O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.."

Transkript

1 '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing., Jakobsbergsg. 19, C.. tid Ill, tlf 71?178. _1 G. G. Y, Ingeniör, Skeppareg. 39,0.J)j.; o Hjertzell, Aug.;' Urmak., Västerlångg. 68, tlf Norr 'St'itlf Norr '13083;' bost. s. h. lii. _2 Carl, Kapten, Rådmansg 16, O.; Uf HJ' o t 2 HJ' th: 3 H' t r,.'. or.,,101' '....2 Sigrid,. Lärar:a, Styrmansg. 21, O.Dj. 1 KarlGustaf, Löjtnant i Väg o. Vattenb. 2H~~lmar, f.d, Adj. vid ~ungsh_ realskola, kåren, Vasavägen 1, Stocksund; tlf Styrmansg, 21, O.DJ.; tlf Stocks _IS ~ftr., Victor, Agenturaffär, Brunleebergs _2 Knut, Maskinist, S. Blasieholmshanmen, torg 15, Sthlm 16; tlf v, C.; tlf : 'Hjort &, C:o, Georg, Agenturfirma, Scin _2 A., Materialförv., Valling. 15, C. / tilla elektriska aggregat för alla slags.. 2 W., inneh. af M. Hjorths Musikinstrumotorfordon, Reservdelar till automo menthandel. Jakobsbergsg. 18, C.;.tlf biler o.motorer, Automobiltdllbehör o, 11569, Norr verktyg, Kaptensg.7, O.Dj.; tlf Österm. _2 Gunnar, Mäklare, Drottningg. 23, C. " _2 Axel V., Perukmakare, Stureg. 4, O.; 2.A. E., Arkitekt, Hagag. 35, Va.; tlf bost...skaraborgsg. 12, Bä. ' _2 Lina,' Ankefru, Krukmakareg. 14, Sä,; _2 Nils, Arkitekt, Tegnårslunden 8 IV, Va.; tlf Söder 949. tlf Norr _2 &, Co, B. A., se under Aktiebolag. _2 Ragnar, Arkitekt i K. Byggnadsstyr., se äfven Hiort af Ornäs., Drottningg. 82, C.; tlf Hjortberg, ~., Fru, Plastiklär:a, Artillerig. _2 Eric, Banktjänstem., Dalag. 86 A, Va.; 33IV, O.Dj.; tlf Österm tlf Vasa Hjorthagens Vedaffär, Skogvaktarg. 10, _2J. M., Byggn.ing., Drottningg. 41, C. Hjorthagen, Värtan; tlf Värtan 27;.,s A. N:son, Civiling., Karlbergsväg. 70AIII, Hjorther, A., Grossh., Bragevägen 6, O. \ ' Va.; tlf Vasa Hjorten, Hilda, firma, Antikvarisk bok. o. _2 B. A., verkst. Dir. i A.B. B. A. Hjorth musikhandel, Jakobsbergsg. 23, C. &, 00, verkst. Dir. i A.B. Primus, Hjortsberg, Anna, Fröken, Regeringsg. 99, C. Stockholm, verkat, Dir. i A.H. Enk~ Fanny, Fröken, Handtverkareg, 45, C. pings Verkst., Enköping, Villag. 15,0. Hjortzberg, Märtha, Fröken, Sveavägen 116, _1 Carl, Direktör i Aktiebolaget Sleipner; Va.; tlf Vasa kontor 'I'uleg. 523,,Norr & 44, Va.; tlf Säkrast kl S. G. V., Ing. _. E. G., Kapten, Varfsg. 1, Sö. Sveavägen 116, Va. f. m. Gösta, Kassör i Sthlm s stads Brand Bostad Roslagsg t. v., Va., tlf förs.kont., 'Sveavägen 94, Va.; tlf Vasa 2995, Norr 12677; sommarb. tlf Li , dingö 376. O., Professor, Eriksbergsg. 28, O. _2 Erik J., verkst, Dir. i Fastighets A.B. Hjulhammar, S. A., Fru, Karlavägen 101, Hufvudstaden; Birgerjarlsg. 69 v, Va.; O.Dj. _2 Arnold B., Dirassistent i. A.B. B. A,»Hjälp», red. Norrtullsg. 8 BlII, Va.; tlf Hjorth & 00, Villag. 15 1, O.; tlf , Norr _2 M., Doktor:a, FjälIg. 20 A, So.; tlf Söder Hjälpsamheten, Sällskapet, se under Förenin gar: Sällsk. Hjälpsamheten.. _2 Walter, Elektr. artiklar, Jakobsbergsg. Hjärne, Amalia, Fru, Grefg. 18, O.Dj.. 18, C.; tlf 11569, Norr Te Oh. J. U., Ing., Högbergsg, 76 B, B~.'. Iegr.adr.: Jortwalter, Sthlm. E. J., f. d. Major, Linneg. 50 n. b ',O.D/., _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C. Urban, Me.]. kand., Linneg. 50 n. b " O. _2 Signe, Fru, Narvavägen gn.b" O.Di Dj.; tlf , _2 Elsa, Fröken, Drottningg. 23, C. _ C. G., Tullförvalt., Varfsg. 1 B, Sä.. 2Mar~it, Fröken, Styrmansg, 21, O.Dj.; Hoberg, C. A., Notarie i Gen.poststyr., tlf Odeng. 86 IV, Va.. _2 Maria, Fröken, Lärar.a, Östermalmag. Hoborg, E. G., Målare, Källvägen, 50, En 11 I, O.Dj.; tlf Osterm, ' skede. ~2 Wilhel:p1, landsg. Grossbflrma, Papper, 2, C.; tlf Små Hochlov, Wasili, Kammakateg. 39 I1,'.'G. " Hock, O. V., Stureg. 58 A IV, V.; tlf Österm...;.2Wilhelm, Grossh., Banerg, 51, O.Dj.; tlf Hodell, Björn, Redaktör, Idung. 2, Va. THULE' SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRS'ÄKRINOSBOLAO.'. V~nst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.,

2 474 HoelHofstedt. Hoel, Olger, Ingenjör, Södermannag. t4,sö. Hoffsten, Jonas, Grossh., kontor Malmskill Hoöl, Fr., Banktjänstem., Tavastg. lör, Sö. nadsg36, O.;,tlf 13$.23, Norr 4516; bost, Hofberg, Ida A. M., Frök., Döbelnsg. 14 I1I, Birgerjarlsg. 60, O.; tlf , Va.. Albert, Konstnär, Polhemsg. 20, O.; tlf r Axel W., Ingenjör, Breitenfeldtsg, 3., Kungsh.,3428. \ O.D}.,. N. R, Predikant, Lindvägen 18, Gröndal, Hofboktryckeriet, Kungl., Iduns Tryckeri Liljeholrnen. Aktieb. (se vidare under Iduns Trycke Anna, Ankefru, Dalag, 84, Va.; tlf Vasa riaktieb.), Hofdam. Villy, Disp., Banörg. 45, O.D}.; tlf Hoffström, N. S., Ing., Högbergsg. 68 B, So , Herman, Intendent, Odeng. 106v t, Va. Hofer, Thekla, Fru, Sånglär:a, Valhallavä Hofgren, Torkel H., Disp., Hötorget 10, O.; gen 130 (f. d. 13), V.; tlf Norr kontor Drottningg. 24, O.; tlf Hofexpeditionen, K. Slottet, St. Edla, Fru, Frejg. 58, Va... Hoffberg, M., Fru, Drottningg. 54, O.; tlf Thure, Handelsres., Majorsg. 9 B, O. Norr 43'34. Bengt H. E., Kamrer, Frejg. 58, Va.. Gertrud, Sjuksköt:a å Borgerskapets tlf ' änkehus, Norrtullsg. 45, Va. G. J., Kassör, Norrtullag. 28, Va. Hoffman, Gustaf, Civiling. o. Dir., Jakobs J. P., Kontorist, Arbetareg. 22, O. bergsg. 6, O.; tlf J. A., Verkmäst., Vegag. III, Va. A. V. M., Fil. kand., Uplandsg. 51 I, Va. Carl, Liljeholmsvägen 4, Liljeholmen. Ragnhild, Fru, Danderydsg.' 18, O. Olof, Banärg. 33, O.D}.; tlf H. J. C., Fröken, Valling. 23, O. Hofkonsistorium, Kgl. Slottet. Inkommande Ad., f. d. Konsul, Grossh., Järn o. Kemik, handlingar mottagas af Konaistoriem. m., Engelbrektsg. 15 & 17, O.; tlf ' notarien, Ecklesiastikdepartementet, Norr hvard. kl. 1l~3. Alma, Fröken, Valling. 23, O. Hofiin, Elma, Fröken, Rådmansg. 7l 0,b., Va. I Sven, 'I'andläk., Sveavägen 52, O., mot Hoflund, 'G. O., Kungl. Hofleverantör. Fatagn. efter öfverenskommelse per tele brik för alla sorters rid o. körpiskor, fon; Iörd, sön o. helgd. ingen mot inneh. C. W. Hofiund, G:la Brog. 30, O: tagning; tlf Axel, Grossh., Grefg. 14, O.D}., se Ek & Co, inneh. Max R:son Hoffman, Tryck ström & Hofiund, A.R, tlf 1341 O. färgs O. valsmassefabrik, kontor Lin 7 Q.l.. neg. 7, O.; tlf 73965, Ösfllrm K., Ankefru, Kaptensg. 14, O.D}. Se annons å kartong sid.ä c. HofmanBang, L. V., Apotekare, Styrmansg. E. G. R:... Und.off., Renstjernasg. 15, Sö. 17, O.D}. A. M., l\nkefru, Tjärhofsg. 40, Sö. Charlotte O. Maria, Fröknar, Parkg. Lydia,.,Ankefru, Handtverkareg. 15, O. 18 A II, O. Adolf, Ofvering., Greftureg. 24 A, O. John. L., v. Häradsh., Högbergsg. 52, Sö. Hoffmann, Ina, Fröken, Brunnsg, 5II, O. se äfven Hauffman och Hoffman. Woldemar, Kamrer, Lodg. 3 III, O.; tlf Hofmarskalksämbetet, K. Slottet, Sthlm \ Hofren, Siri O. Stina, Fröknar, Storabältg. Ernst, Musiklärare, Flemingg. 16 A III, O. 21 & 23, O.D}.; tlf Osterm s, Aug., Pianofabriks A.R, K. Hofleve Hofrichter. E. R. E., Köpman, Sveavägen rantör, verkat. dir. Ing, Carl Möller, 108, Va. Malmskillnadsg. 25 B II, O.; tlf Hofrätt, Kgl. Krigs, Storg. 37, Sthlm 14, se äfven Hauffman o. Hofmann. ing. Fredrikshofsg. 6. HoffmanRobertson, Max, Linnog. 7, O.; tlf Kungl. Svea, Birger Jarls,torg 16, , Osterm , Österm Sthlm 2. Hoffuer, 1. A., Sj~kvårds O. Parfymaffär, Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslageri Sibylleg. 20, V.; bost, Lidingö villastad. ' Aktiebolag. Hoffstedt, G. A.. Handelsbitr., Timmermansg. Hofstallet, Yäpnareg. 1, O. 12, Sö.; tlf Söder Hofstedts, Sten, Blomsterh., Scheeleg. 2, O.; C. E., Handl., Fjällg'. 38, Sö. tlf Elise, Professorska, Nybrog. 47 B, O. Hofstedt, Sten, Fil. Kand., Skytten M. E., Ankefru, Västmannag. 27, Va.; dingö villast.; tel. Lid:ö.l01. 9, Litlf Vasa J. A., Handl., N:a 8medJeg.16, O.j tlf Hoffsten, C. D., Bokf6rläggare, Malmskill Norr nadsg. 36, O.; tlf Norr Gustaf Harald, Kamrer, Tyresövägen Ida, Fru; Styrmansg. 30, O.D}. ' 63, Enskede; tlf Ensk JONKOPINGS JURIDISKA 15 HAMNGA.TAN 15 BYRÅ

3 ,,, HofstedtHollsten. 475 to Hofstedt, Olof, Tjänsteman, Baggensg.vf? II, Hogner, Ernst, Doktor, spec.: öron,. näs o..st.. halssjukdomar, Linneg. 15 o. b., O.; mot Olof, Öfverste, Handtverkareg. 31 BI, tagn. hvardagar C.; tlf Helena, Fru, Nybrog. 41, O.; tlf von Hofsten, Beng.t, f.. d. Bankkassör, Kom von Hohenhausen, Ebba, Fröken, Grefg. mendörsg. 15 IIl, (J. 12 IH, O.D}.; tlf i \ Erik, Dir., Revisor, aukt. af Sthlms Han Hohndorf, Edm. B., Musikdir., Holländareg., delskamm., Arsenalsg. 10A III, C.; tlf 21AIV t. V., Va.;tlf Norr Holberg, L. L., Apotekare, Rörstrandag. 12 I1, Anna, Fru, Carl, Herr, Stureg. 13\ O" Kommendörsg. 291V, O.D}. Va. Holby.Kerstin, Fplkskollär.a.Jungfrug.Sx!", Gustaf, Herr, Rosenhill, Djurgården, O.Dj.; tlf Österm O.Dj.; tlf Holdo, Sven, AmanuenS, Alviksvägen 201, Bertil, Kapten, Johannesg. 24 1, C.; tlf.äppelviken Holenius, Elsa, Kontorist, Hökensg. 10, Sii.; Isabella, Statsfru, Strandvägen 33, O.Dj., tlf.~öder Ellen, Ofverstinna, Johannesa. 24\ C. Ida, Ankefru, Hökensg, 10, Bä.; tlfsöder. Hofstrand, Hilda, Fru, Drottningholmsvägen AIl, C.; tlf Kungsh Holfve, Aktiebolaget, Agenturer, Vasag. 6 Ill, Hofström. Otto E., Inramningsaffär o. Konst Sthlm 1; tlf 6575, Appelviken 550. handel, Jakobsbergsg. 5, C.; tlf Norr Nils E., Kontorist, Uplandsg. 58, Va ; bost. Birgerjarlsg.37, C.; tlf Holge, C.)J'...S:son, Teol. kand., Engelbrektsg. Norr l4 Il, O.;, tlf ,Alb., Snickerifirma (inneh. Wilh. Hof Holger, Hilma Nilsson, Fru, Norrtullag. ström), Jakobsbergsg. 25, C. 65, Va.; tlf Norr ofvander, Ad., Köpman (stärbh.), Sibylleg. Gust. V., ex. Musikdir., Uplandsg. 72 1V,Va.; 26, O.;.. tlf Norr tlf Norr Lovisa, Ankefru, Hagag. 5 11I, Va.; tlf Holgers Praktiska Byrå, lämnar alla. Vasa slags praktiska råd o. formulerar alla se äfven 'Hovander o. Howunder... slags framställningar, Mästersamuelsg. Hofvendahl, Agda, Med. dr, spec.: Oron, 33, C.; tlf 15293, näs o. halssjukd., alla dag. 121, Holgers Tryckeriaktiebolag, allt slags månd., onsd. o. fred. Ulo. 5 6, tidnings, bok o. accidenstryck, Mästerhelgd. säkr. efter föreg. anmälan, Brun samuelsg. 33, C.; tlf , ,kebergstorg 15, C.; tlf (mottagn. Holgers. John, Tandläkare, D. D. S., Arserum), Norr (kliniken). nalsg. 9, C.; mottagn. efter öfverensofverberg, J. Gunnar, Fondchef, Artil kommelse pr tlf 4 ~9, Norr i bost. lerig. 27, O.D}. Karlsvägen 40, O.; tlf IL Gust., Korresp. (Sv. Handelsbanken), Holgerson. J oh. Alfr., Fotograf, Stureparken Artillerig. 27, O.Dj.. 13, O. Hofving, Margit, Folkskollär:a, Kungstensg. Holgersson, Hans, Byggmäst., Birgerjarlsg. 62, Va. 95 v, Va.; tlf 8923, Norr \ Harriet, Fröken,. Skolkökslär:a, Kung Holken, C. E., Dir., Regeringsg. 52, C.; tlf 64. stensg. 62, Va. & Co, Grossh.firma, Regeringsg, 5<l, C.; & Myrberg, Grafiska A. B., se Grafiska tlf 64. A.B. Hofving & Myrberg. Hollberg, Sven, Fil. lic., Odeng. 23, Va.. Per, Ingenjör, Kungstensg. 62 IV, Va.; tu r. A., )'jänstem., Sveavägen 102 lii, Va J. E., Ankefru, Sveavägen.l02 III. Hofwing, Gerda, Kontorist, Stureg. 19, O. Hollender. Sigurd, Redaktör, Parmmätareg. Maria, Ankefru, Stureg. 19, O. 11 I, C.. se äfven Hoving. Heller, Martin, Köpman, S:t Eriksg. 73, Va.; Hogart, A. J., Folkskollär., Folkungag. 8 C., tlf Vasa Bä. Hollertz, J., Ingenjör, Karlbergsvägen 42, Hoglund, J. R., Säckaffär, Hökensg. 12, Bä., Va.; tlf 12553; sommartel. Skurö 219. bost. Västgötag. 8, So.; tlf Söder O. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 44, Va.; Hogman, N. o. E., Fröknar, Renstjernasg. tlf , Bä.; tlf Söder Hollinder. Ernst, Byggnadsing., Brunneg. Lo N. o. E., Skoaffär, Renstjernasg. 13, Bä. 2 IlI ö. g., C.i tlf Hogner, Einar, Civilingenjör, Fil. lic., Ny Alma,. Fröken, Artillerig. 16, O.Dj., brog. 41,' O. VIKING SKOKRÄM Hollsten, I., Handelsidk:a, Dalag. ~3, Va. INDUSTRI=A!KTIEBOL. VI~ING OREBRO

4 476 HollstenHolm. Hellsten, Mathilda, Fru, Östermalmsg. 81, Holm,. Gustaf, :f.olkskollär., Jungfrug. 16, O.; tlf Norr O.Dj.; tlf Ostarm Hollstrand, D., Bankkamrer, Narvavägen Constance, Folkskollär.a, Parkvägen, En 141V, o.p; skede; tlf Ensk Emil, Ombud för Gust. Melins Aktieb., H. S., Folkskollär:a, S:t Paulsg. 2 A II, Göteborg, Vanadisvägen 28 1V, Va. Sö.;tlf Söder Hellström, Marie Louise, Fröken, Öster Sigrid, Folkskollär.a, Högbergsg. 50, Sö.; malmsg. 62, O.; tlf tlf Söder I.Holländska Legationen, Blasieholmstorg 9 1I, Carl, Frimärksaffär, Västerlångg. 47, St.; C.; tlf tlf 20561, Norr Holm, Cyril, Advokat, Norrmalmstorg 4, C.; AdeIe, Fru (Svenssons Intsekningsaffär), tlf Norr Storabältg. 4, O.Dj:; tlf Qste;rm M. L.,.Mdeln.chef,Karlavägen62 Iv,0.Dj.; Alma, Fru, Riddareg. 26, O.Dj.. tlf Osterm Carolina, Fru, Pisk o. Kräfthandel, Hö Sven Erik, Afdeln.chef, Ostgötag. 27, Sö.; torgshallen 46..o. 47, C.; tlf 13292, tlf Söder Norr 12002, o. Ostermalms saluball 21 Henning, Aktuarie, Dalag. 23 1, Va.; tlf o. 22, O.; tlf 74362, Norr ; bost. Norr Västmannag. 8, C.; tlf Norr Ernst, Apotekare, inneh. af Apot. Sä Ebba, Fru, Karlbergsvägen 24, Va. len, Götg. 79, Sö:; bost. Saltsjöbaden. Ellen, Fru, Torstensonsg.13" ö.g., O.Dj. _ Oscar, Arkit., Byggm., Regeringsg.991v,C. Maria, Fru, Regeringsg. 61III, C.; tlf Arvid G., Bankkassör, Hornsg. 148 A, Sö.; Märta, Fru, Kommendantsfiygeln r, K. tlf ' Slottet, St.. _ Herman, Bildhugg., Brunkebergstorg 9 III, Thekla, Fru, Uplandsg. 47, Va.; tlf C.; verkat. Mä.stersamuelsg. 59, C. A:, Fröken, Valling. 9, C.. & Sjöö, Bleck o. plåtslageri, Solna vägen Astrid, Fröken, Eriksbergsg. 9 n.b., O.; tlf 31, Va. Brunkeb, _ Hj. Sam., Bokh. i Järnv.styr., Västman Dazmar, Fröken, Kontorist, Grefg.:36, nag. 9IV, Va.; tlf O.DJ.; tlf Österm _ N., Bokh.,: Svedenborgsg. 10, Sö. Ellen, Fröken, Karlavägen 4QIII, O. _ Viggo, Boktryckare,Svelldsberg,Torsvik2, H., Fröken, Linneg. 39 A, O.pj. Torsvik, Lidingö villast.; tlf Lid:ö 772. Sally, Fröken, Sibylleg. 61, O. _ Svante, Civilingenjör, S:t Eriksg. 1.6, C. Sigrid, Fröken, Regeringsg. 57 1, C.; tlf.: Axel Hj., Direktör, Jungfrug. 3", O.; tlf Norr , Norr :...T. U. J., Fröken, Saltmätareg. 5, Va. E. W., verkst. Dir. i Liljeholmens Stearin H. F., Försäk;r.insp., Luntmakareg.90, Va. fabriks Akt~eb., Valhallavägen 116 1II A. V., A.eB., Grosshandelsfirma, Trävaror, (f. d. 27), O. trämassa, papper, kemikalier, elektr. _ Viktor, Direktör, Drottningg. 85 1V, C.; tlf ledningsmaterial, maskiner, järn och metaller, kontor Blasieholmstorg 91,C.; Allan A., Disp., Jungfrug. 3,' O.; tlf tlf 9351, 9355, 9368, 203,68 Norr 71299, Norr ; telegramadr.»tradeholm». F., Disp. v. Brteses Guldsmedsaktieb., A. V., Grossh., Saltsjöbaden; tlf Balt Borgmästareg. 1, Sö.; bost. Svartensg. sjöbo , Sö.; tlf Söder E., Grossh., Tjärhofsg. 3, Sö.; tlf Söder John,Disp. för Nord. Kartongfabr.,Odeng , till kontoret: tlf , Va.; tlf Vasa ~ Hans H., Grossh., Flemingg. 23 BV, C.; Erik Adolf, Docent V. Sthlms Högskola, tlf 3l&359. Ilpsalagv Ili!", Va.; tlf Vasa s Guld & Silfvervarufabrik, inneh. C. s, E. N., Elektromekaniska verkst. (inneh, Emil Holm J:or, Valhallavägen 44 & E. N.Holm), Malmskillnadsg.34A,C. 46 (f. d. 101), Va.;tlf Vasa 12799; Knut (Knut Holm & Co), Engros o. inneh:s bost. Valhallavägen 40 & 42 Agenturaffär, Jakobsbergsg. 39, C. (f. d. 103), Va..,. & Co, Engrosfirma, Kapellgränd 17, Sö.; Georg, Handelsres., Wargentinsg. (f. d. tlf PiJg.) 46, C.; tlf E. V., Fabrikör, Maskinlager, Jakobs G. A. E., Handl., Flemingg. 56, C. bergsg. 37, C.; bost, Bergsg, 34, C.; tlf P. J., f. d. Handl., Snrbrunnsg. 13, Va.; Kungsh, tlf Vasa : Carl, Folkskolläi:., Jungfrug. 16, O.Dj.; Lnndberg, Thora, Hemkonsulent O. Red., tlf Österm Mörby, Stocksund; tlf Stocks A.B. SVENSKA METAll VERKEN MÄST.ieR:n~~n~Ei~/~~~~.N22

5 HolmHolmberg. 477 Holm, Carl A. W., Ing., Yästerlångg. 47 III, Holm, John, Rotemani 21:a roten, Roslagsg.. Si.; tlf 20561, Norr , Va.; tlf Vasa 890; expedition Sur E. Ax., Ingenjör, Brandiuspektör, Yng btunnsg. 21, Va.' ', lingag. 15, Va.: tlf C. O., Skräddare, Artillerig. 22, O.Dj.; E. F., Ingenjör, Heleneborgsg. 5, Sö. tlf Norr J. Gottfr., Inspektör, Björkstigen 3 BIl, D., Slöjdlär:a, Strandvägen 9, O.Dj. Tellusborg, Liljeholmen. A. J., f. d. Stationsinsp., Helsingag. 7, Va. C. E., Juvelerare, Odeng. 42, Va.; bo st. A. F., Syssloman, N. Smedjeg, 15, C.. ' Luntmakareg. 90, Va. Georg, f. d. Telegrafinspekt., stärbh., Up Franz, Juvelerare, Dannemorag. 20 v, Va.; salag. 12III, Va;; tlf Vasa tlf Signe, Telegrafist, Blecktornsgränd 7, Sö.; Franz, Juvelerarefirma, Kungsg. 61, C.; tlf tlf 4747, Norr T. A., Telegrafist, Valhallavägen 16 n.b. Karl, Kafeidk., Klara +'T. Ky~kog. 2, C.; (r. d. 117), Va. bost. Enskede ; tlf Ensk. 67. Joel, Tjänsteman, Kapellgränd 6, Sö. A. K, Kafåidk:a, Regeringsg. 93, C. Napoleon,Tjänsteman,Svedenborgsg.lO lv, J.O.,Kakelugn'smak:, Kungstensg.28B,.va. Sö.; tlf Söder J. O. A., Kakelugnsmak., Västmannag. John, Ilrmak., Uplandsg. 35, Va.; tlf Norr 27, Va ; bost, Västmannag. 81, Va. Ant. A.,.f. d. Kamrer i Riksb., Riddareg. Axel, Verkm., Tjärhofsg. 54, Sö, 4pv,O. Dj..... C,,, J. F., Verkm., Grefg. 36, O.D}.; tlf M. L.,..Kamrer, Karlavägen 62 IV, O.Dj.; Osterm tlf Osterm, K G., Verkm., Tjärhofsg. 36, Sö. Sven, Kamrer i All vins Förs.byrå, Ine Anna Maria, Ankefru. (stärbh.), Götg. 79 III, dalsg, 19, C.; tlf Kungsh Sö.; tlf Söder Axel, Kapellmäst., Brunnsg. 141, C. Augusta ~., Änkefru, Kapellgränd 6 H, SÖ. Hilda, Kappsömm.a, Hornsg. 29 B, Sö. Emma, Ankefru, Handtverkareg. 2, C.; Harald G: A., f; d. Kapten, Stureg', 52, O. tlf.~orr " T., Kapten, Tyskbagareg. 4, O.;tlfOsterm. Ida, Anjfefru, Blecktornsgränd 7, Sö ' Jenny, 'Ankefru, Odeng. 94, Va. '. Karl, Kassör, Regeringsg. 82 1, C.; tlf Julia, Änkefru, Helsingeg. 9 n. b., Va.; tlf Norr Norr David, Kontorschef, Parkrägen, Eiiskede; Louise, Än~!lfru, Karlavägen 62 IV, O. tlf Ensk, Mathilda, Ankefru, TorkelKnutssonsg. s Kostymateljå, Nybrog. 28, O.; tlf I1, So... Aug., Källarmäst., Valling. 31, C. J. M., f. d. Ofverkonduktör, Urväders Erik, Lagerchef. Ringvägen.133, Sö. gränd 6 BI, Sö. l. M., Lektor, Frejg. 58 H, Va. K F., Öfvermaskinist, Riksbankshuset, A. M., Lärar:a, Hjorthagsvägen 5, O.D}. St.: tlf Norr N. E., Lärov.iadj., Birgerjarlsg.114, Va. Holmberg, A. T., Md. chef, Runebergsg. 6, O. Johan Yalfr., Mat~rialförvalt., Rosenvik Ernst, Agent, Alströmerg. 2, C.; tlf Norr. 3 A, O.Dj.; tlf Carl Leon., Mek. instrumentmak., S:t John Henry, Agent, Kungsklippan 7 A III, Panlsg. 2 AII, Sö.; tlf Söder C.; tlf Norr H., Musikdir., Norrlandsg. 21 I, ö. g., C" ' Zanni, Agenturaffär,. Kungsg, 55, C.; tlf Eskil, Pappersh. o. konstförlag, Kungsg , C.; bost, Odeng. 100Iv, Va. Olof, Arkite)rt,Sunnerdahlsvä.gen44,Smed s Parfymaffär, Stortorget 22 (ing. fr. slätten, Appelviken; tlf Appelv Prästg.), Si.; tlf Norr Hjalmar, Bankdir., Birgerjarlsg. 58,. O. Axel, Pianist, Brunnsg, 141, C. K. E., Bankkamrer, Nybrog. 40, Q.; tlf Arvid,.Postexp., Rosenlundg. 12 v, Sö T., f. d. Postmästare, Hornsg. 150A, ss., C. O., Bankokojnmiss., Kommendörsg. tlf Söder 74; 19III, O.; tlf Osterm Alfred, l:e Postvaktrn., Odeng. 48 I1 ö. g., Knut, Bokförare o. Revisor, Uplandsg. Va.; tlfvasa III, Va.; tlf Norr _ Gerhard, f. d. Professor, f. d. Intendent Axel, Boktr., Bondeg. l D, Sö.; tlf vid Naturhist. Riksmuseum, Barnhusg. Ax. Th., Direktör, firma Felldin & Holm ' 10IV, C,. berg A.B., Bredgränd 2 III, St.;,tlfl0529, Nore, Ritare, Grefg. 36, O.D}.; tlf Österm. Norr 28126; bost. Karraplan 6 I,O.D;' E. R., Dir., Sibylleg: 30 H, tj..; tlf THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRSÄKRINGSBOL~G..., Ansvarssumma c:a 590, kronor. " ' \,

6 478 Holmberg. Holmberg, Erik, Direktör, Hagag. 3, Va ; bost, Uplandsg. 58, Va.; tu Norr Henr., Dir., Karlbergsvägen 40, Va.; tlf , Holmberg, ~lin, Gymrrdir., Fröken, Grefg. Sten, Direktör, Sibylleg. 22, Ö,,, lon, Ö.Dj.; tlf Österm Teodor, Direktör, Kommendörsg. 9, Q. Th., Gymn.dir.,Lc;jtn., Massageo. Gymn. Carl, Disponent,.. Klöfvervägen 162, Ap inst., Birgerjarlsg. 25, C.. t pelviken; tlf Appelv Oarl H., Handelsbitr., Pålsundsg. 7,!::3ö., G. A., C:son, Disponent, Torsg. 48 B, Ossian, Handelsbitr., Gotlandsg. 82 A'v, Va.; tlf Vasa 16 68,. Sti.; tlf Söder Ellen, Doktor.a, Styrmansg. 17, O.Dj. A. B., Handelsförest., Hjärneg. 5, C. Holmberg, Fassbender & Co., Export o. Ivar, Handelsres., Götg. 59, ss; tlf Import, Malmtorgsg.8, C.; tlf 3530, Bernhard,Handl.(spec.),Svartmang.17,Bt. 3531, 'I'elegrafadr.:»Hofaco». Ernst, Herr, Hjärneg. 5, C. Gunnar, Fabrikör, RoslagsNäsby; tlf Elias, Hofrätts e. o. not., Kamrer i Drät Rosl.Näsby 134; kont. tlf seln., Villa Nissebo, Lidingö Villastad. A., Fil. dr, 2:e Bibliotekarie, Vanadis J. G. A., Ing., Regeringsg. 1111, Va. vägen 36, Va.; tlf K. R., Ingenjör, Elektricitetsverket, Vär Knut, Fil. dr, Lektor, Nybergsg. 5, Ö.Dj.; tan; tlf Norr tlf Österm G. F., Inspektor, Birgerjarlsg. H3, Va. O. G.; Fil. mag., Frejg. 55'v, Va. Gottfrid, Isoleringsaffår, fabrik o. kontor A. P., Flaggmaskinist, Kapellgränd 1, Bö. Dalag. '65, Va.; tlf 7535, Norr 16419; Anna, Folkskollär:a, Scheeleg. 20, C.; bost. Idung. 2, Va. Telegramadress: tlf Kungsh Värmebesparing. _ El~~, Folkskollär:a, Ellensro, Alfsjö; tu Maria,Juvelerare,Ankefru,Regeringsg.59, Orby C.; bost. s. g. 95 A, C. Adelaide, Fru, f. Sparre, Storabältg. 22', L; G. T., Järnv. tjänsteman, Kungstensg.. Ö.Dj. 67'v, Va.; tlf Anna, Fru, Inedalsg, 23, C" Hugo W., Kammarskrifv., Hökensg. 8 A', Hanna, Fru, Skeppareg. 48', O.Dj.; tlf Bö. Österm E., Kamrer, Mörby, Stocksund; tlf Stocks. Hedvig, Fru, Västmannag. 15, Va Hilrna, Fru, Karlbergsvägen 20 m, Va.; tlf Karl Gust., Kamrer, Hornsg. 33 B', Bö.; Norr ur Söder Stella, Fru, Uplandsg.Yd!", Va.;tlf Vasa Rob., Kamrer, Döbelnsg. '16 BIll, Va Viktor, Kamrer, Karlbergsvägen 62, Va.; Elsa, Fröken, Karlbergsvägen tlf Norr m, Va.; tlf Vasa I Lars, Kassör, Kornhamnstorg 6 III,.St.; Fanny, Fröken, Uplandsg, 13 B, Va.; tlf Norr tlf Ragnar, A.B., Kemikalier o. Oljor, Si He!nYi Fröken, Grefg. 10, O.Dj.; tlf bylleg. 30 u, Ö.; tlf Osterm ' C. E., Kommkapten, Dalag, 16 & 18, Va. M., Fröken, Bondeg. 5 A Ill, Bö. _ Viktor, Kont.chef, Karlbergsvägen.62, Nanny, Fröken, Scheeleg. 11, C.; tlf Va.; tlf Vasa Kungsh Agnes, Kont.skrifvare v. Järnv.styr., Ulla, Fröken, Braheg. 45, Ö.; tlf Kungstensg. 62, Va.; tlf Vasa K., A.B., Grossh.firma, Regeringsg.ää", Folke, Korresp., Kungstensg. 67', Va.; tlt C.; ur 78 67, C., Grossh. (Färger, kemikalier o. oljor J. E., Köpman, Scheeleg. 20, C.; tlf etc.), Sigtuna15' 14:, Va.; tlf Kungsh C. G., Grossh. (LItografiska aktiebolagets i O., Laborator, Storg, 52, Ö.Dj.. Norrköping afdelningskontor), Tegners Sven B. E., Lagerbitr., Brännkyrkag. g. 34, Va.; tlf Norr Träffas alla H3'v, ss., tlf Söder helgfria dagar säkrast kl. 910 å af Elisabet, Lärar:a, Scheeleg, 20, C.; tlf delningskontoret Kl. V. Kyrkog. 9, Sthlm Kungsh ; äfven å dess telefoner 283, 9258, J., Lärov.adjunkt, Barnhusg. 4."" ö. g., Norr C.; tlf Norr Gustaf, Grossh., Drottningg. 2, C:; tlf T. A.. Löjtn., Valhallavägen 134 (f. d. 9), 3292; bost. Djursholm. O.Dj.. K., Grossh., kont. Regeringsg. 23", C"Is, D., Mynthandel, Norrtullsg. 49, Va.; Firma,A.B. K. Holmberg; tlf 7867, tu 'I'elegrafadr.inläyntholmberg», JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

7 HolmbergHolmen. 479 Holmberg, Victor E., Målare, Karlbergsvä Holmberg, E., Änkefru, Östermalmsg. 30, O.; gen 32 B, Va.; tlf Norr tlf H. Th., Organist, Musiklär:a, Bondeg. Emelie,..Änkefru, Norrtullsg.49, Va. 5 A Ill, So.; tlf Söder H. G., Ankefru, Barnhusg, 12, C. K. S.,. Porträttmål., Karlbergsvägen 32 ', H. G.,.Änkefru, Kungstensg. 67" Va.; tif Va :.E. E., Postman, Grefg. 39, O.D}.. Ida, ÅJ.I.kefru, Dalag. 62'V, Va. ' Georg, Prakt. läk., Nybrog, 11 AIlI, O. Emil, Olutkör. v. Hamburgerbrygg., Up ~ottagn.eftertelefonanmälal1; tlf72402, landsg. 66 ', Va.; tlf Vasa 359. Osterm, G. A., Solvägen 17, Enskede; tlf Ensk. E. A. L., Professor, Vidarg. 5, Va G. H:son, f. d. Redaktör, Braheg. 15, /J. T., Hornsg. 26, Bä.; tlf N., Redaktör, Klöfvervägen 156, Appel Holmblad.Algot.Direktör, Norrtullsg.65, Va. viken; tlf Appelv Bror H., Direktör, Frejg. 3m, Va. ; V. F., Rådman, Krigsdomare. Kungs A., Fru, Drottningg.. 73 A, C. holmstorg 2', C.... Em!Jlie, Fröken, Ostermalmsg. 11I t. h., Anton, f. d. Sekr. l Medicinalstyralsen, O.Dj.; tlf Osterm Villa Grantoppen, Täby; tif Täby l '77..,.. Aron, Grossh., firma Nilsson & Lind Märta, Sjukgymnast, Karlbergsvägen äu'", ström, bost, Fredrikshofsg. lov, O.D}.; Va.; tlf Norr kont. Hamng. 28, C. E. H., Skohandl., Österlångg. 34 & 36, St. David, Grossh., firma Nilssfln& 'Lindström, E., Skräddare, Kocksg. 11 n.b., Bä. bost, Grefg. 69m, O.Dj.; kont. Hamng. C. D., Smidesmäst., Sannadal, Liljehol 28" C.. men; tlf Liljeh. 43. Josef, f. d. Handl., Storg. 44, O.D}. A. G., Snickare, Blecktornagr. 4, Bä.; tlf Erik, Kamrer, Norrmalmstorg 3, C.. Söder S. N. H., Lärar:a, Ostermalmsg. 25&27, O. N. V. B., l:e Stationsskrifv., Kommu Frida, Telegrafist,Ostermalmsg.25&27,0. nalbuset, Liljeh.olmen. Holmbloms, Gustaf, Kappaffår, Aktiebo A. T., Stationsskrifv., Surbrunnsg. 2A, Va. laget, försäljning af damkappor o. Carl, Svarfv.o.paraplymak., Nybrog.19, O. dräkter, Harung. l B, C.; tlf92 57, Gust., f. d. Syssloman o. kamrer, Ren 2256, Norr 501, Norr 503; verkst. stjernasg. 27, Bä.; tlf Söder direktör Einar Aa,rsleff. Johan, Tapetserare, Malmskillnadsg. 11, Holmblom,.J. P. A., Ankefru, Karlavägen C.; tlf Norr ", O. O. T., 'I'elegrasslst., Regeringsg. 95 A, C. Holmberg, C. L., Tjänsteman i Riksbanken, A., Tjänstem., Fiskareg. 9, C. Prästgårdsg, 14", Bä. Finn N. G. R., Tjänstem. i Sthlms Stads K. Erik, Angbåtsbefälh., Hornsg. 48,' Bä.., Fattigv.nämnd, Tuleg. 10 AJII, Va.; tlf Erika, Ankefru, Hornsg. 48, Bä Holmbäck, A. J., Komminister i S:t Mattens, ~. Sixten R., Tjänsteman, Uplandsg. 22 m, Västman.nag. 92 IV,Va.; tlf Norr , Va.; tf{ Norr Tage, ly). usiker, Oxtorget 4, C.. Nils, 'Ijänstem., Uplandsg. 66, Va.; tlf Anna, Ankefru, Fridhemsg, 72 Blv (f. d. Vasa 359.' 40 B), C. ~ Olof Grson, Tjänsteman, Björngårdsg. 6 1V,Holmdahl, Gustav F., Arkitekt i K. Bygg So; tlf Söder nadsstyr.; kontor Nybrog. 22&24IV t. V., Robert E., Tjänsteman, Dalag. 62 1V,Va. O.; tlf 74226; best, Smålandsg. 26m, C. ~ Carl W., Trävaror, Träkol, den 4, Va.; tlf 'I'egnerslun Anna o. Vivi, 6 BI, O. Fröknar,. Engelbrektsg. J. J. B., Underoff. v. Plottan, Skeppareg. O. S., Teol. dr, Lektor, Ledarn. af Sthlms, 28' ö. g., O.Dj.; tif Osterm stadsfullm.o.folkskoledirektion,hornsg. M. O., Urmakare, Döbelnsg. 52, Va.; tlf 52, Bä.. I Vasa Holme, J. A., Fältskärsmäst. Mottagn. kl. Erik, Verkm.; Fredmansg. l, Bä.; tlf Söder 101, spec. gamla bensår, Döbelnsg , Va.; tlf Vasa 557. F. W. G., Verkm., Södermannag. 64 I, Bä. Holmen, Selma, Cigarrmag. (inneh. \ Fr~. Charlotta, & Son, Viktualiehandel, Hö Selma Eklund), Birgerjar1sg. 28 & 30,0. torget 9, C.; innebo af Robert Holmberg. AnneSofi, Folkskollär:a, Hornsg. 41, Bä. Robert, Viktualiehandl. (firma Charlotta Holmberg & Son),.Holländareg; llii, C. Erik, Fotograf, Regeringsg. 61,. C.; tlf C. E., Åkare, Lundag. 9, Bä. Maria, Fru, F'jällg. 16, Bä. " VIKING SKO'KRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. V~KING, OREBRO

8 480 HolmenHolmgren. Holmen, Jenny,Fröken, Kontorsbitr, (Svea Holmerin, H. F., Kamrer, Humlegårdsg. 18 1V Hofr.), Greftureg. 34 A III, O. O.; tlf Österm ' _ Margret, Fröken, Folkskolläna, Hornsg. Holmertz,D. N., Arkitekt, Riddarhustorget 41, Sö. 18, St. _ E. A., Handelsförest., Grubberis gata 5, C. Johan S., Folkskollär., Dalag. 39, Va.; Nils, Inspektör, Fjällg. 12 B, Sö.; tlf tlf Vasa Söder Elsa, Fru, Krigsråd:a, Nybrog. 731, O. _ J. A., Maskinist, Kocksg. 11, Sö. Anna,.Fröken, Kommendörsg. 39, O.Dj.; _ Edvin, Tjänsteman, Sot Eriksg. 121, Va. tlf Österm _ P., Underyisn. råd, Norrtullsg. 21 & 23, Va. Hj., Ingenjör, Birgerjarlsg. 93 ll, Va. _ A. M., Ä.nkefru, Hornsg, 41, Sö.; tlf Holmfeldt, E. B., Kontorschef, Runda vägen Söder , Äppelviken... _ Erhard, Tjärhofsg. 12III, Sö.; tlf Söder Anna, Änkefru, Runda vägen 23, Appel viken. Holmens Bruks & Fabriks A.B., Norrkö Holmgren, A. W., Advokat, Ledamot af ping, Ombud: Svanströms Pappersagen Sveriges Advokat~amfund, ko)ltor' o. tur A.B., Katarinavägen 13 B (Drotts bast. Riddareg. 7, O.; tlf 74936, Österm. gården), Sö.; tlf _ Trävarukompani,. Disp. N. Reiersen, E., D., Bankkamrer, Hornsg, 2? DllI, Sö.;,Stureplan 4 ll, O. '. tlf Söder Holmer, Eskil, Afdelningschef i Trygg, Rör Birger, Banktj.man, Brahegat >., O.; strandsg. 34, Va.; tlf Vasa tlf _ Albert, Automobilfirma, Birgerjarlsg. 79 Carl E., Banktjänstem., Urvädersgränd 13,, (hörn af Odeng.), Va.. Sö.; tlf Söder ' _ Äke,Banktjfinstem.,Styrmansg.32,O.Dj.; Axel, Byggnadsing., Upsalag, 7 lll, Va.; tlf tlf _ R., Civiling., Statens insp. öfver elektr. A. V. A., Byrådir., Dannemorag. 10, Va. anläggn., Artillerig. 34Alrr, O.Dj. F., Direktör, Roslagsg. 12, Va. _ Albert, Dir., Odeng. 22, Va.; tlf E., Disp., Karlavägen 9, O. _ I. O., Direktör, Karlbergsvägen 36A, Va.; 1. A., Docent v. Sthlms Högskola, Ragtlf valdsg. 19, ss; tlf Söder _ Gertrud, Gymnastikdir., Holländareg. 27 1, Albert, Aktieb., Exp. af trämassa o. Va.; tlf , papper, import af metaller o. kemika _ Carl Oscar, Hamnkapten, Brännkyrkag. lie r, St. Vattug. 7, C.; tlf 20467; Ing. 4 B, Sö.; tlf , Albert Holmgren privat: tlf 42'10. A., Ing., Döbelnsg. 40. Va.; tlf Norr ' Telegr.adr.:»Nergmloh». _ Frans Oscar, Kassör, Stortorget 7IV, St. K. Gust., Faktor, Torsg.. 27, Va.; tlf Hulda C., Leksaksaffär, Drottningg. 64, Vasa 820. C.; bost, Grefg, 4, O.Dj. Olof, f. d. Fanjunk., Enskedevägen 139, _ Emma L, 1., Lärara, Bergsg. 39, C. Enskede; tlf Ensk _ Magn. J., Målare, Birkag. 8, Va.; tlf Greta" Folkskollär.a, Ragvaldsg. 19, sn. Vasa Ottilia, Folkskollär:a, Dalag. 44, Va.; tlf 1. O., firma; spec. Sågverksmaskiner, Karl Vasa bergsvägen 36 A, Va. Astrid, Fru, Surbrunnsg.19, Va.; tlf _ Ivar, Trävarua:tIår, NorrmalmstorgB, C.; Hildur, Fru, Brunkebergstorg 12, C.; tlf äger Canada brädgård, Lidingö; bost. Norr 1613., Nybrog. 13ll, O.. Karin Fjällbäck, Fru, Ynglingag. 11, Va. _ E. S., Ankefru, Styrmansg. 17, O.Dj. S. V., Fru, Västmannag. 28, Va. _ Axel, Surbrunneg. 31I, Va. Agnes, Fröken, Götg. 69, Sö.. Helmer, E., Fil. dr, Sit Paulsg. 25, Sö. Anna, Fröken, Lillabältg. 5 IV, O.Dj. _ C. O., PolisöfverKonst., Kocksg. 21, Sä.; F., Fröken, Birgerjarlsg, 108 ll,,va. tlf Söder Helfrid, Fröken, Ostermalmsg. 25 & 27, _ C. E., Tillsyningsman i Hälsopolisen, ing. 0 1, O. Var(sg. 6, Sö. Einar, Grossh., kont. Regeringsg. 23, G.; _ J. A., Angb.bef., BengtEkehjelmsg. 9,Sö. tlf 3768; bost, Östgötag. 27,. Sö.; tlf Holmerin, Aurore o. Inez, Fröknar, V;tlhalla Söder vägen 126 (f. d. 17), O.; tlf Österm. J. H. M., Grossh., Storg, 38, O.Dj Gustaf, Handl, (firma Hedberg & Holm _ A.F.,Kakelugnsmak.,Valhallavägen126 1v gren), Idung. 2, Va. (f. d. 17), O.; tlf Österm K. J. R, f. d..handl., Kungstensg. 61, Va. A.B. SVENSKA METAllVERKEN MÄSTS~R;';:~~EilL;i~~~~.N 22

9 HolmgrenHolmqvist. 4S(.Holmgrerr, Albert, Ingel)jÖr, kont, St. Vattugo. Holmgren, T. A. F:son, Öfvering., inneh. af', 7 9. ; bost, Stureg, 17, O.; tlf Elektr. Pröfningsanstalten, Malmskill EII\il. Ingenjör, Kommendörsg.. 12, O.; tlf nadsg. 54, G... Österm A., Ofverjägmäst., Dalag. 43, Va.; tlf Karl Gerhard. Kamrer, Allm. Barnbörds l huset, O.; tlf C. J. A" Grefg. 59, O.Dj.;, ur Österm, Vilh. A. N., Kamrer, Linnez. 34, O ".rr: Erik, Konstnär, Sergelg. 2, G.; tlf Holmin, Erik S., Apotekare, Snickarebacken K. Gustav L., Konstnär, Grefg, 59 n. b. ö. g., 5, G. O.Dj.; tlf Österm. 4142; Kristofer, Byzgnadsing., Strandvägen Bror' Aug., Kontrollör, Karlbergsvägen 9 IV, O.Dj.; tlf IV, Va.; tlf C. E., Grossh., S:t Eriksg'. 79, Va. O. F., Kriminalkommiss., Nya Polishuset, Elisabet, Gymudir., S:t Eriksg. 79, Va.; södra flygeln, uppg. A, G. tlf Norr E. K., Köpman. Klarabergsg. 40, G. C. J. A., Kammarskrifv. ituliv., Kata Ebba, Lektorsänka, Kungstensg.,48 IV, rina V. Kyrkog. 4, Sö.; tlf Va.; tlf Vasa '. Harald, Kapten, Kamrer, Rörstrandsg. ' J. T., Löjtnant, Krigsskolan, Karlberg; 34IV, Va.; ur tlf Sven, Löjtnant, Urvädersgränd. 7, Sö. Gunnar, Med. dr, Prof. V. Karolinska Emma, Manicure, Pedicure, Hyg. An Institutet, Eriksbergsg. 1 AIV, O. Spec..siktsbehandl. O. behandl. af frostskador, Öron, Näs o. Halssjukdomar. Träffas Lästmakareg. 8 n. b., G.; tlf Now efter öfverenskommalse å tlf N. G., Prakt. läk., Davidbagaresg. 3 (f. d. Sofia, Med. dr, Humlegårdsg. 151, O.; 1), G.; mottagn. hvard. 34; bost. mottazn, hvard. 12 e. m. Baldersg. 5, O.' ' F. Hj., Musiker, Västmannag. 8pv, Va.; T., Tjänsteman, Östgötag. 75iJI, Sö. \ tlf Vasa Holmkvist.oe Holmqvist. C. Th., f d. Perukmakare, Borgerskapets Holmlund. J.R.,Lif.insp.,Birgerjarlsg.94, Va:' Gubbhus, Sö. A., Ankefru, Birgerjarlsg. 49,. Va. Ivar O., Postvaktm.,Brunkebergstorg 12,G. '1H l qv' t 2 Hol qui t 3 H l k. t _. Israel, Professor, Handtverkareg. 2 B, G. 1 _ o m IS, m IS, o m VIS., N.. F., Professor V. Sthlm s Högskola, _2 Axel, Assuransdir., Storg. 56, O.Dj.; tlf Ynglingag. 11, Va Anna, Professorska, Vikingag. 34A, Va. _2 Filip, Bankkamrer, Riddareg. 68, O.Dj. Ann Margret, Professorska, Norr Mälar _2 Carl, Banktjänstern., Tegnerslunden rou, strand 22 IV, C.; ur Va.; tlf Vasa J. F. Folkard, Reg.pastor, Komminister, _3 I.M.,Boktr.,Villa Stenkullen, Äppelviken.. Garfvareg. 2 JI, G.; tlf Kungsh _2S Boktryckerio. Bokförlag, Eriksberg8g. 3 David, Revisor, Götg. 95, Sö.; tlf Söder (f. d. Vinkelg. 3), O; ,I Alfr.. Byggmäst., Hökensg. 1, Sii.; tlf Albert, Skorstensfejarmäst., Hornsg , Söder g AJ sn: tlf _l F. L., Byggm., Orby villastad, Alfsjö. Berta, Slöjdlär:a, Blommensberg, Lilje,3 L., Byggm., Magnebergsvägen 19, En. holmen; tlf Gröndal 261. skede.. I A., Stationsförest., postadress Fagersjö. _2 R. E...A., Dir., Breitenfeldtsg. 2, O.Dj.; C. A., Stationsingenjö~', Långa raden 3, 2 tlf Oste~m Skeppsholmen, O.DJ. Ragnar, Dll'., Ostgotag. 10, So. C.N.P., f. d.stationsinsp., Flemingg. 3, G. _l Axel A., f. d. Flaggunderofficer, Dalag. Karl ~.., Tjänstem., Greftureg. 24 B, O.; 74 BlI, Va.; tlf': Vasa tlf Osterm _l Alma, Folkskollär.a, Nytorgsg. 29, Sö..K.' H., l:e Trafikinspektör; Klarabergsg. _3 N. Hj., Forstmäst., Yanadisvägen 25, Vlf.,70, G. ",2 Helga, Fru, Kungsg. 82, G. E. R., 'I'rädgårdsmäst., Kyrkogårdsvägen _l J., Fru, Blekingeg. 14, So., tlf Söder , Enskede.. _i Jenny, Fru, S:t Eriksg. 89 II1, Va.;, tlf M. O., Underlöjtn. i Marinen, Linneg. Vasa ~. 63 II, 0.1);'., _l Johanna,. Fr~, Skeppareg,41, O.Dj. Augusta, 4.nkefru, Hornsg.29 D III, ss. _2 Thora, Fru, Nybrog, 7, V.; tlf > Au~usta; Ankefru, 'I'eknologg. 3, Va.; _2 Elisab., Fröken, Kommendörsz, 44 1, O.Dj.. tlf _2 P. A. Fredrik, f. d. Generallöjtn., Kom Karin, Ankafrn, Norrtullsg. l, Va. mendörsg. 441, O.Dj.; Uf ' THULESKANQINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINOSBOLAO. Summa kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. 16 'Adre.daZ~nderll f9ju.

10 .482 HolmqvistHolmström. l Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. Holmstedt, Rolf, Bokför., Rådmansg. 76', Va. 1 Anna, Fröken, Musiklär:a, Tunnelg. 20 BI, _2 & Co, Aktieb., Grosshflrma, Katarina. C.; tlf ao 15.. vägen 9 A, Sö.; tlf Per A. C., Kamrer (Vacuum Oil Com _, Ernst K, Grosshandlare, Tysta gatan 14 pany A.R), bost, Valling. 5, C. D.Dj.; inneh. af firman Wikman & R M., Kassörska, Bondeg. 64 A, Sö. Wikhmd. C. A., Plåtslagare (firma ~oh. Stenberg _, O. M., Grossh., Birgerjarlsg. 73 & 75, Va. & Co), Artillerig. 22, D.Dj.; verkst. _l G., Grossh., Döbelnsg. 54, Va. samma.. gård... _, A., Guldsmedsaffär (inneh, Henrik Lars An.na, Ankefru, Sibylleg. 53, O.; tlf son), Uplandsg. 27, Va.; tlf Norr Österm _s Carl Aug.! Handl., Västmarmag. 77, Va.; Mia, Änkefru, Odeng. 31, Va. tlf Vasa Holmsten. Hulda, Fru, Mangelaffär, Väst _l N., f. d. Han~ll., Långbrodal 1, Älfsjö. maunag. 28, Va. _, S. R. Inspektris, Fru, Grefmagnig. 3, E. H.. Ingenjör; Bergsg. 1, C. O.Dj.. Carl E., Ångbåtsbefälh., Bryggareg. 39, C. _2 Erik, Intendent, 'I'egnersg. 48, Va.; tlf Holmstrand, B. F:, e. o. Hoträttsnot., Karla ' vägen 82, D.Dj. _, Otto I., Järnvägstjänstem., Västmannag. Holmström, Filip, Afd.chef hos Aktieb. 51, Va. Frans Svanström & Co, G:la Brog, _2 A. G., Kamrer, Artillerig. 4 III, D.Dj. 13", C. _, Albert, Kamrer i Förs.A.B. Iris, Rör Jac. G., Afd.chef hos Aktieb. Frans strandsg. 16'v, Va.. Svan ström & 00, Styrmansg. 17 AlV, _2 And,. Gotth.,. Kamrer, Artillerig. 4 III, D.Dj. D.Dj.; ur Österm Hj., Agenturaffär, S:t Paulsg. 24, Sö.; tlf _2 E. O. G., Kapten, Reg..int. v. Lifg. t. Söder häst, V.ärtavägen 12 1II,D.Dj.; tlf P. U.' K., Arkit., Braheg. 58, O. _2 Hugo, Kapten, Eriksbergsg. 13, O.; tlf Leonard, Bleck o. plåtslageri, S:t Eriksg, , Va.; bast. Rörstrandsg. 36, Va; _s Hj., Köpman, Heimdalsg. 6", Va.; tlf s, Axel, Bokförlag, Döbelnsg. 67 B", Va.; Norr tlf Vasa _l G. S., Köpm., 'I'egnersg. 49, Va.. J. Gunnar, Byrådir., Malmskillnadsg.19B, _l Erik O., Lektor, Kungsholmsg. 12 1, C. C.; tlf o _2 C. A'I F. l.,.major vid Generalstaben, Frans, Dir., Jungfrug. 5, Ö. Grefg, 5, D.Dj.. J. Eric, Dir., Kungg, 19 I1i, C. _, Nils, Musiker, Skeppareg. 35, D.Dj.; tlf Gust., Disponent, Birgerjarlsg. 112 v, Va. Norr J. W., Fabrikör, Uplandsg. 54, Va.; tlf _ss, G. H., Eftr., Målerifirma, utför rums, Norr skylt, vagns o. dekorationsmålning, Ingeborg, Folkskollär:a, Villa Fjeldstuen, Luntmakareg. 77, Va.; tlf Norr 71\ M.. V.Dj. _l Carl, f. d. Polisöfverkonst., Själagårdsg. Astrid, Fröken, Villa Fjeldstueu, D.Dj. (f. d. Skärgårdsg.) 15 IlI, Si.; tlf Norr R, Fröken, Breitenfeldtsg. 8, D,Dj.; tlf Norr 12;&84. _2 Gust., Rekryteringskommiss., Sveavägen Rosa, Fröken, Greftureg. 71 I, O. 74 ', Va. Ag'P.es o. An!1a, Fröknar, Kaptensg. 12, _2 Vilhelm, Sjökapt., Skaraborgsg. 2, Sö. O.Dj.; tlf Österm '. 2 Axel, Skandinavisk Förs.byrå, Storg, 56, M. V., Författar:a, Braneg. 62", Q: D.Dj.; tlf Nils W:m, Grossh., Banerg. 45, O.D).;._1 Alfred, Skyltiuälare, Flemingg. 10, c. tlf _s Hanna, Strykinrättn., Bergsg. 11, C.; H. H., Handl., Fjeldstuen, D.Dj., firma tlf Kungsh, Börström & Co, Storkyrkobr, 5, St. _I G., Telegrafkommiss., Skåneg. 68 IV, Sö.; Vikt r, Haudl. (speceri), Norrlandsg. 23, Uf C.; tlf!:l465, Norr 94!if>. _l P. N., Urmakare, Uplandsg. 4;8, Va.; Hulda,Hårfrisörska,Styrmansg.37,D.Dj.; bost, s. h. tlf Norr _, C. G., Verkmäst., Solvägen 52, Enskede. H. A., Ing., Scheeleg. 13, C. _2 Magnus, Verkm., Grefg I, D.Dj.; tlf Jakob, Ingenjör, Revisor, aukt, af Stock Österm holms Handelskammare, Malmtorgsg. Holmstedt, Olof, Bagarmäst., Birgerjarlsg. 2, C.; tlf 3320 o. 13J 20, bost, Strand 103 B'V, Va. vägen 11, D.Dj.; tlf JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HA.MN OAT A.N l S ~ I

11 i \ HolmströmHoltz. 483 Holmström, Nils, Ingenjör, Skeppareg. 49 A, Holmström, Gustaf, 'I'andläk., Kungsg. 54" ~~ Gunnar.Tnkaeserare, Greftureg. 59 & 61, Q e. H., Vaktm., St. Nyg, 2 A, St., tlf O.; tlf Osterm Norr H. G.; Jur. kand., Kungstensg. 22, Va. J. G., Än.kefru, Sibylleg. 83, O. A. E., Juvelerare, Scheeleg. 1, O.; tlf Malin, Ankefru, Ouskeringen, Smed Norr 15495; bost. Handtverkareg, 26, slätten, Äppplviken., O.; tlf ankn,... Sven, Juvelerare, Storg. 6, O.; tlf Osterm. K. J., Södermannag. 5270, 34, Sii.; tlf Söder 945, bost, Braheg.12,0.; tlf Norr 2~872. Helst,' Alexis, F. A., Banktj.man, Karlavägen Sten, Kamrer, Djurgårdsslätten!JO, O.Dj. 47 B, O... G. S., Kanelisekr. Ringvägen 14, So.; Aron, Bokh., Karlavägen 21 n.b. O. tlf 216 ~2. Karl Fr., Bokh., Flemingg. 22, O.; tlf Sture, Kapten, Sibylleg. 46 & 48, O.: Kungsh tlf Olof, Byggmäst., Artillerig. 18, O.D,j. Gurly, Kassörska, Asög. 83 ll, ss., tlf Niels, A.B., Engros & Agenturaffär,etabl. Söder , Silfver o. Metallvaror, Elektr, J. A., Klädeshandl., St. Nyg. 22, St.; galv. anläggningar, kemikalier, elektr. bost. Stora Essingen. fällningsmaskiner, Skeppsbron 34, St., e.whh.,kontorist, Timmermansg.41 III,Sä. tlf John V., Köpman, Tjärhofsg. 48, ss. Anna, Fröken, Östermalmsg. 39 1V, O.; S. R., Köpm., Nytorgsg. 33, Sä. tlf K., Lager af finare pappersvaror, skri f T Elisabeth W., Fröken, Kungstensg. 54 I1I, materiel m. m.; Kontor L:a Vattug. 21 l, Va.; tlt' Vasa O.; tlf 4669, Norr Adolf, Grossh., kontor Tuleg. 35, Va.; K. W., Ledamot af Arbetsrådet, Frejg. bast. Lidingö villastad. 31. Va.. J. F., Ing., Tuleg. 1~, Va.. Gunhild, Lärar.a, Villa Fjeldstuen, O.Dj. p" Intend., Nybrog. 28 C, O. Aug., firma, Manufakturaffär, Norrtullsg. Ch. Åuclrcr, Kapten, Observatorieg. 23 1V, 29, Va., o. Karlbergsvägen 42, Ya.; Va.; tlf '. inneh:s best, Frejg. 53, Va. Karl Arvid, inneh, af Kem. Tekn. fabr, ~ John, Maskin & Agenturaffär, etabl. Samariten, Bergsg. 2IIi, O.; bost.s. h. 188R, Malmskillnadsg. 38, O.; tlf 39 63, Y. K, Marmormålare. Vanadisvägen 25, Norr Inneh. Ing. H. E. Petters Va.; tlf Vasa son, bost. Braheg. 14,O.; tlf N,.rr 404 7!J. Karl Dav., Målarmäst., Landag. 41 IIIÖ. g., Hulda, Musikskola, G;la Drog. 13, O.; ss; tlf Söder tlf Norr von Ho rst, J. H., Kapten, Kommendörsg. Joh. Edvard,..Malare, Grefg. 37 t. v. ö. g" 32, O.Dj.; tlf ' O.Dj.; tlf Osterm Holsti, P. O., lng., Banörg. 51i, O.. L. A., Pred., Observatorleg. Hl, Ya. Holter, Sara, Fru, Karlavägen 75 B, O.Dj.' Gösta, Redaktör, Fjeldstuen, O.Dj. Gustaf, Textilagent, Drottningg. 95 e, Aug., Reseombud, 'I'immerrnansg. 38 A, Va:; tlf Vasa 107. Sä.; tlf O. C. J., Rörledningsentreprenör, Präst Holtermann. Oscar, Kabin.vkammarh., Karlavägen 45 III, O. Major, gårdsg. 5, Sti.; tlf 21347, Söder 1~314, Holtkamp. Bruno, Skogsvägen 15, Enskede. G. Hj.,.Sjiikapten, Villa Fjeldstuen, O.Dj,; Holts, Aug., GulddragerifabriksAktiebolag, tlf Österm Mästersamuelsg. 60 1, O.; verkst.. Dir. O. E., Sjökapten, Folkungag. 48 A, Bö. Harald Kugelberg; kontor, lager o. fa O. W., Sjökapten, Kocksg. 22, So. brik af Gulddragerier. A. S., Skoaffär, Mästersamuelsg. 53, O.; Aug., Päls O. MössfabriksAktiebolag,' bost. Drottningg. 49, O.. kontor, lager o. fabrik af Pälsvaror o. e. L., Skräddarmäst. (firma Sel),iller & Mössor, Mästersamuelsg. 60 ll, O.; verkst. Holmströ~), Bir?terjarlsg. 12, O.; bost. 'Dir. Knut J.?hanss.~.n. o. Observatorleg. 6, Va.; tlf S. P. J :son,skradd.,hjorngardsg.16,~, So. O., Smed, Davidbagareeg. 14, O.; tlf Holtz, Knut E., Dir., Karl.plan 2, O.Dj.; Norr 12159; bost, Roslagsg. 54, Va. tlf Norr Sig rid O. Elna, Småskollärar.or, Framnäs, ' Anna, Fru, 8:t Paulsg. 35 B, Bä. Ulfsunda. Elisabeth, Fru, Odeng. 68, Va. s, C. L., Snickerio o. Träförädlingsfabrik, Hel my, Fru, Brännkyrkag. 146, Sti.; tlf Karlaplan 4, O.Dj.. Söder ~,VIKING SKOKRÅ,M INDUSTRI.~~T~~BRO~. YIKING

12 484 HoltzHorwitz. Holtz, David, Järnv.tjänstem., Klarabergag. Hornberg, Svea, Fru, Kammakareg. 45, C.; 33 1, C. tlf J., Kapt., Birgerjarlsg. 106, Va. Horndals Järnverks Aktieb., se Billing, Joh. F., Le/r. Läk., Sabbatsbergs Sjukhus, Va. Sam. & Son. Holtz, J. F., Specialaffär för Sybehör, Mode Horneij, Otto, Fabri~ör, Tomtebog. 21 II, Ya. varor och Garneringsartiklar en gros Horneman.Biri, Fröken, Kont.skrifv. Alviksoch detall (innehafv, Adolf Hahn). vågen 304, Äppelviken. Hufvudaffär Brunkebergstorg 5, C.; O. Leonh., Revisor, Karlbergsvägen 60, filial S~ureg. 8, O. Va.; tlf Bertha, Ankefru, Holländareg. 22, Va.; Erik, Skräddare, Stureparken 5, O. tl( Horney, Fr., Civiling., Odeng. 47, Va. E., Ankefru, Riddareg. 72, O.Dj. Amanda, Fru, Bryggareg. 12, C. Holtzberg, Gustaf, Afd.chef, Handtverkareg. N., Journalist, Polhemsg. 33, C. 41 II, C. G. R. S.,. Styrman, Bondeg. 78, Sö. Holz, O. Erich, Kommendörsg. 30, O.Dj. Horngren, C. G., Generalkonsul, Dir. i A.B. Holzapfel, Annie, Fru, Rådmansg. 14, O.; The Swedish Trading Comp., Strandtlf vägen 5 B, O.Dj.; tlf l Holzapfels Svenska Färgaktieb., se Inter J. G., Kassör, St'yrmansg. 5, O.Dj. Ho anational, G V Färg l KA.B. lbergsvägen 51 Va IH örngrens Ef tr., Fred" r., mne. h C. A. Wer m. nn,..., ng., ar a,. melin o. K. W. Sandberg, välsorterad Homes, ~astjghets A.R, Uplandsg. 16, ~a. Läderhandel. St. Nyg. 45, St.; tlf 38 26, Aktiekap. 300,000. kr. Verkst. dir, N 1294 filial Göt 77 S'" tlf Sö. Karl Tallström. 'I'If orr, log., O., von Homeyer, Ottiliana, Frih:a, Danderydsg. der , O. Horngren, K. Alrik,.. ä erhan 1., St yr Anna, Fröken, Dalarövägen 90, Enskede; mansg, 51, O.Dj. tlf Ensk, 975. Hornsbergs Bryggeri & Mälteri, Hornsberg, Ebba, Fröken, Danderydsg. 221, O" C.;. tu 7 29, Norr Honduras Generalkonsulat, Nybrog. 601 O. Hornsleth, Chr. K., Dir., Islinge, Lidingö Generalkonsuln priv.: tlf Stocksuna60. villast.; kont. tlf Hongelin; A. W., Sit Eriksg. 15 Il, C. & Nissen, C. K., A.B., Järnvaror en Hoover, Ltd,Dammsugningsapparater,Wah gros, Brunkebergstorg 24, C.; tlf 13813; rendorffsg, 1. C.; tlf Norr telegramadr.:»hornsleth». Hoppe, Ragnar, Fil. lic., Intend. v. National HornstullsBazaren, inneh, M. Nilsson.Långmuseum, Nybrog. 20, O. holmag. 25, ss: tlf , Söder ; R., Husägare, Västmannag. 78, Va. filialer Långholmsg. 23, Sö., o. Hornsg, Egon, Ing., Breitenfeldtsg. 3 Il, O.Dj.; tlf 104, Sö Hornstulls Glasmästeri, Brännkyrkag. 183, Torsten, l:e Kanslisekr. i K. Försvarsdep., So.; tlf Söder Nybrog. 20, O.; tlf Materialaffär, inneh. Carl Hjerne, Hornsg. Hoppek, A., Ing., Blecktornsgränd 41, Sö. 188, Sö.; tlf Söder Hoppeler, V. D. A., Ankefru, Alstensvägen, Vedaffär, Hornsg. 145, Sö.; tlf Söder 193. Appelviken.. _ Hornung, L. A., Fröken, Storg.34 m, O.Dj. Horn, Gustaf A. O. K., Grefve, Kammarherre, Hornvall, A., Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. vice Ceremonimästare v. K: M:ts hof, 9 B, C.; tlf Riddareg. 43, O.Dj. Horovitz, Emmy, Doktor, Danderydsg. 10, ~ Ch. M., Ofverstelöjtn., Kungsholmsg. 56v, O.; tlf C.; tif Kungsh Horss, Gunnar, Notarie, Ringvägen 104 1v,Sö.; Horn af Rantzien, G. W., Amanuens, Karl tlf Söder 1~6 89. bergsvägen 80. Va.; tlf Vasa Horst, Adolf, Birgerjarlsg. 109 B, Va.; t1f Horn af Ammne, H_ A. B. C., Grefve, Rytt Vasa mäst., Karlavägen 88, O.Dj.; tlf Hortelius, Maria, Blomsterhandel, Folkungag. von Horn, Hazel, Fru, Odeng. 40, Va. 85 A, Sö. Brita, Fröken, Banerg. 51, O.Dj. Horwitz, Erik, Direktör, Västmannag. 69, Erik H., Kammarherre, Kansllsekr., Egila Va.; tlf Vasa 468. vägen 8, Stocksund. Gustaf, Grossh., Kungsg. 65 1V, C.; tlf R., Kapten, Kammakareg. 6, Va.; tlf 13555, telegrafadr. :»Hozeta»; bost Sveavägen 45 v, C.; tlf Carl, Ryttm. v. Lifg, t. häst, Stureg.32, O.; Sten,Prokurist,Sveavägen 45 v,c.; tlf4356. tlf A., Revisor, Lod~. 3 IV, O. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~~Sn~~n~EAL~:;~~~.N22

13 Hospital Hospital, Stockholms, utom Kungsholms tull... Hospits, Hotell (Elim), 'Mästersamuelsg. 68 II, O.; tif , Norr 11672; telegr.adr.:, Elim. HOSpitl\ Stockholms, inneh. Direktör.Erik Scnedin, Vasag. 10II, O.; tlf 1045, 10 61, Norr Hossfeld, Anna, Fru, Norrtullsg. 49 Ya.;. tlf ' Hotell, i hvilka käl1arerörelse idkas, se rubriken Restauranter. Hotell odh Rum för resande. (Se för öfrigt Pensionat.) Staden:. Automat Hotellet, Västerlångg. Brage, St. Nyg. 9, si.: 22, st. Hotell Prins Carl (inneh. Linus Johansson), St. Gråmup.kegr. 8, St.; tlf Reisen, ~keppsbron 14, st, Ungkartshemmet Sun, St. Gråmunkegr. 1, St.; tlf Norr Ungkarlshotellet,.A.B., Köpmang. 15, St.; tlf Norr Norr: Astoria Bötel, Inneh. W. Valtin,. tlf: Nemnazirop. Vasag. 4, G.; Belfrages PensionatHotell, Blasieholmstorg 9, G. Birger Jarl, Brunnsg. l, C. Blå Bandet, Mästersamu,elsg. '68, C. Carlsson, G., Privathotell (inneh. Fru WillY\ Svensson), Hamng. 13, G.; tu _ Carlsson, Mina, Prrvathotell,' inneh. Hanna Carlsson, Klara V. Kyrkog. 5, 1 o. 2 tr., C. Centralhotellet, Klarabergag. 31, Sthlm 1. JClara Larson s, Birgerjarlsg. 29, O. Etabler. IS92; tlf 16655, de Poste, Hotell, inneh. Fru Ida Johansson, Vasag. 5, G.; tlf 13918, Norr de Suede, Drottningg. 43, C.; inneh. Fru Ida Wide. Engelbrekt, Hotell,' Birgerjarlsg. 29, G. Englund, Klarabergsg. 50, C.; tlf FridGtröm, E., Privathotell,.Bryggareg. 16, O.; tlf Norr Fyris, Drottningg. 53, C.; tlf Grand Hötej, S. Hlasieholmshamn. 8, Sthlm 15. Grand Hötel Royal, Stallg., G. Hamburger Börs. Jakobsg. 6, C. Hellman, Bryggarsg. 5, C.; Inneh. Augusta Johnson, tlf V.äxelstation i hotellet. Hospits, Stockholms, inneh, Dir. Erik Schedin, Vasag. lo, C.; tlf 1045, 1061, Norr Hotell Arffursten unneh. Doktor:a Margit Gran. nasmelander), Drottningg. 48, O.; tu Telegrafadr.: Arffursten. ' Hötel Continontal, Vasag. 22, Sthlm 1. Tele. fon o. telegrafadr.:»oontfnental a. HOt.l,de Poste, Vasag. 5, O.; tu Norr HOtel du Nord, inneh. M. Johansson, Kl. S. Kyrkog. 11, C. (hörnet af St. Vattug., 2 min. fr. Centralst.): Uf 2: Hotalf Excolsior, i K. F. U. M:s byggnad. Birgerjarlsg. 31i,O.; tlf: namnanrop.»exc.elstor». Telegr.adr.: Excelsior. Hotell Hospits (Elim), Mästersamuelsg. 68,2 tr., O.; tlf, 12936, Norr 11672; telegrafadr. Elim. Hotell Human (Oscar Bengtsson), Kl. N. Kyrkog. 23, G.; tlf Hotell Häggiund, Herkulesg. 3 (hörnet af N:a Smedjeg. 14), O. Hövander. 485 Hotell och Rum för resande (forts.): Hotell Härnösand (f. d. Systrarna Molins Pensionat), inneh. Elias E. Pettersson, Klarabergsg. 52, O.; tlf Hotell Kanan (inneh. Joh. Eriksson), G:la Brog. 25, G.,. HOtel Kronprinsen, Drottningg. 29, Sthlm 1. Hotell Linden (inneh. J. H. Lundholm), Kl. V. Kyrkog. 21, C. Hotell o. Pensionat von Platen, Kungsg. 56, O. Hotell Regina, Drottningg. 42, O. Hotell Solid, Drottningg. 27, G., tlf Norr Hotell Standard (Dir. E. Ehrendahl), Drottningg. 66, C. Hotell Stockholms Hospits, Vasag. 10, O. Hotell Sylvia, Arsenalsg. 8 C, c.; tlf Imperial, Regeringsg. 0, G.; tlf namnanrop :»Hotell Imperia.l»., annex, Nybrog. 6, 6.; tlf 75726, 75727,' Österm ' Kristliga Ynglingaföreningen, Bryggareg. 10, G. Kung Carl (inneh. Olof Jönsson), Malmtorgsg. 10; kontor N:a Smedjeg. 18. Lindberg, A. G., Rum för resande, Ynglingag. 11, 5 tr., Va.; tlf Luleå (A. Hammarin), Kl. V. Kyrkog. 9'/2, O. Malmstens hotell, Mästersamuelsg. 63, C. Nordstjernan, Drottningg. 46, O.. Pallas Hotell (inneh. Fru Caroline Borg), Klarabergsg. 37, C. Park Hotell, Vasag. 8, O... Pensionat Fagerström, 'mneb. Ankefru Fager~,~ ström, Birgerjarlsg. 41 B, O.; tlf Peusionat Sylvia, Arsenalsg. 8 C, O.; tlf 7716, Norr Ramstens Hotell, G:la Brog. 23.A, C. Savoy, Hotell (f. d. Temperance), inneh. Frökn. Henrikson, Bryggareg. 3, G.; tlf namnanrop:»hotell Savoy». Billiga rum. Skandia, Drottningg. 25, Sthlm 1 (inneh. Adolf Winberg). Småländska Privathotellet (inneh. Sofia Granath), Bryggareg. l, O. Stora Rosenbad, Klara S. Kyrkog. 4, C. (hörnet af Rödbodtorget).. Strand Hotell, Norra Blasieholmshamnen 9, O. Svecia, Biblioteksg. 6, C.; tlf 6181, Norr Sylvias matsalar (Pensionatet), Arsenalag. 8 C, O.; tlf 'l'emperance, Hotell se Savoy Hotell. Tennstopet, Hotell (inneh. Fru Alma Videlius), St. Vattug. 8, O.; tlf rrermillusj Hotell, inneh. L::r..r. Laraon, vasag~l' 20, O. Tlf namn anrop. J 'l'urtstea, Hotell o. Pensionat, inneh, Fru C Håkanson, Vasag. 42, O.; tlf Zion, lnneh. F. Eriksson, Klara N, Kyrkog. 5, O. Örn (äfven Pensionat), L:a Vattug. 30, O. Örnsköld, Drottnfngg..32, O.; tlf 8608 O. S649, Norr Söder:, Sjömanshemmet, Peder Myndes backe 3, ss. Östermalm:. Oosmopoltte, Hotell o. pensionat, Skeppareg. 32, O.Dj... Edla Carlsson, Privathotell, Birgerjarlsg. 8, O., HOtel Anglais (Knut Ljungqvist), Stureplan 1, 6.; tlf växelstation. Rosens pensionat, Greftureg. 22, 6. Hotzen & Co, Albert (inneh. K, A. Lindström), Klarabergag. 56, O. Houlst, J. A., Målarmäst., Valhallavägen 34 (f. d. 107 B), Ya.'. Hovander, H. Adolf K., Assistent (Stockh. Sjö~anshem), Katarinavägen 15 B, Bö. THUtE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIffÖRSÄKRINGSBOLAG Vinst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.

14 486 HovanderHultberg. Hovander, Anna, Fru, Modist, Katarinavägen Hulek & Co, A.B., Malmskillnadsg. 38, C.; 15B, sn. tlf Howander, Seth S. O., Banktjman, Krono Hull, Carl, Källarmäst., Braheg. 3, O.. bergsg. 2S Il, C. r: K. A., Posttjänstem., Sibylleg. 3 B, O. Howander & Kiihler, Kungsg. 7 B, C.; tlf Hullgren, Oscar, Konstnär, Varfsg. l A v, Norr 113S4..Bö.; tlf se äfven Hofvander. Hulling, Y. E., 'I'ekn.vlär., Brunkebergstorg Howding. Carl, l:e Postiljon, Orby park, 13, C. Alfsjö... Hullstrand. A. W., Fanjunk., Tråuginspek Hoving, V., Konsul, Hjorthagsvägenll, O.Dj. tionen, Sthlm 7. Howinz, Oscar, Bankdir., Birgerjarlsg.33, C. Hult, O. O., Arkitekt, Svartensg. 20, Bö. Hnfvudagentför Allm, Lif,Fredsg.10,C. Ada, Cigarr o. pappershandel, Odeng. se äfven Hofving. 34, Va.; W. Norr Hubendick, Gärda, Fröken, Hornsg. 66 B, Bö. A. R., Dir., Ostgötag. 24 B, So. C. Edvard L., Professor, SaltsjöStor Torvald, verkst, Dir. i Kommanditbolaget ängen; tlf Storängen 109 samt Tekn. Stoekholms Kopieringsanstalt,.bost. Högskolan, Valhallavägen, O.; tlf21902 Vidarg. 6, Va : C. J., Fabr., Rökeri, Östermalms Salu Evy, Änkefru, Hornsg. 66 B, se. hall, O.; tlf 7S8 75; bost. Majorsg. 6, O.; Hubert, Torsten, Underläk., S:t Eribg. 24, C. tlf ankn. Huch, F. J. L., Köpman, Hornsg, 148 B, Bö. Carl, Fabrikör, Tureberg; tlf Tureb. 45; <, Hudden, G.,Grossh., Norrviken. tlf Norrv kontor o. verkst. Solnavägen 102, Va.; Hudson Trading Company Aktiebolag, Malm tlf _ torgg. S, C.: telegrafadr.:»hudask». F., Fabr., DrottningholmsvågenP, C.,1 Amanda', Fru, Stureparken 9, O. HUfVUdstaden,Fastbhetsaktit'bOlaget'l Dora, Fröken, Dalag. 25, uppg. A, Va.. kontor Gust. Ad. torg 18v. C.; kontors Hugo, Generalmajor, Stureg. 58 BlI, O.; tid 95; tlf , Norr 1263, tlf Norr 1438, Norr 7'69. C. A., Ingenjör, Valhallavägen 160, tlf =1 'Österm, Hugos Konditori, inneh. Hugo Siewertz, ' K. R., Ing., 'I'egnersg. 39, Va. 'I'egnersg. 13, Va.; tlf Norr Phillips, Jur. kand., Odeng. 50 r, Va.; tlf Huitfeldt, C. A. O., Disponent, Valhallavä gen IOS (f. d. 35), O.; tlf 7527S. F. Knut, Kontorschef, Brännkyrkag. 153, Mimmi, Postexp., Greftureg. 24 A, uppg, Bö.; tlf Söder 3273S.. DIlI, O. Olof, Med. dokt., Nybrog. 43, O.; hvard. Huldin, Gunnar, Kontorist, Idung. 3, Va.; 34, 1 juni15.sept. hvard tlf Vasa 'M2; tlf 74464, Österm Huldt, S. R.. Bankdir., Strandvägen 17, O.Dj. 'Axel, Mekanisk.Smidesfabr., Sundbyberg; Carl, Bokförlagstjman, Karlavägen 77, bost. S:t Eriksg. 32 BlI, C. O.DJ.: tlf Osterm N. G. R., Predikant, Arbetareg.. 33, C. Ellen, Fröken, Riddareg. 45, O.Dj. A. Th., Smidesmäst., Drottningg. 102 I1 I. K., Fröken, Dalag. 18, Va.; tlf Vasa ö. g., "Va Hulda, Ankefru, Villa Sofiero, Kungs R. C:, Förest.:a v. Ahlinska skol., Dalag. holms.:villastad; tlf Ulfsunda , Va. O. W., Ofvering. vid A.R. Archimedes, H. Hampusson, Justerare i 2:a o. 3:e Inedalsg. pv, C.'. distr., Södermalmstorg 24, so. G.lC. V., Ofverste, Grefrnagnig. 3, O.Dj. Adolf, Kontorschef, Tomtebog. 34, Va.; se äfven Huldt, Huldth o. Hulth. tlf Vasa Hultberg, K. Nils, Assistent, Dalsg, 52 IJI, Ug)an~, E. G., Köpman, Grefmagnig. 6, Va.; tlf Vasil O.I!J.; tic A. L., Frök., Ostermalmsg. 11, 0.I1J. Fre~nka, Ankefru, Braheg, 19 n.b., O. _ Siri M., Fröken, Karlavägen 44\ O. Arvid, Braheg. 1, O.; tlf ' _ se äfven Hult. Hultberg, Claes, Aktrebo~ Konsthandel, Huldtgren, Hugo F., Direktör, Rörstrandsg. Ram o. ~'örgylleriaffär, Guldlistfabrik, loil, Va.; tlf Konstmöbler o. Rumsinredningar i Huldth, Anna, Folkskollär:a, Ringvägen 12, rena stilarter, Kungsg. 9 & 11, C.; tlf Bö.; tlf Söder 55. ' , Norr 298. Fabrik, kontor o. ne se äfven Hult. derlag jämte fabriksbod Braheg. 9, (J.; JONKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ ~ t 5 H A M N G A T A N t 5

15 I HultbergHultgren. 48~, tu, 75376, Norr 9690; pir. Hultbergs Hultanberg, Nanna, Telegrafist, Surbrunnsg. bost. Blomstervägen 15 Appelviken; tlf 28, Va.; tlf ' Äppelviken 553. John, Surhrunnsg. 28, Va.; tlf Hultberg, Gustaf, Kontorschef v. Central Ossian, Sibylleg. 69, O., tryckeriet, Grefg. 10 IV, O.Dj.; tlf Ös Hultengren, D. L., Dir. (Hasselblads Fototerm. 600.' grafiska A.B.), Sibylleg. 75III, O.; ur O., Köpman, Uplandsg. 58, Va.. n534. H. G. F., Maskinist, Ostermalmsg.11,O.Dj. A., 'Kamrer, Scheeleg. 13, G.; tlf Kungsh. A. P., f. d. l:ste Yaktm. i Timmermans orden, Nya Eriksberg, Drottningholm. Hultenheim, Mary, Fröken, Karlavägen Hultberg, Albin, Reklamspecialist, Agentu 69, O.. rer, Sururunnsg. 28, Va.; tlf 14318, Louis" Merk. stud., Storg. 16,0.Dj. träffas säkr, 9 10 f. m., 46 e. m. Hultgren, H., Afdeln.chef, Uplandsg. 54 1, J., Skrädd., Artillerig. 43, O.Dj. uppg. C, Va. ~ O. A., Tjänsteman i Försäkr.aktieb. G. H. E., Direktör, Narvavägen 31, O.Dj.; Skandia, Surbrunneg. 31 A, Va.. tlf 70972, Osterm, 3509.,_ E...C., Ankefru, Karlavagen 4AI, O.; tlf Gerda, Doktorinna, Nybrog. 15 A I, O.; Osterm tlf _ Frida A., Änkefru, Folkungag. 85 A III, Sä. Anna, FolkskoIlär:a, Sibylleg.. 81, O. Hultbom. M." Fabrikör, Jakobsbergsg. 22, G,; Alma. Fru, Parkg. 4 I V, G.; tlf tlf Norr 10393; bost. Braheg. 31, O. Pyrrhus.Selma, Fru, Västmannag. 30, Va. _ 'Nina, Fröken, Fältskär o. Sjukgymnast, Axel, Förestånd., Solvägen 50, Enskede; Braheg. so», O.; tlf Osterm tlf Ensk. 280 ankn. Carl,.Tandläk., Kunzsg. 30, G.; hvard. W. L., Guldsmed, Drottningg. 61, G. 13, tu Norr C. E., Hof;<lagerJ. o.'smidesverkst., Park Fanny, Ankefru, Banerg, 17, O.Dj. udden, Orby, Alfsjö. Hulten, Klas, Bageri, Katarina Bang. 15, O. O., Ing., Götg. 99, Sä. ss., tlf Söder Axel Th., Kamrer, Vegag. 6 III, Va.; tlf Bengt, Banktjänstem. (Skand. Kredit Vasa A B) K I.. 60 O D' tlf Herman, A.B.,Kapitalplacering'.kreditför I. " ar ava!!en,. :J.;... S., Direktör, Rådmansg. 18, O.; tlf medling, [nteckuinzsplaoering, Narva vägen 31, O.D}.;tlf 70972, Osterm O John G. R., Kapten vid Uplands lnf. ":""Signe, Fru, Rådmansg. 18,. t Od 17 TT reg: e, eng., ra.. Hulten & 'Ekström, Direktör Nils Hulten, (Hultgren) H. B., Kommunalläk., Marin Grosshandels o. Agenturfirma i mc läk. af l:a gr.,' Idrottsg. 4, Råsunda; tajlhalffabrikat, embajlagebandjärn, tlf Rås järntråd m. m., Lager af metalihalf Theodor, Konditori, Järntorget 83, St.; fabrikat, Mästersamuelsg. 54, G.; tlf tlf 6735; bost. VästerIångg. 81, Si.; 2888, Telegrafadr. :»Hulten tlf Norr metall».. Eric, Köpman, Tyskbagareg. 10, O. Nils, Direktör (Hulten & Ekström), Bror V., Lagerförest., Kungstensg.44\ bost. Garvareg. 3, G.; tlf Va.; tlf Vasa Gustaf, Köpman, Hornsg, 31, Sii. C. E., Major, Grefmagnig. 8 Il, O.Dj. Josef, Pastor v. S:t Markusförsamlingen, Gustaf, Massör, NYb:r:og.50 m,' 9. Renstjernasg. 20 IV, Sä.; tlf Söder 243. G., Med. kand., Storg. 16, O.Dj.; tlf J. A., Skräddare, Blecktornsgränd 7, ss., Osterm ~' tlf Söder O., Rak o. Frisersalong, Drottningg. A. S., Ankefru, Kaptensg. 15, O.Dj. 11, G.; bost, Kungstensg. 54, Va. Alrik, Kaptensg. 15, O.Dj.; tlf Norr; Anna" Sjukgymnastik o. Massage, Birger jarlsg. li~ii. G.; tlf Norr se äfven Hulthen.. N. G. T., Sjökapten, Stadsgården 8, Sä. Hultenberg, Hugo, Bokbind., Östermalmsg. O. E. V., Sjökapten, S;a Blasieholms 16, 0.; verkst. Karlavägen 14, O. hamnon 4 B, G. Axel, Ing., Birgerjarlsg. 73 & 75, Va. A., Skräddarmäst., ArtiIIerig.26r, O.Dj.; Helge, Kamrer, Folkungag. 46, ss., tlf tlf Norr Söder Signe Kolthoff, Skådespel.a vid. Dram. Ellen, Kassörska, Västmannag. 103, Va. ~ Teatern,.. Narvavägen 31,' O.Dj:; tlf Hugo, Lektor, Vanadisvägen 36 v, Va.; 70972, Osterm : tlf P. A., Tandläk., Birgerjarlsg. 18 Il,' O. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING O,REBRO,,'

16 4B8 HultgrenHuhner. Hultgrens, Systrarna, 'I'extilateljå, Birger Hultman. P. A., Apotekare, Storabältg. 29, [arlsg.is", C.; tlf 13748, Norr O,Dj.; tlf se äfven Huldtgren. Ivar, Bankdir., Grefmagnig, 15, O.Dj.; Hulth, C. B., Bokh., Kungsholmsg. 67, C. tlf ' Hulthån. Anna, Fröken, Greftureg. 40, O. Carl V., Byggmåst. v. Sthlms Elektr. Harald, Ing., Fridhemsg. 5, C.;tIfKuilgsh. verk, Ros1agsg. 37, Va.; t1f Vasa G. H., Civiling., Hornsg, 51 II, So., tif P. M:son, Resesekret., Tomtebog. 25 IV, Va.; tlf Vasa G., Direktör för Svenska Sniekeriexportö se äfven Hulten., ramas Försäljningaaktiebo1ag, Fredag. Hultin, Oscar, Banktj.man, Svartensg. 8BIII, C.; t1f 30621, bost. Grefmagnig. ss., tlf Söder II, O.Dj.; tlf Josefina, Barnm., Nybrog. 55, O.; tlf Norr P. T., Droskäz., Valhallavägen 16 1 (f. d ,. 117), Va.; tlf Norr V., Disp., Breitenfeldtsg. 4, O.Dj. J. G., f. d. Expeditionsförest., Bangårds Lennart, Elektr. värmekompresser, Teg go. 10, Sö. nårsg. 17, Va.; tlf Norr 961. Ellen H., Farm. kand., Apelbergsg. 38, Anna, Fru (Kafå Brage), Handtverkareg. C.; tlf Norr R, C.; tif Norr Eva, Folkskollär:a, Norrtullsg. 65, Va. Anna, Fru, Margretelundsvägen 20, Ulf Fredrika H., Folkskollär:a, Holländareg. sunda; tlf Ult'sunda B, Va.. Anna, Fru, Tuleg. 34, Va.; tlfnorr Emelie, Fröken, Sömm:a, Roslazsg. 7, Va. E. M.,Fröken, Nybr(\g.14 A, O.;tlf J. A., Glasmäst., Dufnäsg. 12 B, Sö.; tlf V. K., Grossh., kontor Kungsträdgårdsg. Söder , C.; bost, Linneg. 6, O. 1. M., Handl., Midsommarkransen, Lilje W. K., e. o. Hofrättsnot., Scheeleg. 20, C. holmen. Elis A., Ingenjör; Bergsg. 9 II, C.; tlf A. L., Hårfrisörska, Braheg. 4, O. Kungsh _ E., Ingenjör, Holländareg. 7 II, C.; tif I. Ing\l.mar, e. Jägmäst., Myrängsvägen Norr , Appelviken. G. H., Ing., Hornsg. 51, So. Hulting, J., Fil. dr, Markvardsg. 6 III, Va. _ C. K., Kammarvaktm., Slottsbacken 2, St. _ Fredrik, Löjtnant, Kammarskrifv., Dalag. _ H., Kamrer, Artillerig. 42, O.Dj.. 86 A, Va.. P. G., Kanslisekr. i Handelsdep., Banärg. Carl, Prakt. läk., Hornsg. 33 A II, SÖ. 5III, O.Dj.; tlf G. A., Tjänsteman, Uplandsg. 22, Va. John A., Kassör, Dalag. 38, Va.; kontoret E. M., Änkefru, Uplandsg. 13 B, Va. tlf Norr Hultkrantz, H. A. N., Kanslisekr., Rädmans A. K, Konditor, Bangårdsg. 6, Sö. g. 6, O.'. Olof, Konstnär, Sit Eriksg. 43 A, C.; tlf ~ Karl, Konsthandel, Spec. Antika möbler Kungsh \ m. m., Mästersamuelsg. 7, C.; tlf A., Linjemäst. v. Telegrafv., Polhemsg. A. W., Pastor (Homeopatisk läkare), Svea. 32, C.; tlf Norr 216 ö8. väge,\' 49, Va.; tlf Vasa Arvid, Plåtslag., Karlbergsvägen 27, Va.; A. F., Ofverste, Kungstensg. 3, O. tlf Vasa ' Elis, f. d. Öfverstelöjtn., Sveavägen 49, G. A., Postexp., Vana?isvägen 41),.V/k. Va.; tlf Vasa N. G., Postexp., Bangardsg. 10, ;:;0. Hultkvist, se Hultqvist. Anna, Rikstelefonist, Bryggareg. 9, C.; Hultman, Joh. Ad., Advokat, kontor och tlf Norr postadr. Hultman & Rockström. Klara Axel F. W., Skådesp., Sit Paulsg. 25 II, V. Kyrkog. 5, C.,; tlf 6213, 8035, Norr Sö.; tlf , Norr 18566; bost. Rörstrandsg. Gust., Smed, Surbrunneg. 18, Va.; bost. 3, Va. Kronobergsg. 2<!, C. J. L., Agentur o. engrosaffiir i silfver J. E., Underlöjtn., Surbrunnsg. 5pv, Va.; o. nysilfvervaror, Tunnelg. 21, C.; tlf tlf Vasa , telegrafadr.:.silverman.; bost. Ellen,.~nkefru, Skeppareg, 25 BIII, O.Dj. Folkungag. 103, So.;.~lf Söder Thea, Ankefru, Bellmansg. 1r, Sö. Ivar, Aktuarie i Allm.' Anke o. pupill Hultmark, C. V. Bokh., Kammakareg. 7 II, C. kassan, Afd.chef i Skandia, Neglinge; Emil, Fil. dr,.birgerjarlsg, 32, ä.; tir tlf Saltsjöbaden , Norr & Co, Allm. Fönsterputsn.byrån, Rege Hultner, Otto, Musikdir., Dragonkasernen, ringsg. 97, C.; tlf 17696, Norr'89ö6. Ladugardsgärdet; tif Norr A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~EiL~i~~~:.N22

17 r " HultnerHuselius. 489 Hultner, C. A., Vaktrnäst., VUla Karinshof, Humble, K, A.,Kas~ör i Riksb., Engelbrektsg. Långbrodal..!Jfsjö; tlf Alfsjö , O.; tlf ' ~~ B. K. ~., l:e Postexp., Braheg, 35, O. '1 Hultqvist ; 2 Hultquist; 3 Hultkvist. Ellen. Ånkefru,' Holländareg. 29, Va.; 4 Huldtquist. tlf Norr _1 F. G., Boktr.faktor, Norrbackag, 3, Va. L. K;, Ankefr~, Braheg.. 35~ O. ":"'2G. K, Direktör, Tottvägen 14, Råsunda; Humlegardens A.B., Kondlto~l, verkst, dir. tel. Råsunda 430. J_ Johan~~.on, Stureg. 28, O. _1 A. J., Döfstumpräst, Östgötag, 31" Sö. Hummel, TorbJprn, K~apten v. Flottan, Stu ":"'1 Ada, Folkskollär:a, Skåneg. 111, Sö, reg. 50, O.; tlf (~7 00. '. o 'II _~ Ida,,Fru, Fl.emingg. ~5r, G. _ HumS't:gren, H. A., DIr., Vasterla~gg. 42, J., hu, Frejg. 9, Va., tlf Vasa H J h T..inst 'd St J'" Jens em.. VI. arnv., _2 Rolf, Guldsmed, Scheeleg. 22 G. umse~ 10 n 22.: ~ 'G~H~;;. ~.u~:~~k:!dd~~;, ~~geringsg. EIummM~rhleie~k~I:ILund' djer1g1l&lec~'~tgefntluo~aoff8är, 69, G.; tlf Norr a ~s I na sg,,,.., tl,0 _, K E L l O" R. sg 69' G Hummerhielm, B. U. A., Erih., Tegnersg. 5, 2..., nsr., egenng..,... Ya.; tlf Norr Carl, Koppar.. bleck o. platslagen, Svea G" t F 'h S k. Bkolöfv st r d. vägen 84, Va. os a,.. rin., e r. I o er y., a r. 3 G t M d d A d' St d I"k' S. Skolofverstyr. US.,. e. r, n re a s a are, \ ea H.d' t Il St d.. t kil/lo f _ vägen 47v, Va.; tlf un ~ a, a ~ns.: oppe..2 '. m. _2 Gust., Stadsingenjör, 'I'orstonsonsgv ln'", /24 ~: m., vardare Claes Andersson, O.Dj.; tlf 7a605. Sveavagen 142, (Ceders dal) Va.; tlf 1 F lk. L' o e M 'l' I f. t t Ad F d Norr JO.., e egra assis en,. re r. H ti Ab l F lk k llär u g b.. torg 6, Sö.; tlf ur ig, e, o s ~ a., ma ne ergsvagen _, Hilma, Änkefru, Hornsg. 29 A, Sö, 91,. Enskede ; ti~ Ensk _1 Ida Änkefru Flemingg 26' G. Mathilda, Fru, Vastmannag. 47, Va.; tlf lid''''. 2'OD' Norr a, Ankefru, Jungfrug. 2,. 'J. _ Carl, Konditor, Klarabergsg. 60, G.; tlf Hultstrand, K. P. S., Bankkamrer, Strand, Norr Lilla Alby, ::iulldby~erg... s Konditori, Klarabergsg.60, G.; tlf Norr J. A., Lagerc~ef! Manag,,14, So. _ ~. T..~., Musikdir., Kammakareg. ~~' V.a: _ John, Pastor, Majorsg. 5 & 7,0.; tu E., TJa.?steman, Svedenborgsg. 10,So., Norr 5704; brist. Surbrunnsg. 3, Ya. tlf Soder 809. Husberg, John, Ard.fÖrest., Hornsg. 50A, S(J. Hultström, David, Bokb.idk., bost, Sibylleg. Johannes, Dir., Repslagareg. 13, Sö.; tlf 43 & 45, O.; tlf Söder s, David, Bokbinderi, Sibylleg. 43 & 45, O.; _. K., Dir., Karlavägen 3, O. tlf Å., Dir., Kungsg. 79, G....,...Otto, Handl., Katarina Bang. 13', Sö. C., Disp., Odeng. 63, Ya. & Co, Otto, Handl. (spec. o. vikt.), Skå Ellen, Fru, Hamng. 16, C. neg. 70, ss., tlf 4629, Söder Siri, Fru, Handtverkareg. 48, G. A. G., f. d. Kamrer i 'I'elegrafverkets Vivica, Fru, Vegag. 7, Va. '. Pensionsanstalter, Stureg. 60, O. J. M., Förrådsförv.,Ad. Fredr.Kyrkog.l X', Ake, Köpman, Stureg. 60, O.. P. A., Ingenjör, Jakobsbergsg. 8, G.; tlf Folke Gust., Löjtn., Stureg. 50, O Karl, Skulptör, Kornhamnstorg 49, St. A. W., Skomak., Odeng: 56, Ya. Emilie, Ankefru, S:t Eriksg. 96', Va.; A. T., Verkm., Bryggareg. 17, G. tlf Vasa Husborg, Julius, Gravör, Flemingg. 9 m, G.; Human, Hotell (Oscar Bengtsson), Klara N. tlf Norr Kyrkog. 23, G.; tlf Husbyggnadsbyrån, Arkitekt Eric El. Malm Humbla, Adolf, Apotekare, Grefg. 69, O.Dj.; crona, Hötorget 11, G.; tlf tlf Huselius, Gösta, V. Häradshöfd., Advokat, Humble.. Gunnar, Banktjänstem., Grefg. 8, bostad Jägarebacken, Djurgården; kon, O.Dj.; tlf tor Wahrendorffsg. l, G. ~ E. 'A. S., Fil. lic., Amanuens i Riksar Huselius' Advokatbyrå. G., inneh. v. Häradskivet, Drottningholmsvägen 5 B, G. höfd. Gösta Huselius,0. Advokaten Laura, Fru, Fjällg. 16, Sö, Allan Lison Almkvist, Wahrendorffsg. Hjalmar, Jur. kand., Exp.chef i Försv. 1, G.; öppen 9":"5; tlf 2126 o. 2153, dep., Handtverkareg. 84, G. _N~o_rr_5_2_2_5~. ' ~..... ~ r THULE SKANDINAVI~N~ STORSTA L1ffORSAK.RINQ ;~.P+,~p t Ansvarssumma c:a 590, kronor.. nje, Adresskalendern /924.,... ~ I.

18 490 Huselius Hunnekes. Haselius, Gunnil, Musiklär.a, Södermannag. Huss, G. Hjalmar, lng., Borgareg. 2, Sö.;. 7, Sö.; tlf Söder , tlf Söder Husen, Torsten, Anskaf/n.chef i För~äkr. O., Ing., St, Vattug. 12, G.. _ 4..B. Skandia, Sibylleg. 6pv, O.; tlf H., Justeringsverkstad, Kl. N. Kyrkog. Osterm , G.; tlf Otto, Chaufför, Köpmang. 14 Iv, St., tlf Magnus, Kapten, Sthlms Nya Sjukhem, G. Norr Johan A.,f. d. Stadskassör, Valiing. 42 II, G: E. Arvid, Handelsres., Hägerstensvägen Ingrid, Tandläkare, Storg. 21, O.Dj.; mot 34, Aspudden. tagn.. efter öfverenskomm. tlf Paul, Kont., Styrman~g. 22 & 24; O.Dj. Einar ~., Tjänsteman, Regeringsg. 105, G. Husenius, P. G. G., Banktjänstem., Vanadis 1. G., Ankefrn, Torsg. 48, Va.; tlf Vasa vägen 22 B, Va., Husgerådskammaren, Kungl., snedt emot Hussenius, P. E. C., Ing., Vanadisvägen Högvakten, invid Kungl. vaktstallet, St. 22 B; Va. Husgerådsvaror, A.B., Husgerådsartiklar en Hussey, Johnny, Afdeln.förest., Holländaregros, Stadsgården 22, ss., tlf g. 3, G.; tlf Norr Hushållsartiklar, Aktieb., Regeringsg. 20, Hutzfeldt, A. M. C., Fru, Katarinavägen 7, G.; tlf Norr ss.. tlf Söder , Hushållsskola, f. d. Stockholms Praktiska, Elisabeth, innehar Svenska Parfymmagaföreståndana Olga Franke, :Mat~al, ba sinet: bost, Stadsgården 8. Sö, geri,konditori fl. hospits.jåkobsbergag. Huzells Nederlag af Automobiltillbehör, 15, G.; tlf 3873, Norr Max Nygren, Agentur för KellySpring Hushållsskolan, Klarabergsg.äö, G.; tlf field Autoringal', Norrmalmstorg 2, G.;.Hushållsskolan Margåreta, Drottningg. 69, tlf 'I'olegramadr.i eltellyspring», a.; tif 9376, IHvar 8 Dag, Distribution Drottningg. 30, G.; HU,Shåliskolan Ma.rta, Drottningg. Matsalar O. Cafe, lokal för sammanträ k t Sturepla 13 C tlf 8784 dn och sällskap uthyres; tlf 4021, Norr Non 01'317~8 n,., ' '1'.. IHwass, 'I'horbjörn, Med. dr, Birgerjarlsg, 16, HushKIlsskolor, se Skolor O. undervisn.anst. O.; mottagningstid hvardagar 24; Hasmodem, tidning för husmödrar, Red. tlf Sveavägen 5pI, Va.; tlf Vasa 14344, H.vasser, Marj/lo, Ankefru, Grefg. 5'7, O.Dj. Vasa Hvirf, Anna, Ankefru, Styrmansg. 53, O.Dj. f[usmodersskolor, se Skolor. Hvita Bandet, se Vita Ilandet. ' Husqvarna Generaldepöt (Disponent: Carl Hubbinette, Johanna, Ankefru, Barnhusg. A. Nilson), Engros och detaljförsälj 6 n.b, Ö. g., G., ning af handelsgjutgods.wapen, arnmn Häbinette.Fredrique.Fru, f. d. Lärar:a, Kruknition, jakttillbehör, symaskiner, stick makareg. 2, Sö. maskiner, velocipeder, motorcyklar A. H., Fröken, Folkungag. 42 C, Sö. samt sportartiklar, kontor o. hufvud J. R ri Kaklugnsmak., Högbergsg. 12, Sö, affär Hamngatan 3B, Sthlm 7. Filialer C. \j., Kontorschef, Drottningg. 86, G. för symaskiner o. velocipeder, Odeng. A. F., ÅngHlupsbefälh., Bondeg. 73, Sö, 90, Va., O. Götg. 11, Sö. se äfven Hybbinette. Huss, Arvid I., Arkitekt, Råsunda; tlf Rås. Häbner, Bertha, Fröken, Grefg. 56 Il, O.Dj Lennart, f. d. Kapten, Syssloman vid Sjuk H., Arkivarie O. Justerare, Grefg. 38 huset Eira, Handtverkareg. 13, G.; O.Dj.; tlf , bost. Parrnmätareg. 2, G.; tlf Lenuart, Bankkassör, Kungsholmstorg 10, Emil, Kommerseråd, Grefg. 56, O.D}.; tlf G Gustaf, Banktj:man, Frejs, 58, Va. Häbsch, R. W. Flemingg. 61Iv, G. E. Gunnar, Fil. dr, Generaldir. i K. Social Hägeniue, A., Sji\kapt., Scneeleg. 4 1I1 Ö. g., G. styrelsen, Kungsh.s hamnpl. 3, G.; tlf Hälphers, L., Doktor:a. Vikingag. 34, uppg. 3~ D, Va.; tlf Vasa '. Einar, Fil. dr, Upsalag, 13, Va.. Gustav, Prof., Vanadisvägen 22 BV, Va. Harald, Fil. dr, Hälsuvårdsnämndens Bo O. H., Revisor i Marinförvaltn., Belltanist,. Scheeleg. l3 lii, G.; tlf mansg, 22 Blv,' Sö. G. A., FIl. mag., Karlavägen 17, O. E. A., Ankefru, Bellrnaneg. 22 B, Sö, Frida, Fru, Upsalag. 13, Va. Hiinnekes, Gerd, Kemist, Strandvägen, Stor Heltme, Fru, Parkg.8~Oi tlf Kung~~~ ängen. ',~'I 27 1 Hvar t~ ~a~~' Sthlmsredaktion o. Annons JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ la HAMNG AT lt.n 15

19 \ HtittbergcHyltenOavallius, 491 Hiittberg,,AJ.W., Handl., Volmaryxkullsg. 9, vårds o. förbandsartiklar, fotografart., Sö.; anär Saluhallen 18, St.; tlf Norr Drottningg. 89, Va ' Hygieniska Museet å Karolinska institutet, se äfven Hyttberg. C., öppet efter anmälan. Hättner, Max, Urmakeriartiklar o. Optiska Hygrell, A. W., f. d. Häradsh., Handtvervaror en gros, Mästersamuelsg'. 67, kareg. 86, C.; tlf Sthlm T: tlf Erik A. H., Jur. kand, Revisor,i Lots, Hybbinette, Nils F., Civilingenjör, 'I'orsg..styr., Nybrog. IF, O. 24, Va.; tlf Vasa Hygyma Aktiebolag. Lager af förbands (l. p; O., Dirassist., Kommendörsg. 39 II, sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier, O.Dj.; tlf kemikalier, tekn. artiklar, tvålar m. m. Maria, Fru, Sibylleg. 15,0.; tlf Kont. o. butik Karlavägen 34. O.; tlf ;E. S.A., Postkontrollör, Karlavägen 62 IIl, 757 Si, Norr 615. O.Dj. Hylander & Co, Sven, Afd.kontor, Kraft Robert, Prakt. läk., Engelbrektsg. 121, foderämnen, Spannmål, Skeppsbron 6, O. Barn o. inv. sjnkd.; mottagn. hvard, St.; tlf 2491, 249t, _ 34; tlf 3D!)'01. K. H. R., Apot., Magnebergsvägen 18, Greta, Tandläkare, Sibylleg. 15, O.; tlf Enskede. 753,07. ' Erik, Bergsine., Pontonierg, 9, C.; tlf S., Öfverläkare, Nybrog. 11 AIII, O.; mot Kungsh tagn. måndag, onsdag o. fredag enl. Hans, Civiling., Uplandsg, 64, Va. öfverenskommelse pr telefon 74379, Anders, Kapten, Kungsh:s hamnplan 7 I1,0. Norr Hanna, Konsulinna, Radmausg.. 6 ill, O. se äfven Hubbinette, Hiibinette, Hybi Hjalmar, Möbelsnick., Hamng. 17,0.;,nette. ing. fr. Malmskillnadsg. 3 A. Hyberg, ~ils, Tapetserare, Grefg. 511, O.Dj.; Hylbom. John W., Kammarmusiker, Marktlf Österm vardsg. 2 IV, Va.; tlf ' Hybinette, B, Kassör, V. Trädgårdsg. 4, C. C. F., Målare, Målareg. PI,C. se äfven Hybbinette,.Häbbinette, Bubi Hylen, C. E., Svartvare & paraply mak., 'I'egnette.' nersg.34, Va.; tlf Vasa 12123; bost, Hydbom, A. K. P:son, Lärar.a, Stureg. Kammakareg. 41, O. 46. O.. Hylin & Co, FabriksAktiebolag, såp och E. M. Pison; Lärara, Stureg. 46, O. ' tvålfabrik samt tillverkningafparfyme Tage H." Ilppbördsassistent, Rådmansg. rier och.. tekniska fabrikater; fabrik o. 8l!I1I, Va. kontor Ostgötag. 50, Sö. Ellen,.!nkefru, V~~tmannag. 26, Va. Estri~ Fru, Grefg. 15, O.Dj.; tlf Österm. Hyden, H., Bankkassör, Greftureg. 77, O.; 415\1. '. tlf Österm & Co:s Försäljningsmagasin, f. d., Inneh. Tore, Civiling., verkat, dir. i A.B. Ma Beda Svensson, Regeringsg, 11, C.; rinbetong, Sveavägen 31, C.; tlf 2242S. tlf Norr Sven, Disp., N annylund, O.Dj.; tlf 7'&791. P. Uno A., Prakt. läk. o. Tandläk., Alm Ellen, Fru, Tidnings o. annonskontor, löfsg.] O.; tlf 74989, Norr 89 S9. Odeng. 37, Va.;tlf Hyll, L. E.,Förrådsförvaltare, Karlsviksg. Maria, Fröken, Nybrog, 58, O. 11, O. Ragnar, Garn o. väfnadsaffär, Hornsg. Hyllenius, O., Tjänste m., Valling. 30, C. 188, Sö.; tlf Söder Hyllruan, C. G., Handl., Kungstensg. 12, Va.; ~ Josef, e. o. Hofrnot., Tegnersg. 15, Va.. tlf Norr 911. Ragnar S. E., Köpman, Hornsg. 65, Sö.; C. O., Målarmäst., Margretelundsvägen tlf , Ulfsunda. F. T., Lagerchef, Odeng. 44 IV ö. g., Va.; Hylte Bruks Försäljningskontor, A.B. tif Vasa ' Christiernssons Bruksintressenter, Gare, Hydrografiska anstalt, Statens meteorologisk, varez. 7, C.; tlf 34115, Kungh. 33. se Statens. Hylten. Emma, Fru, Hästslakteriaffär,Hö Hygiea, utg. af Sv. läkaresällskapet, Sthlm torghallen 115, C.; tlf 6657, Norr 16,2' hft. i mån., red. Professor Alfred 12u59, bost, Vasag. 40' v, O.; tlf Pettersson, Scheeleg. loiv, O. Leon., Kamrer, Vaegg. 40 IV, C.; tlf Hygien, Desinfektions A.B., se Desinfek Fredrique, Lärar:a, Ostermalmsg. 40 m, O.; tions A.B. Hygien. tif '.. Hygieniska Magasinet, inneh. E. Karlberg. HyltenCavallins, Gunnar, Ingenjör, Karl FörsälJning af kemikalier, droger, sjuk, bergsvägen 73, Va.. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

20 492 HyltönCavalliuscHåkansson. Hylten Cav.allius,. Ra.gnar, Notarie, Gref 1 Håkansson; 2 Håkanson..magnig. 5, O.DJ.; tlf I====..:=.'c...::.=~;.:.:.::.=. C., Ofverste, Valhallavägen 128 (f. d.15), _, Eva, Blomsterhandel, S:t Eriksg.88, Va.; O.; tlf 780 '75. tlf Vasa 98 58; bost, Vikingag, 9A, Va.; Hylting, E. F.,.Järnvägstjänstem., Handtver tlf Vasa 4301.' kareg. 76 ',0. _2 Alfred, Byggnadsing., Brännkyrkag. 95 Hypoteksbanken, Allmänna, Kungsträd 3 J/2 tr., Sö.; tlf gårdsg, 16, Sthlm 15, kl. 1O J /23. _J Janna, Damfrisering, inneh. Janna An Hypoteksförening, Mälarprovinsernas, Kungs dersson, Birgerjarlsg. 9, O. trädgårdsg. 161I, Sthlm 15; tlf 409, _, A., Dir., Kar1aplan 12, O.D}.; tlf 792 7ti. 499, 3058 o _1 A., Dir., Mästersamuelsg. 71, 'O... Hypotekskassa, Stockholms, Drottningg. 5,0. _, Anders, Dir., Greftureg, 1:15,O.; tlfostenr.. 'Hypotekskassan för Sveriges Städer, Små 6390.' landag. 14 (Norrmalmstorg), Sthlm 7. _, Axel, Dir., Odeng. 23', Va. Hy r e s by rä er ; _i C. W., Dir. i Nordiska Juvel A.~B.,Sture A B. Stockholms Uthyrningsbyrå,. plan 2, O.; tlf Osterm Stureplan 6', O.; Uf , 75~09, _, & Co, Exportfirma, Skeppsbron 4, St.; 75569, 74099, Platsanskaff tlf 493, 304. niugsafdelningen: tlf Se an _2 Emil, Fabrik för tillverkn. af strumpor nons sid. 22 o. på pärmen. m.' m., Hornsg. 14,. ss., tlf Thy.selius byrå,.b.,greftureg. 24Bl, _2N. R, Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; O.; tlf 75882, Norr 8939., tlf Norr I_2 N. P., Fabrikör, Döbelnsg, 67 A, Va.; Tjäders Byrå, A.B., Kungsg. 2, O. I 1 tlf Norr " G. A., Faktor, Upsalag. 11.Va. Hyresgästernas Sparkassa o. Byggnadsför _, O., Fil. mag., Florag. 10, O. ening i Stockholm u. p. a., Valting. _, P., Filmchef,.Odeng. 23, Va. 21', O. _2 Cecilia. Fru, Vasag. 42,0.; tlf 132'96, Hyresgästföreningen Zl r O.. i Stockholm, Valling.. Norr _2 Elin, Fru, Lärar.a, Tallsäter,.. Alfsjö. Hyrverket Automobil, Artillerig. 34, O.D}.; _, Henny, Fru, Heleneborgsg. 11 A, Sö. tlf 748 Il, Osterm, 18. _, Julia, Fru, Skådespel:a, Kommendörsg, Hysing, A., Mekanikus,: verkst. Regeringsg. 17 v, O.; tlf 77418, Norr A, O.; tlf 10679, Norr 20375; bost. _2 Karl, Frukt, grönsaks o. blomsterhan Lästmakareg. 17, O. del, Västmannag. 54, Va.;tlfNorr Hyttberg, Selma, Fru, Södermannag. 11, SÖ.j _2 Anna L, Fröken, Döbelnsg. 89, Va.; tlf tlf Söder ' Vasa 600. _ E. G., Modellsnickeri, Högbergag. 30 A, _, EmmaiFröken, Inedalsg. 23, 0,; tlf ~ Sö.j bost. Södermannag. se äfven Huttberg. 11, Sö. Kungsh _J Gerda; Fröken, Grefg. 12III, O.Dj.; tlf HytteLarsson, R.. P., Ingenjör, Engelbrekts kyrkog, 7, O _2 Hildur, Fröken (anst. ho~ A.B. Delmar Hyttenberg, Eugen, Bergsing., Eriksbergsg. & Co), Linnog. 79 a. b., O.Dj. 20, O. _2 C. J., Grossh., Greftureg. 74, O.; tlf K. G., Ha,ndl., Olofsg. 3, O.j tlfnorr l_j Byven, Aktiebolag, Odeng. 59, Va., midt _, N. A. G," Ha,ndl. (fisk, frukt o. blomster), för Vasakyrkan. Manufaktur. Mattor, Polhemsg. '7 A, O.. Gardiner, Sän gal' och Sängkläder, Sybe _, Olof, v. Häradsh.., Sekr. hos Kungl. Vathör, Dam, Barn o. Herrekipering. TeleI tenfallsstyr., Stureg. 36, O.; tlf I fon namn anrop :»Hyvens», I :Axel,lng., Surbrunnsg. 54', Va..., E. 8., Ing., Gtef,tureg. 72,.0.. lh.~ka,sson. 2Hä.kanso. ' Maria, Kassör i Brandförsäkr.bol. Tor, a n, n. BangårJ.sg.tO IlI, Sä.; tlf Söder _2, Karl, Advokat, kont. Regeringsg, 19 & _, E. V., Korresp., AJströmerg. 2, O., 21, O.; tlf 16640, Norr 29658; bost. _2 A., Lysolje o, bosättningsaffär, Sure Djursholm; tlf Djursh brunnsg. 13, Va.; tlf Norr _1 Gösta, v. Auditör, Birgerjarlsg. 69, Va.; _, Gunnar F. H., Lär., Kungstensg. 42, Va. tlf _, H., Maskinist, Ostgötag. 42, Sö. ~I Gerda, Bankbokh., Bangårdag. 10nr, Sö.; _J Olof, Med. dokt., Stureg. 36, O.; behandlar tlf Söder 387L, " öronsjukdomar, hvard. '/ f. m. A~B.SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R;n~~n~EåL~j~~~~.N22

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

I Kontorsinredningar

I Kontorsinredningar Sammandrag-, öfver de i Yrkesregistret förekommande rubriker. Hisalnapelrtörer, se " "'. Namnreg.. l,hofslagare,,; Hudar, se under Grossh.: Läder etc. Hummer-o.ostronhandl., se Lax-, Hummer- och Ostronhandl.

Läs mer