A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va."

Transkript

1 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman., Blecktornsgränd 4,Sö. telefon; lörd-, sön- o. helgd. ingen mot- - Anna,Fröken, Regeringsg. 99, G. tagning; a. t , r. t Fanny, Fröken, Handtverkareg. 45, G. - & Co, inneh. Max R:son Hoffman, Tryck- Hjortzberg, Märtha, Fröken, Sveavägen 116, färgs- O. valsmassefabrik, kontor Väst- Va.;.a. t. Vasa marmag. 88, Va.; a. t. o. r. t E. G., Kapten, Sveavägen 116, Va. Se annons å kartong sid.b C. - Gösta, Kassör i Sthlms stads Brand- - A. M., A,nkefru, Tjärhofsg. 40, Sö. förs.-kont., Sveavägen 94, Va.; a. t. - Lydia,.,A.;nkefru, Handtverkareg. 15, G. Vasa 137Q.. - Adolf, Ofvering., Greftureg. 24 A, O. - O., Professor, Bragevägen 2, o. Heffmann, Ina, Fröken, Malmskillnadsg. DHjälp», red. Norrtnllsg. 8 BIII, Va.; r. t. 25 BlI, G. 3052, a. t Ernst, Musiklärare, Fleming-g. 16 A III, G. Hjärne, Amalia, Fru, Grefg. 18, O.Dj. -s, Aug., Pianofabrik, K. Hofieverant?r, - Ch. J. U., Ing., Högbergag. 76 B, sn. inneh. Ina, Hoffmann, MalmskIll - Harald, Ing., Kocksg. 27 B, Sö.. nadsg. 25 B", G.; a. t , r. t E. J., f. d. Major, Linneg. 50 n.b., O.Dj. - se äfven Hauffman o. Hofmanu. Hoberz, C. A., Notarie i Gen.-poststyr., Hoffman-Robertson, Max, Västmannag. 88, Rörstrandsg. 54", Va. Va.; a. t. o. r. t Hoborg, E. G., Målare, Yärmdög. till, Sö. Hoffstedt, C. E. Handl., Skåneg. 111,. Sö. Hochschild, A. E. C., Ankefriherrinna, V. - G. A., Kött- o. fläsk affär, Vidarg. 9, Va.; 'I'rädgårdsg. 11 B, (J.; r. t r. t. 2873, a. t. 798; bost, Timmer- Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, G.; mansg. 12, Sö.; a. t r. t Elise, Professorska, Nybrog. 47 B, O. Hock, U. V., Stureg. 58 A IV, O.; a. t. Österm, - M. E., Ankefru, Västmannag. 27, Va.; a. t. Vasa Hodell, Björn, Redaktör, Vasag. 50 lv, G.; Hoffsten, C. D., Bokförläggare, Döbelnsg. a. t v,.Va.; r. t. Vasa 974. Hoel, Olger, Ingenjör, Södermannag. - Ida, Fru, Styrmansg. 30, O.Dj. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. Hoäl, Fr., Banktjänstem., Tavastg. 16 1, ss. - Carl, Förvaltare, Rörstrand, Va.; a. t. Vasa Hofberg, Ida A. M., Fröken, Döbelnsg. 14 IlI, 1336, Va.. - Jonas, Grossh., kontor Regeringsg. 42, G.; - Axel W., Ingenjör, Greftureg. 27 III, O. a. t. 4516, r. t ; bost. Birger- Hofer, Thekla, Fru, Sånglär:a, Valhallavä- jarlsg. 60, O.; r. t gen 13, O.; a. t Johanna, Änkefru, Sigtunag. 11, Va. Hofexpeditionen, K. Slottet, St. Hoffström, Herman, Intendent, Odeng. 106 V" Hoff, Ake, Med. kand., Högalidsg. 40 A, Sö. Va. Hoffberg, M., Fru, Drottningg. '54, G.; a. t. Hofgaard, J., Ing., Birgerjarlsg. 81, Va Hofgren, Bengt H. E., Fondchef, Frejg. 58, - Gertrud, Sjuksköt:a å Borgerskapets Va.; a. t. Vasa 60302, r. t änkehus, Norrtullsg. 45, Va.; a. t C., Fondmäkl., Valhallavägen lilb, Va. Hoffler, Christine, Fröken,Målarinna,Hagag. - Edla, Fru, Valhallavägen 111 B, Va. 2, Va. - G. J., Kassör, Norrtullsg. 28, Va. Hoffman, Max, Age.ntur o. Kommissioneaf- - J. P., Kontorist, Arbetareg. 22, G. fär, tryckeri utensilier, färger o. kemi- - J. A., Verkmäst.,. Vegag. 1,..Va. kalier, Karduansmakareg. 7, G.; a. t. - Olof, Banerg. 33, O.Dj.; a. t. Osterm , r. t Telegrafadr. :»Max- Hofkonsistorlum, Kgl. Slottet. Inkommande man». handlingar mottagas af Konsistorie- - Gustaf, Civiling., Birgerjarlsg.13, G.; r. t. notarien, Ecklesiastikdepartementet, hvard, kl A. V. K, Fil. kand., Tjänstem. Skandia, Hofli~ Elma, Fröken, Västmannag.' 331V, Uplandsg. 51 I, Va. Va. - Elma, Fru, Lärar:a, Västmarmag. 138,Va. Hofiund, G. O., Kungl. Hofleverantör. Fa- - Ragnhild, Fru, Braheg. 30 m, O.; a. t. brik för alla sorters rid- O. körpiskor. Österm inneh. C. W. Hoflund, G:la Brog. 30, G. - H. J. C., Fröken, Valling. 23, G. - Axel, Grossh., Grefg. 14, O.Dj., se Ek. - H. C. Chr., Ingenjör, Oxtorgsg. 5, G. ström & Hoflund. -' Alma, Kostymforvalt:a, Valling. ~3, G., - K., AiJkefru, Kaptensg. 14, O.Dj. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34

2 Hofman Bang- Hellberg. 473 Hojman-Bang, L. V., Apotekare, Styrmansg.IHofving, Harriet, Fröken, Skolkökslär.a, 17, Ö.Dj. Kungstensg. 62, Va. _ Charlotteo. Maria, Fröknar, Parkg. - & Myrberg, Grafiska A.-B., se Grafisks, 18 A II, C, A.-B. Hofving & Myrberg. _ John L., v. Häradsh., S:t Paulsg, 31, Per, Ingenjör, Kungstensg. 62 1V,Va.; r. t. -:. se äfven Hauffman och Hoffman. 101 Ol. Hofmarskalksämbetet, K. Slottet, Sthlm 2. Hofwing, Gerda, Kontorist, Stureg. 19, Ö. Hofren, Siri Q. Stina, Fröknar, Karlbergs- - Maria, Ankefru, Stureg. 19, Ö. vägen 73 Ill ö. g., Va. - se äfven Hoving..' Hofrichter, E. R. E.,.Köpman, Kungsg. 79, Hogenberg, Gustava, Ankefru, Skåneg.6l; C.; a. t ss. Hofrätt, Kgl.. Krigs-, Storg. 37, Sthlm 14, Hogman, N. o. E., Fröknar, Renstjernasg. ing. Fredrikshofsg , Sö.; a. t. Söder _ Kungl. Svea, Birger Jarls torg 16, - N. o. E., Skoaffär, Renstjernasg. 13, Sö. Sthlm 2. Hogner, Ernst, Doktor, spec.: öron-,. näs- o. Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslageri- halssjukdomar, Linneg. 15 n. b., O.; mot- Aktiebolag.. tagn. hvardagar Hofstallet, Nya, Väpnareg. 1, Ö. - Helena, Fru, Nybrog. 41, Ö.;. r. t Hofstedts, Sten, Blomsterh., Scheeleg. 2, C.; von r. t , a. t Hohenhausen, 12III, Ö.Dj.; Ebba, Fröken, Grefg. a. t. Österm Hofstedt, Sten, Fil. Kand., Skytten 9, Li- Hohndorf, Edm. B., Musikdir. Hefmdalsg. dingö Villast.; r. t. Lid:ö n. b., Va.; a. t. Vasa _ W. A., Jur. stud., Braheg. 38, Ö. Holberg, L. L., Apotekare, Rörstrandsg. 121, _. Gustaf Harald, Kamrer, Tyresövägen Va. 42. Enskede ; a. t. Ensk Holby, Kerstin, Folkskollär.a, Skeppareg. -'- O., TjäDsteman, _ Olof, Ofverste, Baggensg. 17, St. 39, Ö.D}. Handtverkareg. 31 Br, Holdo, Sven. Amanuens,.. Grefg. 56, O.Dj. C.; r. t Holenius, Elsa, Kontorist, Hökensg. 10, Sö.; von Hofsten, Bengt, f. d. Bankkassör, Kom- a. t mendörsg. 15 Ill, Ö" - Ida, Ankefru, Hökensg. 10, Sö.; a:' t. Anna, Fru, Stureg. 13r, Ö. Gustaf, Herr, Rosenhill, Djurgården Holfve, Aktiebolaget, Agenturer, Katarina- O.D}.; r. t I vägen 9 At, Bö.; r. t.' 6143, _ Erik,' Kamrer i Hypoteksbanken, Arse- - Nils E, Kontorist, Bergsg, 20, C.; a. t. _ nalsg. 10A III, C. Kungsh ' Bertil, Kapten, Johannesg. 241, C.; r. t. Holget-.C, F. Sison, Teol. kand., Odeng. loill, va.; r. t. Vasa 32, a. t. Vasa _ Isabella, Statsfru, Strandvägen 33, Ö.Dj. Holger, Hilma Nilsson-, Fru, 7:de g. 8 A, Ellen, Öfverstinna, Carl, Kommendörsg. Johannesg. 24 1, C. 291V, Ö.Dj. - Hjorthagen, Värtan. Carl F., inneh. A-Expressen, Gåsgränd l, Hofstrand, Hilda, Fru, Drottningholmsvägen 12 AII, C.; a. t. Kungsh St.; a. t. 194 ~2, r. t. Staden 80. Gust. V., ex. Musikdir., Uplandsg. 72 1V,Va. Hofström, Otto E., Inramningsaffär o. Konst- Holgers, Axel, Aktiebolag, Export-, importhandel, Jakobsbergsg. 5, C.; a. t ; o. agenturaffär i kaffe, kolonialvaror, bost. Birgerjarlsg. keb \ ;)7, C.; a. t.. Brun kemikalier m. m. kont. Kornhamnstorg 53, Sthlm 2; r. t ,21630,21631, _ Alb., Snickerifirma (inneh. Wilh. Hof- a. t. 169; telegr.-adress:»axelholgers». \ ström), Jakobsbergsg. 25, C: - Axel, Konsul, Ringparken 31, Saltsjöba- Hofvander, Emy, Fröken, Kafe, Sibylleg. den; r. t. Saltsjöb Ö.; a. t ; best.. s. h. -- John, Tandläkare, Arsenalsg. 9, O.; mot- -Ad., k öpman, Sibylleg. 26, Ö.; a. t tagn. efter öfverenskommelse pr r. t. _ Lovisa, Ankefru, Hagag. 5 Ill, Va.; a. t. 4 89; bost. Stockholmsvägen 4, Djurs- Vasa holm; r. t. o. a. t. Djursh. 83. _ se äfven Hovander o. Howander. Holgerson,.J oh. Alfr., Fotograf, Stureparken Hofverberg, J. Gunnar,.plan 2111,C.. Fondchef, Kungsbro- 13, Ö. Holgersson, Hans, Byggmäst., Birgerjarlsg. _ K. Gust., Korresp., (Sv. Handelsbanken),. Kungsbroplan 2 lli, C. 95 v, Va.; a. t , r. t HolllJerg, L A" Tjänstern., Heimdalsg. 1, Hofving, Margit, Folkskollär:lt, 62, Va. Kungstensg. - Va.;.~' t. Vasa ~ J. E., Ankefru, Helmdalsg. l, Va:- F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.. ",DA" ANlBeATAN

3 474 Hollender-Holm. Hollender, G., Kontorschef, Kungsh. hamn-/holm, Knut (Knut Holm & Co), Engros- o. plan 3, G. Agenturaffär, Jakobsbergsg. 39, G.; - Sigurd, Redaktör, Parmmätareg. 11 I, G. r. t. 6612, a. t Holler, Martin, Köpman, S:t Eriksg. 73, Va.; a. t. Vasa Hollertz, J., In~., Karlbergsvägen 52, Va. - O. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 44, Va.; r. t Hollinder, Ernst, Byggnadsing., Brunnsg. 2 III ö. g., G.; r. t. Norr Alma, Fröken, Karlbergsvägen 66 A, 11/ 2 tr, Va.; r. t. Vasa Hollsten, 1., Handelsidk:a, Dalag, 23, Va. Hollsten, E. B., Komm.-ka.pten, Drottningg. 79 III, G.; r. t Hollstrand, D., Bankkamrer, Narvavägen l4 IV, O.Dj. - Emil, Ombud för Thure Bänger, Vanadis- - E. V., Fabrikör, Kammakareg. 46, Va.; vägen 28 Iv, Va.; r. t a. t. Brunkeb Hollström, Marie Louise, Fröken, Torsg. - Constance, Folkskollär:a, Backvägen 8, 2t'hI, Va.; a. t. Vasa Enskede; a. t. Ensk G., Kapten, Hälsingeg. 18, Va. - H. S., Folkskollär:a, S:t Paulsg. 2 A II, Holländska Legationen, Hofslagareg. 1, G.; Sö.; a. t r. t Sigrid, Folkskollär.a, Högbergsg. 50, Sö.; Holm, Ernst, Apotekare, inneh. af Apot. Sä- a. t. Söder len, Götg. 79, Sö.; bost. Saltsjöba- -s Frimärksaffär, Prästg. 46, Si.; r. t. o. den. a. t E. A., Arkitekt, Brandinsp, i Brandföra. - Alma, Fru, Riddareg. 26, O.Dj. A.-B. Victoria, Rådmansg. 69, Va.; - Carolina, Fru, Fisk- o. Kräfthandel, Hör. t torgshallen 46..o. 47, G.; r. t , - H., Arkitekt. Rådmansg. 69, Va.. a. t , O. Östermalms saluball 21 - Oscar, Arkitekt, Byggm., Regeringsg. O. 22, O.; r. t , a. t ; bost. 99 IV, G., ing. fr. Jutas backe 4. Västmannag. 8, G.; a. t Arvid G., Bankkassör, Hornsg.I48 A, Sö.; - Ebba, Fru, Karlbergsvägen 24, Va. r. t Ellen, Fru, Torstensonsg.13II ö.g., O.Dj. - A. F., Bankvaktm., Brunkebergstorg 13, - Maria, Fru, Regeringsg. 6IIII,G.;r.t G.; a. t. Brunkeb Märta, Fru, Kommendanteflygelnt, K. - Herman, Bildhugg., Brunkebergstorg 9 III, Slottet, St. G.; verkst. Miistersamuelsg. 59, G. - Thekla,Fru, Uplandsg. 47, Va.; a. t. Vasa - Hj. Sam., Bokh. i Järnv.-styr., Västman- 1120, r. t. Vasa nag, 9IV, Va.; r. t A., Fröken, Valling. 9, G.. - Viggo,Boktryckare,Svendsberg, Torsvik2, - Astrid, Fröken, Eriksbergsg. 9 n.b., O.; Torsvik ; a. t. Lid:ö a. t. Brunkeb, Nils, Bryggm., Braheg. 7, O. - Ellen, Fröken, Sibylleg. 6pv-, O. - Svante, Civilingenjör, Inedalsg. 41, G. - H., Fröken, Artillerig. 26, O.Di - Axel Hj., Direktör, Jungfrug. ;:III,O.; a. t. - Sally, Frök~!l' Sibylleg:. 61, O ; r. t T. U" J., Froken, Saltmatareg. 5, Va. E. W., verkst. Dir. i Liljeholmens Stearin: - A. V., A.-B., Grosshandelsfirma, Trävaror, fabriks Aktieb., Valhallavägen ~71II, O. trämassa, papper, kemikalier, maskiner, - Viktor, Direktör, Braheg. 6 1, O.; r. t. järn och metaller, kontor Hlasieholms torg 9 1, G.; r. t. 9351,9368 o , - F., Disp.. V. Bresses Guldsmedsaktieb., a, t. 508; telegramadr.»tradeholm». Borgmästareg. 1, Sö.; bost. Svartensg. - A. V., Grossh., Saltsjöbaden; r. t. Salt- 121, Sii.; a. t ' sjöbo John, Disp. för A.-B. Nord. Kartongfabr., - E., Grossh., Tjärhofsg. 42, Sö.; a. t , Uplandag. 62, Va.; a. t. Vasa till kontoret: r. t Erik Adolf, Docent v. Sthlms Högskola, - Hans R, Grossh., Flemingg. 23 BV, G.; Upsalag.1;jIV, Va.; a.t. Vasa r. t s, E. N., Elektromekaniska verkst. (inneh. - K. A., Grossh., kontor o. bost, Kungsh:s E. V. Holm), Malmskillnadsg. 34 A, G. hallin plan 5, G. NAVIGATORLOGGEN Holm & Co, Engrosfirma i Elektr, svagströmsmateriel, torrelement, ficklampsbatterier m. m., Kapellgränd 17, Sö.; r. t Telegrafadr.: -Batteriholm-. Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

4 Holm-Holmberg. 475 Holm, Georg, Handelsres., PiJg. 46, C.'; r. t. Holm, T., Postmästare å Sthlm 5, Hornsg.. Kungsh A, Sä. _ G.!'-. E., Handl., Flemingg. 56, C. - Alfred, l:e Postvaktm., Odeng. 48 Il ö. g., _ Julius, Handl., Kammakateg. 21, C.; Va.; a. t. Vasa r. t Gerhard, Professor, Intendent vid Natur- _ Karl, Handl., Enskede; a. t. Ensk. 5000, hist. Riksmuseum, Barnhusg. IOIV, Q. r. t. Ensk Allan A., Prokurist, Jungfrug. fr, O.; _ P. J., f. d. Hand!., Surbrunnsg. 13, Va.; a. t , r. t a. t. Vasa John, Roteman i 21:sta roten, Roslagsg. _ Thora, Hemkonsulent, Flemingg. 51 A, 13, Va.; a. t. Vasa 890; expedition C.; r. t Surbrunnsg. 21, Va. _ J. H., Illusionist, Skeppareg. 21, O.Dj. - Oscar, Sjökapten, Folkungag. 42 B, Sä. _ Carl A. W., Ing., Västerlångg. 47III, St.; - (J. O., Skräddare, Artillerig. 22, O.Dj.; r. t. o. a. t a. t _ E. F., Ingenjör, Heleneborgsg. 5, Sä. - Axel, Svenska Gen.-Dep6ten för»thermo- _ Sven Joel, Ing., Hornsg. 67, Sä. gene», Helsingeg. 9 n.b., Va.; 80.4; _ Torsten L., Ingenjör, Bondeg. 1 B, Sä. - Georg, f. d. Telegraflnspekt., Upsalag. _ C. E., Juvelerare, Odeng. 42, Va.; bost. 12 IIJ, Va.; a, t. Vasa Luntmakareg. 90, Va. - Signe, Telegrafist, Nybrog. 53, O.; r. t. _ Franz, Juvelerare, Dannemorag. 20 v, Va.; r. t , a. t. Vasa :- C. F., Tjänsteman, Polhemsg. 20. C, _ Franz, Juvelerareflrma, Kungsg. 61, C.; - M. L., Tjänsteman, Karlavägen 62. O.Dj. a. t. 4903, r. t Napoleon, Tjänsteman, Tomtebog. 19, Va. _ J.0.,Kakelugnsmak.,Kungstensg.28B, Va. - John, Urmak., Uplandsg. 35, Va. _ Ant. A.,.f. d. Kamrer i Riksb.,Riddareg. - C. J. F., Verkm., Bellmansg. 24 IV, Sä.; 4pv, O. Dj.. a. t. Söder _ N. ~' Sidney, Kamrer, Djursholm; r. t. - A., Änkefru, Ö~termalmsg. 49Bn.b., O.Dj. Djnrsh. 485, a. t. Djursh Anna. Maria, Ankefru, Götg. 79 III, Sä.;._ Sven, Kamrer i Allvins Förs.-byrå, Ine- a. t. Söder dalsg. 19, C.;.a. t. Kungsh Augusta,,, Ankefru, Kapellgränd 6Il, Sä. _ Hilda, Kappsömm:a, Hornsg. 29 B, Sä. - Emelie, 4nkefru, Vegag. 18 Il, Va. _ Harald G. A., f. d. Kapten, Stureg. 52, O. - Emma, Ankefru, Handtverkareg. 2, C.; _ Karl, Kassör, Regeringsg. 82, C.; a. t. a. t Brunkeb Ida, ÄnJ!:efru, Nybrog. 53 Il ö. g., O. _ Sigrid, Kassör, Odeng. 65, Va.; a. t Jenny, Ankefru, Odeng. 94, Va.. _ J. Gottfr., Kontorist, Björkstigen 3 B - Louise, Anlf.efru, Karlavägen 62 IV, O. 'I'ellusborg, Liljeholmen., - Mathilda, Ankefru, 'I'orkel-Knutssonsg- _ David, Kontorschef, Backvägen 8, En- 25 II, Sä.... skede; a. t. Ensk Matilda,f.Hofr.~n,Ankefru,Sibylleg.6J1v,0. -s Kostymatelje, Klarabergsg. 52 A II, C.; - J. M., f. d. Ofverkonduktör, Urvädersa. t. 2977, r. t gränd 6 BI, Sä. _ Aug., Källarmäst., Valling. 30, C. - K. F., Öfvermaskinist, Riksbankshuset, _ Helmer, Köpman, Götg. 83 B, Sä.; a. t. St.; a. t Söder 5598, r. t Holmberg, Ax. 'I'h., Afd.-chef i Stockholms _ Erik, Lagerchef. Ringvägen 133, Sä. Rederi A.-R Svea, r. t ; bost. _ L M., Lektor, Frejg. 58 III, Va. Agravägen 2, Islinge, Lidingön; r. t. _ A. M., Lärarra v. Grevesmiihlska skolan, Lid:ö 605. Hjorthagsvägen 5, O.Dj. ---: Ernst, Agent, Alströmerg. 2, C.; a. t. _ N. E., Lärov-adj., Birgerjarlsg.114, Va _ B. H., Löjtn., Sibylleg. 59, O. - J. E., Agent, Scheeleg. 20, C.; a. t. _ T., Löjtn., Tyskbagareg. 4, O. Kungsh _ Johan Valfr., Materialförvalt., Rosenvik - John Henry, Agent, Kungsklippan 7 AIIJ, 3 A, O.Dj.;r. t C.; a. t _ Carl Leon., Mek. instrumentmak., S:t - Olof, Arkitekt, Odeng. 39, Va... Paulsg. 2 A II, Sä.; a. t K. E., Bankkamr., Nybrog. 40, O. _ H., Musikdir., Blekingeg. 67 B, Sä. - Knut, Bokförare o. Revisor, ljplandsg. _ Eskil, Pappersh, o. konstförlag, Kungsg. 22 III, Va.; a. t , C.; bost. Odeng. 100Iv, Va. - Axel, Boktr., Bondeg. l D, Sb.; r. t , _ s Parfymaffär, Västerlångg. 45, Si.; a. t. - E. R. Dir., Sibylleg. 30" O.; a. t. Österm Inneh. Fru Hildur Holm F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. BIf,./DA" ANSeATAI!I 17.

5 476 Holmberg. Holmberg, Erik, Direktör, Hag-ag. 3, Va. Holmb:rl~' K., qrossh., kont. Regeringsg. - Henr., Dir., Karlbergsvägen 40, Va.; r. t. 23, C.; FIrma A.-E. K. Holmberg, r. t. 5359, 78 67, o ; - S. O., Direktör, Östermalmsg. 30, O. a. t o ; bost. Uplandsg. - Teodor, Direktör, Kommendörsg. 9, O. 58, Va.; a. t ' Carl, Disponent, Odeng. 21, Va.; a. t. EliJ.l, Gymn.cdir., Fröken, Grefg. loii, -Vasa 508. O.Dj/; a. t. Osterm G. A., C:son, Disponent, Hagag. 52, Va.; - (Holmbergh\. Hjalmar, Gymn.-dir. Reg~r. t. Vasa 1972, a. t ringsg. 75 IS, C. Institut Stureg. 4, O. - Ellen, Doktor-a, Hornsg. 59 A v, ss. - Th., Gymn.-dir.,Löjtn., Massage- o. Gymn.- H l b & C G t f E t I t inst., Birgerjarlsg. 39, C.; r. t o m ergo :0, us a, xpor o. mpor, _ Ossian, Handelsbitr., Gotlandsg. 82 AIV, BlaSleholmsg. 1, G.; r. t. 4690, 32320, Sii.; a. t. Söder a. t o. Brunkeb Tele- _ Ivar, Handelsres., Götg. 59, Sö.; r. t. Sögrafadr.:»Elsenberg>. der 119. Charles, Fabrikör, Uplandsg. 32, Va.; r. t. ~ Bernhard,Handl.(spec.-),Svartmang.17,St ; till verkstaden r. t '- Ernst, Herr, Scheeleg. 11, C.; a. t. Kungsh. Gunnar, Fabrikör, Roslags-Näsby; r. t Rosl.-Näsby 134; kont. r. t Elias, Hofrätts- e. o. not., Kamrer i Drät- A., Fil. dr, 2:e Bibliotekarie, Tuleg. 10 A, Va.; r. t. Norr' 212. seln., bost, Villa Nissebo,Lidingö Villastad. - Knut, Fil. dr, Lektor, Helsingeg.8, Va.; - K. R., Ingenjör, Elektricitetsverket, Våra. t. Vasa tan; a. t A.P., Flaggmaskinist, Högbergsg. 23, Sö. - G, F., Inspektor, Birgerjarlsg. 113, Va. - Anna" Folkskollär:a, Scheeleg. 20, C.; - Gottfrid, Isolerlngsarfär, fabrjk O. kontor a. t. Kungsh, Dalag. 65, Va.; r. t. 7535, a. t ; - EI~!1,Folksliolläna, Ellensro, Alfsjö; a. t. bost. Idung, 2, Va. Telegramadress: Orby 122. Värme besparing. - A., f. Sparre, Fru, Danderydsg. 4 1, O.; - Maria, Juvelerare, Änkefru, Regeringsg. r. t , C.; bost. s. g. 95 A, C. - H!Lnna/ Fru, Skeppareg. 48r, O.Dj.; a. t. - L. G. T., Järnv.-tjänsteman, Kungstensg. Österm , Va.; a. t , r. t. Ya8a Hedvig, Fru, Västmannag. 15, Va. - Hugo W., Kammarskrifv., Östervägen - Hilma, Fru,' Karlbergsvägen 20III, Va.; 16 BlI, Råsunda. r. t. 2471, a. t C. O., Kamrer i ~iksb., Kommendörsg. - Anna, Fröken, Torstensonsg. 9 IV, O.D;".; 19III, O.; a. t. Osterm a. t. Osterm Joh., Kamrer, Tomtebog. 13III, Va.; r. t. - Elsa, Fröken, Karlbergsvägen 20III, Va.; Vasa r. t. 2471, a. t Karl Gust., Kamrer, Hornsg. 33 BI, Sti.; - Fanny, Fröken, Uplandsg. 13 B, Va.; a. t. Söder 2052., r. t Rob., Kamrer, Döbelnsg. 16 BI, Va. - Helny, Fröken, Grefg. 10, O.Dj. - Viktor, Kamrer, Pontonierg. 5, C.; a. t. - Nanny, Fröken, Scheeleg. 11, C.; a. t. Kungsh , Kungsh E. H., Kapten, Sit Eriksg. 94 B v, Va.;, - Ulla, Fröken, Braheg. 45, O. r. t. Vasa C., Grossh. (Färger O. kemikalier), Sig- - Erik, Kassör, Sibylleg. 30lII, O. tunag. 14, Va.; r. t Lars, Kassör, Kornhamnstorg 6lII, Si.; - C. G., Grossh. (Litografiska aktiebolagets i a. t Norrköping afdelningskonto~), Teg- - Pelle A., Kassör, Uplandsg. 14lII, Va.; nersg. 34, Va.; a. t Traffas ajla a. t. Vasa helgfria dagar säkrast kl å af- - Ragnar, A.-E.,Kemikalier o. Oljor, Fredsg. delningskontoret Kl. V. Kyrkog. 9, Sthlm 10, C.; r. t. 4266, 23566, a. t l; äfven å dess telefoner a. t. 280 o. - C. E., Komm.-kapten, Dalag. 16 & 18, 7498, r. t. 283 o Va. Gustaf, Grossh., Brunkebergstorg 14, C.; - Agnes, Kont.-skrifvare v. Järnv.-styr., r. -t, 329\il; bost. Djursholm. Kungstensg. 62, Va.; a. t. 'Vasa Halvar, Grossh., kontor Stureplan 13, C.; - Folke, Korresp., Kungstensg. 67\ Va. r. t , a. t ; bost. Johan- - O., Laborator, Storg. 52, O.Dj. nisberg, Blockhusudden; r. t , - Sven E. E., Lagerbitr., Brännkyrkag. a. t ' 143Iv, Sö.; a. t. Söder A.-B. SVENSKA M ETAlLVERKEN ~~an~o~s~~a':t:n~-s~d~34~~:

6 Holmberg-e- I Holmdahl. 477 Holmberg, K, Lektor, Helsingeg. 8, Va.; Holmbergs Nederlag, A.-B. Magnus, Ylle- o-, a. t. Vasa bomullsväfnader samt tricotage en gros, - Berta, Lärar-a, Norrtullag. 49, Va. Afd.-chef N. Lunden, Handtverkareg. - Elisabet, Lärar:a, Scheeleg, 20, C,; a. t. 11, C.; r. t , a. t. Kungsh Kungsh Hufvudkontor: Malmö. - J., Lärov.-adjunkt, Barnhusg, 4 IlI ö. g., Holmberg, C.. E., Akare, Lundag. 9, Sö. C.; a.t , r. t. Norr A. Joh., Angbåtsbefälh., Reimersholm,. - T. A.,. Löjtn., Odeng. 6, Va. Sthlm 4; a. t. Söder s, Charles, MeK. Verkstad, Tillverkn. af - E.,.Ankefru, Kommendörsg.Tä'!', O.; a. t. Press- o. stansverktyg, träbearbetnings- Ös~erm. 16 ~5.. maskiner m. m.; Svarfning af järn o. - E., Änkefru, Ostermalmsg, 25 &; 27, O,; metall; ptförreparationer afallaslag, S:t r. t. 9~.90. < Eriksg. 15, C.; r. t , a. t Emelie;. Ankefru, Norrtullsg, 49, Va. -s, D., Mynthandel,. N orrtullsg. 49, Va.; - H. G., Ankefru, Kungstensg. 67 I, Va.; a. t. a. t , r. t , r. t. Vasa Victor E., Målare, Karlbergsvägen 32 B, - Ida, Ånkef.ru, Dalag. 62'V, Va..Va.; a.-t J ohanna, Ankefru, Ad. Fredr. torg. 3, Sö. - E. E., Postman, Grefg. 39, O.Dj.. - Emil, Ölutkör. v. Hamburzerbrygg., Up - Georg, Prakt. läk., Karlavägen 56, O. landsg. 66" Va.; a. t. Vasa 359., Mottagn. efter öfverensk. pr telef.: a. t. A., Ilplandsg. 67, Va , r. t & Co, Gustaf, Blasieholmsg. 1, C. - B. A. L., Professor, Vidarg. 5, Va. - Johan A., Odeng. 2, Va.; r. t G. H:son, f. d. Redaktör, Braheg. 45, O. - 'I", Malmskillnadsg. 38, C.; r. t , - Nils, Redaktör, Grefg. 4 O.Dj. a. t V. ]<'., Rådman, Krigsdomare, Kungs- Holmblad, Bror H, Direktör, Frejg. 3 Ill, holmstorg 2 ', C. Va. - Anton, f. d. Sekr. i Medicinalstyrelsen, - Rudolf A., Direktör, Norrtullag. 65, Va. 'I'orstensonsg. 7 ', O.Dj. - A., Fru, Drottningg, 73 A, C. _ Märta, Sjukgymnast,Karlbergsvägen 20 IlI, - Em!llie, Fröken, Ostermalmsg. 11I t. h., Va.; r. t. 2471, a. t O.Di;< a. t. Osterm G., f. d. Sjukhuskommiss., Högbergag. - Aron, Grossh., firma Nilsson.& 'Lind- 37 B, Sö.; a. t.. Söder ström, bost. Skeppareg. 70 1I, O.; kont. - E. H., Skohandl., Osterlångg. 34 & 36, St. Hamng. 28, C. - E., Skräddare, Kocksg. 11 n.b., SÖ. - David, Grossh., firma Nilsson & Lindström, - C. D., Smidesmäst., Sannadal. Liljehol- bost. Hamng. 28 v, C.; kont. Hamng. men; r. t o. a. t. Gröndal ', C. - A. G., Snickare, Blecktornsgr. 4, Sti.; at, - Erik, Kamrer, Norrmalmstorg 3, C. \ Söder Frida, Telegrafist, Drottningg. 114, Va.; - N. V. B., Förste Stationsskrifv., Kommu- r. t nalhuset, Liljeholmen... Holmblom, John, Grossh., Stureplan 15 IV, - Carl, Svarfv.o.paraplymak., Nybrog.l9, O. C.; a. t. Brunkeb GU8t., f. d. Syssloman o. kamrer, Ren- Holmbloms, Gustaf, Kappaffär. Aktiebostjernasg. 27, Sii.; a. t. Söder laget; fabrikation och försäljning af - Johan, Tapetserare, Oxtorgsg. 18, C. konfektionavaror, Hamng. 1 B, C.; - K Sixten R., Tjänsteman, Uplandsg. 22 Ill, verkst. direktör Einar Aarsleff.. Va.; a. t , Holmborg. Nils, Järnhandl., Hornsg. 48, SÖ., - Nils, Tjänstem., Uplandsg. 66, Va.; a. t. - C. L., Tjänsteman i Riksbanken, Präst-.Vasa 359. gårdsg,,14 1I, Sö. - J. J. B., Underoff v. Elottan, Skeppareg. - K. Erik, Angbåtsbefälh., Hornsg. 48, Sö. 28 ' ö. g., O.Dj.; a. t. Osterm Erika, Änkefru, Hornsg. 48, Sö. - M. O., Urmakare (firma E. Holmberg), Holmbäck, A. J., Komminister i S:t Matteus, Roslagsg. 30, Va.; bost, Döbelnsg. 52, Västmannag. 92'V,. Va.; a. t Va. - Tage, Musiker, Oxtorget 4, C.; r. t Erik, Verkm., Tavastg. 8, Sö.; a. t. Söder Holmdahl, Gustav F., Arkitekt i K Bygg nadsstyr.; kontor Nybrog. 22&24'V t. v., - F. W. G., Verkm., Södermannag. 64'I, Sö. O.; r. t ; bost. Smålandsg. 26"\ - Charlotta, & Son, Viktualiehandel, Hö- O.; a. t. Brunkeb torget 9, C.; inneh. af Robert Holmberg. - Anna o,. Vlvi.: Fröknar, Engelbrektsg. -- Robert, Viktualiehandl. (firma Charlotta 6 B', O. Holmberg & Son), Holländareg. pli, C. - O. S., Lektor, Hornsg. 52, Sö. FINSPONGS METALLVERKS A.'"!'S...."'DA" AN ATAII '

7 , 478 Holme-Holmgren. Holme, J. A., Fältskärsmäst. Mot~agn. kl. Helmer, Ivar, Trävaruaffär, Varfsg. 1 A, ss., 10-1, spec. gamla bensår, Döbelnsg. äger Canada brädgård, Lidingö; bost. 46, Va.; a. t. Vasa 557. Nybrog. 13 ll, O.. Holmen, Selma, Cigarrmag. (inneh. Fru - Emmy.,.~nkerru, Karlavagen 94, Q.Dj. Selma Eklund), Birgerjarlsg, 28 & 30,0. - E. S., Anke.fru, Styrmansg. 17, O.Dj. - Anne-Sofi, Folkskollär:a, Hornsg, 41, Sö. - Ingeborg, AnkMru, Tuleg. 27, Va.; r. t. - Erik, Fotograf, Regeringsg. 11, C.; r. t , a. t ; bost. Målareg. 7 1, Holmör, C. O., Polisöfverkonst., Kocksg. 21, C.; a. t. Brunkeb Sö.; a. t. Söder Maria, Fru, Fjällg. 16, Sö. - C. E., Tillsyning sm. i Hälsopolisen, - Jenny, Fröken, ~krifbitr. (Svea Hofr.), Heleneborgsg. 7, Sö. Villag b., O. - J. A., Ångb.-bef., Bengt-Ekehjelmsg. 9,Sö. - Margret, Fröken, Folkskollär:a, Hornsg. Holmerin, A. F.,.Kakelugnsmak., Valhalla- 41, ss. vägen 17 1v,0.; a, t. Österm C. G., Hand}.,. Apelbergsg. 48, C. - H. F.,.Kamrer, Humlegårdsg. 18'v, O.; - J. A., Maskinist, Kocksg. 11, Sö. a. t. Österm Edvin, Tjänsteman, Folkungag. 20 A Il, Holmertz, Johan S., Folkskollär., S:t Eriksg, Sö.; a.. t. Söder II, C.; a. t. Kungsh A. M., Änkefru, Hornsg. 41, Sö.; a. t. - Elsa, Fru, Krigsråd.a, Nybrog. 73 ', O. Söder Anna, Fröken, Kommendörsg. 39, O.Di; - Erhard, Tjärhofsg. 12 III, Sö.; a. t. Söder a. t. Österm Hj., Ingenjör, Birgerjarlsg. 93 II, Va. Holmena-f'rävarukompani, Disp. N. Reiersen, Holmfeldt, E. B., Kontorschef, Hökensg. 8 B, S. Blasieholmshamnen 12, C. ing. C., Sö.; a. t. Söder Holmer, Eskil, Afdelningschef i Trygg, Rör- - Anna, Änkefru, Hökensg. 8 B, ing. C. strandsg. 34, Va.; a. t. Vasa ~1 77. Sö.; a. t. Söder Holmgren, H. Hj. A., Bankdir., Idung. 12, Va. IHolmer, Albert, Automobilfirma,person-I- E. D., Bankkamrer, Hornsg. 29 DIll, Si}.; automobilerna»hupmobile»,»dort», a. t. Söder 1461.»Jordan», Lastautomobilen»Garford», - Carl K, Banktjänstern., Urvädersgränd 13, Automobilringen»Good Year», Auto- Sö.; a. t. ~ I mobiltillbehör,motorcyklarm.m.,birjer- - H. B., Banktj-man, Karlavägen 88l' O.Dijarlsg.79(hörnafOdeng.),Va.;r.t.80588, - Axel, Byggnadsing., Upsalag, 7 11, Va.; 13440, a. t.9273 o. Vasa Se annons a. t , r. t sid A. V. A., Byrådir., Högbergsg. 35, Sö. - F., Direktör, Odeng. 5 B, Va.; r. t Åke, Banktjänstem., Narvavägen 20'V, - L A., Docent v. Sthlms Högskola, Rag- O.Dj. valdsg. 19, Sö; a. t. Söder Axel, Byggm., Surbrunnsg. 31 I, Va.' - Olof, Egendomsförsälj., Enskedevägen - I. O., Direktör, Karlbergsvägen 36, Va. 139, Enskede; a. t. Ensk, E., Fanjunk., Svea Ing.-kårs kasern, C. - Albert, Aktieb., Export af trämassa o. - Albert, Grossh., Ynglingag. 15, Va. papper, import af metaller o. kemika- - Gertrud, Gymnastikdir., Holländareg. 27 1, lie r, Vasag. 42, C.; r. t. 424, direktören Va.; a. t ,, privat: r. t Telegr..adr.: - A., Ing., Stureg. 3, O.»Nergmloh». - R., Ingenjör, Statens insp. öfver elektr. --. K. Gust., Faktor, Torsg. 27, Va. anläggn., Artillerig. 34AIIr, O.Di - N. F., Fil. dr, Docent v. Sthlms Hög- - Frans Oscar, Kontrollör, Stortorg. 7'V, St. skola, Norrtullsg. 8 B, Va., - Hulda C., Leksaksaffär, Drottningg, 64, M.H.O., Flaggunderofl'., Linneg.63 II,0.Dj. C.; bost. Grefg. 4, O.DJ. - Greta, Folkskollär.a, Ragvaldsg. 19, ss. - A. Birger Ax-son, Löjtn. i Göta Lifg. re- - Ottilia, Folkskollär.a, Dalag. 44, Va.; a. t. serv, Fredrikshofsg. 4 ', O.Dj. Vasa Magn. J., Målare, Inedalsg, 23 Il ö. g., C. - Astrid, Fru, Vegag. 17 II, Va.; r. t. Vasa - C. A., Posttjänstem., Ostgötag. 34, Sö.; 781. r. t Fredrique, Fru". Torstensonsg. 9 III ö. g., - Carl Oscar, Sjökapten, Hamnmästare, O.Dj.; a. t. Osterm Brännkyrkag. 4 B, Sö.; r. t Hildur, Fru, Fruktaffär, Beridarebansg. Holmer &, Co, I. O., AktieboJag, spec. 25, C.; II. t Sågverksmaskiner, S:t Eriksg, \14, Va.; Karin Fjällbäck-, Fru, Norrtullsg.8B, Va.; r. t , telegrafadr,:»-holmerio». a. t. Vasa NAVIGATORLOGGEN Begär offert och i II ustrerad Katalog INSTRPMENT A. B. NAVIGATOR STHLM

8 Holmgren-Holmqvist. Holmgren, A.gnes, Fröken, Katarina Bang. Holmgren, P. J. Skoreparationsverkst. St. 20 III,Sä.; a. t. Söder Vattul5' 10, C.; ai t. Brunkeb Anna, Fröken, Lillabältg. 5 1v Ö.Dj. - Berta, Slöjdlärar:a, Hlommensberg, Lilje- - F., Fröken, Regeringsg. 66 1, C. holmen; a. t. Gröndal 26l. - Helfrid, Fröken, 'I'egnersg. 45 1V, Va.; - A., Stationsförest., postadress Fagersjö. a. t , r. t C. A., Stationsingenjör, Långa raden 3 - A. F. Cavalli-, Grosshandlare, se Cavalli- Skeppsholmen, O.Dj. ' Holmgren. (Sid. 277.) - C.N.P., f. d.stationsinsp., Flemingg. 3, C. - Einar, Grossh., kont.götg. }4, Sä.; a. t. - W.K.,Stationsskrifv.,Skeppareg.19,Ö.Dj , r. t. 3768; bost. Ostgötag. 27, - Karl A., Tjänstem., Stockholmsvägen 125. Sä.; 'a, t. Söder Enskede. r. t. Ensk. l Hugo, Grossh., Stadsgården 12, Bä.; r. t. - K. H., Trafikinspektör, Klarabergsg.70, C. Söder 1232, a. t. Söder C. J., Urmakare, Bellmansg, 28, Sö. - J. H. M., Grossh., Storg. 38, Ö.Dj. - P... E., Vaktm. (Skand. Kreditaktieb.), _ Gustaf, Handl. (firma Hedberg & Holm- Ofre Munkbron 7 1V, St. gren), Hagag , Va. - Augusta, Ankefru, Hornsg. 29 DIll, Sö. - K. J. R., f. d. Handl., Norrtullsg. 31, Va. - Augusta, Ankefru, Teknologg. 3, Va.; r. - A. W., e. o. Hofr.-not., Ledamot af Sve- t riges Advokatsamfund, kontor Drott- - T. A.. F:son, Öfvering., inneh. af Elektr, ningg. 11, C.; r; t. 1272, a. t och Mek. Pröfningsanstalten, konto!' - Albert, Ingenjör, kont. Vasag. 42, C.: Malmskillnadsg. 54, C.; bost, Engelbost. Rådmansg. 22, Ö.; r. t brektsg. 14, Ö. - Emil, Ingenjör, KungsbroplanB, C. - A., Ofverjägmäst., Dalag. 43, Va.; r. t. - R. V., Ing., Biblioteksg. 30, Ö David, Kammarskrifv., Götg. 95, So.; a. t. Holmia, A.-R Tekniska Fabriken, Renstjer- Söder nasg. 20, Sä.. ~ K. G., Kamrer, Allm. Barnbördshuset, Ö. -.Export o. Import, Värtavägen 4, Ö.Dj.:. - Vilh. A. N., Kamrer, Uplandsg. 3F, Va.; r. t r. t Holmia-Magasinet, S:t Eriksg. 13 1, C. I - K.. Gustav L.,..Konstnär, Kaptensg. 7, Holmias verkstäder, Götg. 60, Sä.; a. t. Ö.Dj.; a. t. Osterm, Bror Aug., Kontrollör, Karlbergsvägen Holmin, Kristofer, Byggnadsing., kontor- 44 1V, Va.; r. t Regeringsg , C.; r. t o, Ebba, Lektorsänka, Kungstensg. 48 1V, 12113; a. t , bost. Grefmagnig.. Va.; a. t. Vasa V, Ö.Dj.; r. t. Osterm. 191ö,a. t. - J. T., Löjtnant, Västmannag. 29, Va.; r. t C. E., Grossh., S:t Eriksplan 10, Va. - Emil, Med. dr, Professor v. Karel. Inst., - Elisabet, Gymu-dir., S:t Eriksplan 10,. Engelbrektsg. 12, Ö. Va.; a. t Gunnar, Med. dr, Professor v. Karolinska - C. J. A., Kammarskrifv. i Tullv., 'Kata- ~nstitutet, Eriksbergsg. liv, Ö. Spec. rina V. Kyrkog. 4, Sä.; r. t Öron-, Näs- o. Halssjukdomar. Träffas - Harald, Kapten, J{alnrer v. Allm. Barnefter öfverenskommelse å r. t huset, Rörstrandsg. 18, Va.; r. t. Vasa. (helst 1/ f. m.) Sofia, Med. dr, Humlegårdsg. 15 I, Ö.; - Sven, Löjtnant, Hornsg. 64 A, Bä. mottag-n. hvard, 1-2 e. m. - Emma, Manicure, Pedicure o. Hyg. An F. Hj., Musiker, Västmannag , Va.; siktsbehandl., Lästmakareg. 8 n.b., C. a. t. Vasa N. G., Prakt. läk., Davidbagaresg. 1III, C.;.. - Oscar, Mäklare, Drottningg. 87, Va. mottagn. hvard. 3-4; bost, Baldersg, - C. Th., f. d. Perukmakare, Borgerskapets 5, Ö... Gubbhus, Bä. - T., Tjänsteman, Ostgötag. 75 ljl, Bä. - O. F., Poliskomm., Nya Polishuset, södra Holmin-:::itenqvict,K.E.,Apotckare,Snickareg... flygeln, uppg. A, C. 5, C. _ Ivar O.,Postvaktm., Brunkebergstorg 12,C. Holmkvist. se Holmqvist., _ Israel, Professor, Handtverkareg. 2 B, (J. Holmlund, A., Ankefru, Birgerjarlsg. 49, Va. - Anna, Professorska, Engelbrektsg. 1~, Holmqvist 2 Holmquist 3 Holmkvist. - Ann Margret, Professorska, Norr Malar- I ', strand 22 1V, C.; r. t. 7817, a. t _2 Axel, Assuransgir., Storg. 56, Ö.Dj.; r. t~ - J. F. Folkard-, Reg.-pastor, Komminister, 72259, a. t. Osterm Garfvareg. 2 11, C.; a. t. Kungsh _2 Filip, Bankkamrer, Riddareg. 68, Ö.Dj~. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. _.. RIOAR ANSeATAIII '7-471l

9 -480 Holmqvist-Holmström. ' 1 Holmqvist; Holmquist;, 3 HolmkViSt-.- 1 Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. _9 Carl, Banktjänstern., Tegnårslunden loil, -' A. L., Mari.nin~end. av l:a gr., Skeppa- Va.; a. t. Vasa reg. 33, O.D}. -" I.M.,Boktr.,Villa Stenkullen.~Appelvike~. -"s, G. H., Målerifirma, utför rums-, skylt-, _9S Boktryckeri o. Bokförlag, Vinkelg. 3, O. vagns- o. dekorationsmålning, Lunt- -' Alfr., Hyggmäst., Hökensg. 1, Sö.; a. t. makareg. 77, Va.; a. t ' Klas, Ordonnanskonst., Karduansmaka- -' F. L., Byggm., Orby villastad, Alfsjö. reg. 8 B, G.; r. t. Norr 891. _9 R. E. A., Dir., Polkungag. 103, Sö.; r. t. -' Carl. f. d. Polisöfverkonst., Skärgårdsg Ill, St.; a. t. Brunkeb, ,'Erik O., Fil. lic., Fjällg. 46, Sö. -' Wilhelm, Posttjänstern., Jungfrng, 24Ill, -' Axel A., f. d. Flaggunderofficer, Dalag. O.D}. 74 BIl, Va.; a. t. Vasa _9 Gust., Rekryteringskommiss., -' Alma, Folkskollär:a, Nytorgsg. 29, Sö. kareg. 81v, Va. Luntma- _9 Elisab., Folkskollär:a, Kommendörsg. 44, _2 Axe,l, Skandinavisk Förs.-byrå, Storg.56, O.Dj. O.Dj.; r. t , a. t. Osterrn "Elsa, Folkskollär:a, Skärgårdsg. 15 1II,St.; Alla slag af assuranser. Brandförs. a. t. Brunkeb öre pr tusen. -" N. Hj., Forstmäst., Vanadisvägen 25, Va. -, Alfred, Skyltmålare, Flemingg. 10, G. _9 Helga, Fru, Kungsg. 82, G.; a. t _8 Hanna, Strykinrättn., Bergsg. 11, G.; -' J., Fru, Blekingeg. 14, Sti.; Il.!. Söder a. t. Kungsh " Gunnar, Telegrafkommiss., Skåneg. 68IV, _1 Johanna, Fru, Skeppareg. 41, O.Dj. Sö. _1 Hilma, Fröken, Kungsholmsg. 24 IV (f. d. -2A. Richard E., Tjänsteman v. Stat. järnv., 20), G. S:t Eriksg. 89 III, Va.; a. t. Vasa _2 P. A. Fredrik,. Generallöjtn., Kommen- -' dörsg. 44 1, V.D}.; r. t P. N., Urmakare, bost. s. h. Uplandsg. 48, Va.; _2 & Co, Aktieb;l. Grossh.-firma, Katarina- -' C. G., V.!lrkmäst., Solvägen 52, Enskede. vägen 9 A, i:jö.; r. t _I Emelie, Ankefru, Repslagareg. 22 BIl, Sö. _, Ernst, E., Grosshandlare, Tysta gatan 14, Holmstedt, Rolf, Bokför., Rådmansg. 76, Va. O.Dj.; inneh Wiklund. af firman Wikman & - Werner, Engros o. Import, Bryggareg. G. 4, -' G., Grossh., Birkag, 8Il, Va. - Anna, Fröken, Musiklär:a, Tunnelg. 20 B" _1 R., Grossh., Ostgötag. 10, Sö. G.; r. t. 3015, a. t _1 A., Guldsmedsaffär (inneh, Henrik Lars- ~ Per A. C., Kamrer (Vacuum on Comson), Uplandsg. 27, Va.; a. t pany, A.-B.), bost. Valting. 5, G. -" Carl Aug., Handl., Västmannag.77, a. t. Vasa Va.; - H. M., Kassörska, Stjärng. 3", Va.; a. t. Vasa _1 N., Handl., Långbrodal 1, Älfsjö. - C. A., Plåtslagare (firma J oh. Stenberg _1 H. G. J., Ingenjör, Kammakareg. 41', G.; & Co), Artillerig. 22, O.D}.; verkst. a. t. Brunkeb. 16~9. samma gård. _, N. F. L., Ing., Valling. 23, G. - A. J., f. d. Verkmåst. v. Flottan, Döbelnsg. -' 8. H., Inspektris, Fru, Surbrunnsg. 33" 31, V~.. Va.; a. t Anna,, _9 Erik, Intendent, Tegnersg. 48, Va.; r. t. Holmsten, Ankefru, Engelbrektsg. 43B, O.!TI. H., Ingenjör, Bergsg. 1, G ",1 Otto 1., Järnvägstjänstern., Västmannag. - Carl E., Angbåtsbefälh., Bryggareg. 39, G. Holmstrand, Per, Dir., Kungsholmstorg 10, G. 51, Va. Holmström, Filip, Afd.-chef hos Aktieb.,-' Albert, Kamrer i Förs.-A.-B. Iris, strandsg. 16 IV, Va. Rör- Frans Svanström 13Il, G. & Co, G:la Brog. _2 And. Gotth., ~amrer, Artillerig. 4 IU, - Jac. G., Afd.-chef hos Aktieb. Frans O.Dj.; a. t: Österm Svanström & Co, Styrmansg. 17.AIV, _2 Hugo, Kapten, Linneg. 96IV, O.Dj.; r. t. O.Dj Hj., Agenturaffär, SotPaulsg. 24, ss; a. t. -" Hj., Köpman, Heimdalsg. 6 IV, Va.; a. t , r. t John,Agenturaffär,inneh.HugoMeyerson, -' Y.H.,Köpman,Drottningholmsvägenll,G. kont. o. bost, Malmskillnadsg.38,Sthlm _2 C. A. F. I., Major vid Generalstaben, 3; kont. a. t. 5456, r. t med Eriksoergsg. WH, O. ankn. till bost. o A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong s/d. 1344b

10 Holmström-Holst. Holmström J. V. L., Bleck- 0'. plåtslageri, Holmström, G. A. o Kontorsbitr. S:t Eriksg. 97, Va.; bost. Rörstrandsg. Vikingag; 12I!, Va. 36, Va.; a. t John Köpm. Torsgatan 29 Va.' a t - Carl Daniel, Civilingenjör, Bergsg. 39 IV,C. V~sa 9934: ".. - J. Gunnar, Civiling., Malmskillnadsg. - S. R., Köpm., K!.,N. Kyrkog. 33, C. 19~, C.; r. ~. ~ K., Lager af finare pappersvaror, minnes- Amalia, Damfrisering, Norrtullsg. 31, Va.; saker m. m.; kontor o. bost. L:a Vattug. r. t. Vasa 997, a. t ; bost. s. h., 21 r, C.; a. t. 8714, r. t a.! an~n.. - Gunhild, Lärar.a, Villa Fjeldstuen, Djur- J. Enc,. verk st. Du. I Svensk.Ry:~ka A.-B. gården. Fabr~k Barnengen, Strandvagen 7 B, - Aug., firma, Manufakturaffär, Norrtullsg. O.DJ.;. r. t. 7228?. v 29, Va., o. Karlbergsvägen 42, Va.; - Gust., DIspo.n~.nt, Birgerjarlsg. 112,Va. inneh:s bost. Frejg. 53, Va.. - J. W., Fabrikör, Uplandsg.54, Va.; a. t. _ Hulda, Musikskola, G:la Brog. 13, C.; a. t Inzeborg, Folkskollär:a, VIlla Fjeldstuen, _. J h Edv d M lare Grefg 37 t v o" g DJurgården. o:. ar,.a,...., A trid Prök Vill F' Id t D' O.DJ.; a. t. Osterm s gården. fl, ro en, l a Je s uen, Jur- _ J o h n, &. C' P pp r affä och Blockno-.0, a e s r _ Ebba, Fröken, Högalldag. 32 B, Sö.; a. t. ~~s~4bnk, Torsg. 29, Va.; a. t. Vasa Söder L A 'p d V" t 37 TT H Frök O"t l 22.1\ t " re., as mannag.,.ra. -., ro ~~, s erma msg.,~.,a.... _ Fr., Redaktör, Jungfrug.. 5, V. - Rosa, Froken, Greft~reg. 71, O. _ Aug., Reseombud, 'l'immerrnansg. 38 A, - Agnes o. Auna, Froknar, Kaptensg. 12, S'" t Söd. 47 O.Dj.; a. t. Österm :, r... o er.'. O' Holmström, Nils W:m, Grossh., Norsk A/S - G. Hjo,.SJokapten, Villa Fjeldstuen,.DJ.; B.. T k F b 'k 01' Id. a. t. Osterm arnang.ens e.~.. a n '. Jee 1~.lllgS-_ O. W., Sjökapten, Kocksg. 22, Sil. Illldsta;llatloner ftor lllduns.tr~ehro. vkarme- _ A. S., Skoaffär, Mästersamuelsg, 53 C.; e nmgar, sys em» IWI o», on or t bost. Drottningg. 49, C. ' ~ungsg. ~9, C;: r.. t ,~. t. 9228: _ C. L., Skräddare (firma Schiller & Holmoppet 9- /21,2-5, bost, Flor ag. 4, O., ström), Birgerjarlsg. 12, O.; bost. Jungr. t , a. t f 19 Hl O - Joh~ V., Handelsres.; Tjärhofsg. 48, Sö. _ J. ~~ Skrädå.ar~, Sibylleg. 83, O. - Arvid, Handl. (speoeri-); Norrlandsg. 23, _ O., Smed, Davidbagaresg. 14, C.; a. t. C.; r. t. o. a. t; ' ; bost. Roslagsg. 54, Va. - H. H., Handl., Fjeldstuen, O.DJ., firma Sicrid El S' k llärar: L'... Rörström & Co, Storkyrkobr. 5, St. - 19n o.. na., mas o arar.or,..,iamnas, H Id Hårfrisö k St 37.1\. Kungsh:s villast, - u a. a, t. 158 ar 06. risors a, yrmansg,, U., -s ' C. L., S mc. k e.l.. ri- o Laggkärl a ~ f a b n, 'k K ar.. F P I '" K t 46 TT laplan 4, O.D).; a. t C. L. -. "" ngenjor, ungs ensg.,r a. H l t.. b. t t A g t d l 4~1 _ H. A, Ingenjör, Regeringsg. 67, C. o ms roms os. a.. u us en a\. _ Jakob Ingenjör Revisor aukt, af Stock- - C. H., Vaktm., Klara V. Kyrkog. 3A, C. hol~s Handeiskamma;e, Malmtorgsg. - Elna, B:.yggareg. 39, C,.. h. 2,.. C.; r. t o , bost. Strand- - K.5~ 70~odermannag. 34, ss., a. t. Söder vagen 11, O.DJ.; r. t , a. t J. A., Ing., Drottningholmsväg. 9, C. Holst, A. G., Apotek.,,Inne,h; af O~tersunds - Nils, Ingenjör, Skeppareg. 49 A, O.Dj. K~m. Tekn. Fabriks Eili al, Gotg. 16 B, - W. B., Ingenjör, Kungsträdgårdsg. 18, C. So. - A. E., Juvelerare, Handtverkareg. 26, - AXÖlF. A., Banktj.-man, Karlavägen 47 B, C.; bod Scheeleg. 1, C... - Sten, Kamrer, Drottningg. 67 IV, C. - Aron, Bokh., Skeppareg. 42IV, O.Dj.. - G. S., Kanslisekr., Ringvägen 14, Sö.; - Karl Fr., Bokh., Flemingg. 22, C.; a..t, r. t. Söder 622, a. t. Söder Kungsh Sture, ~apten, Sibylleg. 46 & 48, O.: - Olof, Byggmäst., Artillerig. 18, O.Dj. a. t. Osterm. 3809, r. t Niels, A.-B., Engros-&Agenturaffär,etab!. \ - Gurly, Kassörska, Asög. 83 ll, Sö.; a. t. 1906, Silfver- o. Metallvaror, Elektr.- Söder galv. anläggningar, kemikalier, elektr. - J. A., Klädeshandl., St. Nyg. Ll ', St.; fällningsmaskiner, Skeppsbron 4, St. bost. Stora Essingen. Anna, Fröken, Östermalmsg. 391V, O. j - C.Wilh.,Kontorist, Timmermansg.4FII,Sö. r. t l (St. Jiirnv.), FINSPONGS METALLVERKS A.-B IIfIDAIIf ANS.ATAN AdTes8kal.ndern 1921.

11 482 Holst-Horngren. Holst, Elisabeth W., Fröken, Kungstensg. Holz, O. lj)rich, Kommendörsg. 30, O.Dj.; 54III, Va.; a. t. Vasa a. t. Osterm Adolf, Grossh., Ebemotorns Försäljnings- Holzapfel, Annie, Fru, Rådmansg. 14, O.; kontot, kontor Tuleg. 35, Va., utställ- r. t ning Birgerjarlsg. 35, C.; bast. Lidingö Holzapfels Svenska Färgaktieb., se Intervillastad. national, Färg A.-B.. - J. F., Ing., Handtverkareg. 11, C. Holzhausen, Axel, Disp., Chef för Haga o. - K. O., Ing, Södermannag. 54 1l, Sö, Ulriksdals trädgårdar, Haga, Sthlm 3. - P., Intend., Nybrog. 28 C, O. von Homeyer, Ebba, Fröken, Danderydsg. - Karl Arvid, inneh. af Kem. Tekn. fabr. 2, O.. Samariten, Bergsg. 21'1, C.; bost. s. h. - O. Ankefrih:a, Danderydsg. 2', O. - Ch. Ancker, Löjtn. O. Ingenjör, Observa- Honduras Generalkonsulat, Nybrog. 60, O. torieg. 23'v, Va.; r. t. Vasa Generalkonsuln priv.: r.t. Stocksundbu. \ - Y. E., Marmormålare. Västmannag. 64, Hongelin, A. W., S:t Eriksg. 15 1l, C. Va.; a. t. Vasa Honungsaktiebolaget Bikupan, kontor o. la- - Karl Dav., Verkm.. Lundag. 41 III ö. g., ger St. Hoparegränd 5, St. Sö.; a. t. Söder Hoppe, Ragnar, Fil. lic., t. f. Interid. v. Navon Helst. J. H., Kapten, Kommendörsg. tionalmuseum, Nybrog. 20, O. 32, O.Dj.; r. t R., Husägare, Västmannag. 78, Va. Holsteinson, A. T., Kontrollör. Frejg. 9, Va. - E. A., Ing., Valhallavägen 43 III, Q. Holsti, P. O., Ing., Banerg. 51',' O. - Torsten, Kanslisekr., Nybrog. 20, O.; r. t, H alt, Hanna, Fröken, Matvarnaffär, Frejg , Va.; a. t '. Hoppek, A., Ing., Götg. 31, Sö. Holter, Sara, Fru, Karlavägen 75 B, O.Dj. Hoppeler, V. D. A., Ankefru, Dannemorag. - Gustaf, Textilagent, Drottningg. 95 C, 12, Va. Va.; a. t. Vasa 107. Horn, Arvid G. S., Grefve, Ceremonimäst. i Holtermann, Oscar, Kabin..-kammarh., Major, K. M:ts hof, f. d. Rikshärold, Grefg. Karlavagen , O.. 14, O.Dj. Holtkamp. Bruno, Skogsvägen 15, En- - Gustaf A. O. K., Grefve, Kammarherre, skede. vice Ceremonimästare Y. K. M:ts hof, Holts, Aug., Gulddragerifabriks-Aktiebolag, Grefg. 14, O.Dj. Mästersamuelsg. 60', C.; verkst. Dir. - af Rantzien, G. W., Amanuens, Karlbergs- Harald Kugelberg, kontor, lager O. fa- vägen 80, Va ; a. t. Vasa brik af Gnlddragerier, von Horn, Hazel, Fru, Odeng. 40, Va. - Aug., Päls- o. Mössfabriks-Aktiebolag, - Brita, Fröken, Banerg. 51, O.Dj. kontor, lager o. fabrik af Pälsvaror o. - Erik H., Kammarherre, Kanslisekr., Egils- Mössor, Mästersamuelsg. 60 1l, C.; verkst. 'vägen 8, Stocksund. Dir. Knut Johansson. - Axel Gustaf,. f. d. Kapten v. Flottan, Holtz, Knut E., A.-B.,Engros- & Agentur- Ekudden, O.Dj.. firma, Spec.läder- o. skofabriks artiklar - Carl, Ryttm. v. Lifg. t. häst, Villag. 13, O. m. m., Karlavägen 7, O.; r. t , Hornberg, Svea, Fru, Kammakareg. 45, C.; a. t. Vasa 'I'elegrafadr, :»Knu- r. t terik». Horndals Järnverks Aktieb., se Joh. Sam. - Knut E., Dir., Värtavägen 6, O.Dj.; r. t. Billing & Son , a. t Horneij, Otto, Fabrikör, Vikingag.18'v, Va. - Anna, Fru, S:t Paulsg. 3S B, Sö. Horneman, O. Leonh., Revisor, S:t Eriksg. - Elisabeth, Fru, Odeng. 68, Va. 94, Va.; r. t. Vasa David, Järnv.-tjänstem., Långholmsg. - Erik, Skräddare, Stureparken 5, O.] 9 B 111, Sö, - C. J.,Skräddarmäst., Helsingeg.19, Va.; - Johan A., Kafeidk., Vikingag.13,'/2tr.,Va. a. t. Vasa A. H., Med. lic., Holländareg. 22, Va. Horner, Olga, Fröken, Timmermansg. 27, Sö.; - J. F., Specialaffär för Sybehör, Mode- a. t. Söder varor och Garneringsartiklar en gros Horney, Fr., Oiviling., Odeng. 47, Va. och detall (innehafv: Adolf Hahn). - Amanda, Fru, Bryggareg. 12, C. Hufvudaffär Brunkebergstorg 5, C.; - Ebba, Ankefru, Odeng. 47, Va.; r. t. f filialer St. Nyg. 35, St., O. Stureg. 8, O Anna, Sångerska, Birgerjarlsg. 108, Va. Horngren, C. G., Generalkonsul, Dir. i A.-B. - Bertha, Änkefru, Holländareg. 22, Va.; I 'f~e Swedish T,;ading Comp, Strandr...t lvagen 5 B, O.DJ.; r. t ? - E., Ankefru, Riddareg. 72, O.Dj. - J. G., Kassör, Styrmansg. 5, O.Dj. NAVIGATORlOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

12 IH Horngren-Hotell Eft F d. h C A W I Hotell och Rum för resande (forts.): orngrens r., re r., mnen,.. er- Imelin o. Ko W. Sandberg, välsorteradl Carlsson, Mina, PrivathoteU, inneh. Hanna Carlsson, Klara V. Kyrkog. 5, 1 o. 2 tr., G. ~äderhandel, Kornham?,storl?, 61, St.; r..t. Centralhotellet, Klarabergsg. 31, Sthlm l. 3826, a. t. 1294; filial Gotg. 77, So.;.Clara Larson-, Birgerjarlsg. 23, G. Etabler. a. t ~~~;~ ~ ar~ 01~;.lJr. t. Namnanrop :»Hotell de Poste, Hotell, inneh, Fröknarna Hilma Elias Horngren, K. Alri,k, f. d. Läderhandl., St yr- son o. Stina Svensson, Vasag. 5, O.; r. t 1?I D' 13918, a. t mans. g 5,v. 'J.. de SuMe, Drottningg. 43, G.; inneh. Fru Ida Hornsbergs Bryggeri & Mälteri, Hornsberg, \Vide. O.; r. t. o. a. t du Nord, inneh. Lotten Ohlsson, Kl. S. Kyrkog. Hornstulls-Basaren, inneh. Nilsson & Lind- EM~ g1rt~s~;,,~4~r1~'a:ho\el~~oii~gerjarlsg.8, Ö. berg, Långholmsg. 25, So.: a. t , Engelbrekt, Hotell, Birgerjarlsg. 29, G. r. t. Söder 11 01; filialer Hornsg. 70 E~!ll'i~d, Klarabergsg. 50, G.; a. t. 650, r. t. o. 104, Sö., Götg. 59, SÖ,. H L A F "k Sto g ?I D'J' Fyr-is, Drottningg. 53, G.; a. t. 21'364 ornung,.., ro en, r. '±,V.. Gerrnania (inneh. Edvard Karlson), Drottningg. Hornvall, A., Fröken, Kammakareg ö. g., 19, C.; r. t o. 4656, a. t Va.; a. t. Brunkeb Grand Hötel, S. Blasieholmshamn. 8, Sthlm 15. Horss, Gunnar, Kontrollör, Ringvägen 104, Grand Hambnrger Hötel Börs, Royal, Jakobsg. Stallg., 6, O. O. SÖ.; a. t. S\ider 3f>8 65. Hellman, Bryggareg. 5, G.; Inneh. Augusta Horst, Adolf, Akeriförman, Birgerjarlsg. Johnson, riks o. allm. Växelstation i hotellet. TT t V 276-t Hospits, Stockhohns, inneh. Dir. Hugo K. 109 B, ra.; a.. asa '±. \Vestlund, Vasag.10, G.; a. t.5985, r. t Hortelius, Maria, Blomsterhandel, Folkungag. o. 106l. 83, Sö, H~~l rt:s~~~:~ ~~:e~;t~{i~~~qvist), Stureplan 1, Horwitz, Erik, Direktör, Västmannag. 69, Hotell Arff'ursten (innoh. Fru Margit Grannas- Va.; a. t. Vasa 468. Helander), Drottningg. 48, G.; a. t. 7151, r. t. Gust., Köpman, Dalag. 14, Ya.; a. t Telegrafadr.: Arffursten. Vasa 3246, r. t. Vasa 76.. Hotell Br unkeberg, inneh. C. A. Wåhlander,?I N. Smedjeg. 20, G.; a. t , r. t Norr M.,Köpman,Greftul'eg.2211,v.; a.t.1l769. Hötel Continental, Vasag. 22, Sthlm l. A., Revisor, Helsingeg. 11lv, Ya. Hötel de Poste, Vasag. 5, O.; a. t it S kh l t K h l Hotell Excelsior, i K. F. U. M:s byggnad. H OSp1 al, toc o ms, u om ungs o ms Birgerjarlsg. 35, G. Motsvarar de bästa af tull. utlandets Christliche Hospize; rikstel.: namn- Hospits, Hotell (Elim), Mästersamuelsg. 6811, anrop:.hotell Excelsior», allm. tel "6 t l Telegr.-adr. Excelsior. O. ; a. t , r. t. 129 oo; e egr.- Hotell Hospits (Elim), lvlästersamuelsg. 68, adr.: Elim. 2 tr., G.; a. t , r. t ; telegrafadr. Hospits, Stockholms, iuneh. Direktör 111 O Hugo Hotell Elim. Häggiund, N:a Smedjeg. 14 O. K. W estlun, d V asag. 10,.: a. t. Hotell Kanan (inneh. Joh. Eriksson), G:la 5985, r. t o Brog. 25, G. Hossfeld, Anna, Fru, N orrtullsg. 49, Va.; HMel Kronprinsen, Drottningg. 29, Sthlm l. Hotell Linden, Kl. V. Kyrkog. 21, G. r. t. V asa 4 35.' Hotell o. Pensionat von Platen, Kungsg. 56,G. Hotell, i hvilka källarerörelse idkas, se ru- Hotell Regina, Drottningg. 42, O. briken Restauranter. Hotell Standard (Dir J. Johnsson), Drottningg.. O 66, G.; a. t. 48S2, r. t o Hotellexpressen, Birgerjarlsg. 33,.; a. t. Imperial, Regeringsg. 5, G. 5553, r. t r-, annex, Nybrog. 6, 6.; a. t. Österm. 450 o 20489, r. t O H Ot e 11 och R u m fö r r e s a n d e Kristliga Ynglingaföreningen, Bryggareg. 10, G. (Se för öfrigt Pensionat). Kung Carl (inneh. Olof Jönsson), Malmtorgsg. 10; resanderum N:a Smedjeg. 18. Staden: L'11eå (A. Hammarin), Kl. V. Kyrkog. 9 1 /1, G.; Automat Hotellet, Västerlångg. 22, St. a. t. 523, r. t. 555l. Brage, St. Nyg. 9, St, Malmstens hotell, Mästersamuelsg. 63, G. Hotell Prins Carl (inneh. Rob. Johansson), Monopol (Iuneh. Fru Alma Widelius), St. Vat- St. Gråmunkegr. 8, St.; r. t tug. 8, G. Hotell Sun, St. Gråmunkegr. 1, St.; a. t Nordstjernan, Drottningg. 46, G. Reisen, Skeppsbron 14, si, Pallas Hotell (Inneh. Fru Caroline Borg), Klara Ungkarlshotellet, A.-B., Köpmang. 15, si. bergsg. 37, C. Norr: Park Hotell, Vasag. 8, G. Belfrages 2 G; penaiönat-hotel'l, Brunkebergstorg Pensionat Fagerström, loneh. Änkefru Fagerström, Blasieholmsg. 3, G.; r. t , a. t. Birger Jarl, Brunnsg. 1, C Blå Bandet, Mästersamuelsg. 68, O. Pensionat Sylvia, El'iksbergsg. 1 B, Ö.; r. t. 7716, a. t Carlsson, G., Privathotell (inneh. Fru Willy Privathotellet, Mästersamue1sg. 69, G. Svensson), Hamng. 13, G.; r. t. 2356, a. t. Ramstens Hotell, G:la Brog. 23 A, G Reisman (inneh. H. Söderberg), Klarabergsg. 60,0. I FINSPONGS METALLVERKS A.-S. RIDAR AfIIS.ATAN e::c:Y

13 484 Hotell-Hult.. Hotell och Rum för resande (forts.): Hugin, Tidskrift, red. o. ~tg. ing. Otto Witt, Skandia Drottningg.26, Sthlm I; (inneh. Adolf Riddareg. 55, O.D;.; r. t. 734 ~5. Wiberg). Hugos Konditori. inneh. Hugo Siewertz, Småländska Privathotellet (inneh. Ida Anders- T gnörsg. 13 Va.' a. t son), Bryggareg.l, O. e A O' D" t V lh Il.. Stora Rosenbad, Klara S. Kyrkog.4, O. (hörnet Huitfeldt, C...., isponent, a a avaaf Rödbodtorget).. gen 35, O.; r. t Strand Hotell, Norra Blasteholmshamnen 9, O. Svecia, Biblioteksg. H Komm -kapten Sveavägen Djursholm. 6, O.; a. t. 6347, r. t. 6181, :'." A fr Sylvias matsalar (Pensionatet), Eriksbergsg. - MImmi, Postexp., Greftureg. 24,uPP. 1 B, Ö.; r, t D III O. ~~:~~~~';,';.'/.';l;i~~~~';;,::n~;an.kyrkog.6, c. Hulander,'J. B., Ingenjör, Solnavägen 49, Va.; Örn (äfvenpensionat), Lra Vattug. 30, O. r. t O' Örnsköld, Drottningg. 32, O.; r. t. 8608, 8649 Huldt, S. H.. Bankdir., Strandvägen 61,..D;. o , a. t Carl Bokh. Karlavägen 77 O.D;.; a. t. Söder-. ", Sjöm~nshemmet. Peder Myndes backe 3, Bä. Osterm Östermalm: _ Kristoffer Bruksdisp., Strandvagen 43, Oosmqpolrte, Hotell o. pensionat, Skeppareg. O D', 32 O.D' 'J. Hot~11slivia, Eriksbergsg. IB, Ö.; r. t Gustaf, D.~r.,Upl~ndsg. 7, G.; ro't. ~3469. Rosens pensionat, Greftureg. 22, 6. _ Ellen Froken, Riddareg. 45,.D;. Hotzen,H.H.K.V.,Kont.,Sveavägen 14 m, Va. _ I K 'Fröken Dalag. 18 Va.; a. t. Vasa - & Co, Albert (inneh. K. ~' Lindström), ',. Lager af ur och urfurmtyrer en gros, _ H. Hampusson, Justerare I 2:a.. o. 3:e Klarabergag. 56, G. distr Södermalmstorg 24, So.; r. t. Houlst, J. A., Målarmäst., Valhallavägen 5240: 107 B, Va. _ Adolf Kontorschef, Tomtebog. 34, Va.; Hovander H. Adolf K., Assistent (Stockh. a t Vasa Sjön!lanshem), Katarinavägen 15 B, Sö. _ H 'c. Lärar-a v. Ählinska skol., Dalag, - Anna, Fru, Modist, Katarin~vägen 15B,Sö. '18, 'Va.. Howander, 8eth S. O., BanktJ.-man, Krono- _ Fredrika, Änkefru, Braheg. 19 n.b., O. bergsg. 28 li, G.; r. t. Kungsh _ Arvid Braheg. 1, O.; a. t se äfven Hofvander. Huldtgre~ Hugo F., Direktör, Rörstrandsg. Howding. Carl, l:e Postiljon, Norrlandsg. loli,' Va.; rvt, 30668, a. t Iv, G.; a. t. Brunkeb Huldth Anna Folkskollär:a, Ringvägen 12, Hoving, Folke? Artist, Danderydsg. 10 m, sh.; a. t: Söder 55.. O.; a. t. Osterm _ se äfven Hult. & Winborg,KOllstauktionshuset,se Konst- Hulek & Co, A.-B., Drottning-g. 47, G.; r. t. auktionshuset, Hoving & Winborg , a. t Export-Import. - se äfven Hofving... Generalagentur för aluminiumtuben Hubendick, Gärda, Fröken, Hornsg. 6.~.B, So. -Fenag» o. uppskärningsmaskinen -Pri- - C. Edvard L., Pr.?fess or, Saltsjö-Stor- mus». Papper frän utländska bruk. ängen; r. t. Storan gen 109 samt Tekn. Hull Carl Källarmäst., Lästmakareg. 6, G. Högskolan. Valhallavägen, O.; r. t. Hullgren, 'Oscar, Konstnär, Varfsg. 1 A v, Sö.' r. t. Söder 773. Evy, Änkefru, Hornsg:. 66 B: Sq.. Hullstra~d, A. W., Fanjunk., Braheg. 12, O. Hubert, TQrst!ln, Underlak., Langbro sjuk- Hult, Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng. hus, Alf sjö; r. t , Va.; r. t a. t Huch, F. J. L., Köpman, Hornsg. 148 B, So. A. R., Dir., Valli~g.. 18, G.. Hudden, G., Grossh., Norrviken. tel. Norrv. _ Torvaid, verkst. Du. I Kommanditbolaget Stockholms Kopieringsanstalt, bost. Hudson Trading Compan.r Aktiebolag, Götg. 13, Sö. Export af papper o.. tra~assa; Import _ C. J., Fabr., Rökeri, Östermalms Saluaf järn o. stål, ke.~lllkaher m. m., af- hall, O.; a. t , r. t. Osterm. 1875; deln.-kontor Sveavagen 23, G.; r. ~' bost. Majorsg. 6, O.; a. t ankn ; telegrafadr.:.»hudask». Huf- _ Carl Fabrikör, Rörstrandsg. 44, Va.; a. t. vudkontor New-York. V~sa 9634; kontor o. verket. Solna- F to h t kt' b l t vägen 102, Va.; r. t Hufvudstaden, as ig e s~ l~ o age, _ F., Fabr., Drottningholmsvägen 9, G. kontor Gust. Ad. torg 18. G., kontors- -s E Flickpension Villa Hult Djursholm' tid 9-5; r. t , o.,., t D' h 478 ', 6997, a. t. 1263, 1438, 769, 1279, _ A~'a~da~u~~u', Stu~eparken 9, O. 1289, R Ch., Fröken, Dalag. 16 & 18, Va. 20 VASAGATAN 20. A.-B. SVENSKA M f TA LLVERKEN Se annons ijkartong sid. 1344b.

14 Hult-Hultgren. 485 Hult, L K., Fröken, Dalag. 16 & 18, Va.. Hulten, Klas, Bager], Katarina Bang. 15, - Hugo, Generalmajor, Stureg. 58 BlI, O.; Sö.; a. t r. t \ - S., Direktör, Odtng. 26, Va.; r. t , - F., Herr, Drottningholmsvägen 9, C. a. t C. A., Ingenjör, Torsg. 4, C. - Hildur, Fru, Parfymaffären Pompeia, - K. R., Ing., Skeppsbron 6 IV, St. Greftureg. 13, O.; a. t. 2827, r. ~' - F. Knut, Kont., Brännkyrkag. 153, Sö.; Osterm, 510; bo st. Sibylleg. 49, O.; a. t a. t. Osterm, Olof, Med. dokt., Nybrog. 43, O.; hvard. Anna, Modehandl., Väst.erlångg. 58, St.; 3-4, 1 junj-15 sept. hvard. 1;.11- bost. Greftureg. 40, O. 1/212; a. t. Osterm. 464, r. t J. A., Skräddare, Blecktornsgränd 7, Sö.; - Axel, Mekanisk Smidesfabr., S:t Eriksg. a. t.. Söder BlI, C.; a. t A. S., Ankefru, Kaptensg. 15, O.Dj. - A... T?, Smidesmäst, Drottningg. 102 I1 Ah'i~, Kaptens~. 15, O,Dj..;. a. t o. g., Va. - Gustaf, Kaptensg, 15, O.D}., a. t Hulda, Ankefru, Kungsholms villastad; - se äfven Hulthen.. - a. t:. Ulfsunda 52. Hultenberg Hugo, Bokbind., Östermalmsg. Mia, Ankefru, Yåstmannaz, 69, Va. 16, O.; verkst. Karlavägen 14, tjo - O. W., Ofvering. vid A.-B. Archimedes, - Axel, Ingenjör, Birgerjarlsg. 73 & 75, Inedalsg...pv, C. Va. - G. C. V., Ofverstelöjtn., Grefmagnig. 3, - Helge, Kamrer, Folkungag. 46, So.; a. t. O.Dj. Söder se äfven Huldt, Huldth o. Hulth. - Ellen, Kassörska, Karlbergsvägen 29 B, Hultberg. A. L., Fröken, Östermalmsg. 11, Va.; a. t. Vasa O.Dj.. - Nanna, Telegrafist, Surbrunnsg.28, Va.;! - M., Fröken, Kappaömm:a,Ragvaldsg.1, Sö. r. t Siri M., Fröken, Karlavägen 44 1, O. - John, Surbrunnsg. 28, Va.; r. t Claea, Aktieb., Birgerjarlsg. Konsthandelo. 18, O.; a. t. Ramaffär, 298, r. t. Hultengren, D. L., Dir. (Hasselblads.Fotografiska A.-B.), Sibylleg. 75 1I r, O.; r. t. 3957; filialer Kungsg. 9 & Il,' C.; a. t , Hornsg. 66, Sö.; a. t. 1834; - A., Kamrer, Scheeleg. 13, C.; a. t. Kungsh. fabrik, kontor O. nederlag Braheg. 9, O.; a. t , 9690, r. t',,3376; Dir:s Hultenheim, Mary, Fröken, Karlavägen 69, O.. bost. )310mstervägen 15, Appelviken; - Louis, Stud., Skeppareg. 12, O.Dj.; a. t. a. t. Appelviken 553. Osterm Gustaf, Kontorschef V. Centraltryckeriet, Hultgren, H., Afdeln. chef, Upplandsg.Bd ', Grefg.!01V, O.Dj.; a. t. Osterm uppg. e, Va.. - O., Köpman, Uplandsg.,,58, Va. - E., Banktjänsteman, Grefg. 53 II, O.Dj. - H. G. F., Maskinist, Ostermalmsg. Il, - Axel Hj., Direktör, Vasag. 8, C.. O.Dj. f-g. H. E., Direktör, Narvavägen 31, O.D}.; - A. P., f. d.. Postvaktmäst., ö. g., O.D}. Narvaväg. 4 1I - r. t , a. t. Osterm, Anna, Folkskollär:a, Sibylleg. 81, O. H ' b Albi R kl. l' A - -Pyrrhus, Selma, Fru, Dräkt- o. Kapp- ~ erg, In, e amspecia Ist, gentu- sörnm:a, Västmannag. 30, Va.. re!., tiur~runnsg. l:lt>, Va.; r. t , - Axel, Förestånd., Solvägen fjo, Enskede;. träffas säkr f. m., 4-6 e. m. a. t. Ensk. 280 ankn. - O. A., Tjänsteman i Försäkr.-aktieb. - C. E., Hojslager] '0. Smidesverkst., Park- Skandia, Surbrunnsg. 31 A, Va. udden, Orby, Alfsjö. - E.. C., Änkefru, Karlavägeu 44', O.; a. t. - John G. R., Kapten vid Uplands Inf.«, Österm I reg:te, Odeng. 17, Va. - Frida A., Änkefru, Folkungag. 85 A III, Sö. ~ Axel Th., Kassör, Vegag. 6 III, Va.; a. t. - se äfven Huldberg. Vasa Hultbom, Maths, Fabrikör, Jakobsbergsg. - (Hultgren) H. B., Kommunalläk., Marin- 22, C.; a. t. log. 93; bost. Braneg. 31, O. läk. af La gr., Tottvägen 8, Råsunda; - Nina, Fröken, Fältskär o. Sjukgymnast, a. t. O. r. t. Stureg.. 11I, O.; a. t. Österm. 1822, - Theodor, Konditori, Järntorget 83, St.; r. t. Österm, 255; hvard. 12-;;. a. t. 2678, r. t. 6735; bost. Väster - C., Tandläk., Stureg.14, O.; hvard. 1/22- långg. 81, St.; a. t /23, annan tid efter?fverensko.m~. - Eric, Köp.man, Tyskbag~reg. IlO, O.. - N. A. S., Ankefru, Banerg. 17, O.D}..- C. E.,.MaJor, Grefmaglllg. 8, O.D;. F/IvSPONGS METALLVERKS A.-B. NIDA~ ANS.ATAN'

15 486 Hu1tgren- Hultner. Hultgren, O. Gustaf, Massör, Nybrog. 50 lii, Hultman, Joh. Ad., Advokat, kontor och postadr, Hultman & Rockström, Klara Hultgren, Herman, Aktiebolag, Möble- V. Kyrkog. 5, C.; bost. Götg. 95, Sö. ringsfi,rma, Malmtorgsg. 3, C.; kontor!lt: - Iva!, Aktuarie, Tjä~~tem. i Skandia, Negr. t , a. t , verkst. dir.: hnge; r. t. Saltsjöbaden 108. r. t & Co, Allm. Fönsterputsn.-byrån, Rege- - O., Rak- o. Frisersalong, Drottningg. ringsg. 97, C.; a. ~' 896!3. 11, C.; bost. Kungstensg. 54, Va. - P. G., Aman., Kanslisekr. l Handelsdep., - Anna, Sjukgymnastik o. Massage, Birger- Banärg. 5III, O.Dj.; r. t jarlsg. 13 II, C.; a. t , r. t. Norr - P. A., Apotekare, Storabältg. 29, O.Dj.; 748. r. t N. G. T., Sjökapten, Stadsgården 8; Sö. - Ivar, Bankdir., Grefmagnig. 15, O.Dj.; - Gösta C:son, Skeppsmäklare, Saltsjö-Duf- r. t I näs; r. t. S:ö Dufnäs S. V., Banktjänsteman, Nytorgsg. 19, Sö. - & Co, Skeppsmäkleri, Befraktnings- o. -s Choklad- & Konfektfabriks Nya Aktie- Speditionsaffär, Stadsgården 12, Sö.; bolags filial, Drottningg. 88, C. r. t o , a. t G. H., Civilingenjör,. Arsenalsg. 14" C.; - Signe Kolthoff-, Skådespel.a vid. Dram. r. t ; bost, Hornsg. 33 A IV, Sö.; Teatern, Narvavägen 31, O.Dj.; a. t. r. t Osterm. 3509, r. t G., Direktör för Svenska Snickeriexpor- - P. A., Tandläk., Birgerjarlsg. 18, O. törernas Försäljningsaktiebolag, Va- -s, Systrarna, 'I'extilateljå.Blrgerjarlsg.Hl", sago 7-. C.; r. t -;30621, a.. t ; - C. a. t , r. t. Norr 748. bost. Djursholms-Osby: r.t, Dj-Oeby 53. E. O., Öfverläkare vid Stockholms Sjuk- - V. Hugo, Direktör, Västmannag. 47 m, hem, Prakt. läk. (Invärtes och Nerv- Va.; a. t. Vasa sjnkd.), Nybrog. 1.~A I, O. Hvard. 3-4; - J. E., Fanj~nk., Surbrunnsg. 51 IV, Va.; a. t. ( r. t , a. t. Osterm Vasa 38 '07. - se äfven Huldtgren. - Eva, Folkskolläna, Uplandsg. 85, Va.; Hulth, C. B., Bokh., Kungsholmsg. 67 (f.d. 37), C... - a. t Fredrika H., Folkskollär:a, Holländareg. - Margareta, Ankefru, Inedalsg. 15, C. 21 B, Va. Hulthen, P. M:son, Resesekret., 'I'omtebog. - Emelie, Fröken, Sömmerska, Roslagsg, 25 IV, Va.; a. t. Vasa '7, Va. - se äfven Hulten. - Hilda, Fröken, Villa Granhyddan, Dan- Hultin, Josefina, Barnm., Nybrog. 55, O.; deryd. a. t , r. t. Osterm J. Ludv., Grossh., Folkungag. 103, Sö.; - Anna, Fru (Kafe Brage), Handtverkareg. 3R, C.; a. t a. t. Söder 1. M., Handl., Midsommarkransen, Lilje- - Anna, Fru, Tuleg. 34, Va.; a. t holmen. - V. K., Grossh., kontor Smålandsg. 24, - A. L., Hårfrisörska, Braheg. 4, O. C.; best, Djursholm. - K, Ingenjör, Holländareg.7 II,C.;a.t W. K., e. o. Hofrättsnot., Scheeleg-. 20, C. - C. K., Kammarvaktm., Slottsbacken 2, St. - Elis A., Ingenjör, Bergsg. 9Ir, C.; a. t. - H., Kamrer, Artillerig. 42, O.Dj. Kungsh John A., Kassör, Scheeleg. 11, C.; a. t. - Oscar, Tjänsteman i Skand. Kredit-Ak- Kungsh. 3294, till kontoret a. t tieb., Svartensg. 8 B III, Sö.; a.rt, A., Linjemäst. v. Telegrafv., Polhsmsg. Hulting, J., Fil. dr, Markvardsg. 6 rrr ; Va. 32, C.; a. t Fredrik, Löjtnant, Kammarskrifv., Dalag. - G. A., Postexp., Sveavägen 35, C. 84, Va. - G., Skräddare, Malmskillnadsg. 44, C.; - Carl, Prakt. läk, Hornsg. 59 A m, Sö. a. t H. F., Reservlöjtn., Stat.-skrifv. v. St. - Axel F. W., Skådesp., S:t Paulsg. 25 II, Järnv., Handtverkareg. 43 B, C.; a. t. Sö.; a. t , r. t. Söder K. G., Souschef, S:t Eriksg, 821', Va. G. A., Tjänsteman, Stureg. 17, O.; r. t. - Maria,..Ånkefru, Jakobsbergsg. 33 Ir, C. 234 O~: - Thea, Ankefru, Bellmansg. 1r, SÖ. - E. M., Ankefru, Uplandsg. 13 B, Va. Hultmark, C. V., Bokh., Kammakareg. 7 II, C. Hultkrantz, H. A. N., Kanslisekr., Löjtn., - Emil, Fil. dr, Birgerjarlsg. 32, V.; a. t. Brunkebergstorg 22 u, C. I 10166, r. t A. F., Ofverste, Kungstensg. 3, O. Hultner, Otto, Musikdir., Dragonkasernen, l]ultkvist, se Hultqvist. Ladugårdsgärdet; a. t NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

16 . Hultqvist-e-Husen, 487.'l Hultqvist; 2 Hultquist; 3 Hultkvist. Humble, B. K. R.,..Post!':~P., Braheg;. 35, O. 4 B:uldtquist. Gustaf,..Reda~tor, Fjällg. 16, $0. - L. K., Ankefru, Braheg. 35, O. _1 F. G., Boktr.-faktor, Norrbackag. 3, Va. Humlan, Automat, Drottningg. 41, G. _2 G. E., verkst. Dir. i Matsilfver-A.-B., Hummel, Torbjörn, Kapten v. Flottan, Stu- Kyrkog. 11, Sundbyberg; a. t. o. r. t. reg. 50, O.; r. t Sundbyberg 214; bost. Tottvägen 14, Hummer, John;, Tjänstem. vid St. Järnv., Råsunda...' Scheeleg. 22, G. _1 A. J., Döfstumpräst, Ostgötag. 3F, Sä. Hummerhielm-Lundberg,Alex,Agenturaffär, _1 Ada, Folksk?llär:a, Skåneg. 111, Sä. Jakobsbergsg. 25AIll, C.; r. t , _4 J., Fru, Frejg. 9, Va.; a. t. 3~1 51. a. t _2 Josef, Grossn., Riddarea. 40, O.Dj.; a. t. Hummerhielm, Gösta, Frih., Sekr. i Skol- 6754, r. t ; lager s. g. 29. öfverstyr., adr, Skolöfverstyr. _2 Rolf, Guldsmed, Scheeleg. 22, G. Hummersill, A.-B., kontor 'I'egnersg. 25, Va.; _1 C. G., Herr- o. Damskrädderi, Regeringsg. r. t Telegrafadr.:»Jobsrglund». - 69, G.; a. t Hundstall, Stadens, öppet kl. 1/210 f. m.- ~2 Carl, Koppar-, bleck- o. plåtslageri, Svea- '//24 e. m.: vårdare Lars Erik Eriksvägen 84, Va.; a. t. Vasa son, Sveavägen 142, Va. (Cedersdal) ; _8 Gust., Med. dr, andre Stadsläkare, Götg. a. t , r. t. Vasa Ill, Sä.; r. t. 7217, a. t Hunter & Co, C., Velocipedfabr., kontor _2 Gust., Stadsingenjör, 'I'orstensonsg. 10 m, Luntmakareg. 94, Va.; a. t O.Dj.; a. t , r. t Hurtigs Express, Engelbrektsg. 37, O.; a. t. _1 F. F. M.,'relegrafas~istent,Hökensg-.10,Sä. 6033, r. t. 6084, a. t. Osterm _1 Hil~a, Ankefru, Hornsg. 29 BI, Sä.; a. t. Hurtig,.Abel, Folks.~ollär., Kungsg. 60, G. Soq..er Mathilda, Fru, Vastmannag. 47, Va.; a. t. _1 Ida, ~nkefru, Jungfrug. 22, O.Dj _1 Ida, Ankefru, Flemingg. 20 B III, G.; a. t. - John, Pastor, bitr. Redaktör. för Svenska Kungsh. 22. Sändebudet, Majorsg. 5, O.; a. t. 5704, Hultstrand, E., Svedenborgsg. 10", So.; r. t. 7975; best. Tysl):.bagareg. 3, O.. a. t. Söder Th. G. E., Postexp., Ostervägen 16 B, Hultström, David, Bokb.-idk., bost. Sibylleg. Råsunda. 43 & 45, O.; a. t : r. t. Osterm. Husberg. John, Afd.-förest., Hornsg. 50A, 591. Sä. -s, David, Bokbinderi, Sibylleg. 43 & 45, O.; - C., Disp., Odeng. 63, Va. ~ a. t , r. t. Österm Ellen, Fru, Hamng. 16, G. _ Otto, Handl., Katarina Bang. 13 1, Sä. - Vivica, Fru, Vegag. 7, Va. _& Co, Otto, Handl. (spec. o. vikt.), Skå- - J. M., Förrådsförv., Ad. Fredr. Kyrkog., neg. 70, Sä.; r. t. 4629, a. t , G. _ A. G., f. d. Kamrer i Telegrafverkets - P. A., Ingenjör, Jakobsbergsg.8, G.; a. t.. Pensionsanstalter, Stureg -.;60, O. 8816, r. t _ Ake, Köpman, Stureg. 60, Ö. - Johannes, Köpman, Repslagareg. 13, se _ Karl, Skulptör, Kornhamnstorg 49, St. - A. W., Skomak., Västmannag. 64, Va. _ Emilie, Ankefru, S:t Eriksg. 96 1, Va.; - A. T., Verkm., Bryggareg. 17, G. a. t. Vasa Husborg. Julius, Gravör, Flemingg. 9 m, G.; Humbla, Adolf, Apotekare, Styrmansg. l2 Iv, a. t Ö.Dj.; r. t Huselius, Gösta, v. Häradshöfd., Advokat, _ Afns, Sjukgymn. o. massös, Styrmansg. bostad Jägarebacken, Djurgården; kon- 121v, V.Dj.; r. t tor Wahrendorffsg. 1, G. Humble, Gunnar, Banktjänstem., Kamma- Iluselius' Advokatbyrå, G., inneh. v. Häradskareg. 21, G.; 1'. t höfd, Gösta Huselius, Wahrendorffsg. _ O.H.,Banktjänstem.,Upsalag.11'ö.g.,Va. l, G.; öppen 9-5; a. t. 5225, r. t. _ E. A. S., Fil. mag., Braheg. 35. O o _, Holmin & Co, Handelsflrma, Greftureg. Huselius, Gunnil, Fru, Folkungag. 14 B, Sti.: 32, O.; a. t. Osterm a. t. Söder _ Hjalmar, Jur. kand., l:e Kansliråd i - Hugo, f. d. Kassör, Kanada 14, Lidingö Landtförsv.-dep., Handtverkareg. 84 G. villastad; a. t. Lid:ö 668. _ K. A., Kassör i Riksb., Odeng. 691,Va.; Husen, Therese\ Fru, Köpmang. 14 Iv, St.; r. t. Vasa 565. a. t. Brunkeb, _ J. D., f. d. Landtbruk., HolIändareg. 29, - Torsten, Försäkr.-tjänste Va.; a. t Va. FINSPONGS METALLVERKS 8.,.'DA,. AN8tli1ATAN A.-B.

17 488 Husen-e-Hvita Stjärnlinjeu. Husen, E. Arvid, Handelsres., Hägerstens- Huss, L G., Änkefru, Torsg. 48, Va.; a. t. vägen 34, Aspudden. Vasa C.. 1:e Postvaktm., Nybrog. 53 1lI ö. g. (J. Hussenius,. P. G. G., Fil. mag., Riddareg. - Ninni, Ankefru, Hagag ö. g., Va.; 60, (J.Dj. a. t. Vasa Hustedt, Erik A., Verkstadsbokh., Roslagsg. Husgerådskammaren, Kungl., snedt emot 42 DllI, Va. Högvakten, invid Kungl. vaktstallet, St. Hutzfeldt, Elisabeth, Fröken, Kafeldk:a, Hushållsskola,' Aktiebolaget Stockholms Stadsgården 8. Sii.; a. t. 3283; bost. Praktiska, föreståndana Olga Franke, s. h.; a. t. Söder Festvåning Jakobsbergsg. 15, C. För - A. M. C., Fru, Götg.J6, Ss., a. t säljningslokal~r Jakobsbergsg. 15, C., Hiibbinette, Johanna, Ankefru, Barnhusg. Nybrog. 38, (J. 6 u.b. Ö. g., C. ' Hushållsskolan Margareta, Drottningg. 71 A, Hiibinette, Fredrique, Fru, f. d. Lärar.a, Kruk- C.; a. t ; kontoret a. t makareg. 2, ss. : ,.1- J. R., Kakelugnsmak., Högbergsg. 12, ss. Hushållskolan Marta, Drottningg. 27 1, C. - C. G., Kontorschef, Drottningg. 86, C. Matsalar o. Cafe, lokal för sammanträ- - A. F., Angslupsbefälh., Bondeg. 73, Sä. den och sällskap uthyres; a. t , -; se äfven Hybbinette.. r. t Hiibner, Bertha, Fröken, Grefg. 56Il l (J.Dj. -- Lennart, f. d. Kapten, Syssloman VIdSjuk- Hushållsskolor, se Skolor o. undervisn.-anst. huset Eira, Handtverkareg. Ul, C.; Husmodersskolor, se Skolor. bost. Parmmätareg. 2, C.; r. t Husqvarna Generaldepöt (Disponent: Carl -- Emil, Kommerseråd, Kommendörsg. 231V, A. Nilson), En-gros- och detaljförsälj- (J.; a. t. Österm. 3742, r. t ning af handelsgjutgods, vapen, ammn- Hubseh, R. W.. Flemingg. '61, C. nition, jakttillbehör, sy- och stickrna- Hiilphers, L., Doktorinna, Drottningg. 106, skiner, velocipeder och motorcyklar, Va.; a. t Hamngatan 3 B, C., hörnet af Kungs- - L., Firma, inneh. Fru L. Forsberg, maga: trädgården. sin för handarbeten, Karlavägen 3~ O" Huss, Arvid I., Arkitekt, eget kontor o. bost. O. H., Revisor i Marinförvaltn., ust-' Stockholmsvägen 9, Råsunda; r. t. Rås. götag. 66]31V,ss Chef för A.-B. Svenska Maskin- - Gustav, Förste Besikta-Veterinär, Slaktverkens Reklamafd., kontor Norrmalms- huset,..sthlm 4. torg 2, C.; r. t. >Maskinverken.; a. t. - E. A., Ankefru, Bellmansg. 22 B, Sä (9-12). Hunnekes. Gerd, Kemist, Strandvägen, Stor- - Lennart, Bankkassör, Rensg. 31, Va. ängen. - Gustaf, Banktj:man, Frejg. 58, Va. Hiittberg, A. W., Handl., Volmaryxkullsg. 9, G. V. S., Banktjänstem., Jutasbacke 1, Sä.; affär Saluhallen 18, St.; a. t C.; r. t :\ se äfven Hyttberg.. - E. Gunnar, Fil. dr, t. f. Generaldir. i K. liiittenberg, K. E. V., Ing., Danderydsg. 2, O. Socialstyrelsen, Kungsh-s hamnplan3, C. Hiittenwerk Niederschöneweide, Aktienge- - Einar, Fil. dr, Docent, Karlbergsvägen 53, sellschaft, vorm. l. F. Ginsbergs De- Va. pöt, J. Eric N yqvist, Metallaffår, Stads- - Harald, Fil. dr, Hälsovårdsnämndens Bo-. gården 10, Sthlm 1; a. t. 1500, r. t. tanist, Scheeleg. 13!II, C.; r. t Frida, Fru, Karlbergsvägen 53, Va. RUttner, Max, Urmakeriartiklar o. Optiska - Helene, Fru, Parkg. 8 1, C.; a. t. Kungsh. varor, en gros, Mästersamuelsg. 67, Sthlm l. - Einar M., Handelsresande, Regeringsg. Hvar 8 Dag, Distribution Drottningg. 30, C.; 105, C. r. t G.?jalmar, Ing., Borgareg. 2, So.; a. t. Hvar 8 Dag, Stockholmsred., Drottningg, Soder , C.; r. t a. t. Brunkeb H., Justeringsverkstad, Kl. N. Kyrkog. Hwass,t 'I'horbjörn, Med. dr, Birgerjarlsg. 16, 25, C.; r. t U.; mottagningstid hvardagar H., Kapten. Arkivarie i Lantmät.-~tyr., f. m.; juni-sept. hvard, 9-11 f. m.; Juster. i distr. 1 o. 4, Grefg. 38, O.D}.; a. t a. t. Osterm. 4682, r. t Hvasser, Mari.", Ankefru, Barnhusg. 8,. C. - M. V., Kapten, SthJms Nya Sjukhem, C. Hvirf, Anna, Ankefru, Styrmansg. 53, O.Dj. - Viktor, Läkare, Braheg. ÖO u.u. t. h., (J. Hvita Bandet, se Vita Bandet. - Johan A., Stadskassör, Valling. 42II, C. Hvita Stjärnlinjen, se Vita Stjärnlinjen. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~o~;å~a~:;';:d~

18 f '" Hvitfeldt-Hypoteksförening. 489 Hvitfeldt, Ivar, Ing., Grefg. 41, O.Dj.;kont. Hygrell, Erik A. H., Jur. kand., Not. i Riks- Regeringsg. 49, C.; r. t , 22113, förs-anst., Bergsg. 26 III, C.; r. t a. t John V. Lindh-, se Lindh-Hygrell. Hybbinette, Nils F., Civilingenjör, 'I'ors«, Hygyeea, Aktiebolag. Lager af förbands. o. 24, Va.; a. t. Vasa sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier,. _ P.. 0., Dir-asaist., Kommendörsg. 39 II, kemikalier, tekn. artiklar, tvålar m. m., O.Dj.; r. t Kont. o. butikkarlavägen34.0.;a.t Maria, Fru, Sibylleg. 15, O.; a. t. ~87 23, Hylander, Hans, Civiling., Uplandsg. 64, Va. r. t Anders, Kapten, Kungsh:s hamnplan 7, C. _ E. ~ A.,Postkontrollör, Karlavägen 62 IIl, - Hanna, Konsulinna, Rådmansg. 6 III, O. O.Dj. '- Hjalmar, Möbelsnick., Harung. 17', C.; - Robert, Prakt. läk., Engelbrektsg. 12\ ing. fr. Malmskillnadsg. 3 A. O. Barn- o. jnv. sjukd.; mottagn. hvard. Hylander & Co, Sven, Afd. kontor, Kraft- 3-4; a. t. Osterm. 534, r. t foderämnen. Spannmål, Skeppsbron 6, - S., Prakt. läkare, Nybrog. 11 AIII, O.; St.; r. t. 2491, a. t mottagn. 3-4; a. t. 9929, r. t. ~2379. Hylbom. John W., Kammarmusiker.Jålark- - Greta, Tandläkare, Sibylleg. 15, O.; a. t. vardsg. 2 IV, Va.; r. t. Vasa , r. t C. F., Målare, Målareg. PI, C.. _ se äfven Hiibbinette o. Hiibinette. Hylen, Th., Fru, Artillerig. 28 B n.b., O.Dj. Hyberg, NUs, Tapetserare, Grefg..51r, O.Dj.; - C. E., Svarfvare & paraplymak., Tegnårsg, a. t. Osterm , Va.; a. t Hydbom, A. K. Prson, Lärar:a, Östermalmsg. Hy1in & Co, Fabriks-Aktiebolag, såp- och 30, O," tvålfabrik samt tillverkningafparfyme- - E. M. P:son, Lärar:a, Ostermalmsg. 30, O. rier och, tekniska fabrikater; fabrik o. - G. 1.". Stationsskrifvare, Rörstrandag. kontor Ostgötag. 50, Sö. 50,,:,a. Hylin, O., Musikhandel, Malmskillnadsg. s, _ Ellen, Änkefru, Västmannag. 26, Va. C.; a. t Hyden, 'H.,. Bankkassör, Greftureg. 77, O.; - P. Uno A., Prakt. läk., Almlöfsg. 1, O.;...a. t. Österm a: t. o. r. t. 8989; bost, Linneg. 38 v, _ Tore, Civiling., Verkat. dir. i A.-E. Ma- O.Di;; a. t , r. t rinbetong, Sveavägen 31, C.; r. t , Estrid,Ankefru,Kungsholmsg.30(f.d.26),C. a. t Hyllman. C. G., Handl., k~tt- o. fläsk i parti, _ Sven, Disponent v. S:t Eriks Bryggeri, kontor Rimbog. 8, O.; a. t. 911, ankn.; Kungsholmstorg 3 A III, C.; r. t. 8111, bost, Kungstensg. 12, Va.; a. t. Vasa a. t. Kungsh _ Ellen, Fru, Tidnings- o. annonskontor, - C. O., Målarmäst., Artillerig. 8, O.Dj. Odeng. 37, Va.; r. t Stina. Fru, Sybehörs- o. hvitvaruatfär, _ Maria, Fröken, Nybrog. 58, O... Birgerjarlsg. 51, C.; a. t. 911; bost, _ J. G. E., Hofr. not., Banerg, 4, O.Dj. Kungstensg. 12, Va.; a. t. Vasa _ Ragnar S. E., Köpman, Hornsg. bl:! B, Hylten, Alice, Fru, Farm. kand., Tegen 10, ss., a. t. Söder 1572, r. t Lidingö villastad. _ F. T., Lagerchef; Odeng. 44 ö. g., Va.; - Emma, Fru, Hästslakteriaffär, Hötorgsa. t. Yasa hallen 115, C.; a. t , r. t r _ Selma, Ankefru, Götg. 28 A, Sö. bost. Gröndalstorp, Skanstull; a. t. En- Hydrografiska anstalt, Statensmeteorologisk-, skede 275. se Statens. - Leon., Kamrer, adr.: A.-E. Stockholms Hygerth, A., Fröken, Klarabergsg. 35, C. Nya Tapetfabrik, Gröndalstorp, Skans- Hygiea, utg. af Sv. läkareslmskapet, Sthlm tull; a. t. Enskede 275. Postadr.: 16, 2 hft. i mån., red. Professor Alfred Sthlm Pettersson, Scheeleg. loiv, C. - Fredrique, Lärar:a, Ostermalmsg. 40 III,O. Hygien, Desinfektions A. B., se Desinfck- Hylten-Cavallius, G. O:, Ingenjör, bost. Väst tions A.-B. Hygien. mannag. 3~,1 C.; a. t. Brunkeb, 600. Hygieniska Magasinet, inneh. E. Karlberg, - C., Ofverste, valhallavägen 15, O. Försäljningslokal af kemikalier, dro- Hylting, E. F., Järnvägstjänstem., Handtver ger, sjukvårds- o. förbandsartiklar, kareg. 76 i C. fotografart., Drottningg. 89, Va. Hypoteksbanken, Allmänna, Arsenalsg. 10 B. Hygieniska Museet å Karolinska institutet, Sthlm 15, kl /23. C., öppet efter anmälan. Hypoteksförening, Mälarprovinsernas, Ar-. Hygrell, A. W., f. d. Häradsh., Handtver- senalsg. 10 A 1, Sthlm 15; r: t. 409, kareg. 86, C. 499 o F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDAR ANS8ATAN

19 490 Hypotekskassa-Håkansson. Hypotekskassa, St~ckholm.s, Drott.~ingg. 5,9 l Håkansson' 2 Håkanson. Hypotekskassan for Svenges Stader, Sma-I' landag. 14 (Norrmalmstorg), Sthlm 7. _2 Alfred, Byggnadsing., Brännkyrkag. 95, Ryresbyrå.er: tr., Sö.; r. t Stockholms Uthyrningllbyrå, Sture- _1 Janna, Damfrisering, inneh. Janna Anplan 6', O.; a. t. 4243, 19500, dersson, Birgerjarlsg. 9, C.; a. t , 8393 o , r. t. 4936, _2 O., Dekorationsmål., Rörstrandsg. 20 III, 3809, 8891, 3569, 3093 o Va.; a. t. Vasa Platsanskaffningsafdelningen: a. t. -, A., Dir., Drottningg. 71 D, C. 9086, r. t Se annons sid. _2 C. W., Dir. i Nordiska Juvelaktiebolaget, 22 o. på pärmen. Kl. S. Kyrkog. 18, C.; r. t. o. a. t. 'I'hyselius byrå, B., Greftureg. 24 Br, ~42 99; bost. Stureplan 2, O.; a. t. V.; a. t. 8939, r. t Osterm _' &; Co, Exportfirma, Skeppsbron 4, St.; Tjäders Byrå, A.-B., Hamng. lo', C. r. t I _2 Emil, Fabrik för tillverkn. af strumpor Ryresgastforenmgen l Stockholm, Solnava- m. m., Hornsg. 14, Sö.; r. t ,. ge~ 117, Va.; r. t. Vasa 901. 'best, s. g. 186 B, a. t. Söder Hyresnämnderna: _2 N. H., Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; Stockkolms.stad«kyresnämnder, dess central- a. t ktinsl'i ock Stoekholms stads bostads[örmed- _2 N. P., Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; Ungskontor, Myntg. 4 III; r. t. o. a. t. namn- a. t anrop:»hyresnämnderna.... _1 G. A., Faktor, Upsalag. 1, Va,. Oppet kl. 10-3, 6-8 (utom lordags- _2 Elin, Fru, Lärar:a, Tallsäter, Alfsjö. o. helgdagsaftnar). _1 Julia Fru Skådespel:a, Kommendörsg. /:a hyresnämnden: Kungsholms och Bromma för 17~ O. 'a t 7765 r tösterm 418 samlingar.,.,...,.. " 2:a hyresnämnden: Klara, Jakobs och Adolf Fred- _2 Karl, Frukt-, gronsaks- o. blomsterhanriks f'6,rsamlingar,. del, Västmannag. 54 Va.; a. t ~:e hyresnämnden: Matteus och Johannes forsam- _2 Anna I Fröken :M:ineralvattensall'är Ungar (med undantag af 8:e roten),.,. o ' ~' 4:e hyresnlimnden: Hedvig Eleonora o. Oscars för- Kungstradgarden, a. t ; bost. samlin~ar.... I Döbelnsg, 89, Va.; a. t. Vasa ö:e hyresn'!.mnden: Marl~ forsamirng... _l Gerda Fröken Grefg. 12III O Dj. a. t. fi:e hyresnamnden: Katartna och Sofia forsamhngar...,, Ö'" 1:e hyresnlimnden: Storkyrko-, Gustaf Vasa, Engel- Osterm, 35.eO, r. t. sterrn brekts, del af.johannes (8:e roten) o. Bränn- _2 Hildur, Fröken (anst. vid A.-B. Delmar. kyrka forsaiq.lrng~r.. & Co), bost. Linneg. 79a,b., O.Dj. Hysing, A., Mekanikus, verkst. Regenngsg. _2 Mal:ia. o. Jenny, Fröknar, Jungfrug. 18', 74 A, C.; a. t , r. t. Norr 6 79; O Dj. bost. Lästmakareg. 17, C. _l And~rs Grossh. Karduansmakarez. 6 Hyttberg, Selma, Fru, Södermannag. 11, Sö.; C.; a~ t , r. t b, a. t _2 C. J., Grossh., Riddareg. 16, O.Dj.; r. t. - E. G., Modellsnickeri, Högbergsg. 30 A, ss; bost, Södermannag. 11, SÖ. _1 K. G., Handl., Olofsg. 3, C.; a. t. Brunkeb. - se äfven Jjiittberg l_l N. A. G" Handl., Polhemsg. 7 A, C. Hyven.)_Aktiebolag, Odeng. 59, Va., midt _1 K. G., e. o. Hofr.-not., Humlegårdsg. 18, O. för Vasakyrkan. Manufaktur, Mattor, -'s Import. & Agenturaffär (inneh, Cecilia Gardiner, Sängar och Sängkläder, Sybe- Håkanson), Greftureg. 22, O.; a. t. hör, Dam-, Barn- o. Herrekipering. R. t' 16632, r. t A. t. namn anrop :»Hyvens». _2 Axel, Ing., Hagag. 5, Va.; a. t. Vasa l 1-~H~o-k--s-.-2-H-o-k-h-s _1 Olof, Jur. kand., Sekr. hos Vattenfallsa ans on, a a on. styr., Stureg. 34, O.; r. t. 7575, a. t. _2 Karl, Advoka.t, kont. Regeringsg. 19 & , 21, C.; r. t , a. t ; bost. _l Alfred, f. d. Järnvägskontrollör, Josefs- Djursholm; a. t. Djursh, 625, r. t. borg, Fagersjö. Djursholm 325. _1 Maria, Kassör i Brandförsäkr.-bo!. Tor, _2 Emma, Atelje förbarnkläder,rörstrandsg. Bangårdsg. 10rr 1, Sä.; a. t. Söder nr, Va.; a. t. Vasa _l Gunnar F. H., Lär., Solnavägen 115, Va. _1 Gerda, Bankbokh., Bangärdsg. loiii, ss; _1 Olof, Med. dokt., Stureg. 34, O.; behandlar' a. t. Söder öronsjukdomar, hvard. 1/210-1 /212f. m. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

20 Häkanssou - Hägerstrand., ~H-å-k-a-n-ss-o-n-;-2-H-å-k-a-n-s-ol-I l Hård ~f Segerstad, Kerstin, Fil. dr. Teg- nersg.39, Va. _I Anders, Modevaror en gros, Karduans-I- Sigrid, Fröken, Direktör, Tegnersg. 39, Va. makareg. 6, C.; a. t , r. t Helmi, Fröken, Förestånd. för Sthlms _2 Gunnar, Målare, Frejg. 4, Va. Stads Fattigvårdsnämnds utackorde- _1 Ernst, Organist o. Pianostämmare, Dalag. ringsbyrå, 'I'egnersg. 39, Va. 68n.b., Va.; a. t Nanny, Fröken, Karlavägen 55n.b., O. _, John, Rak- o. Frisersalong, 'l'egnårsg. 8, - U. Charlotta, Fröken, SotEriksg. 32BI, C.; Va.; bost. Döbelnsg. 31, Va.; a. t. Vasa a. t. Kungsh Arvid, Ingenjör, Volmaryxkullsg. 11, Sä. _, H. E., Sjökapten, Fredmansg. 2, Sä. - John E. G., Inneh. af firman Sam Lager- _2 J. V., Sjökapten, Nytorgsg. l~i, Si). löfs Maskin-Byrå, Centr~lpalats.et, C.; _2 Fredrik, Slöjdlär., Tallsäter, Alfsjö. bost. Greftureg. 34 A I, O.; r. t. Osterm. _2S, N. H., Snickerifabrik, Frejg. 81, Va.; r. t , a. t o Spe- - B. K. E., Kamrer, Handtverkareg. 10 C. cialitår Trappräck, ledstänger, trä- Hårdberg. C. J., Rydmarks Eftr., Kakel.,t!appor, byggnadssnickerier o. repara- ugnsmak., st. Nyg. 15, Bi.; a. t , tioner. - Jenny, Ankefru, St. Nyg. 15, St.; a. t. _I Aug:a Am., Språklär.a, Fröken, Norr tullag. 13, Va.; a. t. Vasa Hårdstedt, John Gotthard, Gravör, 'I'omte- _, Anna, Sömm:a, Linneg. 25 n.b., O.; a. t. bog. 45, Va.; a. t. Vasa ,Einar D., Grossh., Snäckparken 21, Ap _1 E., Tjänsteman, Tyresövägen 17, Enskede. pelviken; r. t. Appelviken 87. _1 C. E., Typograf, Västmannag. 67 III, Hårleman, Ax~l, Kontor~~krifv...i J.ärnvägs. Va. styr., Leipzig 2 B, Orby, Alf sjö. _, Bror, Vaktm., Handtverkareg. Ll ', C. - C., Löjtnant, Flemingg. 13, C. _2 Gustaf, Veteri,~är, Götg. 73, Sä.; a. t. - H. H., Major,. Karlaviigen 7 II,.yO. 3830, r '; t. Soder J. A. M., Major, 0deng. 44, va. _1 Emma, Ankef!,u, Linneg. 50, 1'/2 tr., - L. J., Major, Karlbergsvägen 89, Va. O.Pj.; a. t. Österm. 1385, r. t Per V., f. d. Major, Rörstrandsg. 30 r, Va. _I G., Ofverstelöjtn., verkst. Dir. i Lifförs.- - Gustaf, Polismäst., Polishuset, C. A.-B. Victoria samt Försä~r.-Aktiebol. Hårnell, J., Cementgjut., Odeng. 38, Va.; a. t. Iris, Humlegårdsg. 18 II, O" Hålen, Therese, Fru, Banerg. 27II, O.Dj. Häärd, Karl Hugo, Civiling., (Vattenfalls. Hålenius, Ture, Kontorist, Sot Eriksg. 28, stjr., r. t ), bost. Vanadisvägen C.; a. t. Kungsh A, Va.; r. t Hällgren, C. Gust., Tjänsteman i Försäkr..- Håård Nils G Aktiebola D tt i g aktieb. Norden, Skeppareg. 62, O.DJ. ' Jf., g, ro n ng. Hållstedt, OJas, Torsg. 31 III, Va.; r. t. Vasa 19, C.; r. t. 75 ss, 4176,. a.. t; Telegr.-adr.:»Haard». Specialite. Verk- Hänen, V, H. E" Kontorsskrifv., Sibylleg. tygsmaskiner, [ämimport, jordbruks- 16 O. redskap och -maskiner. Hård, Ture A. T., Byråing. i Järnvägsstyr., - se äfven Hård. Pipersg. 3 III, C.. Häckner. Alma, Gymnastikdir., Braheg. 36, _ H. T., Fanjunk., Stureg. 44 B, O.; a. t. O.; a. t Klas E., Jägrnäst., Krukmakareg. 44, Sä. _ G., f. d. John Hertzbergs Fotografiateljå, Häger, J. A., Köpman, Bondeg. 5 B,Sä.; a. t Hamng. 5 A. C.; a. t. 5501, r. t Söder 7408.,_ Liwen, Fru, Sjukgymnast, Stureg. 44 B, - T. F., l:e Postvaktmäst., Valhallavägen O.; a. t , Va.,.. _ Gösta, Fänrik v. K. Flottan, Stureg. 44 B, - Sten, Tandläkare, Karlaväg. 48 II, O., råd- O.; a. t frågningstid hvard, (utom lördagar) _ N. G., lng., Drottningg. 19, C. 1-1 /22; a. t , r. t _ Lydia, Tapisseriaffär, Miistersamuelsg. - se äfven Hreger. ' 5~, C.; bost. Birgerjarlsg. 33, C. Hägerstens Snickerifabr. o. tegelbruk, in- Hård-Öamann, Alma, Tandläkare, Strand- neh. Olsson & Rosenlunds Aktieb. Hävägen 11, O.Dj.; a. t , r. t gersten, Liljeholmen; a. t, Hägersten Hård, Karl J., f. d. Vaktm., Birgerjarlsg. 2 o. Petersberg III Ö. g., C. Hägerstrand, Axelina, Kafeidk:a, Birgerjarlsg. _ se äfven Håård Va.; a. t F/NSPONGS METALLVERKS A~-S. liuiridar ANstaA 'T'AN I '

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer