F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg , tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va."

Transkript

1 - --.P ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t Herm., Grossh., firma Hellman & Co, Walléns, Bredgr. 6, St., a. t Bellmansg. 30, So.; a. t. o. r. t. Wasa, Uplandsg. 40, Va.; a. t o. - Matbilda, Handelsidha (diverse-), Bonde , r. t. R1 49. g. 69, So. Vastermalms Expressbyra, Scheeleg. 6, K. - W. J., Hand]., Mastersamuelsg. 52, C. ornen, Karlbergsvagen 37, Va.; a. t C., Hofrattsråd:a, Ankefru, Hjorthagens- Ostermalms Expressbyrå, Linnég. 26, 0. vägen 9" ö. g.; r. t Östermalms Il-Express (inneh, Bröd. - Erik H., Köpman, Skeppareg. 64I, Ö.; Johansson), Tyskbagareg. 5, d.; r. t. r. t , a. t , a. t C. Ernst M., Lok.-för.,Dalag. 52" ö. g., Va. Expressbyråer, se afven Yrkesregistret. - A. F., Målarmäst., Lästmakareg. 12, C.; Express Separator, Emil G. Lind Co, bost. Malmskillnadsg. 15IY, C. Aktiebolag, kontor Stora Nyg. 19, St.; -s, Rob., Eftr., inneh. af Norgmalms lutr. t , a. t fabrik, Handtverkareg. 31' D, K Expresstryckeriet, f. d. Bergs Boktryckeri, - J. F., Skräddare, Karlbergsviigen 28, Va.; Luntmakareg. 75, Va.; a. t a. t Exfergren,A, Maskinist, Timmermansg. 9, SO. - Carl, Skulptör, Prastgårdsg. 3, So. ; r. t. Extra provinsialläkarnas pensionskassa, Stor- Söder 4 96; bost. Sjöstugan, Sundbykyrkobr. 12, Sthlm 2. berg. Eyron Harald, Karlbergsvägen 11, Va.; a. t. - C. O., Tågrnäst., Birkag. 12", Va. tasa Olivia, Ankefru, Tyska Stallplan 2I, St. Fagergren, Nils, Tjansteman i Sthlms Ensk. F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg , tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. 65 A, Va. ; a. t. Vasa Fngerkrantz, C. J., Kungs- Fabriken Typochroma, Tryckfärgsfabrik, holmsbrog. 15 & 17, C. Bondeg (f. d. 8 C &D), So.; - J. A., Svarfvare, Värmdög. 51 A b, a. t , r. t So. Fabrikona Textil-tapeter, Charles E. E. An- Fagerlins, C. W., ~andfabrik,'åsö~. 42 A, So. derson, Västerlångg. 40, St.; a. t Brun- Fagerlind, K. A. A., Byggmiistare, Esplanakeb. 9 29; r. t den 46, Midsommarkransen. Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens BL^ IThé- - Sigrid, Fru, Riddare.. 49, d.dj. diven, verkst. Direktör V. Lagercrantz, Fagerlund, Adolf, Dir. q' Carl Setterwall & Värmdög. 16, So. C:o A.-B., Hofslagareg. 5 BV, C. - tva at ta lätt^, Handtverkareg. 11, K. - J. R.,. Tjänsteman, Bergsg. 20, K. Fabriks- o. Handelsaktieb. S:t Eric, Götg. - Eve, Ankefru, S:t Eriksg. 94 BY, Va. 11, So.; r. t. 2327,a. t Fagersta Bruks Aktiebolag; Generalagenter Facht, Viktor, Kapten, kv. Tegen, Lidingö Söderberg & Haak, Aktiebolag, Bränn- Villastad. kyrkag. 7, So. - E. K., Ankefru, Braheg. 60, O. Fagerstedt, Bina, Fröken, Cigarraffar, Tor- Fackföreningarnas Tryckeriaktieb., Folkets stensonsg. 13, O.Dj. ; a. t Hus, Barnhusg. 14, C.; a. t Fagerström, A. V., Arkitekt, Frejg. 46B, Facklam, Hermann, Tegnérslunden 4, Sthlm Va.; a. t. Vasa 55 28, r. t. Vasa ; postbox 77; r. t. o. a. t Gustaf, Blomsterhall, Kungsholmsg. 15 B, Fzegersten, Emil A., C., Byråingenjör, Rid- K.; a. t. Kungsh dareg. 70n1, d.dj. - E. H., Direktör, kontor Re eringsg. 18, - E F. L., Kontrollör i JLrnviigsstyr., C; bost. Greftureg. 13 dl Johannesg. 221V, C. - K, Q. E., Disponent, karlbergsvägen - se afven Fagersten. 47 B, Va.; r. t. Vasa 157, a. t. Vasa F~rden, M., Ingenjör, Birgerjarlsg. 65 A, Va Fager, J. M., Polisman, Södermannag. 34, So. --Uebel,. Agnes, Fru, Pensionat, Riddareg. - F. G., Vaktm. (Finansdep.), Klara V. 7I, d.; a. t , T. t Kyrkog. 3B, C. - Elsa, Fröken, Artillerig. 40, d.; a. t. Fagerberg, Albert, Bokhandl., Tegnérsg. 4, Va.; a. t , r. t. 7086; bost. s. h. - C. F., Godsäg., Odeng. 19, Va. - E. M. B., Bryggm., Dalaröviigen 64, En- - Ernst, Ingenjör, Villa Narguerite, Skär- S ~ C ~ A sätra. Brand- ooh Liff &Wikrinas-Aktiebolaget SVEA. l3 Dr~ttninggatan. l

2 Fagerström-Falander. 303 Fagerström, Herbert, Jur. stud., Kroiio- Fahlgren, John, Kassör, Baltiska Travarubergsg. 911, K.; a. t. Kungsh aktieb., Kungstradgårdsg. 10, C.; bost. Valfrid, Kontr0llör,Västrnannag.79~v, Va. Beimdalsg. 8, Va. C. S., Korresp., Prastgårdsg. 27, Sö. - Betty, Änkefru, Uplandsg. 3 l", C.; a. t. - D. O., Lampaffarer, Osterlångg. 14, St., Brunkeb. 1415, r. t o. Kåkbrinken 9, St. Fahlkrantz, Selma, Anlrefru, Storg. 46"' ö. g., Hilda, Postexp., Sibylleg. 55 & 57, Ö. Ö.Dj. - Janne, Snickarm., Döbelnsg. 14, Va.; a. t. - se afven Fahlcrantz. Vasa Falilman, E. B. G., Fil. kand., Bergsg. 9, K. - Johan, Verkmist., Odeng. 10" Va. - L. J., Skådespel:a, Skeppareg. 62, 0. - H. C:, Änkefru, Sibylleg. 63, b. - N., Telegrafassistent, Bragevägen 19, Ö. K., Ankefru, Blasieholmsg. 3, C. Fahlroth Gerda, Fröken, Konsertsångerska - J. E., Vegag. 2"', Va. o. dångiärar:a, H~mlegårdsg.?24~~, O. Fagrzus, G. M. I. hon, Bankdirektör, Karla- Fahlstedt, Inez o. Ella, Damfrisering, Bravägen lliv, Ö.; r. t. 3817, a. t heg. 6I, O.; a. t , r. t. Osterm. 34. Fagrell, F., Kassör i Sthlms Ensk. Bank, - Berta, Fröken, Karlavagen 501, Ö.Dj. Valling. 23, C.; r. t. Norr 117, a. t. - C. A., Förest. f. Sv. Bokhandelsskolan, Lär. v. Beskowska skolan, Hötorget 10, Fahl, Gustaf, v. Kommin. i Katarina förs., C.; r. t , a. t. Brunkeb Högbergsg. 15, Sö. - J. A., Handl., Vgstmannag. 69 & 71,Va. Fahlander, Julia Andersson., Fröken, Kapp- - Wilh., K. Hofleverantör, Maskör o. Perukaffär, Skargårdsg. 15', St.; a. t makare, Herr- o. damfrisering, Gref- - E. B., Kappsömmerska, Skärgårdsg. 15', tureg. 22, l/$ tr., O.; a. t. 332, r. t. St H. L., Änkefru, Grefg. 17, Ö.Dj. B. G., Ing., Lillabältg. 12, Ö., - se afven Falander. - Eugene Litteratör, Karlavagen 501, O.Dj. i Fahlborg, Fred, Bokför., Sigtunag. 13, Va.; - Alb. d., Perukmak. o. Maskör, herra. t , r. t. Vasa och damfrisering, Lastmakareg. 3n.b. - Anna, Fru, Dalag. 36'11, Va.; 8. t. Vasa C. (invid Stureplan); a. t. 5678, r. t: Märta Apelskog;, Prakt. läkare,?jura- - Carolina, Skolföresthnd:a, Flemingg. 23 A, holm; a. t. Djursh. 113, r. t. Djursh. K.; a. t. Kungsh J. A., Skomakeriaffar, Drottningg. 114, Fahlcrantz, A. W., Biskopsanka, Odeng. 53, Va. Va.; a. t. Vasa Amalia Skriftstall:a, Karlavagen 501, - Elias, verkst. Dir. för Aktieb. Fahlcrantz Ö.0;. Boktr., Mastersamuelsg. 17, C.; a. t. - Ebba, Tandläkare, Greftureg. 22I, O.; r. t. 4 01, r. t ; bost. Helsingeg. 17,Va. 5331, a. t. 3 32; rkdfrågn C. J., Fil. doktor, Bokförläggare; firma ~ ~ h l ~ C. t A., ~ ö f. ~ d., ~ö~~~lt., solvägen Fahlcrantz & Co, Dalag. 74 B, Va.; 18, Enskede. kontor och expedition Luntmakarcg W., Sjökapten, Holländareg. 21 A Va. 16, Sthlm 1; öppet kl Gustaf, Tjänsteman i firma Percy ~ham, - Hugo, e. o. Hofrättsnot., Juris kand., Da- ~ ~ l,idingö villastad. ~ ~ ~ lag. 787 Va-; kont. se NOrrlandsb~rå~. A. K. Änkefru Birgerjarlsg. 37 & 39, C. - Gustaf E., v. Haradsh., kont. S. Blasie- - F. C.' E., ~ ~ 67x11, ~ f0. t ~ holmshamnen 2, C.; bost. s. h. - E. G., Jagmast., Engelbrektsg. 4, ö.; r. t. Fahnehielm, J. W. Evald, Kapten, Banktj:m. i Aktieb. Arb.-ringens, Osterm Bank,,.Engel- - Axel E. V., Landskapsmál., Odeng. 53, brektsg. 31 (f. d. 31 B), O.; a. t. Osterm. Va.; a: t. Vasa ~ ~ Ankefru, ~ ~ i ~ ~ 29111,, va.; ~ Ehnehjelm, l Agnes, ~ Fru, ~ Greftureg. ~ 52n,b., 0. ~, a. t. Vasa Olivia, Fru, Villag. 19 n.b., Ö. - se äfven Fahlkrantz. Fahnehjelm & Co, A.-B.,. Ingenjörsfirma, Fahlén. H., Auditör, Eriksbergsg. 12, Ö. gas- och vattenledningsentreprenörer; - Hilma, Änkefru, Glasmastare 0. För- utföra alla slags rörledningsarbeten, yllare, firma C. L. Schönow & CO, badrumsinredningar, varmeledningar o. 6reftureg. 8, Ö.; verkstader o. kon- vattenklosetter ; anlägga kalkugnar; tor Klara N. Kyrkog. 15, C.; försälj- kontor Klarabergsgatan 42, C, ningsbod Drottningg. 66 C. Falander, Ida, Fröken, Björngardsg. 23, Sö. - Erik. Skomak.. Odeng.. 56, va.: a. t se afven Fahlander. Brand- ooh Liff(rrsdlkring8-Aktiebolarget SVEA. la Drettnln(gg8tia

3 304 b'aleij-falkengren. Faleij, Algot, Bryggmast., S:t Erilrsg. 53 BV, 1 ~ ~ l2 k ~ ; ~ l ~ k. --- K.; a. t. Eungsh. 1157, r. t Thore F., Ing., Norrtullsg. 51, Va.; r. t. -j Matths, f. d. Landssekr., Sibylleg. 65, Vasa O.; a. t l 1 Falk; 2 Falck. E..V., Lektor, Banérg. 15IV, Ö.Dj.; r. t. Osterm. l l C. J., Agent, Klara V. Eyrkog. 13Ir, C.; -l Maria, L2rar.a i Brummesska skol, Kara. t lavagen 42, O.Dj. -l F. O., Agent, Norrtullsg. 41 & 43, Va. -l Hj, Löjtn., Inedalsg. 23, K. -l Anders, Amanuens, Ynglingag. 17I, Va.: -l Rudolf, Ex. Piauostamm., Tavnitg. 12, r. t. Vasa So.; a. t. Söder ' G. A., Arkitekt, Tullinge; r. t. Tiillinge 4. -l A. J., 1.e Postvaktm, Johannesgr. 2, St. -l S. G., Bokförligg., Döbelnsg. 15, C. -l Svante,.Revisor i Riksb, Villag 24, 0.; -l F., Doktor:a, Braheg. 2311, Ö. a. t. Osterm l Olof, Faktor, Birkag. 12, Va.; a. t. Vasa -l I. Er., Schaktmastare, Rådmansg. 37I, Va l C..J., Snickare, Långa g. 12, 0.Dj.; a. t. -l Const., Fil. dr, Tegnérslunden 811, Va. Osterm l Aug., Flaskhandelsfirma, Malmskillnadsg. -l Conrad O. R., f. d. Stationsinsp., Klas- 17, C., filialer: Sibylleg. 16, O., o. torp, K.; a. t. Knngsh Gbtg. 32 B, So.; inneh. af H. A. Falk. -a C A., Underoff. af 2:a gr,. v. Flottan, -* Amalia, Fru, Valhallavägen 13, 0.; a. t Ostermalmsg. 31 Iv, O.; r.t. Osterm l A. L., Vaktm., Flemingg. 22, K. -l Anna, Fröken, Birgerjarlsg. 25, C. -l C. B., Vaktm. (Marinförvaltn.), Gåsgrand -l A. K., FrGken, Fryxellsg. 4, Ö. 2, St. -a Emma, FrökeqHemtrefnad, Ostermalmsg. Alb., yjnhandelsbokh., Greftureg. 29, Ö. 1lTT1, Ö.; a. t. Osterm l Ebba, Ankefru, Malmskillnadsg. 17f1, C. -l Frida, Fröken, Riddareg. 3, O. ; a. t. -S Emelie,.. Ankefru, Beckholmen, O.Dj. ; Osterm a. t. Osterm l Hulda, Fröken, Barnhusg. 1O1V, C. -l E. S. E.. Änkefru, Karlbergsvagen 7511 ö. -l Ingeborg, Fröken, Kungsg. 72, K.; a. t. g., Va l Fredrika,, Ankefru, Birgerjarlsg. 25, C. Olga, Fröken, Frejg. 551V, Va.; a. t. -l Karin, A.nkefru, Fryxellsg. 4, 0. Vasa l Lotten,, Ankefru, f. Tiselius, Rådmansg. -l Selma, Fröken, Braheg. 601v, Ö.; a. t. lo1, 0:; a. t. Osterm Osterm l Minna, Ankefru, Dalag. 20, Va. -l Tlierese, Fröken, Förest:a för Drottning- -l A. W., Öfverdir., Karlbergsvägen 22, huset, Johannesg. 16, C.; a. t. 35, hvard. Va.; a. t. Vasa 10 08, r. t. Vasa f. m. -l S., Ofverste, Linnég. 3211, 0. -l Anna o. Karin, Fröknar, Braheg. 2311, Ö. Falkberg, K. W., Folkskolel:a, Jakobsbergsg. -l Anna o. Lotten, Frökn., Mosebacketorg 29, C.; a. t. Brunkeb , So. Falke, L. A., f. d. Bruksag., Stureg. 56". O. -l Elin,Cfy.mnastikdir., Narvavag.3O1V, Ö. Dj. Falkenberg, F. C. C., Arkitekt i Kgl. Öfver- -a Wendela &son, Gymnastikdir., Karlav int-amb., Ostermalmsg. 6YnT, 0.; kon- 25m. O. ; r. t. Osterm tor s. h. II1 ö. g. t. v. -l Elsa W.; Handelsbitr., Klara V. Kyrkog. C., Frih., Kammarh., Smålaqdsg. 31 B, C. 13IT C.; a. t A. C. M., Frih., Kanslisekr., Ostermalmsg. -l Karl *., Handelsbitr., Klara V. Kyrkog. 23, O.; a. t , C.: a. t C. A., Friherre, Kapten v. Svea Art.-reg, -l John, Handelsres.,Handtverkareg.48 B,K. Tygmastare, Sibylleg. 4, 0.; r. t. 1821, -l Herm., Handl. (firma Aug. Falk), Klara- a. t bergsg. 40, C. - Fr. H. M., Frih., Kapt. vid Göta Lifg., -l Aug., Husag.a, Karlavagen 42, O.Dj. Ringvägen 98, So. -l Gunnar, Ingenjör, Krukmakareg. 45, So. - Klas, Frih., Sjökapten, Sibylleg. 75', 0.; -l I. F, Ingenjör Tegnérsg. 1, Va. r. t l K. A., 1ngenj;r, Handtverkareg. 11, K. - Louiae, Friherr:a,Blasieholmstorglln,C.; -l Knut, Journalist (Svenska Dagbl.), Drott- r. t ningholmsvagen 9 ", K. - Lotten, Fröken, Narravagen 241n, Ö.Dj. -l Sven, Journalist (St.-T.), Karlbergsvageii Falkenborg, G., Skrädd., Stortorget 5 St. 42 Va. Falkengren, G. H., Frih., f. d. ~fv.-iöjtn., -l A., Ifapten, Handtverkareg. 39n.b., K. Roslagsg. 11, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

4 Falkenstedt-Fastighetsaktieb. Stensborg. 305 Falkenstedt, Nils, Musilrer, Linnég. 65, Ö. Farmaceutisk Revy, Vegag. 6", Va.;a.t. Vasa Dj.; a. t , r. t Falkman, A., Fröken, Bergsg.,Y, K. Farmaceutiska Föreningens lokal, Valling. - Maria, Fröken, Hemgården, Ostermalmsg. 26 (f. d. 20), C.; öppen alla dagar 9 27", Ö. f. m.-10 e. m.; biblioteket öppet vid - Oscar, Ingenjör, Narvavägen 8, Ö.Dj.; anmälan hos bibliotekarien, apot. A. r. t ; kontor Norrmalmstorg 3, C. Kockum, onsd. 6-7, lörd F. F., Lagermast., Bergsg. 3, K. - Föreningens Platsbyrå, Förest. C. O. Fors- - G. W., Major, Hemgården, Ostermalmsg. man, Braheg. 29, d.; a. t. Osterm , O.; a. t. Osterm Institutet, Valling. 26 (f. d. 20), C. - I. J., Marindirektör, Banérg. 10, Ö.Dj. - Institutets Elevkår, adr. Farm. Inst., Val- - Hjalmar L. S., Postexp., Amanuens vid liiig. 26 (f. d. 20), C. Civilstatens Anke- o. pupillkassa, Farmacentiska o. Kemiska Fabriken Abol, Tuleg. 10 (f. d. 12 A), Va.; a. t. Vasa se Abi~l Formans Eftertr., Pappersaffär, Kornhamns- - Hilmer, l:e Stationsskrifvare, Tjärhofsg. torg 49, St.; a. t , Sö. Fast, J. R., Protokollssekr., Grefg , Ö.; - Elip, Änkefru, Artillerig. 3"', Ö:; a. t. a. t. Osterm Osterm. 1154, r. t G. M., Verkm., Långholmsg. 10 J, Sö.; - O. W., Ofverste, strandvägen 35', Ö.Dj. a. t. Söder r. t Fastbom, Ernst Fredrik, Skådespelare, Ny- - Alice, Ofverstinna, Ostermalmsg. 36, Ö. brog. 281n, Ö. Falkner, Axel, Advokat, Juris utr. kand., Fastigbetsaktieb. Rirka, Henrik Wollgast, Tunnelg. 25I (rnidt för latinlärov.), C.: Parkg. 18 B, K.; a. t , r. t r. t , a. t Björnen, kontor Skeppsbron 28 U, St.; r. t. Fallenius, Agnes, Doktora, Sibyllep. 46&48, Ö Lilly, Fru, Mastersamuelsg , C. - Condor, Karlbergsvagen 52, Va.; a. t. - A., Fröken, Sibylleg. 46 & 48, O , r. t. Vasa Maria, Fröken, Braheg. 23, d. - Drabanten, dir. Kapten Rud. K. Hallman, - C. C. A., Kommendörkapten, Jungfrug. Kaptensg. 511, Ö.; a. t. Osterm.,642. 6, Ö. - Drott, Knngsg. 66, C. - S. A. K., Sekr. hos Justiekanslersämb., - Eken, Kungsg. 56, C.; a. t. 7414, r. t. Sibylleg. 46 & 48, Ö C., Ofverste, Linnég. 1611, Ö.; a. t Excelsior, kontor Florag. 6, Ö.; r. t C. C. H., Ofverstrlöjtn. v. Posit.-artill., - N:o 7 Frigga, St. Vattug. 2, C.; a. t. Brunkeb (hos portv.). Sibyllrg. 1611, 0.; r. t Fallgren, Carl Axel, Tegnérsg. 28"1, Va. - Hägern, Vasterlångg. 68I, St., kl. 3-5 Fallstedt, Hampus, Postkontr., Bryggareg. e. rn.; r. t , a. t IU, C. Hästen, Gust. Ad. torg 16, C. Fallström, Daniel, Författare, Styrmansg. - Iris (verkst. dir. Doktor Carl Strömberg), 27"', O.Dj.; r. t Drottniligg. 90n1, C. - C. Th., f. d. Grossh., Sibylleg. 77, Ö.; - Kungsholrrien, v. Värden, S:t Eriksg. 59, a. t K.; a. t. Kungsh Fant, Emrny, Fru, Kommendörsg. 23, Ö. Mars, Kungsg. 56, C.: a. t , r. t Lydia, Fru, Karlbergsvägen 911, Va. - Morkullan N:r 25, Surbrunnsa. 10 Va. - G. F., Revisor i Postsparbanksstyr., Rad- - Munin N:o 4, Karlaviigen 251v Ö.> r. t. mansg. 4"I Ö K. E. M., stit.-skrifv., Älfsberg, Älfsjö. - Mälarstrand, kontor Skeppsbron 28", St.; - K. Holger, Tjänsteman i Försiikr.-A.-B. r. t Skandia, Karlbergsviigen 9, Va. - Narvavägen 2, Fredrikshofsg. 4, Ö.Dj., - K. G.,Vaktmast. (Kammarrätten), Birger kl f. m.; a. t Jarls.torg 13, St. - Oden, Jakobsbergsg. 17, C. - H. E., Ankefm, Rörstrandsg. 611, Va. - Prismat, Vasterlåiigg. 6S1, St., kl. 3-5 Farina, Johann Maria, Lager o. försälj. af e. m.; r. t. 104 Y?, a. t tv81 o. franska parfymer, Smålandsg. - Stadsgården, kontor Rungsg. 66, C. 24, C. (Drotts kontor); r. t , a. t Farm, Hilma, Cigarrhandel, Frejg. 61, Va.; - Stensborg, kontor Roslagsg. 32, Va.; r. t. a. t o , a. t. Vasa Kam- Farmaceuternas sparkassa, Drottningg. 89", rer o. v. värd: K. R. Torell; r. t , Va.; a. t , r. t a. t Brunkeb Brand- och Lifförakrings-Aktiebolaget SVEA. 'l3 Drottninggatan.

5 306 Fastighetsaktieb. Stockholm-Feb~lei. Fastighetsaktieb. Stockholm, Storkyrkobrinken 511, St.; r. t. 8182, a. t Thea, Folkungag. 6 A, Sö.; r. t. 640, a. t Thor, Bil-gerjarlsg. 6, O.; a. t. 4296,r.t Utsikten, verkst. dir. J. Erik Carlsson, Dalag. 56 BIv, Va. - Villahem, Brunkebergstorg 12, C. - Vårdtornet, Inedalsg. 2, K.; r. t , a. t Vårt Hem, Västmannag. 16", Va.; a. t , r. t Ostermalm, Fredrikshofsg. 4, 0.Dj.; kl f m.; a. t se f. ö. under Fastigh.aktieb. i Husägarereg. [g2211 Fastighetsbyrån Skandia, C. J. Godén, Norr- tull-g. 8 BI", Va.: kontorstid Fastighetsa;gareföreningen se Stockholms ~asti~hetsägareforen>ing. Fastin, G. A., Kyrkvaktm., Skomakareg. 30" b., St. : a. t. Bruiikeb Carl G., Vaktm. i konsistorium, Skomakareg. 30"' ö. g. t. v., St. Fattighus, se Försörjningsinrättningar. Fattigvårdsnämndens expedition, Klara V. Kyrkog. 3 A, Sthlm 16, är öppen hvarje helgfri dag 10-2 samt för intagning å anstalt äfven 6-7; a. t , r. t Fattigvårdsinspektören, a. t , r. t , Battigv. insp.-assistenten, a. t , r. t , hafva mottagn. 10-2, sålunda att under denna tid endera af dem alltid träffas och fattig^. insp. alltid Ombudsmannentraffas Redogöraren träff. 9-11all. - Delegerade för beviljande af fattigvard sammanträda hvarje onsdag Klara V. Kyrkog. 3 A, Sthlm Utackorderingsby&, Flemingg. 22, K.; öppen alla helgfria dagar kl. 11-3,lörd. o. helgd.-aftnar 11-2; a. t. 5424, r. t fattig vårds styr els:^ verkställande direktörer o. kassaförvaltare: (Nya val i Dec., se wtk. Jan.-nupplementrt) Adolf Fredriks: Verkst. dir.: Hinderson, A.; Kassatörvalt.: Malmqvist, C. P. Brännkyrka: Verkst. dir. : Mild, A.; Kassaförvalt.: Siiderberg, N. Engelbrekts: Verkst. dir. : Riugholm,K. E.; Kassaförvalt. : Almer, Nils. Gustaf Vasa: Verkst. dir.: Sjögren, P.; Kassavård.: Feght, J. P. Hedvig Eleonora: Verkst. dir.: Johanson, Eduard; Kassavård.: Ohlsson, Alexis. Jakobs o. Johannes: v. Verkst. dir: Sifvert, Axel; Kassavårdare: Rundquist, A. Katarina: Verkst. dir.: Lundahl, Fr.; Fattigvårdsst y relsens (forts.): Klara: Verkst. dir.: Berg, Aug.; Kassaförvalt.: Thulin, E L. Kungsholms: Verkst. dir.: Pfeiff, Wilh.; Kassaförvalt.: Geijer, Bo. Maria Magdalena: Verkst. dir.: Stenman, W.; Kassavård.: Simonsson, O. F. Oskars: Verkst. dir.: Wedberg, Ebba; Kassavird.: Sjögren, G. S:t Matteus: Verkst. dir.: Sandberg, H.; Kassavård.: Westman, E. A. Storkyrkoförsamlingens: Verkst. dir.: Bergström, Axel; Kassaförvalt.: Fleetwood, R. A. S., hiherre. F attigvárdsst y r el sernas (Församlingarnas) sammankomstlokaler: Adolf Fredriks: Valling. 24 (f. d. 18),:C. Brannkyrka: Kommunalhiiset, Liijeholmen. Engelbrekts: Valhallavägen 61 Ö. Gustaf Vasa: Västinannag. 63i1, Va. Hedvig Eleonora: Kommendörsg. 30" ", O. Jakobs och Johannes: Regeringsg. 74B1 ö. g., C. Katarina: Götg. 38, So. Klara: Klara d. Kyrkog. 3, C. Kungsholms: Garfvareg. 2, h: Maria Magdalena: Ragvaldsg. 10, So. Oskars: Banérg. 25, 0.Dj. S.t Matteus: Karlbergsvagen 47, Va. Storkyrkoföisam1.s: Stortorget l n b, St. (ing. från Kbpmanc.). Faugust, Fredrika, ankefru, Liintmakareg. 67, Va. Faulwasser, Theod., Klockare i Tyska förs., Skargårdsg. 8 C, St.; a. t. Brunkeb Faustman, Alma, Fru, Majorsg. 8, O.; a. t Favre, Louise, Fru, Timmermansg. 6, So. - Sophie, Fru, f. Schonow, Norrtullsg;. 91n, Va.; a. t. Vasa A. M., Fröken, Hagag. 2, Va. - MarieLouise, FrÖken,Norrtull~g.9~~', Va.; a. t. Vasa Emili~, Lärar:a i franska spráket, Drottiiingg. 41n1 C.; a. t. Brunkeb C..A. Hj., ~kjtnant, Grefg. 62, 0.; a. t. Osterm K. G.,Marinintend,Timmermansg. 13, So. --~ildeg.,..f. Watz, Ankefru, Grefg. 62, 0.; a. t. Osterm Faxe, Isabel, Fru, Birg~rjarlsg. 15, C.2 - N., Lansagronom, Odeng. 10, Va. $3 - N. A., Notarie, Odeng. 10, Va. Faxkn, Gnst. H., Skoaffär, TegnBrsg. 21, Va.; a. t Lektor, Johannesg. 20, C. Ankefru, Kungsholmstorg Kassaförvalt.: Söderström, A. F. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Dmttainggataai

6 Feght-Fernstedt. Feght, J. P., Bruksägare, Odeng. 671n, Va. Fehr, Martin, Docent vid Upsala Universitet, Ofre Munkbron 1, St. - Annie, Fru, Ofre Munkbron 1, St. Fehrnström, Ebba, Fröken, Malmskillnadsg. 25 A II1, C.; allm. o. rikstel. - Albert, Målare, Tyskbagareg. 8I, O.; a. t. Osterm se äfven Fernström o. Pärnström. Feijó, A. de Castro, Portugisisk minister, Barnhusg. 18, C. von Feilitzen, E.,Civiling.,Rörstrandsg.l0, Va. - Gottfr., Ing, Statens Insp. for explosiva varor, Odeng. 19"', Va. - O.,Kommendör,Sibylleg.44, O.; a t Elisabeth, Larar:a vid Br!;mmerska skol., Braheg. 35, d.; a. t. Osterm Feinberg, H., Handl., Hökensg. 6, So. Feiths Caféer & Konditorier, A.-B., Affärer: strandväg. 1, O., Drottningg. 40, C., kontor Drottningg. 40, C.; r. t ; se A.-B. Feiths Caféer & Konditorier. Feith, J. Waldemar, Direktör, bost. Kungsg. 53, C.; a. t Ragnar, Ing., kont. Vasag. 44, C.; a. t , bost. Kungsg. 53, C. Belberthann, John (C. C. Ohlssons Leksaksfabr.), Ragvaldsg. 1, So. Felderhoff, O., Prokurist, Ddlag. 54 B, Va. Feldreich, F., Verkmast., Eronobergsg. 3, K. Feldt, Ester, Slöjdlära, Torkel-Knutssonsg. 22, so. - J. L., Snickarmast., Pipersg. 28, K.; a. t se afven Fäldt, Falt och Falth. Pe1ldin, A. F., Afdeln.-chef, Grefmagnig. 17 B, O.Dj.; r. t Kommendörsg' "; a, t , - Georg, Litteratör, Uplandsg. 6Y1, Va.; a. t. Vasa Fellenius, K. G.,.Kammarskrifvare, Gref- tureg 531V, O.; a. t W. K. A., Professor, Dalag. 7, Va. Felländer, J., Prakt. läkare, Spec. kvinnasjukd. o. förlossn., Arsenalsg. 8 B, C. (Femte) V. ArmBfördelningens stabsexpedition och kassaförvaltning. 6itermalmsg. 8, Sthlm 5, se f. ö ArmBfordeln. exp. Femöreforeningen, for underhållande af barnhem i Lappland; sekr. o. skatttri.: Kyrkoh. V. Montell, Köpmang. 1611, st.; a. t. Brnnkeb Fenelius, S., Haridl., Bellmansg. 22 B, So. Fenix, Brandforsakr.-aktieb., Jakobstorg 3, C.; kontorstid kl Agentur f61 Stockholm, Max Matthiessen, kontor o. bost. Sibylleg. 9, d.; r. t. o. a. t Fenix-Palatset, Dir. Hilda Welander, Ad. Fredr. Kyrkog. 10, C. - se afven Phoenix. Fennia, Brandforsakr.-aktieb. ; Generalagent Isidor Valentin, Drottningg. 9, C. Fenno. C., Herr, Brunnsg. 5", G. Fenomobil,Trafikaktieb., kontorbirgerjarlsg. 35, C. r. t. ö5 56, a. t Ferber, Amalia. Fröken, Herrekip. o. Barnklädersaffär, Olofsg. 4, C. Ferlin, R. W., f. Bankokommiss., Lilljansplan 3, d.; a. t. Osterm & Co, Oscar, Grossh.-firma, Vastmannag. 4I, C.; r. t. 3 73, a. t Ferm, K. J., Agent, Fjällg. 40, So. - Frideborg, Folkskolel:a, Renstjernasg. 14, So. - Carl, Lagerföreståndare, Jgrnvigsg. 501, Sundbyberg; a. t. Sundbyb A. V., Snickare, Tomtebog. 42, Va.; r. t. Vasa Ott.0, Snickare, BanBrg. 21n1, O.Dj.; a. t. Osterm kkeri 8.-B., kontor Frejg. 311, Va., Disponent Sten Aug. Grönwall; r. t , a. t Fernberg, Angusta, Fröken, Kommendörsg. 16, 0. Ferner, Julia, Fru, Malmskillnadsg. 33, C.; a. t Ferngren,.J. E., Vedhandl., Kommendörsg. 38, 0.; ved-, kol- o. lumpafisr,,sibylleg. 31, Ö. -,, afven ~ ä ~ ~ ~ Fernissaktiebolaget, fabrik för tillv. af alla slag"erllissor, Glasyrer, Bok-, Sten-, Ljus- O. Blecktrycksfärger samt Valsmassa, Roslagsg. 50, Va. (Albana); a, t o , r. t. s 18; se sid. 60. Fernlund, E. W., Bagare, Greftureg. 24, Ö. - Alma, Fru, Greftureg. 24,O.; a. t. Osterm se afven Färnlund. Fernqvist, J. F., Barber., Erstag. 9, Sö.; bost. Tjarhofag. 59, Sö. - Tyra, Fröken, Engelbrektsg. 19, O. - Otto, Ka~phandl.9 Drottningg. 102, Va.; a. t. Brunkeb Erik, Kontorist, Heimdalsg. 5, Va.; a. t. Vasa Ragnar, Målare, verkst. Jutasbacke 6, C.; bost. Fjällg. 34, So. - Carl, Ombud för A.-B. Molinderskta Konservfabriken, Västgötag. 9 C, Sö. - Augusta, Ankefru, Linnég. 12, Ö. - Elis% Änkefru, Heimdalsg. 5'", Va Pernstedt, Ida, Fru, Cigarraffär, Skeppsbron 32, St.; r. t Brand- och LifforsBkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatam.

7 308 Fernstedt-Finska Ångfartygsaktieb:s agentur. I Fernstedt, C. A., Styrman, Skeppsbron 32, Filadelfiaförsamlingen, Upsalag. 11, Va. St.; a. t. Brunkeb Filén, K. A. G., Arkitekt, Södertörns Villa- Femström, Algot O., Biografäg., Norrmalms- stad. torg 4" uppg. A, C.; a. t. Brunkeb. John F., Kassör, Nybrog. 46 & 48, Ö Anna B., Holländareg. 20, Va.; a. t August, Bokh., Sågareg. S', Sö.; a. t. Filfabriks Aktieb., Stockholms, f. &Stock- Söder holms Nya Filfabrik. Etabl (Ing. - Elin, Folkskolel:a, Braheg. 32, O.; r. t. C. Clansen, verkst. Dir.), Kungsg. 84, Osterm. 56. K.; a. t , r. t Richard, Fru, Dalag. 36",Va.; a.t Filin, E. A., Bergsing., Dalag. 14, Va. Einar, Kassör, Birgerjarlsg. 98"' Va. Filling, Anna, Folkskolelär:a, Högalidsg. - Erik, Korresp., Russtorp, r öd ert örns 44 B, Sö. Villast.; r. t. Siidert K. Ivar, Miibelsnick., Döbelnsg. 35n,b,, Va. J. E., Posttj:man, Frejg. 50, Va. Fillol, Eugkne, Mhitre.#Armes, Salle d'ar- - se äfven Fehrnström o. Fämström. mes, Stureg..in, 0. Pernvall, A. Bokh., Grefg. 52, Ö. Filtfabriken, inneh. Anders Ericsson, Lilje- Feron, ~miiia Th., Fru, f. Lundström, V:a holmen. Tradgårdsg. 11 B, C. Filton, J. J., Vedhandl., Helsingeg. 8'I ö. g., - Carl, Hofjuvelerare, firma Gustaf Mil- Va. lenborg, Drottningg. 14, C. Finansdepartementets exped., Storkyrkobrin- Ferris, Dorethy, Miss, Engelsk Sprikl&r:a, ken 2, Sthlm 2. Sibylleg. 73, 0. Fineld, Claes Gustaf, Skrädd., Greftureg. 25' Ferrofixbvlaget Jonsson & Co, Linnég. 55, ö. g., Ö. Ö.; a. t , r. t. Osterm O. J., Tandtekniker, Kaptensg. g1 ö.g., Ö. F'euk,llildur,Fröken Handtverkareg.15111, K. Fineman, C. a., Fil. dr, Förest. for K. Nau- Fevrell, W. F. T., bil. dr, Lektor, Kungs- tisk-meteorc~logiska Byrån, Kommen- holrnstorg 10IV, K.; a. t dörsg. 35, 0. - F. Th. E., Kapten v. Flottan, Grefmagnig. - A. G., Polis, Frejg. 42I; Va.; a. t. Vasa, 14, 0.Dj.; r. t Feychting, Ernst Otto, Fabrikör, Kamma- Finnberg, K. O., Notarie, Tunnelg. 19 A, C. kareg. 21, C.; a. t. Brunkeb, ,. - Paul, Tjänsteman i Lirörs.-Aktieb. Vic- - Hildur, Fru, Karlavagen 43, 0.; r. t. Os- toria, Folkungag. 103I, Sö. term Finnboda Mek. verkstad och Varf med flg- 1 - Ernst W., Grossh., Eammakareg. 21, C.; tande dockor och upphalningsslip, tillh. I a. t Bergsunds Mek. Verkstads-A.-B., be- -s, Fred., Söner, 'Guldslagerifirma, Kam- liigeri nara Henriksdals station h Saltmakareg. 23, C.; a. t sjöbanan, angslupsförbind. med Rant- - Oscar Henry, Handl., Tegnérsg, 51, Va.; mastaretrappan, hel- och,halftiminar; a. t. Brunkeb postadress Stockholm 2. Feyehting, G. R., Jiirnhandelsfirma, Drott- Finnborg, E., Husägare, Fiskareg. 9, Sö. ningg. 46, C.; a. t , r. t Finnström, W., Grossh., G:la Kungsholms- Inneh. Henrik Feychting: samma adr. brog. 51 A, C. - S. E., Eommendörkapt., Styrmansg. Il, - Olga, Pappershandel o. tian.-kontor, Si- Ö.Dj. byllep. 18, 0.; a. t. 7418; bost. s. g.. - T. W., Notarie, Kammakareg. 21, C. 201, O. - Henriette, Ankefru, Tegnérsg. 51, Va.; - Axel, Tjänsteman v. Statens jarnvägar, a. t. Brunkeb Bellmansg. 12, Sö.; a. t. Söder Fick, P., Direktör, Stureg. 2, Ö. Finpappersbrnkenri Försäljnings-A ktieb., en- - Ellen Fru, f. Schmiterlöw, Skeppareg. samförsäljare tör Aktieb. Klippans Fin-, 60, 'Ö. pappersbruk, Lessebo Aktieb., J. H. - E. F., Kapten v..svea art.-reg.reserv, Rlunktells Pappersfabr. Aktieb. Kont.: Uggelviksg. g"', 0.; r. t. Osterm Fredsg. 2'11; r. t , 2479 o , - E. F. L., f. d. Löjtn.,TegnBrslund. 12, Va. a. t. 835 o Telegr.-ad&: Finbru- - H. E. W., LGjtnant vid Göta Lifg.,Ny- ken. Postadr.: Sthlm 1. brog. 43, 0. Finqvist, G. E., Ingenjiir, Alströmerg. 4, K. Figaro, Illustrerad veckotidii., red. o. exp. Finska. angfartygsaktiebolagets agentur, Ak- L:a Vattug. 28", C. Exp. öppen 10- tiebolaget Nyman & Schultz, Skepps- 4; a. t , r. t Red:s mot- bron 22, St.; för passageraretrafiken: ' tagn.-tid 2-3, utom lörd.; a. t r. t. 6 35, a. t ; för godstrafiken: ankn. r. t a. t Brand- och Liffbsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

8 - - Fintling, J. W., Fabriksidk., Luntmakareg. 71, Va.; a. t K., Sliperi o. Förnicklingsfabr., Luntmakareg. 42, Va.; a. t , r. t Se annons sid Fisch, H. Anna, Fröken, Bragevägen 19, Ö. - Frida, Lär.ar:a, Bragevägen 19, 0. - Josefina, Ankefru, Bragevägen 19, Ö. Fischer, O. F., Civiling., Rörstrandsg. 58, Va. - Ragnar, Civiling., Regeringsg. 93 A', C. ; a. t J. G. A., Expeditionsförest., Flemingg. 37 A, K.; a. t. Hungsh Ruth, Fröken, Styrmansg. 7, Ö.Dj. - S. H., Fröken, Styrmansg. 7, 0.Dj. - And., Grossh., Landtbruks- o. Mejeriredskap, Vasag. 48, C.; r. t. 4819; bost. Florag. 7, Ö.; r. t C. G. H., Jur. utr. kand., Sekr. i Arméförvaltn., Parkg. 18 B", K. - H., Eöpmnn, Karlbergsviigen 69, Va.; a. t P. E. C., Köpman, Sibylleg. 16, 0. - A. T., Med. lic., Parmmätareg. 13, K. - C. G. F., Musiker, Greftureg. 20 C, 0. - Axel, Revisor o. Bokfor., Malmskillnadsg. 3 B, C. - Josef, Skådespelare, TegnBrslunden g', Va.; a. t. Brunkeb Iiigrid, Sophia-yster, Samariten. Ringvageii 21, So.; a. t , r. t Erik, Tandläkare, Sturcg. 8, 0.; a. t , r. t H., Änkefru, Styrmansg. 7, Ö.Dj. -- Maria, Ankefru, Valling. 18' (f. d. 12), C. I Fischerström, Louise, Fru, Skeppareg. 41, 0. Fischier, Ester, Amanuens, Brunnsg. 13 '5 C. - Julia, Folkskolel:a, Eammakareg. 48', Va., a. t P. E. X., Rektor, Brunnsg 13u, C.; a. t , r. t Fiskhar, A., Fru, Villa Plania, Nacka; a. t. Nacka 180. Fiske, C. P., konsult. Ing., Handtverkareg. 10, K.; r. t Fiskeby pappersbruks kommissionslager hos John Blomberg&Co, Regeringsg 91U, C. Fiskforsäljningsboldget i Stockholm, Drottningg. 53, C.; a. t , r. t Fiskredskapsaktiebolagets kontor, S t Paulsg. IS', So. Fiskredskapsfabrik, Lundgrens, Stork rko br. 12, St.; a. t. 1022, r. t. 21 d S; annons sid. 28. Fiskredskapsfabriken, Aktiebolaget Leidesdorffska, Storkyrkobrinkeii 6, St.(ofvanför Vasterlångg.); a. t , r. t Fitger, Emil, Red., Birgerjarlsg. 37 & 39, C.; a. t biforsakrings-aktiebolaget Fiiitling-Fleetwood. 80: Fitinghoff, Rosa, Fröken, Rosentorp, Djursholm. - Willgott, Köpman, Kungsholmsg. 15 A, K.; r. t Bix-Kompaniet, Drottniiigg. 66"', C.; r. t. o. a. t Fjaestad, Knut, firma Fjmstads Danikonfektion, Hvitvaru- o. Kortvaruaffär Västerlångg. 76, St.; bost. Bjällbo, Skarsätra. Fjellström, J. T., Posttjanstem., Hornsg. 142?, So.; a. t...söder Fredrika, Ankefru, Flemingg. 33', K.; r. t Fjällbäck, Olof, Byggnadsing., Banérg. 29, Ö. Dj. Lars, Civilingenji)r, Banérg. 29, Ö.Dj. - J. A., f. d. Fabrikör, Banbrg. 29", Ci.Dj. Fjällpensilinatet, A.-B., Malmtorgsg. 5, C. (adr. C. Arndtz); r. t , a. t Fjällström, R., Tjänstem., Djursholm; a. t. Djiirsh. 5 13, r. t. Djursh. 82. (Fjärde) ly. Arméfördelningens Expedition, Ostermalinsg. 8, Sthlm 5. Se f. b. Arméfördeln. exp. Flach, Gottfrida, Folkakolel:a, Dalbo, Liljeholmen; a. t. Gröndal Elisabeth, Fru, Skåneg. 82, So. - G., Kapten, Karlaviigen 1lU1, Ö. - Helga,.Stiftsjungfru, Nybergsg. 9, 0.; a..$. Osterm H., Aiikefru, Tyskbagareg. 9, 0. - Wilh., Ofverdir., Villag. 4nb, Ö.; r t Ferdinand, Regeringsg. 93 A'I, C.; a. t Flacke, Lydia, Fru, Kurigsholmsg. 64', K.; r. t. Kunesh Flagge, Emma,'Fru, Dalag. 56A1", Va.; a. t. Vasa Flagstad, Carl, Tjänsteman v. Sthlms Vatten- 1edn.-verk, Klarabergsg. 56, C. Flamand, Constantin, Bokh., Nybrog. 14B, O. - Cecilia. Fröken, Nybrog. 14 B, 0. Flatow, Herm., Blomsterh., Storkyrkobrink. 16, St.; a. t , r. t ; boet. Solhem, Spånga; a. t. Spånga 168. Fleetwood, Carl Edv., Frih., Inedalsg. 2, K. - Harald,Frih., Amanuens,Strandviigeri47,0. - C. S., Brih., f. d. Assistent, Västmannag. 15, Va. - C. M., likih., Häradshöfd. i Södra Roslags domsaga, Drottningg. 108 I, Va. R. A. S., Frih., v. Haradsh., Riddarhuskam- rerare, Riddarhuset, Sthlm 2. - Caroline, Friha, Greftureg. 70 AlV, O. - Gerda, Frih.a, Ostgotag. 24, So4 a. t H. A. K. S., Fröken, Brännkyrkag. 29, So. - F., Underl!jjtn., Riddareg. 28, Ö. - G. M C., Ofverstelöjtn., Linnég. 501, O. SVEA. i3 Drsttninggaffah

9 t10 Flemming-Flodmark. Flemming, C. E., verkat. Dir. i A.-B. C. J. Flodenius, C. A., Direktor, Braheg. 3V, Hagströms Oljeimport, Kurigstensg. 0. Floderus, Eva, Fröken, S~rbrunnsg.24~~, Va. 28 A, Va.; a. t , r. t Maria, Fröken, Grefg. 16, O.Dj.; a. t. Osterm Flenebug, Carl, Med. dr,förstelifmedikus, L:a Vattug. 14, C.; traffas söckendagar 3-4 e. m., under juni, juli, aug. och sept. alla söckendagar (utom lörd.) kl f. m.; a. t. 6 86, r. t E. G., R&dman, Riddareg. 55, O.Dj. Fleron, K. F., Cigarraffär, Karlbergsvagen 25, Va.; a. t ; bost. Fridhemsg. 7, K. Flick- o. Samskoleföreningens by&, Eriksbergsg. 8 A1, O.; öppen 10 jan.-8 juni, 25 aug.-20 dec.; alla helgfria dagar kl. 3-4 e. m.; r t , a. t Flink, V. Th., Direktör, Drottningg. 36 (hörnh. Brunkebergag. 6), C., kont. Brunk~bergsg. 15, C. - Gustaf, Fil. dr, Assistent vid Riksmuseum, Ekbacken n r 4, Alfsjö. - Gunnar, Haiidl. (järn o. verktyg), Odeng. 44, Va.; bost. Luntmakareg. 79, Va. - Aug., inneh. Elektriska laddningsstationen, Väpnareg. 4, 0.; se annons sid (blå). - A. G., Telegrafassist., Västmannag. 481V, Va. Floberg, G. F., Gårdsäg., Kungsg. 74, C.; a. t. Brunkeb Floborg, Ingrid, Fru, Grefg. 57", O.; r.t Flodberg, G. A., Handl., Viisterlångg. 6P1, St.; a. t. Brunkeb E. L., Massör o. sjukgymn., Repslagareg. 16l, So.; a. t. Söder F. M., Ankefru, Badstug. 37, So. Flodcrantz, S. Ch., Ankefru, Norrtullsg. 43, Va. Flodell, Karl Ivan, Postexp., S:t Eriksg. n 92V, Va. - Maria, Fröken, Nybrog. 57, O. Sigrid, Fröken, Surbrunnsg. 241V, Va. - B., Med. dr, Docent i Kirurgi, Ofverläkare å Kronpr. Lovisas Virdanst. f. sjuka barn, Grefg. 3, O.Dj.; träffas tisd., torsd., lörd. kl Flodin, K. J., Byggmast., Karlavägen 85,O. Agnes, Folkskolel.a, Vktmannag. 33, Va.' Helén, Folkskolel.a, Jakobsbergsg. 19, C. - Alma, Fru, Brefg. 6211, 0. - Elin, Fru, Musiklar a, utför Dansniusik, Bondeg. 351r, So. - Hulda, Fru, Riddareg. 17, O. Louise, Fru, ICarlavigen 69, O. E. M., Fröken, Sibylleg. 38, O. E. T., Hand..res., Kocksg. 28, Sö. - Karl, f. d. Handl., Odeng. 58, Va.; a. t Vasa Ferdinand, Hoffotograf, Hamng. 3 A, C.; atelj6ii öppen hvard. 9-6, iönd. 11-3: stängd sönd. under juni, juli o. augusti; a. t , r. t ; bost. Odinvagen, Djursholm; a. t. Djursh. 5 07, r. t. Djursh Seth, f. d. Kanslisekr., Dju'r8holiu; r. t. Djursh. 2 42, a. t. Djursh C. A., Ombudsrnan,Karlbergs~äg.55~, Va. - F. Th., Snickare, Vistgötag. 36 & 38, So. ' -s, Arvid, Eftr., Carl E'lygelholm, Speceriaffär, Engelbrektsg. 39, 0. - Gustaf, Speceri-, vin-, konserv- o. viktu- alieaffär, Drottningg 85, Va.; a. t.47 71, r. t ; bost. Drottningg. 104, Va. - C. J.S., td. Station~insp..Bondeg.35~~,Sb. - Charlotta, Strykerska, Eat. Bang. 24, So.; a. t. Söder John F, Tjänsteman, Stenbocksg. 4V, O. - E. G., Vaktm., Regeringsg. 18, C. - J. L., Verkmast. v. Barnäng. Tekn. Fabr., Bergvägen 36, Enskede. - P. H. Verkm., Högbergsg. 64, So.; a. t. söder Emma Änkefru, Folkir~gag. 8B, So. - J. H., Ofverdir. o. Souschef v. Stat. Järnvägar, Hollandareg. 23, Va. Floding, Anton, Vaktm., Brannkyrkag. 153 b. t. v., So. Flodman, Ebba, Fröken, Rådmansg. 861n, Va. - Louise, Frbken, Stureg. 54" b, 0. - G. F., Angbitsmaskinkonstr., Konsult. Ing, Kommendörsg. 20 B, O.; r. t Flodmark, J. H. A., Arkivarie, Sibylleg. 59IV, O. FlodBn, Arvid, Bokh. vid Järnvägsstyr., Kungsholmsg. 6 IV, K. - Birger, Färghandl., Manhemsg. 4, Aspudden. - Carl, Farghandl., bost. Kungsg. 7g1, K.; a. t T K. B. G, Handl., Jarlag. 36, Aspudden. - J., Malare, S.t Eriksg. 31, K.; a. t.kungsh F. O. K:son, Målarmast., Manhemsg.4,Asp udden; a. t. Aspudden 181. Flodenberg, Theodor,,Bsnktjgnstem., Valhallaviigen 191V, O.; a. t. Osterm Hedvig, Fröken, Stigbergsg. 1, So. - F. M., Grossh.- och Agentursffir, kont. o. bost. Stigbergsg. 1, So.; r. t. 2478, a. t. Söder Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Hedvig, Fru, St. Badstug. 13, C.; a. t. Brnnkeb John, Rak- o. Frisbrsalong, Brunkebergstorg 2, C.; a. t l l

10 Flodquist-Fock. 311 Flodquist, C. A., Arkitekt, innehar firman Florin, Arvid, Fotograf, Hornsg. 26, So.; Flodquist C:o, kontor Engelbrektsg. bost. s. h.; a. t , r. t , d.; r. t. 600, a. t C. O., f. d. Handl., Flemingg. 33, K.; - Ragnar, Direktör, Regeringsg. 43, C.; r. t. a. t. Kungsh , a. t 8574; bost. Kungsholms - Adolf, Konditor, Tomtebog. 15 o. 31, Va., Hamnplan 5 I', K.; r. t o. Frejg. 58, Va.; bost. s. h. Flodquist C:o (inneh. Arkitekt C. A. Flod- - Maria, Pröken, Sömm.a, Jungfrug. 22, 0.; quist), Engelbrektsg. 15, d. Konbtruk- a. t tionsbyrå. Leverera fönster och beslag Florman, A. G., Bildh Jungfrug- 8, 0.; r- t. enl. Arkitekt Flodquists patent. Sten 0dm-m huggeriarbeten. Fasad- och taktegel; - M.. Cigarraffar, Jungfrug- 8, 0.; r. t. r. t. 6 00, a. t Osterm ~ l ~ d ~ L ~ i ~ ~ prakt. ~ t, ~ läk.;, - Ernest. Kgl. Hoffotograf, firma 'Atelier Oron-, näs- och halssjukdomar. Hvard. Regeringsg. 18, C*: r' t' 6502p l~u10-l,sll,3-4~ Annan tid öfver a. t ; hvard. 9-5, sönd enskommelse pr telefon. Under somma- Stängd sönd. under juni, juli o. aug.; bost. Saltsjö-Dufnäs; a. ren endast hvard. l1210-ll, l-2; Mast. Dufnas 21. tersamuelsg 10' (hörnet af Norrlandse;.), mori, E C Ludvig, 8 Co, Jungfrug A.-B ; 0 i C.; a. t , r. t Elma, Ankefru, Kungsholms Hamnplan Stockholm fór A.-B. Orebro Kexfabrik, 511, K.; r. t svenska A,-B. Gradd m. fl, =l. O. kog. 1' C. Flodqvist, Malle, Handl. (Linnemagasin), Gösta, Kontorist, Västgötag. 4, So. Västerlångg. 36'/z, o. 1 tr., St.; a. t. Flottans Arkiv, Skeppsholmen; tillggngligt 23 33; bost Rornsg 45T, SO.; a. t för forskare efter,anmälan tisd. o. fred. - K. J., Snick., Malmskillnadsg. 48C, C. kl hos forest. - se äfven Flodquist. Flottninqstidskrift, Drottningholmsvagen 611, Flodström, I., Aktuarie i Kommerslioll. -9 K.; r. t (kl. 10-4, r. t ). Vidarg. 411', Va.; r. t. o. a. t. Flyborg, G., KRpnlan, Sibylleg. 9, 0. - Frida, Fröken, Odeng. 59x7 ö. g., Va.; - Ester, Tapisseriaffarer, Malmskillnadsg. s. t. Vasa A, C., Vasterlångg. 52, St. - L. E., Snickarmast., Nytorgsg. 9, So. Flygare, H.; Fru, Stureplan 4I', 0. Flohr, John, & Co, Grosshandlare, inneh. P. - Ida, Fru, Karlaoagen 44, O.Dj. Lundström o. W. Flohr. Modevaru- - Hanny, Frök., Ofver~ätt:a, Nybrog. 4611', lager Västerlangg. 30, St. d.; a. t. Osterm Flood, Greta, Fröken, Vastmannag. 73'V, A., Köpman, Jungfriiq. 38, O. Va.; a. t. Vasa Carl, Majnr, Kungsh. hamnplan 3"v. - Lydia, Fröken (Sagofortäl'erska), Styr- uppg, K.; r. t mansg. 23II1, 0.Dj.t a. t. bsterm l., Skräddare, Timmermanag. 12, SO.; a. t. Flora, Blomsterhandel, Västerlingg. 75, St.; Sbder inneh.hildatörnblom; bost.svartensg. A. K. L., Ankefru, S t Paulsg. 7 & 9, So. 14 &i 16Iv, So. - N. H., Ankefru, Jungfrug. 38, 0. - Fotografiateljk, inneh. Fru F. Wintzell, - G., Ofversteliöjtn., Kungsh hamnplan 3" Hornsg. 102, So. V. uppg., K. ~Florahallen~,Blomsterhandel,Jakobsbergsg. Flygelholm, Hulda, Fru (firma Hulda Lind- 17, C.; r. t 41 13, a. t qvist), Iiplandsg. 26, Va. Floras, Tekn. A.-B., Nederlag, E. Sandell, - Carl, Handl., Klarabergsg. 37, C. Drakensgränd 1, So. - Julia, Larar:a, Aspvagen 6, Enskede. Florell, P., Apotekare, Krukmakareg. 9, So. Flygt, H, Disponent, Karlnvägen 11, d. - O., Ingenjör, S.t Eriksg. 1511, K. - Hilding, Ingenjör, Chef för A.-B. Elek. - Ingeborg, Xnkefru, Rektorska, Valhalla- tromaskin, Regeringsg. 70, C. vägen39, 0. Fläderbom, M. C., Ankefru, Vegag. 6, Va. Florkn, Emma, Frbken, Hagag. 31V, Va.; Foberg, Albert, Skom., Östgötag. 40, So.; r. t. a. t. Vasa Söder 7 98; bost. Svartensg 7, So. - E. H., Handl., Surbrunnsg. 26, Va. - N. W., Vaktm., Riddareg. 26, O.Dj.; a. t. - K. A., Landtbruk., Volmaryxkullsg. 7, So. Österm Bernh., Repr. för itljefirman Ernst Karls- Fock, E K., Frih:a, Kommendörsg. 46, O.Bj. son & Co, Hesselby villast. - Elvira, Fröken, Greftureg. 23, Carl, Tjänstem. v. Sthlins Nya Sparv. - Malin, Fröken, Riddareg. 76, 0.Dj.t a. t. A.-B., Eriksbergsg. 8 A, O. Osterm Brand- och Liffirsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

11 - 312 Fock-Folkeson. Fock, O., Kakelugnsmak., Luntmakareg. 32, Fogfria golf, G. S. Andersson & Co, kontor C.; a. t. 6 48, r. t. Norr 3'3. Roslagstorg 14, 0.; r. t , a. t. - Axel, Kapten, Apelbergsg. 3411, C.; a. t Fogman, Carin, Doktor:a, Radmansg. 18'V, - Karl, Tullkontrollör, Götg. 26, Sö. Ö.; r. t ~Focusr~, Ljuskopieringsfirma, bir ger jarls^.. - C. G., Tjänsteman i Skand. Kreditaktieb., 25, C.; a. t , r. t Hötorget 13, C.; r. t Foderaffären, inneh. G. Olsson, Sodra Banso.; r. t , a. t Folcker, O. G. J., Banktjänsteman (Aktieb. Fogberg, Oscar Alfred, Fanjunk., Svea Lifg. ~~lms.hindelsbank)~norrtullsg , Kasern, Sthlm 14. Fogel, Gust. Ad., Poliskonst., Ostermalmsg. Borgmäst:al Norr'alidsg. 30, O.; a. t. Osterm Edv., Fabrikant, Ingemarsg. 8, Va.; a. t. Fogelberg, P. A., Adjunkt v. Söderm. H Larov, Folkungag. 95, So. xalvina, Fru, f. Ingelotz, Rörstrandsg O., Bankkamrer, Valhallavägen 111, a. 'l0 37. Va. - Ebba, kröken, Regeringsg , C.; a. t. Per, Bildhuggare, Regeringsg. 95 A, C. Brunkeb A. F. R,,, Chefsintend. v, Flottan, Grefg. - Ivar G., Färgerifabrikör, Adolfsberg> K , 0.Dj. - Anna, Kontorsskr. i Jarnvagsstyr., Rör- - Gerda, Fru, Riddareg. 78' O.Dj. strandsg , Va.; a. t Lowa, Fröken,Valing, 36I'(f. d. 2681, C. - Löjtnant, Kungsgh. Hamnplan 37 G., Förman, hög. 47 F, Sb.; r. t K. - ~ h Handelsförest,, ~ ~, L ~ 2, So. ~ - ~ Gust. ~ G., Skönfärgeri ~. o. Kem. tvattanst., - A., lngenjnr, Sigtunag. 13, Va.; a. t. inneha Ivar (3. Folcker, Adolfsberg, Vasa butiker Regernngsg.,Il, C., Nybrog. - Alfr., Kontorist, Torsg. 501, Va.; a. t. 28 B). ö., Storg. 12, Humlegardsge Vasa , O., Drottningg. 102, Va., Qästman- - Ejalniar, Kontorist,Handtverkareg. 31 AI, nag. 56, Va'; lern ni ng^. E.; Götg. E.; a. t. Kungsh , So., o. Horrisg. 45, Sö. - Sren, Köpman, Rereringsg. 95, C. - John F., Tjänsteman i Aftoi;bT., Rör- Fogelgren, h'anny, Fröken,,Hp.it- 0. Kort. strandsge 38"1> a. t. 'l0 37. varuaffär, Odenp a t se F ~ A. J. C., ~ FEökin, Regeringsg. ~ ~ 28 Folkard-Holmgren, ~ ~ J. F., ~ Komministersad- ~, AIV, C.; a. t. Brunkeb junkt, Parmmätareg. l"', K.; a. t. Fogelmarck, G. E., Jur. kand., verkst. Dir. Kungsh. 54. för Isaac Marcus Boktr.-aktieb. Folk b i bli0 t e k, Folkbildningsförbundetst - Hjalmar, Major, Ofvering. i K. Jarnv.- öppna 16 maj-31 aug. hvard. 4-8, styr., Storg. 12, o. 1 sept.-l5 msj hvard. 1-9 sönd A., Professorska, Ostermalmsg. 30, Ö.; 5. Fritt tillträde och fria hemlän. a. t Arbetarinstitutets, Klara N Kyrkog. 8, C Fogelqvist, Gunnar, Advokat, Drottningg. ~ ~, " ~ ~ ;',6. ~ va. $ ~, " ~ ~ f 48', C.; a. t. 1406, r. t Kungsholms, Lindhagensg. s, K. Fogelström, K. J., Bankokommiss., Rid- Mana, Hornsg 112, bo. dareg. 68, O.Dj. Folkbildningsforbundet, expedition, bokfor- - Alma, Fru, Uplandsg. 6711, Va. medlingsbyrä, föreläsningsbyrh, Norr- - Olga, Fru, Karlbergsvägen 56, Va.; a. t. landsg. 17, C., kl (juni-aug. Vasa ); a. t , r. t (se - O. T., Roteinan i 24:deroten, Linnbg. 58, Ö. Folkbibliotek). Styr:ils verkst. leda- - W. A., Smides- o. Påtslageriverkstad, mot Prof. Kjellberg. kl ; r. t. Folkungag. 20 D, So.; a. t & Jansson, Snickare, Markvardsg. 2, Va.; Folke, Ernst Hj., Handl., Högbergsg. 23, So.; a. t. Vasa a. t F., Speditionsaffär, Skeppsbron 40, St.; - Erik, Missionär (Sv. Missionen i Kina), r. t , a. t. 1342, bost. Saltsjö- Malmtorgsg. 811, C. Dufnas; r. t. Saltsjö-Dufnas 37. Folkeson, Anna, Cigarraffar, Kommendbrsg. - & Rådeström, Trikhaffär, Sibylleg. 61, 12, 0.; a. t O.; a. t. *l Maria, Prakt. läk., St. Vattug. 3, C., mot- Matilda, ankefru, LinnBg. 58. Ö. tagningstid hvard. 9-10, 1-2; helgd. - Mina, Ankefru, Döbelnsg. 5"b, C. i Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.

12 -p- --p I Folkeson-Forsberg, 318 Folkeson, Emma, Änkefru, Södermalmstorg Fondelius, G. W., Rak- 3. Frisérsalong, Bib- 6, Sö.; r. t. o. a. t lioteksg. 7, C. FolketsHus, föreningen. Andamål: byggande Pondell, Alma, Friiken, Hötorget 13, C. af samlingslokaler. - Ida, Modemagasin, Brunkebergstorg 13, Folkets Hus, Barnhusg. 14, C.; kontor 4 tr.; C.; a. t. 3 37; bost. Hötorget 13, C. r. t , a. t ; 12-2, 5-7. Fonografaktieb., se Nordiska Phonograf Ak- Kassör Gustav Berggren. tieb. Folkförbund., se Svenska Folkförb. Fonteli, Carl, Jur. utr. kand.,revisor i RiksL., Folkhem, Vasastadens, oe Vasastadens Folk- Götg. Il, Sö.; r. t hem. Forelins, Sanny, Fröken, Vastmannag. 26"', Folk kö k: Benikebrinken 2, St. (fials- Va.; a. t. Vasa r~ilzgsacmd~rs); a. t Fornander, C., Boktryckare, Hjarneg. 6, K.; Folkskolans Barntidning (Stina, Quint), Red. a. t , r. t o. exp.: Artillerig. 8, O., - G., Herr, Karlavagen 48, O.Dj.; a. t. - &latlagningskurs, se Skolor. Osterm V%n, se Aktiebolaget Folkskolans Van. - C. E., f. d. Kassör, Karlbergsvag. 65'V, Va. Folkskolebibli~~tek, se Skolbibliotek. - Martin, Löjtnant, Karlavägen 48, Ö. Dj.; Folkskoledirektionen i Sthlm, se Stock-. a. t. Österm holms Folkskoledirektion. - A. E., Professorska, Observatorieg. 3, Folkskoleköken, se Skolkök. Va.; a. t: Vasa Folkskoleseminarium, Statens, Prastgårdsg. - Josefina, Ankefru, Surbrunnsg. 54 Al1, 9, Sö. Va.; a. t Vasa Folkskollärarnas pensionsinrattning, Stor- - se äf~en Fonandern. kyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend. l/% 11 Fornell, A. Verner, Banktj:man, Regeringsg. -l n, C.; r. t Folkskollärarnas änke- o. pupillkassa, Stor- - A. N., f. d. Fabr., Uplandsg. 58 A, Va- kyrkobrinken 12, Sthlm 2. -.P. W., f. d. Faiijunk., Dalag. 6811, Va. Folkskolor, se under rubriken Skolor. Axel, Herrskräddare, Hamng. 26, C. Folkundervisningskommittén, Barnhusg. - Emil, Herr- o. Damskrädderi, Mäster- 1811', C.; r. t samuelsg. 24', C.; a. t p- p ~Ö1in;Follin. Fors, Harald, Agentur, Upsalag. 9, Tá. - Elvira, Fru, Sömmerska, Döbelnsg. 91, Va. -q., Barberare, Luntmakareg. 15, C. -- se afven Forss. -l Victor, Disponent, V. Tradgårdsg. 7, C Ebba, Fru, Styrmansg. 23, 0.Dj. 1 Forsberg; 2 Forssberg; 3 Forsbergii... -l C. A., v. Haradsh., Ostermalmsg. 14.A, Ö. -l Olof, A., Agent, Nybrog. 36, Ö. -l Amdie, Änkefru, Greftureg. 71, 0. -%s, A. V., Aktiebolag, Götg. 71n, Sö.; r. t. Fonandern, Gustav, Arkitekt, Singare, Post , a. t. Söder box 305; r. t l A. G., Arkitekt, Radmansg. 52, Va. Fondafdelning, Stockholms Intecknings Ga- -.l Ax. W., Arkitekt, Drottningg. 68, C. ranti-aktieb:~, Fredsg. 2, Sthlm 16; -e J. Viktor, Bankir, Tomtebog. 20, Vu.; a. t , r. t , o a. t Sundsvalls Ensk. Banks, Fredsg. 4, Sthlm -Viktor, Bankirfirma, Fredsg. 10IV, C. 16; ' Tgfitdr.: Banknotariat; -l Ivar, Bokbindare, Mastersamuelsg. 40, C.; r. t , (för interurb. samtal a. t o. ankn. Börsen), 2 63 o ; a. t. -l Axel Th., Bokför., Revisor, Nybrog. 39, o O.; a. t se f. ö. under Bankinrattningar. -1 E. W., & Co, Bosättningsaffar (inneh. Fondahn, Anna, Handelsidk:a, Grefmagnig. John Wulff o. J. P. Bergendahl), Vas- 11, &.D$. terlangg. 19 St. Lager af Möbeltyger, Fondaktiebolaget, Drottningg. 4, C.; r. t. Mattor, ard din er samt Linne- och o (verkst. dir.), Bomullsvaror för bosättningar, (interurbana), (exp.); a. t l A. J., f. d. Brukstjänstem., Sigtunag. 41i1, (dir.), 4042 (kassan). Telegr.-adr.: Fond- Ta.; r. t. Vasa bolaget. -l E., Byggnadsing., Roslagstorg 22: 0.; Fondbörs, se [1821]. a. t. Brunkeb Fondelius,,Erik, Banktjänsteman, Kaptensg. -l Efr., Byggnadsing., Radmansg. 7811', 3", 0.; a. t. Osterm Va. - Guiidla, Fröken, Icarduansmakareg. 7, C.; -l J. G., Choklad- o. Konfektfabrik, Beridaa. t. Brunkeb rebansg. 23, C.; a. t. 5478; bost. s. h. Brand- ooh Liffirsilkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggak

13 314 Forsberg Forsberg; 2 Forssberg; 3 Forsbergh. 1 Forsberg; 2 &rssberg; 3 Forsbergh. -i Lydia, Cigarraffär, Götg. 69, So.; r. t. -l Uno, Kontorist, Drottningg. 18, C.; a. t Knut, Direktor, Katarinavagen 13A, So. -l A. G., Kontorsbitr., Brunnsg. 10, C. -l A., Fabrikör, Strandvägen IIn, O. -% J. M., Köpman, Götg. 73", So.; r. t -l J. H., Fil. kand., Svartensg. 14, So l Hjalmar, Folkskolelar., Mosebacketorg -l Johan A., Körsnär, Orby villast. 19, 14, So. Alfsjö. -l Edla, Folkskolel:a, Parmmätareg. 11, K. -l Thure, Manufaktur-Engrosaffar i korta -l Beda, Fru, Drottningg. 1BW, C.; a. t. o. hvita varor; kontor, lager o. bost Regeringsg. 47, C. -l Terese, Fru, Strandvägen 57, O.Dj. -"Hjalmar, Med. fil. kand., Massör, Bränn- -l Augusta, Fröken, Linnesömm:a, Norr- kyrkag. 29, So. tullsg. 31, Va. -e Hanna, Fröken, Parfymaffär, Biblioteksg. 9, C.; bost. Linnég. 20, 0. -l Jenny, Fröken, Bellmansg. 22 B, SO. -l G L., Förestånd. v. Klara Realskola, Brunkebergsg. g", C.; r. t , a. t ; bost. Surbrunnsg. 571V, Va.; r. t. Vasa 11 30, a. t ' & Hjerner, Grosshandelsfirma, Mälartorget 15, St., r. t. 4 48, a. t Alfred, Grossh., St. Nyg. 28, St. -l Carl Gustaf, Grossh., Malartorget 15, St.; bost. Ad. Fredr. torg; SIV, So. -e Oscar, Grosshi, Linnég Dj.; a. t , r t l B Mark, Grosshandlare, Kungsg. 74, C., kontorstid 'le 9-12 o. 1-11z6; r. t , 77 36, 77 45, 77 55, 77 56, 77 59, a. t 77 45, 77 46, Q l A. T., Handelsres., Drottningholrnsvagen 9, K. -l C. A. L., Handelsres.. Dander dsg. 211!, O.; a. t. osterm. 7 88, r. t. &term l Klas L.. Handl., Mastersamuelser, SI1, C.; r. t l Gilbert, Ingenjör, hg. 113, So.; a. t. Sbder l G. A., Ingenjör, Uplandsg. 70, Va.; r. t l F. L., Inneh. af Thorlings Bleck- & Plåtslageri, Braheg. 9, 0.; bost. s. g. 6. -l Hans C., Jur. utr. kand., e. o. Notarie i Svea Hofratt, Uplandsg. 70, Va. -' H., Järnvägstjänsteman, Norrtulls Järnragss tation. -l G. A, e. o. Kammarskrifv., Underlöjtn. i Vistmanl. reg. reserv., Uplandsg. 70, Va. V., Kamrer vid Aktieb. de Lavals ingturbin, Gotg. 71n, So. -"rik -' Hugo, Kamrer,Helsisgeg. 20, Va. -l Edward, Kapten, Grefmagnig. 5, 0.Dj.; r. t B. E.,Konditori, Djursholm; filial Djursholms-Osby. -* Petrus, Konstsmed, verkst. Jakobsbergsg. 32 B, C.; bost. Danderydsg. 12, 0. -l K. Fr., Målare, Högalidsg. 54 A, So. -l V. W., Malare, Stjarng. 3 B, Va. -l C. G., Polisman, Mariag. 8, So. -l William F. A., Posttjänstem., Valhallavägen 111V, Va. -1 Gustaf. f. d. Sjökapten, Långag. 12', O.Dj. -1 \V. F. E., Sjökapten, Krukmakareg. 48, So. -*s Eftr., C. J. A. Andersson, Snickare. Tillv. o. forsaljn. af mek. manglar, Eammakareg. 19, C.; bost. Sibylleg. 5411, 0. -l Gunnar, Snickare, verkst Luntmakareg. 79, Va.; a. t. Vasa l C. A., Svarfvare, Beridarebansg. 18, C.; a. t l L., f. d. Sågverksdisp., TegnBrsg. StX1, Va. -l Karl W. E., Tandlakare, Norrmalmstorg 411, C. mottagningstid '/a2-'/z3 ; å andra tiker efter öfverenskommelse; a. t , r. t. 1VS2O. -l F. O.. Tapetserare, Storkyrkobrinken 2, St. -1 K. G., Tapets.-mast., Prastg. 1 B, St. Ake R-son, Tjänqtem. i Nya Förs.-aktieb. Hánsa, Drottuingg. 18IV, C.; a. t Erik, Tradgårdsmastare, Karlbergsvagen 57, Va.; a. t Oarl O., Travaru- och träkolsagentur; kontor o. bost. Regeringsg. 56=I, C., telefoner: kontoret riks 5 31, bost. a. t. Brunkeb l Dawid, Trävaruhandl., bost. Upsalag. 9, Va.; r. t. Vaga 6 83, a. t. Vasa l & Co, Dawid, Travaruhandl., Utländska Träslag o. Fanér, kontor o. lager Helsingeg. 43, Va. (hörnet af Solnavapen); r. t , a. t Telegrafadress: Importberg. Prokurist Axel Hjelm, bost. Vanadisvagen 39, Va.; a. t. Vasa l Emil M., Tullvaktm., Uplandsg.91 Alv, Va. -l G. A. R., Underoff. v. Flottan, Björngkrdsg. 6, So. -l Claës, f. d. Vaktmäst., Kardellg. 4"I, 0. -l Lennart, Vaktmast., Davidbagaresg. 9"' t. h. b. g., C. -l A., Ankefru, Stgrmansg. glv, 0.Dj. Brand- och Liffërsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3\drottningflataa

14 lfrsberg; 2 Forssberg, 3 Forsbergh. -' Anna S., Änkefru, Freja. 7, Va. -S Edla Ankefru, Rrunnsg. 4I11, C.; a. t : -' Jenny, Ankefru, Bellmansg. 22 B, So. -l M. L., Anbfru, Braheg. 5Snb, 0. -B S. A. M., Ankefru, Storg. 34, O.Dj.; a t. Osterm. 8. -l Emil, Hagag. S1, Va. -l Ralph, A. B. Srth A. Högman, bost. Drottningg. 18'V, C.; a. t Forsblom, A. B., Amanuens, Brännkyrkag. 175, So.; a. t. Siider Forsbom, Hilda, Folkskolelär:a, Södermannag. 7111, So. Forselius, Annie, Fröken, StadsgBrden ISJ', So.; a. t C. O, Ingenjör, S:t Eriksg. 32', K. - L, Ingenjör, Götg. 105, So. - Eva, Sjukgymnast, Stadsgården 18I1, So.; a t. 314 n8. - Sten, Underlöjtn., Stadsgården 18, So. - E. W., Uppbördsman (31:a roten), Kruk- makareg. 4S1, So.; a. t ; träffas 2-3 e. m. - se afven Forsselius. Forsell, se Forssell. Forsh, Carl, Handl., Birkag. 15, Va.; r. t Augusta, Strykerska, Sibylleg. 55 & 57, 0. - se äfven Forssén. Porsett, Herm., Tulltjinsteman, Ostgötag. 461n, SO.; a. t. Soder Forsgren; 2 Forsgren. B., Amanuens, Regeringsg. 58, C.; r. t. Norr 570, a. t. 1P l R. M., Farm. kand., Nytorgsg. 19, So. -l S. Wilhelmina, f. d. Folksk01el.a~ Asög. 81, SO. -"ina Fru, Strandvägen 5 B, 0,; a. t. iii 64. -l Ida, Fröken, Birgerjarlsg. 201V, 0.; uppg. till köket Biblioteksg. 23", O. -l 0. E., Ingenjbr, Handtverkareg. 10, K. -l P. J., Kammarskrifv. i Tiillv., Hornsg. 61V, So., r. t. Söder l Gunnar, Konditori o kaf6, Malmskill- nadsg. l9 B C.; a. t ' E W. E., ~jinsteman i Sveriges Riksbank, hög. 81, So. -q Wilcken, Vinhandelsaktiebol., Mastersamuelsg. 46, C.; kontor Slö'dg. 1, C. Forshell, Sven, Herr- o. ~amskrádderi, Gref tureg. 27, 0.;" t Forslin, Konrad, Korsång, Brannkyrkag. 30, So.; a. t. Söder A. W., Renh.-entrepr., Tuleg. 20, Va.; a. t. ' Vasa c. Forsberg-Forsman. 315 Forslin, A. P. Ostermalms Isupplag, Lnntmakareg.'83, Va.; r. t Forslind, K. P., Handl.,Timmermansg. 22, So. - se äfven Forsslind. Forsling, E. G., Trädgårdsmast, kepslagareg. 8, So. - Lydia E., Ankefru, Södermannag. 43, SO. - se äfven Forssling. 1 Forslnnd; 2 Forsslund. -1 P. J., Bagare, Pilvägen 1, Gröndal, Liljeholmen. -2 Knut, Bokh., Tavastg. 30, SO. -l H, Direktör, Kommanditbol. Sjöexpress, Lidingö-Brevik. -1 Olga M., Folkskolela. Uplandsg. 59, Va -1 Alma, Fru. Kafé, Karduansmakareg. 3, C. -1 R, Fru. Klevegrind 5, SO. -1 J. E, Fröken, Malmskillnadsg. 56", C.; a. t. Brunkeb M. o. S., Fröknar, Grefmagnig. 10, O.Dj. -j Ernst, Handl., Folkungag 47, SO. -1 M., Köpman, Hagag. 13, Va.; a. t Josef, Lamp- och Lysoljeaffar, S:t Paulsg. 4, So.; bost. Repslagareg. la', SO. -l M. G., Luftgevar- o. Pilfabrik, Jakobsg. 22, C. -2 F. E, Notarie, Tegnérsg. 4SU, Va.; r. t. Vasa l I. E., 1:ste Postbetj., Vanadisvägen 17 IT, Va. -9 Richard Const., Skådespelare, Skeppareg. 8IV, 0.; a. t l J. J., Slöjdlar., Malmskillnadsg. 5611, C. -1 & Svenson, Speceri- o. viktualieaffar, Erstag. 9, So. -1 L. E., Svarfvare, verkst. Köpmang. 14, St.; bost. Jarfvag. 13, Hagalund. -1 K. G., Tågmast., Prastgårdsg. 38, Sb. -l K. A., Vaktm., Vistmalinag. 20, Va. 1 Forsman, 2 F~rwnan. -2 L. Erik N., Afdelningschef i ~iff.bol- Nordstjernan, Banérg 41V, 0.Dj. -1 C. O., Apotekare, Förest f Parm. Fören s Platsbyrå, Braheg. 29, 0.; a t Osterm S. M., Fil. kand., Tjärhofsg. 19, So. -1 Signe, Folkskolel a, Tjarhofsg. 19, So. -9 Adhle, Fröken (Grand Restaurant National), Rdgeringsg. 72, C. -= Dicken, Froken, Inedalsg. 15, K. Th., Förbands- o. Sjukvårdsartiklar, Flemingg. 25, K.; a. t Fritz A., Ingenjör, Tonitebog. 18, Vo. -% Mally, Kanslirådinna. Braheg. 2 An', O. -l Gunnar Kontorist, Kocksg. 13 R- 15 So. -l C. N., f.'d. Krigsråd, Valhallaviig Herm, Kopman, Birgerjarlsg. 115", $'a.; a. t Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

15 316 1 Forsman; 2 Forssman. -a P. J., Linjeringsanstalt, Stortorget 18 & 20, St.; a. t %, Dicken, Eftr., Modeaffär (Signe Richter), Birgerjarlsg. 5, C.; a. t , r. t l M., Notarie i Medicinalstyr., Högbergsg. 76 An, Sö. -l E. S. M., Skonåtl., Osterlangg. 43, St.; a. t ' J. G., Snickare, Frejg. 23, Va.; a. t. Vasa Hjalm., Utmätn.-man, Handtverkareg. 23 A, K.; a. t. Eungsh. 40 2n. -l Henrik, Styrmansg. 11 A, O.D~.; r. t Forsmark, K. V., Handelsbokh., Rörstrandsg. 48II1, Va.; a. t. Vasa Ernst, Med. dr; ögonsjukdomar; hvard. 'jag-9, 2-4, Barnhusg. 20, C.; a. t ; r. t H. E., Partilager, Vasag. 44", C. - A. Linus, Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 2, Ö. Forsner, And., Direktör, Ynglingag. 19, Va.; r. t Forsners Aktiebolag, Fotografiska apparater och förbrukningsartiklar, Optiska, Elektriska o. Mekaniska Leksaker, Elarabergsg. 44, C.; r. t , a. t Forsner, se afven Forssner. Forss, K. V., Byggm., valhallavägen 111,Va. - Marta H., Fröken, Handskaffär, Regeringsg. 25, C.; bost. Braheg. 10, 0. - se afven Fors. Porssander, pelma, Fröken, Arsenalsg. 1, C. Forssbeck, Signe o. Agnes, Fröknar, Karlavägen 1411 ö. g., O.; r. t Forssblad, Eskil, Civiling., Storg. 32II1, Ö.Dj. - Ed., Direktör, Hun~legårdsg. 13, d.; a. t , r. t J. E. W., Änkefru, Storg. 32"I, Ö.Dj. Forsselius, N. Axel E., Köpman, Roslagsg. 911, Va.; r. t. Vasa se afven Forselius. 1 Forssell; 2 Forsell. Borsman-Borssell. -l Otto, Auditör, LinnBg. 15"', Ö.; r. i ' J., Banktjanstem. (Skand. Kredit-A.-B.), Hollandarag. 1 lli,..c.; a. t a Aug., f. d. Brnksiig., Ostermalmsg. 20IU, Ö. -l Anton, ~yggm., Linnég. 17, O. -' K. E. W., Byggnadsing., Agneg , K. -% J. A., Exp.-förare, Dalag. 74 A, Va.; a. t. Vasa a J. A. Fabrikör, Svartmang. 19, St.; a. t R. S. A., Faatigh.-äg., Grefg. 39, Ö. 1 Forssell; 2 Forsell. Johan, Folkskolelär., Engsborg, Liljeholmen. -2 J. G., Fotografi- o. Konsthandel, Birgerjarlsg. 9,. (Passagen); bost. Greftureg. 20 C, d. -a Alma,.Fru, Villag. 18 & 20, Ö. -1 Anna, Fru, Nybrog. 28 B, Ö.; a. t , r. t. Osterm G. A., Fru, Katarina Bang. 24, Sö.; a. t. Söder Klara, Fru. Linnesömm:a, Vastmannag. 46, Va.; a. t. Vasa Louise, Fröken, Hagag. 50n, Va. -2 Maria, Fröken, Kassörska, Brännkyrkag. 77I" Sö. -1 C. F. J:, Ingenjör, Fil. dr, Karlbergsvägen 70A, Va. -1 Abr.,f. d. Intendent, Eungsholmsg. 12, K. Denatureringskontrollant i Stockholms stad. Förest. för Stockholms stads frökontrollanstalt; träffas säkrast kl. 9-11f.ni.; a.t , r.t Victor, Kungl. Målare, Ledam..af Konstakademien, Karlavägen 87, d. -1 Svante, Eäliarmast., Hornsg. 64 BI1, Sö.; a. t Karl, Landtbruk., Hagag. 1411, Va.; a. t. Vasa O., Landtbruk., Karlavagen 12, O.; a. t. Österm s J. J., Lärare, Ekvagen 4, Gröndal, Liljeholmen. -1 M. L., Lärar:a, Narvavägen 301V, O.Dj. -2 John, Löjtnant, Ilofs&ngare, Blasieholmstorg 10, C. 1-1 Olof Eson, Med. dr, Drottningg. 87, Va.; mottagn. 9-10, 'ia3-4, helgd Gösta, Med. dr, Scheeleg. lor1, K. Triiffas mind., onsd., fred. 2-3; r. t. 3335, a. t Is ModeaEiir (inneh. Fru Laura Forssell), Vasterlångg, 27, St.; bost. Valhallavägen 29, d. -l C. H., Målare, Inedalsg. Il, K.; bost. Vastmannag. 46, Va. -1 August, Postexp., K1ara.V. Kyrkog. 5", C.; a. t i C. A., Professor,.Löjtn. i V. V. E., Humlegårdsg. 29, d.; bost. Regeringsg.. 111, Va. -l M. Wilh., S'.ukgymnast, Karlavagen 12I, ö.; a. t. bsterm ' O. E., Sjökapten, Karlavagen 12, O. -l Maja, Skolköksl:a, Hungsholmsg. 12, K. -l Karl, Snickare, Grefg. 51, Ö.; a. t l Sigfrid, Tandläkare, Hornsg. 53I, Sö.; träffas hvard. 10-3, 5-7 :helgd Brand- och Liffdmaikrings-Aktiehlaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 I l Forssell; 2 Porsell Forssell-Francén. -* Ago, Tjänsteman i Riksbanken, Mörby, Stocksund; a. t. Stocks l S. G. V., Translator, Brunnsg. 21, C. -l W. D., Typograf, Riddareg. 49 I ö. g., Ö.; a. t. Osterm l Gerhard, Veterinär, Laborator v. Veterinärinst. kir. klinik, Veterinarhögskolan, Albano. -l Elise, Änkefru, Hornsg. 1041v, Sö.; a. t. Söder l J. C., Ankefru, Folkungag. 85 B, Sö. Mathilda, Ankefru, Katarina Bang. 24, -- O.Dj.; a. t. Osterm Vasa efter kl. 6 e. m. - C., Ankefru, Grefmagnig. 17 AII, Ö.Dj.; Fotografiska Varumagasinet, inneh. Axel a. t. Osterm Strandberg, Drottningg. 106, Va.; a. t. - se afven Forsling , r. t Forsslund, se Forslund. Fougberg, Mary, Fru, Grefg. 37, O. Forssman, se Forsman. Fougstedt, Lorenz, Kamrer, Danviksg. 10, Forssner, Tom, Jur. kand., Advokat, Engel- Sö.; a. t. Söder brektsg. 12, Ö.; affirsadr. Drottningg. - Olina Alfrida, Sjuksköt:a, Sjukh. S:t Gö- Il, Sthlm 16; a. t , r. t ran, K. o Fourong, Jakob, Jarntorget 78, St. - Hjalmar,Läkare~Kvinnosjukd.o.Förlossn.), Foyer, Aug., &Iilalarmast., Surbrunnsg.6, Va. Stureg. 34, 0; hvard. utom onsd. o. Fraenckel, R., Fröken, Ramng. 21V, C. lörd. 2-3; a. t , r. t se afven Franckel. - se afven Forsner. Framtiden, Svenska Lifrantefi6rsakr.-bolaget, Forsström, E. A., Artist, Storg. 6, Ö. Klarabergsg. 23, C. ; distr.-kontor: - S. A., Bandhandel (fru E. Almquist), Kungsbroplan 2, K., o. Torkel-Knut- Drottningg. 70, C.; a. t , r. t. sonsg. 14, Sö. Norr Franc, H. L., f. d. Bruksag., Roslagsg. 48, - Olof, Bokbinderi, Uplandsg. 17, Vu.; r. t. Va. Vasa 6 66, a. t Carl, Sekreter., St. Sikla; patentagentur - Wilhelmina, f. d. Folkskolelär:a, Pol- (Georg Eriksons eftertr.), Skeppsbroit hemsg. 2211, K., 40, St.; a. t So~hie. Fröken. ost er malms^ Ö. - se äfven Franck o. Frank. - G.-M. h'., ~otaimast., Torsg. -19, Vk. Francén, Ida, Fru (Spec.- & matv.-affär), - A. B. P., Ankefru, Kungstensg. 57, Va./ Svedenborgsg. 13, Sö. F Forsströmsson, B. G., f. d. Hemmansäg., Götg. 28, Sö. Forstner, Emil, Direktör, S:t Eriksg. 23, E. Forstners Biljardfabrik, Biljarder o. Biljardtillbehör, G:la Kungsholmsbrog.34, C. Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Paraply-, Parasoll- o. Kappfabrik. Kontor o. lager G:la Kungsholmsbrog. 34, Sthlm 1. Fosfatbolaget, kontor Kornhamnstorg 4, Sthlm 2; se äfv. Sthlms Superfosfat Fabriks Aktieb. Foss, Marie, Fröken, Stureg. 22, 0.. Sö.; a. t. Söder Valborg, Fröken, Stureg. 22, 0. Forssén, Eric, Bokh., Uplandsg. 63I, Va.; Fosselius, C. F., Rak- o. Frisérsalong, Bryga. t. Vasa gareg. 14, C.; a. t K. J. S., Fanjunk., Lindg. 2, Gröndal, Fossum, E. Martin, e. o. Postexp., Rådmansg. Liljeholmen. 43, Va.; a. t. Vasa H. o. G., Finbageri, Sigtunag. 12, Va.; - N., Skomakare, Mastersamuelsg. 15, C. a. t Fysiologiska skodon; a. t ; bost. - Elin, Fotograf, Uplandsg. 63', Va. Odeng. 46, Va. - Agda, Fröken, Maskinskrifv:a, Uplandsg. Fosterlands-Stiftelsens Förlagsexpedition, 63I, Va.; a. t. Vasa Aktieb. Evang., Mästersamuelsgatan - E., Handarbeten, Beridarebansg.23,Bn1, C. 42, Sthlm 3; a. t , r. t C. A., Ankefrii, Greftureg. 37', 0. Direktörerna a. t , r. t Regina, Änkefru, Uplandsg. 63', Va. Fosterländska Föreningen, Gamla Riksdags- - se afven Forsén. huset, bottenvåningen, St. Forssenius, S. G. A., Ingenjör, Dalag. 25I, Fosterud, P. Chr., Fastighetsag., Uplandsg. Va. 64, Va.; a. t Pauline, Änkefru, Dalag. 25I> Va. Fotmeijer, Joh:a, Fröken, Drottningg. 67, C. Forsslind, Lotten, Ankefru, Flemingg. 10, K. Fotografiska Aktieb., Klara V. Kyrkog. 12, - se afven Forslind. C.; a. t. 766, r. t Forssling, A. T., Grossh., verkst. Dir. i Cer- Fotografiska Föreningen, sekr. adr. Luntvin Ri Co A.-B., Fredrikshofsg. 71v,, makareg. 52 BIv, Vu. (Sellman); a. t. Brand- och bifforsakrings-aktiebolaget SVDL 13 Drottninggattut,

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer