Namnregister. G;; ~lf Kung:sh G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd"

Transkript

1 , (. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; , (J.Dj.. l.a)loremns, AktIebolaget, ExportImport Lagafdelningens bibliotek mittebetänkanden i o. förråd af kom Justitiedeparteo. ByggnadskonstruktlOner, verkat, dir. mentet, G:la Riksdagshuset, St.,.K. Otto S. Thors, expo O. imp. af järn Lagberedningen, Gamla Riksdagshuset, St.; o. stål, Karlbergsvägen 18; tlf 80988, vaktrummet tlf 1958; ledamöterna o: Postadr. : Postfack, Sthlm 1. Telegraf bibliotekarien tlf adress:»laboremus». Lagberg, A. E., Ankefru, Grefg. 11, (J.Dj. 'La Cite, Sybehörs o. kortvaruaffär, Väster Lager, Axel, f. d. Handl., Vanadisv. 28, Va. långg. 71, St., tlf Norr Hjalmar, Handl., Döbelnsg. 64, Va..La Croix, de, se de la Croix, A. E., Ing.., Sveavägen 94, 'Va. Laddningsstation, Jungnerbolagets, Bir K. J. E., Instrumentmak., Rådmansg. 61, gerjarlsg. 6, O.; tlf 74791, Norr Va., ' " Lady, Specialaffär för Damkappor o. Dam Ernst, V" Jur. utr. kand.,..revisor i Vägdräkter, Västerlångg. 2i, St.; tlf Norr O. vattenbyggn.styr., Rorstrandsg. 46, Va. La Espero (tidningen), Svenska Esperanto F. A., Kamrer, Götg. 81, Sii.; tlf Söder förbundets organ. Redaktör Henning Halldor, Helsingeg,' 9, Va.; tlf , Geo~g. Kamrer, Rörstrandsg. 26 1V, Va.; Expedition: Förlågsföreningen.tlt Esperanto u. p. a., adr. Sthlm 1; tlf Algo~, Konstgjuten o. Metallfabnk, Malm skillnadsg, :H, G.; tlf 5615, Norr ; Lsestadius, G. H., Kassör, Katarina V.Kyrkog. bos~. Da~nemorag. 4, Va.. 4 'Bä. Walfnd, Läderhandl., Olofsg. 3, G.; till.:..,.t ohn, Verkrn., S:t Paulsg. 6 B, Bä. affären tlf ~~ungsh ' La Favörite, Blomsterhandel, inneh, Fru & Jonsson, Laderhandel, Sit Enksg. 26, Sigrid i vägen Lindvall o. Aug. Borg, Strand 7 A, (J.Dj.; tlf G;; ~lf Kung:sh G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., T' Vidarg. Lafayette, Galeries, Birgerjarlsg. 311, G.; " tlf Jr" 9 '. f':sa "dd vs k ar k tra are, K l '" o omvagen 5'1 6,. En La Femme Damkonfektion. Norrl~ndsg. 2 &,4'~,. inneh L Möller, skede; tlf Ensk. E., Upp~yningsman, 962. Stockholms hospital, La Fleur, F'abrik för konstgjorda blommor, G.; tlt 46 ~6, Norr '. Drottningg, 85, Va. ', K. A., Ankefru, Gr~fg. 18, O.DJ... ' ' Ko~.ditori (inneh, J. E. Hartzell), Svea Lager~l~rg, r Anna, Froken, K~mmendorsg.' vagen 45. Va. 1 j, (J.,. tlf ~~~. _, Emma" Pröken, Kassör, Ostermalmsg. 11, La fl.enriste, K. Hofblomsterhandel, eni (J.Dj.; tlf Ostorm ",.dast lefvande blommor, Malmtorgsg. 6, C. T. G., Grefve, Kammarh., S.. Blasie. G.; tlf 2550, Norr holmshamnen 4. O.; tlf :, SvenPrson, v. Häradsh., Linneg. 25, (J.; ::(,ä France, Blomsterhandel, Villag. 5 & 7, (J.; tlf , tlf Norr P. ~ Kapten, Vikingag. 34, Va. O~SSON & ROSENLUND S~lZZ~~:~R 21Ad,r."kal'''d.r1l 19M.

2 seb:., 642 LagerbergLagergren, Lagerberg. S., Löjtn. Grefg. 26, O.Dj.! Lagercrantz, Jacques, Kapten, Ledare ar Victor, Målarmäat., Mästersamuelsg. 59, I Beredskapst åren, Riddareg, 51 IV,O.DJ.; C.; tlf Norr tlf 717 ö5. Mottagn. 111, Torsten, Professor, Pil, dr, Vintervägen Jacob, Kommendörkapten, A.lberget 4 B, 32 B, Råsuncla: tlf nås O.Dj.: tlf K, f. d. Rektor, Döbelusg. 61 A II, Va.. Manne G:son, Köpman, Regcringsg. 1051[, Harriet, Språklär:a, Stureg. 22' ö. g" O.; Va., Ingeniörstirman Cementrnaskiner: tlf tu, 20520, Adam, l)änsteman. i Lifförs~kr.a~tieb. i B, G. H". Löjtn. Birgerjarlsg, 73 &; 75, Nordstjernan, Rorstrandsg.,,4, Va. I Va.; tlf Lagerhielke, Lucie (Vitus), Frih:a, Förfutt:a, Folke, Löjtn., Kommendörsg. 32, O.D,j. Villa Vita, Lidingö villastad. 1 Elis, Tjänsteman i Jåmv.styr., Li!jeh, S", ~'rih:a,,~ah~~}lav~re~ 37, 9., I Yä&,e]j..~_:\.~iljeholr~en; tlf I:ilje~. i 02. J'ohan, Hofrättsråd. ~'1oIag. l" O. 1 G. W., Ofverste.jBaue rg. 5, O.DJ. Lagerhjelke,..Gust. Grofve, Alfsjö fidelkorn _.. Constaneo E., Ofverstinna, Strandvägen miss, Alfsjö. I. 29, O.Dj. Lagerblad, Lull i, Fru, Barnavårdsman. Karla'l se äfven Lagerkrans o. Lagerkranz. vägen 64, O.DJ.; tlf Osterm. 4187, ILagerdahl, Astrid, Fru, Regeringsg, 76, C.; Fredrio. Handl., Regeringsg, 97, C. l tlf Nilg, Tand tekn., HolIändareg. 26 B, C.;. Lagerfelt, Nils, 'B'rih., Dir. för Nye Danske.tlf Norr o' I B.ral1c1~?rs~krillg~Selskab ~o~h",\utomo _ Werner, Tandtekn., Brurmsg. If, C. I bilförsäkr ingsbol. Moto\" Union rns, Co, _ E., Änkefru, f. se,lvin, Brunns,g. 17, C. I Ltd, kontor Storkyrkobrinkeu 5, Sthlm Lagerbring, ID. V.,,Kammarriittsråd, Strand 16; tlf 7869, Norr 7869; bost. Karlavägen 11'v,0.Dj.... ' T I vägen 7.1, 0Pj ; tlf J Lagerbäck, K, Froken, Rörstrundsg. 42, Va.! C. F., Erih., Kammarherre, 2:e Kansl i Per Gust., Ingenjör, SaltsjöDufnäs ; tlf 'I' i Eckle 'o~a,.tlkdep" Plorag.,21, O. Dufnäs 15.. W" Friherr:a, Ostennuluisg. 4ou,.. O. C. L., Tågmäst. v. Stat. järnv, KungsI G. A. E" Maj..», Fryxellsg. 4, O. holmsg \ a. I Lagergreen. Jormy o, Inez, Fröknar, vu I.agercrantz & Dalen, Advokatfirma, Gustafl hallavägen 59, O:Dj. Adolfs torg 18III, C.; tlf 9864, 9874, Lagergrehn, G. L.. DIrektör, Västmarmag. Norr Inneh.: Juris kanel. Ivar La 16, Va.; tlf Norr gercrantz o. Auditör Hjalmar Dalen. Margareta, Fröken, Telegrafist. Väst R. G., vice Amiral, Narvavägen 30, O.Dj. mannag. 16", Va.; tlf Carl, Apotekare, Kamrer, Frejg. 3 1II, Va.; Gösta, Jnr. stud. Västmarmag 16, Va. tlf Vasa Eva, Skrifbitr. i Pensionsstyr., Västman Gustaf, Bankd ir., Svalnäsvägen 18, Djurs I nag. 16, Va. holrn ; tlf Dju rsh. 361, "! Lagergrehn, Ebba, Folkskol lär.a, Apelbergsg. R. L. F., Envoye, Birgerjartsg. 16, O.; I 58 BIll, C.; tlf Brunkeb tlf 741 ö5, arbetsrummet tlf J. E., Vagnmakare. anst, Beridarebansg. Vilhelm, Fil. kand., Importbolaget för I 18, C.; bost. Apelbergsg. 58 BIll, C. Khediveciganetter, Dr.ttniugg. 80 A,I Lagergren. Helge, Atd.chef i Sv. Lifförs.> C.; bost. Kungsholms Hamnplan 5, C'I anst. Trygg, Vohnaryskullsg. 15A, Bä. Anna, f" Liedberg. Fru, Konnnendörsg. Olle, Arkitekt, Drottningg. 8ö A, C.; tlf 32", O.Dy'... I Augusta, Fru, Skeppareg. 64, O.Dj.; tlf, Sven, Bankkassör, Hjärneg.Iö.C, ;tlf Gösta, Banktjäustem. (A.B. Nordiska Elisabeth, Fru, Artillerig. 4 v, "O.Dj. Handelsbanken), Greftureg. 70 A IV, O.; E., "Fröken, Skeppareg. 46, O.Dj.; tlf tlf Österrn Osterrn. 17 ;)8. Per, Banktjänstem., L:a Vattug, 28, C,; Julia, Fröken, Flemingg. 42, C. tlf Brunkeb, 151:55,. S., Fröken, Birgerjarlsg. 73 &; 75, Va. Berndt, Civilassessor. Banerg. 7 ", O.Dj.; Anna o.maria, Fröknar.Kungsbroplan 1,C. l tlf G. E., Ing., Banerg. 51, O.Dj. E. H., Direktör, Kornmendörsg. 46, O.Dj. Ivar, Jur. kand" led. af Sveriges Advokat J. E., Distriktsläkare, Uplandsg. ;)3, Va.; samfund, bast. Parrnmåtareg. 7, C.; hvard. 910, 'j.')'>';24, helgd. 910, tlf 33'706; kontor: Advokatfirman Lager under sommaren hvard. 91U, 2 ' /2 3; crantz & Dalen, Gustaf Adolfstorg 18 sjukbud helst före kl. 10 f. m.; tlf Norr _...S~lf 9864, 9874, N orr,_9_8_7_4_. 1 4_6_ 0_.~ _ JONKOPINGS JURIDISKA BYRA. t5 HAMNGATAN t5

3 Lagergren Lagerlöf. 643 Lagergren, A., Doktor.a, Linnög, 5, O.; tlf Lagerhjelm. r C., Fröken, Skeppareg.' 20m ; bost, Herserud, tlf Lid.ö 511. ö...g., O.Dj.; tlf Eb~~. Doktor:a, Hornsg.. 29 C, Sö.; tlf P., Ofverstelöjtn., Stureg. 58 B, O.. Soder '. Lagerholm, Nils. Bankdir., Birgerjarlsg, 71 v, Ellen; Folkskollär:a, Kammakareg. 48, Va. Va.; tlf Elsa, Fru, Folkskollär:a, Norrbackag, 42, Sune, '1'.. Fabrikör, bost. Alviksvägen 51, V:a.; tlf Vasa Appelviken. / Ma~~a, Fru, Gotlandsg. 44, so, tlf Söder Hanna, Polkskollär.a, Roslagsg. 29, Va. 3~ Hanna, Fru, 'I'avastg. 2, So.; tlf Söder Man~, Fru,.Kocksg. 26, Sö Paulina, Fru, Banörg.. 21, O.Dj.; tlf Hildur, Fru, Vanadisvägen 32, Va.; tlf ~3. ~ Elsa. Fröken, Hornsg. 29 C, Sö.; tlf Söder Beda, Fröken, Johannesg. 12, C S. A., Fröken, Saltmätareg. 31, Va., Lagergren~ Herman, f. d. Nachmanson s ]'ärgfabrik, A.B., Direktör E. Rydberg, &. ~rlcsons Eftr., Garn, väfnuds, kontor o. fabrik Löfholmen, Liljeholtnka~. hvitvaru, sybehörs o. sängklä men: tlf 7208, Söder Se annons desaffär. mattor, gardiner m. m., Svea å kartong sid. [3395 bl. \ vagen 70, Vq., o. 'I'egnersg. 27, Va.;.s Eftr., J., Handskhandel, inneh. Anna ti! 4397, Norr 4418; inneh:s bost. Svea Asplund, Malmskillnadsg. 3 B, C.; bost. vagen 70 1, Va.; tlf Brunkeb Västmannag. 22, Va.. C. H., Grossh., Direktör, Teguersg. 12, Va. Georg, Kapten ipos.art. reserv., 'Ijänstem, M. A. Th., f. d. Husäg., Handtverkareg. i Järnv.styr., Linneg. ~2, O. 46, C.; tlf Kungsh J. F., f. d. Sjökapten, S:t Paulsg. 27u, G. B., Kanslisekreterare, Odeng. 58, Va. Sö.; tlf 46 4~. : D. G., Kassör, Uplandsg. 2 1I, C.; tlf 40 49, N. M., Smidesverkstad, Solnavägenll, Va. Norr 6111; bost. Högalidsg. 54 BIl, Ernst Emil, f.d. Stationsinsp., Drott Sö.; tlf Söder ningg. 671, C. S. G., Kr,pm., Norrbackag. 5, Va. Carl H. Cison, Styckjunkare, Nimrodsg. KarlAxel, Med, kand. Engelbrektsg. 29,0. il D, Hjorthageri, Värtan. G. H., Postexp., Tyresövägen tlf Ensk , Enskede, 'I'hea, 'Tandläkare, Doctor of Dental Sur" gery, Birgerjarlsg. il2 III (Tryggs hus),o. K. V., Postexp., Prästgårdeg. 17,Sö.; tlf John, Tjänsteman,' Tavastg. 2, Sö.; tlf Söder i _ J enny, Professorska, Greftureg. 70 A, O.; Wilhelm, Tjänsteman i Sthlm s Sjöf6rs. tlf Osterm aktieb., Skärgårdsg. 15 1I, St. _ Rolf, Roteman i 26.:eroten, Dalag.78A, Lagerholtz, E. F., Verkm., V. Trädgårdsg. Va... E. A., f.,nkefru, Karlbergsvägen 19, C. 14, Va. Lagerkrans, Joh. Ludv., Fabrikör, Götg. 28B, E. E., Ankefru, Bjsmgårdsg. 2, Sö. Sö.; bost. S. g. 29. _ H. A., Änkefru, Engelbrektsg. 29, O. Tyra, Modeaffär. Humlegårdag. 15,.0.j Maria,.Ankefru, Vegag. 151, Va.; tlf Vasa tlf Norr 10353; bost. Grefturegv.D O.; tlf Osterm A,. LagerhamnbJosefina, 5, O. oj. Änkefru, Falkenbergsg. S. J., Urmak., Tunnelg. 15, C. Erik,Hornsg.64Av,Sö.;tlfSöder31075; Lagerheim, F., Frih., Löjtnant, Drottning mottager öfvers. O. stenografuppdrag. holmsvägen 8 A, C.; tlf Lagerkranz, J. L., Komminister, Handels _ Rudolf, Frih., Drottningholmsvägen 8 A, vägen 14, Enskede ; tlf Ensk, 18. C.; tlf ' se äfven Lagercrantz. Ellen, Frih:a; Lutzeng.B n.b. t. V O.Dj.; Lagerkvist, se Lagerqvist. tlf Norr Lagerlöf, Carl, Advokat, Drottningg. 45, C.; E. K. Lilly, Fru, Fil. kand., Malmskill tlf Telegrafadr. : Oallelake, nadsg. 60, C.; tlf Brunkeb. 47 Il. Erland, Advokat, Ledamot af Sveriges _ Hildur, Fru,.Regeringsg. 66, C. advokatsamfund, kontor Hamng. l A, _ Selma, Fru, 'l'orstensonsg. 15 IV t. h., C.; tlf 8714, 8715, Norr 6132; bost. O.Dj.; tlf Österm Djursholm; tlf Djursh. 369, Djursh. Alfr., f,. d. Generaldir., Regeringsg. 66, 833. C.; tlf Erland och Sven, Advokatfirman, inneh. G., Professor vid. Stockholms högskola, Erland Lagerlöfo. Hugo Sten beck, Leda Sveavägen, Djursholm. möter afsverigesadvokatsamfun~on VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

4 644 Lagerlöf Lagerstrand. tor Hamng. 1 A, G.; tlf 87 14, 8715,11 Lagerqvist; 2 Lagerquist. Norr 6132; telegr.adress:»lagerlöf'].. varna»: kont.tid 104. I_' Herm., Kammarmusiker, Jungfrug. 29, O. Lagerlöf, John, Apotekare, Grefmagnig. 14, _1 Eug~n 1;'1 ~., Kon~rollallt,.. Ad. Fr~dr. Ö.D;.. torg 4 O. g., ss., tlf Söder 384;). Fredr., For.tifik.,kassör, Rotebro, RedoJ l Gunnar, Köpman, Greftureg. 24 A, uppg. görare v. Fortif.stabens hufvudstation, E, Ö. Jakobsg. 30, G.; tlf _, Olof, Köpman, Grefmagnig. l2 lii Ö. g., Carl, Kamrer i Brandtörsäkr.raktieb.Fenix, O.Dj... 1 Flora~: 2~, Ö.~ tlf 11834: ". IJ Ossian'e~~pmall:.Jalco~sbergsg. C. B., Läkare, Linneg. 3, Ö. Spec. oron tlf lu,,72, Non III, O.; näs o. halssjukdomar. Mottagn. hvard, _l J. A., Mek, sniokerifabr., Roslagsg. 29, 9,10, 34; tlf 75825, Norr Va.; tlf 8535, Norr 20600; bast. Svea s, Sam, Maskinbvrå. J. Hård af Segerstad, vägen 78, Va.; tlf 8535, Norr Olofsg. 10, G.; tlf 28 HJ. _2 C. L., Målare, J ungfrug. 30, O.Dj.; tlf Leon, Målare, Linneg. 38,0.; verkst. Torsg. Norr , V0'..., 1 A. D., Möbelsnickare, Riddareg.. 17, Ö.D,j.; Clara. Ankefru, Grofrnagnjg. 14,.O.D;.1 bost. Kommendörsg. 19 II, O.. Henning, Greftureg. 76A, O.; tlf Ostel'm'I2 K.. Hel'b8.rt, Tjänstem., Nybrog. 36, Ö.; tlf (Lagerlöv), Oscar, Birkag. 2, Va. i _l Sigurd, Tjänstem. v. Sthlms Sjömanshus, Lagerman, J:or Akticb., Alex., Fabriken'\ Sthlms, Sjömanshus, Gaffelgränd l, St. Tomten, Kungsbroplan 1, G.; tlf 32109, 's, A. J., Angsåg o. Hyfleri, Solnavägen 4 Norr (Bellevue), Va.; tlf Norr Ivar, Fabrikör, Norrtullag. 7, Va. I_' Dicken, Ankefru, Styrrnansg. 45, Ö.Dj.; M. E. N., Fru, Västrnannag. 61, Va. tlf Norr Ella, Fröken, Birgerjarlsg. 114, Va.; tlfl'h. K, ~nkefru, Braheg. 36, O., Vasa Mal in, Ankefru, Karduansmakareg. 3, G. K, Major, Västmarmag. 61 B, Va. tlf Brunkeb Albert F" l:e Tillsyningsman v. Hälsov. Lagerson,Gerda,Fröken,Styrmansg.41,0.Dj. nämnden, Majorsg. tl A, O. P. G., Handelsfirma, Skohandel, Försälj Lagennark, Berndt O., Källarmäst., Brunke ningsbodar : Jakobsg. 18, G. (samma bergstorg 15, G.; tlf Norr hus som Drottningg. 10), o. Drottningg. ~ ~I 9, G.; tlf 6629, Norr 6629, Norr l Lagerqvist ; 2 Lagerquist. 1 M., Handl., Jakobsg. 18, G.. ' &.T ohanson, Pälsvarufirma, inneh. Ge _1 Axel, Adj. v. N. Latinlärov., Uplandsg org Blomstedt, Västerlångg. 8, St. 54, uppg. A, Va.; tlf Norr Lydia. Ankefru, 'l'egnersg. 4 1, Va... _1 Victor, Apot., Valling. 27, G.; tlf Brun Lagerstedt, G. Iv!., Finbageri, Braheg. l, O. keb Anna, Fröken, Enebyberg; tlf Roslags _l Halvar E., Andre Bibliotekarie v. K Bi, Näsby 111. blioteket, Styrmansg. 45, O.Dj. Hj. A. A., Förrådsförv., Lifrez, Dragon ~1 Sven, Bokför., Vanadisvägen 15, Va. kasern, Sthlm 14; tlf l ID. L., Bokh., Birgerjarlsg. 115, Va. O. N., Försäl]n. o. Uppköp af Skeppsin _le" Cigarr o. tobaksh., S:t Eriksg. 61, G.; ventarier, Osterlångg. 5, St.; tlf 11252, tlf Norr 16181; bost. s. h. Norr _2 John, Damskräddare. Uplandsg. 63, Ya. E. S. H., Handl., Döbelnsg. 77 B, Va. _l AnnaLisa, f. Holm, Folkskollär.a, Up, Anna, Konditori, Birgerjarlsg. 31, G.; tlf Iandsg. 54, uppg. A, Va.; tlf Norr Norr _I Eva, Folkskollär.a, Sveavägen 7S II Ö. g., Gertrnd, Konditori, Klarabergsg. 58, C.; Va.; tlf Vasa tjf Norr _1 Märta, Folkskol lär.a, Döbelnsg. 67 A, Va.; N. G.W., f. el.lärov.'råd,kai:lavägen65,ö. tlf Norr Agnes, v. Värd.a, f. d. Folkskollär:a, Si _l Eella, Fru, Handtverkareg. 42 Al, G.; bylleg. 5Q.B, O. Kungsh Gustafva, Ankefru, Scheeleg. 1, G.; tl! _l Elvira, Fru, Folkskollär:a, Vanadisvägen Kungsh , Va... & Krantz, inneh. L. Krantz, Bryggareg. 14, _.l Nina, Fru, Drottningg. 95 C1V, Va. G.; r. t _1 Frithiof, Handlande.I.viktualie), Karla Lagerstrand, K J. A., Tjänsteman, Tekn 0 vägen 48, O.; bost. Ostermalmsg. 28, Ö: logg'. 1. Va. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL~i~~;~.N22

5 LagerströmLagström. ' 645 Lagerström, Bröderna, Aktieh., Klara 'S. Lagerström. Hjalmar" Tandtekniker,' Teg, Kyrkog. 14, G.; tlf 9458, 16179, Norr nersg. 1, Va.; tlf Brunkeb, ' 10, " Joh. Aug., Tjänsteman v. Sthlms Gas,! Fritiof, Bankir, Artillsrig. 48 II, O.Dj.; o. Elektr.verk, G:la Brog. 23, G., tlf Österm, l280. Thure. Tjänsteman, Flemingg. 51 AlV, & Co, Bankirfirma, Drottningg. 3 IV,G.;tlf G.; tlf Norr , 20683, 20684, 20685, 30283, Sven, Underlöjtn., Kammakareg. 42, Va.. Norr 8733, Tel.adr.:»Lager Emilie, Änkefru, Greftureg. 62, O.; tlf fond». ' A. E., Banktjman, Ad. Fredr. torg 17,Sö. J. Ch. R., Ankefru, Kartavägen 53, O. Carl A., Boktryckare, L:a Vattug. 15, Selma, Ankefru, Tyskbagareg. 3, O.; tlf G.; 'tlf Brunkeb, ' 783 ~8.. Hugo, Boktryckare, S:t Eriksg. 25 A, G.; Carl Gustaf, Källhagen, O.Dj. tlf Kungsh Thiodolf, Sveavägen 114, Va. K., Charkuterifabr., Nytorgsg. 25, Sö.; Lagervall, T., Målarmäst" Bmålandsg, 23, G.; filial Svartensg. 12, Sö. verkst, Jakobsbergsg. 20, G.... Ernstl 'Dykare, Katarina Bang. 28, ss., A. F., Viktualier o. Specerier, Ostgötag. tlf, , Sö.; tlf Söder ~31 91; bost, Fat ~ G. H., Fabrikör, Engelbrektsg. 19, O. bursg. 2, ss., tlf Söder : Gustaf, Firma, Brännkyrkag. 62, Sö.; tlf Ivar O., Artillerig. 48 IV, O.Dj. Söder 34573; bost. Hornsg. 52 III, Sö.; Lagerwall. Julius, Direktör; bost. Kom Signe, FTU, 'Döbelnsg, 51, Va. ' mendörsg. 35, O. Ebba, Fröken, S:t Eriksg. 92 v, V~. Walborg, Fröken, Birgerjarlsg. 5IV, G. Jenny, Fröken, Tyskbagareg.3, O. Wendla, Fröken, Kassörska, Roslagsg. S. A:, Fröken, Döbelnsg. 73, Va. 54IV, Va., & Co, H., Garn, Väfnads o. Sybehörs Gerda, Gymn.vdir., Frimurarehemmet, affär, Flemingg. 23, G.; tlf Norr Lidingö villastall ; tlf Lidingö 869. C. E., Grossh.,,:;tora Vattug. 7, G.; tlf Birger, v. Häradshöfding, 'I'egnersg, 8Ill, 4427; bost. Stockbyvägen 7, Stock Va.; tlf Norr sund;,tu Stocks, 69: ' s, A., Metallaffär, A.B., kontor o. fabrik David, f. d. Handl., Brännkyrkag. 138A IV, Kungstensg. 27, Va. Sö.. Lagerwik, J. P., Löjtn., Humlegårdsg. 17, O. ' J.' A., f. d. Handl.,,Källhagen, O.Dj. Lagmansöskogar, A.K, Norrmalmstorg, 2, O. M. A., HandI:, Asög. 4, Sö.; tlf Söder G.; tlf ; bost. Katarina Bang. 61, Sö. Lagnell, Emil, Kamrer.i Försäkr.4.B. Skan Emil, Ingenjör, Vikingag. 22 III, Va. dia, Birgerjarlsg. 97, Va.;tlf Vasa Ernst Hj., lng., Dalag. 28, Va.; tlf Norr Lagrelius, Elof, Grossh., Jakobsbergag. 17, , G.; tlf 4113, Norr Otto E., J ur. kand., Advokat, Drottningg. & Westphal, Ljustryckeri A.B., Sergelg. 17III, G.; tlf 12492, Norr 26421; bost. 4, Sthlm 3, expo s. g. 1.. DjursholmsÖsby; tlf Dj.Ösby 81. A. C., Änkefru, Jakobsbergag. 17 II, Axel,.Kamrer, Birgerjarlsg. 93 II, Va.; tlf G.; tlf. Brunkeb Vasa Selma,.~nkefru, Dalag, 23, Va. ' G.E., K~mrerare i Järnkontoret, Djurs Axel, Ofverintendent, Föreståndare för, holmsosby., Generalstabens litogr. anstalt o. Riks., H: M" Kapten, Uplandsg. 76, Va. bankens sedeltryckeri; bost, Sköld, Victor, Konstnär, L:a Vattug. 19, A, G.;, ungag. 3, O. Postadress: Sthlm 3. tlf Brunkeb, 169. Lagrådet, f. d. Arffurstens palats, Gust. Ad. : Signe,.Kontorist, Agneg. 10r, G.; tlf torg 1, G.. Kungsh. ' Lagström. Ernest, Frukt o. Konfektyrer i Märta, Lärara, Greftursg. 62, O. parti o. minut, kontor, lager O. fabrik Signe, Lärar:a, Greftureg. 62, O. 'I'egnersg. 35, Va., tlf Norr 26622, ; S., Löjtn., Drottningg. In A, Va. 'butik Drottningg. 81 B, Va., tlf Norr, ~ Ivar, Pianostämmare, Vikingag. 20, Va ankn., s. g. 77. tlf Norr 11082, H. A., Posttjman, Dalag. 72, Va. o. Flemingg. '3, G.; tlf Norr 89,62. P. A., f. d. Posttjman, Teknologg. 9, Va. A. F., f:d. Fyrmäst., Skåneg. 18IVö. g.,sö. S. A" Postv.mäst., KapeUgränd 2, Sö. Ragnar F., Handl., Helgag. 12, So.; tlf Ernst R., Repr. för Wallbergs Fabr. Ak Söder '. tieb., Halmstad; kontor Brunkebergs Ernest, Köpman, Södermannag. 28, Sö.; i torg 14, G., tlf Söder OLSS >N & ROSENLUND SE ANNONS!=R pa KARTAN

6 vande 646 Lagström Lnndau. Lagshöm,. H. K, Missionär, Kccksg.,19 & i Lamm, Oscar, Direktör, Stureg. 32, O.; tlf 51, Sä.. I Norr " K. G" Sjukgymn.,Kristinebergsvägen 1,0'1 Agnes, Fröken, ViJJag.. l7 u, O. Lahrendt, J. H., Herr, Norrlandsg. 19, C.; Ida, Fröken, Braheg. 20,0.; tlfnorr2351l. tlf Norr Julia, Fröken, Nybrog. 80, O. 'I'hyra, Modeaffär, Hamng. 8, C.; tlf Norr 1 Herman, Grossh., Brunkebergstorg 24,..C Leonard, f. d. Grossh., Braheg. 31., O. Laine.Prans, Elektr, Montör,Högbergsg.74,Sä.l J OnD H., Herr, Linneg. 19", O.; tlf Laitincn, J ohn, Målare, Tomtebog. 15, Va. I Ostorm Lakto p. roti,n, kontor U.T Pla.nds g. 68, Ya.; tlf II Wi.lheln~ J:I~ff.O. ~.o~l:af;,.~.p.a?.pershandj.., Braheg, il, O., affär Stureg. 6, O. Lutander & Prlberg, Kungsg. 56, C., se Carl Rob., Ingenjör, Godsägare, bost. Elektr. A.I? Hudhammar & Ca. Näsbv slott, postadr: HoslagsNäsby, Lalin,..GUl.lil~~, ~nkefru, Greftur.. eg. 2 1 il!, I' tl!'. pjursh. 141, DJursh ; NäSb.y O.; tlf i/ö ;)8... garuskontor; tlf Djursh, 4'1 Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofver i Maskinaffären Carl, Burroughs själfskrif' intendenjsämb., Professor v..telm. Hög '1 additions (J. bokföringsmaskiner. skolan, Östennalrnsz. 45, O.; tlf 97 74, L. C. Smith & Bros. skrlfmaskiner. Osterm, 888. I 'I'riumphator räknemaskiner, Adressc l\l~gnar, ~.ank.t j.r:lal.1 (S",e.n~ka H..a~deJg.1 ringsmu.s~,..!nel1... 'i.drema, lf.lalmtorgs1l::, hanken), Drottmnp;g. 91 l, va.; tlf vasa2. 5, G.; 'I'elegr.vadr.»Carllamm», tlr TllOrwald, Banktjrnan (Skand. Kredit 2:d240, 22~;41. A.B.), Drottni.ng.'g. 97 r, Va.; tlfvasa 2'1" Gl1sta.f.,Th...ied. dr, Mästeraamuelsg. 21, C.; Carl E., Disp., NMvavägen 18, O.Dj. hvardag. 122; helgdagar H., Redaktör för Stoekholms Ac\ressI Marthi, Professor, Bnge1brektsg. 14, O. kalender, Klara Vattugränd l II, C.; i Elin, Ankefru, Yästcrlångg, 52, St. tlf 5388, N arr 51 02; best, Drottni ngg. Louise,.Änkefru, Stureg. 12, O.; tlf 97r, Ya.> tu Vasa 2. Osterm.! La Marguerite, Blomsterhandel, inneh. 1"1'1] Mathil da, Ankefru, Linneg. 19 Il, O. An na Erikson, Odeng. 24, Va.; tlf Stanislawa, Änkefru, Björngårdsg.23, So , Norr 159; innehs host. Sot Larruni, Anton, Skräddare, Valling. 21, G.; Eriksg. 73, Va. (ing. från Privatg.); tlf tlf Norr 16,17l. Vasa ILampa, Sven Kr.. Fabrikör, Västerlångg: Lambere, Carl, ~Iusikdi,~., G_~:~.3;1, Sä. 52, ~t.; tlf No;l' ".q,,., Lamberg. A., Kappaffär. Västerrångg. 44, I Lampo, uunnar, Konstnär, fjajjg. L2 b, St.; tlf Norr ss, tlf Söder 6S 64 (kl f. m.) 'I'or, Pr_akt. läk" Eng.elbrektsg. 2,~rn,I Lampell, H. V.,Jian~: res.. Lil.ljanspJ"c:n3,0... U.; 1;:, sept.s1 maj hvard. 8 ' / 2 9, Lanbert, C. G. L.. 'I'jänstcm. VId St. El.vverk. 2:3; 1juni14 sept. hvard.. 101l;11.UPlan~lsg:"28."va.; t:.,ryasa ~844. rlf 30, Norr Lancen, Sigrid,.. Gymndir., Skeppareg. Lambert, E., Agenturfirma i ryska prod., I ll n. b. t. h., U.D).; ur äg. H. E. Spoerer, Grefg. 10, O.Dj. 'lon der Lanckeu, E.l~,.Fru, Sit Eriksg.94 II \ Va. G. A., Civiling., Rådrnaneg. 82, Va. Clara, Fröken, Ostermaimsg. 30, O.; tlf Emil, Direktör, Regeringsg. 86, G o Knut, Järfva ; tlf Ulriksdal 123. R., Of'verste, kv. Angermanl. 4, Herscrud, Lambcrth, Carl, t. f. Notarie i Kommers Lidingö Villastad; tlf Lid.ö 691. koll, Kungsg.?l" C.; tlf B0979, 'I Land, Clara, Fru, Agneg. 27 J, G. Lamby, Henrik, Civiling., Storg. 12 1II, O.Dj.; K. D., Kapten, Krukmakareg. 5, Sti. tlf 7:3543, Norr M. L., Tjäustem., Lundag. 3lI, Bä. H. S.. K., Frn, Bragevägen 21, O.;.l. Osea,r, Tjänsteman v. A.B. Sv. Handels Vasa b.,.:'olnavägen ,Ya. Iwan, Tandläk., Stureg. 20, O.; tlf 793 SQ, Landahl, Gustaf, Notarie i Jämvägsstyr., Norr 26912, bost. Eriksbergsg. 14, O. Dalag. 52, Va. Boris A., 'I'axer.vkornmissarie, Karlbergs. M. Georg, 1:ePostexp., Drottningg. 81, C. vägen S6 A', Va.; tlf N arr Landau, Gustaf, Direktör, kontor Regeringsg. Lamm, Kurt, Assessor, Brunkebergstorg24,C. 49, G.; tji 169 S8., Norr 25314; bost, Erik, Bankdir., Bragevägen 2, O.; tlf Birgerjarlsg. 48, O.; tlf , Norr :Mina, Fru, Skouffär, Hegeringsg. 50, C.; Carl Otto, Direktör, Birgcrjarlsg. 27, C.; bost. Birgerjarlsg. 48, O... tlf Fredrika, Ånkefru, Valhallavägen 31, O. (: JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRA\. 15 H A 1\1.N G A T A N u:'>

7 ". LandbergLander. 647, Landberg, _F. E. F., Md.chef, Blasieholms Landelius, Hugo, e. Byråchef, Artillerig~ 7, ' torg 10, C. Axel, Agentur o. Engros affär, Kungsg. O.Dj... 1\1:.K.. H., Folkskollär.a, Ostermalmsg. 53, C.; tlf 17441, Norr , O.Dj. S: A. R., Banktjänstem., Kungsg. 68, C. Georgine, Fru, Beridarebansg, 17 v,.c. Carl, Blomsterhandel, Tuleg. 18, Va.; Dagmar, Fröken, Artillerig. 28 BlI, O.Dj. tlf Norr18191; bost. Narvavägen 22,. Ingrid E. G., Fröken, Kungsklippan 5, C. O.Dj. J. C., A.B., Kungl. Hofkonditori, Strand _ Ejnar W., Civiling., S:t Eriksg. 82, Va.; vägen 7 A, O.Dj.; tlf Norr tlf Vasa ; filial Storkyrkobrinken 16, St.; _ Erik, Dir.,:rorsg. 48, Va.; tlf Vasa tlf 5338, Norr Verkst. dir. Carl Per Adolf, Dir. i Fastigh. A.B. Vapen H. Eklund. smeden, S:t Eriksg. 10, C.: tlf Thore, Ing., Rörstrandsg.46, Va.; tli Anna, Fru, Grefg. 61 ö. g:, O.Dj. Sv. F., Köpman, Birgerjarlsg. 71III,Va.; \ Anna, Fru, Banärg. 25. O.Dj. tlf rr E., f. d. Godsäg., Sit Eriksg. 14, C.; tlf A. K. A., Lärar.a, Ostermalmsg, 11, O.Dj. Kungsh Gustaf, Löjtn., Lilla Alby, Sundbyberg; E. M., Handelsidk:a, Högbergsg. 26 C, s«tlf Sundbyberg ' Anna, Herrekipering o. Kortvaruaffär, Gustaf, Banärg. 23, O.Dj.; tlf Österm,' Bellmansg. 26, So.; tlf Söder F., Ing., Fridhenisa. 40, C.; (ing. fr. ter Helge, Engelbrekts Kyrkog. 7, O.; tlf rassen); tlf ' _. le A., Kafeidk., Flemingg. 28 D. b., C. Landen, J.; Agent, Lästmakateg. 17, C. 's,e., Mek. verkstad o.l\1etallfabrik, Bad Alf, Arkitekt, Mälartorget 19 III, St.; best, stug. 10 B, ss., tlf Söder Adolf Fr. torg 6 1 ", Sä.; tlf C. E., Sekr. i Kommerskollegium, verkareg. 32I1, C.; tlf Handt & Åström, Arkitekt o. Byggnadsfirma, Mälartorget 19III, s.t.; tlf Effie, Sjukgymn., Björkvägen 28,Enskede. Aug., Direktör, Smålandsg. 20 1, C.; bost, S. R. E., Stallmästar~, Inedalsg. 9.B, C. Ivar, Tandl., Birgerjarlsg, 32 III, O.; tlf Klara N: Kyrkog. 27, C. Gustaf, Prisör, Ostermalmsg. '. 14 B, O , Norr , Cl., Fru, Valling, 25, C.. '. O. H. F., Ofvermaskinist, Kungsg. 68, C. Vivan, Fru, Ostermalmsg. 14 B, O.; tlf Landbergsson, Albertina, Fröken, Banörg. Norr 2J , O.D;'.. rr: Rudolph, Ing., innebo af Unikaff., Schee Landblom, Aug., Agent, Vidarg. 1, Va.. leg. 10, C.; bost, Nybrog. 22 & 24, O. Landby, Torsten,Direktör. Uggelviksg.13,0. Sven, Ingenjör, Surbrunnsg. 26 II, Va.; tlf Ake,Direktör, Varfsg. la, So.: tlf P. O., Fabr., Enskedevägen 27, Enskede. Otto V", Landskamrerare, Engelbrektsg. H. V., Lärov.adjunkt, Birkag. 12, Va. 10, O.; tlf _ & C:o, Trävaruaffär, Riddareg. 4, O.; tlf F., Löjtnant, Ostermalmsg, 80, O ' s, Manicuresalonger, Norrmalmstorg 3, C. _ Torsten, Trävarufirrria, Riddareg. 4; tlf C. A., Polisöfverkonst., Karlbergsvägen , Va.; tlf Vasa Lande, G. A., Fil. kand.,löjtn.,.parkg. 2, & Lundin, Rak o. Frisersalong, Rege C.; tlf ringsg. 9, C.: tllnorr c. A. E., Jur. stud., Parkg. 2, C. Uno V., Red., Västerlångg. 36, St. _ Britta, Parkg. 2, C. Nils, Skräddare, Folkungag. mr, So.; tlf Sven G., Parkg. 2, C. Söder Lande, David E., Postexp., Tomtebog. 36, Va. Johan Gustaf, Slakteriidkare,Götg. 81,Sö.,Landegren,Algot, Cigarraffär,Riddareg. 28 0, Landsnius, Oscar, Blomsterhandel, Drott 33, O.Dj.; tlf 71281, Norr ningg. 11, C.; tlf Norr 4815; bost. ~ A., Grossh.. Komrnendörsg. 39,1/2 tro t. v., Kungsholmstorg 5 1V, C.; tlf Norr O.Dj.; tlf Österm Emil, Kamrer, Drottningbolmsvägen 12 _ C. O. Köpm., Folkungag. 42B, Sä. Alv, C.; tlf Kungsh _ E., K: F., Skådespel., Birgerjarlsg. 15, C. Lander, Fritz L. E. O:son, Aman. i Förmynd. Emma, Si)!l1m:a, Dalag. 44, Va.. kamm., Fridherneg. 40, C. \ _ Camilla, Ankefru, Braheg. 371, O.; tlfl Gustaf Orson;' Amanuens, Karlbergsvä 7849l?. gen 24, Va. _ E. W., Ofverstinna, Karlaplan 3 A, O.Dj.; Anna, Fröken, Karlbergsvägen 48, Va.; tlf tlf Norr 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G ÖREBRO

8 648 LanderLandskansliet. Lander, A. L, Handelsidk:a, Karlbergsvi1. ILandin,. Caroli.?a, Fru" Krukmakareg. 20, gen 48, Va. So.; tlf Soder O., f. d. Lok.förare, Karlbergsvägen 48'1 Hild~" Fru, Karlbergsvägen 42, Va.; tjf Va L., Löjtn., Karlbergsvägen 24 U. b., Va.. Mariette, Fru, f. de Vriendt, Riddareg. Landergren. Anna E., Doktora, Karlbergs 25, o.di; tlf NOTT vägen.61, Va.; tlf Gustaf, A. R, Glasvaror i parti, Karl Hilma, Ankefru, Drottningg. 37, C.; tlf bergsvägen 42, Va.; tlf 11534, Norr Landerholm,C.G.,Byggm.,Holländareg.14,C. Knut, Ingenjör, Rörstrandsg. 20, Va. Harry E., Tjänsteman (Trafik A.B. Fanny, Lärarinna, Brännkyrkag. 27, Sö. GrängesbergOxelösund), Villa Berg A., Telegrafist, Västmannag. 43, Va. holm, Huddinge. C. O., Uppbördsman i 29:de roten, S:t Landewall, Gust. ETik, Byggnadsinspektör, Eriksg. 43, C.; tlf Norr " Kommendörsg. 23, O. s Olof, Eftr., Urmakare, inneh.. J. P. Of Landfeldt, J. H., Karlbergsvägen 28, Va.; verborg o. Sven Adin, Braheg. 2.6, O. tlf Norr Carl Q., Verkm., Grefmagnig. 16, o.rx, J. W., Västermalms Färghandel, Handt tlf Osterm verkareg. 15, C.; bost. Garfvareg. 3, C. Hekla, 'I'egnersg. 47 III, Va. Landgren, P. A. H.. Banktjänsteman, Bon Landkvist, W. F., Birgorjarlsg. 109 B, Va.; deg. 1822, Sö. tlf Vasa 497. Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt.a, Landmann, H., & Söner, A.B., Kungsg. Malmskillnadsg. 35, C.; tlf Norr & 11, C.; tlf Telegrafadr. Hanna, Doktora, Malmskillnadsg. 35,»Hopfen». C.; tlf 10143, Norr Landmark, S, A., f. d. Vaktm., Nybrog. N. G. E., Fil. mag., Frejg. 48, Va. 44 n. b O. Clara, Fru, Drpttningg. 73 cn, C. Landorf, Åja, Gynurdlr., Kungstensg. 3l!, Elin, Fru, Norrtullsg. 24III, Va.; tlf O.; tlf An.1Ht, Fröken, Nybrog. 27 Ill, O.; tlf Landorff, E., Grossh., Kammakareg. 5, G. Osterrn : Lundquist, John, Fil. dr, Nytorgsg. 24 V, So.; Clara, Fröken, Handtverkareg. 10, G.: tlf Söder tlf Kungsh A. D., Kapten v. Flottan Högbergsg. 17,Sö. Ellen, Fröken, Handtverkareg. lo, G.. C. A. E., Kyrkoherde, Högbergsg. 17, Sö. Inez, Fröken, Fil. kand., Mästereamuelsg. Landqvist, Fredrik, Bagare, Söderruannag. 23 III, C.; tlf Brunkeb , ss. Lisa, Fröken, Handtvorkareg. 10, C.; tlf H. O., Byggmäst., Kungstensg. 28 A, Va. Kungsh Axel E" Fastighetsäg., Rörstrandsg. 50, Va. P. G., Försäljning af maskiner, verktyg Teråse. Fru, Odeng. 56, Va. o. maskinförnödenheter, Döbelnsg. 17, Nils, Kontorist, Högbergsg. 50, ss; tlf Va.; tlf Söder Karin, Gymnastikdir., Malmskillnadsg. Rud., Skeppsmäklerifirma, Befraktnings 35, C.; tlf Norr Agentur o. Sped., Brunnsgränd 4 n. b., St. G., Handl., Gotlandsg. 82, Sö. & Co, G., Tulläkeri, Skeppsbron 36, St., P. G., Ingenjör, Döbelnsg. 17, Va.; tlf tlf 13419, Norr Brunkeb K. A., Åkare, Esplanaden 17, Tellusborg, Elisabeth, Lärar:a, Malmskilluadsg. 35, Midsommarkransen. C.; tlf Norr Karin, 4nkefru, Högbergsg. 50, Sö. C. A. G., Löjtn., Dalag. 10, Va. E. G., Öfvermaskinist, Fjällg. 30 (öfre E. W., Målare, Volmaryxkullsg. 11, Sö.; gården), Sö. tlf Söder 203. Landsberg. C. W., Annonschef i Dag. Ny Bertha, Postexp., Handtverkareg. 10, C. heter, Kungstensg. 60, Va.; tlf Anders, Skräddare, Mästersamuelsg. 23 1lI, Tea, Fröken, Rådrnaneg. 37 II, Va.; tlf C.; tlf Brunkeb J. A. F., Uppbördam. V. Sthlms Gas o. Tora, Fröken, Rådmansg. 37 II, Va.; tlf El.verk, Folkungag. 91 A, Sö.; tlf Söder 8:! Landsföreningen för folknykterhet utan för A. A., Ankefru, Kungstensg. 48, Va. bud (L. F. U. F.) Wahrendorffsg. 61, Landher.Alb., Skeppareg.Sö, O.Dj.; tlf C.; tlf 17649, 17684, Landin, Curt, Byråchef, Tunnelg. 19 Bur, C. Landskansliet, Stockholms läns, Brunke ~~ig L., Expeditör, Tegnersg. 47 III, Va. bergsg. 6, C. Exp.tid kl. lo f. m.2 A.B. SVENSKA METALL VER KEN MÄSTs~R;n~~n~EåL~i~~;~.N22

9 LandakogeIsangborg. 649 e. m.: Landssekr. o. lånsass. mottagn. Landtmännens Affärsförmedlingsbyrå (C. tid kl. 11 f. m.1 e: m. A:son Giesecke. Foder, spannmål o. Landskog, J. E. N., Tjänsteman i Riksb., öfriga landtmannaprodukter m. m. i Fridhemsg. 24 AIII, C" parti, Slussplan 5 (f. d. 63 A),St.; tlf Landskontoret, Stockholms läns, Brunke 'I'elegramadr.:»Gibetsn. bergsg. 6, C. Exp.tid kl. 10 f. m.2 Landtmännens Mjölkiörsäljningsförening u. e. m. Landskamrerarene o. länsasses p. a. Kontor och mejeri Dalag, 3, Va.; sorns mottagn.tid kl. 11 i. m.1 e. m. se vidare Mjölkcentralen. Landssekretariatet (Styrelse för Landsorga Landtmännens Nva Fastighets AoR nisationen i Sverige, samorganisation k t d A d L' d t n N o, in.s. i kl' t. d ver s. ir, n ers In s rom, orror venges ac Igorgamsera e 301' malmstorg 2, C.; tlf , , hetare). Kontor Barnhusg. 16, C.; tlf N , Norr Ordf.: Arvid Thor', 01'1'. berg, Sekr. Edv. Johanson. Kassör Eric Landtmännens Potatisaffär. S. E. Petterson, Lange. Ombudsman Per Bergman Mariahissen, Sthlm 4... Redaktör Sigfrid Hansson. ' Landtroännens Tekniska Byrå, Ostermalmsg. L d t " C l G B Akt. Fl. 44, Ö.; tlf 24625, Norr an s rom, ar.., uane, emmgg. L dt.. V d d B d t 50 S" 30r, C.. an mannens ~. gal', a s ~g., Q.; _ K. E., Byråchef, Östermalmsg. 84, Ö tlf..24~.30,.soder , Sop.er 33~ 49. C. G., Direktör, Sveavägen 96, Va.; tlf Landt~aternns~ltu~ets Studentkar, Artille 116'49, Norr I ng:; 6q, Ö.DJ... _ 8 Hyrkuskverk (inneh.karlsohn & Larson), Landtmatenkonto~~lt, Stl~~ms lans, Brunke Sveavägen 71, Va.; tlf 596, Norr bergstorg 15, C.; öppet a~la helgfria _ Ernst, Kassör, Braheg. 21, Ö da!\'ar.kl. 10 f. m.l e. m.: t!f ~ C Emil W Musik G f'. l' Landtmäteristyrelsen.Kungl., V. Tradgardsg.. Ö.., er, re mag mg. 'I, 2 Sthlm 16 tlf 903.DJ., r'. Sverker, Notarie, Grubbsg. 7, C.; tlf Generaldirektörentlf Kungsh Administrativabyrän tif Landtmäteribyräntlf A., Prtvatlär.a, Greftureg. 70 B, Ö. Utredningsbyräntlf A., Ankef.ru, Uplandsg. 62, Va. Landtmäterifiskalentlf Hilma Ankefru Uplandsg 64 Va' tlf ArkivettIf Nor~' 8<l52. '.,', Landtmäteristyrelsens undervisningskurser, Landtbruksakademien M" t l. 47 ~!tillerig. 60, Ö.Dj.; tlf , as ersamue og., _ se afven under Lant, Sthlm l. L d' K Joo t' Fl' 35 C s Bibliotek, Mästersamuelsg. 47, Sthlm l. an zen,., a~.nv.~:.~an! emlll?,g'n '. s Experimentalfält, utomroslagstull;post Oscar, Lok.for., Högalidsg, 32, So. adress Experimentalfältet. Lanfor~, B. I! v'bergsltjänstern., Karlbergs Fn ltni k 'tt' M" t l vagen 8b, Va. s orva nmgs ommi e, as ersamue sg. Lang Hjalmar Dir Uplandsg 68 Va' tlf 47, Sthlm 1. '.,., "', H dl ' h 'I'id k ift Mn t till kontoret: tlf san mgar oc l S 1'1, as ersa Sicrid Fr N berg g 5III O ' muelsg. 47, Sthlm 1. l~n, ~,y s. '1'.. M E t lfnlt t t R Hilma, Froken, Bondeg. 74 uppg. B, So.. s useum, xpel'll~en a. a e, u om os _ Olga, Fröken, Roslagsg. 111v, Va.; tlf lagstull ; helgfria tisd., onsd., fred. N 21205, o. lördagar. kl. 123, sön o. helgda _ Josef~rKamma~musikus, kv. Morgonsolen gal' 13, fntt.. 12 Lidi.. Vill t d tlf Lid.ö 1408' Landtbruksbörsen s L tbruk bö,. l mgo l as ~; l :0.. ', e an s orsen. _ Walter Rak o. frisersalong Vaster Landtbruksförsäkrin~skontor: lång.',. 51 St ' Ocean, Skeppsbron 26 ', St. Expeditio _ J. E., "Skrid d.,' Linneg. 39 A n.b., O.Dj.; nen: tlf 9354, 15944, Norr tlf Norr Landtbruksklubben i Stockholm, adr. Stock Langberg, M. A., Gen.ikonsul, N. :Mälarholm 2. strand 22 &; 24, C. Laudtbruksstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, Langbert, Ernst G., Ingenjör, Hornsg. 83, Sä. östra ing., Sthlm 2; registratorskon Langborg, Gunnar, AooBo. Kontor och uttoret öppet ';.Il'/24... ställning Nybrog. 8, O.; tlf Landtbruksveckans Byrå, Klara O. Kyrkog. Gunnar, Dir., Stocksund; tel. Stocks , C.; tlf 20424, P., Grossh., Vinkelg. 5, O.,. Landtmannabladet, se Lantmannabladet. Per, A.B. Idrottsmagasin, H. K. H. Landtmanson, K., Ing., Statsinspektör öfver Kronprinsens Hofleverantör. Birger. elektr. anlägg!!., Kaptensg. 13 1v,Ö.Dj. jarlbg. 5, Sthlm 7; tlf 8075, Norr 781. OLSSON & ROSENLUND S~tZZ~7:~R 21*.ddr ka;'ndern 1925.

10 550 Langborg Lantetatsbyrån. Langborg, Helmer, A.oB., Motorbåtar, moi Lanner, Thure, Agronom, Svedensborgsg. torer, motortillbehör. verkst. dir. Gun 8 A, Bä.; tlf nar Langborg, kontor, lager o. utställ Agnes, Fröken, Västmannag. 15 IJI t. h., ning, Birgerjarlsg. 8, O. Motorbåts Va.; tlf varf Smedsudden. Signe, Fröken, Västmannag. 15 IlI t. h., A. M., Änkefru, Hamng, 28, C. Va.; tu Langborger, C. R., Telegrafassist., Kocksg. Fritz G., Grossh., Tjärhofsg. 34, Bä B, Sä. Torsten G.A., Ing., Ostermalmsg. 23, O. Lange & Co, Kurt, Agenturfirma, Resef Vega, Korresp., Västmann ag.lö I'vt.h., Va. fekter, finare lädervaror m. m., Strand Alexander, Köpman, Katarina Bang.ll,Sä. vägen 5 BlI. O.D}.; tlf 75930, Major Vald., Köpman, Skåneg. 51, ss; tlf Langes bost. Huddinge, tlf Hudd Olga, Inneh.Atelier Smideskonst, Mäster L. D. Gunnar, Apot., Torstensonsg. 8 1I samuelsg. 56 B, C.; tlf ö. g., O.D}.; tlf Lannerfelt, Oscar, Skeppsmäklare o. Assu Judit, Borst o. Kammagasin, Drott rans ombud, Drakensgränd l, St.; tlf ningg. 104, Va. 3574, 13478, bost, Hagag. 37, Va.; George, Direktör, bost. Storängen. tlf S. N., Direktör, Villag. 4, O. Larmers & Co, M., A.B., Agentur o. grossh., Ester, f. Hägg, Folkskollär:a, Götg. 97, Sö.. Slussplan 5 (f. d. 63 A.), St.; tlf 9846, Hulda, Fru, Götg. 17, So.; tlf Söder Elisabeth, Fru, Journalist, Varfsg. la v, Manfred, Köpman, Volmaryxkullsg. 1\ Sä.; tlf Söder I ss; tlf Anna, Fröken, Kungsholmstorg 2, C. Lannerstedt, J., Ing., Brännkyrkag. 181, Sä. Nils, Ing., Norrtullag. 37, Va... C. G., Snickare, Odeng. 48, Va Thor J. H., Ing., Greftureg. 24 B, O. Lannert, G. L:son, Fil. dr, Pipersg. 5 1I, C.; Eric, Kassör, Birkag. 13, Va.; tlf Vasa tlf Lannes, Augusta, Fru, Braheg. 10, O.; tlf E. W., Konstnär, Döbelnsg. l B, C. Osterm P. G. V., Kontorist, Fridhernsg. 40 A, C. Carl, Handl., Torsg. 2, C. Bernh., Köpman, Handtverkareg. 36 IJI, Lannge, Alice, Fru, Vanadisvägen 20, Va. C.; tlf l var, Inspektör i Försäkr.aktieb. Skandia, Gustaf, Köpman, Drottningholmsvägen Hornsg. 154, So. 5 B, C.; tlf se äfven Lange. George, Maskinaffär, 1ge1damsg. 6, C.; Lannmark, Joh. K:son, Fabrikör. Mek, Verkst, tlf , Norr Rosenlundsg. 20, So., tlf 6666, Söder Karl H., Revisor, Birgerjarlsg. 73 & 75, 30138; bost. Götg. 20 III, So., tlf Söder C.; tlf 30459; sommarbost. Skärmar äng; tlf Skägga 34. Lanoni, A., Änkefru, Döbelnsg. 52, Va. Per, Tjänsteman v. Rikets kartverk, Väst Lantarbetare 'I'idningen, Jakobsg. 24, C. mannag. 40', Va.; tlf Lantan, Anna, Ankefru, Inedalsg. 15, C. Hilda,.Ankefru, Rådmausg. 86 1I, Va. Lantbruksbörsen, Västerlångg. 56 III, Si.; tlf Olof, Ofverlärare, Götg. 97, Sä.; tlf SÖ der Lantegendomar, A..R., Förmedlar köp o. se äfven Lannge. _. förs. af stads o. landtegendomar, sko Langels, J. H., Köpm., Jungfrug. 31. O. gar m. m., Drottningg. 66, C.; tlf 129 7~. Langenberg, E. E., Ankefru, Dalag. 39, Va.; Lanthen, Anna, Fröken, Jungfrug. 43 B, O. tlf Lantmannabladet,Aftonbladets bilaga för odvon Langenberg, G.,Försäkr.tjänstem., Kruk ling och näringsfiit. Redaktio n sb y makareg. 50, So. rå: Klara V. Kyrkog. 7, 3'/2tr., Sthlm; tlf Langenfelt, Gösta, Fil. dr, Rörstrandeg. 6, Va. namnanrop:»aftonbladet». Kontor: Langenskiöld,.)r., Frih., Jur. dr, Karlavä.! Klara V. Kyrkog. 7, Sthlm l. gen 29, O. Lantmännens bank, se under Bankiurättn.: Langer, O., Verkm., Agneg. l, C., A.B. Svenska Lantmännens bank. Langlet, Hilda, Annonskontor o. Pappers Lantmännens Omsesidiga Försäkringsbolag, handel, S:t Eriksg. 51, C.; tlf för Elektriska Anläggningar, Maskin Filip, Civiling., Lär. vid Tekn. Högskolan, försäkringar, Drottningg. 65, G.; tlf Birgerjarlsg. 95, Va , Norr 530. Telegra.madr.»Löfea», Langseth, Alva, Fröken, Birkag. 7, Va. Lantstatsbyrån, inneh. E. Joh., Turen, St. J oh. Emil, Förrådsförvalt., Stora vägen Vattug. 5 BlII, Sthlm 1; tlf , O.D}.; tu Österm se äfv_e~ under_l a nd_t JONKOPINGS JURIDISKA. 1& H A M N GAT A N!5. o DYRA

11 , Lantz, Daniel, Damskrädd., Hamng.. tlf Norr LantzLarsson. 28, C.; ILarsson;~~rso' n.~~~ 651. Alfr., Kaföidk., Norrlandsg. kafe N. Blasieholmshamnen 19 III, C.; 17, C. _'s, Ad. F., Advokatbyrå, Sö.; tlf Brännkyrkag..55, Reinh., Polisman, Oscar, ~Tjänstem. lnedalsg. 23, C. i Postsparb., Braheg. ' John, Afd.chef, Skomakareg. tlf Brunkeb Upv, St.; 29, Ö.; tlf Östena _2 Ragnar, Afd.chef, G:la Brog, 51 A, C: W., Tullvaktm., Genvägen 11, Enskede., K.E., Agent, AIströmerg. 19 ClII, C.; tlf Nils, Slottsbacken 2, St.. tlf Norr Norr La " Parisienne, Modemagasin, inneh.. AIda Björnqviat, Greftureg. 46, Fru Ö.; ' Knut A., Agent, Götg. 3, Sö.; tlf _ tlf La Petite Parisienne, Modesalong,.inneh., August, Agenturaffår, Greftureg. Ö.; tlf Österm A,. AnnaLisa Qvick, Hamng. 26', C. ' Bröderna, & Co, se under Bröderna. liapidlls, l. W., Civiling., Dalag. 7, Va. ' Martha, Agentura1fär, Ostgötag. 31, Sthlm Laquist, Astrid,Fröken, Karlbergsvägen 9, 4; tlf \ Va.; tlf Orvar, Ingenjör, Grefmagnig. 18, Ö.Dj.; ' Emil Ludv., 8lII, Ö" l:e 4ktuarie, Dannemorag,. tlf La Rendt, Modemagasinet, inneh. Fru T., G. Adolf, Aktuarie i Sthlms stads statist. kont., Oskarsvägen 32, Dalbo pr Sund Lahrendt, Hamng. 8, C.; tlf Norr byberg, tlf Dufbo 53. Larenius, Herbert, Löjtnant, Odeng. 92, Va. ' K. H., Aktuarie, Kommendörsg. 19, Ö. tlf Vasa 63. Larka, 'I'horsten, Dir., Annebergsgård,. Lagnö; ' J., & Co, Annonskareg, ~7, C. o. platsbyrå, L~stma. kontorbksppsbron 10, ~t.. ' Aug., ASSIst. v. Telegrafv., Beda, Exam. SJukgymn., Linnog. 39B, Ö. Va. Dalag. 28n.b., s, W., Aktieb., Angbåtsexpedition & Spedition!la1fär, Skeppsbron 10, St. ' Erik, Assistent, Norr Mästersamuelsg. l, C.; tlf. W., Angbåtskommissionär, Annebergs ' gård, Lagnö, kontor Skeppsbron 10, St, Oscar, Assist. v. Telegrafv., Va. ' ' Dalag. 28n.b. Larm, IV1., Fröken, Greftureg. 46, Ö.; tlf Norr ' Torsten, Bageri o. Konditori, Tomtebog , Va.; tif Vasa La Rose, Blomsterhandel, inneh. Fröken ' Erik, Bankkamrer, Rörstrandsg , Hildur Erlandson, Stureg. 30, Ö.; tlf Va.; tlf Vasa 2833; sommarbost. Ris Norr holmen; tlf Räknäs 12., Larselius, M., Ing., Heleneborgsg. 4, Sö. Larsen, Alie, Lindberg, Fru, Birgerjarlsg. ' Olof, Bankkassör, Observatorieg.18 IIl, tlf Norr Va.; 58 III, Louise, Ö. tlf Norr Fru, Torsg An.b., Va. _2 C. E., Magnus, Banktjänsteman, 57, Ö. Nybrog. & Samuel,A.B.,Manufakturvaroro.Herr, Hj., Banktjman, Nybrog. 64, Ö. ekiperingsartiklar en gros, Drottningg. ' Sam, Banktjänsteman, Tunnelg. 20'V ö.g., 65, C. C.. Thorvald, Musiker,.Torsg. 19 A n.b, Va. _2 SvenErhard, Banktjänstein., Danderydsg.. Larsen, H. T.F., Bataljonsläk., Kungsklip 4 III, Ö.; tif Norr pan 17 A, '/2 tr., C. _1 A., f. Strömberg, Barnmorska, Regel J. C., & Co, Bleck o. plåtslageri, ringsg. 49, C.; tlf Brunkeb. 190., Lamp o. lyktfabrik, Skeppslanternor med certifikat. Lufthufvar af koppar O. ' Helena, Barnm., BirkagvB, Va.;,tlf Vasa, Ulässing, Båtbojar O. Metalltryckeri, ' Jenny, Barnm., Skåneg. 15, Sö. Osterlångg. 43, St.; tlf Norr _I Marta, Barnm., Kungstensg. 3, Ö.; tif Se annons sid. 55., Norr 522. j' I (Larssån), R., Fil. lic., Läroverksadj., _2 E. G., Bergsing., Karlbergsvägan 36A; S:t Paulsg. 35 B, Sö. ' Va. ',! Adele, Fru, Grefg. 6, Ö.Dj. ' J. Aug.) Bildhugg., Kaplansbacken 3,6.; F. J., Kungl. Kammarmusiker, Grefg. tlf Kungsh , Ö.D;'.; tlf Norr _1 L. ;T., Bildhugg., Danderydsg. 12, Ö.; tlf G., Kout.bitr., Sibylleg. 32, Ö. Österm J. W.; Köpman, Torsg. 48 A m, Va.; tlf _lotto, Bildhuggare (trä O. gips), Kam Ulakareg. 52, l:.a.; tlf Norr :1Bost. Olof,Skräddarmäst., Vanadisvägen41,Va.. Alfsjö l\'ård, Alfsjö; tlf Örby 236..: VIKING SKOKRÄM INDUSTRk~~T~~B~O~. VIKIN\G»

12 652 Larsson. 11Larsson; 2 Larson. _IS, L. T., Bildhuggeri, Utför gipsarbeten ' S. K, Pabriksidk., Stureg. 4G, O. förbyggnader, Surbrunnsg. 4, Va.; tlf _, J., Fabr., Sergelg. 4' ö. g., C _, Per Otto, Fastighetsäg., Frejg. 53, Va.; _, E. A., Biljardäg., Krnkmakareg. l, Sii., tlf Norr _2 O. E., BOkför.'"FOlkun.gag. 65, ss. ]_, Yngve, Fil...dr, Villa Mullberget. Nedre _, Edvard, BokhandL, Folkungag. 18 B, '/z Manilla, O.D}.; tlf tr., Sö.; tlf Söder _2 J anne, Folkskollär., Kocksg. 60 B, So., _, Martin, Bokhandl., Klara N. Kyrkog. 31, tlf Södcr C.; tlf _, Per, Folkskollär., Drottningg. 114, Va. _2 G... W., Bokh., Braneg. 4611I, O.; tlf _, Emilia, Folkskollär:a, Borgmästareg. 1G, Osterm Sä. _z Gunnar, Bokh., Grefg. 24, O.D}.; tlflz Eva, Folkskollär:a, Danviksg. 5, Sä. Osterm _, Gertrud, Folkskollär.a, Baldarsvägen 7, _, Hugo, Bokh., Margaretavägen 15,Errskede; Enskede ; tlf Ensk tlf Ensk _z J. B., Folkskollär:a, Kocksg. 58 & 60, Sä. _' Nils, Boktryckare, Kungsklippan 7 B, C.; _z Maja, Folkskollär:a, Heimdalsg. 4, Va. tlf Kungsh _z Maria, f. Thorelli, Folkskollär:a, Pilg. _, Olof, Boktryckare, Skeppareg.12 ',0.Dj.; 50, C. tlf Norr _IS Fotograflatcljö (inneh, Fröken Lisa Carl _, Osear.c Borgarråd, Heimdalsg.. 4, Va. son), Humlegårdsg. 21, O.; tlf 7518, _2 C. A., Byggmäst., Grefg. 37, O.Pj. Norr _, F. G., Byggm., Tysta g. 9, O.Dj.; tui., Norr ILarsson, Anton, Fotografiskt Magasin, ' Gust., Byggm., Renstjernasg. 16, Sä. Specialafdeln. för förstoringar o. skiop _, Johan, f. d. Byggm., Upsalag. 5l.. Va. tikonbilder, Mästersamuelsg. 6, C. (s. h. _, K. G., Byggm., Styrmansg. 24, O.Dj. som Röda Kvarn);.. tlf Non ; _, O. A., Byggm., Sigtunag. l, Va.; tlf bost. Banerg. 8, O.Dj.; tlf Osterm. _, Karl O., Byggnadsing., Uplandsg. 86, Va.; I tlf Norr 24597, tlf Österskär 33. I~ _, Per David, Byggnadsing., Frejg. 53, "Va. _, A. M. C., Fru, 'I'omtebog. 20, Va. _, S. D., Byggnadsing., Sköldungag. 8, O.; ' Agnes, Fru, Musiklär:a, Upsalag. 4, Va.; tlf 74422, Vasa _, Amanda, Cigarraffär, Srt Eriksg. ' 24, C.; tlf Norr _z Amelie, Fru, Stureg. 34, O.; tlf Österm, tlf Norr _, E., Cigarr o. tobakshandel samt Bosätt _, Anna, Fru, Heleneborgsg. 20II, So.; tlf ningsaffär, Hornsg. 29 C, ss; tlf Söder _2 E. G., Civiling., Birgerjarlsg. 42, O. _, Anna, Fru, Torkel Knutssonsg. 22, Sä. _, Knut, Civiling., Norrtullsg. 55 ' 1, Va.;il Antonia JVI., Fru, Krokvägen 46, Enskede; tlf Vasa tlf Ensk _, Carl, Direktör, Nybrog. 6, O. _, Elisabeth, Fru, Observatorielunden l ', Va. ~1 Ivar, Dir., Ad. Fredr. torg 2, Sä.; tu _2 Emelie, Fru, Saltmätareg. 5 u, Va.; ur Vasa _, Joh., Direktör, Regeringsg. 16I!, C.; tlfl' Emma, Fru, Möhelpoler:a, Döbclnsg. 38 B, Va. _.2 Siegfr., Direktör, Jakobsbergsg. 25 B, C.; _.2 Emma J., Fru, Bergsg. 37A II, C.; tlf tlf Kungsh _2 Victor, Direktör för Gamlestadens Fab _, Ingrid, Fru, Frejg. 32, Va. rik ers Stockholmskontor A.B., Fabri _, Klara, Fru, Rådmansg. 88III, Va.; tlf kation o. engrosförsäljning af korsetter Vasa o. underkjolar, Drottningg. 26, Sthlm l; _, Sofia, Fru, Tavastg. 18, Sä. tlf 3722; Norr 41 02, Norr 4104, bost. _2 Sofie, Fru, Parleg. 2, C.; tlf s. g. 77; tlf _2 Sophie, Fru, Odeng. 71, Va. _, Axel E., Disponent, Tureberg; tlf Tureb. _z Alfhild, Fröken, Tyskbagareg. 10 1V, O.; 150. tlf _, J. O., Disponent, Skeppareg. 11 II1,O.Dj.; _1 Alfhild, Fröken, Tuleg. 47III ö. g., Va.; tlf 71426; till kontoret ur 720. ur Vasa 5756.,1 Mauritz, spec. Elektrisk ljusreklam, Salt ' Brita, Fröken, Skeppareg. 8 IV,O.Dj.; tlf sjöbaden; tu Saltsjöb Norr ~._ A..B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL~i~~;~.N22

13 Larsson. ~53 \ l Larsson; 2 Larson.., l Larsson; ~ Larson. _2 Dahla, Fröken, Charnponering o. hårsköt _, Hedvig, Handelsidka (viktualier), Nysel, Sibylleg. 67, O.; tlf brog. 15 A, O. { _2.Elsa, Fröken, Regeringsg. 83 C. _, Märta J., Ha~delsidk:a, Kommendörsg. _1 Elsa, Fröken, Förmedlar uthyrning o. 11, O.. försäljning af våningar o. villor, Hög _2 C.A., Handelsres., Hagag. 48, Va.;tU bergag. 19, ss; tlf , Söder _2 A. W., Hand!., Sigtunag. 11, Va. _, Ida, Fröken, Tyskbagareg. 12, O.Dj.; tlf _1 Alfred, Handl., Prästg. 19, St.; tlf Norr _2 Lizzie, Fröken, Skeppareg. 6, O.Dj.; tlf _, Andreas, Handl., Dalag. 22 III,Va. Norr _1 August, HandI. (kött o. fläsk), Salu _2 Sofia, Fröken, Karlavägen 43 n. b. ö. g., hallen 5759, St.; tlf 8941, Norr 14131; O.; tu Norr bost. Götg. 27, Sö.; tlf Söder _, Gust. R., f. d. Fängelseförest., Oskars _2 Axel, Hand!. (manufaktur), Drottning. vägen 32, Dufbo; tlf Dufbo 53. holmsvägen 4 C C.; tlf Kungsh _2 Magnu~.' Förrådsbokh., Danviksg. 5, ss, : B. Aug., f. d. Hand!., Värtaväg.e~ 4~ O;Dj. tlf Soder C. R., Handl., Badstug. 38, So., tir Soder.:..1Thomas, Försäkringstjänstem. (Lifförs ; bost. Timmermailsg. 2. Sö. anst. Trygg), Luntmakareg. 74 III, Va. _, Erland, f. d. Hand!., Flemingg. 20 Br, C i' _2 K. V. L., Förvalt., Odeng. 94IV, Va. tlf Kungsh. 1769; _2 And. Gust., Gam, Väfnads o. Hvitvaru _" F. T., Handl., Vikingag. 26, Va. affär, Elemingg , C.; Söder _, Frans, Handl., Svartensg. 14, Sö.; tlf mannag. 19, ss: Roslagsg, 28, Va.; Söder Folkungag. 97, Sö.; bast. Saltsjöbaden; _, Helmer, Handl., Valhallavägen 105, Va. tlf Saltsjöb _1 J. A., Handl., Björngårdsg. 9 B, 'Sö.; tlf _" J. W., Gasmäst., Viggbyholm; tlf Vigg Söder byh. 23. _2 J. A., Handl., Upsalag. 15, Va. _1 Fr. Wilh., Gjutmäst.,Långholmsg.10H,Sö. _, J. A., f. d. Handl., Klara N. KYrkog. _, Agnas (firma), Glas, Porslins o. Bo 31', C.; tlf sättn.affär, Hornsg. 54, Sö... _" J. H. Handl., Bellmansg. 32, Sö. _, K. G., G.odsäg. Sibylleg. 22, O.. _, J. W., Handl., Skärgårdsg. 13, St.; tlf _, A. Gustaf, Grossh.,.Ostermalmsg. 60", O ; bost, Skaraborgsg. 10, Sö.. _2 Alfr., Grossh., Odeng.106Iv, Va.; tlf _" Karl, Handl. (garn, väfnads, trikå o. \." Albin, Grossh., Döbelnsg. 35 ll, Va.; tlf hvitvaruaffär), Drottningg. 73 C, C.; ' 4123, NO'rr best, Barnhusg. 12, C. E.' F., Grossh., Villag. 17, O.; kontor _" M. E., Handl., Sit Eriksg. 12,4 ' /2 tr., C.; Kungsg. 58, C.; sommarbost.: Fran tlf Kungsh , kenburg; tlf Skuru 61. _" Reinhold, Handl, (kött o. fläskl, Vasa _" Lennart, Grossh., Wahrendorffsg. 4. C.; hallen, Va.; tlf 1269, Norr 7458; bost. tlf9590; bost, Villag. 13B, O. Vegag. 4, Va.; tlf Norr 7458 ankn., ' L. H., Grossh., Kött o. fläsk en gros, _" Signe, Eftr., Handskaffär, inneh. E. Of Apelbergsg. 37, C.; tlf 7366, Norr 10368; verholm, Södermalmstorg 24, Sö.; bost. bost. 56. Balingsnäs, Huddinge; tlf Hudd. Folkangag. 28, Sö. _2 Wiktoria, Hatt o. Mösshandel. (f. d. Fr. _, L. P., Grossh., Svedenborgsg. 7, Sö.; tlf Björnbom & Co Eftr.), Storkyrkobrin 71014, Söder ken 10, St.; tlf Norr _, N. J., Grossh. o. Egendomsmäkl., Pål _1 L., Hoffotograf. kv. Drott 3,Djurholmssundsg. 3 A, So.; tlf Ösby;' tlf Osby 12. _1 Nare, Grossh., Linneg. 15, O.; tlf Osterm, _2 Wilh. F., Hofslagare, Bergsg. 37All, C.; tlf Kungsh _2 Oscar F., Grössh., Karlbergsvägen 11, _1 Clara, Hotell, Birgerjarlsg. 23, C.; tlf Va , 16859, Norr 521. _" Richard, Grossh., tlf Norrtullag. 51 H, Va.; _1 L. E., Husägare, 1 Eriksson, Helny, Hornsg. 12, Sö. Hårfris:a, Västerlångg. _l V. G., Grossh., Västrnannag. 15, Va.. ' 21, St.; tlf Norr _2 Wald., Grossh., Rörstrandsg. 52 IV, Va. _2 Alf, Ingenjör, Vanadisvägen 20, Va.; tlf _r Maria, Gymnastikdir., Grefg. 24, O.Dj ~1 Alb., Handelebitr., Valhallavägen 13, O.; _1 AI(r., Ingenjör. v. Blornqvists Mek. Verkst., tlf Osterm Asö~. 66 A HL.._S_Ö_. _ '!:'OLSSON & ROSENLUND S~tZ~~,~::

14 654 Larsson. 1 Larsson; 2 Larson. lgfssoil; 2 Larson. _l Anders, Ingenjör, Solnavägen 125, Va.; " Clara,..Kass.a, Majvägen 51, Äppelviken; tlf tlf Appelviken 230. _1 Em., Ingenjör, Bergsg. 5, C.. _2 L. Hj., Kommunalkamrer, Parkudden, _1 H., Ingenjör, Observatorleg. 21 Va.; tlf Ulfsunda; tlf Ulfs. 10. Vasa 668, till kontoret tlf S0350. _'s Eftr., J., A.B., Konfekt o. karamell. _1 Helmer, Ingenjör, Heimdalsg. pv, Va.; fabrik, Birgerjarlsg. 124, Va.; butiker: tlf 80761, Norr Karlavägen 53, O.; Hornsg. 65, Sä. _1 Hj., Ingenjör, Parkg. 8, C. _1 N. F., & Sons Konstgjuteri. Ad. Fredr. ' Ivar O., Ing., Dir. i Svenska Arbets Kyrkog. 13, C.; tlf Norr gifvarefören., bost. 8 Vl, C.; tlf Kungsholmstorg _1 Dath, Kontorist, Norr 'I'egnersg. 21, Va.; tlf _1 J. Aug., Ing. vid Bolinders Mek, Verkst., _I Eskil, Kontorist, Grefg. 16II, O.Dj.; tlf Parkg. 8, C.; tlf Kungsh Österm, 218. ' John, Ing., Karlbergsvägen 56 'V, Va. _1 Lars, Kontorschef, Torsg. 29V, Va. _1 K. D., Ing., Sveavägen 30, C. ' Karl Ludv., Kontrollinsp., Adamsberg, L:a _1 K. E.. Ingenjör. Heimdalsg. 2, Va... Hornsberg, C. _, N. G., Ing., Brommavägen 175, Appol _, Axel, Kontrollör, Tegnersg, 21, 'Va.; tlf viken. Norr ' Ragnar E., Ingenjör, IIandtverkareg. 10, _1 J. E., Korgfabrik. Jakobsbergsg. 32, C.; C.; tlf tlf Norr _1 Ragnar W., Ingenjör, Odeng. 30, Va.; tlf,' O. Edvard, Korresp., Högalidsg. 44 BlV, Norr Sä.; tlf Söder ' S. Halvar, Ingenjör, Högalidsg. 44 BIV, _, Erik K., Korresp., Tjärhofsg. 14lv, so.; So.; tlf Söder tlf Söder _, Sven, Ing., Hornsg. 85, Sä.; tlf Söder L 'ss. "'ö e L P A B K al on.,., " il r,..,...::...:, varn _1 C. R. F., Inkasserare, Östermalmsg. 33, såg, hyfleri o. tr.(ivaruaffär, Hufvud O.; tlf Norr kontor Alfsjö; tlf Alfsjö 3; filial, Håga, _1 K. H., Insp., Sibylleg. 22, O. Västerhanninge ; tlf Västerh. 23, Vä _, Hjalmar, Journalist, Inedalsg.21, C.; tlf sterh Kungsh _, O. V., Kyrkoherde, Parmmätareg. 1, C.; ' & Quist, Järnhandel, St. Nyg. 45, Si.; tlf Norr tlf 3066, Norr _1 B. K. S., Kyrkovaktm., Kungsholmsg. _2 Gust. A., Järnhandl, (Quist & Larsen), 104, C.; tlf Norr Högbergsg. 30, So.; tlf 20366, Söder _2 G. F., Källarm., Riddareg. 78, O.Dj _, Axel W., Köpman, Regeringsg. 65, C.; _1 K. E., Järnv.tjänstem, Prästgårdsg. 44, tlf 12895, Norr ss. _1 Carl, Köpman, Vanadisvägen '111., Kafeidka, Dalag. 46, Va. tlf Norr , Va.; _1 Sven G., Kammarskrifv., TorkelKnuts _2 Eric, Köpman, IIögbergsg. 68B, Sä. sonsg. 22, Sii.; tlf Söder _1 G. P. H., Köpman, Tomtebog. 20, Ya. _, Birger, Kamrer, Götg. 341, Bä.; tlf Söder _, Gustaf Wilh., Köpman, Upsalag. 4, Va.; tlf Norr _, K, Kamrer i Försäkringsaktieb. Mälaren, _1 Pehr Gotthard, Köpman, Högbergsg, 19, Fridhemsg. 26, C. Sti.; tlf 23344, Söder _2 G. Ad., Kamrer i Nya Förs. A.B. Hansa, Larsson, Aug'., Kött, fläsk, smör o. ägg Kassör i Svenska Esperanto Förbundet affär, Saluhallen 57 & 59, St.; tlf 89 41, ochförlagsför. Esperanto u.p.a., Dalag, Norr 14131, bost. tlf Söder LV,Va.; tlf , Vasa _, Ernst, Lagerbitr., Stortorget 18 & 20, St. _, Harry, Kamrer i Eörsäkr. A.B. Skandia, _2 Aron, Lagerchef, Vegag. 8 ', Va. Hornsg. 150AII, So.; tlf _, G. W., Lagerchef, Surbrunnsg. 47 ly, Va.;, Hugo, Kamrer i Lifförs. bol. Svecia, Svea tlf Vasa vägen 120, Va.; tlf _, Joseflna, Lamp o.lysoljeaffär, Kat. Bang. _1 Otto, Kamrer, Regeringsg. 70, C.; tlf 26, Sä.; tlf Söder 3q3 24; bost. s. g , till kontoret L., firma (lax o. fågel), Ostenaalms _1 P. E. Ture, Kamrer, Surbrunnsg. 541,! Saluhall 63 o. 64, O.; tlf759 64,.Norr Va.; tlf i 12031; inneh. bost. Braheg. 19, O.; tlf.:.2.:. A., Kassör, Dala~ III, Ya. l Norr JONKÖPINGS JURIDISKA 15HA.MNGATAN15_ o DYRA

15 l Larsson; 2 Larsen, = Larsson I,ars~soD~!:ar~0Il::~ 1 Helmer, Lektor" Götg. 50, Sö.; tlf Söder _1 Viktor, Portvakt, Volmaryxkullsg. 15B, Sö.; tlf Söder _1 Lydia, Lärar:a, Brännkyrkag. 144H, S,ö. _1 Anshelm, Prakt, läkare, spec. Oron, Näs _2 Sigrid, Lärar:a, Tyskbagareg. 101Y, O.; o. Halssjuled. Hvard. 910, 3~4. ' tlf Österm Under sommaren l juni10 sept. alla le. V., Lärov.adj., Högbergsg. 46 AH, hvard, utom lörd., 911, 23; Söder Sö.; tlf Söder malmstorg 4 II, Sö.; tlf 13400, Söder L arson, John F., Manu f akturhandel o. _IL A., Predikant,.Ä.lfsjö tomt 139; Älfsjö.' Damkonfektion (inneh. Axel Larson), _2 A. F., Revisor i Postsparbanken, ne. Västerlingg. 38, St.; tu 9275, 16909, belnsg. 5r, O.; tlf Bru~ke.b Norr 2075 Norr 4015 Norr _IS Eftr., F. O., Sadelmaken, inneh, V.' D ' bost, Drott~ingholmsvägen 40 Eriksson,S:tPaulsg.11,Sö.;tlfSöder 941. O.; tlf' Kungsh ' l Skyllirig, He.lga, ~juksköt:a. Kronprin _2 KarlO. L., Marinintend., Styrmansg.2311, 1 sessan,~ovls~svardans;alt, f!..'. O.Dj.; tlf Sarah,. Sjnksköterska, :Narvavagen 33" 10. G. Materialskrifv. Nybrog. O.; tlf Österm.28 il. 661lIö.g..O.DJ:~. tif Osterm, ' _1 NIls, SJokap~en,,, verkst. DIr.. l Svenges _1 Hilma Matvaruaffär Mörtviken Asp. Fartygsbefalsforen., s:t Eriksg, 23, O.; udd~n ', tlf ' _1 Frithiofi Med. kand., tlf Brunkeb Döbelnsg. 4, O.; ' OSÖhfr,~. d. ~kkep~mätn.ökfvellrkoo~t:lo!lör,. vermsp, l.!,ommers o., lvi mg., _2 Gunnar, Med. kand., Knngsholmsg. 8Y, O., Slby lle ll' 44, O" II _2 M. A. M., Med. kand., Riddareg. 49, O.Dj., Olof, Skraddar~.' Re~er~?gsg. 72 O, 9 ~, Karl. Otto F., Med. dr., Bataljonsläk., &!Jo, N., Skraddenaffar, Norrlandsg.5, Enksbergsg. 9 o. b., O.; tlf G tt'f'd Sk l t" Kl' 13 S'" tlf _1 J., Metallfabr., Sergelg. 41 ö. g., O. o n, "u p or,. lppg.. o..! _, John W., Musikdir., Organist i Katarina 205 ~9,,Soder?920, bost, Rlllgvagen kyrka, Renstjernasg. 20, 41/2 tr., Sö.; 104, ss., tlf SO,der Konstskolan tlf , Söder Karlaplan )0, O.DJ.; tlf Osterm _, Gunnar, Målarmäst., Pålsundsg. 6, So.; Wllham, Skadespelare, Surbrunnsg. 27, b t H l b 21 S.. tlf Söd Va.; tlf Vasa , 9~s39. e ene orgsg.,o.; o er Larssons, Carl, Slakteriaktiebola~ Dir. _, Wilh., Målarmäst., Kungsholmsg. 24, O. Carl.~a!.s~o~. Kontor: Braheg. 24', _1 & Sundberg, Målarmäst., Parkg, 10, O. O.; Pörsäljningalokaler: Braheg. 24, O., tlf , (Fabriken ), ILar.ssons, P. O., ;Möbelverkstäder, kontorl tif Norr 4160, Norr 47 60, Norr 246,70; Nybrog. 50, O.; tlf Innehis Bryggareg. 10, O., tlf 22 75, Norr 7985, bost. Stocksuhd; tlf Stocks Norr 7984; Regeringsg.40, O.; tlf.763, Norr 7247 (Koscherafd. tlf Norr ' &; Nilsson, Möbleringsaffär, spec.: Skinn 11440); Roslagsg. 36, Va.; tlf ~Vasa möbler, Vasag. 46, O.; tlf 15207, Norr 6242, _1 G. W., o. i Djursholm. Bmidesmäst., Renstjernasg. 26,' _1 Axel, Ombudsman, 'I'egnersg. 1, Va.; tlf Sö.; tlf Söder ' , Norr "":lsg. W., Smidesverkstad, spec.: Karosse _, L S., Ombudsrn.,. Ö. g., Va. Karlbergsvägen 9 lit, rier, lastflak med eller utan torpeder, automobilhjul, lötar o. ekrar, Asög. _1 Eskil, Organist, Kaplansbacken 3 Y, O. 38, Sö.; tlf Söder ' _1 Alex, Papper af alla slag, Representerar ' Reinhold, Smides o. Mek. verkst., Odeng. in o. utländska Pappersbruk, Drott 10, Va.; bost. Valhallavägen 105, Va. ningg. 6, G.;. tlf 7266, Norr 15879; _1 A. D., Snickare, Tuleg. 47 IlI Ö. g., Va.; bost. Banerg, l7 lil, O.Dj.; tlf _1 Sam., Pastor, S:t Eriksg. 28, O. tlf Vasa _1 Anders, Snickare, vice Värd, Högbergsg.. _1 Carl Emil, Polisman, tlf Söder Stigbergsg. 35, Bö.; 50, Sö. _2 C. A., Snickeriförest., Tuleg. 26, Va.; tlf _1 A. V., Poliskonst., Mästersamuelsg. 5, O. Vasa _1 J. L., Polisöfverkonst., Fridasborg, En _1 Oscar, Snickarmäst., Ringvägen 13, So.; skede. tlf Söder VIKIN.G SKRKRÄM INDUSTRI,AKTIEBOL. VIKIN'G V 'o R E B R O

16 656 fgtssoli;2larsoli: LarssonLaufke. 1 Larsson; 2 Larson. _IS Oscar, Snickerifabrik, Brännkyrkag. 46, _I & Söner, L. G., Åkare, Skeppsbron 36. So.: tlf Söder Si.; tu Norr ' _1 Arvid, Speceri, Konserv o. Kaffehandel, _2 G. E., Akeriförest., Döbelnsg. 85, Va.; tlf Regeringsg. 77, C., tlf 5428; Norr 5496; Norr bost. Davidbagaresg. 26 BlI, C.; tlf _1 C. O., Angslupsbefälh., S:t Paulsg. 16, Sä. Brunkeb _2 Agnes, Ankefru, Strandvägen 29\ O.Dj.; _1 B. A., Stallmästare, Olandsg. 17 E, Sti.; tlf 72248:. tlf Söder _2 Albertina, Ankefru, Kammakareg. 43IV, _1 G. S. E., Stationsförman, Bondeg. 67, Bö. C.; tlf Brunkeb _2 Karl J., Stämn:man, Skärgårdsg. 8 B lii, _1 Anna, Änkefru, Grefg. 24, Ö.Dj. St. _1 Augusta, Ankefru, S:t Paulsg. 36, Sö.; _I R., Sybehörsaffär, Norrtullag. 24, Va.; tlf Söder tlf Norr _1 A. W., Ankefru, Norrtullag. 49, Va.; tlf _2 H., Sybehörs o. hvitvaruaffär, Observa V.~sa torieg. 11, Va.; tlf Norr _, B., Ankefru, Husäg:a, Rådmansg. 63 & 65, _1 J ohn S., Taxer.assist., Ren stj ernasg. 13, Va... Sä.; tlf _1 Christina, Ankefru, Regeringsg. 95 B, C. _, O. P., Tegelmäst., Bondeg. 49, Sä. _I Ebba E., Ankefru, Västrnannag. 93n.b., _, J. Hj., Tillsyningsman v.hälsovårdsnämn Va... den, Jarlag. 43, Aspudden. _2 Elin F., Ankefru, Högalidsg. 44BIV, Sä.; _2 Bernhard, Tjänsteman i Sthlms Enskilda tlf Söder Bank, S:t Paulsg. 11, ss.. tlf Söder " Elin M.,. Aukefru, Lutzeng, 5, Ö.Dj _2 Emelie, Ankefru, Torstensonsg. 9 IV, O.Dj.; " David, Tjänsteman, Kommendörsg. 39, tlf Norr , Ö.Dj. _, Dawid..R., Tjänsteman, Torstensg... 9,O.D},; _I Helfrid, tullsg. f. Lindström, Ankefru, 28, V0:; tlf Norrtlf Osterm _1 Hulda S. A., Ankefru, 'I'omtebog. 3pv, _, Emil, Tjänsteman v. Gasv., 'I'egnersg, Va 'V, Va.; tlf Norr _, J. K., Ankefru, Riddareg. 42, O.Dj. _2 Erik. Tjänsteman, Skeppareg. 29, Ö.Dj.; _I Lotten, Ankefru, Jungfrug. 33, Ö.; tlf tlf , Österm Nor~ _2 Carl, f. d. Trafikchef, (stärbh.) Saltsjö _I Olga, Ankefru, Greftureg. 54, O. baden; tlf Saltsjöbaden 4. _1 Herm., Ofverinspektör, Kapellvägen 7, _1 N. A., Typograf, Midtelvägen 12,.Enskede.1 Enske~e. _I Jo1),., Urmak., Linneg. 38, O.Dj.; tlf _, Alfred, Öfververkm. v. A.B. L.M.Erics Osterm son & Co, Odeng. _I Erik, Vaktm., Narvavägen 16, Ö.Dj.; tlf sa lii, Va.; tlf Va Österm _2 Aug., Pilg. 26, C.;.tlf ,_l F. W., l:e Vaktm. (Landtförsvarsdep.), _I C. J., Ekbacken 3, Alfsjö 25. Munkbrog. 2 lii, St.; tlfbrunkeb _I L. P., Linneg. 3P, Ö. _, G. Z., Vaktm. (Konstnärshuset), Små Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrkolandsg. 7, C. brinken 12, Sthlm 2... _, Hugo, Vaktm, (Riksb. Sedeltryck.), Bag Lascen, Göran, Kamrer, Greftureg. 24 A, O. gensg. 13", St. Laser, S., Köpman, Upsalag. 13 1I ö. g., Va. _1 L. G., Vaktrn. Polishuset v. Agneg., uppg. S., Mode & Pälsvaruagenturen,Cpsalag. A, C. 13, Va.; tlf Vasa ' L. G., Vaktm., Bondeg. 36, Sä. Lassen, Carl, Aktiebolaget, se A.B. Carl _1 Erland, Vedhandl., Högbergsg. 76 B, Sä.; Lassen... tlf Söder 3456, Lassen, Anna, Fru, Grefg. 43, O.Dj. _I K.A., Vedhandl., Rensg. 19, Va.; tlf Lassrnann, G. A., Direktör, Regeringsg.40, Norr C.; tlf 13763, Norr _1 C. J., Verkmäst., Döbelnsg. 29, Va. Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug.20, Ö.Dj.; tlf _2 E. J., Verkmäst., 'I'orsg, 28 1I, Va. Norr _I G. E., Akare, Nynäs 12, Liljeholmen; Lauenstein, E., Fru, Svartmang, 27, St. tlf Gröndal 52.. Lauffs, Evaid, Tjänstem. (A.B. Saltsjökvarn), _1 Herman, Akare, Styrmansg. 37, Ö.D},; Ragvaldsg. 18, Sö. tlf Norr 9169; åkeriet Ö.Dj.; tlf 71169, Norr Linneg. 69, Laufke, Sten, 9169, ankn. Va. Telegraftj.man, Frejg. 53, A.B. SVENSKA METAlLVERI{EN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

17 '~, \ LaureliusLawski Laurelius. Gust., Arkitekt, Torsg. 54, Va. Laurentz, W., f. d:grossh., Odeng. 68lII, Va. ' Laurell, K. O. H., Civiling., Sibylleg. 44 IV, Laurin, Harald, Dir., Drottningg. lolii, C.; O.; tlf tlf 16930, Anna, Fru, Assessorska, Valhallavägen Thorsten, Direktör (P. A: Norstedt & Sö 33 H, O.; tlf ner), Ekarne, O.D}.; tlf Ida, Fru, F~!lmingg. 48, C" Ida, Fröken, Hemmet för gamla, En Svea, Fru, Ostermalmsg. 27, O. skede; tlf Ensk. 28. Anna, Fröken, Björngårdsg. 23, Sö. Laurin & Perkal, A B., Grossh..firma, Ruth, Fröken, Väfnadsförest:a, Narvavä Export o. Import, DrottninO'g. loill C.', gen 29, O.Dj.', " _ Signe, Fröken, Sekr: i Fredrika Brerner tlf 16930, 22387, 22388, Norr Telegramadr.:»Audaxn. förbjs stipendieinstitution, Sibylleg. _ Theodor, Grosshflrma, inneh. Fru Agnes K;;l ~.., l:e Ing. v. Sthlms Elektr.verk, Laurin, Oxtorgsg. 9 B, C.; tlf Odeng. 48lV, Va.',' tlf Vasa Eric, Köpman, S:t Eriksg. 10 lv, C.;.tlf Norr C. A., Kapten, 'I'egnersg, 15, Va. G t f P t K lb.. 47B v: Gunnar, Kapten, verkst. Dir. if Sveriges us a, os exp., ar ergsvagen,a.. Verkstadsfören., Lillabältgatan 12Il, s, C. F., Söner, Urkronometermak., Ur O D f O. Optisk handel, Slussplan 7 (f. d. 63),. 'J.; tl St.; tlf 10324, Norr Henrik, Med.kand., Valhallavägen 33 II, O.; _ Carolina, Änkefru, Målaree.. 1, C. tlf ' <'. I P kt läk ( nez, ra.. a. spec, B. kd.) Si E., Ankefru, Liitzeng. 3, O.D}. arnsju., 1 _ S A Å k f G..t 50 S" byueg. 9, O.; mottagn. enl. öfverensk. ", n..8 r,. o g., o,...., Ragnar, Prokurist, Frejg. 62, Va.; tlf p'. J. G., Ofverdir, o. chef f. försäkrings msp., Arsenalsg. 10 A, C.; bast. DJurs,".. O holm. Chr., Ankefru, Storg. 32,.DJ.. _ C l G B 11 6III.. S" tlf S M E A k f Skenu l" O D' ar., e mansg. o. g., o.:. '." n e r~,. eppareg, ",. 'J , Söder Axel, Öfverste, 'Iegnersg. 15, Va. Lanrit H K B kdi K l" 1 Lauren, Martin, Ciselör, Greftureg. 72, O.; ann ~en,.',., an rr., ar avagen., tlf Österm O.; tlf n.? 01. Brita, Fröken, Lilljansplan 3Il, O.; tlf Da7g4~aor3'Larar:a, Braheg. 32, O.: tlf <J L. A. S. Oison, Köpm:, Nybrog. 26. O. IL,avard,!.E Re(~.sehkr G' InRedaldsg.?3, Cf' _ Aug., Metalltryckare, Greftureg. 72II, O.; avass, m.,. F.E., Irma mnen...un quis..,. t tlf Öst m Lavass), Hornsg. 176, So.; tlf Soder & S År. M ilt 33188, inneh:s bost. Lindvägen 1, Grön..on, uz., r eta rycken, Braheg, 23. dal Liljeholmen; tlf Gröndal Lf.O. O.; tlf Norr B' F" "l' H" l'd 48 A S" L. M' A" k f S lh t V l irger, orsa Jo, oga l sg., o. auremus,.. ana,. n e ru, o emme, ar L. to A B K m t k ' fabrik för tillhallavagen, O. ava r,..,.e '. e n. T1 o l L t Al ' D' ktö H 39 A verkn. af Tval, sapa, lutpulver m.m., auresö: exis, ire. or, ornsg,, kontor Drottningg.. 13, C.; tlf 22398, Hanna Fröken Skeppa g 42 O D'J' Norr 14147; fabrik Surbrunnsg. 46,,,.re.,.... Va.; tlf Norr E. ~., f. d. Grossh., Langholmsg. ~2, So. Laven, Georg, Direktör, Tyska Brinken 23, J. Lrson, Grossh., Jungfrug. 15, O. St T by ",0 d Va" mdö 'K nu t A., I ngenjor,... B ergsun d s me k. versk O., D o. K" ors m "ar, Ag g r 9 o. C stad, Sö.; bost. Bergsundsg. J.O, Sö., scar." op an,..ne.,. Bernh., Kontorist (Svenska Fiskredskaps Lavens KohmportA. ~ Malartorget17, Sthlm. A.B.), Stortorget 7 11, St.. 2. Telegrafadress:»Lavenkol». Parti o. Helena, Modeaffär, Nybrog. 6, O.; tlf minutförsäljn. af kol, koks, briketter, Norr träkol o, ved. Telefoner: namn anrop. Edv., Prakt. läkare, Vasag. 40 II, C. Bröst, Laven, Nils, Ofverkonstapel, Sveavägen 106, hals och nässjukdomar. Mottagnings. Va.; tlf Vasa tid hvardagar 910 f. m., 1~ e. m., Lavenius, J. Tb., Målarmäst., Idung. 7, Va.; sön o. helgdagar 910 f. m.; under tlf Norr sommaren livardagar 13 e. m.; tlf Laveson. Ruth, Fröken, Långholmsg. 7, Sö.; \ 2116, Norr 130. tlf 20706, Söder 30S 85.. \. Arvid, Skeppsbyggn. ing., Begeringsg. Lavett, O. E., Styckjunk., Storg. 41, O.Dj. 105, C. Lawski, Lars, l:e Byråing., Löjtn. v. V. V. Laurentz, Gurli, Fröken, Fil. kand., Humle B. K., Handtverkareg. is>, C.; tlf gärdsg, 17, O ,OLSSON & ROSENLUND S'E ANNONSER P A J(I~RT AN

18 653 LawskicLejdesdorffska Fiskredakapsfabr. Lawski, S. J. K. W., Hofrättsråd. 1;.f. rev. Leff, M., Skom., Plerningg. 67, C.; tu Norr sekr., Handtverkareg. 15 A'r, C ; bost. Pridhemsg. 13 B, C. Lavy, Maria, Fru, Erstag. 26 lil, So.; tlf Leffler, B.,DrFil.,Pressattache,Kungsholmsg. Söder , C.; ur Felix, Köpman, Norrlandsg. 8 &; 10, C.; E., Fru, Uplandsg. 16, Va. bostad Birgerjarlsg. 99 A, Va. Ellen, Fru, Paraplyaffär, Regeringsg. 43, LazarolFabriken,Nybrog.15B,0.;t1f75367, C.; bost. Drottningg. 73 A, C. Norr R. W., Kontorist, Svedenborgsg. 44, L. D.Magasinet, Damkonfektion, Väster ss... långg. 32, St., tu Norr 1428t.. Gina, Lärar:a, Engelbrektsg. 12 III, O,,, Lean, Aktieb., direktör Carl Kindström, WendE).la,Lärara; Engelbrektsg. 12 IIJ, O.; Vasag. 42'V, C.; tlf t1f Osterm Leander, E. A. Ch., Barnm., Birgerjarlsg. 110, A. R., f. d. Målarrnäst., Apelbergsg. 42, C. Va. ' Erik, Postexp., Fagersjö ; tlf Södert. 7. Hans, Direktör, Handtverkareg. 14r, C.; J. A., Prof. v. Tekn. Högskolan, Västtlf manrigg. 12 lil, Va.; tlf Edit, Folkskollär:a, Fjällg. 20, Bä.; tlf Hilda, Aukefru, Fagersjö; tlf Södert. 7. Söder Janne, bitr. Ofverläk. v. Söderby sjuk Inez, Fru, Målarinna, Uplandsg. 69. Va. hus. Träffas i Sthlm Kungsg. 17III, C., Rebecka, Fru, Nytorget 6, Bä.; tlf Söder tisd. o. fred. 12,302; tlf , Norr , samt andra tider efter öfverensk, K. M., Målare, Dalag. 66, Va.; tlf Vasa endast å telefon Tumba 310, helst ,30 f. m.; öfriga dagar äfveu å S. Q. O., Professorska, Kommendörsg. 40, Söderby sjukhus. O.Dj.; tlf Osterm Leffier &; 80n, Aug., A. B., Sthlmsaf E., Tel.assistent, Saltrnätareg. t., Va: delning, Gust. Ad. torg 16, C.; tlf Karl F.,. 'l'ullförv., Karlavagen 14, O , 21618, 21619, J. A., Akeriidk., Nytorget 6, ss; tlf Lefren, Lonise, Fröken,Fotograf,Stockholms , Söder vägen 15, Råsunda; tlf Rås Gottfrid, Sigtunag. 6, Ya.; tlf Vasa Svea, Fröken, Bergsg. 3, C. Leatz,.. Agda, Fröken, Ostermalmsg. 11 IV, Legationer, se Beskickningar. O.Dj.; tlf Lehman, Beda, Fru, Drottningg. 59II, C., Ernst, f. d. Läroyadjunkt, Ostermalmsg. tlf Norr , ing. D I, O.; tlf Osterrn, Math., Revisor i Generaltul1styr., Narva Lebestadius, Mimmi, Modeaffär, Birkag, 13, vägen 7 ' \ O.Dj.; tlf 73685, Norr Va.; tu Norr 21658; bost. s. h.: tlf Lehmann & Co, Hans, A.B., Grosshandelsankn. firma, korta varor, toilettesaker, spec. Lebrecht, Kurt, Speditör i Speditions A.B. borstar, Drottningg. 92 III, C.; tlf 68 66, G. Oxenstierna &; Co, bost. Karlbergs Norr vägen 48, C. Hans, Grossh., Drottningg. 92, C.; tlf Le Chapeau, Modemagasinet, Bäcklin &; 6866, Norr Pettersson, Norrlandeg. 17, C.; tlf Norr se äfven Leman Lehming,.Lara Joh., Arkitekt, Narvavägen Leche, C. H. A., Kommendörkapten, Drott 34, O.Dj.; tlf niugg. 73 C, C.; tlf Lehnberg, Nils O., Lignag. 4, ss; tlf Söder Wilhelm. Professor, Uplandsg. ;.7 ' '1', Va Leckström, C. A., Sjökapt., Brännkyrkog. Lehner, O. G., Fotograf, Nybrog. 18, O. 4 A, Bä.. Lehto, Edv., Skrädd., Handtverkareg. 23 A, Le Coq, A.B., Parfumerie, Repslagareg. ;) B, C.; tlf Norr So., verkst. dir. Curt Sehwaug ; tlf Leibsohn, J., Bokh., Sibylleg. 9 IV, O.; tlf 20730, Söder Ledin, E., ~ru, Tysk Språklär:a, Regeringsg. Le~denheimer" E., Fröken,~irgerj::~lsg. 6, C. 99, C., tlf Brunkeb Leidcsdorff, Carl Edw., verket. Dn. f. A.B. fl. A., Pensionär, Genvägen 23, En Leidesdorffska.Fiekredskapsfabriken, skede. Riddareg. 28 ', O.Dj. Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer i Sigrid, Fru, Handtverkareg, 10IV, C. veckan. Red. Kyrkoherde Arv. Salven, Leidesdorffska Piskredskapsfabriken, Aktieadr. Kungsholmstorg 8, C. Erp, Kungsh, bolaget, H. M. Konungens, H. K. fl. hamnplan 3, C. Kronprinsens Hofleverantör, kontor, I:.ees, H. A. M., Fru, Artillerig. 12, O.Dj. lager och försäljning af alla slags JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ l S H A M N G A T A N 15

19 LeidholmeLeksen. 659 fiskredskap, oljekläder, hängmattor Leijonhufvud, M. E., Fröken, Kungsholmsg, och bamburör, Stort välförsedt lager 90, C. af endast bästa kvalitöer i parti och Sigrid, Fröken, Fil. kand., Johannesg, minut; Storkyrkobrinken 6, St. (ofvan 22, C.; tlf för Västerlångg.) ; tlf 2226, Norr 'I'heresine, Fröken, Grefmagnig. 12,0.Dj.; Leidholm,C.J.,Tjänsteman,Skaraborgsg.8,Sö. tlf Leidström, se Lejdström. Lotten o. 'Elisabeth, Fröknar, Linneg. Leijer, Karl, Sekr. hos Medicinalstyr., Florag. 80m, O.D.i.; tlf II, O.; tlf Norr Ebba, f. d. Hoffrqken hos H. K. H. Änke Leijon, 'Alex, Md.chef i Brandförsäkr. hertig:an af Dalarne, Johannesg. 22, C. Aktieb. Fenix, Östgötag. 36, Sö. Eva, f. d. Hoffröken. Johannesg. 22, C. F. Em., Chef o. verkst. Dir. i Sthlm s "'Tidn. Aktieb., Karlavägen 11, O.; tlf Mimmi, Änkefrih:a, tlf Skeppareg. 64 ',0.Dj.;. " 8992" Norr V., Ankefrih:a, Linneg. 81, O.Dj. Hugo, t. f. Revisionssekr., S:t Eriksg. 63, Leijonmarck, Gustaf, Jur. kand., Assessor.hos C.; tlf Ofver~tåth.ämb., Greftureg. 52 O. C~, A., Skomakare, Kommendörsg.,40, M. K., Ankefru, Karlbergsvägen 69; Va. O.Dj.; tlf se äfven Leyon, Gustav A., Vaktmäst., Odeng. 102 III, Va.; Leijström, Maria, Fru, Tunnelg. 2IIv, C. tlf Va~lt Leinberg, G. Victoria, Fru, Skeppareg, 43, J. E., Ankefru, Drottningholmsvägen O.Dj. 12 A, C. Leipziger, Ida, Fröken, Cigarr o. pappers V., Rörstrandsg. 46, Va. afi'" Tomtebog. 5, Va. se äfven Lejon. Leire, Oms. Försäkr:s bolaget, St. Vattug. Leijonancker, Malcolm, Jur. utr, kand., Ad 10, C.; tlf vokat, Birgerjarlsg. 98'V, Va.; tlfl:'!9 74. Leissner, Anna, Folkskollär:a, Norrtullag. Leijonberg, Sigwald, Förrådsförv., Asög. 37, Va.; tlf Vasa , Sö. Leja Magasinet, Modehus för klädningar, Leijonhielm, Thorsten I., Frih., Kapten, Bir Hamng. 1 A, C.; tlf , Norr gerjarlsg. 114", Va.: tlf Lejdström, Erik, Elektriker, Drottningg.77, Carl G, H. C:son, Frih., Löjtn. Nybrog. C. ' 41, O..T. Axel, Handl., Drottningg. 77, C. August~. Sjukskötra, Sabbatsbergs Sjuk Hans, Kand., Karlavägen 64, O.Dj. hus, va.. Ingrid Samzelius, Leg. läk., Institut för M. U. O., Ankefrih:a, Nybrog. 68, O. andningsgymnastik, Artillerig, 10, '\ Leijonhufvud, Ove, Frih., Arkitekt, Sture O.Dj.; mottagn. efter öfverenskomparken 7", O.; tlf ' melse ; tlf 77840, Norr Carl, K~son, Frih.,. Artist, Stureparken Ejnar, Postexp., Bragevägen 1, 10.;Uf 7", O". Vasa 9674.' K. 'A. A:.~on, Frih., Byrådir.. i Järnvägs Oskar, Professor, Sånglärare v. K. Musikstyr., Ostermalmsg.,61, O.; tlf konservatorium, Artillerig. loili, O.!}}. Sten S., Frih., Dir.assist. i Stockh. stads Ingrid, Telegrafist, Rörstrandeg. 6, Va. statistiska kontor, LillSveden, Stock Leje, Eric, Bergsg. 2, C.; tlf 31413, sund; tlf Ulrikadal 158. Lejon, Ivar, Disponent, Solhems Villast.,, Knut, Erih., 7 II, O. f. d. Direktör, Stureparken Spånga; tlf Spånga 76. se äfven Leijon. C. G. E., Frih., Statskornmissarie o. Byrå Lekander, Gunnar, Doktdr, Hedlund & Lechef i K. Statskont., Sibylleg. 40, O. kander, Detektiv och Juridisk Byrå, B. K. S, R., Frih., Justitieråd, Sibylleg..Artillerig. 6', O.D}.; tlf 79383; best. 38, O. Vanadisvägen 23, Va.; tlf E. T., Frih., Kapten, Svea Ingenjörkår, C. A., l:e Kanslisekr. i Ko Jordbruksdep., Carl, Frih., Legationsråd, Villag. 13 A, Djursholm; bostaden tlf Djursh. 367, O.; tlf 41'60. " ämbetsrum tlf G. Carlsson, Frih., Registrator i Gen. Vilh. Köpman, Götg. 29, Sö.; tlf poststyr., Greftureg. 35, ~. A. V., Änkefru, Odeng, 54 B', Va. Sten A:son, Frih., f. d. Öfverste i K. Leksell, G. T., Afd.chef, Birgerjarlsg. 111 B, Fortifikationens reserv,handtverkareg. Va.; tlf Vasa 9673.;. 28 III, C. Gustaf, Dir., Stureg. 29, O.. Lotten, Frih:a, född Braunerhielm, Lin Leksen, Bich., Grossh., Västrnannag. 69, Va., neg. 6, O.; tlf ( S., Notarie, Dalag. 14, Va. VI.KING SKOKRÄM INDUSTRI..(\.KTIEBOL."I K!N G OREBRO

20 6!lO LekströmeLennerth. Lekström. E. W., Järnvägstjänstern., Vi Lenander, K. J., Fil. dr, Styckjunkareg. 7, O. kingag. 5 II, Va. Emil R., Folkskollär., Villa Vidablick, Leljevahl,..Ch. E., Prokurist, Storabältg. Mids.kransen; tlf Liljeh , O.Dj. Gust., Förvalt. hos P. A. Sjögren, Mås Lelki, J. Bernhard L, Förman, Roslagsg. tersamuelsg. 16, G.; best. Luntma 37IV, Va.; tlf Vasa kareg. 81, Va. Leman, Emma, Fröken, Uplandsg. 35 III, Va. Sigvard, Jur. Imnd;J,. e. o. Hofr.not., se äfvcn Lehman. Drottningg. 23Il, u.; tlf Le Mats Filmbyrå, Vasag. 15 & 17, G.; Lenberg. Karl Leon., Aktuarie, Dannemorag, tlf 17505, Telegrafadr.:»Lemat», 1U,Va.; tlf tlf LembkeLand tblom, Elisabeth, Fru, Rid Leneker, Nils, Köpman, Uplandsg. 51, Va.; dareg. 12 IV, O. kontoret: tlf C. V., Missionär, Barnhusg. 10, G. Lene, Anna, Fru, Greftureg. 1, Ö. J. F., 'I'apetser., Möbelaffär, Bellmansg. Lengström, E. F., Pianofabr., Drottningg. 22 e, Sö. 79 r, G. Lemchen, A., Fru, Karlbergsvägen 37, Ya. S. F., Pianofabr., Regeringsg. 70,..G. Lemeke. C., Fru, Karibergsvägen 23, Va. Lenhardtsons, Albin, Stomatolfabr., Ostgö Marie Fru Karlavägen 73 u. b. O. tag. 52, Sö.; tlf 582, 604, 605, Söder Lemke, Anna, Fröken, Grefmagnig. 14\ Ö.Dj , Söder (Klintberg). Lenhart, Olof, Ingenjör, Rörstrandag. 44, Va. H. J. o. M., Fröknar, Valling. 20 & 22, Lenke, Oscar, Herrekiperingsaffär, S:tEriksg. G.; tlf I 44, G.; tlf 31934; bost. Holländareg, H. F., Aktieb., Kungl. Hofleverantör (Spe 26 A, Va.; tlf Vasa cerier, delikatesser o. frukter), Direktör Lenkert, Gunnar, Köpman, Tegnersg. 38III, J. H. Gustafson, Fredsg. 12, G. (K. Va.; tlf Norr Akad.s f. de fria konsternas hus). Lenna Bruks Aktieb., Trävaror o. Bygg John, Hofrättsråd, Grefg.8,.(J.Dj. nadsmaterialier, Birgerjarlsg. 27 1, G.; Lilly, Ankefru, Linneg. 13, O. tlf 2748, 3334, Norr se äfven Lempke. Lennander, H., Ing., Birgerjarlsg. 931, Va. Lemnell, Arvid, Rörstrandsg. 6, Va.; tlf Lennardtsson, Eric, Tjänstem., Karlbergs vägen 47 B, Va. Lemnells Express, Engelbrektsg. 3, O.; tlf 1, S. L., Tjänstem., Skåneg. 81, ss. Norr l, Korr Lennarth, Axel, Köpman, Upsalag. 13, Va.; Lemoine,.Ii. Siffer, Civiling., Bragevägen tlf Vasa , Ö.; tlf 21973; till bast. tlf Lennartson, e. G. A., Intendent, legitimerad Lemon, Amalia, Fru, Birgerjarlsg.103 B, Va.; Sjukgymnast, Odeng. 531, Va. tlf Vasa Ernst, Målare, Uplandsg, 69! ö. g., Ya.; Lemons, Adolph, Aktiebolag, Färger, Fer tlf Vasa 23. nissor, Kemikalier, Oljor, Kryddor Lennartsson, Torsten, Operasång., Braheg. ID. m., Mästersamuelsg. 49, Sthlm 1; tlf 31IV, O.; tlf 7'7832. '750, 5788, Norr 5418, Norr Lennartz, J. O. L., Handl., Hökensg. 3, Sö. Lernon, Emil, Dir., Katarina V. Kyrkog. 8, Lennberg, Joh., Grossh., bast. o. kont. S:t Sö.; tlf Söder Paulsg. 35 B'", So.: tlf 2'728. Ludvig, Förgyllare o. Glasmäst., Vanadis rb, Joh., Aktieb., Srt Paulsg. 35 BlI, Sö.; vägen ö. g., Va... tlf Einar, Handl., Stureg. 48, O. J. W., Polis, Katarina Bang. 15, Sö. Ludvig, Tjänsteman, Styrmansg. 11 A, Lennbom, Pauline, Fru, Värm dög. 6, Sö.; tlf O.Dj.;..tlf Norr Söder Lovisa, Ankefru, Styrmansg. 11 A, O.Dj.; Ulla, Fröken, Skåneg. 61, Sö.; tlf Söder tlf Norr 141 ' Lernön, C. G., Kapellm., Luntmakareg.Go", Nils, Musiker, Värmdög. 6, ss, tlf Söder Va Le Mon, E. C., Hofkapellist, Götg. 32A r, Sö. Lennep, V., Tjän~teman, Stureparken 2, O.; Bror, Musiker, Tjärhofsg. 42, Sö. tlf , Östorm A. E. Musiksergeant, Tjärhofsg. 42, So, Lennerman, Herman, Tjänstem. i Svenska Lempke, F. J., Liljeholmens Tryckeri, Jakobs Handelsbanken, Döbelnsg. 51, Va. berg, Hornstull, Sö.; tlf Söder Lennerth, Nils G. W., Tjänstern., Munkbrog. se äfven Lembke, Lemeke, Lemke, 2 III, St.; tlf Brunkeb Lenanders. S., Advokatbyrå, Drottningg. 23 II, Gust., Munkbrog. 2I!I, St.; tlf Brunkeb. G.; tu A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer