F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg , tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va."

Transkript

1 - --.P ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t Herm., Grossh., firma Hellman & Co, Walléns, Bredgr. 6, St., a. t Bellmansg. 30, So.; a. t. o. r. t. Wasa, Uplandsg. 40, Va.; a. t o. - Matbilda, Handelsidha (diverse-), Bonde , r. t. R1 49. g. 69, So. Vastermalms Expressbyra, Scheeleg. 6, K. - W. J., Hand]., Mastersamuelsg. 52, C. ornen, Karlbergsvagen 37, Va.; a. t C., Hofrattsråd:a, Ankefru, Hjorthagens- Ostermalms Expressbyrå, Linnég. 26, 0. vägen 9" ö. g.; r. t Östermalms Il-Express (inneh, Bröd. - Erik H., Köpman, Skeppareg. 64I, Ö.; Johansson), Tyskbagareg. 5, d.; r. t. r. t , a. t , a. t C. Ernst M., Lok.-för.,Dalag. 52" ö. g., Va. Expressbyråer, se afven Yrkesregistret. - A. F., Målarmäst., Lästmakareg. 12, C.; Express Separator, Emil G. Lind Co, bost. Malmskillnadsg. 15IY, C. Aktiebolag, kontor Stora Nyg. 19, St.; -s, Rob., Eftr., inneh. af Norgmalms lutr. t , a. t fabrik, Handtverkareg. 31' D, K Expresstryckeriet, f. d. Bergs Boktryckeri, - J. F., Skräddare, Karlbergsviigen 28, Va.; Luntmakareg. 75, Va.; a. t a. t Exfergren,A, Maskinist, Timmermansg. 9, SO. - Carl, Skulptör, Prastgårdsg. 3, So. ; r. t. Extra provinsialläkarnas pensionskassa, Stor- Söder 4 96; bost. Sjöstugan, Sundbykyrkobr. 12, Sthlm 2. berg. Eyron Harald, Karlbergsvägen 11, Va.; a. t. - C. O., Tågrnäst., Birkag. 12", Va. tasa Olivia, Ankefru, Tyska Stallplan 2I, St. Fagergren, Nils, Tjansteman i Sthlms Ensk. F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg , tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. 65 A, Va. ; a. t. Vasa Fngerkrantz, C. J., Kungs- Fabriken Typochroma, Tryckfärgsfabrik, holmsbrog. 15 & 17, C. Bondeg (f. d. 8 C &D), So.; - J. A., Svarfvare, Värmdög. 51 A b, a. t , r. t So. Fabrikona Textil-tapeter, Charles E. E. An- Fagerlins, C. W., ~andfabrik,'åsö~. 42 A, So. derson, Västerlångg. 40, St.; a. t Brun- Fagerlind, K. A. A., Byggmiistare, Esplanakeb. 9 29; r. t den 46, Midsommarkransen. Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens BL^ IThé- - Sigrid, Fru, Riddare.. 49, d.dj. diven, verkst. Direktör V. Lagercrantz, Fagerlund, Adolf, Dir. q' Carl Setterwall & Värmdög. 16, So. C:o A.-B., Hofslagareg. 5 BV, C. - tva at ta lätt^, Handtverkareg. 11, K. - J. R.,. Tjänsteman, Bergsg. 20, K. Fabriks- o. Handelsaktieb. S:t Eric, Götg. - Eve, Ankefru, S:t Eriksg. 94 BY, Va. 11, So.; r. t. 2327,a. t Fagersta Bruks Aktiebolag; Generalagenter Facht, Viktor, Kapten, kv. Tegen, Lidingö Söderberg & Haak, Aktiebolag, Bränn- Villastad. kyrkag. 7, So. - E. K., Ankefru, Braheg. 60, O. Fagerstedt, Bina, Fröken, Cigarraffar, Tor- Fackföreningarnas Tryckeriaktieb., Folkets stensonsg. 13, O.Dj. ; a. t Hus, Barnhusg. 14, C.; a. t Fagerström, A. V., Arkitekt, Frejg. 46B, Facklam, Hermann, Tegnérslunden 4, Sthlm Va.; a. t. Vasa 55 28, r. t. Vasa ; postbox 77; r. t. o. a. t Gustaf, Blomsterhall, Kungsholmsg. 15 B, Fzegersten, Emil A., C., Byråingenjör, Rid- K.; a. t. Kungsh dareg. 70n1, d.dj. - E. H., Direktör, kontor Re eringsg. 18, - E F. L., Kontrollör i JLrnviigsstyr., C; bost. Greftureg. 13 dl Johannesg. 221V, C. - K, Q. E., Disponent, karlbergsvägen - se afven Fagersten. 47 B, Va.; r. t. Vasa 157, a. t. Vasa F~rden, M., Ingenjör, Birgerjarlsg. 65 A, Va Fager, J. M., Polisman, Södermannag. 34, So. --Uebel,. Agnes, Fru, Pensionat, Riddareg. - F. G., Vaktm. (Finansdep.), Klara V. 7I, d.; a. t , T. t Kyrkog. 3B, C. - Elsa, Fröken, Artillerig. 40, d.; a. t. Fagerberg, Albert, Bokhandl., Tegnérsg. 4, Va.; a. t , r. t. 7086; bost. s. h. - C. F., Godsäg., Odeng. 19, Va. - E. M. B., Bryggm., Dalaröviigen 64, En- - Ernst, Ingenjör, Villa Narguerite, Skär- S ~ C ~ A sätra. Brand- ooh Liff &Wikrinas-Aktiebolaget SVEA. l3 Dr~ttninggatan. l

2 Fagerström-Falander. 303 Fagerström, Herbert, Jur. stud., Kroiio- Fahlgren, John, Kassör, Baltiska Travarubergsg. 911, K.; a. t. Kungsh aktieb., Kungstradgårdsg. 10, C.; bost. Valfrid, Kontr0llör,Västrnannag.79~v, Va. Beimdalsg. 8, Va. C. S., Korresp., Prastgårdsg. 27, Sö. - Betty, Änkefru, Uplandsg. 3 l", C.; a. t. - D. O., Lampaffarer, Osterlångg. 14, St., Brunkeb. 1415, r. t o. Kåkbrinken 9, St. Fahlkrantz, Selma, Anlrefru, Storg. 46"' ö. g., Hilda, Postexp., Sibylleg. 55 & 57, Ö. Ö.Dj. - Janne, Snickarm., Döbelnsg. 14, Va.; a. t. - se afven Fahlcrantz. Vasa Falilman, E. B. G., Fil. kand., Bergsg. 9, K. - Johan, Verkmist., Odeng. 10" Va. - L. J., Skådespel:a, Skeppareg. 62, 0. - H. C:, Änkefru, Sibylleg. 63, b. - N., Telegrafassistent, Bragevägen 19, Ö. K., Ankefru, Blasieholmsg. 3, C. Fahlroth Gerda, Fröken, Konsertsångerska - J. E., Vegag. 2"', Va. o. dångiärar:a, H~mlegårdsg.?24~~, O. Fagrzus, G. M. I. hon, Bankdirektör, Karla- Fahlstedt, Inez o. Ella, Damfrisering, Bravägen lliv, Ö.; r. t. 3817, a. t heg. 6I, O.; a. t , r. t. Osterm. 34. Fagrell, F., Kassör i Sthlms Ensk. Bank, - Berta, Fröken, Karlavagen 501, Ö.Dj. Valling. 23, C.; r. t. Norr 117, a. t. - C. A., Förest. f. Sv. Bokhandelsskolan, Lär. v. Beskowska skolan, Hötorget 10, Fahl, Gustaf, v. Kommin. i Katarina förs., C.; r. t , a. t. Brunkeb Högbergsg. 15, Sö. - J. A., Handl., Vgstmannag. 69 & 71,Va. Fahlander, Julia Andersson., Fröken, Kapp- - Wilh., K. Hofleverantör, Maskör o. Perukaffär, Skargårdsg. 15', St.; a. t makare, Herr- o. damfrisering, Gref- - E. B., Kappsömmerska, Skärgårdsg. 15', tureg. 22, l/$ tr., O.; a. t. 332, r. t. St H. L., Änkefru, Grefg. 17, Ö.Dj. B. G., Ing., Lillabältg. 12, Ö., - se afven Falander. - Eugene Litteratör, Karlavagen 501, O.Dj. i Fahlborg, Fred, Bokför., Sigtunag. 13, Va.; - Alb. d., Perukmak. o. Maskör, herra. t , r. t. Vasa och damfrisering, Lastmakareg. 3n.b. - Anna, Fru, Dalag. 36'11, Va.; 8. t. Vasa C. (invid Stureplan); a. t. 5678, r. t: Märta Apelskog;, Prakt. läkare,?jura- - Carolina, Skolföresthnd:a, Flemingg. 23 A, holm; a. t. Djursh. 113, r. t. Djursh. K.; a. t. Kungsh J. A., Skomakeriaffar, Drottningg. 114, Fahlcrantz, A. W., Biskopsanka, Odeng. 53, Va. Va.; a. t. Vasa Amalia Skriftstall:a, Karlavagen 501, - Elias, verkst. Dir. för Aktieb. Fahlcrantz Ö.0;. Boktr., Mastersamuelsg. 17, C.; a. t. - Ebba, Tandläkare, Greftureg. 22I, O.; r. t. 4 01, r. t ; bost. Helsingeg. 17,Va. 5331, a. t. 3 32; rkdfrågn C. J., Fil. doktor, Bokförläggare; firma ~ ~ h l ~ C. t A., ~ ö f. ~ d., ~ö~~~lt., solvägen Fahlcrantz & Co, Dalag. 74 B, Va.; 18, Enskede. kontor och expedition Luntmakarcg W., Sjökapten, Holländareg. 21 A Va. 16, Sthlm 1; öppet kl Gustaf, Tjänsteman i firma Percy ~ham, - Hugo, e. o. Hofrättsnot., Juris kand., Da- ~ ~ l,idingö villastad. ~ ~ ~ lag. 787 Va-; kont. se NOrrlandsb~rå~. A. K. Änkefru Birgerjarlsg. 37 & 39, C. - Gustaf E., v. Haradsh., kont. S. Blasie- - F. C.' E., ~ ~ 67x11, ~ f0. t ~ holmshamnen 2, C.; bost. s. h. - E. G., Jagmast., Engelbrektsg. 4, ö.; r. t. Fahnehielm, J. W. Evald, Kapten, Banktj:m. i Aktieb. Arb.-ringens, Osterm Bank,,.Engel- - Axel E. V., Landskapsmál., Odeng. 53, brektsg. 31 (f. d. 31 B), O.; a. t. Osterm. Va.; a: t. Vasa ~ ~ Ankefru, ~ ~ i ~ ~ 29111,, va.; ~ Ehnehjelm, l Agnes, ~ Fru, ~ Greftureg. ~ 52n,b., 0. ~, a. t. Vasa Olivia, Fru, Villag. 19 n.b., Ö. - se äfven Fahlkrantz. Fahnehjelm & Co, A.-B.,. Ingenjörsfirma, Fahlén. H., Auditör, Eriksbergsg. 12, Ö. gas- och vattenledningsentreprenörer; - Hilma, Änkefru, Glasmastare 0. För- utföra alla slags rörledningsarbeten, yllare, firma C. L. Schönow & CO, badrumsinredningar, varmeledningar o. 6reftureg. 8, Ö.; verkstader o. kon- vattenklosetter ; anlägga kalkugnar; tor Klara N. Kyrkog. 15, C.; försälj- kontor Klarabergsgatan 42, C, ningsbod Drottningg. 66 C. Falander, Ida, Fröken, Björngardsg. 23, Sö. - Erik. Skomak.. Odeng.. 56, va.: a. t se afven Fahlander. Brand- ooh Liff(rrsdlkring8-Aktiebolarget SVEA. la Drettnln(gg8tia

3 304 b'aleij-falkengren. Faleij, Algot, Bryggmast., S:t Erilrsg. 53 BV, 1 ~ ~ l2 k ~ ; ~ l ~ k. --- K.; a. t. Eungsh. 1157, r. t Thore F., Ing., Norrtullsg. 51, Va.; r. t. -j Matths, f. d. Landssekr., Sibylleg. 65, Vasa O.; a. t l 1 Falk; 2 Falck. E..V., Lektor, Banérg. 15IV, Ö.Dj.; r. t. Osterm. l l C. J., Agent, Klara V. Eyrkog. 13Ir, C.; -l Maria, L2rar.a i Brummesska skol, Kara. t lavagen 42, O.Dj. -l F. O., Agent, Norrtullsg. 41 & 43, Va. -l Hj, Löjtn., Inedalsg. 23, K. -l Anders, Amanuens, Ynglingag. 17I, Va.: -l Rudolf, Ex. Piauostamm., Tavnitg. 12, r. t. Vasa So.; a. t. Söder ' G. A., Arkitekt, Tullinge; r. t. Tiillinge 4. -l A. J., 1.e Postvaktm, Johannesgr. 2, St. -l S. G., Bokförligg., Döbelnsg. 15, C. -l Svante,.Revisor i Riksb, Villag 24, 0.; -l F., Doktor:a, Braheg. 2311, Ö. a. t. Osterm l Olof, Faktor, Birkag. 12, Va.; a. t. Vasa -l I. Er., Schaktmastare, Rådmansg. 37I, Va l C..J., Snickare, Långa g. 12, 0.Dj.; a. t. -l Const., Fil. dr, Tegnérslunden 811, Va. Osterm l Aug., Flaskhandelsfirma, Malmskillnadsg. -l Conrad O. R., f. d. Stationsinsp., Klas- 17, C., filialer: Sibylleg. 16, O., o. torp, K.; a. t. Knngsh Gbtg. 32 B, So.; inneh. af H. A. Falk. -a C A., Underoff. af 2:a gr,. v. Flottan, -* Amalia, Fru, Valhallavägen 13, 0.; a. t Ostermalmsg. 31 Iv, O.; r.t. Osterm l A. L., Vaktm., Flemingg. 22, K. -l Anna, Fröken, Birgerjarlsg. 25, C. -l C. B., Vaktm. (Marinförvaltn.), Gåsgrand -l A. K., FrGken, Fryxellsg. 4, Ö. 2, St. -a Emma, FrökeqHemtrefnad, Ostermalmsg. Alb., yjnhandelsbokh., Greftureg. 29, Ö. 1lTT1, Ö.; a. t. Osterm l Ebba, Ankefru, Malmskillnadsg. 17f1, C. -l Frida, Fröken, Riddareg. 3, O. ; a. t. -S Emelie,.. Ankefru, Beckholmen, O.Dj. ; Osterm a. t. Osterm l Hulda, Fröken, Barnhusg. 1O1V, C. -l E. S. E.. Änkefru, Karlbergsvagen 7511 ö. -l Ingeborg, Fröken, Kungsg. 72, K.; a. t. g., Va l Fredrika,, Ankefru, Birgerjarlsg. 25, C. Olga, Fröken, Frejg. 551V, Va.; a. t. -l Karin, A.nkefru, Fryxellsg. 4, 0. Vasa l Lotten,, Ankefru, f. Tiselius, Rådmansg. -l Selma, Fröken, Braheg. 601v, Ö.; a. t. lo1, 0:; a. t. Osterm Osterm l Minna, Ankefru, Dalag. 20, Va. -l Tlierese, Fröken, Förest:a för Drottning- -l A. W., Öfverdir., Karlbergsvägen 22, huset, Johannesg. 16, C.; a. t. 35, hvard. Va.; a. t. Vasa 10 08, r. t. Vasa f. m. -l S., Ofverste, Linnég. 3211, 0. -l Anna o. Karin, Fröknar, Braheg. 2311, Ö. Falkberg, K. W., Folkskolel:a, Jakobsbergsg. -l Anna o. Lotten, Frökn., Mosebacketorg 29, C.; a. t. Brunkeb , So. Falke, L. A., f. d. Bruksag., Stureg. 56". O. -l Elin,Cfy.mnastikdir., Narvavag.3O1V, Ö. Dj. Falkenberg, F. C. C., Arkitekt i Kgl. Öfver- -a Wendela &son, Gymnastikdir., Karlav int-amb., Ostermalmsg. 6YnT, 0.; kon- 25m. O. ; r. t. Osterm tor s. h. II1 ö. g. t. v. -l Elsa W.; Handelsbitr., Klara V. Kyrkog. C., Frih., Kammarh., Smålaqdsg. 31 B, C. 13IT C.; a. t A. C. M., Frih., Kanslisekr., Ostermalmsg. -l Karl *., Handelsbitr., Klara V. Kyrkog. 23, O.; a. t , C.: a. t C. A., Friherre, Kapten v. Svea Art.-reg, -l John, Handelsres.,Handtverkareg.48 B,K. Tygmastare, Sibylleg. 4, 0.; r. t. 1821, -l Herm., Handl. (firma Aug. Falk), Klara- a. t bergsg. 40, C. - Fr. H. M., Frih., Kapt. vid Göta Lifg., -l Aug., Husag.a, Karlavagen 42, O.Dj. Ringvägen 98, So. -l Gunnar, Ingenjör, Krukmakareg. 45, So. - Klas, Frih., Sjökapten, Sibylleg. 75', 0.; -l I. F, Ingenjör Tegnérsg. 1, Va. r. t l K. A., 1ngenj;r, Handtverkareg. 11, K. - Louiae, Friherr:a,Blasieholmstorglln,C.; -l Knut, Journalist (Svenska Dagbl.), Drott- r. t ningholmsvagen 9 ", K. - Lotten, Fröken, Narravagen 241n, Ö.Dj. -l Sven, Journalist (St.-T.), Karlbergsvageii Falkenborg, G., Skrädd., Stortorget 5 St. 42 Va. Falkengren, G. H., Frih., f. d. ~fv.-iöjtn., -l A., Ifapten, Handtverkareg. 39n.b., K. Roslagsg. 11, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 Falkenstedt-Fastighetsaktieb. Stensborg. 305 Falkenstedt, Nils, Musilrer, Linnég. 65, Ö. Farmaceutisk Revy, Vegag. 6", Va.;a.t. Vasa Dj.; a. t , r. t Falkman, A., Fröken, Bergsg.,Y, K. Farmaceutiska Föreningens lokal, Valling. - Maria, Fröken, Hemgården, Ostermalmsg. 26 (f. d. 20), C.; öppen alla dagar 9 27", Ö. f. m.-10 e. m.; biblioteket öppet vid - Oscar, Ingenjör, Narvavägen 8, Ö.Dj.; anmälan hos bibliotekarien, apot. A. r. t ; kontor Norrmalmstorg 3, C. Kockum, onsd. 6-7, lörd F. F., Lagermast., Bergsg. 3, K. - Föreningens Platsbyrå, Förest. C. O. Fors- - G. W., Major, Hemgården, Ostermalmsg. man, Braheg. 29, d.; a. t. Osterm , O.; a. t. Osterm Institutet, Valling. 26 (f. d. 20), C. - I. J., Marindirektör, Banérg. 10, Ö.Dj. - Institutets Elevkår, adr. Farm. Inst., Val- - Hjalmar L. S., Postexp., Amanuens vid liiig. 26 (f. d. 20), C. Civilstatens Anke- o. pupillkassa, Farmacentiska o. Kemiska Fabriken Abol, Tuleg. 10 (f. d. 12 A), Va.; a. t. Vasa se Abi~l Formans Eftertr., Pappersaffär, Kornhamns- - Hilmer, l:e Stationsskrifvare, Tjärhofsg. torg 49, St.; a. t , Sö. Fast, J. R., Protokollssekr., Grefg , Ö.; - Elip, Änkefru, Artillerig. 3"', Ö:; a. t. a. t. Osterm Osterm. 1154, r. t G. M., Verkm., Långholmsg. 10 J, Sö.; - O. W., Ofverste, strandvägen 35', Ö.Dj. a. t. Söder r. t Fastbom, Ernst Fredrik, Skådespelare, Ny- - Alice, Ofverstinna, Ostermalmsg. 36, Ö. brog. 281n, Ö. Falkner, Axel, Advokat, Juris utr. kand., Fastigbetsaktieb. Rirka, Henrik Wollgast, Tunnelg. 25I (rnidt för latinlärov.), C.: Parkg. 18 B, K.; a. t , r. t r. t , a. t Björnen, kontor Skeppsbron 28 U, St.; r. t. Fallenius, Agnes, Doktora, Sibyllep. 46&48, Ö Lilly, Fru, Mastersamuelsg , C. - Condor, Karlbergsvagen 52, Va.; a. t. - A., Fröken, Sibylleg. 46 & 48, O , r. t. Vasa Maria, Fröken, Braheg. 23, d. - Drabanten, dir. Kapten Rud. K. Hallman, - C. C. A., Kommendörkapten, Jungfrug. Kaptensg. 511, Ö.; a. t. Osterm.,642. 6, Ö. - Drott, Knngsg. 66, C. - S. A. K., Sekr. hos Justiekanslersämb., - Eken, Kungsg. 56, C.; a. t. 7414, r. t. Sibylleg. 46 & 48, Ö C., Ofverste, Linnég. 1611, Ö.; a. t Excelsior, kontor Florag. 6, Ö.; r. t C. C. H., Ofverstrlöjtn. v. Posit.-artill., - N:o 7 Frigga, St. Vattug. 2, C.; a. t. Brunkeb (hos portv.). Sibyllrg. 1611, 0.; r. t Fallgren, Carl Axel, Tegnérsg. 28"1, Va. - Hägern, Vasterlångg. 68I, St., kl. 3-5 Fallstedt, Hampus, Postkontr., Bryggareg. e. rn.; r. t , a. t IU, C. Hästen, Gust. Ad. torg 16, C. Fallström, Daniel, Författare, Styrmansg. - Iris (verkst. dir. Doktor Carl Strömberg), 27"', O.Dj.; r. t Drottniligg. 90n1, C. - C. Th., f. d. Grossh., Sibylleg. 77, Ö.; - Kungsholrrien, v. Värden, S:t Eriksg. 59, a. t K.; a. t. Kungsh Fant, Emrny, Fru, Kommendörsg. 23, Ö. Mars, Kungsg. 56, C.: a. t , r. t Lydia, Fru, Karlbergsvägen 911, Va. - Morkullan N:r 25, Surbrunnsa. 10 Va. - G. F., Revisor i Postsparbanksstyr., Rad- - Munin N:o 4, Karlaviigen 251v Ö.> r. t. mansg. 4"I Ö K. E. M., stit.-skrifv., Älfsberg, Älfsjö. - Mälarstrand, kontor Skeppsbron 28", St.; - K. Holger, Tjänsteman i Försiikr.-A.-B. r. t Skandia, Karlbergsviigen 9, Va. - Narvavägen 2, Fredrikshofsg. 4, Ö.Dj., - K. G.,Vaktmast. (Kammarrätten), Birger kl f. m.; a. t Jarls.torg 13, St. - Oden, Jakobsbergsg. 17, C. - H. E., Ankefm, Rörstrandsg. 611, Va. - Prismat, Vasterlåiigg. 6S1, St., kl. 3-5 Farina, Johann Maria, Lager o. försälj. af e. m.; r. t. 104 Y?, a. t tv81 o. franska parfymer, Smålandsg. - Stadsgården, kontor Rungsg. 66, C. 24, C. (Drotts kontor); r. t , a. t Farm, Hilma, Cigarrhandel, Frejg. 61, Va.; - Stensborg, kontor Roslagsg. 32, Va.; r. t. a. t o , a. t. Vasa Kam- Farmaceuternas sparkassa, Drottningg. 89", rer o. v. värd: K. R. Torell; r. t , Va.; a. t , r. t a. t Brunkeb Brand- och Lifförakrings-Aktiebolaget SVEA. 'l3 Drottninggatan.

5 306 Fastighetsaktieb. Stockholm-Feb~lei. Fastighetsaktieb. Stockholm, Storkyrkobrinken 511, St.; r. t. 8182, a. t Thea, Folkungag. 6 A, Sö.; r. t. 640, a. t Thor, Bil-gerjarlsg. 6, O.; a. t. 4296,r.t Utsikten, verkst. dir. J. Erik Carlsson, Dalag. 56 BIv, Va. - Villahem, Brunkebergstorg 12, C. - Vårdtornet, Inedalsg. 2, K.; r. t , a. t Vårt Hem, Västmannag. 16", Va.; a. t , r. t Ostermalm, Fredrikshofsg. 4, 0.Dj.; kl f m.; a. t se f. ö. under Fastigh.aktieb. i Husägarereg. [g2211 Fastighetsbyrån Skandia, C. J. Godén, Norr- tull-g. 8 BI", Va.: kontorstid Fastighetsa;gareföreningen se Stockholms ~asti~hetsägareforen>ing. Fastin, G. A., Kyrkvaktm., Skomakareg. 30" b., St. : a. t. Bruiikeb Carl G., Vaktm. i konsistorium, Skomakareg. 30"' ö. g. t. v., St. Fattighus, se Försörjningsinrättningar. Fattigvårdsnämndens expedition, Klara V. Kyrkog. 3 A, Sthlm 16, är öppen hvarje helgfri dag 10-2 samt för intagning å anstalt äfven 6-7; a. t , r. t Fattigvårdsinspektören, a. t , r. t , Battigv. insp.-assistenten, a. t , r. t , hafva mottagn. 10-2, sålunda att under denna tid endera af dem alltid träffas och fattig^. insp. alltid Ombudsmannentraffas Redogöraren träff. 9-11all. - Delegerade för beviljande af fattigvard sammanträda hvarje onsdag Klara V. Kyrkog. 3 A, Sthlm Utackorderingsby&, Flemingg. 22, K.; öppen alla helgfria dagar kl. 11-3,lörd. o. helgd.-aftnar 11-2; a. t. 5424, r. t fattig vårds styr els:^ verkställande direktörer o. kassaförvaltare: (Nya val i Dec., se wtk. Jan.-nupplementrt) Adolf Fredriks: Verkst. dir.: Hinderson, A.; Kassatörvalt.: Malmqvist, C. P. Brännkyrka: Verkst. dir. : Mild, A.; Kassaförvalt.: Siiderberg, N. Engelbrekts: Verkst. dir. : Riugholm,K. E.; Kassaförvalt. : Almer, Nils. Gustaf Vasa: Verkst. dir.: Sjögren, P.; Kassavård.: Feght, J. P. Hedvig Eleonora: Verkst. dir.: Johanson, Eduard; Kassavård.: Ohlsson, Alexis. Jakobs o. Johannes: v. Verkst. dir: Sifvert, Axel; Kassavårdare: Rundquist, A. Katarina: Verkst. dir.: Lundahl, Fr.; Fattigvårdsst y relsens (forts.): Klara: Verkst. dir.: Berg, Aug.; Kassaförvalt.: Thulin, E L. Kungsholms: Verkst. dir.: Pfeiff, Wilh.; Kassaförvalt.: Geijer, Bo. Maria Magdalena: Verkst. dir.: Stenman, W.; Kassavård.: Simonsson, O. F. Oskars: Verkst. dir.: Wedberg, Ebba; Kassavird.: Sjögren, G. S:t Matteus: Verkst. dir.: Sandberg, H.; Kassavård.: Westman, E. A. Storkyrkoförsamlingens: Verkst. dir.: Bergström, Axel; Kassaförvalt.: Fleetwood, R. A. S., hiherre. F attigvárdsst y r el sernas (Församlingarnas) sammankomstlokaler: Adolf Fredriks: Valling. 24 (f. d. 18),:C. Brannkyrka: Kommunalhiiset, Liijeholmen. Engelbrekts: Valhallavägen 61 Ö. Gustaf Vasa: Västinannag. 63i1, Va. Hedvig Eleonora: Kommendörsg. 30" ", O. Jakobs och Johannes: Regeringsg. 74B1 ö. g., C. Katarina: Götg. 38, So. Klara: Klara d. Kyrkog. 3, C. Kungsholms: Garfvareg. 2, h: Maria Magdalena: Ragvaldsg. 10, So. Oskars: Banérg. 25, 0.Dj. S.t Matteus: Karlbergsvagen 47, Va. Storkyrkoföisam1.s: Stortorget l n b, St. (ing. från Kbpmanc.). Faugust, Fredrika, ankefru, Liintmakareg. 67, Va. Faulwasser, Theod., Klockare i Tyska förs., Skargårdsg. 8 C, St.; a. t. Brunkeb Faustman, Alma, Fru, Majorsg. 8, O.; a. t Favre, Louise, Fru, Timmermansg. 6, So. - Sophie, Fru, f. Schonow, Norrtullsg;. 91n, Va.; a. t. Vasa A. M., Fröken, Hagag. 2, Va. - MarieLouise, FrÖken,Norrtull~g.9~~', Va.; a. t. Vasa Emili~, Lärar:a i franska spráket, Drottiiingg. 41n1 C.; a. t. Brunkeb C..A. Hj., ~kjtnant, Grefg. 62, 0.; a. t. Osterm K. G.,Marinintend,Timmermansg. 13, So. --~ildeg.,..f. Watz, Ankefru, Grefg. 62, 0.; a. t. Osterm Faxe, Isabel, Fru, Birg~rjarlsg. 15, C.2 - N., Lansagronom, Odeng. 10, Va. $3 - N. A., Notarie, Odeng. 10, Va. Faxkn, Gnst. H., Skoaffär, TegnBrsg. 21, Va.; a. t Lektor, Johannesg. 20, C. Ankefru, Kungsholmstorg Kassaförvalt.: Söderström, A. F. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Dmttainggataai

6 Feght-Fernstedt. Feght, J. P., Bruksägare, Odeng. 671n, Va. Fehr, Martin, Docent vid Upsala Universitet, Ofre Munkbron 1, St. - Annie, Fru, Ofre Munkbron 1, St. Fehrnström, Ebba, Fröken, Malmskillnadsg. 25 A II1, C.; allm. o. rikstel. - Albert, Målare, Tyskbagareg. 8I, O.; a. t. Osterm se äfven Fernström o. Pärnström. Feijó, A. de Castro, Portugisisk minister, Barnhusg. 18, C. von Feilitzen, E.,Civiling.,Rörstrandsg.l0, Va. - Gottfr., Ing, Statens Insp. for explosiva varor, Odeng. 19"', Va. - O.,Kommendör,Sibylleg.44, O.; a t Elisabeth, Larar:a vid Br!;mmerska skol., Braheg. 35, d.; a. t. Osterm Feinberg, H., Handl., Hökensg. 6, So. Feiths Caféer & Konditorier, A.-B., Affärer: strandväg. 1, O., Drottningg. 40, C., kontor Drottningg. 40, C.; r. t ; se A.-B. Feiths Caféer & Konditorier. Feith, J. Waldemar, Direktör, bost. Kungsg. 53, C.; a. t Ragnar, Ing., kont. Vasag. 44, C.; a. t , bost. Kungsg. 53, C. Belberthann, John (C. C. Ohlssons Leksaksfabr.), Ragvaldsg. 1, So. Felderhoff, O., Prokurist, Ddlag. 54 B, Va. Feldreich, F., Verkmast., Eronobergsg. 3, K. Feldt, Ester, Slöjdlära, Torkel-Knutssonsg. 22, so. - J. L., Snickarmast., Pipersg. 28, K.; a. t se afven Fäldt, Falt och Falth. Pe1ldin, A. F., Afdeln.-chef, Grefmagnig. 17 B, O.Dj.; r. t Kommendörsg' "; a, t , - Georg, Litteratör, Uplandsg. 6Y1, Va.; a. t. Vasa Fellenius, K. G.,.Kammarskrifvare, Gref- tureg 531V, O.; a. t W. K. A., Professor, Dalag. 7, Va. Felländer, J., Prakt. läkare, Spec. kvinnasjukd. o. förlossn., Arsenalsg. 8 B, C. (Femte) V. ArmBfördelningens stabsexpedition och kassaförvaltning. 6itermalmsg. 8, Sthlm 5, se f. ö ArmBfordeln. exp. Femöreforeningen, for underhållande af barnhem i Lappland; sekr. o. skatttri.: Kyrkoh. V. Montell, Köpmang. 1611, st.; a. t. Brnnkeb Fenelius, S., Haridl., Bellmansg. 22 B, So. Fenix, Brandforsakr.-aktieb., Jakobstorg 3, C.; kontorstid kl Agentur f61 Stockholm, Max Matthiessen, kontor o. bost. Sibylleg. 9, d.; r. t. o. a. t Fenix-Palatset, Dir. Hilda Welander, Ad. Fredr. Kyrkog. 10, C. - se afven Phoenix. Fennia, Brandforsakr.-aktieb. ; Generalagent Isidor Valentin, Drottningg. 9, C. Fenno. C., Herr, Brunnsg. 5", G. Fenomobil,Trafikaktieb., kontorbirgerjarlsg. 35, C. r. t. ö5 56, a. t Ferber, Amalia. Fröken, Herrekip. o. Barnklädersaffär, Olofsg. 4, C. Ferlin, R. W., f. Bankokommiss., Lilljansplan 3, d.; a. t. Osterm & Co, Oscar, Grossh.-firma, Vastmannag. 4I, C.; r. t. 3 73, a. t Ferm, K. J., Agent, Fjällg. 40, So. - Frideborg, Folkskolel:a, Renstjernasg. 14, So. - Carl, Lagerföreståndare, Jgrnvigsg. 501, Sundbyberg; a. t. Sundbyb A. V., Snickare, Tomtebog. 42, Va.; r. t. Vasa Ott.0, Snickare, BanBrg. 21n1, O.Dj.; a. t. Osterm kkeri 8.-B., kontor Frejg. 311, Va., Disponent Sten Aug. Grönwall; r. t , a. t Fernberg, Angusta, Fröken, Kommendörsg. 16, 0. Ferner, Julia, Fru, Malmskillnadsg. 33, C.; a. t Ferngren,.J. E., Vedhandl., Kommendörsg. 38, 0.; ved-, kol- o. lumpafisr,,sibylleg. 31, Ö. -,, afven ~ ä ~ ~ ~ Fernissaktiebolaget, fabrik för tillv. af alla slag"erllissor, Glasyrer, Bok-, Sten-, Ljus- O. Blecktrycksfärger samt Valsmassa, Roslagsg. 50, Va. (Albana); a, t o , r. t. s 18; se sid. 60. Fernlund, E. W., Bagare, Greftureg. 24, Ö. - Alma, Fru, Greftureg. 24,O.; a. t. Osterm se afven Färnlund. Fernqvist, J. F., Barber., Erstag. 9, Sö.; bost. Tjarhofag. 59, Sö. - Tyra, Fröken, Engelbrektsg. 19, O. - Otto, Ka~phandl.9 Drottningg. 102, Va.; a. t. Brunkeb Erik, Kontorist, Heimdalsg. 5, Va.; a. t. Vasa Ragnar, Målare, verkst. Jutasbacke 6, C.; bost. Fjällg. 34, So. - Carl, Ombud för A.-B. Molinderskta Konservfabriken, Västgötag. 9 C, Sö. - Augusta, Ankefru, Linnég. 12, Ö. - Elis% Änkefru, Heimdalsg. 5'", Va Pernstedt, Ida, Fru, Cigarraffär, Skeppsbron 32, St.; r. t Brand- och LifforsBkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatam.

7 308 Fernstedt-Finska Ångfartygsaktieb:s agentur. I Fernstedt, C. A., Styrman, Skeppsbron 32, Filadelfiaförsamlingen, Upsalag. 11, Va. St.; a. t. Brunkeb Filén, K. A. G., Arkitekt, Södertörns Villa- Femström, Algot O., Biografäg., Norrmalms- stad. torg 4" uppg. A, C.; a. t. Brunkeb. John F., Kassör, Nybrog. 46 & 48, Ö Anna B., Holländareg. 20, Va.; a. t August, Bokh., Sågareg. S', Sö.; a. t. Filfabriks Aktieb., Stockholms, f. &Stock- Söder holms Nya Filfabrik. Etabl (Ing. - Elin, Folkskolel:a, Braheg. 32, O.; r. t. C. Clansen, verkst. Dir.), Kungsg. 84, Osterm. 56. K.; a. t , r. t Richard, Fru, Dalag. 36",Va.; a.t Filin, E. A., Bergsing., Dalag. 14, Va. Einar, Kassör, Birgerjarlsg. 98"' Va. Filling, Anna, Folkskolelär:a, Högalidsg. - Erik, Korresp., Russtorp, r öd ert örns 44 B, Sö. Villast.; r. t. Siidert K. Ivar, Miibelsnick., Döbelnsg. 35n,b,, Va. J. E., Posttj:man, Frejg. 50, Va. Fillol, Eugkne, Mhitre.#Armes, Salle d'ar- - se äfven Fehrnström o. Fämström. mes, Stureg..in, 0. Pernvall, A. Bokh., Grefg. 52, Ö. Filtfabriken, inneh. Anders Ericsson, Lilje- Feron, ~miiia Th., Fru, f. Lundström, V:a holmen. Tradgårdsg. 11 B, C. Filton, J. J., Vedhandl., Helsingeg. 8'I ö. g., - Carl, Hofjuvelerare, firma Gustaf Mil- Va. lenborg, Drottningg. 14, C. Finansdepartementets exped., Storkyrkobrin- Ferris, Dorethy, Miss, Engelsk Sprikl&r:a, ken 2, Sthlm 2. Sibylleg. 73, 0. Fineld, Claes Gustaf, Skrädd., Greftureg. 25' Ferrofixbvlaget Jonsson & Co, Linnég. 55, ö. g., Ö. Ö.; a. t , r. t. Osterm O. J., Tandtekniker, Kaptensg. g1 ö.g., Ö. F'euk,llildur,Fröken Handtverkareg.15111, K. Fineman, C. a., Fil. dr, Förest. for K. Nau- Fevrell, W. F. T., bil. dr, Lektor, Kungs- tisk-meteorc~logiska Byrån, Kommen- holrnstorg 10IV, K.; a. t dörsg. 35, 0. - F. Th. E., Kapten v. Flottan, Grefmagnig. - A. G., Polis, Frejg. 42I; Va.; a. t. Vasa, 14, 0.Dj.; r. t Feychting, Ernst Otto, Fabrikör, Kamma- Finnberg, K. O., Notarie, Tunnelg. 19 A, C. kareg. 21, C.; a. t. Brunkeb, ,. - Paul, Tjänsteman i Lirörs.-Aktieb. Vic- - Hildur, Fru, Karlavagen 43, 0.; r. t. Os- toria, Folkungag. 103I, Sö. term Finnboda Mek. verkstad och Varf med flg- 1 - Ernst W., Grossh., Eammakareg. 21, C.; tande dockor och upphalningsslip, tillh. I a. t Bergsunds Mek. Verkstads-A.-B., be- -s, Fred., Söner, 'Guldslagerifirma, Kam- liigeri nara Henriksdals station h Saltmakareg. 23, C.; a. t sjöbanan, angslupsförbind. med Rant- - Oscar Henry, Handl., Tegnérsg, 51, Va.; mastaretrappan, hel- och,halftiminar; a. t. Brunkeb postadress Stockholm 2. Feyehting, G. R., Jiirnhandelsfirma, Drott- Finnborg, E., Husägare, Fiskareg. 9, Sö. ningg. 46, C.; a. t , r. t Finnström, W., Grossh., G:la Kungsholms- Inneh. Henrik Feychting: samma adr. brog. 51 A, C. - S. E., Eommendörkapt., Styrmansg. Il, - Olga, Pappershandel o. tian.-kontor, Si- Ö.Dj. byllep. 18, 0.; a. t. 7418; bost. s. g.. - T. W., Notarie, Kammakareg. 21, C. 201, O. - Henriette, Ankefru, Tegnérsg. 51, Va.; - Axel, Tjänsteman v. Statens jarnvägar, a. t. Brunkeb Bellmansg. 12, Sö.; a. t. Söder Fick, P., Direktör, Stureg. 2, Ö. Finpappersbrnkenri Försäljnings-A ktieb., en- - Ellen Fru, f. Schmiterlöw, Skeppareg. samförsäljare tör Aktieb. Klippans Fin-, 60, 'Ö. pappersbruk, Lessebo Aktieb., J. H. - E. F., Kapten v..svea art.-reg.reserv, Rlunktells Pappersfabr. Aktieb. Kont.: Uggelviksg. g"', 0.; r. t. Osterm Fredsg. 2'11; r. t , 2479 o , - E. F. L., f. d. Löjtn.,TegnBrslund. 12, Va. a. t. 835 o Telegr.-ad&: Finbru- - H. E. W., LGjtnant vid Göta Lifg.,Ny- ken. Postadr.: Sthlm 1. brog. 43, 0. Finqvist, G. E., Ingenjiir, Alströmerg. 4, K. Figaro, Illustrerad veckotidii., red. o. exp. Finska. angfartygsaktiebolagets agentur, Ak- L:a Vattug. 28", C. Exp. öppen 10- tiebolaget Nyman & Schultz, Skepps- 4; a. t , r. t Red:s mot- bron 22, St.; för passageraretrafiken: ' tagn.-tid 2-3, utom lörd.; a. t r. t. 6 35, a. t ; för godstrafiken: ankn. r. t a. t Brand- och Liffbsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

8 - - Fintling, J. W., Fabriksidk., Luntmakareg. 71, Va.; a. t K., Sliperi o. Förnicklingsfabr., Luntmakareg. 42, Va.; a. t , r. t Se annons sid Fisch, H. Anna, Fröken, Bragevägen 19, Ö. - Frida, Lär.ar:a, Bragevägen 19, 0. - Josefina, Ankefru, Bragevägen 19, Ö. Fischer, O. F., Civiling., Rörstrandsg. 58, Va. - Ragnar, Civiling., Regeringsg. 93 A', C. ; a. t J. G. A., Expeditionsförest., Flemingg. 37 A, K.; a. t. Hungsh Ruth, Fröken, Styrmansg. 7, Ö.Dj. - S. H., Fröken, Styrmansg. 7, 0.Dj. - And., Grossh., Landtbruks- o. Mejeriredskap, Vasag. 48, C.; r. t. 4819; bost. Florag. 7, Ö.; r. t C. G. H., Jur. utr. kand., Sekr. i Arméförvaltn., Parkg. 18 B", K. - H., Eöpmnn, Karlbergsviigen 69, Va.; a. t P. E. C., Köpman, Sibylleg. 16, 0. - A. T., Med. lic., Parmmätareg. 13, K. - C. G. F., Musiker, Greftureg. 20 C, 0. - Axel, Revisor o. Bokfor., Malmskillnadsg. 3 B, C. - Josef, Skådespelare, TegnBrslunden g', Va.; a. t. Brunkeb Iiigrid, Sophia-yster, Samariten. Ringvageii 21, So.; a. t , r. t Erik, Tandläkare, Sturcg. 8, 0.; a. t , r. t H., Änkefru, Styrmansg. 7, Ö.Dj. -- Maria, Ankefru, Valling. 18' (f. d. 12), C. I Fischerström, Louise, Fru, Skeppareg. 41, 0. Fischier, Ester, Amanuens, Brunnsg. 13 '5 C. - Julia, Folkskolel:a, Eammakareg. 48', Va., a. t P. E. X., Rektor, Brunnsg 13u, C.; a. t , r. t Fiskhar, A., Fru, Villa Plania, Nacka; a. t. Nacka 180. Fiske, C. P., konsult. Ing., Handtverkareg. 10, K.; r. t Fiskeby pappersbruks kommissionslager hos John Blomberg&Co, Regeringsg 91U, C. Fiskforsäljningsboldget i Stockholm, Drottningg. 53, C.; a. t , r. t Fiskredskapsaktiebolagets kontor, S t Paulsg. IS', So. Fiskredskapsfabrik, Lundgrens, Stork rko br. 12, St.; a. t. 1022, r. t. 21 d S; annons sid. 28. Fiskredskapsfabriken, Aktiebolaget Leidesdorffska, Storkyrkobrinkeii 6, St.(ofvanför Vasterlångg.); a. t , r. t Fitger, Emil, Red., Birgerjarlsg. 37 & 39, C.; a. t biforsakrings-aktiebolaget Fiiitling-Fleetwood. 80: Fitinghoff, Rosa, Fröken, Rosentorp, Djursholm. - Willgott, Köpman, Kungsholmsg. 15 A, K.; r. t Bix-Kompaniet, Drottniiigg. 66"', C.; r. t. o. a. t Fjaestad, Knut, firma Fjmstads Danikonfektion, Hvitvaru- o. Kortvaruaffär Västerlångg. 76, St.; bost. Bjällbo, Skarsätra. Fjellström, J. T., Posttjanstem., Hornsg. 142?, So.; a. t...söder Fredrika, Ankefru, Flemingg. 33', K.; r. t Fjällbäck, Olof, Byggnadsing., Banérg. 29, Ö. Dj. Lars, Civilingenji)r, Banérg. 29, Ö.Dj. - J. A., f. d. Fabrikör, Banbrg. 29", Ci.Dj. Fjällpensilinatet, A.-B., Malmtorgsg. 5, C. (adr. C. Arndtz); r. t , a. t Fjällström, R., Tjänstem., Djursholm; a. t. Djiirsh. 5 13, r. t. Djursh. 82. (Fjärde) ly. Arméfördelningens Expedition, Ostermalinsg. 8, Sthlm 5. Se f. b. Arméfördeln. exp. Flach, Gottfrida, Folkakolel:a, Dalbo, Liljeholmen; a. t. Gröndal Elisabeth, Fru, Skåneg. 82, So. - G., Kapten, Karlaviigen 1lU1, Ö. - Helga,.Stiftsjungfru, Nybergsg. 9, 0.; a..$. Osterm H., Aiikefru, Tyskbagareg. 9, 0. - Wilh., Ofverdir., Villag. 4nb, Ö.; r t Ferdinand, Regeringsg. 93 A'I, C.; a. t Flacke, Lydia, Fru, Kurigsholmsg. 64', K.; r. t. Kunesh Flagge, Emma,'Fru, Dalag. 56A1", Va.; a. t. Vasa Flagstad, Carl, Tjänsteman v. Sthlms Vatten- 1edn.-verk, Klarabergsg. 56, C. Flamand, Constantin, Bokh., Nybrog. 14B, O. - Cecilia. Fröken, Nybrog. 14 B, 0. Flatow, Herm., Blomsterh., Storkyrkobrink. 16, St.; a. t , r. t ; boet. Solhem, Spånga; a. t. Spånga 168. Fleetwood, Carl Edv., Frih., Inedalsg. 2, K. - Harald,Frih., Amanuens,Strandviigeri47,0. - C. S., Brih., f. d. Assistent, Västmannag. 15, Va. - C. M., likih., Häradshöfd. i Södra Roslags domsaga, Drottningg. 108 I, Va. R. A. S., Frih., v. Haradsh., Riddarhuskam- rerare, Riddarhuset, Sthlm 2. - Caroline, Friha, Greftureg. 70 AlV, O. - Gerda, Frih.a, Ostgotag. 24, So4 a. t H. A. K. S., Fröken, Brännkyrkag. 29, So. - F., Underl!jjtn., Riddareg. 28, Ö. - G. M C., Ofverstelöjtn., Linnég. 501, O. SVEA. i3 Drsttninggaffah

9 t10 Flemming-Flodmark. Flemming, C. E., verkat. Dir. i A.-B. C. J. Flodenius, C. A., Direktor, Braheg. 3V, Hagströms Oljeimport, Kurigstensg. 0. Floderus, Eva, Fröken, S~rbrunnsg.24~~, Va. 28 A, Va.; a. t , r. t Maria, Fröken, Grefg. 16, O.Dj.; a. t. Osterm Flenebug, Carl, Med. dr,förstelifmedikus, L:a Vattug. 14, C.; traffas söckendagar 3-4 e. m., under juni, juli, aug. och sept. alla söckendagar (utom lörd.) kl f. m.; a. t. 6 86, r. t E. G., R&dman, Riddareg. 55, O.Dj. Fleron, K. F., Cigarraffär, Karlbergsvagen 25, Va.; a. t ; bost. Fridhemsg. 7, K. Flick- o. Samskoleföreningens by&, Eriksbergsg. 8 A1, O.; öppen 10 jan.-8 juni, 25 aug.-20 dec.; alla helgfria dagar kl. 3-4 e. m.; r t , a. t Flink, V. Th., Direktör, Drottningg. 36 (hörnh. Brunkebergag. 6), C., kont. Brunk~bergsg. 15, C. - Gustaf, Fil. dr, Assistent vid Riksmuseum, Ekbacken n r 4, Alfsjö. - Gunnar, Haiidl. (järn o. verktyg), Odeng. 44, Va.; bost. Luntmakareg. 79, Va. - Aug., inneh. Elektriska laddningsstationen, Väpnareg. 4, 0.; se annons sid (blå). - A. G., Telegrafassist., Västmannag. 481V, Va. Floberg, G. F., Gårdsäg., Kungsg. 74, C.; a. t. Brunkeb Floborg, Ingrid, Fru, Grefg. 57", O.; r.t Flodberg, G. A., Handl., Viisterlångg. 6P1, St.; a. t. Brunkeb E. L., Massör o. sjukgymn., Repslagareg. 16l, So.; a. t. Söder F. M., Ankefru, Badstug. 37, So. Flodcrantz, S. Ch., Ankefru, Norrtullsg. 43, Va. Flodell, Karl Ivan, Postexp., S:t Eriksg. n 92V, Va. - Maria, Fröken, Nybrog. 57, O. Sigrid, Fröken, Surbrunnsg. 241V, Va. - B., Med. dr, Docent i Kirurgi, Ofverläkare å Kronpr. Lovisas Virdanst. f. sjuka barn, Grefg. 3, O.Dj.; träffas tisd., torsd., lörd. kl Flodin, K. J., Byggmast., Karlavägen 85,O. Agnes, Folkskolel.a, Vktmannag. 33, Va.' Helén, Folkskolel.a, Jakobsbergsg. 19, C. - Alma, Fru, Brefg. 6211, 0. - Elin, Fru, Musiklar a, utför Dansniusik, Bondeg. 351r, So. - Hulda, Fru, Riddareg. 17, O. Louise, Fru, ICarlavigen 69, O. E. M., Fröken, Sibylleg. 38, O. E. T., Hand..res., Kocksg. 28, Sö. - Karl, f. d. Handl., Odeng. 58, Va.; a. t Vasa Ferdinand, Hoffotograf, Hamng. 3 A, C.; atelj6ii öppen hvard. 9-6, iönd. 11-3: stängd sönd. under juni, juli o. augusti; a. t , r. t ; bost. Odinvagen, Djursholm; a. t. Djursh. 5 07, r. t. Djursh Seth, f. d. Kanslisekr., Dju'r8holiu; r. t. Djursh. 2 42, a. t. Djursh C. A., Ombudsrnan,Karlbergs~äg.55~, Va. - F. Th., Snickare, Vistgötag. 36 & 38, So. ' -s, Arvid, Eftr., Carl E'lygelholm, Speceriaffär, Engelbrektsg. 39, 0. - Gustaf, Speceri-, vin-, konserv- o. viktu- alieaffär, Drottningg 85, Va.; a. t.47 71, r. t ; bost. Drottningg. 104, Va. - C. J.S., td. Station~insp..Bondeg.35~~,Sb. - Charlotta, Strykerska, Eat. Bang. 24, So.; a. t. Söder John F, Tjänsteman, Stenbocksg. 4V, O. - E. G., Vaktm., Regeringsg. 18, C. - J. L., Verkmast. v. Barnäng. Tekn. Fabr., Bergvägen 36, Enskede. - P. H. Verkm., Högbergsg. 64, So.; a. t. söder Emma Änkefru, Folkir~gag. 8B, So. - J. H., Ofverdir. o. Souschef v. Stat. Järnvägar, Hollandareg. 23, Va. Floding, Anton, Vaktm., Brannkyrkag. 153 b. t. v., So. Flodman, Ebba, Fröken, Rådmansg. 861n, Va. - Louise, Frbken, Stureg. 54" b, 0. - G. F., Angbitsmaskinkonstr., Konsult. Ing, Kommendörsg. 20 B, O.; r. t Flodmark, J. H. A., Arkivarie, Sibylleg. 59IV, O. FlodBn, Arvid, Bokh. vid Järnvägsstyr., Kungsholmsg. 6 IV, K. - Birger, Färghandl., Manhemsg. 4, Aspudden. - Carl, Farghandl., bost. Kungsg. 7g1, K.; a. t T K. B. G, Handl., Jarlag. 36, Aspudden. - J., Malare, S.t Eriksg. 31, K.; a. t.kungsh F. O. K:son, Målarmast., Manhemsg.4,Asp udden; a. t. Aspudden 181. Flodenberg, Theodor,,Bsnktjgnstem., Valhallaviigen 191V, O.; a. t. Osterm Hedvig, Fröken, Stigbergsg. 1, So. - F. M., Grossh.- och Agentursffir, kont. o. bost. Stigbergsg. 1, So.; r. t. 2478, a. t. Söder Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Hedvig, Fru, St. Badstug. 13, C.; a. t. Brnnkeb John, Rak- o. Frisbrsalong, Brunkebergstorg 2, C.; a. t l l

10 Flodquist-Fock. 311 Flodquist, C. A., Arkitekt, innehar firman Florin, Arvid, Fotograf, Hornsg. 26, So.; Flodquist C:o, kontor Engelbrektsg. bost. s. h.; a. t , r. t , d.; r. t. 600, a. t C. O., f. d. Handl., Flemingg. 33, K.; - Ragnar, Direktör, Regeringsg. 43, C.; r. t. a. t. Kungsh , a. t 8574; bost. Kungsholms - Adolf, Konditor, Tomtebog. 15 o. 31, Va., Hamnplan 5 I', K.; r. t o. Frejg. 58, Va.; bost. s. h. Flodquist C:o (inneh. Arkitekt C. A. Flod- - Maria, Pröken, Sömm.a, Jungfrug. 22, 0.; quist), Engelbrektsg. 15, d. Konbtruk- a. t tionsbyrå. Leverera fönster och beslag Florman, A. G., Bildh Jungfrug- 8, 0.; r- t. enl. Arkitekt Flodquists patent. Sten 0dm-m huggeriarbeten. Fasad- och taktegel; - M.. Cigarraffar, Jungfrug- 8, 0.; r. t. r. t. 6 00, a. t Osterm ~ l ~ d ~ L ~ i ~ ~ prakt. ~ t, ~ läk.;, - Ernest. Kgl. Hoffotograf, firma 'Atelier Oron-, näs- och halssjukdomar. Hvard. Regeringsg. 18, C*: r' t' 6502p l~u10-l,sll,3-4~ Annan tid öfver a. t ; hvard. 9-5, sönd enskommelse pr telefon. Under somma- Stängd sönd. under juni, juli o. aug.; bost. Saltsjö-Dufnäs; a. ren endast hvard. l1210-ll, l-2; Mast. Dufnas 21. tersamuelsg 10' (hörnet af Norrlandse;.), mori, E C Ludvig, 8 Co, Jungfrug A.-B ; 0 i C.; a. t , r. t Elma, Ankefru, Kungsholms Hamnplan Stockholm fór A.-B. Orebro Kexfabrik, 511, K.; r. t svenska A,-B. Gradd m. fl, =l. O. kog. 1' C. Flodqvist, Malle, Handl. (Linnemagasin), Gösta, Kontorist, Västgötag. 4, So. Västerlångg. 36'/z, o. 1 tr., St.; a. t. Flottans Arkiv, Skeppsholmen; tillggngligt 23 33; bost Rornsg 45T, SO.; a. t för forskare efter,anmälan tisd. o. fred. - K. J., Snick., Malmskillnadsg. 48C, C. kl hos forest. - se äfven Flodquist. Flottninqstidskrift, Drottningholmsvagen 611, Flodström, I., Aktuarie i Kommerslioll. -9 K.; r. t (kl. 10-4, r. t ). Vidarg. 411', Va.; r. t. o. a. t. Flyborg, G., KRpnlan, Sibylleg. 9, 0. - Frida, Fröken, Odeng. 59x7 ö. g., Va.; - Ester, Tapisseriaffarer, Malmskillnadsg. s. t. Vasa A, C., Vasterlångg. 52, St. - L. E., Snickarmast., Nytorgsg. 9, So. Flygare, H.; Fru, Stureplan 4I', 0. Flohr, John, & Co, Grosshandlare, inneh. P. - Ida, Fru, Karlaoagen 44, O.Dj. Lundström o. W. Flohr. Modevaru- - Hanny, Frök., Ofver~ätt:a, Nybrog. 4611', lager Västerlangg. 30, St. d.; a. t. Osterm Flood, Greta, Fröken, Vastmannag. 73'V, A., Köpman, Jungfriiq. 38, O. Va.; a. t. Vasa Carl, Majnr, Kungsh. hamnplan 3"v. - Lydia, Fröken (Sagofortäl'erska), Styr- uppg, K.; r. t mansg. 23II1, 0.Dj.t a. t. bsterm l., Skräddare, Timmermanag. 12, SO.; a. t. Flora, Blomsterhandel, Västerlingg. 75, St.; Sbder inneh.hildatörnblom; bost.svartensg. A. K. L., Ankefru, S t Paulsg. 7 & 9, So. 14 &i 16Iv, So. - N. H., Ankefru, Jungfrug. 38, 0. - Fotografiateljk, inneh. Fru F. Wintzell, - G., Ofversteliöjtn., Kungsh hamnplan 3" Hornsg. 102, So. V. uppg., K. ~Florahallen~,Blomsterhandel,Jakobsbergsg. Flygelholm, Hulda, Fru (firma Hulda Lind- 17, C.; r. t 41 13, a. t qvist), Iiplandsg. 26, Va. Floras, Tekn. A.-B., Nederlag, E. Sandell, - Carl, Handl., Klarabergsg. 37, C. Drakensgränd 1, So. - Julia, Larar:a, Aspvagen 6, Enskede. Florell, P., Apotekare, Krukmakareg. 9, So. Flygt, H, Disponent, Karlnvägen 11, d. - O., Ingenjör, S.t Eriksg. 1511, K. - Hilding, Ingenjör, Chef för A.-B. Elek. - Ingeborg, Xnkefru, Rektorska, Valhalla- tromaskin, Regeringsg. 70, C. vägen39, 0. Fläderbom, M. C., Ankefru, Vegag. 6, Va. Florkn, Emma, Frbken, Hagag. 31V, Va.; Foberg, Albert, Skom., Östgötag. 40, So.; r. t. a. t. Vasa Söder 7 98; bost. Svartensg 7, So. - E. H., Handl., Surbrunnsg. 26, Va. - N. W., Vaktm., Riddareg. 26, O.Dj.; a. t. - K. A., Landtbruk., Volmaryxkullsg. 7, So. Österm Bernh., Repr. för itljefirman Ernst Karls- Fock, E K., Frih:a, Kommendörsg. 46, O.Bj. son & Co, Hesselby villast. - Elvira, Fröken, Greftureg. 23, Carl, Tjänstem. v. Sthlins Nya Sparv. - Malin, Fröken, Riddareg. 76, 0.Dj.t a. t. A.-B., Eriksbergsg. 8 A, O. Osterm Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

11 - 312 Fock-Folkeson. Fock, O., Kakelugnsmak., Luntmakareg. 32, Fogfria golf, G. S. Andersson & Co, kontor C.; a. t. 6 48, r. t. Norr 3'3. Roslagstorg 14, 0.; r. t , a. t. - Axel, Kapten, Apelbergsg. 3411, C.; a. t Fogman, Carin, Doktor:a, Radmansg. 18'V, - Karl, Tullkontrollör, Götg. 26, Sö. Ö.; r. t ~Focusr~, Ljuskopieringsfirma, bir ger jarls^.. - C. G., Tjänsteman i Skand. Kreditaktieb., 25, C.; a. t , r. t Hötorget 13, C.; r. t Foderaffären, inneh. G. Olsson, Sodra Banso.; r. t , a. t Folcker, O. G. J., Banktjänsteman (Aktieb. Fogberg, Oscar Alfred, Fanjunk., Svea Lifg. ~~lms.hindelsbank)~norrtullsg , Kasern, Sthlm 14. Fogel, Gust. Ad., Poliskonst., Ostermalmsg. Borgmäst:al Norr'alidsg. 30, O.; a. t. Osterm Edv., Fabrikant, Ingemarsg. 8, Va.; a. t. Fogelberg, P. A., Adjunkt v. Söderm. H Larov, Folkungag. 95, So. xalvina, Fru, f. Ingelotz, Rörstrandsg O., Bankkamrer, Valhallavägen 111, a. 'l0 37. Va. - Ebba, kröken, Regeringsg , C.; a. t. Per, Bildhuggare, Regeringsg. 95 A, C. Brunkeb A. F. R,,, Chefsintend. v, Flottan, Grefg. - Ivar G., Färgerifabrikör, Adolfsberg> K , 0.Dj. - Anna, Kontorsskr. i Jarnvagsstyr., Rör- - Gerda, Fru, Riddareg. 78' O.Dj. strandsg , Va.; a. t Lowa, Fröken,Valing, 36I'(f. d. 2681, C. - Löjtnant, Kungsgh. Hamnplan 37 G., Förman, hög. 47 F, Sb.; r. t K. - ~ h Handelsförest,, ~ ~, L ~ 2, So. ~ - ~ Gust. ~ G., Skönfärgeri ~. o. Kem. tvattanst., - A., lngenjnr, Sigtunag. 13, Va.; a. t. inneha Ivar (3. Folcker, Adolfsberg, Vasa butiker Regernngsg.,Il, C., Nybrog. - Alfr., Kontorist, Torsg. 501, Va.; a. t. 28 B). ö., Storg. 12, Humlegardsge Vasa , O., Drottningg. 102, Va., Qästman- - Ejalniar, Kontorist,Handtverkareg. 31 AI, nag. 56, Va'; lern ni ng^. E.; Götg. E.; a. t. Kungsh , So., o. Horrisg. 45, Sö. - Sren, Köpman, Rereringsg. 95, C. - John F., Tjänsteman i Aftoi;bT., Rör- Fogelgren, h'anny, Fröken,,Hp.it- 0. Kort. strandsge 38"1> a. t. 'l0 37. varuaffär, Odenp a t se F ~ A. J. C., ~ FEökin, Regeringsg. ~ ~ 28 Folkard-Holmgren, ~ ~ J. F., ~ Komministersad- ~, AIV, C.; a. t. Brunkeb junkt, Parmmätareg. l"', K.; a. t. Fogelmarck, G. E., Jur. kand., verkst. Dir. Kungsh. 54. för Isaac Marcus Boktr.-aktieb. Folk b i bli0 t e k, Folkbildningsförbundetst - Hjalmar, Major, Ofvering. i K. Jarnv.- öppna 16 maj-31 aug. hvard. 4-8, styr., Storg. 12, o. 1 sept.-l5 msj hvard. 1-9 sönd A., Professorska, Ostermalmsg. 30, Ö.; 5. Fritt tillträde och fria hemlän. a. t Arbetarinstitutets, Klara N Kyrkog. 8, C Fogelqvist, Gunnar, Advokat, Drottningg. ~ ~, " ~ ~ ;',6. ~ va. $ ~, " ~ ~ f 48', C.; a. t. 1406, r. t Kungsholms, Lindhagensg. s, K. Fogelström, K. J., Bankokommiss., Rid- Mana, Hornsg 112, bo. dareg. 68, O.Dj. Folkbildningsforbundet, expedition, bokfor- - Alma, Fru, Uplandsg. 6711, Va. medlingsbyrä, föreläsningsbyrh, Norr- - Olga, Fru, Karlbergsvägen 56, Va.; a. t. landsg. 17, C., kl (juni-aug. Vasa ); a. t , r. t (se - O. T., Roteinan i 24:deroten, Linnbg. 58, Ö. Folkbibliotek). Styr:ils verkst. leda- - W. A., Smides- o. Påtslageriverkstad, mot Prof. Kjellberg. kl ; r. t. Folkungag. 20 D, So.; a. t & Jansson, Snickare, Markvardsg. 2, Va.; Folke, Ernst Hj., Handl., Högbergsg. 23, So.; a. t. Vasa a. t F., Speditionsaffär, Skeppsbron 40, St.; - Erik, Missionär (Sv. Missionen i Kina), r. t , a. t. 1342, bost. Saltsjö- Malmtorgsg. 811, C. Dufnas; r. t. Saltsjö-Dufnas 37. Folkeson, Anna, Cigarraffar, Kommendbrsg. - & Rådeström, Trikhaffär, Sibylleg. 61, 12, 0.; a. t O.; a. t. *l Maria, Prakt. läk., St. Vattug. 3, C., mot- Matilda, ankefru, LinnBg. 58. Ö. tagningstid hvard. 9-10, 1-2; helgd. - Mina, Ankefru, Döbelnsg. 5"b, C. i Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

12 -p- --p I Folkeson-Forsberg, 318 Folkeson, Emma, Änkefru, Södermalmstorg Fondelius, G. W., Rak- 3. Frisérsalong, Bib- 6, Sö.; r. t. o. a. t lioteksg. 7, C. FolketsHus, föreningen. Andamål: byggande Pondell, Alma, Friiken, Hötorget 13, C. af samlingslokaler. - Ida, Modemagasin, Brunkebergstorg 13, Folkets Hus, Barnhusg. 14, C.; kontor 4 tr.; C.; a. t. 3 37; bost. Hötorget 13, C. r. t , a. t ; 12-2, 5-7. Fonografaktieb., se Nordiska Phonograf Ak- Kassör Gustav Berggren. tieb. Folkförbund., se Svenska Folkförb. Fonteli, Carl, Jur. utr. kand.,revisor i RiksL., Folkhem, Vasastadens, oe Vasastadens Folk- Götg. Il, Sö.; r. t hem. Forelins, Sanny, Fröken, Vastmannag. 26"', Folk kö k: Benikebrinken 2, St. (fials- Va.; a. t. Vasa r~ilzgsacmd~rs); a. t Fornander, C., Boktryckare, Hjarneg. 6, K.; Folkskolans Barntidning (Stina, Quint), Red. a. t , r. t o. exp.: Artillerig. 8, O., - G., Herr, Karlavagen 48, O.Dj.; a. t. - &latlagningskurs, se Skolor. Osterm V%n, se Aktiebolaget Folkskolans Van. - C. E., f. d. Kassör, Karlbergsvag. 65'V, Va. Folkskolebibli~~tek, se Skolbibliotek. - Martin, Löjtnant, Karlavägen 48, Ö. Dj.; Folkskoledirektionen i Sthlm, se Stock-. a. t. Österm holms Folkskoledirektion. - A. E., Professorska, Observatorieg. 3, Folkskoleköken, se Skolkök. Va.; a. t: Vasa Folkskoleseminarium, Statens, Prastgårdsg. - Josefina, Ankefru, Surbrunnsg. 54 Al1, 9, Sö. Va.; a. t Vasa Folkskollärarnas pensionsinrattning, Stor- - se äf~en Fonandern. kyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend. l/% 11 Fornell, A. Verner, Banktj:man, Regeringsg. -l n, C.; r. t Folkskollärarnas änke- o. pupillkassa, Stor- - A. N., f. d. Fabr., Uplandsg. 58 A, Va- kyrkobrinken 12, Sthlm 2. -.P. W., f. d. Faiijunk., Dalag. 6811, Va. Folkskolor, se under rubriken Skolor. Axel, Herrskräddare, Hamng. 26, C. Folkundervisningskommittén, Barnhusg. - Emil, Herr- o. Damskrädderi, Mäster- 1811', C.; r. t samuelsg. 24', C.; a. t p- p ~Ö1in;Follin. Fors, Harald, Agentur, Upsalag. 9, Tá. - Elvira, Fru, Sömmerska, Döbelnsg. 91, Va. -q., Barberare, Luntmakareg. 15, C. -- se afven Forss. -l Victor, Disponent, V. Tradgårdsg. 7, C Ebba, Fru, Styrmansg. 23, 0.Dj. 1 Forsberg; 2 Forssberg; 3 Forsbergii... -l C. A., v. Haradsh., Ostermalmsg. 14.A, Ö. -l Olof, A., Agent, Nybrog. 36, Ö. -l Amdie, Änkefru, Greftureg. 71, 0. -%s, A. V., Aktiebolag, Götg. 71n, Sö.; r. t. Fonandern, Gustav, Arkitekt, Singare, Post , a. t. Söder box 305; r. t l A. G., Arkitekt, Radmansg. 52, Va. Fondafdelning, Stockholms Intecknings Ga- -.l Ax. W., Arkitekt, Drottningg. 68, C. ranti-aktieb:~, Fredsg. 2, Sthlm 16; -e J. Viktor, Bankir, Tomtebog. 20, Vu.; a. t , r. t , o a. t Sundsvalls Ensk. Banks, Fredsg. 4, Sthlm -Viktor, Bankirfirma, Fredsg. 10IV, C. 16; ' Tgfitdr.: Banknotariat; -l Ivar, Bokbindare, Mastersamuelsg. 40, C.; r. t , (för interurb. samtal a. t o. ankn. Börsen), 2 63 o ; a. t. -l Axel Th., Bokför., Revisor, Nybrog. 39, o O.; a. t se f. ö. under Bankinrattningar. -1 E. W., & Co, Bosättningsaffar (inneh. Fondahn, Anna, Handelsidk:a, Grefmagnig. John Wulff o. J. P. Bergendahl), Vas- 11, &.D$. terlangg. 19 St. Lager af Möbeltyger, Fondaktiebolaget, Drottningg. 4, C.; r. t. Mattor, ard din er samt Linne- och o (verkst. dir.), Bomullsvaror för bosättningar, (interurbana), (exp.); a. t l A. J., f. d. Brukstjänstem., Sigtunag. 41i1, (dir.), 4042 (kassan). Telegr.-adr.: Fond- Ta.; r. t. Vasa bolaget. -l E., Byggnadsing., Roslagstorg 22: 0.; Fondbörs, se [1821]. a. t. Brunkeb Fondelius,,Erik, Banktjänsteman, Kaptensg. -l Efr., Byggnadsing., Radmansg. 7811', 3", 0.; a. t. Osterm Va. - Guiidla, Fröken, Icarduansmakareg. 7, C.; -l J. G., Choklad- o. Konfektfabrik, Beridaa. t. Brunkeb rebansg. 23, C.; a. t. 5478; bost. s. h. Brand- ooh Liffirsilkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggak

13 314 Forsberg Forsberg; 2 Forssberg; 3 Forsbergh. 1 Forsberg; 2 &rssberg; 3 Forsbergh. -i Lydia, Cigarraffär, Götg. 69, So.; r. t. -l Uno, Kontorist, Drottningg. 18, C.; a. t Knut, Direktor, Katarinavagen 13A, So. -l A. G., Kontorsbitr., Brunnsg. 10, C. -l A., Fabrikör, Strandvägen IIn, O. -% J. M., Köpman, Götg. 73", So.; r. t -l J. H., Fil. kand., Svartensg. 14, So l Hjalmar, Folkskolelar., Mosebacketorg -l Johan A., Körsnär, Orby villast. 19, 14, So. Alfsjö. -l Edla, Folkskolel:a, Parmmätareg. 11, K. -l Thure, Manufaktur-Engrosaffar i korta -l Beda, Fru, Drottningg. 1BW, C.; a. t. o. hvita varor; kontor, lager o. bost Regeringsg. 47, C. -l Terese, Fru, Strandvägen 57, O.Dj. -"Hjalmar, Med. fil. kand., Massör, Bränn- -l Augusta, Fröken, Linnesömm:a, Norr- kyrkag. 29, So. tullsg. 31, Va. -e Hanna, Fröken, Parfymaffär, Biblioteksg. 9, C.; bost. Linnég. 20, 0. -l Jenny, Fröken, Bellmansg. 22 B, SO. -l G L., Förestånd. v. Klara Realskola, Brunkebergsg. g", C.; r. t , a. t ; bost. Surbrunnsg. 571V, Va.; r. t. Vasa 11 30, a. t ' & Hjerner, Grosshandelsfirma, Mälartorget 15, St., r. t. 4 48, a. t Alfred, Grossh., St. Nyg. 28, St. -l Carl Gustaf, Grossh., Malartorget 15, St.; bost. Ad. Fredr. torg; SIV, So. -e Oscar, Grosshi, Linnég Dj.; a. t , r t l B Mark, Grosshandlare, Kungsg. 74, C., kontorstid 'le 9-12 o. 1-11z6; r. t , 77 36, 77 45, 77 55, 77 56, 77 59, a. t 77 45, 77 46, Q l A. T., Handelsres., Drottningholrnsvagen 9, K. -l C. A. L., Handelsres.. Dander dsg. 211!, O.; a. t. osterm. 7 88, r. t. &term l Klas L.. Handl., Mastersamuelser, SI1, C.; r. t l Gilbert, Ingenjör, hg. 113, So.; a. t. Sbder l G. A., Ingenjör, Uplandsg. 70, Va.; r. t l F. L., Inneh. af Thorlings Bleck- & Plåtslageri, Braheg. 9, 0.; bost. s. g. 6. -l Hans C., Jur. utr. kand., e. o. Notarie i Svea Hofratt, Uplandsg. 70, Va. -' H., Järnvägstjänsteman, Norrtulls Järnragss tation. -l G. A, e. o. Kammarskrifv., Underlöjtn. i Vistmanl. reg. reserv., Uplandsg. 70, Va. V., Kamrer vid Aktieb. de Lavals ingturbin, Gotg. 71n, So. -"rik -' Hugo, Kamrer,Helsisgeg. 20, Va. -l Edward, Kapten, Grefmagnig. 5, 0.Dj.; r. t B. E.,Konditori, Djursholm; filial Djursholms-Osby. -* Petrus, Konstsmed, verkst. Jakobsbergsg. 32 B, C.; bost. Danderydsg. 12, 0. -l K. Fr., Målare, Högalidsg. 54 A, So. -l V. W., Malare, Stjarng. 3 B, Va. -l C. G., Polisman, Mariag. 8, So. -l William F. A., Posttjänstem., Valhallavägen 111V, Va. -1 Gustaf. f. d. Sjökapten, Långag. 12', O.Dj. -1 \V. F. E., Sjökapten, Krukmakareg. 48, So. -*s Eftr., C. J. A. Andersson, Snickare. Tillv. o. forsaljn. af mek. manglar, Eammakareg. 19, C.; bost. Sibylleg. 5411, 0. -l Gunnar, Snickare, verkst Luntmakareg. 79, Va.; a. t. Vasa l C. A., Svarfvare, Beridarebansg. 18, C.; a. t l L., f. d. Sågverksdisp., TegnBrsg. StX1, Va. -l Karl W. E., Tandlakare, Norrmalmstorg 411, C. mottagningstid '/a2-'/z3 ; å andra tiker efter öfverenskommelse; a. t , r. t. 1VS2O. -l F. O.. Tapetserare, Storkyrkobrinken 2, St. -1 K. G., Tapets.-mast., Prastg. 1 B, St. Ake R-son, Tjänqtem. i Nya Förs.-aktieb. Hánsa, Drottuingg. 18IV, C.; a. t Erik, Tradgårdsmastare, Karlbergsvagen 57, Va.; a. t Oarl O., Travaru- och träkolsagentur; kontor o. bost. Regeringsg. 56=I, C., telefoner: kontoret riks 5 31, bost. a. t. Brunkeb l Dawid, Trävaruhandl., bost. Upsalag. 9, Va.; r. t. Vaga 6 83, a. t. Vasa l & Co, Dawid, Travaruhandl., Utländska Träslag o. Fanér, kontor o. lager Helsingeg. 43, Va. (hörnet af Solnavapen); r. t , a. t Telegrafadress: Importberg. Prokurist Axel Hjelm, bost. Vanadisvagen 39, Va.; a. t. Vasa l Emil M., Tullvaktm., Uplandsg.91 Alv, Va. -l G. A. R., Underoff. v. Flottan, Björngkrdsg. 6, So. -l Claës, f. d. Vaktmäst., Kardellg. 4"I, 0. -l Lennart, Vaktmast., Davidbagaresg. 9"' t. h. b. g., C. -l A., Ankefru, Stgrmansg. glv, 0.Dj. Brand- och Liffërsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3\drottningflataa

14 lfrsberg; 2 Forssberg, 3 Forsbergh. -' Anna S., Änkefru, Freja. 7, Va. -S Edla Ankefru, Rrunnsg. 4I11, C.; a. t : -' Jenny, Ankefru, Bellmansg. 22 B, So. -l M. L., Anbfru, Braheg. 5Snb, 0. -B S. A. M., Ankefru, Storg. 34, O.Dj.; a t. Osterm. 8. -l Emil, Hagag. S1, Va. -l Ralph, A. B. Srth A. Högman, bost. Drottningg. 18'V, C.; a. t Forsblom, A. B., Amanuens, Brännkyrkag. 175, So.; a. t. Siider Forsbom, Hilda, Folkskolelär:a, Södermannag. 7111, So. Forselius, Annie, Fröken, StadsgBrden ISJ', So.; a. t C. O, Ingenjör, S:t Eriksg. 32', K. - L, Ingenjör, Götg. 105, So. - Eva, Sjukgymnast, Stadsgården 18I1, So.; a t. 314 n8. - Sten, Underlöjtn., Stadsgården 18, So. - E. W., Uppbördsman (31:a roten), Kruk- makareg. 4S1, So.; a. t ; träffas 2-3 e. m. - se afven Forsselius. Forsell, se Forssell. Forsh, Carl, Handl., Birkag. 15, Va.; r. t Augusta, Strykerska, Sibylleg. 55 & 57, 0. - se äfven Forssén. Porsett, Herm., Tulltjinsteman, Ostgötag. 461n, SO.; a. t. Soder Forsgren; 2 Forsgren. B., Amanuens, Regeringsg. 58, C.; r. t. Norr 570, a. t. 1P l R. M., Farm. kand., Nytorgsg. 19, So. -l S. Wilhelmina, f. d. Folksk01el.a~ Asög. 81, SO. -"ina Fru, Strandvägen 5 B, 0,; a. t. iii 64. -l Ida, Fröken, Birgerjarlsg. 201V, 0.; uppg. till köket Biblioteksg. 23", O. -l 0. E., Ingenjbr, Handtverkareg. 10, K. -l P. J., Kammarskrifv. i Tiillv., Hornsg. 61V, So., r. t. Söder l Gunnar, Konditori o kaf6, Malmskill- nadsg. l9 B C.; a. t ' E W. E., ~jinsteman i Sveriges Riksbank, hög. 81, So. -q Wilcken, Vinhandelsaktiebol., Mastersamuelsg. 46, C.; kontor Slö'dg. 1, C. Forshell, Sven, Herr- o. ~amskrádderi, Gref tureg. 27, 0.;" t Forslin, Konrad, Korsång, Brannkyrkag. 30, So.; a. t. Söder A. W., Renh.-entrepr., Tuleg. 20, Va.; a. t. ' Vasa c. Forsberg-Forsman. 315 Forslin, A. P. Ostermalms Isupplag, Lnntmakareg.'83, Va.; r. t Forslind, K. P., Handl.,Timmermansg. 22, So. - se äfven Forsslind. Forsling, E. G., Trädgårdsmast, kepslagareg. 8, So. - Lydia E., Ankefru, Södermannag. 43, SO. - se äfven Forssling. 1 Forslnnd; 2 Forsslund. -1 P. J., Bagare, Pilvägen 1, Gröndal, Liljeholmen. -2 Knut, Bokh., Tavastg. 30, SO. -l H, Direktör, Kommanditbol. Sjöexpress, Lidingö-Brevik. -1 Olga M., Folkskolela. Uplandsg. 59, Va -1 Alma, Fru. Kafé, Karduansmakareg. 3, C. -1 R, Fru. Klevegrind 5, SO. -1 J. E, Fröken, Malmskillnadsg. 56", C.; a. t. Brunkeb M. o. S., Fröknar, Grefmagnig. 10, O.Dj. -j Ernst, Handl., Folkungag 47, SO. -1 M., Köpman, Hagag. 13, Va.; a. t Josef, Lamp- och Lysoljeaffar, S:t Paulsg. 4, So.; bost. Repslagareg. la', SO. -l M. G., Luftgevar- o. Pilfabrik, Jakobsg. 22, C. -2 F. E, Notarie, Tegnérsg. 4SU, Va.; r. t. Vasa l I. E., 1:ste Postbetj., Vanadisvägen 17 IT, Va. -9 Richard Const., Skådespelare, Skeppareg. 8IV, 0.; a. t l J. J., Slöjdlar., Malmskillnadsg. 5611, C. -1 & Svenson, Speceri- o. viktualieaffar, Erstag. 9, So. -1 L. E., Svarfvare, verkst. Köpmang. 14, St.; bost. Jarfvag. 13, Hagalund. -1 K. G., Tågmast., Prastgårdsg. 38, Sb. -l K. A., Vaktm., Vistmalinag. 20, Va. 1 Forsman, 2 F~rwnan. -2 L. Erik N., Afdelningschef i ~iff.bol- Nordstjernan, Banérg 41V, 0.Dj. -1 C. O., Apotekare, Förest f Parm. Fören s Platsbyrå, Braheg. 29, 0.; a t Osterm S. M., Fil. kand., Tjärhofsg. 19, So. -1 Signe, Folkskolel a, Tjarhofsg. 19, So. -9 Adhle, Fröken (Grand Restaurant National), Rdgeringsg. 72, C. -= Dicken, Froken, Inedalsg. 15, K. Th., Förbands- o. Sjukvårdsartiklar, Flemingg. 25, K.; a. t Fritz A., Ingenjör, Tonitebog. 18, Vo. -% Mally, Kanslirådinna. Braheg. 2 An', O. -l Gunnar Kontorist, Kocksg. 13 R- 15 So. -l C. N., f.'d. Krigsråd, Valhallaviig Herm, Kopman, Birgerjarlsg. 115", $'a.; a. t Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

15 316 1 Forsman; 2 Forssman. -a P. J., Linjeringsanstalt, Stortorget 18 & 20, St.; a. t %, Dicken, Eftr., Modeaffär (Signe Richter), Birgerjarlsg. 5, C.; a. t , r. t l M., Notarie i Medicinalstyr., Högbergsg. 76 An, Sö. -l E. S. M., Skonåtl., Osterlangg. 43, St.; a. t ' J. G., Snickare, Frejg. 23, Va.; a. t. Vasa Hjalm., Utmätn.-man, Handtverkareg. 23 A, K.; a. t. Eungsh. 40 2n. -l Henrik, Styrmansg. 11 A, O.D~.; r. t Forsmark, K. V., Handelsbokh., Rörstrandsg. 48II1, Va.; a. t. Vasa Ernst, Med. dr; ögonsjukdomar; hvard. 'jag-9, 2-4, Barnhusg. 20, C.; a. t ; r. t H. E., Partilager, Vasag. 44", C. - A. Linus, Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 2, Ö. Forsner, And., Direktör, Ynglingag. 19, Va.; r. t Forsners Aktiebolag, Fotografiska apparater och förbrukningsartiklar, Optiska, Elektriska o. Mekaniska Leksaker, Elarabergsg. 44, C.; r. t , a. t Forsner, se afven Forssner. Forss, K. V., Byggm., valhallavägen 111,Va. - Marta H., Fröken, Handskaffär, Regeringsg. 25, C.; bost. Braheg. 10, 0. - se afven Fors. Porssander, pelma, Fröken, Arsenalsg. 1, C. Forssbeck, Signe o. Agnes, Fröknar, Karlavägen 1411 ö. g., O.; r. t Forssblad, Eskil, Civiling., Storg. 32II1, Ö.Dj. - Ed., Direktör, Hun~legårdsg. 13, d.; a. t , r. t J. E. W., Änkefru, Storg. 32"I, Ö.Dj. Forsselius, N. Axel E., Köpman, Roslagsg. 911, Va.; r. t. Vasa se afven Forselius. 1 Forssell; 2 Forsell. Borsman-Borssell. -l Otto, Auditör, LinnBg. 15"', Ö.; r. i ' J., Banktjanstem. (Skand. Kredit-A.-B.), Hollandarag. 1 lli,..c.; a. t a Aug., f. d. Brnksiig., Ostermalmsg. 20IU, Ö. -l Anton, ~yggm., Linnég. 17, O. -' K. E. W., Byggnadsing., Agneg , K. -% J. A., Exp.-förare, Dalag. 74 A, Va.; a. t. Vasa a J. A. Fabrikör, Svartmang. 19, St.; a. t R. S. A., Faatigh.-äg., Grefg. 39, Ö. 1 Forssell; 2 Forsell. Johan, Folkskolelär., Engsborg, Liljeholmen. -2 J. G., Fotografi- o. Konsthandel, Birgerjarlsg. 9,. (Passagen); bost. Greftureg. 20 C, d. -a Alma,.Fru, Villag. 18 & 20, Ö. -1 Anna, Fru, Nybrog. 28 B, Ö.; a. t , r. t. Osterm G. A., Fru, Katarina Bang. 24, Sö.; a. t. Söder Klara, Fru. Linnesömm:a, Vastmannag. 46, Va.; a. t. Vasa Louise, Fröken, Hagag. 50n, Va. -2 Maria, Fröken, Kassörska, Brännkyrkag. 77I" Sö. -1 C. F. J:, Ingenjör, Fil. dr, Karlbergsvägen 70A, Va. -1 Abr.,f. d. Intendent, Eungsholmsg. 12, K. Denatureringskontrollant i Stockholms stad. Förest. för Stockholms stads frökontrollanstalt; träffas säkrast kl. 9-11f.ni.; a.t , r.t Victor, Kungl. Målare, Ledam..af Konstakademien, Karlavägen 87, d. -1 Svante, Eäliarmast., Hornsg. 64 BI1, Sö.; a. t Karl, Landtbruk., Hagag. 1411, Va.; a. t. Vasa O., Landtbruk., Karlavagen 12, O.; a. t. Österm s J. J., Lärare, Ekvagen 4, Gröndal, Liljeholmen. -1 M. L., Lärar:a, Narvavägen 301V, O.Dj. -2 John, Löjtnant, Ilofs&ngare, Blasieholmstorg 10, C. 1-1 Olof Eson, Med. dr, Drottningg. 87, Va.; mottagn. 9-10, 'ia3-4, helgd Gösta, Med. dr, Scheeleg. lor1, K. Triiffas mind., onsd., fred. 2-3; r. t. 3335, a. t Is ModeaEiir (inneh. Fru Laura Forssell), Vasterlångg, 27, St.; bost. Valhallavägen 29, d. -l C. H., Målare, Inedalsg. Il, K.; bost. Vastmannag. 46, Va. -1 August, Postexp., K1ara.V. Kyrkog. 5", C.; a. t i C. A., Professor,.Löjtn. i V. V. E., Humlegårdsg. 29, d.; bost. Regeringsg.. 111, Va. -l M. Wilh., S'.ukgymnast, Karlavagen 12I, ö.; a. t. bsterm ' O. E., Sjökapten, Karlavagen 12, O. -l Maja, Skolköksl:a, Hungsholmsg. 12, K. -l Karl, Snickare, Grefg. 51, Ö.; a. t l Sigfrid, Tandläkare, Hornsg. 53I, Sö.; träffas hvard. 10-3, 5-7 :helgd Brand- och Liffdmaikrings-Aktiehlaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 I l Forssell; 2 Porsell Forssell-Francén. -* Ago, Tjänsteman i Riksbanken, Mörby, Stocksund; a. t. Stocks l S. G. V., Translator, Brunnsg. 21, C. -l W. D., Typograf, Riddareg. 49 I ö. g., Ö.; a. t. Osterm l Gerhard, Veterinär, Laborator v. Veterinärinst. kir. klinik, Veterinarhögskolan, Albano. -l Elise, Änkefru, Hornsg. 1041v, Sö.; a. t. Söder l J. C., Ankefru, Folkungag. 85 B, Sö. Mathilda, Ankefru, Katarina Bang. 24, -- O.Dj.; a. t. Osterm Vasa efter kl. 6 e. m. - C., Ankefru, Grefmagnig. 17 AII, Ö.Dj.; Fotografiska Varumagasinet, inneh. Axel a. t. Osterm Strandberg, Drottningg. 106, Va.; a. t. - se afven Forsling , r. t Forsslund, se Forslund. Fougberg, Mary, Fru, Grefg. 37, O. Forssman, se Forsman. Fougstedt, Lorenz, Kamrer, Danviksg. 10, Forssner, Tom, Jur. kand., Advokat, Engel- Sö.; a. t. Söder brektsg. 12, Ö.; affirsadr. Drottningg. - Olina Alfrida, Sjuksköt:a, Sjukh. S:t Gö- Il, Sthlm 16; a. t , r. t ran, K. o Fourong, Jakob, Jarntorget 78, St. - Hjalmar,Läkare~Kvinnosjukd.o.Förlossn.), Foyer, Aug., &Iilalarmast., Surbrunnsg.6, Va. Stureg. 34, 0; hvard. utom onsd. o. Fraenckel, R., Fröken, Ramng. 21V, C. lörd. 2-3; a. t , r. t se afven Franckel. - se afven Forsner. Framtiden, Svenska Lifrantefi6rsakr.-bolaget, Forsström, E. A., Artist, Storg. 6, Ö. Klarabergsg. 23, C. ; distr.-kontor: - S. A., Bandhandel (fru E. Almquist), Kungsbroplan 2, K., o. Torkel-Knut- Drottningg. 70, C.; a. t , r. t. sonsg. 14, Sö. Norr Franc, H. L., f. d. Bruksag., Roslagsg. 48, - Olof, Bokbinderi, Uplandsg. 17, Vu.; r. t. Va. Vasa 6 66, a. t Carl, Sekreter., St. Sikla; patentagentur - Wilhelmina, f. d. Folkskolelär:a, Pol- (Georg Eriksons eftertr.), Skeppsbroit hemsg. 2211, K., 40, St.; a. t So~hie. Fröken. ost er malms^ Ö. - se äfven Franck o. Frank. - G.-M. h'., ~otaimast., Torsg. -19, Vk. Francén, Ida, Fru (Spec.- & matv.-affär), - A. B. P., Ankefru, Kungstensg. 57, Va./ Svedenborgsg. 13, Sö. F Forsströmsson, B. G., f. d. Hemmansäg., Götg. 28, Sö. Forstner, Emil, Direktör, S:t Eriksg. 23, E. Forstners Biljardfabrik, Biljarder o. Biljardtillbehör, G:la Kungsholmsbrog.34, C. Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Paraply-, Parasoll- o. Kappfabrik. Kontor o. lager G:la Kungsholmsbrog. 34, Sthlm 1. Fosfatbolaget, kontor Kornhamnstorg 4, Sthlm 2; se äfv. Sthlms Superfosfat Fabriks Aktieb. Foss, Marie, Fröken, Stureg. 22, 0.. Sö.; a. t. Söder Valborg, Fröken, Stureg. 22, 0. Forssén, Eric, Bokh., Uplandsg. 63I, Va.; Fosselius, C. F., Rak- o. Frisérsalong, Bryga. t. Vasa gareg. 14, C.; a. t K. J. S., Fanjunk., Lindg. 2, Gröndal, Fossum, E. Martin, e. o. Postexp., Rådmansg. Liljeholmen. 43, Va.; a. t. Vasa H. o. G., Finbageri, Sigtunag. 12, Va.; - N., Skomakare, Mastersamuelsg. 15, C. a. t Fysiologiska skodon; a. t ; bost. - Elin, Fotograf, Uplandsg. 63', Va. Odeng. 46, Va. - Agda, Fröken, Maskinskrifv:a, Uplandsg. Fosterlands-Stiftelsens Förlagsexpedition, 63I, Va.; a. t. Vasa Aktieb. Evang., Mästersamuelsgatan - E., Handarbeten, Beridarebansg.23,Bn1, C. 42, Sthlm 3; a. t , r. t C. A., Ankefrii, Greftureg. 37', 0. Direktörerna a. t , r. t Regina, Änkefru, Uplandsg. 63', Va. Fosterländska Föreningen, Gamla Riksdags- - se afven Forsén. huset, bottenvåningen, St. Forssenius, S. G. A., Ingenjör, Dalag. 25I, Fosterud, P. Chr., Fastighetsag., Uplandsg. Va. 64, Va.; a. t Pauline, Änkefru, Dalag. 25I> Va. Fotmeijer, Joh:a, Fröken, Drottningg. 67, C. Forsslind, Lotten, Ankefru, Flemingg. 10, K. Fotografiska Aktieb., Klara V. Kyrkog. 12, - se afven Forslind. C.; a. t. 766, r. t Forssling, A. T., Grossh., verkst. Dir. i Cer- Fotografiska Föreningen, sekr. adr. Luntvin Ri Co A.-B., Fredrikshofsg. 71v,, makareg. 52 BIv, Vu. (Sellman); a. t. Brand- och bifforsakrings-aktiebolaget SVDL 13 Drottninggattut,

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer