Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O."

Transkript

1 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium, ~thlrns I'ygstations, se Sthlms Lagerberg, David, Fabrikör, Valling. 28nb. 'l'ygstation. ö. g., G. Laoave y C:a Konsulinnan (Firmainnehafvare: Fru M. Lagergren o. Fröken Torsten, Pil. dr, r. t. Vasa Surbrunnsg. 47\ Va.; Dagmar Lagergren, Prokurist o. chef: Ninni, Fru, Cigarrh., Drottningg. 110, Iohan A. Holmberg), Vinhandel Ny G.: a. t. 23;) 10. brog. 11 A, Sthlm 15, Kontor Ridda Anna, Fröken, Kommendörsg. 17, Ö.; r. t. reg. 7 B, Sthlm 15. Rikstel och Allm, te! Filialer: Drottning Brita, Fröken, Lirmåg. 41 I, Ö.; a. t. gatan 93, Va., Hornsg. 6, Sä., o. i Nya Österm Centralsaluhallen v. Kungsg., K. EI:.a, Fröken, Linneg. 79, O.Dj.; a. t. La Citö, Sybehörs o. kortvaruaffär, Väster Osterrn långg. 71, St., a. t C. 'I'. G., Grefve, Kapten, Narvavägen 8, La Coiffure, Klarabergsg. 40, G.; r. t. 51, O.Dj. a. t La Croix, de, se de la Croix, Sven Peson, v. Häradsh., G.; a. t Malmtorgsg. 5, Ladhe, Erik, Östgötag. 27, Si)... Magnus, Kammarherre,..Artillerig. 48'Il Leestadius, J., Skom., Greftureg. 68, Ö. (L d. 48 A), O.: a. t. Osterrn La Fleur, Konstgjorda blommor, Drottningg. A. O., Kapten, Kaptensg. 6, Ö. 85, Va. P. A., f.d. Kapten, Karlbergsrägen 61, Va. La fleuriste, K. Hofblomsterhandel, endast U. E. C., Kassörska, Greftureg. 55, Ö.. 1efvande blommor, Malmtorgag. 6, G.: Sven Mraon, Löjtn, i Lifreg. husarers re. a. t. 6296, r. t La France, Blomsterhandel, Villag... 5 & 7, O.; serv, Attache i Utrikesdep., 48 lii (f. d. 48 AJ, O. Artillerig. a. t V., Målannäst., Mästersamuelsg. 59, G. Lafrenz, Maria, Modeaffär, Drottningg. 100, Harriet. Språkiär.a, Valhallavägen 45 AlV, G.; bostad s. g. 83. O.; a. t. Ostorm Lagberedningen, Gamla Riksdagshuset, St.; Emma, f. d. Teleg'l'afförestånd., Fröken, r. t Kungsholmsg. 5 Il, K. Lagberg, A. E., Ankefru, Braheg. 29, Ö. Adam, Tjänsteman i Lifförsäkrnktieb. Lagbyrån i Justitiedepartementet, G:la Riks Nordstjernan, Rörstrandsg. 34, Va.. dagshuset, St, P. P., Urmakare, Esplanaden 19, Tellus. Lager, F. A., Bokh., Folkungag. 8 A H, So.; borg, Liljeholmen. a. t. Söder Algat, Ciselör, Vanadisvägen 9, Va.; a. t. Lagerbielke, Axel, Prih., Major v. Svea lifg., Birgerjarlsg. 16, O.; a. t : 23496; bost. s. g. 21; a. t. Vasa Johan,.Hofrättsråd, Nybrog. 62, O. Axel, Handl., Greftureg. 6+, O. Lucie, Ankefrih:a, Nybrog. 73 IJI, O. G. Ho, Handl., Döbelnsg. 64, Va... A. M., Sjuksköt.a, Skeppareg. 41, O. Lagerbjelko,..Gust., Grefve, miss, Alfsjö. Alfsjö fideikom.. Oskar, Skräddare, 'I'riangel parken 10, En o Lagerblad, E., f. Selvin, Barnm., Apelbergsg. skede... 40, (J. J. A., Skräddarrnäst., Grefg. 18, O. Di C. F., Hand!., Apelbergsg. 40, G. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, AdreSfkalendtrn t9f.i. 31

2 482 Lagerblad Lagergren. Lagerblad, Fredric, Handl. Regeringsg,97, C. r, t. o. a. t. 7869; bost. Linneg. 81, Lagerborg...B., Fröken, Linneg. 4~? O. O.D}.; r. t: 109 ~O.. _ M. C., Ankefru, Hornsg. 62, So. Lagerfelt, Fredrik, Frih., Kabm.kammarh., Lagerbring, E. V., Kammarrättsråd, Strand Stureparken 5, O. vägen 11'V, O.D}. C. F., Frih., Karnmarjunk., Amanuens i Lagerbäck, Per Gust., Ingenjör (Luth & Ro ~ckle~iastikdep., Artillerig. 27, O.; a. t. _ sen s Verkst.), Hornsg. 84 III, SÖ. Carl, f. d. Skräddnre, Mästersamuelsg. Osterm, G. Axel E., Frih., Kapt. v. K. Svea art. 14, C. reg., Lärare V;_ Art. o. Ing.vhögsk., _ C. L., Tågmäst. v. Stat. järnv., Kungs Artillerig. 2, O.; r. t. 2934, a. t. Osholmsg. 28 1V, K. term. J5 66. Lagercrantz & Dalen, Advokatfirma, Drott M. V{., Ankefriherrinna, Narvavägen 35, ningg.26 1, C.; r. t U, a. t Inneh.: Juris kand. Ivar Lager O.D}. Lagergreen, Jonny o. Inez, Fröknar, St yrcruntz o. Auditör Hjalmar Dalen. mansg 30, O.D}.. Lagercrantz, Carl, Apotekare, Tyskbagareg. H. A., Ankefru, Styrmansg. 30, O.D}. 8 III, O.; a. t. Osterm Lagergrehn, G. L., Direktör, Västmannag. H. L. F., Envoyå, Birgerjarlsg. 16. O.; 16, Va.; a. t , r. t r. t Margareta, Fröken, Telegrafist. Väst _ Anna, f.. Liedberg, Fru, Kommendörsg. mannag. 16", Va.; r. t '1, O..,. Lagergrehn, J. E., Vagnmakare, anst. Beri _ E., Fröken, Skeppareg, 46, O.; a. t. Osterm. darebansg, 18, C.; bost. Apelbergsg B III, C. _ Julia, Fröken, Kungsholmsg. 60, K. Lagergren. Helge, Afd.chef i Sv. Lifförs. _ Louise, Fröken, Blockhusudden 20, Djur anst. Trygg, Skaraborgsg, 6 A', ss; _ gården. a. t. Söder Sophia, Fröken. Kassör, (Aktieb. Göte E. H., Direktör, Kornmendörsg. 46, O.D.i. _ borgs bank); bost. SaltsjöNacka. rr J. E., Distriktsläkare, Uplandsg. 33, Va.; Anna o. Maria,Fröknar,Kungsbroplan1,K. hvard. 910, 1/23 1 /24, helgd. 910, E., v. Häradsh., Birgerjarlsg. 37, C.; r. t. under sommaren hvard. 23; sjuk bud helst före kl. 10 f. m.; a. t. 4 tio. _ Gösta Erik, Ingenjör, deläg. i firman Ebba. Doktora, Skaraborgsg. 6 A, Sö.; Bengt Gerber & Co, Eriksbergsg. 12, O. a. t. Söder Ivar, Juris kand., ledamot af Sverigesj > Ebba, Folkskolel:a, Apelbcrgsg. 58BIII, C. Advokatsamfund, bost. Parmmätarez. 5, Ellen, Folkskolel.a, Kamrnakareg. 48, Va. K.; r. t , a, t ; kontor: Advo Hulda, Fru, Scheeleg. 18, K.; a. t. Kungsh. katfirman Lagercrantz & Dalen, Drott ningg. 26, C.; r. t. 9864, 9874, a. t. Elsa, Fröken, Skaraborgsg. 6 AJ, Sö.; [\. t Söder J acques, Kapten, Ledare af Beredskaps Claes, Grefve, Blasieholmstorg 14, C.; kåren, Ridddareg. 51 III, O.D.i.; r. t. a. t , a. t C. H., Grossh., Direktör, Tegnörsg. 12, Va. _ David, e. Revisor i Marinförvaltn., Arna A. M., Husäg., Handtverkareg. 46, K. nuens o. Kommissionär hos K. Medici A. L., Kamrer, Folkungag. 6 D, Sö. nalstyrelsen, Ostgötag. 10, Sö. G. B., Kanslisekreterare, Odeng.. 58, Ya. _ Elis, T.iänsteman i K. Järnvstyr., Tun M., Konsulinna, Skeppareg. 7, O. nelg...:wa, C.; a. t. Brunkeb Berndt, Kriminalassessor, Banerg. 7 11, _ Ebba, Ankefru, Kungsholmsg. 60, K. O.D}.; r. t ; a. t. Osterm. [)80. _ Hilda Ch., Ankefru, Styrmansg. 22 & 24 III Vald., Köpman, Odeng. 37, Va.; a. t. t. v., /J.D.i , r. t _ M. L., Ankefru, Linneg. 17, Q. K. V., Postexp., Prästgårdag. 17, Sö... _. G. W., Ofverste, Barierg. 5, O.Dj. Jenny, Professorska. Greftureg. 70 A, O.; _ se äfven Lagerkrans. a. t. Osterm Lagerdahl. C. O., Järnvaruagentur, Sur Rolf, Roteman i 26:e roten, Dalag. 78 A', brunnsg. 53, Va.; r. t Va. _ C. E., Järnv.tjänstem., Tomtebog. 30, Va. John, Sadelmak., Gotlandsg. 44, ss; a. t. Lagerfelt, Nils, Frih., Dir. för Nye Danske Brandforsikrings Selskab och Automo C. A., Skräddare, Västmannag, 25 lit, Va.; bilförsäkringsbol. Motor Union Ins, Co, a. t. Vasa Ltd, kontor Malmskillnadsg. 26, C.; A., Vaktm., Rensg. 8, Va. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Lagergrene Lagerlöf. 483 Lagergren, E...E., Änkefru, Hornsg. 83, Bö. Lagerkrans, Joh. Ludv., Urmak., Götg. 28 B Florence, Ankefru, Odeng. 37, Va. ss; bost. Humlegårdsg. 2, Ö. ' Lagerhamn, Emil, Flaggmaskinist, Falken Erik, Mästersamuelsg. 19 A, C.; a. t. 123; bergsg. 5, Ö.DJ. mottager öfvers. o. stenografuppdrag. Lagel;heim, r<:., Frih., Löjtnant, Karlavägen Lagerkranz, J. L., Pastor, Björkvägen 13, 38, Ö.DJ.; a. t Enskede; a. t.. Enskede 403. K, Frih., f.. d. Major, Nybrog. 73,.. Ö. se ä~ven Lagercran~z. Rudolf, Frih., Karlavägen 38, O.Dj.; Lagerkvist, se Lagerqvist. a. t , r. t Lagerlund, Clara, Fröken, Norrtullsg. 23, Va. Ellen, Frih:a, Riddareg, 11 BlI, Ö.; a. t. Lagerl?f, Erland,.Advokat, Ledamot af Sve Osterm. 3642, r. t. Osterm nges advokatsamfund, kontor i Central Selma, Fru, Torstensonsg. 15 IV t. h., palatset!", C.; r. t. 8714, a. t. Brun Ö.DJ.; a. t. Östorm keb. 4110; bo.st. Djursholm; r. t. Djursh. Alfr., f. d. Generaldir., Regeringsg. 66, 265, a. t. Djursh C.; r. t. 9984, a. t Sven, Advokat, Ledamot af Sveriges Tor, Kapten i Generalstaben, N ybrog. advok~~samfund, kontor i Centralpa 73, O. latset, C.; r. t , a. t. Brunkeb. K. A., Lärare i sång o. talkonst, Odeng. 4110; best, Odeng. 104v, Va.; r. t. 7 B, Va.; a. t '2442; a. t. Vasa G., Professor vid Stockholms högskola Erland och Sven, Advokater, Ledamöter 'I'unnelg. 25, C. ' af Sveriges advokatsamfund, kontor i E. q., Ankef~u, Barnhusg. 12, C. Centralpalatset!", C.; r. t och Lagerhjelm, Mana, Fröken, Karlbergsvägen 8715; a. t. Brunkeb. 4110; telegr.adress: 4'V, Va. Lagerlöfvarna; kont.tid 104. P., Kapten, Stureg. 58 B Ö. Lagerlöf & Huselius, Advokatbyrå, inneh. Lagerholm, Nils, Bankkamre:, Roslagsg. 9 III v'. Häradshöfd. Gösta Huselius, kontor (f. d. 27), Va.; r. t. Vasa LIlla Vattug. 20, C.; öppet 104; a. t. Wilhelm!, Fil. lic.! Folkungag. 73 A IV,Bö. 5~ 25, ~. t. 2~ 26, O Tryckfargsfabnk: Löfholmen pr Lilje Lagerlof, Elise, Froken, Stockh. Gamla Sjukholmen. hem, K.; a. t Hanna, Fru, Brännkyrkag. 30, Bö.; a. t. (Lagerlöw), C. H., Ing~nJör, Kungsholms Söder to~g 8, K.; r. t. 10.) 60. _ S. A., Fröken. Saltmätareg. 31, Va. Daniel, I~g., 1:ste ~on~!. v. SO~ferbe Wilhelmina Fröken Porträtt o Genre skattn. I Sthlm, Rmgvagen 10, Bo.; målarinn~, Västm~nnag. 591I, Va. a. t (~anto) o. Söder 3? 67. s Eftr., J., Handskhandel, inneh. Anna Carl, JU!. uk. kan~. l?rott~).ngg. 045 Asplund, Malmskillnadsg. 3 B, C.; bost, (ga\~lhuset), längst till hoger öfver gar Västmannag. 16, Va. den, C.; a. t. Brunkeb. 1585, r. t. ~orr A. F., Kapten, Vanadisvägen 24, Va. 2 ~7; teleg~:adr.: Callelake. Traffas Georg, Löjtn., Tjänstern. i Järnv.styr., ~l telefon s~krast k~: ~.9,30 ~. m. Karlavägen 25 (f. d. 1 A) Ö.' a. t. Carl, Kamre~ I Brandförsåkrvaktieb. Fe 248 S!1 " nix, Regeringsg, 76, C.; r. t F lk ~M'.. Lagerlöfs, Sam, MaskinByrå, Innehaf 41\e, ÖaD~lntend. af 1:sta graden, Grefg. vare: J. Hård af Segerstad, Central _ J F' f' d'j' S "' k t S t P l 27 Il palatset, C. Telegr.adr.»Maskinlager....'~.. JO ap en,.:. au ~g., Iöf'»; r. t. 2810; a. t _ N Bo., r. t.4!l 42, a. t. Söder Lagerlöf, C. B., Med. dr, Linneg. 3, Ö..V:, Smidesverkstad, Roslagsg. 4, Spec. öron, näs o. halssjukdomar; C I'H S k' k b hvard. '/234. Anteckning till mot ae.,.. tyc jun are, Nybrog. 73 n.. tagn. kan ske pr telefon. Under somo. g., O... d d tid Thea, Tandläkare, Birgerjarlsg. 32 lii _ Le~:r~åi:r/aReg'~ringsg 75 A C a t ~'l'l'yggs ~~s), Ö.; r.. t ; verkst. Rådman~g. 39'B, 'V~.. Wilhelin, Tjänsteman I Sthlms SJofors. Clara, Änkefru,.Ocrefmagnig. 14, Ö.Dj. _ J aktieb., Skeppareg. 43. O.S! r" H; E.,..Ankefru, Ostermalmsg. 171I, Ö.. M., Ankefru, Greftureg. ~O A, O. Nina, Ankefru Skeppareg. 46 Ö. Lagerkorans, S. J. A., Kafeidk:a, Humle Henning, Greft~eg. 76A, V.; a.' t. Österm. gardsg. 2, Ö Tyra, Modeaffär. Humlegårdsg. 15, Ö.; Jöns, Greftureg. 76 A, Ö.; a. t. Österm. a. t ,. Brand och. LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 484 Lagerlöf (Lagerlöv), Oscar, 25, O. Lagerman, Ivar,..Fabrikör, Norrtullag. 7, Va. Elin, Fru, Ostermalmsg. 53, O.; r t ~. K., Major, Uplandsg. 72, Va.; r. t. Vasa 106l. Axel, f.. d. förste Prov.Täk., Östermalmag. 53, O.; r. t Albert F., l:e Tillsyninll'sman v. Hälsov. nämnden, Observatorleg. 18, Va.. Lagermark. A., Ingenjör, Grefg. 57, O. 1 Lagerqvist; 2 Lagerquist; 3 Lagerqwist. ' Axel V., AJj. v. N. Latinlärov., Uplandsg. 54, uppg. B, Va.. _I Viqtor, Apot., Storg. 32, O.Dj.; a. t. Osterm ' Halvar E., Andre Bibliotekarie v. K. Biblioteket, Styrmansg. 45, O.Dj. _, Sven, Bokför., Vanadisvägen 15, Va. ' E., Cigarr o. tobaksh., S:t Eriksg. 59, K.; r. t ; bost. s. h. ' A.J.,Fabrikör. Karduansmakareg.B, C.Sågverk o. Hyfleri Solnavägen 4, Bellevue. ' Anna Lisa, f. Holm, Folkskolel:a, Uplandsg. 54, Va.; a. t. Vasa ' Eva, Folkskolel:a, St. Badstug. 58, Va. _, Märta, Folkskolel:a, Döbelnsg. ö7 A, Va. _, Dicken, Fru, Styrrnansg. 45, O.Dj.; a. t _I Elvira, Fru, Folkskol el.a, Vanadisvägen 15, Va. ' Nina, Fru. Piano o. språklära, Drottningg. 95 C'V, Va. _2 G. R., Grossh., Västmannag. 33, Va.; a. t. Vasa 263. _2 C. E., Guldsmed, Klara N. Kyrkog. 5, C. _l Frithiof, Handlande (viktualie), Östermalmsg. 28, O.; bodar Karlavägen 14, O., o. Nybrog. 25, O. ' Eugen A. S., Kontrollant, Ad. Fredr. torg 4 nb. ö. g.. ss., a. t. Söder 384[). ' Ossian, Köpman, Jakobsbergsg l, O.; a. t _I J. A., Mek. snickerifabr., Roslagsg. 29 (f. d. 47), Va.; bost. St. Badstug. ~81,Va. _2 C. L., Målare, Jungfrng. 30, O. _2 Th., Målare, Dalag. 31, Va. _, A. D., Möbelsnickare, Riddareg. 17, O.; bost.' Storg. 32, O.Dj. _I A., Styrman, Södermannag. 32, ss. _I Olof, 'I'rävaruhandl., Grefmagnig. O.Di... _I H. K.,!\lIkefru, Braheg. 36, O. ' Lina, Ankefru, Roslagsg (f'. d. 35),. Va.; r. t Lagerson, Louise, Fru, Styrmansg. 9, O.Dj. Lagerlöf' Lagerström. Valhallavägen Lagerson. P. G., Handelsfirma, Skohandel (inneh. af L. E. Lagerson o. M. Lagerson); bodar Drottningg. 10. C. (ing. fr. Jakobsg. 18), o. Fredsg. 8, C.; a. t {l. 9558, r. t M., Handl., Jakobsg. 18, C. & Johanson, Pälsvaruflrrna, inneh. Fru Louise Lagerson o. Carl G. Johanson, Västerlångg. 8, St. Lydia, Änkefru, Tegnersg. 4 1, Va. Lagerstam. E., Grossh., HufvudkontorSpånga; r. t. o. a. t, Spånga 13; magasinet GöranHelsingesgränd 4, St.; a. t Lagerstedt, F. Oscar, Advokat, Bankombudsman, Karduansmakateg. 7, C.; r. t. o. a. t s Advokatbyrå, Karduansmakareg. 1'. t. o. a. t , C.;. J. W., Byggrn., Roslagsg. 15 (f. d. 33). Va. S. M. C., Doktorsänka, Karlavägen 65 (f. d. 35), O. A, L., f. d. Fabrikör, Kungstensg. 62, Va. Agnes, f. d. Folkskolel:a, Sibylleg. 50 B, O. Hj. A. A., Förrådsförv., Lifregementets Dragonkasern, Sthlm 14. O. N., Försäljning o. Uppköp af Skeppsinventarier, Fartyg o. Pråmar, Osterlångg. 5, Si.; a. t , r. t N. G. W., f. d. Lärovråd, Karlavägen 65 (f. d. 35), O. & Krantz, Maskinaffär (inneh. L. Krautz), Vidarg. 3, Postbox 335, Sthlm 1. Anna, Matvaruaffär, Birgerjarlsg. 31, C.; a. t. 5632, r. t. Norr 660. Carl Gust., l:e Postvaktm., Kungsg. 86 TII ö. g., K. Lagerström, Bröderna, Aktieb., Klara S. Kyrkog. 14, C.; a. t , r. t Johan, Arkitekt, kont. o. best, Vasag. 5, C.; r. t , a. t Fritiof,.Banktjånsteman, Braheg. 46, O.; a, t. Osterrn, Carl A., Boktryckare, Klara S. Kyrkog. 14, C.; bost, Alfsjö villastad. Hugo, Boktryckare, S:t Eriksg. 25 A, K.; a. t. Kungsh K., Charkuterifabr., Nytorgsg, 25. Sö.; filial Svartensg. 16 & 18 (inv. Mosebacketorg), Sö. F. Edv., Direktör, Ingemarsg. 6, Va. C. G., Egendomsägare, Källhagen. L. B., Flaggunderoff., Villa Högliden. Långbrodal. Alfsjö ; a. t. Långbrod , Ingegerd, Fru, Författ:a, Roslagsg. 43, Va.; a. t. Vasa Ebba, Fröken, 'I'yskbagareg. 3, O" Jenny, Fröken, Tyskbagareg. 3, (J. H., & Co, Garn, Väfnads o. ::;ybehörsaffär, l!'lemingg. 23, K.; a. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

5 LagcrströrneLambortz. 485 Lagcrströrn, Gustaf, Grossh., uppköper i parti Lagerwall. Wendla, Kassörska, Roslagsg. lump, skrot metaller, gummiaffall m. m., 40 IV, Va. Brännkyrkag. 62, ss; r. t. 9441,a. t s, A., Metallaffär, kontor o. fabrik Kung Minuthandel Hepslagareg. 4, ss, a. t. stensg. 27, Va o. 'I'immermansg. 36, So.; bost. Adöle, Änkefru, Strandvägen 49, (J.Dj. Hornsg. 52 I1l, ss., a. t. Söder 351. Lagnell, Emil, Tjänstern. David, Handl.,S:tEriksg.1'7,K.;a.t Skandia. Lilljansplan i Pörsäkr.iaktieb. 3Il, (J. J. A., Handl., Kälthagen. LagcLengqnist, Nils, Skriftställare, Götg. O. M. A., Handl., Holländarevägen 7, Sö.; 691, Sä.; r. t a. t. 3723; bost. Katarina Bang. 6 1,Sä. LagosMänuol, Juan, Doktor, Argentinsk Emil, Ingenjör, Vikingag. 12 I1l, Va. Minister för Sverige, Baldersg. 1, (J. Ernst Hj., Ingenjör, Dalag. 28, Va. Lagrelius, Axel, Hofintendent, Föreståndare Otto E., Jur. kand., Advokat, Drottningg. för Generalstabens Litogr. anstalt; bost, 90 Ill, C.; a. t. Brunkeb, ö423. Sköldungag. 3, O. F. E., Kafferosteri, Ingemarsg. 6, Va.; Elof, Kassör, Jakobsbergsg. 17, C.; r. t. bost, s. h. 4113, a. t G... E., Kassör i Järnkontoret, kv, Valand. A. C., Änkefru, Jakobsbergsg. 17 lj, C.; Osby, Djursholm; a. t. Djursh a. t. Brunkeb Victor, Konstnär, L:a Vattug. 19 A, C.; & Westphal, Ljustryckeri A.B., kontor a. t. Brunkeb. 169.Sergelg. 4, Sthlm 3, expo s. g. 1; r. t. Th", Källarmästare, innehafv. af Hotell 129 O. 642, a. t o Verkst. Ostergötland, Salviigränd 1 & R. St. Dir.: a. t. 110, r. t C. E., Köpman, Drottningg. 71 A, C. Lagrådet, f. d. Arffurstens palats, Gust. Ad. Märta, Lärar:a, Greftureg. 62, (). torg 1, C. Signe, Lärar:a, Greftureg, 62, (J. Lagström, A. F., f. d. Fyrmäst., Katarina Ivar, Pianostämmare, Odeng. 8, Va. Bang ,Sö. Ernst R., Repr. för Wallbergs Fabr. Ak Ragnar F., Handl. (spec. O. vikt.), Svetieb., Halmstad; kontor Brunkebergs denborgag. 42, So. ; bost. Katarina Bang. torg 14, C. 9 A, Sö. A. & W., Skjortfabrik och Trikåhandel, Laillet, A. Victor, Professor, Lärare o. öfver Klarabergsg. 25, C.; inneh. S. A. La sättare i Franska, Biblioteksg. 12, C. gerström. Döbelnsg. 73. Va... Lalander & Friberg, Ingenjörsfirman, Hjalmar, Tandtekniker, Grefg. 25, O.; a. Kungsg. 56 C., Elektrisk installationst. Osterm, byrå. Elektriska Hörnan, modern Joh. Aug., Tjänsteman v. Sthlms Gas och billig arrnatur. " O. Elektr.verk, Brännkyrkag l, Sö. Lalin, Gunilda, 4nkefru,..Osterrnalmsg, 27, Thure, 'I'jänstem., Ad. Fredr. Kyrkog. 15, uppg. Al, O.; a. t. Osterm C.; a.. ~ Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofverinten Emilie, Ankefru, Grcftureg. 62, (J.; a. t. dentsämb,. Professor v. Tek.n. Hög 1201Q: skolan, Ostermalmsg. 45, O.; a. t. Hulda, Ankef.ru, St. Badstug. 60, Va , r. t '.. I. Ch, K., Ankefru, Valhallavägen 33) Carl E" Disponent, Narvavägen 18, O. O.... H., Redaktör af Stockholms Adresska Selma, Ankefru, Tyskbagareg. 3, O.; r. t. lender, Klara V. Kyrkog. Ll", C.; r. t. Osterrn , a. t P. A., Teknologg. 9, Va. Lambsre, Carl, Musiker, Götg. 3 Il, Sö. Lagervall. A. F., Viktualiehandl., L'a Nyg. Lamborg, A., Kappaffär. Västerlångg. 44, 15, St.; ing. fl'. Kåkbrinken. St.; a. t Ivar O., Sibylleg t. v., O.; 1'. t Tor, Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 32 ill, Lagerwall. Julius, Fabriksidkare; bost. Korn O.; 15 sept.31 maj hvard. 8 ' /29, menrlörsg. 35, (J. 23; 1 juni14 sept. hvard. 1011; Ivar, Fil. dr. Kungsklippan 17 A, K. a. t. 8400, r. t. 30. T., Folkskolel:a, Fru, Brahag. 3, (J. Lambert, E., Agenturfirma i ryska prod., Walborg, Fröken, Birgerjarlsg. 5 IV, C. otabl. 1873, äg. E. H. Spoerer, Grefg. Gerda, Gymn.vdir., Frimurarehemmet, 10, O.Dj. Lidingö villastad; a. t. Lidingö 473. G. A., Civiling., Rådmansg. 82, Va. Birger, V. Håradshöfding, bost. Drott Emil, Direktör, Hegeringsg. 86, C. ningholm, Träffas i Byggnadsnämn Knut, Premiäraktör, Järfva. dens lokal, Slotts backen 6, St., 113; Lambcrtz, E. 'L, Fil. kand., Tomtebog. 39, a. t. 2564, r. t Va.; a. t. Vasa Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 486 LambertzeLandeu. Lambertz, Mathilda, Fru, Skärgårdsg. 3, St. Landberg. J. T., Artist, Karlbergsvägen 49, Lamby, Henrik, Civiling., Storg. 12 m, O.; Va... a. t , r. t Ejnar W., Civiling., Skeppareg. 35', O.; Elin, Fru, Greftureg. 71', O. a. t. Österrn H. S. K., Fru, Döbelnsg. 17, Va.; a. t. Tora, Fru, Västmannag, 64, Va. Brunkeb Ludw., Grossh., Upsalag. 5, Va.; r. t. Iwan, Tandläk., Stureg. 20, O.; a t.26912, Vasa 942, a. t r. t E. M., Handelsidk:a, Högbergsg. 26 B, Boris A., Uppbördskorrnnissarie, Karl Sä. bergsvägen 36 A', Va.; a. t Anna, Herrekipering o. Kortvaruaffär, Lamm, Oscar, Direktör, Stureg. 32, O.; a. t. Bellmansg. 26, So.; a. t. :HO 6i) & Jonsson, Mek. verkstad o. Metallfabrik, Agnes, Fröken, Tegnårslunden 8", Ya. Björngårdsg. 17, Sä. Ida, Fröken, Braheg.20, O.; a. t S. R E., Stallmästare, Inedalsg. 9 B, K.; Julia, Fröken (Pensionat Hemåt), Gref a. t. Kungsh tureg. 24 B', O. Fredrik, Prästgårdsg. 19 1v, So.; a. t. Herman, Grossh., Brunkebergstorg 24, C.; Söder 912. innehar firma S. L. Lamm & Son; kon Landblom. Aue., Agent, Vidarg. 1, Va. tor N. Smedjeg. 21, C. Landby,H. V., Lärov.adjunkt, Birkag.12, Va. Leonard, f. d. Grossh., Braneg. 31, O. Landegrenålgot, Cigarraffär, Riddareg. 28 o. Wilhelm, Hoffotograf o. Pappershandl., 33, O.Dj.; a. t. 6140, r. t Braheg. 31, O.; affär Stureg. 6, O. A., Grossh., Kornmendörsg. 39, '12 tro t. v., Carl Rob., Ingenjör, Godsägare, bost, O.; a. t. Österm Näsby slott, r. t. Djursh. 141, a. t. C. H. V., Kapten v. Göta lifgarde, 241; Näsby gårdskontor r. t. o. a. t. Sibylleg. 18, O.; 1'. t Djursh. 44. Emma, Sömma, Dalag. 44, Va. Gustaf, Med.dr, Mästersamuelsg. 21, C.; Camil la, Änkefru, Braheg. 37, O. hvardag. 122; helgdagar 10:11. E. W., Öfverstinna, Sibylleg. 18, Q. A. L., Tandläkare, Stureg. 12..", O.; mot Landelius, M. K. H., Folkskolel:a, Oster. tagi!:tid 12 hvard.; a. t. Osterm.l01. malmsg. 11, O. Elin, Ankef.ru, Västerlångg. 52, St. 1. C., Kungl. Hofkonditori, Strandvägen Matbilda, Ankefru,.Linnög. 19 ", O. 7 A, O.; filial Storkyrkobrinken 16, St. S., Änkefru, Herkulesg. 5, C. H., e. o. Hofr.not., Linneg. 42, O. Lammi, Anton, Skräddare, Valling. 4, C. Conrad, Kamrer, Barnhusg. 16'v, C. La Mode, Modeaffär, inneh, Fröken Annie H., Kassör i A.B. Sthlms Handelsbank. Anderson, Biblioteksg. 6 & 8, C.; a. t. ~omjllendörsg. 42, O.; r. t , a. t Osterm Lampa, Gunnar, Konstnär, Stadsgården 12, Sv. F., Köpman, Dalag, 20 TI, Va.; r. t. So. 5489, a. t. Vasa ~O Sven, Professor, Tegelbruket 2, Lidingö A. K. A., Lärar:a, Ostermalmsg. 11, O. Villastad; a. t. Lidingö 558. Gustaf, Löjtn.. Birkalund, Sundbyberg; Lampaffåren Ettan, inneh. Fröken Amalia a. t. I?Jlndbyberg 577. Johansson, Observatorieg. 1, Va. Jenny, ~nkefru, Artillerig. 28 Bli (f. d. Lampell, J. M., Import af Modevaror. kont. 26), O. o. bost. Döbelnsg. 63, Va.; a. t. Vasa 'l'hore, Rörstrandeg. 30 A "', Va.; a. t. ~K ~g~n. Lancen, Sigrid, Gymn.dir., Braheg. 52, O.; Landen, Rudolph,Aktiebolag, försäljer byggr. t nadsmaterialier, hissar O. snickerier. von der Laneken, E. K., Fru, Srt Eriksg. Kontor Vanadisvägen 29 III, Va.; r. t. 94 1IJ, Va , a. t E., f. d, Underståthållare, 30, O. Östermalmsg. Aug., Direktör, Gustaf, Frisör,.~målandsg. 20" C.. Ostermalmsg. 14 B, O. Land, Clara, Fru, Agneg. 27" K. Anna, Fru, Syatelje, Upsalag. 5, Va.; K. D., Styrman, Hornsg. 62, Sä. a. t. Vasa Landahl, M., Fru, Uplandsg. 18 1, Va. Anny, Fru, Hygien. ansiktsbehandl, Ma Gustaf, t. f. Notarie i Järnvägsst.yr., nieure, Pedicure, Norrmalmstorg 3, C.; Dalag. 52, Va. a. t , r. t M. G., Postexp., Vasag. 40, C. Cl., Fru, Valling. 25, C... Landau, J., Handelsres., Valhallavägen 31, Vivan, Fru, Platsanskaffningsbyrå, Os O. termalmsg. 14 B, O.; a. t Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. _._~

7 Landen Landsberg. 487 Landen, Rudolph, Ingenjör, Vanadisvägen Landgren, N. P., Kassör, Vasag.15 & 17, G.; 29 Ill, Va.; a. t. ~Ol 80, r. t bost. Solhem, Spånga; a. t. Spånga 4. Sven, Ingenjör, Surbrunneg. 26!I, Va.; a. tj. W., Kontorschef, Luntmakareg. 7, G. Vasa 5247, r. t. Vasa Elisabeth, Lärara, Malmskillnadsg. 35, O., Landskamrer, Valhallavägen 53, O.; G.; a. t r. t E. W., Målare, Volmaryxkullsg. 11, ss., C. A., Polisöfverkonst., Agncg. 2, K.; a. t. a. t. Söder 203. Kungsh Berta M., Postexp., Handtverkareg. 10, K. & Lundin, Rak o. Frisersalong, Rege Elvira, Postexp. (Sthl m 1, afg.), Upsalag. ringsg, 9, G.; a. t I, Va.; r. t Nils, Skräddare, Folkangag. 93, So.; a. t. Anders, Skräddare, Mästersamuelsg. 23 III, G.: a...t. Brunkeb. 30,08. Johan Gustaf, Slakteriidk., Götg. 81, Bä. A. A., Ankefru, Kungstensg. 48, Va. J., Smålandsg. 42, G. Landin, Curt, Byråingenjör, Tunnelg. 19 BIll, Landenius, Oscar, Blomsterhandel, Drott G. ningg. 11, G.; a. t. 4815, r. t. 5737, Gustaf, Disponent, Dalag, 2, G.; r. t. telegr.adr. Blommor; bost. Kungsholms 11534, a. t torg 5 IV, K.; a. t. Kungsh. 452, r. t. Fanny, Folkskolel.a, Brännkyrkag. 27, Sä. Kungsh. 71. Agnes, Fröken, Engelbrektsg. 5, O. Emil, Drottningholmsvägen 12 A, K.; Knut, Ingenjör, Västmannag. 25 n. b., Va. a. t. Kungsh Jolm, Kem. tekn. Ingenjör och aukt. Lander. Fritz L. E. Oison, A.l,llan.i Förmynd. Handelskemist i Stockholm; bost.grefg. kamm., Braheg. 25, O.; a. t. 1051, kl. 11, Ö. D}.; träffas å Kem. tekn. byrån, 112. Drottninggatan 40, G., säkrast kl. 13; Gustaf Oison, Amanuens, Karlbergsvä se Kem. tekn. byrån. gen 24, Va. Carolina, Matvaruaffär, Krukmakareg. 20, Lilly, Fröken, S:t Eriksg. 90, Va. Sä.; a. t O., f. d. Lok.förare, S:t Eriksg.90, Va. A., Modehandl:a, Drottningg. 1.02, Va. Landergren, Anna K, Doktor:a, Karlbergs J. A. Skrädd., Jungfrug. 35, O. vägen 61, Va. A., Telegrafist, Västmatmag. 43, Va. Ebba, Fröken, Bergsg. 1, K. C. O.. Uppbördsman i 29:de roten, S:t Nathalia, Fröken, Köpmanbrinken 10, St. Eriksg. 43, K.; kl. 23;.a. t Landerholm, K. G., Byggm., Drottningg. Olof, Urmakare, Braheg. 26, Ö.; a. t.10825; 73 A, G. bost. Alkistan. Adolf, Grossh., Tegnersg. 35, Va. A., Vaktmäst., Heleneborgsg. 17, ~ä. Landewall, Gust. Erik, Byggnadsinspektör, Carl O.,..Verkm., Grefmagnig. Hi, Ö.Dj.; Karlavägen 50, O.D}. a. t. Osterrn Landfeldt, J. W., Färghandl., Handtverkareg. Landkvist, W. F., Birgerjarlsg. 109 B, Va.; 15, K.; a. t a. t. Vasa 497. G. Aug., Målare, firma Landfeldt & Co; Landmark,.S. A., f. d. Vaktm., Greftureg. bost. Hufvudsta; a. t. Hufv:a 39; verkst. 36 B, O. G:Ja Kungsholrnsbrog. 23, G.; rums, Karl Aug., Öfvermaskinist v. Sthlrns dekorations, möbel o, skyltmålning. Vattenverk, Götg. 96, Si). Joh. H., Prokurist, Hvilan, Fridhem, Lilje Landorff, E., Grossh., Ynglingag. 13, Va. holmen; a. t. Petersberg Landquist, John, Fil. dr, Kungsklippan7 A, Landgren, Axel, Apotekare, Karlavägen 34, O. K. P. A. H., Banktjänsteman, Ringvägen C. A. E., Kyrkoherde. Högbergsg. 17,' Sä. 133, ss. Elin Wägner, Redaktionssekr. i Idun, Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt.a, Kungsklippan 7 A, K. Malmskillnadsg. 35, G.; a. t Landqvist, Axel E, Fastighetsäg., Rör Werner, Direktör, Drottningg. 73 C", G'l strandsg. 50, Va. Hanna, Doktor:a, Malmskillnadsg. 35, Terese, Fru, Odeng. 56, Va. G.; a. t , r. t. Norr 143. Rud., Skeppsmäkleriflrrna, Befraktn.agen Karl Gösta, Fil. dr., Norrtullsg. 24 lii, Va. tur o. Spedition, Skeppsbron 20 1, St. E., Grossh., Vasag. 41, G. & Co, Go' Tullåkeri, Skeppsbrpn 36, St. Karin, Gymnastikdir., Malmskillnadsg. K. A., Akare, Villa Linnea, Arstaskog, 35, G.; a. t Liljeholmen. Ivar, Ingenjör, Kammakareg. 8; Va.; a. t. Landroth, S. G. E. P:son, Bokh., Johan Brunkeb nesg. 28, G. P. G., Ingenjör, Flemingg. 45, K. Landsberg, C. W., Riddarhustorget 18, St. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 488 Landsfören föl' kvinnans politiska röstriittlauge. Landsföreningen för kvinnans politiska röst Landtförsvarsdepartementet, Mynttorg. 2 rätt, expo Lästmaka.reg. 6, G.: a. t. Sthlm , r. t. Norr 600; sekr.: E. Bo Landtmannabladet, se Lantmannabladet. heman, Karlavägen 46, O.Dj.; a. t. Landtmanna och kreditkassan, D. Arono Österm. 3358, r. t. Österm, H7. witsch & Co., Kommanditbol., hufvud Landsföreningen för Sveriges Tobakshand kontor: Arsenalsg. 8 D, Sthlm 15, aflare, N. Smedjeg. 36, G. delningskontor: Västerlångg.17, Stock Landskansliet, Stockholms läns, Brunke holm 15. bergsg. 6, G. Exp.tid kl. 10 f. m.2 Landtmanson, K., Ingenjör, Statsinsp.. öfver e. m.: Landssekr. mottagn.tid kl. 11 elektr. anläggu., Skeppareg. 29, O.; r. t. f. ru.1 e. m. Osterrn Landskontoret, Stockholms läns, Brunkc Landtmäterikontoret, Sthlms läns, Beridarebergsg. 6, G. Exp.tid kl. 10 f."m.2 bansg. 12, 112 tr., G.; öppet alla helgfria e. m. Landskamrerarens mottagn.tid dagar kl. 10 f. nl.1 e. m. under juni, kl. 11 f. m.1 e. m. juli o. aug. samt kl. 10 f. m.2 Landssekretariatet (Styrelse för Landsoran e. m. under jan. maj O. sept. dec.; nisationen, centralorganisation mellan r. t Sveriges fackförbund). Exp. Landsor Landtmäteristyrelsen, Kungl., V.1'rädgårdsg. ganisationens hus, Barnhusg. 16, G.; 2, Sthlm 16; r. t. 903; kl. 104; arkir. t. 178, a. t Ordf.: Herrn. vet 103, sommaren 102; r. t Lindqvist, Kassör: Ernst Söderbcrg, s Undervisuingskurser, Artillerig. 60 (f. d. Sekr.; Arvid Thorberg. 52), O. Landström. J. 'O., Byggnadsing., Valling.33, Landzen, Märta, Folkskolel.a, Birkag. 12, Va. G.; a. t Oscar, Lokornför., Tavastg. 15, So. K. E., Byråchef, Kungsholmsg. 4 K. Lang, Hjalmar, Bokh., Uplandsg. 68 IJl, Va.; Elise, Fru, Mariag. 81, Sä.' a. t. Vasa 376. C. G., Hyrkusk, St. Badstug. 47, Va.; a. t. Hilma, Fröken, Observatorielunden FII, 5188, r. t. 596; bost. 'I'egnersg. 1, Va. Va.; a. t. Vasa 40. Ernst, Kassör, Smålandsg. 40, G. Olga, Fröken, Mahuskil luadsg. 41 A, G. C.,Emil. W., Musiker, Grefmagnig. 14, Axel, Grossh., Ramnäskiittingar, Flott O. DJ. smiden, Dir. föl' Östra Makadamverken, J\Iärta, Sjuksköt:a, Sthlms hospital, f{,; Odeng. 92II, Va.;.1'. t. 4278, a. t a. t 6196, r. t Josef, Kammurrnusikus, Kv. Morgonsolen A., Ankefru, Uplandsg. 62, Va. 12, Lidingö Villastad. Augusta, Ankefru, Brännkyrkag. 14 B, Edvard, Målare, Rörstrandag. 16, Va. Sä: Gerda C., Skolförest:a, Prästgårdsg. 16 jij, G., Öfvering., Birgerjarlsg.vl lt, Va.; a. t. So J. E., Skrädd., Linneg. 39 A n.b., O.; a. t. Landtarbetsg'ifvareföreningarnes FulImäk tige, Kommendörsg.2, O.; a. t. L5109. Augusta, Äl,kefru, Grefmagnig. 11, Q.Dj. Landtbruksakademien, Mästersamuelsg. 47, Langborg, Bröderna, Birgerjarlsg. 8, O. Sthlrn 3. Gunnar, Grossh., Stocksund; a. t. Stock s Experimentalfält, utomroslagstuii;post sund 200, r. t. Stocks. 200 (Ameriadress Experimentalfältet. kanska Gummi A. B.).. s Förvaltningskommitte, Mästersamuelsg. Helmer, Grossh., Birgerjarlsg, 8, O.; Lost. 47, Sthlm 3. Torstensonsg. 8, O.1Ji s Handlingar och Tidskrift, Mästersa Per, Idrottsmagasinet, H. K. H. Kronmuelsg. 47II, Sthlm 3. prinsens Hofleverantör, Birg erjarlsg. ;), s Museum, Experimentalfältet, utom Ros Sthlm 7; r. t , a. t lagstuli; helgfria tisd., onsd., fred. Gurli, Kontorsskrifv., 'l'orntcbog. 50, Vn. o. lördagar kl. 123, söu o. helgda H. B., Ankefru, Rådmansg. 161, O. gal' 13, fritt. Lange, Karl H., Bankkamrer, SaltsjöNacka: Landtbruksklubben istockholm, adr, Sthlm 2. a. t. Nacka 87, r. t. JärIa 3~. Landtbruksstj relsen, Gamla Riksdagshuset, Hj., Bokh., Kaptensg. 15, 1/ 2 tr., O.Di; östra ing., Sthlm 2; registratorskon a' t. Österm toret öppet 1/211 1 /04. Hulda, Cizarr och Pappershandel, Dö Landtbruksveckans Byrå, Mästersamuelsg. belnsg, 63, Vn.; a. t. Vasa , G.; r. t George, Direktör, A.B. Pumpseparators Landteg endornsnämnd, Sthlms Stads, Myntg'j svenska förs.afd., Igeldamsg. ~, K.; 4 II, St. r. t. 1729, a. t ; bost. Storangen. Brand 8ch LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Lange, Anna, Fröken, Kommcndörsg.Bd, O. J E., Grossh., Osterlångg. 6, St.; r. t. 4182, a. t J. E., Handl., Valling. 8, G. T., Ingenjör, Högalidsg. 46, Bä. Gustaf, Kontorist, Drottningholmsviigen 5B, K.; r. t S. N., Kontorschef, Villa~. 4, O. Olof, Lärare, Götg. 97, Bä. Nils, Registrator o. Kommissionär i Jordbruksdepartem., Agneg. 16 I1, K. Maria, Sjuksköt:a, Katarina sjukhus, Bä. se äfven Lannge. Langelius, Gustaf, f. d. Kassör i Sthlms stads sparbank, Artillerig. 43, O.. Langemeier, M., Fru, Tyska Hemmet, Östermalmag. 62, O... Langenberg. E. E., Ankefru, Karlavägen 1B, O. von Langenberg. G.,Försäkr.tjänstem., Krukmakareg. 50, Bä. Langenheim, Sigrid, Fru, Skeppareg. 20, O.Dj. Langenskiöld, K., Frih., Bankofullmäktig, Karlavägen 29 (f. d. 1 e), O.. K. M., Skolkökslär:a, Storg. 21, O. Langer. O., Verkm., Drottningholmsvägen 12 1v, K. Langiet, Filip, Civiling., Lär. vid Tekn. Högskolan, Valhallavägen 123, Va. Valdemar, Re.daktör i. Sv. Dagbladet, Grefg. 13, O.; a. t. Osterm, Ch. V., Ankefru, kv. Luna 2, Torsvik. Lidingö; a. t. Lidingö 20. Langseth, J oh".e.. Förrådsförvalt., Stora vägen 42, O.Dj.; a. t Lannby, Gunnar, Journ., Karlbergsvägen 87 A v, Va.; a. t. Vasa Lanner, Alexander, Bokh., Katarina Bang. 11, Bä. ~ Fritz G., Groseh., 'J'järhofsg. 34, Bä. Vald., Handelsres., Skåneg. 51, So.; r. t Lina, Änkefru, Luntmakarez. 48\ Va. Lannerstedt, C. G., Snickare, Bräunkyrkag. 144, Bä. Launert, G. A., Pil. dr, Pipersg. 5 H, K. Lannes, Carl, Handl., Torsg'. 2, G. Frans. f. d. Kontrollör, Mar iag. 16 Al, Bä. Lannge, L W, Köpman, 'I'orkelKnutssonsg. 25, Bä. se äfven Lange. Lannmark, Joh. K:son, Fabrikör. Mek. Verkst. Rosenlundsg. 20, ss., r. t , a. t ; bost. 'I'orkelKnutssonsg. 16 B III, s«: a. t. Söder A., Verkm., Prästgårdag. 23, So. Lans, S. A., Lokomotivför., Torsg.48 H, Va. Lantan, A. M., Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 13, C.; affär Västerlångg. 54, St. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget LangeLarsson. 489 Lanthen, Anna, Fröken, Lamp, lysolje o. bosättn.affär samt fiskredskapshandel, Arsenalsg. 3, G. Lnntmannabladet, Aftonbladets och Dagens bilaga för odling och näringsflit. Redaktionsbyrå: Klara V. Kyrkog. 7, 2'/2 tr., Sthlm. Hufvudkontor: Vasag. 10, Sthlm 1. Lantz, Daniel, Damskrädd., Hamng. 36, G.; a. t L, Fru, St. Badstug. 5, G. Nils, Hof!akej, Slottsbacken 2, Bt. Nils R., Ingenjör, Telefonanläggn.,J akobsg. 28, G.; r. t. 9483, a. t. 7004; bost.. Klara S. Kyrkog. 4 11, G. Alfr., Kafeidk., Norrlandeg. 16][, G.; a. t : W., Tullvaktm., Genvägen 11, Enskede. Laquist, Anna, Fru, Odeng. 58, Va.; a. t. Vasa Orvar, Ingenjör, Grefmagnig. 18, O.Dj.; r. t Laqvist, A. J., Änkefru, Udeng. 58, Va. Larka, E. L., f. d. Guldsmed, Valhallavägen 107, Va. Beda, Exam. Sjukgymn., Vnlhallaväg n 107, Va. W.. Angbåtsexpedition & Spedit ionsuffär, S~eppsbron 10, St. _ W.,.Angbätskommissionär, Karlavägen 44, O. Dj.; kontor Skeppsbron 10, St. Larm, K., Vaktm., BirgerJarls torg 4, St, La Rose, Blomsterhandel, Sturcg. 30, O.; a. t. 5690, r. t Larsen, Severin, Direktör, Birgcrjarlsg. 32 1V, O. (Trygg hus); a. t. 1!J815. Larsen, J. C., & Co, Bleck o. plåtslageri, Lamp o. lyktfabrik, Skeppslanternor o. Metalltryckeri, Osterlångg. 43, Si. Se annons sid. 51. Olaf', & Co, Civil och Uniformsskrädderi, Biblioteksg. 51, G.: a. t J. Chr. V., Disp., kontor St. Vattug 18, G.; r. t. o. a. t. 5304; bos t. Enskede. (Larssön), R., Fil. Iic., Läroverksadj., Svcdenborgsg. 7, Sä. E. N., Kapten, Roslagsg. 9 (f. d. 27), Va. F. J.,.Kungl. Kammarmusiker, Grefg. 31, O.: a. t. Osterm J. W., Köpman, Torsg. 48 A, Va.; r. t. Vasa 271. Thorwald, Musiker (Rep. af alla slags träblåsinstrum.), Grefc. 51 III t. V., O. N., Operasång:a, Storg. '44 1Il, O.Di f Larsson ; 2Larson. 2 C. F., Agent för Hellefors Bruks Aktieb., Uplandsg. 38, Va. _I A~gust, Agenturaffär. Greftureg. 50 A, O.; a. t. Österrn SVEA. 13 Drottninggatan.

10 490 Larsson. IEarS8Oil;2Larson. llillrsson; 2Larson~~~ ' Bröderna, &. Co (E. F. Larsson LarssonOrfbn), Skeppsbron och A. ~1 24, St. Olof, Boktryckare, a. t Skeppareg. 121,Ö.D).; Agentur, inkasso o. bankiraffärer; _, Alf., Byggm., Krokvägen 21, Enskede. Agentur för Amerikanlinien, Anchor ' F. G., Byggrn; Riddareg. 14, O.; r. t. Linien, Hvita StjärnDominion Li 11795; a. t. Osterrn, nien, DominionLinien, Hamburg ' Gust., Byggm., Renstjernasg. 16, Sö. AmerikaLinien, BremenLinien (Nord _, Johan, f. d. Byggm., Upsalag...5, Va. deutscher Lloyd), HollandAmerika _, K. G, Byggm., Linneg. 15 V, O. Linien, RedStarLinien och RoyalLi _I E, Byggnadsing., Hornsg. 59 A, Sö.; a. t. nien till Amerika och Canada, Union Castle Linien m. fl. till Sydafrika, _, r. R., Byggnadsing., Ringvägen 106, So. OrientJinien m. fl. till Australien, Ost _, Per David, Byggnadsing., Vidarg. 3, Va. indien m. fl., Royal Holland Lloyd, ' Sigfrid, Byggnadsing, Sköldungag. 8, O.; Royal mail och Pacificlinien m. fl. till a. t. 19;J90, r. t. Osterm Sydamerika o. Västindien; till kontoret _, Martha, Centralförmedlingen, St. Nyg. 44, a. t o.. r. t. 4485; till bostaden, St.; r. t.12834,a. t.2313: bost. Tjärhofsg. Villag. 17, Ö., a. t. 5524, r. t , Sö.; a. t. Söder mrnarhostadFrankenburg; a. t.skuru _, Amanda, Cigarraffär, S:t Eriksg. 24, K., bro 61. r. t ' Sam., Aktuarie i Statistiska centralbyrån, ' E., Cigarr o. tobakshandel, Roslagsg. 9 III(f. d.27), Va.; r. t Sö.; r. t Hornsg. 29 C, _1 J., &Co, Annons o. platsbyrå, Malmskill _, Elis 1., Civilingenjör, Regeringsg. 49lIl, nadsg. 38, C. C.; a. t. Brunkeb, 190. _2 Anna, bitr. Arhetsförest:a, Flemingg. 22, K. _, Knut, Civiling., Tomtebog. 31V, Va.; a. t. _2 Carl, Artist, atelje Riddareg. 28, Ö. Vasa _1 Aug., Assist. v. Telegrafv., Dalag. 28 n. b.,, Gerda, Diakonissa, Flemingg. 22, K. Va. _, Efr., DiplomIngenjör, Kungsg. 72, C.; _1 Oscar, Assist. v. Telegrafv., Dalag. 28" b., a. t Va. _, Carl, Direktör, Braheg. 24, O. 's Automatfabrik, Prästgårdsg. 29 &31, Sö. _2 J. P., Direktör, Valling. 32, C. _2 K. A., Bagare, Södermannag. 43, Sö. ' Mauritz, Direktör, Prästgårdsg. 29 & 31, _1 G. E., Bageriidk., Nynäs 12, Liljeholrnen. Sö. _2 F., Bankokommissarie, Bergsg. 7 BlI, K.; _2 Alfr., Disponent, Pilg'. 48, K. r. t ' Axel E., Disponent, Norrtullsg. ö A, Va.; _, Erik, Banktjänsteman, Rörstrandsg. 36, r. t Va.; a. t. Vasa _2 H., Distriktschef, Tomtebog. 4411l, Va. _2 Magnus, Banktjänsteman, Sturez. 26, Ö. ' A. F., Fabriksmästare. Hagag. 18, Va. _, Sam, Banktjänsteman, Slöjdg. 7 I1I, C. ' J., Fabr., Sergelg. 41 ö. g., C. ' A., f. Strömberg, Barnmorska, Rege _1 R., Fabr., Kammakareg. 44, Ya.; a. t. ' ringsg. 49, C.: 1'. t. Norr 42. Jenny, Barnm., Skåneg. 15, Sö ; Va. bost. Valhallavägen 109 & 111, _, Otto (L. O. Mellins Eftr.), Bildhuggare _1 P. O., Fastighetsäg., Vidarg. 3, Va.; a. t. (trä o. gips), Karnmakareg, ~!2,Va.; a. t Bost. Alfsjö gård, Alfsjö. _1 G. Adolf, Fil. kand., Amanuens l Sthlrns _, E. A., Biljardäg., Badstug. 5,..Sö. stads Stat. kontur, Vanadisvägen 43, _2 Carl, Bokfiirlagsexped., Klara O. Kyrkog. Va.; a. t , r. t. Vasa " b., C.; r. t , a. t _1 Yngve, Fil. lic., Villa Mullberget, Nedre ' Carl, Bokförlägg. (Utgifvare af Stock Manilla, Ö.Dj.; r. t holms Handelstidning), Klara Ö. Kyr _1 P. O., Finsnickeri, Stureparken 1, Ö. kog. 12, C.; a. t. o. r. t. _1 Oscar, Folkskolelär., Heimdalsg. 4, Va. _2 A. F., Bokh. hos Postsparbanken, Dö _, Per, Folkskolelär., Västmannag. 17 A, Va. helnsg. 51, C.; a. t. Brunkeb _, Augusta, Folkskolel:a, Frejg. 2, Va. _1 E., Bokh., Prästgårdag. 15 A ", ss. _2 Ester, Folkskolel:a, Torntebog. 50, Va. _, H. D., Bokh., Margaretavägen 15,Enskede. ' Gertrud, Folkskolel:a, Baldersvägen 7, 1 Nils, Boktryckare, firma Stockholms Enskede. Tryckeriet, Scheeleg.17, K.; a. t ; best, Kungsklippan 7B, K.; a. t. Kungsh. _, Lydia, Folkskolel:a, holmen. Reymersholm, Lilje _2 Maja, Folkskolel:a, Heimdalsg. 4, Va. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 'Drottninggatan.

11 Larsson, 491 ita~.son; ~ Larson_.~. _~. ~. 1 Lars!lon;2 Larsen. _2 Maria, f. 'l'horelli, Folkskolel.a, Pilg. 50, K. _.' Oscar F., Grossh., Karlbergsvägen 11, Va. _2 Amelie, Fru, Odeng. 49, Va.; a. t. Vasa _2 Victor, Grossh., Dalag. 7, Va.; a. t , r. t. Vasa 743. _2 Elin F., Fru, Heimdalsg. 3, Va.; a. t. _2 Victor, Grossh., Johansson & Carlanders Vasa Afdeln.kont., Lager af Korsetter o. _2 Emma J., Fru, Cigarrh., Bergsg. 37 A II, Reformlif, Vasag. 14, Sthlm 1. K.; 'a, t. Kungsh _1 Maria, Gymnastikdir., Hornsg. 29 B, Bä.; _, _2 Hanna, Fru, 'l'unnelg. 14, C. a. t. Söder 216. Math., Fru, Banerg. 4II, O.D}.; a. t _, Alb., Handelsbitr., Östermalmsg I,O.; _, Sofia, Fru, Tavastg. 18, So., a. t. Söder a. t. Osterm _2 Elin, Handelsidk:a, Pilvägen 1, Gröndal, _2 Sophie, Fru, Artillerig. 30 ' (f. d. 28), O.; Liljeholmen. r. t _1 J ohanna, Handelsidk:a, Greftureg. 72, O. _1 Agnes, Fröken, Lysolje. o. Bosättnings _2 Waldemar, Handelsres., Rörstrandsg. 52 IV, affär, Hornsg. 54, Bä. Va.; a. t. Vasa _, Al wa, Fröken, Mästersamuelsg '; 3, C. _2 A., Handl., Mosebacketorg 6, Bä. _, Brita, Fröken, Skeppareg. 8 IV, O.D}.; a. t. _1 A., Handl., Apelbergsg. 42, C. Osterrn, _, Andreas, HandI. (viktualic), Uplandsg. _2 Clara, Fröken. Kontorist, Styrmansg. 5, 45, Va.; bost. Observatorieg. 6 1, Va. O.Dj.; a. t. Österm _2 B. Aug., f.d.handi.,malmskillnadsg. 26,'C' _2 Hilda, Fröken, Skeppareg. 8 1V, O.Dj.; a. t. _, C. A., Handl., 'I'orsg. 40 n. b. Ö. g., Va. Osterm _2 C. K, Handl., Badstug. 38, Bä.; a. t. 3883; _2 Ida, Fröken, Drottningg. IPI!, C. (Abe bost. Timmermansg. 2, Bä. nius' kontor); a. t _, E. A., Handl., Dalag. 39, Va. _2 Lizzie, Fröken, Skeppareg. 6, O.; a. t. _1 Helmer, Fredric Eens Eftr., Handl., Val hallavägen 105, Va. _2 Magnus), Förrådsbokh., Erstag. 26, ss, _IS, J., Ertr., K. Tillber/!. HandI. (speceri), a. t. Söder Södermannag. 7, Bä. _, K. L., Försäkringsinsp., Hornsberg, _1 J. W., Handl., Skärgårdsg. 13, St.; r. t. Adamsberg, K. Staden 5; bost. Skaraborgsg. 10, Bä. _1 Thomas, Försäkringstjänstem. (pil Örs. _, Karl, HandI. (gam, väfnads, trikå o. anst. Trygg), Skeppareg. 22, O.D}. hvitvaruaffär), Barnhusg. _1 A., Förvaltare, Danviksg. 5, Bä. Drottningg. 73 e, C.. 12, C.; butik _2 And. Gust., Garn, Väfnads o. Hvitvaru _1 L. H., Handl, (kommissionsaffär), Hötorgsaffär, Flemingg. 13 o. 48, K.; Söder basaren 10, C... mannag. 19, Sti.; Roslagsg. 16, Va.; ' L. J., HandI. (viktualie), Nybrog. 15 A, O. Folkungag. 97, So.; bost. Saltsjöbaden; _, P. A., Handl., Mariag. 16 B, Bä. a. t. Saltsjöb _, P. Gotth., f. d. Handl., Kungsholmsg. 13 1I, _1 Wilh., Gasmäst., Osterm Ropsten, Värtan; 1'. t. K. _1 Reinhold,. HandI. (kött o. fläskl, Vasa _, Fredr, Wilh., Gjutmäst., Långholmsg. hallen, Va.; a. t. 7458, r. t. 1269; 12 H. Bä. bost. Vegag. 4, Va.; a. t ankn. _1 Nils, Glasmästare, Klara N.Kyrkog.15,C. _1 Johan, f. d. Hemmansäg., Skaraborgsg. _2 N. J., Godsäg., Parkg. 2, K.; r. t lo, Bä... _, P. A. L., Godsäg., Rörstrundsg. 40, Va. _, L., Hoffotograf, Humlegårdsg. 21, O.; _1 A., Grossh., Tegnersg. 14, Va.; r. t. 412~. bost. Baldersg. 6, O... _, A. Gustaf, Grossh., Valhallavägen 27. II O. _1 Frans Edward, Hofrnäst., Sibylleg. 11, O. _2 Adler, f. d. Grossh., Strandvägen 29, o.bj.; _2 Wilh, F., Hofslagare. S:t Eriks Bryggeri; a. t. 7l 64, r. t bost, Bergsg. 37All, K. _2 Alfr.,Grossh., Odeng.106 IV, Va.; 1'.t., ' Clara, Hotell, Birgerjarlsg. 23, C. _, E. F" Grossh., Bankir, Villag. 17, O.; fil" _, L. E., Husägare, Hornsg. 12, Bä. ma Bröderna Larsson & 0:0, kontor _, N., Hyrkusk, Döbelnsg. 54, Va. Skeppsbron 24, Si.: till bostaden a. t. _2 Alf., Ingenjör, Norrtullsg. 24, Va.; a. t. 5524, r. t ; till kontoret a. t. Vasa 8163, r. t och r. t Sommarbostad: _1 Alfr., Ingenjör v. Rosenviks varf, Asög. Frankenburg; a. t. Skurubro A II, Bä. _, N. J., Grossh. o. Egendomsmäkl., Dö _1 Anders, Ingenjör, Inedalsg. 21, K. belnsg. 53, Va.; a. t , r. t ' Herman, Ingenjör, Upsalag. 5, Va. Brand och Lift'örsäkringsAktiebolaget SVEA. t3 DrottninggataD.

12 492 Larsson. 1r.arssoIl;2tarson. l Larsson; 2 Larson. _1 Hj., Ingenjör, Parkg. 8, K. ' Sigrid, Lärara, Jungfrug. 31m, O.; r. t. _I I var O., Ing., Dir.assist. i Svenska Ar. Östorm betsgifvareför., bost. Storängen; r. t. _, E. V., Lärov.adj., Högbergsg , So.; Storängen 29. a. t ' J. Aug., Ing. vid Bolinders Mek. Verkst., _1 John F., Manufakturhandel (inneh. Axel Parkg. 8, K.; a. t. Kungsh Larsson). Västerlångg. 31, Sir; bost. s. h. ' Ragnar K, Ingenjör, kontor Drottningg. " K. O. L., l\farinintend., Stadsg!1rden 8,Bö. 151\', C. (fabrik i Södertälje); r. t. _1 H. G., Maskininspektör, Krokvägen 4G r 5290, a. t & 7575, bost. Styr Enskede. mansg. 19 1, O.; r. t. IQ.190, a. t _I Aug. Wilh., Maskinist, Flcmingg. 31, K. ' C.. ;R. F., Inkasserare, Ostermalrnsg, 33, _2 Gunnar, Med. kand., Karolinska Insti O.; a. t tutet, K. _I Claes Otto, Inspektionskonst.,Surbrunllsg. _, J., Metallfabr., Sergelg. 41 ö. g., C ö. g., uppg. A, Va. _1 John W., Musikdir., Organist i Katarina _1 Eduard, f. d. Inspektor, Observatorielun kyrka, Tjärhofsg. 51V,Sc.; a. t , den 11, Va. r. t. Söder 458. ' J. A.o Journalist, Nytorgsg. 21 A IV Bö. _2 Alfhild, Musiklär:a, Jungfrug. 31, O.; r. t. _1 Ad. F., Jur. affärsbyrå. Karlsviksg. 11, K. Österm _1 Olof, Jur. kand., Praktiserande jurist, _1 L. P., f. d. Målarmäst., Linneg. 31, O.. Regeringsg.40, C.; a. t , r. t. 910~. _I Nils, Målarmäst., verkst. ~iddareg. 4, O.; _I Gustaf, Kafeidk. (Gröna stugan), Kyrko bost... Lilljansplan 6, O.; a. t , gårdsväg. 46, Enskede; a. t Ensk r. t. Osterm ' E. W., e. Q. Kammarskrifv., Dalag. 34, Va. _1 Wilh., Målarrnäst., Kungsholmsg. 20, K. ' John S., e. o. Kammarskrifv. i Uppb. ' & Sundberg, Målarmäst., Parkg. lo, K. verket o. Postexp., Kl. Norra Kyrkog. ' Frans, Möbelaffär, Hornsg. 29 D, Sii.; a. 27, C.; a. t. Brunkeb t o _1 Hugo, Kamrer i Litförs. bol. Svecia, Korn _1 Eskil, Organist, Baldersg. 8 A, O. mendörsg. 12, O. ' J. Aug., Ornamentsbildhugg., Surbrunnsg. _. Karl Joh., f. d. Kamrer, Karlbergsvägen 4 ö. g., Va.; bost, Baldersg. 8A, O. 24, Va. ' Alex., Papper en gros, Repr. Sundsvall s ' C. A., Kassör, Dal ag. 27 III, Va. Cellnl. A.B., Hjerpens Pappersbruk, ' D. E., Kassör, Högbergsg. 54', Bö... Fengerfors Bruks A.B., Dalle Frares ' Otto E.. Kassör, Torstensonsg. 9'V, O.Dj. & Lecomte m. fl., Rosenbad 2, C.; r. t. _.1 Dath, Kontorist, Markvardg. 2" b., Va.; 7266, a. t a. t. Vasa ' J.L.,Polisöfverkonst., Fridasborg, Bränn ' Eskil, Kontorist, Klara N. Kyrkog. 15, C. kyrka; postadr. Sthlm. 20; a. t. En I Filip, Kontorist, Davidbagaresg , C. skede 221. _, Axel, Kontrollör, Markvardsg. 2 u.b., Va.; ' E. Ludv., l:e Postesp., Blasieholmstorz 9.C. a. t. Vasa _2 N., Postexp., Karlbergsvägen j? A"!, Va. 's,.j. K, Korgfabrik, Jakobsbergsg. 32, C.; ' Anshelm, Prakt. läkare, spec. Öron, Näsa. t ;). o. Halssjukd, Hvard. 910, 34, _, C. V., Kyrkoherde, Parmmätareg. 3,.K.; helgd. 101 I. Under sommaren l juni a. t , r. t. Knngsh. 3?4. 10 sept. alla hvard., utom lörd., 9 _1 Alex., Köpman. Banerg. 17 1l1, O.Dj., kon 11, 12; Södermalmstorg 4", Bö.; tor Rosenbad 2. a. t. Söder 1444, r. t _l Carl, Köpman, Uplandsg. 22, Va.; a. t. _I J. N. S., Predikant, Kungsg. 88, K ' Petrus, Predikant, Rådmansg , Va. ' Carl Edward, Köpm., Inedalsg, 7 B'v, K; ' A. P., Red., 'Ijärhofsz. 18, Bö.; a. t Repr. f. Velociped A.B. August Lind ' Hjalmar, Redaktör, Inedalsg. 21, K. blad. ' F. O., Sadelmak., Sot Paulsg, 19, Bö.; _2 A.,.. Lagerchef, Braheg , O.; a. t. verkst. s. g. 11. Ostorm _2 Constance, Sjukgymnast, Sköldungag, 6, _I Josefina, Lamp o. Lysoljeaffär, Kat. Bang. O.; a. t , ss., a. t ; bost. ", g, 15. ' H. K., Sjuksköt:a, Sibylleg. 38, O, I O. I. V.. Lektor, Florag. ]8, O. ' Sarah, Sjuksköterska, Villag. 21, O.; a. t. ' A. W., Litförsäkr.i.nsp., Bondeg. 5 A, 8ö. Osterm ' Judit, Läraria vid Ahlinska ekolan.kungs _, Oskar, Skeppsm.ätningsöfverkontrollör, g 72, C.; a. t Sibylleg. 44, O. Brand och Liff"drsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 fl,arsson; 2 Larson:.~... LnrssoueLandon. 493 ~~~~~~~~~~~~~~~.~l Larsson; 2 Larsou. _, Anna, Skjortfabrik; firman äges af Gu ' N. A., Typograf,Midtelvägen 12, Enskede. stafva A. Hall, :Takobsg. 8, C. ' Erik, Vaktm. (Kommerskoll.), Braheg.17, ' Ernst, Skohandl., Ofre Munkbron 3, St., O. bost, Stortorget 18 & 20, St. ' F. W., l:e Vaktm. (Landtförsvarsdep.),._, Olof, Skräddare, Regeringsg. 72 C", C. Munkbrog. 2 1II, St.; a. t. Brunkeb _, & Co, R, Skrädderiaffär, Norrlandag. 5, C. ' G. Z., Vaktm. (Konstnärshuset), Små _'O., Skrädderiidk., Regeringsg. 95 B, C. landsg. 7, C. Larssons, Carl, Slakteriaktiebolag, Dir. _I Hugo, Vaktm. (Riksb. Sedeltryck.),Bag Carl O.; Larsson. Kontor: Brahez. 24, r. t. 1306, a. t o gensg , St. _2 Julius, I:e vaktrn, (armeförvaltningen), Försäljningslokaler: Braheg, 24, O., Jakobsg. 30, C. Bryggarea. 10, C., o. Regeringsg. 40. C., ' L., Vaktm. (Skand. Kreditaktieb.), Svef. d. J. E. Carlsson; r. t. 763, a. t dcnborgsg. 13 III, Sä. _, C., Smidesverkstad, Norrbackag. 20, Va.; _2 L. E., 1:e Vaktm. (Utrikesdep.), Gust. a. t Act.. torg' 1, C," _, Anders, Snickare, vice Värd, Högbergsg. ' L. G., Vaktm. hos Ofverståth.ämb., Slotts 50, Sä. backen 6, St.; bost. Hagag. 18, Va. _, C., Snickare, Roslagsg, 19 (f. d. 37), Va. ' L. G., Vaktm., Götg. 29 1I ö. g., Sä. _, Emil, S nickar.e(allm,ogemöbel), VillaLud ' Olof E. K., Vaktm. (Artilleristaben), vigsberg, Örby, Älfsjö. Artillerigården, Sthlm 7. _, & Johansson, Snickare, Frejg. 38, Va. ' P. J., Vaktm. (Malmqvistska barnuppf. _2 C. A., Snickeriförest., Brunneg. 14 IIl, C.; anst.), TorkelKnutssonsg. 22, Sii. a. t. Brunkeb _, Valdemar, Vaktrn., Malmtorgsg. 10, C. _, A. W., Sockerbagare, Hornsg, 22. Sä. ' Erland, Vedhandl., upplag Helsingeg. 43, _, Arvid, Speceri, Konserv 0_ Kaffehandel. Va.; a. t ; bost. Uplandsg. 85, Va. Regeringsg. 77, C.; a. t. 5496, r. t. 5428; ' Anders G., Verkmäst. (HuvannaMagas. bost. s. g. 56I.. Cigarrfabr.), R:t Paulsg. 36, Sä. _, Arvid, f. d. Stadsfogdc, Asög , Sä. ' C. J., Verkmäst., Döbelnsg. ~.1, Va. _, B. A., Stallmästare, Olandsg. 17 E, Sii.; _, C. J., Verkm., Ekbacken 3, Alfsjö. a. t. Södor _1 Per, Åkare, Tegnersg , Va.; a. t. ' Jacob '1'., Statsråd o. Chef för Sjöför Brunkeb, 779. svarsdep., TllUuelg. 20Bw, C. _1 G. E., ~\keriförest., Döbelnsg. 85, Va. _2 Karl J., Stämn:man, Skärgårdsg. 8 B III, : C. O., ~ngslupsbef~lh., Hökensg. 10, ss. St. A. W., Ankefru, Norrtullsg. 49, Va., a. t. _2 Sofia, Syatelje, Fröken, Karlavägen 43 n.b. Vasa J333. (f. d. 15 A), O.; a. t _, Anna, Änkefru, Bergsg. 39, K.; a. t. _, R., Sybehörsaffär, a. t Norrtullag. 24, Va.; Kungsh _, Anna, Ankefru, Homsg , So.; a. t. " H., Sybehörs o. hvitvaruaffär, torieg. 11, Va.; a. t Observa _, Söder 2 ~.6. Ebba E., Ankefru, Hornsg.. 33 A, Sä. _, Gustaf, Tandliik., Regeringsg. 15, C.; råd ' Hulda S. A., Ankefru, Uplandsg. 87, Va.; frågn.tid 1 2 helgfria dagar, andra a. t tider efteröfverenskommelse; a. t _, Olga, An kefru, Greftureg. 54, O. _1 Thyra, e. o. Telegrafist, Luntmakarcg.81, ' Lennart, Storängen ; kontor,bredgrund Va. 2, St.; 1'. t. 9590, a. t _, Anders, Tillsyningsman v. Fattigvårds Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrkonämnden, Skomakareg. 13 IV, St. brinken 12, Sthlm 2. _, J. Hj., Tillsyningsman, Jarlag. 43 Asp Laseen, Göran, Kamrer, Jakobsbergsg. 34, udden. 'C.; a. t. Brunkeb _, Emil, Tjänstemun v. Gasv., Svarte nsg. 20, Lassen, Carl, Aktiebolaget, se A.B. Carl Sä. Lassen och annons sid. 114 _, Valfr., 'I'jänstern. i Svenska Glasförsäkr. Lassen, Anna, Fru, Grefg. 43, O. A.. B., Scheeleg. 13, K. Lassman,..G. A, Agenturaffär, ::ityrrnansg. _" Carl, Trafikchef vid Saltsjöbanan ; bost. 49, O.Dj.; r. t. Osterrn, Saltsjöbaden ; 1'. t. Saltsjöbadcn 4, a. t. Laude, D. K, Postexp., Rvgerlngsg. 91, C. Raltsjöbaden 1. Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug. 20, (J. _, Wilhelm, 'I'räv aruhand l., Värtan; r. t. J., Fröken, Greftureg. 34 A, O , a. t. Värtan 80. J. R. S., Bergsg t. h., [(. Brand ICII L1ft'örsäkrlngsAktlebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

14 494 LauensteinLeander. Lauenstein, E., Fru, Cigarraifär, svartmang./ Laur.in, Carl, verkst. Direktör i Aktiebol. 27, St. Lauhren, N. L., Civiling., Parkvägen 16, En Jacob Bagges Villag. 11, O. Sedeltryckeri, Ingenjör, skede; a. t. Enskede 271. Theodor, Grossh., Oxtorgsg. 9 B, C.; a. t. L., Ingenjörsfirma, se Ingenjörsfirman L. o. r. t Lauhreu 0(;11 annons å kartan. Ida, Handelsidk:a, Sibylleg. 43 & 45, O.; Laurell, A. Yngwe, Amanuens, Holländareg. bod Norrlandsg. 7, C. 1') CThorsten, Herr (P. A. Norstedt & söner), R. ~L.,Byggnadsing., Flemingg. 48, K. Ekarne, O.Dj.; a. t. Djurgården 82, Anna, Fröken, Björngårdsg. 23, Sii. r. t Signe, Fröken, Sibylleg. 9, O. Adolf, Journah.st, S:t Enksg. 12, K.; a. t. Karl J., Ingenjör (Sthlms Elektricitets ~ung~h. 37ö. ". IV T verk), Uplandsg, 56 Il, Va. Eric, Kopm~n, S:t Enksg. 10,IL; a. t. E., Komminister, Frejg. 2511, Va. Kungsh. "O 03. " O. H., f. d. Läderhandlande. Hökensg, Gust~f, Postexp., KarIbergsvag. 47 B, Va t. h., ss, a. t. Söder 00. Hen:.lC, Urmak.,. Slusspl., ~.3, St.; bost. Esther, Lärar:a, Dalag. 401, Va.; a. t. Gotg. 50, So., mg. fr. Asög, s, C.F.,. Söner, Urkronometermak., Ur C. A., Löjtnant, Birgerjarlsg, 57, Va. o. Optisk handel, Slussplan 63, St., a. t. Gunnar, Löjtnant, Surbrunnsg. 281V,Va.; o r. t. Vasa 383. Carolina, Ankefm, Klarabergsg.,,3, C.; Inez, Prakt. läkare (spec. Sibylleg. 9, O.; mottagn. Barnsjukd.), hvard. 34, a. t l" ;" Carl G., Bellmansgo. 6 o. g., So.; a. t. helgd Etabl. 1~~4... Ragnar, Prokurist, Frejg. 62, Va.; r. t. Launtzen, Dagmar, Lärar:a, Braheg. 3~, G.; Vasa a. t Carolina, exam. o. legitim. Sjukgymnast, Carl, Skeppareg. 27,. O. " Hökensg, 1u, so: a. t. Söder 90. Lavass, M.,.Fru, Hand:ldk:a, Brannkyrkag. Chr., Ankefru, Karlaplan 6, O.Dj..179, So. " Axel, Ofverste, Birgerjarlsg. 57, Va. ~ll'ger, Handl:, Va.:fsg. 19, S?'.. L < C '1' F lk k l l H l. l? Laven, Georg, Direktör, ArtIJJeng. 32 (f. d. auren, eci la, orks o e :a, tl smgeg. u, 28 B), O. B ~a. F "k L'll' l 4lV O N., Inspektionskonst., St. Badstug. 86, Il a, ro en, l J~nsp an, : Va.; a. t. Vasa 405. Aug., MetaJJtrycken, Braheg. 23, O.; a. t. s Kolimport A.B., Mälartorget 15 l1l,. 2~9 39; bo~t. s., g. 31. '. 11l Sthlm 2. Försäljning af stenkol, koks LaUIemus,. Maria,..Ankefru, Lmneg. 79, o. antracit i parti och minut, r. t O.DJ.; a '. t. O~ter~ " o. 8754, a. t o Tele Laurent, AleXIS, I?~rektor, Hornsg, 39, So. grafadr.»lavenkol», Kontorstid 95. Knut A.,.IngenJor, Bergsunds mek. verk Albin, SkådespeL, Artillerig. 10, O. stad, So.. Lavenius, J. Th.; Målarmäst., Upsalag. 8, Bernh., Kontons~, Stortorget 7, St. Va.; a. t , r. t. Vasa 843. Helena, Modeaffar, Greftureg. 9, O.; a. t. Lavett, O. E., Sergeant, Storg. 33, O.D} " " Lavy, Felix, Köpman, Dl'ottningg. 94, C.; Jo~n, MobelhandL, Blrgerprlsg: 15, C., bost. Vidarg. 5, Va. mf5' fr. Jakobsbergsg.; privatbest. Vilh., Köpman, Drottningg. 94, G.; bost, VIggbyholm. Vidarg. 5 Va. Edv., Prakt. läkare, Vasag ,C. Bröst, Lazarolfabriken' (Tekn. Fabriken Helios) Nyh.als och nässjukdoma~" Motta~nings. brog. 15 B, O.; a. t. o. r. t. 53 6'7. t~.dhvardagar '/2910 f. m., 1~ e. m.: Lea n, Aktieb., verkst. dir. P. J. Löfström, son o. helgdagar 910 f. m.; under Birgerjarlsg. 15, C.; r. t. 1381, a. t. sommaren hvardagar 13 e. m.; a. t , r. t Leander, J. A., Arbetschef, Nyterget 6, Sä.; Laurents, Gurli, Fröken, Fil. kand., Poppelg. a. t , St. Gröndal, Li ljeho lmen. Edit, Folkskolel:a, Fjällg. 20, Sä. J., Förvalt. hos A.B. Stora Gröndal, Rebecka, Fru, Ny torget 6, Sii.; a. t Poppelg. 1, St. Gröndal, Liljeholmen; Elsa, Fröken, Barnm., Kungsklippan 5, K.. a. t. Gröndal 32. S. J. E., Fröken, Rörstrandsg. 24, Va. W., Grossh., Odeng. 68 l1l, Va... K. M., Målare, Dalag. 66, Va.; a. t. Vasa Lotten, Ankefru, Florag ö. g., O Brand och LifforsäkringsAktiebolaget SVE.A. 13 Drottninggatan.

15 Leauder eleijouhufvud 495 Leander, S. C. O.. Professorska, Artillerig. Lehming, Lars Joh., Arkitekt.hos Armens. 43IV, O.; a. t. Osterm Kasernbyggn!\dsnämnd, Narvavägen 34, _ Hans, Redaktör, Fjällg. 12 Bt, Sö.; r. t. O.Dj.; a. t. Osterrn, 3412, r. t Söder 208, a. t. Söder Lehnberg, Nils O., Skrädderiaffär, Helene _ Gottfrid, Sigtunag. 6..Va.; a. t. Vasa borgsg. 5, ss., a. t ; bost. s. h. Leatz, Agda, Fröken, Ostermalrnsg. 11t, O. Leiber, Otto, Brasiliansk Honorarkonsul, _ Ernst, Lårovadjunkt.Oetermalmsg. 27, Malmskillnadsg. 36, G.; r. t ing. ElI, O.; a. t. Osterrn Leidesdorff, Sigrid, Fru, Skeppareg , O. Lebestadius, Mimmi, Modoaffär, Birkag.13, Carl Edv., Köpman, Skeppareg , O. Va. Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktie Leche, C. R A., Kommendörkapten, Val bolaget, H. M. Konungens, H. K. H. ling. 32, G. Kronprinsens Hofleverantör. kontor, _ Wilhelm, Professor, Uplandsg. 17Iv, Va. lager och försäljning af alla slags., G., f. d. Rektor, Strandvägen 39IV, O.Dj.; fiskredskap. Stort välförsedt lager a. t , r. t af endast bästa kvaliteer i parti och Leckström, Lilly,Fröken, Kungstensg. 24, Va. minut; Storkyrkobrinken 6, St. (ofvan Leczinsky, Carl A., Hofrättsnot., Led. af för Västerlångg.) ; a. t , r. t Sveriges Advokatsamfund, kontor Leidholm, C. J.. Tjänsteman, Hornsg. 70, ss. Fredsg , G.; a. t , r. t: 44 69; Leidström, se Lejdström. bost. Skomakareg. 11, Si.; a. t. Brun Leijer, Karl, Aktuarie hos Medicinalstyr., keb Florag. 17 Il, O.; a. t Ledin, H. A., Arbotsförman, Genvägen 23, Leijon, F. Em., Chef o. verkst. Dir. i Enskede. SthlmsTidn. Aktieb.. Karlav. 11 O.; Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer i r. t. 8992, a. t veckan. Exp. Odeng. 56, Va.Red.~yrko Hugo, e. o. Hofrnot., Kungsh. Kyrkoplan herde Arv. Salvan, adr. Veda. Arspris 5, K.; a. t kr. 20 öre; annonspris 20 lire pr rad; C. A., ~.komakare, Kommendörsg. 40, O.; r. t. 588, a. t '. t. Osterm Leetz, P. O. R, Bokh., Folkungag. 8 C, Sö. J. A., Skrädd., Skaraborgsg. 9 A, Sö. Leff, M., Skom., Flemingg. 67, K.; a. t Alex, Tjänstem. i Brandförsäkr.i.åktieb. Leffler, J. A., Bergsingenjör, Västmannag. Victoria, Tomtebog. 8, Va. 12m, Va.; r. t J. E., Ankefru, Flemingg. 71, J(. Gerda, Blomsterhandel, Storg. 20,O.Dj. Leijonancker, Hedda,. Fröken, Artillerig. E., Fru, Uplandsg. 16, Va (t. d. 50), O..,_ Ellen, Fru, Paraplyaffär, Regering,g. 43, LeijonlJerg,Sigwald, Förvaltare, Asög.58., Sö. G.; a. t Leijonhielm, C. H.. Frih., Kammarherre, Robert, Handl., Pipersg. 8, J(. Grefg. 20, O.Dj. _ Artur, Ingenjör, Rosenbadpalatset'", C.; E. G. M., Frih., Kammarherre, Engelr. t. 7514, a. t brektsg. 4, O. _ R. W., Kontorist, Svedenborgsg. 44, Thorsten L, Frih.,Kapten,Odeng. 691, Va.; Sö. r. t _ Wendela, Lärara, Skeppareg. 58, O.; r. t. G. E. L, Frih., Underinsp. v. St..Tärnv. Östorm. 6. (N:a Station), Flemingg. 37 A, K. A. l t, Målarmäst., verkst, Oxtorget 4 Ö. g., August~1 Sjuksköt:a, Sabbatsbergs Sjuk C.; bost. Apelbergsg, 42. C. hus, va. Erik, Postexp., Västerlångg , Si.; Leijonhufvud, Sten S., Prih., Förste Aktuar. t. Staden 58. rie i Stockh. stads statistiska kontor, & Ca, Vinh.Aktieb. Kontor och lager Östermalrnsg. 27, uppg. A 11, O.; a. t. Kung,~g. 44 (Hötorget 6), C. Osterm. 2654, 1'. t. Osterm. 62. _ Hilda, Aukefru, Västerlängg, 79 11, St. eller K. A. A:son, Frih., Byrådir. i Järnvägs Fagersjö; r. t. Södertörn 7.. styr., Odeng , Va.; a. t. Vasa Lefren, H., Fru, Karlavagen 50, O.Di. Knut, Prih., f. d. Direktör, Karlaplan Louise, Fröken, Fotograf, Storg. 20, O.Dj. 3 A 1, O.Dj. _ Hilma, Fröken, Modeaffär, Nybrog. 30, O. C. G. E., F'rih., v. Häradsh., Statskom Legationer, se Beskickningar. missatie och Byråchef i K. Statskont., Lehman, R. R. A., Apotek., Drottningg. Sibylleg. 40, O. 59, C., apoteket Ugglan; a. t B. K. S. R., Frih., Justitieråd, Sibylleg. Math., Revisor, i GeneraltulIstyr., N arva 38, O. vägen 711, O.Dj.; r. t. 3685, a. t B. A., Frih., Kaptenlöjtn., (Stärbhus), se äfven Leman. LinlltJg. 82, O.Dj. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. /

16 496 LeijouhufvudeLenberg. Leijonhufvud, Carl S:son, Frih., Löjtnant, ILemb.lre, Herm., Gl:~ssh., Regeringsg. 30", Grefg. 64, O.. G.; bost, Baltsjöbaden. Knut S:son, Frih., Löjtnant, Karlaplan 6, J. F., Tapetser., Möbelaffär, Bellmansg. O.Dj. 22 C, So.; glial Hornsg, 55, Bä... K. Sperling S:son, Frih., Löjtnant v. Svea Lemeke, M. C., Ankefru, Jungfrug. 5, O. Art.reg., Gröndal, Djurgården. L81l1ke: Anna, Fröken, Grefmagnig. }41l, A. G. A., Frih., Major vid Generalsta O.Dj.; r. t. Osterm ben, Johannesg. i!2" ö. g., G. H. J. o. M., Fröknar, Observatorieg.22, S. E. A:, Frih., Major, Humlegårdsg. Va. 12 lii, O. H. F., Aktiebolaget, Kungl. Hofleverantör G. Carlsson, Frih., Registrator i Gen. (Specerier, delikatesser o. viner), Dipoststyr., greftureg. 35, O. rektör J. H. Gustafson, Fredsg. 12, C. G., Frih., Ofverste, Kungsholms hamn G. (K. Akad:s f. de fria konsterna hus). plan 3, K... John, Hofrättsråd, Grefg. 8, O.Dj. Sten A:son, Frih., Ofverste v. K. Fortifi Lemnell, Arvid, Järnkrambandl., Kungskationen, Handtverkareg. 28 III, K. holmsg. 26, K.; bodar Drottningg. 14, Erik A:son,.Frih., Ofverstelöjtn., Ridda G., o. St. Badstug. 21, Va. reg. 19, O... Lemon, Olof, Direktör, kontor Mästersamu E., Frih:a, född Sparre, llraheg. 51, O. elsg. 49, G.; bost. Villa Gibo, Djurs. Amelie,. Fröken, Artillerig, 52" (f. d. holm. 50), 00. Amalia, Fru, Västmannag. 24, Va.; a. t. Ho, Fröken, Grefg. 64, O. Vasa M. E., Fröken, Kungsholrnsg, 72. K. Wilhelmina, Fru, Birgerjarlsg. 53, G. Sigrid, Fröken, Fil. kand., Braheg. 51, Sofie, Fröken, f. do Gymn.lär:a, Karla V.; a. t. Osterm plan 81, O.Dj.; a. to ~heresine, Fröken, Gl:.efmagnig. 12, O.Dj. s, Adolph, Aktiebolag, Färger!. Kemikalier E. E. G., f. d. Hoffroken, Braheg. ~1, O. etc. Nederlag af Ramlösa vatten, Ebba, Hoffröken hos H. K. H. Anke Mästersamuelsg. 49, Sthlm 1. hertig:an af Dalarne, Haga Slott, post Ludvig: Förgyllare o. Glasrnäst., Grefg. adr. Stockholm , O.; a. t Eleonor~., Ankefrih:a, Nybrog. 29, q. Emil, Handl, Tunnelg. 14, G.; a. t. Elwira,.~nkefrih:a., N arvaviigen33, O.Di 14731; bost, Västmannag. 24, Ya. S. E., Ankefrih:a, Banergo 7, O.Dj. J. A. L., Sångare, Luntmakareg. 81, se äfven Leyon. Va. Leijström, Maria, Fru, Kassör i Försäkr. Ludvig, Tjänstern., Styrmansg. 11 A, Aktieb. Skandia, Tomtebog. 20, Va.. O.Dj.; a, t. Osterm. ~9 85. Leinberg, G. G., Prokurist, Stureg. 44 B, O. & Co Aktieb., dir. Emil Lemon, Trikå Leissner, Anna, Folkskolel:a, N orrtullsg o. manufakturvaror, Tunnelg. ~4, G. 37, Va. Lovisa,.~nkefru, Styrmansg.l1 A,O.Dj.; Lejdström, Erik, Elektriker, Drottningg. 77, a. t. Osterm. 298E). G. Lemön, C. G, Kapellmäst., Roslagstorg 22,.T. Axel, Handl., Drottningg, 77, G. O.; a, t. Brunkeb Ejnar, Postexp., Västmannag. 88", Va.; Le Mon, E. G., Gaskontroll., Tjärhofsg. 42, a. t. Vasa Bä. Oskar, Professor, Sånglärare v. K. Musik E. D., Musiker, Tjärhofsg. 42. Bä. konservatorium, Grefrnagnig. G1,O.DJ. A. E,, Musiksergeant, Tjärhofsg. 42, Lejmark, Robert, Ingenjör, Ostermalmsg. Bä.. 51 III, O.; r. t , a. t. Osterm Lempke, F.Jo, Liljeholmens Tryckeri, Jakobs r: Lekandor, A., Hofr.not., Enge1brektsg ", berg, Hornstull, ss; a. t O.; a. t Lenander, S. H., Civiling, S:t Eriksg. 30. K. Lekberg. P., Ingenjör, Malmskillnadsg. 41, G. E. R., Folkskolelär., Arsta skolb., Lilje Lekström. E. W., Jiirnvägstjänstem., Vi holmen. kingag. 5 Il, Va. Victor Harald, Grossh., kontor Jakobs Leljevahl, Ch. E., Kont.chef, Handtverkareg. bergsg, 31, 1/2 tr., G.; r. t. 9890, a. t. 10, K. 9845; bost. s. h. Telegrarnadr.crVictim». Lelki, J. Bernhard 1., Montör, Roslazsg. Gust., Verkm. hos P. A. Sjögren, Mäs 137 1V (f. d. 55), V!l.; a. t. Vasa 4G ;;4. tersamuelsg. 16, G.; bost. Döbclnsg. Lellky, F. 8;:, Pastor, Asög. 42 C, Bä. 31 Il, Va. Leman, M., Ankefru, Uplandsg, , Va. Lenberg. Karl Leon, 'J'elegrafassist., Jakobs 88 äfve" Lehman. bergsg. 9, G. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 LenesLetaler. 497 Lene, Anna, Fru, Grefg. :l7 li, Ö.Dj. Lermman, Otto M., Regem.skr. v. K flottan, Lengquist, Nils Lago. Skriftställare, Götg. Norrtullag. 8 All, Va., ing. fr. Sandåsg, 69 1, Bö.; r. t J. P., Styrman, Sjömanshemmet, Värtan. Lengqvist, H., Fröken, Gref'turez. 13 A, Ö. Lennmark, A., Fröken, Grefg. 62 III.o. Lengström, E. F., Pianostänun., Regeringsg. H...A., Humlezårdsg. 14 & 161, Ö.; a. t. 97 B, G. Osterm Lenhardtson, Albin, Tandläkare (ej prakti Lennqvist, J. F., Döbelnsg. 44 li, Va.; a. t. serande), Lång ängen,.;3tocksund. Vasa s, Albin, Stomatolfabr.. Ostgötag. 52, So.; Lennstrand, C. A., Cigarraffär. Hözbergsg. 6, Si). Götg. 46, Bö.; a. t. 3070; r. t. 582, C. W., Trädgårdsmäst., 604, 605. Västberga, Lilje 26. So.; bost. Kapellgränd C. K, Cigarr O. Pappersh., holmen. bost. s. h. Lenna Bruks Aktieb., Trävaror O. Bygg L. F., Målarmäst., Norrtullsg. 79, Va.. Skepparez. 11, Ö. nadsmaterialier, se annons sid. Birgerjarlsg , G.; (ing. Lennström, fr. Solnavägen). A. K, Pr öken, Lennardtsson, S. L.,.Repr. för A.B. Erics Axel, Handl., Apelbergsz, 39 A, G.; affär son & Köhler, Ostgötag. :36, Sö.; a. t. Kungsg. 50, G.; a. t. 51 H, r. t Söder 121;'. E. Hj., Lagerchef, Södermannag. 4::1,Bö. Lennartson, C. G. A., Intendent. legitimerad J. A., Posttjänsteman, Hjärneg. 4 IIr, K.; Sjukgymnast, Odeng. 53 1, Va. a. t. Kungsh Elin, Klädsömmerska, Uplandsg. 691 ö.g., Lönström. M. L., Doktora, Birkag, 15, Va. Vq.; a. t. Vasa 23. Carl A. E., f...d. Läroverksadj., Greftu L., Ankefru, Odeng. 53, Va. reg. 70 AI, O.; a. t. 224 \)6.. Lennartsson., 'l'orsten, Operasång., Braheg. Lentvör, Fredrik, Disponent, Grefg. 62 IV, Ö. 311v, O. G. A., 0rossh., Grcfg. 62 IV, Ö: Lennberz, Joh., Grossh., Stadsgården 14 & A. L., Ankefru, Grefg. 62 IV, Ö. 16vlI, Sti.; r. t a. t Leodor, Carl, Banktjänsteman, Braheg. 6, Ö.; s, Joh., Aktieb., Stadsgården 14 & 16 vli, a. t So.; r. t. 2728, a. t Leopold, Hilma. 1"1'11, Sjuksköt:a, Storg.16, J. W., Polis, Katarina Bang. 15, Bö. Ö.: a. t Lennbom, J. V. R., Handl. (lysolje), Skåneg. Lepper, E. A., Stationsskrifv., Kungsholmsg. 79, ss, bost. Värmdög.c6, Bö. 22, K. E., Slaktare, l\lårtensdal, Harnmarby, En von Lerche, G., 2:e Legationssekr. (Ryska skede; a. t. t1nskede 31, r. t legationen), Nybrog. 57, Ö.; a. t Lenneberg, L J., Ankefru, Västmannag. 91, Lesjöfors'Aktiebolags Upplag, Järn och stål Va. varuaffär. Kontorschef Alb. Eriks Lennep, V., Agent, Östermalmsg. 39, Ö. son; kontor Kl. S. Kyrkog. 5, Sthlm Lennerman, Herman, Tjänsteman i Sthlms 1; magasin Handtverkareg. 9, K; r. t. Handelsbank, Döbelnsg. 51, Va. 1344, a. t Lennholm, N. R. Th., Bokför., Sit Eriksg. Leth, Fl'., Generallöjtn., Kungsg. 60 III, G.; 17, K; a. t. Kungsh a. t. Brunkeb R. V., Mekaniker, Markvardsz. 4, Va. S., Handl., St. Badstug. 62, Va. Lenning, Emmy, Fru, Sömm:a, Birkag. loiv, IIj.;.e. o. Hofr.not.,pm.bu~sman hosårme Va.. forv.. Grefg. 5, O.DJ.; r. t. Osterrn. Louise. Fröken, Karlavägen 34, Ö Lennmalm, Ruben, Agentur o. Grossh., Re Knut. Lagerchef, Kocksg. 22 1, Sti.; a. t. pres. för in o. utländska firmor, Bred Söder gränd 2, Sthlm 2; a. t. 2684, r. t. K. J., Stationeförm., Schecleg. 18, K : bost. Holländareg. 20, Va.; 1'. t. J osefine, Ankefru, Rådmansg. 54. Va Lettström. Harald, Advokatbyrå, lnneh. Ha F., Med. dr, Professor vid. Karolinska in rald Lettström, Jur. utr, kand. Medstitutet, Nybrog. 7. Ö.; träffas söc lem af Sveriges Advokatsamfund; kend. 34 e. m.under oktmaj; 11 Kontor Fredsg, 9 Il, G.; kontorstid 12 f. m. under junisept. '/2104; a. t , r. t ; bost. T., Förste Revisor i Generaltullstyrclsen, Strandvägen 47, Ö.D}.; a. t , Storiingen; r. t. Storängen 69; postadr. r. t. Ostorm Tullstyrelsen, Sthlm 2, eller Saltsjö G., Bankdir., Strandvägen 33 B, O.Dj.; Storiingen. a. t. 19QOO, r. t. Osterm. 24. Lenlll~an, Sven, Linje~irektör, Jakobsbergsg.! Letzler, C. J:,. Sniekare, Lind vägen 12, Grön 24, G.; a. t , r. t dal, LIIJeholmen. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. '3 Drottninggatan. I' ""'u.kal der 1~1'. 32

18 498 Lenfstedt Levin. Leufstedt, Ivar, Grossh., In o. utländska Lewenhaupt, Adam, Grefve, Kammarherre, agenturer, kontor o. lager Drottning. Karlavägen 38, O r. t , a. t. 106, Va.; r. t.o.a.t.5605; bost.s.h S. R.,.,sjukgymn., Lästmakarcg.17 n. b., G. Charles, Grefve, Kammarherre, Stureg. E. T., Ankefru, Malmskillnadsg. 9 1 ö.g., G. 34, O.; r. t se äfven Löfstedt o. Löwstädt. C. A. S., Grefve, Löjtn. v. Svea art.reg., Leufvenius, J. L., f. d. Skomakarmäst., Bor Lilljansplan l, O. gerskapets Gubbhus, Sö. C. "G., Grefve, Löjtn., Fredrikshofsg. 4, Leufvenmark, A., Red. för Sthlrns Stads o. O.Dj. Läns Handels o. Industrikalender, K..O:son, Grefve, Löjtn., Karlaplan 3 AlV, kontor Kl. S. Kykog.11, G.; a. t ; O.D}.; r. t bost. Karlbergsvägen 61, Va.; a. t. S. O. C., Grefv e, Öfverste, Grefmagnig , O.Dj.; a. t. Österm. 4836, r. t Gustaf, Karlbergsvägen 61, Va. Leveransaktiebolaget Svea, Byggnadsmate Leufwenmark, D. E. A., Kamrer, Blekingeg. rial, Regeringsg. 16, G. 38, Sö. Leverantörförbundets Aktiebolag, Klara V. se äfven Löfvenmark. Kyrkog. 5, G., kontorstid '/210'/25, Leuhusen, F. W. O., Frih., Kammarherre, lörd. '/2103. Upplysningsbyrån; a. t. Riddarhussekr., Narvavägen 3, O.D}. 9070, r. t V. direktör Pehr W. R. W.,}'rih., Kommendörkapten, Banörg. Sundström, 10, O.Dj. Lewerön, E., Tjänsteman, Sigtunag. lon Ö. g., Carl G., Frih., Ryttm. T. Lifg. t. häst, Va.. Blasieholmstorg 11, G.; a. t " Lewerentz, Sigurd, Arkitekt, Linneg. 26, O.; O. E., Frih., Ryttmäst., Stureg. 58 B,. O. kontor Biblioteksg. 4, G. Anna, Frlherrinna, Karlavägen 24, O. & Stubelius, Arkitektfirma, Biblioteksg. Adelai'de, Generalska, Karlavägen 55 (f. d. 4, G.; a. t ), O.:. a. t Oh., f. d. Lärar.a, Svedcnb?rgsg. 7, Sö. H. C. A., Ankefrih:a, Narvavägen 3, O.DJ.. Tekla, f. d. 'I'elegrafkommiss., Sveden Leuwgren, Louise, Fru, Kommendörsg. 9, O. borgsa. 7, ss. se äfven Löfgren. H. M., Änkefru, Birgerjarlsg. 106, Va. Levander, J. Arvid. t. f. Andre Stadsfogde, Leverin, Gerbrud. Folkskolel:a, St. Badstug. Hornsg, 68, Sö.; r. t. Söder III, Va.; a. t. Vasa K. 1., Banktjänstem., Homsg. 68, Sö.. & Co, Potograflatelje (inneh. Hugo Du A. J., Fröken. Artillerig. 12 (f. d. 8), O. Rietz), Drottningg. 61 III, G.; a. t. 34~. Gustaf, f. d. Handl., Linneg. 16, O. M. C., Fröken, Ostermalmsg. 25 & 27, O. P. E. (inneh. Sthlms Foderaffär), Odenz. Axel, Kött o. Fläskhandel, Dalag. 30, 21, Va.; r. t , 6248, a. t Va.; a. t Lewander, A. F. Ch. Em., f. d. Bruksdis Axel L., Sjökapten, St. Badstug. 60 Ill, ponent, Banärg. 15, O.D}.; r. t Va. Anna, Fru, Folkskolel:a,S:tPaulsg. 2A,Sö. Lewerth, Hilma, Fru, Odeng, 74, Va.; r. t. F. J., Handl., Frejg. 57, Va Fredrik Theodor, Postezp., Birkag. 12 III C., Jägmästare, Fridhemsg. 38, K.. t. v., Va. Levertin, H., Fröken, Greftureg. 64, O. C. A. Y., Sj(jkapt., Mariag. gli, So. Lisen, Fröken, Humlegårdsg.24, O.; a. t. Levart, A. E., Ankefru, Västmannag. 80, Va Levedal. Gerda o. Lydia, Folkskolel:or, N orr Alfr., Med. dr, Stureg. 52, O., träffas å tullsg. 8 A, Va. Zanders Medikomek, Gymnastik, Bir Leven, J. P., förfärdigar järnsängar, repa gerjarlsg.. :;l3, G., kl. '/2810; bostads rerar järnspislar och kaminer, bost. tel. a. t. Osterm Observatorieg. 19, Va.; verkstad Apel _ bergsg. 58 B, G. l Levin: 2 Lewin; 3 Levljn, Lewenhagen, B. A. N., Apotekare, Värmdög. _ 6 C III, Sö. _, Jakob, Agent, Badstug. 5, Sö.; a. t Lewenhaupt, Aurors, Fröken, Kommendörsg. ' Kurt, Agent, Flemingg. 23 B, K. 44, O.; a. t. Osterm _I Kerstin, f. Jönsson, Barnm., Karduans C. H. C., Fröken, Lilljansplan 5, O. makareg. 15, G. Carl Johan, Grefve, Karlavägen 57 (f. d. ' Sven G., Bokbind., Margaretavägen 134, 27), O.; a. t Enskede; a. t. Ensk S. M. C., Grefve, 2:e Arkivarie i Utr. ' P. H., Byggn:verkm., Dalag. l B, G.; a. t. dep., Linneg. 44 & 46, O.; r. t Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 l Levin; 2 Lewin; 3 Levijn. LevinLiander. ' Ch., Damfrisering, Drottningg. 93, Va.; a. t _2 Aron, Direktör, Repr. föl' Apot. Min. Vatten A.B., Döbelnsg. 67 A, Va. _I C. E., Direktör, Regeringsg. 57, C.; kontor Liljeholmen. _I Rudolf, Direktör, Kungsholmsg. 14, K. _I Alfred, Doktor, Tandläk., Kungsg. 7 1V, C.; a.t , r. t.5644; 12le.m. _I Adolf, Folkskolelärare, Vegag. 9, Va. _I Inez, Folkskolel:a, Sveden borgsa. 10, Bä. _1 Ivar B., Frisör, Baggensg'. 12, St. ' A., Fru, Riddareg. 47, O.Dj. ' Genia, Fru, Brodös, Stjärng. 3 A III, Va.; a. t. Vasa _1 Helene, Fru, Flemingg. 23 B, K.; a. t ' Jenny, Fröken, Strandvägen 35'v,. O.Dj. ' Maria, Fröken, Lärara, Östermalmsg. 11 IV t. v; O.; r. t. Osterm ' V. o. A., Fröknar, Villag. 3, O. ' Carl Axel, Grossh., Engelbrektsg. 43 A ", O. ' E. W., f. d. Grossh., 'I'sgnårsg. 14" Va.; r. t. 3186, a. t ~ Ragnar, Ing. v. Sthlm s gasverk, Torsg. 22'V, Va. _1 O. R., Kammarskrifv., Dalag. 54, Va.; a. t. Vasa ~ Hj, G., Kamrer, Hornsg. 29 D, Sä. ' O. J. E., Kontorsbitr., Tomtebog. 35'V, Va.; a. t. Vasa ' M., Köpman, Norrlandsg. 19, C.. ' H... O., Lektor, Sibylleg. 44 IIl, O.; a. t. ' Osterm Carl, Lärov.adj., Rensg. 12'v, Va. _1 E. 1., Med. dr, Docent i Bakteriologi vid Karel, Inst., Dalag. 1 e, C. _I Astley, Med. lic., Professor, Gymnastiska Centralinst., Hamng. 19, C. ' Anders, Revisionskommissarie i Kammarrätten, Vegag. 8, Va.; a. t, Vasa _2 Gustaf, konst. Revisionssekr., Hofrättsråd, ' Svedenborgsg. 2, Sä.. K. L., Sjuksköt:a, Storg. 8, O. _I K. G. E., Sjökapten, Skeppsbron 22 I1I, St. 's Skofabrik, Aktiebolaget, Liljeholmen. _I Aktieb., Strå. & Filthattfabrik, modevaror en gros, fabrik, kontor o. lager Handtverkareg. 29, Sthlm 8; r. t , 4904, a. t. 9438, 4896, ' C. V. E., Styrman, Högbergsg. 46 B, Sä. ' e. A., 'I'illskärare, Karlavägen 43 (f. d. 15 A), O.; a. t. Österrn ' Levi, Tobaksvaror en gros, kontor o. lager St. Nyg. 24, St.; bost. Hornsg. 49, ss. _1 John, Vaktm. (Armåförv.), Jakobsg. 30, C. _I H. S., Verkmäst., Brännkyrkag. 40, Sö. l ~e~~l;_ 2 I~win; _~_Levij~ ~ ~ 499 ' G. W.,.f. d. Åkare, Greftureg. 69, O. ' Axel, Akeriäg., Birgerjarlsg. 109 A, Va.; a. t _2 A. E. J., Ä.nkefru, Odeng. 28, Va.; a. t. Vasa _I Fanny, Änkefru, Regeringsg. 57, C. ' M. L.,..Ankefru, Braheg. 46", O. _I e. G., Ofvermaskinist, Riksdagshuset, St.; r. t _I Leon L., Villa Hemåker, Täby. se äfven Livijn. Levinsohn, Chr., Damskrädderi, Regeringsg. 99, C.; a. t Lewinsohn, B., Handelsres., Saltmätareg. 3B, Va. Lewinson. David, Jur. kand., Hofrätts e. o. not., Piskarea. 9, Bä.; a. t. Söder (Se Advokatfirman Lewinson & Wawrinsky). Lewis, Hjalmar, Handl., Nybrog. 29, O.; bost. s. h. Levison, J., Plitslagare, Flemingg. 10, K.; a. t Levy, Leodor, Advokat, 'I'orsg, 4, C.; a. t Se Staaff o. Lidforss. Alb., Agent, träffas säkr o. 45, Klara S. Kyrkog. 7, Sthlm 1. ' Max, Agent, kontor o. bost, Kommendörsg. 12, O. Louis, inneh. Au Corset Gracieux, Uplandsg. 3, C. Julius, Förest. för Norrmalms Antikvitetshandel, Norrlandsg. 13, C.; bost. Nybrog. 28 A, O.. A., Grossh., G:la Kungsholmsbrog. 19, C.; a. t. 4450, r. t Georg, Grossh., kontor o. bost. G:la Kungsholmsbrog. 19, C.; a. t. 4450, r. t Ivan, Pälsvarufabrikant, Uplandsg.14, Vq. Ellen Josefina, Ankefru, Kaptensg. 15, O. Dj. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvavägen Ma.. Ö. g., O.Dj. Ottilia, t.. f. Postexp., Narvavägen 20 n. b Ö. s. O.Dj. Leyonmarck, J. L., f. d. Kanslisekr., Redogörare f. Konungens Militär Hospitals fond, Kamrerare vid Vetenskapsakademien, Villag. 5 & 7, O.; a. t , r. t Liander. Elna, Fröken, Karlbergsvägen 53, Va. Hanna,..Fröken, Kartavägen 10 At, O.; a. t. Osterm Mårten E., Grosshandlare; kontor Klarabergsg. 56, C.; r. t. 2482, 2415 o. 4246, a. t ; bost. Odeng. 49, Va.; a. t , r. t Brand och Liff'"örsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer