_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-"

Transkript

1 IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder Lars, f. Statssekreterare, Juridisk byrå, _ Erland, Tjänsteman, Kat:a O. Kyrkog. Kungsg. 7II, C.; tif ~38 54, 23855; 13, Sä. ' bost, Djursholm: tlf Djursh. l. Erland, f. d. Tullmäst., Tyresövägen 74, Rabinowitz, Anna, Ankefru, Luntmakareg. Enskede. 15, C. Qwist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleum Rabitz eldfasta patentputs till väggar)., tak. magasinet), Sit Eriksg. 75, Va. och hvalf m. m., utföres af C. Gott. _ Henry W., Köpman, Rödabergsg. 10, Va.; frid Rystedt, A. B., Vasagatan 38, C.; tlf tlf 372, 32 44, Norr se äfven Quist o. Kvist. Radeliumelement, se A.B. Radeliumeleruent Radioaktiva Vatten. Radhe, Hedvig, Fru, Styrmansg. 4 R, O.Dj.; tlf ",. Percy, Postassist., Srt Eriksg. 15, Va. Raab, A. V. Hugo, Frih., Korresp., Drott Sven, Prakt. läk., Enskede ; tlf Ensk ningg. 81 A, Va. Radimsky, V., Tjeckoslova.kisk Minister, _ Harald, {Frih., Ryttmäst., Odeng. ly, O.; Villag. 4, O.; tif tif Norr Radio, A.B. Ekonomisk, Stadsgården 22, \ _ Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. Sä.; tlf , _ John, Handl., Jarlag. pi, Aspudden. Radio Centralen, Kungsg. 3, C.; tlf 97 78~ Hilma, Matvaruaffär, Lundag. 27, Sä.; Radioaktiebolaget Runwall, Odeng. 7P,Va.; tjf ~!ider tu Vasa 15705, Vasa _ Beda, Ankefrih:a, Heleneborgsg. 13 B, Sä. Radioaktiebolaget, Svenska, se.svenska Ra Raak & Gustafssons Eftr. (inneh, F. Petter dioaktiebolaget., son), Express o; vedaffär, Sibylleg. 55 & Radioaktiva Vatten, se A.B. Radeliumele 57, O.: tu 71918; Norr Inneh:s ment Radioaktiva Vatten. bost. Rådmansg.3, O.; tu :Norr Radioapparater,' A.B., V. Trädgårdsg. 4 B, Raam, Elsa, Fröken, Skomakareg. 321, St. C., _ Ruth, Fröken, Skomakareg. 321, Si.; tlf Radiofonbolaget, Försäljn. af radioapparater ' Norr'3168. o. delar, Biblioteksg. 3, C. _ Signe, Fröken, Observatorleg. 16 1V, Va. Radioindustri, inneh. Hj. Ericson, Rosen _ Ernst; Kolonialvaror en gros, Kungsg. lundg. 12, Bti.; tlf Söder '. 31 (Södra Kungstornet), C.; Telegraf Radiomagasinet A.B., Radioapparatero. raadr, sraam», ' diomateriel, Karduansmakareg. 3 li, V. _ se,äfven Rahm. Radiotekniska Ingeniörsbyrån, inneh. Ing. Raanees, Lunda, Fröken, Regeringsg. MIll, Arvid Kjörling, Konsulterande, Drott C.; tu Norr ningg. 24, Box 675, Sthlm l;tu _ A. M., Möbelhandl., Hornsg. 38, So.; bost. Radiotjänst, A.B., Kl. V. Kyrkog. 3 Al, C.; S. g verkst. dir.: Kapt, G. Reuterswärd, tu Baap, Alfred, Litograf, 'I'yskbagareg. 4, O. 9363, kassakont. tlf 5082, programchef Raaschou, T, Bankdir., Stureg. 58, V. O. studio: Re.d.N. Holmberg, Malmskill', Rabe,.A. Håkanson, Civiling., Villag. 24, nadsg. 30, C.; tlf Norr. 4439, Norr _ O.; tlf Norr ; träffas säkr _ Bertil R:son, e. o. Hofr.not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra O.; tlf diumemanation, Knut Landin &. C:O.. _ Gustaf, Jur. kand., Ombudsman i Skand. Radiumhemmet, Fjällg. 23, ss., mottagn. Kreditaktieb. Ostermalmsg. 771, O.; tlf å polikliniken: allm, mottagn. hvard, kl. 1/ Gynekol.mottagn. tisd., _ Alvar Håkansson, Laboratorieföremål en torsd, o. lörd. kl. 910 f. m. Exp. gros, Sundbyberg. tid hvard. kl. 93. Besökstid å allm, _ C.. ~. H., Med. lic., Långbro Sjnkhus.] sal kl. 2& e. m.; tlf 3347, Söder. Alfsjö , Söder Telefonförfrågn. _. Ernst A. O. Hison, bitr, Sekr, i Öfver ang. inneliggande 'patienter kl. 35 ståth.ämb., 'Artillerig. 4, O.Dj. e. m. ' Raben, Ingeborg, Änl>efru, Linneg. 50 1V, Radius, Aktiebolaget, kontor O. fabrik: Tel O.Dj.; tlf lusborg, postadr, Sthlm 1; godsadr. Lil Rabenius, O. r. T., Professorska. Malmskill jeholmen; telegrafadr. Radius; tlf linjenadsg. 39, C.; tu Norr välj. 4204, 14250, Aspudd. 83. INGA REM.ISSERKANNANDEN POSTG' I'DO' BEHöVAS VID LIKVID GENOM.

2 850 RadixRamming. Badir, Hilding, Speceri, matvaru o. mjölk Raja Strumpfabrik,. A.B., Klarabergsg. 25, affär, Åsög. 113, Sö.; tlf Söder O.; tlf Norr Rae, Ernst, Dir. (Aktieb. Lindegren & Rae, Rak, Siegfried, Musiker, Östgötag. 85, Sö. Bredgr. 2. St.), bost, Solsidan, Saltsjö Rak o. Frisersalongen, Nord. Kompaniet,, baden; tlf Saltsjöb Hamng. 20, O.. Rafael, Cecilia, Fru, le Raphael. Ralf, Einar, Musikdir., Katarina V. Kyrkog. Rafelsen, Alma, Fru, Parkg.12, 'I'ellusborg, 81, Sö.; tlf tlf Aspudden Oscar G., Operasångare, Banörg, 39 IV, O. Raffelbodar, Stockholms, se Stockholms Dj. Raffelbodar. T. I. 'I'elegrafassist., Borgareg. 4, Sö. Rafstedt, S. A., l:e Yrkeslär., Bellmansg. 24, Rambach, A. W., Fru., G:la Brog. 30 II, O.; so; ur Söder tif Norr Ragne, Vendla, Folkskollär:a, Sockenvägen Ramberg, G., Bankdir., Skeppareg. 66 IV, 479, Enskede. O.Dj.; tlf Österm L., Köpman, Sockenvägen 4.79, Enskede. Jenny, Fru, Vanadisvägen 13I?, Vao Ragnell, Allan, Greftureg. 77,00; tlfösterm. Lotten, Fru, Doktor:a, Valhallavägen 98, 2640., O.; tlf Norr Rahm, Richard, Agentur, kont. St. Vattrig. & Co,A.B.,Grossh.fil'ma,Regeringsg.57 II, 7, O.; tlf 13424, bost, Runebergsg.ll O.; tlf 747,12339; telegr.adr.:»order», O.; tlf Norr ' E. F o, Handl., Lin neg. 22, 00 Hugo, Arkitekt. Borgarhemmet, Sö. E. G., Konst o. möbelsnick., Riddareg. John,Direktör,Sibylleg.6,O.;tifÖsterm. 3 I O.;...tlf Norr IV'" J. d., Sjökapten, Hornsg. 41, So. Lisa, Fru, Karlbergsvägen 36.B, Va. Lisa, Slöjdlär:~? Solnav~gen 127, Va.. C. Th., Herr) &t~rg. 38, O.D;. Harald, Tandlakare, RIddarego 12, O., O, 00, Ingenjör, Ostermalinsg. 86, 00 tlf 74809, Norr 16128; mottagn. hvard. G. A., Ingenjör, Stora Essingen; tlf 121, sornm, 1111,30 (ej lörd.), annan Ess tid pr tel... P. E., Kammarskrifvare, Kungsholmsg. Ramel, Hans, Frih., Grefg. 5, O.Djo. 56 1, O. Karl\Frih.,Advokat,Karlavägen70,O.Dj.; Erik, Kontorschef, Vanadisvägen 29, Va. 'tlf 73177; kontor Engelbrektsg. 15 & C. Th., Firma, Koppar, Bleck, Plåtala 17, Öo; tlf Norr 8781, Norr g?ri.0. Smidesver~stad samt M~tall _ Ove G. WO, Frih., Byråsekr. i Utl'.Depo, gjuten o. ~etallfabnk, Grefg. 46,O,Dj:; Engelbrektsg. 10, O. tlf 73784; inneh:s bost. Storg. 38, O.D;. H. A., Frih., Kammarh., Blasieholmstorg s Käxfabrik, A.oB., kont. Kungsholmsg , O.; tlf Knn~8h. 53?8; fabrik Bränn _ M. G., Friho, Tjänstem. i Patentverket, kyrkag. 83, So.; tlf Soder Eriksbergsg. 12 AJ O.., 8 Eftr., Edv~rd, Ragnar Ahlmark, Manu _ Charlotte, Frih:a, Florag. 15IIl, O.; tlf' fakturaffår, Humlegårdsg. 1, 00; tlf. Norr ', 751 ~8. " o Ramen, S. J. V., ~pot., Garnisonssjukhuset, s, C., Pianomagasin, Regenngsg. 28 B, O.; Garfvareg. 3, O.; tlf Kungsh tlf Norr d ro h' S b 4 ~ H., ota'pisseriaffår, Triewaldsgränd 2, St. Vlv~~r,.fo. ur~ss., ur runnsg. O,.(lllVldSluss~n); tlf Norr Ramgren Erik Gustaf, Bokh. v. Sthlms BIrger, Ver.kmast., Da:lag. 86, uppg. G A Va. Stads Kyrkog nämnd Dalag86 uppg. Amanda, Ankefru. Sibylleg. 40IV, U,» H TT a, " ' se äfven Raam.. " a: _. Rahme, Olof, Löjtn., Stureg. 22, O. RaminFabriken, 1Dn~h. NIls Carlson, kont. Rahmqvist Carl~ilip Ingenjör Valling 17 St. Nyg. 31, St., tlf 5993, O', s., Ramlösa Hälsobrunn, A.B., Stockholms C. Å. S., Kapten, Lärare v. Artilleri o. nederla~et (~amlösavatten), Di~p. Ingenjörhögskolan, Sibylleg. 14IV, O. Sven Soderstrom, kontor N. Blasie se äfven Ramquist, holmshamnen 5 A, O.; tlf 8~ 78, Norr Rahndal, Mauritz F. Wo, Kontrollör, Drott 338. Chefens bost, S:t Enksg. 13 v, ningg. 77, 00; tlf Norr O.; tlf ' Rainer, Karl, Afdeln.chef, Grefg, 5, O.Djo; Ramm~ Albert, Afd.chef, Akerhjelmsg. 67, tlf Österm ulfsunda; tlf Ulfs Rais, Fritz, Kontorist, Kyrkogårdsvägen 147, IBammjng, A., e. o. Hofr.not., Karlaplan 2, Enskede; tlf Ensk O.Dj.; tlf JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ. IlS HAM.NGATAN IlS

3 \ Rampeltin Rantsen Rampeltin, K. A., Redaktör, Regeringsg. 86, bergsg. lorv, C.; kontor Klara V. Kyr C.; tlfnorr 7732, priv. bost.ektorp 150. kog. il, C. Bostaden: tlf 9995, Norr Ramquist, M. M., Fröken, Västerlångg. 15, Kontoret tlf namn anrop:»es St., ing. fr. Prästg. 14. selte» (S. L. T.)., Ramqvist, Enid,Fru, Södermannag. 54, Sö.; Ramström, Carl Otto, Sjökapt., Chef för Förs. I tlf Söder l A.B. Oceans sjöförs.afd. i Sthlm, bost. _ se äfven Bahmqvist. Stadsgården 10v, ss., tlf Ramsay, Augusta, Frih:a, Karlavägen 53, O. A. T., Slaktare, Kungsg.. 57 B, C.; tu C, W. R., Ing., Valhallavägen 102, O Ramsin\ E., Folkskollär., Varfsg. 14, Sö. O. G., Snick., Kindstug. 18, St. ~ Eva, Fru, Folkskollär:a, Varfsg. 14, Sö. Randahls, M., Pianomagasin, Drottningg. Ramsjö, K. O. V., Inspektör, 'I'egnersg. 28, 77, C.; tlf ~orr 9512.,. Va.. Randel, J. W., DIr., Jakobsg. 28, C. Ramstad, Gurli, Fru, Musiklär:a, Bondeg. Einar, Köpman, kont. Malmtorgsg. 8,, 74 A, Sö. C.; bost. S:t Eriksplan 10, Va.. Ramstedt, Nils G., Civiling., Styrmansg. 1, A.,Skriftställ., Amanuens irådhusarkivet, O.Dj.; tlf 75253, kont Birgerjarlsg. 100, Va. _ Eva, Fil. dr, Lektor, Karlavägen 30, O.; Randell, J. W., Frukt o. konfektaffär, Klara, tlf Norr , bergsg. 52, G.; tlf Norr _ A., Fru, Riddareg. 28 II, O.Dj. Mårtha, Jnneh. Hotell Stora Rosenbad,, _ Ellen.). Fr~, f. Wennerholm, Grefiureg., Klara S. Kyrkog. 4, C. 76 tlli, O. RandersenReppin, A., Munkbrog. 4, St.; tlf _ Gustava, Fru, Grefmagnig. 4, O.Dj.; tlf , Norr ,Randgard, P. A., Fabrikör, KungsholmsstraJid, _. Naema, Fru, Styrmansg. 1, O.Dj.; tlf 121, C.; tlf Kungsh, , Norr Rane, E. A:son, Tjänstem., Västmannag. 71, _ Waldemar, Fru, Lovisag. 2III, O.Dj. uppg. C, Va. _, Elisabeth, Fröken, Banärg. 19, O.Dj.; tlf Ranft, Albert, Direktör, Strandvägen 1, O:Dj. Östorm Anna, Fru, Rörstrandsg. 50, Va.; tlf Norr Hulda, Fröken, Grefg. 47, O.Dj. ' _ Otto, Dir., Lovisag. 2lV, O.Dj. Ranfts Teatrar, A.B., Albert, kassakontor _ Gunnar, Hofrättsråd, t. f.. Bev.aekr., Drottningg. 6 lv, C. Drottvägen 4, DjursholmsÖsby. Rang, N. B. E., Ingenjör, Prästgårdsg. l C, Sö. _ Kurt H. A., Löjtn. (K. Fa.lttelegr.kår.), Range, Edla, Fru, Frejg. 7, Va.. Nybergsg. 4, O.Dj. Rangford, K. J. R.; Byråing., Inedalsg.16A, C. _ Selma, Matvaruaffär, Dalag. 32, Va.; tlf Rangst'edt, Ruth, Fru, Norrtullag. 51, Va.; Norr tlf Vasa ' _ J. 'O., f. d. Öfverståthållare, Karlavägen Nils, Tjänstem. i Carl Anderssons 1\;01 ae, O.; tlf Norr imp.aktieb., Kungsholmsg. 12, C.; tlf l. _ Uno, Dalag. 32, Va.; tlf \ Ramsten,H., Antikvarisk Bokhandel, Mäster Bangström, O., Fru, Dro,ttningg. 85, Va. samuelsg. 35, C.; tlf Norr John, Läderhandl., kontor o. Jager Små _ Gunnar, Dir., S:t Eriksg. 10, Q. landsg.38,c.;tifj.267,no~rl0182, bost. _ Maria, Fröken, Sibylleg. 59, O. Artillerig. 10, O.Dj.; tu Ostorm s Hotell, G:la Brog. 23, C.; tlf Ture, Tonsättare, Badstug. 30, Sö.; tlf. I Bertil, Pastorsadj., Parmmätareg. 1, C.; Söder tlf Ranke" Sigurd, Med, lic., Lillabältg. 2 lv, Helga, inneh. Ramsten s Hotell, G:la Brog. u.dj... 23, C.; tlf A. F., Sjökapt., Asög. 68, Sö. " John, Verkmäst., Artillerig. 40, O.Dj.; Rannsakningsfängelse. Stockholms Stads, tlf Österm Kungsholmsg. 37, C.. _ Amanda, Änkefru, S:t Eriksg. 10, C. Ranow, N. A., Ing., Flemingg. 23 A, C.. Ramström, Josef A., Bokförare, Flemingg. Ransell, K. A. K:son, Fotograf (Svenska 48 B" G.; tlf Kungsh Dagbl.), Johanneeg. 14, C.; tif Norr Herbert Folkskollär.,: Karlbergsvägen II, V~.; tlf Vasa Rantio, Frans, lng., Östermalma kopierings,, _ L., Folkskollär., Kungsholmsg. 94 II, C. anst., Braheg. 4 n b., O. _ Maria, Folksk.~flär:a, Bergsg. 21, C.. Rantzen, Karl, Grossh., Timmer~an~g. 2?,Sö. _ C. A" Ingenjör, _verkst. dir, f. A.B. J.. F., Handl., Jungfrug. 26, O.DJ.; tlf Sveriges litografiska tryckerier, Brunke Österm " VI"KING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ORBBRO, \

4 852 Rantsen & CoRederibolag. Rantzen & Co, F., Speceriaffär, Narvavägen Rathen & Co, Ernst, firma, Nybrog. 14 A,. 30, O.Dj.; tlf 71628, Norr O.j tif Banzen, A., Kamrer, Kungstensg. 62, Va.; tif Rathou, Emilie, Fröken, Sekreterare, Appel Vasa viken; tif Äppelviken 255. Rapco Ltd, Export o. import, Regeringsg. Bathsman, Nath., Grossh., Dalag. 1 BIl, O.. 75A, O:j'tlf 31900, Norr K. H. Viktor, Revisor hos Generalpost Baphael, Cecilia, Fru, LilIabältg. 8, O.Dj.; styr., Renstjernasg. 13, Bä. tlf Norr 151. K. W., Roteman i 23:dje roten, S:t Eriksg. Rapid, A.B., Skomaskiner o. tillbehör, Kam 19 J O. makareg. 29, O.; tlf Norr Emy Oh., f. d. Telegrafist, Renstjernasg. Rapp, Sigrid Fru, Hjorthagsvägen 11, O.Dj. 13Il, ss.. tlf Söder Nils, Godsäg., Stureg. 29, O.; tlf Tonny, Änkefru, Katarina Bang. 37, Bä. David, Aktieb., Grossh.firma (spec. o. Ratin, Svenska Aktieb., Karduansmakareg. kolonialvaror), kontor Begeringsg, 59, O. 11u, O.; tif Axel Wilh., Ingenjör, Tunnelg. 15, O. Rationell Hushållning, Föreningen för, Väst Efraim Pianofabrik, Döbelnsg. 39 Va.; mannag. 4 n. b., c.. tif N~rr ~ tlf 89 60;bost. Surbrnnnsg.28, Va. Ravnkilde, Josefina, Änkefr.u, Lmneg. ss>, O. C''v?;'apetser., Nimrodsg. 11 (f.d. 725), Ray, Edward Adams, Ofversätt., Saltmäartan.. tareg. 3 B, Va.; tlf V. R, f. d. Öfverstelöjtn., Variadisvägen RaymondAlbin, Emmy, Skådespel:a, Plogg. 44 1V, Va.; tlf A, Bä. Rappe, O. L., Frih., Jur. kand., Dir. i Svenska Real, A.B., Skrif o. räknemaskiner, Malm Handelsbanken, Karlavägen 40, O. torgag. 1, O.; tlf 3921, Norr A. O., Frih., Kapt., Östermalmsg. 29 1V, O. Telegramadr.:»Coronaagenturen». Anna, Frih:a, Nybrog. 68, O.; tlf Reassurance, Aktiebolaget, verkst. Dir. Blenda, Fröken, Uplandsg. 18 1, fa. John W. Lundin, Malmtorgsg. 3, O. Elin, Fröken, Braheg.45, O;; tlf Osterm. Telefon: 4406, 6574, Norr Te Iegramadr.:»Reassurance».. Mina, Slöjdlär:a, Uplandsg, 18 1, Va. Reberg, Jenny, Fröken, Hornsg. 57, Bä. Raquåt, Anna, Fotograf, Drottningg. 55, O.; Rebuiltbolaget, inneh. Rich. & Filip Antlf dersson, Kontorsmaskiner, Kontorsrna Rasch, C. G., Disp., Västmannag. 59 II, Va. terial m. m. Spec.: Finpapper o. ku L. H., Ing., Florag. 4, O. verter, Drottningg. 13, O.; tif 22867, Martin, Jägmäst. i Domänstyr., Vanadis. Norr j telegr.vadr.:»rebuilt». vägen 34, Va.j tif Reeen, John Gust., Stationsförrnan, Tomte E. A. N., Köpman, Drottningg. 85, Va. bog. 11, Va.; tif Vasa Fr. Wilh:, Med. lic., Underläk. V. S:t Record, Biografteatern, Götg. 14, So.; tlf Eriks sjukhus, Solnavägen 53 II, Va. Söder Agare O. Bökman. Rask, Chr., Ingenjör, Norrtullsg. 12 A, Va. Mekaniska Verkstaden, inneh. Knut West Rasmussen, H. Falck, Handelsres., Helene man, Sveavägen 113, Va.; tlf 81078, borgsg. 3, Bä. Snabbsticknings A.B., G:la Brog. 21, Hj. G., Hofmäst., Västmannag. 48 1V, Va. O.; tlf 11115, Norr J., Proku!ist, Ostgötag.?3 BI, Bä. Rectus).,)ngenjörsfirman, A.B., Kungsg, 33 M. M., Linneg. 60, O.DJ. (Södra Kungstornet), O.; tif Norr Rasmuson, Svante, Ensamförsälj. för Skan Reddofonbolaget, Birgerjarlsg.23,O.; tlf dinavien för A.G. Johannes Jeserich, Redelius,. Nat., Lärare, Margaretavägen 70, Asfalt o. Kemiska Fabriker, Berlin, Enskede. Hamburg, SiderosthenLubrosefärger, Gustaf, Notarie hos Skolöfverstyr., Skå Asfalt, Takpapp, Hartz o. Tjårpro] neg. 70, So.; tlf Söder dukter, Tunnelg. 21, O.; tlf Elin, Änkefru, Rödabergsg. 11, Va. Telegrafadr.:»Lubrose»... Redell, J. E. Kamrer v. Bolindars Mek. Rasmusson, G., B.anktj:m., Grefg. 50, O.Dj. Verkst., Uplandsg. 28 III, Va. ' J. R., B?kh., Olandsg. 39, Bä. Rederibolag och Redare: S. O., Köpman, Tunnelg. 21, O" Eekiletuna Nya Rederiaktieb., verket. dir. Jac N., Typograf, Västmannag V, Va... Svensson, Skeppebro~ 22! St.. H Verkm Banerg 31 O D'J'.' tlf Ös Lmkopmge Nya Bedertaktiebolag, verket. dir. 0' ".""J Jac. Svensson, Skeppsbron 22, st, term Primroee, A.B., Verket. dir. Aug. Wennereten, T. A., Ankefru Pontonierg. 2 O. Stureplan 13, C.; tlf Telegrafadr.:»Prim Rathen. Ernst, KÖpman, Florag.' 14, O.; tif ReJ~:~:ktiebOlaget Amie, verket. dir. F. Möller, N 01'1' Malmtorgei(. 2, O.; tlf Norr 28298, Norr A.B.SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~:n~Ell.~:;~~~.N 22

5 Rederibblag (forts.). Rederiaktiebolaget Artemis, Nya, adr.: Otto Hellsten A,B., Skeppsbron 20, se.: tlf 201. _ Baltica, Kungsg. 65, O.; tlf Norr 15 al. _ Barbro, St. Nyg. 10 & 12, si: tlf Norr _ Bredablick, Skeppsbron 34, St.; tlf 115. _ Bur, Näckströmsg. 1, O; tlf 3909, Bylgia, Bredgränd 2, St.; tlf 7134., Disa, Näckströmsg. 1, O.; tlf 3909,1516. _ Fredrika, Regeringsg. 22, O.; tlf179 92, Freja, V. Trädgärdsg. 17, O. _ Futurum, Kungsg. 5, 4 tr., O.; tel radr.: npulpltnea.., _ Gottfrid, Kungsholms hamnplan tlf ,0.; Iris, verkst. dir. C. Abrahamsen, Sveavägen & 34 36,3 tr., O.; tlf 17100, telegrafadr.:.cla sabra s. ' Ljungan, kontor Kornhamnstorg 4, Sthlm 2. _ Macedonia, Kornharnnstorg 53, St.; tlf _ Nordstjernin, Stureplan 3, Sthlm 1; tlf namnanrop:»ttohnsonsl>. _ Protector, Skeppsbron 18, St.; tlf 673.., _ Rex, V. Trädgärdsg. 4, O.; tlf Norr _ Roslagen, Skeppsbron 34, St.; tlf 115. _ Skeppsfart, V. Trädgärdsg.4, O. _ SthlmSandhamn, G:la Brog. 44, O.; tlf ' StockhohnWermdö (Dir. John Ljungblom), Vidarg 5, Va; tlf _ SverigeNordamerika, Gustaf Adolfs torg 16, O.; tlf Texaco, Näckströmsg. 2, a., _ Vilhelmina, Regeringsg. 22, O; tlf 17992,175~. Volo, verkst. Dir. John Myrsten, Stureg. 6, O.; tlf Telegrafadr.: "Johnmyrsten". Vulkan, V. Trädgärdsg. 4, O. Zoroaster, Skeppsbron '82, 2 tr., St ; tlf 21163, Stockholms Rederiaktiebolag Svea, verkst. Dir. kommendör Hans Ericson, Skeppsbron 28, St. RederibolagRegnell. 853 kvinnl. patienter , helgd. 1112; tlf Reformatorn, Tidning, red. o. expo Drottningg. 51}.!ö. g., G.;' tlf Reftel, Anna, Ankefru, Karlavägen 74, O.Dj. Regent Express, An.dersson & Co, Döbelnsg. 4, Va.; tlf Norr , Hotell, Drottningg. io», G.; tlf Norr 9004, Norr 90 05, Norr \ Svenska Landtmännens Rederiaktieb., St. Nyg. Regeringsrätten, Gust. Ad. torg 1 (f, d.,10. & 12, St.,..Arffurstens palats), G.; tlf 'I'raflkaktdeb. GrängesbergOxelösund, Rederi Regina, Biografteatern, Drottningg. 71,. G..', I afd., Rosenbad 2, Sthlm l. _ "" Redin, L. O. B., Målare, Drottningg.104, tlf Norr Ägare o. inneh.vå.b, Va. Srensk Filmindustri.. _ Karl G., Not. i K. Armeförvaltn., Kung: Regina, Hotell (inneh. Dir. Erik Olsson); " stensg. 14, Va. Drottnmgg. 42, G. K.. J., f. d. Pre~ikant, Skåneg. 86, Sö. Inegina Kägelsalong, Drottnin.gg. 42 &1 HJ. H., Redaktor, Kungstensg. 59 1V,Va.; 44, G.; t1f Beställ bana per tetlf Vasa lefon. _ Emil, Skräddarmäst., Regeringsg. 31, G. s Skrädderi, Regeringsg. 3PI, G.; tlfnorr Regina Magasinet, A.B., Damekipering,, Drottningg. 42 & 44, G.; tlf _ se äfven Rhedin, Tryckeriet,,!Ij. Sundström, Barnhusg. 2,' ~ von Redlloh;' Axel, Kapten, Rådmansg. 21 G.; t1f Norr ' Ö.; tlf Norr Registerbyrån för understöd och pensioner;», _Bedlund. O. F. O., Dir., Korsvägen 8, Storkyrkobrinken 11 1I1,St.; tlf Appelviken. Registreringstidning för varumärken, utg. s Fastighetsbyrå, Försäljn. af landt o. Patent o. Registreringsverket. staqsegendomar, villor m. m., Drott Regius, Rudolf, Järnv.tjänstem., Karlbergsningg. 71 A; tlf , vägen 65, Va., Aug., Fröken, Hygienisk behandl.,braheg. Reglisse Florent, Genagentur hos A. B. 12, Ö.; tlf Osterm S. J. Norman, Regeringsg, 46, G. Redtzer, J. A. E., Ing.,Pålsundsg. 511,Sö. Begnander, Augusta, Fröken, Ostermalmsg. Beenstierpa, Signe, Fröken, Hackspettsvägen 31 ll, 6.; t1f Österm , Alsten, Appelviken; t1f Alsten 145. Sixten, Grossh., Grefmagnig. 16, O.Dj. _ Einar, Ingenjör, Frejg. 22, Va.. Begnell, J., Bankdir., Ad. Fredr. torg 1B,Sö.; _ John, Med. dr, Professor, Birgerjarlsg. 10, tlf Söder ; sommarbost: Neglinge; Q. Mottagn. hvard. 9 1 /210, 4 1 /26, tlf Saltsjöb POSTGl'''O SAKRASTE KONTROLL ÖVER. EDER KASSA ERBJUDER ft Regent, Mode4uset, Å. B.,Regeringsg.37,G. Telegramadress: DModeregent».. Telefoner: Växel: ' 3735, Norr 740, Norr 741, Norr med ankn. till ' Kappafdelningen I Strumpafdelningen Klädnings» Päls» Blus» I Kassan Hatt» Stads expedition Trikå» Direktör Lindqvist.

6 854 RegnellReimar. RegnelI, Axel, f. d. Disp., Engelbrektsg. 39, O. Rehn, Axel, Tjänste~an, Högbergsg. 81, Sö. Ernst A.~ Flaggunderoff., Kastellholmen A., Verkm., Vintapparen 4, Hägersten. l D, O.Dj. se äfven Bhen, Gustava, Folkskollär:a, Ad. Fredr. torg Rehnberg, J. O., Fanjunk., Ordf. i Underoff. l B, Sö.; tlf Söder I sällskapet, Göta Lifg. kasern, Sthlm Lotten, Fröken, Rödabergsg. l, Va. 14; tlf Norr ; Signe,Gymn.dir.,TorkelKnutssonsg.3F, Anna, Fru, Karlbergsvägen 87, Va.; tlf ss; tlf Söder Vasa 8113., Y., Ing., Valhallavägen 118,0.; tlf Osterm, Sera, Fru, Nybrog. 581V, O Elfrida, Hatt o. Klädningslagret Göta, Carl Erik, Sjökapten, Ölandsg. 31, Sö.; Götg. 39, Sö.; tlf Söder tlf Söder A. P.j Tullmäst., Rest. Skeppet, Södra.6:. M., Sjökapten, Dalag. 68, Va. Hamnvägen, Värtan; tlfyärtan' 345. Henrik P. O., Tjänsteman, Uplandsg. 44, J. E. V., Tullupps.man, Tjärhofsg. 42 A', Va. Sö. K. G. A., Ångb.befälh., Högbergsg.72,Sö. ' J. G., Tullvaktmäst., Hornsg. 114, Sö. Regner, B. G., Aman., S:t Eriksg. 13, C. se äfven Renberg. Hanna'rTFröken, pens. Läear:a, Upsalag, Rehnborg, A. O., Tjänsteman y.. Värtagasv., 7 v, va.. Kommendörsg. 16, O.; tlf Osterm Gustaf W. L., Järnhandl., Björngårdsg. se äfven Ren borg., 6, Sö., Rehnå, Inga, Fru, Alberget 7, O.Dj.; tlf P. Einar, Kanelisekr. i Finansdep., S:t Eriksg. 13, C.; tlf E. V., Kassör, Djurgårdsslätten 92, O.Dj. 'C. O., Kommissarie v. Hälsovårdsnämn Anton, Stationsskrifv., Aladdinsvägen 40, den, Vasag. 11, C. Smedslätten, Åppelviken. L. G. L., Regementsveterinär, Odeng. Rehnfeldt, K. G. W., Mnsiklär., 'Brännkyr 42, 'Va. kag. 36, ss., ur Söder M. S., AIlkefru, S:t Eriksg. 13, C. Rehnfelt, 1. V., Dir., Riddareg. 7, O.; tlf Regnholm, Fanny, Fru, Frejg. 8, Va.; tlf Österm , Rehnsfeldt, C. W., Lektor, Fridhemsg. 6, C. G. J., Handelsresande, Grefg. 28, O.Dj. Rehnström, se Renström. ' A., Postexp., Gäfieg. 13, Va. Bebnvall, Tekla, Mangelaffär, Dalag. 54, Va.; Regnstran<j., Maria Charlotta, Fru, Greftureg. tlf Vasa '. 77, O. ReichPlaton, N., Fil. dr, Storabältg.3, O.Dj.; Karin, Fröken, Greftureg. 77, O. tlf O., Jur. kand., Revisor, Florag. 8 Ill, O.; Reichardt, Willy, Köpman, Kungsg. 50 1V, C.,. tlf 11617, Norr Reichenberg, Olof, Afdeln.chef, Kapten, Regnström, C. A., Vaktm., liornsg..88 III, Sö. Heimdalsvägen 11, Djursholm; tlf Regulatoraktiebolaget Armas, Dir. Ing. A. M. Djursh, 8 15, kont.»hansa». Sjöö, tillv. af automatiska precisions H. A., Disponent, Sibylleg. 65, O.; tlf regulatorer för ånga gas vatten Österm, elektr. ström o. spänning temperatur Anna, Slöjdlår:a, Sihylleg. 65, O.. fuktighet massa nivå. m. m., Reicke, Iyar, Grossh., Artillerig. 16, O.Dj.;. Västgötag. 4, Sö.; tlf Söder ' tlf Osterm ' Rehbinder, Märta, Frih:a,. Narvavägen 3, Reidner,Sven, Grossh., firma Cederborg&Reid O.DJ. ner, Stureg. 8'V, O.; tlf , N orr 5~ Vilma, Frib:a, Rådmansg. 6, O. Reiersen, N., Disponent, Stureplan 4, O. C. C., Fr9.ken, Norrlandsg. 18, C. Reif, Albert, I:e Bokh. i Järnvägsstyr., Ga Mimmi, Ankefrih:a, Tor.sg: 46 1?. g., Va. veliu~g. (f. d. Barnängstvärg.) 8, Sö.; Rehlen, C., A.B., Automobl1tl1lbehor, Velo tlf Soder cipedgummi, Karduansmakareg. 10, C.; Reijer, A., Fröken, Bondeg. 72 Blv, Si). tlfl Reijhell, M., Bageri, Helsingeg. 8, Va. Rehn, S. L., Fröken, Karlavägen 73, O. Reijner, K. V., Exp.vakt, Ersta villastad; Yngve, Försäkr.tjänstem., Odeng. 43, Va.; tlf Ersta villast. 74., tlf Reijnow, Edvin, Tjänsteman, Åkaren 21, O. G., Hofrättsnot., Ostermalmsg:.62, O. Mälarhöjden. Eric, Köpman, Appelviken;, tlf Appelv. Reiman, E. O., Folkskollär., Pålsundsg. B", UR " &, Gotthard, Plåtslag., Flemingg. 42, C.; Reimar, J., Kriminalkoust., Långdalen 8, tu Kungsh AIfsjö;,tlf Alfsjö 422. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ I S HA M N GA T A N I S _.~ J l

7 Reklam ReimereRenborg. 855 o o Reimer, Åxel W., Faktor, Nybrog. 71, (J. 5078, kassan 80672'; filialer Tjärhofsg. _ Joseflna, Fru, Nybrog. 71, (J.; tlf Österm. 2, Sö.; tlf Söder 9358, Götg. 32 A, Sil ;,4858. tlf Söder 33078, Flemingg. 36, O.; tlf _ Anna, Fröken, Nybrog. 71, Ö.; tlf Ös Kungsh. 5064; Bondeg. 15, So.; tlf I _ term Teresia, Fröken, N ybrog. 71, Ö. Söder Reisner, R. W." Ingenjör, Kocksg. 23, Sö. _ Per, Skrädderitillskärare, Hagag. 7!I, Va.' Reissmtiller, Agnes, Fru, Konfektaffär, Barn " _ Carl, Tjänsteman, Nybrog. 71, Ö. husg. 12, O.; tlf 7415, bost. s. g. 8 Ul, O. Reimers, A. A. E., Ing., Vasag. 8, O. Reisz, Ottilia, Kappsömm:a, Skräddaregrän'd " _ Folke, Redaktör, Blasieholmstorg 12, O. 2 B!", St.; tlf Norr R'eimert", C., Fröken, Bosättnings o. Lysolje Beit, Rudolf, Tulltj.man, Dannemorag. 14, '_ \ affär, ~orrlandsg. 21, O. Carolina, Fröken, Tuleg. 34, Va.. Va. Reitberger, Anton, Disponent, Västmannag., Rein, Thyra, f. Ström, Slöjdlär:a, Sveden 61, Va. borgsg. 12\ Sö.; tlf Söder Reklam A.B., Mercurius, Skeppsbron 16, o : Erik, Tjänstem., Svedenborgsg. 12 1, Sö.; St.; tlf Norr tlf Söder o Skoaffären, Flemingg. 41, O.; tlf Norr _ C. A. E., Svedenborgsg. 9, s« Reineck, Bror Elis...Postassist., Vikingag. A.B., Skandinaviska, se Skandinaviska 26IV, Va.; tlf,vasa A.B. Reiner, A. J., Folkskollär., Västmannag. 76, Reklamografen, A.B., Vasag, 4, O.;,tlf Va.... Reklam &; Skyltfabriken, A. B. Svenska, _ E. G., Inspektör, viken. Gårdsbog. 1, Appel Direktör Charles Blomquist, kontor o. fabrik Kl. V. Kyrkog. 21, O.; tlf 11589, 'Reinhardt, 1., Fru, Surbrunnsg. 32, Va. Norr Reinhold, Joel, Tulltj.man, Fredmansg. 6 BI, Rekord, Färghandeln, inneh, C. Pettersson, Sö.; tlf Timmermansg. 33, Sö.; tlf Söder Reinholds Nya Ångbageri. &; Konditori. Rekryteringsbyrån, inneh. G. A. Ebenholtz, ~Oiag:vBirkag. 1~, Va.; tlf , Relig~~se::tS::~;:;~g~I JI(ls~~!J;~1' it~l~; Norr 51 ~6" asa 10732; disponent o' ordf. Holmdahl, O. S., Teol. dr, Lekkassan tlf 81296; butiken Vasa tor, Hornsg. 52, Sö. Filial Sveavägen 54, O.; tlf Norr Rell & Co, Byggnadsmaterialier, Lästrna Reinhold, Euphrosyne L, Änkefru, Svea kareg. 27 A, O.;..tlf 3136.,vägeJ,156, O. J. E., Gross?,:., Las~makareg. 2? A, O.; Reinholdsson, Bror Anders, Kamrer, Löjtn., bost. SaltsJoDu!nas; tlf p'ufnas 235. Regeringsg. 111IV Va. Remahl, L. 'I'h., Praktiserande lakare Norr Reinholdz, Arvid, Ing:, Fridhemsg. 58, O. tullsg. SIl, Va.; mottagnings~id 910' Reinicke, ~., Ing., Scheeleg. 13, O.. f. m., 2~3 e. m.; so~marmanaderna ' J. E., Tj'änsteni., Drottningholmsvägen. hvard (?tom lörd.),,, 11, O.; tlf Kungsh Remmgton Typewnter Company A.c!,!., I o _ J. G. H., Tullvaktrn., Sö, o Prästgårdsg. 20, Hamng. 32, O., Kungl. Hofleverantör. H. K. H. Kronprinsens Hofieverantör. Reinius Elis Antikv handl Möbeltyg 'o Remmer, J. G., Pastor, f. d. Adjunkt, _ B;okade~ Arsenaisg. lo"bil O.. Flemingg. 36, O. ' K. Axel,R'., Bankkamrer, Öst~rmalmsg. Remming, C. G., Ombud, Mästersamuelsg., _ 64IV Ö.' tlf Gust.' ' Pa~l, Norr Kommendör vid Flottan, 30, O.' Remonteri~gsstytelsen, Valhallavägen 136, (Jhef för K. Sjökarteverket, malmsg. 64v, Ö. ' Öster Ö.D).; tlf 74409:. Renander, Herb~rt, Köpman, Torsg:.19, Va. _ E. J., Lektor, Västmannag. 48III, Va. A~el, Med. hc.,brag:ev~gen 2, Ö. o Reinwall, " SIi.. J. A., 'I'nlltjman, Tjärhofsg. 42, Vmcent S:son, Statistiker (A.B. Nord. Komp.), Torsg. 19, Va.; tlf Vasa ' von Reis, H. G:. Assuranstj.man, Rune Renbe!g, J:..A. M., Ing., Linneg. 39,B,O.Dj. o.' bergsg. 4, Ö: Enc, TJa.nsteman, Torsg. 76, Va. _ G. A.,, Grossh.,.Handtverkareg. 86, O. se äfven. Rehnb.~!g..... ~'C. J., 'Tjänsteman, Prästgårdsg. 16, Sö. Renborg, Sigge, TJa,nsteman I l K. Ja!nvags D' 'h:if P M B. K d'. Sk styr., Wargentmsg. 52 (f. d. PIIg. 52)".elsen o,.., agen o. on itori, ep O. pareg. 13, O.Dj.; tlf 71798, Österm. se äfven Rehnborg. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING, " OREBRO I ',' ~l. I.

8 856 RencloeReuström. Renclo, Harry, Tjänstem., Inedalsg. 1r, c.;,renius, H., Fru,.Danviks Hem, HenriksdaL tlf Kungsh John R., Tjänsteman i Thule, N. Ban Rendahl, G. E., Byråing. i Järnv.styr., Ap. torget 22m, C. pelviken; tlf Apoelv. 8. Rennekamp, Hildur, Fröken, Kammakareg. K. Hj., Docent, Västmannag. 18t, Va. I, 9 Bil, C. J. F., Fabrikör, Östgötag. 27, Sö.; tlf Renner, Knut W., Bildhugg., Timmermansg , ss. H. B., Fru, Bondeg. 72III, Sö. Ellen, Fröken, Grefmagnig. 9Il" O.pj. Jacob, Kamrer, Appelviken; tlf..appelv. Kerstin, Fröken, Grefmagnig. 9 Il, O.Dj Rennerfelt, Arvid, Byrådir. i Patent o. & Co, Karamellfabr., Östgötag. ~7, So.; Registr.verket, Tyskbagareg. 9m, O. tlf Anna, Fru, Ölandsg. 421I, Sö.; tlf Carl, Läroy.vadj.,.Äppelvik~:vägen 29 (t. T. G., Ing., Komniendörsg. 33 Å,O.Dj. d. 137), Appelvik~n;. tlf Appelv. 6. B., Jur. stud, Ölandsg. 42JI, Sö. Rendel, N. O., Banktjman, Upsalag. 5, Thore, Kamrer i.k. Arme!örvaltn., Tysk Va.; tlf Vasa bagareg, 91 O.D}.; tlf Rendezvous, inneh, Fru Ebba Mattsson, Kon Minnie, Ankefru, Tyskbagareg. 9m, O.; fektyraffär, Strandvägen 5 A, O.Dj. tlf 7256l. Renell, E. A.,' Köpman, Roslagsg. 62, Va. Rennets, Paul, BlomsterhandL, Karlaviigen Rengman, A. Gunnar, Byråinsp. hos Gene, 74, O.Dj.; tlf raltullstyr., Eriksbergsg. 18 II (f. d. 20), RenofinFabriken, inneh. Handelskomp.Heria, O. Bergsg. 13, C.; tlf Kungsh Enock, Fastigh.äg., Tomtebog. HIll, Va. RenozonKompaniet, inneh.: [ng. A. Lin Renhuldt, F. W., Apot., Roslagsg. n, Va.; dahl, Runebergsg. 12, O.; tlf tlf Renskrifningsbyrå, Bengtzöns, Storkyrko Renhållning, se Bndningskontor och Gatu brinken 13 1V, St.; tlf renhållning. Skyddsvärnets, Lästmakareg. B, C.; tlf I.1 866,6263, Norr 62 63; kontorstid 95. Se annons å kartong sid. [33 95 a]. Stenografbyrån, Strandvägen 3, O.Dj.; tlf 72500, Taflins (f. d. Knepelins), Klara V. Kyrkog. ;it, g: öppen 95j tlf 60 61; se annons I. n, Nya, Maskinskrifn., St. Nyg. 1, St.; tlf Norr Renskrifnings O. Maskinskrifningsbyrån, Myntg. 3 1, St.; tlf Renhål~~ngs Aktieb~18lfet!'leipner. l Beaström: 2 Rehnström. Verkstaller gårdsrenhallnrng inom helaii. '.. ~.. Stockholm samt körslor och varurrans _t Gustaf, Banktjman, TlmmermanS&,.39,So. porter; uthyr byggnadsställningar; se _t K. G. E., Bokh., Jungfrug. '37, O. för öfrigt Sleipner, Aktieb., o. annons å _2 C. M., Boktryck., Brännkyrkag. 73, Sö. kartong sid. [14 98], efter gröna registret. _t And., Elektromek. verkstad, Smala gränd Renhållningsverkets hufvudkontor, Riddar. 2 B, C.; bost. Florag. 19, O. _t Anders, Hofrättsråd. Greftnreg. 61., O. ~ hustorget 8, St.; exp.tid 10 f. m.t/t 3 _2 Werner, Inspektör, Terrassvägen41,Appele. m., Telefoner: namn anrop»gatu viken;' tlf Appelv nämnden». _t F. O., Ingenjör, Hagag. 52, Va. budningskontor, se Budningskontor. _2 Thure J., Lagerchef Rosenlundg. 30 A, ss. ' renhållningsstationer : för Staden inom _t A. W., Marinintend., Birgerjarlsg, 94, Va. broarna o. Södermalm, Åsög. 2, Sö.; tlf _t H., Möbelarkitekt, Teckningslär., Grubbens Söder 34543, Söder 33819; for Öster gata 12 l1i, C.; tlf Kungsh malm, invid östra soplastningsstatiönen _2S eftr., Tryckeri, Brännkyrkag, 80, Sö.; tlf 'i kv. Ruddammen; tlf 12823, Norr Söde~ ; för Norrmalm o. Kungsholmen, _t Sofie; Änk~fru, Greftureg, 64, O. Norrbackag, 31, Va.; tlf 128'22, Norr _t Gottfrid. Ofvermaskinist, 'I'orstensonsg ' 9 t, O.Dj.; tlf soplastningsstationer,se Soplastnings _t P. G., Öfvermaskinist, Artemisg. 19 C, stationer, Värtan. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R;n:~E.L~:;~~.N22

9 1 I I i I i ALLA SLAGS BILJETTER SVERIGE OCH UTLANDET genom Statens Järnvägars Resebyrå Vasagatan 1 85G a FILIAL I NORDISKA KOMPANIET 27* Utländska avdelningen , Järnvägen 318. Telefoner: Sovplatsavdelningen. 1826, Inländska avdelningen. II J (Förfrågningar aug. tågtider och biljettpris inom Sverige) Järnvägen ;D Upplysningen».

10 856 b ALLA SLAGS BILJETTER ~I SVERIGE OCH UTLANDET genom Statens Järnvägars Resebyrå Vasagatan 1 FILIAL I NORDISKA KOMPANIET Telefoner: Utländska avdelningen. 2G936, Järnvägen 318. Sovplatsavdelningen. 1826, Inländska avdelningen. (Förfrågningar ang, tågtider och biljettpris inom Sverige) Järnvägen ) Upplysningen».

11 Renvall Restauranter. il1i1, Renvall, E. V., Maskinist, Drottningg.118, Resgodsförsä!rringar (forts.): Va.; tlf ~~ Astrea, Aterförsäkringsaktiebolaget,' ; Elisabeth, Ankefru, Västmannag. 61, Va. Drottningg. 19, Sthlm 16. Reproduktionsanstalten Grafik, A.'B., Lia Bore, Försäkringsbolag, Strandvägen Vattug. 21', O.; tlf C, Box 409, Sthlm 1; tlf , Resebokhandel, Sortimentarnes, se Svenska , Osterm Bokhandelscentralen, A.B. Brandt, E., A.B., Assuransfirma, Bor Resebokhandeln, Svenska, se Svenska Rese gareg. 6, Sä. bokhandeln A.H. Central Försäkring, P. Sturen, Vasag. Resebureau Alpina, A.B., Hamna. 14, O. 6 Ill, Sthlm 1,»Norrland»: tlf Nordisk, A.B., Operahuset, O. Försäljer Europeiska Varu o. Resgodsförsäk. alla slags järnvägs och ångbåtsbiljet rings.aktiebolaget verkst. dir. A. ter till originalpris. Växlar utländskt 'r 'K O mynt; tlf 2511, , Norr '. ~ammarstrand, ungsg. 17;.; Sällskaps rese O. p 'safd.. Jakob g 61 tlf Norr 825\ Norr 955. Telegrafas s., adr.:»europeiska». O.; tlf 9044., Telegramadress:»Bese Fernlund, Paul E., Försäkringsbyrå, bureau». Malmtorgsg. 3, O. Resebyrå, Statens Järnvägars, Vasag. 1,00' Freja, Försäkringsaktieb., Mynttorget Biljetter till järnvägs, båt, bil o, flyg 1, St. leder i Sverige o. utlandet. Upplysnin Fylgia, Förs. A.B., Hamng. 2, O. gal' om resor kostnadsfritt. Resgods Försäkrings A.B. Iris, Kungsg. 26, ', försäkring. Myntväxling. Broschyrer O.; tlf S936, Om resehandböcker. Telefon: utländska Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasieafdelningen 20936, järnvägen Sof holmsg. 4 B, O.; tlf namnanrop : platsafdelningen 1826, Inländska afdelningen i järqv:ägen upplysningen»hansa». Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen (upplysningar om.tågtider o. biljettpriser inom Sverige).' Öppen livardagar 96, 31, O. Heimansons, Eugene, Försäkringsbyrå, sön och helgd. 103 (juni;aug.101). A.B., Jakobsg. 24, O. 'I'elegr.vadr.: ncentralbureana. Filial i NordAssurans, A.B., Regeringsg.12, O. Nordiska Kompaniets affärshus. Se annons å näst sista sidan. \ Se annons å vidstående kartong. Norrland, Brandförsäkrings A.B., Reseffektaffären Väskan yngeborg.ljun~ ~N~;;~~~~~; ~~n~~~l;~~n~~~n~fr~tr:, gren), Kungs~. 23, O., tlf ' inneh.s jarlsg. 23, O.; tlf 9020, Norr ~~6t9f.ungsh.shamnplan7, O.,tlfNorr Se.annon~ sid; 40.. ' " "k o. Seenritas, Birgerjarlsg. 12, O.;tlf7409l, Re se oly c. ksfall "s f?rsa r m g a r: " 74092, Bore, Forsakrm~sbolag, Strandvagen Skandinavien, Brunkebergstorg 11, O.; 7C, Bo; 409,~Sthlm 1; tjf 70768, tlf Norr 70769, O~te~.m..l , Norr 8268, Nor~ 9357.' Cen~\~alForsakrlllg, P. Sturen, Vasag. ResolitAgenturen, Drottningg. 86, O.; tlf,,6..' Sthlm 1,»H~nsa»; tlf , Norr ' Försäkrings A.B. Iris, Kungsg. 26, Restaurant & Affärsförmedlingen, Uplandsg. q.; tlf 89 36, 5~ 09. " ", 84, Va. Heimansons, Eugene, Forsakrmgsbyra, Restaurantaktiebol., Stockholms All I ta.b t',jaklolbs g '124'kOf'llfö "k' n ern!1lon.e a. o yc s a o!sa rmgsmänna, se Stockholms rant A.B. Allm. Restau Aktieb, l Wle~~ Alfred Lindberg & Restaurantartiklar, Aktiebolaget, Tunrielg. Co,.Vasa&". 48., O.,17, O. Specialaffär för restaurantupp. Seourltas.Birgerjarlsg. 12, O.;tJf7409l, sättningar alas porslin alpaccasilf , ver m. rr:.. ~n gros; tlf' 32 20, Norr Reservdelar, A.B., R~pr. DaimlerMotoren 9694, telegramadr.:»restaurantglas». Ges~llschaft (Daimler o. ~~ercedes auto Se annons sid. 21. mobiler), Reservdelar for alla automobilmärken, Stureplan 13, O.; tlf Norr Restauranter, Stockholms staurant A.B:s: Allm. Re Resgo dsförsäkring år: Dju r g å r d en : Albi.mssans, A"'".," orsa. "k' rmgs b' yr, Rege Djurgårdsteaterns Alhambra.. restaurant. nngsg. 59, O.. Linden, Allmänna Gränd 4. GöR EDRA LlKV1DER 1'> VGIFTSFRITT GENOM POSTGIRO

12 n i,s58 RestauranterRetz. Rest a ur a n t e r (forts.): Rest'auranter, ö.f'r ig a (forts.): Lindgården, Djurgårdsvägen 68. Oxtorgskällaren, Malmskillnadsg. 27. Kungs holmen: Restaurant Gustaf Adolf, Regeringsg. 16, Källaren Hörnan, Flemingg. 51A Restauraut Horn, Vasag. 10., Mäster Anders, Pipersg. 1. Restaurant Kronan, Kungsg. 46. Stadshuskällaren, Stadshuset. Restaurant Kungstornet, Kungsg. 28. Kontoret: No r r : tlf Norr Endast för beställningar: tlf Norr 3 O~. Tamburen tlf Norr 282'79. Källaren Munken Kungsg. 51. Restaurant Lucullus, Biblioteksg. Il. Lyktan, Teaterg. 6. t N " Norra Brunn, Surbrunnsg. 33. Res aurant ybroho., inneh. Adele Forsman, Oden, Odeng. 51., Hamng. 2; tlf kont. Norr 8884, Norr Pilen, Bryggareg. 12. Restaurant o. Konditori Parisien, inneh. Os S. H. T., Drottningg. 95 C. car Walt~r, Uplandsg. 3; tlf12429, Norr 6931.»W6,~, Kl. V. Kyrkog. 3B; tl032'28, Norr Restaurant Restaurant Rosenbad, Rosenbadpalatset. Savoy, Bryggareg. 3. S ta d e n : Restaurant Tre Remmare, Regeringsg. 41. Hotell Reisen, Skeppsbron 12 & 14. Röda stugan, Munkbron 2. Runan, f. d. Oden, inneh. Eric A. Gustafsson, Dalag. 50, Stjärnan, Österlångg. 39. Strand Hotell, Norra Blasieholmshamnen. S ö d e r: Strömkafeet, Operahuset. Ejdern, Stadsgården 18. Tegner, 'I'egnårsg. 10. Källaren Grå Kvarn, Tjärhofsg. 4. Tennstopet, Hotetl o. Restaurant A.B., St. PelJ.kan, Brunnsbacken 4. Vattug. 8; tlf 5980, Norr 7812, Jnterurb Shanghai, Folkungag. 42C. YalIonen, Restaurant, Kungsg. 56; tlf kont. Södergårds källare O. ölstuga, Hornsg. 31. Norr 7373, tamburen Norr Tärnan, Brännkyrkag. 4. Vanadis, Odeng. '33. ~Örnen, Brännkyrkag Staden: Östermalm: Bacchi Vapen, Järntorgsg, 61. (jstermalmskällaren, Storg. 5. Fr~den, Källaren, Österlångg. 51. O te t N b 28C P. B., L:a Nyg s rpor, y rog.. Rosengrens källare (A.B. Hotell Ostergötland), Värtan: Skeppet, Värtahamnen. Salviigrllnd l & 3. S ö d er: Restaurant utan sprit och vt n u t s k ä k Drufvan, Götg. 50. n i n g. llosebacke Restaurant.I. B., Mosebacketorg Falken, Liljeholmsvägen 4, Liljeholmen. 13. Verkst. dir. Agnar Meurling, 'I'eaterkäl ;R e sta 11r a n ter, öfri g a: laren o.montmartrere.stauranten,teatermont. Djurgården: martre. Bellmansro, Blå porten, Djurgårdsbrunn Hö Östermalm: ganloft, Skansen, Lidingöbro, Novilla. ' Dramatiska Teaterns Restaurant, Nybroplan. Kungsholmen: ' Ekegårdhs Restaurant, Greftureg. 24 A. Tele Piperska muren, 'Scheeleg. 14' (f. d. 12). Se foner: :Beställningskontoret 72:;11, tamburen annons sid , festvåningen Norr 78 98, kontoret. Rådhus.Restauranten, Handtverkareg. 4 (Ing , köket fr. Kaplansbacken)., ij:otell Anglais, Stureplan l. Lidingö:. \ Restaurant&Cafe du Boulevard, Karlavägen 00. Fjliderholmens restaurant, Restaurant & Cafe Malmgården, KarlavIlgen Y3. Foresta. Terrasser, Restaurant, Herserud. Restaurant de Paris, Grefg. 89. \ Nor r: '... Restaurant Riche, 'A. B., Birgerjarlsg. 4. Automat A.B. Standard, Kungsg. 13. Rialto, Kafe O. Konditori, Bjrgerjarlsg. 18. Berns Salonger, Nlickströmsg. 8. Restauratörernas Förmedlingsbyrå, Å.B., Blanchs Cafe, Kungsträdgården. Kungsbroplan 1, Q.; tlf Knngsh BrunkebergsButteri, Kungsg b o J k b b Brända Tomten, inneh. Sven Stål, Stureplan 13. placerings yra, a o s ergsg. 9, C. (fö Buffen 40:an, A.B., Regeringsg. 45. rest. Fredr. Andersson), tlf 15 87, 90 "61; Cafe Victoria, Kungsträdgården. öppet kl. '/ 2 10 _1/ 2 5. Cecil, Restaurant, A. B., Biblioteksg. 5, kontor Rettig, J. R.,Direkto r, Karlavagen 92, O.D'J. Jakobsbergsg. 9, tlf4186, 'Norr 819. Ceres, Hamng. 8. Herbert, Fil. dr, Villag. 3, O. ElIaa, Restaurant, Drottningg. 17. Antonie, Fru, f. v. Eckermann, Stureg, Excelsior, Birgerjarlsg. 30. Matsalar O. Cafe; tlf 24 O namn anrop :»Excelsior».,. Fenixpalatset, Ad. Fredr. Kyrkog. 10. Julia, Fru, 'I'yskbagareg. 91I, O.Dj, Gillet, Brunkebergstorg 15. C W Godsäg T st s sg 6 fl D. Grand Hötel, Blasieholmshamnen 6 & , or en on.,v. 'J. Grand HOtel Royal, StalIg. John R., Import O. Export, Regeringsg. Hamb,urger Börs, Jakobsg A, C.; tlf ' H~mtrefnads Matsalar O. Cafe, 'Drottntngg. 00. A. W., Ingenjör, Karlavägon 82!II, O.Dj. Hotel Contmental, Vasag. 22; tlf O. telegram J l' K l' o d' Vill 3 n adr.:.continental». n la, ans ira mua, l ag.,v. HIl~el Kronprinsen, Drottningg. 29. Pehr C., Köpman, Maskin o. agentur Hetserhof Norrlandsg. O. affär Frejg. 53 Il Va.' tlf Kastenhof, Wahrendorffsg. 6 & 8. I N'l L" '.' O. Kung Karl, Malmtorgsg. 10; tlf namnanrop l S, cgatioussekr., VIlIag. 3,..»Rotell Ku~g Karl»... Gunnar, Preparator, Riksmuseet, Sthltn 50. L:bene, KonditorIRestaurant, Drottmngg. 16. Retz, E. G., inneh. af Lärbboksförlaget Å. Lilla Buffen, Bfrgerjarlsg 77. I R t (b" k f" iälf d' ) V" t Lunchrestauranten s:t Erik, Arsenalsg. l. e z oe er or sja stu JUm, as Operakällaren, Operaterrassen. mannag. 48, Va.; tlf JöNKÖPINGS 18 HAMNGATAN 15 JURIDISKA. ~YRÅ

13 ReuterReymersholms Gamla' Industri AktieboL Reuter, K. R., Aktiebolag; Agenturaffär, Reuterswärd, T. K, Kapten,. järn, o. stål, aduceradt smiden, rördelar m. gjutgods, båtm., Stocksund; O.Dj. Ivar, Löjtn. v. Svea Lifg., LilIabältg. 13,, tlf Stocks. 53. ' O.Dj. " _ & Reuter, Bokförlags A.B., V. Trädgårdeg. Oscar, Tandl., D. M. D.}Birgerjarlsg. 18 1I,.. 7" O., O.; tlf Tid etter öfverenskomm. _ B., Direktör, Rådmansg. 19, O. C. F., f.d. Tjänsteman v. Statens Järnv., _ K R., Direktör, Stocksund; tlf Stocks. 53. Odeng. 68 IV, Va. "' Hugo, Fil. Iic., Bellmansg. 6, Sö.;,tlf Gösta, Trädgårdsarkitekt, Engelbrektsg. _ Sigrid, Fru, Lillabältg. 141I (r. d. 12), 15 & 17,.0.; tlf Norr 28018:.V.Dj. Carolina, Ofverstinna, Lntzeng. 3 n.b.._ Ludvig, Prakt. läk., Barnhusg. 8 Il, O.. ' O.Dj... Reutercrona, Eva, Fröken, Karlavägen 45, O. Reuterwall B., Dir., Frejg.22, Va. _ F. Hj., Kapten v. Svea art.reg, Brage R., Fabrikör, Odeng. 15, O.. vägen 8; O. Sune, Kamrer, Artillerig. 26, O.Dj. Reuterdahl, :Milda, Fru, Agneg. 29, O. Revision, A.B., verkat. dir. E. Richter,, J. H~, Skrädderiförest., Frejg. 21, Va. Kungsg. 65, C.; tlf Reutermark, Axel E. W" Redaktör, Sur Revisionsbyrå, Aktieb. Argus, dir: Sten brunnsg. 37, Va.; tu ' Ödmann, Hagag. 3, Va.; tlf Spe. Reuterskiöld, Ewert, Bankkassör, ö. g., Va. Sveavägen cialitet: Revisionsbyrå, utredningar. Aktiebolaget. Sveriges _ Lennart, Direktör, kontor V. Trädgårdsg. Allmänna, verkat. DirektörSven Niss.. 7, O.; tlf kont. 9885, bo~t vandt, Vasag, 5Il, O.; tif5731, Norr _ Emelie, Fru, Lovisag. 4, O.Dj Revisioner, siffergranskningar, _ Henny, Fru, Uplandsg. 58, Va.; tlf bokslut och utredningar af räkenska ;Tenny, Norr Fru, Karlbergsvägen , Va.; tlf per samt beskattningsärenden. RevisionsInstitutet, Revisor K. A. Sandberg, ~ Adam, Fil. kand., Uplandsg..,..: Henriette, Fru, Kungsholmsg. 70, Va. 18, O. 'l'orsg. 2, O. Revisionskammaren,Aktiebolaget,ve)."kst.. _ Agda, Fröken, S:tPaulsg.ll,Sö:; tlf Direktör Thyra Svensson, af. Sthlms ' Lotten, Fröken', Villag. 12, O. Handelskammare auktoriserad revisor, _ B. F., Kapten i K. Flottan, Norrlandsg. Strandvägen 3, O,Dj.; tlf 73450, pil, O.; tif Åtsrevisioner, utredningar, konsulta : Hugo, Kapten v. Svea Lifg, Karlavägen tioner. 21, O.; tlf Revisionskontor, Stockb. stads, Stadshuset, r: Bengt;.Löjtnant, Villag. 4, O. O.; tel. namnanrop:»stadshuset»., C. B., Major, :Mästersamuelsg. 14, O. RevisorSamfundet, Svenska, ordf.:. E. _ C. L. A. A.. Professor v. Upsala Uni Brusewitz ; sekr.: T. Låftman, Hjortve):sitet, Strandvägen 43, O.Dj. hagsvägen 9, O. Dj.. _ D., Ankefru." Engelbrektsg. 3, O. Revisorn, Tidskr. f. organisation, bokföring _ M. S. L., Ankefru, Birgerjarlsg. 37, O. o. skatter, Södra Kungstornet :yl, C: Reuterström, H: o. S." Fröknar, Malmskill Revolt, Maskinaffären, rrvättanläggningar, ' nadsg. 60, O. Norrmalmstorg 3, O.: tlf Norr 5827., Reu~ersvärd, A. F., Kapten, Vidarg. 6,Ya. Rex Express, Cederskog & Sköldberg, Rege ~ Ake, Kassör, Engelbrektsg. 6 A, O.; tlf ringsg. 69, O.; tlf 11687, Norr Norr Film Compani, Kungsg. 65, O.; tlf Norr _ Fritz, Konstnär, Danderydsg. 24, O. 392; telegrafadr.:»rexfilm».. Reuterswärd,. 42, O. G. P.', Bankdir., Regeringsg. Pariserdepöten, Gummiaffär, Smålandsgat. 15, postbox 50, Sthlm 1; tlf Norr. :Carl H. E., Civiling., Lilla1?ältg. _, H. K, Dir., Lovisag. 2, O.Dj.. 8; O.Dj Rederi A.B., V. Trädgårdsg. 4, O.; tlf ~ Anna, Fru, Karlavägen94 III, O.Dj.. Norr 248'63.'. _ C. K C., Hoffröken, Liitzeng. 3 n. b " O.Dj. Rexon, Rex G., Köprn., Tomtebog.32;1;.tr., Va. _ V. E. T., Kammarskrifv. i Tullv., Biblio R., Tjänsteman, Tomtebog. 32, Va.; tlf _ teksg. 26, O.; tlf Norr And. Wilb., I:e Kanslisekr., Narvavägen ResrothBerg, B. D.,.Fru, Språkakola, Gref 1, O.Dj. tureg. 13 A t, O.; tlf Österm Gustaf, Kapten, Fridhemsg. 72, O. Reymersholms Gamla IndustriAktiebol., _ K, Kapten, Florag. 17 1II, O.; tlf Norr hufvudkontor Helsingborg; filialkon tor N. Blasiebolmsbamnen 7, O. VIKING SKOKRÄM 859 Lutzeng. 3, INDUSTRI.AKTIEBOL, VIKIN G OKBBRO

14 860 Rezelius Richter. Rezelius, Elmira, Fru, Banörg. 7, O.Dj. Ribert, Axel, Ing., Vasag. 23 & 25, O.; tlf Norr Schwalbe, S., Fru, Storg. 32 n.b., O.Dj. 1642; bost. Torsg. 43, Va.; tlf Rheborg, Elin, Fröken, Karlbergsvägen 4, Ribohn, E. F., Köpman, AIströmerg. 19, Va.; tlf Vasa O. Rhedin, A. W., Fil. lic., Adj. v. N.,Latin Riccius, Paula, Eörest.a för Privata H. Lä. lärov., Regeringsg.70, O. rarinneseminarium i Stockholm och Eug., Kont.chef, Karlavägen 31, O. Oskarsskolan, S:t Eriksg. 12, O.;,tlf se äfven Redin. Kungsh o Rhee, Frida, Lärara i tyska, Gymnast, E. F. K G., Med. kand., S:tEriksg. 12, O. Linneg. 41 H (adr. Sederholmj, O.Dj.; Rich, Georg, Dir. för Sthlms Pälsvarufabr. tlf A.B.,Norr Mälarstrand 22, O.;tlf ~0264. Rhån, Alma, Folkskoll~.r:a, L1!nkentusvågen.Richard, Anna, Fröken, Hagag. 2, Va.. 34, Smedslätten, Appelviken, Gaston, Major, Tyskbagareg. 12, O.Dj. se äfven Rehn. Erling, Ombud för Ahlafors Nya Spinneri Rheyneuclaudes, L. H. M., Ing., Mäster aktieb., Linneg. 38, O.D}.. samuelsg. 56 B, O.; tlf Norr A.' L., Ankefru, Ny brog. 22 & 24, O. Rhodenberg, Rob. E., Fabrikör, AIströmerg. Richards, P., Operasång., f. d. Löjtn., Red., 19 A, O. Lätzeng, 5, O.Dj.. Rhodin, Ebba, Fru) Norrmalmstor.g 4\ O.; Richardson, Cecilia, Fröken, Damfrisering, tlf Greftureg. 7, V.; tlf Norr H., Fröken, Artillerig. 7, O.Dj. Richardsson, M., Fru, Sot Eriksg. 22, O. H., Generaldir., Lilljansplan 4 III, O. se äfven Rickardsson o. Rikardsson.. Pontus Bernt, Ingenjör, Norrmalmstorg Riche, A.B., Restaurant, Birgerjarlsg. 4, O. 4 1, O.:' tlf 10171, kontoret: tlf Kontoret: tlf 74176, Norr Victor E., Ing., Drottningholmsväg.lA, O. MatsalsTamburen: tlf 74191, Norr Bernt, A.B., Ingenjörsfirma, se Ingen Richert, Gösta, Civilinz., Engelbrektsg. 43B,. jörsfirma Bernt Rhodin A.B. O.; tlf Norr C. H. O., Kapten, Karlb~rgsvägen 43 B, A. C., Fru, Tegn~rsg. 48, 'ya.; tl!v837 3~. Va.; tlf80151; kont. Vastmannag. 3, O. Axel G., Herr, H]orthagsvagen 9,O.D;. Hans, leg. Läkare Polhemsg. 2, O.; tlf N., Kamrer, S:t Eriksg. 53 A, O. Kungslr, J. Gust., f.' d. Professor vid "Tekn. hög N. J., Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 24 1, O.; skolan, Hjorthagsvägen 13, O.Dj. 810, '/24'/26, helgd A., Professorska, Kommendörsg. 12III, O.; se äfven Rodin o. Rohdin. tlf Osterm RiaIto, Kafe o. Konditori, inneh. Gustaf G., Regeringsg. 95 B, O.; tlf Norr Berg, Birgerjarlsg. 18, O. Richnau, C. Gunnar W., Prakt..läkare, öron, Ribbing, B. B., Attache, Braheg. 39, O. näs o. halssjukd., Barnhusg. 22 (Norra Hilda, Fru, Odeng. 48, Va. Bantorget), O.; tlf 6995, Norr G. R, Handl., Flemingg. 26'\ O. Ernst, Trafikchef, Artillerig. 56 & 58v, F. O., Kassör, Uplandsg. 57 H, Va.; tlf O.Dj.; tlf Österm Vasa Richson, Hilma, Fru, Engelbrektsg. 4, O. Sigurd, Statssekr. i Soeialdep., Mynttor E. R, Ing., Kungstensg. 21 BIII, Va.; get 2, Si.; tlf ; bost. Ostermalmsg, tlf , O.; tlf Richter, Helge, ~dvokat, Led. af Sveriges ad J. H., Verkm., Parkg. 14, O. vokatsamfund, Drottningg. 15, O.; tlf A., Öfverste, Karlaplan 9 A, O.Dj.. Norr 9229; telegnadr.:»gerichtern, Bengt. C. A., Ofverste, Stureg. 58 B, O.; G. K, Baning" Aladdinsvägen 20, Appel. tlf Österm viken; tlf Appelviken 897. Bo, Öfverstelöjtn., Braheg. 39 IlI, O. KarlO. K, Bokh., Svedenborgsg. 121~,Sä. Ribe, p. R. P., Fanjunk., Kristin~bergs Robert, Direktör, Kartaplan 18, O.Dj.; vägen 1, O.; tlf Kungsh tlf Osterm, 687. Emil, Grossh., Odeng. 25, Va.; tlf Karl, Disp., kontor och bost. Barnhusg. Riben, A~, Fröken, Rådmansg. 4, O". 4, O.; tlf 8234, Signe, Fröken, Hornsg, 79, So., tlf Söder Elsa, Fru, Nytorgsg. 19 A, Si) ' Elsa, Fru, Riddareg. 11 AIl, O..K. A., v. Häradsh., Hornsg. 79, Sä. Judith, Fru, Hjärneg. 6, O. Hildur C. U., Instruktionsbarnm., Södra Maria, Fru, Helsingeg. 7, 'V"a. Barnhördsh., Volmaryxkullsg. 27, ss. A. M., Fröken, Florag. 201, O.; tlf Österm. C. F. W., Konteramiral v. Flottan, Riddareg. 29,O.Dj.. Anna,Fröken, Ulrikag.5, O.Dj.;tlf A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EiL~i~~;:.N22

15 RichterRietz.,861 Richter, AnneMarie, Fröken, Kungsholmsg. hos Riddarhusvaktmäst. Carl Arben, 8, G., tif bost. Riddarhuset, St.; tlf _ Signe, Fröken, Stockholmsvägen 17, Rå Ridder, Augusta, Fru, Boslazsg. 571(Bel. sunda. levue), Va.; tlf Norr J. E. O., Guldsmed, Nybrog. 16, O.; t1f Ridderbielke & Co, Fred., Export af trävaror Non; 10108; bost. s. g. 36. samt järn o. stål, Kungsg. 31 & 33, C. _ O., Guldsmed, Humlegårdag. 4, 0:; t1f Ridderbjelke, E., Fru, Engelbrektsg. 1~, O. Norr 14004; bost.. Linneg. 16\ O. Ridderborg, L., Fru, Valhallavägen 160, O.Dj. _ Gustaf F., Kontorschef, Emblaväg. 25, M., Fröken, Banärg. 17, p.dj., Djursholm; tlf Djursh, 163. Riddersporre, C. A" Folkskollär., Helsingeg. J. M. A., Litograf, Tegnersg. 36, Va. 18, Va.. _ Signe, Modeaffär, Malmtorgsg. 5, G.; tlf Ridderstad, Sigrid, Fru, Karlaplan 1, O.Dj Anton, Godsäg., f. d. Kapten, Grefmagnig. C. A. C., Operasång., Scheeleg. 17, C.; t1f 5, O.Dj. 30S,68. S., Häradsh, i Sollentuna och Färentuna _ Erland, Redaktör, Artillerig. 48, O.Dj.; härads domsaga, Handtverkareg. 1~, C. tlf Ostarm Carl, Kanslisekr., Breitenfeldtsg. 4,0.D}. _ Eric, Revisor, Renstjernasg. 46, Sä.; kont, Ridderstolpe, Aug., Frih., f. d. Major, Svea ~ungsg. 65v, G.; tlf vägen 108, Va.; tlf Norr _ J. F.,. Skräddare, Långholmag. 20, So.; Gustaf, Frih., Revisor i Armens pensionstlf Söder 3422.' kassa, Grefg. 5, O.Dj.; tlf Österm _ J. F. C., l:e Stat.skrifv., Flemingg. 57, C. r. S., Grefvinna, Strandvägen 31, O.D}., _ p., Tjä.~steman, Bergsg. 1, C. c. Eugene, f. d. 1:e Stationsskrifv., Kata._ Elin,. Ankefru, Helsingeg. 7, Va. rinavägen 9 B, So.; tlf Söder Richthoff, Kersti, 'I'eckningslär:a, Hornsg. Ridderström,H.,Förrådsförv.,Greftureg.69~O. 186 A, Sä. Ridinstitutet å Djurgården, se Ridskolan, Rickan, Anna, Fru Ansiktsmassage, Gref A.B. å.djurgården.., magnig. 3, o.bj. Ridhus, Stockholms, Stadion, O,; Dir. F. Rickander, J. V., Direktör, Götg', 30, Sä. Swartling; tlf 74114, bostaden Rickard, G., Köpman; Asög. 73, So.; tlf Söder Ridskolan. A.B. (Dir. P. E. Lindroth o. K J. Ekström), å Kun[<l. Djurgården bak, Rickardsson & Nilsson, Mek. verkst. o. me om Hasselbacken ; t}f72147, Norrl tallfabr., Handtverkareg. 48, C.; tlf RieckMiiller, Maria, Författa, Grefg.25 IIl, O.D}.; tlf Norr se äfven Richardson, Richardsson o. Ri J. F., Ing., Grefg. 25 IIl, O.Dj. kardason. Riedel, AnneMarie o.' Margareth, Erökn., Bickberg, Hanna, Fru, inneh, Restaurant Odeng. 36, Va.. Kronan, Kungsg. 46, G.;.tlf 6632; bost. Rieger, Victor E., Möbelarkitekt. Frejg. 48 I11,, Apelbergag. 39 B, C.; tlf Va.; tlf Vasa Rickenhoff, Richard, Bosättn.affär, Up O. W., Fjällg. 12 B, Sä..,.'. landsg. 82., Va.; tlf Norr :. Riego, Selma, Fru, Jungfrug. 35, O..' Bicker, C. R., Ornbogatan 1, Alsten, A.ppel C.. O., Skådespelare, Jungfrug. 35,. O. viken.. Riese, Waldemar, Inspektör, Handtverkar.eg: Rickman, J. R., Posttjånstem., Vanadisvägen 15 A, C.; tlf Kungsh. 2? , Va.. Isidor, Köpman, Valling. 30, O.; tlf Norr, Ricknell, Elsa, Fröken, Björngårdsg. 15, ss; tlf Söder & Co, A.B., Uno A., Kungsg. 5, Sthlm Ricksell, Elin o. Hildegard. Fröknar, Sig 7; tlf Norr tunag. 15, Va.; tlf Riesz, Marcel, Fil. dr, Docent, Döbelnsg. 5 I11,. Ricofilm A,B.,,Filmupptagning, Smålandsg. O.; tlf Norr , O.; tlf Norr Rietz' Bokhandel, se Aktiebolaget August Biddarholmskyrkan, Riddarholmen, St. Hål Rietz.. les tillsvidare, med undantag för vin Rietz, Alice Maria, Folkskollär:a, Odeng. termånaderna, öppen tisd., torsd. o. 54A IV, Va.. lörd. kl. 1'3 e. m. mot en inträdes, Augusta, Folkskollär:a, Odeng. 54A IV, Va. afgift af 25 öre, sönd. kl. 13 e. m. Hanna, Fru, Bellmansg. 20 IV, SÖ. j tlf fritt; eventuellt andra tider efter med Söder gifvande från riksmarskalksämbetet. Valborg, Fru, Bellmansg. 20, Sä.; t1f 5423; Riddarhuset, Riddarhustorget. Sthlm 2. Vi sommarbostad: Villa Beppbo, Saltsjö. sas alla dagar efter tillsägelse 1 tro upp baden; tlf Saltsjöb 'BE~ALA UTAN KONTANTA PENNINGAR. AN VAND POSTGIRO

16 862 RietzRiksmuse'et. Rietz, J., Kamrer, Folkungag. 103, Sö. Riksdagens Interparlamentariska Grupp, Lala, Majorska, Värtavägen 18 (f. d. 14), Riksdagshuset, St.; tlf Verkst. O.Dj. E. F., Sjökapt., Yästmadnag. 29, Va.; tlf sekreterare: son. Fil. dr Fredrik Johannes., Riksdagens justitieom1)udsman, Geijer, Erik Rigaud, Celestine, Lärar:a, Döbelnsg, 7, C. Gustaf, Revisionssekr., Lidingö villa. Rign~ll, Julia, Fru, Riddareg. 23, 'O.Dj.; tlf stad.. Osterm Riksdagsbibhotekst,Helg!landsholmen,Sthlm Rignsr, Alf, Ingenjör, Aladdinsvägen 25 (f. d. 2, Riksdagshuset. Oppet under riksd.. 71), Äppelviken; toret tlf tlf Äppelv. 683;kon hvard. 107; hvard mellan riksdagarna: ' Ernst, Konsult. Byggnadsing., Odeng. Riksdagshuset, Helgeandsholmen, Sthlm 2. 39, Va.. Riksdagstryckets distributör: Riksdagens Signe, 'I'eckn.Iåna, Odeng. 39, 'Va. tryckeriexp., Riksdagshuset,.Helge s, Alf, Värderingsbyrå, A.B., Värderingar andsholmen, kl o, besiktningar af byggnader, maski Riksån, Elin E. E., Damfris:a, Kungsg. 13, C. ner m. m., Kungsg. 55, O.; tlf 32107, Riksförbundet för Kortdistansskjutning, S:t Norr Telegrafadr.:»Alfring». Eriksg. 19\ O.; ordf.: Gen.vmajor E. se äfven Ringnar. Linder, sekr.: Artist Henr. Blomberg. Riise, AIgot, Direktör, Kungsh. hamnplan för Sveriges Försvar, expedition Drott. 3, O.; tlf ningg. 6II, O. (Hofjuvelerare Hallbergs van Rijswijk, Betty, Fröken, Riddareg. 70, hörna); tlf expeditionen: Norr 8429, O.Dj. sekreteraren: Norr 84 30~, H., Hofdekoratör, Heleneborgsg. 18" v. Tobakshandel, Operahuset O.; tlf uppg. II, Sö.; tlf Söder Riksförbunds Kansli, Svenska Gymnastik N. R. H., Löjtn., Heleneborgsg. 18, v. och Idrottsföreningarnas, Malmskilluppg,u, Sö.. nadsg. 25 BIv, O.; tlf 85 07, Norr 9471; Rikardsson, Ludvig, f. d. Lagerbitr., Sigtunag. 17 Ill ö. g., Va.; tlf Vasa 361. hvard , lörd. o. helgdagsaftnar se äfven Richardson, Richardsson o. Riksföreningen för landsbygdens elektrifie Rickardsson. Riket, Red. o. utg. J. A. Håkansson. Red. ring, sekr. Fil. dr A. Ekström, Vasag. 6III, O. o. Exp. Regeringsg. 82, O.; tlf , Riksföreningen för Svenskhetens bevarande Norr i utlandet, Stockholmsafdelningen. Rikets allmänna kartverk, Birgerjadstorg Ordf.: Fryxell, K. A., gendir., Val.. 10, Sthlm 2. Chefen tlf Redo hallavägen 104, O. Sekreterare: Wahl. göraren tlf 'Topografiska afd. qnist, Vililelm, Apotekare, Vegag. 6, Skogshögskolans f. d. lokal, Strand Va. Lokalombud: Christiansson, C. B., vägen, Sthlm 14; tlf , Geodetiska dep.tsskrifvare, Heimdalsg. 3, Va. Post. afdeln. Storkyrkobr. 5 Ill, Sthlm 2, tif. adr.: Box'75, Sthlm Förestånd. Professorn 'vid Ge Riksförsäkringsanstalten, Vasag. 23 & 29, nera1staben, tlf Afdsln. för Sthlm 1. Expeditionstid 94,30;. juni ekonomiska kartarbeten, Brunkebergs aug. 93, lörd. 92. Tlf namnanrop. torg 11Ul, Sthlm 16;, tlf 965, arbets Riksgäldskontoret, Riksdagshuset å Helge. chefen tlf 13040; filial V. Trädgårdsg. andsholmen, Sthlm 2. lo II, Sthlm 16; tlf Riksheraldiker, Grefve Adam Lewenhaupt, Riksantikvarien, Nationalmuseum, G., södra Karlavägen 78, O.Dj.; tlf ing., mottagntid Riksarkivarie vakant. 23; tlf Riksheraldikerämbetet, Sthlm 2; tlf adress Riksarkivet, Riksarkivet, Arkivg. 3 (huvudsamlingen) och Bikshärold, Grefve E. A. A. Piper, V. Träd Birger Jarls torg 13 (kammararkivet), gårdsg, 11 A I, G. Sthlm 2, samt Öster.malmsg. 65 (4:de Riksmarskalk, O. Printzsköld, Södra Blasektionen) Sthlm 5, öppet alla söeken sieholmshamnen 12, G.; tlf dag Riksmarskalksiimb. lokal, Kgl. Slottet, St, Riksbanken, Helgeandsholmen, Sthlm 2: Riksmuseet, Naturhistoriska, vid Freskati exped.vtid 103 (lörd, o. helgdags (postadr. Sthlm 50), omfattande sju aftnar i regel 102). Upplysningar acdelningar: mineralogiska, paleo bose [16U, 2700, 4788, 4789]. taniska, botaniska, paleozoologiska, s Sedeltryckeri, Helgeandsholmen, Sthlm 2. evertebrat, entomologiska o. vertebrat R~bliotekarie, I. Collijn, Odeng. 25II,Va. afdelningen. Skådesamlingarna öppna. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15 ~

17 Riksmuseets vännereringner. 8~3 ensd, o. lördv 123 e. m., sönd. 1"':""3Ringberg, E. G" Glasmålare, Observatorieg. e. m., fritt. Vid andra tider efter an 21, Va.. mälan hos förste vaktmästaren mot Eric, 'I'andläk., Regeringsg. 59 1II, C.; mot, afgift af 50 öre pr person. Barn i skol tagn. hvard. 12, annan tid efter öfver.' åldern, åtföljande äldre, 25 öre. Skol enskommelse ; tlf Norr ' klasser åtröljda af lärare, militärman Ringblom, K. G., Konstnär, Stureparken skap under befäl och föreningar med 2, O.' ledare erhålla fritt tillträde efter anhål Lovisa, Änkefru, Kungsg. 74, C.. ' lan. hos förste intendenten' (genom Ringbom, Laura, Fru, Karlavagen 62 III, förste vaktmästaren, tlf 19 78). Dess etnografiska afdelning, Valling. 1, C. O.Dj. J. W., Sjökapten, Brännkyrkag.. 49, Bä. Riksmuseets vänner, ordf.i Chr. Aurivillius, Ringberg, J. A., Skrädd., Björngårdsg.,16 B; Mörby, Stocksund. Bä.; affär Götg. 34, Bä. ' Riksräkenskapsverket. Birgerjarlstorg 11 & Ringcentralen, Automobilringar o. Tillbehör, 13, St.; öppet '94. ' Nybrog. 8, O.; tlf Riksskogstaxeringsnämnden, Vasag, 23 & 25 Bingdahl, V. O:.,Fröken, 'I'egnörsg. $n,b., Va., (Auditorium), C. Erik, Ing., Ostermalmsg. 57 1II, O. Rikstelefonbyrån,Brunkebergstorg2,Sthlm16. F., Ing., Folkungag' _18 B, Bä. Rikstelefonkiosker. se Telefonkiosker. Carl C., Inspektör, Markvardsg. 2, Va.; Bilen, Gustaf, Uppb.vman, Regeringsg. 68, C. tlf Rimbo, se StockholmRimbo järnvägsaktie E. M., Karamell, konfekt o. chokladbolag. fabrik, Norrtullag. 31, Va. Rimbo. Tomt A.B., Kungsg. 15v, C.; tlf Einar, Köpman, Ringvägen 137, Bä. Rinander, Hedvig, Folkskollär:a, Sit Paulsg. Herm., Reg~mentsveterinär, Kungl. hof, 31, So.; tlf Sö der 15'22. stallet, O.Dj.; tlf 72928, Norr _, Alma, Lärar:a, 8:t Paulsg. 31, Sti.; tlf Ringdens Bageri, J ohn Hellberg, Bryggareg, Söder C.; tlf Norr 9514 o. Norr 961L, _.Elvi, Lärara, S:t Paulsg, 31, So.; tlf Ringden. Beda, Fru, Uplandsg. 18, Va.'; tlf Söder Vasa ' Ring, Gunhild, Cigarr o. pappershandel, & Son, Grossh.firma, Uplandsg. 18, Va. Roslagsg. 32, Va. tlf 83992, Norr I Anna, Fru, Cigarraffär, Fridhemsg. 20, Nils O., Köpman, Uplandsg. 18"Va;; tu C.; tlf ; bost. Ulfsunda. 8399'2, Norr i, _ Ragnar, Kapten, Verkst. dir. o. disponent Ringe, L. C., f. d. Disp., Grefg. 60, O.Dj. för A.B. Tullbergs Film, verk st. dir. Ringenson, A. M. :U., Fröken, Styrmansg, för,film A. B. Sfinx, vägen 28, Ulfsunda. Fältmarskalks 14, uppg. C. A. V., D, O.Dj.' f. d. Lektor (stärbh.),, Val Herbert, Köpman, Frejg. 48, Va.; tlf hallavägen 108, O.. Vasa Ringensson. G. M., Banktj.man, Apelbergsg. Nils, Köpman, Sit Paulsg. 28 A II, Bä.; tlf 34 1, C. ' Söder 4417; kontor Malmtorgsg. 5, C. Karin, Fil. dr,..apelbergsg. 34, C. A., Polisman, Västmannag. 29, Va... Ringertz, N. C., Ofverste, Skansen,Dj. _ A., Pälsvaruaffär, Humlegårdsg. 23 n. b., O.; Ringh, e. P., Järntorget 83, Bt;;. tlf Norr tlf Norr ' Herman A., l:e Sekr. i L. F. U.F., Mose se äfven Ring. backetorg 16 & 18, So.; tlf Ringheim, Gerda, Fröken, Västmannag. ' 39 II, Olof, Skomakare, Söder Åsög. 115, So.; tlf Va. Ringholm, K. E., v. rerkst, Dir; i A.'B. Vin...,.Sven, Speceriaffär, Kungstensg. 51, Va.; & Spritcentralen, bost. Skeppareg. 47 II, tlf 13630, Norr 7 39; bost. Kungstensg. O.Dj.; tu , Va.; tlf Norr Ringius, Alma, Fru, Sibylleg. 65 II, O. _ E., Teol. dr, Fil. kand., Komminister, Eva, Eröken., Västmannag. 16, Va.; tlf Frejg. 25IU, Va.; t1f Vasa Norr _ C. G. F;, Ve~ o.. kolaffär. Expressby!.å Ringley 'Yennström, E., Fru, Tysta. gatan., samt.åken, Volmaryxkullsg. 15 e, Bo.; 6, O. '. tlf 72 88, Söder ; bost. Krokvägen Ringner. Hj. F., Fastigh:äg., Brännkyrkag. _ 33..(f. d. 4'5), Enskede; tlf Ensk. 570.' 28, Bä. H., 'Ankefl'u, Lundag. 41, Bä.; tlf Söder Enoch, Konstnär, Kommendörsg. 33 B,, O.Dj.; tlf _ se äfven Ringh. se äfven Rigner. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. Q~:J1.'~O VIKING

18 864 RingqvistRistGad. Ringqvist, V., Järnvägstjänstem., Flemingg. Rinman, E. B., Chefredaktör o. utgifvare af 27, C.; tlf Kungsh SthlmsTidn., Malmskil lnadsg, 33III, C. D. E., Köpman, Dalag. 54, Va. E. L., Fil. dr, Djursholm; tlf Djursh, 171. lv. H., Lagerchef, Rörstrandsg. 56 A, Va. Eva, Fru, Karlavägen 27III, O. Claes Hjalmar, f. d. Lokomotivf6r., Pi Tora, Fröken, Norrtullsg. 28, Va.; tlf persg 28 H, C.; ur Kungsh Vasa H. N., Navigationslär., Tjärhofsg. 27 I, SÖ. Per, Tjänsteman, Norrtullsg.28, Va.; tlf Ringreparationer, Roslagsg. 19, Va.; 'tlf Norr Vasa Ripa, Oswald, Apotekare, Rörstrandsg.30T, Va. Ringselle,,G. Alfred, Läroverksadj., S:t Sigrid, Fröken, Uplandsg. 5.PH, Va.; tlf Eriksg. 51, C. Norr 1~ Ringsten, Victor' N., Konservator, Hornsg. Ripolin, Le, Generalagentur, Kungsträd 40 II, Sö.; tlf gårdsg, 18, C.; tlf 5285, Norr,118. Ester, Modemagasin. Västerlångg. 57, St.; Rippe, J., f. d. Kapten, verk st. dir. v. 4.B, bost. Lundag. 31 IV, Sö. Svensk Nattvakt, Fryxellsg. 4, O.; tlf Ringstrand, Torwald, Förest., Karlavägen A, 'O.; tlf Risaeks Färgeri och Kemiska tvättanstalt, Ringström, Oskar, Agent, kontor o. bost, I. & R. Löwbeer, Greftureg. 30 A, O., Skomakareg. 32, St.; tlf Telegr. Drottningg. 84, C.; Slussplan 1 & 3, St. adr.:»drogman», Risberg,J., Damskrädderi, Öste,rlängg.43, St. G. R., Arkitekt, Malmskillnadsg. 33 D b., C. Avice, Fru, Liitzeng. 10, O.Dj. K. E., Banktj:man, Benärg. 21, O.Dj. Hilda, Fru, Drottningg. 38IV, C. Carl Paul, Brandmäst., Riksbanken, A. S., Handelsidk:a, Braheg. 3, O.; cigarr Sthlm 2; tlf affär, Holländareg. 9, C. Selma, Fru, Rådmansg. 55 lu, Va. Anna, Klädsömm.a, Svartensg. 28 & 30, Gustaf, Glasmästare, l\fosebacketorg 8, Sti.; tlf Söder , Sö.; tlf Söder 3569g. Nils, Statens Landtbruksingenjör, Drott, Henning, Glasmäst., Ostgötag. 9, So.; tlf ningg. 38, C.; tlf 12127, Norr Söder B., inneh. Träullsrabrikernas,Försäljn. N. P., Glasmäst., Glassljperl, Lager af kontor, Narvavägen 24H, 'O. Dj.; tlf spegel o. fönsterglas, Ostgötag. 9, Sö.; 72571, tlf 4709, Söder Clara, Ankefru, Jungfrug, i5ii, O. Selim A.,..Handelsbitr., Danderydsg. 28, Risenius, A. W., Folkskollär:a, Kardellg. 3,~. O.; Uf Osterm Siri Elisabet, Folkskollär:a, Kardellg. 3, O. R. G., Ingenjör vid Sthlms Elektricitets Rising, G.A. Civilassessor, S:t Eriksg. 73, Va. verk,vanadisvägen 23, Va. C. G., Direktör, Uplandsg. 58, Va.; tlf ' Rudolph, Köpm., kont. Norrmalmstörg 3, Vasa C.; tlf Norr 5827; bost, Bragevägen 21,0. Adolf, Fil. dr, Apotekare, Apoteket S:t A. E., Mangelaff'år och Tvättanstalt,. Erik, Flemingg. 57, C.; tlf , Norr Linneg. 19,0.; tlf ; bost, Södertälje; tlf Södert Amanda, Modeaffär, Västerlångg. 60, St.; O. E' J Ing. (Sthlms Bomullsspinn o. tlf Norr Väfveriaktieb.), Gaveliusg, (f. d. Barn. S. H. U., Musiker, Västerlångg. 58, St. ängs.tvärg.) 1, Sb.> s Partiaffärs Eftr. F. Mogensen, lager af Axel, Akare, stat. Nybron, O.; tlf 72,835, ägg, smör, ost, konserver m. m., Kungsg. ~ 01'1' 4359; bost. Lilljansplan 3,0.; tlf 73, C.; tlf Osterm Herbert O. C., Postman, Bredgränd5r, St. E. E., Änkefru, Kindstug. 4, St. J. E., Skrädd., Skomakareg. 34, Si.; tlf Risinger, Tor M., Civilingenjör (Ingflrm. Norr I Ad. v. Brömssen), Rälambstorg loiv, C. Hj. F. A., f. d. Stationsinsp., Lillsjönäs Risling, N. G., Bokh. i Järnvägsstyr., S:t vägen 30, Ulfsunda. Eriksg. 82, Va. Nils V., Tecknare, Rörstrandag. 30 A IV, J. E., Förste revisor, Förest. för Riks Va.; W ' dagens Tryckeri. o. vicevärdaexp., Corona, Ankefru, Norrlandag. 20, C. Mörby, Stocksund; tlf Stocks Ringvall, C. J., Köpman, S:t Eriksg. 10, C. Rissån, R. Hjalmar, 'I'ullkassör, Timmer Thor, Köpman, Vanadisvägen 39, Va. mansg, 31 III, S~.; tlf ' W. F.~., Köpman, Artillenig. 32, O.Dj.; Rissler,J. G.,Med.dr,Öfverläk., Kungsg. 64, C. tlf Osterm, RistGad, A., Husmoder, Sabbatsbergs Sjuk Axel,Skådesp.,Sunnerdahlsvä~6n 19,5med hus, Va.; namn anrop:»sabbatsbergs ~lätten, Äppelviken; tlf Åppelv Sjukhus». A.B. SVENSKA, M ETALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EåL;i~~~~.N 22

19 r, RitariRockman. 865 Ritari, Jakobus, Kantor, Kåkbrinkep13, St.; BobertsonHofånan, l'4.ax, Pabrikör, Lif1neg~ tlf Norr , O.; tlf , Osterm. 2144, Österm. Emm:y, Sjukgymnast, Kåkbrinken 13, St I Ritoff, L., Civiling., Rådmansg. 39 A II,Va.; Robertson, Elsa Swass, Glmnastikdir., Katlf Norr PlansbaCker 3, e; tl R~toReklam; Birgerjarlsg. 29 II, c.; tlf Hardy, Ing., Kaplansbacken 3, C.; tlf Bitou, A.; 'Fru, Kartaplan 9 A, O.Dj Ritter, Otto & ~o (Alfr. Otto), etabl. 1857, & Co, J., ArB., Specialfirma i strum Agenturaffär, Barnhusg.4, C.; tlf por, Greftureg, 20 C, O.; tlf ' Alois, atelje för emaljarbetsn, spec.: Emalj Robertsson, Signe, Folkskollär.a; Tallvägen. bijouteri, föreningsmärken, medaljer, 12, Enskede ; tlf Ensk plaketter' m. m., Flemingg. 1, C.; tlf Robinet, Fanny, Fru, Stureparken Kungsh tlf Norr \ O.; Hilda,' Fru, Linboda 81, Älfsjö; tlf.älf Robing, J., Platsförsälj., Skeppareg. 51,Ö.Dj.. sjö 501. Ritter, :Moritz, Pälsvaror en gros, Kungsg. Robinson, A. Hjalmar, Tillsyningsm. Ölandsg. 5011, Sö. v, 'l'ullv.,..., 27, C.: tlf 2034, Norr Hulda,.Änkefru, Valling. 32 1V, C. Gustaf L., Tillsyningsm. 94, Sö. v. 'I'ullv., I;Iornsg... r Alois, bost, Bergsg. 11, C. Nils, Prästgårdsg, 27, Sö.. ~;' Ritzler, A., Civiling., Valhallavägen 40 & Robinsson, Ottilia, Ankefru, Pipersg. 29n.b.,C. 42, Va.; tlf Filip A:son, Fastigh.äg., Valhallavägen R b I o o, A B," ". h mnen, G l t' f' enera agen uren,. or 44 & 46, Vet.; tlf Robert Bosch A.G., Stuttgart,» Birger Riwkin; Sch. W., Köpman, Sibylleg. 42 IlI, O. jarlsg.25, C.; tlf 4231, 4253, 15,553, R.O. Teet, Genagent ÖfveJ;stelöjtn. Gösta Norr 83. Telegrafadr.:»Robo»,. Drake, Artillerig. 46, O.Dj.; tlf Bosch ~.agne~apl?arater. Robach, E. C., Ekonomidirektör hos. Sthlm s BoschTa~.d~tlft. fo.lkskoledir~ktion, Grefmagnig. 14, BoschSmörjapparater.. O.Dj.; tlf Osterm BoschStarte~. Elisabeth, Fröken, Rådmansg, 37 1V, Va.; BoschBelysning. tlf Vasa BoschSignalhorn, Robb, Hildur, Fru, Vanadisvägen 30, Va.; BoschSmörj~ppat:ater. tlf Norr Bosch Velocipedljus. Bobbsr, Carl Alfr., Tjänsteman, Uplandsg, Laddningsstation. 77, 1/2 t!:., Va.; tlf Vasa BilEle~triskVerkstad. Caroltna, Ankefru, Uplandsg. 77, 1/2 tr., Montenngshall... Va.; tlf Vasa o Robbert,.J. J. A., f. d. Byrachef o l Fang Robsab,m..l.Nils. Försäkringsbyrå, O.1Jj.; tlf 736 OS. Grefg. 15, vårdsstyrelsen, S:t Eriksplan 2, Va. Hugo, Notarie, Skåneg. 18 II, Sö. ~ Ragnhild, Fru, Riddareg. 29, O.Dj. C: J., Grossh., Ulrikag. 4, O.Dj. Robson, 1. O..Dj. W., Fröken, ' Artillerig. 24n.b.,. Eric, konsult. Ingenjör, kontor Kungsg, Holmgren, S., Sjökapten, Skåneg, 57, 55, {).; tlf 32107; bost. Appelviken ; sö.... tlf Appelv. 31. / af Robson, B., Fru, Strandvägen ~5, O.D}.; O. W., f. d. Kamrer iallm, Brandförsäkr. tlf '. verket, Kammakareg. 18, Va.; tlf Norr G. H. R., Löjtnant, Greftureg. 62; O ".. Robur, Försäkringskassan,l.l'nderstödsför ; C., Löjtn., Karlaplan 9A, O.Dj.; tlf ening, Dir. O. Isberg, L:a Nyg. r' Emma, Ankefru, Karlaplan 6, O.Dj. Sthlm 2., 4, se äfven ~ohpert... Robberte, S., AJikefru,Karlavägen. 60, O. Pensionskaaaan, Victor Schantz,Direktör, Brunkebergstorg 2, C. Roberg, Anna, Fröken, Saltmätareg.3 AIl Va. Sjukkassan, postadr, Stnlm 2., '. Helmer J., Ing., Dannemorag. 20, Va. ' ömsesidiga Kreatursåterförsäkringsbola Thorsten, Konsul, Strandvägen 63 1V, get, Jakobsg. 14, C.;~tlf 310 8~.,. O.Dj.. John,. inneh,.. ".' af Firma, Hjalmar Wester Roburverkstäderna, Fören. u. p. a., Skornakeri, Regeringsg.: 75 A n'b" C.; tlf , 'lunds Roberto,R. Ef~r.,~stgötagi 37, Sö.;tlf 2127? D.,0fve,konst.,Rose,nlundg. J.So. Roby~ Alf, Banktjänstem., va.; tlf T()mtebo'g,;20'Y, Roberts, Karin, Barnmorska, Jöhannesg: 22, C.Rockman" Oart Gust.,, G.Allan, Köpman,.Johann,e,sg.22; C. ' tureg.23, O.' Stadsmissionär; " Gref. BILLIGASTE 28 BETAI?NIN'GSSATj ~R?fPOS',TGIRO~~

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer