i BERICJAREBANSGATAN lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t."

Transkript

1 _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont. St. Nyg. 20, Sthlm 2; telefoner: Kont. riks. 6679, Albert, F. R., Korrespond., Malmski1lnadsg. allm. 2234, l\tgret riks 1429, allm. 5, G Albertini, John, Bankir o" Fondmäklare, _ Ohmanska Bageriet, Julius Westerdahl, Norrmalmstorg 3, G.; r. t. 8590,8574, Bondeg. 21, Sö.; K. Hofleverantör. a. t. o. 608, linjeväljare, a. t. 993.?, bost o.i.l 772, r. t o Hjorthagsvägen 7, O.; a. t. Osterm. _ Örby, Villastad, Regeringsg. 5, G.; r. t. 2086, r. t , a. t Representant: Kamrer - Rudolf, Engrosaffär i guld- o. juvelra-.. Carl Stenquist... ror, silfver, nysilfver samt bijouterier, Ostermalms Bokhandel, verkst. Dir. Mar kontor Norrmalmstorg 3, G.;, r. t. 6 08, guerite Ilebersax-Graden. Karlavägen 8574, 8590 (linjeväljare); a. t. ~ (f. d. 24), O.; a. t , r. t.osterm. - W. G. L, Direktör, Lovisag; 4, 10:Dj.; 9.~9: fllial i Pappers~~ndel dörsg. 34, O.; a. t. '! Kommen- - r. t Rudolf, Grossh., Greftureg. ". 75, O.;. r. t. Östlind & Almquist, 1\.1. Hofieverantör, Österm. 1, a. t fabrik för tillverkning af flyglar, pia- Albertsson, A. A., Kontorschef, Surbrunnsg. l ' ninon o. orglar, Drottningg H, a. 't. Vasa , Va.; l G.; r. t. 5794, a. t Albihn, Harry Fr., Civiling., Pa.rmmätareg. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk 7, G.; a. t. Kungsh ;- se sid. 98. verkst. Dir, John.Fredholm, Beridare~ - K. Elisabeth, Fil. mag., Solnavägen 121 IV, -bansg. 17IV, G.; a. t r. t o.' 4003,. Va.; a.vt, Va~:: 59.~5., l - K. J. A., Ingenjör, Dobelnsg. 46, Va.; a. t. _ Det Kjöbenhavnske Reassurance Com- Vasa 7047, r. t. 6027; bost, s. h.;' a. t. pagni, Köpenhamn, G~neralagentur för Vasa '."... t, Sveri~e Generalkonsul H. Gullberg - Gustaf A., Kontorsskrifv.vi,..Järnv-etyr., Linneg.' 7, O.; r. t. ' o :. Stor,g.8 Ill ö. g., O.; a. t. Ostoerm a. t ,. I Albm, E. Gustaf, Vaktmästare, Radhusetn.b. _ DetKongl.OctrojeredeAlmindeligeBrand. t:. h., G.; a. ~. o.' r. t. Rådhuset 65.. asa-comp., KöpenhaIIjn; Generalagen- ~ ~e afven Ahlbm.....'. J 0<'" tur för Sverige,' Generalkonsul H. Gull- Albmssons, AIgot, Forsakrmgsbyra,;Yalhng. berg Linneg. 7 O.' r.t '10525, 33 tj., G..~ a. t. '9115. ', ~. ' Albinzon. A., Fabrikör, Högbergag. 66 'B, Sö.; Akt. Bl k Plå t' l.. k t' d S. a. t.. Söder I,. l I, l ' 'I!'.,ec.- o.. a,s ag nver s a, ig- A.,lbion, K. F., Bokh., Birgerjarlsg! 110, Va.; tun ag. 8,. V<!. o' a. t. Vasa , AktiV, Renskrifningsbyrån, i~,a~duansmaka. Pauline, Fru,.Uplandsg, 54, Va.. re.g.6, G.; a. t. 2R204, r. t. Notr 849. Albion Herrkonfektion o. Skrädderi, Rege- Aktua:neko~tor, Stockh. sltads, n ~åahuset,.. ringsg. 49, G. ' (, ~ng. fr. ~?heele- eller Agneg..,Sthlrn8. Albom se Ahlborn. ' AkvIs~to, Aktl~b., Gust,,A~. torg 1.8, G. Albrektson, H., Tjällstem., S:t Eriksg. 16, G. tladdm, Aktlebola:get, ver.kst. du. "Sven Aldeen, Emilia, Fru, Kungsholmsg. 30, G.; G!abe, kontor, o. fabflk Sun~byberg. a. t. 152,03.,,,. ~" Ii' H > Rlks- o. Stockholmste~.: Alad~m, Sund-, Aldell, J. A., l:e Postexp., Kungsholmag. 30, byberg. Telegramadr.. AI~ddlll, Stock- G.; a. t. Kungsh., , holm...,..' '. _ Gustaf A., Skriftställ., 'I'egnerslunden Alander. John, Ofvering., Odeng. 19, Va.; 10Ill, Va.; a. t.' Vasa 171. I ),. r.: t ". '\"- -.se afven,ahlander r ' Joh. A., Skrädd." Rosengr 3, Va.» 1., Sömm:a, Roseng. 3, Va.; a. t. Br. '2 51. Albe, Gerh~rd, Kflns.~nar, l\'1annrna!.,.åsog. - Fritiof, Ofverkonst., Långholmen.Sthlm 2. ~8, Se.; a.,t. Soder 8 51.'..' Alderin, J. R.. ~., verksta DiLl i'nfamur- 1 Albel!n,,A. J." Express- o. flyttnmgsbyra, bruksfabr. I Sthlm A.-B.;' Nya A.-B. Sibylleg. 81\ O.; a. t , r. t. 3894! Terrasit o. MälaIens, "Nya [rransport Alberg, Olof, Grossh., kontor Birgerjarlsg: A. B" Scheeleg. 2 IV,.: 0.1 r, t , a", 6?",~a:; ;" \ o. a..t ; bost. Vallai. t '..iJ I)'~!.0,dlsvaoen 24., Va., r. t; 13717, a. t. - Thure, Kamrer v. Jonkop. Jur. ByIS,. Vasa 348. I",I. \Hornsg. ~~4IV,j Si»; 110. t. Söder 6784, se älven Ahlberg.. --, Elisabeth, Ankefm, Lidingö,B1ievik. lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- i BERICJAREBANSGATAN 17. -

2 o AlexaJlderson, 142 Alderin-AIIard..Alderin, S. M., Änkefru, Uplandsg. 64v, Va. Alfort, J. M., Direktör i A.-B. Alfort'& Oron- - Victor, Kungsholmsg. 44 A, C. holm, bost. Greftureg.35, O.; r.t Aldor, C. Gunnar J., Köpm., Karlbergsvägen- M. L., Fru, Greftureg. 35, O., 42 lii, Va.; r. t. Vasa 216, a. t. Vasa Alfredsson, F. E., Bageri, Tuleg. 53, Va, Alftan, A. L., Skådespel., Roslagsg. 22" Va. "Aleman, Oscar, Prakt. kirurg, Birgerjarlsg. Alftren; B. Alex, Direktör, 'Barnhusg. 3,: C.; 19, C.; a. t r. t o r. t Alen, Byggnads A.-B.,Torgg. 3 B, Midsom- - & Sundberg, Kalkaffär, Barnhusg. 3, C.; markransen- a. t. Aspudden 82. r. t Alenius, J. A., Direktör, Skeppareg. 5II, O. Alfven, J. A., Bokh.. Malmskillnadsg. 3 K, C. - Hulda, Änkefru, Götg. 32, Sö. - David, Ingenjör, FirmaStållinefabr.,Sni,c- - se äfven Ahlenius. kareg, 7; bostad Djursholm. "" Alhander, Herm., Konfektfabrik (parti o. - A., Prakt. läkare, Odeng. 32, Va.; a" t. minut), Malmakillnadsg. 3 B, C.; a. 't , r. t. 5981; mottagn. hvard, , r. t. 6243; fabrik Hamng. 17, C.; 10 o ' r. t ankn, bost, Malmskillnadsg. - C. V., Skrädderi o. uthyrn, af kläder, - 3 A, C.; r. t ankn, Slussplan 6& A, St.; a. t : Alexandersons, Gust., Administrativa Byrå, - se äfven Alven o. Allven. Riddarhustorget 18, St.; r. t Alfvin, se Allvin. AJexanderson, Allan, Advokat, Jur kand., Algernon, N. Carl F., Löjtnant, Försäkr. Grefrnagnigv; 6, O.Dj.; a. t. Ö~term. tjänstem., Odeng. 46', Va. '. 1970, l r. t Algers; Herman, Ingenjör, Grefg. 19, O.Dj: z: ~llan, A9.vokatbyrå, innehafv. Allan. Algo, A. B. Ingenjörs- o, Maskinfirman, KL Jur. kand., Medlem af N. Kyrkog. 26, C.; r. t , a.' t. Sveriges Advokatsamfund, kontor Fredag. 9", C.: kont.-tid '/210-4; a. t. Algren, se Ahlgren. ' ' , r. t o Algård, Nils, Pastoratsadj., t. f. Regements- - Edv., Agent,?reftureg:: 62,. (}... ' p.astor v. K. fos~tionsart.-reg.,' Fred- - C. A., Bruksag., y. Haradshofd., Oster- rikshofsg. 3, O.DJ. malmsg. 44 Il, O.; r. t. o. a. t. Alhoff, Carl. Otto, Postvaktrn., Braheg. - Gerhard, f.d. Domänfiskal, Kommendörsg. 44 III, O. ' 27", O.; r. t Alimonda institutet,inneh. C. O. Segerdahl, - Ag~es, Fru, född Giinther, Riddareg. 21, Biblioteksg. 28, C.; a. t O.Dj..'. Alin; se Ahlin. - Axel, Hofintend., Östermalmsg.~44', O. Alinder, K., Bokh., Holländareg. 24, Va. - A. G. A., e. o. Hofr.-not., Registrator i-c. E., Droskäg., Svedenborgsg. 6, Sö.; Armeförvaltn., GrefIilagnig. 5 v, O.Dj. a. t. Söder ~4 87. N. A., Ing., Roslagsg. 12, Va. - Alfr., Observatorieg. 14, Va.; a, t. Vasa Gustaf, Jur. kand., Rörstrandsg. 8, Va.; ' r. t se äfven Ahlinder. -Elsa, Lärar:a, Helsingag. 8). Va. Alingsås'Bomullsväfveri Aktiebolags afdeln, - 1. M., Lärar:a, Helsingeg. tj, Va. kontor o. lager Mästersemuelsg. 56 B', - Sophis-Louise, Lärana, Korsvägen 33, C.; a. t. 2270, r. t.206. (John W. Appelviken. Lundbeck).' - N. E., Professor, KarlavägenBä, O.; r. t. Allan Linjen,Karduansmakareg. 11, C.; a. t. ~ , r, t C. A., l:e Vaktm. i Regeringsrätten, Gust. Alland" K.~inar A:son,.Tyging. v. Arti~le- Ad. t!!rg 1, C. (f. d. Arffurstens palats). net, Sibylleg. 4, O.; r. t '.. - Anna, Ankefru, Helsingeg. 8, Va. Allander, O., Bankdir. L Artillerig. 4; O.; Alexissonj F. P., Auktionskommissarie,. a. t , r. t. Osterm Danderydsg. 6 II, O. -=. E. G. B., Med. Iic., Sjukhuset S:t Göran, Alf, M., Handelsidk:a, Östermalmsg. 16, O. Stadshagen, C. Alfheim, C" Reinh~L Bokaukt.-komm., Norr- - A., Sekr. i Järnv-styr", Västmannag. 12v, tullsg. 28'v; va.; r. t. Vasa Va. - E. R., & Co, Byggnadsfirma, Hamng.26, Allard, J. W., Bleck- och plåtslageri, inneh, "~:' G.; a. t. 2~9 92, r. t ' B. H.Allard. Stortorget 12, St.:. -.:J E. R., Ingenjör, Norrtullsg. 28, Va.; a. t. - Gust., Bokh., Östgötag. 24 A,' So.; a. t , r. t. 12~.33. Söder Julia Arldersson" Ankefru, Tomtebog Elna, Fröken, Fjällg. 12 B, Sö. Va.; a. t. Vasa , Fröken, Pipersg. 4, C. Skandinaviens Största.Lifförsäkringsnolag: THU~E,.,. ~ "--

3 Allard-Allmänna Svenska Elektriska Aktieb. 148 Allard, Erik, Ing., Drottningholmsvägen 8B,' Allmänna Hypoteksbanken, Arsenalsg. lob".c.; r. t Sthlm 15; kl /23...' - J. A., Järnvägstj.m., Tomtebog. 5, Va. - Hypotekskassan för Sveriges städer, Små- - Bror, Löjtnant, Hornsg , Sä.; a. t. landag. 14, Sthlm 7 (Norrmalmstorg.) Söder Idrotts-klubben, sekr.: Edvin Sandberg, - Ruth, Mössaffär, Bendeg. 15 A, Sä. Dalag. 56, Va.; a. t. 4865, r. t '. - A. G., Vaktm. Flemingg. 22, C. - Ilexpressen. 'Karlbergsvägen 16, Va.; r. t. Allbrandt, F., Löjtn., Kungsholmstorg 6, C.; 9328, a. t a. t. Kungsh Allen, E. P., Mr, Engelska lektioner o. öf- Allmänna lng-enjörsbyrin H.G. Torulf,.versättningar, Nybergsg. 3t, (J. Blasieholmstorg 11. D.; r. t. 6040,60 O A.llgemeine Blektricitats Gesellschafts I o a. t representant Elektriska Aktiebolaget. '", A. E. G., se Elektriska Aktleb. A. E. G. - Kartverk, Rikets: Chefsexp. Birger Jarls Allgulin, M., Fröken, Greftureg. 24 A, (J. torg 1~, Sthlm 16; topografiska af~. å.lliance Assurance Company, Limited, Lif- o. Skogshogskolans f. d. lo.kal, Straudva- Brandförsäkringsaktiebol. i London. gen, Sthlm 14;geodetIsk& afd. Sto~. Brandförsäkring: Tari:tröreningens kyrkobnnken 5 lli, Sthlm 2; Ekono~ll" premier o. villkor. Generalagentur för ska afd. Brunkebergstorg 11, C., filial Sverige: Oscar Ferlin & Co, Väst man- Br~nkel.>ergstorg ~3, C.. nag. 41, C.; Riks- o. allm. tel. - Kreditaktiebolaget I Stockholm, Hamng. Alliance Franco Espagnole, S:te A:me, Bor- 2, Sthlm 15; r. t , 4829, deanx:.stockkolmekontoret Brunke- a. t. 8285; kassan: r.t , a.t, bergsg'. 91, C.; r. t Direktör - Kurir-Expressen, Vegag~ 12, Va.; a. t. A. Westrup. 5940, r. t Se annons sid. 39. Alling, Johan, Dir., Brahag. 33, (J.; r. t. - Lifförsäkringsbolaget, Strandvägen 5-A1,.9754, a. t , (J. Te~e.foner: a.~. N~mna~rop; r. t. Allings Pennindustri, A-.B., V. 'I'rädgårdsg. Expeditionen 145, DIrektoren 3178, 11 B C. Kamreraren 42 32, Anskaffn--chefen. _ se äfv~n Ahling.' T. Värden ?, ~ Ykterhets- Allmänna Barnbördshuset Planterhagsvä- afd. Mimer (J. O. Rohdm) Österm. 98. gen, O. " - Maskinskr~fningsbyrån (Otto Schaffer), -Barnhuset, Norrtullsg. 14, Sthlm 6, expo MalmskIllnadsg. 32, C.; a. t: kl 10-3' r t 825 a t 26752' se f ö - Patentbyrån, Greftureg. 36 A, (J.; ombe-, K~lender~fdel;l. [340i]: " söl~er~!ta~n..af patenter i ~lla l~nder. I Allmänna Brand, Försäkringsbolaget, - Pensionstörsåkrlngabolaget, Birgerjarlsg. ömsesidigt af 1842, (forts. af Städernas 141, Sthlm 7, 10-3; r. t. 4500, 6841, Lösöreförsäk:dngsbolag). Generalagen- 3~ 0Y;.a. t ,.75.4? ter: A.-B. Norinder, Hildebrand &; Co, - Polikliniken, se Polikliniker.,_ Smålandsg.l20Il,"C.; r. t , - Restam::anta.ktieb., Stockholms, hufvuda. t ' kontor Wahrendorffsg. 6 o. b. C.;,a.. t. _ Brandförsäkringsverket för byggnader å 29000; r. t landet" St. Nyg. 26, Sthlm 2. Skorepa~ati~n8n, Skepp.areg. 29,_Q. llllmännabrandredskapsaft'äreu (E.Berg- - Skyddsforelll?-gens Byra, se Byraer., ström & Co), Scheeleg. 22, C.; a. t. - Sparbanken I Sthlm, Vasag. 44', C.; kl. 496, r. t '. lh e.rn.; a.t r.t Expressbyrån (A. G. Palm), Regeringsg.!.llmänna Snnska Elek.tI:iska, Aktie- 28, C.; a. t. 6 11, r. t. Norr bolaget" Hufvudkontor och Verkstäder - Expressen (G. Kuls ten), Skåneg. 47, Sä.; i Västerås, Egen växel Riks och :Allm. a. t , tel.:.asea. Filialen Stockholm, Malm- -.Flyttningsbyrån, Inneh. H. Lorents, torgsg. 5, C. Chef: Ingenjör Folke Kungsg. 69; C.; r. t , a. t Ekerot. Utställning af belysningsarma-. -'.Fönsterputsning~byrån, Regeringsg. 97, tur, elektr. kokapparater m. m., Drott- C.; a. t ningg. 42, C.; och å Söder, Hornsg. 10, -..Försvarsföreningen".se under F..' So.; r. t. o. a. t Se annons.sid. - Hagelskade-Försäkringsbolaget, Ömse Afdelning rör installationsmatesidigt, B~asieholmstorg 9, C. riel, Beridarebansg. 23 A, C. Chef: K. Handelsaktiebolaget, Hamng.5 B, C.; Stödberg... a. t , r. t , , Svenska Kemiska Aktieb., Hamng , Telegramadr. : Allhabo., C.; a. t. 22~_t_. _2_20_09_. ~ F1NSPON,GS ME7JY-\LLllERKS 'A.-:B: ----~ BERJDAR'=BANSGATAN

4 144 Allmänna Svenska Kvinnofören. till Djurens skydd-almborg. Allmänna Svenska Kvinnofören. till Djurens 'l.åhlm : 2 Alm. skydd, se Kvinnofören. ' - Svenska Läkarföreningen, Norrlandsg. _2 K. A., Agent, Hökensg. 6, Sö. 8 & 1OII1, C., hvard, 12-3; r. t , _t Gertrud, f.. Reuter, Barnm., Folkungag. a. t ,.sö. l - Svenska Sjuk- o. Begrafn.vkassan, expo _2 G. W., Bokh., Folkungag. 107; S6. Hornsg. 96 1,' Sö.. _2 Einar, Boktr.-faktor, Karlbergsvägen 86A, - Svenska SjlIksköterskeföreningen, Kata- Va.; a. t. Vasa rinavägen 9 BV, Sö. _2 E., Borg-mästarinna, Tyskbagareg. 6, O. - Telefonaktiebolag, Stockholma, Malm- _2 C. A., Byggnadsing., Hornsg. 116 u" Sö,. skillnadsg. 30, o. _2 H. R." Byggnadsing., Greftureg. 67, O. Tidningskontoret, Gust. Ad. torg 18&20,C. _1 Gust. Ad., Cigarrhandl., Götg. 35, Sä.; - Understödsfören. Röda Bandet, Klara V:a. a..t ; bost. Götg. 313B\ Ö. g., Sö. Kyrkog. 3 A n.b., Sthlm 16; 1'. t. 2949, _2 G., Fil. dr, Grefg. 25, q. a. t ; kontorstid kl. 12-2, fred..:..,.-malm, A. M., Fru, Bamm., V:ästJ;llannag. äfven , Va.; a. t. Vasa Uthyrnings-Byrån, uthyrning af alla slags -' Mathilda, Fröken, Handelsidk:a, Rådbostads- O. affärslokaler, Regeringsg, mansg. 55, Va. I, l8 u, C.; r. t. 3164, a. t ' Axel Eman., v. Häradshöfd., Not. i Svea Valmansförbundet, Riksorganisationen, Hofr., B;raheg. 25 I, O. Vasag. 12 u, C.; 1'. t. 4571,7921,9156 -' J. E., Ingenjör, Rörstrandeg. 58v, Va. o , a. t; 4452 (ombudsmannen) _I A.F.,Kakelugnsmak.,Helsingeg.5 II ö.g., Va. o _2 Oskar, f.d. Kassör, Grefmagnig.lOII, O.Dj. Val~ans~örbund~t för Stockho.~m,Vasag: -' Sigr,i<l,.Kassörs.ka (J~~eindust!iaktieb.), 12, C., exp.vtid. kl. 10-4, lord. 10-2, Ösiermalmsg, 23 A, O.. r. t. 7925, a. t _2 Bruno, Köpman. Postad r. Sthlm. 1. :Änke och pupillkassan i Sverige, Stor- _2 Auda, Lärår.a, Engelbrektsg. 41 II, O. kyrkobrinken 11, St.; kontoret öppet _2 q. r, Maskiningenjör vid Stat. [ärnv., 11-2; r. t. 6000, a. t Pipersg, 24, C.; r. t Ömsesidiga Kreatursförsäkringsbolaget, _2 K. A., Musikfanjunk.., Svea lifgard. kasern, Skeppareg. 18,' O.Dj.; r. t. 7089, a. t. Sthlm 14; a. t. Osterm ~ 12289; kont-tid _2 A. F., Målare, Svedenborgsg. 48, Sö.; a. t. Allo-andersen, A., Utmiitn.-man, Jarlag. 37, Söder Aspudden. _.2 A. M., Parfymaffär, Stureg, 28,.0. Allstrin, G. A., Konst- o. Ornamentsmed, _2 Os~ar, Polisman, Nybergsg. 7, O.; a. t. Hagag. 48, Va. Österm , - J. E., Teknolog, Hagag. 48, Va.; a. t. -" Elisabeth, Postexp., Dalag.'38 II, Va _2 E. H., PostvaktII)., Mo~eoacketorg 14,,Sö. Allt för Alla, Ahlen & Akerlunds förlag, -" Carl, Roteman l 7:e roten,.bost, Rosen- Red. O. Annonskontor Davidbagaresg. vik 3 B, O.Dj.; expo Jakobsg. 4, C.' 3 IV, C. _1 J. M., Roteman i 14:e roten, Katarina Allum, T., Operasång., Pontonierg. 7, K. Bang. 9A.I, Sö. \ Allven, Edv., Vasavägen 13, Stocksund. _I L. G.; Sekreterare i Statskontqret, ybrog. - se äfven Alfven o. Alven. 46 & 48, 1). 1 All". " All.'. 3 All'. 4 AI-' -. _2 O. Alf., Yerkm., Torsg. 30u, Va.; a: t. nn," Wlll, l vm, Vill, 5Alf', ~, r.. t 1110 ". vm. _2 J. H., Yinhandel, Odeng. 63; Va. _3 Josefina, Charkuteriaffär, Grefg. 56, O.; -' Anna,..Ankefru, Dalag. 38rr, Va. a. t. 13'12. -" Mia, Ankefru, Hornsg. 116II, Sö. _.4 A.gnes, Fru, Brunnsg. 12 L, C.; a. t. Brun- -" P. A., Pilvägen l, Gröndal, Liljeholmen.' keb Almberg, C. A.\ Byggm., Södertörns villa st. -' Anna, Fröken, Sjukgymn., RegeIingsg. - & Preinitz, Fotografiatelje, Drottningg. 93 B, C.'!OIV,C.; r. t ,-a. t _1 Arthur, Inspektör i Hansa, Vanadisvä. - R., Prakt. läkare,' Drottningg. 77 u, C.; gen 31 Brr, Va.; a. t , r. t. Vasa mottagn. hvard. 3-4; r. t Almberger, A. H., Postmästare, Folkungag. _4.G. A., Prakt. läk., Magsjukdom., Sibyl- 8 DIT, Sö. leg, 19II, O.; mottagn. efter telefon- Almborg, Sam, Grossh., Regeringsg. 4.9, C. anmälan. - G., Lagerbitr., Grefmagnig. 16, O.D}.; _4 CIF., Ad. Fredr. tore 4, SÖl a. t. Österm Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: TRELE

5 Almcrantz-Almin. 145 Almcrantz, O. W., Mekaniker, Flemingg. -uniformer m.' m.,' Odeng, 5 Blv,' Ya.; 58 A, C.; a. t. Kungsh a. t. Vasa G. E., Urmak., Brunnsg, 26, C. Almgren,Anna,Fröken,Vä~tmannag.37III, Va..-- se äfven Almkrantz. '. - Gulli, Fröken, Karlbergsvägen 23.'.'Va. Almedahls Fabr. försäljn., inneh. Aktieb. - Hulda, Fröken, Styrmansg. 14, Q.Dj. Nordiska Kompaniet, Hamng., Sthlm 7. - T., Fröken, Uplandsg. 30r, Ya. Almedahls Fabriks Aktiebo!., ombud Carl - (Almgren), Elisabet, Pörest:a, Polhemsg, Brander, Styrmansg. 41 I, Q.Dj.; r. t. 30,' C. :'. I" , a. t s A.-B., Grdssh.-firma, kontor L:a Nyg. Almen, Anna, Fru, f. Alm~n, Götg. -81I, Sö. ; 22, Sthlm 2.. ' r. t K. A., Grossh-flrma, Sidenfabr., Rep- ~ Edit, Fru, Fil. kand., Döbelnsg. 1 C, C.; slagareg. 15, Sö.; kontor L:a Nyg. 22, a. t. Brunkeb ' Sthlm S., Fru, f. Fries; Karlavägen 49 1, O. -'& Larsson, Gros'shandels-o.Agenturfirma - Maria, Fröken, Döbelnsz, 1 C, C. (kolonialvaror), Fartygsagentur,-Af- - Ina, Förestånd:a för Va:nföreanstalten, deln-kontor för A.-B. Lidköpings ~åg- Greftureg. 59 & 6i u, O. bladsfabrik, Kungsbroplan 2, C,; r. t. - Tore, Justitieråd, Juris dr, Karlavägen S556, 1659, a. t. 2026(1."j!646. 'I'ele- 49 n. b., O. gramadr.:»almar»., - Ernst,.Konstglasmäst., Narvavä~en 22, - Svante W., Grossh., 'I'orsg, ~IV, O.; r. t. O.D).; a. t Norr G. Lärana i Brummerska skolan, 'Karla- - Karl V., Handl., Flemingg. 64 A C".. vägen 49r, O. '- K.G.,Hofrättsråd,Valhallaväge.I\'>BI,O. - Aug., Maskinist, Folkungag. 30 IV, Sö. - V., Ingenjör, Humlegårdsg. 4, O, - Anders, anst. V. Stadens planteringar, - O., Järnvägstjänsteman, Valh'~llavägen Tuleg. 32 A, Ya.; a. t. Vasa , Va. - J. E., Västgötag. 39, Sö. - Hjalmar.Kan~lirådiJordbruksdep.,Karla- - Wendla, Uplandsg. 3F, Va.; a. t plan SU, O.Dj.. Almer; N:, Bankkamrer, Valh~~laväg. B1 11I, -Knut V.,' Kapten, Valhallavägen'45, O. O.; a. t. Ostorm. 1831, r. t. Osterm E. D., Konditor; Biblioteksg. 26 n. b., O. Almer, E., Bokh., Uplandsg,' 28, Va.. - I. A., Kopparslag., Nybrog. 25, O. ' -'- Ernst, Damskräddare. Skeppareg, 41, O.; - K. W., Köksf6restånd:a, Epidemisjukh., a. t ?...,. Va.; r. t. I? 89. t ' -. ' - A.,.Fm, Bosattn.-affar, Birgerjarlsg. 106, - F. A., Lok.-forare,Karlbergsvagen 87, Va.; a. t , r. t. Vasa 817. Va.; r. t. Vasa 309.,. - P. E.; Kontrollör O. v. Värd,.Roslagsg. - T. O., Löjtn. v. Fl,ottan,Karlberg~vägen 25, Va.; a. t. L8857. '. 75 u, Va. '. - Alma, Matvaruaffär, Skeppareg, ~1, O.; - Olga, Musiklär:a' o.organist, Ad. Fredr. a. t: Kyrkog. 15 III, C., hörn. af Drsttningg.: - se äfven Ahlrner. a. t. Brunkeb Säkr. kl Almfelt, S. H. V., Skolkökslär:a, Kungsg. f. m. ".ö 78, C. f_g. E., Sekr. i K ArmeföJ:Valtn., Öster- Almgren, E. Y., Apotekare, Kungsklippan. malmsg.19j O. '.1 17 B, C.; a. t. Kungsh Gösta E., Sknlptör, atelje Karlbergsvägen - Einar, Artist, Karlbergsvägen 43 AIII, Va. 44. Va.; bost. Tomtebog.' 3P, Va.. - G. S. K., Bokh., Svedenborgsg. 7, Sö.. - Bertil, :reknol~g, Slöjdg., 9 1, C..l,, l - Robert, Brukspatron, Lätzeng. 3, '/2 tr., O. - Nils, Tjänsteman Försäkr.-Aktieb. Nor- - E. H. Bertil, Civiling., Kungsg: 19, C.; den, Uplandsg. 17, Va.; a. t. Vasa r. t » - J. E., Viktualieaffår, M. N. Linderblads - Gerda, Folkskollär:a, Valhallavägen 121, Eftr., Hornsg. 40; sä'.., Va.; a. t. Vasa s, John, Vinhandel(inneh. S. Conradson), - Mar~, f. Nilsson, Folkskollär:a, Kungs- Folkung!»g. 18 A, s.~. c " t klippan 17 BI, C,.' " - Augq.sta, Ankefru,.SloJdg. 9 \ p. '.to - Anna, Fru, Modeaffär. Grefg, 46, O. - M., Ankefru, Bangardsg. 6, SO.r,.,... Hanna, Fru, Stureg. 58 B, O. Almin, A. E., Byggnadsing., Flemingg. ~Å, - Hanna, Fru, Uplandsg. 17,' Va. C.; a. t. Kungsh, 131. f - Hulda, Fru, Karlbergsvägen 23, Va. - K.' A., Polkskollär., Flemingg. 204-, C. -s, Wilhelmina, Ertr., Fru L. Graf, förfär- - K. E., Folkskollär., Idung, 5, Va. r '., zdigar alla sorters guld-, silfver- och - Vilhelmina, Fru, Polkskollär.a, Flem1ngg. silkesbroderier, såsom kyrkoarbeten, 20 A. C.'!.. FINSPONGS MlfsTALLVERKS A.l-e~ ' BERIDAREBANSGlATAN, A4Ire k lender {9{8

6 " 146 Almkrantz-Almstedt.. Almkrantz, Sofia, Fru,Syatelje, _ se äfven Almcrantz. Oxtorgsg, 5,C. 1 Al. t. '2 Al o' t 3 Al 'k o t ' mquls, mqns, m VIS. Almlöf, S. A. M., Fröken, Grefg, ~4, O.Dj. _2 E. Johan R., f. d. Kapten, l:e Byråing. - A. N., Ingenjör, Grefg. 24 II, o.t». i V. V. R styr., 8:t Eriksg. 5911' C. - Axel Hj., Ingenjör, Norr Mälarstrand _2 Harald, Kapten, Kommendörsg. 16n', O.; 24, C. a. t Almquist; ~ Almqvist; 3 Almkvist. _1 J. G. Th.,. Köpman, Kocksg. 18, Bö.; a. t; 32292, 32592, r. t , _3 A. L., Advokat (se G. Huselius' Advokat -' K. E. L., Köpman, Karlavägen 99, O.Dj. byrå), bostad, Långängen. Stocksund; _2 Mauritz, Köpman, Tomtebog. 2 II, Va.' r. t. Stocksund '. t. Vasa ' _2 Alexander, Agent, Johai:mesg. 6, C. _2 Gösta, Löjtn., Västmannag. 3811',Va. ;'r. t. _1 Bror, ArkitekJj uti Kungl. Öfverinten dentsämb., Ostermalmsg. 59 I1I, O.; a. t. _1 e. G., Major, Braheg. öo II, O. Osterm Ritkontor Lästmakareg. _3 Johan R., M;ed. dokt., Professor" Ny- 12, C.; a. to 10415; r. t. Norr 150. brog. 7, 00; a. t. 7963, r. t _1 Joh. Ax., Förste Arkivarie i Riksarkivet, Hvard. 8-9, 4-5 helgd Hofslagareg. 5BlI, C.; r. t _3 Sune L., Med. kand., S:t Eriksg. 25 B, c; _2 Emma, Ateljeför konstgj. blommor, Gref r. t. Kungsh turego 9, 00' _2S, e. A., Eftr., C. A. Carlsson, Metall- o. _2 & WikseIls Boktr.A.-B., Stockholmskonto- Aluminium-Gjuteri, Pilg. 3, C., ret, chef Knut 00 Wildner, G:la Kungs- _2 Sigrid, Pianist, Linneg. 78, O. holmsbrog. 32, Sthlm 1; r. t. 9139, _3 E. Go, Predikant, Kungstensg. 28'B, Va.; a. t a. t. Vasa _2 A. 'I'h., Byggmäst., Sval udden, Ulriksdal; _1 Ernst, f. d. Professor v. Karol. Institutet, träffas äfven a. t o. r. t Karlavägen '(f. d. r. t.481o. _1 Ragnar W. T., Byggn.-rit.,Ingemarsg ', _2 U. Alb., Redaktör, Döbelnsg. 40, Va.; Va.; a. t. Vasa a. t. Vasa _2 Aldo, Byråchef i Järnvägsstyr., Västmano _1 Signe, Skolförest:a, Nybrog.: 13, 0.. nag.'38 1V, Va.; r.t. J62~8.. -2H. B., Skådesp., Skeppareg. 33, O:~: _1 I. H., Civilassessor, Biddareg, 47, 6Dj.: _2 J. A., Snickare, Banarg. 15 II Ö. g., Q.Dj.; a. t. Osterrn. 3379, r. t a. t. Österm, ' T. H:son, Civiling., Karlbergsvägen 9, _3 G. N., Stationsskrifv., Valhalla'Vägen 95 II, s Va.; ro.t. 16.? _ 2 Va Bengt, Direktör, Inedalsg. 2, C., a. t. Knut, 1.e Stationsskrifv., Bnkag. I8A, Va., , r. t o a. t. Vasa A _1 An.~a S., Doktor:a, Florag. 2, O.; a. t. _1 Gerda, Sömmerska, Fru, Tunnelg.I7, C. Osterm _2 Axel S. M., Tjänstem, i Aftonbladet, Mar- _2 e. A.,. Fabrikör, Vanadisvägen 20, Va.; garetaväg. 27, Enskede; a. t. Ensk a. t _2 Ivar, Tjänstem. Högbergsg. 26 el BÖ.; _2 P. H., f. d. Fabr., Margaretavägen 27, a. t. Söder Enskede.. _2 G. E. M., Verkm., Karlsviksg. 7, C. _2 Constance, Fru, Strandvägen 43 II, O.Dj. _3 J. R.,. Verkm., Agneg. 10, C. _1 Elma, Fru, Karlbergsvägen 20, Va. ~I Po; Verkmäst., Ingemarsg ', Va,. _1 Sofi, Fru, bitr. Skolf!:irest:a, Nybrog. 13, _1 Anna, Ankefru, Stureparken ', 00 O.; bost. Djursh. Osby.. _1 Hedda, Ankefru, Hofslagareg. 5BII, C. _1 Agnes, Fröken, Frejg. 31', Va.; a. t. _2 Z., Ankefru, Holländareg. 27. Va. Vasa _I Viktor, Ofverdir., Sveavägen, Djursholm; _1 Emilia, Fröken, Artillerig. 24 I1I ö. g., O. r. t. Djursh. 350, a. t. Djursh. '493. _2 Julia, Fröken, Skeppareg. 22, O.Dj. Almroth, F., Marinläk. af l:a graden; bitr. _2 A. J., Grossh., Ynglingag. 17, l/2 tr., Va. j. Läkare, Sjukhuset vid Långbro, A.lfsjö. _1 T. E. Hugo, Handelsres., Ingemarsg ', - Ake, Tjänstem. i. Sthlms EJIsk. Bank, Re- Va. '. geringsg, 86, C. -' Anna, Hofrättsrådinna, LiIljansplan 6, O. Almska s.tift~lsens kontor, Kommendörsg. _2 E. W., Ingenjör, Heleneborgsg. 5 Av, Bö.; 7, O.; ttsd, o; fred. 4,30-5 e. m.: r. t. a. t. Söder " a. t ' _1 J., Ingenjör, f. d. verkst, Dir. i )Bore; Almstedt, Emil G., Bokh., Villa Solgård, Pukholmen, Oscar-Fredriksborg. Fagersjö, Södertörns villast.. _I '8: H. V., Kammarrättsrevisor, Florag. 2, - Carl E., Handl., Södertörns villastad N:o O.; a. t. Österm ' l Skandinaviens Största Lifförsäkrings~olago:,;TH llue.,'".... 1

7 Almstedt-Althoffs Eftr. 147 Almstedt, Erik, e. o. Hofrättsnot., Kassör i Alsen, Nils Ture, Byråchef, Södertörns villa- Medicinalstyr., Birgerjarlsg..112m, Va. stad.. '.. - Hugo, Reseombud, Storg. 21, V.; r. t Bror, Grossh., Nybrog. 9, Ö:; r. t , - O. M., f. d. Tjänstem. i Kammarkoll., a. t ' Braheg 33 III Ö I.. - K. r. H., Vakt~., Sergelg. 2, C.. Alsen & Co, Handelsbolaget, Nybrog. 9, Almsten, J. B., Posttjänstem., Braheg. 8, Ö.. Import, Export, Assurans, Agentur; Almström, Carl, Agentur, aff. i Läder- o. r. t , o ; a. t.' Skobranschen, Humlegårdsg. 11, Ö. Telegramadress:»Alsenco». - F. J., Bokh., Västmannag. 71, uppg, C, - J. W., Verkm., Kungsholmag. 62 1, C. 1(2 tr., Va. - E. A., Idung. 10, Va.; a. t H. O., Disponent, Rörstrand. Va. - se ät'venahlscin o.ahlzen.. - K. W., Disponent, Rörstrand. Va. Alson, T. M., Banktjänsteman, Braheg. 34, (j. - Emma, Folkskollär:a, Väs\mannag.33, Va.; - Gust. A., Ingenjör, Skeppareg. 17T", Ö. a. t. Vasa Alsterberg, Folke H., Ing., Karlbergsvägen - Karin, Frn, Jakobsbergsg. 21 II, C. 89. \Ta.; r. t. Vasa Mia, Fru, Birgerjarlsg, 33, C. - Henriette Kassörska, Fatbursg. 2II, Sä. - Anna, Fröken, Helsingeg. 17I, Va.;' a. t. AIsterlind, Ofiältskär, Beridarebansg. 21, C. Vasa Alsterlund. G., Fröken, Handtverkareg.rte, - Mathilda, Fröken, S:t Paulsg. 30, Sä. C.; a. t. Kungsh Elin Ch., Pörestånd:a, Västerlångg. 65, St. - Karl, Handl., (lump, järn- o. metallskrot), - K. L., Förestånd:a, Västerlång-g. 65, St. Sergelg... 4, C.; a. t. 1454).; bost. Kv. - K. G., Handl., Tyska. Brinken 24, Si.; Vallen, Alfsjövillastad. Alfsjö. bost. Stureg. 54 III, Ö.. - S. H., Not. i Postv., S:t Eriksg. 32 A ~~,' C. - K. H., Kontorsskrifv., Stureg, 54, Ö.; -~. Reinh., Plåtal-rnäst., Leipzig 2,Orby'. a. t. Österm ' - nna, Sjukgymnast, Östermalmsg. 11 Iv,0. - Egil J. A., Notarie, Kungsg. 84, C. -', Öfverstinna, Braheg, 58, Ö. - & Helander, Slakteriaffär, Kommendörsg. AIst rmark, G. B., e. o. Hofr.-not., Drott.. 46, Ö.Dj.. nineholmsvägen 1 A, C. -s. Eftr.., Bror Carlsson, Urmakeriaffär, Alst1ermo Bruks AktiebOlagS~ed.erlaghOS Klarabergag. 3\\. C.; a. t Grubbens & Co, Ferkensgrändl &l$, St. Almuslin, Constance, Ankefru, Grefg. 8; a. t. AIst öm, se Ahlström... Österm AIst ömer, J. M., Frih., Kammarherre, Alo, A. B., Eleldr. Smältverk, verkst. dir. Gr,Gfg. 65 1, Ö.; r. t A. Grönwall. Vasag.17 lv, C.: r. t ugusta, Frih:a, Frejg. 7, Va.; r. t Alob,. Farmaceutiska o. kemiska fabriken, Altahr-Cederberg, A. F., Revisor i Kammar-,Apotekarne Lindwall och Bergendorff. ' 1 rätten, Observatorieg. 3 Ill, Va. Telegraf adr.; Alob. Postadr.: Alob, AltjainZ' M., Fru, Strandvägen 7 A, Ö.; a. t. Sthlm 21; r. t ,14401, a. t Alpha, Mek. verkstad och metallgjuteri, se -. G., Fröken, Strandvägen 7 A, O.; a. t. Aktiebolaget Alpha Alquist,se Ahlqvist, Alt n, C. W., Byggmäst., Valling, 37 t. h.!", Alrickson,J.P.,Fabriköx,Västmannag.30;Va. C.; a. t , r. t , - J. P., Pianofabrik, Rörstrandsg. 46, Va.; - nut, Byggnadsing., Valling. 37 t. h. m, a. t. Vasa I C.; a. t , r. t Alrntz, Otto R., Advokat, Jur., utr. kand., -.11., Köpman, Kåkbrinken 16,.St. Ombudsman i Sthlms stads brandför- agnar, Musikdirektör, Organist i "S~t säkriugskontor, Sekr. hos Dalälfvens Matteus försami., Valling. 37 lll t. h., regleringsfören., kont. Mästersamuelsg. C.; a. t , r. t ".; 4\ C.; r. t ,13899, a. t. Brunkeb. Alt in, C., Artist, Grefg. 26 lll, O.Dj.; må Tel.vadr.: Juristalrutz;bost.Djurs- larskola s.. h. lv ; a. t holm.. P., Byggmäst., Strandvägen 59, Ö.Dj.; - A. O., f. d. Byggnadschef, Regeringsg. kontor s. h.; r. t , C.., Ankefru, Jungfrug. 38, Ö. - - E. T., Ingenjör,. T.orsg. 30, Va. Althoff, J.. P. R., Grossh., Lilljansplan 3, O.; - Elisabeth, Pianolär.a, Regerjngsg, 105, C.,a. t H., Ankefru, Stureg. 19\ O.; a. t , Althoffs Eftr., P. C. (Inneh. Paul Karlson), r. i Sommarbost. Tegelön, En- kontor o. lager L:a Vattug. 19 A, C.;., udden; r. t. Velarusund 9, a.t. Yelam- bost. Sigtunag. lt;~v, Va.; 80. t. 4730, sund 22. r. t F/NSPONElS MET'ALLVERKS A.-B :-.. BERIDAREBANSGATAN

8 148 Alton-Aminolf, Alton, Arthur, Handelsres.,,l:rill1merll1ansg. American Woodpulp Corporation, Erik Lars, 29 B, Sii.; r.,t son, Trämasseagentur,. Birgerjarlsg. 15, Alti."ichter; C. O., Direktöf' kontor Stads- G.; i'. t , a. t Telegraf- \, gården,22 II, Sti.; bost! Saltsjöbaden.. adr.:»amwocorpll. I" l'~, - Ivar, Disponent, Riddareg, 4,9IV,V.; a. t. Amerika-Iinier, generalagentur, Skeppsbron , r. t , 24, Si.; a. t. 2052," r. t. 44 S5J fl i, Altringer,.E., Kont., Uplandsg. 54, Va.; Amerikansk Gummiimport, Gunnar Langbost, Riddareg. 39, V.Dj.; r. t borg, Goodyears Generalagentur, kontor Aluminium.~agasinet, Mastersamuelsg. 38, o. utställn. Birgerj!uls? 87 & 39" O.; G.; r. t. 8098, a. t Se annons r. t !L. t. 40 O~: G. Langborgs å kartan.., bost, Stocksund; 'r. t.'o. a. t. Stocks Alve, Gustaf i, Amanuens, Barnhusa. B1V,Amerikanska G-en~ralkonsulatet, Strandvä- G.; a. t. Brunkeb, 2483, r. t 'gen p, q.d;.; a. t.,\563, r..t J '.,, Gummi-Aktiebolaget, verkst, dir. Osvald Alvens Eftr., G., (~nneh. K. r,.. Holmberg), M. Lindqvist, parti- o. minutförsäljn. Garn- och väfnadshandel,,flemmgg. af gummivaror, särsk. bilringar, auto- 40,.~. _.. ca mobiltillbehör. beklädnadsartiki:, verk- - H.,..Körsnär, Alstrome~g;,1:J'f'?~ stad för rep. af bilringar. E~samför - ~e afven Alfyen o. Allvel). säljn. för The.B. F. Goodrich Co.. Ame- Alvm, se Allvin. rika.. Kontor Regeringsg. 58. Butik, AlviIjg, Gunnar V., Sekr, i Järnv. styr., verkstad o.jager, ~ungsg. 19 & 21 (hör- 'Humlegårdsg., 12 III, V.... net af Regeringsg.); 'r. t.~5346, 5545, Alyhr; G. A., Antikvitetshandel, Klarabergag..a. t ' Postadr.: ' sndast. 35, G...: Sthlm, S,. - Hilma, Ankefru, Klarabergsg. 35, G. - Möbelfabriks ' Aktieb.,,Fabrikation at Amatörförening Siockholms Riddareg. 72 alla slags kontorsmöbler, Ktingsg. b.. " 54 G",, ",' Amberg~~~. J. O., Birkag. 18 A III, Va.....c.. H~st'!gh~t~8ulningep~' A. Axelson, 'Malm-. Ambrosiani, B. S., Damfrisering" Humle- skillnadsg, 1~A,. G.. gårdsg: 23, V.; a. t HlIstlghets~ullllngen, K. J. Nord, Kl. N. _ Sune, Fil. dr, Aman. v: Nord. M:useet,.,Kyr.kpg. 2, 'G.; a...t J. \ Engelbrektsg. 41 IV" V.; a. t. 2; Legationen, Strandvägen'7 AIl~ V., ~r. t. A b. G t f I... 'k t D' 98 34, m r?slus, rus a, ng~njor, ver s '. H.,:'" Skrädderiaffären, Regeringsg 'In' 0:; in. ~ I Guldsme~~-A.-B. le Sthlm, N~~lmge; neh, Alfr. Ericsson. I h", r. t. SaltsJob: 3 ~5, a. t. Saltsjöb. 93. Amilon, Carl,.Apotekare, Blasieholmsg, 311, Am~ulansvagnar,.se SJuktransportv~gnar.- O.; a. t. 108,90.,.,'" ' Ameen, Gust., ArkItekt, Afdeln.-ch.ef.I S!hl~s - Sjunne, Disp.; Hjorthagsvägen 13, V.!,' stads byggnad~kont.; bost. Lidingö VII - E. E.. Fru, Strandvägen 25o.b. t. h., I.Jastad, kv. F~I~g~ 1., V.Dj.', J - H. E. L., Justitieråd, Greftnreg. 46, V. - N. B. Handelsidk:a Folkungag 85BII Sä - M., Konsulinna, Kungsg. 66III, uppg. B; - se älven Ammilon:. I' G..,., Aniinoff, 'l'., t.' f. By'tåchef, Östermalmsg...,.J. G. G., Öfverste, Stureparken 5 1V, V., 13 &.15IlI V ' Ameli~, l E. R., Journalist, Fridherneg. - Adolf F., Ci~ili~g., v. Afdeln.-chef i Sven-,.:...' ska Lif., Drottningg. 87 1V, Va. Ameln,Broderne; AktIeb:,~e Broderne Ameln. G., Fil. Iic., Västmannag. 9Ov, Va.; a. t. - Robert, Civiling., Riddareg, ~9 V.Dj. Vas!! ,1 I, - Marie, FrU, Strandvägen 43, O.Dj.. -'Ingrid, Fru, Västmannag. 90, Va.; a. t. - Laura, Fröken, Linneg. 20, V., '. Vasa ' '. - Chr. G., Grossh., Riddareg. 29, V.D}.; T Mathilda, Fru, Östermalmsg. 13 & 15, q., r. t. 42 ~4, a. t : - Helga, Fröken, Karlavägen 7' , V. - O. G., Groash., Gällöfsta, Kungsången. - Maria, Fröken, Grefg~ 56, V. '. American Bazar, Wilh. Carlström A.-B., - Fr., v. Häradsh., Grefg, 7, V.Dj.., Götg. 14, Sä.; 30989, r. t Sonja, Journalist, Ineda.lsg. 28, G.;' a'. t. - Express Company, Speditions- och Bank- 5U112. 1, ', '.,~ affär; Blasieholmstorg 9, G.; r. t ;:- G. CI G., Kabinettslrammarh!, 'Strand- - Import Company, Blrgerjarlsg. 29: G.;' ägen, 43 IlI, a:dj. '~.. :, D " a. t. 138!, r. t ~, telegr.eadr.: - Sigrid, Kont()r~8~rifvt. (Jarnv.:stY!:kon-»Amencamc». trollkontor), Karlaplan 2 1, V.DJ;,', ~ Skandiqäviens Största ~iffotsäkrii&~b!llag.:_t~le

9 )A~inoff-,;:-Andersen., 149 A'minoff, K. A., SjökapteJ!, Karlaplan 21, Andal, Frida, Fröken, Tjänstem. i Järnvägs- Ö.pj. :,I, styr., Norrtullag. 65 nt, Va. -; Hildå, AIikefru; Valling. 17, C. - Henrik, Irassadirektör i A.-B. B. A.Hjorth Ammbyrå, se Stockholms,Amm- o. Barn- "& Co, Tegnersg.48, Va.,." sköterskebyrå. ' - Herbert, 'Tjänstam. i JärnvägsstY'r., Rör- Ammilon,'L., Ankefru, Narvavägen 21: Ö.Dj..strandsg. '42 v, Va. :- se äfven Amilon. [ -'-s Byggnadsställnings A. B., Norrtullsg. AmIp.)lnitionsfabriken, Marieberg, C.; r. 't. 22, Va.; a. t. 4629, l.'. t. 1124l. 808, 1936, 6314, 15725, a.. t.' Andberg, A. E., inneh, af Kungsholms Ex- AmJlll).nition~förrådet, Stockholms Tygsta- pressbyrå, Kungsholmsg., 24, C.;.a. t. tions, se Sthlms tygstation o , r. t \ Amne, Thyra,!I1odevaror en gros, Drott- Andeborg, Anna, Fru, Kaplansbagken 3, C. ningg. 38, C.; bost, Bergsg. 2, C. Aridelius, Gust. E., Filialförest., Helgag. 11, Amnell, Gerda, Fru, Artillerig. 381, Ö.; r. t. Sö..: 3885.,,An~ell, Sven, Assist. (Bankinspektionen), Amner, A;~el, Bankoko,?l,rn~ssarie, Saltsjö- '"Br~nn~g. 4, C.; a..t. 185 ~9, r. t. ~55 ~6., Dufnas ;r. t. Dufnas 1 O~. Andelsföreningen Sknfmaterlal, Artilleng. _ Vald., Revisor i Postsparb.,Kungsholmsg. 33, Ö.; a. t ,, 18, 0.,. Anden, leva, Jur.-kand., Kvlnnl. jurid. byrån, _ Anna, Änkefru, KUllg,aholmsg. 18, C. L:a Vattug. 14 1, C.; a. t , r. t. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 26, C.; kl ; a. t.,115 51, Ander,A.gne~, Fru, Uplandsg. 73 1, Va. r. t ,.,' - Arvid Grossh., kontor Regeringsg. 28B, Amundson, Sixten R., Byggn.-ing.; Götg. 23, ' Sthlin 1; bost. Saltsjö-Storängen. \ ss; r -.t. 2094, a. p. 13.~26. I. J_A. :M., Montör, Sergelg. 1 B, C.,... _ Torsten oa. A' l Prakt. läkare, 'S1;rand- Anderberg, -Gust., Aman., Bellmansg. 1"So.; vägen IIr, Ö. Röntgen-, 'I'esla-, d'ar- a. t: Söder. 19,00.., l sonval-, Diathermi- O. Sulinstitut, mot- - Axel, Arkitekt, kontor VaUing. 16, C. tagn, hvard, 10 '11, 3-4 (utom som- - O, J., Bageriidk., 2:a gatan 16, Hjorthamar mån.l; r. t ,. a. t Se gen, Värtan. ' r annons å kartong" r3395 a]. j. O., Byggmäst., 2:110gatan 13, Hjort. _ Aug., f. d. Skomakarmäst., Götg. 23, Sö.; hagen, Vartan... ' r. t. 2094, a. t ' K.1., Fil. kand., Skeppareg. ~7II ö. g., Ö.; :- Alb., Öfverste, Stora Frösunda a. t a. t , r.. t Amylong, E. K, Bageri,' Vanadisvägen 28, - A., Fröken,,.9stermalInsg. 40 IV, Ö. Va. - E., Fröken,Ostermalmsg. 40 1v, Ö. Anander, J. G., Redak~ör,' Birkag. 8 m, Va. - Eva, Fröken,.Vrikingag. 13, Va. Ancher, GIga, Fröken" Ny torget.4, Sii.; r. t~:-hilda, Fröken, Vi.kingag. 13, Va.,~ Böder 832., ",,'. ' ~ Ivar, Färghandl., ~rma Mai:i~ Persson, _ K. M., Kammarskr., Skeppsbron 18, St.; butik Luntmakareg. 73" Va.; a. t.2027, r. t ; bost. Saltsjö Dufnäs: r, t. r. t ; bost. Uplandsg. 30, Va.; Dufnäs a. t. Vasa 4750., - Anc~or-Linien: Julin, S., Agent, "Karduans- -L. J., Grossh., Storabältg: 3, Ö.; r. t. makareg. 11, C.; r. t. 2844, a. t ; '. best, Braheg. 39, Ö.; a. t J., Hofmäst.,,Kllflaväg6n 82 (f. d. 42), Ö.Ancker, J!>hn Fl) f. d. Handl., Greftureg. - L. J., Import- o. Export-affär, Drott- 46, (J., ".ningg.' 51, C.; 1\. t , r. t _ Rudolf, Tandläkiare, Sibylleg. 79 II, Ö.; - A. W., Kamrer, Rörstrånd, Va. " r: t. 4175, a. t Rådfrågnings- - A~g., Konto!~st,.Hjärn:eg. 6, C... tid hvard Catl J., Lagerchef v. A.LB. Lux, Karls- _ se äfven Ankel'., viksg. 11II, C:'; a. t. 'Kungsh.»1235. ånckere, N. 'E., Kommendör, Varfs<{hef v. - K. 'A., Uppbördsman, E:,:p. öppen~2-3 \ Flottans station i Sthlm, Skeppsholmen e. m., Kungsholmsg. 42 ~II, C. 3, Ö.Dj,,,,)' Anderholm, Alfred, 'Fjänsteman, Kungstensg. ÅI!clow, Robert, A:son,..Ål~anuens, hos Post- 50 1V, Va.;' a. 't, Vasa 'sparbanken, Norrtullag. 20!II, Va.; a. t, - Lovisa, Vak~m.~ Högre Realläroverket, 1116,602. '. ", Rosl~gsg':l,"Va., I' ".:. Andahl,>Hedvig, f. Dahlström, Polkskollär.a, Andersen,Vald., Dir, (firma A.-IB.Andersen & Kungsklippan,7 NV C: \ Pohl),.lUngelbrektsg. 35, Ö.; r. t , _ A..:G., Köpman, Kungsklippan I 7 Aly, O. a. t. Österm , F/1VSPOJ~l13S M;S:;rALLV,ERKS A.-E3..-BEFj DAF?EBANSGATANJ7,..,

10 150 Andersen-Andersson. Andereeri, 69 D,b. Valdemar, O,Dir., Östermalmsg. 1 Andel'!lSOn; 2 Anderson; Anderzon. _.:...Jensine; F~öken (inneh. Gossexpressen), -' F. O., Bankvaktm., Arsenalsg. 8 Al, C.; Drottning'~. 73 A, C.; a. t a. t. Brunkeb, 1293:. ~ David, & Co, Hofjuveler., inneh. Marie -' & Wickman, Barberare, Mästersamuelsg. Foss, Fredsg, 4, C.; a. t , C.; a. t Bjarne E., Svedenborgsg. 46, Sö. -'s, Sofia, Eftr. Barnbeklädn-affär, (inneh, Andersen & Pohl, A. R, Järn- O. Metallskrot, Fru Sofia Oberg), Nybrog. 15 A, O. Industrig. 6, C.; se anuons.sid. 65. _, A. h, Barnrn., -Folkungag. 83, Sö. Andersen, Mathilda, Fru, Svartensg. 5, Sö.; -' Maria, Barnrn., Fröken,.Valhallarägon a. t , Va...,- Alling; Korrespondent (A. B. J. Slöör), -' J. G., l ö-öres Basar, Jarlag. 15, Asp- Srt Eriksg. 11, C.. 'udden; a. t. Aspudden Anton, Professor, Götg.. 99, Sö. Anderssons, Kerstin, Begrafningsbyrå, - Bertil, Källvägen 85, Saltsjöbaden. Götg. 25, Sö.; likkistfabr. Ragvaldsg. 19, Sti.; bost, Götg. 25, Sö.; a. t Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon.! ankn., r. t ankn, -' Bror, Bildhugg., Värtavägen 8, O.; verkst. -' Gabriel, Advokat- och inkassobyrå. Dö- Smedsudden. belnsg. 23 II, Va.; personl mottagnings- -, H. G., Biljardägare, Oxtorgsg. 18, C. tid 1-4 e. m.: r. t , a. t :2 Harald, Afdeln.vchef, Götg. 50v, Sä.; a. t. _2 Gertrud, Biträde i Aktieb. Göteborgs Bank, Volmaryxkullsg. 15 B, Sö. -' Söder E. A. A., Agent, Tognersz. 9. Va. -' F. O., Bleck- o. plåtslagare, Luntmakareg. 77., Va.; bost. Sveavägen 78, Va. _2 Charles E. K., Agenturaffär, Västerlångg. _2 Frans, Bleck- ~. plåtslagare mästare, Gref- 40, Sthlm 2; a. t. Brunkeb. 929, r. t. tureg. 29, O.; r. t Andersson, J. A., Aktfebolaget; Bleck- -' G,. & L Olsson, Agentui"affär, spannmål, - slageri, Mästersamuelsg. 31, C.; r. t. hö, halm, o. byggnadssnick., Dalag. 1302, 22102, a. t. 4709, Se 40, Va.. annons å kartan. -' John, Agenturaffär, Brunnsg, 21 BIII, C.; _2 Hildegard, Blomsterhandel, Malmskilla. t nadsg, 11, C.; bost, s. h.; a. t: 887. _2 Kurt E., Agenturaffär, Frejg. 52, Va. _2 Leila, Blomsterhandel, Götg. 69, Sö.; a. t. -' Carl Fr., Agentur o.engrosärma, Idung.14, 1758, r. t Va.; a. t, o. r. t ' Maria, & Co, Blomsterhand-flrma; inneh, _, Ernst V., Amanuens h. Drätselnämnd., fröken Augusta Andersson, Drottningg. Prästgårdsg. 15 B!", Sö.;a. t. Söder 65, C.; a. t. 5819, r. t. 4279; bost., 235. ',Västmannag. 16, Va.; a. t. Vasa ' Helmer, Amanuens h. ~. ArmHörvaItn., -'s, A. G. A., Bokbinderi, -kontorsbok- och Stureg. 22, O.; a. t. Osterm portföljfabrik, Sergelg. 2 & 4, C.; a. t, _2 Anna,' Antikv. bok- o. musikhandel, 12388, r. t. ~O'69; bost. Sergelg. 4, C.; Mästersamuelsg, 42, C. a. t ankp. _2 L. H., Arrendator, Johannesdal '1, Frid- -' N. Bernh., Bokbind., verkstad Lästfaahem, Mälarhöjden. ~2 Martin, Arrendator, L:a Freskati;,post kareg. 29, r. t. 9384; C. (Oxtorget); a. t , bost, Döbelnsg. 12, Va.; adr. Experimentalfältet. a. t Specialite : Montering af -' Amalia, f. d. Assistent, för gamla, Enskede. Fröken, Hemmet pulpeter, skrifbordo. skinn å möbler..' omfärgning " af _2 O. W., Badrnäst., Hjärneg. 2, C. -'s, Ernst, Bokföringsbyrå., Bryggareg. 6 B, -' C. L., Bag-are, Västmannag. 76, Va. C.; a. t _2S, Eftr., Bageri,..inneh. Karl F. Ekfeldt, -, E., Bokförlägg., Bryggareg. 6 B, C.; bost. Hornsg. '80, So.; a. t Danderyd.. -; Albert, f. d...~ankkassö~\,.br.ah.eg. 14, O: -:-~ Carl, Ilokh.-medhj" - A. E.. Banktjänstenr., Birgerjarlsg. 37 &,~, So. Adolf, Fredriks torg 39, C. -' Axel, Bokh., Fridhemsg.: 13 B, C.; a. t. _2 Helmer, Banktjanstem., Villa Gustafs- Kungsh borg, brod. Långbrodal, 370. Alfsjö ; a. t. Lång. _'1 Inedalsg. Carl, Bokh., A D.b.,. C.; a. t. _2 R. L.,..I3anktj~nstem., Stureg. 221, O.; _2' C. J. V., l:e Bokh. i JärnviigsstYr., Rö\:. ~. a. t. Osterm '. strandsg. 56 B, Va.; a. t. Vasa 6620.,~-, Skandinaviens Stö~sta' ~iffö~r~ä~in~sbalag: TH UI;,E

11 Andersson Andersson; 2 Auuerson; 3 Anderzon. 11~dersson; 2 Anderson; 3 Anderzon..,...1 Gabriel, Bokh., Sveavägen 56, Va: _1 Agnes, Cigarraffär, Odeng. 72, Va.; a. t. _1 Gust. A., Bokh., Hornsg. 59 A, So.; a. t , _2 Albert, Cigarraffår, Birgerjarlsg. 96, Va. _1 Nils, Bokh., Sköldg, 15, Sö.; a. t. Söder _1 Betty, Oigarraffär, Timmermansg. 29 A, Sö.; r. t _1 Oscar, Bokh., Bergsg. 181I t. v., C. _2 Edith,. Cigarraffär, Birgerjarlsg. 29, C.; _1 Nils, Boktryckeri, 8,vartmang. 16, St.; r. t o a. t. 2946; bost. Ostgötag. 10, Sö. -' Elin, Cigarraffär. Brännkyrkac. 96, Sö. _2S, Uno S., Boktryckeri, Handtverkareg. _1 F. W., Cigarr- '0: Tobakshandel, Norr- 14, C. (ing. fr. Pipersz.) \ tullsg. 15, Va.. _1 Maria, Borgm.ästar:a, född Berggren, Si- -' Fritz J. Cigarraffär, Grefg. 46, O.. bylleg. 9, O.; r. t ' Greta, Cigarraffär, Scheeleg. 8, C.; r. t. _' Anna, -Bosättningsaffär,. O.; bost. s. g. 23. Greftureg. 20 C, -' Hanna, Cigarraffär, Surbrunnsg. 14, Va..,...1Knut (f.d. E. 'I'hemen), Bosättningsaffär, -' HiJdur, Cigarraffär, Karlbergsvägen 86 B, Malmskillnadsg. 36, C. Va.; r. t _' Carl, Brefbär., Norrlandsg. 19 1v, C.; a. t. -' Hulda, Cigarraffär, Tegn6rsg. 19, Va. Brunkeb _l Klara, Cigarraffär, L:a Vattug. 23, C.; _l Sigfrid, Brefbär., Östgötag. 26 A, So.; r. t a. t. Söder _l M., Oigarraffär, Blekingeg. 59, Sö.; filial _l E. E. W., Brefb.förm., Kartavägen 921, ö. g., (f. d. 52), O.Dj..~l Renstjernasg. M., Cigarraffär, 28, Sö. Flemingg. 63, K.; filial _1 A., f. d. Bruksägare, Dalag.,23, Va.; a. t. Vasa _2 Handtverkareg. Olga, Cigarraffär, 41, C. Roslagsg. 18 & 20 (f. _2 A. P., Bryggm., Blekingeg. 67 B, So.; a. t. d.8), Va.; r. t Söder _l S., Cigarraffär, Pipersg. 12, C. _1 A., Byggm., Dalag. 56 B, Va. ~. Selma, Cigarraffär. St.ortorget 18 & 20, _1 A. A., Byggm., Hornsg. 64 BlI. ss. St. _' Albert, Byggm., Odeng. 58, Va.. _2 Therese, Cigarraffär. Valhallavägen 111, _2 And., Byggmästare' bost. o. kontor Bir- Va.; r. t. 1M 54. gerjarlsg. 25, C.; a. t ,. r. t. -' Jenny, Cigarrhandel, Götg.25, Sö ; sommarbest. Stegesund; a. t. _l Magnus. Cigarrhandel, Banerg. 4, O.Dj. Skarpö 51, r. t. Skarpö 83.. _IS, Carl J., Cigarr-, Tidnings- o. Pappers- _l. Aug., Byggm., Artillerig. 26, O. handel, Katarina Bang. 28, Sö. _l Aug., Byggm., Handtverkareg. 43 A, C. _2 Magnus Hugo, Civilassessor, v. Häradsh., _1 C. E., Byggm., Odeng, 6, Va. Svedenborgsg. 10, Sö.,_l J. A., Byggm., Villa Belgrad, Stocksund; -; Emil E. V., Civiling., Kungsh. Hamnplan a. t. Stocks , C.; a. t. Kungsh _1 J. A., Byggm., Odeng. 141I, Va. _2 Emilia, Damfrisering, Götg. '22, Sii.; a. t. _' J. P., Byggm., Kammakareg. 29, C _1 L. E., Byggm., Uplandsg. 67,' Va.; a. t. -' Hilda, Damfrisering, ~umlegårdsg. 21, O.; a. t , r. t. Österm _l N. G., Byggm., Vallkallavägen 95, Va. _l Elin G.,. Damfris:a, Väste~långg. 64 1, St. _2 Emanuel, Byggnadsing., Frejg. 481I1,Va.;..,-2 Elin, Damkonfektion, Västerlångg. 70, Si.; a. t , a. t. 2847; bost. Hornsg. ti3, Sö.; a. t. _' G. N., Byggnadsing., a. t. Vasa Tuleg. 10A I, Va.;. ' Söder _2 L., Diakonissa, Ny torget 6" Sö., ing, fr. _' Hugo, 'Byggnadsing., Kungstensg , Blekingeg.; träffas säkrast tisd. o. Va.; a. t. Vasa fred. kl. 2-3; a. t. 1~ _l Johan Anton, Byggnadsing., Hagag. 56, _2 Sophie, Diakonissa, Erstag. 1,.Sö. " Va.; r. t. Vasa _1 A., Direktör,Nybrog. 11 A, O. " _l John Gustaf, Byggnadsing. o, entrepre- -~ Adolf,Direktör,postadr.Flemingg. 61, C.; nör, Karlbergsvägen 32 A_II, Va. a. t. 6750, r. t. 3707; motj;l!,gn.-tid _2 A. Oscar, Börsmäklare, Linneg. 12, O.; f. m.; bost. Ekeby Gård,'Yäs,!?Y r. t. 3395; kontor Hosnsg. 6 1, Sö. j _1 Albert, Direktör, Drottningg. 94 v,p.; r. t. r. t o a. t '.'. _1 C. A., Chaufför, Hornsg. 48 III, Sö.; a. t. -1'Aron, Direktör, Strandvägen 17, O.Dj. o Söder _l C. J., Direktör, Regeringsg. 84, C. FINSPOAlGS MEFALLVERKSA~-B. ' BERIDAREBANSGATAN

12 15,2 Andersson. l Andersson; 2 AndlIrson; 8'Anderzo~. --)/1 Anders!lon; 2 Andel'IH>n; 3 AnqerzoI;l. _1 EdT. K, Direktör, Bergsg,,7B, O.; a. t _1 Aug., Fastighetsäg., Västmarmag. 27; Va.,,3p362, r. t j I ' a. t.. Vasa 141., 'f _1 Erik, Direktör, Drottningholmsvägen _1 A. Hj., Fastighetsäg., Sigtunag. 61V,Va. l A"" O.; a. t , r. t. Kungsh. 50. _1 C. J., Fastighetsäg., Brännkyrkag. 61", _1 Harald, Direktör I i Stockh. Sjöfö~säkr. So.; a. t. Söder I, Aktieb., Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb, 14, _1 e. W., Fastighetsäg., Hollåndareg, 121,O.;,a. t. Saltsjöb " a. t. Brunkeb., _1 Herman, Direktör, för Skandinavlska Kul- _1 earl,fastighetsäg.,styrmu.nsg.251ii,o.dj. lagerfabriks (f. d. 24), A",B., Karlavägen I.60" _1 Filip, Va. Fastigl;ietsäg.\ _ Valhallaväg. 101,, I O. _1 Hjalmar, Direktör, Drottningg. 53, O.; _1 Henning, Fastighetsäg., Grefg. 64, O.', a. t , r. t o _2 P. F. N., Fastighetsäg.; Hornsg. 178, Sä. _1 1.,.:verkst. Dir., Karlaplan n, O.D}.; r. t. _1 Theophil, Fil. dr, Byråchef i Socialstyr., Osterm. 1262, a. t Valling.44", O.: a. t. Brunkeb'2568. _2 Leonhard, Direktör, Drottningg.,79, O.; _1 N. -!\J., Fil. kand., Kommendörsg. 24-1,O. a. t I _2 Levin, Firma, St. Nyg. 1 St.; Fru Emelie _1 Mauritz K., verkst.,direktör i A.-B. J. A. Andersson, bost. Högbergsg. 11", Sö. Anderssons Bleck-&Plåtslageri, jarlsg. 83, Va. Birger- _1 Fanny, Fiskhandel, Handtverkareg, 20, O.; r. t. 114; & _1 Richard, Direktör för musikskola, Profes- _i Hulda,Fisk- o. fruktaffär, Odeng. 6, Va.; sor, Brunnsg. 281\O.; mottagh.-tid onsd. a. t o. lörd. 1/22-1 /23;.a. t ,r. t ,~1 Karl, Flaggunderoff'., Ås5g.' 481II, ""7 1 Svante, Direktör, Asög. 66 B, Bä.; a. t. a. t. Söden 8951,,~ 1 ss., I Lo _1 A. L., f. d. Folkskollär., _1 Lauritz, Disponent, för Torö Tegelbruk, ' 4", Sö. r Ad., Frf!dr. torg Rummet 45,Centralpalatset, O. _1 A. Vilh."Folkskollär., Norrbackag; _2 Rich., Disp., folkungag. 6 e, Sä.;' r. t. a. t. Vasa l 4, Va.; Söder 305.,. _1 Bernhard;' Folkskollär.; Styrmansg.: 51, _2 A. G., Egendomsmäklare, kont. Uplandsg; O.Dj., c 19A, Va.; a. t , 15283, r;.t ; _1 Fritz, Polkskollän, Vegag.. 7,. Va.;, a. t. bost. s. g. ISA. 8eannons a kartong J.,_ sid, [5000J.. _1 Paul, Folkskollär., Midsommarkransen; _1 J. B., Egendomsäg., Prästg. 28,~t. r. t. Liljeh, 66., _2 Otto Wilh., Egendomsäg., Bergsg. 24 II,,1 P. David, Folkskollär., Tomtebog. 2, Va. O.; a. t. Kungsh, 270. _1 Sten G., Folkekollär., Birgerjarlsg. 118, _1 Oskar B., Elektr. affär, Timmermansg. Va.... 1, Sä.; hörn. af Hornsg.; r. t. Söder 1 ~ 7. _1 Agn.es, Folkskollär:a, Grefg. 23, V.D;. _1 s, John, Elektro-Tekniska Byrå Jährns Elektriska Aktiebolag. Eftr., se _1 Anhild,,, Va. Folkskolläna,. Holländareg. 26 B,, _1 Gust., inneh. EngeIbrekts Express, Odeng. _1 Anna, Folkskollärea, Bellmansg, 22 C, Bä.; 16, Va. a. t. Söder ' ) _1 e. O., Express- o. vedaffär, Btyrmansg, _2 *nna, Folkskollär.a, Midsommarkransen. 12, O.Dj.; a. t..* 1323, r. t. Osterm. _1 Anna, lfolkskollär:a, Kungstensg. 60, Va " '.. _1 Annie K, Folkskollär.a, Fridhemsg. 32, O. _1 Sten. A., Fabrikschef (A.-E. Levins Strå- _1 Annie M.. A., Folkskollär;a, Svandamms- & Filthattfabr.), Norrlandsg.,iF",' O. vägen 52, Midsommarkransen., -:-1 A. P., f. d. Fabriksidk., Lra Badstug. _1 Augusta, Folkskollär:a, Asög. 77,.Sö. 10 A, Sä. _1 Dagny G. K, Folkskollär:a, Primus, L:a Gustaf L., Fabriksidk., Essingen. " I f _1 & Vapenfabriken firma Lindahl Verktygs- & 00, Lind- _1 Ebon, Folkskollär:a, Uplandsg. 91 4,,'Va. hagensg. 3 A r, O.; a, t. Kungsh _2 EIsa,Folkskollär:a,Karlbergsvägen72, Va. _1 Edv., Fabrikör, Lovisag. 2, O:DJr; r. t. _1 Elvira, Folkskollär:a, Södermannag, 9,Sä.; a. t. liöder _1 J. O; R., f. d. Fabrikör, Rådmansg. 90, _1 Emelie Kr., Folkskollär:a, Mariagränd Va. 7. 1,1, Sö.; a. t., Söder 4560.! " i, _1 Karl A., Fabrikör, Kungsholmsg.,12, G. _1 Ester, FolkskoIJär:a, Bergsg.24, O.; a. t N. A." Fabrlkör, Sigtunag:, 13r, Va.' Kungsh 'I.. _2 e. G., Fastigh.-mäkl., Upsalag. 11III, Va. _1 Fanny, Folkskollär:a, Asög. 77; S9. SKandinaviens Största Lifför~åkringsbolag; 11 tz;;

13 Andersson: 153 l Andersson; 2 Anderson; 3, Anderzon. l Andersson; 2 Anderson; SAnderzon. _, Gerda, Polkskollär.a, Frejg. 67, Va, -' Ulrika, Fru, Sibylleg. 49, (J... _, Hilda, Folkskollär:a, Banerg. 25, (J.Dj.; _2 Vendla, Fru, Braheg. 12, O.; a. t. Osterm. a. t.osterm , ' _2 Hildur, Folkskollär:a, Ostermalmsg. 11, _2 Bernh., Fruktaffär 'i parti, St. Nyg. 30, (J. '. St., r. t.1774;a. t ; bost. Birkag. _I Hulda, L d. Polkskollär.s, Västmannag. 14, Va.; a. -t ' 33", Va.; a. t. Vasa _I Olga, Frukt- o. grönsakshandel, Storg. -' Ida, Folkskollär.a, Frejg. 67, Va. 48, O.Dj.; r. t :' ~ ~ _8 Ingll,borg,Folkskollär:a, Västmannag. 2 lil, -' Agnes, Fröken, Exp.-bitr. i Råd~usrättens Va. l:a afd., Styrman~g. 3, (J.D).. _, Maria, Folkskollär:a, 'Söd,ermannag. 9, _2 Albertina, Fröken, Osterma]msg. 37'1, (J. Sö.; a. t, Söder 11 76:' -' Amelie M., Fröken, Döbelnsg, 25' & 271~, _, Matilda,Folkskollär:a,Västmannag.39, Va. Va.; a. t ' I ' _, Ottilia, Folkskollär:a, Fridhemsg. 32 G. _I Anna, Fröken, Nackströmsg.2'u, G. _, Sofia V., FoJkskollär:a, Odeng, 16, Va.; _2 Anna, Fröken, inneh. Blomsterhandeln a. t. Vasa Mimosa, Norrlandag. 3, G. _2 A. E., Fotograf, Roslagsg. 52, Va. -' Anna C. O.; Fröken, Götg. 391, Sö.; a. t. _, Agnes, Fru, Spec.«o. Matvaruaff., Präst' Söder ', gå.rdsg. 25, Bti.; a.' t ' -' Anna, M., Fröken, Valhallavägen 99, Va.; _2 Alma, Fru, Flemingg:'54A,G.; a.t a. t ' ' I. _I Anna, Fru, Västmannag.) 7 AIl, Va.; r. t. _l Betty:; Fröken, Plissering~affär,Dalag. 30, Vasa Vå.; r. t ", ' _, Anna~ Fru, Svedenborgsg.4 A, Sö.; a. t. -' Charlotte, Fröken,\ Stme~" 4T~Ö.,.g., (J. Söner 692. ' _l Constance, Fröken, Kontorist, Kungstensg. _, Anna, Fru, Fiskhandel, Fiskarhamnen, 65 IV,;Va.; a. t. Vasa Sö.; bost. Nytorgsg. 17, Sö. -' Edla, Fröken,jiModeaffär, Birgerjar,lsg. ~2 Anna, Fru, Modemagasin,.firma C. Lind, 25, G.; bost. s. g. 71.', '" I ' ström, Västerlångg. 40, St.; bost. s. h. -' ~llen, Fröken, Frejg. 44 Ill ;: Va.; a, t~,vasa -' Anna, Fru,Möbel-o. Auktionsaffär, Kungs, ' ".. holmsg. 20, G.; a, t Lt Elsa, Fröken;' Braheg. 10, (J.; a. t. Os- _2 Axelina, Fru, Barnhusg. 12. G.; a. t.. term ' Brunkeb ' -' Elsa, Fröken, Farm. kand., Malrnsklll- _, A. W., Fru, Cigarraffär, -Karlbergsvägen nadsg. 39,' G.; a. tf Brunkeb, , Va., ' ' _I Frida, Fröken, Kontorsbitr., Döbelnsg. _2 Christina l Fru, Hötorget 13, G.; a. t. l 12" Va.; a: t. Vasa. 3ll'Ol., '.' Brunkeb '. ~I Gerda, Fröken, Medarb. i Sthlms Dagbl., _, Elin, Fru, inneh. Blomsterhandeln La- l Kocksg. 17 m, SÖ.: a. t. Söder 333&., thyrus, S:t Eriksg. 55, O.: a. t.20441, -, Hilda, Fröken, Bergsg. 35, G. 'l) _, Emilie, Fru, Uplandsg. 311, Va.; r. t ' Hildegard, Fröken, Damkonfektion; HUIll- _, Fanny, Fru, Jakobsbergsg. 43, G.;a. t. ' legårdsg. 22, (J.;!'. t. 180~8, r. ~. Brunkeb. 985" Österm. 1672, bost, Östermalmsg. 16, (J. _, Fanny, Fru, Vanadisvägen '28, Va:; a. t. -' Hilma D., Frö,ken, Skeppareg. 17, (J.; Vasa 60 po. a. t ' ~ _, H.Fru;' inneh, Franska Våffelbruket, ~. Hulda, Fröken, Tuleg ,Va.. Stran,dvägen 15, (J.Dj.; bost. Grefg. _2 Ida, Fröken, irmeh', Srnlfil.ndska' Privat- 21, (J.Dj., " hotellet, Bryggareg.),,'(J. ', _, Hanna, Fru, Birgerjarlsg) 112" Va.; II. t. -, Johannai'M., Fröken; Asög, 80, Sö.; a. t. Vfl.sa 5195.' ': Söder ' ' oj ' _2 Henrika, Fru, Ringvägen 8,'"Sö. '-' 'L., Fröken,' Södra Tidningskontore:t, SÖ- _2 Ilildnr, Fru, Malmskillnadsg. 19 B, G.; dermalmstorg. '7,~' So.; a. t. 3007, o. a. t , r. t , ' " " _, Hulda, 'Fru,' Karlbergsvägen 11, Va.; a. t. ~'Lovisa, Fröken, Husmoder; Bondeg. 70, Sö,. Vasa ',( _I Maria, Fröken, Valhallavägen 25', Ö. g., 9 _, J., Fru, Renstjernasg, '13, Sö. ' _2 Maud, Fröken,' StYI'mansg. 9 Il, (}j.d:;.; _, Mathilda, Fru, Markvardsg. 5, Va. r. t , a. t _, Therese;'Fru,.Kommendörsg. 211~, (J. -' Mimmi, Fröken, Kungsg. 48,G.; a.t _, Thora, Fru, Östermalmsg. 86, (J. '; r. t. _2 Selma, Fröken,' Matvaruaffär,,B.anerg. 9, Osterm \J,>u vi.,o.d.?; a, t. 289 <12;bost. s. g ' I l I RJ,l.NSPQN.GSn'MJSTALC'VSRJ<.S -SERIDARSBANSGlATAN 17',) ~.-S.

14 löt Andersson. 1 Andersson; 2 A'nderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 And~rson; 3 Anderzon. _2 Selma M., Fröken, Greftureg. 55 IT t. v, _2 Alb., Grossh., firma Österlund & Ander- O.; s. t. Ostorm sons A.-B., Grefg. 7, O.Dj. _, Signe, Fröken, Tobakshandel, Flemingg. _1 Aug., Grossh., Sibylleg. 39, O.; r. t. 5857, 27, C.; a. t. 6824, r. t a. t. Ostorrn. 485l. _, Skuldfrid, Fröken, Kocksg. 17 II1, So.; a. t. _, Carl, Grossh., Grefg. 10, O.D}.; r. t , Söder _, C. J. V., Grossh., Kåkbrinken 11, St.; -' Stina, F:röken,Föreståndar:a, Fjällg. 29,Sö. a. t 28 95, r. t ; telegrafadr. _2 Emelie 9.. Hilda, Fröknar, Stureg. 17, O.; >Valle» ; bost. Götg. 27, Sö.; r. t. ankn. a. t. Osterm ' Gunnar W., Grossh., Västerlängg. 34, Si.; -' Greta o. Karin, Fröknar, Artillerig. 28A, bost, Bragevägen 9& 11, O.; r. t ; r. t. 701,30. _, Joh., Grossh. (Vic!frin & Andersson), -' Mma o. Ebba, Fröknar, Karlbergsvägen Holländareg. 1, C.; a. t. Brunkeb , Va.; r. t. 6219, a. t. Vas~ ' J. W., Grossh. (Firma J. A. Lindroth _, M. o. O., Fröknar, Nybrog. 43, O. & Co), Lutzeng. 5 Av, O" _, A. F., Fältskär, Folkungag. 48B, Sö. _, Otto, Grossh., Odeng. 17, O.; a. t. Vasa _2 Carl, Färghandl., Oxtorgsg. 5IT, C. 2531, r. t _2S, Carl, Färg- o. Kemikalieh., Oxtorgsg.7,C. _, Per, Grossh., Norrtullsg. 20, Va. _1 Fredr., Förestånd., Jakobsbergsg. 9, C.; _, & Lindholm, Grossh., inneh. Carl E. r. t. 9061, a. t Borgö,.kontor o. magasin Munkbrog. ~2 Sofi, Förest. för Privata Högre Lärarinne- 3, St.... seminarium i Stockholm och Öskars- -' J oh.', Grundläggare, skolan, Florag. 20, O.; a. t Osterm Braheg. 3, O.; r. t. Mottagning på seminariet onsd, o. lörd. -' & Andre,. Grundlägg.-firma,. in~eh. af 1~2. A. Andre, Karlaplan 2, O.DJ;; a. t. -' J., Förman. Inedalsg. 2 Il, C , r. t _, E. W., Förrådsmäst., Värtan, ~ _1 Carl, Guldsmed, Grefg. 25, O.Dj. -' N. H. J., Förvalt., Fredrikshofsg. 6, O.Dj. _2 K. A., ~amnfogde, Nybrog. 14 BI, O.; _2 F, Alb., f. d. 9"eneraldirektör, Valhall a- a. t. Osterm, vägen 35, O. _, H. R., Hamnmäst., Kommunalh:t, Värtan. _1 Victor, Generalkonsul, Drottningg. 13'V, _1 Arvid, Handelsbitr., Katarina V. Kyr- C.; r. t. l 81. a. t ; telegrafadr.: kog. 4 1II, Sö.; r. t. Söder I»Convi 1 an'1d; bost. Bergsg. 16BIV, C.; _, Alma, Handelsidk:a (kött-), Osterm:s r t Saluhall 7, O. _2 Edvard, Glasaffär (Fönster- o. spegelglas), _1 Frids, Handelsidk:a, Södermannag. 10, Facettsliperi o. Sandblästring, kontor Sö.; ii. t ' Bredgränd 2, Si.; lager-skärgårdsg. 15, -~ H., Handelsidk.a, Drottningg. 39, C.; St.; r. t. 4435, a. t bost. Stureparken 3, O... -' Al bin, Glasmäst., Birg-erjarlsg. 94, Va.; _2 Hildegard..W., Handelsidk:a, Östermalmsr. t. 5042, a. t g. 16, O.; a. ~ Österm, ' Carl A., Glasmäst. o. Förgyll., Norrbac- -'-Hulda, Handelsidk.a, Ankefru, Birgerkag. 9, Va.; filial Karlbergsvägen jarlsg. 125, Va. 32 A, Va. _1 Carl G., Glasmäst.,. Yxsmedsgränd 2. St.; _2 J., Handelsidk:a, a. t Yttersta Tvärg. 10, Sö.;., a. t. 2212,iIIt ; bost. Hökensg, 7, Sö. _2 M. A., Handelsidk-a (hatt- o. möss-), Väst- '- C. G., GIWmästeri o. ramaffär. Tjär- mannag. 69, Va. '. hofsg. 14, Sö.; a. t. 1778; bost. s. h. _, Maria, Handelsidk-a (fisk- ),Nybrog. 391,O. _, J. L., Glasmäst., Hornsg. 26, Sö.; bost. _1 G. Otto, Handelslektor, Kat. V. ~yrkog. Emilsberg 14, Mälarhöjden.. 41, So.; r. t _2 Anna, Glas- o. porslinsaffär, Greftureg. _1 Aug., Handelsres., Götg. 18 III, Sö. 20 C. O.; r. t. Osterm ' _. C. Arvid, Handelsres., Karlbergsväg. 69, _2 Aug., Godsäg., Kommendörsg-.5, O.; r. t. Va.; r. t o. a. t. 9715; bost, Herseryd, Lidingö; _1 Carl Joh., Handelsres., Kocksg, 23, so., a. t. o. r. t. Lidingö 442. r.. t. Söder 473. _, J. W., Gravör, Mästersamuelsg. 49, C.; -' Karl Josef, Handelsres., Brännkyrkag. I. 3.. t "'., 40, Sö.; a. t _, A. J., Grossh., Linneg. 18, O. 1_1 Klas, Handelsres., Rörstrandsg. 40, Va.._2 Adolf, Grossh., Karlbergsvägen 30, Va.; _, Martin, Handelsres., Döbelnsgv Bs", Va.; a. t. Vasa 3565.,a. t. Vasa 7969., Skandinaviens \ Största Lifförsäkringsbolag: ''-fj;llj:~e

15 Andersson. 155 \ l A.ndersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. l Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. _2 Alfr., HaM!. (spec,-), Klarabergag. 37, C.; 9, Sö.; magasiner Götg. 1, Sö.; r. t. a. t. 6826, r. t. 321~; bost. Karlavägen 42IV (f. d. 10 A), Ö.; a. t. Österm , a. t _, Rob., HandI., Folkungag. 8 D, Sö.; a. t. _, Aug., HandI. (lysolje-, glas- '0. porslins-), S:t Paulsg, 20, Sö.; bost. Bellmansg. _2 Thure, Handl., Apelbergsg. 58 B, C.; a. t. 15, Sö ' _1 Axel, Handl: (speceri- och viktualie-), ~2 Uno E., HandI., inneh. af firma Skokom- Pipersg. 32, C.; a. t. 8746; bost, Fle- paniet Pira & Co; kontor o. bost. mingg. 11, C.; a. t. Kungsh. 571\ Kungsg, 59, C.: a. t ,1'. t _, C. A., Handl., Agneg. 25, C.; r. t. _, Viktor, Handl.; (kol, ved o. spannmål), Kungsh. 21. Längbrodal. Alfsjö; a: t. Långbrod. 72, _, C. A., HandI. (sybehörsaffär), 39, Va. Norrtullsg. r. t. Alfsjö 27. _, Maria. Hattaffär, Holländaregi 5, C. _, C. A. A., Handl., S:t Eriksg. 35, C. _IS, Amanda, Eftr. (inneh. H. Andersson), -l C. E., Handl., Torsg. 52, Vq. Hatt-, möss- o. pälsvaruhandel, Odeng.. _1 C. J., HandI., Artillerig. 40, Ö.; r. t , Va. _, C. M., HandI. (g ummi-),.jakobsbergsg. 16, _ 2 Systrarna Hembageri Lill'ansplan3 C.; a. t , r. t 't. t ' J.,., Ö' _, Carl, HandI. (läder-), Bellmansg. 2Pl, SÖ.; _2 K., A.-B., Hofjuvelerare, Operahuset, C.;.; bodar Hornsg. 60,..Sö... a. t. 4849, r. t. 2486, chefskontoret. - Carl E., HandI., Brannkyrkag. 40, So.; r. t Nysilfverafdelning Jaa. t '" _, D. H., HandI. (viktualie-), Hötorgshalleq kobstorg 1, C.; a. t. och r. t ; bost. Villa Kåa, Djurgården; a. t , 76 o. 77, C.; a.. t , r. t.. ~orr r. t Fabrik Riddareg. 30, Ö. ~.87~..best. kv. Linboda 28, Skolvagen, -' Claes, Hofrättsråd, 'I'egnersg. ~, Va. AlfsJo; a. t. Langbrodal 343. _1 Svante, Hotellvärd, Grefg. 21, Ö.Dj.; a. t. _2 Ernst G., HandI. (speceri- o. viktualie-), ' Parmmätareg. 1~, C.... '_2 Albert, Ingenjör o. Skeppsmätningskon- _1 F., HandI. (speceri- o. viktualie-), Frejg. trollör, Volmaryxkullsg. 15B, Sö. 2 58, Va.; r. t. V:~sa 1 8.~. _, B. John F., Ingenjör, Föreståndare för - Gust., Handl. (kött-, fläsk- o. spec.«),.åskledare-kontroll-anstalten Klara ~~~dtverkareg. 47, C.; r. t. Kungsh. Södra Kyrkog. 18'V (hiss), d; r. t. 11, 1 - G us t a, i f. d. H an., dl B arn h usg. 3, C.; '_, C. a. H., t. Ingenjör, Rådmansg. 22, Ö. _, a. t. Brunkeb. ~ _1 E. T., Ingenjör, Valling. 37, C. Gustaf, ~andi., S:.t En~sg. 4,~, C., a. t. _, F. O. G., Ingenjör, Hornsg. 87, Sö , bost. Döbelnsg. 13, C. _l.g. K. K.. Ingenjör, Repslagareg. 24, So.; ~ Gustaf,.;HandI. (lax, fågel, hummer, ost- a. t. 370l. ron), Osterma1,ms ~aluhalt96-98; bost, _, G. S., Ingenjör, Uplandsg. 60, Va.; r. Greftureg, 39, Ö.; a. t. Osterm. 4671, 3620, a. t r. t. Osterm Ö. _, H. A., HandI., Pleiningg. 70 uppg. Dl, C. _, Hj., Ingenjör, Narvavägen 33,.D). Ko~- _2 Hjalmar, HandI., inneh. Vestgöta Vik- tor Hamn~, 5 B, C,. Representant for tualie-magasiu, Parkg.8 617, a. t C.; r.t.kungsh. ' Uppsa.la E.keby..AktIe~olags II?-edguldmedalj prisbelönta tillverkningar af -, _2 J.' A., f. d. Handl., Fredrikshofsg. 2, Ö.Dj. kakelugnar, mur- o. taktegel; f. t. 4726, _2 J. A., Handl., Karlbergsvägen 33 II,Va. a. t _1 J. A., Handl, (garn- o. väfn.-), Munkbrog: _1 Hugo, Ingenjör, Odeng. 71I!I, Va. 3, St. -' M. G., Ingenjör, Kungsg. 72, C. _, J. H., f. d. Handl., S:t Eriksg. 11, C. _1 Oscar, Ingenjör, Midsommarkransen. _2 Joh. E., f. d. Handl., Döbelnsg. 25 & 27, _1 S. P. A., Ingenjör, kontor Klara S. Va.; a. t Kyrkog. 11; C.; r. t. 2054, a. t _, K. E. '1.'.,HandI., Apelbergsg. 48, C. _, William, Ingenjör, kont. Idung. 14, Va.; _2 Otto, HandI. (gardin- o. matt-), Norr- bost. Norrtullsg. 55, Va. f landsg. 6, C.; r. t. 3141; bost..i!'lorag.13. _, Albert, Inkasserare, 'I'egnersg. 7, Va.; a. t. -' P. G., HandI. (spec.-) Robertsberg, Älfsjö _1 Richard, Handl., uthyr presenningar, tom- _2 C. -M., Inkasserare v. Sthlms Gasverk, säckar o. decimalvågar, kontor Mariag. Folkungag. 83-:.,_S_Ö_. _ FINSPONGS METAL~VERKS A.-B. ~ BERIDAREBANSGATAN 17

16 166.Andersson. 158 Andersson. 1.Andersson; 2 Anderson; a Anderzon. l Ånders&oIr; 2 Åmhirson; ~ Anderzon. _1 Beda, Modeaffår, Fru, Teg-nersg. 23, Va.; _1 C. O., f. d. Poliskommissarie, bost. Döbelnsg. 12 II, Va. backetorg HIl, Sö..Mose.. _, Berta, Modeaffär, Hornsz. 2, Sö. _, Artur, Poliskonst.,.Skärgårdsg. 2, St, _, Olga, Modeaffär, Fru, Högbergsg. 37 C, _I Axel, Poliskonst., Lång-holmsg. 11, ' Sö. Sö.; a. t. Söder I _, Frans, Polis konst., Fridhemsg. 6, G.. _2 Hanna, JlIodehandl:a (Hilma Malmst:t;öms _2 G. A., Poliskonst.. Kammakareg. 10, Va.; Eftr.), Brunkebergstorg 2; G.; a. t. 4l51, a. t. Brunkeb ;-' J., Modellsnick., Brännkyrkas. 123, ss; _, Gustaf, Poliskonst., Folkungag. 8 B, Sö. a. t ; bast. s. g. 116; a. t., Sö- _, O., pens. Polisöfverkonst., Villa Petersdal, der I Mälarhöjden. -; Jenuy, Modist, S~.åne~:.1011V, ss., -: O. A., Postbetj., Kammakareg. 7, G. - J. A., Murare, BJorkvagen 51, Enskede; - Anna F. C., l:e Postexp., Ad. Fredr, a. t. Ensk Kyrkog. 9 A IV, G. _1 E. M., Målare, Pipersg. 12, G. _1 Gustaf H., Postexp., Hornsg, 43, ss. _1 Erik, Målare, Tuleg. 7, Va. _, L. A., Postexp., Uplandsg. 58, Va. _1 F. W., J\!lälare, Långbrodal 37, Yilhelms- _2 P. A., Postexp., Tuleg. 35Il, Va.. berg, Alfsjö. _1 Hans, Målare, Vegag. 11', Va. _2 S. I, S" O.Dj. l:e Postexp., Styrmansg. 25, _1 J. A., Målare, Norrtullsg. 17, Va. _2 H. O. l:e Postkontrollör, Holländareg, _, Alfred, Mälarmäst., Lnntmakareg. 49, Va. 14, G., _2 Anders, Målarmäst., Riddareg. 3, O.; _, A. F., Postman,' Stockholmsvägell 133, a. t r. t Enskede. _1 Arnold, Målarmäst. (Alfr. ThorlingsEftr.), _2 T. L., Postmäst., Kungsholmsg. 28, G. Styrmansg. 7, O.Dj.; bost. s. g. 9. _1 Gustaf P., Posttjäustem., Hjärneg. 8" _1 C. A. F., Målarmäst., Linneg. 77, O.; bast: G. Jarlag. 24, Aspudden. _2 Carl W., Målarrnäst., Mälartarget _2 Posttjänstem., 13IV,St. Sven, Va. Surbrunnsg.. 14I1I,..' _l Joh., Målarmäst., Brännkyrkag. 40, Sö. _, A.. R., Postvaktm., _, A.P.,Mö belhandl.,valling.4~.c.; a.t Österm Sibylleg. 83 ', O.; a. t. _2 S, F. & C., Möbl. affär, St. vattug. 2, G.; _l Carl Joh. Alfr., l:e Postvaktm., Bell. I a. t , r. t. Norr 927. mansg. 28" SÖ. _IS, A. P., Möbleringsaktieb., thakungs _, F. O., l:e Postvaktm., Bondeg. 1 D, 11/2.holmsbrog. 26, G.; filial Barnhusg, l; G. tr., Sö.; a. t. Söder _1 VIktor, Aktiebolag (i Malmö), Afdelnings- _I O. A., Postvaktm., Villa Karlslund. Alf. 'kontor, Oljor, maskinförnödenheter, sjö; a. t.långbrodal 382. k,emikalier, rör o. rördelar, linoleum- _2 Wald., Postvaktm., Västgötag. 9 B, Sö.; tjära etc., Kornhamnstorg 53, St.; bev.- a. t. Söder tax. i Sthlm 49,549. Telegramadr. : _1 Henning, Predikant, Uplandsg. 321V, Va.,vasonbolag. _, Nils, Predikant, Södermannag, 1$2", _l NIls, Ombud för Trelleborgs.Ångkvarn, Sö. Skeppsbron 24, St.; r. t _, Gunnar, Professor, Fil. dr, Handelshög- _l Hulda, Optiskt magasin. Drottningg. 39, skolan, Brunkebergstorg 2; G.; r. t. G.; bost. Flurag. 12, 13. N arr 293; bost..djursholm; _l K. A., Orgelfabrik, Kammakareg. 27, G.; 278, r. t. Djursh a. t. Djursh. _.bost. s. h.: a. t. 5979, r. t _, J. Gunnar, Professor; vistas i Kina.adr.: _1 EJllar, Pappersh. o. Tidningskont., Rid- Swedish legation, Peking.. dareg.ll B, O.; bost. Södermannag.8, Sö. _2 Alfr. Prokurist, Luntmakareg. 29, Va. _2 KIaes, Pappershandel (inneh, Fröken Elin _l Gustaf, Prokurist, Helsingeg. 7,.Va. Anderson), Renstjernasg. 15, ss. ':""1 Hilda, Raksalong, Linneg. so, O. Dj; _J Otto, Pianofabrik, N: Smedjeg. 36, G.; _2 Ellen, Ramaffär. Karduansmakareg. 8,c'; bost. Druttningg. 104, Va. öppet kl ~ Albert, Pianotransportör, Surbrunnsg. _2 Reinhold, Repr. för A. 'B. Axel Ohristierns- 13 III, Va.; a. t. Vasa 813. son, Odeng. 23, Va.; r. t _l G. E., Platsförsälj., Flemingg, 29, G. _I G. N., Ritare, Tuleg. 37, Va. Andersson, J. A., Aktiebolaget, Plåtsla- _1:M. M.,.Sjuksköt:a, Sköterskehemmet, geri, Mästersamuelsg. 31, G.; r. t. 1302, Barnhusg. 4IiI ö. ~., G , a. t. 4709, Se annons å _1 Sigrid, Sjuksköt:a (f. d. Hård af Segerkartan. stads sjukhem), Nybrog. 6v, O. ' Skandinaviens Största Lifförsäkringsb_olag~T H ULE

17 Andersson. l Andersson; ~ Ander~on; 3 Anderzon-. -!Andersson: 2 Anderson; 3 Anderson.."'l"~~~~~~.,~~~_~ :1_2 Aug., Spegelfabrikör, butik Klarabergsg. Andersson, Frans Axel, Sjökapten o. Skepps 48; a11m. t e. l 6~ o 40, r. t. Norr 362 red., kont. Skeppsbron 18, St.; r.t , Fabrik för spegel- 'och tafvelramar. a. t ; bost. Karlbergsvägen 18 Va.; Bost. Sigtunag. 13, Va.. r. t. 6219, a. t. Vasa 2t80. ' _2 J. A., Stadsbud, Sibylleg. 43 & 45, O~;: a. t _l Hj. V., Sjökapten, Helgag. 12, Sö.; a. t.- 2 Carl, Stationsinsp., Styckjunk;areg. 7, O. Söder _2 J., f. d: Stationsinsp., Rörstratidsg. 52'1',Va. _l F. A.",Skoaffär, Va. Döbelnsg. 25 & 27, _l S. J., Stat-skrifv., Birgerjarlsg. _l Anders G., f. d. Stationsmäst., 109, Va. Seheeleg. _l G. H., Skoaffär, Odeng. 53, Va. 4, G. _l Enar, Skohandl. Oxtorgsg. 3, G.; verkst. _l M. J., Stockholms Realisationsmagasin, Mästersamuelsg. 32, G., o. Riddareg. Nybrog. 18, O.; a. t , O.Dj.; bost. Flemingg. 41, G.. _2 E. C., Sthlm s Svarfveri o. ledstång- _l C..P., Skomak., Svartensg. 5n.b., Sö. fabrik. Luntmakareg. 58, Va., ing. fr. _l F. ~., Skomak., Jungfrug, 3, O.; bost. Rådmansg. 39 B; a. t , r: t. ~lddareg. 29, O.Dj. Vasa _2 G. W., Skomak., Knngstensa. 60, Va. _2 Carolina, Strykinrättn., Mästersamuelsg. _l K.~ Skomak., Upsalag, 16, Va.. 41, G.;' a. t ' _l Adolf, Skräddare, Kl. V. Kyrkog. 18 A, G. _l E. J., Styrman, Stureg...11, O.._1 E. J., Skräddare, Kungstensg. 44 Va. _2 Edv., Stämningsman, Ostermalmsg. 37, _2 Gust., Skräddare, Grefg. 40, O. ' O.; a. t _l Gust. E., Skräddare, Riddareg. 9 B, O. _2 Ellen, Syatelje, Drottningg. 83, ö. g., _l J. F., Skräddare, Köpmantorget 2, St. Va.; a. t _1 J. Th., Skräddare, Roslagsg. 35, Va.; _2 Emilie, Syateljs o. Damskrädderi, Birgera. t ;- bost.s. h. I jarlsg. 9", G. _1 K. J., Skräddare, Mosebacketorg 8, Sö.; _2 Maria, Syatelje, Beridarebansg. 23 B, G. affär Regeringsg. 49, C.. _l J., Sömmerska, Valling, 30, G, _2 Olga, Skådespel:a, Nybrog. 43, O.; a. t. _l J. K., Sömmerska, Vegag..l6 1II ö. g., Va.;: Ostorm. 4 &9.. a. t. Vasa 61383:.. _l A. S., Slöjdlär.i- Älfsjö 235, Älfsjö. _1 L., Sömmerska, Mariag ö. g., Sö.; a. t.. l _l C. G., Smed, Snrbrunnsg. 18, Va.; bast. Söder 19 fil. Roslagsg. 17, Va. _I Mathilda, Sömmerska, Davidbagaresg. 25. I, _l Erik, Smed. Norrbackag. 17, Va... C. I _1 J. A., Smed, Norrtullsg. 9, Va.; verkst. _2 A. G., Tandtekn., Surbrunnsg. 48, Va. a. t Sveavägen 30, C.;: _1 Bröderna, Smidesfirma, Kammakareg.52, _l Anders Magnus, Tapetserare, Riddareg. Va. I 64,.0. Dj.; r.t. Osterm.247. _1 Alb. E., Snick. o. Instrumentmak., Obser- _I E. G., Tapetserare, S:t Eriksg.24, Go;. vatorieg. 10", Va. a. t. Kungsh _l A., Snickare, Dalag. 74 A" ö. g., Va. _1 Erik, Tapetserare, Karlbergsvägen ~5J Va.,--2 A. F., Snickare,.:västmannag. 43, Va. _1 Erik! G., Tapetserare, Braheg. 1, O.; a. t. _1 Adolf, Snickare, Västmannag. 30, Va _2 Anders, Snickare. Inedalsg '1'ö.g., G.; _1 &; Edberg, Tapetserare o. Dekoratör.;: a. t. Kungsh G:a Kungsh.olmsbrog. 13,. C. 1 Leon., Snickare, Tegnersg. 4H, Va. _2 Fritz, Tapetserare o. Dekoratör, Lunt- _l C., Snickannäst.: verj!:st.brunnsg. 26, G.; makareg. 60, Va.; a. t ; best, s. h. bast. Alfsjö; r. t. Alfsjö 37. _l & Oo, K. L, Tapetserare, Uplandsg. 4, C.;: _l Axel, Spannmålshandl., Prästgårdsg.21, a. t Sö.; a. t _2 Oskar, Tapetserare, Tuleg. 41, Vro.; a. t. _2 Erik G., Specerihandl., Kammakareg , C.; a. t ' _2 E. J.,.Telefonförm., Backvägen 7, En- _1 Gustaf, Spec.. o. Viktualieh., Handtver- skede; a. t. Enskede.97., kareg. 47, C.; a. t ; bost. ankn, _1 M., f. d. Telegrafist, Inedalsg, 15'1', O. _1 & Sandrew, Speceri-. o. Matvaruaffär, _l Fanny, f. d. Telegrafkommiss:, Inedalsg, Kommendörsg. 37, O. 15 v, G. -1'Gad, Speditör, Björngårdsg. 7, Sö.; a. t. _l J. F., f. d. Tillsyningsm. v.bthlms stads Söder 4536,.r. t hä.lsovårdsnämnd, Döbelns'g. 6, Va. F/NSPONGS METALL.VERKS A.-B..... BERIDAREBANSGATAN ö\)

18 160 Andersson. fander88on; 2 Anderson; 3 Anderzon. l Andersson; ---I 2 Anqe son; 3 Anderzon.' 8 Axel, Tjänstem. i Stblms stads drätsel- -' Aug.; Vaktm. (Stockh, Ensk. Bank), St. nämnd, Björngårdsg. 16 B, 'Sä. Nyg. 40 & 42, St. _2 Axel, Tjänsteman i Trafik-A.-B. Gränges- -' Aug., Vaktm. (Auktionsv.), Tallvägen ~O, berg-oxelösund, Tattby, Saltsjöbaden; 'Enskede ; a. t. Ensk, 48. r. t. Saltsjöb '_2 Axel, Vaktm. (A.-B, Gotlands Bank), -, A. E. F., Tjänstem.. Rörstrandsg'. 158, Va. Drottningg. 11I,.C.; a. t. ~rupke b. 33. _2 Carl, Tjänstem. i Flottans besiktnings- -' C. Aug.,\Vaktm. (Sthlms högskola), Drottförrättn., Styekjunkareg. 7, Q.. ningg. 118, Va. I -' Einar, Tjänstem., 'I'immerrnansg,, 12 IlI -, Carl Axel, Vaktm., Kungsträdgårdsg. C. 4, Sä:; r. t. Söder ' C. G., Vaktm. (Bol. Skandia), Fridhemsg. _2 E. V., Tjänstem. v. Sthlms gasverk, Fle- 10 A III, C.. -, mingg. 41'v, C.; a. t. Kungsh _1 Carl J., Vak.tm. (Joh, Sam. Billing &.E)rie Wilhlol Tjänsteman vid S:t Eriks Son), Kornhamnstorg 4;IV,St. brygg., Asög. 831, Sc.; a, t _1 C. J., Vaktm., Västerlångg. 16III, St. _1 Georg, Tjänsteman i Riksbanken, Bergsg. -, C. Th., Vaktm. (Sthlms Inteckn, Gar.. 19, C.; a. t. Kungsh, A.-B.), Jakobsg. 15 & l7il, C.; r. t , -~ John B., Tjänsteman, S:t Eriksg. 92III, -, C. W., Vaktrn., Malmskillnadsg. 19 BIv, C. Va.; r. t ~ E. G., V8oktm. i K. Generalpoststyr., _2 Knut, Tjänsteman, S:t Paulsg. 28 B, ss; L:a Nyg. 6 III, St.; ;t. t. Brunkeb a. ~. Söder _2 Emil, Vaktm., Asög. 47 Fl, So. _Il Sten A., Tjänsteman i Grängesbergsbo- _1 Fredrik, f. d. Vaktm., Sigtunag.14, Va.; laget, Folkungag. 73 B, Sä. a. t. Vasa ( _2 Torsten, Tjänsteman v.. Shlms Elektr.- -, F. A., f. d. Vaktm., Asög. 77, Sä. verk, Greftureg. 72., Ö.; a. t _2 Fr. Oscar, Vaktm., Areenalsg. 8 A, C.; _1 Nils, Trikåfabrikör, Appelviksvägen 84, a. t. Brunkeb Äppelviken. _1 G. E.,. Vaktm. (Arm6förvaltn.), Jakobsg. _1 J. F., Trädgårdsmäst., Östgötag. 43, So.;. 30 n.b. t. v., C. :0", affär L:a Nyg. 9, Si.; a. t ,' Gust. Rob., Vaktm., Skaraborgsg. 9 BIl, Sö. -' P. 4, ~rädgårdsmäst., Tyskbagareg. 8 III, _1 J. A., Vaktm. (Grevesmiihlska skolan),. ' O.. Brunnsg. 13n.b., C.,, _Il P. G., Trädgårdsmäst., Listonhill, Dj. -' John A., Vaktm., Nationalmuseum, C. _1 Joh, F., Tu1ltjänstem., Svartensg. 28 & 30, _2 J.E., Vaktm. (Just'.-Rev.),Stureg.26Iö.g.,O. Bä.; a. t. Söder ' J. F., Vaktrn., ~lar..aberg~g. 701, C. - _1 A. N., Tulluppsyningsman, Tuleg. 10 A, _1 Johannes, Vaktm. (BJ:andf'orlj.-bol.. Fe- Va.; a. t. Vasa nix), Holländareg. 8 B, C.'. -' J. E., Tulluppsyningsman, Tavastg.12n.b., _1 J. Magnus, Vaktm., Mynttqrget 4I!I ö. g., ss; a. t. Söder 11~ 69. St.; a. t. Brunkeb _1 C. ~'1 Tullvaktm., Asåg. 113, Sö.; a. t. -, Km~~, Vaktm. (Klara folkskola), Kl. SO<1er Sodra Kyrkog. 13.& 15, C.; a.t ' Ernst, Typograf, Tomtebog. 25, Va.; a. t. _2 Nicklas, Vaktm., Karolinska Institutet, Vasa 1287., Handtverkareg. 3, O. '.., _Il K. A. E., Typograf, Kronobergsg. }II, C. _10tt.O, Vaktm., Riddareg, 28, Ö.; a. t. _1 Bernh., Underoff., Handelsvägen 34II, Osterm Enskede ; a. t. Ensk _1 Richard, Uppbördsman, Bondeg. 551, So.; _lotto L., Vaktm., A.-;B.Göteborgs Bank, C.; r. t. Göteb. Bank. a. t , _2 A., Urmakare, Holländareg. f 5, C, _2 P., l:e Vaktm. (Blasieholmskyrkan), brog. 36 n.b. ö_,g., uppg. A, O. Ny- _1 Andrea~l, Urmakare, Greftureg. 21, O. _1 P.A., Vaktm.(Sthlms Ensk.Bank), Krono- _1 Hans,' urmakare, Kungsg. 80, C.; bost. bergsg. 7, C.; a. t. Knngsh. 1~ 17. Tjället, Karlastigen 1, Dufbo. ' ~2 Karl H., Urmakare, Hamng. 13, C.; a. t. _1 P. E., Vaktm. (K. Försäkr.-insp.), Strandvägen 15IV, Ö.Dj.; r. t. 18 ~2. ' _1 A., f. d. Vaktm., Östgötag. 21, Sö.; r. t. -' Per Erik, Vaktm. (Sthlms Stads Sparb.), Fredsg. 9r, G.,..,, L, _2 Rob., Vaktm., Holländareg. 161II,Va.; a. _1 Alfr. A., Vaktmäst. (Arbetareinstitutet), t. Brunkeb Klara N. Kyrkog. 8, (J. 1 -' Frans, Vedhandl., Hagag.14,..Va.; r. t. _Il Anshelin, förste Vaktmäst. (Statsrådsbe- Vasa 1372, a, t ,Uppl. Alredn.), Jakobsg , C. bano st.; a. t "', Största LifförsäkriJ.lgsbola'g: T H UI..E

19 Andersson. ffiders8on; 2 Anderson; S Anderzon. l Andersson; 2 Anderson;, 3 Anderzon. _1 Werner, Ved- o. kolaffär, Sit Eri)rsg.44, _2 J. A., Handtverkareg. 42 A, C.;!t. t. C.; a. t Kungsh _1 C. O. R., Verkm., St. Eken8berg, Lilje- _1 John, Skärgå,rdsg. 15 Il, St... holmen. Anderson-Edenberg, se Edenberg.. _1 Carl J., Verkm., St. Katrineberg 8, Lil- Anderstedt, F. L., Fabr., tillv. Autopianon, jeholmen; a. t. Liljeh, 256. '.. Jakobsbergsg. 88, C.; a. t , r. t. _1 E. A., Verkm., Skeppareg. 39Il Ö. g., O. 22/138, bost. Södertälje; a. t. SM ert. -'lsak A., Verkm., Västgötag. 24, Sä. 310, r. t. Siidert _1 K. E., Verkm., Lundag. 31, Sä. - & Co, F. IL, Speditionsfirma, Jakobs- _1 LeonardkVerkm. vid Sthlms Elektricitets- bergsg. S8, C.; a. t , r. t verk, ungstensg. 21 A, Va. Anderström, A. J., Dansös vid K. Teatern, _1 P. H., Verkm.; Skeppareg. 5B, O.; a. t. Sveavägen 761, Va Andorfi', Carl K, Pappershandl., 'I'egnörsg. _1 Romil, Verkm., Scheeleg. 41I ö.g., C. 11, Va.; a. t , r. t. Vasa _1 C. Th., Vindr:ålderIJ:).an, St. Hoparagr. 6, St. Andra Ryska Försäkringsbolaget af 1835, _1 Carl A., kkare, Olandsg, 24, Sä.; a. t. Petrograd; Generalagentur för Sverige; Söder Alrik Sunden-Cullberg Aktiebolag, _1 Carl.. Evaid, Aksre, Hornsg, 89; Sä. Drottningg. 5, C.; r. t. 7002, a. t Nils, Åkare, Karlbergsvägen 82, Va. Andre stadsläkaren, se Stadsläkare.. _1 W., Åkeriäg., Luntmakareg. 18, C. Andre stadsveterinär, se Stadsveterinär. _2S, C. G. & Å. W., Angbagerier, H. W. Andre, Harald, Arkitekt, Småland~g.12III, C. Moberg, ~. t. 54. Tjärhofsg. 23. Sti.; a. t. 3113, '. ~ - A. H., Bokh., Artillerig. 12,0. '. Oscar, Bryggeritj;m., Hornsg. 148 B1v, Sä. -10scar,Ångfart.-befälb;:,Rosenlundsg.l2,Sä. - P. A., Direktör för A.-B. Siden huset, _1 Agnes, f. Andersson, Ankefru, Skeppareg. Hofslagareg. 5 B, C. '. 391 ö. g.. O. - F., Grossh., Valling. 9, C. _1 Albertina, A.llkefru, Sigtunag. 91 ö. g., Va. - Alfred,,Grundlägg., firma ~ndersson & _1 Alexanq..ra, AnkE:fru, Sibylleg. 49, O. Andre, Karlaplan 2, O.D}.; a, t. 4703, _1 Anna, Ankefru, Skåneg. 51, So.; a. t. r. t Söder J. W., Handelsres., J ungfrug. SIl, O. " _2 Augusta, Ankefru, Grefg. 57 n.b., O.; a. t.,- Paul, HandI. (speceri- )'. Engelbrektsg. S~. OsterIY. 2t 72,. O.; a. t. 5523; bost. Sibylleg. 43 &.45,0. _1 C. W:, Ankefru, Birgerjarlsg. 97, Va. - Frans Arvid, Kamrer, Helsingeg. 20', Va.; _1 E.! Ankefn!, Högbergsg. 68 B, Sä. a. t. Vasa,62? _1 Elisabeth, Änkefru, Sit Paulsg. 27 III, Sä.; - Harald, -I:e Regl~sor v. K. Teatern, Ostara. t. Söder malmsg. 86, O. _1 Gerda,,Ankefru, f. Hellsten, Strandvägen - Otto, Operettsång., Hornsg, 98 III, Sä..11, O.,pj. - A. E., Surbrunneg. 6, Va.; a. t. Vasa 826:3. _1 Hilma,.,Änkefru, Bergsg. 9, C. - se äfven Anlln~e. _1 I. M.,~Allkefru, Tegnersg. 9, Va. Andreasen & Son, Grossh., Västerlångg. 53, _2 Jenny, Ankefru, Tomtebog. 39 IV, Va. St.; a. t. ~ _1 J. V~ F.,..Ankefru, Handtverkareg.B", C. A.ndreason, Ellen, Fru, Flemmgg. 18, G.; a. t. _1 Lotten, 4nkefru, Tavastg. 29 e, Sä _1 Mimmi, Ankefru, Holländareg. 26 B, Va.; - Hanna, Fru) Rådrnaneg. 80'V, Va.; a. t. \ a. t. '~ Vasa 714. ~1 Olivia, Ankefru, Tomtebog. 11, Va.; a. t. - E. M., Ingenjör, Kungstensg. 21 B'V, Va. Vasa Leontine, Kassörska, Bergag. 17 III, C. _s Otto, Änkefru, Kurigstensg. 61 n. b., Va.; - Walfrid, Kontorsskrifv. v. Stat.rJärnv., a. t. g KapeUgrähd 17 A II, Sä., _1 Selma,..Ankefru, Bangårdsg. 10, Sä. - L., Snickeri- o. möbelaffär, inneh.. E. K. _i Sofia, A,~kefru, Västmannag.?5 ', Va. Andreaaon,. Götg. 38, Sä.; a. t. 3943;' _1 U. M., An~efru, Sibylleg. 9; O. inneh.s bost. Bangårdsg.6, ss; a. t V. G., Öfverkonst.,Odeng. 33 III ö. g., Söder Va.; a. t Martin, Stud., Valhallavägen 95, Va.; _1 E. J., 9fvermaskinist, Uplandsg. 63 III, Va. a. t. Vasa ~ _1 G.T.,Ofvermaskinist, Sveden borgag. 23, Sä. - Niklas, f. d.l Trädgårdsmäst., 'I'eknologg, _1 V. A. K., Öfversköt:a, Stblms Hospital, 9 n. b., Va., K()nradsberg, C. - M., Änkefru, Upsalag.5, Va;fa.t:Vasa3342. lt\ dr kaltnd.rn 1918.

20 162 Andersson-AnelI. Andreasson, J. H" Banktjänstem., Valballa- Andren, P. O., Handl., (manufaktur-j, Grefg. vägen 83, Va. " 22 1, O.D}.; a. t. Osterrn, 4353., - C. J., ByggJPil. Bellmansg. 21, ss., a. t. - & Co, Gaston, A -B.;' Järn, stålva-ror korta varor m. m., Hamng.15, C.; r. t. - & Blom, Gipsgjuteri, Sköldg. 2~,,Sö ;a. t ; Telegr..a?r. 'DJäp'iei» - K A., Hand!., Krukmakareg. 7 B, 8ö. - Gust., Kamrer, Valhallavägen \23V, Va.; -,Aug., Kontrollant. (Stadens Byggn.-kon- r. t. Vasa 1023., tor, r. t ), Yärmdög. 55, Sö. - Å., Köpman, S:t Eriks plan 10, Va.;"r. t. - A. L., Poliskonst., St. Yattug.,1, C. 8947, a. t I Andresason. Hugo;.Bokhan9-elsbitr., Banerg, - Hjalmar, Köpman, spec.: Rysk 1l;aviar,. 27, O.; a. t. Österm Hornsg. 150 B, Sö.; r. t. 207 M, a. t. Andree, Arvid, Direktör, Karlbergsväg. 8, Söder Va.; a. t , r. t Sommar- - Sanctis, Köpman, Observatorieg. 12 III, bost. Solberga; a. t. Tynningö 31. Va.; )1.. t. Vasa E. A. F., Ingenjör, Tegnerg. 1, Va. '- Hanny, Lärarra, Ekensbergs varf, Lilje- - K. J., Ingenjör, Regeringsg. 82, C. holmen; a. t. Gröndal 2 66~. " - Sten E., Korresp.,:HolländarElg. 23 ur, Va. -Helny, f. Tägtström, Lärana, Karlberg5' - D. T., Köpman, Regeringsg. 82, C. vägen 34, Va. ". - J. E., Postexp., Baldersvägen 5, Enskede. - Gustaf, Montör, Kungsholmsg. 13, C. - J. A" Postvaktm., Mariag. 17 II, So. ''''T J., Möbelhandl., Götg: 15, So. c Ö. - R., Ankefru, HandtTerkareg. 88, C.; r. t. - dl; Jansson, MöbelhaiJ.dl. o. Tapetserare, Kungsh, 149. Götg. 19, ss. - se äfven Andre. -s, K, Partilager, korta varor i parti, Mäs- Anl\rtlen, F. Wilh., Boktryckare, Sandborgs- tersamuelsg. 45 B,.C. r- vägen 2, Enskede. ~ Bertel. Pastor, Förest. f. Sv. Diakonanst., -:. Gustav, Fastighetsägare, Norrlandsg. 'St, Sköndal, 'Sthlm 4. ',. 11,B, C.'.- Carl, Plåtslagarmäat., Tavastg. 31, Sö.; - Sixfen A., Ingenjör, Karlbergsvägen 80,. a. t. 3649; bost. s : Va.' -s Skrädderi (inneh. H. Andren o. Ax. - Esther, Fru, Matsalar, Norrlandsg. 11 B, Grönqvist), Biblioteksg. 91, C. I C.; bost. Lidingö Villastad Conr.ad, Sp~cerihandl., Urväde~s~r. 6AII, Åndren, Erland, Bokh., Mo.ebacketorg 5, So.: So.; bodar Hornsg. 74 B, SQ., o. Mosea. t ' _. backetorg 5,' Sö. " - Hel~e, ~okh., Bellmans~. 2.4, Sö.; a. t. - Hilmer,.Tjänstem. i Skand: Kr~dit.!'ktieb., Soder 751. '. Plemingg. 20 B, C.; r. t. 2037,., - Fredrik, Boktryckare, Sigtimag. 7 II, Va.; - Oscar, Tjänstem. i. Skand. Kreditaktieb.,. a. t. Vasa " '. Styn!1ansg. 7, O.Di j' -' & Holms Boktryckeri, inneh. Fr. Andrcn,,- Olof, Ofrerlär., Karlbergsviigen 34, Va. Brunke~ergsg. 8,. 'C..,. - & Co, Sot Eriks plan 10, Va.; r. t. 8947, - C. W., Byggn:ingenjör, Linneg. 41, O.j a. t r. t ' - David, Selmi n:o 2, Liljeholmen. - Alma.,D~mfri8ering, Kaelbergsvågen 47B, åndresen, Th.. S., Dir., Hofslagareg. SB, C. Va.; a. t Erik,'~ornsg. 1~, Sö. - - K. O., Diatriktschef i LiB;'ö!ll.-bol.,Valand, A.ndreseriz, F. H., Änkefru, Vidarg:,,5, V~.; Karlbergsväg~n 47 B, 'Va. l j1:t '.:. - Robert, F,arm. kand., lnedalsg. 2 1V, C. Andretzky, J., Gravör, Ostgöta~. 75, SÖ. - Math., Firma, Mod~affa:r,_ inneh. af Fru - W. J" Körsnär, Fredmausg," IiAll, Sö. M:.Du Rees, 'Drottningg.89, Va. Andreus, A. G. A., Tjänstem., Västmannag. - Gunnar, Folkskollär., Torkel-Knutssonsg. 43, Va.; a. t. Vasa I 25, Sö. ' Andrey, Mina" Cigarr- o. pappershandel,,.,...:a.melie, Folkskollär:a, Götg. 75; Sö.. Österlångg. fl, St.; r. t: Ha :...Ester, f. Blomberg, Folkskollär:a, Torkel- Andrie,Louise,Fröken.Danderydsg.6IIIö.g.,O. - nutssonsg. 25, Sö. \ Andsen, Hugo, Banktjänstem., Artillerig. 24, - l.;> Fotögrafiatelje, Greftureg. 24 ~, O.; O.: a. t , a. t ~" Andzen, C. W., Tjänstem., träffas i Öfver- - Hulda, Fru,' Damfrisering, Stureg. 4, O.; stith:ämb:s kansli, Slottsbacken, 6,,;.> "a, t ; bost, s. g.6 m. Sth,lm 1\ ~r.'2-3; bost: Greftnreg. :... Eilert, Grossh., S'tureg. 6r;r', 'O. ~ I' 50 Bill, u.i. a., t. Österin, 2~ n.. IT, tohn,,liandl., \~anufakt1j.r..\bir~~11iarlsg. AlIell~Xr~drika, Änkefru, Tys~1iag!lfl:g.3 II, O. l. 73 &; 75, Va., a. t. 1'6878. I -:5se afven ~nen.. " I "! ~S.-a~din'avie - ifför~äkrilyis --~-,

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer