496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C."

Transkript

1 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis äldsta, Mister~a- N~selius, N. E., Ing., Ingemarsg. 8, Va.; miielsg. 12, C. r. t Mönstertidning, Drottningg. 30, C. N~ss, Hans T., Grossh., Linnég. 83', O. Mörck, M., Fröken, Riddareg. 15, O. Naijström, Berna, Kassörska, Torkel-Knuts- - Alfr., Inspektör v. Förs.-anst. Brages sonsg. 16B, Sö. Hiifv.-kont., Braniikyrkag. 601"', Sii.; - Ada, Änkefru, Odeng. 47, Va. tel. Maria Naseniiis, 8. R., Byggmast., S:t Eriksg. 4, Ii. Mörk, August, Bankkassör, Karlavag. 39' Ö., Nathan, He mann, Agent, Regeriilgsg. 50. C. - C. H., Lokomotivför.!, Västmannag. 53"I, - Cecilie g., Blomsterhandel, Malmtorgsg. Vu. 6, C.; bost. Regeringsg. 50, C. - Elvira, Änkefru, Bosättn.-affär, Mister- Nathanson, S. G., Ankefru, Artillerig. 33, O. samnelsg. 14, C.; a. t ; bost. Lunt- - John G., Tegnerslunden 10, Va. makareg. 1611, C. Nathorst, A. G., Professor, Intendent vid - se afven Meurk. Naturhistor. riksmuseum, Kammaka- Mörlin, G. G., Specerihandl., Brannkyrkag. reg. 40, Va. 132, Sö. Nationalföreningen, mot Emigrationen, Cen- - se afven A'Icurli'n. tralbyrå: Birgerjarlsg. 29', C. Mörner, Betty, Fröken, Braheg. 37', O.,, - Svenska, mot tuberkulos, Norrlandsg. Laura, Fröken, Kommendörsg. 27, 0. 31J1, C., kl. 11-3; r. t. 9891, a. t Lucie, Fröken, Uplaiidsg. 22, Va. National G. T. 0:s Grundloger, 27 Hvita - V. J. V. L., Fröken: Ostermalmstorg 4, O. Banéret, 37 Berzelius, 118 Benj. Frank- - K. A. G., Grefve,Kaiislisekr., Djursholm. lin, 1029 Mimer, Regeringsg. 82, C., - K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid ingång fr. Snickareg. 6; 81 Ostermalm, Karol. Inst., Handtverkareg. 3, K. 97 Riddarborg, 273 Kronan, 332 Sym- - Axel, Komminister i 8torkyrkofors., Rege- pati o. 334 Carl von Linné, David Bamentspastor (vid Svea Artillerireg:te), garesg. 5 & 711, C.; 168 Es. Tegnér, Prastg. 3, St.; mottagn.-tid: tisd. o. 238 Sten Sture d. a., 340 Simson, 342 rörd. kl f. m.; tel. Stork W:m Lindberg o. 461 Tapper,»Union- - Elisabeth, Änkegrefvinna, Plorag. 14, O.; salenu Högbergsg. 37, Sö.; 339 Lars a. t Hierta, Kocksg. 24, Sö.; 493 Palmcrantz, - Chr. Hamp., f. d. Ofverste o. Sekundchef Bryggareg. 5 ö. g. n.b., C.;se f. ö. [2213]. för Lifg. t. hast,kab~inettska.pmarherre,»national», Kv.-skrift, Utg.: Axel Björkma?, Valhallavag. 17n.b,, O.; tel. Osterm Katarina Eyrkobacke 3I, Sö.; tel. Maria Mörtstedt, S. F., Disponent, Kommendörsg., , 0.; tel. Osterni , r. t National-Kuriren, repr. i Sthlm Axel Björkman, Katarina Kyrkob. 3', Sö.; tel. Maria N. National, Sjiik- o. Olycksfallförsikringsbolag. Regeringsg. 43, C:; r. t. 3808, a. t. Nachman, Ida, Lararinna. i labiologi, Humle gårdsg. 2, 0. Nationalmuseum, Blasieholmen, C. Konst- J:or, K., Speditör, Ljlnnég. 4, Ö. o. konstslöjdafdelningarna öppna jan., - Knut, Speditör, firmia Knut Nachman febr., okt.-dec.: sönd. kl. 1-3, helg- & Co, Linnég. 4, O. fria tisd. o. fred. kl. 11-3, fritt; helg- Nachmanson, Rosa E., Fru, Strandväg. 17, O. frb onsd., torsd. o. lörd. kl. 11-3, af- ' -- Rosa H., Fru, Nybrog. 41, Ö.; tel. Osterm. gift 50 öre. Obs.! Mars -sept. utsträckt 42, r. t öppetliållande: sön- o. helgdagar 1-5, - k Ericsons Eftr.; Garn-, Vifnads-, Trikå- hvardagar 11-4). och Manufakturhandel; St. Badstug. 50, Natorp, Kerstin, Ankefru, Björnrirdsg. 1, Sv. VCL. O. Tegnérsg. 27, Va.; a. t , Natt och Dag, Gabriella, Kaptensanka, V. r. t Inneh. af Herman Joseph- Tradgårdsg. 71r1, C. son. Bost. Grefg. 20n1, O.; a. t Marika. Änkefru, Engelbrelrtsg. 411T', O. - H., Grosshandelsfirma, ; kontor Mälartorg. Natterbohm,.. F., Legationssekr., Villag , St. R: 20, 0.; a. t Joseph, Grossh., firma H. Nachmanson.; Nattasyler. se Asyler. bost. Sibylleg. 35, (9.; a. t. 64, r. t Nattsén, E.A., Larar:a, Ad. Fredr. torg 6, Sö. -- Abr., f. d. Handl., Skeppareg. 18', 0.; Naturhistoriska riksmuseet, Drottninggatan a. t , r. t. 6' , C.; se Riksmuseet. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Nauckhoff-Nerman. 497 Nanekhoff, Henrik, Brandfria byggn:an- Neander, Amalia, Sjuksköterska, Riddareg. o:dn., isoleringar af ångpannor o. led- 5511, Ö. ningar. Levererar materialier t. dyl. Necander, Pontus, e. o. Postexp., Scheeleg. arbeten, ss. cement, gips, asbestartiklar 221J, K. m. m., Smålandsg. 17, C.; r. t , Nederlandsche Vereeniging, Styrelse, se a. t [ Maria, Fröken, Banérg. 21, Ö.; a. t Nederländerna af 1845, Brandforsakr.-aktieb., NanckhoE, Torsten, Grossh. Generalagent Generalagenturen för Sverige: Sven för F. H. Brown, Bordeaux, Jules Vatel Sjöberg, Greftureg. 22, 0.; r...t & Co, Epernay, m. fl. Kontor: N:a Rla- Nederländska Generalkonsulatet, 0:a Jarnsieholmshamnen 13, C.;,, r. t. o. a. t. vagsg. 8', C.; rikstel Bost. LinnAg. T3, 0.; a. t Nedström, A., Fröken, f. d. Privatlär:a, Garf- - Henric R., Kamrerare, Valhallavag , vareg. 11, K. Va.; a. t Neglinder, L. P. G., Stationsskr., O. Jarn- - Carl, Kapten, Kommendörsg. 10, O.; a. t. vagsg. 10, C Nehlson, G., Direktör, Valhallavag. 13, Ö. - J. G., Kapten, Strandvigeii 13, Ö. Nehrman, J. A., Artist, Repslagareg. 8, Sö. - Vilh., Kapten,Sekr. i Sver:s Laiidtmanna- - A. W., Bankdir., Fredriltshofsg. 21V Ö. förb., Linnég. 33 & 35, Ö.; a. t Hj., Kammarrád, Djursholm, kv. Lid- - Harald, Med. kand., LinnBg. 33, Ö.; a. t. skjalf, Germaniavägen; a. t. Djursh , r... t. Djnrsh Sam., Sjukgymn., Skeppareg. 4011, Ö.; tel. - C. M., Ankefrii, Eommendörsg. 10, Ö. Osterm. 1800; träffas sakr. hvard. Iiag - se afven Nerman. -10 f. m. Neiglick, C. A., Direktör, Handtverkareg. - Sven, Gust,!, G:son, Underlöjtn., Narva- 39, K. vag. 3, 0. - Conrad, Grossh., Strandväg. 9, Ö. Nauclér, Karl, Amanuens i Justitierev., Neijber, Mathilda, Larar:a vid Brummerska Stureg. 54', 0. skolan, Ad. Fredr. torg. 3"' Sö. - Eugenia, Fröken, Karlavig. 14" ö. g., Ö.; - Aug., f. d. Notarie, Dalag. 28: Va. r. t A., Anbefru, Narvaviig. 8, Ö. - R., Ingenjör, Mosebacketorg 4I, Sö. Nelin, Elise, Fru, Vastmannag. 25, Va. - R., f. d. Inspektor, Flemingg. 57, K. - G., f. d. Haridl., Idung. 8.b., Va. - O. A., Kapten, Uplandsg. 74', Va. Nelson, John, Firma, iiineh. Flandl. Erik - Evald, Parfymhandl., Garfvareg. 11, K.; E. Nelson, Hökensg. 7, Sö.; bost. s.g. l. affärer Kungsg. 52, K., o. Uplandsg.5,C. - Ellice C., Fröken, Uplandsg. 50, Va.; - C., Ankefru, Mosebacketorg 4', Sö. a. t , r. t Naumann,,,Th., v. Haradshöfding, Karlavag. - Nicklas, Handl., Högbergsg. 68, Sö.; r. t. 43 O G. d., Kamrer, Valhallavag. 45 B, Ö. - E.,f. d.kronofogde, Observatorieg. 3, Va. ; - E., Revisor i Telegrafstyr., Observatorieg. tel. Vasa ,,n. - Carl G. A., Lärare, St. Badstug. 58", Vu.; - H. C., Ankefru, Björnghrdsg. 15, Sö. a. t Naumburg, Olivia. Fru, Norrlandsg. 24, C. Nelsson, N. Gustaf E. Apotekare,Fridhemsg. Nanmbnrg &!o, P., Gas-o.Vattenlednings- 13 BI, K.. entreprenorer, Norrlandsg. 24, C.; a. t. - Sr., Godsägare, Hornsg. 184, Sö , r. t E. H., Journalist, Drottningg. 38, C. Nautiska Magasinet, K. Sjökarteverkets och Nenzén, O. L., Tidningsman, G:la Kungs- K. Lotsstyrelsens försaljningsagentur, holmsbrog. 49, C. Skeppsbron 10, St. Neptun, Bargn.- och dykeriaktiebol., Kungs. Nautisk-Meteorologiska Byrån (Kungl. Sjö- tradgårdsg. 12, C. karteverkets hus), Skeppsholmen, C.; Neptuniorden, Brunnsbacken 6, Sö. föreståndare: Dr C. G. Fineman. Nerlien, Edv., Aktieb., Regeringsg. 31, C.; Navigationsskolan, Fiskareg. 1, Sö. fotografiartiklar en-gros 0ch.m-detail. Nawitzky, M., Beklädnadsaeir, Hornsg. 39 B, Nerén, C. A. F., Ingenjör,KatarinaO.Kyrkog. Sö.; a. t ; bost. Erukmakareg. 13, Sö.; a. t , Sö. Nerman, A., Fröken, Uplandsg. 46, Vu. Neander, J. P., Advokat, ~trandsä~. 45, Ö. - G. W., Ingenjör o. Byggmäst., Malmskill- - Nils, Eontorsskrifv., Hjarneg. 2, K. nadsg. 19 B, C. - John, Litteratör, Medarbetare i Nya Dagl. - Einar, Kapten v. Kronobergs reg., Salt- Alleli., Komrnendörsg, 19, 0. matareg. 5'11, Va., Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. Adresskalendern

3 498 Nerman-e-Nilsån. Nerman, N. G., Kontorist, Högbergsg. 27 Neve, N. H., Kapellmäst., Jakobsg. 6, C. B, Sä... New-York, Lifförsäkringsb. kontor Stallg. - Ingeborg, Ankefru, G:la Kungsholms- 4, C.: a. t. 4068, r. t brog. 41'. C.; tel, Brunkeb Nibelius, J. W. Gunnar, Faktor, Klara N. - se äfven Nehrman. Kyrkog. 9 III, Ö. Nerpin, Thor Aug., Bildhuggare, Kung- - Johan, Förgyllare, Rådmansg. 86, Va; stensg.56, Va.; verkst, Gda Kungsholrns- tel, Vasa 3133; verkstad Slöjdg. 1, C.; brog. 45, C. a. t H., f. d. Ofverlärare, Kungstensg. 56, Va. Nicaraguas Gen.-konsulat, H. Hector, Skepps- Nescher, D. E.,.Tjänsteman v. Gasv., Jung- bron 28, St.; r. t frug. 38, O.' Nicher, Elma E., Fröken, Sjukgymnast, Väst- Nestius, O. B., Akare, Sigtunag. 3, Va. mannag. 59 IV, Va.; a. t Nettelblad, Hulda,Pröken, Folkungag. 91 A, Nickels, E. (firma Nickels & 'I'odsell), So., t~l. Maria Blasieholmstorg 9, C. - Anton, Ofverfältläkare, Nybrog. 30, Ö. - & Todsen, Blasieholmstorg 9, C. Nettelbladt, Siri, Fröken, Linneg. 63, Ö. Nicklasson, Märta, Handelsidk.a.Norrlaudsg. ~ C. J. R., f. d. Handl., Inedalsg. 2, K. 8 & 10, C.; a. t H., Argentinsk v. Konsul, kontor o. bost. - G. W.,Underläk.Sjukhuset,Flemingg.22,K. Greftureg. 70 A, O. - se äfven Niklason. - Hjalm., f. d. Trafikchef, Barnhusg. 6, C.; Nicodemi, B., Fröken, Barnhusg. 10 ll ö. g., C. r. t. 4389, a. t Sigrid, Fröken, Gymnastikdir., Odeng. Netterman, E., Målare, St. Badstug. 70, Va. 71, Va.; hvard. kl. 1-2 e. m.; tel. Vasa Netterström, Fritz,..1:e Postbetjänt, Stureg BI ö. g., O. Nicolausson, C. W., Urmark., Humlegårdsg., Netzel, Sigrid, Fröken, Kammakareg. 6, Va.; 20, O. :. a. t Nicolaysen, Maria E., Ankefru, Tegners- - A., Fröken, Roslagsg. 37, Va. lund. 8, Va. - W., Med. dr, f. d. Professor, Kamma- Nieberg, C. L., f. d. Fabr., Kvarng. 8, Sä. kareg. 6, Va... Nieckeis, Mart., Fru, Odeng. 39, Va.;a. t. Netzler, Fritz, Med. dr, Sturegatan 3, O.; mottagningstid helgfria dagar kl. 8-9 Nielsen, C. M., Bokbind., Sibylleg. 61, O.; f. m., 1-3 e. m. Allm. tel tel, Österm Privat sjukhem Odeng, 39, Va. _. Fredr, Vilh., Grossh., Banerg, 19, Ö.; tel, - G. R., Ankefru, Riddareg. 28, Ö. Osterm Neuendorff, Hildegard, Cigarraffär, Höter- - Joh., Musiker, Birkag. 18, Va. get 11, C.; a. t Valdemar, firma Nya Trikåfabr., Bryg- Neujd, Herman, Bildhuggare, Öfverlärare v. gareg. 4, C.; a. t. 7423, r. t. 2763; Tekn. skolan. Atelje o. bost. Solhem, bost. s. h.; tel. Brunkeb Spånga. Nielsen, N. P., Bokh., Västmannag. 39 n.b. Neukammar, Emma, Fröken, Kommendörsg. 21 Bn.b., O. t. v., Va. Niemi, L., Skräddare, Drottningg. 56, C.; Neukirck, Nanna, Fröken, Herrekip. Gref- ing. fr. Mästersamuelsg. 48, C. tureg. 22, Ö.; bost. Grefmagnig. 12, Ö. Niestrath, If. H., Vorkmäst., Katarina Bang. - B. J. P., f. d. Sjökapt., Uplandsg. 511, Va. 15, s«- T. H., Förste Kontrollör i Järnvägsstyrel- Nihlen, N. A-. V., Journalist, Kommendörsg. sen, Engelbrektsg. 35 ll, O. 33 A, O. Neuman, Hjalmar, Mäklare, Norrbackag. Niklason, David, Repr. för Holst & Co tekn. 7 III, Va. fabr., 'I'orsg. 23 Alv, Va.; a. t K. O. F., Redaktör, Bryggareg. 1, C. Ester, Sybehörs. o. Kortvaruaffär, Ny- Neumann, Adolf, Fabrikör, Karlbergsväg, torgsg. 29, So.; a. t ; boat.torsg. 26, Vct. 23 A IV, Va. - C.. Handelsidk:a, Kaptensg. 9, Ö. Efr., Tjänsteman i Trafikaktieb. Gränges. - & Vogel, Stockholms glasmåleri, Barn- berg-oxelösund, Torsg. 23 A IV, Va.; husg. 16, C... a. t. J Neumiiller, O. E., Disponent, adr. Ostgötag. K. O., Ankefru, Torsg. 23 A, Va. 3D, So., bost, Hästhagen, Nacka. Niklasson, Karl, Apotekare, Götg. 21, So., Neumullers bryggeri, firma Aktieb. Stock- bost. Saltsjö-Dufnäs. holms Bryggerier, disponent Otto Emil - se äfven Nicklasson. Neumuller, Ostgötag. 30, So.; a. t. 3227, Nilen, J., Pastor, Idung. 4, Va. r. t Nilsen, K. A., Grossh., bost. Flemingg.17, K. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 ----p -- 1N-%Filson. Nilsson. 499 I l Nilsson: 2 Nilson. -l D. F., Accidenstryckare, Luntmakareg. -l M., Bokbind., Smala grand 5, C.,(vidHum- 46, Va.; a. t legård.). -l Frans, Adjunkt vid Högre Realliirover- -1 -Norén, C., Bokförlagg., Tunnelg. 19, C. ket, Jutasbacke 4, C. -a Albert, f. d. Bokhandl., Dlalmskillnadsg. -l Gerhard, Advokat, Fil. dr, jur. utr. Itand., 35, C. St. Vattug. 5", C. Emil, Bokh., Storg. 34V1, Ö. Nilsson & Rockstriim, Advokatflrma, -l Frans, O., Bokh., S:t Paulsg. 35 B", Sö. Br~nkebergstorgl2~~,C.,(Göteborgsban- -l Fredr., Bokh., Drottningg. 95C, Va. kens hus); kontorstid 9-4; a. t o. -l Hilma, Bosattn.-affär, Klarabergsg. 21, C , r. t E. W., Brefb., S:t Eriksg. 15" ö. g., K. -l N. G., Agent Döbelnsg. 5n.b., C. -l Engle, Byggm., Svedenborgsg. 12, Sö. -l C. Ernst A., Agronom, Grefg. 45, Ö. -1 John, Byggm., Västmannag. 37, Va. -% N. F., f. d. Aktuarie i Kammarkoll., -l J. G., f. d. Byggm., Hollandareg. 26 B. Va. Högbergsg. 54"', Sö.; tel. Maria V. P., Byggm., Nybrog. 38, 0. -' N.. Apotek, Birgerjarlsg. 120, Va. -l N., Byggm., firiiia Nilsson & Hanson, -' J. H.,t.f.Arbetsintendent,Uplandsg.77, Va. Karlaplan 3 Arl, Ö.; a. t ankn. -l Georg A., Arkitekt, Johannesberg, Block- r. t hiisudden, Bj.; r. t Kontor -l & Hanson, Byggm., kontor Karlaplan Listmakareg. 10, C.; a. t. o. r. t An, Ö.; a. t ; r. t ; kon- -' Nils Joh., Arkitekt- o. Byggn.-kontor, torstid 4-7 e. m. Personligen säkrast Ansgarieg. 1 IV, Sö. ; tel. Maria l Tage, Artist o. Tecknare, Frejg. 77, Va.; -l D. H., Byggnadsingenjör, Eungsholmsg. tel. Vasa "I, K. -l & Gustafsons Cementgjuteri, Aktiebol.: -l Emil J. A., Byggnadsing., Narvavag. Asfalt-, Gips- & Cementgjuteri, kont. 23, Ö.; tel. Osterm Eamng. 5 A, C.; r. t. 2286, a. t. 7668; -l Emelie, Charkuteri- o. Matvaruaffär, Grefverkstäder vid Järfva, a. t. Ulriksdal48. tureg. 15, 0. ; a. t ' P. G. Assistent i Allm.,Brandforsak- -1 Maria, Cigarraffar, Greftureg. 76 B, Ö. ringsv., Linnég. 39 BI1', 0. ; r. t l Johan,.Cigarrfabrikör, kontor Ka, tensg. -l C. F., f. d. Bagare, f. d. verkst. Dir. i 3, 0.; boat. Grefg. 11"; tel. &term. Maria församl. fattigv:styrelse, Götg B', Sö. -l Carl, Cigarrhandl., Viistmannag. 4, C. ; -l Lars, Bagare, Långholmsg. 19, Sö.; filial bost. Stortorg. 18 & 20, St.; a. t Hornsg. 49, Sö. -l Edw., Cigarr- o. tobaksh. (f. d. Janne An- -' Oscar, Bagerifirma; Nytorgsg. 15!Sö. ; a. t. dersson), kontor och butik Malmskill- 3140, r. t nadsg. 5. C.; a. t. 5 65, G:la Kungs- -' Fritz O.V., Bageriidkare, Nytorgsg. 15,Sö. holmsbrog. 34, C. ; r. t , a. t. -l E. B., Banktjanstem., Torstensonsg. 9"' 7573; bost. Stureg.4an, Ö. ; tel. Österm. ö. g., Ö G. A., Bankvaktm. (Föreningsbanken), -2 F. Arvid, Civiling., Heimdalsp. 3, Va. Storkyrkobr. 141Y, St.; ing. fr. Urva- -n- F. Oscar, Civiling., kont. Bibliotelisg. dersgr. 7. 4, C.; bost. Greftureg. 42, Ö. -l C. O., Barberare, Torstensonsg. 8" ö. g., Ö. -"elmer N. W., Civiliiig., Brandinspek- -l H. J., Barberare, Skargårdsg. 17, St. ; tör, Högbergsg. 54"', Sö. ; tel. Maria 108. rakstuga St. Gråmunkegr. 8, St. -l Nils Gust,, Civilingenjör, bitr. Skepps-.-' Robert, Barberare, Götg. 22, Sö.; bost. matare, Ostermalmsg. 14 B, 0. Högbergsg. 56 BI1, Sö. -l L. S., Dekorationsmålare, Liiinég. 4, Ö.; -l E. E. M., Barnm., Sigtunag. Il, Va. a. t ; verkst. Brun-nsg. 10, C. -l Emilia Ch.,,,f. Lindblad, Barnm., Kar- -% A. Gust., Direktor i Södra Akeri- & Rendellg. 3, 0. hållnings-aktieb., Folkungag. 36, Sö. -l Math., Barnm., Döbelnsg. 87"'. Vu.; tel. -l Albert, Direktör, St. Badstug. 76IV, Va.; Brunkeb a. t. 149, r. t l Fredr., Bibliotek., Markvardsg. 10rI1, Va.; -l J. A., Direktör i Örebro Chokolad o. r. t , tel. Brunkeb Konfektfabr. A.-B., Kungsg. 24IV, C.; -l A., Biljardagare, Stureplan 4, 0. r. t , tel. Brunkeb l & Jansson, Bleck- o. plåtsl. (inneh. Ludv. -l Karl Edv., Direktör, Stora Bryggeriet, Nilsson), verkst. Sveavag. 57, Va.; a. t. Hornsberg, K.; bost. Kungsholmstorg , r. t II1, K.; a. t , r. t Brand- och Liff'örsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 P- -. Nilsson..-p Nilsson; 2 Nilson p 1 Nilsson; 2-Nilson e L. Em., Direktör, Regeringsg. 83II1, C.; -1 Emil, Fältskär, bost. o. rakstuga, Flea. t mingg. 11, K. -l Nils, Disponent, Birgerjarlsg. 111 A, Va.; -2 Carl A., Förestand. för Huskvama genea. t raldepôt, Smålandsg. 38', C. -l Joh., Distriktsförest., Sthlms Stads Ren- -1 J. K., Förrådsförvalt., Agneg. 12, K. hål1n.-verk, Sodrab Renhal1n.-station, -l I. F. E:, Försakr.-tjänstenl., Skeppareg. Asög. 2, So.; a. t , 0.; r. t ' Anna Katarina, Döf~~tumlär:a, Tysta sko- -2 Osliar, Garn-, Väfnads- o. Trikåhand., lan, Vu.; kel ; bost. Vanadisväg. Drottningg. SOB, C.; a. t , r. t ; inneh. Ankefru Anua Nilson, -l David, Fabriksidk., Tavastg. 8, Sö. Daleg. 28'" Va.; tel. Vasa 2. -l Aug., f. d. Fabrikör, Jungfrng , Ö. -2 Severin, Genremålare, Eardellg. 6', Ö.; -l Nils, Fastighetsäg., Norrmalmstorg 18, Ö. atelj6 Stureg. 221V, 0. -l S., Fil. kand., Adjunkt v. Söderm. h. allm. -2 K. William E., Geodet vid Rikets Allm. lärov., Fredmansg. 4, Sö. Kartverk, Karlaväg. 48"' ö. g. O.; a. t. -' J. R., Fil. lic., Odeng. 57, Va.; r. t l Jöns, Firma Nilsson 62 Lindman, Birger- -1 G. E., Glasmast. o. Förgyllare, f6rsaljn.- jarlsg. 118n.b., Va. lokal Hornsg. IS!, Sö.; verkst. Skoma- -' C. M., Flaggunderoff., Banérg. 23I ö. g.,ö. kareg. 5, St. bost. s. g. 1. -l N. A., Flaggunderoff. v. Flottan, Kasern N. J., f. d. ~odg'ä~., Strandväg. 13, O.; te1 Skeppsholmen, C. Osterm l N. G., Folkskolelar., Nytorgsg. 15, Sö. -3 A. T., f. d. Grossh., Folkungag. 8 B, Sö.; -l Bengta, Folkskolel:a, Odeng. 70, Va. a. t a Emma, Folkskolel:a, Torsg. 19, Va. -1 Gottfried, Grossh.,Volmaryxkullsg.6,Sö.; -l Frida, f. Lindgren, Folkskolel:a, Nytorgsg. firma Nilsson o. Johansson. -1 N. G. A., Grossh., Hagag. 3, Va. -l Maria, Folkskolel:a, Mariag. 18, Sö. -l P.;Grossh., TegnBrsg. 811, Va., -% Marie,Louise,Folkskolel:a,Kommendörsg. -1 Reinh., Grossh., Skeppareg. 37, Richard, Grossh., Torstensonsg. 6, 0. -l Nils, Fotograf, Vasag. 9, C. -1 P. Alg., Guldsmed, TegnBrsg. 8, Va. -' Alma, Fru (d 'Angleterre), Storg. 15 A, -1 Joh. A., Handelsagent, Uplandsg. 36, Va.; tel. Vasa l Ebba, f. Östling, Fru, Greftureg. 65, O. -1 John G., Handelsbokhandel, Hollandareg. --a Fredrika, Fru, Handtverkareg. 90, K. 26An1, Va. -a Eilda, Fru, f. Ekelöf, Valling. 27IV, C.; -1 A. M., Handelsidk:a, Handtverkareg. 80, r. t l Ida M. E., E'ru, Nytorgsg. 15, Sö. -1 Augusta E., Handelsidk:a, Nybrog. 55, Ö. -l Signe, Fru, inneh. firm. P. M. Reisen- -2 Ellen, Hande1sidk:a (cigarr-), Klara N. hoff, Götg. 28, Sö.; r. t. 1623, a. t Kyrkog. 12, C. -l Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, Malmskill- -1 E. &I., Handelsidk:a, Observatorieplan nadsg. 42", C.; a. t , Va,; Frukt- o. grönsaksaffär Vasa- -' Ebba Ch., Fröken, Stureg. 4211, Ö.; tel. hallen 8-9, Va. Osterm l Valborg, Handelsidk:a, Änkefru,..Grefg. -' Helene, Fröken, Kassörska v. Aktieb. Pri- 25, 0.; affär s. g. 27; tel. Osterm. mus, Scheeleg. 8', K.; tel. Kungsh l Hulda,Fröken,Mejeriaff.,Mästersamuelsg. -1 Carl, Handelsres., Odeng. 34, Va.; r. t. 67. C.; bost. s. h.; a. t l Ida J., Fröken, Hairimarbyg. II, Sö. -1 Fritz, Handelsres., Grefmagnig. 12, 0. -' Ingeborg, Fröken, Herrekiperingsaffär, -2 Julius, Handelsres., Greftureg. 65, 0. Birgerjarlsg. 23, C.; bost. s. h.; a. t. -1 Nils, Handelsres., Eungsg. 33'11, K. -1 A. V., Handl. (ved-), llarkvardsg. 12, Vu. Maria, Fröken, Sybehörsaffar,Kungsg. 38, --l And., Handl. (spec.- o. delikatess-), K.; bost. S:t Paulsg. 14, Sö. Engelbrektsg. 5, Ö.; a. t ; r. t. -l J., E. O. S., Fröknar; Torstensonsg. 9, Ö ; Sibylle 69, O.: a. t , r. t. -l Maria, Fröken Fidn.-kont., pappershan ; bost. &ermalmsg , Ö. del o. cigarraf ar), IIJorrtullsg. IOB., Va. -1 Axel, Handl., Helsingeg. 7, Va. -l Vivie, Fröken, Kunigsg. 35", K.; a. t. -9 C. J. L., Handl. (kött-); bod L:a Nyg B, St.; bost. Götg. 27,.Sö. Brand- och Liffairsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1

6 Nilsson Nileeon; 2 Nilson. 1 Nilsson; 2 Nilson..-l Claes, Handl. (garn, vafnader o. trikå- -1 C. P., Kamrer, Bonniers Tryckeri A.-B., varor), Drottningg. 104, Va.; bost. Göteborg, Afdelningskontor Fredsg. 2, Rådmansg. 79, Va.; a. t (f. d. 18 & 20), C.; r. t , a. t. -l Emil, Handl., Storg. 25', Ö.; kont. Tyska Brinken 28, St.; a. t J. A., Kamrer i Riksgäldskont., v. vird -l F. A. E., Handl., Stureg. 4211, O.; tel. för Riksdagens hus, Narvaväg. 14", 0.; dsterm r. t l G., Handl. (fiirg-), Högbergsg. 68, Sö.; -1 M. W., Kamrer, Linnég. 39 Bur, Ö. bodar Hornsg. 76 o. 158, Sö. -1 Nathanaël, Kamrer, Surbrunnsg. 11, Va.; -' G. E., Handl. (div.-), Roslagsg. 16, Va. a. t ; inneh. af Assuransbyrkn, -Z H. A., Handl. (firm. Boström & Boström), Klarabergsg. 25', C.; r. t. 4858, a. t. Eungsholmsg. 17'V, K.; tel. Kungsh l Ragnar, Kamrer, Handtverkareg. 90, K. -' John, Handl., Herrartiklar, Skjortfabrik -l Carl J., Kassör, Karlavag. 4, o..; r. t Regeringsg. 31, C.; a. t Res- -1 Gust., Kassör, Sibylleg. 25, d. effekter, Regeringsg. 28, C.; a. t ; -l J. P. A., Kassör, Flemingg. 63, K. bost. Artillerig. 8n.b., O.; tel John E., Kassör, Jakobsbergsg. 33, (7. ankn. -l A. T. A., Kassörska, Skepparg. 26, O.,. -' N. E., Handl., Dalag. 20, va.; a. t , -"Sigrid, Kassörska, Valhallaviig. 105, 0.; r. t. 70)41. a. t ' Oscar, Handl., Roslagsg. 34, Va.; a. t. 358; -1 Nisse, Klädeshandl., firma Ernst Heurfilial Frejg. 12, Va.; r. t. 791, a. t lins Eftr., Linnég. 85, d.; a. t , -' Oscar F., Handl. (vafn.- o. trikåaflir) r. t Hornsg. 54, Sö.; bost. Hornsg. 29 CI,SÖ: -1 & Andersson (Kolonialvaror); kontor Mäf -l E., Bandskhandel, Drottningg. 80 A, C.,; lartorget 15, St.; a. t , r. t. 5573; a. t ; bost. Torstensonsg. 9, 0. lager Skeppareg. 29, O.; a. t , -' P., Hattmak., firma P. Söderström t Co, r. t Riddarhustorget 18, St. Sven, Komminister, S:t Paulsg. 10, Sö. -l I. C., Hatt- o. mössaffar, Tegnérsg. 9, Va. -1 Hanna, Konstväfverska, Frök.,Norrtullsg. Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjort- 25, Va.; tel. Vasa fabrik, Humlegårdsg. 24,O.: a. t. 7860, -1 A. W., Kontorsbitr., Katarina Bang. r. t ; bost. Humlegårdsg. 22, O. 42, Sö.; a. t 'S, F., Eftr., Herrekip., Regeringsg. 11, -l Eniilia Chr. W., Kontorsbitr., Suleg. C. 47", Va. -"mil, Hoflakej, Fredsg. 24, C. -l Carl L., Kontorschef, Karlbergsvagen -l O. A., e. o. Hofrättsnot., Advokat, Kap ' Va. tensg. 15'7, O.; a. t ; firma Nils- -1 Hermod, Kontorschef (Bröderna Ed- son &Rockström, Brunkebergstorg12, C. strand), Riddareg. 28, 0.; tel. Osterm. -* C. J., Husäg., Nytorgsg. 16, Sö.; tel Maria N., Kontorschef, Svedenborgsg. 21n, Sö. -l J., Husäg., Htkensg. 7, Sö. ; a. t P. E., Kontorschef, Mästersamuelsg. 61"', -' N. J., Husägare, Styrmansg. 33, Ö. C. -l Augusta, Husag:a, Johannesg. 14, C.; tel. -l & Jansson (inneh. Ludvig Nilsson), Eop- Brunkeb par-, Bleck- & Platsl. samt Smides- -' & Son, N. P., Hästhandlare, Beridare- verkstad, Sveavag. 57, Va.; r. t , bansg. 19, C. a. t z E. A., Ingenjör, Braheg. 7 B, O. -'s, A. W., filial, Korg- o. leksaksaffär -l E. J., Ingenjör, Odeng. 96, Va. (inneh. Sam. Bengtson), Vasterlångg. -l Halfdan, Ingenjör, Kungstensg. 50, Va.; 24, St.; a. t tel. Vasa l M., Källarmäst., Biblioteksg. 5, C. -' J. B., Ingenjör, Torsg. 191V, Va. -l John, Köpman, Rosenvik, Dj. -2 Joseph, Ingenjör, Narvaväg, 23, Ö.; r. t. -l Per, Köpman, Villa Gustafsro, Dufbo l Olof, Köttaffär, Fleniingg. 51 A, K.; a. t. -l O., Ingenjör, Uplandsg. 68, Va l Richard Ingenjör, Drottningg. 40, C. -"ven, Lagerbokh., Lilljansplan ö. g. -l V. lngedjör, Karlavag. 48, O. Vu. -% Alfr., Kaf6 Svea, Västmannag. 75, Va. -l O.. f. d. Landtbrukare, Kammakareg. 40, Ida, Kaféidk:a, Regeringsg. 18, C. Va. -7 Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 502 Nilsson. lxlsson ; 2 Nilson. mlsson; 2 Nilson. --p -' Ola, Ledamot af Iliksd. l kamm., Hol- A. C., Professorska, Östermalmsg. 62,'O. landareg. 21 A, bit.; r. t l Eliu, Prokurist, Kungsg , K.; tel. -' P., Linjeby.ggm., GBtg. 52, Sö. Kungsh l s, Carl, Ljustrycks:~nstalt, kont. Engel- -a A. Wilh., f. d. Rektor, Greftureg. 41, O.; biektsg. 12, U.; ek. t. 6314, r. t. 6252; tel. Osterm fabr. Fribergs, Stocksund, a. t. Stocks. -' L., Rotevaktm., Hornsg. 156, Sö.; a. t. 133, r. t. Stocks. 91; bost. Djursholm; r. t. Djursh l N. W., Räkenskapsför., Hornsg. 74 B, -l J., t. f. Lärare,. Madla, Dj. Sö. -2 Alma K. E., Larar:;* Noirlandsg. 20, c. -l Ernst, Sadelmak., Grefg. 62, O. -' Mathilda A., Lärarinna, Majorsg. l2ll1, O. -1 Johan, Sadelmak., Björngårdsg. 9 B, Sö. -l A. E., vik. Larov.-:tdj, Fil. kand., Val- -1 Josef, Sekreterare, Uplandsg. 63, Va. ling. 1311, C. -1 Hilda Sjukskiiterska, Torstensonsg. 7, O. -l Ernst.J., Lojtn. o. Civiling., Odeng. 961n, -l Maria, Sjuksköt:a o. Liktornsoperatris, Va. Skeppareg. 26n,b ö. g., O.; tel. Österin. -l Herm. J., Mariningenjör, Handtverkareg Anl, K.; a. t A., Sjökapt. o. Förest. å Hamnroddare- -l E. G., Maskinist (Utackorderingsbyrån), kont., Kammakareg. 6, Va. Flemingg. 22, K. -1 Anton, Skohandl., Renstjemasg. 26, Sö. -l J. N., Massör, Upla,ndsg. 31, C.., -1 G. E., Skohandl., Hornsg. 51, Sö. -a S. J., Massör, Skeppareg. 311, O.; tel. -l G. H., Skohandl., Hornsg. 51, Sö.; bodar Osterm ; mottagn Kornhamnstorg 61, St. o. Vasterlångg..-l Abram, Med. lic., Artillerig. 32, Ö. Mot- 79, St. tagn , 2-3, sönd ; a. t. -l Adolf F. A., Skom., L:a Badstug. 3 &5 B, 18344, r. t Va. -l N. E., Mejeriaffar, Vastmannag. 8, C.; -1 A. M., Skomakare, Banérg. 27, O. a. t , r. t l C., Skomak., Uplandsg. 21, Va.; spec. -' A., Mek. verkst., M:'tstersamuelsg. 55, C. fysiologiska skodon; a. t l Signe, Modeaffar, Högbergsg. 36, Sö. -l E. Adolf, Skonåtlingsaffar, Mästersamu- S, Therese, Modeaffir, Bellmansg. 26, Sö. elsg. 24' ö. g., C.; bost. Jungfrug. 12, O. -l C. G., Modist, firma Stina Bolmgren, -2 Gustaf, Skräddare, Norrtullsg. 20, Va.; Götg. 15, Sö.; a. t tel. Vasa l & Lindström (D&. A. Holmblad), Mode- -l Gustaf, Skräddare, Humlegårdsg. Il1, O. varor o. Sybehör. Kontor Hamng. 28, C. -l J. F., Skräddare, Skeppareg. 25 Ar ö. g., Butiker Malmskillnadsg. 34, C., och O. Nybrog. 30, Olof, Skräddare, St rmansg. 27, O. -l C. J., Målare, Lund,ag. 39, Sö. -I & Lindman, ~krädderiaffir, Regeringsg. -l O., Målare, Regeririgsg. 99, C.; verkst. 18, C.; a. t , r. t Klara N. Kyrkog. 17, C. -1 & Co, P., Skrädderifirma (A. P. Öster- -' Aug., Malarmast., verkstad o. bost. Bell-, berg och J. M. Österberg), Regeringsg. mansg. 1 Sö. ; a. t l, C. -l Chr., Målarmast., Tyskbagareg. O.; -l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), Skriidtel. Osterm ; verkst. Bergsgr. 6, Dj. derifirma,regeringsg. 35, C. ; a. t. 4550, -' Patrik, Målarmast.; verkst. Valling. 12, C.; r. t ; bost. Styrmansg. 43I, O. ; bost. s. h. a. t l Gottfrid, Möbelhandl., Braheg. 3, O. -1 Nils Erik, Slöjdlar. (Bokbinderi), David- -* N. J. O., Poliskonst., Tyskbaga,reg. 811, Ö. bagaresg. III1, C. -a C. G., Polisman (tj6nstg. ss. skrifvare i -1 s, Rob., Smides- o. mek. verkstad, Ty- Öfverst&th.-amb.), Observatorieplan 1 II1, ska Stallplan 2, St.; bost. s. h. Va. -1 Lars, Snickare, Surbrunnsg. 31, Va.; -l N. P., Polisman, Vastmannag. 35I, Va. verkst. Lastmakareg. 18, C. -%xel, Postexp., Torsg. 2" ö. g., C.; tel. -l O., Snickare, Braheg. 23, 0.; a. t Brunkeb A. Th., Sockerbagare, Helsingeg. 8, Va. -l Erik, Postexp., ICungsg. 24'V, C.; r. t. -l Carl Johan, Specerihandel, firma Hugo 8872, tel. Brunkeb Moberg & C:o. Kornhamnst. 59, St. -l Ada, Prakt. läk., S:t Paulsg. 6 C", Sö.; Hornsg. 77, Sö.; bost. s. h. mott. hvard. 2-l/24; r. t , tel. -z John, Specerihandl., Kommendörsg.34, O. Maria bost. Vastmannag. 251T, %. Brand- och Liff'a~rsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan:.

8 1 1 Nilsson; 2 Nilson p Nilsson-Nissen. 503 Nilsson; 2 Nilson. -I Oscar, Speceri- t viktualieh. i parti o. -Is, Gust., Vafnadsmagasin, Sibylleg. 25, 0.; miniit, Frejg. 12, Va.; a. t o. a. t Roslagsg. 34, Va.; a. t. 3 58; bost. -l Edvin, Akare, Stadsgård. 6, Sö.; a. t. 3172, Roslagsg. 34, Va. r. t ; bost. l'immermansg. 43I, Sö. -I C. Jos., Stadstjanare, Ridstufvurattens -1 J. E., iikare, Markvardsg. 17, Va. 5:te afd., St. kl. 11-2; a. t. Dufbo 48. -% Anna, Ankefru (inneh. Oskar Nilssons -' Nils, Stationsinspektor, Stockh. Centr., Garn- o. Vafnadshandel), Dalag. 28, Vn.; Klarabergsg. 70, C.; tel. Järnvägen 3. tel. Vasa 2. A & M., Bröderna, Stockh. Södra Bo- -s Aurore,,,Ankefru, Torsg. 2" ö. g. Va. skapsbasarer, Timmermansg. 49, Sö.; E. A., Mkefru, Tegnérsg. 35", h. r. t , a. t o l Hulda, Ankefru, TegnBrsg. 49", Va. -' Ebba, Sybehörs- o. Väfnadshandel, Ros. -' Sven, f. d. 0fverlir:e vid Nikolai folklapsg. 34, Va. skola, Fil. kand., Kammakareg. 35, C.; -' Gottfrid, Tapetser. o. Dekoratör, verltst. a. t Jakobsbergsg. 16,. C. : a. t ; Nilström, Olof, Stockholms Foder- o. Spannbost. Braheg. 3, 0.; tel. Osterm målshandel (f. d.firmanamnstockholms -' P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, Lunt- Anghackelsefabrik), Södra Bangården, makareg. 32, C Sö. ; r. t , a. t ' E., Te- o. Bosattnirigsmagasin, f. d. M. Nisbeth,Amelie, Diakonissa1Skomak:g.3O,St. S. Kobbs Söners detaljaffar i te, Bi. - Elin Theres, Fröken, Fjallg. 12 B', Sö.; blioteksg. 6 & 8, C. tel. Maria ' C. E., Telegrafbyggmastare, Malmskill- - Josephine,.. Fröken, Målarinna, Karlanadsg. 9, C. vag. 6, 0. -l Ed.w., Tillsyningsman v. Renhsl1n.-verk., - R. F. S.,,. e. o. Kammarskrifv., Artilleri- Ostra RenhLl1n.-stationen, O. g. 40, O. -* N., Tjanstem. i.skand. Kred.-aktieb., - B. W., Löjtn., Tuleg. 21, Va. Skeppareg. 64, 0.; a. t A.,,Ank<fiu, Greftureg. 68'11, Ö. -l Alfr., Tullvaktm., Handtverlrareg. l, K. - Emmy, Ankefru, Kungstensg. 56, Va. -l Nils, Tyeskrifvare, Kvarng. 14, Sö. - H. R. B., Ankefru, Tegnérsg. 34, Va. -l J. A. E., Typograf, Skeppareg. 25A1ö. g:,o. Nissalowitz, Israel V., Grossh., Volmaryx- -l P. A. W., Underofficer vid Flottan, Ost- kullsg. 1, Sö. götag. 18", Sö. - J. H., Handl., Svarteiisg. 14, Sö. --l C. G., Uppbördsman (14:de roten), Bon- - David, Södermalms Herrekiperingsaffar, deg. 2 C", Sö.; a. t Götg. 32 A, Sö.; a. t ' O. A., Urmak., butik Storg. 7 & 9, O.; Nissar, J. W., Kontr., Djursholm. bost. Linnég. 44 t 46, 0. Nissen, Henrik,.Amanuens i Ciyildep., -' A. F. L., Vaktm. (Skand. Ered. A.-B.), Straiidv.43, O.; r. t. 6141, tel. Osterm. Jakobsg. 5", C ' A. W., Vaktm., Blasieholmsg. 4 BIT, C. - Arvid, Civilingenjör, Skeppareg. 22, 0. -' C. F., Vaktm. (Kamm.-koll.), Skeppare- - Sofi, Fru, Skeppareg. 22, 0. g. 28, O. - Harry, e. o. Hofrättsnot.,Skeppare 22, Ö. -l c. J. A., Vaktm. (Öfv.-~6th.-imb. kansli), - Edith, Fru, Raptensg. 9, 0.; tel. &term. Myntg. 4, St l Johan, vakt^. (Medicinalstyr.), Svart- - Emil H. C., Ingenjör, Generalagent för mang. 9, St. A.-B. Sören Wistoft $ C:os Automat- -* John, Vaktm. (Stadernas allm. brand- fabrik, Birgerjarlsg. 131 A, Va.; r. t. stodsbolag), Brunnsgr. 1 'V, C ' J. P., Vaktni. (Sthlms lans sparb.), Bir- -s, C., Iiaram.-, Eonf.- o. Chokladfabr., gerjarlsg. 311, C. Mästersamuelsg. 15, C.; a. t , r. -l Oskar, Vaktm., Brunnsg. 28".b,, C. t ' O. E., Vaktm. (Bank-A.-B. Stoc1th.-Ofre - Carl, Karamellfabrikant, Fabrik Master- Norr].), Birgerjarlsg. 311, C. samuelsg. 15, C.; bost..juiigfrug. 2511, Ö. -'Karl, Verkmast., Handtverkareg. 4, K.; Nissens Manufactnring, Aktiebolag. Kaa. t ramell-, choklad, konfekt- och lakrits- -' Karl Emil, Verkmast. vid Elektricitets- fabrik, Majorsg. 11, 0.; verkst. Dir. verket, Listmakareg. 17, C.; a. t , Franz Alderin; r. t. 191, a. t Diankn. rektören privat: tel. Osterm. 34 S3, r. t. -l P., Villaag., Rosenvik 3 B, Dj Brand- och Llfforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 504 Nisser-Nordberg. Nisser, M. S., Bruksag., IPredsg. 9 (f. d. 19), C. Norberg, Algot, e. o. Hofr.-not., Observa- - Ellen, Fru, Lutterncig. 2, C. torieg. 13, Va. - Carl V., Grossh., Kammakareg. 291n, C.; - H. B. E., Jur. fil. kand., Kontrollör v. r. t , a. t Sockerbeskattn., Hornsg. 85"I. Sö.; - V. G., Underlöjtn., Lntternsg. 2, C. tel. Maria Nissvandt, Sven, verkst. Direktor i Aktieb. - Hedvig, Larar.:a, Bergsg. 18, '1% tr. t.?.,x. Sveriges Allm. Revisionsbyrå, Karl- - G. W., Pianofabrikör, Ragvaldsg. 16, Sö.; bergsvag. 24, Va.; tel. Vasa 805. Kon- a. t ; firma Norbergs pianofabrik, tor Vasag. 14", C.; a. t. 9 98, r. t bostad Björngårdsg. 9 A, Sö.; tel. Maria Nitrammon, Akt'iebolaget, verkst. Dir Gunna,r Oströmm ]Kontor st, NY^ J. G. E., f. d. Pianofabr., Ragvaldsg. 16, t. h. St.; a. t , r. t..l330. Till- 80. verka gödningsämnen. - Hildegard, Porträttmålarinna, Fröken, Brunkebergstorg 21v t. h., C. Bitroglycerinaktiebolaget, kontor L:a S. F., Postbetjänt, Västmannag. 551" Nyg. 4, St. ö. g., Va. Nittzell, F. L., Handlande, Stureg. 19, 0. K. G Postexp, Danderydsg Nitxelius, Gnst. Th., Maskinist, St. Vattug. - J. F, : ' ~ ~ Mariag, ~ ~ ~ ~ 14,. sö:, 18, C.; a. t C. H., Vaktm. (Stockh. Ensk. bank.), St.. Njurling, Karl, e. o. Kanslist, Valling. 14 & 40 & 42, St. 16I, C. - C. S., Verkm. (A. B. L. M. Ericsson & Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska C:o), Markvardsg. 12, Va. akademiens, Barnhiusg. 18, C. Biblio -s, P. H., Eftertr., Viktualie- & Spannmåls- teket öppet sept.--maj alla dagar 10 handel, inneh. P. A. Schöldberg: Storg. -3, juni-aug. tisd. o. fred B, O.: a. t , r. t , Nobelinstitut för fysikalisk kemi, Veten- - Mathilda, Ankefru, Artillerig. 36, 0. skapsakademiens, Bergsp. 18'V, K. - se äfven Nordberg. NobelkornmittB, Karolinska institutets (för Norbin, Fritz, Grossh., Kassaförvaltare i medicin), Handtveirkareg. 3, K. Sveriges allm. konstförening, Blasie- No belkommitté, S~enskaakademiens~Skepps- holmstorg 9, C.; kontor Norra Blasiebron 18, St. holmshamn. 5 A, C. Nobelkommittéer, Vetenskapsakademiens - se äfven Norrbin. (för fysik o. fir kemi), Barnhusg. 18, C. Norblad J. A., Fil. dr, Verkmast., Rörstrand, Nobelstiftelsen, Norrlandsg. 6, C., se f. ö. Ka- Va. lenderafdeln. [l631 o O., Lannersta; a. t. Lannersta 29. Nollerothska stiftelsen, se Pensionskassor. Allan, Hamna. 26"I, C. Ton Nolting, R., Agenturer itextilbranschen; - se afven Nordblad. kontor St. Vattug. 10 n. b., C.; r. t. Norborg, Johannes, Lärare, Högbergsg ; a. t. 6168; bost.svea~ag.k?8~v, Va. A, Sö.; tel. Maria Nomell, B., Hvitvaruaff'ar o. damutstyrslar, - E. A., 1:e Verkmäst. (Nya Sparv. aktieb..jakobsbergsg. 5, C.; bost. Greftureg. verkst.); r. t. 1238, bost. Roslagsg. 22, 0. 46"', Va. Norans, P. C., Grossh., G:la Kungsholms- - se äfven Nordborg. brog. 25, C. Nord, P. E., Bokh., Timmermansg. 22, Sö. - se afven Noréus. - L., Fröken, Storg. 44, 0. Norbeck, Birger, Kontorschef, Bondeg. 1 D,Sö. - A. G., Handl. (spec.- o. vikt.), Sveden. - E., Postexp,, Uplandsg. 43IV, Va. borgsg. 7, Sö.; bost. Prästgardsg. 16, Sö. - P. A. Snörmak., Jakobsbergsg. 20, C.; a. t. - se äfven Nordh Nordahl, C. P.. Bokh., Ringvägen 2, Sö. - K. E. bl., Sjänstem. i Brandförsakr.-Bol. H., f. d. Fastighetsäg., Västgötag. 9 B1,.Sö. Norrland, Uplandsg. 431V, Va. H. E., Sjökapten, Karlavägen 12"I, 0. Charl., Ankefru, Markvardsg. 3, Va. - P. C. B., Änkefru, Regerinpsg. 93, (J. - se äfven Nordbeck. Nordbeck, P. O., Byggmast., Karlbergsvag. Norberg, P. R., Direktor, Skeppareg. 62IE, Ö.; 35, Va. r. t Carl, Speceri- o. Kaffehandel, Birgerjarlsg. Ragnar,Folkskolel., Björngardsg. lgb, Sö. 96, Va.; bost. Karlbergsväg. 35, Va. A. R., Fru, Stor 15 B, O. - se afveu Norbeck. M. G., Fröken, 8pla:ndsg. 15, Va. Nordberg, Carl E., Damskrädderi, Birger- - Ester, Gymnastikl:a, Malmskillnadsg. jarlsg. 15, C.; a. t , r. t , C. - A., f. d. Fabrikör, TegnBrsg. 17, Va. Brand- och LifRorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan.

10 Nordberg-Nordenskjiild. 505 Nordberg, Hilda, Fru Riddareg. 11 i\,., (j. Norden,Kem. tekri. fabriken, kontor Handt- - I. o. S., Fröknar, breftureg , 0. verkareg. 88, K. - Z. W., Kaf6idk:a (Hotel o. Café d'ang cksfallfirsakringsaktieholag, hufvudleterre), Drottningg. 6, C. {ontor Drottningg. 9, C. - Fritiof, Kamrer hos Kgl. Medicinalstyr., Nils, Arkitekt o. Byggmast., Pi- Valhallavag.171~, 0.; tel. dsterm. 1527, persg. 6, K.; r. t. 1301, tel. Kungsh. 56. ämbetsrum r. t E., Bildhuggare, verkst. Klara N. Kyr- - Emma, Lararinna, Smalandsg. 38, C. kog. 17, C.; a. t tel. Brunkeb Signe, Fröken, Observatorieg. 15"I, Va. - Lovisa, Lärarinna, Barnangstvarg. 7 B, - Harald, Pörsäkringstj:man, Observato- Sö.; r. t rieg. 151n, Va. - Emma, & Peterson, Augusta, Malarskola, - Agnes, Lärar:a, Fjallg. 12 BI1, Sö. Smålandsg. 38, C.; tel. Brunkeb Au ust, Skräddare, Skeppareg. 22, O.; tel. - Ernst, Regem.-intend. v. Lifg. t. h., Bra- &term heg. 7 B, O. - ~llenc.,änkefru,'observatorieg. 1511', Va. - Gustaf, Sadelmakeri o. Vagnfabr., Rensg. Nordenadler, K. G., Bergsingenjör, Inspek- 16, Va.; a. t ; bost. Tegnérsg- tör i Fylgia, Ofver-Järfva. 37, Va. -. K. O. F., Handelsres., Drottningholms- - F. W., Skeppare, Folkungag. 8 C, So.. vag. 12, K. - H. E., Ankefru, Kommendörsg. 28, 0. - O. Fr., Kamrrrare, N.Blasieholmsh. l7', C. - se äfven Norberg:. - Frans Ludv., Veterinarläkare, Ad. Fredr. Nordberger, Selma, Ankefru, Stureg. 15, 0. Kyrkog. 9 BIx, C. Nordblad, C. I. I., Teol. kand., V. D. M., Nordenberg, A. Bokh., Flemiugg. 21 A, K. Rektor v. Palmgrenska Samskolan, Ar- - Carl, Kontorsskrifv., Bellmansg. 12, Sö. senalsg. 4 (f. d. 2 B), C.; r. t , - C. O. W., Polisöfverkonst., Osterlangg. a. t , St. - se afven Norblad. Nordenborg, Aug., Handelsförest., Cfreftu- Nordblom, Emil, Amanuens i Landtf6rsv.- reg. 40, O. dep Skeppsbron 30, St. - A., Möbelarkitekt, Villa Björnidet, Stor- A., ~hken, Styrmansg. 39, 0. ängen; r. t. Storangen & Lindström, Handelsfirma, innehafves Nordendahl, E. W., Fröken, Sibylleg. 12, 0. af W:m Johnson, Regeringsg. 63, C.; - A. F., Konsult. Ingenjör i Pappers- & speceri-, delikatess-, vin-, pappers- och Tramassefabr., Helsingeg. 19, Va. fröhandel (grasfrö), Regeringsg. 36, C. - Alma T. I., Änkefru, Drottningg. 74, C. - C. M., Skrädd., Tuleg. 36, Va.; a. t Karin, Änkefru, Greftureg. 34B, 0. - J. C., Snickare o. orgelbygg., Hjarneg. Nordenfalk, Elisabeth, Friherrinna, Gref- 8, K.; a. t tureg. 77, 0. - Emma L., Änkefru, Bellmansg. 24 C, Sö. - E., Fröken, Regeringsg. 40, C.; a. t Nordborg, J., Arkit., Rörstrandsg. 38, Va. ~ordenfelt,~er, ivi il in^., Ostermalmsg. 44, O. - Oscar, Mek. trikåfabr., Mariag. 16 B, Sö.; - Gerda, Hoffröken hos H. M. Drottningen, a. t , r. t K. Slottet, St. - se afven Norborg. - H., Kapten v. Svea Art.-reg., Villag. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft 24, 0. in Hamburg, Generalagentur för Sve- Nordenmark,N. V. E., Fil. dr, Registrator i rige: C. H. Becker, St. Nyg. 27', St.; Riksförsäkringsanstalten, Aktuarie i r. t (Sjöassuranser.) Nordpolen, Uplandsg. 54, Va. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, - S. A., Kanslist, Vistmannag. 66, Va. Svenska Brandafdelningens kontor, Nordens Firmor & Män i ord och bild. Red. Birgerjarlsg. Il, C.; Riks- o. allm. tel. exp. o. tryckeri Ynglingag. 17, Va. Red Direktör Nils Lundgren. A. Leufvenmark; a. t , r. t Nordell, Per A. J., Farm. kand., Rege- Nordenskjöld, N. E. H., Aman., Vikingag. ringsg. 46, C. 10, Va. - J., Speceri- o. Viktualiehandel, Björn- - H. J., Friherre, Adjung. ledamot i Svea gårdsg. 5, Sö.; a. t Hofratt, bstermalmsg. 20, 0. Nordeman, Ida, Fru, Jungfrug. 3I, O. - Bibi, Fru, Johannesg. 28"', C. - Henrik, Tradg&rdsm., Polhernsg. 20 B, K. - Georgine, Fru, Hofslagareg. 2, C.; a. t. tel. Kungsh Norden, Automat, Regeringsg. 46, C. - Maria, Fru, Östermalmsg. 20, 0. - Industritidningen, se lndustritidningen - K. A., Hofr. e. o. Notarie, Erstag. 30, Sö. Norden. - A., Löjtnant, Johannesg. 28"', C. Brand- och Liffidrsakringa-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatm.

11 > 506 Nordenskjöld-Nordin. Nordenskjöld: C. O. A., Löjtnant, Ostermalmsg. 20, 0. - Anna, Ofver~tinn~, Karlaväg. 34, O. Nordensköld, B. M., Ankefrih:a, Långholmsg. 19, Sö. Nordenson, Gustaf Fr., Kontorsskr. i Järnvagsstyr., Ad. Fredr. Kyrkog. 9 B", C. - Erik, Med. dr, Ogonläkare, Hamng. 38, C. mottagningstid söckendag. 1-4 e. m.; a. t. 4 15, r. t Carl, Notarie i E. Järnvägsstyr., Ad. Fredr. Kyrkog. 9 Bu, C. - Göran, Prakt. läk., Hornsgatan 2611, Sö.; hvard. '1% 3-'12 4; helgd. '1% 10-'ln Il ; r. t , a. t Oskar A., Skrädd., Holländareg. 10, C. Nordensson, Arfved, Kon~ul, Kungsbroplan 2, K.; a. t , r. t Vitalis, Handl., Heimdalsg. 4', Va. Nordensten, E., Ingenjör, Sibylleg. 40, O. Nordenstrahl, O., Kapten i Väg- o. vatten- :byggn:kåren, förste Ingenjör vid Stock-.d holms vattenledningsverk, Brandin-, spektör v. Stockh. stads brandförsakr:- kontor, Torsg. 30, C. - K. W., f. d. Telegrafkommiss., S:t Paulg. 4, Sö. Nordenström, L. J.,,, Byggmästare, Engelbrektsg. 3911, 0. - P., Professorska, Florag. 15,Ö. - S. A., Vaktm., Malmskillnadsg. 32, C. Nordenstål, A. F., Husag, Regeringsg. 65, C. Nordensvan, Georg, skriftställare, Oster malmsg. 59, Ö. Nordenswan, A.. L~jtn... v. Svea Lifgarde, Grefg. 61, Ö.; tel. Osterm Nordenvall,,,Karl, Handelsres., Tyskbagareg. 1211, 0.; a. t Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., Barnängstvarg. 1, Sö. - A. G., Fattigvårdsinspektörs assistent, Hjärneg. lon, K.; tel. Kungsh H. O., Kontorsvaktm., Sibylleg. 11, Ö. Nordfelt, E. A. K., Kapten o. G mnastikdir., 25 Skeppareg. 51 II, ö.; tei. dterm. 10 s. - A., Läroverksråd, Karlbergsväg. 62 A, Va. Nordfors, A., Skomakare, Regeringsg. 33, C.; a. t. 4 88, r. t ; bost. Hamng. 911, C. Nordgren, C. O., Adjunkt v. Nya Elementarskolan, Västmannag. 1511', Va.; tel. - Gustaf R., Apotekare, Barnhusg. 4I, C. - Gust., Bokh., Sigtunag. Il, Va. - Aug., Boktryckerifaktor, Rörstrandsg. 2011', Va. - E., Byggm., Roslagsg. 41, Va. P. Isak, Disp., &ög. 43 C, Sö. - Ellen M. L., Folkskolel:a, Fredmansg. 5, Sö.; tel. Maria Amelie, Fröken, Saltmätareg. 3 A, Va. Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget Nordgren, Frans, Grossh., inneh. Ceylon Plantage-Te Depôten, Pipersg. 3n.b., K.; a. t. 117, r. t. 5095: bost. Scheeleg. 511, K.; tel. Kungsh Nordgren,K. E. L., Juris ntriusque kand.,hofrättsnotarie, Advokat, kontor o. bost. Regeringsg. 5011, C.; kontoret öppet 9-4; personlig mottagn. 9-10, 3-4; a. t , r. t ; se annons sid J., Kontorsskr. i Jarnv.-styr., Ostermalmsg. 64 I, Ö. - Ragnar, Prakt. läkare, Linnég. 22, Ö.; a. t , r. t Olof, Prokurist, Malmskillnadsg. 33n.b., C.; tel. Brunkeb Erik, Qaktm. (Sthlmg Ensk. Bank), St. Nyg. 40 & 42, St.; tel. Stork M., Änkefru, Vastmannag , Va.; tel. - se äfven Norgren. Nordh, A. o. S., Frökn., Hornsg. 146 B, Sö. - se afven Nord. Nordholm, A., Fabriksidk., Pipersg. 30, K.; tel. Knngsh. l3 05 ;kontor Kungsholmsg. 4, K.; a. t J., f. d. Handl., Brännkyrkag. 80"' ö. g, Sö. - Gustaf, Lamp- o. Bosättningsaffär, Tyskbagareg. 7, Ö. (hörnet af Sibylleg.) a. t B. M., Skohandel (inneh. C. A. Nordholm), L:a Nyg. 19 & 21, St. Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr.-notarie. Led. af Sveriges Advokatsamfund, Uplandsg. 58, Va.; a. t , r. t. 1060; juridisk byrå Lundwall o. Nordin, St. Nyg. 36, St.; r. t o , a. t. 1212; telegrafadress: Liindwitt. Kontorstid 9-4, personl. mottagn.-tid 9-10, 2-'14. Joh. W., Agent, Nybrog. 26, 0.; a. t C. V. W Bankkassör, Strandväg, 13U1 ö. g., 8. - Alice, Bildhuggarinna, ateljé G:la Kungs- holmsbrog. 15 & 17, C.; tel. Brnnkeb & Josephsons, Bokhandel, Drottningg. 7, C.;se NordiskaBokhandeln; a.t. 6097, r. t F. O., Byggnadsing., Klara V. Kyrkog. 3 B IV, C. - Greta, Cigarragar, Odcng. 72, Va.; a. t , r. t Ovidia, Fru, Ostermalmsg. 43, O. - J. Cath. A., Fröken, Döbelnsg. 16 A1l t.h.ö.g., Va., - Vilhälm, Författare, Uplandsg. 69, Va. - F. E., Handl., Dalag. 33, Va. - K. B., Ingenjör, Västmannag. 20, Va. tel. Vasa P., Kamrer, Langbrodal pr Alfsjö. SVEA. 13 Drottninggatan.

12 @ Smålandsg. Nordin-Nordlander, 507 Nordin, C. Hj., Kapten, l:e Adjutant v. V Nordiska Damkonfektionen (Fru M. Earls- Armef:s st., Skeppareg. 86, 0.; r. t son), Klarabergsg. 35, C , tel. Osterm. Y Djurskyddsfören., Flemingg. 20 BI, K., Stina, Lärarinna, Götg. 79, So. se för öfr. Djurskyddets exp. - C., Skomakare, Kapellgr. 6, So. - Förstoringsanstalten, Engelbrektsg. l2,ö.; - N. A., Und.-off. af 2:a gr. v Flottan. a. t , r. t Högbergsg. 46 BI ö. g., So. - Import Aktiebolaget, Strandväg. 47, Ö., - Knut F., Vaktm. (Riksförs.-anst.), Tu- Stockholm; telegrafadr. ni ab, Stockleg. 23. Vu. holm~: r. t a. t ~elgid, ~nkefru, Kungsholmsg. 12, K.; I- ~om~ositionslinnefábriken (Gustaf Reha. t m&), Liljeholmen. - Alfr., Ostermalmsg. 43, Ö. - Kreditbanken, se Bankinrättningar. Nordinz. Antoinette W.. firma. innehafves - Magasinet. Sniålandsn. 24. C.: a. t af fru C. Nording; Eau de holognefabr. - ~erallaktkbola~et, ~ Ö ~ ~ 8i ámässings- r - och försiljningslokal Biblioteksg. 11, C. verk samt Ammunitionsfabrik, Väster- - C. E., f. d. Handl., Brunnsg. 16I, C. ås. Se Aktiebolaget Svenska Metall- Nordisk Brandforsikring i Kiöbenhavn. Huf- verken. vudkontoret för u~tockholm Skeppsbron 28, St.; r. t o Nordiska Museet: LejonsV%tten DjurgLren, öppet hvardsgar fr. kl. - ~ ~ ~ i ~~~l~~~ ~ j ~ b ~ k ~ ~ k - 11 f. m.' till kl. 4 e. m., sön- o. helgdagar förlag. RedaktionsbyråMastersamuelsg. fr. kl. 1 e. m. till kl. 4 e. m., 1 nov febr. hvardagar kl 11-8, sön- o. helgdagar Aj a' t' 22' Exp. Mästerkl, Inbradesafgift öre, rnhndagar 1 samuelsg. 43, C.; a. t kr. barn intill 12 &r half afgift. - Garfveri- O. Lädertidning, red. O. exp. skansen, Djurgirden, öppen alla dagar friii kl. 8 Regeringsg. 93 A, C.; a. t , r. t. f. m. till kl. S e. m. Bredablicks utsiktstorn Byrån öppen kl e. m. - Jul. Red., exp. o. tryckeri Ynglingag. under sommarmlnaderna afven alla hvard. 17, Va' Red': A' a. t' fr%n kl. 10. Inträdesafgift 50 öre barn intill (afgift 25 öre) frin kl. 10 f. m. Skanska stenkolsgrufvorna (afgift 25 öre) öppna sönd. 1-4; 3 hr fritt tilltrade, intill l2 ar afgift, , r. t Juridisk byrå, Näckströmsg. 2, C.; a. t. Nordiska Möbleriilgs-Aktiebolaget, affär för möbler, möbeltyger, sängar, sangkla- - Landtmanna-Tidnings Egna Henishyrå der,,,mattor & gardiner, Birgerjarlsg. Flemingg. 20 BI, K.; öppen hvard. 18,O. Se annons å kartan. 11-3; a. t Phonograf Aktiebolaget, Kungsg. 34, C.; - Landtmanna-Tidnings red., Flemingg. a. t BI, K.; exp. Garfvareg. 3".b. K.; - Samfundets Byrå, Brunnsg. 2", C.; öppen hvard. 9-7; a. t , r. t För- 9 f. m.-4 e. m. utom lördagar; r. t. lagsexp. Flemingg. 20 B, K., öppen 5287, a. t hvard. 11-5, Iörd Skovarubolaget, Karl Söderberg, Skoaffär Mejeri-Tidning, Kungsg. 44"', K. o. kontor Slussplan 63, St. - Resebureau, Operahuset, C. Försäljer alla - Syrgasverken, Aktiebolag, hufvudkontor slags järnvigs- och ångbåtsbiljetter till Regeringsg. Yl, C.; a. t , r. t. originalpris; växlar utländskt mynt Fabriker i Orebro, r. t Telegrafadress: Resebureau; a. t. 6908, Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., Malmr. t skillnadsg. 25 B"', C.; r. t , a. t. - Tidskrift, redaktör Riksantikvarien O Montelius, S:t Paulsg. Il1, Sö. - medicinskt arkiv; utgifvare: Prof. C. G. Nordiska Aktiebolaget för Selas belysning, Santesson, Bergsg. 2, K. 12, C.; a. t Nordkvist, se Nordqvist. - Automobil-Aktiebolaget, Centralpalat- Nordlander, A., Brukspatron, Bredriksbofsg. set, C.; a. t o , r. t , O. Varf o. Slip, Friestedts tomt, Lilje- - J E., f. d. Handl., Sveavägen 90, Va. holmen. - Edv., Kammarskrifvare, Kammakareg. - Bokhandeln, Aktiebolaget (f. d. Samson 47 n. b., C. & Wallin och Nordin & Josephson), - A., Kamrer, Parmmätareg. Il1, K.; tel. Drottningg. 7, C.; r. t. 397 o. 410, Kungsh a. t till pappersafdelningen a. t. - J., Larov.-adj., Kvarng. 12 A, Sö E. Rentier, F'rejg. 10, Vu. - Champagne Aktieb., Österlångg. 6", St.; - Carl, G. M., Snickare, Narvavag. 29I a. t ö. g., O. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 - 2 L 508 Nordlander-Nordstrand. Nordlander, Gustafva, Änkefru, Nilckströmsg. 3', C.; r. t se afven Norlander. Nordlindh, A., Fil. dr, Valhallavag. 13, Ö. - Ernst, Ing. o. Dir. i A. B. Svenska Patentagenturen, St. Vattug. 5", C.; a. t ; r. t G. O., Ingenjör, Uplandsg. 77"',Va.; a. t Joh., Urfabrikör, Kornhamnstorg 51, R.; bost. Skaraborgsg. 6 A, Sö. - Louise, Änkefru, Valhallsvag. 13, Ö. Nordling, J. R., f. d. Grossh., Döbelnsg. 23, Va. - F. K., Handl., Odeng. 86"', Va. - Alfh- Hatt-, Idöss- 0. Palsvaruaffar, Vaskrlangg. 51, St. - L. J., Ingenjör, Ostermalmsg. 27, O. - Sophia1 Pr'?fesvrska, Nzbzog. 56 B., 0. - Johan, Skriftstal!are, Majgarden, Djursholm. - Si ne, interurb. Telefonist, Uplandsg. 25, %a.: r. t se afven Norling. Nordlund, Elma, Fru, Sibylleg. 73IV, Ö. - A., Fröken, Braheg. 50n1, Ö. - G. G., Ingenjör, Apelbergsg. 39B, C. - Erland, Kapten v- Kustart.; tj5nstgör.i Marinf'orvaltningen, Nybrog. 11 B, O.' - John, Med. dr, Regementslakare, Eungsg. 9 C., hva~dagar l/~11-~:~12 f. m. helg- dagar enligt öfverenskommelse. Sjukbud alla dagar före kl. 9 f. m.; a. t A. B. F., Ritare, Lundap. 23, Sö. - A., Skomak., Hjarneg. 1,K.; bod Scheeleg. 14, K. - H., Underlöjtn., Med. fil. kand.. Kungsg. g"', C.; a. t se afven Norlund. J. Svedenborgsg. 7, Sö. - Oscar, Direktör, Drottningg. 95 D, va.; a. t Anshelm, Hofr. e. o. not., Grefmagnig. g"', 0.; tel. Österm A., Ingenjör, Rensg. 24 Va. - 0, Ch., Ankefru, Drottningg. 95 Q, Va. 1 Ernst, Målare, 12, St' ~ ~ Segelmak., ~ d affar Oster- ~ Ottilia, ~ Norrköpings ~ ullspinneri, ~ Färgeri, långg. 18, St.; bost. Bnggensg , St - s e O i f ~ ~ N ~ ~ ~ ~ Hötorget ~ t a l t l c. - se afvan Normann. ~ ~ ~ Oscar, d ~ ~ ~ Döbelnsg. k, Nordstjernan, Lirorsakr.-Aktiebolag, kon- 85"I, Va. tor Drottning., 7 C. Nordpolen, Lifförsäkr:aktieb., Drottningg. Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktie- 3, C. bolaget, Birgerjarlsg. 120, Va.; a. t..p- -- *5233, 11679, r. t Nordq~ist; 2 Nordqnist; 3 Nordkvist. Nordstrand, C. A. L., Godsägare, Vasag. 36", -l Otto, Bokbinderi- o. kartongfabrik, C.; a. t r. t Västerlångg. 21, St.; a. t ; bost. Sommartel.: r. t. Håtnna'2,a.t. Håtuna6. Högbergsg. 19, Sö.; tel. Maria Frithiof, Typograf, Frejg. 2"I, Va. Brand= och Lifirsakrings-Aktiebolaget inordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist. -W. L., b ok för. o. Kassör, Sigtunag. 3, Va. -1 N. P., Bokh., Heimdalsg. 5, Va. Leonard, Byggnadsing., Storg. 161r, O.; a. t K. T., Fabrikör, Birgerjarlsg. 124, Va. -"rvid, Grossh., Narvavag. 21, Ö. -l Conrad, Förste Hofkapellmast., Linnég. 4l, Ö. -1 & Sundqvist, Handelsfirma (speceri- o. viktualie-), S:t Paulsg. 5, Sö. -1 Edla, Handelsidk:a, Norrlandsg. 33, C.; bod (herrekip. o. skjortor), Hamng. 14, C. Nordquists, Arvid, Handelsaktfebolag. Speceri- o. Delikatesshandel engros o. detalj Stureg. 38, Ö. -1 F. O., ~andl., Vedgard, Frejg. 68, h.; bost. ~ ä ~ 86, va. t ~ ~ -q Handl., Apelbergsg. 42 C. -n i.' G., v...~a~~d~h. ~ ~ l h & 27n.b., l ~ ~ Ö.; tel. Osterm Hjalmar, Ingenjör, Ingemarsg. 1 B, Va.; r. t Gustaf, Konfektfabrik o. bod Drottningg. 50, C.; filial Hamng. 16, C. -1 Johan, Kontrollant v. 0fverintend.-amb., Valhallavag. 25 O -1 Anna, Modist, ~ ~ ~ 19, 86.; b tele ~ Ma- ~ g,ia a C F skrädd. bod Stortorget 16, st. -1 Oiivia, ~ ll~:'~id~i~~~k., ~ ~ ~dolf~ ~ t torg 10, C.;bost.Arsenalsg.6(f.d.2C), C. -s A C Änkefru Stureg. 7 O. -1 A: Sa'l~., ankefru, storg. 'ls, (j, -l J. M. Änkefrn Drottningg. 50 C. -1 K. V.\ ~ ~ k Nor*ullsg. ~ f ~ 23: $ Va. Nordsjö, Fredr., c)iviling., Sigtunag. 3, va.; r. t , tel. Vasa 185. Nordstedt, P,, Byggm., Tomtebog. 12, VaTa. - J. A.> Civiling., - Erik G., Ingenjör, Sigtunag. 8", Va.; tel. Vasa p,, f. d. 5, 0. - P. A., Maskinist, Fredsg. 22, C. -SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Nordström-Nordwall. 509 l Nordström, Gottfrid, Agent, kontor Re- Nordström, Julia, MatvaruhandeI, Ad. Fredr. geringsg. 33, C.; bost. Torstensonsg. 10, torg 7, Sö.; a. t Ö. - C. J. E., Kalare, Heimdalsg. 6, Va. l - G. F., Apotekare, Greftureg. 74, Ö. - Agda N~sman, Milalarinna, Mistersa- - J. H., Bokh., Renstjernasg. 27, Sö. muelsg. 55'" t. v, ö. g., C.; a. t A., Byggnadsing., Agneg. 161V, K.; a. t. - D. J., Målarmast. Kungsholmsg. 17, K.; kontor Agneg. 8, K.; verkst. s. g Gustaf, firma Gustaf Nordström & Co, - J. G., pianostämmare o. reparatör, Götg. Blasieholmstorg 11, C.; Cigarrfabrik 16A, Sö. och kontor Brännkyrkag. 165, Sö. - Anna, Seminarieförest:a, Nytorgsg. 241V, - C. Emil, Dekorationsmål., Skaneg. 66, So. Sö.; tel. Maria Bernhard, Direktor, Valballavag. 25, Ö. - Alfred, f. d. Sergeant, Luntmakareg. - Elisa E., Folkskolel:a, Asög. 85, Sö. 53. Vu. - Gerda,,Folkskolel:a, Nytorgsg. 24, Sö. - & Thulin, Skeppsklarerarfirma, imeh. - Hanna, Fru, Konstväfskola, Kungstensg. af Generalkonsul C. G. Thulin, Skepps- 55", Va.; a. t bron 34, St Telefoner: Befraktn:afd. - Jenn Frök. (Pensionat), Jakobsbergsg. r. t. 115, ingbåtsexp. r. t. 3 50, In- 39+ C. terurban r. t. 2200, a. t Maria, Fröken, Braheg. 51, Ö. - J. Wald., Specerihandl., Torkel-Knuts- - Mnthilda., Fröken, Uplandsg. 53II1t. h., sonsg. 25, Sö.; a. t ; bost. Götg. Vu.: tel. Vasa A, Sö. - Stina, Fröken,,, Blomsterhand. Viola, - N., Svarfvare, Vastgötag. 8, Sö. Karlavag. 14, 0.; bost. Skeppareg. 5811', - F. G. D., Tandläkare, Kungsholmsg. 17, Ö. K. - G., Förestkndare, Tjärhofsg. 21, Sö. - A. O. F., Tapetser. o. markisaeir, En- - David, Grossh., Stora Vattug. 12, C.; a. t. gelbrektsg. 7, 0.; a. t , r. t Knut L., Tapetser., Nybrog. 7, Ö.; tel. - Emil, Grossh., Apelbergsg. 58 A, C.; kon- Osterm tor.drottningg. 67, C., filial Stureplan - Hugo, Tjanstem. i Lifförsakr.aktieb. Nord- 4. O. stjernan, Västgötag. 4', Sö.; tel. Maria - & Co, S. J., Grossh.-firma, Kungstensg , Vu.; kontorstid 9-5; a: t: C. A., Tullvaktmist., Hornsg. 29.B, Sö. - Carl G., Handl., Riddareg. 68, 0. - C. F., Vaktm., Stureg. 48, Ö.; tel. Osterm. - Robert, Illusionist, Brannkyrkag. Il1", Sö. - Martin, Vaktm. (Hypoteksbanken), Arse- - A. G., Ingenjör v. Nya Accum. A.-B., nalsg. 10 A (f. d. 4), C. Jnngner, Flemingg. 53 B, K.; r. t, - Anna C:, Ankefru, Greftureg..,22, Ö , a. t C. K., Ankefru, Linnég. 78, 0. - C. A., Ingenjör, Döbelnsg. 16A. Vu. - Dorothea, Änkefru, Vasag. 36IX, C. - S. J., Ingenjör, Kungstensg. 55,Va.; a. t. - Matilda, Änkefru, Valhallaväg. 33I, Ö se ifven Norström. - C. G., Kammarmusikus, Linnég. 31, 0. Nordvall, A. R., Direktör, kont. Götg. 9, - Frans Jakob, Kammarskr., Hornsg. 47, Sö. ; bost. Artillerig. 3, Ö. Sö. Nordwall, L., Fabriksidk., Sthlms Nya Es- - N. M., Kammarskr., Mastersamuelsg. 551V sensfabrik, Birkag. 5', Va. t. v. ö. g., C.; a. t Sif, Folkskolel:a, Bellmansg. 811, Sö. - & Co, R. C., Kliidesvaror en ros, inneh. - L., Fröken, Banérg. 21, 0:. Christoph. Prawitt, ~.lilasi%olmsham - Erik, Grossh., Grefg. 5'", O.; a. t nen 3, C.; r. t. 4 03; allm. tel C. Iwan, Kamrer, Vasag. 5, C. Karl, Konstnar, Norrtullsg. 22, Vu. - Björn, Kamrerare vid Sthlms Stads Renh. - Ernst, Kontorist, Da.lag. 201V, Vu. verk; Brannkyrkag , Sö.; tel. Ma- - Sigurd, Kontorist, Frejg. 91Y, Vu.; tel. ria E. Gösta, Kassör i Riksgäldskontoret, - C. E. A., förste Kontrollöri Jiirnvägsstyr., Torstensonsg. 10, Ö. Valhallavägen 19, 0. - F. Hugo, Kassör i Folkskoleliir:~ pen- - A. E. E., f. d. Larar:a, Folkungag. 87, Sö. sionsinr., Döbelnsg. 16 AxP, Vu. - K. H. L., llarinintend., Greftureg. 70B11, - R., Kassör, Mastersamuelsg. 54, C. Ö. - Sten G. F., Kontorist, Bellmansg. 8', - Carl Ludvig, Maskinist, Sabbatsbergs Sö. sjukh., VU. - Abel, Musiklar., Tegnérsg. 1 IT', Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

15 510 Nordwall-Norlin. Nordwall, A. O. L., Roteman i 19. rotenr Norén, W., Hofriittsnot., Florag. 12' Ö. Bellmansg. 8", Sö. ; kontor ".b. - Bengt Ivar, Ingenjör, Vegag. 6, ta. - Birger, Bellmansg. 8", Sö.; tel. Maria - K. L., Ingenjör, firma K. M. Noréne 8'30. Elektriska Affär, bost. Kuqgsg. 42, K. - Amanda, Änkefru, Nyberpsg. gnl, Ö. - K., Kapten, Narvavag. 32, 0. - E. A., Ankefru, Brännkyrkag. 42, Sö. - Q., Laroverksadj., Karlbergsvcg. 4, Va. - Elise, f. Meurling, Änkefru, LinnBg.76', - J. H., Poliskonst., Storg. 8, d. O. - Henning A., Postvaktm., Uplandsg. 2211', - Louise, Änkefru, Greftureg. 24 C"', O. Va. Nordzell, O. B., verkst. Direktör i Aktie- - Knut E. S., Revisor i K. Statskontoret, bol. Julius Slöörs Järn- o. Redskaps- Stocksund; r. t. Stocksund 63. handel, Villa högb bo^, Saltsjöbaden. - F. J., Skräddare, Skaraborgsg. 7', Sö. Norée, Ernst, Skadesp., Hornsg. 29 C", SO.; - Anna, Sömmerska, Birgerjarlsg. 27, C. a. t Earl A., Uppbördsmian (6:e roten), St. Norelius, C. G. Th., Bergsing., Metallurgiskt Badstug. 86, Va.; a. t laboratorium, Kammakareg. 6n'b., Va.; Noréus, Josef, Dentist, Urvadersgr. 4, Sö.; r. t. 668; bost. s. h.; tel. Brunkeb mottagn o. 5-7, sönd ; - A., Fil. dr, Götg. 71, Sö. a. t Jenny, Froken, Uplandsg. 29, Va.; tel. - C. A. V., Major, Konimendörsg. 17, Ö. Vasa Vikt., RBdman, Villag. 12, d.; a. t Viktoria, Fröken, Kungsg. 15 R, C. - O. H. V., Verkmast., Karlbergsvag. 38, - L. M., Magasinsbokh., Bellmansg. 22 B, Va.; te]. Vasa Sö. - se äfven Norms. - A. G. Ch., Änkefru, Handtverkareg. 23 B, Norgren, Hjalmar E., Bokh., Uplandsg. K. 62"', Va. Norell, Cfusten, Modist, Kommendörsg. 22, - K. H., Handelsbokh., Barnhusg. 10, C.; Ö. a. t Gust. W:, Revisor i Riksb., Sibylleg. - J., Fabrikör, Hornsg. 33 A, Sö.; te]. 81r1', O. Maria C. G., Sergeant vid Brandkåren, Malm- - Anna, Fröken, Konditori Hornsg. 154, skillnadsg. 64 C. Sö.; tel. Maria 17 53; bost. S. g C. A., Urmak., bästerlångg. 77, St.; tel. - G. E., Kassör, Styrmansg. 8"' v. u., O. Stork C. F., f. d. Källarmäst., Barnhusg. 10, C. - Fr. L., Verkm., Odeng. 92, Vu. - s, K. H., Maskinvedsågeri, Narvavigen - Kristina, Änkefru, Riddareg. 26", Ö. 25, O.; se annons på kartan. Norén, A., Bosättn.-, Lamp- o. Leksaksaffar, -- N. G., Tekniker, Styrmansg. 81U v. u., Ö. Riddareg. 25, O.; filial Greftureg. 24 A, - Claës, Tillsyningsm. v. Halsovårdsnämn- Ö. den, Götg. 77, Sö. - R., Bruksförvalt., Uplandsg. 19 Arr1, Va. - se afven Nordgren. - Josef, Byggnadsingenjör, Björng&rdsg. Norin, C. A., v. Haradsh., Stadsnotarie, Ny- 1 BI', Sö.; r. t ; kontor Sluss- brog. 60n, 0. plan, 63 BI1', St. Norinder, V. J. H., verkst. Direktör i Allm. - H. L., Disponent, kontor Osterlångg. pensionsförsäk~.-bol., Linnég. 50, d.; r. 41", 8t.i.r. t ; bost. Kommendörs- t , tel. Osterm g. g', 0.; r. t A. G., Kapten, Hornsg. 49, Sö.; r. t. - E. J., Disponent, Roslagsg. 31, Va , a. t s, K. M., Elektriska affär, Klarabergsg. - C. G., Kapten v. Fortifikationen, Frejg. 29, C.. Privattelefoner, Ringledningar 58, Va. o. Askledare. - Aug:a, Ankefru, Sigtunag. 13, Va. - Lars, Fastighetsagentur, Prastgårdsg. Noring, Clara, Änkefru, S:t Eriksg. 2911, K. 14, Sö.; a. t , kontorstid Norlander, Gerh, Bokbind., Riddareg Ester, Folkskolel:a, Eungsholmsg. 72, X. ö. g. t. h. O.; a. t Amanda,,, Fröken, Bokförare, Artillerig. - Hugo, Dentist, Ad. Fred. Eyrkog. 9 A', 33IV, O. C.; träff, 10-3; a. t NaBmi I. C., Fröken, Kontorsskrifv. v. - V., Grossh., Riddareg. 39, 0. Stat. Jarnv., Dalag. 34IV, Va, - Emil, skriftställare, Handtverkareg, 4011, - Ivan I. Handelsres., Uplandsg. 72", Va.; K.; tel. Eungsh r. t se äfven Nordlander. - J. F., Handl., Stureparken 4, Ö. Norlin, M. o. M., Fröknar, Högbergsg. 50, Sö. - K. W., Handl., Skeppareg. 19, O. - Aron, Handlande, Folkungag. 42, Sö. Brand- och ~iforsakrin~s-~ktiebalaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 A - Norlin-Norra Norlin, C. N., Handl. (blind), Spånga; tel. Spånga 1. - E., Ingenjör, Dalag. 78, Va. - A., Kapten, Stocksund. - Carl T., Kontorschef, Södertörns villastad; r. t. Södertörn Oscar, Löjtnant, S:t Eriksg. 17 A, K. - S. L., Ankefru, Linnég. 16, O. Norling, G. F., Bildhugg., ateljé Döbelnsg. 1, C.; bost. s. g. 17". - 8d CO, Fastighets- & Inteckningsaffar. Grundad 1886, Norrmalmstorg 12, C. Kontorstid 10-4; a. t , r. t Emma, Fru. Uplandsg. 52', Va. - Louise, Fröken, anst. h. Liff'örsakr. A.-B. Thule, Brunnsg. 10IY, C. - C...E., Förvalt. vid Intendenturförrådet, Ostermalmsg. 37, 0. - August, Grossh., Torsg. 8, Va. - A. Ingenjör, Hornsbergs spritfabrik, K - K. G. G., e. Jägmäst., Brunnsg. 10, C. -- Sven L., Kamrer, Brunnsg. 10, C. - H. R., Tullvaktm., Kocksg. 35 A, Sö. - P. Aug.,Verkmästare, Kronobergsg. 311, K. - se afven Nordling. Norlund, Elisabeth, Fröken, Birgerjarlsg. 26, Ö. - Lotten, Änkefru, Birgerjarlsg. 26, Ö. - se afven Nordlund. Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Ö. o. Nybrog. C, t. 870, föreöst'erm. 57, IInder lästerminerna. Normal Tid, Svensk, Aktiebolaget. Verkst. Direktör Ingenjör B. John F. Andersson, Klara S. Kyrkog. 1811', C. Verkst. Dir.: r. t. 4 42; Stations- o. Ingenjörskontoret: r. t , a. t ; Kontoret: a. t Norman, Jusbs, Agent, Högbergsg. 46 A, Sö.; tel. Maria S. J., Agenturaffär i kolonialvaror O. frukt. Svartmang. 16, St.; r. t Ellen Ch. W., Amanuens hos General- poststyr., Norrtullsg. 8 A", Va. N. J. H., Artist, Odeng. 16, 18, Va. - Allan, Banktjänsteman, Norrtullsg. 8 A", Va. - Hjalmar A., Banktjänstem., Uplaildsg. 14, Va. Normans Bokbinderi Aktiebolag (f. d. Lindmanssons Bokbinderi Aktiebolag), G:la Hungsholnisbrog. 26 B, C. (Målareg. 2); a. t , r. t. 177; se annonsen sid. (blå) Norman, Carl E., Bokför., NarvavägenlGU, O. J., Bokh., Bondeg. 2 B', Sö. - L., Bruksägare, Strandviig. 17, Ö.; a. t , r. t Brand- och Liff'örsakrings-Aktiebolaget Roslags Fögderi. 511 Norman, A., f. d. Direktör, Uplandsg. 14, Va. - Carl A., Verkst. Direktör för Normans Bukbinderi Aktiebolag, Regeringsg. 76, C.; a. t Reinh. W., Expeditionsf. v. Stat. Järnv. Kungsholmsg. 2611, K.; tel.kungsh K. E., Fil. lic., Davidbagaresg. 10, C. - Math., Fru, Bageriidk:a, Storg. 24, 0. -s Förlag, Aktiebolaget, &la Eungsholmsbrog. 34, C.; kontorstid 9-5; a. t , r. t s, J W., Eftr., Grosshandelsfirma, inneh. EricAndersson, Lager af in- o. utland~lr ost; kontor Bredgränd 2I, St.; r. t , a. t H., v. Häradsh., Advokat, Storg. 2411, Ö.; kontor L:a Vattug. 26, C. (efter 1 April 1908 Drottningg. 17, C.). Se Wallins, O., Advokatbyra. - I. P. B., Kapten v. K. Flottan, Uplandsg. 14, Va. - Karl Alb., Kapten, Styrmansg. 45" Ö.; a. t Alexis, Kassadir. i Herngsands Ensk. Bank, Skeppare& 58, 0.; r' t E. J., Kronofogde, Berggården, Spanga; a. t. Bromsten 49, r. t. Spånga 6. - Karl Hugo, f. d. Liroverksadj., Drott- ningholmsväg' l2 B'111 K' - Albert, f. d. Löjtnant, Privatlirare, Norrtullsg. 8 Al1 Va. - A. R., Norrback?,g. 5, Va. - P.. Und.;löjtn., Sibylleg. 77, 0. - Hanna, Ankefru, Narvaq$gen 1611, Ö. - ~ ~ d ~ f. i Törnquist, g, Ankefru, Davidbagaresg. 10, C, - H. M. J,., f. Högfeldt, Änkefru, Sergelg. 8, C. - Maria G., Aukefru, Radmansg. 72, Va. Normann, Peter, Ingenjör, Västmannag. 15, Va. - se afven Nordmann. Nornan, Regeringsg. 611, C.. Byra för ansk. af kvinnl. tjänare; a. t. 464, r. t s Flaggfabrik, inneh. Fru Ida Wahlquist, tillverkn. af alla slags flaggor, Västmannag , Va.; rikst. J s Symaskins-Verkst.(HenningOfverström), Lager af Symaskiner, Stickmaskiner, Velocipeder, Kaminer, Kvarnar. Reparationsverkstad, Vasag. 12, C. Norra ExpressbyrBn, inneh. I. K. Svensson, Tegnérsg. 19, Va.; r. t , a. t Inackorderingsbyrån, Malmskillnadsg.27, C.; kl. 11-3; r. t , a. t Jästaktiebolaget, Rotebro; konturgammakareg. 62, Va. Roslags Domsaga, se Haradshöfdingar. - Roslags Fögderi,.se Haradsskrifvare. SVEA. 13 Drottninggatan.

17 512 Norra Akeri Aktieb.-Norstedt. Norra Akeri Aktiebol., Surbrunnsg. 46, Vu. Norrman, Ernst, Banktjänstem., Helsingeg. Kontoret: a. t , r. t ; 6, Va. Stallar: a. t Verkst. Dir.: - Daniel, Dir. v. Aktieb. de. Lavals Ång- Arvid Andrde. - turbin, Lilljansplan 5, O. Norrahammars Bruk, Aktiebolaget, General- - A., Faktor, Klara S. Ryrkog. 6, C. agenter Söderberg & Haak Aktiebolag, - Anna, Fru, Linjdranst., Mastersamuelsg. Rrannkyrkag. 7, Sö. 551n, C. Norrbin, Anna,Frök.,Volmaryxkullsg. 17, Sö. -s, Johanna, Frukthandel, L:a Nys. 10, St.; - Wilh., Ingenjör, Ryggn.-kont. Hornsg. inneh. Gunhild Strömberg, bost. s. h. 79"', So.; a. t , r. t Karin, Fröken, Bokh., i Jarnv.-styr. kon- Nils, Kontorist, Volmaryxkullsg. 17, Sö. trollkontor, Döbelnsg. 421V, Va. - se äfven Norbin. - Gustaf, f. d. Pangelsedirektör, Observa- Norrbro Vaxelkontor, inneh. Karl Seebold, torieg. 23, Va. Regeringsg. 9, C. ; a. t , r. t. - E. Hj., Gymnastikdir., Riddareg. 2311, Ö.; a. t Norrby, C: W., Bokh., Skeppareg. 22, iippg. - K. A., Ing., Mastersamuelsg. 55"', C. B, O. - J. I., Kapten, Svea 1ng.-bars kasern, K. - F., Bokh., Skeppareg. 22, uppg. R, Ö. - J. E., Mekaniker, Verkinast., blströ- - Elise, Fröken, Husmoder, Stockh. sjuk- inerg. l, K. hem, K.; a. t Henning, Tjänsteman i Försakr.-aktieb. - O. P., Akare, Danderydsg. 4, O. Skandia, Artillerig. 10 R, Ö. Norrel, Anders, Chalm. Ingenjör, Folkskole- - Emma, Ankefru, Döbelnsg. 42, Vu. lär., Torkel-Knutssonsg. 31, Sö. - C. G. V., Ofyerste, Stureg. 8, Ö.; r. t. Norrköpings Bornullsväfveriaktieb., lager 1145, tel. Osterm hos P. A. Collijnt Drottningg. 51 C. Norrsell, Alma H. B. Postexp.,Kungsg.50, K. - Klädes- & Skrädderiaffär (Olof Larsson), - alarik, Tjänstem& vid Stat. ~ a ~ ~ Regeringsg. 63, C.; a. t Döbelnsg. 89, Va. - Lithografiska aktiebolags afdelningskon- (C. G. Holmberg), Drottninag. 21, C. Norrström, C. Iij., Artist, Saltsj~Storängen. Norrland, Brandforsiikringsaktiebolaget, kon- G., Godsäg., Nybrog. 11 B, O. tor Drottningg. 22, C. 1 E. G., Jiirnvägstjanstem,, Nybrog. B, 0. - Brandf. A.-B., ~ ~ ~ (Oscar Norrtilje ~ ~ Förnyade ~ Stenhuggeri l Aktiebolag, - ~ ~ Paterson), Blasieholmst. 14, C.; a. t. verkst. Dir. Hilde l'alm1 Birgerjarlsg , r. t , 0. Norrlandsboden (Axel Peterson & Co), Norrtälje Angfartygsaktiebol., kontorskepps- Sibylleg. 6, Ö. (vid Ostermalmstorg); bron 6, St. a. t , r. t Norrtulls Sågeri, Hyfleri, Ved-, Kol-, och Norrlandsbyrån (v. Häradsh. G. Fahlcrantz), Brädgårdar (inneh. C. J. Walls Sågeri- Södra Blasieholmshamnen 2, C. (röda 8 Trävaru Aktiebolag), Norrtullsg. 75 huset närmast Nation~lmuseum). & 77, Va.; a. t.6529,8209,r. t Norrlén, J., Bokbind., G:la Kungsholmsbrog. Norselius, C. R., Apotekare, Scheeleg. 14, K., 30, C.; a. t apoteket Hjorten; bost. Knngsholinsg. Norrlin;, C. F., Kardfabrik, f. d. firman If. 17, K. H. Lamqvist, Ostgötag. 43, Sö., bost, - C. G., Kapten v. Flottan, Bergsg. 34"I, K. s. h. Rikstel , Allm. tel Norska Legationen, Villag. 13 B, 0. Norrländska Pensienstet (inneh. Jeanette Norstedt, Emil, Brukspatron, Gust. Ad. Haugan), Regeringsg. 3", C.; r. t , torg 16 (f. d. 8), C. a. t Olivia, Fru Kafd, Funkensgr. 5, St. Norrmalms Antikvitetshandel, Julius Levy, - Reinh.,~andska~smålare,~unnel~.25~~, Prokurist, Norrlandsg 13, C. - Maria, Matvaruhandel, DTiiste-amuelsg. - Expressbyrå, Jakobsbergsg. 10, C.; r. t. 54, C , a. t Sigfrid Em., Segelmakare, Kornhsmns- - Likkistfabr. (inneh. J. Sjögren), fabrik: torg 55, St. Flemingg. 49, K. Begrafn.-byrå s.g & Son, P. A., Segelmakare, Packhusgr. 6, - Lutfabrik, inneh. Rob. Fagerberg, Handt- St. verkareg. 31 D, K.; a. t & Söner, P. A., Aktiebolag, firma för Bok- - Nya Mjölkaffar, inneh. J. B. Johansson, tryckeri, bokforlag o. stilgjuteri, Tqc- Vastmannag. 14, Va. kerig. 2, St.; verkst. direktörens mot- - N a Skomagasin, inneh. F. A. Andersson, tagningstid hvarje helgfri dag kl %öbelnsg. 12, Va.; a. t se iifven Nordstedt. Brand- och Lifirsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Norström-Nya Norström, Oscar F., Agenturaffär, Generalagent för Transportförsikr. Aktieb. bayerska Lloydn; kontor Skeppsbr. 30, St. Bostad Danderydsg. 41n, 0. - Axel, Agenturer, Roslagsg. 43, Va.; r. t N. J. F., Cigarrhandl., Uplandsg. 5, C. - Claes G., Civilingenjör, strandvägen 33, O.; a. t. 424, r. t V., Banktjsnstem., Rådmansg. 65. Va. ~ ~lf~id, ~-~lk~k~l~la~.~, ~ ~ 13, so, ~ NY" i Aktiebolaget ~ ~ Betong. i St~cklloll~l Rertha, Fru, Storg. 52, 0. (f. d. A.-B. Beton och Asfalt- 6: Cement- - Mathm,.Fru, Braheg. 22 ", O.; r. t , gjuteriet H.Knibergs Eftr.), verkst.dir. tel. Osterm Arvid winbergh, adr. odeng, 19, va.; - 'sta, Fröken, Karlaväg. 15 A, 0.; tel. r. t , 27 11, a. t , Osterm Gunnar1 e 0. Hofrättsnot 9 Grefg. lo1:, 0. - Gustaf, Kanslisekr., r. Häradshofd., Strandv. 39, ; a. t ; traras f. m. - Anna, Lärar:a, Karlaväg. 15 A, 0. - Rosa, Lärara vid Brummerska skolan, Braheg. 401, 0.; tel. Osterm s. E., f. d. LärarZa, Mariag. 13, So, - Torsten, Löjtnant, Drottningg. 97, Va.; tel. Vasa F. M., Majorsänka, Drottningg. 97, Va. - Rosa, Majorsanka, Stureg. 13, 0. - Per Edv., Modellmast. v. Atlas, Västmannag. 37, Vu. - J. F., Vaktm. (Kammarkoll.), Tuleg. 49. Va. - se äfven Nordström. North British & Mercantile Ins. Co i London och Edinburg (brandassuranser), Alb. B. Ohman, Drottningg. 12, C. Notariatafdelning, Sthlms enskilda banks, L:a Nyg. 27, St.; kl Se annons % bakre parmens innersida. - Sundsvalls Ensk. Banks, Fredsg. 4 (f. d. 22), C.; r. t. 263 & 6775, f6r interurb. samtal 9989; a. t & Notarii Publici: Millar, J. T.; Oldenbur Uno; Fiirstenberg, Otto; Svensson, 6: E.; tjänsterummen öppna 9-3. Nothberg, Rich., Materialintend., Skeppsholmen, C. Långa raden 7. Notini, S, Bokh., Tomtebog. 6 A, Va. - Axel, Ornamentsbildhugg., Davidbagaresg. 10, C. R'otisbyrån, Srenska, St. Vattug. 7 l,c., r. t , a. t Förestånd., privat tel. Brunkeb Se vid. Kal. afdeln. [ wnotiser frán tullverketo, Red. Förste Kontrollör~n E. Kock, Solhem, Spånga. Exp. Asög. 42 CIV, So. Numa, H., P:n, Und. löjtn. v. Flottan, Storg. I', O.; a. t Numan, C. F., Agent, Svedenborgsg. 23, So. Blå Hsnd. 513 Nurnbergs bryggeri, äges af Aktieb. Stockholms bryggerier; dispon. Otto Simonsson, Högbergsg. 43, Sa.; r. t. 7 94, a. t Niitzmann, Emil, Musikdirekt., Musiklar., Dalag. 31" b, Va. - K. G. B., Miisikdirektör, Frej. 48 II, Vu. Ny, J. A., Styckjunkare (Svea Art.-reg.), Nybrog. 73, 0. - Aktiebolaget cigarrettfabriken urient, Asög. 44, So. - Aktiebolaget Engelska Angsågverket, L&dfabr.'specialitet Cigarrlador; fabriken Henriksborg; kontor St. Nyg.41, St. - Aktiebolaget Hastskyddare, se Aktiebolaget svenska 'piralfabriken' Nya Aktiebol. Stathmos, kontor och fabr. Fabriksgrand 1. K.. Utställn. Norrmalmstorg 1, C. - Aktiebolaget Stockholms Vapenfabrik, Handtverkareg. 37, K. Disponent Rudolf H. Kjellmau; tillverkning af kulsprutor, kanoner, projektiler, specialverktyg och precisionsarbeten i allmänhet. - Aktiebolaget Svenska Jernsangsfabriken, verkst. dir. Lionel Davidson, Lilla Badstug. 10 B (Söder), a. t , r. t ; kontoret öppet 9-5. Försäljningslokal Jakobsbergsg. 14, C.; a. t Telegramadress Järnsängen. - Aktiebolaget Tivoli ä Kungl. Djurgärden, Djurgården. Ordförande G. Ostberg, Blekingeg. 63, So. - Aktiebolaget Tnrba, Slussplan 63 A, St. - Amorteringsfonden for Apoteksprivilegier, Valling. 20, C., kl. 12-2; a. t ; r. t Annonsbyrån, Sofia Gum~lius, Drottningg. 2' C.; kontorstid 9-6; a. t , 96 27; r. t , 96 26, (Privat; r. t. 107). - Arbetsstugan, se Arbetsstugor. - Asfaltaktiebolaget, kontor Birgerjarlsg. 29, C., fabrik, stall och materialgård Värtan. - Bageriet, J. F. Richter, Bagerifirma, Västgötag. 6, So.; a. t Barnsjukh., se Barnsjukh. Samariten. - Blä Hand, Aktiebolaget, Konst- o. skönfärgeri samt KemiskTvattanstalt, fabrik Löfholmen, a. t. 3426, r. t. 5373, bodar Holländareg. 13, C., a. t , Brannkyrkag. 2, Sb., a. t. 3439, Hornsg. 11, Brand- och Li~orsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatdn. Adreaakalendwn

19 - 514 Nya Bokfiirlags Aktieb.-Nyberg. Nya Lamp-, L solje- o. Rosättningsaffaren, inneh. ly&& ~dlin~,~n~i~stens~.57 Vu. So., a. t , o. Birgerjarlsg. 7, C., a. t ; se annons sid. 68. NyaBokfirlags Aktiebolaget (verkst. direktör J. M. Erikson), Majorsg. 5, 0.; a. t , r. t Bokförlaggarefören., sekreterare Protokollssekret. J. B. Tegnér, Djursholm. - Bokhandelstidningen, se Bokhandelstidningen, Nya. - Cigarrniagasinet, Klara N. Kyrkog. 10, C.; a. t.821, r. t Nya Dagligt Allehandas redaktion, St. Vattugatan 18I, C.,byrån öppen kl. 8 f. m.-3 e. m. (R. t A. t ). Redaktören träffas hvard. kl f. m. (R. t , A. t. 8 80). Annonser och prendmeration mottagas å tidningens rakenskapskontor (R.t A. t ) i samma hus, med inqång från Klara V. Kyrkog. 9, C., vintern kl. 9 f. m.-7 e. m., somma- ren kl. 9 f. m.-5 e. m. Expedition St. Vattug. 18, C.; r. t , a. t DamfrisBrsalongen (Frkn A. Svensson), Drottningg. 88, C. (Centralbadet); a. t ; r. t Damgarderoben, inneh. Fru S. Hellberg, Pipersg. 26, K. - Dockaffaren (Fru Lotten Fredriksson), L:a Vattug. 16, C. - Elementarskolan, Slöjdg. 2, C. Bibliotebet öppet under terminerna tisdagar o. fredagar kl. 2,45-3,15 e. ni. - Elementarskolan för Flickor, Rektor, Fil. Dr Anna Ahlström, Kommendörsg. 29, O. - Filharmoniska Sällsk. i Sthlm, Hamng. 12, C. - Förklädesfabriken, Hildegard Andersson, Tegnérsg. 1, Va.; bost. Sibylleg. 6, 0. - Galanteri- o. Leksaksbasaren (Fröken Amalia Ferber), St. Badstug. 25, Vu. - Godtköpsaffaren, Svedenborgsg. 4B, So; a. t Godtköpshandeln, T. Grun, Olofsg. 4, C.; a. t Godtköpsmagasinet, Otto Hjertner, Odeng. 90, Va.; a. t Hushållsskolan for bildade flickor (grundad 1881), V. Tradgårdsg. 19, C.; inneh. Fröken H. Cronius. - Inackorder.-byrån, Brnnkebergsg. 3 B, C., etablerad 1887, öppen 11-3; r. t Korkfabriken, inneh. Herm. Mårtenson; fabrik o. kontor Prastgårdsg. 29 & 31, So.; r. t. 1705, a. t Kyrkans Härold, exp. Uplandsg. 79". Va. - Kyrhgårdens sysslomannaexped., se Begrafningsplatserna. - Lararinneseminariet, Birgerjarlsg. 35 C.;. f6restånd:a Alma Detthow; a. t Matlagningsskolan, se Skolor. - Murbruksfabrikens i Stockh. A.-B. (Dir. R. W. Alderin), kontor, Norr Mälarstrand 8, K.; r. t , a. t O Fabriker: Norr Malarstrand 8, K., Albano o. Timmermansg. 52, So. Expeditionstid 6 f. m.-7 e. m. - Murbruksfabrikens i Sthlm Aktiebolag, Filial, Timmermansg. 52, So. (Jiirnvägen); a. t Nisses exp. o. byrå, Engelbrektsg. 43 B Rederiaktiebolaget International, i liividation, Malmtorgsg. 4, C. Verkat. dir. o. likvidator Konsul Gustaf L. Ahlström. - Rederiaktiebolaget Svea, veriist. dir. Kapten Hjalmar Blomberg, Skeppsbron 30, St. - Renskrifningsbyrån, Hand- o. Maskinskrifn., St. Nyg. lrv, St.; a. t Reseffektaffaren (Rudolf Lindström), Birgerjarlsg Röda Korset, inneh. C. L. Hessle, Försäljningslokal af kemikalier, droger, sjukvårds- och förbandsartiklar, Drottningg. 89, Va. -- Skomagasinet, T. A. Ström & Co, Humlegårdsg. 17, 0.; a. t Skorealisationen, Sergelg. 2, C. - Skånska Handskmagasinet (inneh. Fröken Anna Lundin), Malmskillnadsg. 7, C.; a. t Skämttidningens Aktiebolag, Lilla Vattug. 21 C. - språkinstitutet, Birgerjarlsg. 18D1, O. - Sprakkursen, förest. Dahlander, C. P., och Nordgren, C. O., Västmanaag. 15"I, Vu. - Sällskapet, V. Trädgårdsg. 6, C. Nya Trikhfabrikeri (Valdemar Nielsen), Bryggareg. 4, C.; a. t. 7423, r. t Tryckeriaktiebolaget, Kungsg. 10, C. o. Apelbergsg. 411, C.; a. t , r. t ; kassakontor Davidbagaresg. SO1, C.; r. t , a. t Tunnbinderiet (inneh. C. B. Odén), Maria Kvarng. 7, So. - Varutransport- och Akeriaktieb., hufvudkontor Brunnsgrand 4, St. - Angslupsaktiebolaget Smedsudden, kontor G:la Kungsholrnsbrog. 30, C.; a. t. 8 41; varf o. verkstad Smedsudden, K. Nyberg, Einar (firma Einar Nyberg), Agenturaffar i Järnmanufaktur & Maskiner, Vastmannag. 8 C.; a. t E. W,, Bagare, skaraborgsg. 9 A, So. l - Ehrnfried R. W., Boktryckerifaktor, Valling. 31, C. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 Ny berg-nygren. 515 Nyberg, Svante, Byggm., kont. o. bost. Yng- Nyblzus & Co (ägare O. Malmros), Kemisklingag. 17, Va.; a. t , r. t teknisk- o. mineralvattenfabrik, Garf- - Maria, Cigarrh., Surbrunnsg. 40 (f. d. 32), vareg..3, K. Va. - Wilma, Ankefru, Karlbergsväg. 14 Va. - Carl Ivar, Dekor.- o. rumsmålare; verkst. - Hedda, Ofverstinna, Stureg. 20, 6. Riddareg. 29, 0.; bost. Tyskbagareg. Nybloni, Holger, Doktor, Sekr. v. Dra- 4, 0. matiska Teatern, Johannesg. 20" b C. - Chr. Direktór, Ynglingag. 19", Vu. - A., F~,lkskolelär., Valhallaväg. - A. W., Fotograf, Jakobsbergsg. 45, C. - K., Fru, Svartensg. 5, So. - C. l#.. Faktor, Hökensg. 6, So. - Helena, Fru, Professorska, Florag. 4, O. - Anna J. Fröken, Herrekiperingsaffär, - Erik, Journalist, Medarb. i Dagens Nyhe- Karlavkg. 14, 0.; a. t ter, Observatorieg. 23, Va.; postadr. Betty, Fröken, Engelbrektsg. 31 A, 0. Dagens Nyheter. - Emma A., Fröken, f. d. Teckningslar,a, - A. L., Kontorsförest., Vasag. 7, C.; bost. Högbergsg. 5811, So. Rådmansg. 611, Va. - Hilda, Fröken, Bokh. i Jarnv:styr., Kött- - Sven, Operasångare, f. d. Löjtnant, Karlatorget 6111, St.: a. t vägen 26, 0. - G. A., f. d. Handlande, Grefg. 51, 0. - J. A., Skom., Greftureg. 46, 0. - S. O., Handl. (bröd-), Holländareg. 20, Va. - Knut o. Eva, Skådespelare, LinnBg. 771V, -s, A. E. T., Hyrkuskverk, Greftureg. 42, 0.; a. t Ö.; inneh. J. Ekstrand. Nybo, R. M., Disp., Valhallavag Va. - G. R., Ingenjör, Scheeleg. 15, K. Nyborg, Pamela, Fröken, St. Trattug. $0, C. - Hjalmar, Ingenjör, Humlegårdsg. 231n, 0.; - B. Martin C., v. Haradsh., Odeng. 100,Va. a. t Gustaf, t. f. Not. i Kammarkoll., Sibyl- - C. A., Kamrerare i Riksbanken, Jungfrug. leg. 44I, 0.; r. t , O. -s Aktiebolag, Kontor Eriksberg.', Ö.; r.t. - Otto, Kontorist, Uplandsg. 4411, Vu 65 75, a. t Per W., Rontorsskr. i K. Janiv.-styr., Nycander, R. J., Disponent för Svenska Greftureg. 31, 0. Armatur-Aktieb., Braheg. 48, 0. - Erik Kontrollör, Mastersamuelsg. 51n, C. - Oscar, Ingenjör, verkst. Direktör i Nya E., kvarnmist., Fjällg. 30, So. Angslupsaktiebolaget Smedsudden och - C., Maskinist, Folkungag. 20 B, So. i Stockholms Badhusaktiebolag; kon- Gabr., Musikdirektör, Karlavag. 45 C, 0. tor G:la Rungsholmsbrog. 30, C.; bost. N. P., Målare, Götg. 76A, So,; verkst. s. h. Odeng. 5gn, Va. - R. E., Navigationslärare, Asög. 75 So. - H. G. K., Ankefru, St. Badstug. 38 Va. - Gustaf, 1.e Postbetj., Greftureg. 411~1, 0. Nydahl, Gust., Cigarr- o. Tobakshandl., dorn- - Herm., Postexp., Heimdalsg. 41V, Va. hamnstorg 55, St. (inneh. Sandra Ny- - S. A., Postexp., Grefg. 51, 0. dahl), bostad Kindstug. 1, St. - J. H., Provisor, Valling. 19', C. - M., Handl. (inneh. af O. Lindqvists mjöl- - Felix, Revisor, Artillerig handel, Kornhamnstorg 47, St.); bost. - Adolfine, Sjuksköterska, ifalhallaväg. Huddinge. 115, Va. - Rudolf, Löjtnant, Grefiureg. 70 A, 0.; - C. O., Skräddare, Smålandsg. 36, C. a. t Bröderna, f. d. Gust. Erikson, Snickeri Nydahl & Co, K. A., Vin- & spirit~osa~affär; affär, Tunnelg. 12, C.; a. t försäljningslokal Stureplan 2, 0.; a. t. - E. A., Singlar., Humlegårdsg. 23, 0. * 50 66, rikstel. 6 75; privatbost. Gref- - J. G., Tidningsman, Norrtullsg. lln,vu. tureg. 70 A, O.; a. t Gunnar, Tjänstem. i Skandia, Kuiigsg. Nydell, G., Änkefru, Västmannag. 38, Va. 34 C. Nvd6n. W.. Fröken. Junefrne ~itug, Travaruagent, Rörstrandsg , ~~e~ánsk~~randfo;sikrin~s-selskáb(af 1864) Va. Hufvudkontoret för Sverige, Dir. H. - O. E., Verkm., Surbrunnsg. 7, Va. Hamrin, St. Nyg. 3, St.; r. t , - J. R. H., Xylograf, Tomtebog. 28 Vu. a. t E. M. C., &nkefru, Österlångg. 24> St. Nyfilologiska siillskapet, Ordf. Munthe, A. - Axelina, Ankefru, Greftureg. 20 C, O.; W:son; sekret. Nordfelt, A. tel. Osterm Nygren, J. O., Agent, Linneg. 25"' 0. - Hedvig, Ankefru, Luntrnakareg. 9711', - Gottfried, Apotekare, Sibylleg. 9,'0.; a. t. Va r. t U. M., Änkefru, Humlegårdsg. 23, 0. ' Wilh., Arkitekt, Östermalmsg. 38, 0. Nyblad, R. G., Sergeant, Sungfrug. 45, 0.11 G. W., Byggm., Norrtullsg. 27, Va. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer