Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär; Ombud för Det fore- _ Helge, Kammarskrifv. i Tullv., n. Up- nede Dampskibs Selskab i Köpenhamn, landsg. 19 B III. ö. Gref-Magnig, 16. Hintze, J. G., Bokh., ö. Gref-Thureg, 3. Hirsehsprung, A. M. &, S~~ner, Köpenhamn, _ Teodor, Polismäst., ö. Artillerig. 38. CIgarrnederlag Bergii Tobakshandel, n. _ W:m. n. Kungsg. 34, 112 tro.. Operahuset; a. t..177, r. t H'. ]\I t~'ld F' H 18 nr Hisingstads Tomt-Aktiebol., n. Malmtorgsg. mze, I a 1.~, IU, s: ornsg. I' 4 CC. G. Cervins kontor). - Agne~, Fro~en, Norrtullag. 43.I Hissing, A. W:, Reparations & Mekanisk - Fr~dnka, Froken,.Norrtullsg. 43. Verkstad, n. Döbelnsg. 4; a. t. 6877, - Fntz, f. d. Specenhandl., Borgerskapets bost. n. Tuleg. 27 n.b ', Gubbhus. Historisk Tidskrift, Riksarkivet, Hirsch, Theod?r, Ag~.nt. ö. Nyb~~f 40 III Historiska Föreningen, adr. Riksarkivet. -- Ivan, Bok~o~a.re, o...~torg. 56. '. Hjellman, Ebba, Enkefru, Ö. Torstensonsg. 9. Frank, qivihngemor, Maskmbyra, n. _ Ida, Fröken, ö. Styrmansg. 21 III. Drottnmgg. 9; a. t. 6223, r. t Hjelm, Jacob, Dekorationsmålare, n. Beri- Import och export af maskiner etc. darebansg. 23 B III. Fabrik f~r tillverkning af maskiner, - Ebba, Enkefru, n. Vestmannag. 28 IV. Skruffabnk etc. - L., Enkefru, n. Apelbergsg. St:;. Moritz, firma Engelska skrädderietablis- - F., Fröken, Målarinna, n. Kammakareg. 29. sementet, n. Malmtorgsg. 4 & 6; a. t. - H., Fröken, s. Götg ; bost. ö. Strandvägen 25IV - L., Fröken, ö. Humlegårdag. 7. _ Josephine, Enkefru, Ö. Nybrog. 40 III. - F. R., Handelsbokh., n. G:la Kungsholms- _ Pauline, Enkefru, st. St. Nyg. 12". brog. 49 A. ' _ Therese, Enkefru, n. Klarabergsg. 52 A. - C. A., Handl. (mjölk-), n. Odeng. 92. _ Edith, Fröken, n. Klarabergag. 52 A. - G., f. d. Handlande, n. Helsingeg. 5. _ Carl Hjalmar, Grossh., ö. Gref-Magnig. - J. A., f. d. Handl., n. Dalag ; kontor derstädes.. - Chr., Hattfabrikörska, n. G:la Kungsholms- Ernst Mauritz, Grossh., n. Drottningg. brog. 49 A. 67 III; a. t J. A., Hoflakej, n. Beridarebansg. 25. _ Isaak, Grossh., ö. Strandvägen 49; firma - K. J., Ingeniör, n. Drottningg. 95 C. L Hirsch & Co, kontor samma ställe. - J., Kaptensenka,n.G:laKungsh.brog.49A Carl, f. d. Kommendörkapt., ö. Nybrog. 29 I. _ Leopold, Grossh., ö. Banerg. 3; a. t J. G. A., Kontorist, n. Beridarebansg. - M., f. d. Handl., Norrtullsg _ Ernst, Ingeniör, ö. Stureg A. A.,. t f. Polisöfverkonst, n. Norra - Frank, Ingeniör, ö. Strandväg. 25; a. t Smedjeg, 23. _ Oscar, Ingeniör, Direktör i Bockholms- - O. F., Tapetserare, n. Bryggareg. 5. Sättra Akt.-bol., ö. Engelbrektsg. 19. Hjelmar, Hugo, Garn- o. V äfnadshandel, _ M. C., Klädes- o. antiqvitetshandel, n. Kb. Flemingg. 31 o. n. Uplandsg. 23; Norrlandsg. 16; a. t bost. Kh. Scheeleg. 8. _ H., Maskinagent, ö. Banerg. 3; affär n. Ja- Hjelmer~s, L., Fru, n.mäster-samuelsg. 40. kobsg. 25; a. t. 4383, r. t Hjelmqvist, L., f. d. Landtbruk. (sterbh.), s. H. D. Meijer, Med. lic., st. St. Nyg. 7; mot- Götg. 79. tagning helgfria dagar '/.10-'/211 f.m., Hjelmstedt, K. J., Bokh., n. Dalag e. m., sön- o. helgd f. m.; - Mathilda, Enkefru, n. Observatorieg. 6. a. t. 1008, rikstel Hjelmstierna, A., Kommendörkapt., ö. St yr- - Abr., Musikförlag, n. Klara V. Kyrkog, 9. mansg, 39 III. _ Otto, Musikförlägg., ö. Banerg, 10. Hjelmström, J. G., Apotek., n. Kungstens- -s Pianomagasin, n. Regeringsg. 26 (inneh. gatan 62 IV J. del Monte). - J. A., Civiling., n. Kungstensg. 621\-. _ Julius, Redaktör, n. Regeringsg. 93 A Hjerner, E. A. G., Bokh., s. Fjällg. 34. n. b. t. h.; a. t , r. t K. E. A., e. O. Kammarskrifv. i Tullv., s. _ Hugo, Reseinspektör, ö. Nybrog. 40. Fjällg. 34,.tel. Ersta 63. _ Anna, Skådespelerska, ö. Artillerig Evald, f. d. Angf.-befälh., s. Fjällg. 34. _ Erik, kontor, n. Drottningg. 9; a. t. 6223, Hjerpe, J. M., Bageriidk. (firma C. G. Hjerpe), r. t ,bost. ö. Strandväg. 25; a. t. n. Kungstensg. 34; filialer n. Döbelns gatan 79" ö. Surbrunnsg. 11. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Hjerpe-Hoffman. 293 Hjerpe, S. Elise, Fröken, Barnmorska, s., [HJort 2 Hjorth' 3 Hjordt..~--~- Asög. 40 m. ~~-~'~~~~-' ~~~--~~~~~_ - Knut, Kassör, Ö. Riddareg. 68. _3 H.R.A., Tulluppsyn.vman,s. Kapellgr, 4. - C. G. L., Und. Löjtn, n. Kungstensg. 34. _1 Gunhild, Ö. Jungfrug. 7 A J. Hjertberg, O., Fanjunk., n. Tuleg. 25. _2 & Co, B. A., se under Aktiebolag. Hjerten, S., Advokat, v. Häradshöfding. Kont. Hjort af Ornäs, John, Handelslär., n. Roseng.3. Lia Nyg. 4, mottagning 10 f.m.-3 e.m.; Hjortberg. C. E., Enkefru, Ö. Riddareg. 31. r. t. 458, a. t Bost. n. Odeng ; - Elisabeth, Fru, Skådcspel:a, Ö. Artillerig. a. t I 33 Jv. P. G., Byggnadsing., Ö. Linneg. 78. Hjorton, Hilda, Fru, Musiklärarinna (utför Hjertman, K. V., Fabrikör,s. Renstjernas g. Dansmusik), n.. lakobsbergsg. 25 Bn.b', 26; verkstäder, se Edoff & Hjertman. - F. W., f. d. Jernvägstjenstern., s. Kocks- Hjertner, P. A., Arbetsförman, s. Skåneg. 23. gatan 18 JJJ. -- J. L., Kamrer, vid Skultuna Magasinet, Hjortsberg, L., Enkefru, Ö. Grefg. 14. n. St. Vattug. 20; a. t. 5139, r. t A.M. L., Pappershandl:a, n. Arsenalsg. 2D; - C. O., Postexp., Kungsholmsg. 36. bost. Ö. Grefg Hjertstedt, And. Fr., verkst. Direktör för Hjortzberg, E. G., Kapten, n. Teguersg. 2 A. Aktieb. Kungsh. Tvättinrättn., Kh. Ine- -- G. Arvid, Löjtnant, n. Döbelnsg. 25 o. 27. dal; bostad Kh, Schee1eg. 5 1V - G. V., Prokurist, ö. Riddareg Aurore, Fru, Ö. Braheg. 3. Hjulhammar, A., Fröken, ö. Braheg. 48. Hjertström, Knut, Målaremäst., s. Brän- - Sixten, Kapten, ö. Nybrog. 2P. kyrkag. Hjertzell, A. 48. C., Enkefru, n. Ad. Fredriks Hjulström, E. R., bergsg. 21. Postvaktm., n. Klara- Kyrkog. 6. Hjärne, B. G., Ingeniör, n. Regeringsg Aug., Urmak., st. Kornhamnstorg 53; tel. - K. U., f. d. Skogsförvalt., Ö. J ungfrug. 18. Stork. 83. Hoberg, C. A., e. o. Postexpeditör. n. St. Hjohlmanson, Fr., Prokurist, s. Ad. Fredriks Badstug. 12 m. torg 6; tel. Maria 790. Hoborg, E. G., Målare, s. Vermdög. 51 E. ~-~~~~~~~~~~~~~~~I Hochschild, A. E. C., Enkefriherrinna, n. 1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hjordt. V. 'l'rädgårdsg. 11 B; r. t ~~~~~~~~~~~~~~~--~ Hodell, Julius, Red. för Nya Nisse, Ö. Flora- _2 B. A., Direktör i Aktieb. B. A. Hjorth & g. 13. Co, n. Barnhusg. 18. Hoel, Olger, Optisk, matemat.- o. mete oro- _2 Hj.,Fil.Lic.. Lärare vid Beskowska skolan,! logisk verkst., n. Regeringsg. 54. n. Drottningg Hofberg. B. S. Augusta, Enkefru, n. Döbelns- - 1 Ester, Folkskolel.a, Ö. Strandväg. 13. gatan 14. _2 Alma, Fru, Danslär:a, s. Skaraborgsg. 12'1- Ida A. M., Fröken, n. Döbelnsg. 14. _I A., Eörrådsförv., n. Dalag. 1 C. Hofexpeditionen, K. Slottet. _1 E. S., Hand.idk:a (cigarr-), st. Vesterlång-IHOffberg, C. F., Bokför., n. Drottningg. 54. gatan M., Fru, Modist, firma Mathilda Söder- _.1 A. G., Handelsres., s. Bellmansg. 23. berg, n. Drottningg. 54. _2 Hugo, Handelsres., s. Torkel Knutsonsg. -- Gertrud, Sjuksköt:a, Norrtullsg ; tel. Tanto 191. Hoffler, M. C., Målarinna, n. Birger Jarlsg. 29. _2 J. C., Handelsres., n. Upsalag. 18. Hoffman, E. M., Enkefru, n. Uplandsg. 3. _2 N. P., Handl. (jern-), s. Hornsg. 66 (firma -- F., Enkefru, n. Karduansmakareg Nils Hjorth & COli bost. S. g A. V. M., Fil. kand., Tjensteman i För- _2 Erik J., Ingeniör vid Aktieb. Skånska säkr.bolag.skandia,n. Vcstmannag.dä'. cementgjut., Ö. Rådmansg Emilia o. Rosa, Frökn., n. Regeringsg. 32. _I Carl,..Kontorsc.hef i ;\ktiebolaget Sl:ip-I-- N a~ni, Fröken, ai1:t. vid. S;atens J crnner, kontor. n. 'l nleg , r. t. vagstrafik, n. Lästmakareg , a. t. 4339; bost. n. Roslagsg. -- Emelie, Kl., Th. o. Aurora, Fröknar, n t. h.; r. t. 2995, a. t Klara N. Kyrkog _2 Maria, Lärarinna, Ö. Florag Alma, Kostymförvalt.a, Norrmalmstorg _2 Carl, Löjtnant, Ö. Kommendörsg. 37 JII 3 1JI _2 Hj., Med. doktor, n. Drottningg. 73 C.; - il. J. C., Kostymförvalt.a, Norrrnalmsa. t. 5812; mottagning helgfria dagar torg3 IJI kl f. m., 2-3 e. m. -- C. J., Musikdirektör vid Lifreg. Husarer, _2.A. M., Notarie, ö. Skeppareg. 33. ö. Valhallaväg. 93" b. h. _2 A. V., Perukmakare, ö. Stureg Nanna, Pianofabr., firma Aug. Hoffrnann, _I N. B., Sufflör, Ö. Gref-Thureg K. Hofieverantör, n. Lästmakareg. 18. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 294 Hoffman-Holm. Hoffmann, Sven, Tandläkare, n. Uplandsg. 3. Hofvander. H., Handelsidk-a (lysoljor), ö. - A. N., Åkare, s. Nytorgsg. 25 A; kontor st. Bredgr. 2 A. - Sibylleg. 43 & A., Köpman, ö. Sibylleg. 47; tel. Osterm, I - se äfven Hauffman o. Hofmann Hoffstedt, M. E., Enkefru, n. Dalag. 52 IV. Hofwing, Ernst, Bokh., s. Folkungag. 93. Hoffsten, J. K, Enkefru, n. Uplandsg Maria, Enkefru, n. Marquardsg. 4; tel. - Ernst, Ingeniör, ö. Styrmansg. 30. Brunkeb Carl, Magasinsförvaltare, Börstrand. - C. A., Handl., n. Valling C. D., n. David Bagares g Alma o. Gerda, Kontorsbitr., n. Mar- Hoffström, Herrn., Bokh., n. G:la Kungs- quardsg. 4. holmsbrog. 35 I. - se äfven Howing och Hoving.. Hofgren, G. J., Bokh., n. Tegnersg. 34. Hogenberg, M. G., Enkefru, s. Hökensg. 1 n.u ', - Edla, Enkefru, ö. Strandvägen A. J. E., Fotograf, s. Hökensg C. O., Maskinist, s. Borgmästareg. 22. Hogland, Henrietta, Enkefru, Lumpaffär, ö. - F. M., Trädgårdsmäst., n. 'I'egnersg. 25; Linneg. 42; bost. s. g. 60. a. t Hogman, Ch. A., Enkefru, Handelsidk:a(sko ), " Hofiund, Axel, Agent, Ö. Skeppareg 7, se Ek- s. Renstjernasg. 17 A; bost. s. g. 17 B. ström & Hoflund. Hogn~.r,Ernst,Doktor,n.Biblioteksg.l. Spec.: - G. O., Fabrik för alla sorters rid- o. kör- Oron-, näs- o. halssjukdomar. Mottagpiskor, inneh. C. W. Hoflund, Enkefru, ningstid hvardagar n. G:la Kungsholmsbrog Augusta, Fröken, ö. Biblioteksg C. E., Skräddare, Ö. Gref-Thureg. 42. von Hohenhausen, H. L., f. d.. Öfverste, Ö. Hofman-Bang, L. W., Apotekare, Ö. Humle- Narvaväg. 29. gårdsg. 2 '. Holck, Ingeborg o. Helene G., Fröknar, Mön-: Hofmann,G.H.,Fanjunk.,n.Malmskilnadsg.41. sterriterskor,.ö. Styrmansg. 51 IV. - L. O., f. d. Löjtn., n. Dalag. 24. Holger, Gust. V., Musik-Serg., Kh. Pilg. 26 I. - W., Professor vid Tekn. Högskolan, n. Holgerson, Oskar, Inkasser., Ö. Braheg. 18 III. Tegnersg. 1 III ; a. t Hollander, P. M. L., Deleg. i Norra Express- Hofmann-Uddgren, Anna, Fru, Direktris. n. byrån; r. t. 1702, a. t. 881, n. St. Kungsg. 48; a. t Badstug. 23. Hofmarskalksembetet, K. Slottet. - H., Enkefru, Ö. Stureg. 12. Hofrätt, Kg!. Krigs-, ö. Storg. 37. Hol1berg, A., Handl., Kh. Marieberg samt - Kungl. Svea, Rh. Birger Jarls torg 16. Nynäs villastad. Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslageri- Hol1ender, F. G. A., FiL dr., n. Karl- Aktiebolag. bergsväg. 37 B. Hofstallet, Nya, vid Nybrohamnen. -- Wald., Löjtn., Ö. Artillerig. 20. Hofstedt, P. K H., Med..kand., s. Stigbergs- Hollenius, J. F., v. Häradshöfd. o. advokat, gatan 4. st. Vesterlångg. 66"; allm. tel, 2322; von Hofsten, G., Banktjenstem., Ö. Skep- se annons sid. 24; prislista m. m. pareg. 58. Hollingworth, Hulda, Fru, Ö. Narvaväg C. F. G., Elev v. K Tekn. Högskolan, Hollstedt, John, Bokh., Ö. Banerg, 19 1II Ö. Riddareg Johan, Skräddare, st. Bollhusgränd 1 D; - W. A., Kapten, ö. Strandväg. 33. bostad st. Skärgårdsg Bengt Erl:son, Kassör i Sthlms Han- Hol1sten, F. W. R., Koppar- Korg- O. Trädelsbank., ö. Styrmansg. 8. varuaffär (Södra Slöjdmagasinet), s. Erik, Kassör iskaraborgsbauk., Ö. Flo- Vestra Slussg. 18. rag. 6; tel. Österm. 39?6. Hollsten, E. B., Kommendörkapt., ö. Sibyl- Sven, Med. dr, Docent, Ofverläkare, Ö. leg. 65". Karlaväg.15 B";träffashvardagarokto- Hollstran d, D., Banktjenstem., n. Vasag. 3. ber-maj 3-4, juni-september Holländska Magasinet (Albin Wahlqvist), n. Sjukbud före 10 f. m. Hötorget 6; a. t. 54. C. J., f. d. Sekreter. i K. Arrneförvaltn., Holm, Knut, Agent, Kh. Handtverkareg. 41. Ö. Linneg Ernst G. F.. Apot., s. Hornsg. 75 B. Carl Tjenste.n. i K Jernvägsstyr., ö.kom- - Oscar, Arkitekt, byggmäst., ö. Banerg, mendörsg 'V; a. t Hofström, V. P., Bokh., n. Brunnsg Herman, Bildhugg., ö. Styrmansg. 39; - A., Snickare, n. Brunnsg. 4.. verkst. n. Biblioteksg.!l. Hofvander. Iwan, L. M., Bokh., Kh. Randt- - C. T., Bokh., Ö. Florag, 17. verkateg. 30", t. h. i. p. - s, J. W. Boktryckeri, inneh. C. O. Grön- - A. M., Doktorinna, n. Uplandsg. 23, stedt, Ö. Artillerig. 32; a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Gref-Thureg. Holm-Holmberg. 20;; Holm, Axel Hj., Förest. för Ekmans filial, Holm. Helene. Kafeidk:a, n. Ad. Fredr. ö. Gref-Thureg. 3FH; a. t Kyrkog. 7. C. A., Egendomskommissionär, n. Norra - J. O., Kakelugnsmak., n. Luntmakareg.61. Smedjeg Ant. A., Kamrer i Riksb., ö. Riddareg. 41 II'. A., Enkefru, n. Vestra Trädgårdsg Hilda, Kappsörnrn.a, s. Mariag. 9 H. Anna, Enkefru, n. Valling. 5. C. E. N., Kapten, K. Slottet. - Augusta M., Enkefru, s. Hornsg. 42. H., f. d. Kapt. vid Svea artill., ö. Stureg E. S., Enkefru, n. Vegag. 18. J. J., f. d. Kapten, n. Kungsträdgårdsg. - H. U., Enkefru, n. Mäster-Samuelsg C;a. t Ida, Enkefru, Ö. Nybrog. 53. Sigrid, Kassör, n. Kungsträdgårdsg. 2 C. - Jenny, Enkefru, n. Surbrunnsg. 35. Karl, Kontorist, ö. 5il. - L. L., Enkefru, n. Uplandsg Thora E. Chr., Kontorist, s.katarina - Selma W.E., Enkefru, n.rådmansg. 88n,b,. O. Kyrkogr. 11 n.u ', - N. E., Fil. o. S. M. kand., Extra.lär., s. - J. C., Kontorsbitr., n. Valling. 7 I. Svartensg. 28 o K. A., Korrekturläsare, s. Götg. 79 m. Otto V., Fi!. kand., e...o. Tjenstm. i Riks- -s Kostyrnatelier, st. Skomakareg. 32; bank., s. Katarina O. Kyrkogr. 11 n.b.. r. t. 1651, a. t Anna, Folkskolel:a, s. Götg. 79!II. - Axel, Kronofogde, ö. Valhallavägen 27, Hulda, Polkskolel.a, s. Repslagareg. 5 ':\.. mottagn : a. t Sigrid, Folkskolelär.a, s. Katarina O. - B. G:son, Löjtn. vidsmålands Husarregrte, Kyrkogr. 11 n.b.. ö. Karlaviigen 7. Maria, Fru, n. Regeringsg. 83. Knut, Löjtnant, Roteman i 5 roten, n. M. C., Fru, Cigarraffär, n. Regeringsg.83. Valling. 30. Anna, Fröken, e. o. Kontorsskrifv., n. Erik W., Mekanikus, verkst, ö. Riddareg. Ostra J ernvägsg. 8 III. 30; bost. ö. Skeppareg. 17. Fredrique, Fröken, s. Götg. 16 B!II. C. L., Mek. instrumentmak., verkst. s. - J., Fröken, Handelsidk.a, Kh. Flemingg. Repslagareg. 5 A; bost. s. h.'. 46. N. O. L., Murare, ö. Sibylleg S. W., Fröken, n. Kungstensg. 46. C. F., Målare, n. St. Badstug T. U. J., Fröken, n. Saltmätareg. 5. Eskil, Pappersh.o.konstförlag,n.Kungsg. M. E., Förrådsbokh. vid Sthlms allm. 22: a. t ; bostad n. Kungsträdtelef. aktie b., n. Odeng. 38 H ö. g. gårdsg. 2 C; u. t Eric, Garn.,Väfnads, Trikå-o.Manufaktur- T., Postexp., Kh. Handtverkareg. 8. affär, ö. Gref-Thureg. 15; bost. Ö. Rid- Alfr., Postvaktm., ö. Braheg. 29. dareg. 26. Gerhard, Professor vid K. Vetenskaps- Axel, Grossh., bost., kontor o. lager af akad., n. Kungstensg. 60. manshattar m. m., n. Drottningg. 14; P. D., Professor, n. Årsenalsg. 2 A. a. t , r. t John, Roternan i 21. roten, n. Sur- C. E., Guldsmed. Ö. Nybrog. 45. brunnsg. 35. E. W., Handelsbokh. (hos Joh. Sam. Bil- C. J., Sjuksköterska. st. Munkbrog. 8 III. lin g & Son), bost. Djursholm. J. A., Sjökapten, s. Hornsg. 41 H. - N. M. Sidney, Handelsbokh., s. La Bad- H. P., Skräddaremäst., n. Hamng. 26 I stag. 8 II. O. K. Krigsskolan å Karlberg. - C. K., Handelsidk-a (fisk-), s. Sveden- Georg, Telegrafinspekt., n. Östra Jernborgsg, 3. vägsg. 8 III. - C. A., Handl., Ö. Gref-Magnig. 15. Emil, e. o. Tjenstem. i K. Jernvägsstyr., - G. A. E., Handl., Kh. Flemingg. 56. ö. Grefg P. J.. Hand!., Ö. Surbrunnsg K. Aug., Tjenstem., Kh. Parkg H., Handskaffär, Ö. Nybrog. 30; bost. - O. V., 'I'jcnstem., s. Katarina O. Kyrkoö. Skeppareg. 53; tel. Osterm gränd 11. C. O., Hofmäst., n. Mäster-Samuelsg. 41 III. S. E., Utskånkn-förest.a, n. Kamma- G. B. A., v. Häradsh., ö. Karlavägen 7; kareg. 22. mottager ss. verkst, dir. för Aktie- Martin N,..Vinagent, Ö. Nybrog. 47 B. bolaget P. A. Norstedt & Söner besök E. V. M., Ofversköterska, Kh. Sthlms i bolagets hus, Rh. Tryckerig. 2, helg- sjukhem. fria dagar kl & C:o (inneh. Fru A. S. Wickman), n. Erik A., Ingeniör, n. Regeringsg. 66. Uplandsg. 48 1I - H. W., Ingeniör, s. Hornsg. 184 III. Holmberg, C.J., Agent, n. Klara N. Kyrkog Hj. Jernvägstjenstem.,s. Bellmansg. 22 B'j- J. E., Agent, Kh. Flemingg. 18; tel. - M. Th., Juvelerare, n. Jakobsbergsg. 17. Kungsh Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan;

5 296 Holmberg-Holmborg. Holmberg, Nils, Agent, ö. Grefg. 10. ' IHolmberg, D., Mynthandl., n, Regeringsg. - Karl Gust.. Bokförare, s. Ringvägen 2 II. 59 '; r. t Knut, Bokförare, n. Kungstensg Fritz, Pianostämmare. n. Döbelnsg. 2 '; - Lars, Bokf6ra~:e, st. Vesterlångg. 27 III. tr~ffas äfvej.!. n. Malmskilnadsg J. P., Byggmast., s. Adolf Fredr. torg 3. (Pianomagasinet): a. t Kerstin, f. Hiiglow, Damfrisering, n. C. E.~Polisöfverkonst., Kh. Flemingg. 40. Kungsg. 18; ing. fr. Målareg C. V., Rak- & Frisersalong, n. St. Vat- - Eric, Direktör, ö. Linneg. 6 II. tug. 5;bost. Norrlandeg. 29; a. t E., Enkefru, ö. Kommendörsg A. E. T., Sekreterare i Medic.-styr., ö. - H. G., Enkefru, n.. Kungstensg. 46. Banerg, 4. - J., Fil. kand., Extralärare, ö. Karlaväg G.,Sjukhuskommiss., s. NyaSandbergsg.1; - C., Fiskhandl:a, s. Nytorgsg. 16. a. t O. T. W., Flaggunderoff., Kastellholmen - E. H., Skonåtlare, st. Vesterlångg D. - J. E., Skräddare, n. Brunnsg. 10; tel. - Berta, Follrskolel:a, n. Regeringsg. 59. Brunkeb Fanny, Folkskolel:a, n. Uplandsg. 13 B. - Carl, Svarfvare o. paraplymak., ö. Ny- - M. Ch., Folkskolel:a, s. Hornsg brog. 19. Adelarde, f. Sparre, Fru, ö. Danderydsg Gust., Syssloman för Sthlm s Norra o. - Ulrika, Fru, n. Klara S. Kyrkog. 8. Södra begrafningsplatser; bost. vid - U., Fru o. Fröken, ö. Braheg. 45. Norra begrafn.-platsen; a. t Helny, Fröken, ö. Grefg Amanda, Sånglär:a; Ö. Skeppareg. 20 m ö.g, - Hilda, Fröken, ö. Braneg. 34III. -s Tekn. fabr, (C. G. Petre), ö. Karlaväg. 29'. - M., Fröken, n. Rådmansg C. O., Tjenstem. j Riksb., Ö. Kornmen- - Fr. B., Förlagsbokh., s. Hornsg. 41. dörsg. 19; tel. Osterm C. Aug., Grossh-flrma, Parti- och minut- - J. R., Tryckeriförest. v. Nya Tryckeriförsäljning af viktualier och konserver, Aktieb., n. Luntmakareg. 7. ~ffä;. n. Norrlandsg. 15; kontor o. bost, - J. E;.<Typograf, Ö. Skeppareg. 25 A.III o. Sibylleg M. v., Urmakare, firma E. Holmberg, - Conrad, Grossh., n. Stora Badstug. 56; bod n. St. Badstug. 33. a. t Erik, Verkm., s. Ragvaldsg N. G., Grossh., Kh. Flemingg. 16B; agent - Charlotta & Son, Viktualiehandel l n. för in- o. utländska hus; spec. handskar. Hötorget 9; innehafves af Robert - Eli.]!, Gymnastikdir., ö. Grefg. 10 II ; tel. Holmberg; bost. s. h.". - Osterm E., ö. Stureg. 20. Emil, Handl., s. Götg Erik, n. Kammakareg. 35; a. t. 8697, - N. A., Handtverksmäst. (sadelmak.), ö. r. t Styrrnansg. 23II ö. g. Holmberger, G., Civiling., n. St. Badstug, Elias, e. o. Hofrättsnot., Tjensternan i 56; a. t Drätseln., s. Svedenborgsg. 10; tel. - A. H. M., Enkefru, s. Hornsg. 50 II. Tanto L. J. Y, e. o. Kammarskr., s. Hornsg G. S., e. o. Hofrättsnot., ö. Kaptensg C. H., Kontorist, s. Hornsg Helmer, Juvelerare, n. Regeringsg. 36; Holmblad. Bror H., Direktör, n. Regeringsg. Lt.~ffi ~ - E. J., Komminister, e. o. Kongl. Hof- - Mathilda, Enkefru, n. Saltmätareg. 5 I. predikant, Teol. dr, st. Svartmang. 16; - G. U". Kanslist, utför rättegångs- o. a. t inkasseringsuppdrag m. m., st. St. - G. B., Kontorsbitr. v. Statens Jernv., Kh. Nyg. 1; träffas 9-11 f. m. samt 4-0 Handtverkareg. 24 E III. e. m.; a. t C., Kontorschef, ö.torstensonsg. 6 A. Holmblom, John, Grossh., Försäkringsagen- - C. G., Kontorschef vid Lithograliska aktie-' tur, bost. ö. Stureplan 15 IV; kontor bolagets i Norrköping afdelningskontor, i samma hus; tel. Brunkeb (under n. 'I'egnersg, 34; tel. Vasa 592. Träf- sommaren r. t. Saltsjöbaden 98). fas alla helgfria dagar säkrast mellan -s Gustaf, Kappaffär, Aktiebolaget; fa å afdelningskontoret n. Drott- brikation och försäljning af konfekningg.21, äfven å dess telefoner a. t. tionsvaror, st. Vesterlångg, 38; r. t. 7498, r. t , a. t. 2239; verkst. direktör Carl - Viktor M., Kontorschef, st. Storkyrko- Kindström. brinken 6 I. Holmberg, K. Erik. Styrman, s. Hornsg. 29 D. - C., Musiklär:a, 11. n. G:la Kungsholmsbrog. - C. L., e. o. Tjenstern. i Riksbanken, Hornsg. 29 D I.. s. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Holmborg-Holmlund. 291 Holmborg. C. B., Ångbåtsbefälh.c-s. Götg. Holmgren, Anna, Fröken, ö. Banerg. 7 III. 32 BI.. -- F. & E., Fröknar, s. Stadsgården 14 A. - Claes 'G. R, Angbåtsbefälh., s. Hornsg. - K. F. F., Fältskär, s. Hornsg D.' - Cavalli-, A. F., Grosshandlare, se Caval li- Holmdahl, Sofie W., Kassör i Föreningsban- Holmgren. (Sid. 198). ken, ö. Sibylleg H. F., Handelsagent, st. Stortorget 3. Holme, J. A., Fältskär, n. Surbrunnsg M., Handelsidk:a, n. St. Badstug. 31. Holmen, M., Enkefru, ö. Linneg F. A., Handl., Skjortfabr. o. magasin för - J. A., Maskinist, s. Kocksg. 11. herrartiklar. n. Drottningg, 80 A; bost. Holmer, M. L., Enkefru, n. Holländareg. 27. s. g Maria, Enkefru, ö. Fredrikshofsg. 4; a. t. - N. R., Husegare, n. Holländareg Joh. R., Ingeniör, Kh. Flemingg. 7, kont.. - Fridolf, Grossh., n. Drottningg. 71 C; o. upplag, Kh, Pilg. 13. bost. n. Lutternsg C. G. F., Instrumentmak. (matematisk); - Ragnar, Ingeniör, verkst. Dir. i Svenska s. Urväderagr. )0.. A.-R Sicmens & Halske, ö. Riddareg. - H. T., Intendent i Ofverintendentsembetet,. 43 IV... Arkitekt, n. Holländareg. 29. _ Carl, Kapten, s. Ostgötag, 33 III. - Björn F:son, Kapten vid.j{. flottan, Ö. _ B. J., Kapten, ö. Riddareg. 43. Tyskbagareg. 9 II; tel. Osterrn Hulda C., Pappershandl., n. Regeringsg. - J. F., Kornministersadjunkt, Kh. Bergsg. 33; bost, ö. Grefg, Gertrud, Sjukgymnast, n. Holländareg J. W., f. d. Köpman, n. Luntmakareg. 5_ - Ivar, Tegelo. trävaruaffär, brädgård, Dj. - Ch., Lektorsenka, s. Södermannag. 52. Alkärret, midtför Hasselbacken; bost. Ö. - Ebba, Lektorsenka, n. Kungstensg. 48. Kommendörsg A. C., Lärarinna, Ö. Karlavagen 45 B. - Frans, Vaktrn., Svenska Teatern, n. Klaral- Emil, Med. dr., Professor v. Karel. Inst., O. Kyrkog. 10. Ö. Sibylleg. 79. Holmerin, A. F., Kakelugusmak., Öster- - Sven, Med. lic., Distriktsläkare i Ad. malmsg. 37; tel. Osterm Fredr. östra distrikt, n. Odeng. 56;. Holmertz, E. Krigsråd och Byråchef i Arme- mottagn f. m. förv., ö. Valhallavägen Josef, Missionssekr. o. Redaktör af»si- - Clara, Kyrkoherdeenka, ö. Florag. 22 nb. nims land», n. Malmtorgsg. 8 II. Holmerz. C. G. G., Dj. Skogsinstitutet, träf- - Amelie, Modehandel, s. Hornsg. 21; bod fas i tjensteärend f. m. s. g. 2. Holmgren, E. M., Agent, (trävaru-), ö. Val- - C. T., Perukmakare, st. St. Nyg. 26; bost. hallaväg. 31. s. Ragvaldsg Israel F:son. Amanuens, Sabbats bergs - O. F., Poliskomm., n. Kammakareg. 36. sjukhus. -' A. M., Professorska. n. Brunkebergsj. 14 1v - E. D., Banktjenstem., s. S:t Paulsg A. Ch., Skjortfabrik (firma Alma Ahlin); _. A. S., Barnm., ö. Styrmansg. 37. n. Drottningg. 80, bost. s. g J. H. M., Bokh., N:a Blasieholmsh. 5 B. - C.J. A., Skorstensfejare, n. Holländareg O. F., Brefbärare, Ordförande i Fören. - C. N. P., f. d. 8tationsinsp., Kh. Fle..»Enighet ger styrka», n. Kammakareg. mingg ; a. t D. G., e. o. Tjenstem. i Riksbanken, n. - F. F. W., Civiling., n. Rådmansg. 69. Drottningg Torsten, F:son, Civiling., Inneh. af Elektr. - P. E., Tulluppsyn.-man, s. S:t Paulsg. 4 III. Pröfningsanst., n. Drottningg. 26II. - M. H. O., Und. off v. Flottan, ö. Ny- Ebba, Diakonissa, s. Bränkyrkag. 88; tel. brog. 16. Maria C. J., Urmakare, s. Bellmausg Augusta, Enkefru, Ö. Braheg. 40 III. - P. E., Vaktm., (Skand. Kredit-A.B.) n. -- C., Enkefru, Kh. Flemingg. 7. Regeringsg. 21: a. t M. W., Enkefru, s. Stadsgården 14 A. Holmia. Elektriska Aktiebolaget, kontor, n. - L. A., Folkskolelär., Kh. Bergsg. 22; tel. Norrlandeg. 13. Kungsh Aterförsäkringsbolag, kontor st. Skepps- - Ellen, Folkskolel:a, n. Mäster-Samuelsg.54. bron Ellen E., e. o. Folkskolel.a, ö. Grefg. 18. Holmin, C. E., Huseg., Xorrtullsg. 8 A III. Ottilia, Folkskolel:a, n. Dalag L. F., Ingeniör, s. S:t Paulsg. 33 B. - Ebba, Fru, Kungsholmsg C. S., Tullförvalt., Ö. Nybrog Jenny, Fru, Damgarderob. n. Kammaka- Holmkvist, se Holmqvist. reg. 35; a. t HolmIund. J. och K, Fröknar, Norrtullsg. 49. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 298 Holmqvist-Holmström. l Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. Holmström, John, Agenturaffär, innehafves. af Hugo Meyerson. kont. o. bost. n. -' K. A., Agent, ö. Braheg. 45. Malmskilnadsg. 38; a. t , r. t ' Axel, Antiqvarie (f. d. J. G. Jansson), - K., Agentur o. lager, kontor o. bost. n. Hamng. 1 A; a. t ; bost. n. st. Vesterlångg. 37; a. t Mäster-Sarnuelsg. 19 BIII. - E. Axel, Apotekare, inneh. Apoteket En- -' F. O., Bageridk. (rån- o. våffelbruk), n. hörningen. bost. ö. Grefg. 4.. Apelbergsg. 58 A. - M., f. d. Bagare, ö. Kommendörsg. 42. _2 F. M., Bankkamrer, Ö. Riddareg A. W., Barnrn., s. Bellmansg. 22 B. _2 Gustaf, Banktjensteman (Skand. Kredit- - H. R. A., Bokh., n. Hamng. 26 '. aktieb.), n. Sergelg Carl D., Civilingeniör, N orrtullsg. 37. _2 Gust., Bankvaktrn., n. St. Badstug J. B. L, Civilingeniör, ö. Torstensousg. 9. -' Carol. Ch., f. Carlsson, Barnmorska, n.vest- - J. Gunnar, Civilingen., förest. f. K. Telemarmag. 44; a. t grafv. Underv.anst.. ö. Torstensonsg _2 J. K. L., Bokh., n. Sergelg E. C., Enkefru, ö. Florag. 6. _1's Boktryckeri-Aktieb., se under Aktiebolag. - Johanna, Enkefru, Kopparslageri, s. S:t _1 W., Brefbärareförm., ö. Jungfrug. 24 III. Paulsg. 9. -' Carl, f. d. Bruksegare, ö. Engelbrektsg J. Eric, Fabrikör, s. Åsög ' P. J., Fil. dokt., Docent, Kh. Bergsg E., Fru. Blasieholmsg. 4 B. _1 Axel A., Flaggunderofficer, Kastellhol- - H., Fröken, ö. Braheg men 4. - C. F., Garn o. väfnadshandl., n. Rege- -' Alma, Folkskolel:a, s. Nytorgsg. 29. ringsg. 57; a. t _1 Erik Fredrik, Förrådsförv. vid Bergsund, s. - Rosa o. Constance, Guldbrodöser. ö. Stureg. Hornsz, 186 A. 46 III; specialite: fanor etc. -' L. O., Glasmästare, n. Brunkebergsg. 3; - Aug., Handelsbokh., Kungsholmsg.15 BU. verkst. n. Beridarebansg W. A., Handelsbokh., st., L:a Nyg. 19&21. _1 J. O., Handelsidk.a, ö. Artillerig H. H., Handelsidk:a, Dj. Pieldstuen, _1 Agda, Hvit- o. kortvaruaffär, n. Hollän- firma Rörström & Co, st. Storkyrkobr. 4. dareg. 4, n. Döbelnsg. 48 o. st. Köp- - J. W. M., Handelsres., s. Tjärhofsg. 20 C. mango 18. Innehafvare S. A. Högling, - O. T., f. d. Handl., ö. Gref-Thureg. 20 A. _2 A. Richard E., Kontorsskr. v. Stat. jernv., - H.. Hårfrisörska (affär), ö. Birger Jarlsg. n. Odeng. 98 u. 12. _2 Emil Hj., Litograf, ö. Stureparken Jakob, Ingeniör, s. Björngårdsg. 9 B III. _2 Anna, Lärar-a, Ö. Karlaväg E., Jernvägstjenstem., S. Kocksg ' N. & Co, Musikinstruru-handl.. (inneh, - A. E., Juvelerare, Kh. Handtverkareg. 5 A. P. Carlsson o. G. P. Johansson) n. &, 7~ bod Kh. Scheeleg. 1. Kungsg J. G., f. d. Kammartjenare, n. Regerings- -" G. H., Målare, utför rums-, skylt-, vagns- gatan 55 n. o.dekorationsmålning,n. Luntmakareg. - S. G. A., Kamrer, Ö. Braheg. 7 A. 77; a. t. 7034; bost. n. Döbelnsg. 3lI. - Vilhelm, f. d. Kamrer, ö. Kardellg. 3'. -' H., Skomakare, ö. Karlavägen 10 B. - G. Hj., Kapten å ångf. Njord, Dj. Villa -" A., Sybehörs- o. kortvaruaffär, n. Rege- Fieldstuen; r. t ringsg. 69 o. ö. Nybrog C. O., Kassör, Bl. Grand Hötel. 2 Ivar, Underlöjtn. v. K. Göta lifg., ö. Kom- - John, f. d. Kassör, s. Ostgötag. 35 A. mendörsg Gurli, Kassörska, s. Östgötag. 35 A. -' Wilh., Vaktrn., n. Biblioteksg Herm., f. d. Kommissionslandtmät., n. _1 C. G., Verkmäst., s. Hornsg. 71 A. Stjerng. 3. _1 H. 9. J., Verkm., n. Kungstensg A. J., Kontorist, n. Kl. N. Kyrkog.7. _2 F., Ofverfältintend., ö. Kommendörsg, 44'. - C. Wilh., Kontorist, s. Högbergsg. 46 B II. Holmstedt, Werner, Engroslager af tobaks- - John, Kontorist, n. Dalag. 42. varor O. rökreqvisita, n. Bryggareg Hulda, Musikskola, n. G:la Kungsholms- - Anna, Fröken., Ö. Gref-Thureg. 24 B' ö. g. brog Rob., Handelsres., n. Vas ag. 42 '. - Gustaf, Pianofabrikör. n. G:la Kungs- C. A., Plåtslagare (firma Joh. Stenberg holmsbrog. 13. & Co), ö. Artillerig. 18; verkst. samma - Sten, Revisor, inneh. af Stockh. Bokfögård. rings- & Revisionsbyrå, s. Bellmansg. - A. J., f. d., Smedsmästare, n. Döbelnsg B. Holmsten, A.. Fröken, ö. Riddareg F. O., Rustmästare vid Nord. Mueeet..n, Holmström, Hj., Agenturaffär,s, Repslagareg. Drottningg. 77 III. 12; tel. Maria C. J., Skam., n. Mäster-Samuelsg. 53. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebotaget S'VEA. 13 Drottninggatan;

8 Holmström-Hotell och Rum f. resande, 299 Holmström, C. L., Skräddare (firma Schiller. Horn, Gustaf A. O. K., Grefve, tjenstg. Kam-. & Holmström), n. Drottningg. 17; bost. marjunk. v. K. M:ts hof, ö. Ridrlareg.19., ö. Braheg. 43 II'. U. G. C. C., f. Sjöerona, Grefvinna, ö. - Amalia, Smedsenka, n. Lutternsg. 12 B. Eng-elbrektsg. 35 u. - Hjalmar,Stationsskrifv., s. Timmermansg. -- L., Hotelleg.. n. Malrntorgsg. 6; a. t. 41 B m. 4445, r. t W.M., Stationsskrifv.,n.Karlbergsväg.8 1V. Ivon Horn, Erik H., Amanuens i Domänsty- Holst, Joh., Agent, ö. Villag. 24; kont., st. relsen, Stocksund St. N yg. 30; a. t A., Enkefru, Bl. Hofslagareg Aron, Bokh., ö. Stureplanen 21\'. - R. P., Hofrätts- e. o. notarie, ö. Styr.' - Karl Fr., Bokh., ö. Gref-Magnig. 14. mansg N. O., Fil. d:r, Statsgeolog, ständig post- E., Kammarherre, ordf. i Stockby Aktieadress : Geologiska byrån. bolags styr.. n. La Vattug. 28I!; bost. - Anna, Fröken, ö. Ostermalmsg. 39 IV; tel. Stocksund; riks- o. allm. tel. Osterm H., Kammarherre, ö. Stureg. 36 l. - Knut, Handl., s. Svartens g. 7 I. C. H., Löjtnant, ö. Engelbrektsg. 10 lll; - Karl Arvid, inneh. af Kem. Tekn. fabr. r. t Samariten, n. Mäster-Samuelsg. 61; bost. Hornberg, H., Bankdirektör, n. Valling. 4. O.sK~ Ingeniör, s. Kapellgr. 4. Horn~ij, Otto, Ver~st. Dil:ektör vid Aktieb. _ & Co, Kem. tekn. affär, n. Dalag. 42. I'ekn, Fabr.~oda Korsets Eftr., Kungs- _ Niels, Kontorschef, s. Hornsg. 29 B l. holmsg. 34 ; tel. Kungsh Affärsadr.: Guldsmedsaktieb. i Sthlm, Horne~an, ri M' J., Enkefru, n. Vanadis- - F. L., l:a Maskinist, s. Högbergsg, 30. vagen..... _ S G I f d R rtt ;. t... Ridd 49 - O. L., Kassor., o. Artillerig ,.. } mas ale, o. l areg. 'H J fi E k f.. N b 18 a. t orner, ose na,.n eru,.o. rxy rog. 9. Adolf, Vinhandl., n. Tegnörsg. 51; firma - C. V.,,Huse1,~re, s. 'I'immermansg, ~7, Tjulander & Cmis Efterträdare, vin- tel. Tanto v~...' handel n. Drottningg. 55 Horngren. L. C., Enkefru, o. Riddareg, 19., O' Hjo, Grosshandlare, n. Arsenalsg. 1 A; von Holst, J. G., Kammarherre, n. Luttoms- firma N. M. Höglunds Söner & Co, st. g. 16. Skeppsbron 26. Holsteinson, Alma, Målarinna, n. Brunke- J. G., Handl. (deleg. i firman H. Tydens bergstorg 2, v. uppg. eftertr.), ö. Riddareg. 19. Holstenson, M. C., Tidningskontor, ö. Kom- K. Alrik, Läderhandl., ö. Riddareg. 19; mendörsg, 15. bod st. Kornhamnstorg 61. Holter, G. yr., Prov.-resande, N orrtullsg. 5. Hornung, L. A., Fröke~, ö.. Storg. 34 lll. C. V., Ofverlärare v. Tekn. skolan, n. Horn~all, E., Enke.fru,.0, Rid dareg. 26. Ad. Fr. Kyrkog. 15. Hor~ltz, Sofus, Dlrekt.?r, 1!-' yegag. 4. Holtermann Oscar Kammarherre Rytt- - Gust., Handelsres., o. Lilljansplan. 3. mästa~e ö. K~mmendörsg 29'. - M., Handelsres., n. N:a Smedjeg. 54. Holts, Aug~st, Grossh., n. Odeng. 70 lll ; Hospital, Danviks, s. vid Danviks tull. kontor, lager o. fabriker af gulddra- - K.onradsbergs, utom ~~ngsholms. tull. gerier, pälsvaror o. mössor, lager af - 'I'immermansordens, Erlksberg VId Roshattar samt utländska cizarrer ciza- lagstorg. retter o. tobaker, n. Mäst~r.Sa~uei';;g. Hotell, i hvilka källarerörelse 60.' briken Restauranter. idkas, se ru- Holtz, E., Enkefru, ö. Valhallavägen 35. Hotell och Rum för resande: - Victor, idkar Mode- och Kortvaruaffär (Se för öfrigt Pensionat.) under firma J. F. Holtz, n. Brunke- Staden: bergstorg 5, ö. Stureg. 8 och st. St. Bergfalk l'. u., se Falkenberg. Nyg. 35. Brage, Bt. Nyg. 9. A A' M ikdi O. t H l de Frankfurt, skeppsoron 16.. ;'.son, 1 US! If. O. rga!lls, n. O - Falkenberg, f. d. Bergfalk, st, Gråmunkcgr. s: ländareg, 22; tel. Vas n, l;:, 10. a. t K. J., Angb.-befälh., s. Ringväg. 2. Hudlksvall, Boll~usgl'. 1 C. Hoppe F. M. K. f. d Fabriksidk s Stads- Prms Carl, Stora Gråmunkegr. 8. 'o,. ~"'. Prrns Oskar, Myntg, 1 A. garden 20. Reisen, Skeppsbron 14. R., Kreaturshandlare, n. Vestmannag. 74. Sköfde, SI. Gråmunkegr..l' Horn, A. G. S., Grefve, Ceremonimäst. v. K. fjtadsh?tcllet, Stort01'ge~ t,.. G f 14 Ostergotland, Salviigr.. n. M: ts ho, f o. re g.. SI. Nyg. 13 o. 14. Brand- och Li1fdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 300 Hotell och Rum f. resande-hult. Hotell och Rum för resande: Hoving, Folke, Artist,ö. Karlav. 39. Norr: - Josephina O., Enkefru, ö. Karlaväg, 39. d'angleterre,drottningg J. W., Ö. Karlaväg. 39. BelfragesPensionat-Hotel,Vasag. s. H' O W K t d' ktö t Bellevue, Inneh. Emma Johnsson, Gustaf Ad. owmg,.., ap en o. ire or, S. torg 12. Myntg. 6, Ransakningsfängelset; a. t. Bellman, Kl. N. Kyrkog Centralhotellet, Klara V. Kyrkog.21. _ äfve Hofwing.Clara Larsen- (öppnas åter under loppet af se a. n... sommaren),birgerjarls g. 23. Hubendick, C. ;E. L., Bergsmg., o. Karlapl. Continental, Vasag III; tel. Österm, 795. de France, Norra Smedjeg.10. L A K t.. K '1 l 4 de Suede, Drottningg , ap en, o. ar a~. an... Drott, Drottningg. 35. Huber, F. M. T., Modeh:a, o. Linneg. 29. Eifel, KI.araV. Kyrkog.19. Huch, F. J. L., Bokh., s. Götg. 14. Frey, Master-Samuelsg.71; a. t. 12S81. Hudden Gust firma Lundqvist & Hudden Gerrnarria, Gustaf Adolfs torg 10. '...,. _,. Grahns, Sofia,Fru, hotell, Mäster Samuelsg.69. Travaruhandl., n. Uplandsg. 13 B; a. t. Grand Hötel, Blasieholmshamnen6 & , r. t *~::;~~~:::a:bj::~~;a::~~e~: 4. Hugo, F. ~., ~örs~!jer jern- o. metallvaror. Hotell Englund, Klarabergsg. 50; a. t , maskinerier for pappers- o. sulflt-celhi- 1'. t losafabrikation, tekniska artiklar, gum- H~teII5~f;n, n. Malmtorgag, 6; a. t. 4445, mivaror, jernvägsmateriel alla slag, äf- Hotell Lindqvist,Vasag20;.a, t ,r.t ven begagnade; n. Karduansmakareg. Hotell Nyman,Begerfngag B; a. t Hotell Hötel Pension Pallas, n. Continentale Klarabergsg.37. (C. Bayoud), Va. H ugoo., h E rns t (Söd O er h ~mns Lithos-r l ogr. Ak.. sag. 44; 1'. t. 1689, a. t Telegrafadress tiebe.s afd.vkont.), o. Stureg. 30. Bayoud, Stockholm. Huitfeldt C. A. O., Disponent, Ö. Valhal la- Kanan, Gamla Kungsholmsbrog '35' t l 6 t 963 Kassmans hotell o. pensionat, Drottningg. 46. vag. '..1 e. s erm..... KristligaYnglingaföreningen,KlaraN.Kyrkog P. H., Löjtnant v. Flottan, O. Riddareg. Kruses Pensionat o. Hotell, Klarabergsg : tel. Osterm, Kung Kungsträdgärden Carl, Malmtorgsg.10. Privathotell Kungsträd- H ldber P A B kf" l kti b l U erg,.., O or agsa le o ag, n. gä~dsg.18, 3 t~. ' MalmskilplI-dsg.25.Disp.Wilh.Albrecht. Linnea (egare E. Eriksson),,Jakobsg.20. E., Bokhandl., Ö. Gref-Thureg. 58. Malmstenshotell, Master-Samuelsg.G3. Fredrik Bok- O pappershandl Bazaren å Monopol,St. Vattug. S.,.., a Nils Ericson, Klara V. Kyrkog.10. Norrbro 15 och 16; har stort urval affoto- Nordpolen,Klara N. Kyrkog.14B. grafier öfver Sverige m. m. samt lager Oden, Klarabergsg.31. f Il l b' f ärk f". l Pallas Hotell, Klarabergsg.37. a a a s ags r e mar en or sam are; Pension Continentale,Vasag. 44, se ofvan. a. t ~~~~i~~~e~~~ep'1:g;~l~i~g:'353. Fr e dri.k,~okhaf~dlarset'ny.btrtunkeb1~~gstorg Rydberg, Gustaf Adolfstorg lg. 1 1, mgang ran. a ~g. '. Skandia, Drottningg.25. Charlotte, Fru; firma Ch. Fnberg, Skjort- Skandinav,Norra Smedjeg.16. fabrik och herrekiperingsaffär stort Standard, G:la Kungshohnsbrog.44. l f "' t ii lb D tt'. Stora Rosenbad,Klara S. Kyrkog.4 (hörnet af ager a 10 ogra a um, n. ro nm~g. Rödbodtorget). 74; a. t ; kortvaruhandel, st.köp- Sun~ins hotell, Drottningg. 19. mantorget 2; a. t ' Tessin, Svecia, Blbfioteksg.G. Klara N. Kyrkog.7 B. H ldt F' drik E k f.. B h 19 U, re ~l a,.n e ru, o. ra eg.. Torstensons, G., Pensionat, Hamng Ellen, Froken, o. Storg. 32. Turisthotellet, Klara Ö. Kyrkog r. K. Fröken, Ö. Braheg, 62. Vietoria, Norra SmedjegvLS. C '1' TT K l.. 45 C Z.ion,Klara N. Kyrkog.5. ar, J."assor,?.~r avag.. Omsköld, Drottningg Adolf, Kontorist, o. Braheg. 19. Hamng H. R. Lektor, n. Johannesg. 24. Klara Vattugr. 1. Klara V Kyrkog 5 9 H C' L'" J h 24 lf , ararmna, n. O annesg.. Österm~lm: o, 2,. Huldth,L.S., Folkskolelär., s. Prestgårdsg.15. Fennia, Privat-Hötel o. Pensionat, Gref Thu' Hullander K. P. Reservlöjtnant n. Regereg. 3; a. t o'" Hote~1öst~rlllalm,!~neh. Fru L. Carlsson,Rid nngsg. 21. h K h l O' 3 dareg. 18, a. t. 1"007. Hult, K. B. Bok., ungs o msg.. 5. Söder: Sjömanshemmet,Peder Myndesbacke3. C. A., verkst. Dir. för A.-B. Centrator, Hotzen, Marie, Fru, ö. Nybrog. 43. Kh. Inedalsg. 1. & Co, Albert (inneh. K. A. Lindström), O. W., verkst, Dir. för A.-B. Bröderna. Lager af ur och urfurnityrer en gros, Hults Rotationsångmaskin, Kh. Iuen. Kl. N. Kyrkog. 7. dalsg. 1 IV. van Houtens Cacao, Hufvuddepöt för Stock- Amanda, Enkefru, Östermalmsg. 43 III. holm Selm. Eriksson, n. J akobsg. 25 II. J., Enkefru, ö. Braheg. 44. Brand-: och LifFdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Hult-s-Hultrnan. 301 Hult, A. O. T., Förrådsförvalt., Kungsholms- [Hultgren, Traugott & Co, Grosshandelsfirma,. gatan 50. I Export af råa hudar o. skinn samt -r--r, Hugo, Major. vid Gen.staben, ö. Stureg. engroslager af skodon, läder o. skinn- 58 B; r. t ~. varor, kontor n. Hamng. 5 B. - J. E, Majorska. Ostermalmstorg 1. - A. L., Grossh., n. Oxtorgsg Olof, Prakt. Läkare, n. Regeringsg. 18; - A., f. d. Handl., n. Kammakareg. 21. hvard. 9-10, '/23-4, sön.- o. helgd. - Therese, Inneh. af Kassmans Pensionat, ] / 2 11; tel. Brunkeb. 464, r. t n. Drottningg. 46. Hultberg, O., Bokh., Kh., Flemingg. 62 B. - Carl, Ka~mal:sk.rifvare i I!(ongl. Tul~- _ Gustaf, Boktryekerifaktor, n. Odeng. 92 1V verket, o. Lilljansplan. 5 ; r. t. 488::>. --'H. G. T., Fabrik, n. Vestmannag John G. R., Kapten VId Uplands reg.te, - Siri, M., Fröken, ö. Karlaväg. 10 B I. n. Vestmann~g. 16. _ M. L., Kassörska, n. Lästrnakareg. 3 III. - Theodor, ~(ondltor, st. Vester!angg. 81; Osv., Kommissionär, st. Nygränd. 8 II; tel. kondlt~n st.!ern~org 83.. Stork E. U. Wilhelmina, o. Kaptensg. 14; id- _ Gust. D., Kontorist, s. Götg. 20. kar Minuth., firm!1 Sueksdorffs band- _ E., Källaremäst., n. Kungsg. 40. handel, n: Drot~nlll~g.,31. _ Albin, Litteratör, n. Regeringsg J. L., Pensionär, o. Llllneg:. 80. _ A. P., Postvaktmäst., n. Vestra Träd- - O., Perukmakare, n. Drottmngg. 16; bost. gårdsg. 17; r. t n. Kungsg _ Claes D. F., Ram- o. Spegelfabrik samt - J. A., f. d. ~adman, o. Artlll~ng. 26. konsthandlare; butiker n. Birger Jarlsg. - N. G. T., SJo~apt~.n, s. Renstjcrnasg.Pä. 16; fabr. n. Smålandsg. 27; bost. n. - Agnes, Syatel1er,. o. ~yb.~rgsg. 8. Grof-Thureg. 1; a. t. 298, r. t s, S{'strarna, 'I'apisseriaffär, st. Vester- _ O. A" Tjensteman i Försäkr. Bol. Skan- langg. 10; a. t ; bost. n. L:a dia, n. Odeng. 92. Vatt~g. 24. II. Hultbom, O. F., f. d. Major, ö. Stureg. 17'. - Per Enk, Tjenstern. l Sfand. Kredit- _ C. F., Tandläkare, ö. Nybrog. 26 II (midt A.-B., ~. ~.anderydsg. 2..,... emot Apot. Hvita Björn) träfffas hvar- - C. E., '[ygforvalta;e,,,\mmumbonsfol' d " J h l d' f radet, DJ. Ladugardsgardet. agar -; son- o. e g. -. m., E O Öf 'l"k 'd St kh lms SJ' k- a. t , r. t , ver a af.~ VI.oc o u Carl, f. d. Vinhandl., Kungsholmstorg h.em, Prakt.. ak. (Invärtes och, Nerv- 5 nr. sjukd.), n. Kungsg. 7. Hvard. ; , 3-4; r. t , tel. Brunkeb Hulten, A. S., En~efru, o. KaI,Jtensg. 1::>. _ A. W., s. Götg. 46, uppg. 8 ' ; beställning - August, Specerihandel, s. 'I'irnmerrnansg. å strumpor o. vidstickning emottages ' Hultin, Josefina, Barnm., Ö. Skeppareg. 22. Hultenberg,.~llen, Fröken, 'I'rikå- o. Kort- _ Axel, Elektriker, n. Kammakarg. 6. varuaffar, n. N orrlandsg. 19; tel. Brun- _ U. H., Fröken, n. Smålandsg. 24. keb o-v. K., Grossh., kontor: Le Ripolin, n. - John, Handl., n. ~nillnsg. 6 o. 8. Tn~a. Smålandsg. 24; a. t. 1 18, r. t handel n. Regenngsg. 30; a. t. 40 ;)8. Privatbost. n. Regeringsg. 63 II; a. t. - Helge, Kassör, s. Folkungag. 46; tel. Ersta E. A., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 20 A. Hultengren, A. T., Banktjenstem., ö. Gref- - Ernst, Trävaruhandl., Ö. Humlegårdsg. 5 Magnig. 14; tel. Osterm o. Ostra Jernv.stat.. bost, Ö. Linneg. 21. Hultenheim, B., Grefvi nna, Ö. Sibylleg Hulting, E. M., Enkefru, n. Rådmansg. 73. Hultgren, A. R., Apotekare, Kh. Flemingg. - Alma M., Operasångerska, Ö. Stureg. 6" Ö. g. 27 m. IHultkrantz, A. F., Intendent, n. Arsenalsg. - John, Auditör, Ö. Kommendörsg A. - Henning, Bokförare, ö. Danderydsg.2 '. - A. W., f. d. Komminister, ö. Gref-Thureg. - Axel Th., Bokh., n. Luntmakareg. 87 " E. O., Bokh., Ö. Tyskbagareg. 6. Hultman, K. H., Banktj.man, s. Sit Paulsg, A. N., Byggm. s. Urvädersgr. 8. -s Chokelad o. Konfektfabriks Nya Aktie- - H. H., Disponent, ö. Riddareg. 60. bolags filial. n. Jakobsbergsg. 17; r. t. - Alfhild, Ch., Enkefru, ö. Danderydsg. 2 I. 478, a. t J. G., Expeditör, n. Holländareg. 24 IV. - Rudolf, verkst. Direktör för Stockh. södra - O. J., Fil. dr.,v. Häradsh., Stockh. Nya jästfabr.caktiebol., s.tjärhofsg. 4 A. Sjukhem v. Drottningholmsväg. - B. M., Enkefru, n. Luntmakareg Anna Folkskolel:a, ö. Gref-Thureg Christina, Enkefru, Ostermalmsg. 33. Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 302, Hultinan-Huss. Hultman, G. C., Enkefru, s. Hornsg, 19..Humble, Gustaf, Redaktör af Sveriges Re- - O. W., Fabrikör, ö. l\lajorsg. 10, affär ö. staurant-tidning, n. Folkets Hus.. Storg Humlan,»åutomat», n. Drottningg C. A., Fabriksförest., ö. Styrmansg. 35 o. b. Hummel, Axel, verkst. Direktör, Ledam. af - F.A.,f. d.flaggunderoff:, n. Jakobsbergsg, l:a Kammaren, ö. Skeppareg. 7 III. 33 ll. - Alida, Enkefru, ö. Strandväg. l l.', - Eva, Folkskolel:a,Kh. Kungsg. 42. & C:o (Dir. Axel F. Hummel o. Grossh. - F. H., Folkskolel:a, n. Holländareg. 21 B. Artur Hallström), Trävaruagentur, n. - A. L., Hårfrisörska, ö. Braheg. 4. Brunkebergstorg 12 'v; r. t , a. t. - A. G., Ingenier, s. S:t Paulsg ; telegrafadr. Hummels; kontors- - Axel O., Ingeniör, föreståndare för Luth tid 9-4. & Rosens El. A. B:s :filial i Stockholm, Hummelgren. Andreas. f. d. Handl., n. Klara. n. Smålandsg. 26 III. I S. Kyrkog G. H., Ingenior vid Värtagasv., Värtan. Hummerhjelm, Laura, Friherrinna, Oster- - Emelie, Klädsömm:a, s. Högbergsg malsg. 28' Ö. g.. - J. Ludv., Kontorist, ö. Storg. 56 n. Hurtig, Hanna, Fröken, Sömmerska, ö. Bra- - s Metallfabrik. Zink-, ornaments- & metall- heg. 2". gjuteri, ö. Storg. 21; r. t. 3999, tel. - Karl, Pastor, s. Folkungag. 95. Osterm Husberg, John W., Civiling., n. Frejg Carolina, Sjuksköt:a, n. Tegnersg L. Ch., Enkefru, n. Drottningg J. L., f. d. Sjökapt., ö. Storg V. E., Enkefru, Kh, Bergsg G., Skräddare, firma G. Hultman & Co, - H. A. E., Fru, Vasa Fotogenaffär. n. n. Malmskilnadsg. 17, a. t 'I'egnersg. 32; bost. n. Drottningg Axel F. W., Skådespelare, s. Hornsg M., Hatt- o. mössaffär, n. Mäster-Samu- - C. A., Telefondir., ö. Gref-Thureg. 66. elsg. 43. Hultmotor, kontorhn. Drottningg. 3, öppet - A., v. Häradsh., Byråchef i Poststyrel Post oc telegramadress: Hult- sen, ö. Stureg. 11. motor, Stockholm; r. t. 42, a. t N. G. K., Ingeniör, n.r Odeng. 35. Hultner. E: O, Musiksergant, ö. Narvaväg A. W., Skomak., n. Uplandsg Hilma, Sömmerska, n. Jakobsbergsg. 25 A. - K. S., Statsråd, ö. Grefg C. A.. Vaktrnäst., n. Jakobsbergsg. 25 A. Husborg, Julius, Gravör, Kh. Flemingg.10"; Hultquist, G., Juveler., Kungsholmsg. 14. a. t Hultqvist,AdaCh.,Folkskolelär:a,s.Kocksg.62. Huselius, Hugo, Bokh., n. Målareg Hanna, Fröken, n. Odeng Gösta, v. Häradshöfd. Advokat, bostad ö. G., Kafe, n.vasag.20, bost.n.klaravattu- Narvavägen 14; kontor: Lagerlöf & gränd 1. Huselius, n. Lilla Vattug. 20; öppet - C. G., Skräddare, ö. Artillerig. 36. ' ; a. t. 5225, r. t C. J., Vaktmästare i St. Kopparbergs - & Lagerlöf.Advokater; kontor n.lia.vattu- Bergsl. aktiebol., st. St. Nyg. 30III g.20; öppet J/210-4; a.t.5225,r. t Hultstrand, Emil, Bokh, hos P. A. Norstedt Husen, C. Pison, Brefbärare, ö. Nybrog.53. & Söner, s. Fatbursg. 3 B. - Ninni, Enkefru, n. Observatorieg. 16. Hultström Husgerådskammaren, Kungl., st. snedt emot -s, Dav.; Bokbinderi, ö. Jungfrug. 15; tel. Högvakten, invid Kungl. vaktstallet. Österm Hushållningssällskap, Stockholms läns, n. -.H. E., Enkefru, ö. Gref-Magnig. 18. Mäster-Samuelsg. 47; rikstel. 1226, tel. - A. G., Förrådsförvalt. i 'l'elegrafstyr., ö. Brunkeb Stureg. 60. Hushållsskola, Aktiebolaget Stockholms - Otto, Handl. (speceri- o. viktualie-), s. Praktiska, föreståndarinnaannarönne, Götg. 59; r. t. 4629; a. t ; bost. n. Jakobsbergsg.15. Försäljningslokaler s. Helgag. 10. n. J akobsbergsg. 15, ö. Nybrog. 38, n. - P. G., Handlande, s. S:t Paulsg. 2 A. Drottningg. 102; ing. från 'I'egnersg. - A. L. Postvaktmåst.. st. Skomakareg. 26. Hushållsskolor, se Skolor o. undervisn.-anst. Humbers utställning, se Scania Generaldepöt. Husmoderskolan, förest. Fru C. Lilljeqvist, Humbla, C. R., Musikdir., s. Högbergsg. 18A. n. Drottningg. 67'. Humble, M., Handelsres., ö. Torstensonsg. 7. Husqvarna Generaldep6t (Föreståndare: Carl - K. A., Kassör i Riksb., Ekhyddan, Sund- A. Nilson), Engros- och detaljförsäljbyberg. ning af handelsgjutgods, vapen, sy och - Knut, A., Kontorist, s. Högbergsg. 21. stickmaskiner och velocipeder, n.hamn- -- J. D., f. d. Landtbruk., n. Kl.N.Kyrkog. 7. gatan 3 B, hörnet af Kungsträdgården. - Julius, Lektor, Ostermalmsg. 34. [Huss, Fanny, Enkefru, n. Regeringsg. 93. Brand- och Lifförsäkrings-Aktieblaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 o Erik, Huss, Elvira, Fröken, ö. Karlaviigen Hulda L., Frök., Handelsbitr.. ö. Karlav Johan Adam, Hyreskontrollant i Drätselnämnden, n. Brunnsg. 22 B. - M. W., Justitieråd, ö. Strandväg. 19. Gunnar, Köpman, n. Regeringsg. 93; tel. Brunkeb A. J. A., Major, Kh. Kronobergspark Frans J., Musiklärare, Red. af Svensk Musiktidn., n. ValJing. 11 II. - A., Teknolog, n. Regeringsg Lennart, n. Ad. Fredr. Kyrkog. 15 II. Hutzfeldt, K. M., Handelsidk:a, ö.artillerig A. M. C., Kafeidk.a, s. Mariahissen. Hubinette, C. G., Bokh., Norrtullag. 43. M. V., Handelsidk.a, n. Kammakareg. 18. A., Ingeniör, s. Ostgötag. 35 A. K, f. d. Kopparslag., Norrtullsg. 43 m. E. W., Kopparslagare; bost. Norrtullsg. 43 m; verkstad n. Holländareg C. O.,Vagrrmakare, n.ad. Frcdr.Kyrkog K. A. L, Ofverlärare, s. Krukmakareg, 2. - se äfven Hybinette. Hubner, L., f. d. Departem.-chef i Poststyrel., n. Regeringsg. 32; tel. Brunkeb Bertha, Fröken, n. Regeringsg Emil, v. Häradsh., Sekret. i Kommerskoll., n. Regeringsg. 32; tel. Brunkeb Lennart, Löjtnant.Kommissarie vid Sthlm s stads och läns kurhus, Kh. Handtverkareg, 10; bost. Kh. Parmmätareg. 2; 1". t Hulphers, H. W., Med. dr, Lifrnedikus, n. Drottningg. 102; tel. Vasa 293. Huttberg, A. W., Handl., st. Svartmang. 24. Huttling, 62 II. Huss-e-Hypotekskassa. Stockholms. 30S. 'I'herese, Enkefru, n. Drottningg. - C.O., f. d. Öfverstelöjtn., ö. Karlaplanen 8 I. Huttner, Max, Grossh., Ur- och Urfumiturer, n. Klara S. Kyrkog. 14. Hvad Nytt? Illustreradt, tidn., se Illustr.»Hvad nytt», Hvad nytt i dag?, daglig hufvudstadstidning. Byrå. Expedition och Annonskontor, n. St. Vattug. 12. Afdelningskontor för annonser, prenumeration och expedition st. St. Nyg. 9; s. V. Slussg. 3; Kh, Flemingg. 1; n. Drottningg. 79; n. Gust. Ad. torg 14; ö. Majorsg. 8. Expeditionstid 9 f. m.-8 e. m. Se annons sid. 54. Hvalström, E. O., Fröken (f. d. folkskole lär-a), ö. Gref-Thureg. 70 B. Hvar 8. Dag, Tidningens Sthlmsred. ö. Linneg. 77 IV, a. t Hwass, Tora, Fröken, ö. Birger Jarls g. 16. 'I'horbjörn, Med. dr, Docent, Ö. Birger J arls gata 16; mottagningstid livardagar 9-10 f. m. o. 2-4 e. m., Juni- Sept. hvard. 9- ' /211 f. m.; a. t. 5160, r. t Hvirf, C. Sixten M., Bokh. v. Bergsunds Mek. Verkst. Aktieb., Ö. Styrmansg Anna, Enkefru, Ö. Styrmansg. 53; r. t Hvita Stjernlinien (White Star Line); kontor st. Drakens gr. 2, hörnet af Skeppsbron 24, a. t Hvitvarumagasinet (inneh. Aug. Rolander), n. Regeringsg. 26; bost. n. Vas ag. 42. Hybinette, M., Enkefru, Kh, Garfvareg 5. - se äfven Hubinette. Hyckert, Bror E., Kamrer, n. Valling. 6. Hydbom, Georg, Bokh. i K. Jernv.-styr., n. Rådmansg B. E. O., Enkefru, Ö. Banarg. 27. Hyden, H., Bankkassör, Ö. Gref-Thureg Olof, Bokförare, s. Bellmansg G., Bokh., st. Vesterlångg. 72'V. - Sven, Bryggmäst., s. Skinnarviksg Arv., Predikant, n. Jakobsbergsg. 41'\;teL Brunkeb Hygerth, JYI.K., Fru, n. Tegnersg Adolf, Prakt. läkare, n. Regeringsg Hygiea, månadsskrift, ntg. af'sv.iäkarsällsk.; Red. Ö. Linneg , Prof.P. J.Wising. Hygieniska Museet å Karolinska institutet,. öppet efter anmälan. - Skomagasinet, n.drottningg.52; a. t Hygrell.Lindh-, John V., Tandläkare, Ö. Karlaväg. 17 (hörnet af Stureg. o. Karlaväg.); a. t Hygyrea, Aktiebolag. Lager af förbands- o.. sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier, kemikalier, tekniska al'tiklar, tvåler m. m. Butik ö. Karlavägen 17; a. t. 615, fabrik Ö. Braheg, 1; a. t Se annons sid. 49. Hylander, A., Pastor vid Centralfäng. å Långholmen. Hylbom. C. F., Handl., n. Apelbergsg. 44. Hylen, Th., Fru, n. Olofsg. 7, bost. s. g.6. HyJin, P. A., Fabr., n. Drottningg. 75. & Co, Fabriks-Aktiebolag, såp- och tvålfabrik samt tillverkning af parfymerier och tekniska fabrikatet: fabrik o. kontor s. Östgötagatan 31, a. t , 1". t. 452; försäljningsmagasin för toilettvål och parfymerier m. m, n. Regeringsg. 12, a. t. 6469, st. Vesterlångg. 16, a. t Alb., Grossh., Kh. Kungsg. 52. Hylten. Ernst, L., Apotekare, n. Karlbergsvägen Kassör, o termalmsg. 40 m. - Leon., Kassör, Ostorrnalmsg. 40 m. - Fredrique, Lärarinna, Ostennalmsg. 40 m Hypoteksbanken, Allmänna, n. Arsenalsg. 4 A. Hypoteksförening, Mälnreprovinscrnas, n. Arsenalsg. 4 '. Hypotekskassa, Stockholms, st. Skeppsbron 8. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 \. :304 Hypotekskassan för Sveriges Städer-H~ger. Hypotekska ;san för Sveriges Städer, n. Små- I-H-åk--an-s-s-o-n-;-2-H-å-k-an-s-o-n landsg. 14 (Norrmalmstorg) fhyresbyr,åer: _2 Herm., Färg- o. kemikaliehandl. (inneh. Hyresbyrån, Allmänna Agentur och, n. Herm.' Håkanson o. Anton Hill), ö. Bra- Kungsg. 34;.a, t. 7940, r. t heg. 5; bod ö. Humlegårdsg. 17, fabr. Sthlms uthyrningsbyrå, n. Kungsträd- Ö. Artillerig. 50. gårdsg. 12 ' ; a. t , r. t _2 H., Handl., n. Regeringsg. 17. Se annons sid. 57. _1 Anna S., Kappat~lier, st. Storkyrkobrink.4. Tjäders byrå,n. Brunkebergstorg 12; _1 Maria, Ka;ssör I Brandförsäkr:bol. Tor, a. t. 8440, r. t Se annons s. Bangar~sg sid. 58. _2 Gust., Konditori, n. Drottmngg. 66; bost. Hyrkusk, Freys Aktiebolag; Ö. Gref-Thu- 2 n. G:la K.?~gsholmsbrog. ~5 o. 17. reg. 11; filial s. Götg A., Kontrollor, "; Kammakareg. 18. Hyrkuskverk, Aktiebolaget Taxameters, n. - Ol~f, M~d. dokt., o. Stureg. 34i behanflar Roslagsg. 29; a. t. 7937, r. t. 2234, ~ronsjukdomar, bvardagar /210-/212 öppet hela dygnet. 2 An~~ I., Mineralvattenförsälj. KungslHyrkuskverk, Gustaf Joulins, n. Brunke- trädg., Ö. Braheg. 5. bergsg. 4, 1tö1 net,. a. t. 4519, 4526 O. _2 J. W., Missionslärare, s. Högbergsg. 27 A. 5~ 66, r. t. 322 o Se annons _1 Johan, Målaremäst., Ö. Styrmansg. 55 III. sid, [2879]. _2 Henning, Revisor i Arrneförvaltningen, Jlyrkuskverk, Gustaf Joultns, Dj. vid Has- ö. Skeppareg. 21. selbacken: a. t , r. t _1 fl. E., Sjökapten, s. Högbergsg. 48. ttiyrkuskverk, Westerlings, a. t. 5366, r. t. _1 P., Sjökapten, s. St. Glasbruksg , bar uppgått i Gustaf Joulins, _1 P. M., Skomak., n. Bryggareg. 7. n. Brunkebergsg. 4. _1 C. O. A., Underofficer vid K. Flottan, lhysing, A. A., Ciselör, n. Lästmakareg. 17. Skeppsholmen, Långa raden 4. r. t. ihyven, Hj., Handl., Kb. Handtverkareg. 20 B. 1853, a. t s Hj., Garn-, Väfnads-, Trikå-, Hvitvaru-, _2 Gustaf, Vete,rinär, s. Ostgötag. 19, kl. Manufaktur-, Sybehörs-, Dam- o. Herr f. m., 3-4 e. m.; a. t ekiperingsaffärer, Kb. Handtverkareg. Hållgren. C. Gust., Försäkringstjenstem., ö. 20 B; Vasastaden : n. Odeng. 59. Sturepark. 5 IV: ~Håckerström, J. M., f. d. Landtbruk., s. Hård, H. 'l'., Sergeant, ö. Hästgardeskasern, Kocksg Stureväg-en. Håhl, J. F., Pastor Primarius, Teol. o. fil. - M. G. W., f. d. Underlöjtn., s. Götg. doktor, st. Storkyrkobr. 16; a. t Karl J., Vaktm. i K. F. U. M., n. St. 1Håkansson; 2 Håkanson Badstug. 5 I. Hård af Segerstad, E. C. K.,.Enkefru, ö. _1 Gerda, Bankbitr., s. Bangårdsg. 10. Lilljansplan _1 Jobn, Bankir, n. Hamng. 2; r. t. 1701, - O. A. E., Enkefru, n. Teknologg. 3. a. t. 5516(telefoneringundanbedes6-7 - Jenny, Fru, ö. Storg. 54. e. m.); kontor n. Fredsg B. J. A., e. o. Hofrättsnot.,n.Vasag,6; tel. _1 John, Barberare, n. Rensg. 12; rak st. n. Brunkeb 'I'egnersg Carl A., Hofrätts- e. o. not., ö. Storg. _1 & Co, Vald., Bokexp. o. distributions- 34 II ; tel. Ostorm affär, s. Skaraborgsg. 7, -' Bertel, Student, e. o. Jernvägstj:man, n. _2 A. W., f. d. Bröderna Håkanson, Deko- Rådmansg. 69; tel. Vasa 955. rationsmål., Norrtullag A., Tandläkare, ö. Stureg A. E., Enkefru, Ö. Grefg G. G:son, Tandläkare, ö. Stureg. 2 ' ; r. t. _1. Botilda, Enkefru, n. Karlbergsväg , a. t _2 Carolina, Enkefru, n. 'I'egnörsg. 34 '. Häckner, Alma, Gymnastikdir., ö. Braheg.._2 Emma, Fru, Atelier för gosskläder o. 36; a. t kappor, n. Regering-sg /2 tro Häger. C. F. A., Jngeniör, Augustendal,._1 Lotten, Fru, Danslär:a, n. Kungsg. 34, Stockholm. 1/2 tro - A. S., Kafeidkia, n. Oxtorgsg. 16. _1 <Gerda, Fröken, Ö. Narvaväg. 24 ' Ö. g. - Sten, Tandläkare, ö. Stureg. 13, råd- _2..Tenny, Fröken, Ö. Jungfrug. 18. frågningst. hvard. (utom lördagar) _2 Maria, Fröken,.Ö. Jungfrug /22; a. t , r. t _2.N. Frö;ken, n. G:la Kungsbolmsbrog se äfven Hreger. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Hägerstrand-Häradsskrifval'e. 305 Hägerstrand, A. G. T., Färghand!., ö. Storg. 46; ihäggström ; 2 Hreggströrn. kontor n. Norrlaudsg , ~ Hägers.~röm, G. V. H., Bankkamrer, ö. Karlu- -s, Ivar, Boktryckeri och Bokförlags-Aktievag.. 45 A II. bolag, s. Repslagaregatan 24. Verkst. Josephine, Enkefru, Innehafv. af källaren direktören träffas å kontoret derst.. Bacchi Vapen, st. Jerntorgsz Afdelningskontor st. Storkyrko~ Hagg, Ester, Ch., Folkskolel:a, s. Högbergsg. brinken 91, öppet '/ A... _I Ellen, Enkefru, ö. Gref-Thureg s Johanna, Froken, Anstalt för smärtfritt _2 Louise, Enkefru, ö. Valhallaväg. 45 A. afhfvande af.smärre husdjur (tillhör _2 A., f. d. Kapten, ö. Linneg. 28 o. 30. Sv. Allm..kVlnnofören. till djurens _1 Johan, Kassör, Postadress: Saltsjö-Jerla. skydd). Afglft 25 ore-2 kronor, ö Lin _2 Sixten Kassör i Skand. Kreditaktieb., ö. I!eg. 48 n b t.. v..ö. g.; öppet 1/ e. m. Nyb'rog. 73. Enk, Kapten Vid K. Flottan, ö. Kom- _2 F. F., Major, ö. Nybrog. 53. mendörsg. 38 III. _1 C., Med. dr, n. Blasieholmstorg 9 II; A., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Banörg. 23. träffas alla söknedagar kl. 3-4, sön- &. Moll, Mäkleriaffär i jern o. spanmål: och helgdagar kl f. m.: sjukinueh, Anton Hägg och Fritz Moll; bud om möjligt kl. 9 f. m.: a. t. 7616, kontor st. Skeppsbron 28. rikst G.W.,Organist i Klara förs.. n.kungsg. 28 _I J. F., Skrädd., n. Luntmakareg Anton, Varumäklare, n. Odeng. 90; firma _I K. A., Snickare, n. Regeringsg. 72. Hägg- & Moll, kontor st. Skeppsbron 28. Häglund, Elin, Fru, ö. Styrmansg Lars, Åkare, n. Döbelnsg. 64. Hähnel, G. E., Grosshandlare, innehafvare Häggart, K. K, Farmaceut, ö: Tyskbagarez, 9. af firman Wahlman. Hähnel &. C:o. Häj!gberg, C. lyr., Handl., s. Folkunzag. 8 A. Kontor: st. Slussplan 63 B. Bostad: - J., Konservfabrik, s. Östgötag. 43. s. Sot Paulsg, 21. Häggblad. Aug., född Wennerbom, Barnrn., -B. F., KontorsskriE. iriksb.,s. Nytorgsg.11. Kh. Sot Eriksg, C. A., Snörmakerifabr. (inneh. F. Söder- Häggbom, Anna, Barnm.; Fröken, ö. Narva- lund), n. Brunkebergsg. 3 B; butik. n. väg-. 24 l ö. go; tel. Österm J ako bsz, 7; a. t Hägg-dahl, K., Folkskolel:a. n. Vestmannag.". Hällberger, O. E., Underlöjtn., ö. Linneg. 18. Häggkvist, Åmarida. Syatelier, n. Vanadisv.t S. Hällen, C. V., Vaktrn., st. Mynttorg-et 1. Häggiund, H. E.. Fröken, privat bostad för - Klas, Vaktm., n. Drottningg. 39. resande. n. Vasag. 36. Hällgren, C. A.V., Verkm., ö.gref-magnig.id'". Josefina, Kafeidk:a, n. G:la Kungsholms- Hällström,AnnaL.C.,Fröken,ö.Nybrog.28A. brog, C.. A. Landtbrukare, ö. Nybrog. 7; tel. - J. T., Lärarinna, Ö. Linneg. 18. Östorm Selma, Parfymhandl., n. Harnng F. J. M., Vaktrn., s. Mariag J. A., Snickaremäst., s. Finnboda slip. se äfven Hellström. - se äfven Hrsgglund o. Häglund. Hälsovännen, Tidskrift, se Helsovännen Tid- Häggman. A. inneh. Fabriksmagasin, Rull skrift. gardins. tapet- och fiskredskapsaffär. Hälsovännens affär, se Helsovännens affär. st, St. Nyg. 7, bost. Kh. ScheeJeg.22. Häradshötdtugar e -" R. L.. Tapetserare, s:.!:cocks~.3.~ o. 41. Södra Hosl ags domsaga (Färentuna, Sollentuna Haggmark, Isak. Prakt. lakare, invärtes och härad, Danderyds, Åker-s,Vermdö skeppslag) spec. nervsjukdomar, hvard. 9-10, 2-3, vakant. Sönd, 10-11, Ö. Humlegårdsg. 2 a. t. Stockholms läns Vestra domsaga (Länghundr", t 3825 ' Erltugtrundra, Semmghundra, Vallentuna hä-, l... rad) B. H. Rohtheb, Smälandsgatan24. Arthur. 'I'[ensteman i Jemvägsstyr., Ö. i Söd",törns domsaga (Sotholms, SvartJösa, Ök- Hmnlegårdsg nebo härad) A. E. W. Uppstr~m,Florag~tan10. A l K T t. J... t l l'iorra Hoslags domsaga (Frösåkere, Närding- - xe ". Jens eman l el nvagss yr., Ö. hundra härad, Väddö och Hät'veröskeppslag) Humlegardsg. 2. Friherre R. F. A. von Friesendorff,Upsala. Häggroth Theodor Löjtn. v. Jemtl. fält.j.reg. i Mellersta Roslags "domsaga (S.)uhllndra, Ly- Ad ' ' VI 'f" d B. k b t 2 hundra harad, Frötuna och Lanna, Bro och jut. v. Arme or., n. run e ergs.. Vätö skeppslag).t. N. Freding, Norrtelje. 1 Häggström ; 2 Hooggström. _2 Ivar. Boktryckare och Bokförläzg., verkst. Direktör i Ivar Heeggströms Boktr. och Bokf. A. B., s. Repslagareg.24. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget.Adresskalendern Häradsskrifvare: SY8,rts.lö fögderi (Sollentuna, Färentuna härad) P. Otto W. Rudberg, Skepparegatan46. i Stockholms läns "estra fögderi (Länghundra, Erlinghundra, Seminghundra. Vallentuna härad) E. W. Lindgren. SVEA. 13 Drottninggatan. 20

15 306 Häradsski-ifVare-"Höglander. Häradsskrifvare: I Högberg, Victor,' Fil. dokt, Läroverkskoli Norra Uoslags fögderi (Frösåkers, Närding- lega, s. Högbergag. 54 II.. hundra härad, Vi!ddö och Häfverö skeppslag) --.:. C. F. H. J., Handl., s. Sköldg. 9. A. D. Sundberg, Osthammar. Id C K f"'dk' J k b 28 iiiiellersta Roslags fögderi (Sjuhundra, Lyhun- - a,., a d.a, n. a o sg.. : dra härad, Frötuna och Länna, Bro och Vätö Högberg & Lindqvist, Gas- & Vatteriled~ skeppslag) Adam Sandbergh, Roslagsbro. ",.. u d' d t... i Vaxholms fögderi (Danderyds. Åkers, Vermdö mngsattar', nernyn 19a en le]jle.~orsskeppslag) G. F. Ström, Järfva. firma. Kontor o. verkstad, n. Masteri Södertörn.s fögderi (Sotholms, Svartlösa. Ök- Samuelsg. 51 (hörnet af Drottningg.), nebo harad) Erhard Johansson, Sodermalms- utför alla slag- af rörledningsarbeten, torg 6.. l d.. f Härden, P., konsult. Ingeniör, Konstruktions- rmg e mngar samt reparatlone; a byrå, öppen kl. 9-5,ö. Karlavägen 27IV; dessa arbeten; a. t. 78,21, r. ~. 2ö81. r. t. 3381; bost. ö. Narvaväg. 24: r. t Gustaf A., Lasarettskomniissarie, Sera Härdig, Selma, Fröken, Kassörska, n. Up- fimerl~sar~ttet; r. t. 8 77( a. t landsg Be~a, Lärarinna, n. Drottmngg. 65. Härner,Frida, Polkskclel.a.n.Karbergsv.Söå" - Julia, Mode- o. bandhandel, n. Drott- - Per, Vedhandlare, n. Karlbergsväg. 58; J nhm E gg M55;'ktedl;Bklt'~_nkeLb'd15 49t f H f bost. n. s, e, 60 A II. - o.., USI ire.or, e a~o a o - H... t W A'kt. R' t Rik t kapellet, n. Regenngsg. 56. arnqvisu w.; uarte o. egis r. v. l e s C l L MOl',. t Döb l 21 Gen.-landtm.-kont. ö. Gref-Thureg ar., ~.aremll:~, n. o e nsg.. Härström. Sv. Ad., f. d. Viktualiehandl., ö. - Carl, Tandlakare, o. Stureg. 3; mottagn. Riddareg. 12. se Allm. :rel.. katalog.., Hässler, K. D. W., Agent, n. Jemvägsg K. T~or D:e, Tjenstem. l Sv.. 'I'alegram- _ K.. Bokbind., n. Drottningg. 88; tel. ~Ö4an, n. Kammakareg. 66; tel. Vasa Brunkeb J [ll'd V k lt "l.-: A O Bokfö l Teg' u v., agns-, rums- o. s y ma are..,.or., n... nersg.. samt lackerare, s. Högbergsg J. V., Kafeidk:a, n. ~aster-samuelsg. 52. Högbom. O. N., Handl. ö. Karlaväg Ö. g. - I. G., Provl~.?r, s. Gotg. 21. Högdahl, And., Apot., n. Kun&,stensg ;'1~E.'Jtkapten, n. Vestmannag.50. Högdin, Louis, Bokh., st. Vesterlångg e.: e~..ssler. _ Elin, firma Elin Erikssons modehandel, Hastforsakl'lng.~kon.~or.:... st. Vesterlångg. 65; bost. s. g. 56. Stockholms lans hastforsakrmgsbolag, Högel, Alfr., Kassör i Skand. Kred.v.åktieb.,.. n. Arsenalsg. 4. n. Odeng.92 IV.. Hockendorff, de Th~ncoh, H.,Ha~dlan~~, _ August, Medaljgravör, specialitet ruedalbost. ~. Kungsträdgårdsg, 22. Alfar jer, vapenstansar m. m., n. Rcgeringsg, ~agasld des Nou~ea~tes pour Confec- 27; r. t tron, ~:.Kungstradgardosg. 20 n b..; a. t. Högelin, G. E., Fastighetseg., ö.' Grefg, F lb~ler: st. Ve~terlangg.3u.b) a. t. _ Emil, Grossh. (firma -Högelin & Sund Pariaerrnagasinetst. Vesterlangg. ström); Ö. Banärg. 4, rikst, ; a. t Kontor och Engros-la!jer HögeUn & Sundström Trävaruaffär: brädst. L:a Nyg. 20 I o. II. Telefoner: RIks gårdar Dj. Allrri. Gränd, Dj. Alberget 1331, Allm A D' R 'k" N' t l' 8 Höckert, O., f. d. Handl., ö. Gefg'._ 47. ' J... osenvi,.~. orr e Jeg. ; _ J., f. d, Körsångare, n. Döbelnsg Kontor o. ~orrtelje~. ~.O. Höganäs försäljning af eldfast tegel, lera, Högfeldt, Math. J., Enkefru, 0'0 Sibylleg. 42. lerrör, lerkärl m. m. hos Wahlin & - -Aberg, A. -yr., f. d. Operasångerska, Fo- Co Norra Blasieholmshamnen 7' r t tografiateberen, n. Wahrendorffsg '44 o. 346 a. t '.. - Arvid, Postexpeditör,. n. Vallinrz;..l5 II. Högberg, Julia, Biljettförsälj:a, n. Vegag.6. - O. Th., Underlöjtn. v. Göta lifg., ö. Si- - A. F., Bokbindare, n. David Bagares g. bylleg o. 24; bost. s. h. - Rob., Verkm., n. Vegag C. F., Bokh., n. Dalag. 3. Höggren, M. K. V., Före stånd: a, Danviks - H. A. L., Bokh., n. Drottningg Hospital. " - T., Brukspatron, Ö. Kommendörsg. 281; Höglander C. P., Skomakaremästare (etabl. a. t ), n. Malmskilnadsg. 3 B.; bod s. g. - Anna, Enkefru, ö. Karlaväg. 1 A. 32, invid al1m:a telefonbolagets hus,a. t. - O. E. G., Enkefru, Ö. 'I'yskbagareg.De>: A. G., Fabrikör (firma Högberg & Lind- - John, 'I'elegrarnbärareförm. s. S:tPaulsg. qvist), n. Bryggareg. 5 II t. v. ö. g.; kon- 35 A:II 'ö, g.. torn. Mäster-Samuelsg A. G., Akare, n.tuleg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Högling-Högström. 307 Högling, S. A., Hvit- och kortvaruaffär, firma Högrnan, Anna, Modeaffär, ö. Nybrog. 40; Agda Holmqvist, n. Holländareg. 4. bost. Varis, Finnboda. S. N., Vadd- o. sängklädersaffär, n. Hol- - Ernst, Skriftställare, ö. Stureg. 44 B. ländareg. 7; bost. n. Apelbergsg Jior, Carl, Väfgarns- o. Manufakturaffär. Höglund, C. G., Barberare, st. St. Nyg. 30. Specialaffärför väfgarner o. Hamburger, - John, Barberare, Rak- och Frisersalong, garner till hemslöjd; n. Kungsg. 8 Hotel Continental; a. t ; bost, (Hötorget), a. t. 4269; r. t. 2791; bost. ö. Braheg. 24. n. Birger Jarls g ; tel. Brunkeb Johanna S., f. Bergström, Barnmorska, Högner. Ernst, Amanuens i K. Generalpost-. s. Nytorgsg. 27 B. styr., n. Brunkebergstorg 2 IV. - C. E., Bokh., n. Klara S. Kyrkog. 7. Högquist, Karl, Agentur, Stads- och Landt- - John L., Bokh., st. Mälaretorget 13. egendomar, n. Drottningg.47; a. t J. Hj., Bokh., st. Tyska Stallplanen 21v. Högre Lärarinneseminarium och den dermed - K. A., Fanjunkare, ö. Göta lifg. kasern. förenade Normalskolan för flickor, ö. - N. P., Fanjunkare, ö. Svea lifg. kasern. Riddareg. 5. Rektor träffas i lärover- - Signild, Folkskolel:a, n. Helsingeg. 13. kets lokal tisd. o. fred. kl. 2-3 e. m. - Albertina, Fru, ö. Braheg. 24 1v. under läseterminerna; r. t Se- - E. M., Fröken, ö. Strandväg. 43. minariets förestånd:a träffas tisd. o. - Teres, Fröken, n. Uplandsg. 36 1v ; tel. torsd. kl. 2-3 under läseterminerna. Vasa 684. Högre Lärarinneseminariets Hushållsskola, ö. - Carl H., Grosshandl., ö. Florag. 16, firma Gref-Thureg. 24 BIl. Förestånd:a frö- Carl Schiitz j:r, kontor n. Rensg. 24. ken Ingeborg Walin; a. t Otto M., Grossh., ö. Stureplan. 2; firma Högsberg. J. A., Handl., ö. Linnog. 33 o. 35. N. M. Höglunds Söner & Co; kontor st. Högskolan, Artilleri- o. Ing.-, ö. Artillerigård. Skeppsbron Stockholms, n. Kungsg s Söner & Co, N. M., Grosshandelsfirma; - Tekniska, n. Drottningg. 95 A. kontor st. Skeppsbron 26. Högsta Domstol, Konungens K. Slottet. - J. F., Handl., n. St. Badstug. 60. Högstudius, O., e. o. Kartograf, ö. Linneg N. S., HandI. (kol-), n. Munklägersg Anna, Telegrafist, ö. Torstensonsg Anton, f. d. Italiensk konsul, Grossh., ö. S:ögstedt, Helmer, Agent, n. Regeringsg. 22. Strandvägen 43 III. tel. Brunkeb E. N., Kassörska, n. Helsingeg. 13 I1. - Ida, Enkefru, n. Regeringsg S. C., Kassörska, n. Helsingeg. 13 I1. - N. G., Ingeniör, s. Bränkyrkag. 134 A. - E. H., Kontorsskrifv., n. Helsingeg G., Kammarskrifv., ö. Storg C. J. L., Musikunderofficer. ö. Sibylleg C. A. R. L., Tullvaktm., st. Bredgr. 2 B. - K. G., Perukmakare, ö. Braheg. 10; rak- - & Co, Vinhandelsfirma, inneh. W. Lauo. frisersalong, ö. Birger Jarls g. 8. rentz : kontor o. lager n. Regeringsg Erik, Revisor i Kongl. Lotsstyrelsen, n. - John, Vin- och Spirituosahandel, ö. Birger Hötorget 13. Jarls 11:. 24; bost. Djursholm, Ugglebo. - Kasper, utför Schaktnings-, Pålnings-, Högström. Sally, Fröken, Gymnastikdir., ö. Grundläggnings-, Bergsprängnings-, Riddareg. 49. Stenhuggnings, Asfalt- o. Cementarbe- - Edvin, Generalagent för Lifförs, Aktie-bol. ten på entreprenad, n. Odeng. 61, a. t Germania i Stettin. Hufvudagent för 16452, r. t PreussischeNational-Versicherungs Ge- - Aug., Sjökapten, s. Bränkyrkag. 61. sellschaft i Stettin och Frankfurter - John R., Statistiker hos K. Telegrafstyr., Transport-, Unfall- und Glas-Versicherö. Sibylleg. 3 B.. ungs-actien-gesellschaft i Frankfurt - & Erikson, Sybehörsh., n. Barnhusg. 18. am Main, Riddarholmshamnen 12; a. t. - N. W., Tjenstem. hos.lifförsäkr. Aktieb. 1097, r. t. 2467; bost, ö. Florag. 12. Thule, s. Katarina Ö. Kyrkogr r. t Fabian,s:r, f. d.urfabrikör, n. Barnhnsg.10 Fredrique, Klädsömmerska, n. Smålands- - Fabian, j:or, Urmakare; butik n. Drott- g. 28. ningg. 39; a. t. 4862; bost. n. Rege- - Anna M. V., Linnesömm.a, n. Luntmaringsg. 14. kareg. 93 III1h. Högman, Louise, Enkefru, n. Observatorieg C. Gerhard, Löjtnant o. extra Fyringeniör, - Fr. Alrik, Fastighetseg., Kh. Parmmäta- ö. Narvaväg. 31. reg. 11II. - Hjalmar, Pappershandel, n. Malmskil- - C. W., Grossh., n. Birger Jarls g ; nadsg, 36; bost. ö. Banörg. 25. a. t Carl G., Speceri- o. delikatesshandel, ö. - C.A., Kontorsbitr., Kh. Parmmätareg.ll II. Karlavägen 41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 308 Högström-c-Höökenberg. Högström. Anders P., Vaktm. (Österm. B'olk-] ] Hörlin. 2 Heurlin, skola), ö. Linnog. $)4. ~---~-,~~~~~~--~~~~~- - Klas, Vaktrnäst., s. Asög, 47 F. _2 Erland, Arkitekt, n. Upsalag. l II. Högvakten, K. Slottets yttre borggård. _2 K. 'r., Artist, ö. Linneg ~._. 1 Albin F., Byggm., ö. Gref-Thureg Höjer: ~--~ Höijer ~--- _1 Frithiof A:, Civilingeniör, 35; tel. Osterrn ö. Jungfrug. _, E., Banktjenstem., ö. Riddareg. 11 A. _2 Sam., Direktör, ö. Valhallaväg. 25. _1 Elis B., Civiling., n. Barnhusg. 8; tel. _1 Agnes, Enkefru, n. Oxtorgsg. 5. Brunkeb _2 E., Enkefru, ö. Karlavägen 25. _1 Hi., f. d. Disponent, s. Folkunzag. 8 B. _1 E. M. S., Enkefru, ö. Grefg. 10. _1 Ida, Doktorinna, ö. Stureg. 19 II ö. g. _, Hanna, Enkefru, ö. Banörg, 21. -' F. E., Enkefru, n. Observatorieg. 7. _2 S. A., Enkefru, n. Barnhusg. 8. -' Karin, Fröken, n. Observatorleg. 7. _2 TilIi, Fru, ö. Karlaväg. 6. _1 M. W. o.' A. L., Frökn., n. Drottningg. _2 A. C., Fröken, ö. Grefg _2 H, Fröken, n. Barnhusg. 8. _2 C. J., Handlande (ägg- o. frukt-), n. Lut- _2 C. H., Grossh., v. konsul f. Mexiko s förternsg. 9; bod n. Birger Jarls g. 27. enta Stater, kont. st. Slussplan 63 A; -' Jalmar, Kammarskrifv. i Tullverket, a. t. 2500, r... t. 1662j bost. Ö. Rids. Folkungag. 8 B. dareg. 72 j tel. Osterm ' Ale, Kamrer vid Stockholms sjukhem, -, Erik, e. o. Hofrättsnot., Ö. Karlaväg j ö. Riddareg. 11 A. a. t _1 M., Lektor, Riksdagsman, s. Götg. 30. _2 Ernst, Klädeshandl., Bazaren å Norrbro; -' Nils, Lektor, n. Brunnsg. 21 A m. a. t. 600, rikstel. 2262; bost. n. Barn- _, C. M., Revisor (Statskont.), Ö. Sibylleg. 81. husg. 8j a. t ' F. E., Jljökapten, n. Kungsg. 18. _1 H., Korsånger:a, s. Bellmansg. 14.,-' John, Ofverfyringeniör, Ostermalmsg Isidor, Möbelarkitekt, Ö. Gref Thureg. 39. Hök, A. F., Godsegare, s. Götg. 16 A. _1 E. A., Portier, Ö. Sibylleg W., Konsulterande Ingeniör, Fartygs- _2 E. J. F., Publicist, Ö. Valhallavägen 61. och Maskin-Expert i Bureau Veritas. _2 G. U., & Co, Skrädderifirma; innehafves af Officiel besiktningsman för fartyg; C. J. W. Lindberg o. K. E. Ringholm, n. bost. Ö. Karlaplan, 10; r. t. 3740; kon- Biblioteksg ; 1'. t , a. t tor n. Karduansmakareg. 14, r. t _1 J. F., Snickare o. svarfvare, verkst. ö. - se äfven Höök, Grefg. 46. Hökenberg. Philip S. A., Bokh., st.prestg. 27. Hörner, K. R., f. d. Bokh., s. Skåneg se äfven Hööken berg. Hörning, A. C., Enkefru, n. Bryggareg. 1. Hökerberg, Lars, Bokförläggare, n. Vest- Hörnström. Adolf, Tandläk." n. Norrlandag. mannag. 16; kontor n. Klara Södra 7 (hörnet af Smålandsg.): mottagn. Kyrkog. 5, mottagningstid å kontoret helgfria dagar 10-2, f. m.: a. t Hörstadius, G. W., Hofrättsråd, Ö. Engel - A. E., Direktör o. prokurist vid Sv. brektsg. 39. Tryckeribol. Ekman & Co, n.klarabergs- Höstman, Carl, Bokh., s. Finnboda slip. g. 54; träffas säkrast f. m.; a. t. Höög, A. J., Byggmästare, kontor o. bost, 93, r. t ; bostad: Kh. Flemingg. Ö. Styrmansg. 37; a. t III; tel. Kungsh Höök, J. W., Enkefru, Kh. Handtverkareg Ebba, Fru, n. Observatorleg G. A., Förest.. Ö. Linneg Hölander, A., Skräddare, st. Tyska brinken ~ Carl M. G., Handelsagent, n. Regeringsg. 34. G1; firma Carl M. Höök. Hölcke, L. H. L., Bokh., Ö. Grcf-Thureg J. E., Handelsres., Kungsholmsg. 42. von Höpken v. Lantingshausen, A., Enkefri- - K. W., Ingeniör, Ö. Karlaplan. 10. herrinna, Ö. Storg N. F. H., Sjökapten, s. Bränkyrkag v. Lantingshausen, N., Frih., Godseg., ö. & Co, Knut, Vinhandelsfirma. Kontor Fredrikshofsg. 4. o. försäljningslokal n. Uplandsg. 15; a. Höppner, C. A. E., Kemist,s. Renstjernasg.20. t. 548, r. t Lagerkällare, n. Hörberg K. A. V., Köprn., Kh. Scheeleg. 20. Teknologg. 4 o. n. Tegnerslunden 12; Hörgren, C. A. F., Banktj.-man, s. Horns- a. t gatan 41 III. - Knut, Vinh.,n.Rådmansg.69;tel.Vasa Math., Enkefru, n. Valling se äfven Hök. Hörle, A. E. O., Banktj.-man (Sthms Ensk. Höökenberg, O., Fru, n. Kammakareg. 35. Bank), Ö. Karh,plan 8. - se Hökenberg. Brand,- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget,SVEA. 13 Drottninggatan.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer