VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO"

Transkript

1 Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf tlf ' - A. K. K., Konstnär, Up sal ag. 8 Ill ö. g., Va. _ Carl Aug.,.Kamrer, Heimdalsg. pv, Va.; Beck, William, Artist, Götg. 56, Sä. tlf Vasa' J. Victor, Bokbindarmästare, N. Smedjeg. _ Gustaf, Köpm., kont. Vasag. 42,.C.; bost. 36 Il, C.; tlf Stenhuggarevägen 60, Appelvlken. - & Son, F., Bokbinderi, album- o. portfölj. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, ment, Hamng. 8\ C., hörn. af Norr- adresser alla slag; tillerk. 6 guldm., malmstorg ; tlf 4780, Non' Norra Smedjez. 36. C. j tlf ' Bauers Sliperi, inneh, Per Lundblad, Lin- - J. K, Handl., Högbergsg. 74, Sä. neg. 19, O.; tlf Norr se äfven Bäck. Bauer, Ellen, Änkefru, Sibylleg. 35, O. Beckeius, K. E., Tjänsteman, Birgerjarlsg. _ Alcor, Heimdalsg. pv, Va.; tlf Vasa 109A, Va.; tlf Vasa Beckeman, Benno Fotogr. magasin, Drott- _ Louis, Odeng. 19, O.. ningg. 15, C.; tlf 13526, Norr 834. Bauerschäfer. Ernst, Rak o. Erisårsalong, - Benno, Grossh., Parmmätareg. 7, C.; tlf Hornsg. 112, Sä.; tlf Söder Norr 50290; sommarbost. tlf Elgö 101. Bauman, S. G., Auktionskommissarie, 'I'eg Becker, Elisabeth, Fru, Scheeleg. 18 1I, C.j nörsg, 401, Va. tlf Norr Baumann, Schamil, Musiker, Grubbens gata - Gertrud, Fru, Kungsholmstorg 6\ C.; tlf 91I, C., tlf Baumbach, L, Bokh., Volmaryxkullsg. 33, - Elisabeth, Frukt- o. grönsakshandel, Ble- Sä.. kingeg. 18, Sä. ~ Alma, Fru, Holländarea. 11III, C - K, Fröken, S:t Eriksg. 40, C. Baumert, Adolf, Kapell m., Dalag. 41 AV, Va. - Wilh., Aktiebolaget, Färg- o. Fernissfabrik, Baumgardt, G. E., Borst- o. Penselfabr., Kem. Tekn. fabrik, Kemisk farmaceu- Idung. 5, Va.; tlf tisk fabrik, Såp- o. Tvålfabrik, För- _ F. ~., Grossh., Handtverkareg. 6, C. bandsfabrik. Enzros- o. detaljförsälj- _ Axel, Styrman, Helgag. 8, Sä.; tlf Söder ning af Färger, Fernissor, Kemikalier, Droger, Sjukvårds- o. Förbandsartiklar, _. E. R., Sjökapt., Vi}dngag. 7 B, Va. Artist- o. Ritmateriel. Parfymer m. m.,. _ Helge, Sjökapten,..Asög. 85, So. kontor, fabriker och magasiner Löf'hol- _ Maria Gabriella, Ofversköterska vid Sab- men pr Liljeholmen, postadr. Box 227, batsberg, Ostgötag. 37 III, Sä. Sthlm l. Telefoner: namnanrop: J'Wil-. von Baumgarten, Aug., Civiling., Barrtorp, helm Becker». Butiker: Malmtorgsg. 5, Saltsjö-Dufnäs. Tillverkning af Bläck. C.,Storg.14. O.Dj., Humlegårdsg.17, O., _ Hulda, Fru, Nya Blå Hand, Liljeholmen, Odeng. 63, Va., S:t Eriksg. 89, Va., Fle-. _ Eva, Fröken, Dalag. 56 BlI, Va.; tlf Norr mingg. 48, C., Scheeleg. 5, C., St. Nyg , St., Götg. 27, ss., Götg. 73, Sä., _ Ernst K. A., Jä~nvägs~jänsteman, Oster- Hornsg. 53, So., o. Löfholmen. malmag. 64, O.; tlf Qsterm.' s Svenska Aktiebolag, RegeriiJgsg. pv, C.; _ Vendla, Lärar:a, Upsalag, 6Il, Ya. tlf 1010,1111. Telegrafadr.:»Becko». - Th., Major, Linneg. 33 & 35, O.Dj. - se äfven Bäcker, Baunge, John, Kamrer, 'I'omtebog. 13, Va.; Beck-Frfis, Jochum, Frih., Kanslisekr., Lin- 'tlf 80381; kontoret tlf Norr neg. 98, O.Dj. Baurn, Jane, Fru, Kassörska. Pilg. 26, C.; - L. M., Frih., Komm.-kapten, Grefg. 69, 'tlf Kungsh O.Dj... Baurne, K..A. R., Banktjänsteman, Svartensg. - G. J., Frih., Löjtn...Ostermalmsg. 19, O. 28 & 30, Sä. - Johan G., Frih., Öfverstekammarjunk., Bavaria, Handels- o. Industri A.-B., Elek- Karlavägen 43, O.; tlf triska glödlampor av alla slag, Drott- Beckius, A. M., Länsassessor, Storabältg. 3, ningg. 24, O.; tlf O.; tlf Bayard, C. G., Direktör, Handtverkareg.I =------~- 39 BV, C. l Beckman ; 2 Bäckman ; 3 Bseckman ; 4 Beck- - Elin, Teckningslär:a, Handtverkareg. 39 mann, BV, C _ Albin,JJppb.-kommiss., Valling.17 IlI, C. _1 Edvard, Adjunkt vid H. Reallärov. å Norr- - Sofia, Ankefru, Valling. 17, C. malm, Valhallavägen 34 (f. d.107 B),2'/2 Bearrder, Aurore, Fru, Dalag. 1 BIll, C. tr., Va. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO, I

2 188 Beckman. 1 Beckman ; 2 Bäckman ; 3 Breckman; 4 Beck- mann. ~ l Beckman ; 2 Bäckman ; 3 Breckman; 4 Beckmann. -~s, Arvid, Handels-Aktiebolag, Agentur- _1 Olga, Generalska, Florag. 171v, O. affär i Textilvaror, Drottningg.58, C.; -' Knut, Handl. (spec.-), Krukmakareg. 5, tlf 17950; telegrafadr.:»bäckman bo- Sö.; tlf Söder ; bost. s. h. laget». _2 F. O. E., Hofmäst., Jungfrug. 25, O.._1 & Casparsson, Agenturfirma, Klarabergag. -' Erik F., Ingenjör, Sveavägen 114, Va.. 56, q.; tlf _I G., Ing. Birgerjarlsg. 98, Va.. _2 C. ArvId R. Apotekare (»FeniXI»; tlf Sö- _1 John, Ingenjör, Karlbergsvägen 41, Va.; der 33527; bost, Götg. 141, ss., tlf tlf _1 K. A., Ing., Bellmansg. 22 C.: Sö. -' N., Apotekare, Eolsg. 2 A, Sö. _1 K, Inneh. Beckmans Elektr. Byrå, Ine- _2 & Co, K., Automobilreparationsverkstad, dalsg. 14, C.; tlf Kungsh Solnavägen 2, Va. _3 Oscar H.; Inneh. af Trikåaffären Drott- _1 Georg, Bankkamrer, Hornsg. 65, Sö.; tlf ningg. 60, C.; bost. Hornsg, 55, Sö. Söder e-' C. L. H., Kanslist i Polisdomstolen, Lin- _1, F. T, Banktj.-man, Greftureg. 44, O. neg. 6, O.; tlf Österm _IS, J., Bokförlag (inneh. Carl J. Beckman), _I John, Kapten, Långholmsg. 13, Sö. Stora Nyg. 22, St.; tlf 2 14, 7505, Narr _I & Cos Eftr., Joh. A. 'Klockgjuteri, inneh Hugo Lind, Karlavägen 78, O.Dj.; tlf ~l A. V., Förste Bokh. v. Stat. Järnv., GM leg 15, uppg. M", Va.. _2 A. E. D., Kont., Jungfrug. 25, O. _I C. J., Boktryck. o:'bokförlägg. (Chefför fir- -' & Jörgensen, Kontroll af spannmål, fodermorna K. L. Beckman o. J. Beckman), ämnen, m. m., Skeppsbron 4, St.; tlf Odeng, 50 v, Va.; tlf Vasa l 00. -'s, K. L., Boktryckeri (inneh. Carl J. _2 A., Koppar-, bleck-o.plåtalazeri.drottning- Beckman), Stora Nyg. 22, St.; tlf 214,. g. 83, C.; tlf Norr , Norr Norr _I Frieda, Korresp., Kommunalhuset, Lilje- _I Oscar; Direktör, Västmannag. 88, Va.; tlf holmen. I Norr _2 Arvid, Köpman, Drottningg. 58, C.; tlf _I S.. E., Dir., Karlavägen 28, O. l ' B., Doktor:a, Riddareg. 55 ", O.Dj. _2 Claes H., Köpman, Sigtunag. 13, Va. _IS, E., Elektriska Byrå, Handtverkareg. 31 A, _1 Henning, Köpman, Klarabergsg. 5ö1, C.; C.; tlf tlf _I A. F., Fabrikör, Begrafn.-entrepr., fabrik _1 Bertil, Löjtn., Eriksbergsg. 1 (f. d. Vin-. Götg. 33, Sö.; bost, Mälarhöjden. kelg. 1), O... -' A. T. 13., Fabrikör, Högbergsg. '2.7C.; Sö. _2 Emil, Målare, Riddareg. 3, O.; tlf Osterm. -, Knut, Fil. dr, Byråchef, Kungstensg. 54, Va.; tlf Vasa 369. _2 Ada, Pappershandel, Västmannag. 64, Va.; _2 Allan, Fil. stud. Nybrog. 46 & 48, O. tlf Norr 14745; bost. s. h.. -' Eugenia. Folkskollär.a, Högbergsg. 37 A, _2 J. P., Postman, Greftureg. 57, O. Sö.; tlf Söder 5!J6. -' Elin, Prakt. läkare, Barnhusg. 12, C.; _I Ingeborg, f. d. Folkskollär:a, Stureparken tlf 10552, Brunkeb. 4552; hetlufts- 7, O... institut, mottagn. hvard. utom lördagar _1 Anna, Fru, Skeppareg. 42, O.Dj. '/23-4. Under sommaren i Södertälje, _1 Hanna, Fru, 'I'egnersg. 28, Va.; tlf Vasa tlf Södert, 1:J _1 Bror, Professor, Dir. v. K. Musikkonser- -' Ali.Qe, Fröken, Skeppareg. 42, O.Dj.; tlf vat., Karlavägen 84 UI, O.Dj.;.tlf Osterm.' _1 G. Ch., Prokurist, Inedalsg. 14, C.; tlf _I Anna, Fröken, Greftureg. 63I!, O.; tlf Kunesh Osterm, _1 1):. Ew., Redaktör (Tidningarnas Tele- -' Ebba, Fröken, Hennafärgning för grått grambyrå), Skogsvägen, Danderyd, hår, Hårmassage, ansiktsbehandl., mani- _1:El. G. A., Reparatör, Linneg. 37, O.Dj.; cure, pedicure, frostbehandl, m. ID, tlf Norr Greftureg. 7,1/2.11'., O.; tlf _1 Selma, Sjukgymn. Volmaryxkullsg. 7, Sö. _, Edith, Fröken, Tuleg.36, Va.; tlf Vasa _2S Skoreparationsfabrik,Mästersamuelsg.54, _I Signe, Fröken, Stur-parken 7, O. C.; tlf Norr _4 Vendela, Fröken, Villa Skogsbrynet, Barr- _1 Th., Slukteriaffär, Hötorgsbasaren 8, C.; s~en 17, Ulfsunda.. tlf A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTS:R;~~n~EåL;i~:~~.N22

3 Beckman- Begrafniugsplatserna. ]89 ' l Beckman. 2 Bäckman; 3 Beeckman; 4Beck- l Behve; 2 Ben; 3 Boivie; 4 Boevie. mann. _, Jenny E. o. Agnes W., Fröknar, Öster- -' A. H. L, Slöjdlär., Luntmakareg.26-30, C. malmsg. 14 B. O.. -' A. R, f. d. Smedsmäst., Brännkyrkag. _3 Gotthard, Grossh., Bellmansg. 6, Sö.;. 138 AII, Sö. tlf Telegrafadr.»Gottardo», _2 Axel, Tecknare, Rönninge ; tlf Rönninge _3 8. O., Handl., Rörstrandag. 22, Va " Gust, C., e. o. Hofrättsnot. Led. af -' O. B., Underoff., Majorsg. 9 A, Ö. Sveriges Advokatsamfund, bost. Karl- _, J. A., Urmakare, Hornsg. 26 (ing. fr. bergvägen 69, Va.; expo (Ofverståthålla-. Ragvaldsg.), ss., bost, Fredmansg. reämb:s afd. för konkursärenden), Börs- 6 AII, Sö. 1 huset, Trångsund 1, St.. _2 Gustaf, I.e Vaktrn. (Hamnstyrelsen), _3 M. L., Husäg., Vanadisvägen 31, Va. Brännkyrkag. 2 B, Sö.; tlf Söder 10g81. ~'s Juvelerareaffär (inneh. Ingenjör.Walter _, Per Aug., Verkmäst., Bergsund. Sö. Friberg), Kungsg. 51, 'C.; tlf 8587, _, T. F. O., Verkmäst., Bergsund, Sö.; tlf Norr Söder _3 Birger, Kammarskr. i K. Tullv., Eolslund, -' M. S.,.~nkefru, Florag. 16, Ö. Bluckhusud den, Djurz. ' -' Signe, Ankefru, Rådmansg. 11, O. -' H. A., f. d. Kassörska, Herkuleeg 4, C. _, Emil, Randtverkareg. 15, C.; tlf ' N., Kontorist, Rörstrandsg, 18, Va. Beckstrand, Matilda, Fröken, Bellmansg. -" Hilda, Lärar-a, 'I'egnerslundeu 6, Va. 24, s«_3 C. J., Postexp., Mä,tersamuelsg. 30, C. - S; J., Lärar-a v. Sofia folkskola, Söder- _3 Axel, A.-B., Viktualier o. Delikatesser, mannag. 7 II, s«, Uf Söder Jakobsg. 12. C. Beckström. se Bäckström. _. Emma Ch.,.. Ankefru, Upsalag, 11, Va. Bedinger. Signe, Fru, Hornsg. 33, Sö. _3 Math. A., Ankefru, Hemmet för gamla, - Ivar, Järnvaruaffär, Srt Eriksg. 94 B, Va.; Enskede. tlf Ensk. 28. bost, Upsalag. 16, Va.; tu Vasa Begagnade Bilar, A.-B., Solnavägen 19, Va.; Bedoire, Helge, Ingenjör, Kaptensg. 6, O.Dj. tlf Vasa Bee Electric Company, Mästersamuelsg. 19 A, Begat, Viktor, Agentur, Import- & Export- C.; tlf 22877, Norr Telegrafadr. : affär, Norrlandsg. 8 & 10, C.; tlf »Carloedn. Tslegramadr.:»Vebega»: bost. Täby, Been, Alette. Förest.a (Sällskapet Barna- tlf Täby 106 C. vård), Stadshagen, C. E., Aktiebolaget. Beer, G.. Kapten v. Fortifikationen, Anne- Skjortfabrik och Herrekipering. lund, Svea Ing:s kår, Sthlm 6. Kungl. Hofleverantör. Dick, Konstnär, Norrtullsg. 10 A, Va.; Etablerad ur Drottningg. 13, C.; tlf 94, Norr 66. Wald., Tjänsteman i Skand. Kreditaktie b., Viktoha, Cigarraffär, Centralpalatset, C,; Norrtullag. 28, '/2 tr., Va.; tu Norr bost, Drottningholmsvägen 4 A, C Irene, Sjuk- o. Hvilohem, Hällegård, Skärse äfven Behr. sätra; tlf Skärs. 4. ', Beermann, Hilda, Fru, Hornsg. 75 v, Sö. - L.,.Änkefru, Drottningg. 73 el, C. - Elsa, Telegrafist, Horneg. 75, Sö.; tu Begrafning af sällskapsdjur: Grafplatser "on Beetzen, Ch., Agronom, Kungsg. 54, C.; kunna erhållas af Fören. för beredande tlf Norr af begrafningsplatser för husdjur, byrå: - A. G. E., Fröken, Humlegårdsg.,12, O. A.-B. Tändsticksvirke, V.a Trädgårdag. - J. G., Kapten, Greftureg. 30 B, O. 17 III, C.; ur Befrits. E. R, Bankdir., Sveavägen 45, Va.; Begrafningsbyråer, se Yrkesregistret. tu I Begrafningsbyrån, Centrala, Fridolf Lund- 1 Befwe ; 2 Beve: 3 Bolvie. 4 Boevie. \ berg, Odeng. 28 1, Iagsg.) ; tlf 3421, Va. (hörnet Norr af Ros- -" C. L. E.. Direktör, Fredrikshofsg-'---2, Begrafningskassor, se Sjuk- och begrafnings- O.Dj.; tlf kassor samt Pensionsinrättningar etc. _3 Emil, Dir., Grefg. 57 II, O.Dj.; 3344 tlf Österm. B egra f' l t n m g s p aserna: e, Katolska kyrkans begrafningsplats. -" Hulda. f. d. F olkskollär:a, Kat. Bang. utanför Narrtull. 29 III, Sö. tlf Söder I llosaiska församlingens begrafningsplatser: 2 A F' F drik h f 2 O" D' tlf Utanför Narrtull. - nna, ru, re n s o sg.,.:j.; I Aransberg Kungsh Kv, Krana'berg 5, i;"ngsh. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSAKRINGSBOLA(i A_n_sv_a_r.s_summac:a 590,000,000 kronor.

4 190 Begrafningsplatserna- Belfrage.. Begrafningsplatserna (forts.): 1 Beljer: 2 Beyer. Norra begrafningsplatsen Utanför Norrtull. F S t E "k 6 C f Södra begrafningsplatsen. _l Agnes, ru, : < fl sg. 3,.: tl Norr Vid Enskede Expeditionen vid norra b eg r af- _I Annie, Fru, Breitenfeltsg. 6 Il, O.Dj. ningsplatsen; 'öppen söckendagar _l Ida, Fru, Frejg. 31, uppg. C", Ya.; tif 10-5 e. m. Vasa Ky r ko g å r d sn åm n de n s expedition, _l J. C.,,Fru, Cigarraffär, Sit Eriksg. 10, C. St. Nyg. 2 B, St. Oppen söckendagar _l Disa o. Elsa,,Fröknar, Odeng, 61 Ill, Ya.; 10-2; april äfven kl. 4-6 e. m.; tif tif , Norr ~l Waldemar, Grossh., Vulhallavägerr 68 Behle,.Anna, Plastikinstitut, Nybrog. 28 BI, (f. d. 81), O.; tlf 329, Norr O.; tlf Norr Beijer, G. & L., Import- & Export-Aktie- Behm, Alarik, Intendent, Skansen, O.Dj.; bolag. träffas söckend. f. m ,80; tlf, Handelsafd.: Stenkol, Koks, Järn, Svaf- - E. O. L., Jur. kand., Advokat, Karl- vel, Svafvelkis,.o. Trämassa en gros. bergsvägen 82, Va. Industriafd.: ' - Axel, Köpman, Bergsg. 9 lit, C.; tif Aktieb. Storå Masugn: Tackjärn. Behmer, Gust., Disp., Linneg. 18, O.; tlf V. Trädgårdsgatan 4 n. b., C.; tif 11 71, ,34 11, 37 11, 42 11, 43 11, 7111, 77 11, - Agnes,.FrökeI;\; Valhallavägen 108 (f. d. Norr ), O.; tlf Osterm _l J., Ing., Strandvägen 7 C., O.Dj. - Edith, Fröken, Valhallavägen 108 (f. d. _l Carl, Järnvägstj:man, 'l'orsplan 3, Va.; 35), O.; tif Osterm. 723.,tlf 82fi 77. Behnke, F. W., Borstbindare, Piästgårdsg. _2 Nils, Målarmäst., Regeringsg. 59, C.; kon- 41, Sö. tor Jakobsbergsg. 29, C. Behr, Eric, Köpman, Högbergag. 52 1II, Sö. '_l Knut, Polisman, Surbrunnsg. 21, Va. - se äfven Beer.' _l W., Radiotelegraflst, Högbergag. 85, Sö. Behrens, Frith., Agentur- o. Engrosaffär. _1 Carolina, Ankefru, Riddareg. 10 1, O. Götg. 16 o-, Sö. Beijerhielm.N, E., Fröken, Ostermalmsg. 11, - J. E., Boktryckare, St. Vattug. 2, C.; O.Dj.. ' " tlf 13762; bost.. Hesselbj... Beijerlieb, T., Fröken, Greftureg. 65 IIJ, O. - Wil~iam, Direktör, Banärg. 43, O.Dj. Beijnoff, A. F., Bryggmäst.,Garfvareg.12A, C. - Sigrid, Fru, Götg. 16 cr, Sö. ' Beil, Victor, Dir. för A.-B. Sthlms Nya - Axel, Förrådsförv., Pontonierg. 5, C. Tapetfabr., Skanstull. - Paul, Handelskorresp., Kungsg. 58 II1, C. Beinof, E. V., Posttj.-m., Rådmansg. 59, Va. - J. F. V., Kont.-chef, Västmannag. 99, Va. Beirentz, I. o. A., Fröknar, Majorsg. 12, O. - Isidor, Registrator (Siemena-Sqhuckert), Beiron, Erik, Chaufför, Ingemarsg. 4, Va. Skeppareg. 41, O.Dj.; tif Osterm Bekkewold, Baltzar W., Museivaktm., Narva- - se,äfven Berens. ' vägen 18, O.Dj., Behrlinfi' Ph. A., Grossh.; Kornhamnstorg Beklädnadsaktieb. Skandia, Herrkonfektion, 6 1 I, St. Manufaktur, kontor V. Trädgårdsg. 4 B, Behrn, Carl,Skohandl., Uplandsg. 2, C.; C.; tif 1540; butik Götg. 49, Sö. bost. Torsg. 2, C. ' Bele-Expressen, inneh. K. A. Dahlberg. Bir- Behrnerts, J; E., Hofjägare, Piskartorpet. kag. 14, Va.; tlf Norr Värtan. Belön & Son, E. A., Bleck- o. Plåtslageri, Behrns, Otto, Kont.-chef i Elektr. Aktieb. Västmannag. 48, Ya.; tlf Norr A. E. G., Sigtunag. 7 II, Va.; tif 8~7 71. Inneh:s bost, s. h. Beije, R." Banktjänstem., Linneg. 80, O.Dj.; Belfrage, F. G., Bankdir., Kungsholmstorg tu Norr rrr, C. '..' - Kurt, Börsdir. o. Chef f. Sthlms fond- 1 Beijer: 2 Beyer. börs, Regeringsg. 111, C.; tlf 14310; _l Elof A. E., Civiling., Grefg. 7 m, O.Dj.; å tjänsterummet tlf tlf Anna, Fru, Jungfrug. 2, O.Dj. _l J...G., Dir., Strandvägen 7 B, O.Dj. tlf - Elisabeth, Fröken, Birgerjarlsg. 5, C. Osterm Gustaf, Grossh., Ringv. 123, Sö.; tlt _l Julius, Disp, i Arrhenius & Beijer, A.-B., - Fritz, Hofr.-not., Ombudsman hos Sven- Banerg. 19, O.Dj.; tlf Norr ska Handelsbanken; bost, Karlaplan 11, _l Agne, Fil. lic., Kaptensg. 5, O.Dj.; tlf O.Dj Lennart, Kapten, Blasieholmstorg 9, C. JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGAT4.N 15

5 Belfrage-Bengtsberg. ~\)1 Belfrage,~Nils, Kapten, Värtavägen 14, O.Dj. Benekort E. H., Herr, Karlavägen.88, O.Dj. - & Co, Kommanditbolaget, se Komman- - Karl, Jur. dr, Docent vid Sthlms Högditbolaget Belfrage & Co... skola. Grefmagnig. 5v, O.Dj.; tlf Einar, Med. dr, Birgerjarlsg. 32, O.; tlf - Curt, Kamrer, Regeringsg. 99 u, C.; tlf I -s Pensionat och Hotell, inneh. fru Anna Bendel, Sven F. P:son, Herr, Linneg. 21, O.; Belfrage, Blasieholmstorg 9, C. tlf Belger, H., Kont., Roslagsg. 50, Va. - Erik, Ing., Odeng. 29, Va.: tlf Vasa Belgiska Konsulatet, Skeppsbron 18, St. - Harry, Ingenjör, Linneg. 21, O.; tlf Legationen, Linneg. 5, O. Bendix, M., Aktiebolaget, fabrik O. lager Belin, Axel, Banktj.-man, Grefg. 54, O.DJ. af Barnkläder. Försäljningslokaler: Re- - P., Målarmäst., Braheg. 23, O.; tlf 77314, geringsg. 9. C.; tlf öl 75, Norr 7038, Norr Stureg. 5, O.; tlf 6726, Norr I Belins Studio, Modevaror, klädningar m. m., Kontor Stureplan 4, O.; tlf G:la Brog. 32 u r, C.; tlf Norr Ellen, Fru,Styrmansg. 17,uppg.A,0.Dj.; Belinky, J., Banktj.-m., Tomtebog. 38'V, Va. tlf Norr Bell, Margit, Fröken, Döbelnsg. 87 II, Va.; - Sara, Fröken, 'I'egnerslunden 10r, Va.; tlf 833:n. tlf Vasa 84. Bellander, K., Bleckkärlsfabrik Idnng.8, Va. - Josephson & Co, A.-B., Grossh., manu- - Paul, Disp., nnder vinterm[naderna: kon- faktur, sybehör och korta varor; verkst. tor Gust. Ad. torg 18, C.; tlf , dir. John Josephson; kontor och lager 15438; bostad Banerg. 37, O.Dj.; tlf Regeringsg. 11, C.; kontorstid/9-5.: ; resten av året: kontor o. bost. - C. C. B., Korresp., Kommendörsg. lo, O. Stenby säteri, Adelsö, Sthlm 2; tlf Bendixen, Thor, Konsertmäst. v. K. Operan, Munsö 11, Adelsö 2. Grefg. 51 IV, O. - Adolf, Doktor, Skeppsbron 26, St.; tlf Bendixon, Stig, Jur. kand., 'I'egnerslnnden Norr o. Storänge,n 40. Träffas 12 lii, Va. - hvard.'/21o-'/211 O Bendixson, A., Fil. dr, "I'egnerslunden 12 II, - Minny, Fru, Västmannag. 33 ' ''', Va. Va. - B. S. S., e. Jägmästare, Borgareg-. 8, Sö. - Ivar, Professor, Rektor vid Stockholms - Gustaf, Kamrer, Sigtunag. 5, Va.; tlf Högskola, Drottningg. 87 n " Va.; tlf Norr 'Elin, Lärar:a, Braheg. 35, O.; tlfösterm. Bendler, N. W., Fröken, Wargentinsg (f. d. Pilg.) 48, C. - Nils, Prakt. läk., Norrlandeg. 20, C.; mot- Bendrot, Ottonie, Fröken, Torstensonsg. 13, tagn.-tid 3-4. O.Dj. - Erik, Tjänsteman, S:t Eriksg. 40 nr, C.; Bendtz, N, T., Måleriaffär, Skeppareg. 44, tlf Kungsh, O.Dj.; tlf BellevueHandelsträdgård, Trädgårdsrnäst. Bendz, Gunnar, Hofrättsråd, Kommendörsg. O. A. Ridder, Roslagsg. 57, Va. 9'V, '0.; tlf Bellis, Blomsterhandeln, Uplandsg. 46, Va.; Benedicks, Emma, Asyl för ålderstigna fruntlf 22390, Norr '. timmer (å Djursholm, Svithiodsvägen Bellman, Karin, Fröken, Sibylleg. 50 B, O. 6), kassakontor Regeringsg. 5,,G.. - John, Skräddare, firma A. F. Palm, Drott- - Axel, Dir., Odeng. 86, Va. ningg. 11\ 0,; bost. Villa Petersburg, - C., Fil. dr, Professor, Förest. v. Metallogr. Långbrodal. Alfsjö. Inst., 'l'egnerslunden 3'V, Va. Bellmansro Värdshus A.-B" Dir. C. G. Frid- - Anna, Fru, Karlaplan 3 A, O.; tlf hol in, Bellmansro,.o.Dj.; tlf 73489, - Edvard, Ingenjör, Narvavägen 22,0.D}.; 71890, Norr 6679, Osterm. 6028; dir. tlf Fridholm privat Otto, Ingenjör, Karlaplan 3 A, O.D}. Bellström. Erik,Banktjänsteman (Sthlms - Cecilia, Profess:a, 'I'egnerslunden 3, Va. Handelsbank), Kammakareg. 12 lir, Va. Benedictson, Marie-Louise, Ankefru, Folk- Bemedlingskommissionen: se Borgerskapets skollär:a, Hagag. 5(i), Va. institutioner.. Benelius, J. P. E., Pastorsadjunkt, Norra Benander, C. E., Rektor, Engelbrektsg. 18!I, O. Smedjeg. 24, C. Benckert, Rob., f. d. Bankinspektör, Linneg. Bengstelius, Wilh., Grossh., AgentUr- o. 85 ', O.D}.; tlf Partiaffär, Folkangag. 91 Bu.b. t. V., SÖ. -- Nils, Civiling., Kammakareg. 35, C.; tlf Bengtsberg, J. R., Kemigraf, Odeng. 71, Va ; sommarbost, Vaxholm. - E. A., Posttjänsteman, Uplandsg 40, Va.. - F.,.Fröken, Danderydsg. S'v, O. - C. B., Skomak., Birkag. 10, Va. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

6 192 Bengtsberg-Berigtsson.' I Bengtsberg, C. K. Tjnrran Rörstrandag Va. ", 1 Bengtsson; 2 Bengtson; 3 Bengtzon. - se äfven Bengtsberg. _2.M. B., Försäljn.-chef i Aktieb. Omega, Scheeleg. 4, G.; t!f' Bengtsson; Bengtson; 3 Bengtzon. -' C. E., Glasmäst., Norrtullsg. 17, Va.; tu '. Norr 14809; inneh. K. A. Sundin, bost. -' Hj. E'., Afdelningschef, Valling. 21, G. Flemingg. 79, tlf Kungsh ' Otto, Afdeln.-chef, Lästmakareg. 27 A, G.; -' E. C.. Glasrnäst., Vidarg. 2, Va. tlf _ -'s, Karl, Eftr., Glasmäst., Hornsg. 92, Sii.; _2 Emil, Agent, Flemingg. 49, G.; tlf tlf, Söder _2 Emil, Apot., Ostgötag. 31, ss., tlf Söder -' J.,Glasmästeri- o. ramaffär, Kammakareg. 7'! , Va.. -' Sven, Assistent, Husdjursafd., Experi- _2 Sam, Grossh., Humlegårdsg, 24, O, mentalfältet.. _2 B. J. V., Handelsres., Götg. 31, ö.g~,bö. -' A., Banktj.-man, Karlavägen 57, O: (Peder Myndes backe 7); tlf Söder 904. _2 J... R., Bankvaktnr., Nybrog. 50, O.; tlf _2 K. A., Handelsres., Tjärhofsg. 40, Sö. Osterm _2 Viet. K, Handelsres., Odeng. 31, Va.; _l Claes, Bibliotekarie, Rådmansg. 67, Va.; tlf tlf Norr l S., Handl. (speceri-), Hagag. 14, Va.; _l & Klaeson, Bleck- O. plåtslsgare, Schee- bost. s. g. 11; tlf Norr leg. 3, G.; tlf Norr ' Vilhelm, Hofrätts- e. o. Not., Roteman i -' Hulda, Blomsterhandel, Odeng. 65, Va.; 30:de roten, Tomtebog.. 51, Va. tlf ' B., Ing., Skeppareg. 8, O.D}. -' Algot, Boktryckare, tlf Vasa Rörstrandsg. 42, Va.; -' Erik, Kamrer i Brandföra-Aktieb., land, Rörstrandsg. 18, Va. Norr- -' R., Byggmäst., kontor o. bost. Narva- _l Gösta H., Kamrer, Rör~trandsg. 58, Va.; vägen 8, O.D}. tlf 159))9. _2 J. M., Cigarraffär, Karlavägen 15 B, O.; -' Hugo, Kamrer, tlf Norr tlf Luntmakareg. 88\ Va.; _l Axel, verkst. Dir. i A,..B. Upplandshem, -' And., Kassör, Danavägen 109, Älfsjö. Kungsg. 15, G.; tlf 7954, bost. Göta' vägen 27, Djursholm; tlf Djursh. 45ö. Bengts.on, H., K f. on ~ktions~ Engros- -' Charles, Direktör, S. Blasieholmsh. 4 B, G. tll}verkn. af klädningur, blusarm. m., _2 B. E. A., Direktör, Folkungag. 89, Sö. Mastersamuelsg.32, C. ;tl~ 16898, Norr _2 N. J., Direktör, kontor Klarabergsg.54, 26146, Norr 261.~8. Dl!. H. Bengt~ G.; bost. Karlaplan 9 Å, O. so.ns bost. Ymervagen, Djursholm; tu _2 Anna, Fru, inneh. af Konst- o. Hemslöjds- Djursh, 148. affär, Engelbrektsg. 25, O. _2 Valdus, Kyrkoherde i Oscars förs., Fred- -' Axelina, Fru, Banktjänatern. (Svenska Han- rikshofsg. 3, O.D}. -' dels banken), SibylJeg. 22, O. _l Georg; Köpman, Uplandsg. 76, Va. F" Fru, J akobsbergsg. 33, G.; tlf Norr -' r. Hj., Köpman, Rörstransg. 3,' Va ' 1<'., f. d. Landtbruk., Björngårdag. 16 B, _2 W.,. Fru, f. Afeldt, Kungsg. 71, G.; tlf] So.; tlf Kungsh _2 A., Lärar-a, Rutger-Fuehsg. 6 A, se. -, A., Fröken, Tvätt- o. Strykinrättn., Ny- -'s, Alma, Ef'tr., Modeaffär (inneh. A. Rybergsg, 8, O.D}.; tu Österm. 79. berg), Malmskillnadsg. 19 B, G.; tlf _8 Gerda, Fröken, Parmmätareg. 13III, G..; Norr 8722,. tlf ' Augnsta, Modeaff'år, Drottningg. 100, Va.; _8 Gurli"Fröken, Sigtunag. 10 IV, Va. tlf Non 21494; bost. Urväderagr. 6, St. _l Lisa, Fröken, Greftureg. 22, uppz, C, O. -' E. C., Målare, Prästgårdsg. 44, SÖ. _2 Sofia, Fröken, Södermannag. 9 BIIl, Sö.; _2 J., Målare, Sit Eriksg. 90, Va... tlf Söder _l Ingeborg, Pianist, Hraheg. 25, O.; tlf '_8 Anna, Maja o. Augusta, Fröknar, Parm- Norr mätareg. 13III, G.; tlf ' C. R., Plåtsl.-mäst., Seheeleg. 3, G.; tlf _2 E. O. H., Fröknar, Södermannag. 11, Sö.; Norr 19104; bost. Pipersg. 26, G. tlf 555. _l Justus, Prakt. IäkarerHud- o. Könssjuk- _2 R., Färghand!., Handtverkareg. 43, G.; domar, Götg. 11, Sö., hvard, '/29-'/2 tlf Norr , '/24-'/26, Kvinnl, pat. '/23-3, -' S., Förman, Vanadisvägen 15, Va.; bost. Sön- o. helgdagar 11-12, annan tid Bl.örkvägen 21, Enskede. pr telefon: A.-B. SVENS,KA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~~E4L~j~~~;.~22

7 Bengtsson-e-Bensow. 193 l Bengt"sson.'.2 Bengtson' 3 Bengtzon._-. Benner, Nin!t, A:son,. ',. -I Appelviken. Fru, AlIevägen 17, _1 P."'O:: Rak! o'. Frisersalong, Myntg. la, ~ Einar, Med. kand., Klöfvervägen 18&,, St., bost. Urvädersgränd 6, St. Appelviken; tlf Appelv _1 B.,'Red" Lutzeng. 6 lv, Ö.Dj. _1 Olof Emil, Registrator, Banerg, 29 II ö. g., Bennerdt, R N., Sånglär., Kat:a 9 A II, ss., tlf Söder Bang. " Ö;1Jj; Bennet, C. Fr., Frih., Firma A.-R Bulow _Ss Ranskrifningsbyrå, Storkyrkobr. 13 lv, Bennet & Co, Paris, Hamng. 2, O.; tif. St., tif , 22596; telegr.vadr,»barbennet»j _1 Oscar, Repr., Mariag. 18, Sä.; tif _1 G. R, Reseombud, Södertörns villastad 7-2. ~ost. Kommendörsg. Österm, , Ö.; tif 75701, _1 N. G., Revisor, Norrtullag. 26, Va.; tlf - C., Frih:a, Stureg. 13, Ö. Vasa' 2349.' - Elisabeth, Fröken, Kungsholmsg.90-94, _1 Gunnar,. 'Ritare, Torkel- Knutssonsg. 23, O.; tlf Sä.; tlf Söder Agda, Ankefru, Fridhemag., 40, O. _1 S.D., Sjökapt., Prästgårdsg. 15 B, Sö. Bennet & Co (Innehafvare: Looström & Ge" _1 F. O.,. Skomak., Döbelnsg. 58, Va.; tlf lin), Utföra grundundersökningar, jord- Vasa borrningar och afvägningar, Drott- _2 G., Skräddare, Brännkyrkag.. 36, Sä. ningg. 11, O.; tlf _1 J.A.,Skräddarmäst.,Volmaryxkullsg'.3,Sä. Bennett, H. Y, Afd.-chef, Arsenalsg. 8, O.; _1 Axel S., Skrädderiaffär, Flemingg. 19, O.; tif tif Norr 6023; bost. S:t Eriksg. Bennett's Resebureau, Agentur, inneh. Tho- 26, O.; tlf Kungsh mas Bennet, Vas ag. 8, O.; tlf Norr _1 Anders F.,Skådesp., Slöjdg. 3, O _2 Josna, Skådesp. vid Dram. Teatern, Bra- Bennett, F. G., Tjänsteman, Djurgårdsslätten heg, 25, Ö.; tlf Norr (f. d. Franska värdshuset), Ö.D;'. _1 A: G., Snickare, Malmskillnadsg. 3~, O. - Thomas, Götg. 9'7 Sä.; tlf _1 Ida, Strykinrättn., Jungfrug. 31, Ö.; tif Bennhold, Albert, Musiker, Birgerjarlsg. Norr 2695'7. 99 Blv, ö. g., Va. _2 Gustav Tryckeriagentur, 'Regeringsg. 5, Bennich, Thorsten, Direktör, Riddareg. 11 O.; tf i o BIt, Ö...,...lJ. A., Typograf, Hjärneg. 9, O. - A. E., Fru, Linneg. 86, Ö J., Uppbördsman (23:dje roten), Frid- Bennigson. K, Köpm., Nybergsg. 6 A 1 Ö.Dj. hemsg.' 28 1 (fo d. 10'A), O.; tlf Norr Benning,.9arl W., Postexp., Bergviksvägen ' , Appelviken; tlf Appelv _t' B., Verklnäst., Luntmakareg. 30, O. - R K, Posttjänstem., Tomtebog. 33 II, T:"a. _1 Karl, Äka.re, Kat:a Bang. 29, Bä. Bennmans Skorep.-verkst., Nybrog. 57, Ö. _1 S., Åtvidabergs Parkettgolfnederlag, Va- Benno, Lennart, Dir., -Folknngag. 12 A; tlf nadisvägen 15, Va.; tlf 7567, Vasa Söder ;,bost. Björkvägen 21, Enskede; - J., Disp., Stora Bältg. 21 & 23, O.D;'.; tif Ensk tlf Österm ' Anna, Änkefru, Karlavägen 43, Ö. Bennström, R, Ing., Idung. 2, Va. -lalbert,flemingg.29 III,0.;tlfKungsh K. M., lng., Lutseng. 6, Ö.Dj.. Bengtzberg, K. K., Repres. för Nya Dagl. - Erik, Köpman, Svarte~sg. 51 t. V., Sä. Allehanda, Rörstrandsg. 16 1Il, Va.; tlf - & Jansson, Paraplyfabnk (Jnneh.Ellen Vasa Leffler), Regeringsg. 48, O. - se äfven Bengtsberg,. - Albin. Karlbergsvägen 41 III, Va.; tlf Bengzon, LiIly, Fröken, Kammakareg. 68, Va. Benson, P., Arkitekt, kontor Regerjng~g. Benjaminsson, Emma, Fröken, Kafe, Hornsg. 11, O.; tlf Norr 14779; bostad SaltsJö- 34, Bä.; tlf Söder Dufnäs; tlf S:.ö-Dufnäs Benkow, M., Potograf, Götg. 59, So.; tlf - & Co, Alex., A.-R, verkst. dirvb, Levin,. Söder Fruktimport, kontor, Upsalag. 9, lager Benktander, Elof, Operasång., Axelsberg 8, o. utställning Centralsaluballen, O.; tlf Hägersten, Liljeholmen Benmjölsfabrik, se,stockholms Benmjölsta- Bensow, Albin, Agent, Sibylleg. 88 D b., Ö.;, briks Aktiebolag. o.. tlf Bennedich, C., Major; Karlaplan lo lli, O.Dj.; - Folke, Arkitekt, Norrlandeg. 12, O.; kont.-.. tlf tid 9-5; tlf Bennel!. J. O. E., Försäljn-ehef, Karlbergs- - B. Bo E.!. Kapten,.No;rba(ckag: 12. Va. _. vagen 61, Va. --.:::::.-Vald., Kopman, Lmneg. 96, O.DJ. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINGSBOLAO.. Summa koutant vinst till de fllrsäkrade ,000 kronor.. 7.4l1r k.l II.r 112

8 194 Bent-Berg. Bent, J. H. Olsson-, Sjökapt., Äkervägen l B.. 2 B h 53, Enskede, tlf Ensk ElI."'g:...:, 8-'rge.-. _ Benter, P. R., Revisor, Polhemsg, 33 IV, O. _IS, Ragnar, Agenturaffär, Vanadisvägen 15, Bentinck, Carlos, Grl!fve, Legationsråd. Va. Karlavägen 101, O.Dj. _1 E. H. L., Amanuens, Regeringsg. 72 A, O. Bentzen, WaJd., Skådesp.,Sigtunag.12 III ö.g., _9 Elis, Arkitekt, N ytorgsg. 11, Sä.; tlf Va.; tif Vasa Söder 930. Bentzer, E., Fru, Skolvägen 56, Enskede. _1 Yngve, Artist, Banärg. 13 II, O.Dj.; tlf - E. o. K., Fröknar, Skolvägen 56, Enskede ; atelje 'I'egnersg. 12, Va.; tlf Benzel, Harriet, Skrifbitr. v. Södra Roslags Vasa domsaga, Upsalag. 3, Va. _1 J. G. D., Bankkamrer, S.t Eriksg.19, O.. Benzinger, F., Konsul, Birgerjarlsg. 7F, Va.; _1 Ot~o, Barberare, Riddareg. 2, O.; bost. tlt Östermalmsg. 14 B, O. Benzon & Co, Alfred, A.-H., Kungsg. 5P, O.. _1 Elisabeth, Barnm., Södra Barnbördshuset, tlf Norr Volmaryxkullsg. 27, Sä. Benzona-Nederlag, Kungsg. 5l! O.; tlf Norr _9 S. W., Bergsing., Rörstrandag. 32, Va _1 Karl N., Bokh. i Stat. Vattenfallsverk, BeredskapskårensByrå, Riddareg. 5Fv, O.Dj.; S:t Eriksg. 17, O.; tlf Kungsh kl. 11-1; tlf _2 O. J., Bokh., Brännkyrkag. 94, Sä. Berencreutz, A. G., Krigshofrättsråd, Ny- _9 Oscar, Bokh., Birgerjarlsg t. h., brog. 621, O..Va..., - Hilda, Majorska, Valling. 23 II, O. _1 Teodor, Bokh., Stenhuggarevägen 50, Ap- Berendt, Anna.\ Fru, Birgerjarlsg, 112, Va.; pelviken. ' tlf Vasa \j 98. _1 F. Alb., Byråchef, Saltsjöbaden ; tlf Salt- - 'I'heröse, Fru, Valhallavägen 104 (f. d. sjöbo 101. \. 37), O.; tlf Norr _9 Alfred, Cigarrafiår, Scheeleg. 1, O. - Zerlina, Fröken, Valhallavägen 96 (f. d. _9 Axel E., Cigarr- o. Tobakshandel, Drott- 45 A), O... ningg. 79, O.; bost. Tegnersg. 37, Va -s kontor, Valhallavägen 104 (f. d. 37), O.; _1 Signe, Cigarraffär, Scheeleg. 17, O.; tlf öppet tisd. o. fred. kl. 12-2; tlf 86 37, Norr Norr _1 H. G:son, Civiling., Drottningg. 71, 'O.; Berendt J:r & Co, S., innehafvare A. tif 6542, Marcus o. Max Marcus, Herrekipering, _1 C. Gottfried), Civiling., Sibylleg. 46 & 48, Drottningg. 24, Sthlm l. Generalde- O.; tlf 72ö 03. p6t af Dr Lahmanns äkta reformun- _1 Gllstaf, Civiling., Handtverkareg. 28, O. derkläder. Syfabrik och Tvättinrätt- _9 Ake,.Civiling., Upsalag, 7, Va.; tlf Norr ning för skjortor, kragar o. manschet ter, Kaplansbacken 2 A, O.; tlf 1636, _1 David G., Damskrädderi o. Modesalong. Norr 5948, Norr Kungl. Hofie- Kungsg. 53, O. verantör, _I Robert; Damskrädderi, Drottningg. 37, O.; Bsrens, Anna, Fröken, Viki_gag. 34, uppg. tlf Norr En.b., Va.. _1 Gustav, Direktör för A.-H. Archimedes, _ Her;nan, Kapellmäst., Götg. 13, ss; tlf. Kungshol!Dstorg 3 A,.. O. '... Soder _1 J. A. F., Du., Strandvagen 57, O.DJ. _ se äfven Behrens. _2 Ragnar, Dir. i A.-B. Kol O. Koks, Löjt- Berenskiöld, G. H., Banktjänsteman, Karl nant, Karlaplan 11, O.Dj.; tif bergsvägen 56, Va.; tlf Vasa 731. _1 Richard, A.-B., Dir. R. Berg, Import, - N. G. A., Direktör, Trångsund 6, St.; tlf export, Norrlandsg. 8 & 10, O. Norr ~1 8., Dir Karlavägen.5, O. Berezin, M., Skräddare, Uplandsg. 8 1, O. _1 C. J., Distriktschef (De förenade), Gren- Berfeld, E., Tryckeri, Asög. 113, Sä. vägen 8, Ulfsunda; tlf Ulfs, B g. 2 B gh _2 Alfhild, f. Uggla, Doktor:a, Engelbrektsg. er, er. 15 & 17, O.. _1 Ivar, Advokat, Knngstensg. 561, Va.; tlf _1 Maria, Doktorinna, Handtverkareg. 28 1, Norr O.; tlf Norr _1 Nils, Afd.-chef, Karlbergsvägen 42, Va. _2 Mathilde (Lilly); Doktor:a, Narvavägen _1 1<'.Oscar, Agentur- o. Partiaffär, Torsg. 33, O.Dj.; tlf Osterm , O.; tlf 13286, Norr _9 Th., Doktor-a, Drottningg. 108, Va. _t, Helgat & Söner, j A.-n., Agentnr- o. _9 Albert, Elektriker, Essingen, tlf Essing. grossh.-firma, Lnntma~areg. 94, Va. 11 '..JONKOPINGS JURIDISKA B,VRÅ HA M NG AT A N

9 Berg Berg; 2 Bergh. l_b_e_r_g_; _2_..B_-_er_i_h_:-_. B~rgh &, 'Co', Chr., Elektriska A..B., _2 O.. A., F~rs.-tjiinstem., Lunkentusvägen, ;. s~ Elektriska. A.-B. Chr. Bergh & Co. _1 Ru*~W~~~~~ Försäkr.-tjänstem., Braheg. _1 C. Erik, Fabriksidk., Barnhusg. 12, C. 4 IlI, O.; tlf Norr ~ K., Faktor, Söt Eriksg. 89, Va. _2 Ernst A., Försäljare, Linneg. 5 v, Ö. ~2 Gustaf Fr., Fil. dr, Birgerjarlsg. 41 Arv, C. _1 Gustaf A., Försäljn.-chefhos Fören. Ohoko- ~l T., Fil. dr, Amanuens i Riksarkivet, ladfabr., Torsg. 40, Va.; tlf Djurgårdsslätten 104, Ö.D}. (f. d. _1 Fritz, Förvalt., Valhallavägen 6 (r. d. 'Franska Värdshuset). 123 BJ, Va.. '_1 Harald A., Fil. kand., Scheeleg. 8, C.; tu -' Hulda, Gam-, väfnads- o. sybehörsaffär, 2888.' Odeng. 72, Va.; tlf Norr , Sten G., Folkskollär., Blommensberg, _1 & Co, Garn-, väfnads- o. sybehörsaffär, Liljeholmen. (inneh. F. o. E. Berg), Uplandsg. 66, _2 Anna, Folkskollär:a, Kungsklippan 17 A, Va.; tlf Norr '. C.; 'tlf Kungsh, 444. _1 A. A. W., Godsäg., N ybrog. 26, Ö. _1 Elisif, Folkskollär:a, Sveavägen 50, Va. _1 Gustaf, Grossh., kont. Arsenalsg. 2, C.; _1 Emmy,.. Folkekollär.a, ~tenhuggarevägen tlf Norr 24274; bost. tlf 'I'uringe l? 50, Appelviken, tlf Appelv _1 Harald, Grossh., Strandvägen 65 B, O.DJ.; -, Hildegun. Folkskollär:a, Engelbrektsg. tlf Osterm, I 6 A, Ö. -' Helgot A., Grossh., Luntmakareg.Dd, Va.; -' Laura, Folkskollär:a, Kocksg. 22, Sö.; t1f tlf Söder ' Nils, Grossh., Strandvägen 57\ Ö.Dj. -' Signe, Folkskollär:a, Sveavägen 50, C. -' S. A., Grossh., Nybrog. 47 B, Ö. -' Emmy, Fotograf, Fru.Vasaateljen.Odeng. Berg, Victor, Firma, Grossh.-, Kol- &Agen- 33, Va.; bost. s. h. turaffär (Innehafvare Harald Berg), _1 Einar, Frisör, Flemingg. 53 A (ing. fr. kontor Malmtorgsg. 5, C.; tlf 720,8953. Inedalsg.), C... Telegr.vadr.: Victorberg. _1 Alma, Fru, Grefmagnig. 15 n. b. ö. g., O.Dj. -' K. G., Gymn.-dir., Drottningg.Tl-P", Va. _1 Anna, Fru, Karlbergsvägen 54, Va.; tlf _1 Hjalmar, Handelsagent, Bondeg. ID, Sö ' Carl, f. d. Handl., Björngårdsg. 9 B, Sö. '_1 Anna, Fru, Cigarraffär, Odeng. 45, Va.; _2 G. W., Handl., Karlbergsvägen 69 A, Va. tlf Norr _1 Ester, Handskaffär Biblioteksg. 9, C.; _1 Anna L., Fru, Braheg. 4, Ö._ tlf 22039; filial Sot Eriksg. 82, Va.; tlf -' Berta, Fru,. Banerg. 4,Ö.Dj:; t1f Vasa _1 Ellen, Fru, Baldersg. 6 B, O.; tlf f:l411. _1 E. N., Hofr.-not., Jungfrug. 9, O. -' Emmy, Fru, Syatelje, Braheg. 4, Ö. -' J. Alfred, Ingenjör, Västerlångg. 56 IlI, _2 Helena,. Fru, Karlbergsvägen 57 Il, Va.; tlf Si.; tlf Vasa _1 Reinh., lnkass., Asbjörnsvägen 24, Appel- -' Hilma, Fru, Damfrisering, Regeringsg. viken. 49, C.; tlf 11124, Norr ' Gustaf, f. d.insp-konst., S:tEriksg. 47 II,C. -' Karin, Fru, Linneg. 34 II, Ö.; tlf _1 Fr. J., Instrumentfabrik, matern., Kam- -' Maria, Fru, Sibylleg. 38 III, Ö. makareg. 19, C., hörnet af Drott- _1 Signe, Fru, Karlbergsvägen 22, Va. ningg.; tif 86 20, Norr Speciali- -' Signe, Fru, 'Oden~. 63, Va.; tlf Norr tet: afvä,gningsinstrument, teodoliter, _1 Svea, Fru, Fredrrkshofsg. 10, Ö,Dj. landtmäteri- och grufinstrument. _1 Ester, Fröken, Torstensonsg. 9 u, O.Dj. _2 Einar, Jur. kand., Not. i Telegrafstyr., _1 Hermina. Fröken, Musiklär.a, 28 & 30, ss.; tlf Söder Svartensg. 1160~ Linneg. _1 John, 34, Ö.Dj.; Järnaffär, tlf Norrtullsg. 10, Va.; tlf _2 Hulda, Fröken, Stureg. 12 III, Ö. Norr 8559; bost. Odeng, 88 Va. -lida S. L., Fröken, Nytorgsg. 11, so. _1 Axel, Järnhandl., firma A.B. Eric Ceder- _1 Lilly, Fröken, Institut för. Musikalisk lö.f, Eskilstunaboden, Humlegårdsg. 12, kroppskultur o. Ortopedisk gymnastik, O.; bost. s. h.; tlf f Hagag. 3 n. b., Va; tlf Norr _1 & Strömbeck, förfärdigar Järnsängar, re- -' Lydia, Fröken, Tre Liljor 3, Va. parerar Järnspislar och Kaminer, Apel- -' Maria, Fröken, Tre Liljor 3, Va. bergsg. 58 B, C.; tif Norr ' Märtha, Fröken, Nytorgsg. 11, Sö. -, 8everin, Järnv.-tj:m., Tomtebog. 26, Va. -' Olga, Fröken, Mästersamuelsg. 4, C. _1 Birger, Kammarskrifvare, Skogsvägen 1, _, Olof, Förs.-tjänstem., Birgerjarlsg. 33, C. Enskede; tlf Ensk. 314., VIKING SKOKRÄM INDUSlRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO _

10 196 Berg. 1 Berg; 2 Bergh. 1 Berg; 2 Bergh. _1 A., Kamrer i Försäkr.-aktieb. Heimdall, _1 Henrik, Med. o. fil. dr, Sveavägen 50, O.; Kommendörsg. 33 A, O.Dj. tif 648..' _1 B. A. I., Kamrer... Kungstensg. 56, Va. _1 R. W., Målare, Jungfrug. 12, O.Dj. _1 Fingal, Kamrer, Kungsholmag. 10, O.; tlf _1 Einar, Mäklare, Roslagsg. 14 IV, Va.; tu Kungsh ; kontoret tif _1 Fridolf, Kamrer, Tattby, Saltsjöbaden; tlf _1 Edvard, Notarie, Svederiborgsg. 4A II, Sö. Saltsjöb _2 'I'h., Polisman, G:la. Brog. 49, O.; tlf _1 Johan, Kamrerare, Valhallavägen 110 Norr (f. d. 33), O.; tlf 71592, _1 Victor? Postkontrollör, Villag. 231V, O.;..,..1 John E., Kamrer, Kungsholmsg. 18!V, O.; tif Österm, tlf 33069, Norr _1 Selma, Första klass Privathotell, Humle- _1 Lars, Kamrer, Handtverkareg. 34 IlI, O.; gårdsg. 20,. O.; tlf tlf _1 John, f. d. Professor, Stureg. 22, O; _1 Elsa, Kanslibitr., Hornsg.150 AlV, Sö. _1 Thor Edv., Prokurist, Kungstensg. 56I, _1 Louise, Kappsömm:a, Klarabergsg. 29, O.; Va.; tlf tlf Norr _1 Daniel, Redaktör, Holländareg, 8 B, Va.; -,-2 G. A. E., Kapten; Linneg. 28 & 30r, O.; tif tlf _1 C. N., Reg.veter., Riddareg. 76, O.Dj. _2 Josef, Kapten, Östermalmsg. 69, O.. _1 Carl, f. d. Rerisionssekr., Artillerig. 4 VI, _1 F. Harald, Kassör, Engelbrektsg. 6 A, O.; O.Dj.. tif _1 J.. 0., Ritare 'v. Rikets Allm. Kartverk, _1 Oscar, Kassör, Riddareg. 35 & 37, O.Dj.; Krukmakareg. 14 1, SÖ.; tlf Söder tlf _1 Joh., Sadel mak. o. tapetser., Frejg. 23, Va. _1 John, Klockare i K.Hoff'6rs.,Pianostämm., _1 Alba, Sjuksköt:a (S:t Eriks sjuk- o. vård- Odeng. 33, Va.; tlf Norr hems filial), Bondeg. 23, So,. _1 Ernst S., A.-B., Klädeshandel,Drottningg. _1 Ake G., Sjökadett, Västerlångg. 56 IlI, 56, 0.; tlf 14789, Norr St.; tif _1 Ernst S., Klädeshandl., Skeppareg. 49At, _1 N. J. A. M., Sjökapten, Brännkyrkag. 53, O.Dj.; tlf Osterm, Sö. _IS, Oscar, Konditori, Regerirrgsg. 14, O.; _1 P. G. R., Skylt- och reparations affär å filial Stureg. 14, O. glas och porslin, Lästmakareg. 15, O., _IS Konfektionsaffär, Drottningg. 67, O.; tlf _2 Gustaf). Slöjdinspektör, Snäckvägen 57- Norr ,.Äppelviken. _1 A., Konsul, Karlavägen 83, O.Dj. _1 Marcus, Stads mäklare, kontor Bredgränd _2 Alma, Kontorist, Uplandsg, 76 n. b., Va. 2II, St.; bost. Engelbrektsg. 41 III, O. _1 G. D. H., Kontorist, Fjällg. 9, Sö. _2 T. N., f. d. Stationsförest., Sigtunag. n II " _1 C. A., Källarmäst., Torsg. 46, Va.; tlf Va.; tlf _2 Carl, Köpman, Brunnsg. 18, O. _2 Thorsten, l:e Stationsskrifv.; Kungs- _l, J. G., Köpman, Linneg. 31, O.. holmsg, 29 Il, O.; tlf Kungsh _1 Yngve, Köpman, kontoret tlf Norr 4284; _1 Vilme, Strykinrättn., Folkungag. 42 A, Sö. bost. Vikingag. 18, Va.; tlf Vasa _1 Nils A., Tandläk., Doct. of Dent. Surg., _1 K. A., Lagerchef, Tre Liljor 3, Va.. Mästersamuelsg. 4, O.; mottagn _1 C. G., Lagerförest., Kommendörsg. 6, O. _1 Arvid, Tapetserare, Regeringsg. 49, O.; _1 E. M., Lärar-a, Jatlag. 33, Aspudden.. verkst. Luntmakareg. 49, Va _1 J. A., Lärar:ai målning, Greftureg, 24B,Q. _1 J. A., Tapetser., Repslagareg. 5 BIl, Sö.; _1 J ohn G., Lärov.-adj., Stureg ö. g., O; tlf Söder _2 Tage, Lärov.-adj., Kungsklippan 17 A, O.; _1 Ebbe, Tecknare, Södermannag. 34, Sö.; tlf Kungsh tif Söder _1 R. H., Marinintend., 'l'järhofsg. 5, Sö. _1 Axel J. S., Tjänsteman i Svenska Lif, _1 & Larssons Maskinfabrik, tillverkn. af Fjäll~. 9, Sö.; tlf Söder ll:lla slags maskiner, Långbrodal 160, -10. F., Trävaruhandl., Ulfsunda; tlf Ulfs. Alfsjö; tlf Alfsjö 69, _2 & Co, Arvid (Knut Ohlsson), Maskinför- _1 K. J., Tullkontr., Brännkyrkag. 42, SÖ'i nödenheter, St. Vattug. 1, O.; tlf 93 04, tlf Söder , Norr Telegrafadr.:»Ar- _1 D. Valfrid. Tullvaktrn., Prästgårdsg. 17 Il, vidus». Sö.. _1 Maria, Matvaruaffär, Malmskillnadsg.38, _1 Hjalmar, Undervisningsråd, Engelbrektsg ; bost, s. g AI, V. A.-B. SVENS~A METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EAL~;;~~:.N 22

11 Berg-Bergenndal. 1 B.. erg; 2 Bergh. Bergdahl, Oscar, Kassör, Tjärhofsg. 12, '81.,', " - Sven J:son, Kriminalöverkonst., Arse- I _~ J. ~.. f. d. Vakt~~st., Uplandsg. 13 A, Va. nalsg. 8.:S, O..'. _ M., vaktm., JaKobsbergsg. 41 A, O. - J. A., Skradd., Observatorleg. 17, Va. _1 G. O., Åkare, Idung, 5, Va. - H. V., Stationsinsp., Rörstrandsg.3, Va..~~~_~_-:~ ~.... _~:I- Rudolf, Tjänsteman i Sv. Sockerfabr, Bergh, Sven, Åkeriägare, kontor Vasag. A.-B:s raffinaderi, Holländareg. il9, Va. 61V (hiss), O. Telefoner 6636; Norr - Sara,.Änkefru, Holländareg, 29, Va. _ 282 &6; Stall Linneg. 69, O.Dj. kl. Bergegrens, Sven, Antikvaria~, Klarabergag..(i-7 f. m., 5-6 e. m.: tlf , O.; tlf Norr Akarestation Tegelbacken; tlf Bergegren, Sven, Bokhandl., Dianavägen 107, Utför alla sorters körslor. Uppköper Värtan. o. försäljer matjord, sand, grus, makadam, - H., f. d. Jägmäst., Ynglingago.21 1V, Va. slagg, koksaska, tegel, kalkgrus. kol, koks - Hinke,Vanadisvägen15 1V, Va.;tlfVasa2232. o. antracit. Använder endast nykt., på- Bergelin, K. A' j Bokför., Kristinebergsvägen litl. folk samt präktiga -hästar o. vag- 1, O. ' nar. Billiga priser, GÖl' ett försök. - Ingrid, Fröken, Strykinrättn., Repslaga- 1-,;,,;;;,..;.,;,..,; reg. 5 B, ss., tlf Söder _1 Amanda, Änkefru, N arvsvägen 18, O.Dj.; - Sten, Typograf, Engelbrektsg. 12, O. tlf, Österm 'I'h., Öfverste, Engelbrektsg. 29 1I, O.; tlf "":1Anna, ~kefru, Hornsg. 150 Alv, Sö \ _1 Anna, Ankefru, Odeng. 10r, Va. Bergelmer, Einar, Häradsh, i Bödertörns dom- _1 Clara Ch., lankefru,. Högbergsg. 76BI1l, saga, f. d. Hofrättsråd, bost. kv. Odins- Sö.; tlf Söder lund 9, Allen 9, Djursholm; tlf Djursh. _1 Dagmar, Änkefru, Helsingeg. 7, Va. 122,1462; domsagans expo Götg:1, ss., _1 Elin M., 4.nkefru, Torstensonsg. 9 li, O.Dj. öppen 9-1 (juli o. aug ); tlf _, Emelie, Ankefru, I:ltenhuggarevägen 50, 5i>81 (häradshöfdingen personligen tlf.ä.ppely'iken; tlf Appelv ).. _1 H. M., 4,nkefru, Karlbergsvägen 50, Va. - T. A. G., Lärar:a, Qstermalmsg.ll!l, o..d~. -10livia, Ankefru, Hagag. 3 nb., Va.; tlf - G.K.,Telegra:flst,Ostermalmsg.l1",O.DJ. Norr la356; Bergelt, R. O. S., Fil. mag., Handelsvägen _1 Ottilia,Ankefru, Börstrandsg, 42r, Va.; 56, Enskede., tlf Norr Bergen, Torsten, Agent, Valling. 12, G.; _2 S. A. M.,.Änkefru, Jungfrug. 10\ O.. tlf Norr ' _1 C. Hj., Öfverpostiljon, HeJgalunden9", so. - T. A., Konsult. ing., byrå Malmtorgsg. _, Albert, Västerlångg. 56"\ Si.: tlf , O.; tlf 93 33; bost. Skälbottna gård; _1 J., Hagag. 12, Va.; tlf..norr tlf Vagnsunda 6 a. \ _1 Tycho, Banårg. 49 1V, O.Dj.; tlf von Bergen, Ida,.Fröken,Västmannag'.41 1, Va. Berg von Linde, J. A' l Löjtn., Östermalmag. Bergendahl, J. A., Dir., kontor Sveavägen 74, O , O.; bost. Storg. 20", O.Dj H. F. E" Ankefru,,Engelbrektsg. 4, O. - Carolina, Fröken, 'I'orstensonsg.H', O.D;. Bergs Aktiebolag; Norrköping, lager af väf- - J. P., Handl., firma E. W. Forsberg' nader hos HJ: Neuman, Lilla Nyg. 131" & Co, Torstensonsg. 11, O.Dj.; butik St.; tlf 1214, Norr Västerlångg. 19, St. Berg-, Ullersäter Försäljnings A.-B., Vas ag. - Oscar, Kammarmusikus,. Frejg. 56, V~. ''?,v, O.; tlf Norr Alfr., f. d, Kontorschef, Sibylleg. 54, O.; Bergabageriet, inneh. C. Källman, Bergsg. tlf ,.0. - Hedvig, Sjuksköt:a, Asög. 97, So., tlf Bergart, Erik, Direktör, Kl. N. Kyrkog. 29, G. Söder ' - S. S., Direktör, S:t Eriksg. 23, O. - J. R., Tj1lltj. man, Plogg. 16, Sö. Bergborrnings Aktieb. Vulcan, Vasag. 38, O.; - Ingrid, Ånkefru, Renstjernasg. 28, Sö. tlf 8093.,. Bergendal, Einar, Aktuarie i Kommerskoll., Bergdahl, Victor, Artist, Karlaplan 1, O.Dj. Hornsg. 65, Sö.; tlf Söder Gerda, Fröken, Kontorist, Norrtullsg. - Tom, Bruksdisp.;Kommendörsg. 16"1, O.; 41111, Va. \ tlf Österm ' - Lydia, Fröken, Holländareg. 29, Va.; tlf - Aurore, Fru, Katarinavägen 9 Av, Sö., Vasa Ebba, Fru, Valling.33, Va.; tlfnorr Valfrid, Ing., Sibylleg. 30, O. - Lilly, Fru, Karlbergsvägen 18 lv, Va. - C. J. Viktor, f. d. Kamrer, Bergsg, 21, O. - Kurt, Generalkonsul, Kungsholmstorg 6, - Arwidius,Kapellmäst.,Holländareg.29, Va. O.; tlf TtlULE SKAND,INAVlfNS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINOSBOLAO _.. _ Vinst tll1 de försäkrad. 1922: Over 2,117,000 kronor.. l\!7

12 198 Bergendal-Bergeron. Bergen~al Ernst, J~r. ~~r: kand., Aqvokat, Bergenstråhle, F j G. R., Öfverstelöjtn., Etiks- Högbergag. 40, So.; tif bergsg..1 A, O. - Arvid T:son, Kapten, postadr.. Box 48, - Aimee, Öfverst:a. Eriksbergsg. 13 (f. d. Sthlm 7; bost. Djursholm: tlf Djursh, Vinkelg. 13JJ O.; tlf Bergenström & oo, Aktiebolaget, förmedlar - Elsa, Lärar:a, Katarinavägen 9 Av, ss; köp o. försäljning af aktier o. andra tlf värdepapper, Näckströmsg. 2 1V, C.; - K. J., Maskinist, Kar~uansmakareg. 1, C. tlf namnanrop:»bergenströms». - E. K. V., Prakt. Iäk., Högbergsg. 40n, - E., Fröken, Greftureg. 24 A, O. Sö. Mottagn. hvard. 1,30-2,~o e. m.: - Ernst; Kapten, verkst. Dir., Birgerjarlsg tlf 8222, Söder IV, O.; tlf E. Hj., Revisionssekr., Drottningholms- - Edvard, Läroverksadj. v. Östermalms vägen 4 B, C. lärov., Kurigstensg. 42, Va. - Anna, Telegrafist, Katarinavägen 9 A v, - T., Revisor, 'I'immermansg. 43, Sö. Sö.; tlf Sigrid, Skolförestånd.a (Kungsh, Elem.- Bergendorff, Fredr., Apot., Flemingg. 23 B, skola), Kungstensg. 42, Va. C. C., Änkefru, Vanadisvägen 18III, Va.; tlf - Ax., Direktör, Drottningg. 8 III, C.; tlf Norr '. Bergentz, Ture, Arkitekt, Barnhusg. 61I ö. g., - Olga åugusta, Fru, Styrmansg. 47, O.Dj. C.; tif 4535; - Lotten, Fröken, Artillerig. 38, O.Dj. Bergenzaun, P. A., Gen-major, Kammaka- - P., Köpman, Tackjärn, järn o. stål, Mä- reg. 8, Va. stersamuelsg. 3, C.; tlf 10815, 20554; Bergenzorn. John, Restauratör (källaren P. bost. Skeppareg. 70, O.D).; tlf B.). L. Nyg. 18. St.; tlf O. V., tillverkar o. försäljer i parti o: Berger, Gerhard, Bankkamrer (Jordbrukareminut Pusales (Läggspel), Mästersamu- banken), Norrmalmstorg 2, C.; bost. elsg. 24, C.. Lilljansplan 3, O.; tlf Norr Bergengren, Vilh., AsSessor, Karlaplan 6, - Per W. A., Banktjiman (Skand. Kredit. O.D}.; tif aktieb.), Döbelnsg. 16 AlV, Va. - K. G., Banktj.-man, Agneg. 4, C. - FritzW.,Civiling.,Odeng. 39, Va.;tlfl C. R., Bokbindare, Västmannag. 20, Va. - M., Diakon:a, Diakonissanst., Erstag. 1,Sö. - J. A., Styrman, Timmermansg. 38, Sö: - A.. 'I'h., Direktör, Malmskillnadsg. 37, C. - N. R., Tecknare, Folkungag. 8 D, ss; Hergers Fastighetsbyrå Aktiebolag, tif Söder Drottningg. 6, C.; tlf , linjevälj., Bergenhagen, Arthur C. O., Lärare, G:la Norr 2918, linjevälj. Försäljning af Brog. 53, C.; tlf Landtegenaomar, Stadsfastigheter, Vilt Bergenheim, Stina, Fru, Svedenborgsg. 7, Sö: 101'. Utför taxeringar och värd~ingar. - A. A., Urmak., Birgerjar1sg. 121, Va. Afdelning för.trä,varor, Bränsle m. m. - S., Urmakare o. Urhandl., Sibylleg. 21, O.; Berger, Hildur, Fru, f. Enhörning, Döbelnsg. tlf A, Va.; tif Norr Bergenholtz, Hedvig, Fru, Doktor:a, Linneg. - E., Kapten, Sibylleg. 14, Ö... 81, Ö.Dj.; tif '. - K. O. L., Köpman, Långängen 29, Alfsjö. - F., Generalkrigskommissarie,' ämbetsrum 1: Jakobsg. 30, C.; tlf 6302.;. bost. Djurs- _ I holms-ösby: tif Djursh.-Osby 144. Berger & Nyberg, Fastighets _A B., - E, inneh. Eb'es Blo~sterh.; tlf Kungsh. Försäljer Landt- och bruksegendomar, 471~, bost.. Fredhall, C.. Stads fastigheter, Villor; inteckningåpl., Bergenskoid, Erlk ~ohl!-n, Kammarskrifvars, uthyrn. o. Iörvaltn. af egend., Malm- Greftureg. 42, ~: skillnadsg. 37, C.; tif 21022, 23861, Bergenstam, H. V., Forest., Surbrunneg 54, 32216, Norr,181 00; öppet 9-4. Tele- A, Ya... gramadr.:»fastberger». Bergenstjerna, Gustaf, Byrachef l Generaltullstyr., Kommendörsg. 9 u, (j., Bergenstråhle, Wilh. G. E., Byråchef i Pa- - A. J. S., Sekr., Sibylleg.9, Ö. tent-o o.. Registr.-verket, Karlavägen - G. M. ~;,l Tj.man, Hornsg. 33, Sö. 94, Ö.D;. - Amy L.J!'~.,Ankefru,Handtverkareg. 28 G. - E. T., Direktör, Roslagsg. 12, Va. - E. U., Ankefru, Döbelnsg. 16 AlV, Va.; - E. K. H., Fröken, Strandvägen 7 A, Ö.1)i. tlf Norr E., Kammarherre, Östermalmsg. 49 A lfl, Bergeron, Hilda,Fru, Sånglär:a, Rörstrandag. Ö.; tlf 5735.' 50 III, Va. JONKOPINGS JURIDISKA.. BYRÅ ~ _-- fä H A M N G A T A N fä _

13 Bergevall,...Berggren. 199 BJrgeyall, 'Gunnar E.,Spärv.-kond., Jarlag, Berggren, Alma, FXöken, Vasag. fjlv,o. 23, Aspudden. ' - Astrid, Fröken, O. Järnvägsg. ~6, O.; tlf. Beigfalk.~ Go, A. G., Firma, äges af T. C. Norr " " G. Ortegren, St. Gråmunkegr. 3, St. - Aurore, Fröken, Kammakareg. 40 IV,Va.; -;.Aug. Helsingeg. 12, Va. tlf Norr Bergfeldt, Carl, Dir., Jakobsbergsg. 34, O.; - E., Fröken, Riddareg. 23, O.Dj.;tlf 737,60., tlf Ida, Fröken, Bosättningsaffär,Malmskill. _ -Jobansson, Anna, Fru, Sjukgymn.o. Sjuk- nadsg. 35, O. sköt:a, Riddareg.14, O.;tlf Osterm Gabriel, Försäljn.-chef i A.-B. P. Herzog. _ Maria, Fröken, Döbelnsg. 141, Va. & söner, bost, Åkern 7 B, Lidingö villa- _ Erik Gustaf, Tillskär., Dalag ,Va. stad; tlf Lid:ö 255. Bergfelt, J., Dir., Rådmansg. 11 v, O.; tlf -s Rörlednin~saffar, Gas- o. vattenlednings- 67 Mi kont. s. h.; tlf Norr entreprenörer, utföra j!'as-, vatten- o. Bsrgfors, O. P., Handl., Dannemorag. 4, Va. värmeledningar, vattenklosettanlägg-, Berggren, Johan, f. d. Adjunkt vid Nya Ele- ningar, badrumsinredningar o. ringled-: mentarskolan, Döbelnsg. 16B, Va. ningar, kontor o. verkstad Sibylleg. _ Erik, Advokat, inneh. Stockholms Läns 41, O.; tlf Norr Advokat- o. Affärsbyrå, Hornsg. 184\ & Co, A. H., Grosshandelsfirma, St. Sö.; tlf Söder 865. Vattug. 7, O.; tlf 4657, " -s Advokatbyrå, Brunkebergstorg 15, O.; Berggrens Eftr., Albert, A.-B.,. verkst. tlf 8054, Norr Dir. Per Sundman, Grosshandelsfirma, -s Affärs-, Tjänste- o. Sköterskebyrå, Dö- Husgerådsartiklar, Aluminiumvaror m. belnsg. 25 & 27 (hörn. af 'I'egnersg.), m., Döbelnsg. '9, O.;.tlf Va.; tlf Berggren, A. H., Grossh., Grefmagnig, 12 I11, _ A. L" Aktuarie, Banerg. 21, O.Dj. O.Dj.; tlf _ J. T. Gunnar, Apotekare, Förest. f. Apot. - Axel, Grossh., Hornsg, 4, Sti.; tlf Söder- Bäfvern Hornsg. 45 1V, Sö.; tlf _ IL T., Arbetsförman, Sthlm s Stads Ar- - Berndt G., Grossh., Stenvillan, Freskati;..; betsinrättn., ss; tlf Söder tlf Experimentalfältet 42. _ David k Bankkassör, Lillabältg. 8, O.Dj.; - Torsten, Grossh., Uplandsg, 79, Va.; tlf tlf Osterm, _ H., Banktj.:man, Grefg. 51, O.Dj.. - M., Gymn.-dir., Timmermansg. 13, Sö. _ Lorens, Bokh., Styrmansg. 27, O.Dj.; - O. L., f. d. Handl., Döhelnsg, 25 & 27 tlf Ostarm. 10 ~5... (hörn. af Tegnersg.), Va. _ B. F., f. d. Bruksägare, Vlkingag. 11, Va. - S., Handl., FreJg. 15, Va. _ Elin, Damskrädderi, Handtverkareg. 31D, - Gunnar E., Hofrättsnot., Narvavägen 32,. O.; tlf Nurr O.Dj.. _ Georg, Direktör, Norrtullag. 29, Va.; - L., e. o. Hofr.-not.; Narvavägen 24, O.Dj. tlf "- G. A., v. :ailradsnöfd., Kurator, Skogs- _, Ragnar, Exp.-vaktm., Braheg. 4 III, O. stigen 2, Appelviken; tlf Appelv K. R., Fabriksidk., Flemingg. 5, O. B B dt G A B I t E t _ G. R. V., Fil. kand., Observatoriej!. 7, Va. ergj!ren, ern i"-., mpor., xpor, ~ & Co, A. H., Firma (inneh.a. H. o. T. Ut0!;.leurop. r~a hudar O. skinn samt, Berggren), kont. St. Vattug.7, O.; tlf garfamnen, Lästmakareg. 18, O.; tlf, 4657, , Telegrafadr.: nbegebe». ~ 1. August, Folkskollär., TjärhQfgg. 19, Sö. - Bengt E. L.,Iug. (}{ommerskoli., tlf248 83), _ Anna, Folkskollär:a, Flemingg. 5, O. Drottningg. 68, O.; tlf Norr _ Ester, Polkskollär.a, Flemingg. 5, O. - M. G., Ing., Narvavägen 14, O.Dj., _ Agnes, 'Fru, Uplandsg. 19 AIII, Va. - S. V., lng., Dannemorag. 20, Va.; tlf _ Alvina, Fru, Karlsviksg. 9 11I,O.; tlf Vasa '_ Augusta, Fru, Sit Paulsg, 2 C, Sö.; tu - Sven V., Aktieb., Ingenjörsbyrå, Danne- Söder 847'.. morag. 20, Va. ".. _ Augu.ta,' Fru, Karlavägen 62, O.Dj.; - Henrik, Jägmäst. Röjningsstigen 22, Aptlf Österm pelviken. _ Hanna, Fru, Privatspisning, Braheg.13, - G. Kakelugnsmak,., Surbrunnsg. 40, Va.. ' O.; tlfnorr 663.., - Karl Sigfrid, Kamm~!skrifv. i Riksb., _ Hulda,Fru,Braheg.4211,0.;tlfÖsterm Braheg. dd", O.; tlf Osterm. '5671. _ Ida, Fru, Döbelnsg. 11, O.; tlf Norr Rob., Kammarskrifv. ituliv., Nybrog. _ Wera, Fru, Rak- o. frisersalong, Skep- 56 A, O.; tlf pareg, 5, O.Dj.; tlf Norr K. D., Kamrer, Rådmansg Va. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL -. VIKING OREBRO

14 200 Berggren-Bergholtz. Berggren, G. H.,JJ'örsteKanslise~r.,Myrängs- Berggren, John E., Tjänsteman i A.-B. P. vägen 11, Appelviken; tlf Appelv Herzog & Söner, Canada 4, Lidingö - A. G., Kapten, Skeppsredare, Banerg. 37, villastad; tel. Lid:ö 777. O.Dj.; tlf O. K., Tullvaktm., Prästgårdsg. 2 & 4, Sä. - G. E., KaramelIfabr., 'I'egnersg. 7, C. - J. W., Vaktm. (Flnansdep.j, Storkyrko- - Edw., Konstnär, Öfverlär., N orrtullsg. 5, brinken 2, St.. Va.; tlf Vasa 22 33: Konstskola Karla- - K. V., Verkm., Högbergsg. 62, Sä. plan 10, O.Dj.; tlf Österm Carolina, Ankefru, Döbelnsg, 951, Va.; - D. R., Konstsmed, Högbergsg. 31, ss; 'tlf Norr tlf Söder 31395; se annons å sid. (blå) ~ E.. M., Ä.nkefru, Skeppareg. 21, O.D} Maria, Änkefru, Mosebacketorg 14, Sä. - Sven P., Kontorist, Östermalmsg. 20 III, O. - O. E., Åsög. 143, Sä. - K. G. J., Kontorsbitr., Mosebacketorg - Oskar W., Alströmerg.19, C.. 14, sn. - Rud., Klara V. Kyrkog. 12, C.; tlf C. D., Kontorschef (Sthlms byggmäst.- Berggren, E. W., f.d., Byggmäst., Grefturog, fören.), Lästmakareg. 3, O. 631, O.; (träffas S,t Paulsg. 21 B, ss; - H. R., Kopparslagare, Kat. Kyrkobacke 2, tlf 1213). Sä.; tlf Söder s, A. N., Eftertr., inneh. Hugo Weman, - O. A. F., Körsnär, Brunnsg. 25, C. kontor Drottningg. 18, C. - Anna, Lärar:a, Fröken, Röjningsstigen22, - Hanna, Folkskollär:a, Nytorgsg. 15, Sä. Appelviken.. - E. F. C., Köpman, Nytorgsg. 15, so. - Helmy,Lärar:a,Kommendörsg.30 III,O.Dj. Bergh, se Berg. - Josef, Mangelaffår, RepR1agareg. 16, Sä. Berghagen. Robert, Arkit., V. Trädgårdsg. - A., f. d. Modist, Fröken, Skeppareg. 33 D b., 19m, C.'. O.Dj.; tlf Österm Hilrner, Kamrer, Lillg. 2, Råsunda; tlf - Gunnar, Musikdir., Karlbergsvägen 51, Rås Va.; tlf 'Vasa' Berghaus & Co, Paul, Nederlag, Rådmansg. - A., Målare, Tegnersg.35, Va.; tlf , Va., - & Son, Aug., Målare o.. Lackerare, Teg. Berghel, A., Prakt. läkare, Herkulesg. 4, C. nersg.37, Va.; tlf Mottagningstid hvard.l0-12 samt - E., Målare, Sibylleg. 19, O. mottagning i Zanderska gymnastiken - Hans, Målare, Odeng. 44, Va.; tlf /23-1 /25; tlf Under sommaren - Folke, e. o.not. idomänstyr., Döbelnsg. badintendent vid Strömstad. 53, Va. Berghman, se Bergman. - F.."!l., 1:e Postbetjänt, Viktors berg, Herr- Berghoff,J osef, Kontor o. Lager, RegeringSg., angen, E~~kede. '.. 19 & 21, Sthlm 1; tlf 6701, 6707, Norr - Josef, Posttjänstem., Repslagareg. 16, ss; 6701' bost K rlavä e' 83v O D' tlf Söder a n,.. - K. J., Postvaktm., Flemingg.3P, C.; tlf Bergholm, K. A., Direktör Odeng. 49, Va. Kungsh Paul, verkst. Dir. i Aterförsäkr.-A.-B. - Albin J., Reseffektsmagasiner, Humle- Sverige, Djursholm; tlf Djursh gårdsg. 24, O., o. Uplandsg. 9, Ya. - Hilma, Fru, Banerg, 31, O.Dj.; tlf Österm. - Viktor, Revisor, Eriksbergsg. 11, O s, K., Skoaffär, L:aNyg. 17 B, Si.; tlf 13130, -' Fritjof, Förgyllare o. Lackerare, Lunto. Götg. 46, ss., tlf Söder ; bost, makareg. 54, 'Va.; tlf Norr Kocksg. 2, Bä. - G., Handelsres., Östermalmag. 14 B, O. - Karl J., Skom., Flemingg. 49, C.; tlf - Otto, (inneh. Anna Eriksson), Herreki- Kungsh pering o. Reseffekter, Uplandsg. 33, Va.; - Axel, Skriftställ., Västmannag. 89, Va. tlf Norr A., Skrädd., Snrbrunnsg. 40, Va.; tlf - C. C., f. d. l:e Poltvaktmäst., Markvardsg. Vasa I, Va. - Maud, Språklär:a, Drottningg. 85.,Va. - Tor, Tandlä.kare, Dr. of Dental Surgery, -I Stenhuggeri, speo.. Marmor- O.kalkstens- Strandväg, 3 ', O.Dj.; rådfrågoningstid arbeten för möbler o. byggnader, 2-3, andra tider enl. öfverenskom- Hornsg. 117, Sä.; tlf Söder 990, tele- melse; tlf 73456; privatbostad Djurs-, grafadr.:»stenberggrenl>.. holm: tlf Djursh, Karl, l:itenhuggeriidk., Hornsg. 117, Bä.; - Adolf, Tjänsteman i Skaud. Kredit A..B., tlf Söder 990. Hagag. 46, Va. - Curt, Tjänstem. i Sthlms Hamnstyr., Bergholtz, D. A., Dir., Flemingg. 32 III, C.. Brä.nnkyrkag. 49 II, Bä.; tlf Söder Emil, Dir., Regeringsg. 25 III, C. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~~L~i~~;:.N 22

15 , \ Bergho!tz- Berglund. 201 Bergholtz.: Emilia, Fröken, Kammakareg. Berglund, Thorborg Nat., Barnm., Fru, Ar- 47, Va... neberg, Mälarhöjden. -Aurol a o. Anna, Fröknar, Grefg. 8, O.Dj. - V. G. E., Biografoperatör, Skeppareg. - &.Co, K. G., Konst- och Klockgjuteri, 3 n. b., O.Dj.; tif Norr Adolf Fredr. Kyrkog. 13, q., - Verner, Bokb-medhj., LiIljansplan 3 II, - Folke, Löjtn., Vanadisvägen 24, Va. ö. g., O. - Cl Oi.Ombudsman.Karlbergavågen 82, Va. - August, förste Bokh, i Järnvägsstyr., Up- Berghult, D., Fröken, Greftureg. 70 A, O. landsg. 28; Va. Bergianska Trädgården, Sthlm 50; tif 4881, - Axel, Bokh. i Järnvägsstyr., Observato- Norr '.. rieg. 11 III, Va.; tif Vasa Bergin, Emma, Fröken,!5tureg. 40, O. - K. W., 1:e Bokh, i Järnvägsstyr., Råd- - August, & Co, Förgylleri-, spegel- o. mansg. 54 r, Va'.; tif Norr ramaffär, L:a Vattug. 26, C. Glasmås- - Anders, Byggm.; Surbrunnsg. 46, Va. teriverkstad Klara S. Kyrkog. 8, C. - Claes, Byggm.,.Ä.ppelviken; kont. Drott- ~John, Köper o. säljer Aktier o. Obligatio- ning. 11, C.; tif Norr ner, G:la Brog, 321Il, C.; tif 12, Norr 12. J. E., Byggin., Enebyberg, Roslags-Näsby; - K: G.. "!3l., Sjökapt., Västgötag. 9 B, So. tlf RosI.-Nä~by J. W., Ankefru, Lia Vattug'. 26, C. -s Bygguadsbyrå, Våsterblad 4, Appelvi- -.John, Kungsg. 58, C.; tif Norr 699. ken; tif Appelv Bergius, Anna, Fru, Fridhemsg. 56 1V (f. d. - Mauritz, f. d. Byrådirektör i Järnvägs- 24 A) C. styr., Holländateg. 27 m, Va. - Dorothy, Fru, Observatorleg. 6, Va.; tif - J. Erik, Civiling., Scheeleg. 15 II, C.; tlf Vasa ' Inga, Fru, Brunnsg. 4., C.; tlf E. B., verkst. Dir. iosram A.-B., Norr. - Sven, Jur. kand., Kungsg. 2, C. Mälarstrand 12 (Mälarepalatset). C.; Bergkvist, se Bergqvist. tlf 22414, o. Fornboda Gård Ilr Ture- Berglins Bok- o. Accidens-tryckeri, Odeng. berg, tel. 'I'äby , Va.; telefoner. - G. A" Dir., Klara V. Kyrkog. 3 B. C" Berglin, Carl D., Boktryckare, Västmannag. ;- Runo, Disponent, Kungstensg. 42, Va.; 79, Va.. tlf Vasa C. P., Boktryckerifaktor, Villa Soltorp, - M., Doktor:a, Sveavägen 58 II I.C. F~ersjö. - A., Fabrikör, Jungfrug. 28, O.Dj. - Emelie, Damfrisering, Kungsg. 72, C. - J., Fabrikör, Hornsg.42, Sq. - L, P., Lok-för. Dalag, 31, Va. - W. Robert F., Fotograf, Ostermalmsg. Berglind, C. W'J Bokh., Barnängstvärg. 1,' 19, O..'. Sö.; tlf Söder AmaIia, Fru, Östermalmsg. 23 1, (J.; tlf - Alfr., Dir., kontor Fredsg. 2, C.; tlf Samuel, Herr, Götg. 52, Sä.; tlf Söder - Hedda, Fru, Folkungag. 8 F, Sä Maria, Fru, Sömmerska, Kungsg. 84, C.; - E.; f. d. Köpman, Bergviksvägen 66, tlf Norr Smedslätten, Appelviken; tif Appelv. - A., Fröken, Skrifbyrån Duplic, Kamma kareg. 23 II, C. - Sev' Maskinimp., Götg. 52, Sä.; tlf Söder '- Ebba, Fröken, Kungsholmsg. loli, C.; tlf 7 8 O '. - Tor, Viktualiehandl., Hornsg. 35, ss; - Josefina, Fröken, Brunnsg. 17 1v, C. tlf 2039, Söder Judith M. L., Fröken, Grubbens gata - P. G., Handtverkareg. 23 B, C.; tlf Norr 5 nb., C.; tlf Greta o. Rosa, Fröknar, S:t Eriksg. 45, Bergling, J., Arkitekt, Strandvägen 45, O.Dj. C.; tlf Kungsh Ernst, Elektriker, Södermannag. 37 BV, Carl, Förgyllare, Oxtorgsg. 8, C.; tlf $ö.. Norr 24228; bost, Polhemsg. 26, C. - Olivia, Fru, Strandvägen 45, p.d.i. Gunnar, Grossh., Drottningg. 47, C. - K. S., Tapetserare o. Sadelmakare, Drott- - J.. L, Grossh., Hornsg, 54'B, Sö. ningg. 102, Va.; bost. s. h. - Rich., Grossh., Damkappfabriken gros, Berglund, L. H., Afbetalningsaffär, David- L:a Nyg. 20 III, St.; tlf 2641, Norr bagareeg. 20 II, C.; tlf Norr Per, Handelsbokh. Volmaryxkiillsg.15 A, - Christian, Agenturfirma, inneh. Erik Sti.; tlf Palm, Centralsaluhallen, C. - J., HandI. (bensin- o. fotogen-), Döbelnsg. - Kristina, f. Andersson, Barnm., Flemingg. 14, Va.. _ 47 II, C.; tlf Kungsh J. M: N., Hand!., Holländareg. 20, Va. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINOSBOLAO. Ansvars.u~.: cia 590, kronor. 7" Aolr lkaleftrl n 19:14.

16 :102 Berglund-Bergman. Berglund, Nils, Handl. (spec. o. vikt.-), Svar- Berglund. Edvin, K, Typograf, Arneberg, tensg. 28 & 30, Sä.; tlf Mälarhöjden. ' - Erik, v. Häradshöfding, inneh. afsv.köp- - P. V. M., Undervisningsråd, Villa Granmansbyrån, Östra Riddarhusflygeln, S~.; backen, Norrviken ; tlf Norrv bost. Norrmalmstorg 41V, C.,., - Ebba,..A"nkefru, Karlbergsvägen 60, Va. - G. A., Ingenjör, kontor o. bost. Östra - Jenny,.A;nkefru; Birgerjarlsg, 106, Va. Blddarhnsflygeln", St.; tlf Matilda, Änkefru, Upsalag. 9 1 ö. g., Va.; - Gösta W., Ingenjör, Valliallavägen 22- tlf Vas~ v (f. d. 111), Va.; tlf Norr Thekla, Ankefru, L:a Vattug; 12 li, C.; - J. T., Ing., Krukmakareg. 1, Sä. tlf Norr K. V., Ing., Kronobergsg. 24, C.. - C. V., Kommendörsg. 6 1V, Ö.; tlf Norr - R, konsult. Ing., J;törstra.ndsg. 56 BlI, Va Erik, Jur. kand.,ostermalmsg. 46, Ö.;tlf - Gustaf, Västmannag I, Va.; tlf Norr J. M., Järnkramh., 'I'egnersg, 5I1l, Va.; - V. G. E., Lästmakateg. 6, C.; tlf tlf Norr 9277.< Berglöf, K, Artist, Högalidsg. 40, Sä. ' - J. M., Aktieb., Järn- o. redskapshandel, - Erland, Bankdir., Karlavägen 71, Ö. 'I'egnersg. 21, Va.; tlf 4387, Norr J. H., Cigarraffärer, Ingemarsg. 6, Va., o. - Gustaf, Kamrer, Roslagsg. 26, Va.; tlf Roslagsg. 62, Va. ' Vasa J. H., Droskäg., Birgerjarlsg. 131 B, Va. - J. E., Kassör, Handelsvägen SO, Enskede. - Lennart, t.f. Erpeditionschefi Jordbruks- - Augusta, Kemisk Tvättanstalt, spec.: fina- dep., Engelbrektsg. 13 1v, Ö.; tlf re gardiner tvättas och spännas om- - Fanny, Fru, Kaplansbacken 3 1, C.; tlf sorgsfullt, J ungfrug. 28,Ö.Dj.;tlf78276, 340!l5. Norr Elin, Fröken, Sjukgymnast, Tyskbagareg. - E. W., Kontorist, Fridhemsg.42 (f. d. 16),C. 7, Ö. - K. D., Kontorsskrifv., Uplandsg. 57, Va. - Si~ne Fröken, Sibylleg. 56 I1l, Ö. - Alfr., Kyrkoherde, Västmannag.92, Va.; - Enk,Grossh.,firmaCasparsson&Schmidt, tlf Norr Florag. 16, Ö.; kontor L:a Nyg. 16, - Joh., Köpman, Drottningg. 53, C.; tlf Sthlm 2; tlf 9138, Norr S. K. A., Ing., Valhallavägen 52 & 54 - Wilhelm, Lifjägare, Slottsbacken 2, St. (f. d. 95), Va. - R V., Lärov..lär., Hornsg I, Sä.; tlf - Signe H. M:, Lärar:a, Skeppareg. 60, Söder V.Dj.; tlf Österm K A., Major, Nybrog. 41, Ö.; tlf C. A. R, Musikdir. o. Klockare, Hög- - E. V., Mangelaffär, Stureg. 48, Ö. bergsg. 15, Sä. _. K. A., f. d. Maskinist, Kammakareg. - J. G., Polisman, 'Svartensg. 26 Jll ö. g., 23, C.; tlf Norr Sä.; tlf ~öder 3094., - Victor, Maskinist, Mosebacketorg 8).,Sä. - August.\l!, Ankefru, Karlavägen 71, Ö. - Nils, Med. kand., Sveavägen 58 1l, (J...,.. K M., Ankefru, Tyskbagare$' 7 1I, Ö. - Maria, Möbelpoler:a, Fru, Johannesg. 2, C. - Gerda f;... Ofversköt:a, Langbro sjuk- - G., Posttjänstem., Luntmakareg. 7, C.; hus, Å.lfsjö. tlf Norr Bergman, Axel R, Arkitekt, Karlavägen - Maria, Raksalong, Kungsg. 5TB, a , Ö.; tlf C. J., Skomakare, Oxtorgsg, 5, C.; verkst. - A., Bageri, spis- O. delikatessbrödstill- Regeringsg. 55. C. verkning; inneh, J. Isacksson, Rosen- - C. A. Th., Skräddarmästare, Sibylleg. lundsg, 20, Sä.; tlf , Ö. B I' h B' srifl A U _ L. J., Snickare, Kungsg. 84, C.; bost. ergma~ mne. a~e1'l rman lv... s. h.' tlf Norr 21875' se annons å kartan ~rgmalls Enka, Blekmgeg. 63,So.; _ Th., Scickare, Kamm~kareg. 7, c.. tlf ~pisbröd~fabrik Hög~ergsg. _ Th.,Snickareo. Möbelrit.,Roslagsg.15. Va. 62, ~o. Eilial. Luleå, ~lf Lulea 632, _ K G., Speditör, Långholmsg. 13, Sä. fab1'lks.kont., tlf Lulea 625. Se an- _ Gustaf, 'I'andtekn., Storkyrkobrinken 8ll/, non s aid 34.. St. j tlf Norr E., Bankkamrer, Skeppareg. 39, Ö.D.i.; - Anna, Teckning O. Målning, Sibylleg. tlf & 45. Ö. \. - A. G. W. H., Bankkassör, Greftureg. - Vivan, Telegrafist, Tyskbagareg. 10, Ö. 34 B, Ö. _ Axel, :J.'ulltjänstem., Kyrkogårdsvägen - C. G., Banktjänsteman, Tunnelg. 17, C.; 1511, Enskede. tlf Norr JONKOPINOS JURIDISKA BYRÅ l S H A M N OAT A N IlS

17 . Bergman. 203 B~rgqlafl' Sven! Banktjänsteman, Scheeleg. Bergman, Karl, Fastighetsmäkl., Birkag.15 1, 15, G. Va.; tlf Non I - Hildur, Barnm., Mosebacketorg 16& 18,Sö. -s, Oscar, Filmbyrå, A. B., Drottningg.10,G. - E>T.; Bleck- o. 'plåtslagare, Erstag. 32, - J., Fil. dr, f. d. Professor, Svartensgji, Sö.; tif 20148, Söder ss, sommarbest. Rönninge; tu Rönn. ---: Gustaf, Bokbind., Birgerjarlsg.Tl.S D, Va. 93., - Aug., Bokhandl., Malmskillnadsg. 3A, G.; - A. E. D., Fil. lic., Skriftställ., Norrtullsg. tlf Norr , Va. -, - -E., Byggrnäst., Helgag. 12, Sö. - Hilma, f. d. Folkskollär:a, Hornsg. 106,SO. - Axel, Byggnadsingenjör, inneh. af Sv. - A., Fru Karlavägen 86, O.Dj. Ritbyrån för Bruks- och Landtmanna- - Alma, Fru, Pianolär:a, Döbelnsg. 12 1V,Va. byggnader, Stureg. 171v, O.; er Anna, Fru, Drottningg. 21!,l..IY,G. G. E., Byggnadsing., Erstag. 23, Sö. - Ellen, Fru, Stureg, 6, O.; tlf Osterm.; K. Helge V. B., Byggnadsing., Bondeg. - Emelie, Fru, Sveavägen 94 II, Va.., la, Sö. - Ester, Fru, Frejg. 3, Va.' - Vald. L., Byggnadsing., Värtavägen 8 u. b., - Fanny, Fru, Charkuteriaffär, Hornsg.170, \ O.Dj.; tlf '. Sö.; tlf Söder Hj., Ciselör, Odeng. 6" b., Va.; tlf Norr - Gerda, Fru, Engelbrektsg. 31II, O Hilda, Fru, Kungsklippan 7 B, G.; tlf - B. G:son, Civiling., t. f. 1'e Byråing.. i Norr K. Patent- o. Registr.-verket, Roslags- - Hildur, Fru, Riddareg. 8, O... Näsby; tlf Rosl-Näsby 383, - Hilma, Fru, Postexp., AUhem, Alfsjö; tlf.,...c. G., Civiling., Kapten, Norrviken; tlf Alfsjö 55. Norrv Sofla,: Fru, Blekingeg. 79, Sö. -.Karl A. G., Civiling., Greftureg. 47, O. - Annie, Fröken, Målarinna, Östermalmag ~ W. Dan, Civiling., Magnesiummetall o. 45 Y, O. magnesiumlegeringar, Lidingö Villa- - Emilia, Fröken, Nybergsg. 9, O.Di. stad. - Henny, Fröken, Skeppareg. lon.b., Q.Dj. - (Berghman) Elin, Damfrisering, Braheg. - Linnea, Fröken, Karlavägen 61, O.; tlf 5,,1/ 2 ' tr., O.; tu Österm Norr \ C. G., Direktör, Roslagsg. 17 1, Va.; tlf - Maria, Fröken, f. d. Lärar-a, Davidbaga- Norr 5140.,.. resg. 26 A II, G.; tif Norr Gust., Direktör, Regeringsg. 61, G.; tlf - Signe, Fröken, Grefmagnig. 15 III, Ö. Dj., 9089, Norr 643. tlf Norr Justus, Direktör för A.-B. Konstindustri, - Tekla, Fröken, Drottningg. 69, G.. Strandvägen 1, O.Dj.; tlf Norr - Thora, Fröken, Rådmansg.80, Va. $614; bost. Strandvägen 3, O.Dj.; tlf - G., Färghandel (inneh, Ekström & Alm- Österm, quist), Folkuugag. 40, Sö.; tlf Söder - K. E. A., Direktör, Bergsg. l3 II, G.; tlf 13530; bost. Bondeg. 69, Sö.; tlf Söder Kungsh M. V.,. Direktör, Odeng. 15, O. - G. A., f. d. Generalmajor, Dalag. 4, G. - Oscar, Direktör, Tjärhofsg. 14, Sö.; tlf - Hugo, Gravyrateljö o. stämpelaffär,fredsg , G.; tlf Norr C. A. F., Disponent, l\1almskillnadsg. - (Berghman) Isr., Grossh., Engelbrektsg. 19A, G.jUf 342, Norr , O.; ur s Distributionaaffär, Malmskillnadsg. g A, - Otto, Grossh., Hagag.39 v, Va. G.; tlf Norr Elisabeth, Gymn.-dir., Kungsklippan 7 B, - Anna, Dokt:a, Målarinna, Humlegårdsg. G.; tlf Norr O.; tu Norr ,- E. Fr. R., Handelsres., Sit Eriksg. 10 l, IB & B El kt E fr"l G.; tlf Kungsh ergman. evmg,, e r. ngrosa ar _ Ragnar, Handl., Polhemsg. 24," G.; tlf kontor!-mneg. 14, Sthlm 5;.tU 75699, 3,4021; bost. Handtv.erkareg. 52" G.; tu 74437, Osterm Lag~r Sibylleg. Il, Norr O. Tele~rafadr.: «Bergevmg«. _ Gustaf, Ingenjör, Järntorget 78, Si.; bost, Bergman, &. Ca, A.-B... Konsulterande Kungsg. 78, G.. Elektroteknisk Byrå, Drottningg. 71 C, - John, Ing., Aladdinsvågen 19, Äppelviken. G.; tlf 6542, 6962, Tel.-adr.: - Lars, Ing., Reimersbolmsg. 7. Sö.,Elektroberg..,- Oscar, Ingenjör, S:t Eriksg. 28, G.j tif.- P. O.,, Fabrikör, Artillerig. 23, O.D}.; tu Österm or- H., Inkasserare, Lån~holmsg. 9 BlII, St). VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIK I N G O,R RB R.O

18 - O,. 204 Bergman.. Bergman. Einar, Inköpschef,.Tjärhofsg. 5, Bergman, Hjalmar, Med. lic., Garnisonssjuk- So.; tif Söder '. huset, G. - Dick,..Jur. kand., Ac;l;vokat, Stafgårdsg. -s (Berghman) Modemagasin (inneh.. Hel- 42, Appelvlken: tlf Appelv. 379; affärs- frid Selander), Karlavägen 63, O. adr. Drottningg. 11, G.jtlf22 74, & Co, Oscar, Optiskt o. fotografiskt ma- - B. O., Justitieråd, Sibylleg. 16 m, O.;gasin, Drottningg. 80 A, G.; tlf tlf E. H. F., Pastorsadj, i Hedv. El. förs., - Axel, Juvelerare, Stureg, 6 II, O.; tif Norr,Villag. 22 II, O Sigrid, Pianist, Blekingeg. 79, Sö.. - Axel, Juvelerare A.-R, Humlegårdag. 19, - F. A., Poliskonst., Flemingg. 51, G.; tlf O.; tlf Österm Kungsh s Eftr., Alfr. (Per Lindberg), Järnaffär, - A., Polisman, Rosenlundsg. 28 A, Sö.; Götg. ~8, Sö.; tlf 4855, Söder 13347; tlf Söder 447. bost. s. g L., ~olisman, Dalag. ~.6, uppg. 1I, ~a. C. J., & Co, Jarnkramh.-firma, butik - NIls 'Wl1h., Postmäst., Alfhem, Alfsjö j Västerlångg. 19, St. (inneh. R. Hall-I: tlf Alfsjö 55. sten, böst, Roslags-Näsby j tlf Rosl.- - F. G. B., Posttjänstem., Katarinavägen Näsby 67): 15 BlI, ss. -John F., Kamrer, Sveavägen 54 1V, Va.; - N. P., Prokurist, Folkungag. 42C, Sö. tlf Norr F. H., Rentier, Handtverkareg. 52, C: - N. W., Kamrer, Götg. 50, Sö.... tif Kungsh A. O. A., Kapt., Skeppareg. 17, O.Dj. - Gustav, Revisor i K. Järnvägsstyr., - R E., Kassör, Brännkyrkag , Sö.; Rrunnsg. 4, C; tlf ' äfven ing. Hornsg. 160, Sö. - Hj., Revisor, Agneg-. 14, G. - Edv., Kassör v. Sv, Sockerfabr.-aktieb:s - -Paul, E. Frans, Roteman, Odeng, 53, Va. Raffinaderi, Sköldg. 15, Sö. - L. P., Sjökapt., Vasag. 4, G. - K. A., Kassör, Döbelnsg. 42, Va. - Ragnar, Sjökapt., Långholmag. 1 A, Sö.' - Beda, Kassörska, Folkungag. 42 A, Sö. - Bo, Skriftställare, Nybrog. 58 Il, O.j tlf -s, Herman, Konstgjuteri A.-B., verkst. dir. Österm ' hofkonstgjut. Herm. Bergman, gjuteri - (Berghman) & Carlsson, A.-B., Speditionsoch fabrik Roslagsg. 31, Va.; tlf 6601, befraktnings-o. assuransaffär, Johan- Norr 44 Hl; utställn. Kungsg.2, inv. Stu nesgränd 3, Si.; tlf 3900, 12800, Norr replan. G.j tif 6867, Norr 68j chefens ' bost. Idung. 2 1V, Va.; tif6601, Vasa 969 Bergmans Enka A. U. Spisbrödsfabrik Hög- - Sven, Kontorschef, Engelbrektsg. 31, O.; I, _ ~~..,. tlf Norr bergag. 62, Sö. I::lPIS-o. knäckebrödstill- - &; Andersson, Kontorsutensilier i parti o. ver~nldg. Etablerad ~.859 Guldmeminut, skrifmaskiner m. m., Adolf Fr. dalj er.stockholmsutstalln~ngen 1897 Kyrkog. 15 (hörnet af Drottningg.), G.; 0'00 Lulea 1921j tlf 12 4~,.Soder tlf 17961, Norr ; tel.-adr.: ljrib- Sode; , 3~ 05. FIlIal LUl!å, tlf bona,. Lulea 632,_ fal;mkskont, tlf Lulea 625. _ G., Kontrollör, Nybrog. 22 & 24, Q. Se annons a SId C...F. T., Köpman, Sibylleg. 65 m, O.j tlf Bergman, K., Spis- o. knäckebrödstillverkn., Osterm. 57 ]3. Vanadisvägen 15, Va. o; Norrtullag. 51, - (Berghman), EID:il, Köpman, Braneg. 5, Va.j tif 1531; Norr / 2 tr., O.; tlf Österm P. O. J. N., Syssloman v. Seraflmerlasa- - Fritz E., Köpman, Rädmansg. 76, Va. rettet, Handtverkareg. 211, G.. - John A., Köpman, Högbergsg , Sö.; - Per, Tandläkare, Engelbrektsplan 2 1V, O.; tlf Söder 25. tif 4115, Norr Helfrid, Lärar-a, Bergsg. 21, G.. - R. V., Teckn.-Iär., Folkungag. 8 A, Sö. - Gust, Julius, Läroverksadj., Storg , -' Einar, Telegrafassist., Götg. 105, Sö.; tif O.Dj.; tlf Öste.rm & Kahn, Maskinfirma, Bädmansg. 76, Va.; - A. E., Tjänsteman, Dalag. 86, Va. tlf Norr Carl, Tjänsteman i Aktieb. Nord.. Arma- - Elof W., Med. Iic., Kungsg. 66 m, (invid turfabrikerna, Lilljansp1an 6, O. Vasag.), G.; tlf67 56, Norr Specia- - N. G. V., Tj:man i Förs.äkringsb. Skanlitet: Hudens, Köns- och Urinvägarnes dia,.4rtillerig. 43 o. b., O.D}.; tlf sjukdomar j hvard, 8-10,3-1 /25, dess- - S. V., Tjänstem., Vikingag. 22. Va. utom månd., onsd. o. fred. 1/27-7, - Olof,.Trävaruhandl., Byggnadssnickerier, kvinnl. pat. 1/23-3; helgd '. Pitprops, :t;>ålar,stolpar, Sleepers, hyfl, A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:~~n~EIL~::t~~. 22

19 -, Bergmau-e-Bergqvist. \, o. ohyfl. Trävaror, Mur- o. taktegel, 1 Bergquist 2 Bergqvist 3 Bergkvist. Kalk, Gips, Cement, Papp o. Torfströ, J, " " Ror.nsg.156, Sö.; tlf _1 John A., Civiling., Karlbergsvägen 32 A' Bergman; E' J 'Tvål- o. parfymaffär, Jakobsg.,Va.; tlf , 18, C.; filial, Norrtullsg. 10 A, Va.; _'l S. B., Dir., Luntmakareg.?, C. " bost. Sot Eriksg. 10, C. _2 E. H., Disp. Banerg. 37, O. _ Carolina, Tvätt- o. strykinrättning (inneh. _2 W. S., Disp., Norrlandsg. 31, C. G. A. Olson), Luntmakareg. 90, Va. _3 A. P., Fabrikör, Karlbergsvägen 51, Va. _ Reinhold, Underoff. v. Flottan, Katarina _1 P. J., Fabrikör, Brännkyrkag. 149B, Sö.; Bang. 31 1l, Sö... tlf _ Nils F., Verkmäst., Blasieholmsg. 3 I1l _2 Arvid, Folkskollär., Bällstalunds skola,, Ö. g., C.. Sundbyberg'... _ C. f.,., f. d... Akare, Kommendörsg. 29, _2 Olof, Folkskollär., Augsvägen 9, Enskede. O.Dj,; Jlf Osterm ,_1 E~.ma,Fru, Grefmagnig. 12, V.Dj.; tlf -- Amalis., Ankefru, Karlavägen 491, O. Osterm '_ Maria, Ankefru, Beng~;Ekehjelmsg.131,SÖ. _2 Amalia, Fröken, Grefg. 22, O.Dj. _ (Berghman) M. K., Ankefru, Greftureg. _1 Anna, Fröken, Villag. 17, O.; tlf Norr 721,.9. ' _ S. P., Ankefru, Kungsholmsg. 17v, C. _2 Anna, Fröken, Kassör.a, Valling. 32, Va. Bergmann-Centrallager, Birgerjarlsg. 13, C.; _2 E. C., Fröken, Parmmätareg. 11" C. tlf 20264, Telegrafadr.:»Con- _3 Ester, Fröken, Skeppareg. 3, O.Dj.; tlf duit» Bergmansson,,G. E., Kontrollör, Krono- _1 Ester Eneroth-, Fröken, Florag. 16 1V,O. bergsg. 15 A, C. _2 Evelina, Fröken, Döbelnsg. 55, Va. Bergmark, Philip, Arkitekt, Grefmagnig. 6, -' J., Fröken, Skeppareg. 49 B, O.Dj. O.Dj.; tlf _2 Therese och Lisa, Fröknar, ~idarg. 4, Va. -Hilda, Fru, Helsiugeg. 8 III, V~.;tlf _3 Gösta, Förrådsförvalt., Tomtebog. 48, Va. _ H. A., Fröken, Linneg. 78, O.Dj., _2 B. J:80n, Generaldirektör, Garfvareg. _ Thora, Kassörska, Narvavägen 5, O.Dj. 9 & 11, C.; tlf Hilmer, Komm.-kapten, Torstensonsg.13, _2 P. G., Grossh., Karlbergsvägen 32, Va. O.Dj.; tlf _2 K., Hand.-idk:a,Malmskillnadsg. 62 &64, C. _ Maria, Lärarinna v. Folkskollärarinne- _1 A. H., Handl. (viktualie- o. lax-), Nyseminariet, Narvavägen 5, O.Dj., brog. 19 O.; tlf Norr _ Teodor,..Med. kand., Narvavägen 5, O.Dj. _2 Cary, HandL, Flemingg. 41, C; Uf , -,S. E., Ankefru, Odeng. 84 III, Va. Norr Bergnöhr, Torsten G. E., Civiling., L:a Vattug. _2 G., HandL (spec. o. viktualie-), N...Bla-,21, C.; tlf sieholmsh. 17, C.; bost, Grefg.ll O.Dj. Bergner, Hjalm., Godsäg.; kv, Förposten 1, _1 Hjalmar, Handl., Soheeleg. 6, C.; tlf Älfsjö. Kungsh Bergner. Uno, Köpm~~, Hjär~eg. 21, C; -: Karl, Ingenjör, ~ornsg. 6~I, Sö.; tlf 21~22. _ Carl x. Typograf, Hjärnsg. 2, C. - C. A., Inspektor, S.t Eriksg. 53 B, C., tlf - M., Ankefru, Tegnsrslunden 4, C. Norr 5p492. '.. Bergnings- och Dykeri Aktiebolaget Neptun; _1 C. H.,Kamrer, Banerg, 37 1,O.Dj.;tlf ,kontor Skeppsbron 341, Si.; tlf 143, _2 C. R., Kamrer, Götg. 39, Sö. 8897, Norr Kont.orstid9-7, _1 A. T., Kapten.v. Västgöta reg:e. Lillahvardagar, 10-1, sön- o. helgdagar. bältg. 8 n. b., O.Dj.; tlf Efter, kontorstid: verkst. Dir. Kapten _2 Herman, Kontorschef, Rådmansg. 55 1V JVa. W. R. Edlind, Arsenalsg. 8 Brrr, C.; _1 P. J., Kopparslageri o. Mek. verkstad. tlf 2444, Norr Verkstad o. Kontor Södra Uppfarts- 1 B. t 2 B. t 3 B k' t vägen; tlf ergquls ; ergqvls j erg VIS _3 K. E., Korrespond., Alströmerg. 2, C. _2 Sigfrid, Agenturaffär, Luutmakareg, 7, C. _2 J...R., Källarrnäst., Alviksvägen 21 B, _2 J. E. A., Aman., Nybrog. 36, O. Appelviken. _2J. A., Bag., Helsingeg. 13, Va. _2 Emil, Köpman, F1emingg. 7, C.;tlfNorr _2 K. J. A., -Banktjånsteman, Tyresövägen , Enskede; tlf Ensk _1 Gunnar, Köpman, Karlavägen 53, O.; tlf -:2 Carl, Bokh., Bellmansg. 22B1 t. v.ö.g., Sö , Osterm _2 'E. O., Byggm., Folkungag. 8 AI, Sö. _2 Magnus, Köpman, Regeringsg, 54, C.; _3 Gustaf, Cigarraffär, Flemingg. 56, C.; tlf. tlf Norr Norr 10616: bast. s. h. _2 P. E., Lagerchef, Götg'. 95, Sö.,THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1FF.ÖRSÄKRINOSBOLA9, Summa kontant vinsttii1 de försäkrade 25,400,000 kronor. 205

20 206 Bergqvist- Bergsten. l Bel'gquist; 2 Bergqvist; 3 Bergkvist. 1 Bergquist; 2 Bergqvist; 3 Bergkvist: _1 Maria, firma (inneh. M. o. G. Bergquist, _9 P. E., l:e Vaktmäst. (K. Fortifikationen), lager af Linne- o. Bomullsvaror, Karla- Jakobsg, 301V, C. vägen 53, (J.; tif 74786, Österm. 103, _9 Amanda, Änkefru, inneh. af firman Berg- _2 Hugo, Litteratör, Döbelnsg. 16 BIl,', Va. qvist & Nilsson, bost. Kommendörsg. _1 J. A., Lär. o. Musikinstruktör v. Kat:a 19, O:.,. folkskola, Margaretavägen 92, Enskede. _1 Clara, ~nkefru, Vidarg. 4, Va. _2 A., Löjtn., P?eng.. 11~.O. '. _9 il. /:l., Ankl!fru, Agneg, 27, C,. _1 J. A., Maskinist, Nordiska Museet, O.DJ.; _9 Hildegard. Ankefru, Kardellg. 3ill, O. tlf ,...s& Andersson,, Metallfabrik, Sveavägen _1 Linnea, Ankefru, Valling. 17, C.; tif Norr , Va.; tlf Norr _9 Lotten, Ankefru, Karlavägen 86\ O.Dj.; _s Anna, Mode- o. Pälsvaruaffär, Hornsg. 87, tlf Österm Sö.; tlf Söder Bergsbyrån, A.-B., Valling.12, c; tif _l Hulda, Modeaffär, Ad. Fredr. Kyrkog. BergschöId, E., Gymn.jdir. Bergsvägen 93,' 11, C.; tlfnorr Äppelviken: tif Äppelv _2 Elsa, Modemagasin, Klarabergsg. 33, C.; - F. Elis, Tjänstem, v. S~hlms Gasverk, tlf Norr Bergsvägen 1l3, Appelviken... _1 Ingeborg, Musiklärarinna, Fröken, Götg. - Sigrid, Ankefru, Bergsvägen 93, Appel ing. I, ss. viken. _1 Knut W., Målare, Agneg. 4 lv Ö. g., C. Bergsjö, John E.,-Bokförläggare, Artillerig. _2 & Nilsson, Pianofabrik. Kungl. Hofleve- 23, O.Dj.; tif Norr , rantör, inneh. AmandaBer~qvist,.fabrik - S. J., Landtmät., Flemingg, 71, C. Scheeleg. 3, C. Utställning o. försälj- Bergslagsbrukens Kolförening,. Jägm. B., ning Malmskillnadsg. 19 B, C. Arvas. Kamrer O. Broberg, Fredsg, 4, _9 And. Hj., Postiljon, Frejg. 15 II1, Va.; tif C.; tlf Vasa _9 A. R., Posttjänstem., Drottningholmsvä- Bergs on, Bob., Kassör i Armens Pensions- - kassa, Bergsg. 16 A, C.; tlf gen 1B, C. Bergsskolan, Valhallavägen, O. _9 Johan Q.. A., prakt: Läk., Karlavägen Bergstad, G. E. N.,..JUl;. stud., Långbrodal 22 I1I,O.; inneh, Fyslkal. Institut., Svea- 23, Solbacka, Alf sjö. vägen 47, Va.; tlf Bergstedt,C. G. A" Agentur, en gros, Brunke- _9S, A. M., Aktiebolag, Repvaruaffär, Möbel bergsg. 9, C.; tlf _ resårfabrik, Biblioteksg. 4, C.; tlf 11 49, - J. A., Bibliotekarie, Vetenskapsakade- Norr 985; filial Sveavägen 76, Va.; mien; tlf ankn.; bostads tel. Exp.- repslageri Bergdalen, Lidingö. fältet 12., _1 Carl H., Reseoinbud, Sit Eriksg. 94 B, Va.; - J. F., Direktör, Skeppsbron 24, St.; tif tlf 8726.' _ 22080, Norr _9 E., Revisor, Sit Eriksg. 53 Br, C.; tif - R., Direktör, Hjorthagsvägen 7, O.Dj.; Norr tif 73865; kont. tlf _9 Joh., Skoaffår, Odeng. 15, Va.; tif Norr -Levin, Gerda. Fru, Gymn.idir., Dalag _ 54, Va.; tlf Norr _3 P. E., Skomakare, Vikingag. 5, Va.; bost. - C. O., Ingenjör, firma Lars Monten. Sit Bergstigen 3, Dufbo., Paulsg. 29, Sö.; kontor s. h. _l Hugo, Skräddarm., Dalag. 66, Va.; bost. - Hugo, Professor.. Karlbergsvägen 40, Tomtebog. 9 A, Va, Va. _1 Elisab., Sybehörsaffär, Folkungag. 36, So.; - Helmer A., Reseombud. Kungsholmsg.S'" tlf Söder (lilla uppg.), C. _9 C. Bertil, Tjänsteman i B'örsäkr.vå.ktieb. - Maria M., Vaktförest:a, Valhallavägen Skandia, Agneg. 27, C. 158, l':a.j tif _3 Erik G., 'Ijänstem. Bergsg. 5, C.. - Hilma,Änkefru, Norrtullag. 27A,Va.; tif _2 Gust, F., Trävaruhandl., Rådmansg. 54, 'Norr _ -- Va.; tlf Norr Bergsten, Carl _3 Gustaf, Tvål- o. Bosätta-affär, Vikingag. parken 5\ G., Arkitekt, kontor Sture- O.; tif 7684, bost, Torsvägen 26, Va.; tif Vasa B, Stocksund; tif Stocks. ~ 72. _1 C. J., Tågmäst., Polhemsg. 32 1V, C.; tif - O., Doktor:a, Regeringsg. 105).,C. Kungsh Nils, Fil. dr, Byråchef i Socialstyr., _2 Gustaf, Urmakare, Odeng. 40, Va.; bost, Drottningholmsvägen 5 B, C.; tlf3031l. Döbelnsg. 87 IV, Va. ~ N. G. Folke, Fil. mag. Bergsg. 25 C. JÖNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ ~ 15 HAMNGATAN 15

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer