Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-"

Transkript

1 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka, postadress: carishäll, Sthlm 4; r. t , a. t Sirard, Louise, Kammarråd:a, L:% Essingen Eugeniahemmet, Norrbacka, strax utom Norrpostadr. Aktieb. Primus, Sthlm S. tull. stblm 6. - Sven, Kammarskr., L:a Essingen; postadr. Hnldska Sjnlthemm~t, ~egnórs~. 15, 4 tr. t. h. (hiss), Va. r. t a. t Förstklas- Aktieb. Primus, Sthlm 8. sigt Sjuk- b. hvilohed med tyst, högt o. soligt SiTVers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol- rage samt fri utsikt öfver Teguérslunden. Balländareg. 33, VU. konger. Telefon i sjukrummen. Siwers, Edvard, Direktör, Runebergsg. 8, Ö. H"~&"~:fs~~~12~~ Kyrkog. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- - Julia, Ofverstinna, Birgerjarlsg. 108 Ö. g., naden, Hornsbergs villast., K Lindholm-Eneroth, Hedvig, Fru, Behandling Va. af lungtuberkulos, Uplandsg. 68 u. b., Va.; a. - se afven Sievers. t r. t Siversen, milthiida, Fru, Skaneg. 64, Sö. (hörn. af Götg.). Siwerson, Dagny, Folkskolel:a, Västmannag. r. t. o. a. t. Sundbyberg (dagl. kl ). 91, VU. Stockholms Privata Förlossningshem, Birgerjarlng. 110, Va.; a. t , r. t Ragna M., ankefru, 911 Va. Stockholms Sjukhem för langvarigt eller obotligt - se afven Sifver~son. sjuka, Drottningholmsvägen, K.; kontor öppet Sivert se Sievert. hvardagar S. dec:s, Föreningen,~arnsjuk%m,~tadsha~en,K Sofiahemmet, Valhallavägen, O. Solna sjukhem, vid Sundbyberg, för sinnessjuka; Sreter sirrid Anderssons (f. d. Ha~d af Seger- siwebon, S. p., ~öb~l~~i~k., jakobsbergsg, stads) Sjukhem, Nybrog. F, 6 tr., O. 38, c.; a. t. Brunkeb. 1796; bost. Braheg. Tallby Hvilohem, äg. Ankefru M. af Winkler- 3, o. felt,.sundbyberg; a. t. Sundbyb. 107, r. t. Sundbqb Siwertz, C. A., Fanjunkare, Brännkyrkag. Ohrns, Lisa, Sjuk- O. R~lohem, Jungfrng. 6, d.; 35"' Sö. r. t , a. t. l Per sikfr., Fil. kand., Skriftställ., Korn- östermalmssjuk-o.förlossningshem,florag. 12,d. hamnstorg 51, St. Sjukhus: J., Konditor, Pipersg. 5, K. - se afven Siewertz. vidare Barnsjukhuset. Siöcrona, V. C. A., Fröken, Villag. 221, 0. Barnsjukhuset Simon o. iviathilda Sachs minne Arstalunden, Sö. Se f. ö. Kalenderafdeln. [3361]: - se iifven Sjöcrona. Diakoniss-sjukhuset, Erstag. 2, Sö. Siosteen, se Sjösteen. Epidemisjukhuset, nära ~oslagstuli, Va., upp- Sjangeli Aktiebolag, Verkst. Direktor John G$;;;~~s~k~S",~;an~;erg 26, K,; in- Broms, Torsten~onsg. 31V, Sthlm 1. g%ng fr. Garfvareg. Sjette Olympiaden, Föreningen, sekr.: F. af Katarina sjukhus (för sinnessjuka o. personer Sandeberg, Nybrog. 15 A, 0,; r. t. iidande af delirium tremens), NyaSandbergsg. 1, Sö.; besökstid sönd., tisd. o. torsd. 1/22-lla3 Osterm. 187, a. t e. m. Sjukförsiikringskontor: Kronprinsessan Lovisas vardanstalt för sjuka Fylgia, Arsenalsg. 8 C, C. barn, Polhemsg. 30, K. Maria sjukhus, Volmamkullsg. 25, Sö. ; motta& H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, k ~ filasie- i ~ ~ ~ ~ ningstid k t i 3-11 ~ f b m.., holmsg. 4 B, C. ; r. t , R. t pro Patria barnbörds- o. barnhus St. Badstng. Allmänna Barnbördshuset, Planterhagsviigen, O. Barnsjukhuset Samariten, Ringvägen 21, Sö.; se Sjukförsäkring i kombination med &&~fiegjnkh,"b~~~~f~ös olycksfallsfirsäkring f. m., besök hvard. 2-3 e. m., sön- o. Reimanuons, Eugene, Försäkrings- helgd. 1-3 e. m. byrå, Karduai~smakare~. 12, C.; r. t. ~~~~~~,"~~~~~~g,"~,d$'" Va, a. t Ombud a?tagas. seralimeriasarettet, Handtverkareg. 2, K. Hatthiessen, lax, Sibylleg. 9, d.; r. t. Sinnessjukhuset, H~rnsg. 82, so. och Bondcg. O. a. t If. d. 34), Sa.; besökstid söud., tisd., o. torsd. Seenritas, Sjuk- o. olycksfallsförsäkringar, Sji2:33v;i 'dmlangbro, mottagn,.tid för Birgerjarlsg. 11, C.; a. t O. 9848, vinnande af upplysn. ang. sjukas integn. kl. r. t O ,30-1,30. I öfrigt intagas patienter alla tider Sjukförsäkring~aktieb. Eir, Stadsgirden ~,",~~f.~id~~f ~ ~ ~ l o ~ $ 14 & 16. SÖ. torsd. 12,30-2. Sjukvirdsafgifter n? m., se Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C.; kl. sj$~;~~;f",;~~~~d~~erkareg, K. lo-*; r. t' 65, 75 ; a. t' Stockholms Hospital för sinnessjuka, Eonrads , 82 68, berg, K. Valkyrian, Arsenalsg. 8 C, C. Söderby sjukhus, adr. Uttran. Sjukhjilpsföreningar, se Sjuk- o. Begrafnings- ~ ~ y ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ k ~ kassor. I Halenrierafdeln. [3330] o. följ. Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

2 I Sjukkassebyrån-Sjuk- och begrafningskassor. 689 Sjukkassebyrån(Socialstyrelsen),Birger Jarls Sj uk- och begr af nings kassor (forts.): torg 2, Sthlin 2. Fotokemigrafernas Sj. o., begk., Oscar Helenius, Grefg. 54, 1 tr. ö. g., O. 1 %ink- och begrafningskaasor. Se Framat Sjlr:n, Aug. Lindén, exp. skeppareg, 21, Föreningar o. sällskap, Anke- O. pupill- ö.03.: helgfria dagar 1-3, 6-8 e. m. kassor, Pensionskassor samt i kalerider- Fredrika-Bremer-Förbundets Sjk., Elisif Théel, afdeln. Välgörenhetsinriittningar r34011 F"i~~~P~~.$s~, y;&g.j.ce, Tjäder, Birkag, o. följ. 18, I tr., VO. De med * betecknade äro dckn inregistrerade. Frisörernas Sj. o. begk., ordf.: E. B. Grönlund, För hvarje sjukkassa angifves i regel skatt- Xungsg. 84, K. I mastarens namn och adress. D& skdan uppgift Fruntimmersforbundets Sjk., fröken Alma Jenej kunnat erhallas, är ordföranden (ordf.) eller kel, Frejg. 46 A, 2 tr., Va. sekreteraren (sekr.) angifven. osörenade brödern, Sällsk., Sj. o. begk., F. F. Allians, Sj. o. Begk:n, ordf. C. G. Larsdn, Fle- Wessberg, Götg. 38, Sö. mingg. 4, K. Generalstabens Iitogr. anstalts sj. o. begk., frö- Allm, Sj, o, begk. i Sthlm, E, ken T. Widebeck, Sergelg. S, C. 100, Sö. Gilead, Sj. o. begk:n.,. ordf.: C. Th. Eriksson, - boktryckareföreningens Sj, o, begr,- Nybrog. 15 A, 4 tr., O. hjal~sk., P. J. A. P. A. Nor- Guld. o. silfverarbetarnes i Sthlm Sjk.,Aug. Ehrn. stedt & Söner, Riddarholmen, St. ström, Handtverkareg. 52, 3 tr., '- x. svenska Sj. o. begk., I<;. I~itzén, exp. Homsg. Guldsmedsaktieb:~ i sthlm arbetares sj. o. begk., 96, 1 tr.. SO. P. A. Larsson, Blekingeg. 16, 4 tr., SO. Svenska Sj. o, begk:s platsafd 72, sekr. K, Handtverkaresällskapets sj. o. begr:fond, sekr,: H. Lundman, Västmanuag. 42, 2 tr., Va. A. J. Johansson, Scheeleg. 11, 4 tr., K. Arbete o. Hjälpsamhet, S??lskapet. Sj. o. be&., G. A. Sjöberg. Brunnsgrand Hattmakarnes Sj. o. begk., G. A. Olson, Lunt- 4. Il!a tr., St. makareg. 60, a tr., Va. Bandret, Sj. 0. be&., P. J. Wennlund, Jakob%, Herzog & Söners, P., A.-B., arbetares Sj. o. begk., 30, C. Arvid Jansson, Regeringsg. 109, Va. Beijers, John, Skofabr:~ arbetares Sj. o begk., * ~ j ä l ~ ~ ~ ä~ l h l ~ (S. k t ~ =-U), ~ ~, t Ernst Fröberg, Inedalsg. 9B, 1 tr., K. E~IC~SO~ Ringvagen 15, So.; sekr. 0. Dinell, Bergsunds arbetares Sj, o, begk,, J, A, ~ottväge; 11, ttasiinda. Hallander, Hornsg. 182, Pö. Halsa o. Stöd, Fören., Sj. o. be&., Sven S. Björk- Blomkronan, Sj, o, begk,, J. E, Palmqvist, lund Vegag. 5, 3 tr., Va. sieholmsg. 1, C. 1doghAuns Samf., Sj. o. begk.,,john G. Svens- Bokbindaregesällskapets Sj. o. begk,, ordf,: Ge- son, Götg. 97, 5 tr., Sö. org Hagelin, Luntmakareg. 75 n.b, Va. *Israelitiska sjukhjalps- o. begr. b alls kapet: Jobokbinderi arbetare fören:^ Sj. o. begk., M. Ågren, seph ~~~h~~~~~~ (kassaf,), villag. & 0, Barnhiisg. 18, C. *Jarnh'ararorden, skattm. Johu Gustafson, Bolinders, J, C, G,, arbetares Sj, o. begli,, Hornsg. 56, Sö. ; sekr. Axel Modén, Bangardag. sekr. Knut Ljungberg, 17ridliemsg. 6, 2 tr, K. * Brodershjalpen, 10-öres Begr.-kassa, Svartensg. 6' 2R L JO, 2 tr. ö. g. sö. *Katolska handtrerksföreningens Sj. o. begk., Bromanska kassan, &kr. : A. J. Josefsson, Hagag. 46, 3:dje uppg. S. 3 tr., Va. Konstförvandtskapets Sj. o. begr.hj%lpsk., sekr. J. nbröder o. systrar i tron=, Sj. o. begk:n, ordf,: E. eraf, K. L. Seokmans boktr., st. Nyg. 22, St. P. A. Strömntedt, St. Nyg. 41, 1 tr., St. Kraftig vilja, Sillsk., E. G. Svedberg, Torkel- Bröderna Hults arbetares Sj. o. begk., Oskar Kn"tssOnsg. 207,%. Kick, Flemingg. 53 A, 4 tr., K. Kristliga fören:^ af unge man i Sthlm Sjk., John De döfstummas allm. Sj. o. begk., Ernst Ren- Sigtunag. Va. ner, Inedalsg. 26, 1 tr., h: Kvinnliga Kontorist- o.expeditföreningens i Sthlm De förenade i Sthlm, Sj. o. begr.-bjälpsk:n, sekr.: SJ. O. begk., ordf.: Anna ~heorell, ~tureg. K. H. Lundman, Västmannag. 42, 3 tr., Va. 8, 3 tr., Ö. förenade systrarnas, ~ ö sj. o. begk. ~ Ladugard~lands ~ ~ Anm. Sj. o. ~ be&., sekr.: ~ Oscar ~ ~ fru Emma Andersson, Handtverkareg. 5 & 7, K: Werner. Jai-ntorget 78, St. G:sD, Sallskaput, sj, o, begk., W, sand,. Leviiis skofabr., hrb:s vid Kommanditbol., Sj. Bergsg 5, 2,tr., Ii. o. begk., Sven Joh. Holm, Hornsg. 182, Sö. =D. u. W.», sj. o. begk., E.,,w. Risenius, exp. Liljan, Fmntimmersfören., Si. 0. fru Majorsg. 6, 1 tr. t. v. i p., O., månd., onsd. o. Emma Handtverkrneg. & K. rörd. kl. 6-8 e. m. DLjusets Bröderu, Samf., Thure Andersson, St. De kristna vännernas, Föreningen, Sj. o. begk., BadRtug. 86, tr., Vu'a. G. H. IIolmqvist, Döbelnsg. 31, Va. Lykttindarnes o. sifonpumparnes vid Sthlms gas- >De ungas beskyddu, Föreningen, Sj. o. begr.. verk Sj. O. begk., J. A. Karlsson, vegag. 13 n.b. m.-k. ordf: Ivar Lindberg, Tuleg 31. Vu. ö. g., Ta. Den piaktiska Sj. o. begk:n, F. G. Pederquist, Yagnet, Sj. o. begr.-hjälp sk:^, Alex. Anderson, Norrtullsg. 8 B, 2 tr. ö. g., Tu. Flemingg. 62 A, 1 tr., K. ndufvaun, Sj. o. begk:n, Ellen Adell, Agneg. BIarcus, lsaac, b0ktr:a.b:~ arbetares Sj. o. begk., 8 n. b., Ii. sekr.: R. Magnus~on, Regeringsg. 75B, C. DEnighet ger Styrkan, Sj. o. begk., L. P. Eriks- Mariebergs Sjk., Klas Vimmerstedt, Handtverson, exp. Brunnsgränd 4, Ii/* tr., St.; 10-1, kareg. 80, K Maskiriistföreningens i Sthlm Sj. o. beg.-fond, Enighet o. Vanskaps, Sallskapet, Sj. o. begk., Eskil Jordman, Drakensgr. 2, 4 tr., St. Henning Xyberger, Slottsbacken 8, 3 tr., St. ~1öbelsnickeriarbetarefackfören:s Sj. o. begk., J, Espelunds, Karl, Bören., Sj. o. begk., L. J.Ange- Kullin, Uplandsg tr. ö. g., Va. lin, Mosebacketorg 8, 3 tr. t. h., Sö. unordens Vänner)), Sällsk., Sj. o. begk., Karl ~Februariebrödernau, Sj. o. begk:n, sekr.: Carl Jolinsson, Aungstensg. 59, 4 tr., Vu., Lindqvist, Frejg. 27 B, 2 tr., Vu. Norstedts, P. A., & Söners officin, SJ. o. begr. Femhundramannaförb:s sjukfond, F. Aug. Sjö- hjalpsk. inom Aktieb., G. Rosenquist, Kronoqvist, Bangirdsg. 12, 1 tr., Sö. bergsg. 1, 4 tr. K. ' Brand- ach Lifforarakrings-Auiebefaget SVU. i3 Drottninggatan. 44 Adresskalendern 49d5.

3 690 Sjuk- och begrafningskassor. Sjuk- och begrafningskassor (forts.): ISjuk- och begrafningskassor (forts.): 3ya Tiden, Sjk:n, Erhard Litzén, Hornsg. 96, Sto&ollns posttjänstemäns själfhjälpsförening, 1 tr., sö. Wilh. Grönstrand, 3lajorsg. 6, 2 tr., ö. Nykterhetsfolkets Sj. o. begk., lokalafd. n:o 828, - sadelmakares Sj. o. begk., ordf.: G. A. Ja- O. Ideström, Svedenborgsg. 8 B, 3 tr., Sö. cobson, Täby. Nykterhetsvännernas allm. Sj. o. begk.. lokalafd. sjukkassesällskap, ordf.: John Magnuson, n:o 332 Karl F,. Edt;n, Braheg. 4, 1 tr., Ö. sög. 64, 3 tr., Sö. - allm. 'sj. o. begk., lokalafd. n:o 60, C. G. - skoarbetares Sj. o. begk., C. A. W. Halldin, Bir- Linn, Kapellgr. 13 B, 2 tr.. Sö. - allm. Sj. o. begk., lokalafd. n:o 503, K. G. gerjarlsg tr. C. - skrädderiarbetares Sj. o. begk., Aug. Ryberg, Englund, Flemingg. 38 A, 3 tr., K. Västerlångg. 58, 3 tr., St. )Nigra förenade trossyskonn, Sj. o. begk:n, ordf.: - spårvägspersonals Sj. o. begk., 9. IIögkvist, Axel Lind, Bondeg tr. Sd. Frejg. 31 B 2 tr. Va. Petterssons, E. J., smides- d. mek. verkstads- - stads verk) o. inrittningar, Sj. o. begk:n vid, aktieb. arn:s sjalfhjälpsk., C. A. Karlsson, Lars Berg Torsg. 40, Va. Brannkyrkag. 183, 1 tr., Sö. - tioöresförening, Sj. o. begk.,??kr.: A. F. Palm- +Posttjänstemännens begrafn.hjalpsförening, qvist, Ektomta, Långbrodal, Alfsjö. sekr.o.kassör E.Winkler,Kungsh.hamnplan vinhandelsarbetares Sj. o. begk., P. W. E. Land- Redliga Vanners, Sallsk., Sj. o. begk., Gerda berg, Smålandsg. 24, 2 tr. ö. g., C. Andersson, Tomtebog. 26, 2 tr., Va. - ölutkiirarefören:~ Sj. o. begk., E. A. Carlberg, Sanct Erik, Sj. o. begk:~i, F. G. Leijon, Karduans- Repslagareg. D, :! tr., Sö. makareg. 11, 2 tr., C. *Svenska Anm. Sj. o. begk., exp. Horn% 96, Seger, Sj, o, begk:n, C. L. Sjögren, Pilg, 1 tr., sö. litt D l tr., K. *- Arb. AUm. Sj. o. begk., exp. Solnavägen 117, Seklets stjärna, Sj, o, begk:n, ordf.: Anton W. l tr., Va. Jensen, Skineg. 71, 3 tr., Rö. - bokbindareförb:~ Sj. o. begk., G. A. Sjöberg, Sepssators sjukhjälpskassa, ordf,: W, Prästg%rdsg tr., Sö:. Englund, Celsiusg. 1, 1 tr., K. - bokhande1smedhjälpareforen:s Sj. o. +Sjömannaföreningens Sj, o, begk,, Skeppsbron Edm. Janse, Regeringsg. 99, 4 tr. t. v., C. 20, 1 tr., St. *- folkets Sjk., exp. Kocksg. 24, Sö. Skansens arbetareförbunds Sj. o. ordf. A. - folkets sjk., lokalafd. n:o 25, Emanuel Lun. Konradson, Karlaplan 2, 3 tr. ö. g., d.~j. *Skomakaremästareföreningens i Sthlm Sj. o. +320$,"tFxyeXp31 &&&:,ö'96, 1 tr,, SJ. begk., kassör A. Nordfors. - kvinnofören:~ Sj. o. fru Alfrida Anders. cementgjuteriets arbetares Sj, o, begk., son, Ansgarieg. 1, 2 tr. t. v., Sö. disp. Erik lijortli, Odeng. 34, Va. *- musikerföreningen, skattm. o. sekr. Oscar Solid, Sj- o. begk:n, A. L. Noring, Scheeleg. 3, Ohlsson. 2 tr. ö. g., K. - postmannaförb:~ Sj. o. afd. n:o 1, G. E..Speceri- o, Viktualiehandels Expeditförenca Sj, Hellgren Valhallavägen 99, 3 tr., Va. o. begk., Tuleg. 18, tr., Va., se [ postma<naförb:s Sj. o. begk., afd. n:o 14, Hugo Stenarbetarefören:s i Sthlm Sj. o. begk,, L. P, Malmberg, hög. 101 B, 2 tr., Sö. Eriksson, Brunnsgr. 2, 2 tr., St. - postmannaföreningen, L. Westerstihl, Kani- Stockholm, Sj. o. begk:n, ordf. Gunt. Lindberg, makareg, tr, ö. g, va, Vasag. 15 &. 17, C.; r. t. Norr 3 98, a. t Teaterförbjs Sjk., ordf.: Tore Svennberg, Stor- Stockholms arbetareförex5 Sj. o. begk. S. A. Landmark, exp. Brunkebergng. 9, 1 tr.,' C. - arbetares Sj, o, begk,, C, G. Wahlberg, - träarbetareförb:~ Sj. o. begk., afd. n:o 1, Aug..&berg, Frejg. 15, 3 tr., Va. Vastmannag. 15, 1 tr., C. - - typograff0rb:s Sj. o. begr.:hjälpsk., Ernst bageri- o, konditoriarbetares manliga o. kvinn- Andersson, Jakobsg. 22 A, 1 tr., C. liga Sj. o. begk., Sven Lindahl, Tjärhofsg. 56, xsveriges Allm. Sjk. o. begrfond, exp. Hornsg. 2 tr., Sö. *- barnafonds begk., exp. Hornsg. 96, 1 k., 35. r?6l~1$~s~~förb,, B ~ 4, SC. ~ ~ - byggnadssnickare fack fören:^ Sj. o. kgk. Olof - arbetares sj. o. hegk., A. ~ h Andersson,. Nilson, Grefmagnig. 17 B, 1 tr. ö. g., ~.hj. Handtverkareg. 5 di 7 1 tr., I!. - flick- o. samskolors sjukhjilpsfören., fru - goodtemplares sj. o.'begk. n:o 79, And. Ellen Gyllander, Grefg. 62, 3 tr., Ö. Conrad Eriksson, Kungstenkg. 86, 4 tr., Ib. - fortsiittningssjukkansa, ii. J. Lundin, Brunnsgränd - tobaksarbetares Sj. o. begk,, Oskar Bernheim, 4, St., r. t. Staden 40, a. t Brannkyrkag. 96, Sö. - förgylleri- o. glasmästeriarbetares Sj. o. begr.- hjälpsk., ordf.: Paul Magnusson, Stureg. G, 2 *Sallskapet Hjälpsamheten, se Eälpsamheten, tr. ö. g., Ö. Sällsk. - gipsarbetares sj. o, begk,, pettersson, Södra arbetarefören:s i Sthlm Sj. o. begk., C. G. Västmannag. 46 n. b. t. h., Va. Linn, Kapellgränd 13 B 2 tr. Sö. - kristliga pgl{ngaför&:s sj, o. begk,, A, G, - sp&rvägsper~onalens S!. o. begk., ordf.: Emil Löfgren, Stureg. 12, d. Fredlund, Lundag. 31, 2 tr., manufakturhandelsbiträdefören: sj, o. begk., Sömmerskor, Förrn:s för, Sjk., fröken Anna Hy- G. W. Fredberg, Grefmagnig. 10. d.l~j. lén, exp. Greftureg 27, 0. - matvaruhandlares Sj. o. begk., Th. Smedberg, Tanto arbetares Sj. o. begk., Johan A. Jonsson, Bollstanas, Rotebro. Sköldg. 13, Litt. J, 2 tr., Sö. - murares Sj. o. begk., Albin F. Halldén, Hagag. Tepetserarnes Sj. o. begk., John Öberg, Tekno- 18 n. b. ö. g., Va. logg tr. t. h., Va. *- m%lmemäst&reförenings Sj. o. begk., Alb. Telegrafisternas Sjukhjälpsk., Iflaria Rosén, S:t Wahlberg; se [3111]. Eriksg. 51, 4 tr. Va. - målares Sj. o. begr.-hjälpsk., J. A. Andersson, 10,000, Sj. o. begk:i;, N. J. Landin, Brnnnsgr. 4, SI. Ostervägen 10 A, 2 tr., R%siinda. Transportbolagets personals Sj. o. begk., John - nya maskinistföreu:~ Sj. o. begk., Gnst. Lilje Stanleij, Svartensg. R B, 3 tr., Sö. gren, K. Biblioteket, ö. BTre vännero Sj. o. begk:n. ordf. K. h. Sven- - polisens Sjk., Axel Andersson, Högbergsg. berg, kassir L. J. ~n~elik, Mosebacketorg 8, 76A, n. b., sö. 1 3tr.,~ti. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA..i3 Drottninggata~.

4 Sjuk- och begrafningskassor-sjöberg. 691 Sjuk- och begrafningskassor (forts.): Isjuktransportvagnar (forts.). Trofast, SJ. o. beg.-hjalpskn, Aug. W. Anderson, Epidemivagnar för med ami t t os am sjukdom Svartensg. 16, n. h. o. g, Sö. beh'aftade genom närmaste polisstation efter Trohet o. Allvar, Sj. o. begk:n, ordf. Claes W. uppvisande af sjukhusremiss. Se vidare Ka- Westerberg, Regeringsg. 22, 1 tr., C. lenderafd. [ Trygg, SJ. o. begk:n, J -4. Holmén, Kocksg. 11, För djur, efter tillsägelse S, polisstation eller till 1 tr., Sö. narmaste polisman. Tulltjiinstemännens allm. Sjk., Karl AnchBr, Kadaver efter större djur, undantagandes sadana, Saltsjö-storiingen. som anträffas % allmxnna platser eller i sta. Vaktmiistarnes v. K. Teatern Sj. o. begk., J. A. dens vattendrag, afhamtas efter anmiilan hos Kallutröm, Skargardsg. 15, 2 tr., St. h~lsov%rdspolisen genom renh8llningsverkets, Vasaförbundets Sik.. ' K. A. Nilsson. Norra Smed- försorg, utan kostnad för agaren. jeg. 36, 1 tr., C: everdandi, Adolf Hedberg, Karlbergsvag. 60,s tr., 1 Sj ukvårdsföreningar: l'a. 1 Föreningen för sjukyard i fattiga hem (Adolf Fre- Verdandi, Sjk:n, asd. I, Joh, Bohm, Uplandsg, driks, Gustaf Vasa, Xatteus', Jakobs o. Johan- 2 A, C. nes' förs.); sjuksköterskornasi bost. Norrtullsg. Vinterrosen, Fören., Sj. o. begr.-hjiilpsk., ordf. B, l tr,, Va,; a, t, vasa 48. O. L. Johansson, Lindg. 2, Gröndal, Liljehol- för sjulrr&rd hos fattiga i K~~~~~~~~~ men. försmling, styrelsen : se Diakonissor- Fören., J, A, Eriksson, Roddareg, nas bostad Kungsholmsg. 72 A 1 tr., K.; s. t. 10, i tr., Sö. Xungsh. 76; mottagn.-tid 8-9 f. m., 2-3 e. m. >Vanskap o. Hjiilpsemhet~, Sillsk., Sj. o. begk. för sjukyard nos fattiga inom Maria Erhard Litzén, Hornsg. 96, 1 tr., Sö.5 förmmling; sköterskehem o. mottagri.aornsg. Dvanskapen, Sj, o. begk:n, C, Alsr, 110 n. b. 56.' a. t Svensson, Drottningg. 95 B, Va. Föreninge& f& sjukvard hos fattiga p& Oster- Vinskapsförbundets Sj, o. begk,, Aug, Petters. malm sköterskehem Stureg. 56, n. b., d. son, Skeppsbron 32, 3 tr., St., kl Yngve Frey, Sj. o. begk., ordf.: Fitist. Gruneau ' Sjukvårdskolonner, Sthlms frivilliga, adr. Riddarpg. 68, 4 h. ö. g. b.~i. Alrierdom och Ungdom, börei;:s, sj. O. begk., Storkgrkobrinken 6, St. (Leidesdorff); ordf.: A. Winqvist, Döbelnsg. 16B, 4 tr., Va. ge f. ö. Kalenderafdeln. [36: 631. ~lderdomsförbundet, Sj. o. begk:n, ordf.: W. Strömberg Kungsholmsg. 42.4, Jf. ~jukvår~gstyrelsen i R. ~ ~ ~ ~ f o ~ ~ fangb&tsbefilha,fvareföreningen, kansör C. G. Jakobsg. 30, C.; r. t (till chefen Gustafsson, Bellmansg. 14, Sö. r. t ). Sjuk- och Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Sjukvirdssystrarna, S:t Elisabeths, Norra Iris, Brunkebergstorg 2, C. Smedjeg. 2lX1 C. Sjuksköterskehemmet, Storg. 8, Ö.; a. t.26182, Sjund, J. K., Fru, barnm., Hornse. ss1, 80.; r. t. Osterm a. t. Söder Sjuksköterskor, se Yrkesreg. Sjunnesson, N., Byggnadsing., Enngstensg., Sjuksköterskor anskaffas genom: 5011, Va.; a. t. Vasa Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköter- - Nils, Dir. för Soliditet, Drottningg. 26, skebyrå, Tunnelg. 25, C.; a. t , C.; r. t , a. t ; bost. Dalag. r. t Byrån mottager sjukbud 10. Va.; privat r. t hela dagen samt pr telefon äfven om - A., Firma, Vasterlangg. 6% St. natten. Förestandarinnan tr$ffas sak- Hanna, Folksliolel:a, Ansgarieg. 1, Sö. rast kl. l12 2_l/24. - Nils, 2:e Polisintendent, Smålaudsg. 26"I, Röda korsets sjuksköterskehem Kamma- C,; tel. Polisen. kareg , Va.; a. t. 8186: r. t. 192; Sjiilander, V., Aktuarie, Markvardsg. 8, Va. tel. öppen hvardagar dygnet om, sön- Sjatte, se Sjette. o. helgdagar 8-10 f. m., 5-4 e. m. Sjö, C.A., Angslupsbefalh., Nytorgsg.25A,Sö. Sjuk"r~~n$~~{$åh ~ ~ ; o $ ~ ~ Aktiebolaget, ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ " Vasa torget 83, Sthlm 2; a. t , r. t o Sjuksköterskor erhållas från Sofiahemmet sjöbeck, E. G, H,, ~ ~ f ~ g t ~ t ~ ~ ~ t ~,, d t vid Valhallavägen, o., samt, för vår- kareg. 3611, K. dan,de af fattig? iederaa hem, hos K. G. S., Eammarskrifv., Inedalsg. 23I, K. nedan nämnda S~ukvardsf~renlngar. - Helge, Förste Postexp., Inedalsg. 23I, E. Sjuktransportvagnar erhallas: G.M.,f. d. Postmäst.,Handtverkareg Vid oiycksf all, efter anmalan hos närmaste - Bertil, Tjanstein. i Riksb., Handtverpolisman. karag. 36, K. Sjukvagnar för sjuka, som ej %ro med smitto- S... sam sjukdom behastade hos Hpverksaktieb. ~ ~ Aug., ~ Agent, ~ ~~~sg. ~ 27, a x.; a., t. Frey Greftureg. 11, 0.: a. t. 30, r. t fr8n '~~ottning Sofias förening för sjubard j - & Bergsten, Agenturaffär o. grossh,, falt mot 8 kr.; fr%n Johannes Brandstation; a. t , r. t , och fr&n Katarina Brand- Kornhamnstorg 49, station; a. t. 3300, r. t John, Amanuens, Hjorthagsvägen 9, Ö. Brand- och Lirdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

5 692 Sjöberg Sjöberg, Valborg, Antikv.-affär, Msteraa- Sjö )berg, K. A. N., Handl., Tuleg. 35, Va.; mueleg. 32, C.; bost. Jungfrug. 16', Ö. a. t E. K., Handl., Artillerig. 40, Ö. - E. &I., Apotekare, iniieh. Apoteket Leo- - parden, Tegnérsg. 16, Va.; bost. Hol- - ländareg. XOnl, Va. - - Axel, Artist, Regeringsg. 97, C. J. A., Bokh., S:t Paulsg. 22, Sö. - - C. A., Boktryckerifaktor, Kungsh. Kyrkoplan 5, E. H., Byggnadssnick., Tegnbrsg. 34, Va.; a. t. Vasa I- - Axel, Byr%clief i Lotsstyr., Eommendörsg. 28, d. - G., Cigarraffar, Handelsvägen 56, En skede: r. t. Ensk. 23. a. t. Ensk G. M., ~igarrharidl., ~orsg. 50".b., Va. - - H. M., Cigarrhandl:a, Skeppareg. 7, Ö Hanna, Cigarr- o. Tidningsaffär,S:t Eriksg. 44, K.; r. t Albert, Direktör, Stjärng. 2, Va.; a. t. - Vasa..~~ Frans R., Egendomsagent, Klarabergsg. - 33, C.; r. t Edvin, Engrosslager af Fgrger m. In., - Pipersg. 29, K.; a. t. Kungsh. 7 10, a. t. Kungsh A. L., Fabrikör, Svartensg. 14, Sö. - Gösta, Fabrikör, Nytorgsg. 19 A", Sö. - a. t. Söder Hj. A., Fabr., Riirstrandsg. 611', Va. - Bengt, Farm. kand., Bergsg. - 27, K.; a. t. - 2% 20. Frida, Bolkskolel:a, Saltmatareg. 3 B, Va - Sigrid E. F., Folkskolel:a, Hortisg. 156, Sö. - Sigrid H Folkskolel:a, Engelbrektsg. 43 *'V n) - ~nna,' F&, Målade trasaker o. bonader i parti, Malartorget 191V, St.; a. t. Brurikeb Emma, Fru, Artillerig. 5I, Ö. Greta O., Fru, Karlbergsvägen 25', Va. - Lotten, Frn, Östermalrnsg. Il"', 4. Marie, Fru, f, Grabow, Braheg. 18, 0. Ada, Fröken, Nytorgqg. 19 A", Sö. - Hanna, Fröken, f. d. Telegrafist Storg. 56", Ö.Dj.; a. t. Osterm. 20 5d. - Henriette, &'röken, Artist, Lilljansplan - ~+;ia, Froken, Storg. 5G1', Ö.Dj.; a. t. OJterm R. C., Iiröken, strandvägen 53, Ö.Dj. - Sven,Försäkringsdirekthr,Torgårdsvagen Diursholm: r. t. Diursh. 2 '7%. - ~ari, k ros sh.', ~idd&eg. 45, Ö.Dj. - Ernst A., Grossli. (firma Sjitberg L1: Berg. sten), bost. Stadsgården 10, Sö.; konto1 Kornhamn~torg 49, Sthlm 2. - A. O., Handelsid:!+ Ilelsingeg. 13, Va - E. C.. Hande1sidk:a. Tulen 35. Va. Gustaf, Ingenjör, Lillabiltg. 12, Ö. Oskar, Inspektör i Basels Förs. Bolag mot Brandskada, Nytorgsg. 19An, Sö. H. A:son, Jur. kand., Blockhusudden 15, n. -.I. Emil, Justitiekansler. Artillerig. 5, O.; a. t. Österm. 2 72, r. t L. M., KafBidk:a, Skeppareg. 37, Ö.; bost. s. g. 41. A. G., Kontorist, Bondeg. 29, Sö. Geerud, Kontorist, Engelbrektsg. 43 Am, O. Axel Th., Kontorschef, Döbelnsg. 691V, Va. Fritz, Köpman, Artiklar för Mobelfabrikation, kontor o. bost. Rrunnag. 21 B, C.; a. t , r. t Constantin, Köpman, Scheeleg. 17', K. J. G. A., f. d. Landtbrukare. Olofsg. 13', C. Nils G snn, Lfijtnant v. Flottan, Blockhusudden, Dj. Bengt, Notischef i Social Demokraten, valhallavägen 127", Va.; a. t. Vasa Gustaf, Operas&ngare,Visterlångg. 55, St. t Lindström. Papperspåsfabr., Svedenborgsg. 1, Sö. J. W. A., f. d. Poliekommiss., Nytorgsg. 11' Sö. ~.~~8ststations~orest., Handelsvägen 56, Enskede; r. t. Ensk. 23, a. t. Ensk. 2. Carl W., Postvaktm., Norrbackag. 8'V, Va. J. Ad., Postvaktm.,Karlbergdgen 25I, Va. Johannes, Prakt. liikare,eammakareg. 40, Va.; r. t. o. a. t E., Predikant, Vikingag. 16, Va.; a. t. Vasa S. J., Rak- o.,frisérsalong, Tegnérsg. 3, Va.; a. t S. A., Restauratör, Lidingöbro Värdshus; r. t , a. t C. Hugo, Revisor, Drottningg. 67, C.; r. t. o. a. t ; bost. Regeringsg 95 A, C. E. K., Sjuksköt:a, Dalag. 41, Va. Anton, skeppsmäklare, Befraktnings- o. Agenturaffar, Skeppareg. Il, d.; a. t E. K., Skomak., Tunnelg. 17'11, C.; a. t. Briinkeb Olof, Skomak., Drottningg. 23, C.; a. t ; bost. Storängen. K. A,, Skomakarmist., skogsvägen 13; Enskede. E. V., Skomakeriaffär, Urvädersgr. 2, Sö.; a. t. Söder H. Sixtus S., Skorstensfejarmast. i 7:de distr.. Teenersa. 15"'. Va.; a. t Brand- och Lindrsakrings-Aktiholaget SVEA. i3 Drowinggatan.

6 I Sjöberg-Sjöförsakringsaktieb. >Oresundu. 69: Sjöberg, Elin M., Skrifbitrade, Fröken, S t Sjöblom, Iiriytina, Änkefru, Grefmagnig. Eriksg. lg1, K.; a. t. Kungsh b ö. g., Ö.Dj.; a. t. Osterm Gust., Snickare o. murare, Klara N. - Mathilda, Änkefru, Urvädersgrind 13, So. j Kyrkog. 20, C.; a;. t Carl, Greftureg. 15, O.;ra. t. Osterm Karin, Tandläkare, Greftureg. 24 C", Ö.; Sjbbohm, E., Fröken, Odeng. 88, Va. mottagn. hvard o. 12-2; a. t. - J. H. C G, Löjtiiant, Tjänstem. v. Sta tens Jsirnv., Uplandsg. 2811, Va. - Ernst, Tjanstem. (Riksb.), Odeng. 29, Va. - Otto, Protokollssekr., Braheg. 21, Ö. E. D., Tjanstem., Tunnelg. 20, C. - Inez, hkefru, Uplandsg. 28", Va., r. t 1 - J. A., Tullvaktm., Hornsg. 29 DI1 ö. g., So. Vaaa 6. - Andreas, Underlöjtn., Kontrollör, Eruk- Sjöbom, C. F., stämningsman, Braheg. 33, Ö. makareg. 48, So.; a. t. Söder Sjöborg, Karl, Direktör, Regeringsg. 89, C.; - B. L Underoff., Maskinist v. Flottan, a. t. Brunlieb TJr&dersgrind 11, So. V., Fru, Luntmakareg. 7, C. - Eric, Vaktm., Hornsg. 88, So.; a. t. Söder - A. E. M., Läroverksadj., Regeringsg. 54"', C.. a. t Joh. E.,Vaktm. (Dominstyrelsen),Riddarholmshamn. 19, ','a tr. t. v., St. - C. L., Verkm. (Bolinders verkst.), Fridhemse. 16 AIV. K. - Agnes,Ankefru,'~ornhamnstorg 49, St.; - C. A., f. d. Landshöfding, Jungfrug. 5, Ö. a. t. Brunkeb A. Tarras, f. d. Ryttm., Hjorthagsvägen - Anna, Anliefru, Asög. 48', Sö. IlV, 0. - C. M., Änkefru, Sibylleg. 79, Ö. - ae äfven Siöcrona. - M. Ch., Änkef~u, Engelbrektsg. 43 AlV, Ö. Sjödahl, C., Bagare, Ingemarsg. 3 A, 'Va. - Selma L. E., Ankefru, S:t Eriksg. 16', K.; - Jan Fr., Grossli. (firma Nicolai Johannsen, a. t. Kungsh Skeppsbron 18, Sthlm 2), bost. Norr- Sjöbladh, J. A., Byggm., Observatorieg.6, Va. malmstorg 16, C.; r. t, Sjöblom, Hulda, Bosittningsaffär, Kottor- N. S. K., Postmästare, Bergsg. 201, K. get 4, St.; a. t C. J. A., Skridd., Surbrunnsg. 611, Va. - Emil, Direktör, Nybrog. 66, Ö. Sjödin, Johan, Civiling. (Sthlnisstads byggn.- - Ester, Fru, Sybehörsaffär, Brännkyrkag. kont.), Krnkmakareg. 2", Sö. 102, Sö.; a. t A. B. C. F., Fröken, Grefg. 45, Ö. - Hilma, Fru, Frejg. 401V, Va.; a. t. Vasa Anton P., Handl. (lax o. fägel), Munkbrog. - Elsa, Fröken, Frejg. 40, Va. 9, St.; bost. Ad. Predr. torg 4, Sö., - Olof, Gravör, Jakobsbergsg. 31, C.; a. t. telegr.-adr.: Anton Sjödin C. A., Packmäst., Klara N. Kyrkog. 26, C. - A. O., Handelsres., Earlavagen 34, Ö. -s, J., Eftr., Skeppsh. (inneh. E. B. Erics- - E. Janne, Ingenjör,VillaBilbo, Djursholm'. son), Fiskarehamnen 15 o. 16, Sö. - N. E. I., Ingenjör, Rörstraiidsg. 14, Va. - J. b., yaktm., Backvägen 19, Enskede. - J. Q., Jordbruk.,Folkungag. 83, Sö. - E. K., Ankefru, S:t Eriksg. 47IV, K. - Xuth, Kontorist, Frejg. 401V, Va.; a. t. - se afven Schödin. Vasa 129. Sjöding, Anna,..Fröken, Eommeridörsg. 40, - Teodor, Kontorschef v. Elektr. Aktieb. A. Ö.; a. t. Osterm E. G., Västmannag. 8, C.; a. t , - P. J., Tandtekn., Götg. 22 t. h. ö. g., Sö. r. t. namnupprop: A. E. G., privat r. t. - Carin, Ankefru, Eommendör~g. 40, Ö Sjöexpress, Kommanditbolaget, H. Forslund, - P. G., Sjökapten, Svedenborgsg. 13, Sö. tillverkar, säljer o. reparerar motor- >, - John, Skomakare, Jakobsbergsg. 6, C.; båtar m. m., Lidingö-Brevik. bost. Biblioteksg. 3OU, Ö.; a. t Sjöfors, T., V. G., e. o. Hofrättsnot., Stureg. - J., f. d. Skriiddsre, Uplandsg. 68'7, b. 15, O.; r. t Josef, Skridd:rifirma, Birgerjarlsg. lo1, O. Sjöfalt, K., Bokh., Birgerjarlsg. 114, Va. - & Co, Alfred, Skönfärgeri o. Hem. tviitt- Sjöförsvarsdepartementets kansliexped. och anst., Hamng. 17, C. kommandoexp., Gustaf Adolfs torg 1, - Berta, Slöjdlar:a, Hornsg. 106, Sö. Sthlm Paulus, Tjanstem. i Svenska Liff6rs.-bol., Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Bgir, Skepps- Frejg. 401V, Va.; a. t. Vasa 129. bron 26, Sthlm 2.; - J. Hj.,..Tullvaktm., Nytorgsg. 25 B, Sö. - resun und^ i Malmö, generalagent: Max - Julia, Ankefru, Katarinavigen 13 B, Sö.; Matthiesaen, Sibylleg. 9, O.; r. t. o. a. t a. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggata

7 694 Sjöförsakringskontor-Sjögren. --- Sjö försiikringskontor: 1 Sjögren; 2 Sjögreen. P- Deutscher Lloyd Berlin F. Bille 8: Co SmLlandsg. 20, 1 tri, C. ; a. 't , r. t. lis 09. Gauthiod, Stureplan 15, C. -l P. A., Fabrikör; bost. Stallg. 4"', C.; Hansa, Nya Föraakringsaktieb., Blasieholmsg. a. t. 9834, r. t B, C.; r. t. 2168, a. t Sjögren, P. A., Glas- & Vattenlednings- Heimansons, Engene, Försäkringsbyrå, Karduansmakareg. 12, C.; r. t. o. a. t , 171, 71. K' Mas- Ombud antagas. tersamuelsg. 16, C. Verkställer gas-, Lloyd's Underwriters i London, Vastmannag. 0. afloppsledningar, vatten- 4 1 tr. C. ~aithiesien, lax, Sibylleg. 9, O.; r. t. o. a. t. klosettanlaggningar, %ng-, bad- ring ledningar samt toilettrumsinredningar Mattsson 6: Bodén, Jarntorzet 83, St. ; r. t. 8733, m. m., Kontor och verkstad Mastera. t. 27 1%. Xerciir, Asseeuranz-Compagnie Bremen Gene- samuelsge 16, '.; a. t' 8549, 43 51, ralagentur för Sverige: iyo;ström 8 '~irth, , ; I. t. 5 26, 79 26, Vasag. 62, 3 tr., C., r. t. i 47, , a. t. 9 47; -1 Annie Fru Observatorieg , Va. Telegr.-adr.: Order. > 9,Nord-Deutsche~ i Hamburg, Generalagenturen Fru, Sångerska, FredrikshOfsg. 2', för Sverige: Assuransfirman 010s Nordgren, ö.dj.; a. t , r. t , träffas Drottningg. 5, 1 tr., C., 9-6; r. t , a. t. sakr. före 12 f. m. o. 5-7 e. m Ocean Försakrings-Aktiebolaget, Afdelningskon- -i Ingeborg? Fru, FO1kskO1el:a, toret' (Chef: 'Kapten Otto Ilamström), Skepps- 28, Sö. bron 26, St. -l Wendela, Fru, Ragvaldsg. lgn, Sö.; a. t. Sjöassuranskompaniet, Jdrntorget 83, Xthlm 2. Stockholms Sjöförs%krings Aktiebolag, Skepps- 58. bron 44 Sthlm 2 Vega, skippsbron 28, Sthlm 2. Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion för Skan- -l Annie, Fröken, Norr Malarstrand 22, K.; a. t. Eungsh dinavien, Assuransfirman Alrik Sundén-Cull- Fröken? Pipersge 24"1, K. berg, Drottningg. 5, I tr., C., 9-6; r. t. 4976, -l Hilda, Fröken, Skeppareg. 511V, 0. a. t "ilda, Fröken, Drottningg , C.; :igir Skeppsbron 26, Sthlm 2. ~re&nd i Malmö, generalagent: biax Matthiessen, r. t Sibylleg. 9, ö.; r. t. O. e. t Mathilda, Fröken, Greftureg. 31n1, Ö.; Se vidare Yrkesregistret: F6rsiikr:bolag. r. t l & Co, Axel, Aktiebolag, Kungl. Hof- 1 Sjögren; 2 Sjögreen. p. leverantör, Mästersamuelsg. 34, C. -l Gust. A., v. Afdelningschef i Svenska lif- Verkställa gas-, vatten-, aflopps- o. försakr.-bol., Vegag. 18IV, Va. värmeledningar m. m. -l Filip, Agent, kont. o bost. Malmskill- -1 C. J., Grossh., inneh. kliideslagret k stan- nadsg. 1, C.; r. t , a. t dard», Drottningg. 53, Sthlm l; bost. -l Axel J., Arkitekt, Valling. 20 & 22" (f. d. Karlavagen 501V, 14 & 16), C.; a. t , r. t. Norr l George, Grossh., Rådmansg. 72, Va.; a. t. -' H., Banktjänstem., Folkungag. 73 B, Sö. Vasa 74 05, r. t l I., Barnm., Fröken,Mastersamuelsg. 16I, C. -l Gustaf, Grossh., Fredrikshofsg. 2I, O.Dj.; -l Karolina, Barnm., Uplandsg. 69, Va.; a. t. a. t , r. t Vasa J. P., Grossh., Grefg. 67, O. -l J. G., Bokbindarmast., Ostgötag. 12, Sö. -l R. W., Grossh., Mästersamuelsg. 6711, C.; -l A. G., Byggmast., Kammakareg. 8, Va.; a. t , r. t. Norr r. t. Vasa & Ahlberg, Guldlistfabrik, St. Badstug. -1 N. R., Byggnadsing., Vidarg. 9 "i, Va. 66, Va. -l Gösta, Cigarrimport, Vasag. 26, C. -1 H., Handelsbitr., Mastersamuelsg. 54, C. -l Axel, Direktör, Miistersamuelsg. 34, -i Emil, Handelsres., Kungsklippan 7 B1I1, Sthlm 3; firma Axel Sjögren & Co, Gas-. K.; r. t. Kungsh: o. vatten1edn.-entrepr. -l Oscar, Handelsres., Ostermalmsg. 38,l/ttr., -' Nils Direktör, bost. o. kontor Storg. 7"': Ö.; a. t. Osterm Ö!; r. t l P. D., Handelsres., Observatorieg , -l N. O., Disponent, Rådmansg. 72, Va.; Va.; r. t a. t. Vasa 74 05, r. t l Rudolf, Handelsres., Vastmannag. 48", J. O., Fabriksidkare, Fredrikshofsg. 7I, Va.; r. t Ö. Dj. -' F. C., Handl., Heleneborgsg. 17, Sö. -l Johan, Fabrikiir, Begrafningsbyrå, Fle- -l John, Handl., Kaptensbacken, Saltsjöbamingg. 29, K.; a. t ; bost. Pilg. den; r. t. Saltsjöb , K.; a. t l John E., e. o. Hofr.-not., Liijtn. i Svea -l Per, Fabrikör, Montebello; postadr. Stock Lifg. reserv, Vanadisvagen 29, Va. sund; a. t. Experimentalfaltet 15. -l C. A. T., Ing., S:t Eriks plan 10rlI, Va. Brand- och Liffersakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 BroRninggdain.

8 i mogren; 2 Sjögroen. Sjögren-Sjölin. 695 Sjöholm, K. A., Byggm., Ängsviigen 18, Enskede. -l Åke, Ingenjör, S. Blasieholmsbamnen 48, - A., Folkskolelär., Ad. Fredr. torg 1 AIV,Sö. C.; kontor Arsenalsg. 8 B, C. - A., Fotograf, Regeringsg. 28, C. -l A. Fabian, Journalist (St. Dagbl.), Rege- - Julia, Fru, Kronobergsg. 15 A", K.; a. t. ringsg. 93 BIKK, C. Kungsh l K. J. W., JustitierHd, Strandvagen 19, - P. G., Handelsfirma, etabl. 1873, Kungsö.Dj. r. t holmstorg, K.; a. t , r. t l Julius, Järnaffär, Ofre Slussg. 6 &8, Sö.; - G. E., Handl., Handtverkareg. 341V, K.; r. t , a. t o innehar firma P. G. Sjöholm, Kungs- -' Birger, Järnv.-tjanstem., Sigtunag. lgl, Va. holmstorg. -l J. A., KafBidkare, Kl. O. Kyrkog. 12, C. E. A., Handl., Flemingg. 7, Ii. -'.Gustav W. O., Kammarskrifv., Löjtnant, - Erik, Kamrer, Karlbergsvagen 4, Va.; Valiing. 20 & 2211 (f. d. 14 & 16), C.; a. t. Vasa a. t Nils, Komponist, valhallavägen. 117, Va. -l Arthur, Konstnär, Utgifv. af Svensk Ex- Einil, Köpman, Folkungag. 8 CKV, Sö. libristidskrift, Kronobergsg. 2811, K. - Johan, f. d. Landtbc., Dalarövagen 66, -l G., Kontorsbitrade, Parkg. 18An,b,, K.; Enrikede. a. t. Kungsh Wilh., Missionssekr., Odeng. 9811, Va.; -l Amalia, f. d. Lärar:a v. Katarina Norra a. t folkskola, Västgötag. 4, Sö. - Svea, Prokur. h. P. G. Sjöholm, kontor -'A., Majorska, Folkungag. 73 B, Sö. Scheelep. 2, K.; bost. Kronobergsg. -l C., Massage, manicure o. hyg. ansikts- 15 A, K. behandl., G:la Kungsholmsbrog. Il, C. -s Speceriaffär, Götg. 28, Sö.; r. t , -l Tage,,Med. dr, Regementslak., Stureg. a. t , 0.; träffas hvard. 2-3 e. m.; a. t. - Harry A., Underlöjtn., Skeppareg. 41, Ö. 8399, r. t Sjökarteverket, Skeppsholmen, Sthlm 2. -l M., Målare, Skeppareg. 25, Ö. Sjökarteverkets försäljningsombud i Stock- -l C. J., f. d. Poliskommissarie, Uplandsg. holm: Nautiska Magasinet, Skepps- 85, Va. bron 10, St. -l K. E., 1:ste Postexp., Tomtebog. 33, Va.; Sjökrigshögskolan, Arsenalsg. 9, C., chef a. t. Vasa Engström, C. C.,Kommendörkapt. 1:agr. -' Erik Postkontrollör, Högbergsg. 64, Sö. Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, O.Dj., chef: -l O. L:, Revisor, Bergsg. 261K1, Ii.; Bok- Sparre, U. C. K., Kommendörkapten. afslutn., Revisioner m. m., a. t. Kungsh. Sjökrona se Sjöerona Sjökvist, se Sjöquist. -l Ant. Wilh., Sjökapten, Uplandsg. 69, Va.; Sjölander, Axel, Bergsing., kont. Grufteka. t. Vasa 174. niska byrån, Drottningg. 11, C.; bost. -l Gustaf, Tjänsteman, Prastgardsg. 20n1, Birgerjarlsg. 22, 0. Sö.; a. t. Söder O. E., f. d. Fanjunkare, Luntmakareg. -l E. J., Torpedingenjör, Birgeriarlsg. 65A, 6611K, Va. Va.; r. t. Vasa Ellen, Fröken, Västmannag. 48, Va.; a. t. -l F. R. K., Tullvaktrn., Bellmansg. 25,Sö. Vasa l J. A., Underlöjtn., Ragvaldsg. 21, Sö. - Selma, Fröken, Postexp., Skeppareg. -l Carl, Utgifv. af Uppslagsboken Svenska Ö.Dj. Industrien, Flemingg. 7IV, K.; a. t. - Hj., Grossh.,Rådmansg. 65, Va.; r. t Kungsh. 7 23, r. t. Kungsh Carl Joh., v. Haradshöfd., Luntmakareg. -l Carl, Verkmast. i firman P. A. Sjögren, 59, Va. Tegnérsg. 4", Va.,- J. Oscar, Prokurist, Beïgsg. 311, K.; a. t. -l P., Verkm,, Upsalag. 18, Va. h Kungsh l E. A. V.,, Ankefru, Luntmskareg. 51, Va. J. A., Sjökapt., Vastmannag. 48, Va. -l H. K., Ankefru, Renstjernasg. 20, Sö. - S. K., Skomaga,sin, Hornsg. 29 D, Sö. ; -l H. M., ~nkefru, Skeppareg. 8, ö.dj. bost. s. h. -' Maria, Ankefru, Fredsg. 9, C. Sjölin, A., Byggm., Götg. 61, Sö. -l N. O., Ankefru, Parkg. 18 An,b., K.; a. t. E., Fröken, Kungsg. 56, C. Kungsh. 133:. - Maria, Fröken, St. Nyg. 23,St.; a.t C. A. P. A., Ofverstelöjtn. v. General- - O. I. V., Ing., Arbetschef v. Stadens staben, Grefg. 1411, Ö.Dj. Hamnbyggn. i Stadsgården, Margareta- -' Axel F., Handtverkareg. 14, K.; a. t. viigen 104, Enskede , r. t C., Kaféidk., Götg. 24, Sö. Brand- sch Lifr6rsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

9 696 Sjölin-Sjösteen. Sjölin, Georg, Sångare, Rörstrandsg. 46, Va. 1 sjöquisti 2 Sjöqvist; 3 sjökvist. - John Albert, Tulltjänstem., Folkungag. 8 FlV, Sö.; a. t. Söder Nils, Tandläkare, Kungsg. 5411, C. Råd- SjiSlind, Henrik, Kontorist, Plemingg. 23 Aln frågning 2-3, andra tider efter öfverö. g., K.; a. t. Kungsh enskommelse; r. t. 4591, a. t Hulda, Änkefru, Fleminge;. 23 A, K. -9 F. Aug.,Bangårdsg. 12I, Sö.; a. t.söder2981. Sjölinder, P. A., Herrekip.-affär, Drottriingg. SjGrullföriiigsområdes, Sthlms, expedition 53, C.; bost. Lnntmakare 9, C. Styrmansg. 51") O. Dj.; r. t , kl. Sjöling, Alfhild B. A., ~ostex~.,%stermalms~ lI1I t. h., O. Sjöstedt, Gnst. V. S., Apotekare, Rege- Sjölund, C. J. V.,Husag.,Södertirns villastad. ringsg. 28 AIV, C.; a. t. Brunkeb Frithiof, Rak- o. Frisérsalong, Timmer- - C. H., Bankdirektör, Riddareg. 55l, O. mansg. 38 A, Sö. Dj.; r. t Sjöman, Alma, Fröken,.Deklamatris. Sibyl- - Hugo, Bankkassör, Riddareg:, 551V, O.Dj.; leg. 61, 0.; a. t. Osterm r. t. Osterm. 1039, a. t. Osterm Erik, Grossh., Tomtebog. 8, Va.; a. t. - A. F., Direktor, Hornsg. 68, Sö , r. t L. L., Faktor, Rörstrandsg. 16, Va. - Joh., Kassör, Solnavägen 123V, Va.; r. t. - Hanna, Fru, Konsthandel, Braheg. 3, O.; Vasa a. t John, Kungsg. 5611, uppg. B,. C.; r. t. - Anna Fröken, Folkskolel:a, Linnég. 48B, 94 53, bost. Karlavägen 54, 0.Dj. ; r. t. O.' a. t Maria. Frliken. små lands^. 23".. C.:, a. t. sjömannaföreningen, Skeppsbron 2011, St. 146'62. Sjömanshem, se Stockholms Sjömanshem. Sofia, Fröken, Drottningg. 50, C. Sjömanshuset, Gaffelgr. 1, St.; från 1 jan. - Aug., Grossh., Helsingeg. 9, Va.; a. t. Vasa till l mars kl. 10-4; öfriga tider af året kl Rob., Kaf6, Rådmansg. 65, Va., O. Kungs- Sjömanshusets ombudsman: Schollin, Carl. holmsg. 15 A,' K.; bost. s. h. Sjönander, Ivar E.,Tjansteman,A~Ög,47~~,Sö. - Knut, Kamrer, Smålandsg. 23", C. Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen8,O.Dj.; - Carl W., Ka ten, f. d.förvalt., Karlavägen r. t , a. t ; restauratrisen 75 BIv, 8. a. t Nils, Kontorschef, Styrmansg. 19, O.Dj. 1 Sjöqnist; S Sjöqvist; 3 Sjökvist. - S., Kontorschef, Flemingg. 51A1', K. Lydia, Larar:a, Karlbergnvägen 80, Va. A., ~rkiter~iddare~. 51, O.Dj. - Anna, Pappersh., Annons o. Tidnings- -' D. G.,Bergsing., 0sterm&lmsg.25 $27 D"', kontor, Kommendörsg. 21, O., hörn. af O; r. t Sibylleg.; bost. s. h. Joh., Byggmistare, strandvägen 1, O.; - Yngve, Professor, Intendent v. Naturkontor Birgerjarlsg. 9, C. (Passagens historiskariksmuseet(vetenskaps-akakontor). demien), TegnBrsg. 35, Va. -l J., Fabribör, Teknologg. 5, Va. - Anders, Red. o. Förtroendem., Uplandsg. -B E. K., Fil. magister, Luntmakareg. 32, Va. 211, C.; r. t , a. t Edla, Fru,Ciearr- o.tidningsaffär, Blekin- - Karl Joh., $tadskommissionär, Triangel- geg. 11, Sö.; a. t viigen 19, Enskede. -l Elsa Hauffman-, Fru, Östermalmsg. 25 & - Robert, Tandläkare, Hamng. 5B, C.; r. t. 27 uppg. DI1', O.; r. t , a. t Radfragn.-tid hvard. -3 H., Fru, Regeringsg. 92, C. '/JO-10, P N., E. O. I., Fröknar, Döbelnsg. 17", Va.; - Karl Emil, Tullvaktm., Renstjernasg. r. t '11, SÖ. -l J. B., Korrespond. i Riksb., Hagag. 37V, - C., Ankefm, Smålandsg. 23n, C..P- Va.; r. t l NicolansA..f.d.Lok.-fiir.,Riirstrandsg.8, Va. l Sjösteen ; 2 Siösteen. John, Med. dr, Docent, Birgerjarlsg. 91n, C. Spec. mag- o. tarmsjukdomar samt -l Fredrik, Byggnadsing., Storg. 54IV, O.Dj. ämnesomsättningens sjukdomar; mot- I. S., Byggnadsing. o. Byggmäst., Tomte- tagn.-tid hvard. (utom Iörd.) '/e3-'/n4. bog. 28, Va.; a. t l J. A., Målare, Villa Linnéa, Gröndal, -1 Margareta, Folkskolel:a, Hornsberg 18, K. Liljeholmen. -l H., Fröken, Brunkebergstorg 14, C. -3 K., Skomakarmast., Lastmakareg. 8, C.; -% Vald., Tryckeri, Flemingg. 23 A, E.; a. t. a. t. Brunkeb ; bost. Hornsberg 18, K. &rand- Odl Liffllmkring~Akti8boIaaet SVEA. 43 ~raknlnp~atan.

10 Sjöstrand-Skandinaviska Desinfektionskompaniet. 69 Sjöstrand,Folke,Banktjaiistem.,Valling. 13,C. Sjöström, Anna, Telegrafist, Greftureg. 73", - N. J., Banktjiinstem., Timmermansg. 2, Sö. Ö.; r. t., Nils K. O., Ranktjanstem., Valliiig. 13II1,C. - Marie-Louise, Telegrafist, Ureftiireg. 731v, ' - Erik R., Fil. dr, Förste aktuarie i Soeial- O.; r. t styr.,vanaciis~agen23~,va.; a. t. Vasa - A. H., f. d. Telegrafkommiss., Stureg. 60, 33 48, r. t. Vasa O.; r. t E., Fru, Damskrädderi, Vasterlångg. 69', - Felix, Tjanstem. (Jarnv:styr.), Karlbergs- St.; bost. Arstadal 10, Liljeholmen. vägen 75I ö. g., Va. - Gustaf, Grossh., Uplandsg. 58, Va. - A. V.,.~nkefru, Artillerig. 37, Ö. - S. J., Jarnhandl., Uplandsg. 69, Va J., Ankefru, Svedenborgsg. 10, Sö. - I., Konditori o. Finbageri, Drottningg. - Christopher, Ofversattare o. Tolk, Malm- -s, 68, C.; a. t skillnadsg. 39' ned. C. Sev., Mek. verkstad, Sundbyberg. Till- Sjövall, C. A., Fil. kand., e. Larov.-adj., verkar Svenska Grundsökaren,Minfång- Börstrandsg. 52, Va. aren o. Signallodet, Spackskarniiigsma- - Olof, Skräddare, Smilandsg. 48, C. skinen»unirersaln, Automater m! m..- N. K. V., Ankefru, Birkag. 12n1, Va. - Enut, f. d. Målarmast., Oden 17, O. Sjöwalls, Karl, Bokhandel (f. d. A. O. pil- - Aug., t. f. Poliskommiiairie,%rstadnllO, jegren), Drottningg. 86, C.; a. t Liljeholrnen. r. t Filial Drottningg. 93, Va.; Elisabeth, e. o. Postexp., Valling. 11, C. a. t Reinhold, Postexp., Södermannap. 14T, Sö. Sjövall Karl, Bokhandlare, Scheeleg. 13V, -- A. D. R., f. d. Stationsinsp., Mastersa- Ii!.; a. t. Kungsh miielsg. 24, C. Therese, Fru, Knngsg. 71, K. - A.M.T.,Teckningslar:a,Repslagareg. 13', - Thom, Löjtnant, Kungsg. 71, K.; a. t. Sö. Eungsh Emelie, Änkefru, Repslagareg. 13', Sö.; Sjöö, Axel, Bryggmast., Parkg. 12, E.; a. t. a. t. Spder Kungsh Selma, Ankefru Torkel-Knutsonsg. 311[, - se afven Sjö. Sö.; a. t. Söder Skagerlind, L. E., Direktör, Skeppareg. 70, - A. W., Karlavägen 83, O.D~. Ö. Sjöström, Ch. A. E., Artist, Riddar?. 28, O. - & C:o, Edv., Kolonialvaror engros, Götg. - Vilh., Direktör, Uplandsg. 24, a.; a t. 14, Sö ; bost. Niisby. Skalin, Hj., Prokurist Alströmerg. 4B, K.; - Oscar, Fabrikör, Möbelaffär, Uplandsg. a. t. Kungsh , Va. ; a. t ; bost. s. h. Skandia,Försakringsaktiebolaget, lif-, lifriin- - K. Fr., Ingenjör, Kommendörsg , O. te- o. brandförsiikringar, Mynthrget 1, - Karl J. P., Kanslist i 0fverståth.-amh., St. Expeditionstid 1 juni-l0 sept. '/z10 Döbelnsg. 95, Va.; a. t. Vasa , 11 sept.-31 maj 4: Iörd. - & Kopparberg, Klädesvaror engros o. o. helgd.-aftnar stänges kontoret kl. 2 agentur, Vasag. 15 & 17, C. e. m. - Gustaf, Köpman, Vasag. 15 & 17, C. Skandia* Agentur (firma Otto khrberg), Ja- - John, Köpman, Timmermansg. 33, So.; kobstorg 1, C., ing. fr. Arsenalsg. 14, a. t. Söder 88. Q; a. t , r. t Anna, Lärar:a, Enngsg. 56, C. - Bokförlag, Rörstrandsg. 44 & 46, Va.; - K. S. E., Larar:a, Vastmannag. 29, Va. a. t , r. t Gustaf, Maskinist, Tjärhofsg. 5211, Sö. Skandinavien, Olycksfallforsäkringsaktiebo- - K. A., Maskinist, Krukmakareg. 4, Sö. lag, Brunkebergstorg 11, C., kl. 10-4; - A. Birger, Ombud for Aktieb. Rob. The- r. t.760,765,2175;a.t.4488, gerström & Co, Svedenborgsg. 10, Sö. - agentur för Stockholm: MaxMatthiessen, - G., Reparatör, L:a Badstug. 1, Va. Sibylleg. 9, Ö.; r. t. o. a. t Alma, Sjiiksköt:a, Ostermalmsg. 11, O.; Skandinavien-Amerika-Linjen, Växelkontor, a. t. Osterm Skeppsbron 20, St.; a. t G. A., f, d. Sjökapten, Riddareg. 68, Ö.Dj. Skandinavisk Gjuteritidning, Redaktion : - E. E. Skeppare, Hornsg. BD, Sö. Kungsg. 56, C.; r. t J., Skradd Styrmansg. 3, Ö.Dj. - Konstslöjd-Försäljning, Fru E. S. Fred- - Oscar, nyck are, Hagag. Il, Va.; a. t. lund, Birgerjarlsg. 22, ; bost. Uplandsg. 51, Va. Skandinaviska Bokb.- o. Kartongfabriken, - B. G., Styrman, Södermannag. 43, Sö. inneh. Thyra Christianason, Bryg- - J. F. A., Telegrafassist., Mastersamuelsg. gareg. 6A o. B, C.; r. t. 4432, a. t "', C.: r. t Desinfektionskorn~aniet. Parke. 4. K w 1 Brand- och bifforsakringa-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. '

11 698 ' Skandinaviska Egendoms-Byráu-Skiljedomsinstitutet. Skandinaviska Egendoms-Byrån,Drottningg.'Skantz, Maria, Blomsterhandel, Stureg. 30, 131V, C.; r. t. 181, a. t Ö.; a. t.5690,r. t Elektricitetsverk (se Aktieb.), Beridare- - Systrarna, Blomsterhandel, Tegnérsg. 13, bansg. 171V, C.; a. t. 5 77, r. t Va.; a. t , r. t o Gustaf, Fruktaffär, Drottuingg. 8, C.; a. t - Etnograf. saml., se Nordiska museet Fiskexporten, Hornsg. 68, So.; a. t , - Lilly, Gravör, Beridarebansg ,C.; a. t. r. t Förlagsexp. Tidens tecken, G:la Kungs- - Oscar R. N., Handelsbokh., Karlavagen holmsbrog. 3B1, C. 2B1, Ö. - Förstoringsanstalten (N. Nilsson), Karl- - O., Herr, Beridarebansg. 23IU, C.; a. t. bergsvagen 89, Va.; a. t. Vasa Grammophon-Aktieb., kontor Drottningg. Skaraborgs Ensk. bank, Malmtorgsg.4, Sthlm 47, C.; detaljaffar Operahuset, C. 16; exp. kl Gummi A.-B., TTiskafors, Afd.-kont. St. Skarin, E. L., Automatförest:a, Mastersamn- Nyg. 44, St. elsg. 71, C. - Hatt- och Palsvarumagasinet, inneh. An- - Augusta, Fru, Luntmakareg. 9, C. ton Andersson, Regeringsg. 57, C. - P. H., Handelsres., Lnntmakareg. 24B, - Import-Kompaniet Westrell Co, Vasag. Va. 48, C.; a. t , r. t ; se an- - R., f. d. Justitieråd, Drottningg. 97, Va. nons sid E., Lärara, Drottningg. 97, Va.; a. t. - Kafferosteriet (inneh. K. V. Karlberg), Idung. 5, Va. ; r. t , a. t Aug., Blekingeg. 61, So.; a. t. Siider Kreatursförsakringsbolaget i Stoclrholm, Skarpman, M., Fröken, Vastmannag. 3OXs, Kungsg. 51, C.; verkst. Dir. ClaesVirgin Va.; r. t. Vasa Rreditaktieb., Storkyrkobr. 7, Sthlm 2. Skarpö by & Stegesunds villatomter, kontor Afde1n.-kont. Drottningg. 5, C. Ofre Norrlandsg. 7, C. (ingång från Små- Munkbrun 7, St., Birgerjarlsg. 14, Ö., landsg. YL); a. t , r. t , Södermalmstorg 6, So., Kungsg. 62, C., a. t. Skarpö l9 samt a. t. Skarpö 51: Teqnbrsg. 12, Va. Se annons å kartans Skarstedt. J. H., Direktör, Idrottsg. - 4IV.. Råkonvolut. sunda; r:t. Rås Maskinalctieb., Drottningholmsvagen 8 A, - H., Reg.-veterinar vid Lifreg. dragoner, K. Telegr.adr. Skandiamaskin. Riddareg. 2g1", r.t. Österm Orgel-& Pianofabriken, A.-B., verkst. Dir. - P. Ax., f. d. Telegrafist v. Statens Jarnv., Rob. Berg, kontor o. utställn. Malm- Långholmsg. 20, Sö. skillnadsg. 15, C.; fabrik Mastersamu- Skarström, Alrik V. A., Apot. o. Sjiikelsg. 41, C.; a. t , r. t gymnast, Valling. 20 & 82 (f. d. 14 & - Patentbvrån. L. A. Groth & Co. se L C. A. Gr*oth & Co. I ~k~att&&tareämbetet vid K. Maj:ts orden, - Plats-, Koneert- & Konstnärsbyrån, Stor- K. Slottet, västra hvalfvet (orisd. kl. torget 22, Sthlm 2; r. t. l27 93, a. t. 12-2), Sthlm , kl Skerining, C. E., Sofieberg, Liljeholmen. - Palsvarufabriken, Ivan Levy, Karduans- Skeppsdockor, Grosshandels-societetens, makareg. 8 B, C. Beckholmen, Sthlm 2. - Reseffektfabriken (innehafvare G. Carls- skeppsmätare: Isakson, C. J. A., Bredgrand son), en gros o. detalj, iilalmskill- 2, St.; r. t nadsg. 30, C.; a. t , r. t Skeppsmatningskontoret, Bredgrand 2, St.; - Skorstensbyggnads-Aktiebolaget, John r. t Rudolphs, postadr. Henriksdal; a. t. Skeppsmatningskontrollör: Anderson, J. A , r. t o (Privat till Skeppsmatningsöfverkontrollör: Larsson, kamreraren a. t. Söder 60 15). K. 0.; tjiinstelokal Málartorget 15, St.; Shovarumagasinet, Hötorget 12, C. r. t Trådgardinfabriken, Aktieb., yostadr. Skeppstedt, Mauritz, Aman. i Civildep., Jur. Taiigen, Stockholm Representant Ola kand., Handtverliareg. 20, I<.; a. t. Abrahamsen. försaliningskontorkun~s- Kunpsh " g. 56, C. ' i skeppström, G. E, Cigarraffar, Pilg. 46, K - Träimport-Aktiebolaget, Direktör Hans - K. V., Köpman, Stenbocltsg. 4, Ö.; r. t. Bruu, Norrtulljg. 69 (f. d. 79), Va.; kon tor o. lager. Angtorkar o. blocksågar. Skiljedomsinstitutet, Kungstradgårdsg. 6, C., Skansen, afd. af Nord. museet, Diurgården. I sekret.: Jur. kand. Axel Roraen. Brand- och LiWdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatasi.

12 Skillts Modeaffgr -Skoglund. 699 Skillts Modeaffär (inneh. Fru Vilma Pal- Skogberg, E. L. W., f. d. Godsäg., Earlbergsm&), Birgerjarlsg. 13, C.; bost. Gref- vägen 47A1, Vu. tureg. 8, O. - Percival, Kamrer, Blasieholmstorg lo1, C.; Skillt, A. O., Skrädd., firma Aug. Skillt & a. t , r. t CO; bod o. bost. Herkulesg. 8, C. Skogler, G., Rekvisitör, Blasieholmsg. 4Iv, C. - se afven Schildt. Skoglund, J. A., Bagarrnäst., Rådmansg. 37, Skiöld,Per, Korresp. i Grangesbergsbol., Barn. Va.; a. t husg.,,3, C.; r. t. l Fr., Bokförläggare o. Speditör, TegnBrsg. - Aiina, Ankefru, Barnhusg. 3, C.; r. t. 45"I, Va. ; rikst ; kontor Klara N. Eyrkog. 28, Sthlm 1 (Seelig & Co); - se afven Skjöld o. Sköld. affärstelef.: allm , rikst Skiöldebrand, Jeqne, Fröken, Kommen- - Nils, Bokförläggare o. Speditör, Tegnérsdörsg. 5 Iv, O. lunden 6"', Va.; a. t. Vasa 3 34; kon- - I., f. Posse, Grefvinna, Valhallavägen tor Klara N. Kyrkog. 28, Sthlm 1 (See- 39, O. lig & Co); affarstelef. : allm. te]. 6557, - se afven Skjöldebrand. rikstel Skjöld, S. K., Apotekare, Västn~annag. 15, Vu. Fritz, Bokh., Döbelnsg. 65, Vu. - Gottfried, Bokbindare, Trångsund 6, St. - Alexandra, Fil. dr, Brunnsg. 4"I, C.; a. t. - Gösta, Civiling. (Vattenfallsstyr.), Malm- Brunkeb torgsg. 3, C. - G. E., Fil. kand., Odeng. 98, Va. ; a. t. - se äfven Skiöld o. Sköld Skjöldebrand, Karl A., Intendent i Allm. - Gerda,Folkskolel:a,Kungsholmsg.72A,K. Brandförsakringsverket för byggnader - Sigrid, li'olkskolel:a,kungsholmsg. 72A,K. k landet, S:t Eriksg. 5gD1, K. - Josefine, Fru, Brahsg. 56n.b, 0. - K. G., Sjökapten, Södertörris villast.; r. t. Maria, Fru, Odeng. 98, Vu.; a. t Södert Lajla, Fröken, Odeng. 98, Vu. - se afven Skiöldebrand. - Maria, Fröken. Mönsteraffär, Mästersa- Sko- o. Laderbranschens Fabrikant- o. Gros- muelsg. 12, C. sistf'öreiiing, Drottningg. 15, C. - (Skoglundh) C. Hj. H., Förrådsförv., A1- skoaffären s standard^, inneh. L. O. mal- strömerg. 19I, K.; a. t. Hungsh lenberg, Birgerjarlsg. 11, C: - A., Grossh., bostad Hornsg. 46, Sö. Ved- Skofabriken Nordpolen, firma P. E. Wetter- o. Iiolaffar Hornsg. 37, Sö., Söder Mäström, kont. o. lager Vegag. 19, Sund- larstrand 3, Sö., o. vid Södra Bangarbyberg. Fabriksbodar: Hötorget 44, C., den, Sö. Kungsholmsg. 12, K., Nybrog. 28, O., Aron,Handelsb0kh.,Vastrnannag.14~V,Vu. Götg. 35, Sö., Hornsg. 66, Sö., Jiirn- - E., Kakelugnsmak., Uplandsg. 79%. tqsg. 42, St., Odeng. 70, Vu. - J.K., Kamrer, Kommendörsg. 85I, O.; a. t. Skog, Harald, Fil. lic., Tuleg. 18,Va.; a. t. Osterm Vasa J. H., Kassör, Vastmannag. 47, Vu. - Julia, Fröken (inneh. Edla Edgards Ci- - Per Edmund, Kontorschef, Hornsg. 55, garrh.) Jutas backe 4, C. Sö. - J. E.,Ing., Ombud för Suraharnmars Rriiks - Hagbard, Läderhandi., firma C. V. Iilint, Aktieb., Ynglingag. lgnl, Va. bost. kv. Astrea, Lidingö Villastad. - Karl, Ingenjör, Kaptensg. 14'11, O.D~.; - Erik, Maskinarb. Regeringsg. 93 BI, C.; a. t. Osterm. 99. a. t. Brunkeb Ii. E., Kafeidk:a, Apelbergag. 39B1, C. K. T., Nusiker, Bergsg. 39, K.; a. t. - K. A., Korresp., L:a granden 6, Enskede. Kungsh J. A., f. d. Lokomotirför., Hornsg. 148B, Alfred, Målarmast., Flemingg. 71, K. S'ri Harald, qotarie i Kammarkoll., Jungfrug. ostmäst mästare, Högbergsg. 40, Sö. 2gn1, O.; a. t..,osterm A. Hj., Posttjanstem., Vastrnannag. 46, A., Skomakare, Ostermalmsg. 16, 0. Va. C. A., Tygunderoff., f. d. Törners villa. - ~.,~kräddare, Höpmang. 6, St. Skoah, Wilhelmina., Fru, Villa Foresta. Her- I, - & %!%ii$oolai. kont.. utställnin~ o: -A u, serud. värmeledningsafd. vagag. 5, C., lager - J. W., Försakr.-insp., Earlbergs~iigen33~~~ Mastersamuelsg. 68, C.; a. t , Va ,.r. t J. H., Postvaktm., Valhallavägen 99, Vu.; - Augusta, Ankefru, kv. Gullvifvan 10, Gröna. t. Vasa dal, Liljeholmen. - se äfven Skoog och Skough. - S. L., Ankefru, Brunnsg. 4"I, C. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SYEA. i3 Drottninggatan.

13 700 Skogman-Skolor. Skogman, Karl. Frih., Kansliråd, Öster- S ko l bi bli0 t e k (forts.): malmag. 14 A, 0. Hedvig Eleon. och Oscars församl:rs, Linnég. - Maglia, Frih:a, f.lykseth,operasångerska, ' 54, 0.; mind., onsd. 0. fred. Jakobs och Johannes församlingars, Roslagsg. 53, Ostermalmsg. 14 A, O. Va.; mind., tisd., torsd. o. fred. kl. 1,15-2,16 - Gerda, Fröken, Kungsg. 55, C. e. m. Skogsberg, B. K., Fröken, Norrlandsg. 15 B, C. Katarina församlings (Norra folkskolan), Tjwhofsg. 15, so.; mand., onsd. o. fred. kl. 1,15 Skogsbokföringskommittén, V:a Tradgårdsg. -2,15 e. m. 13, c. Katarina församlings (Södra folkskolan),värmdög. Skogsborg, Maria, Fru, Eungsholmstorg 2, 2, SÖ.; mand., tisd., onsd., torsd. o. lörd. Klara församlings Klara S. Kyrkog K.; a. t. Kungsh tr., C.; mind. o. torsk kl. 1,is-2,is e. m. Sven, Herr, Kungsholmstorg 2, K. Kungsholmens folkskolas, Mariebergsg. 34, K.; - Birger, hg., kontor, Kungsg. 50, C.; a. t. alla hvard. kl. 1,15-2,15 e. m. Maria forsamlings, Ringvägen, Sö. ; hvard. kl , r. t s e. m. under läseterminerna. - Carl, Tandläkare, D. D. S., Wahkendorffsg. afatteus församlings, ~orrtuii~g. 18, VU.; mana., 4' St~rk~koförsamiin~ens, onsd., torsd. fred. o. Svai-tmang.22, lörd. st.;mbnd. vägen 57, Va. o. fred. kl. l,]+-2,15 e. m. - Gunnar, Tandläkare, D. D. S., Norra Ban- Tartans, Skolhuset i Hjorthagen. torget 22, C. Mottagn. 10-2; a. t. skolkök: 49 30, r. t Engelbrekts folkskolas, Valhallavägen 63, 0. Skogsbyran, G. V. Tralln, Jägmastare, Va- Hedvig Eleonoras och Oscarsfolkskolors, Linuég. 54, sag. 7, C. O. Johannes folkskolas, Roslagsg. 63, Vu. Skogsforsöksanstalt, Statens, Nybrog. 28BW, Katarina folkakolas, Tjärhofsg. ii, 80, o. Vinnö. dög. 2, Sö. IUara folk"o1as, 8. KYrkOg. Skogsinstitutet, ö.~j., vid Fredrikshof, c. Kungsholmens folkskolas, Kungsholmsg. 72, K. tet af strandvägen. Mariafolkskolas, S:t Paulsg. 39, sö., o. Riugv., 56. Skogström, Hulda, Fru, Tégnersg. 8, Va. Natteus folkskolas, Norrtullsg. 18, Va. Philipsenska skolinrättningens, Ad. Fredr. torg - R., Handl., Vegag. 11, Va. 1 C, Sö. - C. V., Lagerchef, Birkag. 8, 'Va.; a. t. Sofia folkskolas, Skaneg. III, sö. Vasa Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, St. Sällskapets för folkundemisn:~ befrämj., Gref- - A., Laridtbruk., Rörstrandsg. 16, Va. tureg. 44, 0. ~ ~ a ~ ~ t r O. ( ~ $ ~ s ~ ~ d ~ l i $ ; ~ ~ ~ Skolor och ondervisningsnnstnltcr. 4, Va. I-Iögskolor och andra undervis- - T., Trädgårdskonsulent, Upsalkg. 17, Va.; ningsanstatter för vuxna: Lamrepersonal o. d. se [2201] o. fou. r. t Akademien för de fria klnsterna, Fredsg. 12, C. SkogsvårdsföreningensTidskrift, Norrmalms- Arbetarinstitutet, Klara N. Kyrkog. 8, C. torg 3', C.; r. t ('lalo-'/.z4). Artilleri- o. ingenjörhögskolan, Artillerigarden, Skogsvhrdsstyrelsen i Stockholms län, Fre- B~f~~&,,S$~~l~rektSg,,,, 0, drikshofsg. 2".b., (ID$; r. t. 5422, a. t. Birgitta-Skolan (Elisabeth M. Glantzberg), Beri , darebansg. 17 O. Bröderna ~ahl&ans Realskola, St. Vattug. 2; 1,!I skokompaniet (inneh. une ~ ~ d ~ o. 3 tr., ~ C. ~ ~ ~ ~ ), Kungsg. 59, C.; a. t. 2%) 28,r. t Farmaceutiska institutet, Valling. 26 (f. d.?o), C. Skolan för sinnesslöa barn, Slagsta egen. Foikskoleseminarium. Prästgirdsg. 9, Sö. Gymnastiska centralinstitutet Hamng.19, Sthlm3. dom, Fittja. Handarbetets Vinners oeh ~ Llda Lundins Högre Skolbad: Slöjdseminarium förutbildande af lirarinnor i kvinnlig slöjd, Banérg. 31, 3 tr., 0.Dj.; a. t. Engelbrekts folkskolas Valhallavägen Mottagningstid: onsd. 2-3 e. m., lörd. Hedvig Eleonoras och bscars folkskolas, Linnég d. Handelshögskolan i Stockholm, Brunkebergst.2,C. ~ohknnes folkskolas, Roslagsg. 53, Va. Högre lararinneseminariet, Riddareg. 5, d. Katarina folkskolas, Tjärhofsg. 17, Sö., o. Varmdög. 2, Sö. Karolinska mediko-kirurgiska institutet, Handtverkareg. 3, K. Kungsholmens folkskolas, Mariebergsg. 34, K. Maria folkskolas, Ringvägen, Sö. Kateketskolor, af Pro Fide et Christimismo upprättade, Iinuas i Katarina, Joliannes, Kungs- Matteus folkskolas, Norrtullag. 18, Va. liolmsns, Maria och Blatteus församl. [se f. ö. Sofia folkskolas SkAneg. 117 so. Storkyrkans folkskolas, svarkmang. b2, St Krigahögskolan, Östermalmsg. 8, d. Krigsskolan Karlberg Stockholm 21. Skolbibliotek Kun l Musikkonserv~torium, Stallg. 2, C. oppna under nedanstående dagar kl. Mdia döfstumlärareseminarium, Djurgarden, e. m.: Sthlm 14. Mghrakola, Emma Nordbergs och hugusta Pe- Engelbrekts, Valhallavägen 63, 0. tersons, SmPtlandsg. 38, C. Gustaf Vasa folkskolas, Karlbergsvägen 34, Va.; - J. Strömbergs o. G. Weinbergs, Mastersamu- mhd., tisd., onsd. o. torsd. els^. 31. C. Brand- och LifPörsakrings-Aktiebolagrt SVEA. i3 ~r&ninggataa

14 Skolor. 701 Skolor o. undervisningsanstalt.(forts.): Skolor o. undervisningsanstalt. (forts.): Navigationsskolan, Stigbergsg., Sö. Lyceum för flickor, Kommendörsg. 13, O., r. t. Pedagogiska lirokursen, sekr. Ernst Carli , a. t Privata Högre I~ärarinneseminarium, Riddareg. Lychouska skolan IIöpbergng. 37 A, Sö. 23, Ö.Dj. Margaretaskolau,,,'liindergarten o. Seminarium, Sandströms, Anna, seminarium, Earlavagen26, Ö. Storabältg Sjökrigshögskolan, Arsenalsg. 9 4 h., C. Mariaförbered!elementarskola, S:tPaulsg. GC. Sö. Sjökrigsskolan Skeppsholmen, 'o.d~. Skogsinstitutet> 0.1ij. vid slutet af Strandviigen. Mosaiska församlingens religionsskola, Wahrendorffsg. 3 C. Stockholms borgarskala, ilfalmskillnadsg. 56 k ~urbeoksk~inrättningen~~ittja-~n~by,~'ibyförs., 58 C. Saltmätareg. 2, Va., Brunnsg. 11 8: 13, C., ~isks;eg. 1 Sö. Birgerjarlst. 7 o. 9, St., Före- Sthlms lan. Nya el~mentawkolan för flickor, Kommendörsg. IAsningar jiill&s i Musikaliska akademiens stora sal, N. Blasieholmshamn. 11, C., Veteu- 29, 0. Oskarsakolan f. d. Realskolan för flickor, Rid- skapsakademiens hörsal, Drottningg. 98, C., dareg. 23, b.nj. Viktoriasalen Tunnelg. 19, O., samt skolhuset Palmgrenska smskolan Arsenalsg. 4, C. Brunnsg. 13,' C. Rektorsexp. Brunnsg. 13, 2 Philipsenska skolinrattuingen slöjdskola o. betr., C., öppen hvard [se f. ö spisning för fattiga barn indm Maria församl., Stockholms högskola. Drottningg. 118, Va. Ad. Fredr. torg 1 C, Hö. Tandliikareinstitutet, Malmskillnadsg. 46, C. Rydbergs Abraham Stiftelses prakt. sjömana. Tekniska högskolan, Drottningg. 95 h, Va. skola, hiberget 4 h, O. DI. Tekniska skolan, Mastersamuelsg. 44, Sthlm 3. Sandströms Anna skola, Karlaviigen 25, Ö. Undervisningsanstalten för barnmorskor, Vol- ~chuldheis,' Aniia,' skola, Götg. 26, Repslagareg. maryxkullsg. 27 Sö. 15 Sö. ~eterin&rhögskola&, Wdftriket, Albano. ~rnibarnsskolesillska~et istockholm underhaller 4 Allmänna läroverk och skolor: srnibarnsskolor, eni Katarina, en i Osterm:s, en i Jakobs o. Johannes samt en i Kungsholms Lararepersonal o. d., se [Z3011 o. följ. församl. [Se f. ö Högre allm. larov. 8 Södermalm, Skaraborgsg. ~ ~ p,.jvatgyinnasium, ~ ~ vasag. 50, kc. h ~ 14 Sö. ~ö&e Latinliroverket 8 Norrmalm, Drottningg. 71B, C.;r. t.5050,a. t iingstvargatan 7 B Sö. Högre Reallaroverket i Norrmalm, Rosl%sg. 1 - stads uppfostringkanstalt för gossar, Skrubba, Va. Brännkyrka socken, a. t. Skarpnäck 3. Högre Reallaroverket & Östermalm, Karlavagen södermalms högre laromstalt för diokor, ~ d, 79 ö. Fredriks torg 5, Sö. 18~$fy~~~~~~in~8~~$a~1'f B ~ ~ ~. Jakobs Realskola, Regeringsg. 19 R3 81, C. KatarinaRealskola,KatarinaV.Kyrkog 10(f.d.4),Sö. Tysta.skolan. Kindergarten Braheg' för döfstumma " barn, Li- Hungsholmens Realskola, Handtverkareg 35 x, dingö Villastad. Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Ö., o. NY- ~ ~ ~ skolan, ~ l ltegnérsluudent>, i ~ ~ k ~ T'a.; mottagn: brog tid alla lasdagar, utom mind., 11-12; mand. prof;ko1a, Nya Elementarskolau i o. torsd. 3-3,30 e. m. holm, Slöjdg. 2, Sthlm 3. Whitlockska Samskolan. Eriksbergsg. 8B, O., dess lärarepersonal m: m. se [ E Ii k i ld a l ar v e r k sa m t t i f t e l- Ahlinska skolan, högre fullstandigt liroverk fiir sers och föreningars uppfost- flickor, Dalag , 17a. iingsanstalter: Augmans elementarskola för gossar, S:t Paulsg. Lararepersonal o. d.. se [2321] o. följ. 25, Sö. ~ f ~ ~ elementarskola l i i för flickor, &blioteksg. Ostcrmalms förbered. elementarskola och tre- 32, Ö.; a. t klassiga Iaroverk, Stureg. 38, Ö.; a. t , Almquists, Soii, samskola Nybrog. 13, Ö. r. t. Österm Förestand. Fil. dr G. A. Arbetsskolan för lytta o. 'vanfijra, Greftureg. 59 Carlsson. h tr. ö. Ateneiim fö; flickor, St. Badatug. 28, C.; a. t F 01 ksk010~ : , r. t Mottagn.-tid 2-3. Larare o. d., se [ o. följ. Beskowska skolan, Engelbrektsg. 9, 0.; r. t. Adolf Bredr. folkskola, Tegnérsg. 44, Va., o. Salt , till lärarerlimmet a. t matareg. 2, Cá. Brnmmerska skolan Johaunesg. 18, G. Brännkyrka folkskola' Kyrkskoledistrik- Detthowska skolan, ' Eriksbergrg. 10, O. ; a. t. tet: Hyrkskolan, ~olbar~a. Orbv & LPLngbrodals (förest.,, (vaktmast.), r. t folkskolor Älfsjö. ~nskede folkskolor, Euske- Enskilda Gymnasiet Stvrmansg. 22 & 24, 0.1j. devägen 45 o. ~jöikvä~en 72 ; Gubbangens folk- Franska skolin, ~öbeinig. 7 B 9, C. skola Enskede; Södertörns folkslrola, Söder- Frimurarebarnhusets skola, Kristineberg, K., törns> villast: Li l j eho lms di s t rikt e t: Lilutom Kungsholmstull. jeholmens,,crsta o. Blommensbergs folkskolor, Grsvesmulilska samskolan, Brunnsg. 13, C., samt Liljaholmen ; Johannesdale folkskola, Frid- Malmskillnadsg. 56 & 68, C. hems villast. ; Bltra skola, Sthlm 4. Katarina smbbarnsskola, Fjällg. 31, Sö. Engrlbrekts folkskola Valhallavlgen 63, Ö. Katolska församlingens goss-skola (S:t Erik), - fortsättningsskola kind., onsd. o. fred., Val- Götg. 46 Rö. hallavagen 63, 0.; a. t Klara Reaiskola,' Brunkebergsg. 9, 2 tr., C. Gustaf Vasa folkskola, Karlbergsvägen 34, Va. Kraftska skolan, Svartinang. 22, Sr. - fort~lttnings- o. ersättningsskolor, Harlbergs- Kungsholmens Ensk. Lärov., Handtverkareg. 8, X. vägen 34 17,~. Hungsholms I<:lementarskola för iiickor o. Kungs- Hedvig ~1;onoras och Oscars folkskolor, Linnég. holms Kindergarten, Kungsholmstorg 4, K.; 37 o. 54, Ö., samt Oscara folkskola idjurg., Nya r. t. Kungsh. 85 a. t Skolhuset 0.0.j. Kungsholms firbkredande Elementarskola för ~jortlia~eng folkskola, Vartan; a. t gossar, Kungsholmsg 18. K. Jakobs och Johannes folkskola, Roslagsg. 53, Kungsholms laroverk for flickor, Hungsholmsg. Va.; Brunnsg. 11, O.; o. Skeppsholmen, Ö.Dj. 18, K. (Scheeleg. 16). Katarina norra folkskola, Tjärhofsg. l5 8 17, Sö. Brand- ch biffdrsakrings-aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan

15 :olor o. undervisni n gsan sta81t.(forts.): Skolornas Fourneringsaffar, Drottningg. 83, Katarina södra folkskola Yirmdög. 2 SÖ. Va.; r. t. 7162, a. t fortsättningsskola, ~jarhofs~. 15 &'IT, SÖ. Katolska församlingens folkskola (5:t.a Eugenia), Skolungdornens i StOckhO1m Snickareg. 7, c. exp. hos Apotek. V. Wahlquist, Vegag. Klara folkskola, Klara S. Kyrkog. 151 C. 6", Va. Kungsholms folkskola HandtverkaL'eg. 17 K. Mariebergsg. 34, K., ~ortsättningsskolan,&iarie: Skomagasinet Drott (inneh. Fru Lilly Melbergsg. 34, K. lin), Drottningg. 77, C.; a. t Maria folkskola Timmermansg. 28 Sö. Volmar. yxkullsg. 16 ' sö. Ringvägen (Ivid 'slutet af Skomagasinet Svecia, Regeringsg. 26, C. ~olrnar~xkulisg.), kö., Fortsättningsskola, Tim. SkomakaremastarefOleningen i Stockholm, mermansg. 28, SÖ. ordf. Aug. Lindmark. Matteus folkskola Norrtullsg. 18, Va, Sofia folkskola, shneg. 117, si. Skoog, C. A., Agent, Karlbergsvagen 67, Va. Stockholms folkskoledirektion, se [la 641. Beata Elisab., Sjuksköt:a, Dalag. 46, Va. Storkyrkans folkskola Skirg%rdsg. 6 st. samt - se afven Skog och Svartmang. 22, St., ~kaftska skolan, Svartmang. 22, 2 tr., st. Skoreparationsfabriken Atlas, Hornsg. 41, Sällskapets för folkundervisningens befrämjande högre folkskola för flickor o. yrkesskola, SO., ~ i 29 B, sö. ~ Greftureg. 44, ö. Skoreparationsfabriken Royal, inneh. M. Leff, Handels- o. Språkinstitut m. m. Flemingg. 67, K.; filial Handtverkareg. [Se äfven Yrkesreg.: Lärarei bokhilleri, sprak etc.] 10, K. Adolfsou, Ax., Ingenjör, diplomerad larare, inneh. af ar-~oclr.~nstitutet för undervisning Skorstens f e j are : i maskinskrifning samt Melins stenografi p8 1 trakten: C. J. F. Lindahl, Flemingg. 63, K. svenska, tyska enbelska och franska spraken 2 trakten: R. J. Korflgren, Agneg. 3, K. Malintorgsg. 8,' 1 tr., C.; r. t o. 7 63, a. t: 3 trakten: J. C. W. Lundin, Ridmansg. 72, Va o. Söder trakten: C. A. S. Braun, Norrtullag. 8, Vu. Bar-Lock-Institutet, Xalmtorgsg. 8, 1 tr., C. 5 trakten: G. N. V. Forsström, Torsg. 19, Va. Berlitz School Nybrog. 9 d. 6 trakten: E. A:son Tolleiis, Vanadisvägen 41, Hjörstedtaka hkndelsinstitltet, StockholmsHögre Va. Handcls- o. Bankläroverk Mäster~amuelsg. 7 trakton: Hj. S. S. Sjöberg, Tegndrsg. 15, Va. 19 H, C.; r. t , a. t.' 12058, se annons 8 trakten: J. E. Grönkvist, Ilirgerjarlsg. 106, sid. 62. Vu. Brandt E. Hamng. 17 C. J3röder;ia kfihlmans dkrif-, Sprak- o. Handels- 9 trakten : Mathilda Elander Nybrog. 22 & trakten: A. F. Denckert, Rkeppareg. 18, o.'d~. institut St. Vattug o. 3 tr. C. 11 trakten: E. \V. Blomkvist, imistersamuelsg. Jönssons ' J. Skrif- o. Rakneskoia $isteriangg. ISA C t;. it. a. t r. t. l5 j7. 12 trakten: C. B. T. Ciarino, Kl. Norra Kyrkog. ~äróanstaiteu'>för Tyska gpriket, Julius Kamke, 29 C. Ualag. 28, 4 tr., Ya. la Bakten: J. A. Agen, Prastg. 27, #t. Nya Sprskkursen: Engelska afdeln., se Dahlan. 14 trakten: O. L. Rundström, Eat. O. Kyrkog. der, C. P.. Tyska afdeln se Nordgren C. O. Schartaiis handelsinstitut ikrosshandelsiociete- 11, Sö. 16 trakten: O. V. Svensson, Skaneg. 51, Sö. tens handelsgymnasium) Fjällg. 29, Si. Stockholms Borgarskola, se under Hugskolor o. 16 trakten; C. P. Pettersson, Lundag. 33, Sö. 17 trakten: H. W. Malmling, Torkel-Knutesonsg. andra undervisningsanstalter for vuxna. Stockholms I<orrespondens Institut, Stureplan 13, 31, SU. 18 trakten: G. A. Wernström, Solg. 17, Aspudden. 1 tr. C'. Uberg 'Alma Privat BokhAlleriskola, Klara N. 19 trakten: V. Clason, Parkvägen 8, Enskede. 20 trakten: A. W. Lundberg, Fatbursg. 18 A,,'ö. ~yrkog. 29: C.; a. t Se vidare Kalenderafdeln. [l6721. Hus Ateneums för flickor "atlagning?sk.olo~t, skolköksseminarium, Skorstensfejaretrakterna, se [l Badstug. 28, C.; a. t s. Skotte, Anna, Pappersh. o. Tidningskontor, Husli8llsskolan City I\lastersamuelsg. 3 ltr., C. Odeng. 63, va. Margareta, ~ r ~ ~ 71 ~ A, ~ C.; ~ a. 't. ~ 193 p74. g SkOttsberg,EliSa;bet,. Larar:a, Greftureg. 24A, - 3Iarta, Drottninpg tr. C. Husmodersskolan, ~ar1a;ägen 65, Ö., inneh. Elsa, hg. D, 0. Philip. - - Lydia, Mönsteniterska, Greftureg. 24A, Högre Lararinneseminariets Hush%llsskola, Rid. dareg. 10, 0. ing. D, 0. Lyceum för fiickor Praktisk hush&llskurs, Kom. SkoUgh, Agnes, Fru, Kungsholmsg. 18, x- mendörsg. 13, 0.f a. t , r. t Ellen, f. Hermanson, Fru, Folkskolel:a, Maria Husmodersskola, Brannkyrkag. 88, S". Nya Hush%llsskolan, V. Trädgirdsg. 18, C. Idung. 1'L1I1, Va. - Matlagningsskolan, Holliindareg. 20, l tr., 7". - L., Pos~~xP., Idung , VU.; a. t. vasa (middagsservering o. liimtning af mat 2-1j26); föresthdarinna: M. Rönne. Praktiska hush&llsskolan Jakobsbergsg. 15, C.; - Se Skogh Skoog. förestindarinna: ~rökeg Anna Rönne; uppfost- Skow-Petersén, Jules, Banktj:man, Handtrar 16 Ars flickor till tjänarinnor. Sofia Husmodersskola Skaneg. 118 SÖ. verkareg. 861n, K.; a. t. Kungsh ostermalms matlagninbsskola, ~ inné~. 18, 6. Skridskoklubb, Stockholms Allrn., Eekr. An- Ostmans, Elisabeth, Husmoderskurs Klara- derberg Aug., Uplandsg. 57, Va. bergsg. 40, C.; a. t , r. t mottagningstid 11-1 ; 1nneh:a Elisabeth Ostman. skrifbyr~, Stockholms, Tunnelg. 215 c.; Sundstrand. r. t. O. a. t Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. is Brotf~inggatau~.

16 I Skrifbyrin-SkAnska Superfosfat- & Svafvelsyrefabr. 703 I Skrifbyrån, Allm. Maskinskrifningsbyrån Skytteforbundens öfverstyrelse, byrå Vasag. (Otto Schaffer), Nalmskillnadsg. 39, C. 48"l, Sthlm 1; r. t , a. t SkrifbyrBii Ferm (Inneh. Bertha Asperh), kl Regeringsg. 47, C.; a. t , r. t. Skytteföreningarnas Vapenaffär, Aktieb.,kon- Korr 102. tor Bryggareg. 9; telegrafadr. Vapen, Skrifbyrån (Maskin-), Taflins, Klara V. Stockholm; post- o. järnvägsadr. Sthlm; Kyïkog. 3 B, C.; se annons sid. 55. a. t o. Hufvudsta 120, r. t Slmifbyrsn Krkoril, Drottningg. 4S1, C. Ma- Skådebanan, Andelsföreningen, Bralieg. 44, slrinskrifn. m. m.; r. t. 5787, a. t O.; a. t Skrifmaskinsaffaren Hammond, Monarch, Skånberg, Alexander, Fru, Lektorska, Karla- Mercedes och Star, Drottningg. 44, C. vägen 67IU, O.; a. t. Osterm Skromberga Stenkols- 0, Lerindustri. - Mirrimi, Fru, Styrmansg. 9, 0.Dj.i a. t. Aktiebolag, Kommissionär i Sthlm: ingenjör C. Gottfrid Rystedt, Vasaga- - Carl, Ingenjör, Kungsg- 79, K.; bost. tan 38, C. Lager af glaserade lerrör Riirstrandsg. 18, va. och brunnar klinkertegel m. m. Bryg- - Se afven Schonberg. gareg, 33, 6.; rilrstel. 372, a, t: Skåne, Brand-och Lifforsäkrings Aktiebolag, Se annons sid. 17. kontor Stureplan 15, C. Skrombergs stenkols- o. Leriiidnstri- Skåneprodukter, O. Mårtensson,Landtmaiina- *ktiebolag, ~ ~ i stock- ~ produkter l o. lifsmedel, ~ G:la Kungs- ~ ~ holm hos ~ k t i ~ b Ennelyche ~ l ~ ~ ~ & t ho1msbrog. 25, '.; r. t. 5099, a. t. Maliiitorgsg. 5, lg. Lager af eldfast tegel o. lera, salt~laserade Skånes Enskilda Icreditkassa, N. Hedberg, lerrör o. brunnar, klinker- o. fasadtegel Bankir- R. E'0ndm. m,; r. t. 87 o , a, t makleviaffar, Regeringsg. 18, Sthlm 16; r. t. 96 OS, 95 11,9639, a. t , Skräddarmastarnes Upplysnings- 0. Inkasso- Skånska Ceineiitgjiiteriot, Aktiebolagot,, byrå, Brunkebergsg. 3, C.; a. t. 7409, Sveavageii , Stlilm 6, konr. t torstid 8-5, lördagar stinges kon- Skröder, se Schröder. toret kl. 4 e. m.; utbetalningar mån- Skulander, Birger L.. Maskinist v. Idnns dagar, torsdagar kl skan- Tryckeriuktieb., Skultorp, Örby, Alkj6. dinav iens största firma för ce Shrnltuna Brrik, se Aktiebolaget Svenska Me- ment-, asfalt-, mar mor- o ch gipstallverken, sid arbeten, so annons sid. 59. Skyddsföreningen, Stockholms allm. skydds- - ~ i ~ eriet,, b inneh. ~ ~ l f i il^^^^, ~ ~ d ~ ~ ~ j, ~. förenings byrå, Uplandsg. 13 B", Va.; 6, $a. öppen gr gåfvors mottagande kl. - Frukt- & Grönsaksaffären, Kornhamnstorg 11-2 mand., onsd. o. fred. 59, St. -S Centralkommitt6 och öfriga skyddskom- Handelsbanken, alrticb,, se~ankinrättn. mittéer, se [ Bandskfabriken (inneh. Ernst Ahlund), Skyddshem: Greftureg. 20 C, O. Drottningens Högbergsg. 39 A, sa. - Handskmagasinet (etabl. 1819), inneh. Niirbeckska inrlttningen för fattiga fiickor, Fittja Lotten Jansson, Jarntorgsg. 42, St. ; Taby förs., Stockh. 1Rn. a. t Skyddsvärnet, Lastinakareg. 6, C., kontors- - Handskmagasinet (Systrarna Abrahamstic1 9-4; r. t. (i'263, a. t. 6'2 63 o. son), R.egeringsg. 45, C.; a. t Förest. Slottepastor Aiig. Wirén, - Kolbrytriings-Aktieb., Malmtorgsg. 6, bost. Birgerjarlsg. 114, Va. Sthlm 16 (C. G. Cervins kontor). Platsbyrå, hvarcl f. ni. Telefontid - Lithografiska Aktieb. Afdelningskontor, 9-4. Sture =ldestrand, Vasag. 4, C.; r. t. Rkrifbyrh, hvard , a. t Skylberg, Matilcla, Ankefru. Kungsholmsg. - Stenkolsgrufvoina, afdeln. af Skansen, 60, K.; a. t. Rungsh Nordiska Museet, Djurgården. Skyllberg, Johan W., Agneg. un.b., E. - Superfosfat & Svafvelsyref~br. A.-R. Huf- Skyltstallsbolaget, Hjalmar Andersson, Drot- vudkontor i Helsingborg. Filial i ningg. 55, C.; a. t , r. t Stockholm. Post- o. Telegrafadress Skytte: C. G., Ofverste, Narvavägen 8, Fosfatfilialen, Stockholm. Kontor o. 0.Dj. försäljn. Regeringsg. 45, sthlm 3. Svaf- - se afven Schytte. velsyra, Salpeter- o. Saltsyra m. m.; Skytteförbund., s8 Kalend.afd. [2543j-[2567] r. t , a. t Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 704 Skhnska Äggkallaren-Smedberg. Skanska Aggkallaren (inneh. N. J. Lindgren), Slakterinktiebolaget Korrmalm, kontor, Valling. 8 (f. d. 2), C. o. St. Nyg. 13, St. slakteri och korffabrik Karlbergsvagen - Ättiksfabrikens agentur, Smålandsg. 28, 77-81, Va.; försa1jn.-lokaler: Kungsg. C.; a. t , r t , c; R~geringsg.?8, C.; Earlavägen Skårman, E. H., Civiling., ~rb.-chef v. Rå- 20,0.;Riddareg.Cl.O.Dj.; Kungstensg. sunda Förstads 4.-B., Brandchef, Rå- 57, Va.; Odeng.35. Va.; Karlbergsvagen stavagen 2 B, Rasunda. 52, Va., St. Badstug. 68, Va. Riks och - J. A. O., Fil. dr, Lekto? vid Högre Real- allrn. telefoner. Verkst. dir. Rob. Olin; larov. å Osternialin, Ostermalmsg. 5l1V, Disponent Carl L. Nilsson; se annons Ö. sid J. E., Fröken, Oatermalmsg. 5l1V, Ö. Slakthus- o. Saluhallsstyrelsen, Centralsalu- Skarblacka Aktiebolags Nederlag af Butter- hallen, Knngs,o. 67, C. paper hos Grubbens Ji Go, Ferkensgr. Sleipiier, Aktiebolaget: , St. (FastighetsSgarnes l%enh&llningsbolag.) Skärblom, K. E., Civiling., Danviksg. 10, Sö. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~,! Skargårdh, J. A., Med. lic., Helsingeg. 12, Va. k as sa-k ont or: Regeringsgatan 40, C. m Eikst Allm Sk"g~~~~~T~~~~nsfO~h;m,"~a~~~lo~ ~~f~ud-iior~tnr: 6,30. Rikst Tulegatan Allm k 44, Kontorschefen Ya. Kl. 8- Kyrkog. 6, Sthlm 1; 9-5; telefoner: privat: r. t. 5 23, a. t ; säkrast kl. 10 r. t' 56q 1307' 25 45, a. t' l3 26' -11 f. m. Debiterinr.skontor: Tuleg. 42 k 44, Va. Kl , Rikst Allm SkarlBn, A., Ankefrn, S t Eriksg 57, K. ~ufvndststlon:~iilegatan42 & 4 ~ ya., Heladygnet. - E. G., Änkefru, Valling. 161L1(f. d. lo), C. Riknt , Allm Afdelningsstation: Roslagsg..55, Va, Rikst. J. B., stjrman, Söderman;iag Allm. 2' "' SÖ. Orderkontnr o. Hamnstationer: Skölds, A. P., Bokbinderi, Trångsund 6, Skeppsbron: Rikst ~llrn. 1130, Stadsgirden: Rikst Allm St.; a. t Riddarholmen: Rikst Allm Sköld, Fatima, Fröken, Rensg. 3 v, Va. Norra station: ~11m Erik, 1nspekt.-konst., Hornsg. 114", Sö.; Blasieholmen: Rikst. 670, Allm Nybrohsmnen: Rikst. 6 70, Allm a. t. Söder Byggnads~tiillningar uppsattas o. uthyras. An. - Elis E. E., Kontors~kr. vid Klara gasverk, bud iiarnuan , 86.; a, t. Söder Se annons B kartong sid O. E., Vaktkonst., Långholmen, Sihlm 2. Slifsgaard-Jensen, Jens, Import o. Export. - Carl, Vågfabrik, Etabl. 1886, Tunnelg. Lager Centralpalatset; C.; kontor Re- 13, C.; a. t. 6958, r. t Till geringsg. 19 $ Ullv o. v C.; r. t. verkar o. reparerar alla slags vågar till 6947 o. 602, 11. t ' o billigaste priser; bost. Brunnsg: 12, C. Telegrafadr. Slifsgaard. - se afven Skiiild o Skjiild. Slipers-Aktiebolaget, utfor impregnering af Sköldberg, August a, Fru, Karlaplan 2, Ö.Dj. trävirke ; kontor Mästersamue!sg. 77', -- Harry, Ingenjör. Nyhrog. 21, Ö. C.; r. t Olga, Rak- o. Frisérsalong, Ringvägen 15, Slottsarkivet, Slottet, nordvästra flygeln, Sö.; a. t Söder 280. öppet tid. o. fred. kl. S,xo-5,:io e. m; E. F., Reseonibud, Asög. 117, Sö. efter föregående anmälan sainma dag - E'ritiof Evald, Tjänstem. v. Stat. jarnv., kl. 3-'124 e. m.; r. t Pipersg. IIV, K. Slumpetassarne, Sangarskräet, anförare: va. - se afven Schöldberg. karit (se Januarisuppi.). Sköldehrand, Vilh., Kiipnian, Folkungag. Slusskontoret,Basarbyggn.,EarlJoh.torg,Sö. 73 B, Sö.; r. t. Söder 126. Slöör, Hugo, Bankir- o. Maklarefirma Ge- Skölfman, E., Tjiiristeinan, Ad. E'redr. torg neralagent för Kölns Olycksf~tllsför- 6, Sö.: a. t. Söder sakringsbolag i Köln, Siiiålanilsg. 201, Slagteriaktieboliigt i Sfi~ekholm, Huf- C.; r. t. 6009, 3090, a. t , vudkontiir o. F.ibrik Asög. 10, Sthlm 4; - Hugo, Direktör, 1,illabaltg. 12, Ö.; r. t. f$rsaljningslokaler: St. Nygatan 44, St.; 8890, a t Ostermalinstorg 4, 0.; Norrmalmstorg -s Jarnaffiir, kont r Jarntorget 80, ingång 18, C.; Klara N. Kyrkog. 12, C.; Handt fr. Trie~valdsgränd l, St. verkareg. 15, K.; Götg. 29, Sö.. Horndg. -s Redskapshandel, kontor o. lager Jarn- 33 R, Sö., o Eii-elbresktsg. 12, O. Verk- torget 81) (ing fr. Y'riemaldsgr. l), St. stallancle Direktör M.ijor A. von Schin- Smedberg. M. A. Richard, Hyråing.. Löjtnant ke!; Disponeiit Nils Blomquist; kas- V. V. B, L)rottningholiiisväge~~ B", sör Gust. Biiirniiian. K.; r. t (10-4, r. t ). Brand- ooh Liffsnakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Orottalnggatar.

18 Smedberg-Snöbollen. Smedberg, Pauline, Fru, Drottningholms- Fmidt; varen 6". K.: r. t mand da, ~:6kei, Nybroi. 50, 0. L., Fröken, Hornsg. 29 D, Sö. A. o. E., Fröknar, Regeringsg , C. - D. K., Handelsres., Grefg. 22IS, d.dj.; r. t O. E., Handl. Jarlag. 30, Aspudden. - Ernst, ingenjör, Heimdalsg. 311, Va.; a. t. Vasa Signe, Modeaffiir, Västerlångg. 31, St. - T. R. E., Stationsskrifv., Svedenborgsg. 6, Sö,. - A. A., Ankefru, Vasterlångg. 45,. St. Josefine, Ankefru, Nybrog. 50, d. - Otto, Ofvermaskinist, Parkvägen 28, Enskede; a. t. Enskede s Boktryckeri, Ragvaldsg. 15, Sö. Smedby aktieb. mjölkforsäljning, Nybrog. 40, O. Smedin, Carl h., e. o. Tjanstem. i Sthlms stads Drätselnämnd, Eolsg. 2 B, Sö. Smedlund-Pettersson, Arnauda, Fru, Cigarr - affar. Tors~. 10. C. $medmani ~okförings- o. Revisionsbyri, Biblioteksg. 26, O.; a. t , r. t Smedman. E.. Fru. Vidarg. 5'". Va. - Ida H:, Fröken; ~alarlor~et 15l11, St. - A. F. W., Kamrer, Biblioteksg. 26', Ö.; a. t. 6259, r. t s Revisionsby&, inneh. Gabriel Smedman, af Sthlms Handelskammare auktoriserad revisor, Stureplan 15, C.; r. t , a. t Mottager bokföringso- revisionsuppdrag under full diskretion o. till moderat pris. - Gabriel, af Sthlms Handelskammare auktoriserad Revisor, Tullinge villastad; r. t. Tullinge 6. Smedmark, Rolf, Banktjanstem., Norrtullsg. 24, Va. -e -Dryselius, Clara, Bad-, Massage- o. Ljuskliniken, Råsunda o. Slöjdg. 3, C. -Warl, Direktor, Skeppsbron 44, St. II. L., Fru, Tegnérsg. 34, Va. -B R., Fru, f. Ramén, St. Badstug. 54, Va. Astrid, Fröken, Vegag. 9n,b., Va.; a, t. Vasa E. E. S., Fröken, Uplandsg. 32I",Va. -1 E. U. Charl., Fröken, Uplandsg. 32IY, Va. -3 F. ~~.,Handl.,Flemingg. 62,K.; a. t N. L., f. d. Hofkapellist o. Nusikfanjunk., Braheg. 3It. h. ö. g., O. -S Gustaf, v. Häradshöfd., Protokollssekret., Ostermalmsg. 76, d.; a. t A. O., Ingenjör, Götg. 105, Sö. -W. G., Ingenjör, Karlbergsvagen 40, Va.; r. t , a. t Premier, Institut for undervisning i maskinskrifning o. stenografi, Drottningg. 50, C.; r. t , a. t Emil, Kommendörkapten, chef för Mellérsta Lotsdistr.. tianstetel. i Sthlm r. t. 1846; bost. S~l~sjöbaden; r. t, Saltsjöbaden R. O., Kontorschef, Norrtullsg. 75, Va. G.. Löitnant. St. Badstup. 36A. Va. - H. Q. L., Jur. utr. kand., t. f. Sekr. hos Kungl. Pensionsstyr., Vanadisvagen 43, Va. Sm&barnsskolor, se Skolor. - Nathalie, Öfverstinna, Artillerig. 4311, O. Smerling, B., Fru, Södermannag. 34, Sö. - Hanna, Fröken, Uplandsg. 75ns,Va. - El. o. E., Fröknar, Holländareg. 27, Va.; a. t. Vasa G. W.,v.Häradshöfd.,RegistratoriFinansdep., Drottningg. 39, C. - C. O., Kammarrattsrid, Karlavagen 53,, ö. - K. F., f.d. v. Konsul (Förs.-aktieb.Hansa), Hollandareg. 27, Va. Smides A.-B. Bröderna Lundberg & Co, Volmaryxlrullsg. 13, Sö.; r. t. 3031, a. t o Specialité: j Jarnkonstruktioner. Bvaenads- o. Iconstsmiden. -2 ~i E.; Major, Birgerjarrsg. 88,' O. Otto W., Major, Islinge herrggrd, Lidingö; a. t. Lidingö 249, r. t. Lid:ö Wilhelm, Professor, Sköldungag. 9, O. -S Premier, Skrifmaskinsaffär, Hamng. 26, C.; r. t o , a. t & Co, C. (C. J. Gustafsson), etabl Tillv. af %Ma, Sathe~Olja, Aseptin o. Optimum m. m., Slöjdg. 3', C. E. A., Ankefru, Skeppareg. 7, 0. - se ifven Schmidt o. Schmitt., Smolka, Karl, Luntmakareg. 46, Va. Småbarnshemmet, hem för ensamst%ende inödrar o. spada barn, Brännkyrkag. 114,Sö. Småbarnsskolesällskapet, sekr. Frih. C. F. Lagerfelt. Småskollärares in. fl. ilderdomsnnderstödsanstalt, Storkyrkobrinken 12, Sthlm 2. Smör- & Ostkompaniet (O. & 0. Kihlstrand), kontor Skeppsbron 201, St.; lagermagasiner Kråkgrind 4, St. Partiförsaljning af mejerisniör, palmsmör, ost o. mesost. Telefoner: riks , allm o Snaschil, Clara, Fru, Vikingag. 16, Va. Snsttringe Tomtaktiebolag. Klarabergsg. 23, C. Snöbohm, H., Löjtnant, Radmansg. 52, Va. Snöbollen, Daggdroppens jultidning, Drottningg. 55' ö. g., C. ; red. och exp.: a. t r. t Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninoflatan. 45 Adresskalendern 491;. I

19 I Snödroppen, Blomsterhandel, Strandvägen heter endast % Aftonbladets byra i 15, 0.Dj. regeln l/% 10-'/a l1 f. m. o. '1% 3- Snöhvit, red. o. exp. Upsalag. 14, Va.; a. t. 4 e. m. Allm. tel. 81 (privat 89); 20645, r. t. Vasa 83. rikst (privat ). Sobotka, Thekla, Fru, Musik- o. s%nglär:a, Solander, E. O., Lektor, Mosebacketorg 5,Sö. Skeppareg. 191V, 0.; traffas kl Soldan, T. H., Handelsres., S:t Eriksg. 21, K. Social-Demokraten, Red. Folkets Hus, Barn- - F., Ankefru, Kardellg. 6, 0. husg. 1411, Sthlm 1; a. t o , - Charles O., Solnavagen 127I, Vu. r. t o Exp. s. h. l/% tr. Solid, Agenturaffären, Jungfrug. 20T11, O.; t. v.; a. t , r. t Redaktör a. t. Osterm Branting r. t ; redaktionssekr. Soliditet, Aktiebolag, huhudkontor Drottr. t , a. t ; faktor r. t , ningg. 26, C.; r. t , 42 56, 37 90, a. t , a. t , , Social Tidskrift, Redaktion o. exp. Lastmaka- Solna sjukhem vid Sundbyberg. Vårdanstalt reg. 6"', C. (nära Stureplan), kl. 2-3 for sinnessjuka. Ofverläk. o. Förestånd. e. m.; a. t , r. t Docent Dr Henry Marcus; mottag- Sociala Nyheter, specielt organ för Fräls- ningstid hvardagar Besökstid ningsarméns sociala arbete bland hos de sjuka dagligen Under- Kvartalstidning, Red. E. Richter, Os- läkare Med. kand. Sils Rhodin. Posttermalmsg. 2411, 0. Ansvarig utg. o. te1.-adr. Sundbyberg. Rikstel. o. Allm. Joh. Frylén. tel. (dagl. kl ). Socialstyrelsen, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2, Solovjeff, N., Grossh., Sthlms Äggexport, se vidare Kalenderafd. [l5501. bost. Kungsg. 56, C. Society of Swedish Patent Agents, se Svenska nsolskenets» exp. (S. Andersson), Fatburgsg. Patentombudsföreningen. 18 A, So. ; a. t. Söder Sockerbageriaktiebolaget,Fabrikanter under Sommar, K. T. O., Banktj:man, Krukmakarevarumärket nemiln, Mastersamuelsg. g. 46, So. 35, Sthlm 3; r. t. 1303, a,. t Hj. L., Kassör, Mosebacketorg. 14, Sb. Sofiahemmet, valhallavägen, O., snedt för Sommarhemmet Karlsro vid Almvik, Blidö, Floragatan, emottager sjuka, utsänder for fattiga barn. Ordf.: Posttj:man privatsköterskor och utbildar sjukskö- Axel B. O. Björkman, Bryggareg. 141 terskor. Föreståndarinnans mottag- C.; r. t. o. a. t ningstid kl. 1-2 e. m.kamrerarensex- Sommarlnnd, K. G. W., Solna kommuns Faltpeditionstid '/a10-3/a12 f m., '123- skar o. Desinfektör, Hagalund. 1/=4 e. m. Upplysningar om sjukas in- Sommelii fabriker, tillverkn. af oljor, fodertagning O. vård samt besökstid se kakor m. m., Henriksborg, Sthlm 2. Kalenderafdeln. [ Sommelins, K. P., Grossh., Hornsg, 43, S& Sofia Husmodersskola, Skåneg. 118, So. - Axel, Kassör, Greftureg. 34 A, 0. Sohlberg, Alma, Fru, Södermannag. 32, So.; Sommer, Carolina, Fru, Grefg. 4411, 0. a. t. Söder SondBn, Signe, Fröken, Lärar:a v. Ahlinska Hulda, Fru, Jakobsbergsg ö. g., C. skolan, Tunnelg. 23, C. - C. G., Gipsrörare, Tomtebog. lo1", Va.; - Klas, Hälsov.-nämndens Ing., postadr. r. t. Vasa 46. Hötorget 14', C.; bost. Djursholm. - Nina, Guldbrodös, Tuleg. 35 A, Va.; a. t. - F. W., Intendent i Generalpoststyr., Tun- Vasa nelg. 23, C.; r. t B., Handl., Brinnkyrkag. 137, ll~tr., So. - Anna, Larara, Johannesg. 20, C- a - Carl, Instrumentmak., Kungsholmsg. 36, Brunkeb K. Sonesson & Eriksson, Bageri, Roslagsg. 12, Va. Sohlén, Matilda, Änkefru, Döbelnsg. 311: Sonesson & Co, Wilh., A.-B., Maskinaffar, Vu. L:a Vattug. 9, C.; r. t , a. t Sohlenius, B. A., Köpman, S:t Eriksg. 61, K. Tel.adr. Sonessons. Sohlman, Arv., Aftonbladets ekonomidi- Sonnander, S., Grossh., Vanadisvagen 2511, rektör, Klara V. Kyrkog. 3A, C.; a. t. Vu.; r. t , a. t (priv. a. t. Brunkeb. 1181), r. t. - V., SBadesp., Smålandsg. 33 C (priv. r. t. Norr 140). Sontag, J. F., Fröken, ~ir~erjarlsg. 124, H., Doktorinna, Folkungag. 73 B, So. Va. Berta, Folkskolel:a, Sibylleg. 50 A, 0. Soop, E. E., Änkefru, Odeng. 6, Vu. - Harald, Jur. utr. kand., Aftonbladets huf- Soot-Ti~ell, Nils Arvid, Löjtnant v. Flottan vudredaktör, Klara Västra Kyrkogata (Sjökarteverket), Stråkavägen 2, Rå- 3A, C. Träffas i redaktionsangelägen. sunda. Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottrninggsitrs.

20 Soplastningsstationer-Specialskolan. 707 Soplastningsstationer: I Timmermansg. 28, So.; Tjarhofsg. 15,Sö.; Norrmalm o. Kungsh olmen: vid yastra an- Karlbergxvägen 34, n., samt Hornsg. dan af Karlbergsvagen, invld statens jai-nvag.; a. t S ö dermalm: vid syamingen af Timmermansg, o. h g ; a. t. 32%. %st er malm: strax norr om östra jarnvags. stationen; a. t Dessa stationer hsllas tillgagliga dels kl f. m. under maj juni juli augusti o. sept. 150 A, Sö. Sparbank, Stockholms lans, Drottningg. 39, Sthlm3; öppen hvarje söckendagl0-3 på dagen; filialkontor: Liljeholmen; Gustafsberg; Nynashamn. man. samt kl. 6-11'L m. Lnder den öfriga delen Sparr, Signe, Fil. kand., Linnég. 63, 0. ; a. af aret för aflastning af gödselsopor fran hushållen Samt kreatursspillning o. gatusopor, dels darefter t'. Osterm' 35 till kl. 6 e. m. söckend. för aflastning af gatu- - Kann, Fröken, Valhallavägen 113,,, va. orenlighet som uppsamlats under dagens lopp Sparre,Sixten S:son,E"rih., Riddareg. 29 O Dj. af hushalissopor o. dylik orenlighet, som med U. C. K : ~ ~~ih,, ~ ~ ~, ~ ~ ~ {.. Ilgl. - k ~ ~ t tillstand af &ifverstath~il:amb. får forslas und. dagen, kfvensom af inom egendomarna uppsam. Flottan, Engelbrektsg. 43 B, Ö. lade skrgpsopor och affall, som uppsta v. yrkes- - K, U,, Fr&., f. d. Landshöfding, ICarlutöfniug, brukade packningsmaterialier, papper och lump m. m..dylikt. a bergsvagen 161~, va. - Axel A:son, Frih., Sjukgymn. o. massör, Sotarmästare, se Skorstensfejare. Scheeleg. 20, K.; r. t , a. t. Sothe, Einar, Agenturaffar, Drottniiigg. 55, ~ ~ ~ ~ ~ h. C.; r. t ; bost. S:t Erik%. 10, K. - P. S. C:son, Frih., Stationsing. v. K. Flot- Spaak, Alla11 R., försal^., Ostgotag. 47 (f. d. tan, Kapten i V. V. B. K., Grefg. 12, 39), Sö. 0.Dj. - Carl Ad., Lifförs%kr:inup., Åsög. 77IV, Sö. - ~ l f Frih., Verkstadsdisp. i A.-B. - J. A., Revisor, Karlsviksg. 3, K.; revisions- Carlsv~ks verkstiider, Villa Elfhem, o. fastighetsbyrå samma hus; r. t Alfsjö. Spak, Lotten, Fru, Döbelnsg. 11"' C. - Emilie H. A. R., f. Cederström, Friherr- - Safi, Lilly O. lin, rök nar, ~ule~.b7 "I, va. inna, Valhallavägen 59, 0. - F. A., Major, S:t Eriksg. 23, K.; a. t. - Anna, Fröken, Strandvagen 15, 0. Dj Signild A:dotter, Fröken, Scheeleg. 20, K. S~alckhaver, Hug.0, Köpman, bost. Birger- - Sofia A:dotter, Fröken, Scheeleg. 20, K. jarlsg. 125, Va.; a. t. Vasa C. G., Grefve, Godsäg., Kammakareg. Spangenberg, Viktor, Distriktsläkare, S:t 6, Va.; a. t. Brunkeb Erik%. 25 B", K.; mottagn. hvard. - I,., Grefve, Konstnär, Södermalmstorg 4, 9-10 o. 1/%3-1/24 (10 juni-slutet af Sö.; r. t augusti 2-'/2 3), helgd. 9-10; a. t. - Sixten, Grefve, Hagag. 48, Va , r. t (till mottagnings- - In rid, Grefvirina, Strandvägen 23IV, Ö. rummet). %j.; r. t. Österm A., Fröken, Uplandsg. 77, Va. - E., Sjökapten Storg. 56, Ö.Dj. Spanier, Arne, Ilontorist, Dalag. 33, Va.; - Nanny, ~nkefkh:a, Scheeleg. 20, K. a. t. Vasa Sparring, J. A., Ing., Knngsholmsg. 22, K. - Sixten, Korrespondent, Styrmansg. 45n.b., - A. P., Kassör, Björkstigen 3, Tellnsborg, d.~j.;. a. t. Osterm Midsommaykransen. - Hilma, Pinkofru, Dalag. 33, Va.; a. t. Sparrman, A. C.,Ankefru, Apelbergsg.398,C. Vasa Sparrov, Sigfrid,Handelsres., Hornsg. 144, Sö. Spanska Konsulatet, Skeppsbron (i, Sthlm 2. Spartan, C. T. S., Underoff. +f 2:a gr., Götg. - Legationen, Grand Hôtel, C. 34, Sö. Sparbank, Egnahems-, Vasag. 38, C.; öppen Spathon, Joh.M.,Dekor.-mål.,Solnavägenl27, liz10-7; filial Götg. 1, Sö., öppen Va. 11-3, 5-7. Speceri-o. Viktualiehand1.-expeditföreningen Sparbank, Sthlms stads. Hufvudkontor och dess sjuk- o. begrafningskassa, Fradsg. 9, Sthlm 16, öppet l/b10-l/b3 Tuleg. 18, tr., Va.; a. t. Vasa samt '126-7 e. m. söckend.; uppsagda Special i Stockholm, Aktieb., Skomakerisrmedel utbet. hvarje helgfri dag '/n10 tiklar ni. m., Mästersamnelsg. 67, C. -'123. Lörd. o. helgdaosaftnar stänges Specialaffären Lackmöbler, Birgerjarlsg. 15 dock hufvudkontoret (?iörmiddagsexp.) (ing. fr. Jakobsbergsg.), C. kl. 2 e. m. Afd.-kont., öppna söckend. Specialjärn-Aktieb.,Kungsg.56,C.;r.t e. m., äro belagna i följande folk- Specialskolan för väfning och vixtfgrgning, skolelokaler:. Handtverkareg. 17, K.; Riddare.. 7 B ö. g. t. v., 0.; inneh. LinnBg. 37, d.; Brunnsg. 11, C.; Salt- Maria K~ellin, Riddarep. 7 B, Ö.; Hed- mätareg. 2, Va.; Svartmang. 22, St.; vig Maass, Odeng. 28"', Va. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Brottninggata

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel.

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Pastoratet saknar relevanta uppgifter om gravrättsinnehavare och har

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Utvandrare Mörlunda socken R

Utvandrare Mörlunda socken R Utvandrare Mörlunda socken 857.04.22-934..6 R Utresedatum Titel Förnamn Efternamn Född Adress Män Kvinnor 9280720 INGRID DORIS ANGELIN GUNNARSSON 95 ROSENBERG 8820428 ARBETAREN NILS ERIK JÖNSON ROSENBERG

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer