A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va."

Transkript

1 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman., Blecktornsgränd 4,Sö. telefon; lörd-, sön- o. helgd. ingen mot- - Anna,Fröken, Regeringsg. 99, G. tagning; a. t , r. t Fanny, Fröken, Handtverkareg. 45, G. - & Co, inneh. Max R:son Hoffman, Tryck- Hjortzberg, Märtha, Fröken, Sveavägen 116, färgs- O. valsmassefabrik, kontor Väst- Va.;.a. t. Vasa marmag. 88, Va.; a. t. o. r. t E. G., Kapten, Sveavägen 116, Va. Se annons å kartong sid.b C. - Gösta, Kassör i Sthlms stads Brand- - A. M., A,nkefru, Tjärhofsg. 40, Sö. förs.-kont., Sveavägen 94, Va.; a. t. - Lydia,.,A.;nkefru, Handtverkareg. 15, G. Vasa 137Q.. - Adolf, Ofvering., Greftureg. 24 A, O. - O., Professor, Bragevägen 2, o. Heffmann, Ina, Fröken, Malmskillnadsg. DHjälp», red. Norrtnllsg. 8 BIII, Va.; r. t. 25 BlI, G. 3052, a. t Ernst, Musiklärare, Fleming-g. 16 A III, G. Hjärne, Amalia, Fru, Grefg. 18, O.Dj. -s, Aug., Pianofabrik, K. Hofieverant?r, - Ch. J. U., Ing., Högbergag. 76 B, sn. inneh. Ina, Hoffmann, MalmskIll - Harald, Ing., Kocksg. 27 B, Sö.. nadsg. 25 B", G.; a. t , r. t E. J., f. d. Major, Linneg. 50 n.b., O.Dj. - se äfven Hauffman o. Hofmanu. Hoberz, C. A., Notarie i Gen.-poststyr., Hoffman-Robertson, Max, Västmannag. 88, Rörstrandsg. 54", Va. Va.; a. t. o. r. t Hoborg, E. G., Målare, Yärmdög. till, Sö. Hoffstedt, C. E. Handl., Skåneg. 111,. Sö. Hochschild, A. E. C., Ankefriherrinna, V. - G. A., Kött- o. fläsk affär, Vidarg. 9, Va.; 'I'rädgårdsg. 11 B, (J.; r. t r. t. 2873, a. t. 798; bost, Timmer- Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, G.; mansg. 12, Sö.; a. t r. t Elise, Professorska, Nybrog. 47 B, O. Hock, U. V., Stureg. 58 A IV, O.; a. t. Österm, - M. E., Ankefru, Västmannag. 27, Va.; a. t. Vasa Hodell, Björn, Redaktör, Vasag. 50 lv, G.; Hoffsten, C. D., Bokförläggare, Döbelnsg. a. t v,.Va.; r. t. Vasa 974. Hoel, Olger, Ingenjör, Södermannag. - Ida, Fru, Styrmansg. 30, O.Dj. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. Hoäl, Fr., Banktjänstem., Tavastg. 16 1, ss. - Carl, Förvaltare, Rörstrand, Va.; a. t. Vasa Hofberg, Ida A. M., Fröken, Döbelnsg. 14 IlI, 1336, Va.. - Jonas, Grossh., kontor Regeringsg. 42, G.; - Axel W., Ingenjör, Greftureg. 27 III, O. a. t. 4516, r. t ; bost. Birger- Hofer, Thekla, Fru, Sånglär:a, Valhallavä- jarlsg. 60, O.; r. t gen 13, O.; a. t Johanna, Änkefru, Sigtunag. 11, Va. Hofexpeditionen, K. Slottet, St. Hoffström, Herman, Intendent, Odeng. 106 V" Hoff, Ake, Med. kand., Högalidsg. 40 A, Sö. Va. Hoffberg, M., Fru, Drottningg. '54, G.; a. t. Hofgaard, J., Ing., Birgerjarlsg. 81, Va Hofgren, Bengt H. E., Fondchef, Frejg. 58, - Gertrud, Sjuksköt:a å Borgerskapets Va.; a. t. Vasa 60302, r. t änkehus, Norrtullsg. 45, Va.; a. t C., Fondmäkl., Valhallavägen lilb, Va. Hoffler, Christine, Fröken,Målarinna,Hagag. - Edla, Fru, Valhallavägen 111 B, Va. 2, Va. - G. J., Kassör, Norrtullsg. 28, Va. Hoffman, Max, Age.ntur o. Kommissioneaf- - J. P., Kontorist, Arbetareg. 22, G. fär, tryckeri utensilier, färger o. kemi- - J. A., Verkmäst.,. Vegag. 1,..Va. kalier, Karduansmakareg. 7, G.; a. t. - Olof, Banerg. 33, O.Dj.; a. t. Osterm , r. t Telegrafadr. :»Max- Hofkonsistorlum, Kgl. Slottet. Inkommande man». handlingar mottagas af Konsistorie- - Gustaf, Civiling., Birgerjarlsg.13, G.; r. t. notarien, Ecklesiastikdepartementet, hvard, kl A. V. K, Fil. kand., Tjänstem. Skandia, Hofli~ Elma, Fröken, Västmannag.' 331V, Uplandsg. 51 I, Va. Va. - Elma, Fru, Lärar:a, Västmarmag. 138,Va. Hofiund, G. O., Kungl. Hofleverantör. Fa- - Ragnhild, Fru, Braheg. 30 m, O.; a. t. brik för alla sorters rid- O. körpiskor. Österm inneh. C. W. Hoflund, G:la Brog. 30, G. - H. J. C., Fröken, Valling. 23, G. - Axel, Grossh., Grefg. 14, O.Dj., se Ek. - H. C. Chr., Ingenjör, Oxtorgsg. 5, G. ström & Hoflund. -' Alma, Kostymforvalt:a, Valling. ~3, G., - K., AiJkefru, Kaptensg. 14, O.Dj. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34

2 Hofman Bang- Hellberg. 473 Hojman-Bang, L. V., Apotekare, Styrmansg.IHofving, Harriet, Fröken, Skolkökslär.a, 17, Ö.Dj. Kungstensg. 62, Va. _ Charlotteo. Maria, Fröknar, Parkg. - & Myrberg, Grafiska A.-B., se Grafisks, 18 A II, C, A.-B. Hofving & Myrberg. _ John L., v. Häradsh., S:t Paulsg, 31, Per, Ingenjör, Kungstensg. 62 1V,Va.; r. t. -:. se äfven Hauffman och Hoffman. 101 Ol. Hofmarskalksämbetet, K. Slottet, Sthlm 2. Hofwing, Gerda, Kontorist, Stureg. 19, Ö. Hofren, Siri Q. Stina, Fröknar, Karlbergs- - Maria, Ankefru, Stureg. 19, Ö. vägen 73 Ill ö. g., Va. - se äfven Hoving..' Hofrichter, E. R. E.,.Köpman, Kungsg. 79, Hogenberg, Gustava, Ankefru, Skåneg.6l; C.; a. t ss. Hofrätt, Kgl.. Krigs-, Storg. 37, Sthlm 14, Hogman, N. o. E., Fröknar, Renstjernasg. ing. Fredrikshofsg , Sö.; a. t. Söder _ Kungl. Svea, Birger Jarls torg 16, - N. o. E., Skoaffär, Renstjernasg. 13, Sö. Sthlm 2. Hogner, Ernst, Doktor, spec.: öron-,. näs- o. Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslageri- halssjukdomar, Linneg. 15 n. b., O.; mot- Aktiebolag.. tagn. hvardagar Hofstallet, Nya, Väpnareg. 1, Ö. - Helena, Fru, Nybrog. 41, Ö.;. r. t Hofstedts, Sten, Blomsterh., Scheeleg. 2, C.; von r. t , a. t Hohenhausen, 12III, Ö.Dj.; Ebba, Fröken, Grefg. a. t. Österm Hofstedt, Sten, Fil. Kand., Skytten 9, Li- Hohndorf, Edm. B., Musikdir. Hefmdalsg. dingö Villast.; r. t. Lid:ö n. b., Va.; a. t. Vasa _ W. A., Jur. stud., Braheg. 38, Ö. Holberg, L. L., Apotekare, Rörstrandsg. 121, _. Gustaf Harald, Kamrer, Tyresövägen Va. 42. Enskede ; a. t. Ensk Holby, Kerstin, Folkskollär.a, Skeppareg. -'- O., TjäDsteman, _ Olof, Ofverste, Baggensg. 17, St. 39, Ö.D}. Handtverkareg. 31 Br, Holdo, Sven. Amanuens,.. Grefg. 56, O.Dj. C.; r. t Holenius, Elsa, Kontorist, Hökensg. 10, Sö.; von Hofsten, Bengt, f. d. Bankkassör, Kom- a. t mendörsg. 15 Ill, Ö" - Ida, Ankefru, Hökensg. 10, Sö.; a:' t. Anna, Fru, Stureg. 13r, Ö. Gustaf, Herr, Rosenhill, Djurgården Holfve, Aktiebolaget, Agenturer, Katarina- O.D}.; r. t I vägen 9 At, Bö.; r. t.' 6143, _ Erik,' Kamrer i Hypoteksbanken, Arse- - Nils E, Kontorist, Bergsg, 20, C.; a. t. _ nalsg. 10A III, C. Kungsh ' Bertil, Kapten, Johannesg. 241, C.; r. t. Holget-.C, F. Sison, Teol. kand., Odeng. loill, va.; r. t. Vasa 32, a. t. Vasa _ Isabella, Statsfru, Strandvägen 33, Ö.Dj. Holger, Hilma Nilsson-, Fru, 7:de g. 8 A, Ellen, Öfverstinna, Carl, Kommendörsg. Johannesg. 24 1, C. 291V, Ö.Dj. - Hjorthagen, Värtan. Carl F., inneh. A-Expressen, Gåsgränd l, Hofstrand, Hilda, Fru, Drottningholmsvägen 12 AII, C.; a. t. Kungsh St.; a. t. 194 ~2, r. t. Staden 80. Gust. V., ex. Musikdir., Uplandsg. 72 1V,Va. Hofström, Otto E., Inramningsaffär o. Konst- Holgers, Axel, Aktiebolag, Export-, importhandel, Jakobsbergsg. 5, C.; a. t ; o. agenturaffär i kaffe, kolonialvaror, bost. Birgerjarlsg. keb \ ;)7, C.; a. t.. Brun kemikalier m. m. kont. Kornhamnstorg 53, Sthlm 2; r. t ,21630,21631, _ Alb., Snickerifirma (inneh. Wilh. Hof- a. t. 169; telegr.-adress:»axelholgers». \ ström), Jakobsbergsg. 25, C: - Axel, Konsul, Ringparken 31, Saltsjöba- Hofvander, Emy, Fröken, Kafe, Sibylleg. den; r. t. Saltsjöb Ö.; a. t ; best.. s. h. -- John, Tandläkare, Arsenalsg. 9, O.; mot- -Ad., k öpman, Sibylleg. 26, Ö.; a. t tagn. efter öfverenskommelse pr r. t. _ Lovisa, Ankefru, Hagag. 5 Ill, Va.; a. t. 4 89; bost. Stockholmsvägen 4, Djurs- Vasa holm; r. t. o. a. t. Djursh. 83. _ se äfven Hovander o. Howander. Holgerson,.J oh. Alfr., Fotograf, Stureparken Hofverberg, J. Gunnar,.plan 2111,C.. Fondchef, Kungsbro- 13, Ö. Holgersson, Hans, Byggmäst., Birgerjarlsg. _ K. Gust., Korresp., (Sv. Handelsbanken),. Kungsbroplan 2 lli, C. 95 v, Va.; a. t , r. t HolllJerg, L A" Tjänstern., Heimdalsg. 1, Hofving, Margit, Folkskollär:lt, 62, Va. Kungstensg. - Va.;.~' t. Vasa ~ J. E., Ankefru, Helmdalsg. l, Va:- F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.. ",DA" ANlBeATAN

3 474 Hollender-Holm. Hollender, G., Kontorschef, Kungsh. hamn-/holm, Knut (Knut Holm & Co), Engros- o. plan 3, G. Agenturaffär, Jakobsbergsg. 39, G.; - Sigurd, Redaktör, Parmmätareg. 11 I, G. r. t. 6612, a. t Holler, Martin, Köpman, S:t Eriksg. 73, Va.; a. t. Vasa Hollertz, J., In~., Karlbergsvägen 52, Va. - O. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 44, Va.; r. t Hollinder, Ernst, Byggnadsing., Brunnsg. 2 III ö. g., G.; r. t. Norr Alma, Fröken, Karlbergsvägen 66 A, 11/ 2 tr, Va.; r. t. Vasa Hollsten, 1., Handelsidk:a, Dalag, 23, Va. Hollsten, E. B., Komm.-ka.pten, Drottningg. 79 III, G.; r. t Hollstrand, D., Bankkamrer, Narvavägen l4 IV, O.Dj. - Emil, Ombud för Thure Bänger, Vanadis- - E. V., Fabrikör, Kammakareg. 46, Va.; vägen 28 Iv, Va.; r. t a. t. Brunkeb Hollström, Marie Louise, Fröken, Torsg. - Constance, Folkskollär:a, Backvägen 8, 2t'hI, Va.; a. t. Vasa Enskede; a. t. Ensk G., Kapten, Hälsingeg. 18, Va. - H. S., Folkskollär:a, S:t Paulsg. 2 A II, Holländska Legationen, Hofslagareg. 1, G.; Sö.; a. t r. t Sigrid, Folkskollär.a, Högbergsg. 50, Sö.; Holm, Ernst, Apotekare, inneh. af Apot. Sä- a. t. Söder len, Götg. 79, Sö.; bost. Saltsjöba- -s Frimärksaffär, Prästg. 46, Si.; r. t. o. den. a. t E. A., Arkitekt, Brandinsp, i Brandföra. - Alma, Fru, Riddareg. 26, O.Dj. A.-B. Victoria, Rådmansg. 69, Va.; - Carolina, Fru, Fisk- o. Kräfthandel, Hör. t torgshallen 46..o. 47, G.; r. t , - H., Arkitekt. Rådmansg. 69, Va.. a. t , O. Östermalms saluball 21 - Oscar, Arkitekt, Byggm., Regeringsg. O. 22, O.; r. t , a. t ; bost. 99 IV, G., ing. fr. Jutas backe 4. Västmannag. 8, G.; a. t Arvid G., Bankkassör, Hornsg.I48 A, Sö.; - Ebba, Fru, Karlbergsvägen 24, Va. r. t Ellen, Fru, Torstensonsg.13II ö.g., O.Dj. - A. F., Bankvaktm., Brunkebergstorg 13, - Maria, Fru, Regeringsg. 6IIII,G.;r.t G.; a. t. Brunkeb Märta, Fru, Kommendanteflygelnt, K. - Herman, Bildhugg., Brunkebergstorg 9 III, Slottet, St. G.; verkst. Miistersamuelsg. 59, G. - Thekla,Fru, Uplandsg. 47, Va.; a. t. Vasa - Hj. Sam., Bokh. i Järnv.-styr., Västman- 1120, r. t. Vasa nag, 9IV, Va.; r. t A., Fröken, Valling. 9, G.. - Viggo,Boktryckare,Svendsberg, Torsvik2, - Astrid, Fröken, Eriksbergsg. 9 n.b., O.; Torsvik ; a. t. Lid:ö a. t. Brunkeb, Nils, Bryggm., Braheg. 7, O. - Ellen, Fröken, Sibylleg. 6pv-, O. - Svante, Civilingenjör, Inedalsg. 41, G. - H., Fröken, Artillerig. 26, O.Di - Axel Hj., Direktör, Jungfrug. ;:III,O.; a. t. - Sally, Frök~!l' Sibylleg:. 61, O ; r. t T. U" J., Froken, Saltmatareg. 5, Va. E. W., verkst. Dir. i Liljeholmens Stearin: - A. V., A.-B., Grosshandelsfirma, Trävaror, fabriks Aktieb., Valhallavägen ~71II, O. trämassa, papper, kemikalier, maskiner, - Viktor, Direktör, Braheg. 6 1, O.; r. t. järn och metaller, kontor Hlasieholms torg 9 1, G.; r. t. 9351,9368 o , - F., Disp.. V. Bresses Guldsmedsaktieb., a, t. 508; telegramadr.»tradeholm». Borgmästareg. 1, Sö.; bost. Svartensg. - A. V., Grossh., Saltsjöbaden; r. t. Salt- 121, Sii.; a. t ' sjöbo John, Disp. för A.-B. Nord. Kartongfabr., - E., Grossh., Tjärhofsg. 42, Sö.; a. t , Uplandag. 62, Va.; a. t. Vasa till kontoret: r. t Erik Adolf, Docent v. Sthlms Högskola, - Hans R, Grossh., Flemingg. 23 BV, G.; Upsalag.1;jIV, Va.; a.t. Vasa r. t s, E. N., Elektromekaniska verkst. (inneh. - K. A., Grossh., kontor o. bost, Kungsh:s E. V. Holm), Malmskillnadsg. 34 A, G. hallin plan 5, G. NAVIGATORLOGGEN Holm & Co, Engrosfirma i Elektr, svagströmsmateriel, torrelement, ficklampsbatterier m. m., Kapellgränd 17, Sö.; r. t Telegrafadr.: -Batteriholm-. Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

4 Holm-Holmberg. 475 Holm, Georg, Handelsres., PiJg. 46, C.'; r. t. Holm, T., Postmästare å Sthlm 5, Hornsg.. Kungsh A, Sä. _ G.!'-. E., Handl., Flemingg. 56, C. - Alfred, l:e Postvaktm., Odeng. 48 Il ö. g., _ Julius, Handl., Kammakateg. 21, C.; Va.; a. t. Vasa r. t Gerhard, Professor, Intendent vid Natur- _ Karl, Handl., Enskede; a. t. Ensk. 5000, hist. Riksmuseum, Barnhusg. IOIV, Q. r. t. Ensk Allan A., Prokurist, Jungfrug. fr, O.; _ P. J., f. d. Hand!., Surbrunnsg. 13, Va.; a. t , r. t a. t. Vasa John, Roteman i 21:sta roten, Roslagsg. _ Thora, Hemkonsulent, Flemingg. 51 A, 13, Va.; a. t. Vasa 890; expedition C.; r. t Surbrunnsg. 21, Va. _ J. H., Illusionist, Skeppareg. 21, O.Dj. - Oscar, Sjökapten, Folkungag. 42 B, Sä. _ Carl A. W., Ing., Västerlångg. 47III, St.; - (J. O., Skräddare, Artillerig. 22, O.Dj.; r. t. o. a. t a. t _ E. F., Ingenjör, Heleneborgsg. 5, Sä. - Axel, Svenska Gen.-Dep6ten för»thermo- _ Sven Joel, Ing., Hornsg. 67, Sä. gene», Helsingeg. 9 n.b., Va.; 80.4; _ Torsten L., Ingenjör, Bondeg. 1 B, Sä. - Georg, f. d. Telegraflnspekt., Upsalag. _ C. E., Juvelerare, Odeng. 42, Va.; bost. 12 IIJ, Va.; a, t. Vasa Luntmakareg. 90, Va. - Signe, Telegrafist, Nybrog. 53, O.; r. t. _ Franz, Juvelerare, Dannemorag. 20 v, Va.; r. t , a. t. Vasa :- C. F., Tjänsteman, Polhemsg. 20. C, _ Franz, Juvelerareflrma, Kungsg. 61, C.; - M. L., Tjänsteman, Karlavägen 62. O.Dj. a. t. 4903, r. t Napoleon, Tjänsteman, Tomtebog. 19, Va. _ J.0.,Kakelugnsmak.,Kungstensg.28B, Va. - John, Urmak., Uplandsg. 35, Va. _ Ant. A.,.f. d. Kamrer i Riksb.,Riddareg. - C. J. F., Verkm., Bellmansg. 24 IV, Sä.; 4pv, O. Dj.. a. t. Söder _ N. ~' Sidney, Kamrer, Djursholm; r. t. - A., Änkefru, Ö~termalmsg. 49Bn.b., O.Dj. Djnrsh. 485, a. t. Djursh Anna. Maria, Ankefru, Götg. 79 III, Sä.;._ Sven, Kamrer i Allvins Förs.-byrå, Ine- a. t. Söder dalsg. 19, C.;.a. t. Kungsh Augusta,,, Ankefru, Kapellgränd 6Il, Sä. _ Hilda, Kappsömm:a, Hornsg. 29 B, Sä. - Emelie, 4nkefru, Vegag. 18 Il, Va. _ Harald G. A., f. d. Kapten, Stureg. 52, O. - Emma, Ankefru, Handtverkareg. 2, C.; _ Karl, Kassör, Regeringsg. 82, C.; a. t. a. t Brunkeb Ida, ÄnJ!:efru, Nybrog. 53 Il ö. g., O. _ Sigrid, Kassör, Odeng. 65, Va.; a. t Jenny, Ankefru, Odeng. 94, Va.. _ J. Gottfr., Kontorist, Björkstigen 3 B - Louise, Anlf.efru, Karlavägen 62 IV, O. 'I'ellusborg, Liljeholmen., - Mathilda, Ankefru, 'I'orkel-Knutssonsg- _ David, Kontorschef, Backvägen 8, En- 25 II, Sä.... skede; a. t. Ensk Matilda,f.Hofr.~n,Ankefru,Sibylleg.6J1v,0. -s Kostymatelje, Klarabergsg. 52 A II, C.; - J. M., f. d. Ofverkonduktör, Urvädersa. t. 2977, r. t gränd 6 BI, Sä. _ Aug., Källarmäst., Valling. 30, C. - K. F., Öfvermaskinist, Riksbankshuset, _ Helmer, Köpman, Götg. 83 B, Sä.; a. t. St.; a. t Söder 5598, r. t Holmberg, Ax. 'I'h., Afd.-chef i Stockholms _ Erik, Lagerchef. Ringvägen 133, Sä. Rederi A.-R Svea, r. t ; bost. _ L M., Lektor, Frejg. 58 III, Va. Agravägen 2, Islinge, Lidingön; r. t. _ A. M., Lärarra v. Grevesmiihlska skolan, Lid:ö 605. Hjorthagsvägen 5, O.Dj. ---: Ernst, Agent, Alströmerg. 2, C.; a. t. _ N. E., Lärov-adj., Birgerjarlsg.114, Va _ B. H., Löjtn., Sibylleg. 59, O. - J. E., Agent, Scheeleg. 20, C.; a. t. _ T., Löjtn., Tyskbagareg. 4, O. Kungsh _ Johan Valfr., Materialförvalt., Rosenvik - John Henry, Agent, Kungsklippan 7 AIIJ, 3 A, O.Dj.;r. t C.; a. t _ Carl Leon., Mek. instrumentmak., S:t - Olof, Arkitekt, Odeng. 39, Va... Paulsg. 2 A II, Sä.; a. t K. E., Bankkamr., Nybrog. 40, O. _ H., Musikdir., Blekingeg. 67 B, Sä. - Knut, Bokförare o. Revisor, ljplandsg. _ Eskil, Pappersh, o. konstförlag, Kungsg. 22 III, Va.; a. t , C.; bost. Odeng. 100Iv, Va. - Axel, Boktr., Bondeg. l D, Sb.; r. t , _ s Parfymaffär, Västerlångg. 45, Si.; a. t. - E. R. Dir., Sibylleg. 30" O.; a. t. Österm Inneh. Fru Hildur Holm F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. BIf,./DA" ANSeATAI!I 17.

5 476 Holmberg. Holmberg, Erik, Direktör, Hag-ag. 3, Va. Holmb:rl~' K., qrossh., kont. Regeringsg. - Henr., Dir., Karlbergsvägen 40, Va.; r. t. 23, C.; FIrma A.-E. K. Holmberg, r. t. 5359, 78 67, o ; - S. O., Direktör, Östermalmsg. 30, O. a. t o ; bost. Uplandsg. - Teodor, Direktör, Kommendörsg. 9, O. 58, Va.; a. t ' Carl, Disponent, Odeng. 21, Va.; a. t. EliJ.l, Gymn.cdir., Fröken, Grefg. loii, -Vasa 508. O.Dj/; a. t. Osterm G. A., C:son, Disponent, Hagag. 52, Va.; - (Holmbergh\. Hjalmar, Gymn.-dir. Reg~r. t. Vasa 1972, a. t ringsg. 75 IS, C. Institut Stureg. 4, O. - Ellen, Doktor-a, Hornsg. 59 A v, ss. - Th., Gymn.-dir.,Löjtn., Massage- o. Gymn.- H l b & C G t f E t I t inst., Birgerjarlsg. 39, C.; r. t o m ergo :0, us a, xpor o. mpor, _ Ossian, Handelsbitr., Gotlandsg. 82 AIV, BlaSleholmsg. 1, G.; r. t. 4690, 32320, Sii.; a. t. Söder a. t o. Brunkeb Tele- _ Ivar, Handelsres., Götg. 59, Sö.; r. t. Sögrafadr.:»Elsenberg>. der 119. Charles, Fabrikör, Uplandsg. 32, Va.; r. t. ~ Bernhard,Handl.(spec.-),Svartmang.17,St ; till verkstaden r. t '- Ernst, Herr, Scheeleg. 11, C.; a. t. Kungsh. Gunnar, Fabrikör, Roslags-Näsby; r. t Rosl.-Näsby 134; kont. r. t Elias, Hofrätts- e. o. not., Kamrer i Drät- A., Fil. dr, 2:e Bibliotekarie, Tuleg. 10 A, Va.; r. t. Norr' 212. seln., bost, Villa Nissebo,Lidingö Villastad. - Knut, Fil. dr, Lektor, Helsingeg.8, Va.; - K. R., Ingenjör, Elektricitetsverket, Våra. t. Vasa tan; a. t A.P., Flaggmaskinist, Högbergsg. 23, Sö. - G, F., Inspektor, Birgerjarlsg. 113, Va. - Anna" Folkskollär:a, Scheeleg. 20, C.; - Gottfrid, Isolerlngsarfär, fabrjk O. kontor a. t. Kungsh, Dalag. 65, Va.; r. t. 7535, a. t ; - EI~!1,Folksliolläna, Ellensro, Alfsjö; a. t. bost. Idung, 2, Va. Telegramadress: Orby 122. Värme besparing. - A., f. Sparre, Fru, Danderydsg. 4 1, O.; - Maria, Juvelerare, Änkefru, Regeringsg. r. t , C.; bost. s. g. 95 A, C. - H!Lnna/ Fru, Skeppareg. 48r, O.Dj.; a. t. - L. G. T., Järnv.-tjänsteman, Kungstensg. Österm , Va.; a. t , r. t. Ya8a Hedvig, Fru, Västmannag. 15, Va. - Hugo W., Kammarskrifv., Östervägen - Hilma, Fru,' Karlbergsvägen 20III, Va.; 16 BlI, Råsunda. r. t. 2471, a. t C. O., Kamrer i ~iksb., Kommendörsg. - Anna, Fröken, Torstensonsg. 9 IV, O.D;".; 19III, O.; a. t. Osterm a. t. Osterm Joh., Kamrer, Tomtebog. 13III, Va.; r. t. - Elsa, Fröken, Karlbergsvägen 20III, Va.; Vasa r. t. 2471, a. t Karl Gust., Kamrer, Hornsg. 33 BI, Sti.; - Fanny, Fröken, Uplandsg. 13 B, Va.; a. t. Söder 2052., r. t Rob., Kamrer, Döbelnsg. 16 BI, Va. - Helny, Fröken, Grefg. 10, O.Dj. - Viktor, Kamrer, Pontonierg. 5, C.; a. t. - Nanny, Fröken, Scheeleg. 11, C.; a. t. Kungsh , Kungsh E. H., Kapten, Sit Eriksg. 94 B v, Va.;, - Ulla, Fröken, Braheg. 45, O. r. t. Vasa C., Grossh. (Färger O. kemikalier), Sig- - Erik, Kassör, Sibylleg. 30lII, O. tunag. 14, Va.; r. t Lars, Kassör, Kornhamnstorg 6lII, Si.; - C. G., Grossh. (Litografiska aktiebolagets i a. t Norrköping afdelningskonto~), Teg- - Pelle A., Kassör, Uplandsg. 14lII, Va.; nersg. 34, Va.; a. t Traffas ajla a. t. Vasa helgfria dagar säkrast kl å af- - Ragnar, A.-E.,Kemikalier o. Oljor, Fredsg. delningskontoret Kl. V. Kyrkog. 9, Sthlm 10, C.; r. t. 4266, 23566, a. t l; äfven å dess telefoner a. t. 280 o. - C. E., Komm.-kapten, Dalag. 16 & 18, 7498, r. t. 283 o Va. Gustaf, Grossh., Brunkebergstorg 14, C.; - Agnes, Kont.-skrifvare v. Järnv.-styr., r. -t, 329\il; bost. Djursholm. Kungstensg. 62, Va.; a. t. 'Vasa Halvar, Grossh., kontor Stureplan 13, C.; - Folke, Korresp., Kungstensg. 67\ Va. r. t , a. t ; bost. Johan- - O., Laborator, Storg. 52, O.Dj. nisberg, Blockhusudden; r. t , - Sven E. E., Lagerbitr., Brännkyrkag. a. t ' 143Iv, Sö.; a. t. Söder A.-B. SVENSKA M ETAlLVERKEN ~~an~o~s~~a':t:n~-s~d~34~~:

6 Holmberg-e- I Holmdahl. 477 Holmberg, K, Lektor, Helsingeg. 8, Va.; Holmbergs Nederlag, A.-B. Magnus, Ylle- o-, a. t. Vasa bomullsväfnader samt tricotage en gros, - Berta, Lärar-a, Norrtullag. 49, Va. Afd.-chef N. Lunden, Handtverkareg. - Elisabet, Lärar:a, Scheeleg, 20, C,; a. t. 11, C.; r. t , a. t. Kungsh Kungsh Hufvudkontor: Malmö. - J., Lärov.-adjunkt, Barnhusg, 4 IlI ö. g., Holmberg, C.. E., Akare, Lundag. 9, Sö. C.; a.t , r. t. Norr A. Joh., Angbåtsbefälh., Reimersholm,. - T. A.,. Löjtn., Odeng. 6, Va. Sthlm 4; a. t. Söder s, Charles, MeK. Verkstad, Tillverkn. af - E.,.Ankefru, Kommendörsg.Tä'!', O.; a. t. Press- o. stansverktyg, träbearbetnings- Ös~erm. 16 ~5.. maskiner m. m.; Svarfning af järn o. - E., Änkefru, Ostermalmsg, 25 &; 27, O,; metall; ptförreparationer afallaslag, S:t r. t. 9~.90. < Eriksg. 15, C.; r. t , a. t Emelie;. Ankefru, Norrtullsg, 49, Va. -s, D., Mynthandel,. N orrtullsg. 49, Va.; - H. G., Ankefru, Kungstensg. 67 I, Va.; a. t. a. t , r. t , r. t. Vasa Victor E., Målare, Karlbergsvägen 32 B, - Ida, Ånkef.ru, Dalag. 62'V, Va..Va.; a.-t J ohanna, Ankefru, Ad. Fredr. torg. 3, Sö. - E. E., Postman, Grefg. 39, O.Dj.. - Emil, Ölutkör. v. Hamburzerbrygg., Up - Georg, Prakt. läk., Karlavägen 56, O. landsg. 66" Va.; a. t. Vasa 359., Mottagn. efter öfverensk. pr telef.: a. t. A., Ilplandsg. 67, Va , r. t & Co, Gustaf, Blasieholmsg. 1, C. - B. A. L., Professor, Vidarg. 5, Va. - Johan A., Odeng. 2, Va.; r. t G. H:son, f. d. Redaktör, Braheg. 45, O. - 'I", Malmskillnadsg. 38, C.; r. t , - Nils, Redaktör, Grefg. 4 O.Dj. a. t V. ]<'., Rådman, Krigsdomare, Kungs- Holmblad, Bror H, Direktör, Frejg. 3 Ill, holmstorg 2 ', C. Va. - Anton, f. d. Sekr. i Medicinalstyrelsen, - Rudolf A., Direktör, Norrtullag. 65, Va. 'I'orstensonsg. 7 ', O.Dj. - A., Fru, Drottningg, 73 A, C. _ Märta, Sjukgymnast,Karlbergsvägen 20 IlI, - Em!llie, Fröken, Ostermalmsg. 11I t. h., Va.; r. t. 2471, a. t O.Di;< a. t. Osterm G., f. d. Sjukhuskommiss., Högbergag. - Aron, Grossh., firma Nilsson.& 'Lind- 37 B, Sö.; a. t.. Söder ström, bost. Skeppareg. 70 1I, O.; kont. - E. H., Skohandl., Osterlångg. 34 & 36, St. Hamng. 28, C. - E., Skräddare, Kocksg. 11 n.b., SÖ. - David, Grossh., firma Nilsson & Lindström, - C. D., Smidesmäst., Sannadal. Liljehol- bost. Hamng. 28 v, C.; kont. Hamng. men; r. t o. a. t. Gröndal ', C. - A. G., Snickare, Blecktornsgr. 4, Sti.; at, - Erik, Kamrer, Norrmalmstorg 3, C. \ Söder Frida, Telegrafist, Drottningg. 114, Va.; - N. V. B., Förste Stationsskrifv., Kommu- r. t nalhuset, Liljeholmen... Holmblom, John, Grossh., Stureplan 15 IV, - Carl, Svarfv.o.paraplymak., Nybrog.l9, O. C.; a. t. Brunkeb GU8t., f. d. Syssloman o. kamrer, Ren- Holmbloms, Gustaf, Kappaffär. Aktiebostjernasg. 27, Sii.; a. t. Söder laget; fabrikation och försäljning af - Johan, Tapetserare, Oxtorgsg. 18, C. konfektionavaror, Hamng. 1 B, C.; - K Sixten R., Tjänsteman, Uplandsg. 22 Ill, verkst. direktör Einar Aarsleff.. Va.; a. t , Holmborg. Nils, Järnhandl., Hornsg. 48, SÖ., - Nils, Tjänstem., Uplandsg. 66, Va.; a. t. - C. L., Tjänsteman i Riksbanken, Präst-.Vasa 359. gårdsg,,14 1I, Sö. - J. J. B., Underoff v. Elottan, Skeppareg. - K. Erik, Angbåtsbefälh., Hornsg. 48, Sö. 28 ' ö. g., O.Dj.; a. t. Osterm Erika, Änkefru, Hornsg. 48, Sö. - M. O., Urmakare (firma E. Holmberg), Holmbäck, A. J., Komminister i S:t Matteus, Roslagsg. 30, Va.; bost, Döbelnsg. 52, Västmannag. 92'V,. Va.; a. t Va. - Tage, Musiker, Oxtorget 4, C.; r. t Erik, Verkm., Tavastg. 8, Sö.; a. t. Söder Holmdahl, Gustav F., Arkitekt i K Bygg nadsstyr.; kontor Nybrog. 22&24'V t. v., - F. W. G., Verkm., Södermannag. 64'I, Sö. O.; r. t ; bost. Smålandsg. 26"\ - Charlotta, & Son, Viktualiehandel, Hö- O.; a. t. Brunkeb torget 9, C.; inneh. af Robert Holmberg. - Anna o,. Vlvi.: Fröknar, Engelbrektsg. -- Robert, Viktualiehandl. (firma Charlotta 6 B', O. Holmberg & Son), Holländareg. pli, C. - O. S., Lektor, Hornsg. 52, Sö. FINSPONGS METALLVERKS A.'"!'S...."'DA" AN ATAII '

7 , 478 Holme-Holmgren. Holme, J. A., Fältskärsmäst. Mot~agn. kl. Helmer, Ivar, Trävaruaffär, Varfsg. 1 A, ss., 10-1, spec. gamla bensår, Döbelnsg. äger Canada brädgård, Lidingö; bost. 46, Va.; a. t. Vasa 557. Nybrog. 13 ll, O.. Holmen, Selma, Cigarrmag. (inneh. Fru - Emmy.,.~nkerru, Karlavagen 94, Q.Dj. Selma Eklund), Birgerjarlsg, 28 & 30,0. - E. S., Anke.fru, Styrmansg. 17, O.Dj. - Anne-Sofi, Folkskollär:a, Hornsg, 41, Sö. - Ingeborg, AnkMru, Tuleg. 27, Va.; r. t. - Erik, Fotograf, Regeringsg. 11, C.; r. t , a. t ; bost. Målareg. 7 1, Holmör, C. O., Polisöfverkonst., Kocksg. 21, C.; a. t. Brunkeb Sö.; a. t. Söder Maria, Fru, Fjällg. 16, Sö. - C. E., Tillsyning sm. i Hälsopolisen, - Jenny, Fröken, ~krifbitr. (Svea Hofr.), Heleneborgsg. 7, Sö. Villag b., O. - J. A., Ångb.-bef., Bengt-Ekehjelmsg. 9,Sö. - Margret, Fröken, Folkskollär:a, Hornsg. Holmerin, A. F.,.Kakelugnsmak., Valhalla- 41, ss. vägen 17 1v,0.; a, t. Österm C. G., Hand}.,. Apelbergsg. 48, C. - H. F.,.Kamrer, Humlegårdsg. 18'v, O.; - J. A., Maskinist, Kocksg. 11, Sö. a. t. Österm Edvin, Tjänsteman, Folkungag. 20 A Il, Holmertz, Johan S., Folkskollär., S:t Eriksg, Sö.; a.. t. Söder II, C.; a. t. Kungsh A. M., Änkefru, Hornsg. 41, Sö.; a. t. - Elsa, Fru, Krigsråd.a, Nybrog. 73 ', O. Söder Anna, Fröken, Kommendörsg. 39, O.Di; - Erhard, Tjärhofsg. 12 III, Sö.; a. t. Söder a. t. Österm Hj., Ingenjör, Birgerjarlsg. 93 II, Va. Holmena-f'rävarukompani, Disp. N. Reiersen, Holmfeldt, E. B., Kontorschef, Hökensg. 8 B, S. Blasieholmshamnen 12, C. ing. C., Sö.; a. t. Söder Holmer, Eskil, Afdelningschef i Trygg, Rör- - Anna, Änkefru, Hökensg. 8 B, ing. C. strandsg. 34, Va.; a. t. Vasa ~1 77. Sö.; a. t. Söder Holmgren, H. Hj. A., Bankdir., Idung. 12, Va. IHolmer, Albert, Automobilfirma,person-I- E. D., Bankkamrer, Hornsg. 29 DIll, Si}.; automobilerna»hupmobile»,»dort», a. t. Söder 1461.»Jordan», Lastautomobilen»Garford», - Carl K, Banktjänstern., Urvädersgränd 13, Automobilringen»Good Year», Auto- Sö.; a. t. ~ I mobiltillbehör,motorcyklarm.m.,birjer- - H. B., Banktj-man, Karlavägen 88l' O.Dijarlsg.79(hörnafOdeng.),Va.;r.t.80588, - Axel, Byggnadsing., Upsalag, 7 11, Va.; 13440, a. t.9273 o. Vasa Se annons a. t , r. t sid A. V. A., Byrådir., Högbergsg. 35, Sö. - F., Direktör, Odeng. 5 B, Va.; r. t Åke, Banktjänstem., Narvavägen 20'V, - L A., Docent v. Sthlms Högskola, Rag- O.Dj. valdsg. 19, Sö; a. t. Söder Axel, Byggm., Surbrunnsg. 31 I, Va.' - Olof, Egendomsförsälj., Enskedevägen - I. O., Direktör, Karlbergsvägen 36, Va. 139, Enskede; a. t. Ensk, E., Fanjunk., Svea Ing.-kårs kasern, C. - Albert, Aktieb., Export af trämassa o. - Albert, Grossh., Ynglingag. 15, Va. papper, import af metaller o. kemika- - Gertrud, Gymnastikdir., Holländareg. 27 1, lie r, Vasag. 42, C.; r. t. 424, direktören Va.; a. t ,, privat: r. t Telegr..adr.: - A., Ing., Stureg. 3, O.»Nergmloh». - R., Ingenjör, Statens insp. öfver elektr. --. K. Gust., Faktor, Torsg. 27, Va. anläggn., Artillerig. 34AIIr, O.Di - N. F., Fil. dr, Docent v. Sthlms Hög- - Frans Oscar, Kontrollör, Stortorg. 7'V, St. skola, Norrtullsg. 8 B, Va., - Hulda C., Leksaksaffär, Drottningg, 64, M.H.O., Flaggunderofl'., Linneg.63 II,0.Dj. C.; bost. Grefg. 4, O.DJ. - Greta, Folkskollär.a, Ragvaldsg. 19, ss. - A. Birger Ax-son, Löjtn. i Göta Lifg. re- - Ottilia, Folkskollär.a, Dalag. 44, Va.; a. t. serv, Fredrikshofsg. 4 ', O.Dj. Vasa Magn. J., Målare, Inedalsg, 23 Il ö. g., C. - Astrid, Fru, Vegag. 17 II, Va.; r. t. Vasa - C. A., Posttjänstem., Ostgötag. 34, Sö.; 781. r. t Fredrique, Fru". Torstensonsg. 9 III ö. g., - Carl Oscar, Sjökapten, Hamnmästare, O.Dj.; a. t. Osterm Brännkyrkag. 4 B, Sö.; r. t Hildur, Fru, Fruktaffär, Beridarebansg. Holmer &, Co, I. O., AktieboJag, spec. 25, C.; II. t Sågverksmaskiner, S:t Eriksg, \14, Va.; Karin Fjällbäck-, Fru, Norrtullsg.8B, Va.; r. t , telegrafadr,:»-holmerio». a. t. Vasa NAVIGATORLOGGEN Begär offert och i II ustrerad Katalog INSTRPMENT A. B. NAVIGATOR STHLM

8 Holmgren-Holmqvist. Holmgren, A.gnes, Fröken, Katarina Bang. Holmgren, P. J. Skoreparationsverkst. St. 20 III,Sä.; a. t. Söder Vattul5' 10, C.; ai t. Brunkeb Anna, Fröken, Lillabältg. 5 1v Ö.Dj. - Berta, Slöjdlärar:a, Hlommensberg, Lilje- - F., Fröken, Regeringsg. 66 1, C. holmen; a. t. Gröndal 26l. - Helfrid, Fröken, 'I'egnersg. 45 1V, Va.; - A., Stationsförest., postadress Fagersjö. a. t , r. t C. A., Stationsingenjör, Långa raden 3 - A. F. Cavalli-, Grosshandlare, se Cavalli- Skeppsholmen, O.Dj. ' Holmgren. (Sid. 277.) - C.N.P., f. d.stationsinsp., Flemingg. 3, C. - Einar, Grossh., kont.götg. }4, Sä.; a. t. - W.K.,Stationsskrifv.,Skeppareg.19,Ö.Dj , r. t. 3768; bost. Ostgötag. 27, - Karl A., Tjänstem., Stockholmsvägen 125. Sä.; 'a, t. Söder Enskede. r. t. Ensk. l Hugo, Grossh., Stadsgården 12, Bä.; r. t. - K. H., Trafikinspektör, Klarabergsg.70, C. Söder 1232, a. t. Söder C. J., Urmakare, Bellmansg, 28, Sö. - J. H. M., Grossh., Storg. 38, Ö.Dj. - P... E., Vaktm. (Skand. Kreditaktieb.), _ Gustaf, Handl. (firma Hedberg & Holm- Ofre Munkbron 7 1V, St. gren), Hagag , Va. - Augusta, Ankefru, Hornsg. 29 DIll, Sö. - K. J. R., f. d. Handl., Norrtullsg. 31, Va. - Augusta, Ankefru, Teknologg. 3, Va.; r. - A. W., e. o. Hofr.-not., Ledamot af Sve- t riges Advokatsamfund, kontor Drott- - T. A.. F:son, Öfvering., inneh. af Elektr, ningg. 11, C.; r; t. 1272, a. t och Mek. Pröfningsanstalten, konto!' - Albert, Ingenjör, kont. Vasag. 42, C.: Malmskillnadsg. 54, C.; bost, Engelbost. Rådmansg. 22, Ö.; r. t brektsg. 14, Ö. - Emil, Ingenjör, KungsbroplanB, C. - A., Ofverjägmäst., Dalag. 43, Va.; r. t. - R. V., Ing., Biblioteksg. 30, Ö David, Kammarskrifv., Götg. 95, So.; a. t. Holmia, A.-R Tekniska Fabriken, Renstjer- Söder nasg. 20, Sä.. ~ K. G., Kamrer, Allm. Barnbördshuset, Ö. -.Export o. Import, Värtavägen 4, Ö.Dj.:. - Vilh. A. N., Kamrer, Uplandsg. 3F, Va.; r. t r. t Holmia-Magasinet, S:t Eriksg. 13 1, C. I - K.. Gustav L.,..Konstnär, Kaptensg. 7, Holmias verkstäder, Götg. 60, Sä.; a. t. Ö.Dj.; a. t. Osterm, Bror Aug., Kontrollör, Karlbergsvägen Holmin, Kristofer, Byggnadsing., kontor- 44 1V, Va.; r. t Regeringsg , C.; r. t o, Ebba, Lektorsänka, Kungstensg. 48 1V, 12113; a. t , bost. Grefmagnig.. Va.; a. t. Vasa V, Ö.Dj.; r. t. Osterm. 191ö,a. t. - J. T., Löjtnant, Västmannag. 29, Va.; r. t C. E., Grossh., S:t Eriksplan 10, Va. - Emil, Med. dr, Professor v. Karel. Inst., - Elisabet, Gymu-dir., S:t Eriksplan 10,. Engelbrektsg. 12, Ö. Va.; a. t Gunnar, Med. dr, Professor v. Karolinska - C. J. A., Kammarskrifv. i Tullv., 'Kata- ~nstitutet, Eriksbergsg. liv, Ö. Spec. rina V. Kyrkog. 4, Sä.; r. t Öron-, Näs- o. Halssjukdomar. Träffas - Harald, Kapten, J{alnrer v. Allm. Barnefter öfverenskommelse å r. t huset, Rörstrandsg. 18, Va.; r. t. Vasa. (helst 1/ f. m.) Sofia, Med. dr, Humlegårdsg. 15 I, Ö.; - Sven, Löjtnant, Hornsg. 64 A, Bä. mottag-n. hvard, 1-2 e. m. - Emma, Manicure, Pedicure o. Hyg. An F. Hj., Musiker, Västmannag , Va.; siktsbehandl., Lästmakareg. 8 n.b., C. a. t. Vasa N. G., Prakt. läk., Davidbagaresg. 1III, C.;.. - Oscar, Mäklare, Drottningg. 87, Va. mottagn. hvard. 3-4; bost, Baldersg, - C. Th., f. d. Perukmakare, Borgerskapets 5, Ö... Gubbhus, Bä. - T., Tjänsteman, Ostgötag. 75 ljl, Bä. - O. F., Poliskomm., Nya Polishuset, södra Holmin-:::itenqvict,K.E.,Apotckare,Snickareg... flygeln, uppg. A, C. 5, C. _ Ivar O.,Postvaktm., Brunkebergstorg 12,C. Holmkvist. se Holmqvist., _ Israel, Professor, Handtverkareg. 2 B, (J. Holmlund, A., Ankefru, Birgerjarlsg. 49, Va. - Anna, Professorska, Engelbrektsg. 1~, Holmqvist 2 Holmquist 3 Holmkvist. - Ann Margret, Professorska, Norr Malar- I ', strand 22 1V, C.; r. t. 7817, a. t _2 Axel, Assuransgir., Storg. 56, Ö.Dj.; r. t~ - J. F. Folkard-, Reg.-pastor, Komminister, 72259, a. t. Osterm Garfvareg. 2 11, C.; a. t. Kungsh _2 Filip, Bankkamrer, Riddareg. 68, Ö.Dj~. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. _.. RIOAR ANSeATAIII '7-471l

9 -480 Holmqvist-Holmström. ' 1 Holmqvist; Holmquist;, 3 HolmkViSt-.- 1 Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. _9 Carl, Banktjänstern., Tegnårslunden loil, -' A. L., Mari.nin~end. av l:a gr., Skeppa- Va.; a. t. Vasa reg. 33, O.D}. -" I.M.,Boktr.,Villa Stenkullen.~Appelvike~. -"s, G. H., Målerifirma, utför rums-, skylt-, _9S Boktryckeri o. Bokförlag, Vinkelg. 3, O. vagns- o. dekorationsmålning, Lunt- -' Alfr., Hyggmäst., Hökensg. 1, Sö.; a. t. makareg. 77, Va.; a. t ' Klas, Ordonnanskonst., Karduansmaka- -' F. L., Byggm., Orby villastad, Alfsjö. reg. 8 B, G.; r. t. Norr 891. _9 R. E. A., Dir., Polkungag. 103, Sö.; r. t. -' Carl. f. d. Polisöfverkonst., Skärgårdsg Ill, St.; a. t. Brunkeb, ,'Erik O., Fil. lic., Fjällg. 46, Sö. -' Wilhelm, Posttjänstern., Jungfrng, 24Ill, -' Axel A., f. d. Flaggunderofficer, Dalag. O.D}. 74 BIl, Va.; a. t. Vasa _9 Gust., Rekryteringskommiss., -' Alma, Folkskollär:a, Nytorgsg. 29, Sö. kareg. 81v, Va. Luntma- _9 Elisab., Folkskollär:a, Kommendörsg. 44, _2 Axe,l, Skandinavisk Förs.-byrå, Storg.56, O.Dj. O.Dj.; r. t , a. t. Osterrn "Elsa, Folkskollär:a, Skärgårdsg. 15 1II,St.; Alla slag af assuranser. Brandförs. a. t. Brunkeb öre pr tusen. -" N. Hj., Forstmäst., Vanadisvägen 25, Va. -, Alfred, Skyltmålare, Flemingg. 10, G. _9 Helga, Fru, Kungsg. 82, G.; a. t _8 Hanna, Strykinrättn., Bergsg. 11, G.; -' J., Fru, Blekingeg. 14, Sti.; Il.!. Söder a. t. Kungsh " Gunnar, Telegrafkommiss., Skåneg. 68IV, _1 Johanna, Fru, Skeppareg. 41, O.Dj. Sö. _1 Hilma, Fröken, Kungsholmsg. 24 IV (f. d. -2A. Richard E., Tjänsteman v. Stat. järnv., 20), G. S:t Eriksg. 89 III, Va.; a. t. Vasa _2 P. A. Fredrik,. Generallöjtn., Kommen- -' dörsg. 44 1, V.D}.; r. t P. N., Urmakare, bost. s. h. Uplandsg. 48, Va.; _2 & Co, Aktieb;l. Grossh.-firma, Katarina- -' C. G., V.!lrkmäst., Solvägen 52, Enskede. vägen 9 A, i:jö.; r. t _I Emelie, Ankefru, Repslagareg. 22 BIl, Sö. _, Ernst, E., Grosshandlare, Tysta gatan 14, Holmstedt, Rolf, Bokför., Rådmansg. 76, Va. O.Dj.; inneh Wiklund. af firman Wikman & - Werner, Engros o. Import, Bryggareg. G. 4, -' G., Grossh., Birkag, 8Il, Va. - Anna, Fröken, Musiklär:a, Tunnelg. 20 B" _1 R., Grossh., Ostgötag. 10, Sö. G.; r. t. 3015, a. t _1 A., Guldsmedsaffär (inneh, Henrik Lars- ~ Per A. C., Kamrer (Vacuum on Comson), Uplandsg. 27, Va.; a. t pany, A.-B.), bost. Valting. 5, G. -" Carl Aug., Handl., Västmannag.77, a. t. Vasa Va.; - H. M., Kassörska, Stjärng. 3", Va.; a. t. Vasa _1 N., Handl., Långbrodal 1, Älfsjö. - C. A., Plåtslagare (firma J oh. Stenberg _1 H. G. J., Ingenjör, Kammakareg. 41', G.; & Co), Artillerig. 22, O.D}.; verkst. a. t. Brunkeb. 16~9. samma gård. _, N. F. L., Ing., Valling. 23, G. - A. J., f. d. Verkmåst. v. Flottan, Döbelnsg. -' 8. H., Inspektris, Fru, Surbrunnsg. 33" 31, V~.. Va.; a. t Anna,, _9 Erik, Intendent, Tegnersg. 48, Va.; r. t. Holmsten, Ankefru, Engelbrektsg. 43B, O.!TI. H., Ingenjör, Bergsg. 1, G ",1 Otto 1., Järnvägstjänstern., Västmannag. - Carl E., Angbåtsbefälh., Bryggareg. 39, G. Holmstrand, Per, Dir., Kungsholmstorg 10, G. 51, Va. Holmström, Filip, Afd.-chef hos Aktieb.,-' Albert, Kamrer i Förs.-A.-B. Iris, strandsg. 16 IV, Va. Rör- Frans Svanström 13Il, G. & Co, G:la Brog. _2 And. Gotth., ~amrer, Artillerig. 4 IU, - Jac. G., Afd.-chef hos Aktieb. Frans O.Dj.; a. t: Österm Svanström & Co, Styrmansg. 17.AIV, _2 Hugo, Kapten, Linneg. 96IV, O.Dj.; r. t. O.Dj Hj., Agenturaffär, SotPaulsg. 24, ss; a. t. -" Hj., Köpman, Heimdalsg. 6 IV, Va.; a. t , r. t John,Agenturaffär,inneh.HugoMeyerson, -' Y.H.,Köpman,Drottningholmsvägenll,G. kont. o. bost, Malmskillnadsg.38,Sthlm _2 C. A. F. I., Major vid Generalstaben, 3; kont. a. t. 5456, r. t med Eriksoergsg. WH, O. ankn. till bost. o A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong s/d. 1344b

10 Holmström-Holst. Holmström J. V. L., Bleck- 0'. plåtslageri, Holmström, G. A. o Kontorsbitr. S:t Eriksg. 97, Va.; bost. Rörstrandsg. Vikingag; 12I!, Va. 36, Va.; a. t John Köpm. Torsgatan 29 Va.' a t - Carl Daniel, Civilingenjör, Bergsg. 39 IV,C. V~sa 9934: ".. - J. Gunnar, Civiling., Malmskillnadsg. - S. R., Köpm., K!.,N. Kyrkog. 33, C. 19~, C.; r. ~. ~ K., Lager af finare pappersvaror, minnes- Amalia, Damfrisering, Norrtullsg. 31, Va.; saker m. m.; kontor o. bost. L:a Vattug. r. t. Vasa 997, a. t ; bost. s. h., 21 r, C.; a. t. 8714, r. t a.! an~n.. - Gunhild, Lärar.a, Villa Fjeldstuen, Djur- J. Enc,. verk st. Du. I Svensk.Ry:~ka A.-B. gården. Fabr~k Barnengen, Strandvagen 7 B, - Aug., firma, Manufakturaffär, Norrtullsg. O.DJ.;. r. t. 7228?. v 29, Va., o. Karlbergsvägen 42, Va.; - Gust., DIspo.n~.nt, Birgerjarlsg. 112,Va. inneh:s bost. Frejg. 53, Va.. - J. W., Fabrikör, Uplandsg.54, Va.; a. t. _ Hulda, Musikskola, G:la Brog. 13, C.; a. t Inzeborg, Folkskollär:a, VIlla Fjeldstuen, _. J h Edv d M lare Grefg 37 t v o" g DJurgården. o:. ar,.a,...., A trid Prök Vill F' Id t D' O.DJ.; a. t. Osterm s gården. fl, ro en, l a Je s uen, Jur- _ J o h n, &. C' P pp r affä och Blockno-.0, a e s r _ Ebba, Fröken, Högalldag. 32 B, Sö.; a. t. ~~s~4bnk, Torsg. 29, Va.; a. t. Vasa Söder L A 'p d V" t 37 TT H Frök O"t l 22.1\ t " re., as mannag.,.ra. -., ro ~~, s erma msg.,~.,a.... _ Fr., Redaktör, Jungfrug.. 5, V. - Rosa, Froken, Greft~reg. 71, O. _ Aug., Reseombud, 'l'immerrnansg. 38 A, - Agnes o. Auna, Froknar, Kaptensg. 12, S'" t Söd. 47 O.Dj.; a. t. Österm :, r... o er.'. O' Holmström, Nils W:m, Grossh., Norsk A/S - G. Hjo,.SJokapten, Villa Fjeldstuen,.DJ.; B.. T k F b 'k 01' Id. a. t. Osterm arnang.ens e.~.. a n '. Jee 1~.lllgS-_ O. W., Sjökapten, Kocksg. 22, Sil. Illldsta;llatloner ftor lllduns.tr~ehro. vkarme- _ A. S., Skoaffär, Mästersamuelsg, 53 C.; e nmgar, sys em» IWI o», on or t bost. Drottningg. 49, C. ' ~ungsg. ~9, C;: r.. t ,~. t. 9228: _ C. L., Skräddare (firma Schiller & Holmoppet 9- /21,2-5, bost, Flor ag. 4, O., ström), Birgerjarlsg. 12, O.; bost. Jungr. t , a. t f 19 Hl O - Joh~ V., Handelsres.; Tjärhofsg. 48, Sö. _ J. ~~ Skrädå.ar~, Sibylleg. 83, O. - Arvid, Handl. (speoeri-); Norrlandsg. 23, _ O., Smed, Davidbagaresg. 14, C.; a. t. C.; r. t. o. a. t; ' ; bost. Roslagsg. 54, Va. - H. H., Handl., Fjeldstuen, O.DJ., firma Sicrid El S' k llärar: L'... Rörström & Co, Storkyrkobr. 5, St. - 19n o.. na., mas o arar.or,..,iamnas, H Id Hårfrisö k St 37.1\. Kungsh:s villast, - u a. a, t. 158 ar 06. risors a, yrmansg,, U., -s ' C. L., S mc. k e.l.. ri- o Laggkärl a ~ f a b n, 'k K ar.. F P I '" K t 46 TT laplan 4, O.D).; a. t C. L. -. "" ngenjor, ungs ensg.,r a. H l t.. b. t t A g t d l 4~1 _ H. A, Ingenjör, Regeringsg. 67, C. o ms roms os. a.. u us en a\. _ Jakob Ingenjör Revisor aukt, af Stock- - C. H., Vaktm., Klara V. Kyrkog. 3A, C. hol~s Handeiskamma;e, Malmtorgsg. - Elna, B:.yggareg. 39, C,.. h. 2,.. C.; r. t o , bost. Strand- - K.5~ 70~odermannag. 34, ss., a. t. Söder vagen 11, O.DJ.; r. t , a. t J. A., Ing., Drottningholmsväg. 9, C. Holst, A. G., Apotek.,,Inne,h; af O~tersunds - Nils, Ingenjör, Skeppareg. 49 A, O.Dj. K~m. Tekn. Fabriks Eili al, Gotg. 16 B, - W. B., Ingenjör, Kungsträdgårdsg. 18, C. So. - A. E., Juvelerare, Handtverkareg. 26, - AXÖlF. A., Banktj.-man, Karlavägen 47 B, C.; bod Scheeleg. 1, C... - Sten, Kamrer, Drottningg. 67 IV, C. - Aron, Bokh., Skeppareg. 42IV, O.Dj.. - G. S., Kanslisekr., Ringvägen 14, Sö.; - Karl Fr., Bokh., Flemingg. 22, C.; a..t, r. t. Söder 622, a. t. Söder Kungsh Sture, ~apten, Sibylleg. 46 & 48, O.: - Olof, Byggmäst., Artillerig. 18, O.Dj. a. t. Osterm. 3809, r. t Niels, A.-B., Engros-&Agenturaffär,etab!. \ - Gurly, Kassörska, Asög. 83 ll, Sö.; a. t. 1906, Silfver- o. Metallvaror, Elektr.- Söder galv. anläggningar, kemikalier, elektr. - J. A., Klädeshandl., St. Nyg. Ll ', St.; fällningsmaskiner, Skeppsbron 4, St. bost. Stora Essingen. Anna, Fröken, Östermalmsg. 391V, O. j - C.Wilh.,Kontorist, Timmermansg.4FII,Sö. r. t l (St. Jiirnv.), FINSPONGS METALLVERKS A.-B IIfIDAIIf ANS.ATAN AdTes8kal.ndern 1921.

11 482 Holst-Horngren. Holst, Elisabeth W., Fröken, Kungstensg. Holz, O. lj)rich, Kommendörsg. 30, O.Dj.; 54III, Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Adolf, Grossh., Ebemotorns Försäljnings- Holzapfel, Annie, Fru, Rådmansg. 14, O.; kontot, kontor Tuleg. 35, Va., utställ- r. t ning Birgerjarlsg. 35, C.; bast. Lidingö Holzapfels Svenska Färgaktieb., se Intervillastad. national, Färg A.-B.. - J. F., Ing., Handtverkareg. 11, C. Holzhausen, Axel, Disp., Chef för Haga o. - K. O., Ing, Södermannag. 54 1l, Sö, Ulriksdals trädgårdar, Haga, Sthlm 3. - P., Intend., Nybrog. 28 C, O. von Homeyer, Ebba, Fröken, Danderydsg. - Karl Arvid, inneh. af Kem. Tekn. fabr. 2, O.. Samariten, Bergsg. 21'1, C.; bost. s. h. - O. Ankefrih:a, Danderydsg. 2', O. - Ch. Ancker, Löjtn. O. Ingenjör, Observa- Honduras Generalkonsulat, Nybrog. 60, O. torieg. 23'v, Va.; r. t. Vasa Generalkonsuln priv.: r.t. Stocksundbu. \ - Y. E., Marmormålare. Västmannag. 64, Hongelin, A. W., S:t Eriksg. 15 1l, C. Va.; a. t. Vasa Honungsaktiebolaget Bikupan, kontor o. la- - Karl Dav., Verkm.. Lundag. 41 III ö. g., ger St. Hoparegränd 5, St. Sö.; a. t. Söder Hoppe, Ragnar, Fil. lic., t. f. Interid. v. Navon Helst. J. H., Kapten, Kommendörsg. tionalmuseum, Nybrog. 20, O. 32, O.Dj.; r. t R., Husägare, Västmannag. 78, Va. Holsteinson, A. T., Kontrollör. Frejg. 9, Va. - E. A., Ing., Valhallavägen 43 III, Q. Holsti, P. O., Ing., Banerg. 51',' O. - Torsten, Kanslisekr., Nybrog. 20, O.; r. t, H alt, Hanna, Fröken, Matvarnaffär, Frejg , Va.; a. t '. Hoppek, A., Ing., Götg. 31, Sö. Holter, Sara, Fru, Karlavägen 75 B, O.Dj. Hoppeler, V. D. A., Ankefru, Dannemorag. - Gustaf, Textilagent, Drottningg. 95 C, 12, Va. Va.; a. t. Vasa 107. Horn, Arvid G. S., Grefve, Ceremonimäst. i Holtermann, Oscar, Kabin..-kammarh., Major, K. M:ts hof, f. d. Rikshärold, Grefg. Karlavagen , O.. 14, O.Dj. Holtkamp. Bruno, Skogsvägen 15, En- - Gustaf A. O. K., Grefve, Kammarherre, skede. vice Ceremonimästare Y. K. M:ts hof, Holts, Aug., Gulddragerifabriks-Aktiebolag, Grefg. 14, O.Dj. Mästersamuelsg. 60', C.; verkst. Dir. - af Rantzien, G. W., Amanuens, Karlbergs- Harald Kugelberg, kontor, lager O. fa- vägen 80, Va ; a. t. Vasa brik af Gnlddragerier, von Horn, Hazel, Fru, Odeng. 40, Va. - Aug., Päls- o. Mössfabriks-Aktiebolag, - Brita, Fröken, Banerg. 51, O.Dj. kontor, lager o. fabrik af Pälsvaror o. - Erik H., Kammarherre, Kanslisekr., Egils- Mössor, Mästersamuelsg. 60 1l, C.; verkst. 'vägen 8, Stocksund. Dir. Knut Johansson. - Axel Gustaf,. f. d. Kapten v. Flottan, Holtz, Knut E., A.-B.,Engros- & Agentur- Ekudden, O.Dj.. firma, Spec.läder- o. skofabriks artiklar - Carl, Ryttm. v. Lifg. t. häst, Villag. 13, O. m. m., Karlavägen 7, O.; r. t , Hornberg, Svea, Fru, Kammakareg. 45, C.; a. t. Vasa 'I'elegrafadr, :»Knu- r. t terik». Horndals Järnverks Aktieb., se Joh. Sam. - Knut E., Dir., Värtavägen 6, O.Dj.; r. t. Billing & Son , a. t Horneij, Otto, Fabrikör, Vikingag.18'v, Va. - Anna, Fru, S:t Paulsg. 3S B, Sö. Horneman, O. Leonh., Revisor, S:t Eriksg. - Elisabeth, Fru, Odeng. 68, Va. 94, Va.; r. t. Vasa David, Järnv.-tjänstem., Långholmsg. - Erik, Skräddare, Stureparken 5, O.] 9 B 111, Sö, - C. J.,Skräddarmäst., Helsingeg.19, Va.; - Johan A., Kafeidk., Vikingag.13,'/2tr.,Va. a. t. Vasa A. H., Med. lic., Holländareg. 22, Va. Horner, Olga, Fröken, Timmermansg. 27, Sö.; - J. F., Specialaffär för Sybehör, Mode- a. t. Söder varor och Garneringsartiklar en gros Horney, Fr., Oiviling., Odeng. 47, Va. och detall (innehafv: Adolf Hahn). - Amanda, Fru, Bryggareg. 12, C. Hufvudaffär Brunkebergstorg 5, C.; - Ebba, Ankefru, Odeng. 47, Va.; r. t. f filialer St. Nyg. 35, St., O. Stureg. 8, O Anna, Sångerska, Birgerjarlsg. 108, Va. Horngren, C. G., Generalkonsul, Dir. i A.-B. - Bertha, Änkefru, Holländareg. 22, Va.; I 'f~e Swedish T,;ading Comp, Strandr...t lvagen 5 B, O.DJ.; r. t ? - E., Ankefru, Riddareg. 72, O.Dj. - J. G., Kassör, Styrmansg. 5, O.Dj. NAVIGATORlOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

12 IH Horngren-Hotell Eft F d. h C A W I Hotell och Rum för resande (forts.): orngrens r., re r., mnen,.. er- Imelin o. Ko W. Sandberg, välsorteradl Carlsson, Mina, PrivathoteU, inneh. Hanna Carlsson, Klara V. Kyrkog. 5, 1 o. 2 tr., G. ~äderhandel, Kornham?,storl?, 61, St.; r..t. Centralhotellet, Klarabergsg. 31, Sthlm l. 3826, a. t. 1294; filial Gotg. 77, So.;.Clara Larson-, Birgerjarlsg. 23, G. Etabler. a. t ~~~;~ ~ ar~ 01~;.lJr. t. Namnanrop :»Hotell de Poste, Hotell, inneh, Fröknarna Hilma Elias Horngren, K. Alri,k, f. d. Läderhandl., St yr- son o. Stina Svensson, Vasag. 5, O.; r. t 1?I D' 13918, a. t mans. g 5,v. 'J.. de SuMe, Drottningg. 43, G.; inneh. Fru Ida Hornsbergs Bryggeri & Mälteri, Hornsberg, \Vide. O.; r. t. o. a. t du Nord, inneh. Lotten Ohlsson, Kl. S. Kyrkog. Hornstulls-Basaren, inneh. Nilsson & Lind- EM~ g1rt~s~;,,~4~r1~'a:ho\el~~oii~gerjarlsg.8, Ö. berg, Långholmsg. 25, So.: a. t , Engelbrekt, Hotell, Birgerjarlsg. 29, G. r. t. Söder 11 01; filialer Hornsg. 70 E~!ll'i~d, Klarabergsg. 50, G.; a. t. 650, r. t. o. 104, Sö., Götg. 59, SÖ,. H L A F "k Sto g ?I D'J' Fyr-is, Drottningg. 53, G.; a. t. 21'364 ornung,.., ro en, r. '±,V.. Gerrnania (inneh. Edvard Karlson), Drottningg. Hornvall, A., Fröken, Kammakareg ö. g., 19, C.; r. t o. 4656, a. t Va.; a. t. Brunkeb Grand Hötel, S. Blasieholmshamn. 8, Sthlm 15. Horss, Gunnar, Kontrollör, Ringvägen 104, Grand Hambnrger Hötel Börs, Royal, Jakobsg. Stallg., 6, O. O. SÖ.; a. t. S\ider 3f>8 65. Hellman, Bryggareg. 5, G.; Inneh. Augusta Horst, Adolf, Akeriförman, Birgerjarlsg. Johnson, riks o. allm. Växelstation i hotellet. TT t V 276-t Hospits, Stockhohns, inneh. Dir. Hugo K. 109 B, ra.; a.. asa '±. \Vestlund, Vasag.10, G.; a. t.5985, r. t Hortelius, Maria, Blomsterhandel, Folkungag. o. 106l. 83, Sö, H~~l rt:s~~~:~ ~~:e~;t~{i~~~qvist), Stureplan 1, Horwitz, Erik, Direktör, Västmannag. 69, Hotell Arff'ursten (innoh. Fru Margit Grannas- Va.; a. t. Vasa 468. Helander), Drottningg. 48, G.; a. t. 7151, r. t. Gust., Köpman, Dalag. 14, Ya.; a. t Telegrafadr.: Arffursten. Vasa 3246, r. t. Vasa 76.. Hotell Br unkeberg, inneh. C. A. Wåhlander,?I N. Smedjeg. 20, G.; a. t , r. t Norr M.,Köpman,Greftul'eg.2211,v.; a.t.1l769. Hötel Continental, Vasag. 22, Sthlm l. A., Revisor, Helsingeg. 11lv, Ya. Hötel de Poste, Vasag. 5, O.; a. t it S kh l t K h l Hotell Excelsior, i K. F. U. M:s byggnad. H OSp1 al, toc o ms, u om ungs o ms Birgerjarlsg. 35, G. Motsvarar de bästa af tull. utlandets Christliche Hospize; rikstel.: namn- Hospits, Hotell (Elim), Mästersamuelsg. 6811, anrop:.hotell Excelsior», allm. tel "6 t l Telegr.-adr. Excelsior. O. ; a. t , r. t. 129 oo; e egr.- Hotell Hospits (Elim), lvlästersamuelsg. 68, adr.: Elim. 2 tr., G.; a. t , r. t ; telegrafadr. Hospits, Stockholms, iuneh. Direktör 111 O Hugo Hotell Elim. Häggiund, N:a Smedjeg. 14 O. K. W estlun, d V asag. 10,.: a. t. Hotell Kanan (inneh. Joh. Eriksson), G:la 5985, r. t o Brog. 25, G. Hossfeld, Anna, Fru, N orrtullsg. 49, Va.; HMel Kronprinsen, Drottningg. 29, Sthlm l. Hotell Linden, Kl. V. Kyrkog. 21, G. r. t. V asa 4 35.' Hotell o. Pensionat von Platen, Kungsg. 56,G. Hotell, i hvilka källarerörelse idkas, se ru- Hotell Regina, Drottningg. 42, O. briken Restauranter. Hotell Standard (Dir J. Johnsson), Drottningg.. O 66, G.; a. t. 48S2, r. t o Hotellexpressen, Birgerjarlsg. 33,.; a. t. Imperial, Regeringsg. 5, G. 5553, r. t r-, annex, Nybrog. 6, 6.; a. t. Österm. 450 o 20489, r. t O H Ot e 11 och R u m fö r r e s a n d e Kristliga Ynglingaföreningen, Bryggareg. 10, G. (Se för öfrigt Pensionat). Kung Carl (inneh. Olof Jönsson), Malmtorgsg. 10; resanderum N:a Smedjeg. 18. Staden: L'11eå (A. Hammarin), Kl. V. Kyrkog. 9 1 /1, G.; Automat Hotellet, Västerlångg. 22, St. a. t. 523, r. t. 555l. Brage, St. Nyg. 9, St, Malmstens hotell, Mästersamuelsg. 63, G. Hotell Prins Carl (inneh. Rob. Johansson), Monopol (Iuneh. Fru Alma Widelius), St. Vat- St. Gråmunkegr. 8, St.; r. t tug. 8, G. Hotell Sun, St. Gråmunkegr. 1, St.; a. t Nordstjernan, Drottningg. 46, G. Reisen, Skeppsbron 14, si, Pallas Hotell (Inneh. Fru Caroline Borg), Klara Ungkarlshotellet, A.-B., Köpmang. 15, si. bergsg. 37, C. Norr: Park Hotell, Vasag. 8, G. Belfrages 2 G; penaiönat-hotel'l, Brunkebergstorg Pensionat Fagerström, loneh. Änkefru Fagerström, Blasieholmsg. 3, G.; r. t , a. t. Birger Jarl, Brunnsg. 1, C Blå Bandet, Mästersamuelsg. 68, O. Pensionat Sylvia, El'iksbergsg. 1 B, Ö.; r. t. 7716, a. t Carlsson, G., Privathotell (inneh. Fru Willy Privathotellet, Mästersamue1sg. 69, G. Svensson), Hamng. 13, G.; r. t. 2356, a. t. Ramstens Hotell, G:la Brog. 23 A, G Reisman (inneh. H. Söderberg), Klarabergsg. 60,0. I FINSPONGS METALLVERKS A.-S. RIDAR AfIIS.ATAN e::c:Y

13 484 Hotell-Hult.. Hotell och Rum för resande (forts.): Hugin, Tidskrift, red. o. ~tg. ing. Otto Witt, Skandia Drottningg.26, Sthlm I; (inneh. Adolf Riddareg. 55, O.D;.; r. t. 734 ~5. Wiberg). Hugos Konditori. inneh. Hugo Siewertz, Småländska Privathotellet (inneh. Ida Anders- T gnörsg. 13 Va.' a. t son), Bryggareg.l, O. e A O' D" t V lh Il.. Stora Rosenbad, Klara S. Kyrkog.4, O. (hörnet Huitfeldt, C...., isponent, a a avaaf Rödbodtorget).. gen 35, O.; r. t Strand Hotell, Norra Blasteholmshamnen 9, O. Svecia, Biblioteksg. H Komm -kapten Sveavägen Djursholm. 6, O.; a. t. 6347, r. t. 6181, :'." A fr Sylvias matsalar (Pensionatet), Eriksbergsg. - MImmi, Postexp., Greftureg. 24,uPP. 1 B, Ö.; r, t D III O. ~~:~~~~';,';.'/.';l;i~~~~';;,::n~;an.kyrkog.6, c. Hulander,'J. B., Ingenjör, Solnavägen 49, Va.; Örn (äfvenpensionat), Lra Vattug. 30, O. r. t O' Örnsköld, Drottningg. 32, O.; r. t. 8608, 8649 Huldt, S. H.. Bankdir., Strandvägen 61,..D;. o , a. t Carl Bokh. Karlavägen 77 O.D;.; a. t. Söder-. ", Sjöm~nshemmet. Peder Myndes backe 3, Bä. Osterm Östermalm: _ Kristoffer Bruksdisp., Strandvagen 43, Oosmqpolrte, Hotell o. pensionat, Skeppareg. O D', 32 O.D' 'J. Hot~11slivia, Eriksbergsg. IB, Ö.; r. t Gustaf, D.~r.,Upl~ndsg. 7, G.; ro't. ~3469. Rosens pensionat, Greftureg. 22, 6. _ Ellen Froken, Riddareg. 45,.D;. Hotzen,H.H.K.V.,Kont.,Sveavägen 14 m, Va. _ I K 'Fröken Dalag. 18 Va.; a. t. Vasa - & Co, Albert (inneh. K. ~' Lindström), ',. Lager af ur och urfurmtyrer en gros, _ H. Hampusson, Justerare I 2:a.. o. 3:e Klarabergag. 56, G. distr Södermalmstorg 24, So.; r. t. Houlst, J. A., Målarmäst., Valhallavägen 5240: 107 B, Va. _ Adolf Kontorschef, Tomtebog. 34, Va.; Hovander H. Adolf K., Assistent (Stockh. a t Vasa Sjön!lanshem), Katarinavägen 15 B, Sö. _ H 'c. Lärar-a v. Ählinska skol., Dalag, - Anna, Fru, Modist, Katarin~vägen 15B,Sö. '18, 'Va.. Howander, 8eth S. O., BanktJ.-man, Krono- _ Fredrika, Änkefru, Braheg. 19 n.b., O. bergsg. 28 li, G.; r. t. Kungsh _ Arvid Braheg. 1, O.; a. t se äfven Hofvander. Huldtgre~ Hugo F., Direktör, Rörstrandsg. Howding. Carl, l:e Postiljon, Norrlandsg. loli,' Va.; rvt, 30668, a. t Iv, G.; a. t. Brunkeb Huldth Anna Folkskollär:a, Ringvägen 12, Hoving, Folke? Artist, Danderydsg. 10 m, sh.; a. t: Söder 55.. O.; a. t. Osterm _ se äfven Hult. & Winborg,KOllstauktionshuset,se Konst- Hulek & Co, A.-B., Drottning-g. 47, G.; r. t. auktionshuset, Hoving & Winborg , a. t Export-Import. - se äfven Hofving... Generalagentur för aluminiumtuben Hubendick, Gärda, Fröken, Hornsg. 6.~.B, So. -Fenag» o. uppskärningsmaskinen -Pri- - C. Edvard L., Pr.?fess or, Saltsjö-Stor- mus». Papper frän utländska bruk. ängen; r. t. Storan gen 109 samt Tekn. Hull Carl Källarmäst., Lästmakareg. 6, G. Högskolan. Valhallavägen, O.; r. t. Hullgren, 'Oscar, Konstnär, Varfsg. 1 A v, Sö.' r. t. Söder 773. Evy, Änkefru, Hornsg:. 66 B: Sq.. Hullstra~d, A. W., Fanjunk., Braheg. 12, O. Hubert, TQrst!ln, Underlak., Langbro sjuk- Hult, Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng. hus, Alf sjö; r. t , Va.; r. t a. t Huch, F. J. L., Köpman, Hornsg. 148 B, So. A. R., Dir., Valli~g.. 18, G.. Hudden, G., Grossh., Norrviken. tel. Norrv. _ Torvaid, verkst. Du. I Kommanditbolaget Stockholms Kopieringsanstalt, bost. Hudson Trading Compan.r Aktiebolag, Götg. 13, Sö. Export af papper o.. tra~assa; Import _ C. J., Fabr., Rökeri, Östermalms Saluaf järn o. stål, ke.~lllkaher m. m., af- hall, O.; a. t , r. t. Osterm. 1875; deln.-kontor Sveavagen 23, G.; r. ~' bost. Majorsg. 6, O.; a. t ankn ; telegrafadr.:.»hudask». Huf- _ Carl Fabrikör, Rörstrandsg. 44, Va.; a. t. vudkontor New-York. V~sa 9634; kontor o. verket. Solna- F to h t kt' b l t vägen 102, Va.; r. t Hufvudstaden, as ig e s~ l~ o age, _ F., Fabr., Drottningholmsvägen 9, G. kontor Gust. Ad. torg 18. G., kontors- -s E Flickpension Villa Hult Djursholm' tid 9-5; r. t , o.,., t D' h 478 ', 6997, a. t. 1263, 1438, 769, 1279, _ A~'a~da~u~~u', Stu~eparken 9, O. 1289, R Ch., Fröken, Dalag. 16 & 18, Va. 20 VASAGATAN 20. A.-B. SVENSKA M f TA LLVERKEN Se annons ijkartong sid. 1344b.

14 Hult-Hultgren. 485 Hult, L K., Fröken, Dalag. 16 & 18, Va.. Hulten, Klas, Bager], Katarina Bang. 15, - Hugo, Generalmajor, Stureg. 58 BlI, O.; Sö.; a. t r. t \ - S., Direktör, Odtng. 26, Va.; r. t , - F., Herr, Drottningholmsvägen 9, C. a. t C. A., Ingenjör, Torsg. 4, C. - Hildur, Fru, Parfymaffären Pompeia, - K. R., Ing., Skeppsbron 6 IV, St. Greftureg. 13, O.; a. t. 2827, r. ~' - F. Knut, Kont., Brännkyrkag. 153, Sö.; Osterm, 510; bo st. Sibylleg. 49, O.; a. t a. t. Osterm, Olof, Med. dokt., Nybrog. 43, O.; hvard. Anna, Modehandl., Väst.erlångg. 58, St.; 3-4, 1 junj-15 sept. hvard. 1;.11- bost. Greftureg. 40, O. 1/212; a. t. Osterm. 464, r. t J. A., Skräddare, Blecktornsgränd 7, Sö.; - Axel, Mekanisk Smidesfabr., S:t Eriksg. a. t.. Söder BlI, C.; a. t A. S., Ankefru, Kaptensg. 15, O.Dj. - A... T?, Smidesmäst, Drottningg. 102 I1 Ah'i~, Kaptens~. 15, O,Dj..;. a. t o. g., Va. - Gustaf, Kaptensg, 15, O.D}., a. t Hulda, Ankefru, Kungsholms villastad; - se äfven Hulthen.. - a. t:. Ulfsunda 52. Hultenberg Hugo, Bokbind., Östermalmsg. Mia, Ankefru, Yåstmannaz, 69, Va. 16, O.; verkst. Karlavägen 14, tjo - O. W., Ofvering. vid A.-B. Archimedes, - Axel, Ingenjör, Birgerjarlsg. 73 & 75, Inedalsg...pv, C. Va. - G. C. V., Ofverstelöjtn., Grefmagnig. 3, - Helge, Kamrer, Folkungag. 46, So.; a. t. O.Dj. Söder se äfven Huldt, Huldth o. Hulth. - Ellen, Kassörska, Karlbergsvägen 29 B, Hultberg. A. L., Fröken, Östermalmsg. 11, Va.; a. t. Vasa O.Dj.. - Nanna, Telegrafist, Surbrunnsg.28, Va.;! - M., Fröken, Kappaömm:a,Ragvaldsg.1, Sö. r. t Siri M., Fröken, Karlavägen 44 1, O. - John, Surbrunnsg. 28, Va.; r. t Claea, Aktieb., Birgerjarlsg. Konsthandelo. 18, O.; a. t. Ramaffär, 298, r. t. Hultengren, D. L., Dir. (Hasselblads.Fotografiska A.-B.), Sibylleg. 75 1I r, O.; r. t. 3957; filialer Kungsg. 9 & Il,' C.; a. t , Hornsg. 66, Sö.; a. t. 1834; - A., Kamrer, Scheeleg. 13, C.; a. t. Kungsh. fabrik, kontor O. nederlag Braheg. 9, O.; a. t , 9690, r. t',,3376; Dir:s Hultenheim, Mary, Fröken, Karlavägen 69, O.. bost. )310mstervägen 15, Appelviken; - Louis, Stud., Skeppareg. 12, O.Dj.; a. t. a. t. Appelviken 553. Osterm Gustaf, Kontorschef V. Centraltryckeriet, Hultgren, H., Afdeln. chef, Upplandsg.Bd ', Grefg.!01V, O.Dj.; a. t. Osterm uppg. e, Va.. - O., Köpman, Uplandsg.,,58, Va. - E., Banktjänsteman, Grefg. 53 II, O.Dj. - H. G. F., Maskinist, Ostermalmsg. Il, - Axel Hj., Direktör, Vasag. 8, C.. O.Dj. f-g. H. E., Direktör, Narvavägen 31, O.D}.; - A. P., f. d.. Postvaktmäst., ö. g., O.D}. Narvaväg. 4 1I - r. t , a. t. Osterm, Anna, Folkskollär:a, Sibylleg. 81, O. H ' b Albi R kl. l' A - -Pyrrhus, Selma, Fru, Dräkt- o. Kapp- ~ erg, In, e amspecia Ist, gentu- sörnm:a, Västmannag. 30, Va.. re!., tiur~runnsg. l:lt>, Va.; r. t , - Axel, Förestånd., Solvägen fjo, Enskede;. träffas säkr f. m., 4-6 e. m. a. t. Ensk. 280 ankn. - O. A., Tjänsteman i Försäkr.-aktieb. - C. E., Hojslager] '0. Smidesverkst., Park- Skandia, Surbrunnsg. 31 A, Va. udden, Orby, Alfsjö. - E.. C., Änkefru, Karlavägeu 44', O.; a. t. - John G. R., Kapten vid Uplands Inf.«, Österm I reg:te, Odeng. 17, Va. - Frida A., Änkefru, Folkungag. 85 A III, Sö. ~ Axel Th., Kassör, Vegag. 6 III, Va.; a. t. - se äfven Huldberg. Vasa Hultbom, Maths, Fabrikör, Jakobsbergsg. - (Hultgren) H. B., Kommunalläk., Marin- 22, C.; a. t. log. 93; bost. Braneg. 31, O. läk. af La gr., Tottvägen 8, Råsunda; - Nina, Fröken, Fältskär o. Sjukgymnast, a. t. O. r. t. Stureg.. 11I, O.; a. t. Österm. 1822, - Theodor, Konditori, Järntorget 83, St.; r. t. Österm, 255; hvard. 12-;;. a. t. 2678, r. t. 6735; bost. Väster - C., Tandläk., Stureg.14, O.; hvard. 1/22- långg. 81, St.; a. t /23, annan tid efter?fverensko.m~. - Eric, Köp.man, Tyskbag~reg. IlO, O.. - N. A. S., Ankefru, Banerg. 17, O.D}..- C. E.,.MaJor, Grefmaglllg. 8, O.D;. F/IvSPONGS METALLVERKS A.-B. NIDA~ ANS.ATAN'

15 486 Hu1tgren- Hultner. Hultgren, O. Gustaf, Massör, Nybrog. 50 lii, Hultman, Joh. Ad., Advokat, kontor och postadr, Hultman & Rockström, Klara Hultgren, Herman, Aktiebolag, Möble- V. Kyrkog. 5, C.; bost. Götg. 95, Sö. ringsfi,rma, Malmtorgsg. 3, C.; kontor!lt: - Iva!, Aktuarie, Tjä~~tem. i Skandia, Negr. t , a. t , verkst. dir.: hnge; r. t. Saltsjöbaden 108. r. t & Co, Allm. Fönsterputsn.-byrån, Rege- - O., Rak- o. Frisersalong, Drottningg. ringsg. 97, C.; a. ~' 896!3. 11, C.; bost. Kungstensg. 54, Va. - P. G., Aman., Kanslisekr. l Handelsdep., - Anna, Sjukgymnastik o. Massage, Birger- Banärg. 5III, O.Dj.; r. t jarlsg. 13 II, C.; a. t , r. t. Norr - P. A., Apotekare, Storabältg. 29, O.Dj.; 748. r. t N. G. T., Sjökapten, Stadsgården 8; Sö. - Ivar, Bankdir., Grefmagnig. 15, O.Dj.; - Gösta C:son, Skeppsmäklare, Saltsjö-Duf- r. t I näs; r. t. S:ö Dufnäs S. V., Banktjänsteman, Nytorgsg. 19, Sö. - & Co, Skeppsmäkleri, Befraktnings- o. -s Choklad- & Konfektfabriks Nya Aktie- Speditionsaffär, Stadsgården 12, Sö.; bolags filial, Drottningg. 88, C. r. t o , a. t G. H., Civilingenjör,. Arsenalsg. 14" C.; - Signe Kolthoff-, Skådespel.a vid. Dram. r. t ; bost, Hornsg. 33 A IV, Sö.; Teatern, Narvavägen 31, O.Dj.; a. t. r. t Osterm. 3509, r. t G., Direktör för Svenska Snickeriexpor- - P. A., Tandläk., Birgerjarlsg. 18, O. törernas Försäljningsaktiebolag, Va- -s, Systrarna, 'I'extilateljå.Blrgerjarlsg.Hl", sago 7-. C.; r. t -;30621, a.. t ; - C. a. t , r. t. Norr 748. bost. Djursholms-Osby: r.t, Dj-Oeby 53. E. O., Öfverläkare vid Stockholms Sjuk- - V. Hugo, Direktör, Västmannag. 47 m, hem, Prakt. läk. (Invärtes och Nerv- Va.; a. t. Vasa sjnkd.), Nybrog. 1.~A I, O. Hvard. 3-4; - J. E., Fanj~nk., Surbrunnsg. 51 IV, Va.; a. t. ( r. t , a. t. Osterm Vasa 38 '07. - se äfven Huldtgren. - Eva, Folkskolläna, Uplandsg. 85, Va.; Hulth, C. B., Bokh., Kungsholmsg. 67 (f.d. 37), C... - a. t Fredrika H., Folkskollär:a, Holländareg. - Margareta, Ankefru, Inedalsg. 15, C. 21 B, Va. Hulthen, P. M:son, Resesekret., 'I'omtebog. - Emelie, Fröken, Sömmerska, Roslagsg, 25 IV, Va.; a. t. Vasa '7, Va. - se äfven Hulten. - Hilda, Fröken, Villa Granhyddan, Dan- Hultin, Josefina, Barnm., Nybrog. 55, O.; deryd. a. t , r. t. Osterm J. Ludv., Grossh., Folkungag. 103, Sö.; - Anna, Fru (Kafe Brage), Handtverkareg. 3R, C.; a. t a. t. Söder 1. M., Handl., Midsommarkransen, Lilje- - Anna, Fru, Tuleg. 34, Va.; a. t holmen. - V. K., Grossh., kontor Smålandsg. 24, - A. L., Hårfrisörska, Braheg. 4, O. C.; best, Djursholm. - K, Ingenjör, Holländareg.7 II,C.;a.t W. K., e. o. Hofrättsnot., Scheeleg-. 20, C. - C. K., Kammarvaktm., Slottsbacken 2, St. - Elis A., Ingenjör, Bergsg. 9Ir, C.; a. t. - H., Kamrer, Artillerig. 42, O.Dj. Kungsh John A., Kassör, Scheeleg. 11, C.; a. t. - Oscar, Tjänsteman i Skand. Kredit-Ak- Kungsh. 3294, till kontoret a. t tieb., Svartensg. 8 B III, Sö.; a.rt, A., Linjemäst. v. Telegrafv., Polhsmsg. Hulting, J., Fil. dr, Markvardsg. 6 rrr ; Va. 32, C.; a. t Fredrik, Löjtnant, Kammarskrifv., Dalag. - G. A., Postexp., Sveavägen 35, C. 84, Va. - G., Skräddare, Malmskillnadsg. 44, C.; - Carl, Prakt. läk, Hornsg. 59 A m, Sö. a. t H. F., Reservlöjtn., Stat.-skrifv. v. St. - Axel F. W., Skådesp., S:t Paulsg. 25 II, Järnv., Handtverkareg. 43 B, C.; a. t. Sö.; a. t , r. t. Söder K. G., Souschef, S:t Eriksg, 821', Va. G. A., Tjänsteman, Stureg. 17, O.; r. t. - Maria,..Ånkefru, Jakobsbergsg. 33 Ir, C. 234 O~: - Thea, Ankefru, Bellmansg. 1r, SÖ. - E. M., Ankefru, Uplandsg. 13 B, Va. Hultmark, C. V., Bokh., Kammakareg. 7 II, C. Hultkrantz, H. A. N., Kanslisekr., Löjtn., - Emil, Fil. dr, Birgerjarlsg. 32, V.; a. t. Brunkebergstorg 22 u, C. I 10166, r. t A. F., Ofverste, Kungstensg. 3, O. Hultner, Otto, Musikdir., Dragonkasernen, l]ultkvist, se Hultqvist. Ladugårdsgärdet; a. t NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

16 . Hultqvist-e-Husen, 487.'l Hultqvist; 2 Hultquist; 3 Hultkvist. Humble, B. K. R.,..Post!':~P., Braheg;. 35, O. 4 B:uldtquist. Gustaf,..Reda~tor, Fjällg. 16, $0. - L. K., Ankefru, Braheg. 35, O. _1 F. G., Boktr.-faktor, Norrbackag. 3, Va. Humlan, Automat, Drottningg. 41, G. _2 G. E., verkst. Dir. i Matsilfver-A.-B., Hummel, Torbjörn, Kapten v. Flottan, Stu- Kyrkog. 11, Sundbyberg; a. t. o. r. t. reg. 50, O.; r. t Sundbyberg 214; bost. Tottvägen 14, Hummer, John;, Tjänstem. vid St. Järnv., Råsunda...' Scheeleg. 22, G. _1 A. J., Döfstumpräst, Ostgötag. 3F, Sä. Hummerhielm-Lundberg,Alex,Agenturaffär, _1 Ada, Folksk?llär:a, Skåneg. 111, Sä. Jakobsbergsg. 25AIll, C.; r. t , _4 J., Fru, Frejg. 9, Va.; a. t. 3~1 51. a. t _2 Josef, Grossn., Riddarea. 40, O.Dj.; a. t. Hummerhielm, Gösta, Frih., Sekr. i Skol- 6754, r. t ; lager s. g. 29. öfverstyr., adr, Skolöfverstyr. _2 Rolf, Guldsmed, Scheeleg. 22, G. Hummersill, A.-B., kontor 'I'egnersg. 25, Va.; _1 C. G., Herr- o. Damskrädderi, Regeringsg. r. t Telegrafadr.:»Jobsrglund». - 69, G.; a. t Hundstall, Stadens, öppet kl. 1/210 f. m.- ~2 Carl, Koppar-, bleck- o. plåtslageri, Svea- '//24 e. m.: vårdare Lars Erik Eriksvägen 84, Va.; a. t. Vasa son, Sveavägen 142, Va. (Cedersdal) ; _8 Gust., Med. dr, andre Stadsläkare, Götg. a. t , r. t. Vasa Ill, Sä.; r. t. 7217, a. t Hunter & Co, C., Velocipedfabr., kontor _2 Gust., Stadsingenjör, 'I'orstensonsg. 10 m, Luntmakareg. 94, Va.; a. t O.Dj.; a. t , r. t Hurtigs Express, Engelbrektsg. 37, O.; a. t. _1 F. F. M.,'relegrafas~istent,Hökensg-.10,Sä. 6033, r. t. 6084, a. t. Osterm _1 Hil~a, Ankefru, Hornsg. 29 BI, Sä.; a. t. Hurtig,.Abel, Folks.~ollär., Kungsg. 60, G. Soq..er Mathilda, Fru, Vastmannag. 47, Va.; a. t. _1 Ida, ~nkefru, Jungfrug. 22, O.Dj _1 Ida, Ankefru, Flemingg. 20 B III, G.; a. t. - John, Pastor, bitr. Redaktör. för Svenska Kungsh. 22. Sändebudet, Majorsg. 5, O.; a. t. 5704, Hultstrand, E., Svedenborgsg. 10", So.; r. t. 7975; best. Tysl):.bagareg. 3, O.. a. t. Söder Th. G. E., Postexp., Ostervägen 16 B, Hultström, David, Bokb.-idk., bost. Sibylleg. Råsunda. 43 & 45, O.; a. t : r. t. Osterm. Husberg. John, Afd.-förest., Hornsg. 50A, 591. Sä. -s, David, Bokbinderi, Sibylleg. 43 & 45, O.; - C., Disp., Odeng. 63, Va. ~ a. t , r. t. Österm Ellen, Fru, Hamng. 16, G. _ Otto, Handl., Katarina Bang. 13 1, Sä. - Vivica, Fru, Vegag. 7, Va. _& Co, Otto, Handl. (spec. o. vikt.), Skå- - J. M., Förrådsförv., Ad. Fredr. Kyrkog., neg. 70, Sä.; r. t. 4629, a. t , G. _ A. G., f. d. Kamrer i Telegrafverkets - P. A., Ingenjör, Jakobsbergsg.8, G.; a. t.. Pensionsanstalter, Stureg -.;60, O. 8816, r. t _ Ake, Köpman, Stureg. 60, Ö. - Johannes, Köpman, Repslagareg. 13, se _ Karl, Skulptör, Kornhamnstorg 49, St. - A. W., Skomak., Västmannag. 64, Va. _ Emilie, Ankefru, S:t Eriksg. 96 1, Va.; - A. T., Verkm., Bryggareg. 17, G. a. t. Vasa Husborg. Julius, Gravör, Flemingg. 9 m, G.; Humbla, Adolf, Apotekare, Styrmansg. l2 Iv, a. t Ö.Dj.; r. t Huselius, Gösta, v. Häradshöfd., Advokat, _ Afns, Sjukgymn. o. massös, Styrmansg. bostad Jägarebacken, Djurgården; kon- 121v, V.Dj.; r. t tor Wahrendorffsg. 1, G. Humble, Gunnar, Banktjänstem., Kamma- Iluselius' Advokatbyrå, G., inneh. v. Häradskareg. 21, G.; 1'. t höfd, Gösta Huselius, Wahrendorffsg. _ O.H.,Banktjänstem.,Upsalag.11'ö.g.,Va. l, G.; öppen 9-5; a. t. 5225, r. t. _ E. A. S., Fil. mag., Braheg. 35. O o _, Holmin & Co, Handelsflrma, Greftureg. Huselius, Gunnil, Fru, Folkungag. 14 B, Sti.: 32, O.; a. t. Osterm a. t. Söder _ Hjalmar, Jur. kand., l:e Kansliråd i - Hugo, f. d. Kassör, Kanada 14, Lidingö Landtförsv.-dep., Handtverkareg. 84 G. villastad; a. t. Lid:ö 668. _ K. A., Kassör i Riksb., Odeng. 691,Va.; Husen, Therese\ Fru, Köpmang. 14 Iv, St.; r. t. Vasa 565. a. t. Brunkeb, _ J. D., f. d. Landtbruk., HolIändareg. 29, - Torsten, Försäkr.-tjänste Va.; a. t Va. FINSPONGS METALLVERKS 8.,.'DA,. AN8tli1ATAN A.-B.

17 488 Husen-e-Hvita Stjärnlinjeu. Husen, E. Arvid, Handelsres., Hägerstens- Huss, L G., Änkefru, Torsg. 48, Va.; a. t. vägen 34, Aspudden. Vasa C.. 1:e Postvaktm., Nybrog. 53 1lI ö. g. (J. Hussenius,. P. G. G., Fil. mag., Riddareg. - Ninni, Ankefru, Hagag ö. g., Va.; 60, (J.Dj. a. t. Vasa Hustedt, Erik A., Verkstadsbokh., Roslagsg. Husgerådskammaren, Kungl., snedt emot 42 DllI, Va. Högvakten, invid Kungl. vaktstallet, St. Hutzfeldt, Elisabeth, Fröken, Kafeldk:a, Hushållsskola,' Aktiebolaget Stockholms Stadsgården 8. Sii.; a. t. 3283; bost. Praktiska, föreståndana Olga Franke, s. h.; a. t. Söder Festvåning Jakobsbergsg. 15, C. För - A. M. C., Fru, Götg.J6, Ss., a. t säljningslokal~r Jakobsbergsg. 15, C., Hiibbinette, Johanna, Ankefru, Barnhusg. Nybrog. 38, (J. 6 u.b. Ö. g., C. ' Hushållsskolan Margareta, Drottningg. 71 A, Hiibinette, Fredrique, Fru, f. d. Lärar.a, Kruk- C.; a. t ; kontoret a. t makareg. 2, ss. : ,.1- J. R., Kakelugnsmak., Högbergsg. 12, ss. Hushållskolan Marta, Drottningg. 27 1, C. - C. G., Kontorschef, Drottningg. 86, C. Matsalar o. Cafe, lokal för sammanträ- - A. F., Angslupsbefälh., Bondeg. 73, Sä. den och sällskap uthyres; a. t , -; se äfven Hybbinette.. r. t Hiibner, Bertha, Fröken, Grefg. 56Il l (J.Dj. -- Lennart, f. d. Kapten, Syssloman VIdSjuk- Hushållsskolor, se Skolor o. undervisn.-anst. huset Eira, Handtverkareg. Ul, C.; Husmodersskolor, se Skolor. bost. Parmmätareg. 2, C.; r. t Husqvarna Generaldepöt (Disponent: Carl -- Emil, Kommerseråd, Kommendörsg. 231V, A. Nilson), En-gros- och detaljförsälj- (J.; a. t. Österm. 3742, r. t ning af handelsgjutgods, vapen, ammn- Hubseh, R. W.. Flemingg. '61, C. nition, jakttillbehör, sy- och stickrna- Hiilphers, L., Doktorinna, Drottningg. 106, skiner, velocipeder och motorcyklar, Va.; a. t Hamngatan 3 B, C., hörnet af Kungs- - L., Firma, inneh. Fru L. Forsberg, maga: trädgården. sin för handarbeten, Karlavägen 3~ O" Huss, Arvid I., Arkitekt, eget kontor o. bost. O. H., Revisor i Marinförvaltn., ust-' Stockholmsvägen 9, Råsunda; r. t. Rås. götag. 66]31V,ss Chef för A.-B. Svenska Maskin- - Gustav, Förste Besikta-Veterinär, Slaktverkens Reklamafd., kontor Norrmalms- huset,..sthlm 4. torg 2, C.; r. t. >Maskinverken.; a. t. - E. A., Ankefru, Bellmansg. 22 B, Sä (9-12). Hunnekes. Gerd, Kemist, Strandvägen, Stor- - Lennart, Bankkassör, Rensg. 31, Va. ängen. - Gustaf, Banktj:man, Frejg. 58, Va. Hiittberg, A. W., Handl., Volmaryxkullsg. 9, G. V. S., Banktjänstem., Jutasbacke 1, Sä.; affär Saluhallen 18, St.; a. t C.; r. t :\ se äfven Hyttberg.. - E. Gunnar, Fil. dr, t. f. Generaldir. i K. liiittenberg, K. E. V., Ing., Danderydsg. 2, O. Socialstyrelsen, Kungsh-s hamnplan3, C. Hiittenwerk Niederschöneweide, Aktienge- - Einar, Fil. dr, Docent, Karlbergsvägen 53, sellschaft, vorm. l. F. Ginsbergs De- Va. pöt, J. Eric N yqvist, Metallaffår, Stads- - Harald, Fil. dr, Hälsovårdsnämndens Bo-. gården 10, Sthlm 1; a. t. 1500, r. t. tanist, Scheeleg. 13!II, C.; r. t Frida, Fru, Karlbergsvägen 53, Va. RUttner, Max, Urmakeriartiklar o. Optiska - Helene, Fru, Parkg. 8 1, C.; a. t. Kungsh. varor, en gros, Mästersamuelsg. 67, Sthlm l. - Einar M., Handelsresande, Regeringsg. Hvar 8 Dag, Distribution Drottningg. 30, C.; 105, C. r. t G.?jalmar, Ing., Borgareg. 2, So.; a. t. Hvar 8 Dag, Stockholmsred., Drottningg, Soder , C.; r. t a. t. Brunkeb H., Justeringsverkstad, Kl. N. Kyrkog. Hwass,t 'I'horbjörn, Med. dr, Birgerjarlsg. 16, 25, C.; r. t U.; mottagningstid hvardagar H., Kapten. Arkivarie i Lantmät.-~tyr., f. m.; juni-sept. hvard, 9-11 f. m.; Juster. i distr. 1 o. 4, Grefg. 38, O.D}.; a. t a. t. Osterm. 4682, r. t Hvasser, Mari.", Ankefru, Barnhusg. 8,. C. - M. V., Kapten, SthJms Nya Sjukhem, C. Hvirf, Anna, Ankefru, Styrmansg. 53, O.Dj. - Viktor, Läkare, Braheg. ÖO u.u. t. h., (J. Hvita Bandet, se Vita Bandet. - Johan A., Stadskassör, Valling. 42II, C. Hvita Stjärnlinjen, se Vita Stjärnlinjen. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~o~;å~a~:;';:d~

18 f '" Hvitfeldt-Hypoteksförening. 489 Hvitfeldt, Ivar, Ing., Grefg. 41, O.Dj.;kont. Hygrell, Erik A. H., Jur. kand., Not. i Riks- Regeringsg. 49, C.; r. t , 22113, förs-anst., Bergsg. 26 III, C.; r. t a. t John V. Lindh-, se Lindh-Hygrell. Hybbinette, Nils F., Civilingenjör, 'I'ors«, Hygyeea, Aktiebolag. Lager af förbands. o. 24, Va.; a. t. Vasa sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier,. _ P.. 0., Dir-asaist., Kommendörsg. 39 II, kemikalier, tekn. artiklar, tvålar m. m., O.Dj.; r. t Kont. o. butikkarlavägen34.0.;a.t Maria, Fru, Sibylleg. 15, O.; a. t. ~87 23, Hylander, Hans, Civiling., Uplandsg. 64, Va. r. t Anders, Kapten, Kungsh:s hamnplan 7, C. _ E. ~ A.,Postkontrollör, Karlavägen 62 IIl, - Hanna, Konsulinna, Rådmansg. 6 III, O. O.Dj. '- Hjalmar, Möbelsnick., Harung. 17', C.; - Robert, Prakt. läk., Engelbrektsg. 12\ ing. fr. Malmskillnadsg. 3 A. O. Barn- o. jnv. sjukd.; mottagn. hvard. Hylander & Co, Sven, Afd. kontor, Kraft- 3-4; a. t. Osterm. 534, r. t foderämnen. Spannmål, Skeppsbron 6, - S., Prakt. läkare, Nybrog. 11 AIII, O.; St.; r. t. 2491, a. t mottagn. 3-4; a. t. 9929, r. t. ~2379. Hylbom. John W., Kammarmusiker.Jålark- - Greta, Tandläkare, Sibylleg. 15, O.; a. t. vardsg. 2 IV, Va.; r. t. Vasa , r. t C. F., Målare, Målareg. PI, C.. _ se äfven Hiibbinette o. Hiibinette. Hylen, Th., Fru, Artillerig. 28 B n.b., O.Dj. Hyberg, NUs, Tapetserare, Grefg..51r, O.Dj.; - C. E., Svarfvare & paraplymak., Tegnårsg, a. t. Osterm , Va.; a. t Hydbom, A. K. Prson, Lärar:a, Östermalmsg. Hy1in & Co, Fabriks-Aktiebolag, såp- och 30, O," tvålfabrik samt tillverkningafparfyme- - E. M. P:son, Lärar:a, Ostermalmsg. 30, O. rier och, tekniska fabrikater; fabrik o. - G. 1.". Stationsskrifvare, Rörstrandag. kontor Ostgötag. 50, Sö. 50,,:,a. Hylin, O., Musikhandel, Malmskillnadsg. s, _ Ellen, Änkefru, Västmannag. 26, Va. C.; a. t Hyden, 'H.,. Bankkassör, Greftureg. 77, O.; - P. Uno A., Prakt. läk., Almlöfsg. 1, O.;...a. t. Österm a: t. o. r. t. 8989; bost, Linneg. 38 v, _ Tore, Civiling., Verkat. dir. i A.-E. Ma- O.Di;; a. t , r. t rinbetong, Sveavägen 31, C.; r. t , Estrid,Ankefru,Kungsholmsg.30(f.d.26),C. a. t Hyllman. C. G., Handl., k~tt- o. fläsk i parti, _ Sven, Disponent v. S:t Eriks Bryggeri, kontor Rimbog. 8, O.; a. t. 911, ankn.; Kungsholmstorg 3 A III, C.; r. t. 8111, bost, Kungstensg. 12, Va.; a. t. Vasa a. t. Kungsh _ Ellen, Fru, Tidnings- o. annonskontor, - C. O., Målarmäst., Artillerig. 8, O.Dj. Odeng. 37, Va.; r. t Stina. Fru, Sybehörs- o. hvitvaruatfär, _ Maria, Fröken, Nybrog. 58, O... Birgerjarlsg. 51, C.; a. t. 911; bost, _ J. G. E., Hofr. not., Banerg, 4, O.Dj. Kungstensg. 12, Va.; a. t. Vasa _ Ragnar S. E., Köpman, Hornsg. bl:! B, Hylten, Alice, Fru, Farm. kand., Tegen 10, ss., a. t. Söder 1572, r. t Lidingö villastad. _ F. T., Lagerchef; Odeng. 44 ö. g., Va.; - Emma, Fru, Hästslakteriaffär, Hötorgsa. t. Yasa hallen 115, C.; a. t , r. t r _ Selma, Ankefru, Götg. 28 A, Sö. bost. Gröndalstorp, Skanstull; a. t. En- Hydrografiska anstalt, Statensmeteorologisk-, skede 275. se Statens. - Leon., Kamrer, adr.: A.-E. Stockholms Hygerth, A., Fröken, Klarabergsg. 35, C. Nya Tapetfabrik, Gröndalstorp, Skans- Hygiea, utg. af Sv. läkareslmskapet, Sthlm tull; a. t. Enskede 275. Postadr.: 16, 2 hft. i mån., red. Professor Alfred Sthlm Pettersson, Scheeleg. loiv, C. - Fredrique, Lärar:a, Ostermalmsg. 40 III,O. Hygien, Desinfektions A. B., se Desinfck- Hylten-Cavallius, G. O:, Ingenjör, bost. Väst tions A.-B. Hygien. mannag. 3~,1 C.; a. t. Brunkeb, 600. Hygieniska Magasinet, inneh. E. Karlberg, - C., Ofverste, valhallavägen 15, O. Försäljningslokal af kemikalier, dro- Hylting, E. F., Järnvägstjänstem., Handtver ger, sjukvårds- o. förbandsartiklar, kareg. 76 i C. fotografart., Drottningg. 89, Va. Hypoteksbanken, Allmänna, Arsenalsg. 10 B. Hygieniska Museet å Karolinska institutet, Sthlm 15, kl /23. C., öppet efter anmälan. Hypoteksförening, Mälarprovinsernas, Ar-. Hygrell, A. W., f. d. Häradsh., Handtver- senalsg. 10 A 1, Sthlm 15; r: t. 409, kareg. 86, C. 499 o F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDAR ANS8ATAN

19 490 Hypotekskassa-Håkansson. Hypotekskassa, St~ckholm.s, Drott.~ingg. 5,9 l Håkansson' 2 Håkanson. Hypotekskassan for Svenges Stader, Sma-I' landag. 14 (Norrmalmstorg), Sthlm 7. _2 Alfred, Byggnadsing., Brännkyrkag. 95, Ryresbyrå.er: tr., Sö.; r. t Stockholms Uthyrningllbyrå, Sture- _1 Janna, Damfrisering, inneh. Janna Anplan 6', O.; a. t. 4243, 19500, dersson, Birgerjarlsg. 9, C.; a. t , 8393 o , r. t. 4936, _2 O., Dekorationsmål., Rörstrandsg. 20 III, 3809, 8891, 3569, 3093 o Va.; a. t. Vasa Platsanskaffningsafdelningen: a. t. -, A., Dir., Drottningg. 71 D, C. 9086, r. t Se annons sid. _2 C. W., Dir. i Nordiska Juvelaktiebolaget, 22 o. på pärmen. Kl. S. Kyrkog. 18, C.; r. t. o. a. t. 'I'hyselius byrå, B., Greftureg. 24 Br, ~42 99; bost. Stureplan 2, O.; a. t. V.; a. t. 8939, r. t Osterm _' &; Co, Exportfirma, Skeppsbron 4, St.; Tjäders Byrå, A.-B., Hamng. lo', C. r. t I _2 Emil, Fabrik för tillverkn. af strumpor Ryresgastforenmgen l Stockholm, Solnava- m. m., Hornsg. 14, Sö.; r. t ,. ge~ 117, Va.; r. t. Vasa 901. 'best, s. g. 186 B, a. t. Söder Hyresnämnderna: _2 N. H., Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; Stockkolms.stad«kyresnämnder, dess central- a. t ktinsl'i ock Stoekholms stads bostads[örmed- _2 N. P., Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; Ungskontor, Myntg. 4 III; r. t. o. a. t. namn- a. t anrop:»hyresnämnderna.... _1 G. A., Faktor, Upsalag. 1, Va,. Oppet kl. 10-3, 6-8 (utom lordags- _2 Elin, Fru, Lärar:a, Tallsäter, Alfsjö. o. helgdagsaftnar). _1 Julia Fru Skådespel:a, Kommendörsg. /:a hyresnämnden: Kungsholms och Bromma för 17~ O. 'a t 7765 r tösterm 418 samlingar.,.,...,.. " 2:a hyresnämnden: Klara, Jakobs och Adolf Fred- _2 Karl, Frukt-, gronsaks- o. blomsterhanriks f'6,rsamlingar,. del, Västmannag. 54 Va.; a. t ~:e hyresnämnden: Matteus och Johannes forsam- _2 Anna I Fröken :M:ineralvattensall'är Ungar (med undantag af 8:e roten),.,. o ' ~' 4:e hyresnlimnden: Hedvig Eleonora o. Oscars för- Kungstradgarden, a. t ; bost. samlin~ar.... I Döbelnsg, 89, Va.; a. t. Vasa ö:e hyresn'!.mnden: Marl~ forsamirng... _l Gerda Fröken Grefg. 12III O Dj. a. t. fi:e hyresnamnden: Katartna och Sofia forsamhngar...,, Ö'" 1:e hyresnlimnden: Storkyrko-, Gustaf Vasa, Engel- Osterm, 35.eO, r. t. sterrn brekts, del af.johannes (8:e roten) o. Bränn- _2 Hildur, Fröken (anst. vid A.-B. Delmar. kyrka forsaiq.lrng~r.. & Co), bost. Linneg. 79a,b., O.Dj. Hysing, A., Mekanikus, verkst. Regenngsg. _2 Mal:ia. o. Jenny, Fröknar, Jungfrug. 18', 74 A, C.; a. t , r. t. Norr 6 79; O Dj. bost. Lästmakareg. 17, C. _l And~rs Grossh. Karduansmakarez. 6 Hyttberg, Selma, Fru, Södermannag. 11, Sö.; C.; a~ t , r. t b, a. t _2 C. J., Grossh., Riddareg. 16, O.Dj.; r. t. - E. G., Modellsnickeri, Högbergsg. 30 A, ss; bost, Södermannag. 11, SÖ. _1 K. G., Handl., Olofsg. 3, C.; a. t. Brunkeb. - se äfven Jjiittberg l_l N. A. G" Handl., Polhemsg. 7 A, C. Hyven.)_Aktiebolag, Odeng. 59, Va., midt _1 K. G., e. o. Hofr.-not., Humlegårdsg. 18, O. för Vasakyrkan. Manufaktur, Mattor, -'s Import. & Agenturaffär (inneh, Cecilia Gardiner, Sängar och Sängkläder, Sybe- Håkanson), Greftureg. 22, O.; a. t. hör, Dam-, Barn- o. Herrekipering. R. t' 16632, r. t A. t. namn anrop :»Hyvens». _2 Axel, Ing., Hagag. 5, Va.; a. t. Vasa l 1-~H~o-k--s-.-2-H-o-k-h-s _1 Olof, Jur. kand., Sekr. hos Vattenfallsa ans on, a a on. styr., Stureg. 34, O.; r. t. 7575, a. t. _2 Karl, Advoka.t, kont. Regeringsg. 19 & , 21, C.; r. t , a. t ; bost. _l Alfred, f. d. Järnvägskontrollör, Josefs- Djursholm; a. t. Djursh, 625, r. t. borg, Fagersjö. Djursholm 325. _1 Maria, Kassör i Brandförsäkr.-bo!. Tor, _2 Emma, Atelje förbarnkläder,rörstrandsg. Bangårdsg. 10rr 1, Sä.; a. t. Söder nr, Va.; a. t. Vasa _l Gunnar F. H., Lär., Solnavägen 115, Va. _1 Gerda, Bankbokh., Bangärdsg. loiii, ss; _1 Olof, Med. dokt., Stureg. 34, O.; behandlar' a. t. Söder öronsjukdomar, hvard. 1/210-1 /212f. m. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

20 Häkanssou - Hägerstrand., ~H-å-k-a-n-ss-o-n-;-2-H-å-k-a-n-s-ol-I l Hård ~f Segerstad, Kerstin, Fil. dr. Teg- nersg.39, Va. _I Anders, Modevaror en gros, Karduans-I- Sigrid, Fröken, Direktör, Tegnersg. 39, Va. makareg. 6, C.; a. t , r. t Helmi, Fröken, Förestånd. för Sthlms _2 Gunnar, Målare, Frejg. 4, Va. Stads Fattigvårdsnämnds utackorde- _1 Ernst, Organist o. Pianostämmare, Dalag. ringsbyrå, 'I'egnersg. 39, Va. 68n.b., Va.; a. t Nanny, Fröken, Karlavägen 55n.b., O. _, John, Rak- o. Frisersalong, 'l'egnårsg. 8, - U. Charlotta, Fröken, SotEriksg. 32BI, C.; Va.; bost. Döbelnsg. 31, Va.; a. t. Vasa a. t. Kungsh Arvid, Ingenjör, Volmaryxkullsg. 11, Sä. _, H. E., Sjökapten, Fredmansg. 2, Sä. - John E. G., Inneh. af firman Sam Lager- _2 J. V., Sjökapten, Nytorgsg. l~i, Si). löfs Maskin-Byrå, Centr~lpalats.et, C.; _2 Fredrik, Slöjdlär., Tallsäter, Alfsjö. bost. Greftureg. 34 A I, O.; r. t. Osterm. _2S, N. H., Snickerifabrik, Frejg. 81, Va.; r. t , a. t o Spe- - B. K. E., Kamrer, Handtverkareg. 10 C. cialitår Trappräck, ledstänger, trä- Hårdberg. C. J., Rydmarks Eftr., Kakel.,t!appor, byggnadssnickerier o. repara- ugnsmak., st. Nyg. 15, Bi.; a. t , tioner. - Jenny, Ankefru, St. Nyg. 15, St.; a. t. _I Aug:a Am., Språklär.a, Fröken, Norr tullag. 13, Va.; a. t. Vasa Hårdstedt, John Gotthard, Gravör, 'I'omte- _, Anna, Sömm:a, Linneg. 25 n.b., O.; a. t. bog. 45, Va.; a. t. Vasa ,Einar D., Grossh., Snäckparken 21, Ap _1 E., Tjänsteman, Tyresövägen 17, Enskede. pelviken; r. t. Appelviken 87. _1 C. E., Typograf, Västmannag. 67 III, Hårleman, Ax~l, Kontor~~krifv...i J.ärnvägs. Va. styr., Leipzig 2 B, Orby, Alf sjö. _, Bror, Vaktm., Handtverkareg. Ll ', C. - C., Löjtnant, Flemingg. 13, C. _2 Gustaf, Veteri,~är, Götg. 73, Sä.; a. t. - H. H., Major,. Karlaviigen 7 II,.yO. 3830, r '; t. Soder J. A. M., Major, 0deng. 44, va. _1 Emma, Ankef!,u, Linneg. 50, 1'/2 tr., - L. J., Major, Karlbergsvägen 89, Va. O.Pj.; a. t. Österm. 1385, r. t Per V., f. d. Major, Rörstrandsg. 30 r, Va. _I G., Ofverstelöjtn., verkst. Dir. i Lifförs.- - Gustaf, Polismäst., Polishuset, C. A.-B. Victoria samt Försä~r.-Aktiebol. Hårnell, J., Cementgjut., Odeng. 38, Va.; a. t. Iris, Humlegårdsg. 18 II, O" Hålen, Therese, Fru, Banerg. 27II, O.Dj. Häärd, Karl Hugo, Civiling., (Vattenfalls. Hålenius, Ture, Kontorist, Sot Eriksg. 28, stjr., r. t ), bost. Vanadisvägen C.; a. t. Kungsh A, Va.; r. t Hällgren, C. Gust., Tjänsteman i Försäkr..- Håård Nils G Aktiebola D tt i g aktieb. Norden, Skeppareg. 62, O.DJ. ' Jf., g, ro n ng. Hållstedt, OJas, Torsg. 31 III, Va.; r. t. Vasa 19, C.; r. t. 75 ss, 4176,. a.. t; Telegr.-adr.:»Haard». Specialite. Verk- Hänen, V, H. E" Kontorsskrifv., Sibylleg. tygsmaskiner, [ämimport, jordbruks- 16 O. redskap och -maskiner. Hård, Ture A. T., Byråing. i Järnvägsstyr., - se äfven Hård. Pipersg. 3 III, C.. Häckner. Alma, Gymnastikdir., Braheg. 36, _ H. T., Fanjunk., Stureg. 44 B, O.; a. t. O.; a. t Klas E., Jägrnäst., Krukmakareg. 44, Sä. _ G., f. d. John Hertzbergs Fotografiateljå, Häger, J. A., Köpman, Bondeg. 5 B,Sä.; a. t Hamng. 5 A. C.; a. t. 5501, r. t Söder 7408.,_ Liwen, Fru, Sjukgymnast, Stureg. 44 B, - T. F., l:e Postvaktmäst., Valhallavägen O.; a. t , Va.,.. _ Gösta, Fänrik v. K. Flottan, Stureg. 44 B, - Sten, Tandläkare, Karlaväg. 48 II, O., råd- O.; a. t frågningstid hvard, (utom lördagar) _ N. G., lng., Drottningg. 19, C. 1-1 /22; a. t , r. t _ Lydia, Tapisseriaffär, Miistersamuelsg. - se äfven Hreger. ' 5~, C.; bost. Birgerjarlsg. 33, C. Hägerstens Snickerifabr. o. tegelbruk, in- Hård-Öamann, Alma, Tandläkare, Strand- neh. Olsson & Rosenlunds Aktieb. Hävägen 11, O.Dj.; a. t , r. t gersten, Liljeholmen; a. t, Hägersten Hård, Karl J., f. d. Vaktm., Birgerjarlsg. 2 o. Petersberg III Ö. g., C. Hägerstrand, Axelina, Kafeidk:a, Birgerjarlsg. _ se äfven Håård Va.; a. t F/NSPONGS METALLVERKS A~-S. liuiridar ANstaA 'T'AN I '

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer