Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36."

Transkript

1 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t ar o, ma, ru, y e orsarrar. om e V lb A" k f K h l 161V K bog. 17, Va.; a. t a org,. n e ru,.ung:s omsg.. '. M. G., Ingenjör, Handtverkareg. 76, K. Abersohn, LIsa, Damfrisering, Blasieholms- _ A. G., Verkmästare, Tomtebog. 17, Va. torg 14, O. Abbe, F. R, Läroverksadjunkt, Hornsg. Abrahams~n, Ola, Represent',,,Va~ag. 38, O. 53III, SÖ. Abrahamsen, 9C. 0;., C!mbud for Rikstelefon, A. B. C. Tabellen, utg. John Sjöman, Ro- Grefg. ~6, O.DJ. senbad 2 II, O.; r. t Telegr.-adr.: Tabellen. 1 Abrahamsson ; 2 Abrahamson. Abel, Adolf, Handlande, finna B. Abel, Up-I landsg. 73III, -r:.a.; a. t.vasa 787. _2 Sigfrie~, Agenturaffär, Riddareg. 72 J, - LOUIS, e. o. Hofrattsnot., Advokat, Led. O.DJ.; r. t af Sveriges Advokatsamf., kontor o. _2 C. A., Bokh., Sibylleg. 20, O. bost. Regeringsg. 54 1, O.; a. t. 5552, _2 G. A. J., Bokh., Humlegårdsg. 15, O. r. t. 3. _2 Gustaf, Direktör, Norrmalmstorg 4, O.; _ Isidor, Firma S. Abel, Import af musik- r.. t. 4702, a. t ; bost. Grefg.18, instrumenter Storkyrkobr. och belysningsartiklar ; O.Dj. 8, St.; a. t Bost. _2 J. E., Fanjunkare, Lifg:s till häst kasern, Västerlångg. 62, St.; a. t Sthlm 5; r. t _ H., Malmskillnadsg. 60, O.; r t , _2 F., Flaggunderoff., Urvädersgr. 6 B, Sö. a. t Representant för utländ- -' Augusta, Fröken, Märkningsaffär, Drottska hus i musikinstrument; äfven pia- ningg. 108, Va.; a. t. Vasa 481. ninon o. reparationsdelar. _2 Ebba, Fröken, Heimdalsg. 1, Va.; a. t. Abeleen, O. A, Rymaskinsrepar.-verkst., St. Badstug. 4, O. (hörnh. af Oxtorgsg.); _2 Vasa Emil, 36. Grosshandl., Mästersamuelsg. 35, a. t O.; r. t. 1303, a. t Abelin) Lotten, Generalska, Karlav~g.14, O. _2 F. J., f. d. Grossh., Ynglingag. 17 v, Va. _ H., Kapten, Linneg. 9 & 11, O.. _2 Leon., Grossh., kontor Fredsg. 10, O.; Abelius, Gustaf E., Ing., Styrmansg. 23,O.Dj. a. t Abelmann, K. J. E., Lagerbokh., Krukma- _2 O., Handelsförest., Dalag. 44, Va. kareg. 46, s«-' A. P., Handl., Barnängstvärg. 2 B, Sö. Abelsted, Ferd., Bokh., Hagag. 7, Va.; a. t. _2 Konrad, Handl. (Spec.), Regeringsg. 61, Vasa O.; r. t. 3032; bost, Malmskillnadsg. Abenius, H. W., Amanuens bank, Kungsholmsg.16, i Sveriges Riks- K.; a. t. Kungsh, _2 25, O. Ida, Kafe, Observatorieg. 16, Va.; a. t Aug., Kamrer i Försäkr.-a~tieb. Norden, a. Stureparken 2, O.; a. t. Osterm. 5000, _ Hjalmar, Va.; Folkskolelär., t. Vasa Dalag, 74 BlI, -' O. M., Fru, Gustaf, v. Lästmakareg. Häradshöfd., 30, O. Advokatkontor -' r. t. Österm. 200 C. O., Målarmästare, Lästmakareg. 30, O. Karduansmakareg. 4, Sthlm 16; a. t. _1 A. Möbel- o. Antikaffär, Mästersamuelsg. 9935, r. t o , O.; a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 116 Abrahamsson -Adler. labrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Adamsson ; 2 Adamson. _2 Otto, Notarie, Charlottenburg, Liljahol- _2 Josefina, Diversehandel, Roslagsg. 22, men. Va.; a. t _l Anders Aug., Poliskonst., Katarina Kyrko- _2 Alexandra. Fru, Banerg, 4II, O.D}. backe 3, Sö. _2 H., Fru, Fågelhandel, Munkbron _l Siri!...Postexp., Humlegårdsg. 51, O. St., a. t , _l A., Bak- o. Frisersalong, Kornhamnstorg _l Hanna, Fröken, Förest.a, St. Nyg. 27, St. 53, St. _I Daniel, Handl. (diverse-), Birgerjarlsg. _2 Knut O. A., Redogörare, Kapellgr. 9, Sö. 111 ö. g., Va.; a. t _l Artur l Tandläkare, Humlegårdsg. 5, O.; -" J. R., Ingenjör, Danviksg. 11 A, Sö. rådfrågningstid 1/22-1 /23; r. t. 5004, _1 Emil F., Målare, Roslagsg. 31, Va. a. t _1 W. O., e. o. Stadstjänare, Upsalag. 2 1, Va. _, Runo, Teknisk Agenturaffär. specialitet _2 J. A., Vaktm., Folkungag. 103, Sö. Elektr. starkströinsartiklar, Fredsg.2, _I Hugo, Vinhandl., Scheeleg. 14, K.; a. t. G.; a. t , r. t. 5903; telegrafadr. 5229, 1'. t. 1044; bostad Drottning-»Runo»: bost, Valhallaväg. 77 (f. d. holmsvägen l, K. 71), O.; r. t a. t. Österm _1 J. O., Åkare, bost. Polkungag, 107, Sö.;a. t. _2 O. T. Vaktm., Kl. N. Kyrkog. 2Q, G. Maria 4244; kontor Skeppsbron, St. _l Carl Th., Vinhandl., Grefg. 50t, O. (Kiosken); a. t o. 2781, r. t _2 G. Axel, 4.kare, bost, St. Badstug. 23, Va. Adde, Anna, Folkskolelär:a, Folkungag. 93, _1 Emelie, Ankefru,..Humlegårdag. 51. O" Sö. _1 Inga, Änkefru, Ostermalmsg. 16 II, O.: -- Gustaf, 2:e Bibliotekarie v. K. BibJioa. t. Österm teket, Banerg, 19, O.D}.; r. t. Österm, _2 Fritz, Ynglingag. 17, Va.; r. t Abrahmaen, Herman, Civilingenjör, Idung. - W. A., Kamrer, Bellmansg. 20, Sö. 2 1V, Va. - P. A., f. d. Kapten, Uplandsg. 70, Va. - F red., Sjukgymnast, Torsg. 21, Va.; a. t. - Stina, Lärar: a, Uplandsg. 70, Va. Vasa Erik A., Tjänstem. i Skand. Kreditaktieb., - Henry, Hökensg. 10, Sö. Karlbergsväg. 45, Va.; a. t. Vasa Abramson, Axel, Grossh., Kungsg. 26, G. - Gerda, Ankefru, Bellmansg. 32II, So. - B., Handl., Birgerjarlsg. 1;J1, Va. Adelborg, J., Friherrinna, f. De Geer, V. Träd- - E., Ankefru, Stureg. 18, O. gårdsg. 15 BIII, G.; r. t Absolutisternas Sjuk- o. Begrafningskassa, Adelgren, K., Konstförvant, Tunnelg. 17, G. Exp.: Hornsg, 961, Sö. - V. C. E., Musiklärare o. pianostämmare, Accidens-tryckeriet, äges af Erh. K. Litzen, Mästersamuelsg. 45 A, G. Hornsg. 96 1, Sö., a. t Adelns Diskussionsklubb (A. D. K.). Riddar- - Litografiska (H.' Kessler), Hamng. 11, G. buset, Sthlm 2, Sekr.: W. Planting- Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, Gyllenbåga. Ingenjörafdelning. Ingenjör Wilhelm Adelskalender, se Sveriges Adelskalender. Kugelberg, Drottningg. 3 IV, Sthlm 1; Adelsklubben (A. D. K.), se Adelns Diskusa. t. 7601, r. t. 5883; kontorstid 9-5, sionsklub b. lördagar 9-3. Adelsköld" E. V. K., Löjtnant, Styrmansg. Acetylenaifären, N ordiska, John Nilsson, 25, O.D}.. Malmtorgsg.ö, G.; r. t , a. t. 105 Q5. - Gustava, Majorska. Stureg. 14, O.; a. t. Acharius, G. O., Ankefru, Nybrog. 60, O Achsner, Karl, Inspektör, Götg. 69, ss; r. t. Adelswärd, A. R. Th., Frih., Tjänsteman i Järnvägsstyr., Observatorfag. 15, Va. Acta Mathematica, hufvudred. G. Mittag-Leff- Aden, Fredr. Wilh., Ing., Ö. Kvarngränd 8, ler; red.-sekreter. E. Phragmen. K.: 1'. t Adami, Emil, Operasångare, Kommendörsg. Adler, Holger R., Banktj:m. (Skand. Kre- 30, O.; a. t ditaktieb.), Linneg. 79, O.D}. Adam!!en, W. & D., Karlaväg. 50, O.D}.; a. t. - K. K., Civiling., Kungstensg. 36 1V, Va.; Osterm a. t. Vasa Adams-Ray, Edward, Språklärare o. öfver- - Hulda, Fru, Fisk-, Frukt- o. Grönsakssättare, Teknologg. 3, Va. handel, Bondeg. 73, Sö.; a. t l Ad ~~-2-Ad~--~~~--- - Elsa, Fröken, G:la Kungsholmsbrog. 49 Al, amsson; amson. G.; a. t. Brunkeb _1 C. A., Brefbärare, Skärgårdsg. 8 B, St.; - Harald, Ingenjör(Stockholms Södra Spåra. t vägs Aktieb.), Hornsg. 84, Sö. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Adler-Aftonbladet. 117 Adler, M., K.~mrer, Rörstrandsg. 54v, Va. Adolfsson, Axel, Kontorschef (Stadsmäkl., _ 'I'hure; Tjänsteman, Hornsg. 84, Sö.; a. t. ').'. Brandelius), Greftureg. 55, O.; a. t. Mllpa "2752. Osterm _ Ida, Änkefru, Linnog. 79, O.Dj. - C. J., Lokalförest. f. Fören. Folkets Hus Adlerberg, E. G. A. S., Järnv.-tjänsteman, på Södermalm, S:t Paulsg. 17, ss, a. Tomtebog. 50 1II, Va. t Adlercreutz, C. G. E., Artist, Sibylleg. 3 A, Ö. - G. E., Postvaktm., Observatorieg. 12 Va. - Jeanna, Grefvinna, Nybrog. 30, Ö.. ' _ D. W. E., Majorska. Änkefru, Innehaf- Adressk~lender, stockho~ms.; utgj.fvare vare af Stockholms Förmedlingsbyrå, Aktieb. Centraltryckenet. l. Stockholm, öppen 12-2, Sibylleg. 3 A, O. Vasa;g. 16 ~ 18, Erpedition OC~I Re- _ Nils,. Ryttmäst., Timmermansordens hus, ~aktjonsbyra Klara V. Kyrkog. 11, C., Eriksberg, Ö.; a. t oppen under Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt. _ Augusta, Ankefru, Eriksbergsg. 5 & 7III, -J an. kl Telefoner r. t. 5388, O.; r. t a. t och Adlers, V. F., Bokförlägg., Dalag. 20, Va.; Adresskontorför Arbeterskor och Arbetsgifa. t. Vasa 748. vare, Mästersamuelsg. 46, C. (P ap- _ Ossian, Direktör, Odeng. 49, Va. pershandeln); Jungfrug. 3, O.~(Sybe- _ P. F., Godsäg., Barnhusg, 20 C. hörsaff.); Västerlångg. 66, St. (Bokhan- _ Conrad, Grossh., Ku'!gstensg.' 61, Va. deln.); Norrlandag. 12, C. (Orientaliska Adlersparre, H. L. Ch., Ofverstinna, Handt- Magasmet). verkareg. 90, K. Adrian, Alma, Korresp. i Sv. Turistförenin- Adlerstam, N. G. L., Banktjänstem. Jung- gen, Mästersamuelsg. 67 1II, C. frug. 35, O. ' - Sam., Underlöjtn., Gymn.-dir., Solnaväg. Adlerstråhle, A. E. Th., Kapten v. Göta 127, Va.; a. t lifg., Stureg. 58 B, O.; a. t Adriansson,G.F.Julius, Handelsbitr.,Hagag. _ E. H; L., Kapten v. Svea lifg., Vill ag. 19, 20, Va. O.; a. t Advokatbyrån, Birgerjarlsg.4, O.; v. Harads- _ Alexis L. G., Tjänsteman i K. Järnvägs- höfdingvictorwennerholm; kont?rstid styr., Vasag. 3, C.; bost. Veum, Dan- kl. 9,30 f. m.-4,30 e. m.; a. t. 59:>,r. t. deryd Telegramadr.: Wennerholmbyrån. Adlivanken, Aha. Fru Salon de Boaute Advokatbyrån, Drottuingg. 28, C., v. Härads- Greftureg. 22, Ö. ' 'höfd. John Loden; kl e. m. Manja, Birgerjarlsg. 19\ C.; Salong för Advokatbyrån, Öfre Munkbron 51, St. (Juris hygienisk ansiktsbehandling med ånga kand:e Tjerneld och Morssing), kontorso. massage. Manicure, Pedicure (han- tid 10-4 alla.söckendagar. den s o. fotens skötsel) samt handmas- Advokatfirman Martmell & Sandström, Kresage; a. t , r. t. Norr 64. ditreformföreningens för Sverige Huf- Adner, Jj]rik, Bokh., Nytorgsg. 33 Sö. vudkontor, Blasieholmstorg 9, b., C.; _ Axel, Bok- o. pappershandel, Kungsg. 11 Allm. tel.: inkassoafd. 5727, jurid. afd. C.;a. t '1435 o. soliditetsuppl.-afd ; riks- Adolf Fredriks Barnhem för flickor Salt- tel j mätareg, 3 A, Va. 'Advokatfirman taaff o. Lidforss, se Staaff. Adolf Fredriks Expressbyrå, inneh. Hilda Advokatfirman Akerberg & Schröder, Olofsg. Rolf, Uplandsg. 9 B, Va.; r. t A, C.; riks. o. allm, tel. a. t ' Affärsvärlden, Red. o. expo Tuleg. 27 IV, Va.; Adolf Fredriks Folkhem, se Vasastadens r. t. 6945, a. t , 10-1 /.4. Folkhem. Afiifvande af smärre husdjur, se Anstalt för. Adolf Fredriks Församlings Bibliotek se Aftonbladets Bok- och accidenstryckeri, Kla- Församlingsbibliotek. ' ra V. Kyrkog. 7, 2 1 /2 tr., Sthlm 1. Adolfson, Sv., Kontorist, Grefg. 39H, Ö. Aftonbladets Klichåanstalt, Kl. V. Kyrkog. _ A~.,. R~.tare o. Stenograf, Grefg. 39, O. 7, en half tr., Sthlm 1. _ Mimi, Ankefru,.?ref~. 39,.0. Aftonbladets Redaktionsbyrå, Klara V. Adolfsson,.S. ~'! Biljardägare, Ostermalmsg. Kyrkogata 7, 11/. tr., Sthlm 1; öppen 2~, O.; ~)lljard ~t. Vat~~g. 7, C. hvard. 9 f.m.-5 e. m., sönd, 9 f. m.- _ Regma, Cigarraffär. Hollandareg. 2, C.; 2 e. m. Hufvudredaktören träffas i r. t redaktionsangelägenheter 1/,10-1 /911 _ Anna L., Damfrisörska,Regeringsg. 27 1, C. f. m. och '/2 3-'/24 e. m. _ G. A., Detektiv, Kin~~~ug. 5 H, St. Räkenskapskontor jämte Huf _ Anna, Folkskolel:a, Tjarhofsg. 17, Sö. vudkontor för annonser, prenu- Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 118 Afzeiiu8-Ahlberg. meration o. expedition, Vasag. 10, Ahl, E. A., Cigarra:lIår, Roslagsg. 55, Vii.; Sthlm 1; öppet 9 f. m.- 1 /28 e. m. lysolje- o. bosättn.-affår s. g. 57. Filialkontor för annonser, Ahlafors Nya Spinneriaktiebolag i Göteprenumeration och expedition borg,.om.bud P. A. Jonsson"Karlaväg. St. Nygatan 6, St. 46, D.D;.; r. t Depesch byrå, Vasag. 10, Sthlm l. Ahlander, K. P.E., Handl., Högbergsg.52,Sö. Afzeli~s, Gunnar, Agenturaffär, Grefg. 4, - M. V. A., Sjökapt., Peder Myndes backe O.Dj.; a. t. 8347, r. t. 8(116. 5, Sö. - Allan, Auditör, Villa~. 22, O.; a. t Gustaf, Tjänstem. v. Jönköpings Jur. - Georglna, Fru, Braheg. 5oIII, O:; a. t. Byrå, Sk!!ppareg. 41 n.b. t. V., O. Österm H. L. M., Ankefru, L:a Vattug. 17, C. - Maria, Fru, Nybrog. 53 IV, O.; a. t. Österm. Ahlbaum, K. K, Kammarskrifvare, Hornsg III. - Elin, Fröken, Braheg. 50, O.; a. t. Österm. Ahlberg, Karl, Apotekare, inneh. af Apot Hvita Björn, Storg. 12, O. - Harriet, Fröken,. Sibylleg. 38 iv, O. - Lisa, Ba~eril.!.akobsbergsg. 34, C. (inneh. - P. A., Handl., BugerJarlsg. 125, Va. Fru LIsa Nilsson): a. t Henrik, e. o. Hofpredikant, reg:tspastor - Axel, Bokhand!., bost. Villa Solhem, v. K. Svea Lifgarde, lektor vid Nya Djursholm; a. t. Djursh elem.-skolan, förest. för Afzelii elem.- - A. F., 8okh., Pilg. 24III, K.; a. t. Kungsh. skola för flickor, Biblioteksg. 321II, O.; 101. a. t Axel A., Bokh., Björngårdsg. 13, Sö.. - Anselm Em., Kammararkivarie, Odeng. - Herman Th., Bokh., Komruendörsg, 44, O. 65 IV, Va. - K. Ludv., Bokh., Vegag. 6!II, Va.; a. t. - A. O., Kamrerare i Riksbank., Banarg. Vasa , O.Dj. -s, Josef, Boktryckeri, inneh. Fru Augusta - A. G., Kansliråd, Torsg. 8, C. Ahlberg, Osterlångg. 24, St.; bost. - M. R., Kapten, Biblioteksg. 29 m, O. Kammakareg. 41, C. - Arvid, Med. dr, Strandvägen 9, O.; hvard. - Ellen, Borst- o. Kammagasin, Stureg. 6, 9-10 och 2-3 (juni-aug o. O.; a. t ). - Ivar, Byråing., Frejg. 40II, Va.; a. t. Vasa - Ivar, President, Kommendörsg. 16, O Agardh, V. L., Handelsres., Hornsg. 401, Sö. - K. J., Direktör, Upsalag. 141, Va. - Hedvig, Fru, Kommissionskontor, Hornsg. - J. L., Disponent, Tjärhofsg. 3, Sö. 40 1, Sö. - Peter Johan, Fabrikör, Katarina Bang. Agge, J. M., Läroverksadj., Kammakareg. 11, Sö. 35, C. - Frans Jul., Fastighetsäg., Torkel-Knuts- Agner, E., Konduktör, Hjärneg. 8, K. sonsg. 231, Sö.; a. t o Agra Marglttinfabrik, Långholmsgatan 11, - Nils, Fil. lic., Matematiker i Järnväg-s- Sö.. styr., N. Blasieholmshamnen 17. C. Agrell, Elsa, Fröken, Östermalmsg. 11, O.; - Anna o. Sigrid, Fröknar, Döbelnsg.61, Va. a. t. Osterm Anna H., Förestånd-a vid Tysta skolan, - Siri, Fröken, Ostermalmsg. 37, O. Norrtullsg. 24, Va.; a. t K. B., Källarmäst., ltpsalag. 16 Iv, Va. Otto, Garn- O. väfnadshandel, Mästersa- - A., f. d. Ombudsman hos Stockholms köp- muelsg. 63, C., a. t ; Kungsg. 12, mannafören., Sibylleg. 5 III, O. C.; a. t ; Kungsholmsg. 36, K., - Karl, Postmästare, Tegen 7, Lidingö villa- a. t. Kungsh. 1320; bost. Mästersastad; r. t. Lidingö 242. muelsg. 581, C. - G. A. Mauritz, t. f. Telefonkontr. (tjän- - Carl L., HandI. (Nederl. af ost fr. Bonsterurn Skeppsbron 2, St.); bost. Tegen deson i Svalöf), Uplandsg. 77, Va. 7, Lidingö villastad. - A., Hofmäst., Timmermansg. 29 B, Sö.; - C. A.. Änkefru, Narvavägen 18, O.Dj. a. t. Maria 323. Agren, Sigrid, Fröken, HandarbetsskoJa o. - & Ohlssons Instrument Aktiebolag, Mu- Tapisseriaffär, Bryggareg. 1, C.; bost. sikinstrumentfabr., kontor o..fabr. jämte Grefmagnig. 14,. O.Dj. musikförlag SibY.lleg. 10, O. - Anna O. M., Husäg:a, Smålandsg. 23, C. - F. O., Järnaffär, Östermalmstorg 6, O.; - Karl, Ingenjör, Roslagsg. 27III, Va.; a. t. a. t Brunkeb M.. Kammarmusiker, Luntmakareg. 59, - C. G. A., Vaktmäst., [Mästersamuelsg. Va. 44, C. - C. M. E., Kanslist, Frejg.40II, Va. Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

5 j Ahlbetg-Ahlin. Ahlberg, Robert, Kontorist, Handtverkareg. Ahlfvengren, F. E., Lektor, llaiii, K.; tel. Kungsh , Va. 119 St. Badstug, - J. A., Le!ct0r, Gr~~g. 10, 0.pj. 1 Ahlgren ; -2 Algren. - A. M., Larar:a, Gotg. 17. So. ~--~~----~ _ David, MUsikd.ir. o. Sånglärare, Schee eg. _2 Tönnes, Bokh. i Järnvägsstyrelsen, Rör- 9 1I K. strandsg. 54, Va.; r. t. Vasa 89. _ P., Polis, Surbrunnsg. 37, Va. -' Alfr., Cigarraffär, Malmskillnadsg.ll, C.; _ Aug., Rådman, Storg. 21, O.; a. t a.~ _ &:Johansson, Specerihandelsfirma(inneh. - Henriette, Fru, Narvavägen 22, O.DJ. Carl Ahlberg), Biblioteksg. 11, C. (vid -' S. F., Grossh.-firma (Alb. Redtz), Bergsg. Stureplan). 7B, K.... _ Carl Specerihandl. bost. Lidingö Villa- -' J., f. d. Hofrättsråd, Sibylleg. 49 III, O. st~d.' -' L, Justitierådinna, Drottningg. n. III, C. & Co Iwar Tryckeriagentur Dalag. 52 _2 C. H. M., Löjtnant, Banerg, 27, O.Dj. Va:; r. t. 'Vasa 417.', _2 M. r., L~jtnant, Narvavägen 22, O.Dj. _ Carl J., Vaktmäst., St. Vattug. 12, C. -' R., Notarie, Braheg. 40 1I, O.; a. t. Österm. (Stockholms-Tidningens hus). 45. C. V., Verkm., Götg. 17, Sö. -' Chr., Revisionssekr., Skeppareg. 60, O. _ Iwar, bost. Dalag. 52, Va.; r. t. Vasa ' & ~arsson, Smidesverkstad o. Hofslageri, Ahlbin, Gust., Journalist (Sv. Dagbl.), Kro- inneh, C. Larsson, Norrbackag. 20, Va. nobergsg. Il, K.; a. t. Kungsh ' Joh~.n Fredr., Vaktm., Folkungag. 14 B, Gunnar, Typograf, Kronobergsg. 11, K. So.. _ se äfven Albihn o. Albin. -' Anton Adolf, Ångfartygsbefälhafvare, Ahlbom, Emil, Agent, Västmannag. 461I, t Värmdög; 6 IV, Sö.. Va.; a. t. Vasa J. C. W., Ankefru, MalmskIllnadsg.ll, C. - Sven, Apotekare, Rörstrandsg. 26 1, Va.I'l Ahl'. 2 Alin _ Elin, Fröken, Lärar:a, Greftureg. 7pv, m_, O. -' K., Agent, Hagag. 56, Va. _ K. A. W., Randelsbokh., Timmermansg. -' J., Bagare, Flemingg. 50, K.; a. t. 4556; 22, Sö. och Handtverkareg. 88, K.; a. t _ Aug., Ingenjör, Uplandsg. 49, Va.; r. t. -, Gust. E., Banktjänstem., Rådmansg. 78 IV, ~~ h _ J. A. L., Sjökapt., ~immermansg. 22, s,ö. -' Tor~, Biträde i Riksförsäkr.-anst., Idung. _ Edv.,.Tlgforvalt., Riddareg. 13, O. (Arti). i 8ri, Va.; a. t. Vasa lengarden); r. t O. VY., Bokh., Kat.a Bang. 42, So. _ & Co,Vin- o. spirituosaaffär; inneh. Anton -' G. A. T., Central uppbördsman, Mästeroch Herman Bexelius, Götg. 57, Sö. samuelsg. 11", C.; a. t _ Ernst, Xyl9.graf, Döbelnsg. 11, C.. -' E., Direktör, kontor Mälartorget 15, St., _ Fredrique, Ankefru, Greftureg. 71IV, O. kl. 10-4; bost. Ynglingag. 11 III, Va. _ N. G., Döbelnsg. Il, C. -' Joh., Direktör, Kaptensg. 9, O.; a. t. Ahlborg, Gustaf, Detektivkonstapel, Dalag. Osterm. 798, r. t A" Va.; a. t. Vasa ' O., Direktör, G:a Kungsholmsbrog. '34. C. _ Hugo, Handl. (kött-, fläsk- o..viktualie-), -' Josef, Fastighets- & Inteckningsbyrå, Va- Kommendörsg. 12 & 14, O.; bost. Lin-, sag. 42,,c.; r. t ', 54 6~, a. t neg. 39B, O. - Josef. Pastighetsmäk., Sigtunag. 10, Va.; _ Aug., S1,l:räddare, Ilplandsg. 49, Va. a. t. Vasa 3294; kont. Vasag. 42, C. _ Maria, Ankefru, Braheg. 28, O. -' A., Fröken, Barnhusg. 2 III, C. Emottag. _ John, Malmskillnadsg. 5t, C. reparationer af pälsvaror. Ahlborn, Gerda, Fröken, Drottningg. 95, C. -' C. O., Hand!., Holländareg. 21A, Va.; bost. - K. E., Tjänsteman i K. Tullv., Västmanna- Norrviken. g. 3 IV, C..:.2 S. E., Kapten, Lidingö-Brevik; r. t. Bre- Ahldin & Nordström, Byggnadsfirma, Små- vik 3. landsg. 30 II, C.; r. t , a. t _2 Emil, Kontorist, Köpmantorget 1'", St.; Ahldin, H., Byggnadsing., Smålandsg. 30 II, a. t. Stork. 6 57, r. t Finska C.; r. t , a. t öfversättn. _ G., Handl., Helsingeg. 3, Va.; a. t ' Aug., Matvaruaffär, Döbelnsg.. 19, Va.; -s, Aug., Skoaffär, Regeringsg.25, C. a. t Ahlen, A., Lektor, Holländareg. 27IlI, Va. _2 E., Med. doktor, Stureg. 50, O. Mottag Ahlfeldt, Albin, Bleekslagare, Bondeg. 39, SÖ. ningstid hvardagar(utom. lörd.) '/22-3. Ahlfort, A. A., Hand!., Malmskillnadsg. 7, C. Kvinnosjukdomar, förlossningar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 120 Ahlin-Ahlström. 1 Ahlin; 2 Alin. Ahlsell..& Ahrens, Aktieb., kontor o. lager. 1 R b t A N t. G l Hr L 'f Mastersamuelsg. 32, C. -- o..er.... o arie, ~nera agen or l' Ahlsell, Rudolf, Civiling., verkst. Dir. i A.-B. forsakrmgsbol..~vecla; Bergs&,: 34, K: Ahlsell & Ahrens, Valhallavägen 83(f. d. -~ C. J., Skomakarmast.,'yalhallay'ag. 29, O. 77), O. - Folke, reol. dr, Laroverkslar., Hotel _ Fritiof, Ingenjör, kontor Stureplan 13, C.; t Ercelsior,.. bost. Narvavägen 21, O.Dj. - B. J. O., Uppbordsman, Uplandsg. 57, -'- H., Kamrer, kontor Mästersamuelsg. 32, 2.Va.; a. t C.; bost. Djursholm. - Fnd.?lf,o Vaktm. (J:rnkont?ret), Kungs _ M. E.. Ankefru, Observatorieg. 15, Va. 2 tradg!;trdsg. 4, C., a. t. Brunkeb _ Ad., f. d. Ofveringenjör vid Stockholms -2 P. A., b. kare, Badstug. 12 A o. B, So. gasv., Valling. 24, C.; r. t. 3119, a. t. -, Anna, Ankefru, St. Badstug. 30, C. Brunkeb L. J., Hagag. 18, Va. Ahhnders Hotell, Norrlandsg. 19, C.; a. t. Ahlsen, Aug:a, 32 A, Va.; Fru, Mangelbod, Roslagsg. a. t. Brunkeb , r. t Ahhnder, :1:: G., Kontorist, Norrlandsg. 19, C. _ J. E., Skrädd., Vidarg. se äfven Ahlzen, 6, Va. - - E. A., Ankefru, J.,.~orrlan~sg. Parkg. 19, C. 6, K. Ahlsson Gustaf Köpman V~.; a. t. Vasa 4556.' Tomtebog 5 Ill., - se afven Almder. Ahlstedt Agnes Fröken Blomsterhandel Ahlm, se Alm. Ka;laväge~ 24, O.; ~. t ' Ahlman, Hulda,..Fru, G~~fg. 48, O. _ Alfr., Handl., Brunnsg, 14, C.; a. t. Brun- Ahlmi~rv ~., Ofverstelöjtn., Östermalmsg. keb Ahl k k '1 B kh Artil]. 5o.b. mar, Ja mar, o ". O - Ernst, HospItalssyssloman, Stockholms l erig,,. Hospital, K. - R. G. L., Bokh., Helsmgeg..?' V~:. _ L. Adolf, Kamrer, Kocksg. 61I Sö. Ahlmark, Axel, Kon~~lt: IngenJo.~, Ma:tnm- _ Otto, Kassör, Kocksg. 6, Sö. ' g~r, kostnads~eraknmgar, vardenngar _ J. O., Pistolsmed, Grefg. 23, O.Dj. ~8d3~yggnadsforetag, Tuleg. 29, Va.; r.t. _ P. E., Skomak., Nybrog. 58, O. (ing. fr. Ahl ~ A'l C' ffä m,,~!. ma, igarra rar, P" t d 38 Tyskbagareg.). ras gar sg., Ahlstrand, Ida, Fru, Högbergsg. 27 Bur, Sö. So., a. t III. Lavia, Fru, Valhallavägen 951V, Va. Ahlnander, Esther,!rokel}!. Sibylleg. 79!"p. _ K. A. L., Postvaktm., Svartensg. 5, Sö. Ahlner,~.,Lokom.for~re,Vastmannag.47, va. J., Skräddare, Braheg. 46, O. 1 Ahlqurst; 2 AhlqVISt. _ K. L., Snick., Götg. 38, Sö.; a. t. Maria _2 Knut Melcher, Agent, Bergsg. 39; K. 175'; bost. Svartensg. 5, Sö. _! Alfred, Apotekare, Lärare v. Farm. Inst., Ahlström,K. G., Apotekare, Drottningg. 23;C. Barnhusg. 6 1I Ö. g., C.; r. t. Norr 300. ~s, K., Assuransaffår, Drottningg. 48, C.; _i Oscar, Byråassistent, Helsingeg. 8, Va. a. t. 9127, r. t _2 Helga, f. Hjertån, Folkskolel:a, Folk- - C. A., Bokbindare, Kun~sholmstorg 3, K. ungag. 8, Sö. _, W., Folkskolel:a, Fru, Rensg. 10,.Va. - Joh. Gust., Bokbind., K. Kungsholmstorg3, _2 A. E., Fotograf, Artillerig. 38, O.; a. t. - V. H., f. d. Bokhandl., Ad. Fr. Kyrkog. Österm A, C. _2 Aug., Handl., Hornsg. 92, Sö.. - T. S. L., Bokh., Götg. 15, Sö. _2 C. J.,..Handl., Grefmagnig. 10, O.Dj.; - Otto, Boktryckare, bost. Handtverkareg. a. t. Osterm.153; bod Kungsträdgårdsg. 34, K.; kont. o. boktryckeri Kungs. 2 A, C. holmstorg 3, K. _, Va.; kon- Alfrid, Kanslist, tor Västerlångg. Rensg. lon, 58, St.. - J. E., r. t. Cigarrhandl., Tegnersg. 19, Va.; _2 O., Konditori, Nybrog. 56.A, O.; a. t. 6436; - Carl, Detektivkonstapel, Folkungag. 69, o. Karlavägen 10 A, O.; a. t. 559, r. t. Sö.; a. t. Maria Karl, Direktör, kontor Drottningg. 481, _2 A. J)., Tyghandtv., Artillerig. 38, O.; tel. C.; bost. Saltsjöbaden;r. t. Saltsjöb. 97. Osterm _, Karl, Uppbördsman i 27. roten, Karl- - J. M., Fartygsingenjör, a. t. Maria Fredmansg. 5, Sö.; bergsvägen.5p1, Va.; tro 2-3 e. m.: - Anna, Fil. dr, Förest. f. Nya Elementar. a. t skolan f. Flickor, Jungfrug. 17, O.; r. t. -' Inez, Änkefru, Stureg. 52 o. b., O.; a. t. 6098,4-5jsept.-maj: a. t.österm. 692, Österm , Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Ahlström-Akademiens förde fria konsterna bibliotek. 121 Ahlström, Therese, Firma Didrik Engström, Ahlström, Arvid, Trävaruhandel, Handtver- _ Handtverkareg. 34, K. Hilda, Fru, Norrtullag. 9r, V!t. - kareg. 8, K. O. F., Yaktm. v. Borgerskapets.. Anke- _ Karin, Fru, Riddareg. 76, O.Dj.; a. t. hus, Norrtullsg. 45, Va.; a. t. Vasa _ Osterm Gustaf L., Grossh., Konsul för Bolivia, - Clara, ~nkefru, Ringvägen 14, Bö. Kommendörsg. 25 IV, O. - S. A., Ankefru, Braheg. 27, O. - Karl. Grossh., Frukter o. konserver i Ahlvin, parti o. minut, Birgerjarlsg. 11, C.; Ahlzen, Re Allvin. R. A., Verkm., Majorsg. 61, 0.;30. t. r. t. 7676, a. t. 940; interurb. o. che- Österm fen r. t. 2292; bananafd. a. t se äfven åhlsen. Telegrafadr.»Strömahl», Bostad Grefg. Ahmee, C. M., Kammarrättsrevisor, Scheeleg. 25 III, O.Dj.; r. t v, K. _ Aug., Ingenjör, Hornsg. 77, Bö. Ahne, K. H., Byråkontr. i Telegrafstyr., Väst- - N. A:son, ~afe a. t Valhall, Hornsg.174, Bö.; götag. 4, Bö. Ahner, A. E., Bokh., Tegnerslunden 10, Va.; - K. O., Köpman, Götg. 15, Bö. a. t. Vasa _ Jenny, Lånbibliotek o. pappersh., Hornsg. - Anton, Kassör, Brännkyrkag. 167, Bö.; _ 30, Bö.; G., Löjtn., bost. Brännkyrkag. Grefg. 56, O. 54 A, Sö. - a. t. Maria J., Lagerbokh., St. Badstug. 5 m, C.; a. t. - Nils, Löjtnant, Tegnårsg. 45, Va.; r. t. Brunkeb Vasa Ahnström,..Erik, Ingenjör, Nybrog. 66 I, O. _ Erik, Med. dr, Linneg. 12 II, O., hvard. - Olivja, Ankefru, Tjärhofsg.10 (f.d.1c), Sö. '/23-'/24.; r. t , a. t S.,.. Ofverstinna, Nybrog. 66 1, O.j a. t. - & Co, Astnd, Modeaffär, 18, C.j a. t Norrmalmstorg Osterm Ahrenberg, S. T., Byråassistent, Uplandsg. 56, - Anna, Musiklär:a, Artillerig. 5, O. Va. _ L. P., Målare, Sit Paulsg. 28 B, Bö.; verkst. - Oscar, Köpman, Mästersamuelsg. 19B III, C. Repslagareg. 16, Bö. Ahrenius, C. Gustaf, Bokh., Agenturrörelse, - E. A., Ombudsman för Sveriges allm, handelsfören., Birgerjarlsz. 102, Va. Bellmansg. 25, Bö. Ahrens, B. M., Fru, Västerlångg. 67 IV, St. _ Fritz, Optisk affär, Birger Jarls passage, - Einar, Tjänsteman i Brandf.-Aktieb. Norr- C.j a. t j bost. Värmdög. 4 1V, Sö. land, Vidarg. 5, Va.j a. t Johan, Pantlånare, Kommendörsg. 15. O. Ahrnborg, H., Fröken, Skeppareg. 42 IV, O. _ E., Polisöfverkonst.. Oxtorgsg. 18r, C. - Arvid, Konsulterande ingenjör för bryg- _ Karl, Skomak., Surbrunnsg. 31, Va.; a. t. gerier, fabriker o. järnkonstruktioner, Brunkeb Valling. 6III, C. _ S., Skomak., Surbrunnsg. 47, Va.; a. t. Ahrneberg, Thure, Köpman, Birkag. 8, Va Ahxner, H., Ingenjör, Villa Manheim, Djurs- - Aug., Skräddare, Tunnelg. 15, C.; a. t. holm, se äfven Amer. C. J't., Skräddare, Riddareg. 12, O., a. t. Aigner, F., Tunnbind., Birkag. 6, Va. Osterm Aijmer, Hilda, Damfrisering, Flemingg. 12, -s Speditionsaffär (inneh. E. V. Hellström), spec. för Bokhandlare, Valling. 9 o. b., K.; a. t d'ailly, A., Byrådir. i K. Järnvägsstyr., Väst- C. Kontorstid 9 f. m.-7 e. m., a. t. mannag. 15 1v t. v., Va , r. t Emilie, Fru, Västmannag. 15 IV t. v., Va. Karolina, Strykerska, Stureg. 44 B, O.; - Sophie, Änkeöfverstinna, Stureg. 48 Il, O. a. t. Österm Ajgeldinger, Anna N ordqvist-, Fru, Öster- - Hampus, Tapetserare o. dekoratör, Val- malmsg. 62 lii, O... hallavägen 25o.b ö. g. t. v., O.; a. t. - G. H. E. Nordqvist-, Kamrer, Öster malmag. 62, O. - F. A. O., Tjänsteman i Sjöförsäkr.-aktie- - Yngve Nordqvist-, 'rjänsteman i Aktleb. bol. Vega, Dalag. 22, Va.; a. t. Vasa Gotlands bank, Ostermalmsg. 62, O.; _ a. t Gustaf, Tjänsteman v. Stockh. Elektrici- - Ulla C., Änkefru, Östermalmsg. 62, O. tetsverk, Jungfrug. 17, O. Akademiens för de fril!-konsterna bibliotek, _ J. Olof, Tjänstem.iA.-B. Sthlms Diskonto- Fredsg. 12, C. Öppet under vår- och bank, Jungfrug. 17, O.; a. t. Österm. höstterminerna tisd., torsd. o. fred. kl e. m. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 122 Akademier-Aktieb. Automaten. Akademier: /Aktiebolagoet Andersson & Co, Bokförlag, För de Fria Konsterna, Fredsg. 12, O. Bryggareg. 14, C. Krigåvetenskaps", Munkbrog. 2, Sthlm 2. - Andrew Hollingworth & Co, Vasag. 15, Landtbruks-, Mästersamuelsg. 47, Sthlm 3. Sthl 1 t t 9391 Musikaliska, Stallg. 2, O... ffi ; r..,,a... Svenska, sammanträder Engelbrektsg. 7, 6. Sekre- Chefskont. Direktör Oscar Hansson, r. terare C. D. af Wirstln, Fil. dr. t Vetenskaps-, Drottningg. 96, C. A b tareri B k h f dk t Vitterhets-, Historie- o. Antikvitets-, Nationalmu. - r e arermgens an; u vu on or: seum, Sthlm 15. Kornhamnstorg 61, Sthlm 2; afdelnings- Akrell, A. F., Kontorist, Frejg. ~9 IV, Va. kontor: Kungsg. 20, C.; pan~lånekon. - Carl, Major, Styrmansg. 1, (J.Dj.; r. t. tor: St. Badstag. 9, C., o. Jarntorget 9242, a. t , St. Aktiebolaget A. Björkman &; Cos Eftr., Frö- Arbetarnes tryckeri, Folkets Hus, Barn. och Spannmålsaffär, Direktion August husg. 14, C.; a. t. 4043, r. t Nilsson och Conrad Svenson, :Kontor - Arendska Stenografinstitutet, se Sten.- Mälartorg.13 I, St.; magasin Badstug. 2, Inst, Bä.; rikstel. 540 O. 1316, a. t Arkitekt- och Byggnadsbyrån, Arkitekt - Adjutor, Kontor o. Justeringsverkstad Georg A.. Nilsson, BYll'gnadsin~enjör Bryggareg. 6 B, C.; a. t Ivar NyqVlst, verk st. DIr., Regermgsg. - A. Ekströms maskinaff., Regeringsg.49, C. 52 IV, C.; r. t. o. a. t Affärssystem, verkst. dir. L. J. W. Ull- - Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial, holm. Generalagenter för Räknemaski- föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay. nerna»triumphator» o.»daltoud; Skrif- Försäljning af armatur för ånga, maskinerna l>mercedes»,»hammond» vatten och syror från egna verkstäder O.»Star»: Paginerings-, växel- o. per- i Lund. Kontor och Lager Vas ag. 7, foreringsmaskinersamtidealreskontran C.; a. t. 6706, r. t för lösa blad; Kontorsmöbler och Kort- Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampsystem. m. m., Birgerjarlsg. 18r, (J.; fabrik l Kungl. Hofl.everantör; tillverkr. t a. t ning a belysningsapparater för fotogen - A. H. Ekström, verkst. Direktör Fil. dr och elektricitet, fabrik, kontor och lager Alfred Ekström, Hamng. 3 A, C.; r. t. Högbergsg. 21, Sthlm 4, försäljnings. 7626, a. t. 7626; kont.-tid kl bodar s. h., St. Nyg. 33, Si., Norrmalms- - AhJ,bergs Bok-, Musik O. Pappershandel, torg 4, C., Hötorget 8, C; ägare af Pu- Ostermalmstorg (hörnhuset af Humle- kebergs Glasbruk och Bleckslagerifagårdsg.), (J.; filial Karlavägen 24, (J.; brik, J~'ybro. Verkställande Direktör Allm. o. rikstel. Kontor O. lager Humle- Klas Ostlund. zårdsg. 2, (J. - Atelier Vretmark, Drottningg. 68, C. - Ahlsell & Ahrens, kontor, utställning - Atella, fabrik för fotogentörgasnlngslamoch lager Mästersamuelsg. 32, C. por och fotogenkök; kontor Krono- - Aladdin, kontor Drottningg. 66, Sthlm 1. bergsg, 7, K.; fabrik Drottningholms- - Alb. LundellsFabriker, sea.-b.förenade väg. 3, K.; verkst. Dir. Axel Th. Eng- Chokoladfabrikerna. wall; r. t. 8630, a. t Alb. Söderberg & Co, Bankirfirma, - Attlings byrå, Oxtorgsg, 5r, C.; r. t. Fredsg, 7, Sthlm 16j r. t o. o. a, t Verkst. Dir. Gust. A , a. t Interurb. samtal Attling. Bolaget idkar affär med r. t Dir. Åkerström: r. t , Landtmannaprodukter, köp O. försälja. t 'Dir. E. Olsson: r. t ning af Stads- o. Landtegendomar, - Alfort & Cronholm, Färger, Kemikalier, Industrialster o. Handelsvaror, place- Droger m. m., Norrlandsg. 14, Sthlm 7; rar kapital o. inteckningar samt i öfr. t o , a. t o rigt allt hvad till agentur- O. kommissi- - Alpha, kontor Smålandsg. 30 r, C.; a. t. onsverksamhet hör. Se annons sid , r. t. 229 o. 450; mek. verkst. - Aug. Johanssons Plåtslageri, Helsingeg. O. metallfabrik i Sundbyberg.. 41, Va.; a. t , r. t Amerikansk Cycle Import, Eli Pettersson - Aug. Ternlunds Eftr., Körsnär, Hamng. & August Lindblad, Direktör August 18 B, C. Lindblad. Fabrik, Kontor och Engros- - Auto-Bil, Automobilaffär, kont. o. verkst, försäljning af velocipeder, velociped- Roslagsg. 33, Va.; a. t. 8495, r. t. delar, automobiler O. automobilringar, Humlegårdsg. 17, Sthlm 5. Minutför- - Automaten, Restauranter Drottningg. 19, säljningslokal för velocipeder o. sport- C., Slussplan 63 A, St., o. Hamng. 20 A, artiklar, Birgerjarlsg.9, C. C. Hufvudkontor L:a Vattug. 21 II, c. Brand ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggataD.

9 Aktieb. Automatiskt Gasglödljus-Aktieb. Carl Wennerbergs kappaft'ir. 123 Aktiebolaget Automatiskt GasglUdljus, Aktiebolaget Biologiska museet i Stockholm, Gas- o. vattenledningsentreprenörer, Sthlm 7, Davidsberg, vid Teaterslätten. Kammakareg. 29, G' i r. t. 6827, a. t. - Blombergs Skrädderi & Klädeshandel, St. 9543, efter kontorstiden a. t. Vasa 573. Badstag. 62, Va. _ Automobilverkstaden Söderström & Ny- - Bourghardts Järnaffär, Biblioteksg. l, G.; ström, kontor o. verkst. Riddareg. 28, a. t. 404, r. t O.; a. t , r. t ; filial o. - Brandalarm, Smålandsg. 20 1, G. garage Nybergsg. 5, O.; a. t , - Bremer-Lagret, Import af cigarrer, Rer. t geringsg'. 62, G.; r. t , a. t. Aktiebolaget A. Wennergrens Bokhandel (Bok- musik- & pappershandel), f. d. - Brising & Fagerström (f. d. G. Johanson,.A.-B. Westlings Bokh., Drottning-g. 63, Kosta Glasmagasin), Glas-, Porslins- o. G.; r. t. 4783, a. t Verkst. Bosättningaaffär, Regeringsg. 24, G. Dir. A. Wennergren. _ Bröderna Nyberg Kontor Drottningg A. Wi~lundsMaskin- &,velocipedfabrik, G.; r. t. 1727,'a. t Snickeri~ fabrik o. kontor: Srt Enksg. 24, Sthlm 1; fabrik: Tunnelg. 12 G.' r. t u~ställ.nings- o. minutförsäljningslokal: a. t Brädgård d. Vedaffär : Odeng~ _ Birgerjarlsg. 7, G.. 22, Va.; r. t , a. t Hy:ll.eri Aktiebolaget Axel Ohrlstlernsson, Garf- o. Brädgård: Rönninge ;r. t. Rönninge 18. vareg. 5, Sthlm 1.. '. - B. Södergrens Afd. kontor, Odeng. 6, Va;.Afd:na A-F.: Maskin- och oljeaffär. a. t. 7971, r. t Afd. G: Rydo Bruks och Hylte Bruks - Bukowskis Konsthandel se A.-B. H. Buförs~ljnings~ontor. kowskis K. ' - B.A. Hjorth å Oo, Kl.N. Kyrkog. 31, Sthlm _ Bylander & Co kontor Regeringsg. 6 G.' l. Maskin-. o. verktygsaffär. Specialite: a. t ,' r. t " Sv~nska stalve;ktyg samt ~ok~p!?araten _ Bönnelyche & Loven, firman grundlagd Primus och lodla?lpor for saval foto- 1881, lager af byggnads materiel och gen som ga~oija. Fotogenmotorn maskinförnödenheter. Ensamförsäljare»AvaD:~e».»Primusn-separatorn. Kon- för Skromberga Stenkols- och Ler- ~oret oppet kl o Lagret industri-aktiebolags Eldfasta Tegel oppet 8 f. m.-7 e. m. h L t l h f" "T. _ Baltic, kontor och verkstäder för tillverk- oc era sam upp ag oc.. orsa jmng ning af separatorer radiatorer m. m., af dess ~altglaserade Lerror och Brun- Södertälje.' nar, ~~mker- och.;fas~dtegel. ~o~r- _ Barnängens Tekniska fabrik, Hans Maj:t och yaggplattor, Jarnro: och Sallltard: Konungens hofleverantör : disponent porsim m. m., Malmtorgsg. 5 (me Axel Backman: fabrik o. kontor Bon- mg. fr. Karduansmakareg.), Sthlm 16; degatan 61 & 63, Sä., kontorstid 9-2, r. t. 2? 87, a. t. 665? 4-7' försäljningsmagasin Västerlång- C. A. Klintberg, se Klintberg. gata~ 47, St. - Cal?r (Yärmelednings-), se Värmeled- - Bergman & Richter, Trävaruaffär, tillv. af nmgs J\.-B. Ca~o!.:.". Svea byggnadsplattor, Regeringsg. 16, - Carbo, trakol'n tratjara o. dlv. träoljor. G.; r. t. 8234, a. t 'l'elegr.-adr. Nybrog. 27, O.; r. t Firewood. - Carl Berglund & Co, Brunkebergstorg 14, _ van Berkels Patent, Norrlandsg. 31, G.; G.; r. t , a. t a. t , r. t _ - Car! J. Berg, :rärg- o. tapethandel. verkst. _ Bernhard Hertz, Guld-, Silfver- o. Ny- dir. DrottnlDJ~g. 93, Va.; filial Folksilfverfabriker, Hamng. 28, Sthlm 1. ungag. 83, So. - Berns Salonger, dir. Gabr. Jacobsson, - Carl Lassen, Internationell Spedition, Näckströmsg. 1, G. Skeppsbron 4, Sthlm 2; r. t. 3926, a. t. - BlIve & C:os Kappfabrik, kontor o. lager 1311 o Kontor äfven i Göte- Brunkebergstorg 11, G.; r. t. 1763, borg, Hamburg, Lybeck, Stettin, Brea. t Fabriker Stora Vattug. 1, men, Berlin, Köpenhamn, Kristiania G., o. L:a Nyg. 10, St. och Lissabon. Billiga bostäder, Malmtorgsg. 5r, G. - Carl Schnell & Co, Grossh.-firma, kon- Reinh. V. Ramstedt j.rs kontor. tor L:a Vattug. 28, Sthlm 1; a.t.8208,.1ktiebolaget Billiga Tomter, kontor; r. t Brunkebergstorg 12r, Sthlm 16; a. t. - Carl sviks gjuterier, Handtverkareg. 39, K. 8031, r. t. 7055; kontorstid '/210 f. m. - Carl Wennerbergs kappaffär, Västerlångg. -5 e. m. 28, St. BrUd- och LI1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatlll.

10 124 Aktieb. Carl v.gedde-aktieb. Engdahlska Fastigheterna.. b l t C l G dd F brik ilikvi d af gasapparater jämte verkstad, Tun- Aktre o age ar v' o e e~ a n en 1.vr " nele. 16, C. (strax invid Drottningg.). tillverkn. af Sapa, 'rval o. Tekn. artiklar,,., Fabrik n. kontor: Teg-elvikstorget, Sö. Utföra gas-, vatten-, afiopps- o.' kloak- (Se äfv. Yrkesreg.. Kaffesurrogat-fabr.). ledningar, värmeledningar, v~ttenkjo- - Castor, verkat, Dir. Fred. Th. Lokrantz. settanläggningar o. badrumsinrednin- Kontor Jakobsbergsg. 26 Il, C.; r. t. gar; a. t. 7288, r. t , a. t Aktiebolaget Continental-Caoutchouc- - Cederlöf & Grunden, se Nya A.-B. Ceder- Compagnie, Kungl..Hofleverantör, konlöf & Grunden. ton Riddareg. 151, O.; r. t. 5511, a. t. - C. E. Forstnar se Forstner, C. E.. 4~ i3; lager o. verkstad: Artillerig. - C. E. Fritzes Kgl. Hofbokhandel, se Frit- 10 B, O.; r. t. o. a. t. ankn.; verkst. zes etc. Direktör Carl Junge.. - Centralpalatsets kontor, Centralpalatset I,._ C. Th. Rahm & Son, Bleck- o. Plåtsla- C. geri samt Smidesverkstad, Mästersa- - Centralslakteriet, kontor Drottningg. 15, muelsg. 15, C... C.; r. t. 6942,13715,13716,3;. t ?, _ Custodia, v. Häradshöfd. Walter Philip- 6801; fabrik Baner~. 29, O.DJ., försålj- son, adr. Gust. Ad. torg 16, Sthlm 16. ningslokaler Regermgsg. 28, C.; r. t. _ Dan, förmedl. köp o. försäljn. af tomter 2003; a. t. 6998, 8075; Norrlandag. och fastigh., Banerg. 17, O.Dj.; a. t. 26, C., r. t. 8198, a. t. 8120; Skepps bron 22, St.; r. t. 7409, a. t _ David Andersen & Co, Kungl. Hof-Juve- Slakteri Skanstull; r. t Verkst. lerare Fredsg. 4 C. direktö~ Carl A. Frisk, Torstensonsg. _ de La';als Ångtu;bin; kontor o. fabrik 3, O.D;.; r. t Järla; postadr, Sthlm 1. A.ktiebolaget Centraltryckeriet i Stock- _ Delmar & Co Patentbyrå, Biblioteksg. 7, holm, Boktryckeri, Litogr-anstalt, Ask- C.; a. t. 8083, r. t. i0283; ombesörjer och Stämpelfabrik m. m., Vas ag. 16 & patent varumärken. mönster och mo- 18, Sthlm 1; afdeln. Paragon, Klara V. deller ialla länder; broschyr på begä- Kyrkogata 15. ran. - Certus, Kammakareg 1 2, ~a.; r..t.l?875, _ De Svenska Kristallglasbruken, Kassaa. t ; verkst. DIrektor Erik LJuI!g- kontor: V. Trädgårdsg. 15 B, C.; r. t. berg'. Utför dammsugningsanläggmn- 3755, a. t Proflagret: Föregar medel.s pres.sluft. Metod: 1:-. Bor- ståndare Hugo Ekström, V. Träd. sig, Maskmfabnk, Tegel, Berlin, Re- gårdsg. 15 B C.; r. t. 369, a. t miska golfbeläggningar, patenterade..'.. d O D' kontaktmattor; se annons sid Djurgårdsautomaten, Allm. gran,. 'J. - C H Ström & Co, Regeringsg. 19 & 21, a. t C.;' Herrekipering; at , r. t ; - Djursholms Bokhandel, Djursholm. Herrskrädderi o. Herrkonfektion; a. t. - Dur, Kungstensg. 36, Va. 5017, r. t Aktiebolaget Ekmans Brädgårdar, se - Cibaria, Smör-o O. äggaffär. Kontor o. Ekmans. hufvudaffär Östermalmstorg 2, O.; r. t. _ Elektriska Företag (Jn". V. Wengelin), 10405, a. t Filialer: Odeng. 42, Kommendörsg. 44, O~ r. t Va.; r. t , a. t ; Karlb~rgs- _ Elektrometer, Ynglingag. 15, Va. vägen 61, Va.; a. t. 5430; Flemmgg. _ Elevator Norr Mälarstrand 34, K. (Gra- 59 A, K.; r. t , a. t. 9587; ham Brothers); r. t. 333 o , a. t. Hornsg. 45, ss; r. t.l04 02: a. t o Cigarr. & Tobaksfal,>riken Unionens Ne- _ Elis Fischer, Kappfabrik, Brännkyrkag. derlag, N:a Smedjeg, 22, C. 19 Sö (invid Mariahissen). - Cigarre~fabriken»Orient», Nya, Åsög. _ E. L~nd;ik & Co, Nybrog. 34, O. ~.utomo- 44, So biler,magnetapp.,garage,chauffors.kola. - Clara Badmrattmng, Centralbadet, Drott- _ Enebybergs Villastadskontor, Drottmugg. ningg. 88, C., o. Holländareg. 9, C., 4, C.; r. t. 9329, a. t.22442; se an. serverar varma karbad,!armlufts- och nons å kartong sid ångbad, dusch och bassängbad, elekt- _ Eneroth & Co Byggnads-, verkst, Du. riska ljusbad, kolsyrebad, massagebad Agnar Eneroth, Drottningg. 281, C.; m. fl. bad. a. t. 8310, r. t Aktiebolaget Clausens gas- och vatten - Engdahlska Fastigheterna,kontor Hamng. ledningsaftär. Kontor o. utställning 24, c. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Aktieb. Engelska Angsågverket-Aktieb. Gotlands Bank. 125 Aktiebolaget Engelska lngsågverket, Nya, Aktiebolaget FuktfrittBordsalt, Sundbyberg; Lådfabrik, specialite Cigarrlådor; fabr. r. t. Sundbyb. 91, a. t. Sundbyb. 91. Henrikaborg. kontor St. Nyg. 41, St. - Förenade Chokladfabrikerna, Kontor o. _ Ericsson & Köhler, Tapetaffär, Hamng.5 fabr, Fridhemsg. 18 & 20, Sthlm 8; B, C., hörn. af Regeringsg.; a. t. 6038, r. t. 29, 1673, , a.t. 618, r. t o Fabrik på Söder Fred- _ Ernst Hultins Brädgård, Trävaruaffär, mansg. 6 A, So.; a. t Humlegårdsg. 5, O.; r. t. 4786, a. t. - Föreningsbanken i Stockholm, se Bsnk- _ 4937; filial Ligna. Ernst Nordström, Barnhusg. 18, C.; r. t. - inr. Föreningstryckeriet i Stockholm, G:la 8013, 80 9~ o. 80, a. t Kungsholmsbrog. 38, C.; a. t , Essen & Nordström, Drottningg. 63, C. Evang. Fosterlands-Stiftelsens Förlag-s - r. t för Fruntimmers Sim- o. Badinrättningen Expedition, Mästersamuelsg'. 42, Sthlm vid Skeppsholmen, kontor hos H. F. 3; a. t. 5540, r. t Direktörerna Inokaij, Storg. 16 1, Ö.Dj. a. t , r. t för Spridning af Litterära Verk, Bokhan- Excellent i Likvidation, Malmtorgsg. 5 del, Tunnelg.19, Sthlm 1; a. t. 5443,r. t. (med ing. fr. Karduansmakareg.), Sthlm Verkst. Dir. Lorentz Roloff. För- 16, Utför patenterade mellanväggar i säljning af större in- och utländska nybyggnader: r. t. 2087, a. t litterära verk på bekväma betalnings- _ Excenter, kontor och tillverkn. Sundbyberg; verkst. Dir: Georg Wiberg, bost. - villkor. för Varubelåning,. Storg. 8, Ö.; a. t Strandväg. 57, Ö.Dj. - G. Abramson & Co, kontor o. lager _ Fahlcrantz Boktryckeri, 17. C. o Mästersamuelsg. Munkbrotorget 2, Sthlm 2, öppet '(29 f. m.-5 e. m. undant.jörd., då affären A.ktiebolaget Feiths A.ngbageri, Cafe.& stänges under maj-sept. 3 e. m., okt. Konditori, affärer: Strandväg. 1, Ö.; -april 4 e. m. Bolaget tecknas af a. t. 9981, r. t , Drottningg. Hrr Axel Abramson, Hj. Ullman och 40, C.; a. t. 557, r. t. 5224, o. kontor Nils Wahlberg hvar för sig. Rikstel. V. Trädgårdsg. 7, C.; r. t o. 912, allm. tel o ; _ Fenixfabrikerna, verkat. Dir. Carl Orton, privat: r. t. 3911, a. t Västmannag. 3, C. - Galon(alla slags Uniformseffekter), Rege- Folkskolans Vän, utgifvare o. förläggare rmgsg. 55, Sthlm 7; r. t. 7137, a. t. af barnjultidningen Julklockan. Hem , telegrafadr.: Galonbolag. mets Kalender, Snöhvit, barnens jul- - Gardin Magasinet, Stureplan 2, O. kalender och Lilla Sessan, småttingar- Aktiebolaget Gas, Vatten & Värme (f. d. nas julkalender; expedition Upsalag. Högberg & Lindqvist), Lager, Kontor 1411 Va.; a. t o. Verkstäder, Oxtorgsg. 7, C.; r. t. _ Forss Ullspinneri, Nyköping. Lager: 2681 o. 9259, a. t. 7821, Gust. Hägg, Smålandsg. 22, C.; r. t - Gebe, Odeng. 42, Va.; r. t. 4920, a. t. 5889, a. t Brunkeb _ Frassi-Tegel, i likvidation, postadr. Sthlm - Gellivare malmfält, kont. Rosenbad 2, _ 1: r. t. 8812, a. t. 508 F. Reddaway & Co, se sid Sthlm l. Georg Strandberg, förmedlar köp och A.ktiebolaget Fredr. Wagner, Vasag. 48, försäljni~g!!,f obliga~ioner och ak~.ier, Sthlm 1; r. t o. 9381, a. t. 811, Kungst.radgardsg. 4, /2 tr., C. (Jam- 922 o kontorets hus); r. t , a. t. _ Frisörernas Linnedepöt, verkst. Dir. Joel Watz, Bondeg. 83, Sö. Aktiebolaget Gerh. A.rehnll :Mek. Verk. _ Fritiof Jonsson, Glasmästeri- o. förgyl- stad, Arbetareg, 35, K.; r. t. 1111, Ierirörelse, Birgerjarlsg. 29, C.; a. t. 5497, a. t. 611, 52 69, Tillverka 493, r. t tändsticksmaskiner. Gjuteriet, f. d. _ Frykmans Mek. Verkstad, Sköldg. 26, W. Wiklunds V. A. B:s, Kronobergsg. ss; a. t , K.; a. t _ F. StocklassasBorst &Penselfabrik,grun- - G. Hartmanns Maskinaffär, se Hartmanns, dad 1856; fabrik o. kontor Björngårdsg. G., Maskinaffär. 15, Sö.; a. t. 3749, r. t. 617; tele- - Gimbergs Bok-, Musik-&Pappershandel, gramadress Stocklassas ; försäljningslokal Västerlångg. 56, St., a. t , - Norrmalmstorg Gotlands Bank: 1, C. Kontor och Fondafdelr. t Ding Fredsg. 3, Sthlm 16. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 126 Aktieb. Gottlands Kalkverk-Aktieb. Rem pa.landet. Aktiebolaget G~ttlands Kalkverk, kontor Aktieb?lag~t Göteborgs Bank, se Bankin- Fredsg. 10, G.j r. t rättningar, - Grafmonument lndustri, Monumentut- - Göteborgssystemet i Stockholm, kontor ställning och försäljning vid Solnadal, Fredsg. 10, G.; utminuteringsställen, midt emot Norra begrafningsplatsens se Brännvillsutminuteringsställen ; utgrind nor 4, vid Norrtullsg. öo, Va., skänkningsstälien och värdshus, se Utsamt vid Södra begrafningsplatsen. skänkningsställen. Kontor Centralpalatset, G. - Radar Schmidt, Vasag. 401, G. - Grapes Konstförlag o. fotografiatelje, Re- - Haldor, Centralpalatset, G.; a. t. o. r. t. geringsg. 61, G Grefve Wirsans agentur, Riddareg. 35, - Hallbergs Paraplymagasin o. Konstsvarf. O.Dj.; a. t veri, Biblioteksg. l, G.j r. t. 5020, - Grewell & Co, Kem, tekn. artiklar i parti, a. t Fredrikshufsg. 4, O.Dj. - Hallen & Dahlström, Pilg, 1, K. Tillverka - Grisol, 8vartmang. 21 & 23, St.; r. t. o. forsälja Slip- o. Polermedel. Spe. 8048, a. t. 187 il2. cialite. Putsskifvor. Aktiebolaget Grohmann & Eichelbergs Aktie~olaget Hallins Konst~andel, Drott- Zinkograftska konstanstalt (verkat. mngg. 25, C; a. t. 4346, r. t Direktör W.Eichelberg); utfor klischser - Hasselblad-Seholandsrs F~~?grafiska Mai zink, koppar och mässing efter bästa gasm, Hamng, ~OA, G. (horn. af Hamng. och nyaste metoder. Atelje o. kontor o. Rezeringsg.; r. t. 7 48, a.. t Mästersamuelsg. 67, G.; a. t , - Ha~se W. Tullberg, Boktrycken och Bokr. t Kontorstid 8-5. Se annons forlag, Kungsbroplan 3, Sthlm 1; a. t. å. sid (blå). 689, ~. 7097, r. t. 13 ~4 o Havannamagasmet,Hofleverantorer,Drott- - Grufkompam~~, v.erkst. DIr. Edv. Anders- ningg. 21, G., filial Norrmalmstorg, son, V. Tra?gardsg. 17, G. TeL adr.: G., fabriker- Sot Paulsg, 13, Sö. Grufkompamet. _ H Bukowskis Konsthandel Arsenalsg - Grängsbo Kopp~rgrufvor, verkst. Dir. '2, G.,. Ing. E. Elmquist, Kl. N. KYl'kog. 9, G. Aktiebolaget B. E. Carlstens Porter. - Grönda~~ Patenter, :t;l"orrmalmstor~ 3 III, C:: bryggeri, Värmdögatan 16, Sö. (verkst. - Gumeelii Annonsbyra, se A. B. S,.Gumsalii direktör och disponent Axel Wirström), Annonsbyrå.. tillverkning af porter. Erhöll Heders- Aktiebolaget Gumrelius & Komp. Ma- diplom och Guldmedaljer i London skiner och utensilier för Boktryckerier, 18~7, Stockhol~ 1897, Hamburg 1898, Bokbinderier, Kartongfabriker, Skrif- WIen l8~9, Pans l~.oo,bruxelles 1904, maskiner, Gas-, Fotogen- o. Elektro- S:t LOUIS 1904, Liege 1905, Portland motorer. Papper en gros. Kontor o Telegramadr. Carlstensporter; r. t. lager Kflrduansmakareg. 9 Sthlm l' 2129, a. t. 3813, a. t o. 9629, r. t o. 9628: - Helios, Ate~Je fö! Heliostryck (svens~t - Gustaf Joop & Co(Direktör Birger Rooth) patent), basta ljuskopieringsmetod for Grosshandelo. Agentur, kontor o. la: ritni~g~ o. kartor m. m. Kassa- o. ger Drottningg. 52 Ii, G. Bestallmngskontor Vasag, 40, G.; r. t. - Gustafsbergs Fabriks Intressenter, post. 3~ 24, a. t adress Gustafsberg, utställning, försälj- - Helios,.Vasag. 40, q. Försäljer Småbruk ning och proflager Kungsträdgårdsg. 2 o... VIllatomter, förmedlar Fastighets- A G affärer. '... Aktiebolaget Helleberg & Co, Vin- och Akbe~o.laget GU8~. parl880n & C:o, Fo:. spirituosaaffär, kontor o. försäljning sälja som specialitet allt slags tryckeri- Kungsg. 28, G. (hörnet af Vasag.); r. t. materiel, maskiner, tryckfärger, vals- 1056, 9399 o. Norrm. 451, a. t. 21 o. massa, Crossleys gas- och fotogenmoto Lagerkällare Kungsbroplan 2, K. rer, SUIS-gasverk, Bergmanns ~yna- _ Hellefors Styckebruks verkstäders Stockmornaskiner, elektromotorer o. flaktar holmskontor, St. Badstug. 1, G. m. m. Kontor Vasag. 5, Sthlm 1; _ Helsingborgs Linneutstyrsels-Fabrik r. t. 220, a. t. 4528, Kungsg. 16,.. G. j a. t ' - Gust, Svensson & 00, Storkyrkobrinken - Hemgården, Ostermalmsg. 27, O.; r. t. III, St.j r. t , a. t , säkrast kl f. m.; a. t Göranssons mek, verkst., Grefmagnig. - Hem på landet, kontor Vasag. 36, G.; 13, Sthlm 14. a. t o , ~. t Brand- och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Aktieb. Hemtrefnad-Aktieb. Kolonial. 127 AktiebolagetHemtrefnad,Östermalmsg.ll,O. Aktiebolaget J. E. Sandberg, Förstklassigt _ Henke & Karling, Blekingeg. 61, Sä. Skrädderi. Förstklassig Herrekipering, _ Henri Kahn & Co, se Kahn & Cos, Henri, Brunkebergstorg 2, O.; allm. t. S 35, Vinhandels Aktiebolag. rikst _ Herr- o. Gossklädersfabr., Brännkyrkag. - Johan Alling & Co, Arbetareg. 33, K.; 19, Sä.; a. t. 3115, r. t r. t _ Herserud, kontor Narvaväg. F, O.Dj., - Johan Hansson &; Söner, Fastighets- o. a. t ; och kontor Lidingö, a. t. industriaktie b., Stadsgården 18, Sä.; o. r. t. a. t Heyman & Olesen, Malmtorgsg. 5, O. _ Hiertas bokförlag, Tryckerig. 2, St. Aktiebolaget..Joh.OhlssonsTeknIskaFa- _ Hilleviken, Svartmang. 1611,St. Tillverka ~!ik,..master~~mue~sg. 80, O..(nedanf. o. försälja socklar och fasadsten, graf- ~arnv5gen). TjarOr,lmpregn.-oljorm.m.; monument, äfven sågade och polerade. t. 858, r. t. IS 89. lattor af grå och röd granitäfvensom - Johan. Sandberg, se Sandberg, Johan, P Aktleb. san dsten; a. t. 2286, r. t J h J K tf- l H M K _ H. Klemmings Antikvariat. Norra Smed- -- o annes aeger, ons.. or ag, '.' o- jeg. 16, O.; r. t. 1070, a: t n~mgens HofIeverantor, verkat, Du. Al- _ Hohult-Spexeryds Mangangrufvor, Freds- bin Boosval, Karduansmakareg. 7, O.; g. 7, Sthlm 16; r. t. 6606, a.t.6153 a. t. ~?39, r. t. 4~97.. o Interurb. samtal r. t John Beijers Skofabnk, Flemu}gg. 59, K.; _ Hugo Hartig. Centralpalatset, O.; r. t. a: t , r. t. 16 ~6; butiker Drott o , a. t mngg. 5S, O., Flemmge-. 59? K.. Export af Cellulosa o. Trämassa. - Johnasons, G., Expressbyra, Sniekerifabr. Import af Kaolin (China Clay). med byg.gnadsverksa~het o. maskin- _ Hygyrea kontor o butik Karlsvägen 2 (). vedsagen, Grefg. 46 o. g., O. r. t. i7 85 a. i '., Aktiebolaget John Wal~ Järn- & Maskin- _ Hästimport, 'Solnavägen 1 & S, Va. Rid- affär Hötorget 9, U., Drottningg:..68, hästar o. ekipaget uthyras billigt. O. Ma~asmer Bry~gareg. 24,. O. (jarn- _ Impregneringsfabriken Svea, fabrik och och stallager), filial Eugeniabasaren, kontor Stenbrottet, Solna; a. t. Karl. Sundbybe~g; se annons sid, 101. berg 12, r. t Postadress Stock- -- Joh.n V. Lofgren & Co, Fred~g.?' O. holm 6. Notiser o. d. torde postbe- Siden- oc~ Manufakturaff. (D~rektörer: fordras, paketer afhämtas. Carl R. :Schu.lze o. 1. F. Schibler), _ Inedals Tvättinr. o. Färgeri i likvida- - Jordb!.uksmaskmer,Klarabergsg. 35,1'/2 tion, Holländareg. 9, O. tro o. g., O.; r. t , ~. ~: 1~318. _ Ingarö Strand, Danviksg. 1, Sä. - J. R. Broman &; Co, Maskmfornoden- _ Ingeniörsbyrån Allians, kontor Fredsg. heter, kontor o. lager L:a Nyg. 17, 10, O.; r. t. 4912, 8289, a. t ; St.. verkstad Handtverkareg. 38 K.' r. t. - Jul. Gjellerups Förlag, Norrlandag. 13 I1I,O. 787S. " - Julius Slöör. kontor Järntorget 80, ing. b l t I." fl U d fr. Triewaldsgränd 1, St. Akt le o age ngenjers rman nan er _.lä -nexp t Norrm lm torg 3 Sthl 7 &; Jonsson, Vasag 50 IV, O.; r. t r or ~.. a s., m, o 7666 a t verkst.d1l'ektorv.konsul Oscar Starck..,.. ". _ Järnmöbelfabriken, Brännkyrkag _ Inköpskompaniet (f. d... P. A. Beckius), 112, Sä.; a. t , r. t Hudar o. lader, uppk0i!er alla sorters _ Järnvägsautomaten, Drottningg. 27 Il1 O.; svenska hudar och skinn, kontor o. r.' t ' magasin er Brännkyrkag , Sö.; _ Järnvägsmateriel, Vasag. 15 & 17, O.; r. t. 7379, a. t r. t. 80 IS, 8093 o. 80, a. t Aktiebolaget Installatör (verkst. Direktör - Karta & Oax~nsKalkbrukskontor,Fredsg. Anton Hedin), Gas- & Vattenlednings- 10~, O.; Rlks~el. 7 95, AlI~. tel entreprenörer, Norrlandsg. 9, O. - Kemiska Fabriken R~ea, Såp- & Tvål- _ l. Nylunds Litografiska Anstalt, Dö- f;;bnk, Kocksg. 62, So.; kontor N:a Blabelnsg. 3, C. sishrhamnen. 3, O.; a. t , r. t _ Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bryggareg. Aktiebolaget KerosFiliaI,KlaraV.Kyrkog. 18, O. 5, O.; r. t. 5394, a. t. 51. Se annons _ J. A. Anderssons Bleck- & Plåtslageri, på kart~!1. Mästersamuelsg. 31, O.; r. t. 1302, - Kolonial, Osterlångg. 61, Si.; r. t. 2~ 11, a. t a. t Telegr.-adr.: DKolomal». Brand. och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 128 Aktieb. Konstglas-Aktieb. Molinderska Konservfabriken. Aktiebolaget Konstglas. G:la Kungsholms- Aktiebolaget Luossavaara-Kiirunavaara, brog.27, C.j r. t , a. t kontor Rosenbad 2, Sthlm 1. - Kontorsmaskiner, Kl. N. Kyrkog. 20, C.; Aktiebolaget Lux, fabrik för fotogengasa. t. 6623, r. t Generalagen- apparater rör belysning och uppvärmtur för Wales' additionsmaskin, skrif- ning, Hufvudkontor O. fabrik samt af. maskinen Smith Visible, Crescentsfärg- delningskontor för Skandinavien, Lilla band O. kolpapper m. m. Essingen, adr. Stockholm 8j verkst. Korgmöbelfabriken Bore (Carl Poersch), Dir. Gustav Berg j r. t. 3368, 4080; verkst. Mästersamuelsg. 24, C.; affär a. t. 191, 791. Lästmakareg. 27 B, C.; a. t Lännersta, kontor Smålandsg. 20, C.j - Kosmos, kontor, lager O. butik: Odeng. r.t , a. t , Va. Löfbolmsvarfvet, Katrineberg, Liljehol- - Kungsholms lådfabrik, postadr. Sthlm 8. men: r. t. 2382, a. t. 3230; verkst. - Kungsvik, Västerlångg. 68 1, St. Dir. John Biddle, Flemingg. 4, K.; r. t. - Kuntze & Co, se Kuntze & Co o , a. t o L. & B. Schidorsky, kont. o. lager St. - L. Löwing & Co, Bankir-, Fond- &; No- Nyg. 28, St. Filialer: Kindstug. 11 o. tariataffär, Fredsg. 4, C.; r. t & 18, St., Svartmang.17, St.,Österlångg. 4362, a. t , St., Köpmang. 1, St., Holländareg. - Margarinfabriken Primus, Fredmansg.6, 6. C., Bryggareg. 10, C., Hornsg. 80, se.. verkat, Dir. Rich. Alsen ; r. t. 3628, So.. o. Handtverkareg. 30, K. a. t Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken,Kgl. -.Mars, Konstruktionsbyrå och mekanisk Hofleverantör, kontor, lager och för- verkstad för militärteknik m. m., Birsäljning af all t slags fiskredskap. gerjarlsg, 100, Va.; a. t Billigaste priser. E n d a s t prima varor Aktiebolaget Maskina1fliren Stieltjes, i parti och minut, Storkyrkobrinken Vasag. 17, Sthlm 1, verkst. Dir. ingen- 6, Si.; a. t. 2848, r. t jör Ka)'l Isaksson. Lager af: Worthing- - Levin./ Strå- & Filthattfabrik, verkst. Dir. tons Angpumpar, Motorpumpar, Ben- Rua. Levin, fabrik, kontor o. lag-er sin- & Fotogenmotorer, Motortillbehör, Handtverkareg. 29, Sthlm 8; r. t.2182, Tvättmaskiner, Komprimerade Stålaxa. t. 9438, lar O. Transmissioner m. m. - Levins Skofabrik, Liljeholmen, - Max Sievert, Maskinaffär, Smålandsg. 301, - L. G. Larsson & Söner, Akare, Götg. 12, C.; a. t. 5298, r. t. 229 O Sä.; a. t Mejeriet Yictoria, kont. Kungsg. 34, C.; Aktieb. Lidingö Villastads 'I'omtageutur, Mejeri Ö. Järnvägsg. 22, C.; a.t, Stureg. 7 1, O.; r. t. 4738, a. t ; 6987, r. t. 770; filial Sibylleg. 35, O. j se annons å kartong sid. [4999]. a. t. 6864, r. t Lindegren & Rae, Skeppsmäklare, Bred- Mejerigårdarne, kontor Dalag. 3, Va. gränd 2, S{.j r. t Mekaniska Verkst. Thor, Riddareg. 17, - Ljungströms Angturbin, Löfholmen (Frie- O.; a. t , r. t stedts Fabrikstomter), Liljeholmen. - Mercator, Regeringsg. 8, C. - Ljus, Bokförlag, Klara S. Kyrkog. 5, - Merkantila Ingenjörsbyrån, Ing. P. Hus- Sthlm 1; r. t , a. t berg, Torsg. 10, C.; r. t , a. t. - L. Jönssons Trikåfabrik; kontor Väst mannag. 66, Sthlm 6; fabrik s. g Merserums Stenhuggerier (f. d. C. Wien- - L. M. Ericsson & Co, verkst. Dir. Hem- bergs stenhuggerier), Hamng. 5 A, C.; ming Johansson, Döbelnsg. 18, Va. a. t. 7474, r. t Ombud E. - L. & P. Widengrens Afdelningskontor, Lundroth. Barnklädersfabrik Tunnelg. 19, C.; r. t. - M. Fmrden, Specialite Värme- O. Sanitär , a. t anläggn., Eriksbergsg. 5 & 7, O. - Ludvig Flory & Co, partinederlag i Stock- - M. Hansens Fabriker för tillverkning af holm för A.-B. Örebro Kexfabrik. Kon- Kopal-, Spritfernissor, Glasyrer och server o. konfityrer en gros. Kontor Skeppsbottenfärg m. m. (Direktör Fru o. lager Skräddaregr. 2, St. Anna Hansen-Ridderstolpej, Arsenalag. - Ludvig Melchior, Modevaror en gros, Re- 3, C. geringsg. 19 & 21, C.; r. t. O. a. t Mineralvattenfabriken Drufvan (J. H. - Lunden & Co, Konserver O. Sydfrukter Jakobsson), Torkel-Knutssonsg. 14, Sä.; en gros, kontor o. magasiner Skeppa- a. t reg. 7, V.j verk st. Dir. Karl Lundell; - Molinderska Konservfabriken, Disponent r. t. 2680, a. t Herm. RosselI. Konservfabrik o. im. Brand- och Ufrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Aktieb. Monofon-Aktieb. Otto Dahlström & Co, 129 port af kolonialvaror en gros. Leveran- H eq e r in q sq a t a n: Afdein. ror Botörer till Armen och Flottan. Kontor, sättningsartiklar, Belysningsårmatur, lager o. fabrik Blekingeg. 63, Sö.; r. t. Textilafd., Modevaror, Konst- o. Ga- 2113, a. t Telegrafadress:»Mo- lanterivaror, Antikviteter, Herrekipelinders». ring, Färdiggjorda Herrkläder, Skräd- Aktiebolaget Monofon, Telefonfabrik, Små- deri, Skjortfabrik, Reseffekter, Sadellandsg. 20, G.; r. t. 6009, a. t makeri, Sportartiklar o. Leksaker. - Motala Verkstads Filial, Beckholmen, Aktiebolaget Nordiska Kompaniets Filia- Stockholm, O.Dj. ler: Drottningz. 86, G., Scheeleg. 8, K. _ Mälaremejeriet (Disponent L.Kihlstrand). - Nordiska Kreditbanken, se Bankinrätt- Hufvudkontor: 641. Regeringsg. 61, G.; r. t. - ningar. Nordiska Tvätt- ochstrykinrättn., Bergsg. _ Mälareprovinsernas Bank, Skeppsbron 8, 35, K.; a. t. o. r. t Sthlm 2. Filialer: Karlsvägen 17, O., - Nordiska Uppfinningar, Karduansrna- Strandvägen 7, O., o. Kungsbroplan 1,K. kareg. 61, G.; r. t , a. t ; Aktiebolaget agent i N. E. Frykholm, General- Sverige, Norge och Finland - telegrafadr. Uppfinning. Normans Forla:~, Gila Kungsholmabrog. för National Cash Register Co, Day ton, 34, Sthlm 1, oppet kl. 9-5; verkst. Du. Ohio, U. S. A.; kontor och utställning J. ~. 9arlsson~ a. t. ~2 99, r. t Centralpalatset. Sthlm Norrköpings Stra- & Pilthattfabrik, neo Nils Carlsons Vinhandel, Vin- & Spiri- derl~g Apelb~rgs.g. 58 B, G. tuosaaffär, Sibylleg. 8, O.; r. t. 5289, - Norrvikens Brädgård, Kl. N. Kyrkog. a. t. 24Fl, , G.; ~ele!oner: r. t , a. t. _ Nils Mattsson & Co, Karduansmakareg. 46 ~2; brad~arden a. t. Norrviken 8. 3, G., lager af elektrisk svagströms- - Norrvikens Wi llastad, kontor Vasag. 48, materiel och elektriska ficklampor. Te- G.; r.. t , a. t. 1~6 49. Kontor lefoner: a. t r. t. 95 ~4. Norrnken; r. t. Norrviken 2, a. t. - Nilsson & Johansson, Mariag. 15, Sö. Norrvike.n 2. Aktiebolaget Nissens Manufacturing, Af- -- N. ~. Aspmgton,. ~ont.. Kungsg. 15 A, d Ini k t K Il K f kt G., a. t , kont.-tid e nmgs on or,.arame. -, O? e yr-, _ N Blå Hand se Nya Blå Hand och Choklad- o. Lakritsfabrik, MaJorsg. 11, ya a. d 68 Sth11l!-5; r; t ~. t: ~a~ri- _ Ny~n:S ~il~~stad,' kontor Central palatset, ken l Kn~lppbaden invid ~Orrk?plDg, G. (r. t. 6741, a. t. 9968) och i Nynäsverkst. Du. Franz Alderm; nkstel. h (r t t Ny äsh m 12\ Norrköping: 2193 o amn n.. a I!.. i' N rdi k B df 'k' g H f dk t. - Nyqvarn, pappersbruk VId Södertälje, kon- - o... IS ran orsl ring, u vu?n 01 tor i Stockholm, Klara O. Kyrkog. 1, ~4\II~t~~kholm H. Unger, Drottmngg...G.; v.?rkst. Direktör R. V:9nNolting. _ N 'd' k' A tomatf briken E W L' d- - Nackstrom, verkst. Du. E. Ohman j.or, 01 IS a u. a.,.. m Kornhamnstorg 531, St. gren, Bryggateg. 30, C.: a. t ObI' ti N d' k B kh. N rdi k 19a ions k on t oret, t P renneo. bl' 19a t ioner, - or ~s a o " ~e.o IS a... Industrilotter, kontor L:a Vattug. 27, - Nordiska Herrokiperinzen, Du. VIktor Sthl 16 (h- t f V ). t 8649 B " t H 10 G t 1585 t m orne a asaz.): r.. ~, 7 8~a, amng.,.; r.., a.. a. t 5731; Direktör S. ~ugelmann. _ Nordiska Kafferosteriet Hornsg 153 Sii.: - O. Mustad & Son, Österlangg. 41, St.;,." tel.sadr.: Mustads. r. t. o. a. t Optimus, fabrik Väsby; försäljningskon- Aktiebolaget Nordiska Kompaniet (f. d. tor (A. R. Bildt) Arsenalsg. 1, G. K. M. Lundberg och Joseph Leja). Stu - - Oscar Bloms Järnvaruaffär, Roslagsg. replan 3, Sthlm 7, Regeringsg. 5 & 7, 14, Va.; r. t. 9170, a. t Sthlm 7, Greftureg. 24 A, Sthlm 7. - Oscar Nordlöf, Fabrik för Mössor och S't u.r e plan: Afd. för Linnevaror, Pälsvaror, Scheeleg. 17, K.; a. t Almedahls försäljningsmagasin, Mattor, r. t Gardiner, Möbeltyger, Klädningstyger Aktiebolaget Osmo, Kornhamnstorg 49 IV, o. Sybehör, Modevaror, Damskrädderi St.; verkst. Dir. John Zanderholm; a. t. o. Konfektion, Barnkläder, Skodon, 14464, r. t Herrekipering o. Reseffekter. Ost, Kontor o. Lager Dalag, 4, G.; a. t. Grefturegatan; Afd. för Möbler, 9187, r. t Sängar & Sängkläder och Bosättnings- Otto Dahlström & Co, Kaffe o. Kolonialförsäkring. varor, Kafferosteri en gros Bredgr. 2, St. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..du.sskal.nd-rn /91/. 9

16 130 Aktieb. P. A.. Tonssons Charkuterifabrik-Aktieb. Saltsjöqvarn. Aktiebolaget P. A. Jonssons Charkuterifa- Aktiebolag-et Pump-Separator, kontor Drottbrik, Norrtullsg. 73, Va. ningg. 66, Sthlm 1. Fabrik Igeldamsg. P. A. Norstedt & Söner, Tryckerig. 2, St.. 2, K. - Pappkartong, Bokbinderi, Tryckeri och - Radioaktiva Vatten, Drottningg. 40. C.; Kartongfabr. Kammakareg. 51 B, C.; a. t. 4902, r. t. 447; tillhandahåller a. t Kont. Oxtorgsg. 5r, C.; radioaktivt vatten för 'dricks- o. badr. t , a. t ändamål samt uthyr apparater för ak- - Parfymerie R. Barlach, Mästersamuelsg. tivering af vatten i hemmen. 62, C.; a. t , r. t. Norr 240. Ragnhildsborg, Södertälje, Tegelbruk - Per K. Petersons Efterträdare, Vapen, för kalksandsten och murtegel. För- Ammunition, Krut, Sprängämnen, säljer Egnahemsområden och villatom- Skytte- o. Jaktartiklar samt Flaggor. ter; r. t. Södertälje 153. Kontor i Kontor, butik o. expedition St. Vattug. Sthlm: St. Vattug. 18, C.; r. t , 5 n.b.. Fabrik o. upplag Kulaborg. Mid- a. t sommarkransen, Liljeholmen; a. t.liljeh. Aktiebolaget F. Reddaway & Co, Gross- 98. Telegr.adr.: Skytte, Stockholm, handl. Försäljning af maskinremmar, postadr. : Stockholm 1. Brefbox 119; slangar m. m.; kontor och lager Drottr. t. 3039, a. t ningg. 31, C.; r. t. 2667, a. t. 4094; - Per Perssons Väf- & Stickmaskin. Drott- telegramadress»reddaway», ningg. 21 B, C.; verkat, Fabriksgr. 3, K. Reform, Ansgarieg. 1, Sö.; a. t , - Petroleumapparater. Rep. af fotogenkök r. t. Söder 444. o. glödlampor, Agneg. 2, K. - Renard & Elbe, Tobaks- och Cigarr- - Pettersson & Landberg. kontor Vasag. fabriksfirma (Disponent Jerker Hag- 7, C.; a. t r. t man), Nytorgsg. 17, Sö. Aktiebolaget P. Herzog & Söner, Kgl. - Renovator, Mästersamuelsg. 71, C.; a. t. Hofleverantör. Kontorsbokfabrik, AI- 6199, r. t bumfabrik, Partibokbinderi.Privatbok- - Restaurant Rosenbad, Strömg. 24, C.; a. t. binderi, Portföljfabrik, Kartatelje samt 5404, r. t Psalmbokexped. Hufvudkontor: Rege- Aktiebolaget Reuterwall <Il; Co, Byggringsg. 121, Va. Filial: Centralbok- nadsfirma, Nybrog. 9, O.; a. t. 1485, binderiet Vasag. 16 & 18, C., Central- r. t Specialite. Armerad Beton. tryckeriets hus. - Revisionskamrnaren, se Reviaionskamm. - Pilsenerbryggeriet,Ringväg.98,Sö.Verkst. - Ricard Böttger, Korgfabrik. Nybrog. 8, dir. Kapten Gustaf Östberg; kon- O.; bod Jakobsbergsg. 37, C. terstid söckend. 6 f. m.-8 e. m.; r. t. - Rob. Thegerström & Co; kontor Slussplan 1570, 3670, a. t.,15 70, 3670; tele- 63 A, Sthlm 2.. gramadress Pilsen; varuadress Södra - Rotator, tillverkar mjölkseparatorn Globe, station; specialitet Pilseneröl, Pilsener- Hufvudkontor Södertälje. dricka och Hälsoöl (alkoholfritt). - Rudolph Landen, försäljer byggnadsrna- P. J. Andersson (Direktör Gust, Toll- terialier, hissar o. snickerier samt utström); kont. Valling. 27, C.; filial för värmeledningar. Kontor Vasag. 5, Munkbrog. 6, St. C.; r. t , a. t ~ P. Naumburg & Co, Gas- o. Vattenled- - Rä.ntmästarehuset, vice värd: J. Månsson, ningsentreprenörer, Norrlandsg. 24, Slussplan 63 B. St. C.; a. t. 4668, r. t Rörläggaren, Luntmakareg. 24 A, C.; - Pomril, kontor o. fabrik Kronobergsg. 29, a. t. 4447, r. t K.;r.t a.t !l A. Forssbergs Dental-Depöt, Tandl. - Poulsen & Ragoczy, Kl.N.Kyrkog.22 Il,C.; utensilier, Greftureg. F', O. tel. adr. Läderagent; kontorsttid Salamander Skodon, Biblioteksg. 6, C.; - Pressjärnet, tillverkn, af Pressjärnet Rex, filial Drottningg, 11, C. kontor Drottningg. 76, C. Fabrik Tun- - Salenius' verkstä;f'er; kontor o. verkst. nelg. 14, Sthlm l. Sundbyberg, post- o. telegrafadr. Stock- - Press- o. Kortautomaten, L:a Vattug. holm. 19 BIl, C.; r. t. o. a. t Saltsjöbadens Badanst., verkst. Dir. Dr - Primus, Fabr. f. fotogenkök, Lilla Essin- ' Emil Zander, Saltsjöbaden. gen, Sthlm 8. - Saltsjö-Dufnäs Villatomter, verkst. Dir. - Progress, Agentur & engrosaffär, Skepps- Kapten Ingmar Petersson, Kornhamnsbron 4 III, St. torg 53 Il, St. - Pråmvarfvet, Inedal, Rörstrand, Va.; kon- - 8e.ltsjöqvarn; kontor Skeppsbron 22", St.; tor Brunnsgr. 4, Sthlm 2, r. t. 281, 30. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Aktieb. Samuel Frosts Filial-Aktieb. Stockholms Fotogr. Magasin. 131 Aktiebolaget Samuel Frosts Filial, Vasag. Aktiebolaget Skoreparationsfabriken, Frid- 15 & 17, C. hemsg.20, K. _ Sanatorievård, Malmtorgsg. 6, Sthlm 16, - Skyltställ, Greftureg. 24A, Ö.; verkst. Dir. (C. G. Cervins kontor). Tore Grönwall ; r. t. 9923, a. t _ Sandbergs Bokhandel. se under S. Skytteföreningarnas Vapenaffär; kontor _ S:t Birgitta, verkst. Direkt. J. P. E. Be- Bryggareg. 9, Sthlm 1; a. t o. nelius, Norra Smedjeg. 24, C. a. t. Hufvadsta 120, r. t. 5994; tele- _ Sarberget, Norrmalmstorg 3, C. Telegraf- grafadr. Vapen, Stockholm, post-o.järnadr.: Saxberget. vägsadr. Stockholm. - Schisshyttan: verkst.direktörd.dietrich. S o., son, kontor Skeppsbron 30, St.; a. t. AktIebolaget k~nska CementgJute~Iet, 1018, r. t. 377 o S~. Badstug. 10~& 104, Sthlm 6 (~vea- Aktiebolaget Schyl, Ensamförsäljare för Gummiwerke Prowodnik, Riga, Konvagen)!. kontorstid ~-11, 12-5, ~ordagar.stanges. kontoret kl. 4 e. m.; utbetor Barnhus g.".. C.' r t 4354 a. t,. talningar måndagar o.?htorsd~gar 1--:.3. Skan dina vien s storsta fir m a for Sehäffer & Budenberg, Dir. H. Chr. R. c~ment-, asfalt-, mar~or- och Schmidt. Generalagentur för Schäffer lp p s ar b eten;.se a~mons..sid & Budenberg G. m. b. H., Magdeburg - Skanska Cem~ntgJutenet, Jarnvags- ~~h Buckau. Manometrar, ångpanne- o. ma- Y.atten~yggnads-Afdeln.,Karlbergsvag. k' t t 'f b k t Ib, Ya., r. t. 1359, a. t. 64l. s marrna ur o. manorne er a r.; on or _ Skånska Fläsk. & Köttaffären, Kåkbrin- Klara S. Kyrkog. 14, C.; r. t. 3 84, a. t. k 11 St 59 08; se annons sid. 19. en.,. _ Separator, Flemingg. 8, Sthlm 1. Aktiebolaget Sleipner, se Sleipner, Aktie- AktielJolaget S. Gummlii Annonsbyrå, I bolaget o. annons å kartong sid Telegr..adr.:»Annonsbyrån»,Karduans- - Småuppfinningar, Norrlandag. 8 & 10, C. makareg. 9 II, Sthlm 1; kontorstid Sommelii Fabriker, tillv. af oljor, foder- A. t. 9625, 9626 o kakor m. m., Henriksborg. Postadr. R. t. 9625, 9626 o Direktören a. t. 9624, r. t Sthlm 2. Sophie Aven, Matvaruaffärer, Smålandsg. S. Henrikssons Sprutfabr. &Mek. Verkst., 17, C., o. Stnreg, 7, Ö. Ligng, Hornstull; a. t. 3475, r. t Stenberg & Nyström, Engrosaffär o. _ S. H. Odmann, Brunnsg. 4, C., jmfr Öd- Agenturer, Rosenbad 2, C.; r. t. 8283, mann, S. H. 8285, a. t _ Sidenhuset, Regeringsg. 32, C. - Stenografbyrån, se Stenografbyrån. _ Silos, Skeppsbron 22, Si.; r. t Stille-Werner, kont. o. engrosförsäljn., _ S. J. Norman, Agenturaffär i kolonial- Handtverkareg. 4, K. Instrum.-afdeln. varor, Svartmang. 16, St., r. t. 103S. Bergsg. 2, K. Försäljn.-bodar: Fredsg. _ S. Josephson, ring. se Josephsons Herrekipe- - 6, C., o. Drottning-g. 3, C. Stockholms Arbetare~em, Sibylleg. 50 A Sjöassurans-Kompaniet, Järntorget 83, & B o. 52 A & B, Ö.; a. t. 631, Frejg. Sthlm 2; a. t. 2535, r. t & 27, Ya., o. Flemingg. 79, K. Skafferiet, kont. Drottningg.15, C. Verkst. Stockholms Bryggerier; verkst. Direktör: dir. Carl A. Frisk. öfverste R. Wijkander, Blasieholmsg. Skandinavisk Konst- o. Antikvitetshan- 3 I1, C.; r. t Centralkassa hos del, Smålandsg. 20, C. Aktieb. Stockholms Handelsbank. _ Skandinaviska Elektricitetsverk, Hamng. - Stockholms Diskontobank, se Bankinrätt- 5 Blll, C.; a. t. 577, r. t Skandinaviska Orgel- & Pianofabriken. - ningar. Stockholms Elektr. Kafferosterier, Pol- Dir. Robert Berg; kontor och utställ- hemsg. 20, K.; r. t. 2174, a. t ning Mästersamuelsg. 41, C.; a. t. 7028, - Stockolms Fastighetsbyrå, Karduansrnar. t kareg. 7, C.; r. t. 759 o. 4753, a. t. _ Skarpnäck & Nacka,' verkst. Neumuller, Saltsjö-Nacka. Dir. O. E. 759 o Stockholms Filthattfabrik; direkt. Hakon _ Skeppselevator, verkst. Dir. Ludv. Kal- A. Bruun; kontor, lager o. fabrik lin, Slussplan 63 B, St.; r. t Flemingg. 77, K.; r. t , a. t. - Skofabriken Star, Norrtullsg. 41 & 43, Ya.; a. t , r. t Stockholms Fotografiska Magasin, kontor _ Skogs- o. Egendomsbyrån, Malmtorgsg. och lager Norra Smedjeg. 32, C.; butik 5, C.; 1". t. 1352~, a. t Hamng. 15, C. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 132 Aktieb. Sthlms Fören. Läder- & Remfabr.-Aktieb. Sv. Kompo aitionslinnefabr. Aktiebolaget Stockholms Förenade Läder- &1 nen träffas hvard. '/212 f. m.- 1 /21 e. m.; Remfabriker; kont. o. lager Saltsjö- r. t. 1439, a. t Järla: a. t. 3528, r. t Aktiebolaget Stockholms Trädgårdsstäder, - Stockholms Glödlampfabrik, Blekingcg. Kungsg, 17, C. (i Banklokalens hus); 63, so., r. t. 6054, a. t Verk st. r. t , a. t Direktör H. E. Henke, - Stockholms Waddfabrik. Fabr, o. kontor - Stockholms Handelsbank, sebankinrätt- Liljeholmen. Försäljningslokal Jakobsningar. bergsg. 14, C., Disponent Gust. Behmer. - Stockholms Köpmannab., se Bankinrättn. - Stockholms Verktygsfabrik, S:t Eriksg. - Stockholms Lyse, Valling. 8. C.; a. t. 9 A, K.; r. t. c1504, a. t o. 4582, r. t Verkat. dir. Stora Essingen, Vasag. 17, C.; r. t. Edv. Th. Andreaseon , a. t Försäljning af - Stockholms Maccaronifabrik, Sundby- villa- o. egnahemstomter fr. Essinge berg; a. t. Sundbyberg 2 96, r. t. Sund- Villastad n:o 1 å Stora Essingen. byberg 53. Stora Kopparbergs Bergslag, Kungsträd- - Stockholms Nya Tapetfabrik, Skanstull, gårdeg. 2 A, Sthlm 15. Sthlm 4. - Strömberg & Co, Manufaktur- o. Bo- - Stockholms Pant-Aktie-Bank, se under sättuingsaffär, RegeringlSg. 76. C. Stockholms. - Stuck, kontor Döbelnsg. Ll!", C.: a. t. Akt b l t St kb l P ltlcid 51)69, r. t. 4584; fabr. Norr Mälarle o age. oc o m.s araslic) a, strand 30, K.; a. t Mattpisknings- o. Deslnfektlon~anstalt, _ Sundbybergs Elektricitetsverk; kontor Hagalund; a. t. 879?, r. t Harung. 5 B!", C.; a. t. 5 77, r. t. 4()03. Sto~kholms Patentbyrå, K. Y. Zac.:.o ~. _ Sundsvalls Handebbank, se Bankinrättn. E. H. ~~uhn, Patentombud ~ngenjor E. Sundsvalls 'l'räsliper i, postadr, Stockholm; Svanqvist.Vasag, 7, Sthlm l, a.t, 780~, r. t. 3 82; ut~~ger patenter..och regrverkat. Du'. Ragnar Regeringsg. 43, C. Flodquist, kontor strerar va.rumark~n samt monster och Svartviks Glycos, Sundbyberg; a. t. Sundmodeller I a,lla länder,. O' O' bybo 296, r. t. Sundbyb Stockholms Piauomagasin, Kungsg, 16, _ Sveafilms, kontor o. fabrik Tunnelg. 19, C. C.; r. t. 8290, a. t _ Sveaseparatorn, kontor Handtverkareg. Aktiebolaget Stockholms Prlvat-åssl- 36, K.; fabrik Fabriksgränd 1, K. stans; Telegrafadress Privatbanken. - Svea Spisbrödsfabrik, Dir. K. A. Jchans- Hufvudkontor Fredsg.B! C., öppet 10 son, Volmaryxkullsg. 22, So. -4; a. t o. 473, 'r. t o. Sven j<jngdahl, Bageri. Disponent Sv. J Pantlånefilialer: N:o 1 Små- Engdahl, Harung. 24, C. landsg. 40. C., a. t ; N:o 2 Lunt- Svenek-Amerikanska Filmkompaniet, makareg. 34 B, Va., a. t. 6598; N:o 3 Si- Drottningg. 66, C.; a. t. 86 '70. bylleg. 25, O., a. t ; N:o 5 Pipersg, - Svensk-Engelska Herrkonfektionsfahr, 2:), K. (hörnet af Kungsholmsg.), a. t. Hjelm" Sthlms-Agentur, Dalag. 16, Va.; Filialkontoren öppna hvardagar r. t. 1021:3. Inneh. Grossh. G.J. Liliedahl. 9-2, 4-8. lördags. och helgdagsaftnar - Svensk Glödlampsindustri, Drottsgården. till 9. Juni t. O. m. Aug. stäng-as filial- ss. kontoren kl. 7, lördags- o. helgdags- - Svensk Nattvakt, Drottningg. 13, C.; r. t. aftnar kl. 9. Se Bankinrättningar. o. a. t Stockholms Realisations- & Auktionsaffär, - Svensk Normal Tid, verkst. Direktör: Hamng. 16, C.; a. t , r. t Ingenjör B. John F. Andersson, Klara - Stockholms Skofabrik, verkst. Dir. Gu- S. Kyrkog. 18II!, C.; verkat. Dir. och staf Pott, Hornsg. 170, So., o. Bränn- kontoret: r. t. 442; Stations- O. Ingenkyrkag. 167, Sä.; a. t. 3047, r. t jörskontoret: r. t. 3589, a. t ,..Stockholms Spis- o. Knäekebrödsf'abrik, Svensk Träull, Elis Fahlgren Kung~g. Dir. A. R. Jacobsson, Birgerjarlsg. 26, C.; a. t , r. t , Va.; r. t. 7276, a. t Svenska Blåsinstrnmenttabriken, verkst. - Stockholms Södra Karamellfabrik, verkst. Dir. "G. Wilh. AspengnIn, Artilleriz, Dir. G. A. Johansson, Klevegriind 6, Sä. 15, O.; a. t. 4281, r. t b - Stockholmstelefon, kontor o. telefonbyrå - Svenska Kapsylfabriken, Tjärhofsg. 44 (f. Malmskillnadsg. 30, C. d. 20 B), So. Stockholms Tomträttskassa, Storkyrko- - Svenska Kompositionslinncfabr, (verkst. brink. 16 li. St. Expeditionen öppen Dir. Nils Fresk), Uplandsg. 7, C.; r. t. tisd. O. fred. 6-8 e. m. Ombudsman- 8171, a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Aktieb. Svenska Korsettfabr.-Aktieb. Umeå Vattenfall. 133 Aktiebolaget Svenska Korsettfabriken, Jans- Aktiebolaget Syenit, Blasieholmstorg 9, C. son & Co; Dir.: William Jansson; fa- - Södermalms Järnhandel, Hornsg. 66 A, brik och kontor Mästersamuelsg. 39, C.; Sö.; filial s. g försäljningslokaler Hamng. 20, C., - Södermalms Tvätt- och Badinrättning, Drottningg. 48. C., Handtverkareg.15, Hufvudkontoret Badstug. 4, Sö.; r. t. K., o. Västerlångg. 33., St Svenska Metallverken, Klara V. Kyrkog. - Söderström & Co:s Efterträdare, grossh-. 17, Sthlm 1; Telegramadress:»Metall- firma (verkst. Dir. Hans Fr. Hansen); verken»; r. t. 5400, 5500, 6122 o. kortvaror, manuf., sybehör, ylle; Mä 8022, a. t. 100, 7400, 7499 o lartorget 17, St.: kl. 8,so-5,so. Se annons å kartong, sid Södertörns villastads kontor, Södertörn ; _ Svenska Nykterhetsförlaget (Bokförl.), se annons å kartong sid Drottningg ö. g, C.; r. t. 5792, a. t. - Södra City, Regeringsg. 52 1V, C.; r. t. o a. t Svenska Oljedepöten, Skeppsbron 28, St.; -- Sörstafors Pappersbruks nederlag (C. Emil r. t. o. a. t Hreger), G:la Kungsholmsbrog. 29, C.; Svenska Patentagenturen, Mästersam:sg. r. t. 4737, a. t , C.; kontorstid 9-5; a. t , - 'I'abacos, Pilg. 11 o. s. g. 9, K.; r. t. 8700, r. t a. t. 9888; v. Dir. Ingenjör Hj. Heim- _ Svenska Pressbyrån, Drottningg. 30, C. biirger. Se annons å kartans omslag - Svenska Sodafabrikerna, kontor Grefg. 57, O.; r. t Fabr. vid Nacka. - o. sid. 30. Taxameter, kontoro. stallar Solnavägen 1, _ Svenska K. Spiralfabr., Fridhemsg. 17, - Va.; a. t. 7937, r. t Tegner & Wilcken, kontor o. lagerkäl- A.ktiebolaget Svenska Telegramb rån lare: Apelbergsg. 52, C., vinhandel : Klara V. Kyrkog. 12, Sthlm 1. V~rkst: KU}lgsg. 7, q... Dir. Eklund träffas säkrast 11-12, 2 - Tekniska Fa?nken Roda ko!~ets Eftertr. -3; r. t. 4051, a. t (ver~st. Du. Otto Horn.eIJ); kontor o. R d "t ' Jd l' Kl r V Ky k 12 fabrik Hornsg. 153, So.; a. t. 1554, e aniumsa e nmqen, a a. r og.,. t 1420 Sthlm 1, öppen 7 f. m.-2 på natten; T r. 'k G' Id At k t D' telefoner: riks- 166,167,1300,2506, - ekn~s a enera epo en, var s. l~. 2706, allm Redaktör Winkler Carl G. Strauss, kontor Ad. Fredr~ KYIträffas säkrast kog. 13, C.; a~ t. 8249, r. t. 86 st.. Kl' K - Temperator-Isskapet, Uplandsg. 7, C.; Annon.'afdel,,!:wgen, ara V. yrkog.. 12, t 9699 t Hufvudf brik Sthlm 1, oppen 9-6; telefoner: riks. r.., a.... '. a 1200 allrn o Direktör Sun~by, Ul?sala. oofil~alfabn~alfvesta. 'f m' Iin t.ooffas OOk t Specialfabriker for tillverkning af Kyla me 1 la sa ras -, - ; ko I kå T l d I kå r. t ~, a. t St~~khol:. ap. eegrama r.r» ss apd Afdelntng för Pressurkl:.pp, Klara V. Kyr- Tennis, kontor Tennispaviljongen, Stukog. 12, Sthlrn 1, oppen 9-5; r. t. reväzen O' a t 4651 r t 5850 n 87 a t 9104 am,.,..,..., V" A'... - Thor Timm, Direktör C. Rud. Lindström, - Svens k a apen- o. mmunitionsfabriken, R g r' g g 20 C T knisk m' sk' för- Arsenalsg. 8 B, C..~ e m s.,. e 1 a a m 01 S k A" k. too""" nodenheter. - vens a gg omparne, agganar en gros; _ Th Tro der' & Co Smålandsg. 90 C Greftureg. 7, O.; a. t n s.'.. ~,.., Sv n kt Miölk k' k t D' L t a. t. o. r. t. Drifver agentur- o. fastia- - e s. JO.soc ~~,ver s.. 11'. e~nar hetsrörelse. c. Larsson, Bredgränd 2, St., a. t. A 62. _ Thörnblads Konditori, Birgerjarlsg. 3, A.ktiebolaget Sveriges Allmänna Revi- C.; a. t r. t. 41 R6. sionsbyrå, verkst. Dir. Sven Niss- - Tjenstemannabanken, se Bankinrättn. vandt, Vasag. 5IV, C.; a. t. 998, r. t. - Tobaksfabr. Skandinavien, verkst. Dir Carl Bodin, Igeldamsg. 6, K. Varu- _ Sveriges Förenade Konservfabrikers Afd.- adress: Stockholms Norra; a. t. 8339, kontor, Greftnreg. 24 A, O. r. t Aktiebolaget Sveriges Juridiska Byrå, - Tullberg. Hasse ~V., Boktryckeri, Bok- St. Vattug. 5 BllI, Sthlm 1. binderi och Bokförlag, Kungsbroplan _ Sveriges Villa- o. Egnahems Tidning, St. 3, Sthlrn 1; a. t. 689, 7078 (l. 7097, Vattng. 18, C.: r. t , a. t r. t o. 59 n. _ Svdafrikausku Handelskompaniet,Skepps- - Umeå Vattenfall, Rosenbadpalatset IV, C. bron 36I!, St.;r. t r. t. och a. t Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 134 Aktieb. Ungkarlshotellen-Aktuariekontor. Aktiebolaget Ungkarlshotellen, Köpmang. Aktiebolaget Winborz, 'I'h., & Co, kont. Tim- 15, St.; r. t. Staden 70, Myntg. 1 A, St.; merrnansg. 32, So.; tillverkn. af ättika, r. t. Staden 80; Direktör J oh. Berg- senap, soja m. m. för bordets behof. gren, bost. Högbergsg. 27 C, So.; r. t. Äktiebolaget Vinkompaniet, Valling. 31, 10970, a. t C.; r. t. 2792, a. t UtensiIia,Tryckalster,Kontorsböcker,Pap- - Visby Cementfabrik (Dir. Abel Bergman), per, Påsar, Bindgarn. Tomsäckar, Torf- Drottninzg. 3, C. strö, Tegel m. m., St. Vattug. 18, C.; - W. Lindfeldts Bagerier, Nytorgsg. 11, Sä. r. t , a. t Aktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, - Wahlen & Block. Gummivaror, Maskin- Vasag.14, C.; Generalagenter för: Brown remmar m. fl. Maskinförnödenheter; & Sharpe Mfg Co, Pratt & Whitney specialitet Oljor; kontorstoranyg. 7, St. Co, Lodge & Shipley Machinc 1'001 Wahlund & Grönblad, kontor Kornhamns- Co, American Pulley Co, Marsh Steam torg 61III, St.; a. t. 1135, r. t Pump Co, Buffalo Forge Co, 1. E. Sny- - Vapenfabriken Excellent, verkst. Dir. der & Son. Flather & Co, Cleveland Alb, Hedman.kontor Norra Blasieholms- Twist Drill Co, Pokorny & Wittekind, hamnen 5 A, C.; r. t a. t Deutsche Niles Werkzeugmaschinen - Vattenfabriken Svea i Stockholm, Torkel- Fabrik m. fl. in- o. utländska fabriker. Knutssonsg. 20, So. Verkst, Direktör: Ingenjör B. N.Thulin; - Weijmers Bokförlag, Uplandsg. 17, Va.; r.t o. 9947, a. t a. t , r. t W. S. Törsleff. Rosenbad 2 II, Sthlm 1. Aktiebolaget Vendor, verkst. Dir. A. G. Telegr:adr. Törsleff. Isoz, Norrmalmstorg ::l, C.; försäljer - Yngve Lindström, Bankirfirma, Drott- Bruk, Landt- och Stadsegendomar, ningg. 4, C. Tomter, Grufvor o. Vattenfall samt Aktiebolaget Zacco & Co, Maskinaffär, placerar Penningar och Inteckningar; Valling. 33, Sthlm 1; a. t. 7444, r. t. kontorstid Wester & Norgren se Wester & Norgren. --»Zakin», Folkungag. 16 & 18, Sti.; r. t. - Westerdahl & Karsten (f. d. W. Karstens o , a. t Bageri), Mjistersamuelsg. 56, C. - Åkerström & Co, verkst, Dir. Aug. Lind- - Westerdahls Anghageri & Konditori, Gref- berg, Agentur- & Engrosaffär, Brunnsg. tureg. 24 B, O. 2, C.; a. t Westerviks Glasbruk, Nederlag: Höga- - Angpontonkranarne, Stadsg-ården 18 B, lidsberget. Söder Mälarstrand, Sä.; a. t.. Sä.; a. t. 3386, r. t , r. t Atvidabergs Armaturfabrik, Norrlandsg. Vestkustgranit, Kungsg. 26, C C... Vibrator, Smålandsg. ::lo, C.; r. t. 2283, - Qberg & Son, J. O., se Oberg & Son. a. t Ohlin, Nilsson & Co, kont. St. Nyg. 20, - Wieanders Korkfabriker; kontor o. fabrik Sthlm 2; telefoner: kont. riks 6679, Brännkyrkag. 66, So.; r. t. 476, a. t. allm. 2234, lagret: riks 1429, allm, ~M. ro~ - Vietorm & Andersson. Drottningg. 31, Öhmanska Bageriet. Julius Westerdahl. C.; a. t. 714, r. t Klädesvaror Bondeg. 21, Sä.; K. Hofleverantör: a. t. en gros o r. t _ Viktor Anderssons Snickerifabrik, kont. - Orby, kontor Kungsg. 16\ C.; a. t , Norrlandsg. 8. & 10, C., verkst. Gref-.. r. t tureg. 20 A, O. - Orby City,Birgerjarlsg. 51, C.; a.t.15734, Wilh. Becker, I!'ärg'- o. Fernissfabrik,.. r. t Kemisk Teknisk fabrik, Förbandsfa- - Ostlind & Almquist, K. Hofleverantör. fabrik, Engros- o. Detaljförsäljning af Fär- brik för till verkning af flyglar, piani _. ger, Fernissor, Kemikalier, Droger, non o. orglar, Drottning-g. 23' o. TJ, C.; Sjukvårds- o. Förbandsartiklar, Artist- r. t a. t Senast stora o. Ritmateriel, Parfymer m. m., kont. Guldmedaljen vid Konstindnstriutställ- Malmtorgag. 5", Sthlm 1; bodar Malm- ninzcn i Sot Petersburg 1908 samt å torgsg. 5, C., St. Nyg. 24, St., Götg. 23, Världsutställningen i Seattle, Amerika, ss, och Hornsg. 53, ss, Odeng. 63, Va... Hun:.legårdsg...17, O", Storg. 14, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageriverkstad, Sig- O.D;., Gotg. 73, So., och Scheeleg. 5, tunag. 8, Va.; a. t , r. t , K. Fabrik och magasiner Löfholmen Aktuariekontor, Stockh. stads, Rådhuset. pr Liljeholmen. Riddarhustorget 8, Sthlm 2. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj.

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj. Namnregister. Abenius, Hjalmar, Folkskolelar., Dalag. 74 I BI1. Va.: tel. Vasa 22 04. Aarflot, ~ l pm, ~ Sybehörsa~iir, ~, Tomte- - Gustaf v. Haradshöfd., Advokatkontor bog. 17, Va.; a. t. 77 40. ~arbnaiismakare~.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare.

Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare. Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare. Werner Oh O; Instru;'cnt. o,.förbandsfabriks-a.-b., B'redsg, 6.0. Handtverkareg. 4 (musikaliska): ) Ahlberg & Ohlssons Instrument]' A.-B., Sibylleg

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer