- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va."

Transkript

1 Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t , a. t. 1410, r. t r. t ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir, i3tockholms äldsta, Mästersa- son. Bost. Grefg. 20"' 0.Dj.j a. t. muelsg. 12, C , r. t. dsterm. 8 53). Mönsteratfären Chic, Mästersamuelsg. 45 B, Nacksten, Hj., Målare, Inedakg. 17, K.; C.; a. t a. t. Kungsh konstertidning, Drottningg. 30, C. N~slund, Carl Martin, Maltmäst., Olandsg. Mörcke, B. B. E., Krigsminister, Greftureg. 17 E, '1% tr., So. 69, Ö.; r. t Nzess, Hans T., Grossh,, Styrmansg. 321V, Mörk, August, f. d. Bankkassör, Karlaviigen Ö.Dj. 69', Ö. Naglo, O., Ingenjör, Karlbergsvägen 20, Va. - C. H., Lok.-för., Helsingeg. 15'" Va. Naijström, Berna, Kassörska, Torkel-Knuts- - Kich. A. S. Triidgårdsrnäst., Villa tr er^-. 16 B, Sö. lund, ids sommar kransen. - ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. - Elvira, Änkefru, St. Badstug. 40, C.; a. t. Narfström, C. A., f. d. Godsäg. Tegnérsg. 7,, Va. - se afven Meurk. Nasenins, A. R., Byggmäst., Drottningholms- Mörlin, G., Handl. (färg- o. järnhandel), Grön- vägen 5 B, K. dal, Liljeholmen; a. t. Gröndal 17. Nasielsky, C., Fru, Herrekiperingssffar, Hö- - D., Skrädd.-mast., S:t Eriksg. 90, Va. torget 12, C.; bost. Norrlandsg. 20, C. - se äfven Meurlin. - Mina, Skoaffär, Regeringsg. 50, C.; r. t. Mörner, Christer, e. o, Assessor i Svea Hofr., Norr 40, a. t Birgerjarlsg. 108, Va.; r. t Nathan, Heymann, Agent, Malmskillnadsg. - Lucie, Fröken, Kammakareg. 8" ö. g., Va. 48 A, C. K. o. V., Frbknar, Villag. 22, Ö. - Cecilie S., Blomsterhandel, Malmtorgsg. - C. O. R., Grefve, Tjänstgör. Kammar- 6, C.; bost. Malmskillnadsg. 48 A, C. junkare Jur. kand., Arnan. i jordbruks- Nathanson, S. G., Änkefru, Artillerig. 40, Ö. dep., ~inn~g. 39B, O.; r. t John G., Tegnérslunden 10 Va. - A. G., Grefve, Eapt., Kommendör~g. 33, Ö. Nathorst, Harry, ~er~siri~enjsr, Viistman- - A. H. V., Chefve, Löjtn., Handtverkareg. nag. 17 A', Va, 3, K. - John Louis, Direktör, Uplandsg. 6gn1,Va.; -K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid Vasa Rarol. Inst., Handtverkareg. 3, h: - A. G., Professor, Intendent vid Natur- - Gortav, Grefve, Nybrog. 36, 0.; a. t. histor. riksmuseum, Kammakareg. Osterm n1, Va. - Annie, Grefvinna, Villag. 22, Ö. Nationalföreningen mot emigrationen, Cen- - Elisabeth, Grefvinna, Rädmansg. 10IV, Ö.; tralbyrä: Birgerjarlsg. 29', C.; kl. 10 a. t. Osterm ; r. t , o , a. t. - W., Grefvinna Greftiireg. 22, Ö Axel, omm minister i Storkyrkoförs., Rege- - Svenska, mot tuberkulos, Mästersamumentspastor, Prastg. 3, St.; mottagn.- elsg. 17, C., kl. 11-3; r. t.9291, a. t tid. tisd. o. lord,. kl f. m. Nationalgoodtemplarordens exp. för Sthlms - Chr. Hamp., f. d. Ofverste o. Sekundchef distr.: Götg. 7g1V, So., sekr. John för Lifg. t. hast,kabinettskam.marherre, Sandberg; a. t. Söder f. d. Hofmarskalk hos H. M. Ankedrott- Nationalgoodteniplarordens sommarhem for uingen, Valhallavägen 17" b, Ö.; r. t. -fattiga barn från Sthlm å Karlsro herrn vid Almvik ä Blidö, ordf.: Posttj:man Axel B. O. Björkman, exp. Bryggareg. 14, C.;r. t. 0.a. t M. National G. T. O:) Grundloger, 27 Hvita Nachman, K. B., Speditör, Brahrg. 24, Ö. Banéret, 37 Berzelius, Kl. N. Kyrkog. Nachmanson,.Joseph, Bankdirektor, Villag. 22, C.; 1029 Mimer, Nurrtullsg. 21, Va.; 5&7, 0.;a. t.64,r.t Ostermalm o. 334 Carl von Linn6, - Aug., Direktör, Karlaplan lotv, Ö.Dj.; Davidbagaresg. 5 $ 7 ö. g., C.; 168 kontor Kurigstradgårdsg. 10, C., Fenix, 238 Sten Sture d. ä., 342 W:m Rosa E., Fru, Strandvägen 5 B, O. Lindberg, 461 Tapper o. 16 tt0 Ljus, - Rosa H., Fru, Nybrog. 41, 0.; a. t. Osterm. S:t Pauhg. 17i1, So.; 3.19 Lars Hierta, 42, r. t ICocksg. 24, So.; 493 Palmcrantz, Bryg- - & Ericsons Eftr., Garn-, Vafnads-, Triki- gareg. 5 o. g. n b. C.; 1376 Kronborg, och Manufakturhandel, St. Badstug. 50, Kungsholmsg. 3 B, K.; se f. ö. F Brand- ech Lirdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

2 574 Nationalgoodtemplarorden - Neiglick. U ngd o mste mplen: 40 Dygdens Sköldborg, Davidbagaresg. 5 & 7, C.; 89 Vinterrosen, Kl. N. Kyrkog. 22, C.; 41 Solstrålen, Kocksg. 24, Sö.; 218 Förgät mig ej, Danderyd. X'ationalgoodtemplarorden, Sveriges Nationalloge, exp. i Sthlm: för Ordenskassören Karl Nyström, Klara V. Icyrkog. 3 A", C.; r. t. 1096, a. t ; för - 0. If. Ordenschefen C. J. Olsson, Valhallavägen , Va.; r. t. Vasa 1171, a. t. Vasa National-Kuriren, repr. i Sthlm Axel B. O. Björkman, Bryggareg. 14, C.; r. t. o. a. t b nation ab, Kv.-skrift, Red.: Axel B.O.Björkman, Bryggareg. 14, C.; r. t. o. a. t National, Sjuk- o. Olycksfallforsäkringsbol., Regeringsg. 5.2, C.; r. t. 1425, a. t Nationalmuseum, Blasieholmen, C. Konsto. konstslöjdafdelningarna öppna hvardagar (utom måndagar) midten af januari-oktober kl. 10 f. m.-4 e. m.; söiid. kl. 1-4 e. m., november-midten af januari kl. 10 f. III.-3 e. m.; sönd. kl. 1-3 e. m. Gravyrsalen?ppen kl. Il f. m.-3 e. m. (hvardagar). Xatorp, Arthur, Banktj:man, Björngårdsg. 1 B1 t. v., So. Natt och Dag, Marika, Änkefru, Braheg 31 IV, O. Nattasyler, se Asyler. Nattsén, Elin, Lärar.a, Ad. Fredr. t%rg 6, Sö. n'aturhistoriska riksmuseet, Drottninggatan 96, C., samt vid Freskati; se Riksmuseet. Xaiickhoff & Co, H., Byggnadsteknisk firma, Drottningg. 94, C.; r. t. o. a t Nauckhoff, Maria, Fröken, Banérg. 21,O.Dj.; a. t Rauckhoff, Torsten, Grossh. Generalagent för F. H. Brown, Bordeaux,Paul Ruinart & C:ie, Reims, W. Chillingnorth & Son, Oporto, London, m. fl. Kontur Stiireplan 13, C.; r. t. o. a. t B,ost. Sibylleg. 77", 0.; r. t , a. t. Osterm J. H., Ing., Lillabältg. 5, 0. - Sigurd, Ing., Vintervikens Dynamitfabrik, Postadr. Sthlm 15 el. Liljeh. - Henric R., Kamrerare, Pipersg. 6') K.; a. t. Iiungsh Carl, Kapten, Eomrnendörsg. 10, O.; a. t Vilh., Kapten, LinnBg. 33 & 35, O.; r. t. u. a. t Sven, Löjtn. v. Gota iifgarde, LinnBg. 76, 0.Dj.; r. t. Osterni Harald, Prakt. Iak., LinnBg. 12, O.; o. a. t r. t. Nauclér, Ebba,Fröken,Siidertörns Villast Eva, Fröken, Mosebacketorg 4I, So. - R., Ingenjbr, Mosebacketorg 4', So. - Herman, Konduktör vid S. J., Handtverkareg. 30, K. -- Evald, Parfymhandl., Flemingg. 15, K.; affär Uplandsg. 5, C. - Karl, Rådman, Norrtullsg. 24, Vu. T.,Sjuksköt:a,Sbdertörns Villast. B. - L., Ankefru, Mosebacketorg 4', So. Naumann, C. Erik, Fil dr, Aman. i Riksarkivet, Fatbursg. 18 B, So. - C., Fröken, Observatorieg. 23lI1, Va.; r. t. Vasa Gustaf, Med. dokt,or, Bellmansx. 6, Sö. - A., Ankefru, Drottningg. 68, C. - H. C., Ankefru, Horiisg. 87, Sö. Naumburg, Olivia, Fru, Norrlandsg. 24, C. Naumburg & Co, P., A.-B. Gas-, vatten- o. värmeledningsentreprenörer, Norrlandsg. 24, C.; a. t , r. t Naumburg, Anna, Kassörska, Norrlandsg. 24, C. Nautiska Magasinet, K. Sjökarteverkets och K. Lotsstyrelsens försäljningsombud, Skeppsbron 10, St. Nautisk-Meteorologiska Byrån (Kungl, Sjökarteverkets hus), Skeppsholmen,d.~j.; föreståndare: Dr C. G. Fineman. Navigationsskolan, Stigbergsg. 40 & 42, So. Nawitzky, M., Beklädnadsapir (Meyers), Hornsg. 39 B, So.; a. t ; bost. Krukmakareg. 14, So. Navitzq~nok, Don, Skomak., Margaretavägen 38, Enskede. Nay, A., firma A. Krawe, Norrtullsg. 41,Va. Neander, Amalia, Fröken, Riddareg. 5511, ö.dj. - John, Redaktör, Kominendörsg. 19IV, Ö.; a. t. Osterni Necander. Dlilly, e. o. Postexp., Helsingeg. 18, Vu. - Pontus, Postexp., Helsingeg. 18, Va. Redahl, M., Skrädd., Stortorget 14l, St. Nederfeldt, E., Odeng. 14, Vu. Nederlandsche Vereeniging, Styrelse, se [4326]. Nederländska Generalkonsulatet för Sverige, G. M. E. Immink, Norrlandsg. 13, C.; öppet O. 2-4, lörd ; r. t , a. t Legationen, Drottningg. 2, C. Nederman, IC A, Herr- o. Damskradderi, Lnntmakareg. 79, Va. Nehrman, A. W., Bankdir., Narvavagen 14U1, O.Dj., - C. M, Ankefru, Torntebog. 39, Va. - se afven Nerman. Neiglick, C. A., Direktör, Bergsg. 16 B, K. Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatm.

3 Neiglick-Nicaraguas Generalkorisulat. 575 Neiglick, Conrad, Grossh., firma Jolin Blom Nettelblad, Hulda,B7röken, Folkungag. 91 A, berg R. Co, Aktieb., Regeringsg. 9, C.; So.; a. t. Söder bost.,.djursholm. - Anton, Ofverfältl&lcare, Stureg. 58, O. - A. J., Ankefru, Nybrog 40, Ö. Nettelbladt, E. C, Banktjanstem., Solnavii- Neijber, Hedda, Fru, Russtorp, Södertörns gen 115, Va. villastad; r. t. Södertörn Siri, Fröken, kv. Capella 7, Lidingö - Mathilda, Lärar:a v. Brummerska sko- Villastad; a. t. Lid:o 2 80, r. t. Lid% lan, Grefmagnig. 12, O.Dj Aug., f. d. Notarie, Dalag. 28, Va. - C. J. R., f. d. Handl., Hornsg. 152, So, - A., Änkefru, Narvavagen 8, 0.Dj. - O. C., Kamrer, kv. Capella 7, Lidingö Neimke, Astrid, Fru, Norrtullsg. 12, Va. Villastad; a. t. Lid:ö 2 80, r. t. Lid.& Nelander, Elins, Fröken, Riddareg. 231r, 111. adj. - H., Stationsskrifv., Jarnvlgsbost., Vartab, Nelin, Clara, Fru, Norrlandsg. 13, C. - Hjaln~., f. d. Trafikchef, Greftureg. 351r, - Hilda, Fru, Bergsg. 7 B, K.; a. t. Kungsh. 0. ; r. t Netterström, Fritz, l:e Postbetjänt, Väst. Nelsén, Emelia, Fru, ~örnmerska,äsö~ , mannag. 71, Va. Sö. Netz, G., Verkmast., Uppsalag. 15, Va. Nelson, Lily, Fröken, Uplandsg. 6811, Va.; Netzel, Sigrid, Fröken, Kammakareg. 6, Va+; a. t. Vasa a. t Nicklas Nilsson-, Handl., Högbergsg. 40, - Laura, Professorska, Kammakareg. 6, Va, Sö.; r. t Netzler, G. R., Änkefru, Greftureg 24 A, 0. - Henning, Medarb. i Sthlms-Tidn, Drott- Neuendorff, Ernst, Bagare, Hat. Kyrkobacka ningg. 38, C. 7, So. - Erik E, Repr. för A.-B. Otto Dahlström - N. A., f. d. Handl., Karlbergsvagen 7, Va* & C:o,.Vastmannag. 81, Va. ; a. t Neujd, Herman, Bildhuggare, Ofverlärare v. - Alma, ~nkefru, St. Badstug. 5811, Va.; Tekn. skolan, bost. Solhem, Spånga. r. t,. Vasn Neukammar, Emma, Fröken, Skeppareg. 2, - H. A., Ankefru, Kammakareg.2gn.b.t. h., C. o.dj. NenzBn, O. L., Litteratör, S:t Eriksg. 13, K Neukirck, Nanna,, Fröken, Herrekip., Gref- Neptun, Bergn.- och D keriaktiebolaget, t!jreg.. 22, 0.; bost. Grefmagnig. 12, Stadsgirden 14 &L 16;' (Drottsgården), 0.Dj. So. - B. J. P., f. d. Sjökapt., Uplandsg. 51U, Va, Neptuniorden, Brunnsbacken 4, So. Neuman T. H., Förste Kontrollör i Jarn- Nerén, C. A. F., Ingenjör, Birgerjarlsg. 22, ~ii~sstyrelnen, Ostermalmsg. 86, 0. O.; r. t , a. t Karl, Redaktör, N. Blasieholmsh. 5B1V, - J., Kapten, Handtverkareg. 43 B, K. C. - A. M., Sjukgymn., Västmannag. 81, Va. - Hjalmar, kontor L:a Nyg. 411, St.; a. t. Nerlien, Edv., Aktieb., Regeringsg. 31,Sthlm 10 71, r. t. l2 14, 9-5: bost. Handtver- 1, fotografiartiklar en gros och en dé- ksreg. Il, uppg. C"', K.; a. t. Kungsh, tail Nerman, Joh. Emanuel, f. d. Bokhandl., S:t Eriksg , K.; r. t G. W.. Civilingeniör o. Bv~gmast., Indust'ripalats&, N. ~antocgd, C.; a. t ' 1 - A., Fröken, Uplandsg. 46, Va. - Ingegerd, Fröken, Katrineberg 5, Kommunalhuset, Liljeholmen. - Nils G., Köpman, Brinnkyrkag. 53 So - Ingeborg, Änkefru, Holländareg. 51< C. a. t. Brunkeb se afven Nehrman. Neumann, Seth P. E., Boktr.-faktor. Ska. neg. 55, So. - Adolf, Fabrikör, Karlbergsvägen 26, VaTa, - & Vogel, Stockholms glasmåleri, Barn. husg. 16, C. Neumuller, O. E., Direktör, bost. Saltsjö- Nacka. - F. M., Löjtn. v. Flottan, Karlavageq 5". O. Neveling, A. A. L., Verkmast. v. Sthlms. E1ektr.-verk, Tegnérsg. 5Iy, Va. NewYork, Lifförsäkringsb., kontor Stallg, 4, C.; a. t.4068,r. t Nibelius, J. W. Gunnar, Faktor, Klara N. Nerpin, Thor Aug., Bildhuggare, Holländareg. 21 A, Va. ; ateljé Kungsholmsg 8 By K. Kyrkog. g"', C. ~escher, D.-E., Tjansteman v. Gasv., 81- I - M.. hkefru, Idung. 7. Va.: a. t. Vasa v, strömerg. 19, -K Nesenius, C. J. A,, Lok.-för., Hornsg. 144, So. Nicaraguas Generalkonsulat, H. Hector, Nestius, O. B., Akare, Sigtunag. 3, Va. Skeppsbron 28, St.; r. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 576 - Nicher, Augusta, Fru, Sjukgymnast, Norrbackag. 5, Va.; a. t Nickels, E. (firma Nickels & Todsen), Blasieho mu q 9, Sthlm lh. - & Todsen. Blasieholinstorg 9. Sthlm 15. &icklasson, Närta, Eande1uidk:a Norrlandsg. 8 & 10, C.; a t se äfven Niklason. Nilert, k., Tandläk., Norrmalmstorg 4, C., Nicodemi, Marta, ~oto~rahateljo, Hamng. rådfrågn. hvard ; a. t , ' 17 ö. g., C.; a. t r. t ; bost. Sibylleg. 15, O.; a. t. Lovisa, Fru, Viistmannag. 5!.11', Va , r. t B., Fröken, Barnhusg. lo1', o. g., C. - Signe, Tandläk., SibyIleg. 15,O.,rådfrågn. - Maria, Fröken, Gyirin:lar:a, Grefg. 10lV, 10-11, andra tider enl. öfverenskomiii. 0,o.i. pr tel.; a. t r. t Sigrid, Gymn.-dir., Barnhusg. 10, C. NilsBn, K. A., Gross;., kontor Roslagsg. Nicolaussou, C. W., Urmak., Humlegårdsg. 32, Va.; r. t , 11273, a. t. Vasa 20, O.; bost. Jungfrug. 18, O Nicolaysen, Lyder W. J., Kammarskrifv., Flemingg, 53 ATV, K. L - Maria, E., Ankefm, Flemingg. 53A1V,K. Nicolin, E. L., Fil. dr, Vasag. 42, C. Silicou, Jean, Direktör, Götg. 48B, Sö.; a. t. o. r. t. 1515; bost. Saltsjö-Dufnäs; r. t. Dufnäs 88, a. t. Dufnas 104. Nieberg, A., Ankefru, Kvarng. 8, Sö. Niechcziol, G. J., Rak- o. frisérsalorig, hög. 22, So.; bost. Ostgötag. 66Ax1, So. Nieckels, Mnt., Fru, Stureg. 6, 0. Nieli, M., Ingenjör, Kungsg. 54, C. Nielson, C. M., Bokbindare o. Etnimakare, Uplandsg. 74, tr., VU. - Fredr., Vilh., Grossh., S:t Eriksg. 25B, K.; a. t. Kungsh ,r. t. Kungsh N. A. Grossh., Tomtehog. 13, Va.; r. t Niels, Handelsres., Ocleng. 106,Va.; a. t. Vasa Dir. v. Centralfäng. å Langholmen, So. - Gillis,Ingenjör v. Separator, S:tEriksplan -1 Georg A., Arkitekt, Hornsg. 4lXV, So.; r. t. 10, Va.; r. t. Vasa 7. - Valdemar, firma Nya Trikåfabr., Bryggareg. 4, C.; a. t , r. t ; bost. s. h.; a. t. Brunkeb Privatkontoret: a. t , r. t Niemann, Elise, Fröken, Hollandareg. 14, C. Niemi, L., Skradderiaffär,Drottningg. 56, C.; ing. fr. Mästerfiamuelsg. 48, C. Nihl, A., Fanjunk., Kocksg. 17, Sö. NihlOn, N. A. V., Redaktör, Komniendörsg. 33A, 0. Nikander, H. E, Hatt-, Möss o. Palsvaruaffär. Storg. 12, O.; a. t Niklason Ester, Fröken, Damskriidd., Os- termalmstorg 2, 0.; a. t David, Köpman, inneh, Tekn. Kompaniet, Torsg. 23 A", Va.; a. t , r. t Vasa $fr., Tjänsteman i Trafikaktieb. Gränges- berg-oxelösund, Torsg. 23 AIV, Va.; a. t r. t. Vasa Olivia, ~nkefru, Torsg. 23 A, Va. Brand- oeh Liff6rs&kring$-Akti~bo!ag~t SVEA. 18 "-LA. Niklasson, Karl, Apotekare,Götg. 21,Sthlm 4, bost. Saltsjö-Dnfnäs. - C. P., Byggm., Gref 59, O. - J., Skräddare (~infahl C% Niklasson), Odeng. 106, Va. - se äfven Nicklasson. Nikolini E.. Tandtekn., Tomtebog. 36, Va. 1 Nilwon ; 2 Nilson. -- p- -1 Axel, Advokat, Strandvägen 5 A, O.; r. t Nilsson, O. A., Advokat, kontor o. bost. Eungsg. 74 (midt emot Oscarsteatern), C.; r. t , a. t l Waldemar, Afde1n.-chef, Dalag. 7I, Va.; r. t , a. t e N. G., f. d. Agent, Döbelnsg ö. g., Va. -2 N. F.,Aktuarie i Kammarkoll (stärbh.), Högbergsg. 541n, So.; a. t. &der 1.08, -1 Nils Olof, Aktuarie i Socialstyr., Ostgötag. 27, So.; a. t. Söder J. Sune T., e. o. Amannens, Myntg.4, St. -l N., Apotekare, Birgerjarlsg. 120, Va. -l J. H., Arbetsintend. i Fångv.-styr., t. f , a. t l Alfred, Bagare (inneh. Skinska Finbageriet), Frejg. 6, Va.; a. t , bost. s. h. -1 Lars, Bagare, Långholnlsg. 29, Sö. -T Oscar, Bagerifirma, Nytorgsg. 15, So.; a. t , r. t Fritz O. V., Bageriidk., Nytorgsg. 15, Sö. Gustaf, Ranktjänstem., Karlbergsvägen 251r1 Va. -2 Nils, hanktjänsteman (Skand. Kreditab-. tieb.), Surbrunnsg. 251v, Va.; a. t. Vasa G. A., I?ankvaktm., Storkyrkobr. 141V, St. (ing. fr. Urvadersgr. 7). -1 Robert, Barberare, Götg 22, Sö.; filial Djursholm; bost. Folkungag. 91 B, So. -1 E. E M., Barnm., Karlbergsvägen 29 A, VU. -1 Emmy C., Barnm., Vanadisvägen 3011,Va. -l Fredr., Bibliotekarie, Uplandsg. 7g1'', Va.; r. t. Vasa 456, a. t. Brunkeb A., Biljardägare, Stureplan 4, O.

5 - - - Nilsson. I 1 Nilsson; 2 Nilson. B -l M., Bokbindare, Köpinantorget 2, St. -l J. A., Direktör i A.-U. Förenade Choklad- -' Fredrik, Bokh., Dalag. 43"', Va.; a. t. fabrik, Kungsg. 66, C.; r. t. 8878, a. t. Vasa l J. A., Bokh. hos Postsparb., Grefg. 54" -l Karl Edv., Direktör, Handtverkareg. 15r, ö. g., Ö. K.; a. t , r. t l K. J. E., Bokli., Lindvagen l, Enskede. -l P., Direktör, Ingemarsg. 4I, Va. -l N. A., Bokh., Hagag. 54, Vu.; a. t. Vasa -l P. E., Direktör, Helsingeg. 8'V,Va.; a. t Vasa l P. E., Bokh., Skeppareg. 22', Ö.Dj.; a. t. Carl A., Disponent för Husqvarna ge neraldepôt, Smålandsg. 3811, C. -l J. M., Bradgårdsinsp., Braheg. 46', 0. -l Carl L., Disponent, Rörstrandsg. 30n, Va.; -l Engle, Byggm., Timmermansg. 29 A, So. a. t Vasa l J. C., f. d. Byggm., Högbergsg. 37 R"', So. -l Nils, Disponent, Birgerjarlsg. 111 A, Va.; -S J. P., Byggm., Nybrog. 3817, Ö.; a. t. a. t l Joh., Distriktsförest., Sthlms Stads Ren- -' John, Byggm., Vastmannag. 37, Va. hål1n.-verk, Södra Renhål1n.-station, -1 N., Byggm., firma Nilsson & Hanson, Asög. 2, So. Karlaplan 3 A", O.Dj.; a. t l K. F. Express- o. vedaffar, Styrmansg. ankn, r. t , O.Dj.; a. t l Nils Joh., Byggm., Folkungag. 43 C, So.; -l August, Fabrikör, Tegnérslunden 9, Va.; a. t , r. t. Söder a. t Mekanisk verkst. Mas- 0. J., Byggm., Långholmsg. 12, So.; a. t. tersamuelsg. 55 & 57, C l J., Fabrikör, Hökensg. 7, So.; a. t. Söder -1 Per, Byggm., Karlbergsvagen 80, Va l D. H., Byggnadsing., S:t Eriksg. 59. K. -l Sigfr., Fabrikör, 7 de gatan 3, Hjorthagen. -l Emil J. A., Byggnadsing., Valhallavägen -l K. G.. Faktor, Eammakareg. 36,. Va. 45 AIV, O.; a. t , r. t. Osterm L J..E., Fanjunk., Nybrog. 68, 0.; a. t. -1 Emelie, Charkuteri- o. Matvaruaffar, Gref- dsterm. 94. tureg. 15, 0.; a. t l Sigfrid, Farm. kand., Styrmansg. 3511,.,.. Chaufför, Nybergsg. 2, 0.; a. t. O.Dj., a. t. Osterm Osterm ' C. J., Fastighetsäg., Nytorgsg. 16, SO.; -1 Maria, Cigarraffär, Greftnreg. 76 B, O. a. t. Söder l Maria, firma, Cigarraffar, Norrtullsg. -l Gustaf, Folkskolelar., Nytorgsg. 15, So. 10 B, Va. (inneh. Fru M. Ericsson, -l Johan, Folkskolelar.,Krukmakare 50,So. bost. Karlbergsvagen 4" b, Va.). -l N. E., Folkskolelär., Tuleg. 24, %a -1 Oscar, Cigarraffar, Strandvägen 11,o.Dj.; -l N. P., Folkskolelär., Fridheni, ~1fsj.ö. a. t l I'., Folkslrolelar., Karlbergsvagen 14, Va. -l Carl, Cigarrhandl., Vastmannag. 4, C.; -l Bengta, Folkskolel:a, Skeppareg. 62, Ö. bost. Stortorget 18 & 20, St.; a. t S Emma, f. d. Folkskolel.a, Torsg, 19, Va. -l Edw., Cigarr- o. tobaksh.,malmskillnadsg. -l Karin, Folkskolel a, Solberga, Alfsjö. 5, C.; a. t. 565, bost. Stureg. 4211, 0.; -l K. E., Fotograf, Tuleg. 33, Va. a. t. dsterm l N., Fotograf (Skand. Förstoringsanst.), -V. Oscar, Civiling., kont. Nybrog. 26, Karlbergsvagen89, Va.; a.t.vasa ; bost. Grefg. 5, 0. Dj. -l Nils, f. d. Fotograf, St. Badstug. 12, C., -W. N. W., Civiliiig., Brandinspektör, -l Wilh. B., Frisör, St. Badstug. 58, Tra. Högbergsg. 54"', So.; a. t. Söder l Christina, Fru, Skeppareg. 511, O.; r. t. -l Nils Gust., Civiling., Ofverinspekt., Oster malmsg. 14 B, O. -l Ebba, f. Östling, Fru, Vanadisvägen SO, -l Annie, Damfris:a (f. d. Ehns Damfrise- Va. ring), Kungsg. 57 A, C.; a. t l Frida, Fru, Nytorgsg. 15, So. -l L. J., Dekorationsmilare, Radmansg. 4, -e Hilda, Fru, f. Ekelöf, Osterinalmsg. 27IV, O.; a. t Ö. ; r. t B A. Gust., Direktör i Södra Akeri- dr, Ren- -l Hilda, Fru, Sjukgymn., Sigtunag. 15, Va. hållnings-aktieb., Folkungag. 3611, So. -a Marta, Fru, Nybergsg. 5, 0. -l Albert, Direktör, Eungsholmstorg 3 BV, -l Nanny, Fru, Strandvägen 13, Ö.Dj., K.; r. t % Pauline, Fru, Fredrikshofsg. 211, 0.Dj.; -' Axel, Direktör, Brunkebergstorg 14, C.; r. t r. t o , a. t ' Sophie, Fru, Rörstrandsg. 6", Va. Brand- och Lin"drsakring8-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 37 Adresskolende, n

6 p - I O - -. A Nilsson: 2 Nilson. AV IlrJDUU. -l Teda. Fru, Mosebacketorg 16 & 18, So. -l Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, Nybrog. 29, Ö.; a. t l E., Fröken, Teförsaljn., Narvavägen 3, Ö.Dj. (förut Biblioteksg. 6 ái 8). -l Ebba Ch., Fröken, Stureg. 42", Ö.; a. t. Osterm l Emmy, Froken, Vanadisviigen 30, Va.; a. t. Vasa l Helene, Fröken, Kassörska v. Aktieb. Primus, Kungsholmstorg 3 BIx1, K. -l Hnlda,Fröken,Mejeriaff.,M&stersamuelsg. 67, C.; bost. s. h.; a. t l Ida J., Fröken, Ringvägen 104,2l/2 tr,, So. -l Carl, Handelsres., Dalag. 14, Va.; r. t. Vasa 31. Josefine, Frfiken, Torstensonsg. 9, 0.Dj. -l Fritz, Handelsres., Grefmagnig. 12', (i. Maria, Fröken sybehörsaffär, Kungsg. 78, Dj.; a. t. Osterm K.; bost. dandtverkareg. 34I, K.; a. t. -1 Gust., Handelsres., Sigtyag. 15 Va Richard, Handelsres. (Ohlin, h ils son & -"arie Louise, Fröken,Kommendörsg.4, Ö. Co), Hornsg. 49, Sö.; r. t Paula, Fröken, Sibylleg. 32I, Ö.; r. t. -1 And., Handl. (spec.- o. delikatess-), l Signe M., Fröken, Radmansg. 73, Va.; a. t l Emil, Fältskär, Flemingg. 11, K. -l Chr., Förbundsförtroendeman, Klara Norra Kyrkog. 26, C. Dan, Föreståndare f. Centraltryckeriets Paragonafdeln., Bergsg. 16 AIV, X.; a. t l A. E., Förgyllare, Skomakareg. 5, St.; bost. s. h. "I. -l N. A., orman, Greftureg. 48' ö. g., Ö.; a. t. Osterm l Johan Christian, f.d. Förvalt., S:t Eriksg. 23, K.; r. t. l19 19, 2b. t. Kun e % Oskar, Garn-, Viifnads- o. %~ihaffiir, Drottningg. 80.B, C.; a. t r. t. 2024; inneh. Ankefru Anna Nilson, bost. Viistmannag. 3, C.; a. t. Brunkeb S Seveiin. Genremålare, Kardellg. GT, Ö.; a. t. Osterm. S 67; atelj6 s. h.i1'. -2 E. William E., Geodet vid Rikets Allm. Kartverk, Karlavagen 4gU1 ö. g., 0.Dj. -l G. E., Glasmäst. o. Förgyllare, Skoma- kareg. 5, St.; bost. s. g. 1"'. -l Sven, f. d. Godsag., Tjarhofsg. 40" b. t. h., So.; a. t. Söder l Aug., Grossh., Blecktornsgrand 4, So. -l Gottfried, Grossh., Ad. Fredr. torg lb, So. -l Hermod, Grossh., kont. G:la Kungsholmsbrog. 26, C.; a. t , r. t o ; bost. Vastmannag. 12, Va.; r. t l N. E., Grossh., Rådmansg. 69, Va.; a. t , r. t l N. G. A., Grossh., Scheeleg. 17'I, K. 1 Nilsson; 2 Nilson. -1 N. J.,.Grossh., Storg. 44, O.D~.; r. t ' Oscar B., Grossh.,Grefmagnig. 17 B, o.dj. -l Richard, Qrossh., Strandvägen 49, 0.Dj. -a Hanna, Gymn.-dir., Med. kand., Bergsg. 24II1, K. -l Pontus, Handelsbitr., Skeppareg. 39 n ö. g. t.v., Ö.; r. t.psterm "inar, Handelsbokh., Arsta skog 5, Liljeholmen. -1 G. A., Handelsforest., Asög. 117, Sö. -1 O., Handelsförest., Enskedevagen 123, En skede. Engelbrektsg., 5, 0.; a. t , r. t ; bost. Ostermalmsg. 13 & 15, Carl Johan, f. d. Handl., Fredmansg. 5, Sö. -2 C. J. L., Handl. (kött-), bod L:a Nyg. 17 B, St.; bost. Götg. 27, Sö. -1 Claes, Handl. (garn, vafnader o. trikåvaror), Drottningg. 108, Va.; a. t E. Adolf, Handl., Mästersamuelsg. 41, C. -1 G. A., Handl. (frukt- o. blomster-), Birgerjarlsg. 31, C.; r. t , a. t Filial Strandvägen 3, Ö.; r. t. 2196, a t ; bost. Greftureg. 3, 0.; r. t. O'sterm l G. E., Handl. (div.-), Roslagsg. 16, Va. -1 Gustaf, Handl. (färg), Ringviigen 8, S&;- a. t. Söder H. A., Handl. (firm. Bostriöm & Boström), Kungsholmsg. 171V, K.; a. t , r. t. Kungsh John, Handl., Herrartiklar, Skjortfabrik Regeringsg. 31, G.; a. t Reseffekter Begeringsg. 28, C. a. t ; bost. Artillerig. 12n.b,, d; a.t ankn. -1 J. D., Handl. (speceri-), Heleneborgsg*. 20, So.; a. t. 3; 19; bost. s. g. 3. -l Nils, Handl. Hagag. 1, Va.; r. t. Vasa Oscar F., Handl. (váfn.- o. trika-), Hornsg. 54, So.; bost. Tordgård, Neglinge. -i Oskar, Handl., Rensg. 21, Va. -l Per, Handl. (speceri-), Norrbackag. 7, Va.; bost. Tomtebog. 28, Va. Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjortfabrik, Stureg. 10, O., Rumlegårdsg. 24,O. (hörnhuset); a. t. 7860, r. t ; bost. Kungsg. 3, C.; a. t. Brunkeb Brand- och Lifforsakrings-Aktiebdag et SVEA. l3 Drottninggatan.

7 Nilsson Nilsson ; 2 Nilson. -.p -- 1-Kilsson; 2 Nilson Xilsson, Ingeborg, Herrekiperingsaffar, -l B Jansson (inneh. Ludvig Nilsson), Kop- Drottningg. 17, C.; a. t ; inneh: par-, 'Bleck- & Plåtsl. samt Smidesfru Ingeborg Forsslund; bost. Skep- terkstad, Sveavag. 57, Va.; r. t , pareg. 8, 0.Dj.; a. t. l a. t I s, S., Eftr., Herrekipering, Regeringsg. -2 Sten, Kyrkoh., Solna, Tomteboda. 11, C.; a. t. Brunkeb l A. l?., f. d. Eillarmast., Rocksg. 28, So. -l Augusta, Hnsiig:a, Johannesg. 14, C.; a. t. -l M., Källarmist., Valhallavägen 31, O. Brnnkeb ' Birger, Köpman, S:t Erilisg. 28. K. -l A. G. F., Ino~cnjör, Hornsg. 33B, Sö. -l John, Köpman, Rosenvik 3 B, Ö.Dj. I --l,4. M., 1nge5ör, Vanadisvägen 3OU,Va.; -l Jonas, Köpman, Jungfrug. 45, O.; r. t. a. t. Vasa C. E. J., Ingenjör, Observatorieg. 20, Va. -S J. L. D., Köpman, Vanadisvägen 30, Va.;. -% John B., Inoenjör, Torsg. 191P, Va. r. t. Vasa ' Karl, lnge$ör, vanadisvigen 30, Va.; -l Per, Köpman, T~rntebog. 28, Vu.,, a. t. Vasa l S. O., Köpman. Ostermalmsg. 59, 0. -%. E. V., Ingenjör, Limboda 11, ÄIfsjö. -1 W.,Lagerchef,Enskedevagenl05,Enskede. -' Richard, Ingenjör, Vanadisvagen 30, Va.; -1 O., f. d. Landtbr., Uplandsg. 611U, Va. a. t. Vasa l Ola, f. d. Ledamot af Riksd. l:a kamm., -l Ludvig, Inneh. af Nilsson & Janssons Hollandareg. 21 A, Va.; r. t Koppar-, Bleck- & Plktslageri, Svea- -l August, Linjernäst.; Lästmakareg. 21 B, viigen 57, Va.; bost. Ynglingag. 13, Va. C.; r. t 'Alg., Järnkramhandel, Birgerjarlsg. 29, -1 W., Linjemastare, LillsjönZsvägen 70, C.; a. t. 5370, r. t ; bost. Sköld- Knngsh. villast. ungag. U. -1 s, Carl, Ljustrycksanstalt, kont. Birger-! Alfr., Kafé Svea, Vastmannag. 75, Va. jarlsg. 31, C.; a. t. 6314, r. t Ida, Kaféidlr:a, Linnég. 10, Mathilda A., f.d.lirar:a. Maj0rsg.12~, Ö. J. Emil, Kammartjänare,Tegnérsg. 21, Va. -l Albin E., Lärov:adj., Dalag. 30n1, Va. -l Nathanael, Kamrer v. Brand- o. Liffbrs. -1 S., Lärov.-adj., Afde1n.-förest. v. Sthlms 1.\.-B. Sveas Stockholmskontor, Drott- Borgarskolas Språklinje, Ostermalmsg. ningg. 13, C.; bost. Solhöjden, Spånga; 201T, O. a. t. Spånga Ernst J., Lijtn. o. Civiling., S:t Eriksg. -l Ragnar, Kamrer, Kungsholmsg. 331Y, K. 88, Va. -l A. I., Kartriterska, Rädmansg. 76, Va. -1 Herm. J., Mariningenjör, Handtverkareg. ' -' Carl J., Kassör, Karlavag. 4, V! ; r. t A"', K.; r. t. Kungsh l Gust., Kassör, Sibylleg. 25, E. G., Maskinist (Utackorderingsbyrån),, 1 -I J. A., Kassör, Handtverkareg. 88'. K. Flemingg. 22, K.; a. t. Knngsh l John E., Kassör, Jakobsbergsg. 33, C.; S. J., Masör, Sibylleg. 39", O.; a. t ,. r. t r. t. Osterm * Oscar, Kassör, Tyskbagareg. 5, O.; a. t. -I J. N., Massös, Uplandsg. 3I, C. Osterm Abram, Med. lic., Sibylleg. 49: Ö. Mot- -'s: Gottfrid, Klädesaffiir, Malmskillnadsg. tagn , 2-5, sönd , C. -l G. A., Med. stud., Tästmannag. 3, C. -j Olof,v.Kominiesionslandtmat.,Red. före. -l N. E., Mejeriaffär, Observatorieg., 21: Va.; Landtmäteritidskrift, Linnég. 39A, O.; a. t , r. t ; se sid (bl&). I T. t l A., Mek. verkst., Mastersamuelsg. 55, C. -1 Hanna,Konstvafverska,Fröken,Flemingg. -'s Eftr., Signe, Modeaffär, inneh. Fru 79 C, K.; a. t. Kungsh Alida Syren, Högbergsg. 36, Sö. -* A. G. V., Konsul, Flenringg. 51 A, K. -l Stina, Modeaff'ar, Hornsg. 66 B, Sö.; a. t. -' Anders, Kontorist, Tjarhofsg. 58"', Sö.; 39 34; bost. Ringvägen 8, Sö. a. t. Söder %s. Tlierese, Modeaffar, Bellmansg. 26, Sö. -l E. A., Kontorist, Tomtebog. 12I, Va. -l K. G., Mbdellsnick., Handelsvagen 22, - Rut, Kontorist, Tomtebog. 91n, Va.; a. t. Enskede. Vasa l & Lindström (D. á A. Holmblad), Mode- -2 Emil, Kontorschef, Storg. 34IY, G.Dj.; a. t. varor o. Sybehör. Kontor Hainng. 28, C. Osterm Butiker Malmskillnadsg. 34, C., och -l Gnst. A., Kontorschef, Karlbergsoigen Linnég. 23, 0. 8sv, Va. -1 Olof,Milare, G:la Kungsholmsbrog.25, C -I J. E., Kontrollör, Nybrog. 68, O. verkst. Klara N. Kyrkog. 17, C. Brand- och ~ifd~rin~s-~ktkbola~et SVEA. 13 Droltnlnpgitu.

8 580 Nilsson. 1 Nilsson; 2 Nilson. I Nilsson; 2 Nilson Aug., Mklarmast., verkstad Kindstug. 8, St.; bost. Volmaryxkullsg. 9'". g., So. -l C. J., Målarmast., Lundag. 39, So. -1 Chr., Målarmäst., Tyskbagareg. lon, 0.; a. t l Patrik, f. d. Målarrnäst., Valling. 18 (f. d. 12), C. -l P. G., Ombudsman for Allm, Brandförsakringsv., Artillerig. 37, 0. -l Agnes, Pappershandel o. Annonskontor, Birkag. 13, Va.; r. t , a. t Kristian L. Park- o.~räd~:sanlä~~., hög. 47 DI1< So.; r. t , a. t. Söder Nils U., Pastorsadj, Teol. lic., Hornsg. 142, So. -2 C. G., Polisman, Observatorieplan l"', Va.; a. t. Vasa ' Sven, Polisman, Briinnkyrkag. 143, So. -a Axel,Postexp.,Kungsg. 7911, K.; r. t Erik, Postexp., Eommeiidörsg. 16"' ö. g., O.; a. t. Osterm l Anders, Förste Postkontr., Helsingeg. 13', Va. -a K. W., 1:e Postvaktm., S t Eriksg ö. g., K. -l Ada, Prakt. läk., Triewaldsgr. 2111, St.; mott. hvard. 2-l/24; r. t , a. t l O., Predikant, Torntebog. 21, Va. -a A. C., Professorska, Ostermalmsg. 62, Elie, Prokurist, Kungsg. 71, K.; a. t. Kungsh l Erik, Prokurist, Dalag. 4311', Va.; a. t. Vasa l Vilh., Rak- o. frisersalong, Torsg. 2, C.; a. t. Brunkeb ' H. J.,Raksalong,St.Gråmunkegränd8, St. -a Hilda, Rektorska, Greftureg. 41, 0.; a t. Osterm a E. A., Riksdagsman, Fatbursg. 18 A, So.; r. t l N. W., Räkenskapsförare, Hornsg. 74B, So. -l Anton, Sadelmak., Lästmakareg. 28 A, C.; r. t , a. t l Johan, Sadelmakarmast., Björngårdsg. 9 Bu b., SO. -1 Ernst, firma E. W. Ekmans Eftr., Sadelmakeri o. Tapetserareaffar, Sib lleg. 8, O.; a. ti.5t3 '72; bost samma ö. g.; r. t. Osterm l Josef, Sekreterare, Uplandsg. 66IV, Va. -1 Elin, Leg. Sjukgymn., Kvarng. 2I, So.; a. t. Söder Hilda,Sjuksköterska,Torstensoneg.8,0.Dj. -l Maria, Sjuksköterska (Betaniastiftelsen), Odeng. 6I, Va.; a. t Maria, Sjuksköterska o. Liktornsoperatris, Skeppareg. 211, 0.; a. t l N. M. G.. Sjuksköt:a, Tuleg. 27, Va. -l A. G., Sjukvårdsdiak.a, Eungsholmsg. 72 A', K; a. t. Kungsh l A., Sjökapten, Kammakareg. 6, Va. -l J. A., Sjökapt., Karlbergsvagen 51'. Va. -l N., Sjökapt., Uplandsg. 54, Va. -l Anton, Skohandl., Renstjernasg. 26, So.; bost. Skaneg. 61, So. -l G. E., Skohandl., Hornsg. 61, So. -l G. H., Skohandl., Hornsg. 51, So.; bodar I Kornhamnstorg 61, St., o. Vasterlångg. 79, St. -l Adolf F. A., Skom., L,a Badstug. 3 B5 BI, Va.; a. t. Vasa l A. M., Skomakare, BanBrg. 27, 0.Dj. -U. V.,Skomakare, Kungsg. 3, C.; r. t. 5670; bost. Herserud, Lidingö. -' C., Skomakare, Kl. N. Kyrkog. 26, C. -l C., Skomak., Uplandsg. 21, Va.; spec. fysiologiska skodon; a. t a Gustaf, Skräddare, Norrtullsg. 20, Va.; a. t l Gustaf, Skräddare, SthIinsviigen 21A, Räsunda; a. t. Rasunda 77. -l J. F., Skräddare, Skeppareg. 25 A' ii. g., O.; a. t. Osterm l Olof, Skräddare, Styrmansg. 47",.Di. -l Jöns, Skräddarrnäst. (A.-B. $ilsson & Lindman, Sthlm), Villa Solhem, Nacka, r. t. Jarla 39. Nilsson & Lindman, Aktieb., Skradderietablissement, uniform- o. civilskrhd- 1 deri, Biblioteltsg. Il1, C. (vid Sture- 1 plan); a. t , r. t l & CO, P., Skrädderifirma (inneh. J. M. Osterberg o. P. Westerlund), Humleqårdsg. 11, 0. -l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), SkMdderifirma, Regeringsg. 35, C. ; a. t , r. t. 2929; bost. Styrmansg. 43', O.Dj.; a. t l Ivar, Skådespel., ValhdIavägen 111 B, Va. M. o. F., Slaktare, kontor Munkbrog. 7, St.; r. t a. t ; bost. Götg. 81 II, So. ; r. t , a. t. Söder l Oskar, Smed, Torstensonsg. 9" b. t. h., 0.Dj. -l Lars, Snickare, Surbrunnsg. 31 A, Va.; verkst. Jakobsbergsg. 38,,C. -l O,, Snickare, Braheg. 23, O.; a. t C. Jos., Stadstjanare, Rådstufvurattens 5:te afd., Sthlm 2, kl. 11-2; a t. Dufbo l Olof, Stadstjänare, Odeng. 12, Va.; a. t. Vasa 52 F9. -l Carl Josef, Styckmäst., Smala grand 5" ö. g., C. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drettninggafnis

9 Nilssori-Nissen. 581 i%lsson ; 2 Nilson i Nilsson: 2 Nilson. -l J. O., Styckmast., Kommendörsg. 8, Ö. Ernst, Åkeriigare, Stadsgården 6, So.; -l Gustaf, Sybehörsaffär, Sibylleg. 25, O.; r. t , a. t ; bost. Katarinabost. s. h.; a. t vagen 71Y, So., a. t. Söder z Dagmar, Tandlakare, Folknngag. 103, So. -Z Anna, Änkefru (inneh. Oskar Nilsons mottagn. livard. 11-3; a. t , r. t Garn-, väfnads- o. trikåaffar), Drott ningg. 80 B, C. ; bost. Vistrriannag. 3, -l P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, Hollän. C., a. t. Brunkeb. 1974, daree. 21 B. Va. -l Auzusta. f. Åhlen. Änkefru., Götg. 28 B'. u -l C. E.," Telegrafbyggmästare, Tuleg. 27, Rö.; r.',.t ' Va. -2 Aurore, Ankefru, Kungsg. 7911, K. -' Ed.?., Tillsyningsman v. Renhål1n.-verk., -[ Charlotta, Änkefru, Hornsg. 156, Sö.; a. t. Ostra Renhal1n.-stationen. U. Söder l Hans, Tjänsteman i Sv. tj ur ist for en., --z E. A.,.Ankefru, Tegnbrsg. 35", Va. Dalag. 43"', Va., a. t. Vasa j Elise, Ankefru, Uplandsg. 36, Va.; a. t. -' J. F. E., Tj:man i Nya Försakr.-aktieb. Vasa 546. Hansa, Karlbergsvagen 89, Va. -I Hulda, Ankefru, TegnBrsg. 49", Va. Thure, Tjänsteman (Sthlms Transp: o -l Isabella, Ankefru, Brunnsg. 5, C. Bogs.-Aktieb.), Brännkyrkag. 54 A, So. -L Maria, f. Waller, Ankefru, Artillerig. 32"', -' Ester, Trikåaffär, Fabriksbod Jakobs- 0.; a. t. Osterm. l7 57. bergsg. 28, C. -l Nils, Ofverinsp., Sthlms Central, Klara- -' Kristian T,., Trädghrdsanlag=are, Asbg. bergsg. 70, C.; r. t. Jarnv D"', So.; r. t l Sven, f. d. Ofverlärare, Fil. kand., Kam- -l Alfr., Tullvaktm., Österlångg. 23", St., makareg. 35, C.; a. t a. t. Rrunkeb W. M., Qfvermaskinist, Ingemarsg. 3B, Va. --l Jakob. Tullvaktm.. Erstasr. 19. So. -1 J. F.. Ofvermaskinist. Stureg. 43, 0. -l Nils, ~~~skrifvare: ~tblm~~rnkiinitious- 1-1 Carl ~enr., Frejg. g", Va. förråd, Sthlm 7. I John, Ekdalen, Alfsjö. -l J. A. E., Typograf, Skepparep. 25A1ö.g., --l N.. S:t Eriksg, 10, 3l1-2 tr., K.; a. t. ö.; a. B -Öaerni Kungsh l C. G.. U~abördsman fl4.de roten). Kata- Nilström. Olof. horns^. 81., So.:. a. t. Söder 803; r. t. 'söder (f9. Nisbeth, Amelie, Diakonissa, Diakonissanst., Y, U". Erstag. 1, So.; a. t. 3188, r. t l Johan. f. d. Vaktm.. Garf~~areo. K - Elin Theres. Fröken,, Tiarhofsg. " 54, Sö.; John, ' Vaktm. (Städernas allk. brand- a. t. ~ödér stodsbolag), Brunnsgr. llv, St. 2,Tosephine, Fröken, Karlavigen 6IV, O. -l J. P., Vaktni. (Sthlms lans sparb.), Parkg. - C. Henrik, Förste Postexp., Norrbackag. lo1, K.; a. t. Kungsh SY, -l 0. E., Vaktm. (A.-R. Norrlandsbanlren), - Emmy, Ankefru, Kungstensg. 56, Va. Karlsvibag. 51V, Ii. Niesalowitz, I. W., Agenturaffär, Handtver- -l Oscar, Vaktm. (Vattenfallsstyr.), Rege- kareg. 18"', K.; a. t ringsg. 45, C.; r. t Isak, Grossh.. Scheeleg. 20, K.: a. t. -l A. W. Vedhandl., Idung. 10, Va. Kungsh l John, ked-, Kol-, Lysolje o. Bosittnings- J., Köpman, Vistmaniiag. 1, C. affär, Flemingg. 49, K.; a. t David, Södermalms Herrekiperingsaffär, -l J., Verkmäst., Villa Lyekhäll, Alfsjö. Götg. 32 A, So.; a. t l Karl, Verkm., Kaplansbacken i? A, K.; Nissar, J. W., Tjänsteman i Sthlms Elektr:~., a. t. 286 o. a. t. Kiingsh Banérg. 8I, O.Dj.; a. t l Karl Emil, Verkmast. vid Elektricitets- Nissen, Henrik, Amanuens i Civildep., Johanverket, Lästmakareg. 17, C.; a. t iiesg. 24", C.; r. t I Lars, Verkmast., Södermarinag. 44', So. - Jean Fabrikschef, Johannesg. 2, C: -l P., Villaag., Rosenvik 3 B, O.Dj. - ~ditk, Fru, Strandvägen 13' ö. g., 0.Dj.; -l Johan, v. värd,, Mariaq. 18, So.; a. t. a. t. Österm Söder Maria Rodhe-, Fru, Johannesg. 2411, C.; s -l J. E., Akare, Döbelnsg. 77 A, Va. a. t. Brnnkeb I Edvin, Åkeriag, Stadsgården 6, So.; a. t. - Sofi, Fru, Skeppareg. 22, Ö.Dj , r. t ; host. Prastgirdsg. - Harg, e. o. Hofrättsnot., Skeppareg. 22, 15B, So.; a. t. Söder O. Dj. Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. r3 Bro~ninggaan.

10 ' b82 Kissen-Norblaa. Aissen. C. Fr., t. f. 1.e Revisor i K. Stats- Nbrbeck, K. E. M., Tjanetem. i Brandforshkr. kontoret, Rörstrandsg. 54I, Va. A-.B. Norrland, Ostgötag. 33K' (f. d. Nissens Manufactnring, Aktiebolaget, 31 B), So. Afdelningskontor, Karamell-, choklad-, - se afven Nordbeck. konfekt- och lakritsfabrik, Barnhusg. 12, Norberg, R.E., Bankofullmaktig,Kammakare- Sthlm 1; Föreståndare H. G. Reiss- g. 45, C. muller; r. t o , a. t Sven Filip, Brefbiirare, Frejg. 56, Va.; Fabrik i Kneippbaden invid Norrkö- a. t ping, verkst. Dir. Franz Alderin; r. t. - P. R., Direktör, Torstensonsg. 8, 0.Dj.; Norrköping: o r. t Nisser, Carl, Godsägare, Eriksbergsg. 8 A, O. - Anna, Farm. kand., Drottningg. 6711, C.; - Carl V., Grossh., Kammakareg. 2gn1, C.; a. t. Brunkeb r. t , a. t Ragnar, Polkskolel., Bangárdsg. ii?, So, - Betty, Änkefru, Engelbrektsg A. R., Fru, Storg. 15 B, 0. Nissvandt, Sven, verkst. Direktor i Aktieb. - Mathilda, Fru, Grefg. 61, Ö.Dj. Sveriges Allm. Revisionsbyra, af Sthlms - Eulalia, Fröken, Greftureg. 50 A, 0. Handelskammare auktoriserad revisor, Hedda, Fröken, Uplandsg. 15, Va. Nybrog. 5Sn, O. ; a. t , r. t. - Hildegard, Fröken Portrattmålarinna, Osterm Kontor Vasag. 5", C.; Grefmagnig. lo1\?, Ö.Dj. a. t. 9 98, r. t C. R., Handelsres., Torsg. 19, Va. Nitroglycerinaktiebolaget, kontor Arse- - C. F., Handl. (speceri-), Folkungag. 87, nalsg. 9, Sthlm 15. So.; a. t ; bost. Erstag. O', So. Nittzell, F. L., Handlande, Stureg. 54, Ö. - John Edv., Handl., Döbelnsg 14", Va.; Njurling, Aug, Regissör, Klarabergsg. 40n1, a. t. Vasa C. - I. M., Hotellvard:a, Vasag. 10, C. - Mana, Änkefru. Skeppareg. 3211, 0. - John., Hvitvaru-o. Damkonfektion, Kungs- Noaksson, H. A., Skrifbitr. i Arméförvaltn. g. 44, C. Tuleg. 24, Va. - Henrik, Ingenjör, Ringvägen 2I, So. Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska - H. F. E., Kontrollör v. Sockerbeskattn., akademiens, Barnhusg. 18, C. Biblio- Volmaryxkullsg. 9, So.; a. t. Söder teket öppet sept.-maj alla dagar 10 J. H., Maskinist, Roddareg. 10, So. I -3, juni-aug. tisd. o. fred Hedvig, Larar:a, Parmmatareg. ls,l,p tr. Nobelinstitut, Vetenskapsakademiens, for t. v., K. fysikalisk kemi, Experimentalfaltet. G., Larov.-adj. Prästgårdsg. 14, So. NobelkommittB, Karolinska institutets, för - G. W., ~ianofa6rikor, Repslagareg. 15, So. medicin, Handtverkareg. 3, Ii. a. t ; firma Norbergs pianofabrik; Nobelkommitté, Svenska akademiens, K. Bi- bost. Björngardsg. l B 'I t. h., So.; a. t. I blioteket, 0. Söder Nobelkommittéer, Vetenskapsakademiens, - K...G., Postexp., Danderydsg. 6, O.; a. t. för fysik o. for kemi, Drottningg. 96, C. Osterm Nobelstiftelsen, Norrlandsg. 6, C., se f. ö. Ka- - Birger, Prakt. Pi., Hornsg. 4', So.; r. t. lenderafdeln. [l631 o , a. t. Söder Noël, Isora, Fröken, Narvavägen 37, O.Dj. J. P., Predikant, Osterrnalmsg. 84 A", O. Nollerothaka stiftelsen, se Pensionskassor. - J. F., Skomak., Mariag. 14, So. von Nolting, R. W., Dir., Nybrog. 3011, 0. -s, P. H., Eftr., Spannmåls- o. Foderaffar, Nomell, B., Hvitvarnaffir o. damutstyrslar, Carlsson & Håkansson, Storg. 15 B. O. Humlegardsg. 7, 0.; bost. Greftureg. - Olof, Tandliikare, Götg. 5911, So.; r. t. 22, O , a. t. Söder Noraus, Carl, Handl., St. Nyg. 26, St.; r. t. - K. H., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank), 13568, a. t. Brunkeb Tjarhofsg. 12, So. - se afven Noréus. - C. S., Verkm. (Aktieb. L. M. Ericsson b: Norbeck, Gerda, Fröken, Tjarhofsg. lglv, So. Go), Markvardsg. 13, Va. - Maria, Fröken, Skeppareg. 62, O.; a. t. - se afven Nordberg Norbergs Järnvägs Nya Aktieb., verkst. dir. - Birger, Handelsres., Bondeg. 1 D, So. ; P.G.Dahlberg,Ksrlbergs~agen43~IB~ Va. a r. t. Söder Norblad, Augusta, Fru, Valhallavägen 13, 0.; Axel, e. o.hofr.not.,kamrerare,djursholm a. t E., Postexp., Tjarhofsg. 191P, So. - J. C. G., Hofr.-not., Valhallavagen 13. O. - P. A., Snörmak., Jakobsbergsg. 20, C.; - Allan, Karlavagen 53, 0. r. t. Norr 484, a. t se afven Nordblad. kand- och LiWömäkringr-Aktiebolaget $VU. i3 DrettRinggatan.

11 Norborg-Nordenadler. Norborg, Joel, Arkitekt, Ragvaldsg , So.; a. t. Söder Johannes, Missionslär., Barnhusg. 10, C. - K. Alfr., l:e Verkmäst. (Nya Sparv.-ak-. tieb. verkst., r. t. Sundbyberg 89); bost. Rasunda, a. t. Råsunda se äfven Nordborg. Nord, A., Fru, S:t Eriksg. 44, K. L., Fröken, Karlaplan 6, O.Dj.; a. t A., Handelsres., Kammakareg. 41, C. - A. G)., Handl. (spec.- o. vikt.-), Hornsg. 81, So.; bost. Krukmakareg. 46, So. J., Köpman, Hornsg. 55. So.; a. t P. E., Köpman, Kolonivigen 57, Enskede. - Joh., Styckjunk., Svea Arti1lerireg.-kasern, Sthlm 5. - Ivan C. W., Flemingg. 58I, K.; a. t. Kungsh se iifven Nordh. Nordahl, Eva, Fru,..Karlavägen 6, 0. Nordbiad, C. I. I., Teol. kand., RegemeY.,- pastor v. Svea Lifg., Adjunkt v. Högre Reallarov. å Ostermalm, Birgerjarlsg. 106, Va. - se äfven Norblad. Nordblom, A., Fröken, Högbergsg. 34, So. - & Lindströms Eftr., Handelsfirma, innehafves af Herman Winberg, Styrmansg. 8, O.Dj. Speceri-, delikatess-, vinoch pappershandel. - Emil, Notarie i K. Arméförvaltn., Skeppsbron 301V, St. - J. C., Orgelbygg., Modell- o. Snickeriverkst., Hjärneg. 8, K.; a. t C. M., Skrädd., Döbelnsg. 43, Va.; a. t E. O. W., Skräddare, Drottningg. 84, C.; a. t C. A., Malniskillnadsg. 7, C. - Elin. Fröken. Timmermansr. 31n1. So. - Henrik. Frukt- o. Blomsterhandl.. Handtr - I. o. 'S.. Fröknar.,- Karlavägen 55 O.: 'a. t. I verkáre~. 30. K. '2 7 r Hj., ~andkkaie, Storg. lo", d. - Z. W., Kaféidk:a (Hôtel o. Café d'angle- Norden, Industritidningen, se Industritidterre), Drottningg. 6, C. ningen Norden. - Fritiof. Kamrer hos Krl. Medicinalstvr. - Olvcksfallf'önäkrines-Aktiebolaeet, huf- Hembacken, ~jurshol%, ämbetsrum r. t. gudkontor ~rottnin~g. 9, C. u 9 21 o. 6316; bost. r. t. Djursh. 2 43, NordBn. Nils, Arkitekt, Skärsatra; r. t. Skärs. a. t. Djursh , a. t. Skärs Emma, Lärar:a, Smálandsg. 38, C.; a. t. - E., Bildhuggare, verkst. Klara N. Kyr- I Nordborg, Oscar, Bankkassör, Odeng. 54 BI, Ruth, Fröken, Ostermalmag. 38, 0. Va. H. E., Sjökapten, Ostermalmsg. 17, 0. - se äfven Norborg. - C. P.,Utkoyare, Ringvägen 2, So. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft i - P. C. B., Ankefru, Artillerig. 25l\, d.; Hamburg, brand- o. sjöförsäkringar, a. t. Osterm. l6 27. General-agenturen för Sverige: Assu- Nordbeck, A.TJT., Farm. kand., Engelbiektsg. ransfirman Olof Noragren, Drottningg. 35, d. 5I, C.; 9-6, r. t , a. t Oscar D., Kontorist, Karlberg~vagen37B~~~ Nordell, Hanna, Fru, Regeringsg. 46, C.; a. t. Va Carl, Speceri- o. Kaffehandel, Birgerjarlsg. - J., Speceri- o. Viktualiehandel, Björn- 96, Va.; bost. s. h. gårdsg. 5, So.; a. t se afven Norbeck. - Josefina, Syateljé, Prästg. 12, St.; a. t. Nordberg, P. E., Byggmäst., Heleneborgsg. Brunkeb , So. - Th., Tjänsteman, Helgag. 8', So.; a. t. Sö- - Anna, Fru, Tegnérsg. 17, Va. der Stina, Fru, Timmermansg , So. Nordeman, Ida, Fru, Jungfrug. 3'. 0. Brunkeb. 62. kor. 17. C.: a. t Lovisa, Lärar.a, Barnängstvärg. 7 B, So.; - ~dlay Fröken, Dalag. 7n.b., Va. r. t Signe, Fröken, Dalag. 7" b, Va. - Emma, & Peterson, Augusta, Milarskola, - Harald, Försakringstj:man, Dalag. 7 " b, Smålandsg. 38, C.; a. t. Brunkeb. 62. Va. - B. W., Skeppare, Folkungag. 8 C, So. - Agnes, Lirar:a, Fjallg. 12 BI1, So.; a. t. - Rudolf, Skoaffar, Norrlandsg. 26, C. Sbder Carl E., Skrädderietablissement, Norr- - August, Skräddare, Skeppareg. 22, 0.Dj.i malrristorg 4I, C.; a. t , r. t a. t Gustaf, Vagnfabr, Tegnérsg. 37, Va.; - Ellen C., Ankefru, Dalag. 7" b, Va. a. t r. t : bost. s. h. Nordenadler, O. Fr.. Kamrerare. Riddarea. - H. E., Änkefru, omm men di örs^. 28, 0. al1, ö.'~j. I - se äfven Norberg. - Frans Ludv., Veterinärläkare, Norrtnllsg. Nordberger, Selma, Änkefru, Stureg. 15, , Va. I Brand- soh SVEA. i3 Brottain~gatui.

12 584 Nordenberg, C. O. V., Poliskommissarie, Folkungag. 77, So.; a. t. Söder Nordenborg, Aug., Herr- o. Damskrädderi, Storg. 7, Ö.; a. t Nordendahl, Hanna, Folkskolel:a, Greftureg. 34 B, o. E. W., Fröken, Sibylleg. 12, O. - Karin, Ankofru, Greftnreg. 34B, Ö. Nordenfalk, J., Frih., V. Trädgårdsg. 15 A, C.; a. t , r. t Elisabeth,.Friherrinna, Greftnreg. 77,,d. - S. H. C., Ankefrih:a, Jungfrug. 30, d. - S., Änkegrefvinna, V. Trädgårdsg. 158, C. Nordenfeldt, C., Skräddare, Olofsg. 2 A", C. Nordenfelt,Per, Civiling., Ostermalmsg. 44,0. - Gerda, Hoffröken, f. d. tjinstg. hos H. M. Drottning Sophia, Karlavägen 2211', 0. nig. 18=,.Ö.Dj. Nordenhem, Hj., Ing. v. Stat. Järnv. 1.a - Georg, skriftställare, Östermalmsg. 59, Distr. maskinafd., Hornsg. 178', So. o. Nordenswan, Arthur, Löjtn. v. Svea Lif- Nordenmark,N. V.E., Fil. dr, Registrator i Riksforsiikringsanst., Helsingetorget 1, Va. Nordenskjöld, Arvid, Amanuens, Braheg. 9 box 100, Sthlm 1; r. t. - K., Arkitekt, Storg. 44, Ö.Dj. - E. J., Friherre, Hofrättsråd, Ostermalmsg. 20, 0. - Bibi, Fru, Johannesg , C. - Georgine, Fru, Hofslagareg. 5, C.; a. t Nordenberg-Nordgren. - Maria, Fru, Östermalmsg. 20, o. - S., Löjtn., Karlbergsvägen 69, Va. - Y., Löjtn., Skeppareg. 37, 0. - Bertil, Underlöjtn., Johannesg. 28, C. Nordenson & Lejdström, Herr- o. damskrädderi, Rollandareg. 11, C. - Gustaf Fr., Kontorsskr. i Järnvagsstyr., Norrtullsg. 21 II, Va. - Karl, Lärov.-adj., Skåneg. 51IV, So. - Erik, Med. dr, ogonläkare, Grefg. 3, O.Dj., hvardagar, utom torsd., 1-4 e. m.; a. t. 4 15, r. t Vitalis, Handl., Heimdalsg. 4I, Va. - Carl Fredr., Ingenjör, Barnhusg. 4", C.; a. t. Brunkeb. 3'3 68. K. K., Ingenjör, Krukmakareg. 48, So. - Arfved, Konsul, Barnhusg. 4", C.; a. t , r. t Vitalis, firma, Manufakturaffär, inneh. Herm. Magnuson, Odeng. 53, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Nordenstedt, N. N., Ingenjör, Malmskillnadsg. 42, C. Nordenstiema, Anna, Fröken, Barnavärdsskolan, Greftureg. 44, 0.; a. t Nordenstrahl, Maj, Fröken,Bellmansg.21, So, - O., Kapten i Vag- o. vattenbyggn:kåren,, förste Ingenjör vid Stockholms vattenledningsverk, Brandinspektör v.ptockh. stadsbrandforsäkr. kontor,torsg.yo, Va. Nordenström, L. J., Byggmäst., Lillabältg. 4" b, d.; r. t , a. t S. A., Vaktm., Malmskillnadsg. 32, C. - K. J., v. Värd, Drottningholmsväg. 7V, K. Nordenståhl, A. Th., Kamrer, Greftureg. 52', O.; r. t Nordensvan, C. O.. Generalmajor, Grefmag- garde, Nybergsg. 51n, O. Nordenvall, Karl A., Handelsres., Vidarg. 5'IJ, Va.; r. t. Vasa P S., Kontorsskrifv, Riddareg. 2611, Ö. Norder, H., Kuiigsg. 4S111, C.; a. t , r. t Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., Barnängstvärg. 1, So.; a. t. Söder A. G., Fattigvårdsinspektörsassist., S:t Eriksg. 301, K.; r. t H.O.,Kontorsvaktm.(Liff'ors.-anst.Trygg), Greftnreg. 681V, 0. Nordfelt, E. A. K., Kapten o. Cj mnastikdir., Skeppareg. 5111, 0.; s t. &term N. H., Sergeant, Svea Lifg. Kasern, O.Dj.; a. t Nordfors, A., Skomakare, Regeringsg. 33, C.; a. t. 4 88, r. t ; bost. Jakobs- 331n, C.; a. t Nordgr"ez8. O., Adjunkt u. Nya Elementar- skolan, Valling. 14"' (f. d. 8), C.; a. t. " Brnnkeb Carl, Notarie i K. Järnvagsstyr., Drott- - J.,..Arbetsforman, Riddareg. 26, d.; a t. ningg , Va.; a. t. Vasa Osterm Göran, Prakt. läk., Hoinsg. BI1, So.; hvard. - Olof, Assuransdirektö.r, Valling. 311, C.; c l/a10-10,3-4; under sommaren ändrad r. t. Norr 7 04, a. t Brunkeb mottagn:tid; r. t , a. t Olof, Assuransfirma (inneh. A. Sund&- Bostad Ad. Fredr. torg 1 BI1', So. Cullberg o. O. Nordgren), Drottningg. - K. E., Skraddare, Hollindareg. Il, C.; 5I, C.; r. t , a. t ; konbost. Odeng. 46, Va.. torstid 9-6, kassorna Oskar, Skraddare, Sigtunag ö. g., Va. - Aug., Boktryckerifaktor, Karlbergsrägen Nordensson,K.M.,Handl.,Brännkyrkag.4l,So. 49, Va.; a. t. Vasa P. Isak, Disp., Handtverkareg. 43 A, K.; a. t. Kungsh Ellen, Folkskole1.a. Braheg. 7 A, o. - Amelie, Fröken, Saltmätareg. 3 A, Va. - E., Fröken, Valling. 14"' (f. d. g), C.; a. t. Brunkeb E. o. S., Fröknar, Drottningg. 110, Va. - F. L.,Förtroendeman,Svedenborgsg.6,Sö. SVEA. is Drottninggatan. I

13 Nordgren-Nordisk Mejeri-Tidning. 585 Nordgren, J. A., Glasm., Artillerig. 36, 0. Nordin, Stina, Lärar:a, Götg. 97, So.; a. t, - Frans, Grossh., inneh. Ceylon Plantage- Söder Te Depaten, Handtverkareg. 44, K. J. G., Posttjanstem., Vartans station. - G. A., Handl., Hasselvagen 8, Gröndal, Jonas, Reseombud, Uplandsg. 51, Va. Liljeholmen. - C., Skomakare, Kapellgr. 6, So. - K. E. L., Juris utriusque kand., Hof- - L. E., Tullvaktm., Osterlångg. 23, St. rattsnotarie, Advokat, kontor o. bost. - H. W., Vaktm. i Järnv.-styr.. HagaG Regeringsg. 50 II, C.; kontoret öppet 16 II, Val 10-4; personlig mottagn. 9-4; a. t. - Kilut F., Vaktm., Tuleg. 23, Va , r. t Helfrid, Änkefru, Kungsholmsg. 12, K. - Ragnar, Prakt. läkare1 Lin%. 22, 0.; Nording, Antoinette W., firma, innehafves a. t r. t ; hvard. 3-4, af fru C. Nording; Eau de colognefabr. juni-aug. hvard och försäljningslokaler, Biblioteksg. - M., Sadelmak., Valhallavägen 113", Va. 11, C., Birgerjarlsg. 16, O., o. Drott- Ruth, Skolkökslar:a, S:t Eriksg. 40, K. ningg. 63, C. - J., Tjänsteman, Ostermalmsg. 64I, O.; - C., pru, ~ i ~ ~ ~OIV, ~ O. ~ j ~ ~ l a. t. Osterm D. J., Tulltjanstem., Prästgards.. 201y, Nordisk Automatfabrik, E. W. Lindgren, So Bryggareg. 30, C. : a. t , r.t Erik; Vaktm. (Sthlms Ensk. Lunt- - Boktryckarekonst, Bröderna Lagerström, makareg. 361T, Va. Klara S. Kyrkog. 14, C.; r. t , a. t Brandforsikring i Kjöbenhavn, Hufvud- - ~,, $ & " % ~ ~ ~ $ ~ ec; a. t. Brunkeb se afven Norgren. Nordgård, Earl, Cioiling,,Högbergsg. 31, So, a. t. Söder Nordhl A., Fröken, Uplandsg. 59, Va. - se afven Nord. Nordhagen, E. C.,AnItefru, S:tPaulsg.35A1,So. Nordholm, A,, Fabriksidk., Eungsholmsg, 17111, K.; a. t. Kungsh s, B. M., stärbh., Skohandel, L.a Nyg. 19 & 21, St. - Gustaf, Vaktm., Norrtullsg. 41, Va.; a. t. Vasa Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr.-notarie, Led. af Sveriges Advokatsamfund, i advokatfirma Nordin $ Stenström, Vasag. 6, C.; r. t o , a. t o ; telegrafadress: Nordstens. Kontorstid 9-4, personl. mottagn.-tid 10-11, 2-'/24; bost. Djursholm; r. t o. a. t. - Frithiof, Agent, Kungsholmsg. 7, K. - Joh. W., Agent, Birgerjarlsg. 108, Va.; a: t John, v. Auditör, Birgerjarlsg. 88, O., a. t Alice, Bildhuggarinna, atelj6 Riddareg. 42, O.Dj.; bost. s. h. - F. O., Byggnadsing., Klara V. Kyrkog. 3 B IV, C G., Detektiv, Birkag. 16, Va. - N. A., Flaggmaskinist v. Flottan, Bergsgrand 6, d.dj. - A., Folkskolelär., Agneg. T, K. - O vidia, Fru, Stureparken 3, 0. - J., Fröken, Johannesg. 24, C. - K. B., Ingenjör, Vastmannag. 201V, Va.,- kontor för Stockholm, Regeringsg. 83, C.; r. t , a. t Fraktagentur, Drottninggo 3'YP C.; r. t , a. t. Brunkeb Norclisk Fa~~iiljeboks Förlags Aktiebolag,,Bokförlag. Verkst. Direktör: E. Gernandt. Redaktör af NordiskFamiljebok: Förste arkivarien i Riksarkivet dr Th. Westrin. Medl. af redaktionen: E. Fahlstedt, A. Wahlberg, V. Söderberg, R- G:son Berg, E. Apiarie, J. Centerwall, L. Hedin, K. Sillén, A. Landgren, G. Jönsson-Willis. Redaktionsbyrå Mastersarnuelsg. 43I, C.; a. t Exp. Mastersamuelsg. 4311, C.; a. t , r. t Noindisk Familjeboks Natioiialiil)plaga, Red. Lastmakareg. 17, C.; a. t , r. t Filatelistisk Tidskrift, red. Nils Strandell, Scheeleg 17, K. - Garfveri- o. Ladertidning, red. o. exp. Pipersg. 31, K.; a. t. 9387,r. t Juridisk byrå, Nackströmsg. '2, C., a. t, Kartforlag, Malartorget 15, St. - Landtmanna-Tidnings Egna Hems-byra, Flemingg. 20 B', K.; öppen hvard. 11-3; a. t ; r. t Landtmanna-Tidnings Forlagsexp. Flemingg. 20B1, K.; a. t. 8653, r. t. 8127; Uppen hvard. 11-5, lörd Landtmicnna-Tidnings red., Plemingg- 20 BI, K.; a. t , r. t. 8127, exy- Kungsholmsg. 2 B 'V, K.; hvard. 9-7; a. t Mejeri-Tidning, Kungsg , K. Brand- och Lifbörsakrings-Aktiebssaget SVEA. 13 Drottningfldan.

14 --w h'ordisk Partiexp.-fl ordlindei. NordiskPartiexp.,Törnqvist&Flidner,Väqter- Nordiska Kreditbanken, se Bankinrättningar långg. 21, St.; a. t , r. t Magasinet, Efterkrafsaffar, (manufaktur - Resebureau, Operahuset, Sthlm 15. För- o. korta varor), Industripalatset, C. ; säljer alla slags jiirnvägs- och ångbåts- a. t biljetter till originalpis; växlar ut- - Manufaktur Aktieb., Lager af manufak- ländskt mynt. Telegrafadress: Rese- turvaror, Kungsg. 40 A, C. bureau; a. t. 6908, r. t Material Aktieb., kontor o. lager Götg. - Tidskrift, redaktör Riksantikvarien O. 9, So.; r. t , Montelius, S:t Paulsg. Il1, So. - Yachtassurans Försäkringsaktiebol., Bir- NO;~;n~,tte~y$rg;;den. bppethvardagarf kl 11 f. m till kl. 4 e m, sbn- o helgdagar gerjarlsg. 11, C. sjö- O. brandfbrsakring af &ng-, segel- O. motoryachter; fr kl 1 e m till kl. 4 e. m, 16 okt.-al I okt. hvard kl 11-1/24, sbn o. helgd kl. 1- a. t , r. t /%4' 1 nov.-30 nov. hvard. kl 11-3, sbn- Nordiska Acetylenaffaren, John Nilsson, O. helgd. 1-3; 1 dec.-15 lan hvard l/ell-'in Malmtorgsg. 5, C.; r. t , a. t. 3 son- o. helgd. 1-3; 16 jan-28 febi!i-3, son- o. helgd. 1-3 Intridesafgift ore, mindagar 1 kr, barn mtill 12 %r half - Aktiebolaget för Selas-belysning, Små- afgift landsg. 20, C. ; a. t , r. t Skansen, D~urgPtrden, öppen alla dagar frin kl 10 f m. till kl B e Bordiska Armatur Aktiebolaget, Specialm, sommarminaderna till kl. 10 e m. Bredablicks utsiktstorn, hiss (afgift affär för ångpanne- o. maskinarmatur. 26 bre), fr%n kl. 10 f. m Skinska stenkol- Kontor Norrlandsg. 15 B, Sthlm 1 ; grufvorna (afgift 25 bre), oppna sbnd 1-4, 1 under alla r. t O , a. t o fr%n kl. 10. Intradesafgift 60 ore, barn intill Se annons B kartong sid. 480 b. 3 %r fritt tilltride, intill 12 %r half afgift - Automobil-Aktiebolaget, Centralpalatset, Sthlm 1; a- t Nordiska Phonograf Aktiebolaget, T-aaag., % r. t. 50, c.; a t , r. t Bazaren,I) Nissalomitz,Väster&gg.14,St. - Samfundets 211, C.; ö ~~ei L Bokbindenet, Mästersamuelsg. 32, C.; 10 f. m.-5 e. m., lördagar 10-3; r. t. a. t , a. t Bokförlaget, Odeng. 102, Va.; a. t, Skovarubolaget> liar' kont' O' - Bokhandeln, Aktiebolaget, Drottningg. 7, lager L:a Nyg. 41 l c.; r, t , 410, a. t , Syrgasverken, hufvudkontor N. Smedjeg. 26, Sthlm 1. - Boktryckeriet, St. Badstug. 26, C.; r. t. a. t. 6 59, 41 69, a. t r. t , F~~~~~~~ i brebro; r. t. - Damkonfektionen (Fru M. Karlsson), Nederlag i Stockholm, Malinö l Klarabergsg. 35, C. o. Göteborg. - - Djurskyddsfören., Plemingg. 20 BI, K., X-Ray Reflektor A.-B., Tunnelg. 20 A, se för öfr. Djurskyddets exp. C.; r. t , a. t l - Engroslagret, lager af manufaktur- o. Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., Lastkorta varp, Mäster?amuelsg. 63, C. makareg. 1211, C.; r. t. o. a. t Förlaget, Ahlén & Alrerlnnds Förlag, Telegramadress: Nordiska. Davidbagaresg. 3, C.; a. t , r. - medicinskt arkiv; utgifvare: Prof. C. G. t , o Santesson, Handtverkareg 3411, K. - Handelskontoret, Sthlm 1; r. t , - Porträttgalleri, Grefmagnig. 17 A, O.Di., i a. t a. t , r. t Hatt-, möss- o. pälssarnmagasinet (inneh Nordhist, Se Nordqvist. Ebba Nilsson), Humlegårdsg. 11, 0. Nordlander, Emelie, Fru, Parmmätareg. Il1, a. t K.: a. t. Kungsh Import Aktiebolaget, Strandväg. 47, O. - J., iir rov.-adj., Ragvaldsg. 15, So. Dj,, Stockholm; telegrafadr. ni ab, - O., Med. lic.. Parmmätareg. Ilr, K.; Stockholmn; r. t , a. t a. t. Kungsh Kafferosteriet,Aktiebolaget,Förest. Jenny - C. G. M., Snickare, Narvavägen 29' ö. g., Gustavson, Hornsg. 153, So. a. t. o. r. t. O.Dj Edv., Tullkontrollör, Katarina O. Kyrkog. - Kompaniet, Aktieb., se Aktieb. Nordiska 11 So. Komp. - se ätven Norlander. - Kompositionslinnefabriken (Gustaf Beh- Nordlind, A. T., Handelsrea., Tointebog. mer), Liljeholmen. 25, Va. t - Konstförlaget, Birgerjarlsg. 53, Va. ; a. t. Nordlinder, Axel, Löjtnant, Birgerjarlsg. 94", P Va. ; r. t. Vasa Brand- och biff~rsakrings-aktiebolaget SVEA. i3 Drorninggatan.

15 Nordliudh-Nordqvist. 58' Nordhndh, A., Fil. dr, Kanslisekr., Odeng. Nordmark, Edith, Fröken, Kronobergsg. 19, 1061n, Va.; r. t Ernst, Ing. o. Dir. i A.-B. Svenska Patentagenturen, Regeringsg. 48, C. ; a. t , r. t s, Joh., Urmakeriaffär, firma, Kornhamnstorg 51, St. - Louise, Ankefru, Odeng. 100, Va.; a. t , r. t. Vasa 345. Nordling, Johan, Författare, Hufvudredaktör for Idun, bost. Majgården, Djursholm. - Erik, Garn-, Vafnads-, Trikå- o. Sybehörsaffir, Katarina Bang. 9, So.; bost. Tjärhofsg. 8 B, So. K. - Lotten, Fröken, f. d. Bankkamrer, Dalag. 52, Va. - Oscar, f. d. Kontorschef, Birgerjarlsg. 109 BIV ö. e.. Va. - Sven O. S., Pastor v. S t Eriks kyrka, Götg. 46, So.; a. t. Söder Johan, Skräddare, Brunnsg. 5' ö. g., C. Nordpolen, Lifförsäkringsaktieb., Vasag. 10, Sthlm Lifförsäkr. A.-B., Generalagentur, Alfred Lindblom, Drottningg. 16I, C.; r. t , a. t J. R., f. d. Grossh., Döbelnsg. 23, Va. - alfhild, ~kti~b., H~~~-, M ~ o. ~ Pals- ~ 1 - Nordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist. - varuaffiir, Västerlångg. 51, St. -l Otto, Bokbind., Kartongfabrik, L:a Nyg. - L. J., Ingenjör, Valhallavägen 103, Va. 13, St.; a. t O. R., Larar:a, Ad. Fredr. Kyrkog. 6, C. -l M. P., Bokh., Odeng. 61, Va. - D. J. E.. Musiker, Brännkyrkag. 6, So. -a Leonard, Byggnadsing., Danviks Nyb ygg- - C. V. G,son, Sjökapten (Befalh. lots- nader, So.; r. t verkets ángf. Vega), Ostgötag. 26 A, So. -l Hjalmar, Fabriksidkare, bost. Ingemarsg. - Signe, t. f. Vaktförest. v. Sthlms Rikstel.. 1 B, Va. ; r. t. S8 64. Fabrik o. kontor station, Uplandsg. 25, Va.; r. t Birgerjarlsg. 124, Va.; r. t ankn. - se äfven Norling. -l Christian, Fabrikör, Norrtullsg. 67, Vu.; Nordlund, P. A.L.,Amanuens,Timmermansg. a. t B, So. A., Fröken, Stadsgården 18 Alv, So.; a. t. Elma, Fru, Sibylleg. 73IV, 0:, Söder Ad.a, Fröken, Braheg. 501n, O.; a. t. -"rvid, Grossh., Kommendörsg. 35, 0. Osterm Nordquists, Arvid, Handelsaktiebolag. - Fritjof, Ingenjör, Hornsg. 75, So. Kolonialva~or, Konserver, Viner en N.J.,Instrumentmak.,Regeringsg.72A,C. gros o. detalj, Stureg. 38, 0. - Erland, Kapten, verkst. Dir. i Sveriges -l & Sundqvist, handelsfirma (speceri- o. Industriforb., Malmskillnadsg. 35"1, C. viktualie-), S t Parilsg. 5, So. - John,Med. dr,fördelningslakare, Eungsg. -e K., Handl., Apelbergsg. 42, C.; a. t lUr, C., hvardagar 11~ f. m., -' N. G., v. Haradsh., Stadsgården 18 A, helgdagar enligt öfvere~~skommelse. So.; r. t. Söder 213. Sjukbud alla dagar före kl. 9 f. m.; a. t. Edvin, Ingenjör, Greftureg. 20 A, , r. t l Gustaf, Konfektfabrik o. bod Drott- O. V., Musikdir., Linn6 781V, O.Dj. ningg. 50. C.; filial Hamn 16, C. - Karl, Rektor, ~oinmenfirsg 30, 0. -l A. E., Lä,r:a, Artillerig. 23, % - A., Skomak., Hjärneg. 1, K.; bod Fiandt- J. M., f. d. Lärar:a, ~jörn~årdsg. 23, So.; verkareg. 14, K. a. t. 30 SS. - And. P. Nilsson-, Snickare,Vanadisvägeii -l Anna, Modist, Högbergsg. 19, So. 19IV, Va,, -l Gustaf, Organist i Ad. Fredr., Observa- - Ingeborg, Ankefru, Timmermansg. 2 B", torieg. 19, Va.; a. t. Vasa So. Otto, Poliskonst., v. värd, Vikingag. 5, - K. E., Dalag. 761n, Va. Va.; a. t se afven Norlund. -l K. G., Postexp., 8:t Eriksg. 907, Vu. Nordlöf, Oscar, Direktör, S:t Eriksg. 63I, K.; -I Heribert, Tandlakare, Regeringsg. 61, C.; a. t , r. t Iiungsh mottngn Mimmi, Fru Pristgårdsg. 16l, So. -l Olivia, Tidninuskontoret, Allm., Gust. - Karl, ~roku;ist, S:t Eriksg. 63', K.; a. t. Adolfs torg 1% & 20, C.; bost. Kaptensg r. t. Kungsh , 6.Dj. - Olivia, Ankefru, S4 Eriksg. 63l, K.; a. t. -l P. E., Verkin., Parkg. 1611, K.; r. t Eungsh Nordmann, Martin, Segelmak., Osterlångg. -l Alex. Vinhandelsbokh., Kapellgränd 4, 18, St.; a. t So., a. t. Söder Nordmark, H. J.,Banktj:man, Högalidsg. 46 d, -a A., Änkefru, HumlegZrdsg. 24=, 0. s So. Emelie, Ankefru, Vasterlångg. 45", St. Brand- och Liffömakrings-AMiebolaget SVEA. l3 rattn ni ng gatan.

16 688 Nordqvist-Nordstriim. I ~ordqtist,ordq,iist; 3 ~ ~~dk~i~t l Nordström, Mathilda, Fröken, Ringvägen 1061V, So. a. t. Söder ö l J. M., ~nkefru, Drottningg. 50, C. - Stina, Fröken, Blomsterhandeln Viola, -1 K. V., Ankefru, Norrtullsg. 19, Va. Karlavägen 14, (i.; bost. Bankrg. Jll'. Nordsjö, O. T., Underlöjtn., Tjänstem. v. (i. Dj. 1 Sthlms Hospital, K. - Elin, Föreståhd:a v. Rikstel., Nytorgsg. Nordstedt, Anna, Fröken, Helsingeg. SI, 24Y, So.; a. t. Söder 4 91, r. t Va.; a. t. Vasa J. Alfr., Förman, Döbelnsg. 8'7 Va. Sofia, Fröken, Helsingeg. 8', Va. - & Son, C. F., Grossh., Läder, sginnvaror, - Ida o. Hilda, Fröknar, Norrtullsg. 2911', Repvaror o. Möbelstoppningsartiklar, Va.; a. t. Vasa Sibylleg. 16, 0.: r. t , a. t ; - Erik, Ingenjör hos A.-B. Jurell & Nord- se annons sid. 28. stedt; r. t. o a. t ; bost. Up- - David, Grossh., Kungsg. 66, C.;a. t , landsg. 4711, Va., a. t. Vasa r. t Sven A., Ingenjör, Ymervägen 40, Altorps - Emil, Grossh.,Apelbergsg. 58A, C.; kontor St., Djursholm; a. t. Djursh. 3 63, Drottningg. 67, C. - P., f. d. Källarm., Skeppareg. 51V, 0. - Gustaf, Grossh., Barnhusg. 20, C. i - P. A., Maskinist, Fredsg. 4, C.. - & Co, S. J., Grossh.-firma, Knngstensg. j, - Ernst, Malare, Storabaltg. 3, 0. 55, Va.; kontorstid 9-5; a. t Ottilia, Norrköpings ullspinneri, Färgeri - Oskar, Gymn.-dir., Jakobsbergsg. 6, C.; o. Rem. tvättanstalt, Hötorget 9, C. r. t se iifven Norstedt. - Alva, Hnndarb.-&:a, Repslagareg. 8, So.; Nordstjernan, Agentur o. Förmedlingsbyrå, a. t. Söder Grefg. 9, (i.dj.; a. t E. A., Handelsbitr., Tunnelg. Il, C. Nordstjernan, Liförsäkr.-Aktieb.,. kontor - Axel, Handl., Oxtorgsg. 9 A, C. l Drottningg. 7, C.; se annons.d, bok- - Carl G., Handl., Riddareg. 68, O.Dj. märket. - J., Hotelläg., L:a Vattug. 25, C.; a. t. - Agentur för Stoc&holm. Max Matthiessen, i4 52. Annex St. Gråmunlregränd 1, St.; Sibylleg. 9, 0.; r. t. o. a. t: bost. Tunnelg. 20 A, C.; a. t Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktie- - Robert, Illusionist, uppträder i familjer bolaget, Birgerjarlsg. 120, Va. o. sállskaper, Volm~ryxkullsg. 11, So. I Nordstrand, Hulda, Fru, Kungstensg. 6111', - C. A., Ingenjör, Döbelnsg. 16 A, Va. Va.; a. t. Vasa Ernst, Ingenjör, St. Vattiig. 10, C.; r. t. - Th., Predikant, Danderydsg. 21V, (i ; bost. S:t Eriksg. 23, K. Nordström, Hugo, Afdelningschef i Lifför- - S. J., Ingenjör, Kungstensg. 55, Va.; a. t. sakr.-aktieb. Nordstjernan, Vistgötag , r. t. yasa ', So.; a. t. Söder F. A., Ingenjör (A.-B. de Lavals - Gottfrid, Agent, kont. Regeringsg. 34, Angturbin), Tjärhofsg. 1411', So. C.; bost. Torstensonsg. 10, O.Dj, - Werner, Inspektor, Alfsjö villastad, a. t. - G. F., Apotekare, Greftureg. 74, 0. Langbrodal Anders, Befälhafvare, Sofieberg, Lång- - J. Wald., Kaffehandl., Ad. Fredr. torg 2, holmen. So.; a. t ; bost. Korneg. 58, So. - B. J. Victor, Bildhuggare, Repslagareg. - C. G., Kammarmusikus, Jungfrug. 28'. 0., 14, Sö.; a. t. Söder Thore, Kammarskr. i Tullv., ~örstrandsg. - A., Byggnadsing., Birgerjarlsg. 10F1, Va.; 3Sn, Va. a. t G. F., Kapten, Styrmansg. 3, O.Dj. - Bernhard, Direktör Valhallavägen 25: 0. - & Co, R. C., Rlädesvaror en ros, inneh. - Nils Joh., Fil. kand., Birgerjarlsg. l%'\', Christoph. Praritt, ~.Blasi%olmsham- Va.; a. t. Vasa nen 3, Sthlm 15; r. t. 4 03; allm. tel. - Gerda, Folkskolel:a, Nytorgsg. 24V, So.; a. t. Söder Emma, ICokfrn, Odeng ö. g., Va. - Edith, Fru. Narvavägen 35, Ö.Dj.; r. t. - Earl, Konstnär, Norrtullsg. 22, Va. Osterm. 6 51, a. t. Osterm Axel, Kontorist, Linnég. 39 B', O.; a. t. - Hanna, Fru, Konstväfskola, Kungstensg ankn. 55n, Va.; a. t , r. t. Vasa Ernst, Kontorist, Kaptensg. 151F, (i.dj.; - A., Fröken, Flemingg. 11, K. r. t Elisa E., Fröken, Äsög. 85, So.,. - C., Fbrste Kontrollör, valhallavägen 1911, - Jenny, Fröken, Humleg.d,rdsg. 211, 0.; a. t. O N. M., Kontrollör, Mastersamuelsg. 551V - Maria, Fröken, Braheg. 51, (i. 1 t. v. ö. g., C.; a. t , r. t. Norr 180. Brand- och Liffdrsakfings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. I

17 Nordström, Sigurd, Köpman, Pålsundsg. 7, So. ; a. t. Söder < - Th, f. d. Landshöfding, N. Bantorget 22lV, C. -- C. F., Läderhandl.. Linnég. 39 R', O.; a t ankn. - J. A., Löjtn., S:t Eriksg. 13, K. - C. L., Maskinist, Hagag. 52, Va. - Julia, Matvaruhandel, Ad. Fredr. torg 7, So.; a. t. 3756, r. t Ragnar, Musiker, Kocksg. 50, So., - C. J. E., Målare, Jungfrug. 33, O. - Agda, Nzasman-, Målarinna, Mästersamcielsg. 55" t V. ö. g. C., a. t D. J., Målare, Villa Ekefors, Postadr. Klinten. - J. H. M, Notarie, Braheg. 46, 0. Nordström-Norén 58: Kordwall, Sif, Folkskolel:a, Krukmakareg. 46T, So.; a. t. Söder Gerda V. S., Förest:a, Sofia Husmodersskola m. barnavård, Skåiieg. 118, So. - Erik, Grossh., Grefg. 5"I, O.Dj.; r. t , a. t. Osterm C. Iwan, Kamrer i Rante- o. Kapitalförsikr.-anst., Styrmansg. 3, O.Dj. - Björn, Kamrerare, Brannkyrkag. 2W1, So.; a. t. Söder E. Gösta, Eassbr i Riksgaldskontoret, Torstensonsg. 10, O.Dj. - F; Hugo, Kassör i Folkskole1ar:s pensionsinr., Rådmansg. 48IV, Va. - Ragnar Y. T., Kassör, Folkungag. 20 A, So.; a. t. Söder Sten G. F., Kontorschef, Folkungag. 73BT, - J. G., Pianostamrnare o. reparatbr, ~ ötg. So., r. t. Söder 153, a. t. Söder A, So. - Knut, Lärare i Nat. v. Sthlms Privat- - Frans Jakob, Revisor i Gen.-tullstyr., gymn., Kungsklippan 7 B, K. Hornsg. 6811', So.; r. t Karin Elisabeth, Larara, LinnBg. 76', - Carl E, Ruins- o. vagnsmgl., Riddareg. ; a. t. Österm , O.Dj. - A. O. L., f. d. Roteman, Repslagareg. - Anna, Serninarieförest:a, Nytorgsg. 24T, 18', So.; a. t. Söder 830. So.; a. t. Söder 4 91, r. t Elise, f. Meurling, Änkefru, LinnBg. 76', - E. A., f. d. Sjökapt., Ad. Fredr. torg G, O.Dj. So. Louise, ~nkefru, Greftureg. 24 C", 0. - & Thulin, Skeppsklarerarefirma, inneh. - 75, So' af Generalkonsul C. Q. Thulin, skepps- Nordzell, O. B., verkst. Direktör i Aktiebron 34, St. Telefoner : Befra1rtn.-afd. bol. Julius Slöör, Villa s hög bon, Saltr. t. 115, a. t ; Angbåtsexp. r. t. sjöbaden. 3 50, a. t Int!rurban r. t Norhet Ernst, Skådesp., Badstu?. 39, So. - Axel, Smör.- ost., o. Aggaffar, ~ ö t Nureen, ~ ~ A., ~ Arkitekt, ~ - S:t Eriksg. 25 B, K. hallen 92, C. - se afven NorBn. - Jacob, Snickarmist., Jakobsbergsg. 25, C.; Norelius, Jenny, Fröken, Hagag. 2. Va.; r. t. bost. Luntmakareg. 53, Va. Vasa N., Svarfvare, Vastgötag. 8, So. - C. G. Th, Förste In Handtverkareg. - F. G. D.,Tandläkare, Kungsholmstorg38, 5 C% 7", K.; a. t. &ngsh K. Noréliiis. A. G. C., Änkefru, Karlbergsvägen - A. O. F., Tapetser. o. markisaffar, En- 3111, va. gelbrektsg. 7, O.; a. t Norell, Anna, Fru, Skriftstall.a, Grefmagnig. - A., Tjansteiu. (A.-R. Göteborgs Bank), 11, O.D~. Rådmansg. 84", Va.; a. t Thora, Fru, f. Berglund, Luntmakareg. - Arvid, Tobaks- o. Cigarraffär, Döbelusg. 75, va.; t, , Va.; a. t , r. t Alma, Fröken, Brodös, Holländareg. 33, - C. A., Tullvaktmastare, Hornsg. 29 B, Va. So. - Gustaf, Försikr.-tjanstem., Tunnelg. - E. A., Vagnmak., Gröndal 30, Liljehol- 20 BIII, C.; a. t. Brunkeb men. - Fr. L., Ingenjör, Odeng. 92, Va. - Martin, Vaktm. (Hypoteksbanken), Ar- - Gust. Wilh., Revisor i Riksb., Sibylleg. senalsg. 10 A, C. 81" O. - Dorothea, Änkefru, Vasag. 36"'. C. C. A., hrmak., Hollandarcg. 33, Va., - Knut, Flemingg. 11, K. - C. G., Verkm. o. Telegraffórestknd. v. - se äfven Norström. Brandkaren, Malmskillnadsg. 64, C. Nordvall, A. R., Direktör, kont. Gasaccumu- Norén & Westgaard, Bleck-, plåt- o, kopparlator, Skärsatra. slageri, Surbrunnsg. 48, Va.; a. t , - F., Pastorsadj., Högbergsg. 15, So. r. t. Vasa 2 19., Nordwall, L., Fabriksidk., Sthlms Nya Es- Norén, Sven, Bokh., Hagag. 52, Va.; r. t. sensfabrik, Birkag. 5A, Va Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninflaatan

18 Norén, A., Bosättn.-affär,Riddareg. 25,Ö.Dj.; Noréus, Qarda, Fru, Villag. 12, O.; a t bost. s. h. Kric, Handelsres., Greftureg. 24 AIII, O. - R., Bruksförvalt., Uplandsg. 19 Anl, Va. - C. A. V., Major, Sibylleg. 59, Ö. 1 Xorén, Josef, Byggnadsingenjör, Björn- - O. R. V., Verkmast., Svedenborgsg. 12I, gårdsg. 1 BI1, So.; r. t. Y9 75, a. t. So.; a. t. Söder l ; kontor Regeringsg. 3811, C.; r. t. - se äfven Norseus , a. t Sommarbost. Orhem; Norgren, Oscar, Byggnadsing., Nybrog.23 Ö, r. t. Södertörn Amanda, Fru, Damskriidderi, uplandsg. C. J., Disponent, Roslagsg. 13, Va. 37, Va. - H. L., Disponent, kontor Narvavagen34", Gunhild, Fru, Sömm:a, Bondeg. 1 C, Sö. Ö.Dj.; r. t. 6245; bost. Karlaplan lo1', - C. F., f. d. Kallarmäst., Knngsg. 48, C, O.D~.; r. t s, K. H., Maskinvedsägeri, Narvavägen -s, K. M., Elektriska affär, Klarabergsg. 25, O.Dj.; r. t. 8845, a. t , -C. Privattelefoner, Ringledningar - Hjalmar, Ombud för Ad. Lemons A.-B., o. Askledare. Birkag. 8, Va. - Ester, Folkskolel:a, Knngsholmstorg 4, K. - Adolf, Ritare, Lånqholmsg. 5, Sö. - Amanda,,Fröken, Bokförare, Artillerig. - Claës, Tillsyningsm. v. Hilsovårdsnämn- 33Iv, 0. den, Grötg. 77, Sö. - Anna, Fröken, Barnhnsg. 3, C. - K. H., Vedhandl., Kungsg. 48, C.; r. t. - Ester, Fröken, Kungsholmstorg 4, K Signe, Fröken, Uplandsg. 63, Va.; a. t. - se äfven Nordgren.! Vasa Norin, C. A., v. Häradsh., Nybrog. 47B111, Ö, - Ulla, Fröken, Cigarraffar, Agneg. 31, K.; Norinder, V. J. H., verkst. Direktör i A11m. a. t pensionsförsakr.-bol., Linneg. 50, 0.;, - J. P., Handl., Stureg. 56n,b,, Ö. r. t , a. t Bengt Ivar, Ingenjör,Surbrnnnsg. ln,va.; - C. G., Eapten, S:t Eriksg. 51, K. a. t. Vasa Aug:a, Ankefru, Sigtuna. 13, Va. - K L., Ingenjör. firma K. M. Korens Norlanders Bokbinderi, ~irfdare~. 17 ö. g. Elektriska Affär, bost. Kungsholmsg. t. h., Ö.;a. t , K. - N. A., Förvaltare, Storg. 37, Ö.Dj. - Ingvar, Kamrer i Sv. Dagbl., Dalag. 25, - V., Grossh., Engelbrektsg. 15 & l?"', Ö. Va.; a. t Helge, Ingenjör, S:t Eriksg. 281J1, K.; r. t. - Ernst, Kontorist, Helsingeg. 8, Va.; a. t. Kungsh. 390, a. t. Kungsh Vasa E. A., Möbelsnick., Tridg5rdsvägen 25, - A. G., Lagerchef, Hökensg. 2, So. Enskede. - Gustaf Em.,Larov.-adj.,Ynglingag.l5,Va. - Emil, Redaktör, Kungsg. 66, C. - John A., Ilålare, Hagag. 10, Va.; a. t. - Edward, Tandläk., Ad. Fredr. Kyrkog. Vasa A, C.; bost. Karlbergsvägen 54V, Va. i - 0. A., Postsparbanksbitr., Barnhusg, 3, C. - Siri, Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 9 AI1, - Axel, Sliohandl., Roslagsg. 20, Va.; bost. C.; a. t g. 25; filial Uplandsg. 36, Va. - se afven Nordlander. - C. E., Skräddare, Jakobsbergsg. 38, C. NorlBn, Einar, Journalist, Drottningg. 73Ah - F. J., Skräddare, Skaraborgsg. 7I, So. ö. g, C.; a. t. Brunkeb C., Styckmast., Kommendörsg. 8I, 0. Norlin, Arthur, Cigarrhandl., Hornsg. 10, Sö. - K., Tapetserare, Braheg. 8, 0. - Hilma, Folkskolel:a, Skbldg. 13, So, 1 - H.W.,Tjänsteman(Amerik.GummiA.-B.), - Ingrid, Fröken, Grefg. 17"' ö. g., O.Dj, Lastmakareg. 15, C. - M. o. M., Fröknar, Rådmansg. 81n, P. A., f. d. Tjänsteman, Karlbergsvagen - Aron, f. d. Handlande, Plogg. 2OX", Sö. 78, 2l:.~ tr. ö. g., Va. - C. N., Handl. (blind), Brevik, Lidingö; - Karl A., Uppbördsman (6.e roten), Up- riks o. allm. tel. Brevik 43. landsg. 36', Va.; a. t Thor G., Herr, Skeppareg. 51, Ö.; a. t. - Gösta F. E., leg. Veterinär, Med. stud., Osterm Västrnannag. 37, Va.; a. t Karl T., Kontorschef, Radmansg. 81n, O- - se afven Noreen. - O. R. E., Löjtnant, Odeng. 102, Va. Norenins, C. A., flniek., verkm. (Central- - A. J., Snickare, Styrmansg. 9, Ö.Dj; Pang., Långholmen), Hornsg. 170, So. a. t. Osterm Noréus, Josef, Dentist, Urvadersgr. 4, So.; Norling, A., Ahlforts Eftr., Antikvitetsmottagn o. 5-7, sönd ; handel, Malmskillnadsg. 7, C. a. t ankn., r. t. Söder 15; bost. - G. F., Bildhugg., atelje Döbelnsg. l, C4 Urviidersgränd 6 A, Sö. bost. s. g. 17 II. Bad- LifQrs%krMigs-Aktfebolaget $VU. 13 i

19 ! r. t. Osterm Va.: a. t. O Elsa, Fru, Odeng. 531V, Va. 1- ~ilhhmine, Fröken, Fjällg. Zon, SI. 1 I Norling-Norrbom. 59B Norling, Emil, Bokh.. L:a Vattug. 11. C. Norman, Hilda, Fru, Radmansg. 52, Va. - A., Fastighets- & Inteckningsaffär, Grnn- Letty, Fru, Artillerig. 36, 0.; r. t, dad 1886, Smålandsg. 20, C. Kontors- - Anna, Fröken, Artillerig. 43, O.; a. t, tid 1/,10-4; a. t , r,.t E., Fru, Braheg. 10, Ö.; a. t. Osterm s, J. W., Eftr., Grosshandelsfirma, inneh. - August, Grossh., Torsg. 8, C. Eric Janson, Lager af in- o. utländsk - J. A., Handl., Malmskillnadsg. 7, C. ost, Corneliussons ansjovis; kontor - & Co, John, Handl., Hägersten, Liljehol- Bredgränd 2I, St.; r. t o , men. a. t o A., Journ., kv. Sländan 2, Solnavägen, Va. - Justus, Grossh., Rögbergsg. 46 A, So.; - K. G. G., Jägmäst., Bruiinsg. 10, C. a. t. Söder E., Maskinist, Kammakareg. 47, C., - S. J., Grossh., Drottningg.60, C.; r.t John, Specerihandl,Skeppareg. 20, 0.Dj.; - H.,. v. Häradsh., Advokat, Storg. 24'11, a. t. Osterm Dj.; kontor Drottningg. 17, C. Se- - John, & Co, Speceri- o. Konservmagasin, Wallins, O., Advokatbyrri. Storg. 34, 0.Dj.; r. t , a. t D., Ing., Rörstraiidsg. 24, Va. - H. R., Tullvaktm., Katarinavagen 19, So. - Allan, Kamrer i Sthlms Ensk. Bank,, - P. Aug., Verkm., Järnvagsg. 76, Sundby- Karlavägen 44, O.Dj. berg. - Earl Alb., Kapten, Greftureg. 73, 0.; a. t. - Lovisa, Änkefru, Hornsberg, I<.; a. t Alexis, f. d. Kassadir. i Bankaktieb. Norra. - se äfven Nordling. Sverige, Kommendörsg. 42"', Ö.; r. t.. Norlund,.Elisabeth, Frökeb, Birgerjarlsg , O. - I. P. B., Kommendörkapteii, Kungsh.. - Lotten, Ankefru, Birgerjarlsg. 26, Ö. hamnplan 711, K. - se afven Nordlund. - Karl Hugo, f. d. Laroverksadj., Hol- Norma, Damfrisering, inneh. Hilda Jonsson, laiidareg. 2lA, C.; a. t. ~runke'b. 49 B. Norrmalmstorg 3I, C. - Ellen Ch. W., Postexp., Rådmansg. 52"'. Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Ö., o. Va. Nybrog. 11 C, Ö.; rektor r. t. 870, före- - A. R., Sadelmakare, Norrbackag. 17, va. ståndarinnan r. t. 8 70, under läster- - Aug., Skeppsmakl., Tuleg. 29, Va. minerna. - Carin, Änkefru, BanBrg. lor1, Ö.Dj.; r. t. Normal Tid, Svensk, Aktiebolaget. Verkst Direktör Ingenjör Rob. Egnhr, Klara - Hedvig, f. Törnquist, Änkefru, Dande- S. Kyrkog. 18"', C. Verkst. Dir. och rydsg,, 8, 0.; a. t. Osterm kontoret: r. t. 4 42; Stations- o. Ingen- -- U. K.. Ankefru, Igeldamsg. 6 A, K. jörskontoret: r. t , a. t Nornan, Byrå för ansk. af kvinnl. tjänare,, Normans, G. Bageri, Storg. 24, Jakobsbergsg. 25 B, C.; s. t Norman, n lien K., Bankbitr., Igeldamsg. Nornans Symaskinsverkstad (Henning Of- 6 A, K. verström), Vasag. 12, C. - Hjalmar A., Banktjanstem., Hornsg.51,Sö. Norra Inackorderingsbyrån, Drottningg. M",.. Normans Bokbinderi Aktiebolag (f. d. C.; kl. 11-3; r. t , a. t Lindmanssons Bokbinderi Aktiebolag), - Jästfabriken, Rotebro ; kontor Kamma- Luntmakareg. 48, Va.; a. t ,78 30, kareg. 62, Va. Latiniiiroverket, se under Skolor. Norman, J., Bokh., Tuleg. 29, Va. - Roslags Domsaga, se Häradshöfdingar. -s Bosättningsaffär, Elektr. Belysningsar- - Roslags Fögderi, se Häradsskrifvare. matur, Tegnérsg. 23, Va.; a. t Tidningskontoret, Norrlandsg. 23, C. Filialer Jakobsbergsg. 5 di 7, C.; a. t. Norrbin, Anna, Fröken, Volmaryxkullsg. 17, ; Odeng. 41, Va.; a. t , So. t r. t. Vasa Wilh., Ingenjör, Bygga-kontor Ringrä- - A., f. d. Direktör, Hornsg. 51, So. gen 14, So.; a. t , r. t Carl R, Verkst. Direktör för Normans - Nils, Kontorist, Volmaryxkullsg. 17, So. BokbinderiAktiebolag,Drottninggg93~,,Norrbohm, E., Fru, Odeng. 6, VGL. C.; a. t Norrbohm D Landgrens Aktieb., Tunnelg. - Reinh. W., f. v. Expeditionsf. v. S. J., 23, C.; a. t Kungsholmsg. 26", K.;a. t.kungsh Norrbom, K. O. H.,Bokh., Vastrnannag. 32, Va- - K. E., Fl. lic., Aktuarie, Baldersg. 5, Ö.; - Karin, Diakonissa, Karlbergsvagen 7, LiWgrsakrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Omteningoatam.

20 692 Norrby-Norska Legationen. Norrby, Fingal, Bokh., St. Badstug. 36, C. Norrmalms Lutfabrik, inneh. Rob. Fager- - Robert, Fil. dr, Beridarebansg. 17 (Brun- bergs Eftr., Handtverkareg. 31 D, K.; kebergstorg:, C.; privat före o. efter a. t kontorstid r. t Nya Mjölkaffar, inneh. J. B. Johanssoil, - Carin, Fru, Solvagen 20, Enskede. Vastmannag. 14, Va. - Lisa, Fröken, Husmoder, Sthlms sjuk- - Nya Skomagasin, iiineh. F. A. Andersson, hem, K.; a. t Döbelnsg. 25 & 27, Va.; r. t. Vasa - Adil, Försakr.-tjänstem., Frejg. 67I, Va.; 6 34, a. t r. t. Vasa 1001, a. t. Vasa Pappershandel, inneh. Fröken Agiles Nils- - O. P., f. d. Handl., Frejg. 67I, Vu.; a. t. son, Birkag. 13, Va. Vasa 90 64, r. t Ved- o. Kolaffar, inneh. E. Gustafsson & - C. J., Hofpredikant, Förest. för Diako- Co, Roslagstorg 7, O.; a. t nissanstalten i Sthlm, Erstag. 1, Sö. Norrman, Ernst, Bankkamrer, Helsingeg. 6, - C. W., Kontorist, Rutger-Fuchsg. 6, So.; Va. a. t. Söder Henning, Direktör, kontor St. Nyg. 37, - C. J. H., l:e Styrman å sis Thai, Beridare- St.; a. t , r. t 12516; bost. Saltsjöbansg. 17 (Brunkebergstorg), C. Dufnäs; r. t. Saltsjö-Dufnas 19, a. t. Norrgård, K. G., Ritare, Tuleg. 35, Va. Dufnäs 102. Norris, H,. Jackson-, Sångl., Humlegårdsg. - A., Faktor, Karlbergsvägen 28, Va. 8, 0.; a. t Anna, Fru, LinjBranst., Mastersamuelsg. Norrköpings Bomullsväfveri Aktiebolags 55", C. Lager, Regeringsg. 19 & 211V, C. Före- -s, Johanna, Frukthandel, L:a Nyg. 10, St.; stånd. Joh:s E. Garell; r. t. 9224, a. t. inneh. G. Strömberg, bost. s. g K., Fröken, Slakthuset, Enskede, Sthlm 4. - Klädeslager, Jakobsg. 28, C.; r. t , - Gustaf, f. d. Fangelsedirektör, Observa- a. t torie~. 23. Va. ' - Lithografiska ~ktiebola~s afdelningskon- I - R. A., Ing.,' ~ästersamuels~. 55"', C. tor (C. C;. Holmberg), Drottningg. 21 A, - R. W., Kontorist, SkAneg , Sö.; r Sthlm 1. a. t. Söder Ullspinneri, Färgeri o. Kem. tvättanst, - E. W., Mekaniker, Haiidtverkareg. 30, K. Hotoreet 9. C. - J. E.. Mekaniker. Verkmast.. Krono- D-- ~orrlknd, ~randlörsäkrin~s-~ktiebola~et, bergsg. 20, K. i ' kontor Drottningg. 22, Sthlm 1. - Sune, Notarie i Kammarrätten, Sköld- - Brandf. A.-B., General-Agentur (Oscar ungag. 7, 0. Paterson), Blasieholmstorg 14, C. ; a. t. Norrsell, Alarik,Järnvagsm., Döbelnsg.89, Va , r. t Alma H. B., Postesp., Tunnelg. 211V C. Morrlandsboden, Aktiebolaget, Sibylleg. 11, Norrström, G., Godsäg., Karlavägen 26": O. O.; a. tn57 05, r. t E. T*., Tjänsteman i Järnvägsstyr., S:t 1 Norrlandsbyrån (v. Häradsh. G. Fablcrantz Eriksg. 53 Bnl, K. o. e. o. Hofrättsnot. Hugo Fahlcrantz), Norrtulls Så eri, Hyfleri, Ved-, Kol- och Sodra Blasieholmshamnen 2, C. Rrädgår$ar (inneh. C. J. Walls Sågeri- Norrlins, C. F., Kardfabrik. f. d. firman 81. & Travaru Aktiebolag), Norrtullsg. 67 H. Lämqvist, Folkungag. 16 & 18, So.; (f. d. 77), Va.; a. t , 82 09, r. t. I Rikstel , Allm. tel Norrlindska Pensionatet, Regeringsg. 3, C. Norrvikens Villastad, Aktieb., kontor Vasag. Norrmalms Antikvitetshandel, Julius Levy, 48, C., o. Norrviken. Norrlandsg. 13, C. Norselius, C. G., Kommendörkapten, Bergsg. I - Engelska Hattmagasin, Nastersamuelsg. 3411', K. 35, C. - Augusta, Änkefru, Kungsholmsg. 17, K. - ExpressbyrSt, Miistersamuelsg. 24 C.; r. t. Norsell, J. A., Damskrädd., Uplandsg. 47, 52 36, a. t o Se annons Va.; a. t sid Karl, Skrädd.,Rensg.l9, Va.;a.t.Vasa Fruktaffär, A. Arnell, Norrtnllsg. 27, Va.; Norska Amerikalinjens generalagentur för a. t Sverige, Aktieb. Nyman & Schultz, - Färg- o. Kemikalieaffär, Henning Eriks- Skeppsbron 22, St.; r. t , a. t. san, Roslagsg. 13, Va.; a. t Guldsmedsaffär, Tegnbrsg. 6, Va.; a. t. - Generalkonsulatet, Brännkyrkag. 'i1, So., kl. 10-1, 2,so--4,817; r. t. 33, a. t. I - Likkistfabr. (iiineh. J. Sjögren), fabrik Sekret. Fr. L. Borch. Flemingg. 49, K. Begrafn.-byrå s.g Legationen, Narvaviigen 32, O.Dj. LinTorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drotbin~atan \!

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer