U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U tfodringsstall-s-w s-ring. 461"

Transkript

1 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården, Lilla, ing. från Apelbergsg, 52 (Hol- bltoteksg. 18. ländareg. 3); Jakobsbergsg. 38; Mäster-Samulsg. 4:e Marta och Katarina förs.; vaccinatör: Lager- 54.A (Stockholms Ridip-stitut). gren,,d. J. E., för.mar-ia förs: s. 'l'immer- Sö d er: Repslagareg. 20 (Ahlström, G.). mansg. 28(F'olkskoleh'uset); för Katarina förs.: Uth. b o yrmngs yran, St oc kh oms, l n. H amng.; 12 s. Folkungag. 7 B. Vaccinationen försiggår efter särskildt tillinneh. Carl Didron, a.t, 211; r. t kännagifvancle i Stockho lms Dagblad vanligen Utländska affären, Kh. Flemingg. l ; chef uncler månaderna April-Oktober, Animal vaccin tillhandahålles, så långt tillgången medgifver,, I..Gummesson, hemtar och uppgör i under vaootnationstideu, på Helsovårdsnämndens. hemmen efter tillsägelse; a. t byrå. Utländska vindepöten, n, Drottningg. 29 A. Wachtmeister, A. W., Grefve, Attache, n. Utländskt mynt in- och utvexlas, se Mynt. V. Trädgårdsg. 13. Utredningsförrådet, Skeppsholmen samt ö. C. G., Grefve, n. Dalag. 22. '. Fredrikshof, Storg H. Hrson, Grefve, Exped.vchef, Bl. Stall- Utrikesdepartementets expo eller Kabinettet g: 4. för utrikes brefvexling, st. Mynttorget 2. C. H., Grefve, Kassör iriksb., Ö. Stureg.1'l. Utställningen i Stockholm 1897: Byrå till - H., Grefve, f. d. Landshöfding, Blasieden 1 April n. Arffurstens palats, ing. holmstorg 11. fr. Strömg.; telegrafadr.: Utställningen. - F. G. Hison, Grefve, Unrl-löjtn., Blasie- Generalkommissarie: Öfverståthållaren, holmstorg 11. frih, G. Tamm, träffas säkrast å ut- -- J: F., Grefve, Und. löjtn.,ö. Kommenställningens byrå kl. '/ f. m. dörsg Kommissarie f. konstutstälin.: Oscar - A. F., Grefve, Ofverstekammarherre, n. Björck, ö. Valhallavägen 37; träffas V. Trädgårdsg. 13. derst. säkrast tisd., torsd. o. lörd. 9 Wacklin, A. C., Husegarinna, ö.artillerig f. m. Kommissarie f. industri- - Pauline och Berta, Musiklär.or, utföra utställn.: Grossh. Arthur 'I'hiel ; träffas dansmusik, ö. Artillerig. 15. säkrast å utställrus byrå hvard, Wac1dfabrik. Stockholms; Fabrik o. kontor f. m. Byråchef: Amanuensen Carl L. s. Wolmar-Yxkullsg. 22; rikst. 1274, Bendix; träffas säkrast å utställn:s a. t. 3176; c1isp. Gustaf Behmer. byrå hvard f. m. Konstafdeln:s Wadell, Emma, Fältskär, ö. Nybrog.. 6 B. sekr.: Intendent Carl Ant. Ossbahr ; Waden, Herman, V. Pastorsadjunkt, s. Svarträffas säkrast i Lifrustkamm. å K. tens g. 8 B.. Slottet hvard Ltstälhus bygg- Wadlund, C. R., Guldsmed, ö. Styrmansg. 24. nadschef: Arkitekten Carl Möll er: träf- Wac1stein, C. N. T., Bokh, i-riksbanken, s. fas säkrast å utställn:s byrå hvard, Götg.22. kl. 12. Pressombud : Litteratören Th. Aug., Hand.-bokh., n. Kammakareg. 13. Blanche; träffas säkrast å utställns N., f. d. Snickaremästare, s. Götg. 22. byrå hvard e. m. Wac1sten, K., Agent, Kh. Flemingg. IL ID. (Se f. ö. [2998J). - C. G., Bokh., Kh, Flemingg, 11. ;c ;;O Utställningens inqvarteringsbyrå, n. Opera- - J. L., Bokh., Kh. Flemingg. 11. "'om huset. Vadstenaboden. egare Hanna Petersson & Co, ;:: G> Utställningskomiterade för Stockholms län, n. Regeringsg. 22. Specialitet svenska ;:: m:.. se I5432]. linneväfnader, hvita bornullsväfnader, m;;o Utställningslottoriet n; Fredsg. 32. vadstenaspetsar. m' Utter, A. P., Målare, Ostermalmsg. 62, n. b. Wadstrand, P. N., Byggm., n. Döbelnsg. 35. m-l Utterström. B. V., Enkefru, n. Jakobsg. 8. Wadström, A. E. A., Amanuens, n. Drott- CJ) - A. V., Tillsyn.man vic1helsovårdsnämu- ningg. 100.!': r den,n. Vestmannag. 41. C. B. J., e. o. Hofrättsnot., n. Klara V.'». Kyrkog. 14 A.. ', C. M., Huseg., Kh. Handtverkareg.34 B. ;;O v. w. B., Komminister, n. Olofsg. 2 A. O- Ac1olf,Kgl. Sekr., Kh. Handtverkareg. 23 A. r ' Waaranen,H.M.,Enkefru,Östermalmstorg4. -- Carl B. S., 'L'jenstem. i Jernv. styr., n. Vaccinationsdistrikt: Kungsg. 26, Ö. g. t. h. I:a innefattande Storkyrkoförsamlingell och Kung- - E. L., Tltskänkningsförcst., Södra Blasicholmen: vaccinatör: Scholander, C. T., för holmshamnen 2. staden: Sva.rtmang. 21; för Kungsholmen: Woohrenqvist,P.A.,f.d.Grossh.,ö.Artillerig.44. P1Ig.8. H M S' ik köt 'l '" Arfill. 44, 2:30 Klara och Adolf 'Fredriks förs.; vaccinatör: - :., Jt, s O ers ca,.o. j'll. en/!... Erdmann, T., n. Kungsg. 30. Woormg, A., Fotograf, Dl Nannylund. '"'" och Li(försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. * -l o \

2 * 468. VVpern--VVahlgren. Wrern, Ch., Grosshandl., ö. Strandvägen 19; VVahlberg, F. G., Grossh., ö. Florag. 10; a. t Telegr:adress: Wernbart, \ firma Gunnar Wahlberg.f En-gros- J., Med. dr, Professor vid Karol. inst., lager 'af in- och utländska tobaksö. Birger Jarls g.18, 2tr., mottager sjuk- varor m. m.,!j. Drottningg.gSn, besök söknedagar 1/23-1 /24 e. m., under - N. E., Grossh., ö. Gref-Thureg. 76 B. sommaren 1/210-1 /211 f. m.; sjukbud -- Rob. VV., Grossh., ö. Nybrog. 11 C; firma om möjligt före 9 f. m. " Robert Wahlberg ; kontor [och lager - L. M., Rektor, ö. Karlavägen 38, träffas st. J erntorget 80. i Högre Lärarinneseminariet Ö. Rid- - F. H. T., Handelsbokh., Ö. Sibylleg. SI..dareg. 5, 1 tr., tisdag och fredag kl. - S. A. E., Handelsidk:a, n. Regeringsg ""-3 e. m. under läseterminerna ; -- C. G., Handl., Kh. Pipersg. 22. rikst, Gustaf, Handl., fabrik för rafflneradt.kok- - R., Revisionssekreterare,ö. Linnog. 7, 2tr. o. isterfiott samt rökeri, s.[hornsg. Wrernbaum, Sophie, Enkefru, n. Kammakare a. t g J. A., Handk.. n. Frejg. 34. VVeernberg, J. A., Hotellv., n. Klarabergsg B. A., Hotellvärd.a, n. Klara V. Kyrkog M. L., Kaföidk.a, n. Luntmakareg F. R., Kamrerare, n. Uplandsg. 26. Wrernmark, H. A., Enkefru, n. Jakobsbergs- -s, F. A., f. d.; Kappaffär. st. Vesterlångg. 42. g VV. E., Kassörska, Ö. Sibylleg J. O., Styrman, Ö. Riddareg Gustaf, Klädeshandel, st. Vesterlångg. 9; VVresström, Alexis, Handelsres., Ö. Grefg. 6. bost. Ö. Nybrog.vl l C.. '. VVresterberg, L. M., Hand!., n. Döbelnsg C. G., Kungl. Sekr., Stora Engby; post. Wretterqvist, F. H., Tillsyningsman vid adr.stockholm, Kungsholms filial. Helsovårdsnämnden,n.Kammakareg C. L., Kontroll. i Tullv.,s.Svedenborgsg.lO. Wagner, K., Bokbinderi och inhemska ga- - J., f. d. Landtbrukare, Ö. Braheg. 42. Ianterivaror, n. Biblioteksg B. A. Tarras, Löjtn., Ö. Valhallaväg Fr., Bokh., n. Bådmansg F. E., Lokomotivförare, n. 'Valling: Richard, Direktör för Södra teatern, n. _. Gust., Löjtn. v. Flottan, Ö. Styrmansg. 5. Biblioteksg. 1 B. r-r- E. M., s. Högbergsg. 35;:Modehandel s. - Aug:a, Enkefru, Ö. Banärg. 15. Hornsg T. M. C., Enkefru, ö. Kommendörsg VV. Alb. R., Målare och lackerare, n. - N., Fru, Ö. Nybrog Mäster-Samuelsg Betty S. A., Fröken, n. Biblioteksg. 1 A. - Napoleon, Pianofabrik och magasin, n. - Fredr., Grossh.: tryckeriutensilier alla Brunkebergsg. 3 B., slag, n. St. Vattug, 8; bost. Ö. Rid- -- Herm., Roteman i 12. roten, s. 'Borg-. darez, 20. mästareg Jul., Målare (äfv, dekorations-), n. Norr- - Aug. L., Sjökapten, st. Mälaretorget 15. landsg G. N., Svarfvare, s. Badstug S., Målare, n. Norrlandsg L. F., f.d. Taffeltäckare, n.rgeringsg R. E. S., Skådespelare, n, Biblioteksg. 1 B. - A. L.; Trädgårdsrnäst., Dj, Gröndal. Wagnsson, Gust., Pastor, n. Karlbergsvägen -- A. H., Vaktrnäst. (Justitierevision.); n. 32 A, 3. tr. Norrlandsg. 15 A..'.. Vagt, Chr., Grossh., v.konsul, n. Drottningg. Vahlberg, P. A., Vaktm., st. Mynttorget , 3 tr.;. a. t Wahl bom, Anna, Enkefru, n. Johannesg.2 A. Wahl, A. J., Hattmakare, n. Holländareg C. S., Enkefru, ö. Sibylleg. 17., Wahlberg, Axel, Bergsingeniör, n. Kung- -- A. O., Fröken, s. Hornsg.28.' ' ; stensg Magnus, Kontorsskrifv. i Jernv.-styr., n. - Thure, Blomsterhand!., n. Regeringsg. 45; Regeringsg. 59. ' a. t ; rikst. 1663; bostad n. Re- - W., Sergeant, ö. Artillerikasernen'. geringsg A., Typograf, Ö. Sibylleg F. A., Direktör, Ö. Rådmansg.76. Wahlen, se Wallen. - Ingeborg, Enkefru, s. Högbergsg. 37 C. Wahlenberg, Anna, Författarinna, n. Malm- 1...:...J. M., Enkefru, n. 'David Bagares g. 1. skilnadsg M. C., Enkefru, n. Brunns. 14.' - Otto, Tapetserare, n. Mäster-Samuel sg, -- S. L. A. T., Enkefru, n. Radmansg ; verkst. s. g. 51. l.' - A. s; W., Fröken, il. Kungsg. 4.. Wahlenius, G. W:m, Prokurist, Ö. Gref.Mag. - E. & S., Fröknar, st. Munkbrog. 6. nig. 4..,..:..l Therese' Fröken,' Ö. Gref-Thureg. 34 B. -- se äfven Wal1enius och Walenius. - C. A., Fältskär, n. Malmskilnadsg. 38; Wahlgren, )il. S. O., f. Stiberg, Barnmorska, a. t ; }:neddelr massage.. '. Östermalmsg Brand- och Lifföl'säkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottningQ;ltan.

3 Wahlgren - Wahlström. 469 Wahlgren,' C. F..'. Bokh., ö. Grefg Wahlqvist; 2 Wahlquist, 3 Wahlkvist;- - J., Enkefru, o. Styrmansg Vahlqvist. - M.'C., Enkefru, n. Brunnsg F. O., Flaggunderofficer, Kastellholmen. _l & Co, S., Urmakeriaffär, n. Harung & Cedergren, Grosshandelsfirma, kontor Inneh. Robert Engström; a. t st. Vesterlångg. 64. _I A., Vaktm. (Ållm Barnh.t), Norrtullsg.14B. -- Anna, Handelsidk:a, ö. Storg. 16. _I J. J., Vaktm. (Sthlrn s Handelsbank), st. - C. U., Handelsid:ka, n. St. Badstag. 29. Kornhamnstorg 4. - F. G. W., Handl., ö. Storg _.4 P., Verkm., n. Mäster-Samuelsg. 26,1 tro -O;, v. Häradshöfd., Kronofogde, Ö. Gref- _I Albin, n. Uplandsg g. 25, 3 tr.; bellt Wahlroth, Othilia, Enkefru, s. Ostgötag A..J., e. o. Kontorsskrifv., Kh. Scheeleg. 20. Wahlstedt, A., Enkefru, n. Rensg O. E., Lokomotivförare, n. Uplandsg M.. Enkefru. n. Malmskilnadsg. 48 A. - E., Rakstuga, Kh. Handtverkareg H., Kakel.-mak., Ö. Sibylleg 20; a. t J. E., Telegrafassist., s. Bellmansg. 32. Wahlsten. A. P.. Husegare, s. Skåneg E. H., Underoff., Skeppsholmen, kasern 3. Wahlström, K., Bagare, Norrtullsg, J., Urmakare, s. Kapellgränd. 6; affär Sö- - G., Bokbindare, s. Mariagr. 2. dermalmstorg 7 (Bazaren). - Alb., Bokh., Gäddviken. C. E., Akare, n. Rensg C. A., firma Skandia s bokförlag, byrå n. - se äfven Wallgren. Luntmakareg. 36; bost. n. Döbelnsg.31. Wahlholm, J. A., S. Götg & Widstrand, Bokförlägg., Ö. Riddareg.4; Wahlin, se Wallin. rikstol. 3622, a. t Wahlkvist, se Wahlqvist. - P. K., Bokförläggare, Ö. Gref-Magnig. 18, Wahlman, L. L., Arkit., Ö. Karlavägen 32. 3tr. bellt. 76; kontor Ö. Riddareg L. C. K, Enkefru, n. Kammakareg. 18, 1 tro - W. Th, Civilingeniör, N orrtullsg. 7. C. W., Ingeniör, Ö. Grefg E., Enkefru, Ö. Artillerig Lotten, Paraplymakare, n. Jakobsbergsg. - E. C., Enkefru, n. Regeringsg Firman inneh:s af Fru E. M. Ch. - S. L., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 19. Leiste. - S. M. E., Enkefru, Ö. Sibylleg il, P., Snickerifabriks Aktiebolag, Gefie, - T., Enkefru, Ö. Sibylleg. 39. filialkontor, lager och försäljning n. - A. L., Folkskolel., n. Vegag. 9. Bryggareg. 31; 'a. t. 4078, r. t H. A. o. E.M., Folkskolel.or, S. Götg.59&61. - se äfven Wallman och Walman. - Ida, Fru, Handarbetsbazar, ö. Linneg. 16, 1 Wahlqvist: 2 Wahlquist; 3 Wahlkvist. EdbostGad'oö hbr.hebg h 1 e 7 g'40' firma Edv 4 Vahlqvist. v., r., o. ra., Wahlstrom & Co, st. St. Nyg. 1; a. t. _0 Vilh., Apotekare, Kh. Scheeleg. 10, 2 tr.; - C G., Handl, (läder-), n. Drottningg. 75. a. t Christin Amalia, Handl, (mode-), n. Hol- _, C. E., Bokh., n. Smålandsg. 26. ländaregi,.}' _.1 L. Ch., Enkefru, n. Luntmakareg. 7;'). - Carl, f. d. Handl., S. Mariag _2 Ida, Fru, tillverkar fiaggor, Kh. Scheeleg. - Hanna, Handl, (manskläder), st. Öster- 10, 2 tr.; a. t långg. 47; bost. st. Skärgårdsg. 15. I S., Fröken,Huseg:a, st. Köpmanbrinken P. J. Handl., s. Mariagränden 4, 3 tr. _2 A. W., Grossh., Ö. Strandväg. 11; kontor - E. M., Hattsöm:a, n. Malmskilnadsg. 48 A. st. Svartmang. 6; kommissionslager för - C. H., Ingeniör, n. Kungstensg. 29. Rydboholms aktiebolag, Skandinaviska - A. C., Kafeidk:a, n. Kungsg. 26. gummi:aktiebolaget samt Karlskrona - K. A., Kommissionär, kontor st. Trånghattfabrik... sund 10 o. n. Beridarebansg. 12; bost. _2 E., Handl., st. Osterlångg. 28; spec- O. n. Brunkebergstorg 2. viktualieh. s. h. - Alexis, Kontorist, n. Regeringsg C., Inkasserare vid Sthlms Stads Gasv., - Harald, Kontorist, n. Regeringsg. 56. n. Smålandsg S. F., Korgfabr., n. Lästmakareg. 27 A, n. -" C. J., Löjtnant, Ö. Rådmansg. 3. Drottningg. 30 o. st. St. Nyg. 5. _2 L. F.,. Målare, n. Luntinakareg. 75, t. h. - C. V. F., Korgmak., Lh. Sofieberg. 2 tr.; a. t Charlotte, Landskapsmål:a, n, Hamng. 13. _3 N., Målare, s. Götg C. E., Lärarinna, s. Mosebacketorg 6. _l Victor, Skrädd., n. Uplandsg. 29; bod n. - A. W., Maskinist, Kh. Hornsbergs brygg. Jakobsg. 22; a. t Hulda, Modist, n. Döbelnsg. 5. _I Thi,Syssloman, Allm. Försörjn. inr., Kh. - L. W., Plåtslag., s. Folkungag. 20 D. Fle.mingg J. A., Poliskommisarie, n. Regeringsg. 97. Bpanll" och LifförsäkringsAktiebolaget SV[A. 13 Drottninggatan. * -l o Al» ro ;Q Al mo( x G>' G> ;::rn mal z-. ;Q C/) r»g> rn Al o' r'

4 , l '"; 470 Wahlströni-Wallet1. Wahlström, A., Skomakeri affär, ö. Brahllg.'l7.- 'Valerius, Louise, Frök., telegrafist, s. Brän- - M., Skräddare, n, Bryggareg. 27, 2 tro kyrkag. 14 B. -s Eftertr.,Lilljedahl& Ekstrand)"Skrädderi- ;- se äfven Wallerius.. affär, n. Brunkebergstorg lö.,walin, se Wallin. - E. 'J., Snickare, st. Svartmang. 24. Wall, Carl Joh., Direktör, Haga kungsgård; - Ferd., -Styrman, st. St, Nyg kontor och upplag Norrtulls jernvägs- - J. V., Vaktm., n.. Döbelnsg. 5. stat.n. SeNorrtulls gasmask.-vedsågeri. - & Westerström, Viktualiehandl., s. G:la ':- Rosa, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 76 B. Jernvågen....J & Co, Gustaf, Vinhandelsfirma - W. Ch., Enkefru st. Svartmang (inneh. t- C. J. A., Expetlihönschef, st. Svartmang. O af Fru Lisa Wahlström, ö. Sibylleg. 16, ing. fr. Tyska kyrkogård., 1 tro [5' 39); kontor O. lager s. Hornsg. 74. ;- Anna, Fru, f. Westfelt, n. Drottningg. C' Leon. Vinhandl., firma Tjulander & Co, 34, 3 tro :5.. n. Klara N. Kyrkog, 7 B; vinhandel n. Oscar, Försäkr.-agent, n. Brunkebergst.Is. Drottningg :- J. K, Handl., S. Högbergag. 27 B, 2'/2 tro _ X: (Vl:e:t se6rdörsg. 33A. JO:lg.Jkbdn*togetersamu- - z Wahlund, C.,Bruksegare, n. Holländareg.21A. - J. T., Kassör, ö. Braheg. '31. [5 - & Grönblad.firma: kontor st, Kornhamns- - H. S. C., e. O.Telegrafist, Ö. Gref-Thureg. C' s torg 61, 1 tr.; a. t. H 35, r. t B... -'- K A., Grossh. (firma Wahlund & Grön- Vallan der, K A., e. O. Hofrättsnot., n. St. Il: blad). S. Bellmansg. 24. Vattug. 20. CC - C. A., Postexped., Kh. Bergsg. 26, 1 tro Wallander, Alf, Artist, Ö. Linneg < Wahman, L., Kafeidk:a, Kh. Handtverkareg. - F. G. F., Direktör vid Stockholms stads 16 B. I. renh.-verk, s.,bränkyrkag. 4 B. Wahren1:)erg, A. L., Handelsid:ka, S. Bad- - Oskar, Grosshandlare, firma C. Fr. Dahlf-., stug. 43. berg & Co, Ö. Stureg. 56; kontor st. BergBsiknhgen.ör).b Hlolllän3d9areg21 A. W llbskeppcsbrjon'bskeppar KUarllsdgränd215. Ha alldd,g W' en,., o., O. ;:SI y eg..,a erg,. :' agare, n. p an sg.. * -se äfven Wallden. -.P., Bokh., n. Norrlandsg, 17.' ' Waldenström, E. H., Direktör, Ö. Stureg. 2S. K C., Enkefru,ö. Styrmansg J - H., Enkefru, Blasieholmstorg 9. - G., Grossh., Ö. Villag. 4. O...,..E. E. L., Folkskolel:a, Ö. Styrmansg s Fabriksaktieb., kontor st. L:aNyg. 19&21. - G. E. A., Kassakontrollant i Jernvägs- - M. O., Folkskolel:a, S. Götg styr., Ö. Gref-Magnig. 17 B. - & Son Ad'., Grosshandelsfirma, inneh. Ad. UJ.. - P. P., Lektor, n. Kammakareg. 6. & G. Wallberg, st. L:a Nyg. 19 & 21, - J. A., Skomakare, n. 'I'egnersg. 2 B.. r. t. 1277, a. t. 2620, kontorstid Il: - H. G. F.. 'I'eokningslärar:a, n.tegners- - S. A., Handelsidk:a, n. Luntmakareg.44. a. lunden 6. _ Gottfr., Kontorsskrifv. i Sthlms stads (f) z. - Victor, f. d. Trafikchef, s. :t Paulsg, 24. sparb., s. Repslagareg. 22 B. tu Waldin, Nils, Garfvare, n. St. Badstug L. P., Lokom-för., n. St. Badstug de Waldkircb, P., Fröken, Ö. Linneg. 44. Wallberger, H. A. K, Fil. kand., Ö. Gref- [5 Waldo, J. O., Fanj., e; Göta Iifg. kasern. 'l'hureg.67.. ; el -.O.A.,Tj.-m.iJernv.-styr.,Götalifg.kasern. Wallbom, A. W., Akare, s. Götg.75. C' Walenius, R. J., Kassör, ö. Gref-Thnreg. 23. Wallden, A.W., Enkefru, n. Regeringsg. 69. >- - G. Adolf, Maskinmäst., s. Saltsjöqvarn. - P, f. d. Fanjunkare, Ö. Kommendörsg se äfven Wahlenius O. Wallenius. - W., Godsegare, n. Vestra Trädgårdsg. 7_ - A., Styckjunk., Ö. Karl XV:s port. 1 Valentin; 2Vallentin; 3Wallentin. - se äfven Walden. O f- -' O., Agent, n. 'I'egnersg Wallen;' 2Walleen; 3 Wahl en. -: IELLChF'" Ekefkru'enK'JhohMann.es 22. g -'-G-T-h-A-t-' -t-..-h--l-o -d--s-4--t- -.., anjun ar,. ane ergo b -.., l' IS,o. um egal' sg., r. -' Alfr., e. o. Hofr.vnot., Ö. 'Braheg. 3. -' Alfred, Bokh., n. Mäster-Samuelsg ' Albert, Husegare, n. 'I'egnersg. 15., O., Bokh., s. Wolmar-Yxkullsg. 10 A. -' R., Konsul, Södra Blasieholmshamnen 4. _3 Hj., Byggm., Kh. Flemingg ' 0." f. d. Landtbr., Ö. Nybrog. 47 B. -' Karl, Byggnadsingen., Kh. Handtverka- _2 Hugo, Redaktör, n. 'I'egnersg. 37. reg. 30. ' -' Isidor, Verkst. direktör i olycksfallf6r- _3 G. W. S., Grossh., Ö. Gref-Magnig. 6, 1 tr; sälj:ringsakt;"qol. Norden, n. Tuleg firma Wahl en & Block, st. Stora Nyg. 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 'lwallen; 2 Walleen; 3 Wahlen Wallen -Wallin. Valley, Klas Oskar, Civilingeniör, Fr. Kyrkog. 9 B. _:l & Block, Gummivaru- och maskinrem- - Anna, Enkefru, n. Barnhusg.' 4. fabrik, kontor, st. Stora Nyg. 7; se - Emma, Enkefru, n. Adolf Fr. Kyrkog. 9 B. annons sid A., Grosshandl., firma Carl.A. Scharp _, J. A., Husegare, st. Kolmätaregr. 5. & Co, Ö. Strandväg. 29. _1 M. G., Fru, Liktornsoperatris, ö. Gref- Wallgren, C. E., e. o. Amanuens, n. Brunnsg.lu, Thureg. 58, 3 tri beute!' A. E., Bokh., st. Stortorget 22. _, C. A., Musiker, ö. Banerg, A. W., Bokh., n. Barnhusg. 8. _, L. R.L., Qvarnarrendator, s. Danviksg J. C., Bokhållare, ö. Grefg. 8. _2 F., Tjensteman v. Jönk. jur. byrå, Norr- - S. C., Enkefru, Ö. Jungfrug. 7 A. tullsg Hj. G., Pil. dr, Kh. Flemingg. 12. _1 F. L., f.. d. Vaktrn., Ö. Gref-Thureg Carl, Ingeniör, Ö. Sibylleg. 79. Wallenberg, K. A., Bankdirekt., ö.braheg A. R., Kgl. Hofskrädd., Ö. Strandvägen A. E. C., Enkefru, n. Kungsträdgårdsg Sven, Med. dr, bitr, läkare vid Gymn.-._ Fredrique, Enkefru, n. 'I'egnörsg. 21. ortoped. inst., n. Brunkebergstorg 13, - C. F., Handl., Kh. Flemingg tr.; mottagning kl. 2 e. m.; Juni- -- J., Handl., Ö. Karlavägen 1 B. Augusti Badintendent i Söderköping. - G.. O., Kapten, Ö. Karlavägen 15 A.; C. O., Ofverinspektor vid Packhusinspekkontor st. St. Nygatan 40 & 42, 2 tr. tionen, n. Vestmannag. 21, 2 tro _ Nils Målare, Ö. Styrmansg se äfven Wahlgren. - Marc., Underlöjtnant, v. Häradsh., vice verkst. dir. i Sthlms ensk. bank, Ö. 1 Wallin; 2 fallin; 3 Walin; 4 Wahlin., Strandvägen 11, 3 tr Wallendorff, A. A., Bokh., s. Ostgötag. 55. _1 J. A., Apotekare, n. Lästmakareg. 11. Wallenkampf,C.,Handelsidk.,nKlarabergsg. _1 J. A., Arkitekt, s. Hornsg _1 A. l. H., Barnmorska, n...döbelnsg. 67 A. _ F. C. W., Predikant,n.Surbrunnsg.53,4tr. -' Axel, Bokhandel (Bror Oberg), s. Götg. Wallenqvist, J. 'I'h., Utmätnings- o. stäm- 11 & 13 och s. S:t Paulsg. 24; a. t ningsman, ombesörjer inkasseringar, -' F. E. H., Bokhandl., n. Malmskilnadsg. 48 A. n. Vestmannag. 41, 4 tro Träffas 4-5; _, Carl, Bokh., n. Drottningg. 80 B. a. t. Vasa ' F. W., Bokh., n. Rörstrand. Wallensteen, J. A., Kam.-rättsråd, Ö. Jung- _.' Ivar, Bokh., s. Högbergsg. 18. frug. 28., _, Hilda, Cigarrhandel, n. Vasag. 42. _ M., Trikåstickerska, Ö. Gref-Thureg. 68. _1 M., Cigarraffär, n. 'I'egnersg, 10; a. t Wallenstöen, N. A., Enkefru, S. Hornsg. 32. _, A. L. D., Enkefru,Kh. Handtverkareg. 24A. Wallenstjerna, Anna S., Fröken, n. Uplandsg. -' C. Ch., Enkefru, n. Döbelnsg A. _, G. W.,.Enkefru, s: Götg. 29. Wallenstrand, Carl, e. O. Hofrättsnotarie, -' Hulda, Enkefru, Ö. Grefg. 42. n. Kammakareg. 18, 2 tr.; a. t _2 H. C., Enkefru, n. Tunnelg. 3. Wallenstråle, E.,f.d. Löjtnant, s.blekingeg.59 -' H. A. F., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 48 A. - S. A., Lysolje- O. bosättn.affär, s. Götg. 83. _:l C., Fil. kand., Läroverkskoll., Förestånd. Wallenström, E.C., Amanuens i Kammar- för Maria förb. elem.-skola., s. Skarakollegium, Ö. Linneg. 4. borgsg. 6 B. _ A. A. C., Barnmorska, n. Surbrunnsg.27. _, M. J., Folkskolelär:a, s. Bellmansg. 5. _ G., f. d. Skollärare, n. Surbrunneg. 13. _.1 Agnes, Fröken, Förest. f. Stockh. stads ar- Wallentin,se Valentin. betsinr:s qvinnoafd., S. St.Glasbruksg. 25. Waller, F. A. E., Apotekare, Ö. Karlaväg. 17. _.1 H. C. A., Fröken, n. Valling H.. G., Fröken, Ö. Stureg. 48, Ö. g. -" 1., Förest:a för Högre Lärarinnesemin:s _ P, A., Ingeniör, Ö. Odeng. 10. hushållsskola, Ö. Gref-Thureg. 24 B. _ K. F. C., Lärarinna, Ö. Nybrog. 34. _1 S. J., Glasrnäst., n. GiIa Kungsh.brog. 30. _ C. E., Praktiserande läkare, ö. Nybrog. -' C. A., Grossh., firma Wahlin & Co, n. 34; mottagning helgfria dagar 9-10 Smålandsg. 14; kontor och magasiner: f. m. o. 3-4 e. m.; a. t Norra Blasieholmshamnen 7, hörnet af Waller, H., Ingeniör vid Sthlms elektric. Teatergatan; rikstel. 346, a. t verk, n. Regeringsg. 38. _.1 C. J., Grossh., S. Götg. 29, a. t , Wallerius, Ida, Fröken, n. Uplandsg. 38. rikst Wallerstedt,R. M:,f.d.Brukseg.,ö.Rid4.areg.45. -' E. V., Grossh., Ö. Nybrog P. G. E., v. Häradsh. Notarie i Ofverst.- -' H. R., Grossh., Kh. Scheeleg. 20. Emb., ö. Gref-Thureg. 24 B. -' B. C., Handelsidk:a, n. Vestmannag i n. Adolf,Br.and: och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. * -I' O ;O» ro AJ ;O, m-< AG) G> s:rt1 m;o iti m-l AJ(/) :l> r»g) rn ;O 0- r

6 .J 'O o: w C} -c!il o«.j _. w I-UJ WO -z o: UJ w::e C}::E C}O >-ll o:::! (O «o: o I-.J * '0 o: w z w _. W!ll.Jo«- ll..uj o W Z I- w::e UJ _::E 0:0 w ll C}::! C} >- o: 00 -c o: o I- 472 Wallin-Wannqvist. 'lwallin; 2Vallin; SWalin;4Wah Wallius, P. J., f.d.,fajunk, ö. Grefg S. 1., Folkskolel:a, o. Grefg. 4S. _2 M. C. G., Handelsidk:a, S, Björngårdsg.7; Wallman, C. E.,. Styckjunkare, ö. Artilleri", bod st. Vesterlångg kasernen, _1 J,., Handl., n. Norrlandsg. 19; bod s. g C. J" Ofvermaskinist, s, Renstjernasg, 20. _1 J. W., Handl., ö. Florag. S. Wallmark, C. Rob., Agentur. o. Kommia- _1 M. F., Handl., n. Drottningg. 75. sionsaffär, n. Drottningg. 75, firma _1 P. E., Handl., ö. Nybrog. 27. Andersson & Wallmark, kontors. Brän- _2 J. E., Kgl. Hofpred., Slottspastor, K. kyrkag. S. Slottet (norra ing.).. - Ernst, e. o. Amanuens i Riksarkivet, n. _1 J. Victor, e. o. Hofr.vnot., amanuens i Kammakareg. S. Civildep.., n. Norrlandsg Ivar, Bokh, n. Klara N. Kyrkog. 9,2 tro _1 O., e. o. Hofrättsnot., advokat, n. L:a Wallmen. G., Handl., s. Renstjernas g. 29 A; Vattug. 26. Advokatbyrå etc.; Nota- bod s. h. rien O. Wallin, Auditören E. Martin, Wallner, A. A., Bokför., n. Jakobsbergsg. 41. v. Häradshöfd. W. Philipson. Kontors- - A., Enkefru, ö. Stureg. SO. tid 9-1 /. 5, Mottagningstid 9-1 /.11 Wallquist, E. C. L., f. d. Landtbr., n.frejg.6s. f. m. och 1/2 3-4 e. m.; a. t, 6990, riks tel. Wallqvist,Aug., Bankbokh.,ö.Gref-Thureg P. J., FiL kand., n. Bruunsg _1 L. A., Hotellvärd, n. Norra Smedjeg. 10. Wallroth, Jenny, Gymnast, ö. Stureg. 24, _1 J. A., Husegare, n. Johannesg. 4. '/2 tr, Sjukgymnastik och Massage. _1 J. A., Huseg:a, ö. Florag K. A., Kontrollör v. Kontroll verket, n. _1 Karl. Ingeniör, Lärare v. Tekn. högsk. 'I'egnörsg. 40, rikst och Tekn. skolan, verkst. direktör i Wallstedt,C.B.,Lokom.-för.,s.Bränkyrkag.1S5. Sthlms elektr. belysn. aktieb., n. G:a Wallström, A. S., Huseg:a, n. J akobsbergsg.30. Kungsholmsbrog. 15 & 17. Wallöf H. A., Enkefru, Norrtullsg. 14 B.._1 J. F., Kakelngnsmak., Kh, Flemingg , Jernv.-tjenstem., ö. Artillerig: 3S. _4 Thore, Kassör, ö. Banörg Emma G" Likkistförs. s. Hornsg. 29 B. _1 C. Hj., Kollega, s. Skaraborgsg. 6 B. - J. E. A., Upp-bördsman, n. Dalag. 44. l Anna, Kontorsskrifv. v. Statens jernv. Walman, P. E., Husegare, n. Frejg. 42. utför maskinritningar, Kh. Kungsg se äfven Wahlman och Wallman. _1 Eva, Kontorsskrifv., Kh. Kungsg. 46. Walmstedt, J. W., Jernvägstjensteman, n. _.3 T. R. H., Kontorsskrifv. v.. Jernv., ö. Klara S. Kyrkog. 18. Karlavägen 28, ö. g. 1 tro Walsten, C. G., Kontorsskr., n. Bryggateg. 5. _1 R., Källarmäst., n. Berzelii park. Walter, M. F, Lär" n. Jakobsbergsg. 22,2 tr, -' Gertrud, Lärarinna, ö. Braheg. 34. l-n. A" Styrman, n. Valling. 6. _1 Anna M. E., Medarb. i Aftonbladet, Ö. von Walter, S M. Winblad, Enkefru, n. Sibylleg. 17. Malmskilnadsg. 27. _1 A. F" Postexp., n. Tuleg. 27. G. E. Winblad, Styrman,n. Malmskiln.g.27. _1 J. A., Postvaktbetjent, n. Uplandsg. 19. Walterstorff, W., Grossh., ö. Linneg. 55. _1 K. F., Skomakare, n. Mäster-Samuelsg. 51. Vanberg, T., Amanuens iriksb.,ö.tyskbag.g.6. _1 J. P., Skomak., ö. Riddareg. 54; bellt J., f. d. Bruksinspektor, ö. Tyskbagareg. 6. _1 C. E., Snickare, firma Ericsson & Wal- Wancke, F. T., Bankkassör, ö. Grefg. 16,2 tro lin, n. Luntmakareg. 7S, 1 tro Ö. g. - A. E., Grossh., firma Rumstedt & Co, ö. _1 Fred., Sockerbag., n. Rådmansg. 52; a, t. Grefg. 17 A; kont. st. Osterlångg. l B. M., f. d. Lärar:a, Norrtullsg. 21 & 2S. _1 Eric, Vaktm., Kh. Sjukhuset S:t Göran. - Aug., Sjökapten, Ö. Grefg. 17. _1 J. M., Vaktm. (Nationalm.), ö Riddareg. Van Houtens rena cacao, hufvuddepöt för 11 A. _1 Carl, Vinhandl., S. Hornsgatan 4S; firma Stockholm: Selm. Eriksson; Vasag. 36; a. t. 65 S9. kontor n. Carl Wallin & Co; vinhandel s. Götg, Wannberg, Alma, Frök., Kh. Bergsg. 1, n. b. 69: a. t. 3S 40.., - Axel, Grossh., n. Kungsträdgårdsg. 2 B. Wallinder, Aug., Bokh. O. kassör, Allmänna - C. M., f. d. Grossh., n. Apelbergsg. 34. försörjn.-inrättn., Kh. Flemingz Ludv., f. d. Grossh., n. Apelbergsg O. F., Karamellfabr., S. Björngårdsg Er., Trävaruhandl., n. Klara S. Kyrkog.15; Wallis, Aug., Enkefru, n. Kungsg. 26, 1 tro a. t. 577; r. t. 3168; bost, n. Dalag Ernst, Fil. dr, Ö. Stureg. 19. Wanner, M., Enkefru, ö. Nybrog, 56 B. - H. C. M., Folkskolelär:a, Norrtullsg. 8 B. Wannqvist, J., Svarfvare och snickare, tillv. - Curt,Med. dr, prof. vid Karolinska in- af portierstänger O. gardinrosetter, S. stitute,t, n. Vasag. 4S.! Högbergsg. 31; a. t Brand- och, Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 vvannstedt--iveber. 473 Wannstedt, Wanselin, Joh., J. K. Sergeant, ö. Storg. 37. A., Civiling., n. Hollän- Wase, Augusta, Iandag. 11. M., Handelsidk:a,. n. Updareg. 20. Wasmuth, O. K. E., f. d. Lärar-a, ö. Si- --:- Anna, Fröken, Huseg.a, n. Roslagsg. 25. bylleg. 49, -- J. D., f. d. Färgare, n. Holländ.g. 20. Wassberg, Anton, Folkskolelärare, n. Ro- Vapaille, L. A., Lärar-a, ö. Kaptensg. lo. slagsg. 75, Bellevue. Warberg, Mathilda, Enkefru, n. Birger Jarls - C., Folkskolelärare, n. Regeringsg: 93. g. 27, 2 tro - C. H., Fältskär, n. G:la Kungsholmsbrog. -- C. E., Husegare, n. Tegnersg, 6. 11, sårbeh., tanduttagn. o. massage, - Oscar, Kassör i Riksbanken, st. Skepps- a. t bron 6. Aug., Teaterdirektör, Kh. Flemingg :- Erik, Grossh, Skeppsbron ö. Karlaväg. 4. 8; kontor st. - C. A. C., Ofverste, t. f. chef i General- - K. M., Kafeidk:a, s. Hornsg. 42. staben, Ö. Karlavägen 1 C. - J. Hugo, Kassör i Riksbanken, ö. Kom. - C. G. A., ö. Nybrog. 16. mendörsg. 33 A. Warburg, Siegfried, Agenturaffär, n. Klara Wassen. E., Bokh., s. S:t Paulsg. 22. V. Kyrkog. 3 A, 2 tr.; kontor derst., - C. C., Disponent, s. Sit Paulsg. 22. öppet 10-2, 4- ' /26 e. m.; a. t Vasseur, F. J., Restauratör, Nora, Dande- --s Juridiska Byrå, n. Klara V. Kyrkog. 3 ryd; postadr, : Postkontoret, Hötorget. A,'2 tr.; inkasseringar, konkurs- och Wasz, Mathilda, Musiklärar:a, n. Mästersterbhusutredningar, merkantila juri- Samuelsg. 39 diska uppdrag af alla slag; kontorstid Vattenbyggn.-kontor, Stadens, st. Munkbron 10-2, 4 --'/26 e. m.; personlig mottag- 1 A.. ningstid '/,,10- ' /,11; a. t Vattenbåt, egoa.f.söderström, st.österlångg. S. E., Dansk Generalkonsul, n. Kungs trädgårdsg. 2 B, a. t. 8057; kontor st. Vattenbåtsaktiebolaget, st. Osterlångg. 37. Stortorget 1, a. t Vatten fabriken Drufvan, S. Brännkyrkag Magnus.M., Konsul, Ö. Karlaplan. 6; kon- Innehafves af F. O. Berg. Huddinge. tor st. St. Nyg Vattenledningskontoret, st. St. Nyg. 2 A; Varenius, N. A., f. d. Generalkrigskommiss., öppet från 10 f. m. till 3 e. m. - ö. Stureg. 48. Vattenledningsstationen, n. Davids Bagares A.,. Jägmästare; Revisor i Domänstyrcl- f!' 26 A, öppen för telefonmeddelansen, ö. Valhallavägen 43. den dygnet om, a. t Rikstel C. L., Skräddare,.t. Svartmang. 10. Vattenledrr-entrepren., se Yrkesregistret. Warfvinge, F. W., Ofverläkare, n. Hamn- Vattenledningsverket, S. Skanstull. gatan 3 A: träffas 9-10 f. m. och 3 Wattrang. C. A., Löjtnant, ö. Artillerig, e. m. (helgdagar och under som- Watz, Joel, Barberare, n. Observatorieg. 6. mar månaderna endast 9-10 f. m.); - C. H., Postexp.. s. Bellmansg. 34. sjukbud helst före 10 f. m. - Reinhold, Snickare, n. Jakobsbergsg. 36. Warholm, A. B.,.Ingeniör, Ö. Braheg. 50. Wavrinsky, A. E., f. d. Grossh., ö. Nybrog.40. Variete, byrå O. exped., ö: Sibylleg. 2(1.a. t. - Edv., f. d. Löjtnant, Verkställande Di ' rektör i Föra-aktiebol. Tre Kronor, Kh. Warling, Elin M., Bokh. vid Allm. Lifförs, Scheeleg. 20, kontor n. Vasag bo!., ö. Gref-Thureg. 7'2,. Wawrinsky, 'I'h, E., Ingeniör, innehar Pa- - E., Målarinna, atelier n. Mäst. Samuelsg. tentagentur-byrå ö. Biblioteksg. 1 A. 15, bost. Ö. Gref-Thureg, 72. rikst. 394 O. a. t. 5150; bost. Ö. Grefg. Varmbadanstalter, se Badinrättningar. 5, a t ; träffas säkr f. m. Warnecke, Irene, Enkefru, n. Vestmannaga- Hj. L., Kapten, n. Vestra Trädgårdsg. 17. tan Warodell 30. &Co, L. J., Bosättningsmagasin, - R. A., Medicinalråd, ö. Grefg. 14; träf fas säkrast kl. '/ f. m. st. Riddarhustorget; inneh. C. G. Lun- Waxgren, 'M. C., Kafeidk:a, n. Hötorget 13. dahl, C. H. Lundahl o. K. W. Bergwall. Vaxholms segelsällskap, adr. Husberg, K. A., - C. F., Kapten, n. Drottningg. 82. Riksbankens hufvudkontor. Was a, Stockholms stora.fönsterputsnings-, -- Tidnin (redaktör Hugo Werner) n. Birger mattrenings- m. m. affär (C. A. Törn- Jarlsg. 27. Rikst blom), n. Valling. 30;. allm. tel Angf.-aktieb., kontor S. Brunnsbacken 6. Vasa Expressbyrå (inneh. Oskar Schmidt), Waxlund, P. A., Brefbär.förm., ö. Grefg.18. n. Uplandsg. 27, a. t Weber, C. A., Bankir, firma L. R. Weylandt, Vasakafået (C. F. Engström), n. Klara Vestra n. Hamng. 16; kontor Blasieholmstorg 9. Kyrkog. 3 A..- M., Fru, n. Hamng. 16. Brandj"och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. M --I o ;u» UJ ;u -< G> ;u G> mni 6;u 1:- 1:[11 m.--1 zoo o m'u ' r UJ (f) -[11 Z [Il ;U o' r *M --I o ;U"» UJ ;u;u m-< AG> G> 1:[11 m;u z- ;u (f).- G> [11 ;u Q> r

8 ..J o n:: UJ C) -c..jäi -c (/)D: tu -z n:: w UJ::< C)::< C)O >- n:: [Il -e n::.. J o n:: * UJ z UJ äi -< D.. ffi (/)0... UJ::< 12 UJ C)w C) D: >- o:: [Il -c n:: Ọ.. tfi.j. 474 ' Weber-Venander.. Weber, E., Fröken, 'n. Döbelnsg. 31. Weidling, G., Kamrer ö. Gref-TIiureg. 51. _ D., Major, ö.. tureg. 54. ; - C.., f. d. Landtbruk., n. Regeringsg. 37/. _ P.. O., Vaktmast., Kh, F1emmgg se afven Wejdling. Weckell, C. P, O., Agent, s. Ad. Fred. torg 4. Weijdenhayn, J. C., Enkefru, Norrtullsg. h, Veckopostens Red.j.n. 'I'egnersg. 1. Weijdling, O. M., Enkefru;n. Kammakareg. 8. Wedberg, Valborg, f. Lennmalm, Enkefru, Weiland, C. F., Tapetser.,n. Drottningg, 44. Bl. Hofslagareg. 2. Weinberg, A. A., Folkskol-a, n. Teknologg, 1. _ J. E., e. (j., Hofrättsnot., Ö. Storg C. A., vice Häradshöfd., Ö. Stureg. 16. _ K. O. R, e. o. Hofrättsuot., Ö. Storg K'1l'I,Med. Iic., n.kugsg. 14. _ J. O., f. d. Justitieråd, ö. Storg Bengt, Trävaruag'ent, Östermalmsg. 39. Wedel Jarlsberg, P. K. H. B.. Attache. Ö. - Ankarerona & Co, Tågvirkesh., st. Skepps- Grefg. 4. bron 6. a. t Wedelin, A., Kontorsskrifv., Norrtullsg. 5., Weisner, Julius, Grossh., n. Bryggareg. 10, Weden, H. L., Öfverbanmästare, Dj. Värtan. kontor st. Svartmang. 7. Wedholm, L. J., f. d. Briiksförv. Ö.Stureg.17. Weiss, E. M., Enkefru, Ö. Riddareg. 43. _ K. H., Serant, Ö. Storg c. J. N., Vaktmästare,. Kungl. Slottet. _ C, L. V",SJokap1;en, n.smalandsg. 42., Weisswange.H. A., Handelsidk., 1l.G:laKungs- Wedin, A. O. C., Enkefru. Ö. Karlaplanen 2. holmsbrog. 32. _ A. S., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 68. Wejdling, Otto R., Grossh., Ö. Storg. 48. _ & Boman, Grosshandl. (inneh. Georg l>- Henning, Kompositör, dansmusik utföres Boman), kontor o. magasin st. Skepps- å piano, n. Malmskilnadsg. 5. bron, Våghuset; a. t. 2151, r. t. 415;...:.se äfven Weidling.,. upplag Djurg. Allmänna gränd, f. d- Welamsson, W. A. E.,IngeniÖr, s. Hornsg.75A. J ernvågen, a. t Velander, Th., f. d. Brukseg., n. Adolf Fredriks _ K. F., Med. fil. kand., Ö.Gref-Thureg. 68. Kyrkog. 9 B. _ E.. Målare. n. Östra J ernvägsg J. P., Fil. kand., Litterat., n. Tuleg. 25, n. b. Ween,AmandaCh.,Enkefru,n.Drottningg A. H, Slussförman. s. Hornsg. 32. Vega, fabrik, se Fabriken Vega. Welander, Go F., Enkefru, Ö. Grefg. 36. Vega sjöförsäkringsaktiebol., Skeppsbron Edv., Med. dr o. Professor i Sylfilidologi Wegelin, C. L. Th., f. d. Handl., n. Hollän- vid Karolinska Institutet st. Skeppsdareg. 22. bron 10; mottager sjukbesök helg- _ Carl;f. d. Kryddkramh., n. Holländareg 22. dagar kl e. m.; söknedagar von Vegesack, H., Enkefrih:a, Ö.Valhallav.43. juni-sept. kl. 9-'/11 f. m., öfriga _ Ernst, Frih., f. d. Generalmajor, n. Teg- månader kl f. m, samt 34 e. m. nörslunden 6. E. F., Sjökapt., Kh, Flemingg.,42.. _ T. W., Frih., Löjtnant, ö.valhallavägen 43. Welby, G. E, Engelsk Legationssekrete- _ C. O., Fröken, Ö. Stureg. 48. rare, Blasieholmstorg 10. _ E. G:, ö. Stureparken 4. Welin, Albert, Auditör, v, Häradshöfd., n. _ J., Fröken, Blasieholmstorg 14. Valling. 8, 3 tro _ C.,, Husegarinna, st. Skeppsbron 4. - G., Byråassidtent i Jernv.-styr., Ö. Gref- _ A. A. N."Major, Ö. Nybrog. 21. Thureg _ W.,.ajorsenka" n. Jakobsg.22 B. - Nils, Kontorschef, Ö. Torstensonsg. 9. _ R., Ofverstelöjtnant, n. Rådmansg Henr., 'I'andläkare, n. Drottningg. 47. Weibull,' Math., Verkst. dir. i Aktieb, Särim- - E. E., Trikåstickerska, Ii. Barnhnsg. 4. ner, n. Karduansmakareg. 4. Wellander, H. C., Enkefru,st.Vesterlångg. 11. Weichbrodt, John, Litograf, n. Regeringsg Svaneskog, Z. N., Sånglär.a, Ö.Linneg. 17. _ E. W., Skrädderiaffär, n. Regeringsg : A. Vaktm. i 5. roten, n., Johannesg. 26. _ Herm: F. (firma E. Hirsch & Co), n. Re- Welle, Viktoria, Lär.a, Karlberg. geringsg. 97. Wellenius, John Conr., t. f. Statens landt- Weideman, J. J., Glasmäst. och förgyllare, bruksingeniör, Ö. Nybrog. 21, 1 tro Ö. Storg. 46; verkst. s. g. 10. Wellin, E., Bokh., s. Tjärhofsg. 21. _ A. J. N., Kassör i Skånes ensk. bank, n. Weman, H. E., Bokh., s. Bondeg. 1 D. Rådmansg. 74. '. - A., Diakonissa,. Högbergag. 30. Weidenhielm, K. A., Amanuens, Ö.Stureg Anna, Fru, tjenstebyrån 'ldun,. Rege- _ G. Enkefru, ö. Stureg. 30. '. ringsg. 49, 2 tr. a. t _ D. K, Hoffröken, K. Slottet. - Axel, I Löjtnant, n. Akademiegränden 8; _ Christer, Jur. kand. O. tjenstg. Kammar- a. t ; gymnastiskt institut derst.; junk, Ö. Stureg. 29. anmälningstider 9-10, 3-4. _ C. H., Kansliråd, Ö. Villag. 13 B. - A., Postvaktmäst., n. Regeringsg. 49. _ E. G., Löjtnant, ö. Karlavägen 29. Venandel', J. B., Verkmästare, Finnboda slip. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Wendblad-Wennersten. 475 Wendbld, G. E'j Kontorsbitr. i J ernv., Kh. Wennberg, J. s; Kansliråd och byråchef, Plemingg. 7.. ö. Humlegårdsg. 12. Wendborg, J., Vaktmästare, s. Vermdög. 55. Georg, Löjtnant, Ö. Valhallavägen 27. Wendel,' A., Enkefru, n. Vas ag. 42. & Ramstedts Angqvarnsaktieb., kontor - N., Källarmästare, n. Regeringsg. 47. n. Regeringsg. 52. A. J., Målare, Ö. Gref-Thure&,.51. Wenner, C. O., Glasmäst, n. Döbelnsg N. N., Polisöfverkonst., Ö. Odeng. 1. Wennerberg, Carl, Bokh. Norrtullsg, S., S.erg.eant, Kh. Marieberg. - S. G:son, Kapten, ö. Valhallavägen 45 A. - F. L., Angf.-befälh., ö. Tyskbagareg A. F., Musiklärare,n. Brunkebergstorg 22. Wendelin.Pi.Bagare.n. Vegag.13;bageri s.g Gunnar, f. d. Statsråd, Ö. Valhallavägen 37. -S. C., Cigarrh., firma Charlotte Petterson, Wennerholm, A. E., Bokh., n. Måster-Sast. Slussplan. 63 A; bostad s. h. 3 tro muelsg E. H., Folkskolel:a, n. Vegag S. Frithiof, Byggmäst., Ö. Storg C. A., f. d. Handl., S. Skaraborgsg. 6 A. - E. M. C:, Fröken, n. Mäster-Samuelsg.35. Wendelius, S. M. U.,Enkefru, Handtverk.g A. L., f. d. Ekonomihofmästare, n. Drott- Wendels, E, Adjunkt V. Norra latinlärov., ningg. 57. n.' Rådmansg O. A" Hofrnäst., n. Mäst.-Samuelsg. 44 B. Wendelstjerna, C. A., Agent, n. J ohannesg. - H., v. Häradsh., Auditör v. Vaxh. artilleri- 2,3 tro kår, Ö. Riddareg. 32. Wendin, AnnaM.,Handelsidk:a,ö.Nybrog V., v. Häradshöfding, s. Högbergsg. 27 C, Wendt, O., Bokh., n. Regeringsg. 97. rikst, 1216; a. t ; inneh. Carl - Fr., Fröken, Norrtullsg. 9. V. Hellbergs juridiska affärsbyrå. n. Wendtland, C., Enkefru, n. Kammakareg. 29. Fredsg. 15; a. t. 595; r. t Wener, Ch., Enkefru, Gref-Thureg, 70 A. - Carl L, Kassör, ö.' Linneg. 63. Wengberg,Nils,e. O. Kammarskrifv.,n.Drott- - O. T., Kassör i Skandia, ö. Linneg. 63. ningg H. M., Löjtnant, Ö. Villag B.R., Trillförvalt., n. Mäster-Samuelsg M., Postexpeditör, Ö. Sibylleg. 55 & 57. Wengelirt, E. F., Aktör, Ö. Nybrohamnen John, Professor vid Veterinärinst.,ö. Val- --; Ludv., Handl., (möbel-) ö. Riddareg. 5::8. ballavägen 39.. bod n. G:la Kungsh.-brog J. A., f. d. Sergeant, Kh. Flemingg J. A., Kommiss.-handl., n. St. Badstug C. G., Smed, n. Teguersg, 37; verk st. n. - E. E., Värdshusid:ka, ö. Nybrohamn. 24. Rensg. 25. Wengström, J. O., Fabrikör, s. Sköldg M.,Vedhandl.,n.:Roslagsg.midtf.Reallärov. - C. O., Civilingeniör, Verkst. dir. i Aktie- - T. H. M. A, Ofverste, ö, Artillerig. 36. bol. J. O. Wengströms Mek. Snickeri- Wennerlund,C.C.,Kafeidk:a,n.Surbrunnsg.42. fabrik, s. S:t Paulsg. 33 B. E., Med. kand., n. Jakobsbergsg. 33, 2 tro Wengströms, Aktiebolaget J. O. Wengströms (mellan Malmskilnadsg. O. Regeringsg.) Mek. Snickerifabrik, s. Sot Paulsgatan meddelar massage och sjukgymnastik, 26 O. L:a Tanto, Sköldgatan 26. Bygg- träffas från början af sept. till början nadssnickerier och Listverk, Villor, Bu- af juni helgfria dagar '/211- t /2 12 tiksinnanreden. Skol- och Kyrkbänkar, f. m. och 1-2 e. m. Gymnastikinredningar, Parkettgolf, Lå- -- F. O., Postvaktmäst., st. Vesterlångg. dor etc. etc. Trävaror, hyflade och ohyf- 63, ing. fr. Prestg. 62. lade. Specialite :»Golfträ,» Se annons Wennerlöf, Hilma S., Enkefru, Cigarrh., n. 'ä kartong sid Malmskilnadsg. 25, bodar n. Oxtorgsg. Wennberg, C.. A., Bokh.. ö. Banarg O G. A., Bokh., ö. Gref-Magnig.8. - U. M., Enkefru, n. prottningg. 95 D. - August, Disponent y. Wennberg & Ram- - C. A. H., Maskinist, Osterrnalrnsg. 31. stedts Ångqv.-aktieb, n. Regeringsg. 52. Wennermark, G. A., Bokh., s. S:t Paulsg. 2 A. - Harry, Frimärksaffär, Mäster-Samuelsg. - B. C. C., Enkefru, Ö. Karlavägen n. b.; Kontorstid 1 sept.-15 maj - J. G., Handelsres., Kh. Flemingg f. m. -10 e. m. Wennerquist, R., Redaktör i Sv. Telegram- - A., Fröken, ö. Florag. 13. byrån, n. Vestmannag Hilda, Fröken, K. Slottet. Wennerqvist, E. C., Enkefru, S. Urvädersgr H. A., Grosshandl., n. Regeringsg Johanna, Kamrersenka, n. Odeng N. L., Grosshandl., n. Regeringsg. 52. Wennersten, A. C., Enkefru, Kh. Kungsg Willia'm, Grosshandl. ö. Gref-Magnig. 10. N. A., Fabrikör, S. Repslagareg. 5 B; -- E. J. A., Handl., ö. Kommendörsg. 17. herrekip-affär s. Götg. 16 A, filial st. - C. CIi., Hotellvärdinna (Oden), n. Klara- Jerntorget 83; Ö. Storg bergsg O., Litteratör, n. Klarabergsg. 23. :ndil O,iffö.räkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottninggatan. *., o ::Il» OJ ;0;0 111-< AG) G) :;:rn 111;0 z- orn ;o(/) r»(j) rn ;o o r

10 476 Wennersten - W erninark. Wennersten, G.; Målare, ö. Nybrog. 66; a. t. Wernberg, Joh., Bagare,' Kh. Pilg ,- Alma, Fältskär, st. N edre Munkbron 1. Wennerström, E, Agent för Allanlinien, st. - Hj., Litteratör, n. Surbrunnsg Drakens gr. 2. Wernekinck, P., Parfymör, Kh. Scheeleg John, Agentur- och partilager af glas- Werner, Otto, Bokh., ö. Gref-Magnig. 9.. varor, lampor, tändstickor och leksaker - N.. f. d. Direktör, n. Observatorieg. 16. m. m., n. St. Badstug 58; kontor st. - C.Feodor,Dockmäst., Dj.Skeppsdockorna. Drakens gränd 2;a. t Se annon- - E. C. E., Enkefru, s. Bellmansg. 24. sen sid. 28. ' - Pauline, Enkefru, ö. Riddareg. 48..J :- C. J., Bokh, s. Stadsgården Maria, Fru, ö. Rådmansg. 3. D - Gust., Grosshandl., s. Björkhagen; träffas - & C:o, John, Grosshandelsfirma, inne- s. Stadsgården 10, kl hafvarer John och Carl Werner, n. (9 - D. C., Handl., n. Drottningg. 80 B; a. t. Karduansmakareg. 8 B; rikstel. 330, -c 56 37; lager af franska o. engelska a. t ; kontorstid 8-5..J - manufakturvaror. Carl, Grossh., ö. Nybrog '. (j) fr: -s D. C., Son, Handl., n. Drottningg. 45, - John, Grossh., n. Karduansrnakareg e, 8 B. tj (hörnet af Klarabergsg.). Inneh. (Knut - Ernst, Halndelsreande, Kh. Handtverkare- _ z Wennerström), bost., n. Drottning. 80 B. g. 18. t5 Specialite. Finare svarta klädn.vtyger. - Aug., Handl., bod st. St. Nyg. 39, bost. el ::; a. t s. Bränkyrkag. 9. el G. A., f. 9-. Handl., n. Drottningg. 1 A. - K. F., f. d. Kamrer, ö.artillerig. 10 B. >- UJ :- Carl J., Östermalmstorg 2; Kafe Oster- - John, Kapten, Ö. Grefg. 13; belltel, 306; fr: malms saluhallar. firma E. J. Werner & Co, st. Oster- - A., Maskinist., n. Uplandsg. 19..långg. 19; allm. o. tiks tel. «- T. C. A., Underlöjtn., n. Drottningg, 80 B. - F. W., Kassör, Ö. Riddareg. 48. Wenngren, Paulus, f.d, Fabr., n. Biblio.teksg.8. - Ch. O., Kirurg. instruinentmak., Kh. I- - Anna, Fröken, n. Biblioteksg. 8.. Handtverkareg. 4; kontor, lager o. tit.4. C. A., Glasmäst., Kh, Kungsg. 46. verkstad i s. h.; försäljningslokal n. - A., GrosshandI., n. Saltmätareg. 5; firma Fredsg. 24. * Moberg & Wenngren, st. Skeppsbr, J. A., Kontorsbitr. (v. Stat. jernv.), Kh. - A & C. U., Reparationsverkst. föl' jern ' Flemingg o. metallarbeten; n. Biblioteksg, 8. - L., Litteratör, Kh. Elemingg 'vy ennlund, P. J., Vaktm. (Armeförv.), n. - Erik, Löjtnant, Ö. Artillerig. 8. O:: Rensg A., Med. dr, n. Hamngatan 38, träffas w Wennman, J. W., Bagare, n. Lutterneg. 11. från 15 sept. till 1 juni. alla dagar z _ M., Byråchef i Telegrafstyr., st. Mälare 8-9 f. m. samt helgfria dagar 1/23-1 /24 _. torget 19. e. m.: från 1 juni till 15 sept. alla- =:! - C. G. W., Xylograf, n. Dalag. 30. dagar 9-10 f. m. a. Wennström, Nils, Med. dr, Ö. Karlavagen ti; - A. F. E., Musiker, Ö. Nybrog. 1. (j) o mottagn. hvard. 2-3, sönd Carl, Målare, Blasieholmstorg 9.. I- Wensjoe,A. M. E., Frök., Kh. Sthlm s sjukhem. - Hugo, Redaktör, n. Birger Jarlsg. 27. Wet,iOS:;I:JlN;brg. 21. = 2'c;' :.ej,esp:::l!ra;!e:i; w 7" Wilhelm, Civiling.,.Ö. Storg. Hi. Vin- & Delikatess-affär, st. Österlångg. g - Kerstin, Lärarinna, Ö. Storg. 16, 3 tro 19; a. t. 2709; riks tel ; teler.- >- Wentzell,S.W.,Docksömm:a,n.Kungstensg.44. adr,»shipchandlers.. Lager af oljor, O:: - -.A. H., Möbelh. & Tapetser., n. Jakobsg. 22A.. talg, trassel, tjära, beck, papp O.tåg- 00 Verdandi, Tidskrift för ungdomens måls- virke m. m. \. «män och vänner i hem och skola, expo W., Skomakare, s. Högbergsg. 27 C. O:: n. Klara S.- Kyrkog. 5, å Lars Hö-- Louis, 'I'egelhaudl., firma Land & Werner, kerbergs kontor. n. Gamla Kungsholmsbrog. 52..t:'t -'-s småskrifter, se Studentfören. Verdandis. - J. A., Tillsyningsm., Ö. Gref-Thureg. 51. '\.I Werdenhoff, F. Hugo, Tjenstem. v. Skånska - G, Underlöjtnant. n. Hamng. 38. cementgjut., Ö. Valhallavägen P. J., Akeri, Djurgårdsslätten 16. Werelius, A., Folkskolelär:a, S. Högbergsg. Werngren, A. R., Enkefru, n. Rensg A. - Carl, Grossh., Agentur- & komm-affärer, st. - C. J., f. d. Gjutmäst., s. Högbergsg. 58 A. I Skeppsbron 6; rikstel.; bost. n. Dalag G.. H. W., Vaktm., n. Kungstensg J. O., Grossh., st. Kornhamnstorg '53, 2 tro Wermelin, J. H., Jägmästare, Ö. Braheg. 13. Wernmark, C. L.. M., Postvaktbetjent, n. W erming, '.P. E. J., Arkitekt, Ö. Artillerig. 6. Vestmannag. 38. Brand- ogh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drttninggatafi.

11 -wernmark- Westerberg. 477 Wernmark, V., Öfverläk.vidKatarina sjukhus, s. Götg. 32 A, l tr.; träffas kl. 2-3 e. m. Wessling, & Lindholm, St. Nyg. 47. Kortvaruaffär, st. Wernqvist, Anders, Bokbinderi, n. Rensg. - C. G., f. d. Tel.-kommiss., n. Drottningg ; a. t Wessman, F. C., Enkefru, Ö. Storg D., Fröken, Ö. Stureg F. K. A., FiL kand., Ö. Gref-Thureg. 50 A. - J. H., Lärare, Ö. Odeng C.G.,Flaggunderofficer.s.Bränkyrkag.14B. - L. G., Skomakare, n. Surbrunnsg H. C., Folkskolelär:a, n. Vestmannag. 5. Wernstedt, C. L., e. 9 Hofrättsnotarie, jur. - C. T., Hårfrisörska, Ö. Stureg. 4. kand., advokat, Ostermalmsg. 59. a. t v.wernstedt,e.,kammarh.,n.observatorieg.6. A. G., v. Häradshöfding, dareg, 43. Revisor, ö. Rid. - E. O. M., f. d. Sjökapten, n. Malrntorgsg.S, - Sven W., Kassör, n. Luntmakareg. 61, l tro Wernström, J. M., Angf.-befälh., s. Fjällg. 9. Wesström, Hedvig, Fröken, ö. Karlaväg. 8. Wersen, P. A., Byggmäst., n. St. Badstug M. P., Vaktm. (Svea hofr.), Ö. Styrmansg, 5. - H., Kassör v. Rörstrands fabrik,rörstrand. - P. E., Vedhandel. n. Döbelnsg. 36, bost. Wersäll, Cl. R., Statsråd, Ö. Engelbrektsg. 7. n. Kungstensg. 18; filial n. Adolf Fre- Weslien, John, Vinhandlande, firma Lindqui- driks Kyrkog. 13. ster & Co, n. Norrlandsg. 34; kontor o. - se äfv. Wresström, Wäsström. lager s. g. 13. Westbeck, N., Enkefru, Ö. Braheg Knut, Vinhandl., Ö. Braheg Herm, Handl. (firma Westbecks Charku- - & Raten, Vinhandelsfirma, inneh. Knut. teri), n. Regeringsg.40;fabr.ö.Nybrog.l3. Weslien; försäljn.-iokal. Karlavagen 14; lagerkäll. och kontor Ö. Ö. Karlavägen l W' tb. 2 W; tb. es erg, as ergo ;28; a. t _, E., Apotekare, s. Skåneg. 70. Wessberg, Alfr., Agent, n. St. Badstug. 46. _, C. F., f. d. Bergmäst., Ö. Karlaplan 8. - Agnes, Enkefru, n. Vestmannag. 21. _, E. G. E., Bokh.. n. Sergelg G. W., Fil. dl', Extralärare, s. Götg. 73. _, Gustaf, Bokh. i Jernv-styr., Kh. Handt- - P. E., Husegare, ö. Braheg. 37. verkareg. 23 B. ' -- S. A.,. Husegare, s. Gotlandsg. 5. _, C. G. R., Civiling., Ö. Linneg M. B., A. C. o. W. E., Husegarinnor, Ö. _I K. R., Disponent, Ö. Banörg. 4. Artillerig. 13. _I H. F. M., Enkefru, Ö. Gref-Thureg A. S., Kafeidk:a, S. Götg. 34. _, P.0.,Komminister,Il.KlaraV.Kyrkog.l4B. - Sven, 'Notarius Publicus, n. Stora Bad- - C. F., Konduktör, n. Uplandsg. 32. stug. 10; kontor st. Drakens gränd 1 A, _2 Carl, f. d. Kronofogde, Ö. Florag. 2 tr.; kontorstid 9-5; träffas i bosta- _, C. G. Ho, Lektor, Ö. Banårg den hvarje söknedag '/ f. m. _2 H. E, Litteratör, Adolf Fredr. torg 4. G. F., Roteman i 14. roten, S. Götg. 73. _2 Carin, Mönsterrit:a, n. Malmskilnadsg F., Vaktmäst., S. Götg. 38. _, G. W., f. d. Protokollssekr., Ö. Karlaväg.6. Wessblad, Dana, Frök.,ö. Karlavägen 28, 1tro _, C. G. F., f. d. Vaktm..n. Regeringsg A. M. S., f. d. Sjökapten, n. Observatorie- Westblad, A., Enkefru, Ö. Valhallavägen 41. g. 7. Wessbom, Carl, Legitim. Sjukgymnast, - n. -v- S. M. E., Enkefru, Ö. Nybrog. 28 B. L. O. A., e. o. Hofrättsnot., Ö. Nybrog. 28 B. Birger Jarlsg. 33; a. t Westdahl. N., Bokb., n. G:aKungsh:sbrog. 21. Wessel, L., Enkefru, Ö. Braheg F. A. P., Enkefru, Ö. Braheg Edv., Fil. dr, Pastorsadj., n. N:a Smedje- Westelius, O., Sjökapten, S. Stadsgården 8. g A. G., Skomakare, s. Kocksg. 39 & 41. Wesselhöft, J., Frukthandel, st. Trångsund 8; Westenius, J. B., Litter., n. Observatorieg. 12. inneh. H. Otting, s. Urvädersgränd9. Wester, L. M. W., Bokh., Ö. Gref-Thureg. 38. Wessing, Eva, Enkefru, Ö. Humlegårdsg Ebba, Enkefru, Dj. Rosenvik 3 A. W essla u,th., Agent, Ö. Styrmansg. 6, 3 tro - S. A. O. A. M., Fröknar, S. Götg A. J. E., Enkefru, n. Brunkebergsg A. M., Löjtn., n. Kungsträdgårdsg. 2 B. - H. A'j Lärarinna, n. Brunkebergsg Arvid M. Th. E., Löjtnant, Ö. Gref-Thu- Wessler E. A., Enkefru, S. Bellmansg. 38. reg John, 'Tandläkare, s. Götg. 9; rådfråg- - Axel, Major, n. Apelbergsg. 34. ningstid hvard. 2-3; träffasåandrati- - & Norgrens Mek. stenhuggeri, kontor o..der efter öfverenskommelse; a.t verkstäder s. Hornsg. 57; a. t 3197; Föreståndare föl' stadenstandpoliklinik, r. t Se annons sid. (gul) 29. s. Folkungag. 7 B; träffas derst. helgfria - A. W., Stenhugg., s. Timmermansg. 18..månd., onsd, O. fred. kl.'ml-i/2 10 f. m. - K. F., Verkm., S. Timmermansg. 18. Wess1ing, C. E., Grossh., S. Högbergsg. 18. Westerberg, Axel F., Agent, Ö. Valhallavägen - E., Kyrkoh.-enka, n. David Bagares g ; bem Brånd;ochLifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..* --I Q ;u > ro ;o;u m-< "G) Q ;;:f11 'm ;e m-l ;o (J) l> r >. G) f11 ;u o r

12 ...J o UJ z UJ _. _Il: a. (/)z I- UJ UJ:!: _:!: o UJ C) C) >- Dl <t: O I- 478 Westerberg-Westerlund. Westerberg, O. of., Agent (Egendomsagen- Westerdahl, J; E., Handl, (spee> :0. vikt.), tur), n. Malmskilnadsg n. Surbrunnsg _ A., Bokh., s. Kocksg C. A., f. d. Landsfiskal, ö. Jungfrug. 8. E., Bokh., s. Ad. Fredr. torg 8. - E. V., Revisor i Armeförv., st. St. Nyg. 27. _ K. E., f. d. Bokh., ö. 'Stureg A. G., Skom., n. Kl. N. Kyrkog. 10, _ Richard, Bokh., s. Hornsg N. J., Skräddare, ö. Nybrog, 8. _ C. G. A. Disponent, n. Kungsg Anna C., Strykinrättning, s. Timmer- - A., Enkefru, n: 'I'egnörsg. 34. \ mansg. 18. _ A., Enkefru, n. Vestmannag. 42. Westergard, A. M. Ch., Handelsidk:a, st, Sko- _ C., Enkefru, n. yestmannag. 38. makareg. 30; bod st. Vesterlångg. 69. _ E. T., Enkefru, ö. Storg. 22. Westergren, J. L., Agent, n. Observatorieg. _ L E., Enkefru, Kh. Kungsg ; kont. st. Stora Nyg. 41. C.E.,Faktor, Kh.Handtverll:areg.24 C, ltr. - O. H., Bokh., ö. Braheg :- D. W., F'iskhandl., s. Prestgårdsg. 11 B. - H. M., Förvalt., n. Birger Jarls g. 103 B. _ Carl, Folkskolelärare, n. Barnhusg. 10, - A., Kafeidkerska, ö. Humlegårdsg tro - Rudolf, Kontorist, n. Vestmannag _ E., Fru, Ö. Vallhallavägen K. J. H., Poliskonst., n. Herkulesg. 5. _ A. E. o. U. J., Fröknar, ö. Stureg C. F., Postkontrollör, Ö. Braheg _ J. M.. Fröken, n.klara N. Kyrkog C., Skomak., Ö. Braheg _ Mathilda, Fröken, n. Adolf Fredriks - P. M., Snickare, n. Marquardsg. 13. Kyrkog A., Stadsmäklare, Ö. Nybrpg. 41, 4 tr., _ J. E. Handelsbokh., n. Tegnersg. 19, 1 tro a. t ; kontor st. Börshuset, ing. _ F. M., Handelsidk:a, n. Kungsg. 6. fr. Trångsund; r. t..lo 84, a. t _ K. Ch., Handelsidk:a (bröd & mjölk), ö. -'- J., Styrman, s. Prestgårdsg. 17 R / Linneg. 33 & C. W., Sömmerska, n. Mäster-Sam.g L. M., f. d. Handl., n. Döbelnsg. 2. ' Westergård, C. F., Bokh.,ö. Karlaplanen 4. _ T. T. M., Handl. (möss-), n.st.badstug.48, Westerholm. G. E., Lokoro-för., s. -Svedenbost. s. g borgsg _ & Co, (Hyrverksaktieb. Frey), Ö. Braheg. Westerling, E. W., Agent, S. Hornsg. 46, 3 tro. 6; a. t ; rikst.. Ingeb., Enkefru, Kh. Scheeleg. 5. _ Erik, Kassör, st. Skeppsbron 8. - Maria, Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 79. _ E. E., Kontrollant, Skeppsholm., Handtv.- -r- Ålfr., Handelsbokh., ö. Karlaväg, 45 B.. kasernen. -s Hyrkuskverk (filial till Gustaf Joulins), _ Alma, Lärarinna, s. Götg. 35. n. L:a Vattug. 9; r. t. 1038; a. t., _ Otto, Sekreterare,.Kh. Pipersg Alma, Kassörska vid Generalstabens lit. _ Ada, Sjukgymnast, n. Drottningg. 61. anst., Ö. Gref-Thureg. 79. _ Claes W., Skrädderiaffär, "st. Stortorget - E. F. H., Registrator i Ecklesiastikdep., 3; bast. s. t. 6, 1 tro Ö. Karlaväg. 20.,...,A. S., Sömmerska, Ö. Riddareg Karl, Sergeant, Kh. Handtv.erkareg.22 A. - s, L., Tekniska Fabrik (i Gefle), kontoro. Westerlund,E.,Bokför.,st.StorkyrkQbrink.11. lager st. Skeppsbron 8; a. t A. E., Cigarrfabrikör, firma. Beeken.& _ H. A. C., e. o. Telegrafist, Ö. 8torg. 22. Westerlund, s. Repslagareg. 13; fabrik _. Aug-a, Tjenstebyrån Nornan, n. Små- s.. g. 22 A. '. landsg A. G, Enkefru, st. Storkyrkobrinken 12. _ L. M., Tullvaktm., s. S:t Paulsg. 28 B. C. A., Handl., S. Södermannag. 10. _ J. A., Vaktm. (Karol. instit.), Kh. Handt- - G. P., Handl. (kött), Kh. Handtverkareverkareg. 3. g. 18 B. '. _ M., Vaktm., n. Vestmannag O. E, HandI. n. Vegag. 12. '" - se äfven Wresterberg. ' -r: Hedv.,Hvitvaruh.o.skjortfabr.,n.Kungsg. Westerblom,H.T.,Enkefru"ö. Stureparken ; a. t. Brunkeb ' Vesterbnttens ensk. bank, n. Drottningg. 6. -A. F., Ingeniör, anläggning af stärkelse- Westerdahl, A. Ro,'Bagare, firma Westerdahl. fabriker och tegelbruk etc., ö. Stureg. 6. & Karsten, n..mäster-sarnuelsg P. D., Korffabr., s. Folkungag. 6 D.. Julius (Obmanska Bageriet), S. Bondeg. - J. G., f. d. Landtbrukare, Ö. Linneg (Södermannag. 17); Kungl. Hofleve- - C. L., Maskinist, Kh. Plemingg. 27. rantör; a. t. 3497, r. t A., Predikant, n. KarIbergväg _ C. E, Bokh., ö. Rimbog Anna, M., Sjuksköt:a, Kh, Flemingg. 41 R _ D. Ch. E., Enkefru, n: Drottningg. '48. - Joh. K., Sjuksköt:a, n. Brunnsg. 14. :- H: Ch., Fröken, n.. Jakobsbergsg Carl, Skomak., n. Oxtorget 29; a. t. C. A., Handl., Kh. Bergsg.25.. Brunkeb Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottning gatan < ,. I

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~86 Förgyllare och spegelfabrikörer-i--gurn-, väfnads- och trikåhandlare. Carlsson J. Observatorleg. 5[Ericsson J & Co (J A), Malm- Andersson 0, Mälaretorg. 17 - P A, Lästmakareg. 29 skilnadsg. 44 Begats

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V

GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS. AI!tESS:~~I.~N~~,~V ANDRA GRATIS-SUPPLEMENTET TILL STOCKHOLMS AI!tESS:~~I.~N~~,~V I I (Tryckt 22 Oktober.) UPP.li/ter' till Adresskalendern för 1884 torde inlemnas Bokhandeln, Reqerings.qatan 11, innan den 15 Decemb er 18S.?

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker 641 Yrkesregister, grundadt dels på uppgifterna Namnregistret, dels på vederbörandes anhållan om särskild rubricering. Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Accidenstryckerier,seBoktryckerier

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Tandläkareutensilier. Tandteknici:

Tandläkareutensilier. Tandteknici: Tafvelhandlare: Fr2~ke & Co Bernh., Tyska brinken Nyström AnnaB, Norrmalmstorg 16 Tagelberedning : Elfgren J M, Saltmätareg. 17 Tandläkare: Abrahamsson Artur, Humlegårdsg. 5 Anderson C, Riddarhustorget

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Sömmerskor: Tagelberedning : Elfgren J M, Saltmätareg. 17. Tandläkare: Abrahamsson Artur, Humlegårdsg.

Sömmerskor: Tagelberedning : Elfgren J M, Saltmätareg. 17. Tandläkare: Abrahamsson Artur, Humlegårdsg. Syfabriker- Tandläkareutensilier. Lundborg. C'1\.; Kungsholmsg. 48 Bergin John, Kungsg. 9 Hallström H, Drottningg. 60 Svenska Sömnads A.-B., Mälare- Ditzinger Robert, Vesterlångg. 72 Hamberg F, Näckströmsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. , I Färg- och fernissfabrikörer samt -hancuare-garfvare. 553 Dorch Bäcksin & Co, se Bäck- Ekbom V E, Skeppareg. 24 I Förtenning verkställes af: sin & Co Dorch. Elfwing F, Regeringsg. 41. Djurling W:m Barnhusg.

Läs mer

Tapetsera.re. Tafvelhandlare: Birger Jarls Magasinet, BirgerJarls. Tagelberedning : Tandläkare: Tapetserare: Tandteknici: Sängklädersaffärer->

Tapetsera.re. Tafvelhandlare: Birger Jarls Magasinet, BirgerJarls. Tagelberedning : Tandläkare: Tapetserare: Tandteknici: Sängklädersaffärer-> 774 Sundborg C A, Barnhusg, 16 Svensson Levin, St. Nyg. 5 Wallandel' & Co, G:la Kungsholmsbrog. 27 Witzen Hj., Hornsg. 102 o. Bränkyrkag. 171 ytterman John, Drottningg. 53, se annons sid. 80 - Österlund

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer