_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-"

Transkript

1 Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder för invärtes sjuka f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö- värtes f. m.; för kvinnosjukdomar belnsg. 35, Va.; tlf Vasa ,30 e. m.: för ögonsjukdomar _ Hilda, Änkefru, S:t Paulsg. 24, Sö.; tlf 1/ f. m.;. för öron-, näs- o. hals- ' sjukdomar '/ f. m. Kontorstid: Rönnqvist, O. L, Postassist., Dannemorag Husmodern träffas säkrast 9-8llI, Va.... l/do f. m.,1/23~4 e. m. Besö'kstid~å Rönström, D., Fru, Tysta gatan 11, O.Di allm. sal sön- o. helgdagar 1-3 e. m., _ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- O.Dj. ringspaviljongen endast söndag 1-3 _ W:m, Grossh., Birgerjarlsg. 73 & 75, Va.; e. m. och onsdag 2-3 e. m. Upplys tlf Norr ningar om sjukas intagning o. vård _ & Co, L & H.. A. B.,Kemikalier, Humle- se Kalenderafdeln. [3334J., gårdsg. 7, O. Sabbatsbergs Ålderdomshem, ~orsg. 32; Va.; _ Senior & Co, W:m, A. B., Stenkol o. pro- öppet för besök kl A hemmet indukter däraf en gros, Brunkolsbriket- tagas genom Fattigvårdsnämnden perter, Skeppsbron 20, St.; tlf Norr 64 95, son er från stadens alla församlingar, ' Norr 26411, Norr Sabel, J. A., Byggm., Fågelkärrsvägen 9, ~ Bengt, Tjänstem. i Sthlms Jlnsk: Bank, Enskede.! Lillabältg. 51, O.Dj.; tlf Osterm A., Linjeförman, Hagag. IS, Va.. Rörlednings A. B. Montör, se Montör. - K. G., Regeringsg. 92 H, C.; tlfnorr, Rörlednings- & Installations A.-B. S. J. F., Sabelström. Bengt F., Hofr-not., Linnog. S:t Eriksg, 35, C.; tlf Kungsh , O.Dj. Rörledningsfirmornas Riksförbund, Drott- - E. V., Skohandl.,. Artemisg-. 22, Värtan. ningg. 31; C.; tlf Norr C. C. D., Verkstadsdir. (Järnv ägsstyr.), Rörmy, E., Försäkringsråd, Hagag. 48IlI, Va. bost. Liljeh~lmen; tlf J~rnv:. 30. Rörstrands Arbetares Handelsaktieb. (pors. - ~'! Ankefru, Linneg. 56, O.DJ.. linsafd.) S:t Eriksplan 2 Va. Sabini, A. F. G., Handl., Observatorleg. 9, Vq.. : :-. Fastighet; Aktiebolag,kont~rRe'geringsg. Sachs, Bertha, Fru, Grefmagnig. 6 IV, O.Dj.;' \ 18, C.; tlf ~lf ", ' _ Porslil;lsfa~riker, Aktiebolaget, porslins- - Hilda, Fru, Forfattar:a, Bryggareg:. 4, q... fabrikvid Rörstrandsg., Va.; tlf Josef E.,. Generalkonsul,. verkst. DIrektor Norr 5327' l Aktiebolaget,NordIska Kompaniet; Vasa' ' " " Villag. fl & 7, O. r Rörström & Co Hatt- o mössaff". h - K, Inge~~.jör,.små!and~g. 38 n. b. ö. g., q.. ',,' ar, mne. _ O. S., Kopman, Birgerjarlsg, 83 H, Va. ' H. H. Holmström, Storkyrkobr. 5, Bt., T r Id H d ktö R" t d 31V TT' tlf 5365 Norr o va, e a or, ors ran sg., ya" 1\/1' G R' t" f" k t k' tlfvasa w.., epara or or on orsmas mer U' A" k f G f. 6 '" D' Tomtebog. 25, Va. ' - JJ~mna,. n e ~u'. :.e magmg.,v,.,'j' _ Hilda Ankefru Tomtebog 2lV V; Saehse, Elis, v. PIl' l Fors. A.-B. Valkyrian,. " Il R'.Th T!"., a. Karlbergsväg. 72 AllI, Va.; tlf R ose,.., jänsteman, Kungsholmsg. Emil A Id B h K t f Lit f 20 C. - mi r.n? em;" ar.ogra,,l ogj~v' Rössel 'Aug. Dir. för Sthlms Pälsvaruf b Tre Liljor (f. d. I're Liljors planj B, J,,,' a r. Va.' tlf Vasa 531. tif63 Hjorthagsvägen 15, O.D).; tlf Sachsska' barnsjukhuset, Årstal~nden, se - J. C., Direktör, Grefmagnig. 19, O.Dj.; S k KTahlendAerkat~debln k[33t51] S t 16 tlf 70882'. ac, " ieo., on or var mang.., R.. t A l E 'B f kt O"t "t 29 S", ost, xe., e ra are, s go ag., o.; S k Sthlrn. A~t 2 telefoner. b l H D t~t. tlf ' ae manns 86 K le o ag, 'J ro mngg.,,.. Sthlm l. Största sorterade lager af \ alla slags Ur, Urfurniturer och Kedjor; Sy- o. Stickmaskiner samt alla delar' S-därtill; Ljudskifeapparater och skifvor. Telegr.-adr. Saekmann. ' Saabye-Ohristiansen, C. R., Dir., Karlavägen Safety for Lifeboats, A.-B., Näckströmag. 2, C.. 93, O.DJ.:. nsaga», Konst- & Antikvitetshanq.el, Stureg. Saarinens Skradderr, Ny torget 41, Sö. 22, O.; tlf Norr Inneh-a Fröken Sabbatsbergs Begrafningsbyrå, Uplandsg.39, S. Sundgren; bost. Roslags-Näsby ; tlf Va.; tlf 115 9~. Norr Roslags Näsby 80. POST'L:!I'W»O SAKRASTE'KONTROLLöVER EDER KASSA. ERBJUDER Q'...I,. \

2 886 Saga-Sal~D. Saga, Tidskrift för barn och ungdom (Svensk Sahlgren,Rut,Handskaffår,Drottningg.17,C.; Läraretidn. Förlag), Barnhusg. 8, C. tlf Norr 26991; bor~.eriksbergsg. 34 Sager, Marie, Fru, f. Moltke-Huitfeldt, (f. d. Vinkelg. 11), O.; tlf Norr Strömg. 18, C. Sahlholm, Maria, Fru, Kommendörsg. 38, - Edvard, l:e Hofstallm., Hamng. 14, C. O.Dj.; tlf Österm Sagerholru, Ivar, Köpman, Fridhemsg. 64, C. - Gustaf L., Snickare, Davidbagaresg. 33, Sagner, H. R. E:, Folkskollär., Nybrog. 66, O. C.;bost. s. h.; tlf Sahlberg, Ernst, Agenturaffär, Mästersamu- Sahlin, se Salin. elsg. 23, Sthlm 7; tlf Sahlqvist, C. O., f. d. Hand!., Dalag. 76, Va. - Claes, Banktj.-man, Kronobergsg. 3, C.; - J. A., Kont.-chef, Birgerjarlsg. 9, C. tlf Kungsh Elise, Aktieb., Drottningg. 12, C.; tlf "' Gösta, Bokhandl., Braheg.ö', O.; tlf , Norr Hufvudkontor Halls- - Anna, Fru, Sigtunag. 5, Va. berg. - Emelie, Fru, Högbergsg. 15, Sii.; tlf Söder Sahlstedt, A. V., Professor, Riktor vid Ve terinärhögskolan, Experimentalfältet. - Carl, Förman, Skeppsholmen (Handtverks- Sahlström, Harry, Banktj.man (Sthlms Ensk, kasern), O.Dj. ' Bank), Folkangag. 18 B, Bä. - Svante B., Herr, Badstug. 6 II, Bä. - E. S., Cigarraffär, Ad. Fredr.,Kyrkog. - Georg, Ingenjör, Sigtunag. 5 IV, Va.; tlf 9B, C.; bost, s. h.. Vasa Gustaf N. E., Civiling., Kommendörsg, - Henning, Ingenjör, Observatorieg. 10, Va. 32 IV, O.Dj.; tlf Österm A., Ingenjör, Södertörns villastad K. E., Fil. dr, Sekr. vid Sveriges Geol. - Rolf, Ingenjör, Sigtunag. 5 IV, Va.; tlf Unders., Mörby, Stocksund. Vasa Sally, Fröken, Tavastg. 29B, Bä.; tlf - D. E., Kammarmusiker, Brännkyrkag.6,Bä. Söder Rudolf, Kapellmästare, Mästersamuelsg. - H., e. o. Hotr.-not., Teknologg. 3, Va. 8, C. - Ewald, Korresp. v. Svenska A.-B. Gas- - P. A.,. Kriminalkonstapel. Tjädervägen accumulator, Katarina V. Kyrkog.4 III 24, Alsten,.Ä.ppelviken. ö. g., Bä.. -.K. W., Källarmäst., Kungstensg.36 ".b., Va. - U., Montör, Teknologg. 3, Va. - H., Löjtn., Dalag. 1, C. '- J. A., f. d. Polisöfverkonst., Tavastg. - Nils. Musiker, Rötstrandsg. 40, Va. 29 B, Bä. - J. M., Musikunderoff., 'I'immermansg. 6, - J. R., Uppbördsman, Hagag. 16I1, Va. Bä & Sättervall, Uthyrn. af Byggn.-ställn., - G. W., Skrädd., Grefg. 40, O.; tlf Osterm. Döbelnsg. 83,> Va.; tlf Norr > Saint-Bonnet, C., Fröken, Lärar:a, Döbelnsg, -s Eftr., J. G., Skrädderifirma (inneh. A. 9, C. F. Lundström), Triewaldsgränd 21, St. 8:t Elisabeth, sjukvårdssystrarna, Braheg. - H., Tjänsteman i Järnvägsstyr., Söder- 7 B, O..... mannag. 45, Bä. Sala, Emin,' Nybrog. 55 B, O.; tlf Osterm. - Karl G., Tjänsteman, Västmannag. 74, Va.; tlf Vasa Salamander Skodon A.-B., se Svan Skodon. - Knut, l:e Vaktmäst., Eriksbergsg.11, O.; Salander, E., Ingenjör, Grufg. 2IV, Bä. (hörtlf net af Dufnäsg.). - R. E., Vaktm., Gust. Ad. torg 1, C. - C. V., Finnstugan, Sthlm 6; tlf Norr U. J., Smålandag. 26, C.; tlf Norr se äfven Sallander. Sahlbom, Naima, Fil. dr, Kemist, Eriks- Salbrant, O. S., Posttj-man, Uplandsg. 61 III, bergsg. 13, O.; tu Va.. - Ragnhild, f. d. l:e Telegrafist, Eriks- Salchow, Ulrich, Grossh., Grefmagnig. 4, bergsg. 13, O.; tlf O.Dj. Assoc. Press of America. Sahlen, J., Aktuarie, Surbrunnsg. '48, Va. - Wilhelm, Skriftställ., Rensg. 1, Va.; tlf - G. A., Byggm., 'I'egnersg, 29, Va. ' Vasa I., Byggn.-ing., Surbrunnsg. 48, Va.. - Ulrich, Kl. V. Kyrkog. 12, C.; tlf Norr - Emil, Lnstrumentmak., Frejg. 36, Va Elektr. materiel, guld o. silfver. - Hilda, Tvätt- o. strykinrättn., Rådmansg. Saldeen, Bo, Med. stud., Flemingg. 16 A, 39 B, Va. C.., \ - G. E., Verkm., Dalag. 78 A, Va. - Sofia, Ankefru, Flemingg. 16 A, C. - se äfven Salen. Salen, Torsten, Assessor i Svea Hofrätt, Sahlgren, Ernst, Docent, Drottningg. 85, Va.; S:t Eriksg. "53A, Va. tlf Norr 3349, mottagn Sven, Dir., Götg. 69, Bä.; tlf Slider J.ONKOPINGS JURIDISKA. BYRÅ IS HAMNGATAN IS

3 Salen-s-Salmonson. 887 Salen, Hilda, Doktor-a, Odeng. 74", Va. 'l S l' 2 S hl',- Elisabeth, Fröken, Kammakareg. 35',' a_l_n_; a_'_n_.. G. _2 C. Y.,' förste Kanslisekr. i K. Förev.-dep., I _ & Bergfelt, Förmedlingsbyrå, Stureg. 7, Torbjörn Klockares gata 14, Va.; tlf O.; tlf 6754, Norr 4050, N arr Axel, Grossh., Skandiavägen 14, Djurs- _2 E. C., t. f. Konsistorienot.. Eriksbergsg..i holm; tlf Djursh,' ' 14 V, O.; tlf Narr Carl, Handl. (spec.), Hötorget 10, C.; _2 Rudolf, Köpman, Luntmakareg. 10, G. ' l tlf Norr 532; bast. s. h.,_2 M. R., Landshöfding. Strandvägen all - Ernst_B., Med. dr, S:t Eriksg. 513", G.; O.DJ.; tlf 75208, Östarm ' tlf _2 Enar W., Lektor, Tuleg. 29 Va.; tl:t - Signe, f. af Klintberg, Med. lic., Odeng. Vasa " 104 III (hiss), Va.; tlf 3916, Vasa _2 r. E. L.. Lärar:a, Brännkyrkag. 151, ss.. Mottagn. hvard , 2-'/24. _I M. J., Med. dr, f. d. Professor vid Karat - John, Sybehörs- & kortvaruaffär, Sur- instit. Kungsträdgårdsg, 22, G.; tlf brunneg. 38, Va.; tlf Vasa , Norr se äfven Sahlen, _2 Lennart, Med. lic., Leg. läkare, Tyska Salenius Hedv. Marg. Fil. kand. Nybrog. Brinken 23 m, St.; tlf tl O.' tlf Öste;m ' _2 Gösta, Redaktör, Skeppareg. 53, O.Dj.; - E. G. f;r., I~g., Nybrog. 73 ", O.; tlt Österm,, tlf ' Bernh.,f. d. Riksantikvarie.Bergsg..16B,G. Salenius' Verkstäder, A.-B., se A.-B. Sale- _2 D. E., Skomak., Florag.12, O.; tlf Österm, nius' Verkstäder Salgård, Emil, Tjänsteman, Åsög. 73 ', SÖ.; _2 Ester, Skådespel:a, Birgerjarlsg. 73 & 75, tu Söder Va.; tlf Norr _2 Jenny, Sybehörsaffär, Kungsg. 86, G.; bost. 1 Salin; 2 Sahlin. Bergsg. 11, G. _I Maria, f. d. Telegrafist, Brunkebergsg.lO, _2 Carl, Bruksäg., Narvaviigen 32m O.Dj.; G.; tlf 3630.,. tlf ' _2 O. I.. Öfvermaskinist, Karlbergsvägen47B,...:2David, Byggnadsing., Helsingeg. 22 ", Va.; tu Vasa Va.; tlf _2 G., Öfverstelöjtn., Grefg. 64, O.Dj.; tlf _2 E.,. Byggnadsing., Hackspettsvägen 31, Alsten, Appelviken; tlf Alsten 105. _2 L. G., Kartaplan 2, O.; tlf Osterm ,,-2 Paul, Byggnadsing., KungsKlippan 17 A, Sallander, Lars A., Frisör, Luntmakareg., G.; tlf Kungsh , G.; tlf Norr _2 Set, Byggnadsing., Arbetsassist., Central. - & Redeman, Herr- o, Damfrisering, Refängelset, Långholmen. geringsg. 49" G.; tlf Norr ' Karl, Disp., Karlavägen 99, O.Dj.; tlf - Maria, Sjuksköt:a, Dalag. 39, Va. I, '77685, Ostarm se äfven Salander. _2 & Son, Victor, Elektrisk affär o. verkstad, Sallberg, Harald H., Konstnär, Tavastg. 19; Uplandsg. 9 B, Va.; tlf Norr ss.. tlf Söder _2 Ernst, Fabrikör,Uplandsg. 9B, Va.; - K, R., Tecknare, Repslagareg. 18"Sö. tlf Norr Salling,'Hildur, Folkskollär:a, Ode ng. 33, Va. _2 P. O., Fabrikör,.f. d. Skomakarmäst., - Helmer, Kontrollör, Tomtebog. 5, Va., Artillerig. 24, O.Dj. - Tyra, Slgjdlär:a, Odeng. 33, Va. _2 Cecilia, Folkskollär:a, Hornsg. 148 A, Sb. _ Regina, Ankefru.i Odeng. 33, Va. J _2 A., Fru, Rådmansg. 5, O. Sallmen, Arthur,.Fil. mag., Läroverkslär., _2 S. L., Fr~ Storabältg. 6, O.Dj. Odeng. 17, O.; tlf _2 Amanda, Fröken, Själagårdsg. (f. d. Skär- Salmenius, Axel, f. d. Telegrafkomm., Östergårdsg.) 8 C, St. malmag. 62 (ing. Rådmansg. 5III), Q. _1 Anna, Fröken, Brunkebergsg. 10"". G.; Salmonsou, Sven, Advokat, Rådmansg. 9, O.; illmm ill~rr~m _2 Hulda, Garn- o. hvitvaruaffär, Hornsg. - Otto.Direktör, Bondeg. 30, Sö.; tlf 10576, 72, Sö.; bost. s. g. 148 A. Söder 33344; bost. Vikinga vägen 12. _2 Elin, Guldbrodös, Fru! Uplaadsg.Ls!", Va. Djursholm; tlf Djursh ,,-,_2 Gustaf, HandI., Brännkyrkag. 151III, SO. - Carl A., Löjtnant, Storabältg. 29, O.D}.; _2 J., Ing., Norrlandag. 12, C. tlf :...2 E., Jur. kand., Runebergag. 10, O. - Otto, f. ~. Magistratssekr., Karlavägen _2 E., Inspektor, Borgareg.2, Sö. 78'V, O.Dj.; tlf Norr 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T:~BRO;. VIKI}~<;J\

4 888 Salmsou-e-Samson. Salmson, Emil, verkst. Direktör i Aktieb.ISaluhalIar (forts.):. A. Wiklunds Maskin- o. velocipedfa-,!r.funkbrohallen, Nedre Munkbron, St. brik, bost.parkg. 12, C. ' Ostermalmshallen, Humlegårdsg. 1&3, O. - EIin, Fru, MalmskiIlnadsg. 46, C. Hötorget. - Maria, Fru, S:t Paulsg. 35B, Sö.; tif Östermalmstorg Mälartorget. - Mathilde, Fru, Sveavägen 114, Va. Munkbrotorget. - Esther, Målarinna,S:t Paulsg. 35B, Sö.; Kornhamnstorg. t1f Odentorget. - Walter, Kungsholmstorg 6, C. Södra Bantorget. Saloman, A~g., Kapten, Sveavägen 89, Va. Saluhallar, öfriga: - EveIina, Ankefru, S:t Eriksg. 75 A, Va. Sveahallen, Sveavägen 90, Va. Salomon, Harald, Assessor, Biblioteksg. 9, C.; Vasl!-halIen, Norrtullsg. 5, Va... t1f Salvadors Generalkonsulat, Arsenalsg 8 C, C. - Bernhard, Grossh., kontor Vasag. 48, C'i Salvator-Bolaget Westring & Eriksson. t1f26 36, Norr 29 85; bost, Drottning- Gummiklackar o. skomakeriart., Pil g, holmsvägen 5 A, C.; t1f Kungsh , C.., - Lilian, Lärar-a vid Brummerska skolan, Salven, Erik, Fil. dr; Topeliusvägen 9, Ap- NorrtulIsg. 47, Va. pelviken, Salomonsson, S. M., Fröken, Alströmerg. - Arv., Kyrkoherde, TopeIiusvägen 9, Äp-' 19 B, C.'. pelviken. O. L., Herr- o. damskrädderi, Hornsg.61, Salwen, F., Posttj.-man, Flemingg. 20 B, C. ss.. t1f Söder Salzman, S. R., 8krädd.,Inedalsg. 21 lii, C. - G., Kassör, Västmannag. 88, Va. Samarbete, Försåkringaanstalten, Kungsg. 5,. - Bernh., Vaktm., Mymtorget 4, St.; tu'. C.; t1f namnanrop:»samarbete», Norr Samariten, se Barnsjukhus: Samariten. - O., Verkmäst., Folkungag. 8 E, Sö, Samelius, Hulda, Fru, Vikingag. 30 1V,Va.; Salon La Rose, Hyg. 59, Va. behandl., Rådmansg.. - t1f Vasa K., Löjtn., Försäljn.-chef hos A. B. Li- Salon Parisienne, Modeaffår, 8tureg. 32, O.; dingöstaden, Lidingö villastad; t1flid:ö t1f Osterm ;bost.Birgerjarlsg.77, Va.;t1fNorr934. Salong Durango, Damfrisering, Kungsg. 51, Sames, A., Körsnär, Uplandsg: 39, Va.; t1f C.; t1f Norr Norr 33278; filial Kungsg. 2 C.; t1f SaltheI!~M.,Sekreterare,Styrmansg.39, O.Dj.; Norr 2252; bost. Torsg. 40, lfa. tu Österm Samfundet De Nio, Villag. 14, V. Saltin, fl. W., Poliskonst., Gotlandsg. 80 ll - för Hembygdsvård, Malmtorgsg. 10, C.; ö. g., Sö. t1f J. E., Poliskonst., Boslagsg. 48\ Va.; t1f - för Musikforskning, Svenska, ordf. Grefve Vasa T. Bielke, sekr. Bibliotekarie C. F. Hen- Saltsjöbaden, tidning, kassa, tryckeri O. exp: nerberg, Musik. Akademien.. G:la Brog. 38, C.; t1f 4845.,- för nordisk språkforskning; sekr. Doc. Saltsjöbadens Snickerifabrik, spec.: Bygg- Eric Noreen. " nadssnickeri, inredningar m. m., Salt- - för utgifvande af handskrifter rörande sjöbaden; t1f Saltsjöb. 247, n47. Skandinaviens historia; sekr. Dr B. -s Tvättinrättn., butik Birgerjarlsg. 15, C. Boöthius, Riksarkivet, St. Saltsjöbanans Kontor, Stadsgården 221,Sö.; - Sankt Erik; Sekr. o. skattmäst. Dr G.. t1f 1600, 16 58, ~ Saltsjöqvatn, AktieboI., Skeppsbron 22 11,St.; H. F. Upmark, Nordiska Museet. Samsioe, Sten, Dir., Regeringsg. 75 Al, C.; t1f namnanrop :»Saltsjöqvamn. t1f Norr SaluhalIar och Salutorg, offentliga, stå- - F., Ing., Valhallavägen 158, O.Dj. ende under Stockholms stads slakthus- och _ C. A., Tandläkare, Dent, Med. Doctor, saluhallsstyrelses förvaltning: Stureplan 2 lv (hiss), O. Staden«: Samskolor, se under Skolor. Centralsaluhallen, Kungsg. 67, C. Samson, Nils, Droskäg., Prästgårdag. 21, Sö, Fiskarnamnen vid M!ilartorget, St. - Lisen, Fru, Kommendörsg. 9, O.; tlf Fiskhallen, Bryggareg. 28, C. - Mathilda, Fru, Karlavägen 76, O.Dj. Fiskhallens annex, Bryggareg. 29 C. -s, Carl, Eftr., Elin Anderson, Grossh> Hötorgshallen, Hötorget, C.' firma, kontor Karduansmakareg. 2, C.; Köttorgshallen, Köttorget, St. tlf 2 00, Non 1 98, Norr ; tele- Maria Saluhall, Hornsg. 72, Sö. grafadr. Cesam. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄST~R;n~:~EAL~~~;~.N 22

5 Samson-Samuelsson. 889 Samson, 'I'orsten.Tng., kont, o. bost. Narva- 1 S l. 2 S I vägen 18, O.Dj.; tlf amue slon, amue Son. - H., KungL Hofoptiker (inneh. Fru' L. _2 s, Otto E., Färg- o. kemikalieaffär, Öst- Lundgren), Regeringsg. 30, C. götag. 29, Bö. - Mär~a, Sångerska,,Greftureg. 56, O. _1 A.. 9., Handl. (spec,-), Kommendörsg. 26, - DaVId, Verkmäst., Kat:a Bang. 13, Bö. O., )' von Samson-Himmelstjerna, E., Fänrik, Kom- _2 C. L., HandL, Tegnerslunden 8, C.; tlf mendörsg. 28, O.Dj...' 1620, Norr ', Samuel, Fernanda, Fröken, ~emist, Oster- _2 J. A., Hofr.vråd, Artillerig. 3m, O.Dj. malmsg. 11 m, O.; tlf Osterm _2 Axel, Ing., Västmannag. 81,Va.; tlfvasa - Sven Larsen-', Köpman, Sveavägen 92, Va Ferd., Tandläk., Birgerjarlsg. 32 IV (Tryggs _1 K., Ing., Birgerjarlsg. 81, l;a., nya hus), O.; behandlingstid efter öfver- _1 M., Ing., Idung. 3, Va. enskommelse pr telefon; tlf 7145, _I S. F., Ing., Repr. för A,-B. Gusta Sten- Norr 83,50. förädlingsverk o. A.-B. 'Västkustgranit, l Samuelsson "2 Samuelson. -- Kungsg. 15, C.; tlf 16621, Norr ;,, bost. Roslagsg. ~6, Va.; tlf Vasa G., A.-B., Agenturfirma, Biblioteksg. 11, _2 C. G., f. d. Inspektor, Ynglingag. 35, Va. c; tlf Norr _1 P. O., Journ., Heleneborgsg, 25 B, Bö. _I E., Artist, Karlbergsvägen 56, Va. -' Fritz, Kafe, Handtverkareg. 76, C.; tlf' _1 J. G., Byggmäs.t., Handtverkaieg. 4JV, C. Norr 39; bost. tlf Alsten 26. _1 Anna, Damskrädderi, Frejg. 65, Va.; tlf _2 P. J. O., Kamrer, Flemingg. 11, C.; tlf Y,asa2205. Norr _1 Erik, Disp., Bragevägen 12 Il, O. _1 & Wiren, Kommissionsaffär för fläsk, kött, _2 C. G., Elektr, reparationsaffär, S:t Paulsg. smör, ägg m. m., Hötorgsbasaren 5, C., 1"Bö.; bost, Fredmansg. 4, Bö.. _2 Nils, Köpman, Birgerjarlsg. 117 B, Va. _1 C. J.,' Exp-förest., Rungsholmsg. 76, C. _2 Erik, Löjtn. v. K. Flottan, Karlaplan 10r, _I J. A., l:e Exp.-vakt (årt>.o, Ing.-Högsko- O.Dj. ',.' lan), Riddar~g...13 ö. g., O.D}. _1 Carl, Målare, Tomtebog. 5, Va.._2 G. A., Fabrikör, Ostgötag. 36, Bö. _1 Oscar, Målare, Roslagsg. 28, Va.; tlf _1 H. G., F~ktor, Greftureg. 50 A IVö. g., O. Vasa , _1 N. K., FIl. mag., Amanuens, Observato- _I A. E., Ombudsman, Högbergsg , rieg. 9 n b., Va.; tlf Vasa So. _1 Anna. Folkskollär:a, Västgötag. 4 IlI, BÖ.; _1 E. G., Posttjänstem., Skåneg ,Bö. tlf" Söder _I. Carl, Prakt. läkare, spec.: öron-, näs- o. _1 Eric G., Frisör, Bl'llheg.12 1v, O. halssjukdomar,barnhusg.8 I,C.;tlf _1 Anna, Fru, Folkskollär:a, Fredmansg. 4, Privatbost. Herserud, Lidingö villastad. Bö.; tlf Söder 306. _1 G., Professor, 'I'unnelg. 20, O.,_1 Lotten, Fru, Kungsholmsg. 28 Il ö. g., C.; _1 Elsa, Sjukgyrim. o. massös, Gäfleg. 13, tlf Kungsh Va.., _2 Lovisa, Fru, Högbergsg. 52, ss; tlf Söder _1 A. R., Skohandl., Döbelnsg. 50, Va.; tlf, Norr _1 Maria, Fru, Bondeg. 16II, Sti.; tlf Söder _1 Edvard, Skomakeriaffår,. Kammakareg, , Va...,..1Anna, Fröken, Massör, Pipersg. 14 Il, C.; _1 Nils, Speditör, Svedenborgsg.6, sa. ' tlf Kungsh _1 Gunnar E., Stenhuggarmäst., Saltmätareg. _2 Ester, Fröken; Kontorist, Grefmagnig. 11, Va.; tlf Vasa ,1 O.Dj.; tlf Österm _2 Agnes, Sömmerska, Grefg. 52,0.Dj. _2 Eva, Fröken, Mästersamuelsg. 58 m, C. _1 Wera, Sömmerska, Renstjernasg. 46, Bö. _1 Hulda, Fröken, Pipersg , C.; tlf _2 Bertil J., Telegrafassist., He1eneborgsg. Kungsh A, ss. _1 M., Fröken, Sybehörs- o. Kortvaruaffär, -' Karl, Uppb.-man, Västeråsg. 10, Va.; tlf Götg. 46, Bö.; tlf Söder , bast. Västgötag. 4JIr, Bö.; tlf Söder _2 G., Verkm. (Sveriges Lit. Tryck.), Jar- _1 Math. Fredr., Fröken, Villa Kristians- lag. 20, Aspudden. borg, Mälarhöjden. _1 K. J., Verkm., Kungstensg. 65, Va.,. _. Ella Q. Erny, Fröknar, Bondeg. l6 H, So.: _2 F. A., Holländareg. 26 BI, Va.; tu Vasa tlf Söder ' Hildur o. 'I'hora, Fröknar, Braheg. loili _2 O...Arthur, Banärg. 23 Il 9. g., O.Dj.; tlf _ ö. g., O.; tlf Osterm Osterm ; '....'." ÖQR EDRA '. LIKVIDER AVGIFTSFRITT GENOM PO S.TGIR."O"

6 SilO Samzelius-Sandberg. Samzelius, Ivar, 3 III, Va. Amanuens, Norrbackag. S:t Nicolai Gille (Dir. J. Martin Kåkbrinken 16, St. Eklund)' - Gunnar, Bankkassör, Handtverkareg. - Pauls Metodist-Episkopalförsaml. Pas- 39 B, G.; tlf torserp., Ad. Fredr, torg 10, Sö. - S. A., Marining., Valhallavägen 86, O. - Peters Metodist-EpiRkopalförsaml., Up - Per, Registr.ator i Riksarkivet, Skeppareg. la.ndsg. 12, Va. Pastor Arvid, Smed- 181, O.DJ.: tlf Norr , feldts bost, Kammakareg. 58III, Va.; San Marinos Generalkonsulat, Skeppareg. tlf Norr 18437, expo tlf Norr , O.Dj.; tlf Osterm Sand, Edit, Bageriaffär, Klarabergsg. 41, Bana-Grädde, Nederlag Falug. 3, Sthlm 6; G. tif 80760; tel.-adr.:»sanagrädde». - Otto G.',Musiker O. Violinbygg.,Oxtorgsg. Sanatogen, Aktieb., Kungsg, 59, G.; tif 9 B', G. S:t F. W., Stereotypör, Bergsg. 5H, G. Orp, Carlo, Karlbergsvägen 89 1V, Va.; - O. R, Tjänsteman, Tomtebog. 14, Va. tif Vasa Fred. N., Karlbergsvägen 61', Va. S:t Elisabethssystrarna, Sjukvårdssystrar, Sanda Tegelbruks A.-R, (M. Lindahl), Ar- Braheg. 7 B, O. senalsg, 8 B, G.; tlf Eriks Bryggeri, firma Aktieb. Sthlms Sandahl, Gösta, Banktjänstem., Helsingeg. Bryggerier, Kungsholmstorg 1, G. 18 v, Va.; tif Disp. Erik Kruse. Tlf namnanrop: - S., Fru, Vasag 52, G.»Sanct Eriks Bryggeri». - M., Fröken, Kaptensg. 13,0.Dj.; tif Eriks Bygglladsaktieb. (Kamrer C. Fla- - G., e.o. Hofrättsnot., Kaptensg.' 13, O.Dj.; mand; tlf Österm. 2223); kontor Fredsg..tlf \ G.; tlf 3990,' Norr Eriks Elektr. Affär, innebo E. R. Åkerren, - F. A., Inneh. strömsbyrån, af firma Elektr.. Svagbost. Linneg. 56, O.Dj.. - Sit Eriksg. 28, G.; tlf Kungsh Harald, f. d. Marinintend. i K. Flottan, Eriks Färghandel' (Prokurist C. Floden), Kaptensg. 13, O.Dj. Flemingg. 65, G.; tlf Norr K. E., Modist, Malmskillnadsg. 1, G. - Eriks Garage, A.-B., Alströmerg, 14, G. - E. M., Polisman, Mästersamuelsg. 23 G. - Eriks Il-Express, S. Johansson, SotEriksg. - G. E., Polisöfverkonst.,Renstjernasg 26;Sö. 32 B, G. - G.0.,Polisöfverkonst.,Brännkyrkag.55,Sö. - Eriks Konfekt- & Karamellfabrik, Ro- - J. E., Postkontr., Bröderna Grimms väg seng. 3, Va:: tlf , Smedslätten, Appelviken.. - Eriks Lervarufabriker, A.-B., filial Drott- -s Pälsvaruaffär, Södermalmstorg 24, ss., ningg. 58, G.; tlf 22 42, Norr tif Söder Eriks Sjuk- o. Vårdhem, Flemingg. 22, - Elin, Tillsyningsman, Bergsg. 391! G.; G. Kontorstid 8,30 f. m. -4 e. m.: tif tlf Kungsh ' 31667, 33603, Norr Besökstid: - G. W., Tjänsteman, Katarina Bang. 29, å i"6rsörjn.-afdeln. sön- O. helgd. 1-3, å Sö. sinnessjukafdeln. sönd. O. onsd Clara:, Änkefru,..Braheg, 191!, O. efter läkarens tillstyrkande, å lasaretts- - Frans G. W., Ofvervaktm., Stadshuset, afdeln. son- o. helgd. 1-3, hvard G. Hemmets förest. träffas i tjänsteåren- Sandaktiebolag, Stockholms, kontor Ni Mälarden hvard f. m. Hemmets öfver- strand 8, G.; tlf läkare träffas i tjänsteärenden hvard, Sandaktiebolaget, Grus- o., Handtverkareg. 9, 10,30-11 f. m. G.; tlf Eriks Tekniska fabrik; Folkungag. 16; Sandberg, Mauritz, Advokat, JUl'. kand., Sö.; kontor Humlegårdsg. 16, O. Mästersamuelsg. 4 1, G.; tlf Göran, Sjukhuset, Stadshagen, G.. - Hugo, Agent i Byggnadsmaterialier, Orr- Görans Tuberkulospatienters Understöds- spelsvägen 33, Alsten, Appelviken. fören., Mariebergsg. 4, G. - Herlov. Arb.-förman, Långbrodal 200, - Josefsföreningen, Katolsk förening för AJfsjö; tlf Alfsjö män, Biblioteksg. 29, O. - Svante, Arrendator, Långbro gård, Alfsjö. - Josefsföreningen, Sjnk- o. Begrafnings- - C. G., A-rtist, Södermannag. 641V, Sö. kassa, Biblioteksg. 29, O. - N. E., Assessor, Artillerig. 41, (J.Dj. - Lukas Metodistf'6rsamling, S:t Eriksg. - Georg, Banktjänstem., Karlbergsvägen 32 A, G.; tlf Kungsh IV,Va.; tlf Vasa Markus Metodist Församling, Pastor J. - I Hulten, Renstjernasg. 20, Sö.; tlf Böder - G.. L., Bankvaktm., Ilagag. 22 I1I, Va. Helmer, Bergsing., Bragevägen 9 & 11, O.; tif ' JONKOPINGS JURIDISKA.,BYRÅ HAMNGATAN

7 Sandberg. 891 Sandberg, 'Henrik, f. d. Bokauktionskommia- Såndberg, Hulda, Fru, Hagag. 2, Va. - sarie, Ynglingug. 17 lii, Va.; tlf Vasa Ida, Fru, Hjorthagsvägen 13Il, O.D}.. -s Bokhandel, Aktieb., Svensk o. Utländs]. - Maria, Fru, [nneh. Södra Konfektions- Bokhandel, Pappersafd. Stureg. 8, O. mag-asinet, Asög. 77,Sö.;UfSöder (Humlegårdsg. 19, O.), verkst. dir. - Mathilda, Fru, Frejg. lo, Va. Gunnar,Jo~ephson; tlf namnanrop r - Mimmy Lunden-, Fru, Enskedevägen 7. nsandbergs Bokhandel». (f. d. 37), Enskede ; tlf Ensk C. O., l:e Bokh. i Järnv.-styr., Karlbergs- - Olga, Fru, Götg, 79 IV, ss; tlf Söder F 85. ' -vägen 89, Va.; tlf Vasa Ernst, Sigrid, Fru, Styrmansg. 37, O.Dj.; Hadar Julius, Boktryckare, S:t Eriksg. tlf ; C.; tlf Kungsh Albertina, Fröken, Sömm:a, Styrmansg. - Harry, Borgarråd, Götg. 95, ss; tlf Stads- 14, O.Dj. huset., ' -, - Charlotte, Fröken, Björngårdsg. 23, /?ö., - Johan, Aktieb., Bosättn.-. o. Leksaksrna- - Ingrid, Fröken, Kronobergsg.9, C. g~sin, Storg.. 7 & 9, O.Dj., o. Humle- - Hilda, Fröken, Karlavägen 44, O.. gardsg. 13,.0. - C. A. Jison, Förman (~. A. Norstedt & - J enny,bosättnings- o. Lysolj eaffär, Odeng. Söner), Långbrodal, Alfsjö. 6, Va:; tlf Norr Axel Theofron, Generalkonsul, Karlavä- - J. Alfred,Byggmäst.,Holländareg.24, Va. gen 92 II, O.D}.. - Herman. Byggn.-ing., Holländareg. 24, Va. - O. W., Glasmästare, Surbrunnsg..32, Va'.;', - & Co, Charkuterifabrik, Idung. 12, Va.; tlf Norr 18380; bost. Roalagsg. 56, Va.' tlf 80719, Norr Oscar, Godsägare, Birgerjarlsg. 32, O.; - A. E., Civiling., Kapten, S:t Eriksg. 79, tlf Va. " Emil, Grossh., Adresslappar, etiketter,...,. :A.. V., Direktör, Grefg. 27, O.D}. häftapparater, klammer, stämplar, kon- -'o- Hanna, Direktör, Biblioteksg. 4 lii, C.; tlf,torsförnödenheter, kont. o. lager G:la Norr , Brog. 47, C.; tlf 8688, Norr' ; - Vi(jtor G., verkst. Dir. i Cervin & CO,A.-B., bost, Bellmansg. 22 B, Sö.; tlf Söder, Karlaplan 3 A, O.D}.; tlf Osterm J. Robert, Direktörsassist. i Tidn. A.-B. G. M., Grossh., Karlavägen 5, O. Iduri,Norrtullsg.51,Va.;tlfVasa9180; - J. E., Grossh., Valling. 34, C.' ', sommarbost, Alholmen; tlf Lagnö John, Grossh., Birgerjarlsg. 99 B, Va. -' K. G., Disp., Kommendörsg. 20 B, O. - Victor, Grossh., Tegnersg. '35, Va.; bost. - A. M., I Distriktsförest. v. Renhållnings-. Dalag, 56 B, Va.; tlf Norr verket, Kadettg. 3, Va.; tlf ' - C. G., Guldsmedsaffär, Mästersamuelsg. - J. A., Erp-chef, Agneg. 8, C. 47, C.; tlf Norr 16888; brist. Spånga. - J. A., Fabriksförm., Västgötag. 7, Bö. - Elsa, Handelsidk:a, fröken, Skeppareg..;... Robert L., Fabrikör, Markvardsg. 13, Va.; 25 Blv, O.D}.; tlf Osterm ,, tlf Vasa 14108; bost, Stufsta. - Carl. Handl.(smöraffär), 'I'egnersg.L?,Va. l_y. H., Fabr., Nimrodsg , Värtan. - K. W., Handl., Varfsg. 12, Bö.; tlf Sö- - P: J., f.' d: Fanjunk., Svärdsman, Kom- der , mendörsg. 38, O.Dj. - Per J., Handl., Glas- 'o. porslinslager, - Fr.. W. E., Fil. lic., Kansliråd, Yalhalla- Braheg. 13, O.; tlf Norr vägen 160; O.D}.; tlf Österm s, Amanda, Eftr., Handskhandel, inneh. _ K. Hr, Fil. mag., Heleneborgsg. 6, Sö. Hildur Thorell o. Elsa Sandberg, Brun- - G. R., Pisk- o.,grönsaksaffär, Brännkyr- kebergstorg 13, C. - H. kag. Maria, 51, Folkskollär.a, Sö. 'I Orrspelsvägen 33, Sandbergs Eftr. A.-B," l:a klass Herrkon- Ålsten, Äppefviken... fektion, Skrädde'ri o. tyglager samt Herr- _ Alice, Fru, Florag. 2, O. I ekipering, Drottningg. 65, C.; tlf 2137, I Alma; Fru, Birgerjarlsg. 88, O. Norr 335. ' - Amanda, Fru, Yalling. 36, C.; tlfnorr851.1l. ~-.--~.:...Augusta, Fru, Backvägen. 2, Enskede. tlf - C. O., Ing., Götg. 50, Bti.; tlf Söder 10937; Ensk kontoret: tlf E. E., Fru, Önskeringsvägen 14, Äppel- - Elis, Ing., Kommendörsg. 38,,o.Dj. -, viken. - Folke, lng., O.'Järnvägsg. 10, C. - Emelia, Fru, Götg. 39, ss; tlf G., Ingenjör, Holländareg. 8 B, C.,- Emma, Fru, Trikåstick:a, Tomtebog. 46, - Hilding, Ing.,.Högbergsg. 52, Sö. Va. ' '. - J. Hj., Ing., Patent- o. Mask}nteknisk - Hanna, Fru, Valhallavägen 82, O. Konstruktionsbyrå, Norrtullsg.29 III, Va. VIKING 'SK'OKRÄ'M INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ' I O~EBRQ,I.

8 892 Sandberg. Sandberg, J. A., f. d. Järnvägskond., Sigtunag. Sandberg, Olof, Prakt. läk., Birgerjarlsg, 19, 11, Va.; tlf Vasa 2179., C.; mottagn. hvard. 3-4, ändrad mot- - A. B., Kamrer, Västmannag: 56, Va.; tlf tagn-tid uuder sommaren; tlf 10758, Norr Alfr. Th., Kamrer, Grefg. 53, O.Dj.; tlf - Fredrik, Prokurist, Sibylleg. 61, O.; tlf Österm C. Gust., Kamrer, Solnavägen 51;, Va.; - Frithiof, Rak-o. frisersalong, Rörstrandsg. tlf , Va.; bost, s. h, - Edv.; f. d. Kamrer i Skand. Kreditaktieb., - (Sandbärj), E. L. P., Redaktör, Valli n Torsg, 10, ing. D, C. 28, C.; tlf Norr Hugo I., Kamrer, Tegnårsg, 5l III, Va.; tlf - Einar, Redaktör, Ostermalmsg. 39III, O.; Norr tlf John, Kamrer, Kommendörsg. 4, O. - E., Rektorska, Vidarg. 3, Va. - K. ;L. E., Kansliråd (stärbh.), Linneg. 76, - A. W., Reparationsverkst., Grefmaznig. O.Dj. 9, O.Dj.; bost. Riddareg Q.Dj. - A. E., Kapten, Srt Eriksg. 79, Va. - Erik, Revisor, Jungfrug. 21,0.; tlfösterm. - Erik G., Kapten v. Väg- o. Vattenb.-kå ren, verkst. Dir. för Råsunda Förstads- - K. A., Revisor, Led. af Sv. Revisor- A.-B., Tottvägen 28, Råsunda, tlf Rås. 3., samfundet, Torsg. 2, C. C. Gustaf, Kassör, Tavastg. 30l!, So.: tlf - Thure, Skeppsstufv., inneh. Arbetslaget, Söder Urvädersgränd 9, ss; tlf Söder 25\53. - Hj., Kassör, Flemingg. 79 A, C" '- Adolf G., Skräddare, Storg. 16l!, O.Dj.; - Ruth, Kontorsbitr. i Generalpoststyr., tlf Norr Karlbergsvägen 31I, Va. (Henning.) - C. M., Skrädd., Storg. 48, O.Dj. - J. O., Korresp., G:la Brog. 25 I1I, C. - S. A., Skrädderiaffär, Holländareg. 8 B, - P. E., Köpman, kv. Gullvifvan 2, Grön- C.; tlf Norr dal, Liljeholmen. - Aron, Skulptör, Humlegårdsg. 8, O.; bost. - S. A., Köpm., Pipersg, 32, C. Nytorgsg. 11, Sä. - Carleb W., Lä~~rh.andl., Varfsg. 1;2, ~ä. ~ Sö?er i.carl! Snic~arverks~~~, Stu~eg. 50, - Anna H. J., Larar.a, Hornsg. 77, So.. O., fl ial Sibylleg. 20, O., inneh-s bost, '- Ebba, Lärar: a, Orrspelsvägen 33, Al- Greftur'eg. 76 A, O. sten, Äppel viken. -s, Gertrud, Eftr., Sybehörsaffär, inneh. Ellen - Hilmer N., Löjtn., Rörstrandsg, 38, Va.; Ponthe, Uplandsg. 10, C. tlf Vasa Justus, Sybehörsaffär, Gotlandeg. 82 A, - S., Major, Hornsg. 186 B, Sä. - So.; tlf Söder 6434; filial Asög. 60, Sä. - Aurora Henri etta, Manicure samt fot- - Carl, Tandläk., Doctor chir. dent.. Birgero. massagebehandllng, Valhallavägen jarlsg. 25, C.; rådfrågningstid hvard , O.; tlf /22-2, juni-sept. ej lörd,. - Oskar, Maskinmästare, Garfvareg. 12A,C. - W. ~.,. Tapetserare, Grefg. 46, O.Dj.; - Robert Hj., Massör, Sjukgymnast, Götg. tlf Österm , So.: tlf Erik, Tjänstem. i Järnv.-styr., Stnrepar- - Georg V., Musikdir., Garfvareg. 2, C.; ken 4, O.... tlf Kungsh Georg, Tjänsteman, Grefmagnig. 4, O.Dj.; - Oscar Th., Musikdir. Fredrikshofsg. 3, tlf O.Dj.; tlf Norr J. E., Tjänsteman, Greftureg. 271, O.; - J. F., Målare, Valhallavägen 48 n. b., Va.; tlf Österm, tlf Vasa 439; bost. S. h. IV t. v. - Gunnar, Tulltj.-man, Katarina Bang. 36, -,Axel, Målarmäst., Brännkyrkag. 105, Sä. Sä. - Carl, Målarmäat., Svedenborgsg. 25 A, -- C. J. O., Tullvaktm., Sit Paulsg. 28 A I, Sä. Sä. - L. J., Urmak., firma, inneh. J. Hansson, Victor, Partiförsåljn, af Ost, Smör, Ägg Mästersamuelsg. 42, 6. O. Margarin, Tegnårsg. 35, Va.;tlf 5893, - Axel, Vaktm. (Nobelbiblioteket), Börs- Norr 5187; bost. DaJag. 56 B, Va.; tlf hu set, St. - Norr J., Vaktm. (Observatorium), Drottningg. - Sigrid, Pensionat, Lästmakareg. 25, C. 120, Va. - Nestor, PlatsförsäJj., Birgerjar1sg. 113, - Hugo, Velocipedaffär.0. repar.-verkst., uppg. C, Va. Valhallavägen 112, O.; bost. Herserud, - K. E., Postassist., Rörstrandsg. 36, Va. Lidingö villastad... - G. F., f. d. Postsparbanksdir. O. chef för - E. G. T., Verkmäst., Önskeringsvägen 14, Postsparbanken, Råsunda; tel. Råa Äppelviken. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R;n~:'~EåL~:;~~~.N2

9 ,Sandberg-Sandels. Sandberg, K. 'O., Verkm., Katarina V. Kyr- Sandegren, Fritz, Köpman, Frejg. 7, fao kog;a, S9.. - P. H. A., Pastor, Kungstensg. 5, O. - A. K. Cc, Ankefru"Mariag. 17 1, Sö.; tlf - E. H., Heleneborgsg. 19 u, Sö. Söder Sandelin, Evald, f. d. Bruksdisp., Lillabältg., '...,..Carolina, Ankefru, Flemingg. 16 B. C. 2, O.Dj.; tlf ' - Jenny, 4.nkefru, 'I'Immermausg. 12 u, Sö. -.Carl, Stureg. 46, O.; tlf Norr Maria,.,A.nkefru, Kardellg. 3, O. ' Sandelius, Bernh ', Förgyll~re o. glasmäst., - C. O., Ofvermaskinist, L:a Nyg. 14, St. Grefg. 51, O.Dj.; tlf Osterm Axel, Ofverste,..Fördeln.vintend., Skep- - F. W., Förgyllare, Västrnannag. 98, Va. ' pareg. 60 IV, O:Dj.; W Rudolf A., Köpman, Hagag. 48, Va. - A. V.; Riddareg. 60, O.Dj.1 Sandell, C. F., Assessor, Norrtullsg. 22, Va.; -' Sigurd, 'I'egnersg, 21 u, Va. tlf , - se äfven Sannberg. ~ - Ivar, Assuranstj.m, Kungsh:s hamn plan ' Sandblad, Carl Gust., Köpm., Sigtunag. 9, 5 v, C. Va.;, tlf Thure, Dekoratör, Regeringsg. 40~II, C. - Carl, Stationsskr., Dalag. 23, Va.; tlf - Eva C. S., J!'il. kand., Fröken, Narva- '. Norr vägen 32, O.D}.. Sandblom, John, Handl., Uplandsg. 24 III,Va. - Cecilia, Fru, Narvavägen 32 VI, O.D}.; - J. N., D. D. S., l:e Hof tandläkare, Strand- tlf vägen 5 B, O.D}.; tlf ' - Lina, Fru, Eriksbergsg. 10, O. - Robert, Kontorsskrifv. v. St. Järnv., Norr- - Svenborg, Fru, Kungsg. 80 u, C.; tlf backag. 17, Va ' -'- J., Tillsyn-män i Hälsov.-nämnden, Karl- -Margareta, Fröken, Manilla, Sthlm 14. bergsvägen 86 B, Va. - J. F., Grossh., Norrtullsg. 22, Va.; tlf Sandblåsningsbolaget, Lewenhagen & Preutz, Rålambstorg, C.; tlf Robert, Grossh.-firma, lager af papper Sandborg, Emma, Fru, Karlavägen 43, O. o. bindgarn, 'I'unnelg, 25, C. - Helga, Fröken, Blekingeg. 11, Sö.; tlf - Carl, Handl., Kältvägen 35, Enskede. Söder _. - G. A."Handtverkslär., Manilla, Sthlm If - Märta, Fröken, Postexp., Rödabergsg. 11 I, - Wollmar, Hofr-not., Karlaväge'n 11" O.,.Va.; W M. N., Homeopatisk läk., Odeng, 22, Va. - Helga, Ankefru, Rödabergsg. 111, Va. - Folke, Ing., Karlavägen 11, O. - Edvin; Uplandsg. 62, Va. - Rudolf, Köpman, Sköldungag. 9, O.;' tlf, Sandborgh, O. A., Ing., Götg. 14 u, Sö. Norr Sandbäck, E., Fru, Barnm., Rödabergsg. 5, Va. - K. A., Maskinist, Brännkyrkag. 37, Sä. - K. A., Kamrer, Mjölnaren 1, Mälarhöjden. - Carl M., Platsförsälj., Norrtullag E. E., Köpman, Värm dög. 6, Sö. ö. g., ing. C, Va.; tlf Vasa Edv., Målare, Rödabergsg. 5, Va. - J. A., Polisman, Bondeg. 3; Sö. ' Sam'J,e,'J ohan, Dir., Stensättragård.Huddinge, - G., Skom-mäst., Mälartorget 13, St. - Johan, Generalagent för National Cash - Robert, Tekn. A.-B. Floras Nederläg, Register Co, Day ton, Ohio, U. S. A., inneh. E. Sandel], Drottningg. 70, C.; tlf,,kontor o. utstälin. Vasag. 19 & 21, 1415, 3176, Norr 1415, Norr 6862,. Sthlm '1. - N. B., Verkm., Genvägen 11 (f. d.25), Sandeberg, K-, O., Verkm., Ölandsg. 49, Sö. Enskede. af Sandeberg, Victor, f. d. Bankkamrer, - A. L.,..Ankefru,Odeng. 86,' Va. EngelOrektsg. 4 IV, O.. - Ida, Ankefru, 'I'egnersg. 39, Va.; tlf - Maria, Fröken, Nybrog. 15A, O. Norr Eva, f. d. Hoffröken, Barnhusg. 6 II, C. - Oskar, Öfverkontr., Dannemorag. 8, Va.; - Frits, Kontorschef, Nybrog. 15 A, O.; tlf ' tlf & Co, J. F., Norrtullsg. 22, Va.; tlf C. O., Major, Kammakareg. 6, Va. - se äfven Zandell. - E., Majorska, Kamrnakareg.'6, Va. Sandels, Carl, Fotograf, Biblioteksgv d ', C.; Sandeborg, M., Direktör v. Sthlms stads slakt- gammal välkänd firma (stiftad ;1.878). hus och saluhallar, Ens'kede, Sthlm 4, - Knut Hj., Fotograf, Sveavägen." Alfsjö ' tlf I villastad r - Sandegren, S. A.. M., Fil. dr, f.d. Lektor, - J:or, Potograflateljö, Drottninggo;,:.27;'O.; Nybrog. 40, O" tlf Norr " - Ebba, Fröken. Uplandsg. 11, Va; - Ellen, Kaptenska. N. Blasieholmsbam-.!-.: Erik", e.o. Hofr-not., Kungsg. 48 II, C.; nen 5..B, C.. '.' tlf \ - Selma, Ankefru,Högber-gsg. 46 B, Bö.. BET:ALA -UTAN I KONTANTAi,.PENNINGAR. ' ~ 8lf3 POS'TGIRO '1' t.,;,;,;...,..

10 894 Sandemars skogsförvaltniug-e-sandiu. Sandemars skogsförvaltning, Mästersamuelsg. Sandgren, L. G. Birger, Köpm., 'I'egnersg, 47 1, S~.; tlf , Va. Sanden, A. S., Charkuteriarb., Odeng. 47, Va. - A. A., Lagerförestånd., Uplandsg. 82!I, - Olga, Fru, Helsingeg. 22, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Vasa ' - Charlotta Rak-o. frisersalong, V. Slussg _ - Arvid R., Ing., Heleneborgsg. 42 A, Sb. 2, Sö.; host. Kocksg. 26, Sö. C. V., Kassör, Hägersten, Liljeholmen; - Nils, Smör-, ost-, ägg- o. viktualieaffär, tlf Hägersten 2... Jakobsbergsg. 30, C.;.tlf Norr Gustaf, Konditori, Ostgötag. 11, Sö.; - & Son, L., Urmakeri o. Urhandel, Kungsfilial Åsög. 97, ss; bost. Ostgötag. 17, trädgårdag...20, C.. - Sö. E... W.,. Målare, Sibylleg. 52 A, O.; tlf - Maria Joh., Ankefru, tlf Norr ~ Skottgränd 5, Si.; - Osterm E. J:, Ofvennspektör, Hornsg. 150B, Sö. Hilmer, Skräddare, Sibylleg. 13, O. Sandh, se under Sand.,. - Josef, Skrädderiaffär, Scheeleg. 9, C.; tif Sandhamns Segel-Klubb, ordf V. Roeek - Kungsh Thorsten, Tjänstem., Nybrog.. Hansen, Skeppareg. 5, O.Dj. 511 ö.g., O. Sandholm. E., Barnm., Grönbrink 2, Lilje- - se äfven Zanden. holmen. Sander, Carl, Bageri o. konditori, Kindstug. - Ernst, Diplomingenjör, Lillabältg. 101v, 2, St.; filial Koeksg. 52, Sö. O.Dj.; ~lf namnanrop:»tobakavaror». - se äfven Zander.. - O., Ing., Östermalmsg. 61, O. Sanderberg, Fredrik, -Landskanslist, Öster- ---C O. M., Verkmäst., (C. R. Carl ströms Ny:- malmsg. 28 n. b Ö. g., O.. silfverfabr.), b:riksbergsg. 20 (f. d. 22), O. Sandergård,Mia, Folkskollär.a, Odeng.12, Va. - A. (anst. v. Centralpolisen), Birgerjarlsg. Sanders, Sv. J., Lär. v. Sthlms högre folksko-. 109, Va.; tlf Vasa lor för handel, Polhemsg. 4; tlf Kungsh. Sandin, Johan, Afd.-ehef, Odeng. 61, Va se äfven Zanders, - Car~ ~. F., Bankvaktm., O.Dj. Artillerig. 36 n.b., Sandersjöö, Gustaf,.Tandläk., Kommendörsg. - Arthur, Bildhuggeri o. stenhuggeri, Norr- 26, O.; tlf tullsg. 32, Va.; bost, Stureg. 48, O. -,Asta, Änkefru, Kommendörsg. 26, O.; tif - Emma, Fru,Birkag.8, Va.;tIf Vasa Sanderskog, Ida, Sömmerska, Luntmakareg. - Lina, Fru, Högbergsg. 48, Sö.; tlf Söder 94, Va Tekla, Fröken, Birkag. 8, Va. Sanderson, A. C. H., Ankefru, Banårg, 51, - Olof, HandI. (spee:- o. matvaru-), Kungs- O.Dj.... klippan 7B, C.; tlf Kungsh Hulda, Ankefru, N. Bantorget 20, C. C. G., Järnsängsfabrik, inneh. E. Sandin, Sandgren, Carl Fr., Byggn.-ing., Söder- Brännkyrkag. 112, Sö.; tif Söder mannaz, l8 III, Sö. ' Järnsängs- o. säng-klädersaffär, Rege- C. Hj., Departementsskrifv., Drömstigen ringsg. 54, 9.; tlf 6110, Norr , Smedslätten, Appelviken. - K. F;, Järnv.-tjänsteman, Tomtebog. 44, - B. G. N.. Fanjunk.., Hornsg. 108, Sö. ' Va.; tlf Vasa Lisa, Folkskollär:a, Heleneborgsg ', - & Hseggström, Kolonialvaror engros, Hög- - Sö. Anna, Fru, Birgerjarlsg. 99 A III, Va. bergsg , 61-li5 Söder So., tlf 31894; 24749, Söder telegrafadr. : - Hanna, Fru, Värtavägen 6, O.Dj.»Merehants». - Hilda, Fru, Narvavägen 18!I, O.Dj.. - O., Konstnär, Braheg. 28, O....:.Emma, Fröken, Nybrog. 58 1V, O" - Oscar M., Kontorist, Målareg. 1, C.; tlf - Lotten, Fröken, Narvavägen 18, O.Dj. Norr Carl-Otto, Herr, Narvavägen O.Dj.; tif Osterm II Ö. g., - Carl Hj.. 'Köpman, tlf Söder Brännkyrkag. 41, So.; -- Axel" Ingenjör, Västmannag. 91, 2 1 ft tr., - Thor, Målare, Uplandsg. 29, Va. Va... - R., Möbelarldtekt, Torkel Knutssonsg.22,. - J. A. Ingenjör, Floravägen 14, Alfsjö; tlf 'ss., bost. Sockenvägen 673; Enskede., -. Älfsjö 132. William, Ingenjör, Västmannag. 91,21/2 -- Klas H., O.Dj.; Postassist., Linneg. tlf Norr B III, tr.) Va.; tlf Fredr.,.Posttjänsteman, Uplandsg. 99, - Carlt Kammarh., Envoyä i Utr.-dep., Va.; tlf Vasa Odeng. 69, Va. J. E., Konditor, Birbg. 12, Va. - O., Skohandl., Tuleg. 27, Va.; tlf Vasa. J,ONKOPINGS. l'.. JURIDISKA. BYRÅ I B H A M N G A TA N I is

11 ,, Sandin-Sandström. 895 Änkefru~ ~arl- Sandin. 'F., Skomak., Hagag. 56, Va. Sandsjö,M. A., f. Möller, - G. A., Skomak., Prästgårdsg. 26, Sä. bergsvägen 20, Va. _ Gotthard, Skräddare, Flemingg. 10, C.; Sandstedt, A. Fr., Grossh., Torsg Va.; tlf Norr 18516, tlf Vasa _ Alfr., Timmerman, Birkag. 5, Va. - Emil, Kronofogde, Handtverkareg. 40 1,1, _ Axel, Tjänsteman, Heleneborgsg. 20, Sä. C.; tlf Kungsh _ Carl Magnus, Tjänstem., Ad. Fredr, torg - A. Hj., Läroverksadj., Östgötag. 40, Bä. I 6,' SÖ, - Knut, f. d. Roteman, Stocksund; tlf Stocks. - Gunnar, Tjänstem., Bjurholms plan 3, So _ Oscar, Tjänstem.i Riksgäldskont., Volmar- - s, Axel, 'I'rävaruaktiebolag, Kl.N. Kyrkog. yxkulleg.' 15 B, Sä.; tlf Söder , C.; tlf Norr ' _ J., 'I'rädgårdsmäst., Folkungag. 14 Iv, Sä.; Sandström & Co, Bengt, Agenturaffär, Oljor, tlf Söder Uplandsg. 7, C.; tlf _ Eric, V~ktm., Tjärhofsg. 50n, Sä. - Robert,' AgenturaJfär, Kungstensg. 5,0.- ~ Emma, Änkefru, Döbelnsg. 25 & 27, Va.; - Klara V., Amiralinna,Karlbergsvägen 60 tlf Vasa Va.; tlf ' Sandkvist, Gerdt, Juvelerareverkstad, Re- - Thor, Banktj.-man, Prästgårdeg. 22, Sä.; geringsg. 11, C.; tlf Norr 7450; bost. tlf Söder Karlastigen 3, Dufbo, Sundbyberg. - Karl, Bokhandl., Linnog. 78, O.Dj. - '& Co, Hj., Metallgjuteri, Kronobergsg. 17, - Lisa, Cigarraffär, Handtverkareg. 90, C. C.; tlf Norr K. Helmer, Civiling., Stockholmsvägen _ se äfven Sandqvist. 19 1, Råsunda; tlf Rås Sandler, Olle, Med. kand., Ynglingag. 15, Va. - A., Dir., Krukmakareg. 1, Sä. _ Riekard, Statsminister, Plemingg. 23 B, - Bengt, Disp., Uplandsg. 7, C.; tlf C.; tlf 304Q2.. - G. T., Disp., Handtverkareg. 10, C. Sandlund, Ellen, Fru, Greftureg. 22, O.; tlf - Albert, Fabr., Gq,tg. 61, Sä , - J. A., Fabrikör, Asög. 18, ss; tlf _ Knut, Tjänsteman, Tavastg. 15, So.; tlf - Wilh., Faktor, Västmannag. 17 BIll, Va.; Söder tlf Vasa Sandman. Sofia, Fru, Jakohsbergsg. 21, C. - N. G., Fil. mag., Heleneborgsg, 4, Sö.; - F., prakt. läk., Hud- O. könssjukd., Bir- tlf gerjarlsg, 5 II, C.; hvard.: ';'9-10, ~ K. A., Flaggunderoff., Handtverkskaser- '/23-4, kvinnor 1/22-2. Annan tid nen, Skeppsholmen, Q.Dj. ' efteröfverenskommelse; tlf 1517, Norr - Helny, Folkskollär:a, Ostermalrnsg; 11, O.Dj. _ Oscar, Tapetserare, Hornsg. 49, Sä. - Carl, Fond chef, Lillabältg. 5,. O.Dj.; tlf Sand- o. Grusaktieb. Jehander, Kungsg. 15, C.; tlf 4865, Anna, Fru, Kungsholmstorg 8, C.; tlf Sandqnist, Eddy, Karlsviksz. 3, C. Kungsh Sandqvist, Hj., Fabrikör, Flemingg. 55, C. - Anna, f. Söderman, Fru, Sveavägen 83 n,, _.J. V.: f. d. Handl., Brunnsg. 12, C. Va.; tlf Vasa _ C. C.,M., Kammarmusikus, Birgerjarlsg. -Emma, Fru, Brunnsg. 14, C.; tlf Norr ~108, Va :- Artur, e. o. Kammarskr., Kronobergsg. - Ester, Fru, Heleneborgsg.4,Sä.; tlf , 17IV, C. - Hanna, Fru, Inedalsg. ll n. b., C, _ Karl Olof, Posttjänstem., Tomtebog. 38, - Maria, Fru, Banärg. 23 IV, O.Dj.; tlf Norr Va.; tlf Vasa _ _ Håkan,Professor,Handtverkareg.23AIll;C. - Thekla, Fru, Skeppareg. 47, O.Dj.; tlf - O., Red., Uplandsg. 86, Va:; tlf Vasa Osterm Ebba, Fröken, Kungsg: 84I~, C.; tlf - O. A., Snick., Idung, 6, Va. Kungsh, Fritz, Tj~nsteman, Folkungag. 8 DI, Sä. - Hildegard, Fröken, Greftureg.40 I 'Ö.'g.,. O. _ Hanua,.. Ankefru, Högbergsg. 4qIII, Sö, - Maria, Fröken, Äppelviksvägen, 1), Ap. - J. K., Ankefru, Linneg. 32 III, O. pelviken. ' _ O: A., Värmdög. 6, 'Bä. - Maria, Fröken, Högbergsg. 27 1, Sä.; tlf - seäfven Sandkvist. Söder / Sand.rewb4-nders, Hlj.ndl., Kommendörsg. 37,.- Signe, Fröken, Mus~.klär:a, Dalag. 46, Va. O. ':).. - Carl, Guldsmedsaffär, Klarabergsg.,56, C. -Sandejö, Ida, Fröken, Sybehörsaffär, Fle- - K. G. A., e. o. Hoft.-not., Kungsholms- -, mlngg. 79, C. torg 8, C.; t:lf Kungsh. 519: VIKING SKOKRÄM INDQSTRI.~~T~~B;>~" :VIKIN;~

12 896 Sandström-Santesson. Sandström, Gust., v. Häradsh., Lovisag. 2, Sandström, Aug., Tecknare, Holländar~g. O.Dj. 22 u, Va.; tlf Vasa s, G., Juridiska Byrå, Norrmalmstorg 2, - H., 'I'illsyningsman v. Sthlms Stads Fat- C.; tlf 5775, 17595, Norr tigv.vnärnnd, Asög. 79: Sö. - Axel V., Kamrer, Skeppsbron 40 1 '1, St.; - E. W., Underoff., Tjärhofsg.. 40, Sö. tlf Erik, Yerkm. Karlbergsvägen 83, Va. - A. F., Kassör, Löfåsvägen 93, Ulfsunda. - August~, Ankefru, Regeringsg. 83, C. tlf Ulfs, Vilh., Ofverlär., Alviks folkskola, Ulf- - V. M., Kontorist, Luntmakareg. 14&18, C. sunda; tlf Ulfs Lisa, Kontorsbitr. v, Statens Biografbyrå, ~ J. W. (Statens Meteorol.-Hydrograf. An- Narvavägen 5, O.Dj.; tlf stalt), Heleneborgsg.10, Sö.; tlf Emil, Kontorschef, Kungsholmsg '1, Sandströmer. Carl, v. Häradsh., Odeng. 16, C.; tlf Va.; tlf Vasa & Sjöström, Koppar-, Bleck- o. Plåt- Sand vall, Hanna, Konditori, Timmermansg. slageri, Pipersg.5, C.; tlf Norr , Sä. - Axel, Källarmäst., Restaurant du Boule- - Salomon, Åkare, Tomtebog. 46, Va.; tlf vard, Karlavägen 50, O.; tlf Non Norr ; bost. Nybrog. 47 B, O.; tli Norr Sandwall, A., f. d. Bankdir., S:t Eriksg IV, Va. G. A., Landtbruksing., Storg. 24, O.Dj. - Mimi, Fröken, Västmannag. 86, Va. - H., Linneutstyrselaffären, Greftureg. - Gösta, Kamrer, Rensg. 5, Va.; tlf Vasa 24 B, O.; tlf Ester, Lärar:a, Styrmansg. 14, uppg. D, - E., Tjänstema,Jl i Järnvägsstyr., Nybrog. O.Dj... 71, O.; tlf Osterm ' - Klara, Lärar-a, Åsög. 75, Sä. Sand viks Ångsågs Aktiebolag, hufvudkontor, - K., Med. ue., Lodg. 2, O. Strandvägen 1, O.Dj. (Disponent Karl - Anna, Modeaffär. Malmskillnadsg. 34B, C. Salin).. - Signe, Modeaffär, inneh. Fru S. Lindberg Sandzelius & Co, Agentur i kolonialvaror, Västerlångg. 77, St. 'Skepps bron 20, St.; tlf 38 14, & Hulthön, Firma, Modeaffär, Väster- - Gunnar, Gressh., S:t Eriksg. 82; Va.; tlf långg. 58, St , N. A. E., Målarmäst., Högalidsg. 13 B, Sä. Sanell, E. Bergqvist-, Fru, Barnm., Stock- - A. M., Ombudsman, Torsg. 41, Va. holmsvägen 2, Enskede.. - C. F., Pianostämm., Nybergsg. 8, O.Dj. Sangberg, L. R., Kammllrrättsrevisor, Kam- - E. O., Plåtslagare, Handtverkareg. 36 makareg. 50, Va.; tlf Norr C.; tlf Norr ~nkn. '»Sani-Flat» försäljningskontor, se Montelius - John, Posttjänstem., Ostgötag. 77, Sä.; Handelskompani, Vasag. 15' & 17,..C. tlf Söder Sanitas, Materialaffären, inneh. Frkn O. Or- - Maria, Prostinna, Sveavägen 64 III, Va.; tlf ner, Skeppareg. 27, O.Dj Sanitet.,A.-B., verkst. dir. Helmer Ström, - Bo, Dipl, Reklamexpert,Skeppsbron 401'1 -Gas-, vatten- O. värmeledningsartiklar, (hiss), St.; tlf Mästersamuelsg.34, C.; tlf 9520,9548, - Bertil, Rådman, Kungsh. Hamnplan 3, C. Norr Telegrafadr.:»Saniteta. - J., Sadelmakare, verkat, Götg. 34, So., Sanitär pressinrättning för kläder, Norra tlf. Söder ; bost. Asög. 77, ss, tlf. Bantorget 20, C. Söder Sankt se Sanet. -s, Anna, Seminarium, se under Skolor. SanktaBirgittas~!llan,A.-B.,se Birgittaskolan. - & Co, John E., 4,.-B., Skeppsmäklare O. Sånnberg, Rosa, Ankefru, Sit Paulsg, 33B,Sö. Befraktningsagenter, Kungsg. 5 IV, C. - se äfven Sandberg; ". l'elegrafadr.:»j ofragus». Sanne, Kjell, Aktuarie i Stat. Centralbyrån, - John E., Skeppsredare, Strandvägen 67, Lillabältg. 14 (f. d.12), O.Dj.; tlf O.Dj.. Sanner, Sven, Köpman, Ringvägen 1061'1, So.; -s, Bröderna, Skidfabrik, Götg, 100, So., tlf ,. Sportaffär Birgerjarlsg.. 23, C. Sanningsvittnets exp., Knngsg. 80u, Sthlm - Anna, Skolförestånd:a, Sturevägen 7, 1, expo öppen 9-4; tlf Norr Stocksund; seminarium O. skola Karla- Santesson,. P. K, Afd.-chef, Kommendörsg... vägen 25, O. 15, V. - John,Skrädd., Karlbergsvägen 82, Va.; - C. L. Rud., Bankkamrer, Chef för Skand, tlfvasa 8374.'. Kredit A.-B:s Obligationsafd., Norr - A. Hj., f. d. ~tationsinsp., Storg. 24, O.Dj. Mälarstrand 22, C.; tlf A.-B. SVENSKA METALLVERKEN M,ÄSTs~R:n~~n~E.iL~;;~~~.N 22

13 I Santesson-Scavenius 897 Santesson, Cari~ Banktjänstem., Kamma- Savoy, Hotell (f.' d. Temperance), 5 min. - kareg. 8, va.; tlf från.centralstationen, inneh. Frökn, \;- Pehr, Dispon~nt, Birgerjarlsg. 100, Va.; Henrikson, Bryggareg. 3, G.; tlf namn-. tlf anrop:»hotell Savciy». Billiga rum, - Alma, Doktor-a, Valhallavägen 102, (J. Saxberg, Åke, Ing., Vanadisviigen 43~,Va.; - Carl, Fil. dr, KarIavägen 16, (J. tlf Alfhild, Fru, Birgerjarlsg. 58 IV, (J.; tlf - C. R, Järnvägstjänstem., Torsg.,19 A, M~. fu. - Zelma, Fru, Sigtunag. 9 Il, Va. - Wilhelm, Stationsskril'v., Eriksbergsg S. H.,' Herr, Inedalsg. 6\ G. (f. d. Vinkelg. 9), (J.. - Fritiof, Kamrer i Aktie II. Svenska Han- - H., Tidn.-kontor o. pappershandel, Handt-. delsbanken. Odeng. 34, Va.; tlf Vasa verkareg. 23 C, G Saxon, J. L., Redaktör, kont. Lästmakareg. - K. V., Körsnär, Flemingg. 64 A, q. 12, G.; bost.villa Vegeta, Långängen, -l Måns, Löjtn., Birgerjarlsg. 100, (J.; tlf Stocksund,..' 834;51. Saxton, J. H.,Bankkamr., Rörstrandsg. 42, Va. - S. G. H., Löjtn., Torsg. 60, Va.; tlf S-Bageriet, Karlavägen 40, (J.; tlf, C. G., Professor, Handtverkareg. 34 Il, G. Seagliol-, Pimpstens- o. Cegeraplattor samt ~ -Nordström, Ninnan, Skulptris, Fru, tegel till eldsäkra väggar, tak, hval~ Hamng.. 15, G.; tlf Norr Atelje golf m. m., levereras af C..Gottfrid.' otegnersg. 37, Va.; tlf Norr Rystedt, Ao.B., Vasag. 38, G.; tlf 372, - B.. F., Tenngjutaremäst., Lillgårdeu, 3244, 22572, Norr Lidingö, villastad; tlf Lid:ö 635. Scala Musikhandel, Odeng. 71, Va.; tlf ,0 B. O" Tenngjuteri, Sveriges äldsta tenn- Scandinavian Pulp Agency, Inc., Kungsg. gjuterifirma, grund. 1843, innehafvare 33, G. sedan 1887 Tenngjutare B. F. Santes- Scandinavian Superintending Co Ltd, Skeppsson, Klara'bergsg. 35, G.; tlf Lidingö bron 8, Si.; tlf , j tele Arvid, '. Tjänstem. v. A. B. Vin- & Sprit-I gramadr.:»supervise»,.' _ centralen (A.-B. J. D. Grönstedt,& Co),. Hackspettsvägen 19, Ålsten,.Äppelviken. - C. G:, 'I'rävaruagent, Älfsjö. - se äfven Zanteson. Santörp, Carlo, Notarie,. Karlbergsvägen 89 I/V, Va.j tlf Vasa , Sartori, J., Afdelningsförest. v. Tobaksmonopolets huf.vudkont., Solnavägen 119, Va. Sarup, A. Ch., Ankefru, Brännkyrkag. 145 n.b., SÖ.; tlf Söder Sassenberg, L., Fä.ltskär,Fru,Svartensg.3,Sö. Seania Bilreparationer, A.-B., Bilrepa- Sanber, Hanna, Fru, Scheeleg. 15, G.; tlf rationer, Försäljning af Automobiltill behör, gummiringar m. m., Ad. Fredr. ~ Karl L., Kapten (Aktieb. Rylander & Kyrkog. 1, G.; tlf 7920, 7969, 3061; Asplund-, Södra Kungstornet), bost. telegrafadr.rnffllrep». Filial Greftureg., Djursh... 11, Ö.; tlf Osterm Se annons Saul, Hilmer, Ing., Valhallavägen 118, (J.; å kartong sid. [14 97] efter gröna. re-. tif ,gistret. - Hilda, Ankefru,' Valhallavägen 118, (J.; _. tlf Felix, Öfverkantor o. musiklärare (musik- Scania, Kreditaktiebolaget, se Kreditaktielära enl. Hugo Riemann), Sveavägen bolaget Scama. 108, Va.; tlf 83038:.... Seanfa-Yabls, Aktiebolaget, Försäljnings- Saunden, Emma, Fru, Blekingeg. 11, So.; tlf k t <J' l. 4rn G' tlf 'Söder on or rsirgerjar ag. "'.. ', - N. J,., Snick-förm., Blekingeg. 11, Sö.; 'I'elegramadr, :»Scamava~ls1' tlf Söder, S~ockh.?~m». Hufvudkontor o. fabrrk 1 Sauval, H., Skeppsmäkl, Greftureg. 23, (J. Södertälje... Savosnick, omarcus, A. B., Specialaffär för Scavenius., E., Dansk Minister, Vl1lag; 21, kontorsmaskiner, Kungsg. 30, G. (J.; tlf , BITILIGASTE BETALN'INGSSATT AR POSTGIRO 29

14 898' Scenen-Sche'din. Scenen, Tidskrift för Teater, Musik o. Film, Schantz,Victor,Aktieb.,Brunkebergstorg2,C. red. Karduanamakareg, 131l, C.; tlf 7318;.:, Ragnar, Dentist, Regeringsg. 40, C.; kl Exp. Kl. S. Kyrkog. 111II, C. tro säkr, 1-2; tlf 13520, Norr Schaanning, Ester, Fru, UtI. Bankkorresp., - Victor, Direktör, Bergsg. 9, C. Vikingag. 17 & 19 (f. d. 11), Va. - Robert åndr., Tandläkareassist., Gref- Sehackbuffen, inneh. Hj. Holmkvist, KI.\ N. tureg. 9 1l, Ö.; tlf Österm, 1269; träffas Kyrkog. 3Fr, C.; tlf Norr 183 2f1. hvard Schserling, Carl, Köpman, Odeng. 94, Va. von Schantz, W. Kamrer, Skeppareg. 3, Ö.D}. - N., Ånkefru, S:t 'Eriksg. 23, C. - Emelie, Ånkefru, Döbelnsg. 89, Va. Schoorström, O. A., Försäkringstjänsteman, Schard, Louis, Dir., Saltsjöbaden; tlf Salt- Torsg. 58, Va.; tlf sjöb. 77. Schaeffer, E. E., Fil. dr, Rådmansg. 78, Va. Scharfenberg & Co., Hugo, Göteborg, Tapisse- - S. K. U., Fru, Riddareg. 17, Ö.Dj. rivaror en gros, Repr. Fru Helga Glem- - Carl A., Ing., Lazarolfabriken, Sthlm 5. ming, afd.-kontor, Drottningg. 110, Va.; - se äfven Schäffer. tlf Schaff, Helga, Modeaffär. Fru, Västerlångg. Scharin, Hilda, Fru, Grefg. 60 r, Ö.Dj. 45, St. - Henny P:son, Fröken, Kungsklippan 7 Av, Schaffer, C. G, Gustaf, Banktjänsteman, Karl- C.; tlf Kungsh bergsvägen 50r, Va.; tlf Vasa Scharp, J. W., Fil. kand., Pontonierg. 9, C. _ Hjalmar, Kamrer, Teknologg. 3, Va. - M.,.~ärar:a, Pontonierg. 9, C. - C. J. G., Köpman, Uplandsg. 7lJa. - J., Ankefru, Pontonierg. 9, C.. - Erik, Köpman, S:t Eriksg. 106, va.; tlf Schartau, Yngve, Advokat, Majvägen (f. d. 43), Åppelviken; tel. Åppelv Tor E. H., Köpman, Surbrunneg. 1, Va. -s Handelsinstitut, se Handelsinstitut. Schager, Ferd. O., Byråchef i Pensionsstyr., - F., Major, K. Göta lifgarde,ö. Apelbergsg. 34IlI, C.; tlf Schau, Amelie, Frn, Brodös, Hemmet för - Frida, Fru, Apelbergsg. 34 lii, C.; tlf gamla, Enskede. -,. C. A. N., e. Jägmäst., Ombudsman h. Schaub & Co, A. B., lager o. utställn.-lokal Sveriges Skogsägareförb., Birgerjarlsg. f. försäljn. af oharkuterimaskiner o.. 106, Va.. butiksinredrringar, Slakthuset, Enskede; - Herman, Konditori, Kungsholmsg. 82, C. lagret tlf Enskede 838, kontoret tlf - Ingeborg, Lärar-a, Förest-a v. Statens Söder Kont. o. fabrik f. tarm- Skolköksseminarium, Apelbergsg. 34 IIl, renseri o. talgsinälteri, Slakthuset v. C.; tlf tlf Enskede ; tlf Ensk. 22 O. 24. Disp. - Signe,Lärar:a,Apelbergsg.34 UI,C.; tlf Hugo Thaning. - D. H., Pastor,, Blomstervägen 1, Appel- Schauman, Torsten, Aktieholag,Kungsg. 65, viken. C" - Wilh., Prakt. läk., 'I'sgnårsg. 16, Va.; mot- - Erik, Banktj.-man, Tjärhofsg. 12, Sö.; tlf tagn-tid 9-10, Schagerholm, J. A., f. d. Lagerrnäst., Birger. - Hugo, Dir., Runebergsg. 4, Ö., kont. Birjarlsg, 371II ö. g., C.. gerjarlsg. 23, C.; tlf Schagerströms, C. G., Blomsteraff., Hornsg. - Torsten, Direktör, N. Bantorget 20, C.; 51, ss; tlf Söder tlf Schagerström, Sigrid, Fotograf, Kaptensg. - Anna, Fru, Tjärhofsg. 12, Sö.. 7, Ö.Dj. - Karin, Fröken, Torstensonsg. 15 1II, Ö.Dj. ~ Selm~ Fru, Verkmästaren 3,.Mälarhöjden. - & Ståhl A.-B., Ingenjörs- & Engrosfirma, Schale, Ernst G. M., f. d. Komm.kapt., Block. Karduansmakateg. 11 A, C. husudden 2,Ö.Dj. Schaumann, Jörgen, Öfverläkare (Hudsjuk- Schalen, W. F., Exp.- chef, Nybrog. 62, Ö. domar), Kungsg. 19, C.; hvard.3-4; - C. A., f. d. Protokollssekr. i Nedre Ju- tlf stitierev., Sibylleg. 69, Ö. Schaurek, M., Fru, Dalag. 40 II ö. g., Va. Schalin, Otto, f. d. ~ärov.-adj., Svedjevägen - K., Handl., Ersta villastad 115, Enskede. 21 (f. d. 69), Appelviken; tlf A ppelv. Schave, Anna, Hvit- o. Kortvaruaffär, Scheel 05. leg. 5, C.; tlf Norr Erik, 'I'elegraftjänstem., Riksdagsnot., Schedin, N. J., Bokförläggare, Kammakareg, 'I'eguerslunden 9 r, Va.; tlf , C.; tlf A. Vilh., Tjänstem. v. Sthlms Gas- o. - J. J. E., Herr, UJllandsg. 11, Va. '- Elektr.-verk, Norrtullsg. 43 Il, Va. - E. G. B., Hotelläg., Vasag. 10, C. - L. Olof V., e. o. Tjänstem. i Riksbanken, - Elisabet, Kontorsekr. i T~legrafstyr., Norrtullsg'. 43 II, Va.; tlf Vasa Eriksbergsg. 11, 3 1 /2 tr., Ö.; tlf ~ONKOPINGS - JURIDISKA. 15.HAMNGATAN ~._ o BYR~

15 .\- \ Schedin-e-Schidorsky. 899 Söhedin, J., Köpman;Karlbe;~svägen 30, Va. Schen ström, Harald, Apotekare,Östermalmsg. von, "Schedvin; R., Grossh., S:t Paulsg. 24, 44, O. ".. ',," Sö. - Gerdt, Bageriidk., Månstigen 6, Aspudden. -s Pappersindustri, papper o. bindgarn en - Gerda, Fru, Döbelnsg. 67 A, Va. gros, Sot Paulsg. 24, Sö.; tlf Söder 8, - J. 9:son, Kommendörkapten.t Banerg. 9, Söder 1 51.'. O. Dj.; tlf von Scheel, A. C., Grefvinna, Norrtullsg. - L: A., Major, Birgerjarlsg. 15, C. 31, Va. - A. J., Smed, Erstag.. 23, Sö.,ScMele, Fergus, \Breitenfeldtsg." 4 III, O.Dj. ScMr, Olga, Fru, Bergsg. 3, C. von Bcheele, Hj., \ Apotekare, inneh. Apot. - Leila, Fröken, Bergsg. 3, C. Leoparden, bost. Sveavägen 1201, Va. - se äfven Scheer, -Frans, Prof., Scheeleg. 26 lf. d. 20), C.; Scherberg, Agnes, Fru, Riddareg. 60 m, O;Dj. tlf 340 Il'!. Scherdin, Emy, Fru, f. d: Handelsidk:a, Si- - A. M. E., Ofversköt.a, Konradsberg, C. bylleg. 20, O.; tlf Österm Scheer, Georg J., Ing., Ö. Järnvägsg. 10, C. - B. A., Hofrättsassessor, Handtverkareg. - se äfven Scher. 34 Il, C. Scheid, J.~. M.,Språklär:a, Breitenfeldtsg, 8, - A... Hofrättsass.-änka, Stureg. 54, (J.; tlf O.D.J'. Österm Scheike, Ulla, Fru. Riddareg. 70, O.D}. - Måns, Revisor, t. f. Kamrerare i F.ång- - Elsa,. FrökeIl;~ Falug':. 21, Va. '. vårdss.tyr.istyrman?g. 51 n.b. t. V., O.Dj. - Henriette, Froken, Riddareg, 70, O.DJ. - P. A., Siby] eg. 20, O.. - Karin, Fröken, Grefg. 45, O.Dj. Scherini, L., Ankefru, Biblioteksg. 32, O. - Jenny, Handskaffär, Klarabergag. 52, C.; Scherling, S. G. O. L., Fröknar, Grefmagnig, bost. Karlbergsvägen 84, Va. 13, O.Dj. - Gösta, Tjänsteman, Kungstensg. 65, Va. - S. G. e. o. Hofr.vnot., Strandvägen 9 1, Bchehnån, B., Skrädderiaffär, Timmermansg. O.Dj. 36, Sö.; tlf Söder Sigurd, Med. lic., Sabbatsbergs sjukhus, Scheja, John, Byggnadsing., Inedalsg, 8, C.; Va. tlf Kungsh Scherman, S. R., Fastigh. äg., Holländareg. - Ivar, Direktör, Rörstrandg.4, Va.; tlf 32, Va.; tlf Vasa Vasa Tekla, Fru, Karlavägen 15 B, O. Scheja, J., Firma, Odeng. 90, Va.; kontor - E., Kafe, Karlbergsvägen 40, Va.; tlfnorr därst. Fabr. för golfbeläggningsmate ; bost. Holländateg. 32, Va. rialet svensk förhydnlngsmassa: tlf - L., Lagerchef, Valling. 30, C , Norr Wilh., Styckjunk., Storg,. 41, O.Dj. J., Grossh., Odeng. 90, Va. - Fredrik, Tandläkare, Kammakareg. 83, Oscar, Ingenjör, Sigtunag. 4 III, Va.; tlf C.; tlf 5504, Norr ' o " - Robert. Tandtekniker, Uplandsg. 11, Va.; Schelin, Anna, Frukt- O. ~lomsterhandel, tlf Nor~ ' o... 'I'immerrnansg. 29 B, Sd.; tlf K. G., Tjänsteman l K. Jarnvagsstyr., - C. E., f. d. Handl., Dalag. 68', h. uppg., Timmermansg. 39, Sö... Va.; tlf Vasa F. W., Urmak., Flemingg. 49, C. - Carl, Red., Lästmakareg. 12, C.; bost. Kam- - se äfven Schärman.. makareg. 27 1V, C.; tlf Non Scherquist, Edv., Guldsmed, Homsg. 87, So.; - Hilmer, Sjukgymnast, Inedalsg. 25, C.; tlf Söder 2024; bost. Timmermansg. tlf Kungsh , Sö. - Arvid, Trävaruhandl., Saltsjöbaden; tlf Scherqvist, O. A., Agent, Scheeleg. 9, C. Saltsjöb Scheutz, Elsa, Diakou:a, Surbrunneg. 10, Sehenholm, Maja, Firma, Västermalms Be- Va.; tlf Norr gravningsbyrå, Flemlngg. 1, C.;. tlf von Scheven, Mar.ie-Louise, Fröken, Braheg. 1 3a , O.; tlf Osterm , o. -:.opehr, Revis~r i Generaltullstyr., Krukma- - Märta, Fröken,,Braheg. 39, (J.; Uf Öso kareg. 44, So. term " Schenk, 0:. Inspektör, Storg. 38, O. - Thyra, Fröken, Mästersamllelg.30 n. b., C. -Anna, Ankefru, Döbelnsg. 91, Va. von Schewen, Adeline, Fru, Banerg.27, O.D}. Schenke, N., Undervisn.-råd, Eriksbergsg. - S. K. A., Fröken, Sthlms nya sjukhem, 13, O. Drottniugholmsvägen, C. Sc'henker & Co, Svenskt A.-B. för interna- Schewin, J. S., Tjänstem., Flemingg. ~1, C. tionella transporter, Skeppsbron 34, St.; Schidorsky, L., Dir., Styrmansg. 17 1, O.Dj.; tlf 'felegrafadr.:»fraktschenken. tlf VIKING SKOKRÄM INqUSTRI.~~T~~B~;. VIKING

16 900 Schidorsky-Schmidt. Schidorsky, Sara,' Fru, Riddareg. 11 Al, O. Schjörling, Y. G., Ofvermaskinist, Diana- - Th., Handl., Oxtorgsg. 3, C.; bost. Kungs- vägen 3, Värtan. holmsg. 63, C. - se äfven Schörling. - Josef, Hofr.-not., Styrmansg. 17 1, O.Dj.; Schlaaf, Ebba, Fru, Sveavägen '80, Va. tlf Schlachter, F. Wilhelm H., Teol. lic., Lä- - Mauritz, Köpm., Tegnersg. 1II ö. g., Va. rov.yadj., Er~tag. 26 v, Sö. - L. & B., A.-B., Skoaffär, Sveavägeh 72, - Charlotta S., Änkefru, Erstag. 26v, Sö. Va.; tlf Vasa Schlasberg,H. I., Med. dr, Öfverläk. vid Schifström, M., f. d. Folkskollär:a, Kom. Sjukhuset Eira, Mästersamuelsg. 10, C. mendörsg. 4, O.; tlf Osterm Schlaug, Ed., A.-B., Agentur & Import, Sehildknecht-Nordström, Anna, Fru, Röda- Valling. 20 & 22, C.; tlf bergsg. 8, Va.; tlf E. A. H. L., Dir., Valling. 20 & 22, C. - Wahlgren, IWaria. Skådespel:a, St yr- Schlemo.vitz, S., Antikvitetshandl., Malmmansg. 41.' O.v;.; tlf skillnadsg. 3 A, C., tlf 11 64; bost. Or- Schildt,J osefine,ankefru, Grefmagnig.17 A II, torgsg. 9 B, C.; tlf Norr O.D}.. Schlesinger, E. A., Kapten, Nybrog. 37 III, O. v. Schildt, H., Fröken, Narvavägen 18, O.Dj.;Schloss, Arthur J., Vegag. 13 III, Va. tlf Schlossmann, J., Kont-chef, Runebergsg. - se äfven Skillt. 10, O. Schilen, Ernst, Tjänsteman, Kronobergsg Schlott, fl. L., Ing., Erstag. 26, Sö. 26, C. Schluters, A., Kostymateljö, Hamng, 17, C.; Bchill, E. G. V., Kamrer, Stråvägen, Enskede.. tlf Norr J. A., Tillskär., Västeråsg. 10, Va. Schlyter, Carl, Gen.-kons., Florag. 6 1, O.; tlf Schillberg, A. J., Apotekare, Hornsg 79, So ,. Schiller, F., Handelsres., Upsalag, 7, Va. - K. J. D., Stataräd, Karlavägen 97, O.Dj.; - W., Ing., Linneg. 20, O.; tlf Österm tlf K. G., Löjtn., Eriksbergsg. 18 (f. d. 20), Sehlytl!rn,. F. H., f. d. Byråchef, Linneg. 80, O.; tlf Norr O.D;.; tlf Osterm. 51'29. - & Holmström, Skrädderiaffär, Birger- - Carl Herman, l:e Kanslisekr. i Jordbruksjarlsg. 11, C.; tlf Norr departem., Torstensonsg. 6, O.Dj. Schilling, L. E., Sjökapten, Folkungag. - G., Speditionsfirma, Bredgränd 2, St. 42 A, Sö. von Sehmalensee, K. O., Arkitekt, Blasie- Schimmelpfeng, W., Auskunftei,seAuskunftei holmsg. 3 III, C.; tlf Norr W. Schimmelpfeng. ~ O. H. A., Arkitekt, Blasieholmsg. 3 III, Schimmelpfennig, C. F. V., Apotekare, in, C.; tlf Norr' neh, Apoteket»Mården», Surbrunnsg. - Bertha.Fru.Beckholmen, 0.Dj.;tlf , Va.; tlf 6556, Norr 9078; bost. s. - K..A., Kapten, Storabältg.25, O.Dj.; tlf h. I; tlf Norr Österm Schindeler, J. ;F. V., Köpman, Slakthuset, -,- K. G. ~., Köpman, Tomtebog. 31, Va. Enskede. - E. N., Ankefru, Blasieholmsg. 3 III,.C. Schindier, Adolf, Galvanisör, Svedenborgsg. von Schmaltz, Sigrid, Telegrafist, Öster- 25, Sö...malmsg. 16 II, O.; tlf von Sehinkel, B., Ing., Linneg. 25, O. Schmalz,B. o. L.; Fröknar, Uplandsg. 18II!, Va. - D., Kammarh., Karlavägen 63, V.Dj.; tlf Schmelzkopf, W., Grossh., Grefg. 49,0.Dj. 72:t 01. Schmid, Ernst, A B., Specialaffär i mo- - A., Öfverste, Sit Eriksg,63, C. derna o. arbetsbesparande maskiner för Schinkler, C. G., f. d. Tulluppsyn.-man, Väst- bagerier, restauranter, hotell, kaserner, götag. 41, Sii.; tlf sjukhus m. fl., Greftureg. 20 C, O.; tlf Schischkiji, M., Fil. dr, Banerg. 43, O.Dj.;.70745; telegr-adr.:»presto». tlf Osterm Schmidt, C., Amanuens, Karlbergsvägen 28, Schive, Emma, Ankefru, Hagag. 10, Va.; tlf Va. Vasa N. J., Bankkamrer, Grefmagnig. 10, O.Dj. Schiött, Th., Aktiebolag, Regeringsg. Ii)F, C.; - C. B.,. Banktjänstem., Greftureg. 55, O.; tlf Norr tlf Österm Hilda, Fru, 'l'egnörsg. 35, C. - Richard, Bokh., Krukmakareg. 14, Sö.; - se äfven Schött. tlf Söder 'Schjelderup, Axel J., Möbelsnick., Tuleg. - Carl Hj., Civlling., Statens Fiskeriing., 7, Va. verkst, dir. i Vattenbyggnadsbyrån, Schjörling, Knut, Alabasterskålar i parti o. Kapt. v. V. V. K.; bost.: Birgerjarlsg, ~2.nut, Norrtullsg. 41 II, Va.; tlf IV, O.; kontor: Humlegårdsg. 29, O. A.-B. 'SVENSKA M ETALLVERKEN MÄS-r.s~R;n~~n~EåL~i~~~:.N22

17 Sehmidt-e-Schnell. 901 Schmidt, Johan Aug., Civiling., Uplandsg, Schmiedte, C. J., Fabrikör, Nytorgsg. 11, Sö.; 132,Va.. tlf Söder 6083; träffas 1/210 f. m.. - Hadar, Direktör, Vasag. 40~ O. - Ida M.,f.d.Folkskollär:a, Västmannag. 33, - A. K., Fru, Sibylleg. 12, O. ~ Va.; tlf Vasa E.R.A.,Fru,Roslagsg Va.;tlf Vasa Sillma, Lärana.. Nytorgsg. 11, su. - Hedvig,.Fru, Dalag. 45 v, Va. Schmiterlöw, Alice, Fru, Handtverkareg, - Ingeborg, fröken, Luntmakareg. 671,Va. 12, O.. -' Lilly,'Fröken, Kungsholmsg. 86, O.; tlf - F., Ing., Löjtn., Rosenhill, Djurg.. Kungsh.: Bertram, Kapt., Ulrikag. 4, O.Dj.; tlf r: - L. o. E., Fröknar, Riddareg. 70 1I, O.Dj.; Osterm, tlf 777 Dl... - G., Kapten, Hamng., 19, O. - R. o. L., 'Fröknar, Rådmansg. 59, Va. - Henning, Kapten, Ostermalmsg. 45, O. - Radar,, AktieboI., Generalagentur rör - C. A. E., Major, Jarlaplan 4, Va.»Original-Odhner»-räknemaskinen, rör - Wilh., Major, Jungfrug. 5, O.; tlf »Sundstrand»- o.»eliis» själfskrif- Schmitt, A. J. G., Chancelier vid Nedervande additionsmaskiner cbokfbrings-. ländska Legationen, Blasieholmstorg <mäskiner samt för»woodstock»-skrif 9 1I, O. maskin, Vasag. 40, O.; tlf , 13337, - se äfven Schmidt o. Smidt. Norr 18394, Norr Schmitz, Robert, Disp. f. A.-B. Steinmetz - &. Co, Handelsfirma.(inneh. Harald & Knetsch, Runebergsg. 6, O.; tlfnorr Öström), kontor o.iager Herkulesg.ö.C; Cigarraffärer: Casino, Djurg.,.Gustaf Schmägers, Alfr., Ingenjör, Smålandsg. 36, O.; Adolfs torg 18, O., Storg, 1, V., Vasag. tlf Norr 1617; sommarboat. Villa Ro, 44, O. Hesselby; tlf Hesselby s Eftr., Albert, Handskaffär, Operahuset,O. Schmöckel, Maria, Fru, Sibylleg. 3~, O.; tlf - Anna, Husfru, Hötel Kronprinsen, Drott- Osterm ningg. 29, O. '. Schnabel, Osias, A.-B., Briljanter o. pärlor z: J., Ingenjör, Rådmansg. 78 1, Va. en gros, Birgerjarlsg. 106, Va.; tlf - J. L., Ingenjör, Mästersamuelsg. 10, O. Vasa 103'83. - Erik, Kassör v. K. Teatern, Blasieholms- Schneider, Nanny, Fru, Vikingag. 34, uppg. torg 14, O.; tlf Norr D, Va.; tlf , - Fr. V., Konditor, Humlegårdsg.14&16, O. - Carolina, Fröken, Danderydsg.32, O. _ Emanuek, Maskiningenjör, Sit Eriksg. - W. K., Ing., Sveavägen 83 Bm, Va.; tlf 94 B, va.; tlf Vas!!, Vasa Aug., Mäklare o. Agent,. potatis, kolo- - F. E., firma, Musikhandel o. Instrumentnialvaror,Stortorget 16, St.; tlf makare, Oxtorgsg. 8, O. Telegrafadr.:»Limit». - Axel, Målarmäst., Sibylleg. 39, O.; tlf - Ferd., Prakt. läk., Odeng. 56, Va.; tlf 3528; Osterm mott. hvard. 9-10,1/ /24; sönd.9"'::"'1o,- G. A. J., Professor, Breitenfeldtsg. 6, O.Dj -. - C. A., Tandläk., Jakobsbergsg. 6 li, O.; mot- Schneider von Husen, Ebba L...E., Fil. dr, tagn. efter öfverensk. per tlf. '. Fru, Breitenfeldtsg. 6 III, O.Dj. - Måtte, Tandläk., Strandvägen 1, O.DJ., Schneidler, J. C., Konteramiral, Grefg. 4 III, Träffas efter öfverenskommelse; tlf O.Dj.; tlf , Österm Sehneidler, Edvard, Materiel för bokbin-. -' E. Th., Tjänsteman. v. Gasv., Barkarby. derier, kartong- o. reseffektfabriker, - O., Tjänsteman, Inedalsg. 8, O.; tlf Malmskillnadsg, 54, O.; tlf 2932, 5276, Kungsh ' Norr 2932; bost, Eriksbergsg. - V., Ti!instenian, Narvavågen 35, O.DJ.; 23, (J. Se..annons sid. (blå) 17 98~ tlf Osterm Schnell, Ida, Fröken, L:a Vattug. 28, O. - E., vl Värd, Tunnelg. 19, O.; tlf Norr - Carl, Grossh., L:~ Vattug. 28, O.; bost, Tr. säkr Riddareg. 55, O.Dj. - Agda C. J., Änkefru, Karlbergsvägen 28,_ Sanfrid, Grossh., L:a Vattug. 28, O. Va. - & Ca, Carl, Aktieb., Grossh.-firma; kon- - Anna;, Änkefru,' Luntmakareg Va. tor L:a Vattug. 28, Sthlm 16; tlf 316; - W., Ankefru, Nybrog. 46 & 48, O. kontorstid P. L., Ofverfältveterinär, Sveavägen 79, - Carl-Eric, v. Konsul, Ulrikag, 5, O.Dj. Va. kontor Norrlandag. 12 II, O. - K. Hjalmar, Öfverstelöjtn., Karlavägen - C. H., Löjtn., Strandvägen 35Il, O.Dj. ;, 841, O.Dj.; tlf O. Jj'. W., Revisor, Sibylleg. 47 1, O.; tlf - se äfven Schmitt o. Smidt BEKVAMASTEBETALNINGSSATT AR POSTGIRO,A

18 902 Schnell-Schröder. Schnell, Carl Gustaf, Ryttm.,Strandvägen 59, Schram, Per A., Handelsförest., Timmer- O.Dj., ", mansg. 39 IV, Sö. - IugeborgyAnkefru, Skåneg. 70,Sö. - Claes E., Kamrer, Odeng. 69\ Va.. - Fredrik, Asög. 58, Sö. Schramm, A., Agentur, Hjärneg. 3 1 \ C.; tif Schneppendahl, Walther, Köpman, Nybrog. Kungsh III, O. ' Schreber v. Schreeb, Tor G. V., Kassör i Schnittger, Rigmor, Telegrafist, Jacob We Stat. Järnv. Änke- o. Pupillkassa, Karlastins gata 6r, C. plan 9 Br, O.Dj. Schnitzler,.C. W..J., f. d. Fabriksdir., Stureg. Schreiber, Tyra, Fröken, Götg. )4, Sö.. 12, O.; tlf Österm ,- Curt, Kamrer, Florag. 15, O. S'cholander, Gabriella, Fru, Triangelvägen Schreil,.E. M., Skeppsmäkl., Runebergsg. 11 (f. d. 25), Enskede. 6, O. - Arne, Löjtnant, Triangelvägen 11 (f. d. Schreuder, se Schröder. ', 25); Enskede; tlf Ensk. 66. Schrewelius, F., vice Dir. i Fylgia, Kapten, - Sven, Villa Luthagen, Djursholm; tel. Djursholm.. Djursh, 241. Schrevelius, Erli", G., Postexp., Fröken, Scholl, ~nna, Fru, Greftureg. 44 Il, O. Grefg. 67r, O.Dj. - H., Ankefru, Nybrog. 55, O. Schriwer, Sven, Landtmätare, Folkungag. 36, Scho11Manufacturing Co A. B., se The Scholl ss., Manufacturing Co A.-B.. Schroeder, se Schröder. Schollin, C. L., Sjökapten, Ombudsman v. Schroff, O., Manufakturhandlare, firma Ro- Sthlm s sjömanshus, Karlbergsvägen 73, bert Ditzinger, Engelbrektsg. 25, O. Va.;tlfVasa lsh"d 2Sh d 3Sh d _ O., Änkefru, Banerg. 29, O.Dj. c ro er; c roe er; c ren er. Scholtissek, H., f. d. Verkmäst., Artillerig. -' Karl, Assuranskontoret, A.-B., Drott- 40, O.Dj. ningg. 11, C.. Scholz, Gustav, Fabr., Uplandsg. 3, C.. -' J. C., Bagare, Storg.. 27, O.Dj., fllialer Schonberg, T. J., Artist, Riddareg. 14, O. Engelbrektsg. 16, O., Karlavägen 57, O~ - Julia 1 Fru, Svedenborgslunden 4, Sö.; tlf Linneg. 28 & 3Q,O., Nybrog ~, O., Söner Hammarg. 1, O., Grafmagnig. 5, O.Dj., i - Valborg, Fröken, Iversonsg. 10, O.j tlf Tysta gatan 8, O.Dj., Värtavägen 2, O.Dj.; Birgerjarlsg, 73 & 75, Va., Kam- - se äfven Skånberg., makareg. 62, Va., Odeng. 4, Va., Rege- Schotte, M., Landshöfdingska, Agneg. 3, C. ringsg. 54, C., Köpmang. 8, St. (inneh. Schou,..Sigrid, A:-B., ~uttericks Mönsteraf- C. G, Schrö~er), bost, Sto:g. 27, q;,dj. far, Drottnmgg. 07, C.; tlf 1726, Norr _1 B. O. H., Bokbindare, S:t. Enksg. 11, C. 1410, kontoret 9-5; tlf ankn. _1 Ragnar, Dir.-assist., Östermalmsg.'46, O.; - Sigrid, Fröken, Norrtullsg. 28, Va.; tlf tlf Vasa _1 Harald, Disp., Lokattsvägen 13, Appel- - Chrjstian, Gummiverkst., Kungstensg, 1, viken. O.; bost. Birgerjarlsg. 124, Va. _8 & Olsson,A.-B. Fabriksfirma, Agneg. 10, - R. C., Musiker, Tomtebog. ~,' Va. C.; tlf 31249, Norr Se annons Schoug, EllY' Fru, Grefg. 8, O.Dj.. sid. (blå) E. J. V., Ing., Greftureg. 34 A IV, O. _3 F., Fabriksidkare, Bergsg. :!~,C.; ti( Schoultz, c. L' i Godsäg., Vikingag. $4, uppge Kungsh D, Va.; t f Vasa _1 Anna, Fru, Tomtebog. 22, Va. - Adolf, Jur. kand., Assessor, Idrottsg. 13, -' Anna o. Caroline, Fröknar, Helsingeg. Råsunda: tlf Rås , Va.; tlf Vasa von Schoultz, J. R., Kammarskrifv., Linneg. _1 G. o. E., Fröknar, Artillerig. 16,~0.Dj. 16, O. _1 O., A.-B., Färghandel, Tomtebog. 22, Va.; - A. G. M., Kommendörkapten, Linneg. tlf B, O.Dj. _1 Bertel, Aktiebolag, Grossh.-firma, Kungs- - se äfven Schultz. '. holms hamnplan 3, C.; tlf Kungsh. 15. Schram, Fredr., Assuransagentur m. m. (in- _1 Bertel, Grossh., Kungsholms hamnplan 3, neh. C" O. Bamström), Skeppsbron 2G, C.; tlf 31798, Kungsh. 15.' Si.; tlf _1 G. M. F" Handl., Tomtebog. 38, Va. - Alma, Fru, Handtverkareg. 14 Il, C. -' H. K. L., Handl., Flemingg. 23 A, C. - E. H., Grossh., firma Emil Schram & Co, _1 J. A., Handl., Luntmakareg. 71, Va. Fredrikshofsg. 4, O.Dj.; kontor Kardu- _1 Knut Otto, f. d. Handl., Parmmätareg. ansmakareg. HU.b., C. 7, C.; tlf Kungsh JÖNKOPINGS JURIDISKA. o DYRA H A M N G A T A N

19 Schröder-Schultz. 1 Schröder; 2 Schroeder: 3 Schreuder, Schugge, T., Handl., Kungsholmsg. 36, C.;',,1 tlf Kungsh _, Hulda,Häradshöfdingska,Sibylleg.44 1I.0. - Alma, Ankefru, Kungsholmsg. 36, C. _1 S., Kammarskrifv., Karlbergsvägoen83, Va. Schuldheis. Elisabeth, Fröken, st. Nyg. 31, _1 A. W., Kamrer, Hornsg. 154, Sö. St.; tlf Norr _1 Hugo, Kamrer (Sthlms stadshypoteks- - Olga, Fröken, B;eleneborgsg. 4 II, $ö. förening); Olofsg. 4, C.; tlf S. F., Fröken, Östermalmsg. 62, O" _1 Lilly, Konsulinna, Kungsholms hamn- - Hjalmar, Grossh., Rieldareg. 38, O.Dj.; plan 3, C.; tlf tlf Norr _1 & 00, Korkindustribolaget Harald, Drott- - Gerh. Edv., f d. Handl., Danviks hem, ningholmsvägen 9, C.; tlf HenriksdaJ.. _$ A., Mangelaffär, tvätt o. strykinrättning, - Anna, Skola, Götg-. 26, Sö., o. Repslaga- Birkag. 11, Va.; tlf Norr reg. 15, So.; tlf 20605, Söder _1 H;., Musikinstrumentmak. o. Reparatör, - Anna, f. d. Skolförest:a, St. Nyg. 31 III, Östermalmsg. 62, O.; tlf Norr St.; tlf _1 Christian, Skådespel., Bågvägen 23, ÅI- - Gerda, Änkefru, Ael.' Fredr, torg 1 f,.., sten, Appelvlken. Sö.. _, O., A.-B.,\ Sybehörsaffär, 'I'omtebog, 17, Schullström, Carl Fr., Verkmäst. (Bolinders), Va. ". Bergsg. 35II, C.. _1 Ottilia, 4nk,efru, Bågvägen 22, Alsten, Schulte, Emilia, Fru, Lästmakareg. 8, 0,.;. AppelVlken. tlf Norr Schröderheim, E. Ph., Reg.-pastor, Kommi- - E., A.-B., Manufaktur, Jakobsbergag. 30, niater i Hedv. Eleon. församl., Jung- C;; tlf , frug. 7 B, O.' - W., Ma~)rinmäst., Hornsg. 49, Sö.. Schrödl, Johann, Fastighetsägare, Sveden- - Hulda, Ankefru, Lästmakareg. 8~~,:C..',,-,. borgsg. 13, Sö. Schulten, Herbert, Braheg. 25, O.; tlf Osterm.: - M.' B., Köpman, Svedenborgsg. 13, Sö Schuback, E. J., Korresp., Polhemsg. 2, C. - Oscar W., Braheg. 25, O.; tlf Osterm ' Schubert, Arvid, Dir., Kungsholmsg. 32, C.; Schultheis, Edla,.i\.nkefru, Långa gatan 4, tlf Norr O.Dj. - E., Fru, S:t Eriksg. l4, 3 1 /2 tr., C. ', _ Elsa, Fru, Sveavägen 124, Va. ISchultz, H., Aktiebol!tget, Bankiraffär, _ Hanna, Fru, Karlbergsvägen 89 n.b., Va. Näckströmsg. 4, C. Medlem af Stockholms _ T., Fru, Birgerjarlsg. 11, C. fondbörs. Telegraradr.~»Bankirschultz»; _ H. E., Fröken, Möbel- o. antikvitetsh., tlf 10997, 5015, Jakobsbergsg. 10, C... _ Ruth Robertsdotter, Fröken, Storg.48 I, - Arthur V., Bankkamrer, chef rör A. B. O.Dj. Göteborga Banks Fondafdeln.,,Norr _' Gunnar Hugo, Ingenjör, Motor- o. ma- Mälarstrand 24 VI, C.; tlf ' skinskötareinspektör f. Sthlms stad o. - Sigurd, Banktj.-man, Observatorieg. 15, län, ägare af Saltsjöbadens båtvarf, Salt- Va.; tlf Vasa , " sjöbaden; tlf Saltsjöb. 235; bost. Salt- - Karin, Fil. lic., Hornsg. 58, Sö.; tlf Söder sjöbaden Sehubert's, H. G., Fabriks A. R., verkst. - W. T., Flaggstyrman, Jatlag. 20 A1II, Aspdir. H. G. Schubert, kontorschef A. udden. W. Gouvin, Maskiner och inredningar - Anna, Folkskollär:a, Horneg. 58, Sö.; för bryggerier, jäst- o. vattenfabriker, tlf Söder 5001l. '. kontor Mariahissen; Sthlm 2; tlf 1544, - Ida, f. d. Folkskollär:a, Hornsg.58" ss; Telegramadr.:»Gunnal'l>. Verk- tlf Söder ' stad Västra Hagalund, postadr, Bå- - Ingeborg, f. d. Folkskollär:a, Kungssunda. holmsg. 90 1V, C.; tlf 33,296. Schuberth, John, Bankdirektör, Sindravägen - Kerstin, Fru, Skeppareg. 66, O.Dj.; tlf 3, Djursholms-Osby ; tlf Djursh.sDsby Erna, Fröken, Freelrikshofsg. 3 1, O.Dj.; Scbuberth & Son, J. G., A. R., Bleck- o. tlf Plåtslageri samt Smides verkstad, Gref- - A. L. o. E., Fröknar, Riddareg.78, I, tureg. 29, O.; tlf 74799, Norr O.Dj. Sehuehardt & Schiitte's Filial, O. Felderhoff, - Nils A., Handl.jKungstensg., 61 I; Va. ' Maskin- o. verktygsaffär,vasag. 24, - Sven, Herr, Rådmansg, 17, O.; tlf'norr. Sthlm l (hörn!). af Klarab rgsg.) VIK,JNG SKOKRÄM IND USTRI.AKTiEBOL. VI K I:N,G O R E 'BOR O ' )- $, j ~,

20 904 Schultz-Schwartz. Schultz, E. G., Kontrollör, Odeng. 31, Va. Schumaeher, C. W., Kgl. Hofi eueranter: - K. R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslag., Birger. Bageri, Konditori, Chokladfabrik, Spisbröds.. l 100 TT tlf 2532 N 7122 fabrik, buffe, Norrlandsgatan 17, a.; konto-. jar sg., ra.; :;.;.' orr, ret: tlf 417, Norr 5600; butiken: tlf4 71; buf. best, Birgerjarlsg, 95, ra.; tlf Norr fen: tlf Norr ankn. Kontor o.hufvudförsäjjning: Norrlandsg. 17, a. - D., Köpman, Hammarbyg. 5, Sö. Större filialer och försäljningsställen: Norr: Jakobsg. 7, Norra lllasieloolmshamllen - Bernhard, Litteratör, Hornsg, 58, Sö. j tlf 17, Saluhallen å Hötorget, lilarabergsg. 41 Söder 5009.' (W6), Hofslagareg. 3. G Löit St d" 65 O D' tli Staden: Stortorget 18 lir. 20, St. Nyg 'l.. oj n., ran vagen,.. :J.; Klara: St. Vattug. 5, L:a Vattug. 17, Malm. Osterm skillnadsg D., Notarie i.telegrafst yr., Dannemorag. Kungsholmen: Kungsholmstorg 6. lon TT tlf 826 "5 Yasastaden: Västmannag. 17, Odeng. 17, Up., r a.,; a '. Iandag. 66, Barnhusg.. 3., - Gösta V., Bed-sekr. (Dag. Nyh.), -Folk- Östermalm: Engelbrektsg. 41, Linlleg. 8, Stuungag. 73 A Sö.; tlf Söder reg. 19, Kllrlllvägen 61, Riddllreg. 19 o. 54, A M Sk 'l TT 39 S" Kommendörsg. 37, Artillerig. ~, Bllnerg , eppsa arerare, nornsg..., o. o. 27, Linneg. 38, Florag. 10, Östermlllmsg. - S. M.,,!Skräddare, Danavägen 108, Alfsjö j 59, Nybrog tlf Alfsjö 544., Schumann, A. E., Fröken, Ostermalmsg. 4611I, - se äfven Schoultz o. Schulz," O. von Schultz, Emil, f. d. Kronofogde, v. Hä- - E. T., Musiker, Storg. 54, O.Dj. radshöfd., Scheeleg. 17, C. Schumburg, R., Konsul, Villag. 13 AlV, O.; Schultzberg, S., Fröken, Sibylleg. 59, 9. tlf A. L., Konstnär,Djurgårdsslätten 94,O.Dj. - Arnold, Sjökapten, Reservkapt., Biddareg.: - G. E., Öfverstelöjtn., Drottningholms- 47, O.Dj.; tlf vägen 8, C. Schuster, H. Ch., Orgel-bygg., Styrmansg. Schulize, Elsa, Fru, Falug. 3, Va. 14, O.Dj. - M. L., Målare, Jakobsbergsg. 41 B, C.; tlf Schutt, Herman, Direktör, Storabiiltg. 3, Norr O.Dj.; tlf Axel W., Telefonmontör, S:t Eriksg. 24, Schä-, se Schy-.. " C.; tlf Norr I Schwab, Anna, Fru, Kungstensg. 53, Va. SchuItzer, J. O. H., Kapellmäst., Engel- - Eigil, Konstnär, Jakobsg. 28, C.; tlf brekts kyrkog. 7, O.. Norr G. R."TLagerbokh., Västerlångg., 10, St. j Behwabe-Hansen, Hilding, Kamrer,' Kungstlf Norr 3307., holmsg. 19, C. Schuls, Emma, Fröken, Språklär:a, Nya Schwalbe, K. R., Afd.-chef, Drottningsholms.. Språkskolan, Birgerjarlsg. 4, O., vägen 10, C. - S."Ing., Polhemsg. 4, C. Schwan, Therese, Fru, Karlavägen 68, - se äfven Schoultz o. Schultz. O.Dj.; tlf Schulze, Karin, Fru, Södertörnsviigen 42, En- - Fr. Rob., Rörstrandsg. 24, Va.. skede; tlf Ensk se äfven Svahn. - Andreas, Källarmäst., V. Trädgårdsg. Schwandt, Franz, Reklamtecknare, Ponto- 4 B, C.; tlf nierg. 4 v, C.; tlf Kungsh von BehulzenheimyHenrik, Byråchef, Strand- Schwang, Curt, Dir., Brännkyrkag. 29, Sii.; vägen 5 A, O.D}. tlf Söder J., Frih., Exp.-chef, Stureplan 2, O. - Carl E., f. d. Polisöfverkonst., Götg. 16 A, - Jenny, Fru, Karlavägen 99, O.Dj. Sö.; tlf Ida, Fröken, Målarinna, Blasieholmstorg Schwartz, Brita, Fröken, Lilljansplan 6, O. 14, C. - Marie Sophie, 1!'röken, Lärarinna, Råd. - A. E. L.,..Handl., Narvavägen 24, O.Dj..mansg. 41V, O. -.!manda, Ankefru, Majorska, Stureg.17,(;l. - Walborg,Fröken,Inedalsg.25,C.; tu Schumacher, A. V.,. Adv!lkat, Led. af 8ve- - Carl H., Grossh., Upsalag. 111 ö. g., Va. riges Advoka.tsamf., Östermalmsg. 59, O. - C. G. E., Järnvägatjånstem., Lindhagensg. - & Stiernstedt, Advokatbyrå, Norrlandsg. 38, C. 17, C.. '. - E. M., Korresp., V. Trädgårdsg. 7, C. - Wilh., Civiling., Grefmagnig. 4, O.Dj. - & Sons Smidesverkst., Västgötag. 5, Sö. - C. W., Dir., Norrlandsg. 17III, C.;tIf Ernst, T., Tjänstem. i Städernas MIm. - G. W., Dir., Karlaplan 6 J, O.Dj. Brandstodsbolag, Bondeg. 64 A, Sö. - C. W., Fru, Norrlandsg. 17 I, C; tlf Tore, Tjänstem. vid Gas- o. Elektr..ver....:..S., Fröken, Norrlandsg.171, C.; tlf ket, Timmermansg. 33, Sö. - Gunnar, ~.anslisekr., Stureg. 15, O. - Berthold, Tullkontrollör, Folkungag. 73 A, - Alma J., Ankefru, Götg. 75, Sö. Sö.. I A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄS~~R;n~~~EiL~/;~~~.N22

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer