- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va."

Transkript

1 Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t , a. t. 1410, r. t r. t ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir, i3tockholms äldsta, Mästersa- son. Bost. Grefg. 20"' 0.Dj.j a. t. muelsg. 12, C , r. t. dsterm. 8 53). Mönsteratfären Chic, Mästersamuelsg. 45 B, Nacksten, Hj., Målare, Inedakg. 17, K.; C.; a. t a. t. Kungsh konstertidning, Drottningg. 30, C. N~slund, Carl Martin, Maltmäst., Olandsg. Mörcke, B. B. E., Krigsminister, Greftureg. 17 E, '1% tr., So. 69, Ö.; r. t Nzess, Hans T., Grossh,, Styrmansg. 321V, Mörk, August, f. d. Bankkassör, Karlaviigen Ö.Dj. 69', Ö. Naglo, O., Ingenjör, Karlbergsvägen 20, Va. - C. H., Lok.-för., Helsingeg. 15'" Va. Naijström, Berna, Kassörska, Torkel-Knuts- - Kich. A. S. Triidgårdsrnäst., Villa tr er^-. 16 B, Sö. lund, ids sommar kransen. - ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. - Elvira, Änkefru, St. Badstug. 40, C.; a. t. Narfström, C. A., f. d. Godsäg. Tegnérsg. 7,, Va. - se afven Meurk. Nasenins, A. R., Byggmäst., Drottningholms- Mörlin, G., Handl. (färg- o. järnhandel), Grön- vägen 5 B, K. dal, Liljeholmen; a. t. Gröndal 17. Nasielsky, C., Fru, Herrekiperingssffar, Hö- - D., Skrädd.-mast., S:t Eriksg. 90, Va. torget 12, C.; bost. Norrlandsg. 20, C. - se äfven Meurlin. - Mina, Skoaffär, Regeringsg. 50, C.; r. t. Mörner, Christer, e. o, Assessor i Svea Hofr., Norr 40, a. t Birgerjarlsg. 108, Va.; r. t Nathan, Heymann, Agent, Malmskillnadsg. - Lucie, Fröken, Kammakareg. 8" ö. g., Va. 48 A, C. K. o. V., Frbknar, Villag. 22, Ö. - Cecilie S., Blomsterhandel, Malmtorgsg. - C. O. R., Grefve, Tjänstgör. Kammar- 6, C.; bost. Malmskillnadsg. 48 A, C. junkare Jur. kand., Arnan. i jordbruks- Nathanson, S. G., Änkefru, Artillerig. 40, Ö. dep., ~inn~g. 39B, O.; r. t John G., Tegnérslunden 10 Va. - A. G., Grefve, Eapt., Kommendör~g. 33, Ö. Nathorst, Harry, ~er~siri~enjsr, Viistman- - A. H. V., Chefve, Löjtn., Handtverkareg. nag. 17 A', Va, 3, K. - John Louis, Direktör, Uplandsg. 6gn1,Va.; -K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid Vasa Rarol. Inst., Handtverkareg. 3, h: - A. G., Professor, Intendent vid Natur- - Gortav, Grefve, Nybrog. 36, 0.; a. t. histor. riksmuseum, Kammakareg. Osterm n1, Va. - Annie, Grefvinna, Villag. 22, Ö. Nationalföreningen mot emigrationen, Cen- - Elisabeth, Grefvinna, Rädmansg. 10IV, Ö.; tralbyrä: Birgerjarlsg. 29', C.; kl. 10 a. t. Osterm ; r. t , o , a. t. - W., Grefvinna Greftiireg. 22, Ö Axel, omm minister i Storkyrkoförs., Rege- - Svenska, mot tuberkulos, Mästersamumentspastor, Prastg. 3, St.; mottagn.- elsg. 17, C., kl. 11-3; r. t.9291, a. t tid. tisd. o. lord,. kl f. m. Nationalgoodtemplarordens exp. för Sthlms - Chr. Hamp., f. d. Ofverste o. Sekundchef distr.: Götg. 7g1V, So., sekr. John för Lifg. t. hast,kabinettskam.marherre, Sandberg; a. t. Söder f. d. Hofmarskalk hos H. M. Ankedrott- Nationalgoodteniplarordens sommarhem for uingen, Valhallavägen 17" b, Ö.; r. t. -fattiga barn från Sthlm å Karlsro herrn vid Almvik ä Blidö, ordf.: Posttj:man Axel B. O. Björkman, exp. Bryggareg. 14, C.;r. t. 0.a. t M. National G. T. O:) Grundloger, 27 Hvita Nachman, K. B., Speditör, Brahrg. 24, Ö. Banéret, 37 Berzelius, Kl. N. Kyrkog. Nachmanson,.Joseph, Bankdirektor, Villag. 22, C.; 1029 Mimer, Nurrtullsg. 21, Va.; 5&7, 0.;a. t.64,r.t Ostermalm o. 334 Carl von Linn6, - Aug., Direktör, Karlaplan lotv, Ö.Dj.; Davidbagaresg. 5 $ 7 ö. g., C.; 168 kontor Kurigstradgårdsg. 10, C., Fenix, 238 Sten Sture d. ä., 342 W:m Rosa E., Fru, Strandvägen 5 B, O. Lindberg, 461 Tapper o. 16 tt0 Ljus, - Rosa H., Fru, Nybrog. 41, 0.; a. t. Osterm. S:t Pauhg. 17i1, So.; 3.19 Lars Hierta, 42, r. t ICocksg. 24, So.; 493 Palmcrantz, Bryg- - & Ericsons Eftr., Garn-, Vafnads-, Triki- gareg. 5 o. g. n b. C.; 1376 Kronborg, och Manufakturhandel, St. Badstug. 50, Kungsholmsg. 3 B, K.; se f. ö. F Brand- ech Lirdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

2 574 Nationalgoodtemplarorden - Neiglick. U ngd o mste mplen: 40 Dygdens Sköldborg, Davidbagaresg. 5 & 7, C.; 89 Vinterrosen, Kl. N. Kyrkog. 22, C.; 41 Solstrålen, Kocksg. 24, Sö.; 218 Förgät mig ej, Danderyd. X'ationalgoodtemplarorden, Sveriges Nationalloge, exp. i Sthlm: för Ordenskassören Karl Nyström, Klara V. Icyrkog. 3 A", C.; r. t. 1096, a. t ; för - 0. If. Ordenschefen C. J. Olsson, Valhallavägen , Va.; r. t. Vasa 1171, a. t. Vasa National-Kuriren, repr. i Sthlm Axel B. O. Björkman, Bryggareg. 14, C.; r. t. o. a. t b nation ab, Kv.-skrift, Red.: Axel B.O.Björkman, Bryggareg. 14, C.; r. t. o. a. t National, Sjuk- o. Olycksfallforsäkringsbol., Regeringsg. 5.2, C.; r. t. 1425, a. t Nationalmuseum, Blasieholmen, C. Konsto. konstslöjdafdelningarna öppna hvardagar (utom måndagar) midten af januari-oktober kl. 10 f. m.-4 e. m.; söiid. kl. 1-4 e. m., november-midten af januari kl. 10 f. III.-3 e. m.; sönd. kl. 1-3 e. m. Gravyrsalen?ppen kl. Il f. m.-3 e. m. (hvardagar). Xatorp, Arthur, Banktj:man, Björngårdsg. 1 B1 t. v., So. Natt och Dag, Marika, Änkefru, Braheg 31 IV, O. Nattasyler, se Asyler. Nattsén, Elin, Lärar.a, Ad. Fredr. t%rg 6, Sö. n'aturhistoriska riksmuseet, Drottninggatan 96, C., samt vid Freskati; se Riksmuseet. Xaiickhoff & Co, H., Byggnadsteknisk firma, Drottningg. 94, C.; r. t. o. a t Nauckhoff, Maria, Fröken, Banérg. 21,O.Dj.; a. t Rauckhoff, Torsten, Grossh. Generalagent för F. H. Brown, Bordeaux,Paul Ruinart & C:ie, Reims, W. Chillingnorth & Son, Oporto, London, m. fl. Kontur Stiireplan 13, C.; r. t. o. a. t B,ost. Sibylleg. 77", 0.; r. t , a. t. Osterm J. H., Ing., Lillabältg. 5, 0. - Sigurd, Ing., Vintervikens Dynamitfabrik, Postadr. Sthlm 15 el. Liljeh. - Henric R., Kamrerare, Pipersg. 6') K.; a. t. Iiungsh Carl, Kapten, Eomrnendörsg. 10, O.; a. t Vilh., Kapten, LinnBg. 33 & 35, O.; r. t. u. a. t Sven, Löjtn. v. Gota iifgarde, LinnBg. 76, 0.Dj.; r. t. Osterni Harald, Prakt. Iak., LinnBg. 12, O.; o. a. t r. t. Nauclér, Ebba,Fröken,Siidertörns Villast Eva, Fröken, Mosebacketorg 4I, So. - R., Ingenjbr, Mosebacketorg 4', So. - Herman, Konduktör vid S. J., Handtverkareg. 30, K. -- Evald, Parfymhandl., Flemingg. 15, K.; affär Uplandsg. 5, C. - Karl, Rådman, Norrtullsg. 24, Vu. T.,Sjuksköt:a,Sbdertörns Villast. B. - L., Ankefru, Mosebacketorg 4', So. Naumann, C. Erik, Fil dr, Aman. i Riksarkivet, Fatbursg. 18 B, So. - C., Fröken, Observatorieg. 23lI1, Va.; r. t. Vasa Gustaf, Med. dokt,or, Bellmansx. 6, Sö. - A., Ankefru, Drottningg. 68, C. - H. C., Ankefru, Horiisg. 87, Sö. Naumburg, Olivia, Fru, Norrlandsg. 24, C. Naumburg & Co, P., A.-B. Gas-, vatten- o. värmeledningsentreprenörer, Norrlandsg. 24, C.; a. t , r. t Naumburg, Anna, Kassörska, Norrlandsg. 24, C. Nautiska Magasinet, K. Sjökarteverkets och K. Lotsstyrelsens försäljningsombud, Skeppsbron 10, St. Nautisk-Meteorologiska Byrån (Kungl, Sjökarteverkets hus), Skeppsholmen,d.~j.; föreståndare: Dr C. G. Fineman. Navigationsskolan, Stigbergsg. 40 & 42, So. Nawitzky, M., Beklädnadsapir (Meyers), Hornsg. 39 B, So.; a. t ; bost. Krukmakareg. 14, So. Navitzq~nok, Don, Skomak., Margaretavägen 38, Enskede. Nay, A., firma A. Krawe, Norrtullsg. 41,Va. Neander, Amalia, Fröken, Riddareg. 5511, ö.dj. - John, Redaktör, Kominendörsg. 19IV, Ö.; a. t. Osterni Necander. Dlilly, e. o. Postexp., Helsingeg. 18, Vu. - Pontus, Postexp., Helsingeg. 18, Va. Redahl, M., Skrädd., Stortorget 14l, St. Nederfeldt, E., Odeng. 14, Vu. Nederlandsche Vereeniging, Styrelse, se [4326]. Nederländska Generalkonsulatet för Sverige, G. M. E. Immink, Norrlandsg. 13, C.; öppet O. 2-4, lörd ; r. t , a. t Legationen, Drottningg. 2, C. Nederman, IC A, Herr- o. Damskradderi, Lnntmakareg. 79, Va. Nehrman, A. W., Bankdir., Narvavagen 14U1, O.Dj., - C. M, Ankefru, Torntebog. 39, Va. - se afven Nerman. Neiglick, C. A., Direktör, Bergsg. 16 B, K. Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatm.

3 Neiglick-Nicaraguas Generalkorisulat. 575 Neiglick, Conrad, Grossh., firma Jolin Blom Nettelblad, Hulda,B7röken, Folkungag. 91 A, berg R. Co, Aktieb., Regeringsg. 9, C.; So.; a. t. Söder bost.,.djursholm. - Anton, Ofverfältl&lcare, Stureg. 58, O. - A. J., Ankefru, Nybrog 40, Ö. Nettelbladt, E. C, Banktjanstem., Solnavii- Neijber, Hedda, Fru, Russtorp, Södertörns gen 115, Va. villastad; r. t. Södertörn Siri, Fröken, kv. Capella 7, Lidingö - Mathilda, Lärar:a v. Brummerska sko- Villastad; a. t. Lid:o 2 80, r. t. Lid% lan, Grefmagnig. 12, O.Dj Aug., f. d. Notarie, Dalag. 28, Va. - C. J. R., f. d. Handl., Hornsg. 152, So, - A., Änkefru, Narvavagen 8, 0.Dj. - O. C., Kamrer, kv. Capella 7, Lidingö Neimke, Astrid, Fru, Norrtullsg. 12, Va. Villastad; a. t. Lid:ö 2 80, r. t. Lid.& Nelander, Elins, Fröken, Riddareg. 231r, 111. adj. - H., Stationsskrifv., Jarnvlgsbost., Vartab, Nelin, Clara, Fru, Norrlandsg. 13, C. - Hjaln~., f. d. Trafikchef, Greftureg. 351r, - Hilda, Fru, Bergsg. 7 B, K.; a. t. Kungsh. 0. ; r. t Netterström, Fritz, l:e Postbetjänt, Väst. Nelsén, Emelia, Fru, ~örnmerska,äsö~ , mannag. 71, Va. Sö. Netz, G., Verkmast., Uppsalag. 15, Va. Nelson, Lily, Fröken, Uplandsg. 6811, Va.; Netzel, Sigrid, Fröken, Kammakareg. 6, Va+; a. t. Vasa a. t Nicklas Nilsson-, Handl., Högbergsg. 40, - Laura, Professorska, Kammakareg. 6, Va, Sö.; r. t Netzler, G. R., Änkefru, Greftureg 24 A, 0. - Henning, Medarb. i Sthlms-Tidn, Drott- Neuendorff, Ernst, Bagare, Hat. Kyrkobacka ningg. 38, C. 7, So. - Erik E, Repr. för A.-B. Otto Dahlström - N. A., f. d. Handl., Karlbergsvagen 7, Va* & C:o,.Vastmannag. 81, Va. ; a. t Neujd, Herman, Bildhuggare, Ofverlärare v. - Alma, ~nkefru, St. Badstug. 5811, Va.; Tekn. skolan, bost. Solhem, Spånga. r. t,. Vasn Neukammar, Emma, Fröken, Skeppareg. 2, - H. A., Ankefru, Kammakareg.2gn.b.t. h., C. o.dj. NenzBn, O. L., Litteratör, S:t Eriksg. 13, K Neukirck, Nanna,, Fröken, Herrekip., Gref- Neptun, Bergn.- och D keriaktiebolaget, t!jreg.. 22, 0.; bost. Grefmagnig. 12, Stadsgirden 14 &L 16;' (Drottsgården), 0.Dj. So. - B. J. P., f. d. Sjökapt., Uplandsg. 51U, Va, Neptuniorden, Brunnsbacken 4, So. Neuman T. H., Förste Kontrollör i Jarn- Nerén, C. A. F., Ingenjör, Birgerjarlsg. 22, ~ii~sstyrelnen, Ostermalmsg. 86, 0. O.; r. t , a. t Karl, Redaktör, N. Blasieholmsh. 5B1V, - J., Kapten, Handtverkareg. 43 B, K. C. - A. M., Sjukgymn., Västmannag. 81, Va. - Hjalmar, kontor L:a Nyg. 411, St.; a. t. Nerlien, Edv., Aktieb., Regeringsg. 31,Sthlm 10 71, r. t. l2 14, 9-5: bost. Handtver- 1, fotografiartiklar en gros och en dé- ksreg. Il, uppg. C"', K.; a. t. Kungsh, tail Nerman, Joh. Emanuel, f. d. Bokhandl., S:t Eriksg , K.; r. t G. W.. Civilingeniör o. Bv~gmast., Indust'ripalats&, N. ~antocgd, C.; a. t ' 1 - A., Fröken, Uplandsg. 46, Va. - Ingegerd, Fröken, Katrineberg 5, Kommunalhuset, Liljeholmen. - Nils G., Köpman, Brinnkyrkag. 53 So - Ingeborg, Änkefru, Holländareg. 51< C. a. t. Brunkeb se afven Nehrman. Neumann, Seth P. E., Boktr.-faktor. Ska. neg. 55, So. - Adolf, Fabrikör, Karlbergsvägen 26, VaTa, - & Vogel, Stockholms glasmåleri, Barn. husg. 16, C. Neumuller, O. E., Direktör, bost. Saltsjö- Nacka. - F. M., Löjtn. v. Flottan, Karlavageq 5". O. Neveling, A. A. L., Verkmast. v. Sthlms. E1ektr.-verk, Tegnérsg. 5Iy, Va. NewYork, Lifförsäkringsb., kontor Stallg, 4, C.; a. t.4068,r. t Nibelius, J. W. Gunnar, Faktor, Klara N. Nerpin, Thor Aug., Bildhuggare, Holländareg. 21 A, Va. ; ateljé Kungsholmsg 8 By K. Kyrkog. g"', C. ~escher, D.-E., Tjansteman v. Gasv., 81- I - M.. hkefru, Idung. 7. Va.: a. t. Vasa v, strömerg. 19, -K Nesenius, C. J. A,, Lok.-för., Hornsg. 144, So. Nicaraguas Generalkonsulat, H. Hector, Nestius, O. B., Akare, Sigtunag. 3, Va. Skeppsbron 28, St.; r. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 576 - Nicher, Augusta, Fru, Sjukgymnast, Norrbackag. 5, Va.; a. t Nickels, E. (firma Nickels & Todsen), Blasieho mu q 9, Sthlm lh. - & Todsen. Blasieholinstorg 9. Sthlm 15. &icklasson, Närta, Eande1uidk:a Norrlandsg. 8 & 10, C.; a t se äfven Niklason. Nilert, k., Tandläk., Norrmalmstorg 4, C., Nicodemi, Marta, ~oto~rahateljo, Hamng. rådfrågn. hvard ; a. t , ' 17 ö. g., C.; a. t r. t ; bost. Sibylleg. 15, O.; a. t. Lovisa, Fru, Viistmannag. 5!.11', Va , r. t B., Fröken, Barnhusg. lo1', o. g., C. - Signe, Tandläk., SibyIleg. 15,O.,rådfrågn. - Maria, Fröken, Gyirin:lar:a, Grefg. 10lV, 10-11, andra tider enl. öfverenskomiii. 0,o.i. pr tel.; a. t r. t Sigrid, Gymn.-dir., Barnhusg. 10, C. NilsBn, K. A., Gross;., kontor Roslagsg. Nicolaussou, C. W., Urmak., Humlegårdsg. 32, Va.; r. t , 11273, a. t. Vasa 20, O.; bost. Jungfrug. 18, O Nicolaysen, Lyder W. J., Kammarskrifv., Flemingg, 53 ATV, K. L - Maria, E., Ankefm, Flemingg. 53A1V,K. Nicolin, E. L., Fil. dr, Vasag. 42, C. Silicou, Jean, Direktör, Götg. 48B, Sö.; a. t. o. r. t. 1515; bost. Saltsjö-Dufnäs; r. t. Dufnäs 88, a. t. Dufnas 104. Nieberg, A., Ankefru, Kvarng. 8, Sö. Niechcziol, G. J., Rak- o. frisérsalorig, hög. 22, So.; bost. Ostgötag. 66Ax1, So. Nieckels, Mnt., Fru, Stureg. 6, 0. Nieli, M., Ingenjör, Kungsg. 54, C. Nielson, C. M., Bokbindare o. Etnimakare, Uplandsg. 74, tr., VU. - Fredr., Vilh., Grossh., S:t Eriksg. 25B, K.; a. t. Kungsh ,r. t. Kungsh N. A. Grossh., Tomtehog. 13, Va.; r. t Niels, Handelsres., Ocleng. 106,Va.; a. t. Vasa Dir. v. Centralfäng. å Langholmen, So. - Gillis,Ingenjör v. Separator, S:tEriksplan -1 Georg A., Arkitekt, Hornsg. 4lXV, So.; r. t. 10, Va.; r. t. Vasa 7. - Valdemar, firma Nya Trikåfabr., Bryggareg. 4, C.; a. t , r. t ; bost. s. h.; a. t. Brunkeb Privatkontoret: a. t , r. t Niemann, Elise, Fröken, Hollandareg. 14, C. Niemi, L., Skradderiaffär,Drottningg. 56, C.; ing. fr. Mästerfiamuelsg. 48, C. Nihl, A., Fanjunk., Kocksg. 17, Sö. NihlOn, N. A. V., Redaktör, Komniendörsg. 33A, 0. Nikander, H. E, Hatt-, Möss o. Palsvaruaffär. Storg. 12, O.; a. t Niklason Ester, Fröken, Damskriidd., Os- termalmstorg 2, 0.; a. t David, Köpman, inneh, Tekn. Kompaniet, Torsg. 23 A", Va.; a. t , r. t Vasa $fr., Tjänsteman i Trafikaktieb. Gränges- berg-oxelösund, Torsg. 23 AIV, Va.; a. t r. t. Vasa Olivia, ~nkefru, Torsg. 23 A, Va. Brand- oeh Liff6rs&kring$-Akti~bo!ag~t SVEA. 18 "-LA. Niklasson, Karl, Apotekare,Götg. 21,Sthlm 4, bost. Saltsjö-Dnfnäs. - C. P., Byggm., Gref 59, O. - J., Skräddare (~infahl C% Niklasson), Odeng. 106, Va. - se äfven Nicklasson. Nikolini E.. Tandtekn., Tomtebog. 36, Va. 1 Nilwon ; 2 Nilson. -- p- -1 Axel, Advokat, Strandvägen 5 A, O.; r. t Nilsson, O. A., Advokat, kontor o. bost. Eungsg. 74 (midt emot Oscarsteatern), C.; r. t , a. t l Waldemar, Afde1n.-chef, Dalag. 7I, Va.; r. t , a. t e N. G., f. d. Agent, Döbelnsg ö. g., Va. -2 N. F.,Aktuarie i Kammarkoll (stärbh.), Högbergsg. 541n, So.; a. t. &der 1.08, -1 Nils Olof, Aktuarie i Socialstyr., Ostgötag. 27, So.; a. t. Söder J. Sune T., e. o. Amannens, Myntg.4, St. -l N., Apotekare, Birgerjarlsg. 120, Va. -l J. H., Arbetsintend. i Fångv.-styr., t. f , a. t l Alfred, Bagare (inneh. Skinska Finbageriet), Frejg. 6, Va.; a. t , bost. s. h. -1 Lars, Bagare, Långholnlsg. 29, Sö. -T Oscar, Bagerifirma, Nytorgsg. 15, So.; a. t , r. t Fritz O. V., Bageriidk., Nytorgsg. 15, Sö. Gustaf, Ranktjänstem., Karlbergsvägen 251r1 Va. -2 Nils, hanktjänsteman (Skand. Kreditab-. tieb.), Surbrunnsg. 251v, Va.; a. t. Vasa G. A., I?ankvaktm., Storkyrkobr. 141V, St. (ing. fr. Urvadersgr. 7). -1 Robert, Barberare, Götg 22, Sö.; filial Djursholm; bost. Folkungag. 91 B, So. -1 E. E M., Barnm., Karlbergsvägen 29 A, VU. -1 Emmy C., Barnm., Vanadisvägen 3011,Va. -l Fredr., Bibliotekarie, Uplandsg. 7g1'', Va.; r. t. Vasa 456, a. t. Brunkeb A., Biljardägare, Stureplan 4, O.

5 - - - Nilsson. I 1 Nilsson; 2 Nilson. B -l M., Bokbindare, Köpinantorget 2, St. -l J. A., Direktör i A.-U. Förenade Choklad- -' Fredrik, Bokh., Dalag. 43"', Va.; a. t. fabrik, Kungsg. 66, C.; r. t. 8878, a. t. Vasa l J. A., Bokh. hos Postsparb., Grefg. 54" -l Karl Edv., Direktör, Handtverkareg. 15r, ö. g., Ö. K.; a. t , r. t l K. J. E., Bokli., Lindvagen l, Enskede. -l P., Direktör, Ingemarsg. 4I, Va. -l N. A., Bokh., Hagag. 54, Vu.; a. t. Vasa -l P. E., Direktör, Helsingeg. 8'V,Va.; a. t Vasa l P. E., Bokh., Skeppareg. 22', Ö.Dj.; a. t. Carl A., Disponent för Husqvarna ge neraldepôt, Smålandsg. 3811, C. -l J. M., Bradgårdsinsp., Braheg. 46', 0. -l Carl L., Disponent, Rörstrandsg. 30n, Va.; -l Engle, Byggm., Timmermansg. 29 A, So. a. t Vasa l J. C., f. d. Byggm., Högbergsg. 37 R"', So. -l Nils, Disponent, Birgerjarlsg. 111 A, Va.; -S J. P., Byggm., Nybrog. 3817, Ö.; a. t. a. t l Joh., Distriktsförest., Sthlms Stads Ren- -' John, Byggm., Vastmannag. 37, Va. hål1n.-verk, Södra Renhål1n.-station, -1 N., Byggm., firma Nilsson & Hanson, Asög. 2, So. Karlaplan 3 A", O.Dj.; a. t l K. F. Express- o. vedaffar, Styrmansg. ankn, r. t , O.Dj.; a. t l Nils Joh., Byggm., Folkungag. 43 C, So.; -l August, Fabrikör, Tegnérslunden 9, Va.; a. t , r. t. Söder a. t Mekanisk verkst. Mas- 0. J., Byggm., Långholmsg. 12, So.; a. t. tersamuelsg. 55 & 57, C l J., Fabrikör, Hökensg. 7, So.; a. t. Söder -1 Per, Byggm., Karlbergsvagen 80, Va l D. H., Byggnadsing., S:t Eriksg. 59. K. -l Sigfr., Fabrikör, 7 de gatan 3, Hjorthagen. -l Emil J. A., Byggnadsing., Valhallavägen -l K. G.. Faktor, Eammakareg. 36,. Va. 45 AIV, O.; a. t , r. t. Osterm L J..E., Fanjunk., Nybrog. 68, 0.; a. t. -1 Emelie, Charkuteri- o. Matvaruaffar, Gref- dsterm. 94. tureg. 15, 0.; a. t l Sigfrid, Farm. kand., Styrmansg. 3511,.,.. Chaufför, Nybergsg. 2, 0.; a. t. O.Dj., a. t. Osterm Osterm ' C. J., Fastighetsäg., Nytorgsg. 16, SO.; -1 Maria, Cigarraffär, Greftnreg. 76 B, O. a. t. Söder l Maria, firma, Cigarraffar, Norrtullsg. -l Gustaf, Folkskolelar., Nytorgsg. 15, So. 10 B, Va. (inneh. Fru M. Ericsson, -l Johan, Folkskolelar.,Krukmakare 50,So. bost. Karlbergsvagen 4" b, Va.). -l N. E., Folkskolelär., Tuleg. 24, %a -1 Oscar, Cigarraffar, Strandvägen 11,o.Dj.; -l N. P., Folkskolelär., Fridheni, ~1fsj.ö. a. t l I'., Folkslrolelar., Karlbergsvagen 14, Va. -l Carl, Cigarrhandl., Vastmannag. 4, C.; -l Bengta, Folkskolel:a, Skeppareg. 62, Ö. bost. Stortorget 18 & 20, St.; a. t S Emma, f. d. Folkskolel.a, Torsg, 19, Va. -l Edw., Cigarr- o. tobaksh.,malmskillnadsg. -l Karin, Folkskolel a, Solberga, Alfsjö. 5, C.; a. t. 565, bost. Stureg. 4211, 0.; -l K. E., Fotograf, Tuleg. 33, Va. a. t. dsterm l N., Fotograf (Skand. Förstoringsanst.), -V. Oscar, Civiling., kont. Nybrog. 26, Karlbergsvagen89, Va.; a.t.vasa ; bost. Grefg. 5, 0. Dj. -l Nils, f. d. Fotograf, St. Badstug. 12, C., -W. N. W., Civiliiig., Brandinspektör, -l Wilh. B., Frisör, St. Badstug. 58, Tra. Högbergsg. 54"', So.; a. t. Söder l Christina, Fru, Skeppareg. 511, O.; r. t. -l Nils Gust., Civiling., Ofverinspekt., Oster malmsg. 14 B, O. -l Ebba, f. Östling, Fru, Vanadisvägen SO, -l Annie, Damfris:a (f. d. Ehns Damfrise- Va. ring), Kungsg. 57 A, C.; a. t l Frida, Fru, Nytorgsg. 15, So. -l L. J., Dekorationsmilare, Radmansg. 4, -e Hilda, Fru, f. Ekelöf, Osterinalmsg. 27IV, O.; a. t Ö. ; r. t B A. Gust., Direktör i Södra Akeri- dr, Ren- -l Hilda, Fru, Sjukgymn., Sigtunag. 15, Va. hållnings-aktieb., Folkungag. 3611, So. -a Marta, Fru, Nybergsg. 5, 0. -l Albert, Direktör, Eungsholmstorg 3 BV, -l Nanny, Fru, Strandvägen 13, Ö.Dj., K.; r. t % Pauline, Fru, Fredrikshofsg. 211, 0.Dj.; -' Axel, Direktör, Brunkebergstorg 14, C.; r. t r. t o , a. t ' Sophie, Fru, Rörstrandsg. 6", Va. Brand- och Lin"drsakring8-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 37 Adresskolende, n

6 p - I O - -. A Nilsson: 2 Nilson. AV IlrJDUU. -l Teda. Fru, Mosebacketorg 16 & 18, So. -l Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, Nybrog. 29, Ö.; a. t l E., Fröken, Teförsaljn., Narvavägen 3, Ö.Dj. (förut Biblioteksg. 6 ái 8). -l Ebba Ch., Fröken, Stureg. 42", Ö.; a. t. Osterm l Emmy, Froken, Vanadisviigen 30, Va.; a. t. Vasa l Helene, Fröken, Kassörska v. Aktieb. Primus, Kungsholmstorg 3 BIx1, K. -l Hnlda,Fröken,Mejeriaff.,M&stersamuelsg. 67, C.; bost. s. h.; a. t l Ida J., Fröken, Ringvägen 104,2l/2 tr,, So. -l Carl, Handelsres., Dalag. 14, Va.; r. t. Vasa 31. Josefine, Frfiken, Torstensonsg. 9, 0.Dj. -l Fritz, Handelsres., Grefmagnig. 12', (i. Maria, Fröken sybehörsaffär, Kungsg. 78, Dj.; a. t. Osterm K.; bost. dandtverkareg. 34I, K.; a. t. -1 Gust., Handelsres., Sigtyag. 15 Va Richard, Handelsres. (Ohlin, h ils son & -"arie Louise, Fröken,Kommendörsg.4, Ö. Co), Hornsg. 49, Sö.; r. t Paula, Fröken, Sibylleg. 32I, Ö.; r. t. -1 And., Handl. (spec.- o. delikatess-), l Signe M., Fröken, Radmansg. 73, Va.; a. t l Emil, Fältskär, Flemingg. 11, K. -l Chr., Förbundsförtroendeman, Klara Norra Kyrkog. 26, C. Dan, Föreståndare f. Centraltryckeriets Paragonafdeln., Bergsg. 16 AIV, X.; a. t l A. E., Förgyllare, Skomakareg. 5, St.; bost. s. h. "I. -l N. A., orman, Greftureg. 48' ö. g., Ö.; a. t. Osterm l Johan Christian, f.d. Förvalt., S:t Eriksg. 23, K.; r. t. l19 19, 2b. t. Kun e % Oskar, Garn-, Viifnads- o. %~ihaffiir, Drottningg. 80.B, C.; a. t r. t. 2024; inneh. Ankefru Anna Nilson, bost. Viistmannag. 3, C.; a. t. Brunkeb S Seveiin. Genremålare, Kardellg. GT, Ö.; a. t. Osterm. S 67; atelj6 s. h.i1'. -2 E. William E., Geodet vid Rikets Allm. Kartverk, Karlavagen 4gU1 ö. g., 0.Dj. -l G. E., Glasmäst. o. Förgyllare, Skoma- kareg. 5, St.; bost. s. g. 1"'. -l Sven, f. d. Godsag., Tjarhofsg. 40" b. t. h., So.; a. t. Söder l Aug., Grossh., Blecktornsgrand 4, So. -l Gottfried, Grossh., Ad. Fredr. torg lb, So. -l Hermod, Grossh., kont. G:la Kungsholmsbrog. 26, C.; a. t , r. t o ; bost. Vastmannag. 12, Va.; r. t l N. E., Grossh., Rådmansg. 69, Va.; a. t , r. t l N. G. A., Grossh., Scheeleg. 17'I, K. 1 Nilsson; 2 Nilson. -1 N. J.,.Grossh., Storg. 44, O.D~.; r. t ' Oscar B., Grossh.,Grefmagnig. 17 B, o.dj. -l Richard, Qrossh., Strandvägen 49, 0.Dj. -a Hanna, Gymn.-dir., Med. kand., Bergsg. 24II1, K. -l Pontus, Handelsbitr., Skeppareg. 39 n ö. g. t.v., Ö.; r. t.psterm "inar, Handelsbokh., Arsta skog 5, Liljeholmen. -1 G. A., Handelsforest., Asög. 117, Sö. -1 O., Handelsförest., Enskedevagen 123, En skede. Engelbrektsg., 5, 0.; a. t , r. t ; bost. Ostermalmsg. 13 & 15, Carl Johan, f. d. Handl., Fredmansg. 5, Sö. -2 C. J. L., Handl. (kött-), bod L:a Nyg. 17 B, St.; bost. Götg. 27, Sö. -1 Claes, Handl. (garn, vafnader o. trikåvaror), Drottningg. 108, Va.; a. t E. Adolf, Handl., Mästersamuelsg. 41, C. -1 G. A., Handl. (frukt- o. blomster-), Birgerjarlsg. 31, C.; r. t , a. t Filial Strandvägen 3, Ö.; r. t. 2196, a t ; bost. Greftureg. 3, 0.; r. t. O'sterm l G. E., Handl. (div.-), Roslagsg. 16, Va. -1 Gustaf, Handl. (färg), Ringviigen 8, S&;- a. t. Söder H. A., Handl. (firm. Bostriöm & Boström), Kungsholmsg. 171V, K.; a. t , r. t. Kungsh John, Handl., Herrartiklar, Skjortfabrik Regeringsg. 31, G.; a. t Reseffekter Begeringsg. 28, C. a. t ; bost. Artillerig. 12n.b,, d; a.t ankn. -1 J. D., Handl. (speceri-), Heleneborgsg*. 20, So.; a. t. 3; 19; bost. s. g. 3. -l Nils, Handl. Hagag. 1, Va.; r. t. Vasa Oscar F., Handl. (váfn.- o. trika-), Hornsg. 54, So.; bost. Tordgård, Neglinge. -i Oskar, Handl., Rensg. 21, Va. -l Per, Handl. (speceri-), Norrbackag. 7, Va.; bost. Tomtebog. 28, Va. Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjortfabrik, Stureg. 10, O., Rumlegårdsg. 24,O. (hörnhuset); a. t. 7860, r. t ; bost. Kungsg. 3, C.; a. t. Brunkeb Brand- och Lifforsakrings-Aktiebdag et SVEA. l3 Drottninggatan.

7 Nilsson Nilsson ; 2 Nilson. -.p -- 1-Kilsson; 2 Nilson Xilsson, Ingeborg, Herrekiperingsaffar, -l B Jansson (inneh. Ludvig Nilsson), Kop- Drottningg. 17, C.; a. t ; inneh: par-, 'Bleck- & Plåtsl. samt Smidesfru Ingeborg Forsslund; bost. Skep- terkstad, Sveavag. 57, Va.; r. t , pareg. 8, 0.Dj.; a. t. l a. t I s, S., Eftr., Herrekipering, Regeringsg. -2 Sten, Kyrkoh., Solna, Tomteboda. 11, C.; a. t. Brunkeb l A. l?., f. d. Eillarmast., Rocksg. 28, So. -l Augusta, Hnsiig:a, Johannesg. 14, C.; a. t. -l M., Källarmist., Valhallavägen 31, O. Brnnkeb ' Birger, Köpman, S:t Erilisg. 28. K. -l A. G. F., Ino~cnjör, Hornsg. 33B, Sö. -l John, Köpman, Rosenvik 3 B, Ö.Dj. I --l,4. M., 1nge5ör, Vanadisvägen 3OU,Va.; -l Jonas, Köpman, Jungfrug. 45, O.; r. t. a. t. Vasa C. E. J., Ingenjör, Observatorieg. 20, Va. -S J. L. D., Köpman, Vanadisvägen 30, Va.;. -% John B., Inoenjör, Torsg. 191P, Va. r. t. Vasa ' Karl, lnge$ör, vanadisvigen 30, Va.; -l Per, Köpman, T~rntebog. 28, Vu.,, a. t. Vasa l S. O., Köpman. Ostermalmsg. 59, 0. -%. E. V., Ingenjör, Limboda 11, ÄIfsjö. -1 W.,Lagerchef,Enskedevagenl05,Enskede. -' Richard, Ingenjör, Vanadisvagen 30, Va.; -1 O., f. d. Landtbr., Uplandsg. 611U, Va. a. t. Vasa l Ola, f. d. Ledamot af Riksd. l:a kamm., -l Ludvig, Inneh. af Nilsson & Janssons Hollandareg. 21 A, Va.; r. t Koppar-, Bleck- & Plktslageri, Svea- -l August, Linjernäst.; Lästmakareg. 21 B, viigen 57, Va.; bost. Ynglingag. 13, Va. C.; r. t 'Alg., Järnkramhandel, Birgerjarlsg. 29, -1 W., Linjemastare, LillsjönZsvägen 70, C.; a. t. 5370, r. t ; bost. Sköld- Knngsh. villast. ungag. U. -1 s, Carl, Ljustrycksanstalt, kont. Birger-! Alfr., Kafé Svea, Vastmannag. 75, Va. jarlsg. 31, C.; a. t. 6314, r. t Ida, Kaféidlr:a, Linnég. 10, Mathilda A., f.d.lirar:a. Maj0rsg.12~, Ö. J. Emil, Kammartjänare,Tegnérsg. 21, Va. -l Albin E., Lärov:adj., Dalag. 30n1, Va. -l Nathanael, Kamrer v. Brand- o. Liffbrs. -1 S., Lärov.-adj., Afde1n.-förest. v. Sthlms 1.\.-B. Sveas Stockholmskontor, Drott- Borgarskolas Språklinje, Ostermalmsg. ningg. 13, C.; bost. Solhöjden, Spånga; 201T, O. a. t. Spånga Ernst J., Lijtn. o. Civiling., S:t Eriksg. -l Ragnar, Kamrer, Kungsholmsg. 331Y, K. 88, Va. -l A. I., Kartriterska, Rädmansg. 76, Va. -1 Herm. J., Mariningenjör, Handtverkareg. ' -' Carl J., Kassör, Karlavag. 4, V! ; r. t A"', K.; r. t. Kungsh l Gust., Kassör, Sibylleg. 25, E. G., Maskinist (Utackorderingsbyrån),, 1 -I J. A., Kassör, Handtverkareg. 88'. K. Flemingg. 22, K.; a. t. Knngsh l John E., Kassör, Jakobsbergsg. 33, C.; S. J., Masör, Sibylleg. 39", O.; a. t ,. r. t r. t. Osterm * Oscar, Kassör, Tyskbagareg. 5, O.; a. t. -I J. N., Massös, Uplandsg. 3I, C. Osterm Abram, Med. lic., Sibylleg. 49: Ö. Mot- -'s: Gottfrid, Klädesaffiir, Malmskillnadsg. tagn , 2-5, sönd , C. -l G. A., Med. stud., Tästmannag. 3, C. -j Olof,v.Kominiesionslandtmat.,Red. före. -l N. E., Mejeriaffär, Observatorieg., 21: Va.; Landtmäteritidskrift, Linnég. 39A, O.; a. t , r. t ; se sid (bl&). I T. t l A., Mek. verkst., Mastersamuelsg. 55, C. -1 Hanna,Konstvafverska,Fröken,Flemingg. -'s Eftr., Signe, Modeaffär, inneh. Fru 79 C, K.; a. t. Kungsh Alida Syren, Högbergsg. 36, Sö. -* A. G. V., Konsul, Flenringg. 51 A, K. -l Stina, Modeaff'ar, Hornsg. 66 B, Sö.; a. t. -' Anders, Kontorist, Tjarhofsg. 58"', Sö.; 39 34; bost. Ringvägen 8, Sö. a. t. Söder %s. Tlierese, Modeaffar, Bellmansg. 26, Sö. -l E. A., Kontorist, Tomtebog. 12I, Va. -l K. G., Mbdellsnick., Handelsvagen 22, - Rut, Kontorist, Tomtebog. 91n, Va.; a. t. Enskede. Vasa l & Lindström (D. á A. Holmblad), Mode- -2 Emil, Kontorschef, Storg. 34IY, G.Dj.; a. t. varor o. Sybehör. Kontor Hainng. 28, C. Osterm Butiker Malmskillnadsg. 34, C., och -l Gnst. A., Kontorschef, Karlbergsoigen Linnég. 23, 0. 8sv, Va. -1 Olof,Milare, G:la Kungsholmsbrog.25, C -I J. E., Kontrollör, Nybrog. 68, O. verkst. Klara N. Kyrkog. 17, C. Brand- och ~ifd~rin~s-~ktkbola~et SVEA. 13 Droltnlnpgitu.

8 580 Nilsson. 1 Nilsson; 2 Nilson. I Nilsson; 2 Nilson Aug., Mklarmast., verkstad Kindstug. 8, St.; bost. Volmaryxkullsg. 9'". g., So. -l C. J., Målarmast., Lundag. 39, So. -1 Chr., Målarmäst., Tyskbagareg. lon, 0.; a. t l Patrik, f. d. Målarrnäst., Valling. 18 (f. d. 12), C. -l P. G., Ombudsman for Allm, Brandförsakringsv., Artillerig. 37, 0. -l Agnes, Pappershandel o. Annonskontor, Birkag. 13, Va.; r. t , a. t Kristian L. Park- o.~räd~:sanlä~~., hög. 47 DI1< So.; r. t , a. t. Söder Nils U., Pastorsadj, Teol. lic., Hornsg. 142, So. -2 C. G., Polisman, Observatorieplan l"', Va.; a. t. Vasa ' Sven, Polisman, Briinnkyrkag. 143, So. -a Axel,Postexp.,Kungsg. 7911, K.; r. t Erik, Postexp., Eommeiidörsg. 16"' ö. g., O.; a. t. Osterm l Anders, Förste Postkontr., Helsingeg. 13', Va. -a K. W., 1:e Postvaktm., S t Eriksg ö. g., K. -l Ada, Prakt. läk., Triewaldsgr. 2111, St.; mott. hvard. 2-l/24; r. t , a. t l O., Predikant, Torntebog. 21, Va. -a A. C., Professorska, Ostermalmsg. 62, Elie, Prokurist, Kungsg. 71, K.; a. t. Kungsh l Erik, Prokurist, Dalag. 4311', Va.; a. t. Vasa l Vilh., Rak- o. frisersalong, Torsg. 2, C.; a. t. Brunkeb ' H. J.,Raksalong,St.Gråmunkegränd8, St. -a Hilda, Rektorska, Greftureg. 41, 0.; a t. Osterm a E. A., Riksdagsman, Fatbursg. 18 A, So.; r. t l N. W., Räkenskapsförare, Hornsg. 74B, So. -l Anton, Sadelmak., Lästmakareg. 28 A, C.; r. t , a. t l Johan, Sadelmakarmast., Björngårdsg. 9 Bu b., SO. -1 Ernst, firma E. W. Ekmans Eftr., Sadelmakeri o. Tapetserareaffar, Sib lleg. 8, O.; a. ti.5t3 '72; bost samma ö. g.; r. t. Osterm l Josef, Sekreterare, Uplandsg. 66IV, Va. -1 Elin, Leg. Sjukgymn., Kvarng. 2I, So.; a. t. Söder Hilda,Sjuksköterska,Torstensoneg.8,0.Dj. -l Maria, Sjuksköterska (Betaniastiftelsen), Odeng. 6I, Va.; a. t Maria, Sjuksköterska o. Liktornsoperatris, Skeppareg. 211, 0.; a. t l N. M. G.. Sjuksköt:a, Tuleg. 27, Va. -l A. G., Sjukvårdsdiak.a, Eungsholmsg. 72 A', K; a. t. Kungsh l A., Sjökapten, Kammakareg. 6, Va. -l J. A., Sjökapt., Karlbergsvagen 51'. Va. -l N., Sjökapt., Uplandsg. 54, Va. -l Anton, Skohandl., Renstjernasg. 26, So.; bost. Skaneg. 61, So. -l G. E., Skohandl., Hornsg. 61, So. -l G. H., Skohandl., Hornsg. 51, So.; bodar I Kornhamnstorg 61, St., o. Vasterlångg. 79, St. -l Adolf F. A., Skom., L,a Badstug. 3 B5 BI, Va.; a. t. Vasa l A. M., Skomakare, BanBrg. 27, 0.Dj. -U. V.,Skomakare, Kungsg. 3, C.; r. t. 5670; bost. Herserud, Lidingö. -' C., Skomakare, Kl. N. Kyrkog. 26, C. -l C., Skomak., Uplandsg. 21, Va.; spec. fysiologiska skodon; a. t a Gustaf, Skräddare, Norrtullsg. 20, Va.; a. t l Gustaf, Skräddare, SthIinsviigen 21A, Räsunda; a. t. Rasunda 77. -l J. F., Skräddare, Skeppareg. 25 A' ii. g., O.; a. t. Osterm l Olof, Skräddare, Styrmansg. 47",.Di. -l Jöns, Skräddarrnäst. (A.-B. $ilsson & Lindman, Sthlm), Villa Solhem, Nacka, r. t. Jarla 39. Nilsson & Lindman, Aktieb., Skradderietablissement, uniform- o. civilskrhd- 1 deri, Biblioteltsg. Il1, C. (vid Sture- 1 plan); a. t , r. t l & CO, P., Skrädderifirma (inneh. J. M. Osterberg o. P. Westerlund), Humleqårdsg. 11, 0. -l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), SkMdderifirma, Regeringsg. 35, C. ; a. t , r. t. 2929; bost. Styrmansg. 43', O.Dj.; a. t l Ivar, Skådespel., ValhdIavägen 111 B, Va. M. o. F., Slaktare, kontor Munkbrog. 7, St.; r. t a. t ; bost. Götg. 81 II, So. ; r. t , a. t. Söder l Oskar, Smed, Torstensonsg. 9" b. t. h., 0.Dj. -l Lars, Snickare, Surbrunnsg. 31 A, Va.; verkst. Jakobsbergsg. 38,,C. -l O,, Snickare, Braheg. 23, O.; a. t C. Jos., Stadstjanare, Rådstufvurattens 5:te afd., Sthlm 2, kl. 11-2; a t. Dufbo l Olof, Stadstjänare, Odeng. 12, Va.; a. t. Vasa 52 F9. -l Carl Josef, Styckmäst., Smala grand 5" ö. g., C. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drettninggafnis

9 Nilssori-Nissen. 581 i%lsson ; 2 Nilson i Nilsson: 2 Nilson. -l J. O., Styckmast., Kommendörsg. 8, Ö. Ernst, Åkeriigare, Stadsgården 6, So.; -l Gustaf, Sybehörsaffär, Sibylleg. 25, O.; r. t , a. t ; bost. Katarinabost. s. h.; a. t vagen 71Y, So., a. t. Söder z Dagmar, Tandlakare, Folknngag. 103, So. -Z Anna, Änkefru (inneh. Oskar Nilsons mottagn. livard. 11-3; a. t , r. t Garn-, väfnads- o. trikåaffar), Drott ningg. 80 B, C. ; bost. Vistrriannag. 3, -l P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, Hollän. C., a. t. Brunkeb. 1974, daree. 21 B. Va. -l Auzusta. f. Åhlen. Änkefru., Götg. 28 B'. u -l C. E.," Telegrafbyggmästare, Tuleg. 27, Rö.; r.',.t ' Va. -2 Aurore, Ankefru, Kungsg. 7911, K. -' Ed.?., Tillsyningsman v. Renhål1n.-verk., -[ Charlotta, Änkefru, Hornsg. 156, Sö.; a. t. Ostra Renhal1n.-stationen. U. Söder l Hans, Tjänsteman i Sv. tj ur ist for en., --z E. A.,.Ankefru, Tegnbrsg. 35", Va. Dalag. 43"', Va., a. t. Vasa j Elise, Ankefru, Uplandsg. 36, Va.; a. t. -' J. F. E., Tj:man i Nya Försakr.-aktieb. Vasa 546. Hansa, Karlbergsvagen 89, Va. -I Hulda, Ankefru, TegnBrsg. 49", Va. Thure, Tjänsteman (Sthlms Transp: o -l Isabella, Ankefru, Brunnsg. 5, C. Bogs.-Aktieb.), Brännkyrkag. 54 A, So. -L Maria, f. Waller, Ankefru, Artillerig. 32"', -' Ester, Trikåaffär, Fabriksbod Jakobs- 0.; a. t. Osterm. l7 57. bergsg. 28, C. -l Nils, Ofverinsp., Sthlms Central, Klara- -' Kristian T,., Trädghrdsanlag=are, Asbg. bergsg. 70, C.; r. t. Jarnv D"', So.; r. t l Sven, f. d. Ofverlärare, Fil. kand., Kam- -l Alfr., Tullvaktm., Österlångg. 23", St., makareg. 35, C.; a. t a. t. Rrunkeb W. M., Qfvermaskinist, Ingemarsg. 3B, Va. --l Jakob. Tullvaktm.. Erstasr. 19. So. -1 J. F.. Ofvermaskinist. Stureg. 43, 0. -l Nils, ~~~skrifvare: ~tblm~~rnkiinitious- 1-1 Carl ~enr., Frejg. g", Va. förråd, Sthlm 7. I John, Ekdalen, Alfsjö. -l J. A. E., Typograf, Skepparep. 25A1ö.g., --l N.. S:t Eriksg, 10, 3l1-2 tr., K.; a. t. ö.; a. B -Öaerni Kungsh l C. G.. U~abördsman fl4.de roten). Kata- Nilström. Olof. horns^. 81., So.:. a. t. Söder 803; r. t. 'söder (f9. Nisbeth, Amelie, Diakonissa, Diakonissanst., Y, U". Erstag. 1, So.; a. t. 3188, r. t l Johan. f. d. Vaktm.. Garf~~areo. K - Elin Theres. Fröken,, Tiarhofsg. " 54, Sö.; John, ' Vaktm. (Städernas allk. brand- a. t. ~ödér stodsbolag), Brunnsgr. llv, St. 2,Tosephine, Fröken, Karlavigen 6IV, O. -l J. P., Vaktni. (Sthlms lans sparb.), Parkg. - C. Henrik, Förste Postexp., Norrbackag. lo1, K.; a. t. Kungsh SY, -l 0. E., Vaktm. (A.-R. Norrlandsbanlren), - Emmy, Ankefru, Kungstensg. 56, Va. Karlsvibag. 51V, Ii. Niesalowitz, I. W., Agenturaffär, Handtver- -l Oscar, Vaktm. (Vattenfallsstyr.), Rege- kareg. 18"', K.; a. t ringsg. 45, C.; r. t Isak, Grossh.. Scheeleg. 20, K.: a. t. -l A. W. Vedhandl., Idung. 10, Va. Kungsh l John, ked-, Kol-, Lysolje o. Bosittnings- J., Köpman, Vistmaniiag. 1, C. affär, Flemingg. 49, K.; a. t David, Södermalms Herrekiperingsaffär, -l J., Verkmäst., Villa Lyekhäll, Alfsjö. Götg. 32 A, So.; a. t l Karl, Verkm., Kaplansbacken i? A, K.; Nissar, J. W., Tjänsteman i Sthlms Elektr:~., a. t. 286 o. a. t. Kiingsh Banérg. 8I, O.Dj.; a. t l Karl Emil, Verkmast. vid Elektricitets- Nissen, Henrik, Amanuens i Civildep., Johanverket, Lästmakareg. 17, C.; a. t iiesg. 24", C.; r. t I Lars, Verkmast., Södermarinag. 44', So. - Jean Fabrikschef, Johannesg. 2, C: -l P., Villaag., Rosenvik 3 B, O.Dj. - ~ditk, Fru, Strandvägen 13' ö. g., 0.Dj.; -l Johan, v. värd,, Mariaq. 18, So.; a. t. a. t. Österm Söder Maria Rodhe-, Fru, Johannesg. 2411, C.; s -l J. E., Akare, Döbelnsg. 77 A, Va. a. t. Brnnkeb I Edvin, Åkeriag, Stadsgården 6, So.; a. t. - Sofi, Fru, Skeppareg. 22, Ö.Dj , r. t ; host. Prastgirdsg. - Harg, e. o. Hofrättsnot., Skeppareg. 22, 15B, So.; a. t. Söder O. Dj. Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. r3 Bro~ninggaan.

10 ' b82 Kissen-Norblaa. Aissen. C. Fr., t. f. 1.e Revisor i K. Stats- Nbrbeck, K. E. M., Tjanetem. i Brandforshkr. kontoret, Rörstrandsg. 54I, Va. A-.B. Norrland, Ostgötag. 33K' (f. d. Nissens Manufactnring, Aktiebolaget, 31 B), So. Afdelningskontor, Karamell-, choklad-, - se afven Nordbeck. konfekt- och lakritsfabrik, Barnhusg. 12, Norberg, R.E., Bankofullmaktig,Kammakare- Sthlm 1; Föreståndare H. G. Reiss- g. 45, C. muller; r. t o , a. t Sven Filip, Brefbiirare, Frejg. 56, Va.; Fabrik i Kneippbaden invid Norrkö- a. t ping, verkst. Dir. Franz Alderin; r. t. - P. R., Direktör, Torstensonsg. 8, 0.Dj.; Norrköping: o r. t Nisser, Carl, Godsägare, Eriksbergsg. 8 A, O. - Anna, Farm. kand., Drottningg. 6711, C.; - Carl V., Grossh., Kammakareg. 2gn1, C.; a. t. Brunkeb r. t , a. t Ragnar, Polkskolel., Bangárdsg. ii?, So, - Betty, Änkefru, Engelbrektsg A. R., Fru, Storg. 15 B, 0. Nissvandt, Sven, verkst. Direktor i Aktieb. - Mathilda, Fru, Grefg. 61, Ö.Dj. Sveriges Allm. Revisionsbyra, af Sthlms - Eulalia, Fröken, Greftureg. 50 A, 0. Handelskammare auktoriserad revisor, Hedda, Fröken, Uplandsg. 15, Va. Nybrog. 5Sn, O. ; a. t , r. t. - Hildegard, Fröken Portrattmålarinna, Osterm Kontor Vasag. 5", C.; Grefmagnig. lo1\?, Ö.Dj. a. t. 9 98, r. t C. R., Handelsres., Torsg. 19, Va. Nitroglycerinaktiebolaget, kontor Arse- - C. F., Handl. (speceri-), Folkungag. 87, nalsg. 9, Sthlm 15. So.; a. t ; bost. Erstag. O', So. Nittzell, F. L., Handlande, Stureg. 54, Ö. - John Edv., Handl., Döbelnsg 14", Va.; Njurling, Aug, Regissör, Klarabergsg. 40n1, a. t. Vasa C. - I. M., Hotellvard:a, Vasag. 10, C. - Mana, Änkefru. Skeppareg. 3211, 0. - John., Hvitvaru-o. Damkonfektion, Kungs- Noaksson, H. A., Skrifbitr. i Arméförvaltn. g. 44, C. Tuleg. 24, Va. - Henrik, Ingenjör, Ringvägen 2I, So. Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska - H. F. E., Kontrollör v. Sockerbeskattn., akademiens, Barnhusg. 18, C. Biblio- Volmaryxkullsg. 9, So.; a. t. Söder teket öppet sept.-maj alla dagar 10 J. H., Maskinist, Roddareg. 10, So. I -3, juni-aug. tisd. o. fred Hedvig, Larar:a, Parmmatareg. ls,l,p tr. Nobelinstitut, Vetenskapsakademiens, for t. v., K. fysikalisk kemi, Experimentalfaltet. G., Larov.-adj. Prästgårdsg. 14, So. NobelkommittB, Karolinska institutets, för - G. W., ~ianofa6rikor, Repslagareg. 15, So. medicin, Handtverkareg. 3, Ii. a. t ; firma Norbergs pianofabrik; Nobelkommitté, Svenska akademiens, K. Bi- bost. Björngardsg. l B 'I t. h., So.; a. t. I blioteket, 0. Söder Nobelkommittéer, Vetenskapsakademiens, - K...G., Postexp., Danderydsg. 6, O.; a. t. för fysik o. for kemi, Drottningg. 96, C. Osterm Nobelstiftelsen, Norrlandsg. 6, C., se f. ö. Ka- - Birger, Prakt. Pi., Hornsg. 4', So.; r. t. lenderafdeln. [l631 o , a. t. Söder Noël, Isora, Fröken, Narvavägen 37, O.Dj. J. P., Predikant, Osterrnalmsg. 84 A", O. Nollerothaka stiftelsen, se Pensionskassor. - J. F., Skomak., Mariag. 14, So. von Nolting, R. W., Dir., Nybrog. 3011, 0. -s, P. H., Eftr., Spannmåls- o. Foderaffar, Nomell, B., Hvitvarnaffir o. damutstyrslar, Carlsson & Håkansson, Storg. 15 B. O. Humlegardsg. 7, 0.; bost. Greftureg. - Olof, Tandliikare, Götg. 5911, So.; r. t. 22, O , a. t. Söder Noraus, Carl, Handl., St. Nyg. 26, St.; r. t. - K. H., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank), 13568, a. t. Brunkeb Tjarhofsg. 12, So. - se afven Noréus. - C. S., Verkm. (Aktieb. L. M. Ericsson b: Norbeck, Gerda, Fröken, Tjarhofsg. lglv, So. Go), Markvardsg. 13, Va. - Maria, Fröken, Skeppareg. 62, O.; a. t. - se afven Nordberg Norbergs Järnvägs Nya Aktieb., verkst. dir. - Birger, Handelsres., Bondeg. 1 D, So. ; P.G.Dahlberg,Ksrlbergs~agen43~IB~ Va. a r. t. Söder Norblad, Augusta, Fru, Valhallavägen 13, 0.; Axel, e. o.hofr.not.,kamrerare,djursholm a. t E., Postexp., Tjarhofsg. 191P, So. - J. C. G., Hofr.-not., Valhallavagen 13. O. - P. A., Snörmak., Jakobsbergsg. 20, C.; - Allan, Karlavagen 53, 0. r. t. Norr 484, a. t se afven Nordblad. kand- och LiWömäkringr-Aktiebolaget $VU. i3 DrettRinggatan.

11 Norborg-Nordenadler. Norborg, Joel, Arkitekt, Ragvaldsg , So.; a. t. Söder Johannes, Missionslär., Barnhusg. 10, C. - K. Alfr., l:e Verkmäst. (Nya Sparv.-ak-. tieb. verkst., r. t. Sundbyberg 89); bost. Rasunda, a. t. Råsunda se äfven Nordborg. Nord, A., Fru, S:t Eriksg. 44, K. L., Fröken, Karlaplan 6, O.Dj.; a. t A., Handelsres., Kammakareg. 41, C. - A. G)., Handl. (spec.- o. vikt.-), Hornsg. 81, So.; bost. Krukmakareg. 46, So. J., Köpman, Hornsg. 55. So.; a. t P. E., Köpman, Kolonivigen 57, Enskede. - Joh., Styckjunk., Svea Arti1lerireg.-kasern, Sthlm 5. - Ivan C. W., Flemingg. 58I, K.; a. t. Kungsh se iifven Nordh. Nordahl, Eva, Fru,..Karlavägen 6, 0. Nordbiad, C. I. I., Teol. kand., RegemeY.,- pastor v. Svea Lifg., Adjunkt v. Högre Reallarov. å Ostermalm, Birgerjarlsg. 106, Va. - se äfven Norblad. Nordblom, A., Fröken, Högbergsg. 34, So. - & Lindströms Eftr., Handelsfirma, innehafves af Herman Winberg, Styrmansg. 8, O.Dj. Speceri-, delikatess-, vinoch pappershandel. - Emil, Notarie i K. Arméförvaltn., Skeppsbron 301V, St. - J. C., Orgelbygg., Modell- o. Snickeriverkst., Hjärneg. 8, K.; a. t C. M., Skrädd., Döbelnsg. 43, Va.; a. t E. O. W., Skräddare, Drottningg. 84, C.; a. t C. A., Malniskillnadsg. 7, C. - Elin. Fröken. Timmermansr. 31n1. So. - Henrik. Frukt- o. Blomsterhandl.. Handtr - I. o. 'S.. Fröknar.,- Karlavägen 55 O.: 'a. t. I verkáre~. 30. K. '2 7 r Hj., ~andkkaie, Storg. lo", d. - Z. W., Kaféidk:a (Hôtel o. Café d'angle- Norden, Industritidningen, se Industritidterre), Drottningg. 6, C. ningen Norden. - Fritiof. Kamrer hos Krl. Medicinalstvr. - Olvcksfallf'önäkrines-Aktiebolaeet, huf- Hembacken, ~jurshol%, ämbetsrum r. t. gudkontor ~rottnin~g. 9, C. u 9 21 o. 6316; bost. r. t. Djursh. 2 43, NordBn. Nils, Arkitekt, Skärsatra; r. t. Skärs. a. t. Djursh , a. t. Skärs Emma, Lärar:a, Smálandsg. 38, C.; a. t. - E., Bildhuggare, verkst. Klara N. Kyr- I Nordborg, Oscar, Bankkassör, Odeng. 54 BI, Ruth, Fröken, Ostermalmag. 38, 0. Va. H. E., Sjökapten, Ostermalmsg. 17, 0. - se äfven Norborg. - C. P.,Utkoyare, Ringvägen 2, So. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft i - P. C. B., Ankefru, Artillerig. 25l\, d.; Hamburg, brand- o. sjöförsäkringar, a. t. Osterm. l6 27. General-agenturen för Sverige: Assu- Nordbeck, A.TJT., Farm. kand., Engelbiektsg. ransfirman Olof Noragren, Drottningg. 35, d. 5I, C.; 9-6, r. t , a. t Oscar D., Kontorist, Karlberg~vagen37B~~~ Nordell, Hanna, Fru, Regeringsg. 46, C.; a. t. Va Carl, Speceri- o. Kaffehandel, Birgerjarlsg. - J., Speceri- o. Viktualiehandel, Björn- 96, Va.; bost. s. h. gårdsg. 5, So.; a. t se afven Norbeck. - Josefina, Syateljé, Prästg. 12, St.; a. t. Nordberg, P. E., Byggmäst., Heleneborgsg. Brunkeb , So. - Th., Tjänsteman, Helgag. 8', So.; a. t. Sö- - Anna, Fru, Tegnérsg. 17, Va. der Stina, Fru, Timmermansg , So. Nordeman, Ida, Fru, Jungfrug. 3'. 0. Brunkeb. 62. kor. 17. C.: a. t Lovisa, Lärar.a, Barnängstvärg. 7 B, So.; - ~dlay Fröken, Dalag. 7n.b., Va. r. t Signe, Fröken, Dalag. 7" b, Va. - Emma, & Peterson, Augusta, Milarskola, - Harald, Försakringstj:man, Dalag. 7 " b, Smålandsg. 38, C.; a. t. Brunkeb. 62. Va. - B. W., Skeppare, Folkungag. 8 C, So. - Agnes, Lirar:a, Fjallg. 12 BI1, So.; a. t. - Rudolf, Skoaffar, Norrlandsg. 26, C. Sbder Carl E., Skrädderietablissement, Norr- - August, Skräddare, Skeppareg. 22, 0.Dj.i malrristorg 4I, C.; a. t , r. t a. t Gustaf, Vagnfabr, Tegnérsg. 37, Va.; - Ellen C., Ankefru, Dalag. 7" b, Va. a. t r. t : bost. s. h. Nordenadler, O. Fr.. Kamrerare. Riddarea. - H. E., Änkefru, omm men di örs^. 28, 0. al1, ö.'~j. I - se äfven Norberg. - Frans Ludv., Veterinärläkare, Norrtnllsg. Nordberger, Selma, Änkefru, Stureg. 15, , Va. I Brand- soh SVEA. i3 Brottain~gatui.

12 584 Nordenberg, C. O. V., Poliskommissarie, Folkungag. 77, So.; a. t. Söder Nordenborg, Aug., Herr- o. Damskrädderi, Storg. 7, Ö.; a. t Nordendahl, Hanna, Folkskolel:a, Greftureg. 34 B, o. E. W., Fröken, Sibylleg. 12, O. - Karin, Ankofru, Greftnreg. 34B, Ö. Nordenfalk, J., Frih., V. Trädgårdsg. 15 A, C.; a. t , r. t Elisabeth,.Friherrinna, Greftnreg. 77,,d. - S. H. C., Ankefrih:a, Jungfrug. 30, d. - S., Änkegrefvinna, V. Trädgårdsg. 158, C. Nordenfeldt, C., Skräddare, Olofsg. 2 A", C. Nordenfelt,Per, Civiling., Ostermalmsg. 44,0. - Gerda, Hoffröken, f. d. tjinstg. hos H. M. Drottning Sophia, Karlavägen 2211', 0. nig. 18=,.Ö.Dj. Nordenhem, Hj., Ing. v. Stat. Järnv. 1.a - Georg, skriftställare, Östermalmsg. 59, Distr. maskinafd., Hornsg. 178', So. o. Nordenswan, Arthur, Löjtn. v. Svea Lif- Nordenmark,N. V.E., Fil. dr, Registrator i Riksforsiikringsanst., Helsingetorget 1, Va. Nordenskjöld, Arvid, Amanuens, Braheg. 9 box 100, Sthlm 1; r. t. - K., Arkitekt, Storg. 44, Ö.Dj. - E. J., Friherre, Hofrättsråd, Ostermalmsg. 20, 0. - Bibi, Fru, Johannesg , C. - Georgine, Fru, Hofslagareg. 5, C.; a. t Nordenberg-Nordgren. - Maria, Fru, Östermalmsg. 20, o. - S., Löjtn., Karlbergsvägen 69, Va. - Y., Löjtn., Skeppareg. 37, 0. - Bertil, Underlöjtn., Johannesg. 28, C. Nordenson & Lejdström, Herr- o. damskrädderi, Rollandareg. 11, C. - Gustaf Fr., Kontorsskr. i Järnvagsstyr., Norrtullsg. 21 II, Va. - Karl, Lärov.-adj., Skåneg. 51IV, So. - Erik, Med. dr, ogonläkare, Grefg. 3, O.Dj., hvardagar, utom torsd., 1-4 e. m.; a. t. 4 15, r. t Vitalis, Handl., Heimdalsg. 4I, Va. - Carl Fredr., Ingenjör, Barnhusg. 4", C.; a. t. Brunkeb. 3'3 68. K. K., Ingenjör, Krukmakareg. 48, So. - Arfved, Konsul, Barnhusg. 4", C.; a. t , r. t Vitalis, firma, Manufakturaffär, inneh. Herm. Magnuson, Odeng. 53, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Nordenstedt, N. N., Ingenjör, Malmskillnadsg. 42, C. Nordenstiema, Anna, Fröken, Barnavärdsskolan, Greftureg. 44, 0.; a. t Nordenstrahl, Maj, Fröken,Bellmansg.21, So, - O., Kapten i Vag- o. vattenbyggn:kåren,, förste Ingenjör vid Stockholms vattenledningsverk, Brandinspektör v.ptockh. stadsbrandforsäkr. kontor,torsg.yo, Va. Nordenström, L. J., Byggmäst., Lillabältg. 4" b, d.; r. t , a. t S. A., Vaktm., Malmskillnadsg. 32, C. - K. J., v. Värd, Drottningholmsväg. 7V, K. Nordenståhl, A. Th., Kamrer, Greftureg. 52', O.; r. t Nordensvan, C. O.. Generalmajor, Grefmag- garde, Nybergsg. 51n, O. Nordenvall, Karl A., Handelsres., Vidarg. 5'IJ, Va.; r. t. Vasa P S., Kontorsskrifv, Riddareg. 2611, Ö. Norder, H., Kuiigsg. 4S111, C.; a. t , r. t Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., Barnängstvärg. 1, So.; a. t. Söder A. G., Fattigvårdsinspektörsassist., S:t Eriksg. 301, K.; r. t H.O.,Kontorsvaktm.(Liff'ors.-anst.Trygg), Greftnreg. 681V, 0. Nordfelt, E. A. K., Kapten o. Cj mnastikdir., Skeppareg. 5111, 0.; s t. &term N. H., Sergeant, Svea Lifg. Kasern, O.Dj.; a. t Nordfors, A., Skomakare, Regeringsg. 33, C.; a. t. 4 88, r. t ; bost. Jakobs- 331n, C.; a. t Nordgr"ez8. O., Adjunkt u. Nya Elementar- skolan, Valling. 14"' (f. d. 8), C.; a. t. " Brnnkeb Carl, Notarie i K. Järnvagsstyr., Drott- - J.,..Arbetsforman, Riddareg. 26, d.; a t. ningg , Va.; a. t. Vasa Osterm Göran, Prakt. läk., Hoinsg. BI1, So.; hvard. - Olof, Assuransdirektö.r, Valling. 311, C.; c l/a10-10,3-4; under sommaren ändrad r. t. Norr 7 04, a. t Brunkeb mottagn:tid; r. t , a. t Olof, Assuransfirma (inneh. A. Sund&- Bostad Ad. Fredr. torg 1 BI1', So. Cullberg o. O. Nordgren), Drottningg. - K. E., Skraddare, Hollindareg. Il, C.; 5I, C.; r. t , a. t ; konbost. Odeng. 46, Va.. torstid 9-6, kassorna Oskar, Skraddare, Sigtunag ö. g., Va. - Aug., Boktryckerifaktor, Karlbergsrägen Nordensson,K.M.,Handl.,Brännkyrkag.4l,So. 49, Va.; a. t. Vasa P. Isak, Disp., Handtverkareg. 43 A, K.; a. t. Kungsh Ellen, Folkskole1.a. Braheg. 7 A, o. - Amelie, Fröken, Saltmätareg. 3 A, Va. - E., Fröken, Valling. 14"' (f. d. g), C.; a. t. Brunkeb E. o. S., Fröknar, Drottningg. 110, Va. - F. L.,Förtroendeman,Svedenborgsg.6,Sö. SVEA. is Drottninggatan. I

13 Nordgren-Nordisk Mejeri-Tidning. 585 Nordgren, J. A., Glasm., Artillerig. 36, 0. Nordin, Stina, Lärar:a, Götg. 97, So.; a. t, - Frans, Grossh., inneh. Ceylon Plantage- Söder Te Depaten, Handtverkareg. 44, K. J. G., Posttjanstem., Vartans station. - G. A., Handl., Hasselvagen 8, Gröndal, Jonas, Reseombud, Uplandsg. 51, Va. Liljeholmen. - C., Skomakare, Kapellgr. 6, So. - K. E. L., Juris utriusque kand., Hof- - L. E., Tullvaktm., Osterlångg. 23, St. rattsnotarie, Advokat, kontor o. bost. - H. W., Vaktm. i Järnv.-styr.. HagaG Regeringsg. 50 II, C.; kontoret öppet 16 II, Val 10-4; personlig mottagn. 9-4; a. t. - Kilut F., Vaktm., Tuleg. 23, Va , r. t Helfrid, Änkefru, Kungsholmsg. 12, K. - Ragnar, Prakt. läkare1 Lin%. 22, 0.; Nording, Antoinette W., firma, innehafves a. t r. t ; hvard. 3-4, af fru C. Nording; Eau de colognefabr. juni-aug. hvard och försäljningslokaler, Biblioteksg. - M., Sadelmak., Valhallavägen 113", Va. 11, C., Birgerjarlsg. 16, O., o. Drott- Ruth, Skolkökslar:a, S:t Eriksg. 40, K. ningg. 63, C. - J., Tjänsteman, Ostermalmsg. 64I, O.; - C., pru, ~ i ~ ~ ~OIV, ~ O. ~ j ~ ~ l a. t. Osterm D. J., Tulltjanstem., Prästgards.. 201y, Nordisk Automatfabrik, E. W. Lindgren, So Bryggareg. 30, C. : a. t , r.t Erik; Vaktm. (Sthlms Ensk. Lunt- - Boktryckarekonst, Bröderna Lagerström, makareg. 361T, Va. Klara S. Kyrkog. 14, C.; r. t , a. t Brandforsikring i Kjöbenhavn, Hufvud- - ~,, $ & " % ~ ~ ~ $ ~ ec; a. t. Brunkeb se afven Norgren. Nordgård, Earl, Cioiling,,Högbergsg. 31, So, a. t. Söder Nordhl A., Fröken, Uplandsg. 59, Va. - se afven Nord. Nordhagen, E. C.,AnItefru, S:tPaulsg.35A1,So. Nordholm, A,, Fabriksidk., Eungsholmsg, 17111, K.; a. t. Kungsh s, B. M., stärbh., Skohandel, L.a Nyg. 19 & 21, St. - Gustaf, Vaktm., Norrtullsg. 41, Va.; a. t. Vasa Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr.-notarie, Led. af Sveriges Advokatsamfund, i advokatfirma Nordin $ Stenström, Vasag. 6, C.; r. t o , a. t o ; telegrafadress: Nordstens. Kontorstid 9-4, personl. mottagn.-tid 10-11, 2-'/24; bost. Djursholm; r. t o. a. t. - Frithiof, Agent, Kungsholmsg. 7, K. - Joh. W., Agent, Birgerjarlsg. 108, Va.; a: t John, v. Auditör, Birgerjarlsg. 88, O., a. t Alice, Bildhuggarinna, atelj6 Riddareg. 42, O.Dj.; bost. s. h. - F. O., Byggnadsing., Klara V. Kyrkog. 3 B IV, C G., Detektiv, Birkag. 16, Va. - N. A., Flaggmaskinist v. Flottan, Bergsgrand 6, d.dj. - A., Folkskolelär., Agneg. T, K. - O vidia, Fru, Stureparken 3, 0. - J., Fröken, Johannesg. 24, C. - K. B., Ingenjör, Vastmannag. 201V, Va.,- kontor för Stockholm, Regeringsg. 83, C.; r. t , a. t Fraktagentur, Drottninggo 3'YP C.; r. t , a. t. Brunkeb Norclisk Fa~~iiljeboks Förlags Aktiebolag,,Bokförlag. Verkst. Direktör: E. Gernandt. Redaktör af NordiskFamiljebok: Förste arkivarien i Riksarkivet dr Th. Westrin. Medl. af redaktionen: E. Fahlstedt, A. Wahlberg, V. Söderberg, R- G:son Berg, E. Apiarie, J. Centerwall, L. Hedin, K. Sillén, A. Landgren, G. Jönsson-Willis. Redaktionsbyrå Mastersarnuelsg. 43I, C.; a. t Exp. Mastersamuelsg. 4311, C.; a. t , r. t Noindisk Familjeboks Natioiialiil)plaga, Red. Lastmakareg. 17, C.; a. t , r. t Filatelistisk Tidskrift, red. Nils Strandell, Scheeleg 17, K. - Garfveri- o. Ladertidning, red. o. exp. Pipersg. 31, K.; a. t. 9387,r. t Juridisk byrå, Nackströmsg. '2, C., a. t, Kartforlag, Malartorget 15, St. - Landtmanna-Tidnings Egna Hems-byra, Flemingg. 20 B', K.; öppen hvard. 11-3; a. t ; r. t Landtmanna-Tidnings Forlagsexp. Flemingg. 20B1, K.; a. t. 8653, r. t. 8127; Uppen hvard. 11-5, lörd Landtmicnna-Tidnings red., Plemingg- 20 BI, K.; a. t , r. t. 8127, exy- Kungsholmsg. 2 B 'V, K.; hvard. 9-7; a. t Mejeri-Tidning, Kungsg , K. Brand- och Lifbörsakrings-Aktiebssaget SVEA. 13 Drottningfldan.

14 --w h'ordisk Partiexp.-fl ordlindei. NordiskPartiexp.,Törnqvist&Flidner,Väqter- Nordiska Kreditbanken, se Bankinrättningar långg. 21, St.; a. t , r. t Magasinet, Efterkrafsaffar, (manufaktur - Resebureau, Operahuset, Sthlm 15. För- o. korta varor), Industripalatset, C. ; säljer alla slags jiirnvägs- och ångbåts- a. t biljetter till originalpis; växlar ut- - Manufaktur Aktieb., Lager af manufak- ländskt mynt. Telegrafadress: Rese- turvaror, Kungsg. 40 A, C. bureau; a. t. 6908, r. t Material Aktieb., kontor o. lager Götg. - Tidskrift, redaktör Riksantikvarien O. 9, So.; r. t , Montelius, S:t Paulsg. Il1, So. - Yachtassurans Försäkringsaktiebol., Bir- NO;~;n~,tte~y$rg;;den. bppethvardagarf kl 11 f. m till kl. 4 e m, sbn- o helgdagar gerjarlsg. 11, C. sjö- O. brandfbrsakring af &ng-, segel- O. motoryachter; fr kl 1 e m till kl. 4 e. m, 16 okt.-al I okt. hvard kl 11-1/24, sbn o. helgd kl. 1- a. t , r. t /%4' 1 nov.-30 nov. hvard. kl 11-3, sbn- Nordiska Acetylenaffaren, John Nilsson, O. helgd. 1-3; 1 dec.-15 lan hvard l/ell-'in Malmtorgsg. 5, C.; r. t , a. t. 3 son- o. helgd. 1-3; 16 jan-28 febi!i-3, son- o. helgd. 1-3 Intridesafgift ore, mindagar 1 kr, barn mtill 12 %r half - Aktiebolaget för Selas-belysning, Små- afgift landsg. 20, C. ; a. t , r. t Skansen, D~urgPtrden, öppen alla dagar frin kl 10 f m. till kl B e Bordiska Armatur Aktiebolaget, Specialm, sommarminaderna till kl. 10 e m. Bredablicks utsiktstorn, hiss (afgift affär för ångpanne- o. maskinarmatur. 26 bre), fr%n kl. 10 f. m Skinska stenkol- Kontor Norrlandsg. 15 B, Sthlm 1 ; grufvorna (afgift 25 bre), oppna sbnd 1-4, 1 under alla r. t O , a. t o fr%n kl. 10. Intradesafgift 60 ore, barn intill Se annons B kartong sid. 480 b. 3 %r fritt tilltride, intill 12 %r half afgift - Automobil-Aktiebolaget, Centralpalatset, Sthlm 1; a- t Nordiska Phonograf Aktiebolaget, T-aaag., % r. t. 50, c.; a t , r. t Bazaren,I) Nissalomitz,Väster&gg.14,St. - Samfundets 211, C.; ö ~~ei L Bokbindenet, Mästersamuelsg. 32, C.; 10 f. m.-5 e. m., lördagar 10-3; r. t. a. t , a. t Bokförlaget, Odeng. 102, Va.; a. t, Skovarubolaget> liar' kont' O' - Bokhandeln, Aktiebolaget, Drottningg. 7, lager L:a Nyg. 41 l c.; r, t , 410, a. t , Syrgasverken, hufvudkontor N. Smedjeg. 26, Sthlm 1. - Boktryckeriet, St. Badstug. 26, C.; r. t. a. t. 6 59, 41 69, a. t r. t , F~~~~~~~ i brebro; r. t. - Damkonfektionen (Fru M. Karlsson), Nederlag i Stockholm, Malinö l Klarabergsg. 35, C. o. Göteborg. - - Djurskyddsfören., Plemingg. 20 BI, K., X-Ray Reflektor A.-B., Tunnelg. 20 A, se för öfr. Djurskyddets exp. C.; r. t , a. t l - Engroslagret, lager af manufaktur- o. Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., Lastkorta varp, Mäster?amuelsg. 63, C. makareg. 1211, C.; r. t. o. a. t Förlaget, Ahlén & Alrerlnnds Förlag, Telegramadress: Nordiska. Davidbagaresg. 3, C.; a. t , r. - medicinskt arkiv; utgifvare: Prof. C. G. t , o Santesson, Handtverkareg 3411, K. - Handelskontoret, Sthlm 1; r. t , - Porträttgalleri, Grefmagnig. 17 A, O.Di., i a. t a. t , r. t Hatt-, möss- o. pälssarnmagasinet (inneh Nordhist, Se Nordqvist. Ebba Nilsson), Humlegårdsg. 11, 0. Nordlander, Emelie, Fru, Parmmätareg. Il1, a. t K.: a. t. Kungsh Import Aktiebolaget, Strandväg. 47, O. - J., iir rov.-adj., Ragvaldsg. 15, So. Dj,, Stockholm; telegrafadr. ni ab, - O., Med. lic.. Parmmätareg. Ilr, K.; Stockholmn; r. t , a. t a. t. Kungsh Kafferosteriet,Aktiebolaget,Förest. Jenny - C. G. M., Snickare, Narvavägen 29' ö. g., Gustavson, Hornsg. 153, So. a. t. o. r. t. O.Dj Edv., Tullkontrollör, Katarina O. Kyrkog. - Kompaniet, Aktieb., se Aktieb. Nordiska 11 So. Komp. - se ätven Norlander. - Kompositionslinnefabriken (Gustaf Beh- Nordlind, A. T., Handelsrea., Tointebog. mer), Liljeholmen. 25, Va. t - Konstförlaget, Birgerjarlsg. 53, Va. ; a. t. Nordlinder, Axel, Löjtnant, Birgerjarlsg. 94", P Va. ; r. t. Vasa Brand- och biff~rsakrings-aktiebolaget SVEA. i3 Drorninggatan.

15 Nordliudh-Nordqvist. 58' Nordhndh, A., Fil. dr, Kanslisekr., Odeng. Nordmark, Edith, Fröken, Kronobergsg. 19, 1061n, Va.; r. t Ernst, Ing. o. Dir. i A.-B. Svenska Patentagenturen, Regeringsg. 48, C. ; a. t , r. t s, Joh., Urmakeriaffär, firma, Kornhamnstorg 51, St. - Louise, Ankefru, Odeng. 100, Va.; a. t , r. t. Vasa 345. Nordling, Johan, Författare, Hufvudredaktör for Idun, bost. Majgården, Djursholm. - Erik, Garn-, Vafnads-, Trikå- o. Sybehörsaffir, Katarina Bang. 9, So.; bost. Tjärhofsg. 8 B, So. K. - Lotten, Fröken, f. d. Bankkamrer, Dalag. 52, Va. - Oscar, f. d. Kontorschef, Birgerjarlsg. 109 BIV ö. e.. Va. - Sven O. S., Pastor v. S t Eriks kyrka, Götg. 46, So.; a. t. Söder Johan, Skräddare, Brunnsg. 5' ö. g., C. Nordpolen, Lifförsäkringsaktieb., Vasag. 10, Sthlm Lifförsäkr. A.-B., Generalagentur, Alfred Lindblom, Drottningg. 16I, C.; r. t , a. t J. R., f. d. Grossh., Döbelnsg. 23, Va. - alfhild, ~kti~b., H~~~-, M ~ o. ~ Pals- ~ 1 - Nordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist. - varuaffiir, Västerlångg. 51, St. -l Otto, Bokbind., Kartongfabrik, L:a Nyg. - L. J., Ingenjör, Valhallavägen 103, Va. 13, St.; a. t O. R., Larar:a, Ad. Fredr. Kyrkog. 6, C. -l M. P., Bokh., Odeng. 61, Va. - D. J. E.. Musiker, Brännkyrkag. 6, So. -a Leonard, Byggnadsing., Danviks Nyb ygg- - C. V. G,son, Sjökapten (Befalh. lots- nader, So.; r. t verkets ángf. Vega), Ostgötag. 26 A, So. -l Hjalmar, Fabriksidkare, bost. Ingemarsg. - Signe, t. f. Vaktförest. v. Sthlms Rikstel.. 1 B, Va. ; r. t. S8 64. Fabrik o. kontor station, Uplandsg. 25, Va.; r. t Birgerjarlsg. 124, Va.; r. t ankn. - se äfven Norling. -l Christian, Fabrikör, Norrtullsg. 67, Vu.; Nordlund, P. A.L.,Amanuens,Timmermansg. a. t B, So. A., Fröken, Stadsgården 18 Alv, So.; a. t. Elma, Fru, Sibylleg. 73IV, 0:, Söder Ad.a, Fröken, Braheg. 501n, O.; a. t. -"rvid, Grossh., Kommendörsg. 35, 0. Osterm Nordquists, Arvid, Handelsaktiebolag. - Fritjof, Ingenjör, Hornsg. 75, So. Kolonialva~or, Konserver, Viner en N.J.,Instrumentmak.,Regeringsg.72A,C. gros o. detalj, Stureg. 38, 0. - Erland, Kapten, verkst. Dir. i Sveriges -l & Sundqvist, handelsfirma (speceri- o. Industriforb., Malmskillnadsg. 35"1, C. viktualie-), S t Parilsg. 5, So. - John,Med. dr,fördelningslakare, Eungsg. -e K., Handl., Apelbergsg. 42, C.; a. t lUr, C., hvardagar 11~ f. m., -' N. G., v. Haradsh., Stadsgården 18 A, helgdagar enligt öfvere~~skommelse. So.; r. t. Söder 213. Sjukbud alla dagar före kl. 9 f. m.; a. t. Edvin, Ingenjör, Greftureg. 20 A, , r. t l Gustaf, Konfektfabrik o. bod Drott- O. V., Musikdir., Linn6 781V, O.Dj. ningg. 50. C.; filial Hamn 16, C. - Karl, Rektor, ~oinmenfirsg 30, 0. -l A. E., Lä,r:a, Artillerig. 23, % - A., Skomak., Hjärneg. 1, K.; bod Fiandt- J. M., f. d. Lärar:a, ~jörn~årdsg. 23, So.; verkareg. 14, K. a. t. 30 SS. - And. P. Nilsson-, Snickare,Vanadisvägeii -l Anna, Modist, Högbergsg. 19, So. 19IV, Va,, -l Gustaf, Organist i Ad. Fredr., Observa- - Ingeborg, Ankefru, Timmermansg. 2 B", torieg. 19, Va.; a. t. Vasa So. Otto, Poliskonst., v. värd, Vikingag. 5, - K. E., Dalag. 761n, Va. Va.; a. t se afven Norlund. -l K. G., Postexp., 8:t Eriksg. 907, Vu. Nordlöf, Oscar, Direktör, S:t Eriksg. 63I, K.; -I Heribert, Tandlakare, Regeringsg. 61, C.; a. t , r. t Iiungsh mottngn Mimmi, Fru Pristgårdsg. 16l, So. -l Olivia, Tidninuskontoret, Allm., Gust. - Karl, ~roku;ist, S:t Eriksg. 63', K.; a. t. Adolfs torg 1% & 20, C.; bost. Kaptensg r. t. Kungsh , 6.Dj. - Olivia, Ankefru, S4 Eriksg. 63l, K.; a. t. -l P. E., Verkin., Parkg. 1611, K.; r. t Eungsh Nordmann, Martin, Segelmak., Osterlångg. -l Alex. Vinhandelsbokh., Kapellgränd 4, 18, St.; a. t So., a. t. Söder Nordmark, H. J.,Banktj:man, Högalidsg. 46 d, -a A., Änkefru, HumlegZrdsg. 24=, 0. s So. Emelie, Ankefru, Vasterlångg. 45", St. Brand- och Liffömakrings-AMiebolaget SVEA. l3 rattn ni ng gatan.

16 688 Nordqvist-Nordstriim. I ~ordqtist,ordq,iist; 3 ~ ~~dk~i~t l Nordström, Mathilda, Fröken, Ringvägen 1061V, So. a. t. Söder ö l J. M., ~nkefru, Drottningg. 50, C. - Stina, Fröken, Blomsterhandeln Viola, -1 K. V., Ankefru, Norrtullsg. 19, Va. Karlavägen 14, (i.; bost. Bankrg. Jll'. Nordsjö, O. T., Underlöjtn., Tjänstem. v. (i. Dj. 1 Sthlms Hospital, K. - Elin, Föreståhd:a v. Rikstel., Nytorgsg. Nordstedt, Anna, Fröken, Helsingeg. SI, 24Y, So.; a. t. Söder 4 91, r. t Va.; a. t. Vasa J. Alfr., Förman, Döbelnsg. 8'7 Va. Sofia, Fröken, Helsingeg. 8', Va. - & Son, C. F., Grossh., Läder, sginnvaror, - Ida o. Hilda, Fröknar, Norrtullsg. 2911', Repvaror o. Möbelstoppningsartiklar, Va.; a. t. Vasa Sibylleg. 16, 0.: r. t , a. t ; - Erik, Ingenjör hos A.-B. Jurell & Nord- se annons sid. 28. stedt; r. t. o a. t ; bost. Up- - David, Grossh., Kungsg. 66, C.;a. t , landsg. 4711, Va., a. t. Vasa r. t Sven A., Ingenjör, Ymervägen 40, Altorps - Emil, Grossh.,Apelbergsg. 58A, C.; kontor St., Djursholm; a. t. Djursh. 3 63, Drottningg. 67, C. - P., f. d. Källarm., Skeppareg. 51V, 0. - Gustaf, Grossh., Barnhusg. 20, C. i - P. A., Maskinist, Fredsg. 4, C.. - & Co, S. J., Grossh.-firma, Knngstensg. j, - Ernst, Malare, Storabaltg. 3, 0. 55, Va.; kontorstid 9-5; a. t Ottilia, Norrköpings ullspinneri, Färgeri - Oskar, Gymn.-dir., Jakobsbergsg. 6, C.; o. Rem. tvättanstalt, Hötorget 9, C. r. t se iifven Norstedt. - Alva, Hnndarb.-&:a, Repslagareg. 8, So.; Nordstjernan, Agentur o. Förmedlingsbyrå, a. t. Söder Grefg. 9, (i.dj.; a. t E. A., Handelsbitr., Tunnelg. Il, C. Nordstjernan, Liförsäkr.-Aktieb.,. kontor - Axel, Handl., Oxtorgsg. 9 A, C. l Drottningg. 7, C.; se annons.d, bok- - Carl G., Handl., Riddareg. 68, O.Dj. märket. - J., Hotelläg., L:a Vattug. 25, C.; a. t. - Agentur för Stoc&holm. Max Matthiessen, i4 52. Annex St. Gråmunlregränd 1, St.; Sibylleg. 9, 0.; r. t. o. a. t: bost. Tunnelg. 20 A, C.; a. t Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktie- - Robert, Illusionist, uppträder i familjer bolaget, Birgerjarlsg. 120, Va. o. sállskaper, Volm~ryxkullsg. 11, So. I Nordstrand, Hulda, Fru, Kungstensg. 6111', - C. A., Ingenjör, Döbelnsg. 16 A, Va. Va.; a. t. Vasa Ernst, Ingenjör, St. Vattiig. 10, C.; r. t. - Th., Predikant, Danderydsg. 21V, (i ; bost. S:t Eriksg. 23, K. Nordström, Hugo, Afdelningschef i Lifför- - S. J., Ingenjör, Kungstensg. 55, Va.; a. t. sakr.-aktieb. Nordstjernan, Vistgötag , r. t. yasa ', So.; a. t. Söder F. A., Ingenjör (A.-B. de Lavals - Gottfrid, Agent, kont. Regeringsg. 34, Angturbin), Tjärhofsg. 1411', So. C.; bost. Torstensonsg. 10, O.Dj, - Werner, Inspektor, Alfsjö villastad, a. t. - G. F., Apotekare, Greftureg. 74, 0. Langbrodal Anders, Befälhafvare, Sofieberg, Lång- - J. Wald., Kaffehandl., Ad. Fredr. torg 2, holmen. So.; a. t ; bost. Korneg. 58, So. - B. J. Victor, Bildhuggare, Repslagareg. - C. G., Kammarmusikus, Jungfrug. 28'. 0., 14, Sö.; a. t. Söder Thore, Kammarskr. i Tullv., ~örstrandsg. - A., Byggnadsing., Birgerjarlsg. 10F1, Va.; 3Sn, Va. a. t G. F., Kapten, Styrmansg. 3, O.Dj. - Bernhard, Direktör Valhallavägen 25: 0. - & Co, R. C., Rlädesvaror en ros, inneh. - Nils Joh., Fil. kand., Birgerjarlsg. l%'\', Christoph. Praritt, ~.Blasi%olmsham- Va.; a. t. Vasa nen 3, Sthlm 15; r. t. 4 03; allm. tel. - Gerda, Folkskolel:a, Nytorgsg. 24V, So.; a. t. Söder Emma, ICokfrn, Odeng ö. g., Va. - Edith, Fru. Narvavägen 35, Ö.Dj.; r. t. - Earl, Konstnär, Norrtullsg. 22, Va. Osterm. 6 51, a. t. Osterm Axel, Kontorist, Linnég. 39 B', O.; a. t. - Hanna, Fru, Konstväfskola, Kungstensg ankn. 55n, Va.; a. t , r. t. Vasa Ernst, Kontorist, Kaptensg. 151F, (i.dj.; - A., Fröken, Flemingg. 11, K. r. t Elisa E., Fröken, Äsög. 85, So.,. - C., Fbrste Kontrollör, valhallavägen 1911, - Jenny, Fröken, Humleg.d,rdsg. 211, 0.; a. t. O N. M., Kontrollör, Mastersamuelsg. 551V - Maria, Fröken, Braheg. 51, (i. 1 t. v. ö. g., C.; a. t , r. t. Norr 180. Brand- och Liffdrsakfings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. I

17 Nordström, Sigurd, Köpman, Pålsundsg. 7, So. ; a. t. Söder < - Th, f. d. Landshöfding, N. Bantorget 22lV, C. -- C. F., Läderhandl.. Linnég. 39 R', O.; a t ankn. - J. A., Löjtn., S:t Eriksg. 13, K. - C. L., Maskinist, Hagag. 52, Va. - Julia, Matvaruhandel, Ad. Fredr. torg 7, So.; a. t. 3756, r. t Ragnar, Musiker, Kocksg. 50, So., - C. J. E., Målare, Jungfrug. 33, O. - Agda, Nzasman-, Målarinna, Mästersamcielsg. 55" t V. ö. g. C., a. t D. J., Målare, Villa Ekefors, Postadr. Klinten. - J. H. M, Notarie, Braheg. 46, 0. Nordström-Norén 58: Kordwall, Sif, Folkskolel:a, Krukmakareg. 46T, So.; a. t. Söder Gerda V. S., Förest:a, Sofia Husmodersskola m. barnavård, Skåiieg. 118, So. - Erik, Grossh., Grefg. 5"I, O.Dj.; r. t , a. t. Osterm C. Iwan, Kamrer i Rante- o. Kapitalförsikr.-anst., Styrmansg. 3, O.Dj. - Björn, Kamrerare, Brannkyrkag. 2W1, So.; a. t. Söder E. Gösta, Eassbr i Riksgaldskontoret, Torstensonsg. 10, O.Dj. - F; Hugo, Kassör i Folkskole1ar:s pensionsinr., Rådmansg. 48IV, Va. - Ragnar Y. T., Kassör, Folkungag. 20 A, So.; a. t. Söder Sten G. F., Kontorschef, Folkungag. 73BT, - J. G., Pianostamrnare o. reparatbr, ~ ötg. So., r. t. Söder 153, a. t. Söder A, So. - Knut, Lärare i Nat. v. Sthlms Privat- - Frans Jakob, Revisor i Gen.-tullstyr., gymn., Kungsklippan 7 B, K. Hornsg. 6811', So.; r. t Karin Elisabeth, Larara, LinnBg. 76', - Carl E, Ruins- o. vagnsmgl., Riddareg. ; a. t. Österm , O.Dj. - A. O. L., f. d. Roteman, Repslagareg. - Anna, Serninarieförest:a, Nytorgsg. 24T, 18', So.; a. t. Söder 830. So.; a. t. Söder 4 91, r. t Elise, f. Meurling, Änkefru, LinnBg. 76', - E. A., f. d. Sjökapt., Ad. Fredr. torg G, O.Dj. So. Louise, ~nkefru, Greftureg. 24 C", 0. - & Thulin, Skeppsklarerarefirma, inneh. - 75, So' af Generalkonsul C. Q. Thulin, skepps- Nordzell, O. B., verkst. Direktör i Aktiebron 34, St. Telefoner : Befra1rtn.-afd. bol. Julius Slöör, Villa s hög bon, Saltr. t. 115, a. t ; Angbåtsexp. r. t. sjöbaden. 3 50, a. t Int!rurban r. t Norhet Ernst, Skådesp., Badstu?. 39, So. - Axel, Smör.- ost., o. Aggaffar, ~ ö t Nureen, ~ ~ A., ~ Arkitekt, ~ - S:t Eriksg. 25 B, K. hallen 92, C. - se afven NorBn. - Jacob, Snickarmist., Jakobsbergsg. 25, C.; Norelius, Jenny, Fröken, Hagag. 2. Va.; r. t. bost. Luntmakareg. 53, Va. Vasa N., Svarfvare, Vastgötag. 8, So. - C. G. Th, Förste In Handtverkareg. - F. G. D.,Tandläkare, Kungsholmstorg38, 5 C% 7", K.; a. t. &ngsh K. Noréliiis. A. G. C., Änkefru, Karlbergsvägen - A. O. F., Tapetser. o. markisaffar, En- 3111, va. gelbrektsg. 7, O.; a. t Norell, Anna, Fru, Skriftstall.a, Grefmagnig. - A., Tjansteiu. (A.-R. Göteborgs Bank), 11, O.D~. Rådmansg. 84", Va.; a. t Thora, Fru, f. Berglund, Luntmakareg. - Arvid, Tobaks- o. Cigarraffär, Döbelusg. 75, va.; t, , Va.; a. t , r. t Alma, Fröken, Brodös, Holländareg. 33, - C. A., Tullvaktmastare, Hornsg. 29 B, Va. So. - Gustaf, Försikr.-tjanstem., Tunnelg. - E. A., Vagnmak., Gröndal 30, Liljehol- 20 BIII, C.; a. t. Brunkeb men. - Fr. L., Ingenjör, Odeng. 92, Va. - Martin, Vaktm. (Hypoteksbanken), Ar- - Gust. Wilh., Revisor i Riksb., Sibylleg. senalsg. 10 A, C. 81" O. - Dorothea, Änkefru, Vasag. 36"'. C. C. A., hrmak., Hollandarcg. 33, Va., - Knut, Flemingg. 11, K. - C. G., Verkm. o. Telegraffórestknd. v. - se äfven Norström. Brandkaren, Malmskillnadsg. 64, C. Nordvall, A. R., Direktör, kont. Gasaccumu- Norén & Westgaard, Bleck-, plåt- o, kopparlator, Skärsatra. slageri, Surbrunnsg. 48, Va.; a. t , - F., Pastorsadj., Högbergsg. 15, So. r. t. Vasa 2 19., Nordwall, L., Fabriksidk., Sthlms Nya Es- Norén, Sven, Bokh., Hagag. 52, Va.; r. t. sensfabrik, Birkag. 5A, Va Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninflaatan

18 Norén, A., Bosättn.-affär,Riddareg. 25,Ö.Dj.; Noréus, Qarda, Fru, Villag. 12, O.; a t bost. s. h. Kric, Handelsres., Greftureg. 24 AIII, O. - R., Bruksförvalt., Uplandsg. 19 Anl, Va. - C. A. V., Major, Sibylleg. 59, Ö. 1 Xorén, Josef, Byggnadsingenjör, Björn- - O. R. V., Verkmast., Svedenborgsg. 12I, gårdsg. 1 BI1, So.; r. t. Y9 75, a. t. So.; a. t. Söder l ; kontor Regeringsg. 3811, C.; r. t. - se äfven Norseus , a. t Sommarbost. Orhem; Norgren, Oscar, Byggnadsing., Nybrog.23 Ö, r. t. Södertörn Amanda, Fru, Damskriidderi, uplandsg. C. J., Disponent, Roslagsg. 13, Va. 37, Va. - H. L., Disponent, kontor Narvavagen34", Gunhild, Fru, Sömm:a, Bondeg. 1 C, Sö. Ö.Dj.; r. t. 6245; bost. Karlaplan lo1', - C. F., f. d. Kallarmäst., Knngsg. 48, C, O.D~.; r. t s, K. H., Maskinvedsägeri, Narvavägen -s, K. M., Elektriska affär, Klarabergsg. 25, O.Dj.; r. t. 8845, a. t , -C. Privattelefoner, Ringledningar - Hjalmar, Ombud för Ad. Lemons A.-B., o. Askledare. Birkag. 8, Va. - Ester, Folkskolel:a, Knngsholmstorg 4, K. - Adolf, Ritare, Lånqholmsg. 5, Sö. - Amanda,,Fröken, Bokförare, Artillerig. - Claës, Tillsyningsm. v. Hilsovårdsnämn- 33Iv, 0. den, Grötg. 77, Sö. - Anna, Fröken, Barnhnsg. 3, C. - K. H., Vedhandl., Kungsg. 48, C.; r. t. - Ester, Fröken, Kungsholmstorg 4, K Signe, Fröken, Uplandsg. 63, Va.; a. t. - se äfven Nordgren.! Vasa Norin, C. A., v. Häradsh., Nybrog. 47B111, Ö, - Ulla, Fröken, Cigarraffar, Agneg. 31, K.; Norinder, V. J. H., verkst. Direktör i A11m. a. t pensionsförsakr.-bol., Linneg. 50, 0.;, - J. P., Handl., Stureg. 56n,b,, Ö. r. t , a. t Bengt Ivar, Ingenjör,Surbrnnnsg. ln,va.; - C. G., Eapten, S:t Eriksg. 51, K. a. t. Vasa Aug:a, Ankefru, Sigtuna. 13, Va. - K L., Ingenjör. firma K. M. Korens Norlanders Bokbinderi, ~irfdare~. 17 ö. g. Elektriska Affär, bost. Kungsholmsg. t. h., Ö.;a. t , K. - N. A., Förvaltare, Storg. 37, Ö.Dj. - Ingvar, Kamrer i Sv. Dagbl., Dalag. 25, - V., Grossh., Engelbrektsg. 15 & l?"', Ö. Va.; a. t Helge, Ingenjör, S:t Eriksg. 281J1, K.; r. t. - Ernst, Kontorist, Helsingeg. 8, Va.; a. t. Kungsh. 390, a. t. Kungsh Vasa E. A., Möbelsnick., Tridg5rdsvägen 25, - A. G., Lagerchef, Hökensg. 2, So. Enskede. - Gustaf Em.,Larov.-adj.,Ynglingag.l5,Va. - Emil, Redaktör, Kungsg. 66, C. - John A., Ilålare, Hagag. 10, Va.; a. t. - Edward, Tandläk., Ad. Fredr. Kyrkog. Vasa A, C.; bost. Karlbergsvägen 54V, Va. i - 0. A., Postsparbanksbitr., Barnhusg, 3, C. - Siri, Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 9 AI1, - Axel, Sliohandl., Roslagsg. 20, Va.; bost. C.; a. t g. 25; filial Uplandsg. 36, Va. - se afven Nordlander. - C. E., Skräddare, Jakobsbergsg. 38, C. NorlBn, Einar, Journalist, Drottningg. 73Ah - F. J., Skräddare, Skaraborgsg. 7I, So. ö. g, C.; a. t. Brunkeb C., Styckmast., Kommendörsg. 8I, 0. Norlin, Arthur, Cigarrhandl., Hornsg. 10, Sö. - K., Tapetserare, Braheg. 8, 0. - Hilma, Folkskolel:a, Skbldg. 13, So, 1 - H.W.,Tjänsteman(Amerik.GummiA.-B.), - Ingrid, Fröken, Grefg. 17"' ö. g., O.Dj, Lastmakareg. 15, C. - M. o. M., Fröknar, Rådmansg. 81n, P. A., f. d. Tjänsteman, Karlbergsvagen - Aron, f. d. Handlande, Plogg. 2OX", Sö. 78, 2l:.~ tr. ö. g., Va. - C. N., Handl. (blind), Brevik, Lidingö; - Karl A., Uppbördsman (6.e roten), Up- riks o. allm. tel. Brevik 43. landsg. 36', Va.; a. t Thor G., Herr, Skeppareg. 51, Ö.; a. t. - Gösta F. E., leg. Veterinär, Med. stud., Osterm Västrnannag. 37, Va.; a. t Karl T., Kontorschef, Radmansg. 81n, O- - se afven Noreen. - O. R. E., Löjtnant, Odeng. 102, Va. Norenins, C. A., flniek., verkm. (Central- - A. J., Snickare, Styrmansg. 9, Ö.Dj; Pang., Långholmen), Hornsg. 170, So. a. t. Osterm Noréus, Josef, Dentist, Urvadersgr. 4, So.; Norling, A., Ahlforts Eftr., Antikvitetsmottagn o. 5-7, sönd ; handel, Malmskillnadsg. 7, C. a. t ankn., r. t. Söder 15; bost. - G. F., Bildhugg., atelje Döbelnsg. l, C4 Urviidersgränd 6 A, Sö. bost. s. g. 17 II. Bad- LifQrs%krMigs-Aktfebolaget $VU. 13 i

19 ! r. t. Osterm Va.: a. t. O Elsa, Fru, Odeng. 531V, Va. 1- ~ilhhmine, Fröken, Fjällg. Zon, SI. 1 I Norling-Norrbom. 59B Norling, Emil, Bokh.. L:a Vattug. 11. C. Norman, Hilda, Fru, Radmansg. 52, Va. - A., Fastighets- & Inteckningsaffär, Grnn- Letty, Fru, Artillerig. 36, 0.; r. t, dad 1886, Smålandsg. 20, C. Kontors- - Anna, Fröken, Artillerig. 43, O.; a. t, tid 1/,10-4; a. t , r,.t E., Fru, Braheg. 10, Ö.; a. t. Osterm s, J. W., Eftr., Grosshandelsfirma, inneh. - August, Grossh., Torsg. 8, C. Eric Janson, Lager af in- o. utländsk - J. A., Handl., Malmskillnadsg. 7, C. ost, Corneliussons ansjovis; kontor - & Co, John, Handl., Hägersten, Liljehol- Bredgränd 2I, St.; r. t o , men. a. t o A., Journ., kv. Sländan 2, Solnavägen, Va. - Justus, Grossh., Rögbergsg. 46 A, So.; - K. G. G., Jägmäst., Bruiinsg. 10, C. a. t. Söder E., Maskinist, Kammakareg. 47, C., - S. J., Grossh., Drottningg.60, C.; r.t John, Specerihandl,Skeppareg. 20, 0.Dj.; - H.,. v. Häradsh., Advokat, Storg. 24'11, a. t. Osterm Dj.; kontor Drottningg. 17, C. Se- - John, & Co, Speceri- o. Konservmagasin, Wallins, O., Advokatbyrri. Storg. 34, 0.Dj.; r. t , a. t D., Ing., Rörstraiidsg. 24, Va. - H. R., Tullvaktm., Katarinavagen 19, So. - Allan, Kamrer i Sthlms Ensk. Bank,, - P. Aug., Verkm., Järnvagsg. 76, Sundby- Karlavägen 44, O.Dj. berg. - Earl Alb., Kapten, Greftureg. 73, 0.; a. t. - Lovisa, Änkefru, Hornsberg, I<.; a. t Alexis, f. d. Kassadir. i Bankaktieb. Norra. - se äfven Nordling. Sverige, Kommendörsg. 42"', Ö.; r. t.. Norlund,.Elisabeth, Frökeb, Birgerjarlsg , O. - I. P. B., Kommendörkapteii, Kungsh.. - Lotten, Ankefru, Birgerjarlsg. 26, Ö. hamnplan 711, K. - se afven Nordlund. - Karl Hugo, f. d. Laroverksadj., Hol- Norma, Damfrisering, inneh. Hilda Jonsson, laiidareg. 2lA, C.; a. t. ~runke'b. 49 B. Norrmalmstorg 3I, C. - Ellen Ch. W., Postexp., Rådmansg. 52"'. Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Ö., o. Va. Nybrog. 11 C, Ö.; rektor r. t. 870, före- - A. R., Sadelmakare, Norrbackag. 17, va. ståndarinnan r. t. 8 70, under läster- - Aug., Skeppsmakl., Tuleg. 29, Va. minerna. - Carin, Änkefru, BanBrg. lor1, Ö.Dj.; r. t. Normal Tid, Svensk, Aktiebolaget. Verkst Direktör Ingenjör Rob. Egnhr, Klara - Hedvig, f. Törnquist, Änkefru, Dande- S. Kyrkog. 18"', C. Verkst. Dir. och rydsg,, 8, 0.; a. t. Osterm kontoret: r. t. 4 42; Stations- o. Ingen- -- U. K.. Ankefru, Igeldamsg. 6 A, K. jörskontoret: r. t , a. t Nornan, Byrå för ansk. af kvinnl. tjänare,, Normans, G. Bageri, Storg. 24, Jakobsbergsg. 25 B, C.; s. t Norman, n lien K., Bankbitr., Igeldamsg. Nornans Symaskinsverkstad (Henning Of- 6 A, K. verström), Vasag. 12, C. - Hjalmar A., Banktjanstem., Hornsg.51,Sö. Norra Inackorderingsbyrån, Drottningg. M",.. Normans Bokbinderi Aktiebolag (f. d. C.; kl. 11-3; r. t , a. t Lindmanssons Bokbinderi Aktiebolag), - Jästfabriken, Rotebro ; kontor Kamma- Luntmakareg. 48, Va.; a. t ,78 30, kareg. 62, Va. Latiniiiroverket, se under Skolor. Norman, J., Bokh., Tuleg. 29, Va. - Roslags Domsaga, se Häradshöfdingar. -s Bosättningsaffär, Elektr. Belysningsar- - Roslags Fögderi, se Häradsskrifvare. matur, Tegnérsg. 23, Va.; a. t Tidningskontoret, Norrlandsg. 23, C. Filialer Jakobsbergsg. 5 di 7, C.; a. t. Norrbin, Anna, Fröken, Volmaryxkullsg. 17, ; Odeng. 41, Va.; a. t , So. t r. t. Vasa Wilh., Ingenjör, Bygga-kontor Ringrä- - A., f. d. Direktör, Hornsg. 51, So. gen 14, So.; a. t , r. t Carl R, Verkst. Direktör för Normans - Nils, Kontorist, Volmaryxkullsg. 17, So. BokbinderiAktiebolag,Drottninggg93~,,Norrbohm, E., Fru, Odeng. 6, VGL. C.; a. t Norrbohm D Landgrens Aktieb., Tunnelg. - Reinh. W., f. v. Expeditionsf. v. S. J., 23, C.; a. t Kungsholmsg. 26", K.;a. t.kungsh Norrbom, K. O. H.,Bokh., Vastrnannag. 32, Va- - K. E., Fl. lic., Aktuarie, Baldersg. 5, Ö.; - Karin, Diakonissa, Karlbergsvagen 7, LiWgrsakrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Omteningoatam.

20 692 Norrby-Norska Legationen. Norrby, Fingal, Bokh., St. Badstug. 36, C. Norrmalms Lutfabrik, inneh. Rob. Fager- - Robert, Fil. dr, Beridarebansg. 17 (Brun- bergs Eftr., Handtverkareg. 31 D, K.; kebergstorg:, C.; privat före o. efter a. t kontorstid r. t Nya Mjölkaffar, inneh. J. B. Johanssoil, - Carin, Fru, Solvagen 20, Enskede. Vastmannag. 14, Va. - Lisa, Fröken, Husmoder, Sthlms sjuk- - Nya Skomagasin, iiineh. F. A. Andersson, hem, K.; a. t Döbelnsg. 25 & 27, Va.; r. t. Vasa - Adil, Försakr.-tjänstem., Frejg. 67I, Va.; 6 34, a. t r. t. Vasa 1001, a. t. Vasa Pappershandel, inneh. Fröken Agiles Nils- - O. P., f. d. Handl., Frejg. 67I, Vu.; a. t. son, Birkag. 13, Va. Vasa 90 64, r. t Ved- o. Kolaffar, inneh. E. Gustafsson & - C. J., Hofpredikant, Förest. för Diako- Co, Roslagstorg 7, O.; a. t nissanstalten i Sthlm, Erstag. 1, Sö. Norrman, Ernst, Bankkamrer, Helsingeg. 6, - C. W., Kontorist, Rutger-Fuchsg. 6, So.; Va. a. t. Söder Henning, Direktör, kontor St. Nyg. 37, - C. J. H., l:e Styrman å sis Thai, Beridare- St.; a. t , r. t 12516; bost. Saltsjöbansg. 17 (Brunkebergstorg), C. Dufnäs; r. t. Saltsjö-Dufnas 19, a. t. Norrgård, K. G., Ritare, Tuleg. 35, Va. Dufnäs 102. Norris, H,. Jackson-, Sångl., Humlegårdsg. - A., Faktor, Karlbergsvägen 28, Va. 8, 0.; a. t Anna, Fru, LinjBranst., Mastersamuelsg. Norrköpings Bomullsväfveri Aktiebolags 55", C. Lager, Regeringsg. 19 & 211V, C. Före- -s, Johanna, Frukthandel, L:a Nyg. 10, St.; stånd. Joh:s E. Garell; r. t. 9224, a. t. inneh. G. Strömberg, bost. s. g K., Fröken, Slakthuset, Enskede, Sthlm 4. - Klädeslager, Jakobsg. 28, C.; r. t , - Gustaf, f. d. Fangelsedirektör, Observa- a. t torie~. 23. Va. ' - Lithografiska ~ktiebola~s afdelningskon- I - R. A., Ing.,' ~ästersamuels~. 55"', C. tor (C. C;. Holmberg), Drottningg. 21 A, - R. W., Kontorist, SkAneg , Sö.; r Sthlm 1. a. t. Söder Ullspinneri, Färgeri o. Kem. tvättanst, - E. W., Mekaniker, Haiidtverkareg. 30, K. Hotoreet 9. C. - J. E.. Mekaniker. Verkmast.. Krono- D-- ~orrlknd, ~randlörsäkrin~s-~ktiebola~et, bergsg. 20, K. i ' kontor Drottningg. 22, Sthlm 1. - Sune, Notarie i Kammarrätten, Sköld- - Brandf. A.-B., General-Agentur (Oscar ungag. 7, 0. Paterson), Blasieholmstorg 14, C. ; a. t. Norrsell, Alarik,Järnvagsm., Döbelnsg.89, Va , r. t Alma H. B., Postesp., Tunnelg. 211V C. Morrlandsboden, Aktiebolaget, Sibylleg. 11, Norrström, G., Godsäg., Karlavägen 26": O. O.; a. tn57 05, r. t E. T*., Tjänsteman i Järnvägsstyr., S:t 1 Norrlandsbyrån (v. Häradsh. G. Fablcrantz Eriksg. 53 Bnl, K. o. e. o. Hofrättsnot. Hugo Fahlcrantz), Norrtulls Så eri, Hyfleri, Ved-, Kol- och Sodra Blasieholmshamnen 2, C. Rrädgår$ar (inneh. C. J. Walls Sågeri- Norrlins, C. F., Kardfabrik. f. d. firman 81. & Travaru Aktiebolag), Norrtullsg. 67 H. Lämqvist, Folkungag. 16 & 18, So.; (f. d. 77), Va.; a. t , 82 09, r. t. I Rikstel , Allm. tel Norrlindska Pensionatet, Regeringsg. 3, C. Norrvikens Villastad, Aktieb., kontor Vasag. Norrmalms Antikvitetshandel, Julius Levy, 48, C., o. Norrviken. Norrlandsg. 13, C. Norselius, C. G., Kommendörkapten, Bergsg. I - Engelska Hattmagasin, Nastersamuelsg. 3411', K. 35, C. - Augusta, Änkefru, Kungsholmsg. 17, K. - ExpressbyrSt, Miistersamuelsg. 24 C.; r. t. Norsell, J. A., Damskrädd., Uplandsg. 47, 52 36, a. t o Se annons Va.; a. t sid Karl, Skrädd.,Rensg.l9, Va.;a.t.Vasa Fruktaffär, A. Arnell, Norrtnllsg. 27, Va.; Norska Amerikalinjens generalagentur för a. t Sverige, Aktieb. Nyman & Schultz, - Färg- o. Kemikalieaffär, Henning Eriks- Skeppsbron 22, St.; r. t , a. t. san, Roslagsg. 13, Va.; a. t Guldsmedsaffär, Tegnbrsg. 6, Va.; a. t. - Generalkonsulatet, Brännkyrkag. 'i1, So., kl. 10-1, 2,so--4,817; r. t. 33, a. t. I - Likkistfabr. (iiineh. J. Sjögren), fabrik Sekret. Fr. L. Borch. Flemingg. 49, K. Begrafn.-byrå s.g Legationen, Narvaviigen 32, O.Dj. LinTorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drotbin~atan \!

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer