- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm."

Transkript

1 Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t ; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t Wölter, Oiga, Fältskär, Södermannag. 7, So.; a. t Mönner, J. 81, Grossh., Malmskillnadsg. 36, C. Firma Svea Glasmagasin, Regeringsg. 30, C. - C. F, Handelres., niialmskillnadsg. 36, C. - Gust. Georg, Kassör, Linnég. 17, 0. Mönsteraffär, Stockholms äidsta, Mistersamuelsg. 12, C. Nönstertidning, Drottningg. 30, C. Mörck, M., Frbken, Riddareg. 15, 0. Mörk, August, Bankkassör, Karlaväqen 39I, O. - C. H., Lokomotivför., Vastmannag. 53"', - Elvira, Änkefru, Bosättn.-affär, Mästersamuelsg. 14, C.; a. t ; bost. Luntmakareg. 1611, C. - se afven Meurk. Mörlin, G. G., Specerihandl., Brännkyïkag. 132, So. - se afven Meurlin. Mörner, Betty, Fröken, Braheg. 37l, 0. - Lucie, Frdken, Uplandsg. 22, - K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. 6, C.; bost Regeringsg. 50, C. Nathanson, S. G., ~nkefru, Artillerig. 38, 0. - John G., Tegnérslunden 10, - A. G., Grefve Löjtn., Florag. 20 O. Nathorst, A. G., Professor, Intendent vid - E. H. A, ~refve, Marindirektör, ~i11jan.s- Naturhistor. riksmuseum, Kammakaplan 1, 0. reg. 40, - K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid Nationalföreningen mot emigrationen, Cen- Karol. Inst., Handtverkareg. 3, K. tralbyrå: Birgerjarlsg. 2g1, C.; kl Axel, Komminister i Storkyrkoförs., Präst- - 5; r. t , a. t g. 3, St.; mottagn.-tid. tisd. o. lörd. - Svenska, mot tuberkulos, Norrlandsg. kl f. m.; tel. Stork , C., kl. 11-3; r. t 9291, a. t Elisabeth, Ankegrefvinna, Florag. 14, 0.; Nationalgodterr!plarnas i Sthlm sommarhem a. t för fattiga barn, Karlsro vid Almvik - Chr. Hamp., f. d. Öfverste o. Sekundch. å Blidö, ordf.: Posttj:man Axel B. O. för Lifg. t. häst,kabinettskammarherre, Björkman, Kaka Eyrkobaclte 3', So.; Hofmarskalk hos H. M. Ankedrott- tel. Maria 166s. ningen, Valhallaväg. 17"b, O.; r. t. National G. T. 0:s Grundloger, 27 Hvita Osterm Banéret, 37 Berzelius, 118 Benj. Franii- Rlörtstedt, S. F., Disponent, Kommendörsg., lin, 1029 Mimer, Regeringsg. 82, C., 23, O.; tel. Osterm , r. t ingång fr. Snickareg. 6; 81 Ostermalm, 97 Riddarborg, 273 Kronan, 332 Sympati o. 334 Carl von Linné, David Bagaresg. 5 & 711, C.; 168 Ea. Tegnér, 238 Sten Sture d. a., 340 Simson, 342 N. Nachman, Ida, Fröken, Humlegardsg. 2, O. J or, K., Speditör, Linnég. 4, O. - Knut, Speditör, firma Knut Nachman & Co, Linnég. 4, 0. Nachmanson, Rosa E., Fru, Strandvägen 17, 0.Dj. Brand- och Liffördkrings-Aktiebolaget 535 Nachmanson, Rosa H., Fru, Nybrog. 41, O., tel. osterm. 42, r. t & Ericsons Eftr., Garn-, Vafnads-, Trikaoch Manufakturhandel, St. Badstug. 50,, o. Tegnérsg. 27, ; a. t , r. t Inneh. af Herman Josephson. Bost. Grefg. 20n1, 0.Dj.; a. t H., Grossh -firma; kontor Mälartorget 13, Sthlm 2. - Joseph, Grossh., firma H. Nachmanson, bost. Sibylleg. 35, 0.; a. t 64 r. t Abr., f. d. Handl, Skeppareg. 141, O.Dj.; a. t , r. t von Nackr~ij, Leonie, Fru, Braheg. 23, 0. Nacksten, Hj., Målare, S:t Eriksg. 22, K.; tel. Kungsh 3'73. Nzsberg, Siisanna, Ankefru,Karlavag. 221V,0. N~slund, H, Agent, Fleiningg. 71, tr., K.; tel. Eungsh Nzss, O. A, Bokh., Kaptensg. 9, 0. - Hans T., Grossh, Styrmansg. 52lV 0.D.. Naijström, Berna, Kassörska,!Porkel-knutssonsg. 16 B, So. - Ada, Ankefru, Odeng 47, VU. Nasenins, A. R, Byggmast., Drottningholmsv8gen 5B, K. Nathan, Heymann, Agent, Regeringsg. 50, C. - Cecilie S, Blomsterhandel, Malmtorgsg. W:m Lindberg o. 461 Tapper, ~UnionsalenD Högbergsg. 37, So.; 339 Lars Hierta, Kocksg. 24, So.; 1513 Holmia, Privatg. 7 An b, So.; 493 Palmorantz, Bryggareg. 5 ö g. n b, C.; 1376 Eronborg, Kronobergsg. 19, K.; se f. ö. [ SVEA. 13 Drottninggatan. -

2 536 National-Neijber. ~Nationai~, Kv.-skrift, Red.: Axel Björkman, Nauclér, Evald, Parfymhandl., Flemingg. Katarina Kyrkobacke 3I, So.; tel. Maria 15, K.; affärer Kungsg. 52, K., o. Up landsg. 5, C. Natioual-Kuriren, repr. i Sthlm Axel Björk- Kad, Stadsnotarie, Norrtnllsg. 24, man, Katarina Kyrkob. 3l, So.; tel. - C., Ankefru, Mosebacketorg 4l, So. Maria Naumann, Th., v. Raradshöfding, Karlaväg. National, Sjuk- o. Olycksfallförsakringsbol., 43, 0. Hufvudagentur för Stockholm, Hollän- - G. E., Kamrer, Valhallavägen 45 B O. dareg. 3, C.; r. t , a. t E., Revisor i Telegrafstyr., observatoneg. Nationalmuseum. Blasieholmen C. Konst- 2.7"' o. k~nstslöj'dafdelnin~arna' öppna &n,, - H. C.: Änkefru, Högbergsg. 76 A (f. d. febr., okt.-dec.: sönd. kl. 1-3, helg- 68), So. fria tisd. o. fred. kl. 11-3, fritt: helg- Naumber~, Anna. Kont.-bitr.. Norrlandsa. fria onsd., torsd. o. lörd. kl. 11-3, d- 24, 'C. gift 50 öre. Obs.! 15 april-l5 sept. Naumburg, ~livia,' Fru, Norrlandsg. 24, C. utsträckt öppethållande: sön- o. helg- Naumborg & Co, P., A.-B. Gas- o. Vattendagar l-5,..hvardagar ledningsentreprenörer, Norrlandsg. 24, Natorp, Kerstin, Ankefru, Björngårdsg. 1 B1 C.; a. t , r. t t. h., Sö.; a. t Nautiska Magasinet, K. Sjökarteverkets ocli Natt och Dag,..C. Gabriella, f. Hård af K. Lotsstyrelsens forsäljningsagentur, Segerstad, Ankefru, V. Tradgirdsg. Skeppsbron 10, St. C.,Nautisk-Meteorologiska Byrån (Kungl. Sjö- - Marika, Änkefru, Engelbrektsg. 411T, Ö. karteverketshus),skeppsholmen,ö.dj.; Nattasyler, se Asyler. förestandare: Dr C. G. Fineman. Nattsén, Elin, Larar:a, Ad. Fredr. torg 6, Sö. Navigationsskolan, Sti bergsg. 40 & 42, Sö. Naturhistoriska riksmuseet, Drottninggatan Nawitzky, M., ~ekliifinadsafl'är (Meyers), 94, C.; se Riksmuseet. Rornsg , So.; a. t ; bost. Kauckhoff, Torsten, Grossh. Generalagent Erukmakareg. 14, Sö. för F. H. Brown, Bordeaux, Jules Vatel Neander, Nils, Eontorsskrifv., Drottningg. Co, Epernay, m. A. Kontur: N:a Bla Si, sieholmshamnen 13, C.;., r. t. o. a. t. - John, Litteratör,Kommendörsg. 19IV, Ö.; Bost. Linnbg. 33, 0.; a. t tel. Osterm Maria, Fröken, Banérg. 21, Ö.Dj.; a. t. -- Amalia, Sjuksköterska, Riddareg Ö Necander, P., e. o. Postexp., Scheeleg. 221: K. - Henrik. Ingenjör, Skeppareg. 27, Ö.; r. t. Xedahl, M., Skrädd., Svartmang. 7, St , a. t Nederlandsche Vereeniging, Styrelse, se - Henric R., ene deligare i firma nolden- [4326]. burg & Nauckhoff,~ Villa Annebo, Li- Nederländerna af 1845, Brandforsakr.-aktiedingö; a. t. Lidingö 60. bolag. Hufvudkontoret för Sverige: - Sigurd Ingenjiir, Viiitervikens Dynamit- Sven Sjöberg, och Mårten E. Lianfabrik. Postadr. Sthlm 15. der, Olofsg. 2 A, C.; r. t o. - Carl, Kapten, Kommendörsg. 10, 0.; a. t , a. t Nederländska Generalkonsulatet, O:a Jarn- -- Vilh., Kapten, Sekr. i Sveriges Landt- vägsg. SI, C.; rikstel. 549; öppet mannaforb., Linnég. 33 & 35, Ö.; a. t. Nehrman, A. W., Bankdir., Fredrikshofsg , r. t. Osterrn IV, Ö.Dj. - Harald, Med. lic., Amanuens v. Sabbats- -- Hj., Kammarrid, Djursliolin, kv. Lidbergs sjukhus, ; r. t skjalf, Germaniavagen; a. t. Djursh. - Sven Gust? &son, Underliijtn., Skeppare- 58, r,.t. Djursh g. 27, 0. - C. M., Ankefru, Kommendörsg. 10, Ö. Nauclér, Eugenia, Fröken, Karlavigen 14" - se ifven Nerman. ö.g., O.;r. t Neiglick, C. A., Direktör, Handtverkareg. - Eva, Fröken, Mosebacketorg 4I, Sö. 39, K. R., Ingenjör, Mosebacketorg 4l, Sö. - Conrad, Grossh., firma John Blomberg & - R., f. d. Inspektor, Flemingg. 57, K. C:o, Regeringsg. 28 B, C. - C. H. E., Jarnr.-tjanstem., Hagag A. J., ~nkefru, Drottningg. 73A, C. ; tel. Vasa 37 Il. Neijber, Mathilda, Larar:a.vid Brummerska - C. E., Kapten v. Fortifikationen, Marie- skolan, Stureg. U6', 0. berg, K. - Aug,, f. d. Notarie, Dalag. 28, - O. A., Kapten, Uplandsg. 74', - A., Ankefru, Narvaviigen 8, Ö.Dj. Brand- ock Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Nelin, Elise, Fru, Karlbergsvägen 121, Nettelbladt, Halfdan, Stationsskrifv., Drott- G., f. d. Grossh., Hornsg. 64B, Sö. ningholmsvägen 5 B, K. - K. G. T., Köpman, Hornsg. 64B, So. - Hjalm., f. d. Trafikchef, Barnhusg. 6, C., Nelson, Clary, Dansliir:a, Greftureg. 24 A r. t , a. t (Tattersall), d.; a. t Netterströni, Fritz, l:e Postbetjänt, Stureg. - Ellice C., Fröken, Linnég. 25" b, Ö.; a. t. 44 BI ö. g., O , r. t Netzel, Sigrid, Fröken, Kammakareg. 6, ; W., Handelsres, Inedalsg. 1, K. a. t Nicklas Nilsson-, Handl., Högbergsg. 76A A., Fröken, Roslagsg. 37, (f. d. 68), So.; r. t W., Med. dr, f. d. Professor, Ramma- - E., f. d. Kronofogde, Observatorieg. 3, kareg. 6, ; tel. Vasa Netzler, Fritz, Med. dr, Sturegatan 3, 0.; - Carl G. A., Lärare, St. Badstug. 5811, ; mottagningstid helgfria dagar kl a. t f. m., 1-3 e. m. Allm. tel Henning, Red.-sekr. i Dagen, Drottningg. Rikstel , C. - G. R., Ankefru, Jungfrug. 5, 0. - Erik E, Götg. 17, So. Neuendorff, Hildegard, Cigarraffär, Hötor- Nelsson, N. Gustaf E., Apotekare, Drottning- get Il, C.; a. t holmsviigen 12, K. Neujd, Herman, Bildhuggare, Ofverlärare v. - Tr., Godsägare, Hornsg. 184, So. Tekn. skolan. AteljB Hamng. 5 B', NenzBn, O. L., Tidningsman, G:la Kungs- C.; tel. Brunkeb. 2336; bost. Solhem, holmsbrog. 49, C. Spånga. Neptun, Bergn.- och Dykeriaktiebolaget, Neukammar, Emma, Fröken, Skeppareg. 2, Skeppsbron 46, St. 0.Dj. Neptuniorden, Brunnsbacken 4, So. Neukirck, Nanna, Fröken, Herrekip, Gref- Nerén, C. A. F., Ingenjör, Eat. O. Kyrkog. tiireg. 22, 0.; bost. Grefmagnig. 12, 13. So. a. t K. E., ~E~enjör, Kungsg. 26, C.; r. t , a. t ; bost. Rörstrandsg. 2011', Va; r. t , a. t J., Kapten, Rörstrandsg. 3011r, ; r. t , a. t Nerlien, Edv., Aktieb., Regeringsg. 31,Sthlm l, fotografiartiklar engros och endetail. Nerman, A., Fröken, Uplandsg. 46, - G. W., Ingenjör o. Byggmast., Roseng. 4, - Einar, Kapten v. Kronobergs reg., Sjukgymnast, Saltmitareg. 51r1, - Ingeborg, Änkefru, G la Kungsholmsbrog. 41" ", C.; tel. Brunkeb se äfven Nehrman. Xerpin, Thor Aug., Bildhuggare, Qalling. 8, C.; verkst. G:la Kungsholmsbrog. 45, C. Nescher, D. E., Tjänsteman v. Gasv., Jungfrug. 38, O. Kesenins, C. J. A., Lokom.-för., Hornsg. 144, So. Nestius, O. B., Akare, Sigtunag. 3, Nettelblad, Hulda, Fröken, Folkungag. 91 A, So.; tgl. Maria Anton, Ofverfaltlälcare, Sture:. 58, 0. Nettelbladt, Siri, Frblren, Linneg. 63, 0. - C. J. R., f. d. Handl., Styrmansg. 15, 0.Q. - O. C. Kamrer, Drottningliolmsvägen 0.Di. - B. J. P., f. d. Sjökapt., Uplandsg. 511, Neuman, T. H., Förste Kontrollör i Jirnvägsstyrelsen, Engelbrektsg. 351r, 0. W., Musikdir., Bellniansg. 26, So. - K O. F.,Re~laktör,Kommendorsg. l4ii1, 0. - Hjalmar, Norrbackag. 711', ; tel. Vasa (Bergs Aktieb.; a. t , r. t. l2 14.) Neumaun, Seth P. E., Boktr.-faktor, Blekingeg. M"', So.; a. t. 888, o Adolf, Fabrikör, Karlbergsviigen 26, - & Vogel, Stockholms glasmåleri, Barn husg. 16, C. Neumiiller, O. E., Direktör, bost. Hästhagen, Salt~jö-Nacka. Neumullers bryggeri, firma Aktieb. Stockholms Bi ggerier, disponent Emil Lindewald, btgötag. 30, SO.; a. t , o , r. t o Neveling, A. A. L., Verkmist., Mastersamuelsg. 20, C. New-York, Liffbrsakringsb., kontor Stallg. 4, C.: a. t.4068,r. t Nibelius, J. W. Gunnar, Faktor, Klara PI'. Kyrkog. 9111, C. - Johan, Förgyllare, Rådmansg. 86, ; te]. Vasa 31 33; verkstad Slöjdg. 1, C.; a. t Nicaraguas Gen.-konsulat, H. Hector, Skeppsbron 28, St.; r. t B, 'E. Nicher, Elma E., Fröken, Sjukgymnast, Vast- - H., f. d. Konsul, Greftureg. 70 A, O. I mannag. 591V, ; a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 538 Nickels, E. (firma Nickels & Todsen), Blasieholmstorg 9, Sthlm l. Nidkels-Nilsson. - & Todsen, Blasieholmstorg 9, Sthlm 1. Nicklasson, Marta, Handelsidk:a,Norrlandsg. 8 & 10, C.; a. t G. W., Underlak., Sjukhuset, Flemingg. 22, h: - se afven Niklason. xicodemi, Märta, Fotografiateljé, Hamnge 17 ö. g., C.; a. t B., Fröken, Barnhusg. 10" ö. g., C. - Sigrid, Fröken, Gymnastikdir., Döbelnsg. 6511, ; tel. Brunkeb Nicolausson, C. W., Urmak., Humlegärdsg. 20, 0.; bost. Tuleg. 241V, Nicolaysen, Lyder W. J., e. 0. Kammarskrifv., Flemingg. 53 A IV, K. - Maria E., Änkefru, Flemingg. 53 A", x. Nicon, Jean, Fabrikychef, Mariag. 18, So.; a. t. o. r. t Nieberg, A., Bukefrii, Kvarng. 8, So. Nieckels, Odeng. 39> a. t' Nielsen, C,. M., Bokbind., Sibylleg. 61, d.; tel. Osterm Fredr. Yilh., Grossh., Banérg. 19, O.Dj.; tel. Osterm Valdemar, firma Nya Trikáfabr Bryggareg. 4, C.; a. t , r. i.' 27 63; bost. s. h.; tel. Brunkeb Nielsén,N.P., Bokh.,V&stmannag.39" b t.v., Niemi, L., Skräddare, Drottningg. 56, C.; ing. fr. Mastersamuelsg. 48, C. ~ihlé~, N. A. V., ~ ~ d i sthlms ~ ~ b. blads red., Kommendörsg. 33 A, O. Niklason, David, Repr. för Holst & Cos tekn. fabr Torsg. 23 Alv, ; a. t Efr., ~jänsternan i Trafikaktieb. Grängesberg-Oxelösund, Torsg, 23AIv, ; a. t Olivia, Änkefru, Torsg. 23 A, Niklasson, Karl, Apotekare, Götg.2l,Sthlm4, bost. Saltsjö-Dufnäs..,I - 3., Skräddare (Lindahl & Niklasson), Barnhusg. 6, C. - C. P.. Surbrunnsg , 3 - se iifven Nicklasson. Nilert, H., Tandlak., Norrmalmstorg 4, C., mottagn. hvard ; a. t , r. t Nilsén, K. A., Grossh., Roslagsg. 32, ; kontorstid 11-1 ; r. t ilss son, 2 Nilson. -l Frans, Adjunkt vid Realläroverket å Norrmalm, Jutasbacke 4, C. Nilsson & Rockström, Advokatfirma, Brunkebergstorg 1211, Sthlm 1; kontorstid 9-4; a. t o , r. t jgilsson; 2 il^^^ N. G., Agent, Döbelnsg. 21, -1 C. Ernst A., Agronom, Grefg. 45, O. -a N. F., f. Aktuarie i Kammarkoll., Hogbergsg. 54"I, So.; tel. Maria l J. A., Amanuens hos Postsparb.-styr., Grefg ö.g., O. -n J. Sune T., e. o. Amanuens, Valhallavageii 35II1, O.; tel. Osterm. l N ~ ~ ~ i ~ ~ 120 t ~ ya. ~ ~ -I j.'h., t. f, ~ & ~ ~ i ' ~å~&.-~t~ ~ i ~ ~ ~ valhallavägen 107 BI -1 Georg A., Arkitekt, ~ ~ h i ~ Block- ~ ~ s husndden, Sthlm 14; r. t Kontor Regeringsg, 52IV, C.; a. t. 0. r. t. 9876, -l C. F., f. d. Bagare, f. d. verkst. Dir. i Maria firsaml. fdtigv:s%relsc, ~otg. 28 BI, so, -l Lars, Bagare, Långholmsg. 19, So. ; filial Hornsg. 49, So. -1 Oscar, Bagerifirma, Nytorgsg. 15, 80,; a t 3140 r t O. V.', gageriidk., Nytorgsg. -lpriiz So. -1 Ernst, Banktjanstem., Greftureg. 76 AII ö % G. A., Bankvaktm., Storkyrkobi. 141V, St. (ing. fr. Urvädersgr. 7 A). -' C. O.3 Arsenalsg. 4, H. J., Barberare, Skargårdsg. 17, St., rakstuga St. Gråmunkegr. 8, St. -j Robert, Barberare, Götg. 22, So.; bost. Folkiingaq. 91 B, So. -l E. E. M., Barnm., Sigtunag. 11, va. -l Math., Barnm., Döbelnsg , ; tel. Brunkeb l G. E., Bevakn.-befalh., Långholmen, So. -l Fredr., Bibliotekarie, Sveavägen 88, '/a tr., ; r. t , tel. Brunkeb ' A.. Biljardägare, Stureplan 4, 0. -Is Eftr. (Gustaf Berg), Bok- o. Aocidenstryckeri, Luntmakareg. 46, -l M., Bokbindare, Smala grand 5, C. (rid Humleggrden). Albert,, E d. Bokhandl., Valhallaviigen 35, O. -$ Emil, Bokh., Storg. 34Y1, O.Dj. -' Erik, Bokh., Dalag. 27", -l Frans O., Bokh, S:t Paulsg. 35 BI1, So. -' Fredrik, Bokh., Dalag. 27", K. W., Brefb., S:t Eriksg. 15" ö. g., K. -l Engle, Byggm., Svedenborgsg. 12, So. -l John, Byggm., Yästmannag. 37, -l J. G., f. d. Byggm., Hollandareg. 26 B, -*J. P., Byggm., Nybrog. 38, O. -l N., Byggm., firma Nilsson & Hanson, Karlaplan 3 A", 0.Dj.; a. t ankn., r. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Nilsson Nilsson; % Nilnon NiIason; 'L Nilson. P- -' & Hanson, Byggm., kontor Karlaplan -1 August, Fabrikör, Uplandsg. 58 A, ; 3 Arr, d.di.; a. t , r. t ; a. t Mekanisk verkst., Mäskontorstid 4-7 e. m. Personligen sak- tersamuelsg. 55 & 57, C. rast Siefrid. Fabrikör. "den.. 54 A. -l Nils Joh., Byggm., Kocksg. 25, So ; a. t. -l S.> Fil. kand.., ~'ärov -a$junkt v. Jakobs , r. t. Sbder I D. H., Byggnadsingenjör, Rörstrandsg. 54, ; a. t l Emil J. A., Byggnadsing., Valhallavägen 45 AIV, O.; a. t l Emelie, Charkuteri- o, Matvaruaffär, Creftureg. 15, 0.; a. t l Maria, Cigarraffar, Greftureg. 76 B, O -l Carl, Cigarrhandl., Vastmannag. 4, C.; bost. Stortorg. 18 & 20, St.; a. t l Edw., Cigarr- o. tobaksh. (f. d. Janne Andersson), kontor och butik Malmskillnadsg. 5, C.; a. t. 5 65, G:la Kungsholmsbrog. 34, C.; a: t ; bost. Stureg. 4'Ln, O.; tel. Osterm F. Arvid, Civiling., Birgerjarlsg. 112, -l F. Oscar, Civiling., kont. Biblioteksg. 4, C.; bnst. Greftureg. 24 B, O. -$ Helmer N. W., Civiling., Brandinspektör, Högliergsg. 54*', So. ; tel. Maria l Nils Gust., Civilingenjör, bitr. Skeppsrntitare, Ostermalmsg. 14 B, 0. -l L. J., Dekorationsmälare, Radmansg. 4, O.; a. t ; verkst. Brunnsg. 10, C. A. Cust., Direktör i Södra Akeri- & Renhållnings-Aktieb., Folkungag. 36, So -l Albert, Direktör, kontor Odeng. 22, ; r. t. 44 3'1; bost. Radmansg. 84, Axel, Direktör, Målareg. 6, C. -' J. A., Direktör i Örebro Chokolad o. Konfektfabr. A.-B., Kungsg. 261V, C.; Aoenturaffar i kol, sickar m. m.; r t. 8872, a. t 'Karl Edv.. Direktör, Stora Bryggeriet, Hornsberg, K.; bost. S t Eriksg. 37IV, K.; a.t.5799, r.t s. Em., Direktör, Sibylleg. 6I", O., tel. Osterm ' N P, Direktör, Beridarebansg. 23 B, C. -l Carl L., Disponent, Karlbergsvagen 17- Bl1, -% Nils Anton, Disponent, Malmtorgsg. 5, C. -' Nils, Disponent, Birgerjarlsg. 111 A,, a. t l Joh., Distriktsförest., Sthlms Stads Renhål1n.-verk, Södra Renhål1n.-station, Asög. 2, So.; a. t l Anna Katarina, Döfstnmlär:a, Tysta sko. lan, ; t;el ; bost. Norrtullsg. $4, -l David, Fabriksidk.. Tavastg. 8, So. -l Aug., f. d. Fabrikör, Jungfrng. lour, O. Realskola, Ostermalmsg. 20IV, 0. -l J. R., Fil. lic., Stocksund. -l Jöns, Firma Anker, Nilsson & Lindman, Villa Eklotten, Nacka. -1 N. A., Flaggunderoff. v. Flottan, Kasern 1, Skeppsholmen, O.Dj. -1 P. A. V., Flaggunderog, Bondeg. 13", So. -1 Gustaf, Folkskoleliir., Nytorgsg. 15, So. -l Johan, Folkskolelar., Hornsg. 55, So. -l Teofil, FolkskolelL., Tuleg. 24, -l Anna, Folkskolel.a, Mariag. 18, So.; tel. Maria Bengta, Folkskolel:a, Odeng. 70, -2 Emma, Folkskolel.a, Torsg. 19, -1 Frida, f Lindgren, Folkskolel:a, Nytorgsg. 15, So. -e Marie Louise,Folkskolel:a,Kommendörsg. 4, O. -l Nils, Fotograf, Vasag. 9, C. -1 Alma, Fru (d1ang1eterre), Storg. 15 A, O. -1 Augnsta, Fiu, GiStg. 52, So. -1 Ebba, Fru, f. Wåhlander, Greftureg. Brr Ebba, f. Östling, Fru, Greftureg. 65, O. -2 Fredrika, Fru, Handtverkareg. 90, K. -2 Hilda, Fru, f. Ekelöf, Valling. 271V, C.; r. t Ida M. E., Fru, Nytorgsg. 15, So. -1 Lisa, Fru, inneh. af Pallas Hotell, Rlarabergsg. 37. C. -1 Signe, Fru, inneh. firm. P. M. Reisenhoff, Götg. 28, So. : r. t. 1623, a. t l Sophie, Fru, Tomtebog. 5, : -1 Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, Malmskillnadsg. 42", C.; a. t Ebba Ch., Fröken, Stureg. 42", 0.; tel. Osterm l P., Fröken, Komniendbrsg. 23, O.; a. t Helene, Fröken, Kassörska v. Aktieb. Primus, Scheeleg. BlV, X.; tel. Kungsh l Hilma, Fröken, Beridarebansg. 23 A, C. -1 Hulda,Fröken,Mejeriaff.,Mastersamuelsg. 67, C.; bost. s. h.; a. t Ida J., Frbken, Hammarbyg. 11, So. -l Ingeborg, Fröken, Herrekiperingsaffärer: Drottningg. 17, C.; a. t , o. bost. Narvavagen 33, O.Qj. -1 J., Frijken, Torstensonsg. 9, O.D~. Maria, Fröken, Sybehörsaffar,Kungsg. 35, K.; bost. Götg. 24"', So. -l Olga, Fröken, Skeppareg. 21V, O.Dj. Brand- och Liffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

6 540 Nilsson. 1-z 1 Nilsson ; 2 Nilson. - 1 Nilsson; 2 Nilson. -l Pivie, Fröken, Västmannag. 8, C; a. t. Richard. Handelsres. (för A.-B. ohlin Nilsson & Co), Katarina Bang. 9, So j -l Emil, Fältskär, bost. o. rakstuga, Fle- r. t mingg. 11, K. -"Blfred, Handl. (matvaru- o. viktnalie-), -War1 A., Föreständ. för Huskvarna gene- Skomakareg. 3, St.; a. t raldepôt, Smålandsg. 38I, C. -l And., Handl. (spec.- o. delikatess-), -L Dan, Foreståndare f. Centraltryckeriets Engelbrektsg. 5, 0.; a. t , r. t. Paragonafdeln, Villa Edelsborg, Djurs ; Sibylleg, 69, 0.: a. t , r. t. holm ; bost. Ostermalmsg. 13 & 15, 0. -l N. A.,.Förman, Greftureg. 48' ö. g., O.; -I Carl Johan, f. d. Handl., Fredmansg. tel. Osterm , So. -l John Christian, f. d. Förvalt., S t Eriksq. -s C. J. L., Handl. (kott-); bod L:a Nyg. 1, K.; r. t B, St.; bost. Götg. 27, Sö. -"skar, Garn-, Väfnads- o. Trikåhandel, -l Claes, Handl. (garn, vafnader o. trika- Drottningg. SO.B, C.; a. t , r. t. varor), Drottningg. 104, ; bost ; inneh. Ankefru Anna Nilson, Rådmansg. 79, Vcc.; a. t Pilg. 48, K.; tel. Eungsh l F. A. E., Handl., Stureg. 4211, 0.; tel. Severin, Genremålare, Kardellg. 6 I, O., Osterm tel. Österm. 8 67; atelj6 Stureg. 221V, 0. -l G., Handl. Högbergsg. 76 A (f. d. 68), So. -z K William E., Geodet vid Rikets Allm. -l G. E., Handl. (div.-), Roslagsg. 16, Vu. Kartverk, Karlavagen 48"' ö. g., 0.Dj.; - H. A., Handl. (firm. Boström & Boströms, s. t Kungsholmsg. 171V, K.; tel. Kungsh -l G. E., Glasmast. o. Förgyllare, forsä1jn lokal Hornsg. 9, So.; verkst. Skoma- -l John, Handl., Herrartiklar, Skjortfabrik kareg. 5, St.; bost. s. g. l. Regeringsg. 31. C.; a. t Res. -l N. J., f..d. Godsag., strandvägen 13, O.Dj.; effekter, Regeringsg. 28, C.; a. t tel. Osterm bost. Artillerig. 8" b, O.; tel Sv., f. d. Godsag., St. Badstug. 70, T7u. ankn. -' A. T., f. d. Gïossh, Folkungag. 8 B, So.; -l N. E., Handl., Rådrnansg. 69, ; a. t. a. t , r. t ' Gottfried, Grossh.,Volmaryxkullsg.6,So.; -l Oscar Randl., Roslagsg. 34, VCL.; affir firma Nilsson o. Johansson. ~rljg. 12, ; r. t. 791, a. t l N. G. A., Grossh., Mastersamuelsg. 41, C. -P Oecar F., Handl. (vafn.- o. trikåaffärj, -l N. J, Grossh., Styrmansg. 33, 0.Dj.; r. t. Hornsg. 51, So.; host. s. g. 64 B, So l P. E., Handl, St. Nyg. 33, St. -' Oscar B, Grossh., Grefmagnig. 17 B, -l E., Handskhandel, Drottningg. 80 A, C., 0. D,j. a. t ; bost. Drottningholmsvagen -' P., Grossh., Greftureg. 76 B, 0. 8 U, X. -* Richard, Grossh., firma Carl Settermall -l I. C., H.att- o. mössaffar, Tegnérsg. 9, vci. & Co., Torstensnnsg. 6, 0.Dj. Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjorta Maria, Gymn.-dir., Riddareg. 711, U.; r. t. fabrik, Rumlegårdsg. 24,O.: a. t. 7860, 43 33, a. t r. t ; bost Humlegårdsg. 22, O., -l John G., Handelsbokh., Holländareg. ankn 26Anr, ; tel. Vasa l O. A., e..o. Hofrättsnot., Advokat, Grefg. Augusta E., Handelsidk:a, Nybrog. 55, 0. 13I, 0.Dj.; a. t , r. t ; -l A. M., Handelsidka, Handtverkareg. 80, K. firma Nilsson & Rockström, Brunke- -"Ellen, Hande1sidk:a (cigarr-), Klara N. bergstorg 12, Sthlm 1. K rkog. 12, C.. A., Hotellvard, Klarabergsg. 37, C'. -l E. b., Handelsidk:a, Obsenatoiieplan -' C..I., Husiig., Nytorgsg. 16, Bo.; tel. 1, Frukt- o. grönsaksaffär Vasa- Maria hallen 8-9, -l J., Husag, Hökensg. 7, So.; a. t l A. R, Handelsres, Kat a Bang. 9, So. -l Augusta, Husäg:a, Johannesg. 14, C.; tel. -l Carl, Handelsres., Valling. 38 C.; r. t. Brunkeb Vasa 31. C. E, J., Ingenjör, Grefg. 4Yr,,O. -l Fritz, Handelsres., Grefmagnig. 12I, 0. E. A., Ingenjör, Braheg. 7 B, O. Dj.; tel. Osterm l E. J., Ingenjör? OJeng. 96, -s Julius, Handelsres., Greftureg. 65, 0. -l Halfdan, Ingenjör, Kungstensg. 50, ; -l Nils, Handelsres, Kungsg. 331n, K. tel. Vasa Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

7 --p -- ig3sson ; 2 Nilson. - -' John B., Ingenjör, Torsg. 191V, -l Richard, Ingenjör, Vastmannag. 22, ; tel. Vasa l Ludvig, Inneh. af Nilsson & Janssons Koppar- Bleck- & Plåtslageri, Sveavägen 57, va.; bost. Ynglingag. 13, -l Alg., Järnkramhandel, Birgerjarlsg. 29, C.; a. t , r. t ; bost. Riddareg , O.Dj. -% Alfr., Kafé Svea, Vastmannag. 75, -"da, Kaféidk:a, Linnég. 10, 0. fabr. Fribergs, Stocksund; a. t. Stocks. -% J.Emil,Kamrnartjänare,Fred~g.61~~ö.g., C. 133, r. t. Stocks. 91; bost. Djursholm; -l J. B., Kamrer i Riksgäldskont v. värd r. t. Djursh. 45. för Riksdagens hus, Narva;äg. 1411, -1 J., t. f. Lärare, Manilla, Sthlm 14. O.Dj.; r. t a Alma K. E., Lärar:a, Norrlandsg. 20 C. -l Nathanaël, Kamrer, Olofsg. 2 A1 (vid Hö- -l Mathilda A., Lararinna, ~ajors~.l2"1: 0. torget), C.; inneh. af Assuransbyrån -l Albin E., vik. Lärov.-adj, Fil. kand., Valr. t. 4858, a. t ling C. -l Ragnar, Kamrer, Handtverkareg. 90, K. -l Ernst J., Löjtn. 0.Civiling.,Odeng.96~~~, -l Carl J., Kassör, Karlavag. 4, 0.; r. t l Gust., Kassör, Sibylleg. 25, 0. -l J. P. A., ICassOr, Flemingg. 63, R. -l John, Kassör, Dalag. 58, -l John E., Kassör, Jakobsbergsg. 33, C.; r. t l Oscar, Kassör, Eangårdsg. 10" ö. g., So.; tel. Maria 'Nisse, Kladeshandl., firma Ernst Hemlins Eftr., Linnég. 85, O.Dj.; a. t , r. t Sven, Komminister, S:t Paulsg. 10, So.; a. t ' Hanna,Konstväfverska, Frök.,Norrtullsg. 25, ; tel. Vasa l Eniilia Chr. W., Kontorsbitr., Tuleg. 47I1, ; tel. Brunkeb ' Hermod, Kontorschef (Bröderna Edstrand), LinnBg. 23, 0.; tel. Osterm l N., Kontorschef, Blekingeg. 63 AI1, So. -'P. E, Kontorschef, Helsingeg. SIY, ; tel. -' August, Kontorsskrifv. hos Fattigvårdsn., Hastängen, Viggbyholni. -l Birger V., Kontorsskrifv. v. Sthlms Gaso. Elektr. verk, Hjorthagen 5,,Vartan. -' J. E., Kontrollör, Nybrog. 68, 0. -l & Jansson (inneh. Ludvig Nilsson), Koppar-, Bleck- & Plåtsl. samt Smidesverkstad, Sveavag. 57, ; r. t , -'s, -l M., Källarmast., Biblioteksg. 5I, C. -l John, Köpman, Rosenvik, O.Dj. -l M..,W., Köpman, Linnég. 39 Bu', O.; tel. Osterm. S 58. Nilsson Nilsson; 2 Nilson. -l Per, Köpmaii, Villa Gustafsro, Dufbo. -l A. O. S., Köttaffär, Flemingg. 51 A, K.: a. t O., f. d. Landtbr., Kammakareg. 40, Va- -l Ola, f. d. Ledamot af Riksd. 1 kamm., Holländareg. 21 A, ; r. t l August, Linjemast., Hornsg. 4111, So.; ' a. t , r. t l s, Carl, Ljustrycksanstalt, kont. Engelbrektsg. 12, 0.; a. t. 6314, r. t. 6252; -l Herm. J., Mariningenjbr, Handtverkareg. 11 AII1, K.; r. t. Kungsh E. G., Maskinist (Utackorderingsbyrån), Flemingg. 22, K. -2 S. J., Massör, Sibylleg. 97, (hiss), O.; a t ; mottagn l J. N., Massös, Uplandsg. 3I, C. -l Abram, Med. lic., Sibylleg. 4g1, O. Mottagn , 2-3, sönd ; a. t , r. t l N. E., Mejeriaffar, Västmannag. 8, C.; a. t , r. t l A., Mek. verkst., Mastersamuelsg. 55, C. -l Signe, Modeaffär, Högbergsg. 36, So. -l Stina, Modeaffar, Götg. 20, So.; a. t , bost. Högbergsg. 68, So. -Z s, Therese, Modeaffar, Bellmansg. 26, So. -l & Lindström (D.& A. Holmblad), Modevaror o. Sybehör. Kontor Hamng. 28, C. Butiker Malmskillnadsg. 34, C., och Linnég. 23, O., Målare, Regeringsg. 99, C.; verkst. Klara N. Kyrkog. 17, C. -l Aug., Målarmast., verkstad Bellmansg. 1, So. ; a. t ; bost. Rökensg. 7, So. -l C. J., M&larmäst., Lundag. 39, So. -l Chr., Målarmäst., Tyskbagareg. 1011, O.; tel. Osterm. 2044; verkst. Bergsgr. 6, O.Dj. -l Patrik, Målarmast., Valling. 12, C. -l M. W., Möbelaffär, Mastersamuelsg. 24, a. t C.; r. t 78 32, a. t A. W., Korg- o. leksaksaffär (inneh. -l Gottfrid, Möbelhandl., Braheg. 3, O. Sam. Bengtson), Visterlångg. 24, St.; -l P. G., Ombudsman för Allm. Brandföra. t sakringsv., Linneg. 39B1", O.; r. t. 111 SS. -9 C. G., Polisman (tjänstg. ss. skrifvare i 0fverståth.-amb.), Observatorieplanlnl, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 --P Nilsson. mlsson; 2 Nilson. 1 Nilsson; 2 Nilson p - -' N. P., Polisman, Bammakareg. 36, va. -l & Lindman, numera Anker, Nilssoii & -%el, Postexp., Torsg. 2" ö. g., C.; tel. Lindman, Skradderietabl, Biblioteksg. Brunkeb Il1, C. (vid Stureplan); a. t , -l Erik, Postexp., Kungsg. 26, C.; r. t. r. t ; telegramadr.;»dnkero , a. t & Co, P., Skradderifirma (inneh. J. M. -l Ada, Prakt. läk., S:t Paulsg. 6 C1: So.; Österberg o. P. MTesterlund), Regemott. hvard. 2-'/%4; r. t , tel. ringsg. 20 I, C. Maria l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), Skriid- A. C., Professorska, Östermalmsg. 62, 0. derifirma,regeringsg. 35, C.; a. t. 4550, -l Elis, Prokurist, Kungsg. 33"I, K.; tel. r. t. 2929; bost. Styrmansg. 43I, O.Dj.; Kungsh a. t A. Wilh., f. d. Rektor, Greftureg. 41, 0. -l I., Skådespel., Braheg. 43, 0. tel. Osterm ' Nils Erik, Slöjdlar. Davidbagaresg. lur, -l C. P., Representant för Hugo Brusewitz, C. Göteborg. kontor Jakobsbergsg. 16, C.; -l s, Rob.. Smides- o. mek. verkstad, Tyr. t ; bost. Herserud, Lidingö ska Stallplan 2, St.; bost. s. h. Villastad; r. t. Lidingö l Lars, Snickare, Surbrunnsg. 31 A,, -' L., Rotevaktm., Hornsg. 156, So.; a. t. verkst. Lastmakareg. 18, C l O., Snickare, Braheg. 23, Ö.; a. t l N. W., Räkenskapsförare, Hornsg. 74 B, -* John, Specerihandl., Komrnendörsg. 34, So. 0.; bost. Frejg. 55I, -' Johan, Sadelmakarmäst., Björngärdsg. -l Oscar, Speceri- & viktualieh. i parti o. 9 Bu,b., So. minut, Frejg. 12, ; a. t. 3 18, r. t. -l Ernst, firma E. W. Ekmans Eftr. Sadel- Vasa 4 26; bost. Boslagsg. 34, ; tel. makeri o. Tapetserareaffar, Sibylleg. Brnnkeb , O.; a. t. 5872; bost. Grefg. 62, 0.; -l C. Jos., Stadstjanare, Rådstufvurattens tel. Osterm :te afd., Sthlm 2, kl. 11-2; a. t. -l Josef, Sekreterare, Uplandsg. 6G1V, Dufbo 48. -l Hilda, Sjukskbterska, Torstensonsg. 8, Ö. -l Olof, Stadstjanare, Nybrog., 45I7, O.; tel. -l Haria, Sjukskoka (Betaniastiftelsen), Osterm Odeng- öl, ; a. t q.& M., Bröderna, Stockh. Södra Bo- -' Maria, Sjuksköt:& o. Liktornsoperatris, skapsbasarer, Timmermansg. 49, So. ; Skeppareg. 26" b ö. g., 0.Dj.; tel. r. t , a. t o Osterm ' Ebba, Sybehörs- o. Vafnadshandel, Ros- -' k, Sjökapten O. Förest. å Hamnroddare- lagsg. 34, ; tel. Brunkeb kont., Karnmakareg. 6, -' Gottfrid, Tapetser. o. Dekoratör, rerkst. -'s, S.. Eftr, Skjortfabrik o. Magasin for Trkngsund 4, St. (midt for Storkyrkan); Herrartiklar, Regeringsg. 11, C.; tel. a. t Brunkeb l P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, Lunt- -l Anton, Skohandl., Renstjeinasg. 26, So. ; makareg. 32, C. ; bost. Hollindareg. Tjarhofsg. 20 A, So. 21 B, -' G. E., Skohandl., Hornsg. 51, So. -l E., Te- o. Bosättniiigsmagasin, f. d. M. -' G. H., Skohandl., Hornsg. 51, So.; bodar S. Kobbs Söners detaljhandel i te, Bi- Kornhamnstorg 61, St., o. Vasterlångg. blioteksg. 6 & 8, C.; r. t , a. t 79. St l Adolf F. A., Skom., L:a Badstug. 3 &5 B, Ivar, Telegrafbetj., Agneg. 4", E -l C. E., Telegrafbyggmastare, Saltmatare- -' A. M., Skomakare, Ban6rg. 27, O.Dj. g. 55 -' C., Skomak., Uplandsg. 21, ; spec. -l Maria, firma, Tidningskontor, pappersfysiologiska skodon; a t handel o. cigarraffar (inneh. Fru M. -l E. Adolf, Skonätlingsaffär, Smälandsg. Ericsson, bost. Stjärng. 3, ), Norr- 38, C.; bost. Mastersamuelsg. 41, C. tullsg. 10 B, -' Gustaf, Skräddare, Noritullsg. 20, ; -l Ed.w., Tillsyningsman v. Renhå1ln.-verk., a. t Ostra Renhä1ln.-stationen, O. -' Gustaf, Skraddare, Humlegårdsq. Il1, 0. -a Nils, Tjanstem. i Skand. Kreditaktieb., -' J. F., Skräddare, Skeppareg. 25 A1 ö. g., Handtverkareg. 35, K. (Allm. Larov.); 6. a. t l Olof, Skräddare, Styrmansg. 27, &.Dj. P. E., Tjinsteman, Döbelnsg. 6, va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

9 P- l Nilsson; 2 Nilson. Nilsson-Nitrammon. Thure, Tja!!stein. (Sthlms Tramp.- o. Bogs. A.-B), Ostgötag. 36I\, So.; r. t , tel. Maria l Alfr., Tullvaktm., Österlångg. Il, St. -l Jakob, Tullvaktm., Bondeg 5 A, So. -l Nils, Tycskrifvare, Kvarng. 14, So. -l J. A E., Typograf, Skeppareg. 25A1ö.,g.,O. -' C. G., Uppbördsman (14.de roten), Bondeg. 2 C", So.; a. t l 0. A., Urmak., butik Stor. 7 & 9, 0.; bost. Linnéq. 44 & 46, 8. -l A. F. L., Vaktm, (Skand. Kred. A.-B. afd. kont., G. Ad. torg), Jakobsg. 5", C. -l A. W., Vaktm., Blasieholmsg. 4 BIV, C. -l C. Fr., Vaktm. (,Kamm.-koll.), Torstensonsg. 10 A, O.Dj. -' Carl Henr., Vaktm. i Folkundervisningskommittén, Birgerjarlsg. 33"', C. -' J.,Vaktm. (Medicinalst ), Svartmang.9, St. John, Vaktm. (Stadernas allm. brandstodsbolag), Brunnsgr. IIv, St. -' J. P., Vaktni. (Sthlms lans sparb.), Flemingg. 53 BI,.K. -l O. E., Vaktm. (Bank-A.-B. Stockh.-Ofre Norrl.), Flemingg. 53 BI, K. -l Oscar, Vaktm. (Vattenfallsstyr.), Arsenalsg. 2I, C. -lkarl, Verkm., Handtveg. 4, K.; a.t l Karl Emil, Verkmast. vid Elektricitetsverket, Lastmakareg. 17, C.; a.t , ankn. -l P., Villaag., Rosenvik 3 B, 0. Dj. -'s, Gust.,Vafnadsmagasin, Sibylleg. 25, d.; a. t l Edvin, Akare, Stadsgård. 6, So.; a. t , r. t ; bost. limmermanag. 43I, So. -l Ernst, Akare, kont Stadsgården 6, So.; a. t ; bost. Timmermansg. 4S1, So. -l J. E., Akare, Markvardsg. 17, va. -%na, Änkefru (inneh. Oskar Nilssons Garn- o. Vafnadshandel), Pilg. 48, K.; bl. Kungsh Aurore, Ankefru, Torsg. 2" ö. g., C.; tel. bunkeb a E' &lkefru, 3511, -' Elist?, Ankefru, Uplandsg. 36, ; tel. Vasa Nilström, Olof, Stockholms Foder- o. Spannmålshandel (f. d. firmanamn Stockholms Anghackelsefabrik), Södra Bangarden, So.; r. t , a. t Nisbeth, Amelie, Diakonissa, Skomakareg. 30, St. - Elin Theres, Fröken, Fjallg. 40, So.; hl. Maria Josephine, Fröken, Målarinna, Karlavägen 6, 0. - K. F. S., e. o. Kammarskrifv., Artillerig. 24 & 26, 0. - A., Aiikt$ru, Greftureg. 68"', O. - Emmy, Ankefru, Kungstensg. 56, - H., Öfverstinna, Tegnbrsg. 34, Nissalowitz. I. W., Grossh., kontor L:a Nyg. 13I, St ; a. t , r. t ; bost. Rornsg. 75, So.; a. t Representant för A.-B. Gummifabriken, Lidköping, A.-B. C. A. Pettersson, Norrkbping. Klädesaffar en gros. - J., Köpman, Mosebacketorg 14, SO. - David, Södermalms Herrekiperingsaffar, Götg. 32A, So.; a. t Nissar, J. W., Kontrollör, Pipersg. 31, K.; tel. Kungsh Nissen, Henrik, Amanuens.i Civildep., Stradvagen 431V, O.Dj.; r. t , tel. Osterm Edith, Fru, Grefg. 38, 0.; tel. osterm Sofi, Fru, Skeppareg. 22, O.Dj. - Harry. e. o. Hofrättsnot., Skeppareg. 22, 0.Dj. - H. K., Ing., Klevegrand 4, SO. Nisser, M. S., Bruksäg., Fredsg. 9, C. Ellen, Fru, T ~ 4, d.~j. ~ ~ ~ lä d ~ ~, Tegnérsg. ~ 49~, ~ ~ - Carl V., ~, Grossh., Kammakareg. 2911', C.; Isabella, Ankefru, Handtverkareg. 35, K. (Allm Lärov.); a. t l Thea, Ankefru, Luntmakaieg. 50, va.; tel. Brunkeb l Nils, Ofverinsp., Stockh. Central, Klarabergsg. 70, C.; tel. Järnvägen 3. C.; a. t. 998,r. t ' Sven, f. d. Ofverlarare vid Nikolai folk- Nitrammon, aktiebolaget, verkst. Dir. skola, Fil. kand., Kammakareg. 35, C.; Gunnar Oström. Kontor Mälartorget a. t , St.; a. t , r. t Till- -l Fredr., Dalag. 27, T7a. verka gödningsamnen. -s, C., Karamell-, Kolif.- o. Chokladfabr., Jungfrug. 35, 0.; a. t. 8452, r. t Carl, Karamellfabrikant, Fabrik Jungfrug. 35, 0.; bost. s. h. Nissens Mannfactnring, Aktiebolaget, Afdelningskor~tor, Karamell-, choklad-, konfekt- och lakritsfabrik, Majorsg. 11, Sthlm 5; r. t. 191, a. t Fabrik i Kneippbadeninvid Norrköping, verkst. Dir. Franz Alderin; r. t. Norrköping o r. t , a. t Nissvandt, Sven, verkst. Direktör i Aktieb. Sveriges Allm. Revisionsbyrå, Kommendörsg ; tel. Osterm , r- t Osterm. 424 Kontor Vasag- 51T, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolag e t SVEA. i3 Drottninggatan.

10 .j44 Nitrog1yccrinaktieb.-Nordberg. Nitroglycerinaktiebolaget, kontor Arse- Norberg, Algot, e. o. Hofr.-not., Uplandsg. nalsg. 9, Sthlm l;. 78, Nittzell, F. L., Handlande, Stureg. 19, 0. - H. F. E., Jur. fil. kand., Kontrollör v. Nitzelius, Gust. Th., St. Vattug. 18, C.; a. t. Sockerbeskattn., Hornsg. 8511', So.; tel. Maria Njurling, K., e. o. Kanslist, Greftureg. 34 Hedvig, Larar a, Bergsg. 18,'/% tr. t. v., Ii. AIr, 0. - G., Larov.-adj., Prastgårdsg. 14, So. - Aug, Regissör, Jungfrug. 18 b., 0. - G. W., Pianofabrikör, Ragvaldsg. 16, So.; Noaksson, H. A., Inspektör, Tavastg. d?, So. Nobel, H., Ingenjör, strandvägen 39, O.Dj. a. t ; firma Norbergs pianofabrik, bostad Björngårdsg. 9 A, So.; tel. Maria - P., Ankefru, strandvägen 39, O.Dj Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska - K...G., Postexp., Danderydsg. 6, 0.; tel. akademiens, Barnhusg. 18, C. Biblio- Osterm teket öppet sept.-maj alla, dagar 10 - J. F., Skomak., Mariag. 14, So. -3,. juni-aug. tisd. o. fred S. B., Underläkare, Erstag. 4, So. Nobelinstitut, Vetenskapsakademiens, for - K. H., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank), St. fysikalisk kemi, Experimentalfaltet. Nyg. 40 & 42, St. NobelkommittB, Karolinska institutets, för - C. S., Verkm. (&-B. L. M. Ericsson & medicin, Handtverkareg. 3, K. C:o), Markvardy. 12, Nobelkommittb, Svenska akademiens, Engel. -s, P. H., Eftertr., Viktualie- & Spannmålsbrektsg. 7, 0. handel, inneh. P. A. Schöldberg, Storg. Nobelkommittéer, Vetenskapsakademiens, 15 B, d.; a. t , r. t för fysik o. för kemi, Barnhus. 18, C. - Mathilda, Ankefru, Grefg. 31, 0. ' Nobelstiftelsen, Norrlandsg. 6, C., se f ö. Ba- - se afven Nordberg. lenderafdeln. [l631 o Norbin, Fritz, Grossh., Blasieholmstorg 9, Nollerothska stiftelsen, se Pensionskassor. C.; kontor Norra Blasieholmshamiien von Nolting & Ståhle, Agenturer i Textil- 5 A, C.; a. t.7838, r. t branschen; kontor Herkulesg. 8, C. - se afven Norrbin. - R. W., Direktör, Sveavägen 88'" va- Norblad J. A., Fil. dr, Verkm.,Rörstrand, Va ; Nomell, B., Hvitvaruaffir o. damutit rslar, a. t Jakobsbergsg- 5, C.; boat- ~reiureg. - Allan, Nybrog. 24, L)., och Linnersta 22, 0. - se afven Nordblad. Normus, "7 brog. 25, C. Grossh', G:'a Kungsho1ms- Norborg, Joel, Arkit., Rörstrandsg. 38, vu.; - se afven Noréus. tel. Vasa Norbeck, Fröken, 431v, K. tieb, Alfr., verkst., 1:e Verkmäst. r. t. 1238); (Nya bost. Spårv.-ak- Karl- Birger, Kontorschef, 1Jondeg. 1 D, So. bergsvägen 32 A,,% tr., va. E., Postexp., Uplandsg. 43IV, Vu. - se afven Nordborg. - P. *'i Snörmak., Jakobsbergsg. Nord, S. A,, Diakonissa, E;ungsholmsg. 72, K. a. t C. E., Direktör, Eirkag. 131V, Va: a. - H. t. E. M., Tjinstem. i Brandförsakr. A-.B. 243 Norrland, Viditrg. 5", ; a. t L., Fröken, Storg. 44, 0.~~. Char'., Ankefru* Markvardag' 3, A, G., Handl. (spec.- 0. vikt.-), Svedeii. - se afven Nordbeck. borgsg 7 So: bost. Prästgårdsg 16 So. Norberg, R. E., Bankofullmäktig, Kamma- - p, E., +immermansg, 22,' s,,', kareg. 45, C. - John Edv., Bokh., Döbelnsg 14", ; - Se tel. Brunkeb Nordahl, H., Fastighetsag., BanBrg. 8, d.dj. - sven Filip, Brefbärare, Upsalag. 4, Ya.; H. E.. S'kapten, Ostermalm% a. t C. P.,Ut orare, Ringvägen 2, So. - P. G., Direktör, Kammakareg. 45, C. - P. C. B., Änkefru, Regeringsg. 93 A, c- - p. R., Direktör, Torstensonsg, 8, d. ~ ; Nordbeck,. Carl, Speceri- 0. Kaffehandel, Bir- r. t gerja~lsg. 96, ; bost. s. h. - Anna B., Farm. kand., Högbergsg. 52,So. - J. M., Ankefru, Grlbergsvagen 35, lya. - Ragnar,Polkskolel., Björngårdsg. 16B, So. - Se afven Norbeck. - A. R., Fru, Storg. 15 B, 0. Nordberg, Carl E., Damskridderi, Birger- - Hildegard, Fröken, PortrittmBlarinna, jarlsg. 15, C.; a. t , r. t L:a Vattug. 121V, C. - A., f. d. Fabrikör, TegnBrsg. 17, M. G., Fröken, Uplandsg. 15, Hilda, Fru, Riddareg. 11 A, O. - C. R., Handelsres., Odeng. 28, - I. o. S., Fröknar, Greftureg. 5311', 0. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

11 g Nordberg, Z. W., Kaf6idk:a (Hôtel o. Café d'bngleterre), Drottningg. 6, C. - Fritiof, Kamrer hos Kgl. Medicinalstyr., Djursholm, ämbetsrum r. t Emma, Lärar:a, SmBlandsg. 38, C.; tel. Brunkeb Lovisa, Lärar:a, Barnängstvarg. 7 B, Sö.; r. t Emma, & Peterson, Augusta, Malarskola, Smålandsg. 38, C.; tel. Brunkeb Ernst, Regem.-intend. v. Lifg. t. h., Arsenalsg. l, C.; a. t Gustaf, Sadelmakeri o. Vagnfabr., Tegnérsg. 37, ; a. t ; bost. s. h. - F. W., Skeppare, Folkungag. 8 C, So. - H. E., Ankefru, Kommendörsg. 28, 0. - Stina, Ankefru, Timmermansg. 31, Sö. - Elin, Timmermansg. 31, Sö. - se äfven Norberg. Nordberger, Selma, Änkefru, Stureg. 15, Ö. Nordblad, C. I. I., Teol. kand., V. D. &I., Rektor v. Palmgrenska Samskolan, Birgerjarlsg. 106, Nord berg-nordenskjold. 545 Norden, Industritidningen, se Industritidningen Norden cksfallförsakringsaktiebolag, hufvud- {ontor Drottningg. 9, C. Nordén, Nils, Arkitekt o. Byggmast., Pipersg. 6, K.; r. t , tel. Kungsh E., Bildhuggare, verkst. Klara N. Kyrkog. 17, Q; a. t Edla, Fröken, Observatorieg. 151n, - Signe, Fröken, Observatorieg. 15II1, ~ - Harald, Försäkringstj:man, Observatorieg. 151n, - Agnes, Lärar:a, Fjallg. 12 BI1, Sö. - August, Skraddare, Skeppareg. 22, Ö.Dj.; tel. Osterm EllenC., Änkefru, Observatorieg. 151n, Nordenadler, K G., Bergsingenjör, Inspektor i Fylgia, Ofver-Järfva. - C. O. F., Handelsres., Drottningholmsvag. 12, K.; kontor Kungholmsg. 35, K.; a. t. 9 41, r. t O. Fr., Kamrerare, N. Blasieholmsh. l7', C. - Frans Lndv., Veterinärläkare, Ad. Fredr. - se afven Norblad. Kyrkog. 9 BI1, C. Nordblom, A Fröken, Styrmansg. 3g1, Ö.Dj. Nordenberg, Carl, Advokat (Rättegångs- o. - & ~indstkms Eftr., Handelsfirma, inne- Inkassobyrå), Hornsg. 40, Sö. hafves.af Herman Winberg, Styrmans- - C. O. W., Polisöfverkonst., Brunnsgrand g. 8, O.Dj. Speceri-, delikatess-, vin-, 6, St. pappers- och fröhandel (gräsfrö). Nordenborg, A., Möbelarkitekt, Villa Björn- - Emil, Notarie i K. ArmBförvaltn., Skepps- idet, Storängen; r. t. Storangen 21. bron 30, St. - Aug., Prokurist, Storg. 7, Ö.; a. t C. M., Skrädd., Döbelnsg. 43, ; a. t. Nordendahl, Hanna, Folkskolel:a, Qreftureg E. O. W., Skräddare, Drottningg. 84, C.; a. t J. C., Snickare o. orgelbygg., Hjarneg. 8, K.; a. t Nordborg, O., Banktj:man. Kungsg. 17, C. - Oscar, Mek. trikåfabr., Mariag. 16 B, Sö.; a. t , r. t E. G., Provisor, Rådmansg. 49, - se äfven Norborg. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft in Hamburg, Generalagentur för Sverige: C. H. Becker, St. Nyg. 27, Sthlm 2; r. t (Sjöassuranser.) Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, Svenska Brandafdelningens kontor, Birgerjarlsg. 11, C.; Riks- o. allm. tel Direktör Nils Lundgren. Nordell, 'I'h., Kontorist, Prastgårdsg. lgl, Sö. - J., Speceri- o. Viktualiehandel, Björn- gårdsg. 5, Sö.; a. t. l Josefina, Syateljé, Prastg. 12, St.; tel. Stork Nordeman, Ida, Fru, Jungfrug. 3I, Ö. - Paul, Forsakr.-tjinsteman, Greftureg. 36A, 0. 'j - G., Löjtnant, Jungfrug. 3, O. 1 - Henrik, Trädgkrdsm., Bergsg. 7 A, K. 34 R. n. ~.-~,'Fröken, Sibylleg. 12, Ö. - A. F.,. Konsult. Ingenjör i Pappers- & Tramassefabr., Helsingeg. 19", - Alma T. I., Änkefru, Drottningg. 74, C. - Karin, Änkefru, Greftureg. 34B, Ö. Nordenfalk, Elisabeth, Friherrinna, Greftureg. 77, 0. Nordenfeldt, C., Skraddare, Olofsg. 2 BI1, C. Nordenfelt, Per, Civiling., Ostermalmsg. 44, Ö. - Gerda, Hoffröken hos H. M. Änkedrottningen, Greftureg. 54, 0. - H., Major v. Norrlands Art.-reg., Villag. 24, Ö. Nordenmark, N. V. E., Fil. dr, Registrator i Riksförsakringsanstalten, Aktuarie i Nordpolen, Uplandsg. 54, Nordenskiöld, O., Fil. dr, Handtverkareg. 84, E. Nordenskjöld, N. E. H., Aman., Vikingag. lo, - K., Arkitekt, Drottningg. 40, C. - E. J., Friherre, Adjung. ledamot i Svea Hofrätt, Ostermalmsg. 20, 0. - Bibi, Fru, Johannesg. 28"', C. - Georgine, Fru, Hofslagareg. 2, C.; a. t / Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i8 Drottninggatan. ', Adrrrrhalsndrrn

12 546 Nordenskjöld-Nordholm. Nordenskjöld, Maria, Fru, Östermalmsg. 20,Ö. Nordfeldt, A. G., Fattigvårdsinspektörsassist., - Carl Arvid, e. o. Hofrättsnot., Erstag. Hjärneg. lo", K.; tel. Kungsh , Sö. - H. O., IContorsvaktm. (Lifförs -anst. C. O. A Löjtnant, Osterma~rns~. 20, Ö. Trygg), Sibylleg. Il1' ö. g., Ö. - Siine, ~ijtriant, Linnég. 25, Ö. Nordfelt, E. A. K., Kapten o. G mnastikdir., - Anna, Öfverstinna, Karlavagen 34, Ö. Skeppareg. 51 II, Ö.; tel. dterm Nordensköld, B. M., Ankefrih:a, Långholms- - A., Läroverksrid, Karlbergsvag. 62 A, g. 19, Sö. Nordfors, A., Skomakare, Regeringsg. 35, C.; Nordenson, Gustaf Fr., Kontorsskr. i Jarn- a. t. 4 88, r. t ; bost. Jakobs- vägsstyr., A. Fredr. Kyrkog. 9 B", C , C.; a. t, Erik. Med. dr, Ogonläkare, Haiiing. 38, C.; NordE:f. O., Adjunkt v. Nya Elementarhvardagitr, utom tursd., 1-4 e. m.; a. t. skolan, Valling. g"', C.; tel. Brunkeb. 4 15, r. t Carl, Notarie i E. Järnvägsstyr., Ad. - Gustaf R., Apotekare, Barnhusg. 41, C. Fredr. Kyrkog. 9 B", C.; tel. Rrunkeb. - J.,.. Arbetsforman, Riddareg. 26, Ö.; tel Osterm Göran, Prakt. läk., Hornsgatan 26", Sö.; Gust., Bokh., Sigtunag. II, hvard. 9-10, 'la 3-'1% 4; helgd. Il Aug., Boktryckerifaktor, Rörstrandsg. -'/s 11 ; under sommaren hvard. 2-3; 20n1, r. t , a. t P. Isak, Disp., hög. 43 C, Sö. - Oskar A., Skrädd., Dalag. 31 I ö. g., - Ellen, Folkskolel:a, Braheg. 7 A, Ö. Nordensson, K. M., Handl., Högbergsg. 23, Amelie, Fröken, Saltmatareg. 3 A, Sö. - F. L., Förtroendeman, Torkel-Knutssons- - Vitalis, Handl., Heimdalsg. 4I, g. 3511, Sö. - K., Ingenjör, Hornsg. 66 B, Sö. - Frans, Grossh., inneh. Ceylon Plantage- - Arfved, Konsul, Knngsbroplaii 2, K.; a. t. Te Depôten, Pipersg. 3n.b., K.; bost , r. t Scheeleg. 511, K.; a. t Nordenstedt, N. N., Ingenjör, Malmskillnads- - K. E. L., Juris utriusque kand., Hof- g. 42, C. rattsnotarie, Advokat, kontor o. bost. Nordenstierna, Gerda, Fröken, Oscarsvagen, Regeringsg. 5011, C.; kontoret öppet Lidingö; r. t. Lidingö ; personlig mottagn. 9-10, 3-4; - Ulla, Fröken, Barna~årdsskolan, Gref- a. t , r. t ; se annons sid tureg. 44, Ö.; tel. Osterm O. M., Kassörska. Frejg. 44, Vu, - Wilhelma, Majorska, Lidingö Villastad; - J., Kontorsskr. i Järnv.-styr., Österr. t. Lidingö 185. malmsg. 64', Ö. - A. E;., Ankefru, Linnég. 48, Ö. - Ida, Modeaffiir, G:la Kungsholmsbrog. 32, Nordenstrahl, O., Kapten i Vag- o. vatten- C.; a. t byggmyaren, förste Ingenjör vid Stock- - Axel, Polisman, Heimdalsg. 5, holms vattenledningsverk, Brandin- - Ragnar, Prakt. läkare, Linnég. 22, Ö.; spektör v. Stockh. stads brandförsakr:- a. t. 7336, r. t ; hvard. 3-4, kontor, Torsg. 30, vu. juni-aug. livard K. W., f. d. Telegrafkommiss., S:t Paulsg. - Erik, Vaktm. (Sthlms Ensk. Bank), St. 4, Sö. Nyg. 40 & 42, St.; tel. Stork Nordenström, L. J., Byggmästare, Engel- - G. C., Änkefru, Vikingag. 9 B, brektsg. 39 II, Ö. - M., Ankefrii, Valling. 8111, C.; tel. Brun- - A., Handl., Ringvägen 2, Sö. ; tel. Maria keb Olof, Firma Alrik Sundén.Cullberg, Rc- - S. A., Vaktm., hlalmskillnadsg. 32, C. geringsg. 611, C.; r. t , a. t. 7007; - K. J., v. Värd, Västmannag. 30, bost. Pipersg , K.; tel. Kungsh. Nordenståhl, A. Th.,Kamrer, Tegnérsg. 7, Nordensvan, Georg, Skriftställare, Oster- - se äfven Norgren. malmsg. 59, 0. Nordh, A. o. S., Frökn., Hornsg. 146B, Sö. Nordenswan, Arthur, L~jtn. v. Svea Lif- - se äfven Nord. garde, Grefg. 22, O. Dj. Nordholm, A., Fabriksidk., Pipersg. 30, K.; Nordenvall, Karl A,Handelsres., Vidarg. 5 II1, tel. Kungsh ;kontor Kungsholmsg. Vu.; r. t. Vasa , K.: a. t Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., Barnängstvarg. - J., f. d. Handl., Brännkyrkag.80"' ö.g.,sö. 1, Sö. - Gustaf, Larnp- o. Bosattningsafir, Tysk- - H. Birger E., Civiling., V. Tradgårdsg. bagareg. 7, Ö. (hörnet af Sibylleg.); 4, C.; tel. Brunkeb a. t Brand- och Lirorsakrings-'Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Nordholm, B. M., Skohandel (inneh. C. A i Nordholm), L a Nyg. 19 & 21, St. Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr -notarie, Led. af Sveriges Advokatsamfund, juridisk byrå Lundwall o. Nordin, St. Nyg. 36, St.; r. t 1747 o , a. t ; telegrafadless: Lnndwitt. Kontorstid 9-4, personl. mottagn.-tid 10-11, 2-'124; bost. Djursholm; r. t o. a. t.; se annons sid Joh. W., Agent, Nybrog. %,O.; a. t Resebureau, Operahuset, Sthlm 15- För- - Alice, ~ i l d h ~ atelj6 ~ ~ ~ K ~ ~ i ~ ~ säljer ~ ~ alla, ~ slags järnvägs- - och ångbåtsholmsbrog, 15 & 17, C.; tel. ~ ~ ~ ~ biljetter k ~ till b originalpris;, växlar ut landskt mynt Telegrafadress: Rese- - & Josephsons Bokhandel, Drottningg bureau; a. t. 6908, r. t , NordiskaBokhandeln; a,t. 6og7; - Tidskrift, redaktör Riksantikvarien O. r. t Montelius, S:t Paiilsg. Il1, So. - J. p., ~~kh., Urvädersgränd 11, so, Nordiska Acetylenaffaren, John Nilssoii, - F. O., Byggnadsing., Klara V. Eyrkog. Malmtorgsg. 5, C.; r. t , a. t- 3BIV, C Hedvig, Cigarraffär, T ) 12, c.; ~ - Aktiebolaget ~ för ~ Selas-belysning, ~ ~ små- ~ a. t landsg. 20 C.; a. t , r. t pm, Ostermalmsg. 43, 0.; r. t, - ~utomobil-~ktiebolaget, Centralpalat- Osterm set, Sthlm 1; a. t o , r. t. - J., Fröken, Johannesg. 24, C J. P., Kamrer, Urvadersgr. lllr, So. - Stina, Lärar a, Värmdög. 4, So. - J. G, Postbetj., Vartans station. - C., Skomakare, Eapellgr. 6, So. N. A., underoff. af 2Za gr. v, Flottan, Högbergsg. 46 BI ö. g. So. - Enut F., Vaktm. (~iks!iörs.-anst.), Tuleg. 23,.. - Helfrid, Ankefru, Kungsholmsg. 12, K.; a. t , r. t Nording, Antoinette W., innehafvee af fru C. Nording; Eau de colognefabr. och f'orsäljningslokaler, Biblioteksg. 11, C., o Drottningg. 63, C. - C E., f d. Handl., Biblioteksg. 4". C. Nordisk Brandforsikring i Kjöbenhavn. Huf- vudkontoret för f%ockholm Hamn!?. 3A, C.;r.t 7193,a.t / - Familjeboks Förlags Aktiebolag. Bok- förlag. Redaktör: Förste arkivarien i Riksarkiret Th. Westrin Redaktions- Nordholni-Nordiska Kreditbanken. 547 Flemingg. 20 BI, K.; öppen hvard. 11-3; a. t ; r. t Nordisk Landtmanna-Tidnings Förlagsexp. Flomingg. 20 BI, K.; a. t , r. t ; Oppen hvard. 11-5, lörd Landtmanna-Tidnings red., Flemingg. 20 B', K.; a. t , r. t. 8127, exy. I<ungsholmsg. 2 B'?, K.; hvard. 9-7; a. t Mejeri-Tidning, Kungsg. 44II1, K. Vilhälm, Författare, Uplandsg, 69, fi. - Bokförlaget, Odeng. 102, k.; a. t F. E., Handl., Dalag. 33, - Bokhandeln, Aktiebolaget (f. d. Samson - K. B., Ingenjbr, Västmannag. 20Iy, ; Wallin och Nordin Jose~hson), tel. Vasa Drottningg 7, C.; r. t. 397 o. 410, a. t , till pappersafdelningen a. t b rå Mästersamuelsg. 45 A, C.; a. t. 22 EXP. Mästersam~elSg. 43, C.; a. t Garfveri- o. Lädertidning, red. o. exp. Regeringsg. 93 A, C.; a. t , r. t Byrån öppen kl e. m. -- Juridisk byrå, Näckströmsg. 2, C., a. t Landtmanna-Tidnings Egna Henis-byrå, Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget - Boktryckeriet, Tunnelg. 11, C. (hörn. af Hollandareg.). - Bolaget för Metalltrådslampor, Direktör H. E. Henke, Blekingeg. 63, So.; r. t a. t. t Damkonfektionen (Fru M. Karlsson), Klarabergsg. 35, C. - Djurskyddsfören., Flemingg. 20 BI, K., se for öfr. Djurskyddets exp. ~ ~ & Agentur ~ Aktiebolaget, ~ ~ Arse- t. nalsg. 8 C, C. ; a. t. r. t Telegrafadr DNordexporte. - F ~ ~ $8lbrektsg ~ ~ 12, ~ ~~tt., mass- o, pälsvarumagasinet (inneh Mathildn Norberg o. Ebba Rydberg), Humlegårdsg. 11, O.; a. t ~~~~~t AEären, Josef Ahlin, Agentur- 0. Engrosaffär. Kontor: Vasag. 15 & 17, C.; riks o. allm. tel. - Import Aktiebolaget, Strandväg. 47, 0. Dj., Stockholm; telegrafadr. nniab, Stockholm~; r. t , a. t Kafferosteriet, Aktiebolaget, Th. Ljungkrantz, Disponent, Hornsg. 153, So. a. t Kompositionslinnefabriken (Gustaf Behmer), Liljeholmen. - Kreditbanken, se Bankinrattningar. SVEA. l3 Drottninggatan.

14 548 Nordiska ~etal1aktieb.-nordpolen. Nordiska Metallaktieb., Koppar-&,Mäbsings- Nordlindh, G. O., Ingenjör, Uplandsg. 771", verk samt Ammunitionsfabrik, Väster- ; a. t as. Se Aktiebolaget Svenska Metall- - Joh., Urfabrikör, Kornhamnstorg 51, St.; verken o. annons kartong sid bost. Skaraborgsg. 6 A, Sö. - Mineralaktiebolaget, Blasieholmstorg 18, - Louise, Änkefru, Odeng. 100, ; a. t. C.; r. t Aktiekapital 300, , r. t. Vasa 345. kr., v. Direktör S. Wennberg. Nordling, Johan, Författare, Hufvudredak- Nordiska Museet: tör för tidningen Idun, bost. Brunnsg. 4; Majgárden, Djursholm. Lejonslitten, Djurghrden, öppet hvardagar fr. kl. 11 f. m. till kl. 4 e. m., sön- o. helgdagar ~ ~ i G k, ~ ~ väfnads-, ~ -, ~~ikå- o. fr. kl. i e. m. till kl. 4 e. m., 16 okt.-31 hörsaffär, Kat:a Bang. 9, Sö.; a. t. okt. hvard. kl. 11-1/24 sön- o. helgd. kl. l la4; I nov.-30 nov. hvard. kl. 11-3, sön- O. helgd. 1-3; l dec.-l5 jan. hvard. 1,~11-i,~ - J. R., f. d. Grossh., Döbelnsg. 23, 3, aön- o. helgd. 1-3; 16 jan.-z8 febr., - Alfh. E. (firlna), Hatt-, Möss- O. Pals- 11-3, sön- o. helgd Inträdesafgift 60 varuaffär, Visterlångg. 51, St. öre, mandagar 1 kr., barn intill 12 %r halt afgift. L, J,, ~ ~ Ostermalmsg. ~ 27, ~ O. ~ - Skansen, Djurgarden, öppen alla dagar fr&n kl. 8 N. K~rkOg. 22 A, C.; f. m. till kl. 8 e. m. Bredablioks utsiktstorn r2. t (afgift 20 öre) fr%n kl. 10 f. m. Skånska sten- - Sophia, Profes~orska,Valha1lavägen 25: 0. kolsgmfvorna (afgift 20 öre) öppna sönd under sommamanaderna alla - Signe, interurb. Telefonist, Uplandsg. 25, frhn kl. 10. Intradesafgift 50 öre barn intill ; r. t hr fritt tillträde, intill 12 %r hdf afgift, - Se gfven Norling. Nordiska Möblerings-Aktiebolaget, affar Nordlund, Elma, Fru, Sibylleg. 73IV, Ö. för möbler, möbeltyger,sängar,sängkla- - A., Fröken, Braheg. 33, 0. der,.mattor & gardiner, Birgerjarlsg. - G. G., Ingenjör, Prastgårdsg. 15 A, Sö. 18, 0. Se annons á sid. ;blå) Erland, Kapten, Fiskareg. 9, Sö. - Phonograf Aktiebolaget, St. Vattug. 10, - John, Med. dr, Regementsläkare, Kungsg. C.; a. t g"', C., bvardagar '/all-'/212 f. m., helg- - Samfundets Byrå, Brnnnsg. 2", C.; öppen dagar enligt öfvereiiskommelse. Sjuk- 10 f. m.-5 e. in. lördagar 10-3; r. t. bud alla dagar före kl. 9 f. m.; a. t , a. t , r. t Skovarubolaget, Karl Söderberg, Skoaffär - Håkan, Med. kand., Underlöjtn., Kungsg. o. kontor Slussplan 63, St. C)', C.; a. t, Syrgasverken, Bktiebolag, hufvudkontor - A. P. L., e. o. Notarie i ArmBförv., Luii- Regeringsg. Yl, Sthlm 1; a. t dag. 23, Sö. o. 9562, r. t Fabriker i Ore - A. B. E'., Ritare, Lundag. 23, Sö. bro; r. t Nederlag i Stockholm, - A., Skomak., Hjarneg. 1, K.; bod Scheeleg. Malmö o. Göteborg. 14, K. Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., Norra - N. J., Ungkarlshotell, Brunnsg. 1, C.; Blasieholiilshamn. 5 BI1, C.; r. t , a. t a. t C. E., Dalag. 76' ö. g., - medicinskt arkiv; utgifvare: Prof. C. G. - se afven Norlund. Santesson, Bergsg. 2, K. Nordlöf, J. E., Byggmast., Björngárdsg. 6.Sö. Nordkvist, se Nordqvist. - Oscar, Direktör, Drottningg. 95 D, ; Nordlander, J. E., f. d. Handl., Birgerjarlsg. s. t , - Anshelm, Stadsnotarie, kv. Odlingen 6, - A.. Kamrer, Parmmatareg. Il1, K.; tel. Lidingö Villastad. Kungsh Olivia, Änkefru, Drottningg. 95 D, - Edv., Kontrollör i K. Tullverket, Hög- Nordmann, Martin, Segelmak., affar Osterbergsg , Sö. långg. 18, St.; bost. Baggensg. 17 Il1, St. - J., Lärov.-adj., Ragvaldsg. 15, Sö. Nordmark, K. J., Handl., Ostgötag. 16, Sö. E. P., Missionär, Lundag. 33, Sö. - Oscar, Kontorschef, Birgerjarlsg Carl G.,M., Snickare, N:~rvavagen 29', BIV ö. g ö. g., 0.Dj. - Johan, skräddare, Lästmakareg. 18; C; - so afven Norlander. a. t Nordlindh, A., Fil. dr, Tomtebog. 50 B, Nordpolen, Lifförsäkringsaktieb., Vasag. 10, (horn. af Rörstrandsg.); r. t Sthlm Ernst, Ing. o. Dir. i A.-B. Svenska Pa- - Lifförsakr:aktieb., Generalagentur: Henry tentagenturen, Mastersamuelsg. 11, C.; Henriques, Major, Drottningg. 16I,C.; a. t , r. t kl (träffae sakr. 2-4); r. t Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 ---p-pppp - i Nordqvist-Nordstram Nordqvist; 2 Nordquist; 3 ~ ~ ~ d k ~ i Nordstedt, ~ t. Ernst, Milare, Göt,?. 35', Sö. -- P- - Ottilia, Norrköpings ullspinneri, Färgeri -l Otto, Bokbinderi- o. kartongfabrik, o. Kem. tvattanstalt, Hötorget 9, C.; Viisterlångg. 21, St.; a. t filialer Greftureg. 20 B, O., o. Hollän-. -e C. L., Bokför. o. Kassör, Sigtunag. 3, dareg. 14, C. -l N. P., Bokh., Heimdalsg. 5, - se afven Norstedt. -z Leonard, Byggnadsing., Storg. 1611,Ö.Dj.; Nordstjernan, Agentur o. Förmedlingsbyrå, a. t Jakobsbergsg. 27, C.; a. t. 8085, r. t. -l C. 'J'., Fabrikör, Ingemarsg. 1 A, Teodor, ~ ~lk~k~l~la~., skepparg. 20, o.d~. Nordstjernan, -' Conrad, Förste Hofkapellmäst., Linnég. 4', Ö. -2 Arvid, Grossh. Narvavagen 21, 0.Q. -1 & Sundqvist, Bandelsfirma (speceri- o viktualie-), S:t Paulsg. 5, Sö. -1 Edla, Handelsidk:a, Regeringsg. 58, C.; bod (herrekip. o. skjortor), H ~, ~ ~ ~, 14, C. Nordquists, Arvid? Handelsaktiebolafr. Speceri- o. Delikatephandel en gros o detalj, Stureg. 38, 0. -l F. O., Handl., VedgLrd, Frejgo 68, ; bost. Vastmannag. 86, -q., Handl., Apelbergsg. 42, C.; a. t N. G., v. Häradsh., Stadsgården 18 A, Sö.; r. t. Söder l ~ j ~ Ingenjör, l ~ Ingemarsg. ~ ~, B, ; r. t l Gustaf, Konfektfabrik o. bod Drottningg. 50, C.; filial Hamqg. 16, C. -l Johan, f. d. Kontrollant v. 0fverintend.- arnb., Valhallavägen 25, O. -' H. E. Lar:a Artillerig. 23, Ö. -qj. M.: f. d, härarta, Björngardsg. -l Anna, Modist, Högbergsg. 19, Sö.; tel. Maria l Marianne, Målarinna, Drottningg. 351V, C. -l Heribcrt, Odont. stud., Sibylleg. 131V, Ö.; r. t l G. L., Organist, Observatorieg. 19, Otto, Poliskonst., v. värd, Vikingag. 5, ; tel. Trasa C. F., Skrädd.; bod o. bost. Stortorget 16, St. -l Olivia, Tidningskontoret, Allm., Gust. Adolfs torg 18, C.;bost.~rsenalsg.l4,C. A. C., Ankefru, Stureg. 7, 0. -' J. M., Ankefru, Drottningg. 50, C. -l K. V., Änkefru, Norrtullsg. 19, Nordsjö, Fredr., Civiling., Sigtunag. 1, ; r. t , tel. Vasa 185. Nordstedt, Sofia, Ida o. Hilda, Fröknar, Nortullsg. agn1, ; tel. Vasa Erik G., Ingenjör, Sigtunag. 811, ; tel. Vasa Sven A., Ingenjör, Kv. Torgerd, Vikingavägen, Djursholm; a. t. Djursh, P., f. d. Kallarm., Skeppareg. 5, 0. - P. A., Maskinist, Fredsg. 4, C. Brand- och LifPörsakrings-Aktiebolaget Liff.örsäkr.-Aktiebolag, kontor Dr0ttning.g. 7, C. Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktiebolaget, Biraerjarlsg. 120, Nordstrand, Hulda, Fru, Vasag. 36", C.; a. t , r. t Frithiof, Typograf, 2"',. Nordström, Hugo, Afdelningschef i Lifförsakr.-Aktieb. Nordstjernan, Vastgötag. 4'. Sö.; tel. Maria 430. Gottfrid, Agent, kontor ~ ~ 33, ~ C.; bost, Sorstensonsg. lo, o.d,~., G F Apotekare Greftureg. 74 O. Z Befälhaivare, sofieberg, ~g~~ holmen. - Byggnadsing., agneg. 161V, K'; a' t' Gustaf, firma Gustaf Nordström Co, Blasieholmstorg Il, C.; Cigarrfabrik och kontor Brännkyrkag. 165, Sö. - C. Emil, Dekorationsmil., ~ ~ ~ k 3 St. - Be;nhard, Direktör, va~hallavag. 25,,J. - Elisa E., Folkskolel:a, Asög. 85, Sö. - Gerda, Folksliolel:a, Nytorgsg. 24, 5%. H. Fru Artillerig. 3, 0. 7 H;nna, IFru, Bonstvafskola, gungstensg. 55" Va: a. t ~~~k~~ ()?ensionat), Jakobsbergsg, 3g9', C. - Maria, Fröken Braheg. 51, 0. - Mathilda, Fröken, Uplandsg. 53 "1 t. h., (ing. fr. Odeng. 59); tel. Vasa Stina, Fröken, Blqmsterhandeln Viola, Karlavagen 14, 0.; bost. Banérg. 31n, Ö.Dj. - David, Grossh., Drottningg. 63, C.; a. t , r. t Emil, Grossh., Apelbergsg. 58 A, C.; kontor Drottningg. 67, C., filial Stureplan 4. Ö. - & Co, S. J., Grossh:firma, Kungstensg. 55, ; kontorstid 9-5; a. t Alva, Hnndarb.-lär:a, Repslagareg. 8, Sö.; tel. Maria K. A., Handelsförest., Hollandareg. 5. C. - Carl G., Handl., Riddareg. 68, O.Dj.; bod s. g. 51. S., Handl., Sibylleg. 16, Ö. - G., Hotellag., Drottningg. 65, C. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 550 Nordström-Norell. Nordström, Robert, Illusioiiist, uppträder i Nordström, C. F., Vaktm., Stureg. 48, Ö. ; te. filniiljer, Briininkyrkag. 11 I, Sö. Österm C. A., Ingenjör, Döbelnsg. 16A, - M., Vaktm. (Hypoteksbanken), Arsenalsg. - S. J., Ingenjör, Bbngstensg. 55, ; s. t. 10 A, C Jacob, Verkmast., Hornsg. 39, Sö. - C. G., Kammarmusikus, Linnég. 31, O. Dorothea, Ankefru, Vasag. 36"I, C. - Frans Jakob, Kammarskr. i Tullv., Horns- - se äfven Norström. g. 47IV, Sö.; r. t Nordvall, A. R., Direktör, kont. Stadsgården - N. M., Kammarskr., Mastersamuelsg. 55IV 18I, Sö. t. v. ö. g., C.; a. t , r. t. Norr R., Kassör, Regeringsg. 82, C. - Thore, e. o. Kammarskr. i Tullv., Tekno- - M. B. V., Sjuksköt:a, Birgerjarlsg. 13, C. logg. 3n.b., ; a. t Nordwall, L., Fabriksidk., Sthlms Nya Es- - & Co, R. C., Kladesvaror en gros, inneh. sensfabrik, Birkag. 51, Christoph. Prawitt, N.Blasieholmsham. - Sif, Folkskolel:a, Bellmansg. 8I1, Sö. nen 3, Sthlm 15; r. t. 4 03; allm. tel. - L., Fröken, BanBrg. 21, O.Dj Erik, Grossh., Grefg. 5"', O.D~.; a. t. - Karl, Konstnär, Norrtullsg. 22, Axel, Kontorist, Stureg. 48, 0.; tel. - C. Iwan, Kamrer i Ränte- o. Kapitalfor- Österm sakr.-anst., Styrmansg. 3, O.Dj. - Ernst, Kontorist, Kaptensg. lsrv, 0.Q. - Björn, Kamrerare vid Sthlms Stads Renh. - Sigurd, Kontorist, Frejg. 9IV, ; r. t. verk, Brännkyrkag. 281n, Sö.; tel. Ma- Vasa 2'72. ria C. E. A., förste Kontrollör, Valhallavägen - E. Gösta, Kassör i,,riksgäldskontoret, 19, Ö. Torstensonsg. 10, O.Dj. - A. E. E., f. d. Larar:a, Folkungag. 87, Sö. - F. Hugo, Kassör i folks kol el är:^ pen- - K. H. L., Marinintend., Drottningg. 81 sionsinr., Döbelnsg. 16 AIV, Arv, - Ragnar Y. T., Kontorist, Belliuansg 81r, - C. L., Maskinist, Hagag. 52, Sö. ; tel. Maria Julia, Matvaruhandel, Ad. Fredr. torg - Sten G. F., Kontorist, Bellmansg. gr, Sö. 7, Sö.; a. t Abel, Musiklär., Barnhusg. 3, C. C. J. E., Malare, Jungfrug. 33, O. - A. O. L., Roteman i 19:e. roten, Bell- - Agda Emman, Målarinna, Mastersa- mansg. SI1, Sö.; kontor miielsg. 55'" t. v. ö. g., C.; a. t I<., Tjänsteman, Barnhusg. 3, C.,? - D. J., Målarmast., kontor Polhemsg. 7 A, - A. S., Ankefru, Nybergsg. gnl, 0. K.; bost. Eknas, Skurusund. E. A., Ankefru, Brannkyrkag. 42, Sö. - J. ;.,. Pi~nostaminare o. repuratör, Gutg. - Elise,. Meurling, Änkefru, LinnBg. 76: lb A, 80. U.Uj. - Anna, Seminarieförest:a, Nytorgsg. 241V, - Louise, Änkefru, Greftureg. 24 CIr1, Ö. Sö.; tel. Maria Birger, Bellmansg. 811, Sö.; tel. Maria - C. J. Alfred, f. d. Sergeant, Luntmakareg , Nordzell, O. B., verkst. Direktör i Aktie- - & Thulin, Skeppsklarerartirma, inneh. bol. Julius Slöör, Villa ~Högboo, Saltaf Generalkonsul C. G. Thulin. Ske~~s- siöbaden. bron 34, St. Telefoner: ~efráktn.:a?d. ~orée:~rn& Skådesp., Hornsg. 29 C", Sö.; r. t. 115, a. t. 2604; Angbåtsexp. r. t. a. t , a. t Interurban r. t Norelius, Knut, Banktjansteiii., Blecktorns- - Anna, Skolförest:a, Nytorgsg. 24, Sö. ; tel. gr. 6, Sö. Maria C. G. Th., Bergsing., Metallurgiskt labora- - J. Wald., Specerihandl., Torkel-Knuts- torium, Kammakareg. 6"+., ; r. t. sonsg. 25, Sö.; a. t ; bost. s. h. 668; bost. s. h.; tel. Brunkeb N., Svarfvare, Västgötag. 8, Sö. - Mathilda. Fru, Blecktornsgriirid 6, Sö. - F. G. D., Tandläkare, Kungsholmsg. 17,K. - Jenny, Fröken, Uplandsg. 29, ; tel. - A. O. F., Tapetser. o. markisaffar, En- Vasa gelbrektsg. 7, Ö.; a. t H. b. V., Typograf, Volmaryxkullsg. 9, - Knut L., Tapetser., Sibylleg. 3 B., Ö.; Sö. tel. Osterm. 2 95, r. t. Osterin Norell, G. S., Assuranstjanstem., Kamma- - A., Tjänsteni., Dalag. 36, kareg. 46, - Arvid, Tobaks- o. Cigarraffar, Döbeliisg. - Kristina, Fru, Riddareg. 2611, O. 70, ; t-l. Brunkeb Thora, Fru, f. Berglund, Luntmakereg. - C. A., Tnllvaktmast., Hornsg. 29 B, Sö. 75, ; a. t Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Norell-Norlin. 551 Norell, Gust. Wilh., Revisor i Riksb., Si- Norén, Karl A., Uppbördsman (6:e roten), bylleg. 8111T Ö. St. Badstug. 86, ; a. t A., ~kriftställ:a, Storg. 46, Ö.Dj. - M. K., Ankefru, G:la Kungsholrnsbrog. C. A., Urmak., Uplandsg. 24, 25, C. - C. G., Verkni. o. Telegraff'öresbånd. vid ~ ~ ~ carl é A ~ ~ snickeriverkm. i., ~ ~,(cen- Brandkåren, Malmskillnadsg. 64, C. tralfangelset, Långholmen), Brann- - Fr. L., Verkm., Odeng. 92, kyrkag. 134 B', Sö. Norén, A., Bosattn - Lamp- n. Leksaksaffiir Riddareg. 23 '6 a, t, 128 filiale; Norws, Josef, Dentist, Urvädersgr. 4, Sö. ; Nybrog. 34, b.,'o. Rromsten. mottagn o. 5-7, sönd ; - R., Bruksfirvalt., Upland%. l9 A"', Va' a. t L, M., Rit- o. Skrifbitr., KarAavägen 39, Ö. J. "3 firm., ; Vasa 62. Vikt,, &dman, Villag. 12, 0.; a, t , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~, Björnggrdsg. ~ ~ - O. d H. V., ~ Verkmist., i ~ Karlbergsväg. ~ ~ 28, ~ j ; 1 BI1, Sö.; r. t ; kontor Korntel. Vasa se afven 531j St'; " 74j a' Norgren, Oscar, Byggnadsing., Västrnannag j - H. L., Disponent, kontor Stureg. 32 va.; 52' ö,; r. t ; bost. ~ ~ - J., FabriBör, ~ Hornsg. ~ 33 A, So.; ~ te]. ~ Ö.; r. t Maria K. J,, ~ i ~ ~ ~ 31, ~ ~ ~ - Anna, ~ l t Fröken1 ~, Konditori ~ Hornsge ~ ~. -s, K. M., Elektriska affär, Klarabergsg. I Sö.; te1 Maria 17 53; bost. s. g ,.c. privattelefoner, ~ i ~ ~ 1 G. l E.> ~ Kassör, d St~rmansg. ~ i ~ 8'" ~ v. u., ~ 0.W. ~ o. Askledare. C. F., f. d. Kallarmäst., Tegnhrsg. 14, Vu. -8, g, Q. a,, Fil. dr,, 3J C. K. H., Maskinvedsågeri, Narvavägen - M' kand', Handtverkar%. 25, O.Dj.; r. t. 8845,a. t "7 K' - Ester, Folkskolel:a, Kringsg. 35,., K. N, G,, Tekniker, Styrmansg, 8111 v, u., Ö. Augusta, Fru, Skeppareg. 19, 0. Dj. - Amanda,. Fröken, Bokför:a, Artillerig. - CIaës, Tillsyningsm. v. Halsovårdsnarnn- 33'V, O. den, Qötg. 77, Sö. Anna, Fröken, Barnhusg. 3, C. - K. H., Vedhandl., Tegnérsg. 14, ;r. t. - NaBmi I. C., Fröken, Vgstmannag. 35', , a. t se afven Nordgren. J. F., Handl., Stureparken 4, Ö. Norin, C. A., v. Haradsh., Stadsnotarie, Ny- - Bengt Ivar, Ingenjör, Uplandsg. 54, uppg. brog. 60n, Ö. ; tel. Vasa 27 29, a, t. Stl,li?is Norinder, V. J. H., verkst. Direktör i Allm. pensionsf6rsäkr.-bol., LinnBg. 50, O. ; Gasv K. L., Ingenjör, firma K. M. Noréns Elektriska bost, Kungsg, 42, K. r. t , tel. Osterm A. Q., Kapten, Brevik; r. t. Brevik 1, a. t. Brevik 1. - Josef, Inneh. af Hôtel dlartiste, Repe- - Aug:a, ankefru, Sigtunag. 13, va. ringsg. 67, C.; a, t , - W., Jur. kand., Florag. 12', 0. Norlander, Gerh., Bokbindare, Riddareg. -, K., Kapten, Narvavagen 32, O.Dj. 17 ö. g. t. h., O.; a. t & Westgård, Koppar-, bleck- o. blitsla- - Hugo, Dentist, Ad. Fredr. K~rkog. 9 A", geriverkst., Surbrunnsg. 49, ; a. t. C.; träffas 10-3; a. t V., Grossh., Riddareg. 39, Ö.Dj. A. G., Lagerbitr., Hökensg. 2, Sö. - A. P., Löjtnant, Regeringsg. 28, C. J. I,., Lagermast., Kronobergsg. 14, K. - Emil, Redaktör, Kungsholmstorg 14"', G., Läroverksadj., Karlbergsvägen 4, K.; tel. Kungsh John A. Målare, Hagag. 5, Vm.; tel. Vasn - Edvard, Tand1ak.1 Ad. Fr. Kyrkog. A.11, 844. C.; bost. Heimdalsg. 1, - J. H., Poliskonst., Storg. 8, Ö. - se afven Nordlander. - Henning A., Postraktni., Uplandsg. 22'V, Norlin, P. T., Civiling., Fiskareg. 9, Sö. - E., Docent, Civiling., Frejg. 58, - Knut E. S., Revisor i K. Kammarritten, - Aron, Handlande, Folkungag. 42, Sö. Stocksund; r. t. Stocks C. N., Handl. (blind), Spånga; tel. - C. E., Skräddare, Mastersamuelsg. 24, C.; Spånga 1. a. t Carl T., Kontorschef, Södertörns villastad; - F. J., Skräddare, Skaraborgsg. 7I, Sö. r. t. Södertörn P. A., Tjanstem., Karlbergsvagen 4G,Vu. - A., Major, Stocksund. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatak

18 552 Norlin-Norra Norlin, A:. J., Snickare, Styrmansg. 9, O.Dj.; tel. Osterm S. L., Ankefru, Skeppareg. 51, O. Norling, G. F., Bildhugg., ateljé Döbelnsg. 1, C.; bost. s. g. 17". - L. O., Byggm., Tjärhofsg. 20 C, So. - & Co, Fastighets- & Inteckningsaffar. Grundad 1886, Norrmalmstorg 12, C. Kontorstid 10-4; a. t , r. t Emma, Fru, Uplandsg. 521, - Louise, Fröken, Brunnsg. 10'7, C. - Tora Freken, Frejg 21, - C...E., Fbrvalt. vid Intendenturförrådet, Ostermalmsg. 37, 0. - August, Grossh., Torsg. 8, C. - E., Handelsres., Karlbergsviigen 69, - Axel, Ingenjör (Mjölkningsmaskin A.-B.; r. t , a. t ), Hornsberg, K. - E. G. G., e. Jagmast., Brunnsg. 10, C. -- Sven L., Kamrer, Brunnsg. 10, C. - C. E. Hj, Postexp., Jakobsbergsg. 43", C. - John, &, Co, Speceri- o. Konservrilagasin, Storg 34, 0.Dj.; r. t , a t H. R., Tullvaktm., Kocksg. 35 An b, So - P. Aug., Verkm., Eriksvägen 3, Dufbo, Sundbyberg. - se afven Nordling. Norlund, Elisabeth, Fröken, Birgerjarlsg. 26, O. - Lotten, gnkefru, Birgerjarlsg. 26, 0. - se afven Nordlund. Normalskolan for flickor, Riddareg. 5, O., o. Nybrog. 11 C, 0.; rektor r. t. 870, föreståndarinnan r. t.,8 70, under lästerminerna. Normal Tid, Svensk, Aktiebolaget. Verkst Direktör Ingenjör B. John F. Andersson, Klara S. Kyrkog. 18"', C. Verkst Dir. och kontoret: r. t. 4 42; Stationso. Ingenjörskontoret: r. t , a. t Norman, Justus, Agent, Högbergsg. 46 A, So. ; tel. Maria Ellen Ch. W., Amanuens hos Generalpoststyr., Norrtullsg. 8 An, - N. J H., Artist, Odeng , T7a. -s, Q. Bageri, Storg. 24, O.Dj. - ~jafmar A., Banktjänstem., Uplandsg. 14, Normans Bokbinderi Aktiebolag (f. d. Lindmanssons Bokbinderi Aktiebolag), G:la Kungsholrrisbrog. 26, C. (Målareg. 2); a. t. 5830, r. t. 177; se annonsen sid. (blå) Norman, Carl E., Bokför., Narvavagen 1611, O.Dj. - J., Bokh., Bondeg. 2 BI, So. -s, Bosattningsaffär, Tegnérsg. 23, ; a. t Filial Jakobsbergsg. 5 Oi 7, C. ; a. t Exprehsbyrgn. Norman, A, f. d. Direktör, Uplandsg. 14, - Carl A., Verkst. Direktbr for Normans Bokbinderi Aktiebolag, Regeringsg. 76, C.; a. t Reinh. W., E2peditionsf. v. Stat. Jarnv., Kungsholmsg. 26", K.; tel. Kungsh K. E., Fil. lic., Aktuarie i E. Kommerskoll, Davidbagaresg. 10, C.; tel. Rrunkeb E R E., Folkskolelar., S.t Eriksg. 15 R, K. - Anna, Fröken, anst. i Bankaktieb. Norra Sverige, Styrmansg. 7'5 O.Dj.; tel. Osterm s Förlag, Aktiebolaget, G.la Kungsholmsbrog. 34, Sthlm 1; kontorstid 9-5; a. t , r. t s, J W., Eftr., Grosshandelsfirma, inneh. Eric Andersson, Lager af in- o.utländ~k ost, Corneliussons anjovis, saltade oxtungor; kontor Bredgrand 2', St.; r. t , a. t S. J., Grossh., Svartmang. 16, St.; r. t Vilh., Handl., Kungstensg. 28", ; a. t H., v. Haradsh., Advokat, Storg. 24", O.Dj.; kontor Drottningg. 17, C. Se Wallins, O., Advokatbyra. - D., Ing., Observatorieg. 5, - I. P. B, Kapten v. K. Flottan, Uplandsg. 14, - Karl Alb., Kapten, Styrniansg. 4511, 0.Dj.; a. t Alexis, Kassadir. i Bankaktieb. Norra Sverige, Skeppareg. 58, d.; r. t E. J., Kronofogde, Berggården, Spánga; a. t. Bromsten 49, r. t. Spånga 6. - Karl Hugo, f. d. Laroverksadj., Uplandsg. 5OXV, - Albert, f. d. Löjtnant, Norrtullsg. 8An, - A. R., Sadelmakare, Norrbackag. 17, - Allan, Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank; bost. Norrviken. - Carin, Ankefru, BanBrg. lou, O.Dj.; r t Hanna, Änkefru, Narvavggen 16'5 O.Dj. - Hedvig, f. Törnquist, Ankefru, Davidbagaresg,. 10, C. - H. M. L., Ankefru, Sergelg. 8', C. Nornan, Byra för ansk. af kvinnl. tjänare, Lastmakareg. 17, C.; a. t. 464, r. t e Symaekins Verkstad (Henning Öfverström), Vasap. 12, C. Norra Expressbyrän, inneh. A. E. Aberg, Tegnérsg. 19, ; r. t. 1702, a. t Inackorderingsbyrån, Malmskillnadsg.27, C.; kl. 11-3; r. t.8565, a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninugatan.

19 I Norra Jastaktieb.-Norstedt. 553 Norra Jastaktiebolaget, Rotebro; kontor Kammakareg. 62, Roslags Domsaga, se Häradshöfdingar. Roslags Fögderi, se Häradsskrifvare. Tidningskontoret, Norrlandsg. 23, C. - Akeri Aktiebol., Surbrunnsg. 46, Kontoret: a. t , r. t ; %allar: a. t Verkst! Dir. Arvid Andrée. Norrbacka Elektr. Vedsågeri, Norrbackag. r. t. Vasa 41, a. t Norrbin, Anna, Fröken, Volmaryxk~lls~. 17, Sö. - Wilh., Ingenjör, Ryggn.-kont. Hornsg , 86.; a. t , r. t Nils, Kontorist, Volmaryxkullsg. 17, Sö. - se äfven Norbin. Norrbom, K., Diakonissa, Karlbergsvägen 7, - wilhelrnine, Fröken, 20n, Sö. Norrbro Växelkontor, Gust. Ad. torg 24, C., 22, va,; Norrbp (ing. från Malmtorgsg.) dr, Itörstrands% 4611? a.; r. t Elise, Fröken, Husmoder, Stockh. sjukhem, K.; a. t O. P., Äkare, Danderydsg 4, 0. - C. W., Skeppareg. 481V, 0. - F., Skeppareg. 481V, Ö. Norrell, Anders, Chalm. Ingenjör, Folkskolelär., Torkel-Knutssonsg. 31, Sö. Norrköpings Bomullsvafveriaktieb., lager hos P. A. Collijn, Drottningg. 5, C. - Klädes- & Skrädderiaffär (Olof Larsson), 63, C.; a. t Lithografiska Aktiebolagsafdelningskon- Norrmalms Antikvitetshandel, Julius Levy, Prokurist, Norrlandsg 13, C. - Expressbyrå, Jakobsbergsg. 10, C.; r. t , a. t Likkistfabr. (inneh. J. Sjögren), fabrik Flemingw. 49, K. Begrafn.-byra s.g ~utfabrik,;nneh. Rob. Fagerberg, Handtverkareg. 31 D, K.; a. t Nya Mjölkaffar, inneh. J. B. Johansson, Vahmannag. 14, - Nya Skomagasin, inneh. F. A. Andersson, Döbelnsg , ; a. t Ved- o. Kolaffär, inneh. C. A. Svensson, Rodagstorg 7, 0.3 midt f. Tegnér%. Norrman, Ernst, Bankkassör, Helsingeg. 6, - Daniel, Dir. v. Aktieb. de, Lavals Angturbin, Lilljansplan 5, 0. - A., Faktor, Klara S. Ryrkog. C. - C. G., E'il. lic., e. o. Aman. i Riksarkivet, Luntmakareg. 65", Anna, Fru, Linj6ranst,, Mästersamuelsg. 55" C Frokthandel, Nyg. 10, St.; inneh. G. Strömberg, bost. s. h. -s, hh&ni, - Gustaf, f. d. observatorieg. 23, - K. A., Ing., Mastersamuelsg. 551K1, C. - J. E., Mekaniker, Verkmäst., Eungsholmsg. 46, K. - Hennin Tjänsteman i Försäkr.-aktieb. skanfia, Parmmätareg. 5B, K. Norrsell, Alarik, Järnvägsman, Döbelnsg. 89 H. B., postexp,, K ~ 50, K. ~ ~ Norrström, C. Iij., Artist, Ss1tsjö:Storängen. G., ~ ~ d ~ ä ~ ~. 11, B, b 0. ~ ~ ~ tar (C. G. Holmberg), Drottnin~g. 21, - E.$., Järnvägstjänstem., Nybrog. 11 B, Rthlm V. - Nya Accidenstryckeri, Afdelningslrontor tälj^ Angfartygsaktieb., kontor Skepps- Drottningg. 30, C.; r. t ; a. t' bron 6, St Norrtulls Så eri, Hyfleri, Ved-, Kol- och - Ullspinneri, Färgeri o. Rem. tvättaiist., Brädgarfar (inoeh. C. J. Walls SBgeri. Hötorget 9, C.; filialer Greftureg. 2OB. & Trävaru Aktiebolag), Norrhllsg. 75 O., o. Hollandareg. 14, C. & 77, ; a. t , 82 09, r. t Norrköpingsboden, Beklädnadshandel, Korn- Norselius, C. R., Apotekare, Scheeleg. 14, K., hamnstorg 53, St.; a. t apoteket Hjorten; bost. Kungsholmsg. Norrland, Brandförsäkrings-Aktiebolaget, 17, K. kontor Drottningg. 22, Sthlm 1. - C. G., Kapten v. Flottan, Bergsg. 34"', K. - Brandf. A.-B.. General-Agentur (Oscar Norsell. J. A.. Damskrädd.. Tomtebog. 10, u, Paterson), ~lasieholmst." 14, C.: a. t. va.; a. t: , r. t Earl, Skriidd., Rensg. 19,; tel. Brun- Norrlandsboden (&el eterson & Co), keb Sibylleg. 6, 0. (vid ostermalmstorg); Norska Legationen, Villag. 13 B, Ö. a. t , r. t Norstedt, Emil, Brukspatron, Gust. Ad. Norrlandsbyrån (v. Häradsh. G. Fahlcrantz), torg 16, C. Södra Blasieholmshamnen 2, C. - Olivia, Fru, Kaf6, Funkensgr. 5, St. Norrlins, C. F., Kardfabrik, f. d. firman M. H. Lamqvist, Ostgötag. 43, Sö., bost. s. h. Rikstel , Allm. tel Mina, Fröken, Möbelaffär, Norrlandsg. 19, C. - Reinh., Landskapsm., Tunnelg. 25", C. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 554 Norstedt -Nya Asfalt Aktieb. Norstedt, Mana, Matvaruhandel, Mäster- Nothberg, Rich., Materialintend., Långa samuelsg. 54, C. raden 7, Skeppsholmen, O.Dj. - Sigfrid Em., Segelmakare, Kornhamns- Notini, H. E., Arkitekt, Folkungag. 89, Sö. torg 55, St. - S., Bokh., Tomtebog. 6 BI", - & Son, P. A., Segelmakare, Packhusgr. 6, -- Axel, Ornamentsbildhugg., Davidbaga- St. resg. 10, C. - & Söner, P. A., Aktiebolag, firma för Bok- - Hilma, f. Thudén, Teckn.-lär:a, Follr- tryckeri, bokförlag o. stilgjuteri, Tryc- ungag. 89, Sö. kerig. 2, Sthlm 2 ; verkst. direktörens ~otisb~rin, Srenska, Klara Västra Kyrkog. mottagningstid hvarje helgfri dag kl. 12l,C.; r. t , a. t Före standaren, privat a. t Se vid. - se äfven Nordstedt. Kal.-afdeln. [ Norström, Oscar F., Agenturaflir, Karduans- onotiser från tu ii verket^, Red. Förste Konmakareg. 4, Sthlm 16. Bostad Artille- trollören E. Kock, Solhem, Spånga. rig. 38', 0. Numa, H. P:n, Löjtnant v. Flottan, Storg. - Axel, Agenturer, Roslagsg. 43, ; r. t. 11, O. ; a. t Numans, C. F., Agentur, kont. Karlbergs- - V., Bankijinstem., Rådmansg. 65, vägen 51, ; inneh:~ bost. s. h. - Claes G., Civilingenjör, strandvägen 33, Niirnbergs bryggeri, äges af AktieL. Stock- O.Dj.; a. t.424,r. t holms bry gerier; dispon. Otto Simons- - J. L. L., Flaggnnderoff., Parkg. 12, K. son, *ög%ergsg. 43, Sö.; r. t. 7 94, - Helfrid, Folkskolelar:a, Mariag. 13, Sö. a. t Olga, Folkskolel:a, Parkg., 12, K. Niitzmann, Anna, Fru, Dalag. 31n.b., - Rertha, Fru, Storg. 52, &l.dj. - K. G. B., Musikdirektör, Frejg. 48 ", - Asta, Fröken, Karlavägen 15 A, O.; tel. Ny, J. A., Styckjunkare (Svea Art.-reg.), bsterm Nybrog. 73, O. - Gunnar, e. o. Hofrättsnot., Grefg. 10IV, Nya Aktiebolaget Cederlöf & Grundén, O.Dj.; tel. Osterm Eslcilstunabuden, Hnmlegårdsg. 12, - S. R. H.. Ingenjör, Valhallavagen27. Ö. O.; kontor o. lagerexpedition s. h.; - Gustaf, Kanslisekr., v. Haradshöfd., Kar- filialer Storg. 11, O., Odeng. 65,, lavagen 19, Ö.: a. t , r. t ; o. Lidingö, kv. Flora 1. träffas '/Z f. m. - AkJiebolaget Cigarrettfabriken Orient, - Anna, Lärar:a, Karlavägen 15 A, O. Asög. 44, Sö. - I. S. E., f. d. Larar:a, Mariag. 13, Sö. - Aktiebolaget Engelska Bngshgverket, - Rosa, Lärar:a vid Brummerska skolan, Lhdfabr., specialitet Cigarrlådor; fabri- Braheg. 401, 0.; tel. Osterm ken Henriksborg; kontor St. Nyg.41,St. - P. M., Majorsänka, Drottningg,,97, - Aktiebolaget Hästskyddare, se Aktie- Rosa, Majorsänka, Stureg. 13, 0. bolaget Svenska Spiralfabriken. - Per Edvard, Modellmast., Västmannag. - Aktiebolaget Solo, försäljning af elek- 37IV, triska båglampan Solo, belysningsar- - K. E., Pastor, Qästmannag. 3811', ; matur för elektriskt ljus och gas, Moa. t mentgas, Kolloidlampor, glödlampor - J. F., Vaktm. (Kammarkoll.), Tuleg. 49, iii. m.: Drottningg. 47, C. Nya Aktiebol. Stathmos, kontor och fabr. - A. A., Änkefru, Valhallaväqen 27, 6. Fabriksgränd l K. Utställn. Norr- - se äfven Nordström. malmstorg l 6. North British & Mercantile Ins. Co i Lon- - Aktiebolaget gvenska Autornatfabriken, don och,. Edinburg (brandassuranser), verkst. Dir. A. F. Lundbohm. Kon- Alb. B. Ohman, Drottningg. 12, C. tor o. Utställn. Riddareg. 17, Ö.; r. t. Nosslin, Gunnar, Apotekare, Mosebacketorg 70 27, a. t Verkstad Riddareg. 5, Sö. 17, O.; r. t , a. t Notariatafdelning, Sthlms enskilda banks, - Aktiebolaget Tivoli B Kungl. Djurgarden. L:a Nyg. 27, St.; kl Se annons Ordf. E. Lidforss, Jakobsg. 28, C. å bakre parmens innersida. - Amorteringsfonden för Apoteksprivilegier, - Sundsvalls Ensk. Banks, Bredsg. 4, C.; Valling. 20, Sthlm 1, kl. 12-2; a. t. r. t. 2 63, o ; för interurb , r. t samtal 9989; a. t o Arbetsstugan, se Arbetsstugor. Notarii Publici: Mllar, J. T.; Oldenbur Asfalt Aktiebolaget, kontor Birgerjarlsg. Uno; Fiirstenberg, Otto; Svensson, 8-29, C., fabrik, stall och materialgård E.; tjänsterummen öppna 9-3. Värtan. Brand- och LiWorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer