Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 Näsström, Johan, Sjökapten. r. t Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t , a. t Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri, Styrmansg. 16, O.Dj.; a. t R., Plåtslagarmäst., Karlaplan 4, O.Dj. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, Karlbergsvägen 70 AIV, Va.; a. t. Vasa 77. Nääs, Maria, Fröken, Tegnårsg. 39, Va. - C. G., Lokomotivför., Inedalsg. P, K. Nöbbelin,..Emma, Folkskolel:a, Greftureg. 72, O. - Olga, Förest.a, Greftureg. 72, O. - Jenny,.~jukgymn., Greftureg. 72 IV, a. t. Osterm Nöjd, P. D., Folkskolelär., o. Dalag. Näsström-e-Odhelius. 503 Stureg. 6, O.; e. m; logen N:o 24 Birger Jarl, 2:dra och 4:de månd. under mån. sept.-maj kl. 8 e.m. samt under mån. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 41 Thomas Wildey, l:a och 3:dje månd. under mån. april-maj och sept.-jan., 1:sta,2:dra och 3:dje månd, under mån. febr. -mars kl. 8 e. m. samt I.a månd. under mån. juni-aug. kl. 6 e. m. Odeen, G. A., Bokh., Kl. N. Kyrkog. 27, C. Odelberg, O. W., Bruksäg., Drottningg. 2, C.; r. t. 46 o. 5175, a. t Elise, Fru, Strandvägen 33, O.Dj. - John, Grossh., firma Odelberg & Olson, O. Nya Polishuset Agneg, 9, K.., - & Olson (innehafvare John Odelberg och 74 B 11: Anders Olson), kontor Slussplan 63 BIl,,a. St., Järn- o. Stålaffär en gros, försäljare för Sand vikens järnverksaktieb., Strömsnäs järnverksaktieb., Aktieb. Bofors- Gullspång. Igelfors bruks Aktieb., m.fi. A., Kapten v. Flottan, Karlaplan 10, O.Dj. Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, Fredsg. - Theodor, f. d. Landshöfd., Strandvägen lo, C., se Aktiebolaget Karta & Oaxens 3, O.; r. t. 3824, a. t.!) 68. Kalkbruk. Odelmark, ;F. W., Artist, Rörstrandsg. 48, Va. Obbarius, Ellen, Sjnksköterska, Lilla hem- - Mina, Ankefru, Prästgårdsz. 15 B, Sö. met, Sthlm, K.; r. t Odelstierna, Hilda, Fröken, Västmarmag. Obelin, A., Velocipeder, Kaminer o. Kassa- 61 1v,.. Va... IV skåp, en gros o. detalj, Vasag. 19 & - Axel, Ofverst~. ya~tm.annag. 61, Va:. 21, C. (hörnet af Kungsg.). Oden, Svenska lifforsaknngsanstalten, Bu- Bostad Karlbergsvägen 30lf, Va.. gerjarlsg. 5, Sth~~ 7. o Oberneder, Anna M., Ankefru, St. Badstug. Oden, Sven A., Aktuane l Stat. Centralbyran, 86Il Va. Inedalsg. 23, K.; r. t. Kungsh _ Ingeb~rg, Änkefru, Valling. 23, C. - Hedda, Doktor.a, Linneg. 33 lii, O.; r. t. Obligationskontor, se Yrkesregistret: Banki ,.,.. rer etc. o. Kalenderafdeln: [1822J Stads- - Stma, ]i ru, Art.illerig. 1.6 (I. d. 10 B), O. mäklare. - C. B., 'I'unnbind., Regenngsg. 49, C. Oborne, A. M., Fröken, Kontorsbitr., Bergsg. Odenberg, C. A., Vaktrn., Karlbergsväg. 25, 34, K. Va.. Observatorium, Drottningg. 120, Va. Odencrants, Lars ;Aug., Bankdir., Kommen- Ocklind Hugo Kanslist i Justitie-Revision. dörsg. 9 1V, O.; r. t , a, t E;iksbergsg. 12 O. ' Odencrantz, Hilma, Fru, Hamng. 2 m, C. Odahl, V. J., Änkef;u, Torsg. 481, Va. - Jea:!-ette, 'Fröken, Solhemmet, Valhalla- Odd Fellows ordenslokal, Klan V. Kyrkog..vagen, , C.; lägret N:o 2 Wasa, 3:dje lörd. Odelll~s,.JulIe, Froken, VIdarg. 6, 'fao i mån. sept.-maj kl. 8 e. m.; logen - Erithiof, Med. dr, Grcfg. 4, O.D;. Mot- N:o 4 John Ericsson, hvarje onsd, under tagn. hvard, 9-10 f. m., 2-3 e. m., mån. sept.-maj, l:sta och 3:dje onsd. sönd, f. m.; a. t. Osterm. 2904, under juni-aug. kl. 8,16 e. m.; logen r. t N:06 Holmia, hvarje tisd. under mån. Odenrick, Anna Fru, Grefg. 46, O. sept.-maj kl. 8,1.5 e. m.; 2:a och 4:e - J. l<'., Grossh., Regeringsg. 76, C.; a. t. tisd. under mån. juni-aug. kl. 7 e. m.; äfven a. t. Odensala 10. logen N:o 10 Viktor Rydberg, hvarje Odens Exp;essbyrå, inneh, E. L. Eriksson, torsd. under mån. sept.-maj kl. 8,15 Ode ng. 70, Va. e. m. samt 2:dra och 4:de torsd. under Oden tryckeriet, Hjalmar Hallgren, Odeng. mån. juni-aug. kl. 7 e. m.; logen N:o 47, Va.; bost. Uplandsg. 83, Va. 13 Gustaf Wasa, hvarje fred. under Odeon-Teatem, Brnnkebergsg. 3, C. mån. sept.-maj samt l:a och 3:dje Odhelius, P. Fr., Apotekare, Roslagsg. 14 IV fred. nnder mån. juni-aug. kl. 8,15 Ö. g., Va. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 604 Odhuor-e-Oluuder. Odhner, Gunnar V.,Amanuell1',Jakobsbergsg. 33, G.; a. t & Co (i:meh. Konr. Eklund), Fotogenoch Elektr. belysningsarmatur, Drottningg. 29 A, G... D., Fru, Humlegårdeg. 29, O:. Emma, Fru, Lilljansplan 5, O. T. o. J., Fröknar, Dalag. 16 & 18, V(l. - A. C., f. d. Köpman, Stureparken 3''". O. C. E., Löjtnant, Kommendörsg. 17, O. - H. M., Snörmakare, Jakobsbergsg. 33, G. Odin, Selma o. Maria, Bosättningsmagasin, Slöjdg. 1, G.; bost. Barnhusg. 12, G. S. J., Bosättnings- o. Lampaffär, Karlbergsväg. 69, Va., a. t ; Ocleng. 67, Va., a. t , r. t. 5521; bost. Karlbergsvägen 69, Va.; a. t K. A., Förman, Styrmansg. 30, O.D}. Ragnar A., Kontorsbitr. v. Statens järn v.. Järnväg-sstationen, Värtall. Rud., ltörste Kontrollör i Tullv., Nybrog. 11, O.; a. t. Österm Karl, Rak- o. Frisersalong, Uplandsg.7, G.; a. t. 8578; bost. Västmannag. 12, Va. C. T., 'I'ullvaktmäst., Rådmansg. 61, Va. Odlaren, organ för Sverges Odlareförbu nd, Tunnelg. 19 B, G. Odontologiska Förening-en, Malmskillnadsg. 46', G.; a. t Sällskapet i Stockholm (Dram. Teat. Restaurarits ensk. våning). Odqvist, Karl A:., Bataljonsläkare, Styrmansg. 32, O.Dj. Barn- o. lungsjukdomar; hvard /211, 3--4; helgd. 10-Il. Sommaren hvard Gösta, Löjtn. v. Flottan, Valling, 14 &. 16, G. Hj., Löjtn., Rörstrandsg. 30 A. Va. von Oelreich, C. A. W., Hofråttsråd. Biblioteksg. 29, O. Oelrich, A. Hj., Tjänsteman, Reymersholms spritfabrik, Liljeholmen. Ohde, Gunnar, Ingenjör, verkst, Dir. i Rör- Iedniugs-Aktieb. Montör, Lästrnakareg. 12, G.; bost. Solg. 29, Håsuucla; r. t. Rås. 1 ;)4. a. t. Hås Ohdelius, E., Änkefru, Idung. 2, Va. Ohlander, N. G., Värdehrefbårare, Uplan.lsg. 26 II, Va. Ohldsn, Nils, Handl. (Firma J. Herman Andersson), Hökensg. 2, Sii.; a. t Ohleen, Ernst A., Grossh., Kl. N. Kyrkog. M, a.. Ohlcn o. Spångberg, Cigarraffär, o. Munkbron 3, St.; a. t , r. t Ohlen, Gösta, Kläcleshancll., Florag. 17 B, O. - se äfven Ullen o. Olön, Ohlin, se Olin, Ohlqvist, F. A., Kat. Hang. 37 ll, So. Ohlsen, K. O. H., Amanuens v. Sthlm s Högskola, Brunnsg. 4, G. - Vilhelm, Fnlkskolelär., Brunnsg. 4, G. - Theodor, Skräddare, Flemingg. 12, K.; a. t. Kungsh. 10, r. t. Kungsh Ludvig, Tjänsteman, Eriksbergsg. 12, O. - se äfven Olsen. Ohlson o. Ohlsson, se under OJsson. Ohm. Gösta C. V., Afdeln.-chef, Barnhusg, 6' ö. g., G. Ohrling, G. G., Civiling., Kungstoneg. 21, Va.; a. t. Vasa M., Hatt- o. mössaffär. Mästersamuelsg. 38, G.; a. t A. W., Verkm. vid Sthlms Elcktr.-verk, Kungstensg. 21 A, Va. Ohrloff &Stange, inneh. E. Ohrloffo.J. Stunge. Engrosaffär i Gas-, Vatten-, Värmelednings- o. elektriska branschen, Narvaväg. 3g, O.Dj.; a. t. 4455, r. t. ~7 20. Emma, Ankefru, Narvavägen 21,.Q.Dj. Olai, Mathilda, Fröken, Riddareg. 51, O.Dj.; a. t. Österm N., Fröken, Västmannag. 72 1l, Va. Olaison, Edv., Tandläkare, Regeringsg.d L, G., träffas helgfria dagar från 10-2 och 4-5; a. t Carl A., Tandtekniker, Regeringsg.51 Il, G.; insätter konstgjorda tänder. Plombering o. tanduttagning smärtfri tt. Billigt. 35-årig praktik; allm. tel Olän, Hjalmar, Agenturaffär. kontor N. BIa sieholmshamnen 5 A, G.; a. t. 7461, r. t Telegrafadr. : Manneix. Representerar: Mönstorås 'I'ändsti oksfabrik m. fl. Nederlag af Torrmjölk o. Torrägg. Gustaf,Assuranstjänstem,. Tegnersg. 6, Va. Ossian, Banktjänstem., 'I'egnörsg. 6, Va. Laura, Fröken, a. t Döbelnsg. 25 & 27, Va.; G. L., Handl., 'I'egnersg. 6, Va. R. M. T., e. o. Kammarskrifv., 'I'egnorsg. 6, Va. OJander, Emma, Damkonfektion, Mästersamuelsg. 19 A, G.; a. t Gustaf, verkst. Dir. i A.-B, Gust. Olander & Ca, Regeringsg. 52, G.; a. t , r. t ; bast. Lilljansplan 6, O. K. O. N., Distriktsläkare, Kungsg. 77, K.; mottagn. hvard & Co, Gust., A.-B., Klädeshandelo. Skrädderiaffär, Regeringsg. 52, G.; a. t , r. t Daniel, Klädeshandl., Stureg. 15 IlI Ö. g., O. A. G., Lagermäst., Kornhamnstorg 51, St. - Gerda, Lärar-a, S~!irgårdsg. 15, St. - Einar, Sjökapten, Olandsg. 42v, Sä. Brand 8ch Li1försäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Olauder - Olofsson. fl05 Olander, Hans, Snickare, Skärgårdsg. 15, Bt.; IOlen, Maria, Fröken, Styrmansg. :W, Ö.Dj. verkst, S~omakareg.. 13, Bt. 1- ly1.,..f. a, Möss- o. hattaffär (inneh, A. - A. G" Östgotag. 40, Bo. Soderberg), Storg. 11, Ö.D}. - G., Norrbackag. 4, Va. I - se äfven Ohlen o. Ollen. Olausson, C. A.. Artist, Villa Ekebo, Elf~jö, 1 01' 2 Oll' a. t. Långbrodal 21...l_n_; l_l_n_ _ Irma, Guldsmedsaffär, Götg; 18, Bä.; bost. _, A. R., Direktör, Karlbergsvägen i;i2 11I, Va. S:t Paulsg. 1, Bä. -' Maria, Fru, Linnog. 33 & 35, Ö.. _ C. W., Handl., Kungsholrnsg. 62, K. _, Thecla, Fru, Uplandsg. 201, Va. _ Natalia, Hårskötsel o. hufvudmassage, _, Hulda, Fröken, Kammakareg. 44, Va. Skeppareg. 22, Ö.Dj. _2 Per Gust., Handelsbitr., Brännkyrkag. _ J. A., Sadelmak., Davidbagaresg. 18, C. 77 III, Bä. Olbers, G. K, Civiling., Helsingeg ', Va.-' Gustav, Hofrättsråd. Handtverkareg. _ J., v. Häradshöf'd., Dalag. 52, Va.; a. t. 86 m, K.; r. t 2253, a. t ' Vasa _2 Johan G. T., f. d. Lok.-för., Brännkyrkag. - Levin, v. Häradshöfd., Engelbrektsg. 19, 77 Ill, Bä... O.; a. t _, A. J., Lärar.a, Linneg. 18 1, O.; a. t _ G. W., Kamrer, Norr Mälaratrand 221, K. _, Carl Oscar, Med. dr, Kungsg \ C.; - Hilrnu, Änkefru, Ringvägen 6 11I, Bä. spec. mag- och tarmsjukdomar. Olby, A. J., Ingenjör, Karlbergsväg. 28 1l, Va. _2 Syrnonds-, Miss, ).\:arlavägen 27 Ill (f. d Oldberg, G. A., f.. d. Artillerikapten, Karla- 1 B), O.; a. t. Osterrn plan 3 A, Ö.Dj.; a. t , r. t. -' J. F. L., Styrman, Aspudden, Liljeholmen _, Ernst, Tjänsteman i Järnvägsstyrelsen, - Edward,..f. d. Kommendör, Styrmansg. Kungsholmsg. 15 A, K. 4n.b., O.Dj.; r. t _2 N., f: d. Vaktmåst. (Kgl. Slottet), Kung- - C. F., f.. d. Landträntm., Valhallavägen stensg. 55, Va. 61, O. _2 Nils J. F., Brännkyrkag. 77, ss., a. t. se- Olde, Nanna, Folkskolel:a, Karlbergsvägen der B, Va. _2 N. P., Kammakareg. 7', C. - Anna, Fru, Torstensonsg. 13, Ö.Dj. Oliv, H., Änkefru, Frejg. 23, Va. -s, Lars, Eftr., J. Ericsson, Specerihandel, Olivebladet, tidskrift, Erstag. 1, Bä. Klarabergsg. 56, C.; a. t Olivecrona, H. K. A., Apotekare, Våstrnan- Oldenburg, Carl, Bokbind., Götg. 32 B, Bä.; nag. 30 1, Va. a. t Bokbinderi, Kartongfabr. G. W., Kapten v. Väg- o. Vatten bygg o. Ramaffär ; best. Olandsg. 42 Il, Bä. nadskåren, Stocksund; r. t. Stocks. Il J., Boktryck, Lästmakareg. 30, C. Olivenbaum, Carl Th., Tandläk., Söder malms- - Erik, verkst. Direktör, Drottningg. 110 Ill, to):g 4 1II, Bä.; hvard. 1--:-;2. Va.; r. t. 620 och Tenö 11; a. t M., Ankefru, Grefg. 24 1, O.Dj. Träffas å Centraltryckeriet Oljedepöten, Svenska, A.-Bol., Skeppsbron _ Axel, e. o. Hofrättsnot., Svartmang. 24 lll, 28, St.: r. t. 2', \:12,a. t St.; r. t Ollen, N. P., Redaktör, Auravägen, Djurs- Uno, v. Häradsh., Notarius Publicus, holm; a. t. Djursh. 231,r. t. Djursh, 267. Auditör i K. Flottan. Lidingö Villastad. - se äfven Olen o. Ohlen. Tjänsterum: Skeppsbron 8, Si.; öppet Olle y, A, Ingenjör, Västmanu ag. 43, Va Personl, emottagn ,30 Olliwier, Albert, Skräddarmäst., Västmauf. m. o. 2-3 e. m. Växlar för protest nag. 18, Va.; a. t. Vasa 15,,73. före kl. 3; Rikstel. 1406, a. t Ollman, H., Fröken, Storg. 52, O.Dj. Protesttelefoner: r. t. 66, a. t. 2009; - G. E., Ing. v. Bergsund, Hornsg. 186B. Bä. se annons sid. 23. Ollongren, K. A., Köpman, Folkungag. 73 B, - Thor S., Kamrer, Handtverkareg. 52, K.; Bä. r. t. Kungsh Olofson, Rob., Bokh., Högbergsg. 43, Bä.. J enny', Pensionat, Kupgsträdgårdsg.18, C. - Oscar, ~Jrräddare, Sibylleg. 43 & 45, Ö.; - Ch., Ankefru, Folkungag. 83, Bä. a. t. Osterm. 368l. - Hj., bost, Neglinge; r. t. Saltsjöb. 220, Olofsson, Edvin, Bokhandelsbitr., Gotlandsg. a. t. Saltsjöb, AIl\ So.; a. t. Söder _ C. G., Drottningg. 71 A, C. - Axel, Bokh., Högbergsg. 26 CH, ss.; a, t. Oldin, E., Utskänkn.förest., Brännkyrkag, 60, Söder Bä. - C. G., Bokh., Humlegårdsg. 23, O. Olehn,.. Rich., Kontorschef Grefmagnig. 10, - S., Bok- och Pappershandel, Götg. 27, So.; O.Dj.; a. t. Osterm a. t. 3273, r. t. Söder Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 I Olofsson-Olsson. Olofsson, N. H., Brefbärareförm., GotIandsg. 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; }_Obl~?n:..._~ 82 II, Bö.; a. t. Söder _~ _ E. M., Damfris:a. Hornsg. 14, Sii. -' Axel F. N., Advokat, Jur. utr. kand., - A. J., Fastighetsäg., Tuleg. 30, Ya. bost. Skeppareg. 26 I11 t. v., O.Dj.; a. t. - Fanny, Fru, Kafe, Svedenborgsg. 35, Bö.; 11315; r. t. Osterm. 1284; kontoret:. a. t. Söder a. t. o. r. t Alma, Fru, Kappsörnm.a, Gotlandsg. 82", -' Axel F., o. Grönvall} Lennart, Advokater, Bö.; a. t. Söder Ledamöter afsvenges Advokatsamfund, Augusta M., Handelsidkea, Engelbrektsg. kontor Greftureg. 5, O.; a. t. o. r. t. 15 & 17nb., O o L.,L, Insp, i Lif.-bol. Stockholm, Jarlag. -' Hjalmar, Agent, Manufaktur, siden o. 3;', Aspudden. Liljeholmen. spetsar, Bryggareg. 12, C.: a. t. 1262, - Axel,Kassör (Lavens K;olimport A.-Bol.), r. t. 5266; telegrafadr.: Hjal. Grefmagnig, , O. Dj. _2 Ragnar A., Agent, Stortorget 7", St., a. t. Hj., Parti affär för Konfektyrer o. Deli katesser, Rådmansg. 49, Ya. -' Sv., Antikv. Bokhandl., Oxtorgsg. 5, C. E., Tryckeri o. Blankettförlag (f. d. Vic- _3 Edvard, Arkitekt, Braheg. 45, O.; a. t. tor Svanströrn), Ostgötag. 24, Sö.; a. t. 2~0 52; kont. Stureplan 13, C.; r. t , a. t Aug.. Vaktm. (Sthlms Ensk. Bank), -' E. M., Arkitekt, 2:a g. 13, Hjorthagen, Stjärng. 21, Ya.; a. t. Vasa Värtan. - Magnus,.A,.keriäg., Blekingeg. 18, So. -, Olof, Arkitekt, Grefg ö. g., O.; - Jenny V., Ankefru, Observatorieg.L'", Ya.; r. t. Osterm a. t. Vasa ' Folke, Assistent v. Sthlms stads arbets- Olofströms Bruks Agentur, Bernström & Co förmedl., S:t Eriksg. 92, Ya. Aktieb., Vasag. 52, Stblm l. -' Emy, Bankbiträde. Fru, Äsög. 94, Sii.; Olows, Emil, Fil. kand., e. o. Hofrättsnot., a. t Handtverkar eg. 43 A, K. -' Emil, Bankdirektör, Skeppareg. 18", O. - G., Skeppsmäklare, Hornsg. 47, Sö.; a. t. Dj.; a. t. Österm Söder 6427, r. t _. Andreas, Bankir, kont. Blasieholmstorg - & Widmark, Skeppsmäkl., Kornhamstorg 9, Sthlm 15; r. t. 9759, o. 53, St.; a. t , r. t o. 8~ , a. t ; best. Djursholm; Olrog, H. S., Grossh., Grefmagnig. 5, (J.Dj. r. t. Djursh 'I'h., Grossh., Strandvägen 25, O.Dj.; -' F. ~ustaf, Bankkamrer, Strandvägen 25 JV, kontor Stallg. 4 H, Sthlm 15. O.Dj. Olschansky, Leop., Grossh., Drottningg. 53,C. _3 Björn N., Bankokommiss., 'I'egnerslunden Olsen, C. O'h v. Amiral, Styrmansg. 45, O.Dj.; 10, Ya. a. t. Ostorm. 9 43, r. t. Österm _2 Elisabeth, Barnm., Fru, Tegnersg, 45, Ya.; Edvin; Bok- & Pappersh., Strandvägen a. t , r. t A, O.; a. t , r. t , bost. -' Kerstin, Barnm., Davidbagaresg. 26B, C. Vas ag. 42, C.; a. t. Brunkeb, " Regina,Barnm.,Saltmätareg. 12Bn.b,Ya. T., A.-B. Collan-Olje-Fabriken, kont. -' A., Blomsterh., Klarabergsg. 23, C.; a. t. Garfvareg. ;) & 11, K.; a. t. 5837, r. t. 564, r. t. 8987; bost, s. h ' Alfred, Bokbinderi, St. Vattug. 7, C.; Chr., Direktör, Mästersamuelsg. 71, C.; a. t ; bost. Kungsg. 58, C. a. t ' C. J., Bokh., Valballavägan 125, Ya:. - Emil, ~' d. Handelsbokh., Torstensonsg. _, E., Bokh., Sjukhuset v. Långbro, Alfsjö; 15, O.Dj.; a. t. Osterm r. t. 3416, a. t F. Axel, Ingenjör, Frejg. 53, Ya. -' Eric, Bokh., Nytorgsg. 19'v, Sö.; a. t. - Anna, Modeaffär, Sibylleg. 20, O. Söder 219. Olsen, August, Cigarrh., Luntmakareg. 49, -' Joh., Bokh., Prästg. 27", St. Ya.. _2 J. A., l:ste Bokh. i Järnvägsstyr., S:t - Lovisa, Fru, Cigarrh., Linneg. 41, O.; a. t. Eriksg. 28, K.; a. t ' K. A., Bokh., Vikingag. 13, Va. - Sigrid, Fröken, Birkag. 8, Ya. -' N. M., Bokh., Uplandsg. 8, C. - Frans, Handelsres., Tomtebog. 30"1, Va. -' O. G., Bokh, Kungsbolmsg. 16, K. - H. 1<'.O., Skådesp., Oxtorget 4, C. -' Thor G., Bokh., Kungsholmsg. 50, K. Olssen, P. H., 'I'elegrafasaiat., e. o. Postexp. -' Emil, Boktryck., Mästersamuelsg. 68, C.: Västmannag. 32, Ya. tryckeri Drottningg. 49, C. - se äfven Ohlsen. -, Jacob Fredr.,Brefbärare, Teknologg. 7, Va. Brand- och liffdrsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Olsson. 607 folsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hlson. 1 O!Iil~~~_2 Ollolli_S. Ohlsson; 40hlson. _4 O., Brukspatron, Valhallavägen 31, O. _2 Emil, Distriktsläkare, Götg. 691,ss., Mot- _4 Anton, Bruksäg., Disp. för.riddarhytte tagn. hvard. 9-10,2-3; helgd A.-B., Strandvägen 7 AlV,O.; r. t _1 Karl, Fabriksidkare, Kungsholmsg.66B,K. -la., Byggm., Skeppareg, 12, O.Dj. _1 Carl J. A., 'Fanjunkare, Centralfängelset, Enok, Byggmäst., Stocksund. Långholmen, _1 Olof, Fanjunk., Sthlm 2. o Svea Lifg. Kasern, Sthlm _1 Djursholmsvägen 32, _2 J., BygglUäst., Frejg. 12, Va. 14. _1 J., Byggmäst., Volmary:x;kullsg. 10 e, Sö.; _4 A. G., Fastighetsäg., Karlbergsvägen 20, a. t. Söder Va.; a. t ~"S. A., Byggmäst., Upsalag. 3, Va.; a. t. _1 Oscar, Pil. magister, Observatorieg. T'", Va. _, Axel, Byggnadsing., Uplandsg. 60 IlI, Va.; _3 Arvid, Flagg-maskinist, Skeppareg. 42', O. a. t , r. t _3 Carl E., Flaggskeppare, Kastellholmen _2 Engelbrekt, Byggnadsing., Tomtebog. 1 B, O.Dj. 9 Il, Va. _, Sven Albert, Flaggunderoff v. Flottan, _, B. P., Byggnadsing., Götg. 97, Sö.. Kastellholmen 1 A, O.Dj. I _, O., Byggnadsing., Riddareg. 48 IlI, O.Dj.; -' Axel, Folkskolelär., Blekingeg. 79, Sö. a. t. Osterm " Olov, Folkskolelär., Prästgårdag. 14, Sö. _2 Ernst, Byggnadstekniker, Västmannag. _3 Alma, Folkskolel:a. Folkungag. 14, Sö. 85 A, Va. _3 Anna, Folkskolel:a, Karlbergsvägen14, Va. _2 Ivar, Byråassistent i Generaltullstyr., -" Elisabet Folkskolel:a,Kungsholmsg.16,K. Norrtullag. 26, Va. _1 Bildur, Folkskolel:a, Kapellgränd 4, Sö. -' Gertrud, Cigarraffär, Köpmang. 6, St.; _2 Maria, Folkskolel:a, Brännkyrkag. 40 IlI, r. t. Staden 23; best, Stortorget 24A, St. Sö.; a. t. Söder _3 B. B., Civilingenjör, Valling. 12, C.; a. t. _, Maria Josefina, Folkskolel:a, Luntmaka , 1'. t. Norr 22; firma Sundholm reg. 97\ Va. & Ohlsson, Patentbyrå, Malmskill- -" Ottil ia, Folkskolel.a, 'I'omtebog. 91, Va. nadsg. 26, C.; a. t. 133, r. t ' Signe, Folkskolel.a, Bergag. 28, K. _2 Bengta, Diakonissa, Diakonissanst., Ersta, _3 J. E.) Fondmäklare, kontor Drottningg. Sö... 55, Sthlm 1; r. t. o. a. t. 6579; bost. _2 Ellen, Diakonissa, Ostermalms försam- Råsunda; a. t. Rås. 108, Rås lingshydda, O.; a. t _2 Alba, Fru, Valhallavägen ~07 B, Va. _4 L., Direktör, Hornsg. 102, Sö. _, Albertin.!t, Fru, Grefg. 43, O.; r. t , A.o -" Abraham, Direktör, Kungsholms hamnplan 5, K.; r. t , a. t a. t. Osterrn _3 Anna, Fru, Drottningg. 73 A III, C.; a. t. _2 Anders, Direktör, bostad Karlavägen (f. d. 19), O.; r. t , kontor: Sluss- _1 Anna, Frll' Artillerig. 18 IlI (f. d. 12) plan 63 B, St.; r. t. 68 :W, o. Sot Eriksg. ö. g., O. 46, K.; r. t _2 Fredrique, Fru, Norrlandsg. 13, C. _, Anders, Direktör, Vasa kafferosteri, Tomte- _1 M. C., Fru, Cigarraffär, Regeringsg. 83, bog. 23, Va. C.; a. t. 2454;]. _1 Birger, Direktör, Västmannag. 69, Va.; -'s, Ester M., Frukth. (inneh.esterenglund), a. t , r. t. Vasa 88. Hornsg. 39, Sö.; bost. s. g. 29 B. _, Carl O. A., verkst. Dir. för A.-B. Uten- _3 Alma, Fröken, Birgerjarlsg.l02, Va.; r. t. silia o. Sveriges Villa- & Egna Berns Tidning, St. Vattug. 18, C.; r. t , _4 Augusta, Fröken, Inneh. af Firma Aug. a. t ; bost. Lidingö-Brevik. r. t. Stahres 'I'rikåaffär, Brunkebergstorg Brevik 37, a. t. Brevik , C.; bost. Döbelnsg. 51v, Va. _, Edvin, Direktör, Belsingeg. 19, Va. _4 Carolina, Fröken, Kassör i Allm. Lif- _1 Ernst A. F., verkst. Direktör i Olaus Ols- försäkringsbol., Sibylleg. 55 & 57 1I, O. sons Kolimport Aktieb., Skeppareg. _1 Elise, Fröken, Husägarinna, Kungs- 26 II, O.Dj.; a. t , r. t holmsg. 5 II, K. _1 F. T., Direktör i Sthlms Pantaktiebank, -" Hulda, Fröken, Surbrunnsg. 16"1, Va. Karlbergsvägen 24, Va. _1 Karin, Fröken, Kungstensg.Bä, Va.; r. t. -' B. Melcher, Direktör, Bkräddaregränd 2, St.; a. t , r. t. go 48. _, Karin, Fröken, Barnhusg. 8 li, C. _, Aug., J:or, Disponent, Birgerjarlsg. 106, _3 Lotten, Fröken, Kafåidkerska, Kl. N. Va.; r. t. 3594, a. t Kyrkog. 6, C.; a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 60R Olsson. 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hlson. 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson, I -' Märtha, Fröken, Pianist, Frejg. 46.BII Va. -' Martin, Handl. (speceri-), Hötorget 11, -' Stina, Fröken,.Rådmansg, 8 H.", Ö. ' C.: bost. Drottningg. 87'v, Va. -' Tyra, Fröken, Kapellgränd 4, Sä.; a. t. -' P. A., Handl., Roslagsg. 22, Va.; a. t. Söder _3 Frida, E).>bao. Gerda, Fröknar, Nybrog. _2 G. A., Hattmakare, Luntmakareg. 60 IlI, 43', O. Va.; a. t ' C. P. E., Fältskär o. Massör, Roslagsg. -" Alma, Hembageri, Fru, Kronobergsg. 6, 10, Va. 'J{,; a. t ' Ragnar, Fönsterdekoratör. TegnCrsg. 9, -' C., f. d. Hotellinneh., Skeppareg. 23, Ö. Va. -' Karin, Husäg.a, Fröken, St, Nyg. 17, St _2 Anton, Försäkr.dnsp., Skeppareg. 25 B, -" A. A., Ingenjör, kontor Sibylleg. 10, O.; O.; :1. t bost. Sibyllea 35, Ö. -" Erik G., Försäkringstj:man, 9'v, C. Brunkebergsg. _." B., Ingenjör, Katarina Bang. 9, Sä. _" C. D., Ingenjör, Riddarhustorget 18, St. -' G. Hj., Förtennare, Kungsg. 8 1V, K. _2 Emil, Ingenjör, Odeng. 54 AII/, Va... 3 Karl, Glasmästeri-, Spegel- o Iiamaffar, -" Ernst, Ingenjör, Rörstrandsg. 42, Va. Oden&" 32, Va.: a. t ' F. A., Ingenjör v. Bergsunds verkstad, -, Stina, Glas- o. Porslinsaffär, Drottningg. bost. Kärrsdal, Tullinge; r. t. Tul- 27. C. linge 13. _, Olof, f. d. Godsäg., Heimdalsg. 2, Va. -' Herman, Ingenjör, Jaktvarfsgränd 2, K. _2 Anders, Grossh.. tirrna Odelberg & Olson, _l J. A., Ingenjör, Drottningg. 37, C. Karlavägen 4H (f. d. 19), O... -" John, Ingenjör, verkst. Dir. i Slipers- -' Axel, f. d. Grossh., Strandvägen 9, O. akt.-bol., Mästersamuelsg. 77" C.; bost. -' Emil, Grossh., log 76. Sibylleg. 13", Ö.; r. t. Drottningholmsvägen l A Il, K. _l K..J. Ingenjör, Katrineberg, Liljeholmen. _2 F. Arvid, Grossh., Pilg. 48, J{,; a. t. -" K. J. T., Ingenjör, Igeldamsg. 10, J{, 68 14, r. t 11645; telegramadr.: produkter. Landt- _2 Knut, Ingenjör, Kungsg. 62, C.; a. t ' O. P. H, Ingenjör,.laktvarfsgrändä. K. -' H. G., Grossh., Bryggareg. 12 C. -' Oscar J., Ingenjör, Nybrog. 57 ", O.; r. t. _2 Herman, Grossh., kontor o. b'ost. Ar'til , a. t lerig. 26 (f. d. 22), Ö.; r. t ' E. G., Inneh. af Stockh. Velocipedaffär, -" &Höök, Grossh-flrrna.Manufaktur-o.korta Knngsg.53, C.: bost. Drottningg. 67, C. varor, Kungsg. 57, C.; r. t. Norr ' Laura, Inneh. Bierhallen Minerva, Kung- -' Joh. Vilh., Hallmäst., Oxtorgsg. 8, C.; stensg. 60, Va. tjänsterummet r. t " Ludvig, Inneh. af Hotel de Snede, Drott- Olssons, Oscar F H.andelsaktiebo1ag, ningg. 43, C. Strandvägen 7 C, Ö.; lager.af specerier, -' A. Emil, Jur. kand., Advokat, Rosenkonserver, delikatesser o. sydfrukter lundsg; 30 B, Sä.: a. t. Söder m. m. i parti o. minut; rik st o. -' & Co, H. V., f. d., Järnh., Skeppsbron 32, , allrn. tel o St., inneh. Gösta A. Lokrantz,.. -, E. M., Handelsidk.a, Norrlandsg. 18, C. _3 J. P., Kakelugnsmak., Karlavägen 12, O.; -' Hilda, Handelsidk.a (frukt- o. grönsaks- a. t handel), Ostermalms isaluhail89-90, O. _" P. A., f-,d. Kapten, Skeppareg. 51 ", Ö.: -" Sofie, -, A. J., Hande1sidk:a, Birgerjarlsg, 33, C. a. t. Osterrn, Handelsres. Holländareg. 20, Va. -" Karin, Karamel lfabrik, S:t Paulsg, 2B, _2 Emil, Handelsres., Ringvägen 13B'v, Bti. Sä. -' Johan Henrik. Handelsres., Karlbergs- -" Karl Just., Kassör, Svalnäsväg-en, Djursvägen 67, Va. holm, r. t. Djursh _2 Oscar, Handelsres., Birgerjarlsg. 106, Va. _3 M. Will),., f. d. Kassör, Riddareg. 36, Ö.D}.; -" Aug.. Handl., Söder 370. Prästgårdsg. 14', Sä.; a. t. a. t.dsterrn _" O., Kassör, Uplandsg. 62, Va.; a. t. Vasa - 'E., Handl., 'I'järhofsg. 5, Sä ' Erik, Handl. (speceri-), Malmskillnadsg. -' Elin, Kassörska, Pilg. 26,](.; a. t. Knngsh. 42, C.; a. t 7058; bost. s. h. _, HL. Handl., Ekbacken 3, Långbrodal, -' Gerda, Kassörska. Vidarg. 71/1, Va.; a. t. A]fs.Jö.. Vasa ' Hjalmar, Handl., Asr'g".94, Sä.; a. t. 301::14, -' Jane, Kassörska, Pilg. 26, I(.; a. t. Kungsh. r. t. Söder Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 1-OI-ss-o-n-;-2 <JI-s-o-n-; -3-0-h-ls-8-o-n-; Olsson h-18-o-n. 1 Olsson; 2 01iOil;80blstJon; 4 OhJson-.- I -[ Jenny, Kassörska, Kommendörsg. 9v, Ö. _, Sven, Målare, Klara N. Kyrkog. 20, C., _, s, Olaus, Kolimport Aktiebolag, N. Blasie- bost. Drottningg, 41, C. holmshamnen 5 B, Sthlm 1; a. t. 868, _3 Per Erik, f. d. Mäklare v. Auktionsv., 393, r. t. 179, Afd.-kontor Rådmansg. 67",b. t. h., Va. Skeppareg. 26, Ö.j a. t. 4735, 4736, _, N. Ombud för A.-B. Mårten Pehrsons r. t. 6610; Stadsgården 18, So.; a. t. Valskvarn, Kristianstad, Uplandsg. 3768, r. t Upplag Värtan; a. t. 54 A III, Va. Telegramadr. : Alexandra; 64 68, r. t a. t , 1". t _, & Co, William, Kommanditbolag, Cen- _, Otto, Organist i Gustaf Vasa kyrkan, tralpalatset, C. Markvardag. 6 1, Va. _3 Gust, A. (J. L,. Feiths Eftr.), Konditori, -' Hanna, Pappersh. o. Tidningsaffär, Si- Storg. 21, O. byllez. 44, O. _, Ernst, Konservmäst., Norrtullsg.71, Va.; _2 O. E., Pappershandel,Uplandsg. 5, C.; a. t. Vasa a. t. 19~91>.-,.r.t. 8957; bost. Kung- _2 Carl Fredr., Kontorist, Grefg. 49. Ö. stensg. 60, va.; a. t ' J. N., Kontorist, Rörstrandsg. 20m, Va. -' l. Ludv., Pianomagasin, Hufvuddepöt för -' Sven, Kontorist. Vinterviken 2 & 4, Lilje- Bluthners o. Rönischs flyglar o. pianos, holmen. Biblioteksg. 6 & 8, C.; r. t. 4416, a. t. _3 K. Oscar, Kontorsbitr., Prästgårdsg. 17 II, Sö. _I Olof, f. d. Polisöfverkonstapel, Torsg. 52, -' Otto, Kont-chef v. Pellerins Afd.-kontor, Va. Skeppsbron 4, St.; bost, Karlavägen -' Carl Efr., Postexp., Kungstensg. 56II:' Va. 27IV er. d. 1 B). _2 G. H., Postexp., Grefmagnig. 11, Ö.Dj,. -' Hjalmar, Koutorsskrifv. i Järnv.-styr, _, Malin, Postsparb.-bitr., Villag. 4 ö. g., O. Karlbergsvägen 84, Va. _, Johan Fredrik, Postvaktm., Blekingej-. _, Joh., Kontrollör, Hornsg. 451, Sö.; a. t. 13t, Sö. Söder 621. _. Aug. L., Privatdetektiv, kont. Målartor- -' Gustaf L., Källarmäst., Restaurant DSÖ' get 15, St.; a. t , r. t ; dern», Hornsg. 49. ss. bost, Sit Paulsg. 24, So.; a. t ' John, Källarmäst. (Källaren P. B.), L:a _, B. Hj., Prokurist, Observatorieg. 21, Va.; Nyg. 18, St.; a. t. 1138, r. t a. t. Vasa le. R., Köpman, Upsalag, 15 o.b), Va. -' Sture, Prokurist, Kammakareg. 41, Va. -[ Hj., Köpman, 'I'immermansg. 29 III A, So.; _, P. G., T. f. Förste Provinsialläk. i Sthluis a. t. Söder 65, r. t. Söder 491. län, Linneg. 48 A, O.; r. t _3 Knut, Köpman, Repr. f. Kautschuks- o. _, Theodor, 2:dre Regissör v. K. Dram. 'I'ea- Guttaperkavaru-Aktieb. Kuntze & Co, tern, Holländareg. 26 B, Va. Lidingö Villastad; r. t. Lidingö ~57. _3 Elof, Roteman, Norrtullsg. 21', Va. _3 Arvid, Lagerchef, Rådmansg. 10, Ö.; a. _3 & Co, J. (inneh. J. H. Wikander), Sill, t Potatis, Ost o. Konserver, Kåkbrinken. _3 C. C., Leksaksfabrik, specialite. tennsol- 14, St.; a. t , r. t dater, postadr. Ragvaldsg. l, Sö. _, Hildur, exam. ~jukgymnast, S:t Paulsg. -' A. H., Linjeing., Bergsg, 16, K.; r. t. 24, Sö.; a. t. 308 \) " Matilda, Sjukgymnast, Jdung. 5, Va. _2 P. Hjalmar, Läroverksadj., Markvardag. _2 Elisabeth, Sjuksköt.a o. Sjukhem, Teg- 16. Va.; a. t. Vasa _1 Arvid, Löjtnant v. Flottan, Grefg. 41n.b. -' nersg. 45, Va.:..a. t. 11'723, r. t C. A., Sjökapt., Ostgötag ss. Ö. _, Erik, Sjökapten, Hagag. 37, Va. -" Edla, Mangelaffär. Smålandsg, 33 m, C.; -' Olof N., Sjökapten, Skaraborgsg. 7, Sö. a. t. Brunkeb _2 & Wright, Aktiebolaget, Skeppsklare- _3 Josephine, Strandväg-en 25 1 Ö. g., Ö.D}., rare- o. Grosshandelsfirma, verkst. Dir. mottager beställningar på allt hvad Thorsten Roherg, Dirskör Hugo Kock, som till Modeaffär hörer, (Obs.! är- Skeppsbron 18, St. ven egna materiel).. _, L., Skumakare, St. Badstug. 20, C. Oscar, Musikfanjunk., Banerg. 12, Ö.D}.; _, N. M., Skomakare, Kungsg. 82 m, K. a. t _, Per K, Skomakare, Norrtullsg. 51, Va., -' Sally, Musiklär.a, Hornsg. 42\ Sii.; a. t. o. Odeng. 35 Va. Soder _1 S.,..Skomakare, Li uueg. 55,r.b., Ö.; a. t. _, Per, Målare, Rensg. 19, Va. Osteflll Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adrp.sskalendern /

8 ! 610 Olsson. 1 Olsson; 2 Olson; 3 Olllsson; 40111son. 1 Olsson; 2 Olson; 3011lsson; 4011lson. _1 H., Skräddare, Vidarg. 6, Va.; r. t. Vasa _1 Stefan, Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank, 186. Uplandsg. S, C. _1 P. M., Skräddare, Valling. 11, C.; bost. Ohlssons, Erfk, Trävarnaktiebolag, hufs. g. 6. vudkont, Kungsholmsbroplan 2, K. _1 V., Skräddarmäst., Drottningg. 94, C.; (Godsäg. John Gust. Wibom); r. t. a. t , o , a. t. 84 ll,6 o. _1 Bror, Skådespelare, Kardellg. 4, O. 5950, verkst. Dir. John Biddle, Ang- _3 C. G. Snickare, Kockeg. 24\ Sä.. såg, hyfieri, ångvedsägeri, trävaru- och _1 Carl, Snickare, Artillerig. 30 (f. d. 28 A), O. kolupplag samt kontor och lager _2 John, Snickare., Artillerig. 48 (f. d. 48 Flemingg. 4, K. (vid Kungsbron); a. A), O.; a. t. Österm t o. 5950, r. t * Nils, Snickare. Södermannag. 64 \ ss; Lager af bjälkar, sparrar, pålar, a. t. Söder akeppsvirke, sagadt och hyfiadt trä _3 J. O., Snickarmäst., Verkstaden Möblia, samt såväl sågad och klufven som oså- Skaraborgsg. 12, Sä.; a. t. Söder 16 S9. gad ved i parti o. minut. - Impor- _2 Erik, Speceriaffär (inneh. Henning John- tera och försälja enzelska ångstenson), Stureg. 52., O. kol, hushållskol, smideskol, antracit- _2 G.. Speceriaffär, Ostermalmsg. 49, O., o. kol samt koks, krossad och okrossad. Kungsholmstorg 14, K.; bost, s. h. - Bogseringar o. varutransporter verk- _3 Johan, Specerihandl., bod Köpmantorget ställas billigt. 12, St.; a. t , r. t , bost, _1 A., Trävarubandl., Kapellgränd 6, Sä. Storkyrkobr. 13, Si.; a. t. Brunkeb. _1 Anders F., TrävaruhandI., Högbergsg B, ss; a. t , r. t _1 Martin, Speceri- o. Kaffehandel, Hötor- _1 Johan, Trävaruhandl., Dalag. 1 A, C. g-et 11, C.; bost. Drottningg. 87, Va. _1 & Roseniund, Trävaruhandl., Dalag. 1 B, _1 J. k, f. d. Stationsförest., Norrlandsg.3, C. C. Brädgård Bryggareg. 31, C.; trä- _1 Hilmer, f. d. Stationsinsp., Rörstrandsg. varor, byggnadssnickerier o. tegel. 52\ Va. -* Gottfrid, Tulltjänsteman, Skåneg. 8p1,Sä. Olllssons Sågverk, Erik, Aktiebolaget, _3 J. W., Tullvaktrn., Hökensg. 8 B, so. verk st. dir. John Gustaf Wiborn. Såg- (uppg. B)... verk om 3 ramar, hyfve1, kant- o. staf- _1 J. E., Tunnbind., Ostgötag. 58 & 60, Si? verk m. m. vid Löfholmen, Kontinuerlig _4 Bengt Erik, Underlöjtn., Grefg. 57, O.; ångtorkning. Agare af Löfholmsvarfvet r. t (se Löfholmsvarfvet). Lager af bjälkar, _1 Gustaf, Utfodringsstall,för bättre privat-, sparrar, pålar, sågadt o. byfladt trä hästar, Banerg. 25, O.Dj.;.!t. t för platsbehof o. export; Kontor å Löf'- _1 A., Vaktm., Linneg. 1S D b., O. holmen; r. t. 238;l, a. t. 3230; Huf- _1 Emil, Vaktrn., Plemingz. ~2, J{. vudkontor Kungsbroplan 2, K.; r. t. _3 E. G., l:e Vaktm. (Komm-koll.), Birger 1163, o , a. t o. Jarls torg 5, St.; r. t. 1402S _3 Fritz C., Vaktm. (Sthl ms Läns Sparb.), _1 Folke, Tandläk. Linneg. 38, O. Drottningg. 39, C. _1 Fredrik, f. d. Tandläkare, Grefg. 49, O. _1 G. A., Vaktm. (Riks b.), Stortorget 7 II, St. _1 C. M., Tapetserare- o. möbleringsaffär. _1 J. M., f. d. l:e Vaktm., Surbrunnsg. 16 lii, Markiser, persienner, tält o. presen- Va.. ningar: tapetserare verk st. Drottningg. _1 K. J., Vaktrn., Sabbatsbergs Alderdoms t. b. ö. g., C.; a. t. 645, r. t. 254S; hem, Torsg. 32, Va. bost. Tunnelg. 21 III, C.; a. t. Brunkeb. _1 Wi<;tnr, Vaktm. (bank-j, Linneg. 80 n Ö. g., O.Dj. _Ss Tekniska Fabrik, Mästersamuelsg. 80, G., _1 P. E., Firma, Ved- o. kolhandel, Klara se Akt.-Bol. Joh. Ohlssons Tekn. Fabr. Norra Kyrkog. 25, C.; a. t. o. r. t. S7 96. _, S. K., Teckningslär., Artillerig. 52 (t'. d. _, F., Vel'krn., Roslagsg. 10, Va. 50), O. _1 Nils Petter, Verkm., Rådmansg. SO, Va. _2 Anton, Tjänstem. i Förs:bol. Trygg, l\hilar- _1 Sven, Verkm. v. Sthlms Södra Spårvägstorget 15", St.; a. t. Brunkeb aktieb., Ringvägen 2 III, ss, -" D. L., Tjänsteman v. Trygg, Kunzsg, 66" _1 Ludv, Am., Angb.-befälh. (Angf. Nya C.; a. t. S101; bost. Uplandsg.Bu', Va. Hillcrsjö : a. t. 2474), Homsg. 46, Sä. _3 Gustaf. Tjänsteman i Rederiaktieb. Svea, _1 P. E., Angfart.-befålh., Repslagareg. 13, Banerg. 19, O.Dj. Sä. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottni~gatao.

9 Olsson - Orten Olsson; 2 0l80n; a Ohlsson; 40hlson. Olympiska Sallskapet, Fredsg. 8, G.; r. t. --'_=-=-=----'--_--'--~-'---'-_=:.c.:._: =_' ' :..::::.::.:...:._=_= :? _I A. F., Ångslupsbefälh., Ängsliljan 1, Ombudsmansexpedition, Stadens, St. Nyg. Gröndal, Liljeholmen. 2 B Il, St.; a. t : -' A. K.. Ankefru, Uplandsg. 8, G.. Onsbäck, A. G., Verkm., Inedalsg. 21, K. _.j A. Maria, f. Alm, Ankefru, Grefg. 67 n. b., O. Opbachers, T., Maltfabrik, inneh. Eric Åkes- _4 Alma, Ankefru, Kungsholmsg. 16!I, K. son, Charlottenburg. Reymersholm; _I Gustafva, Ankefru, Uplandsg. 26, Va.; a. t. fabr. r. t ; postadress Liljeholmen Vasa 1) 60. eller kontoret Kungsholmstorg _2 H. ou, Änkefru, Döbt:.lnsg. 19, Va. t. 4105, a. t 117 ~8. 6, K.; r. - 2 Hilda, född Lange, Ankefru, Kommen- Opera baren, ing. från Jakobstorg, G., inneh. dörsg. 23 1, O.; r. t. Österm, 1186, a. t. Georg o. Gustaf Steinwall perahallen i Operahuset, G., ingång från -' Hildur,..Ankefru, Scheeleg. 1, K. Strörng.; inneh. Georg o. Gustaf Stein- _11. C., Ankefru, Handtverkareg. 32, K.; wall. a. t. Kungsh, Operakällaren o. Operaterrassen, G., inneh. _2 Kristine, Ankefru, Scheeleg, 5, K. Georg O. Gustaf Steinwall. -" Sigrid, f. Malmsten. Ankefru, Stureg. Oppenheim, W., Ombud för Bremer Lino- 60Il,..0.; a. t leumwerke Delmenhorst,»Nyckel-Mär- -~ Sofia. Ankefru, Luntmakareg. 64, Va.; ket». Delrnenhorst, Artillerig. 30 (f. r. t. 3220, a. t d. 28 A), O. 1 Vilhelmina, f. von Kochen, ~nkefru, N ar- Oppenländer, K. C., Handl., Tomtebog. 39, vavägen 5I!I, O.Dj.; a. t. Österm Va. _I John, Öfverlärare i Kungsh. folkskola, Oppstedt,G., Vanadisvägen 27, Va. Kungsholmsg. 74, K.; a. t. Kungsh Orajärvi, Harald, Banktj.-m.,Karlbergsvägen _I Bertil, Bergsg. 28 Il, K.; a. t. Kungsh , Va. -' Lars, Regeringsg. 97 A I~ G.; a. t. Brun- Ordenshus. Templarnas, Kocksg. 24, Sö., och keb. 4i>51... Bryggareg. 5, G. Olstone, Anna, Fru, Sibylleg. 26, O. Ordenskassan för de Kungl. Riddareord- Olycksfallsförsäkringskontor: narn~, se De K. Rid.dare Or~ens. o Bore, Vasag. 0, Sthlm l. Ord o~h Blid, Illustr~!. månadsskrift. byra Fylgia, Arsenalsg. 8 C, C,,. Stureg.52, O.; oppen kl. 10-1:2; a. t. Gothia, Strandvägen 5B, O.; r. t. o. a. t r. t. Östorm. 987 exporegeringsg. Hansa, Nya Försäkrtngsaktieb., Blasieholmsg. 4 7~ B' G a t 'r t 362'-' B, G.; r. t. 9846, a. t u. ) ".. ".: 0 _o Helrnnusons, Eugene, Försäkringsbyrå, Kar-du- Orenstein & Koppels utställning, se Carl t~~:~a~~~~};~ C.; r. t. O. a. t. 7722, 171, 71.. Ström, Vasag.. 4, G... Internationellaö Oiycksfallförsäkrings Aktie Bol.»Orient», ~~a Aktle~olaget Cigarrettfabrii Wien, Alfred Lindberg l< Co., Vasag. 48, 1'. ken, Asog. 44, So. Köinerbolaget (Kölns Olycksfallsförsäkrings A. B. Orientaliska Magasinet Norrlandsg 19 C l Koln). Generalagenturen for Sverige : Hugo..-.. '.. -,. E>!öör,Smålandsg. 20, l tr., 1..Chefen r. t. 3090, Orientlinjen till Austrahen, Skeppsbron 24, a. t Kontorschefen: r. t. 6009, a. t. St., agent Bröderna Larsson & ev. ~44t?0(;0f~pedItlOn o. kassa: r. t o. 6009, Orind-r, Erik,. Köpman, Ostermalrnsg. 40, ~Iatthiesseu, ~IRX,Sibylleg. 9, U.; riks- O. allm. O.; a. t. Östorm tel Orion, Saft- O. Vin fabriken, Drottningg. 112, :\[~tt~so2~1~. Boden, Jarntorget 83, si.; r. t. 8733, Va.; r. t , a. t Norden,Drottningg 9, (J Orkla Grube-Aktieb., Drottningg. 48, G. Schweizjska Ol)cksfallforsakrlllgsaktlebolaget l Orre Hulda Fröken Uplandsg 66 Va wtuterthur (Bchwei a), Kl. Narra Kyrkog. 33, C. "..'..,. Securttaa, Btrgerjarlsg. 11, C.; R. t O.9848, - Pehr, v. Häradsh., Drottniugg, 94 11, G.;, r. t.. n n. o Reseolycksfallförsäkringar. a. t , r. t Sknnd inavieu, Brunkebergstorg 11, C.; kl. 10-4; _ K H S Reservlöjtn Drottningg 94 G r. t. 760, 765, 2175, a. t. 44~8, 8268, O... A" V"., 'TT" Victoria zu Berlin, Drottningg. 5, l tr, O. rströrn, " ästmannag. 28 n.b., ra. W~i~e;:t:n i rsasg:r~~~~r;m~~bti~~~tis~n~:nsj:it: Ortman, C. E. E., Fröken, Sot Paulsg. 30 berg, D:ottningg. 5, 1 tr., G.; 9-6; r. t.4976, Bti. a. t D. J. Stationsskr. v. SV. Statsb. I<'Ie- Se vidare Yrkesregistret: Försäkringsbolag. min'gg. 13., K. ' Olympiska Kommitte, Sveriges, Malmskill- Hilma M. H., pensionerad Telegrafist, nadsg, 25 BIV, G.; Sekr. Kristian Hell- Krukmakareg , Sö. ström. Telegramadr. Olympiaden; r. t. Orten, Adolf Larsson-, Bankir, kontorskepps- 1000, a. t bron 24, St.; bost. Villag. 17, O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 612 Orton-e- Otterström. Orten. Bror, Bergshögskoleingenjör. konsult. Osterman, U. J., Mäklare, L:a Vattug. 30, C.; ing. för frågor af teknisk, ekonomisk a. t. 7401, r. t ; bost. s. h. o. juridisk art rörande grufvor, malm- - Fredrika, Ankefru, Birgerjarlsg. 102, Va.; o. stenfyndigheter. äfven i utlandet. r. t Spec. utredningar, besiktningar, vår- Ostindiska Kaffe- o. 'I'edepöten, Aktieb., konderingar; tyska, engelska. franska språ- tor o. lager Brunkebergsg, 9 1, C.; r. ken; Valhallavägen 111, Va.; r. t , t. 4826, a. t a. t. Vasa Ostlin. Olof, Maskiningenjör, Drottning- - Wilh., Med. kand., Agneg. 1, K.; r. t. holmsvägen 6, Ii Oswald, ~. L. Olsson-, Rentier, Strandvägen Ortopediska institut, se Gymnastikinr:r. 9, O. Orup, J. V. R., Bergsing., S:t Eriksg. 24, K. Oterdahl, Therese, Diakonissa, Ersta backe Osbeck, A. V., Kapten ska, Styrmansg. 30, 9, Sö. O.Dj. - F. O.. Verkmåst. v. Brandkåren, Malm- Osberg, Nils, Underlöjtn., Bergsg. 18, K. skillnadsg, 64, C. Oscar, Martin, Operasångare, Humlegårdsg. - A. F., Ankefru, Karlbergsvägen 85\ Va. 2 A, O. Othberg, Emma Elisab., Sjukvårdsförestånd.a, - Anna, Operasång.a, Humlegårdag. 2A, O. Sabbatsbergs Alderdomshem, "Va. Oscars o. Sofias Guldbröllopshem för åldriga - J. P., Narvavägen 37, O.D}.; a. t. Osterm, makar., Skåneg. l, So.; se f. Ö. Rosen lunds Ålderdomshem. Othen, J. R., Bokför., Parkg. 6III, K. Oscarshamns Mekaniska Verkstads o. Skepps- Ottelin, Odal, Lektor, Birgerjarlsg. 106 IV, dockas Aktiebolag, kont. Hamng. 3 A IV, Va; a. t. Vasa 879, r. t C. Verkst. Dir. Magnus Liljewalch. Ottenborg, Sven, Rensz, 12, Va. Oscarson, Axel, Civiling., Strandvägen 29, Otter, Judith, Fröken, Konfektaffär, Mäster- O.Dj.; a. t , r. t samuelsg. 77, C. - Oscar Carl, Polisöfverkonst., Jungfrug. - Aug. Erhard,Tostvaktm.,Smålandsg.14,C. 331, O. von Ottor, C. F., Frih., Kammarråd, Kom Oscarsteatern, hörnet af Kungsg. o. Vasag., C. mendörsg. 3, O... Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, Kommen- - C. F. $., Frih., Karlavägen 38, O.D}.; dörsg. 44. O.. a. t. Östorm. 2744, r. t Osiier, H., Med. dr, Sibylleg. 16, O. - C. G., Friherr.a, Amiralsänka, Sibylleg. Oskar fi:s vandringsbibliotek, kontor Vasag. 63 1, O. 25, Sthlm 1; a. 't H., Friherr.a, Valhallavägen 107 B, Va.; Öskars församlings futtigvårdsstyrelse, Ba- a. t. Vasa nörg. 25 D b., O.Dj. - Julia, Friherr.a, Linneg. 42', O.; r. t. 5204, Oskarshamns Pappersvarufabr. Afdelningsk., a. t. Österm Birger Gustafsson, Lilla Vattug M., Friherr:a, Skeppareg. 41 1I, O. B, C.. - C. G., Kapten v. Positio nsart.-reg., Vil- Oskarsskolan, Riddareg. 23, O.Dj. lag. 22, O. Oskarson, Otto, Lager af manufaktur o. korta - A., Rektor, Karlbergsvägen 73, Va. varor, Klara N. Kyrkog. 22, Sthlm 1; -.Elsa Sofia,Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So, a. t , r. t otterberg, Axel, Handl, (spec.-), Götg. 22, Sö.; Oskarsson, ru., f. d. Auktionskommissarie, bost. s. g. 32 B. Karlberg-svägen 28, Va. Otterborg, Ebba, Sjuksköt.a, DrottiJ.ingg. 52, - se äfven Oscarson. C.; r. t. Norr 575. Ossbahr, Richard, f. d. Generalpostdir., Bir- - Anna, Skolköksförest:a, Drottningg. 52 1Il gerjarlsg. 5 III, C.; a. t , r. t t. v., C.; r. t. Norr 575. Ost berg, A. P., Civilingenjör, Fredrikshofsg. Ottergren, Fritz, Bankkassör, S. Biasie- 5, O. holmsh. 12. C.; a. t. Brunkeb Osterman, Hans, Automobilfirma, Utställa. - Henriette, Fru, Uplandsg, 18', Va. Birgerjarlsg. 13, C., kontor o. lager - Anna S., Fröken, Drottningg. 88 III uppg. Mästersamuelsg. 2 (om hörnet), C., B, C. garage Lästmakareg. 5, C.; a. t , Otterström, E. E., Arkitekt, Riddareg. 28, 11818, r. t O.; a. t Maria, Juvelerareaffär, Västerlångg. 60, - O. E., Byggn.ving., Sigtunag. 7, Va. Si.; a. t A. H., Doktor, Odeng. 49, Va.. - Ivar, f. d. Löjtnant. verk st. Direktör i-m. S., Fröken, Riddareg. 28, O. Stockholms Dagblads A.-B., Karlaplan - Eric, Ingenjör, Sigtunag. 9Il, Va.; r. t. 4'v, O.Dj.; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 t t Otterström - Palin. 613 Otterström, Vilhelmina, SjUkgy.mn., Götg. l, Oxenstierna, Siri, Grefvinna, f. Wallenberg, 99,!3ö.., Sirisho], O.Dj. - Franziska, Ankefru, Odeng. 33, Va. - A. 1., Ankefrih:a, Nya Polishuset å Otting, H. W., Frukthandl., Trångsund 8, St.; Kungsholmen,.. bost, Narvavägen 23, O.Dj. - Lotten. Ankegrefvinna, Nybrog. 58, O. - N. F., Gravör, Atelje för finare gravyr, Uxtorgskällaren (Fru G. Winblad v. Walter- G:la Kungsholmsbrog. 41\II, C.; a. t. 'I'ho masson), Malmskill nadsg. 27, C. Brunkeb Osygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; Otto, Alfred A., Grossh., Upsalag. 13 1V,Va.; a. t , r. t r. t. Vasa R. M., Direktör, Dalag. 7, Va.; kontor G:la Kungsholmsbrog. 26, C. - Wilh., Pianostärum. o. Instrumentrnak., p Artillerig. 40 (f. d. 88), O.; a. t. Osterm. Ottus~:,8i O., Ingenjör, Brännkyrkag. 73, Sö. Paalzow, Frida, Fru, Uplandsg. 47, Va.; a. t. - Elvin, Skådespel., Grefg. 57 III, O Ottosson, H., Bokh., Prästgårdsg. 17, Sö. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40 III, _ Alexander, Löjtnant v. Flottan, V. Träd- So., a. t. Söder ga r d s g. 11 A,.; C a.. t 7999,r.. t Ernst, Sadelmak., Danviksg. 7, Sö.; a. t. Ouchterlony, O. W., Bokh, v. St. Järnv., Puckhusinspektionen, se Tullverkets lokal- Asög. 57, Sö. förvaltningar; r. t Sally, Fru, Sibylleg. 30, O. P " M. F "k St B d t 66 TT _ A., Fröken, Birgerjarlsg. 113 A, Va. aeren, raria, ro en,. a sug. " a. _ Elsa, Fröken, Gymnastikdir., Birgerjarlsg. Paganini, Angelo, Renstjernasg. 28, Sö. TT 113 A t V 6 Pagel, Axel, Grossh., kontor o. lager Mäster-, a.; a.. asa 577. l 241 C b t St 60 O _ Hanna, Fröken, Rörstrandsg. 56 B, Va. samue sg.,'; os. ureg.,. _ Martina, Fröken, Vanadisväg. 21 III, Va. - Ragnar, Stockholms Skärpfabrik, Mäster- _ Ninni, Fröken, Bankbiträde (Nord. Kre- samuelsg, 24 1, C.; a. t ditbanken). Uplandsg. 43, Va, Puhlen, K. G., Bokh., 'I'avastg. 45, Sö. O t:. L' 4 & O Paijkull, Gunnar, Handelskemist, träffas å - ". ",rossh., inneg. 4 46,.; a. t. Kemiska Analys-Byrån. Klarabergsg. E ö~er~. 3l4 a J" 00 B'. l 50 Il ö. g., C., säkrast kl. 12-3; bost, -...,.. agmas., lrgerjar sg. Uplandsg, 27, Va. 113 A, Va. _ se äfven Paykull. G. F., Järnv.-tjänstem., Döbelnsg. 2, Va. Paketpostexpedition, se Postkontoret. - O. W., f. d. Kamrer v. Järnv., Rådmansg. Palander, Louis, Fruktaffär, Vasag. 44, C.; 74, Va.; a. t. Vasa a. t E H., Kapten, Pipersg. 6, K.; a. t. Kungsh. - E. V. l\~ A k f Sib Il,-~ O n., oo n e ru, l y ego {a,. Einar, Löjtnant v. Gotlands inf.-reg., PalatiGn~'st GLe~erdablagen&tur,C BrDandtftör~äkgrg" Rådmansg. 74 III, Va. os a m erg o, ro nm. E F f d R'. J' 00 U 18, C. la~dsg:. 431,evV~~rl arnvagss yr., p- Palen, N., A., Målare o. Lackerare, Beridare- E. K., Ankefru, Artillerig. 42 n.b. (f. d. bansg. 21, C. 40), o. ~ ~--~--_. - Sophie, Änkefru, Linneg. 60, O.D}.; a. t. 1 Palin;~_Pallin_ ~~- 221\28. -" Ailllee, Fru, Lektorska, Valhallavägen-n!', - A., Karlbergsvägen 71 n.b., Va. O. Oven, C., Bagare, Västmarmag. 24, C. _2 Anna Ch., Fröken, Lärar.a, Östermalmsg. Ovesön, R., Fotograf, Brunnsgränd 51V, St. 74, O.; a. t. Vas" Annie, Korresp.. S:t Eriksg. 25 B, K. _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kolirn- Oxehufwud, M., Fröken, Jungfrug. 6 Il ö. g., port, Karlbergsväg. 24 II, Va.; a. t. Vasa O. 106u. - R., Kapten, Stureg. 18 n ' b ', O.; a. t. 6890, _, T. H. F., Ingenjör, Ad. Fredr. torg 6, r. t 'I'rätfas ej 4-6. Sö. Oxelgren, G. E., Ritare, Torkel-Knutssonsg. _2 And.. Journalist, 'I'eg nersg. 39 III, Va.; 14, Sö.. r. t Oxenstierna, Bengt G., Grefve, v. Härads- _2 Erik J., Journalist, Pipersg. 6, K. höfd.,. Advokat, kont. o. bost. Sibylleg. _2 fl. N., Löjtn, V. V. V. K.. Drottningg. 38, O.; r. t. o. a. t Å, Va.; r. t. Vasa \169. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer