O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.."

Transkript

1 '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing., Jakobsbergsg. 19, C.. tid Ill, tlf 71?178. _1 G. G. Y, Ingeniör, Skeppareg. 39,0.J)j.; o Hjertzell, Aug.;' Urmak., Västerlångg. 68, tlf Norr 'St'itlf Norr '13083;' bost. s. h. lii. _2 Carl, Kapten, Rådmansg 16, O.; Uf HJ' o t 2 HJ' th: 3 H' t r,.'. or.,,101' '....2 Sigrid,. Lärar:a, Styrmansg. 21, O.Dj. 1 KarlGustaf, Löjtnant i Väg o. Vattenb. 2H~~lmar, f.d, Adj. vid ~ungsh_ realskola, kåren, Vasavägen 1, Stocksund; tlf Styrmansg, 21, O.DJ.; tlf Stocks _IS ~ftr., Victor, Agenturaffär, Brunleebergs _2 Knut, Maskinist, S. Blasieholmshanmen, torg 15, Sthlm 16; tlf v, C.; tlf : 'Hjort &, C:o, Georg, Agenturfirma, Scin _2 A., Materialförv., Valling. 15, C. / tilla elektriska aggregat för alla slags.. 2 W., inneh. af M. Hjorths Musikinstrumotorfordon, Reservdelar till automo menthandel. Jakobsbergsg. 18, C.;.tlf biler o.motorer, Automobiltdllbehör o, 11569, Norr verktyg, Kaptensg.7, O.Dj.; tlf Österm. _2 Gunnar, Mäklare, Drottningg. 23, C. " _2 Axel V., Perukmakare, Stureg. 4, O.; 2.A. E., Arkitekt, Hagag. 35, Va.; tlf bost...skaraborgsg. 12, Bä. ' _2 Lina,' Ankefru, Krukmakareg. 14, Sä,; _2 Nils, Arkitekt, Tegnårslunden 8 IV, Va.; tlf Söder 949. tlf Norr _2 &, Co, B. A., se under Aktiebolag. _2 Ragnar, Arkitekt i K. Byggnadsstyr., se äfven Hiort af Ornäs., Drottningg. 82, C.; tlf Hjortberg, ~., Fru, Plastiklär:a, Artillerig. _2 Eric, Banktjänstem., Dalag. 86 A, Va.; 33IV, O.Dj.; tlf Österm tlf Vasa Hjorthagens Vedaffär, Skogvaktarg. 10, _2J. M., Byggn.ing., Drottningg. 41, C. Hjorthagen, Värtan; tlf Värtan 27;.,s A. N:son, Civiling., Karlbergsväg. 70AIII, Hjorther, A., Grossh., Bragevägen 6, O. \ ' Va.; tlf Vasa Hjorten, Hilda, firma, Antikvarisk bok. o. _2 B. A., verkst. Dir. i A.B. B. A. Hjorth musikhandel, Jakobsbergsg. 23, C. &, 00, verkst. Dir. i A.B. Primus, Hjortsberg, Anna, Fröken, Regeringsg. 99, C. Stockholm, verkat, Dir. i A.H. Enk~ Fanny, Fröken, Handtverkareg, 45, C. pings Verkst., Enköping, Villag. 15,0. Hjortzberg, Märtha, Fröken, Sveavägen 116, _1 Carl, Direktör i Aktiebolaget Sleipner; Va.; tlf Vasa kontor 'I'uleg. 523,,Norr & 44, Va.; tlf Säkrast kl S. G. V., Ing. _. E. G., Kapten, Varfsg. 1, Sö. Sveavägen 116, Va. f. m. Gösta, Kassör i Sthlm s stads Brand Bostad Roslagsg t. v., Va., tlf förs.kont., 'Sveavägen 94, Va.; tlf Vasa 2995, Norr 12677; sommarb. tlf Li , dingö 376. O., Professor, Eriksbergsg. 28, O. _2 Erik J., verkst, Dir. i Fastighets A.B. Hjulhammar, S. A., Fru, Karlavägen 101, Hufvudstaden; Birgerjarlsg. 69 v, Va.; O.Dj. _2 Arnold B., Dirassistent i. A.B. B. A,»Hjälp», red. Norrtullsg. 8 BlII, Va.; tlf Hjorth & 00, Villag. 15 1, O.; tlf , Norr _2 M., Doktor:a, FjälIg. 20 A, So.; tlf Söder Hjälpsamheten, Sällskapet, se under Förenin gar: Sällsk. Hjälpsamheten.. _2 Walter, Elektr. artiklar, Jakobsbergsg. Hjärne, Amalia, Fru, Grefg. 18, O.Dj.. 18, C.; tlf 11569, Norr Te Oh. J. U., Ing., Högbergsg, 76 B, B~.'. Iegr.adr.: Jortwalter, Sthlm. E. J., f. d. Major, Linneg. 50 n. b ',O.D/., _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C. Urban, Me.]. kand., Linneg. 50 n. b " O. _2 Signe, Fru, Narvavägen gn.b" O.Di Dj.; tlf , _2 Elsa, Fröken, Drottningg. 23, C. _ C. G., Tullförvalt., Varfsg. 1 B, Sä.. 2Mar~it, Fröken, Styrmansg, 21, O.Dj.; Hoberg, C. A., Notarie i Gen.poststyr., tlf Odeng. 86 IV, Va.. _2 Maria, Fröken, Lärar.a, Östermalmag. Hoborg, E. G., Målare, Källvägen, 50, En 11 I, O.Dj.; tlf Osterm, ' skede. ~2 Wilhel:p1, landsg. Grossbflrma, Papper, 2, C.; tlf Små Hochlov, Wasili, Kammakateg. 39 I1,'.'G. " Hock, O. V., Stureg. 58 A IV, V.; tlf Österm...;.2Wilhelm, Grossh., Banerg, 51, O.Dj.; tlf Hodell, Björn, Redaktör, Idung. 2, Va. THULE' SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRS'ÄKRINOSBOLAO.'. V~nst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.,

2 474 HoelHofstedt. Hoel, Olger, Ingenjör, Södermannag. t4,sö. Hoffsten, Jonas, Grossh., kontor Malmskill Hoöl, Fr., Banktjänstem., Tavastg. lör, Sö. nadsg36, O.;,tlf 13$.23, Norr 4516; bost, Hofberg, Ida A. M., Frök., Döbelnsg. 14 I1I, Birgerjarlsg. 60, O.; tlf , Va.. Albert, Konstnär, Polhemsg. 20, O.; tlf r Axel W., Ingenjör, Breitenfeldtsg, 3., Kungsh.,3428. \ O.D}.,. N. R, Predikant, Lindvägen 18, Gröndal, Hofboktryckeriet, Kungl., Iduns Tryckeri Liljeholrnen. Aktieb. (se vidare under Iduns Trycke Anna, Ankefru, Dalag, 84, Va.; tlf Vasa riaktieb.), Hofdam. Villy, Disp., Banörg. 45, O.D}.; tlf Hoffström, N. S., Ing., Högbergsg. 68 B, So , Herman, Intendent, Odeng. 106v t, Va. Hofer, Thekla, Fru, Sånglär:a, Valhallavä Hofgren, Torkel H., Disp., Hötorget 10, O.; gen 130 (f. d. 13), V.; tlf Norr kontor Drottningg. 24, O.; tlf Hofexpeditionen, K. Slottet, St. Edla, Fru, Frejg. 58, Va... Hoffberg, M., Fru, Drottningg. 54, O.; tlf Thure, Handelsres., Majorsg. 9 B, O. Norr 43'34. Bengt H. E., Kamrer, Frejg. 58, Va.. Gertrud, Sjuksköt:a å Borgerskapets tlf ' änkehus, Norrtullsg. 45, Va. G. J., Kassör, Norrtullag. 28, Va. Hoffman, Gustaf, Civiling. o. Dir., Jakobs J. P., Kontorist, Arbetareg. 22, O. bergsg. 6, O.; tlf J. A., Verkmäst., Vegag. III, Va. A. V. M., Fil. kand., Uplandsg. 51 I, Va. Carl, Liljeholmsvägen 4, Liljeholmen. Ragnhild, Fru, Danderydsg.' 18, O. Olof, Banärg. 33, O.D}.; tlf H. J. C., Fröken, Valling. 23, O. Hofkonsistorium, Kgl. Slottet. Inkommande Ad., f. d. Konsul, Grossh., Järn o. Kemik, handlingar mottagas af Konaistoriem. m., Engelbrektsg. 15 & 17, O.; tlf ' notarien, Ecklesiastikdepartementet, Norr hvard. kl. 1l~3. Alma, Fröken, Valling. 23, O. Hofiin, Elma, Fröken, Rådmansg. 7l 0,b., Va. I Sven, 'I'andläk., Sveavägen 52, O., mot Hoflund, 'G. O., Kungl. Hofleverantör. Fatagn. efter öfverenskommelse per tele brik för alla sorters rid o. körpiskor, fon; Iörd, sön o. helgd. ingen mot inneh. C. W. Hofiund, G:la Brog. 30, O: tagning; tlf Axel, Grossh., Grefg. 14, O.D}., se Ek & Co, inneh. Max R:son Hoffman, Tryck ström & Hofiund, A.R, tlf 1341 O. färgs O. valsmassefabrik, kontor Lin 7 Q.l.. neg. 7, O.; tlf 73965, Ösfllrm K., Ankefru, Kaptensg. 14, O.D}. Se annons å kartong sid.ä c. HofmanBang, L. V., Apotekare, Styrmansg. E. G. R:... Und.off., Renstjernasg. 15, Sö. 17, O.D}. A. M., l\nkefru, Tjärhofsg. 40, Sö. Charlotte O. Maria, Fröknar, Parkg. Lydia,.,Ankefru, Handtverkareg. 15, O. 18 A II, O. Adolf, Ofvering., Greftureg. 24 A, O. John. L., v. Häradsh., Högbergsg. 52, Sö. Hoffmann, Ina, Fröken, Brunnsg, 5II, O. se äfven Hauffman och Hoffman. Woldemar, Kamrer, Lodg. 3 III, O.; tlf Hofmarskalksämbetet, K. Slottet, Sthlm \ Hofren, Siri O. Stina, Fröknar, Storabältg. Ernst, Musiklärare, Flemingg. 16 A III, O. 21 & 23, O.D}.; tlf Osterm s, Aug., Pianofabriks A.R, K. Hofleve Hofrichter. E. R. E., Köpman, Sveavägen rantör, verkat. dir. Ing, Carl Möller, 108, Va. Malmskillnadsg. 25 B II, O.; tlf Hofrätt, Kgl. Krigs, Storg. 37, Sthlm 14, se äfven Hauffman o. Hofmann. ing. Fredrikshofsg. 6. HoffmanRobertson, Max, Linnog. 7, O.; tlf Kungl. Svea, Birger Jarls,torg 16, , Osterm , Österm Sthlm 2. Hoffuer, 1. A., Sj~kvårds O. Parfymaffär, Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslageri Sibylleg. 20, V.; bost, Lidingö villastad. ' Aktiebolag. Hoffstedt, G. A.. Handelsbitr., Timmermansg. Hofstallet, Yäpnareg. 1, O. 12, Sö.; tlf Söder Hofstedts, Sten, Blomsterh., Scheeleg. 2, O.; C. E., Handl., Fjällg'. 38, Sö. tlf Elise, Professorska, Nybrog. 47 B, O. Hofstedt, Sten, Fil. Kand., Skytten M. E., Ankefru, Västmannag. 27, Va.; dingö villast.; tel. Lid:ö.l01. 9, Litlf Vasa J. A., Handl., N:a 8medJeg.16, O.j tlf Hoffsten, C. D., Bokf6rläggare, Malmskill Norr nadsg. 36, O.; tlf Norr Gustaf Harald, Kamrer, Tyresövägen Ida, Fru; Styrmansg. 30, O.D}. ' 63, Enskede; tlf Ensk JONKOPINGS JURIDISKA 15 HAMNGA.TAN 15 BYRÅ

3 ,,, HofstedtHollsten. 475 to Hofstedt, Olof, Tjänsteman, Baggensg.vf? II, Hogner, Ernst, Doktor, spec.: öron,. näs o..st.. halssjukdomar, Linneg. 15 o. b., O.; mot Olof, Öfverste, Handtverkareg. 31 BI, tagn. hvardagar C.; tlf Helena, Fru, Nybrog. 41, O.; tlf von Hofsten, Beng.t, f.. d. Bankkassör, Kom von Hohenhausen, Ebba, Fröken, Grefg. mendörsg. 15 IIl, (J. 12 IH, O.D}.; tlf i \ Erik, Dir., Revisor, aukt. af Sthlms Han Hohndorf, Edm. B., Musikdir., Holländareg., delskamm., Arsenalsg. 10A III, C.; tlf 21AIV t. V., Va.;tlf Norr Holberg, L. L., Apotekare, Rörstrandag. 12 I1, Anna, Fru, Carl, Herr, Stureg. 13\ O" Kommendörsg. 291V, O.D}. Va. Holby.Kerstin, Fplkskollär.a.Jungfrug.Sx!", Gustaf, Herr, Rosenhill, Djurgården, O.Dj.; tlf Österm O.Dj.; tlf Holdo, Sven, AmanuenS, Alviksvägen 201, Bertil, Kapten, Johannesg. 24 1, C.; tlf.äppelviken Holenius, Elsa, Kontorist, Hökensg. 10, Sii.; Isabella, Statsfru, Strandvägen 33, O.Dj., tlf.~öder Ellen, Ofverstinna, Johannesa. 24\ C. Ida, Ankefru, Hökensg, 10, Bä.; tlfsöder. Hofstrand, Hilda, Fru, Drottningholmsvägen AIl, C.; tlf Kungsh Holfve, Aktiebolaget, Agenturer, Vasag. 6 Ill, Hofström. Otto E., Inramningsaffär o. Konst Sthlm 1; tlf 6575, Appelviken 550. handel, Jakobsbergsg. 5, C.; tlf Norr Nils E., Kontorist, Uplandsg. 58, Va ; bost. Birgerjarlsg.37, C.; tlf Holge, C.)J'...S:son, Teol. kand., Engelbrektsg. Norr l4 Il, O.;, tlf ,Alb., Snickerifirma (inneh. Wilh. Hof Holger, Hilma Nilsson, Fru, Norrtullag. ström), Jakobsbergsg. 25, C. 65, Va.; tlf Norr ofvander, Ad., Köpman (stärbh.), Sibylleg. Gust. V., ex. Musikdir., Uplandsg. 72 1V,Va.; 26, O.;.. tlf Norr tlf Norr Lovisa, Ankefru, Hagag. 5 11I, Va.; tlf Holgers Praktiska Byrå, lämnar alla. Vasa slags praktiska råd o. formulerar alla se äfven 'Hovander o. Howunder... slags framställningar, Mästersamuelsg. Hofvendahl, Agda, Med. dr, spec.: Oron, 33, C.; tlf 15293, näs o. halssjukd., alla dag. 121, Holgers Tryckeriaktiebolag, allt slags månd., onsd. o. fred. Ulo. 5 6, tidnings, bok o. accidenstryck, Mästerhelgd. säkr. efter föreg. anmälan, Brun samuelsg. 33, C.; tlf , ,kebergstorg 15, C.; tlf (mottagn. Holgers. John, Tandläkare, D. D. S., Arserum), Norr (kliniken). nalsg. 9, C.; mottagn. efter öfverensofverberg, J. Gunnar, Fondchef, Artil kommelse pr tlf 4 ~9, Norr i bost. lerig. 27, O.D}. Karlsvägen 40, O.; tlf IL Gust., Korresp. (Sv. Handelsbanken), Holgerson. J oh. Alfr., Fotograf, Stureparken Artillerig. 27, O.Dj.. 13, O. Hofving, Margit, Folkskollär:a, Kungstensg. Holgersson, Hans, Byggmäst., Birgerjarlsg. 62, Va. 95 v, Va.; tlf 8923, Norr \ Harriet, Fröken,. Skolkökslär:a, Kung Holken, C. E., Dir., Regeringsg. 52, C.; tlf 64. stensg. 62, Va. & Co, Grossh.firma, Regeringsg, 5<l, C.; & Myrberg, Grafiska A. B., se Grafiska tlf 64. A.B. Hofving & Myrberg. Hollberg, Sven, Fil. lic., Odeng. 23, Va.. Per, Ingenjör, Kungstensg. 62 IV, Va.; tu r. A., )'jänstem., Sveavägen 102 lii, Va J. E., Ankefru, Sveavägen.l02 III. Hofwing, Gerda, Kontorist, Stureg. 19, O. Hollender. Sigurd, Redaktör, Parmmätareg. Maria, Ankefru, Stureg. 19, O. 11 I, C.. se äfven Hoving. Heller, Martin, Köpman, S:t Eriksg. 73, Va.; Hogart, A. J., Folkskollär., Folkungag. 8 C., tlf Vasa Bä. Hollertz, J., Ingenjör, Karlbergsvägen 42, Hoglund, J. R., Säckaffär, Hökensg. 12, Bä., Va.; tlf 12553; sommartel. Skurö 219. bost. Västgötag. 8, So.; tlf Söder O. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 44, Va.; Hogman, N. o. E., Fröknar, Renstjernasg. tlf , Bä.; tlf Söder Hollinder. Ernst, Byggnadsing., Brunneg. Lo N. o. E., Skoaffär, Renstjernasg. 13, Bä. 2 IlI ö. g., C.i tlf Hogner, Einar, Civilingenjör, Fil. lic., Ny Alma,. Fröken, Artillerig. 16, O.Dj., brog. 41,' O. VIKING SKOKRÄM Hollsten, I., Handelsidk:a, Dalag. ~3, Va. INDUSTRI=A!KTIEBOL. VI~ING OREBRO

4 476 HollstenHolm. Hellsten, Mathilda, Fru, Östermalmsg. 81, Holm,. Gustaf, :f.olkskollär., Jungfrug. 16, O.; tlf Norr O.Dj.; tlf Ostarm Hollstrand, D., Bankkamrer, Narvavägen Constance, Folkskollär.a, Parkvägen, En 141V, o.p; skede; tlf Ensk Emil, Ombud för Gust. Melins Aktieb., H. S., Folkskollär:a, S:t Paulsg. 2 A II, Göteborg, Vanadisvägen 28 1V, Va. Sö.;tlf Söder Hellström, Marie Louise, Fröken, Öster Sigrid, Folkskollär.a, Högbergsg. 50, Sö.; malmsg. 62, O.; tlf tlf Söder I.Holländska Legationen, Blasieholmstorg 9 1I, Carl, Frimärksaffär, Västerlångg. 47, St.; C.; tlf tlf 20561, Norr Holm, Cyril, Advokat, Norrmalmstorg 4, C.; AdeIe, Fru (Svenssons Intsekningsaffär), tlf Norr Storabältg. 4, O.Dj:; tlf Qste;rm M. L.,.Mdeln.chef,Karlavägen62 Iv,0.Dj.; Alma, Fru, Riddareg. 26, O.Dj.. tlf Osterm Carolina, Fru, Pisk o. Kräfthandel, Hö Sven Erik, Afdeln.chef, Ostgötag. 27, Sö.; torgshallen 46..o. 47, C.; tlf 13292, tlf Söder Norr 12002, o. Ostermalms saluball 21 Henning, Aktuarie, Dalag. 23 1, Va.; tlf o. 22, O.; tlf 74362, Norr ; bost. Norr Västmannag. 8, C.; tlf Norr Ernst, Apotekare, inneh. af Apot. Sä Ebba, Fru, Karlbergsvägen 24, Va. len, Götg. 79, Sö:; bost. Saltsjöbaden. Ellen, Fru, Torstensonsg.13" ö.g., O.Dj. _ Oscar, Arkit., Byggm., Regeringsg.991v,C. Maria, Fru, Regeringsg. 61III, C.; tlf Arvid G., Bankkassör, Hornsg. 148 A, Sö.; Märta, Fru, Kommendantsfiygeln r, K. tlf ' Slottet, St.. _ Herman, Bildhugg., Brunkebergstorg 9 III, Thekla, Fru, Uplandsg. 47, Va.; tlf C.; verkat. Mä.stersamuelsg. 59, C. A:, Fröken, Valling. 9, C.. & Sjöö, Bleck o. plåtslageri, Solna vägen Astrid, Fröken, Eriksbergsg. 9 n.b., O.; tlf 31, Va. Brunkeb, _ Hj. Sam., Bokh. i Järnv.styr., Västman Dazmar, Fröken, Kontorist, Grefg.:36, nag. 9IV, Va.; tlf O.DJ.; tlf Österm _ N., Bokh.,: Svedenborgsg. 10, Sö. Ellen, Fröken, Karlavägen 4QIII, O. _ Viggo, Boktryckare,Svelldsberg,Torsvik2, H., Fröken, Linneg. 39 A, O.pj. Torsvik, Lidingö villast.; tlf Lid:ö 772. Sally, Fröken, Sibylleg. 61, O. _ Svante, Civilingenjör, S:t Eriksg. 1.6, C. Sigrid, Fröken, Regeringsg. 57 1, C.; tlf.: Axel Hj., Direktör, Jungfrug. 3", O.; tlf Norr , Norr :...T. U. J., Fröken, Saltmätareg. 5, Va. E. W., verkst. Dir. i Liljeholmens Stearin H. F., Försäk;r.insp., Luntmakareg.90, Va. fabriks Akt~eb., Valhallavägen 116 1II A. V., A.eB., Grosshandelsfirma, Trävaror, (f. d. 27), O. trämassa, papper, kemikalier, elektr. _ Viktor, Direktör, Drottningg. 85 1V, C.; tlf ledningsmaterial, maskiner, järn och metaller, kontor Blasieholmstorg 91,C.; Allan A., Disp., Jungfrug. 3,' O.; tlf tlf 9351, 9355, 9368, 203,68 Norr 71299, Norr ; telegramadr.»tradeholm». F., Disp. v. Brteses Guldsmedsaktieb., A. V., Grossh., Saltsjöbaden; tlf Balt Borgmästareg. 1, Sö.; bost. Svartensg. sjöbo , Sö.; tlf Söder E., Grossh., Tjärhofsg. 3, Sö.; tlf Söder John,Disp. för Nord. Kartongfabr.,Odeng , till kontoret: tlf , Va.; tlf Vasa ~ Hans H., Grossh., Flemingg. 23 BV, C.; Erik Adolf, Docent V. Sthlms Högskola, tlf 3l&359. Ilpsalagv Ili!", Va.; tlf Vasa s Guld & Silfvervarufabrik, inneh. C. s, E. N., Elektromekaniska verkst. (inneh, Emil Holm J:or, Valhallavägen 44 & E. N.Holm), Malmskillnadsg.34A,C. 46 (f. d. 101), Va.;tlf Vasa 12799; Knut (Knut Holm & Co), Engros o. inneh:s bost. Valhallavägen 40 & 42 Agenturaffär, Jakobsbergsg. 39, C. (f. d. 103), Va..,. & Co, Engrosfirma, Kapellgränd 17, Sö.; Georg, Handelsres., Wargentinsg. (f. d. tlf PiJg.) 46, C.; tlf E. V., Fabrikör, Maskinlager, Jakobs G. A. E., Handl., Flemingg. 56, C. bergsg. 37, C.; bost, Bergsg, 34, C.; tlf P. J., f. d. Handl., Snrbrunnsg. 13, Va.; Kungsh, tlf Vasa : Carl, Folkskolläi:., Jungfrug. 16, O.Dj.; Lnndberg, Thora, Hemkonsulent O. Red., tlf Österm Mörby, Stocksund; tlf Stocks A.B. SVENSKA METAll VERKEN MÄST.ieR:n~~n~Ei~/~~~~.N22

5 HolmHolmberg. 477 Holm, Carl A. W., Ing., Yästerlångg. 47 III, Holm, John, Rotemani 21:a roten, Roslagsg.. Si.; tlf 20561, Norr , Va.; tlf Vasa 890; expedition Sur E. Ax., Ingenjör, Brandiuspektör, Yng btunnsg. 21, Va.' ', lingag. 15, Va.: tlf C. O., Skräddare, Artillerig. 22, O.Dj.; E. F., Ingenjör, Heleneborgsg. 5, Sö. tlf Norr J. Gottfr., Inspektör, Björkstigen 3 BIl, D., Slöjdlär:a, Strandvägen 9, O.Dj. Tellusborg, Liljeholmen. A. J., f. d. Stationsinsp., Helsingag. 7, Va. C. E., Juvelerare, Odeng. 42, Va.; bo st. A. F., Syssloman, N. Smedjeg, 15, C.. ' Luntmakareg. 90, Va. Georg, f. d. Telegrafinspekt., stärbh., Up Franz, Juvelerare, Dannemorag. 20 v, Va.; salag. 12III, Va;; tlf Vasa tlf Signe, Telegrafist, Blecktornsgränd 7, Sö.; Franz, Juvelerarefirma, Kungsg. 61, C.; tlf tlf 4747, Norr T. A., Telegrafist, Valhallavägen 16 n.b. Karl, Kafeidk., Klara +'T. Ky~kog. 2, C.; (r. d. 117), Va. bost. Enskede ; tlf Ensk. 67. Joel, Tjänsteman, Kapellgränd 6, Sö. A. K, Kafåidk:a, Regeringsg. 93, C. Napoleon,Tjänsteman,Svedenborgsg.lO lv, J.O.,Kakelugn'smak:, Kungstensg.28B,.va. Sö.; tlf Söder J. O. A., Kakelugnsmak., Västmannag. John, Ilrmak., Uplandsg. 35, Va.; tlf Norr 27, Va ; bost, Västmannag. 81, Va. Ant. A.,.f. d. Kamrer i Riksb., Riddareg. Axel, Verkm., Tjärhofsg. 54, Sö, 4pv,O. Dj..... C,,, J. F., Verkm., Grefg. 36, O.D}.; tlf M. L.,..Kamrer, Karlavägen 62 IV, O.Dj.; Osterm tlf Osterm, K G., Verkm., Tjärhofsg. 36, Sö. Sven, Kamrer i All vins Förs.byrå, Ine Anna Maria, Ankefru. (stärbh.), Götg. 79 III, dalsg, 19, C.; tlf Kungsh Sö.; tlf Söder Axel, Kapellmäst., Brunnsg. 141, C. Augusta ~., Änkefru, Kapellgränd 6 H, SÖ. Hilda, Kappsömm.a, Hornsg. 29 B, Sö. Emma, Ankefru, Handtverkareg. 2, C.; Harald G: A., f; d. Kapten, Stureg', 52, O. tlf.~orr " T., Kapten, Tyskbagareg. 4, O.;tlfOsterm. Ida, Anjfefru, Blecktornsgränd 7, Sö ' Jenny, 'Ankefru, Odeng. 94, Va. '. Karl, Kassör, Regeringsg. 82 1, C.; tlf Julia, Änkefru, Helsingeg. 9 n. b., Va.; tlf Norr Norr David, Kontorschef, Parkrägen, Eiiskede; Louise, Än~!lfru, Karlavägen 62 IV, O. tlf Ensk, Mathilda, Ankefru, TorkelKnutssonsg. s Kostymateljå, Nybrog. 28, O.; tlf I1, So... Aug., Källarmäst., Valling. 31, C. J. M., f. d. Ofverkonduktör, Urväders Erik, Lagerchef. Ringvägen.133, Sö. gränd 6 BI, Sö. l. M., Lektor, Frejg. 58 H, Va. K F., Öfvermaskinist, Riksbankshuset, A. M., Lärar:a, Hjorthagsvägen 5, O.D}. St.: tlf Norr N. E., Lärov.iadj., Birgerjarlsg.114, Va. Holmberg, A. T., Md. chef, Runebergsg. 6, O. Johan Yalfr., Mat~rialförvalt., Rosenvik Ernst, Agent, Alströmerg. 2, C.; tlf Norr. 3 A, O.Dj.; tlf Carl Leon., Mek. instrumentmak., S:t John Henry, Agent, Kungsklippan 7 A III, Panlsg. 2 AII, Sö.; tlf Söder C.; tlf Norr H., Musikdir., Norrlandsg. 21 I, ö. g., C" ' Zanni, Agenturaffär,. Kungsg, 55, C.; tlf Eskil, Pappersh. o. konstförlag, Kungsg , C.; bost, Odeng. 100Iv, Va. Olof, Arkite)rt,Sunnerdahlsvä.gen44,Smed s Parfymaffär, Stortorget 22 (ing. fr. slätten, Appelviken; tlf Appelv Prästg.), Si.; tlf Norr Hjalmar, Bankdir., Birgerjarlsg. 58,. O. Axel, Pianist, Brunnsg, 141, C. K. E., Bankkamrer, Nybrog. 40, Q.; tlf Arvid,.Postexp., Rosenlundg. 12 v, Sö T., f. d. Postmästare, Hornsg. 150A, ss., C. O., Bankokojnmiss., Kommendörsg. tlf Söder 74; 19III, O.; tlf Osterm Alfred, l:e Postvaktrn., Odeng. 48 I1 ö. g., Knut, Bokförare o. Revisor, Uplandsg. Va.; tlfvasa III, Va.; tlf Norr _ Gerhard, f. d. Professor, f. d. Intendent Axel, Boktr., Bondeg. l D, Sö.; tlf vid Naturhist. Riksmuseum, Barnhusg. Ax. Th., Direktör, firma Felldin & Holm ' 10IV, C,. berg A.B., Bredgränd 2 III, St.;,tlfl0529, Nore, Ritare, Grefg. 36, O.D}.; tlf Österm. Norr 28126; bost. Karraplan 6 I,O.D;' E. R., Dir., Sibylleg: 30 H, tj..; tlf THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRSÄKRINGSBOL~G..., Ansvarssumma c:a 590, kronor. " ' \,

6 478 Holmberg. Holmberg, Erik, Direktör, Hagag. 3, Va ; bost, Uplandsg. 58, Va.; tu Norr Henr., Dir., Karlbergsvägen 40, Va.; tlf , Holmberg, ~lin, Gymrrdir., Fröken, Grefg. Sten, Direktör, Sibylleg. 22, Ö,,, lon, Ö.Dj.; tlf Österm Teodor, Direktör, Kommendörsg. 9, Q. Th., Gymn.dir.,Lc;jtn., Massageo. Gymn. Carl, Disponent,.. Klöfvervägen 162, Ap inst., Birgerjarlsg. 25, C.. t pelviken; tlf Appelv Oarl H., Handelsbitr., Pålsundsg. 7,!::3ö., G. A., C:son, Disponent, Torsg. 48 B, Ossian, Handelsbitr., Gotlandsg. 82 A'v, Va.; tlf Vasa 16 68,. Sti.; tlf Söder Ellen, Doktor.a, Styrmansg. 17, O.Dj. A. B., Handelsförest., Hjärneg. 5, C. Holmberg, Fassbender & Co., Export o. Ivar, Handelsres., Götg. 59, ss; tlf Import, Malmtorgsg.8, C.; tlf 3530, Bernhard,Handl.(spec.),Svartmang.17,Bt. 3531, 'I'elegrafadr.:»Hofaco». Ernst, Herr, Hjärneg. 5, C. Gunnar, Fabrikör, RoslagsNäsby; tlf Elias, Hofrätts e. o. not., Kamrer i Drät Rosl.Näsby 134; kont. tlf seln., Villa Nissebo, Lidingö Villastad. A., Fil. dr, 2:e Bibliotekarie, Vanadis J. G. A., Ing., Regeringsg. 1111, Va. vägen 36, Va.; tlf K. R., Ingenjör, Elektricitetsverket, Vär Knut, Fil. dr, Lektor, Nybergsg. 5, Ö.Dj.; tan; tlf Norr tlf Österm G. F., Inspektor, Birgerjarlsg. H3, Va. O. G.; Fil. mag., Frejg. 55'v, Va. Gottfrid, Isoleringsaffår, fabrik o. kontor A. P., Flaggmaskinist, Kapellgränd 1, Bö. Dalag. '65, Va.; tlf 7535, Norr 16419; Anna, Folkskollär:a, Scheeleg. 20, C.; bost. Idung. 2, Va. Telegramadress: tlf Kungsh Värmebesparing. _ El~~, Folkskollär:a, Ellensro, Alfsjö; tu Maria,Juvelerare,Ankefru,Regeringsg.59, Orby C.; bost. s. g. 95 A, C. Adelaide, Fru, f. Sparre, Storabältg. 22', L; G. T., Järnv. tjänsteman, Kungstensg.. Ö.Dj. 67'v, Va.; tlf Anna, Fru, Inedalsg, 23, C" Hugo W., Kammarskrifv., Hökensg. 8 A', Hanna, Fru, Skeppareg. 48', O.Dj.; tlf Bö. Österm E., Kamrer, Mörby, Stocksund; tlf Stocks. Hedvig, Fru, Västmannag. 15, Va Hilrna, Fru, Karlbergsvägen 20 m, Va.; tlf Karl Gust., Kamrer, Hornsg. 33 B', Bö.; Norr ur Söder Stella, Fru, Uplandsg.Yd!", Va.;tlf Vasa Rob., Kamrer, Döbelnsg. '16 BIll, Va Viktor, Kamrer, Karlbergsvägen 62, Va.; Elsa, Fröken, Karlbergsvägen tlf Norr m, Va.; tlf Vasa I Lars, Kassör, Kornhamnstorg 6 III,.St.; Fanny, Fröken, Uplandsg, 13 B, Va.; tlf Norr tlf Ragnar, A.B., Kemikalier o. Oljor, Si He!nYi Fröken, Grefg. 10, O.Dj.; tlf bylleg. 30 u, Ö.; tlf Osterm ' C. E., Kommkapten, Dalag, 16 & 18, Va. M., Fröken, Bondeg. 5 A Ill, Bö. _ Viktor, Kont.chef, Karlbergsvägen.62, Nanny, Fröken, Scheeleg. 11, C.; tlf Va.; tlf Vasa Kungsh Agnes, Kont.skrifvare v. Järnv.styr., Ulla, Fröken, Braheg. 45, Ö.; tlf Kungstensg. 62, Va.; tlf Vasa K., A.B., Grossh.firma, Regeringsg.ää", Folke, Korresp., Kungstensg. 67', Va.; tlt C.; ur 78 67, C., Grossh. (Färger, kemikalier o. oljor J. E., Köpman, Scheeleg. 20, C.; tlf etc.), Sigtuna15' 14:, Va.; tlf Kungsh C. G., Grossh. (LItografiska aktiebolagets i O., Laborator, Storg, 52, Ö.Dj.. Norrköping afdelningskontor), Tegners Sven B. E., Lagerbitr., Brännkyrkag. g. 34, Va.; tlf Norr Träffas alla H3'v, ss., tlf Söder helgfria dagar säkrast kl. 910 å af Elisabet, Lärar:a, Scheeleg, 20, C.; tlf delningskontoret Kl. V. Kyrkog. 9, Sthlm Kungsh ; äfven å dess telefoner 283, 9258, J., Lärov.adjunkt, Barnhusg. 4."" ö. g., Norr C.; tlf Norr Gustaf, Grossh., Drottningg. 2, C:; tlf T. A.. Löjtn., Valhallavägen 134 (f. d. 9), 3292; bost. Djursholm. O.Dj.. K., Grossh., kont. Regeringsg. 23", C"Is, D., Mynthandel, Norrtullsg. 49, Va.; Firma,A.B. K. Holmberg; tlf 7867, tu 'I'elegrafadr.inläyntholmberg», JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

7 HolmbergHolmen. 479 Holmberg, Victor E., Målare, Karlbergsvä Holmberg, E., Änkefru, Östermalmsg. 30, O.; gen 32 B, Va.; tlf Norr tlf H. Th., Organist, Musiklär:a, Bondeg. Emelie,..Änkefru, Norrtullsg.49, Va. 5 A Ill, So.; tlf Söder H. G., Ankefru, Barnhusg, 12, C. K. S.,. Porträttmål., Karlbergsvägen 32 ', H. G.,.Änkefru, Kungstensg. 67" Va.; tif Va :.E. E., Postman, Grefg. 39, O.D}.. Ida, ÅJ.I.kefru, Dalag. 62'V, Va. ' Georg, Prakt. läk., Nybrog, 11 AIlI, O. Emil, Olutkör. v. Hamburgerbrygg., Up ~ottagn.eftertelefonanmälal1; tlf72402, landsg. 66 ', Va.; tlf Vasa 359. Osterm, G. A., Solvägen 17, Enskede; tlf Ensk. E. A. L., Professor, Vidarg. 5, Va G. H:son, f. d. Redaktör, Braheg. 15, /J. T., Hornsg. 26, Bä.; tlf N., Redaktör, Klöfvervägen 156, Appel Holmblad.Algot.Direktör, Norrtullsg.65, Va. viken; tlf Appelv Bror H., Direktör, Frejg. 3m, Va. ; V. F., Rådman, Krigsdomare. Kungs A., Fru, Drottningg.. 73 A, C. holmstorg 2', C.... Em!Jlie, Fröken, Ostermalmsg. 11I t. h., Anton, f. d. Sekr. l Medicinalstyralsen, O.Dj.; tlf Osterm Villa Grantoppen, Täby; tif Täby l '77..,.. Aron, Grossh., firma Nilsson & Lind Märta, Sjukgymnast, Karlbergsvägen äu'", ström, bost, Fredrikshofsg. lov, O.D}.; Va.; tlf Norr kont. Hamng. 28, C. E. H., Skohandl., Österlångg. 34 & 36, St. David, Grossh., firma Nilssfln& 'Lindström, E., Skräddare, Kocksg. 11 n.b., Bä. bost, Grefg. 69m, O.Dj.; kont. Hamng. C. D., Smidesmäst., Sannadal, Liljehol 28" C.. men; tlf Liljeh. 43. Josef, f. d. Handl., Storg. 44, O.D}. A. G., Snickare, Blecktornagr. 4, Bä.; tlf Erik, Kamrer, Norrmalmstorg 3, C.. Söder S. N. H., Lärar:a, Ostermalmsg. 25&27, O. N. V. B., l:e Stationsskrifv., Kommu Frida, Telegrafist,Ostermalmsg.25&27,0. nalbuset, Liljeh.olmen. Holmbloms, Gustaf, Kappaffår, Aktiebo A. T., Stationsskrifv., Surbrunnsg. 2A, Va. laget, försäljning af damkappor o. Carl, Svarfv.o.paraplymak., Nybrog.19, O. dräkter, Harung. l B, C.; tlf92 57, Gust., f. d. Syssloman o. kamrer, Ren 2256, Norr 501, Norr 503; verkst. stjernasg. 27, Bä.; tlf Söder direktör Einar Aa,rsleff. Johan, Tapetserare, Malmskillnadsg. 11, Holmblom,.J. P. A., Ankefru, Karlavägen C.; tlf Norr ", O. O. T., 'I'elegrasslst., Regeringsg. 95 A, C. Holmberg, C. L., Tjänsteman i Riksbanken, A., Tjänstem., Fiskareg. 9, C. Prästgårdsg, 14", Bä. Finn N. G. R., Tjänstem. i Sthlms Stads K. Erik, Angbåtsbefälh., Hornsg. 48,' Bä.., Fattigv.nämnd, Tuleg. 10 AJII, Va.; tlf Erika, Ankefru, Hornsg. 48, Bä Holmbäck, A. J., Komminister i S:t Mattens, ~. Sixten R., Tjänsteman, Uplandsg. 22 m, Västman.nag. 92 IV,Va.; tlf Norr , Va.; tf{ Norr Tage, ly). usiker, Oxtorget 4, C.. Nils, 'Ijänstem., Uplandsg. 66, Va.; tlf Anna, Ankefru, Fridhemsg, 72 Blv (f. d. Vasa 359.' 40 B), C. ~ Olof Grson, Tjänsteman, Björngårdsg. 6 1V,Holmdahl, Gustav F., Arkitekt i K. Bygg So; tlf Söder nadsstyr.; kontor Nybrog. 22&24IV t. V., Robert E., Tjänsteman, Dalag. 62 1V,Va. O.; tlf 74226; best, Smålandsg. 26m, C. ~ Carl W., Trävaror, Träkol, den 4, Va.; tlf 'I'egnerslun Anna o. Vivi, 6 BI, O. Fröknar,. Engelbrektsg. J. J. B., Underoff. v. Plottan, Skeppareg. O. S., Teol. dr, Lektor, Ledarn. af Sthlms, 28' ö. g., O.Dj.; tif Osterm stadsfullm.o.folkskoledirektion,hornsg. M. O., Urmakare, Döbelnsg. 52, Va.; tlf 52, Bä.. I Vasa Holme, J. A., Fältskärsmäst. Mottagn. kl. Erik, Verkm.; Fredmansg. l, Bä.; tlf Söder 101, spec. gamla bensår, Döbelnsg , Va.; tlf Vasa 557. F. W. G., Verkm., Södermannag. 64 I, Bä. Holmen, Selma, Cigarrmag. (inneh. \ Fr~. Charlotta, & Son, Viktualiehandel, Hö Selma Eklund), Birgerjar1sg. 28 & 30,0. torget 9, C.; innebo af Robert Holmberg. AnneSofi, Folkskollär:a, Hornsg. 41, Bä. Robert, Viktualiehandl. (firma Charlotta Holmberg & Son),.Holländareg; llii, C. Erik, Fotograf, Regeringsg. 61,. C.; tlf C. E., Åkare, Lundag. 9, Bä. Maria, Fru, F'jällg. 16, Bä. " VIKING SKO'KRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. V~KING, OREBRO

8 480 HolmenHolmgren. Holmen, Jenny,Fröken, Kontorsbitr, (Svea Holmerin, H. F., Kamrer, Humlegårdsg. 18 1V Hofr.), Greftureg. 34 A III, O. O.; tlf Österm ' _ Margret, Fröken, Folkskolläna, Hornsg. Holmertz,D. N., Arkitekt, Riddarhustorget 41, Sö. 18, St. _ E. A., Handelsförest., Grubberis gata 5, C. Johan S., Folkskollär., Dalag. 39, Va.; Nils, Inspektör, Fjällg. 12 B, Sö.; tlf tlf Vasa Söder Elsa, Fru, Krigsråd:a, Nybrog. 731, O. _ J. A., Maskinist, Kocksg. 11, Sö. Anna,.Fröken, Kommendörsg. 39, O.Dj.; _ Edvin, Tjänsteman, Sot Eriksg. 121, Va. tlf Österm _ P., Underyisn. råd, Norrtullsg. 21 & 23, Va. Hj., Ingenjör, Birgerjarlsg. 93 ll, Va. _ A. M., Ä.nkefru, Hornsg, 41, Sö.; tlf Holmfeldt, E. B., Kontorschef, Runda vägen Söder , Äppelviken... _ Erhard, Tjärhofsg. 12III, Sö.; tlf Söder Anna, Änkefru, Runda vägen 23, Appel viken. Holmens Bruks & Fabriks A.B., Norrkö Holmgren, A. W., Advokat, Ledamot af ping, Ombud: Svanströms Pappersagen Sveriges Advokat~amfund, ko)ltor' o. tur A.B., Katarinavägen 13 B (Drotts bast. Riddareg. 7, O.; tlf 74936, Österm. gården), Sö.; tlf _ Trävarukompani,. Disp. N. Reiersen, E., D., Bankkamrer, Hornsg, 2? DllI, Sö.;,Stureplan 4 ll, O. '. tlf Söder Holmer, Eskil, Afdelningschef i Trygg, Rör Birger, Banktj.man, Brahegat >., O.; strandsg. 34, Va.; tlf Vasa tlf _ Albert, Automobilfirma, Birgerjarlsg. 79 Carl E., Banktjänstem., Urvädersgränd 13,, (hörn af Odeng.), Va.. Sö.; tlf Söder ' _ Äke,Banktjfinstem.,Styrmansg.32,O.Dj.; Axel, Byggnadsing., Upsalag, 7 lll, Va.; tlf tlf _ R., Civiling., Statens insp. öfver elektr. A. V. A., Byrådir., Dannemorag. 10, Va. anläggn., Artillerig. 34Alrr, O.Dj. F., Direktör, Roslagsg. 12, Va. _ Albert, Dir., Odeng. 22, Va.; tlf E., Disp., Karlavägen 9, O. _ I. O., Direktör, Karlbergsvägen 36A, Va.; 1. A., Docent v. Sthlms Högskola, Ragtlf valdsg. 19, ss; tlf Söder _ Gertrud, Gymnastikdir., Holländareg. 27 1, Albert, Aktieb., Exp. af trämassa o. Va.; tlf , papper, import af metaller o. kemika _ Carl Oscar, Hamnkapten, Brännkyrkag. lie r, St. Vattug. 7, C.; tlf 20467; Ing. 4 B, Sö.; tlf , Albert Holmgren privat: tlf 42'10. A., Ing., Döbelnsg. 40. Va.; tlf Norr ' Telegr.adr.:»Nergmloh». _ Frans Oscar, Kassör, Stortorget 7IV, St. K. Gust., Faktor, Torsg.. 27, Va.; tlf Hulda C., Leksaksaffär, Drottningg. 64, Vasa 820. C.; bost, Grefg, 4, O.Dj. Olof, f. d. Fanjunk., Enskedevägen 139, _ Emma L, 1., Lärara, Bergsg. 39, C. Enskede; tlf Ensk _ Magn. J., Målare, Birkag. 8, Va.; tlf Greta" Folkskollär.a, Ragvaldsg. 19, sn. Vasa Ottilia, Folkskollär:a, Dalag. 44, Va.; tlf 1. O., firma; spec. Sågverksmaskiner, Karl Vasa bergsvägen 36 A, Va. Astrid, Fru, Surbrunnsg.19, Va.; tlf _ Ivar, Trävarua:tIår, NorrmalmstorgB, C.; Hildur, Fru, Brunkebergstorg 12, C.; tlf äger Canada brädgård, Lidingö; bost. Norr 1613., Nybrog. 13ll, O.. Karin Fjällbäck, Fru, Ynglingag. 11, Va. _ E. S., Ankefru, Styrmansg. 17, O.Dj. S. V., Fru, Västmannag. 28, Va. _ Axel, Surbrunneg. 31I, Va. Agnes, Fröken, Götg. 69, Sö.. Helmer, E., Fil. dr, Sit Paulsg. 25, Sö. Anna, Fröken, Lillabältg. 5 IV, O.Dj. _ C. O., PolisöfverKonst., Kocksg. 21, Sä.; F., Fröken, Birgerjarlsg, 108 ll,,va. tlf Söder Helfrid, Fröken, Ostermalmsg. 25 & 27, _ C. E., Tillsyningsman i Hälsopolisen, ing. 0 1, O. Var(sg. 6, Sö. Einar, Grossh., kont. Regeringsg. 23, G.; _ J. A., Angb.bef., BengtEkehjelmsg. 9,Sö. tlf 3768; bost, Östgötag. 27,. Sö.; tlf Holmerin, Aurore o. Inez, Fröknar, V;tlhalla Söder vägen 126 (f. d. 17), O.; tlf Österm. J. H. M., Grossh., Storg, 38, O.Dj Gustaf, Handl, (firma Hedberg & Holm _ A.F.,Kakelugnsmak.,Valhallavägen126 1v gren), Idung. 2, Va. (f. d. 17), O.; tlf Österm K. J. R, f. d..handl., Kungstensg. 61, Va. A.B. SVENSKA METAllVERKEN MÄSTS~R;';:~~EilL;i~~~~.N 22

9 HolmgrenHolmqvist. 4S(.Holmgrerr, Albert, Ingel)jÖr, kont, St. Vattugo. Holmgren, T. A. F:son, Öfvering., inneh. af', 7 9. ; bost, Stureg, 17, O.; tlf Elektr. Pröfningsanstalten, Malmskill EII\il. Ingenjör, Kommendörsg.. 12, O.; tlf nadsg. 54, G... Österm A., Ofverjägmäst., Dalag. 43, Va.; tlf Karl Gerhard. Kamrer, Allm. Barnbörds l huset, O.; tlf C. J. A" Grefg. 59, O.Dj.;, ur Österm, Vilh. A. N., Kamrer, Linnez. 34, O ".rr: Erik, Konstnär, Sergelg. 2, G.; tlf Holmin, Erik S., Apotekare, Snickarebacken K. Gustav L., Konstnär, Grefg, 59 n. b. ö. g., 5, G. O.Dj.; tlf Österm. 4142; Kristofer, Byzgnadsing., Strandvägen Bror' Aug., Kontrollör, Karlbergsvägen 9 IV, O.Dj.; tlf IV, Va.; tlf C. E., Grossh., S:t Eriksg'. 79, Va. O. F., Kriminalkommiss., Nya Polishuset, Elisabet, Gymudir., S:t Eriksg. 79, Va.; södra flygeln, uppg. A, G. tlf Norr E. K., Köpman. Klarabergsg. 40, G. C. J. A., Kammarskrifv. ituliv., Kata Ebba, Lektorsänka, Kungstensg.,48 IV, rina V. Kyrkog. 4, Sö.; tlf Va.; tlf Vasa '. Harald, Kapten, Kamrer, Rörstrandsg. ' J. T., Löjtnant, Krigsskolan, Karlberg; 34IV, Va.; ur tlf Sven, Löjtnant, Urvädersgränd. 7, Sö. Gunnar, Med. dr, Prof. V. Karolinska Emma, Manicure, Pedicure, Hyg. An Institutet, Eriksbergsg. 1 AIV, O. Spec..siktsbehandl. O. behandl. af frostskador, Öron, Näs o. Halssjukdomar. Träffas Lästmakareg. 8 n. b., G.; tlf Now efter öfverenskommalse å tlf N. G., Prakt. läk., Davidbagaresg. 3 (f. d. Sofia, Med. dr, Humlegårdsg. 151, O.; 1), G.; mottagn. hvard. 34; bost. mottazn, hvard. 12 e. m. Baldersg. 5, O.' ' F. Hj., Musiker, Västmannag. 8pv, Va.; T., Tjänsteman, Östgötag. 75iJI, Sö. \ tlf Vasa Holmkvist.oe Holmqvist. C. Th., f d. Perukmakare, Borgerskapets Holmlund. J.R.,Lif.insp.,Birgerjarlsg.94, Va:' Gubbhus, Sö. A., Ankefru, Birgerjarlsg. 49,. Va. Ivar O., Postvaktm.,Brunkebergstorg 12,G. '1H l qv' t 2 Hol qui t 3 H l k. t _. Israel, Professor, Handtverkareg. 2 B, G. 1 _ o m IS, m IS, o m VIS., N.. F., Professor V. Sthlm s Högskola, _2 Axel, Assuransdir., Storg. 56, O.Dj.; tlf Ynglingag. 11, Va Anna, Professorska, Vikingag. 34A, Va. _2 Filip, Bankkamrer, Riddareg. 68, O.Dj. Ann Margret, Professorska, Norr Mälar _2 Carl, Banktjänstern., Tegnerslunden rou, strand 22 IV, C.; ur Va.; tlf Vasa J. F. Folkard, Reg.pastor, Komminister, _3 I.M.,Boktr.,Villa Stenkullen, Äppelviken.. Garfvareg. 2 JI, G.; tlf Kungsh _2S Boktryckerio. Bokförlag, Eriksberg8g. 3 David, Revisor, Götg. 95, Sö.; tlf Söder (f. d. Vinkelg. 3), O; ,I Alfr.. Byggmäst., Hökensg. 1, Sii.; tlf Albert, Skorstensfejarmäst., Hornsg , Söder g AJ sn: tlf _l F. L., Byggm., Orby villastad, Alfsjö. Berta, Slöjdlär:a, Blommensberg, Lilje,3 L., Byggm., Magnebergsvägen 19, En. holmen; tlf Gröndal 261. skede.. I A., Stationsförest., postadress Fagersjö. _2 R. E...A., Dir., Breitenfeldtsg. 2, O.Dj.; C. A., Stationsingenjö~', Långa raden 3, 2 tlf Oste~m Skeppsholmen, O.DJ. Ragnar, Dll'., Ostgotag. 10, So. C.N.P., f. d.stationsinsp., Flemingg. 3, G. _l Axel A., f. d. Flaggunderofficer, Dalag. Karl ~.., Tjänstem., Greftureg. 24 B, O.; 74 BlI, Va.; tlf': Vasa tlf Osterm _l Alma, Folkskollär.a, Nytorgsg. 29, Sö..K.' H., l:e Trafikinspektör; Klarabergsg. _3 N. Hj., Forstmäst., Yanadisvägen 25, Vlf.,70, G. ",2 Helga, Fru, Kungsg. 82, G. E. R., 'I'rädgårdsmäst., Kyrkogårdsvägen _l J., Fru, Blekingeg. 14, So., tlf Söder , Enskede.. _i Jenny, Fru, S:t Eriksg. 89 II1, Va.;, tlf M. O., Underlöjtn. i Marinen, Linneg. Vasa ~. 63 II, 0.1);'., _l Johanna,. Fr~, Skeppareg,41, O.Dj. Augusta, 4.nkefru, Hornsg.29 D III, ss. _2 Thora, Fru, Nybrog, 7, V.; tlf > Au~usta; Ankefru, 'I'eknologg. 3, Va.; _2 Elisab., Fröken, Kommendörsz, 44 1, O.Dj.. tlf _2 P. A. Fredrik, f. d. Generallöjtn., Kom Karin, Ankafrn, Norrtullsg. l, Va. mendörsg. 441, O.Dj.; Uf ' THULESKANQINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINOSBOLAO. Summa kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. 16 'Adre.daZ~nderll f9ju.

10 .482 HolmqvistHolmström. l Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. Holmstedt, Rolf, Bokför., Rådmansg. 76', Va. 1 Anna, Fröken, Musiklär:a, Tunnelg. 20 BI, _2 & Co, Aktieb., Grosshflrma, Katarina. C.; tlf ao 15.. vägen 9 A, Sö.; tlf Per A. C., Kamrer (Vacuum Oil Com _, Ernst K, Grosshandlare, Tysta gatan 14 pany A.R), bost, Valling. 5, C. D.Dj.; inneh. af firman Wikman & R M., Kassörska, Bondeg. 64 A, Sö. Wikhmd. C. A., Plåtslagare (firma ~oh. Stenberg _, O. M., Grossh., Birgerjarlsg. 73 & 75, Va. & Co), Artillerig. 22, D.Dj.; verkst. _l G., Grossh., Döbelnsg. 54, Va. samma.. gård... _, A., Guldsmedsaffär (inneh, Henrik Lars An.na, Ankefru, Sibylleg. 53, O.; tlf son), Uplandsg. 27, Va.; tlf Norr Österm _s Carl Aug.! Handl., Västmarmag. 77, Va.; Mia, Änkefru, Odeng. 31, Va. tlf Vasa Holmsten. Hulda, Fru, Mangelaffär, Väst _l N., f. d. Han~ll., Långbrodal 1, Älfsjö. maunag. 28, Va. _, S. R. Inspektris, Fru, Grefmagnig. 3, E. H.. Ingenjör; Bergsg. 1, C. O.Dj.. Carl E., Ångbåtsbefälh., Bryggareg. 39, C. _2 Erik, Intendent, 'I'egnersg. 48, Va.; tlf Holmstrand, B. F:, e. o. Hoträttsnot., Karla ' vägen 82, D.Dj. _, Otto I., Järnvägstjänstem., Västmannag. Holmström, Filip, Afd.chef hos Aktieb. 51, Va. Frans Svanström & Co, G:la Brog, _2 A. G., Kamrer, Artillerig. 4 III, D.Dj. 13", C. _, Albert, Kamrer i Förs.A.B. Iris, Rör Jac. G., Afd.chef hos Aktieb. Frans strandsg. 16'v, Va.. Svan ström & 00, Styrmansg. 17 AlV, _2 And,. Gotth.,. Kamrer, Artillerig. 4 III, D.Dj. D.Dj.; ur Österm Hj., Agenturaffär, S:t Paulsg. 24, Sö.; tlf _2 E. O. G., Kapten, Reg..int. v. Lifg. t. Söder häst, V.ärtavägen 12 1II,D.Dj.; tlf P. U.' K., Arkit., Braheg. 58, O. _2 Hugo, Kapten, Eriksbergsg. 13, O.; tlf Leonard, Bleck o. plåtslageri, S:t Eriksg, , Va.; bast. Rörstrandsg. 36, Va; _s Hj., Köpman, Heimdalsg. 6", Va.; tlf s, Axel, Bokförlag, Döbelnsg. 67 B", Va.; Norr tlf Vasa _l G. S., Köpm., 'I'egnersg. 49, Va.. J. Gunnar, Byrådir., Malmskillnadsg.19B, _l Erik O., Lektor, Kungsholmsg. 12 1, C. C.; tlf o _2 C. A'I F. l.,.major vid Generalstaben, Frans, Dir., Jungfrug. 5, Ö. Grefg, 5, D.Dj.. J. Eric, Dir., Kungg, 19 I1i, C. _, Nils, Musiker, Skeppareg. 35, D.Dj.; tlf Gust., Disponent, Birgerjarlsg. 112 v, Va. Norr J. W., Fabrikör, Uplandsg. 54, Va.; tlf _ss, G. H., Eftr., Målerifirma, utför rums, Norr skylt, vagns o. dekorationsmålning, Ingeborg, Folkskollär:a, Villa Fjeldstuen, Luntmakareg. 77, Va.; tlf Norr 71\ M.. V.Dj. _l Carl, f. d. Polisöfverkonst., Själagårdsg. Astrid, Fröken, Villa Fjeldstueu, D.Dj. (f. d. Skärgårdsg.) 15 IlI, Si.; tlf Norr R, Fröken, Breitenfeldtsg. 8, D,Dj.; tlf Norr 12;&84. _2 Gust., Rekryteringskommiss., Sveavägen Rosa, Fröken, Greftureg. 71 I, O. 74 ', Va. Ag'P.es o. An!1a, Fröknar, Kaptensg. 12, _2 Vilhelm, Sjökapt., Skaraborgsg. 2, Sö. O.Dj.; tlf Österm '. 2 Axel, Skandinavisk Förs.byrå, Storg, 56, M. V., Författar:a, Braneg. 62", Q: D.Dj.; tlf Nils W:m, Grossh., Banerg. 45, O.D).;._1 Alfred, Skyltiuälare, Flemingg. 10, c. tlf _s Hanna, Strykinrättn., Bergsg. 11, C.; H. H., Handl., Fjeldstuen, D.Dj., firma tlf Kungsh, Börström & Co, Storkyrkobr, 5, St. _I G., Telegrafkommiss., Skåneg. 68 IV, Sö.; Vikt r, Haudl. (speceri), Norrlandsg. 23, Uf C.; tlf!:l465, Norr 94!if>. _l P. N., Urmakare, Uplandsg. 4;8, Va.; Hulda,Hårfrisörska,Styrmansg.37,D.Dj.; bost, s. h. tlf Norr _, C. G., Verkmäst., Solvägen 52, Enskede. H. A., Ing., Scheeleg. 13, C. _2 Magnus, Verkm., Grefg I, D.Dj.; tlf Jakob, Ingenjör, Revisor, aukt, af Stock Österm holms Handelskammare, Malmtorgsg. Holmstedt, Olof, Bagarmäst., Birgerjarlsg. 2, C.; tlf 3320 o. 13J 20, bost, Strand 103 B'V, Va. vägen 11, D.Dj.; tlf JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HA.MN OAT A.N l S ~ I

11 i \ HolmströmHoltz. 483 Holmström, Nils, Ingenjör, Skeppareg. 49 A, Holmström, Gustaf, 'I'andläk., Kungsg. 54" ~~ Gunnar.Tnkaeserare, Greftureg. 59 & 61, Q e. H., Vaktm., St. Nyg, 2 A, St., tlf O.; tlf Osterm Norr H. G.; Jur. kand., Kungstensg. 22, Va. J. G., Än.kefru, Sibylleg. 83, O. A. E., Juvelerare, Scheeleg. 1, O.; tlf Malin, Ankefru, Ouskeringen, Smed Norr 15495; bost. Handtverkareg, 26, slätten, Äppplviken., O.; tlf ankn,... Sven, Juvelerare, Storg. 6, O.; tlf Osterm. K. J., Södermannag. 5270, 34, Sii.; tlf Söder 945, bost, Braheg.12,0.; tlf Norr 2~872. Helst,' Alexis, F. A., Banktj.man, Karlavägen Sten, Kamrer, Djurgårdsslätten!JO, O.Dj. 47 B, O... G. S., Kanelisekr. Ringvägen 14, So.; Aron, Bokh., Karlavägen 21 n.b. O. tlf 216 ~2. Karl Fr., Bokh., Flemingg. 22, O.; tlf Sture, Kapten, Sibylleg. 46 & 48, O.: Kungsh tlf Olof, Byggmäst., Artillerig. 18, O.D,j. Gurly, Kassörska, Asög. 83 ll, ss., tlf Niels, A.B., Engros & Agenturaffär,etabl. Söder , Silfver o. Metallvaror, Elektr, J. A., Klädeshandl., St. Nyg. 22, St.; galv. anläggningar, kemikalier, elektr. bost. Stora Essingen. fällningsmaskiner, Skeppsbron 34, St., e.whh.,kontorist, Timmermansg.41 III,Sä. tlf John V., Köpman, Tjärhofsg. 48, ss. Anna, Fröken, Östermalmsg. 39 1V, O.; S. R., Köpm., Nytorgsg. 33, Sä. tlf K., Lager af finare pappersvaror, skri f T Elisabeth W., Fröken, Kungstensg. 54 I1I, materiel m. m.; Kontor L:a Vattug. 21 l, Va.; tlt' Vasa O.; tlf 4669, Norr Adolf, Grossh., kontor Tuleg. 35, Va.; K. W., Ledamot af Arbetsrådet, Frejg. bast. Lidingö villastad. 31. Va.. J. F., Ing., Tuleg. 1~, Va.. Gunhild, Lärar.a, Villa Fjeldstuen, O.Dj. p" Intend., Nybrog. 28 C, O. Aug., firma, Manufakturaffär, Norrtullsg. Ch. Åuclrcr, Kapten, Observatorieg. 23 1V, 29, Va., o. Karlbergsvägen 42, Ya.; Va.; tlf '. inneh:s best, Frejg. 53, Va. Karl Arvid, inneh, af Kem. Tekn. fabr, ~ John, Maskin & Agenturaffär, etabl. Samariten, Bergsg. 2IIi, O.; bost.s. h. 188R, Malmskillnadsg. 38, O.; tlf 39 63, Y. K, Marmormålare. Vanadisvägen 25, Norr Inneh. Ing. H. E. Petters Va.; tlf Vasa son, bost. Braheg. 14,O.; tlf N,.rr 404 7!J. Karl Dav., Målarmäst., Landag. 41 IIIÖ. g., Hulda, Musikskola, G;la Drog. 13, O.; ss; tlf Söder tlf Norr von Ho rst, J. H., Kapten, Kommendörsg. Joh. Edvard,..Malare, Grefg. 37 t. v. ö. g" 32, O.Dj.; tlf ' O.Dj.; tlf Osterm Holsti, P. O., lng., Banörg. 51i, O.. L. A., Pred., Observatorleg. Hl, Ya. Holter, Sara, Fru, Karlavägen 75 B, O.Dj.' Gösta, Redaktör, Fjeldstuen, O.Dj. Gustaf, Textilagent, Drottningg. 95 e, Aug., Reseombud, 'I'immerrnansg. 38 A, Va:; tlf Vasa 107. Sä.; tlf O. C. J., Rörledningsentreprenör, Präst Holtermann. Oscar, Kabin.vkammarh., Karlavägen 45 III, O. Major, gårdsg. 5, Sti.; tlf 21347, Söder 1~314, Holtkamp. Bruno, Skogsvägen 15, Enskede. G. Hj.,.Sjiikapten, Villa Fjeldstuen, O.Dj,; Holts, Aug., GulddragerifabriksAktiebolag, tlf Österm Mästersamuelsg. 60 1, O.; verkst.. Dir. O. E., Sjökapten, Folkungag. 48 A, Bö. Harald Kugelberg; kontor, lager o. fa O. W., Sjökapten, Kocksg. 22, So. brik af Gulddragerier. A. S., Skoaffär, Mästersamuelsg. 53, O.; Aug., Päls O. MössfabriksAktiebolag,' bost. Drottningg. 49, O.. kontor, lager o. fabrik af Pälsvaror o. e. L., Skräddarmäst. (firma Sel),iller & Mössor, Mästersamuelsg. 60 ll, O.; verkst. Holmströ~), Bir?terjarlsg. 12, O.; bost. 'Dir. Knut J.?hanss.~.n. o. Observatorleg. 6, Va.; tlf S. P. J :son,skradd.,hjorngardsg.16,~, So. O., Smed, Davidbagareeg. 14, O.; tlf Holtz, Knut E., Dir., Karl.plan 2, O.Dj.; Norr 12159; bost, Roslagsg. 54, Va. tlf Norr Sig rid O. Elna, Småskollärar.or, Framnäs, ' Anna, Fru, 8:t Paulsg. 35 B, Bä. Ulfsunda. Elisabeth, Fru, Odeng. 68, Va. s, C. L., Snickerio o. Träförädlingsfabrik, Hel my, Fru, Brännkyrkag. 146, Sti.; tlf Karlaplan 4, O.Dj.. Söder ~,VIKING SKOKRÅ,M INDUSTRI.~~T~~BRO~. YIKING

12 484 HoltzHorwitz. Holtz, David, Järnv.tjänstem., Klarabergag. Hornberg, Svea, Fru, Kammakareg. 45, C.; 33 1, C. tlf J., Kapt., Birgerjarlsg. 106, Va. Horndals Järnverks Aktieb., se Billing, Joh. F., Le/r. Läk., Sabbatsbergs Sjukhus, Va. Sam. & Son. Holtz, J. F., Specialaffär för Sybehör, Mode Horneij, Otto, Fabri~ör, Tomtebog. 21 II, Ya. varor och Garneringsartiklar en gros Horneman.Biri, Fröken, Kont.skrifv. Alviksoch detall (innehafv, Adolf Hahn). vågen 304, Äppelviken. Hufvudaffär Brunkebergstorg 5, C.; O. Leonh., Revisor, Karlbergsvägen 60, filial S~ureg. 8, O. Va.; tlf Bertha, Ankefru, Holländareg. 22, Va.; Erik, Skräddare, Stureparken 5, O. tl( Horney, Fr., Civiling., Odeng. 47, Va. E., Ankefru, Riddareg. 72, O.Dj. Amanda, Fru, Bryggareg. 12, C. Holtzberg, Gustaf, Afd.chef, Handtverkareg. N., Journalist, Polhemsg. 33, C. 41 II, C. G. R. S.,. Styrman, Bondeg. 78, Sö. Holz, O. Erich, Kommendörsg. 30, O.Dj. Horngren, C. G., Generalkonsul, Dir. i A.B. Holzapfel, Annie, Fru, Rådmansg. 14, O.; The Swedish Trading Comp., Strandtlf vägen 5 B, O.Dj.; tlf l Holzapfels Svenska Färgaktieb., se Inter J. G., Kassör, St'yrmansg. 5, O.Dj. Ho anational, G V Färg l KA.B. lbergsvägen 51 Va IH örngrens Ef tr., Fred" r., mne. h C. A. Wer m. nn,..., ng., ar a,. melin o. K. W. Sandberg, välsorterad Homes, ~astjghets A.R, Uplandsg. 16, ~a. Läderhandel. St. Nyg. 45, St.; tlf 38 26, Aktiekap. 300,000. kr. Verkst. dir, N 1294 filial Göt 77 S'" tlf Sö. Karl Tallström. 'I'If orr, log., O., von Homeyer, Ottiliana, Frih:a, Danderydsg. der , O. Horngren, K. Alrik,.. ä erhan 1., St yr Anna, Fröken, Dalarövägen 90, Enskede; mansg, 51, O.Dj. tlf Ensk, 975. Hornsbergs Bryggeri & Mälteri, Hornsberg, Ebba, Fröken, Danderydsg. 221, O" C.;. tu 7 29, Norr Honduras Generalkonsulat, Nybrog. 601 O. Hornsleth, Chr. K., Dir., Islinge, Lidingö Generalkonsuln priv.: tlf Stocksuna60. villast.; kont. tlf Hongelin; A. W., Sit Eriksg. 15 Il, C. & Nissen, C. K., A.B., Järnvaror en Hoover, Ltd,Dammsugningsapparater,Wah gros, Brunkebergstorg 24, C.; tlf 13813; rendorffsg, 1. C.; tlf Norr telegramadr.:»hornsleth». Hoppe, Ragnar, Fil. lic., Intend. v. National HornstullsBazaren, inneh, M. Nilsson.Långmuseum, Nybrog. 20, O. holmag. 25, ss: tlf , Söder ; R., Husägare, Västmannag. 78, Va. filialer Långholmsg. 23, Sö., o. Hornsg, Egon, Ing., Breitenfeldtsg. 3 Il, O.Dj.; tlf 104, Sö Hornstulls Glasmästeri, Brännkyrkag. 183, Torsten, l:e Kanslisekr. i K. Försvarsdep., So.; tlf Söder Nybrog. 20, O.; tlf Materialaffär, inneh. Carl Hjerne, Hornsg. Hoppek, A., Ing., Blecktornsgränd 41, Sö. 188, Sö.; tlf Söder Hoppeler, V. D. A., Ankefru, Alstensvägen, Vedaffär, Hornsg. 145, Sö.; tlf Söder 193. Appelviken.. _ Hornung, L. A., Fröken, Storg.34 m, O.Dj. Horn, Gustaf A. O. K., Grefve, Kammarherre, Hornvall, A., Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. vice Ceremonimästare v. K: M:ts hof, 9 B, C.; tlf Riddareg. 43, O.Dj. Horovitz, Emmy, Doktor, Danderydsg. 10, ~ Ch. M., Ofverstelöjtn., Kungsholmsg. 56v, O.; tlf C.; tif Kungsh Horss, Gunnar, Notarie, Ringvägen 104 1v,Sö.; Horn af Rantzien, G. W., Amanuens, Karl tlf Söder 1~6 89. bergsvägen 80. Va.; tlf Vasa Horst, Adolf, Birgerjarlsg. 109 B, Va.; t1f Horn af Ammne, H_ A. B. C., Grefve, Rytt Vasa mäst., Karlavägen 88, O.Dj.; tlf Hortelius, Maria, Blomsterhandel, Folkungag. von Horn, Hazel, Fru, Odeng. 40, Va. 85 A, Sö. Brita, Fröken, Banerg. 51, O.Dj. Horwitz, Erik, Direktör, Västmannag. 69, Erik H., Kammarherre, Kansllsekr., Egila Va.; tlf Vasa 468. vägen 8, Stocksund. Gustaf, Grossh., Kungsg. 65 1V, C.; tlf R., Kapten, Kammakareg. 6, Va.; tlf 13555, telegrafadr. :»Hozeta»; bost Sveavägen 45 v, C.; tlf Carl, Ryttm. v. Lifg, t. häst, Stureg.32, O.; Sten,Prokurist,Sveavägen 45 v,c.; tlf4356. tlf A., Revisor, Lod~. 3 IV, O. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~~Sn~~n~EAL~:;~~~.N22

13 Hospital Hospital, Stockholms, utom Kungsholms tull... Hospits, Hotell (Elim), 'Mästersamuelsg. 68 II, O.; tif , Norr 11672; telegr.adr.:, Elim. HOSpitl\ Stockholms, inneh. Direktör.Erik Scnedin, Vasag. 10II, O.; tlf 1045, 10 61, Norr Hossfeld, Anna, Fru, Norrtullsg. 49 Ya.;. tlf ' Hotell, i hvilka käl1arerörelse idkas, se rubriken Restauranter. Hotell odh Rum för resande. (Se för öfrigt Pensionat.) Staden:. Automat Hotellet, Västerlångg. Brage, St. Nyg. 9, si.: 22, st. Hotell Prins Carl (inneh. Linus Johansson), St. Gråmup.kegr. 8, St.; tlf Reisen, ~keppsbron 14, st, Ungkartshemmet Sun, St. Gråmunkegr. 1, St.; tlf Norr Ungkarlshotellet,.A.B., Köpmang. 15, St.; tlf Norr Norr: Astoria Bötel, Inneh. W. Valtin,. tlf: Nemnazirop. Vasag. 4, G.; Belfrages PensionatHotell, Blasieholmstorg 9, G. Birger Jarl, Brunnsg. l, C. Blå Bandet, Mästersamu,elsg. '68, C. Carlsson, G., Privathotell (inneh. Fru WillY\ Svensson), Hamng. 13, G.; tu _ Carlsson, Mina, Prrvathotell,' inneh. Hanna Carlsson, Klara V. Kyrkog. 5, 1 o. 2 tr., C. Centralhotellet, Klarabergag. 31, Sthlm 1. JClara Larson s, Birgerjarlsg. 29, O. Etabler. IS92; tlf 16655, de Poste, Hotell, inneh. Fru Ida Johansson, Vasag. 5, G.; tlf 13918, Norr de Suede, Drottningg. 43, C.; inneh. Fru Ida Wide. Engelbrekt, Hotell,' Birgerjarlsg. 29, G. Englund, Klarabergsg. 50, C.; tlf FridGtröm, E., Privathotell,.Bryggareg. 16, O.; tlf Norr Fyris, Drottningg. 53, C.; tlf Grand Hötej, S. Hlasieholmshamn. 8, Sthlm 15. Grand Hötel Royal, Stallg., G. Hamburger Börs. Jakobsg. 6, C. Hellman, Bryggarsg. 5, C.; Inneh. Augusta Johnson, tlf V.äxelstation i hotellet. Hospits, Stockholms, inneh, Dir. Erik Schedin, Vasag. lo, C.; tlf 1045, 1061, Norr Hotell Arffursten unneh. Doktor:a Margit Gran. nasmelander), Drottningg. 48, O.; tu Telegrafadr.: Arffursten. ' Hötel Continontal, Vasag. 22, Sthlm 1. Tele. fon o. telegrafadr.:»oontfnental a. HOt.l,de Poste, Vasag. 5, O.; tu Norr HOtel du Nord, inneh. M. Johansson, Kl. S. Kyrkog. 11, C. (hörnet af St. Vattug., 2 min. fr. Centralst.): Uf 2: Hotalf Excolsior, i K. F. U. M:s byggnad. Birgerjarlsg. 31i,O.; tlf: namnanrop.»exc.elstor». Telegr.adr.: Excelsior. Hotell Hospits (Elim), Mästersamuelsg. 68,2 tr., O.; tlf, 12936, Norr 11672; telegrafadr. Elim. Hotell Human (Oscar Bengtsson), Kl. N. Kyrkog. 23, G.; tlf Hotell Häggiund, Herkulesg. 3 (hörnet af N:a Smedjeg. 14), O. Hövander. 485 Hotell och Rum för resande (forts.): Hotell Härnösand (f. d. Systrarna Molins Pensionat), inneh. Elias E. Pettersson, Klarabergsg. 52, O.; tlf Hotell Kanan (inneh. Joh. Eriksson), G:la Brog. 25, G.,. HOtel Kronprinsen, Drottningg. 29, Sthlm 1. Hotell Linden (inneh. J. H. Lundholm), Kl. V. Kyrkog. 21, C. Hotell o. Pensionat von Platen, Kungsg. 56, O. Hotell Regina, Drottningg. 42, O. Hotell Solid, Drottningg. 27, G., tlf Norr Hotell Standard (Dir. E. Ehrendahl), Drottningg. 66, C. Hotell Stockholms Hospits, Vasag. 10, O. Hotell Sylvia, Arsenalsg. 8 C, c.; tlf Imperial, Regeringsg. 0, G.; tlf namnanrop :»Hotell Imperia.l»., annex, Nybrog. 6, 6.; tlf 75726, 75727,' Österm ' Kristliga Ynglingaföreningen, Bryggareg. 10, G. Kung Carl (inneh. Olof Jönsson), Malmtorgsg. 10; kontor N:a Smedjeg. 18. Lindberg, A. G., Rum för resande, Ynglingag. 11, 5 tr., Va.; tlf Luleå (A. Hammarin), Kl. V. Kyrkog. 9'/2, O. Malmstens hotell, Mästersamuelsg. 63, C. Nordstjernan, Drottningg. 46, O.. Pallas Hotell (inneh. Fru Caroline Borg), Klarabergsg. 37, C. Park Hotell, Vasag. 8, O... Pensionat Fagerström, 'mneb. Ankefru Fager~,~ ström, Birgerjarlsg. 41 B, O.; tlf Peusionat Sylvia, Arsenalsg. 8 C, O.; tlf 7716, Norr Ramstens Hotell, G:la Brog. 23.A, C. Savoy, Hotell (f. d. Temperance), inneh. Frökn. Henrikson, Bryggareg. 3, G.; tlf namnanrop:»hotell Savoy». Billiga rum. Skandia, Drottningg. 25, Sthlm 1 (inneh. Adolf Winberg). Småländska Privathotellet (inneh. Sofia Granath), Bryggareg. l, O. Stora Rosenbad, Klara S. Kyrkog. 4, C. (hörnet af Rödbodtorget).. Strand Hotell, Norra Blasieholmshamnen 9, O. Svecia, Biblioteksg. 6, C.; tlf 6181, Norr Sylvias matsalar (Pensionatet), Arsenalag. 8 C, O.; tlf 'l'emperance, Hotell se Savoy Hotell. Tennstopet, Hotell (inneh. Fru Alma Videlius), St. Vattug. 8, O.; tlf rrermillusj Hotell, inneh. L::r..r. Laraon, vasag~l' 20, O. Tlf namn anrop. J 'l'urtstea, Hotell o. Pensionat, inneh, Fru C Håkanson, Vasag. 42, O.; tlf Zion, lnneh. F. Eriksson, Klara N, Kyrkog. 5, O. Örn (äfven Pensionat), L:a Vattug. 30, O. Örnsköld, Drottnfngg..32, O.; tlf 8608 O. S649, Norr Söder:, Sjömanshemmet, Peder Myndes backe 3, ss. Östermalm:. Oosmopoltte, Hotell o. pensionat, Skeppareg. 32, O.Dj... Edla Carlsson, Privathotell, Birgerjarlsg. 8, O., HOtel Anglais (Knut Ljungqvist), Stureplan 1, 6.; tlf växelstation. Rosens pensionat, Greftureg. 22, 6. Hotzen & Co, Albert (inneh. K, A. Lindström), Klarabergag. 56, O. Houlst, J. A., Målarmäst., Valhallavägen 34 (f. d. 107 B), Ya.'. Hovander, H. Adolf K., Assistent (Stockh. Sjö~anshem), Katarinavägen 15 B, Bö. THUtE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRSÄKRINGSBOLAG Vinst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.

14 486 HovanderHultberg. Hovander, Anna, Fru, Modist, Katarinavägen Hulek & Co, A.B., Malmskillnadsg. 38, C.; 15B, sn. tlf Howander, Seth S. O., Banktjman, Krono Hull, Carl, Källarmäst., Braheg. 3, O.. bergsg. 2S Il, C. r: K. A., Posttjänstem., Sibylleg. 3 B, O. Howander & Kiihler, Kungsg. 7 B, C.; tlf Hullgren, Oscar, Konstnär, Varfsg. l A v, Norr 113S4..Bö.; tlf se äfven Hofvander. Hulling, Y. E., 'I'ekn.vlär., Brunkebergstorg Howding. Carl, l:e Postiljon, Orby park, 13, C. Alfsjö... Hullstrand. A. W., Fanjunk., Tråuginspek Hoving, V., Konsul, Hjorthagsvägenll, O.Dj. tionen, Sthlm 7. Howinz, Oscar, Bankdir., Birgerjarlsg.33, C. Hult, O. O., Arkitekt, Svartensg. 20, Bö. Hnfvudagentför Allm, Lif,Fredsg.10,C. Ada, Cigarr o. pappershandel, Odeng. se äfven Hofving. 34, Va.; W. Norr Hubendick, Gärda, Fröken, Hornsg. 66 B, Bö. A. R., Dir., Ostgötag. 24 B, So. C. Edvard L., Professor, SaltsjöStor Torvald, verkst, Dir. i Kommanditbolaget ängen; tlf Storängen 109 samt Tekn. Stoekholms Kopieringsanstalt,.bost. Högskolan, Valhallavägen, O.; tlf21902 Vidarg. 6, Va : C. J., Fabr., Rökeri, Östermalms Salu Evy, Änkefru, Hornsg. 66 B, se. hall, O.; tlf 7S8 75; bost. Majorsg. 6, O.; Hubert, Torsten, Underläk., S:t Eribg. 24, C. tlf ankn. Huch, F. J. L., Köpman, Hornsg, 148 B, Bö. Carl, Fabrikör, Tureberg; tlf Tureb. 45; <, Hudden, G.,Grossh., Norrviken. tlf Norrv kontor o. verkst. Solnavägen 102, Va.; Hudson Trading Company Aktiebolag, Malm tlf _ torgg. S, C.: telegrafadr.:»hudask». F., Fabr., DrottningholmsvågenP, C.,1 Amanda', Fru, Stureparken 9, O. HUfVUdstaden,Fastbhetsaktit'bOlaget'l Dora, Fröken, Dalag. 25, uppg. A, Va.. kontor Gust. Ad. torg 18v. C.; kontors Hugo, Generalmajor, Stureg. 58 BlI, O.; tid 95; tlf , Norr 1263, tlf Norr 1438, Norr 7'69. C. A., Ingenjör, Valhallavägen 160, tlf =1 'Österm, Hugos Konditori, inneh. Hugo Siewertz, ' K. R., Ing., 'I'egnersg. 39, Va. 'I'egnersg. 13, Va.; tlf Norr Phillips, Jur. kand., Odeng. 50 r, Va.; tlf Huitfeldt, C. A. O., Disponent, Valhallavä gen IOS (f. d. 35), O.; tlf 7527S. F. Knut, Kontorschef, Brännkyrkag. 153, Mimmi, Postexp., Greftureg. 24 A, uppg, Bö.; tlf Söder 3273S.. DIlI, O. Olof, Med. dokt., Nybrog. 43, O.; hvard. Huldin, Gunnar, Kontorist, Idung. 3, Va.; 34, 1 juni15.sept. hvard tlf Vasa 'M2; tlf 74464, Österm Huldt, S. R.. Bankdir., Strandvägen 17, O.Dj. 'Axel, Mekanisk.Smidesfabr., Sundbyberg; Carl, Bokförlagstjman, Karlavägen 77, bost. S:t Eriksg. 32 BlI, C. O.DJ.: tlf Osterm N. G. R., Predikant, Arbetareg.. 33, C. Ellen, Fröken, Riddareg. 45, O.Dj. A. Th., Smidesmäst., Drottningg. 102 I1 I. K., Fröken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa ö. g., "Va Hulda, Ankefru, Villa Sofiero, Kungs R. C:, Förest.:a v. Ahlinska skol., Dalag. holms.:villastad; tlf Ulfsunda , Va. O. W., Ofvering. vid A.R. Archimedes, H. Hampusson, Justerare i 2:a o. 3:e Inedalsg. pv, C.'. distr., Södermalmstorg 24, so. G.lC. V., Ofverste, Grefrnagnig. 3, O.Dj. Adolf, Kontorschef, Tomtebog. 34, Va.; se äfven Huldt, Huldth o. Hulth. tlf Vasa Hultberg, K. Nils, Assistent, Dalsg, 52 IJI, Ug)an~, E. G., Köpman, Grefmagnig. 6, Va.; tlf Vasil O.I!J.; tic A. L., Frök., Ostermalmsg. 11, 0.I1J. Fre~nka, Ankefru, Braheg, 19 n.b., O. _ Siri M., Fröken, Karlavägen 44\ O. Arvid, Braheg. 1, O.; tlf ' _ se äfven Hult. Hultberg, Claes, Aktrebo~ Konsthandel, Huldtgren, Hugo F., Direktör, Rörstrandsg. Ram o. ~'örgylleriaffär, Guldlistfabrik, loil, Va.; tlf Konstmöbler o. Rumsinredningar i Huldth, Anna, Folkskollär:a, Ringvägen 12, rena stilarter, Kungsg. 9 & 11, C.; tlf Bö.; tlf Söder 55. ' , Norr 298. Fabrik, kontor o. ne se äfven Hult. derlag jämte fabriksbod Braheg. 9, (J.; JONKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ ~ t 5 H A M N G A T A N t 5

15 I HultbergHultgren. 48~, tu, 75376, Norr 9690; pir. Hultbergs Hultanberg, Nanna, Telegrafist, Surbrunnsg. bost. Blomstervägen 15 Appelviken; tlf 28, Va.; tlf ' Äppelviken 553. John, Surhrunnsg. 28, Va.; tlf Hultberg, Gustaf, Kontorschef v. Central Ossian, Sibylleg. 69, O., tryckeriet, Grefg. 10 IV, O.Dj.; tlf Ös Hultengren, D. L., Dir. (Hasselblads Fototerm. 600.' grafiska A.B.), Sibylleg. 75III, O.; ur O., Köpman, Uplandsg. 58, Va.. n534. H. G. F., Maskinist, Ostermalmsg.11,O.Dj. A., 'Kamrer, Scheeleg. 13, G.; tlf Kungsh. A. P., f. d. l:ste Yaktm. i Timmermans orden, Nya Eriksberg, Drottningholm. Hultenheim, Mary, Fröken, Karlavägen Hultberg, Albin, Reklamspecialist, Agentu 69, O.. rer, Sururunnsg. 28, Va.; tlf 14318, Louis" Merk. stud., Storg. 16,0.Dj. träffas säkr, 9 10 f. m., 46 e. m. Hultgren, H., Afdeln.chef, Uplandsg. 54 1, J., Skrädd., Artillerig. 43, O.Dj. uppg. C, Va. ~ O. A., Tjänsteman i Försäkr.aktieb. G. H. E., Direktör, Narvavägen 31, O.Dj.; Skandia, Surbrunneg. 31 A, Va.. tlf 70972, Osterm, 3509.,_ E...C., Ankefru, Karlavagen 4AI, O.; tlf Gerda, Doktorinna, Nybrog. 15 A I, O.; Osterm tlf _ Frida A., Änkefru, Folkungag. 85 A III, Sä. Anna, FolkskoIlär:a, Sibylleg.. 81, O. Hultbom. M." Fabrikör, Jakobsbergsg. 22, G,; Alma. Fru, Parkg. 4 I V, G.; tlf tlf Norr 10393; bost. Braheg. 31, O. Pyrrhus.Selma, Fru, Västmannag. 30, Va. _ 'Nina, Fröken, Fältskär o. Sjukgymnast, Axel, Förestånd., Solvägen 50, Enskede; Braheg. so», O.; tlf Osterm tlf Ensk. 280 ankn. Carl,.Tandläk., Kunzsg. 30, G.; hvard. W. L., Guldsmed, Drottningg. 61, G. 13, tu Norr C. E., Hof;<lagerJ. o.'smidesverkst., Park Fanny, Ankefru, Banerg, 17, O.Dj. udden, Orby, Alfsjö. Hulten, Klas, Bageri, Katarina Bang. 15, O. O., Ing., Götg. 99, Sä. ss., tlf Söder Axel Th., Kamrer, Vegag. 6 III, Va.; tlf Bengt, Banktjänstem. (Skand. Kredit Vasa A B) K I.. 60 O D' tlf Herman, A.B.,Kapitalplacering'.kreditför I. " ar ava!!en,. :J.;... S., Direktör, Rådmansg. 18, O.; tlf medling, [nteckuinzsplaoering, Narva vägen 31, O.D}.;tlf 70972, Osterm O John G. R., Kapten vid Uplands lnf. ":""Signe, Fru, Rådmansg. 18,. t Od 17 TT reg: e, eng., ra.. Hulten & 'Ekström, Direktör Nils Hulten, (Hultgren) H. B., Kommunalläk., Marin Grosshandels o. Agenturfirma i mc läk. af l:a gr.,' Idrottsg. 4, Råsunda; tajlhalffabrikat, embajlagebandjärn, tlf Rås järntråd m. m., Lager af metalihalf Theodor, Konditori, Järntorget 83, St.; fabrikat, Mästersamuelsg. 54, G.; tlf tlf 6735; bost. VästerIångg. 81, Si.; 2888, Telegrafadr. :»Hulten tlf Norr metall».. Eric, Köpman, Tyskbagareg. 10, O. Nils, Direktör (Hulten & Ekström), Bror V., Lagerförest., Kungstensg.44\ bost. Garvareg. 3, G.; tlf Va.; tlf Vasa Gustaf, Köpman, Hornsg, 31, Sii. C. E., Major, Grefmagnig. 8 Il, O.Dj. Josef, Pastor v. S:t Markusförsamlingen, Gustaf, Massör, NYb:r:og.50 m,' 9. Renstjernasg. 20 IV, Sä.; tlf Söder 243. G., Med. kand., Storg. 16, O.Dj.; tlf J. A., Skräddare, Blecktornsgränd 7, ss., Osterm ~' tlf Söder O., Rak o. Frisersalong, Drottningg. A. S., Ankefru, Kaptensg. 15, O.Dj. 11, G.; bost, Kungstensg. 54, Va. Alrik, Kaptensg. 15, O.Dj.; tlf Norr; Anna" Sjukgymnastik o. Massage, Birger jarlsg. li~ii. G.; tlf Norr se äfven Hulthen.. N. G. T., Sjökapten, Stadsgården 8, Sä. Hultenberg, Hugo, Bokbind., Östermalmsg. O. E. V., Sjökapten, S;a Blasieholms 16, 0.; verkst. Karlavägen 14, O. hamnon 4 B, G. Axel, Ing., Birgerjarlsg. 73 & 75, Va. A., Skräddarmäst., ArtiIIerig.26r, O.Dj.; Helge, Kamrer, Folkungag. 46, ss., tlf tlf Norr Söder Signe Kolthoff, Skådespel.a vid. Dram. Ellen, Kassörska, Västmannag. 103, Va. ~ Teatern,.. Narvavägen 31,' O.Dj:; tlf Hugo, Lektor, Vanadisvägen 36 v, Va.; 70972, Osterm : tlf P. A., Tandläk., Birgerjarlsg. 18 Il,' O. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING O,REBRO,,'

16 4B8 HultgrenHuhner. Hultgrens, Systrarna, 'I'extilateljå, Birger Hultman. P. A., Apotekare, Storabältg. 29, [arlsg.is", C.; tlf 13748, Norr O,Dj.; tlf se äfven Huldtgren. Ivar, Bankdir., Grefmagnig, 15, O.Dj.; Hulth, C. B., Bokh., Kungsholmsg. 67, C. tlf ' Hulthån. Anna, Fröken, Greftureg. 40, O. Carl V., Byggmåst. v. Sthlms Elektr. Harald, Ing., Fridhemsg. 5, C.;tIfKuilgsh. verk, Ros1agsg. 37, Va.; t1f Vasa G. H., Civiling., Hornsg, 51 II, So., tif P. M:son, Resesekret., Tomtebog. 25 IV, Va.; tlf Vasa G., Direktör för Svenska Sniekeriexportö se äfven Hulten., ramas Försäljningaaktiebo1ag, Fredag. Hultin, Oscar, Banktj.man, Svartensg. 8BIII, C.; t1f 30621, bost. Grefmagnig. ss., tlf Söder II, O.Dj.; tlf Josefina, Barnm., Nybrog. 55, O.; tlf Norr P. T., Droskäz., Valhallavägen 16 1 (f. d ,. 117), Va.; tlf Norr V., Disp., Breitenfeldtsg. 4, O.Dj. J. G., f. d. Expeditionsförest., Bangårds Lennart, Elektr. värmekompresser, Teg go. 10, Sö. nårsg. 17, Va.; tlf Norr 961. Ellen H., Farm. kand., Apelbergsg. 38, Anna, Fru (Kafå Brage), Handtverkareg. C.; tlf Norr R, C.; tif Norr Eva, Folkskollär:a, Norrtullsg. 65, Va. Anna, Fru, Margretelundsvägen 20, Ulf Fredrika H., Folkskollär:a, Holländareg. sunda; tlf Ult'sunda B, Va.. Anna, Fru, Tuleg. 34, Va.; tlfnorr Emelie, Fröken, Sömm:a, Roslazsg. 7, Va. E. M.,Fröken, Nybr(\g.14 A, O.;tlf J. A., Glasmäst., Dufnäsg. 12 B, Sö.; tlf V. K., Grossh., kontor Kungsträdgårdsg. Söder , C.; bost, Linneg. 6, O. 1. M., Handl., Midsommarkransen, Lilje W. K., e. o. Hofrättsnot., Scheeleg. 20, C. holmen. Elis A., Ingenjör; Bergsg. 9 II, C.; tlf A. L., Hårfrisörska, Braheg. 4, O. Kungsh _ E., Ingenjör, Holländareg. 7 II, C.; tif I. Ing\l.mar, e. Jägmäst., Myrängsvägen Norr , Appelviken. G. H., Ing., Hornsg. 51, So. Hulting, J., Fil. dr, Markvardsg. 6 III, Va. _ C. K., Kammarvaktm., Slottsbacken 2, St. _ Fredrik, Löjtnant, Kammarskrifv., Dalag. _ H., Kamrer, Artillerig. 42, O.Dj.. 86 A, Va.. P. G., Kanslisekr. i Handelsdep., Banärg. Carl, Prakt. läk., Hornsg. 33 A II, SÖ. 5III, O.Dj.; tlf G. A., Tjänsteman, Uplandsg. 22, Va. John A., Kassör, Dalag. 38, Va.; kontoret E. M., Änkefru, Uplandsg. 13 B, Va. tlf Norr Hultkrantz, H. A. N., Kanslisekr., Rädmans A. K, Konditor, Bangårdsg. 6, Sö. g. 6, O.'. Olof, Konstnär, Sit Eriksg. 43 A, C.; tlf ~ Karl, Konsthandel, Spec. Antika möbler Kungsh \ m. m., Mästersamuelsg. 7, C.; tlf A., Linjemäst. v. Telegrafv., Polhemsg. A. W., Pastor (Homeopatisk läkare), Svea. 32, C.; tlf Norr 216 ö8. väge,\' 49, Va.; tlf Vasa Arvid, Plåtslag., Karlbergsvägen 27, Va.; A. F., Ofverste, Kungstensg. 3, O. tlf Vasa ' Elis, f. d. Öfverstelöjtn., Sveavägen 49, G. A., Postexp., Vana?isvägen 41),.V/k. Va.; tlf Vasa N. G., Postexp., Bangardsg. 10, ;:;0. Hultkvist, se Hultqvist. Anna, Rikstelefonist, Bryggareg. 9, C.; Hultman, Joh. Ad., Advokat, kontor och tlf Norr postadr. Hultman & Rockström. Klara Axel F. W., Skådesp., Sit Paulsg. 25 II, V. Kyrkog. 5, C.,; tlf 6213, 8035, Norr Sö.; tlf , Norr 18566; bost. Rörstrandsg. Gust., Smed, Surbrunneg. 18, Va.; bost. 3, Va. Kronobergsg. 2<!, C. J. L., Agentur o. engrosaffiir i silfver J. E., Underlöjtn., Surbrunnsg. 5pv, Va.; o. nysilfvervaror, Tunnelg. 21, C.; tlf tlf Vasa , telegrafadr.:.silverman.; bost. Ellen,.~nkefru, Skeppareg, 25 BIII, O.Dj. Folkungag. 103, So.;.~lf Söder Thea, Ankefru, Bellmansg. 1r, Sö. Ivar, Aktuarie i Allm.' Anke o. pupill Hultmark, C. V. Bokh., Kammakareg. 7 II, C. kassan, Afd.chef i Skandia, Neglinge; Emil, Fil. dr,.birgerjarlsg, 32, ä.; tir tlf Saltsjöbaden , Norr & Co, Allm. Fönsterputsn.byrån, Rege Hultner, Otto, Musikdir., Dragonkasernen, ringsg. 97, C.; tlf 17696, Norr'89ö6. Ladugardsgärdet; tif Norr A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EiL~i~~~:.N22

17 r " HultnerHuselius. 489 Hultner, C. A., Vaktrnäst., VUla Karinshof, Humble, K, A.,Kas~ör i Riksb., Engelbrektsg. Långbrodal..!Jfsjö; tlf Alfsjö , O.; tlf ' ~~ B. K. ~., l:e Postexp., Braheg, 35, O. '1 Hultqvist ; 2 Hultquist; 3 Hultkvist. Ellen. Ånkefru,' Holländareg. 29, Va.; 4 Huldtquist. tlf Norr _1 F. G., Boktr.faktor, Norrbackag, 3, Va. L. K;, Ankefr~, Braheg.. 35~ O. ":"'2G. K, Direktör, Tottvägen 14, Råsunda; Humlegardens A.B., Kondlto~l, verkst, dir. tel. Råsunda 430. J_ Johan~~.on, Stureg. 28, O. _1 A. J., Döfstumpräst, Östgötag, 31" Sö. Hummel, TorbJprn, K~apten v. Flottan, Stu ":"'1 Ada, Folkskollär:a, Skåneg. 111, Sö, reg. 50, O.; tlf (~7 00. '. o 'II _~ Ida,,Fru, Fl.emingg. ~5r, G. _ HumS't:gren, H. A., DIr., Vasterla~gg. 42, J., hu, Frejg. 9, Va., tlf Vasa H J h T..inst 'd St J'" Jens em.. VI. arnv., _2 Rolf, Guldsmed, Scheeleg. 22 G. umse~ 10 n 22.: ~ 'G~H~;;. ~.u~:~~k:!dd~~;, ~~geringsg. EIummM~rhleie~k~I:ILund' djer1g1l&lec~'~tgefntluo~aoff8är, 69, G.; tlf Norr a ~s I na sg,,,.., tl,0 _, K E L l O" R. sg 69' G Hummerhielm, B. U. A., Erih., Tegnersg. 5, 2..., nsr., egenng..,... Ya.; tlf Norr Carl, Koppar.. bleck o. platslagen, Svea G" t F 'h S k. Bkolöfv st r d. vägen 84, Va. os a,.. rin., e r. I o er y., a r. 3 G t M d d A d' St d I"k' S. Skolofverstyr. US.,. e. r, n re a s a are, \ ea H.d' t Il St d.. t kil/lo f _ vägen 47v, Va.; tlf un ~ a, a ~ns.: oppe..2 '. m. _2 Gust., Stadsingenjör, 'I'orstonsonsgv ln'", /24 ~: m., vardare Claes Andersson, O.Dj.; tlf 7a605. Sveavagen 142, (Ceders dal) Va.; tlf 1 F lk. L' o e M 'l' I f. t t Ad F d Norr JO.., e egra assis en,. re r. H ti Ab l F lk k llär u g b.. torg 6, Sö.; tlf ur ig, e, o s ~ a., ma ne ergsvagen _, Hilma, Änkefru, Hornsg. 29 A, Sö, 91,. Enskede ; ti~ Ensk _1 Ida Änkefru Flemingg 26' G. Mathilda, Fru, Vastmannag. 47, Va.; tlf lid''''. 2'OD' Norr a, Ankefru, Jungfrug. 2,. 'J. _ Carl, Konditor, Klarabergsg. 60, G.; tlf Hultstrand, K. P. S., Bankkamrer, Strand, Norr Lilla Alby, ::iulldby~erg... s Konditori, Klarabergsg.60, G.; tlf Norr J. A., Lagerc~ef! Manag,,14, So. _ ~. T..~., Musikdir., Kammakareg. ~~' V.a: _ John, Pastor, Majorsg. 5 & 7,0.; tu E., TJa.?steman, Svedenborgsg. 10,So., Norr 5704; brist. Surbrunnsg. 3, Ya. tlf Soder 809. Husberg, John, Ard.fÖrest., Hornsg. 50A, S(J. Hultström, David, Bokb.idk., bost, Sibylleg. Johannes, Dir., Repslagareg. 13, Sö.; tlf 43 & 45, O.; tlf Söder s, David, Bokbinderi, Sibylleg. 43 & 45, O.; _. K., Dir., Karlavägen 3, O. tlf Å., Dir., Kungsg. 79, G....,...Otto, Handl., Katarina Bang. 13', Sö. C., Disp., Odeng. 63, Ya. & Co, Otto, Handl. (spec. o. vikt.), Skå Ellen, Fru, Hamng. 16, C. neg. 70, ss., tlf 4629, Söder Siri, Fru, Handtverkareg. 48, G. A. G., f. d. Kamrer i 'I'elegrafverkets Vivica, Fru, Vegag. 7, Va. '. Pensionsanstalter, Stureg. 60, O. J. M., Förrådsförv.,Ad. Fredr.Kyrkog.l X', Ake, Köpman, Stureg. 60, O.. P. A., Ingenjör, Jakobsbergsg. 8, G.; tlf Folke Gust., Löjtn., Stureg. 50, O Karl, Skulptör, Kornhamnstorg 49, St. A. W., Skomak., Odeng: 56, Ya. Emilie, Ankefru, S:t Eriksg. 96', Va.; A. T., Verkm., Bryggareg. 17, G. tlf Vasa Husborg, Julius, Gravör, Flemingg. 9 m, G.; Human, Hotell (Oscar Bengtsson), Klara N. tlf Norr Kyrkog. 23, G.; tlf Husbyggnadsbyrån, Arkitekt Eric El. Malm Humbla, Adolf, Apotekare, Grefg. 69, O.Dj.; crona, Hötorget 11, G.; tlf tlf Huselius, Gösta, V. Häradshöfd., Advokat, Humble.. Gunnar, Banktjänstem., Grefg. 8, bostad Jägarebacken, Djurgården; kon, O.Dj.; tlf tor Wahrendorffsg. l, G. ~ E. 'A. S., Fil. lic., Amanuens i Riksar Huselius' Advokatbyrå. G., inneh. v. Häradskivet, Drottningholmsvägen 5 B, G. höfd. Gösta Huselius,0. Advokaten Laura, Fru, Fjällg. 16, Sö, Allan Lison Almkvist, Wahrendorffsg. Hjalmar, Jur. kand., Exp.chef i Försv. 1, G.; öppen 9":"5; tlf 2126 o. 2153, dep., Handtverkareg. 84, G. _N~o_rr_5_2_2_5~. ' ~..... ~ r THULE SKANDINAVI~N~ STORSTA L1ffORSAK.RINQ ;~.P+,~p t Ansvarssumma c:a 590, kronor.. nje, Adresskalendern /924.,... ~ I.

18 490 Huselius Hunnekes. Haselius, Gunnil, Musiklär.a, Södermannag. Huss, G. Hjalmar, lng., Borgareg. 2, Sö.;. 7, Sö.; tlf Söder , tlf Söder Husen, Torsten, Anskaf/n.chef i För~äkr. O., Ing., St, Vattug. 12, G.. _ 4..B. Skandia, Sibylleg. 6pv, O.; tlf H., Justeringsverkstad, Kl. N. Kyrkog. Osterm , G.; tlf Otto, Chaufför, Köpmang. 14 Iv, St., tlf Magnus, Kapten, Sthlms Nya Sjukhem, G. Norr Johan A.,f. d. Stadskassör, Valiing. 42 II, G: E. Arvid, Handelsres., Hägerstensvägen Ingrid, Tandläkare, Storg. 21, O.Dj.; mot 34, Aspudden. tagn.. efter öfverenskomm. tlf Paul, Kont., Styrman~g. 22 & 24; O.Dj. Einar ~., Tjänsteman, Regeringsg. 105, G. Husenius, P. G. G., Banktjänstem., Vanadis 1. G., Ankefrn, Torsg. 48, Va.; tlf Vasa vägen 22 B, Va., Husgerådskammaren, Kungl., snedt emot Hussenius, P. E. C., Ing., Vanadisvägen Högvakten, invid Kungl. vaktstallet, St. 22 B; Va. Husgerådsvaror, A.B., Husgerådsartiklar en Hussey, Johnny, Afdeln.förest., Holländaregros, Stadsgården 22, ss., tlf g. 3, G.; tlf Norr Hushållsartiklar, Aktieb., Regeringsg. 20, Hutzfeldt, A. M. C., Fru, Katarinavägen 7, G.; tlf Norr ss.. tlf Söder , Hushållsskola, f. d. Stockholms Praktiska, Elisabeth, innehar Svenska Parfymmagaföreståndana Olga Franke, :Mat~al, ba sinet: bost, Stadsgården 8. Sö, geri,konditori fl. hospits.jåkobsbergag. Huzells Nederlag af Automobiltillbehör, 15, G.; tlf 3873, Norr Max Nygren, Agentur för KellySpring Hushållsskolan, Klarabergsg.äö, G.; tlf field Autoringal', Norrmalmstorg 2, G.;.Hushållsskolan Margåreta, Drottningg. 69, tlf 'I'olegramadr.i eltellyspring», a.; tif 9376, IHvar 8 Dag, Distribution Drottningg. 30, G.; HU,Shåliskolan Ma.rta, Drottningg. Matsalar O. Cafe, lokal för sammanträ k t Sturepla 13 C tlf 8784 dn och sällskap uthyres; tlf 4021, Norr Non 01'317~8 n,., ' '1'.. IHwass, 'I'horbjörn, Med. dr, Birgerjarlsg, 16, HushKIlsskolor, se Skolor O. undervisn.anst. O.; mottagningstid hvardagar 24; Hasmodem, tidning för husmödrar, Red. tlf Sveavägen 5pI, Va.; tlf Vasa 14344, H.vasser, Marj/lo, Ankefru, Grefg. 5'7, O.Dj. Vasa Hvirf, Anna, Ankefru, Styrmansg. 53, O.Dj. f[usmodersskolor, se Skolor. Hvita Bandet, se Vita Ilandet. ' Husqvarna Generaldepöt (Disponent: Carl Hubbinette, Johanna, Ankefru, Barnhusg. A. Nilson), Engros och detaljförsälj 6 n.b, Ö. g., G., ning af handelsgjutgods.wapen, arnmn Häbinette.Fredrique.Fru, f. d. Lärar:a, Kruknition, jakttillbehör, symaskiner, stick makareg. 2, Sö. maskiner, velocipeder, motorcyklar A. H., Fröken, Folkungag. 42 C, Sö. samt sportartiklar, kontor o. hufvud J. R ri Kaklugnsmak., Högbergsg. 12, Sö, affär Hamngatan 3B, Sthlm 7. Filialer C. \j., Kontorschef, Drottningg. 86, G. för symaskiner o. velocipeder, Odeng. A. F., ÅngHlupsbefälh., Bondeg. 73, Sö, 90, Va., O. Götg. 11, Sö. se äfven Hybbinette. Huss, Arvid I., Arkitekt, Råsunda; tlf Rås. Häbner, Bertha, Fröken, Grefg. 56 Il, O.Dj Lennart, f. d. Kapten, Syssloman vid Sjuk H., Arkivarie O. Justerare, Grefg. 38 huset Eira, Handtverkareg. 13, G.; O.Dj.; tlf , bost. Parrnmätareg. 2, G.; tlf Lenuart, Bankkassör, Kungsholmstorg 10, Emil, Kommerseråd, Grefg. 56, O.D}.; tlf G Gustaf, Banktj:man, Frejs, 58, Va. Häbsch, R. W. Flemingg. 61Iv, G. E. Gunnar, Fil. dr, Generaldir. i K. Social Hägeniue, A., Sji\kapt., Scneeleg. 4 1I1 Ö. g., G. styrelsen, Kungsh.s hamnpl. 3, G.; tlf Hälphers, L., Doktor:a. Vikingag. 34, uppg. 3~ D, Va.; tlf Vasa '. Einar, Fil. dr, Upsalag, 13, Va.. Gustav, Prof., Vanadisvägen 22 BV, Va. Harald, Fil. dr, Hälsuvårdsnämndens Bo O. H., Revisor i Marinförvaltn., Belltanist,. Scheeleg. l3 lii, G.; tlf mansg, 22 Blv,' Sö. G. A., FIl. mag., Karlavägen 17, O. E. A., Ankefru, Bellrnaneg. 22 B, Sö, Frida, Fru, Upsalag. 13, Va. Hiinnekes, Gerd, Kemist, Strandvägen, Stor Heltme, Fru, Parkg.8~Oi tlf Kung~~~ ängen. ',~'I 27 1 Hvar t~ ~a~~' Sthlmsredaktion o. Annons JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ la HAMNG AT lt.n 15

19 \ HtittbergcHyltenOavallius, 491 Hiittberg,,AJ.W., Handl., Volmaryxkullsg. 9, vårds o. förbandsartiklar, fotografart., Sö.; anär Saluhallen 18, St.; tlf Norr Drottningg. 89, Va ' Hygieniska Museet å Karolinska institutet, se äfven Hyttberg. C., öppet efter anmälan. Hättner, Max, Urmakeriartiklar o. Optiska Hygrell, A. W., f. d. Häradsh., Handtvervaror en gros, Mästersamuelsg'. 67, kareg. 86, C.; tlf Sthlm T: tlf Erik A. H., Jur. kand, Revisor,i Lots, Hybbinette, Nils F., Civilingenjör, 'I'orsg..styr., Nybrog. IF, O. 24, Va.; tlf Vasa Hygyma Aktiebolag. Lager af förbands (l. p; O., Dirassist., Kommendörsg. 39 II, sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier, O.Dj.; tlf kemikalier, tekn. artiklar, tvålar m. m. Maria, Fru, Sibylleg. 15,0.; tlf Kont. o. butik Karlavägen 34. O.; tlf ;E. S.A., Postkontrollör, Karlavägen 62 IIl, 757 Si, Norr 615. O.Dj. Hylander & Co, Sven, Afd.kontor, Kraft Robert, Prakt. läk., Engelbrektsg. 121, foderämnen, Spannmål, Skeppsbron 6, O. Barn o. inv. sjnkd.; mottagn. hvard, St.; tlf 2491, 249t, _ 34; tlf 3D!)'01. K. H. R., Apot., Magnebergsvägen 18, Greta, Tandläkare, Sibylleg. 15, O.; tlf Enskede. 753,07. ' Erik, Bergsine., Pontonierg, 9, C.; tlf S., Öfverläkare, Nybrog. 11 AIII, O.; mot Kungsh tagn. måndag, onsdag o. fredag enl. Hans, Civiling., Uplandsg, 64, Va. öfverenskommelse pr telefon 74379, Anders, Kapten, Kungsh:s hamnplan 7 I1,0. Norr Hanna, Konsulinna, Radmausg.. 6 ill, O. se äfven Hubbinette, Hiibinette, Hybi Hjalmar, Möbelsnick., Hamng. 17,0.;,nette. ing. fr. Malmskillnadsg. 3 A. Hyberg, ~ils, Tapetserare, Grefg. 511, O.Dj.; Hylbom. John W., Kammarmusiker, Marktlf Österm vardsg. 2 IV, Va.; tlf ' Hybinette, B, Kassör, V. Trädgårdsg. 4, C. C. F., Målare, Målareg. PI,C. se äfven Hybbinette,.Häbbinette, Bubi Hylen, C. E., Svartvare & paraply mak., 'I'egnette.' nersg.34, Va.; tlf Vasa 12123; bost, Hydbom, A. K. P:son, Lärar.a, Stureg. Kammakareg. 41, O. 46. O.. Hylin & Co, FabriksAktiebolag, såp och E. M. Pison; Lärara, Stureg. 46, O. ' tvålfabrik samt tillverkningafparfyme Tage H." Ilppbördsassistent, Rådmansg. rier och.. tekniska fabrikater; fabrik o. 8l!I1I, Va. kontor Ostgötag. 50, Sö. Ellen,.!nkefru, V~~tmannag. 26, Va. Estri~ Fru, Grefg. 15, O.Dj.; tlf Österm. Hyden, H., Bankkassör, Greftureg. 77, O.; 415\1. '. tlf Österm & Co:s Försäljningsmagasin, f. d., Inneh. Tore, Civiling., verkat, dir. i A.B. Ma Beda Svensson, Regeringsg, 11, C.; rinbetong, Sveavägen 31, C.; tlf 2242S. tlf Norr Sven, Disp., N annylund, O.Dj.; tlf 7'&791. P. Uno A., Prakt. läk. o. Tandläk., Alm Ellen, Fru, Tidnings o. annonskontor, löfsg.] O.; tlf 74989, Norr 89 S9. Odeng. 37, Va.;tlf Hyll, L. E.,Förrådsförvaltare, Karlsviksg. Maria, Fröken, Nybrog, 58, O. 11, O. Ragnar, Garn o. väfnadsaffär, Hornsg. Hyllenius, O., Tjänste m., Valling. 30, C. 188, Sö.; tlf Söder Hyllruan, C. G., Handl., Kungstensg. 12, Va.; ~ Josef, e. o. Hofrnot., Tegnersg. 15, Va.. tlf Norr 911. Ragnar S. E., Köpman, Hornsg. 65, Sö.; C. O., Målarmäst., Margretelundsvägen tlf , Ulfsunda. F. T., Lagerchef, Odeng. 44 IV ö. g., Va.; Hylte Bruks Försäljningskontor, A.B. tif Vasa ' Christiernssons Bruksintressenter, Gare, Hydrografiska anstalt, Statens meteorologisk, varez. 7, C.; tlf 34115, Kungh. 33. se Statens. Hylten. Emma, Fru, Hästslakteriaffär,Hö Hygiea, utg. af Sv. läkaresällskapet, Sthlm torghallen 115, C.; tlf 6657, Norr 16,2' hft. i mån., red. Professor Alfred 12u59, bost, Vasag. 40' v, O.; tlf Pettersson, Scheeleg. loiv, O. Leon., Kamrer, Vaegg. 40 IV, C.; tlf Hygien, Desinfektions A.B., se Desinfek Fredrique, Lärar:a, Ostermalmsg. 40 m, O.; tions A.B. Hygien. tif '.. Hygieniska Magasinet, inneh. E. Karlberg. HyltenCavallins, Gunnar, Ingenjör, Karl FörsälJning af kemikalier, droger, sjuk, bergsvägen 73, Va.. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

20 492 HyltönCavalliuscHåkansson. Hylten Cav.allius,. Ra.gnar, Notarie, Gref 1 Håkansson; 2 Håkanson..magnig. 5, O.DJ.; tlf I====..:=.'c...::.=~;.:.:.::.=. C., Ofverste, Valhallavägen 128 (f. d.15), _, Eva, Blomsterhandel, S:t Eriksg.88, Va.; O.; tlf 780 '75. tlf Vasa 98 58; bost, Vikingag, 9A, Va.; Hylting, E. F.,.Järnvägstjänstem., Handtver tlf Vasa 4301.' kareg. 76 ',0. _2 Alfred, Byggnadsing., Brännkyrkag. 95 Hypoteksbanken, Allmänna, Kungsträd 3 J/2 tr., Sö.; tlf gårdsg, 16, Sthlm 15, kl. 1O J /23. _J Janna, Damfrisering, inneh. Janna An Hypoteksförening, Mälarprovinsernas, Kungs dersson, Birgerjarlsg. 9, O. trädgårdsg. 161I, Sthlm 15; tlf 409, _, A., Dir., Kar1aplan 12, O.D}.; tlf 792 7ti. 499, 3058 o _1 A., Dir., Mästersamuelsg. 71, 'O... Hypotekskassa, Stockholms, Drottningg. 5,0. _, Anders, Dir., Greftureg, 1:15,O.; tlfostenr.. 'Hypotekskassan för Sveriges Städer, Små 6390.' landag. 14 (Norrmalmstorg), Sthlm 7. _, Axel, Dir., Odeng. 23', Va. Hy r e s by rä er ; _i C. W., Dir. i Nordiska Juvel A.~B.,Sture A B. Stockholms Uthyrningsbyrå,. plan 2, O.; tlf Osterm Stureplan 6', O.; Uf , 75~09, _, & Co, Exportfirma, Skeppsbron 4, St.; 75569, 74099, Platsanskaff tlf 493, 304. niugsafdelningen: tlf Se an _2 Emil, Fabrik för tillverkn. af strumpor nons sid. 22 o. på pärmen. m.' m., Hornsg. 14,. ss., tlf Thy.selius byrå,.b.,greftureg. 24Bl, _2N. R, Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; O.; tlf 75882, Norr 8939., tlf Norr I_2 N. P., Fabrikör, Döbelnsg, 67 A, Va.; Tjäders Byrå, A.B., Kungsg. 2, O. I 1 tlf Norr " G. A., Faktor, Upsalag. 11.Va. Hyresgästernas Sparkassa o. Byggnadsför _, O., Fil. mag., Florag. 10, O. ening i Stockholm u. p. a., Valting. _, P., Filmchef,.Odeng. 23, Va. 21', O. _2 Cecilia. Fru, Vasag. 42,0.; tlf 132'96, Hyresgästföreningen Zl r O.. i Stockholm, Valling.. Norr _2 Elin, Fru, Lärar.a, Tallsäter,.. Alfsjö. Hyrverket Automobil, Artillerig. 34, O.D}.; _, Henny, Fru, Heleneborgsg. 11 A, Sö. tlf 748 Il, Osterm, 18. _, Julia, Fru, Skådespel:a, Kommendörsg, Hysing, A., Mekanikus,: verkst. Regeringsg. 17 v, O.; tlf 77418, Norr A, O.; tlf 10679, Norr 20375; bost. _2 Karl, Frukt, grönsaks o. blomsterhan Lästmakareg. 17, O. del, Västmannag. 54, Va.;tlfNorr Hyttberg, Selma, Fru, Södermannag. 11, SÖ.j _2 Anna L, Fröken, Döbelnsg. 89, Va.; tlf tlf Söder ' Vasa 600. _ E. G., Modellsnickeri, Högbergag. 30 A, _, EmmaiFröken, Inedalsg. 23, 0,; tlf ~ Sö.j bost. Södermannag. se äfven Huttberg. 11, Sö. Kungsh _J Gerda; Fröken, Grefg. 12III, O.Dj.; tlf HytteLarsson, R.. P., Ingenjör, Engelbrekts kyrkog, 7, O _2 Hildur, Fröken (anst. ho~ A.B. Delmar Hyttenberg, Eugen, Bergsing., Eriksbergsg. & Co), Linnog. 79 a. b., O.Dj. 20, O. _2 C. J., Grossh., Greftureg. 74, O.; tlf K. G., Ha,ndl., Olofsg. 3, O.j tlfnorr l_j Byven, Aktiebolag, Odeng. 59, Va., midt _, N. A. G," Ha,ndl. (fisk, frukt o. blomster), för Vasakyrkan. Manufaktur. Mattor, Polhemsg. '7 A, O.. Gardiner, Sän gal' och Sängkläder, Sybe _, Olof, v. Häradsh.., Sekr. hos Kungl. Vathör, Dam, Barn o. Herrekipering. TeleI tenfallsstyr., Stureg. 36, O.; tlf I fon namn anrop :»Hyvens», I :Axel,lng., Surbrunnsg. 54', Va..., E. 8., Ing., Gtef,tureg. 72,.0.. lh.~ka,sson. 2Hä.kanso. ' Maria, Kassör i Brandförsäkr.bol. Tor, a n, n. BangårJ.sg.tO IlI, Sä.; tlf Söder _2, Karl, Advokat, kont. Regeringsg, 19 & _, E. V., Korresp., AJströmerg. 2, O., 21, O.; tlf 16640, Norr 29658; bost. _2 A., Lysolje o, bosättningsaffär, Sure Djursholm; tlf Djursh brunnsg. 13, Va.; tlf Norr _1 Gösta, v. Auditör, Birgerjarlsg. 69, Va.; _, Gunnar F. H., Lär., Kungstensg. 42, Va. tlf _, H., Maskinist, Ostgötag. 42, Sö. ~I Gerda, Bankbokh., Bangårdag. 10nr, Sö.; _J Olof, Med. dokt., Stureg. 36, O.; behandlar tlf Söder 387L, " öronsjukdomar, hvard. '/ f. m. A~B.SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R;n~~n~EåL~j~~~~.N22

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer