Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,"

Transkript

1 Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t , a. t Laboratorium, Sthlrns Tygstations, se Sthlms - P;. W. hl., Änkefru, St. Vattug. 2, C. Tygstation. - I(. A., Ankefrn, Grefg. 18, O.Dj. Lacave y C:a (Firinainnehafvare: Fru Lagerberg, David, Fabrikör, Kaminakareg. Konsulinnan 11. Lagergren o. Fröken 47, C. Dagmar Lagergren, Prokurist o. chef - Torsten, Fil dr, Stockholmsvagen 10, Johan A. Holmberg), Vinhandel Ny Råsunda; r. t. Ras brog. 11 A, Sthlm 15, Kontor Ridda- - Ninni, Fru, Cigarrh., Drottningg. 110, reg. 7 B, Sthlm 15. Rikstel och C.; a. t ,Allm. tel Filialer: Drottning- - Anna, Fröken, Eommendörsg. 17") O.; r. t. patan 93, Va., Hornsg. 6, So., o. i Nya Centralsaluhallen v. Kungsg., K. - Elsa, Fröken, Linnég. 79, O.Dj.; a. t. La CitB, Sybehörs- o. kortvaruaffiir, Vaster- Osterm långg. 71, Sf.; a. t C. T. G., Grefve, Kammarh. Narvavagen La Coiffore, Drottningg. 46, C.; r. t. 51, 8, O.Dj. a. t Sven P:son, P. Haradsh., Malmtorgsg. 5, La Croix, de, se de la Croix. C.; a. t Lsdhe, Erik. Ostgötag. 27"ö. g., So. - P. A., f. d. Kapten, ICarlbergsvagen 61,Va. Lzestadius, J., Slrom., Eraheg. 6, O. U. E. C., Kassörska, Greftureg. 55, 0. La Flei~r, Konstgjorda blommor, Drottningg. - V., Koiitrollailt, Mistersamuelsg. 59, C. 85, Va. - Sven M:son. Löjtn. i Lifreg. husarers re- La flenriste, K. Hofblomsterhandel, endast serv, t. f. 2:e Sekr. i Utrikesdep., t. f. lefvande blommor, Malmtorgsg. 6, C., v. I<onsnl i New-York, adr. Utrikesa. t , r. t de p. La France, Blomsterhandel, Villag. 5 & 7, 0.; - A. O., Major, Haptensg. 6, 0. a. t Ivar, Med. lic., Rörstrandsg. 161v (hiss), Lafrenz, Maria, Modeaffär, Drottningg. 100, Va.; r t C.; bost s. g E., f. d. Rektor, Döbelnsp. 67 A", Va. Lagberedningen, Gamla Biksda,sshnset, St.; - Harriet, Språklar.a, Valhallavägen 45ATV, r. t :. O.; a. t. Osterm Lagberg, A. E., Arikefru, Riddareg. 23, O.D~. - Emma, f. d. Telegraffiresthnd., Fröken, Lagbyrin i Justitiedepartementet, G:la Kiks- Kungsholmsg. 511, K. dagshuset, St. - Adam, Tjänsteman i Liff6rsakr.-nktieb. Lager, F. A., Bokh., Folkungag. 8An, So.; Nordstjernan, Rörstrandsg. 34, Va. a. t. Söder P P., Urmakare, Parkg. 12, Tellusborg, - Algot, Ciselör, Vanadisvagen 9, Va.; a. t. Liljeholmen ; bost. s. g. 21; a. t. Vasa Lagerbielke, Axel, Frih., Major v. Svea lifg., Axel, f. d. Handl., Kungstensg. 40, Va. Birgerjarlsg. 16, O.; a. t G. H., Handl., Döbelnsg. 64, Va. - Johan Hofrattsrád, Florag. 17 O - Gustaf, Portier, Birgerjarlsg. 65 B', Va., - ~ucie,' Änkefrih:a, Nybr0.g. 73'&, 6. a. t Lagerhjelke,..Gust, Qrcfve, Alfsjö fideikom- - A. M, Sjnltsköt:a, Skeppareg. 41, 6. miss, Alfsjö. - Oskar, Skräddare, Triangelparken 10, En- Lagerblad, E., f. Selvin, Barnm., Brunnsg. skede. 17, C. Brand- och Lidaörsakrings-Aktiebalaget SVEA. l3 Drottninggatan. skalendem 4948.

2 482 Lagerblad - Lagergren. Lagerblad, Fredric, Handl. Regeringsg. 97, C. Lagerfelt, Nils, Frih., Dir. för Nye Danske - Nils, Tandtekn., Brunnsg. 17, C.; a. t. Brandforsikrings Selskab och Automo- Brunkeb. 69. bilförsakringsbol. Motor Union Ins. Co, Lagerborg, M. C., Änkefru, Hornsg. 62, So. Ltd, kontor Malmskillnadsg. 26, C.; Lagerbring, A. R. Ch., Yröken, Västmannag. r. t. o. a. t ; bost. Linnég. 81, 17 A, Va. 0.Dj.; r. t. ln E. V., Kammarrättsrid, Strandvägen - Fredrik, Frih., Kabin.-kammarh., Sturelim, O.Dj. parken 5, 0. Lagerbäck, Per Gust., Ingenjör (Luth 8 Ro- - C. F., Frih., Kammarjunk., Amanuens i séns Verkst.), Hornsg. 631V, So. Eckle~iaetikdep, Artillerig. 27, 0.; a. t. - Carl, f. d. Skräddare, Mästersamuelsg.14,C. Osterm C. L., Tagmart. v. Stat. jarnv., Kungs- - G. Axel E., Frih., Kapt. v. E. Svea art.- holmsg. 281V, K. reg., Lärare v Art.- o. 1ng.-hög&., Lagercrantz & Dalén, Advokatfirma, Gustaf Artillerig. 2, 0.; r. t , a. t. Os- Adolfs torg 18 & 2OU1, C.; r. t o. term , a. t Inneh.: Juris kand. - M. W., Änkefriherrinna, valhallavägen Ivar Lagercrantz o. Auditör Hjalmar 19, 0.Dj.; r. t Dalén. Lagergréen,.lonnv o. Inez, Fröknar, Styr- Lagercrantx, Carl, Apotekare, Tyskbagareg. iriansg. 30, d.~j. g"', 0.; a. t. Osterm Axel, Vektm., Reliug. 811, Va. - H. L. F., Envoyé, Birgerjarlsg. 16, O.; - H. A., Ankefru, Styrmansg. 30, O.Dj. r. t Lagergrehn, G. L, Direktbr, Västm*annag. - Vilhelm, Fil. kand, verkst. Direktör i 16, Va.; a. t , r. t Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens D L - ~ Margareta, Frbken, Telegrafist, Vast- Khédiven, Varmdög. 16, So., r. t , mannag. 161T, Va.; r. t a. t Lagerqréhn, J. E., Vagnmakare, anst. Beri- - Anna, f., Liedberg, Fru, Kommendörsg. darebansg. 18, C., bost. Apelbergs'g. 58 3Z1', O. B"', C. - E., Fröken, Skeppareg. 46, O.; a. t. Osterm. Lagergren, Helge, Afd.-chef i Sv. LiF6rs anst Trygg, Volmaryxkullsg. 15, So. - Julia, Fröken, Flemingg. 42, K. - E H., Direktor, Kommendörsg. 46, O.Dtj. - Sophia, Fröken. Kassbr, (Aktieb. Göte- - J. E., Distriktsläkare, Uplandsg. 33, Va.; borgs bank); bost. Saltsjö-Nacka. hvard. 9-10, 1/,3-l/24, helgd. 9-10, - Anna o. Naria,Fröknar,lCungsbroplanl,K. under sommaren hvard 2-3; sjukbud - E, v. Haradsh., Birgerjarlsg. 37, C.; r. t. helst före kl. 10 f. m.; a. t Ebba. Doktor:a, Hornsg. 29 C, So.; a. t. - Gösta Erik, Ingenjör, deläg. i firman Söder Bengt Gerber & Co, Rirgerjarlsg. 32, 0. - Ebba, Folkskolel:a, Apelbergsg. 58BnT, C. - Ivar, Juris kand., ledamot af Sveriges - Ellen, Folkskole1.a. Kammakareg. 48, Va. Advolratsamfund, bost. Parmmatareg. 5, - Hulda, Fru, Valhallavagen 107, Va. K.; r. t ; kontor: Advokatfirman - Elsa. Frbken, Hornsg. 29 C, So.; a. t. Lagercrantz $ Dalén, Gustaf Adolfs Söder torg 18 cyr 20, C.; r. t , 98 74, a. t. - Claes, Grefve, Blasieholmstorg 14, C.; a. t Jacques, Jirnv. tjanctem., Centralstatio- - C. H., Grossh., Direktör, Tegnérsg. 12, Va. nen, C.; bost Villa Pnppela, Rotebro. - A. M., Husag., Handtverkareg. 46, K. - Jacques, Kapten, Ledare af.beredskaps- - A, L., Kamrer, Folkungag. 6 D, So. kåren, Riddareg. 51n1, 0.Dj.; r. t. - G. B., Kanslisekreterare, Odeng.. 58, Va , a. t Il'lottagn M., Konsulinna, Skeppareg. 7, 0. - David, Revisor i Marinförvaltn., Neglinge, - Berndt, Kriminalassessor, Ranérg. 711, Saltqjöbaden; r. t. Saltqjbbaden 478. O.Dj.; r. t , a. t. Osterm Elis, T.länsteman i K..Jarliv.-styr., Tun - Vald., Kopnian, Odeng. 37, Va.; a. t. nelg. 20 A, C.; a. t Brunkeb , r. t Ebba, Änkefru, Plemingg. 42. K. - G. H, Postexp., Malmskillnadsg. 25 B, - M. L., Ankefrii, Linnég. 17, 0. C. - G. W., Ofverste, Banerg. 5, 0.Dj. - E. V., Postexp., Praqtgårdsg. 17, SO. - M afven Lagerkrans. - Jenny, Professorska, Greftureg. 70 A, O.; Lagerdahl, C. O., Jarnvaruagentur, Uplandsg. a. t. Osterm , Va.; r. t Rolf, Roteman i 26:e roten, Dalag. 78 A', - C. E, Jarnv.-tjanstem., Tomtebog. 30, Va. Va. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Lagergren-Lagerlöf. 48 Lagergren, John, Sadelmak., Gotlandsg. 44,'Lagerkrans, Tyra, Modeaffar, Humlegårdsg. So.; a. t , O.; a C. h., Skräddare, Vegag. 15I, Va.; a. t. - Joh. Ludv., Urmak., Götg. 28 B, Sö.; bost. Vasa Humlegårdsg. 2, 0. E. E., Änkefru, Hornsg. 83, So. - Erik, Mästersamuelsg. 19 A, C.; a. t. 123; - Florence, Änkefru, Odeng. 37, Va. mottager öfvers. o. stenografuppdrag. Lagerhamn, Emil, Flaggmaskinist, Falken- Lagerkranz, J. L., Pastor, Björkvagen 13, bergsg. 5, 0.Dj. Enskede; a. t. Enskede 403. Lagerheim, F., Frih., Löjtnant, Karlavageii - se äfven Lagercrantz. 38, 0.Q.; a. t Lagerkvist, se Lagerqvist. - Rudolf, E'rih., Karlavagen 38, O.Dj.; Lagerlund, Clara, Fröken, Norrtullsg. 23, Va. a. t , r. t Lagerlöf, Erland, Advokat, Ledamot af Sve- - Anna, Frih:a, Sibylleg. 56', d.; r t. riges advokatsamfund, kontor i Central- Osterm palatsetiv, C.; r. t , a. t. Brun- - Ellen, Frih.a, Riddareg, l1 B", O., a t keb. 4110; bost. Djursholm; r. t. Djursh. Osterm , r. t. Osterm , a. t. Djursh Selma, Fru, Torstensonsg. 151v t. h, - Sven, Advokat, Ledamot af Sveriges O.DI).; a. t. Osterm advokatsamfund, kontor i Centralpa- - Alfr., f. d. Generaldir., Regeringsg. 66, latsetly, C.; r. t , a. t Urunkeb. C.; r. t , a. t ; bost. Odeng. 104v, Va.; r. t. - K. A., Lärare i sång o. talkonst, Odeng 24 42; a. t. Vasa B, Va. - Erland och Sven, Advokater, Ledamöter - G., Professor vid Stockholms högskola, af Sveriges advokatsamfund, kontor i 'l'unnelg 25, C. Centralpa1atsetIV, C.; r. t och Lagerhjelm, Maria, Fröken, Karlbergsvägen 87 15; a. t. Brunkeb. 4110; telegr.-adress: 4'7, Va. Lagerlöfvarna; kont.-tid P., Kapten, Stureg. 58 B, Ö. Lagerlöf & Huselius, f, d., numera G. Huse- Lagerholm, Nils, Bankkamrer, Roslagsg. 9111, lius' Advokatbyrå, Watirendorffsg. 1, Va.; r. t. Vasa C.: öppen 10-4; a. t , r. t. 2126, - Wilhelm, Fil. lic., Folkungag. 73 Alv, So. o Tryckfärgsfabrik: Löfholmen pr Lilje- Lagerlöf, E. F., Fortifik.lrassör, Upsalag. holmen. 13", Va. - Hanna, Fru, Brännkyrkag. 30, So.; a. t. - Elise, Fröken, Stockh. Gamla Sjukhem, Söder K.; a. t S. A., Fröken, Saltmitareg. 31, Va. - (Lagerlöw), C. H., Ingenjör, Kiingsholms- - Wilhelmina, Fröken, Porträtt- o. Genre- torg 8, K.; r. t , a t målarinna, Västmannag. 5911, Va. - Daniel, Ing., 1.ste Kontr. v. Sockerbe- -s Eftr., J., Handskhandel, inneh. Anna skattn. i Sthlm, Ringvägen 10"' (hör- Asplund, Dfalmskillnadsg. 3 B, C.; bost. net af Hornsg.), So.; a. t (Taizto) Vastmannag. 16, Va. o. Sbder A. F.. Kapten. Vanadisvagen 24, Va. - Carl, Jur. utr. kand., Drottningg Georg, Löjtn., Tjänstem. i Jarnv.-styr., (gatuhuset), längst till höger öfver går- I Karlavägen 46, 0.; a. t denn1, C.; a. t , r. t.norr 297; - Folke, Marinintend. af 1,sta graden, Grefg. telegr.-adr. : Callelake. Träffas pr tele- 411, O.Dj.; r. t. Osterm fon sakrast kl. 7,30-7,45 f. m. - J. F., f. d. Sjökapten, S:t Paulsg. 27", - Carl, Kamrer i Brandf'örsäkr.-aktieb. Fe- So.; r. t , a. t. Söder nix, Regeringsg. 76, C.; r. t N. M., Smidesverkstad, Solnavägen Il. - Frans, Kanirer, Tomtebog. 38, Va. Va. Lagerlöfs, Sam, Maskin-Byrh, Innehaf- - Ernst Emil, f. d. Stationsinsp., Drott- vare : J. Hård af Segerstad, Centralningg. 67', C. palatset, C. Telegr.-adr. maskinl lager- - Carl H., Styckjunkare, Nybrog. 73 "" Kf>; r. t ; a. t ö. g., 0. Lagerlöf, C. B., Med. dr, LinnBg. 3, Ö. - Thea, Tandlälrare, Birgerjarlsg. 321r1 Spec. öron-, näs- o. halssjukdomar; (Tryggs hus), 0.; a. t hvard. 3-1/$ 5. Anteckning till mot- - Wilhelm, Tjiinsteman i Sthlms Sjöförs.- tagn. kan ske pr telefon. Under som- aktieb., Blekingeg. 38, So. maren ändrad tid. - Johanna, Änkefru, Folkungag. 42C, So. - Leon, Målare, Regeringsg. 75 A, C.; a. t. Lagerkrans, S. J. A., Kafëidk:a, Humle ; verkst. Rådmansg. 39 B, ya. - Clara, Änkefru, Grefmagnig. 14, 0.D.. -d- oea LifPorsgkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninogatan. --

4 484 Lagerlbf-Lageistrum. Lagerlöf,H.E., Änkefru, Östermalmsg. 17", 0. 1 ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ i - Henning, Greftureg. 76A, O.; a. t. Osterm H. E,,,, Änkefru, I3raheg. 36, 0. - Jöns, Greftureg. 76 A, O.; a. t. Osterin -I Lina, Ankefru, Roslagsg. 17"', Va.; r. t (Lagerlöv), Oscar, Birkag. 2, Va. Lagerson, Lbuise, Fru, Styrmansg. 9, O.Dj. Lagerman, Ivar, Fabrikör, Norrtullsg. 7, Va. - P. G., Handelsfirma, Skohandel (inneh. - Elin, Fru, Villag. 8, O.; r. t af L. E. Lagerson o. M. Lagerson); - E., Major, Uplandsg. 72, Va.; r. t. Vasa bodar Drottningg. 10, C. (ing. fr. Ja kobsg. 18), o. Fredsg. 8, C.; a. t Axel, f. d. förste Prov.-läk., Villag. 8, Ö. ; n , r. t r. t M., Handl., Jakobsg. 18, C. - Albert F., l:e Tillsyningsman v. Hälsov.- - & Johanson, Palsvarufirma. inneh. Fru nämnden, Observatorieg. 18, Va. Louise Lagerson o. Carl G. Johanson, Lagermark, S. F., Disponent, Kungsh. hamn- Västedångg. 8, St. plan 5, K. - Lydia, Ankefru, Tegnbrsg. 4', Va. - A., Ingenjör, Grefg. 25, O. Lagerstam, Elof, Grossh., Hufvudkontor U1- - riksdal, Norrköping 2; r. t. Norrk. 1 Lagerqvist ; 2 Lagerqnist; 3 Lagerqwist ; Fabrik O. fabrikskontor Kungs- -' Axel, Adj. v. N. Latinlarov.; ~~landsg. broplan 1 K.; r. t. Kungsh. 76, a. t. 54, uppg. R, Va.; a. t. Vasa l Olof, Agent, Grefmngnig. 12, O.Dj. Lagerstedt, F. Oscar, Advokat, Bankombuds- -l Vidor, Apot., Storg. 32, O.Dj.; a. t. man, Karduansmakareg. 7, C. Osterm s Advokatbyrå, Kardiiansmakareg. 7, C.; -l Halvar E., Andre Bibliotekarie v. K. Bi- r. t. o. a. t blioteket, Styrmansg, 45, O.Dj. - J. W., Byggm., Roslagsg. 15, Va. -l Sven, Bokfor., Vanadisvagen 15, Va. - S. M. C., Doktorsänka, Karlavägen 65, O. -l E.. Cigarr- o. tobaksh., S.t Eriksg. 61, - A. L., f. d. Fabrik'ör, Eungstensg. 62, Va. K.; r. t ; bost s. g Agnes, f. d. Folkskolel:a, Sibylleg. 50 B, -l A.J.,Fabrikör,Karduansmakareg.3,C.Såg- O. verk o. Hyfleri Solnavagen 4, Bellevue. - Hj. A. A., Förrådsförv., Lifregementets -l Anna Lisa, f. Holm, Folkskolel a, Up- Dragonkasern, Sthlm 14. landsg. 54, Va.; a. t. Vasa O. N., Försäljning o. Uppköp af Skepps- -' Eva, Folkskolel:a, Luntmakareg. 52B, Va. inventarier, Fartyg o. Pråmar, Oster- -l Märta, Folkskolel:a, Dbbelnsg. 67 A, Va. långg. 5, St.; a. t , r. t l Dicken, Fru, Styrmansg. 45, O.Dj.; a. t. - Anna, Konditori, Birgerjarlsg. 31, C.; a. t , r. t. Norr l Elvira, Fru, Folkskolel:a, Vanadisvägen - N. G. mr., f. d. Larov.-råd, Karlavägen 15, Va. 65, 0. -' Nina, Fru. Piano- o. språklar a, Drott- - Carl Gust., 1:e Postvaktm., Kungsg. 8611T ningg. 95 CIV, Va. ö. g., K. G. R., Grossh., Vastmanuag. 33, Va.; a. t Lagerstrom, Bröderna, Aktieb., Klara S Vasa Kyrkog. 14, C.; a. t , r. t C. E., Guldsmed, Klara N. Kyrkog. 5, - Johan, Arkitekt, Villa Simertz, Ulfsnnda; C. r. t. Tranebergsbro 33. -l Frithiof, Handlande (viktualie-), Oster- - Axel, Banktjanstem., Odeng. 8, Va.; a. t. malmsg. 28, Ö.; bodar: Earlavagen 14, Vasa O., o. Nybrog. 25, 0. - Fritiof, Banktjänsteman, Braheg. 46, Ö.; -l Gunnar, Haudl., Greftureg. 24, 0. a. t. Osterm ' Eugen A. S., Kontrollant, Ad. Fredr. - Carl A., Boktryckare, Klara S. Kyrkog. torg 4" b. ö. g.. So.; a. t. Söder , C.; bost. Alfsjö villastad. -' Ossian, Köpman, Jakobsbergsg , O.; - Hugo, Boktryckare, S:t Eriksg. 25 A, K.; a. t. o. r. t, a. t. Kungsh l J. A., Mek, snickerifabr., Roslagsg. 29, - K., Charkuterifabr., Nytorgsa. 25. So., T7a.; bost. St. Badstug. 58', Va. -VC. L., Malare, Jungfrug. 30, 0. filial Svartensg. 16&18 (inv. Mosebacketorg), So. -I Th., Målare, Dalag. 31, Va. - F. Edv., Direktór, Frejg. 7, Va. -l A. D., Möbelsnickare, Riddareg. 17, 0.; - C. G., Egendomsigare, Kallhagen. bost. Storg. 32, O.Dj. - L. B., Flaggunderoff., Parkg 6, K. -l A.. Styrman, Sodermannag. 32, So - Ebba, Fröken, Ty~kbagareg. 3, 0. Brand- och hifförsäkrings-ahleb~laget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Lagerström-Lambert. 485 Lagerström, Jenny, Fröken, Tyskbagareg. Lagerwall, Sirger, v. Haradsh,, bost. Drott- 3, O. ningholm. Träffas i Byggnadsnamn- - H., & Co, Garn-, Vafnads- o. Sybehörs- dens lokal, Slottsbacken 6, St., 11-3; affär, Flemingg. 23, K.; a. t a. t. 2564, r t Gustaf, Grossh., uppkoper i parti lump, - Wendla, Kasshrska, Roslagsg. 401V, Va. skrot-metaller, gummiaffall m. in., -s, A., Metallaffar, kontor o. fabrik Kung- Brännkyrkag.62, So,r.t.944l1a.t.1573 stensg. 27, Va. Minuthandel Repslagareg. 4, So ; a. t. - Adele, Änkefru, Strandvägen 49, O.Dj O. Timmermansg. 36, So ; bost. Lagnell, Emil, Tjanstem i Försäkr aktie'). Hornsg. 52"', So.; a. t. S6der 351. Skandia, Birgerjarlsg. 97, Va. - David, Haiidl.,S teriksg. 17, K.; a. t 5480 Lago-Lengquist, Nils, Skriftställare, Götg - J. A., Handl., ICallhagen. 6g1, So.; r t , a. t O. M. A., Handl., Hollandarevigen 7, So., Lagos-MArmol, Juan, Doktor, Argeritinsk a. t ; bost. Katarina Bang. 6', So Minister f6r Sverige, Hofslagareg. 5, - Emil, Ingenjör, Vikingag. 121n, Va. C.; r. t Ernst Hj., Ingenjör, Dalag. 28, Va. Lagrelius, Axel, Hofintendent, Föreståndare - Otto E, Jur. kand, Advokat, Drottningg for Generalstabens Litogr. anstalt; bost. 90n1, C., a t , r. t. Norr 8 14 Sköldungag. 3, 0. - F E, Kafferosteri, Ingemarsg. 6, Va., - Elof, Kassör, Jakobsbergsg. 17, C.; r. t. bost. s h , a. t G. E., Kassörj Järnkontoret, kv. Valand, - A. C., ~nkefru, Jakobsbergsg. 1711, C.; Djursholms-Osby; a. t. Djursh. 402 a. t. Brunkeb Victor, Konstnar, L:a TTattug. 19 A, C.; - & Westphal, Ljustryckeri A.-B., kontor a. t Brunkeb Sergelg. 4, Sthlm 3, exp. s. g. 1; r. t. - T~I.~, Kallarmastare, innehafv. af Hotell 129 o. 642, a. t o Verkst. Ostergötland, Salviigrand 1 & 3, St. Dir.: a. t. 110, r. t C. E., Köpman, Valling. 38 (f. d. 26B). Lagiådet, f. d. Arffurstens palats, Gust. Ad. C. torg 1, C. - Marta, Lärar a, Greftureg. 62, 0. Lagström, A. F, f. d. Fyrmast., Katarina - Signe, Larar:a, Greftureg 62, 0. Bang. SA, So. - Ivar, Pianostämmare, Odeng. 8, Va, - Ragnar F, Handl. (spec - o. vikt.-), Sve- - Ernst R, Repr. för Wallberg., Fabr. Ak- denborgsg. 42, So. ; bost. Katarina Bang. tieb., Halmstad; kontor Brunkebergs 9A, So. torg 14, C. Laillet, A. Victor, Professor, Lararc o. hfvcr- - A. & W., Skjortfabrik och Trikåhandel, sattare i Franska, Bibliotelrsg. 12, C. Klarabergsg. 25, C.; inneh. S. A. La- Lalander & Friberg, Ingenjörsfirman, gerström, Döbelnsg. 73, Va. Kungsg. 56 C., Elektrisk installations- - Hjalmar, Tandtekniker, Tegnérsg. 1, Va., byrå. Armaturforsaljning fiån Eleka. t. Brunkeb triska Hörnan. - Joh. Aug., Tjansteinan v. Sthlms Gas- Lalin, Gunilda, Ankefru, Greftureg. 24 A', o. E1ektr.-verk, Brannkyrkag. 98l11, So. O.; a. t. Osterm Thure, Tjanstem., Ad Fredr Kyrkog. 15, Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofverinten- C.; a. t dentsämb Professor v. Tekn. Hög- - Emilie, Ankefru, Greftureg. 62, 0.; a. t. skolan, dstermalmsg. 45, O., a. t , r. t Hulda, Ankgfru, St. Badstug. 60, Va. - Carl E., Disponent, Narvavagen 18, O. - I. Ch. K., Ankefru, Karlavagen 53, 0. - H., Redaktor,af Stockholms Adresska- - Selma, Ankefru, Tyskbagareg. 3, o., r t. lender, Klara V. Kyrkog. 1111, C.; r. t. Osterm , a. t ; bost. Tegnérsg. III1, - P. A., Tekilologg. 9, Va. Va., a. t. Brunkeb. 2. Lagervall, A. F., Viktualiehandl, L a Nyg. Lambbre, Carl, Musiker, Götg. 3", So. 15, St.; ing. fr. Kåkbrinken. Lambcrg, A., Kappaffar, Vatsterlångg. 44, - Ivar O., Sibylleg. 301t v., O.; r t St.; a. t Lagerwall, Julius, Fabriksidkare; bost. Kom- - Tor, Prakt. läkare, Engelbrektsg. 23": mendorsg. 35, ; 15 sept -31 maj hvard. 8-l/~ 9, Ivar, Fil. dr, Kungsklippan 17 A, I<. 2-3; 1 juni-14 sept. hvard ; T, Folkskolel:a, Fru, Braheg. 3, 0. a. t , r. t Walborg, Fröken, Birgerjarlsg. 51V, C. Lambert, E., Agenturfirma i ryska prod, - Gerda, Gymn.-dir, Frimurdehemmet, etabl. 1873, ag. E. H. Spoerer, Grefg. Lidingo villastad; a t. Lidingb , O.Dj. BrW- ecb Lifförsakrings-Aktiebolaglatt SVEA. 13 Drottninmatw.

6 4E6 Lambert-Landen. Lambert, G. A., Civiling., Rädrnansg:82, Va. - Emil, Direktör, Regeringsg. 86, C. - Lena, Fröken, Norrtullsg. 11, Va.; a. t Knut, Premiäraktör, Järfva. Lambertz, E. T., Fil. kand., Tomtebog. 39, Va.; a. t. Vasa Mathilda, Fru, Skargärdng. 3, St. - Sven, Banktjanstem., Regeringsg. 88"', Lamby, Henrik, Civiling, Storg. 1211', O.; C; a. t a. t , r. t Elin, Fru, Greftureg. 71 I, O. - H. S. K., Fra, Döbelnsg. 17, Va.; a. t. Brunkeb Iwan, Tandläk., Stureg. 20, Ö.; a. t , r. t Boris A., Uppbördskommissarie, Karlbergsvägen 36 Ax, Va.; a. t Lamm, Oscar, Direktör, Stureg. 32, O.; a. t Agnes, Fröken, Villag. 17, O. - Ida, Fröken, Braheg. 20, O.;.a. t Julia, Fröken, Nybrog. 53, 0. - Herman, Grossh., Brunkebergstorg 24, C.; innehar firma S. L. Lamm & Son. - Leonard, f. d. Grossh., Braheg. 31, O. - Wilhelm, Hoffotograf o. Pappershandl., Braheg. 31, Ö. ; affär Stureg. 6, 0. - Carl Rob., Ingenjör, Godsägare, bost. Näsby slott, r. t. Djursh. 141, a. t. 241; ru'äsby gårdskontor r. t. o. a. t. Djursh Gustaf, Med. dr, &1ästersarnuolsg. 21, C.; hvardag. 12-2; helgdagar A. L., Tandläkare, Stureg , O.; mottagq,-tid 1-2 hvard.; a. t. Osterm Elin, Ankefru, Västerlangg. 52, St. Mathilda, Lnkefru, Linnég. 19 I', O. - S., Ankefru, Björngirdsg. 23, Sö. Lamrni, Anton, Skräddare, Valling. 21, C. / La Mode, Modeaffär, inneh. Fröken Annie Anderson, Biblioteksg , C. Lampa, Gunnar, Konstnär, Sågareg. 4, Sö. - Sven, Professor (stärbli.), Tegelbruket 2, Lidingö villastad; a. t. Lidingö Lampaffaren Ettan, iriceh. Fröken Amalia Johansson, Observatorieg. 1, Va. Lampell, J. M., f. d. Grossh., Birgerjarlsg. 129IP, Va.; a. t. Vaca S3 44. Lancén, Sigrid, Gymn.-dir., Braheg. 52, Ö.; r. t von der Lancken, E. K., Fru, S:t Eriksg. 94"I, Va. - E., f. 6: Understäthållare, ~stcrrnalms~. 30, O. Land, Clara, Fru, Agneg. 27', K. - K. D., Styrman, Hornsg. 62, Sö. Landahl, M., Fru, Uplandsg. IS1, Va. - Gustaf, t. i. Notarie i Järnvägsstyr., Dalag. 52, Va. - M. G., Postexp., Uplandsg. 48, Va. Landahl, Georg, Förstestat.-skrifv. v. Statens jarnv., Björngardsg. 16 A, Sö.; r. t Landau, Gustaf, Agent, Valhallavägen 31, Ö. - J., valhallavägen 31, O. Landberg, J. T., Artist, Karlbergsvagen 49, Va. - Ejnar W., Civiling., Skeppareg. 35I, Ö.; a. t Tora, Fru, Odeng. 4, Va. - Ludw., Grossh., Grefg. 9, O.Dj.; a. t E. M., Handelsidk:a, Högbergsg. 26 C, Sö. - Anna, Herrekipering o. Kortvaruaffär, Bellmansg. 26, Sö.; a. t : Jonsson, klek. verkstad o. Metallfabrik, Björngärdsg. 17, Sö. - S. R. E., Stallmästare, Inedalsg. 9 B, K.; a. t. Kungsh Fredrik, Prästgårdsg. 1gXv, Sö.; a. t. Söder Landblom, Aug., ~~ent, Vidarg. 1, Va. Landby, H. V., Larov.-adjunkt, Birkag.12, Va. Landegren.Algot, Cigarraffar, Riddareg. 28 o. 33, 0.Dj.; a. t , r. t A., Grossh.,,Kommendörsg. 39, ]/s tr. t. v., O.; a. t. Osterm C. H. V., Kapten v. Göta lifgarde, Karlaplan 3 A, O.Dj.; a. t. Osterm Emma, Dalag. 44, T7a... - Camilla, Ankefru, Braheg. 37, 0. - E. W., Ofverstinna, Karlaplan 3, A, Ö.Dj. Landelius, M. K.,H., Folkskolel:a, Oster- malmsg. 11, 0. - I. C., Kungl. Hofkonditori, Strandvägen 7 A, Ö.; filial Storkyrkobrinken 16, St. - H., e. o. 1lofr.-not., Linnég. 42, 0. - Conrad, Kamrer, Beridarebansg. 17, C. - H., Kassör i 8.-B. Sthlrns Handelsbank, Kommendörsg. 42, 0.; r. t Sv. F., Köpman, Dalag. 2011, Va.; r. t , a. t. Vasa Q A. K. A., Lärar:a, Ostermalmsg. 11, Ö. - Gustaf, Löjtn., Birkalund, SundbyBerg; a. t. Sundbyberg Jenny, Ankefru, Artillerig. 28 BIx, Ö. - Thore, Rörstrolndsg. 30AnX, Va.; a. t. Vasa / Landén, J., Agent, Smålandsg. 42, C. - Aug., Direktör, Smälandsg. 201, C. - Gustaf, Frisör, Osternialmsg. 14 B, O. - Anna, Fru, Syateljé, Ihottningg. 91, Va. - Anny, Fru, Hygien. ansiktsbehandl., Manicure, Pedicure, Norrmalmstorg 3, C.; a. t , r. t Cl., Fru, Valling. 25, C. Brand- och Liff~rsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 , LandBn-Landsberg. 487 Landen, Vivan, Fru, Platsanskaffningsbyra, Landgren: J. A. F., Inkass. v. Sthlms Gas- o. Ostermalrnsg. 14 B. O.; a. t E1ektr.-verk, Folkungag. 91 BI1, So. - Rudolph, Ingenjör, Vanadisvagen 29111, - N. P., Kassör, Vasag. 6, C.; bost. Solhem, Va.: r. t Spånga; a. t. Spånga 4. - Sven, Ingenjör, Surbrunnsg. 2611, Va.; a. t. - Elisabeth, Larar:a, Malmskillnadsg. 35, \lasa 5247, r. t. Vasa C.; a. t Ottq VI, Landskamrerare, Engelbrektsg. - E. W., Målare, Volmaryxkullsg. Il, Sö.; 10, 0.; r. t a. t. Söder C. A., Polisöfverkonst., Karlbergsvagen - Berta M., Postexp., Handtverkareg. 10, K. 74, Va.; a. t. Vasa Anders, Skräddare. Mästersamuelsg , - & Lundin, Rak- o. Frisérsalong, Rege- C.; a.,, t. Brunkeb ringsg. 9, C.; a. t A. A., Ankefru, Kungstexisg. 48, Va. - Nils, Skräddare, Folkungag. 93, Sö. ; a. t. Landin, Curt, Byråchef, Tunnelg. 19 BIIX C. - Johan Gustaf, Slakteriidk., Götg. 81, Sö. - Gustaf, Disponent, Dalag. 2, C.; r. t. Landeqius, Oscar, Blomsterhandel, Drott , a. t ningg. 11, C.; a. t , r. t , - Fanny, Folkskolel:a, Brännkyrkag. 27, telegr.-adr. Blomrnpr; bost. Kungsholms- Sö. torg 51V, K.; a. t. Kungsh. 452, r. t. - Knut, Ingenjör, Vastmannag. 25n,b,, Vu. Kungsh John, Kem. tekn. Ingenjör och aukt. - Emil, Drottningholmsviigen 12 A, K.; Hand,elskemist i Stockholm; bost. Grefg. a. t. Kungsh. l , 0. Dj.; träffas å Kem. tekn. byran, Lander, Fritz L. E. O:son, A.man. i Förmynd.-! Drottninggatan 40, C., säkrast kl. 1-3; kamm., Braheg. 25, 0.; a. t , kl. se Kem. tekn. byrån Carolina, Matvaruaffiir, Krukrnakareg. 20, - Gustaf O:son, Amanuens, Karlbergsvä- Sö. ; a. t gen 24, Vu. - J. b. Skriidd., Jungfrug. 35, Ö. - Lilly, Fröken, S:t Eriksg. 90, Va. - A., Telegrafist, Vastmannag. 43, Va. - O., f. d. Lok.-förare, S:t Eriksg. 90, Va. - C. O., Uppbördsman i 29:de roten, S:t Landergren, Anza E., Doktor%, Karlbergs- Eriksg. 43, K.; a. t. 196?8. viigen 61, Va. - Olof, Urmakare, Braheg. 26, d.; a. t ; - Ebba, Fröken, Bergsg. 1, K. bost. Alkistan. - Nathalia, Fröken, Köpmanbrinken 10, St. - Carl O.,..\;erkm., Grefmagnig. 16, Ö.Dj.; Landerholm, K. G., Byggm., Drottningg. a. t. Osterm , C. Landkvist, W. F., Birgerjarlsg. 109 B, Va.; Landewall, Gust. Erik, Byggnadsinspektör, a. t. Vasa Karlavägen SO, d.dj. Landrnann, H. Su Söhne, Karlbergsvägen 52", Landfeldt, J. W., Farghandl., Handtverkareg. Vu.; r. t ; Telegr.adr. hopf fe nu. 15, K.; bostad Garfvareg. 3, K. Landmark, S. A., f. d. Vaktm., Greftureg. - G. Aug., Målare, firma Landfeldt & Co; 36 B, 0. bost. Roseng. 4, Vu.; verkst. Lunt- - Karl Aug., Öfvermaskinist v. Sthlilis makaïeg, 8, C.; rums-, dekorations-, Vattenverk, Götg. 96, Sö. möbel- o. skyltmålning. Landorff, E., Grossli., Ynglingag. 13,Va. -- Joh. H., Prokurist, Hvilan, Mälarhöjden; Landquist, John, Fil. dr, Knngsklippauii A, u,. t. Petersberg 47. K.; a. t. Kungsh Landgren, Axel, Apotekare, Karlavagen 34, - C. A. E., Kyrkoherde, Högbergsg. 17,. o. j so. - P. A. H., Banktjinstenian, Ringvagen - Elin Wagner-, Kungsklippan 7 A, K. 133, So. Landqvist, Axel E., Pastighetsäg., Rör- - Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt:a, strandsg. 50, Vu. Blalmskillnadsg. 35, C.: a. t Térese, Fru, Odeng. 56, Vu. - Hanna, Doktora, hlalmskillnadsg. 35, - Rud., Skeppsmaklerifirma, Befraktn.agen- C.; a. t , r. t. Norr 143. tur o. Spedition, Skeppsbron 201, St. - Karl Gösta, Fil. dr. Norrtullsn. 24lIX, Va. - & Co, G., Tnlläkeri, Skeppsbron 36, St., - Clara, Fru, ~rottnfng~. 73 C" C. a. t r. t Karin, Gymnastikdir., &lalmskillnadsg. - H. A., i2k,ire, Esplanaden 17, Tellusborg. 35, C.; a. t Midso rilmarkraiisen. - Ivar, Ingenjör, Kammakareg. 8,Vu.; a. t. Landroth, S. G. E. P son, Bokh., Johan- Brunkeb iiesg. 28, C. - P. G., Ingenjör, Haildtverkareg. 10, K. Landsberg, C. W., Jakobsg. 20, C. - wh Liffdrs%krings-Aktiebolaget SVEA. i3 Broai

8 488 Landsföreningen IOr kvinnans politiska röst.,,.,-,. Landsföreningen för kvinnans politiska röst Landtbruksstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, ratt, exp. Lastmakareg. 6, C.: a. t. östra ing., Sthlm 2; registratorskon , r. t. Norr 6 00; sekr.: E. Bo- toret öppet 1/all-11~4. heman, Karlavagen 46, Ö.Dj.: a. t. Landt bruksveckans Byrå, Norrmalmstorg 3, Osterni. 3358, r. t. Osterni. 87. C.; r. t Landsföreningen for Sveriges Tobakshand- Landtegendomsnamnd, Sthlms Stads, Myntg. lare, N. Smedjeg. 3G, C. 4", St. Landskansliet, Stockholms lans, Brunke- Landtförsvarsdepartementet, Mynttorg. 2, bergsg. 6, C. Exp.-tid kl. 10 f. m.-2 Sthlm 2. e. m.; Landssekr. mottagn.-tid kl. 11 Landtmannabladet, se Lantmannabladet. f. m.-l e. m. Landtmanna- och kreditkassan, D. Arono- Landskontoret, Stockholms lans, Brunke- witsch & Co., Kommanclitbol., hufvudbergsg. 6, C. Exp.-tid kl. 10 f. m.-2 kontor: Arsenalsg. 8 D, Sthlm 15, afe. m. Landskamrerarens mottagn.-tid delningskontor: Yasterlångg. 17, St. kl. 11 f. m.-l e. m. Landtmaterikontoret, Sthlms lans, Brunke- Landsortspressens Stoekholmsredaktion, bergstorg 1511', C.; öppet alla helgfria Drottningg. 23"I, C. torsd., fred. o. lörd. kl. 10 f. m.-l e. m. Landssekretariatet (Styrelse för Landsorga- under juni, juli o. aug. samt kl. 10 f. m. nisationen, samorganisation for Sveri- -2 e. m. under jan.-maj o. sept.- ges fackligt organiserade arbetare). dec.; r. t Exp. Landsorganisationens hus, Ban- Landtm%teristyrelsen,Kungl.,V. Tradgärdsg. husg. 16, C.:r. t. 178,a. t , Sthlm 16; r. t. 9 OS, , ;l Ordf.: Herrn. Lindqvist. Kassör: Ernst kl. 10-4; arkivet 10-3, sommaren 10 Söderberg, Sekr.; Arvid Thorbprg. -2; r. t. 9 03, , Landstormqförening, se Stockholms kvinnors -s Undervisningskurser, Artillerig. 60, Ö. landstormsförening. Landzén, Marta, Folkskolel.a, Birkag. 12, Va. Landstormsinans beklädnad, se lironprinses- - Oscar, Lokom.-för., Tavastg. 15, So. sans centralråd. Lang, Hjalmar, Bokh., Uplandsg. 68"', Va.; Landström, C. J. D., Bokför. (Maskinaffar~ii a. t. Vasa Champion), Tegnbrsg. 1, Va. - Hilma, Fröken, Observatorieliinden III1, J. O.,Byggnadsing.. Rörstrandsg. 18, Va. Va.; a. t. Vasa 40. K. E., Ryrächef, Kungsholmsp. 4, K. - Olga, Fröken, Malmskillnadsg. 41 A, C. - K. G. Birger, Fil. kand, Aman., Karlbergs- - Axel Grossh, Ramnäskättingar, Flott- vagcn 44, Va.; a. t. Vasa sdiden, Dir. för ostra Makadamverken, - C. G., Hyrkusk, St. Badstug. 47, Va.; a t. Odeng. 9211, Va.; r. t. 4278, a. t , r. t. 5 56; bost. Tegnérsg. 1, Va. - Josef, Kammarmusikus, Kv. Morgonsolen - Ernst, IZassör, Smålandsg. 40, C. 12, Lidingö Villastad. - C. Emil W., Musiker, Grefmagnig Edvard, Målare, Handtverkareg. 32, Ii.; o.,. Dj. bost. Sthlmsvagen 11, Råsunda. A., Ankefru, Uplandsg. 62, Va. - Gerda C., Skolförest:a, Prastgårdsg. 16"', - Augnsta, Ankefru, Briinnkyrkag. 14 B, So. So. - J. E., Bkriidd., Linnég. 39An.b, Ö.; a. t. - G., Ofvering., Roslageg. 17, Va.; a. t Landtarbetsgifvareforeriingarnes Fullmak- - Augusta, Änkefrn, Sigtnnag. 4', Va. tige, Kommendörsp. 2, d.; a. t Larigburg, Gunnar, Amerikansk Gummi- Landtbruksakademien, Mastersamuelsg. 47, import. Goodyears Generalagentur, Sthlm 3. Kontor och utstallning Birgerjarlsg, -s Experimentalf~lt,utornRoslagstull;post- 37 & 39, C.; r. t , a. t adress Experimentalfiltet. Bost. Stocksund; r. t. o. a. t. Stocks s Förvaltningskommitté, Mastersamuelsg. - Helmer, Grossh., Birgerjarlsg. 8, 0.; bost. 47, Sthlm 3. Grefg. 69, 0. -s Handlingar och Tidskrift, Mastersa- - Per, Idrottsmagasinet, H. K. H. Kronrnuelsg. 4711, Sthlm 3. prinsens Hofleverantör, Birgerjnrlsg. 5, -s 31useum, Experimentalfältet, utom Ros- Sthlm 7 ; r. t , a. t ,, lagstull; helgfria tisd., onsd., fred. - H. B., Ankefru, Rådmansg, 16I, o. lördagar kl. 12-3, sön- o. helgda- Lange, J. E., Agenturfirma, Osterlangg. 6, gar 1-3, fritt. St.; r. t , a. t ; inne1i:s LandtbrnksklubbeniStockholm, adr.sthlm2. bost. Dalag. 41, Va. Landtbruksförsakringsbolag: - Earl R, Bnnkkamrer, Saltsjö-Nacka; a. t. Ocean. Storkvrkobrinken Ilr1. St. Nacka 87. r. t. Jaila 38. Brant!- och Liffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Brottninggata

9 Lange-Larsson. 489 Lange, Hj., Bokh., Kaptensg. 15, l,'~ tr., Lantz, Daniel, Damskrädd., Hamng. 36, C.; O.D~'.; a. t. Osterm a. t. 2' Hulda, Cigarr- och Pappershandel, Do- - Nils, Hoflakej, Slottsbacken 2, St. belnsg. 63, Va.; a. t. Vasa NilsR.,Ingei~jör,Telefonanlaggn.,Jakobs- - George, Direktör, A.-B. Pumpseparators g. 28, C.; r. t , a. t ; bost. svenska f'ors..afd., Igeldamsg. 6, K: Klara S. Kyrkog. 4", C. r. t , a. t ; bost. Storangen. - Alfr., Kaféidk., Norrlandsg ö. g, C.; - Anna, Fröken, Kommendörsg. 23, 0. a. t Thor, Ingenjör, HUgalidsg. 46 B, Sö. - W., Tullvaktm., Genvägen 11, Enskede. - Gustaf, Kontorist, Drottningholmsvagen Laquist, Anna,. Fru, Odeiig. 58, Va.; a. t, 5 B, K.; r. t Vasa 27 69:.- S. N., Kontorschef, Villag. 4, O. - Orvar, Ingenjör, Grefinagnig. 18, Ö.Dj.; - Olof, Lärare, Götg. 97, Sö. r. t Maria, Sjuksköt:a, Katarina sjukhus, Sö. Larka E. L., f. d. Guldsmed,Drottningg. 81 B, - se afven Lannge.,. ta. Langenberg, E. E., Ankefru, Dalag. 39, Ta. - Beda,Exam.Sj~ikgymn.,Greftureg.24B,O. von Langenberg, G.,Försäkr.-tjänsteni., Kruk- -s, W., Aktieb, hngbatsexpedition & Spedimakareg. 50, Sö. tionsaffar, Skeppsbron 10, St. Langenskiöld,,K., Frih., Jur. dr, Karlavii- - W., Ångbåtskommissionär, Karlavagen 44, gen 29, 0. O. Qj.; kontor Skeppsbron 10, St. Langer, O., Verkm., Drottningholmsvagen Larm, Carl, 1:e Vaktm.,. Arkivg. 3, St. 1Z1I1, E. La Rose, Blomsterhandel, Stureg. 30, Ö.; Langlet, Filip, Civiling., Lär. vid Tekn. Hög- a. t , r. t skolan, Birgerjar1.g. 95, Va. Larsen, Severin, Direktör, Birgerjarlsg. 321V, - Valdernar, Redaktör i Aftonbladet, Grefg. O. (Tryggs hus); a. t , O.;,a. t. Österrn Thorvald, Musiker, Linnég. 65, O.Dj. - Ch. V., Ankefïu, Tomtebog. BB, Va.: Larsén, J. C., & Co, Bleck- o. plåtslageri, a. t. 251 G7. Lamp- o. lyktfabrilc, Skeppslaniernor Langseth, Joh. E., Förrådsförvalt., Franska. med certifikat o. Metalltryckeri, Oster- Värdsh., Stora vigen 42, Ö.Dj. långg. 43, St. Se annons sid. 51. Lanner, Fritz G., Grossh., Tjärhofsg. 34, Sö. - Olaf, $ Co, Civil- och Uniformsskrädderi, - Vald., Handelsres.,Sk%neg. 51,Sö.;r.t Vasag. 36", C.: a. t Lina, ~nkefru, Västmannag. 15In t. h. - J. Chr. V., Dicp., kontor Uplandsg 7, C.; - Alexander, Katarina Bang. Il, Sö. r. t. o. a. t. 5304; bost. Enskede. Lanners, Manfred, Afd-chef, Vikingag. 13', - (LarssQn), R., Fil. lic., Läroverksadj., Va.; r. t Svedenborgsg. 7, Sö. Lannersteclt, C. G., Snickare, Braiiiiltyrkag. - F. J., Kungl. Kammarmusiker, Grefg. 144, Sö. 31, O.; a. t. Osterm Lannert, G. A., Fil. dr, Pipersg. S", K. - J. W., Köpman, Torsg. 48 An', Va.; r. t. Lannes, Carl, Handl., Torsg. 2, C. Vasa Frans, f. d. Iiontrollör, Mariag. 16 A: Sö. - N., Operasång:a, Storg. 44"I, O.Dj. Lannge, I. W., Köpman, Hornsg. 47, Sö. -- E. G., Sekret., Regeringsg. 105, C. lxrsson ; 2 Larson. --p- - se äfven Lange. -2 C. F., Agent för Hellefors Bruks Aktieb., Lannmark, Joh. K:son, Fabrikör. Mek. Uplandsg. 38, Va. Verkst. Rosenlundsg. 20, Sö.; r. t , -1 August, Agenturaffar, Greftureg. 50 A, a. t ; bost. GCitg. 20n1, Sö.; a. t. O.; a. t. Osterm Söder l Bröderna, & Co (E. F. Larsson och A. - A., Verkm., Pristgårdsg. 23, Sö. Larmon-Orttin), Skeppsbron 24, St. Lans, S. A., Lo~omotivfor., Torsg. 52'5 Va. Agentur-, inkasso- o. bankir-affarer; Lantau, A. N., Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. Agentur for Amerikalinier: Donaldson- 13, C.; affär Vasterlångg. 54, St. Linien, L!?land-Linien, Hamburg - Lanthén, Anna, Fröken, Lsrnp-, lysolje- o. Amerika-Linien, Bremen-Linien (Nordbosättn:affar samt fiskredskapshandel, deutscher Lloyd), Holland-Amerika- Arsenalsg. 3, C. Ziiien, Red-Star-Linien och Royal-Li- I~antmannabladet, Aftonbladets bilaga f6r nien till Amerika och Canada, Unionodling och näringsflit. Reda kt io ii s- Castle Linien m. fl. till Sydafrika, by rh: Klara V. Kyrkop. 7, 3'12 tr., Orientlinien m. fl. till Australien, Ost- Sthlm; r.t.194,a.t.85. Hnfvudkon- indien m. fl., Royal Holland Lloyd, tor: Klara V. Ryrkog. 7, Sthlni l. Royal mail och Pacific-linjen m. fl. till d- sch Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 490 Larsson. 1 Larsson ; 2 Larson. -- I I Larsson; 'L Larson. Sydamerika o. Västindien; till kontoret -l Per David, Byggnadsing Vidarg. 3, Vu. a. t o., r. t ; till bostaden, -l Sigfrid, Byggnadsing., s$61dungag. 8, d.; Villag. 17, d., a. t r. t a. t. 19'290, r. t. Osterrn SommarbostadFrankenburg; a. t.skuru- -I Martha, Centralförmedlingen, Jakobsg. bro , C.; r. t , a. t Sarri. Aktuarie i Statistiska centralbvrån. -l Amanda. Cigarraffar. S:t Eriksn. " 24. K.. >, - ~kkmakareg. 46"', So.; r. t : r. t J., &Co, Annons- o. platsbyrå, Malmskill- -I E., Cigarr- o. tobakshandel samt Bosattnadsg. 38, C. ningsaffar,hornsg. 29 C,So.; r. t Anna, bitr. Arbetsförest:a, Flemingg.22, K. -l Elis I., Civilingenjör, Regeringsg. 49 II', Carl, Artist, ateljé Riddareg. 28, O. C.; a. t. Brunkeb Aug., Assist. v. Telegrafv., Dalag. Knut, Civiling., Tomtebog. 3lV,Vu.; a. t Vu. Vasa Oscar, Assist. v. Telegrafv., Dalag. Carl, Direktör, Braheg. 24. O. Vu. J. P.. Direktör. Tallinc. 44 (f. d. 32). C. -1s Automatfabrik, Prastgardsg. 29 & 31, Sö. -2 & Co, Uno, Automobiltirrna, Linnég 41, O. so. -l G. E., Bageriidk., Nynas 12, Liljeholmen. Alfr., Disponent, Pilp. 48, K. -W.. Bankokommissarie. Villa Nvbo. Söder- 'törns villast.: r. t. ' öd ert öb 18. -l Erik, Banktjänsteman, Rörstrandsg. 36, Vu.; a. t. Vasa Magnus, Banktjanstemaii, Stureg. 26, Ö. -1 Sam. Banktiansteman. norr lands^. 16. C.: u, a.' -.. t. ~runkeb ~ -1 A., f. strömberg, Barnmorska, Rege- ringsg. 49, C.: r. t. Norr Jenny, Barnm., Skåneg. 15, Sö. -1 Otto, Bildhuggare (trä o. gips), Kammakareg. 52,.. Vu.; a. t Bost. Alfsjö gård, Alfsjö. -1 E. A., Biljardag., Badstug. 5, Sö. -2 Clara, Bokf'ör:a, kr. Qranås 4, Lidingö villastad: r. t. Lid:ö ~arl, ~ok~rlagsex~ed., Klara Ö. Kyrkog. 12n,b,, C.; r. t , a. t Carl, Bokforlägg. (Utgifvaie af Stockholms Handelstidnind. Klara 6. Bvrliog. 12, C.; a. t. o. y' t. -z A. F., Bokh. hos Postsparbanken, Döbelnsg. 5', C.; a. t. Bfunkeb E., Bokh., Prastgårdsg. 15 An, So. -1 H. D., Bokh., Margaretavagen 15,Enskede -1 Nils,Boktryckare,firmaStocltholms-Tryc. keriet, Scheeleg. 17, K.; a. t ; bost Kungsklippan 7 B, K.; a. t. Kungsh l Axel E.. Disaonent. Norrtullstz. 8 A. Vu.: -, r. t : H., Distriktschef, Tomtebog. 441n, Va. -l A. F., Fabriksmastare, Hagap. 18, Va. -l J., Fabr., Sergelg. 4' ö. g., C. -l R., Fabr., Kammakareg. 44, Vu.; a. t ; bost. Valhallavägen , Va. -l P. O., Fastighetsag., Vidarg. 3, Vu.; a. t. ',,,n r>* LWI 01. -l Yngve, Fil. dr, Villa Mullberget, Nedre Manilla, O.Dj.; r. t , a. t l G. Adolf, Fil. kand., Amanuens i Sthlms stads Statiska kontor, Vanadisvagen43, Va.; a. t , r. t. Vasa l P. O., Finsnickeri, Stureparken 1, O. -l Oscar, Folkskolelär., Heimdalsg. 4, Vu. -l Per, Folkskolelar., Vastmannag. 17 A. Va. -l Augusta, Folkskolel:a, Döbelnsg. 71,Vu. -l Gertrud, Folkskolel:a, Baldersvagen 7, Enskede; a. t. Ensii l Lvdia, Folkskolel:a, Reymersholm, Liljeholmen. -' Maja, Folksko!el:a, Heimdalsg. 4, Vu. -S Maria. f. Thorelli.Folks1tolel:a. Piltz. 50. K. ~melk, Fru, st;reg. 34, Ö.; a. t.-osterm Axelina, Fru, inneh. Wienerfabr:~ Plymförsilin. o. Motlema~asin. -. Sturevlan -l Olof, Boktryckare, Skeppareg. 12I,O.Dj.; Is1, 6. a. t % Elin F., Fru, Heimdalsg. 3, Va.; a. t. -l Alf., Byggm., Kyrkogårdsvägen Il, En- Vasa skede. Emma J., Fru, Bergsg. 37A11, K.; a. 6. -l F. G., Byggn~., Norrlandsg. 3, C.; r. t. Kungsh ; a. t. Brunkeb %ath., Fru, Banérg. 4*, Ö.Dj.; a. t ' Gust., Byggm., Renstjernasg. 16, Sö. -l Sofia, Fru, Tavastg. 18, Sö.; a. t. Söder -l Johan, f. d. Byggm., Upsalag, 5, Vu l K. G., Byggm., Florag. 15, 0. -"ophie, Fru, Artillerig. 30I O.; r. t l E., Byggnadsing., Folkungag. 103, Sö.; a. t. -"lfhild,., Fröken, Tyskbagareg. 1OIV, d.; r. t. Osterm Brand- och Lif$öra3kring~-AktieboI~get SVEA. i3 Drotfninggatm.

11 1 Larsson ; 2 Larson. I i cailarson. Larsson l Alwa,Frökcn, inneh. Hu~h%llsskolan City, -l Andreas, Handl. (viktualic-), Uplandsg. Nästersamuelsg. 3, C. 45, Va.; bost. Observatorieg. 6I, Va. Brita, Fröken, Skeppareg. 8 Iv, Ö.Dj.; a. t. -q. Aug.. f.d.handl., Malmskillnadsg. 26,C. Osterm C. R., Handl., Badstug. 38, Sö.; a. t ; HiMa, Fröken, Skeppareg. 81V, O.Dj.; a. t. bost. Timmermansg. 2, Sö. Osterm l E. A,, Handl., Dalag. 39, Va. -' Ida, Fröken, Drottningg. Il"', C. (Abe- -l Helmer, Fredric Eens Eftr., Handl., Val nius' kontor); a. t , r. t hallavigen 105, Va. -' Lizzie, Fröken, Skepparcg. 6, O.; a. t. -l J. A., Handl., Björngårdsg. 9 E, Sö l J. W., Handl., Skärgardsg. 13, St.; r. t. -' Magnus Förrådsbokh., Erstag. 26, Sö.; Staden 5; bost. Skaraborgsg. 10, Sö. a. t. göder l Karl, Handl. (garn-, väfnads-, trikå- o. -l E. L., Försakringsiiisp., Hornsberg, hvitvaruaffär), Barnhusg. 12, C.; butik ddamsberg, K. Drottningg. 73 C, C. -l Thomas, Försäkringstjanstem. (Liff6rs.- -l L. H., Handl. (konimissionsaffär),hötorgsanst. Trygg), Skeppareg. 22, Ö.Dj. basaren 10, C. -l A., Förvaltare, Danviksg. 5, Sö. -l L. J., Handl. (viktualie-), Nybrog. 15 A, Ö. And. Gust., Garn-, Vafnads- o. Hvitvaru- -1 P. A., Handl., Mariag. 16 B, Sö. affär, Fleniiligg. 13 o. 48, K.; Söder- -l P. Gotth., f. d. Handl., Kungsholmsg. 1311, mannag. 19, Sö.; Roslagsg. 16, Va.; K. Folkungag. 97, Sö.; bost. Saltsjöbaden; -l Reinhold, Haiidl. (kött- o. fläsk-), Vasaa. t. Saltsjöb hallen, Vu.; a. t , r. t ; -l Wilh., Gasniast., Ropsten, Vartan; r. t. bost. Vegag. 4, Va.; a. t ankii. Osterm l Johan, f. d. Hemmansag., Skaraborgsg. -l Fredr. Wilh., Gjutinast., Långholmsg. 10, Sö. 10 H, Sö. -l L., Hoffotograf, Hnmlegårdsg. 21, O.; -l Nils, Glasmästare, Klara N.Kyrkog. l5,c., bost. Baldersg. 6, 0. -W. J., Godsig., Parkg. 2, K.; r. t l Frans Edward, Hofmäst., Sibylleg. 11, O. -l P. A. L., Godsiig., Rörstrandsg. 40, Va. -s Wilh. F., Hofslagare, S:t Eriks Bryggeri; -l A., Grossh., Tegnérsg. 14, vu.; a. t bost. Bergsg. 37A11, K. -l A. Gustaf, Grossh., Karlavägen 36" Ö. -a Clara, Hotell, Birgerjarlsg. 23, C. -a Adler, f.d. Grossh.,Strandvägen 99,ö.h.; -l L. E., Husägare, Hornsg. 12, Sö. a. t , r. t l N., Hyrkusk, Döbelnsg. 54, Va. -$ Alfr.,Grossh., Odeng. 1061V, Va.;r.t l Jacob T., Häradsh., Tunnelg. 20 Blv C. -l E. F., Grossh., Bankir, Villag. 17, 0.; fir- Alf., Ingenjör, Norrtullsg. 24, k.; t. ma Bröderna Larsson Ss C:o, kontor Vasa 8163, r. t Skeppsbron 24, St.; till bostaden a. t. -l Alfr., Ingenjör v. Rosenviks varf, 55 24, r. t ; till kontoret a. t. 66 A IT, So och r. t Sommarbostad: -l Anders, Ingenjör, Inedalsg. 21, K. Frankenburg; a. t. Xkurubro 61. -l Eman., Ingenjör, Dalag. 26, Va. -' N. J., Grossh. o. Egendomsmäkl., Dö- -l Herman, Ingenjör, Upsalag. 5, Va. belnsg. 53, Vu.; a. t , r. t l Hj., Ingenjör, Parkg. 8, K. -l Oscar F., Grossh., Karlbergsvagen 11, Vu. Ivar O., Ing., Dir.-assist. i Svenska Ar- -% Victor, Grossh., Dalag. 7, Vu.; a. t , betsgifvaref'or., bost. Storängen; r. t. r. t. Vasa Storangen 29. -' Victor, Grossh., Johansson &. Carlandersj -l J. Aug., Ing. vid Bolinders Mek. Verkst., Afde1n.-kont., Lager af Korsetter o. Parkg. 8, K.; a. t. Kungsh Reformlif, Vasag. 14, Sthlm 1. -l J. V., Ing., Rådmansg. 88, Vu. -l Maria, Gymnastikdir., Hornsg. 29 B, Sö.; -"agnar E., Ingenjör, kontor Drottningg. a. t. Söder T C. (fabrik i södertälje); r. t. -l Alb., Handelsbitr., Ostermalnisg. 39 III,Ö.; 52 90, a. t o , bost. Karlaa. t. Osterm vägen 85, Ö.; r. t. lo 90. -"lin, Elandelsidk:a, Pilviigen 1, Grölidal, -l C.,R. F., Inkasserare, Ostermalmsg. 33, Lilieholmen. O.: a. t. 1x l ~ohaina, Handelsidk.a, Greftureg. 72, 0.' rik,' ~nkasserare, Tunnelg. 14I, C.; a. t. -' C. A., Handelsres., Torsg. 40' ö. g., Va./- Brunkeb ' Wald., Handelsres.. Rörstrandsg. 52I7, Vu. -l Eduard, f. d. Inspektor, Observatorieluri- -g A.. Handl. Hö~alidss 44. So. l den 1'. Va.

12 I 492 Larsson. 1 Larsson ; 2 Larson. I l Larsson; 'L Larson. l -l Olof, Jur. kand., Praktiserande jurist, -a Gunnar, Med. kand., Kungsholmsg. 4V, Malmskiilnadss. 11. C.: a t r. t. l K.: a t. Kunmh l J., Metallfabr., Sergelg. 4 I ö. g, C. -l Gnstaf, Kaféidk. laröna stugdn), Kyrko- -l John W., Musikdir., Organist i Katarina gårdsvag. 46, Ensliede: a. t Ensk. ' kyrka. Tiarhofsp. 5lV, So.: a. t ' E.- W.. & o. Kammarskrifv.. Master- 1 r." t. söder 4 58;., samulsg. 30, C. -l L. P., f. d. Målarmast., Linndg. 31, O. -l John S., e. o. Kammarskrifv. i Uppb.- -l Wilh., Xålarmäst., Kungsholi~isg. 20, K. verket o. Postexp., Kl. Norra Kyrkog. -l & Sundberg, Målarmast., Parkg. 10, K. 27, C.; a. t l Frans, Möbelaffär, Hornsg. 29 D, Sö. ; -l Hugo, Kamrer i LifEirs.-bol. Svecia, Svea- a. t vägen 100, Va. -l Eskil, Organist, Baldersg. 8 A, O. -l Karl Joh., f. d. Kamrer, Karlbergsviigen -l J. Aug.,Ornament~bildhugg.,Surbrunnsg. 2411', Va. 4 ö. g., Va.; bost. Baldersg. S A, 0. -* C. A., Kassör, Dalag. 27 II1, Va. -l Alex., Papper en gro^, Repr. Sundsvalls D. E., Kassör, Fiskareg. 9, Sö. Cellul. A.-B., Hjerpens Pappersbruk, Otto E., Kassör, Torstensonsg. 91V, Ö.Dj. Fengerfors Bruks A.-B., Dalle Freres -l Dath, Kontorist, Tegndrsg. 21, Va.; a. t. 85 Lecomte m. fl., Rosenbad 2, C.; r. t , a. t l Eskil, Kontorist, Klara N. Kyrkog. 15, C. -l J.L.,Polisöfverkonst., Fridasborg, Braim- -l Filip, Kontorist, Davidbagaresg. l5", C. kyrka ; postadr. Sthlm 20; a. t. En- -l P. E. T., Kontorist, Södermannag. 52, So. skede l Ture Aug., Kontorist, Baldersg. 8 A, O.; -l E. Ludv., Förste Postexp., Blasieholmsa. t torg 9, C. -l Axel, Kontrollör, TegnBrsg. 21, Va.; a. t. -a N., Postexp., Karlbergsvageii 47 hli1, Va l Anshelm, Prakt. läkare, spec. Oron-, Nas- -'s, J. E., Korgfabrik, Jakobsbergsg. 33, C.; o. Halssjukd. Hvard. 9-10, 3-4, a. t ; affär s. g. 43. helgd Under sommaren l juni -l C. V., Kyrkoherde, Parmmatareg. 1, K.; -10 sept. alla hvard., utom lörd., 9 a. t , r. t. Kungsh , 1-2; Södermalmstorg 4", Sö.; -l Alex., Köpman. Banérg , Ö.Dj., kun- a. t. Söder 1444, telefonvakt genom tor Rosenbad 2. Allm. Tel:s Förmedlingsbyrå; r. t. -l Carl, Köpman, Uplandsg. 22, Va.; a. t l J. N. S., Predikant, Bungsg. 8S, K. -l Carl Edward, Köpman, Valling. 2111, C.; -l Petrus, Predikant, Rådmansg , Va. r. t. Norr l A. P., Red., Timmermansg. 29 B, Sö.; a. t. A.,,. Lagerchef, Braheg. 40IU, O.; a. t Osterm l Hjalmar, Redaktör, Inedalsg. 41, K. -l Josefina, Lamp- o.lysoljeaffär, Kat.. Bang. -l F. O., Sadelmak., S:t Paulsg. 19, Sö.; 26, Sö.; a. t ; bost. s. g. 15. verkst. s. g l O. I. V., Lektor, Florag. 18, O. -l Sarah, Sjuksköterska, Villag. 21, O.; a. t. -' A. W., Liff'irsakr.-insp., Bondeg. 5 A, Sö. Osterm l Agnes (firma), Lysolje- o. Bosittn.-affär, -1 Oskar, Skeppsmiitningsöfverkontrollör, Hornsg. 54, Sö.- Sibylleg. 44, O. -l Judit, Larar:a vid Ahlinska skolan,kungs- -l Anna, Skjortfabrik; firman äges af Gug. 72, C.; a. t stafva A. Hall, Jakobsg. 3, C. -a Sigrid, Larara, Ty~kb~gareg. 10lV, O.: -l Ernst, Skohandl., Ofre Munkbron 3, St.; r. t. Osterm bost. Stortorget 18 & 20, St. -l E. V., Larov.-adj., Högbergsg. 461n, Sö.; -l Olof? Skräddare, Regeringsg. 72 CI1, C. a. t l & Co, N., Skriidderiaffär, Norrlandsg. 5, -l John F., Manufakturhandel (inneh. Axel C. Larsson),Västerlångg. 31, St.; bost. s. h. -l O., Skrgdderiidk., Regeringsg. 95 B, C., K. O. L., Marinintend., Styrmansg. 2311, Larssons, Carl, Slakterinktiebolag, Dir. O. Dj. Carl Larsson. Kontor: Braheg. 24, -l H. G., Maskininspektiir, Krokvagen 46, O.; r. t , a. t o Enskede. Försäljningslokaler: Braheg. 24, Ö., -l Aug. Wilh., Maskinist, Högalidsg. 38 AV, Bryggareg. 10, C., o. Regeringsg. 40, C., Sö. f. d. J. E. Carlsson; r. t. 7 63, a. t Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninnoatan. v

13 Larsson-Laurell p 1 Larsson ; 2 Larson. (1 Larsson; 2 Larson. -l Anders. Snickare, vice Värd, Högbergsg. 50, So. -l C., Snickare, Roslagsg. 19, Va. -l Emil, Snickare(allm~ogemöbe1-),VillaLud- -l L. G., Vaktm., Götg. 29" ö. g., So. -l Olof E. K., Vaktm. (Artilleristaben), Artillerigården, Sthlin 7. -l P. J., Vaktin. (Malmqvistska bari1uppf.- vigsberg, Örby, Alfsjo. anst.), Torkel-Knutssonsg. 22, So. -l R: Johansson, Snickare, Vikingag. 16, Va. -l Erland, Vedhandl., upplag Helsingeg. 43, -e C. A., Snickeriförest., Brunnsg. 14"') C.; Va.; a. t ; bost. Högbergsg. 76 B, a. t. Brunlceb So. -' A. W., Sockerbagare, Hornsg. 22, So. -l Anders G., f. d. Verkmast., 8:t Paulsg. -l Arvid, Speceri-, Konserv- o. Kaffehandel, 36, So. Regeringsp. 77, C.; a. t. 5496, r. t. 5428; -l C. J., Verkmäst., Döbelnsg. 31, Va. bost. s. g. 8S111. -l C. J.,.Verkm., Ekbacken 3, Alfsjö. -I Arvid, f. d. Stadsfogde, Åsög. 32", So. -l Per, Akare, Tegndrsg. 1311, Va.; a. t. -l B. A., Stallmästare, Olandsg. 17 E, So.; Brunkeb a. t. Söder W. E., Akeriförest.. Döbelnsg. 85, Va. -"ad J., Stämn:man, Skärgårdsg. 8 B "I, -l C. O., Angslupsbefalh., Hökensg. 10, So. St. -l A. W., ~nkefru, Norrtullsg. 49, Va.; a. t. Sofia, Syateljé, Fröken, Karlavagen 43" b Vasa ö. g., O.; a. t l Anna, Ankefru, Bergsg. 39, K.; a t. -l R., sybehörsaffär, Norrtullsg. 24, Va., a. t. 223 f 3. -l Anna, Änkefru, Hornsg. 29 B, So.; a. t. -q, Sybehörs- o hvitvaruaffär, Observa- Soder torieg. 11, Va.; a. t l C., Ankefru, Apelbergsg. 42, C. -' Gustaf, Tandläk., Regeringsg. 15, C.; råd- -l Ebba E., Ankefru, Hornsg. 33 A, So.; a. t. fraga-tid 1-2 helgfria dagar, andra Söder : tider efteröfverenskommelse; a. t Hulda S. A., Ankefru, Uplandsg. 87, Va.; -l 8. G., Telegrafing., Saltmätareg. 5, Va. a. t ' Anders, Tillsyningsman v. Fattigvårds- -l Olga, Änkefru, Greftureg. 54, O. nämnden, Skomakareg. 13 IV, St. -l Alfred, Ofververkm. v. A.-B. L. M. Erics- -l J. HJ., Tillsyningsman, Jarlag. 43, Asp- soii & Co, Odeng. 92II1, Va.; a. t. udden:.. Vasa 63. -l Emil, Tjansteman v. Gasv., 1:a gatan 1611, Aug., Pilg. 96 K.; r. t Hjorthagen; r. t. Österm l Lennart, ~Cor>an~eii; kontor Wahren- -l Erik, Tjänstem., Norrlandsg. 16, C.; a. t. dorffsg. 6, C.; r. t , a. t Brunkeb Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrko- -l Talfr., Tjänstem. i Svenska Glasfursakr. brinken 12, Sthlrn 2. A.-B., Scheeleg. 13, K. Laséen, Göran, Kamrer, Kaminakareg. 331Tr, -% Carl, Trafikchef, bost. Saltsjt~baden; r. t. C.; a. t. Brunkeb Saltsjöbaden 4. Lassen, Carl, Aktiebolaget, se A.-B. Carl -l Wilhelm, Travaruhandl, Värtan; r. t. Lassen och annons a kartans konvolut 11443, a. t. Värtan 80. Lassén, Anna, Fru, Grefg. 43, O. -' N. A., Typograf,Midtelvägen 12, Enskede. Lassman,,G. A., Agenturaffir, Styrmansg -l Erik, Vaktm. (Kommerskoll.), Braheg 17, 49, O.Dj.; a. t Laudé, David E., Postexp., Regeringsg. 91, C. -l F. W., 1:e Vaktm. (Landtförsvarsdep.), Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug. 20, O. Munkbrog. 2I1I, St.; a. t. Brunkeb l- J., Fröken, Greftureg. 34 A, O. -' G. Z., Vaktm. (Kon.tnärshuset), Små- - J. R S, Tjänsteman, Pipersg. 12'1, K. laudsg. 7, C. Lauenstein, E., Fru, Svartmang. 27, St. -l Hugo, Vaktm. (Riksb Sedeltryck.), Bag- Lauhrén, N. L., Civiling., Parkvagen 16, Engensg. 1311, St. skede; a. t. Enskede Julius, 1:e Vaktm. (Arméförvaltningen), Laurell, A. Yngwe, Amannens, Valling. 1 A, Jakobsg. 30, C. C.; r. t l L., Vaktrn. (Skand. Kreditaktieb.), He- - R. L., Byggnadsing., Flemingg. 48, K. leneborgsg. 13R111, So. Karl J., Civiling., Siirbrunnsg. 16IV, Va.; L. E., 1:e Vaktm. (Utrikesdep.), Gust. 1- a. t. Vasa Ad. torg 1, C.,, - Anna, Fröken, Björngårdsg. 23, So. jröken, Sibylleg. 9, 0. -l L. G., Vakim. hos0herstlth.-ämb.,slotts- /- Signe, F backen 6, St.; bost. Hagag. 18, Va.#- E., Komniinister, E'rejg. 25", Va. Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drofininegatan.

14 Laurell-Leczinsky. Laurell, O. H., f. d. Laderhandl., Hökensg. In t. h., Sö.; a. t. Söder Esther, Larar:a, Helsingeg. 18, Va.; a. t. Vasa C. A., Löjtnant, Birgerjarlsg. 57, Va. Gunnar, Löjtnant, Surbrunnsg. 281V, Va.; r. t. Vasa Inez, Prakt. läkare (spec. Barnsjukd.), Sibylleg. 9, 0.; mottagn. hvard. 3-4, helgd Ragnar, Prokurist, Frejg. 62, Va.; r. t. Vasa Carolina, exam. o. legitim. Sjukgymnast, Hökensg. l", Sö.: a. t. Söder 90. Ruth, 8löjdlär:a (Haudarb. vänner), Sibylleg. 62, 0. - Chr.. Ankefru, Karlaplan 6, - Axel, Ofverste, Birgerjarlsg. 57, Va. LaurBn, Brita, Fröken, Hagag. 3"', Va. - Aug., Metalltryckeri, Braheg. 23, Ö. ; a. t ; bost. s. a se afven LauhrBq. Laurenius, Maria,..Ankefru, Linnég. 79"', Ö.Dj.; a. t. Osterm Laurent, Alexis, Direktör, Hornsg. 39, So. - Knut A., Ingenjör, Bergsunds mek. verkstad, Sö. - Bernh.. Kontorist. Stortornet 7. St. Laurin, Carolina, Änkefru, Klarabergsg. 33, C.; a. t Carl G., Bellmansg. '6= ö. g., Sö.; a. t , r. t I Lauritzen, Dagmar, Larar:a, Braheg. 32, Ö.; a. t Lavass, M., Pru, Hand:idk:a, Brännkyrkag. 179, So. - Birger, Haiidl., Varfsg. 10, So. Lavén. Georg, Direktör, Fredrikshofsg. 2, 0.0;. N.,- ~~&ektionskonst., Sveavägen - 86, Va.; a. t. Vasa s Kolimport A.-B., Malartorget 1711 (ing. Tyska Brinken 23), Sthlm 2. Försäljning af stenkol, koks o. antracit i parti och minut, r. t , 87 50, 87 54, a. t ~lbin," Premiäraktör, Artillerig. 10, Ö.; a. t Lavenius, J. Sh., Malarrnäst., Upsalag. 8, Tia.; a. t , r. t. Vasa 843. Lavett, O. E., Sergeant, Storg. 33, Ö.Dj. Lavy, Felix, Köpman, Drottningg. 66, C.; bost. Möllebo, Lidingö Villastad. - Vilh., Köpman, Drottningg. 66, C.; bost. Möllebo. Lidingö Villastad. - ~elená, Modeaffä;, Greft6eg. 9, O. ; a. t. ~azarolfabrikén (~eki. Fabriken ~elios),%~ brog. 15B, Ö.; a. t. o. r. t Edv., Prakt. läkare, Vasag. 4011, C. Bröst-, La Zina fabriken, inneh. Alb. Ekström, Rehals- och nässjukdomar. Mottagnings- geringsg. 74 R ö. g., C. tid hvardagar 1/99-10 f. m., 1-2 e. m.; Lean, Aktieb., verkst. dir. P. J. Löfström, son- o. helgdagar 9-10 f. m.; under Birgerjarlsg. 15, C. sommaren hvardagar 1-3 e. m.; a. t. Leander, J. A., Arbetschef, Nytorget 6, So.; 130, r. t a. t Laurentz. Gurli. Fröken. Fil. kand.. Pov~elr. - Edit. E"olkskole1:a. Fiällr. 20. So. -A 1, ~t.~röndal, - ~eblcka, Fru, s torget 6, SÖ.': a. t ilj je holme ii; a. t. Gröndal J., Förvalt. hos A.-B. Stora Gröndal, Poppelg. 1, St. Gröndal, Liljeholmen; a. t. Gröndal W., Grossh., Odeng. 68 II1, Va. - Lotten, Änkefru, \Talhallaragen 13, Ö. Laurin, Carl, verkst. Direktör i Aktiebol. Jacob Bagges Sedeltryckeri, Ingenjör, Villag. 11, O. - Ida, Fröken, Grefmagnig. 14, Ö.Dj. - Theodor, Grossh., Oxtorgsg. 9 B, C'.; a. t. o. r. t Thorsten, Herr (P. A. Norstedt 62 söner), Ekarne, Ö.Dj.: a. t , r. t Eric, Köpman, S:t Eriksg. 10IV, K.; a. t. Kungsh Gustaf, Postexp., Karlbergsväg. 47 B, Va. - Henric, Urmak., Slusspl, 63, St.; bost. -s, Götg. 50, Sö., isg. fr. Asög. C. F., Söner, Urkronometermak., Uro. Optisk handel, Slussplan 63, St.; a. t r. t. Staden Elsa, Fröken, Barnm., Kungsklippan 5, K. - K.M., Malare, Dalag. 66, Va.; a. t.vasa S. C. O., Professorska, Artillerig. 431V, O.: a. t. Osterm Hans, Redaktör, Fjallg. 12 R', Sö.: r. t. Söder 208, a. t. Söder Gottfrid, Sigtunag. 6, Va.; a. t. Vasa Leatz, Agda, Fröken, Ostermalmsg. Il', O. - Ernst, Lärov.-adjunkt, Ostermalmsg. 27, ing. D', Ö.; a. t. Osterm IJebestadius,Mimmi,Modeaffar,Birkag.13. Va. Leche. C. H. A.. Kommendörkapten. Val- A, ling. 44 (f. d. 32), C. - Wilhelm, Professor, Oplandsg. l7iv1 Va. - G., f. d. Rektor, Strandvigen 391v, Ö.Dj.; a. t , r. t Leckström, Lilly,Fröken, Kungstensg. 24, Va. l,eczinsky, Carl A., Hofrittsnot., Led. af Sveriges Advokatsamf~ind, kontor Fredsg. 3"I, C.; a. t , r. t ; bost. Skomakareg. 11, St.; a. t. Brunkeb Brand- och ~i~dmakrin~s-~ktiebc!a~et SVEA. i3 Drattningpatan. I

15 Ledin, H. A., Arbetsförman, Genviigen 23, Leijer, Karl, Aktuarie hos Medicinalstyr., Enskede. Florag. 17 II, Ö.; a. t e - E, Fru, Regeringsg. 99, C.; a. t. Brunkeb. Leijon, F. Em., Chef o. verkst. Dir. i r. t Sthlms-Tidn. Aktieb.. Karlavagen 11. Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer i O.;r.t.8992,a.t veckan. Exp. Odeng. 56, Va. Red. Kyrko- - Hugo, e. o. Hofr.-not., Engelbrektsg 25, O.; herde Arv. SalvBn, adr. Veda. Arspris r. t kr. 20 öre; annonspris 20 öre pr rad; - C. A., enmakare, Kommendörsg. 40, O.; r. t. 5 88, a. t r. t. Osterm Leetz, P. O. H., Bokh., Ostgötag. 40, So. J. A., Skrädd., Skaraborgsg. 9A, So. Leff, M., Skom., Flemingg. 67, K a.t Alex, Tjanstem. i Brandförsiikr.-Aktieb Lemer, J. A., Bergsingenjör, ~astrnanna~. Victqria, Ostgötag. 36, Sö , Va.; r. t J. E., Ankefru, Flemingg. 71, K. - Gerda, Blomsterhandel, Kungsg. 1, C. Leijonancker, Hedda, Fröken, Artillerig. - E., Fru, Uplaiidsg. 16, Va. 5211', 0. - Ellen, Fru, Paraplyaffar, Regeringsg. 43, Leijonberg,Sigmald, Förvaltare,Asög. 58, So C.; a. t IJeijonhielm, C. II.. Frih., Kammarherre, - Robert, Handl., Pipersg. 8, K. Grefg. 20, O.Dj. - R. W., Kontorist, övedenborgsg. 44, - E. G. N., Frih., Kammarherre, Engel- Sö. brektsg. 4, 0. - Wendela, Larar:a, Birgerjarlsg. 108"Iö. g., - Thorsten I., Frih., Kapten, Birgerjarlsg. Va.: a. t. Vasa ". Va.: r. t A. tt., Dlålarmäst., verkst. Oxtnrget 4 ö. g, - G. E. l., Frih., Underinsp. v. St. Jarnv. C.; bost. Apelbergsg. 42, C. (N:a Station), Riddareg. 60, O.Dj. - Erik, Postexp., Vasterlångg. 7911, St.; - Augustn, Sjuksköt:a, Sabbatsbergs ~jukr. t. Staden 58. hus, Va. - & Co, Vinh.-Aktieb. Kontor och lager Leijonhufvud, Sten S., Frih., Förste ~ktua- Kungsg. 44 (Hötorget G), C. rie i Stockh. stads statiqtiska kontor, - Hilda, Ankefru, Västerlbngg. 79", St. eller Brahcg. 511J1, O., a. t. Osterm Faqersjö; r. t. Södertorn 7. - K. A. A son, Frih., ByrStdir. i Jarnvägs- Lefrén,Hulda,Fru,Karlavagen 5OUö g.,d.dj. styr,, Odeng , Va.; a. t. Vasa 33 (19. - Louise, Fröken, Fotogral Storg. 20,o.D~'. - Knut, Frih., f. d. Direkrör, Karlaplan - Hilma, Fröken, Modeaffar, Nybrog. 30, 0. 3 A', O.Dj. Legationer, se Beskickningar. - C. G. E., Frih., v. Haradsh., Statshm- Lehman, R. R. A., Apotek., Drottningg. missarie och B råchef i E. Statskont., 59, C., apoteket Ugglan; a. t Sibylleg. 40, 6 - Math., Revisor i Generaltullstyr., Narva- - B. K. S. R., Frih:, Justitierdd, Sibglleg. vagen 7", O.Dj.; r. t , a. t , O. - se afven Lernan. - Knut hon, Frih., Kapten, Karlaplan 6, Lehming, Lars Joh.,.. Arkitekt, Narvavayen Ö.Dj. 34, O.Dj.; a. t. Osterm , r. t Carl S:son, Frih.,Löjtnant,f ibylleg. 81, O. Lehnberg, Nils O., Skrädderiaffar, Lignag. - I<. Sperling S:son, Prih., Löjtnant v. Svea 4, So.; a. t. Söder 54 80; bost. s. h. Art.-reg., Gröndal, Djurqården. Leiber, Otto, Brasiliansk Honorarkonsul, - A. G. A., Frih, Major vid Generalcta- Malmskillnadsg. 36, C.; r. t ben, Johannesg. 22" ö. g., C. Leidesdorff, Carl Edmr., oerkst. Dir. f. A.-B E. A, Frih., Major, Braheg. 22", O. Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, - G. Carlsson, Frih., Registrator i Gen.- Storkyrkobrinken 611, St. poststyr., Greftureg. 35, O. - Sigrid, Fru, Handtverkareg. lo"', K. - C. G., Frih., Ofverste, Kungsholms hamn- Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktie- plan 3, K. bolaget, H. M.. Konungens, H. K. H. - Sten Ason, Frih., Öfverste o. K. Fortifi- Kronprinsens Hofleverantör, kontor, kationen, Handtverkareg. 28 II1, K. lager och försäljning af alla slags - Erik A:son,,Frih., Ofversteiiöjtn., Riddafiskredskap. Stort valförsedt lager reg. 19, O. af endast basta kvalit6er i parti och E., Frih.a, född Sparre, Braheg. 51, O. minut; Storkyrkobrinken 6, St. (ofvan- - Lotten, Friha, född Braunerhielm, Linför Vasterlåi~gg.); a. t , r. t nég. 6, O., r. t Leidholm, C. J., Tjänsteman, Urvadersgrand - Martha, Frih:a, Handtverkareg. 281V, K. 2, So. - Amélie, Fröken, Artillerig. 5F1, 0. Leidström, se Lejdström. - H., Fröken, Sibylleg. 81, O. Braad- ooh Liff orsakrings-aktiebolaget SVEA. i3 DrottniraggaPan.

16 Leijonhufvud, 31. E., Fröken, Kungsholmsg. Lemon, Amalia, Fru, Västmannag. 24, Va.; 78 A, K. a. t. Vasa Sigrid, Fröken, Fil. kand., Braheg. 51, Wilhelmina, Fru, Birgerjarlsg. 53, C. O.; a. t. Osterm Sofie, Fröken, f. d. Gymn.-lär:a, Karla- Thérhsine, Fröken, Grefmagnig. 12, Ö.D ' plan SI, O.Dj.; a. t E. E. G., f. d. Hoffröken, Brahep. 51, 8: -s, Adolph, Aktiebolag, Farger, Kemikalier - Ebba, f. d. Hoffröken hos H. K. H. Änke- etc. Nederlag af Ramlösa vatten, hertig:an af Dalarne, Haga Slott, post- Mistersamuelsg. 49, Sthlm 1. adr. Stockholm 6. - Ludvig. Förgyllare o. Glasmast., Grefg. '- Eléoiiore, Ankefrih:a, Nybrog. 29, Ö. 52, Ö.; a. t S. E., Ankefrih:a, Banérg. 7, Ö.Dj.. - J. A. L., Sångare, Luntmakareg. 81, Va. - se iifven Leyon-. - Ludvig, Tjanstem., Styrmansg. l1 A, Leij~tröm, Maria, Fru, Kassör i Försakr.- O.Dj.; a, t Aktieb. Skandia, Tunnelg. 21", C. - & Co Aktieb., dir. Emil Lemon, Trika- Leinberg, G. G., Prokurist, Skeppareg. 43, Ö. o. manufakturvaror, Tunnelg. 14, C. Leisener, Anna, Folkskolel:a, Norrtullsg. - Lovisa, Ankefru, Styrmansg. 11 A,Ö.Dj.; 37, Va. a. t Lejdström, Erik, Elektriker, Drottningg. 77, Lemon, C. G., Knpellmäst., %oslagstorg 22, C. Ö.; a. t. Brunkeb J. Axel, Handl., Drottningg. 77, C. L6 Mon, E. G., Gaskontroll., Sjarhofsg. 42, - Ejnar, Postexp., S:t Eriksg. 10: K. Sö. - Oskar, Professor, Sånglärare v. K. Musik- - E. D., Hofkapellist, Tjärhofsg. 42, Sö. konservatorium, Grefmagnig. 61, Ö.Dj. - Bror, Musiker, Tjarhofsg. 42, Sö. Lejmark, Robert, Ingenjör, Saltsjö-Dufnäs; - A. E., Milsiksergeant, Tjarhofsg. 42, Sö. r. t. Saltsjö-Dufiiäs 46. Lempke, F. J., 1,iljeholmens Tryckeri, Jakobs-. Lekander, A., Aman. i Jordbruksdep.,Engel- berg, Hornstull, Sö.; a. t brektsg. 411", Ö.; a. t Lenander, S. H., Civiling,, S:t Eriksg. 30, K. Lekström, E. W., Jarnviigstjänstem., Vi- -- E. R., Folkskolelar., Arsta skolh., Liljekingag. 511, Va. holmen. Leljevalil, Ch. E., Kont:chef, Haudtverkareg. - Victor Harald, Grossh.. kontor Kl. V. 10 E. Ryrkog. 3B, C.; r. t , &. t Lelki, 3. Bernhard I., Montör, Roslagsg. Telegramadr. j?victirn». 371V, Va.; a. t. Vasa Gust., Verkm. hos P. A. Sjögren, Mas- LelPky, F. H., Pastor, Asög. 42 C, Sö.; a. t. tersamuelsg. 16, C.; bost. Döbeliisg. Söder : Va. Lemsn, M., Änkefru, Uplandeg. 3Sn1, Va. Lénberg, Karl Leon, Telegrafassist., Ring- - se ifven Lehman. vägen 104, Sö.; r. t Lembke, K. O. T., Bokh., Earlavagen 24,.Ö: Lené, Anna, Fru, Grefg. 1711, Ö.Dj. F. H. A., Civiling., Karlavägen 24, 0. Lengquist,.Ester, Fröken, Linnég. 67, - Herm., Grossh., Regeringsg. 3011, C.; bost. a. t. Osterm Saltsjöbaden. - Nils Lago-, Skriftställare, Götg. 69I, Sö.; - J. F., Tapetser., Möbelaffaï, Bellmansg. r. t , a. t C, Sö. Lengström, E. F., Pianostamm., Regeringsg. Leincke, M. C., Änkefru, Jungfrug. 5, Ö. 97 B, C. Le~nke, Anna, Fröken, Grefg. 241E1, O.Dj.; Lenhardtson, Albin, Tandläkare (ej praktia. t. Osterm serande), Långangen,.Stocksund. - H. J. O. M., Fröknar, Valling. 20 & 22 -s, Albin, Stomatolfabr., Ostgötag. 52, Sö.; (f.d.14&16),c.;a.t.brunkeb a.t.3070,303o,r.t.582,604, H. F., Aktiebolaget, Kungl. Hofleverantir - E. W., Trädgårdsrnäst., Västberga, Lilje- (Specerier, delikatesser o. viner), Di- holmen. rektör J. H. Gustafson, Fredsg. 12, Lenhart, Olof, Ingenjöi; Rörstrandsg. 44,Va.. C. (K. Akad:s f. de fria konsterna hus). Lenna Bruks Aktieb., Travaror O. Bygg- - John, Hof~ättsråd, Grefg. 8, O.Dj. nadsmaterialier, Birgerjarlsg. 27, C. - se afven Lempke. Lennardtsson, S. L.,.Repr. för A.-B. Erics- Lemnell, Arvid, Jarnkramhandl., Kungs- son & Höhler, Ostgötag. 36, Sö. holmsg. 26, K. Lennartson, C. G. A., Intendent, legitimerad Lemon, Emil, Direktör, Tunnelg. 14, C.; a. t. Sjukgymnast, Odeng. 53', Va ; bost. Vastmannax. 24, Va. - Ernst, Målare, Uplandsg. 69' ö.g., Va.; a. t. - Olof, Direktör, kontor bfastersamuelsg. Vasa , C.; bost. Villa Gibo, Djursholm. - L., Änkefru, Odeng. 53, Va. Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan

17 Lennartsson-Leuhusen. 497 Lennartsson. Torsten, Operasång., Braheg.sLénström, M. L:, Doktor:a, Birkag. 15, Va. 31lv, O. - Carl A. E., f. d. Laroverksadj., Greftu- Lennartz, J. O. L., Handl., Hökensg. 1, So. reg. 70A1, O.; a. t Lennberg, Joh., Grossh., S:t Paulsg. 35 B, Lentvör, b. A., Grossh., Skeppareg. 43, O. So.; r. t , a. t A. L., Ankefru, Skeppareg. 43, O. -s, Joh., Aktieb., S:t Paulsg. 35 B': So.; Leodor, Carl, Banktjänsteman, Braheg. 6, O.; r. t , a. t a. t J. W., Polis, Katarina Bang. 15, So. Leopold, Hilma, Fru, Sjuksköt:a, Storg. 16, Lennbom, J. V. R.. Handl. (Ivsolie-). Skanee. 0.. a. t , 'Sö.; bost. värmdög. 6," So. OR - E., Slaktare, Mårtensdal, Hammarby; a. t v II, 11. Enskede 31, r..t Lennep, V., Agent, Ostermalmsg. 39, 0. Lennerman, Herman, Tjänsteman i Sthlmi Handelsbank, Döbelnsg. 51, Va. Lennholm, N. R. Th., Bokför., S:t Eriksg. 17, K.; a. t. Kungsh R. V., Mekaniker, IVIarkvardsg. 4, Va. Lenning, Emmy, Fru, Sömm:a, Birkag. 10IV Va. - Louise, Fröken, Karlavagen 34, O. Lennmalm. Ruben. Agentur- o. Grossh.. Re Lepper, E. A., Stationsskrifv., Knngsholmsg. Lesjöfors'Aktiebolags Upplag, Järn- och stål- I varuafar. Kontorschef Alb. Eriksson; kontor El. S. Kyrkog. 5, Sthlm 1 ; magasin Handtverkareg. 9, K.; r. t , a. t Leth, Fr., Generallöjtn., Eungsg , C.; a. t. Brnnkeb S., Handl., St. Badstug. 62, Va. - Hj.,e. o. Hofr.-not.,Ombudsrnan hos.arméförv., Grefg. 5', O.Dj.; r. t. Osterm. Dres. 'rör in- 'o. Gtländska firmor. hed- 1 - Knut. Laperchef. Eocksn. 22'. Sö.: a. t. D 7 3 gränd 2, Sthlm 2; a. t. 2684,-r. t. ~öier270. ' 17 21; bost. Holländareg. 20, Va.; r. t. - Josefine, Änkefru, Uplandsg. 24, Va Lettström, Harald, Advokatbyrå, Inneh. Ha- - F.. Med. dr, Professor vid Karolinska in- rald Lettström. Jur. utr. kand. Medstitutet, st bro^. 7, 0.; träffas söc- lem af svenges Advokatsamfund; kend. 3-4 e. m. under okt-maj; 11- Kontor Fredsg. 911, C.; kontorstid 12 f. m. under juni-sept. '/%lo-4; a. t , r. t ; bost. - T., Förste Revisor i Generaltullstyrelsen, Strandvägen 47, O.Dj.; a. t , Storangen; r. t. Storangen 69; postadr. r. t. dsterm Tullstyrelsen, Sthlm 2, eller Saltsjö- - G., Bankdir., Strandvägen 33", Storängen. a. t , r. t. Osterm. 24. Lennman, Thérbse, Fru, Norrtullsg. 8 A", Letzler, C. J., Snickare, Lindvagen 12, Grön- Va., ing. fr. Sandåsg. dal, Liljeholmen. - Sven, Linjedirektör, Jakobsbergsg. 24, C.; Leiifstedt, Ivar, Grossh., In- o. utländska a. t , r. t agenturer, Bepr. för»finsk-ryska Ci- - J. P., Styrman, Sjömanshemmet, Värtan. garrett-fabriken, A.-B.n, kontor o. la- Lennmark, A., Fröken, Grefg. ö21r1,,o. ger Drottning. 106, Va.; r. t. o. a. t. - H...A., Humlegårdsg. 14 & 16I, O.; a. t ; bost. s. h. Osterm S. R., Sjukgymn., LinnBg. 55 & 67, 0. Lennqvist, J. F., Döbelnsg. 44", Va.; a. t. E. T., Änkefru, Malmskillnadsg. BI ö.g., C. Vasa se afven Löfstedt o. Löwstadt. Lennstrsnd, C. A., Cigarraffär, IIögbergsg. Leufvenius, J. L., f. d. Skomakarrnäst., Bor- 26, So.; bost. Kapellgränd 6, So. gerskapets Qubbhus, So. - C. K., Cigarr- o. Pappersh., Götg. 46, So.; Leufvenmark, A., Red. for Sthlms Stads o. bost. s. h. Läns Handels- o. Industrikalender, - L. F., Malarmast., Norrtullsg. 69 (f. d. Earlbergsvagen 61, Va. 79), Va. (ing. fr. Solnavagen). - Gustaf, Tomtebog. 32, Va. Lennström, Axel, Eandl., Apelbergsg. 39 A, Leufwenmark, D. E. A., Kamrer, Blekingeg. C.; affär Kungsg. 50, C.; a. t , 38, So. r. t se afven Löfvenmark. - E. Hj., Lagerchef, Nytorget 4, So. Leuhunen, F. W. O., Frih., Kamimrh-rre, - J. A., Posttjänsteman, Hjärneg. 4111, K.; Riddarhussekr., Narvavagen 3, d.dj. a. t. Kungsh R. W., Frih., Kommendörkapten, Banérg. - E. A., Utmatn.-man, Helsingeg. 10,Va.; lo, O.Dj. a. t. Vasa Carl G., r'rih., Ryttm. v. Lifg. t. hsst, - J. E., Verkm., Södermannag. 43, So.; a. t. Blasieholmstorg 11, C.; a. t Söder O. E., Frih., Ryttmast., Stureg. 58 B, O. Brand- och Liffdrrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 82 Adresskalendern g913

18 498 Leuhusen-Levin. Leuhusen,. Anna, Friherrinna, Karlavägen Lemerentz, Ch., f. d. Liirar:a, Svedenborgsg. 24, 0. 7, So. - Adelaïde, Generalska, Karlaviigen 55, Ö.; - Tekla, f. d. Telegrafkommiss., Svedena. t borgsg. 7, Sö. - H. C, A., Änkefrika, Narvaviigen 3, 0.D. - H. M., Xnkefru, Birgerjarlsg. 106, Va. Laurgren, Louise, Fru, Kornmendörsg. 9, d. Leverin, Gertrud, Folkskolel:a, St. Badstug. - se älven Löfgren , Va.; a. t. Vasa Levander, J. Arvid, t. f. Andre Stadsfogde, - & Co, Fotografiateljé (inneh. Hugo Dn Hornsg. 68, Sö.; r. t Rietz), Drottningg , C.; a. t Agda, Folkskolel:a, Högalidsg. 44 B, Sö. - M. C., Fröken, Frejg. 32, Va.; a. t Hanna, Fröken, Artillerig. 12, 0. - Axel, Kött- o. Flaskhandel, Dalag. 30, - P. E. (inneh. Sthlms Foderaffär), Svea- Va.; a. t vägen 45, Va.; r. t , a. t Axel L., Sjökapten, St. Badstug. 60nf Lewander, A. F. Ch. Em., f. d. Bruksdis- Va. ponent, BanBrg. 15, 0.Dj.; r. t Lewerth, Hilma, Fru, Odeng. 74, Va.; r. t. Anna,Fr~,Folkskolel:a,S:tPaulsg.2A~~,Sö , a. t. Vasa F. J., Handl., Frejg. 57, Va. - C., Jägmästare, Fridhemsg. 38, K. - Fredrik Theodor, Postexp., S:t Eriksg. Levertin, H Fröken, Greftureg. 64, Ö. 9011, Va. - Lisen, F;öken, Humlegärdsg. 24, Ö.; a. t. - Yngve, Sjökapt, S:t Paulsg. 2 AII1, Sö Levart, A. E., Ankefru, Västmannag. 80, Va. - Alfr., Med. dr, Stureg. 52, Ö., triiffas ä Levedal, Ragnar, Fil. mag., Telegrafassist., Zanders Mediko-mek. Gymnastik, Bir- Norrtullsg. 8 A, Va. gerjarlsg..23, C., kl. y/s8-10; bostads- - Gerda o. Lydia, Folkskolel:or, Norrtullsg. tel. a. t. Osterm A, Va, Levén, J. P., forfärdigar jiirnsängar, repa- 1 Lerin; 2 Lewin; 3 Levijn. rerar järnspislar och kaminer, bost. - Observatorieg. 19, Va.; verkstad Apel- -l Kurt, Agent, Flemingg. 23 B, K. bergsg. 58 B, C. -l Sven G., Bokbind., Margaretavägen 134, Lewbn, P., Posttjanstem., Flemingg. 48, K.. Enskede; a. t. Ensk Lewenhagen, B. A. N., Apotekare, Värmdög. -l P. H., Byggn:verkm., Dalag. 1 B, C.; a. t. 6 C"' So Lemenhaud, Aurore, Fröken, Kommendörsg. -l Ch., Damfrisering, Drottningg. 93, Va.; 44, O.; a. t. Österm a. t C. H. C., Fröken, Lilljansplan 5, O. -s Aron, Direktör, Repr. för Apot. Mineral- - Carl Johan, Grefve, Karlavágen 57, Ö.; vatten A.-B., Margaretavägen 125, Ena. t skede. - S. M. C., Grefve, 2:e Aeivarie i Utr.- -l C. E., Direktor, Regeringsg. 57, C.; kon- dep., Linneg. 44 & 46, 0.; r. t tor Liljeholmen. - Adam, Grefve, Kammarherre, Karlavägen -l Rudolf, Direktör, Kungsholmsg. 14, K. 38, O.; r. t , a. t l Alfred, Doktor, Tandläk., Kungsg. 7Iv, - Charles, Grefve, Kammarherre, Stureg. C.; a. t , r. t ; 12-1 e. m. 34, O.; r. t , a. t. Osterm l Adolf, FolkskolelSrare, Vegag. 9, Va. - L. F. &T. E., Grefve, Kapt., Linneg. 411, Ö. -l Inez, Folkskolel:a, Svedenborgs 10, Sö. - C. A. S., Grefve, Ljjjtn. r. Svea art.-reg., -l har B., FrisDr, Baggensg. 12, &. Lilljansplan 1, A., Fru, Riddareg. 47, 0.Dj. - C. G.,. Grefve, Löjtn., Fredrikshofsg. 4, -l Héléne, Fru, Flemingg. 2'3: B, K.; a. t. Ö K. C:son, Grefve, Löjtn., Karlaplan 3 A1v, -l Kerstin, Fru, Barnm., Jakobag. 30, C.; Ö.Dj.; r. t a. t. Brunkeb o. Osterm S. O. C., Grefve, Ofverste, Valhallavägen -l Anna, Fröken, Strandvägen 7 C' (park-. 53, 0.; a. t. osterm , r. t ing.), O. Leveransaktiebolaget Svea, Byggnadsmate- -B Jenny, Fröken, Strandviigen 351V, Ö.D~. rial, Regeringsg. 16, C.; fabrik Ligna. -a Maria, Fröken, Lärar:a, Ostermalmsg. LewerBn, E., Tjänsteman, Sigtunag. 1O1I ö. g., 11IV t. v., d.; r. t. Osterm Va. V. o. A., Fröknar, Villag. 3, O. Lewerentz, Sigurd, Arkitekt, Linnég. 26, Ö.; -3 Carl Axel, Qrossh., Engelbrektsg. 43 A", kontor Biblioteksg. 4, C. O. - & Stubelius, Arkitektfirma, Biblioteksg. -ss, E. W., f. d. Grossh., stiirbh., TegnBrsg. 4. C. : a. t '. Va.; r. t. 3186, a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

19 --P 1 Levin; 2 Lewin; 3 Levijn. -l Jakob, Grossh., Kont. Stora Nyg. 21A, St.; bost. Badstug. 5, Sö.; a. t Ragnar, Ing. v. Sthlms gasverk, Torsg. 221v, Va. -l & Peterson, Järnaffär, St. Badstug. 44, Va.; a. t , r. t l O. R., Kammarskrifv., Dalag. 54, Va.; a. t. Vasa ' Hj. G., Kamrer, Hornsg. 29 D, Sö. -l O. J. E., Kontorsbitr., Kungsg. 79, K.; a. t. Kungsh l M., Köpman, Norrlandsg. 18, C. -l H. O., Lektor, Sibylleg. 44": Ö.; a. t. Osterm l Carl, Lärov.-adj., Rensg. 12IV, Va. -l E. I., Med. dr, Förest. f. Sthlms Stads Hälsovårdsnämnds Bakterielog. afd. Dalag. 1 C, C. -l Astley, Med. lic., Professor, Gymnastiska Centralinst., Hamng. 19, C. -l Anders, Revisionskommissarie i Kammarrätten, Vegag. 8, Va.; a. t. Vasa Gustaf, konst. Revisionssekr., Svedenborgsg. 2, Sö. -l K. L., Sjuksköt:a, Malmskillnadsg , C. -l K. G. E., Sjökapten, Skeppsbron 22"', St. Levin-Liberias Konsulat. 4% Lewinson, David, Jur. kand., Hofrätts- e. o. not., Drottningholmsvägen 5A, K.; a. t. Kungsh Lewinson&Wawririsky, Advokatfirm8,inneh- D. Lewinson o. K. E. Wamrinsky, Cen, tralpalatset, C.; a. t. o. r. t Lewis, Hjalmar, Handl., Nybrog. 29, Ö.; bost. s. h. Levison, J., Plfitslagare, Flemingg. 10, K.; a. t , r. t. Kungsh Levy, Leodor, Advokat, Torsg. 4, C.; a. t Se Staaff o. Lidforss. - Alb., Agent, träffas säkr o. 4-5, Klara S. Kyrkog. 7, Sthlm 1. - Max, Agent, kontor o. bost. Kommendörsg. 12, 0. - Louis, inneh. Au Corset Gracieux, Uplandsg. 3, C. - Julius, Förest. för Norrmalms Antikvitetshandel, Norrlandsg. 13, C.; bost. Nybrog. 28 A, Ö. - Georg, Grossh., kontor o. bost. G:la Kungsholmsbrog. 19, C.; a. t. 4450, r. t Ivan, Pälsvarufabrikant, Uplandsg. 14, Va. - Ellen Josefina, Änkefru, Kaptensg. 15, 6. Dj. Lewysohn, Johanna Fröken, Narvavägen ö. g., 6.bj. - Ottilia, Postexp., Narvavägen 20n.b. ö. g., Ö.Dj. Leyonmarck, J. L., f. d. Kanslisekr., Redogörare f. Konungens Militär Hospitals fond, Kamrerare vid Vetenskapsakademien, Freskati, Experimentalfältet; a. t. -'s Skofabrik, Aktiebolaget, KatrinebergQ4, Liljeholmen; a. t , r. t Leviu, Aktiebolaget, StrB- & Filthattfabrik, modevaror en gros, verkst. dir. Rucl. Levin, fabrik, kontor o. lager Handtverkartg. 29 Sthlm 8; r. t , 49 04, a. t , k8 96, , r. t. Expfältet 7, -l C. V. E., Styrman, Hornsg. 84, Sö. Liander, Elna, Fröken, Karlbergsväg. 53, -l C. A., Tillskärare, Karlavägen 43, Ö.; a. t. Va. Osterm Hanna,..Fröken, Karlavägen 10 A', Ö.; -l Levi, Tobaksvaror en gros, kontor o. lager a. t. Osterm St. Nyg. 24, St.; bost. Hornsg. 49, Sö. - Mårten E., Grosshandlare; kontor Klara -l J. N., Vaktm. (Arm6lörv.), Jakobsg. 30, C.; bergsg. 56, C.; r. t. 2482, 2415 o a. t. Brunkeb a. t ; bost. Odeng. 49, Va.; a. t -l E. S., Verkmäst., Tjärhofsg , Sö.; a. t , r. t Eric, Kassör i Järnv.-styr., Karlbergs- -l G. W.,.f. d. Åkare, Greftureg. 69, Ö. vägen 53, Va.; r. t. Vasa l Axel, Akeriag., Birgerjarlsg. 109 A, Va.; - Emelie, Modist, Fröken, Karlaviigen 10A1, a. t Ö.: a. t. Osterm A. E. J.,, Änkefru, Karlavagen 42, Ö.Dj. - G. Halfdan, Redaktör, Villan Gunhem, -l Fanny, Ankefru, Regeringsg. 57, C.; r. t. Lilla Alby, Sundbyberg ; r. t. Sundby- Norr berg I M. L.,.. Ankefru, Braheg. 46", O. - A. E. M.,Sjuksköt:a, Sabbatsbergs sjukhus, -l C. G., Ofvermaskinist, Riksdagshuset, St.; Va. r. t Liberg, J. P., Bagare, Timmermansg. 22, -l Léon L., Villa Hemåker, Täby. So.; a. t se äfven Livijn. - L. L., Grossh., Strömg. 24, C.; kontor Levinschn, Chr., Damskrädderi, Kaptensg. 9, Rosenbad 2, C. O.; a. t Rosalie, Ankefru, Narvavägen 29, Ö.Dj.; Lewinsohn, B., Handelsres., Hollandareg. a. t. Osterm A, Va. Liberias Konsulat. Reseringsa.., Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottningpatan.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer