- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager"

Transkript

1 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud, Herrekiperingsaffär,Klarabergsg. 50, C. - L., Ingenjör, Krukmakareg. 44, Sö. - C. G., Kamrer, Rådmansg. 79, Va. - J., Kamrer, Valling. 26 (f. d. 20), a. t r. t Oskar, Kontorist, Mastersamuelsg. 40, C.; a. t. Brunkeb C. J. H., Korresp., Maliiiskillnadsg. 36, C. - Edvard, Lektor, Fil. dr, Kungsholmsg. 4, K.; r. t Anders H., Revisor i ArmBförvaltn., Stureg. 46', 0. - A. R. W., Sekr. i Arméförvaltn., Agneg. 7", K.; a. t. Kungsh G., Slaktare, Folkungag. 73 A, Sö. - J. E., Slaktare, Kornhamnstorg, St.; a. t. a8 99; bost. Mariedal, Skanstull; a. t. Enskede 18, r. t. Enskede 6. - & Gustafsson, Snickare, Karlavägen 24, O. - (Göranson) Olof, Stationsskrifv., Birgerjarlsg. 109 A"' ö. g.,. - (Goranson) A. G., f. d. Angbåtsbefalh., Banérg. 19I ö.,.g., O.Dj. - Nillie, f. Villard, Ankefru, Rensg. 19, Va.; a. t. Vasa Görloff, A. E., Köpman, Rådmansg. 55IV,Va. - se afven Gjörloff. Gösling, Einar, Jur. utr. kand., Fridhemsg. 4, K. - Ernst, Köpman, Fridhemsg. 4, X. Göta Lifgardes kasern, vid slutet af LinnBg., Sthlm 14. Göteborgs Bank, Aktieb., se Bankinrattningar. Göteborgs Fisk-Central, afde1n.-kontor Tunnelg. 21, C.; r. t. o. a. t Göteborgs Handels- och Sjöfarts.Tidnings Stockholmsredaktion, Valling. 37, C.; r. t , a. t Red. J. Löwenthal. Göteborgs Kexfabriks A.-B:s Afdeln:kontor, Greftureg. 24 A, d. Goteborgs Litografiska Aktieb:s Afd.-kontor, Olofsg. 2 A, C.; r. t , a. t Göteborgska Finbageriet, Dalag. 70, Va.; a. t Göthberg, Hilma, Folkskolel:a, Karlbergs- vägen 12 n.b., Va. - Hilda, Fröken, Riddareg. 20, O.D~. Göthe, I. M., Bok- o. Pappershandlare, bost. Mastersamuelsg. 4611, C. Butiker: Hufvudaffaren Drottningg. 46, C. (hörnhuset af Klarabergsg.). Kontor o. lager for Brand- och hifförsakrings-aktiebolaget Freres. återförsäljare 1 tr. i samma hus. Filialer: Stureplan 4, d., samt Drottningg. 88, C. Göthe, Georg, Fil. dr, Intendent vid Nationalmuseum, Djursholm. - V., Jagmast., Lilljansplau 8, Ö. - A. S., Lok.-för., Dalag. 68I7 t. h., C. - Anders, Löjtnant, Stureparken 7, 0. - Tora, ex. Sjukgymn., meddelar massage, Stureparken 7, d. - Gustaf,Tjansteman,Narvavagen 22, Ö.Dj.; a. t M., Änkefru, Grefg. 22, Ö.Dj. Göthers, P., Urmakeriaffar, se Lindström, W. E., Urmakare. Göthliu, S. o. I., Fröknar, Florag. 17"I, O. Götrik, Otto, Kontrollör, Bengt-Ekehjelmsg. 5, Sö. H. Haag, HiEdur, Fröken, Brannkyrkag. 2 B, Sö. - Axel J. P., Skräddare, Bryggareg. 2711, C. - K. J., Speceriaffir, Odeng. 92, Va. Raage, A., Grossh., Dalag. 74 A, Va. - Bröderna, Grossh., kontor Braheg. 7B, O.; Allm. o. Rikstel. - Joh., Grossh., Braheg. 7B, Ö. - Edvard, Köpman, G:la Kungsholmsbrog. 51 Al, C.; r. t , a. t. Brunkeb S. J.,Telegrafassistent,Drottningg. 381V,C. - se afven Ha;ge. v. Haage, M., Fru, Torstensonsg. 9, O.Dj. Haagen, J. G., Portrattmål., Vanadisvagen 13, Va. van der Haagen, Oscar Hj., Förrådsförvalt., Brnnnsg. 23', C. - se äfven Hagen. Haagh, A., Typograf, Norrtullsg, 13, Va. Haak, Oscar, verkst. Dir. (J. E. Akerberg & Hellströms metallaktieb.), Mastersamuelsg. 22, C.; allm. o. rikstel. - J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager af arbets- och underkläder, Jarntorgsg. 61, St.; bost. Prastgårdsg. 36'7, Sö. - E., Kassör, Högalidsg. 36, Sö. - C. G., Kallarmast., Eögalidsg. 36 B, Sö. - F. O., Underlöjtn. v. Fortifik., Narvavägen 30, O.Dj. - Emelie, Ankefru, Henitrefnad, Östermalmsg. 11, Ö.; a. t: von Haartmann, Henny, Ankefru, Fiskareg. g', Sö. Haasum, Emile A., f. d. Godsägare, Mosebacketorg 14'7, Sö. - Ingo, Tjänsteman i Järnvägsstyr., Drottningg. 3711, C.; r. t. Norr Habbe, Carl, Helsinneg. 12, Va. Hablé Freres, Birgerjarlsg. 35, C. SVEA. i3 Drottninggatan.' '

2 I Habler-Hagberg. 863 Habler, Joseph, Korrespondent, Va,nadisva- Hafström Assar, f. d. Grossh., Riddareg. gen 411T, Va. 10 I;, Ö. Hacksell, C. Thérese, Fru, Bellmansro, Ö. - O. Hj., Hofkamrer, Earlavagen 53 Ö.; Dj.; a. t , r. t a. t Elin, Forste Postexp., Linnég. 48 An, Ö.; - Gunnar, Köpman, Valhallaviigen 61 II, Ö. a. t. Osterm Arthur, Radman, Odeng. 42'T, Va.; a. t. - C. L., f.d.skådespelare, Bellmansro, Ö.Dj. Vasa Alfred O. E., f. d. Tandlik., Vastmannag. - A. K. Manfred, Tandlak.,Doctor of Dental 48, Va. Surgery, Greftureg. 5, 0. (tredje huset Eiadders, C. Gustaf A., Kontrollör i Tullv., fr. Birgerjarlsg.); rådfrågn. 1-2; a. t. Nytorgsg. 19 A1I1, Sö.; r. t Edv., t. f. Kontrollör i Tullv., Ad. Fredr. - I. Wald., Tandlak., S:t Paulsg. 25, Sö.; torg 611, Sö.; r. t a. t , r. t. Söder 120. Badding, Carl, Advokat, bost. Birgerjarlsg. Hagander, A. G., Antikvitetshandl., Teg- 112, Va.; r. t nérsg. 11, n.b., Va.; a. t & Gullberg, Advokater, kontor Kungsg. - O. kson, f. d. Direktör, Ostermalmsg. 4911, C. (hörnet af Drottningg.), öppet 32, Ö. '1% 10-4; r. t. o. a. t Hagberg, Louise, Amanuens v. Nord. Museet, Hadell, Gust. A., Instrumentmak., Lunt- Florag. 17, O. makareg. 91, ya.; a. t H., Bankir, Narvavägen SIv, Ö.Dj. Hadik, M., Grefve, Osterrikisk-ungersk mi- - S. O., B~ktjänstem., Skeppareg. 3311, Ö.; nister, Stureg. 29, 0. a. t. Osterm Hadorph, Axel, Disponent, Sibylleg. 75, Ö. - Maria, Barnm., Filvagen 20, GröndaI, Ekeffner, F. H., Med. lic., Drottningholms-1 Liljeholmen; a. t. Gröndal 200. vägen 8 A, Ii. - K. A., Bokhandelsbitriide, Ostgötag Fanny T., Ankefru, Linnég. 25, 0. (f. d. 31 B), Sö.; a. t. Söder J. M., Ankefru, Skeppareg. 60, O. - Carl E., Bokh., Nrinnkyrkag Sö. Hsger, C. Emil, Lilla Edets Pappersbruks - C. G., Brefbär., Surbrunnsg. 37, $afa. 8.-B. och A.-B. Sörstafors Pappers- - J. A., Eyggmiist., Vastmannag. 82, Va. bruks nederlag, G:la Kungsholmsbrog. - Edwin, Byggnadsing., Hagag. 35"I, Va.; 29, C.; a. t. 842, r. t a. t Louise, Majorska, Sibylleg. 21, Ö. - V., Fabrikör Hornsg. 64 B, Sö. - se äfven Häger. - Ellen, Folkskolel:a, Karlavagen 47 B, Ö. Elsegermark, John Oscar, Sadelmakare, Last- - Augusta, Fröken, Florag. 17, O. makareg. 29, C. - O. A., Ingenjör, Jakobsbergsg. 26, C. H~gerstolpe, Gunnar, Redaktör, Tyskbaga- - E. Yngve, Ingenjör, Kamrnakareg. 5, C.; - reg. 9, 0. a. t. Brunkeb ~Hiegerström, Pauline, Fröken, Rådmansg. - Carl, f. d. Kamrer, Observatorieg. 161v, 76111, Va. Va.; a. t. Vasa Knut, Grossh., firma Nils Burman t C:o; - &Go, Kommanditbolaget, Bankir- o.fondbost. Handtverkareg. 11, K. maklerifirma, Medlem af Stockholms - se äfven Hagerström. Fondbörs, Eungstradgårdsg. lo"', C. Hsggblom, K. J., Medarb. i Sthlms Dag- r. t , 68 53, 68 72, 68 59, a. i: blad, Skogsvägen 60, Enskede Hsegglund, Ernst, Arkitekt, Tomtebog. 2lV - Ernst, Köpman, Eammakareg. 401V, Va.; (Hiss), Va. a. t se afven Hagglund o. Haglund. - K. A., Maskinist (Statens Biografbyrå), Hseggström, se Haggström. Davidbagaresg. 26 BI C.; a. t. Brunkeb. Hsppling, Gustaf, stämningsman, postadr.: Radhusratten, bo~t.yn,olingag.l9"~,va. - F. A., Mål.-mast., Lnndag. 31, Sö. ; a. t. HsrBn, Nath., Fröken, Sömmerska, David- Söder bagaresg. 9, C. a. t E. G., Poliskonst., Högbergsg,.74, Sö. Haesert, A., Agent, Götg. 50, Sö.; a. t E. A., Redaktör, Plorag. 17, 0. Hafnia,Det Förenade Danska Liff'6rsiikrings- - Axel, Snickare, Södermannag. 7, Hö., A.-B., Strömsborg, Sthlm Augusta, Strykinrittning, Braheg. 34 O. Hafström, A.,Civilassessor,Karlavagen 53, Ö. Hilding, Tjanstem., Uplandsg. 48, Va. - E. A., Fru, Banérg. 15m, Ö.4j. - J. Mårten, Tjanstem., Heleneborgsg. 5 A, - Dora, Fröken, Banérg. 151V, O.Dj. Sö. ; a. t. Söder Clara o. Victoria, Fröknar, Valhallavagen - J. Th. F., Tjiinstem. v. Gasverket, Florag. 59' t. h., O. 17, O. Brand- och Liffgrsgkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 oirot%ningiatm

3 Hagberg, C. Th., Trädgårdsmast., Linnég. 77, Hagelthorn, Emelie C., Fru, Mastersamuelsg. Ö.Dj. 21, C.; a. t ,4., Tullvaktm., &ög. 137 A, SO. - And. C:son, Inspektör i Olycksfallförs.- - Adolf S.,.Vaktm.,,!Jalhallavägen 63 n. b. bol. Bore, Götg. 81n, So. t. h., O.; a. t. Osterm Gustaf, f. d. Stationsinsp., Dalag. 78B, N. P., Verkm., St. Badstug. 20, C. Va. A., Xylograf, Kapellgränd 6, Sö. - T. G. A., Studerande, Dalag. 78 B, Va. - Maria Christina, Ankefru, V. Trädgårdsg. Hagen, Karl A., Disponent för Grönwalls 4, C.; a. t Bryggeri, Kocksg. 13 & 15, So. - John, Ofyertryckare, Villa Haghergsro, - se afven Haagen. Orby, Alfsjö. Hagenborg, Tekla, Fru, Cigarraffär, Rör- Hagbergh, G., Kansliråd, Odeng. 49, Va. strandsg. 28, Va.; a. t. o. r. t. Hagblom, O. S., Vaktm., Vasag. 241V, C. Hagenstam, Carl J., Handl., Lignag. 1, Sö.; Hagborg, V. N. A., Artist, Norrtullsg. 5, Va. a. t. Söder 35 69; bost. Brännkyrkag. Hagborns N., Juridiska Byrå, St. Vattug. 175, So.; a. t. Söder , b.; a. t Kontorstid Hagerman, J. L., Civilingenjör, Hissinspek- Hagbyberga Mejeriaffar, Landtmannaprod., tör, Birgerjarleg. 102, 'Va.; r. t , Mästersamuelsg. 41, C.; a. t a. t Hage, A. W., Aktuarie i Kammarkoll., Malm- - Klasje Folkskolel:a, Engelbrektsg. 35, O. skillnadsg. 34 A", C. -s, H., bmides- och mek. verkstad, Lunt- - Blenda, Fruktaffär, Greftureg. 5, Ö.; fi- makareg. 29, C.; a. t , r. t Iialer Oxtorgsg. 5, C., o. Luntmakareg. Hagerstedt, Gustaf I., Köksmast., Badstug. 34, C. bost. Enebyberg. 15, So.; a. t. Söder C. H., klare, Luntmakareg. 9, C. Hagert, J. E., Faktor, Klara N. Kyrkog. J. G. A., Skräddare, Birgerjarlsg. 49, C. 9, C. - se äfven Haage. Hagfors, A., Tjänstem. i Svenska Lif, Rund- Bagelberg, M. W., Fru, Erstag. 9, Sö. vägen 9, Enskede. - M. Ch., Ankefrn, Västmannag. 15, Va. Haggarty, Johan, Ingenjör, Markvardsg. 10, Hagelin, T., Advokat, Svedenborgsg. 25, So. Va. - Herman, Agent, Västerlångg. lon1, St.; Raggren, A. W., Lok.-för., Karlbergsvägen a. t AU1, Va. - Aug., Civilingenjör, Patentbyrå o. bost. - se äfven Hagren. Engelbrektsg. 7, Ö.; r. t , a. t. Haglind, A. Edv., Ekonomiförvalt., Slotts- Brunkeb backen 2, St. Osterm Ida, Fabr. för Artificiella blommor; affär - Emma, Fröken, Sömmerska, Hornsg. 45, Biblioteksg. l, C.; a. t , r. t. Norr So. 4 52; bost. Kallbo, Islinge, Lidingö. - Sigrid, Fru, Nybrog. 15 A, Ö. ; a. t. - & Co, A. F., Elektr. affär,tomtebog.8,vava. - Lotten, Fröken, Tegnhrslunden SIr1, Va. - E. W. C., Frbken, Skärgärdsg. 15, St. - J. G., Mangelaffär, Upsalag. 2, Va.; a. t. - A. F., Ingenjör, Tomtebog. 8, Va A. F. V., Kammarskr., Inedalsg. 17, K. - Sigrid, parfymaffär, Nybrog. 15 B, O.; - Henning, Teknologg. 7, Va.; a. t , a. t r. t ; Ringlednings- och telefon- J. E., f. d. Snickare, Hornsg. 29 D, Sö. specialister. Elektriska portlås. Un- - Waldemar, Uppbördskommissarie, Torsg. derhålla egendomars ringledningar och 48 'I1, Va. portlås mot kontrakteradt arfvode. Hagelkvist, K. E., Boktryckare, Solvägen 15, - & Co, F., Vinh., Malmtorgsg. 3, C. (ing. Enskede. fr. Jakobsg.). Hagelquist, Louis, Tjanstem. v. Sv. Socker- - Lydia, Änkefru, Inedalsg. 17, R. fabr.-aktieb., Hornsg. 66 B, So. Hagling, Otto, Odeng. 921V, Va. Hagelqvist, Anna, Folkskolel:a, Prästgårdsg. Haglund, E. B., Agent, kontor o. bost. 10, So. Drottningg. 70n, C.; r. t. o. a. t Paul, Sjökapten, Prästgårdsg. 10, Sö.; - Isidor E., Amanuens i Sthlms Stads r. t Drätselnämnd, Flemingg. 58 B, K. Hagelstein, S., f. d. Grossh., Valhallavägen - Robert, Artist, Hollandareg. 27, Va. 45 Ö.; a. t. Osterm T. R., Bergsing., Bergstigen 6, Stock- - Hugo, bitr. Sekr. i K. F. U. M. i Sthlm, sund; r. t. Stocks Valhallavägen 45Bn b, 0. - E. G., Bokh., Torstensonsg. 10 A, Ö.Dj. Hagelström, Sigrid, Fröken, Mästersamuelsg. - John B., Bokh. v. Sthlms Gasv., Torsg. 45B, C. 46, Va. Brand- caoh kifl6rssdmtrings-akti8laoiaget SVEA. i8 Dsoantintggataa.

4 ' Haglund & Co, A., Fläskhandelsfirma, inneh. Anna Samuelsson; bod Slöjdg. 9, C. (vid Hötorget). Haglund (Haglundh), Elisabeth, Fru, Sigtunag. 3I, Va. - Hilda, Fru, Uplandsg. 701, Va. - Anna, Fröken, Ostermalmsg. Il1, O.; r. t Augusta, Fröken, Styrmansg. 9,.O. Dj. - Hedvig, Fröken, Jungfrug. Gr, 0. - Karin, Fröken, Klara S. Kyrkog. 5, C.; a. t. Brunkeb Elin, Hand.-idk:a (kaffe-, vin- o. speceri), Roslagsg. 7, Va.; a. t E. G. O., Ing., S:t Eriksg. 13, K. - Bengt E. H., Järnvägstjänstem., Stureg. 621v, 0. - K. L., Kapphandl., Götg. 11, Sö.; bost. s. g E. E. M., Bassörska, Regeringsg. 77" (ing. Brunnsg.) C.; r. t. Norr Arvid, Kontorschef (Sthlms Rederi A.-B. Svea), Karlbergsvagen 73IY, Va. - Conny, Lagermast., Döbelnsg. 8gn1, Va. - Patrik, Med. dr, Professor vid Karolinska Institutet. Gymnastisk-Ortopedisk- Kirurgisk Privatanstalt med Röntgenlaboratorium, Stureg. 62, 0. Mottagningstid hvardagar, utom onsd. o. Iörd., 11,30-1; a. t , r. t S. E. A., f. d.pastor, Godsag., Ynglingag. 11, Va.; r. t A., Poliskonst., Folkungag. 7711, Sö. - K. J., Poliskonst., Flemingg. 58 B, K. - Bröderna, Tegnérsg. 5, Va. - E. Th., Tapetser., Apelbergsg. 58B, C.; a. t. Brunkeb E. R., Typograf, Roslagsg. 7 Va.; a. t. Vasa J. E., Vaktm., Norrlandsg. 5, C.; a. t. Brunkeb J. E., l:e Vaktm. (Statskont.),Regeringsg. 77 (ing. fr. Brunnsg. 17), C. - E. L., Ankefru, Karlbergsvagen 59, Va. Hulda, Ankefru,-.Skaneg. 64, Sö. Johanna C. L., Ankefru, Tjarhofsg. 6, Sö. - E. I., Ofverassistent, Experimentalfiiltet. - J. A., Styrmansg. 24, Ö.Dj. Hagman, K. D., Assistent, Experimentalfaltet. - A. E., Byggmästare, Solhems Villastad, Spånga; a. t. Spånga Jerker, Disponent,VillaThorsborg,Nacka. - Hilda, Fru, Inedalsg. 23, K.; a. t. Eungsh C. Ch. W., e. o. Hofrättsnot., Amanuens, Repslagareg. SI, Sö. C. M., Hotellvärd, Norra Smedjeg. 20, C. - P. A. Th., f. d. Kiillarmäst., Folkungag. 4A, Sö. Brand- ech hidip6nakring%-aktieb01aget Haglund-Hagström. 365 Hagman, E. W., Lysoljehandl., Luntma. kareg. 75, Va.; a. t C. C. V., f. d. Laderfabr., Rcpslagareg. Sr, Sö.; a. t. Söder Gunnar, Lärare v. Jakobs folkskola, Upsalag. 14U, Va.; a. t. Vasa Hj., Major, Sekr. i Civila~stäl1n.-kommissionen, Jungfrup.37",0.; r. t O. F., Notarie, Jur. kand., Linnég. 781, 0. Dj. - Alfr., Pappersh. o. Vykortsaffar, Mastersamuelsg. 62, C.; a. t C.,,, Tapetserare, Braheg. 31, O.; a. t. Osterm G., Änkefru, Kommendörsg. 38, O. Hagqvist, H., e. o. Hofrättsnot., Surbrunnsg. 37, Va. - W., Red., Bellmansg. 12, Sö. - Eva, Änkefru, Prästgårdsg. 18",,Sö. Hagren, E., Fröken, Braheg. 25, 0.; a. t. Osterm se afven Hagpren. Hagstedt, Ellen, Fröken, Valhallavag. 97, Va. - Signe BI., Handelsbitr., Kungsholmsg. 46, K. - Carl, Aug., Ingenjör, Bergsg. 23IT, K.; a. t. 2 54, r. t Hagstrand, Nils Aug., Poliskonst., Solnavagen 115. Hagström, G., Arkitekt, kontor (Hagström och Ekman) Fredsg. 3, C.; a. t , r. t. 7888; bost. Karlavagen 65, O.; a. t , r. t C. A., Bokhållare, Vastmannag. 41") Va. Erik, Direktör, Herserud. - Karl-Gustav, Fil. lic., Kjellbo, Isling e Lidingö; a. t. L:ö Karolina, Folkskolel:a, Vyohill, Älfsjö. - Maria, Fru, ostgötag. 3lU1, Sö.; a. t. Söder Blathilda, Fru, Matvaruaffir, Tegndrsg. 18, Va.; bost. Lnntmakareg. 32, Va. - Thyra,, Fru, Damfrisering, Grefmagnig. i2 0.Dj.; a. t. Osterm ~lfdild, Fröken, Regeringsg. 89", C. - A. R., Förman, Dalag. 5', Va.; a. t. Brunkeb C. Fredr., Godsag., Strandvägen47II1, O.Dj. - A. Gummireparationsverkstad, Birgerjarlsg. 121, va. - Selma,Herrekiperingo.Reseffekter,Malmskillnadsg. 34 A, C. - Hilmer, Jur. stud., Polishuset, K.; a. t K. E., f. d. Jagmast., Renstjernasg. 20, Sö. - R., Jarnv.-tjänstem., Karlbergsvagen 35, Va. N. W., Kontorschef, Renstjernasg. 411, Sö. - Emma,Modehandl:a,Styrmansg.21, O.Dj.; bod Strandvägen 5, 0.; a. t SVU. i3 Drottninggata& I

5 366 Hagström-Hallander. Hagström Fritz, Notarie, Kommendörsg. Hahr, J. 9. M., f. d. Öfverdir., Torstensonsg. 17"1: O. 3, O.Dj. -s, C. J., Olje-import, Aktieb., kontor o. Haiemdahl, M., Styckjunkare, Riddareg. 13, magasiner Kungstensg. 28 A &B (hör- O., Artillerigården ; r. t net af St. Badstug.), Va.; r. t , von Haimberger, Paul, Prih., Dr. Ingenjör, a. t Södermalmstorg 8, Sö. ; r. t P. E. C. S., Pastor, S:t Erikg. 32B1V, K. Hain, G. H. W., Löjtn., Johannesg. 26n.b., - Maria, Portvakt, Biblioteksg. Il, C. C.; a. t. Brunkeb Albert Reinh., Registrator hoskammar- Haitis Generalkonsulat, Florag. 6, Ö.; r. t. koll., Rådmansg. lon, O E. D., Representant, Tjärhofsg. 18': Sö.; Halberstadt, Amalie, Änkefru, Birgerjarlsg. a. t. Söder 4 09,,.r. t. Söder , tr., Va.; a. t Anna, Sjuksköt:a, Ostermalmsg. Il, Ö. Halcks Annonsbyrå., inneh. Fru L. Philip- - A. Hj., Snickare, Styrmansg. 47, Ö.Dj. son, Norrmalmstorg 3, C.; r. t , - Leo-nard, Snickare, Västmannag. 86, Va. 3. t ; host. Stureparken 3, O.; a. t. - & Aberg, Tunnbinderi, Kvarng. 7, Sö. Osterm , r. t Nils H. G., Underlöjtn. i res., Banktj:man, Hald, D., & Co., Aktiebolag, Vasag. 6, C., Ostgötag. 31n1, Sö.; a. t. Söder Grossh., Importörer af järn o. stål, - Erik, Vaktm., Polishuset, K.; a. t maskiner alla slag; r. t o ; - Johan, Vinhandl., bost. Karlbergsvagen a. t. 267; telegr.-adr. Hald. 45"', Va. Edw., Artist, Jakobsg. 281v. C. Hagström & Co, Johan, Vin- o. Spirituosa- - Wiwi, Fru, Uplandsg. 47 IV, Va.; a. t. affär; försäljningslokal Karlbergsvägen V~sa , Va.; allm. tel. *44 36 o. *65; rikst. - J., Ankefru, Hollandareg. 20, Va Halde, N. E., Handelsres., Klarabergsg.31, C. Hagström, Anna, Änkefru, Artillerig. 36, Haldska Sjukhemmet, Tegnérsg. 45lv (hiss), Ö.; a, t. Osterm Va ; a. t , r. t Ililda,,,Ankefru, Regeringsg. 89", C. A. R., Kontorschef, Flemingg. 20A, - Ida, Ankefrn, Trädgårdsg. 3, St. K. - S., Stureg. 14I9, O. - Seth Oscar, Valling. 26 A, C. Hagströmer, Sven, Hofrattsrad, Radmansg. - se äfven Hall&. 18, O.; r. t Halfvarson, Karin,Diakonissa,Eungsholmsg. Hagtorn, E. A., Postbetj., Teknologg.7, Va. 72A, K.; a. t. Kungsh. 76. Hagvall, Hj., Margaretavagen 7, Ensked?. Halfvarsson, T., Skrädd., Långa g. 9, Ö.Dj. Hahn, B., Bankdirektör,Karlavägen 7111, O. Hall, C. 0. Agent, valhallavägen 111B,Va. - K. J., Fru, Odeng. 56, Va. - N. O., *il. kand., Dalag. 43, Va. - J. Adolf, Grossh. (innehafvare af firman - Arvid, Fondmäklare, Nybrog. 66, 0. J. F. Holtz), Tunnelg. 20 B"', C. - Anna, Fru, Uplandsg. 62,Va.; a. t A. R., Skräddarmast., Birgerjarlsg. 94, Va. - Gotthard, Ingenjör, Solg. 10Iv, Råsunda ; a. t a. t. Rås Hahne, C., Fastighetsagentur, Regeringsg. - Sigurd, Kassör, valhallavägen 43, Ö. 99, C.; a. t E. V., Kontorist, Roslagsg. 19, Va. ' - & Co, Handl. (spec.-), Grefg.27, Ö.Dj.; a. t. - F. O., Maskinmast., Karlavägen 48, l/% tr., 77 16, r. t. 112 ag. ö.dj. - I., Ingenjör, Tjarhofsg. 3, Sö. - Gustafva A., Skjortfabrik under firma - K... E. E., Stämningsman o. Vaktm. i Anna Larsson, Jakobsg. 3, Q Ofverst%th&ll. ämbetets kansli, Lunt- J. Pson, St?mningsm Roslagsg. 41': Ta. makareg. 97, Va.; a. t Carl,.Alfr., Akare, Fr?dhemsg. 26,. K. - se äfven Hane. - A., Ankefru, Valhallavägen 44, 0. Hahr, Erik, Arkitekt, Earlavagen 25, Ö.; - H. W., Ankefru, Roslagsg. 19, Va. r. t von Hall, A. K. J., Fröken, Scheeleg. 3, K. - H. F., Fro, Vanadisvägen 31Bu1, Va. Hallander, L. E., Byggm., Surbrunnsg. 16, - Mathilda, Fröken, Kungsbroplan 1, K.; a. t. Va.; a. t. Vasa Kungsh E., Fröken, Barnm., Odeng. 34, Va.; a. t G. A., Läroverksadj., Markvardsg. 8, Va.; a. t. Vasa Förest. för Sthlms - Karin, Fröken, Sömm:a, Artillerig. 3, O. Samgymnasium. Se Sthlms Samgym- - Oscar, Ingenjör, Varsfg. lri1, Sö.; a. t. nasium G., Löjtn, vid Göta Lifg., Torstensonsg. - P., Ingenjör, Grefg. 26, Ö.Dj.; a. t.öeterm. 10IV, O.Dj.; r. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drotnnlnggatan.

6 ~ Hallander -Halldén. 365 Hallander, J. A., Konsulter. Ingenjör för Hallberg,F.E. W.,Kammarrattssekr.,Hornsg. Elektr. Anlaggn., Vanadisvagen öl, Va.; 64 BY, So.; r. t r. t. Vasa 689, a. t Utfiir och - S. J., f. d. Kapten, Ad. Fredr. torg 1 B, verkställer: Beräkningar samt Eon- Sö. struktioner, Utredningar och Program, - C. A., Konduktör, Surbrunnsg. 2, Va,; r. t. K.ontrolleringar, Besiktningar och Prof- Vasa ningar. - Hans Emil, Kyrkoherde, Karlbergsv. i'", Hallbahr, Henning, Styrmansg. 21, Ö.Dj. Va.; a. t Pastorsexped. Väst- Hallberg, Helge, Agent, kontor St. Vattug. mannag. 63,Va.; a. t , C.; a. t. 4 28, r. t Bostad - Anna, 11arar:a (Klara Folkskola), Kungs- Saltsjöbaden 77B; r. t. Saltsjöb holmsg ,.,E., - S. S., Aman. v. K. Biblioteket, Grefg. - Maja, Larara, Ostermalmsg. 11, Ö. 221v, O.Dj.; r. t P. H., Med. kand., Ostermalmsg. 27, Ö. - Alvar, Apotekare, inneh. Apot. Falken, Victor, Ned. läk., Idung. 2, Va. Storg. 46, O.Dj. - A. F., Nålarmäst., Odeng t. v., Va.; - J. M., Bageriidk., Jungfrug. 23, Ö.; a. t. a. t r. t. Osterm s Paraplymagasin o. konstsvarfveri, Bir- - J. Fr., Bankdirektör, Torstensonsg. 10, gerjarlag. 25. C.; a. t Ö.Q. - Malin Wester-, Prakt. läk., Odeng. 54 An, - Eric A., Banktjanstem., Folkun,aag.S3.!,Sö. Va.; mottagningstid: hvard. 1-l/p3; - B. Eric, Bryggeritjänsteman, Ringvagen r. t. 6603, a. t , Sö.; a. t. Söder A. A., Revisor i. Riksb., Eommendörsg. - Ernst, verkst. Direktör för A.-B. Dux, 33A, Ö.; a. t. Osterm Uplandsg. 76, Va. - Bröderna, Sadelmakeri (inneh. Reinhold - Reinhold, Fabrikör, S:t Paulsg. 18, Sö.; Hallberg), S:t Paulsg. 18, Sö. a. t. 3145, r. t Anna, Sömmerska, Sveavägen 88, Va. - Ivar, Fil. dr, Qerkst. Direktör i Sv. - Joh. Aug., Tryckerifiirest., Tyskbagareg. Jarnv. Arbetsgifvarefiiren., Odeng , Ö.; a:, t. Osterm A", Va.; r. t. 6603, a.t Albertina, Ankefru, Döbelnsg. 93, Va.; - Gertrud, Folkskolel:a, Karlbergsvagen 7, a. t. Vasa Va. - Carl, Uplandsg. 77, Va. Anna, Fru, Narvavagen 16, O.D~. Rallblom, Lilly, Fru, Katarina Bang. 131r, - Gurli, Fröken, Vistmannag. 39, b.; a. t. Sö. Vasa Hallbom, A. J., Sjukgymn., Valliallavagen - Axel, Grossh.,"Hornsg. 33A, Sö.; r. t , Va. Telegrafadr. Chokladhallberg Hallborg, Carl A. E., Advokat, e. o. Kanslist, - John BI., Grosshandl., bost. Saltsjöbaden, Tuleg. 23*, 'Va. firma Simonsson & Hallberg. - O. N:son, Reservlöjtn.,Sjökapten,Upsalag. - Olof, Grossh., Hornsg. 154, Sö.; kontor 7', Va. Vasterlångg. 24, St.; a..t Hallback, A., Bergsing., Arbetschef för - Karl Edv., Handelsbit:., Orby 375 (Trou- Sthlms Gasverks nybyggnader, Värta- ville), ÄIfsjö: a. t. Orby 44. gasverket. Hallberg, C. G., H. M. Konungens och H. Halldén, Robert G., Banktjänsteman, Up- K. H. Kronpritisens Hofjuvelerare, äges landsg. 28l, Va.; a. t. Vasa af Hallbergs Guldsmedsaktieb., Drott- - Otto, Direktör, Hornsg. 66 A', Sö. ningg. 6 (hörnet af Fredsg.); fabrik -s, Otto, Fabriks- o. Handelsaktieb., Götg. Bergsg. 29 & 31. Efter 1 april 1915 S:t 14, Sö. Eriksg. 48, Sthlm 8. Se annons sid Beda, Folkskolel:a, Hemgården, Öster- - B. A. H., Hofmast.,Uggelviksg. 7, Ö.; a. t. malmsg. 27, Ö. Vasa H., Fru, Tvätt- och strykinrättn., Munk- - G. A., Hofmast. h0sh.k.h. Kronprin- brog. 3"', ing. fr. Yxsmedsgr., St. sen, Folkungag. 83I, Sö. - A. W., Grossh., Hornsg. 66A1, Sö. - Hulda, Hvitvaruaffar,Mästersamuelsg. 40, - E. L., Handl., Luntmakareg. 60, Va. C.; a. t Lisa, Kassörska, Uplandsg. 23, Va. - B. J. F., Ingenjör, Rörstrandsg. 16, Va. Gunnar, Kontorist, Uplandsg. 23, Va. C. O., Ingenjör, Klevegrand 5, Sö. - A. L., f. d. Läderhandl., Uplandsg. 2B1, - Ernst, Ingenjör, Kilsvik, Stocksund; a. t. Va.; a. t. Vasa Stocks J. G. L., Marinintend., Uplandsg. 28', - A. D., Jarnvagstjanstem., Lilla Freskati, Vu.; a. t. Vasa Albano. - H. G. O., Platsagent, Rörstrandsg. 16, Va. Bmd- a b SVEA. 13 Drottnin -

7 I I 368 Halldén -Hallgren. Halldén, Erik, Repr. för J. E. Akerberg & Hellströms Metallaktieb., Kvarng. 2, Sö,; a. t. Söder M., Ankefru, Timmermansg. 2, Sö. Halldin Sten E., Banktjänstem., Stgrmansg. 45iv, O.Dj.; a.t Maria, Folkskolel:a, Handtverkareg. 76" t. h., K. - C. A., Ingenjör, Dalag. 3811, Va.; a. t. Vasa K. J., Kamrer, Linnég. 2011, Ö. - H. A. T., Kassör, Dalag. 10, Va. - Axel R., Kontorsbitr. vid Statens järnv., Karlbergsvägen 6T1V, Va.; a. t. Vasa C. V., Kontorschef, Styrmansg. 45, O.Dj. - G. A., Kontorschef, Dalag. 36IV, Va. - Robert, Skomakare, Hornsg. 26, So.; a. t. Söder Halld'n, Anton, Pianostämm. o. Instrumentmak., Alströmerg. 2, K. - O. A. W. P:son, Retuschör, Roseng. 6'1, Va. - C., Verkm., S:t Eriksg. 53, K. Halldoff, A. E., Malarmiist., Surbrunnsg. 26 II, Va. Halle, Aina Sofia, Folkskolel:a, Tjarhofsg. 5, Sö. - Bertil, Med. kand., Rådmansg. 52, Va. Hallendorff, Anna, Pörest:a for Drottning Sofias Skyddshem, Högbergsg. 39 d, Sö. - G. Adolf, Förstoringsaffar, Valling. 37, C. - C. J. H., Professor, Engelbrektsg. 13, o. Hallengren, A. E., Artist, Nybrog. 22 & 24, 0. - Holger, 1:e Stationsskrifv., Vasag. 5, C. - L. H., f. d. Verkmast., Urvadersgr. 13, So. Hallenius, Aina, Modeaffar, Uplandsg. 62,Va. Hallgren, Hjalmar, Advokat (firma Widfond & Hallgren), Herkulesg. 8, C.; a. t , r. t Hildur, Folkskolel:a, Koloniviigen 36, Enskede. - Lydia, Fru, Greftureg. 71n1, Ö. - Ellen, Fröken, Riddareg. 3, M. J., Fröken, Östermalmsg. 64: Ö. - Rosina, Fröken, Husag:a, Köpmantorget St. - M. B.' o. T., Fröknar (Inneh. firman O. Hallgren), Regeringsg. 63, C. - F. A., Grossh., firma Severin Dahlberg, lager af fönsterglas m. m., bost. Uplandsg. 15, Va. - G W., Intendent, Handtverkareg. 25, K.; a. t. Kungsh A. G., Jur. utmr. kand., Handtverkareg. 81, K.; a. t G., Järnkramh., Folkungag. 107, Sö. - Eskil. Rådmansp. FiZ Vu. - J. A.. Kanten vid Generalstaben. Biraer ,.. Hallen, S., ~~ent, Dalag. 68, Va. jaiisg. i12, Va.; a. t Gunnar, Köpman, S.t Eriksg. 17, K. - O. W., Kassör, Regeringsg. 95 B, C.; a. t. Hallén. H. G.. Adiunkt v. N. Latinlärov.. Brunkeb ~olnavä~e~ 125, Va.; a. t. Vasa 2898: - Carl, Civiling. Afd.-Iörestand. vid Aktiebol. stockhoimstelefons Trafikbyrå och Landsnat, kv. Audumbla, Skandiavägen 17, Djursholm; a. t.djursh Marta, Fru, inneh. Engelska Hattimporten, Observatorieg. 7, Va.; bost. s. h. - H. Z., Inkass. v. Sthlms Gasv., Surbrunnsg. 10, Va.; a. t. Vasa J., Kammarskrifv., Götg. 73, SO. - Andréas, Kompositör, Stora Frösunda, Hagalund. - Gerda, Ankefru, Hvitvaruaffärer, Flemingg. 46, K.; a. t , o. S:t Eriksg. 24, K. - se afven Halén. Hallenberg, Thilda, Fru, Brodös, Odeng. 5811, Va.; a. t. Vasa 15. Hallenborg, Helge, Kontorsskrifv. v. Jarnv.- styr., Karlbergsvägen 12" Va. M. U., Skomakare, Parkg. 2, K. - C. A., Ofverstelöjtn., Skeppareg. 37, O. Hallencreutz,.E., Ankefru, Ostermalmsg. 25 & 27, 0. Hallendorff, Hanna, Fröken, Förest:a vid Maria Folkbibliotek, Kronobergsg. glf, E. - Hj., Kontorist, Uplandsg. 29II1, Va. - Rikard E., Kontorsskrify. v. Stat. Jarnv., Humlegårdsg. IlL1, O.; r. t Torsten, Korresp., Vastmannag. 15, Va. - Eric S., Notarie i 0fverståtli.-ämb. for polisärenden, Narvavägen 22, O.Dj. - A. S., f. d. l?oliskommissarie, Humlegirdsg. 11 ", 0. - Adolf, Redaktör, Nybrog. 21, O. - Erik G., f. d. Redaktör, Gröndal, Liljeholmen; postadr. P. R., Stockholm, 1. - C. O., f. d. Revisor i Kammarrätten) Rådmansg. 5211', Va. - Aug., Smed, Tjarhofsg. 20, So.; bost. Folkungag. 73 B, SO. Hallgren, O., Snörmakeri, Kungl. Hofleverantör. Fabrik o. lager for alla slags snörmakerier för uniformer och möbler, Regeringsg. 63, C.; b uti k R egeringsg. 47, C.; bost. s. g. 63; a. t Carl, Tjänstem. i Skand. Kreditaktieb., Hagag. 48, Va.; a. t. Vasa Åke, Tjänsteman i Skyddsvärnet, Nytorget.P1, So.; a. t. Söder J. A. S., Ankefru, Lastmakareg. 6, C. - Thecla, Ankefru, Sthlms Nya sjukhem, K. - ock UWBrsäkrwigs-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggata I

8 Hallin-Hallström. 369 Hallin, Carl J., Pastighetsag., Döbelnsg. 4% Hallman, Carl O., Vaktm. (4:de roten), b.; a. t Drottningholmsvagen 3, K. - Elin, Fru, Kaptensba, Mdlmskillnadsg. - Gust. W., Vaktm. (Gymn. Centr. Inst.), 5, C. Hninng. 19, C.: a. t Math., Fröken, Drottningg. 71A, C. (ing. Hallmbn, Emil A., Civilinp. (A.-B. Kreuger fr. Tuunelg. 20 BI); r. t , a. t. & Toll), Odeng. 44, Vu J. L., Postmästare, Sigtunag. II1, Va. - Emil Hj:, Hande13f6rest., Braheg. 19, O.; Hallner, Aug., Kallarmast., Jakobsg. 6, C. a t. osterm a. t Herman, Handl., bost. Handtverkareg. Hallongren, P.G.H., Arkitekt, Hagag. 50, Va. 14, K. - H. A. A., Direktörsanka, Högbergsg K., Handl., Hollandareg. 20, va. CI1I, So.; a. t. Söder C. H. E., Hofratts- e. o. not., Götg. 5911, - Elin, Fröken, Högbezgsg. 37 C1", So. So.; a. t , r. t Hallonlöf, V. R. Ch., Ankefru, Greftureg. - Fritz E., Ingenjör, Barnhusg. 3, C. 30B, Ö. A., Inspektor, Katarina Bang. 15, So Eric, Kammarherre, f. d. l : Sekr., ~ Lin- 1 Kallquist; 2 Hallqvist; 3 Hallquisth. -p nég. 21, 0.; a. t , r. t Maria Lovisa, Kont.-bitr., Xungsg. 90, E. K., Arkitekt, Helsingeg. 12, Va.; firma K. Ullrich & Hallquisth. K. F., Köpman, Braheg. 31" b ö. g., O. & Co., Byggnadsmaterialier, inneh. P. Nanny, Musiklar:a, Flemingg. 5, K. W. Hallqvist, Nybrog. 1611, 0.; r. t. - A., Malare, Drottningholmsvagen 2 B, K & Torstensson, Pensionat, Drottningg. A. C., Fröken, Beridarebansg. 19, C. 71 A' (ing. fr. Tunnelg. 20 B), C.; r. t E., Fröken, Holländareg. 29, Va , a t Julia, Fröken, Modeaffar, Hornsg. 1868, - M., Ankefru, Västmannag. 49, Va. So.; a. t. Söder G. E., Ofvermaskinist, Hjorthagen, 1:sta -$ Signe, Fröken, Styrmansg. SIV, O.-.; gatan 4, Vartan; a. t. Värtan 86. a. t. Osterm F. l?., Timmermansg. 25, So.; a. t. Söder P. W., Grossh., Nybrog. 16, Ö.; a, t , r. t Halling, C. A., verkst. Direktör i Vinimport --I F. S. J., f. d. Handl., Observatorieg. 17'IT, Aktiebolaget, Nybrog. 3II1, d.; a. t. Va Sven J., Handl., St. Badstug. 19, Va. - H. O., Änkefru, Rådmansg. 16, Ö. -' C. V., Journ., Rörstrandsg. 6, tr., Va. - C. G., Borgmastareg. 10 A", So. Mathilda, Möbelpoler a, Markvardsg. 15, Hallingström, Carl, Dockmast., Handtverks- Vu.; a. t. Vasa kasernen, Skeppsholmen, 0.D.j. Viktor, Uppbördsman, Heminet, Lilje- Hallman, Per O., Arkitekt i 0fverint.-amb., holmen. Vice Stadsarkitekt (Stadsplanekom- Hallsbergs Mejeriaffar, Sniör, ost och agg missionen), Docent, Hamng. 36"', C.; i parti, Llollandareg. 5, C.; r. t , kontorli1, öppet 9-3; a. t ; bo- a. t stad a. t , r. t. priv. 5 51, Hallsenius, A., Fru, Stiireg. 52, O. triffas i tjänsteärenden i Stadsplane- - S., Sjökapten, Stureg. 52, 0. kommissionens lokal, Bollhusgr. 1 B, Kallstedt, Georg, Grossh., bost. o. kontor St., tisd., torsd. o. lörd ; r. t. Valhallavagen 35, Ö , a. t Ludvig, Ingenjör, Ostermalmsg. 57, O. - Lydia, Fru, Bolkskolel:a, Krukmakareg. - Ivar, Kamrerare hos Aktieb. L. M. Erics- 42, So.; a. t. Söder son & Co., Vidarg. 4I', Va. - Linus, Grosshandl., Engros-lager af om- Ballsten, Johan K. E., Kassör, Karlbergsväg. slagspapper, papperspåsar, bindgarner, 24, Va. repvaror o. jutevafnader m. m.; kontor - C. R., Backvagen 1, Enskede. O. lager L:a Vattug. 30, C.; r. t , Hallström, O., Byggm., Tegnérslunden 4, Va. a. t Henrik, Byggnadsingenjör, kont. Kungsg. - M. N., Grossh.,,Le Gaulois~ Automo- 56, C.; bost. Kungsg. 7, C. bil-,& Cykelringar, kontor Artillerig E., Direktör, Balderog. 10, O. 4, 0.; bost. Skeppareg. 39, 0. - Sofi, Fru, Sturea. 45, 0. - Rud. K., Kapten, Dir. i Fastigh.-akticb. - Ellen, Fröken, Vastmannag. 33"', Va. Drabanten, Kaptensg. 511, Ö., träff. - Erik, Grossh., Ulrikag. 5, 0.D.j. 9-11, , r. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 24 idresukalcndern f916.

9 --p Hallström-von Hallström, Marrit, Gymn.-dir., Stureg. 45, Ö.; a. t A. K., Handelsidk:a, Radmansg. 39 B, Va. - J. F., Handl., Hornsg. 26, Sö. - N. A. I., Ingenjör, Tavastg. 15: Sö. - R., Ingenjör, Stureg. 48; Ö.; a. t E., Köpman, Odeng. 46, Va. - C., Landskapsmål., RUrstrandsg. 24IT, Va. - Nils, Löjtnant, Vidarg. g1v, Va., - Silvio, Musiklar., Nybrog. 60, O.; a. t John, 1:e Revisor, Östermalmsg. 74, Ö.; a. t. Vasa Anna, Skolkökslär:a, Stureg. 48, Ö.; a. t Herman, Tandliikare, Drottningg. 60, C. - C. W., Tullförvalt., Nybrog. 60, Ö. - Anne Marie, ankefru, Helsingeg. 14 8i 16I, up-pg. B, Va.; a. t G. J. M., Ankefru, Stadsgården 18IV, Sö. - Hilda, Ankefru, Hornsg. 7711, So.; a. t. Söder Math., Ankefru, Rgdmansg. 39 R, Va.; a. t. Vasa Sofi, Änkefru, Stureg. 481v, Ö. von Hallwyl, W., Grefve, Hamng. 4, C. Halm, Otto, Verkmast., Viistmannag. 52, Va. Halmstad-Nässjö Jarnviigsaktiebolag, L:a Nyg. 27, St. Halvorsen, S., Löjtnant, Handtverkareg. 22, K. Halvorsen-Rönnberg,seRönnberg-Halvorsen. Halvorsson, Ida, Fröken, Cigarraffär, Vasag. 36, C.; bost. Kungeg. 72, C.; a. t. Brunkeb Hamacher,. Jos., Agenturaffar, Rådmansg. 41V, O.; a. t. Osterm Axelina, Fru, Slöjdlar:a, Rådmansg. 4IV, Ö.; a. t. Osterm Axel, e. o. Hofr.-not., Radmansg. 41v, Ö.; a. t. Osterm Hamberg, Gustaf, Bokh., Götg. 13, Sö.; a. t. Söder A. G., Brandlöjtnant, Tjarhofsg. 11, Sö. - Sofia K., Fröken, Ynglingag. 2111, Va.; a. t. Vasa Ulla, Fröken, Engelbrektsg. 5, Ö.; r. t , a. t M. E. o.,.o. A., Fröknar, Braheg. 45, Ö.; a. t. Osterm H. E., Professor, valhallavägen 107, Va.; a. t. Vasa F., Tandläkare, Smålandsg. 2', Ö. (hörn. af Nybrog.); hvard. 10-2,6-7, 11-1; allm. o. rikstel. helgd. Hamm. - Clas, TjSnsteman i Järnvägsstyr., Tomtebog. 34', Va.; a. t. Vasa Wilhelm, Vaktm. i Sthlme Handelsbank, Norrtullsg. 191V, Va. Brand- och LifPorsaksings-Aktiebolaget Hambn, Wilna, Änkefni', Rådmansg. 8, Ö. - Herman, Sthlmsvagen 9, Råsunda; a. t. Rås Ivar, Timmermansg. 43, Sö.; r. t Hambreus, G.H.,Banktj:man,Storg.56, Ö.Dj. Hamburgerbryggeriet, firma Aktiebol. Stockholms Bryggeri-er, disponent Frans Heiss, Surbrunnsg. 56, Va.: riks- o. allm. tel.: ~Hamburgerbryggeriet)). Hamilton, C., Friherre, Birgerjarlsg. 221V, Ö.; r. t Mathilda, Fru, Chef f. Indiska Konstsalongen, Regeringsg. 45, C.; a. t , privat te]. a. t. Brunkeb Eva, Fröken, Malmskillnadsg. 39, C.; r. t. SO H. M. C., Fröken, anst. i Stockholms Ensk. Bank, Nybrog. 57", Ö. - WalterHugo,Grefve,Civilingenjör,Karlavägen 42, O.; r. t A., Grefve, Godsägare, ~lasieholmstorg 11, C. - Sven, Grefve, Godsäg., Hofslagareg. 5, C. - V. A. H., Grefve, Kapten, Greftureg. 5, O.; r. t Harry, (Irefve, Kommendörkapten, Villa Foresta, kv. Skogen 29, Bergsviigen, Lidingö Villast.; r. t. Lid:ö L. P., Grefve, Kommendörkapten, Artillerig. 51v, 0. - C. G. D., Grefve, Löjtnant v. Svea Art.- reg., Karlaviigen 54, O.Dj.; r. t H. A. E., Grefve, Löjtnant, Styrrnansg. 17, Ö.Dj.; a. t , r. t. 1' John G. P., Grefve, Löjtn. v. Lifg. till hast, Lutzeng. 3, 0. - K. G.,, Grefve, Löjtn. v. Flottan, Storg. 44, a.dj.; r. t H. A., Grefve, Revisionssekr., Hornsg. 75, Sö. - G. 1). G. J. W., Grefve, Ryttmiistare, Nybrog. 38, 0. - J. A..V., Grefve, Underlöjtn., Villag. 24, a.; a. t. Osterm. 21, r. t W. P., Grefve, Underlöjtn. v. Flottan, Döbelnsg. 40m, Va. - Hugo William,.Grefve, Ofverste, Östermalmsg. 43, 0.; r.* , a. t Anna, Grefvinna, Kommendörsg. 37", Ö. - Ebba, Grefvinna, Malmskillnadsg. 39, C.; r. t Hilda, Grefvinna, Linnég; B"', Ö. - Ulla, Grefvinna, Torstensonsg. 12, Ö.Dj.; r. t. Osterni Aloysia E. M. B., Sjuksköt:a, Bondeg. 23, Sö.; r. t & Co, H., Brunkebergstorg 15, C.; r. t , 79 06; a. t ron Hamm, H., Grossh., Trädgårdsviigen 19, Enskede. SVEA. i3 Drottninggatan.

10 Hammar-Hamrnarstrand. 371 Rammar, C. E., Agent, Eamng. 17, C. Hammarén, S. A., Snickare, Odeng. 10,Va.; -- Robert, Agent, Odeng. 47, '1% tr. t. h.,va. verkst. s. h.; r. t E. M. G., Arkitekt, Biblioteksg. 12, C. B.,!i'?ndl&kare, Odeng. 68,. Va. - John, Civiling., verkst. Dir. i Sveriges W., Ankefru, Florag. 13, 0. Allm. Exportfören., Vasag. 6, C.; r. t. - & Söner, Carl, Karduansmakareg. 4, Va , a. t ; bost. villa Hannehill, Hammargren, Arvid, Advokatb r& (inneh. Sveaväg., Djursholm; r. t. Djorsh. 96, Arvid Kaminargren, hdrozat), Kontur a. t. Djursh Fredsg. 3Il1, C.; kontorstid 10-4, mot- - Ernst, Direktor, Karlbergsvageii 20, Va.; tdgn o. 3-4; a. t , i. t. r. t , a. t ;.,bost. Valhallavagen 45 BI, O.; - Fredda, Fröken, Stureg. 13 'r, O.; a. t a. t. Osterm Helene, Ankefru, Kommendörsg. 39, O. - Hilda, Fröken, Stureg. 13 Iv, O. Hammarin, A., Fru, Klara V.Kyrkog. C. - Wilh., Grossh., Karlbergsvagen S, Va. Hammarling, Hjalmar, Arkitekt, Stureplan - A. S., Handelsres.. S t Eriksg. 59, K. 13", C.; r. t , a. t A. F., Hlindl., Uplandsg. 8, C. Kammarlund, Carl, Assistent v. Centralanst. - Oscar, Kontorist, Götg. 32 B, So. Bot. afd., Experimentalfaltet; a. t. Exp.- - & C:o, Ernst, Manufaktur- o. korta varor, filtet 28. Vasag. 1, C. - Er. Aug., Izxpeditör, Upsalag. 14' ö. g., - Josef, Med. lic., Drottningg. 94, C.; mot- Va.; a. t...vasa tagn. hvard. 4; under sommaren - Sofia, Fru, Ostgötag. 17, So.; a. t. Söder '/Z L. E. A., Sjukgymn., Kungstensg. 61,Va. - John E., Justerare, Teknologg. 9, Va. - Karl G., Skriddare, Briinnsg. 2S1 ö. g., C. - C. G., 1:e Postvaktm., Lundag. 29, So.; - K., Tapetserare, Birgerjarlsg. 111, Va.; a. t. Söder a. t. Vasa A., Predikant, Döbelnsg. 55, Va. - O. R., ofvermaskioist, Greftureg. 65, O.; - E. A., Stationsförest., Järnvägsstation, a. t. Osterm Södertörns villastad. Hammarberg, Jenny, Folkskolel:a, Upsalag. - Hugo, Tandläkare, Götg. 11, So.; mot 14, Va. taga-tid hvard M., Fru, Strandvägen 35, O.Dj. Hammarlöw, Ant., f. d. Handl., Florag. 411, - Maria, Fröken, Kontorsskrifvare v. Järn- O. viigen, Upsala 14, Va. Hammarquist, Aldo, Postexp., Fridhemsg. - C. F., f. d. Kanfi., Upsalag. 14, Va. 40nb, K. - C. I., Kakelugnsrnakareförb:~ förtroende- Hammargvist, P..,E., Ingenjör, Storabaltg. man, Stockholmsvagen 15, Enskede. 4,, O.; a. t. Osterm Axel, Löjtnant, Strandvägen 35, O. Dj.; Hammarskiöld, Axel, Sekret., Näckströmsg. r. t , C. - K. G. E., Marinintend., Vastmannag. 88, Hammarskjöld, Arvid, Amanuens, Grefmag- Va. nig. ET, &).Di.; a. t. Osterm K., Ombudsman, Fryxellsg. 4, Ö. - Hj., Excellens, Statsminister, Birger- J. F., Ridman, Fredrikshofsg. 3, 0.Q. jarlsg. 6, O.; r. t L. M. F., Stadstradgårdsmast., Oötg. 111, C. V., Fru, Valhallavägen 103, Va. Sö.: a. t Mottaan:tid H. A., Ineeniör. Kunasholmstorp - 4v., K.; - ~ust.~.,~nneh. af ~tockhohs Äggkällare, r. t , a. t. 2' Gabl (f. d. C. F. Rennekamp), - Sofia, Ankejustitierådinna, Karlavagen Osterlångg. 41, St.; bost. s. g "', 0. Hammarby Benindustri (Chef Gustaf Lager- Rammarsköld, Awnes, Fru, f. Hellman, ström), Skanstull, postadr. Sthlm 20; Linnég. 20, 3. r. t. Enskede 73. Hammarstedt. Ester, Fröken. ' Luntmakarea. u 65, Va.; a. t ~ammardahl, Anna, Redaktris, Pipersg. 9, K.; a. t. Kungsh Hammarsten, Torsten, Civiling., - V. Trad- Hammarén, Sten, Agenturaffärer, Johannesg. gårdsg. 17, C. 20. c. - Fredr., e. o. Rofpredikant, Kyrkoherde, B. son, Arkitekt, Odeng. 68, Va. V. Trädpårdsp. 17. C.: a. t Carl, Grossh., Karlavägen 45, Ö.; kontor ~zm~arstranå, ista af' F.; Assuranstj.-m., Karduansmakareg. 4, C. Ostgötag. 66 Av, So.; r. t H. C. E., Grossh., Eriksbergsg. 13, O. - C. G., Grossh.! firma Rammarstrand & Knut, Pianist, Karlavägen 45, O. Co, N:a Blasieholmsh. 5 B, C.; kontor - K. T., Skadespelare, Banbra. 33, Ö.Qj. St. Nyg. 33, Sthlm 2. Brand- ech Lifforsakrings-Aktiebolaget $VU. 13

11 372 Hamrnarstrand-Handduks- U thyrningsaïiaren. Hammarstrand, Axelina,Gymnastikdir., Lin- Hainnarbets-Kontor, Stockholms, Hj. I. Lord, nég. 2OU, d.; a. t. Osterm Kapten, Skeppsbron 44"', St. - H. K., Kassör i A.-B. Sthlqs Diskonto- Hamnell, T., Kanirerare istatens järnvägars bank, Grefg. 45'11 t. h., O. anke- o. pupillkassa, Stocksund; r. t. - Fredrik, Revisor, Vidarg. 7, Va.; a. t. Stocks. 42, a. t. Stocks , r. t Hamner, J. W., Apotekare v. Garnisons- Hammarström, Gustaf, Distriktschef, Vol- sjukh., Bergsg. 43, K.; r. t. Rungsh. maryxkullsg. 7, Sö augo, Folkskolelar., Björkviigen 72, En- - J., f. d. Folkskolelar., Sibylleg. 53, Ö. skede. - ThBrese, Folkskolel:a, Sibylleg. 53, O. - A.. Folkskolel:a, Eommendörsg. 4; Ö. - Tonny, Folkskolel:a, Sibylleg. 53, O. - Elvira Folkskolel:a, Kapellgrand 11, Sö. - O. Emil, Köpman, Döbelnsg. lanl, C.; L. A., Folkskolel:a, Kommendörsg. 4, Ö. r. t Agnes, Fru, Ostermalmsg. 43, 0. ~amnfo~dedistiikten, se [1674]. L. W., Fru, Tegnbrsg. 15, Va. Hamnfogdekontoren: - Hanna, Fröken (stärbh.), Braheg. 14, Ö.; Blasieholms- o. Nybrohamnarna, Hofslagareg.4,C. a. t. Osterm Kungsholmshamnen, Norr Malarstrand 28, K. - J., Förman, Agneg. 25, K. Riddarholmshamnen Riddarholmshamn. 15, St. Skeppsbro- o. ~tads&rdshamnarna, Nedre Sluss- - J. A., Bandelsres., Vegag. 8, Va.; r. t. g. sö. Vasa 2 51, a. t Hamnförbundet, Svcnsk'a, exp. Nybrog. 7V, K. O., Ing Katbrinavägen 15 A, Sö. Ö., sekr.: Fil. kand. H. Lindholm,; a. t. - Gustaf, ~Gor, Odeng. 2, Va.; a. t , r. t Exp.-tid Georg, Pastor, Södermannag. 911, So.; a. t. Hamnkaptens- och Hamnkassörskontoret, Skeppsbron 46T, St. - Anna, Postexp., Greftureg. 77IV, Ö.; a. t. Hamnqvist, Herm., Hoffotograf, Regeringsg. Osterm SV, C.; a. t , r. t Ellen, Sjukgymnast, Löjtnantsänka, Ar- - Alfr., Köpman, kont. Arsenalsg, 9, C.; tillerig. IS, Ö.; r. t bost. Norrtullsg. 35, Va. H. J., Sjukgymn., Storg. 36, O. Hamnroddarekontoret, Förestånd. Kapten L. - C. A., Sjökapten, Vo1ma;ryxkullsg. 7, Sö.; W. Widhson, Pontonbron, Skeppsbron, a. t. Söder 327. St.; r. t. 4649, a. t , firest. bost. - R. A. F., Sjökapten, Sbaneg. 57I, Sö. Eatarinaviigen 15 A, Sö.; a. t Anna, Sömmerska, Grefturcg. 30 B, Ö.; Hamnstedt, E. H. M., Hattmakare, Bella. t. Osterm mansg. 22 B, Sö. - A. M. H., f. d. T.elegrafkommiss., Val- - V. H., Kakelugnsmak.,Bengt-Ekehjelmsg. hallavägen 25, 0. 9, Sö. - Hj.. Tullvaktmäst., Äsög. 102 A, Sö. - Carl Otto, Pantbanksförest., Flemingg. - C. U., e. o.tullvaktm.,rosenlundsg. 28 A, 52, K.; a. t Sö. - H. L. L., Sjökapten, Regeringsg. 46I, C. - Joh., Verkmäst. (A.-B. Separator), Agneg. Hamnström, E. A. D., Fil. dr, Grov.-adj., 25 "I,.,K.; a. t. Kungsh Fatbursg. 18 A, Sö.; r. t Brita, Ankefru, Handtverkareg. 12, K.; Hamrbe, Lars, Papper en gros, Agenturer, r. t Flemingg. 31n, K.; r. t , a. t. - G., Pipersg. 3m, K.; a. t. Kungsh Hammarwall, C. A. A., Ing., Svedenborgsg. Hamrin, J., Byråchef, Riddareg. 431v, Ö.; 6"', Sö.; a. t. Söder 5848, r. t. Söder a. t. Osterm , r. t Alida, Fru, Grefg. 601, O.; r. t J- C. C., Änkefru, Svedenborgsg. 6"', John, Handelsres. Barnhusg. 8, C. Sö. G. B., Ingenjör,vikingag. 6 BV, Va. Hammersta Mejeriaffär, Hornsg. 75, Sö. F., Skräddarmäst., Flemingg. 51, K. Hainmond, Skrifmaskinsaffiir, Vasag. 46, C.; - A., Ankefru; Parmmätareg. 15, K. iniieli. o. generalagenter: Meyer & An- Handarbetets vänner, Föreningen, Birgerdrén. jarlsg. 5, C. Utställn. o. försäljning af ~Hammonds)> Maskinskrifningsb~rå, Vasag. svensk textilkonst; öppet hvardagar 5U, C.; r. t , lörd. (under sommaren) Hamnafd. af stadens byggnadskontor, Brinn- Fri entrb. kyrkag. 2 A., Sö. Handberg. Oscar, Tapetserare, Döbelnsg. Hamnarbetarefackföreningens Exp., Västra 6, Va.; a. t Slussg. 18, Sö.; a. t , r. t. Söder Handduks-Uthyrningsaffären, Bergsg. 35, K.; 319., a. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

12 Iianclelsabtiebolagct Aktiv, Tyrg. 2, d.; a t Ljus, Speceri- o. Viktualieaffaï, Danviksg. 7 & 9, So. Handels o. Fabriksfirman Perfect, se Perfect. Handelsbanken, se Bankinrättningar. Handelsbanken, Aktiebol. Skånsk< se Bankinrittningar. Handclsbolrhå1l:s Pens.-förenings sekr.: L. J. Colldén, Grossh., Svartensg. 8 A, So.: r. t Handelsbolaget A. Pettersson & Co., kont. St. Nyg. 5, St.; r. t , 14193, o , a. t. ' Kungsholms Isupplag, Lindh & Co, Flemingg. 34, K. Handelsflottans Pensionsanstalt, Mästersamuelsg. 21n1, C.; r. t Haiidelshögskolan i Stockholm: geografisk, Haiidels:~litiebola~et Aktiv-Hansen Handils Nya Täljstens- o. Vattenkrafts-Aktieb., Birgerjarlsg. 33', C. Hane, Paschen, f. d. Kassadirektör, Giötg. 48 B, Sö. - C., pens. Polisman, Luntmakareg. 97, Va. - Hilda, Sjuksköt:a, Luntmakareg. 97, Va. - se äfven Hahne. Hanell, B. C., Ingenjiir, St. Ekensberg, Liljeholmen. - A., Kaffehandel, Götg. 27, So.; a. t Hanner, A. D., Direktör, Kungsg. 74, C. - Herman, Fabrikör, Bondeg. 18 & 22 (f. d. 8 C &D), So.; a. t , r. t Kiirt, Ing., Bondeg. 18 & 22 (f. d. 8 C & D), So.; a. t. 3682, r. t Robert, Kamrer, Bondeg 18 & 22 (f. d. 8 C & D), So.; a. t. Söder 49 91, r. t C. N., 1.e Revisor i Riksgäldskont., Humlegardsg. 13, Ö. - J. V., Revisor, Humlegirdsg. 13, O. - Augusta, Ankefru, Humlegårdsg. 13, Ö. handelsteknisk samt nationalekonomisk institution; bibliotek och affärsarkiv, handelsmuseurn föreläsningssalar samt rektorsexpedition, Briinke- Hannerz, Nils, Liiroverksadj., Pastor, Rörbergstorg 2, C. strandsg. 54, Va. Handelshögskoleföreningen i Stockholm, adr. Fröken, Radmansg. 5", Ö.; Handelskammaren, Börshuset, St. ; r. t. r. t. Osterm , a. t Hanning, Hugo, Revisor i K. Lotsstyrelsen, Handelsinstitut: Karlbergsvägen 11111, Va.; a. t. Vasa Björstedtska Handelsinstitutet,Stockholms Högre Handels-o.Bankläroverk,Mäster- Hansa Kompaniet, Grossh.-firma, Import o. samuelsg. 19B, C. ; r. t. 8115, a. t Export, hufv.-kont. Grefmagnig. 4,O.Dj. Se annons sid. 52. Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Sjb-, ~~~d~~~~ st. Vattug. 2, C., Olycksfalls-, Sjuk-, Ansvars-, Maskin-, 1, 2 o. 3 tr. Garanti-, Inbrotts- o. Glas-Försäkrings- Frans Schartaus, Fjällg. 23, So. Aktiebolag, Blasieholmsg. 4B, C. ; riks- Se för Ofrigt Skolor etc. o. allm. tel. lxandelskalendern, se sveriges ~ ~ ~ d Hansell, ~ l Torborg, ~ k ~ Lärar.a, ~, Lästmakar%. 14 Handelskammare, Stockholms, Börshuset, St. & 16"', C. Se f. ö. Kalenderafdeln. [2607]. Hansen, Edv. A., Agent in- o. fabrikanter i Mode-, Konfektions- o. Handelskemister: Landin, John, träffas Hvitvarubranschen, Repr. for Corsett- % Kemiskt-Tekniska companiet i ~ ö t ~ ~ b ~ ~ 17, ~, ~ b~ran, Drottningg. 40, C.7 säkrast kl. C.; a. t , r. t. Norr 3 74; somular tel. r. t. Skuru 58. Setterberg, Carl, Fil. dr; träffas säkrast - ~ ~ ~ d verkst. ~ i k Direktir, i stockholrns 1-3, Regeringsg. 47, C. Kartong- & Litogr. A.-B., Bellmansg. Handels- och sjöfartsnämnden i Stockholm, 20 So. Börshuset, Sthlm 2 (ing. fr. Källaregr.). J ~ Direktör, ~ ~ Idung. : 1411, va. Handelstidning, ~tockholms, Utg. Carl - Vilhelm, Direktör, G:la Kungsholmsbrog. Larson, Kl. O. Kyrkog. 12, C.; r. t. 51 A, C.; a. t ' o. a. t. - K. Roeck, Fil. stud., Tyska Brinken 23, Handelstidningen, se Göteborgs Handels- o. St.; a. t , r. t Sjöfartstidnings Stockholmsiedaktion. - Hilma, Folkskolel.a, S:t Erikyg. 94 B, Va. Handsken, Handskaffar, inneh. Ella Pehrson, - Anna, Fru, Cplandsg. 3911, Va. Birgerjarlsg. 1, C.; a. t. l Anna, Fru, Skeppareg. 21, O.; a. t. 2P606. Handtverksförening, Stockholms stad8,brun- - M., Aktieb., inneh. Fritz Held, idkar kebergsg. 3, C., ordf. Aug. Lindmark. Färg- o. Fernissfabrik, Varfs 2, So., Handtverksskola fir blinda kvinnor, Korg- Heleneborg; kontor, lager o k detaljmakeri o. Rottingsflatning, Kl. Ostra försäljning Arsenalsg. 3, C. Filial L:a Kyrkog. 3, C.; a. t Nyg. 13, St. Brand- och Lillfar&akring$-Akti8boIaget SVEA, 13 Drottninggatan.

13 874 Hansen-Hansson. Hansen, Hans Fr., Grossh.,Dir. f. Sthlms Icöp- 2 Hanson; 3 Hanzon. mannaf6ren.s konkurs- o. ackordsafd., -- Tvska Brinken 23. St. -1 Anna. Bosättningsaffar. Asög. 56. So.: u.. - ~ehaiin, Grossh., ~olonialvaror en gros a. t (inneh. af Sv. Karkasfabriken), kont. -3 D., Byggmäst., Malmskillnadsg. 34 A, C.; Malartorget 17, St.; bost. Odeng. 37, Va. a. t H. S., Grossh., Frejg. 32, Va. -1 E., Byggmäst., Odeng. 53,Va.; r. t p - Oscar F., f. d. Grossh., Tegnbrsg. 23' ö. g., -3 Johannes Byggnadsing., Bondeg. 3, Sö.; Va. a. t Thorvald,Qrosshandl.,Torkel-Knutssonsg. -2 Oscar, Byggnadsing., Odeng. 102, Va.; 33, Sö.; a. t. 3847, r. t. 489; Stockh. a. t , r. t Kartong & Litografiska A.-B., kontor, -1 I. W., Charkuteriaffär, ostgötag. 10, Sö.; privatadr. Saltsjöbaden, Neglinge ; r. t. a. t , r. t. Söder Saltsjöbaden 139. Magnus, Chef för Drags Aktieb:~ Afd.-kon- - John, Handelsrep., Döbelnsg. 69, Va. tor, Malmtorgsg. 5, C.; a. t , r. t. - J. M,, Inspektor, S:t Eriksg. 94 BIT, Va ; bost. Torsg. 401v,Va.; r. t Chr., Kamrer, Hollandareg. 3111, C. -%artin, Civiling., Bondeg. 3, Sö.; a. t. - Amanda, Linnesömmerska, Fru, Rege ringsg. 97 n, C. -3 Nils, Civiling., Bondeg. 3, Sö.; a. t Harald, Lysolje- o. Bosättningsaffir, -2 August, Damskraddare, Brunkebergstorg Handtverkareg. 76, K.; a. t ', C. - &Olsson, Rak- o.frisersalong,rsgeringsg. -1 hgeborg, Diakonissa, Kl. O.E$!kog 8, C. 54. C.; a. t Axel F., Direktör, kontor astailgen, - Axcl, Sjökapten, Bryggareg. l", C.; a. t. Sthlm; bost. Storängen C. A., verkst. Dir. för Sthlms Södra Jäst - H. Roeck, Skadespel. v. Dram. Teatern, fabr. Aktieb., Saltsjöbaden. Tyska Brinken 23, St.; a. t Oscar, Direktör, Scheeleg. 171v, K.; a. t. - Ragnar, Tobaksengrosaffär, Import o. Kungsh , r. t Export, Slussplan 63B St.; r. t. 209, -% G. E., Disponent, Bellmansg. 20 Sö. a. t ; bost. ~ e ~ l h r. ~ t. e Salt- ; -8 H. W., Disponent för A.-B. Baggå ADgsåg, sjöb. 274, a. t. Saltsjöb Skinnskatteberg, Tunnelg. 211", C. Caroline, Ankefru, Eaptensg. 9, O. -9 Erik, Döfstumlärare, Manilla, Sthlm Sophia Augusta, f. Roeck, Ankefru,Narva- -1 F., Entreprenör, Skåneg. 57, Sö. vägen.?!i, Ö.Dj. -1 H. J., Fabr., inneh. af Grawennteiner- - F. V., Ofverste, Vattenfalisdir., Villag. fabriken, Greftureg. 9A1, Ö.; a. t. Osterm. 2411, 0.; a. t. 1427, r. t Hansén, Sigrid, Kapphandelsfirma, Väster- -1 M., Firma (inneh. Fru Maria Hansson och långg. 29, St., o. Drottningg. 53, C. Herr Sune Hansson), Smålandsg. 33, - C., Skräddare, firma HansBn &Palmlund, C.; lager af smör, ost och agg; r. t. Regeringsg. 4g1, C. 4606, a. t o. 9183; bost. Kom- - Lovisa,;Änkefru, Holländareg. 24, Va. mendörsg. 711, Ö. -1 Anna,. Folkskolel:a, Kronobergsg. 3, K.; 1 Hansson; 2 Hanson ; 3 Hanzon. a. t. Kungsh Betty o. Elina, Folkskolel:or, Djurg%r- -*s Carl, Aktieb., Vasag. 48, C.; a. t , dens folkskola. r. t. 125:07. -l Hulda, Folkskolel:a, FTornsg. 112, Sö. -l & Söner, ~ktieb., stadsgården 18, Sö. -l Hulda, Fru, Kafé, Döbelnsg. 48, Va. -l C., Apotekare, Vanadisvagen 17, Va.; a. t. -l Jenny, Fru, Skeppareg. 3311, Ö. Vasa Maria, Fru, L:a Badstug. 10 B, Sö. -l G. A., Assistent i ArmBns Pensionskassa, -l Valborg, Fru Skidespel:a, Tyskbagareg. S:t Eriksg. 25 BV, K.; a. t. Kungsh. 5, Ö.; a. t.'österm Siri, Fröken, Inedalsg. 15'V ö. g., K.; a. t. -l Olga, Bagerifirma, Karlbergsvagen 69, Va. Kungsh I -I Nils,Banktjanstem..Malmskillnadsg.41 A, -1 Nils, Pörest., Professor, Experimental- C.; r. t. Norr 4 03, a. t filtet. -l A. B., Barnm., Högalidsg. 46B, So. -1 B. C., Förestånd:a, Barnasylen, Asög.,Sö. -"Thure, Bokhandl., Drottningg. 95 D II, -l Richard, Förlagsbitr., Dalag. 70"' ö. g., Va.; r. t Va.; a. t B E. A., Bokh., Kocksg. 22, So.; a. t. Sö- K. A., Försäkr.tj:man, Koekeg. 22, So.; der a. t. Söder Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolagat SVEA. i3 Drottninggatan.

14 Hansson-Haqvinius Hansson; 2 Hanson; 3 Hanxon. 1 1 Hansson; 2 Hanson ; 3 Hanxon. p- p- -l Emil, Glasmast., Gröndal 38,Liljeholmen. -l Johan, Redaktör, Drottningg. 47, C.; a. t. -l Adrian, Grossh., emottager revisionsupp , r. t drag, Svedenborgsg. 4 B, Sö., -l Nils G., Revisor i Statskontoret, Odeng. -l Gust., Grossh., S:t Eriksg. 94 K, Va.; r. t. 106V1,Va.; a.t. Vasa 2705, r. t.vasa931. Vasa 1275, a. t. Vasa Hj., Sanitetsveterinar, Slakthuset, En- -l C. H., Handelsbitr., Uplandsg. 23, Va. skede; r. t. Eiisk. 53, a. t l Axel, Handl. (spec.-, vin- o. delikatess-), -I Anna, Sjuksköt:a, Uplandsg. 3, C. Götg. 46, Sö.; bost. s. h. -2 Anna, S kolköksförest:a, Drottningg.95D I', -l E., Handl., Surbrunnsg. 54, Va. Va.; r. t * Severin, HandI. (spec.- o. viktualie-), -a J., Skridderifirma Hanson & Molin, N. Nytorgsg. 30, Sö. Smed'eg. 14, C.; a. t. 4536, r. t l R., Hofrattsråd, morag. 13", O.,, -B J., skrädderiidkare, Norra Smedjeg. 14, C.; -l A., Ingenjör, Kommendörsg. 29, 0. bost. Kominendörsg. 39, d.dj. -l Anders, Ingenjör, Flemingg. 4gn1, K.; -l Albin, Smides-, Plåtslageri & Repar.- a. t. Kungsh verkstad, Vastmannag. 48, Va. -l Ernst, Ingenjör, Narvavagen 4"", Ö.Dj.; -l Albin, Stationsskrifv., Kungsholmsg. 32, a. t. Osterm K.; a. t. Kungsh l Gillis, Ingenjör (Vattenfallsstyrelsen), -l H., Stationsskrifv., Valling. 11, C. Neglinge, Saltsjöbaden. -z Helene, Syateljé, Dalag. l C, C.; a. t. -I John E., Ingenjör, Regeringsg. 89", C Magnus, Ing., Schceleg. 17", K.; r. t l Herman, Tapetserare,Kungstensg.59, Va., -e N. A., Ingenjör, Drottningg.95 Dn, Va.; a. t. Vasa 350; bost. s. g. 57. r. t Alb., Tjansteman, Inedalsg. 19, K.; a. t. -l N. K. F'., Ingenjör, Handtverkareg. 8, K. Kungs ' O. E., Ingenjör, Rungstensg. 35, Va. -2 Pontus, Tjänsteman i Kvarnaktieb. Tre -l Per, lngenjöi, Norrtullsg. 8 A, Va. Kronor, Drottningg. 95 D ", C. ; r. t. -l Johan Ant., Inkasser., Regeringsg C"', C. -34 H.W., Travaruaktiebolag, Tunnelg. 2l1I1, -l P. M., Rakelugnsmak., Odeng. 16"', Va.; C. a. t l R. T., Tullkontrollör, Svartensg. 5, 6%. -% A. G., Kamrer, Karlbergsvagen 73', Va, -l C. A., Typograf, Örby villast., Qfsjö. -%., Kamrer i A.-B. Sundvalls Handelsb., -2 Robert, Underlak. v. Sjukhuset S:t Erik, Norrtullsg. 29", Va.; r. t S:t Eriksg. 161Y, K. -l Gust., Sthlms Stads Kommissionär för -l Gust., Uppbördaman, Styrmansg. 22 &24, kött, fläsk o. landtmannaprodukter Ö.Dj.; a. t. Osterm vid Centralsaluhallen i Stockholm. -l N. I., Urmak., L:a Vattug. 26, C. Rikstel. o. allm. tel Tel.-adr. -l Nils, f. d. Vaktm. i Riksb., Osterlångg. Stadsomhud. 11 ", St. -l Per W., Kallarrnäst., Restaurant Vana- -2 N. A., Vapensmed, Mek. verkst., Barndis, Odeng. 33, Va. husg. 6, C.; a. t. Brunkeb Va- -l Sune, Köpman, Kommendörsg. 711, Ö. pen och laddredskap. -l Hulda, Köttaffär, Döbelnsg. 77, Va.; a. t. J. K., bkefru, Hökensg. 3, Sö ; bost. s l Sanny,.,Ankefru, Stadsgården 18, Sö..-3 Axel, Landtm:auskultant, Bondeg. 3, Sö.; -"igrid,ankefru, Eondeg. 3, Sö.; a. t a. t ' S. E., Anliefru, Volinaryxkullsg. 7, Sö. -l Lilly, Larar:a, Svedenborgsg. 4 B, Sö.; -l C. W., Tuleg. 32B, Va.; r. t. Vasa 407. a. t. Söder Hanströni, Hjalmar, Agent, Teknologg. 3, -l P. Albin, Medarb. i Social-Demokraten, Va.; a. t Norrbackag. 4, Va.; r. t. Vasa $I., E. o. K., Pröknar, Valhallavägen -l Sigfrid, Medarb. i Social-Demokraten, 45 BlV, Ö. Birkag. 1, Va. ' - Gustaf, Handl., Vaiiadisvagen 17, Va.; -l E. R., Med. kand., S:t Eriksg. 16. K. a. t , r. t ; bost. Västman- -l Lars, Mhlarmäst., Regeringsg. 97" ö. g., nag. go1", Va.; a. t i C. - K., Jagrnäst., Valhallavägen 37", Ö. -' Oskar Albin, Pastoratsadj., bög. 113, - G. A., Värdebrefbär., Teknologg. Y"', Va. Sö.; r. t. Söder 6 12, a. t. Söder Eappach, E. F. F., Direktör,Hofslagareg.3,C. Alfred, f. d. ~Premiaraktör, Sthlms Nya Haqvinius, Gust., Försakringsagent, Prast- Sjukhem, K. girdsg. 161r1, Sö.; a. t. Söder Brand- sch Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatm.

15 376 ~ara~a-nasse~~~aa. Haralb, Björn, Arkitekt, Grefmagnig. lo1, Hartmann, G., Maskinaffar, Aktieb., Vasag. 0.Dj.; r. t , C. Maskiner for träsliperier, cellu- Haraldson, A., f. d. Lokom:fiör., Dalag.68,Va. losa- och pappersfabriker, ångpannor, Haraldsson, Olof, Amanuens, Bryggareg. 9, öfverhettare o. vattenreningsapparater, C. Automateldare (kedjerost), Bränslebe- - Olof, f. d. Tillsyningsman, Bryggareg. 911, sparare, Turbogeneratorer, Angturbi- C. ner, Angmaskiner, Lokomobiler, Pum- Harberg, Albert, Målare, Kungsholmsg. 66B, par, Fläktar, Lyftkranar, Transport- K. anordningar, Kollossningsapparater, Harder, Ove, Civiling. (Vatten.-styr. El.- Linbanor, Jarnvagsmateriel, Transtekn. Byrå), Stadsgården 12V1, So. Hardt, H., Kontorist, Masteraamuelsg. 67, C. - Arvid, Platsförsalj., Döbelnsg. 65, Va.; a. t. Vasa Harel, Stéphana, Fröken, Malmskillnadsg. 60, C. Haréll, Severin, Målare, Björngårdsg. 16, So.; a. t. Söder Harg, Augusta,Fru,Sjuksköt:a,Bondeg. 65,Sö. Harke, R. Z., Ingenjör, Upsalag. 9, Va.; r. t Harling, Anna, Bankkassör, Wötg. 73, So.; a. t Eva L. M., Fosterbarnsinspektris, S:t Paulsg. 33 A1', So. - C. A., Fotograf, inneh. Fotografifirman Bröderna Harling, Repslagareg. 22 B'', So.; r. t , a. t. Söder G. E., Fotograf, inneh. Fotografifirman Bröderna Harling, Repslagareg. 22 E ", So.; r. t. 6071, a. t. Söder Mina, Fru, Flemingg. 3, K.; a. t Hugo, Generalagent for JamesLundgren & Co, Göteborg, GÖtg. 73, so.; 8.t H. G.,.. Tekn. stud., Bergsg. 33, K. - Elin, Ankefru, Vidarg. 31V, Va. - C. E., Ofverkontrollör i Tullvi, Repslagareg. 22 B, So. Harlingzon, C. H. G., Fröken, TegnBrsg. 16, Va,; a. t. Vasa Harlock, Walter E., Lektor, Greftureg. 34AIV, O.; a. t. Osterni Harms, Ernst, Direktör, Mastersamnelsg. 12, C., bost. Bromma, r. t. Tranebergsbro26. - Sigrid. Ankefru, Skeppareg. 22, O.Dj. Harmsen, O., Ankefru, Kammakareg. 64, Va.; r. t Rilh., A.-B., se A.-B. Wilh. Harmsen. missioner, Armatur, lager af alla slags rekvisita Fór fabriker. Telegr.-adr. Hart; r. t o. 7141, a. t von Hartmansdorff H. C. Elisab., Fröken, Jungfrug. 161t1 Ö. Hartwich, Rob., ~åfare, Fridhemsg. 7I, K.; a. t. Kungsh Hartwig, B. W., Agent, Braheg. 6, Ö. - Mauritz, Byggnadsing., Eöpmang. 16I, St. - Panlina, Fröken, Braheg. 6, O. - E., Musiker, Fridhemsg. 32, K. Hartzell, J., Agentur, Vasterlångg. 40, St. - Helm, Friiken, Teckn.-&:a, Rådmansg. a. t. Osterm Karl J., Grossh., Engelbrektsg. 12Ix, Ö.; a. t , r. t , 6.; - Herman, Lifinspektör, Klara N. Kyrkog. 15, C. - N., Löjtn., Valhall?vagen 111 BIV, Va. - Selma, Prokurist, dstermalmsg. IIIv, Ö. - Indina, Skolförestånd.a, Katarinavagen 13B, So.; a. t. Söder Berta, Snörmakeri, Vasterlkngg. 40, St. Harvig, H. N. (Sv. Bindgarnsfabr. A.-B., Lund), Götg. 97, So.: r. t Haskel, R., Grossh., Partiaffar, Agneg. 25, K. - M. J., Handl., Handtverkareg. 31A, K. Haslum, S., Disponent, Karlbergsvagen 42, Va. Hassel, O., Lokomotivför., Karlbergsvägen 61, %. - R. L., Ofverkonstapel, Tomtebog. 21, Va.; a. t. Vasa Hasselbacken, Djurgården. Hasselberg, Maria, Diakonissa, Bergsg. 47, K.; a. t. Knngsh Karin, Fru, Lilljansplan 6, O. - C. B., Professor vid Vetensk.-Akad., Norrtullsg. 4gn, Va. Harring, E., Ridman, Villa Esset, Lidingö- Brevik; a. t. Brevik 45. Hasselblad, E. A., Bagare,Skirgårdsg. 13",St. Harris. -- Ernest L.. Amerikansk Generalkon- - C. H.. Dis~onent. Hornsp So. sbl, ~äckstróms~. 4, C. ~ n no. i krvina: rökn när, 6stermalmsg. Hartman, F. G., f. d. Bankk., Bergsg. 27", K. 3611', Ö.; r. t J. P., BIJ~~. i Privatassistansen, Bergsg. Oskar, Grossh., Karlbergsvigen 40, Va.; nn TT z1 -*, n. a. t. Vasa 23 92, r. t. Vasa Johan, Farm. kand., Riddareg. 78, Ö.Dj. & C:o, F. W., Göteborg, Proflager. Ombud F., Fröken, Nybrog. 47 A, O. Bernh. Liljeström, Vasag. 15 & 17In, Laura, Fröken, Johannesg. 12, C. C.; r. t. 0.r. t T. A., Handelsres., Solnavagen 119, Va. Åke, Registrator, Blockhusudden, Ö.Dj.; - C. W.. Professor, Vegan. 10, Va. r. t Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnhggatam.

16 Hasselblad-Scliolaiider-Haydn. 377 Hasselblad-Scholandcrs Fotografiska Maga- Hasselrot, Carl Axel, Byråchef i Generalpostsin, Aktieb., Hamng. 16, C.; r. t. 7 48, etyr., Kommendörsg. 7"I, Ö.; a. t. a. t Osterm. 1406, r. t Hasselbom, A. R., Postexp, Skeppareg , - A., Byråingenjör, Kungsg. 79, K. ö. Dj. - Per, Dispaschör, kontor Kornhamnstorg - Ivar, Skeppsmiikl., Uplandsg. 151n, Va.; 53V, St.; r. t ; bost. Ringvägen r. t IV, So.; a. t ; r. t. Söder L., T.jänsteman i Sthlms Eqk. Bank, - Berndt, Justitieminister, Karlavägen 83, Skeppareg. 31n, O.; r. t. Osterm. 18. O.; r. t Hasselgren, C. L&., Auditör, Led af C. R., Kyrkoherde, Kammakar%. 30, Va. Sveriges Advokatsamfund. ~oitor - Sten, Med- kand-, st Erik%. 13, K.; Regeringsg. 19 & 21 IV, C.; kontorstid r. t , mottagn.-tid l,z 10-11% 11 4 Hasselström, Hilma, Fröken, Kommendörsg. -4; r. t. '27 66 o , a. t B, 0. ~ ~ ulrikag, ~ t SV,. o.d~.; r. t Hassler, C. V., Poliskommissarie, Nya Po- - Sigfr., Bleck- o. plåtslag., Björngkrdsg. lishuset, K. 11, so.; a. t , r. t. 1476; bost. Hauffer, Karl, Grossh. Malmskillnadsg. 34A, Hornsg. 28', So. C. ; bost. ~jurshoim. - C. A., Boktryckerifaktor, Observatorieg. Rauffman, Knut, Civi1ing.1 Högbergsge 37''~ 12, Va. So. - John, Fabrikör. Inneh. A. G. Johans- - Tenny, Fru, Valhallavägen 41, 0.; a. t. sons Likkistfabrik o. Begrafningsbyrå, Tegnérsg. 39, Va.; a. t o , - T.) Fröken, Surbrunnsg. 1'3 Va-; a. t. r. t Vasa C. J., Guldsmed, Jungfrug. 43 A o - E. J. F., Forman, Stensborg, Västberga, - Harald, Hofkamrer, Braheg. 5211; 6. Liljeholmen. - Johan Gerhard, Målare, ~refture~.'54 ö.; - Frand. R., f. d. Landtbr., Dufnäsg. a. t Au', So.; a. t. Söder A., Redaktör, Artillerig. 28 A", Ö.; r. t. - E. M. E., Lirar:&, Surbrunnsg. 11, Va.; a. t. Vasa K. R., Skom., Tavastg. So. - Wilh., Tjänsteman i Sveriges Riksbank, - Gustaf, Trävaruaffir, Trävaror i parti Rörstrandsg. 56 B", Va. o. minut, Saltn~ätareg. 10, Va.; r. t. - Se afven Hoffman , a. t Aaupt, Fritz, Direktör, Storg. 29, Ö.Dj. - Gustaf, Trävaruh., bost. Tegnérslunden - Oxar, Köpman, Svedenborgsg. 4B, 80.; 8, Va.; a. t a. t. Söder R., Norrmalmstorg 4I, C.; r. t , Hau~tman, Willy, Agentur, Karlbergsvag. a. t Telegrafadr.: Hexa. 49, Va. - Rudolf, Handtverkareg. 58, K.; a. t. - T., verk% Karlbergsväg. 49, Va. Kungsh Hauschildt, John, Agenturaffär, Läder och Hasselhul~n, J. A T., Inspektor, Hornsg. 142"' ing. fr' Varfsg.; r. t. Soder 8'51. Rautboistemas understöd&assa (kassör,n. - Louise, Kassör, Hornsg r, So.; ing. Havan;a-Maga;inet, L Smith) Braheg. Aktieb., 3' ö. g. t. h., O. fr. Varfsg. rer. Butik Drottningg. Hofleverantö- 21, C., filial Hasselkvist, Svante, Upsalag. 22I, Va. Norrmalmstorg, C. - se afven Hasselq!?ist och Hasselqvist. Haveriagenter, se Kalenderafd. [1824]. Hassellund, Anna, Ankefrn, Nybrog. 8, 0.; Haverman, Emil, l:e Bibliotekarie.. v. E. a. t Biblioteket, Linnég. 4'7, O.; a.t. Ojterm. Hasselquist, Nils, Löjtnant v. V. V. K., Ar e&~g,'m~di,~~h betschef, ~ktoi~et, St. Essingen; r. t. - Ellen, Fru, Humlegtdsg.911,Ö.: r.t St. Essingen 6. - Elin Fröken, Greftureg, 47, Ö. Hasselqvist, J., Cigarrhandl., Grefrnagnig. - E. $., Ing., Slottsvägen, Djursholm, kv. 9, Ö.Dj. Brisingamen; a. t. Djursh E., Garn-, Väfnads- o. sybehörsaffär, Hawerman, A. M., Fru, Skeppareg. 22, 0.Qj. Hornsg. 73, So. - Carl Emil, Ombud, Hökensg. B", So.; a. t. - Josefine, Änkefru, Karlbkrgsvägen 26, Va.; a. t. Vasa Haydn, Joseph, Musiker, Banérg. 23I ö. g., - se afven Hasselkvist. O. Dj. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 - --p 378 Hazelius-Hedberg. Hazelius, Gina, Fru, Valling. 22'(f. d. 14 & 16), C.; r. t Maria, Fru, Engelbrektsg. 511, O.; a. t Gösta, Kapten, Engelbrektsg. 5"', O.; a..t. Brunkeb. 9 84, r. t T., Ankefru, Uplandsg. 4, C. Hazén, G. F., Ing., Drottningg. 92, C. Hebbe, Hulda, Firma, Fabrik och lager af konstgjorda blommor, växter, blad, preparerade palmblad, kransar o. kransband, Valling. 22 (f. d. 14 & 16), C.; r. t , a. t Signe, Fröken, nanderydsg. 4, Ö. - Emil, Köpman, Helsingeg. 6, Va.; r. t Hebbel, E., Ingenjör, Engelbrektsg. 3, 0.; r. t , a. t Hebel, W., Bankkamrer, Vidarg. 911, Vu.; a t. Vasa Thecla, Fru, Birkag. 15 va. Heckscher, Ebba, Fru, S:t driksplan 21V, Va.; a. t. Vasa 20 82, r. t Elin, Fru, Karlaplan 8, O.Dj. - R., Fru, S:t Eriksplan 2', Va.; a. t , r. t Sophie, Fru, Engelbrektsg. 1911, O. - Paul, Grossh.; kontor Mästersamiielsg. 22l, C.; bost. Karlavägen 52 A, 0.Dj. - I., Juris dr, Dansk Generalkonsul, S:t Eriksplan Z', Vu.; kont. Slussplan 63 B, St. - Eli F., Professor, S:t Eriksplan 21V,Vu.; r. t , a. t. Vasa Hector & CO (Emil Hector o. H. Hector), Foderkinnen, Byggnadsmaterialier och Maskinfornödenheter samt specialartiklar för sagverk o. järnverk m. m.; kontor Skeppsbron 28, St.; Rikst. 1243, o (Cheferna); a. t o Hector G. A., Fru, Karlavagen 65, Ö.; a. t. bsterm Hedberg, Birger, Agent, Nybrog. 51, 0. Stefner, Agent, Valling. 8" (f. d. 21, C. - John P., Agentur i trävaror o. träkol, kontor G:la Kungsholmsbrog. 32, C.; r. t o , a. t ; bost. Tattby, Saltsjöbaden; r, t.saltsjöb E. G.,Banktjansteman, Ofre Stureparken 5, 0. - Gerhard,Banktjansteman,Radmansg. 5gV, Vu.; r. t. Vasa Arvid, Bokbindars,G:laKungsholmsbrog. 26, C.; bost. Lido, Sthlm 14; r. t Gust., Kungl. Hofbokbindare,G:laKungs- holmsbrog. 26, C.; a. t , r. t Carl, Bokh., Brännkyrkag. 36I, So. - E. G. M., Bokh., Brannkyrkag. 28, So. - J. A. E., Byggm., Tjarhofsg. 14, So. - Arthur, Cigarraffar, Skåneg. 86, So. ; r. t , a. t N. R., Direktör, Karduansmakareg. 3, C.; bost. Helsingeg. 11, Vu. - D., Folkskolelar., Kocksg. 35 B, So. - Hulda, Fru, Fleming 23 BI1, K. - T., Fru, Radmansg. k, Va. - Alma, Fröken, Artillerig. 39", O. - H. A. E., Fröken, Helsingeg. 11, Va. - Jenny Ottilia, Fröken, Jungfrug. 3711,Ci. - Elis, Försakr.-tj:man, Rörstrandsg. 321Y ö. g., Vu.; a. t. Vasa & Holmgren, Garn-, Vifnads- o. Trikåaffär, Kungsg. 56, C.; a. t Weltzin, Hilda, Gymn.-dir., Linnég , 0.; a. t , r. t J., Handelsidk:a, Birgerjarlsg. 33, C. - Frans, Handl. (firma Hedberg & Holmgren), Karlbergsvagen. 44", Tia. - N., Herr, Riddareg..7, O. - H. E. F., Ing., Ostgötag. 2711, ö. g. So. - Gustaf A. E., Järnhandl., firmalidingö - Emil, Generalkonsul, kontor Skeppsbron Järn- o. Farghandel, kv. Flora 1, Li- 28, St.; bost. strandvägen 41, 0.Dj.; dingö villastad; a. t. Lid:ö 132; bor. t , a. t. Osterm staden a. t. Lid:ö H., Generalkonsul, kontor Ske psbron 28, - Joh. Aug. Wilhelm, Järnvägstjänsteman, St.; bost. Narvaviigen 8, &D$.; a. t. Flemin g 1211, K 12394, r. t Hilda, ~a?éidk:a, Volinaryxkullsg.~29, So.; - C. E., Handelsres., Vastmannag. 48, Va.; a. t a. t. Vasa 78 59, r. t Arvid, Kassör, Valhallavägen 101, Va. - D. A., Ing., Finnboda Varf, Sthlm 2. - Hugo, Kassör, Linnég. 78, 0.Dj. - Selma, Änkefru, Nybrog. 14 B, 0. - John, Kassör, Barnhusg. 12, C.; a. t. Brun- Hed, Alma, Barnm., Södermannag. 34, So. keb Gust. Emil, Folkskolel~r., Torkel-Knuts- Erik, Konstnar, Grefmagnig. 15, O.Dj. sonsg. 25, So. - CarlHugo, I<ontorschef, Tellusborg, Torgg. - E. C., Handelsidk:a, Sibylleg. 35, Ö. 3, Midsommarkransen. - P.,MajoriFralsn.-arm6n,Surbrunnsg.l,Vu. - A. Victor, Kontorsskrifv. i Jarnv:styr., - John, Vaktm., Prästg. 44 B, St. Sigtunag. 3, Vu.; a. t. Vasa SO 02. Hedberg, Alfred G., Agent, Birgerjarlsg. - K. S., Kallarmäst., Slöjdg. 711, C. 98, Vu.; a. t. Vasa August, Köpman, Döbelnsg. 46 "I, Va. Brand- ock hiflörsakrinas-aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer