Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö."

Transkript

1 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty, Fröken, Ö. Stureg P. G., Löjtnant, S. Kocksg Oscar, Grossh., kontor n. Brunkebergs- - A., Möbel-, snickeri-, tapetserare- O. sängtorg 1 & 18. klädersaffär; butik o. verkstäder n. Or- - Hulda, Ankefru, Ö. Linneg. 41". torgsg. 7; bost, n. Mästersamuelsg Lacave y C:a (Firmainnehafvare: Fru - Sven M:iion, Reservunderlöjtn, v. Lifreg. Konsulinnan M. Lagergren och Guy husarer, e. o. Hofrättsn., n. 'I'egnersg. R. Lagergren). Vinhandel, Specialitet: 6; tel. Brunkeb Spanska och Oportoviner, S. Blasie- - Emma, f. d. Telegrafförestånd., Fröken, holmen 12. Filialer: n. Drottning- Kungsho lmsg. 5 H. gatan 63 A. o. n. Stora Badstugatan Adam, Tjänsteman i Lifförsäkr, aktieb. Nederlag: Kungsholmstorg 2. Konto- Nordstjernan, n. Målareg. 61I rets Rikstelefon och Allm. t. Lagerbielke, A. B. H., Frih., Kapten vid Se annonsafd. sid. 17. Flottan, n. Hamng. 6 Ill. Lachs, Karl S. F., f. d. Bryggmäst., S. Väst- - Axel, Frih., Kapten v. Svea lifg., Ö. Birgötag. 24 A'; tel. Maria gerjarlsg. 16. La Cite, Sybehörs- o. kortvaruaffär, st. Vä- - Johan, Hofrättsassessor, Ö. Nybrog. 62. sterlångg. 71; a. t Lagerbjelke, Hedda, Fröken, Ö. Nybrog. 40. La Croix, de, se de la Croix, Lagerblad, E., f. Selvin, Barnm., n. Rege- La Fleuriste, K. Hofblomsterhandel, endast ringsg. 72 C. lefvande blommor, n. Malmtorgsg. 6; - Fredric, Kock, n. Beridarebansg. 25. a. t. 6296, r. t C. F., Målare, n. Regeringsg. 72 C; verkst. La France, Blomsterhandel, Ö. Viilag. 5 & 7 ; n.. Oxtorget 2. a. t Fredrik E., f. d. Målaremäst., n. Läst- Lafrenz, Georg, Agent, n. Kungsg. 26. makareg. 20. Lagberedningen, Rh. Tryckerig. 2 lli ; r. t. Lagerborg, J. P. E:son, Skomakaremäst., Ö Grefg. 51. Lager, F. A., Bokh., st. St. Nyg. 40 & S., Snickare, n. Döbelnsg Axel, HandI. (firma Bredenberg & Co), - M. C., Ankefru, st.skärgårdsg. 15. Ö. Greftureg. 64; bod n. Drottningg. 26. Lagerbring, E. V., Advokatfiskal i K. Kam- - K. P., HandI., Kh, Handtverkareg. 1. marrätten, ö. Strandväg. Ll '". - J.1\,,, Skräddare, Ö. Grefg. 18. Lagerbäck, C. L., Konduktör, Kungsh:g C., Ankefru, ö. Karlaväg Carl, Skräddare, n. Jakobsg Ii:. W. M., Änkefru, n. St.,Vattug. 2. Lagercrantz, Dalen & Appelbom, Advokat- Lagerbaum, H., f. d. Kassör, st. Österlångg. 27. finna, n. Drottningg. 30; r. t. 9874; Lagerberg, David, Fabrikör (firma A. La- a. t Innehafvare : Juris kand. gerbergs möbleringsaffär), n. Oxtorgsg. Ivar Lagercrantz, v. Auditör, Hjalmar 7; bost. n. Mästersamuelsg. 34'. Dalen och e. O. Hofråttsnot. Nils - Lotten, Fröken, Ö. Kommendörsg. 32 1I Appelbom; se annons sid C. T. G., Grefve, Kapten, Ö. Linnlig David, Amanuens i Medicinalstyrelsen, - Sven P:son, v. Häradshöfd., Il. Malm- Ö. Storg. 46. torgsg. 5; tel. Brunkeb H., Amiralinna, ö. Karlavägen Magnus, Kammarherre, n. Tegnersg. 6; - S. A. Vilhelm, Fil. kand., e. O. Hofrättstel. Brunkeb not., Kh. Hjärneg A. O., Kapten, Ö. Riddareg. 43'. - Anna, Fru, Ö. Karlaväg. 28. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, Adresskalendern

2 388 Lagcrcrantz-Lagerholm. Lagercrantz, L., Fröken, ö. Storg. 46. Lagergren, E. C., Fru, s. Skaraborgsg. 6 A. _ Sophia, Fröken, Bankkassör, Aktieb. - Hulda, Fru, n. Dalag. 46 lv ;tel. Vasa Göteborgs bank. - C. H., Grosshandl., Ordförande i Adolf _ Anna o. Maria, Fröknar, Kh. Kungsbro- Fredriks fors. Fattigv.-styrelse, n. St. plan L Badstue. 38. _ Gösta, Gravör, n. St. Badstug Guy R., Grossh., Ö. Skeppareg. 7. _ Elias, v.. Häradsh., n. Harring. 2 1v ; r. t. - Erik H., Herr, ö. Greftureg. 7; a. t , tel. Brunkeb B. O., e. o. Hofrättsnot., Ö. Braheg. 22. Ivar, Juris kand., Advokat; bost. n; Väst- - C. E. G., e. o. Hofrättsnot., ö. Braheg. 22. mannag. 8; r. t. 9956, a. t ; - M. A. T., Husäg., Kh. Handtverkareg. 46. kontor: Advokatfirman Lagercrantz, - H. M. L., Husägar.a, n. Saltmätareg. 27. Dalen & Appelbom n. Drottningg. 30; - A. L., Kamrer, s. Folkungag r. t. 9874, a. t ; se annons sid G. B., Kanslisekreterare, n. Odeng. 58. _ Jacob, Kapten vid Plottap, ö. Styrmansg. - K. F., Kassör vid Armens pensions- 45u;b.; r. t. 7651, tel. Osterm, kassa, ö. Greftureg. 71. _ Jacque,s: K~pten, Regementsintendent, Banärg. ~9. ö. - - M., Kons.~.linna, ö. SkeI!pa!eg. 7.". K. A., LOJtn., verkst. Du. l Trafikaktreb. _ Gustaf, Kommendör vid K. Flottan, ö. Stockholm-Nynäs, ö. Greftureg. 13 A. Kommendörsg Anna, Operasångerska, s. Skaraborgsg. _ C. G:son, Löjtnant v. Flottan, ö. Kom- li A. mendörsg. 34u.b.. - O. Th., Postexp., s. Prästgårdsg. 17. _ Erik, Major, ö. Stureg. 61; tel. Osterm. - Aug., Professor vid Musik-konservato rium, Ostermalmsg. 44. M. C., Språklärarinna, ö. Storg C. A., Skräddare, n. Drottningg S; C. Elias, Tjänsteman i Järnv.vstyr., - Emma Maria, Sköterska, n. Malmskill Kh. Hjärneg. 2; tel. Kungsh uadsg, 48 B; tel. Brunkeb A. O. U.,.!\.nkefru, Ö. Grefg Clara, A.nkefru, n. St. Badstug. 46. Augusta, Ankefru, n. Västmannag. 8; a. t. - Marianne, Ankefru, n. Olofsg. HII :. r. t '-- N. F., Ankefru, st. Stadsgården 20 n. _ Beate, Ankefru, ö. Skeppareg Selma, Ankefru, Ö. Braheg. 22. _ Elisabeth, hannesg. Ankefru, 20. Ofverstinna, n. Jo- - & Hallström, Ö. Greftureg. 7. Lagerhall. P. J., Fabrikör, Ö. Styrmansg.25 1 _ Flora, Ank~fru, Kh. Hjärneg. 2. Lagerhamn, Emil, Flaggmaskinist v. Flot- _ Hilda Ch., Ankefru, Ö. Grefg. 54. tan, Dj, Falkenbergsg. 5. _ se äfven Lagerkrans. Lagerheim, Alfr., Generaldirekt. n. chef för Lagerdahl, E.. Fröken, n. Drottningg 75 11I ; Komm.-koll., n. Regeringsg. 66; r. t tel. Brunkeb E.. Frih.. f. d. Major, Ö. Engelbrektsg. Lagerfelt, Nils G. M., Frih., Saltsjöbaden. 31 A. _ Fredrik, Erih., Kammarherre, ö. Sture- - Rudolf, Frih., Ö. Danderydsg. 10; tel. park. 5. Osterm _ C. H.,Frih., f.d. Löjtn., Ö. Engelbrektsg Ellen, Friherrinna, Ö. Jungfrug _ Henrik, Frih., Löjtnant V. Karlskrona - Selma, Fru, Ö. Torstensonsg. 15 1v t. h.; gren:reg., n. Uplandsg. 54 1v. G. Axel E., Frib., Löjtnant v. K. Svea - tel. Österm. G., Prof. vid 639. Stockholms högskola, n. Art.-reg., Ö. Strandväg. 57 I1 ; a. t Carl G. F., Prih., Pastor i Ev. Fosterl. - 'I'unnelg. 25. E. G., Änkefru, n. Barnhusg. 12. Stift. :tjänst, Ostermalmsg. 22. Lagerhjelm, Maria, Fröken, n. Karlbergsv.4. _ M. W., Ankefri!,l:a, ö. Narvaväg P., Löjtnant, Ö. Greftureg. 76 B. Legergreen. H. A., Ankefru, ö. Styrmansg. 30. Lagerholm, A. T., Byggmäst., S. Hornsg Lagergrehn, G. L., Skräddare, n. 'I'cgnörsg. - F., Farm. kand., Ö. Karlaväg. 45 C. 51; bod n. Gila Kungsholmsbrog Wilhelm, Fil. lic., Tryckfärgsfabr., s. _ J. E., Vagnmakare, n. Apelbergsg. 58 Bill; Löfholmen; bost. s. Folkungag. 36. verkst. n. Roslagsg Wi lhelrnina, Fröken, Porträtt- o. Genre- Lagergren, J. J. T., Agent, s. Skåneg. 72. målarinna, n. Västmannag. 59 I1. _ J. E., Distriktsläkare, n. Uplandsg. 33; - J., Handskhandel, n. Malmskillnadsg.3. hvard, 9-10, 'ho-'ia, helgd. 9-10; - J. F., Kapten, s. Sit Paulsg. 27. sjukbud helst före kl. 10 f. m.; a. t Folke, Mariniutend., Ö. Styrmansg. 35 I1. _ S.. y., Fil. dr, Rektor, Ö. Villag. 23; tel. - K. H., Sergeant, Ö. Svea art. reg. kasern. Osterm Nils, Tjänstem. i Aktieb. Göteb, Bank, _ Ellen, Folkskolel:a, n. Drottningg. 21 A. n. Västmannag. 18. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Lagerholm - Lagerström. 389 Lagerholm. N. M., Vagnmak.,n. Döbelnsg L q' t 2 Lag quist - J. M.,.Änkefru, n. MalmskillnadRg. 25. ager VIS, er l. Lagerkrans, S. J. A., Kafeidk:a, ö. Humlegårdsg. - l & 3. J. L., Urmak., ö. Hmillegårdsg. 1 & 3; _I Arvid, Lifförsäkringsinspektör, jarlsg. 102III n. Birger- - bod s. Götg. 28 B. Erik, n. Mästersamuelsg. 19 A; a. t _I J. A., Mek. snickerifabr., n. Roslagsg. 47; bost. n. St. Badstug se äfven Lagercrantz. _2 C. L., Målare, ö. Braheg. 431.' Lagerkvist, se Lagerqvist. _I A. D., Möbelsnickare, verkst. n. Jakobs- Lagerlund, J. F., f. d. Lektor, ö. Braheg. 35. bergsg. 25 A; bost. ö. Skeppareg Lagerlöf, Carl, Advokat, Juris kandidat, _I Dicken, Ankefru, ö. Styrmansg. 45. bost. n. Drottningg. 45 ö. g.; tel. Lagerson. P. G., Handelsfirma, Skohande Brunkeb. 1585; kontor Lagerlöf & (innehafves af L. E. Lagerson o. M. Huselius, n. L:a Vattug. 20; öppet Lagerson); bodar n. Drottningg. 10, ]'210-4; a. t. 5225, & Huselius, Advokater; r. t kontorn. Lilla ing. fr. Jakobsg. 18, o. Fredsg. a. t. 6629, r. t ; Vattug. 20; öppet 1/210-4; a. t. 5225, - M., Handl., Kungsholmstorg 4. r. t Aug., Körsnär, ö. Styrmansg. 9; firma - - John, Apotekare, ö. Nybergsg. F.. Fanjunkare, n. Dalag Lagerson & Johanson, st. V~~terlångg. 8. pälsvaruhandel Elise, Fröken, Stockh. Gamla Sjukhem; - Lydia. Ankefru, ö. Humlegårdsg. 8 III. a. t Erland, e. o. Hofrättsnot., kv. Munin, Vi- Lagerstedt, C. G., Kungsg. 46 III Brefbärareförman, Kh. kingavägen, Djursholm: r. t. Djursh J. W., Byggmäst., n. Hagag. 12. Lagerlöfs, Sam, Maskin.Byrå, Innehuf- - S. M. C., Doktorsänka, ö. Greftureg. 45. vare: J. Hård af Segerstad, n. Cen- - A. L., f. d. Fabrikör, n. Observatorieg. 22. tralpalatset. Telegr.-adr. >Maskinlager- - Agnes, Folkskolelär:a, ö. Sibylleg. 50B. löfv; r. t o. a. t Lagerlöf, C. B.,Med. dr, n. Drottningg. 63 A, - Hj. A. A., Förrådsförv., Lifregementets Dragonkasern. behandl. öron:< näs- o. halssjukdomar; - N. G. W., Läroverksråd, ö. Greftureg.45. hvard ; 2-4. under privatbost. sommaren hvard. n. Barnhusg. 31V. Lagerstråle, lerig. C. A. 37. G., Friherre, ö. Artil- - Carl, Tjänstem. i Brandförsäkr. Fenix, ö. Danderydsg. 10. Aktieb. Lagerström. Frejg. Fritiof, 15J Banktjänsteman, n. Clara, 4,nkefru, ö. Nybergsg. 9 Il. - Carl 4,., Boktryckare, - H. E.,..Ankefru, ö. Tyskbagareg. 7. tel. Osterm, Ö. Kaptensg. 7; - Nina, Ankefru, ö. Styrmansg. 45. Lagerman, Ivar, Fabrikör, n. Tuleg. 35 A. - Hugo, Boktryckare, Kungsh Kh. Pilg. 26; tel. - Albert F.,Tillsyningsm. v.hälsov.-nämn- - Bröderna, Boktryckeri, inneh. Carl & den, st. Västerlångg. 68. Lagermark,J.A. W., Ingenjör,ö. Kaptensg.161. Hugo Lagerström, n. Kl. S. Kyrkog. 14; a. t r. t Lagerqvist; 2 Lagerquist. 1- P. A., Brefbärare, - F. Edv., Direktör, n. Teknologg. s. Ringvägen C. G., Egendomsägare, Dj. Kallhagen. _.1 Sven, Bokh.. n. St. Badstug, L. B., Flaggunderoff. v. Flottan, Dj... IS, O., Elektriska Vedsågeri o. kolaffär. n. Fieldstuen. Roslagsg. 63; a. t.!-i324; bost. n. St. - Betty, Fru, Pensionat, n. Drottningg. 49 II. Badstug ; a. t Emma, Fru, Fältskär, n. Birgerjarlsg. l A. J., Fabrikör, n. Döbelnsg. 67 A; a. t. 29; bost. ö. Hofstallet ; sågverk o. hyfleri Solnaväg., - David, Handl. (speceri-, vin- o. viktualie-), Bellevue; a. t Kungsholmsg. 13; r. t. 5557, a. t. 5480; l Axel V., Fil. kand., Extra lär., ö. Skep- bost. Kh. Bergsg. 39. pareg J. Gust., Handl., uppköper i parti skrot- _l Eva, Folkskolel:a, n. St. Badstug. 58. metaller och gummiaifall, s. Repslaga- _I Märta, Folkskolel.a, n. Dobelnsg. 67 A. reg. 4; r. t. 9441, tel. Maria::l 51; 2 G. R., Grossh., n. Västmannag. 33; tel. bost. s. g. 10II. Vasa O. iii. A., Handl., s. Kocksg. 21. _I Frithiof, Handlande (viktualier), ö. Grefg. - G. E., Kassör i Järnkont., ö. J ungtrug. 7 B. 32; bodar ö. Karlavägen 14 o. ö. Ny- - Victor, Konstnär, n. L:a Vattug. 19 A; brog. 25. tel. Brunkeb Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebotaget SVEA. 13 Drottoinggatan.

4 390 Lagerström-Land. Lagerström, Joh. Aug., Kontrollör v. Sthlms Lamberg, Tor, Prakt. läkare, ö. Karlaväg. 27; Gasv., s, Tavastg. 431 träffas 15 sept.-31 maj hvardagar8-9, G. O., Kyrkoherde, Fil. dr, ö. Jung- 2-3; 1 juni-14 sept. hvard, 10-11; frug. 7 B; a. t a. t. 8400, r. t. 30. Th." Källarmästare, innehafv. af Hotell Lambert, E.. Agenturfirma i ryska prod., O~tergiitland, st. Salviigränd 1 & 3. äg. E. H. Spörer, ö. Greftureg. 34 A. C. E., Köpman, ö. Greftureg Emil, Kassör, ö. Kommendörsg. 12. Ernst R., Repr-t för Wallbergs Fubr. A.B., - K., Skådespelare, s. Götg. 14. Halmstad; kontor st. L.a Nyg. 19 & 21. Lamby, Elin, Fru, ö. Greftureg A. & W., Skjortfabrik och Trikåhandel, - Boris A., e. o. Kammarskrifv. hosöfvern. Klarabergsg. 25; inneh. S. A. Lager- ståth. ämb. för upp.~ördsärend.,ö. Grefström, n. Klarabergsg. 48. tureg. 71 I; tel. Osterm J. A. S...Underlöjtn., ö. Linneg. 39 A. P. Fredrio H., Korrespondent, ij. Gref- Hulda, Änkefru. n. St. Badstug. 60. tureg. 7F. Lagervall,Therese,Lärar:a. Fru,ö.Narvav.22. H. S., Ankefru, n. Uplandsg. 3. _ Ivar O., Ritare, ö. Sibylleg ; r. t Lamm, Oscar, verkst. Direktör i Nya Aktie- _ A. F., Viktualiehandl., st. Lia Nyg. 15; bolaget Atlas, Ö. Villag. 16. ing. fr. Kåkbrinken; bost. s. Hög- - Stanislawa, Fru, Lamm's Bureau, n.näckbergsg. 58 B. strömsg. 2; a. t. 6764, r. t Lagerwall, A. F., Fabriksidk., bost. ö.strand- Agnes, Fröken, n. Tegnerslunden..8. väg. 49. Julia, Fröken, ö. Braheg. 3; tel. Osterm. Birger, v. Häradshöfding; bost. Drott ningholm. Träffas i Byggnadsnämn- Herman, Grossh., n. Brunkebergstorg 24; dens lokal, Börshuset, 11-2; a. t innehar firma S. L. Lamm & Son; kon- Edv., Ingenjör, ö. Kommendörsg. 39. tor n. N. Smedjeg. 2l. _ Bjarne, Kassör, n. Odeng Leonard, f. d. Grosshandl., ö. Braheg _ Wendla, Kassörska, ö. Nybrog. 6B. 31. _ Signe, Lärarinna, Norrtullsg. 16. Carl Rob., Ingenjör, ii. Engelbrektsg. 5, -s, A., Metallaffär, kontor o. fabrik, n. a. t ; best. Näsby, r. t. Djursh. Kungste.l)sg , a. t. Djursh _ Augusta, Ankefru, n. Odeng, 38. Carl D., Kontor o. bost. Il. Mä~tersamu- Lagrelius, Axel, Ingenjör, Föreståndare för elsg-. 10; a. t. 4545, i'. G. 57;;7; tele- Generalstabens Litogr. anstalt; bost, ö. grafadr. Dlamm. Karlavägen 34. Gustaf, Med. dr, n. Mästersamuelsg. 21; Elof, Kassör, n. Jakobsbergsg. 17; r. t. r. t. 2111, a. t ; mottagnings- 4113, a. t tid: hvardag. 12-2; llelgdagar Erik V.. e. o. Landskontorist, ö. Braheg. - Wilh. (firma: Orlings Fotografiaffär), ö I : a: t Stureg. 6. _ A. C., Ankefru, S. Nytorgsg. 11; tel. Wilhelm, Pappershandl., ö. Braheg. 31; Maria 355. affär ö. Stureg. 6, filialer n. 'I'eguersg. _ & Westphal, A.-B., kontor n. Sergelg. IS o. Ö. Storg , expo s. g. l; r. t. 129, a. t A. L., Tandläkare, Ö. Stureg. 12 II; moto. 74 :W. Verkst. Dir. a. t tagn.tid 1-2 hvard; tel. Osterm Lahnhagen. Carl, Tjänstem. (Sveriges Stats- - Elin, Änkefru, st. Västerlångg. 52. banor), n. Observatorieg. 8 11I - Galathee, f. Jakobsson, Ankerru, ö.stureg. Luillet, A. V., Professor, Lärare o. öfverså t tarc i Franska, n. Regeringsg Henriette, :!\-nkefru, ö. Braheg. 5. Lalin, F. S., Kassör, n. 'I'egnerslunden 10; - Mathilda, Ankefru, ö. Linneg. 19 Il tel. Vasa La Mode. n. Biblioteksg. 6. Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofver- Lampa, Gunnar, Artist, Dj. Alberget 5. intendentsämb., Ö. Stureg. 221; a. t. - Sven, Professor, Förest. f. Statens En tomnlog. anstalt, Experimentalfältet. _ Bror, Löjtnant vid K. Fortifikationen, Lamprecht, C., Il. Up salag. 8 1 Ö. Linneg. 79. Lancön, Sigrid, Fröken. Gymn.-dir., ö. Bra- _ H., Redaktör af Stockholms Adresska- heg. [,2; r. t lender, n. Klara V. Kyrkog. 11II; r. t. von der Laneken. C. A. F., Civilingenjör, 5388, a. t Il. Karnmakareg. 4 1H Lambere,Carl, Musiker, s. Götg I. - E., Fru, s. Priistgårdsg. 8. Lamberg, A., Kappaffär. st. Västerlångg. -r- K, Underståthållare, n.karnmakareg. 4 JI1. 44; a. t Land, Johan, Kh. Agneg. 27. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Landah 1- Landskon toret. 391 Landahl. G., Järnvägstj.-man, n. Yegag. 16. Landerholm, C. G., Byggmäst., Lilla Ursvik - Mårten, Privatlär., n. Uplandsg. 24. pr Järfva: tel. Ulriksdal 37. Landau, J., Handelsresande, ö. Stureg Adolf, Grossh., n. Tegnersg. 35. l,and?e!g, J. T., Artist, n. Karlbergsvägen Landewall, Gust. Erik, Byggnadsing., ö. 3v... _ Linneg E., Byggm., n. Karlbergsväg. 3u. L df ldt G' A M'l fl' L d" ldt _ & Valley, Frö- och spannmålshandel, kont. an e.,. ug., a are, rma an le ö. Grefg. 39. Innehafv.: E. V. Land- & Co; b~stad ~ufvudsta; ver~st~d n. berg o. N. A. Valley. L..~ Vattug. 30,.ru!lls-: dekorations-, Axel, Grossh. (proflager för C. Anders- mobel- o. skyltmaln~ng, tel, Brunkeb, son & Björcks Skofabr.iaktieb.), n o. Hufvudsta,,9. Odeng. 55' III ; r. t. 2732, a. t Landgren, Hanna, Doktorinna, n. Hollän- - E. V., Grossh., firma Landberg & Valley, dareg. 20~~....., Långängen, St..cksund. - Ivar, Inge~Jor,. Byra ~or Uppvärmnings- Ludw., Grossh,, 11. Kammakareg. 29 n.b.; och VentIlatIOnsanlaggnlngar, n. Reger. t a. t l1. ringsg. 99 o. b ; a. t. 4503, r. t. 6907; _ E. M., Handelsidk:a, s. Högbergsg. 26 A. (se annons sid. 55); bost. n. Regeringsg. _ A. V., Revisor, n. Tegnerelunden II : tel. Brunkeb _ C. k, 'Ijäusteman i Järnvägsstyrelsen, Werner, K~.mrer, n. Oxt?rget 4., n. Mästersanruelse. 181 N. P., Kassor, Solhems VIllastad, Spånga, Landblom, AUg"., Handelsagent. n. Saltrnä- Elisabeth, Lärarinna, n. Holländateg. 20; tareg. 3 Jr tel. Vasa.? 74:.. Landby,.. H. V., Extralär. v. h. allm. lärov. K. A. :M.,.LararllllJa, n. Hollandareg.20. å Ostermalm, ö. Rådmansg. 3. E. W., M:;Ja~e, s. Volmaryxkullsg. 11; - R. K. G., IlJ~enjör, r,. Greftureg. 15. tel. Mana ~ 03:.... Landegren, A., Grossh., ö. Linneg. 85. Algot, Postexpeditör. n. Vastmannag. 28; _ C. H. V., Löjtnant v. Göta lifgarde, ö. tel. \ asa 3. Styrrnansg, 33 lii Landin, Curt, Byråingenjör, n. Kungstensg. - E. W., Ofverstinna, ö. Sibylleg Landelius, Sv. F., Agent, n. Dalag. 20 II; - D. E., Folkskolelär., n.valling. 15. r. t. 5489, tel. Vasa F. M., Folkskoleka. s. Brännkyrkag. 27. )L K. H., Folkskolelär:a, ö. Braheg Anuu, Fröken, Ö. Kaptensg. 14 I Ö. g. - J. C., Hofkonditor, st. Storkyrkobrinken 9. - J. A., Kassör, n. Dalag. 66. _ Conrad, Kamrer, Kh, Scheeleg. 2 IV. - John, Kem. tekn. Ingenjör och aukt. - A. K. A., Lärarinna, ö. Braheg. 60. Handelskemist i Stockholm; bost. ö. Landen, Cl., Fru, n. Valling. 21. Grefg. 11; träffas å Kem. tekn. byrån, _ Anders Rudolph, Ingenjör v. Luth & Ro- n. Drottninggatan 40, säkrast kl. 1-3; sens Elektr. A.-B. Hissafdelning, n. se Kem. tekn. byrån. Vasag. 12, bost., n. Dalag. 1 C; a. t. J. A., Konditor, s. Högbergsg. 37 A C. E. O. 1., Skräddare, s. Torkel-Knuts- Wivan, Kafe, st. L::1 Nyg. 10. sonsg. 16 ni ö. g. Sven, \ )l1lbud för MetaJlförädJings-A.-B. J. A., f. d. Telegr.-komm., n. Teknologg. 5. Eos, Jönköping, n. Norrlandsg.18 II ;tel. - Olof, Urmakare, bod ö. Braheg. 26; a. t. Brunkeb, :!4 O l & Rosenberg, Öfversättn.- o. Renskrlf- Landmark. S. A., f. d. Vaktm., s. Krukmaningsbyrå, n. Drottningg. 40; a. t. kareg., K. A., Öfvermuskinist, s. Götg. 96. Landenius, Emil, Kh. Srt Eriksg. 4 II. Landquist, C. A. E., Kyrkoherde, s. Hög- - Oscar, Kh. Bergsg, 11III; tel. Kungsh. bergsg Landqvist, L. Aug., Kassör, n. Regcringsg. - NiJsen, H. Chr.,Ingenjör,Kh. Flemingg B III. Lander, Fritr: L. E. 0:80n, e. o. Kammar- - Rud., Skeppsmäklerifirma, Befraktningsskr. i Ofverståth:ämb. för uppbörds- och Speditions affär, st. Järntorget ärenden, n. Karlbergsvägen ~4; a. t. - A. R. Skeppsrnäkl., bost, Saltsjöbaden Landroth, S. G. E. P:son, Bokh., n. Johan- Landergren, Hilma, Fru, n. Barnhusg ; nesg. 28. r. t Landskansliet, Stockholms läns, n. Brun- - Nathalia, Fröken, st. Köpmanbrink. 10. kebergsg Ernst, Med. Doktor, n. Klarabergag. 33 Landskontoret, Stockholms läns, n. Brunrhvard. 3-4, sönd. '/211-11). kebergsg. 6. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 392 Landssekretariatet- Lannge. Landssekretariatet (Styrelse för centralorga- Lang, Edvard, Målare, Kh.Handtverkareg.d-t" nisation mellau Sveriges fackförbund). - Augusta, Ankefru, n. Uplandsg. 79. Exp. Folkets hus, n. Barnhusg. 14; Langborg, Aktiebolaget, se Aktieb. Brör. t. 178, a. t Ordf.: Herm. derna Langborg. Lindquist, Kassör: Ernst Södcrberg. - Helmer, Direktör i A.-B. Bröderna Lang- Landström, G. A., Distriktschef, n. Sigtu- borg, Ö. Sibylleg. 11. nag. 6 III. _. Gunnar, Handl., ö. Banerg. 23. (A.-B. A. A. Gerda, Fröken, ö. Artillerig. 26. I Bröderna Langborg.) Gustaf i. Grosshandl., ö. Strandvägen ; - Per, Idrottsmag-asinet, ö. Birgerjarlsg.5; tel. Österm, bost. ö. Grefmagnig C. G., Hyrkusk, n. Drottningg. 92, hör- - Hugo W., Underdirektör, ö. Riddareg. net af Ad. Fr. Kyrkoplan; a. t I ; tel. Osterm J. G., Ing., n. Uplundsg. 24. Lange, Karl H., Banktjänstem., n. Vasag. - Ernst, Kassör, n. Smålandsg 'V: a. t John, Med. lic., Aman. vid Kirurg. Ard. - Hj., Bokh., Ö. Kaptensg. 15 I; tel. Östorm. å Polikliniken, Serafimerlasarettet C. Emil W., Musiker, ö. Artillerig. 26 n. b. - George, Direktör, n. Klara S. Kyrkog. 11. Ö. g. - Olof, Folkskolelär., s. Kocksg. 35 B. - A., Sjökapten, s. Götg Anna, Fröken, n. Drottningg. 104; tel. Landtbruksakademien, u. Mästersamuelsg. Vasa Aug. J., Handelsresande, n. Odeng. 71 III. -s Experimentalfält, utomroslagstull;post- - Gustaf, Handelsres., Kh. Scheeleg. 20. adress Albano. - Nils, e. o. Hofrättsnot., Amanuens i Jord- -s Förvaltningskommitte, n. Måstersa- bruksdepartem., n. Vasag. 3. muelsg S., Mejeriaffär. Ö. Banarg s Handlingar och Tidskrift, n. Mästersa- - G. O., Reservlöjtn., n. Drottningg muelsg. 47'. - Herman, Snickare, verkst. Ö. Braheg. 23; --s Museum, Experimentalfältet, utom Ro- tel. Österm slagstull ; kl fritt. - se äfven Lannge. Landtbruksklubben i Stockholm,adr, Sthlm2. Langåen, Elisa,Språklärarinna, Ö. Styrmansg. Landtbruksstyrelsen, n. Vasag. 411; registra- 21III torskontoret öppet '/ Langelius, Gustaf, Kassör i Stockholms stads Landtförsvarsdepartementet, st. Mynttorg. 2. sparbank, ö. Karlaväg. 33. Landtmannahyrån i Stockholm, n. St. Bad- Langenberg, Fredrik, Kapten v. Göta Lifg., stug. 8 ' ; a. t ö. Styrmansg, 7 m. Landtmannabörsen, red. o. exp., n. Rege- - E. E., Ankcfru, i l. Grefg. 11. ringsg'. 76, öppen hvard. 'h 10-2, 4- Langenskiöld, K., Frih., Bankofullmäktig, 6; a. t. 4307, r. t Ö. Karlaväg. 1C. Landtmanna- och kreditkassan, Kommandit- Langlet, Elof, Byggmäst., inneh, Kruses bol., kont. st. Mynttorget l. byggnadställn.. Osterrualmsg. 62. Landtmanson, M. re., Ingenjör, ('i. Grefg. 10; - Filip, Civilingenjör, Kh. Garfvareg. F' r. t ö. g. Landtmäterikontoret, General-, n. V. 'I'räd- Langman. Albert, Bokhandl., v.dir, i A.-Bol. gårdsg. 2. Gimbergs Bokh., Ö. Riddareg. 47; affärs- Stockholms läns, n. Drottningg. 36 n. b.;. adr. Norrmalmstorg 1. öppet första och sista helgfr, dag i ILangseth, J oh. E.. Förrådsf6rvalt., Dj. Stora hvarje mån., men hålles öppet dess- vägen 40; a. t. 10rl15. emellan alla söckendag., om ej tjänste- Langton, Fridolf, Ingenjör, n. Observatorieförrättningar hindra. I lunden 1. Landtmäteristyrelsen, n. V. Trädgårdsg. 2. ILanna Stenhuggerier, C. Vogel & Co, n. Lang, Elis Hjalm, Bokh., n. Teknologg. 7. Odeng. 76; a. t. 258, r., t Hilma, Fröken, n. Västmarmag. 61 I ö. g. Lanner, Fritz G., Agent, s. Asög :dra uppg. - H. A.,..Bokh., s. Ostgötag. 35 B. - U. W., Fröken, n. Kungsg Lina, Ankefru, n. Vall ing. 32 '. - Axel, Grossh, Järnvaror, Pörrnedlings- Lannes, Carl, Handl., ö. Birgerjarlsg, 102. affär i ång-, såg- och tröskmaskiner, - Frans. Kontrollör, s. Mariag. 16 Al n.odeng 92": a. t. 5522, r. t JLannge, Ivar, Agentur för Karlskrona Hatt- 'l'elezrumadr.»stålaxel». I fabr. A.B., s. Hornsg. 148 A; a. t , - Josef. Kammarmusikus, Ö. Kommendörsg. - Birger A., Civilingenjör, ö. Valhallaväg. 39'V. 5jIII. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Lannge-Larsson. 393 Lannge, Erik G., Posttjänsteman, red. af l Larsson' 2 Larson, Tidskrift för postväsendet, ö. Val I ' hallav. 571I1; r. t rikanlinieu och Dominion Linientill Anna, Änkefru, ö. Valhallavägen 57 III. Amerika och Canada, Union-Castle -- se äfven Lange. Linien m. fl. till Sydafrika, Orient- Lannmark, Joh. K:son, Konstruktör. Mek. linien m. fl. till Ausbralien.Dstindien Verkst. s. Rosenlundsg. 20; r. t. 6666, m. fl., Pacificlinien m. fl. till Sydamea. t ; bost. s. Bellmansg. 18 II rika o. Västindien; till kontoret a. t. Lans, S. A., Lokomotivför., n. 'I'orsg, 46 II o. r. t. 4485; till bostaden' a. f Lantan, A. M.,Ankefru, n. Mästersamuelsg. 69; affär st. Västerlångg ' Anna, Bageri, s. Götg, 90. Lanthen, Anna. Fröken, Larnp-, lysolje- o. -' A., f. Strömberg, Barnmorska, n. Regebosättn-affår samt fiskredskapshandel, rings g. 49. Bl. Arsenalsg. l B. _2 A. Henrik, Berzsingeujör. Kontrollerande Lantto. J. B., Faktor, Stocksund, ö. Sture- Ingenjör och Inspektör vid Järn- o. väg.. Villa Metsola. St&lvarutillverkningarförStatensJärn- Lantz, Alfr., Skomak., ö. Nybrog. 56 Bn.b. vägar. Utför jämväl liknanile upp- - Nils R., Telefonanläggn., n. Jakobsg. 28; drag för enskilda järnvägar o. bygga. t. 7004, r. t nader, n. Vasag. 3l:jII; r. t Laquist, Hjalmar, Grossh., Kh. Bergsg. 28; _, & Lindqvist (L. O. Mellins Eftr.), Bildr. t huggare (trä o. gips), n. Kammakareg. - Orvar, Ingenjör, Kh. Bergsg ; a. t Larka.E..L., Guldsmed; bost. st. Österlångg _2 Carl, Bokförlagsexped., n. Klara O. - W., Angbåtskommissionär, ö. Karlaväg. l}:yrkog. 12 n. b.; a. t ; bost. Klara 44; kontor st. Skeppsbron 10. O. Kyrkog ; 11.. t ankn. La Rose, Blomsterhandel, ö. Karlaväg. 23; -~ Carl, Bokförlägg. (Utgifvare af Stocka. t. 5690, r. t. ;n 67. holms Handelstidning), n. Klara n. Larsen, Severin, Direktör, ö. Valhallavägen Kyrkog : a. t. 1201, r. t ; a. t _2 A., Bokh., ö. Braheg, 40. Larsen, J. C.,,~, Co, Bleck- o. plåtslageri- _, Fredr., Byggmäst., ö. Grefg. 50. firma, st. Osterlångg ' Gust., Byggm., s. Renstjernasg. 16. Olaf, &.??, 9ivil- och. Uniformsskr~dderi, -~ H., Byggm., ~: StJ:!mansg.»o. n. Birgerjurleg. 7, a. t , bost. - John, Byggmast., o. Grefg. 50. n. Odeng. 37. _, Lars, Byggm., n. Döbelnsg. 16 B; tel. (Larssen), R., Fil. lic., Läroverksadj., s. Brunkeb Hornsg. 29 C. -' Sigfrid, Byggn:ingenjör, ö. Valhallaväg. - Edla, Fru, n. Kungstensg , a. t K. G., Förman, Kh. Sit Eriksg. 25. _2 J. A., Direktör för Kreditreformfören. - Thorwald, Musiker (Rep. af alla slags för Sverige, n. Bryggareg. SBl; tel. träblåsinstrum.), ö. Grefg. 51III t. v. Brunkeb Lars Hiertas Minne, Stift. för, se [2275]. 2 J. H., Disponent v. Aktieb. Hummers- ----~ bergs Nya Stcnhuggeri Kh. Igell Larsson; 2 Larsen, e,... _..._._ darnsg. 6. _, J, & Co, Afiärs- o. platsbyrå, n. Malm- _, G. A., Faktor, n. St. Vattug. 15. skillnadsg. 19 B. _, N. P., Faktor (Vårt Lands tryckeri), n. _, Alex., Agent, ö. Banerg. 17 III: firma Eke- Dalug lund & Larsson, n. Drottningg. 41. _, Gust. R., Fanjunk., Ostermalmsg. 65. _2 C. F., Agent för Smedjebackens Vals-, Ernst, Fil. kand., Extra Lärare v. S1\- verks Aktiebolag, n. Uplandsg. 44. dermalms h. allm.lärov., s. Adolf Fred- _, Lennart, Agent, bost. ö. Birgerjarlsg. 12, riks torg l A III; a. t kont. st. Västerlångg. 38; r. t _, Yngve, Fil. kand., Kh. Bergsg.. 4. _, Josef, Agenturaffär, n. Observatorleg. 18; _, O. E., Folkskolelär., ö. Grefg. 51. tel. Vasa 1612; r. t _2 Per, Folkskolelär., n. Dalag. 74 B. _2 A. F., Amanuens, n. Malmskillnadsg. 26. _, Anna F., Folksko1el:a, s. Högbergsg. 27 _, L. P., f. d. Antikvarisk bokhandl., n. Läst- B IV. makareg. 15. _1 Aug., Folkskolel:a, n. Frejg. 34. _, A. G., Arbetskarl, s. Bondeg. 30. _, Augusta A., Folkskolelär:a, n. Regeringsg. -' Bröderna, & Skeppsbron Co 4. (E. F. Larsson), Agentur-, inkassost. 83. o. _2 Elisab., Folkskolel:a,. Kh, Flemingg. 41. bankir-affärer; Agentur rör Ame- _2 M. B., Folkskolelär:a, Kh. Pilg. 50. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 1 Larsson j 2 Larson. Larsson. 1 Larsson; ~ 1,al:son. -' Axel, Frisör, n.l:a Vattug. 26; a. t.12396; -' John F., Handl., manufakturhandel, st. bost. Hufvudsta, Västerlångg. 31; bost. s. h. -,1 -Elisabeth, Fru, f. Spangenberg, n. Up -' Karl, Handl. (garn-, väfnads-, trikå- o. landsg. 77, 1 1 /2 tr. hvitvaruaffär), n. Barnhusg. lo; bodar: _2 Math., Fru, ö.banerg. 4 II. n. Drottningg. 73C o.n, Malmskillnadsg. -' Math., Fru, s. Skaraborgsg _2 Sophie, Fru, ö. Artillerig _, K. J. E., Handl., n. Uplandsg. 85. _2 Clara, Fröken, Kontorist, ö. Styrmansg. _, L. H., Handl., kommissionsaffär, n. Rö- 5; tel. Osterm torgs basaren 10. _2 Ida,' Fröken, st. St. Nyg. 41; a. t. 2422, -' L. J., HandI. (viktualie-), ö. Nybrog.15 A. 1'. t _, P. Gotth., f. d. Handl., Kungsholmsg. 13". -' Ida ~., Fröken, Hembageri, Ö. Gref- _1 P. O., Handl., n. St. Badstug. 9 & 11. tureg. 54. _, Reinhold, Handl. (kött o. fläsk), Vasa- _2 K., Fröken, firma Maria Sandström & hallen; a. t. 7458, 1'. t ;bost. n. Co., inneh. Sturebufföu.ö. Stureg.10 n. b., Vegag. 17. bost. ö. Humlegårdsg ' L., f. d. Hemmansäg., s. Björngårdsg. 7. _2 Selma och Emma, Fröknar, n. Odeng, _l L., Hoffotograf, ö. Humlegårdsg ; tel. Vasa _2 Clara, Hotell, n. Birgerjarlsg. 23. _, A., Förvaltare, s. Danviksg, 5. _, L. L., Hotellvärd, st. Brunnsgränd 5. _2 L. J., Förvaltare, n. Oxtorgsg. 7 A ". -' A. O., Husägare, n. Tuleg ,2 And. Gust., Garn-, Väfnads- & Hvitvaru- -' L. E., Husägare, s. Hornsg. 12. affär, Kh. Flemingg. 1. _, P. A. L., Husägare, n. Kungsg _, Wilh., Gasmäst. v. Värtagasverket. ö. _, S. John. Husägare, ö. Grefg. 50 I.. Stureg. 42III. _1 S. K., Husäg:a, S. Tavastg. 18. _, F. W. Gjutmäst. (Bergsund), s. Lång- -' N., Hyrkusk, n. Döbelnsg. 54. holmsg. 12 H. _, A. W., Ingenjör, S. S:t Paulsg. 36. _2 Adler, Grosshandl., st.. Skeppsbron 26. _, Claes Alfr., Ingenjör v.. Rosenviks varf, _1 Carl Aug., Grossh., S. Asög. 42 C. s. Renstjernasg ' E. F., Grossh., Bankir, ö. Villag. 17; fir- _, Hj., Ingenjör, Kh. Parkg. 8. ma Bröderna Larsson & C:o, kontor st. -' J. Aug., Ingenjör vid Bolinders verkstad, Skeppsbron 4: till bostaden a. t. 5524; Kh. Fridhemsg. 5n. till kontoret a. t och r. t _2 Ragnar E., Ingenjör, kontor n. Norr- -' Oscar F., Grossh., ii. Artillerig. 37. landsg. 23 (fabrik i Södertälje); r. t. _2 Victor, Grossh., n. Dalag. 7; a. t , a. t & _, Maria, Gymnastikdirektör, s. Hornsg. 29 B. _, C. O., Inspektionskonst., Ö. Storg. 23A II. _1 Albert, Handelsbiträde, Östermalmsg. _, Eduard, f. d. Inspektor, n. Tuleg. 25 IV. 39 II1 _, J., Instrumentmak., n. Davidbagaresg, _2 Elina, Haudelsbiträde, n. Hagag & _1 Victor, Handelsbitr., n. Holländareg. 21A. _, Anna K., Kafeidk:a, Ö. Braheg. 40. _, Johanna, Handelsidk:a, Ö. Greftureg. 72. _, Jenny A., Kafeidk.a, n. Vasag. 50 u.b. _, Karin, Handelsidk:a (tvål- O. parfymaffär), -' Hugo, Kamrer i Lifförs.bol. Svecia, ö.. n. Tnnnelg. 12; a. t Stureg. 46. _1 Kerstin, Handelsidk:a, ö. Riddareg. 54. _2 J. F., Kamrer i Riksb., Ö. Braheg. 21n. _2 K. H., Handelsres., n. Sigtunag. 12. _2 D. E., Kassör, s. Ad. Fredr. torg 3 Ill _, Andreas, HandI. (spec.- O. vikt.-), n. _2 Otto E., Kassör, Ö. Grefmagnig. 12. Uplandsg. 45; bost. s. g _, Werner, Kommendörkapten af 1. graden, _, August, HandI. (kaffe-, speceri-, vin- O. ö. Riddareg. 10". delikatess-), ö. Karlavägen 27. _2 Otto E., Kontorist, ö. Grefmagnig ' A. Gustaf, Handl., Ö. Banerg, 27 n. _2 Sven J., Kontorist, n. Rådmansg. 54II. _2 B. Aug., f. d. HandI.,n. Malmskillnadsg. 26. _, E. O., Koutorsvaktm., n. Kungstensg. _, C. J., HandL, Kh. Bergsg _2 C. R., Handl., s. Badstug. 38; a. t. 3883, -' P. A., Kvarnbyggmäst., n. Holländareg. bost. s. Timmermansg A. _, E. A., Handl., s. Västgötag. 9B; a. t _2 Alfred, Landtbrukare, Ö. Greftureg. 62. ~1 Fredrik, Handl, (kommissions-), s. Kapell- -' E. R., f. d. Landtbruk., Ö. Riddareg. 54 '. gr. 6; affär st. Munkbrog. 3. _, P. A. F., f. d. Landtbruk., n. Västman- -' J. A., HandI. (div.-), s. Renstjernasg. 22. nag. 14, '/2 tr. -' Johannes, Handl., s. Folkungag. 14. _2 Sigrid, Lär:a, ö. Jungfrug. 31 III. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Larsson. 1 Larsson; 2Larson:-----~------~-- f Larsson ; 2 Larson, 1=-===.;:.::...::.--' ~2 Mauritz, Major, Fältintendent (Sterbh.), -' Reinhold, Smides- o. Mek. verkstad ö. ö. Narvavägen 27; r. t. 891; a. t. Braheg, 9; bost. ö. Grefrnagnig, 17 B ' A., Snickare, vice Värd, s. Högbergsg ' Anshelm, Marinläkare, spec. Oron-, Näs- - O. A., Sniekaremäst., n. Brunnsg. 14 m ; o. Halssjukd., Södermalmstorg 4: tel. tel. Brunkeb Mari" 1444, r. t ' G. E., Snickare, Möbelaffär'n. Mä'ster- -' Karl, Maskinist (Centralpalatsetj: bost. samuelsg. 41; bost. n. Karlbergsväg. 20. n. Klara S. Kyrkog. S. -' G. E., Snickareverkstad, firma, st. Bag- -' O. Josef, Maskinmåst. n.,ki. S. Kyrkog.16. gensg. F., -.' Gust., Medarb. i Stockh. Tidn., n. Klara -' A. W., Sockerbagare, s. Hornsg. 22. S. Kyrkog. 11 l. -' Arvid, Speceri-, Konserv., & Kaffehandel, _2 Gunnar, Med. kand., Kh. Agneg. 2 III ; n. Regeringsg. 77; a. t. 5496, r. t.,54 2S. a. t. 19\15S. -' B. A., Stalhuäst., s. Gi",tg. ö6. ' -' J., Metallfabr., n. Sergelg. 4 l Ö. g. _2 Karl J., Stämn.vmau, st. Skärgårdsg. 8 B. -' A. W., Maria Musikdir., s. Hornsg. 29 B; tel. _2 Sofia, Syatelier, Fröken, 15 An.b.; a. t. 190:]4, ö. Karlaväg. -' John W., Musikdir., s. Folkungag. 91 Al; -'-Kling, Emelie, Tandläkare, rådfrågn. 1- a. t ; ö. Linneg 18 II : a. t _2 Alfliild, Musiklär:u, Ö. Jungfrug. 31; tel. -' Gustaf, 'I'andläk., n. Regeringsg.15; råd- Österrn frågn.-tid 1-2 helgfria dagar, andra -' L. P., Målare, firma Larsson & Lindman, tider efteröfverenskommelse; a.t.10ss0. bost. o. verkstad Ö. Linneg ' August, Telegrafassistent, n: Dalag. 28 n. b., -' Wilh., Målare, Kungsholrnsg ' Oscar, Telegrafassistent, n. Dalag. 28 u.b. -' Nils, Målaremäst., verkst. Ö. Skeppareg. -' And., Tillsyningsman v. Fattigvårds- 28; a. t ; bost, s. g. 45 1V nämnden, st. Skornakareg. 13 1v -' J. Aug., Ornamentsbildhugg.: verkst. n. -' Emil, Tjänsteman i Försäkrings. A. B. Surbrunnsg. väg. 61 n.b. 4 p. g.: bost. ö. Valballa- Skandia, 4340., Ö. Tyskbagareg. 3; tel. Österm.. -' Adrian, Platsförsäljare, n. Uplandsg. -' Emil, Tjänsteman v. Gasv., Kh. Pilg. 52". 79. _2 Gnst., 1'jänstem. i Riksb., ö. Stureg. 15;. -' J. L., Polisöfverkonstapel, s. Skåneg. 59. tel. Osterm ' G. O. Postexped.. n. Klara n. Kyrkog arl, Trafikchef vid Saltsjöbanan; kontor -' J. H., Provisor, n. Uplandsg. 83. st. St, Nyg. 44; r. t. 1600, a. t. _2 A. P., Redaktör, n. Odeng ; bost. Neglinge (r. t. Baltsjö- -' A. J., Ritare, n. Dalag. 52. baden 4). -' Agnes, Rosettfabrik, n. Kungstensg. 20 n,b; -' F. H. M., 'l'ryckeriarb., st. Bagg ensg.td". tel. Brunkeb ' Aug., Vaktm., st. Öfre Munkbron 7. -' F. O., Sadelmak., s. S:t Paulsg. lp; verkst, -' Erik, Vaktm. (Komrnerskoll.i.ö. Braheg.43. s. g ' Frans, Vaktm., ö. Florag ' Gust. H., Sadelmak., 11. Teknologg. 7. -' G. Z., Vaktm., (Konstnärshuset), n. Små- -' Sarah, Sjuksköterska, Frök., n. Lästrna- landsg. 7. kareg. 4; tel. Brunkeb, 208. _2 Julius, l:e Vaktm. i K. Armeförvaltn.; _2 O. F. K, Sjökapten, n. Odeng. lon st. Munkbrog. 2. -' Oskar, Skeppsmätningsöfverkontrollör, ö. _2 L. E., l:e Vaktm, (lik Dep.), st. Mynt- Sibylleg. 44. torg-et 2. \ -' Anna, Skjortfabrik: firman äges af Gu- -' L. G., l:e Yaktm. (Eckl.-de,part.), ö;. -' stafva A. Hall, n. J ako bsg. 3. Grefturcg. 44 Il. Alex., Skomakare, n. Drottningg. 6e. -' P.J., Vaktin. (Malmqvistska barnuppfostr.«-' Isac, Skomak., n. Biblioteksg. 26. anst.), s. Torkel-Knutssonsg ' Otto, Skomakaremäst., s. Fjällg. 2. -' Mauritz, Vupen-, Glas- o. Skyltmålare, -' N.,'& 00, Skrädderiaffär, n. Norrlandsg. 3. kontor n. Bib1ioteksg. 5"; r. t. 7027,. -' Ola, Skräddare, n. Regeringsg. 95 B. a. t. 740; bost. ö. Linneg. 42 n. b.; r. t. -'Olof, Skräddare, n. Regeringsg ' Gottfrid, Skulptör, n. Hamng. 5 B; tel. -' A., Vedhandl., n. Apelbergsg Brunkeb ' A. G., Yerkmäst. (Havanuarnagasinet), st., -' Carl, Slaktare; bod ö. Braheg. 24 o. n. Skeppsbron 16. Bryggareg. 10; slakteri Norrtullsg. 71; -' O. J., Verkm., n. Drottningg. 95 D. bgst. ö. Braheg. 24. _1 L. G., Akare, s. Folkungag. IOS..Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 :39 Larsson - Lawrence. 1 Larsson; 2 Lurson Laurent, Edv., Prakt. läkare, n. Vasag. 40'. Bröst-, hals- ochnässjukdomar. Mottag- _1 Per, Å km:e, n. 'I'egnersg. 13. ningstid hvardagar 9-10 f. m., 1-2 _, CarlO., Angslupsbefälh., s. Repslagareg. e. m.; sön- o. helgdagar 9-10 f. m.: 10 II. a. t. 130, r. t _l Aline, f.. Roas, Änkefru, ö. Sibylleg. 79; Laurentz, W., Grossh., n. Regeringsg. 32. tel. Osterm _ John, Inspektor, n. Karlbergsväg. 13D. b _1 Augusta, Ankefru, n. Dobelnsg. 2. (A. G. Bjurströms kontor). -' A. W.,.Ankefru, Norrtullsg. 49; tel. Vasa _ Lotten, Änkef.~u, Djursholm; _, A. W., Ankefru, n. Odeng. 31. Laurich, M. K., Ankefru, s, Skaneg. 64. Laurin Theodor Engrosaff. för ur och opt. -' -' min F., Ankefru, n. Västmannag. 15. Hulda S. A., Ankefru, ö. Engelbrektsg. 3. v~ror, n. O~torgsg. 9 B; a. t. 5951, r. t l 'I'idn.vkontor o. p.appe;rshandel s. h. - Ida, H~ndelsidk:a, ö. Sibylleg. 43 & 45; - Johanna, Ankefru, (I. Riddarog. 5 & 7. bodar n. Norrlandsg. 7 o. 18., jl,t. C., b-nkefru, n. Arsenalsg. 2 A. O. T., Hofr. e. o. Not., ö. Karlavägen 1 B. _, Olga, b-nkefru, ö. Kommendörsg. 34 I1 ; Carl, Kassadirektör i Akt.-Bol. P. A. tel. Qsterm _, Sofia, Ankefru, s. Högbergag. 2~ CIII. Norstedt direktör & Söner i Aktiebol. och verkställande Jacob Bagges Se- Laseen, L.. G., Ram- & Spegelfa:bnk,. För- deltryckeri, Ing., ö. Villag. 11. gyllen & Tafvelhandel n. Birgerjarlsg, _ H. F., Kassörska n. Tegnersg. 11III ö. g. 13: r. t ,. a. t _ A. D., Litteratör, n. Brunkebergsg. 3 B. Las Palmas, CI?a~nmport, n. Klarabergag. _ Eugenia, Lärarra vid Sthlms Nya S.am- 33; a. t. 428", r. t skola, n. Jakobsbergsg. 19II t. V. o. g. Lassen, Anna, Fru, n. Uplaudsg, 15. _ Gustaf Postexp. n. Odeng. 71 "'. Laudon, C., Fröken. ö. Greftureg. 34 A. Knut Henric, U~makare st. Slusspl. 63; Lauhren, N. L., Civilingeniör, s. Högbergsg. a. t. 2149; bast. s. Timrnermansg. 46 Å. tel. Maria ' ; Laurell, Edw., B~nktjänstem. i,sthlms Ensk. -s, C. F., Söner (innehafves af H. Lau- Bank), s. Ho~.bejgsg. 30. rin, s. 'I'imrnermansg. 2'). Urkronome..- Em~n., Banktjänsteman, n. Karlbergs- term. och urhandl, Vaktkontrollur, för- _ va. g :' säljninz i parti o. minut a;f glasögon, Klara, Fo~~~kolel.a, ~h. P.almmatareg. 11. pincenez, marin- o. teaterkikare, baro- - Anna, Fr?~en,> s. Bjo~ngardsg. 23. metrar, termometrar samt materialier - Hul.~a, Fores;tand:a v:~d Ad. Fredr. skol- för urmakare m. m.; st. Slussplan 63: kok,,~. Karlbergsvägen 2~: a. t. 2149; se annons sid L., Husagar~, n. Karlb~rgsvag. 26., B Il 6III". t - Gust Ingenjör n Prejg 46 B'V. - Carl G., s. e mansg, o. g, a...,..,. ' O. H., f. dladerhandlande, s. Hokensg.. d.. H l 1 II t. h.: tel. Maria 00. Launt~en, E. S. K., Han L, o. um e- - Inez, Med. Lic., ö. Strandväg. '57. gårdsg. 12:... - E., Pastoratsadjunkt, n. Frejg. 25II, träffas - Da~mar, Lärarinna, o. Humlegardsg. säkr. tisdag. o. torsdag. 9-10; a. t. "l ' A"If... 'II B'" köb ' - C.., C SjO, VI a )01' o O... Carolina, exam. o. legitim. Sjukgymnast, Lavass, ~9 Fru, Hand.idk.a, s. Brännkyrkas..- Hökensg. III. J\. E., Ankefru, n. Jakobsg. 22 A.. g'ei. F Vill Birk Laven, "sa,!u, l a II a, S lt... J:' l a SjO- ar a. - A. G., Öfverste, Kommendant, Kungl. - N., Inspektionskonst., n. St. Badstug. 86; Slojtet, Kommendantsflygeln. tel: Vasa 40~. " - P., Ofverstelöjtnant, ö. Strandväg. 57; -s Kol~mport Aktiebolag, kontor st. Brun~~r. t grand 6. Import af ste~kol & k?ks, Ex- Lauran, A., Direktör, s. Björngårdsg. 16. port af kalksten. Foreign coalldg;~on- - Berta, Folkskolel:a, 11. Jakobsbergsg.33. tractors: r. t. 8754, a. t ; I'ele- Laurenius, Maria, Änkefru, ö. Artillerig. 25. grafadr.»lavenkol», Kontorstid 9-5..Laurent, Alexis, Bokh., s. Högbergsg, Georg, Skeppsred & Grossh., ö.narvavåg- - Anna, Fröken, Förest:a för Fruntim.-Bad- 16; tel. Österut 35 59, r. t. 7471, Kontor inr., Skeppsh., ö. Grefmagnig. 8. st. Brunnsgränd 6, a, t , r. t. - Bernh., Kontorist, n. St. Badstug ,- John, Möbelh., n. Malmskillnadsg. 48 A: Lavett, O. E.,.Sergean~, ö. Sibylleg. 61. bo~t. ii. Braheg. 12. Lawrence, AnDle, Fru, Ostermalmsg. 28. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolage-t SVEA. 13 Drottninggatan:

11 Lavy-Leijonhufvud. Lavy, Alb., Grossh., kontor o. lager n. Drottningg. 44: r. t , a. t. 69; bost. n. Malmskil1nadsg. 9; r. t. 2115, a. t Laxå Bruks Aktiebolag. Generalagenter: Söderberg & Haak, s. Brännkyrkag. 7. Leander, E. G., Agent, n. Döbelnsg Rebecka, Barnm., s. Katarina Bang. 28; a. t Edith, Folkskolel:a, s. Fjällg Hans, Chef för Svenska Notisbyrån, Storängen; r. t. Storängen 23. Leatz, E., Adjunkt, ö. Nybrog. 58. Lebahn, Fritz, Kamrer, Kh. Kronobergsg. 7, l/:!. tro Lebestadius, Emma, l~n.1j. t. h. Ö. g. Fröken, ö. Riddareg. Leche, W., Professor vid Stockholms högskola, n. Drottningg G., f. d. Rektor. ii. Strandvägen 11; a. t Vendela, Änkefru, n. Hagag. 2. Leczinsky, Carl A., e. o. Hofrättsnotarie, n. Rådmansg. 48 1V ; r. t ; träffas 9- I /dl f. m. och 5-7 e. m. - S., Godsäg. o. Ingenjör (Sterbhus), Ö. Banärg. 25. Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer i veckan.exp.n, Rungsg. 17. Red. Kyrkoherde Arv. Sal ven, adr, Veda, Ärspris 2 kr. 20 öre; annonspris r. t , a. t öre pr rad; Leetz, P. O. H., Bokh., s. Högbergsg. 37 B. - J. H., f. d. Snickare, s. Hö~bergsg. 37 B. Leffler, Johan A., Fil. dr, n. udeng A. G., Fil. kand., n. Uplandsg E., Fru, n. Uplandsg M., Fröken, Ö. Fredrikshofsg Wilhelm, Handl., n. Regeringsg. 123 IIl ; a. t Artur, Ingenjör n. Rosenbadpalatset'v; r. t. o. a. t J. A., Ingenjör, n. Odeng A., Landtbruk., st. Västerlångg Axel, Löjtnant, Ö. Storg, Elis, Tjänsteman i Lifförs.cakt.-bol. Victoria, n. Odeng & Co, Vinh.-Aktieb. Kontor och lager, n. Hötorget 6. - se äfven Läffler. Lefren, Louise, Fröken, Fotograf, Ö. Storg Hilma, Fröken, Modeaffär, Ö. Braheg. 1. Legationer, se Beskickningar. Lehman, R. R. A., Apotek., n. Drottningg. 59: apoteket Ugglan. - se äfven Leman. Lehming, Lars Joh...W., Arkitekt, Ö. Narva-. vägen 34; tel. Ostorm. 3412, r. t Leiber, Otto, Brasiliansk Honorarkonsul, n. V. Trädgårdsg. 9; r. t Leidesdorff, Sigrid, Fru, Kb. Kungsbroplan l Ill Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktiebolaget, Kungl. Hofleverantör, kontor, lager och försäljning af alla slags fiskredskap. Billigaste pris. Endast prima varor i parti och minut; st. Stora Nygatan 12 1 ; a. t. 2848, r. t Se annonsen sid Leidström, se Lejdström. Leijer, Karl, Aktuarie hqs Medicinalstyr., Ö. Florag. 17 Il; tel. Osterm Axel, f. d. Kapten, ö. Florag. 15 Il Leijon, F. Em., v. verkst. Dir. i Sthlms- Tidn. A.-B.. ö. Stureg ; r. t. 8992, a. t Leijonflycht,Augusta, Fröken, n. Döbelnsg.z", tel. Brunkeb, Leijonhielm, Th. L, Friherre, Kapten, Ö. Valhallaväg. 95 II. - G. E. I.. Frih., Underinsp. (N:a Station S. J.) Kh. Fleuringg. 37 A; tel. Kungsh Leijonhufvud, Sten S., Aktuarie i Statistiska Centr.-byrån, n. HolIändareg B. K. S. R., Frih., Assessor i SveaHofr., ö. Sibylleg. as. - Knut Axel A.son, Frih., Civilingenjör, ö. Karlaväg. 28 n.b. - Knut, Frih., verkställande Direktör i Lifföra-bol.Victoria,n. Brunkebergst G. Carlson, Frih., Fil. kand., Amanuens i Gen.-poststyr., ö. Braheg Bl'. Abr., Frih., f. d. Generallöjtnant, Ö. Greftureg. 76 B. - C. G. E., Frih., v. Häradsh., Ombudsman istatskont., ö. Sibylleg Broder C. G., Frih., f. d. Justitiekansler, Kh. Handtverkareg A. G. A., Frih.. Kapten vid Generalstaben, ö. Vallhallaväg. 15 II Carl, Frih., Löjtnant v. Svea Lifgarde, ö. Skeppareg. 6 n.b., r. t Knut S:son, Frih., Löjtnant, Bl. Arsenalsg. 1 A; a. t S. E. A., Frih., Major, ö. Skeppareg. 17 Ill. - A. G., Frih., f. d. Ryttmästare, ö. Stureg. l7 Ill - B. A., Frih., f. d. Trafikdir., ö. Banerg E. 'L, Frih., Undorlöjtn., ö. Banerg Knnt S:son, Frih., Undcrlöjtn., Ö. Skepparez u :.. A. H., Frih., Ofverste, n...holländateg C. E. Axelsson, Frih., Ofverstelöjtn., n. - Valling. 7. Steu A:son, Frih.,.. Ofverstelöjtn. v. K. Fortifikationen, Kh. Handtverkareg. 28 III. - Sten E. G.. Frih., f. d. Öfverstelöjtn., Bl. Arsenalsg. l A III; a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan'

12 398 Leijonhnfvud-Lennmark. Leijonhufvud, Emilia, Frih:a, Öfverst.a, ö. Lemke,C. C., Änkefru, Kh. Pilg. 50 m. Kommendörsg. 29. Lemnell,A..1., Hand.-bokh.,Kungsholmsg åmelie, Fröken, ö. Jungfrug, 29. Lemons, Adolph, Aktiebolag, Engros 8< -.:...Sigrid, Fröken, Fil. kand., n. Holländareg. detaljförsäljning af alla slags kemika-,. 20: tel. Vasa 135. lier, färger & oljor etc. för målare, -. :Theresine, Fröken, ö. Grefmagnig. 12. kem. tekn., metall-, tobaks-, pappers- o. - E. E. G., Hoffröken. Kungl. Slottet. möbelfabriker, n. Mästersamuelsg. 49.E. U. S.. Hoffröken hos H. K. H. Änke- Se annons sid. 60, hertig-au af Dalarne, Haga Slott, post- Lernon. Wilhelmina, Fru, n. Birgerjarlsg. 53. adr. Stockholm 6. - Olof, Verkst. Dir. i Adolph Lemons Ak-.E. A., Änk~frih:a., Ö. Narvavägen 24. tieb., Djursholm. - EleonOl:~, Ankefrih:a, ö. Nybrog. 29. LeMon,E.G.,Gaskontroll.,s.Renstjernasg S. E., Ankcfrih.a, ö. Banerg Anton E., Musiker, s. Ny torget 45. Leijonmarck, C. E., Revisionssekreterare, - E. D., Musiker, s. Renstjernasg. 24. Riksdagens Justitieombudsman, ö. Ny Lenhardtson, Albin, Tandläkare, ö. Stureg, brog Rådfrågning: livardagar kl. ' se äfven Leyon-. -s, Albin, Stomatolfabr.. s. Ostgötag. 42;. Leijström, F. H., Hofr. e. o. not., Tjänstem. i a. t. 3070; r. t. fi82. Bol. Skandia, ö. Sibyllez, 73. Lennardtsons Möbelaffär, inneh.a Hilma, Leinar, J. T., e. o. Postexp., Kh. Hjärneg. 2. Colm, s. Götg. 46. Leipziger, Harald, Fil. kand., n. Västman- Lennartson, O. Th., f. d. Bruksäg., ö. Brahenag. 43; tel. Vasa is 87. g 18. Leissner, A., Folskolel:a, n. Tegnersg C. G. A., Intendent, legitimerad Sjuk- - Harry, Maskiningenjör, Ing. hos A.-B. gymnast, n. Odeng. 53 '. Mars, bost. n. Holländareg. 24"; tel. - L., Ankefru, n. Odeng. 53. Vasa Lennberg, Joh., Grossh., firma Joh. Lennberg Leja, Joseph, se Aktiebolaget Nordiska Kom- & Co, st. Mälartorget 19; kontor st..paniet. Skeppsbron :,6. Lejdström. R. G. L., Amanuens, ö. Grefg. 21; Lennberg,}. E., Målare, ö. Sibylleg. 43 & 45~ a. t. 8149; sommarbost. Neg linge, r. t. tel. Osterm. 402S. Saltsjöbaden :2 73. Lennbom, J. V. R., Handl. (Iysolje-), s. J. A., Handl., Kh. Fridhemsg, 6. Hornsg. 54, s. Skåneg. 79, s. Söderman- Oskar, Musikdirektör, Sånglärare v. K. nag. 15 o. s. Giitg. 50. Musik-konservatorium, ö. Stureg. 17. Lennep, C. V., Agent. ö. Plorag C. J., f. d. Vaktm., s. Mosebacketorg S' ö.g, Lennholm, P., Flagg. und. off.,s. Ostgötag. lfl, Lejon, 1., Gam-, väfn.-, syb.- och kortv-affär, - N. R. 'I'h., Kontorsbitr., n. Apelbergsg, Ö. Linneg A I. J., Styckmäst., ö. Kommendörsg Emil, Köpman, n. Odeng, 33. (Leion) Alex., Tjänstem. i Brandförs. - F. G., Maskinist, s. ltingväg. 19. Aktieb. Victoria, ö. Skeppareg R. V., Mekaniker. n. Teknologg. 9. Leksell, Gustaf, Bokh., n. Kammakareg. 62 IIJ Lenning, J. S. J:son, Köpman, n. 'I'egnersg. L ö-,j~.;r t. S915. Lennmalm, Thure, Kammarskrifvare, Sofie- -- G., Ofverste, ö. Jungfrug. 45". lund, Prescati; postadr. Tullkammaren, Leman, W., Ankefru, n. Uplandsg. 35 IlI Sthlm. - se äfven Lehman. F., Med. dr, Professor vid Karolinska in- Lembke, Herm., Grossh., ö. Skeppareg. 27 IlI ; stitutet, n. Biblioteksg. 1; träffas söekontor n. Rcgeringsg. 30 n. kend. 3-4 e. m. under okt-maj; J. F., Tapetser., s. Bollmansg. 22 C. 12 f. m. under juni-sept. Lemeke. Calla, Fru, Salong för damfrisering Lennman, F. W., Konteramiral, ö. Storg. och schamponering, ö. Humlegårdsg III. - F. J. F., Mekanisk fabrik, n. Västra Träd- Sven, Linjedirektör vid 'I'elegr.verket; gårdsg, 19; bost. ö. Humlegårdsg. 17. Djursholm; r. t. Djursh. SO. lt C., Ankefru, ö. Nybrog. 18". Otto M., Regem-skr, vid K. flottan, n. Lemke,.T ohn, Assessor i K. Svea Hofr., Luntmakareg. 59, 2 1/~tr. - ö. Grefg. 8. Anna. Fröken,. r,. Villag, 21 I J. P., Styrman, s. 'l'avastg, 43 '. Henning, Underlöjtn., ö. Storg, 4S IIl; a. t.. H. F., Kg!. Hofleverantör. Handels 193 Hl. firma (specerier, delikatesser o. viner); Lennmark, C. o. A., Fröknar, ö. Grefg. 62 m. äges af C. A. Gustafson, n. Rödbod- ~ H. A., Språklärare, n. Norrlandsg. 15 A~ torget, Akad. för de fria konsterna hus. tel. Brunkeb Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Lennstrand, Lennstrand-e-Lewerfh. 399 C. A., Cigarraffär, s, Högbergsg. Leuhusen, F. W. O., Frih., tjänstg-öi\.l(am- 26; bost. s. Kapellgr. 6. marjunk., Amanuens i civildep., Ö. -..,. C.' K., Cigarr- & Pappersh., s. Götg.46; Narvavägen 3...' bost. s. h. - O. E., Frih., Löjtn., ö. Komrnendörsg. 38. Lennström, Axel, Handl., bostad n. Apel- - Carl G., Frih., Ryttm. v. Lifg.. t. häst, bergsg. 89 A; a. t, ; bod n. Blasieholmstorg 11; a. t Kungsg. 10; r. t , a. t Anna, Friherrinna, n. Lutternsg. 3. _ J. E., Maskinist, s. Bndstug F., Priherrinua, ö. Kornmendörsg. 39. _ G. A., Svarfvaremäst., Kh. Bergsg H. K. A., Ankefriherrinna, ö. Narvaväg. 3. Lenoir, V. H., Källarmäst. (Skomakarekälla- Leuwgren, A., Komminister, ö. Jungfrug. 7 B. ren), st. Slotts backen 6. - se äfven Löfgren.. Lenström. M. L., Doktorinna, n. Dalag. 30. Levander, O. F. H., Kamrer. ö. Sibylleg. 6. Lentvör, F.!'edrik, Bokh., ö. Grefg. 62'V. - Hj., Kandidat, Fältskärsmästare, Ö. Si- _ A. L., Ankefru, ö. Grefg. 62'V.. bylleg. 6. Utv. åkommor. o. skador, Leon, K. O., Kapten v. Kustart., ö. Riddareg. massage, tanduttagn.; tel. Österm.Bl l : 38lll; tel. Osterm r. t Leopold, O. A., f. d. Handl., n. Luntmakareg.. - Hanna, Privatlärar:a, Östermalmsg. ' K. A. Y., Sjökapten, s. Torkel-Knuts- _ C. A., Komminister, n. Jakobsg. 4. sonsg. 25..'. Lesjöfors' Aktiebolags upplag, Järn- och stål- Lewander, Fredrik Theodor, Postexp., n. varuaffär - (C. de Val); ombud Gerh, Karlberesvåg. 45". Loqvist: - kontor n. Kl. S. Kyrkog. 5; Levart,Joh., Redaktör, n.brunkebergstorg'l-tmagasin Kh. Handtverkareg. 9; r. t. Leveau & Anderson, Herrekipering,' u. 1344, a. t Odenz. 42. a. t Lessebo Afdelningskontor, Pappersaffär, n. Leven, J. ~P., förfärdigar järnsängar, repa- Klara S. Kyrkog. 5; afd:chef: Elof rerar järnspislar och kaminer, bost. n. Ljungstedt; 1'. t a. t Observatorleg. 19; verkstad n. Apel- Leth, B.O. K., Al!Januens i Riksb., ö.nybrog. bergsg. 58 B 68 n.n.; tel. Österrn Lewenhagen, E., Sjökapt., n. Sigtunag. 14. _ Fr., Generalmajor, n. Kungsg. 20 lll ; tel. I Lewenhaupt, Carl Johan, Grefve, ö. Skep- Brunkeb pareg. 4 1 ; a. t _ Carl G., Handl., lager af galanterivaror, - Mauritz Maur:son, Grefve, ö. Linneg. 82. bod n. Drottningg. 44; bost, n. Råd- - Charles, Grefve, Kammarherre, Kungsmansg. 54. holmstorg 6 lll ; r. t _ H., Kapten, Ö. Narvaväg, C. P., Grefve, Regementsintendent, ö. En- _ Knut, Lagerchef, s. Ofre Stadsgården 2 '. gelbrektsg. 19. Lettström. G., Bankdirekt., ö. Styrmansg. - Adam, Grefve, Riksheraldiker, Kammar- 11lIl; a. t ; Sköldnora Kungs- herre, ö. Stureg. 36: a. t. 833 o: gård, lcotebro: a. t C. G. S:son, Grefve, Ilnderlöjtn., ö..kom- _ G. H., Civilingenjör, Ö. Styrmansg. 11. mendörsg _ Harald, Jur. utr. kand.,..e. o. Hofr.snot., - Charles, Underlöjtn., ö. Kommendörsg. 17. Ö. Greftureg. 35; tel. nsterm S., Gl:efvinna, n. Odeng. 90. Leufstedt, S., Fröken, Ö. Kommendörsg Ida, Ankegrefvinna, Kh, Handtverkareg. _ Ivar, Ombud för Bergman & Gösling, n. 28 1V Adolf Fr. Kyrkog. 13l1l; tel. Brunkeb. Leverantörförbundet inom byggnadsfacket i ~ Stock~olm; byrå. n. Wahre~d~rff~l;l _ E. T., Ankefl'u, n. L:a Vattug. 21. t. h. o. g., kl Byraforestand.: _ se äfven Löfstedt. Direktör And. Fr. Hjertstedt ; a. t. Leufvenius, J. L., Skomakarcmäst., n. Teg nörsg. 49 u.u. Leweren, E., Tjänstem., n. Luntmakareg. 44. Leufvenmark, Arvid, verkst. Direktör i ak- Lewerentz, H. :3., Kontorsskrifv., s. Hornsg. tieb. Leufvenmarks Bokförl., Bok- 150 BIll. tryckeri & Klicheanstalt, n. Idung. 6; Leverin Gertrud, Folkskolel:a, n. St. Bada. t ankn. ' stug. 60 lll ; tel. Brunkeb , _ Edv., Stentryck. (etabl, Firma Leuf- - & Co, Fotografiatelier (inneh. Hugo Du venmark & Co), st. St. Nyg. 21 A. Rietz), n. Drottningg. 61III; a. t & Co, Stentryckeri, etabl. 1871, st. St. - Axel L., Sjökapten, n. St. Badstug. 60 m. Nyg. 21 A.. Lewerth,.T W., Ingenjör, n. Västmannag.14~ Leuhusen, G. V., Frih., f. d..justitieråd, Ö. r. t Grefg. 3.- W. Z., Tullvaktm.,.s. Prästgårdsg. 2. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 400 Levertin-Lidbeck. Levertin, H., Fr?ken, ö' o Grefture~ E. o. L., Froknar, o. Humlegardsg. 1 Levin; Lewin; Levijn. _ -. Alfr., Med. dr, ö. Sturegatan 52, träffas _l Anna, Ofvers. (Franska, Eng., Tyska, å Zanders Mediko-mek. Gymnastik n. Birgerjarlsg. 23 kl. '/28-10, bostads- Spanska plan 6Il. o. Italienska), ö. Lilljanstel. Osterm. 1573; sommarmånaderna - se äfven Livijn. i ystad. Levinsohn, Chr., Damskrädderi, ö. Linneg. 34. Oscar, Professor, ö. Karlaplan 2 1V ; a. t. Lewis, Hjalmar.Handl., ö.nybrog.29;bost.i s.h..- 1~.647. S., Ankefru, ö. Karlaplall 2. Levisohn, J., Plätslag., Kh. Flemingg. 10. Levisson,Jenny,Fröken,ö.Kommendörsg.21B. ILe' vin: 2L. ewm, 3 L. evijn. Levy, Alb.,. Agent, 4-5, n. Klara träffas säkr S. Kyrkog. 7. o. -' J., Agent, s. Hornsg Julius, Förest. för Norrmalms Antikvi- _l Levi, Agentur, s...kapellgr. 4. tetshandel, n. Norrlandsg ~ C. M., Auditör, Ostermalmsg A., Grossh., n. Tunnelg. 17; a. t _l Kerstin, f. Jönsson, Barnm., ö. Kardellg.3. - Georg, Grossh., kontor n. Bryggareg. 6 A; _l Genia, Brodös, n. St. Badstug. 42 1I. a. t. 4450, r. t ; bost. n. Tun- _lp. H., Byggn.verkm., n. Dalag.1B;a.t. nelg. 17; a. t Max Handelsres., ö. Grefg. 10. _l Hugo, Direktör, ö. Torstensonsg Leodor, Hofr. e.o. not.. Advokat, ö.florag. _l C. E., Fabrikör, n. Regeringsg. 57; kon- 13; a. t Se Staaff o. Lidforss. tor Kh. Pilg _l Carl, Fil. lic., n. Döbelnsg. 14 n. b. - Ivan, Pålsvarufabrikant, n. Odeng. 69. Ellen Josefina, Ankefru, ö. Kaptensg. 15. _l A., Folkskolelärare, n. Vegag. 9. _l J. H.. Fröken, ö. Stureplan 6. Lewysohn, Johanna, 20 n.b '. Fröken, ö. Narvaväg. _2 E. W., f. d. Grossh., n. 'I'egnersg, 14 1 ; - Ottilia, t. f. Postexp., ö. Narvav. 20n.b.. r. t. 3186, a. t Ottu, n. Wahrendorffsg. lolii. _I & Co, John, Grosshandelsfirma, st. Vii- Leyonmarck, J. L., Registrator i Kgl, sterlångg. 38; r. t _l Martin, Grosshandelsfirma, inneh. Martin Landtförsvarsdep., , r. t ö. Stnreg. 5; a. t. o. Rudolf Levin; kontor n.drottningg.8. - se äfven Leijonmarck. _l Martin, Grossh., n. Malmskillnadsg. 48 A. Liander. Elna, Fröken, Kh. Kungsg. 44. _l Rudolf, Grossh.. ö. Styrmansg Hanna, Fröken, n. Klarabergsg. 35, '/. tro _2 C. A., Handl.,firma Aug. Carlsons Eftr., - Mårten E., Grosshandlare; kontor n. Olofsst. Västerlångg. 50; bost. n. Norrlands- gatan 2 A (hörnet af Kungsg.); r. t. g ;a. t ; bost. n.karlbergs- _I Leon L. (Hotell Clara Larson), n. Birger- väg. 20; a. t , r. t jarlsg. 23. _2 Ragnar, Ingenjör v. Sthlms gasv., II. - Eric, Järnvägstjänsteman, 19; tel. Vasa n. Helsingeg. Drottningg. 95 DlII. - Anna, Kontorsskrifvare, Kh. Kungsg. 44. _2 Hj. G., Kassör, s. Hornsg. 29 D. _2 H. O., Lektor, ö. Skeppareg Emelie, Modist, Fröken, n. Klarabergsg. 35, 1/ 2 tro t. h. _2 Maria,Fröken, Lärarinna,s. Högbergsg.70. _ G. Halfdan, Redaktör o. utgifv. af»vår- _, E. I., Med. dr, Docent i Bakteriologi vindan), Kh. Flemingg. 57; tel. Kungsh. vid Karol. Inst., n. Dalagatan 1 C _, Astley, Med. lic., n. Brunkebergsg. 3 A, Liberg, L. L., Grossh., n. Strömg. 24; kon- 3-4 e. m. (sönd f. m.). Rikst. tor n. Rosenbad _, Anders, Revisionskommissarie i Kammar- - Rosalie, Ankefru, Östorm ö. Riddareg. 72; tel. rätten, ö. Florag. Ö. Lichtenstein, H., Frimärksaffär och förlag af _, K. G. E., Sjökapten. Ö. Linneg. 63. svenska frimärksalbum, n. Drottningg. _IS Skofabrik, Kommanditbolaget, Kh.Pilg.3. 88; a. t. 6856, r. t. 4280; bostad n. _l C. V. E., Styrman, s. Högbergsg. 46 B. Tegnersg. 15; a. t _, G. W., Å~ilre, ö. Styrm:msg. 41,»Lioiutn- 'I'extilatelier (Inneh, Agnes Bran- _2 A. E. J.,..Ankefru, n. Norra Smedjeg. 5. ting), ö. Birgerjarlsg. 18, uppg. D.._1 Fanny,-. Ankefru, n. Regeringsg. 57. Lidback. A. K., Lärov.-adj., n. Holländareg. _2 Lina, Ankefru, ö. Villag II _l M. L.,,Änkefru, ö. Braheg. 46. Lidbeck, G. H., Kommendörkapten, ö. Strand. _l Sally, Ankefru, ö. Sibylleg. 40. väg. 15. _, C. G., Ofvermaskinist, N ya Riksdagsh. -. se äfven' Lidbäck o. Liedbeck. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer