'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

Transkript

1 Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t ; bost: verkst. dir. Julius Forsström, Agentur- Odeng, 46, Va.; a. t. Vasa o. engrosaffär i kolonialvaror o. ame- - N. J., Tjånstem. vid Flottan, Folkungag.: rikanska produkter, spannmål, foder- 105, Sö.; a. t. Söd. 84 lo. varor, oljor, salt, fisk etc. 'I'clegr-vadr : Fosterlands-Stiftelsens Bokhandel, Mäster-»Julfors»; r. t o , a. t. samuelsg. 42, Sthlm 3; a. t. 43,78, r. t Afd.-kontor i Gävle. Norr 934. S. A., Bandhandel (fru Th. Israelson), Fosterlands-Stiftelsens Förlagsexpedition.> I Drottningg. 70, C.; a. t , r. t. Aktieb. Evang., Mästersamuelsgatan Norr , Sthlm 3; a. t. 5546, r. t _ Julius, Direktör, Valling. 44, C: a.' t. Direk'törerna a. t o , r. t , r. t Ruben, Direktör, Stockholmsvägen Båsunda} r. t. Rås , Fotmeijer, J oh:a, Fröken, Kyrkogårdsvägen 46 Kafe Gröna Stugan, Enskede; a. t. - Sotia Wilhelmina, f. d. Eolkskollär.a, E~sk _ Po~hems~. 22 1l "" C. Sophie, Fröken, Ostermalmsgv 11 '. l?, O. Fotografernas V~ruaktieb., G:la Brog. 23A" C.; a. t , r. t & Co, A. B., Drottningg. 47, C.; verkst, Potografiatelje Svea, Malmskillnadsg. 48 C, dir.' Rub. Forsström, Importerar, till- C.; a. t o ; inneh. Eric verkar o. försäljer på in- o. utlandet Z. Halling. verktygs- o. träbearbetningsmaskiner, Fotografisk Industri, Aktiebolaget, tillverkjärn o. stål m. m. Telegramadr: Fors- ',ning af fotografiplåtar m. m., Maria strömcomp.: r. t , a. t. 66?J2. Kvarng. 3 B, So.: kontoret r. t. 4048, _ A. R., Ingenjör, Grefrnagnig. 18IlI, O.Dj.; <1. t , fabriken r. t , a. t. r. t P. E., Kamrer, Grefmagnig. 18, Ö.Dj. Fotografiska Aktieb., Ombesörjer modern - G. M. W., Ei.otarmäst., Torsg. 19, Va.. reklam, Klara V. Kyrkog. 12, C.; a. t~ - A. B. P., Ankefru, Kungstensg. 57, Va.; 7 66, r. t , a. t. Vasa Fotografiska Förening-en, sekr. adr. Råd- Forsströmsson, B. G., f. d. Hemmansäg., mansg. 88" h., Va. (Walldow) ; a. t. Götg. 28, Sö, Forstners Bilja,rdfabrik, Biljarder o. Bil l<'otografiska Varumagasinet, inneh. Axel jardti1lbehör, Mästersamuelsg. 61, C. Strandberg, Drottningg. 106, Va.; a. t. Forstners Paraplyfabrik 'Aktiebolag, Pa- 9621, r. t raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor Fotokemiska Verken (inneh, F. R. Connery), o. lager Mästersamuelsg. 61. Sthlm l. trllverkning af fotokemiska preparat, Fortifikationens Chefsexp., Jakobsg. 30 1l, Kl. O. Kyrkog. 12, C.; a. t ,.Sthlm 16. r. t Telegraladr.:»Cormerys». Fortuna, Konsthandeln, A.-B., se Konst- Fougberg, Mary, Fru, Grefg. 37, O. handelu Fortuna, A.-B. Fougstedt, Lorenz, Kamrer, Danviksg. 10, - Svenska Lotteribyrån, Bryggareg. 14, G.; So., bost. Saltsjö-Dufnäs. a. t. O. r. t Olina Alfrida, 8juksköt:a, Sjukh. 8:t Gö- -s Revy, red. Tidskrift Bryggareg. för svenska lotterier, ran, 14, C.; a. t. o. r. t, Fourong, C. Jakob, Järntorget 78, St Foyer, Aug., Målarmäst., Surbrunnsg. 6, Fosfatbolaget; kontor Kornhamnstorg 4, Va. ' Sthlm 2; se äfv. Sthlms Superfosfat Fraenekel, R., Fröken, Strandvägen '5 AJ Fabriks Aktieb. O. Fosforos, bokförlag, Nurrtullsg. 8 BIll, Va.; - se älven Fränekel. r. t. 3052) a. t Frsenell,. Carl, Civiling., Helsingeg. 12 v, Foss, Marie, F~öken, _ Valborg, Fröken, Stureg. 22,.0. Stureg. 22, O. Va. Frtenkel, Hans, Ingenjör, Kungsg. 19, C.; - M., Juvelerarebutik, Fredsg. 4, C. r. t Fosselius, so. G., Bankdir., Heleneborgsg. 20, - Anna-Lisa Hellgren-, Tandläkare, Kungsg. 19, C.; a. t , r. t C. F., Rak o. Frisersalong, Bryggareg. Fragman, Chepsel, Köpman, Greftureg. 13, 14, C.; a. t O. Fossum, E. Martin, Postexp., Helsingeg. Fraktfart, A.-B., Skeppsmäkleri o. Spedi- 121II ö. g., Va.; a. t. Vasa tionsaffär, V. Trädgårdsg. 4, C. 'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ~.~~ BERIDAREBANSGATAN

2 364 Framtiden-c-Frantzioh. Framtiden, Lifföl'säkr.-bolaget; ftufvudkon- Frankfurter, Allmänt Försäkrings- A.-B."Ge-, tor: Drottningg. 71 C & D, C.; distr.- neralagent för Sverige A.-B. Matthieskontor: Pipersg, 12, C., N orrtullsg. sen & Son, Bredgränd 2, St.; a. t, 2320, 8 A, Va., S:t Paulsg. 35 A, So, r. t. 2115, Franc, Carl, Sekreter., St. Sikla; patent- Franklin, K. A., Skomak., Brännkyrkag. 9,Sö. agentur (Georg Tyska Stallplan, Eriksons eftertr.), 2, St.; a. t Frankman, M. N., Sjökapt., 51, Va. Karlbergsvägen Franc, se äfven }'ranck o. Frank. Frankzon, A. H., Skräddarmäst., Drott-, Francesco, A., Ankefru, Döbelnsg. 33, Va. ningg. 81 A, Va. Franck, Carl, Inneh. af A. Lindströms Spe- Fransen, Aug., Byggmäst., Rådmansg. 69, ceri-, Viktualie- o. Spanmålsaffär, Ros- Va.; a. t. Vasa 443., lagsg. 21, Va.. - H. D., Civiling., Vikingag. 6 B, Va. 1 Fr k'. ane e, 2 F k ran e. - \ Ingeborg, Fröken, vägen 3, O. Damfrisering, Strand-. _1 J. E., Aktieb., Kungsträdgårdsg. 16IT - Joh. Aug., Kontrollör i Tullv., Riddareg. Sthlm 1. 29, O.Dj.; a. t. Osterm _2 Reinh. Arbetschef (Westrells Strå- & - se äfven Frantzen, Franzen. Filthattfabr.), Västmannag. 27, Va. Franska Choklad- & Konfektfabr:s nederlag _2.8 Fotografiatelj~, Scheeleg. 2", C. (inneh. (inneh. Carl Jern j.or), Volmaryxkullsg. Fru J. Troback); a. t , So. _2 Bertha, Fru, Valling. 35, C. - Handelskammaren, se Chambre de Com- _2 Hulda, Fru, Västmannag. 3, C. merce F'ranoaise en Suede. _2 Karin, Fröken, G:la Brog.. 51 A III, C. Konsulatet, Stureg. _lotto, Grossh., Villag. 1, O" - Legationen, Stureg. 29, O. 29, O. _1 C. E., Jur. kand., Banerg. 51, O.Dj. - Parfymmagasinet, Drottningg. 21; C.; _1 Kjell R., Kapten, Norrlandsg. III, C.; filial Hamng. 5 A, C. - r. t Reformerta Församlingen i. Stockholm, _1 Cecilia, Lär:a, Dalag, 34, V:~.;a. t Humlegårdsg. 13 & 15, O. _1 Nils, Löjtnant, Ulrikag.5, O.; r. 't Skolan, Döbelnsg, 7 &9, C. _2 & Co, Bernh, (Bertha Franke o. Curth - Skomagasinet (Anna Mozart), Humle- Franke), etabl, 1875, Tyska Brinken 28, gårdsg. 15, O.; a. t St., Engroslager af finare pappersvaror - Snörlifssömmeriet,Birgerjarlsg.131(hiss), och galanteriartiklar för Bok-Pappers- C.; a. t. o. r. t handl., Konditorier o. Restauranter; a. t. - Våffelbruket, inneh. fru H. Andersson, 2980, r. t Strandvägen 15, O.Dj.; a. t _1 Agda E., Telegrafist, Åsög. 42 C, Sö. - Våffelbruket, Nya (inneh. M. Johansson), '_1 Ester, Telegrafist, Asög. 42 C, Sö.; r. t. Stureg. 29, O.; a. t _2 Hanna,._Änkefru, GJa Brog. 51 4: III, C. Fransk-Svenska Nyström, Snörlifssömmeriet, K. Biblioteksg. 9,.C. Beställ- _1 O. M., Ofverstelöjtn., Grefg. 67, O. ningsafdelning 1 tr.; r. t , a. t. _1 Hugo, Birgerjarlsg. 102, Va.; r. t Butikförsäljning af färdiga kor- Frank, Knut E. S., Bokh, i Järnv.-styr., setteri alla prislägen n. b. samma hus; Bragevägen 15, O.; r.' t a. t , - P., Köpman, Strandvägen 7 B, O. Fransson. Sture, Bokbinderi, Saltmätarez, - Bröderna, Modern Reklamkonst,Joe Lund- 12 D, Va.; bost. Kammakareg. 33, C. qvist, Fredsg. 2, C. B. J. O., Droskäg., Karlbergsvägen5Ö, Va. - Joh., Skohandl., Sveavägen 72, Va.; a. t. - F., Husäg., S:t Paulsg. 1'4,.Sö. 6121, r. t. Vasa Hj., Polisman, Storg. 32, V.Dj.. - C. A-.~~ådespel.(l.re, 'I'orstensonsg, 7 1 ö.g., - Huld~, firma (inneh. H. Berg), Sybehörs- O.v;.; a. t. Osterm affar, Odeng. 72, Va.; a. t ~ M., Stenograf, Hornsg. 58, Sö. - se äfven Franzon. - E., Verkm., Svartmang. 27, St.; a. t Frantzen, Axel, Byggn.-ing., Dalag. 58 II, Va. - Oskar, Skeppsbron 18, St., a. t Eric W., Köpman, Handtverkareg. 23 A r, - se äfven Franc o. Franck. C.; r: t. 9918, a. t Franke, se Francke. - Joh., Tj~Jlsteman, Birgerjarlsg. 116 III, Va. Frankel, Fridolf]., verkst. Dir. i A.-B. F. - Frankel & oo, bost. Kungsg. 58, C. E. M., Ankefru, Dalag. 58 II, Va.; a. t.. - & Co, F., A.-B., Försäljningsmagasin 0, Frantzich, Johan Arvid, Stationsskr., Norrutställn. Drottningg. 38, C.; a. t , tulls station, Va. ' r. t S. A. N., Tjänstem., Dalag. 66, Va. MYNTRÄKN'AREN "MILLIARD" -~--~-----_. Se annons sid ~------

3 F'canzen-Fredholm.. \ 365 Franzen, Carl A., Accidenstryckeri, L:a Nyg. Frebelius,.B. A. E., Sjökspten, Nybergsg. 4,: St.j a: t Utför alla för 3 II, O. Privat-, Förenings- o. Affärslifvet er- Fred, Carl Ander, Vaktrn, (Sundsvalls Ensk. forderliga trycksaker; bost. Myntg. 5, Bank), Frejg. 29 III,uppg. A, Va. St. j a. t. Brunkeb Fredberg, Gustaf, Bokh., Grefmagnig. 10, - Ebba Axelina, Fil. kand., Odeng, 40, Va. O.Dj. - Nils O., f. d. Flaggunderoff., Jungfrug. - Carl, Direktör för Yxhults Stenl!uggeri 33 H, '(J. Aktieb. o. A.-B. Viks~öfors Angsåg, - Clara, Fru, Lamp- o. Bosättningsaffär, Linneg. 85, Ö.Dj.: r. t Flemingg. 27 o. 53, C.. - Conr., Fabrikör, Norrbackag.5, Va. ja. t. - Ulla, Fru, Smålandag. 2, Ö o , r. t. Vasa ~56. - Mimmi, Frukt-.0. Blomsterhandel, Kar- - Bertil, Grossh., Linneg. 85, Ö.Dj.; r. t. lavägen 38, Ö \ - Thyra, Fröken, Jungfrug, 33, O.;a. t. - se äfven Fredbärj., Ersdborg, Hildegard, Fru, Grefg. 31, Ö. - Axel, Grund-, Asfalt- o. Cementarbeten, - Thor, Korresp., Västmannag. 66, Va. j Krokvägen 22, Enskede. a. t. Vasa A. 'R., Handelsres., Viking~g. 6, Va. Fredbärj, Telemak, Fil. kand., Med. stud. v. - Herbert, Handelsres., Luntinakareg.15, C. Karolinska Inst., Torsg. 27 IV, Va. - Arvid, Handl., Flemingg. 51, C. - Viola, Fru, Torsg. 27 1V, Va.; r. t F. G., Handl., Flemingg. 27, C.; bost. Fredelius, L. Hj., Aktuarie, Drottningholms- Spånga.. vägen 8 B, C.; a. t T" J. A., HandL (spec.), affärer Västmannag. - Otto A., Fastighetsäg., Surbrunnsg ,_ I ~,45, Va., o. Uplandsg, 87, Va. Va,...'. -.'il \Esaias. Herr, Frejg. 2 1V ; Va.; r. t. Fredell, A. Hj., Intend., Ostermalmsg. 69, Ö. _. 8\11),, Fabian, Trävar)lhandl., Kontor o. Bräd- M. S., Journ., Surbrunnsg. 54 A, Va. gårdar vid Östra. Station o. Värtan; - J., Kansliråd, Odeng. 40, Va. r. t o. 6264, 'a. t ; bost. - Oscar, KontQ.:ist, Drottningg. 73 CIII, C. Odeng. 25, Va.; r. t / - Karl W., KOPJll., kontor St. Vattug. 7, - A. G., Änkefru, Vegag. 9, Va. C.; r. t , a. t. 9109, bostad Ma- Fred~n, A. V., Amanuens, Kaptensg. 11 lll ;,. riag. 4, Sundbyberg. O.; a. t ' -\ Fr. Wilh., Målare,Surbrunnsg. 55, Va.; - A., Jur. o. Fil. kand., Advokat, Polhemsg., a. t. Vasa III, C.; a. t. Kungsh G. O., Poliskonst., Föreningshuset, Lilla - L. J., Köpman. Polhemsg. 24 III, C.; a. t. Essingen... Kungsh Anders" Prakt. läk., Smålandsg. 2, Ö. - & Co, A., Partiaffär i ost, Polhemsg. 24, - C. H. ~:, Sjökapten, Braheg. 36r, Ö;; C.; a. t. Kungsh r. t. Osterm O. L., Roslagsg. 23, Va.; a. t. Vasa 6658~ -"A., Skräddare, Luntmakareg. '15, C. Fredenberg, Karl, Generaldir. o. Chef för - J..F., Skrädderiaffär, Drottningg. 49, C.;. Do män st yr., Riddareg. 4311,1, Ö.Dj~. a. t ; bost, Kungstensg, 46, Va. - Hjalmar, f. d. Kamrer, Linneg. 31 m, 0. - P. Edw., Språklär., Dalag. 30, Va.; a. t. Fredfors Fabriks Aktiebolag, kolit. Malm-.'< 24603;.sommarbost. Enebyberg 78. skillnadsg. 25 B, C. Fabrik ro, ttlli - Gunnar, Stud., Drottningg. 73 cm, C.; verkning af Maskinremmar, Presermin-.' a. t. ~p5 46. gar, Slangar, Seldon, Packaingarm, fl. - Hilda, Ankefru, Drottningg. 73 cm, C. artiklar. Lager af alla slagsmaskin- - se äfven Prantzen, Fransen. oljor och andra Maskinförnödenheter, Franzon, C-' O. F., Fanjunk., Göta Lifg. Rikst. 1055, 1063 o , a. t kasern, Sthlm 14; r. t Fredholm.R. W., Banktjänsteman, Riddareg. Oskar, Kont.-skrifv'. (Jönköp, Jur. Byrå), 21, Ö.D}., lnedalsg. 21, C.' - John, Civiling., verkst. dir. i A. B. Skandi- - D. R., Tjänsteman, Hornsg. 84, Sä. naviska Elektricitetsverk, kontor Be- - se äfven Fransson., ridarebansg. 17 1v, C.; a. t. 577, r. t. Fraser,C.Dari..Tjänstem.,Heleneborgsg.4r,Sä. 4002, 4003; bost. Djursholm; a. t. Dj. I '\ William\ Grefg. 10, Ö.Dj... l 85, r. t. Dj l.. 'von Frays, Ferdinand, Friherre, Ostor- - Knut, Dir., Engelbrektsg. 35, O...mal msg. 71, Q. I '- William, Direktör, Braheg. 3 IIl, Ö.; r. t. Prazzi-Tegel, Agenturen, Drottningg. 94, C:; r. t;, 69 04, a. t B. V. O., Köpman, Kungsholmsg. 41\;, C" FINSPONGS ME77ALLVERKS A.-B.,. '. -,. SERJDAREBANSfilATAN ! /

4 \ 366 Fredholm-Fredriksson. Fredholm, Ernst ~., Målarmäst., Timmer- Fredrikshofs, Idrot~sförening~ adr. Sthlm Va.; mansg, 12, So.; a. t sekr. Carl NIlsson, Uplandsg. 77, Va. - Alice, Ankefru, Hornsg. 81 III, ss., r. t. 1 Fredriksson' 2 Fredrlkson: 8 Fredriesson: 732 '.. f H' h" O 4 Fredrieson: '. 5 Fredrieksson. '. ' - H. C., Anke ru, jort agsvagoen 5,.. - Gustaf, Karlbergsvägen 78, Va. _3 C. ~., Agent, Gre~i\"'19, O.,DJ.; r. t. 124n6. Fredin, Anna M., Fröken, Hagag. 2,' Va. _2 EmIl, All"entur for He~nk Gahns AktIe - A. W., Hofkapellist. Geijersvägen 4BI, C. bolag l Upsala, Partilager af van Ho~- - L. O., Tjänsteman å Sluss kont., S:tPaulsg. ten s Cacao, kontor o. lager Vas~g. 17, 4, So.; a. t. Söder C.; a. t. 5318, r. t. 1169; bost, O. Aga- 4 Fredling, J., Vaktm. (Röda Korsets Sjukhem), ~an 33, Upsala,. Kammakareg. 66, Va.; a. t FredrIksson, Gustaf, Agenturaffär (Tryoksa- Fredlund, G. M., Banktj-man, Odeng. 94 II, ker o. Pappersvaror), Storg. 18 II, O.Dj.; Va. a. t P. G., Boktryckerif6restånd., G:la Brog. _I Gustaf, Banktjänsteman,Slottsbacki1ll2 II1, 51 A, C.; a. t St.; a. t. Brunkeb Axel, Dir., Vinkelg. 1, O. _1 Agnes, f. Anjou, Barnm., Ny torget 6, Sä.; - Alice, Folkskollär:a, Kungstensg. 55, Va. a. t. Söder 1094, r. t. Söder Alma.Fru.Upealag.Iö ", Va.;a.t.Vasa1751. _1 Adolf, Blomsteraffär, Hötorgshallen 4,5 - Sonja, Fn, Skandin. Konstslöjdförsäljn., o. 6, C.; r. t. t:j734, a. t Drottningg. 77, C...' _1 K, Bokh., Västmannag. 45 II, Va.; a. t. Vasa Hilma, Fröken, inneh, Ostermalms Sjuk , r. t. 85. O. hvilohem, Florag. 12, O. _" Carl, Boktryckare..! Rörstrandsg. 12, Va.; - Emma, Handelsidk:a, Kungsholmsg. 6, C. a. t. Vasa E. A.,.Hand1., Odeng. 19, Va.; bost. _2 Victor, Boktryckare, Surbrunnsg. 30, Va. Birgerjarlsg. 96, Va.. _3 E. (Inneh, J. Fredricsson), Charkuteri- Gustaf, Handl. (cigarr-), Narvavägen 30, förnödenheter, Mariagränd 4 (Götg. 7), O.Dj.; r. t. 9645, a. t Sä.; r. t. 2381, a. t. :: Karl Herman, Ingenjör, Kungstensg.55, _2 Gustaf, Direktör, Nybrog. 28, O. Va.; II. t. Vasa 667. _2 Knut, Egendomsagentur, Odeng. 28, Va.;. - John, Köpman, Idung. 2, Va. r. t. 4415, a. t , - T., Köpman, Prästgårdsg. 15 B, S?. _" Axel L., Folkskollär., Kungstensg. 5~ ". - K. H., Lektor, Fatbursg. 18 A, So.. Va. - \ - G. Julius, Läroverksadj., Braheg. 41 IV,O. _" Hilda S., Folkskollär:a,S:tPaulsg.32 II1,Sä. - Selma, Sjuksköterska, Surbrunnsg. 15, Va. _1 Anna J., Fru, Kungsträdgårdsg. 18, C. - Aug:.'.Vikt.- & Spann~å.lsaff~!, G.ötg.28 B, -~ Helena, Fru, Renstjern~sg. 22, Sä. So., bost. S. g. 11., 3.. t. Soder Jenny, Fru, Kappsomm.a, Hagag. 9, Va. - C. M., Linneg. 5 II, O.; r. t. 3800, a. t.92. _1 Julia, Fru, G:la Brog, 38 II, C. Fredmark.Ellen, Folkskollär:a, Kungstensg. _1 Lotten, ~ru \Nya Dockaffä~en), Va~ag. / 53, Va.. 22, C., mg, fr. Klarabergsg., bost. Ring- Fredricson O. Fredricsson se Fredriksson. vägen 106, Sä. Fredrika, Rederiaktiebolaget, Malmtorgsg. _2 Märta, Fru, 1:a Badstug. 40'r II, S«. 2, C.; r. t \ _2 Selma E., Fru, Västmarmag. 54, Via.; Fredrika-Bremer-Förbundets Byrå, Klara- a. t. Vasa bergsg. 48 II, C.; öppen söckend. 11-4, _1 E., Fröken, Regeringsg. 111 Va. sommarmån. 11-3; platsförmedlingens _2 Greta, Fröken, Tyska Brinken 36, St.; expo öppen 12-4, sommarmån a. t. 5380, r. t Telefoner: upplysningsafd. r. t. 2762, _1 J., Fröken, Regeringsg. 87,. C. a. t. 4850; platsförmedl. r. t. 2762, _1 A. G., Gravör, Riddareg. 3, O.; a. t a. t _3 J., Grossh., Mosebacketorg 16 & 18 1V - Kvinnliga högre yrkesskola, Norrlandag. Sti.; a. t. Söder , O. _4 M. C., liandelsidk:a,. Jungfrug. 18, O.; Sjukkassa; öppen helgfria' tisd, kl. "/tll affär Linneg. 29, O. -1/21 o. helgfria fred. kl. 1/ e. m. _1 G. T' l Handelsres., Tyresövägen 23, Ensamt under jan. o. juli mån. helgfria skede, torsd. kl. 6-7 e. m.,.klarabergsg. -" Carl, Handl, (spee.), Folkungag. 89, So.; 48 II, C.. a. t Sjuksköterskebyrå, Barnhusg. 6 Ub., C.; _" C. M., f. d. Handl., Västmannag-. 71, Va. r. t. 6898; a. t _2 Gust, Th., Handl. (spec.), Rådmansg.71, - Sjuksköterskehem, Barnhusg. 4 IlI, C. Va.; bost. Teknologg.3 D b., Va. '1 FRANKERINGSMASKINEN "FRAN CO" Se annons sid ~\.-

5 tf Fredriksson - Frestadius. 367 i-fredriksson; 2 Fredrikson ; 3 Fredricsson; Freeds, K. B., Elektriska Byrå, A.-B. (t d. 4 Fredricson; 5 Fredricksson. Elektriska 5:an), Uplandsg. 5, G. Ak tiek. 100,000: : -; verkst. dir. _5 W. W., Handl., Hornsg. 83, ss., a. t. K. B. Freed : kabelverk för tillv. af elektr. ledningar; försäljer elektriska _1 H.,W., Ingenjör, Hornsg. 45, Sö. motorer o. generatorer samt apparater, _1 Aug., t. d. Järn~ägstjänstem;! Gårdsäg., belysningsmateriel, elektr. armatur, Vallmg. 33, G., a. t. 1619"., utför elektr, kraft- o. belysningsanlägg- 1 Kurt A. E., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., ningar. Polkungag, 65 1V, Sö.; a. t. Söder Freelandt, K., Köpman, S:t Paulsg. 19!I, Sö. _1 Carl Ad., Kamrer, Vikingag. 6, Va.; a. t. Freiburghaus, A., Verkm., Regeringsg. 47, G. Vaaa Freidenfelt, V., Byråing, (Socia.lstyr.), Ny- _2 Ella, Kontorist, Inedalsg. If)', G.; a. t. brog. 11 Avr, O.; a. t. Österm Axel, Med. lic., Sabbatsbergs sjukb., Va. _i Hjalmar, Kontorist, Grefg. 59, O. Freij, G. A., Verkmäst., RöJistrandsg. 44, Va.; ~2 Verner, Kontorschef i Sver. Privatanst. a. t. Vasa Pensionskassa, Karlavägen 9, O. Freit, A. W., KaIJlrer,. Markvardsg. 10, Va. _2 E. Gust., Kontorsskrifv. v. Gasverket, Ob Frej, Wilhelm, Akare, Brännkzrkag. 28', servatorieg. 7, Va.; a. t. Vasa Sö.; r. t. Söder 225, a. t. Söder 6461 _2 Odert, Köpman, Lia Badstug. 40"" So. Freja, Pörsäkringsaktieb., inbrotts-, resgods- _2 Oskar W., Lagerbokh., Katarinavägen o. vattenledningsskadeförsäkring, Mynt- 15 B, Sö. \ torget 1, St. _1 A. G., Poliskonst., Ny torget 6, Sii.; a. t. Freja, Kappmagasinet,A.-B., Västerlångg. 18,. Söder 1094, r. t. Söder 266. St.; a. t. 2112, r. t ~ _1 Hj, R., Red., Tunnnelg. 19 A, G. F' M. t S b h". M d ffår \ _3 Jac., Skräddarmäst., Hornsg. 108, Sö.; raja- agas~, y e or~-. o. o ea ar., a. t Drottnmgg.. 29, G.; Pilialer: Humlegårdsg.9, O., Odeng, 21, Va., o. Hornegre ri son&romeis,8peceriaffär o.skepps- 52, Sö. Kontor o. Engroslager St. furnerare, Mälartorget 15, Si.; a. t.5380, Vattug. 7, G. r. t Freja, Rederiaktieb., Gust. Adolfs torg 18, G. Telegr.-adr.: Tranship. Trafikcbefep: -~ Hanna, Syatelje, Kommendörsg. 24, O. BelImansg. 20, Sö.; r. t. 5674, a. t. -' Maria, Sybehörs- o. Kortvaruaffär, L:a Vattug. 19 B, G.; a. t FreIin, A. O., Banktjänstern., Drottningg. -' Er~Jr, Tjänsteman, Storg. 18 u, O.Dj.; a, t. 68, G. Osterm Frendin, G. V., Kamrer, Kommendörsg. 17,0. _, ~., Tjänsteman, Rensg. 17 IlI, Va. - Gust., Spannmåls- o-. Kommissionsaffär, _3~. G., Tjänstem. i Riksb., Svedenborgsg. Engelbrektsg. 12 1, O.; Repr. för A.-Bol. 3Il, Bö.' Alimonia i Sthlm samt Hasselfors bruks _2 Carl, Träförädlingsaktieb., Stureplan 6, A.-Bolags Torfströfabriker; r. t. 3520, I O.; a. t. 6887, r. t a. t Sommarmån. a. t. Skuru- "':'1 Hugo, TullöfTeruppsyningsman, Folk- bro 57. ungag, 65 IV, ss; a. t. Söder Frenell, se Frsenell, _1 Oskar, Tyghandtv., Pipersg. 6", ö. g., G. Frenne, Nils, Civiling., Sveavägen 102, Va.; _1 Nils, Undervisningsråd, Runebergag. 8,.0. r. t. Vasa _3 C. R., Vaktm, (Hofmarak-Amb.), Slotts- - se äfven Friinne. backen 2 1II, Si., a. t. Brunkeb Frescati, Isupplag (inneh. C. H. Ohlin), -':1 An;na. Änkefru, Cigarraffår, Malmskill- Roslagsg. 40, Va.; a. t naasg...21, G.. ' Fresk, Ernst Rob., Kontorist, Folkungag. _2 Vanina,.t\pkefru, Asög.\ 22!I, So. 8 B [II, So.; a. t. Söder _1 R. J. B., Osterlångg. liv, St., a. t Sigrid A:, Lärar-a, Östermalmag. 11 v,' O. Fredsföreningens byrå, Regeringsg. 74', G.; - Selma, Ankefru, Östgötag Sö., r. t Frestadius, Gunnar, A.-B., se A.-R. Gunnar Fredsvig, E. M., Bokq., Filadelfi 1, Frid- Frestadins.. hem, Mälarhöjden. - Otto, Direktör, Karlavägen 27, O.; r. t. - M., Handelsförest., 'Filadelfi l, Fridhem, \ Mälarhöjden. - Ida, Fröken, Linnog. 33 & 35 1, O., Fl'eed, K. B., Dir. i A.-B. K. B. Freeds El. - Harald, Grossh., Styrm'ansg. 15 lii, O.D;'.; Byrå, Karlbergsviigen 32 A IV, Va. r. t (bost.), 7461 (kont.). FINSPONGS METALLVERKS A.-B. \ BERJDAREBANSGATAN

6 368 Frestadius-Frid. Frestadius, Victor, Ingenjör, Karlavägen27, O. Fribers:, Hjalmar, Ing., Rörstrandsg. 521Y, - Arthur, Kapten, Strandvägen 47 1V, O.Di. va.; r. t. 91,76.. Freudenthal, L, Fröken, anst, i Lifbol. Thule, - F.A.,Järnvägstjänstem.,Tomtebog.U, Va. Florag. 20 III, O.; a. t Per G.,.!{ommerseråd, Skeppareg. 60, O.; - Helga, Gasverk:s Hemkonsulent, Torsg. a. t. Osterm, II; "Va.; r. t. 5531; bost. Florag. - Gustaf A. N., Kontorist, 'I'irårnermansg. 20 III 1 O., 33, Sö.; a. t. Söder Per, Skriftställ., Linneg. 19 iii, O. - Georg W. L., Kont.-chef, Timmermansg. - E. A. N., Ankefru, Götg-. 22, Sö. 33, So.; a. t. Söder Frey, Hufvudkontor, Greftureg. 11, O" -s, Ch., Eftr., Kortvaruhandel, Norra Köp- Freys Automobiler, A. R., dir. Gust. Lilje- manbrinken 2, St. \ 'dahl,. Biler o. Ekipager, Greftureg. - K. G. H., Köpman, Tomtebog. 25 1V, 11, O. Va. Freys Express, 4-. R., K. Hofspeditör. Gref- - K. A. R., Lokomotivför., Dalag. 41 A II, tureg, 11, O. Va.; a. t Möbeltransport under garanti. Förbin- - Per, f. d. Måla~e, Narvavägen 141 ö. g., dels e med vårldens förnämsta express- O.Dj.; a. t.. Osterm affärer. Magasinering af möbler. Ma- - G. Hj., Poliskonst., Rosenlundsg. 1, Sä. drasserade möbel vagnar.. Spedition. - F. K. D., Sjökapten, Götg. 35, Sä. Freyschuss, Agnes, Fru, Kammakareg. 44, - David G., Skomagasin, Stureg. 46, O.; Va.; a. t bost, Valhallavägen 17, O. - Adolf, Aktieb., K. Hofvagnfabrik, Svea- - Alfr., Skomakare, Nybrog. 30, O. vägen 126, Va. - Axel, Skräddare, Mästersamuelsg. 14, C. - A. F., Vagnfabrikör, Frejg. 56, Va. - Emil, Stadsbuds- o. Fastighetskontor, - E. A., Vagnfabr., Markvardsg. 8 iii, Va. Rutger-Fuchsg. 6 B, Sä. Frezals, Elsa, Fröken, Timmermansg. 22, Sä. - Augusta, Strykinrättning, Sibylleg. 28, O. Fria Konsternas Akademi, Fredsg. 12, C. - J. Rdv., Tandläkare, Kungsg. 2, C.; råd- Friberg, Knut J., Apotekare, Bragevägen frågningstid '/22-2; a. t. (i583, r. t. 121, O ; privat r.t Nils G:son, Arkitekt, Herserud ; r. t. Li- - C. J.,Tulluppsyningsm.,Ringvägen10,Sä. dingö A. R., Uppbördskommiss., Kommendörsg. - Egron, Banktjlman, Mästersamuelsg. 12 1v, O.; a. t n. b., C.; a. t. Brunkeb K. k, Verkm., Västgötag. 8, Sä.; a. t. - David, Bokh., Ringvägen 10, Sä. Soder Karl, Bokh., Heleneborgsg. 13 A, Sä. - Karl, Ångbageri- o. Konditori-A.-B., Götg. - Oskar, Bokh., Ringvägen 10, Sä.. 18, Sä. ',' - Axel, Byggmäst., Kocksg, 9r, Sä. - Fritiof, Bengt-Ekehjelmsg. 13, Sti.; a. t. - Ivar, Byggnadsing., Asög. 113, Sä.; a. t. Söder Söder Friberger, Georg, Dir., Stureg. 56, O. \....,..Gustaf, Direktör, Handtverkareg. 86, C., Friborg, J. N., Byggmäst., Erstag. 30, Bä. träffas f. m. - I. L., Fröken, Erstag. 30, Sä. - Lndv., Fabrikör, Torsg. 40, Va.; a. t. FribornyManne, Byggnadsing., Torsg. 19Ar, Vasa Va.; a. t. Vasa A. M. Eleonora, Folkskollär:a, Fjällg. Frick, Ernfrid, Bildhugg., Atelje N. Smedjeg. 22, Sä.. 12'v ö. g., C.; a. t. Brunkeb Sara, Folkskollär:a, Ringväg. 133, Sä. - E. V., Byggm.,' kontor Stortorget 18 & 20, - Uno, Fotograf, Helgag. 9, So.; a. t. Sö- St. der Ernst R., Direktör, Odeng, 84, va.~ - Augusta, Fru, Artillerig. 431, O.; r. t. - Ingeborg, Lärar:a, Åsög. 75, -Sä H. O., l:e Polisintendent, Norrtullag. II, - Oline, Fru, Tvätt- o. Strykinrättn., Fol- Va.. kangag. 93, Sä. - J. P., f. d. Polisöfverkonst., Åsög. 75, Si:j. - & Co~ Eftr., Glasmästare, St~rtorget 7, - Kärig, Slöjdlär:a, Östermalmsg, 1~, O.. St., r. t , a. t H., Änkefru, Torstensonsg. 4, O.DJ. - C. J. R., Grossh., Villa Björkhagen, - C. A., Katarina Bang. 33 A, Sä. Stocksund. Frid, C. Hj., Dir., B{rgerjarlsg'1.106, Va. - Arthur, Guldsmed; firma J. L. Friberg, - Anny, Fru, Sot Eriksg. 32, U. Drottningg. 65, C.; bost. Kungsg. 73, C. - (Fridh), HUda, Fröken, Konstväfnads- - Kjerstin, Gymn.-dir., Garfvareg. 31, C.; ateljö, Mästersamuelsg. 14, C.; a. t. r...!,: 22343, a. t. Kungsh MYNTRÄKNAREN "MILLIARD" Se annons sid

7 FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN _ 24 Adresskalendern Frid-Fries. ~69 Frid, Nils G., Velociped- o. reparationsverk- Friedmann, S., Agent, Hagag. 16, Va.; a. t.. stad, Representant för Wanderer motor- Vasa cyklar, Jakobsbergsg. 19, C.; a. t.18794, - Charles, Tandläk., Odeng. 50 (ing, Svear. t Fridberg. J., Snickare, Narvavägen 10, O.D}.; vägen 116), Va.; mottagn. tid utom lörd.il-3. hvard. o a. t se äfven Fridman. Fridell, Agnes,.F,ru, Uplandsg. 25-1_Va. Friedner, G~staf, Fabrikör, Karlbergsvägen - A. H., Lagerbitr., Roseng. 6, va... 73, Va., r. t. 5087, a. t Friden, J. 13., Damskrädd., Sibylleg. 79, O.; - se äfven Fridner. a. t. Osterm Friedrichs, Clara, Fru, Norrtullag. 57, Va.; P. A. T., f. d. Godsäg., Kungsholmsg. a. t. Vasa II, C.; a. t ' von Friedrichs, K. O. H., Fil. lic., Labora- - Anna, Kafeidk.a, Mästersamuelsg. 67, C.; tor v. Statsmed. anst., Djursholm; r. t. r. t Dj, 468. Tjänsterummet r. t. 1642Q. Fridholm, T., Aktuarie v. Sthlms Stads Auk - Maria, Fru, Ostermalmsg. 51 n. b ö. g. O. tionsverk, Karlsviksg. 7 III, C.; a. t. Friedsam, Johann, Chaufför, K. Hofstallet, O. Kungsh Friefeldt, H. J. A., Kammarskrifv., Sveavä- C. G., Direktör, 'I'orsg, 40 1, Va. gen 64m, Va.; r. t. Vasa A., Posterp., Srt Eriksg, 92 1II,Va.. - David G., Målarmäst., Artist, Vapenmål., - A.R.,Tjäns~em.iRiksb.,Nybrog.15A,q. Sveavägen 64, Va.; r. t. Vasa Sigrid Ch., Ankefru, Nybrog.15AIIö.g.,0. Friefeldt & Son, Aug., Målerifirma, kon- - se äfven Friedholm... tor o. verkstad Svelivägen 64, Va.; Fridlicius, M., Fru, Nybrog. 27, O. a. t. 5967, r. t. Yasa Fridlund, Carl, Handl., Birgerjarlsg, 99B, Va. Frieman, Ernst, Dir., Östermalmsg. 14 B, O. - J. A., Skomak., Krokvägen 49, Enskede. 1 F. 2 F' Fridman, David, Boktryckeri, Hamng. 36, C.; --.E~~_ ns; 3 F" rns; 4 F.. njs. l'. t. )6824, a. t ; bost. Drott- _2 Curt, Direktör, Ringvägen 123lJ, Sö. - ~ ningg. 45,. C.; a. t _1 Karl, Fil. dr, Sekret. i KristI. Fören. af.rac., Handelsres., Stockholmsvägen 23, Unge Män, Barnhusg. 10, C. Telegr.adr. Rasunda; r. t. Rås. 79, a. t. Rås. 38.»Ungman». - M., Tillverkning af lädermattor. Kvarng. _1 M. Carl F., Fil. kand., Revisor i Riks.. 3, Sö.; a. t. Söder banken, Kommendörsg. 42, O. - se äfven Friedman o. Priedmann. _1 Anna, Fru, Storg. 29, O.D}. Fridner, Tekla, Fru, Linneg. 4 1, O. _2 H. T., Fru, Östgötag. 11, Sö. - Karl A. L.. Kont., Linneg. 4; O. _2 L. H., Fru, Karlbergsvägen 80, Va. - se äfven Friedner. _1 Ulla J. F., Fru, Srt Eriksg. 17, C. Fridstrand, C. J., Skräddare, Artillerig. 60, _1 Rudolf, Grossh., firma Rudolf Fries, Carl O.; a. t. Österm O. Levertina Eftertr., Skeppsbron, Bred- Fridström, R, Kopparslagare, Bryggareg. gränd 2, St.; bost. Kommendörsg, 40, O. 16, C... _1 E. F., v. Häradsh., Valhallavägen 25, O. Victoria, Ankefru, Holländareg. 24 1V, _1 Joel S. Oison, lng., Lunden 8, Älfsjö Va.; a. t. Vasa villast. 7. Fried, Moses, Fil. dr, Östgötag. a. t. Söder , Sö.; _1 Otto F. A. E., Ing., Kungsholms hamn- plan 5, C. Friedemann & Leitgeb, A.-R, Apelbergsg. _1 Lennart, Järnv.-tjänstem., Fleiningg. 21, 58 A, C.; a. t. 9494, r. t C.; r. t Friedholm, Johan Ar., Rådman, Skeppareg. _3 Helge, Kapten vid Flottan, Birgerjarlsg. 62, O. 88 v, O.; r. t se äfven Fridholm. _3 Torsten, Kapten v. Fortiflk., Norrlandag. Friedländer, A. R., Fru, 'I'egnörsg, ~, Va. 13, C. - Harry, Grossh., Strandvägen 7A,O.; firma _1 Knut M:: W., Kassör, Riddareg. 8m, O.; H. Schiicks Enka & Co; kontor Rege-, a. t. Osterm ringsg. 19 & 21, Sthlm 'lifred, Konstnär, Mästersamuelsg. 30lU, - Herman, Grossh' l Strandvägen 5 B, O.;. C.; a. t :firma fl. SChUCKSEnka & Co; kontor _1 K. A., Prakt. läkare, Drottningg. 49, C.; - Regeringsg. 19 & 21, Sthlm 1. a. t , r. t , James, Aktieb., Importfirma, Kungs Hj.. E., Prakt.Jåkare.Engelbrektsplan holmsg. 9,"C.; r. t , a. t , O.; mottagn. hvard Friedman, Elis, Grossh., Uplandsg, 58, Va.; _1 C. R, E' l Professor, Bergianska, r. t. 80S 90, a. t Vetenskapsakademien, Trädg.,

8 370 Fri.es- Friström. 1 Fries; 2 Fris; 3 Friis; 4 Frijs., Frisell,. C,. G. E., IngeI!jör, Linneg. 94B, 2'.. l Ö.D;.; fabr. S:t ~nks~. 10, C. - E., Ankefru, Kungstensg. 50, Va.; a. t. - Hjalmar F., Ing., Karlsviksg, 11,.G. Vasa A. Hj., Korresp., Uggelviksg. 9, O. _1 C. J: G., Öfverste, Grefmagnig, 5?, O.Dj. - Am!llie, Änkefru, Valhallavä.gen 35, von Friesen, P. F. O., Apotekare, Sniekareg. O. 7, C.; r. t Eva, Änkefru, Karlavä!l'.en 32 O. - Erik, Byråchef i K. Järnv.-styr., Kungs- Frisinnad Ungdom, red, ti. Ad~lf Larsson holmstorg 4, C.; r. t Vanadisvägen 43 n. b. Va. ' - Sixten G., Fil. dr, Karlbergsvägen 30 1V, Frisinnade Klubb.en,. S. Blasieholmshamnen Va ; r. t. Vasa (Grand Hötel, Bolinderska huset), C.; - Ada, Fröken, Styrmansg. 17, O.Di. a. t. 5032, r. t Signe, Fröken, Artillerig. 5 H, O.; r. t. Frisinnade landsföreningen, Byrå Drott ningg. 92III, C.; r. t. 8885, a. t Fredrik, Juris kand., Observatorleg. 8\ Kontorstid 9 f. m.-4 e. m. Ombuds- Va.; a. t. Vasa 990, r. t. Vasall 03. man: Arvid Grundel; r. ~ von Erieaendorff, 1\;. F. J., Frih., Tjänstern., Frisk, Carl, Bankdirektör, v. Häradshöfd., Braheg. 37, O.; a. t. Osterm Strandvägen 7 A, O. Friestedt, Rob., Direktör, Gröndal, Liljehol- - Edwin, Fabrikör, Hagag. 50, Va. men; a. t. Gröndal 7. - O. A., Fabrikör, Vanadisvägen31 B, Va.; - se ärven Fristedt. a. t. Vasa 156. Frigell, E. A., Sekr. i Järnvägsstyz', Not. i - Axel W., Elazgunderoff, v. Flottan, Folk- Riksd. 2:a kamm., Villa Vårbacka, Hud- ungag. 93 III, SÖ. dinge. - Carl A., Grossh., Nybrog, 42, O.; r. t. Frigga Platsförmedlingsbyrå, Smålandag , C.. - G., Herr, Artillerig. 30, Ö. Frigge, Verner, Ing., Helsingeg. 18, Va.; - Johannes, f. d. Insp., Margaretavägen a, t , Enskede. Friman, B., f. d. Aktuarie i Generalpoststyr., - Hjalmar, KaffeaJiår, Bamängstvärg. 5 B, Malmskillnadsg. 41 A, C. Sö. Gunnar, Direktör, Strandvägen 57, O.Dj.; - Olof, Kand., Valhallavägen 19, 0.; 1'. t. a. t , r. t Otto, verkst. Dir. för A. Karlson, Me- - Carl, Köpman, Stockholms Dockfabrik. tall- o. Maskin-Aktieb., 'I'orsg. 2 v,c.; 1'. t. Ostgötag. 45, Sö.; a. t. Söder , a. t. Brunkeb, \ - A. F., f. d.polisöfverkonet., Valling.12 n. b., - Emil, Kamrer, Styrmansg. 3, O.Dl: C. - Thor, Kontorschef, 1'. t. 105 fi9. Karlavägen 80 II,Ö.Dj.; - - C. A., Postvaktrn., Pipersg. 31, C. K. A., Skeppsmäkl., Ad. Fredr. Kyrkog. - Harry, Löjtn., Ingenjör i ~.Karlson, 9 B, C. Metall- o. Maskin-Aktieb., Styrmansg. - Slakteriaktieb., Torstensonsg. 6, O.Dj.; 3, O.Dj. a. t se äfven Frieman. - A. K, Vaktm. (Sofia folkskola), Skåneg. Frimodig, Ada, Fru, Cigarr- & Pappersh., 117, Sö.. Kungsg. 63, C.; a. t Al!1ert, Verkm., Jungfrug. 12, O.; a. t. Frimurarebarnhuset, se Barnhem. Ostarm. 2fl Frimurareordens lokal, Blasieholmsg. 6, C. - H. M., Ankefru, Valhallavägen 19, O.; r. t. Fris, se Fries. Frlsack, Claes, Källarm. (Restaurant Tre, Hiljna, Ankefru, Kommendörsg..6, O.; r. t. Remmare), Smålandag. 31A, C. Ostorm Friseh, Gerda, Fru, Ostgötag. 24 B, So.; -: I. H., Ankefru, Bondeg.. 31, ss. a. t. Söder Gustaf, Storg. 20, O.D;. - Bertha, Lärar.a, Dalag. 20, Va.; a. t. Vasa.Friskman, Anna, Ankefru, Karlbergsvägen V, Va. -,A. S., Disponent, Fridhemsg. 24 A, C. Herman, Västmannag. 78 III, Va.; a. t. - M. Ch., Ankefru, Frise, Frans, Ing. Bellmansg. 27, Sö. (St. JäJlnv:s Årkitekt- Vasa Fristedt, J. Maria, Folkskollär.a, Flemingg. kontor), Kungsklippan 7 A, ;K. 79 A, C. FriselI, E., Direktör, Villag. 2, O..,- se äfven Friestedt. _ Carin, Fru, Folkungag. 6 D, So.; r. t. FristrÖIIl, C. G., Maskinmäst, v. Grand Hötel, Styrmansg. 9 n.b., O. Dj. FRANKERINGSMASKINEN. Se annons sid. 76. "FRANCO"

9 Friström-Fryckholm. 371 \ Friström, Erik A. S., Specerihandl., St. Fromm, Clementipe, Ånkefru, Karlbergs-. Nyg. Mi, St.; a. t o " vägen 4 1V, Va. r. t. 45"73; bost. -Scheeleg. 4, C.; a. t. - se äfven From. " Kungsh Frost, Richard V. K:son, Civiling., Karl- A Fritzberg, Carl..J., Arkitekt, Greftureg. 24 A, bergsvägen 87, Va. l " Ö.; r. t. Osterm Elsa, Folkskollärar:a, Folkungag. 9&\ So.; Fritzdorf, Birger, Klädeshandel, St, Nyg. 41 a. t. Söder & 43 1, St., a. t , r. t ; - Hulda ~aria, Fröken, Nybrog. 14 A" O.; bost, Hornsg. 106 v, Sö.; a. t. Söder r. t. Osterm s, Hudaffär, A.-B., Solnavägen 2, Ya. Fritzes, C. E., Bokförlags Aktiebolag. - Hj, R., Ing., Folkungag. 951, Sö.; a. t. Kontor Fredsg. 2 II, C.; a. t. 8235, r. t. Söder Oscar, KontroUör i Tullv., Västerlångg. Fritzes, C. E., Kungl. Hofbokhandel, A , St.; a. t n., In- o. utländsk' litteratur, Utställ- - S. E., Köpman, Solnavägen 49, Va. ning af oljemå.lningar och akvareller - Emil, Pianist, Rådmansg. 8R, Va.;a. t. af svenska mästare i, särskild utställ , ningslokal inom samma ajrår, Fredsg. - Jeanna, Tapisseriaffär, S:t Eriksg.59, 2, C.; a. t o. 4898, r. t. 116 o. C.. 2~ 62. ' - J., 'I'ullvaktm., Sigridsfrid, Örby Villa- Fritzes Resebokhandel, Fredsg. 2, C.; a. t. stad, Alfsjö. 4897, r, t Ida, Ankefru, Folkungag.,951, So.; a. t; FritzeIl, Aug.,e. o. Hofrättsnot., Advokat- Söder ' \ kont. o. bost. L:a Vattug. 21, C. Frostell, F. E. E., Koutr, i 'I'ullv., Öster, - Alvar, Postexp., Vanadisvägen 41, 4112 malmsg. 34III, O.,. tr., V:q.; a. t. Vasa Frostensson, Anna, Polkskcllär.a, Brunneg. - l. A., Ankefru, Hagag. 12, Va.; a. t. 4, C. '. Vasa Prnkthörnan (inneh. Otto Straueh), Nybrog. Fritzohn, M., Ankefru, Drottninghuset, C. 5, O.; filial Biblioteksg. 3, C.; fili,al Frivilliga Automobilkåren, Nybrog. 3, O.; o. partilager Malmskillnadsg, 9, C. '. r. t , a. t. 4133, expo kl Frumerie, Gustaf de, Arkitektkontor, Reo. 1-5, lörd, 1-3. geringsg. 38, C.; a. t. Brunkeb, 490'., Frodin, O., Gravör, Mästersamuelsg. 36, C. - Gustaf de, Arkitekt, bost. Saltejö-Stor-. Fredlund. C. V., Hofmästare, Banärg. 19, ängen; a. t. Storängen 20, r.t.. Btor- O.Dj.. ängen Frohlund, John, Järn- O. :Metallaffär, Hagag. - K. F ~ Dir., Karlbergsvägen 9,,va.; a. t. 1, Va.; a.. t \ - Aug., Skräddare, Hagag. 1, Va. - M. L. C., Fru, Luntmakareg. 13 C.'. 'Frohm, A. G., Verkm., Folk\mgag.139, Sö. - Ingrid,..Fr-öken, Karlavägen 48 1l1, O.; Frolin, C. A., Tapets., S:t Eriksg. 47, C. a. t. Osterm , From, Per, Fabr., Malmskillnadsg. 48 CIll, C. - Maria de, Pianolär.a, Regeringsg. 38 1, (J.; rr: Lydia, Lärarra, Malmskillnadsg'. 48CIII, C. a. t. Brunkeb s, Per, Mek. Verkstads Aktiebolag, fabrik, Frummerin, Paul, Direktör, Llllabältg. 8.,. lackerings- o. förnioklingsverkst., Mä- O.; r. t ,, stersamuelsg. 34, C.; a. t. 5978, r. t. Frunck, Carl, Direktör, Riddareg.J2; O.; r. t. 1098; lampafdeln, a. t , a. t. 2~311.. '. '" - se äfven Fromm O. Frohm. ' - Sten, Tjänsteman vid Statens Vattenfalls- FromeIl, G., Fröken, Stureg. 19, O. verk, Regeringsg. 45, C.; bost~ T~~e; - K. A., Inkasserare, C. Handtverkareg. ' 43A, - berg; r. t. o.. a. t. Tureb Anna, Änkefru j Tomtebog. 38 ; Va. Promen & Lundgren, Clara Galvaniserings- Fruntimmersföreningen för Kinamiesionerr, fabrik, Hagalund; la. t. Hagalund 97 1 K~ssaföl'!altare o. sekr.: Lu~~e~~ist, r. t Liflj', Vastmannag. 89, Va.,,', Fromentine, L. C., Fru,.Yä~t~annag. ~, C. Fryberg, Carl E., Grossh., Luntmakareg. 78 II, Fromm, 8. & A., Damskradd,n, Drottmngg. Va. I. 201~, C.;. a. t. 5330} r.. t. Norr 829. Fryckberg, Albert, Brandmästar'e,' Malm, -'- Gustaf, TJänsteman l lfolkskpllär. pen- skillnadsg. 64, C. ' '. sionsinr., Grefg. 16, O.Dj. - se äfven Frykberg. ". - Il. J. L., f. d. Tjänsteman i Järnvägsstyr., Fryckholm, Vietoria, Fröken"G~efg. 8, O.Dj. Kungstensg. 36, Va. - se äfven Frykholm. '...; FINSPONGS METALLVERKS A. -S.' --..: BERIDAREBANSGATAN 17 '

10 872 Fryekstedt-r-Frälsningsarrnen. Fryckstedt, Elisabeth, Änkefru, Västmannag. Fryxell, Christiane, Konsulinna, Rådmansg. 40 UI, Va... 22, Ö. Fryckstrand, Henric, Läderhandl., firma C. -E" Matvaruaffär, Riddareg. 28, Ö.; a. t. V. Klint, Herkulesg. 4 C Emil, Kommendörsg. 4" b. - O. L., Skohandl., Skeppareg. 641V,Ö. Frydel!, P. E. J., Kapten v. Svea Art.-reg:e, -y eja, G. M., Kungsholmsg. 26, C.; r. t. - Östermalmsg. 23, Ö , a. t Frykberg, K. Edv., verkst. Direktör för Klo- Frågebyrån, Interparlamentariska, Riksdagssters A.-B., Disponent för A -B. Fors huset, St.; r. t Förest.: P. Bruk, bost, Birgerjarlsg. 26, Ö.; r. t. Widegren, r. t. Stocksund , a. t. Osterm Kontoret, Klo- Frågobyrån, inneh, J. E. Rosendahl, Sigsters A.-B., Stålverk: r. t. namnanrop. tunag, 4 Il, Va.; a. t »Kloster», Chauffören: r. t. Osterm. F r ä Is n i n g s a r men : Högkvarter, Östermalmag. 24, Sthlm 5. - J. E., Grossh., Östermalmsg. 25 & 27, Ö. Expeditionstid 9-1 /21 samt '/23-6, - M. Y., Ankefru, Bosättn.-affär, Frid- lörd, 9-1; a. t. 4019, 6371, 6372, hemsg. 8B, C. 8443, (ankn. till olika exp.), r. t,l - se äfven Fryckberg Kassakontoret 9-1 samt '/23- Frykblads efterträdare (Aug. Törnblom), 1/2a. Bokbinderi, Svartmang. 25, St.; a. t. Handelsdepartement, Östermalmag. 2f~ 2928, r. t. 5971, Sthlm 5; a. t. 6372, r. t Exp.vtid Frykholm, O. 'F., Banktj.-man, Rörtrandsg. 9-1, '/23-6, 1 juni-1 sept. exp.-tid 2 ur, Va. 9-1, '/23-5. Butiken öppen Priscilla, Barnm., Johannesg. 221, C. Försäljn, af Musikinstrument, Skrif- - Elisabeth, Fru, Johannesg. 22 1, C. materialier m. m. - Annie, Skola 'for mönsterritn, o. flamsk Divisions högkvarter, Stockholms, Österväfnad, Mästersamuelsg. 56 B, C. malmsg...26, Sthlm 5; a. t A. D., Skrädd., Brunnsg. 16, C. Vedgårdar, Ostra, Stationen, Ö.; a. t. 5576, - Nils, Skräddare, Brunnsg. 161,C.;a.t r. t. 5635; Asög. 51, Bö.; a. t. 3695, - se äfven Fryckholm., r. t ; Rålambshof, C.; a. t. 6340, Fryklind, Svea, Fru, Hemgården. Öster- r. t. 1437, förestes bost, a. t. Kungsh. malmsg. 27, nppg, n>, Ö Emma, L., Fröken, Upsalag. 9 Ill, Va. Kafe, östermalmsg. 28, Sthlm 5; a. t. Fryklund, Ernst, Afdeln.-chef, Bergsg. SIll, C.; r. t , a. t. Kungsb Värtarestauranten, Ropstensvägen ; a. t. - J. E., Byggm., Villa Belbo, Hufvusta; a. t. 972, kontoret Matserveringen, Hufvusta 198. Värtan; a. t. Värt. 29. Kafe, Värtan; - Sven, Eskilstunaaffären, Stureplan 6, Ö.; a. t. Värt. 32. a. t , r. t ' Angkök, Benikebrinken 2, St.; a. t Poll.y, Fi~. ma&,.,rådmansg. 19, Ö. o Manliga Sociala a.r?ete,!lxp. Nybrog. 61, -: Emil, 'I'illsyningsman v. Hälsovårds-. Sthlm 5; expeditionstid 9-1 samt '/ 2 3 nämnden, L:a Badstug, 3 & 5 BIl, Va. -6, lörd. 9-1; a. t. 4867, r. t Erik, Rådmansg, 10, O. Kvinnliga; Sociala arbete, expo Nybrog. Fryklöf, Harald, Lärare v. Musikkonserv., 611, O.; r. t , a. t Stortorget 1II St. Räddningshem N:r 1 (Tvättinrättning), Frykman,J.G.,Bankkamrer,Bangårdsg;6,Sö. Ingemarsg.9, Va:; a. t N:r 2, - A., Doktor:a, Styrmansg. 5, Ö.Dj. Greftureg, 60, Ö.; a. t. 7488, r. t. -.Astrid, Fru, Klippg, 24, ss N:r 4, Skogsbo, Sundbyberg; - Anna Lisa, Fröken, Bellmansg, 26, Bö. a. t. Sundbyb. 65, r. t. Sundbyb Signe, Fröken, Klippg. 24, Bö. Midnattsmission, Nybrog. 531 ö. g., Ö.; - Götrik. Tjänsteman, Bellmansg. 26, Sö. a. t G., Ankefru, Bellmansg. 26, Bö. Härbärge o. pensionat för kvinnor, Rensg. Frykstedt. J. W., Kontorsbitr., Kungsholmsg. 30, Va.; a. t , C. Tjänarinnehem o. Platsanskaffningsbyrå, Frykstrand, J. A., Löjtu., Jakobsg. 28, C. Observatorieg, 21, Va.; a. t Frylen, Joh., Handelsförest., Valhallavägen Slumstationar, Asög. 81, Bö.; a. t , 105II, Va.; a. t. Vasa Vegag. 16, Va.; a. t ;1'. t ; Fryxell, E. A., Fröken, Drottningg. 67, C. Brännkyrkag. 961, Bö.; a. t , -K. A., Generaldir. i Kommerskoll., Val- Fridhemsg. 8 A, C.; a. t ; Grönhallavägen 37, Ö. dal, Liljeholmen; a. t. Grönd,al 86; samt MYNTRÄKNAREN Se annons sid "MILLIARD"

11 ,, Prälsningsarmeu-e-Frölen. 873' Frälsningsarmen (forts.): Fröderström, Harald, Prakt. läkare, Linneg. Hagalund, Rosg. 3; a. t. Hagalund 1 34, 15Uj, O.; a. t , r. t mottagn f. m. Frödin, utto V. A., Antikvarie, Lidingö-. Barnhärbärge, Sundbyberg; a. t. Sund- Brevik; r. t. Brevik 20. byberg Emy, Folkskollär:a, L:a Sköndal, En- Skyddshem, o. >Myrorna>, Bondeg.94, Sii.; skede. a. t. 3823, r. t. 15~ Helene, Fru. Handtverkareg. 10, C.; a. t. Härbärgen, Benikebrinkenz, St., Köpmang & 20, St., Osterlångg. 47, St.; a. t. - H., Fröken, Kassörska, Västeråsg. 3, mg CIII, Va.; a. t. Vasa Frälsningsarmens Samlingslokaler: - N';..Fröken, Kontorist, Västeråsg. 3, ing. I kåren Östermalmag. 26, Sthlm 5; a. t. viii, Va.; a. t. Vasa , r. t. Osterm S., Kolonialvaror en gros, Råvaror flh" II kåren Tomtebog. 5, Va.; a. t industrien. Oljor, konserver, sydfruk-. III kåren L:a Glasbruksg. 10A, Sii.: a. t. ter, Handtverkare~. 10, C.; r. t. 6500, telegr-adr.»alpari». IV kåren Hornsg.145, Sö.; a. t. Söder Ingeborg, änkefru, Västeråsg. 3, ing. GIll, V kåren Odeng. 57, Va.; a. t Va.; a. t. Vasa \ VI kåren S:t Eriksg. 30, C.; a. t Fröding, Verner, f. d. Bokh., Borgmästareg. VII kåren Homsg, 96 & 98, Sii.; a. t. 8, Sö K. O. E., Styrman, Badstug. 24 Ill, Sö. IX kåren Norrlandsg. 21, C.; a. t Harald, Tjänsteman v. Sthlms Gasverk, Fränckel, Carl, Dir. i Trafik-Aktieb. Gränges- Borgmästareg. 8, ss. berg-e-orelösund, Strandvägen 7 A, O. - Hugo, Tj.man i lförsäkr:aktieb. Skandia - Ellen, Fröken, Artillerig. 4, O.; r. t. Braheg, 27 u, O Sanna, Ankefru, Johannesg. 12 II, C.; a. t. - Gustaf, Restaur., Karlaplan 12, O.Dj ,.. Fränkel,..M.: Köpman, Birgerjarlsg. 115, Va. -..H., f. d. Ofve!stelöjtn.,Folkungag.3~'r Sö. - Ida, Ankefru, Kungstensg. 65, Va.; a. t. Frogren, F., Froken, J akobsbergsg. 34, C. Vasa 1906, r. t. Vasa 724. Fröjd, C. J., Fastigh:ägare, Birgerjarlsg. 114, - se äfven Fraenekel o. Preenkel. Va. Fränne, G. J., Maskinist, Prästg, 1 B, St. - K. R., Eörsäkr.cagent, 3:e gat. 3, Hjort- - se äfven Frenne. hagen, Värtan. Fröander, C. F., f. d. Fabriksmäst., Hög- - Wilh., Tjänstem., Kommunalhuset, Liljebergsg. 48, Sö. holmen. - Thure, Försäljningschef, Högbergsg. 28, Frökontrollanstalt, Stockholms läns Hus- Sö. hållningssällskaps,mästersamuelsg.47, - Gunnar, Prokurist, Högbergag. 11, Sö. C. Förest. O. Stjernquist; r. t Fröbetg, F. A. R., Fastighetsäg., Bleck- Fröiander, A., Fru, Sveavägen 102, Va. tornsgr. 6, Sö. - Natalia, Fru, Djursholm. - A. E., Fröken, Repslagareg. 22 B, Sö. - A. G., Handl., Folkungag. 8 E, sö. / - Carolina, Fröken, Mejeriaffär, Grefg. 28, Fröleen & Comp., Bokförläggare, Valling. O.Dj. 11, C.; a. t. 326, 327 o. 9423, r. t. Sofia, Fröken, Strykinrättn., Klara V. 4728, Kyrkog. 21, C.; a. t John C., Grossh., Dalag. 1 C, C.; r. t. 80, C. F., Prokurist, Odeng.15, O.; a. t a. t. 4040; bost. Dalag, 1 A, C~; r. t. ~ Einar, Regissör, Regeringsg. 18, C. Norr 890, a. t. Brunkeb C. A., Vaktm. (Landtmäteristyr.), Ar- - Karolina,.Änkefru, Kungsg. 86, C.; a. t. tillerig. 60, O.; r. t Kungsh. 64. = ~~~.t:' ct~~;.~rå'n~f~~:fit<}j~g~;:'1 ~öva. Fröle~5017,~g3/~: tbst~~%.r:;to:' Braheg, \ - Hilding, Folkungag. 91 A III, Sö.; a. t. - Hildur, f. Wessblad, Fru, Borgmäst:a, Söder Tyskbagareg. 6 u, O.; r. t. Österm Fröberger, A. W., f. d. Tjänstem., Fjällg. - J. C., f. d. Grossh., Torsg. 10 A, Ya. 12 BIll, Sö. - Fredrik, Ingenjör, Almlöfsg. 1, O. Fröblom, Rosa, Fru, Uplandsg. 36 u, Va. - P. J., Järnvägstjänstem., Norrtulls sta- ~ Selma, Fröken,Pipersg. 30, C. tion 9 B, Va. Fröcklin,Hj., Kamrer, Kungsholmstorg 14, C. G. M., Revisor, Vintervägen 30 u, Rå- Fröderberg, Bror l'i., Kamrer, Frejg. 57 III, sunda; a. t. Rås. 647, r. t. Ris Va.; a. t. Vasa Harald, Teknolog, Norrtulls station9b, Va. FINSPONGS METALLVERKS A.-B~ ---~ BERIDAREBANSGATAN

12 314 Frölen-Fiil'st. FröIen, Rudolf, Teknolog, Norrtulls station,funck, M., Fröken, Grefg. 43, Ö. 9 B, Va. - Axel, Roteman i 28:e roten, Frejg. 3 1, - Dan, Tegnersg. 5, Va. Va. - L., Te~ner8g.5, Va.; a. t. Brunkeb Harald, Skrifiär. v. Högre.Reallärov. å Frölieh, Fredrik, Generalmajor, Florag. 15I, Ostermalm, Skriftexpert, Östermalmsg. O.; r. t , a, t , Ö. - H. F. F., Snick., Timme:mansg. 31 A, Sö. Funek If, Carlsson, Tapetmagasin, Malm- -,,~' L., Alberge~ 5, (j.d;." 1 skillnadsg.26, C. (Telefonbolagets hus). Fröling, J., Bankdirektör, Vastmannag I, F k Y A Va. une e, ngve,.apo t e k are, B ergsg. 19, C.; - John, D 11'e ktör or, F agersjo, '" Söd o er t" orns vr '11 a- J a. G t k t D' ~ A stad. -..:' ver s. B F" d K" il. l..a..: orena e op- _ H,:go, Järnv..tjänsteJ.D" Parkg. 8, C. fs~n66~ornsg. 51, So.; a. t , r. t. - Eric, Skådespel., Uplaudsg. 79 Va.. S I H 51 S" t _ Lovisa Änkefru H g g 18:;'. t - ven, ng., ornsg., o.; a..,,,aa.,va.,a... r t Vasa Y.. K to' t H 51 S" t Fröman, K. A., Civiling., Svedenborgsg. -:- ngn, on ris,.ornsg., o.; a.. 4 B, Sä. 3~3 97, r. t N. O., C lvimg., '1' Salt sjo-... St orangen.. " - se afven Funke... - Otto, Civiling., Brännkyrkag. 4 A, ss. Fundehus, ~er Gust., Rosenlundsg. 12, So.; - Agnes, Fröken, Hemgården Östermalmsg. a.. t. Soder & 27, uppg. Brv ö. g., b.; a. t. Osterm. FUndell, K. W., Bokh., Jakobsbergsg. 34, C J. A., Sadelmak., Dalag. 32, Va.. - Hedvig, Fröken, Brännkyrbg. 4 A, So.: Funder, Hugo, Ingenjör, Nybrog. 46 & 48, Ö. a. t. Söder Fundin, E., Fröken, Tjänstem. i Järnvägs. Frösell, ~. H.. S., Banktj:man, Majvägen styr., Karlbergsvägen 44, Va. ~4, Appelviken l.. Funke, F., Yerkm., Birkag. 71JI, ErIk, L,aroverksadJ., Biddareg. 62, o.o: Vasa Va.; a. t. -- A. C. Änkefru, Uplandsg. 47, Va. - se äfven Funcke. F!ösen, S., K ten, Gymnastiklär., Lilljans- Furumöbler, Aktiebolaget, verkst. dir. Elof 6 Fröss~~~nG~~ta:Kapten Narvavä.30 1 O.D}. Wennste~, Fiskareg. 9, ss. ;..a. t. 310 ~8. Fröst, [sabel, Fru, Riddare/? 42,.DJ'; träf- Furrer, Hedvig o. Hanna, Froku.ar, Fndfas per a. t. Usterm hemsg. 20, C.; a. t. Kungsh Minnie. Fröken, Riddareg. 42, O.D}. - J. E., Verkm...To~tebo~. 5 u, Va. Fröström, V. A., Ingenjör, Uplandsg. 7, C. - B.. J.,..Chauf\~r vid RIksbanken, Vana- Fuchs,.M., Grossh., kont. o. lager Drott- dls~agen 25 '"Va.. I" mngg, 79, C.;bost.Luntmakareg. 76, Va. Furst, BlIda W., Ankefru, Manag. 14, So. Fncns, A.-B., Drott~.ingg, 171v b C. Furumark, Alfred, Grossh., Klara S. Kjrkog. Fuhr, Ernst, Karlavagen 101,.; r. t , C.. Fulgentius, Sven O., Kassör, Rådmansg.76r, - G., Ingenjör, Runebergsg. 81, Ö. Va.; a. t. Vasa 4lt. Furustam, Bernh., Tjänstem. i Brandförs- Fulton, Magnhild, Seminarielär:a, Birger- Aktieb. Fenix, Styrmansg. 7, O.D}. jarlsg, 106III, Va.; ing. fr. Privatg. Furnström,G.,Handelsres.,Prästgårdsg.lO,Sö. Funeh, Harald, Disp., Vi11ag. 13 B, O. Furusunds Slip & Warfs Aktiebolag, kontor - James, Grossh., V. Trädgårds/!. 9u, C. Stadsgårdel).14&16,Sä. Direktör Jacob - F. W., Ombudsman i Telegrafstyr. e. o. Bruzelius. Hofrättsnot., Kommendörsg. 23!U, O. F. V. O. Centralbyrå (Föreningen föl' Väl- - Eftr., H. "rh;, inneh, Percy ~ham, ~on- görenh~~ens Ordnande), Storkyrkobrintor, Brädgård, Såg, Hyfl.en, Danviksg. II ken 11, St.; r. t. 1546, 15469, a. t. l, Sä , Funek, John, Advokat, kontor o. bost. Ad. - Slöjdafdelning (Föreningen for Välgören- Fredr. torg 8, Sö. ' hetens Ordnande), Norrlandag. 18, C.; - K. J. O., Agent, Björkvägen 2, Enskede. a. t. 8818, r. t. Norr 418. a. t. Enskede 104. Fiichslin AIda Ulfsax-, Fru, Sångerska, - Amelia, Fru, Syatelje, Vegag. 7 1, Va.; Villa Ulfvagård, Tureberg. a. t. Vasa 5677, Fiillegrabe, M. Angelica,1 Förest.a för S:t - Alfhild, Fröken, Bonde&,. 1 B, Sä. Elisabethssystr., Norra Smedjeg. 21, C. - Elna C., Fröken, N. Blasieholmahamn, 15. Furst, Th., Byråchef i Socialstyr., Birger- C.; a. t , r. t. Norr jarlsg. 33III, C.; r. t. 131 m. FRANKERINGSMASKINEN "FRAN 00" Se annons sid. 76.

13 I Furst,' I r. I C.; ' o;,." ", "I, I,,',! \ Furst-Färghandeln Viking. _375 ' Matildl1 (firma), Cigarr- o. Tobaksh., Fägersten, Sten., 4-ktua'tie i Pensionsstyr., ; inneh, Matilda Furstenbjelm, Mäster- Linneg. 80,,O.Dj.; r. t. Österm. 483,.'\ samuelsg. 47, C.. - Lovisa Charl., Fru, Skåneg. 15, SO.' - E. M., Fondchef, Linneg. 42, O. - L. B., Kamrer, Kammakareg, ~, Va. - 'M., E. o. W., Fröknar, Götg. 17u, Sö.; r. t. - Aug., f. d. Kassör; Storg. '54','0.Dj.; r. t. Söder " C. F., Polisman, Birgerjarlsg. 123, Va.; - Karl D., Läroverksadj., Arti'llerig. 28BIII" a. t, Vi\sa ' O.; r. t ' - Majken, Ankefru, Hökensg, 1, So., a. t. - se äfven Flllgersten. SÖbder260. L Fäktklubb, Stockholms södra, se Föreningar, lutsten F erg, Otto., Notarius Publicus o. [4443]. " ' Advokat; kontor Gust. Ad. torg 18, C.; F"ldt Alfr d I -k t Värmdög 4'Sö. t.. 16?1, a. t ; bost, Karlaplan a ~ t ;051~sP. ons " o.,., 10, O.D).; r.. ~ ~. III O. _ Eli~ Bernh., Musiker, Bondeg. 15 Bl So. - Arthux.Prakt. lak., N ybrog. 3,., HISS; G taf Sk lt o l T'" h f g 5v S". a t a. t. 5772, r. t ; ~ottag~ingsti- - ~37t34. y ma., jar o s. I,. der hvard, 3:30-4,30 e. ~.; sond. 10 Fält, K. O., Vaktmästare, Scheeleg. 13, C. -10,30 f. m.; anteckn. till mottagn. F"lth Cl H" D l 42 TT och sjukbud helst per tel f. m. a, aes, usaga~e,.a ag,, fao - Te~efonmeddelandenhelst 3-3,30 e. m. - JO:~'agK~mV:sknfv. I Tullverket, Upl Jun!;-15 sept. ~vard f.. m. _ se äfve~ Feldt: ', - M. B., Ankefru, Enksbergsg. 13, O. II"" ~~-~~- Ftirstenhof, Bierrestauran. t (L. Blievernich), Fältmate iel A.B Fält- o Spo' 'tal.,tikl.. ' Klarabergsg 31 C r,..,. r. 'Fiirth, Theodor; Åge~t, Odeng. 39, Va.; r. t. lar af alla slag m. m., kontor Drottnmgg., Vasa 318; a. t ~, C.; r.. t o. 21~ 90, a, t 28 34, ' Fylgia, Försäkringsaktieb., Sjö- och trans- butik Regerm sg. 5, C.; r. t : porto, olycksfall-, sjuk-, automobil-, Fältskärer, se Yrkesregistret. in~rott~..,!.ån.-,glas-, vatten- och skade- Fältskärsstugor, hvilkas innehafvare äro standsforsa~rmg; a.~. och ~. t. namn- till fältskärsyrkets utöfvande 'behörigen anrop: Fylgia. Exp.-hd 10- M, Hamn- kvalificerade och hvilkas lokaler hafva gid'2 T 'hc," f d b fr S" skylt med rödt kors å svart, botten: I Fyrva, ea,ianke ru,sve en or",sg.4a, o. Kungsholmen: Flemingg.11 o. 66, C., ' Fyrwald & CO, C. J. M., Gulddragareflrma Norr: Bertdarebansg. 21,O., Drottnragg. 98,Va. äges af Em, Björck, Birgerjarlsg. 10, O.; G:la Brog. 11, O., Holländareg. 4,0., o. Kam... ', r. t. 518 a. t. 4610; telegrafadress: makareg. 7, O., Realagag. 10, Va., Saltmän Id" tareg. BB, Va., Surbrunnsg. 26,Va. ryrva s. \. Staden: Västerlangg, 55, si. Fysikaliska Kuranstalten, dir. Albin Dah- Söder:"Götg. 15 o, 28, S6." Hornsg. 52 O.186B,' len Arbillerig 6 O, a t o t 8938 S6., Sodermannag.7, so., '!: Fo'lkungag,89,se,.'0.,.,... r... ÖstermaJm: Nybrog. 39, O., O. Sibylleg. 8,6. Fagel BIa, Barnkalender; byrå o. expo Barn- ' husg. 8, C. (Svensk Läraretidnings För- Fälttelegrafkårens kasern, Sthlm, C., lag). Fälttygmästaren, Armeförvaltningen, Jakobs,! Fåhrlllus, A. W., Disponent, Frejg. 54 IV, Va. g. 30'\ Sthlm 16; r. t Agda, Fru, Karlavagen. 42, 'O. Färe Glasbruks Aktieb., Begeringsg. 24",,C. - Robin, Med. kand., Fridhemsg. 40,A" C. Färgeri, Centralbadets Tvättinrättnings Ak-. l-g. R:, Rektor,.Kommendörsg, 26, O.. tiebolag, se Tvättinrättning. ' _ H., Sjuksköterska, Kommendörsg, 261, O.; - f. d. Risaeks, fabr. & mottagn. Greftureg.. a. t. Osterm , O.; a. t , r. t ; Drott- _ H., Öfverst:a; f. Abelin, Kammakateg. 10, ningg. 84, C.; a. t G, r,' t. Norr Va Fångvårdsstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, Färgeriet O. kem. tvättanstallt. Nya Blå-Hand, " Sthlm 2. \ se Nya Blå Hand, Aktieb.: Fäderneslandet, Red., expo O. annonskontor, Färgfahriken Fåborg, Fabrik för Hemfärger Flemingg. 13, C. för ylle O. bomull, Högbergsg. 37 A'ISö. Fägerblad, Elin, Modist, Drottningg. 90, Färghandeln S:t Erik (prokurist: C. Floden)" Va.; a. t , r. t. Norr 482. Fleming. 63, C. (hörnhuset af S:t Fägerskiöld, Ingeborg, Friherrinna, Jakobs- Eriksg.): a. t ,1'. t. Knngsl\ , bergsg, 34 n,b., C.; a. t. Brunkeb Telegrafadr.:»Färgerikp. I. Fägerskjöld, Hilda, Friherrinna, Karlbergs- - Viking, R. Bengtson, Handtverkareg: 43, vägen 56, Va. I r. t. O. a. t. "~, F/NSPONGS METALLVERKS, A.-.S~ SIERIDARESANSGATAN 17 I -lo.. ;' L

14 00 E~~r., k 376 Färg- & Fernissfabriks A.-B. Standard-Förenade Tekniska Fabriker..Färg-& Fernissfabriks A.-B. Standard, Trelle- Förenade Kommers- & Industri-A.-B., Assu-' borg; afdeln.vkontor o. nederlag Drott- rans Export o Import af jär"n stå) I ningholmsvägen 9, C.;~. t. 264 ~O, o. ~etaller papper, trämassa, fisk o. r. t Afdeln.-chef: C. Floden. konserver Regeringsg liv Postbox 415 Färg.Tekni~k Tidskrift, Svensk! Redaktör Sthlm 1;' a. t , ~. t : K.. Kjellander,, verkst, Du. l A.-B o Telegr.-adr.:»Unieo». WIlh. Becker, Exp.: Hornsg. 81 u, Sö.; o.»goodss, för assuransafdeln..»norsk-...!' t.!2292,.a. t. Söder sjö». Filialkontor i Petrograd. Farga~.nes!ndus~n, Svensk, A.-B., se Svensk Förenade Köpmän, Aktiebolaget, verkst. dir. Färn~~~~~~~:~löts~~~~l /:M~dellör, Mäster- J. G. FUl1ck.e, Kolonialvaro~ i parti, mu l 44 C a t kaffe, konserver, sydfrukter m. m., sa e sg.,., '" B 00 k 11 S.. T l ~ (l'. - F., Urmakare, stärbh., Karlavägen 57, v:lj~)~ yr ag., o. e eroner : mje- Q.; a. t. Osterm D' ektören r t a t se afven Ferngren. Ir - h ", 4" F- l d S B kh dl CM d tid. Inkopsc efen r. t. 1533, a. t. 32 6~. am un,., o an are o e l rungar Försäljningschefcn r. t , a. t. en gros), Enskede se äfven Fernlund. K.. t 3 65 F l-f J G H dl fl C l 'I'ib assan I. t ::>, a oo arn o,..:~ an.~ rma ar l ergs Bokföringen r. t 15334, a. t Slöjdg. 7, C.,..bost, Odeng. 96, Va. Md. for diverse varor r. t , a. t. Famstrom, Bertha, Fröken, Jakobsbergsg K 27 J,~-r ha dl Bondeg 9. S.. Ard. för socker & sirup r. t. 1533lA '. ". a n.~.., : ~h o... a. t Er1f Velh., LOJtn., Drottning olmsvägen Afd. ~ör Stockholms expo a. t ooc. F hr t.. F t - MagasIll r. t , a. t :: se a ven. e ns..lom o. erns rom. Telegrafadr.:»Förenad~köpmäm)..Fonsterputsnmgsaffaren Rex, Surbrunnsg. Förenade Maskinpackningsfabriker 14, Va.; a. t _. r Fönsterputsningsbolaget Wasa (Sthlms Stora A.-.s., tillverkning af gratitpackningar, Fönsterputsnings-Affär), Valling. 42, manluckspackningar, högtryckspacke.; Riks Allm ningar, fiberplattor, antifriktionssmör- Eönsterputsningsbyrån Svea, Carl Engberg, jor, rör- O. ångpannekitt samt i öfrigt Braheg. 5, O.; a. t allt hvad till maskin branschen hörer,..för våra hem, red. O. expo Regeringsg. 47, Skeppsbron 24, St.; a. t. 2726, expe- C.; r. t , 15933, a. t. 2183t, dition o. kassa r. t , direktören Årspris kr. 1. _ r. t Telegrafadr.:»Paokning». Förberg, Elof, Hoftandläkare, Dent.Chir. Förenade Piano- & Orgelfabriker, A.-B., dr., Villag. 13, O. omfattande : J. G. Malmsjö A. B., A. B. Föreläsningsbyrån : se Folkbildningsförbun- Östlind & Almquist, C. H. Billbergs det. Pianofabriks A. B., Pianofabr. A.-B. Förenade Chokladfabrikema, se A. B. Fören, I Gustafson & Ljungqvist, A.-B. A. G. Chokladfabr. Rålins Orgel- & Piano fabrik, A.-B. Förenade Fönsterglasbrukens Aktiebolag, Gävle Orgel- & Pianofabrik, C. B. Pet- Rådmansg. 69, Sthlm l (efter 1 april terssons Orgel- & Pianofabriks A.-B Regeringsg. 39, Sthlm 1); r. t. Utställnings- & Försäljningsmagasin: \ 7328 O. 7329; a. t Telegraf- Drottningg. 23. adr.:»fönsterglas». Förenade Svenska Tobaksfabriker, Ak- 'Förenade Försäkringsbolagen»Vaterländi- tieboiaget, i likvidation, Regeringsg; sehe» och»rhenania», Aktiebolag, El- 9, C.; likvidatorer: Dir. Theodor W. berfeld, Generalagenturen för Sverige, Jeansson. dir. Walter Bäckström och Assuransflrman A.-B. Baldwin Larsson dir. Otto Rooth. & Co; Regeringsg. 31, C.; r. t. 5415, Förenade Svenska Tändsticksfabriker, A.-~ , 339, a. t V. Trädgårdsg. 17 1,.C.; r. t. namnanrop, Förenade Handelskompaniet, A. B., Arse- a. t. 1263, 'I'elegr.-adr.e United, nalsg. 6, C. Förenade Tekniska Fabriker, tillverkn. af Förenade Import- &, Export-A.-R. (verkst, alla slags kem.-tekn. varor, Mästerdir. Ferd. Sorknes), Järn, stål, papper, samuelsg. 14, C., kontorstid 9-5, lörd, pappersmassa, kolonialvaror, kemika- 9~2; a. t. 641, 7 97 o. 13, r. t lier m. m., Stureg. 12, O.; r. t , 14655, 20500, 2('502 o Tele- 8~ 57, a. t. Österm grafadr.:..::förenadefabriker». MYNTRÄKNAREN "MILLIARD" Se annons sid. 77. j _

15 \ 'l FöreningaI för sjukvärd hos fattiga-föreningar och sällskap. 377 Föredingar för sjukvård hos fattige, se Sjuk Brodershjälpen, 10 öres Begrafnlngskassa,. vårdsföreningar. Svar tensg. 2S & 30, 2 tr, ö, g" se. expo Bryggertarbetareförbundet, Svenska, Barnhusg.. Föreningar och Sällskap. Se äfven Sjuk- 14, c. och begrafningskassor, Pensionskassor, Brb.ggeriarhet~gifvaref6rhundj't, Kungsg. 19, 4 tr., Understödsföreningar etc., Anke- o. PU- Bryggareföreningen, Svenska, Kungsg. 19, c. pillkassor samt i Kalenderafdelningen Bryggeriernas Bojkottsskyddsförening, Kungsg. Föreningar och sällskap [ ooj. Br~gg~r:Idk~~eförhundet, Kungsg. 19, 4 tr., C. ' Absolutisternas själfhjälpsf6rening.framåt», Karl Nyström, Klara, V. Kyrkog. 3 A, 2 tr., C. Bryggeritjänstemannaföreningen, 4 tr., C. Kungsg. 19" Adelsiårbundet, Svenska, Brunkebergsg. 3, C. Byggmästareföreningen, Oxtorgsg, 9 B, O. Advokatsamfund, Sveriges, Brunkebergstorg 2 tr. C.; John Tjerneld, sekr. 12, Byggnadsförening, g, 24, SÖ. Katarina Tempiares, Kocks- Aeronautiska Sällskapet, Svenska, Sthlm 15;1', t ; telegr.vadr: Nybrog.»Aero», 3, - Sthlms, skattm. Drottningg, 21, C,; J, Grundström, Akademiska Idrottsföreningeri, ström, Valhallavägen 27, 2 tro sekr, Ragnar Ek- Ö. g.; a. t. Österm. _ Sthlms Distrikt-Tempela, Bryggar.g.6, C Carnegiestiftelsen, sekr. o. kamrer: Jur. kand. Akademiskt bildade kvinnors "förening, sekr.: G. Unden, adr.: A. B, Sthlms Handelsbanks Ebba Nordensson, Grefg. 3, O.Dj. Ombudsmans expo Alliance FraIjQaise, sekr.: C. A. Ringenson, Val- Centrala arbetsgifvarerörb., Brunkebergst., 15, C. hallavägen 35, 6. Centralförb, fdr socialt arbete, upplysningsbyrå. Allm. försvarsföreningen, Norrlandsg. 8 & 10, bibliotek, social utställning, Lästmakareg. 6> l tr., C.; öppen mänd.-fred. kl e. m" C,, se f. ö, [3167], lörd. kl e, m.. Se f. Ö. [3154). City-klubben, S. Bläsieholmahamnen 4, Sthlm l. - idrottsklubben, sekr.: LEdvin Sandborg, Civila Väg- o. Vattenbyggnadsklubben, sekr. K. Dalag. 56, Va. Nordgård, Högbergsg. 3, SÖ. - kvinnof'6reningen till djurens skydd, se [3806]. Coldinuorden, Scheeleg, 12, C. - svenska Iäkarfären. Norrlandsg. 8 & 10,8 k, Cykelsällskapet Ringen, ordf. Frans Pettersson, 0,, hvard, kl. 12-3; r.] t. 6211, a. t. 1979~. Västmannag. 49, 1 tro ö. g., Va.; a. t, Vasa ~ svenska sjuksköterskef6ren., 9 B, 5 tr., sa. Katarinavägen Dana, Hjelpeforeningen, Karduansmakareg. 14, O. - valmansi6rbundet idr Stockholm och riksorga- De blindas esperantofcrening, Fröken Karin nisationen, Vas ag. 12, 1 tr., O. Höjer, MaJol'sg. 12, O.; r. t Antroposofiska sällskapet, Rädmansg.14 n, b. Va. De blindas förening (u, p. a.), ordf.: A1rikLund- Apotekaresocieteten, Valling. 26, O. berg, Ostermalmsg. 14 A, O. Arbetareförening, Stblms, Tokuologg. 5 n. b., Va.; De döfstummas Jivinnoförening, skattrn.: Fru, (se f. ö. namnreg. Arbetareförening, Sthlms o. Maria Forsell, Ostermalmsg. 20, 3 tr., O. [3888]. Ds fattigas vänner, Säl1skapet, sekr,: John Moel1,. Arbetarnes Esperantofören., ordf. 'V. Herbst, Tjärhof~g. 3, sa. sekr.: John Johansson, Birgerjarlsg, 116,3 tr., Deutsche GeSellscha t, adr.: Adolf Burchard, skattm.: O. M. Karlsson. Drottningg. 4, C. tyrelse se [4323], Arbetsföreningar, Församl:nas, se under A: Ar~ Deutscher Erauenbund, ordf.: fru Hildegardi betafören. Berthold, Friggag. 4, Ö. Arbetsgifvareförbundet, Centrala, Brunkebergs- Diakoniss~arbetsföreningfi;ll, Erstag. 1, So. torg 15, C. Djurgärdens idrottsförening, ordf.: Carl Hellberg; Arhetsgifvareföreningen, se Svenska a, r, t, 1274?;.~elegr. adr,: Djurgårdarne. Exp.: Arendsföreningen, Odeng. 16, Va: Stadion, O, Agare till 'l'ranehergs Idrottspark ;, Arosbröderna, Södermannag. 9B, Sö.; C, E. Quar. r. t, 15S6. forth, ordf. Djurskyddsföreningarnas centralförbund, De- Artilleriklubben, ArmMörvaltningen, Jakobsg. 30, svenska, byrå, Odeng. 48, Va.; 10-12, tr.; öfverstelöjtn. N. Ekelöf, ordf. Djurskyddsföreningen, Svenska allmänna, SE> Autografsäl1skapet, Svenska, f. d" se Personht- Svenska allm., storiska samfundet, - Nordiska, i Stockholm, Flemingg. 20B, 'G Automobilklubhen, Kungl., se Kungl. Djurvännernas Nya Förening. "Sekreterare E. Bankmannaföreningeu, Svenska, sekr.: E. Add Lundström, Jungfrug. 38ll. b., O., skattmästare; dr Sk e, G. H. Hasselgren,,Braheg. 52, 3 tr. 0, a.. and, lliredit Aktieh., Sthlm 2, Drottning Victorias Örlogshem i Stockho1m,Södr Barnafond, Stlllms, kassör: E. Litaen, Hornsg. Blasieholmshamnen 10,G.,Fersenska Terrassen", 96, l te., SÖ. Styrelse, se Kalenderafdeln. [3482J..Barnavännerna, se Sällskapet Barnavännerna. Döfstumföraningen i Sthlm, sekr.: Andersson; Barnavärn, Föreningen, Ingemarsg. 12, Va. Knut, Högalidsg. 40 B, SÖ. Bellevue Idrottsklubb, mannag. 40, Va. B.. Fryckstedt, sekr. Väst Däfstumläraresäljskapet, Svenska, se [4122], - Bellmanskören, ordf.: Anton Hellsten, l\hlster. Ebeneser, se Sällskapet E. samuelsg. 10, C.; r, 't. 3763, a. t Edelweiss-B'örbundet, Valhal1avägen 85, 2 tr. 6. Benificentia, Föreningen, Döbelnsg. 7 o. 9, O. DEgen koja», se Föreningen»Egen koja». Betesda missionsförsamling, sekr.: Dahlin, T.G.E. Entomologiska föreningen i Sthlm, postadress; Blekinge gille, sekr.: C. A. Chroona, Frejg. 44, Va. Bokbindar~mästare.föreningen i Stockholm, Vetonskapsakademien. Esperantofören.»Verda Stelo»,, sekr.: ' Teodor1 Brunkebergstorg 15, C. Rosengren, Hagag. 10, Va.; a. t. Vasa 588..Eokf"6rläggaref'öreningen, se Svenska. Exportföreningen, se Sveriges allmä.nna exp..bokhandelsmedhjälpareföreningen, Svenska, Extralärareförentng, se Sveriges extralärarefören. Klara V. Kyrkog. 11, l tr., C. Farmaceutiska föreningen, Valling. 26, C. 13oktryckareföreningen, se Svenska Boktryckare. Farmaceutiska instit. studentkår, Valling.26, C. f"6reningen. Februari-Bröderna (F. B.), opolitisk diskussions- Bort med tobaken, se Föreningen Bort m, t. fören.; r. t , a. t, Vasa 3610 eller Botaniska sällskapet, Sthlms Högskoja, Drott- 'Filatelistförening, Sveriges, Greftureg. 24 A, 6. ningg, 118, 2 k, Va.. FilharmoniskaSällskapet, Nya, Bil'll.-:rjarlsg.:,16,O. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN _ \

16 :378 Föreningar och sällskap. Hottans KontoristsälIskap, Sthlm. Ordf.: E. Föreningen ~Egen koja», kassör: Kamrer Fredr. Qlaesson; v. ordf.: C. Andersson;, sekr.: C. Gross, Uplandsg. 54: O, 3 tr., Va. Ackerberg, Åsög. 113, 1 tr., SO. - Esperanto i Stockholrn, ordf.: red. Paul Nylen, Flottningschefsf6reningen, Svenska, Drottning- sekr.: Iörs.-tjlQ.. Ad. Larson, kassör: fröken holmsvägen 6, 2 tr., C. Helrni Josefson, Agneg, 16, C. Folkbildningsförbundet, Norrlandsg. 17, C., kl. - Folkets hus' lekaler, kontor Barnhusg. 14, 10-4 (juni-aug. 10-2); r. t. 4892, a. t tr., C., kl. 12-2, :;-7.. Folkdansens Vänner, Svenska (S,. F. V.), ordf. - Folkets hus på Södermalm, expo Bangårdag. sekr. F. Malm, Karlavägen 27, O. 4, SO.; a. t Folkets hu~, Föreningen, kontor ilarnhu'l(" 14" - Idr Arbetareskydd, Birgerjarlsg. 32, C.; r. t. 4 tr., C., oppet kl. 12-2, Folkkonsertförbundet, sekr.: Einar Bergström, - för befrämjande af skolungdomens fria lekar, Ryttareg. 12, Räsunda; r. t. Rås. 17. sekr.: V. G. Balck. Folkskol1lirareförening, Sveriges allm., sekr.: - iör befrämjande af skolungdomens vapenöf Sven Nylund, Nybrog. 36, 6.. ningar (ordf. GeneralIöjtn. O. B. Malm, Stureg..Fornminnesioreningen, se Svenska f. 58, (I.; sekr. Major C. G. Drake, Oscar- Fredriks- "FornskriftsälIskapet, se Svenska f. borg, l'. t. Rindö 15, a. t. Vaxh. Grenadjärer 14):,FortiftkatioDSofficerarnes Idrotts- O.faltridtklubb, - för beredande är begrafningsplatser för favo- G. Hain, Kapten, K. Fälttelegrafkåren. ritdjur, byrå Flemingg. 20B, r tro (ing. fr. Fotografernas förbund, se Svenska f. f. Agneg.), G.; r. t. 8127, a. t 'Fotografiska Idreningen, sekr. adr. Rådmansg. - för bistånd åt lytta och vanföra, Greftureg. 88 n. b., Va. (Walldow). 59 & 61, 6. Se Kal. afd. [368lJ...Fredrika.Bremer-fOrbund., Klarabergsg.48,2tr.,C; - iör blindas väl, sekr.: E. E. G. Öhlin. Fredrik8hofs Idrottsförening, adr. Stockholm Va.; -s för blindskrift lånbibliotek, Majorsg. 12, Ö. sekr.: Carl Nilsson, Uplandsg. 77, Va. - tör bokhandtverk, K. Biblioteket, 6. Frimurarebarnen, klubbm. Nils Lantz, Slotts- - för fäktkonstens främjandel expo Gymn. Ceubacken 2, St. tralinstitutet, Hamng. 19, C. Frimurareordens lokal, Blasieholmstorg 6, C. - för grafisk konst, adr. Kammarrätten.. Frisinnade klubben) S. Blasieholmshamnen 4 - för Israelmissionen, expo Idung. 4, Va",; a. t. (Grand Hötel, Bolinderska huset), C.; a. t. 9077, r.t. Vasa , r. t för Kanotidrott (F. K. 1.), E. Löfmark, Krot.o- Frisinnade landsföreningen, Byrå Drottningg. bergsg. 9, C.; Båtplats: Måsholmen vid Djur- 92, 3 tr., Va.; a. t. 6608, r. t gårdskanalens mynning i Lilla Värtan. l"risinnade pressföreningen, Kassör, Karl Ny- - för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm ström, adr.: Kl. V:a Kyrkog, 3A, C. Brunkebergstorg 24, l tr, a. Årsafg. mottages.frisöriöreningen, ordf.: Alfr. Johnson, Kungsg. därstädes. 56, a. - för Norrlands fasta försvar, byrå Norrlandsg. FruntimmerBför~n. iörkinamisfionen, sekr.:lilly 8 & 10, 1 tr., C.; öppen månd.-fred. kl 12-3 Lundeqvlst, Västmannag. 89, Va. e. m., lörd. kl e. m.; a. t. Brunke~. 306, E. V. O. (Föreningen för välgörenhetens ordnan- r. t de), contraibyrå Storkyrkobrinken 11, 2 tr., se.; - för sinnesslöa barns vård, seh.: R.Yttm.Grefve a. t. 2715, 340, r. t OJ Slöjdafdel- Carl v. Rosen, östermalmsg. 32, O. ning Norrlandsg. 18, C.; a. t. 8818, '1'. t. Norr - rör sjukvård hos fattiga i Kungaho'lms, rör saml., Kungsholmsg. 72 A, 1 tr., (J. Fysiska sällskapet, sekr.: Fil. lic. R. Strömberg, -+ för sjukvård hos fattiga i Maria förs aml., Narvavägen 35 n. b., O.D).; a. t. Österm Hornsg. 110 n. b., SÖ... Fäktkonstens främjande, se Föreningen för f. f. - för sjukvård hos fattiga på Ostermalm, Karta. Förbundet för Fysisk fostran, expo Gymn, Oen- vägen 59, n. b., 6. tralinstitutet, Hamng, 19, Sthlm 3; a. t , - för sjukvård i fattiga hem, ådr. Norrtullsg. r. t. Norr B, l tr., Va.; a. t _ mellan Sveriges kristliga föreningar af unge - för skidlöpningens främjande i Sverige, män; sekr.: K. Fries, Barnhusg. 10, C. Telegr. Dalag. 24, n. b., Va.; r. t adr. Ungman. - för skollofskolonier, se [3616J. Föreningen 1848års män, ordf.: John G.Linderoth. - för Sthlms fasta försvar, Västmannag. 12, Va.; _ 1853 års män, ordf'.: Öfver~telöjtn. frih. E. r. t , a. t. Brunkeb Leijonhufvud, Riddareg. 19, O. - för Sthlm s läsesalong, Arsenalsg. 1, 2 tr., C.._ 1854 års män, adr, Kamrer Folke Wancke, Se f. Ö. Kal. afdein. [1646) O. [3815]. Nybrog. 41, 4 tr., O.; a. t för Sthlms prydande med konstverk, L:a Vat- _ 1861 års män, sekr.: Direktör H. Lindgren, tug. 22, C.; r. t. 1779, a. t Norrviken. - föl' svensk hemslöjd, Biblioteksg. 12, a års män, postadr.: Major C. G. Drake, - för sömmerskor.. se [3733]. Oscar-Fredrtksborg: r. t. Rindö 15, a. t. 'vax- - förupprättandeafskandinav.sjömansh.miui holms grenadjärer 14. ländska hamnar, k\\ssör O. sekr.: Wald. Beijer års män, sekr. Dr Martin Jansson, Sthlm 2. Valhallavägen 81, O.._ 1815 års män, kassaförvalt.: Bernh. Svensson, - för välgörenhetens ordnande (F. V. O.), cen- Västmannag. 4, a. tralbyrå Storkyrkobrinken 11, 2 tr., St. _ af kvinnor i statens tjänst, se [4177]. - G. C. ~., Fröken Ingeborg Eriksson, Braheg. _ Barnavärn, Ingemarsg. 12, Va., 32, 2 tr., Ö.; r. t _ Benificantia. DöbeInsg. 7 O. 9, a. -:- Handarbetets Vänner, Birgerjarlsg. 18, O. _ Bort med tobaken, östermalmsg. 48, Ö. - Hem 161' arbeterskor, Kungsholmsg. 26, G.,._ Byle Gårds Konvalescenthem, ~~kr. Fröken Katarina Bang. 33 B, Sö., O. Vikingag. 7 B, Hildur Melin, Engelbrektsg. 23, O.. Va... _ De blindas Vänner, postadr. Norrtulls station. - Koloniträdgårdar i Sthlm, Myntg. 4, n. b. t. v., -ltde Gamlas Dag», kassaförv, Ottergren, Fritz, St. Exp.tid: 1'8-1'12: tisd., onsd. O. fred. kl. Direktör, chefför byrån: Thulin, Ernfrid,Grossh. 1-3 och 6-7 e. m., /8: tisd. kl. l-o _ Diplomerade från Handelshögskolan (Fören. och 6-7 e. m. D. H. H. S.); ordf.: Olof Regnsteand, Observa- - Koloniträdgårdar i Stockholms omnejd,myntg. torieg.12, Va.; r. t.11617, a. t. Vasa '84; om- 4. n. b. t. h., st, budsman Ture Bohlin, Ostermalmsg ,O.; - Konsten i skolan, ordf.: C. G. Laurin, Bellr. t. 4531, a. t. Österm mansg. 6, 3 tro Ö. g., sö. FRANKERINGSMASKINEN Se annons sid. 76., ----~-~---~- \, "FRANCO"

17 Föreningar och sällskap, Förep.ingen Margarethahemmet, skattm.: Nor- Hem för arbeterskor, se. Föreningen H. f. a. l beck, A~el.\ Historiska förellingen, adr. Riksarkivet, Sthlm S., -,M.iölkdroppen i Sbhl.m, sekr.: Doktor C. Bun- Hjelpeforeningep. Dana, se Dana.. / dell, Götg.26,S:ä.,kassaförv.: Bankdir. J. Renter Humanistiska förbundet;' se Svenska h. skiöld (Sthlms Handelsbank), se f. Ö. Kalen- Hvita Bandet, se Vita Bandet..) derafd, [ " Hälsovårdsroreningen i Sthlm, sekr.: G. Hult- - Pietas, sekr. Fröken Agnes Branting, Styr- kvist, Gotg. 11, Bä. msnsg. 8, O.Dji Idrottsförening, Djurgårdens, se Djurgårdens i. - RapresentanterförH.andel f;;; Industri; Postadr. Idrottsföreningen Kamraterna, Centralstyrelsen, B01<,180, Sthlm 1. ' l" postadr. Holländareg. 27, Va.; exp.: Stadions - Sthlms Hamnarbetskontor, Slussplan 63A, 1 klocktorn, 4 tr., 6.; r. t , a. t ,. tr., si. säkrast onsd. 6-7 e. m. - Sthlm! Nykterhetsrestauranter, Tunnelg. 19, Idrottsföreningen Linnea, Sthlm, Bä. 1 'o O.; a, , r. t I Idrottsföreningen Swithiod, Dalag.,26, 1 tr., Va..-; Stndfehem ror Kvinnlig Ungdom u. p. a., Idrottsklubb, se Allmänna i. 'Tunnelg. 19, 4 tr., uppg, B,. O. Idrottsklubben Göta, Sthlm. 2. -'.8venska Skydds- & Sjukvårdshunden, expo International order of good templars, Sveriges Västmannag.' 56, Va.; a. t , r. t. Vasa 77. s.torloge. Ordens chefens expo Karlstad, sekr-a - Sveriges kolonialvaruengrossisters Riksf6r- Östersund; ordenstidningens red. och expo sam t bund, Nyl\rog. 6, 6., r. 't förlagsexp. Drottningg. ~ö, 1 tro Ö. g., O. Se [3855]. ~ Sveriges spaunmålstntressenter, Drottningg. Internationella MusiksälJskapet, ordf. Btbltote- Il,' G.; r. t ,Sveriges stadsfogdar. Slottsbacken 6,3 tr., st. karie G. F. Hennerberg, Musik. Akademien" sekr. A. Roth, Observatorium.,- till det godas befrämjande, suattm.: Lind- Isjaktklubb, Sthlms, se Sthlms i. - gren, Axel, Tegnersg. 5, Wa l>ynglingavänn'erna:», sekr. E. Balck, ledare Israelitiska ynglingafören., kasaaförv.: N. Geber. Israelmiseionen, se Föreningen for r. Fru M. Asp, exp. Tuleg. 25, 2 tr., Va..,Förlags:f'6reningen Esperanto u. p. a.; ordf. Jerusalemsföreningen, Svenska, postadr. Parmträdgm. H. HalJdor, sekr.: Fr. Skog, kassaman. mätareg. il, C.. ',Ad..Larson, Dalag. 33, 4 tr., Va.; r. t , Johannes Kommunalfören., ordf. direktör' K a. t. Vasa Ombesörjer Svenska Espe- Hjorth, sekr. o. skattm. kont.chef Carl Hjort, rantoförbundetsbokförlagsverksamhe~ochdess.roslagsg. 42, 2 tro t. v., Va. tidning»la Espero a. ' Journalistföreningen, se Svenska j. Fö~svarsf'öreningen, se Allmänna 'försvarsfören. Jultomtarne, Sällskapet, sekr.: G" Lindberg. FÖfsäkringsroreningen, Brunkebergstorg15, 2 tr., Juristernas skytteförening, sekr. N. Philtpson. (J., Jägarförbundet, Svenska, Karlaväg. 48, O. "1"Gartnersällskapet, Stortorget 22, Bt, Järnbärarorden, sekr.: Axel Moden, Bangårdsg. 6, " Generalstabens idrottsklubb, Generalstaben. so.; skattm, John Gustafsson, Hornsg. 54, so. r Geologiska Föreningen, ordf.: F. Svenonius, Up- Järnvägsmännens Allm. Underatödsförentngvkas-csala.,. SÖl': Axel R. Halldin, Karlbergsvägen 67,4 tr., Gotlandsföreningen.Gutnalia», ordf. H. Kling. Va.; träffas efter öfverenskommelse; a. t. Vasa. vall, Uplandsg, 28, Va. Grapsk );:onst, se Föreningen ror g. k Järnvagsmännens Vilohemsförening, sekr. E. G. Grevesmiihlska samskolans kamratförbund; ordf.. E. Eriksson, förste kontorsbitr., led. af Riks \- Thure Almen. I dagens andra kammare, Västeräsg. 2, Va. Grundliiggeri.ljlntreprenörf(ireningen, se Sthlm s Järnvägsmännens LitJ"orsäkrings16rerting, Cen-, Grundläggert etc. tralstationen, V. pustaf Adolfs-förbuudet, sekr:: Major A. E. T. Kammarmusikföreningen, sekr. E. Lidforss, Ja '1Adlerstr~hle.'. kobsg. 28, O., skattm. G. de Frumerie, Bege- Gustaf Adolfs föreningen, se Kalenderafdeln. ringsg. 38, O. '[3764J:. " Kamraterna, se Idrottsföreningen K. lo-ustaf\. Vasa Landstormsf6ren.; sekr. kamrer Kanotidrott, se Föreningen för k. 4Ibert Sweder us, Heimdalsg. 8, 1,tr, Va. Karolinska förbundet, v. sekr.: Brulin, H., fil. Gymnastiklä:ra:ref6reningens 'Stockholmsdistrikt, dr, Riksarkivet, si.; r. t. 986., postadr.: Ma1mskillnadsg. 25'B, 4 tr., O.; r. t. Kartografiska sällskapet, sekr. Byrådir. V. Hern lund, Grefg, 21, 6.; r; t. Österm G)~nos, GYJ»nastikklubb~n, M. Lindefors, Malm- Katarina Diskussionsförening, Folkungag. 87,. skillnadsg. 48B, C.. Sä.; r. t. 7498, a. t. Söder 4412, K. Elmeus,.)3:ammarby idrottsförening, adr. Sthlm, Bä. sekr. Ha.!1darbetets Vänner, Föreningen Birgerjarlsg.18, Katarina skytteförerring, postadr.: Handl. Ivar O., si\ckenil. kl. lo-ö. Björling, Götg. 34, so. Handel och Industri, Föreningen Repreaentan- Katolska Handtverkareföreningen, lokal Götg. 46, " ter 161',se Föreningen Representanterför HandelItr., 3:dje uppg. ö. g., SÖ., Dr R..Kiesler, ordf. l och Industri. \ Kemiska sällskapet, ordf.: Prof. H'. von Euler, 'Ji!andelshögskolans i Stockholm Studentkår, J adr. Drottningg. 118, Va. ' Brunkebergstorg 2, O. \ Kemist-samrundet, sekr.: Ad. Hising, Tjärhof.gg. Handelshögskoleföreningen i Stpckholm, adr. 3, Bä...,, Handelskammaren, Riddarhustorget 8, St.; r. t. Kennelklubben, Svenska, Rlddareg. 43,1 tr., O.Dj.,_. 28'49, 6597, a. t '»K. H. S.», sekr.: Kapten G. Virgin., Hande'lsreaandeförenrng, Sveriges, se Sveri Kinamissioneu, se Fruntimmersfören. för K. ges handelsres.fören. Konsertföreningen, Valhallavägen 45 A, Ö., John Handtverksförening,,Sthlms stads, Brunke- May, ordf. bergsg. 3, O.; ordf.: Aug. Lindmark. Konsten i skolan, se Föreningen K. i s. Hedbergs, John, Stiftelse, se Pastor John Hed- Konstförening, se Sveriges allmlinnak. ber~s etc,' _. Konstnärernas fören., Svenska, Smålandsg.7, q. Hedvig,Eleonora församlings manliga ungdoms Konstnärsförbundet, samlingsl..riddareg, 19, O. förening,' 16reningslokal, Braheg, 30, 6.; r. t. Konstnärsklubben,,Smålandsg. 7, O ;a.. t ankn.; expo Sibylleg. 43& 45, Kontoristfören.,Sveriges,Brunkebergstorg2,3tr.,O. Ö.; r. t. Osterm, 5 91, a. t Sommarhem: Kontorist- o. Handelabitc.fdrerr., ordf. Halvar Manhem, listen, Bromma..~ Ohlson, ~undag. 37, 2 tr., Bä.; 3. t. Söder3293.,., FINSPONGS METALLVERKSA.-B.. ' BERIDAREBANSGATAN ~, 371i

18 \ / ) 380 Föreningar och sällskap. Kraftska. Sällskapet, ordf.: Djurling, Htlmer, M&skinistföreningen, Drakensgränd 2. st., kl 9 Sot Erlksg.30, C.; a. t , sekr.: Magnuson, -1, 5-7; lördagar 9-1, dec.-febr. alla helg- Carl E., Kungsholmstorg 4, C.; a. t. Kungsh. fria dagar endast Mazerska kvartettsällskapet, Smålandsg. 7, G. Kristliga föreningen af unga kvinnor, Brunnsg. Medicinska fören., Norr' Mälarstrand 12, C. 3, G. Melinska atenogratföreningen, sekr.: Aktuarie Sten - föreningen af unge män, Birgerjarlsg. 35, G.; Fägersten, Linneg. 80, Ö.Di.; r. t. Österm a. t. 6800, r. t Telegr. adr. Ungman. lifercuriiorden, kassör: Martin Olsson, Hötorget - föreningen af unge män på Södermalm, Horns- 11, G. g. 50, Sö.; a. t Mereuri-Schartauanerna, St. Vattug. 2, G. K. F. U. M:s Gymnastikafd., Birgerjarlsg. 35, G. Militär Idrotts Stockholmsdistrikt, exp.: 3 batt K. F. U. M. kören, Box 159, Sthlm. Svea Art:reg., Sthlm 5. Kristna Egnahemsföreningen, Kammakareg. 42, Militärlitteraturi6reningen, Birgerjarlstorg 10, Va.; a. t , r. t. Vasa Sthlm 2... Kronprinsessans Beklädnadsförenings lokalafd. Militärsällskapet i Sthlm, lokal Biblioteksg. 29,O. för Sthlm; sekr. aukt, revisor Dagmar Svens- Missionsförbundet, se Svenska m. son, Riddareg. 7, O. Arbetalokaler. Storg. 55, Missionsföreningen, se Lutherska m.. (Oscars församlingshydda), O.Dj., öppna 15okt. ]dissionssällskapet, se Svenska m. -15 maj mänd, o. tisd Missionssimskapet Bibeltrogna Vänner, expoup- - Förening föi; det frivilliga arbetet för land- landsg. 43, 1 tr., Va.; öppen hvard. kl stormsmäns beklädnad m. m. (Beklädnads- Mjölkdroppen, Föreningen, se Föreningen M. föreningen), byrä Drottningg. 11, G., exp.-tid Moderata Kvinnoförbundet i Stockholm, Linneg Kungl. Automobilklubben, generalsekr.: lng. Er 80,. Ö.D.i.; exp.-tid 15 okt.-15 m'!j ~-8, lörd.. 3-0; Sekr.: Fru Anna Btllberg, Åsog. 79, ss. land Bratt; exp:tid 9-12, 1-5, lörd. 1-3; r. t. llfusikaliskal>onstföreningen,exp.drottuingg.9,g o. 4111, a. t Sällskapet, Biblioteksg. 6 & 8, 1tr., C. - Lifreg:tets dragoners sportkommitte, ordf. Musiki6reningen, v. ordf.: H. Hennig, adr. P. A. Ryttm. Grefve P. von Rosen. Norstedt & Söner, Sthlm 2. Kungsholms församlings ungdcmsförentng ; egen l\!iyrorna, Bondeg. 94, Sö, lokal i S:t Görans kyrka, C.; kl e. m. Målarmästarf'örening, Stockholms, se Bthlms m. Kungsholms skyttegille, ordf.: Kapten Edv. Bille. Nationalekonomiska föreningen, sekr: C. Tärne. Kvarnindustriidkareföreningen, se Svenska k. bladh, Riksbanken, Sthlm 2. Kvartettsängare-Förbundet, sänglokai Hotell Nationalföreningen mot emigrationen, Central'.Continental,..sekr. Hugo A. Perlitz, Artillerig. byrä: Birgerjarlsg. 29, 1 tr., G., kl. 9-5; r. t. 34B, 2 tr., O.; a. t. Österm. 805, Kvinnligagymnastiksällskapet, sekr.: Fröken Sally 2473, 7954, 9075 o. 9296, a. t. 9544, o Högström, Gyron. Centralinstitutet, Hamng, National Goodtemplarorden, Sveriges national- 19, C.; a. t. Brunkeberg loge. Senamnreg.: National etc. o. [3858]0.[3859.] Kvinnligakontorist-o. expeditföreningen,brunke- ~ationena ungdomsforbundet i Sthlm, Greftureg. bergstorg 15, 2 tr., G.; a. t , r. t. Norr 9 9~ 24 A, 1 tr., O. Kvinnliga postföreniugen, sekr.: Elisabeth Sjö- Nederlandsche Vereeniging, ordf.: G. M. E. Imstrand, Postexp., Västmannag. 15, Va. mink, Nederländsk Generalkonsul; skattm.: C. Kvinnoförbundet tör Sveriges sjöförsvar, sekr. A. Meyjes; sekr.: A. J. G. Schmijt. Fru C. Elliot, Rådmansg. 8. Ö. Neptun, Simklubben, se Simklubben. Kvinnoföreningen, Svenska allm., t. djurens Neptuniorden, lokal Brunnsbacken 4, Sä. skydd, byrä Blasteholmsg, 3, ö. g., G. Nordiska djurskyddsi6reningen i Sthlm. Byrå Kvinuoklubben, Greftureg. 24A, 1 tr., Ö. Flemingg. 20 B, G.; a. t. 8653, r. t Kvinnorna och Landet, Fören., expo Kåkbrinken _ samfundet till bekämpande af det vetenskap- 1~, St.; r. t liga djurplägeriet, Norrlandsg. 20, 3 tr., G. Ky;rkomusikerförening, Stockholms, ordf. David Norrlands fasta försvar, Be Föreningen för N. f. f.. Ahlen, Kungstensg. 3, O.; sekr. O. Olsson, Norrlands gille, sekr.: Wikström, E., örversrtgs- Markvardsg. 6, Va. fiskal. Landsföreningen, se Frisinnade landsf. Norrmalms Idrottsförening, ordf'.: Yngwe, John; Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, sekr, Carlsson, Einar, Tyskbagareg tr., sekr.: Fröken Signe Jacobsson, Stureg. 52 Ö., O.; kassör: Severin, Sven, Brunnsg. 23, 2tr, O. Landsi6reningen för Sveriges Tobakshandlare, Numismatiska föreningen, se Svenska N. f. Malmtorgsg. 6, O. Nya Filharmoniska Sällskapet, BirgeI~arlsg.16, G. Landtbruksklubben, adr. Sthlm 2. _ SäI!skapet, V. Trädgärdsg. 6, G. Landtmätertinstttutets Elevförening, Artillerig. Ny:filo~pgiska sällskapet, sekr. L Larsson, F'Iorag, 60, O. Sekr.: R. Dalenius, Fagersjö. 18, O. Lapska Missionens Vänner, sekr.: Kyrkoh. V. Nykterhetsarmen, expo Regeringsg. 97, 1 tr., G. Montell, Köpmang. 16, St. Nykterhetsfolkets i Sthlm CentralförsamI., sekr. Ltdingb Idrottaföremng, sekr. Herbert Gisselberg, O. exp.: Bryggareg. 14, G.; r. t. O. a. t , Upsalag. 4, Va.; a. t. Vasa Axel B. O. Björkman. Lifräddningssällskapet, Svenska, se Svenska l. Nykterhetsorden Verdandi, expovästmannag. 20, Likbränningsföreningen,..gelserören. se Svenska eldbegän- 3 tr., Va.; a. t , r. t _ Ljusglimt, byrä Artillerig. 39, 1 tr., Ö. Odd Fellow orden, Klara V. Kyrkog. 17, G., se Lutherska missionsföreningen, expo Immanuels- f. ö. namnreg. under O. kyrkan, Tuleg. 3, Va. Odontologiska fören., l\ialmskillnadsg. 46, C. Läkaresällskapet, Svenska, Klara Ö. Kyrkog. Odontologiska sällsk~pet, Murmästa.reämbetets 10, Sthlm 16. lokal, Nybrvg. 20, O. Läkarförening, Stockholms, se Stockholms 1. Officerarnes hockeyklubb, sekr. P. Montgomery) Läkarföreningen, Allm. svenska, se Allmänna löjtn., Grefg. 43, Ö. svenska läkarfören. Pastor John Hedbergs stiftelse för värnlösa, Läraresällskap, se Stookhotms l. expo Badstug. 28, 1 tr., SÖ., öppen alla helgfria ManufakturhaJ,ldlareföreningen, ordf. : David dagar kl O. fö,. hjälpsökande fred. kl. Holmblad, Hamng. 28. C. 11-2; a. t , r. t Mariebergs idrottsklubb, sekr. Bergström, Erik; Patriotiska sällskapet, S. Jolin, sekr., Kamma- Norrtullsg. 15, Va; I kareg. 45 n. b., G., 1> f. m. MYNTRÄKNAREN Se annons sid. 77. "MILLIARD"

19 .\, Föreningar \ P. B. Sällskapet, Regeringsg. tergren. I Pedagogiska sällskapet, sekr.: Carl Lidman. Personhistoriska samfundet, adr. Riksarkivet, Sthlm 2. Postpersonalens helnykterhetsförbund, se Svenska p. h. Postpersonalens nykterhetsförening i Sthlm, ordf.: Andersson, P. A., Sthlm 3. Posttjänstemännens förening, adr. Sthlm 5. Fra :fide et christianismo, Samfundet. A. Landquist, se f. Ö. [3573]. Pro Patria, Kungl. Sällskapet, sekr.: G. Nord quist, Tullbevakningsinspektionen.,Publicistklubben, Klara N. Kyrkog. 34, C. Q. se under K...Religionsvetenskapliga Sällskapet i Sthlm, ordf. Lindskog, H. J., teol. dr, Kyrkoherde. Representanter för Handel och Industri, Föreningen, se Föreningen Representanter för Handel och Industri. I Restauratört'Orening, Sveriges, Jakobsg. 3, O. Bevteor-samfundet, Svenska, Vas ag. 5,0., S. Nissvandt, kassaförvaltare. Råsunda Idrottssällskap, Råsunda; a. t. Rås Räddningssällskapet för Sthlms omnejd, skattm. Kungsjiohnsg. 18, 4, tr., C.; r. t. 9-4, 5926; öfriga tider 1554,0. Rättstavningssällskapets Stockholmskrets, sekr.: P. A. Fogelberg, Götg. 79. Sä.... Röda korset, Svenska, Artillerig 6, 1 tr., O. Samfundet De Nio, Villag. 14, Ö. - för Hembygdsvård, Malmtorgsg. 10, C. - för Nordiska museets främj., Skansen, 6.Dj. - för nordisk apråkrorskning, sekr.: Lektor E. Brate, Nytorgsg. 11, ss. - mot vivisektionen, se Vivisektionen. - Pro fide et curistianismo. Ordf.: A. Landquist, se f. Ö. [3573]. - S:t Erik, sekr.: Dr G. Upmark, Nordiska Mu. seet, Sthlm 14. Sankt Eriks Odlingssällskap, ~lyntg. 4, n. 1>.t. h, St. 'Schacksällskap,Stockholms, Grand HOtelRoyal,C. Segelsällskap, Sthlm s, ordl'.: grossh. Birger Gustafsson, L:a Vattug. 19B. Segel'sällskapet Brunnsviken, sekr.: G. Andersson, Uplandsg, 17, 3 tro Ö. g;1 Va; a. t Segelsällskapet, Kungl. Svenska, expo Klubbhuset, Bergsjölund, Djurgården,; expotid 1 maj -30 sept. 9-4,; Vinterexp. Riddareg. 7 B, ä., under tiden 1 okt.-30 apr. exp.-tid 10-4, a. t. Österm. 2872, r. t. 2764;. klubbhuset a. t. 36, r. t ; Sandhamn r. t. Sandhamn 2, O. Nynäshamn r. t S. H-n, se Sällskapet Hjälpsamheten. Simklubben Neptun, sekr. Ing. M. Gumpel, Drott. ningg. 66, C. Sim- o. Idrottsklubben Hellas, sekr., Herbert Lindell, poatadr.: Sthlm SÖ. :Sjätte Olympiaden, Före~ingen, sekr.: F. af Sandeberg, Nybrog. 15A, ä; r. t.17227, a. t Sjöförsvar, se Kvinnoförbundet för Sveriges s. Sjökrigsskolans idrottsförening, K. Sjökrigssko. lan, sekr.: Lindfeldt, W., sjökadett. Sjömannaföreningen, Skeppsbron 20, 2 tr.,.bt. Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen 8, ädj.; r. t. 7033, a. t. 6835; köket a. t. ~30. Skidlöpningens främjande, se Föreningen för s. f Sko O. läderbranschens fabrikant- O. grossist förening, Drottningg. 15, O. Skogshögskolans elevkår, Experimentalfåltet; a. t , r. t. Fältet 26; Skogsvårdsföreningen, se Svenska S. Skollofskolonier, Föreningen för, se [3616]....Skohmgdomens i Sthlm skyttef'6rening, Hagag. 48, 1 tr., Va. Registrator: Elis Sachse. Skolungdomens vapenöfningar, se Föreningen för befrämjande af S. V. ' och sällskap. 5, o.; Dir. (1-.Set- Skomakaremästarföreningen i Sthlm, ordf. Aug. Lindmark, Herkulesg. 4, 4 tr,; C. Skridskoklubb, se Stockholms allmänna s. Skrädderiidkaref'6rening, Sthlms, Brunkebergsg. 3, C.; r. t. 7408, a. t , Skyddsvärnet, Lästmakareg. 6, C., r. t. 6263, a. t O Sekreterare Slottspastor Aug. Wiren, bost. Birgerjarlsg. 114, Va. Skytteförbundet Friskyttarna, sekr.: Nils Schullström, Bergsg. 35, 2 tr., G.; a. t. Kungsh Slumpetassarne, Sångarskrået, ålderman: Öhman, Anton. Slöjdföreningen, se Svenska s. 38i Småbarnsskolesällskapet, sekr.: Fil. dr J. G. Öd: mann Floren. Snickeriexportf'örening, se Sveriges s. Socialdemokratiska arbetarepartiet, Barnhusg. tu, 1 tr., C. Spannmålsexportförening, se Sveriges s. Speceri- o. viktualiehandelsexpeditföreningen, adr. Carl Nykvist, Odeng. 104, 3 tr.; a. t. Vasa Statistiska föreningen, sekr.: Hemberg. J., Byråasststent.Ftl. o. Tur. kand., Västmannag. 95, Va. Statsbaneföreningen»Gör godt», Centralstationen, G- Stenografförbundet, Svenska (Arends' system), Odeng. 16, Va. Stenografföreningen, Melinska, Linneg. 80, 6.Dj. Stockholms- allm. gyronastikafdelningar, ordf. Not. AdolfRosin, Sveavägen 120,5 tr., Va. Exp. Harung. 19, C. 2-5 e. m.; a. t , r. t. Norr ~ - allm. lawtennis klubb, Östermalms tennts-, paviljong, Planterhagsvägen, O.; postadr.: Rådmansg. (;, O. - allm. skridskoklubb, sekr.: Aug. Anderberg, Hjärneg. 6, C. - allm. skyddsförening, KlaraV. Kyrkog. 3A, O. - allm, sångförening, sånglokal Teknologg. 5,.ra a. t. 7048, r. t allm. velocipedklubb, sekr.: O. Krrepelien, Holländareg. 12, O. - Amatör Förening, Skytte- o. Idrottsförening Sthlm 1- - andra blåbandsförening, Ragvaldsg. 1, Bä. - arbetarebiblioteksförbund, Folkets Hus,ltr.,C. - arbetareröreatug, Teknologg. 5 n. b., Va. se f. Ö. namnreg.: Arbetareförening, Sthlms O. [3888]. - arbetarekommuns expedition, Folkets Hus, 3 tr., C. - barnafond, kassör: E.Litzen,Hornsg. 96,ttr.,Sö. - barnmorskesähskap, ordf.: Elisabeth Sebardt, Norrmalmstorg 4, O. - byggmästareförening, Oxtorgsg. 9 B, l tr., C.; r. t. 4673, a. t ' byggnadsförening, J. Grundström, skattm., - D;~,;;~t~~~: ~~rac;;dvägen1, 6. - distriktloge af I. O. G. T., expo Tunnelg. 19 A, 3 tr., O. - distriktloge af N. G. T. O., Tomtebog. H, Va. - distriktloges af N. G. T. O. barnkoloni, kassör Karl Nyström, Klara V. Kyrkog. 3 A, C. - distrikttempel aft. O., f'6rlagsexp. Drottningg. 53, 2 tro ö. g., O. - distrikttempels byggnadsfören.,bryggareg. 5,C. --'-Evangeltsk-Lutherska Missionsförening. Exp. Jakobsbergsg. 45, O.; a. t. ' fasta försvar, se Föreningen för St,. f. f. - fastighetsägaref'6rening, kont. Kungsg. 53, C., kl. 10-4; a. t filatelistsähskap, klubblokal Rest. Fenixpalats et ; ordf.: Wikström, Einar, öfverkrrgsfiskal, Birgerjarlsg. 54, 6. - folkskolläraret'örening, sekr.: Osvald Bydeu, Hornsg. 52, ss. - fotbollf6r bund, postadr.: ]<J. Sandberg, Dalag. 56, Va. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

20 382 Föreningar och sällskap. Stockholms Frtsinnade Studentklubb; sekr.: 'teknologrolf Bteenhoff, Odeng. 84, Va; r. t , a. t \ - frisinnade 3 tr., C. valmansfören., byrå Drottningg. 92,. - frivilliga sjukvårdsf6renings styrelse, adr. Hagag. 50 (Johannisson). - faltskyttekår, se J. - gartnersällskap, se Gartnersällakap. -;.G1~1~~u:~:'-. ~~~.Kerfve, Uplandsg. 11, Va; ':::' Golfklubb, adr.: Sekr. G. lkerblom, St. Eriksg. 96, Va. - Good templars första byggnadsförening, sekr.: Svante Svensson, 8:t Eriksg. 53, C. - grosshandelssocietets o. skeppsrederiernas deputerade, sekr. o. kamrer J. C. G. Norblad. - grundläggeri-entrepr~nöri61'ening, sekr. Alfr. Andre, Karlaplan 2, O. -' gymn<tstikf6rening, postadr. ~almskillnadsg. 25 B, 4 tr., C. -..Handelsträdgårdsmästaref6:rening, postadr..ufsjö. - högskolas studentf6rening, Drottningg. 118 n. b., Va.;. a. t , r. t. 2136, till styrelse. rummet: a. t högskolei6rening, se [2202J. - idrottssllllskap, Th, Jlolm, Brännkyrkag. 34 SÖ. - isjaktklubb, adr. Vanadisvägen 23 Va. ' - kappbandlareförening, postadr.: Västerlångg. 24, si. - Kappsimningsklubb, Regeringsg. 40, C.; a. t , r. t kristliga ynglingai6rening, Bryggareg. 10, a.; a. t , r. t kvinnliga fllktklubb, Stadion, 6. - kvmnliga gymnastikförening, sekr.: Fröken A. Zethrreus, östermalmsg. 59, 3 tr., 6...., kvinnors Iandstormsförentng, sekr. Jtukt.revisor Dagmar Svensso!" Riddareg. 7, O. Arbetslokaler: ['torg..?5, O.Dj., (Oscars församlings. h.ydda), O.D}.; oppna 15 okt.-15 maj mänd., täsd kyrkliga ungdomsförbund, v. ordf.: Pastor N. U. Nilsson, Vansg. 14, SÖ; a. t. Söder sm~musikerfören., se Kyrkomusikeri6ren., - köpmannaförening, byrå Berrdarebanag. 17, 3 tro (vid Brunkebergstorg), Sthlm 16 lokt.-l april kl. 9-5, lörd. kl. 9-4; 1 april~l okt. kl. 9-5, Iörd, kl köpmansklubb, sekr.: E. Öhman j:or, Norrmalmstorg 3, O. - landstormsförbund,exp. GötaLifgarde,Sthlm14. - landstormskamrater, ~-'ören., Drottningholmsvägen 8 A, C. ' - lokalafd. af S. F. (Sveriges Folkskollärazinne. förbund),. sekr. Fröken Ingegerd Palmer, Uplandsg. 40, Va.; a. t lokalförening af Svenska folkskolans vinner Fritz Johanson, sekr., Nytorgsg. 11, SD. ' - Iäkarförenfng, Norrlandsg. 8 & 10, 3 tr., C., hvard. 12-3; r. t. 6211, a. t läns hushållningssällskap, Mästereamuelsg' 47, C.; r. t. 1226, a. t , sekr.: Vakant. - läraresäjlskap, sekr.: E. J. V. Öije, Bornsg. 186A, SD. - lärlingshein, Tegnersg. 38, Va. - läsesalong, se Föreningen för St. l. -- matvaruhandlarerören., Svedenborgeg. 35, Sö. - målarmästanören. kont. Brunkebergstorg 16,C. - na.turvetenskapliga förening, sekr.: Fil. dr Eric Mjöberg, Odeng. 21, Va. - postklubb, sesr.: A. E. Ljungberg; r. t. Österm. 2036, a. t _ posttjänstemills sjukkassa,,~ekr. O. akattm.: W. Grönstrand, adr.: Sthlm O. FRANKERINGSM'ASK1NEN Se annons sid. 76. Stockholms posttjäqstemäns understödsförellin~, sekr. o. skattm.: W. Grönstrand, adr. Sthlm O. - prllstsällskap, Stortorget 3, si. - reg. sjukkassors centralförsamling, Smålandsg, 28, 2 tro C.; r. t. Norr 260, a. t roddfören., sekr.: H. Svensson, Brännkyrkag, 47, S~. - sohacksällskap, Grand Hötel Royal, C. - scoutkår, expo Klara Södra Kyrkog. 12, C. - segelsällskap, se ~egelsäi1skap, Sthlms. - simsällskap, sekr. Mauritz Björklund, St. Nyg. 41, St.; kassör Percival Skogberg, Blasteholmstorg 10, C. - skarpskytt~f6rening, Nybrog. 66, Ö. _ skridskoseglarklubb, Sekret.: Erik Boström, Handtverkareg. 31, C. r- skrädderiidkare:f6rening, sekr.: Fritz l\farcus,. Hamng. la, G.; r. t. 2308, a. t _ Skyddsförening för frigifna fångar, sekr.: K. Ernberg. _ skyttef6rbund, Birgerjarlsg. ~3, 4 tr., Va.; sekr.: bankkassör Folke Fagrell. - Slakteriidkare och Kommissionshandlareförening, Holländareg. 3, C. - specerihandlarei6rening, sekr.: Aug. Österberg, Birgerj&rlsg. l, C. - stads friv. skarpskytteförening, ordf. Grefve G. Posse, skattm, Hj. Modigh, sekr. G. W. Gren: - stads handtverksf'6rening, Brunkebergsg. 3, O.~ ordf. Aug. Lindmark. - Stads kvinnliga tjänstemäns förbund, sekr. Marcus, Nanny, Fattigvärdsuämnden. _ Stads tjänstemäns förening, sekr.: U. 'I'egner, Kassör, Tomtebog. 25, 4 tr., Va; a. t.l _ studenters nationella förbund, Greftureg. 24 A) 1 tr., Ö. \ _ studenter~nyj<terhetsförbund,adr.: Sthlms Studenthem, Drottningg. 94, 1 tr., C. _ studentsång~rförbu~~, dirigent Einar ~lf, Artillerig. 23, O.; r. t. Osterm. 1705, a. t. Österm SångargilIe, sekr. Fil. kand. O. J. Bosenqvist, Hagag. 50, Va. _ södra gymnastik- O. faktklubb. Upplysningar pr r. t _ tobaksodlarei6ren., ordf. Axel Björn, Ufrfks-dal, _ trävaruhandelsf'6renin2', S:a Bangården, ordf. Wilh. Blomberg. _ tunnbinderiidkareförening, sekr. Å.. J. Lundgren, Kungsholmstull, Margretelundsvägen, _ typografers agit tionsklubb, se Typografers a. _ världssp~åksf6rening, upplysn.-byrå: Tidn.»Mondo» (P. Ahlberg), Surbrunnsg. 37, Va.; a. t _ Yacht-klubb, sekr. P.D. Blomberg, Idullll'.2, Va. Svea-Orden, Löjtn. Seth Lindahl, Sture vägen 43, Stocksund. (Sekr.) Svensk-Amerikanska Sällskapet, se f. ö. nr. [3987J. Svensk sjuksköterskefören., ordf. Frkn Bertha Wellin, Dalag. 35, Va. Svenska Aktuarieidren., sekr. fil. dr N. V. E. Nordenmark.. - allm. djurskyddsfören., Tegnersg. 13, 2 tr., Va., Hj. Dahlström, sekr., 2-3 e. m., G. v. Braun, Byråsekr., allm. kvijlnoi6reningen till djurens skydd, se [3806]. - arbetsgifvaeerörentngen, a., söckend byrå Drottningg. 31, - autografsäjlsk., se Personhistor. samfundet. - bankmannaförentugen, E. Adde, sekr., adr. Skand. Kreditaktieb.. - betongf6reningen, Ing. G. Chatillon-Winbergh, Smålandsg. 2, C. \..' - bleck- O. ptåtalagarerörbundet, Framnäa.Alfsjö, - bokbindal'eförbundet, expo Dalag. :2, 1 tr., C. a. t "FRANCO"

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer