- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf"

Transkript

1 Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg. 106, C.; tlf Korr Obelin, A., Karlbergsvagen 30, ; tlf Vasa o. Lid:ö Obelins, Hildur Robinson-, Fru, Musiklär:a, Hornsg. 94, So.; tlf Söder Henry, Hornsg. 94, Sb.; tlf Söder Obprneder, Ingeborg, Änkefru, Valling. 23, C. Obligationscentralen, Köp, försäljni. o. belåning af obl. o. aktier, Drcittuingg. 47I, C. Obligationskontoret H. Kugelmann (f. d. A.-R. Obligationskontoret), Premieobligationer o. lotter. öfversattuingar, Tegnérsg. Il1, ; tlf Obligationskontor, se FOr öfiigt Yrkesregistret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: [l8 951 Stadsmaklare. Obricatis, Jeanne, Fröken, Ostermalmsg. 63 A, Ö. Observatorium, ~rotfnin~g. 120, Occasion, A.-B,. Specialaffär för billiga serktyg o. jarnvaror, St. Nyg. 1, St. Ocean, Försakringsaktiebolaget, Brand-, garanti-, inbrotts-, vattenskadeförsäkring, Skeppsbron 26'. St. Expeditionen tlf 9354, 15944, Norr 4432; chefen tlf Afde1n.-kontor, för sjhfiirsakrin~, Skeppsbron 26" b., St.; tlf 54 IS, Oeklind, Karin, Fru, Agneg. 14, C. - Hugo, Registrator..i Justitie-Revisionen, Bragevägen 1, 0. Odd Fellows ordenslokal, Klara V. Kyrkog 17, C.; te1efoner:logevåningen tlf 14347, biblioteket o. iritendenten tlf , klubbvåningen tlf ; vaktmastaren tlf Norr Odd Fellom Ordens Svenska Storloge, St. Nyg. 5, I%.; tlf Odéen G. A., Bokh., Klara N. Kyrkog. 27, C. - P. b., Dir., Storg. 59, O.Dj. - Hedvig, Fru, Luntmakareg. 401, C. - Georg, A., Gymn.-dir., Luntmakareg. 42, C. - S., Revisionsekr., Götg. 99, Sb. Odel, E. K. G., Arkitekt, Vastmannag. 50, Odelberg & Olson, kontor Slussplan 9, St., Engrosfirma i Järn- o. Stål. Försäljare för: Strömsnas Järnverks Aktieb., Igelfors bruks Aktieb., Wiksfors Aktiebolag, Aktieb. Säters Yxfabrik A.-B. Finspongs hästskor m. fl. l' - 8.-B.SVEMSMAMETALLVERMEN Odelberg, Hilma, Fru, Drottningg. 2, G; tlf Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf B Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Theodor, f. d. Landshöfd, Enskede gård, Enslcede; tlf A., Med. lic. Underlik. Kir. afd., Sabbatsbergs dukhus; bost. Sveavägen 85, - -Jonson, Ghsta, Med. lic., Birgerjarlsg. 42, 0.; tlf Norr Odelborg, Gust., Rak- o. fri~érsalong, Norr- tullsg. 8 B, ; bost. Birgerjarlsg. 102, Odelbrant, Emy, Fru, Heimiinlsg.1, ; tlf Vasa Birger, Köpman, Tobaksvaror, export o. import, Heimdalsg 1, ; tlf Vasa4461. Odelfelt, Hedvig, Fria, Karlavagen 91, O.Dj.; tlf Bertil, Löjtnant, Strandvägen 671V, O.D~.; tlf Osterm Holger, Tjänsteman, Torsg. 76, Odelfors 8: Co, Carl, Agentur- & Handelsfirma, Malmtorgsg. 6, C.. tlf PiTorr Karl, Köpman, Linneg. 34, 0. Odelheim, J. A., Löjtnant, Odeng. 29, Odelmark, F. W., Artist, Kommendörsg. 29, 6.Dj. Odelsiö, Helge, Aktuarie, Yyjgiavägen 17, Djursholms-Osby; tlf DJ. O-by 38. Odelstierna, E., Byråchef, Vastmannag. 61 B, - Lotten, Fru, Valhallavägen 96I, Ö. - Hilda, Fröken, Vanadisvagen 43 IV, - Axel, Cfenerallöjtn., Vanadisvagen &IV, - Erik, Professor, Vanadisvägen 43, Oden, Expressbyrå, Dalag. 52, ; tlf Norr 41 69, Skomagasinet, Västerlangg. 24, St.; tlf Norr Svenska liff'örsakringsanstalten, Birgerjarlsg. 5, Sthlm 7. Se annons i främre pärmen o. sid Våffelbrrik & Cafë, Odeng. 90, OdBn, Hedda, Doktor:a, Uplandsg. 24, ; tlf Gulli, Fru, Götg. SS, Sö.; tlf Stina, Fru, Artillerig. 16, O.Dj. - Sven, Prufessor, Narvavägen 18I, O.D~. - Sven A., Sekr. i Sv. Landstingsförb., Götg. 61, So. - Frej, Tandtekn., Flemiugg. 63, C.; tlf Kungsh Odenberg, C. A., Vaktm., Karl:lbergsva,g. 25, MASTERSAMUELSGATAN 22 s,.nn~,~a~id,m.

2 - Odenorant Odencrants, Lars Aug., Bankdir., Karlavigen 27, Ö.; tlf T. Arvid E., Docent, Florag. 13, (1. - Jeannette, Fröken, Erstag. 1, Sö. Odencrantz, Hilma, Fru, Strandvägen 33 Ö.Dj.; tlf T E. H., Kanslisekr.,Breitenfeldtag.4, Ö.Dj. tlf (ferard, Med. lic., Eriksbergsg. 13 (f. d. Vinkelp. 13), Ö. Odenfnlk, Signe, Fru, Fastigh.-aga, Hornsg. 108, So.; tlf Söder Odenfelt Olof, Arkitekt, Grefg. 57II1 ö. g. ö.dj. ; tif Odenius, Frithiof, Med. dr (starbh.), Grefg. 4, tlf Odenrick, Anna, Fru, LinaBg. 102, Ö.Dj. - Waldemar, Försakr.-tjänstem., Hagag. 50, - J. F., Grossh., Regeringsg. 76, C.; tlf Norr 26335, äfven Odensala 10., - F. R. H., Köpm., Skeppareg. 21, O.Dj S. F., Löjtn., Gröndal, Djnrgkrden. Odentryckeriet inneh. H. Hnllgren o. H. Westerdahl, Odeng. 47, ; tlf Odéonbuffén, Ölrestaurant, inneh. Fru Julia Jacobsson, Beridarebansg. 17, C. Odéon-Teatern, Brunkebergstorg 15, C. Odhe, Anna, Fru, Journalist, Rensg. 5,, tlf Vasa l Thorsten, Redaktör, Rensg. 5, ; tli 1 Vasa se äfven Ohde. Odhelins, Gösta, Försakr.-tjänstem., Väst-.manna E. E.. fnkehu. Västmannaa. 59, Odhner. 'Hans. aktuarie. Mahskillnadsr. u 60, C.; tli Norr & Co (iiineh. Gustaf Eklund), Elektr. belysningsarmatur o. elektr. apparater, Drottningg. 29 A> C.; tlf 40 (18. - H. M., f. d. Fabrikör, Malmskillnadsg. 60, Q - Emma, Fru, Stureparken 2IV, 0. J. A., Fiöken, Karlbergsvagen 73', Va, Maria, Fröken Telegrafist, Braheg. In, 0. T. Fröken, bsterrnrlmsg. 25 & 27, O. - Per, Gymn.-dir., Malmskillnadsg. 60, C., tlf Norr Gunnar V., Kamrer, Malmskillnadsg. 60, C.; tlf Norr C. E., Kanslisekr., Eommendörsg. 17, O. - Teodor, Professor, Grefg. SI1, Ö.Dj.; tli Osterm E. M., Sjukgymnast, Karlbergsvägen 73 Va, Odin, Selma o. Maria, Bosättningsmagasin Slöjdg. 1, C.; bost. Barnhusg. 12, C. - S. J., Bosättnings- o. Lampaffär, Karl. - bergsväg. 69, ; tlf Norr THULE SKANDINAVIENS ST( Summa premieaterbaring och I s Adicaelalsndm I-Ohrsell. 801 Odeng. 67, ; tlf 55 21, Norr ; bost. Karlbergsvägen 69, ; tlf Norr Odin, Ragnar A., Järnv5gstj.-man, Torsg. 51, uppg. F, ; tlf Vasa Karl.Rak- o. Frisérsalon~.Uolandsg.. 7.C.: - C. F., Tullupps.-ma:, ~kndtverkareg 38, C.; tlf Kungsh Fabriken. Tillverkn. af transoortanordn. för lanhtbruket, Stureg. 7; O. Odontologiska Föreningen, Hollandareg. 17",", C.; tlf Norr Sällskapet, Dramatiska Teaterns Resbu- rants ensk. van in^. Odqvist, Folke K. G.: Civiling., Sibylleg. 35, O.; tlf Earl A., Regementsläkare, Sibylleg. ' 35, Ö.: tlf Norr Oehlenschlägers ~ftr., O., A.-B., afdelningskont. Norrmalmstorg 3 C.; tlf von Oelreich, C. A. W.. ~odrättsråd, Stureparken 5, O.; tlf , Norr Oettinger, Thyra, Fru, Brannkyrkag. 2 A, So.; tlf Ofelia, Blomsterhandeln, Riddareg. 35 & 37, O.D~.: tlf Osterm Ohberg, Johan, Stolsitsflatare, Majorsg. 12, O.; tlf Ohde, Gunnar, Ingenjör, verkst. dir. i Rörlednings-Aktieb. Montör, Rensg. 5 ; bost. Rensg. 1, ; tlf Vasa se afven Odhe. ~hl,-~ora,-~>rres~., Styrmansg. 3, d.dj. Ohlcén se Olsén. Ohldén, Nils, Grossh., Hökensg. 2, Sö.; tlf Söder Ohlén, C. A., Cigarraffär, Öfre Nunkbron 3, St.; tlf Norr 1142; bost. Ofre Munkbron 1, St.; tlf Norr Gösta. Kladeshandl.. Floraq. 22. O. w, - se äfvén Ollén o. 016'11. Ohlin, se Olin. Ohlséen, se OlsBn. Ohlson o. Ohlsqon, se under Olsson. Ohly, E., Kyrkoherde, Svartmang. 1611, St.; tlf 60 04, Norr 27 88; träffas pil Tyska förs. pastorsexp., Svartmang. 16, St., kl Ohm, Gösta C. V., Afde1n.-chef, Barnh~sg. 6' ö. g., C.; tlf Norr Ohrling, G. G., Civiling., Karlbergsvägen 58, - A. W., Verkm. rid Sthlms E1ektr.-verk, Kungstensg. 21 A, ; tlf Vasa se äfven Orling. Ohrloff & Staiige Eftr., inneh. J. S. Hansson, Klara V. Kyrkog. 9 '12, C.; tlf Ohrsell, Carl, Grossh., Kungsbroplan 2, C.;, tlf RSTA LIFFORSAKRINGSBOLAO nst till de försäkrade: öfver 27,200,000 kronor.

3 Okmian-Oldenburg. Okmian, Jakob, Skräddare. Vasterlångg. 54, St.; tlf Norr N. Skrädderiaffär, Vasterlångg. 71, St.; tlf korr 20 79; bost. s. g. 65. O'Konor, Anne M. o. Louise, Fröknar, Odeng. 71, Olai, Mathilda, Fröken, Riddareg. 511r,Ö.Dj.; tlf Österm N., Kontorist, Vastmannag. 7211, Olaison Carl A., Dentist, Smålandsg. 36' (strax intill Regeringsg.), C. Insätter konstgjorda tänder. Plombering o. tand- uttagning smärtfritt. Ofver 35-krig praktik. Billigt. Tlf Norr Mottagn. 10-3, 5-7, sönd Edv., Tandläkare, Regeringsg. 41 (midt emot Sidenhuset), C.; träffas helgfria dagar från 10-2 och 4-5; tlf Norr Olhn, Hjalmar, Agenturaffar, Greftureg. 76B1, O.; tlf Laura, Fröken, Döbelnsg. 25 & 27, ; tlf Norr Signe, Fröken, Nybrog. 58, Ö.,; tlf G. L., Handl., Nybrog. 58, 0. - H. M. T., Notarie, Nybrog. 58,, O. - Gustaf, Revisor, Nybrog. 58, 0. Olander, Ragnar, Dir..Solsidan,Saltsjöbaden; tel. Saltsjöb Emma, Damkonfektion, Mästersamuelsg. 19 A, C.; tlf Nprr ; bost. Eriksbergsg. 12 A, O.; tlf Norr Gustaf, verkst. Dir. i A.-B. Gust. Olander &.Co, bost. Valhallavkgen 102, O.; tlf Osterm Hildur, Doktorinna, Uplandsg. 58, ; tlf Vasa Signe, Fröken, S:t Eriksg. 24=I, ö. g., C.; tlf Kungah Jt Co, Gust., A.-B., Klideshandel, Herrkonfektion o. skrädderiaffär, Rege- ringsg 52 C.; tlf 9856, Norr Daniel, ~lädeshandl., Stureg. 15II1ö.g., Ö. C. A. S., Kontrollör, Tegnbrsg. 2B, - G., Linjeforman, Uplandsg. 93, - Gerda, Lärar:a, Uplandsg. 7, C. - Otto,Pappershandel, ~ke~~~aree..21,o.dj.; tlf Norr V. H., f. d. Seminarieadj., Karlavägen 99I1I, Ö,Dj. - Einar, Sjölrapten,Katarinavagenl3AV,So. - Ester, Sybehörsaffär o. Damkonfektion, Valhallavagen 22, - August%, Ankefru, Ringvägen 106, So. - Emmy,Ankefru, Kommendörsg. 42,O.Dj.; tlf Olascoaga, Laurentino, Dr, Argentinsk minister, Kommendörsg. 3511, O.Dj. Olausbn & Wiiks Travaruaktieb. Rosenlundg. 5, So.; tlf Söder JONKOPINGS Olausons, D., Musikhandel, L:a Vattug. 22, C.; tlf Xorr Olausson, Albin, Afd.-chef, Brinnkyrkag. 88, SO. - C. A., Artist, Tecknare, Norrtullsg. 11, ; tlf Vasa K. A., Byggnadsing., kontor o. host.falug. 21, - Nathalie, Fröken, Skeppareg. 22, Ö.Dj. - G. Julius, Handl., Nyborg, Ulfsunda. - Hugo, Partiaffär. Brannkyrkag. 147, So.; tlf Söder C. J., Poliskonst, Braheg. 30, O.; tlf Österm J. A. A., Sadelm., Davidbagaresg. 1811, C. - Irma, Södermalms Guldsmedsaffär, Götg. 18, So.; bost. S:t Paulsg. 1, So. - Erik, Tandlak., Uplandsg. 41. ; tlf. Norr C. W., Arbetareg. 22, C. Olbers, G. E., Civilingeniör, Helsingeg. 18IV, - L. A. L., Fröken, Helsingeg. 18'7, - J., v. Haradshöfd., kontor Fredsg. 6, C., tlf Levin, v. Hiradsh., Engelbrektsg. 19, 0. Olby, J., Bageriidk., Frejg. 6, - Anders, Ingenjör, Storabiltg. 25, Ö.Bj., tlf Oldberg, Louise, Fru, Lillabältg. 4, O.Dj.; tlf Edward, f. d. Kommendör, Grefg. 14" i b, t O.Dj.; tlf Olde, A., Fru, Jakobsbergsg. 17, C. - Henny, Fröken, Lutzeng. 12 A1, O:Dj.; tlf osterm s Eftr., Lars,Speceriaffar (inneh Herb. Wallin), Klarabergsg. 56, C.; tlf Norr Spiru, Tobaksexpert v. A.-B. Sv. Tob - monopol:^ cigarrettfabr., Maria Bang. 4, So.; tlf namnanrop: ~Tobaksvarorn; bost. Katarina V. Kyrkog. 6, So.; tlf Söder Oldenburg, G., Attach6 i K. Utrikesdel)., Riddareg. 17, O.Dj. - Carl, Bokbind., Götg. 32 B, So.; tlf Söder, Bokbinderi, Kartongfabr.; bost. Skogsvägen 25, Enskede. - John, Boktryck., Linnéaparken 28, Äppelviken; tel. Appelv Erik, Direktör, Brunkebergstorg 12, C.; tlf 6 20, Norr K. G., Direktör., Odeng. 35, - Hj.,Disp.,Knut-Wallenbergsvägen 1,Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb E. M., Fru, Riddareg. 17, O.Dj. - Uno, v. Hiradsh., N O t arius Publicus, Auditör i K. Flottan, Lidingö Villastad. Tjänsterum: Drottningg. 41V, C.; öppet 9-3. Personl. emottagn. 9,80-10,s O JURIDISKA I B Y 16 HAMNGATAN 15

4 Oldenburg-Ollongren. f. m. o. 2-3 e. m. Växlar för protest före kl. 3. Tlf 1406 (14 07 privat), tlf Norr Protesttelefoner: tlf 66; se annons sid. 23. Oldenburg, Thor S., Kamrer, Pilg. 24, C.; - tlf & Torngren, Landtmaniiaprodukter, Vasag. 23 & 25, C.; tlf Norr Bertil, Redaktör, kv. Ha~en Ostra n:o 6, Lidingö villastad; tlf Lid:ö Oldfeldt, E. L., Köpman, Högbergsg. 11, Sö. Oldin, E., Ringvägen 10, Sö. Oldmark, Martin, Handl. (speceri-), firma Martin Olsson, Hötorget 11, C.; bost. Rkdmansg. 651V - Ivan, Tandläkare, kveavägen 23"I, Q; tlf Norr Oldner, Ehrnfrid, Ing. h. Elektr. A.-B. Siemens-Schuckert, Rensg. 1111, ; tlf Vasa Oláhn, Rich., Hjorthagsvägen 5, O.Dj.; tlf Oleinikoff, G., Med. dr, S. ~lasieholmsham-' - se afven OhlBn o. Ollén. Olenius, Jakob, Apotekare, Götg.?V, Sö.; tlf Söder Nils, e. o. Kammarskrifv., Västmannag. 30". ; tlf Olesen, H. N., Bokh., Dalag. 23, 1 Olin; 2 Ohlin. -l L. H. G., Banktj.-man, Heleneborgsg. 18", 5ö. -1 Gösta R., Civiling., Saltsjö-Dufnis; tlf Saltsjö-Dufn l A. R., Direktör, S:t Eriksg. 63I, C. ; tlf , Norr ' C. Wilhelm, Direktör, Vartavagen 4, O.Dj.; tlf z P. G., Direktör, Rosenlundg. 12, So. -l Siri, Fru, Journalist, Ringvägen 104, So.; tlf l 0. A., Förs.-tjänstem., Runebergsg. Il1, ö.; tlf Norr Ernst G. Grammophoner o. plattor, Elektr. installationsmateriel, utför uppsittningar o. reparationer af elektr. anlaggn., Jakobsg. 28, C.; tlf Norr l Gustav, Hofrättsråd, Rofslagareg. 5 BIV, C.; tlf l Nils, Ingenjör, Brandinsp. i Skandia, Ringvägen 1041V, So. -z Ernst E. W., J+rnvägstj.-man, violoncellist, Kungsholmsg. 62, C. -"ils J. F., Kontorist, Brannkyrkag. 77, Sö. ; tlf Söder l Ernst G., Köpman, Jakobsg. 28, C. ; tlf Norr VIKIN G S KO KRAM 1 Olin ; 2 olilin, 803 -l Carl O~car, 1:e Lifmedikus, Karlavägen 65, 0.; spec. mag- och tasmsjukdomar. -z Symonds, Miss, Earlavägon 2anr, ö.; tlf Osterm l Olof, Målarmast., Österlhgg. &l, St. J. F. L., Sjökapt., Volmaryxkullsg. 9, So. P. G. F., Stat.-skrifv. v. S. J., Villa Sundsberg, Alfsjö..lErnst, Tjänsteman i Järnviigsstyrelsen, Kungsholmsg. 23 L 27, C. -* K: G., Tjanstem., Ritaren 4, Mälarhöjden. -2 M. B., Änkefru, Högstigen 14, Wörby, Stocksund; tlf Stocks Olinder, Olof, Amanuens, Bergviksvägen 42 (f. d. 94), Smedslatten, Appelviken; tlf Appelv Oliv, Carl Fr., Verkm., Folkungag. 69, Sö.; tlf Söder H., Änkefru, Frejg. 23, Olivebladet, tidskrift, Diakonissanstalten, Erstag. 1, Sa. nen 4AxV, C. Olivecrona, Herbert, Med. dr, Flemiilgg.28,C. Olén, Maria,' Fröken, Styrmansg. 39, O.Dj. Olivenbaum, Carl Th., Tandläk., Stureg. 81: O. ; Mottagn. efter öfverenskommelse prjlf 75874; bost. S:t Eriksplan lov, - M., Ankefru, Grefg. 24I, O.Dj. Oliwier, Albert, Skräddarmast., Tegnérsg. 40, Vu.; tlf Vasa Oljedepôten, Svenska, A.-Bol., Malmtorgsg. 3, C.; tlf 28 45, Norr Olje-Eldning, A.-B., Oljeeldningsapparater för alla slags ångpannor, varmeledningspannor, bakugnar o. tskniaka ugnar. Konstruktioner o. tillverkning af industriella ugnar, Kronobergsg. 29, C.; tlf Eungsh. 5658, Kungsh Telegrafadr.: ~Oljeldning». Filialer Göteborg, Berzeliig. 11,tlf 19987,o.Maln1ö, Stortorget 3, tlf Olje- o. Tjarprodukter, A.-B., Malmtorgsg. 5, C.; tlf Ollén, Lydia, Folksko~lär:a,Iirukmakareg.46, So. - Ingrid M. P., Laïarza, Scheeleg. 20, C. - J. M. Redaktör, Stockholmsvagen 24n, Råsunda; tlf Ras N. P., Chefredaktör, Auravagen, Djursholm; tlf Djursh Joh.. Red.-sekr., Krukmakareg. 46" So.; tlf Söder Nella, ankefru, 20, C. - se afven Olén o. Ohldn. Ollers, Edvin, Artist, Döbelnsg. 14, Ollman? H.,. Fröken, Storg. 54, O.Dj. - Sigrnd, Ankefru, Hornsg. 186B, Sö.; tlf Söder Ollongren, K. A., Köpman, Axelsbeag 3, Mälarhöjden. INDUSTRI'AKTIEBOL. VI K I N G ORIBRO M

5 --A 804 Ollongren, Axel, Speceri- o. Slakteriaffar, Axelsberg 7, Malarhöjden. Olmer, Helga, Fru, Lärar:a, Biblioteksg. 32, Ö. Olmers,Georg,Bankkassör,Västmannag.68IV, : tlf Vasa Olofson, Rob., Bokli., Kocksg. 6, So.; tlf Söder Olofsson, N. E.,Agronom, Experimentalfaltet. - S., Bok- o. Pappershandel, Götg. 27, Sö.; tlf Söder E., Boktryckeri, Ostgötag. 18 & 20. (f. d. 24 A), Sö.; tlf Söder 3' Ollongren-01sBn. - Olof W., Byggnadsing., Eriksvagen 40, Dufbo, Sundbyberg; tlf Dufbo Carl, Byråchef, Rat. V. Kyrkog. 6V, Sö. - J. M. C., Cigarrbandl., Nybrog. 14 B, Ö. - Selma, Cigarraffar, Surbriinnsg. 26, - A. A., Dir., Storg. 58, 0.Q.; tlf Osterm Hj., Dir. för A.-B. Kappaffären Continental och A.-B. Kappafi'ären Eve, bost. Birgerjarlsg. 67", - J. P., Fabrikör, Hollkndareg. 32, - K. J., Fisk- o. landtmannaprod. en gros, Hötorgshallen 52, C.; tlf Fanny, Fru, Kaf6, Svedenborgsg. 35, Sö.; tlf Söder Sofia, Fröken, Katarina V. Kyrkog. 6, Sö. - Edvin, Handelsres., Folkungag. 89, Sö.; tlf Söder J. Th., f. d. Handl., Rörningsberg 22, Ulfsunda; tlf UIfsunda J. R., Ing., Rörstrandsg. 38, - David, IContorist, Angsvagen 23, Enskede. - N. Oscar Kontorschef; Svartensg. 12'1 ö. g., dö.; tlf Söder Carl, Tobakshandl., Kungsholmsg. 30, C.; tlf Norr R. W., Pappershandel, Karlaviigen 76, O.D~.; tlf Osterm G. Sigfrid, Posttjänsteman, Döbelnsg. 4Zr1 ö. g., ; tlf Vasa S. O., Tjanstem. i Försäkr. A.-B. Skandia, Svedenborgsg. 1, Sö.; tlf Söder Viktor, Tjanstem., Bondeg. 15 B, Sö.; tlf Söder Aug., Vaktmast. (Sthlms,Ensk. Bank), Karlavagen 42IV, O.; tlf Osterm B. Hj., Verkmäst., Olofsborg, Ulfsunda; tlf Ulfs E. A., Verkmäst., Handtverkskasernen, Skeppsholmen, O.Dj.. - L. J., Jarlag. 35, Aspudden. - Magnus, Blekingeg. 18, Sö. OlofströmsKommissions~a~er, ConradJacobsson, Emaljerade kärl o. skyltar, transportflaskor, mjölkkylare m. m., Greftureg. 9 A, O.; tlf 75386, Norr Olows, G., skeppsmäklare, Folkungag. 6 C, Sö.; tlf & Borin, Skepgsmäkl., Kornhamnstorg 53, St.; tlf 88 58, 88 59, Norr Olovsson, se under Olofsson. Olrog, H. S., Dir., Stallg. 3 (f. d. 4), C.; tlf Norr Th., A.-B., Grossh.-firma, Stallg. 3 (f. d. 4j, C.; tlf Th., Grossh., Strandvägen 25, Ö.Dj.; kontor Stallg. 3 (f. d. 4), C. Olschanski, L o. S., Bergnings- o. Dykeribol., Norrlandsg. 8 & 10, C.; tlf Leop., Direktör, Drottningg. 53, C.; tlf Norr Olsen, C. O., v. Amiral, Ostermalmsg. 591V, Ö.; tlf T., Bankkassör, Stockholmsvagen 231V, Råsunda; tlf Rås Harald, Boktryckare,Styrmansg. 51,Ö.Dj. - T.,A.-B. Collan-Olje-Fabriken, kont. Garfvareg. 9 áz 11, C.; tlf Hakon, Disp., Tangen, Sthlm. - Signe, Fru, Helsingeg. 7, ; tlf Vasa 47 '22. - John, Snickare, Artillerig. 48, O.Dj. - Thorwald, Tapetserare o. Möbeltillverkning, Hornsg. 32, Sö.; tlf Söder Vald., Tjänsteman, Årstalunden 8B, 2%. Isak, Verkm., Långholmsg. 21, Sö. - Edvin, Linnég. 78I ö. g., Ö.Dj.; tlf l Olsén; 2 Olsuéu; 3 OhlsBn ; 4 ~hlsé%; 5 Ohlcén ; 6 OlzBn. -P -3 Olle, Advokat, kontor Hamng. 1 AV, C.; ' bost. Storg. 59, O.Dj.; tlf Aug., Bokbinderi o. kartongtillverkn. Rensg. 19, ; bost. Grefg. 38, Ö.&. -"ven E. L., Bokh., Grefg. 38'11, O.Dj. -3 A. G., Chaufför, Grefg. 38, O.D~. -3 A. V., Disp., L:a Vattug. 26, C. -3 K. O. H., Fil. mag., Lärare v. Palmgryska Samskolan, Cfreftureg. 42", Wilh., Folkskollar., Tre Liljor (f. d. Tre Liljors plan) 6, -1 Sigrid, Fröken, Vastmamag. 4911, ; tlf Vasa Herman, Gravör, Högbergsg. 46 B, Sö.; tlf Söder Ernst, Grossh., Västmannag. 69, -1 A., Handl., Kocksg. 9, Sö. -3 Th., Herr- o. Damskrädd., Flemingg. 12, C.; tlf Eungsh. 10. O., e. o. Hofr.-not., Storg. 59, O.Dj. -l R. A., Ingenjör, Bergsg. 11, C. -l K. H., Kontorist, Gäfleg. 15 FIII, Lydia E., Kontorist, Grsftureg. 25I, O.; tlf Vasa l C. G., Korrekturlas., Prastgkrdsg. 2A, 80. 1

6 Johannes OIsén-Olsson Ulsén ; 2 01ssBn ; 3 Ohlsbn ; 4 Ohlséen ; ; 2 Olson; 3 Ohlsson ; 4 Ohlson ; 5 Ohlcén; 6 OlxBn. OlsBns, Jnlins, Litografiska anstalt, L:a Vattug. 21, C.; tlf , Norr s Anna, Modist, Grefg. 38, O.Dj. Emanuel, Sjökapten (A.-B. E. J. Werner & C:o), Repslagareg. 22B1,S0. -' Helge, Skådespel., Dalag. 78 C, ; tlf Vasa t Nilsson A.-B., engroslager af Smörjoljor, alla slags Dragremmar, Packniiigar Presenningar, Tjiira, Trassel, Lim, bagnsfett, Smáirgelskifvor och Duk, Sandpapper, Lagermetall m. m., Kungsg. 66, C.; tlf 7 00, , Norr Telegrafadress: OhlcBnit. Karl W., Tandtekniker, Sockenviigen 665, Enskede. -l A. M. Gudiva, Telefonist (Huoo Hartig, tlf ), Tomtebog. 3411, P. H., 1:e Telegrafassist., Vegag. 9, ; tlf ' Ernst, Vedhandl., Inedals%..S, C.; tlf l & Co, Alfred, Sthlmskontor, inneh. F. O. Aurell, Vasag. 15 & 17, C.; tlf , lager Valling. 35, C.; tlf ankn.; inneh:s bost. Vanadisvagen 42, ; tlf Olsgård, Sven, verkst. Dir. i A..B., Sven Olsgård, Blasieholmsg. 3, C.; tlf N. G., Köpman, Blasieholmsg. 3n.b., C. - Sven, Firma, tillv. Vedkapsågen o. Ved klyven esso on, Blasieholmsg. 3, C.; tlf Telegramadr.:»Kopplingo. msson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; - A. Emil, Advokat, Norrmalmstorg 2, C. tlf ; bost. Rosenlundg. 30 B, So. tlf Söder Axel F. N., Advokat, Jur. utr. kand. Ledamot af Sveriges advokatsamfund, bost. Eriksbergsg. 12, O.; tlf Norr 's, Axel F., Advokatbyrå, Malmtorgsg. 2, C.; tlf Norr , Norr l %. V., Afde1n.-chef, Idnng. 6I, -' G. H. E., Apotekare, Bondeg. 35I, Sö.; tlf l -Hjertman, Julia, leg. Apotekare, Eriksbergsg. 17, O.; tlf B., Arkitekt, Karlbergsviigen 58, -l E. M., Arkitekt, Solnaviigen 53, Edvard, Arkitekt, kontor o. bost. Götg. 22, Sö.; tlf Söder ' Folke, Assist. v. Sthlms stads arbetsförmedl., Bergviksviigen, Smedslätten, Pippelviken. THULE SKANDINAV~ENS -l A. K., Automobilverkst., Gaveliusg."(f. d. Barniingstvarg.) 2 A, Sö. -l A. S., Automobilverkst., Vanadisvägen 27, ; bost. s. h. -3 A., Bagare, Gotlandsg. 75, Sö.; bost. s. g H. V., Bageriidk:a, Rörstrandsg. -1 Emy, Bankbiträde, Fru, Katarina Västra Kyrkog. 6, Sö.; tlf Söder Emil, f. d. Bankdir, Skeppareg. 18'5,.Di.; tlf l F. Gustav, Bankkamrer, Florag. 61V Ö. g., O.; tlf Norr Björn N., f. d. Bankokommiss., Tegnérslunden 10, -8 C. Gustaf, Banktjänstem., Bellmansg. 38: So.; tlf Söder Isse, Banktj:man, Brännkyrkag. 99, Sö. -1 O.F.,Banktjänstem., Kaka V.Kyrkog.6, So. -l O. W., Banktjiinstem., Inedalsg. 16 An, C.; tlf Kungsh P Sven, Banktjänstem Karlavagen90,O.Dj. -4 P., Bankvaktm., &&mannag. 12, ; tlf Norr Agda, Barnrn., Skåneg. 81, Sö.; tlf "ennie, Barnm., Jakubsbergsg. 19, C. -1 Kerstin, Barnm., Davidbagaresg. 26B, C.; tlf Norr Alfred, Bildhuggare, Ynglingag. 17, ; tlf ; bost. Birkag. 19, VU. -4 & Berggren, Bil. o. Mek. verkstad, Drottningholmsvagen 1 B, C. -3 & C:os Bilverkstad. Heleneborgsg. 17, So.; tlf Söder , g G. w,, Bleck- o. i)latslageri, Vegag. 17, -1 A., Blomsterh., Klaraberpg. 23 C.; tlf 89 87, Xorr 5 64; boat. ~~pelviksvägen 74, Appelviken; tlf Appelv a Sigrid, Blomsterhandel, Götg. 23, SO. -' J. M., Bokbindare o. Handförgyll., Uplandsg. 69, -l Alfred, Bokbinderi, Bryggareg. 2 A, C.; tlf Norr l Otto, Bokbinderi, &fästersamuslsg. 67, C.; bost. Spånga. -1 Axel, Bokfiir., Vanadisviigen 36, ; tlf Vasa Ernst A., Bokför., &t Eriksg. 90n, -zknut, Bokhandl., Dalag. 3211, ; tlf Norr l Bertil, Bokh., Dalag. 70, ; tlf G. O., Förste bokh., Artillerig. 12, O.Dj. '-l Georg, Bokh. hos K. Vattenfallstyrelsen, Dalag. 86, ; tlf Vasa l Ture, Bokh., Vastmannag. 53, ; tlf STORSTA LIP POR SAK RINGS BOLA^^ Anavarssumma c:a MX),000,000 kronor.

7 -p 6 Olsson. I lmsson ; 2 Olson; 3 Olilsson; 4 Ohlson; l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson ; 4 0 h l E -l Emil, Boktryck., Tomtebog. 48, ; tlf Vasa l P. A., Boktryckeri, Radmansg. 14, Ö.; bost. Dannemorag. 12, -l Robert, Boktryckeri, f. d..,berpin..& 01sson, Greftureg. 24 B, O.; tlf Osterm l Elin, Bosiittn.-affär, Blekingeg, 12, Sö.; bost. Bondeg, 41 A, Sö. Hanna, Bosattn.-affär, Storg. 16, Ö.oj. O., Brukspatron, Valhallavagen.112, Ö. -l Albin, Bryggmast., St. Nyg. 24, St. Ohlssons, Erik, Brgdg5rdrr, Aktiebola- get, Lager af bjiilkar, sparrar, palar, sågadt o. hyfladt trii samt snickerier. Kontor o. brädgårdar Liljeholmen. Tlf namnanrop:»erik Ohlssonsn o. Söder Dir. G. Malmqvist. -4 Fridolf, Butiksinspektör, Asög. 117, C. -l Aug., Byggm., Dalag. 36,- Johan, f. d. Byggmast., Asög. 75, Sö. -l Johan, Byggmast., Arbetareg. 22, C.; tlf Kungsh ' Jöns, f. d. Byggmast., Volmaryxkullsg. 10 C, Sö. ; tlf Söder Wscar, Byggm., Skåneg. 97, Sö. -l Axel, Byggnadsing., kontor Leopoldsg. 1, Ö.; tlf 24 46, 2447, ; bost. Leopoldsg. 1, O.; tlf pelv. 2 77, affarstel. i Sthlm I C.Detlof, Byggnadsinp., Småland~g.12~~ C. -9 E. Ossian, Dir., Upsalag. 11, ; tlf Vasa -a Engelbrekt,, Byggnadsing., Tomtebog. 911, 77 89, koiitoret Ejnar, Direktör, Odeng. 987, ; tlf Vasa -l O., Byggnadsing., Riddareg. 48n1, Ö.Dj.; tlf Erik, Direktör (Hotell Regina), Herserud -Gotth. E., Byggnadssnick., Akervagen 18, 12, Herserud; tlf Lid:ö 112, (f. d. 42), Ensliede. -3 Erik, Direktör, Frejg. 62, -"rnst, Byggnadstekniker, Uplandsg. 74, -1 Ernst A. F., Direktör, Skeppareg. 26", Ö.Dj.; tlf Z H. E., Byrachef, Stureg. 60, Ö. -2 Ernst Ci.V.,Direktör, Styrmansg.l?,Ö.Dj. -l A. H., Byrådir., Bergsg. 16, C.; tlf V. A., Dir., S:t Eriksg. 32 B, C. -a Ivar, Byråinspektör, Norrtullsg. 26, ; -1 F. T., Direktör, Karlbergsvagen. 24, tlf Vasa Gösta, Direktör, Skeppareg. 74, O.Dj.; tlf Anna, Cigarr-, tidn,- o. pappersaffar, Kom- Osterm mendörsg. 46, O.Dj. -2 Herman, Direktör, kpntor Vasag. 48, C.; -' Augusta, Cigarraffar, Flemingg. 38, C. tlf 85 40; bost. Ostermalmsg. 75, Ö.; -l Ellen, Cigarraffär, Luntmakareg. 79, tlf l Emma, Cigarraffar Pridhemsg. 54, C. -1 Hj., Direktör, Timmermansg. 29 AI1, So.; -l J. E., Cigarraffär, ~jiirhofs~. 43 A, Sö. -l Kristina, Cigarraffiir, Brannkyrkag. 149 A, Sö. -l A. H., Cigarrhandl., Regeringsg. 72, C. -3 A. A., Civilingenjör, kontor Sibylleg. 10, 0.; bost. Braheg. 39, 0. -' Axel, Civiling., Skeppareg. 20, O.D~.: tlf Osterm Ernst, Civiling., Odeng. 44 IV, ; tlf Vasa JONBMOPIMGS -1 Georg, Civiling., S:t Eriksg. 75, ; tlf Vasa H. B., Civilingenjör, Valling. 18, C.; tlf l70 23, Norr ; firma H. B. Ohlsson, Patentbyrå, Regeringsg. 46, C.; tlf l John, Civiling., Förste byrung. i Jarnv.- styr., Tre Liljor (f. d. Tre Liljors plan) l", ; tlf Vasa Victor, Civiling., Karlbergsvägen 72B, -1 & Funks Damskrädderi, Mastersamuelsp. 3, C.; tlf Norr l Otto. A, Damslrriidderi, Arsenalsg. 4" (hiss), C.; tlf Norr Carl, Dekorationsm&l., Tomtebog. 39, -l Ragnar, Dekoratör, Valling. 12, C. -e Ellen, Diakonissa, Jungfrug..7 B, Ö.; tlf Norr Anders, Direktör, bostad Karlavagen 49, Ö. ; tlf ; kontor: Odelberg & Olson, Slussplan 9, St.; tlf l Anders, Direktör, Torsg. 2911, -4 B. O. T., Dir., Skeppareg. 74, Ö.Dj.; tlf 'i l Birger, Direktör, Tyrg. 3, Ö.; tlf Norr C., Direktör, Äppelviken; tlf bost. Ap- tlf J. E., Dir., Sköldungag. 6I, Ö.; tlf L., Direktör, Nybrog. 16I, Ö. -l O. F., Dir., Lillabiiltg. 5 (f. d. 3). O.Dj. -4 Sture, Dir. (Ekström & Hof1und.A.-B.); Birgerjarlsg. 60, Ö. ; tlf Norr ,. -l Aug., &or, Disponent, Karlavagen 11, O.; tlf Ivar, Disp., Birgerjarlsg. 83, ; tlf , kontoret tlf JURIDISKA BYRA 1 6 HAMNGATAN 1 6

8 1 Olsson ; 2 Olson ; 3 Ohlsson ; 4 Ohlson ; 1 Olsson ; 2 Olmn ; 3 Ohlsson ; 4 Ohlsoy -- I --- -l Oscar H., Disponent, Banérg. 29, Ö.Dj.; tlf osterm a Emil, Distriktsläkare, Götg. 6g1, Sö.; mottagn. hvard. 9-10,2-3; helgd ' Axel E, Elektr. aer, Sveavägen 82, ; bost. s. h. -' E. M. S., Exp.-vakt (Utr.-dep.), f. d. Arffurstens palats, C. -' & Co, A. S., Express-,p. Mäklarfirma, Grefg. 30, Ö.Dj.; tlf Osterm l Kayl, Fabriksidkare, Appelviksvagen 90; Appelviken; tlf Appelviken ' A. L., f. d. Fabrikör, Hornsg ', Sö. -l A. W., Fabrikör, Tegnérsg. 29, -a Axel, Fabrikör, Kaptensg. 1511, Ö.Dj.; tlf Oscar, Fabtikör, Frejg. 67, ; tlf Vasa 3 75, Söder &B. E., Faktor, Kronobergsg. 28', C. -l K. N., Faktor, Fridhemsg. 13 A Ix', C. -l Hugo A., Fastighetsag., Grefg. 17, O.Dj. J. 0. N., Fil. dr, Flemingg. l6 B, C. Eornsg. 39, So.; bost. s. g. 66 A. -$ Carl, Fil. kand.,-,språklär., Grefture~. -' Alma, Fröken, Restaur.-inneh., Uplandsg. 22 B, Ö. -3 Olov, Fil. kand., Lär. v. Kommunala mellanskolan, Prastgårdsg , Sö. -q. F., Fil. lic., 1:e Assist., Birgerjarlsg 94I, ; tlf Norr l A. E. V., Fil. mag., Lärare, Ad. Fredr. torg 1 A, So. -a Halvar, Filmchef, Bergsg. 13, C. -' Bertil Filmregissör, Solnavägen 491V, -l O., FI!aggstyrm., Liuboda 12, Alt'sjö. -' Axel, Folkskollar., Mosebacketorg 14. So. -' Sten Robert, Folkskollär., S:t Eriksg. 16: C. -3 Alma, Folkskollär:a, Folkungag. 14, So. -3 Anna, f. d. Folkskollär:a, Norrtullsg. 65, -l Anna, f. Hansson, Folkskollar:a, Rosenlundg. 30 B, So.; tlf Söder a Elisabet,Folkskolliir:a,Eungsliolmsg.20,C. -l Ester, Folkskollar:a,Borgmastareg. 16, Sö. -l Hildur, Folkskollar:a, Katarina V. Kyrkog. 6, Sö. -g Maria, Folkskollär:a, Erukmakareg. 141n, So.; tlf Söder Mary, Folkskollär:a, Runebergsg. 6, Ö.; -l Märta, Folkskollär:a, Ostgötag. 27, So. tlf Söder ' Signe, Bolkskollar:a, Bergsg. 28, C.; tlf Kungsh * Einar, Fotograf, Pipersg. 4, C.; tlf Kungsh Arnanda, Fru, Döbelnsg. 5 n b., C., tlf Norr l Anna, Fru, Riddareg 12" ö. g., Ö. VIK1 N G S K O -3 Anna, Fru, Upsalag, 3, ; tlf Norr Anna, Fru, Artillerig ö. g., O.Dj. Anna, Fru (Firma A. Sjöstedt), Pappershandel, Kommendörsg. 21 B, 0. Augysta, Fru, Odeng. 53, ; tlf Vasa a Elin, Fru; Förest:a för Kungsholms Arbetsförening, Svartensg. 16 & 18, So. -l Elisabet, f. Sparrstram, Fru1Vidarg.4,va. -4 Elsa, Fru, Kardellg. 5, O.; tlf Osterm l Ester, Fru, Stureg. 52n.b. t. v., Ö. -2 Fredrique, Fru, Snickareg. 7, C. -l H. A., Fru, Folkungag. 89U.b., So. -4 Lotten,, Fru, f. Kugelberg, Karlaplan 9 A, O.Dj.; tlf l A. E., Fruktaffär, Luntmakareg. 54 Harald. Frukt- o. konfektdffär, ~enstjarnasg. 13, Sö. -is, Ester M., Frukth. (inneh.esterengluncl), 3, C. --l Anita, Frijken, Damfrisering, Hornsg. 96 $ 98, Sö. -3 Augusta, Fröken, Rörstïandsg. 8, -1 Carolina, Fröken, Biblioteksg. 2611, Ö.; tlf Oaterm ' Carolina, Fröken, Skepparcg. 60n.b., Ö.Dj. -4 Elise, Fröken, Husagarinna, Eungsholmsg. 15", C. -l Emma Lovisa,Fröken, Tomtebog. l9ii1,vcs. -* H., Fröken, Damskrädderi, Norrlandsg. 19, C.; tlf Norr ' Helfrid Fröken, Assistent, Skeppareg. 51, d.~j.; tlf Osterm l Hildur, Eröken. Damfrisering, Vidarg. 5. Hulda, Fröken, Vikingag. 34 A, Judith, Fröken,Damskridderi,Styrmansg. 14, Karin, Fröken, anst. hos Lifförs.-aktieb. Thule, Kungsg. 621V, C. ; tlf Norr a Lotten, Fröken, Pensionat, Klarabergsg.. 40, C.; tlf Norr Maria, Frbken, Heleneborgsg. 18, Sö.; tlf Söder Maria, Fröken, Cigarr- o. Tidningsaffar, Storg. 48, O.Dj. -2 Matilda, Fröken, Idung. 5I ö. g., ; tlf Martha, Fröken, Pianist, Frejg. 46 BII, -1 Selma, Fröken, Nybrog. 7lU, Ö.; tlf Osterm I Signe, Fröken. Skeppareg. 51, O.Dj.; tlf Osterm INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I N G OREBRO -

9 808 ' Olsson m l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; -l Therese, Fröken, Äppelviksvägen 74, Ap. pelviken; tlf Appelv s Frida, Ebba o. Gerda, Fröknar, Florag. 6" (Trädgårdshuset), 0. ; tlf Norr l Hanna o. Judit, Fröknar, S:t Eriksg. 128, nppg. B', ; tlf Vasa S J. 0. E., Fröknar, Hagag. '211, ; tlf Vasa "lga 0. Edla, Fröknar, scheeleg. 5, C.; tlf Kungsh l Amalia, Faltskär, Västerlångg. 55, St.; tlf Norr l Anna, Fältskär, Roslagsg. 22, -' Henning, Författare, Västmannag. 70, -l Karl, Förlayschef, Hornsg. 45, So. -l K. E. A., Förman, Kapellgr. 6, So.; tlf Söder l E. N.,Förr&dsarb., Handtverkareg.31A, C. -l S. J., Förrådsfirman, Uplandsg. 35, -S Erik G., Försäkringstj:man, Västmannag. 81V, -3 Karl, Glasmästeri-, Spegel- o. Ramaffär, Odeng. 32,; bost. Döbelnsg & Co, Gina, Glas-, porslins- o. affar, Handtverksreg. 28, C. -4 A. G., f. d. Godsäg., Karlbergsvägen 201, : tlf l Albert, Grossh., Frejg. 451: -1 Axel, f. d. Grossh., Strandvägen 9, O.Dj. -l Edvin, Grossh., Karlbergsvägen 52, -l Emil, Grossh., Strandvägen 13, O.Dj. -B H. L. L,, Grossh., Nybrop. 28 A, 0. J., Grossh., Grefg. 62, O.Dj. -' Jod, Grossh., Partiaffär, Elektr. Materiel, Repr. for Mix & Genest, Hamburg, Stadsgården 22, So.; tlf Lager Norrtullsg. 61, ; tlf Joh. E., Grossh., kontor Norrlandsg. 16, C.; tlf 30 70; bost. Stocksund; tli Stocks l John, Grossh., Storg. 56, O.Dj. -l & Rosenlund, Grossh.-firma, Dalag. l C, C. Se annonser å bakre parmen oeh ä kartan. -'s, Oscar F.,Handelsaktiebolag, f. d. (Arthur Hedelius), Strandvagen 7 C, O.Dj. -3 Artur F. E., Handelsbitr., Hollandareg. 12, C.; tlf Norr Herbert, Handelsbitr.,Valhallav%genlGO~, adj. -2 G. E., Handelsbokh., Ostgötag. 36, So. --' Axel, Handelsförest., Odeng l Eilda, Hande1sidk:a (frukt- o. grönsaks- handel), Östermalms Saluhall 43, O. -a Emil, Handelsres., Folkungag. 103, SO.; tlf l Olsson; 2 Olson ; 3 Ohlsson ; 4 Ohlson ; -l Sven, Handelsres., Karlaviigen 58, O. -1 A. E., Hand]., Tuleg. 12, AuR., f. d. Handl., Prästgårdsg. 141, SO.; tlf 202 -l B. Hj., Handl., Birgerjarlsg. 118, ; tlf 48 17, Norr 89 o5 -l E., Handl. (kött o. fläsk-),handtverkareg. 26, C.; tlf ; bost. Handt~erkare~. 38, C. -' Emil, Handl., Kött-, fläsk- o. charkuteriaffär, Greftureg. 24 C, O. ; tlf , Osterm ; bost. Tuleg. 1211, ; tlf Vasa ' Erik, Handl. (speceri-), Malmskillnadsg. 42, C.; tlf 24 32, Norr 70 58; bost. s. h. -l Herm., Handl. (fisk, frukt o. grönsaker), Västmanuag. 88, ; bost. Dalag. 31, k. -'Hj.9 Hand1., k?. Hagen 3, Alfsjö- -l J. A., Handl, As%. 115, SO. -l J. o., Handl. (frukt- o. konfekt-), Luntmakareg. 74. T'n. Knut E., Handl.1 SEneg. 65, So. -l P., Handl.7 NJ'brog. 36' ö- g. t. h., O. -' G. A., Hattmakare, Lnntmakareg. ; tlf Norr ' Alma, Hembageri, Fruj Kronobergsg. 6, j C.; tlf Norr l Karin. Husag:a, Fröken, St. Nyg. 17, St. Obson A~~elqvist Aktiebolag, verkst. dir. Ragtiar Appelqvist, Import af stenkol o. koks, Export af svenska stapelvaror, Gust. Ad. torg 16I, C.; tlf namnanrop : Polsson & Appelqvist)~ ; telegrafadr.:»coalironu. -3 B., Ingenjör, Eatarinavägen 2', So.; tlf Siider G. O. M., Ingenjör, Linnég. 76, O.Dj. -1 Gösta, Ing., Långholmen, So. -1 Herman, Ingenjör, Rålambstorg 1, C.; tlf , Norr Ivar, Ing., verkst Dir. i Emissionsaktieb. Mercator, Florag. 21, O. K. J. T., Ingenjör, Igeldarnsg. 10, C. Knut, Ing., Kungsg. 62, C.; tlf Norr Krister J., Ingenjör, Majvägen 14, Äppelviken; tlf Äppelv Ragnar, Ingenjör, Drottningg. 39, C. -l Sven Olof, Ingenjör, Iduqg. 8"I,. Tage, Ing, kv. Vasen, Alsten, Appelviken. -' Verner, Ingenjör, Klevgrand 1 B, So. ; tlf ; bost. Skarsatra. -1 Gustaf, Ingenjörsbyrå, Klarabergsg. 23, C.; tlf Oscar. Inkasserare. Götrr. 77. So.

10 P- -- l Olsson; 2 Olson: 3 Ohlsson; 4 Ohlson; 6 Olzon. -l E. Q., hneh. af Stockh. Velocipedaffär, Kungsg. 53, C.; bost. Västmannag. 28, -l Laura, Inneh. Bierhallen Minerna, Kungstensg. 60, P., Inspektor, bög. 26, Sö. -l HJ., Inspektör, Katarina V. Kyrkog. 6, Sö.; tlf Söder l G., Jarn- o. verktygsaffär, Kungsholnisg. 23, C. -l Gunnar, Järnv.-tjänsteman, Inedal~g.l2~I, C.; tlf Kungsh S J. E. E., Jirnv.-tjiinstem,, Vikingag. 3 A, -j Anna, Kaféidk:a, Linneg. 18n.b., O. -l & Fredholm, Aktiebolaget, Kafferosteri o. engrosförsäljn. af kaffe, Knngsg. 16, C.; tlf l Herman, Kakelugnslera, Ralambstorg, C.; tlf , Norr J. P., Kakelugnsmak., Karlavägen 46, O.; tlf Norr Gustaf, Kammarskrifvare, ~pel'ber~sg. 39 A, C.; tlf Xorr l Alfred, Kamrer, Hornsg. 75, Sö.; tlf Söder ' Karl Just., Kamrer, Svalnäsvägen 14, Djursholm; tlf Djursh a., Kamrer, Helsingeg. 17n, ; tlf Vasa l P. O. H., Kamrer, Alviksrtigen 44, Äppelvikcn. -%, O., Karamellfabrik, S:t Paulsg. 2 B, Sö. M. Wilh., f. d. Kassör, Riddareg. 36, d.dj.; tlf Norr ( Thor, Kassör, Stgrmansg. 21, O.Dj.; tlf Österrn ' Alma, Kassörska, Vanadisvägen 32, ; tlf Vasa ' Elin; Kassörska, Pilg. 26, C.; tlf Kungsh Olssons Olaus, Nya Kolimport Aktiebo- -,ag, verkst. dir. Axel Bosenqvist och 'lheodor W. Jeansson. Import samt engros- o. detaljförsäljning af kol o. koks. Hufvud- O. EX^.-kontor N. Blasieholmsh. 5 B, C. Telefon :»Olaus 01ssonsn. Telegrafadr. : ~Kolbolagetx. UPP~~ o. krossningsverk vid Värtan; tlf , Norr Se å kartong sid- 1840a. -l C., f. d. Kommissionshandl., Skeppareg. 23, O.Dj. Gast. A., Konditori, storg. 21, O.Dj. -l Ernst, Konservmtist., Värmdög. 16, Sö. -l Hilma, Kontorist, Polhemsg. 3, C. THULE SRANDINAVIENS 2FAdre*skalsndsrn Olsson Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; --- -l Jenny, Kontorist, Nybrog. 39". O. -S P. G., Kontorist,Anpsliljan 1, Liljeholmen. -1 Gösta, Kontorschef; Sibylleg. 61, O. -l H. Q. V., Korresp., Norrlandsg. 12, C. -VI(. A., f. d. Kallarmäat., Johannesg. 6, C. A. G. A., Köpman, Sågareg. 10, Sö.; tlf Söder a Anton, Köpman, postadr. Sthlm 2. -l Bernh., Köpman, Tomtebog. 24, ; tlf Vasa j C. Richard, Köpman, Radmansg. 65, ; tlf Vasa S Carl Fredr., Köpman, Grefg. 49, O.D~. -l E. B., Köpman, Volmaryxkullsg. 6, Sö.; tlf l Einar Oldfeldt, Köpman, Agenturaffär, Högbergsg. 11, So.; tlf Söder * Eric, Köpm., Erstag. 9, Sö.; tlf Söder e Gunnar, Köpman, Greftureg. 55, O.; tlf Norr Gustaf, Köpman, Hagag. 37, Harry, Köpman, Sibylleg. 35, C). -l K. G. J., Köpman, Riddareg. 7 B, l/$ tr., 0. Karl A., Köpman, Döbelnsg. 77 B, -1 L., Köpman, Appelviken; tlf Appelv. 3 69; affärstel , - ~ l ~ ~ ~ ~, Kött-, fiask- o. speceri- Tr,verkareg. 47, C. tlf 33215, Norr ; filial Alvik, el el viken; tlf APP~~v Joh., Lagerförest., hög. 2gn.b., Sb. -S C. C., Leksaksfabrik, specialité: tennsoldater, postadr. Ragvaldgg. 1, Sö. -a P. Hjalmar, Lektor, Birgerjarlsg. 58, O.; tlf Norr Buth, Larara, Faltmarskalkvägen 14, Ulfsunda. -l Ruth, Läraca, appelviksvägen 90, Äppelviken; tlf appelv l Olof, Statsråd, Chef för Ecklesiastikdep., 32 A, ; tlf Arvid, Löjtnant, Grefg. 421n, -3 Nils, Löjtn., Götg. 75 So. -4 Helena, f. Siwers, ajor or ska, Storabältg. 22, O.D~.; tlf W Maskinist Högalidsg;. 368 So. -is, C. o,', Mek. verlfst., 12: 86.; tlf Söder Clara, Mjölk-o.matvaruaffär, Norrbackag. 10 (f. d. Z), ; tlf Norr l Tora I., Modist; Karduan~makareg. 6, C. -S Oscar, Musikfanjunk., Annero, Haga, poatadr. Sthlm 6. Sally, Musiklär:a, Hornsg. 42: Söder l E., Målarrniist., Sveavägen 66, STTRSTA Answarssnmma c:a 600,000,000 kronor. Sö.; tlf LIFFORSAKRINOSBOL~~~

11 811) Olsson. l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 0hlG; -3 Oskar, Malermast., Kocksg. 50, 80.; tlf Söder August. Maklare, S:t Panlsg. 24, 86.; tlf l N. G., Ombudsman, Handtverkar%. 12, 1'1% tr., C.; tlf ' Vitt., O~nbndsman, Klöfvervagen 90, Äppelviken; tlf Appelv l Otto1 Organist i Gustaf Vasakyrkan, Lirare v. K. Musik. Akad., Markvardsg. 6', -l Nils. Pensionat, Eungsholmstorg 14, C.; tlf Ohlsons, J. Lild~., A.-B., Yian0magasin, Hufvuddepôt för Bluthners o. Rönischs flyglar o. pianinon, Thurmers & Grunerts pianinon, Hupfelds phonola o. triphonola, Biblioteksg. 6 Oi 8, C.; tlf 44 16, Norr Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 0 h l Z -Sossian, Skeppsmäklare, Befraktiiingssagent o. Speditör, Slussplan 5, St.; tlf 10302, 10303; telegrafadr.:»ossian», -3 E. W., Skoaffär o. Herrekipering, Jarntorget 38, St. tlf Norr ; bost. Tegnérsg. 20~~~6. g., Vu. -1 ~ ~ Skohandl., h ~ ; Odeng. 35, ; bost. Sveavägen 102, ; tlf Norr N. M., Skohandl., Drottningg. 90, C.; tlf 66 71, o. s. g. 52, tlf 10794; bost. Flemingg. 20 A "1, C. -1 S. skomakare, ~ i ~ 55".t,., ~ é ö.~j.; ~ tlf. '~sterm p. nr., Skräddare, Valling. 15, C.; tlf Norr 50 95; bost. s. h. -l V., Skräddarmast., Drottningg. 6111, C.; tlf Norr l Alfr., Skradderiaktieb., Norrmalmstorg 4I,. C.; tlf 74 57, Norr l Olof, f. (i. Polisöfverkonst., Torsg. 52, -1 & Ehrenfried, Skrädderifirma,Norrlandsg. S. A., Possessionat, valhallavägen 112', 211, C.; tlf o. -l Bror, SBadespelare, Kardellg. 4,. Ö. -l Torsten, Postexp., Smedslatten, Äppelvi- -l Fritz, Slakteriaffär, Grefg. 11, O.Dj.; tlf ken; tlf Appelv Norr 82 62; bost. kv. Hagberga, Alfsjö. -l Malin, Postsparb.-bjtr., Narvavagen 24 -a Mauritz, Slakteriaffär, Svartmatig. 21 & ö. g., Ö.Dj.; tlf Osterm I 23, St.; tlf Norr 14431; bost. s. g. 18; -l O. A., Posttjänstem., Artillerig. 38' ö. g., tlf Norr Ö.Dj.; tlf l Mauritz,.Slöjdaffär, Odeng. 29; ; tlf -l Martin, Professor, Alberget 5, Ö.Dj.; tlf Osterm Gösta, Red., S:t Eriksg. gv, C.; tlf Kungsh Nils G., Rektor, Stocksund; tlf Stocks. 486 o l Erik V.,Revisor,Sthlmsv%gen 53,Enskede. G. H., Revisor, Rutger Puchsg. 6 B, Sö. -l Nils, Revisor, Malmtorgsg. 10, C.; bost. Earlavagen 5, 0.; tlf Norr Elof, Roteman, Norrtullsg. 10 A", -l Theodor, Sceninspektör v. K. Dram. Teatern, Dalag. 20" ö. g., -S Gustav, Schaktmast., Fjallg. 24, Sö., -l C. F. W., Sergeant, Jungfrng. 45? 0. Ohlsson & Co, J., A.-B., Sill, salt, kabeljo, konserver, frukt, lök o. potatis, Riddarhustorget 10, St.; tlf , Norr 1197, Norr Hildnr, exam. Sjukgymnast, S:t Panlsg. 24, Sö.; tlf Z C. A., Sjökapten, Kocksg. 21, Sö. -l C. A., f. d. Sjökapten, Östgötag. 19, So. -1 Johan F Sjokapty; Dalag. 44, K. A., sjhkapten, Asög. 68, samt parkettgolfstillverkning. -3 Olof N., Sjökapten, Bellmansg. 22 CII Agare af Löfholmsvarfvet (se Löfö. g., Sö. holmsvarfvet). Kontor Löfholmen, Lil- & Wright, A.-B., Skeppsklar.- o. Grossh.- jeholmen; tlf namnanrop )Erik Ohlsfirma, Skeppsbron 18, St. sons» I -a J. O., Snickarmäst., Verkstaden Wöblia, Skaraborgsg. 12, Sö.; tlf Söder $ Erik, Speceriaffär (inneh. Ankefru Ella Johnson), Stureg. 52, a; tlf , Norr 44 89; inneh:s bost. Ostermalmsg. 40, Ö.; tlf ankn. Norr G., Speceriaffär, Kungsholmstorg 14, C.; tlf Norr 4 67; bost. s. h.; te1.-ankn. -1 Martin, Speceri- o. Kaffehandel, Hotorget 11, C.; bost. Radmansg. 651V, -l Vilhelm, Stadskommissionar, Centralsaluhallen, C.; bost. Jakobsbergsg. l9ir1, C- -l Hilmer, f. d. Stationsinsp., Rörstrandsg. 52I, -4 Ivar, f. d. 1:e Stationsskrifv., Solnavagen 491v, -l S. A., Stationsskrifv., Flemingg. 69, C. -1 N. Olof. Statskartograf, Birkag. 15, -3 P.G..Stamningsman,Parkg.lO,C.;tlf E. V., Syssloman, Maria sjukhus, 6%; tlf Ohlssons,. Erik, Sagverk, Aktiebolaget, Sagverk om 3 ramar, hyfvel, kant- O. JONMOPINGS JURIDISKA BYRA Z6 WIAMNGATAN 1s

12 1 OlsSon; 2 0lson;~hlsson; 4 Uhlson; G.E., Sangare ~.K.Operan,Tjärhofsg.54,Sö, -l P. O., Vaktmäst., Folkskolan, Midsom- Ebba, leg. Tandläkare, Valhallavägen 112, markransen ; tlf Liljeh. 45. d.; tlf 'J., Vedhandl., S:t Paulsg. 15, Sö.; tlf -l Fredrik, f. d. Tandläkare, Grefg. 49, Ö. Dj. Söder %uben, Tandtekniker, Stigbergsg. 4"1, So.; -l P. E., firma, Ved- o. kolhandel, Klara tlf Söder Norra Kyrkog. 25, C.; tlf Norr l C. M., Tapetserare o. Markisfabrik, Teg- -l C. J., Verkm., Klarabergsg. 21iii, C.; tlf nérslunden 12, ; tlf 25 48; bost. Norr Tunnelg. 21, C.; tlf Norr l Lars, Verkm.. Regeringsg. 97 AU, C.; tlf Ohlssons Tekniska Fabrik, A,-B., Joh., Norr P l Tjarprodukter, byggnadspapp m. m., Gustaf, Vicevärd, BanBrg. 25, Ö.Dj.; tlf fabrik vid Ulfsn~lda (hamneoi; kontor, -1 p, E., angf.-bef&lh., Timmermansg. 29 A, exp. o. lager M5stersamuelsg. 80, Sthlm S,. 1 (nedanför jär.y.); tlf S Allan, Tjänstem., Osterlångg. 14, St. -' H., U~landsg. 33'V, Ta< tlf , Vasa D. L., Tjiinsternan v. Trygg Kungsg. 66' C.; tlf ~orr8101;bost.~p~a~ds~.60~,~a~ -3 Erik A., Tjanstem. hos Wahlén & Block, 6stermalmsg: 64, O.; tlf l Karl Th., Tjgnstem., Västmannag. 49, -l Stefan, Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank, Kangsg. 'lf Kungsh J Waldemar, ~hnsternau i Ki-ooks Petroleum O1je A.-B. Lästmakareg, 14& 16, I C.; tlf Norr l Ohlssons, Erik, Triivarnaktiebolag, hufvudkontor Lofholmen, Liljeholmen; tlf namnanrop nerik Ohlssonsn. Sågverk o. Triivaror. Lager af bjälkar, sparrar, pålar, skeppsvirke, sågadt och hyfladt trä. Bogseringar o. varutransporter verkstillas billigt. -l Anders F., Trävaruhandl., Högbergsg. 76 B, So.; tlf 7 02, Söder ; boat. s. h. tlf ankn. -* Johan, Trävaruhandl., Dalag. 1 A, C. -l & Rosenlunds Aktiebolag, Triivarnhandl., Dalag. 1 C, C. Brädgard Knngsholmsstrand, C.; trävaror, byggnadssnickerier o. tegel. Se annonser å bakre pärmen och å kartan. Gottfrid, Tullkontorist, Slianeg. 81'5 So.; tlf s M, Tullupps..man, Eogbergsg. 30, Sb. J. W., Tulltjä,nsternan, Hokensg. 8 B: Sö. -l J. E., Tunnbind., Skogsvägen 10, Enske- +a; tlf Ensk l Sven A.. Underlöjtn. i Marinen, Kungsholmsg. 68, C.; tlf Kungsh E. G., f. d. Vaktm., Humlegårdag. 24I, O. -s Fritz C., Vaktm. (Sthlms Läns Sparb.), Drottningg. 39, C. P. A. A., Vaktm. v. Lab. f. oorganisk kemi, Tekn. Högskolan, valhallavägen, O. VIKING SKOKR#M Olsson-Olstone Olsson;' 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; A. F. ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ B b ~ f ä l ~ h., 142jv,,So. -1 Adolfin, Ankefru, Lokattsvägen 25,dppelviken;. tlf Äppelv ~nkefru, Birgerjarlsg. 69, ; *'t:;' ~ l ~ ~ tlf Kullgsh. k ~ 07. ~, ~ f ~ ~ 2011, ~, C.; ~ ~ ~ ~ -, A. maria, f. ~ ~ k ~ f ~ ~, 114, ya.; tlf Anna, Ankefru, Eungsholmsg. 69, C.; tlf Anna, f. Stolpe, Änkefru, Handtverkareg. 40 C. tlf , Norr ~n~asta': Ankefru, Eungsg. 71, C.; tlf Eungsh l Gunhild, Ankefru, Nybrog. 36, O.; tlf l Gustafva, Änkefru, Uplandsg. 26, ; tlf Vasa l Hilda, Änkefru, Beckholmen, O.Dj. Hildur, Ankefru, Scheeleg. 1, C. -l Hilma, Ankefru, Hornsg. 45', Sö.; tlf Söder l I. C., ankefru, Handtverkareg. 32, C.; tlf.kungsh l Ida, Ankefru, Rådmansg. 80, -l Maria William-, Ankefru, Braheg. 25m, O.; tlf Osterm S Maria, Ankefru, Ostermalmsg. 64, O.; tlf 302 O?. -2 S. H., Ankefru, Fridhemsg. 64, C. -a Signe, Ankefrn, Skeppareg. 25 B, Ö.Dj.; tlf Npr l Sofia, Ankefru, Liitzeng. 3, Ö.Dj.; tlf Sofia W., Ankefru, Bellmansg. 38', So.; tlf Söder l John, f.d. Ofverl~r., Skeppareg.lZ'm,O.Dj. -l S. O. E., Ofvermask., Skeppareg. 48, O.Dj. Carl C*. L., Ofverstelbjtn., Bergsg. 16 B': C.; tlf Kungsh Olstone, Anna, Fru, Sibylleg. 26, Ö. INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G ORRBRO I

13 812 OlycksfallsförsakringsboIaget Sleipner-Ormegard. Olycksfallsförsäkringsbolaget Sldipner, Operabaren, ing. från Jakobstorg, C., inneh. -- Ömsesidigt, Odeng. 46, Georg o. Gustaf Steinwall. operahallen i Operahuset, C., ing. fr. Strömg.; O1 ycksfallförsäkringskontor: inneh. Georg o. Gustaf Steinwall. Operakällaren o. Operaterrassen, C., inneh. Aibinssons A FörsLkringsbyrB, Regeringsg.59 C Arbetsgifv&n& Omsesidiga ~l~cksfallsförsik: Georg Gustaf Steinwall' ringsbolag, Torsg. 2. C. Oppboga A.-B., Fellingsbro. Ombud: Svan- Assurans-Affiren, Drottningg. 6, C ströms Pappersagentur A.-B., Stadsgår- Bore Försäkringsbolag. Strandvägen 7 C Box 409, stb'lm I; tif , , österm. 16i8. den 14 & 16 ( ~ ~ ~ t t ~ 86. ~ å ~ d - Brandt, E., A.-B., Assurans6rma, Sihylleg. 41, 0. Oppenheim, Wolfgang, Representant för Bre- Central-Försäkring, P. Stiirén, Vasag. 6, 3 tr., mer Linoleumwerke, Delmenhorst, Sthlm, "Hansa", tlf Schlusselmarke, Munkbro? St.; Fsrnlund, Eanl E,, Försakringsbyra, Malm. torgsg. 3, C. Freja, Försakringsaktieb., Mynttorget 1, St. Fylgia, Förs. A.-B., Hamng. 2, C. Hansa, Nya Förs~~ingsa~ieb,, Arsenalsg, *C, C. ; tlf 81 80, Norr Hedbloms Försäkringsbyra, Sveavagen 31, C. Heimansons, E%bne, Försäkringsbyra, A.-B., Jakobsg. 24, C. Heimdal!, Försakringsaktieb., Birgerjarlsg. 18, 1 tr. d. ~nternitittionella Olycksfallförs%krings Aktie Bol. i Wien Alfred Lindberg & Co. Vasag tr. C. Iris, ~ö;sakringsaktiebol., ~ i;n~s~. 26,' C.; 'tlf 8936, Matthiessen, Max, A.-B., Mattsson Bodén, arg S. &kog. 11, C., tlf 87 88, Norr l Nord-Assurans, a.-b., Regeringsg. 12, C.; se annons B näst sista sidan. Norden, FEsäkr.-hktiebolaget, Drottningg. 9, C.; tlf 7 98, r a 98, , Norr Nornan FörsZhingsaktieb., sthlm' 16. Securitas, Birgerjarlsg. 12, Ö. ; tif , , Reseolycksfallförsakringar. Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C. ; tlf 7 60, 2175, , , Norr 6428, Norr 8268, Norr Sleipner, Odeng. 46, T/d. Svenska Landtbrukarnes Olycksfallsföa%%lnSngs- omsesid., se. bolag lfalmskillnadsg. 44 h. C ~veriges Boliinduszriers ~örs%krin~sbo>l., sidigt, Brunkebergstorg 15, G. Valkyrian, Försakringsaktieb., Hamng. 2, C. Victoria zu Berlin, Drottningg. 5, 3 tr., C ~Wintherthuru Schweiziska ~l~cksfaiiförsak- ringsbolaget i Winterthur (Schweiz), Drottningg. 66, C.; tlf 15 50, Norr 15160, Norr nzïirichn, Alim. Olycksfaii- & Ansvarsförsakrings. A.-B., Generalagentur: Assuransfirman chr. Steffens, kontor Nlckatrömsg. 4, C. Se vidare Yrkesregistret: Försakringsbolag. Olympia, Skomagasinet, Hornsg. 45, So.; tlf Söder Olzén se Otsén. Ombudsmansexpedition, Stadens, Stadshuset, telefoner: namnanrop ~Xtadshuset~. Omega, Aktiebolaget Mjiilkningsmaskinen, Flemingg. 8, Sthlm l. Omnell, E., Kanirer, Regeringsg. 82IV, C. Omnibustrafiken Stockholm-Hesaelby, kontor o. garage i Fågelsångsg. 26, Sundbyberg; tlf Snndbyb Omnium, Tekniska Fabriken, Eommendörsg. l2 & 14, 0.; tlf Onseliiis, Eskil, Handelsres., Kungstensg. 36, A.-B.SVEWS#AMETALLVERKEM , Norr 8570; bost. Ostermalmsg. 28, Ö.; tlf bsterm OPP^^^^^^^^, Konsulattjansteman! Roseng. 3, Oppstedt, G., Kungsh:s hamnplan 7, C. ~ ~ ~ ~ inneh. ~ ~ ~ l Stigmark,. ~ ~ i Specialfirma f. orangegarilityr O. brudslöjor, Tomtebog. 19 VU. o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ordenskassan för de Kungl. Riddareord- narne, se De K. Riddare Ordens etc. Kungsg, C. tlf F ö ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ Ord Y r % och < Bild, Illustrer. manaasskrift; byrå Stureg. 52, O.; öppen kl ; tlf , Norr 9 87; exp. Regeringsg. 83, C.; tlf 36 22, (j1 59. Oredsson, Per, Fanjunk., Göta Lifgardes kasern Sthlm 14. Orell, ~uth: Kassör~lra, Odeng. 21, - Svante, Leg. läkare, Odeng. 21, I, Orenstein & Koppels agentur, se Carl l2, C' Orfevskören, se Orpheuskören. Orient, Kaffeimport o. Rosteri, Kolonialvaror en gros, Hornsa. 42, So.; tlf Söder Orientalisk Mattimport, S. Karimo, Orient. mattor siiljas O. lagas, Birgerlarlsg. lo1, Ö.; tlf Osterm Orientaliska Magasinet, Nonlandsg. 12, C. Orienten, Importaktieb., Import, Export, L:a N~g. 49 St'; Orinder, Erik, Köpman, Ostermalmsg. 40 O.; tlf Osterm Orion, Gummiimportaktiebolaget. Gummirep.-verkst. Kontor o. lager Artillerig. 16, ö.dj. - Parfymeri, Albin Lindbergh, Storg. 21, O.Dj.; tlf Norr Tryckeribolaget,Martelleur &.Co, se'tryckeribolaget Orion, blartelleur & Co. Orionlampan, Elektriska A.-B., Drottningg 24 C.; tlf Orkla drube Aktieb., Kungsträdgårdsg. 10, C.; tlf Orling E., Ingenjör, Lilljansplan t. h., O.; tlf se aven Ohrling. Ormegard, Olle, Folkskollärare, Bromsten; tlf Rromsteii 194. MASTERSAMUELSGATAN 22 se,nonsas;d.97.

14 Orntlich, A., Dir., S. Blasieholmshamn. 4 A, C. Orphens Karen, ordf. K. V. K. Jonsson, Kl. V. Kyrkog. 20, C.; rep. hvarje tisdig 8-10 e. m. Orrby & Co, A.-B., Oljor o. maskinförnödenheter, Munkbron 5 (f. d. dfre Munkbron 5)) St.; tlf 3604,17848, telegr.-adr. norrbyn. - Gustaf P:son, Dir., Agneg. 25, C.; tlf Norr Orre, Hulda, Fröken, Stjärng. 2, - Wollmar, e. o. Hofr.-not., Sibylleg. 401, Ö.; tlf Pehr, v. Haradsh., Sibylleg. 401, Ö.; tlf N. Thorsten V., Kapten v, Norrbottens reg:e, Lillabaltg. 8" b; Ö.Dj.; tlf Osterm N. F., Kont.-chef, Agneg. 14, C. Orrklou, B., Döbelnsg. 54, Orström, Axel, Bok- o. Pappershandel, Uplandsg. 1, C. - Axel, bost. Västmannag. 28I, Ortelius, Alb:a Olsson-, Fru, Grefg.43, O.Dj.; tlf Ortman, Hilma, pens. Telegrafist, Kaka Bang. 33 B II1, Sö. Orton, Bror, Bergsing., kons. ing. sedan In- o. utl. uppdrag rörande grufvor, fyndigheter o. deras produkter, Kungsg. 58, C.; tlf ; bost. Stocksund. - A., Qrossh., Kungsg. 58, C.; bost. Skaneg. 87 B, So. - Tor J., Jur, o. Fil. kand., Hofriittsnot., Villag. 17, Ö. - F., Med. dr., Villag. 17, O. Orup, J. V. R., Bergsing., S:t Eriksg. 24, C. Orwin, Harald, Bankkamrer, Kungsg. 84"I, C.; tlf Oscars församlings fakgv8rdsstyrelse, Ban6rg. 25n.b,, Ö.Dj. Oscars O. Sofias Guldbröllopshem för Lldriga makar, Skåneg. 1, So.; se f. ö. Rosenlunds Alderdomshem. Oscar 11:s vandringsbibliotek, Hofförvalt ningen, Kungl. Slottet, St. Oscarson-Ehrenfried, Arvid, Böpman, Vegag. 6, Oscarson,. Axel, Byrådir., Civiling., Nybrog. 7, Ö.; tlf , Norr Oscar Carl, Kriminalkommiss, Jungfrug. 33', O. nad Solnavagen 9, Oscarsson, Hildur o. Svea-Greta, Vistmannag. 31, Osterman, Elisabeth, Fru, Olofsg. 4, C. - se iifven Oskarson o. Oscarzon. H. K., lng., Majorsg. 8, O. Oscarsteatern, hörnet af Kungsg.o.Vasag., C. - John Kr., Ing., Ringvägen 98, So.; tlf Plan o. biljettpriser, se sid s Restaurant A.-B. (Fru Beda Ragnér), - Maria, Juvelerareaffir, Västerlingg. 60, Kungse. 63, C.: tlf Norr St.: tlf Norr THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG - P Orntlich-Osterman. 813 Oscarzon, Sten, Bokh., Stnreg. 48, Ö. - se ifven Oscarson o. Oskareon. Oseen, Otto M., Drottningg. 8, C.; tlf Norr 18104, telegr.-adr.»ose&nn. Färger, fernissor, blyertspennor, pennskaft, artistmaterialier, broneer o. bladguld, ritbestick, toiletteartiklar. Osihn, Fr. D., Verkm., Katarina Bang.26, So. Osiier, Henry, Med. dr (U. S. A.), Homöop. läk., Runebergsg. 4I1I, O.; tlf Norr Oskarshamns Pappersvarufabr., Afdela-kontoret i Stockholm (Ernst O. Magnusson), Kl. V. Kyrkog. 9, C.; tlf , Norr Tryckeri A.-B., Afde1n.-kontoret i Stockholm (Ernst O. Magnusson), Kl. V. Kyrkog. 9, Q ; tlf , Norr Oskarsskolan, Riddareg. 23, Ö.Dj.; tlf 78190, Norr Oskarson, Th.,,Auktionskommissarie, Sibylleg. 54, 0. - Otto, A.-B., Manufaktur o. korta varor, i parti, Kungsg. 57, C.; tlf K. O. A., Poliskonst., Inedalsg. 19, C. - se afven Oscarson. Osram, A.-B., kontor o. lager Handtverkareg. 11, C.; tlf namnanr.: BOsramn, telegr.-adr.:»osram». Ossbahr, Richard, f. d. Gegeralpostdir. Banérg. 5311, O.Dj.; tlf Osterm C. P., e. o. Hofr.-not., Valhallavigen 168", Ö.Dj.; tlf Osterm C. A., Kammarherre, Narvaviigen 8, Ö.Dj. Ossborne, Elvira, Fru, Valling. 35*I, C. Ost, Egon A., Fil. dr, Breitenfeldtsg. 511, O.Dj.; tlf Ost, A.-B., Tegnérsg. 59, Sthlm 1; tlf 27 49, 33 87, Norr Ost- & Smörcentralen, Emil Lundbom, Centralsaluhallen, Saluplats 19 & 20, C.; tlf Norr ; inneks bost. Pipersg. 6, C. Ost- & Wiktualiemagasinet, Oskar Johansson, lager Slöjdg. 7, C., kontor Drottningg. 66, C. Ostberg, A. P., Civiling., Stnreg. 22, Ö. Ansvarssump~a~,O00,000 kronor.

15 Osterman, har, Kapten, Narvavagen 8n.h,, Ö. Dj.; tlf , till kont. tlf Norr W.,Kapten~.Flottan,Karlavägeq82, O.Dj. - O. F., Ofverste, Sibylleg. 4, 0.Dj. - Hans, Birgerjarlsg. 18, O.; tlf , Ostindiska Kaffe- & Thedepôten (inneh. Wal- ter Leyner),,kontoro. lager Valhallavägen 130, 0.; tlf'73739, Osterm Ostwaldt, Frans, Löjtn., Försakr.-tjanstem., Döbelnsg. 19, Osvald, G. O., Ingenjör, Vartavägen 4, Ö.Dj. Oswaldo, P. O., Ingenjör, Riddareg. 49, Ö.Dj. Oterdahl, Therese, Diakonissa. Dia,konissanst.,. Erstag. 1, Sö. - A. F., Ankefru, Karlbergsvagei: P...O.,' Villa Brambo, Orby, ~lfsj;,; tlf Orby 143. Othberg, Ca.rl, Elektr. Montör, Hagag. 14, ; tlf Vasa Emma Elisab., f. d. Sjukvårdsförestånd:a, Grubbens gata 3.b., C.; tlf Kungsh J. P., Narvavägen 37'1 ö. g., O.Dj. Othbn. Oscar, Handelsres., Skåneg. 15IV, So. Othzh, C. O. A.,,Musikdir, Storabältg. 20u1, 0.Dj.i tlf Osterm Ottander, C. O. Chr., Med. lic., S:t Eriks Sjuk- - Anna, Fröken, Uplandsg. 59, ; tlf o.vårdhem (v~strasjulihuset),flemingg. Vasa , C. Ottelin, Odal, Lektor, ~ir~erjarls~. 106IV, Va ; tlf Ottenborg, Sven, Kassör, Karlbergsvägen 56, Otter, Emma, Fröken, Döbelnsg. 52, ; tlf Vasa M. o. J., Matvaruaffär, Bellmansg. 19, Sö.; tlf Söder Aug. Erhard, Postiljon, Skeppareg. 20, O. Dj.; tlf Osterm von Otter, C. F., Frih., Kammarråd, Kommendörsg. 3, O. - C. F. S., Frih., Major, Karlaviigeii 78,,O. Dj.; tlf E., Friherr:a, Birgerjarlsg. 20, 0. - H.,.. Friherr:a, Storabiltg. 22, 0.Dj.; tlf Osterm M., Friherr:a, Kommendörsg. 27, Ö.Dj. - C. G., Major v.,positionsart.-reg., Birgerjarlsg. 20, 0. Otterberg, Axe!, Handl. (spec.-), Götg. 22, Sö.; bost. Högbergsg. 40m, Sö. Otterborg, Signe, Fru, Braheg. 56".b., Ö. - Anna, Fröken, Regeringsg. 99", C.; tlf Norr Ottergren, Fritz, Direktör, N. Blasieholrnsh. 5 Brr, C.; tlf Anna S., Fröken, Drottningg. 88 Bu', C. Osterman-Oxenstierna. Otterniann, C. M., Juveler., Hamng. 36'11, C.; bost. Götg. 105, Sö. I bylleg. 38, 0. Otterström, A. H., Faltlak., Odeng. 49, - Eric, Ing., Sigtunag. g", ; tlf Otting, N., Gravör, Ateljé för finare gravyr, &la Brog. 4011, C.; tlf Norr H. W., Grossh., Hjorthagsvagen 8, 0.Dj. ; tlf Otto, R. II., Direktör, Dalag. 1 C, C.; kontor o. lager G:la Brog. 87: C. - C. V. B.,,.Fa.br.-fbrest., Ostermalmsg, 13 & 15, O. - Alfred A., Grossh., Birgerjarlsg, 98", ; tlf Frans, Köpman, Roslagsg. 14, ; tlf Vasa Ottoman- & Fängkladersaffaren Svea, inneli. G. Berglund, Eammakareg. 28, Ottoson, Maria, Fru, Rörstrandsg. 34, ; tlf Vasa David, Musiker, S:t Eriksg. 28, C:. - Elvin, Regissör, Villa Trallbo, Appelviken; tlf Appelv Ottosson, Eskil, Pil. kand., AM.-chef i Förs.- bol. Fylgia, Greftureg. 22 B, A., Ing., Drottningholmsviigen 4 B, C. - Josef, Larov.- lär., Pastor, Nybro.. 66, Ö. Ouchterlany, Sslly, Fru, f. Löthner, Sibylleg. SO, O. - Elsa, Fröken, Gymnastikdir., Teknologg. lit1', ; tlf Ninni, Fröken, Rådmanag. 74", ; tlf Vasa Einar, Kapten v. Vaxh:s Grenadjarregem., Rådmansg. 74, - G. F., Statskomnt. o. Byråchef i Statskontoret, Skeppareg. 49 B, O.Dj. - E. E., Änkefru, Rensg. 3, - O., Linnég. 44 & 46n.b., O.Dj.; tlf Onsback, A. G., Verkm., Norrbackag. 9 (f. d. l), Owe, G. V., Faktor, Gullvifvan lluppg.cnl, Gröndal, Liljeholrnen; tlf Grönd Hj. W., Postexp., Hornsg. 88, Sö.; tlf Söder Ovén, C., Bagare, Vastmannag. 24, C. Overmanring, A.-B. Nordiska, se Nordiska Overmanring A.-B. Ovesén, Annie, Korresp, Agneg. 4, C. Oxehufvud, D. H. H., Fru, Nybergsg. 3=, Ö.. Dj. - M., Fröken, Döbelnsg. 16 An.b. t. h., Oxelgren,G.E., Iilgenjör, Prastgårdsg. 25, Sö. Oxelösunds Magasins A.-B., verkst. dir. Harald Grönqvist, Oxelösund, styrelsex sate: Drottningg. 4, C.; tlf Oxenstierna, V. H. G., Frih.,Sjökapten, Katarina Bang. 42 A', Sö.; tlf Söder Bengt G., Grefve, v. Haradshöfd., Si- ~ONK~PINGS JURIDISKA 1 5 HAMNGATAN P BYRA

16 Oxenstierna, Siri, Grefvinna, f. Wallenberg, Sirishof, DjurgLden. - & CO, G., Speditionsaktiebolaget, Stadsgården 10, Sö.; tlf , Söder Oxtorgskallaren, inneh. Fru Gerda Persson, Malmskillnadsg. 27, C. Schweixeriet o. kontoret: tlf 72 28, Norr 64 10, kassan: tlf Norr Oxygenol, Aktieb.,.Bir-rjarlsg. 129, ; tlf 92 29, Norr Ozon, Aktiebol., Elektr. kol-, grafit- o. bronsborstar, halfwatt-lampor, Styrmansg. 8, Ö.Dj.; tlf P. Paalzow, Frida, Fni, Uplandsp. 47, ; tlf Paasonen, E., Målare, Rungstensg. 29; Paban, V., Bokh., Kammakareg. 5, C. - A. Firma, Forsäljn. af Ottomaner O. Sang- - Agnes? Fru? 5~ tlf Frej, Musiker, Luntmakareg. 54, - Torsten F. F. Pianiet, Södermannag. 45 & (f. d. 43), so. - Ernst, Sadelmakare, Danviksg. 7, Sb. ' - E.. Stjärng. 5, ; tlf 842 OS. Pacific, A.-B., S:t Eriksg. 95, Pacifist-Orden, Norrtullsg. 8B111, ; tlf 30 52, Norr Paciiano, M. M., Rumänisk Minister, Linnég. 5, Ö.; tlf Paerén, Sigrid, Fru, Tavastg. 26 A1, Sö.; tlf Söder Ingrid, Harfrista, Luntmakareg. 99, ; tlf Vasa Pagel.. Alida, Fru, Karlarägen 94, Ö.Dj; tlf Osterm g, COm~.l A., Vasag' 6, C. ; tlf. Norr Specialité:Handskar,Vantaro.Strumpor. - Fru, Heleneborgsg, 4, Sö.; tlf PagrOtsk~P Is., Eriksbergsg. 30, Söder tlf Norr anna, Fröken, Beridarebansg. 23 BII, C.; Pahlén, K. G., Tjänsteman, Tavask. 45, So. tlf Norr Pahlin, se Palin. Fröken, ~ ~ ~ i hlströmerg. ~ ~ ~ i Pehlm, se Palm. 8, uppg. E, C.; tlf Paketpostexpedition, se Postkontoret. - Gillis Försakring$tj.-man, Greftureg. 24 Yalander, Louis, Fruktaffär, Import o. ex- Au, uppg. E, O! port af frukt, Vasag. 44, C. - anders A., Handl., 19, Sb.; - Elin V. M. Änkefru, Braheg. 51 Ö. tlf , Söder Carin, ~ ~ Stafgårdsge ~ i ~ 12, ~ ~ : ~, viken; tlf Äppelv Palmn, N. A., Målare o. lackerare, Beridarebansg. 21, C. Palenius, A., - Alviksvägen 53, Appelvis 1 Palin ; 2 Pallin. -1 Gösta F., Fil. lic., Södermannag. 711, Sx; tlf VIKING SKOKR#M Oxenstierna-Palm palin; 2 pallin. ' -1 Hj. E. Otto, e. o. Kammarskrifvare i K. Tullverket, Folkungag. 14 AIV, Sö.; tlf Z H. N., Kapten v. V. V. R., Konsult. ing, Rofslagareg. 1, 2 '1% tr., C.; tlf Pallin, E. V., Med. Doktor, Invärtes, specielt nervsjukdomar, köns- o. underlifssjukdomar, Kungsg C.; tlf 26 43, 10-12, '1~3-'/s4. -s Erik J., Redaktör, Riddareg , Ö.Dj. -a And., Tjänstem. i Sv. Turistfören., Birgerjarlag. 97", ; tlf l Emilie, Ankefru, Södermannag. 711, Sö. ; tlf Lovisa, Änkefru, Karlbergsvägen 2411, ; tlf Vasa Palladium, Biografteater, Kungsg. 65, C.; tlf '239 61, Norr Ägare o. inneh. A.-B. Svensk Filmindustri.. Pallas, Hotell (inneha Pro Carolina Borg), Klarabergsg. 37, C. klider, s.rbrullnsg. 46 ~ r n af. Sveavigen), ; tlf Vasa tryckeri, Odeng. 69, ; tlf Norr Pallinder, E., ~ j ä ~ h 14111, ~ f so,; ~ ~ tlf. Söder Palm, G. E., Aktuarie, Badstug. 5": So.; tlf Söder P. A., Bildhugg., Iiatarinavägen 18, So.; bost. Rensg. 8, - E. A., Birkag. lki,. Agard, Dir., Bragevagen 5, 0.; tlf F,, Direktör, Inedalsg. 6, C.; tlf J. A., Disp., S:t Eriksg. 14, C., tlf ; kontoret tlf Ulfsunda - Gunnar, Distr.-landtmät., Ostermalmsg. 19, Ö.; tlf :; ~ ~ - Handl. (s~ec.-), Odeng Norr 5449; bost. Dalag. Va+; 1 ~ ; l ~ ~, " ~ ~ ~ 5, ~ c.; ~ i ~ tlf Norr J- Karlavägen 80, 0.~~. - A. A. E., Kapten, Norrtullsg. 28, - H., Kapten, Karlbergsvägen 52, - Lotten, Iiladsömm:a, Skeppareg. 31, Ö.17j. - INDUSTRIAKTIEBOL. VIKING OUEBRO

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer