- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,"

Transkript

1 LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,' J. R., Mästare v. Flottan, Tor a. t. Söder stensonsg. 8. O.Dj. _1 J. F., Kontorsskrifv. vid Stat. Jämv., Littorin, A. V., Bokhand!., Odeng. 16, Ya. Brännkyrkag. 134 BIV, Sii. S., Ingenjör, Högalidsg. 46, Sö. _, Alfred, Med. dr, Odeng. 651, Va.; mot B. E., Kapten, Parkg. 4, K.; a. t , tagn, hvard. 911, sönd r. t. Kungsh _1 A., Målarmäst., Srt Eriksg. 28, K. Gust., Verkmäst., Målareg. 1I t. h. p. g., _, Aug., d. ä., Ombud o. Kontrollör (Singer C.; a. t. Brunkeb, 731. Co); a. t. 5970, r. t. 2494, 89 o. O., Verkmäst., Srt Eriksg. 35, K. 57; bost. Upsalag. 13II ö. g., Va.; Litsen, Erhard, äger Accidenstryckeriet a. t. Vasa o Hornsg. 96 1, Sö.; a. t _, Axel, Ombud för firman John Aberg, Alma, Fru, Hornsg, 96 1, Sö. Skräddaregr. 2, St., bost, Skogstorp, C. J., Ordningsman, Tavastg. 19, Sö. Islinge, Lidingö j a. t. Lid:ö 424. Liva, Pietro, Stuckatör, Dir. i A.B. Stuck, _2 W., Postdirektör, Kammakareg. 48II, Döbelnsg. 11, C.; a. t. 5969, r. t Va.: r. t Liven, Erik, Narvavägen 18, O.Dj. _2 Otto, Postvaktrn., Liwen, Ernst O., Typograf, 'I'egnersg. 13II, a. t. Vasa Uplandsg. 71 ' 1, Va.; Va.; a, t. Brunkeb _, C. A., Skomakare, Kungsholmsg. 10, K.; Liwendahl, Carl, Skräddare, Greftureg. 7 11, bost. Rådmansg. 77, Va. O.; a. t _, B. N., Vaktrnäst. (Diskontobanken)', Ag Liretpool & London & Globe lns...co: Huf neg. 31, K. vudagent, Riddareg. 19, O.; a. t. _, Rich., Vaktm. i. Landtförsvarsdep., Tysk , r. t bagare. 14, O. Livijn & Co, E. C., Agenturaffär (inneh. A. _2 Nils, vice Värd, Drottningholmsvägeu 3, W. Hallden); kont. Johannesgr. 2, St. K., 9.:11 o. 46; a. t Livijn, C. G., Agentur, Biblioteksg. 6 & 8, C.; :' Maria, Ankefru, Högbergsg. 23II, Sö. a. t , r. t Ljungafors Järnvägsaktiebolag, Kornhamns ~ C. M., Auditör, Linneg. 32~1I,O. torg 4, St. H., Fröken, Sibylleg. 46, O.. Ljungbeck, se Jungbeck.. J. C., Kaptenlöjtn., Greftureg. 53II, O. Ljungberg, Nils, Agenturaffär, Byggnads. C. G., Löjtn., Strandvägen 47, O.Dj.. snickerier, fasadarbeten i kalksten, Elisabeth, Ankefru, Greftureg. 69, O. Ibal, marmor, kont. o. bost. Hornsg. se äfven Levin. 89II, So.; a. t , r. t , Lizell, Paula, Operasång:a, Lär:a i plastik A. E., Amanuens, Sekret. o. Skattm; i o. scenisk framställning, Tegnårsg \ Va. Djurvännernas. Nya Fören., Kommendörsg, 10ur, O. Sven, Pianolär., Sekr. o. Kamrer.v, Rich. Fredrik Olof, Amanuens, Hornsg. 26, Sö. Anderssons Musikskola, 'l'egnärsg. l8'v, Sven O., Apotekare, Hornsg. 26, Sö. Ya. _. se äfven Lisell. E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. 44II, O. le'. 2 L' h. ~ung, Jung. _ Augusta, Barnm., Tuleg. 26, Va. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, _2 Rud., Bokbindare, Döbelnsg. 29 n. b., Va.; C... bost. s. h.' Hulda, Cigarraffärer Nybrog. 19 (v. Oster _.1 Albert, Bokbinderi, tryckeri o. kar malmstorg), O., S. Blasieholmshamnen tongaffär, Hornsg. 14, Sö.; a. t , C.; bost. Linnog. 20, O... ' Gust. H., Bokför., Mariag. 11 A u.b., Sö.; Erik, Direktör, Uggleviksg. 13, O.; a. t. a. t. Söder _2 Adele Ch., Fröken, Kammakareg. 48", J. H., F~brikör, Skärgärds~.?, St., firma Ya.; r. t J. A. Ljungberg & Co,Skargardsg. 9, St. _, C. E., Handelsidk:a '(porslin), Nybrog. Hervor, Folkskolel.a, Malmskillnadsg. 18, O.; bod Storg. 11, O. 33", C. _, Anna, Herrekipering o. Skjortmagasin, Beda, Fröken, Karlavägen 27 (f d. 1 B), Storg. 25, O.; a. t O.; a. t. Osterm _, B. Gust., Ing. å Sv. Pappersbyrån, V:a. Maria, Fröken, Hemtrefnad, Skeppareg. Trädgårdsg. 11 B, C.; bost. Gullvifvan ] 3::!", O. 1, Solhem, Späug'a, r. t. Spånga 56., S., Fröken, Kungsg. 53, C.; r. t Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 .'i2g Ljungberg Ljungdahl. Ljungberg, L., Förrådsförv. vid K. Järnv.. Ljungberg, C. G., Vedhandl., Kammakareg. styr., Dalag. 22, Va. 43, 9. O. F. T., Grossh., Kassadirektör i Söder Gust.,Angslupsbefälh.,BengtEkehjelmsg.~ berg & Haak Aktiebolag, Hornsg. 26, 9, Sö..:. a. t. Söder Sö.; r. t , a. t A. P., An)5efru, Malmskillnadsg. 37, C. Nils Aug., Handelsbokh., Karlavägen 26 I1I, Augusta, Ankefru, Idung. 7 III, Va.;.a. t. O.; a. t. Osterm, Vasa (;l0168. s Handels o. Fabriks A.B., Uggleviksg. Emma, 4nkefru, Kammakareg. 3.?, C. 13 (kv. Lärkan), O.; a. t , r. t. Fanny, A.!!kefru, Rådmansg. 3, O Direktören privat: a. t Josefina, Ankefru, Kungstensg. 53 I11, Va.; J. W., Handl., Hornsg. 92, Sö. a. t. 12~ 77. s, Karl, och Carl Larssons Hofslagert E. N. V., Öfvermaskinist, Hornsg. 53, Sö. o. Smidesverkst., Kocksg. 4, Sö. Agnee S. F" Ostermalmsg. 11 Il1 t. v., Ernst, v. Häradshöfding, Notarie i Svea O.; a. t. Ostena. 6. Hofrätt, Lidingö Villastad. se äfven Jungberg. C. L., Ingenjör, Kindstug. 18, St.; firma Ljungberger Erik Redaktör Norrtullsg. J..A.Ljung~.erg&Co,Skärgårdsg.9,St. 27 A, Va.; r.' t. 9106, 'a. t ; K. A., Ingenjör, Erstag; 26, ~o'.. säkr. 1/210'1.11 f. m. C. R., Kapten, Svea mg.kars befäls Ljungblad, Frithiof, Agentur, Kungsholmsg. byggn., Sthlm 8. 8 K. Hanna, förs~ljer konstgj. blommor, Storg. Frithiof, Cigarraffär, Kungsg. 56, G.; a. t. 18, O.DJ.; a. t , r. t. Österm , r. t Ljungblom, Knut, Frukthandl., S:t Eriksg. G. K., Konstväfverska, Kungstensg. 12, 22, K.; a. t. 9110, r. t. Kungsh Va... B. C., Kafeidk:a., Götg. 97, Sö. Knut, Kontonst, Fndhemsg. 6 11, K.; _ Anna, Postexp., Hjärneg. 9 III, K.; a. t. a. t. Ku,ngsh Kungsh Gustaf WIIJ;1elI?,Kontorschef, Narvava John, Sjökapten, Brunnsg. 8, Sundbyberg. gen 24, O.DJ.; r. t. Osterm, 4 34~ a. t. Aug., Skoaffär, Götg. 97, Sö Arthur C., Öfvermaskinist, Hornsg. 71', C. L. ~ch J. H., Kopparslagare, firma J. Sö.; a. t A. Ljungberg & Co, entreprenörer. för Ljungborg O. E. Kanslist Uplandsg.Bu Va. 9ads.!vattesn~_ afi,?pdps'9kslotak:dob' ~.mg C. A.,' Lärov.'adj., Da~derydsg. 2,' O.; 1e nmgar, argar sg.,.,yl randa a tösterm Tomten.. ".'.. R L k.. t I'Å K t 31v Ljungcrantz, Ivar A., Braheg, 8, O.., J~s opierm..gsa e J"', ungs ensg., _ se äfven Ljungkrantz. Va., a.~.21?8;:" r. t Ljungdahl, D. V., Artist Ilplandsgv Bä'", Anna, Lärarinna, Hemtrefnad, Oster Va.; a. t ' m~lmsg. 11, O.; a. t v. _ Lorentz, & Co, Egendomsmäkl.vflrma, Marie, Madame" Norrtullsg. 47,Va., inneh. af Jägmästaren N. M. Ekstam, a. t. Vasa '". Regeringsg. 65m, C.... Y.,.~ed. 7d,;, f Jj.Plovmslallak., '" NaIVa _ Emelie, Fru, Grefg.38', O.; a. t. Osterm. vagen, O. 'J s, Gustafva, Missionsbokhandel, Tegnersg , Va.; bost. Dalag. 33'v, Va. Emma, Fru, Observ:ator.~eg.,7, V~. _ Emma, S., e. o. Postexp., Jakobsbergsg. Lotten, Fru, At:IJe for. linnesömnad, 17 G Skeppareg. 6 n., O.DJ.: a. t K. i, t: f. Professor v. Tekn. Högskolan, Al!~e, Gymn.dir., Grefg. 381, O.; a. t..vidarg. 2, Va.; a. t , r. t Osterm _ Carl J., Revisor, G:la Kungsholmsbrog. Th. L.,. Skohandl., Sergelg. fl, C. 26', C. A' l Snick., Dalag. 62, Va.; a. t. Vl10sa475. _ Frans Emil, Sjökapten, Norrtullsg. 47, Va. Hildur, fil. Stud., Grefg. 38', O.; a. t. _ Aug., Skomak., Tuleg. 26, Va.; verkst. Österm ,... Ostermalmsg. 25, O. Joh. Aug., 'I'ågrnäst, (Stat.järnv.), Alf'sJö H., Specerihandl., Västmannag. 31, Va.; villastad r. t , a. t Carl, Urmakare, Skeppareg. 6, O. DJ.; John, Tjänsteman, Södermannaz. 47, Sö. a. t H. A., Vagnmak., Skåneg. 70, SÖ. Karin, Ä.nkefru, Kungsholmstorg l4 Il, K. M. Ludvig, Vagnsmål., Borgmästareg.3, Lydia, Ankefru, Sigtunag. 17, Va.; a. t. Sö.; bost. Skåneg. 70, Sö Brand...ocll Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

3 LjunggreneLjuugquist. 527 Ljunggren, Gustaf, Artist, Karlbergsvägen Ljunggren, Emma, Änkefru, Flemingg. 13 III, 51, Va.; a. t K..... ~ H. J., Brefbförman, Odeng. 14 III ö. g., Va. L. J., Ankefru, Skeppareg. 8, O.Dj. Alrik, Byrådir. (Riksförsäkringsanst.), Ljungh, se Ljung. Nynäshamn; r. t. Nynäshamn 24. Ljungholm, C., Advokat, Idung, 8, Va. Anna, Damskr., Humlegårdeg. 17,0. Ludvig, Bokh. (S:tEriks Bryggeriaktieb.), August, Direktör, Drottningholmsvägen Bergsg. 37 B", K.; a. t. Kunzsh A, K.; a. t Selma, Änkefru, Birkag. 15 r, Va. r Carl A., Disponent, Agneg. 3 1I, K. se äfven Jungholm. S. A., Fil. dr, K~ngsholmstorg 10, K. Ljungkrantz, Harald, Fil. kand., Tegnerslun Dorothea, Fru, Dobelnsg. 35, Va.; a. t. den 12 Va. Vasa _ Jenny, Fru, Valhallavägen 31, O. F. Alb., Grossh., inneh. af firma P. C. _ Th., Herr, Krukmakareg, 46, Sö. Althoffs Eftr., kontor o. lager Lia _ se äfven Ljungerantz. "Yl~ttug.. 19 A, C,,: bost. Torstensonsg. Ljungkvist Joh. Pianofabrik, Klarabergsg..8,O.DJ'; a. t. Osterm C.; a. t. Brunkeb Nils, G.rossh., kontor o. bost. St. Vagen _ se ä/ven Ljungquist o. Ljungqvist. 42, Djurg.: r. t , a. t Ljunglin Olga Firma Hvitvaruaffär Mia!elegramadress: Nilsotto... ter~amuel~g.62, 0:: filial S:tPaulsg.25.Sö. Broderne, ~andels & Fabt:lksA~tle G. A., Verkmäst., Krukmakareg. 50, Sö. b.?laget. Mobler,..matt.?r, gardiner, jam Ljunglund, Leon., Redaktör, red.' adress : sangar och sängkläder, Adolf Fr. Hamng. 34, C.; privatadr.: Grefmagnig. Kyrkog. 7 (5:e huset från Drottningg.), 15I ö. g., O. Dj.; r. t C.; r. t. 481, a. t. kas.s~o. kontor 22017, Ljunglöf, Knut, Grossh., St. Badstug. 24, a. t. lage~ o. e:ip~~ltlon Sthlm 3. M., Handelsidk.a, TJarh~fs~.. 42, So. _ Rob., Grossh, Villag. 18 & 20, O.; r. t. A. H. A.:, Handl., Pantförsäljn., Hornsg. Österm. 426, a. t. Österm ~~. So.; bost, TorkelKnutssonsg. 29, _ Jac. Fr., Tobaksfabrik, ~ontor St. C J H.. d h V 'I'räd d 11 B Badstug. 24, Sthlm 3, oppet 95. C:' v. ara sn.,. ra gal' ag., (Iörd, maj t. o. m:. s~.p~'.92); r.. t. e w lt I... k t St N 217, a. t ; försäljningsmagaain. o er, ngenjor, on or ora yg. samma hus öppet 86 (lörd, maj 19, St.; a. t , r. t. 3837; bost. t. o. m. sept. 84); r. t. 1678, a. t. Kungsholmstor.~ 10, K.; ~ t. 81 ~ o ; fabrik Luntmakareg.19. Knut P., Ingenjör, ;orag: 5~,Va. (hor _ Anton, Inneh. af Anton Ljunglöfs Lito ~et af Karlbergsvagen), a. t , grafiska Anstalt, Srt Paulsg, 6 B, Sö.; l. t bost, SaltsjöJärla, A. A., Jur. kand., S~~r.,!!,reJ~. 62, Va. _ Ludv. Mekaniker Källvägen 69 Enskede. WIlhelm G. N., Järnvägstj.man, Up. '." ' landsg. 73 IV, Va. LJungm~~,.John, Auditör, Ostermalmsg. C. A., Kamrer, Biblioteksg. 4, C.; r. t. 6 2, 0D';' r. t...29 ~O. l 51; d An reas, irektör, Osterma msg,,, Stassa, Kont.skrifv., Östermalmsg. 11, O. Å., Doktor.a., Drottningg. 971~V, 'ya....:. Vald., Köpman, Inneh. af firma E. Ljung Calla, Fr~.' Ostermal!Usg. 62Il O. gren; bost. Riddareg, 60, O.Dj.; a. t. Anna, Froken, Valllng. 33, C.; a.t r t 9862 Brunkeb c. Th.,' Litograf. :BjörngiJ.r~sg. 61, Sö. Gustaf. R~bert, P~rrådsförvalt., Storg. _ E.,.Firma, Lysoljehandel, Skeppareg. 9, 33, O.DJ.; a. t. Osterm. ~~64... O.; a. t r. t Knut Elof, lng., Odeng. 8,Va., a. t. E. Firma affär for Specerier viner kon Vasa ~erver, ~ydfrukter, kaffe o~h te ~. m., O., I~geDjör, C?stgötag. 66, ss... Kaptensg. 11, O.; a. t. 7224, r. t V., LItograf, Vapnareg.1, O.; a. t. Osterm. Systrarna, Specialaffår för Linneutstyrs lar, Braheg. 13, O.; a. t C. G. Waklemar, LOJtn. ii Söderman Olof, Vagnmäst., Tegnersg. 2 B, Va.; a. t. lands reg.e, Odeng. 42, Va.; r. t. Vasa Vl!.sa.450, a. t. Vasa. 5550: _ Carl Osc., Vaktmäst. (Svea Hofrätt), Ur K., Ankefru, Kaptensg. 11, O. vädersgränd 2, St. Ljungquist, E., & Larsson, E., Byggnadsen V., Ved o. Kolhandl., Värmdög. 49, Sö.; treprenörer, kontor Tjärhofsg. 54, Sö.; r. t. 6578, a. t o a. t , r. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 528 LjungquiatsLjusterö VillastadskOI\tor. Ljungquist, C. G., Byggnadsing., Parmmä Ljungström; Robert, Afd~ln.chef, Dal ag'. tareg. 5 B, K.; kontor St. Nyg. 27, St.; 41v, Va.; a. t. r. t , a. t Oscar, Arkivarie, Ing. v. Stockh. Stadsing.. E., Bygguadsing., a. t Folkungag. 83, Sö.; kont., Helsingeg I2 v, Va.; a. t. Vasa Alf., Handl., Köttaffär, Handtverkareg. Viktor, Distriktsläk., Handtverkareg. 26\ 26, K.; bost. Scheeleg. 3, K. K.; mottagn. 15 sept.15 maj hvard. G., Inspektör för passagerarefartyg, Kap 910 f. m., 1/23 1 /24 e. m., helgd. ten i Flottans reserv, Hornsg v, 1011 f. m.; 16 maj14 sept. hrard, Sö.; r. t. Söder 196, a. t f. m., 22,45 e. m., helgd. C. O. F., f. ~l. Kommendör i Flottan, 910 f. m. Storg. 36, O.Dj. s, Axel, FabriksAktiebol. Fabrik för geo O. A., Snickare, Helsingeg. 8 1l1, Va.; detiska och matematiska instrument, a. t. Vasa militärtekniskt ombud för firma Carl Clara Änkefru, Odeng. 70II, Va. Zeiss, Jena; fabrik Brunnsg. 25, C.; Ljungqvist, Margareta, Damfrisering, Sur kontor och försäljningslokal Kungsbrnnnsg. 2 A 1 Va.; a. t trädgårdag. 20, C.. C. A., Dir., Grufsffarer, Rådmansg. 72, Va. Ernst, Fil. dr.bcheeleg. 20, K.; r. t Emil, Direktör, Kungstensg. 67, Va.; Ebba, Fröken, Blecktornsgr. 5, Sö.; soma. t marbost. Ostra Lagnö. Knut, Direktör (Hötel Anglais), Sture Sophie, & Co, Fröken, Handskhandel, plan 1, O. Mästersamuelsg. 48, C. Etabl Helga, Folkskolel:a, Bergsg. 23, K. C. J., Handl., Pilvägen 4, Gröndal, Lilje Anna, Fru, Boslagsg, 13 (f. d. 31), Va. holmen. Seth, Förrådsintend. hos Telegrafstyr., Birger, Ingenjör, verkst. Dir. i Aktieb. Idung. 7, Va.; r. t Ljungströms Ångturbin, Regeringsg. Pontns, Handelsre., Heimdalsg. 6, Va.; C.; a. t , r. t a. t. Vasa 477, r. t Georg, Ingenjör, Birgerjarlsg. 121, Va.; E. B., Ingenjör, Skeppareg. 70, O. a. t. Vasa Joha.n. Kons~rtsång., Bleking:/\,. ~3V, A., ~nstrumentmak., Jungfrug. 11, O. 1lI So., a. t. Soder 1842, r. t. Söder Andleas, Jur. utr. kand., Roslagsg. 19 O., Målare, Stockholmsvägen 87,Enskede. (f. d. 37), Va.; a. t. Vasa F. A., Snickare, verkst. Handtverkareg. John V. L., Kassör i Stoekh. Handels 27, K.; bost. Bergsg. 23, K. bank, Styrmansg. 33, O.Dj. Aug., Urmakare; affär Beridarebansg. Lotten, Paraplymagasin, Drottningg. 7SA, 23 A, C.; bost. Kungstensg. 5S, Va. C. C. T, Ankefru, Birgerjalsg. 27, C.; a. t. L. G., Pensionär, Karlbergsvägen 67!, Va C., t. f. Polisöfverkonst., Tomtebog.S2, Va. Emma )\1., Ankefru, Dalag. 68, Va. A. M., Skohandel, L:a Nyg. 23, St.; a. t. K. A., Änkefru, Holländareg. 26 B, Va : se äfven Ljungquist o. Ljungkvist. Lovisa,.Ankefru, Kommendörsg. 4, O.; Ljungsson, K. G. L., Sjukhusvägen, Lång. a. t. Osterm brodal. Ljungzell, Nils J., Civiling., Rörstrandsg. Ljungstedt, Elof, Finpappersbrukens lands 50, Va... ortsförsäljning, Fredsg. 2, Sthlm 1; a. t. Amelie C. M., Ankefru, Malmskillnadsg. 8 S5, r. t. 2140; Storängen 64. bost, Storängen; 1'. t. 42 IlI, C. Ljus, Aktiebol., se Aktiebol. Ljus.. Karin, Fröken, Rosenvik (trädgårds Ljus i Mörker, utg. af Frälsnarmen, Nybyggn.), O.Dj. brog. 61, O. Louise, Fröken, Banärg. 21 1, O.Dj.; Ljuskopieringsallstalt och Helleskeplea. t ring, A.B. Adolf Jolmson & Co:s, Sigrid, Fröken, Rosenvik(trädgårdsbygg G:la Kungsholmsbrog. 21, Sthlm 1. ningen), O.Dj. Ljuskopieringsateljen Rapid, H. Sjösteen, N., Pappers o. Korta varor en gros, Brunkebergstorg 14, C. St. Nyg. 36, St.; a. t , r. t. Sta Ljuslin, Clara, Ankefru, Vegag, 15 1, den 107. LjnsneWoxna Aktieb., kontor Norrmalms se äfven Jungstedt. torg S, Sthlm 1; a. t. 5197, r. t Ljungstrand. G. E., Vaktmäst. (Stockholms Ljusterö Villastadskontor (Aktiebolaget Bil Inteckn.Gar.Aktiebol.), Jakobsg. 15 liga Tomter), St. Va1tug. 11, C.; a. t. &17 111,C , r. t Brand och liff"örsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottningptan. Va.

5 LjustryckeriåvBccLooström. 529 LjustryckeriA.B. Lagrelius & Westphal, Loken, Sv. O., Agenturaffär, Kammakateg. Kontor Sergelg. 4, Sthlm 3j exped. s. g. 62, Va.; r. t ; a. t , r. t. 129 o Lokrantz, F. H., Dekoratör, Upsalag. 9, Va. Verkst, Dir.: a. t. 110, r. t Fred. Th., Direktör, Folke N:o 5, Saltsjö Lloyd's Register of British and Foreign Dufnäs; r. t. Dufn. 57, a. t. Dufn. 3. Shipping, Drottsgården. Stadsgården Erik, Handl., Frejg. 52, Va.; a. t. Vasa 14 & 16IX, Sö.;r.t Lloyds Underwriters, i London, Sjö, Brand Gösta A., Järnhand!., Mosebacketorg o. annan försäkring; korrespondenter: 16 & 18, Sö.; r. t Oscar Ferlin & Co, Västmannag. 4\ C. Gösta, Prakt. läkare, Norrlandsg. 20, C.; Locander, Paulina, Bankbokh., Braheg. r. t. 8990, a. t. Brunkeb. 808; hvard. 56 IV, O.. 910, 34; helgd. 1; _ Cecilia, Lärar:a, Braheg. 561V, O. j a. t. Eric, Skrädderi o. Klädmäkleriaffär, Osterm Malmskillnadsg.36, C.; a. t. 7369, r. t. Lodebeck, Ragnar, Handl. (cigarr), Ciselör, Norr 5 51; bost, a. t. Vasa Trångsund 2, St.: r. t. 4218,a. t Loman, C. V., Flaggunderoff., Bellmansg. Loden, Lydia L. A., Bokförerska, Fröken, 25, So.; a. t. Söder Hagag. 5 Il, Va.: a. t. Vasa 595. O., Polisman, S:t Eriksg. 19, K. John, v. Häradshöfd., Led. ar Sv. Advokat Lombard, Louise, Fru, I1seheim, Djursholm. Samfund, Advokatbyrå Drottningg. Lomell, Hanna, Fru, Banärg. 29 1,. O.Dj. 28Il, C.j kontorstid '/2 104; r. t J anna, Fröken, Banerg. 29 \ O.Dj. o. 3532, a. t Londin, Ester, Fröken, Grana Pensionat _ John, v. Häradshöfd., Storängen; riks Dehn, Strandvägen 7 A, O.; r. t o. allm. tel... Londoner Bazar, Drottningg. 65, C. Natanael, Notarie, Osterlångg. 22, St.; Londorier Herr o. DamskrädderiEtablissea. t. Brunkeb. fl 07. mentet, A.B., B. Spongin, Drottningg. E. J. A., Telegrafist, Bellmansg. 26 Il, 37, C. Sij..; 1'. t Longström. Erika, f. Lundvall, Fru, Sjuk L., Ankefru, Hagag. 5 Il, Va.; a. t. Vasa sköterska, Markvardsg. 3, Va C. F., Ordf. i Sällskapet Blomkronan, Lodin, H., Fröken. Uplandsg, 18, Va. Markvardsg. 3 Il, Va. S. U., Fröken, Uplandsg. 18, Va. Looström, J., & Co, Bokförlag, S:t Eriksg. John O. H., Ingenjör, Bergsundsg. 14, 94, Va. Si). C. J., Bokförläggare, S:t Eriksg. 94, F. A., Regementspastor vid K. Fortifi Va. katienen, Pastorsadj, i Kungsh:s för s, Ivar, & Alvar Gelins Byggnads o. Konsaml., Garfvareg. 2 Il, K.; a. t. Kungsh. ~truktionsbyrå,drottningg. liv, C.; r. t , a. t Maria, Skolförestånd:a, Uplandsg.18, Va. R. T., Civilingenjör, Krukmakareg. 12 1, Loeb, Karl, Prokurist, Mästersamuelsg. 21, Sö.; r. t. 433j kontor s. g. 4 n. b. C. Ivar, Ingenjör, Döbelnsg. 51, Va.; a. t. Loenbom, N., Revisor i Kammarrätten, Bergsg. 7 BIt, K. John Ludv., Ingenjör v. Stat..Iärnv., _ se äfven Lönbohm. Liljeholmen; r. t. 5646, a. t. Liljeh. 11. Loeser & Wolff, Nederlag, Berlin, Fredsg'l Birger, Jur. Kand., Högbergsg. 26 C, So.: 5, C. a. t. 3205, r. t. 9314; sommaren: Salt Loftman. C. J., Verkm, v. Aktieb. de Lavals sjöbo r. t. 35 o. a. t Ångturbin, SaltsjöJärla; a. t L. H., Kassör vid Liljeholmens Stearin se äfven Låftman. fabrik, Krukmakareg. 12 ri, Sö. Lohman, Z., Karlbergsvägen 43 B, Va. C. A., Löjtnant, Sit Eriksg. 94, Va.; a. t. Lohmeyer, Jul., Pastorsadj., N. Smedjeg , C. Axel, Protokollssekret., Högbergsg. 26 Lohoff, Mathilda, Fru, Handtverkareg. 22, C, Sii.: träffas säkrast 10Il f. m.: K.; a. t a. t. 3205, r. t Sommaren Salt Lohrmann,,M. J. o. A., Fröknar, Sibylleg. sjöbaden r. t. 35 o. a. t A, O. Gunnar, TrävaruhandI., kontor o. bost. Lohse, Herman, Korrespondent, Helsingeg. Solnavii.gen 121, Va. 5, Va. G. L, Vinhandlare, firma Carl Aspenberg, Lojander, Gustin, Fru, Klara N. Kyrkog. Vasag. 1, C.; bost. Hornsg. 52, ss., 331 t. V., C. a. t. Söder 576. Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..Adresskalendern

6 530 LooströmLuck. J. ooström, Ludv., Öfverintendent och chef Loven, H. John, Grossh., Dir. i Skand. Kreditför Nationalmuseum, Konstaks Sekre Aktieb., Artillerig. 20 (f. d. 14 & 16), terare, Konstakademien, O. O.; a. t. 32. Loqvist, A. H., Agronom, Folkungag. 8F, Sö. & Co, Grossh., kontor N. Blasieholmsh. 3, Lorang Aug., Snickare, 'I'egnersg, 47I~, Va. Sthlm 15. Lord, Hj. L, Sjökapten, Linnog. 78 III, O.Dj.; Eric, Handelsbokh., St. Badstug. 36 Alv, r. t Kontor Skeppsbron 44 1II, O.; a. t. Brunkeb St.; r. t. 1784, a. t Carl, Kapten, Birgerjarlsg. 112, Va.. Lorden, M. C., Fru, Husäg:a, Vegag. 12, Va. L. T. F., Kapten, Sture parken 2", O. Lorentz, John, Dekoratör, Hornsg. 108,Sö.; S. R., Kapten v. Fortifik., Scheeleg. 15, a. t. Söder K.; a. t. Kungsh F. C. M.. f. d. Handl., Odeng. 53, Va. C. J., f. d. Krigsarkivarie, Sannadal, Lorentzon, Math., Folkskolel:a, Vanadisvägen Liljeholmen. 39, Va.. C. G., Mäklare, kontor Biblioteksg. 6 & Karl, Narvavägen 31, O. Dj, 8, O.; r. t. o. a. t. 2923; bost, Karl Lorenzen, Victor, Grossh., Torsg. 2 1II, O.; bergsvägen 73, Va.; a. t. Vasa r. t. Norr 81. Hanna, Professorska, Barnhusg, 3, O. Lorin, Ludvig Th., Advokat, Fatbursg. 3 B, N. H., Repr. för Meyer & Co, Birming Sö.; a. t. Söder ham; kontor Brunnsg. 21 B, O.; a. t. S. A., Medarb. i Stockh. Dagblad, Re 22347, r. t , bost. Luntmakareg. geringsg. 72 A III, O. 60, Va. Lory, J. Paul, Faktor, Hjärneg. 7 II, K. P. J., Snickeri o. Möbelaffär, Skär Losell,J ohn Em., Tidningsman, Brännkyrkag. gårdsg. 8 B o. C, St... 93, Sö.. N. P., Styckjunkare, Storg. 33, O.Dj. Lothigius, Fredrique, Fru, Grefg. 5, O.Dj. Sigurd, Tjänstem. i Försäkr.vaktieb. Skan Ida, Fröken, Nybrog. 64II, O. dia, Nybrog. 40, O.; r. t S. A. S., Jur. kand., Konsult. Jurist i Maria,.Ankefru, Jungfrug. 41 III, O.; Tekn.Jurid. frågor, Bellmansg. 6, ss., a. t. Osterm '. t. Söder 78, a. t. Söder 6656; tele P. Christian, Öfverste, Södra Blasiefontid 910 f. m. holmshamnen 12, O. Ragnar, e. o. Notarie v. Sthlm Rådst. S., Brunnsg. 5, O. rätt, Engelbrektsg, 4pv, O.; a. t Lowisin, Sigrid, Friherr:a, Styrmansg. pv, Fredr., f. d. Ofverstelöjtn., Döbelnsg. O.Dj. 35 III, Va. Lublin & Co, Aktiebolag, kontor och lager Lotskaptensexpeditionen, St. Nyg. 46, St. af läder, skinn varor, skodon och ga Lotskontoret, St. Nyg. 46, St. Ioscher m. m., St. Vattug. 9, Sthlm 1. Lotsstyrelsen, Kornhamnstorg 2, Sthlm 2. Lublin, Elis, Amanuens i Kommerskoll.,Rid LotsverketsEnsk. Pensionskassa, Kornhamns dareg. 43, O.Dj.; a. t torg 2, St. Hans, Direktör i Stockh. Bokindustri Lottefors Snickerifabri k, ombud Fabian A.B., S:t Eriksg, 121, K. Fredell, Östra Station; a. t. o. r. t. Jarl, Fil. lie., Döbelnsg. 35IV, Va.; a. t. Lourahng, Helge, Telefonmontör, Ad. Fredr torg 8, Sö. Jeannette, Fröken, Skeppareg. 27\ O. Loven, C. E. N., Amanuens, Strandvägen 1, O. Allan, Grossh., bost. Döbelnsg. 35 IV, Va. N. E., Arkitekt, Regeringsg. 35, O.; a. t. Arvid, Grossh., Djursholm, kv. Audumbla , Framnäsviken. C. A., Direktör, Odeng. 58, Va. Bertil, Grossh., bost. Döbelnsg. 35IV, Va. S. O., Disponent, Komunalhuset, Lilje Ivan, Grossh., Djursholm, kv. Gauthiod, holmen... Sveavägen,.. S. U., Doktora, Nybrog. 40, O. Julie, Ankefru, Linnog. 39 A, O.; r. t. W., Droskäg., Birgerjarlsg. 115 A, Va G. L., Fil. kand., Norrtullsg. 49, Va.; r. t. A. & B., Bröderna, Kontor, Pipersg.Bl.", 1531, a. t K.; a. t , r. t Augusta, Fru, Presidentaka.Stureg.Sdt, O. Luck&Cos Handelsakdebolag, Percy F.; kon S. A., Försäkringsdir., kontor Arsenalag. tor, lager och fabriker Saltmätareg, 8, O.; bost. Blockhusudden; r. t , Va.; Försäljningslokaler: hufvud Erik, Grossh., firma BönneIyche & Loven, affär Drottningg. 12, O.; filialer Stureg. bost. Riddareg.43, O.Dj.; kontor Malm 8, O" Malmskillnadsg. ~6, O., Nybrog. torgsg. 5 (med ing. från Karduans 15, O., Styrmansg. 11, O.Dj., Uplandsg. makareg.). 17, Va., Tegnersg. 1, Va., Kungsg. 88 Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 K., Kornhamnstoraöd, St., Hornsg, 58, 1 Lund' 2 Lundh. Sö., Drottningg. 71 C, C., Karlavägenl'' LudinLundahl A, O. ' Alfred, Handl. (fisk), Götg. 71, Sö.; a. t. Ludin, Ellen, Fru, Drottningh:vägen 12B'v,K Ludwig, Augusta, Fröken, Karlavagen 28 1 _2 C. H., Handl., Angsliljan 1, Gröndal, ö. g., O.. Liljeholmen. Martha, Fröken, Karlavägen 28' ö. g., Ö. _, E. A., Handl. (höns o. fågell, Hötorgs Mary, Fröken, Karlavägen 28 1 ö. g., Ö. hallen 17&18, C.; a. t Ludwighs, A., Underlöjtn., S:t Paulsg. 29, _1 Alfred, Ingenjör (Sthlms stads bygg Sö. nadskontor), Frejg. 58. Va. Ludvigs, Rolf L., t. f. Kammarskrifv. (Tull _, C. A., Ingenjör o. Orgelbyggare, Helgaverket), Myntg. 5 m, St. lunden 4'. Si). Ludwigsbergs Werkstads Aktiebolag; fabri _, Carl, Ingenjör, Helsingcg. lp, lfa. ker, räkenskaps och ritkontor. Rosen ' Henrik, Kamrer, Greftureg. 68, Ö.; a. t. lundsg., Sö.; r. t. 2181, a. t Osterm Luft, 'I'herese, Fru, Kafe, Drottningg. 92, C. ' Axel, Köpman, Björkstigen 3, Tellusborg. Otto, Konsertmäst., Ad. Fredr. Kyrkog. ' E. F. G., Körsnär, Uplandsg. 25, Va. 9 A, C. _2 A. B., Metallgjutare, Brännkyrkag. 163, Lufts Kafe o. Gillestuga, f. d., Oxtorgsg. Sö. 9 A, C.; a. t. 4429, r. t ' L. Aug., Musikdir., Organist i Tyska Luhr, Jenny, Fröken, Narvavägen 241 ö. g., kyrkan, Hornsg. 41, ss; a. t. Söder O.Dj. _2 Erik, Målarmäst., Brännkyrkag. 96, Sö.; T. W. E.,.f. d. Provinsialläk., Lilljans a. t. Söder 493. plan J, O... _2 Carl, Perukmak.firma, inneh, Fru Louise H. F., Ankefru, Braheg. 20, O. Lundh, Smålandsg. 24, C.; a. t. 4843, 1 Lund' 2 Lu db r. t Se annons på kartan.. n. _, Carl, Platsförsäljare, Hornsg. 114, Sö. _, J. L., Agent, Sit Paulsg. 15 m, Sö. _, J. F. A., Roteman i 4. roten, Handt _2 C. V., Barberare, Västmannag. 62, Va.; verkareg. 32, K. a. t _1.1. A., Sjökapten, Srt Eriksg. 53, K..._. N. T.. Bamm., Angsvägen 8, Enskede. _2 Ivar, Skeppsklarerare, Linneg. 39 B, Ö.; _IS, Carl, Bokbinderi, S:t Eriksg. 94, Va.; r. t Firma Dolk & Lundh, (hörn. af Karlbergsvägen). Stadsgården 10, So. ' Carl, Bokför., Handtverkareg. 32, K.; _1 C. J., Skrädd, (firma Lund & Ekholm), ' a. t Kornhamnstorg 6, St. ' KIlLes V., Bokh., Artillerig (f. d. 2 B), _1 & Ekholm, Skrädderietablissement, Drott Ö. ningg. 16" C. (inneh. C. J. Lund). ' Arvid, Damskrädderi, Norrmalmstorg 3, _, G. Ad., Skådespelare, Rådmansg. 61", C. Va.; hörn. af Drottningg. _, A., Exportör, Valling. 29, C. Telegram _l Sven J., Stenhugg., Idung. 7, Va.; r. t. adr.: Exporthouse _IS, Carl, Fabriksaktiebolag i Malmö, Agen. _1.1. H., Styrman, Asög. 115, Sä. turen för bleckemballage, Sture Hilde ~ J. Fr., f. d. Tjänsteman, Västmannag. 29, strand, Vas ag. 4, C.; r. t. 5758, a. t. Va _l B. A., Verkm., Urby villast. 342, Alfsjö. _l M. A. A. (Firma Blencke & Wapler), ' K. G. K., Verkin., ::lit Eriksg. 28, K. Mästersamuelsg. 64, C. ' Hilma, Ankefru, Dalag. 46 1V, Va.. ' J. A., Folkskolelär., Blommensberg, Lilje ~ Ingeborg, Ankefru, Ostermalmsg. 32, Ö.; holmen. 1'. t ' A. J. Ch., Fru (stärbh.), Skoruakareg. _I V. Vilhelm in a, Änkefru, Brunnsbacken 6, 28' ö. g., St. ss, a. t _l Jenny, 'Fru. Damskrädderi. Stnreplan 13. ' Gösta, Rörstrandsg. 20, Ya.; a. t. Vasa 970. C.; a. t. ' Lundahl, F., Apotekare (inneh. Apot. Gri _, Ellen, Fru, Repr. för Verch & Flothow, pen), Götg. 21, Sö.; bost. s. g. ll 1v Torstensonsg. 10 A, Ö.Dj. Judit Lov., Barnm., Sigtunag, 11, Ya. _I I. 1., Fröken, Sigtunag. 4, Ya.. Carl, Bokhandlare, Riddareg. 51, Ö.Dj. _2 Mina, Fröken, Jungfrug. 15, O,,, E. Gunnar, Civilassessor. Drottningholme _2 Signe, Fröken, Styrmansg. 5 II ö. g., O.Dj.; vägen l '", K.; a. t. Kungsh a. t. Östorm A. E., Fil. dr, Svartensg. 16 & 18, Si). _I J. H. M., Handelsres., Uplandsg. 79, Va. Elsa, Folkskolel:a, Karlbergsvägen 8, Va. Brand och LifrörsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

8 532 LundahlLundberg. Lundahl, Svea, Folkskolel:a, Norrla.ndsg'l Lundberg, Oscar, Bokförare, Revisor, Siffer 15 A, G. granskare, Sigtunag Va.; r. t. Matilda, Fru, Handtverkareg. 25, K. Vasa a. t. Vasa E. Rich., f. d. Godsäg., Karlbergsvägen Alf., Bokh., Östgötag. 12, Bä. 8, Va.; a. t Lambert R., Bokh., Frejg. 56Il, Va.; Karl J:son, Grossh., Industripalatset, N. a. t. Vasa Bantorget,.G. Ludv, F., Bokh., Pilvägen 30, Gröndal, Hj., Hand!., Arstaäng 1, Liljeholmen. Liljeholmen; a. t. Grönd, 185. J. O., Järnv.tjänstem., Sigtunag. III, Va. J. V. T., Brandförrn., Malmskillnadsg. 62 T., e. o. Kammarskrifv., Artillerig. 28 B & 64, G. (f. d. 26), O. A. G., Byggm., Uplandsg. 25, Va. Pehr, Kamrer, Heleneborgsg. 13 B, Bä. s, Byggm. O. O., Fastigh.Aktieb., kontor, P. O. E., Kontorschef, Heleneborgsg. l3b, Biblioteksg. 6 & 8, G.; r. t. 3966, a. t. & WM A. E., Lektor, Högbergsg. 46 B, Bä. Nils L., Byggnadsing. o. Byggm., Teg & Co, Axel, Målare, Folkungag. 69, ss, nörsg. l4 111, Va. a. t Fridolf,CentralaBegrafningsbyrån,Odeng. Ax.el, Målarmäst., Florag, 17, O.; a. t. 28 1, Va. (hörnet af Roslagsg.); r. t. Osterm , a. t Jakob E., Red.sekr., Barnhusg. 10, G.; Holger, Civiling., Helsingag. 20, Va. a. t. 4634; bost. Sundbyberg. Systrarna, Damfrisering, Skeppareg. 29, Augusta, Ankefru, Eriksbergsg. 11, O.; O.; a. t a. t.. \ & Co, K. L. (Ernfrid Thulin), Damkon Z. H., Ankefru, S:t Paulsg. 6 B, Bä. fektion o. Klädningstyger, Drottningg. Lundbeck, Elsa, Bankbitr. (Aktieb. Mälare 56, G., hörnet af Mästersamuelsg.; filial prov. Bank), Högbergsg , Bä. Odeng. 55, Va. Kalina, Bokförare, Dalag. 33 1V, Va. G., Direktör, Mosebacketorg 1~, Bä. Märta, Folkskolel:a, Högbergsg. 33, Bä. Harald, Direktör, Storg. 56 1V, O.Dj.; a, t. Maria, Fröken, Kassörska, Dalag. 33, Va. J. A., Direktör, Ostermalmsg. 14 Alll, Q. Olga, Fröken, Bankbitr. (Aktieb, Mälare Karl L., Direktör, Strandvägen 7.C, O. prov. Bank), Högbergsg. 33 ll, Bä. N., Direktör, Kommendörsg. 35, O. Ansh.. F., Glasmäst., Pipersg. 9, K., J., Elektr. affär, Jakobsg. 22 B, G.; a. t. hörn. af Bergsg.; bost. Bergsg. R2, K , r. t. Vasa Carl C.,..Kontorist, Högbergsg. 33 ll, Bä. Frans, Fabrikör, kontor S:t Paulsg. 19, Emma, Ankefru, Högbergsg. 33 ll, Bä. ss., a. t. 3211, r. t. Söder 95. se äfven Lundbäck. P., Fabrikör, Banerg, 3, O.Dj.; a. t Lundberg, Systrarna, Accidenstryckeri, Kam Amalia, Firma (inneh. Kuhlman, A., E. makareg. 501, Va.; a. t. Brunkeb o. A., Fröknar), Drottningg. 50, G. Alex., H:hielm, Agenturaffär, Jakobs Alma, Folkskolel:a, Kungsh. Villastad, bergsg, 25Alll, G.; r. t , a. t. Tranebergsbro Anna, Folkskolel:a, Kungstensg.53, Va. P. B., Agentur o. Komm.vaffär, Stureg. Elisabet, Folkskolel:a,Re~eringsg. 72A, G. 56 1, O.; a. t , r. t. Osterm Hildegard. Folkskolel:a, Ostermalmsg. 11, K. V. H., Arkivarie i Svea Hofrätt, Ny O.. brog. 58\ O. Karin, Folkskolel:a, Birkag. 7, Va. s Bageri (inneh. H. Lundberg), Pipersg. Abela, Fru, Dalag. 78 A, Va.; a. t , K.; a. t. 4332; bost. s. g'. 28. Anna, F'ru, Hotel1äg:a (Hotell o. Pen Greta M., Bankbitr, i Sthlms Ensk. Bank, sionat Orn), L:a Vattug. 30, G. St. Badstue I, G. Auguata, Fru, Barnbeklädn.affär, firma A. L. L., Bankkassör, Krukmakareg. 44,Bä. Augusta Lundberg & 0:0, Götg, 34, Sii.; Lnndbergh, B. J., Sthlms Begrafnings bost. Skåneg. 61, So.; a. t. Söder byrå, inneh. Clary Peterson, f. Lund E. F. O., Fru, Regeringsg. 72 A, G. bergh, L:a Nyg. 20, Si.; ombesörjer Gustafva, Fru, Stora vägen 38, O.Dj. och förmedlar begrafningar och lik Hilda, Fru,Odeng. 71, Va. förbränning; a. t. 2331, r. t ; kon Lisa, Fru, Stadsgården 10, $ä. torstid 88, äfven sön o. helgda Ophelia, Fru, Nybrog. 58, O. gal'. Edith, Fröken, Uplandsg. 67, Va. Lundberg, John, Bokför., S:t Eriksg, 30 v, Gerda, Fröken, Barnhusg. 4, G.; a. t. K.; a. t. Kungsh Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Lundberg. 5:13 Lundberg, Jenny, Fröken? Lärar:a, Skeppa Lundberg.jl, F., Kammarrättsrevisor, Braheg. reg. 25 A, O.; a. t. Osterm ', O. Maria, Fröken, Grefg. 18, O.Dj. Albert, Kapten, Chef för Sthlms stads Maria, Fröken, Lärara, Dalag. 28" Va. Hamn o. Brobyggnader, Villag. 24 lii, Sigrid, Fröken, Lånbibliotek o. Pappers O... handel, Hornsg. 30, Sii.; bost. Fjällg. Thorsten, Kapten, Rådmansg. 6 lii, O. 32, So. Ludv., Kassör, Stadsgå.rden 10, Sä. Vincent, Fördelningsläk., Norr Mälar M. L., Kommissionskontor, Kornhamnsstrand 22, K. torg 51" St.; bost, s. h.: a. t. 2011, J. L., Förrådsförvaltare, Syea lifgardes r. t kasern, Sthlm 14; a. t. Osterm. 1023, G. B., Kontorist, Uplandsg. 25, Va.; r. t. r. t Vasa s, K. M., f. d., Garnbod, St. Nyg. 1, St.; August, Korghandel o. Trävaror, Jakobsinneh. Levin Svenson. bergsg. 38, C.; a. t B. O., Grossh., Kommendörsg. 35, O. J. P., Krigskassör (Arrneförvaltn.), Hornsg. Birger, Grossh., Stureg, 56', O.; a. t. 227 GO, 63, Sä. r. t. Osterm K. B. E., Köpman, Kungsholmsg. 7, K. (Lundbergh),G.H., Grossh.,Observatorieg. Wilhelm, Köpman, Lästmakareg. 27 A, C.; 8 Il, Va.; a. t , r. t. Vasa 20. a. t. Brunkeb Gottfr., Grossh., BeUmansg. 28, Sä.; a. t. J. A., f. d. Lokom.förare, Kungstensg. Söder ', Va.; a. t. Vasa H. D., Grossh., Hornsg. 83, Sä. Olof R., Marindir., Riddareg, 41 III, O.Dj. K. B., & Co, Grossh., Vasag. 42, C.; a. t. N. A., Målare, Bergtorp. Alfsjö. 8080, r. t K. J., Penselfabrik, Varfsg. l, So.; a. t. Oscar, Grosshandelsfirma, inneh, Paul ; bost. Skåneg. 6:3, Sä. Jansson, Storg. 36, O.D}.; kontor O. H. G., Porslinsmåleri o. porslinsaffär ; bod lager Svartmang. 6, St. Regeringsg. 44, C. Th., Grossh., Katrineberg 23, Liljeholmen ; Karl A. R., Prakt. läkare, Norrmalmsr. t torg 4, C., 15 sept.31 maj hvard. '/23 Anna, Gymnastikdir., Biblioteksg. 27, 4; l juni14 sept. hvard. 1011; riks O.; '1'. t. 7640, a. t tel. 1537, allm. tel Axel, Handelsres., Idung. 6 Il Ö. g., Va.; Mathilda, Prakt. läkare, Biblioteksg. a. t. Vasa 3150, r. t. Vasa , O.; r. t. 7640, a. t A. H., Handelsres., Drottningholmsvägen Lennart, Professor, Skeppareg. 20, O.Dj. 12, K. Teodor, Professor, Sergelg. 1 B, C. Axel B., Handl., Västerlångg. 67", St. C. A., f. d. Rektor, Barnhusg. 18, C.; r. t. Ernst, Handl, (vikt.), Stureg. 44, O.; 9900, a. t r. t. 3541: bost. s. h. C. A., Roteman i 13:de roten, Folkungag. K. G., Handl., Karlbergsvägen 28, Va. 77, Sä.; a. t. Söder A., Hårfris:a, Brunnsg. 2, C. C. J., f. d. Skohandl., Hornsg. 64 B, So.; L. E., v. Häradsh., S. Blasieholmshamnen a. t A, C. J. O., Skräddarmäst., Kungstensg. 53, Va.; A. E., Ingenjör, Fabrik för Järnvägs. a. t. Vasa biljetter, Karlbergsvägen 89, Va.; a. t. Systrarna, Sybehörshandel, Bondeg. 33 A, Vasa So.; a. t And. Fr., Ingenjör, Västmannag. 16, Va.; Valborg, Sånglärar:a v. Johannes folka. t skola, Inedalsg. 15, K.; a. t. Kungsh. Birger, Ingenjör, Björngårdeg. 8, fjä Conrad, Ingenjör, Nybrog. 2QIll, O. Nonny, Tandläkare, Karlbergsvägen 18, E. M., Ingenjör, Storg. 34, O.D}. Va. Mottagn. månd., onsd. o. fredag K. J. H., Ingenjör, Tomtebog. 21, Va. kl K. P. R., Ingenjör, Danderyd; a. t. Dan C. G., Tapetserare, Humlegårdag. 14&16,0. deryd G7... A. L., Tjänstem. i Järnvägsstyr., Frejg. Rob., Ingenjör, Kommendörsg.. 35, O. 57 IJ, Va. Birger, Jur. kand., Amanuens, Kungsh, Carl Leonard, Urmakare, Styrmansg. 5'v, Kyrkoplan 5vr, K.; a. t. Kungsh O.D}. J. P., f. d. Kakelugnsfabrikör, Uplandsg. A., l:e Vaktm., Fångvårdsstyrelsen, Sthl \Il 35, Va Ivar, Kamrer v. Stockholms stads Hälso J. L. M., Vaktm. (Ofverståthållareämb.), vårdsllämnd, S:t Eriksgg. 30 l, K. Nybrog. 23, O. Brand och Liff'örsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.

10 5:34 LundbergsLundegårdh. Lundberg, K., Vaktm, (Eeklesiastikdep.), Lundbom, G. O. A., Postexp., Rörstrandag. Skeppareg. 44 Il, O. 40"1, Va. Carl A., Verkm., Agneg. 5 Il, K. Karl, Tjänsteman, Pipersg. 3, K. Conrad, Verkm. vid J. & C. G. Bolinders Joh., Urmakare, Köpmanbr, lom, St.; affär Mek. Verkst. A.B., Pipersg. 32 II, K. Skeppsbron 16, St.; a. t. Brunkeb & Co, J. L., Vinhandels:firma (innehaf K K, Ankefru, Humlegårdag. 10, O. v~re Hilmer Åberg); Kontor o. Lager Lundborgl,.yAxel, Damskrädd., Västmannag. kallare Malmtorgsg. l, C. 52, va.; a. t A. }j'., Ång.l?åtsbefälh., Skärgårdsg. lp, St. P. J., Dekorationsmål., Västmannag. 29, Oarolina Ankefru, Karlavägen48 Il, O.Dj. Va.; a. t. Vasa a. t...osterm H., f. d. Disponent, Odeng. 39Il1, Va.; Evy, Ankefru, Storg. 46, O.Dj. r. t , a. t Lovise,..Ankefru, Hornsg. 54, So. Oskar, Folkskolelär., Västmarmag..~5, Va. Sofia, Ankefrn, Regeringsg. 44, C.; a. t. Sally, Folkskolel:a, Braheg. 18, O C. A., Hvitvarufabr., verkst. Dir. i Karl Wilhelmine, Ankefru, Stureg. 56!, O. stads spinneri & väfveriaktieb., Rid Carl, Birgerjarlsg. 108, Va.; a. t. Vasa dareg. 45, O.Dj.; kontor Norrtullsg & 43, Va. Lundbergh, se Lundberg... G. O. F., Ing., Vikingag. 5, Va.; a. t. Lundblad, J. E., Agent, Riddareg. 3, O. Vasa Nils, Agronom, redaktör af Nordisk Mej eri O. H., e. Jägmäst., Odeng. 39, Va.; r. t. Tidning, Kungsg. 84 IlI, K., a. t , Vasa 658. r. t K. Vilh., Kamrer, Bergsg. 11, 1'/2 tr., K. Carl A., Apotekare, Klingsta. Stocksund. C. G. A., KäJlarmäst., 'I'egnerslunden 4, s Bokbinderi, inneh. R. Lundblad. Klara Va. bergsg. 50, C.; r. t. 1118, a. t Joh. A., Skoaffär, Hornsg. 69, So.; a. t. N., Folkskolel:a, Dalag. 46, Va. Söder A., Ingenjör, Rörstrandsg. 56, Va. Abcl L., Snickare, Västmannag , Va.. Per! Inneh. af Baners sliperi, Linneg. 19, K G., f. d. Vaktm., Kommendörsg. 4 n b,0.. O.; bost. Nybrog. 36, O.; a. t Lundborn, Axel, Hand!., Sit Eriksg. 53, K. C. Hj., Justerare, 'I'immermansg. 13, So. H. O., Herrekip., Drottningg. 68, C. Carl E., Kontorist, Sit Eriksg. 33, K.; Helmer, Rak o. Frisersalong»Drott», a. t. Kungsh Drottningg. 94, C.; a. t John, Kontorist, Sit Eriksg. 3a, K.; a. t. Jose:fine, Ankefru, Karlavägen 50, O.D}. Kungsh !. Helmer, Srt Eriksg. 53, K. S., Löjtnant, Valhallavägen 83, O.. Lundby Skönfårgeri o. Kern, Tvättanstalt, Gustaf, Marinkassör, Greftureg. 76 B, O.; Kungsg. 62, C., o. Greftureg. 24 C, O. r. t. 6356, a. t Lundbäck,.J{. J. T., Hand!., Hagag. 20, Va. Sten, Notariei Riksb.. Engelbrektsg. 33 III, A. M., 4..nkefru, Storg. l, O. O.; a. t. Ostarm Maria, Ankefru, Högbergsg, 50 IIJ, So. C. G., I:e Postvaktrn., Jungfrug. 4lBlI, O. se äfven Lundbeck. A. B., f. d. Seminarierektor, Norr Mälar Luadeberg. K W., Bruksägare, Valhallavastrand 24, K.; a. t. Kungsh, gen 93, Va., Ko D., Ankefru, Hornsg, 68, Sö... Folke O., Fyringenjör, Odeng. 17 v, O.j Maria,.Ankefru, Linneg. 67III, o.dj.;1 r. t. 1:&06... a. t. Osterm Ellen, Modernagasin, Linneg. 26, O. Lundblom, N. G., Repr. för 'I'råvarufirman Lundeborg, F. E., e. o. Kammarskrifv., J. A. Lindroth & C:o, Kommunalhuset, Kungsg. 58, C. Liljeholmen. B. L, Konditor, Hornsg. 2:&,Sö... Lundbohm. A. F., verkst. Dir. i Nya Aktieb. Maria, Sybehörsaffär, Braheg. 31, O.; a. t. Svenska Automatfabriken, Kontor Rid dareg. 17, O.; r. t. 7027, a. t. 240; bost. Lundeen, Emil L., Prok. för Firma K Lun SaltsjöStorängen; r. t. Storängen 20. deen, Jakobsbergsg. 18, C. Lundbom, Ida, Brodös, Humlegårdsg. 10, O.; se äfven Lunden. a. t. Osterm Lundegren, J. A., Byggm., Engelbrektsg. 4, A. W., Direktör, Tomtebog. 17, Va. O.; a. t L., f. Munck, Fru, Östermalmsg. 29 1, O.; Lundegård, S. Å., Musikdir., Birgerjarlsg. a. t. Osterrn, A, Va. Aug., ~orresp., Hl~mlegårdsg. 10, O.; Lundegårdh, David, Arkitekt, 'logncrsg " a. t. Osterm. 2730:>. Va.; bost. s. h. Brand och LifrörsikringsAktiebolaget SVEA. 13 DrottaiDGnatao.

11 LuudegärdheLundgren. 535 Lundegårdh, Ester, Postexp., Rådmansg.48, Lunden, F. E., Skräddarmästare, skrädderi Va.. affär, S:t Paulsg. 19, Sii.; a. t ~ Gustaf :E., Tjänsteman, Stureg. 56, O.; G., Klara N. Kyrkog. 27, C. a. t. Österm se äfven Lundeen. _ Karin, Änkefru, Rådmansg. 48, Va.; a. t. Lundenberg. O. F. G., Sjökapteu, Kyrko Vasa gårdsväg. 46, Enskede..Lundells Eftr., Mina, i.~neh. Lotten. Behmer, Lundeqvist, K. H. A., Bokhandl., Torsg. 29, lager af Barnkläder, Drottningg. 40, Va.' C.; bost, s. h.. Gerda, Deläg:a i C. G. Collins Optiska LundeH, Birger, Bokexpert (uppköper pr affär, Drottningg. 84, C. extra kontant hela boksamlingar o. J. F., Fröken, Birgerjarlsg. 31III, C. enstaka verk; katalogiserar o. värderar Lilly, Kassaförv. o. Sekr. i Fruntimmersböcker), Postexp., Bellmansg. 251, Sä.; fören. för Kinamissionen, Västmannag. r. t , Va. Carl, Bokh., Winterbo, Islinge, Lidingö; Th., Metallgjut., Döbelnsg. 89, Va.; bost. _ a. t. Lid:ö 357. Karl, Dir., Agenturafiår, s. g. 87. kont. Kocksg. Lundevall, Anna, Fru, Solvägen 49, Enskede, 62, So.: a. t , r. t a. t. Enskede 383. K. A. W., f. d. Disponent, Högbergsg. Elis, Specerihandl., Hornsg. 52, Sti.; bost. 48u, Sä. Hornsg. 64 B, So.; a. t. 3526, r. t _ Alb., Fabrikör, Prästgårdsg. 2 Al, So.; Maria, Sömmerska, Handtverkareg. 42B, a. t , r. t. Söder K.; a. t. Kungsh B., Fröken, Skeppareg. 21, O. Lundewall, Wilhelm Th., f. d. Inspektor, _ Olga,Fröken,Cigarraffär,Smålandsg.17,C. Roslagsg. 7 1 (f. d. 25), Va. Aug:a, Handelsidk.a, Frejg. 11, Ya. Edvard, Köpman, Götg. 99, Sä. A" Handelsres., Karlsviksg. 3, K. s Skovaruflrma, försäljn.sbod. Katarina _ Paul, Ingenjör, Ringvägen 104, So.; r. t. Skomagasin, Götg. 71, Sä. Söder 238. Lundgren, R. G. F., Förste Aktuarie i Gene _ Hj., Inkasserare, Sigtunag. 5, Ya.; a. t. ralpoststyr., Uplandsg. 78, Ya.; a. t. Vasa Vasa 7 82; till tjänsterummet r. t Nils, Lagerchef, Srt Eriksg. 40, K. W., f. d. Amanuens i Riksarkivet, Sit Carl A., :M:åla:t:~,Kungsholmsg. 72, K. Paulsg. 33 A, Sä. W., Postexp., Olandsg. 42, Sä. Ivar, v. Auditör, Agneg. 12 v, K. _ Magnus, Skrädderiaffär, Uplandsg. 54, Erland, Banktjänstem., Lifg. t. häst ka Ya.; a. t sern, Sturevägen, O.; a. t _ Olga, Skådesp:a, :M:ästersamuelsg. 51, C. V. Alert, Banktjänstem., Norrtullsg. 26l!, & Zetterberg, Trä, Faner och Smides Ya.; a. t. Vasa 825. affär, Kontor och lager Ragvaldsg.13, William, Banktjänsteman, Krukrnakareg. So.; kontoret a. t. 3151, r. t. 3745; 48, Sä. lagret a. t. 3185, r. t. 2333; filial Mäs Sofia! f. Gårdman. Barnm., Fredrikshofsg. tersarnuelsg. 19B, C.; a. t. 4126; öppet 7, O.D}.; a. t kl. 9 f. m.6 e. m. Se annons sid. 72. A. R., Bergsing., Greftureg. 63, O. Carl Joh.,l:e Vaktm. i Riksgäldskontoret, Gustaf, Bildhuggare, Birkag. 5 AU Ö. g., Riksdagshuset, St. Ya.; a. t. Vasa Hulda O., Ankefru, Bellmansg. 251, So.; A., Biljard, Norrmalmstorg 4, C.; a. t. r. t Maria K., Änkefru, Vasag, 11, C.; a. t Arvid, Bokbindare, Sigtunag. 7, Va. Brunkeb, Emil, Bokförare, Flemingg. 43 BIl, K. _ Arvid T., Riksdagshuset, Si.; r. t Gustaf, Bokförare, Döbelnsg ö.g., Ya. Lunden, K., Byggm., Stockholmsvägen 51, John F., Bokh., Skeppareg. 2, O.D}.; a. t. Enskede. Österm S. H., Direktör, Linneg. 42, O. Maria, Bokh. hos Patent o.registrerings _ Harald, Fil. dr, Amanuens v. Nobelin verket, Torstensonsg. 15 m, V.D}. stitutet, Experlmentalfältet. Erik, Byggm., Malmakillnadsg. 48 A, C.; Hilma, Fru, Döbelnsg. 40, Ya. a. t C. J., Handelsres., Brännkyrkag. 145, Sä. P. A., Byggm., Inedalsg. 17, K. _ A. L., Hofslageri o.smidesverkstad,kam Hugo, Cigarrimport o. Tidn.affär, Sturemakareg. 9, C.; a. t plan 19, C.; a. t o , r. t. _ Gustaf Wilhelm, f. d.tnspektor, Banerg, 1223 o. 2613; bost. Karlavägen Litt B, O.D}. (f. d. 15 A), O., r. t Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 , 536 / Lundgren' Lundgren, C. J., Detektiv, Flemingg. 79 All, Lundgren, Isak, Handl. (speceri), Kommen, K.; a. t. Kungsh, 36. dörsg. 10, O.; a. t. ö838, r. t Nils, verkst. Direktör i Försäkrin~s Otto, e. o. Hofrättsnot., G:la Kungsholms Aktiebolagen Securitas o. Nordisk bro g'. 11I, C.; a. t ~. Yachtassurans, Strandvägen 11, O.Dj. Carl, Ingenjör, Sot Eriksg. 19, K.; a. t. A., Expressbyrå (inneh, af Stockholms Kungsh. ao!i0.. Express), Holländareg. 12, C.; a. t. Frans, Ingenjör, Sibylleg. 65, O. Brunkeb L J., Ingenjör, Rörstrandsg. 44, Va. A. E., Fabrikör, Ad. Fredr. torg 4, Sö. N. R., Ingenjör, Norrlandsg. 15 A,. C. J. O., Fabrikör, llögalidsg. 44 A, Sö. V. T., Ingenjör, Karlavagen 26, O. L. O., Fabrikör, Roslagsg. 34, Va. Rikhard, Jur. o. Fil. kand., Odeng. 57 1, Va.; Herman, Fil. lic., Matematiker, Red. af r. t. 1294S.»Assurans», Ode ng. S4 II, Va.; a. t & Waldenström, Juris utr, kandidater Ragnar, Fil. lic., G:la Kungsholmsbrog. Advokater, Stallg. 4, C. (invid Grand Ll ', C. Hötel): kontorstid kl. '/2104; a. t. Gust. A. M., firma Lundgrens Fiskred 19102, r. t o skapsfabrik, bost. Storkyrkobrinken 14, C. S. F., Järnhandl., Tuleg. 21, Va. St. (Föreningsbankens hus), ingång Carl O. A., Järnhandl., Hornsg. 39, ss., från Urvädersgr. 7, St. a. t s FiskredskapsFabrik (H. Maj:t Konun Olof A., Järnhandl., Hornsg. 34, So., a. t.. gens Hofieverantör), inneh, af Gust. A M. Lundgren; engros och detaljför L. A., Kamrer, Riddareg, 29, O. säljn. Storkyrkobrinken 12, St., a. t. Lorens, Kassadirektör i Nya Asfalt Ak 10 22, r. t Se annons sid. 2S. tie b., Sibylleg. S, O. Ester, Folkskolel:a, Götg, 79, Sö. Eduard A., Kassör i Skand. Kreditaktieb., Anna, Fru. Krukmakareg. 3S, Sö. Linneg. SI III, O.Dj.; a. t Helesine, Fru, Markvardeg. III, Va.; a. t. Birger, Kontorist, Grefg. 47 l, O... Vasa Henry, Kontorist, Kommendörsg. 46II, O. Maja, Fru (inneh, f. d. ArnelIs snörlifs Hjalmar, Kontorist, Björngårdsg. 6 1V, affär), Sergelg. 2, C.; a. t. Brunkeb Sö.; a. t. Söder Aimee E, FI:9ken, S:t Eriksg. t?3 II, K. K. M., Kontorist, Malmskillnadsg. 117 II, E., Fröken, Ostermalmsg. 11, O. C.; a. t Ebba, Fröken, Markvardsg, 1 II, Va.; a. t. C. Gust., Köpman, Storg. 12, O.; r. t Vasa W., Köpman, Karlsviksg. 3 Ill, K.; a. t. Fanny, Fröken, Regeringsg. 93 A II, C.; Kungsh a. t' Brunkeb Harry, Lagerchef, Nytergag. 19 A I, Sö. Hilma, Fröken, inneh. Hotell Standard, Anna, Lärar:a, Asög. 731, Sö. Drottningg. 66, C.; a. t. o. r. t J. A. E., Maskinist, Hökensg. 6, Sö. Majken, Fröken, Kassör i Konungariket Augusta, Ma~varu o. Delikatessaffär, Bra Sveriges stads hypotekskassa, L:a Vat heg. 13, O.; a. t tug. 24", C. C. J., Möbelhandl., Bellmansg, 6, Sö. Olivia, Fröken, Hemmet för gamla, (Maria hissbro); a. t. 302 S4; bost. s. h. Enskede. & Ericson, Norra Modemagasinet, Up Anna, Förest:a f. Barnavårdsn. barnhem, landsg. 61, Va.; a. t. Vasa Södermannag. 55 A, So.: a. t' Conrad, Förste Not. hos Riksdagens 2:a (Lundgren) A. Wilhelm, Grossh., Dalag, Kamm., undervisar i Arends' stenografi, 52, Va. Odeng. 16\ Va.; r. t.32 32, a. t. Vasa C. Gust., Grossh., Bredgränd 2, St. Kon toret: r. t. 79)4, a. t. 193 S3. Bostaden: Eugen, Notarie, Torsg. 23 A, Va. Storg. 12, O.; r. t Telegraf Bernh., Partiaffär för praktiska nyheter, adress: Mjöllundgren. Dalag. 41 A, Va.; r. t. 4041, a. t Isidor, Grossh., Svartmarig. 24, St. o Maria, Handelsidka (matvaru), Hornsg. C. L., Poliskonstapel, Storg. 23, O. IS, Sö.; bost. s. h. II. J. A., Postrnäst., Kammakareg. 10, Va. Eric, Handelsres., Rörstrandsg. 52 v, Va.; Carl A., f. d.1:e Postvaktrn., Brunkebergsa. t. Vasa 2567, r. t. Vasa 751. torg 9 1V, C. Alfred, f. d. Handl., Kommendörsg \ Carl, Prokurist, Högbergsg. 26 B, Sö.; O. bost. Nytorgsg. 25 A, Sö.. Gustaf, Handl. (speceri o. viktualie), Alexander, Redaktör, Regeringsg. 3, C.; Västmannag. 77,Va.;a.t.931S,r.t r. t , a. t Brand lob LifförslkringsAktiebolauet SVEA. 13 DroUnlnluaW.

13 LundgrenLundholm. 537 Lundgren,.~. H., Redaktör, Grefg. 29\ O.Dj.; Lundgren, Anna, Änkefru, ha Vattug. 24 ii, a. t. Osterm C. (L:IDdhgren), Otto W., Redaktör, Birger. Emma, 4nkefru, Badstug. 15 II, Sä. [arlsg. 131 B, Va.; a. t HUda, Ankefru, GiIa Kungsholmsbrog. X. A. H., Registrator i Postsparb., Norr lp, C... tullsg. 201V, Va.; a. t. Vasa 662. Hildegard,..Ankefru, Badstug. 39, $.ä. J. O., Sadelmak. o. tapetser., verkst H. A. C., 1\!1kefru, Riddareg. 26, O. Hornsg, 34, Sä.; bost. s. h. Josephine, Ankefru, Norrtullsg. 7, Va. Fredrik, Seminarierektor, Döbelnsg. 13 IIT, Olivia, Ankefru, Sköndalsbro, Södertörns C.; a. t. Brunkeb villastad. _ K.E.,Sergeant,Artillerikasernen,Sthlm5. L. O., Myntg. 3 1, St. K. S. R., Sergeant, Idung. 8, Va. Lundgård & Ca, Carl, Engroslager af Ur. 'I'ekla, Skoaffär, Regeringsg. 49, C.; bost..mästersamuelsg. 71, C. Högbergsg. 27 A II, Sä. Lundh, se Lund. C. A.,.~komakare, Stureparken 11, O.; Lundholm, C. A. V., Aktieb., Bokförlag, ora. t. Osterm gelfabrik, pianomagasin, Jakobsbergsg. A., Skräddare, Jungfruz'. 12, O. 39, C.; a. t. 426, r. t Carl G., Skräddare, Tjärhofsg, 42, ss., _ C. P. Helmer Amanuens o. Kommissioa. t. Söder när hos Öfv~rst:ämb:s Kansli samt Red. Erik, ~kräddar~, Götg. 79, Sä.; bod Vä o. Utg. af tidn. Justitia, både Stocksterlang.~. 71, St. " hohns och Landsortsupplaga (resp. 7,50 J. T., Skra~dare, Hornsg. 146, So. och 5 kr. pr kalenderår), ang. exekutiva s, C. P., Smides o. Mek. verkstad, Krono åtgärder, växelmål och konkurser m. m. bergsg.17, K.; a. t. 8459, r. t från hela Sverige Hornsg 43 1II Sä. Selim, Speceri o. ~affehandel, Döbelns a. t. Söder 1299,' r. t o. Söde; g.)7, V~.; a: t. :>617, r. t A'a~t: ~t:;~o~~l~~:ektor, Norrtull. Va.; _ Gustaf Alfred, Amanuens i K. General U' St k k T 38 TT. t tullstyr., Oxtorgsg. 8, C. ' nuna, Vasa ry ers a, egnersg., ra., a.. O. A., A u kti lons k ommlssane,.. Götg o. 50, ss:.,., K. E. L, Styrman, Par:nmätareg.. 6, K. _ K.\j~' i.~3::kh., Klarabergsg. 52 A, C. Al~a70 Telegrafist, Vallmg. 15, C., r. t. _ Hedda, Damfrisering, Tunnelg. ~O A, C.; Gust a f 'B., T'" Jans t em. h os P. A. N ors t e dt C a. A t. V D' kt" J h 96II C & Söner, Stortorget 18 & 20 III, Bi.; a. t... " ire or, o annesg.,.; B k b 5135 T "ff "k 8 l/ lun e.. la as sa r. 9 a. t ,2, _ Waldemar vice Direktör Kammakareg V" '17: t 426 t 1309 John, Tjänsteman, Frejg. 56\ Va.; a. t. b to dg ~ at: 1~3 69 ' r.. ; V 2975 os a en. r... Nil as~ ~. T' h ör. tåth " be. G., Fil. dr. Malmskillnadsg. 37, C. If S., be.,? Jd:man tyel,llsav.am Sten, Folkskolelär., Dal az. 40, Va.. upp.aren en, N.orr u, a.; a.. t V 3557 Gur l' l, F' G f 7 O D'. t IU, re g.,. 'J., a... ;sat "d o' d "t Sk 33 O" O., Fröken, f. d. Lärara, Brännkyrkag. J..,.ra gar smas., eppareg.,. 261 S", A. J., Tun~bind., verkst. o. bost, K~ngs _ John,' F~;est. för Sthlm s Inteckn. Garanti holms vil~~.stad, Ma~gretelundsvage~. A.B:s Notariatafd.. Handtverkareg. 88. C. A., Underlöjtn., Frednkshofsg.7,0.DJ'; K' t K ngsh 3060 a. t , a.. u.. Alfr., Uppbördsman (12:te roten), Folk Lundholm, J. M., Aktieb., Gas & Vattenungag, 107 II, Sä.; a. t ledningsentreprenörer. Utföragas, vat C. J., Vaktm. hos Generalpoststyr., Bad ten, aflopps o. kloakledningar samt stug. 33\ Sä. värmeledningar m. m. Badrumsinred G. Adolf, Vaktm. i Stationsbefälh:skansli, ningar o. Vattenklosettanläggningar. Skeppsholmen 7II, O.Dj.; a. t Kontor o. verkstad Hornsg. 74A Sä.; _ P. J., Vedhandl., Örby viilast. 75, Alfsjö. a. t. 3097, 3098, r. t. 3098, _ Edv., Vinhandl., bost. Malmskillnadsg. 07, C. G., Grossh., Saltsjöbaden; r. t. Salt C. Vin o. SpirituosaaffärOxtorgsg. 9B, sjöbo 440. C., hörnet af Hötorget; a. t. 9020, r. t. J. H., Hotellvärd, Klara V. Kyrkog. 21, C ". E. E., Ingenjör, S. Blasieholmshamn. A. G. E., Allkefru, Kommendörsg. 21.~, O. 4 A, C.. _ Amanda, Ankefru, Styrmansg. 47, O. Dj. Gust., Ingenjör, Oxtorgsg. 8, C. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 ess LundholmLundin. Lundholm. J. M., Ing., verkst. Dir. i A.B. J. Lundin; Hilda, Folkskolelär:a, Karlbergs M. Lundholms Gas & Vattenlednings vägen 20, Va. affär, bost. Hornsg. 51, Sö.; a. t , A. O., Fotograf, Brännkyrkag. 35, so. r. t E., Kamrer, Fridensborg, Väs by. Augusta, Fru, Regeringsg. 40, C.; a. t. K. H., Kommissionär, Drottningg.?7, C. E., Kontorist, Valhallavägen 29, O.. Ellen, Fru, 41, O. Matvaruaffär, Engelbrektsg. S. Th., Kontorist, Valhallavägen 29, O. Emmy, Fru, Sömmerska, Humlegårdsg. Axel, Lagerchef, 'I'unnelg. 20, C.' 16II, O.; a. t. Osterm Tyra, Lärarinna, J ohannesg. 26 II, C.; a. t. Agda, Fröken,Bokh., Skomakareg: 32m,St Age, Papper o. järnmanufaktur, inneh. Hulda, Fröken, Osterm Banerg. 3FI, O.Dj.; a. t. af Svenska Kassaskåpsfabriken, kontor C. J., Grossh.,agenturer för vin, konjak Storkyrkobrinken 10, St. o. whisky fr. produktionsort samt ar O. E., Professor v. Tekn. Högskolan, Dan rak fr. Amsterdam, Sibyllegatan 63, O.; deryd; a. t. Dand. 25, r. t. Dand. 2. 1'. t ; kontor Storkyrkobrinken Anna, Rak o. Frisersalonger, Central 3 St.; r. t Telegrafadr. Clundin. palatset,c.; bost. Karlbergsvägen 84, Va. C. Ryno, Grosshandl., firma J. P. Brandt, Gottfr., Repr. föl' Paul Berghaus & Co, Karlavägen 49 (f. d. )9), O. Göteborg, m. fl., Rådmansg. 84, Va. Erik, Grossh., firma Akerholmska Bo G. Th., S~.?mak~re,..Valhallavägen ~9, O. sättnings~agasinets Eftr.; bost. Dande O. L., Skrädderiaffär, Barnhusg. 2, /~ tr., rydsg. 4, O... C.; a. t : bost, S. h. Fritiof, Grossh. Angsvägen 36, Enskede. A. C., Tapetser., Hornsg. 144, Sö, John, Grossh., 6deng. 63, Va.; 1'. t Erik, Tjänsteman, Drottningg. 79, C. Ag~es, Gymn.dir., Greftureg. 58, O.; a. t. A., Vaktm. (Aktieb, Norrlandsbanken), Österm Jakobsg. 25, C.; r. t Otto L., Drottningg. 79, C.; a. t Karin, Gymn.dir., Osterm Greftureg. 58, O.; a. t. Lundin, M. Th., Affärsbitr., Björngårdsg. Sö.; a. t. Söder , Axel, Handl., Va.<;a945. Rörstrandsg. 14, Va.; a. t. Ernst J. L., Agent, Kungstensg. 40, Va.; G. R., Handl., Fredriksdal, Skanstull, Sö, a. t. Vasa J. P., Handl., Regeringsg. 40, C. Clara, Barnm., Asög. 57, Sö.; a. t. Söder K. E., Handl., Roslagsg. 36, Va Alfr., Bokbindare,. Karlbergs':!igen 11, Va. Knut, Handl., Skrädderi O. Klädeshandel, Kornhamnstorg 59, St.; a. t ; s, Alfred, Bokbinderiaktieb., O. Järnvägs bost. Skåneg. 57, So.: a. t. Söder 818. g. 8, C.; r. t. 574, a. t Ernst, Ingenjör, Metallarbeten, Lokal E. V., Byggm., Villa Carlsro, Sundby telefoner, Ringledningar m. m. Karlberg; a. t. Sundbyb. 23. bergsvägen 55, Va.; a. t J. L., Byggmäst., a. t Katarinavägen 11, So.; Gustaf Va. E., Ingenjör, Valhallavägen 103, & Zederman, Byggnadsfirma, Folkungag. 20, So.; a. t , r. t. 155 ::'2. P. J. T., Ing., last. 54. Fagersjö. Södertörns vil Erik C., Direktör, firma Erik Lundins Emanuel, Inkasserare, Ringvägen 123", juridiska byrå, Drottningg. 2, C.; bost, Bö.; a. t. Söder Ostermalmsg. 84", O.; se annons sid. J. E., Kakelugnsmakarmäst., Regeringsg. 2 b. 59 IV t. V. Ö. g., C. John W., Direktör, kv, Folkvang. Svea C. A., Kammarrättsrevisor, Birgerjarlsg: vägen, Djursholm; r. t. Djursh , Va.; a. t. Vasa Adolf, Disponent, St. Badstug. 15, C.; C. T., Kassör (Kommanditbol. Lundin, a. t Björkman & Co), Braheg. 141, O. MarieLouise, Doktorinna, O.; a. t. Österm. 2. Braheg. 36 u, N. J., A II, Kassör, O. Nybrog. 36 Ö. g., uppg. E. A.) Fabrikör, Rörstraudsg. 16, Va., Björkman & Co, Kommanditbolaget, Ban CarlO., f. d. Faktur å St. Dagblad, Teg kir o. Fondmäkleriaffär, Drottningg, nersg. 28 IV, va.; a. t. Vasa , Sthlm 16; r. t. 4406, 6574, 6575; C. A., J!~!lstighetsäg.,Baldershage, Alfsjö; a. t Telegramadr.:»Investr. t. Alfsjö 60. ment.» Carl, Folkskolelär., Kungsh. Realskola, Erik W., Kontorist, Högbergsg. 39 B, Bö. Handtverkareg. 35, K.; a. t Ida, Kontorist, Pilg. 48\ K.; a. t Brand och LifförsäkringsAldiebolag et SVEA. 13 Ilrottnlngqataa,

15 LundinLundmark. 539 Lundin, Gösta. Korresp. Flemingg. 3, K.; Lundin, Inez, Änkefru, Valhallavägen Iä, O. a. t Iris, Ankefru, Lilljansplan' 8, O.; a. t. _ Sixtus, Korresp., Regeringsg. 40, C.; a. t Osterm Lydia, Änkl!fru, Odeng ö, g., Va. _ V. L., Källarmästare, Klara V. Kyrkog. Ma~hilda, An~!lfru, Torstensonsg. 13, 3 B, C. O.Dj.; a. t. Osterm _ Sven J. B., Köpman, Drottningg. 34III, Sophie,.Änkefru, Florag. 22, O. C.; a. t Alfred, Öfvermaskinist, Torstensonsg.10A, _ A, W. (firma),läderfabrik, inneh. E. Lun O.Dj. din, Garfvareg. 7.; K.; r. t , Einar, Regeringsg. 59 IV t. V. Ö. g., C. _ F. V.. M.askinist, Humlegårdeg. 16H, O.; Lunding, C. A., Koppar, bleck o. plåtslag., a. t. Osterm Surbrunnsg. 52, Va.; a. t , r. t. _ B. W., Mjölkförsäljare, Agneg. 27, K _ Augusta, Modemagasin, Brunkebergstorg Lundlöf, C. J., Skornakäre. Stureg. 56, O. 20, C. Lundman, Engla, Cigarraffär, Nybrog. 31, _ Anton Wilhelm, Musiker, Engelbrektsg. O.; r. t n.b., O.; a. t Ida, Fru, Götg. 15, Sö. s Pappershandel, G:la Kungsholmsbrog. J. V., Handl., S:t Paulsg. 33 B, Sö. 32, C. (ing. fr. Klara N. Kyrkog.); a. t Johan, Inneh. af Kartongfabriken David. bagaresg. 5 & 7, C.; bost. Braheg.ös ', O. _ C. G., Pastor, Pilg. 48, K.; a. t Carl A., Kamrer, Drottningg. 21 A I, C. _ Arvid, Perukmakare, Tomtebog. 46IV,Va. K. H., Snickare, Västmannag. 42, Va.; _ A. P. H., Poste xp., Pålsundsg. 8, Sö. a. t. Vasa _ C. J., Postexp., Jur. stud., Rörstrandsg. Johan, Uppbördsman (10:de roten), BralOV, Va.; r. t. Vasa 240. heg. 58\ O.; a. t _ F., l:e Postvaktm, Mariehill, O.Dj. Lundmark. Inez, Folkskolel:a, Hornsg. 63, Sö. _ Victor, Redaktör, Näckströmsg. 2', C.; Axel Elof, Fotograf v. Generalstab. Lit. a. t , kl. 911 o. 45. anst., 'I'unnelg. 17, C. s Ritbyrå, Drottningg. 34, C.; a. t Hilma, Fröken, Paraplyaffär, Drottningg, J. W., & Co (inneh, J. O. PaJlin), Skeppsmäklare, Speditions o. Assuransaffär, 7l C, C. Maria, Fröken, Kontorsbitr., Tunnelg. 17, Agenter för Engelska stenkolsgrufvor, kontor Skeppsbron 28, St. C.; a. t. Brunkeb Axel, f. d. Förval tare, Karlavägen 47 BI Aug., Skräddare, Ad. Fredr, Kyrkog.15,C. C. E. O. J., Skräddare, 'I'orkelKnutssonsg. (f. d. 17 Al, O. Gösta, Handelsförest., Tomtebog. 15, Va. 16 BI ö. g., Sö. C. V., Handl., Yästmannagg. 51, Va.. _ P. A., Skräddare, Brännkyrkag.. 35, Sä. Sigrid, Hatt o. Mössaffär. Flemingg. 59, _ P. A., Skräddare, Braheg. 2, O.; bost, K.; filial Handtverkareg. 15, K. Gubbkärr, Nockeby. Haldan. Järnv.vtjänstem., Rörstrandag. _ John, Skräddarmäst., Munkbrog. a. t. Brunkeb, , Si.; 38, Va. P. L, Kassadir., Ubservatorieg. 6, Va. _ F., Smed, St. Badstug. 15, C.; bost, s. h. Eric, Kassör i Riksbanken, Banerg, 3, _ J. C. W., Sotarmäst. mansg. 72, Va. (3:dje disk), Råd O.Dj.; a. t. Österm Joh. E., Kontorsbitr., Sibylleg. 50 BIl, O. _ Josefine Ottilia, Språk o. musiklärar:a, John M., Portier, Björngårdsg. 3, Si). Kommendörsg. 4lV, O. Ernst, Postexp., Heimdalsg. 3, Va.; r. t. E. R. O., Tapetserare, Folkungag. 8 E, Sä. o. H., Tarmrenseri å Sthlms Slakt Vasa 808. Carl, Prokurist, Valhallavägen. 57, O. hus, Enskede; bost. Fredriksdal, Skans Detiof, Räkenskapsför., Observatorieg. tull, Sö.. A., Tullvaktrn., Björngårdsg. 7, Sä.; r. t. 6, Va. Lars August, Skådespelare, Kammakareg , Va.; a. t _ G. A., Vaktrn. i Statskont., L:a Nyg. 15, St. H., Slakteriaffär, Västmannag. 51, Va.; _ J. P., Vaktm, (Utr.Departem.), 5H, O. Kardellg. a. t. 24, r. t. Vasa 359; bost, s. h. E., Speceri Q. Delikatessaffär, Lrlljans _ Theodor, Vaktm. (Kungsh. Realskola), plan 5, O. Handtverkareg. 35, K.; a. t Augusta, Teckningslär:a, Karlbergsvägen _ J. H., Verkmäst., Torsg. so>, Va. 23, Va. A., Änkefru, Cigarraffär, Kammakareg. Joh. O" Urmak., KolOllivägell 80, En 27, C. skede. Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 540 Lundmark Lundqvist. Lundmark, J. R., Ängbå.tsbefälh., Renstjernasg.14, Bö.; a. t. Söder 707. l', '"Lun'd~qv7"is;t; '2""L~un'dqu~is't;;;C3TL'un~d" l Lundqvist, 2 Lundquist; 3 Lundkvist. _1 E. F., Förrådsförvalt., Hornsg. 79, s«~=':""::":''~_"':"":''.:.'''':''' _3 C. Arv., Grossh. (i firma Lundkvist & _3 S. E., Arkitekt, Dalag. 41, Va.. Lindroth), Grefg. 25, O.Dj. _1 Eric, Bankkamrer, 'I'orstensonsg.j ä, O.Dj. _2 Erik G., Grossh., Norrtullag. 8 A, Va. _2 Gunhild, Banktjänsteman, Horneg. 33 A, (Firma Lundquist & W ottrich, St. Vat Sii.; r. t tug. 7, C.).. _1 W. J., Barnm., St. Badstug. 54, Va. _1 Gustaf A:son, Grossh., Nybrog. 60, O.; r. t. _3 J., Bildhuggare, Rörstrandsg. 36,. Va _3 A. H., Biljardäg., Smålandsg. Brunnsg. 7 II ö. g, C. 2, O.; bost. _1 E. Robert, CII, se. Handelsbitr., Högbergsg. 26 _3 Emanuel, Bokförare, Kungsholmag. 13 1, _IC. A., Handelsidk:a (hattar o. mössor), K.; a. t Storkyrkobrinken 8, St.. _2S, E., Bokförlag, Karduansmakareg. 71, C.; _1 A., Handl., Östermalms saluhall, O.; bost. r. t o. 7445, a. t o Nybrog. 28III, O.; a. t. 5974, r. t _2 Wilh., f. d. Bokhandl., Hornsg. 33 A, Bä.; _1 E.A., Handl., Drottningholmsvägen 101I,K. r. t _1 J. E., Handl., Teknologg. 11, Va. _1 Ivan, Bokh., Polhemsg. 26 II, K.; a. t. Lundqvist, J. O., Handl., bost. Mäster Kungsh I samuelsg.4 III, C.; a. t ; r. t _s Johan, Byggm., Karlbergsvägen 61, Va.; Bosättningsmagasin Biblioteksg. 10, C.; a. t r. t o. 5634, a. t o _1 Signe, Cigarraffär, Bergsg. 23, K.; a. t. _2 J. W., Handl., deläg. i firma A. J. Lilja & Co, Hötorget 13, C.; bost, Döbelns _1 Knut A., Cigarr o. Pappersaffär, Handt g. 5, C.; a. t. Brunkeb, verkareg. 44, K; a. t , r. t. _3 Wilh., Handl., Uplandsg. 49III, Va.; a. t Vasa _3 Wilh., Cigarr o. Pappershandel, lagsg. 20, Va.; r. t Ros _2 Carl, Hofrättsnotarie, O.Dj. Riddareg. 35 &37 IIl, _1 Oscar, Civiling., Surbrunnsg. 28 v, Va.; _I Frans, Ingenjör, Artillerig. 8II (f. d. 4); r. t O.; a. t , r. t _1 Emil, Damkonfektion o. Sybehörsh., Re _1 Knut, Ingenjör, Hagag. 54, Va.; a. t. geringsg.59,.c.; a. t , filial Humle Vasa gårdsg. 6, O.; a. t ~.;bost. s. g. 4. _I O. O. O., Ingenjör, Tuleg. 24, Va. ;1 Axel, Dir....Riddareg. 14, O. _2 Victor, Inspektör i A.B. Sv. Pressbyrån, _2 Ernst G. Th., nn., Odeng, 74 1V,Va.; a. t. Uplandsg. 60 Va.; a. t Vasa 872. _1 Axel, Instrume~tmak. o. Optiker, Handt. _2 Alma, Doktor:a, Bergsg. 43 II, K. verkareg. 15 A, K.; r. t. 8730, a. t. _2 J. A. Leonard, Elektriker, Pipersg. 3 1V, Mikroskop o. prismakikare. K.; a. t _1 Carl, Jur. utr, kand., Advokat, Frejg. 53, _1 Arvid, Fabrikör, fabrik för finare Char Va.; r. t. Vasa 414. kuteriva~or..h~ga!5"6 1 Va.; a. t. 2 95, Lundqui8~, Oscar, ~ärna1rår, ~olländareg. r. t. 6791, försäljningsbod Roslagsg. 31 1, C., r. t. 4 l;:>, a. t. 282, bost, Up_ (f. d. 49), Va.; a. t landsg. 18II, Va. _1 A. B., Fastighetsäg., Bellmansg. 22 e, _1 Joh. A., Kafe, Mälartorget 8, St. Bö. _1 J. L., Kakelungsmak., Tavastg. 27, se. _1 Nils, Fil. dr, Läroverksadj., Högbergsg. _3 Axel E., Kamrer i Brandförsåkr.cåktisb,. 54, Bä.; a. t. Söder 897. Norrland, Sibylleg. 401V, O,,, _1 Elin, Fintvätterska, Norrtullsg. 22, Va.; _2 V. H, Kamrer, Linneg. 18II, O. r. t _1 Jenny Ch. M., Kartrit:a (Stadens Bygg _1 Nora, Folkskolel:a, Nytorgsg. 11, Bä. nadskontor), Bergsg. l, K.; r. t _2 I. A., Fotograf, Mästersamuelsg. 30, C. _I Emil G., Kassör, Västmannag. 27, Va.; _I A. Ch., Fru, Husäg:a, Kungsholmsg.13,K. a. t _I Eva, Fru, Banerg. 6, O.Dj. _I Aline W., Kontorist, Hagag. 14, 41/ 2 tr., _I Lage, Fruktaffär, Götg. 46, Bö.; a. t Va.. _1 Mathilda, Fröken, Hornsg. 20 1, ss. _1 Harry, Kontorsskrifv., Stureg. 46, O.; a. t. _1 Signe, Fröken, Banärg. 23 II, O.Dj.; a. t. Osterm, Osterm. 18 ö7. _1 Zelma, Fröken, Hornsg. 201, Bä.; a. t. _1 Th., Kontrollör 10 A!, O. i Järnv.vstyr., Karlavägen Söder 410. _1 K.G.,Lagerföreståndare,Drottningg.38,c. Brand och LiffdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 LundqvistLundström. 1 Lundq~st; 2 Lundquist; 3 Lundkvist. l Lundqvist; 2 Lundquist; 3 Lundkvist. _, EI?ma, Lärar:a, 'I'orkelKnutssoneg.zäSo. _1 Carl B., Veterinär, Götg. 25, Sä.; träf _1 Hilda, Lärar:a, Skeppareg. 291V, O.; a. t. fas 910 f. m.: a. t. 3742, r. t Osterm _2 Eric W., Vinhandl., firma A. Modin, Mä _1 A. O., Maskinist, l:sta gatan 4 n. b., Vär lartorget 13, Si.; bost. Svedenborgag. 2", tan; a. t. Värtan 86. Sä.; r. t. Söder 396, a. t _2 Georg, Musikförlägg., Strandvägen 9, O.; _1 C. Math.,)tnkefru, Hagag. 14,4'/2 tr., Va. firma: Abr. Lundquist, musikförlag _1 Hedvig, Ankefru, Regeringsg, 66 C.; a. t. och pianoetablissement, Malmtorgsg. Brunkeb, 643. ' 8, C. _1 K. ~., Ankefru, Götg. 27, es. _1 C. F., Operasångare, Odeng. 71, Va. 10., Ankefru, Kungstensg I ö. g., Va.; _2 & Wottrich, Paraply, Parasoll o. Käpp a. t. Vasa, fabrik en gros, St, Vattug. 7, C., 85. _1 T. A. Ch., Ankefru, Klara Vattugr. l, C. _1 Carl Fredrik, Poliskonstapel,Regeringsg. _1 E. L., Ofversköt.a, Långbro sjukhus, Älf 41, C. sjö..' _1 Axel V., l:e Postbetj., TorkelKnutssonsg. _2 Carl, Öfverstelöjtn. i. Fortifikationen, 16 B, so. Grefmagnig, 14 11I, O.Dj. _2 V. Rudolf, Postexp., Tomtebog. 9'v, Va. _1 Berndt, Ofversättare, Brännkyrkag. 14 B, _1 Carl, Prokurist, Lästmakateg , C.; ing. 3 Il, sa. a. t _3 Ernst, Tegnersg. glli, Va... _, A. V., Revisor, Sigtunag. 8 11I, Va.; r. t. Lundroth, E., Arkitekt, Riddareg. 70, O.Dj. Vasa 236. Kontor Hamng. 5A, C. Representant för ' _1 Ammiel, Sekret. i Fångv.styr., Braheg. Upsala Ekeby Aktiebolags med guld 51, O. medalj prisbelönta tillverkningar af _1 Hilda, Sjukgymnast, Sibylleg. 63", O. kakelugnar, mur o. taktegel; r. t , _, E. M., Sjuksköt:a Fröken, Västmannag. a. t , Va.; a. t. Vasa Lundstedt, Mauritz, Arkitekt, Norrtullsg. _2 A. F., Skom., Karlbergsvägen 51, Va. 281, Va.; a. t , r. t _, J. M., Skomakeriaffär, Västmannag. 27, H. K., Direktör, Odeng. 491, Va. Va.; a. t Bernhard, Fil. dr, f. d. Bibliotekarie, Tun _1 A. G., Skorstensfejare, Frejg. 7lII, Va. nelg. 23 1, C.; a. t. Brunkeb _2 Ernst, Skriftställare, Frejg. 56, Va.; a. t. A. L., Fröken, Kungsholmsg. 20, K. Vasa 203. Kristina A., Fröken, Husäg:a, Kåkbrin _1 G. A., Skräddare, Kommendörsg. 10, O.; ken 10, St.. a. t ; bost, Braheg. 31, O. Signe, G:ymnastikdir., Greftureg. 63,. O.; _1 Alfred, Styckmäst., Valling. 32, C. a. t. Osterm _1 A. K., Sömmerska, Birkag. 10, Va. C. L, Handl., firma Fritz Hesses Eftr., _1 Anna, Tidningskontor o. Pappersh., L:a bostad Kommendörsg. 19, O. Vattug. 19 A, C. Herman, v. H~radsh., Rådman, Storg. _I L. G., Trädg.mäst., Enskede gård. 10, O.; a. t. Österm _1 & Hudden, Trävaror, mur o. taktegel, N. G. Georg, Köpman, Hjärneg. 4 1V, K.; Dalag. 1 C, C.; a. t. o. r. t a. t. Kungsh _2 & Lindroth, Trävaruaffär, såg o. hyfleri, Nils M., Ombudsman, Heimdalsg. 7, Va. Götz, 71, Sä... W. R., Pappershandelo. Poststation, _, Axel, Trävaruhandl., Eriksbergsg. 12, O.; Hornsg. 77, So. r. t , a. t Telegrafadr. Gustaf)., Portier, Timmermansg , Sä.»Lundax». Knut U., Stadstjän., Sigtunag. 4, Va. _1 &.Johansson CWaksala Nya Tegelbruk),. G. W., 'I.'jigmästare, Svartensg. 8 B, Sä. ' kontor Dalag. 56, Va.; r. t. 1<!631, Lotten, Ankefru, Greftureg. 24 C, O.; a. t. a. t _1 E. V., Vaktmäst., Sjökarteverket, Skepps Lundstein Ludvig, Detektivkonst., Riddareg. holmen, O.Dj. 68", ö. g., O.Dj. _1 G., f. d. Vaktm., Brännkyrkag. 54 A H,So. Lundström, Oscar, Agent (firma Birger Gerd _1 J. F., Verkmäst., Tomtebog. 15, Va.; a. t. man & Co), bost. Jakobsbergsg. 14, C. Vasa Erik, Apotekare, Red. för tidskriften Träd _1 Kar l Herman, Verkmäst. )Flemingg. 8 II) K. gården, Amanuens vid Bergianska Träd _1 L. O., Verkmäst., Roslagsg. 201, Va. gården, Albano... _1 C. J. F., Verkstadsidk., bost. Observa E., Artist, Grefg. 14, O.Dj. torieg. 7, Va.; a. t A. E.) Civiling., KarlbergsYägen 83, Va. Brand. och LifrdrsäkringsAkiiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. MI

18 .;:,':"""",, \ 542 LundströmLundvall. Lundström, A. Fr., Direktör, Mästersamuelsg. Lundström, K. F., Marinintend. af 2:dra gra 80, C.; r. t. Råsunda 15. den, Hötorget 11 lii, C.; r. t Aug., Direktör, Götg. 18 II, Sö.. Ernst Hj. J., Pastor vid Sabbatsberg, Birger E., Direktör, Strandvägen 7 BV,lyO. Sv. Kyrkans Missionsstyrelses Ombud, Alice, Farm. kand., Norrtullag. 41 IV, va.; Odeng. 102 II,Va.; a t. Vasa 55, r. t a. t. Vasa C. V., Prakt. läk., Barnsjukdomar, Östra A. L., Flaggund.off., Torstensonsg. 9 n. b. slottsflygeln, Djursholm; mottagn. Ö. g., O.Dj. hvard, 910,34; a. t.o. r.t.djursholm. Aina E. F., Polkskolel:a, Vallina. 12, C. Frida, Prostinna, Kommendörsg. 12 II, O. Torborg, Folkskolel:a, Birkag. 18, Va. N. S., Redaktör, Utgifv. af Sthlrns Dag Hähnel, Edith, Fru, Damfrisering, Väs blad, Stora Gungan, Enskede. terlångg. 73'. St. R., Skådespel., Tomtebog. 39, Va. Elisabeth, Fru, inneh. af Hotell Margit, F. E., Snickare, Prästgårdsg. ~1, Sö. Drottningg. 46, C. A., Tandläk., Riddareg. 7 III, O. Filippa, Fröken, Lärar.a, Vegag. 9 I11,Va. John G., Uppbördskommiss., 'I'egnörslun Mathild!t, Fröken, Artillerig. 26 (f. d. den 6, Va. (a. t. Vasa 217, Privat). 22), O.; a. t A. H., Vagnmakeri o. Smidesverkstad, Axel, Godsäg., Odeng. 67 II,Va.; r. t Karlavägen 87 (f. d. 55), O.; a. t C.. F., Godsägare, Karlavägen 37 (f. d. 9), J. A., Vaktm., Tyska Skolgränd 8 A, St. O.; köksingång Florag. 1, O.; 12 juni C. Fr., Verkmäst., Badstug. 33\ Sö: 12 sept. Antuna, Rotebro. Filip, ~iolinlärare, Riddareg. 70 n.., O.Dj. Carl, Grossh.(deläg. i A.B. Öhlin.Nilsson J. A., A.kare,Hagag. 54, Va. & Co), bost. 'I'egnårag. 3, Va. E. T., Ankefru, Sot Eriksplan 2,.Va. Kar], Grossh., Tyrg. 4 (kv. Trädlärkan), Fanny, Ankefru, Jungfrug ". O.; kontor Skeppsbron 18 11, St. Hilda, Ankefru, Strandvägen 29, O.Dj.; Joh. Lundström & Co, Aktiebolag, kon r. t. 1:4686, a. t tor Skeppsbron 18 11,St.; försäljning af Laura, Ankefru, Stjärng. 3 BIl, Va. engelska ångkol, smidesstenkol, antra O., Jakobsbersg. 8, C. citkol, koks, briketter samt träkolj för 1 L d H, 2 L dw H säljningskontor Strandvägen 17, O.Dj.; un va, un"''a_.' _ a. t. 6019, r. t. 2220, Norr Mälarstrand ' Sven, Advokat, Hofrättsnot., Folkungag. 22, K.; a. t. 6198, r. t ; upplag 9S II, Sö.; a. t. Söder 575, r. t ; I Söder Mälarstrand, So.; a. t. 3060, juridisk byrå Stora Nyg. 36, St.; r. t. r. t. 7447; se annons sid , a. t. 1212; telegrafadress. Lund Lundström, P. B., Grosshandl., firma John witt. Kontorstid 94, personl. mot Flohr & Co, Riddareg. 49, O.Dj... tagningstid 1011,2 1 ;.4. Se sid. 45. Erik, Hofr. e. o. Not., Jungfrug.38, O.; _, O. F., Dep.skrifv. i Armeföryaltn., Narvaa. t , r. t vägen 24, O.Dj.; a. t. Osterm A. E., Ingenjör, Karlbergsvägen 83, Va. _, Louise,..Folkskolel:a, Skeppareg. 53, O.; C. A., Ingenjör, N orrtullsg, 41'v, Va.; a. t. a. t. Osterm Vasa _1 Hilma, Fru, Cigarraffär o. Pappershandel, C. J., Ingenjör, Fil. kand., Inneh, af Aug. Odeng. 100, Va.; a. t. 7195; o. S:t Eriksg. SetterwaHs tekn. fabrik samt af firman 94, Va. A. G. Wiren. Kontor L:a Vattug. 21, C.; _e Laura, Fröken, Dalag. S3 IV, Va.. fabrik Polhemsg. 14, K.; bost. Odeng. _, Lisen, Fröken, Torstensonsg ,O.D}. 67, '/. tr., Va.; r. t. 457, a. t _, Knut J., Godsäg., BibliotekBg. III" C. Axel, Kakelugnsmak., L:a Mariagränd _, H. C. H., Handelsidk:a, Birgerjarlsg, 37 4, Sö.; a. t. Söder & 39, C. Johan, Kamrer, Kommendörsg, S, O.; _, Chr., Ingenjör, Heleneborgsg. 13 B, Sö. a. t , r. t, Osterm ' John, Kassör v. Sthlms Stads Auktions C. E., Kassör, Riddareg. 70 n. b., O.Dj. verk, Folkungag. 931, Bö.; a. t. Söder Elsa, Kassörska, Stjärng. 3 BlI, Va. 690, r. t & Co., B. E., Kommanditbolaget, Arse _1 K. A., Kontorsskrifv., Kungstensg. 150,Va. nalsg. 9", C. _2 Helene, Parfumerie Parisienne, Birger Nils, Konstnär, Birgerjarlsg, 94, Va. jarlsg. 12, O.; a. t. 5351, r. t Oskar, Kontorist, Norrtullag. 4l 1V, Vg,. _1 Axel Gustaf, Polisman, Styrmansg. 23 Isidor, Kungl. sekret.,östermalmsg. 20 fi,0. ö. g., O.D}. Otto, Köpman, Torsg. 7, Va.; r. t _, Björn, t. f. Revisionssekr., Biblioteksg, Ingeborg, Lärara vid Sofi Almquists 11, C.; r. t samskola, Karlaväg. 28 1V,O.; r. t _1 B., Skolkökslär:a, BeHmansg. 6, Sö.

19 LnndvallLychou Lundnll; 2 Lundwall. LuxferPrismen, SyndikatAgentur Edv, K. I Andersson, Birgerjarlsg. 118, Va.. _1 D., Tjänstem. i A.B. Sthlms Handelsbank, Lubberz, G.~rtrud, Fröken, Nybergsg. 3, O.; Kommendörsg, 42, O. j r. t , a. t. a. t. Osterm Osterrn Lubeck, Sven E. J., Civiling., Löjtn. v. V. _2 M. A., Änkefru, Folkungag. 93IIl, Sä.; V. K: kontor A.B. Vattenbyggnadsa. t. Söder byrån; bost. Fredrikshofsg. 2,O.Dj. Lundvik & C:o, E., A. B.; se A.B. E. Lund Hilma, Fru, Banerg, 5, O.Dj.; r. t '. vik & C:o. a. t. Osterm Lundvik, K. Fr., Civiling., Uplandsg. 33, J. S., St. Nyg. 6, St. Va. j a. t se äfven Lybeck. Aurore, Fröken, Valling. 13, C; a. t Luokzen, J. E., Polisöfverkonst., Agneg. Mimmi, Fröken, Valling. 13, C. 29'V, K... E., Ingenjör, Nybrog. 34, O. Luhrs, A. K., Fru, Karlaplan 8, O.Dj. Seth, Ingenjör, Linneg. 25, O. Luning, Gustaf G., Posttjänstem., Jungfrug, L. W., Skräddare, Pipersg. 3, s; firma: 130m, O.j a. t Fr. Kaedings Eftertr.,Zittorin & Lundvik. G. Th., Stadsmäklare. o.' Fondmäklare, N. O., Stationsskrifv., Vanadisväg. 15, Va. Yalhallaväg. 43 III, O.j a. t , r. t. E. M., Ankefru, Uplandsg, 33, Va.; r. t. Osterm, 254; kontor Börshuset, St (ing. fr. Trångsund n.b, t. h.): r. t. 4425,. Lune1l, Richard, Järnvägstjänsteman, Karl 44~6, 4996, 7426, 10423, 3.. t bergsvägen 8, Va.. Lutze, F. H. B.,.f. d. Fyrverkare, Falken L11'!Iow,Hilma, Fru, Sömm:a, Riddareg, 26, O. bergsg. 5, O.Dj. LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag, kon Adelaig.e, Kafeidk.a, Fru, Djurgårdsslätt. tor Rosenbad 2, Sthlm 1. 20, O.Dj... Luterkort, L W., Grossh., Artillerig. 46", O.; Lybeck, Fredrique, Fru, Artillerig , O.; a. t , r. t r. t L W., Maskinförnödenheter, Maskinoljor Lisa, Gymnastikdir., Skeppareg. 29, O. Karbolineum, Trätjära. Kontor o. rna John, Kammarrättsråd, Odeng.. 49, Va. gasin Davidbagaresg. 9, C; r. t. 5757, August,. Kamrer, Karlavägen 53 (f. d. a. t ), O. Luth & Rosens Elektriska Aktiebolag. Otto, Kapten vid Flottan, Lärare vid Hufvudkontor, centrallager o. Sjökrigshög.0. Krigshögskolorna, Linverkstäder Rosenlundsgatan, Sthlm 4; neg. 26 IIl, O.; r. t kontorstid 95. lörd.93. Filial, Magnus, Löjtnant, Greftureg. 13A, O. kassa o. ingenjörskontor, försäljning Ekeman, Anna, Ankefru, Karlavägen 52> Regeringsg. 9 C.; kl. 97, lager o. O.Di:.. montörexp. N. Smedjeg. 10, C: kl. S. L., Ankefru, Skeppareg, 29, O. 87. Hissafdeln., kontor Rosen se äfven Läbeck,._ lundsg., Sthlm 4; r. t. 3264, a. t. 3264, Lybecker, M. V., Ankefrih.a, Sibylleg. 3B, O~ montagekontor Nygränd 8, St. Lyberg, Henrik, Bageriidk., Brunnsg. 21, Luthander. K. F. V.,Artist,Ringvägen 10, Sä. C. R. W., Bokh. i Järnvägsstyr., Ringvägen Hildor, Bryggm. å Hamburgerbrygg. 10, Sä. Norrtullag. 12 A, Va. Elsa, Fru, Folkskolel:a,Högalidsg.13B,Sä. C. A., Handl., Fredsborg 3, Liljeholmen. Sigrid, Fru, Smålandag. 31 B', C.; a. t. C. A., Husäg., Timmermansg. 40, Sä... Brunkeb Sigge, Kassadirektör, Skeppareg.7, O. Anna, Fröken, Drottningg. 66, C. O. F., Målare, Markvardsg.10, Va.; verkst. Lutherska Missionsfören. Exp., Inimanuels Birgerjarlsg. 122, Va. kyrkan, Tuleg. 3 Va. Josef Ludv., Postvaktm., Kronobergsg; Lutteman, Martin, Apotekare, Malmskill 1 I, K... nadsg. 19 A, C.; a. t. Brunkeb H. G., Skomak., Greftureg. 69, O. _ Fredrique, Fru, Björngårdag. 3, Sä. Lycell, C. G., Grundlägg., Grefg. 31, O.; C. E., Kapten, Döbelnsg. 69, Va. a. t Sigrid A., Mode o. hvitvaruaffär, Obser se äfven Lysell.. va.torieg. 11, Va.; a. t. Vasa 829. Lyceum för flickor, Kommendörsg. 13, O.;. _ Celia, f. Svahn, Försåljn. af Schweizer r. t. 8863, a. t broderier, spetsar o. väfnader, Salt Lychou, Harry. _ f. d. Fabrikör, Västmanmätareg. 3 B n.b., Va.; a. t. 5239, r. t. nag. 31, va. Vasa 149. A., Fru, Sit Paulsg. 31, Sä. Brud ICh Li1f"örsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 DrettainggataR.

20 44 Lychou Läraretidningen. Lychou, Anna, Fru, Greftureg. 39, Q. ILyttkens, Aug., f. d. Byråchef i KgJ. Landt AnIla C., Fröken, Linneg. 25, O.; a. t. bruksstyrelsen. bost. Linneg. 33 & 35 l, Osterm, 4848;... l O.; a. t. Osterm, 2041, r. t Sofie, Fröken, Lmneg.25, O.; a. t. Osterm. Gerda, Fröken, Inedalsg. 15, K r. A., r...d. Kansliråd, Sibylleg. 181I O.; Lychouska Skolan, Högbergsg. 37 A, Sö.; a. t. Osterm, 4242, r. t ' a. t Lådfabriken Express, Garfvareg. 7, K. Lycke, O. G., Bokh., Kl. Södra Kyrkog. 1~, C. Låftrnan, W., Fru, Barnhusg. 4Ill ö. g. C.; Oskar, Konstnär, Uggleviksg. 13, O. a. t ' Lyckmans Eftr., Skrädderifirma (inneh, K. H. R., Kapten, Kungsholmstorg 8 K.; Hj. Kvarnberg), Malmskillnadsg, 38, C. a. t. Kungsh, 446. ' Lyckner, G. C" Handelsresande, Observa A. K. E., Löjtnant v. K. Flottan, Lintorieg. 20Il, Va.; a. t. Vasa neg". 34, O. Lydön, R. A., Löjtnant, Grefmagnig. 6, O.Dj.; T., Marinintendent, Riddareg. 40, O.Dj. a. t Sven, Tjänsteman i Liff.Aktieb. Thule, N., Skräddare, Timmermansg. 24', Sö.; Birgerjarlsg. 37, C. a. t. Söder 699. A. S. E., Änkefru, Storg. 25, O.; a. t. Lykttändarekontor: Västmannag. 49, Va., Pilg. 46, K., Kocksg. 20, Sö., Hornsg. se äfven Loftman. 92, ss., Trångsund 4, St., Skeppareg, Lånbibliotek för blinda, Majorsg. 12, O.; 34, O., Regeringsg. 105, C., Lötholms utlåningstid dagligen 122. vägen, Liljeholmen. Lånbibliotek, se Yrkesregistret. Lyman, H.. M. o. A. M., Fröknar, Jungfrug. Långsjö Villastadskontor (Aktiebolaget Bil 12, O.. liga Tomter), St. Vattug. F, C.; a. t. Lyon, Gustav, BerlinParis, Nederlag o. huf 8031, r. t vadagentur för Sverige A. Wenner Långström & Andreasen, Grossh., Västergrens Journalexpedition, Drottningg. långg. 53, St. Tel.adr.: Långandre. 63, C.; a. t. 9995,.. r. t Låstbom, Ernst 1.:. Frisör, Långängen, Hem Hellevi Elisabeth, Ankefru, Valhallavä met N:o 2, Alf.sjö.. gen 15, O. Fanny, Fröken, Ostermalmsg. 38, O. Lysander, Karl, Folkskolär., Kolonivägen 50, Läckström, J. G., Byggm., Rörstrandsg. Enskede. loiv, Va. Lysell, Oi.LokIörare.Karlbergsvägcn 85, Va. [Läderföreningen, Drottningg. 15, C. Agda, Pianist, Ostermalmsg. 74, O. Läderutstansnings Aktieb., verkst. Dir. C. Gunnar, Tjänsteman i Sjöförsäkr.vaktieb. F. Brodin, kontor o. lager Skeppareg. Agir, Nybrog. 60'v, O. 35, O.; r. t. 5784, a. t. 16?.18. R., Urmakare, Agneg. 7, K. Läkaresällskapets lokal, Klara O. Kyrkog. Joh. F., l:e Vaktm. i Stockh. St. Brand 10, Sthlm 16. förs:kontor,< Mynttorg. 4', St.; a. t. Läkarförening, Stockholms, Norrlandeg. 8 &; Brunkeb. ö019ll. loill, C.; hvard. 123; r. t. 6211, a. t. se äfven Lycel! Lysholm, Eric Magnus, Hofmäst., Skeppareg. Läkarförteckningen (Förtec~ning öfver prak 40, O.; a. t. Osterm tiserande medlemmar l Stockholms Lä Anna, Änkefru, Uplandsg, 54, uppg. BIll, karförening), Norrlandag. 8 & 10III, C.: Va. hvard, 123; r. t. 6211, a. t Lyfltröm, A.!., Major v. Generalstaben, Läkartidningen, Allmänna Svenska, Norr Sibylleg. 43 & 45, O.; r. t landsg. 8 & 10III, C.; hvard. 123; Lyth, G. W., Fabrikör, Bryggareg. 7, C. r. t. 6211, a. t Paul W., Ingenjör, firma G. W. Lyth, Läkarvård för obemedlade, se Polikliniker. fabrik för Naut. instrument, kontor Lämqvist, J. A. L., F!:u, Urvädersgränd 7, Sö. o. verkst. Bryggareg. 7, C.; bost. kv, Längquist, Maria, Ankefru, Fjällg. 20 A r, Lejonet, Lidingö Villastad. Sö.; a. t. Söder Hj. F. W., 1:e bitr. Pastor vid Diakonisa Länsjägmästaren, se Samzelius, Hugo. anstalten, Fjällg. 46II, Sö. Länsstyrelse, Stockholms, Brunkebergsg. 6, J. F., f...d. Tullförvaltare, Fjällg. 46, Sö. C. Exp.tid kl. 10 f. m.2 e.m, Lands E. E., Ankefru, St. Badstug. 62, Va.; sekreterarens och Landskamrerarens a. t. Vasa mottagn.tid kl. 11 f. m.:1 e. m. Lytta o. Vanföra, Arbetsskolan o. hemmet Länstedt, Gustaf, Linneg. 63, O.. för, Greftureg. 59 & 61, O., se Van Lärarelöne nämnden, Stureg. 13, O. föreanstalten. Läraretidningen, se Svensk Läraretidning. I Brand och LifförsäkringsAktiebolage,t SVEA. 13 Drottninggatan.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

!:l ~ "el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18

!:l ~ el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18 1066 Wik!an-d Karl, Revisions- & Bokföringsbyrå, Boslagsg, 21 (f. d. 39).... Vikmnd Oscar, Alfkullen, Allsjö Österman Viktor, Döbelnsg. 5 Rlnglednlngar tillverkas af: Se äfven Elektriska telefoner o. apparater

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer