~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',."

Transkript

1 Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström., R,abeI/-,Carl, St. Nyg. 41 & 43, St.; Vi)lhan-. Qrarsell, -Ida, Fru" Blommensberg, Lilja- I deln a. t. 2185, r. t. 561; Kontoret ;, 'e" holmen", ', '.o. Privat a. t, ; Lagerkällaren -, se äfven Kwarzell. " a. t. ~O Ul.,.',. ' \.Qve~nerst,~dt, S" Löjtnant, Lillabältg. 12, O.; - Ingeborg.An,kefru, Linneg. 50 1V, V.,,~',l,a., t '5) r: t -, " - Lotten, Ankefru, N orrtullsgv d'[;: Va. -,I,qviberg, Alma',Sjuksköt:a, Kungstensg. 44, Rabenius, G. O. S., Fil.1ic., Skriftställ., Malm- " Va.;,a. t. 'Vasa 13,~5.skillnadsg. 39, C.;', r. t , a.t..- G. 'I'h., Florag. 21, (J.; r. t Brunkeb. 60.,. ' Qvidin'g, Clara, Fru, Yåstmannag, 29, Va.; - Gurli, Fru, Nybrog. 46 & 48, O.; r. t. a: t. Va.sa Ostorm ,,,, :-7 se äfven Quidfng. - L. P. T., Jur. kand., t. f: Exp-chef i Fi- Q vill, ~'., 'Fröken, Rådmansg. 35 Ill, Va.; a. t.,. nansdep., Djursholms-Osby: r. t. Djurs- ",:;;yas~'6717. holm 304. Qvmnoklubben, se Kvmnoklubben. - N. G. V., Jur. kand.,,e. o. Hofr-not., " Qvist~ A. M. H., Barnm., Rosenlundsg, 28 B, Malmskillnadsg. 39,,G.' _ \ I Sö.'.' - O. L T., Professorska, Malmskillnadsg. ~ Helga, Damfrisering, Uplandsg Va.; 3~, C.; 1;. t , a. t Rabinowitz, J., Skrädd., Luntmakareg. 15, C. ~ Johan>.Dykare, Grefg, 23, O.D}.; r. t. Rabitz eldfasta,w1tentputs till väggar, tak och hvalf m. m., utföres af IJ. Gott- ~ K..J., Fanjnnk., Fälttelegrafkårens ka- frid Rystedt, A..B., Vasagatan 38, C.;, sern, Marieberg, K. r. t. 372, 3244; a. t Se annons!:... Hedda, Fru; Karlbergsvägen 40, Va:; sid, 17.. " r. t. 8698'. ' Radhe, K., Hofintendent, Styrmansg. 4, O.D}. ',' (Qwist) W; A., Handl. (Vaxduks- o. Lino- r. t ,.',leummagasinet), Odeng. 61, Va., Radiumemanation. Bolaget, se Bolaget Ra- ~.,...Aug. l, Hofslagare. Kocksg. 13 & 15, ss., diumemanation, Knut Landin & C:? I a. t. ~öder Radiumhemmet, Fjällg. ~3,Sö.; mottagn. å T if!jrland, Tulluppsyningsm., Högbergsg. polikliniken hvard. h 2-3. Före- 23 Il, Sö. ståndarinnans exp.-tid hvard: kl Qvist H;edegård, K.E., Apotekare, Folkungag. Besökstid å allm. sal kl.10,~o-12,3o., 73 A, Sö, R. t. 3347, a. t Telefonför- " =- se äfven Kvist o. Qui~.t. frågn. ang. inneliggande patienter-en- ~ Q,vistg,aard, Sigrid A. F., Ankefru, Döbelnsg. dast kl f. m., ~ ;.,. 771~~V,Va. ' Radius, AktiebollLget, kontor o. fa?(ik: Tel:,. lusborg, postadr. Sthlm 1; godsadr. Lil-..\ R~ t~~~l~~ni. i~1~f~a~\8~~~ius; tel.,',, 't'.','. '., Radir, ~ildi.n&,.' Speceril'.,matvaru- o. mjölk- Jtaab, C. G.;~., Fnh. Heleneborgsg, 13 B, So. affar, Asof\'. 11~.' So.,. ' -:-. Sten, J!nh., Gretg. 37, O. Rad man, P., DIr., Gotg. 69, So. :... c. A. o. A:, Frih.,. Kammarjunkare, Rae, Ernst, Dir. (Aktieb. Lindegren & Rae,", l}ommendörsg. 32, O. '. Bredgr, 2, St.), bost. Mosebacketorg.- Sfgrid, Frih.a, Skeppareg. 41 l, O. Jl, 86...' ;\ '\ Jil,me}ie,Fru, Tuleg, 32 An.b., Va. Rafael-Rådberg. Eric, Banerg, 8, O.D}.,, - J. A. ~., Handl., Tuleg. 32 A, Va.. Rafelsen, Jakob, -Poppelg, pv, Gröndal, :- M, L., Ankefrih:a, Skeppareg. 60, O. Liljeholmen. Raam, Ernst; Kafferosteri en gros, Katarina- Rafstedt, S. A., Skräddare, Bellrnaneg. 24, So.;, 'vägen, 9 A, Sö. 'I'elegrafadr.»Baam». a. t ,..-.:'Carl, Korresp., Järntorgsg. 42, St. Ragge, O. H., Plåt- o.kopparslagare, Bränn- - se äfven, Rahm., i kyrkag. 46, Sö.; a, t , '., I:taa:lues,. Lunda, Fröken, Regeringsg. 54!!!, Rag!ler,.Hugo, Källarmä,st., K~mmakar~g. 9. C., a.,t C., kont. a. t. 6605, priv, a. t. 2~ A. M.,'.I~andl., Hornsg. 58, Sö. Rahm, Richard, Agentur, kont. Rosenbad Baap, 'Alfred; Priyatlitograf, Tyskbagareg. 2 II, C.; r. t , a. ~ " bost. : f, O.; r..t. Qsterm Valling. 37 IT t. v., C.; a. t. Brunkeb. Rabe,H.L.F.,f.d.Handl.,Polhemsg. 27B, K I:.- -el ~brottsförsäkra iskandina YlEN, llbrunkeber~storg.

2 680 Rahm-Ramström. \ Rahm, Hugo, Arkitekt, Nybrog. M,.A, O.; Ramert- Victor, f. d. Grossh., Surbrunnsg, < r. t. Osterm, , Va. - C., Boktryck., Artillerig, 26,' O. - Nils, Skomakareg. 28, Si.; a. t. Brunkeb. - Nils, Byråchef i Patent- o. registr '. verket, Stocksund; a. t. Stoeks, 1, r. t. Ramie-magasinet, Biblioteksg, 6 & 8, (C.,( Stocks. 236.,. r. t..,3869, a.t: sl - John, Direktör, Storg. 1, O.; a. t. Österm. Ramiösavatten, A. B. Ramlösa HälsobrunnslI (. Stockholmsnederlag, Chef Ragnar - Emma, Fru, Barnm., Jungfrug, 18, O. ' Clarkson. N. Blasieholmshamnen 5 A, - Selma; Fröken, Hagag. 2, Va. C.; r. t. 8278, a. t. *338. Chefens:- '- Ludv., Grossh., Mästersamuelsg. 5 B, bost.; a. t. Söder C.; r. t. 7627, a. t ; bost. Ost- Ramm, Albert, Afd. chef (Herrn. Meeths~,, götag. :n, Sö.; r. t A.-B.), Bergsg. l3lv, K. - C. Th., H~rr!..Kar.lavägen 48, O.Dj.. Ramming, A.. N., e. o. Hofr.inot., 'I'egnersg, - C. O., Ingenjör, Ostermalmsg. 86, O. 6, Va. - G. A., Ingenjör, Stora Essingen; a. t. Ramquist,. M. M., F~öken, Västerlångg.t5, t St. Ess. 17. St., mg. fr. Prastg P. E.,' e. '0. Kammarskrifr., Karduans- Ra.mqvist, Enid, Fru, Södermarinag. 54, Sö.;, makareg. 1DI, C.. a. t. Söder " - C., Kapellmäst., Riddareg. 17, O. Ram~ay,Augusta,Friherr:a,Karlavägen53,0. - Charlotte. Käxfabrik, Birgerjarlsg. 77, Va. - Emma, Friherr:a, f. Leijonhufvud, Väst-o - Edvard, Matt', Gardin- o.. Bosättnings- marmag. 12, Va.; a. t aff~r, Humlegårdag. 1, O" - S. A., Fröken, Scheeleg. 10, K.,.J - H., Tapisseriaffär, Triewaldsgränd 2, St. - B. Gustaf W., l:e Stationsskrifv., Väst- (invid Slussen); a. t. 26 SiL, r. t marmag. 12v J Va.. Filial Regeringsg. 20, C.; a. t. 8681, Ramsin, E., Folkskollär., Varfsg;. 14, ss.. r. t. Norr Eva, Fru, Folkskollär:a, Varfsg. 14, Sö - Birger, Verkmäst., Sigtunag. 5, Va. \ Ramstedt, Nils.Civlling., S:tEriksg. 94:' Va,,, - A., Ankefru, Sibylleg. 401~ O. - Waldemar, Direktör, Lovisag. 2 U1, u.dj. - Charlotta, Ankefru, S:t Enksg. 25 B, K. - Ellen,.Fru, Greftureg. 76 Bli., O.. T - se äfve'nraam.. - Hulda, Fröken, Grefg. 47,. O. f Rahmberg, Hugo, Civilingenjör, Solstugan, - Sofia, Fröken, Grefg. 47, O.; a. t. Osterm. Stocksund; r. t. Stocks se äfven Ramberg. - Otto, Grossh., Lovisag. 2 1v ; O.Dj... Rahmn, Elis, Registrator i Sjöförsvarsdep., - Viktor, Grosshandl., Birgerjarlsg I,O.. Karlavägen 14, O. - Emil, v. Häradsh., f. d. Not. i Kammar- Raja Strumpfabrik, A.-B.,. G:la Kungsholms- rätten, Regeringsg I, C. brog. 13, C.; a. t K. K. A., Korresp., Rådmansg. 71 IV,Va.; Bak- o. Frisersalongen, Nord. Kompaniet, r. t. Vasa Hamng C.; a. t. 9~ 09~r. t r - Selma, Matvaruaffär, Dalag. 32, 'Va.; Ralf, O. G., Banärg. 4 D b., O.D;. a. t ' Rambach, A. W., Kortvaruaffär, G:la Kungs- - H. E., l;ljökaptensänka, Teguersg. 361, Va. holmsbrog. 25, C.; bost. s; g: Alma, Ankefru, Östermalmsg. 25 & 27, O. Ramberg, C. G., Amanuens, Hornsg, 4l lv, Sö.; - J. O., Ofverståthållare, Slotts blicken 4, a. t. Söder St.; a. t \ - G., Banktjänstem., Birgerjarlsg. 77, Va. - Uno, Dalag. 32, Va.; a. t Lotten, Doktor:a, Nybrog. 73 1V, O. Ramsten, Helga, Fröken, inneh. Malmstens - Jenny, Fru, YanadiBvägen l3~v, Va. hotell, Mästersamuelsg. 63, C. - KG., Konst-o.möbelsnick.,Riddareg.3 1,0. - Gunnar, Kontorist, Badstug, 40, $ö. - Selma, Matvaruaffär. Bollhusgränd SO, St. - John, Verkmäst" Artillerig. 40, O.; a. t. - J. C., Sjökapten, Hornsg. 4pv, Sö. Österm...l24. - Harald, Tandläkare, Riddareg. 12, O.; - Amanda, Ankefru, Badstug. 40, Sö. a. t , r. t Ramström, L. W., Folkskollärare, Kungs- -- se äfven Rahmberg. holmsg. 72 B, K. " Ramel, Ove, Frih., Attache i Utrikesdep., - Maria, Folkskollär:a, Bergsg. 21,. Ko Hj,ortha~svägen 15,?; r. t. 174~~. - Adam, Grossh., Kungsholmstorg 10 1v, K. - M. G., ;Fri~., e. o. Hofr.vnot., Storabaltg. -, A. T., Handl. z _ Kungsg. 74, q." 29, O.D;. - C. A., Ingenjör, verkst.. Du. f. A.-B. Ramen, Leontine, Fru, Banärg. 27 II, O.Dj.; Sveriges litogafiska tryckerier, Brunkea. t. Osterm bergsg. 10 1v, C. FINSPONGS METALLVERKS A.-B.\ BERIOAREBANSGATAN

3 , I Ramström-Rederibolag. ' 681 Ramström, Carl Otto, Sjökapten, Stadsgår- Raq~ett* Erland, Vlnhandl.jSkeppsbron'Så; den 10v, se., r. t ,'. si: bost. Prästgårdsg. 10 Il, Sö, Randersen-Reppin, A" Bragevägen 10 1, O.; Rasch & Co, Alfred, Exportfirma (metaller o. r, t , a. t verktyg), Drottningg. 21 A, C.; a. t. Randerz, Hjalmar, Ingenjör, Asög. 75, Sö. o: r. t Telegramadr.: nraschn. Randh, H' J Fotografiatelje, Drottningg. 8, C. Basch, Martin, Jäg,mäst., Not. idomänstyr., Ranft, Albert, Direktör (Svenska, Oscars-, Linneg. 96, O.Dj. Vasa- o. Södra Teatrarna), Strandvägen - R., Kapt., S:t Eriksg. 53, K. 1" O: - E. A. U., v. Konsul, Kaptensg. 6 1V, O. -.Anna, Fru, Rörstrandsg. 50, Va.; a. t. Rask, Chr., Ingenjör, Norrtullsg.)2 A, Va Rasmussen, M. M., Linneg. 60, O.Dj. Rangstedt, Nils, Kontorist, Norrtullsg. 51, Rasmusson, H., T.\\petserare, Banerg, 31, Va.; a. t. Vasa O.Dj.; a, t. Osterm Karolina, Linnesömm.a, Östermalmsg. - N., Typograf, Västmannag. 47, Va. 11 u.b. t. h., O. r Rathou, Emilie, Fröken, Sekreterare, Humle- Rangström, Otto, Handl., Drottningg. 85, Va. gårdsg. 22 III, O.; a. t. Osterm John, Läderhandl., kontor? l~ger Små- Rathsman, Nath., Gross~., Dalag. 1 BI\..C. landsg.. 38, C.; bost. Artillerig. 10, O. - S. O., Kamrer, Katarina Bang. 37, M. - Ture, Tonsättare, Badstug. 30, ss., a. t. - K. H. Viktor, Revisor hos Generalpost styr., Renstjernasg. 13, Sö. Rannsakningsfängelse,Stadens,Kungsholmsg. K. W., Roteman i 23:dje roten, Drottning- 17, K. holmsvägen 12 B, K.. Rantzen, Karl, Handelsres., Timmermansg. ~ Emy Ch. Telegrafist, Skeppareg. 33" O. - 22, Sö. J. F., Handl., Jungfrug.. 261, O. - R., Trävaruagent, 12, Va. v. Konsul, 'I'egnersg. - &,Co, F., Speceriaffär, Narvavägen 30, Ratin, Svenska Aktieb., Hamng Ö.g., C.; O.Dj.; a. t. 7536, r. t a. t. 9478, r. t Ranzen, A., Kamrer, Kungstensg. 62, Va.; Ravnkilde, Wilh., f. d. 'I'rädgårdsmäst., Lin a. t. Vasa neg. 23 n. b., O... R('ophael, A., Fil. doktor, ~ybrog. 38, O. Ray, EdwardAdams,Ofversätt.,Saltmätare?, Rapp, C. A., Bleck- o. platslagare, verkst. 3 B, Va.; a. t. Brunkeb.ll 06, r. t Bryggareg, 9, q. Raymond-Albin, Emmy, Skådespel:a, Plogg. - Johan, verk st. Dir., V. Trädgårdsg. 19, 3 A, Sö. - C. Adolf, Grossh., Bragevägen. 12, O. Realskolekursen Odeng. 41 vid Sthlm s Samgy~nasium, Va. Förestånd. Lårov:adj. ' David" Grossh., kontor Skeppsbron 18 O. G. A. Hahr.. Sthlm 2; bost. Villa Nygård, Salt: Reberg, Jenny, Fröken, Hornsg. 61, So, sjöbaden. Recen, John Gust., Stationsförman, Tomte- Axel Wilh., Ingenjör, Tunnelg. 15, C. bog. 11, Va.; a. t. Vasa '- Nils, Köpm., Drottningg. 116, Va.; a. t. - & Nilsson, Sthlms Musik- & Talmaskins Depöt, Högbergsg. 29, Sö., filial: Odeng. - Efraim, Pianofabrik, Döbelnsg. 39, Va.; 71, Va., se annons sid. 39. a. t : bost. Surbrunnsg. 28, Va. Redelius, K. V. Nat., Folkskolelär., Enskede. - C., Tapetser., Hjorthagen, 7:de gat. 8 E, - Gustaf, Registrator hos Folkskoleöfver- Värtan. styr., Skåneg. 70, Sö.; a. t. Söd V. H., Ofverstelöjtn. i Göta arbillerireg-s Redell, J. E., Kamrer v. Bolinders Mek. - reserv, Drottningholmsvägen 5 B, K. Verkst., Uplandsg. 28 m, Va.; a. t. Vasa Rappe, A.. E., Friherre, General, Nybrog ' 68, O.; r: t. 186, a. t. 26~ 75: Rederibolag: O. L., Prih., Jur: ~and., Du. l ~thlms Rederiaktiebolaget Amie, verkst. dir. F. Möller, Handel.sbank,. Lilljansplan 1I, O., Artillerig. 6, 6.; r. t , a. t. Österm A. O., Frih., LÖJtnant, Nybrog. 68, O. - Artemis, dir. Otto Hellsten, Skeppsbron 20, - BI~nda,!röken, Uplandsg.. 18r, Ya. _ ~~jtr~a:'i~~;'nsgränd 4, St.; r, t E1m, Froken, Braheg. 45, V.; a. t. Osterm. - Banco, verkst. Dir. Carl r. Banck, Arsenalsg , O., kontorstid kl. 10-,; r. t _ -WeIden Signe Hofsångerska Linneg - Blanche. Stadsgården lo, SÖ. fl",. - BredablIck, Skeppsbron 34, St. 42, V.; a. t Brio, dir. Franz Dieckelman, Arsenalsg. 6, G.; - Mina, Slöjdlär:a, Uplandsg. 18', Va. r. t Baquåt Eric Fotograf Drottningg 55 C. - Bur,. KornhamIlstorg 53, St.; r. t o ",.,", - Bylgta, Bredgrand 2 1 St.; r. t r. t. 7955; bost. Luntmakareg. 74, Va. - Capella, Katariuvägen l3 A, Sö.; r. t Olycksfall. o. sjukförsäkra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg.

4 .,82 Rederibolag-e-Rehbinder. Rederibolag (forts.)..reenstierna, C. G., ftlnanuens, Artillerig. Redertaktiebolaget Condor,!!keppsbron 1S, St.. 4, O., - Disa, Kornharnnstorg 53, ~t.; r. t o J ohn, Med. dr., Hud- o. könssjukdomar,. - Einar, Skeppsbron 6, St., r. t R' 5QII (i "f K - Freja, Fredsg. 10, G. egermgsg. I-' mg. a ven ungsg. - Holmia, dir. A. B r Ahlberg, St. Vattug. 2, G.; 21), C. Mottagn. hvard, 9-10, 4-5; a. t helgd Kvinnl. patienter 3- - Leop. Olsohanski, Slussplan 63A, St., r. t. 1/,4, t t ' , a. t ,2, a.., r Linnea, verkst. Dir. J. O. Pallin, Skeppsbron Reenstierna,..Sofi, Fröken,Humlegårdsg. ;J1,0. ~ i.~~~g~';;; t~ntor Kornhamnstorg 4, Sthlm 2. - Selma, Anke~ru~ Västmannag: 41 IV, Va. - Luleå- Ofoten i Iikv. kontor Rosenbad 2 Reformatorn, Tidning, red. o. expo Drott-.St~lm 1. '.', ' ningg ö. g., C.; a. t , r. t. - MImosa, Drottnmgg. 10, G.; a. t. 149~6, r. t I o R ft l A A' k f B ~ 30III ~ D' - Motala Rederi A. B., Svedenborgsg. 4B, S6.; e e, nna, n e ru, anerg.. <J., U. 'J. r. t ' Regeringsrätten, Gust. Ad. torg 1 (f. d. - Mälaren-Östersjön, dir; Birger Below, Sluas- Arffurstens palats), C.; r. t. ' plan 63B, ss., a. t. 7011, r. t o R' H t Il D ttni 42 C - Nord, Dir. Georg Laven, kontor Mälartorget eg~na, ~ e,.ro nmgg.. '. 17, 2 tro (ing. Tyska Brinken 23), S~m 2; r. t, Regma Kagelsalong, Drottmngg. 42 & 44, o. a. t. namnanrop :»Lavens Kolimport s. C.; a. t. o. r. t Ncrdatlanten, Skeppsbron 6, si. r.t R. t b f.. ' d t" d h. - Nordstjernan, Kungatradgårdsg. 12, Sthlm i. egls. ej: yran or un ers o oc pensioner, Hufvudredare : Generalkonsul Axel Ax:son L:a Nyg. 4 II, Si.; a. t. 7481, r. t. Johnson Ortent, Arsenalag. 9, V.; r. t R. t. tddnin 'f".. k t - Ostra, St. Vattug. 7, G. regis rermgs 1 m g. or. varurnar en, u g..- Primula, Skeppsbron 6, se.: r. t, 8771, Patent- o. Registreringsverket, = ~ex, StepPJb~0't 1S, s,{' B sea V d K l Regnander, Augusta, Fröken, Ostermalrnsg. gä~~~n,l~öd~a ta~r:ird~;': sg:.ra eu- o. or- 31 ~I, O.; a. t. Österm Roslagen, Skeppsbron 34, St. - Sixten, Grossh., Villag. 23, O. - Segel, Skeppsbron u, St.; r. t _ John Köpman Löjtnant. Uplandsg Skeppsfart, V. Tradgårdsg. 4, G. " 8 T '., d., - Sthlm-Sandhamn, G:laKungsholmsbrog. 44,G. Va.; r. t elegl:~la r. Johnny. - Stockholm-Wärmdo, Dif. G..Norling, Döbelnsg. Regnell, John, Bankkamrer, Hogbergsg. 46Jil, 1, G.; a. t SÖ' a t Söder Svea, Stockholms, verkst. Dir. kapten Hjal..., Å.Fl d fr B" k k mar Blomberg, Skeppsbroll 30, St. _ - Erns~1 ':. aggun ero., rann yr ag. - Svenske, Stadsgården S, So.; r. t , So.., ;- Sverige, dir. Percy Tham, Drottningg, 2, G.; _ Signe, Gymn.-dir., E:)tag. 261, Sö.; a. t. a. t ' Söder Sve,pge-Nordamerlka, Fredsg. 10, G.; r. t. S.. D l 68 TT K. M., ~okapten, a ag.,r a. - Sverige-Kontinenten, N, Blasieholmshamn. _ K. G. A.. Angb.-befälh., Högbergag. 72,Sö. 13, G.; r. t Ad'l A" k f E t 261 S.. _ 8ydatlanten, Skeppsbron 6, St.; r. t e e" n e ru,,, rs ag., Tip, N. Blasieholmshamn. 13, 1 tr., Sthlm 15; Regner, Hanna, Fröken, pens. Larar:a, Upr. t. 122:... salag. 7", Va. - Urnan, dir. NIls Österman, Stadsgåraen 8, 1tr., F t Handl Holländareg 20 TTa. a t Bä.; a. t ~ r~ 7;,.,.'" r.!., - Union, N. Blasieholmshamn. 13,1 tr., Sthlm ; bost. Regeringsg. 99, C;. -' Vulkan, V. Trädgårdsg. 4, G. L G L Regementsveterinär, Odeng Weda, Stadsgården 10, se., r. t TT' T"""" "k 9 10 f'., Trafi.kaktieb Grängesberg-c-Oxelöaund Rederi. r a. 'rallas sa r. -. m. afd., Ros~nbad 2, Sthlm 1.' P. Einar, Registrator; S:t Eriksg.. 17 II, R d H' H O bud K t. 'B K; r. t. Kungsh e ID, J.., m sman, a arma ang. C. O.; förste Tillsyningsman V. Hälsopo- 6 1V, Sg.; a. t. Söder l' T t b 10II TT.:-'Maria, Ankefru, Sibylleg. 17II, O. Isen, om e og.,ra. _ se äfven Rhe~in. ' Regnholm, Alfr., Handelsres., Frejg, 8, Va. Regnstrand,.Maria Charlotta, Fru, Florag. Hedlund, O. F.., Direktör, Norrtullsg. 29, 21 n.b., O.; a. t. Osterm, 705. Va.. _ Karin, Fröken Florag. 2~n.b., O. - Aug., Fröken, Hygienisk behandl., Bra- _ O., Kamrer, Jur. kand., Observatorieg. heg. 12, O.; a. t. Österm III, Va.; r. t , a. t. Våsa484. Redts, J. M., Direktör, S:t Paulsg. 27, S~. Regnström, C. A., ~aktm" St. Paulsg. 39, S9. Ree's, I:nmanuel, Resebure:;tu, Drottning~. RehbinderkA. S., Fröken, Sibylleg. 3 AIII, O.; 14, C., r. t (stangd under kri- r. t. Osterm get); bost. Lästmakareg. 25, C.; a. t. - C. C., Frgken, Norrlandsg. 1~; C , r. t l\;iimmi, 4nkefrih:a, Torsg. 461 ö. g., Va. ~ Teater- & Concert-Bureau, Drottningg. - Märta, Ankefrih:a,' Narvavägen 32 vi, 14 1 ; C.. Se äfven Ree's Resebureau. '. O.Dj. F/NSPONGS METAL~VERKS A.-B BIiRIDAREBANSGlATAN 17

5 , \. RehleliLRell.. g83 11l6hleJt,C., 'Maskin' o. Gummiimport, Väst- Reif, Albert, Bokh.. i K. Järnvägsstyr.,. mannag, 3, C.; a,. t , r. t Barnängstvärg. 8, Sii.; a-t.böder ::.li1c., Uttran: r. t. 'Tumba 152. Reijer, A., Fröken, Volmaryxkullsg, 31, ss. Relfmel, W.;, M.!ibelarkitekt, Greftureg. 34 B, Reijhell, J. W., Bagare, Helsingeg. 8, Va. " ',- ~ O'j..a'. t. Osterm. 73,~. t.. Östernj Ll 53. Re!jnow, Edvin, ~öpman, li-ögbergsg: 30, Sö.. Rehn, J., Fru, Nybrog. 68, O.; a. t. Osterm, Relmar,J.L.,Pohskonst.,Langholmsg.~3,So.., ,Reim~]', Anna, Fröken, Nybrog. 71, V.; a. t. t...:c." Sophie-]jouise,Fröken, Strandvägen :351, Osterrn, : O.Dj.; 'a. t:: Per, Skrädde!itiUskärare, Hagag: 7 Il, Va. -:- O. G.; Hofrättsnot., Ostermalmsg. 62, Reimert, C., Froken, Lamp-, Lysolje- o. Bo-..0.'.. '. sättningsaffär, Norrlandag. 21, C. _ ]J, M. G, Ankefru, Biblioteksg. 27, O. - Carolina, Fröken, Tuleg. 34, Va. Rehn, Gustaf Christian, Bergsing., Hornsg. Rein, C. A. K, Prästgårdsg. 11, Sä. 81V, Sä..' 1 Reineck, Bror Elis, Postexp., Bryggareg. _ Alma, Folkskollär.a, Kronobergsg. 17, K. 1III,,C.; a. t ,.- se äfven EMn. " > Reinhardt, C" Handl., Surbrunnsg, 32, Vq..Rehnberg, J. E., Arbetsförman, Nybrog. 35, Reinheimer, P., Köpman, Artillerig. 42 Il, O" O.; a. t ,.' Reinhold, Alma, Fru, Ekudden, Djurgården;,.:J. Hugo, Auditör, Sv...Bryggarefören.s se-. a. t kreterare, Fryxellsg. 4, O. - Joel, 'I'ullvaktm., Fred,mansg. 6 B, Sä. - J. O., Fanjunk., Göta Lifg. Kasern, Sthlm - Euphrosyne 1., Ankefru, Sveavägen 56, C.,- '14; T. t ", a. t s Nya Ängbageri- & Konditori-Aktiebolag, _ Karl, Köpman, ustgötag. 27, Sä.; r. t. Sveavägen 56, C. : j Reinholdsson, Bror Anders, Fanjunk. Svea, _ F. H., -Postkontrollör, Braheg, 261V, O. Lifg. Kasern, Sthlm 140'.. ::-; Henning,. Redaktör, Karlbergsvägen 87, Reillickes>.-~.,Inge~jörsbyrå, Handtv:erkare~. Va.; a. t. fasa , 11.. Maskmer o. behofsartiklar for,'-r Isabella, Mrs, I~prå}därarin~.a (Engelska),.. kvarnar", spannmålshandl. o.. fröa!färer. J. Nybrog. 42, O.; a. t. Ostorm Beinicke, J. ti. H., 'I'ul'lvaktmv, Prastgardsg. ---:,A. P., 'I'ulluppsyningsman, Katarinavä-. r gen 7; Sä. - 20, Bä. Josef, Drottningg. 67, C.; a. t. Brunkeb. - J. E. W., Tullvaktrn., Tjärhofsg. 42A, Sä. '-'Martin, Katarina V. Kyrkog. 41V, Sä Reinius, Elis, Antikv,-handl., Blåsieholms- - & Co, Vasag, 4, C.; r. t torg 9, C... 7" se äfven.benberg. - K. Axel R., Bankkassör, Ostermalmsg. Rehnbom, Olivia, f. d.follfskollär:a, Pipersg. 64, O.; a. t Il, I(.; a. t. Kungsh Gust. Paul, Kapten vid Flottan, öster- Rehne, Anton, Järnv.vtjänstem., Karduans- malmsg. 64, O.; r. t makareg. 1~, C. - E. J., Lektor, Västmannag. 48 III, Va. Rehnfeldt, H~ K., f. Johansson, Barnmorska, von Reis, G. A. Grossh., Handtverkareg.. _ Hornsg. 1581, Bä.; a. t. Söder , K., \ ' K:'G. W., Musiklär.. Brännkyrkag. 36, So.; -C. J., 'rjänsteman, Prästgårdsg. 16, so. a. t. -Söder' M. S., Ankefru, Tomtebog. 39, Va. Rehnström, se Renström. Reisenhoff, P. M., Bagerifirma, Götg. 28, Sa.; Rehnvall, Tekla\ Mangelaffär, Dalag. 54, Va.; äges af Fru Signe Trana: bost. s.,h.,{ a. t. Vasa 708. ' Reissmiiller, H. G., Grossh., Nederlag för.reichenberg,. H. 56B, O.,- A., Disponent, Nybrog. A.-B. Nissens Manufacturing, kontor Barnhusg. 12, C.; r. t. 191, a. t. 5621; _ Olof, Ombudsman. i Sverig-es Allm. Han- bost. s. g. 8; r. t delsförening och Svenska Sortiments- Reisz, Ottilia, Kappsömm.a,' Skräddaregränd bokhandlarefören., Regeringsg. 42 1, C.; 2 BIV, Si.; a. t. Brunkeb, :kont'.-tid 10-"4; r. t , a. t. 5965; Reitberger, Anton, Dalag. 41 II, Va..' bost, ~xbr.?g~ 56 BII\ O.; a. t. ~ Rekla~kontoretl Centralpalatset, c,.; a. t...,...anna, Slöjdlärra, Nybrog. 56 B, O. 4~ 84, r.. t Chefen priv; a. t. Reicke, { Ivar Möbelhandl., Norrtullsg. 8 A, Vasa Va.; a. t Religionsvetenskapliga Sällskapet' i Sthlm, Reidner,. Sven,'Grossh. firma Cederborg & ordf. Salin, B., riksantikvarie,' Bergsg., " ' Beidner, Stureg. tv8, O.; r. t. 37, a. t B" K. I, Reiersen, N., Disponent, S. Blasieholmsham- Rell & \J:O, Byggnadsmaterialier, Lästnia-. nen 121V,C. _. kareg. 27 A, C.; r. t. \31 36, a. t _Bran_dförsäkra i.skandinavien, Il Brunkebergstorg.

6 684 Rell-Renström. Rell, J. E., Grossh., Lästmakareg. 27 A, C. Renius, John R., Tjänstem. i Thule, ~_ Remahl, L. Th., Praktiserande läkare Norr- Bantorget 22 1II, C..! tullsg. SIl, Va.; mottagningstid 9-10 Rennekamp, Hildur, Fröken, Kammakareg. f. m., 2-3 e. m.; sommarmånaderna 9 Il, C.. / Renner, Knut, Bildhugg.,' Timmermansg. Reme, Agnes, Fru, Sibylleg. 18, O: 36; Sä.. I. Remington Typewriter Company. A.-B., - Kerstin, Kassör, Grefmagnig.9 II, Q.Dj. Hamng O... - Ellen, Kontorist, Grefmagnig. 9 II, ().Dj~ Remmer, G., AdJunkt, ]3:ornsg. 108, Sä.. - Louis, l Marinintend., Drottningg. 58, 0:9 Remonteringsstyrelsen, Östermalmsg. 43, O.; a.. t , r. t /. II ~ r. t Mana, Ankefru, Grefmagmg. 9, O.D;. Rempler, V., Disp., Rörstrandsg. 10, Va. - F. A. L., Agneg. 5 Il, K. v Remy, Virginie, Fröken,.Götg. 46, Sä. Rennerfelt,.Arvid,,Civiling." Tyskbagareg. Renard, H. F., Fotograf, Ö~.terlångg. 41, St. 9 III, O.; r. t \ Henberg, Eric, Tjänsteman, Ostgötag, 46, Sä. - Ivar, Civiling., Fil. kand., Teknisk chef - se äften Rehnberg. i A. B. Elektriska Ugnar, kontör Kungs- Renborg, Hj., Direktör, Saltsjö-Storängen. trädgårdsg. 4, O.; r. t. 5958; bost, - A., f. d. Skolförest:a, Rörstrandsg. 34, Va. Djursholm; r. t. Djursh ,f - Sigge, Tjänsteman i K. Järnvägsstyr., - Gust. Otto, Ing., Kungsholmsg. 36 1V,.;K. Pilg.52\ K. - Thore, Kamrerare i K. A~meförvaltn., Os- Renclo, Har~y, Kontorist, Volmaryxkullsg. ~er~alip.sg. 19 1V, O.; r. t. 7024g j 10 B, So. - Minnie, Ankefru, Tyskbagareg. 9, O.; Rendahl, G. E., Byråing. v. Järnv.-styr., r. t \ Appelviken; r. t. Traneb: bro 8. Renofinfabriken, Aktie bolag, Folkungag. 8 D, - H. B.,.Fru, Bergag. 15 1, K. Sä.; a. t , t. t Jacob, Kamrer, Åppelviken, Kungsholms Renouard, Regina, Ankbiru, Blekingeg. 63 A, villastad; a. t. Traneb:bro 2. Sä. - Carl, Lärov.-adj., Äppelviken, Kungs- Rensaa, Gertrud, Fru, Uplandsg, 51, Va.. holms villastad; r. t. Traneb:bro 6.. Renskrifuingsbyrå,. Bengtzons, Storkyrko- Renell, E. A., Kontorist, Roslagsg. 62 (f. d. brinken 13 1V 'ISt.; a. t , r, t. 82 ~7. 48), Va. Renskrifningsbyrå, Skyddsvärnets, Lästma-j Bengman, A. Gunnar, Kammarskrifv. i Tullv., kareg. 6, O.; r. t. 6263, a. t. Birgerjarlsg. 99 B, Va ; kontorstid 9-5. Renhållning, se Budningskontor ~()h Gatu- Renskrifningsbyrå, Stenografbyrån, Regerenhållning. ringsg. 31, O.;/r. t. 2787, a. t RenhAllnings Aktiebolaget Sleipner. Renskrifningsbyrå, Taflins (f. d. Krrepelins), Verkställer gårdsrenhållning inom hela Klara V. Kyrkog. 3 BI, O.; öppen Q-5; Stoekholm samt körslor och varutra.ns-. allm, tel , rikstel. 6061; sean-, porter; uthyr er byggnadsställningar; nons sid. 35. se för öfrigt Sleipner, Aktieb., '0. an- Renskrifningsbyrån, Nya, Hand- o. Ma.skin1 / nons å kartong sid skrifn., St. Nyg. I, St.; a. t Renhållningsverkets hufvudkontor, Bränn- Renskrifnings- o.' Maskinskrifningsbyrån, kyrkag. 2 All, Sä.; exp.-tid 10 f. m.-1/2 3 Myntg. 31, St., a. t. 2160, r. t e. m., Telefoner: a. t. 3438, 3866 o. Renskrifnings- och Öfversättningsbyrå (A samt r. t o Paulson), St. Nyg. 21 B, St. - budningskontor, se Budningskonter. - renhållningsstationer : f(jr staden inom 1 Benström ; 2 Rehnström. broarue o. Södermalm, Asög. 2, So:; a. t.] o , r. t ; för Öster- _I C. M., Agent, Volmaryxkul1sg. 10 C, Sä. malm, invid östra soplastningsstatio- _I And., Elektromek. verkstad, Kungsg. 3, nen i kv. Ruddammen; a. tl 8676 o. O.; bost. Braheg. 7 A, O , r. t ; för Norrmalm o. _1 Anders, Hofrättsråd, Stureg. 56, O., Kungsholmen, Norrbackag. 17, Va.; a. t. _1 F. O., Ingenjör, Hagag. 52, Va. 8201, r. t _1 Gustaf, Kontorsbitr., Timmermansg. 39, Renhållningsverkets soplastningsstationer, Sä. se Soplastningsstationer.. ~I A. W., Marinintend., Långa raden 7;, Benius, Hilda, Fru, Breda g. 12, O.Dj.; a. t.,skeppsholmen, O.Dj. Osterm ~1 P. c., Maskinist, Andra g. 19, Hjorthagen ; - J. A., Planostamm.,Volmaryxkullsg. a. t Värtan ~ B, Sä. _I R, Möbelarkltekt, Greftureg. 42, O. F/NSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

7 Renström - Restauranter. Restauranter,. Aktiebolaget 685 Stock- holmssystemets: Kungsholmen: Källaren Hörnan, Flemingg. 51A. Värdshus N:r 2, Pipersg. L Norr: Källaren»W 6», Karduansmakareg. 13. Norra Brunn, 8urbrunnsg. 33. Värdshus N:r 10, 'l'eaterg. 6. Värdshus N:r 16, Malmskiltnadsg. 34B. Staden: Röda stugan, Munkbron 2. Vimpeln, Brunnsgränd 1. Skeppsbrokällaren, Skeppsbron 24. Söder: Södergårds källare o. ölstuga, Hornsg. 81. Örnen, Brännkyrkag Grå Kvarn, Tjärhofsg. 4. Östermalm: Österport, Nybrog. 28C. t:renström; 2 Rehnström.. ~2S Tryckeri, Volmaryxkullsg. 9, Sä.; a. t ;,1 L, J., Verkmäst., Fatbursg. 3 C, Sä. _2 Hedvig, Änkefru, Idung. 10 m, Va. ~l Sofie,.~nkefru, Greftureg. 64, O. -;1 L. E., Ofvermaskin., Timmermansg. 39, Bä. Renvall. A. ~., Fanjnnk., Västmannag. 61, Va. - E. V., Ofvermaskinist, Drottningg. 118,, Va.; r. t. Vasa 100. Resebureau, Nordisk, Operahuset, C. Försäljer. alla slags 'järnvägs- och ångbåtsbiljetter till originalpris. Växlar utländskt mynt. Bankafdelning V. Trädgårdsg. '4, C. Telegrafadress : Resebureau: a. t. 6908, r. t. 25 Il. R,esebyrå, Statens järnvägars, Klarabergsg. '68, "C. Försäljer järnvägs- och ångbåts biljetter samt lämnar råd och anvisningar med afseende på resplaner (r.t. 8365, r. t. el. a. t. järnvägen 72), mottager sofplatsbeställningar (r. t. 8364, r. t. el. a. t. järnvägen 191) samt lämnar upplysningar rörande tågtider (r. t. 16;3 04, r. t. ej. a. t. järnvägen 227). Öppen hvard. 9-9, sön- och helgd Telegr. -adr.: «GentralbureauD. Filial i Nordiska Kompaniets affärshus. Besen, J. V. Tjänsteman, Stureg. 46, O. Re seolycksfalls försäkr ingar: Internationella Olyeksfallförsåkrings- Aktieb. i Wien, Alfred Lindberg & Co, Vas&g. 48 1V, C. Securitas, Birgerjarlsg. 11, C.; a. t o. 9848, r. t o Reservförrådet, Läroverkens, Förv. W. Äman, Ringvägen 133, So., r. t Resga dsförsäkringar: Fylgia, Förs. A.-B., Arsenalsg. ~ C, C. Yatthiessen, Max, Sibylleg. 9, O.; r. t. 942U o. 9456, a. t Norrland, Brandförsäkrings A.-B., Drottningg. 22, C.; r. t. 9303, a. t. 5205; Generalagentur, Biasieholmstorg 14, C.; r. t. 9020, a. t Ocean, Skeppsbron 26, St. Seeuritas, Birgerjarlsg. 11, C.; a. t o. 9848, r. t o Skandinavien, Brunkebergstorg Il, C.; kl. 10-4, r. t. 7 60, 7 65, 21 75, a. t , o ; se annons sid. 47. Sturän, P., Kat. V. Kyrkog. 4, so., DNorrland»: r. t. 6575, a. t Resmark, Th., Med. lic., Baldersg. 51, O.; r. t Restaurantaktiebol., Stockholms Allmänna; hufvudkontor: Wahrendorffsg. 6 D. b., C.; a. t , r. t Restauranter: Djurgården: Alhambra, Bellmansro, Djurgårdsbrunn, Hasselbacken, Lidingöbro. Lilla Hasselbacken, Novilfa, Tivoli. Djursholm: Djursholms restaurant. Kungsholmen: Piperska muren, Scheeleg. 12. Rådhus-Restauranten, Handtverkareg. 4 (ing. fr. Kaplansbacken). Nor r: Berns Salonger, Näckströrnsg. 1. Berzelius, Berzelii park. Blanchs Cafe, Kungsträdgärden. Cafe Victoria, Kungsträdgården. Dramatiska Teaterns Restaurant, Nybroplan. Excelsior, Birgerjarlsg. 35. Takträdgärd. R. t. Namnanrop. A. t Fenixpalatset, Ad. Fredr. Kyrkog. 10. Freja, Tunnelg. 19 B. Gillet, Brunkebergstorg 15. Grand Hötel, Blasieholmshamnen 6 &: 8. Grand Hötel Royal, Stallg. Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. Hamburger Börs, Jakobsg. 6. Hotel! Continental, Vasag. 22. Hotell Kung Karl, Malmtorgsg. 10. HMel Kronprinsen, Drottningg. 29. Källaren Tennstopet, St. Vattug. 8. Metropol, Norrmalmstorg 2. Norden, Mästersamuelsg. 45. Opera.källaren, Operaterrassen. Oxtorgskällaren, l\la.lmskillnadsg. 27. Restaurant Central palats, Rödbodtorget. Restaurant Gustaf Adolf, Regeringsg. 16. Restaurant Rosenbad, Rosenbadpalatset. Restaurant Temperance, Bryggareg. 3. Royal, Kungsg. 55. Runan, f. d. Oden, Da.lag. 50. S. H. T., Drottningg. 95. Strand-hotell, Norra Bl.asteholznshamnen. Strörnkafeet, Operahuset. Taverna degli Artisti, Norrmalmstorg 4. 'I'egner, 'I'egnårsg. 10. Tre Remmare, Regeringsg. 47. Vanadis, Odeng. 33. Vasa, Uplandsg. 20. Staden: Bacohr Vapen, Järntorgsg. 61. Commerce, St. Nyg. 38. Freden, Österlångg. 51. "Hotel Östergötland", Salviigr. 3. lduna, L:a Nyg. 4. P. B., L:a Nyg. 18. Reisens Källare, Skeppsbron 14. Inbrottsförsäkra iskandina YlEN, 11 Brunkebergstorg.

8 686 Restauranter- Reuterwall. Resta ura nter (forts), Reuterskiöld, Ke.L., Bankdirektör, Fredrikss öder: hofsg. 4, O.Dj ~r;:';;'~~k~~:li"':2,;, ~eaterhuset. - E., Bankkassör, Uplandsg.. 58 II, Va. Pelikan, Brunnsbacken 4. - H., Fru, Karlavägen 43 II, O. Restaurant Södern, Hornsg Jenny;: Fru, Karlbergsvägen 16, Va.; a. t. ö:~~~,':~\-:;'~ulsg. 2 A Hotell Anglais, Stureplan 1. - Agda, Fröken, S:t Paulsg, 11" Sö.; r. t. Hotell Sylvias.matsalar, Birgerjarlsg, 18, 2 tr , a. t R~~:~~~~~'Uc~ij~;, \304~1~~ard,Karlavlige;n 16.- G~ A. C'he. o. Hofrättsnot., Birgerjarlsg; Restaurant &.CafeMalmgården, Karlavlig.73.' 60 1V, U.; a. t. Vasa 3702., r. t. Österm. Restaurant Riche, Birgerjarlsg Restaurant Tattersall, Greftureg. 24. _. B. F.,. Kapten i K. Flottan, Norrlandsg. Östermalm s Restaurant. Storg. 5. KlIllarmlistare, se Yrkesreg. 1III, C.; r. t Beetanratörernas placeringsbyrå, Jakobsg.B! - Hugo, Kapten v. Svea lifg., Sibylleg. C. (förest:a Fröken Ruth Sjöstedt) ö. g., O.; r. t. Österm Rettig'kJ.. R., Direktör, Norr 'Mälarstrand 34, - Casimir, Löjtn. v. Fortifikationen, Uplandsg , Va. - Antonie, Fru, f. v. Eckerrnann, Stureg. - K. A., Med. kand., Predrikshofsg, 1, 24, O. O.Dj... ; - C. W., Godsäg-., Torstensonsg. 6, O. Dj. -' L. Th.. f. d. Stationsinspektpr, Uplandsg. - & Co, John R., A'.-B., Import o. Export, 58, ~a. '.. Mälartorget 17, St.; r. t o G. F., An~efru, Engelbrektsg. 3, O. - A. W., Ingenjör, Karlavagen 42 I1I, Va. - M. S. L., Ankefru, V. :r'rädgårdsg.17, C. - Hj., Kansliråd, Vill ag. 3, O. Reuterström, H. o. S., Fröknar, MalmskilI-. - Pehr C., Köpman Maskin- o. agentur- nadsg. 60 C.. affär, Frejg , Va.; r. t. Vasa Reutersvärd, H. E., Köpman, Stureg. 46, O , a. t K., Tjänstem., 'Greftureg. 13, O". - Gunnar, Preparator, Riksmuseet, Fres- - Ake, Tjänsteman, Strandvägen 1Y, O. k~~i. I. Reuterswärd. B., Banktjänstem., Skeppareg,..,- A., Ankefru, Engelbrektsg, 5, O. 41 III, O... -: Julia, Ankefru, 'I;yskbagareg. 9, O. - Carl H. E., Civiling., Lillabältg. 8, O. - Richard, Holländareg. 11 II, C.; a. "t. - Anna; Fru, Karlavägen 75 A I, O Julie, Fru, Västmannag I, Va. Retzius, Hanna, Fröken, Kont.cskrifv. (Järnv.- -l H. A. A. E., Fröken, Kungstensg. 61, Va. stlr:s byggn:byrå), Uplandsg, 75 III, Va. - C. G., Fängelsedir., Straffäng~lset i Stock- - G.,. d. Professor vid Karolinska insti- holm, Österinalmsg. 65, V., tutet, Drottningg. 116, Va. - C. E. C. Hoffröken, Grefg. 65, O. Reuckner & Björcks Eftr., Vinhandelsfirma - V-, E. T.,'e. o. Kammarskrifv.,i Tullv.~ (inneh. Gust, 'I'homasson), St. Nyg. 6, Österrnalmsg; 13 & 15, O.; a. t St. - And. Wilh., Kanslisekr.. i ~. Civildep., Reuszner, J. A. H., Bokh., Bondeg. 15 AII, Narvavägen 1, O.Dj.; r. t. Östarm Sö.; a. t. Söder G. F. A., Kapten, Scheeleg. 13 1, K. - Mina, Fru, Bondegatan 15 A II, SIi.; a. t. - K., Kapten, Intendent V. Krigsskolan och Söner Karlbergs kungsgård, Karlbergs Slott, Reuter, Hugo, Fil. Iic., Bellmansg. 6, So.; Sthlm 21; exp.: r. t. 6420; bost.: r. t. a. t. Söder 2949, r. t. Söder Ludvig, Prakt. läk., Barnhusg. 8 11, C.; - Fritz, Konstnär, Villag, 18 & 20, O. mottagn. hvard. 3-4; juni-aug C. F., fio'd. Tjänsteman v. Statens Järnv., -1/211; r.. t. 6933, a. t Odeng V, V~... Reutercrona, HlIda, Fru, Solhemmet, O.; - C. F. C., Ofverstelöjtn., Birgerjarlsg. 18 lii,. a.t O.;r.t,.13158,a.t '. - Ev~.Fröken, Greftureg. 24, O. - J. B. C., Ofverstiuna, Grefg. 65, O. - F..t1J., Kapten v. Svea art.-reg:e, Brage- - G. P., Regermgsg. 42, C. vägen 8,0'1 Reuterwall & Co, Aktiebolaget, Byggnads- Beuterdahl, Milda, Fru, Ag'neg.. 2(}; K. firma, Birgerjarlsg. 27, C.; a. t. 1485, - A.. K., Matvaruaffär, Klara S. Kyrkog. r. t Specialitet: Armerad Be.:- 4, C. ton.., - J. H., Odeng. 54, Va. - Oscar, Direktör, kontor Birgerja~lsg. 27~ Reutermark, Axel E. W., Redaktör, Sur- C.; bost. Hjortbagsvägen 15', O. brunnsg.37, Va.;'r. t r- R."Fabr., Uplandsg.19A, Va. FIN{SPONGS MErrALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN 17.

9 I, I Reuteiwall-'- Ricihert.68;:, '" ", I I Reuterwall,"'Ernst,'Ingenjör, kontor Birger- 'Rhodin, Ebba, Fru, Norrmalmstorg 4, C:; jarlsg. 27, 'C.; bost; Djursholm. r. t , a. t r" Revete'ringsaktieb., -Sigtunag. 7, Va.; a.t. - Ingrid, Fru, Rådmansg. 6: Ö. -, " ". - Siri, Fröken, Idung. 14, Va.; a.,t. Vasa Revisions.; Ackords.' &, Affärsby.rå, ",Aktieb. Argus,.v. dir. Sten H. Od- - S., Förest, för Jordbruksafdeln. vid Cen-. man, 'Roslagsg! 13III (hiss), Va.; a. t. tralanstalten vför försöksv,äsendetpå , r. t. Vasa 1183: Revisioner jordbruksområdet, Experimentalfältet.. ",.,,(spec. utredningar), -Siffergr., Bokfö- - Herman, Grossh., Spansk vice' Konsul,.,1.' ring, Ackordsförmedling, Bolagsbild- bost. \keppareg. 68 D b.,' Ö.; r. t ning, Vicevärdska.p. Lev. kontorsböc- a. t. Osterm. ~8 37, kont. SkllPpsbroIl> "'U/1ke'r o. affärstryck m., m. Obs.! 25-årig 6, Sthlm 2; r. t. 571, a. t '.. erfarenhet l Absol. diskr.i '\ W. H. E., Grossh., Spansk konsul, Drott- Revisionsbyrå, Aktiebolaget Sveriges ningg. 90, C. '. Allmänna, verkst. Direktör Sven Niss- - Pentus Bernt, Ingenjör, Rådmansg. 6, Ö., N vandt, 'Vasag.: 5IV, C.; a. t.9 98, r. t. r' r. t , a. t. Ostorm L;Revisioner, siffergranskningar, Victor E., Ingenjör, Stureplan 15,~C. ~ bokslut och utredningar af räkenska- - C. H. O., Kapten, -K'arlbergsvägen,43 B, per samt beskattningsärenden.. Va. ReTi$ionskammaren,Aktiebolaget,verkst. - N. J., Med. kand., Aman., Sjukhuset S';t Direktörer 'I'hyrao. Dagmar Svensson, Göran, K..... af!3thlms Handelskammare auktori- - Thor,.Tjänstem., Uggelviksg. 9, Ö. sera'derevisorer, Biddareg. 7, Ö.; r. t. - H., Ofverdir. o. chef för.landtmäteri- ~b. bch a. t:. 9822, Arsrevisioner, styr., Lilljansplan 4 III, Ö. ", utredningar" konsultationer.. - se äfven Rodin o. Rohdin,' Revisi9nskommitte'n, V:a Trädgårdsg. 13, C. Ribbing, Sigurd, Byråchef, Kungsholmstorg Revisionskontor, 'Btockh, stads; St. Nyg. 3 A, K.'.. ' 2WII, St.; a. t.1199: '- Hilda, Fru, Odeng. 48, Va.,I',Revisor-Samfundet, ~vel:lska, ordf.: John - C. O., Ing., Lillsjönäs, Bromma; a. t. W. Stenbeck, Artillerig, 8, Ö.; sekr.: A. Traneb. 254.,.> A."Tersmeden, l Valhallavägen lo pv, - C. G.,.Kontrollinspektör, kv. Trädgården Va'.;k/lssaförv.: Sven Nissvandt, Vasag. 5 H;, C. -. 7, Alfsjö; a. t. Långbrodal 366.' '.' Olof, Löjtn., Styrmansg. 4, I;'. tr., Ö.D}. Bex, Pariserdepöten, Gummiaffär, Smålands- - A.,Ofverste, Narvavägen 30, Ö.Dj.; a. t; t' g. '15;pbsttJox 50, Sthlm 1; a.tt , r. t ,. Bexroth-Berg, B. D., Fru) Språkundervisn. - Bo, Öfverstelöjtn., Braheg. 39 III, Ö. (tyska); Banerg. 10, '12 tr., Ö. D}. Ribe, Emil, Foder, Spannmål o. Bensin, kon- Beymersholms Gamla Spritforädlings Aktie- tor o. magasiner Torkel- Knutssonsg. 18. l~o.l" hufvudkontor Drottningg. 4, C.; Sö. :' '~;fao rik o. expedition.reymersholm. - P. A., Grossh. Rådmansg. 69, Va., r Vefkst. Dir. N~' P. Ma~hiasson; bost. Riben, K. A., v. Häradsh.,Sthlms Ensk, Reymersholm. Bank; bost. Hornsg, 79, Sö. Beselius.Elmlra, Fru, Banerg, 7, Ö.Dj.. - Hildnr C. U.,. Instruktiousbarnm., Södra Schwalbe, Sigrid, Fru, Storg. 441 ö. g., Bamhördsh., Volmaryxkullsg.. 27,' Si). O.Dj. '. ','.. -,C. F.W., Kommendörkapten, 'Kam- Rheborg, A. l\1ärta, Kontorsskrifv., Väst makateg. 62, Va.,.. i manaag. 43, Va.; a. t. Vasa J. W., Anll:efru, Rådmansg. '4, Ö. - Elin,' Kontorsskrifv. i Postsparb., Karl- - R. P. J., Ankefru, Hornsg. 79, Sö., -bergsvägen 70 A IV, Va.; a. t, Vasa 330, -Riccius, Paula, Fröken, Drottningholmsvä- > r. t. Vasa. 1'38. gen 8 A, K.; a. t. Kungsh ' '. Rhedi~! 1\. W\; F~l. ue., Adj. v. N. Latin- Richard,Arllla,Fröken,Österr=lmsg,37 1II.,O.; " larov,) Reg~rmgsgl 70, C. a. t. Qsterm. 2Q70.,..,:\ - se äfven Redln,... - Anna, 4nkefru, Ostermalmsg, 37 III,oIÖ.; Rh~lF;,'L~rar:a i tyska,stureparken 5 111, O.; a. t. Österm '. r,: r. t.~osterm Richardson, Cecilia, Fröken, Damfrisering, EMn;" Alina,'Folkskollär:a;' Kronobergsg. Greftureg. 7, Ö.; a. t ;' ' ','. 17, K.',."' i Richert, N.. C. G., Banktjänsteman, Nybrog, -'se"-ä~veil Rehn. 45, Ö. Rheynenchandes,,L. H. M., Ing., Hornsg.158, - A. C., Fru, 'I'egnörsg, 48,,Va. _ Ö; '_~ '. - Axel G., Herr, Hjorthagijvägen 9 IV, Ö. {c ( o Olyeksfall~o. sjukförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg. J'4wio:I~'~"""..,. - '-.-0' 'f",- \.. \ '-...

10 688 Richert-e-Riego, Bichert, J. Gust., f. d. Professor vid Tekn. Rickenhoff. Richard, Bokh., Observatorleg. högskolan, Hjorthagsvägen 13, O. ' 12, Va.; a. t. Vasa A., P~!lssorska, Kommendörsg. 12 1II, O.; Biddarholmskyrkaa, Riddarholmen, St. Tills a. t.' Osterm vidare.stängd på grund al pågående - G., Regeringsg.95 B, C.; a. t. Brunkeb. reparationsarbeten Riddarhuset, Riddarhustorget. Sthlm 2. Vi- - N., N orrtullsg. 20, Va., sas alla dagar efter tillsägetse 1 tr. upp Bichnau, C. Gunnar W., Prakt. läkare, öron-, hos Rlddarhusvaktmäst.. Carl Arben, näs- O. halssjukd., Barnhusg. 22 (Norra bo.rt. Riddarhuset, St.; a. t , r. t..bantorget), C,; a. t. Brunkab. 1645, 8 57.,, r. t ,Riddarhytte Aktieb., Strandvägen 7A IV, O.; Richson, E. H., Ing., Kungsjensg. 21 Bill, Va. r. t C., Marindirektör~ Ostermalmsg. 57, O. Ridder, F. A., Trädgårdsmästare, Roslagsg. Richter, Helge, v. Auditör Ledamot af Sve- 57, Va. (Bellevne). riges Advokatsamfund, Styrmansg , Ridderbielke & Co, Fred., Vasag. 3, C.; a. t. O.Dj.; r. t , a. t. Österm, o. r. t Ombudsman hos A.-B. Sthlms Diskonto- Ridderbjelke, E., Fru, Engelbrektsg. 19, O. bank, Regeringsg. 8, C.; r. t , a. t. Ridderborg, Laura, Ankefru, Tomtebog. 3011, 357.,Va. - KaJ;J. O. K., Bokh., Svedenborgsg. 12Iv,~b. - Eric, Hornsg. 68, Sb. - C. Robert, Direktör, Lillabältg. 12, O. Riddersporre. C. A., Folkskollär., Helsingeg. - Karl, Disp., kontor Regeringsg. 16, C., 6 1V, Va. bost.. Barnhusg, 4, C... Ridderstad, Carl, W., Amanuens, Greftureg. - A. Chr., Fru, Florag. 20 1, O.; a. t. Osterm. 7,. O , " - A. W" Disponent, Karlaplan 1, O.Dj. - Judith, Fru, Greftureg. 72. O.. - C. A. A.., f. d. Kapten, Grefmagnig. 5, - Maria, Fru, Helsingeg. 7, Va. O.Dj.., i - Anne-Marie, Fröken, Kungsholmsg. 4, K. - Bertha,,An~efru. Östermalmsg. 32, (J. - C., Fröken,.Kornmendörsg, 5',.0. - V. A. M."Ankefru, Skeppareg. 45, O.Dj. - O.~ Gulds.med, Nybrog. 16, O.; bost, RiadeI:~t?lpe, J..Gu~taf, Frih., Torstensonsg. liumlegardsg. 4, O.l 9 o. g'ho.dj' ' 7"" Carl W., Handelsres., Östermalmsg, 74, - Aug., Fri., f. d. MajQr, Sveavägen J08,. O.;a. t. Vasa Va.; a.,t , - F,r., Förste Intendent, Öfveriutendents- - Gustaf, Frih. Revisor i Armens pensionsämbetet, Drottningg. 36, C. \ kass~ Helsingeg. 8, Va.; a. t. Vasa Gustaf F., Kontorschef v. Saltsjökvarn. - I. S., Grefvinna, Strandvägen 29, O.Dj. Grefg I, O.; a. t. Österm. 2756, - Gustaf, Notarie, adr.: B. A. Ulrich, Herr. t kulesg. 4, C. - Sig~e"M?deaffär(DickenForssmansEft:.), - C. Eu~(me, l:e ~tationsskrifv., Ny torget, Birgerjarlsg. 5, C.; a. t , r. t. 47,,1. 4, So.; a. t. Soder 1375,, - O. A. C., Operasång. Sibylleg. 61, O.; Ridderström, H., Förrådsförv., Riddareg.3, a. t , r. t. Österm. 1881: uppg. Al, O. '. - Erland, Redaktör, Nybrog. 61, O.; a. t. Ridinstitutet O. Körskolan, Stadion, O., Di-, 4019, r. t. Osterm., 1018., rektör Fredr. Swartling; a. t. 5995, - C. A. M., Sjökapten, Ostgötag. 27 III, Sb. r. t ; stallet r. t ~ John, l:e Stationsskrifv., Karlbergsvägen Ridinstitutet på Djurgården, s~ Ridskolan 82, Va.; a. t. Vasa på Djurgården. - A. E. T., Tandtekn., Kommendörsg. 33'BI, Ridskolan på Djurgården bakom Hasselbac- O. ken, inneh.oscar Chruzander O. ]:rich - D., Tjä.nsteman, Parmmätareg, 11, K. Kroek; 'r. t , a. t Elin, Ankefru, Helsingeg. 7, Va. Ridå, Tidning för Teatern, Exp. Drottning- - Lina, Änkefru, Ulrikag. 5, O.Dj. holmsvägen 12B, K. ' Richthoff, Kersti, Teckningslär:a, Hornsg. Rieck-Miiller, J: F., Ing., Grefg I,O.Dj. 186 A, se.. Riedell, George, Grossh., Torstensonsg. 6 A IV, - Nils Hornsg, 186 A, Sä.. 0..Dj.; a, t Rickander, J. V., Ängf.-kapten, Mariag. 16A, Rieger, Victor E., Arkitekt,M)7rstedt&Sterns Sb. A.-B., Norrlandsg. 25, C.;.bost, Herse- Rickberg, Hanna, Fru, inneh. Källaren Kro- rud, a. t. Lid:ö nan,.hötorget, C.; bost, Apelbergsg. - Valter Otto, Regeringsg. 89, C. 39 B, C. Riego, Selma, Fru, Greftureg. 69, O. FINSPONGS METALLVERKS A.-B SERIDARESANSGlATAN

11 Riehl- Riksl)1arskalksämbetets lokal. ~89 Riehl,. E.,'Tjäns,teml!on v: St. Järnv.i Birger-' torg 11 m, Sthlm 16; r. t.. 965, fj. liai: jarlsg, 106 I,'Ya.; a. t. Vasa St. Vattug. 2, C.; r. t , arbets- Rieneck, Anton, Tjänsteman, Karlavagen chefen ! ", 69, O,D}. '.,' \ Riksantikvarie, Bernh. Salin, Bergsg. 16 B l, Riese, Uno A., Grossh., kont. Kungsbroplan K. ', '. 2, K.; r. 't. 9921" a. t ; bost. Riksarkivarie, S. Glason, Nybrcg. 7S II, Ch." A~~.eg. 14, K.; a. t Riksarkivet, Arkivg. 3, Sthlm 2, öppet alla.,~"v., Köpman, Kunzsg. 75, K. söckendaz A.,.Strandvägen 47, O.D};, II Riksbanken, Helgeandsho'lmen",Stl'il~ 2: van Riesen.i Erna, Korresp., Tegnersg. 35 exped.stid 10-3 (lörd. o. helgd ags-. t. h." VW. I,, aftnar i regel,10-2). Upplysningar / Rietz, August, Bokhandl., firmaj. d. G. D. se [1611, '/,700, 4788, 4789]..'. Malmberg-~, Bokh~.ndel, Sodermal~s- Riksbankens Sedeltryckeri, Helgeandshol-,torg 4, So.; a. t. 3138, r. t. 3144; t~ll men, Sthlm 2. ' "",, Ikontor~t a. t, 30697, r. t ; filia- Riksbibliotekarie, ler: Köpmantorget 1, Si.; a. t , Va. I. Collijn, Odeng.. 25 II, r. t ; Hornsg. 54, Sö.; a. t :1, Rik d bibli t k H l d'h l \. r. t.., 155,44;, Hornsg.74 B, So.: a. t. l S agens l.19 e,. e ge~n s o men, 13797, r. t. 15!!07; bost. Bellmansz. S~hlm 2, Riksdagehuset. Oppet un.der, 20,' Sö.,; t.. t. 54 2:5, a. t. Söder 5 84, nksdag~rne: hv~rd: 10:-7 ; m~llan riks- Sommarbosjad :. Villa Beppbo, Neg. dagarue, u~der JU~ll-.-aug., månd, o~sd. linge; r. t. Saltsjöbaden' o. fred. 12-3; ofl'lga delar af aret Rietz,.Alice Maria, Folkskollär:a,. A IV Va. Odeng. 54 hvard. Riksdagens Interparlamentariska grupp -; Augu~ta, Polkskolläria, Odeng. 54 AIv,ya.' RiksdagRh,:set, St.; r. t Sekrete', _ le. O. Konsulent Handtverkareg. 18 & rare: P. WIdegren ; r. t. Stocksund 211,, 2Q,.'K.; r. t i 'Riksdagens ju~~itie?mbudsman, Petren, Vtk. _ Torsten, Med. lic., Handtverkareg. 20, tor, hofrattsrad, S~enbocksg. 4, O. K.. Riksdagshuset, Helgeandsholmen, Sthlm 2. -;1" E.' F., Sjökapt., Västmannag. 29., Va.; a. t, Riksdagstryckets dist~ibutör: Nor?iskal,bok- Vasa 94; under vintermån. Å,Ilgfart. handeln, Drottmngg. y, C.; a. t. 6097,' _ Oscar II:s tel. r. t. 28 Dl. Sommar- r. t bost: Neglinge; r. t. Saltsjöbaden 259. Riksförbundet af Affänanställda, Brunke- 1 Ida, Änkefru, Odeng. 54 A, Va.; a. t. Vasa bergstorg 2, p. Ordf. O. Haupt.. Sek , reter. F. Waldo.. Rigaud, Celestine, Lärar:a, Döbelnsg. 7, C. Riksförbunds Kan.~li,.Svenska Gymnast~k-. Rignel], A. O.D}" E., Apotekare, Riddareg. 23, och Idrottsforemngarnas, Malmskilt-,nadsg. 25 BIV, C.J. r. t. 8507, a. t,' 94 '(1; I -Rigner, AH, Konsult. Ingenjör, Döbelnsg, hvard. 10-5, lord.. o. helgdagsaftnar. 55(, Va.;a. t I 10--2, Kamrer: Em. Grahn. ' ' -r-' Ernst,. Konsult. Ingenjör, Kungstensg. Riksförsåkringsanstalten, Vasag. 1 (fr..ö. m. 3, O.: kontor Bragevägen 12, O... l/to 1917, Mä,tersamuel~g. 64), Sthlm 1. - Signe, Teckn.-lär:a, Kungstensg, 3, O. Expeditionstid 10-3; juni-,aug se äfven Ringnår Riks. o. Al1m. tel. RHs, J. & A., Boktry,ckerifirma, äges af A. F. R' k f- "k' 't l t ', b d Sandihn, Jak,,~sbergsg-. 39, C. l s o r sa r m g s a n s a ens om 11. l va K' wiik A R A F "k G f. Stockholm: n ljs.j,. nna, '.., ro en, re Lindberg, Ruben, Förste aktuarie, Vikingag, 8. magrng. 17 B, O.D;. Va.. Betty,' Fröken. Grefmagnig. 17 B, O.D}. Svenonius, K., Centralpalatset, C.!. '_ H., Hofdekoratör, affärs- o. bostadsadress Riksgäldskontoret, Riksdagshuset å Helge- -Jakobsbergsg. 31'1, C.; r. t , a. t. andsholmen, Sthlm _ Riksheraldiker, Grefve Adam Lewenhaupt, Rikets allmänna kartverk, Birgerjarlstorg Karlavägen 38, O.D}.; träffas säkrast 10, Sthlm 2. Chefen 1', t. Generalstab. i Riksarkivet Redogöraren r. t. Generalstab. 3, Rikshärold, Grefve A. G. S. Horn, Grefg. 'I'opograflska afd..r, t. 940, Geodetiska 14, O.D}., afdeln. Stotkyrkobr. ;)1II, Sthlm 2, r. t. Riksmarskalk, Exc. O. Printzsköld, Södra Förestånd., Professorn vid Ge- Blasieholmaharnneu 12, C.; r. t. 1011,3. neralstaben, r. t Af'deln. för Riksmarskalksämbetets lokal, Kgl. Slottet, ekonomiska,llartarbeten, Brunkebergs- St, -Beandförsäkra i 'SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergst9rg.

12 690 Riksmuseet-c-Ringner. Ri]{smuseet, Naturhist., vid Freskati (post- Rinander, Alma, Lärar:a, S:t Paulsg. 31, Sö3 I adr. Vetenskapsakademien), öppet onsd, a. t. Söder o. lörd e. m, sönd, 1-3 e. m. - Elvi, Lärar-a, Sot Paulsg, 31, Sö.; a: t. I Fritt. Vid avdra tider efter anmälan Söder 1522.,l < hos förste Vaktmästaren mot afgift af Ring, G. E., Agent, Brunnsg. 5, C. I 1 kr. pr timme för en person, eller 50 - E}len, Folkskollär:a, Slöjdg. 9, C. öre pr person o. timme om flera sam- - Anna, Fru, Cigarraffär, Fridhemsg. 6, tidigt. Barn i skolåldern åtföljande K.; a. t " ' älare, 25 öre. Skolklasser åtföljda af - Selma, Fr)u, Saltmatareg. 5, Va.; a. t. lärare erhålla fritt tillträde efter an ,. o hällan hos förste intendenten. - Olof, Skomakare, Asög. 115, Sii.; a, t. Dess etnografiska afdelning, Valting. 1 A, Söder C., öppen 1 okt.-1 april sönd, Sven, Speceriaffär, Kungstensg. 51, Va.; e. m., afgift 25 öre; onsd. o. lörd bost. Ve!l'ag. ~6, Va... e. m., tisd, o. fred. 7-9' e. m., fritt : - E., Teol: hc.,,,fil ka!1d., Pastorateadj. l 1 april-30 sept. onsd. o. lörd Johannes fors., Frcjg, 25 III, Va. e. m" fritt.. - C. G. F" Ved o. kolaffär samt express- Rikstelefonbyrån, Telefonhuset, Jakobsbergs- byrå, Voljnaryxkullsg. 15 C, Sö. g. 24, Sthlm 3. Charlotte, Ankefru, Tegnersg 9 1, Va., R' k t l f k' k. -t-- L.-P., Lundag. 41, Sö.; a. t. Söder l S e e on IOS er. _ se äfven Ringh. Berzelii park, Norr: Brunkebergstorg, Central- Ringberg, 0E. G., Glasmålare,Observatorieg., 21 Va.. plan, Hötorget, Järnvägens Oentral- Ringblo~" Svante, station (Vestibulen)" Karl i Xl l:s torg,,74, C. Mejeriförest., Kungsg. Karl XIII:s torg, Kungsträdgården Jakobs kyrka), Norra Bantorget, (vid Bingbom, Ox- O. Laura, Fru, Humlegårdsg. 51, torget, Roslagstorg (parken). - J. W., Sjökapt., Brännkyrkag, 49, Sö. Vasastaden : - K. ~. W., Slöjdlärare, Kristineberg, Fred- Observatorieplan, Sot Eriksplan, Sveabron,..hall, K. " _ 'I'egnörsluuden, Vasaparken. Ringberg, Edward, ~o~t. ~lantan, Herserud: - K h l r. t. o. a. t. Lidingö 527. D ttni l l un~s o ~e(n'd: F idh ) Ringdahl, Carl C., Inspektör,,ro. mng 10 msvagen VI. 1'1 e.msg., 2, Va.; a. t. Vasa Markvardsg. Elraplan,Handtverkareg.(vldS:tE1'1ksg.),I_ Herm., Regementsveterinär. Klinik och Kungsbropl~.n, Kungsholmstorg, sjukstall Luntmakareg, 28 (f. d. 24), Engelbrektsg, Ostermalm : (nedre), Engelbrektsg.. (vid C.; a. t rikst Bost, Kungl. hofstallet, Ö.; a. t, 6549,lr. t. 88 :!8. Karlavägen), Grefbron, Humlegården, Elias, f. d. Sjökapten, Kocksg. 43II Sö. Karlavägen (vid Nybrog.), Narravågen Ringdens bageri, J. E. Rundqvist,' BryO'- (v~d L~nne~.), Stadion, Strandvägen. gareg. 8, C.; a. t. 9514,, h (VId Djurgårdsbron), Sturevagen (vid Ringenson A. M. U., Fröken, Renoverar S!adion).. Ostermalmstorg, Östra Järn- äkta 'spetsar, Grefl!', 8, O.Dj. '. vägsstationen. - C. A. W., Lektor, Valhallavägen 35, O. Staden: Ringensson. C. A.,Me~ kand., Storkyrko- Gustaf lli:s Staty, Kornhamnstorg, Nedre \. brinken 9, S.t.. Munkbron, Riddarhustorget, Vasabton. R~ngertz, N. C., Ofverste, SkanseD:: flj. Söder: Rmgh, C.. P., Auktionsvaktm., Järntorget Ad. Fred. torg, Götg. (vid Kat. Bang.),.' 8~, St.; ~. t. B~unkeb , II H.ornsg. (vid Ringväg.), H?galidsg. (vid Rmgh V :' Gerda, Froken, Vastmannag. 39, Pålsundsg.), Nytorget, Sodra Bantor- R' h l K E D' kt" B h 3 III O get. mg o m, ;,., ire or, ra eg.,.; D' å d r. t. 70.,7, a. t. O~term ; Sl "tt (vid C ~~rg r en: Ringius, Eva, Fröken, Drottningg. 91, Va.; a en VI 1l'Ji.US.) a. t Enskede, Värtan. - A., e. o., Hofrättsfiskal, Karlbergsvägen 41,Va.;f.t R~mbo, se Stock~olm-Rimbo Järnväg'sa~tieb. -' Nils G...K, Ing., Högalidsg. 44 J3, Sö. Rinander, Hedvig, Folkskollar:a, Srt Paulsg. - Alma, Ankefru, Sibylleg.. 65 II, O. " 81, Sö.; a~ t. Söder ~_ Ringner, E., Artist, Brännkyrkag. 28, Sö. 17-_~ _ " FINSPONGS METALLVERKS A.-B~ SERIDARESAN{3G1ATAN

13 Ringner-e-Rising. 691 Ringner, Hj. F., Fastigh:äg., Brännkyrkag. Ringvall, G. F., Tapetserare och dekoratör, 28, Sö. Brunnsg. 16, G.; bost, Frejg. 19, Va. -'- se äfven Rigniir. Rinman, E. L., Pil, dr, Karlbergsvägen 73, Va. Ringqvist, D. E., Handelsres., Vikingag. 6II, - Anna, Fru, Ostermalmsg. 86, O.; a. t. Va.; a. t. Vasa V., Järnvägstjänstern., Flemingg. 27, K.; - Eva, Fru, Karlavägen 27 IlI, O.. a. t. Kungsh, Tora, Fröken, Ostermalms~. 86, O. - Claes Hjalmar, Lokomotivför., 'Pipersg, - Nils, Handels- o. fabriks firma, St. Vattug. 28Il, K.; a. t. Kungsh IV, G.; telegr.-adr.»ess»: r. t. o. a. t. - H. N., Navigationslär., Tjärhofsg. 34, Sö. 6547; bost.lidingövillast.; a.t.lid:ö C.. H., 'I'ullkcntrollör, Torstensonsg. 9, - A. R, lng., Helsingeg. 8, Va. O.Dj.; a. t. Österm C. W., Kamrer, Stockholmsvägen 20, Rå- Ringselle, G. Alfred, Läroverksadj., S:t sunda. Eriksg. 51, K. - E. B., Redaktör o. utgifvare af Sthlms- Ringstån, Victor N., Konservator, Lundag. Tidn., Malrnskil lnadsg. 33 IlI, G. 3IV, So.; r. t. Söder s Teckningsbyrå, St. Vattug. 7, G.; r. t. - Ester, Modemagasin, Regeringsg. 69, G.; o. a. t. Q.547. bost. Lundag. 31 v, Sö.. Signe K., Telegr., Nybrog.. 29, O. Ringström, Oskar, Agent, kontor Väster- C. A. IL, Tryckeriförest., Östermalmsg. långg. 42, Si., bost. Götg. 81, So. Te- 86, O.; a. t. H3215. legr.-adr.: Drogman. Rinndahl. Carl, Skräddare, Karlbergsvägen - G. R, Arkitekt, J\lalmskillnadsg. 33 n. b., G. 35, Va. - J. W., Bokhållare, F"lkungag. 65, Sö.' Ripolin, Le, Generalagentur, SmUandsg.24, - Gustaf, Glasmäst., Mosebacketorg 8, Sö.; G.; a. t. 118, r. t a. t. Söder Rippe, J., f. d. Kapten, verkst. dir. v..a.-b. - Henning, Glasmäst., Ostgötag. 9, Sö.; Svensk Nattvakt, Fryrellsg, 4, O.; r. t. a. t , a. t N. P., Glasmäst., Glassliperi, Lager af Risaeks. f. d., Färgeri och kemiska tvlttspegel- o. fönsterglas, Ostgötag. 9, Sö.; anstalt, fabr, o. mottagn. Greftureg. a. t , r. t A, O,; a. t. 7526; r. t. Osterm. 6 28; _ Selim A., Handelsbitr., Dalag. &4IV, Va.; bodar Drottningg. 84, G.; a. t , a. t: Vasa r. t. Norr 7 97, och Kornhamnstorg -Fritz, Hofkapellist, Lärare i violinspel- 61, St.j a. t r. t. Staden 101. ning, Rådmansg. 55III, Va. Risberg, J., Damekrädderi.Österläugg. 43, St. - R G., Ingenjör vid Sthlms Elektrici- - Hilda, Fru, Drottningg. 38 IV, G. tetsverk, Vanadisvägen 23, Va.. - Ebba, Fröken, Bunktjäustem., 7:de gatan - M. A. V. Z., Kapten, Karlaplan 2, O.Dj. 3 A, Hjorthagen. Värtan.. - AIgot V., Konstnär, Varrsg. 1 B, Sö. - A. S., Handelsidk:a, Grefg. 45, O.; affär -' A.. E., Mange.laffär och Tvät~';lnstalt, Holländareg. 9, G. Linniig.19, O.; a. t , r. t. Osterm, - G. B. K, Handl. (speceri-), Nybrog.30, ' O.; a. t. 6028, r. t. 2480; bost. Narva- _ Amanda, Modeaffär. Västerlångg. 60,-St.; vägen 24 Il ö. g., O.Dj.; r. t. 55 n. a. t Nils, Ingenjör, Drottningg. 38, G. -s Partiaffärs Eftr. F. Mogensen, Parti- - Anna, Klädsörnm:a, Svartensg. 28 & 30, lager af ägg, smör, ost och konserver ss., ll:, t. Söder 899. m. m., Kungsg. 73, K.; r. t. 7096, a. t. - Clara, Ankefru, 7:de gatan 3A, Hjort hagen, Värtan.. ~ O.V., I:\l~s~ssionat, Nybohof, Liljeholme n; Rise~i.us.'A. W., Folkskoll~r:a, Kardellg. 3, O~ r. t. LIIJeh Siri Ehsabet,Folkskollar.a,Karde1!g. 3, O. - Herbert O. C., Postman, Bredgränd ö ', St. - E...W., Skomakare, Kardellg. 3, O.;r a. t. - J. E., Skrädd., Skomakareg. 34, St.; a, t. Ostorm. 6il Rising, H., Direktör, Roslagsg. 11, Va.; 80. t. - Nils V., Tecknare, Rörstrandsg. 30 A IV, Vasa Va.; a,. t. Vasa Adolf, Fil. dr, Laborator v. Farm. Inst., _ Corona, Ankefru, Norrlandag. 20, G. Tjärhofsg. 3Il, Sti.; a. t K. A., A.-B., St. Gråmunkegränd 3 Il, St. - O. K, log. (Sthlms Bomullsspinn.- o. Ringvall. P. V. G. F., ~öpman, Kaptensg, Väfveriaktieb.), Barnängstvärg. 1, Sö.;. 17II, O.Dj.; a. t. Österm a. t. Söder 945. _ C. J., Ombud, S:t Eriksg. 10, K. - G. A.. Jur. kand., S:t Eriksg. 73 (ing, _ Axel, Skådesp., Karlbergsvägen 57, Va. fr. Priva.tg.), Va.; a. t. Vasa 94,08., Inbrottsförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg;

14 1\\l2 Risiug-e-Roggen. Rising, K. G., Kamrer, Storg. 10rv, O. Robsahm, A. E., F'örestålldare, St. Nyg.B'", - Axel, Åkace, stat. Nybron, O.; bost. Lill- St.; a. t. Brunkeb jansplan 3, O. - & Co, Gustaf, Grossh.- o. agenturfirma, - E. E., Ankefru, Strå- o. fllthattfabrik, Centralpalatset, C. ' Kindstug. 4, St.; a. t. Brunkeb Robson, L. W., ;Fröken, Artillerig. 24, O.; Risling, J. E., Revisor i Riksgäldskont, a. t. Österm Mörby, r. t. Stocksund 217. af Robson, G. H. R. l Underlöjtn., Hjort- Rison, Aktiebola~et, Klarabergsg. 40, C. hagsvägen 13, '0. Hissen, R. Hjalmar, Tnllvaktm., 'I'irnmer- Rockman, Carl Gust., Stadsmissionär, Grefmansg. 31 III, ss.; r. t. Söder 199. tureg. 23,. O. ' Bissler, J. G., Med. dr, Öfverläkare, Kungsg. Rockström,..Arthur, Hofrätts e.~. Not., Advo- 64, C. kat, Ostermalmsg. 84 1V ; O., kontor Kl. Ritari, Jakobus, Kantor, Slottsbaeken 2 er, V. Kyrkog. 5, C.; a. t. 8055, r. t. 8035l St.; a. t. Brunkeb E. G., Skomakare, Saltmätareg.12 A, Va. Ritou, A., Fru, LilIabältg. 6, O. - P., Tandläkare, Norrmalmstorg 1, C.; Ritter, Otto & Co (Alfr. Otto), ågentur- a. t , r. t affär, Barnhusg, 4, C.; r. t. 8607, a. - F., Agneg. l, K. t Bodehn, F., Grossh., Dalag. 39, Va. - Hilda, Fru, Hjärneg. 4, K.; a. t. Kungsh. - Olle, Kandidat, Dalag. 39, Va Rodhe, Olof, Beq~~ing., Norra Bal)torget 20, - H. M. T., Ankefru, Vallmg. 32 & 34, C. G.; bost. Rörstrandag. 30, Va.; r. t. Robach, E. C., Kamrerare i Sthlm s folk ,. skoledirektio n, Grefrnagnig. 14, O.Dj.; - Hildegard, Fröken, Skeppareg. 20, O.D;'.; a. t. Österm a. t C. M., f. d. Kronofogde, Rådmansg. 37, Va. - Lisa. Fröken, Roslagsg. 9. Va.; a.. t. Vasa Robb, Gustaf, Ingenjör, Döbelnsg , Va.; , a. t Gertrud, Kurator, Östermalmsg. 11, O.; Robber. Carl Allfr., Tjänstem., Uplandsg. a. t , r. t. 152' , "f. tx., Va.; a. t. Vasa A. K..:1::, Postexp., Fridhemsg. 40, K. - Carolina, Ankefru, Uplandsg. 77, '/2 tr., - M. F., Ankefru, Helsingeg, 12 1V, Va.; a. t. Va.; a. t. Vasa Vasa 8 ö9.. Robbert, J. J. A., f. d. Byråchef i Få.ng- - se äfven Rohde. vå.rdsstyrelsen, S:t Eriksplan 2, Va. Rodin, Gustaf, Tjänstem., Uplandsg, 13A, Va. - A. S., Fröken, S:t Eriksg. öl, K. -' se äfven Rhodin o. Rohdin. - C. J., Gros-h., Narvavägen 30 1, O.Dj.; Roempke, Otto, Direktör, Surbrunnsg. 48, r. t.11831, a. t. Osterm Va.; r.t. Vasa 827,' a. t ; bost. - O. W., Kamrer i Allm. Brandförsäkr.-ver- Järfva. ket, S:t Eriksg. 61, K..' Roealer, Ernst K. A. J., Oiriling., J ohannesg. - K., Löjtn., Värtavägen 4, O.Dj. 22 1I C. Robberte, A., f. d. Kamreri Stockholms läns Ernst' J. R., f. d. Fotograf, Kammakabrandstodsbolag, Karlavägen 24,. O. reg. E\~l ö. g., Va.; a. t. 194 II:!. Roberg, Anna, Fröken, Braheg. 33 l, O. - Maria, Änkefru, Johannesg, 22 II, C.. - Thor~ten, Konsul, Linneg. 83, O. Rogberg, Ip3., Fröken, Ostermalmsg. liv, O.; - A., Sjökapten, Svartensg ö. g., SÖ. a. t. Österm Robert, G. Folke, e. Lånsbokh., Helsinge- - Matilda, Fröken, Birgerjarlsg. 57, Va.. torget pv, Va. - Olof, Beg.tspastor vid Göta lifgarde,,roberts, G. Allan, Köpman, Johannesa. 22, Villag. 12, O.; a. t C.; r. t Telegrafadr.: Gustaf. G. D., Revisor, Sveavägen 96 11I, Va.; Robertson-Hoffman, Max, Korresp., Väst r. t. 5445, a. t. Vasa mannag. 88, Va.; a. t Roger & Co., Arthur, Agentur- o. Engros- Robertsson, Signe, Folkskollär.a, Tall vägen. affär, Hamng. 9, C. 24, Enskede; a. t. Ensk Olof Arthur, Köpman, Hamng. 9, C.; Robinet, Fanny, Fru. Stureparken 13, O. a. t , r. t Robinson. Hildur, Fröken, Ringvägen 10, Sö. Rogestorps Br änntorfsfubrik, kont. Sture- - A. H. J., e. o. Tullvaktm., Olandsg. 50 II, plan 13, C.; r. t , So.. Roggen, Hugo, Hufvudkassör vid Stock- - Nils, Prästgårdag. 27, So. holms Gas- o Elektricitetsverk, Råd- Robinsson, Ottilia, Fru, Pipersg. 29 n 'b., K. mansg. 6 11, O.; a. t Robsahm, J. E., Fröken, Stockholms Sjuk- - O. W., f. d. Kamrer, Parkg. 6, K. hem, K.,- C. C., Änkefr~ Döbelnsg. l A II, c. FINSPONGS METALLVERKS A.-B ~-,- BERIDAREBANSGATAN

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser I personer, myndigheter

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer