sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'"

Transkript

1 \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf , Norr, ankn. Pappersafdeln Bexelius, Anton, Grossh., Kammakareg. 4, Va. Biehl, A., Firma, Agenturaffär en gros, inneh. _ Herman, Grossh., Odeng. 9, O.' Sigfrid Bergqvist, Luntmaka.reg. 7, Va.. _ Henrik,Ingenjör (Lager afsöderfors Bruks - Richard, Köpm., Dannemorag. 4, Va. tillverkningar),g:la Brog. 27, C.; bost. Bielke, Sten, Grefve, Hofjägmäst., istrard- Valling. 42, C.. vägen 9 1, O.Dj.; tlf Anton, Löjtn., Garfvareg. 3m, C. - T., Grefve, Major v, Lifreg. Dragoner, _ Herbert, Löjtn. V. Flottan, Odeng. 26, Va.; Strandvägen 70, O.Dj. t1f Bierfeldt, Gustaf, Litograf, Luntmakareg. Bexell, C. A. A. r Fil. kand., Re~istrator hos 40, C. K. y.attenfallsstyr., Braheg. 35, O. Bierhallen Minerva (Laura O. Beda Olsson), A. H., Ankefru, Brahag. 35, O.; tlf Kungstensg. 6~ Va.; tlf Norr Beyer, se Beijer.. Bierregaard & Ca,.lli., Al-B., Filial, Oljor, Bianchini, Natalia, Fru, Lundag. 19, Sö. slangar, remmar, packningar, gummi. _ Artur, Konstnär, Norrtullsg. 41, Va. varor m. m., Kl. V. Kyrkog. 3 A, C.; _ Hulda, Kontorist, Styrmansg. 5n.b:, O.D}. t1f 40 52, Norr 170. Telegrafadr.: ' _ Ulrika,Än~efru, Styrmansg. sn.b., Q.D}.»Bierregaards». Bibau, Ebba, Öfverstinna, Grefg. 57, O.Dj. Biar-Reataurant, zum Heidelberg, Storkyr- Bibelkvinnohemmet, Borgmästareg. 6, Sö. kobr. 9, St.;.tlf Norr Bibeltrogna Vänner, Missionssällskap, expo Biesert, Olof, Disp., Lillabältg.. 6, O.D}.;, Uplandsg. 431, Va., kl. 9-4; tlf , tlf Norr Tel.-adr.: Bibeltrogna. - Elof, Ing., Lillabältg. 6, O.D}.; tu Bibel', Wilh., Frukt- o. Grönsaksimport, - Fred., Köpm., L illbältg. 6, O.D}.; tlf Kungsg. 67 A (Centralsaluhallen), C.; '.tlf Telegramadr.:»Fruktbiber». Bihl Birger, Fru, KuJigsg. 90 n, C. _ Wilh., Grossh., Tuleg. 121v,Va.; tlf Filip, Maskinist, Näckströmsg. 4, C. Biberg, G. A., Snickare, Styrmansg. 37, O. - Bror, Flemingg. 21, C.... Bikupan, försäljningsmagasin för Svenska B1b 11ot e k: fruntimmersarbeten Malmskillnadsg. Akademi~nsför ~e F'r~akonste,:"a,Fredsg. 12,O. 30, C. (Telefonhuset).. Antikvarisk-numIsmatIska,NatIOnalmuseum,O., Bil B o h Erik.", B B" södra ing., öppet söckend, yran, Inne: fl jjj. org,. rrger- ArbetarebibI., Stockholms (Folkbibliotek med [arlsg. 40 O.' tlf Norr 16144' kommunalt understöd), 38,000band till hemlän bost tlf '. ' för allmänheten, Folkets Hus, Barnhusg. 14,... " 1 k, O.; tilial Bangärdsg. 4,1 tr., SÖ. Läsrum. BIl- & Motor A.-B., Hag-ag. 24,Va.; tlf , Farmaceutiska institutets, Kungstensg. 49, Va. Norr Tillv. förs. o. rep. antom. Folkskolebibliotek se Skolbibliotek. sn & M t k l A' B D' E H 1 Församlingarnas se Församlingsbibliotek. l - O ors o an,.-., H..' o m ll:arolinskamed. kirurg. institutets, Handtverka- berg, Dalag. 2, C.; tlf r.eg.3, O... ". Bil &; Varv, A.-B., Smedsudden, C.; tlf 30980: Krlgsv:etenskapsakad:s,Ostermalmsg. 8, O.D}. Bildade kvinnors arbetsbyrå (l Pihlström) Kunghga, Humlegården, Sthlm i,. Landtbrnksakad.s, Mltstersamuelsg.47,Sthlm 3. Lastmakareg.6, C.j tlf 2018,Norr ~~E~t, vintern söckend. 1-3, sommarenlörd. Bildmark., E., Fru, Greftureg. 24 A~ b,)ng. Lltsesalongen,Arsenalsg. 1, O. D, O..... O' \ Musikaliska akad:s, Stallg. 2, O.. - Anna, Froken, Greftureg.24An.b., mg. D,. Nobelbibli?tek, SVenskaaka~emiens,Börshuset - Knut V., Ingenjör, Intendent ik.byggn.-- 2 tr., se.; qppet sept.-mllll alla dagar 10-3; styr. Riddareg. 78, O D':J. JUUl-aug. tisd, o. fred 'S 01 k t K' l'.. Patent. O. Reg1streringsverkets,Valhaliavägen - A., & on, Ma arfirma, ver s. ar ava- 136(f..d. 7), O.Dj.. _ gen 69 O.: tlf Norr 164., ' Pedagogiska,Eriksbergsg. 8 A, O. E U A 'M"l'.. t K l" 69 O Riksdagens,Helgeandsholmen,Sthlm2,Riksdags-....,.. a armas., ar avagen.'. huset. BIldsten, Götha, Fru, Grefg.-26, V.D;. iltatistiska centralbyräns, Birger.Jarls torg 31<5, - se äfven Bilisten. St~~~1~I~s Barn. o. Ungdomsbibliotek,Drott. Bildt, Axel Rob:t, Dir., Lejondal, Bro.kont. ningg. 65, 1 tr., C.; öppethvard. 1 okt.-1 mars Hofslagareg. 5, C. " 1-8, l apr.-20 juni, 20 aug.-'-30sept. 11,8-8, - K G General Engelbrektsg. 21 O' sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,' Svenska läkaresltllskapets, Kl. Ö. Kyrkog. 10, D:, Herr, Karlavagen 45,... Sthlm Nils G. K., Kapten V. Generalstab., Os- Tekn~skahögskolans!DrDttningg.~5 A, Va. termalmsg. 57, O.; tlf 7~O85. TekUlskaskolans,!"Iastersamue~sg.44,Sthlm 3. _ Arvid Sekr i K GeneralR.0ststyr Ha- VetenskapsakademIens,Freskatt. '.,.x., utförliga upplysningar under resp. bokstl>fv~ gag. 46 Il I; Va.; tlf THULESK4.N DINAVI EN S STÖ RSTA/LI fförsä~rinosbql,li ~ A_n_sv-a_r.s_s_u~.. :a 590,000,000kronor. 21:l- - _

2 214 Bilfbrmedling-«Billqvist. Bilförmedling, A B., verkst. dir. Rich. F. Billing, M., verkat, Dir. i A.-B. Nordiska Han- Björkman, Davis- o. Kissel automob:r, delsbanken; tlf Nordiska Handelsban- Cleveland o. ~ S.A.motorcyklar, Andros ken, ~almtorg8~. 3, O.; bost. Gteftureg. båtmotorer,\östermalmsg.88, O. (Jarla- 13, O.; tlf plan); tlf168 85, Vasa Jacques, Fil. lic., Aktuarie i Allm. Lif- Bilgarage A.-B., verk st. Dir. Hilmer Jonasscn, försäkr-bolaget, S:t Eriksg. 14, O.. kontor garage o. bensinstation, plan, b.dj.; tlf , Karla- Billi. I l mg, M A B M l t ", :-:' a m orgsg. 6 O F d,. on- Biljer, K. G. N., Tapetser. 18, O. " Beridarebansg, kommissionsfirma, holms fondbörs. Medlem af Stock- - Otto W., Tapets., Drottningholmsvägen - Mathilda, Fru, Sibylleg. 75, O. 2 AlV, O..Billbergs, K. A., Bokhandel, Pappers- o. - Anna, Fröken, Målarinna, Va.; tlf Norr Döbelnsg ,. Tidnin~~affär, inneh.eisa Edin, Storg. - F. E. H., Fröken, Fridhemsg. 72 (f. d. 88, O.D:J.; tlf A), O., Billberg. Anna, Fru, Åsög. 79 IV,Sä.; tlf Söder - R. D., Förrådsförvaltare, Bergsg. 37 B, O.. " - Signe, Fru, Sömmerska, Skåneg. 6 A, Sö. - Joh. Sam., & Son, Grosshandelsflrma, äges - Frida, Fröken, Åsög. 83 IV, Sä. af Knut o. Nils Bohman. kontor Strand- - Selma, Fröken"Åsög. 77 IV, Sä., vägen II, postadr.: Sthlm 15. Ombud - Ossian, Red.,.AngsÅvägen 86, Enskede. för Horndals Järnverks Aktieb., Hög- - R. A., Skådespel., sög. 77, Sä. fors A.-B. och Vesterås Masugns A.-B. Billbergh, Martina, Fru,Regeringsg.111 U1, Va. - af Billbergh, Hildur, Fru, Norrtullag. 8 BIV, L E '36 Å', Handelsresande Va. ' Karlbergsvägen Va.; tlf,vasa _ N. S., l:e Postexp., Högbergsg. 52, Sä. - Ingeborg, Ankefru, Kommendörsg, 7, O.; _ J Professor Med dr Tandläk Regetlf Norr ""1 o' o, Bille Elin Fröken Rådmansg' 73 V; rmgsg. 59 1, O.; radfragn.-tld hvard. ",..., a. 1-2; tlf Norr Edvard,. Kapten, Karlavagen 63, O.; tlf _ J. f. d. Sjökapten, Högbergsg. 52, Sä.;? tlf Söder EJ.fa~2e:~i.Ankefru, Saltmätareg. 5, Va.; _ J. Magn~~ A., Stads revisor, Engelbrektsg.. Eli A" k f V lh Il" 134 (f d 35 B, O.; tlf Norr g e )n,0 Dn'J.e ru, a a avage,n.. _ fl. E-, H., Änkefru, Fridhemsg. 72 (f. d..,.. 40 A)O BIllegård, Chr., Grossh., Tomtebog. 48, Va. sm F' b"k & H d l A B R Billfeldt, H. E., Lärar:a Heleneborgsg. 20, S.. l ma~s a n s- an e.s-.:., ege- - M. Ch., Lärar.a, Helenebol' s. 20 Sä. rldg~g. 88, O., metallgjuteri, metall- Billgert, E. A., Afd.-chef, L:a V!tlftg. 26. O. fabr~k, brandreds~ap, gas: o. v!"tten,. Billgren Gösta Kass" Gr f 22 O D'. ledmngsentreprenorer, sprutfabrik; tlf tlf 'Norr or, e g.,. 'J., 4? 11, Norr 44?~. Filial för rörle.d. Billhart, Oscar, Tjänstem. v. Sthlm s Vatten!.- mng~.arbeten, Björngårdag. 9 B, So.; verk, Västmannag. 30r, Va. '. ~f Soder o Billig Tandvård, Kungsbroplan 2, O.. Billmaa, Adol~,.Ho!Iattsrad, Lidingö villa- Billiga Bostäder, A.-K, Nybrog. 47 BIV, O.; stad; tlf Lld~~go 1.~98. '. Hj. Tillberg; tlf A.W., Ingenjör, Djursholm; tlf Djursh. Billiga Tomter, Klarabergsg. Aktiebolaget, kontor 581, O.; tlf 7055, Norr Billmanson,... EIrn, Fru, Narvavagen3 I,O.D:J.; 8031, Bromsten, Långsjö, Segeltorp, tlf Herrängen, Tumba, Norrby vid. Dref- - Hans, G~.ossh.,Import af te m. m., Valviken, Ljusterö m. fl. villastäders huf- hallavag. 130 (f. d. 13), O.; tlf vudkontor. Kontorstid t/oj 10 f. m.-5 - Anna, Öfverst:a, Greftureg., 24 A II, O. <l. m. Billow, A. G. P., Amanuens, Kungsholmstorg, - Trycksaker,.Firma (G. Söderberg), Jung- 3 A n.b., O.; tlf frug. 3, O.Dj.; tlf Österm Ma!ia, Fru, Kommendörsg. 8IV, O.; tlf : Billing, E. L, Byråing.,. Rå8tavägen 8 A, Osterm, Råsunda; tlf Rås Billquist, Lotten, Fru, Badstng. 15, Sä. - Knut O., Civiling-., Grefg. 4 n. b., O.Dj. Billqvist, Alfred, Bageri o. Konditori, Tom- - Otto, Dentist Greftureg.15, O.; tlf , ' tebog. 18, Va.; tlf Norr Norr 22748; mottagn.hvard. lo-s, - A. A., Handelsidk:a, Enskedevägen 27,.En- 5-8, söndagar skede; tlr Ensk JÖNKÖPINGS JUR.DISI(A UI,HAMNOATAN IS , BYRÅ;

3 Billqvist- Biologiska Museet. BilIqvist, 0l0f,'Prakt.läk.,i\.rtillerig.30 n b., (J.; IB i ogra ftea t r ar (forts.):.. 3." mottazn. 9-1/ :-4; helgd. 1/210-'- Chicagobiografen,Hornsg. 15, ss. 10; 'tlf ' Cosmorama,'!'järhofsg.19, ss. Bill t & C A G 'h d l A Drott, Drottningg. 41, O. l S en O,., ross an e s- o. gen- Elite-Teatern, Greftureg. 24B, 6:, turaffär, Smålandsg. 40, G.; tlf Enskedebiografen,St?cjl:h?lmsvägen1~3,Enskede. Billstån, Erik, Direktör, Hornsg. 106, Sö., Ertksbergsteatern; Blrge.rJarlsg.58, O. Söd 3"7 37 Fenix-Biografen,Drottningg. 11C, O. tlf o er.".. Götiska teatern, Götg. 11 & 13, ss.. C. P., Målarmästare, Karlavägen 43, (J.; Hornstullsbiografen, Långholmsg.23, so.'.tlf Norr Idealbiografen,~ungsholmstorg, O. "f Bild t Impertal, Regermgsg.7, O. se a ven l s en, Intima biografen Döbelnsg. 73 Ya. Billström, Rudolf; Kungl. Hof-Blomster- Karla, Nybrog. 49, 6. '.. l 4 (J b t B'" Katarina, Götg. 59, ss.. han de, l Sturep an,.; ost. jorn- Kornhamn, Kornhamnstorg49, si. bo, Lidingö Villastad. Kungsbiografen,Kungsg. 79,.0. Ina E., Fröken, Sot Eriksg. 51, G. Kungsholmsbl0grafen.Flemmgg. 40, O.; tlf V' t Ed f d G k f" t V' b Norr ~9323. )C or V., '.' asver s ores., 199 Y- Linneteatern, Humlegårdsg. S, Ö. holm; tlf Ylggbyh Londonbiografen,Bryggareg:2, O. E. O. Konditor Norrtullag. 23 Va.' tlf Lunabiografen s:t Eriksplan 4, O. Va~a 8297 '." Maximteatern, Birgerjarlsg. 9 (Passagen), O.,. Metropolteatern, Ad. Fredriks torg 2, Sä. ' Jakob, Med. dr, Knngsg. 62, G.; nummer ~osebacke biografteater, Mosebacketorg16, sa. till mottagn. fås per tel. helst 9-11: Norra Kvarn, Uplandsg. 48, Ya,. tlf 2917 Nya Teatern, Hornsg. 147,ss. \'. Nytorgsteatern Nytorget 4 & 6 Sö Hilma,.ll.n~efru, Uplandsg.' 20, Va. Odåonteatern, Brunkebergstorg'15,.o. _ O. W. G., Änkefru, Sot Eriksg. 51, G. Olympia,Birgerjarlsg. 41, O.. _ Selma f. Lundberg Änkefru Kungsg. Or~entaliskateatern, Drottningg. 31, O. 2 I ' G ', Orron, Odeng.26, Ya. 6 I t Pajazzo, Ringvägen 8, s«. Billton, Rolf, Direktör (Soliditet A.-B.), Fle- ~~ Kungsg. 65, O.; tlf 239~1,Norr ' mingg. 28 G l'ariserbiografen, Roslagsg. 18, Ya. Bil h D K'. V" t 71 17: Piccadilly, Birgerjarlsg. 16, 6. 10C, v amrer, as mannag., a. Record, Götg. 14, ss.; tlf Söder Biltrafik,' mneh. V. Engrnan, Folkungag. Reform-biografen,Hornsg. 59A, so. 63, Sö.; tlf 20407, Söder Regina. Drottningg. 71, O.; tlf Norr Biltrafikaktiebolaget Ersta villastad Norr- kex, oueng. 24, Ya.. '. malmstorg 2 C' tu 16018' R~alt~,Sveav1igen114, Ya.,... _. Rivo.li, Sveavagen 52, O. Biman, Fritz, Handelsforest., Jungfrug. 2, Royal, St. Vattug, 5, C.,. (J.Dj.; tlf Norr R~dhusbiografen,~gneg. 14, O. Bimer, J... A., Handl., 'Ingemarsg. 8IV" Va. ~~ Bibltoteksg. 5, C.; ur 99~2,Norr Billdga~nsfabrikens ~.-B.,Svenska,se~venska R;~;2LYktan,Sveavägen116,Ya.; tif Norr Bmd~arnsfabnken. 1.. ~k.""!iteriksgatan 35, O. Bing, Anme, Frö)l:en, Nybergsg. 9 1, (J.DJ. Scala biografen,östgöt~g.33, ss. Binnquist, C. J. Civiling. Styrrnansg. 47 1Il S~hyllan,Almlöfsg. 1, 6. '/'1D'", Siniu s, Långholmag. 22, SÖ. V. 'J: Stjärnbiograph, Klarabergag.40, C.. Biografaktiebolaget 'Eldorado, Brunkebergsg. Skanrtlu,Drottningg. 82, G.; tlf Norr 26843: l 3, G.; tlf 9688, Norr Inneh. af: ~eatern, Götg. 49, SÖ. Odeouteatern, Brunkebergstorg 15, C. Strix, Hornsg. 84, sa... Verkst. dir. H. Liljegren, Humlegårdsg. Stureteatern, Birgerjarlsg. 28 & 30, O.; Biljett 23 (J kont.:tlfnorr7617. Vestibulen:tlfNorr7621. B fb'l t' t' d K' J l' K'l" Svea, Sveavägen104, Ya. i.. logra a'. e, re. eur mg, ar avagen Södra Kvarn, Skåneg. 87, Sö.. 14,.(J.; tlf 160,10. Thalia, s:t Eriksg. 28,o. Biografernas Filmdep6t, A.-B., Drottningg. vanadts, Vanadisvägen24. Ya. 10 G" tlf Norr 4354 Vasabl0grafen,Kl: N. Kyrkog.23, O. \' ".". Vegabi ografen, Gotg. 69, Sä. BIograf teatrar: Yinterpalatset, B,irgerjarlsg.37 & 39, O Apollobiografen,Hamng. 28, O. Alfsjöbiografen,Alfsjö ordenshus. '.Atena, Rörsi:andsg. 20, Va. Biograf tekniska Ingenjörshyrån, Aktiebolag, Atlas, S:t Ertksg. 89, O. Seavägen 21 G tlf Auditoriumbiografen,N:a Bantorget, C..,~.,,', '. Bio Kino, Götg. 50, so. Blografagarne8 Foremng, Sekr-K. Jeurhng, B~ografpalatset,Hornsg.9, s«. Karlavägen 14 (J.; tlf " B!orama, Drott?lngg. 66, O. Biolo~iska Museet, Teaterslätten å Djurgår Birkateatern, Birkag',6, Ya. F tooil' f d' Iif. Bostockbiografen,Lästmakareg. 2, a. en. rams a mng at ujurens 1.1na- Bristol, Birgerjarlsg. 57(Rostagstorg),6. turen. Oppet dagligen från kl. 10 f. m. ~runkeberg~t.eatern,brunkebergstorg14, O.; tif. till skymningen BilJ'ettkontoret tlf Btlj.vkorrt.: tlf Norr '., Oentralblografen,Bryggareg.5, o. Norr 383. Postadr,v. DIr. l! olke VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T:~Bf~ VIKIN~ /

4 ~le Biräth-Bjurling. Wancke, Nybrog. 41', o.; tlf Norr Bissmark, F. G., Medicinalråd, Rörstrandsg Se f. ö. Kalenderafdeln. [1646J. 10 1, Va.; tlf Birath, F. B., BYggmäst., Kolonivägen 40, - & Co (Olof Sjögren), Speceriaffär, Gqtg. Enskede , Bö.; tlf Söder 33208; filial Öst. - Amanda, Maskinskrifv:a, Upsalag. 7, Va. götag. 79, Bö.; tlf Söder E. C., Stallmäst., Heleneborgsg. 2, Bö.; Bitsch Desinfection, A,'B., Dir. Hjalmar Nils.. tlf Söder son, Vasag. 42, O.; tlf 17707, Norr Elin M., Tjänstern., Sannadal l, Lilje- Bittner, Karl, Fil. dr, Stadsgården 22, So.; holmen. tlf Erik, Sannadal 1, Liljaholmen.. Biörek, se Björck. Birck, Hildegard. Fröken, Braheg, 19, O. Biörke, J. Emanuel, Folkskollär., Lång. Biresack, Frans, Speceri- och viktualiehan holmsg. 3, Bö. del, Tavastg. 15, Sii.; tlf Söder 32563, Biörklund, se Björklund. bost. s. h., tlf ' Biörkman, se Björkman. Birgån, Eva,Banktjänste~.,Nybrog.ll Alv,O. Biörnstads Filmkompani A.-B. Filmuth _ - A'Ö~~r~~~m~~~t8fPv, IO~etlriä~o~~~tyr.,1 ni.ugsbyr&, verkst. dir. lngvald Hek~~, Birger, Signe, Fru, Greftureg. 3, O. FIlmbyråchef Gustav Nyman, St. Vat- - Selim, Prakt. läk., Hud- o. Könssjukd. tug. 5 A o. 5 B, O.; tlf 15004, Norr Greftureg. 3, O.; mottagn. hvard ,30, 3-4; tlf 74548, Norr ' Biörnstad, Anton, Teknisk Fabrik, Saltmä- Birger Jarls Bryggeri, Aktieb., Birgerjarlsg. tareg. 7, Va.; tlf 13736, Norr , Va. - Arne, Tjänstem. ~ Skand. Kredit-å-B,, Birgers Expressbyrå, John Söderqvist, Ros- Riddareg. 20, O.; tif lagsg. 8, Va. Bjalfve, Ko G., Agronom, Tegnersg. 11, Va. Birgers Konditori, Odeng. 11, O. Bjarke, Alma, Fru, Tegnersg.18, Va.; tlfi6&83. Birgin & O~ssonl.Boktryckeri, Greftureg, Bjelkström & Ca, A. Bol., Skoaffär, Vasag. 24 B, O.; tlf Österm , O.; tif 2666, Norr Birgins Reklambyrå, Malmtorgsg. 3, O.; af Bjerken, Luise, Profess-a, Långängen, tlf 23051, Stocksund.. Birgitta-Skolan, Glantzberg & Ca, Beridare- Bjerre, K., Musiker, Klarabergag. 52, O; bansg. 21, O.' - Poul, Prakt. läk., Engelbrektsg. 4, O.; mot- Birgittaskolan, A. B. Sankta, skola för ut- tagn, onsd... o. lörd. 3-4; bost, Tumba. bildning i klädsömnad, broderi, linne- - S. E. V., Ankefru, Greftureg. 641, O. söm, knyppling, monteringar m. m., Bjuggren, Maria, Fru, Brännkyrkag. 5l!, Regeringsg. 1~ & 21 v, O.; tlf Bö. BirielI, C. A. V., Banktjänstern., Res.-under- - Märia, Fru, Brännkyrkag. 52, Bö.; tlf löjtn., Tomtebog. 39 IV, Va. Söder Birka Bleck- o. Plåtslageri, inneh. Rehn & - Axel, M,!jor, Nybrog. 47 BlI, O.; t1f Karlsson, 'I'orsg, 43, Va.; tlf 82439, - Ingrid, An.1refru, Tjärhofsg. 40, sn.. Vasa S. Erik, Ofverstelöjtn., Kommendörsg. - Express (John E. o. E. H. Carlsson), 44IV O.Dj.. Karlberg-svägen 29 A, Va.; t1f Bjur, C. A., Tågrnäst., Flemingg. 27, O. Läderhandel, Folke Anderson, Birkag. Bjurelius, W., Civiling., Valling. 37, O.; tlf 14, Va., Sergelg. 4, O Pappershandel, Annons- & 'I'idningskon- - Nanny, Fröken, Luntmakareg. 96 Il, Va. tor, inneh. Fru Elly Hedenström, S:t Bjurholm, M., Speceri- o. Viktualieaffär, Eriksg. 88, O.; tif Malmskillnadsg. 37, O.; tlf Norr 63. Regulator, A.-B., Drottningg. 71 C, O.j - M., ÄnkefrU, Davidbagareeg. 26 A, O. tif Bjuring, A. Köpm., Karlavägen 28, O. Birkagården, Karlbergsvägen , Va.; Bjurling, Otto, Apot., Torsg. 4III, Sthlm 1;. se f. ö. Kalenderafd. [3476J ' tlf 9661, Norr Kont. se Apo- Birkhahn, Sch., Stureg. 58 B, O.; tlf ~5215. teksvarucentralen Vitrum. Birnick, M.,' Köpm., Heleneborgsg. 13 ll, Bö. - Augusta, Fru,. 'I'egnårsg, 49, Va.; tlf - B., Södermannag. 43, ss; tif Norr Bischof, J. W., Fotograf, Passfoto färdiga, - Gottfr., Köpman, 'I'egnersg, 10, Va.; tlf på. 10 minuter, Stortorget 9, St.; tlf 20727, 21585, Norr Norr O., Köpman Hornsg. 68, Bö. Bisohow, Sam, Affärsman, Köpmangv-t ", - Gustaf, Uitderlöjtn., Torsg. 4IJI, O.; tif Bt. Norr il="ö: SVENSKA METALLVERKE~ MÄS~:R:n~~n~E~L~/:~~~.N 22

5 I.j Bjurling-s-Björck, 217, I Bjurli!;lg, e. J., Vak~m., Brommavägen ',.:t ~ppelviken: ",. 175 I1I, 1 Biö_rek', 2 Björk: 3 Biörek~ I_-''''-'-'--.:._~''-'--'----'----- Bjurner, S., Hofrättsråd, Linneg. 85, Ö.Dj. _2 Brita o. Maja, Frökn., Kungsholmsg. 23, C. --ig.~~komin.-kapt., Odeng. 21. Va. _l J., f. d Förman, Hornsg, 29 D, Sä.; tlf" - ~Anria o\ lngrid,'lär:or, Karlavägen22, O. Söder , Bjurstedt;' Elis, Byråchef i Landtbruksstyr., _2 Gösta, Försäkringstjänstem., Skeppareg. U'Frejg. S8,Va.; tlf , O.Dj.; tlf Norr Bjursten; E:,A:.,Polisöfverkonst., Folkungag. _2 And., Grossh., Import af kaffehte, kolo- 8 e, Bä.; tlf Södet 4!l 06. nialvaror, specialitet: Am. vetemjöl Bjursten, Thor, Köpman, Ringvägen 14, Sä.; m. m., St. Vattug. 20, C.; tlf Norr tlf Norr ,--Joh. Vikt., f. d. Lok.-för., Varfsg. 6, es; _2 Oscar, Grossh., Götg.20 Il, ss; tlf 743. tlf.söder 1397., _2 W. Chr., Handelsidk.a, Fröken, Up" Bjurström, Ludvig, Barber-are, Uplandsg, 2, landsg. 77, Va., C.; bost. Tegnårsg, 40, Va. _1 J. E., v. Häradshöfd., Valhallavägen 86 lii -, Mimm,i, Fru, Kafe, Storg. 40, O.Dj.; tlf (f. d. 53), O.; tlf Norr 160'13. _Norr , - _2 K. G., Ing., Hornsg. 10, Sä. _' 'I'hea, Fru, Svedenborgsg. 4 B, So.; tlf _l Sigge, Konsthandel, A.-B., Strandvägen "Söder' , O.Dj.; tlf 73458, Norr 2893~. ' - -Elin; Fröken, ldung. 5, Va. _3 Pontus, Kontorist, Majvägen 27, Appel- - David, Grossh., Karlavägen 7 v, O.; 'Hi viken; tlf Appelv '12806; -kontor o. lager Klara Nona _2 A. E., Kontorschef, Artillerig. i6, O.Dj. Kyrkog. 29, C.; tlf 17344, 7344, Norr _1 W., Kontorschef, Arbetareg. 33, C. " _ ' l G. F., Kriminalkommiss., Grefg. 49 1V, -, Josef, _Kassör i,skand. Kreditaktieb., 2 O. Dj.; tlf Osterm. 401 \89. I - ljung. 5, Va. - A. Edv., Kriminalkonst., Roslagsg.56, - Oscar V., 'I'eleföntj-man, TorsteI\sonsg. Va., 015', O.Dj.; tlf ~orr _1 A. S.,!. d. Källarmäst., Qdeng. 33, Va.; Bjurulf, A., Kont., Ostgötag. 77, Sä. tlf Norr Bjälne', E\, Köpm., Horns!\'. '142, Bä. _l Carl, Köpman, kontor Kungsg. 75, C.;'.'1 Björck' 2 Björk' ', _' '3 Biörek. - tl~.32316; bost, Liljeholmen. Pilvägen 7, Gröndal,' _. _l & Börjesson, Antikvariat-Bokhandel, _l K. G., Löjtn., Luntmakareg I, Va.. Drottningg. 62, C. PilialHamng. la,c. _l Edla, Majorska, Grefg. 69, O.Dj. _l Sven; Arbitrageur, Kaplansbacken 3, C.; _IS Modesalong, Esther, Norrtullsg. 10 A, tlf Va.; tlf 81392, Vasa _2P.J.,Bangårdsmäst.,Timmermansg.41,Bä. -10., Målare, Högalidsg. 52 B, Sä., _1 & Börjesson, Bokförl., Drottningg. 62\ C. _t F. A., Möbelhandl., G:la Brog. 30, C.; 'tlf _l Oscar, Bokhållare, Homsg. 29 D So.; tlf 88 41; bost. Solg. il, Hagalund; tlf _ Söder 19' 17. ' Hag al ~ -~ Anders, Brandmäst., Tjärhofsg. 9 & 11, Bä. -~ Karl, Optisk affär, Storkyrkobrinken 3, _2 J. T., Byggnadsing., Heimdalsg. 5, Va.; St; tlf Norr ,. tlf Vasa _l G., pens.poliskonst., Västgötag. 24, Bä.; _l John, Civiling., Parrnmätareg, 13 1v, C.; tlf Söder tlf _ -' W. S. J., Polisöfverkonst.j Handtverkareg. -~ Alfred, Dir., Odeng. 17, O.. 42 BIll, C.; tlf Kungsh.7 ~4 o. Polisen 8., _l Carl L E., Direktör, Kaptensg. 6;0.Dj.; _1 Oscar, Professor, Valhallavägen 104 (f. d... -tlf _ 37), O., _2 G. -H.,Dir., 'fomtebog.13, Va.; tlf _2 A. E., Sjökapten, Krukrnakareg, 48, Bä. _2 John, Dir., Karlaplan 1l,Ö.Dj.;tlf _2 C. J., Skrädd., Helsingeg. 9, Va. _2 D. E., Ex:p.-vakt-"Smålandsg. 19IIl, C. _2 A. F., Stadsbud, Stadshagen 14 A n.b., C.; _-,1 Sigge, Fil. lic., Grefg. 69, O.pj. tlf Kungsh _ ' - _1 Alma, Fru, Braheg ö.g., O.; tlf Norr -~ Matilda, Strykerska, Själagårdsg. (f. d _ Skärgårdsg.) 11, St.; tlf Norr 4475., _2 Edith J Fru, Nybrog. 71, O.; tlf Österm, _2 Anna, Tv ätt- o. Strykinrättn., Greftureg;' B, O.; tlf Norr _2 S., Fru, ~keppareg. 48, O.Dj.; tlf Norr -' Oscar, Typograf, Nybrog. 53, O.,; tlf ' Osterm _2 Anna, Fröken, Sigtunag. 11, Va.; tlf _l K. A. W., Undervisn.vråd, Karlbergs- _ Vasa 251. ' vägen 73, Va. TMVL-E.SKANDINAV.lEN.S STqRSTA L1ffÖRSÄKRINqSBOL,AG. -,,, '- Summa kontant vinst till de mrsäkrade 25,400,000 kronor..

6 218 Bj~rck-Björklund. l Btörck' 2 Btl)rk' S Bi" 'ck' Björkenfeldts, C. 0:. J., Dir,?ktör,. (starbh.) ", ~, 01.. Hornsg. 154, So.; tlf Soder 1 84.,, _9 & Ca, A. B., Velociped- o. Sportaffär, Björkenfeldt, Anna, Fru, Strömg, 24,.o. Götg. 32, Sö.; o. Odeng. 50, Va. kont. - Agnes! änkefru, Riddareg. 11 A lil, O.Dj.; Götg. 32, Sö.; tlf tlf Östorm _8 Amalia,' Xn~!lfru, Majvägen 27, Appel- Björkenstam. S. V. K., Hofr.-not., Greftureg. viken: tlf Appelv , O.; tlf ', 0'0 _2 Anna,~!1kefru,Linneg.160 b.,0.;tlfnorr E. A., Ä.nkefru,.Strandvägen 5 B, O.Dj. -2.Sofia; Ankefru, Sigtunag. 11 IV, Va. Björkfeldt, Carl, v. Värd, Upsalag. 10, Va. _1 Emanuel, Augustendal, Sthlm 2, tlf Björkgren. Gulli, Fru, Birgerjarlsg. 53, Va.; Augustendai 72. tlf Norr Björckander& Ca A.-B., Bruksagenter i pap- - H., Frukt en gros, Flemingg. 23 B. G.; per o. papp, Ensamförsäljare för Fiske- tlf 30593; telegrafadr.:»frukthjörkby Fabriks A.-B., Fengersfors Bruk, grena: bost. Bcheeleg. 22, G.; tlf Fridafors Fabriks A. B. m. fl., kontor ankn. Vasag, 48 Il, G.; tlf 14441, telegraf- - G. R., Ing., Kungsholmag. 19, G.. adr.:»claudius». - L. Hj., Ingenjör, Parmmätareg. '1~, G. Björc~.ebaum, 0. W., Disttiktsförestånd., - K. A., Kapten, Narvavägen 10, O.Dj. Östra Renhållningsstation, Va. - K. J., Kont.-chef, Åsög. 48 1, Sö. Björckqvist, Lilly, Rak- o. frisersalong, Tim- - G.E., Snickeriförest., Stockh. Stads armermansg. 12, Sö.; tlf -Söder betsinr., ss. - se Mven Björkqvist. Björkhagen, O. 1., Universitetslektor, Birkag. Björkander, A., Cigarraffär, Handtverkareg. 8 Il, Va.; tlf Vasa , G.; tlf Norr Björkholm. E., Fru, Linneg. 78 Il ö. g.; O.Dj. -.Anna, Fru, Brännkyrkag, 96, So., tlf 1 Blörklund: 2 Björklund: 3 Biöreklund Söder "". - Ernst, Grossh., Luntmakareg. 90, Va.; tlf _2 Axel, Agent, Grefmagnig. 12, O.Dj. SOl 07.. '. _2 R., Agronom. Ulfsunda gård, Ulfsunda. - O., Kontorschef, Grefg. 40, O.Dj. _2 John, Artist, Mälarhöjden; tlf Mälarh Nils, Pianist, Norrlandeg. 23, I/2tr. t. h., _2 Thure, Banktjänstem., Sigtunag. 10, Va.; G.; tlf Norr 2~5 33. tllf Vasa 1\!;{ :"se äfven.björcander. I _2 Verner b Ra!1ktjänstem., Storabältg.21 & Björkbom, Hi lma, Dokt:a, Rådmansg.B?,Va. 23,.DJ.. - Clary, Fru, Tegnärslunden 6, Va. I.. _2 John, Bokbind., Uplandsg. 43, Va... = Bertha, ~röken, Engelbreklt~~. 35 A;, ~. -: P. R., ~yg!l"m., Alfsjö Villastad! Alfsjö. Ebba, Froken, Jnngfrqg. 6 o. g., O.DJ. - N. O., Ciselör, Banerg. 31, O.DJ. Björkdahl. W., Förman, Åsög. 47 FlIl, Sö.; _2 A., Civiling. (BergsundaMek. Yerkst.), tlf Götg. 50, Sö.. Björkegren, A. F., Boktr.-förest., Parmmäta- _1 Berndt Hj., Civiling., St. Nyg 24 1, St.. reg. 6, G.' _2 Ida, Diakonissa, Bergsg. 470 G.; tlf Norr - Karin. Folkskollär:a, 'I'egnörsg. 59, Va.; 24202; mottagn. Garfvareg. 2, alla datlf Norr 4256., gar 9-10 utom lördagar. - Marguerite, Fru, Odeng. 42, Va. _2 J. A., Direktör. Valhallavägen 104I.U(f. d.. - Hilma R., Fröken, N orrlandsg. 20 1, G.;. 37), O.; tlf Osterm tlf _2 C. F.,' Disp., Polliemsg. 31; G. - Rud., Handl., Ostermalms Saluhall 82; _9 Paul, Disponent, Krukmakareg. 44, Sö. bost, Nybroz, 22 & 24, O. _2 Robert, Disponent, Chef för Sv:a Super- - Richard, Köpman, Tegnersg. 59 III, Va.; fosfat-försäljn. A.-B:s F)lial i Sthlm, tlf Norr 4~ 56. Storg. 10IV, O.Dj.; tlf Osterm C. F., Skomak., Karlbergsvägen 68, Va. _2 C. J., f. d. Flaggunderoff., Norrtullsg. 9 o. b., - E. A., Sture Expressbyrå, Stureg. 13, O. Va.. Björkemark, J. K, Järnv. tjänstem., Vikin- _2 Sigrid, Folkskollär:a, S:t Paulsg. 36, Sö. gag. 1, Va. _3 A. o Fru, Kocksg. 50, Sö.. Björken, Karolina, Fru, Frejg. 31, Va. _2 Alma, Fru, Grefg. 64, O.Dj.; tlf S. T. H., Jä.rnv.-tjänstem., Högbergag. _2 Amanda, Fru, Syatelje, Styrmansg. 41, 46 B, Bö.. O.Dj. - Martin, Sjökapten, Tomtebog. 39, Va. _9 Betty, Fru, Döbelnsg, 4 o. b., Va. - Gustaf, Speceri- o. Kaffehandel, Karla- _3 Emy, Fru, Kafe, Sibylleg. 39, O.; tlf Norr vägen 28, O.; tlf Norr 24611; bost , bost. s. h. Frejg. 31, Va.; tlf _2 Ester, Fru, Helsinl!'ego. 12 III ö. g., Va. JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ t 5 H A M N GAT AN

7 _ Björklund. 219, l!blörrim'df 2 Björklund ;: B Björckiund; 11 Hiörklund; 2 Björklund i 3 ]jjötc~l\ijrd; ':"'1 B;~a:vig,~Fru,Väst~llnnag. 61, Va. _2 Birger, Köpman, Grefg. 64, O.; tlf ,2'~'I!~ma,. Fru"Apelbergsg. 48 n b., O. Telegrafadr. Agino. _2 Sm, f. Algren, Fru, Hagag. 2, Va.; tlf _ Erik, Köpman, L:a Vattug. 20, O.; tlf "nvasa 110, _2 Beda, Fröken, Jungfrug. 38, O.Dj.; tlf _2 Gustaf, Köpman, Kungstensg. 10, Va.; tlf '.,ÖsteJ;m ~ EHsabet;Frökell, Valhallavägen 56.(f. d. _2 H. V., KÖpman, S:t Eriksg. 21, O.. 'i 93),. Va...'. _I H. T., f. d. Landshöfding, Sibylleg. 19 1II, _9 Karin, Fröken, 'I'orsg, 27, Va.; tlf Norr O.; tlf _ }2~ 58.". _2S Leksaksbasar, Drottningg. 64, O.; inneh.,-2 MIna, Fro~.en; liag.~g. 50, Va. -2Selma, Fröken, Västmannag, III Hulda Holmer; bost.grefg. 4, (J.DJ.. 49,Va.; _2 A. H., Lärar:a, Enzelbrektsg. 15 & 17, O. 2.tlf. Vasa II _2 Sven O. Löjtn.,lIornsg. 89 lii, Sö... - Slgnd,.Fröken, FIL kand., Helsingeg. 5, ~2 N.G., f.d. l:e Postiljon, Nybrog.381 ö.g~,o.. Va., _. _2 John M., Posttj.man, Artillerlg.. 481V -:;Tb;yra,"Fr.?ken,.}3anerg. 39 1V, O.Dj.. O.Dj.; tif Norr ('. ' -.~hs, Forflakr.-tJa.nstem., Florag...19, O. _2 Svante, Posttjänstem., Parkg. Hn,b., C. HJorklund, _Harald, A. H., Sveavagen 31, _2 B. W. K., Postvaktmäst., Kungstensg. O. Garage o. bensinstation Olofsg. 10, 60 lv ö. g., Va... O.;. tlf:. kontoret 22428, garaget o. _I Esten, Prakt. läk, Tyrg. 11 1, O. verkm _2 Gottfrid, Red., Solnavägen fl7, Va.; tlf -2E. O. J., Generaldir., Greftureg ,O _2 Gustaf,,Godsäg.,..Solnavägen 121, Va. _2 Oscar, Redaktör (Motorjournalen), Frejg. _2 A.W., Gravör, Ostgötag. 66 B, Sö. 62, Va... _2 Rudolph, Grossh., f. d. Sjökapten, Torsten- _2 Tom A., R~klamchef, Storg. 10 1v, O.Dj.; sonsg, 3, O.Dj.; tif Norr tu Osterm, ,-2Hilma, Handelsidk-a (matvaru-), Tuleg. _2 Adalrik, Reseombud för Söderfors Bruk,,21, Va. Stora Kopparbergs Bergsl. A. B., Kung- _2 Alfr., f. d. Handelsres., N. Smedjeg. 22, stensg. 1O1ll, Va.; tlf ' O.; tlf ' _2 G. 'H., Sjökapten, Stafgårdsg. 92,Appel- _2 G.S., Handelsres., Tegnersg. 24, Va.; viken. ". ' tlf Vasa ' _2 A., Skomakare, Hornsg. 96 & 98, Sä.; _2 Ivan, Hofrättsråd, Vanadisvägen 29, Va.tlf Söder 6416; bost. s. g _2 J. E., Ingenjör, Kungsholmsg. 23, O. _2 Gottfrid. Skomakare, Uplandsg. 8, O.; tlf _2 John, Ingenjör, Solvägen 47, Enskede; Norr '. tlf Ensk 584. _2 E. A., Skräddare, Döbelnsg. 13, 0.". _2 K. Robert, Instr-mak., Brännkyrkag.84, _2 F. E., Skräddare, Greftureg. 25, O.', Sö. _2 Ph., Skräddare, Karlbergsvägen " 29 B, _2 C.. A., Juvelerare Hornsg. 20 Sö.; tlf Va.; tlf Vasa , Söder Inneb.. C.H. _2 Elsa, Slöjdlär:a, S:t Paulsg, 36, Sö. Rundgren; bost. Bellmansg, 20, Sö. _2 Elin, Strykinrättn., Flemingg. 15, O.; tlf _I Eric, Järnvaruagentur, L:a Va,ttug. 20, O. Norr ij0749.., _2 H., Kammarskr., Grefg. 45, O.Dj. _2& Son, Mauritz, Aktiebolag., S:t.Paulsg, _2 Ragnar, Kamrer, Birgerjarlsg. 77, Va.; 25, Sö. Sågverk o. lager af in- o. ut-. tlf ländska träslag o. faner, HenriksdaI. _I A. E., $apten v. Flottan, Strandvägen 1Jjörklund & Co, Rudolph, Tapetaffär och 5311, O.Dj.. kontor Malmtorgsg., 8, 9.; tlfi723, _2 A" Kassör.i Sthlms stads sparbank, Norr Se annons sid Kommendörsg. 11, O.'. ~2 S. W., Tillskärare, Hornsg. 104, Sö~; tlf _2 Sven,S:son, Kassör, Vasa Vegag. 5,. Va.; tlf Söder _2 A. K., Tjänsteman,. Birgerjarlsg.121,. Va. _2 Axel, Konsul, Riddareg. 29, O.Dj. _2 G. F., Tjänsteman, Tuleg. 34,,Va.,'i _2 Jonas, Kontorschef, N. Smedjeg. 22, O.; _2 Herbert, Tjänsteman, Torsg. 58, Va.. tlf 8568, kontoret: tlf 9041, 17098, _2 C. H., Vak~~., Jakobsg. 32,0.; tlf Norr _2 C~ristin!l:,Ankefru, Ren.stjernasg. ~9, Sö. _2 Alfred, Köpman, N. Smedjeg, 22, C.; tlf _2 Hilma,..Ankefru, S:t Enksg. 13 n. b, _2 Sofia, Ankefm, Kungsholmag.. 90 n. b., O; _2 A. W" Köpman, Narvavägen 23, O.l)j.. tu Kungsh VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~~B~~~,VI~I~;~

8 220 Björklund-Bjötkman. l Blörklund : 2 Björklund' 3 BjörckIund. Björkman, Linnea, Fröken, 'I're Liljor Fl, V;a. -- '..' Ruth O. E.. Fröken, Renstjernasg. 16,' _2 Tora O. Kr., Ankefru, MalmskilInadsg. Sö.; tif Söder C, G.. - C'l,.,.Förrådsförman, 'I'orsplan 3, uppg. Dr, _1 B. J. V., Öfvermaskinist, Frejg. 12, Va. va.. _2 K. A. V" Öfvermaskinist, i::>keppareg....,...e., Försäljare, Katarina Bang. 24, Sö. 41~ 1/2 tr.. O.l/j. - A., & Co:s Eftr., Gräsfrö, Spannmål, se _2 Karl Gustaf,' Öfvermaskinist, Västman- A.-B. A. Björkman & Co:s Eftr. _. nag. 33, Va. - - Johan A..v., Hofr.-not., Rådmansg.18, O. _2 Gust., Birgerjarlsg. 5, G.; tif Norr Erik, v. Häradshöfd., Odeng, 19Iv, O.; _2 Otto Götg. 73, Sö. '... tif Björklöf, Johan, f. d. Köpm., Götg. 25 II, Sö. - A. F., Ingenjör, Södertörns viiiast.; tif BJörkman, Axel G., Afd.-chef i Sthlms Sjö- Södert. 16. förs.-aktieb., Regeringsg. 83, G. - J. O. V., Ingenjör, Drottning~. 23, G. - Erik, Banktjänstem.(Skand. KreditA.-B.), - Rich. F' Ing.. verkst. Dir. l A.-B. Bil- Rådmansg. 25, tif Norr förrned l ing, Östermalmsg. 88, O.j bost. - Marie L., Bokh' l ArtiIlerig. 3, O.Dj. Djursholmsvägen 31, Stocksund.. - Gunnar L., Byrainspektör i K. Bank- o. - Sam., Ingenjör, Torsg. 27, Va. Fondinspektionen, Riddareg. 43, O.Di. - Thor H., Intendent, Tre Liljor ; Va. - L., Börsnot., Östermalmsg. 13 & 15, O. - M., Kammarrådinna, Ad. Fredr. Kyrkog. - Axel, Cigarrafiår, Humlegårdsg. 20, O.j 9 BII~ G. I.... tif Norr C. G., h.amrer, Gotg. 61, So. - Axel, Civilingenjör, Karlavägen 11, O.j - Gösta, Kamrer, Skåneg. 82, Sö.; tif Söder tif ' E. H., Direktör, ArtiUerig. 48, O.Dj. - Hildur, Kontorsbitr., S:t Eriksg. 51, G. - Otto,' verkst. Direktör i Kungsh. förs. - Gustaf R., Kontorschef, Uplandsg. 64, fattigvårdsstyr., Parmmätareg..Jl, G. Va.; tif William Dir., Villa Peru, Örby, Alfsjö; - p.. H., Korresp. hos Sthlms Ensk. Bank, tlf Ör b y 137. Solnavägen 49, Va.; tif Vasa Sven, Disp., Hornsg. 64 B, SÖ:j tif Nils, Källarmäst., Garfvareg. 31, G. - Carl Aug., Fabrikör, Skeppareg. SIr, O.Dj. ""-o C. W., Köpman, Börstrandeg. 12, Va. - C. A. J., Fastighetssekr., Stadshuset, G.; - Gösta, Köpman, Döbelnsg, 2, Va.; tifnorr tlf namnanrop: Stadshuset; bost. Lun kentusvägen, Smedslätten. Äppelviken; - John H., Köpman, Götg., 2511, Sö.; tlf tif Appelv Söder Göran, Fil. dr, Förste' Aktuarie i Kom- - J. A., Köpman, Döbelnsg. 69, Va.. merskoll., stärbh. Villag. 14, O. - Erik, Lagerchef hos Grönstedt & Co, - Gunnar, Fil. Iie., Asplundsvägen 15, Äp- S:t Eriksg. 121, Va.; tif Vasa pelviken; tif Äppelv Claes, Läderaffår, Flemingg. 29, G. - Alf O. M., Filmchef, Karlbergsvägen 29 B, - Signe, Lär:a, Artillerig, 37 H, O.Dj. Va.; tif C' I Löjtn., S:t Eriksg. 26, -G. - J. O. A., Filmchef, Idung. 6, Va.; tlf Vasa - K. F. R, Eddy, Löjtnant, Birgerjarlsg III, O. - Olof, Folkskollär., Teknologg. 9, Va. - J. H., Maskining. St. Vattug. 2, G.. - Agnes, Fru, Solnavägen 49, _Va. - Berna, Modeaffär, Birgerjarlsg. 12, O.; - Anna, Fru, Artillerig. 12, O.Dj.. tif Elisabeth, Fru, Döbelnsg. 69, Va. - & Co, E., Modemagasin. Regeringsg. 54, - G. K.,.Fru, Lunkentusvägen, Smedslätten; G.; tlf Norr tlf Appelv BjörkIilans, Rleh. F., Motor Aktiebolag, - J., Fru, Skåneg. 82, Sö.; tlf Söder 182. Kungsg. 28, G.(Norra Kungstornet). - Julie Fru, Stureg. 521, O. Automobiler: Overland. WiIlys Knight, - Märtha, Fru, Djursholmsvägen 31, Stock- Lancia, Stephens, White, Båtmotorer sund. och Motorbåtar. Telegrafadr.»Rich- - Nanna, Fru, Hornsg. 28, Sö. motor», tlf ,11535,11536, Norr - Ragnhild, Fru, Tuleg. 29, Va.; tif Reservdelslagret tlf 115';15. - Anna, Fröken, Surbrunnsg. 19v, Va.j. tlf - Charles, Musiker, Snäekvägen 65, Appel viken. - Elsa, Fröken, Rörstrandeg. 14, Va.. _' - AH, Notarie, Fiskareg.91Sö.; tlfsöder Jenny. Fröken, Linnog. 78 lil ö. g., O.Dj.; - E. F., Not. hos Patent- o. Registr.vverket, - tif Osterm Narvavägen 5, O.Dj. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R;n~~n~EåL~~~~~.N 22

9 Bjlh'kman-Bj örn. Bjpl-'fma~.!l'~" F., f,.. d.:postmästare" Artil- Björks~rö~, G. W., Fabrikör, r. t,!\lpg.,37, O.DJ. i.. O.DJ.; tlf ,Alexis, Red.,..Aspll1ndsvägen 15, Appel- - Angnsta, Fröken, Uplandsg. 34 II " Va. I 'j viken; tlf Appelv. 833, - Gust, Josef, f. d, Polisöfverkonst.,Parkg. - S. M., Skräddare, Högbergsg. 10, So.; 6, Midsommarkransen.,. tlf Söder Manrice, 'l'eckn-iär., Pontonierg: 7, G. -' Vilh., Te;xtilagenturer, Klara V. Kyrkog. Björkvall, A. G., Fastigh:äg., Kungsholmag.. 3 B, C.: tlf 'I'elegrafadr.: Prompt. 82, C.; tlf Knngsh e. O."Xillsyningsman, Handelsvägen 56,.-s Eftr., Maja (firma), Modeaffär, Roslagsg. Enskede... 21, Vq,.; tlf Norr I var,. Tjänsteman i Riksbanken, Oster - Hanna, Ankefrn, Falkenbergsg. 5, O.Dj. malmag. 81, O.j tlf Björlin & Co, Firma, Manufaktur en gros,' - John, Tjänsteman i Svenska Dagbladets (inneh. Per Björlin), Tunnelg. 3, C.; Aktieb., Flemingg. 16 A C. tlf 7209, 7219,.Norr V. 'A. A., 'I'ågmäst,; Kungsholmsg.34, C. - Mary, Fru, Generalska, Börstrandsg. 14~, - A., Urmak., S:t Eriksg. 63,\ C.; butik o. Va.; tlf verkst. Flemingg. 61, C.; tlfnorr105 73; - Sigrid Fru, Dalag. 10, Va.. filial Sit Eriksg. 57, C.; tlf Norr , - Per, Grossh., Norrtullsg. 21, Va.; tlf ankn , Norr ' ~'ljqsef,' Verkin. N. Sthlms Elektr.-verk, - Otto, Ingenjör, Uplandsg. 50III, 'Va. ; Hagag, 1, Va.; tlf Vasa Olof S., leg. Läk.,.Tegnersg. 48, Va.; - Agn~s, Ankefru, Solnavägen 49 1, Va. tlf I - E., ~nkerru, G:la Brog. 21, C. - P. M., Löjtnant, Sit Eriksg. 25, C.' - E., A.nke(J;u, Skeppareg. 28 III, O.Dj. - K.J.,Verkm.,Fridhemsg.7,O.;tlfKungsh. - Isabella, Ankefru, Grefmagnig.18, O.Dj.; , tlf '78.~25. Björling, S., Aktuarie, Fil. Iio., Dannemorag, - Tekla, Anke.fru, Valling. 36,,O. 12, Va.; tlf ,...D.' M. F., Ofverste,Biblioteksg. 91I, O. - F. O. R., Bokför. Karlsviksg. 11, O. - Axel B. O., Bryggareg. 14, C.; tlf 12426, - J., Folkskollär., Korta vägen 9, Enskede. Norr J. S., Förestånd. för Navigationsskolan, - P. J., Birkag. 8, Va. Stigbergsg. 40 & 42, Bä.. Björkmanson, G. H.,Apotekare"Varfsg. 1AlV, - Ivar, Handl., Götg. 34, ss; tlf 3241; bost. Bä.; tlf Söder Björngårdsg. 16 A, Bä. - Albert Ryno,f. d. Kommissarie i Riks- - S., Journalist, Andersens yäg 6, Smedbanken, Sibylleg. 69IV, O. slätten, Appelviken ; tlf Appelv Björkner, O., Murare, Stockholmsvägen 17, - K. A. H., Kammarskrifv., Strandg. 10, Enskede. Gröndal, Liljeholmen. -E., Skräddare, Tnleg. 43, Va. - Gust. Ad., Kassör, St. Nyg. 25, St.; tlf Björkqvist,Maria; FolkskoHär:a, Fredmansg , Sii.; tlf Söder e. O., Kontorschef, Bosenlundsg. 12 Iv, - Astrid, Gymn.-dir., Birkag Va. Bä.; tlf Söder Carl Eric, Telegrafassist., Rosiagsg. 42, - Victor, Maskinist, Kronobergsg. 17A III, O. ing, C, Va. - Naöma E., Postexp., Kronobergsg. 3 IV, O. - A.\ S. C., Änkefru; Birkag. 19 1, Va. - Manda., Skådespelerska, Fru, Kaptensg. - se äfven Björckqvist. 17, O.Dj.; tlf Norr '. Björkroth, Gust., Direktör, Odeng. 84, Va.; - Renee, Skådespel:a, Ostermalmsg. 63, Ö. tlf J. E., Tullkontrollör, Drottningholms- - Elsa, Fröken,' Odeng. 84, Va.; tif Vasa vägen 12 AIII, O.; tlf ,". Björlingsson, Hilding, Afdeln. chef isthlma - Ellen, Ankefru, Greftureg. 48, O. Superfosfats A.-Bol., Loke l, Lidingö B~örkstedt, e. A., Dir., Vanadisvägen 20, Va. villastad; tlf Lid:ö Björkstrand. Tora, Syatelje, Upsalag.10, Va.; - Alfrida, Fru, Krukmakareg. 50, Bä. tlf Vasa Selma, Fru, Dalag. 41 A,' Va. Björkströms Aktiebolag, Automobilreparatio- - Eric. Dalag. 41 A, Va.; t1f ,. ner, tillbehör, chaufförskola o. mek. Björn, E., Fru, Mjölk- & Matvaruaffärer, verkstad, Nybergsg. 5, O.D}.; tlf 729 4R Bondeg. 5 A, Bä.; tlf Söder Björkströms, e. A., Automobilverkstad, Dö- - E. O. F., Kamrer, Upsalag. 3 IV, Va.., belnsg. 64, Va.; tlf Norr Anna, Kappsömm.a, Birgerjatlag. 94 III, Björkström,.Harald, Banktjänstem. Lång- Va.; tlf Norr '. holmsg. 9 A, Bä. - K, Löjtn., Bil'gerjarlsg. 106, Va.- THtJLE SKANDINAVIE,NS$TÖRSTA LIFFÖRSÄ~.RINOS~OL~O 221' N yb,~rgsg;-.3'; _,. Vinst till de f'årsäkrade 1922: 'Over 2,117,000 kronor..

10 222 Björn-Bladh. Björn, Axe~ Trädgårdsdir., Dekoratör, Götg. Björnsgaard~ Georg, Målare, Rådmansg, 39 A,, 4.3, 4n & 47, Sö.; tlf Söder o. Va.; tlf Villa 5022.' Björnsson Elsa, Fru, Lärar:a, Dalag. 84',Va. - & Co, A.-B., Västmannag. 3, 0.;tlf5571, - Nils, Läroverksadj., Dalag.R4, Va. arp-tid 11-12,30. - N., Ombudsrn., Folkungag. 6 C, Sö. Björnander, Ruth., Lär:a v. Anna Bchuld- - Björn, Prakt. läk., Flemingg. 28, O.; tlf heis skola, Lia Vattug. 25 IV,O.; tif Luftvägarnas sjukd., hals-, näs- Björnberg, 1., Artist, Grubbens gata 7, O. o. öronsjukd.; mottagn Inneh. - Gunnar, Direktör, Karduansmakareg. 10, af o. Läkare vid Grännaforsea Kur- O.; tlf ' anstalt (sommartid); tlf Grännaforssa 2; - C. J., Fabrikör, Luntmakareg. 70 III, Va.; Björnstad, se Biörnstad. tlf Norr ankn. Björnstedt, Hugo, Direktör, Karlavägen 14, - H., Fröken, Klara. V. Kyrkog. 5, O. O.; tlf Sigrid, Fröken, Pontonierg, 5, O. Björnsten, H., Tjänsteman, Flemingg -,26, 9. -:- & Wikström, Gas-, Vatten- o. Värmledn.- Björnstjerna, M., Generalska, Linneg. 15Il, O. entrepr., Kungstensg. 29 & 31, Va.; tlf - Aina, Grefvinna, Strandvägen 27, O.Dj.; Vasa 30 53, ankn. Björn bergs bost, Norr tlf ; Wikströms bost. tlf Osterm. - C. M., Kapten, Linneg. 83, O:Dj " - R., Kapten, Karlavägen94, o.dj. - J., Hand.-idk:a S:t Paulsg. 36, Sö. - O. R., Marining., Odinvägen 8, Sveavä- - Thure, Målare, Västmannag. 56, Va. gens st., Djursholm. - Jean, Poliskonst., Heimdalsg. 5, Va. Björnström, J. R. V., Kansliråd, Lilljans- - Carl F. I., Red. (Nya Dagl. Alleh.), Grub- plan 5, O.; tlf 2\177. bens g. 7 II, O.; tlf 309, Kungsh M. J:" Änkefru, Braheg. 56, O. - Alma, Sömmerska, St. Nyg. 23, Si.; tlf - G., Ofverste, Regeringsg. 5 vr, U.; tlf Norr Björnbom, Gunnar, Handl., Renstjernasg. 45, Björnståhl, J. F., Sem.-adj., S:t Paulsg. 24, Sö.; tlf , Sö.; tlf ' - Thor, Ingenjör, Högbergsg. 54 Ill, Sö.; tlf Bjömvall, K., Civiling., Götg.7 II,Sö.; tifl Björsell, Ida, Fru, Eriksbergsg. 5 (f. d. Vin- - C~rt, Kapten, Svea In/?-kår, Frö~und..avik..kelg. 5), O.; tlf Norr, HJ. F., f. a. 'I'ullförvalt., Hogbergsg. - HJ., Handl., 'I'egnårsg. 20, Va. 54 lii, Sö.. - Hjalmar, Laxaffär Hötorgshallen 34, O. Björne, Carl, Ingenjör, Bragevägen 6, O.; o. Rökeri Hornsg. 44, Sö, tlf Björstedt, P. Th., Kungl. Hofkalligraf, - H., Skådespel., Kungsholmsg.,19, O.; tlf Mästersamuelsg. 19 Bil, O.; tlf Kungsh I Björstedtska Handelsinstitutet, Stockholms Björnsborgs Jernverks Nya A.-B., Ing. Hel- Högre Handelsläroverk (P. Th. Björmer Everitt, kontor Karlbergsvägen stedt), Mästersamuelsg. 19 B, O. j tif 43 B, Va.; tlf Se annons sid Se annons sid, 52. (blå) Björsten, L E. J., bitr. Dir. v. Skandinaviska Björner, L R., Civiling., Karlavägen 65 IIl, O. Kredit A.-B:s ~-kontor, Sthlm; bost, - M. A., Dir., Luntmakareg. 91, Va. Villa Klinten, Alkistan, Stocksund. Björnfelt, Ferd., Löjtn., N.' Mälarstrand 22, Blaehe~, Hilda, Doktor:a, Btyrmansg. 45, O. j tlf O.Dj. Björnlund, J. A., Boktryckare, Idung. 4, - Carl Edv., Kassör, Skeppareg. 39III, O.Dj.; Va.; bost. Vintervägen, Stocksund. tlf , VOn Björnrnarck, Hildegard, Fru, Kvarng. Blackwood, H.W., Direktör, Norrtullsg.22, Va. - 8 A, Sö. Marie-Louise, Fru, Kvamg, 8 A, Sö, Bladh, H., Byggn.-förm.,' 6 B, Sö. Rutger Fuchsg. - Alex., Sjökapten, Besiktningsman for - fartyg, Stadsgården lovii, Sö.; tlf , Sten, Inkass., Braheg. 58 1, O.; tif Österm. 'Söder Eric J. A., Järnvägstj.-man (En sk. Järn- Björnqvist, A. H.,l')isersalong,Humlegårdsg. väg. Kcntr.-kont.j, Folkungag. 83v, Sö.; 22, O.; tlf Osterm. 118; bost. Gref- tif Söder tnreg. 46\ O. -' Eric; Kamrer, Birgerjarlsg. 106 Va. - AIda, Fru, La Parisienne, Modemagasin, - A., Ko"t.-skrifv., Prästg. 31, St... Greftureg-. 46, O.; tlf ' - Adolf,..Yrkeslär., Greftureg. 59:& 61, O.; - Ernst M., Vaktm. (Auktionsverk.), Hornsg. tlf Osterm B, Sö. - A. R., Artillerig-. 18, O.D}. JON KÖPINGS JURIDISKA BYRÅ H A M N O A T A N _

11 -, Bladin-e-Blocker. 228,.' W~din,,~ri~tofer, Ingenjör, Linneg. 821, :al~de, Ivan, Köpman, Bergsg. 20, {J. O.D;.; tlf Blidmark, K. S., 'I'ulltjänstem., Ostgötag. Blanch, Pauline, Fru, Drottningg, 1021, Va.;.. ~2. Sä.. Uf, Bhdosunds Varv (Skalmsunds Varv). En Blanche, L.,... Herbert, Fil. lic., v. adjunkt, större o. två mindre slipar, mek..verkst, Hornsg. 29 C, Sä.. o. såg. Postadr.: Furusund ; tlf Y~lö 28. -,Emy, Lära~:a i Franska, Linneg. 41, O.; Kontor i Stockholm Kornhamnstorg 4,.. tlf Norr St.; tlf namnanrop:»fosfatbolaget»' -,Thore, S~riftstänare,..Nybrog. 30 rv, O. Bliedeman, Robert, Köpman, Pipersg.14, C. Blanche-Teatern, V. Tra.JgåTdsg., C.; Plan Blievernich, Ludvig Direktör Handtverka-. o. bilfe~tp!iser,se ~~d. 18~6~ reg. 4, C.; tlf' ' Blanche Cafe,..inneh, Fröken Siri Svenss~n, Blindas förenings skrif~yrå,. De, se De blin- Kungstradgården, C.; kontor V. 'I'räd- das förenings sknfbyra och annons å gårdsg, 10, C.. kartan. Blanck, Ellen, Fru, Östermalmsg. 11, O. Blindföreningarnas försäljn:lokal Jakobsg. - '-HiI!Da,-.Fröken, Lärarinna, Artillerig. 7, 15 & 17, Co; tlf ' O.D;... Blindhem, hem för blinda ålderstigna kvin- - Ida o. Lotten, Fröknar, Östermalmsg. Il! nor invid Norrbacka. adress Norrt: v., O.Dj.; tlf tulls station. ' -.Hildur, Garn- o. Väfn.-affäT, Götg. 34, Blindinstitutet se Institutet och Förskolan, Sä.; t1f Söder för blind~ å Tomteboda. -.Ivar, Jur. stud., Artilllirig. 7, O.Dj. Bliss Robert Woods Amerikansk Minister - A. W., Kamrer, Solhems villastad, Spånga: 'Prins Carls Palats, Ö.Dj... ' ~lf Svanga Blix, Ivar, Banktjänstem. (Sthlms Ensk. Enk, ~: d. Köpman, Katarina V. Kyrkog. Bank), Holländareg. 22, Va. 4, So.; tlf Arthur Jur. kand. Strandvägen 7 A N., Köpman, Hornsg. 116, Sä.; tlf Söder o.n).; tlf 72237; 'tjänster. tlf ' ~ - A.. W., Kapten, Skeppareg. 27 IV Ö. g., - John, J'v1alare, l?,alag. ~3, Va... O.Dj O1~f, M., U~pbo;dsasSlSt. 11:Ofver.stath.- G. Ax:son, Kapten, Storg. 44, O.D,j. ämb., A.lvIksvagen 13~, App~IVlken. Blixen, John, Stads mäklare, Generalkonsul, - The~kla, Ankef.ru, Gen.konsulinna, Ba- kontor Drottningg. 7 & 9, C.; bostad.nerg, 4, Ö.D;. III Engelbrektsg. 25, O.; sommarbostad.blarck,..? A' i Han~elsagent,Ho~llsg.156, Villa Stugan, Velamsund.: So., tlf 22744, telegrll:fadr..»blarck». Blixt & Nilsson, Agenturfirman, Högbergsg.. Blasieholms Expressbyrå (inneh, Frans R. 18 B Sä. tlf Söder '. Strand), WahTend~rffsg. 8, C. _ K. G., 'Dir.,' Liseberg 52, Älfsjö. Blattman,. May, Fru, Linneg. 104 (f. d. 98), _ Annette, Fru, Villa Höijentorp, Lång- Blaus~g~';s~l L:~V6d. Köpman, Kommen- ängen, Stocksund; tlf Stocks. 70L dörsg. 24 III, O.; tlfnorr '- LOVIsa, Fru, Uplandsg. 13 A, Va.; tlf Bleckvarufabriken A -B. Malmö Afdelnings- Norr kontor Norriandsg: 13, C.~tlf 31768, - Tea, Fröken, Stortorget 18 & 2~, St. 9240, Norr Ernst, Linjeing., Karlaplan 2, O.Dj.; t1f Bleiweiss, G. A., Dir., Lästmakareg. S, C.; tlf G. A., Mangelaffär, Västmannag. 48, Va;; - & Co, A.-B., Import o. Agenturer, järn, tlf Norr 3S223. metaller, färger, kemikalier m. m., Bloch, Thure, Köpman, Regeringsg. 481, C.; Lästmakareg.3, C.; tlf tlf 13477, Norr Blek,inge Gille, Sekreterare C. A. Chroona, Block &. C:o, Georg, Affärsbyrå, Riddareg. Uplandsg. 65, Va. 4, O.; tlf ls Blenning, J. N., Fil. kand., Snickarebacken - J. L., Ing., Sockenvägen689, Enskede. 5, C. - Georg L:n, Kapten, Vasavägen 49, Djurs- B1esen, A., Fsbr., Karlbergsvägen 80, Va. holm, kont. Riddareg, 4, O. Bley, W., Ingenjör, 'Mälarvarfvet, Sä. - N. A.. Köpm., Skeppareg. 2S, O:D,j.. Bli~ K. E., Pörestånd:a, Kapellgränd 9, Sä. - F. ~. ~., Medicinalråd, Värtavägen 14, J -.11'. M., Skomak., Roslagsg, 40, Va. O.D;.; tlf f Blidberg, Lucy, Fru, Valhallavägen 102 II Blocker, O., rerkst, Dir., Tomtebog.. 5 III, Va.; (f. d. 39), O.; tlf 772 IL tlf Vasa _ E.M.N.,Sjuksköt:a,Luntmakareg.71,Va. - D. M., liig., Frejg. 7, Va.; tlf Vasa VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VU9~Q..." OREBRO

12 224 Blocknotesfabrik- Blomberg. Blocknotesfabrik,} Sthlms, se Stockholms Blom. Nils, Konsul, Östermalmsg.14,AIl Blocknotesfabrik. tlf O.;, Blohm, Herman, Handelsres., Dalag, 24 II,Va.; - Rudolf, Kout.-ehef, Breitenfeldtsg. 8, tlf O.Dj.; tlf , - Axel, Ingenjör, Scheeleg. 16 1, Va.; tlf - Sixten, Köpman, Västmannag. 44, Va.; tlf Axel Th., Ingenjör, Bellmansg.24A, Sö.; - O. E., Lärare, Kungl. Blindinstitutet, I tlf ' Tömteboda; tlf Karlberg 53. ' - C. J., Posttjänstem., Uplandsg. 90, Va..; - C. E., Läroverksadj., Sit Paulsg. 24,Sö. tlf Vasa C., l:e Maskinist, Kungstensg. 55, Va. - Gösta, Tandläkare, den; tlf Saltsjöb. Posthuset, 522. Saltsjöba- - - Ellen, Musiklär:a, tlf Norr Storkyrkobr. 16, Si.;: Bloms, S., Agenturall'är, Hamng. Regnkappor, Manufakturvaror; 26, O.; - tlf Oscar, Organist i Hedv. Elsonora, Mus~klär., S,ibylleg. 141II ö. g., O.D} Telegramadr. :»Proofrains. -s, O. A., Järnvaruaktiebolag, Partia1fär i Blom, Isak, Assessor, Karlaplan 8, O.D}. järn- o. metallskrot, Västmannag, 44, - F. E., Bankkassör, Hornsg. 29 C, se., Va.; tlf 31237, Va a ' tlf Söder ' ' - G. E., Posttjänsteman, Flemingg. 251II,O. - Bertil, Banktjänstem. (A.-B. Göteborgs - Tore, Redaktör, Artillerig. 5, V.Dj.; tlf Bank), Saltsjö- Dufnäs; tlf S:ö-Dufn , Frid A. G., Revisor hos K. Telegraf- - Linkoln,.Boktryckare, Redaktör, Braheg. styr., Svartensg: 8AIII, Sö.; tlf Söder 7 B, O s, Linkoln, Boktryckeriaktieb., kontor - S. V. F., Skräddare (Salomon Blom), G:la Brog. 38, O. Drottningg. 401, O.; tlf , - K. T. P., f. d. Bryggare, Stadsgården - F. L., Snickare, ArtilIerig. 11, O.Dj.; 18 IV t. h., Sö. bost. s. h. j - A:. A. V,! Dir:;" Götg. 7, ss; - S., Stuckatör, Helsingeg. 18, Va.; tlf - Gosta, DISp., Braneg. 7 B, O" Vasa P. Axel, Disponent VilIag. 22, O.; tif - Charlotta, Sömmerska, Frejg. 3, Va.; tlf Vasa Frans G., F:il. kand., ~,ärov.-adj., Staticns- - AXIll A. W., Tjänstem. i Vattenfallsvägen,.Alfsjö ; tlf Alfsjö 345. styr., Brännkyrkag. 94 IV ö. g., Sö. - Sven D., 'Fil. kand. åmanuens.boheeleg. - Oscar, Tjänsteman, Pipersg. 2~, O. 4 IV, O.; tlf A. W., Vaktm., Banärg. 31, O.Dj. ". - Astrid, Fru, FolkskoIlär:a, Sit Paulsg. 24, - P. J. B., f. d.vaktm., Storkyrkobr.16IV,St. - Sö.; tlf Söder Hildur, Fru, Danderydsg. '. 24 n,b., O. - F. A., Xylograf, 8332,. Frejg. 17, Va.; tlf Vasa' - Maria, Fru, Norrtullsg, 51, Va.; tlf Vasa - A. L., 4.nkefru, Hornsg, 29 C, Sö Anna Ankefru, Odeng ö. g., - Tekla F.,..Fru, Fol~~koIlär:a, Btations- tlf Va.~a 3648., vägen, A!fsjö; tlf Alfsjö H. M. Ankefru, Danderydsg. 4,.0. ya.; -Alma C. B., Fröken, Storkyrkobr. 16 Iv, St. - C. E., Bergsg. 7 A, O.; tlf Kungsh Emma.L. W., Fröken, Munkbron 2, St.; - Eric, J:or, kontor Brunkebergstorg 15, tif Norr O.; tlf 1669, Norr E. N. E., FÖrman, Parkg.14, O. - John, Grefg. 40, O.Dj. - S., Gips- o. Cementgjuteri, Brännkyrkag. - se äfven -Blohm. 107, se; tlf Söder Blomander, S. W., Sjökapt. - P., Gravör, Linneg , O.Dj. 94, Sö. Brännkyrkag - Eric, j:or, Grossh., MalmskilInadsg. 39, O. Blombacka Aktiebolags Upplag, Klara Vattu- - C.G., Grundläggare, Brännkyrkag. 74, gränd 2, O.; tlf Sö.; tlf Söder Blomberg, P. D., Aktuarie i Järnv. styr., - Edv. K. H., Ingenjör, Biblioteksg. 29, O. Rörstrandeg. 3III, Va.; tlf Vasa Per A. R., Ingenjör, Kungsg. 54, O.; tif - David, Arkitelt, Stocksund; tlf Stoeka, , N oq ; sommarbest. Tott- - J. R., Artist,.S:t lilriksg. \91, O.. näs gård, Algviken; tif Osmo-Haga 8. -'- S., AutomobIl- & Cykelaffär, lager o. - J. A., Järnv.-tjänsteman, Kungsholmsg. verkstad Tuleg. 35, Va. (hörn. af Oden- 36, O,,, g.); tlf Norr 18648; butik Sveavägen - Nils G. F., Kamrer, O. Järnvägsg. 16, O.; 68, Va.; tlf 7335, bost, o. garage FrötIr Norr sundag.14a,hagalund; tlfhagalund67. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTS~R~~~,;~E.fL:/~~;:.N22

13 Blomberg. 225 Blomberg. N. O. G., Bilinsp.,Stjärng. 3, Va. Blomberg,A. Victor, Ing., Riddareg. 78,O.D}.; - & Hagberz, Bok-, Musik- o. Pappers han- A. Blombergs Agentur- & Trävaruaftir. del, Folkungag. 18 A, Sö.; tlf 24697, - C., Ingenjör, Linneg. 82, O.Dj.. Söder L F. A...f. d. Järnv.~gstj:man, Långbro- _ Bernh., Bokhandl., Kocksg. 35 A III, Sö. dal 8, Alfsjö ; tlf Atfsjö l 8J: --;- Georg W., Civiling., Götg. 71, Sö.; Uf - J., Kapten. Karlavägen 15 A, O Carl A., Kassör, Sit Eriksg. 19 1, O. _ K. Hugo; Civiling., Srt Eriksg. 90, Va.; - Claös Hilmer, Klockare i Engelbrekts tlf Vasa församl., Ostermalmsg. 67, O. - Vilh., Civiling. (S. K. F., Stockholm), -s Konditori, Drottniugg. 55, O. Stocksund; tlf Stocks A., Konsthandlare, Drottningholm; tlf - Henrik,.Damskrädderi, Hornsg. 26, Sö.; Drottningh. 51. tlf Söder Ernst, Kontorist, Birgerjarlsg. 96 III, Va.; - J. A., Distr.-chef, Major, Engelbrektsg. tlf Vasa B, O. - C. J., Korrekturläs., f. d. Skolförestån- - & Edman, A. B., El. mask.r m. m., kont. o. dare, Ostermalmsg. 44, O.; tlf Osterm. lager, Kammakareg. 51 A, Va ~ Eric,. Fil. lic., Hagag. 44, Va.; tlf M. Tison, Korresp. v. St. Kopparb. Bergs!. - Ellen,..Folkskollär:a, Linneg. 63, O.Dj.; A.-B., Valhallavägen 154, O. Dj.; tlf tlf Osterm _ Fanny M.rI;., Folkskollär:a, Kommen- - Victor, Kriminalkonst., Vikingag. 5 v, Va.; dörsg. 4, O. tif Vasa Alvida, Fru, Syatelje, Birgerjarlsg. 31, O.; - Adolf, Källarmäst., Uplandsg, 3r, O.; tlf tif Norr Anna, Fru, Damfrisering, Hornsg. 26 1, - C. G., Köpman, Flemingg. 65, O. Sö.; tlf Söder Josef, Köpman, S:t Eriksg. 94 B, Va. - Greta, Fru, Dalarövägen 88, Enskede; -s Eftr., C. S., Jacobsson & Alven, Körstlf Ensk närsfirma, Klarabergsg. 50, O. - Hildegard, Fru, Sit Eriksg. lp, O.; tlf - Axel, f. d. Landtbrukare, S:t Eriksg. 191, Kungsh O.; tlf Kungsh Olga, Fru, Heleneborgsg. 13 cm, Sö. - K. D., Mangelaffär, Skeppareg. 33, O.D}. - Anna,.Fröken, Massös, Linneg. 63, O.Dj.; - Aug., Fru, Modoaffär, S:t Paulsg. 3, Sö.; tlf Osterm tlf Söder S.igridt.. Fröken, Kassörska, Vikingag. - Ida, firma, Modeaffär (inneh. A. Blom- I 32, va.; tlf Vasa berg), Karlbergsvägen 23, Va. - Amalia, Fq.restånd:a, Långbrodal 8, Alf- -s, David, Möbelverkstad, Katarina Bang. sjö, tlf Alfsjö , Sö.; tlf Söder Elof, Grossh., kontor: Kornhamnstorg 47, Blomberg, David,. Möbler o. Inredningar, St.; tlf 1l::l83, Norr 14368; bostad: Kungsg 15 o.. tlf ' verkst <,,'t N 36 IV St.,',.,,,. o e,.yg.,'. '... Katarina Bang. 26, ss, tlf Söder Ernst, Grossh., kv. Skogen 7, Lidingö _ E. Ombudsman Varfsg.6 Sö. tlf Söder villastad; te!. Lidingö ", - &. Son~. Ernst,.Grossh. o...agenturaffär - & Co, John, A..B., Fiskeby Pappersbruks l Rör-, San.~tets.. o. varmeteknrska nederlag. Pappersaffär, påsfabrik o. - ~ branschen, M~stersamuelsg. 21, O.; te- tryckeri, Regeringsg. 9IV, O. ~egr.-adr.: DRorD... IV" - Märta, Sju~gymnast, Långbrodal 8, ÄIf WIlhelm, Grossh.,..bost. Go~g. 71, ss; sjö, tlf Alfsjö 182. kontor o. lager Sodra Bangården. Lager _ G. E. Sjökapten Dalarövägen 88 En-' af hyflade och ohyflade trävaror, list- skede' tif Ensk: 621. '.v~rk,?örral:! m.fl. byggnadsmaterialier; - J. Gust~f, f. d. Sjökapt., Trä- o. Kolagent, sagspan, träkol, stenkol o. koks, torf- Drottningholmsvägen 7IV O.' tlf3l962. strö, torfmull, träull, papp, spik o. ce-,-..;;;._ ', ment; tlf ::l558, Söder 3< IBlomberg, Greta, f. d. Fredrikson & Ro-I _ Joel, Jlandelsförest., Stureg. '14 A I, O.; meis, Skeppsfurnerare, Mälartorget 15, tlf Osterrn, ' St.; tlf Norr L. W., Handelsidk:a, Parfymhandel, Viisterlångg. 39, St.; bost. Köpmang.14, St. - Axelina, Skoaffär, L:a Nyg. 16, St.; tlf -r-' J. A., f. d. Hand!., Birgerjarlsg. 31, O.; Norr 14405; bost. Köpmang. 14, St..tlf , - A.. J., Skräddarm., Karlbergsvägen 18, Va. _ J., Herr - o. Damskrädd. Sveavägen 82, Va. - E. S., Skulptris, Mästersamuelsg. 19, O. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSAKRINOS'BOLAO Ansvarssumma c:a 590, kronor ~-~------'_.- 8.<lM,"kGl."d,r" 1924.

14 226 Blomberg-e-Blomquist, Blomberg, Fanny, f. d. Slöjdinspektris, Ba- Blomgren, Anna-Lisa, Fröken, Hjiirneg. 10, nårg. 311II, O.Dj. C.; tlf Kungsh s Eftr., Vict., inneh. B. Oscar Johnson, -lida M., Fröken, Artille,rig e. 36, O.Dj. Spannmåls- o. foderhandl., Götg. 15, - C. G., Handl., L:a Mariagränd 8, Sö.; tlf Sö.; tlf 2310, Söder Söder Josef, Styrman, Långholmsg. 11, Sö. -s Juridiska Byrå, Luntmakareg. 37, C.j tlf - C. G., Tjänstem. hos Bolinders, Pipersg. Norr , 11/2 tr., C.; tlf Kungsh G., Kamrer, Holländareg. 3, C. - C. O. F. W., Tj:mari v. 1:30Distr. maskin- - Ernst, Ombud f. Albert Öhman, A.-B., afd., Rådmansg. 74\ Va.' Tomtebog. 32, Va.; tlf Ernst, Tjänstem.,Heleneborgsg.13Clll,Sö. - Axel H. Redaktör, Reklamchef i The Ba- - Roland, Tjänstem., Östermalmsg. 44, O.. nana Comp. A.-B.,Breitenfeldtsg. 8 I1I,O. - Vilh., Tjänsteman i Järnvägsstyr., Rensg. - Ernst J., Snickare, Norrlandsg. Il, C.; 5, Va. j tlf Vasa bost. Johannesg. 6 m, C. O., Tulltjänstem., Östgötag. 42, Sö. - Bror, Tandläk., Kommunalhuset, Lilje- - Bo Gison, Underlöjtn., Kat.a V. Kyrkog. holmen. 8, Sö. - Willy, Tandläk., Kommunalhuset, Lilje- - Hj., Vaktm. (Bankirfirman C. G. Cervin), holmen.. Lundag. 37, Sö.; tlf Söder Emelie, Vadd- & Sängklädersaff., Dö- - Fredrik, f. d. Vinhandl., Solhems villastad, belnsg.46, Va.; bost. Rörstrandag. 20, Va.. Spånga; tlf Spånga Loth, Yaktmäst., Sergelg. 2 n. b., C. - Alma, f. Richter, Ankefru, Odeng. 23 v, - O. A., Verkmäst., Södermannag. 71, Bö.; Va.j tlf Norr tlf Söder Blombergsson, Astrid, Fru, Rörstrandag. - Löuis~ Ankefru, Breitenfeldtsg. 7, O.Dj.; 30 AllI, Va.; tlf Vasa tlf Osterm J. H., f. d. Jiigmäst., Mosebacketorg 4, Sö. - M~rtha, Ankefru, Nybrog. 44, O.; tlf Blomdahl, C. Edvin, Boktryck., Villa Back- Österm hill, Huddinge; tel. Hudd Olof A., Rornsg. 156 Ill, Sö.; tlf Johan, Byggm., Rögbergsg. 72, Sö. B1ommert, L., Fröken, Birgerjarlsg. 109 B, Va. - Karl, Byggmäst., Hornsg. 64B1V, Sö.; Blomma, B. W., Kamrer, Långholmsg. 26, Sö. tlf 10298, Söder A. T., Skrädd., Långholmsg. 26, Sö. - P. A., By~gmäst., Tavastg. 30,. Sö. 1 Bl mquist 2 Blomqvist: 3 Blomkvist _ Fredr., DIr. Manufaktur- o. Sidenvaror, o,,. Stureg. 56, O.; tlf _2 Gö ta, Afdeln. chef, Aladdinsvägen 121,.- Sven, Direktör, Fryxellsg. 4 III, O.; tlf Appelviken. Norr ~ K. W., inneh, All Expressbyrå, Mäster- - R. G., Fotograf; Järntorget 80, St., ing. samuelsg. l, C.; tlf fr. Trievaldsgränd 1. _2 Inge G:son, Apotekare, Mörby, Stocksund,- - Anna, Fru, Tyskbagareg. 8, O.; tlf tlf Stocks _ Sigrid, Fröken, Högbergag. 72, Sö.; tif _8 N. R., Bageri, Brännkyrkag. 33, Sö.j tlf Söder _ Söder _ Fredrik A., Jur. kand., Advokat, Väst- _I G., Bankkamrer, Dannemorag. 20 II, Va. mannag. 18, C.; tlf _I Karolina, Barnm., Ringvägen 15 1, Sö.; tlf Blomen, A. L., Ingenjör, Skeppareg. 44, Söder 177. O.Dj.. - _l O. R., Bataljonspred. vid 1:30Svea art.- - Carl Th., Tjänstem., Kungsg. 90, C. reg:te. Komminister i Kungsh. förs., - N. J. G., 'I'ulltjänstem., Flemingg. 38, C.j Parmmätareg. 1, C. tlf Kungsh _8 Gustaf Adolf, Bildhuggare, Döbelnsg. SS, - W. G., f. d. Tullöveruppa-man, Fjällg. Va.; tlf Vasa , Sö.; tlf Söder _2 Gottfried, Bokför., Mästersamuelsg. 30 1V, Blomgren, Hjalmar, Bokförare, Bödertörns- C.; tlf Norr vägen 72, Enskede. _2 C. O. A., Boktryckeri, Mästersamuelsg. 61,.:- K. G., Direktör för Nya Skandinaviska C.; bost, Klarabergsg. 35, C. Lådfabriks A.-R, Luntmakareg. 37, C.; _I A. V., Byggmäst., Eriksbergsg, 9 (f. d: tlf Norr 4889, Norr Vinkelg. 9); O.; tlf Gustav, Disp., Kungsh.a kyrkoplan 5, C. _2 C. G., Byggmäst., Karlbergsvägen 42, Va. tlf Kungsh, _8 G., Byggmäst., Eriksbergsg.!! (f. d. Vin- - Anna, Fru, Aronshill, Djurgårdsbrunn. kelg. 9), O. - Stina, Fru, Krukmakareg. 5, l SÖ. j tlf _2 C. A., Cigarraffär. Mälartorget 17, Si.; Söder (;19SI. bost. samma torg 13. JONKOPINGS JURIDISKA ----~ H A M N G A TA N l S o DYRA

15 BIomqvist Blomquist;.2 Blomqvist; 3 Blomkvist Blomquist; 2 Blomqvist; S BlomkTis~ _2 L.,' Cigarraffär. Karlbergsvågen 63, Va.; _1 Eric, Kamrer, Bondeg. 1 C, So.; tlf Söder ur Norr 897l _1 Charles, Dir. f. A.-B. Sv. Reklam- o. Skylt- _2 Nils, Kamrer, Svartensg, 28 & 30 1V, Bä. fabriken, Västmarmag. 78 1, Va.; tlf (ing. fr. Stadens vändplan); tlf Söder Norr ", _3 J. 'I'hor., Dir., Artillerig. 46 IV, O.Dj. _1 E. Ragnar, Kapten, Öfvering. v. Sthlms _l NU,s, Disponent för Slagteria.b. i Sthlm, Gasv., Odeng. log'iv, Va. Asög. 10, Bö.; tlf 1278, Söder _2 K. L, Kass.a, Polhems. 7 A, C. _2 A., Elektriker, Tavastg. 32, So.; tlf SÖ- _2 Carl E., Kontorist (Centraltryckeriet), Teg., ' der ' nersg. 38, Va. _1 R., f. d. Fabriksidkare, Sveavägen 56, C. _1 Harry, Kontorschef, Västmannag. 41, Va.; _2 Viet. E., Fabrikör, Folkungag. 89, ss; tlf Norr tlf Söder 1250, _1 Fr. N., Korresp., Fridhemsg. 34, C.; tlf _1 C. P., Flaggunderoff. v. Kungl. Flottan, Norr Folkungag. 91 A ", Bö. _1 Åke, Kristall-, glas-, porslins- o. bosättn.- _2 Ernst A. J., Adj" Folkskollär., Hög- affär, Drottningg. 51, C. bergsg. 72 IV, So.; tlf Söder _1 Emil, Köpman, Svartensg. 28 & 30, So.; _1 EI1.n, Fru, Folkskollär:a, Poppelvägen 19, tlf Söder Appelviken. ' _2 J. K, Köpman, Hagag. 46, Va. _2 Kristina, Fru, Surbrunnsg. 52, Va. _3 Jarl, Köpman, Grubbens gata 7, C.; tlf _3 Maria,Fru, Sömmerska, Bellmansg, 34, Bö. Kungsh _1 Mathilda, Fru, Igeldamsg. 10, C. _I Ake, Köpman, Skeppareg. 20 II, Ö:Dj.; _1 Thyra, Fru, Drottningg. 59; C. tlf Osterm _1 Augusta, Fröken, Västmannag, 47, Va.; _2 E., Köttaffär, Sveahallen, Va.; bost.lunttlf Norr makareg, 75, Va. _2 Elisabet, Fröken, Katarina v., Kyrkog, _1 Nils A., Lärare, Odeng. 102,.Va.; tlf n.b., Bö. _2 Selma, Lärar:a, Braheg. 60, Ö.; tlf Österm. _2 Gurli, Fröken, Damfrisering, Linneg. 4, O.; tlf 77833; bost. s. h. _1 Gustaf, Löjtn., LiJIjansplan 1, O. _1 L M. L., Fröken, Brännkyrkag. 138 A r, Bä. _2 J. E., Maskinist, Hornsg. 77IV, Bä.; tlf _1 Lotten, Fröken (Konstslöjd), Florag.20 n,b" Söder ' O.; tlf _2 Mimmi, Maskinskrifv:a, Brunnsg. 25u, C.; _II Tora, Fröken, Braheg. 60, Ö.; tlf Österm. tlf _2 Carl F. F., Matvaruaffär, Döbelnsg. 89, _2 Sven, Försälj., Linneg. 19 n. b " O. Va.; tlf Norr , _2 Aug.. A., Gevärshandtverkare, Birger- _2 Selma Charl., Modehandl:a, Uplandsg. 36, jarlsg. 102II, Va. (ingång Privatg.).. Va.; tlf Vasa _II J., Grossh., Valhallavägen 130 (f. d. 13), Ö. _2 Einar, Mästerlots, S:t Panlag. 28 BI, Bä.; _2 Ture, Grossh., Kungsholmstorg 6, C.; tlf tlf _I & Co., Pappersvaror o. korta varor engros, _2 Ture, A.-B., Gummifirma, Hamng, 5 B, C.; Kungsg. 55, C. ur Norr tlf Telegrafadr.;»Tebebolag». _2 A. L., Plåtslag., Brännkyrkag. 47 II, Bä. _l A., Handl., Fridhemsg. 66 (f. d. 34). C. _2 Albert, Poliskonstapel, v. värd, ValhaJla- _3 Karl August, Handl., Regeriqgsg. 84, C. vägen 18 I (f. d. 115), Va. _3 A. W., Eftr., Hyrkuskverk o. Akeri, Jakt- _2 Joh., Poliskonst., Birgerjadsg. 102, Va.; varfagränd 3, C.; tlf Norr 848. tlf Norr ,l Dan., Ingenjör, Klaragasverket, Mäster- _2 Pontus, Polisman, Södermannag, 28, Sii.;. samuelsg 81", C. t1f Söder _2 J. G., Ingenjör, Birgerjarlsg, 99 B, Va. _2 Hj.,Registrator, Brunnsg.25", C.;tlf _2 J. Thor~ Ingenjör, verkst. Dir. i A.-H. _2 J. K, Rekvisitör (Dram. Teatern), Hagag. Skånska Cementgjut., Artillerig. 46, 14, Va.j tlf Vasa ~ Ö.Dj. _1 Gustaf A., Revisor i Generalpoststyr., _1 J. Viktor, Ing. i A.-B. Atmos, Lästrna- NorrtuJlsg. 22IV,. Va.; tlf kareg. 18, C.; tlf 24460j bost. Väst- _1 Erica, Sjuksköt:a, Asög. 10, Bä. mannag. 4, C.; tlf ' V. C., Sjuksköt:a, Braheg. 56, Ö.. _2 Albert, Inkass., Linneg. 26, Ö.,. _1 Richard, Sjökapten, Banärg. 7, Ö.Dj.; _l Birger, Kamrer, Lilljansplan 3, O.; tlf tlf Österm _ 2 Hanna, Skolförest:a, Kungsholmsg. 30, C. I VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL.-VI ÖRBBRO K I N G

16 228 Blomquist-Bluskompaniet. l Blomquist 2 Blomqvist, 3 Blomkvi~ Blomsterhandeln tlf 22390, Bellis, Norr Uplandsg. 46, Va.;, I _3 E.W.,Skorstensfejarmäst.,Mästersamuelsg. - Blåklinten, inneh. E. Akerberg; Banärg. 19 A, C. 5, O.Dj.; tlf 730 ~5, Non' 2378; bost. _3 Bror Hj., Skorstensfejarmäst., Ansgarieg. Storg. 16III, O.Dj. ' l, 'Bö. - Crysantemum, se Crysantemum, Blomster- _3 B. A., Skräddare, Bellmansg. 16, Sö.; handeln. ( tlf Söder Edelweiss, Handtverkareg. 21, C.; tlf Norr _3 Hj., Skräddare, Brunneg. 5, C.; tlf Non' ; bost. Vikingag, 16, Va. - Gullvifvan, inneh. Stina Nordström.Karla- _3 K. J., Snickare, Vikingag. 22, Va.; tif vägen 53, O.; tlf 74391"Osterm Vasa Julrosen, inneh. J. R. Åkerberg. Engel- _2 A. E., Stadstjänare, 'I'egnårsg. 38 1V, Va.; brektsg. 3, O.; tlf 70616, Non' 4356; tlf Vasa inneh. bost. Holländareg. 27 n,b., Va.; tlf _2 Ingeborg, Syatelje, ;rungfrug. 7 A, O.., Vasa _2 Judit, Telegrafist, Ostermalmsg. 17, O. - Lathyrns, inneh, Elin Andersson, Rege- _2 Gunnar, Tjänstem., Högbergag. 34, Bö.; ringsg. 57, C.; tlf 16615, Non' tlf Söder Linnea, inneh, E. Machielse, Malmskill- _2 Rudolf, Tjänstem., Bondeg. 64 A III, Bö.; nadsg. 40, C.; tlf 67 83, Norr tlf Söder Mimosa, Norrlandsg. 3, C. _1 Edvin, Trädgåsdsanlägg., Västmannag. - Nejlikan, Uplandsg, 47, Va. 54, Va.; tlf Reseda, Odeng. 19, O.; tlf 77279, _I A., Urmakare, Odeng. 57, Va.; tlf Norr Viola, Karlavägen 48, O. Norr _1 Joel, Urmakeriaffär, Sit Eriksg. 55, C.; - Vitsippan, Rådmansg. 25, O. (invid Bir-. tlf Kungsh gerjarlsg.); tlf Norr _2 C. G. E., Vaktm. (Folkskolelär. pensions- Blomstrand, Carl, Befrakt., Drottningg. inr.), Storkyrkobj. 12, St. 67 CII, C. _2 Hjalmar, Vaktm.,' Ostermalmsg. 14 B, O. - G., Dir. Eriksbergsg. 11(f.d, Vinkelg.ll),O. _1 K. T., Verkm., Parkg, 18 A, C. Blomström, Cyrus, B'örste Byråbokhållare, _1 H. G., f. d. Vinhandl., Scheeleg. 171V, C.; Engelbrektsplan 2 VI,.O. tlf ' - O., Litteratör, Kocksg. 35AI, SÖ. _2 G. A., V. Värd, Surbrunnsg. 30 n, Va.; -s Astrid, Modeaffär, Östgötag. 41, Sti.; tlf tlf Norr Söder _2 F.H.,Ak!,:re,Vidablick,Midsommarkran sen. Blondell, C. E. K., Smidesmäst., Polhemsg, _2 Anna, Ankefru, Braheg. 31 m, O.; tlf 20 II, C Bloscher, O.. Rörarbet., Kaplansbacken13B, C. _2 Elin, Å!!kefru, Tegnärsg. 7 1, Va. Blothner,,., Hedwig, Fru, Greftureg.39, O.; _2 Maria, 4-nkefru, Jungfrug. 20, O. tlf _2 Axel, Öfverlärare, Heimdalsg. 3, Va.; Blum G. A. A., Kapten, Rensg. 1, Va.. tlf V~~a Blum, Agnes, Fröken, Odeng. 21, Va. _8 O. E., Ofvermask., Renstjernasg.. 4, Sö. - Frank q., Kontorschef, Liitzeng. 5A, _I C. G., Styrmansg I,O.Dj.; tlf Österm. O.Dj.; tlf glödlampor m. m., Blomstedt, Anna, Fru, Ostermalmsg. 18, O. St. Nyg. 10 & 12, St.; tlf 10179, Gösta, Oljor, remmar, - Elisabeth, Fru, Karlavägen 78, O.Dj,; - Gösta, Liitzeng. 5 A, O.Dj.; tlf tif Blumenberg, H. K, Bamm., Renstjernasg. - J. A. M., Generalmajor, Stureparken 5, O. 14, Sö. - C., Kammarherre, Strandvägen 29 II, O.Dj.; - Cecilia, Fru, Skeppareg. 12, O.Dj. tlf J. E. B., Kamrer, Rörstrandsg. 40, Va. CI. J.. O., Kammarjunkare, Kar1avägen - Alma A., Prostinna, Stortorget 18 & 20, 62, O.Dj. 3 1 /2 tr., St.. Georg, Körsnär, firma Lagerson & Jo- BlumenfelB J Antonie, Fru, Igeldamsg, 2, C. hanson, Västerlångg. 8, St. Blumenthal, Ida Gawell-, Doktorinna, Re- - C. E. R., Styrman, Krukmakareg. 44, Sö. geringsg. 56 II, C.; tir Birger, Tjänsteman, Krukmakareg. 44, - S. V., Fröken, Skeppareg. 27 I, O.Dj, Bö.; tlf E. J., Köpman, Brunnsg. 12, C. Blomsterfonden, Föreningen, Wahrendorffsg. - M. J., Köpman, Fridhemsg. 5, C. 1, C.; telefon: namnanrop : Blomster- Bluskompaniet, L. W. Eriksson, Västerlångg, fonden. 42, St.; tit Norr A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~E.fL~~~;~.N2

17 Bodell, 54 Blusmageeinet-e-Boden. 229 Blusmagasinet, inneh, Fröken HuldaSvenson, Boberg, A...Edv., Typograf, Box 198, Sthlm 1. -Hiimlegårdsg. 18, O... - Anna, Änkefru, Humleaårdsg. 4, O., Blucher, V. E., Köpman, Greftureg. 24 B, O. - Axel, Borgmästareg. 10 ev, Bä., Blyacculllulator A. B., försälja, ladda o. Bobäck, C. V:, f. d. Fabrikör, Drottningg. reparera start- o. belysningilbatterier, 85, Va. Väetrnannag. 3, O.; tlf 248., - se äfven Bobeck. Blyantfabriken Viking, Köpenhamn, Repr. Bocander, B. M. G., Byggnadsing., Fredsg. H. Berndtson & Co, Handtverkareg. 3, O.; tlf 7888; bost. Norrviken; tl-f 10, O.; tlf Norry BlMer, A. C. B., Fru, Karlbergsvägen 14, Va. - P. S., Ankefr~, Eriksbergsg. 11 (f. d. Vin- Blå porten, Restaurant, Djurgårdsvägen kelg. 11), O.; tlf , Norr , O.Dj. - se äfven Bokander.. Blåsjös, Gustaf, Metalltryckeri, Torkel- Bock, E. A., Ankefru, Strandvägen 7 C, O.Dj. Knutssonsg. 20, Sii.: tlf söder Bockelman, V. L. E., Uppbördsman, Ble- Blåsjö, Gustaf, bostad, Xronobergsg. 8, O.; kingeg. 65, Bä. tlf Kungsh Bocken. Brödfabriken, Industrig. 4, O.; tlf Blå Tuppen, Restaurant, S:t Paulsg. 2, Bä.; tlf Söder Bocks, J. V. H. Grossh. Dalag. 38; Va. Boalt, Anton, J uris utr. kand., Kommen- Bode, E., Apotekare, Timmermansg. 29~, Bä. dörsg. 27II, O.Dj. Bode, James, Advokat, Riddareg. 17, O.Dj.; _ B.,Marinöfverkommissarie,Fredrikshofsg. tlf Osterm , O.Dj. - Elin, Fru,.Blekingeg. 15, Bä. ' _ & Co, Namnbyrån, Frejg. 53IV, Va.; tlf Bodecker, A. F., Kungl. Hof-hattfabrikant Norr (inneh. Oscar Bodecker), butik Fredsg. Bobeek, J., Förvalt. i Poliskamm. magasin, 6, O.; tlf Roslagsg. 36. Va.; tlf Vasa Oscar, Hattfabrikant, bost. Norr Mälar- _ Per, Ing., By,ggnadsinsp., Artillerig. S, strand 34, O.; tlf O.Dj.; tlf Osterm o Arvid, Tjänsteman, Handtverkareg. _ Va.~.demar, Typograf, AppelvikeIr; tu 23 A,..O.. Appelv Erika, Ankefru, Sibylleg. 30. O. _ se även Bobäck. Bodens, Hampus, Advokatbyrå, Drottningg. Bober!!:, F.erd., Arkitekt, Vintra, Alberget 7, 15, O.; tlf o ~.9, 76 9?, No~r O.DJ. Boden, Knut, Föderamnen l parti, Kungsg. _ Emil, Dir. i Aktieb. Hasse W. Tullberg, 65, O.; tlf ; telegrafadr. :»Kraft- Baldersg. 2, O.; tlf 12953, Norr 107~5. foder». o _ A. G., Folkskollär., Jungfrug. 35 II, O. - Augusta, Fru, Strandvägen 43,.O.Dj. _ Anna, Fru, Målar:a, Vintra, Alberget 7, - Ebba, Fröken, Artillerig. 38, O.Dj. O.Dj.. - Artur, Grossh.,:firma.Axel Bodens H.-A.-B. _ Gerda, Fru, Banerg. 27, O.Dj.. bost. Hornsg. 5PY, Bä.; tlf _ Hanna, Fröken, Ostermalmsg. 17 l, O. - Knut Edvard, Grossh., Norrtullsg. 29, Va. _ Karin, Fröken, Valling. SIll, O.; tlf Norr - Sven, Grossh., :firma Axel Bodens H.-A.- o B., adr. Axel Bodens H.-A.-B:s kontor, _ Sophie, Fröken, Valling. S, O.; tlf Norr Birgerjarlsg. 54, O; Valborg, Grönsaksaffär,Ostermalms salu- _ J. O., Hand.-res., Kungsg. 59, Q. hall 51 & 52, O.; tlf _ H. S., Herr, Kalflavägen 26 1I1, O. - Konrad, Handl., Brunnsbacken 6, Bä.; _ Oscar Vilh., Kamrer i A.-H, Carl Las- tlf Söder sen, Villa Boberga, Rotebro.. - Hampus, Hofr.- e. o. not., Ledamot af _ G. E., Kapten, Grefmagnig. 15, O.Dj. Sveriges Advokatsamfund, Drottningg. _ N. F., Kapten, Storg. 20, O.Dj. 15 III, O. Bost.Saltsjö-Dufnäs; tlf Salt- _ Gunnar, IKompositör, Mästersamuel~g. 7, sjö-drifnäs 59. O. -s, Axel, H.-A.-B., Import o. agentur i _ M. K. J., Med. kand., Flemingg. 26 1, O. kaffe, frukter, specerier o, viktualier, -s Möblerings A.-B., Barnhusg. l, O. kontor Birgerjarlsg. 54, O.; tlf 4205, _ Carl, -Redaktör, Folkungag. 42 CV, Bä. 2876, Norr i tel.-adr.:»boden- _ C. E., Skrädderiaffär, Klarabergsg. 52 A, bolag». o O.; bost. s. h. II. - M. Gotthard, Köpman, Grefg. 45, q.dj. _ Sven, Skulptör, Ad. Fredr. Kyrkog. 13, O. - A. L. T., Musiker, Riddareg. 26, O.Dj. _ John, f. d. Trädgårdsdir., Valling. SIll, O.; - Johan Gottfrid. Posttj.-man, Birgerjarlsg. tlf Norr 1515., 107~. ~~ THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG ~_S_amm_a~k_on_t_an_t_vi~ till de f'6rsäkrade 25,400,000 kronor.

18 2&0 Boden-Bohm.. Boden, F. A.,.f.!okurist, Storabältg,~; O.Dj. Boäsens Foto-Magasin, Greftureg. 20 A, O. - K. J. A:J..,7 Janstem., Odeng. 48, va. (hörn. af Birgerjarlsg.) ; tlf , Norr - Per1A. vi., Tjänsteman, (Sv. Handelsb.), 7246; telegramadr.»fotobo»,. Vidarg. 1 (Palmer), Va'- Boäsen, Hilding, Grossh., kv. Vidar 2,. Li- - E. C.,.Ankefru, Grefg. 45, O.Dj. dingö Villastad. Bodin,R. E., Agent, Smala. vägen 15, Enskede. Boethius, S. B., 1:e Arkivarie, Fil. dr, Äp- - o. V. E., Arkitekt, Karlbergsvägen 70 A, pelviksviigen 141, Äppelviken.. Va.; ritkontor Vasag. 36, C. - Gunnar, Dir., Högbergag. 28, Sö.; tlf - A., Banktj-man, Odeng, 48, Va Axel, f. d. Disponent, Hornsg. ]48 A1,:Sö. - I.,Hvitbroderiatelje,Drottningg.83II, Va.; - A. G., Eisk-, frukt- o. grönsaksaffär, Sur- tlf Norr , brunnsg., 6, Va.; tlf Norr L. J., Ingenjör, Ostgötag. 5, ss., tlf - Axelia) Fru, Kö,ttaffär, Östermalms salu- Söder hall 9 & 10, O.; bost, Grefg. 52, O.Dj. - Hugo, Intendent v. St. Kopparbergs - Hilma, Fröken, Greftureg. 70 B, O. Bergslags A..B.,. Järn- &i stålafdeln., - G. S., Fänrik, Svedenborgsg. 13, Sti. bost... Ostermalrnsg. 84, O.; tlf _. Aug., Grossh., kontor o. lager Beridars- - H. A:, Ankefru, Birgerjarlsg. 99, Va. bansg, 19, C.; tlf 9094, Norr 10264; - M., Ankefru, Läraria, Rörstrandsg. 42, bost.bondeg. 1 C, Sö. Va. - Ernst, Handl., (spec.- o. vikt.-), Karlbergs- Boevie, se Befwe. vägen 83, Va.; tlf Norr Bofors, Aktiebolaget,. Agentur för stål, vals- - Sigge, Handl., inneh. Gust. Jonsons Eftr. järn, stålg-jutgods, smide: Bertil Borgen.' Viktualie- o. Delikatessmag, Drott- stierna & Co A. R, Vasag. 7, C. ningg. 8, C. Bogema», Louise o. Anna, Fröknar, Karla- - Fr., Hattmakare, Rädmansg. 82, Va.; vägen 74, O.Dj. butik Drottningg. 26, C.; fabrik s. h. Bogren, K., BaI!ktjänsteman, Banörg. 27, - R., Järnhand!., Drottningg. 71 D, C.; bost. O.Dj.; tli Österm Valling.. 34, C. - Rosa, Fröken, Tyskbagart'g. 8 III, O.; tlf - J. M., Kamrer, Rörstrandsg. 14, Va. Ostorm C. Å., Kanslist, Upsalag, 5, Va. - Karin och Rosa, Fröknar, Riddareg. 15, - W., Konditor, Götg-. 71, Sö. O.j tlf Edwin, Köpman, S:t Paulsg. 24, Sö. - S. A. H., Ing., S:t Eriksg. 12, C.' - E. K., Lok.-förare, Uplandsg. 36, Va. - Freij F. E.., Litteratör, Stureg. 11, O.; - A. F., Malmö Gamla Tvålfabr. Nederlag, tlf 5262, Österm Barnhusg. 6, C.; tlf Sven, Redaktör, Karlavägen 38, O.; tlf - J. A., Snickare, Sven- Vintapparegränd 4, St.; tlf Norr C. A., Varumäkl., Nybergsg. 6 A, O.Dj.; -s, Ragnar, Specerih., Flemingg. 23, C.; tlf tlf , Norr 4121; bast. Kronobergsg. Bogström. Brita, Fru, 'Linnsg. 551, O.Dj.; 9, C.; tlf Norr tlf Ostarm K. F., Tapetserare, Plogg. 3 B, So.; tlf - O. F., Kontorist, Linneg. 551, O.Dj... Söder 1958; verkst. Repslagareg. 15, - Frideborg, Postbitr., Linneg. 551, O.Dj. Sö.; tlf.~öder Boheman, l!.'zaline, Fru, redaktör i Svenska - Anna E., Ankefru, Brännkyrkag. 139, Sö. Turistföreningen, Karlavägen 861, Bodinsson, Gust. Gottfr., l:e Postvaktm., O.Dj.; tlf Parkz,' 8, C.. - Ebba Hildegard G., Fröken, Braheg, 54, O. Bodrnan, Nanna, Fru, Storg. 19 1, O.Dj. - L, Fröken, Scheeleg. 13, C. ~ E., v. Häradsh., f. d. Sekr. vid Ofver- - E., Förste Leg.-sekr., Torstensonsg. 6, ståth.-iimb., Djursholm; tlf Djursh. 41. O.Dj.; tlf E., Kammarskr., Kronobergsg., 7, C.; tlf - C. H., f,; d. Major, Braheg. 5~, O. Kungsh E. G., Ankefru, Stureg. 18, O.. - Hj., Ko:gtorschef, Tjärhofsg. 5, ss. Bohgard, Edvin A., Tryckeriförm., Helga- - Betty, Ankefru, Tjärhofsg. 5, Sö. lunden 5, Sö. Bodorff, Ernst V., Tandläkare, Doctor of Bohlin, se Bolin. Dent. Surg., Humlegårdsg. l~.iu, O.; Bohm, K. J., Bankkassör, Stenhuggarevägell rådfrågningstid 1-2; tlf73860,osterm. 65, Äppelvikell J., Cigarraffär, Uplandsg. 2, C.; tlf Bodstedt, Ivan A., Förestånd. för Statens - H. F., Fabr., Birgerjarlsg. 73, Va. Järnv. telegraferp., Sthlm C., Flemingg. - Ivar, ~. d. FI~ggunderoff., Kommendörsg. 37 A n.b., C. 4, O.j tlf Osterm JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ IS HAMNGATAN IS _

19 Bohm-Bokhandelstidning. ' 281 Bohm, Frida/ Fru, Kommendörsg. 21 B, Ö. Bokauktionskamlllare,Stockholms stads, -"-"An.na S. A., Gymn.-dir., Birgerjarlsg. Myntg. 4 1, St. Entreprenör:', C. R. 73, Va... Alfheim (träffas säkrast icke-auktions- -'- Sam., Kamrer i Ofverståth:ämb. för polis-, ärenden, Norrtullsg, 21 III, Va. dagar, kl. 2~4 e. m.); telefon' Bokauktioner förrättas onsdagar och Bohman, se Boman. lördagar fr. kl. 11 f. m. under tiden Bohnstedt, C. F., Advokat, Jur, kand" kon- l sept.-20 dec. och 20 jan.'-l juni; tur Norrmalmstorg 2,. C.; tlf 17595; visning af böcker, som skola säljas, bost, 8keppareg. 26, Ö.Dj.; tlf äger rum tisdaga.r och fredagar kl. _ M., Friherrinna, Hofslagareg. 5, C.; tu Bokbindareförbundet, Svenska; expo Dalag. Bohr, Ei~ar, Bruksförvalt., Artillerig. 14, 2 1, C.; ur 30463, Norr Ö.DJ. Bokbindar-Mästare-Föreningen i Stockholm, '_ K. E.,.~olkskollä,r:a, Högbergsg. 341~, Sö. Brunkebergstorg 15, C. _ Ingegard, Fru, Jungfrug. 20, Ö.DJ.; tlf Bokbinderiet Bokverk, Luntmakareg. li2, Va.; tlf Vasa BohrnhOsc., Tandläkare, Drottningg. 73 A Ii Bokelund Henning Chefredaktör ValhaJla-.,,( örrr.afba!nhu~.g.),l?:;hvard.i/21l-~. väg~n 34 1I (f.'d.107b), ya.;'tlf B01J, ~ustaf, DlI. for. Gota Kafferosteri, - Hj., Dir., Sköldungag. 8, O. I Linneg. 78, Ö.DJ.; tlf Norr 40409; - HJ., A.-B., Maskin o. verktyg, Sköld-. kontflre~ ur ~08 90, Norr ungag. 8, Ö. Boija, Hedvig, Ankefru, Handtverkareg. Bokexport, Svensk, A.-B. Sandberg's Bokhan A, P: "" del, Stureg. 8, Ö. Boije, Emilia, Froken, Mastersamuelsg. Bokförlaget Brand Ölandsg, 48 Sö. tlf 46 III, C. Söder ' " _ Hilda A. C., Fröken, Prästgårdsg. 25, Sö. - Filadeifia 'I'egnersg. 29 Sthlm 3' tlf _ Karl, Handelsres., Kocksg. 18, Sö. 2458' Norr ' ~. -s, J. A., 'Juvele~.arefi~ma, Inneh. Hedvig - Iduna, Tryckerig. 4 III, St.; tlf I Pressfeldt, Vast~rlar.!gg. 45, St... - Juridisk Litteratur, Regeringsg.91, C.; _ Alma, Lar~r:a, Prastgardsg. ~li, So. tlf q364, Norr 20859; telegrafadr.: -s, Carl O., Larftskramhandel,Flfma, Drott- «Juridiska Formulärs. mugg. 49, C.; tlf 4974, Norr Natur och Kultur J. Hansson Svea- _ Ann~Wallin-,Modeaffär;Mä8tersamuelsg. vägen 52, C.; tlf' ', 12, C.j W Norr 20124; bost. Nybrog. - Nova Ecclesia, Grefg. 57 III ö. g., Ö.Dj.; _ 18 III, Ö. Erik, MåIarmäst" Danderydsg. 6, Ö.j tlf _ tlf Österm 348 Nutiden, Lästmak~reg. 12 IlI, C.; tlf228/14, 9175, Norr 16279; verkat. s. g. 10, Ö. Norr _ AD<~., f. d. Poliskommiss., Nybrog. 18, - Puritas, Hjär~eg. 8, C.;tlf Norr 4666.' q.: tlf Scriptum, C. Wulff, Artillerig. 5 Il, Ö.Dj.; - se afven Boye. Boije 'af Gennäs,.C. O., Civiling., Sibylleg. tlf Bokförlagsaktieb. Patria, Drottningg. 70, C.;, 54 III t. v., V. tlf Göran,' verkst. Dir. i A.-B. Egnellska B k!'ij l kt b T'd S'''l' d (f Boktryckeriet, tlf 32325; bost, Drott- o.' r ag~a le. l el}l ~a agar sg.. ningg. 106, Va.; tlf Norr d. Skargardsg), 13 St., tlf 9470, _ Ebba, Fröken, Engeli>rektsg. 201, Ö.; tlf 'pnvat N~rr Forlagschef tlf Karl Olsson, _ Maria, Fröken, Stureg. 541, Ö. Bokrörliiggaref?r~?ingen~ Svenska, se Sven- _ Axel Godsäg Karlbergsvägen 84IV Va' ska Bokforlaggareforen. tlf' , '., Bokförmedlingsbyrån, se Folkbildningsför- _ Erik N.' W. j Journalist Stureg Ö. bundet. _ Nils, Köpm~, Sibylleg. i011, O. ' Bokf~rrå~,.församlingarnas, se Försam- _ S. J. A., Rektor, Sit Paulsg, 24, Sö. lmgsblbhotek.. Boijsen, Nils, Kontorschef" Parmmätateg. Bokhandelscentralen, AktIebolag, Svenska, 11 C. se Svenska Bokhandelseentralen, A.-B.. Boivie, ~e Befwe. Bokhandelsmedhjälpareföreningen, Svenska, Bojarsky. L, Skrädd., -Södermaunag. 32, s«klara N. Kyrkog , C. Bokander, H. G.,E., Kyrkoherde, Klam Ö. Bokhandelstidning, Svensk, red. o. expo Kyrkog. 8, C.; tlf 13489, Norr Klara N. Kyrkog. 34 Il,' C.; tlf 10123, _ se äfven Bocander. Norr VIK, IN G SK O KR Ä M-I-N-n-u-s-TR-I-.A-K-TI-E-BO-L-. OREBRO -V-IK-I-~-G

20 232 Bokhandlarehuset-Boliu. Bokhandlarehuset, Kl. N. Kyrkog. 34, Sthlm Bolaget Radiumemanation Knut Landin &. 1. Telefoner (linjevälj.) 1 ~4,.11703,. 00, Drottningg. 40, O.; tlf 7983; uthyr 30807,31309, Norr 6557, Norr apparater för brunnskurer med radio-, Bokhandlarnes Distributionsaffär, se Seelig aktivt vatten i hemmen, installerar in- & Co, A.-R. halatorier for radiumemanati.n etc. - Speditionsaffär, se Seelig & Co, A.-R Bolander, G. O., Direktörsasaist. i Sveriges Bokimporten = Svenska Bokhandelscentralen, Allm. Exportfören., Vasag. 12. O.; tlf A- B.. namnanrop: l>expnrtf,öreningenl>; bost. Bokindustri, Förlagsfirma, Lilljansplan 5 Ill, Engelbrektsg. }ah, O.; tlf O.; tlf Norr ~ M., Redaktör, Vanadisvägen 39 H, Va. Bokindustri-Aktiebolag,Stockholms,Pipersg. - E. W. H., Ankefru, Profess:a, Nybrog. 31, O.; tlf 30531, Norr , O. Bokkultur. A. B., Bokhandelo. Antikvariat, - F. O., Stureparken 11, O.; tlf Norrmalmstorg 1, O.; tlf / Boldt-Christmas, E. E., Fotogr., Styckjun- Boklund, Signe, Fru, Rörstrandsg. 32, Va.; kareg. 5, V.; bost. Bergsg. 27 O. tlf Vasa B r 2B hr - Anna, Fröken, Fridhemsg. M III, (f. d.] o_l_n.c.; O In_. _ 24) O.; tlf _1 E. Gunnar, Arkivarie i Sthlms Stads - Hugo, Skeppsredare, Götg.22,Sö.;tlf arkiv. Artillerig. 7, O.Dj.;. tlf Viktor, Skom., Luntmakareg. 28, O.; tlf _!l K. J., Bokförlägg., Odeng. 71, Va. Norr _!l N. A., Dir., Vasag. 14, O.; tlf Norr 23R F. A., Tillverkning af trämateriel for _1 Maria, Doktor-a, Kaptensg. 11, O.D}. boktryckerier, Regeringsg, 95 B, O.; tlf _1 Signhild, Fil. kand., Lärarinna, Fjällg H, Sö.; tlf Söder Edla,.Änkefru, Stadsgården 20, So.; tlf _1 Iwan, Fil. lic.,.äppelviksvägen 73, Äppel- Söder viken, tlf Äppelv. 4:&5. Bokner, Hulda, Fru, Artillerig. 39, O.Dj.; _1 Klara, f. d. Folkskollär:a, Scheeleg.16I1I,0. tlf _1 Anna, Fru, Kungsh:s hamnplan 5, O. - Greta M., Lärar-a, Artillerig. 39, O.Dj.; _!l Davida Afzelius-, Fru, Karlbergsv. 7, Va. tlf _1 Signe, Fru, Folkkungag. 103, Sö. - Blof A. L., Tjänstem., Artillerig. 39, _9 H. O. S., Fröken, Asög. 791, Sö.; tlf Sö- O.Dj.; tlf der Bok- o. Accidenstryckeriet Viking, inneh. _9 S., Fröken, Horneg. 10, Sö.; tlf Carl Fredrikson, Smålandsg. 31, O.; tlf _1 Sofia, Fröken, Scheeleg. 16Ill, O.; tlf Norr 409. Kungsh Bokreahsation, A. B., verkst. dir. P. E. Nils- _9 Viktor, Förrådsförvalt., Heleneborgsg. son, Valling. 11, O.; tlf BIll, Sö. Bokström. Karl, e.o. Hofr:not., Revisor i K. _9 Gillis, C. V., Förs.ctjänstem. i Nya Förs.- Marinförvaltn., 'I'egnörsg, 47 I, Va.; tlf bol. Hansa, Västerlångg. 73, Si.; tlf Norr Norr Karl Gustaf, Postexp., Bengt-Ekehjelmsg. _1 W. A., Försäljn.-chef, Karlbergsvägen 48, 13 Iv, Sö.; tlf Va... - Sven, Tjänstem., Frejg. 19 Iv, Va. _1 A. K. V., Hand.-idk:a (kött-), Ostermalms - Ananda (Nanda) K. M., Ankefru, Bengt- Saluhall; bost. Inedalsg, 23, O.; Ekehjelmsg. 13 IV, Sö.; tlf _9 G., Handl. (spec.-),. Uplandsg. 28, Va.; - Elisabeth,.Änkefru, Frejg. 19 Iv, Va.; tlf bost. Vidarg. 41, Va. Vasa _1 W. A., Hofjuvelerare, affär o. kontor - J. M. K., Ankefru, Tegnersg. 47 1, Va. Drottningg-. 15, O.; tlf 17492, Norr Boktryckareföreningen. Svenska, Exped.: L: a Verkstäder Malmskillnadsg. 17, Vattug. 24, O.; tlf 3270, Norr O.; tlf Norr Boktryckarekammaren (Sv. Boktryckaref6r- _1 W. A., Hofjnvelerare, bost. Stureg. 50, O. eningens affärssektion), L:a Vattug. ~1 Alrik, Ing., Sigtunag. 10n. b., Va.; tlf Vasa 24, O Boktryckarrådet, Nordiska, L:a.Vattug. 24, O. _1 T. L., Järnv.-tjänstem., 'fomtebog. 36, Va. Boktryckeriet Merkantil, Stortorg, 18 & 20, _1 V., Järnv.-tjällstem., Tomtebog. 51, Va. St.; tlf Norr _lotto, Kassör, Parkg. 8IV, O.; tlf Kungsh. Bokverket för Svenska Bygdehem, S:t Eriksg I 88, Va.; tlf _1 E. A., Konstnär, Tuleg. 23, Va. - Sveriges Bondestånd, S:t Eriksg. 88, Va.; _9 John, Kontorschef, Götg. 95, Sö.; tlf tlf , Söder A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~~n~~n~EåL~/~~~~.N 22' ~

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer