O.Dj.; tlf resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO"

Transkript

1 ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa V'attenlednjngsv~rket: Carl, Poliskonst., Norrlandag. 18, C. Hufvadkontor och kontor för distribu ; Hjalmar, Postkontrollör, Odeng.: 88 1V,. tionen, Torsg, BO, Va:, exp.tid 94,80. Va.; tlf Vasa 1l2~:.. (Iörd, o. helgdaftnar 93). Chefen RlC~ard, Postkontrollör. Dalag. 41 A, Va.; o. ingenjörerna: mottagningstid 13. ~Janster. S~hlm 2; tlf (Iörd, o. helgd.aftnar 12); tlf 1110, Reinhold, S.?lckare, Jakobsber~sg. 36, C Norr 737 Norr 6989 Norr Gust, L., Dobelnsg. 71, Va. 64l2'(tlf 1110, Norr för telefon Watzinpr~parater, tillv.. af Ga~ns, Upsala; meddelanden hela dygnet). partilager hos Emil Frednkson, Vasag, Kontoret för debitering af vattenafgif pi, C.; tlf 1169, Nor~ 5318, ter, Stadshuset, ing. Eiraplan, C.; exp. Wavru~sky:, Bertha, Fru, Strandvagen 37, tid 93 (lörd. o. helgdaftnar 92); O.DJ.....,.. tlf namnanrop»stadshueet» (växel). Edvard'. f. d. Försåkringsdir., Vmkelg. Arstaviksverket, Götg. 96, Sö.; tlf 20 17, ~v, O.; tlf Söder Wawrmsky, K. E., Advokat, Norrlandsg, 6, Norsborgsverket, Norsborg. tlfnorsborg C.; tlf 715~, Norr 28771; bost. Si~ hylleg. 77, O.; tlf Norr Vattenrkttsing., se Österbygdis vattendomst. 'I'h., Civiling., Kungsholmsg. 18, C.; tlf V k d.' 310 7l...' atte.ns a eförs~ k n~gskontor:. _ R. A., f. d. Medicinalråd, Sibylleg. 181, Albmssons, A"., Forsäkrlllgsbyrå, Begeringsg. C.; sommarbost. Saltsjöbaden., 69, O,. P te b o Bore, Försäkringsbolag,Strandvägen7C Sthlm s a nt yra, B' lrgerjar. lsg. 16 " v. r1' (inne h, \ 1; tlf 70768,70769, Österm ' Qiviling. Harry Albihn); tlf 74911, Bran~t, E.,.A. B.Assuransfirma,Brannkyrkag. Osterm. 2248; kontorstid , ~,tr., So. W b R'" h II ri CentralFörsäkring, P. Sturen, Vasag.;6, 8 tr., ax erg, O. B., itare, Bra eg. 21, v. Sthlm 16,»Norrtand s; tlf Waxbom L E W. Öfvermaskinist Nya Freja, Försäkringsaktieb.,Mynttorget1, st, T l'lh. t 'St d' ård S': ' Fylgia, Försäkringsaktieb.,Hamng. 2, O. U use,. a sgai en,. O. FörSäkrings A.B.Iris, Kungsg. 26, O.; tlf 8936, Vaxduks & LinoleumMagasinet, Vald. A. 5909,Norr 48}3.o. Norr Qwist, Kungsg. 54, C.; tlf Norr Hansa, Nya Forsa!'rmgsaktleb., Blasreholmsg...4B, Vaaholma Nya Angf aktieb kontot N Bla O.; tlf24216o. namnanrop»hansa»....,. Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen31, O. sieholmshamnen 131, C. Heimansons, Eugene, Jj'örSäkringsbyrå,A.B., Waxlund, Arvida. Folkskollär:a, Krukmaka Jakobsg. 24, O. 501 S" Matthiessen, Max, A.B.,Regeringsg.39, C.; tlf reg.,~ ,9456,Norr Way, H., AktuarIe l Gen.spoststyr., Pipersg, Mattsson & Boden, K"rdnansmakareg. 9, 4 tr., '141I C. C.; tlf 8733, Norr C J I f d H tek k B h Norden, F'örsäkr, Aktiebolaget,Drottningg. 9, O.., ypo e s amrer, ra eg. 'I'elefon: 798, 7598,21498,Norr 4906., 54 lii, O.; tlf Nornan, FörSäkr,A.B.;Drottningg.19,Sthlm 16. S.. Major vid Svea Art.reg Linneg. Norrland, Brandfdrsäkrings A. B., Drottningg. '33 &; 35 ri D'. tlf , 22, O.; tlf namnanrop: :anorriand». Se an, V. 'j., o nons sid. 40. Generalagentur,Blasteholmstorg WebelWalder, Oscar F., Skadesp., Nybrog. 14, O.; tlf 9020,Norr A O. Ocean, Skeppsbron26, 1 tr., St. Expeditionen: Weber L' A Herr 'Plorag 17 ri tlf Norr 4432,..,,.,v. Seenritas,' Birge~jarlsg. 11,'0.; tlf 2121, 9848, H., Tjänstem., Torsg. 40, Va.; tlf Vasa, 12049,Norr ' Skandinavien, Brunkebergstorg11,O., kl. 1/210 P O V kt.. t Fl' 22 C tlf,1/25;tlf760,2175,20724,20725,norr6428, "., a mast., emmgg.,., Norr 8268,Norr , Norr Städernas ömsesidiga lösöreförsäkringsbolag Gustaf, Birkag. 9, Va.; tlf Vasa SVItJod,Skeppsbron 20n. b., si. V b F" "j' f "bl M tt K t. Victoria, Gust. Ad. torg 16, O. (efter 1 April e es., orsa J~. a mo... er, a or o; ons, v. Trädgårdsg. 9, C.); telefoner Namnan inneh. VIctor Björklund, Smalandsg. rop:.brandvictoria. Se annons å bokmärket 7, C. (Konstnärshuset); tlf Norr och SId. 51. Weckell, K. E. O., Kamrer, Rörstrandsg. Wattenström, Ernst, Kontorschef, Hornsg. 22, Va.. 74 B, Sö. I'h., Tjänstem., Tomtebog. 51, Va. Wattrang, N. A., Kapten v. Svea Lifg., Veckobladet för Stockholms län, Vasag.12, Hjorthagsvägen 3, O.Dj. C.; tu o Watz,' Lisa, Barnm. o. Sjuksköt:a, Djurgårds VeckoJournalen, Åhlen &: IAkerlunds Förslätten 1 04, (f. d. Stora vägen 42), lag, Red. o. annonskontor, Davidbåga O.Dj.; tlf resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

2 1044 Veckoposten Weidenhayn. Veckopostens Red., Döbelnsg. 12 1, Va.; tlf We din, Jo~n O. A., Grossh., Fredrikshofsg. Norr , O.Dj. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta We din & Ramstedt, Aktieb., kontor: Allm. tistik, utg. Sthlms stads statistiska gränd 6, O.Dj., Sthlm 14; tlf 70984, kontor genom dess direktör, fil. dr J , , N arr 1 43, Norr 518. Guinchard. Augusta, Änkefru, Linneg. 28 & 30 m, O. Veetura, kb., Vagnuthyrning, Kungsträd Wedluncl, H. V., Verkm., Birkag, 4 B, Va. gårdsg. s, C. Fridolf, Tomtebog. 47, Va.; tlf Vasa Ved & Kolaktiebolaget, alla slag af bränsle, Veen, Ingrid, Fröken, Norrtullsg. 43, Va.; Folkungag. 2, Sthlm 4; tlf 68 00, 92 10, tlf Vasa Söder Filial Erstag. 20, Sä.; Hendrik, Tjänstem., Norrtullsg. 43, Va.; tlf 9210, Söder tlf Vasa Vedaffären Sigtunag. 9, Va. (Karl Bolin Amanda, Ankefru, Norrtullsg. 43, Va.; der); tlf 83202, Norr 2995 tlf Vasa Ved aktiebolag, Stockholms, se Stockholms Weenborn,.N. H., Tandläk., Ostermalmsg, Vedaktieb. och annons å kartong sid. 51, O.; praktik Stureg. 7 11, O.; tlf [49 99]. Wedbcrg, Wilh. J., Aktuarie, Florag. W, O. Wega Mineralvattenfabrik, inneh. J. P. Olofs _ Maria, Folkskollär:a, Florag. 16, O. son, Frejg. 48, Va.; tlf Norr _ Ellen, Fru, Birgerjarlsg. 69 A IV, Va.; Vega, Tekniska fabriken (inneh. Ölander & tlf Norr Berhtrand), Stigen 7, Sä.; tlf Söder _ A. O. E., Frökn., Storg. 29, O.Dj. Otto, f. d. Grossh., 'I'egnersg. 48, Va Wegelin, Agnes Vikt., Kond. o. Våffelbruk, _ C. W., Ing., Birgerjarlsg. 69 A, Va.; tlf Ringvägen 104, So.; tlf Söder Brunkeb Wegelius, B. E., Grossh., Eriksbergsg. 14, C. O. B., Justitieråd, Skeppareg, 58 11, O. O.; tlf Erik, Skräddare; Svartmang. 19, St., tlf vonvegesack, Carolina, Folkskollär:a,Bergsg. Brunkeb , C... _ Nils, Tjänstem. i Förs. A.B. Skandia, M.. Frih:a. Linneg. 17 m, O.Dj.; tlf Torstensonsg. 11, O.Dj... Östarm _ Hildur, Änkefru, Grefg...11, O.Dj. G. M. Th., Fröken, Inedalsg. 15~ C. Valborg, f. Lennmalm, Ankefru, Strand Vegetarisk lunch o. middagsservenng, Cevägen 23, O.Dj. res, Hamng. 8 11, C.; tlf Norr Wedblad, Ulla, Slöjdlär:a, Styrmansg. 30, Wehlin, Nils A., Ing., Grubbsg. 12, C. O.Dj. se äfven Welin o. Wellin. Wedel, Göta, Fröken, Upsalag. 12, Va. Wehlnor, H. M., Skådespel., S:t Paulsg. HJ, Alma, Ankefru, Wedelin, W., Fru, Upsalag. 12, Va... Nybergsg. 2m, O.Dj. Sä. WeibulIs, W., Fröhandel, L:a Nyg. 20, Si.; _ C. R., Ingenjör, Frejg, 7, Va.; tlf tlf 2554, Norr Wedelius, Au~ust, UrID:a.kar~, ÖfreMunk~ Weichert, Alb.~ 4gentu,.raffär\ yrottningg. bron 5, St.; bast. Björngårdag. 9 B, So. 66, C.; tlt 6678, Norr 6ö 18.. WedevågKoppom A.B., försäljningskont., Albert, Disponent, Karlavägen 58, O.; Katarinavägen 9 A, Sä.; tlf Wedholm, E. A., Civilingenjör, Sveavägen tlf Weidel, A. C., Fröken, Skomakareg. 34, St. 110, Va.; tlf Marta S., Fröken, Korresp., Ofversätt Selma, Fröken, Braheg. 311, O.; tlf Os ningar, Inedalsg. 15I!, C. term Gustaf,..Konsul (K. Utrikesdep.), Villag. E., Matvaruaffär, Sthlm 4. Charlottenburg 13, 13, O. Weideman, Maria, Fru, Stureg... 6 II, O.; tlf _ Anna, Ankefru, Handt.verkareg. C. 30 m ö. g., Weidenfeld, Katinka, Fröken, Språklär:a, v. Hälso Valhallavägen 49'1, O. C. Weidenhayn, Torsten, Dir., Torsg.48 Va.; tlf Vedin, vårdsn., E. W., Karlsviksg. Tillsyningsman 5I1l, Wedin, V. E., Arkitekt, tlf Vasa Surbrunnsg. 25,Va.; 82301, Norr Anna, Fru, Torsg. 48, Va.; tlf 82301, E., Arkivarie, Kungsholmstorg 10, C.. Norr _ A. R., Dir., Kungsholmstorg 3 A, G.j tlf Ragnar, Jur. stud., Torsg. 48, Va.; tlf a , Norr _ Helge..A., Försä~r.tjänsteman, Grefg. Rene, Tjänstem. i Sv. Sockerfabr, A.B., 61, O.D).; tlf Österm TOl'sg. 48, Va.; tlf 82301, Norr A.B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~ MÄSTS~R:"~~~EåL;~~~~.N 22

3 WeidenhielmWelin Weidenhielm, Augusta, Fru, Narvavägen 5, Weist, F. W., Köpman, Bergsg. 17, C. O.Dj.; tlf Wejdling, K, Fru, Ringvägen 104, Bö....,.Christer, Kammarherre, Hofrättsråd i Au~sta, Fröken, Uplandsg. 33,' Va.; tlf. Svea Hofrätt, Florag. 12, O. Vasa \ K. A., Kamrer, Sab»atsberg, Torsg. 32, S. O., Konsult. ing., väg o. vatten bygg. Va.; tlf. 8606, Norr 7140., nader, stadsplanearkiv o. registerkar E. G., Ofverstelöjtn., Strandvägen 5 A, tor, Privatg, 1, Bö... O.Dj.; tlf Knut, leg. Läkare, Allm. Barnhuset, Norr Weidling,.0. A., f. d. Landtbruk., Egendoms tullsg, 14, \ Va. affär, Braheg, 2Ft, O. S; E., Tjänatern. i Gen.poststyr., Sibyl. Weijdling, Olga, Sånglär:a, Fru, Regeringsg. leg. 26 II, O.; tlf , C.. se äfven Weidling. se äfven Wejdling. Wejle, Margarete'.Lektorska, Valhallavägen Weijmers, E. A. K., Bokförlägg., Helsingeg. 57 1V, O.; tlfösterm.1908;~räffas 35. 8, Va. Wejnert, 1., Fru, Banerg. 33, O.Dj. G. Albin. Sjukbesökare, Renstjernasg.27, Welam, J. S., Exportchef, Karlavägen 84, ss; tu Söder O.Dj.; ur , Weiland, C. F., Tapetserare, Malmskillnadsg. Welamson, L., Konstnär, Kungsklippan 7B,C. 3 A lll, C. H. G., Köpm., Karlbergsvägen 78, Va. Weilandt, E. E., Postmäst., Hagag. 50 IV, Va.; Welamsson, W. A. E., Ingenjör, Hornsg, 77, tlf Vasa ' Bö.; tlf Söder Weimark, A., Motions o. Boxningsinstitut, Velander, N. E.., Kapten, Danderydsg. 24 :Regeringsg. 28, C.; tu Norr (f. d. 4), O..' Weimer & Nylander, Landtmannaprodukter T. M. G., Lärare, Villag. 12, O. i parti, Kött, fläsk o. lefvande kreatur, J. P., Skriftställare, Sveavägen 92, Va.; Kungsg. 50, C" tlf 6674, Norr tlf , G. D., Köpman, Ostermalmsg. 19, O. Welander, J. A.,. Fanjunkare, Narvavägen. C. E., Repr. för Arboga Margarinfabrik, 22 n. b ö. g., O.Dj. Sigtunag. 9, Va. s Fiskaffär, All slags färsk fisk o. skal. Carl, Verkm., Vanadisvägen 30, Va.; tlf djur i parti o. minut, Fiskarhamnen Va!!!t IS , Si.; tlf 95 78, Norr 68 15, Ida, Ankefru, Asög. 80 1V, Bö. G. S., Folkskollär., Bondeg. 90 & 92, Bö. Weinberg, Stig, Kamrer, Birgerjarlsg. 102, Salla, Professorska, Sveavägen 120Il, Va. Va.; tlf E. F., Sjökapten, Bellmansg. 22 B!", Gunnar, Konstnär, Mästersamuelsg. 3J, C. Bö.; tlf 10451, Söder Anna, ). ärar.a, Östermalmsg. 11, O.Dj. C., Stationsskrifv., Celsiusg. 1, O. Rosa, AnJi:efru, Tuleg. 25, Va. A. S.,Stufveriförm., Dianavägen 97, Hjort Weiner, Salomon,,M&bel o. Antikhandel, hagen, Värtan. Linneg. 29, O;; ur Norr 10675; bost. A., Götg. 75, ss., tlf Luntmakareg, 79, Va.; tlf Vasa se äfven Wellander.. Weinert, Conrad, Pyrotekn. Ing. (Husägare), Welden, S. H. Lundön, Dir., Nybrog. 68, O. Vegag. 13, Va.; tlf Vasa :..Signe Rappe, Hofsångerska, Nybrog. 68, Weinhardt, Sv. Edvard, Konduktör, Döbelnsg. O.; tlf Norr , Va. Welger, O., Köpm., Riddareg. 28, O.Dj. Weinstein, A., Skoaffär, Sveavägen 70, Va.; WelinBerger, Karl E., Bankkamrer, Mörby, bost. Luntmakareg. 67, Va. Stocksund, tlf Stocks : Weisner, E., Prakt. läk., Reg. läk., Villa Ek Welin, Elin, Fru,. Kommendörsg..40, O.Dj.; torp, Central vägen, Skärsätra, mottagn. tlf 71913, Osterm ; tlf Skärs, 493. Gustav, P. A., Jng., Villa Fyrväpplingen, Weiss, Carl, Fältskär o. Massör, Nybrog. Lidingö villast, ; tlf Lid:ö , O.; tlf Norr Axel, Intendent, Drottningg. 88, C.; tlf E., Godsäg., Varfsg. 1, Sii Ellen, Kontorsskrifv., 'I'egnersg, 34, Va.; Anders, Kriminalöfverkonst., Ulfsundatlf vägen 30, DIfsun da. Weissenberg, H., Herr o. Gosskläder, Malm John, Köpman, Linneg. 78 II, O.Dj.; tlf skillnadsg. 25 B, C.; bost. s. h.: filial Götg. 71, Bö... Jenny, Paraply & Galoschaffär, Väs Weissglas, S., Dir., Odeng. 19, O.; tlf terlångg. 67, Bt. & Co, A.B., Exportimport, Birgerjarlsg. C. A., Polisöfverkonst., Kungsholmsg.. 60, O.; tlf lll, C.; tlf Kungsh ,OLSSON & ROSENLUND S~lZ~~7%~R

4 1046 WelinWengelin. Welin, Henr., Tandläk., Lär. v. Tandl:inst. Wendbladh, P. A. E., Apotekare, Villa Furu 103, Drottningg. 51, C.; tlf 45 89, häll, Djursholm; tlf Djursh. 537,903. Norr 849. Wendborg, Axel, Bokh., Folkungag. 8 B, Sä. _ G., Trafikdirektör vid Statens Järnv., Val Joh., Börsvaktm., Börshuset, St. ling. 161r, C. Gunnar, Kontorist, Inedalsg. 16 B, C... _ Ester, firma (inneh. Ester Damstedt), Wendel, N., Direktör, Eriksbergsg. 13r, O. Trikå, väfnads o. damkonfektionsaffär. Edvin,' Färghandel, Flemingg. 21, C.; tlf Uplandsg. 19 A, Va. Kungsh _ Augusta, Änkefru, Sibylleg ö. g., Ö.; K. Viktor, Handelsres., Holländareg.26A, tlf Osterm Va.; tlf _ se äfven Wehlin o. Wellin... Edvin W., Köpman, Agneg.29, C. Welin der, B., Direktör, Engelbrektsg. 35B, O. H., Urmakeriaffär, Flemingg. 29, C.; tlf _ N. G., Jur. kand., Svartmaug, 16, St. Kungsh, 1708; bost. Hjärneg. 9,. C. _ N. J., t. f. Komminister, Svartmang. 16 IlI, Anna, Ankefru, Birgerjarlsg. 60, O.; tlf _ St.; tlf E. Lärar.a, Prästg. 18, St Wendeldn., Gösta, Kapten, Karlavägen 55, Ö.; Wellander, John V., Herrekiperingsaffär, tlf Osterm Götg. 85, Sti.; filial Vasag. 44, C. Nils, Kontorist, Pipersg. 14, C.; tlf _ Nils, Köpman, Choklad, konfektyrer o. Kungsh karameller en gros, Frejg. 54n, Va.; Emma, Lärara, Södertörnsvägen 79, Enm , Vasa skede. _ Aug., Tullvaktrn., Nytorgsg. 29 1I, Si). Sven, Tjänsteman, Götg. 5, Sti. _ Anders, Vaktm., Johannesg. 28, C. Wendelius, Ruth, Fröken, Karlsviksg. 5, C.; _ se äfven Welander. tlf Kungsh Wellin, M. G. Hj., Kammarskrifv. i Tullv., P., Handl. (vildt), Osterm. Saluhall, O.; stärbh., Greftureg.42, Ö. tlf 74634, Norr 617; bost. Högalidsg. _ Bertha, Sjuksköt.a, Red. af Svensk Sjuk 44, Sä.; tlf Söder skötersketidn., Ledamot af riksdagens Vendelsö gård, Drefviken; tlf Vendelsö 6. _ 2:dra.,kammare, Dalag. 35 D I, Va. Wenderqvist, Erik, Uplandsg. 77, Va. Hulda, Ankefru, Prästgårdsg. 28n, Sä.; tlf Vendimus, A. B., Försäljning af regnkläder, Söder 41. öfverdragskläder o. hvita rockar för _ se äfven Wehlin o. Welin. läkare, frisörer, slaktare m. m., Drott V'l. d ktl b l O' t A et L dbl d ningg. 80 A, C.; tlf e oclpe a le oa"e ugu~ in a, Wendin, A. M., Matvaruaffär, Kammakareg. kontor o. lager Tunnelg. ~O A o. B, G.; 42 Va.. tlf namnanrop:»velocipedbolaget» o. Ver~er, Vaktrnäst., Braheg ö. g., Ö.; Norr 9 19, Korr 9919; fabrik Polhemsg. tlf Österm. 269:3. 8, C.; Utställning, Sveavägen 31, C. Vendler, Tage, Köpman, Östgötag. 77, Sä. Velocipec1aktiebolaget Drott, Tunnelg. 20 B, Wendler, A., Revisor, Lovisag. 2 & 4. O.Dj. C.; tlf Wendtland, Maria, Fröken, Sjukgymn., Kam Velocitas, Fabriks A.B., Fabrik för till makareg. 29", C. verkning af små person o. paketauto Kerstin, Ankefru, Kammakareg. 29 n, C. mobiler, kontor Smålandag. 38, C.; tif Wener, N. H., Civiling., Karlavägen 101, 1388, , Korr 24408; telegrafadr. Ö.Dj..»Autovelox». A. T., Prokurist, Vinkelg. I", Ö.; tlf Velter,R. G. F., Kont.chef, L:a Vattug. 28, C. 32 fil, Vasa Weltzin, Ester, Fru, Birgerjarlsg. 102", Va.; Ch., Ankefru, Drottnlnzholmsvågen 7 v, C. tlf 8201:3. Venezuela, Konsul Carl E. Grubbens, Vasag. _ Hilda Hedberg, Gymn.dir., Linneg n, C.; tlf & 30, O.; tlf 73304, Osterm.24.. Wengberg, Emma, Fru, Mosebacketorg 6, Sä.; J. A., leg. Läk., Linneg. 28 & 30, Ö.; tlf m , Osterrn. 24. se äfven Wäugberg. Weman, P. N., Civiling., Tuleg. 27, Va. Wengelin & Källman Aktiebolag, Agenturer _ Anna, Diakonissa, Diakonissanst., Erstag. i Kolonialvaror m. m., Bredgränd 2, St. l, So.; tlf 2149, Söder D., Grossh., Bredgränd 2, St.; tlf _ Augusta, Fröken, Tjänstebyrån Idun, Ludv., Handl. (möbler), Davidbagaresg. _ Storg. 8r, Ö.Dj.; tlf Norr A. C.; bod Beridarebansg. 18, C. Axel, Kapten, Tuleg. 27, Va.; tlf J. A., 'Kolonialvaror en gros, Karlbergs _ Hugo, inneh. firman A. N. Berggrens vägen 73, Va.; tlf 13908, Norr Eftertr., kontor Drottnill~g. 18, C. telegrafadr.: Kung~t_e_n_. ~_ o JÖNKÖPINGS JURIDISKA BY RA _~15 HAMNGATAN 15

5 , WenglinWennerholm. 1047' WeiJglin, Anton; Handl.,.Uplandsg, 43, Va.; Wennergren, E. R., Direktör, Birgerjarlsg. tlf Vasa 393.' Wengström, Cecilia, Fru, Dalag. 7 1, Va.; tlf 15, C.; kontor s. h.: tlf 1641, 6911, Norr 5508, Norr , Elsa, Lärar:a, Dalag. 7 1, Va.; tlf & Co, E. agentur, R. Wennergren, Fastighets Birgerjarlsg. 15, C.; tlf 1641, Wenker, Gustaf, Kamrer i A.B. Sv. Tobaks 4512, 6911, Norr 5508, Norr 23450:, monopolet, Nytorgsg. 11, Sö.; tlf Erik, Löjtn., Birgerjarlsg. 151, C. Wennberg Richard, Bankkamrer,Strand Wennergrens Journalexpedition Aktiebola 'vägen 47 1, (?D).; tlf 71~ 45. '. get, Kl. N. Kyrkog. 34, C. Generalagent Svante, Bergsmg., Narvavägen 34, O.D). för Gust, Lyon Berlin Paris Weldons Gust, +d., Bokh., ~enst~.eri!asg. 26 Il, S? Ltd, London, A~alga~ated P~ess, Lon Adolf, v. verk st. Direktör l A.oB. Nordi don Mess Hachette & Co London ska Kompaniet, Sveavägen, Djursholm; AO'e~ce G~nerale de Librai~'ie et d~ tlf Djursh S. H. R., Direktör i A.B. Härry Wenn P~blications Paris London Deutsche BekleidunO's~Akåde~ie Minier & Sohn, berg,. Dr?ttningg. 6.6III, C.,; tlf Erik; FIl. Iic., Aktuane, Dalag. 23, uppg. Mlinchen, to Societe Wien. Gr~phie o. J uno;.bi!, Va; " ' '" III Fö~säljning i parti o~h minut af Hilding O., FIl. mag., 'I'järhofsg. 19, modejournaler samt utländska dagl, So.; tlf tidn tidskrifter o. böcker Harry, A.oR, Frimärksaffär och Pap Utgifver Nyaste Pariser~oder 'Modepershandel, Drottningg. 66 n. b o. III, journalen, Svensk Text till Weldons Sthlm 1. Verkst. dir, v. Konsul Harry Wennberg, träffas personligen efter Ladies Journal modet. och Det Eleganta. Herröfverenskommelse. Butiken öppen 96; tlf 10862, Norr Kontoret 95, V h enner olm, G. F'., Faktor,. Regermgsg.,1/ 6...,...3 /8 94; tlf 10869, Norr , C. ". N. L., Grossh., Strandvägen 29 O.D}.; JOh!!,!,rofessor och R~~to: Vid Veter~, tlf , Norr " n~r~ogsk?lan,. Redaktor.f~! Sv. Veten...:.G.E., Kassadir., Apelbergsg. 34, C. n~rtldsknft, Öfv:er!etermar v. S.k~.n B., Köpman, Eolsg. 2IJ, SÖ. d~~av. Kreatursfo~.sakr.bol., Veterinär O. Fredrik, Musikdir., Birgerjarlsg. 931, hogskolan, Exp.faJtet. Va.; tlf Norr Wennerhol.m, A., Aman., Strandvägen 47, '& Ramstedts ångkvarnsaktieb.,, Jakobsbergag. 26, C. kontor. O.D). Hugo, Auditör, Fredrikshofsg.. ' 4, O.D}.; Gerda,.Änkefru, Strandvägen 47, O,D}. kl. 910 f. m.. ' Karin, Ankefru, Engelbrektsg.25, O. A., Fru, Agentur l Kaf!'e, Te, Eng. kara Wennborg, D., Handl. (specerier); firma meller m. m., S:,t Eriksg, 18, C.; bost. Sundbaum & Wennborg, Nybrog. 64, O.; 's. h., tlf N0Er bost. Villa Edelsborg 1, Djursholm. Klara, Fr~, Vastmannag. 84, Va. Wenner, P. A., Komminister, Frejg. 25 Il, Ge~da, Fröken, Kungstensg. 65, Va. I Va.; tlf Vasa ~, Victor, JU~ldlska Byrå, A.B., Stureg. Carl Konditor Uplandsg. 19 B Va.' tlf 6, O.; tlf 14233, Norr 595. ' 9536, Norr 28005; bost, s. 'g. 19 A; Gös~~~ Jur. kand., Ombudsman i A.B. tlf Vasa 638. Malarebanken, Drottnmgg. 5, C.; tlf Wennerberg, Ebbe Arthur, verk st. Dir. i namnanr.:»mäl~rbankelll>; bost. Sibyl A.B. Vin & Spritcentralen, bost. Rey leg. 9, O.; tlf mersholm tlf Carl, Kamrer i Aktieb. Svenska Handels..,.. Edith, Fil.' mag., Ha~dtverkareg. 6, C. bank.,..styrmansg. 45 1, O.D}.. Reuter, )Sara, Musiklär:a, Organist v. Carl, Köpman, Odeng. 46, Va.; tlf Vasa, Sofiakyrkan, Bellmansg. 6, sö.,,4294.,. J. G., ' Roslagsg. 25 1, Va.; tlf Vasl!o Stellan, Köpman, Styrmansg. SIV, O.D}. Zakarias, Tyskbagareg. 3, O.; tlf Österm, J., Löjtn. Fridhemsg. 40 B, C M., f. d. Posterp., Ad. Fredr. torg 4, Sö.; Wennerbärg,P. Axel, Civiling. (Sthlms Gas tlf Söder verk), Dalag, 86 E, Va.; tlf Vasa K. A. ~., Revisor, Grefmagnig. 8 Il, O.D}.; Wennergrens Bokhandel, Aktiebolaget, se tlf Ö~.term A.B. A. Wennergrens Bokhandel. Berta, Ankefl'u, ~ungstensg. 65, Va. Wennergnm (Wenner Gren), A., Direktör, Hugo Malcolm, Öfverste, Sibylleg. 46 & Ulrikag.5, O.D}. 4g Il, O.; tlf VIKING SKOKRÄM INDUSTRr.~~T~~BRO~. VIKING'

6 1048 Wennerlund Wepsäläiueu. Wennerluncl, Hj., Grossh., Malmskillnadsg. 642 (sidenlagret, tlf Norr 5592); kont. 17, C.; tlf tlf 8734, Norr 22610; direktörens bost. J., Kassörska, Drottningg. 91, Va.; tlf Lidingö Villastad Wennerstr~m, G., Sjukgymn., Tyskbagareg. Wennerlöf, C. W., Cigarr o. Tidningsaffärer, Oxtorgsg. 18, C., o. s. g. 3; tlf Norr 14, O.Dj. 'I.,1:eTelegrafkontrollör,Ringvägen 133, Sä.; tlf _ E. W.. Inkasser., Regeringsg. 95 BlI, C.; Georgina, Änkefru, S:t Paulsg. 29, Sä. tlf.n 01'1'.165 ~9... Valborg, ÄIl.kefru, Kaptenska, Tyskhaga J., Kommissarie, Humlegårdag..tlf Osterm , O.; reg. 14, O.Dj. Wenngren, A, Fru, Tyska Brinken 20, St.: tlf _ Hilma, Ankefru, Malmskillnadsg. 27, C. Brunkeb Wennerlövs Damkonfektion, So.; tlf Söder Hornsg. 64 A, A., Grossh., Brännkyrkag. 28\ Sä.. Herman, Köpman, Sibylleg. 6ll, O.; tlf Wennerlöv, Linda, Fröken, tlf Söder 4'381. Plagg. 16 Sii.; ' Osterm A. F.,..Posttjänstem., Solhemmet, Xlfsjö; Wennerlöw, Iua, Fröken, Fil. kand., Karl tlf Alfsjö bergsvägen 42IV, Va.; tlf C. A., Snickare, Bondeg. 83 Sä. Wennermark,G.A.,Kassör,Högbergsg.46BIII Maria, Sömm:a, Frejg. 1 III, Va.; tlf Norr _ Sä.; tlf John U., Tapetserare, Sigtunag. ' , Va.; Wennlund, Bernh., Ingenjör, kv. ÄllgsliJjall tlf Vasa Wennerqvist, A. L. A., Elektriker, Fjällg. 1, Liljeh. P. J.. l:e Vaktm. (Armeförv.), Jakobsg. 20 A, Sä.; tlf Söder IV, ö. g., C. Vennersten.. Ax., Direktör, Engelbrektsg. Wennman, Gustaf, Artist, Hjärneg. 2, C.; 23IV, O.; tlf tlf Kungsh Wennersten, N. A., Firma, Skjortfabrik o. W., Dentist; Regeringsg. 51, C. Herrekiper. o. reseffektaffär (inneh. H. Caroline, Änkefru, Brunnsbacken 6 11,So.; Svensson, född Wennersten), B, Sc.; tlf Söder Götg.16 tjf 983. Welln~ten, Margareta, Fru, Värt avägen 8, _ Hulda, Fru, Tavastg. 6, So.; tlfsöder 1854.' O.Dj. _ A., Fröken, Högbergsg. 31, Sä. Emil, Målarmäst., Folkungag. 97, Sä.; _ G., Målarmäst., Valhallavägen 101v, Va.; tlf Söder tlf 5349, Norr Elof,Representant, Enskedevägen 17, Wsnnerstån, Aug., Export o. Agenturaffär, Enskede ; tlf Ensk samt Fastighetsförmedlingar, Sture Wennström, E., Fru, Storg. 8, O.Dj. C.; plan 13, Nordexport. tlf Telegrafadr. : K. F., Ing., Svartensg. O. V., Kontchef, 2024, Västrnanuag. Sä. 56, Va. Wennerström 13 Sä.' Hildur, Fröken Ringvägen,b Nils, Prakt. läkare, Karlavägen mottagn. hvard , O.; _ John', Grossh., Sveavägen 78, Va.; kon Wensjoe, H., Fröken, Luntmakareg. 511, tor Draksuszränd 8 Si.: tlf 2819 Norr ö ", Va. Wenström,Anna,Fröken,Norrtullsg.57 V,Va. _ Aug. G., Handl., Skrädderi o. Herrekip. Kerstin, l<'röken, Norrtullsg. 57Y, Va.; affär Järntorget 38 se, tlf Norr ' tlf Vasa 711. bost.' Tyska Stallpian 2, St. ' O. F., Målare, verkst. Norrlandsg. 20, C.; _ Berndt A., Kamrer o. Kont.chef i :'Il"ya bost.. J akobsberzsg. 18, C.. Nord. Kullager, A.B., Sveavägen 74, Wentz, Hll~er, ~astor, ~ek~. hos SV. J.\:Y~ Ya.; tlf kans Diakonistyr., Linneg. 48 B, O.DJ. _ Nils, Kamrer, Greftureg. 13 A, O. Wentzel, S. W., Docksomm:a, Kungstensg. _ Gustaf, Major, Eriksbergsg. 14, O. 44, Va _ Thorsten U. A., Majqr v. Positionsart. Wentzell, A. H., Mobelaffar, Masters~muelsg. reg., Sibylleg. 49, O.. 19, c.; bost.. Jakobeg. ~2~, C. Il _ C. A. Sigurd, l:epostexp., :::i:tpaulsg.29, Wentzell, S. J., 'Ijänstern.,.vall~ng. 14,C. So.; tlf Söder Wenzen, Gunnar, Grossh., BIrgerJarlsg. 99 B, r "ennerstrolll, Knut Va.; tlf A. K., A. H., Siden Wenzer Georg Intendent i Grängesbergso. Manu~iia"ndl., Drottningg. 45, bo'laget, B~ahevägen 4, Stocksund. C. (hörnet af Klarabergsg.), Special Wepsäläinen, F. A., Skräddare, Surbrunnsg. affär för Klädningstyger; tlf 3267, Norr 26, Va.

7 I,VerdandiWel'ller.' 1049 Verdandi, < Nykterhetsorden, expo Västman Wernberger, Hanna, Fröken, Kontorist, Dönag. 20 m Va.; tlf 2973, Norr belnsg. 35, Va.; tlf Vasa Tidskrift for ungdomens målsmän och Wernekinck, Hermann, Giviling., Tomtebog. vänner, expo Klara N. Kyrkog. 34 Il, 6 A, Va.., Sthlm 1, å Lars Hökerbergs bokförlag. P., Disp, för Parfymeri F. Pauli, Sehee 8 småskrifter,' sestudentfören. Verdandis. leg. 3,' C.. I Verdandisten O. Nya Folkets Röst, Organ Wernell, A., e. landsfiskal, Brunnsbacken 6, för Nykterhetsorden Verdandi, red. O. Sthlm 4; tlf 4949, Söder exp. Västmannag. 20 m, Va.; tlf29 73, Werneman, Helge, Köpman, Sagostigen 17, Norr Appelviken. 'Werdenhoffs Elektriska Aktiebolag, En K. H.,.Med. Iic., Flemingg. 28,. C. treprenor för Stockholms Elektr.verk. Werner & Co, John, Aktiebolag, kontor Utför Elekt.ljuso. kraftanläggningar. O. lager, Barnängstvärg. 1, Postadr. Armaturutställning Biblioteksg. 11 (in Sthlm 2. Telegrafadr. Werners, Sthlm; vid Stureplan), C:; tif , Norr tlf 330, Söder ; verkmästaren o. lagret tif Norr E., Bagare, Tjärhofsg. 16, Sö.; tlf Söder Telegramadr.: DAlloffD Werdenhoff,.Allan, Ing., G:la Brog. 51 A m, C.; Werner & Pfleiderer Aktiebolag Disp C tlf 30717, Norr " ' ~... : Erik, In g., Karlavägen 94, O.D}. ~. Gyllensten, Komp!, bagenanlagg: Hugo, '!'jänstem. V. A.B. Skånska Ce rungar, al~a slag och, storlekar, ~ Unimentgjut., Jungfrug. 16 1V, O.D}. versal» kn.ad O. blandmaskiner for!tu Werelius, Anna, Folkskollär:a, Pilvägen 3Il slags.~emlsktekmsk O. Iifsmedelsin Gröndal, Liljeholmen. dustri; lac~er o. torkugnar m. m.",kon G. H., Kanslist v. Tekn. skolan, Braheg. tor Drottnlngg~ 10, C.j tlf 321 Oi>.Te 46 o legrafadr.:»knadmaskm». W:ering; E~il, Grossh., O1ofsg. 3, C.; tlf Gustaf, BanktjänstE\!D., Prästgårdag. 26,Sö..,13661.'. A. T., Bildhugg., O. Järnvägsg. 8Il, C...po,.I J. A., Bokhandl., Solnavägen 53, Va. IVeritas, Svenska, FörsäkrillgsaktieboI' J. A., Bokh., Hornsg, 29 D, Sö. laget, se Försäkringsaktiebolaget Sven Klara, Bosättnaffär, Skåneg. 73, Sö.; ska Veritas och annons åkartans konvolut. bost, s. g. 90. \ =~IN. A.,Civiling., Rådmansg. 79, Va.; tif Verkstads A.B. Durgo, se Durgo, Verkstads 83111, Vasa 574. A.B. Charles, Direktör, Handtverkareg. 4, C.; Verkstadsförening, Sveriges, Klarabergsg. tif 31744; kont. Drottningg. 11, C. 56 m, O. Telegr.adr.:»Verkstäderna». A. L., Fru, Hemmet för gamla, Enskede. tlf 6967, 12967, 22727, Norr 6696, Bertha, Fru, Styrmansg. 43', O.D}.; tlf Norr Verkstäderna, Tid~kriften, Klarabergsg l, Aug., HandI. (viktualier), St. Nyg. 41, St.; O.; tlf 69 67,12967, 22727, Norr 6696, bost. Svartensg, 12, Sö.. Norr5289. Telegr.adr.:»Verkstäderna». Hj., Hofr.not., Kommendörsg. 44,0.D}. Verktygs & Vapenfabriken, Lindahl & Co, P. V., Ing., Östermalmsg. 16, O. utför alla mekaniska arbeten, Sot Louis, Journalist, Hjärneg. 21, O. I Eriksg, 39, O.; tlf A. W., Jur. kand., Kungsholmsg. 19, O. Wer1e, Eric, Postexp., Pipersg. 4, 1/2 tr., O.; Oscar, Kammarskrifv., Götg. 95, ss. tif Kungsh E. J. G., Kamrer, Handtverkareg. 10, O. Wermö & Co (inneh, H. G. Wermo), Velo Helgel Kapten, kontorsadr.: Kungsträdciped p. Sportaffär, Karlavägen 40, O.; gårusg. 12, O.; tlf 21659; bost. Små..tlf 75647, Norr~ landsg. 14, O. i H. G., Grefg, 62, O.D}.; tlf Norr Oscar, Kapten, l:e Baning., Torsg. 2, O. Wermelin, C. A., Läderhandl., bost. Rosen Ragnar, Kapten V. Flottan, Hornsg. 33 A, lundsg. 30 B, Sö. Sö.; tlf ' David, Skräddarmäst. (Axel Skogströms V. G., Kapten, S:t Etiksplan IOIl, O" Eftr.), 'I'egnörsg, 4, Va. Ernst, Läroverksadjunkt, Odeng. 7 B, O. Wernander,T.G.,Folkskollär.,Tjärhofsg.18,Sö. Gunnar, Major v. Svea Art.reg:e, Stureg. A. O. E., Folkskollär:or, Tjärhofsg. 18, SÖ. 11, O., Wernberg, A., f. d. Folkskollär., Linneg. Gustaf B., Prokurist, Florag. 21, O.; t1f 21, O. Norr se äfven Wlllrnberg. s, E., Sjukhem, Linneg. 7,0.; tif~o. OLS,SON& ROSENLUND 5~lZ~~~.:tR ~~

8 1050 Werner Wessberg. Werner, G. L., Sjökapten, Katarinavägen Veron, Anna, Syatelje, Braheg. 1 n. h., Ö.; tlf 9 B, So.: tlf Osterm Werner & Co, E. J., Aktiebolag, verkst. Versalefabriken, verkst, dir. Ing, Mats Heddir. Nils Edström, Skeppsfurnerare lund, tillverkn. o. försäljn. af tvättfirma, Speceri & Konservaffär. kontor pulver, Bergsg, 35, G.; tlf o. lager Skeppsbron 20, St.; tlf 1571, Wersen, D. A. Hj., Aktuarie, Tjänsteman Norr Telegramadr.:»Shipchand i Lifförs.Aktieb. Thule, Sveavägen 96, lers». Lager af Manilla tågvirke, Stål Va. linor, Oljor, Talg, Trassel m. m. Spe Wersen, Philip, Bankirfirma, Stureg. 4; clalitet : Fartygsproviantering. tlf 73906, Telegrafadr.:» Wer G. G., Telegr.assist., Högbergag. 33, Sö. sen». _ J ohn, Tjänst~!lIan i Aftonbladet, Ny & Bolle, Byggnadsfirma, Sveavägen 96" bergsg. 7, O.Dj. Va.; tlf _ S. J., Tjänsteman, Roslagsg. 50, Va. O. G. J.. Byggnadsing., Sveavägen 96, Va. _ J. F., Trafikmäst., Björngårdsg. 16 A, sö. Gustaf, Fil. kand., Statshydrograf, Bergsg. _ Fritz, Urmakare, Birgerjarlsg. 107 lii, Va. 7 BlI, G.; tlf _ H. A., Ankefru, Högbergsg. 27 C, Sö. Gurly, Folkskollär:a, Sveavägen 96, Va. _ Jonanna. M., Änkefru, Västmannag. 731V, Augusta, Fru, Karlbergsvägen 16 III, Va.; Va... tlf 10175, Vasa 242. S. Emilia, Ankefru, Handtverkareg. 18 & Karl, Köpman, Tomtebog. 5] Va.; tlfvasa 20 1I G.' tlf _ P. K,' Öfv'eringenjör v. Bolinders Verkst.. Emma, Änkefru, Bergsg. 7 B n.h., G.; tlf Torgerdsvägen 11, Djursholm, tlf Djursh, 355. Versteegh, Jacob, Agentur i trävaror, träkol _ se äfven Woorner. o. trämassa, kontor Arsenalsg. 2 III,G.; Wernersson & Svensson, Handels bolaget, tlf 3660, 3661, 3662, 3663, 52, 11 52, Agentur. & engrosaffär, Regeringsg. tlf Brunkeb ' 16, C.; tlf 213 7'2. A. N., Bruksäg., Stureg. 24, O.; tlf _ Wilh., Direktör, Vasag. 38, G.; tlf ; köket tlf Norr 18469; kontor _ Gustaf, Kungstensg. 58 III, Va. Fredsg. 2 lii, G.; tlf 545~, (\9,25. Wemgren; Hilmer, Konditor, Biblioteksg. G., Köpman, Liitzeng. 7, Q.. 30, Ö. G., Löjtnant, Grefg. 67Y, O.Dj. s Eftr., Carl, Spannmåls & komm.aft'., in Wersäll, K. J., Ing., Tegnörsg. 2F, Va. neh. Gustaf Grönberg, Kungsholms Vertex Elektroverk A.R, Glödlampor, Rehamnplan 5, C. geringsg. 3PII, G.; tlf 687, Norr Wernlund, HUda, Fru, Rådrnansg. 78, Va.; 26132; telegrafadr.:»vertexlamp», tlf Norr Werther, S. N. W., Tullvaktm., Surbrunnsg. A. U., Kapten, Vanadisvägen 24, Va. 55, Va. Wernmark, C. L. M., Posttjänstem., Väsb Wertzel1, A. W., Ingenjör, Drottningholmsmannag. 50 1I, Va.; tlf Vasa vägen 2 B, G. Wernquist, Elisabeth, Modeh., 'yästerlångg. Weslien, Emma, Fru] Konst o. Antikvitets 29, Si.; bost. Grefg. 48, O.Dj. handel, Mästersamuelsg. 20, G.; bost, Wernqvist, L. G., Skomakare, Kungstensg. s. h. 29, Va.; tlf Vasa Axel, Grossh., inneh. af finna Carlson & Wernstedt, C. M., Arkit., Ritkontor Väster Weslien. Nybrog. 64 1, O.; tlf 73638, långg. 17, Si.; bost, Mosebacketorg 6, kontor Österlångg. 291, St. Sö... E. F. K, Ing., Roslagsg. 11, Va. _ Folke, Kapten, Danderydsg. 30, O. Svante, Lagermästare, Mästersamuelsg. Ludvig, Kapten V:. Svea Art.reg:te. 20, C.; tlf Narvavägen 33, O.Dj.; tlf ' John, f. d. Vinhandl., Mästersamuelsg. W., Professor, mottagn. Linneg. 17, O.; 20, G. tu, 74815, Norr 40915; bost. s. g. 10. Vessberg, G. V.,Lektor, Hufvudred. för Peda Wernström, J.G.F., Ing., Västmannag. 5ö, Va. gogish;.tidskrift, Götg. 61 III, Sö. _ Hanna, Kassör i Sv. Lift'örsäkringsbol., Freja,.Ankefru, Götg. 61III, Sö. Fjällg. 9, ss; tlf Wessberg, T. C. M., Amanuens i Kommu _ John, Kassör, Humlegårdsg. 11, O. nik.dep., Odeng. 100III] Va. _ G. A., Sotarmäst. i 4:e distr., Sveavägen Agues, Fru, Tuleg. 29, Va. 108, Va.; tlf 80640, Vasa E. o. M.,. Fröknar, Frejg. 55, Va. Vero Nederlaget, Korta varor en gros, Mäster A. S., Ankefru, 'I'egnersg. 47, Va.; tlf samuelsg. '71, C.; tlf ~2 34. Norr JöNKÖPINGS JURIDISKA DYRA ~ 15 H]l Ni N G A T AN 15

9 WesilbergWestberg.,1051 Wessberg, Ragnar, S:t Eriksg. 14, C.; tlf Norr Wessman. K. J., f.~. Kammar1akej, Stureg,' V,O. Wessblad, Karl A., Civiling., Jarlaplan 4, C. J., Köpman, Stadsgården 20, Sö.;tlf Va , till kontoret tlf 2143, Norr E., Fru, Liitzeng. 5,0.; 'tlf , Norr A.. M. S., Sjökapten, Narvavägen 24 1, Folke, Köpman, Kungsholmsg. 121v, C. O.D:j.; tlf Österm John G. H., Navigationslär., Sjökapten, Wessel, H., Bankkamrer, Torsg. 19 A, Va. Tjärhofsg. 25, Sö.; tlf Söder Edvard,Fil.o.Teol.dr,Kyrkoherde,Norra C. G., Polisman o. Fastighetsäg., Bränn Smedj'eg. 24, C. kyrkag. 93, Sö.; tlf Söder 549. Astrid, Operationssköt.a, S:t Göran, C. Knut, Riksbankstjänstern., Kapten, Al Nils, Redaktör fq.r Sv. TyPogr. tidn., kv. strömerg. 2v, C.; tlf '. Västerled 21, Appelviken. Gunhild, Telegrafist, Ringvägen 106, Sö., Wesselhöft, J.,' Fruktaffär engros, etabl, Hilda, Ankefru, Ringvägen 106, Sö. ' 1875, Trångsund 8, St.; tlfnorr Wesström, A., Grossh., Ynglingag. 17, Va. Wessen, Carl, Bildhuggare, Prästgårdsg. 28, s, P. E., Akeri, Sveavägen 73, Va.; tlf \ Sö , Norr 432; bost. Döbelnsg. 48, O. B., Konsul, Artillerig. 4, O.Dj.; tlf Va.j tlf Vasa , Hj., Akeriäg., Rörstrandag. 46, Va. Wesslau, Th., kontor, Sibylleg. 9, O. Agen Eleonora, Änkefru, Grefmagnig. 14,. tur o. kommission. Sill, saltfisk, torr O.Dj. fisk, lax, delikatesssill m. m. se äfven Wäsström. r: A., Grossh., Storg, 57 v, O.Dj. Vesta, Kent Tekn. Institut, inneh, B. Norsus. Erik, Ing., Homsg, 81, Sö. Tillverkn. af medicin o. salvor, Torsg. Motoraktieb., Motorcyklar o. motorcykel 31, Va. Expeditionstid torsd., fred. o. ~ 'tillbehör, kontor Blasieholmstorg 9, lörd. 113; tlf Vasa C.; tlf ' Telegrafadr.: DMotor Westa, Mejeribolaget, Bergsg. 13, C.;,tlf wesslau» , Kungsh c.. Fredrik, Vaktm. (Sthlms Stads Sparbank), Westbeck, K. J. L, Filmfotograf, Flemingg. Fredsg. 9, C. 131, C. :. Dora, Änkefru, Scheeleg. 17 1v, C.; tlf & Co, C. J., Grammofoner, Films, V., Trädgårdsg. 7, C.; tlf Wesslen, M., Musikdir., Upsalag. 4, Va. Westbecks, Herman, Matvarufabrik, A.B.; s Express affärs o. uthyrningsbyrå (inneh. Bondeg. 30 Sö. tlf Söder fröken Emma Wesslen), Mästersamu, , Söde~ '.. elsg. 19B, C.; tlf 6569, Norr Smörgåsaffär Jakobstorg 3 C.; tlf ~.orr Wessler, John, Tandläkare, Södermalmstorg, ', 8, ss; rådfrågningstid hvard. 21/23; tlf 33 7~..!"öreståndare for ~tade.?s 1 1 'Westberg. 2W=ä'stberg. ' tandpohkhmk, Folkungag. 69, So ; traf'. fas därst, helgfria månd., onsd, o: fred. _1 Ragnar, Assistent, Valhallavägen 61, O,'; kl. 1 /29 1 MO f. m., tlf Österlll Wessling, Ida; Fröken, Lärar:a, Tyskbaga _1 Y. P. V., Banktjänstern., RingvägenS, Sö.. reg.5, O.itlf Österm _1 A. G., Civ.ing., Barnhusg. 8, C. ~ O. E., Grossh., Karlavägen 46, O.; tlf _1 Knut R., Disponent, kont. o. bost. Bi '. Norr ' blioteksg. 29, O.; tlf 34 91, Norr L., Ingenjör, Linneg. 50, O.Dj. _1 Dorothea, Fru, Fridhemsg. 24 A, C. 4 Äkerblom A.B., Manufaktur o. kort ' Emma, Fru, Dalag. 34, Va. varor en gros, Kornhamnstorg 49, _1 H. C., Fru, Oxtorgsg. 7 A, C.. _ Sthlm 2, kl. 85. ' Signe, Fru, Cigarraffär, Bergsg, 23, C.; se äfven Westling. tlf Norr Weasman, Maria, Damkonfektion, Karlavä _'1 A., Fröken, Greftureg. 65, O.; tlt Osterm.. gen ~6, O.; tlf Norr Rolf, Fabrikör, Rådmansg. 23, O. _1 Sigurd, Förlagsred., 'I'egnerslunden 9, Va.; K. A.,. )j'il. lic.,. Kamrer, Östermalmag. tlf , O.; exp.drottningg. 39, C. ' Axel E., Försäljn.chef, Agneg.6, C.;l Sven W., Grossh., HoIländareg. 20, Va.; tlf tlf Kungsh ' Agne,' Grossh., Karlbergsvägen 54, Va. Ä. G., v. Häradsh., Danderydsg. 28 (f. _2 Carin, Handarb, Vänners chef, Kommen. d. '8), O.; tlf Osterlll dörsg. 10, O.; tlf , Osterm VIKING SKOKRÄM INDUSTRI"~~T;~BR ; VIKING

10 1052 WestlJerg Westerberg. 1 Westberg;IJWästberg. Wester, Anna, Fröken, Cigarraffär.Sit Eriksg.. 55, C.; tlf Norr _1 C. R., Handl., Oxtorgsg. 7 A, C. K., Kommendörkapten, Narvavägen 27 IIJ, _1 & Gewers, A.B. Import af ädelstenar, V.Dj. ur, arbetat guld o. silfver, Drottningg. D. V., Kontorschef, Hornsg. 10~, Sä. 47, C.; tlf 80771, Norr Tele Harry, Löjtnant, Nybrog. 6S, Ö. grafadr.:»ågnewestbcrg». & Norgrens Mek. stenhuggeri, Aktiebo _1 C. E. E., Ing., 'I'egnersg. 7, Va; laget, kontor TorkelKnutssonsg. 31, _1 Nils, Ing., Direktör i Sv. A.B. Gasaccu Sä. (2:a huset från Hornsg.): verkstämulator; bostad LidingöBrevik. der Krukmakareg. 13, So.; tlf 1239, _1 E., Intend., Torsg. 58, Va. Söder _1 K. K, Journalist, Fridhemsg. 24 A, C. ~ Magnus, Redaktör, Vanadisvägen31 B, Va. _1 C. Gustaf, Kalkylator, Brunneg. 16, C. O. V., Skrädd., 'I'egnersg. 29, Va... _1 P. O., Komminister emeritus, Västman Moje, Sånglärare, Riddareg. SI t. V., O.; nag. is>, Va.; tlf Norr tlf Norr _1 Simon, Lärftskramhandel o.sjömansekip., K. F.,.J erkm., Ringvägen 15, Sä. Järntorget 57, St.; tlf 77 38, Norr 77 38; Klar.~,Ankefru,Götg.?b,Sä.;tUSöderl0536. bost. s. h.; tlf Norr 7738 ankn. A., Ankeprostinna, Appelviken. _1 E. H. D., LärovIär., Grubbsg. 9, C: Hallberg, Malin, se Hallberg. _1 Victoria, Målarinna, Grefmagnig.15,Ö.Dj. Westerback, Maja, Eröken, Västgötag. 24 A, (atelje ö. g.); tlf ss.. t.lf _1 T., Notarie, Fridhemsg. 4, C. 1\1.,.Änkefru, Västgötag. 24 A, Sä. _1 C. V., Prokurist, Uplandsg. 31 1I1, Va.; Westerberg, K. Martin, Arkitekt i K. Byggtlf Vasa nadsstyr., Lidingö Villastad; tel. Lid:ö _2 H... E., Redaktör, Stynnansg. 22 1I1 t. h., 142. O.Dj. Ellen, Barnm., Förestånd:a för Barnbörds _1 Aug., Reparationsverkstad för Potogr.: huset Pro Patria, Sveavägen 40, C. apparater, Kinematografer, Elektr. ap C. A., Bokförare, Margaretavägen 104, parater. Till verkn. af Reproduktions Enskede; tlf Ensk, cameror för Kemigrafiska anstalter, Bertil, G. ~.., Boktryck., Östermalmsg, Apparater för o. inredningar af Kine 25 & 27, O. matograflaboratorier, Mästersamuelsg. s, Ernst.Boktryckeri.Aktieb., Klara bergsg I ö. g., C. 50, G... _I J. M. W., Sjökapten, Hornsg , Bä. Sten, Civiling., Direktör, Villag. 13, O.; _1 C. I!'., Tågmästare, Kungstensg. 55, Va.; tlf 30482; kont. tlf tlf Vasa 106. Eric, Dekoratör, Regeringsg. 12\ C. Vestblad, Hj., Lektor v. Frans Schartaus C. G. A., Disponent, S:t Eriks plan Handelsinstitut, Högbergsg. 11, So. 6 BV, Va.; tlf Westblad, Ida, Lärar.a, Kungstensg. 611V, G. E., Farm. kand., Fridhemsg. 40, C. Va.; tlf Vasa Agda, Folkskollär:a, Katarina Bang. _ Edith, Änkefru, Luntmakareg. 91, Va. 33A Yl, sn; tif Söder Westby, Ax., Ing., Holläudaregväd ', Va.; Alma, Folkskollär.a, Högbergsg. 4S, Sti.; tlf Vasa tlf Söder Westdahl, Nelof, Verkmäst., Kungsg, 88, C. Gerda, Folkskollär:a, Mörby, Stocksund; Westelius, V. O., Direktörsassistent, Freja tlf Stocks. 591.,:.ägen 22, Djursh.Osby; tlf Djursh. Helmy, Folkskollär:a, Åsög. 75, So.; tlf Osby 105. Söder Lina.; Fru, Götg. 32 BIl, So.; tlf Ashton, Florence, Fru, Teacher of the Ida, Allkefru, Nybrog. 26, O.; tlf Osterm. English language, Jakobsbergsg.I?", C Huld<\ T:son, Fru, ex. Sjukgymn., Röda W estenius.einarm,; Fil. kand., Engelbrektsg. korssyster, 'l'eknclogg. 3, Va... 9 & 11, O. (Beskowska Skolan); tlf Karin, Fru, Kommendörsg. 4, O Anna, Fröken, Kungsg. 54 v, C. Wester, C., Fabrikör (innehar Rahms Käx Eric, Garn, Väfnads, Damkonfektionsfabrik), Frejg. 73, Va. och Sybehörsaffär, Hornsg. 39, Bä.; tlf Gerda, Fru, Gymnast ikdir., S:t Eriksg. Söder 30133; bost. 'l'immertnansg. 39 r, 26 II, C.; tlf So., ankn, N., Fru, Nybrog. 68, Ö. R., Generalag. f. Allm. Lifförs. bol., Chef Olga, Fru, Handelsidka (sybehör), Storg. för FörsäkringsAktieb. Stars Svenska 60, O.Dj.; tu Norr Mdeln., Jakobsbergsg \ C. A.B. SVENSKA M ETALL VERKEN MÄST~R;n~~~EåL;~~~~.N22

11 I I Weaterberg Weatergren. ' 1058, Weaterberg, Carl Grossh..flrma, Tändstickorl.;Westerdahl & Karsten, A.B. (Karstens, o. IKem. Te~n; artiklar en gros, kontor Bageri), K. Hofleverantör. o. lager Plpersg. 14, C.; tlf 33733, Specialitet: Karstens skorpor, finbröd och Norr tårtor. Carl, Grossh., Skeppareg. 48, O.Dj.; tlf Hufvudförsäljning: Mästersamuelsg.56A, 78635; kont. Pipersg. 14, C.; tif 3~7 33. C... i A. G., HandI. (spec.), Artillerig. 5, O.Dj.; Telefoner: 1235, 465, *Norr 4649, Norr. tlf 70851, Norr (för expedition företrädesvis &. Johanson, Herrakrädderi, Regeringsg o. *Norr 4649). 17 I, O.; tlf 11215, Norr Kontor: Mästersamuelg. 56 B, C. Tele Joh. Edv., Hofj ägare, Lilljans, Dj.; tlf foner: 15262, "Norr , Norr C:a 200 försäljningsställen inom Sthlm. ~ Arvid, Ing., kont. Kungsträdgårdsg. 10, C.; tlf 7056, 23868; bost. Djursholm; Herm., Boktryckar~? H:tgag. 6, ~a.;. tif tlf 143. Vasa Delag. i Odeatryekeriet, 8 t t S.. Odeng. 47, Va.; tlf Norr E., Ing., Borgare~: 5./2 r., ~'. _ A., Chaufför, AIströmerg. 1, C. N. Halvar,!ng., Dianavägen 107,HJort _ Eric., verkst. Dir. i A.B. Westerdahl & hagen, Yartan. Karsten, Löjtn. i Armens reserv, Mäs I. O., Kamrer, Dalag. 36, Va.; tif Vasa tersamuelsg. 52, C.; kont. tlf 15262, "Norr 574, bost. tlf Norr : Otto, Kamrer, Rådmansg, 16, O. _ Nils E. A., Disponent vid A.;B. Öhmanska J., Konsul, Grefmagnig. 3, O.Dj. Bageriet, Bondeg. 21 A, Sö, _ Aug., Lagerbokh., Ölandsg. 17.J<;Iv,So.; Julius, Fabrikör, Nytorgsg. 21 B, Sö.; tlf I tif Söder Söder K: F., Mekan., Helsingeg. 18, Va.; tlf _ A. S., Fröken, Tvätt O. strykinrättning, Vasa ";. Timmermansg. 18, ss; tlf Söder Edvin, M.ålare, Grefg.60, O.DJ.; tlf Norr H., Fröken, Kommendörsg. 14H, O _ Helny, Fröken, Kungsholmsg. 58III, C. C.. Arvid, Målarrnäst., Bondeg. 71, Sö.; M., Fröken, Barnbeklädn:aff'åren, Ple '. tlf Söder 30935; verkst. Åsög. 100, Sö. mingg. 16 B, C.; tlf Norr 916. (Vesterberg), J. T., Målarrnäst., Frejg.52, O. Vilh., Ing., Grefg. 5, O.Dj. Va. '_ G., Postexp., Drottningg. 16'v, C. Carl Edvin, Mästerlot~, Östgötag. 75, Sö.. Vilh., Trädg..mä.~t. o... Blo~sterhan~I.,, Helmer,. Mästerlots, Asög. 75, Sö.; tlf Hornsg, 178, So.; tlf Söder , Söder E., Ankefru, Borgerskapets Ankehus.. K. Elof, Posterp., Katarina Bang. 33A IV, Fanny, Ankefru, Hjorthagsvägen 3, O.DJ...ss; tlf Söder Westergaard, Conrad. Kontorschef, Karl...: Emanuel, Prakt. läkare, Vasag. 42 H, C.; bergsvägen 74, va... tif Westergren, Hugo, Arkitekt, Skolhuset, Ap ErnstErik, Sekr., Teknologg. giv, Va.; pelviken; tlf Äppelv ' tif Vasar 818. _ Berta, Diakonissa, Bergsg. 45, C.; tlf A. P. E., Sjökapten, Östgöta~. 42 1, Sö. Norr J. A., Tulluppsyningsman, Kommunal _ A. E. M., Droskäg., Solvägen 10, Enskede. huset, 'Värtan. _ H., Droskäg., Idung. 8Ill, Va., A. M., Tullvaktrn., Nytorgsg. 19, ss. _ A. Fondmäklerifirma, kontor Brunke J. A., Vaktm. (Karol, inst.), Handtver bergstorg 2 t.' h. 1 tr., C.; tif 1084, kareg. 3, C,; tlf Norr , 11084, Norr Josef Aug, l:e Vaktrn., Slöjdg. 3 H Ö. g., _ Elsa, Fru, Greftureg. 24 A, O.. C.; tl[ Brunkeb. 270., _ Wilhelmina, Fru, Drottningg. 38, C. ' E. K., Ankefru, Tuleg: 25; Va. Hulda, Fröken, Uplandsg. 25, Va. Vesterblad, G. E.F. R., Korresp., Brage Hugo, Försäljn.chef för Nya A,'B. The. '. vägen 12, O... landers Automobil Im~?rt, Kungs!l';9, Westerblad Ernst, Prakt. läk. Provinsial. C.; tlf 31533; bost. Björktorp, Islinga,," l~k. i' Sthlms distrikt, Br~gevägen 12, Lidingö villast.; tlf L~d:ö 448. " O.;hvard. 1/2 11 ' /212; tif 1545().. K. W., Grossh., Malmskl1lnadsg. 3 A, C. Westerblom, C.. A. T., Musiklär:a, Sveavägen Martin, Ing., Eolsg. 2 B, Sö.; tlf ',74, Va.. (Vestergren), "Paul, Ing., Danviksg. 10, Westerdahl, Vollrath, Agronom, S:t Paulsg. Sö.; tlf ":'. 36, Sö. G. H., IshandI., S:t Enksg. 47 III, C. OL,SSON & ROSENLUND S~f~~~~%~R

12 1054 WestergrenWesterman. VY ostergren, O. H" Kamrer,Solnavägen 49, Va. Wcsterlund, Ragnar, Fabrikör, Tjärhofsg. Rudolf, Kamrer, Döbelnsg. 85, Va. 27, Sä. J. '1'. C., Lärovadj. Mästersamuelsg. 20' R., Fil. dr, Valling. 31, C. t. v. Ö. g., C.; tlf Brunkeb Jenny, Fru, Birgerjarlsg. 121, Va. Karl, Polisman, Jakobsbergsg. 32 A, C.; Gerda, Fröken, Banktj.vman, Jutas backe tlf Norr , C. Axel L., Skomakarmäst., Oxtorgsg. 8, Gerda, Fröken, Storkyrkobrinken 12, St. C.; tlf Brunkeb P, V., Pörsäljn.vchef, Kat:a V, Kyrkog. A., Skräddarmäst., 'I'omtebog. 17\ Va.; 8, Sä. " tlf O. H., Grossh., Banerg. 3, O.Dj.; tu K. G" Stämningsman, Vikingag. 14III, Va.; tlf Vasa 5915,,, D., Ingenjör v. Drätselnämnden, Linneg. _ John, 'I'apetserare, Greftureg. 48, O. 58 II, (J.Dj.; tlf Osterm ' Märta, Ankefru, Jakobsbergsg. 32 A, C. K. F. O., Kamrer vid Aftonbladet, Fle VY estergård, A. H., Fil. dr, Vill ag. 24 IIJ, (J. mingg. 51 A, C. Westergårdh, Maria, Folkskollär:a, Kungs (Vesterlund), K., Kontorschef, Styrmansg. holmsg. 30 C.; tlf Kungsh IV, O.Dj.; tlf Norr Greta, Preparatris, Kungsholmsg. 30, C. s Hj., Eftr., John Roberg, K9.tt o. fläsk O, M" Underlöjtn. Kungsholmsg. 30, C. handel s, Charkuterifabr., Ostgötag. 37, Westerholm, Sofia, Ankefru, Bellmansg. 16, Sä.; tlf 7414, Söder o. Söder ss ; fabr. ankn. tu Söder 30900; Westerhult, c, O. II., l:e 'I'elegrafassist., Löjt Saluhallen 1112, St.; tlf 2341, Norr nant, Lästmakareg. 17, C Westerin, Gustaf Adolf, Folkskollär., Ser (Vesterlund), J. F. F., f. d. Lärov.adj., gelg. S, C. Björkvägen 33, Enskede. Westerlin, Johan, Amanuens, Uplandsg.86, Per, Målare, Döbelusg. 14, Va.; tlf Vasa Va.; kontoret tu Westerlind, O. A., Handl., Norrbackag. 7, Va. P. A. H., Omb.man f. Sv. Typografförb., Amelie, 'I'eckningslår:a, Alviksvägen 182, Björkvägen 66, Enskede. Appelviken; tlf Appelv Anna, Pappershandel, Tomtebog.ll, Va.; Westerlindh, Carl, Frukt o. Konfektaffär, tlf Norr 'I'egnersg. 4, Va. A. E., Postexp., Ostgötag. 85, Bä.; tlf Westerling, C., Fortiflkationskaasör, Svea Söder Ingenjörkår, Handtverkareg. 37, C. _. K. W., l:epostvaktm., Timmerm'~\llsg.6,S.ä. _ Alma, Fröken, Karlavägen 75 B, (J.Dj. Johanna, Sjuksköt:a, Stureg. 2 II, O.; E. o. A., Fröknar, Bergsg. F, c. tlf Norr ~, _ & Hedström, Grossh.firma, Ostgötag. 29, O. E.. Sjökapten, Varfsg. 6\ Sä.; tlf Sä.; tlf P., Skräddare, inneh. af firman P. Nils E. F. Hj., Kanslisekr., Sibylleg. 69, (J. son & Co, Hurnlegårdsg. 11, (J.; bost. S., Kapten, Riddarcg. 29, O.Dj.; tlf Nybrog. 66, O. _ K. E., Köpman, Ostgötag. 29 II, ss; tlf G. A., Underlöjtn., Kontrollör, Timmer Söder mansg. 24, ss; tlf Söder 185. Westerlund, Gustaf, Banktjänatern. Braheg. Edv., Vedaffär, Tomtebog. 43, Va.; tlf ~Q N=«~. R. V., Banktjänstem., 'I'uleg. 10 A, Va. E. D., Änkefru, Inedalsg. 23, C. _ Sigrid, Cizarraffär, Kommendörsg. 28, C. L., Ofvermaskinist, Flemingg. 27, C.; O.Dj.; tlf 73548, 'Norr tlf Kungsh _ Helge, Aktiebolaget, Damhattfabrik o. Eric, Luntmakareg. 13, C.; tlf Brunkeb. modevaror en gros, Drottningg. 38, C.; kontoret: tlf 67 97, Norr 26394, lagret: Kristian, Heleneborgsg. 3 IV, Sä,; tlf Sötlf , Norr Telegramadr.: der 3454.»Modewesterluad». se äfven Wiisterlund. Helge, Direktör, Götg. 81, Sä.; tlf ; Westerlöf, Elise, Fröken, Artillerig. 25, kontoret tlf (J.Dj. K IL, Direktör, Rådmansg. 481, Va.; tlf Vestermalms, se Västennalms. 6062, Norr Westerman, Erik, Försäljare, Timrnennansg. _ (Vesterlund), F. H., Disponent, Hornsg. 33 III, So.; tlf Söder B, Sä.; tlf Söder Bl498. G., Handl., Rörstrandsg. 54, Va. _ Harald, Disponent, Björngårdsg. 9 A, Sii.; J. E. R., Sjökapten, Högbergsg. 68 B, ~ Söder Sä.; tlf , Söder JÖNKöPINGS JURIDISKA. BYRÅ 15 HAMNGATAN IS ~~

13 We termarkewestin Westermark, Oscar, t. f.,l:e Aktuarie i Social Westholm, 'Gunnar, A. B., Oljor, Remmarp. styr., S:t Eriksg, 35, O.; tlf Maskinförnödenhetar, Ensamförsälj. för Wilh." f. d. B,anktjänstem., Nytorgsg. 19 The Preller's Leather Co., London, A III, SÖ. ' Oxtorgsg. 10, O.; tlf 22704, Westermark, Gunnar, Grossh., kont. o. Telegrafadr.: Westbolag. ' ", bost. Kungstensg. 42, Va.; Papperspåsar, Sigurd, Stadsarkit., Byggnadsnämnden, papper, bindgarn, kontorsböckar, ägg Stadshuset; bost. Norrviken. ' lådor m.' m. i parti; tlf 13599, Norr A. A., Vaktkpnst., Pålsundsg. 3 BlI, Sö Westins Atelje, Österlångg. 26, Si.; tlf ,, O. J., f. d. Konsul, Greftureg. 56, O. Norr , Hanna, Lärar:a i Kvinnlig slöjd, Hög Westin, Karl E., Bankdir..,Ostermalmsg.57,O.. bergsg. 46 B, Sö. Aron, Banktj.man, Lästmakareg. 17, O.; Olga, Lärar.a, Högbergsg. 46 B, Sö. tlf Norr F. J. E., Med. dr, Professor, Sture&" 30,...:..Albert W., Byggn.ing., Dalag. 78 BlI, ' Kommendörsg. 2), mottagnings Va.; tlf Vasa 3996., tid. månd., onsd. o. fred. 13 e. m. K. B., Dir.. Nybergsg. 2, O.Dj.; tlf J. H., Med. dr., Hjorthagsvägen 11, O.Dj.; I., Disp., Birgerjarlsg. 112v, Va.; ~lf , tlf S. G., Elektrisk byrå, Storg., Alfsjö; tlf ' Elin L., Mönsterrit:a, G:la Brog. 32, O. Älfsjö 87. Carin,: Änkefru, Odeng. 47, Va. Josef, Exp.vaktm. (K, 'Bank o. Fond T. B., Åsög. 84, Sthlm 11; tlf Söder insp.), Stureg. 16, O. '.., I H. Ossian, Folkskollär. Grefg. 25, O.D}. Westerquist, Therese, Fröken, Västerlångg. Alma, Fru, Gymnastikdir., Nybergsg.2, 68 III, St. O.Dj.; tlf , 'Westerqvist, Ingeborg, Fru, Cigarraffär, Irma, Fru, Riddareg. 72III, O.Dj. Norrlandag. 2 &,4, O. Bernhard, Glasmästeri o. Ramaffär, Norr Westerstrand, Hertha, Slöjdlär:a, Inedalsg. landsg. 11 B, O. 15 I1I, Va.. Rob., Gravör, Baggensg. 23, St. Westerström, H., Agronom, inneh, af Öfver Claes, Handl., Västmannag. 71, uppg'. A, Järfvas Mjölkhandel, N. Smedjeg. 29, G. Va.; tlf Norr ' An~~, Ciga.:raffär, Heleneborgsg. 13 A, Harald, In g., Skån'eg;. 1~}III, Si!.. '.. So.; tlf Soder _ s.. G., Ing., Storg., AlfsJo; tlf Alfsjo 87. H., Elektriker, Danviksg. 13 BlI, Sö.; tlf Hj., Intendent hos Genera,lpoststyrelsen, r, Söder Högbergsg. 11, Sö.; tlf Söder Torgny,Kontorist, Danviksg. 13B, Sö.; Axel, Jur. utr. kand., Kansliråd, Hornsg. tlf Söder H, Sö.; tlf Söder Edvin, Tulltjänstem., Högalidsg.34, uppg. Magnus, Kamrer, Packhusgränd 1, St.; DH, Sö.., tlf Norr ', W~sterståhl.! Gustaf, Banktjänstem., Ostgölag. V., Kontorist, Fle~.ingg. o 45 II, G. III.. \ 83, So. C. P., f. d. Kontrollor) Skaneg. 111, So. J. Gunnar, e. O. Hofr.not., Norra Ban Gösta, Köpman, innen. af Danska Karatorget 22, G.; tlf ) mel1fabr., Tomtebog. 39, Va.; tlf Vasa Olof, Jur. kand., Advokat, Karlbergsvä ' gen 41, Va. Mauritz, Köpman, Torsg. 31, Va.; tlf Westfeldt, se Wästfelt Westgaard, J. M.. Bleck o. plåtslageri, Läst J. V., Matvaruaffär, Dalag. 68, Va.; best. makareg. 17, G.; tlf 1:?973, Norr :?907. Västmannag. 79, Va. J. M., Villa Rödlufvan, Alfsjö; tel, Alfsjö Axel Alfred, f. d. Posttjänstem., Up' 181. landsg. 46JI, Va. Westgren, A: F., Fil. dr, Valhallavägen 107, H. G. G., Postt.iäns~em:, l!.pland~g. 88H,Va. Va. P. Gunnar, Seminarielär., FIl. O. Teol. Vestgöta YiktualleMagasln, Viktualier O. kand., Red. f. Ungdomens Veckopost, Spannm., Olofsg. 1, G.j tlf 2186, Norr S:t Eriksg. 25 B, G.; tlf Kungsh :>74, Norr 24088; telegr.adr.: Ost Gösta, Tand!., Allen 11, Djursholm; tel. parti. Inneh, Hjalmar Anderson, bost. Djursh, 11 25; bost. Idrottsvägen 2; Parkg. 8, G.; tlf 336)7. tlf Djursh Westh, Per O., Förrådsförvalt., Hagag, 50, ~ EvaId, Tjänsteman i Ensk. Banken, Tek. Va. nologg. 3, Va. Vestholm, M. 'D., Instrumentmak., Sthlms C. J., Tullvaktm., Kvarng. 14, Sö. vägen 6, Hagalund.. P. N., Angbåtsbefälh., St. Nyg. 8I1, St. VIKING SKO'KRÄM INDUSTRI.~~T:~BRO;. yikin G,.

14 1056 WestinWestrell. \Vestin, K. J. Axel, Ångslupsbefiilh.,Varfsg. Westman, Carl, Arkitekt, Saltsjöbaden; tlf 8, So.;.. Saltsjöb. 59; kontor Klarabergsg. 33, Ebba, 4nkefru, Kommendörsg. 27, O.D]. C.; tlf ' _ Lilly, 4nkefru, Lilljansplan 3 1I ö. g.,o. F. V. A., Banktjänstem., Hornsg. 47, Sä. _ M. S., Ankefru, Handtverkareg. 4, C. Alfr., Disponent, Odeng. 88, l:fl ; tlf Vestindiska Kaffedepoten, L:a Nyg. 10, St. K. A. T., Distr. lantmät. i Osthammars WestliJ1, M. W., Fröken, Linnog. 33 & 35, distr., Barnhusg. 12 m, C. O.Dj. Hilda, Doktor.a, Svedenborgsg. 7 ' 1, So.; Westling, E. A., Fil. kand., Amanuens i So tlf Söder cialdepartem., Torsg. 60, Va.; tlf A.. J., f. d. Polkskollär:a, Torstensonsg. 9, C. L., Byggm., Götg. 86, Si). O.Dj. _ Gottfrid, Direktör, Karlbergsvägen 58, Rosa, l<'olkskollär:a, Uplandsg. 43'V, Va. Va.; tlf Norr Anna, Fru, f. Bergström, Handtverkareg. C. L., Fabrikör, Vanadisvägen 24, Va.; 23 A, C.. tlf Clara, Fru, Valhallavägen 41, Ö.; tlf 7,8818. _ Erik Wilh., Fil. lic., Språklärare, Up Greta, Fröken, Grefg. 21 u.b, Ö. g., O.Dj.; landsg. 411r, Va. tlf Norr L., Fru, Scheeleg. 22, C.; Uf Kungsh. Hedda, Fröken Braheg. 26, Ö Hedda Sofia, Fröken, Rådmansg. 71, Va. Ludvig, Kassör, Upsalag. 13, Va. Mary, Fröken, Kontorist, Svedenborgsg. L. D., Köpman, kontor Drottningg. 81 Ar, 25 A III, Sä.; tlf Söder C.; tlf , Norr 9824; bost. Stav Peter, Grossh.., Bensin o. Smörjoljor, gårdsvägen 10, Appelviken; tlf Åppelv. Linneg. 4, Ö Birger, Handl, (lax o. fågel), Öster _ Ch., f. d. Lärara, Fröken, Karlbergsvägen malms saluhall, Ö.; bost. Grefg. 4, O.Dj. 4, Va. Axel,v.Häradshöfd.,Hjorthag~.väg.l1,O.Dj. Axel, Ombud för Viet. Petterssons H.. Axel, Ing., Nybrog. 11 B, O.; tu A.B., Karibergsv. 30, Va.; tlf C. J., Ing., Handtverkareg. 43 A, C. C. F., f. d. Poliskommissarie, Valdernars Gust. E., Ing., Katarina Bang. 28, So; udde, Tumba; tlf Tumba 61. tlf 24384, Söder _ Hugo, l:e Postexp., Sigtunag. 14, Va.; Hj, Edv. O., f. d. Intendent hos Generaltlf Vasa poststyr., Torstensonsg.!O IV, Ö.Dj. _ A. P., f. d. 8jökapten, Götg. 18, Sä. Gustaf, Kassadirektör vii. Bolinders Mak. (ing. fr. S:t Paulsg. 1). Verkst., Braheg. 26, O. _ O. F., Sjökapten, Dalag. 28, Va.; tlf Walter, Kassör i Sthlms Rederi A.B. s Eftertr., D. H., Sybehörs o. Kortvaru Svea, Ostermalmsg. 59 II, q.; tlf affär, Klarabergsg. 35, C. Gust., Köpman, Linneg. 23, Ö.; tlf _.s, Gottfrid, Tryckeri & Handelsaktieb., Gust., Målarmäst., Frejg. 29, Va.; tlf Norr Uplandsg. 17", Va.; tlf 7222, Norr K. W., Målarmäst., Brännkyrkag. 140, _ Mimmi, Ankefru, Teknologg. 11 I, Va.; Sä.; tlf Söder tlf 8::l210. H. F. W., f. d. Postkassör, Greftureg. _ se äfven Wessling.. 71 'V, Ö. Vestlund, O. S., Fabriksarb., Vanadisväg. A. H. T., Registrator, Hornsg. 4~., SÖ. 15 III, ö. g., Va. Arvid, Revisor, Torstensonsg.7 JI, O.Dj. Westlund. Kristian, Bankvaktrn., Handtver Ida, Sjukgymnast,.Assist. v,ortop.jnst., kareg. 31 D" C. Skeppareg. 60, O.Dj.; tlf Osterm _ Hugo K., Direktör, Inneh. afhotellsthlms C. Oscar, Skrifbitr. (Sthlms Sjömanshus), Hospits, Vas ag. lolii, C.; tlf 1045, Götg. 50'V, Sä.; 10 Gl, Norr Westmania, Frukt o. Konfektaffär, inneh. Westluuds Fysikaliska o. Homeopatiska E. Wennstl'öm, Västmannag. 56, Va. Institut, Stureg... 6, O.; mottagntid Westmark. J. (Aug. Ahldins Eftr.), Skorna 102; tlf 73935, Osterm kare, Regeringsg. 25, C. _ A. J., Reparatör, 8:t Eriksg. 41 I, C.; tlf Westphal,. Chr., Disp., Greftureg. 69, Ö.; Kungsh tlf Osterm _ Gustaf, Tjänsteman, Näckströmsg. 3 ' C. Ella, Fru, Plym & Modeimport, Teg _ E., Velociped o. Motorcykelverkstad, nersg. 5, Va.; tlf Brunkeb Hagag. ~, Va.; tlf Norr Westrell, Gunnar, Aktieb., Strå och Filt _ Augusta, Ankefru, Sybehörshandel, Läst hattfabrik samt Modevaror en gros, makareg. 30, C.; bost. Uplandsg. 24, Va. G:la Brog. 36, C. ~ A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄST~R;:~n~EåL;j~~;~.N22

15

16 1058 Wetterlind Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~, John, Fastighetsmäklare, , O.; tlf Braheg. _ Hul.da,Fru,D<lmfrisörska,Tegnersg.49,.Va., Ger~ah Fru, i,p.~eh. Rydbe.rgs Skrifbyrå, _ Alfred, Inkasser., Tegnersg. 49, Va., tlf Bra eg 6, O., tlf 73576, bost. s. h. Brunkeb K. A. H., lng., Västmannag. 31, Va.; tlf & Co, C. C., inneh, Gust. Pjerrau, Kom missionslager för Jonsereds fabr. ak Wetterwik,Ida,Ankefru,Skeppareg.1S,0.Dj.. tieb., Bredgränd 2, St.; tlf 624. Wetzdorff, Berndt, Tjänstem., Hornsg. 63, Sä. Josef, Bryggareg. 8 A & B, Sthlm 1; Wex, A.B. (CarlsonHedborgde Verdier), Manufaktur en gros. Elektrisk syfa Dir.: S. (le Verdier, E. Hedberg, Elektr. brik: tlf 2251, Norr 8060, Norr Svetsnings apparater, elektroder enl ; bostad: Sveavägen 120, Va.; system Wex, Sveaviigen21, C.; ur tlf Weyermann, Söhne, A., firma, repr.: J oh. Wetter1ing, A., Fru, Tyresövägen 14, En E. Ohlsson, Norrlandsg. 16, C.; tlf _ skede; tlf Ensk Ida, Fru, Torstensonsg. 12III, O.Dj.; tlf von Weyhe, Elsa, Lärar:a, Uplandsg. 54 IV, Va.; tlf _ M., Fru, Kungsh, Handtverkareg B, C.; tlf Weylandt, Ernst G. F., Fabrikör, 41,..0.; tlf Norr 10140; bost. Sibylleg. s. g. 12, _ Edvin, Registrator. i Socialdep., Öster tlf Osterm malmsg. 84 A, O.; tlf E., Fru, Weylandts villa, Djurg., O.Dj Vetterlund, Fredrik, Fil. dr, Uplandsg. 77II Ro O. E., Löjtn., Ulrikag.5, O.Dj. t. v., Va.; tlf Vasa A. G., f. d. T~lltj. man, Kommendörsg. Wetterlund, J. A., Bildhuggare, ateljö David 40 III ö. g., O. bagareeg. [)& 7, C.; bost. Hagag. 5, Va. se äfven Weil~nd o. Weilandt. _ E. A., Journalist, Hökensg. 10, Bä. Weyler, J. A., Åkare, Tavastg. 29 C, So.; _ N. P., Kyrkoh., Rutger.Fuchsg. 6 A, Bä. tlf Söder Wettermark, A. H. U., Grossh., Roslagsg. Wezelius, Gerda, Fröken, Bergsg. 11, C.; 11, Va.. tu Norr Wetterqvist, Anna, Fru, 'I'egnöreg...49, Va. Ottilia, Fröken, Hornsg. 50 II, Bä. af Wetterstedt, Carl Gustaf, Frih., Ofverste, Wezäta, Wald. Zachnssons Boktr. A.B., Kar1avägen 73IV, O. Göteborg, afdeln.kontor Fredsg. 2, 9 _ Ljungqvist, Ed el, Frih:a, Kommendörsg. Whiten, N. E. F., 2:e Regissör, Nybrog. 7, O.; 32, O. tlf Norr Wettersten, O., Förl.tjänstem., Ineclalsg.6, G. Whitlock, Ellen, Fröken, Lilljansplan 4, O. Wetterstrancl,B.F.P.,Banktjänstem.,Hornsg. S, Bä. G. R., Köpman, Hornsg. 106I~, Bä. A. Hj., Taxeringskommissarie, Asög. 83 III, _ Axel, Bokh., Heimclalsg. 7, Va.; tlf Vasa Bä.; tlf Söder se äfven Wittlock. _ Erik, Direktör, Hötel Kronprinsen, Drott Whitlockska Samskolan, Eriksbergsg. 8 B, O. ningg. 29, C... Wiads mjölkhandel, inneh. af St~ckholms _ Anna, Fru, Artillerig. 42IV O.Dj.; 'Wibeck, tlf Mjölkbolag, Karlavägen: 38, O. J. Edvard, Fil. kand., Jägmäst., _ Nil~ R. W., Journalist, Artillerig. 42IV, Försökslecl. V. Statens Skogs försöks O.Dj.; tlf anst., Valhallavägen 123 B'v, Va.. _ K. G.,Konstnär, Baldersvägen 13,Enskede. Wibel, A. E' l Direktör, Strandvägen 23, O.Dj. _ Gust. K. L., Musiker, Östgötag. 11, Bä. s, Axel, Maskinaffär, A. B., försäljning af Wetterström, Gustaf, DiL, Sibylleg. 46 & skrif, räkne o. kopieringsmaskiner, 48, O.; tlf kassaskåp, kortsystem m. m., Kardu _ Ernst, Grossh., Verdandig. 5, O; tu ansmakareg. 12", C.; tlf , _ Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. Wibelius, Olof, Sekreterare i Skolöfverstyr., N. Kyrkog. 1, C.; tlf , 32113, Norr Karlavagen 88 1 ; O.Dj.; tlf 7tl8 32. ~"", 19831; bost. Tunnelg. 20 B, C.; tlf Wibell Metodens Ringfabrik, tillverkn. af släta fingerringar, leksaker m. m., (Vetterström), Olof Ludvig, Handl., hemsg. 24IV, C. Frid Odeng. 102, Va.; tu Vlberg, C. E., Bokför., Rörstrandsg. 36, Va.; _ Albin, Tapetserare, tlf Xorr Jakobsbergsg. 20, G.; tlf Norr 33538, bost. tlf Viggbyholm 60. Albert, Folkskollär., Ad. Fredr. torg 4,Bä. JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer