~1~en~;~2~T~Ila'le~n. S. L., v. Häradsh., Handtverkareg. 43,K.; ==:.;;c;,...:'r,;;.;,;,ci~ TT h 2194 _1 Edla, Fru, Marlag. 17, Sä. _ E. a. F., t. n..ungs Ryttmäst.,. Blasieholmstorg. 11 II, _1 L d. O L G d" K t 3 U ng.., o sag., ungs ensg.,.; G.; r.t a.t.1568'l.. o _ Tekla, Sjuksköt:a,Handtverkareg. 76, K. _2 Nanna, Modeaffär, Greftureg. 15,.; a. t. _ A. E. K., Änkefru, Holländateg ö. g., 1R520. _2 Uno E., Notarie, Högbergsg. 76 Brrr, Sä.; Va.; r. t L a. t. Söder Axel, & Gjerdrum, kontor 27 A, G.; a. t. Brunkeb. ästmakareg _1 Frans Emil, Ångfartygsbefälh., 25 A II, SO. Tavastg. Sörensen, E,. Grossh., S:t. Eriksg'. 28,. K. _1 Sigvard, Scheeleg. 6, K.; a. t J. E., Grossh., Drottmngg. 53, G., bost, Tall, J. A., Hamnbyggrn, v. Djurgårdsvarfs. g G. F. J., Symaskmshand~~ St. Nyg. 13, _ vet, bost, Mälarvarfvet, So. P. Chr., Målare, Uplandsg. 41, Va.; a. t... St.; bost. Munk'?ron 1, St.. Vasa 32lH. Sörlander, H. M., Forste Aktuarre ~;,s K. Tallberg, Axel, Etsningsskolans förestånd., Generalpoststyr., Kungstensg. 51,Va. K Konsthögskolan Vanadisvägen 31 A S?rl~n, 1., Fru, ~d. Fredr. torg 5, Sä.. ii Va. ', Sorlmg, Olof:.ArtIst, Volmaryxkullsg.1,So.; _ N. J. F.,Handelsagent,Fridhemsg 10A,K. ~. t. Soder 363. Er~, Konservator,.. Karlbergsvägen 73, Tallby Hvilohem, äg. Änkefru M. af Winklerfelt, Sundbyberg; r. t. Sundbyb. 125, a. '" 8thl El kt k a. t. Snndbyb Pehr, 'I'[änsteman lir' ms e r. over, Tallström, Karl, Aktieb., kontor Skeppsbron Kung,tensg.22, Va. 18v, St.; lager Drakensgr. 3 & 5, St. Sörman, G. A., Brädgårdsförman, Odeng. 33, Karl, Grossh., bost. Uplandsg. 60, Va. Va. Tamm, Anton, Assistent i II yrkesirispek (Söhrman), K., Faktor, Observatorleg. tionsdistriktet, verkst. Dir. i Aktieb. 19 Iv, Va.. Väsby Villastad, Väsby. J. G. G., Handl., Östermalmsg. 46, O. H. S., Bankdir., Birgerjarlsg. 37 & 39, G.; Sörman, Jolln, Magasin för engels.~a ocb a. t. 224 q8... franska varor samt agenturaffär. Re C. G. C., DIrektor, Nybrog. 7, O.; r. t. geringsg. 9, G. (firman inneh. af Albert o. Charles Challis). Oscar, Domänintendent, Kungsholmstorg P. A., S~om., Baldersvägen 5, Enskede. 61, K.; a.. t , r. ~: _ Hanna, Ankefru, Regeringsg. 82, G. Adolf W.,.FII. dr, Strandyagen :>7,.O.D). Söör U,." Vaktm. Brunnsg. 11, G. Gust., Friherre, f. d. Öfverstathallare, Klara Ö. Kyrkog. 8m, G.; r. t Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. T. 765

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer