Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu."

Transkript

1 Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor Jakobsg. 25, C.; a. t.8037, Löwenstein, Wilhelm, Valhallavägen 103, r. t. 422' Va. Magistrat, Stockholms, Rådhuset, Sthlm 2. Löwenstern, Alfons, Direktör, Grefg. 8 1V, Magnell, Karl, Kapten, Kommendörsg. 5 I1,O.; O.D}. a. t. 236 :24. Löwenthal, J., Redaktör, Döbelnsg. 53 v, Va.; - C. J., Professor (konsulter. väg o. vattena. t. 7395, r. t byggn.ving.), Birzerjarlsg. 15. C.. Löwinz, Lars, Bankdirektör, Ostermalmsg. Magnet, Bertha, Fru, Valhallavägen 17, O.; 59, O.; r. t ; a. t. 2til14. a. t. Osterrn J. O., Bokförlägg. o. Boktryck., Utg. af - Maria, Änkefru, Norrtullsg. 22, Va.; tidn. Hemmet, Centralpalatset. a. t. Vasa se äfven Löfving. Magni, H., Doktorinna, S:t Eriksg. 35 (f. d. Löwkrantz, Gottfr., Bokh., Rörstrandsg.fi-l!", 11), K. Va.; a. t. Vasa Ejnar, Ingenjör, Skåneg. 111, So.; a. t. Löwstädt, Maria, Fröken, O.; a. t Österrnalrnsg. 11, - Söder 6:247. Astrid, Lär:a, Ny torget 4, ss., a. t. Sö- - se äfven Leufstedt o. Löfstedt. der Lööf, C. Oscar, Typograf, Karlbergsvägen - Klara, Änkefru, Nytorget 4, Sä. 3F, Va.; a. t. Vasa Hagnie, Walter, v. Konsul (San Domingo), - se äfven Löf o. Löw. Greftureg. 22. uppg. D, O.;. r. t Lööv, L. F., Insp.-konst., Skeppareg.34, O. - Hilmer, Götg. 781, So. M. 1 Magnusson ; 2 Magnuson ~~..~ _1 R., Banktjänstem., Kat:a Kyrkob. 3, Sä. llaag,..carla, Fröken, Florag. 15, O.; a. t. _1 F. W", Bleck- o. Plåtslageri, Jungfrug. Ostorm , O.; a. t Maartman,.. Augusta, Änkefru, Karlavagen _2 Carl Edv., Bokh., Döbelnsg. f>2, Va. 50t, O.Dj. _1 A. E., Byggmäst., Drottningg. 82 Ill, C. Ha.ass, Alex., Jägmästare i Sthlms revir, _, C. F., Direktör, kont. Drottningg. 53, C.; Roslagsg. 291V, Va. bost. Karlbergsvägen 16, Va. -- Paul, förste Sekret. i Tyska General- -' G. Gerhard, Y. verkst. Direktör i A.-B. konsulatet, St. Badstug, 36 AII, C.; Nya Hanken, Norrtullag. 24 1, Va. a. t _2 Ernst, Elektr. agent, posta dr. Sthlm 16. Mac Dowall. Hugh Shaw., Banktj.-rn., Drott- _1 K.. J., Fanjunkare, Storg. 10, O., a. t. ningg. 94, C. Österm. '/,703. Machielse,J., Handl., Engrosaffär, kont. Läst- _, G. R., Fastighetsäg., 'l'immermansg 33, - makareg.3, C.,bost, Lästrnakareg. 23, C. So., a. t. Söder Elisabeth, In neh. Blomsterhandeln Lin- -' G. A., Fil. dr, Stjärng. 2 I1 Va. nsa, Malmskillnadeg. 40, C. _1 L. U., f. d. Folkskolel:a, Homsg, 3, Sä.; Machni, M., Maskinmästare, Drottning- a. t holmsvägen 9, K. _1 Anna, Fotograf, N. Smedjeg. 5, C.; r. t. Maden, M., Fru, Styrmansg. f>, O.Dj. N"n Elin, Märkningsatelje, L:a Vattug. 12, _, Emilie, Fru, Uplandsg. 68, Va.. C.; a. t Selma, Fru, Sömmerska, Stureg. 6, O. Madsen, Emil, Musikdir., Kocksg. 30, Si>. a. t _ & Lundberg, Nya Engelska Skrädderi- _, Anna, Fröken (Friggas tj.-byrå), Småetablissementet, _ Drottningg. 31, C. landsg. 21 n.b., C.; bost. s. h. M., Karlbergsvägen 53v, Va. _, Elise, Fröken, Artillerig. 30, O. Mrechel, Matilda, Fru, Ad. Fredr. torg 6 I11 _, Gunhild... Fröken, Folkskolel:a, Storg. 7 ö. g., Sä. & 9, O. Magaliff, S., Guldsmed, Norrlandsg. 21, C. _, Julia, Fröken, Dalag. 24, Va. Magasin dn Nord, Manufakturvaror i siden -' Hilda, Fältskär, Drottningg. 104'1, Va.; och ylle, Drottningg. 20, C.; a. t a. t Magasin du Passage, Modehandel, Små- _2 Paul, Förgyllare, Biblioteksg. landsg. 10, c. Stureg. 6, O.; a. t , C.; bost, Magasin Rekord, Kam-, borst- o. läderaffär, _, E., Förtroendeman, Margaretavägen 68, Västerlangg-. 40, St. Enskede. Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.

2 548 Magnusson- Malm. 1:Magnu88on; 2 Magnu8on. 1 Magnu8son; 2 Magnuson. _1 Johan, Garn-, Väfnads- o. Manufaktur- _1 Hugo J. A., Sergeant v. Brandkåren, affär, Kungsg. 48 (f. 'd, 8), C. (midt Malmskillnadsg. 64 C.; a. t _. emot Hötorget); a. t. 4269, r. t _1 J. E., Slakteriidk., t:a Nyg. 20, St.; _1 M.,Generalkonsul (Republ.SanDomingo), bod Mälartorget 17, St.. Greftureg. 22, uppg. D, O.; r. t _1 A. A., Styrman, Gröndal 1, Liljeholmen. _2 Edvard, Grossh. Riddareg. 28 III, O.; a. t. _1 Carl A., inneh. Symaakinsaffären Solidar, 15240, r. t Karlbergsvägen ~O, Va. _1 Karl, Grossh., T.immermansordens hus, _1 R. E., l:e Tillsyningsm. v. Hälsopolisen, Birgerjarlsg., O. Krukmakareg. 38, Sö.. _1 Richard, Gymnastikdir., Kungstensg. 601, _2 Oscar, Tjänsteman, Greftureg. 20 C, O. Va.; a. t _2 A. W., Uppbördsman (5:te roten), Drott- -' Kerstin, Handelsidk:a, Handtverkareg. 45, ningg, 104'1, Va.; a. t K.; r. t. Kunzsh, 65. _1 C. M., Vaktm. (Sthlms Handelsbank), _1 C. J., Handl., Kungsg. 48 (f. d. 8), C.Kornhamnstorg 4 1 1', St. _1 Gunnar, Handl., Västerlångg. 46 &; 48, St. _I Armand..l. Verkm., Helsingeg. 11, Va.; _1 J., Handl. (spec.- O. vikt.-), Tjärhofsg. a. t..'1asa öo , Sö.; bost. Nytorgsg. 21 A, Sö. _1' Betty, 4-nkefru, Greftureg. 15, O. -' J. A., Handl., Mälartorget 13, St., Mäster- -' Clary,.A,pkefru, Valhallavägen 53, O. samuelsg. 47, C., o. Köttorget 8, St. _1 Ellen, Ankefru, Uplandsg ", Va.; _1 J. F., Handl., Västerlångg. 46 &48, St.; a. t. Vasa 540. bost. Hofslagareg. 5 (f. d. 2), C. -' K. M., Ankefru, Västmunnag. 59, Va. -' J. H., Handl., Luntmakareg. 51, Va.; Mahn, C. A., von Liewen, f. d: Generalkonsul, a. t. Brunkeb Uplandsg. n' b. t. h., Va. -' Karl, Handl., Västerlångg. 46 &; 48, St.; Maier, Alfred, Agentur för Damkappor, Drottbost. Mästersamuelsg. 10, C. ningg. 48, C.; a. t ; bost. Bergsg. _2 J. H., Hattmak. o. Körsnär, St. Badstug. 7 B, K. 58,' Va.; a. t Maijgren, J. A., Grossh., Dalag.. 54, Va.; _1 P., Hattmak., bost. o. bod Hornsg. 3, Sö. r. t. Vasa 123. _Il Matilda, Herrekip. Oxtorgsg, 9, C. Dam- - P. J., Målare, Bondeg. 29, So., a. t. Söder konfektion Hötorget 12, C _1 Karl G.jIngenjör, Handtverkareg.g3A, K. Malaise, Edmond, Köksmäst., Sibylleg. 21'1', -' S. E., Ingenjör, Långbrodal 56 Alfsjö. O. -, Seth, Ingenjör, Uplandsg. 30, Va. Malcolm, Ellen, Fröken, Barnhusg. 8 III ö. g., _I J., Kakelugnsmak.-mäst., Brännkyrkag. C.. 52, Sö.; 3.. t. Söder Malitz, J. F. V., Barber., Skaraborgsg. 9 B, Sö. _1 Amanda Ch., Kappsömmerska. Väster- Malling, L. J. H. W., Grossh., Kronobergsg. långg. 45 III, St... 9, K. _I W., Kapten, Artillerig. 10 B, O.; r. t.' - A., Jägmäs.t., Kungsholmstorg 6, K H., Löjtnant, Krigsskolan. Karlberg. _2 Josef, Korresp. Nybergsg. 7 1, O.; a. t. Mallmin, Hugo, Bankkassör, Idung. 6, Va.; Österm a. t. ~1l 97. _1 Hilding G., Laborator, Veterinär, Vete- - Ida, Fru, Barnbusg.20 C. rinärinst., Atbano. - Olof Manfred, Redaktör, Idung. 8, Va. _2 Ida, Lirar:a,' Årsta skolhus, Liljebolmen. Malm, Fredrik, e. O. Assessor i Svea Hofrätt, Magnns8on, Aug., etablerad i8tio. Manu- Helsingeg ', Va; a. t fakturaffär en-gros och detail, Väster- - B. Rob. A., Bokh., Tantog. 15, Sö. långg. 46 & 48, Si.; a. t. 2867, r. t Erik, Bokhållare, Götg. 61, Sö.; a. t. SÖ- _I N. A.. Med. kand., L:a Nyg. 14, St. der ' E.. Mek. verkst., Regeringsg. 121, Va.; - Axel, Cigarrh.-firma Regeringsg. 45, q. bost. Döbelnsg. 21, Va. - E. G., Doktorinna, Valhallavägen 27, O. -' Karl, Mäklarefirma, 'l;immermansordens - Anna, Fru, Sibylleg. 18, O.; a. t hus, Birgerjarlsg, O.; r. t. 3480; a. t. - Herlvig 1 Fru, Damfrisering, R.iddareg.6.(, O.D}.; a. t , r. t. Osterm _I Ernst O., Ombud för Norrköpings Lito- - Ida, Fru, Mästersamuelsg.30, C. grafiska Aktieb., Linnea. 83' b., O.Dj. - Nt'IIY"Fru, Sigtunag.15, Va.; r. t _2 J., Packmäst., Bondeg. 27, Sö. - Olivia, Fru, Oigarraffär, Nybrog. 73, O.; _1 C. A., Plåtslugarmäst., Västgötag. 8, ss., a. t ; bost. s. h. _1 E., Sadelmak., Banerg. 25, O.Dj. - C. W., Fröken, Greftureg. 24 C, o. Brand- ooh LifförsAkrinus-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottalnggttu.

3 Malm-Malmberg. J\'Ialm, Frida, Fröken, Sot Eriksg. 24 (f. d. 6), K.; a. t. Kungsh Hilda, Fröken, Föreståndarinna vid nllemmet Elim», Saltsjöbaden, - O. B., Generalmajor, Stureg. 58, O. - M. A., Handl., Valhallavägen 121, Va. Georg E:son, v. Häradshöfding, Hagag. 10, Va. -- C. F., Ingenjör, L:a Ekensberg, Liljeholmen. - K. G. N., Ingenjör, Jakobsbergsg. 8, G. - G., Instrumentmuk., Regeringsg. 17, G.; a. t. Bruukeb, 54,91. - Berna, J):assörska, Skeppareg. 37, O.; a. t. Osterrn, AX.!lI,Kontorist, Artillerig. 36" O.; a. t. Osterm Johan, Kontorschef, Långholmsg. 15, So.; a. t. Söder Carl Gust. Emil, Lok.mäst., 54 D, Va. Västmannag. Bettina, Lärana i Franska, Italienska o. Engelska språken, Kungstensg. 60 III ö. g., Va. - Hanna, Lärar:a vid Brummerska skolan, Valhallavägen 27, O. Elna, Modealfär, Up1andsg , Va.' a. t. ' G. E., Målarrnäst., v. Värd, Surbrunneg. 13, Va.; a. t Henning, Operasångare, Lidingö villastad; a. t. Lidingö Au~. F., Perukmak., Riddareg. 64 n.b., O.D}.; a. t , r. t. Osterm, 46$. Carl F., Perukmak. o. Frisör, Storg. 30, O. Dj. Carl G., Sekr. i Sv. Folkförb., Surbrunnsg. 54 AlV, Va. F. R., Skomak., Västmannag. 68, Va.; a. t. Vasa P. L., Stadskamrer, Dj. Narvavägen 18, O..d. J., vice Värd, Poliskonst., Tunnelg. 11, G. Amanda, Änkefru, Artillerig. a. t. Osjerrn, , O.; - C. G. O., Ofvering., Kapten v. Väg- o. Vattenbyggn.-kåren, Östermalmsg. 57, O. Malmar, Ida, Borgmästarinna, Odeng. 31 III, Va.; a. t. Vasa :2853. Malmberg, Wilh., Agent för A.-B. A.F. Carlssons skofabr. i Vänersborg. kont. V as ag. Ei & 17 1II, 17 II, G. G.; bost. N.Blasieholmsh.. Erik, Agronom, Storg. 30, O.Dj.; a. t Bror Sibbe, Artist o. Fotograf, Barnhusg. 6, G. -s, G. D., Bokhandel, firman inneh. af August Rietz, Södermalmstorg, Bä. Malmberg, Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget C. G. A., 54~ Bokh., 'I'immermansg. 22, s«- O. H., tjo f. Byråingenjör, Rörstrandsg. 36, Va. - Hulda, Damfrisering, Uplandsg.39, Va.; a. t Bernhard, Damfrisör, Strandvägen 3, O.; a. t , r. t. Ostorm C. E., Damfrisör, Klarabcrgsg. 58. G. - O., Dekorationsmål., Uplandsg. l?", Va. S. D., Direktör, Drottningholmsvägen 12A, K. O. G., Distriktskassör V. Stat. Järnv., Drottningholmsvägen 12 B, K.; r. t. Kungsh. i3 91. A. Teod., Fil. dr, Lektor, Johannesg. 22, G.; a. t. Brunkeb Thorhild, Folkskoleka. Rådmansg. 3, O.; a. t. Österm Cecilia, Fru, Nybrog. 58 n b., 9. - Isabella, Fru, Sibylleg. 12, O. Vilh:a, Fru, Västmannag. 52, Va.; a. t. Vasa E. F., Fröken, Telegrafist, Sibylleg. 9, O. - Elsa, Fröken, Pipersg. 26, K.; a. t. Kungsh A. O. E., Fröknar, Västerlångg. 28 II, St.; r. t. Staden 46. Frank, Handelsfirma, Centralpalatset, G.: r. t 'I'elegr.vadr. Monel, Carl, Handskfabrikör, kontor O. lager Vä sterlångg. 45, Si.; bodar: Västerlångg. 45,!$t., Södermalmstorg 24, Sä ji St~reg. 5, O., bost. Mosebacketorg 4, So. E. G. E., Järnv.tj.m., Rörstrandsg. 58, Va.; a. t. Vasa 8 ; 68. Otto, Ka mmarskrifvare i K. Tullverket, Heimdalsg. 1, Va. - Erik, Kontorist, Klara N. Kyrkog. 20, G. Sigrid, Kontorist, Västmannag. 52, Va.; a. t. Vasa i3 45. O. F. W., Kontorsbitr., Liljeh. station, Liljeholmen. A. L., Korresp., Västmannag. 18, Va. - F. A. F., Maskinmäst., Bryggaeeg. l l ', G. Anna. Matvaruaffär, Braheg. 42, O.; a. t N. M., Musikdirektör, konservat., Engelbrektsg. Lärare 3~ vid Musik-.0. Å., Sergeant, Kartaplan 4, O.vJ. P. Gunnar, Skriftställ., Folkungag. 93 III, Sä.; r. t. Söd er 203, a. t. Söder Helge R., Skådespel., Folkungag. 95, Sä. - Axel, Tryekeriförest., Kammakareg. 29, G. - E. V",~ngf. bofälh., Kindstug. 4, St. - A. C., Ankefru, Sibylleg. 44, O. - Brita, Ä.l1kefru, Folkung~g. 95, So. - Emma, Ankefru, Västerlångg. 2W l, St. - F., Ankefru, Sibylleg. 9, O.; a. t. Osterm. l:jh. SVEA. 13 Drottninggatan.

4 550 Malmberg-Malmqvist.: Malmberg, Katarina,' Änkefru, S:t Paulsg. Malmgren, E. Hj.. 'Köpman, Tuleg. 28 Il, Va.; 19~\Sä.; a. t. Söder 1210, r. t. ~220. a. t. Vasa Olga, Änkefru, f. Mörner, Storg.30, O.D}.; - A. F., Postdir., Hagag. 48 IlI, Va.. a. t Oskar, Regissör, Karlavägen 45 B, O. _ Frank, Brunkebergstorg 2, O. - J. O., Sjökapten, 'Eolkungag. 91 A, So.; Malmborg, K. E. J:son, Fil. kand., Extralä- a. t. Söder rare, Kommendörsg, 20B, O.; a. t. - Helga, Slöjdlärar.a, Nytorgsg. 11, So., a. t. Söderö7 22. Ebba, Fru; Grefg. 5lII, O.Dj.; a. t Ellen, Teckningslär:a o. Mönsterrit.a, - E. S., Herr, Frejg. 19, Va.; a. t. Vasa Nytorgsg. 11, Bo.; a. t. Söder V. E., f. d. Tågmästare, Svarteneg. 19, Sä. - P., Inspektor, ~irgerjar~g. 113 B).. Va. - Nil~? Vi?handl., Badstug. 15, Sö.;a. t. - Carl, Kamrer. Linneg. 38, (J.; a. t. ;::0447. Soder ~ Oscar, Köpman, S:t Eriksg (f.d.8),k. - & Son, Wilhelm, Vin o. spirituosa, Södra - E. A., f. d. Landshöfd., Villag. 5 & 7, O. Benikebrinken, St. (v. Järntorget); a. t. - L., Skoaffär, Flemingg. 75, K.; 110. t o. r. t Carl, Skräddare, Valhallavägen 99, Va.; - Maria C., Ankefru, Rådmansg. 39 BlII. butik o. verkst. Sibylleg. 40, O.; a. t. Va.; a. t. Vasa A., Helsingeg. 6, Va.; r. t , a. t. - H. G. V., Stationsskrifv. Hornsg. 33 BI, so. v. Statsb., Malmling, H. W., Skorstensfejare (lg:e -.K K. G., Tjänsteman, Bengt-Ekehjelmsg. distr.), Fatbursg. 18 A, Sti.; r. t. Söder 5, Sö. 279, a. t ron Malmborg, C.. G., Civiling., Brand- o. Malmquist, Robert,..Bokhandl., Grefg.14 D. h. Lifföraäkr.eaktieb. Sveas Inspektör, Val- O.D}.; a. t. Osterm, ' ling. 32, O" - Gustaf, Revisor i Kammarrätten, Mäster..,...A., Disp., Riddareg.M, Ö.DJ.;a. t samuelsg. 52 1, O, Ma~inintend., Valling. 32, O. - Emelie,..Änkefru, Dalag, 52 IV, Va. - F., MaJor, Barnhusg. 6, O.; a. t. Brunkeb. - H. S., Ankefru, Nybrog. 15 A, O Malmqvist. Arvid, Agent, Skeppareg. 41 n.b. O. - Vilh.a, Änkefru, Valling. 32, O. - Anna, Barnm., Karlavagen 32, O.' ' Malm~~ona. E. K., Byggnadsmaterialaffären - GustafkBlolllster~andelil Handtverkareg. Gota, Barnhusg. 4, O. 2<!,.: bost. Gotg. 5, So. Ma.lme, Glist. O., Fil. dr, Lektor, Bergsg. - G. O. & E., Bokbinderi, Mästersamuelsg, 23 lii, K.; a. t. Kungsh , O.; a. t. Brunkeb A. E., Ingenjör, Rörstrandsg. 48, Va. - Wilh. Fr., Bokh., St. Budsbug. 58, O. Malmen, C., Kommerseråd o. Byråchef i K. - Carl Eric, Fabriksförest., Kungsklippan Kommerskoll., Vidarg. 4, Va.; r. t A, K. --- Per, Rums- o. dekorationsmålare, Klara - C. J., Handl., Saltmätareg. 12 B, Va.; - N. Kyrkog. 29, O. a. t. 7286, r. t C. C. A., Ankefru, Uplandsg, 27 1, Va. - Bernhard, Ingenjör, Västerlångg. 76 Il, St.; Malmerfelt, S., Restauratör, Uplandsg. 20, a. t. Stork Va.; bost. Rådmansg. 76.e., Va. D - Jenny, Inneh, firma Ståhl& Hökenbergs Malmgren, H. A., Aktuarie, 'I'egnerslunden Eftr.: Götg. 5 Il, Sö. - 12; Va.; a. t. Vasa Werner J., Järnvägskonduktör, Dalag. Erik, Civiling., Skeppareg. 23 III, O.' 40 III ö. g., Va.; a. t. Vasa r. t ' Carl, f. d. Kammartjänare, Barnhusg. 8, O. - M. H., Folkskolel.a, 'l'immermansg. 32, Sä. - E., Kontorist, MalmskilInadsg. 31III, O.; - J osefina, Fru, Agneg. 7, K.; a. t r. t. Norr , Fröken, Kungstensg. 29, Va. - O. E., Kontorist, Frejg. 48, Va. - Mauritz, F-ö~säkr.-tjänstelll., Brali'eg.33ITI, - :Gunnar, Kontorschef. Flemingg. 16 HI, O.; a. t. Österm K.; a.,t. Kungsh. 7 69, r. t. Kungsh Wilhelm, Grossh., Svartmang. 20, Si.; - C. E., Kyrkovaktm., Svartmang. 16. St. a. t , r. t. 488 o. privat r. t. - S. H. N., Lärar:a, Västm-nnag. 41,. Va. Staden 79, Joh. A., Mejerist, Rådmansg. 88, Va. - J...B. L",. Inge~jör, Västerlå~gg. ~6, St. - A. R., Musiklär., Lindhagensg. 11, K.; - Gösta, Kontorist, Kvarng. ~, So.; a. t. a. t. Kungsh G. V., Redaktör, Västmannag. 33, Va..- Hilma, Krigsrådinna, Karlbergsvägen 1- C. P., Sadelrnakare o. Tapetserare, Teg- 28 Il, Va. nersg. 37, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Malmqvist, Malmqvist- Malmtorgsbadet. 551 Sadelmakare, Tuleg. 7, Malmström, Elis, 80kh., a. t. Söder Hornsg. 75, Bö.; Teckla, Cigarraffär, Folkungag. 20 D, Sn.; bost. s. g. 99. E. A., DekorationsmåJ., Parmmätareg. 6, K. A., Direktör, Götg. 59, So.; a. t K.A. V., Fabrikör, Norr Mälarstrand 12, K. Elsa. F, lkskole!:a, Kungsg. 53 (f.d. 11), G. Axel, Fot..graf för»hvar 8 Dag», Rege ringsg. 25 1I Ö. g., G.; a. t. <!0506, r. t Teodor, Va. Johan, Sjökapten, Svedenborgsg. 23 1I \ f:3ö.; a. t. cöder F. A., Skräddare, Jakobsbergsg. 28, G. Gustaf, Skulptör, Grefg. 32, O.Dj. Leonard, Tjänsteman i Sv. Lrfförs.-anst. Trygg, Bangård-g. 10, So. F. U., Uppbördsman (11. roten), Karla v~gen 45 CI, O.; a. t A., Ankefru, Högbergsg. 68 B, Bö. Gusten, Ankefru, Lästmakareg. 14 & 16, G.; a. t. Brunkeb; H. E., f. Billman, Ankefru, Karlavagen 32, O. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten, 'l'orkel- Knutssonsg. 22, Bö. Malmros, O., Fabriksidkare, firma Nyblseus & Co, Handtverkarg. 23 D, K. ~S., Folkskolel:a, Handtverkareg. 23 DI, K. -, N., Tjänatern. h. Drutsel närnnd., Handtverkareg; 23 DI, K. - A.. S. A., Ankefru, Valling. 32 1, G.; r. t Malmroth, Carl, Fil. dr, t. f. Byråchef i Landtförsv.irsdep.: 1;. t. 140:!.7; bost. 'I'orstensonsg. 151, O.D;'.; r. t Malmstedt, Otto, Agentur för Guldvaruaktiebolaget G. Dahlgren&Co, Malmö, engros affär för juvelerare,.jakobsg. 25, G.; a. t. 4566, r. t ; best, Strandvägen 7 A, O. C., Fru, Brunnsg. 10, G. Magda, Fru, Manicure o. Damfrisering, Stureplan 13', G.; a. t A., Lektor, Högbergag. 12, Bö. Malmstein, N. F., f. d. Löjtn., Uplandsg. 79, Va.; a. t. Vasa A. V. G., Teknolog., Uplandsg. 79, Va. Malmsten, Erik, Amanuens i Riksarkivet, Stureg. BOIIl, O.; r. t C. A., Fanjunkare, Svea Lifg. Kasern, Sthlm 14: a. t. Osterm Eufrosyne, Fröken, Hnsäg.a, ss.. a. t. Sö der Lundag. 39, -s Hotell, Mästersamuelsg. 63 G. Karl, Med. dr, Bta-i-holmetorg 9 1, G.; strup-, lung. o. hjm-tsjukdomar. Mottagning 9-1 /212 f. m.; a. t. 528, r. t s, G. Hj., Metallgjuteri, Odeng. 46, Va.; a. t ,F. A.,.:verkm., Sibylleg. 83, O. Olga, Ankefru, Ingemarsg. 8 I1, Va.; a. t. Vasa 787. S. G., Öfverkondukt., G:la Kungsholmsbrog. 38, G. Malmström, Kaleb, Agent, Vegag. 11, Va. -- Carl,Arkitekt, atelje o. bost. Arsenalsg.2, G.; a. t Ch., f. Kijber, Fru, Djursholm, h. Breidablik, Auravägen; a. t. Djursh Elisabeth, Fru, Kungsg. 53 lv (f. d. 11), G.; r. t. Norr 458. Karin, Fru, Frejg. 52, Va.; a. t. Vasa Maja o. Emma, Fröknar, Döbelnsg. 16 A, Va.; a. t. Vasa C. H.,..Försäkr.-tjänstem., Östermalmsg. 27, O. Gustaf, Grossh., kont. o. bost, S:t Paul-g. 35 B, se., r. t Knut W, Grossh., Uplandsg. 23, Va.; r. t , a. t Hedvig, Gymnastikdir., legitim. Sjukgymnast, Luntmakareg. 7, G. Constauce (f. d. A. E Schuldheis), inneh. Constaneo Jacobson, Kammar, Borstar, Parfymer, Regeringsg. 23, G.; filial Drottningg. 73 C, G. A., Kassör, Flemingg. 22, K.; a. t. Kungsh Karl Kuno, Konsult. Civilingenjör, Flemingg. 57 1V, K.; a. t. Kungsh Erik Julius, Kontorist, Rådrnansg.88, Va. Birger, Kontorsbitr., Pip-rsg. 5 1ll, ö. g., K. C. E., Kontorsbitr., Pipersg. 5 Ill, ö. g'., K. C. K, Kontorsskrifv. v. Stat järuv., Ynl\'- lin gag. 11, Va.; a. t. Vasa Albin, Köpman, Uplandsg. 23, Va.; r. t , a. t O. E., Lärare, Ostgötag. 36, Bö. Per Erik, Löjtn., Kungsg. 53 lv (f. d. 11), G.; r. t. Norr 458. Hilma, Modehandl:a, Brunkebergst. 2, G. G. V., Målarrnäst., Sibylleg. 43 & 45, O. A. K, Skoaffär, Drottningg. 92, G. W. R., f. d. Skräddarmäst., Bellmansg. 28, ss. C. G., Vaktm., Uplandsg.Bs '", Va.; a. t. Vasa C. G. T., Akare o. Hyrkusk, Uplandsg, 77, V~.; filial: Stallmästaregården. M. ~., Ankefru, Luntmakareg. 7, G. S., Ankefru, Uplandsg. 23, Va. A. E., Upsalag. 9, Va. Malmtorgsoadet, Malmtorgsg, 3, G. (mellan Jako ba- o. Kardllan,makareg.). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 552 Malmö, Försäkr.-~\.ktieb.-Marcus. Malmö, Försäkr.-Aktieb., konto~ Stureplan Mansnerus, _Otto -Hjalmar, Uppbördsman v. 15, C. Flottans Mek. verkst., Handtverkskaser- MalmQ Takpappfabriks Upplag, N:a Smedjeg. nen, Skeppsholmen, O.Dj. r 22, C.. Mantalsnämndens expedition: St. Nyg. 2, Manby, C. J. N., Pastor. Engelbrektsg. 10, O. B III, St.; öppen kl Mandahl, Knut, AgenturatIår o. Gros. han- Mantalsskrifningsförrättare se Häradsskrifdel, kont. Skeppsbron 32, Sthlm 2; vare och un.ler Rotemansexpeditioner., r. t o. 73.?6. Telegrafadress : Manzang, Axel, Pianist, Nybergsg. 11, O. Knutman: bost. Ostermalmsg, 13 & Marchander, Hugo, Ingenjör, verkat. Dir. i 15, O.; r. t Elektriska A.-B. Siemens-Schuekert, - Thor, Operasångare, Kommendörsg. 42, Stocksund, a. t. Stocksund 79. _ O.; r. t Hilda, Ankefru, Karlbergsvägen 51 v, Va. Mandell, Erik Gust., Konduktör, Högbergsg. Marcks von Wtirtemberg, A., Frih., Tjänstem. 74, Sö.. i Drätseln., Malm skillnadsg. il6, C. Mandetström, G. A., Frih., Östermalmsg. - A. E. K., Frih:a, Handtverkareg. 38, K., 16, O. - Viva, Frih:a, Villag. 17 III, O. Manhem, se Byggnadsaktleb. Manhem. - G. W., Kontorist, Skeppareg. 6 1 Ö. g., Manhem, Tempel n:o 1,~93 af T. O., sönd. O.; a. t. Osterm kl. 3,3"-6 e. m., Kocksg. 24 o. b., Sö. _. se äfven Marks von Wiirteinberg. Manhems Badinrättning, Hornsg. 116, Sö.; Marcus, Axel, Agent, Davidbagaresg. 9, C.;.a, t , r. t kontor s. h. Manhems Tvättinrättning, Hornsg. 116, So.; - Lars, Agent, Stureg. 64, O.; a. t a. t , r. t. 615!. - Isaac, Boktr.-aktieb., Regeringsg. 75 B, C.; Maniette, Theodor, Kontorschef, Observato- a. t. 4870, r. t rieg. 5 III, Va. - Fredrik, verkst. Dir. för Isaac Marcus - J. Aug., l:e Vaktm. i Civildep., Mynt Boktr.-aktieb., Regeringsg. 75 B, C.; torget 2 III, St.. a. t. 4887, r. t. Norr 682. Manilla Döfstumskola, Manilla, Sthlm 14; - A. M., Fabriksidkare, firma S. Berendt r. t. 876, a. t. Djurg. 58. J:or & Co, Valhallaväg. 45 B, O.; a. t. Mankell, L. Henning, Musikdir., Stureg IV, O. - M. Fil. dr, l:ste Aktuarie i Kommers- - J. J. Bernh., Rektor v. Kraftska skolan, koll., Östermalmsg, 44, O.; a. t. Osterm. Fredsg. 6, C , r. t. Osterm Ebba, Ankefru, Döbelnsg. 14 IV, Va. - Ida, Fru, Kungsg, 49IV (f. d. 7), C.; a. t. Mann, C. T., Insp. konst., S:t Eriksg i6, r. t. Norr ' (f. d. 21), K.. - Delphine, Fröken; Skeppareg. 22, O.; a. t. Mannberg, G. A., Kapten, Riddareg.51, O.Dj. Osterm Manner, Magnus V., Redaktör, Dalag. Si, - Olof, Försäljningschef, Torsg. 8v, C.., Va.; a. t Teres, Gymn.sdir., Valballaväg. 45 B!ll, O. - B., Vaktm., Manilla, Sthlm 14. ~ Curt, Iug-firma, Kungsg. 49 (f d, 7), C.-; Mannerborgs Modemagasin, Uplandsg. 14, a t , r. t. Norr 399. "I'elegramadr.: Va. Sucram. Mannerheim, E. N. C., Friherr:a, Artillerig. - Ernst, Inneh. Restaurant Sturehof, Stu- 10 B. O. replan 6, O.; bost, Birgerjarlsg. 11, O. - C., Grefve, Katarinavägen 13 A (Drotts- - August, Intendent v. Allmänna baruhugården), Sö. set, Norrtullsg. 14, Va.; r. t Mannerstedt, P. V. S., Kapten, Danderyd; - Gerda, Journalist, Greftureg. 22, uppg.b", a. t. Danderyd 80; r. t. Danderyd 20. O.; r. t. 1315, a. t Mannerstråle,.t,Underlöjtn., Villag. 5&.7,0. - P., Konditor, Fridhemsg...10 B, K.. - Emma, ~CAnkefru, Narvavägen 7, O.Dj. - Henry, Med. dr, Docent, Ofverläkare VId - Thilda, Ankefru, Handtverareg. 40, K.; Solna sjukhem, Sundbyberg. mottaga. t.. ~ ning för nerv- och sinnessjukdomar: - C. H., Ofverstelöjtn. i armen, Birgerjarlsg. hvard. '/23-'/24, Drottnings, 22, C. 22, O.; a. t Karl, Med. dr., Hud- o. Könssjukd., Norr- Hannerström, Hilma, Fru, Malrnskillnadsg. landsg. 9; C.; mottagn. hvard. 8-1 /\110, 13 III, C. 3-4, kvinn1. pat. 2-'/"3, helgd. 10- Mannström, K., Löjtn. v. Fortifikationen, 11; r. t. 6200, a. t. 97!i3. Grefg. 11, O.Dj. - J. Gustaf A., Tj:man v. AlJm. Barnhuset, - C. O., Redaktör, Herserud; r. t. Lidingö Rörstrandag. 34IV Ö. g., Va.; a. t. Vasa Brand- och Liff'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Marclls-Martell. 5[i3 Marcus, Augusta,Änkefru, Greftureg. 24B,0.; ten); r. t. 18:)2 (Stabschefen); r. t.6328 a. t. Q~tenn (Chefen för Mobil.-afd.): r. t (Che- _ Hilma, An~efru, Sibylleg. 46 & 48, O. fen för Komm.-afd.); r. t (Che- _. J. M. K., Ofvermaskinist, Prästgårdsg. fen för Org. afd.): r. t (Chefen 201, Bö.: a. t. Söder 46 VS. för Utrikes-afd.). - Fritz, Handtverkareg. 36, K.; a. t. Kungsh. Mark, Eskil, Byggnadsing. o. Byggm., Rege ringsg'. 99, G.; a. t. 232 Iii. - Max, Igel damsg. 10 (Hummersberg), K.; _ J. Olof, Grossh., Handtverkareg. 11, K;.a. t i.,kungsh kontoret r. t. 23'21, a t. Kungsh Nl!S, Sibyll-g. 40, O.: a. t. Osterm _ S. N., Handl., Kocksg. 28, So.; a. t. Söder Marelm<, C. Th., Jungfrug. 30, O Marell, K. H., I~genj?r,.Rörs~randsg. 46, Va. - E. L., Kontorist, Kungsholmsg. 8. K. Maren, F. ~., Direktör l Aktleb' G..Maren & _ K, Korrespondent, Kocksg. 28, So.: a. t. Co, pnv. ~dr. Nybrog. 29 I, O. Söder & Co, G., Aktieb., Grossh.-firma, Hoflever., _ & Co, Aug. Johansson. Aktiebolags Af Nybrog. 15 A,. O.., delningskontor. St. Nyg. 21 B, Sthlm 2. Margaretaskolan, K~.nder~arteJl o. Seminart- Marke, Astrid, Kassorska. Blekingeg.63AI,Bö. um, Kornmendörsg. ~5, C?.. - Sigrid, Kassörska, Blekingeg. 63 Ar, Sö. Margarin-Av-B. Zemths, Malmo, afdelnings- _ Oscar K., Stationsskrifv., Rögbergsg. 46B kontor (Ekström & Hoflund), Dra' So. ' konsar. 1, St. M k J A C' '1' Ch f f" S k Maria Arbetsfören. försäljningsbod : Basa- ar man,.., lvi l!!g.,.' e. or v;~ns.a ren vid Karl Johans torg, BÖ. Patentkonto.ret, Birgerjarlsg, 18, O., _ Begrafningsbyrå, Emma G. Wallöf, r...t. 4139, a. t Hornsg. 44, Bö. - Mana, Fru, ~aptensg. 14, O.DJ. _ Expressbyrå, Svedenborgsg. 4B. Bö. - C. E., Inge~Jor, Ny~ro~. 58:.0. IV. Folkbibliotek och Läsrum, Hornsg. 112, - Karl, Ing., f. d. M~skllldlr., Frejg. 55,Va., So., öppet '!6-3'/.hvard. 4-8;'/ 9 _3'/5 a.t.vasa ".. hvard. 1-9, sönd. 4-'/29; a. t. Söder - F. JL, ~artograf, Artillerig.. )9, O., a. t. 1:) 08. Fritt tillträde och fria hemlån. Osterrn, Förbered. Elementarskola Ragvaldsg. Marks von Wurtemberg, K T., Frih., Ju- 16, ss., se Kalenderafdein. [24 4::>J. s~itieråd! Tegne~~lunden 1(1IV,.Va. _ Hiss- & Magasins-Aktieb., Söder Mälar- - Julia, Fröken, Lärar.a v. Whitlockska strand 21 Bö. Srmsk., Kammakareg. 8 III, Va. Mjölkdropp~, S:t Paulsg. 371, Bö. Läka- - R. O., Frih., Ofverstelöjtn., Valhallavarens mottagn. månd. kl. 12 m.; moders- ~en 39, O... och spädbaruskl iuik onsd. och fred. kl. - se afven Mareks von W urtamberg. '/212-'/21 e. m., a. t. Söder Markstedt, Josefina, Fru, Norrmalmstorg _ Saluhall. Hornsg. 72, Bö. 4, G. _ Sjukhus, Volmaryxkullsg. 25, So.: mottag- Markström. ~n~!. Me~. kai!d., Bitr. läk: v. ningstid 9-11 f. m. Allm. Fnr,oTJn.slllnessJukafd.,Flemlllg- _ Sjukvårdsförening, se Sjukvårdsfören:r g. 22, K.; r. t...kuuzsh. 79., _ Upptaguingsanstalt, Prästgårdsg. 32, se; Markusson, Alma, Froken, TuaBuffen,Hamn. ~twoo. ~~a Marin, Maria, Folkskolel:a, Parkg. 16II1,K. Mannen, Harald, Apotek., Tegnörsg. 1I I1,Va.; Marinförvaltningen, Birger' Jarls torg 11, a. t Sthlm 2. - Ebba, Firma, Sybehörs- o.hvitvaruaff'årer, -s Laboratorium. adr. Flottans varf Skepps- Birgerjarlsg. 29, G., o. Linneg. 59, O. holmen, O.Dy'. '. - Ester, Firma, Sybehörs- o: Hvitvaruaff'år, Maring-, B., Direktör, Karlavägen 42, O.Dy'. Norrtullag. 17, Va.; inneh, af Ester Mariningenjörkårens Chefsexp. Birger J arls Svensson. torg 11, Sthlm 2.' - Elfrida, Handelsidk:a (firma Ebba Mar-. Marino, J., & Co, firm. äg. af Richard W. men)" ~.untmakareg. 5~, Va. Ditzinger, klosettfabrik, butik Drott. - Evert,.r jänstem.,.. Katann~ Ö. Kyrkog. ningg. 34, G.; a. t , r. t , So., a. t. Soder 620,. Marinstaben, Chefsexp., Mobihserings-, Kom- Marquard, J. R., Målare, Handtverkareg. 46, munikations-, Organisations- och Utri- K.; verkst. Pilz, 5 K. kesafdelningarna: Skeppsholmen, Långa Martej], O. A., SlIickar~, Örby villast. 49, raden 41, Sthlm 15; r. t. 1853, a. t. A.lf~jö (Tamburen); r. t (Adjutan- - 1., Ankefru, Brännkyrkag. 14 B, Bö_ Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 ;)54 Martin~Mattelill. Martin,. E. D. W.,.Auditör, Advokat, Strand- Maskinistföreningen i Sthlm, Drakensgr_2,.,' j.vägen 5A, O. Kontor Drottningg. 17, St. Kontorstid 9-1; 5...,-7;.liirdagar '''G.. Se Wallins, O., Advokatbyrå.,9-1. Dec.-Febr.alla.helgf,ria.dagar ~' Il~rbert, Civiling., Smedjevägen, Lidingö endast 9-1; r. t.a199, a. t villastad. Maskin- o. redskapsprolningsanstalte'rnas Hildegard, Folkskolel:a, Tegnersg. 36 H, Styrelse. (Sekret. K. F. Adelsköld).,!. Va.; a. t. Vasa 1765, ' Exp. adress: Stäket. Carl, Handl. (spec. o. vikt.-) Tun MIg. Maskinskrifningsbyrå, Landen & Ro~enberg,, " 1, G.; bost. Luutmakareg. -' P. R., e. o. Hofrättsnotarie, 16 H, G. Regeringsg. Drottningg. 67, G.; a. t. Brunkeb, 5140, r. t. Norr , G.' Advokatkontor; a. t Per Maskinsktifningsbyrå, se Sydsvenska ma. '. sonlig mottagningstid 10-11, 2-1 /24. skinskritningsbyrån.. - E. M., Kammarrådinna, Saltmätareg. Maskinskrifningsbyrå, se Taflins (l. d. Krre- 3 BIl, Va. pelins) byrå. -Tyra, Lärar:a, 'I'egnersg. 36 H, Va.; a, t. Maskinskrifuingsbyrån»Hammond», Vasag'..,vasa G.; r. t. 1283, a. t ;-F., Löjtn.. Beckholmen, O.Dj.. Masreliez, Anna, Fröken, Torkel-Knutssonsg. -7"'K, Teodor, Postexp., Tegnårsg. 3GIl, Va.; 31, Sö... '.'. a...t. Vasa -:-. H.', Ankefru; Kommendörsg.. 32, O. - -: Elin, Fröken, Torkel-Knutssonsg. 31, Sö. Gustaf, Jur. kand., e. o. AsseSSOr i 'Svea, -,~.~. N., Ofvprstelöjtn.,. Fälttygrnäst., Hofrätt, Hornsg. 3~A, Sö.. Sibylleg. 4, O.; r. t K. V., Jur. kand" t. f. Assessor, Fatbursg. Maninell, J. A., e.ö. Hofr.-not.,Nybrog.57,O. 18 A, Sö.. - Karl En l:ste Postexp., Kungstensg.44 Il, ---' Amy, ~ajorska, Greftureg. 50, O. Va. '. Mal)tiqson, Lorentz, Direktör,. Flemingg. - Anna Ankefru, Hagag, , Va.; r. t. Vasa - ". 23 B, K. P., Predikant, Folkungag.. 65, Sö. - H. M. C., Ankefru, 'I'orkel-Knutssonsg. 31, So., r. t r-r-.knut, Arbetareg. 24 H, K.; a. t. Kungsh. Massage-Institutet, Biblioteksg. 9, G. Mot tagning 9-3; a. t Martinsson, G. H., Flaggunderoff., Falken- Materialprofningsanstalt, K. Tekn. Högsko-. 'bergsg. 5i O.Dj... lans, Drottningg. 95 A, Va.; r. t.19 79, - J.,W., Tjänstem., Långbrodal, Alfsjö. a. t Elektr.Iaboratoriet, Malm- Martzman, O., Ba!!are, Grefg. 45, (J. skillnadsg G.; r. t Mascbinenfabrik Örlikon, Ombud: Ing. Ernst von Matern, John A., Grossh., v. verkst. Dir. Hilding, kontor Drottningg. 33, G.; r. t. i Söderberg & Haak A.-B., :Villa Ny, 6834, a. t , telegramadr. Oerlik. torp, Lidingö Villastad. Maschmann, Frans W., Verkm.,Brännkyrkag. Knut, v. Häradsh., Sekr. i justitieom- 165, Sö. Maskinaffärernas. fören. (Aktieb. B. A. Hjorth budsmansexp., Villastad. Bragevägen, Lidingö & Co), Klara N. Kyrkog. 31, G. Maskinaktiebolaget Sandberg & Lundholm. von Matern, Ebba reg. 12, G. J., Fröken, Hollånda- '.: Hofslagareg. 1 (f. d. 10), G.; r. t.9698, - Harald, Prakt. läkare, Drottningg. 73 A, a. t G. Specialist i barn- o. inv.sjukdomar. Malikinbola~et Standard, Gruen & Co, Näck- - Hilda A.,.Ankefru, Regeringsg, 12;3, strömsg. 4, G. (Bankaktieb. Norra Sve- Va. ' riges hus).,mathes, J. 1\1.,Pastorsadj., Prästg. 27, St.' Maskindirektörsexpeditionen, Statens järn- Mathiason, N. P., Dir., Reymersholm, Liljevägar, l:sta Disti iktet, 'I'orsz. 10, G. holmen.. Maskinfirman Agraria, Kard.llan"makareg.. G.; r. t , a. t , Mathison, S. P., Grossh., Norrtullsg.8A, a. t Va,; liaskinförsäkringsbolag:mathson, se Mattsson. Hansa, Blasieholmsg. 4 B. G.; 1'. t. 9829,,. -,'a. t Försäkring mot skada å och Matbson, Alfr., Posttjänstern., G.; a. t Tunnelg. 15 m, förstörelse af maskiner, uppkommen på Matlagningskurs, Folkskolans, se Skolor.: annat sätt än genom brand. Matlagningsskolor, se Skolor. Maskinföl'säkrin!\,skontor: Matocha, Emanuel, Verkm., Hornsg, 106,Sö. Helmansons. Bngene, Försäkrings. MatteIin, J. O. P., Postexp., Repslagareg. byrå, Karduansmakareg. 12, G.; r. t. 20, Sö a. t. 7722, 171, Wilhelmina, Ankefn:, Repslagareg. 2O,Sö. Brand.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drott~ingga~aa.

9 Matternc-Maugham. f>1j5 Mattern, Richard, Gravör, Harung. 20 A, C.; l Mattsson ;"2Mattson; ;) Matsson ;' " bost. Karlbergsvägen 11, Va. 4 Mathson : 5 Mathsson. Matteus försarnls bibliotek, Matteuskyrkan, ' ~öppet hvarje söckendag 7-9 e. m. -' Olof, Bvggmäst.. Styrmansg. 2 Il, O.Dj.; c- Il-Express, Uplandsg. 1)4, Va.; r. t. 3177, a. t. (hterm a. t ' Hugo, Firma, Innehafv. Allan H. Matts Matthiesen, S. J., Bankkamrer, Kommen- son, kontor Skeppsbron 10, St. dörsg. 10'V, O.; r. t _5 R. E., Plaggrnaskioist v. Flottan, Kastell- Gunnar Way, Civilingenjör, Djursholm. holmen 1 C, O.D}. Arkitekt- och Byggnadsbyrå. Villor -' Maria, Folkskolel:a, Uplandsg. 59, Va. o. stugor. Verkst. Direktör hos A-Bol. -' Mathilda, Folkskolel:a, Stureg. 17, Q. V!llabyggnader; L t. Djursh. 50, a. t -' Arthur, Fondmäkl., Grefg. 21, O.Dj. Djursh, 96. -' Paul E. B., Förman v. Sthlms Mjölkför- Esther, Fröken, Jakobsbergsg. 15 IlI, C.; säljn.-aktieb., Torsg. 12 u, Va.; a. t. a. t Brunkeb Ruth, Fröken, Jakobsbergsg. 15u, C., -' Allan, (Irossh,, kontor Skeppsbron '10, r. t. 3873, a. t St., bost. Eng elbrektsg. 14, O. D. Way, Ing., Mek. Konstruktionsbyrå, -' Nils, Grossh., kontor Karcluansmakareg. Västmannag. 3RIl, Va.; a. t , C., r. t. 9524; bost. Saltsjö-Storän- H. J., vik. Läroverksadjunkt, Bergsg. gen; r. t. Storangen ;)7. 7 Bu. K. Sixten, Grossh., Odeng. 67, Va.; r. t. J. C., f. d. Protokollssekr., Karlavägen AU, O.; riks- o. allm. tel. -' Hilcla Amali a,lyhand.idk.a (cigarr.-),up- M. A. L., f. d. Tjänsteman i Järnvägs- landsg. 1, va.; bost. Dalag. 76 Il, Ya..styrelsen, Drottninzg. 93 IlI, Va. -' B. L., HandI. (skinnvaru-), Tegnersg,8,Va. Matthiessen, Max, Försakring~all'är, Si- -' E. C., Husägarinna, Nybrog. 44, O.. bylleg. 9 (nära Nybroplan), O., kontor _2 Gottfri.l. Ingenjör, Västmannag. 401, Va. o. bostad; r. t. 9420, a. t Telefon.. ' H. W., Kamrer v. Danviks hospital, Dantill bost.: a. t. Österm Uteslutande viksg. 17, sn, r. t. 785, a. t försäkringsaffär, grundad För- _2 Alma, Lärar.a, Södertörns villast. 50. medlar försäkringar af alla slag,.4 R. C. G. M., Revisor i Stockh, Stads endast svenska bolag. Agentur för Drätselnämnd, Vidarg 9 1V, Va. Brandförsäkr.'A.-B.»Fenix», för Lif _4 E. A., Sjökapten, Västmannag '" Va. försäkr.-a.-b.»nordstjernan», för -' E. T., SY,kapten, Skaraborgsg. lo, Bä. Olycksfallförs~kr.-A.-B.»Bkandinavi- _I J., Sjökapten, Repslazareg. 12, Si). en» (olycksfall-, ansvars-o glas-o in -' P., Skouu.kare, S:t Paulsg. 14, Sä.;a t. brotts-, resgods-, rån-, sjuk-, vatten- Söder skade-försäkr.), far Sjllkfi,rsäkr. A.-B. _2 J. V., Snickare, Flemingg. 5\) A, K. ))Ya1kyrialll) samt för Sjöförsäkr.-A. B. -' Ernst, Snörmak., Klarabergag. 21, C.; fa-»öresund». brik Luntmakareg. 24 e, C.; bost. Sol- Arthur F. N., Ad. Fredr. torg 2, ss; hem, Spånga.' a. t , r. t. Söder 285; dir. för _I O. J., Verk m., Hornsg. 186 B, Ss.: a. t. A.- H. Heinr. Schipmann, Speditions Söd er, 22 ;'3. o. Assurans affär; kontor Bredgränd -, Anna, Ankefru (inneh. Kungsholms Lys- 2, St. oljerninutering), Handtverkareg. 44, K. Mattison, Einar, Kontorist, Flerningg-. 79 B, K. -' J., Ankefru, Storg. 10, O. Matton, A. Gerry, Fröken, Israelsmissionen, -: Edward,.Markvardeg. l, Va. Idung. 4, Va. - F. U., Vastrnannag. 40, Va. _ G. E, Grossh., Drottningg. 8S, Va. -' Joh, Melker, Hornsg. 150 B'V, So. _ K. M, Rgservunderlöjtn.. Artillerig -,38,0. Matvaruhandeln, Döbel nsg. 52, Va., Inneh, _ D. A., Ankefru, Artillerig. 38", O. Fröken Frida Andersson; a. t. 2;) Mattsson ; 2 Mattson;'f1 MatS8on; Matz, ~1ichard, Agenturaffä;, Observatorieg. 4 Mathson: 5 Mathsson. 8, ' V: a..:. 30. t. Vasa 3.~ J. F., F'risör, Luntrnakareg, 91, Va., bost. _2 E. M., Arkitekt, Vanadisvägen 31 A, Va. Bolstanäs, Rotebro.. _, & Boden, Assurance- o. Agenturaffär, Mau J'.or, Alb., Grossh., kont. O. bost. Up- (Iwan Matt-son), kontor Järntorget B:t, landsg. 17 1, Va.; a. t St.: r. t. 8733, a. t Maugham, Mary, EngelskJlpråklär:a, Artille- _, Filip, Bygogmäst., Högalidsg. 10 B, Sii.; rig. 3, O.; a. t. Osterm. 4922, r. t. a. t Osterrn Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 556 Maule-Mejerier. Maule, Alice, Fröken, Skeppareg. 62, O. Meerburg J:or, M. P., Import af kolonial- Maurin, Hj., Fotograf, ValJing. 37 (f. d. 33), varor, Skeppsbron 6, St. ', C.; r. t. Norr 160, a. t 24375; bost, - M. P., Konsul, Banerg. 33, O.Dj. " Scheeleg. 11., K.; a. t. Kungsh, Meeths, Herm., Aktiebolag. Mauritson, Anna, Ankefni, Uplandsg, 16, Va. Kontor Drottningg. 63, C.; a. t. 8664, Mauroy, Edvard, Sjukgy-nnast, kv.-gladhem, 'r. t ' Y.mervägen 8, Djursholm, r. t. Djursh. Lager af Sybehör, Mode- o. Korta varor' 292. Drottningg. 6:1,C.; a. t 6291,1'. t Mauzt:!ius, Robert., F!l. I~c., Statsgeolog, Hufvudbutik Drottningg. 63, C.; a. t. Alfkullen 4, Alf sjö VIllastad , r. t May, C., Fastighetsäg., Valling. 6, C. Filialer Regeringsg. 30, C.; a. t A., Mi~.s, Rådmansg. 10 m, O. Stora Nyg. 36, St.; a. t John, Ofverdirektör?' chef för Riksför- Götg. 26, Sö.; a. t säkringsanstalten, Ostermalmsg. 46, O. Drottningg, 73 A, C.; a. t Mazer, S., Fru, Uplandsg. 24 IV, Va. Storg. 9, O.; a. t S. E., Fröken, Apelbergsg. 34 1, C. Meeths, Herm., Herm. Meeths, Aktiebolag, - Th. A., e. o. Hofpredikant, Apelbergsg. kontor Drottningg. 63, C.; a. t. 8664, 341, C.; r. t r. t ; bost. Hemsta gård, Hud. Mazer~ka kvartettsällskapet, Smålandsg.7 I,C. dinge; r. t. 9129, a. t. Segeltorp 9; Mazettis Försåljningskontor, Karduansrna- postadr, Drottningg. 63, C. kareg. 14, C.; a. t Meethz, Anna,.Fru, Kassörska,' Flemingg. Mazzei, Pictro, Riddareg. 4, O.; a. t. 22~ 31i. 581, K.; a. t. Kungsh. 6 H9. Mealy, P. F. M., Lektor. Rosenvik, O.Dj. - J. F., Revisor, Flemingg. 581, K. Bok. Mebius, J...V., Agron11m, Odeng 71, Va. röringar, o, Bokslut utf, korrekt o. bil- - Laura, Ankefru, Odeng, 71, Va., r. t Iigt, årsackord. l:a Refer, Absolut dis- Meck, P. G., Maskinist, Folkungag.103, Sö.; kretion; a. t. Kungsh r. t Mehrens, O. J.,..Kontorschef, Dalag. 14, Va. - E. G. Ragnar, Telegr.-assist., Folkungag. von Meier, A., Ankeöfverstinna, Grefmagnig. 103 u, Sö.; r. t. 1iJ9M. 4; O.Dj. Medberg, Bertha, Fröken, Idung. 7 u, Va. Meijer, se Meyer. ---' Victor, Konsult. Byggn.-ing., Tumtebog. Meinel, F. Otto, Kammarmusikus, Nybrog. 29, Va. 56 A u, O. Medberger, Ferd., Civilingenjör, Storg. 7 t, Meinhardt, Paul, Engrosaffär i Ur o. Ur. O.; a. t , mottagningstid 8-10 kedjor m. m., Holländareg. 31, C.; r. t. f. m. o 4-7 e. m. 57 M, a. t Medeen, David, Bokh., Surbrunnsg. 12, Va. - Paul, Grossh., bost, Valling.11 u (f. d,7),c. Meder, Hilda, f. Nilson, Ritdmansg. 73, Va. -, Eggers & Co, Kontor o. lager Jakobs- Medeus, Carolina, Fru, Surbrunn-g. SIII,Va. bergsg. 17 n. b., Sthlm 1; r. t. 409~, a. t. Medicinalstyrelsen, Kungl., Svartmarig. 9, Telegrafadress: Meco. Sthlm 2; mottagningstid 1-2 på dagen. Meisner, John, f. d. Grossh., Odeng. 58, Va.; Medicinska Föreningens lokal, Norr Mälar- a. t strand 22 1, K. (höruet af Parrnmätarsg.), Meissner, Emma, Fru, Skådespelerska, Nar-. alla dagar 8 f. m.-10 e. m. Biblioteket vaviigen 14, O.Dj... öppet för utlånin$ tiga. 5-7 e. m.: -.Hj., Kapell~äst., Narvavägen 14, 0iDj. Sekr, o. skattm. tisd, 5-7 e. m.; a. t. Meister, K, Amiralska, Östermalmag. 34, O. 60, r. t A., Kapten v. Flottan, Ostermalmsg. 34" Mediko kirurgiska institutet, Karolinska, O.. Handtverkareg. 3, K. Mejerier:, Medin, Hanna, Bosättningsaffär, Drottningg. Aktieb. Mejeriet Victoria; kont. Kungsg. 53, O. 74 (r. d. 34), C. Mejeri: O. Järn- - J. V., Expeditionsförest. för l}nk. gods- vägsg, 22, C.; a. t o , exp., Sthlms N.; bost. kv. Akern 7 B, r. t. 770; filial Sibylleg. 35, O.; a. t. Hersbyvägen, Lidingö Villastad , r. t Aurore, Fru, K"mmend~r~g'. 401, O. Mjölkbolaget Audumbla, Mästersa- - Hilma, Fru, Grefg. 6, O.Dj. muelsg. 67, C.; a. t. 4117, r. t. 1218; - Oskar, Med. dokt., f. d. Professor, Västra bodar Norrlandsg, 11, C.; a. t. 5748, Trädgårdsg. 11 B, C.; träff~s endast tis- Svedenborgsg. 9, Sö.; a. t. 3S 04. dagar, torsdagar och lördagar, 15maj - Stockholms mjölkförsäljnings-a.b., DalS sept. kl.!mo-im1, den öfrigadelen lag. 3, Va.; a. t. Mjölkbolaget, r. t. af året kl Mjölkbolaget. Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ).

11 Mejeriernas Annonsblad (Red. G. Karlmall), Greftureg. 5pv, O.; r. t Mejeri-Tidningen, red. Flemingg. 20 B", K.; a. t. 8653, r. t. 8127; 11-5, lörd. 11-3; expo Kungsholmsg. 2 BIV,K.; a. t Mekaniska Pröfningsanstal1en, Malmskillnadsg. 54 1I, e. Inuehafvare Civilingenjörerna Axel F. Enström, Carl A. Rossander och Joh:s Ruths: r. t. 3:>62, O. 3505, a. t Ritkontoret a. t Kontorstid 9-5. Telegramadr.: Elaktroprof. Mekaniska Verkst. Fram, inneh. O. V. Milden, Luntmakareg. 24 CII, C.; a. t , r. t Verkst. Ideal, Östsrlångg. 1, St. - Verkat..Thor, Velocipedfabrik, Riddareg. 17, O.: r. t. 5645, a. t. ll1:hl". - verkstäder, se Yrkesregistret. Me1ander, Georg, Agent, Klara Vattugr. 1, C.; r. t. ~6 83, träffas säkr, före '/e 10 f. m. - Ivar, Banktjänsteman, Storg. 46", O.Dj.; a. t. 2i:lO 57. -s Blomsterhandel, KU:Jgl. Hof!everantör, Birgerjarlsg. 9, C.: r. t. 4350, a. t s, Signe, Blomsterhandel, Hamng. 2, C.; r. t. o. a. t. 7R Gerda, Damfrisering, Linneg. 33 & B5, O.; a. t C. J. D., Fabr., Stureg. 44, O. - L. ~. W., Elaggunderoff., Styrmansg. 39, O.Dj.. - E. S., Fru, Karlavägen 3~, O. - S. M., Fru, Karlaväzen 34, O... - Nanny, Fröken, Narvavägen ~91, O.Dj. - EmU, Konditor, Grefg. 57 1, O. Aug., Specerihandl., Jakobsbergsg. 6, C., hörn. af Biblioteksg.; bost. Nybrog. 34, O. A. U., Verkm., Åsög. 7n, So.; a. t. Söder A. W., Åk~re, Odeng. 31 Ö. g., Va. - Sven F., Ofvermaskinist, Sthlms stads Arbetsinrättning, so. Melassfo.ler-Aktiebolagets Generaldepöt,»)Molasill», Robert Stei n. Oxtorgsg. 5, C.; r. t. 10::;74, a. t Melbye S:sen, Guldbrand. Civiling., Birgerjarlsg ", e. - S:s~n, 'I'heres, Fru, Birgerjarlsg. 13'v, e. Melchior, Aktieb., Ludvig (Hj, Silfverling och A. Wikander). Modevaror en gros, Regeringsg, 19 & 21, C.; r. t. o. a. t. 7685: Meldorf', Nils, Banktjänstem., Skåneg. 57, 2'/2 tro t. v., So. - Hugo, Korresp. V. Atlas verkst., Tomtebog. 28 AIIl, Va. Mejeriernas Annoneblad-> Msllbi». 557 von Melen, A. E. L., Grossh., bost. Djursholm, r. t. Djursh. 39.! a. t. Djursh K., Hand lsres., Ostgötag. 27. Bö. Melens Järnvaruaffär, Vas ag. 9, C.; lager af järnbalkar o. byggnadsmaterialier, välsorterad järnkrauihandel : r. t. 1393, a. t ; öppet 8-8 Melön, Bertha, Fröken, Seannons sid 1106, Högbergsg. 37 cm, Bö. Melin... Theod., Agent; Torstensonsg. 13", O.Dj. - Arvid, Bageri, Roslagsg. 48, Va.; a. t. 89!J7. - K. M. R., Byggnadsing., Norrtullsg, 20 m, Va. - C. O., Faktor (Centra.ltryckeriets lith. afd.), Pipersg. 28', K.. - Emma, Fröken, Banårg, 15, O.Dj. K. E., Grossh., Tunnelg. 17, e. Olof, f. d. Grossh., f. d. Ledamot af Riksd. l:a karnm., Villa Bergalid, kv. Bylgia, Djursholm, Sveavägen s station; r. t. Djursh Ernst G. M., Kassör, Torstensonsg. 13", O.Dj.: r. t (säkrast kl. I) e. m.). Paul, Kommisslonsaffär. Apelbergsg. 37 B, C.; kontor Holländareg. 5, e. - G., Köpman, Uplandsg. 7;;, Va. -. K. A., Med. lic., Sabbatsbergs sjukhus, Va. - J., Reseffektfabr., Hornsg. 83, ss; r. t. Söder 149, a. t ; se annons sid Gustaf, Revisor, Riddareg. 9 A, O.; r t. Osterrn, E. M., Sjukaymn., Norrtullsg. 20 m,. Va. - J. A., Skoruak., Kungsholmsg. 50, K.; a. t. Kung-sh O. C, Tygskrifvare, Vanadisvägen Hl, Va. - Margareta, Ankefru, Norrtullsg. 20 m, Va. - se äfven Mellin, Melinder, J., Gro,sh' Å Karlbergsvägen 40", Va.; r. t :5,a. t J. O., Sjökapten, Lundag. 39, ss. Melinska Stenograffön-ningen, Sekr. Kamrer Sten Fägersten, Linneg. 80, O.Dj.; r. t. l3~ ill (~ 4 r. t. 205). Mellberg, D., Fabrikör, Västmatmag. 44, Va. - Hertha A., Fröken, Jung-frug. 3. O. - l. o. 1\1:.Fröknar, Dalag. :j4 ", Va. - J. M., Ofvermaskinist, Briinnkyrkag. 211, Bö. Mcllbin, Bertil, Direktör, Hornsg. 28, Bö. - Magda. Fru, Linneg. 4, O.; a. t. 4219, r. t Nanna J. M., Fru, Brännkyrkag. 54 B', Bö. Bertil, Aktiebolaget, Grosshandelsfirma (verkst. DIr. Bertil Mellbin); k..rtvaror, ma.uuf., sybehör, ylle, Mälartorvet 17, St.; kl S,:>o-5,xu. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 668 Mellbin-Mertens. Mtillbin,Gustaf, Handelsfirma (Berndt.Carls- Mellner, Malva, Fröken, Kammakareg. 27, G. son), Västerlångg. 47, St.,', - Karl, Prakt. läkare, Uplandsg. 4, G.; Mellborn, A" Fröken, Styrmansg. 19~ Ö.Dj.' hvard. 9-10,2-3, helgd. 9~10; ~llm. Mellersta och Norra Sveriges Angpanneför. tel, , rikstel ening, Kungsg. 74 I1I (f. d. 34), G.; a. t. Mellqvist,. Ni~s Gustaf, Förvaltare, -Storg, ",841, r. t '37, Ö.DJ. "\ ' ~enersta Roslags doms., se Häradshöfdingar. - Erik M., Målare o. Lackerare,Oxtorget ---' Roslags fögderi, se Häradsskrifvare. 4, G.; a. t. Brunkeb ,' : Mellersta Sveriges Egnahems Aktieb., S:t Mellström, John, Folkskolelär., Odehg. 16, Eriksg. 6i) (f. d. 37), K.; r. t , Va. ' a. t ' Anna, Folkskolel:a, Odeng. 16,.Va. Mellersta.Sverlges Restauratörf6renings plats- - Maria, Fröken, Stureg. 19, Ö.; a. t. o. musikbyrå, Norrmalmstorg 18, G. Österrn, 3900.' i, r. t. 9061, a. t John, Grossh., Stadsgården 14 &' 16, Sä. Mellerus, J., Ingenjör, affärer Skåneg. 47, - Ant., Kamrer, Södertömsvågen 42, En- Sä., Katarina Bang, 20, So.; bo-t, s. h. skede. M~llgren, Erik, Bokh., Östgötag. 18m, Sö. - N. J., E., Tjänsteman i Sthlms Handelsb., - B..C. G., Cigarrfabrikör, Volmaryxkullsg. Folkungag. 73 BIII,. ss; a, t. i Söder 1, Sö.; a. t. Söder Karl, Handelsres., Rörstrandag. 34, Va.;- C. W., Trädgårdsmäst., Lindhagensgl Sä,, a. t. Vasa 261. K.; a. t Qvintus, Källarm., Agneg. 10, K.; a. t. von Melsted, 'I'herese, Finne-, Fru, Uplandsg. Knngsh _ 681ll Va. - Karl Albi'!, Tulltjänstem.j Skåneg. 64 IU,Sö. _ Henni~g, Författare, Jur. kand., Advo- - J9sefina, Ankefru, Ostgötag'.. 18 m, Sö. katbyrå, kontor o. bost. Kungsg. 5~ (f. Mellm,..A. F., Arbetschef, Katarina Bang. 11, d. 11), G.; r. t , a. t. 88 9~. So.; a. t _ E. Finne-,.Lärarinna, Uplandsg. 681II,Va. - Bengt, Fanjunk. v. Svea Lifg., K. Svea Meltzer F A Verkmåst Folkangag 8 C '" -Lifg. kasern, Sthlm 14. sd. ~. t:'söder ~,' -- Hildur, F:öken, Förb~nd~sekr., i..k. F, Menckel,'Ebba,Sliijdlär:a, Surbrunnsg-.57, Va. U. K., Radmansg. 10, Ö.; a. t. Osterm. Mendel, Hanna, Kontorsskr. i K. Järnvägs styr., G:la Kungsholmsbrog. llj, e. ---' 'Agnes, Halsdukssömmerska,Regeringsg. Mendelson, M., kontor o. lager L:d Vattug. 87,' G.; a. t. Brunkeb G. ---'<E.;u g., Handl, (div-), Svedenborgag. 48, Menke, Julius, (inneh. Bror Sundell),Agen- 'K 10. H dl (k., Jr" "'. tnraffär iklädesv. & manuf., kontor '-,' ar, an. omrmsstonsartar ror Tjärh.fsg. 5, Sö.; a. t Landtm.-prod.), Olofsg, 4, G. ' M tti J h F" t t R'd'd -:K' E H dl T l 17 G' t eno l,.., an., unne g.,., a.. 21 o ~n, ors epos exp., l areg. Ö.DJ. 'A 12J 88 L dtb V" tb d LT von M~ntzer, Sigurd, t. f. Advokatfiskal i -'. ". an r" as erga gal', l Je- Svea. Hofr., Handtverkareg. 8B,v, K.; holmen. ".. r. t " -,J. A., Maskllllst v. I~ntraltry~kenet, _ M., Dansinstitu~, Sibylleg. 3 B, -Ö. K!. V. Kyrkog. 11 t. v., G., a. t. _ E Fröken Björngårdag 23 Sö.'.', Brunkeb, ' va" J, : ', - B. F. M. E., Notarie, Västmannag. 79, Va. Mereur, Assecuranz-90mpag.me, Breme~. Ge c - A. J., Postmästare, Katarina Bang. 15rIJ, ne;alagentnr for Sverige: Norstrom & Sö.; a. t. Söder Wlr~h, Vasag , G.; r. t. 747, - Frithiof, Prokurist i firm. Blomgrens 1~~ 39, a. t Telegr.-adr.: DOrde.rJ)'. Fröhandel, bost. Regeringsg. 871, G.; a. t. Mereurnorden, sekr. Fredr. v. Sydow, Frid- \ Brunkeb. 1947, r. t h~msg. 18 A, K.; a. t. Haga 16. -V. A., Skollär., Johannesdal, Fridhems Mercuri-Schartauanerna, Regermgsg. ij8, G.; villast.. a. t Otto L., Tapetserare o. dekoratör, Gref- -s Medlemsblad, Regenngsg. 38, G. mag-nig. J2, O.Dj.. Merkantila Byrån (R. W. Lindhe), Advo- - A. G. A., Ankefru, Linneg. 39B, O. ' kat-, Inkasso- & Affärsbyrä, Btorkyrko- - se äfven Melin.. bl'. 5\ Si.; a. t. 1261, r. t Se Mellner, Hanna, Fröken, Fil. kand., Kam- annons å kartan., makareg. 27, G.;' a. t , r. t. Mertens, Ebba, f. d. Telegrafist, Långbro- Narr 254., dal 22, Alf-jö. ' Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

13 Messing- Meyerson. Mcssing, A. H., Modellsnick., Bryggarcg. Meurling. Erika, Änkefru Handtverkarog. 30, G. 28 II K. ' Metallaktiebolaget Lundberg & Kullberz, - S. J.: Öfverst.a, Kommendörsg. 23, O. Afdeln.-kontor l\arduansmakareg. 3. G. Mexikanska 'I'elefonaktiebolagat Ericsson, Metallbolag-et (J. E. Åkerberg & Hellströms Döbelnsg. 18 Va. Metallaktiebolag) ; kontor och lager Mexikos Förenta 'Staters Generalkonsulat Mästersamuelsg. 22, Sthlm l; magasin L:a Nyg. 13, St., ing. från Yxsmeds- Mälartorget Sthlm ' ' grän~; Metallfabnks se an~otlsafd. Aktiebolaget sid. 20. Kontrollkranen l Meyer; 2 Meijer Stockholm; kontor o. fabrik Sundby: -' s Beklädnadsaffär, inneh..m. Nawitzky, berg; maskinutställning Centralpalat- Hornsg. 39 B, Sö.: a. t set, G. Styrelse: Axel Buren, Carl _2 Hjalmar, Bokh., Brah-g. 32, O. Bonde, Georg Wiberg. -2S, C., Eftr., H. Lindeberg. Cigarraffär, Metallfabriks- o. Svärdfejeri Aktieb. i Stock- Drottning. 45, G. holm, f. d. G. A. Nyström, Jungfrug. _, Viktor, Elektriker, Bryggareg. 1, G.: a. t. 6, O.; a. t o. 6214, r. t Brun keb Metallverken, Se Nya Aktiebolaget Svenska _, Ernst A., Fil. dr, Lektor v. Handolshögsk., Metallverken, sid Sveavägen 51, Djursholm; r. t. Djursh. Meteorologiska 96 G. Centralanstalt., Drottningg _2 J. Q., Fil..9-1', f. d. Kanslisekr., Villag. Methander, Anna, Fru, Skåneg. 66, Sö.; a. t. 18 & 20, O. Söder ' Augusta, Folkskolel:a, Styrmansg.5", Meukow, Anna. Tecknare, Lärarinna i konst- O.pj. industriolla ämnen. Valhallavägen 19. O. _, F., j!'röken, Braheg. 25, O. Cecilia, Öfverst.a, Valhallaväg. 19 n b t.v.,. _, Ernst, f.d. Generalkonsul, Kommendörsg. O.; a. t. Ostorm , O. Menller-Gravallius, Laura, Fru, Hornsg. 8\ _, Bernhard, Grossh., St. Badstug. 56, Va_ Sö.; a. t. Söder 71. _I Leopold, Grossh., Ad. Fredr. Kyrkog.9B, Menller, F. L.,Jur. kand., Direktörf. Svenska G. Lifförs.-bol., Florag. 151v, O. _I Robert, Grossh., Odeng. 32 II, Va.;'a. t. G. Lambert-, Juris stud., Braneg. 28, O. Vasa A. Lambert-, Löjtnant, Braheg. 28, O. -' J. A., f. d. Handl., S:t Eriksg. 40 (f. d. - Iv. R. Larnbert-, Löjtnant, Braheg. 28, O. 18 B), K.; a. t. Kungsh _. Chr. L.,f.d.Ofverkontrollör, Braheg.28 O. _, B., Hofr.- e. o. not., Kommendörsg. 34,0. - se äfven Mueller och Möller, ' _IS, Otto, Konst-, Metall- & Zinkgjuteri, Meurk, Adolf, Kamrer isthlms Inteckn.-Gar.- Västmannag. 81, Va.; bost. Frejg. 5S, Aktieb., Banärg. 27 III, O.D}. Va. Hilda, Sybehörs- o. Kortvarualt'är,Skåneg. _, Adolph, Konsul, f. d. Karlavägen 20, O.;.. - v. Ostermalms p. allm. Meurlin, Sven, Afdeln.vchef hos Lifförsäkr.- lärov., Ostermalmsg. 30 III, O.; a. t. Aktieb. Thule, Östermalmsg. 67 n. b., O ~. E.., Musikdir., Sigtunag. 31V,Va. _2 -Granqvist, Paul, Redaktör, Stortorget. - Emehe, Ankefru, Sig-tunag. 31V Va. 22 1II, St.; a. t. Stork, Svea, Änkefru, Grefg. 60, O. ' _, J. A. F., Tapetser., Hornsg. 73 II ö. g.,sö_ 73, Sö. se äfven Mörk. r. t _, Adolf, Leiftor - se äfven Mörlin. _2 A., Trafikchef, Roslagsg. 1, Va. Meur1ing, C. J., Byggm., Tavastg. 29 A, Sö.; _2 Carl, Typograf. Kocksg. 26 III, Bö... a. t. Söder _, Wilhelm, Xylograf, Styrrnansg. 5 li, O.Di - Seth, Chef (C. G. CoIlin), Fredsg. 4, G.; _2 C., Ankefru, Stureg. 15, O.; inneh. Meia. t , bost. Drottningg. 84, G.; a. t. jers Tvättinrättning, N. Mälarstrand, K. Brunkeb _, S., Ankefru, Odeng. 30, Va.; a. t. Vasa Jenny, Folkskolel:a,Observatorieg.17, Va. _2 Si-lma, Ankefru, Braheg. 6 ö. g., O. ~ Otto, Förest., Skåneg. 17 ", ss., a. t _, Augusta, Ankefru, Mariag. 17, Sö. - Carl, Portföljmak., Heimdalsg. 6, Va.; Meyeran & C:s Eftr, (inneb. A. Berger), a. t. Vasa Agenturaffär, Scheeleg. 6, K.; r. t Agnar, Restauratör o. verkst. Dir. i Re- Meyerson, Hugo, Agent, Inneh. firma 'John stauraut-å.-b. Rosenbad. Strömg. 24,G. Holmström, bost. o. kontor Mulmskill- - L. A., f. d. Telegrafdirektör vid Statens nadsg. 38, Sthlm 3; a. t. 5456, r. t. järnvägar, Långängen, Stocksund. 3963, 6869; ankn. till bost, Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 559

14 .f)qo Meyerson-MilIner. Meyerson, lad~, Fru, Handarbetsatelje, Bra, Militär-F;kiperings-Aktiebolaget, Halling. heg. 25, Ö.; hörn. af Karlavägen, verkst. 3 A, C. (vid Norrmalmstorg), Kontor uppritn, af arbeten m. m. 2 tr., afd. för Skrädderi 1 tr., afdeln. för -Emelie Charlotte, Fröken, Sibylleg. 10\ Ö. Herrekipering-, Uniforms- o. Sportar- - Gerda, Fröken, Braheg. 561l!, Ö" tiklar n. b.: Sadelmakeri Norrlandag. -,John, 'Grossh., Karlaplan 3 A, Ö.Dj. 5, C.; Svärdfejeri Greftureg. 20, O. Se - Josef, Grossh., Ynglingag. 11, Va.; r. t. annons sid. 40 & R. Militär idrott, Stockholms-Distr., K. Svea - A., Kapten, Östermalmag. 32 1l, Ö. Lifgarde, 12 komp., Sthlm Agda, Sjuksköterska, Sjukhem Braheg. Militärlitteraturföreningen, M~nkb~og. 2,. 56, Ö.; a. t. 5257, r.. t Sthl ' 2 t 9334 Ott, o, Sk,eppareg. 32, Ö. D :J.; a.. t 99-5 m ; r... il, r. t Militärläroverken: & Westrell (inneh. John Meyerson),kontor Artilleri- o. Ingenjörhögskolan, Aro. lager af hvita varor; Regeringsg. tillerigården, Riddareg. :k3,sthlm 7; 44, Sthlm 3.. chef: Schmidt, S. E., Ma}H'; Meyert, John, Konservator, Drottriingg. 9 8,C. Inspektörens exp., Munkbrog. 2, St. Meyjes, C. A., ställföretr. Dir-ktör i Ater- Under, sommaren 1913 infl.!lxp. i försäkr.-aktieb. Atlas, Odeng. 651, Va.; Krigshögskolans nybyggnad v. Ostera. t. Vasa malmsg. Me"n'e E E C V k SI kth t E Krigshögskolan, Munkbrog. 2, St. Un- J l.'. '., er m., a uset, n- skede. der sommaren 1913 inflyttn. i ny- Mez, Vater & Söhne, Freiburg, Breisgau, byggnaden vid Ostermalinsg.: chef': Seidenzwirnerei & Spinnerei, Ombud Rudenschöld, C. Th. G., Grefve, Öf- H. Brunner, L:a Nyg. 14, St.; a. t , verste. r. t Krigsskolan, Karlberg. chef: Buuveng, Micha",lson, K., Teaterchef, Karlavägen 13, G., Ofverstelöjtn... Ö.; r. t. 5519, a. t Sjökrigshögskolan,Arsenalsg.9,C.,chef:.Michal, Agnar, e. o. Kammarskrifv., Bell- Hamilton.H. W., Grefve, Kommendör. mansg. 6, Sö.: a. t. Söder Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, Ö.Dj., --, Emil Gustaf, Sufflör vid Dram. teatern, chef: Waehtmeister, C. A., Kommen- 'I'orstensonsg, 7 Ö.Dj. dörkapten. - Emelie, Änkefru, 'Torstensonsg. 7, Ö.Dj. Se f. Ö. Kalenderafdeln. [2222J -[2230J. Michelsen, J., Grossh., kontor o. lager Militärnyheterna, se Östlund. A., Löjtn. Fredsg. 2, C.; a. t. 6768, r. t. 819~. Militärsällskapetslokal, Norrmalmstorg2, C. Mie!lelson, P. F., Major, Skeppareg. 7 IV, O. Millar, James, v. Häradshöfd., Notarius Pu- Miekow, A. V., Fil. lic., S:t Eriksg. 35 (f. d. blicus o. Advokat; kontor Storkyrko- 11), K.; a. t. Kungsh. 51. brinken 11, St., riks- o. allrn. tel. von Miekwitz, M., Fru, Hårsjukdomar, Drott- bostad Fredrikshofsg. 3, Ö.Dj.; r. t. ningg. 81 A, Va.; a. t. Brunkeb Millde, G. Agronom, Mästersmuelsg. 6, C. Middend"rff, S. A., Telegrafinspektör, Handt- - Julia, Fru, Artillerig. 2, Ö.; a. t verkareg. 15 A HI, K.; r. t. 3142, a. t. - Elin, Fröken, Kammakareg. 18 IlI, Va.; Kungsh a. t. Brunkeb Emma, Änkefru, Handtverkareg. 15 AIlI, - Karin, Änkefru, Götg. 12, Si). K.. Millen,O.P.,Grossh.,Karlbergsväg.32AIII, Va. Middleship, Mrs, Kommendörsg. 5 IV, Ö. Miller, C. G. A., Ciselör o. Gravör, J akobsg. Midland, J. P., Bokh:bitr., Valling A, C.; a. t. 7558, r. t (f. d. 15), Q, - Sigrid, Fru, Cigarr- o. Pappersh.,Jakobsg. Midling, Anna, Ankefru, Strandvägen 7 CIV, 2~ A, C.; a. t Ö.; r. t.!lo C., Ingenjör, Kungsholmetorg 6, K. Midvinter, Red. o. utg. Gösta Suneson, för- - L. E., Sjökapten, Ostgötag. 21, Sö.; ing. läggare Fröleen & Comp. från Kapellgränd. Mildt.A., Syssloman. Sjukhuset vid Långbro, --, K. F. P., Tjänsteman i Skandia, Tegen, Alfsjö; r. t. 3416, a. t Lidingö Villastad; r. t. Lidingö 248. Milden, Victor, Agent; kontor Svartensg. Milles. Tage, Direktör, Villa Björkebo, Is- 16 & 18, Sö.; bost. s. h. linge, Lidingö, r. t. Lidingö 3:\5. -. Otto W., bost. DöbelnRg: 53 II1, Va. - Stig, Tjänsteman i S, Gumeelii Annons- MIlemus, Ellen; Fru, Valting. 14 & 16, C. byrå, Stureg. 54, Ö.; r. t. Osterm.503. Miliandl~r, Frans, Instr.-mak, Källvägen 84, Millner, Emil, Trikåfabrikör, Högbergsg. Enskede. 40 II1, Sö.; fabr. S:t Paul~g. 6 B, Sö, ~rand- och Lifförsäkrings-Aktie'bolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Millqvist-Mjölkdroppen. 561 Millqvist, E., Fröken, Greftureg, 22, (J. Minuthandelsföreningens Pensionskassas - V., Fil. kand., Skriftställ., Lärare v. K. styrelse, se [3007]. Krigsskolan å Karlberg, Armens In- Mirck, Carl, Konservator, Drottningg. 77 ly" tendenturkurs, Bröderna Påhlmans Han- G.; a. t ; r. t. ~6 64. delsinstitut och Stockholms Borgare- Mirowsky,J. F. Max, GravÖr,Ostgötag.16 11,Sö. skola, Vasag. 40, G. Mischke, Julius R. O., Lagerchef, Hornsg. R., Löjtnant, Upsalag. 3, Va. 158 A III, ss. Milner, M., Ankefru, Klevegränd 7, So. Misdorf, Johannes, Grossh., kontor o. bost. Milow, A. T. o. E. C,) Fröknar, Drottning- Fjällgatan 5, So.: a. t , r. t. holmsvägen 1 A, K. ::l936. Partiaffär af bosättnings- och Milstrand. L. P.,Kopparsl., Skärgårdsg.2L St. galanteriartiklar, agentur och kommis- Milton & Ca, DroUningg. 58, G. sion. Milton, O. G., Bokh., Götg. 97, So, Missionsbokhandel, Evang, Fosterlands-Stif- - Ansgarius, Grossh., Drottningg. 58, C. telsens, Mästersamuelsg. 42, Sthlm 3; bost. Norrviken. a. t H., Kafeidk., Vidarg. 3 11, Va... Missionsförbundets Exp., Svenska, Barnhusg, - Gösta, tj. ex. Landtmätare, Braheg. I, U., lo, G. kontor Hamng. 5 B, G. Missionsförbundets Missionsskola, Svenska, Miltopeeus, Edvard F. H., Kammarskrifv. Lidingö. Tullverket, Ostermalmsg. 44[, O. ~lissionsförening, Betesda, se Betesda. Mimeografering, se Taflins byrå. Missionstidning. Utg. af Evang. Fosterlands- Mimer, Tidskr. för stud. af alkoholfrågan Stiftelsen, Mästersamuelsg. 42, Sthlm3; o. nykterhetssträfvandet. Medverkan- a. t. 5546, r. t de: Proff. Kjellberg, Santesson o. Wal- Missionstidning för Israel, Exp. Idung. 4, Iis, dr Lidströrn, riksdagsmäunen Ernst Sthlm 6; a. t. 9077, r. t. Vasa 2. Beckman o. Jakob Pettersson samt frih. Mittag,Curt,Ing.(Orientl,Hammarbyg.5 I1I,Sä. J. Hermelin. Utgifvare: Dr J. Bergman. Mittag Leff1er, G., Professor vid Stockholms Red.: Svartensg. 5 III, So.; a. t. Söder Högskola, Djursholm; r. t. 1265, a. t. 2604, r. t. Söder 239. Djursh. 9; träffas äfven Rosenbad Mimosa, Blomsterhandel, Norrlandsg. 3, G. 2 1V, G.; r. t. 7511, a. t Minck & Eriksson, Grossh. (träv.), Drott- Mjöberg, ~. G., Fil. dr, Odeng. 63, Ya. ninzg , G.; r. t o J. S., Ankefru, Bellmansg. 24 C, So. Mindus, S., Agent, kontor o. bost. Odeng. Mjölkbolag. Stockholms Mjölkförsäljnings- 37, Va.; r. t , [t. t Aktiebolag, levererar direkt till hemmen M i n e ral v a tte n f a br i k er: under kontroll af Stockholms Hälso- Aktiebolaget Mineralvattenfabriken Druf- vårdsnämnd producerad tuberke1fri van (J. H., Jacobsson), 'I'orkel-Kuuts- mjölk och barnmjölk. kontor Dalag. sonsg. 14, Sä. 3, Ya.; a. t. Mjölkbolaget, r. t. Mjölk. Aktiebolaget Nordstjernans Mineralvatten- bolaget. fabrik, Birgerjarlsg. 120, Va. Mjölkbolaget Audumbla; hemsänder inom Aktiebolaget Radioaktiva Vatten, Brunke- Stockholm oskummad mjölk på förbergstorg 11, seglade glasflaskor. Kontor Mäster- Apotekarnes Mineralvattens-Aktiebolag, samuelsg. 67, G.; a. t. 4117; rikstel. kontor o. fabrik Nybrog. 35 & 37, O. 1218: försäljningsställen Norrlandsg, Eriksberg-s Mineralvattenfabrik (inneh. 11, O.; a. t. 5748; och Svedenborgsg. Harald Marrnen), Valhallavägen 111,0. 9, Sä.; a. t Mineralvattenfabr. Hälsan, Markvardsg. Mjölkdroppen n:r l (för Rödermalm); mot- 3, Va.; r. t tagn. tisd. o. fj:~d. kl. 1,30, Skåneg. 72, Kronan, Surbrunnsg. 40, Va. sa. (hörnet af Ostgötag.); a. t Lejonet (inneh. K. R. Berggren), Ine- Mjölkdroppen n.r 2 (för Ofre Norrmalm) ; dalsg. 2, K. mottagn. månd. o. torsd, kl. 1, St. Polstjernan, Luntmakareg. 41, C.; a. t. Badstug. 78, Va.; a. t , r. t Mjölkdroppen n:r 3 (för Kungsholmen): mot- - S:t Erik. Agneg. 10, K. tagn. månd., onsd., torsd.o. fred. kl Vega (Erik Erasmie), Ynzlingag. 17, e. m., Drottningholmsvägen 12 A, K.. Va.; a. t. 4322, r. t Mjölkdroppen n:r 4 (för Östermalm) ; mot- Ornen, Bröderna Hellström, Surbrunns- tagn. månd., tisd, och fred. kl. '/25, g. 53, Va.; r. t. 8173, a. t Frejg.3, Va.; a. t ; hvarannan Minnberg, Apolonia, Damskrädderi. Prästg. torsd. kl. '/,5, ):Ijorthagen, Värtan o. 27, St.; a. t. Stork Artillerig. 52, O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggataA. Adl"esskalt.ndf!rn 191$. 36

16 562 Mjölkdroppen-Modig. ( Mjölkdroppen (för Jakob och Johannes), Moberg A., Löjtnant, Kammakareg. 4, Va.; Döbelnsg. 38 BI, Va. a.'t. Brunkeb. 334, r. t. Norr 101. Mjölkrlroppen i Maria församling, se Maria Ludvig, Med. dr, Docent. Specialitet:. Mjölkdroppe. Se f. ö. [3619]. Hudsjukdomar. Mottagning hvard.ä-c--t Mjölkning~maskin-Aktieb., kontor o. fabrik e. m.: helgd. '/2.1l-'/212 f. m.: Hum- Flemingg. 8, K.; r. t legårdsg, 13 1 \ O.; a. t. 8808, r. t Mjölkundersökningar utföras å Kem. tekn. Privatbost. Djursholm. byrån, Drottningg. 40. C. - Anna E., exam. Musiklärare o. Organist; Mo och Domsjö Aktiebolag: Hufvudkontoret, Drottningholmsvägen 12 BI, K. Strandvägen l", O. (Dr Frans Kempe). - P. M., Målarmästare, Birgerjarlsg. R3, C. Mobåch, Emma, Ankefru, Brännkyrkag. 6. Sö. - Hildur, ~krifbitr., Skeppareg. 32 III,O.Dj.; Mobeck, Ernst, f. d. Advokatfiskal, Nybrog. a. t. 9955, r. t O. - C. A., Snickare, Drottningg. 1l0, Vq. - se äfven Mobäck. - Hugo, Specerihandel; firma Hugo Moberg Moberg, Victor,Agronom,StadsgårdenI2v,Sö. & Co, Kornhamnstorg 59, St.; Hornsg. - T. R., Amanuens, Norr Mälarstrand 12, K. 77, Sö.; bost. Brännkyrkag. 73, Sö. - Hugo, Artist, Tomtebog. 20, Va.; r. t. - H. E., f. d. Telegrafkomm., Kommendörsg , O.Dj. - Nils, Banktjänsteman,Prästgårdsg.14,Sö. - Knut, Tratikinspektör, Valling. 13 III, (f. d. - Arvid, Fabriksskrifv., Marieberg, K. 9), C.; a. t E.. Fru, Kammakareg.4, Va.; a. t. Brun- - Carl E., Underlöjtn., Hornsg. 116, Sö.; keb. 334, r. t. Norr a. t Hildur, Fru, inneh. af Juvelerarefirman - H. W., Vinhandl., St. Badstug.50, Va.; H. Moberg, bost. Stadsgården 12v, ss. a. t. Brunkeb Maria, Fru, f. Roth, Drottningholmsvåg. - Augusta, Ankefru, Pipersg. 28", K.; a..t. 12 BI, K.. Kungsh Mathilda, Fru, Antikvitetsaffär, Nybrog. - Hilrna Augusta, Ankefru, Karlavagen 15 50, O.; a. t Al, uppg. 4, O.; a. t C. G., Fröhandl., Mälartorget 15, St.; a. t. - Mari,a, Ofverst.a, Lilljansplan 51, , r. t Moberger, John W., Apotekare, Helsmgeg. - Elma, Fröken, ScheeJeg.14, K.; r. t r v, Va.; sommaradr. Soldalen, Skär- - Maria, Fröken, Valhallavägen 33, O. '.. sätra.. - Maria, Fröken, Karlavägen 15 AI ö. g., O. - A. G.,.Direktör, kontor Regeri~gsg. 53, - Olga, Fröken, Odeng, 88, Va.. C.; bost. Skeppareg. 26, O.D). - C. Ludv., Glasmäst., Braheg. 8, O.; r. t. - Axel, Köpman, N. Smedjeg, 22, C. 5042, a. t Mobäck, Alfred, Skrädd., Jakobsbergsg.27,C., - E. A., Grossh., Linneg. 76 1V ; O.Dj.; firma - se äfven Mobeck,.. Moberg & Wenngren, Slussplan 63 A, Modee, Stina, Sjuksköterska, Stureg. 16, O.; St. a. t. Osterm J. Frans, Grossh., kontor Kungsg. 56 (f. d. - A. W., Grefmagnig. 12, O.Dj. 16), C.; a. t. 8430, 6573, r. t. 4761, Modeer, P. O., Ingenjör, Timmermansg. 2", 6573; magasin Olofsg.3, C.; bost. Svea- So.; r. t , a. t. Söder \ vägen 100, Va.; a. t , r. t ; - A. E.,Telegrafkommiss., Tegnersg. 8, Va.; o. Kummelnäs Gård; a. t. Kummelnäs 4, r. t. Hasseludden a. t Carl Engene, Öfvermaskinist, Veterinär- - Josef F., Hand.bitr., Folkungag.85 BIII,Sö. institutet, Albano. - Emil,Handelsres.,Scheeleg.14,K.;r. t Modemazasiuet Le Chapeau, inneh. Enen - Carl, Handl., Kungsg. 40 B (f. d. 4), C.; Wikström, Malmskillnadsg. 26, C.. r. t Moden, G. E., Med. kand., Skeppareg. ~9, O. - L. H. H., Brandinsp., Kommendörsg. 46, - K. A., Pastor, Valhallaväg. 27, O.; a. t. O.Dj. 129 O". - H., JuveJerareaffär, Kornhamnstorg 49, - Axel, Typograf, Bangårdsg. 6, Sö. St.; a. t , r. t. 9967,. Modern Konst & Tafvelgalleri H. LandfeJdt, - C. E., Kassör, Stureg. 11, O. Rörstrandeg. 34 1, Va. - Simeon 'Joh., f. d: Kassör,' Drottning- Modesalong Standard. Västerlångg. 76, St. holmsvägen 12 B" K. Modh, C O., FiL kand., Kl. S. Kyrkog. 14, C. - & Wenngren, Kommissions-, Speditions- Modig, K. A. R., Målarmäst., Sockenvägen o. Inkassoaffär, kontor Slussplan 63A ", 302, Enskede. \.. St. - Einar, Sekr. i Utr.-dep., Riddareg.28,0. - K. G., Kontorsskrifv., Kungstensg.67, Va. - A., Änkefru, Hötorget 14, C. Brand- och Lifrcirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottni.. ggatan.

17 Modigh-e-Moli». 56S. Modigh, Hj., e. Jägmästare, Revisor i Domän- Molander, C. A., Grossh., 'l'egnersg. 341, Va. styr.. Grefg. 45, O. (vid' 'I'egnerslunden), - KaJ:I E., R~(lman. Valhallavägen 491, - H., Kontorschef, Helsingeg. 9 lil, Va. O.; a. t. Osterm Lydia, Kopieringsatelje, Tegnsrsg. 36, Modin, Gotthard, Hof tandläkare, Biblioteksg. Va.; a. t. Vasa II, G. (Stureplan) ; rådfr. hvard, 3- C. F., Skrädderiaffär, Storkyrkobrinken '/24 e. m.: å andra tider efter öfver- 10 1, Si., a. t. 2:312; bost. Högbergsg. enskommelse : r. t. 49, a. t , Sö. ; a. t. Söder W. O. H., Löjtnant v. Flottan, St yr- Y., Stationsskrifv., Högbergsg. 76 E, man 'g. 19, O.Dj. ss... C. Edv., Poliskonstapel, Bondeg. 26 ' \ Sö. - Harald,.. Ankefru, Tegnersg. 47 u:., Ya. G. A. T. Postbetj., Karlbergsväg-en 49 Ya. - S. L., Ankefru, Greftureg. 63, O. H., Roternani 29:de Roten, Kungshol~sg.»Molasin», Melassfoder-Aktiebolagets Gene- 64', K. raldepöt, Robert Stein, Oxtorgsg. 5, G.; L. P., Skrädd., Horneg 42. Sö. r. t , a. t Carl E., Spannmålshandl., Döbelnsg. 19 II, Molde, Rudolf, Folkskolelär., Kungstensg. 56, Ya.; r. t. 4378; magasin St. Eadstug. Ya. '.. 15, G.; a. t. 831, r. t. Norr 167. Moler, K. Ivar W., Korresp. 1 Svenges Vict., Tapethandelsfirma (Viet. Modin Allm. Erportfören., Tomtebog. 13, Va. o. Ferd. Söderström), St. Nyg. 26, St. Molin, Torsten, Agent, kontor o. bast. - Victor, Tapethandl.,Karlbergsväg.16, Ya. S:t Paulsg. 2 C, Sthlm A., Vinhandelsfirma (inneh. Eric W. - Hj., Arkitekt. Djurgårdsslätten 36, O.Dj. Lundquist), kontor o. lager Mälar- - J. P., f. Pettersson, Barnm., Karlbergstorget 13, St., r. t. 1691, a. t. 243:J; vägen 50 (f. d. 46), Ya. inneh:s bost. Svedenborgsg. 2 1 ", Sö.; -- A., Bokh., Uplandsg. 79, Va.; r. t.10s3!. r. t. ~öder 396, a.. t. Söder Emil F., Cigarraffär. Linneg. 34, O.; r. t. A. C., 4nkefru, Karlavägen 12, O E. G., An~!lfru, Uplandsg. 54 F, Ya. - Gunnar, Civilingenjör, Hornsg. 26, Sö. - Leontine, Ankefru, Rådmansg. 67, Va. - J. E. A., Civilingenjör i järnvägsstyrel- Moe,.(jarl Byggnadsing., Greftureg. 20 cm, sen, Kungsholmag ", K. O. ' - Ragnar, Direktör, Hornsg. 81, Ya. Moe-Torssell, Olefine, f. d. Operasångerska, - Herm. C., Droskäg.. Västmannag. 91 m, ArtiJlerig. 30, O. Ya.; a. t Sommarbost. Spånga, Moäll, Ebba, Fröken, S:t Eriksg. 26 (f. d. a. t. Spånga l ), K.; a. t. Kungsh A.. Fabr. Greftureg. 24 B, O. - Eveline. Fröken, anst. i Försäkr. Aktieb. - Adrian, Fil. dr, Sekr. inationalfören. Skandia, Dalag. 34 IIl, Va. mot Emigrationen, Birgerjarlsg, 29, - Axel, Handelsbokh., Agneg. 29, K. G.; r. t a. t. 9544; bost. Li - Sigrid, Lärarinna, Bellmansg. :H, Sö. dingö Villastad; r. t. Lidingö 223, - J. O. H. N., Revisor, Tjärhofsg. 3, ss., a. t. Lidingö 383. a. t. Söder :,)750. Olof, Fil. dr, Pastoratsadj., S:t Paulsg, - A. Ch., Tidningskontor o. Pappersh., 10, ss., a. t. Söder S:t Eriksg. 26 (f. d. 8), K.; bost. Drott- Frida Chevalier-, Fru, Kocksg. 62, Sö.; ningholms-vägen 6, K... a. t. Söder E. S. L., Änkefru, Bellmansg. 21, Sö. - H. L. F., Fröken, Artillerig. 14..& 16, O. Mogensen, J. C. R, Agent, Bryggareg. 4, G. - Märta, Fröken, Sibylleg. 16 Il, O. Mogren, Axel, A.-E. Dekorativ Inredning, - Nils, Grossh., verkst. Dir. i John Blom- Va.ag. 4ö, G. berg & Co A.-R. Sibylleg. 16JI, O. - C. Hugo M., B'iLkand., Lärov..lär., Odeng. - A. E., Hal lmäst, Auktionsförrätt. vid 46, Va.; a. t. 235 ti3. Sthlms stads fiskhall, Bryggareg. 27, G. - P. R, Poliskomrniss.,..Skärgårdsg.!9, St. - J. G., Herr, Mästersamuelsg. 8, G. - G. A., f. d. Verk m., Orby villast., Alfsjö. -.J. A. E., e. o. Hofr.-not., Byråing. i Pa- Mohlin, Elisabeth, Folkskolel:a, Klara V. tent-o.registr.-verket, Tallåsen, (Post- Kyrkog. 11, G. adr.), Stocksund. - D. G. N., Inspektör, L:a Vattug, 30, G. - A. H., Ingenjör, Björkvägen 72, Enskede. - se äfven Molin. - Erik N., Jur. stud., Greftureg. 20 B, O. Molander, AxelJ., f. d. Direktör, Strand- - Carl, pensionerad Kamrer, '.Skåneg. 57, vägen 28, O.D,j. 2'/2 tr., So.. - Aurora, t'röken, Pianist, Kommendörsg. - Gustaf, Kamrer, Linnsg, 50 1'/2 tro O.;. l!4 IlI, O.; a. t r. t. 1332, a. t Brand- och. Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 564 Molin-e-Mouten. Molin, K.,. Kamrer, Skeppareg. 32, O.Dj.; Mollberg, Robert, Möbelhand!., Tuleg. 23. Va. a. t Erik Ludvig. Vaktm., Hötorget,lO, C. - G. B., Kassör, Döbelnsg. 5, C. Mollen, John G". JUr. i fil. kand., Fö!säk - Ragnar, Kassör, Norrbackag. l, Va. ringsinsp., Grefmagnig. 17 A, O.Di: - Fritz A., Kontorist, Surbrunneg. 8 IlI, Va. MollerluaDagmar, Fröken.Artillerig. 3,2,O. - Georg R., Kontorist, Flemingg. 42, K.; - A. S., Ankefru, Linneg. 39 B, O. a. t. Kungsh, '" Molund, Louise, Fru, Krukmakareg. 18, Bö. - Edvin E., Kontorschef, Ostermalmsg. 281, Monaeos Konsulat, Götg. 71, Bö. O.'.. Monier & Svensson, Sadelmak. o. Tapetser., - Carl W., Maskinist, Sibylleg. l, O.; a. t. Handtverkareg. 33 A, K. :.Brunkeb Monkowska, W~nda, Fröken, Artillerlg. 32 m, - N., Målare, Luntmakareg. 79., Va. O.; r. t. Osterm A., Poliskonst., Grefg. 37, O. Monkowski, A., Artillerig. 32, O. - E., Pröfessorsänka, Näckströmsg. 3, C. Monrad, S. Chr. J., kont. Hamnz. 20 B, C.; - C. A., Revisor, Ledamot af S~. Revisors- bost. Skogsbråten, Saltsjö-Järla. samf., Narvavägen 14 1, O.Dj.; a. t. Montaigne, O., Ingenjör. Vikingag. 11,. Va; Montan, Anna, 'Fru, Greftureg. 24 B, O.; a'. C. A., Skrädd., Uplandsg'. 32, Va. t Oscar, Skrädd.; firma Molin & Möeklin, - G... E., Pastor, Danderydsg. 10, O.; a. t. bost, Sibylleg. 22, O.; r. t ,Os~erm. 763, r. t. Osterm P. M., Skrädd., Bergsg. 1~1I, K. - M., Ankefru, Regeringsg. 54, C. - P. U., Skrädd., St. Gröndal 32, Lilje- - se äfven Monthan. holmen. Montelin, Gösta, Läroverksadj. Nya Ele- - & Möeklin, Skrädderifirma, Regerings- mentarskolan, Tomt,ebog. 20, Va. - g. 3 1, C.: r. t. 4739, a. t Montelius, Carl, Byråingenjör, Östermalms Signe E. T., Slöjdlär:a, Katarinavägen g / O.,. T", So.; kan träffas r. t.' Sara, Folkskolel':a, Jakobsbergsg. 45, c. - Gustaf, Stationsbitr., Bergsg K, - Elin, Anna o. Clara, Fröknar, S:t Paulsg'. - S. V., Tapetserare, Greftureg. 20 B, O. 11, Bä. - Allan, Tjänsteman, Grefg. 371V, O. - Wilhelm, v. Häradshöfd., ~iksbankens - Nils, Typograf, Fridhemsg. 36 IV, K.; sekreterare och ombudsm.i Ostermalmsa. t. Kungsh, 789. g. 48, O... - Martha, A!!kefru, Hornsg. 26, Bö.. - Carl G. D., Intendent, Ombud f. Sv. l'lf- - Märtha,~. Akerhielm, Ankefru, Sibylleg. försåkr.vbol., Karlbergsvägen l2 lv, Va.; 16 11, O. r. t Georg, Kommendörsg. 15 III ö. g., O. - Rut, Musiklär:a, Jakobsbergsg. 45\ C.; - Oscar W., Uplandsg. 70 n. b., Va. a. t. Brunkeb ' - se äfven Mohlin. - K. J., bitr, Pastor vid Blasieholmskyrkan, Molinder, G",~., Agent, Rörstrandsg. 40, Va. Ev. Foster!. Stiftelsens sekret., Mä- - Evelina, Ankefru, Klastorp, K. stersamuelsg , C.; a. t. 5546, r. t. Molinderska Konservfabriken, Aktiebolaget, 2493; bost. Jakobsbergag. 451, C.; a. t. Disponent Herm. Rossel!. Konservfa- Brunkeb brik o. import af kolonialvaror en - O., Riksantikvarie, Söt Paulsg. 11, S«. gros. Leverantörer till Armen o. Flot- - E. M. E., e. o. Telegrafist; Brunnsg.. tan, Kontor, lager o. fabrik Blekin- 10, C. '. geg. 63, ss; r. t o. 2184, a. t. - M. W.,..Telegrafist, Greftureg. 58, O. 3979; - Ebba, 'Ankefru, Kar1avägen 50, O.D}. Molitor, Frithiof, Disponent, kontor Sot - M. Ch., Änkefru, Brunnsg. lo, C. Paulsg. 26,Bö.; bost. Högbergag. 68 B,Bö. ltontell, V., Kyrkoherde, Köpmang. 16 II, St.;.- Gustaf, Försäljer järn- och metallvaror a. t. Stork. 378 o. Lidingö 173. en gros, J akobsbergsg. 31 1, C.; a. t. Monten, Lars, Fabriker för tillverkning a,f 4397, r. t såpa, tvål, stearinljus (Clara Fabrik), - K. J., Grossh., Vanadisvägen 15, Va. glycerin, cråme de cholepalmine, läder- - A. M., Apelbergsg. 58 BI, C.; a. t. 199 Il. fett och tunnbinderivaror. firman inne- Moll, Agda, Fru, Karlavagen 20 11, O. hafves af Carl Bergstedt, Carl Rosen- - Victor, Fullmäktig i Riksbanken, r. t gren samt Oskar Bergstedt; kontor Söt - Tom, Lektor, Dalag. 56 B, Va.; a. t. Paulsg. 29, So., försäljningsbod i Vasa 218. samma hus. - Fritz, Varumäklare, Stureg 38, O.; kon- - T., Fil. dr, Lidingö Villastad; r. t. Litor Skeppsbron 28, St. dingö 178, a. t. Lidingö 165. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 :llontgomery - Morsing. 565 Montgomery, Carl, Bryggmäst., Uplandsg. Morell, Erik, Ing., Niirnbergs bryggeri, Sö. 45I1l, Va. -'- Ernst O., Regementsveteriniir, Hornsg, - C. F., Fabrikör (firma Klint, Bernhardt 39 A, Sö.; a.t , r. t ; träf- & Co), Saltmätareg. 3 B, Va. fas säkrast 9-10 f. m. Mathilde. Fröken, Asylen f. Pauvr. hon t., - Olof, Språklär., Tunnelg. 21 I, G. Hagag. 2II, Va... Moren, Stur«, Byggnadsentreprenör, kontor Josias, Kammarherre, Nybrog. 39 1V, O.; Drottuiugg. n. G.; r. t , a. t. a. t , bost. Djursholrn-Ösby, r. t. A. M. S., Kontorist, Regering-g G. Djursh. 288, a. t. Djursh F. V., Kontorschef, Bellmansg. 20, Sö. K. E, Civilingenjör, Gasverket, Värtan. - Percy, Löjtnant, Greftureg. 74, Ö. A., Pörbundssekr., Vasag. 42, G.; r. t. - K. R. G., Ryttmästare, Mästersamuelsg. 7655, a. t ; bost. l:a gatan, n.o 24, 0." 10, Hjorthagen. Värtan - M. S., Ankefru, Luntnrakareg. 67, Va. H., Förgyll. (C. L. Fribergs Eftr.),Drott- Montgomery-Cederhielm, Robert, Löjtnant, ningg. 84, C. Kommendörsg. 39, Ö.Dj. - & Co, Ernst, Grossh., firma, Mode-, Sybe- Monthan, K. O., Bokh., Hjorthagen, 2:a g. hörs- o. Fodervaror. Kontor o. lager 13, Värtan. Tunnelg. 20 B, Sthlm 1; kontorstid 1/. - Emil, Musikunderlöjtn., Riddareg. 62, 9-1 /26. - O.Dj.; a. t. Osterm Ernst, Grossh., Tunnelg. 20 B, G: se äfven Montan. - J. T., Klockare, Jungfrug, 7 B, O.; a. t. Montör, Rörledninl;\'s Aktieb., Gas-, Vatteno. Värmelednmgsentreprenörer, verkst , r...t Albertina, Ankefru, Bellmansg. 22.0, ss. Dir.: Ingenjör Gunnar Ohde. Kontor Moreschi, E., Violinist, Långbrodal ltl, Alfsjö. o. verkstäder Lästmakareg. 12, G.; r. t. Moreus, Selma, Folkskolel:a, Davidbagaresg , a. t A, G. Moon, Gottfrid. Skornak., St. Badstug, 54, Va. C. J., Ingenjör, Kungsholmsg. 72 AH, K.; Moore, Anna Maria, Lärar.a, Birkag. 18 A, Va. a. t. Kungsh F. L. A., Stationsskrifv. v. Stat. Järnv., J. W., f. d. Selmäst., Davidbagaresg. 26 Birkag. 18 A, Va. Ar, C. - Manfrid, Tjänsteman v. Järnvägsstyr, Morgonrodnaden. Tempel n.o 106 af T. O., Tomteboda; bost. Kungsholmag. 7, K. sönd. kl. 7 e. m., Kocksg. 24, Sö. Maosberg, ~. W., Aktuarie, Stureplan 2, O.; Morgon-T'idningen, Drottningg. 83, Box 160, a. t Osterm. 3278, r. t Sthlm 1, se Afton Tidningen. Moquist, Axel o. Am.a, Fotograflateljö: firma! Morien, Ehrnfried, f. d. Agent, Bon deg. 1 e, Amanda Johansson, Hornsg. 54, Sö. I '/2 tro t. v., ss... Axel, Fotograf, Hornsg. 54, Sö. 0_- Ellen, Fröken, Grefg. 54 1V, O. - Signe, Fröken, Plogg. 20, Sö.; r. t Morin, L. G., Bokh., Döbelnsg. 44, Va. - Carl G., Handelsbokh., r. t. 6~ 82. Plogg. 20, So.: - - J. A. Fanjunkare, Kronobergsg, 17 m, K. Blenda, Fru, Riddareg. 76, V.D}. - John, Kontorist, Tomtebog. 28 Å, Va.; a. - O. R., f. d. Materialuppbördeui., Apelt. Vasa bergsg. 3P, Ö. g., G.. Morales, Juan M., Banktjänstemau.Malmskill- -- B. A., Sjökapten, Riddareg. 23, O.Dj. nadsg. 60, G.. Morlin. Gustaf, Kontorist, Tavastg. 45, Sö.; - Olallo, Tonsättare, Grefg. 10, O.Dj.; r. t.. a. t. Söder 421. Osterm a. t Moriing, Jacob, Grossh., Regeringsg, 42, Morath, Fredr., Fläskhandl., Apelbergsg.39 C.; bost. Kommend örsg. 42, O.. B, G.; bod Saluhallen 84 & 85 å Hö- -- J. u., Ingenjör, Greftureg. 51, O. torget G. - Ivan, Köpman, Braneg. 48, O. - M. K., Folkskolel:a, Västmannag. 76, Va. Morsing. Leopold, Artist, Folkungag. 73 AIII, - G. E.,. Bellmansg. 25, Sö. Sö. Morberg. O. M. G.,.Änkefru, Kommendörsg. 28, - John, Bergsing., Folkungag. a. t. Söder 408l. 73 AIII, Sö.; Moreau, Ellen, Fru, Parfymaffär, Birgerjarlsg. - Edla, Fru. Bondeg , Sö.. 18, O. - P. F., Godsäg., Ingenjör, Villag.18&lJO, O. - Hulda, Fru, Sigtunag. 12, Va. - O. F., Ingenjör, Vi Ilag. 18 & 20, O. - se äfven Moureau, - Anna, Lärar-a, Folkungag. 73 AIII, Sö. Morein, S. G., Pastor, Södermannag. 9, Sö.l- Ebba, Majorska. Folkungag. 73 Am. Sö.!\forell-Norberg, Li~a Mathilda, Barnm., UP-I' - Vilh., Me.d: s~u~., Fol~unga,~' 73 A1I]I;, S?: sal ag. 4, Va., a. t Klara, Slojdlar.a, Foll,unga~. 73A,So. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 566 Morssing-e-Munktell.] Morssing, Gunnar, Arkitekt, kontor: Röög &Il\iotor Union Ins. Go. Ltd, the, Automobil- Morssing, Smålandeg.Bx, O.; r. t. S612, försäkrinasbolag, Generalagenturen for a. t. 9022; bost. Dalängen. Lidingö Sverige, Dir. Frih. N. Lagerfelt, Malm- Villastad, a. t. Lid:ö 72. skillnadsg. 26, Sthlm 16; r. t. o. a. t. Greta, Fröken, Hötorget 13, O.; a. t , Brunkeb Motoraktieb. Explo, Västmannag. 77, Va.; - G. Ivar, Jur. kand.,,advokat, kontor a. t ; r. t och postadr. Tjerneld & Morssing, Ö. Motorbåtsinspektör för Sthlms stad o. län: Munkbron 5, St., bost. Stocksund. W. Jacobsen, öfvering.. - F. Harald, Drottningg. 71 AIlI, O.; a. t. Motortekniska Byrån, Konsult. Ingenjörsbyrå, Chaufförskola, Platsanskaffn. för Cbauf- Morthensen, L. M., Ingenjör. Villa Solveden, förer o. Motorskötare etc., Kungsg.79 Lokevägen, Djursholm. (f. d. 41), K.; r. t. 8963, a. t Morthensson, E. T., Ingenjör, Mångården, Moulier, Oskar, Handelsagent. Fjällg. 2~F1,Sö. Norrviken. Moureau, Nils C., Registrator hös Stockh. stads - se äfven Mårtenson. Fattigvårdsn., Handtverkareg. 9, K. Morton, M., Krigsråd, Mörby, Stocksund. - P. A., Skräddarmäst., Klarabergsg. 40,.Mosaiska forsamlingens arbetsstuga, Bondeg. O.; bos].. Döbelnsg. 93 1V, Va.. 23, Sö.; a. t. Söder Amalia, Ankefru, (stärbh.), Margareta- Mosaiska församlingens kassakontor. Wah, vägen 45, Enskede. rendorffsg. 3, O. Exp.-tid hvarje helg- - se äfven Moreau. fri dag kl. 10-1/2 12. Moussuri, G.,. Kejserlig Rysk Generalkonsul; - församling-ens pastorsexp., Wahrendorffsg. Grefmagnig. 3, O.Dj.. 3, O. Exp.-tid hvarje helgfri fred. kl. Mozart, Anna, Fröken (Eranska Skomagu sinet), Humlegårdag. 15, O. Mosebacke Gångbro A.-B.; verkst. Dir. John - C. R., Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. 15, O. M. Redtz.. - An~a, Musiklär.a, Kommendörsg. 44 ö. g., Mosell, C. S. F., v. Värd, Inkasserare, Kom- O. '. mendörsg. 39, O.D;'.; a. t Mueller, Greta, Fröken, Valhallavägen 25, O. Moser, Eugen, Grossh., kont. o. lager Odeng, - Aug., Grossh.-firma (inneh. John Mueller), 1!2, Va., Birgerjarlsg. 87, Va.; Privat- Järntorget SO, St.. bost. Odeng. 35 1, Va. - JOQn, Grossh., firma August Mueller, Kv. "- Leopold, Grossh., Odeng. 421, Va. Agir, Vägporten, Djursholm.. Mossberg~7 G. E., Direktör, Drottningg Erj,k, Inge~jör, Valhallavägen 25, O.; a. t. D, va... Osterm. öo 72.; - L., Doktorinna, Skeppareg. 64 n. b., O. - se äfven Meuller och Möller. - Anna, Fru, Vikingag. 6, Va. Muhr, J. P. A., f. d. Bruksägare, Rosenlundsg. - Augusta, Fru, Uplandsg. 54, uppg. C, 28 A, 31/2 tr., Sö, ' Va.; a. t. Vasa Multiplikatorn, Red., expo Ö. tryckeri Drott- - Elisabeth, Fru, Drottningg. 95 D, Va. ningg. 33; O.; a. t T. J., e. O. Hofr.-not., Rensg. 12, Va. Munck af Fulkila, -Gerda, Fru, Norrlandsg. - E., Kapten, Linneg. SI, O.Dj.; r. t. o. 17 IU, O.; a. t. Brunkeb a. t af Fulkila, Hedda, Generalska, Statsfru, -s, E., Trävaru-Aktieb., kont. O. brädgård Strandvägen 37, O.D}.; r. t. 6S 4S. Helsingeg. 2, Va. Upplag vid Värtan. -'af Rosenschiöld, M., Sekr.. i Vattenfalls- - & Co, Uniforms- O. Civilskrädderi. Sture- styr., Artillerig. 381V, O.; r..t : plan 13, O. - Ulrique, Fru, Braheg. 42 n b., O. - E., Ode ng. 34, Va. Munkedals Pappersbruks Stookholms-Agen- Moström, G., Urmakare, Folkungag. 85 A, tur. Direktör: Hugo Weman, kontor Sö. Drottningg, 18, O. Mothander. Carl, Amanuens, Greftureg. 69, Munkhammar, J. S., Plaggmaskinist, Götg. O.. 20, Sö, - Beda, Rådmanska, Greftureg, 69, O. Munksjö pappersbruks i Jönköping kommis- - Alb., Skomak., Döbelnsg. SI, Va.; a. t. sionslager hos Rud. Wykman; kontor Vasa Kornhamnstorg 53 St. Motokultur Aktieb, Drottningg, 11 II, O.; r. Munktell, Th., Fil. dr, Scheeleg. 14, K,. t. O. a. t. 6674; verkstäder i Södertälje, - Helena, Fröken, Fredrikshofsg. 2 O.Dj. tillverkn. af motorer o. motorkultiva- - Tyra Fröken, Scheeleg. 14, K. ' torer; verk st. dir. G. W. Wahlenius. - Th., 'Revisor i Armef6rvaltn.,Scheeleg. Motor, Elektr. Aktieb., Hamng. 32, O. 14, K. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget,.SVEA. 13 Drottninggatan.

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer