Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621"

Transkript

1 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, Handt- l:a torsd. under man. juni-aug. kl. verkareg. 9', K., se Aktiebolaget Karta Odd ~~131~;~ ~~dens Svenska Storloge, Rek Oaxens Kalkbruk, Obbarius, Ellen, Sjultsköterska, Lilla hem- geringsg. 38, C.; a. t. 4714, r. t t Sthl K t 6184 Odeen, G. A., Bokh., Kl. N. Kyrkog. 27, C. me, m,.; r... Od lb O W B k" D ttni 2 C Obelin, A., Velocipeder, Motorcyklar, Båt- e erg,.., ru sag., ro mngg.,.; motorer, Kaminer o. Kassaskåp, en r. t. 46 o , a. t.!l245. gros o. en dötail, Vasag. 19&21, C. (hör. - Elise, Fru, Strandvägen 33, O.D}.,. net af Kungsg.). Odelberg & Olson, Aktiebolaget, kontor Bostad Karlbergsvägen 30 II, Va. Slussplan 63 B", St., Järn-o. Stålaffär. C en gros. Försäljare för: Oberneder, Ingeborg, Ankefru, Valling. 23,. Sandvikens järnverksaktieb., - Obligationskontor, se Yrkesregistret: Banki- Strömsnäs järnverksaktieb., ror etc. o. Kalenderafdeln: [1822J Stads- Igelfors bruks Aktieb., mäklare. ' Wiksfors Aktiebola~ m. fl. Oborne, A. M., Fröken, Kontorsbitr., Bergsg, - A., Kapten v. Flottan, Karlaplan 10, O.Dj. 34, K. - Theodor, f. d. Landshöfd., Strandvägen Observatorium, Drottningg.!20, Va. 3, O.; r. t. 3824, a. t Ocean, Försäkrings-Aktiebolaget, Brand-, in- Odelmark, F. W., Artist, Esplanaden 19, brotts-, vattenskade-, maskin-, garanti-, Tellusborg, Midsommarkransen. ansvars-, automobil- o. resgod-försak- Odelstierna, E. E:son, Bergsing., Tjärhofsg. ring, Storkyrkobrinken 11". St.; Ex- 5 Sä. ped. a. t. 4432, r. t. 9354; direktören _ Hilda, Fröken, Västmarmag. 61 IV, Va. a. t. 5403, r. t ; kamrerar~.n a:.~. _ Axel. General, Västmannag. 61 IV, Va. o. r. t Afdeln.-kontoret for SJO-Oden Hildur Cigarraffär Svartmang. 10 försäkring (Chef Kapt. Otto Ramström), 'St.; a. t.' ' -' Skeppsbron 26, St. Oden Kaffehandeln Västmannac!l6 Va. Ocklind,. Hugo, Kan~list. i Justitie-Revision., _ Skomagasinet, Odeng. 100, Va~'fili~l Väs-, Enksbergsg. 12, O. terlångg. 24, St. Odd Fellows ordenslokal, Klara V. Kyrkog. - Svenska lifförsäkringsanstalten, Birger- 17, C.j telefoner: klubbvåningen r. t. jarlsg. 5, Sthlm , a. t j biblioteket r. t. - Våffelbruk & Cafe, Odeng. 90, Va , a. t j logevåningen r. t. Oden, Sven A., l:e Aktuarie i Stat. Central } a. t ; vaktmästaren a. t. byrån, Inedalsg. 23, K...., , lägret N:o 2 Wasa, 3:dje lörd, i - Hedda, Doktor:a, Linneg 33 III, O.; r. t. mån. sept.-maj kl. 8 e. rn.: logen N:o _ John Ericsson, hvarje onsd. under mån. - Stina, Fru, Artillerig. 16, o. sept.-maj kl. 8,15 e. m.,l:sta och 3:dje - C. B., Tunnbind., Regeringsg. 49, C. onsd, underjuni-c-aug. kl.7,15 e.m.; logen Odenberg. C. A., Vaktm., Karlbergsväg. 25, N:o 6 Holmia, hvarje tisd. under mån. Va. sept.-maj kl. 8]15 e. m.j'2:a och 4:e Odencrants, Lars Aug., Bankdir., Enzeltisd. under mån. Juni-aug. kl. 7 e. m.; brektsg. 25 n.b., O.; r. t , a. t logen N:o 10 Viktor Rydberg, hvarje - Jeannette,.Fröken, Solhemmet, Valballa torsd. under mån. sept.-maj kl. 8,16 vägen, O... e. m. samt 2:dra och 4:de torsd. under Odencrantz, E. H., Amanuens, Greftureg. 9, O. mån. juni-aug. kl. 7 e. m.; logen N:o - Hilma, Fru, Hamng. 2"r, C.; r. t. t32ti. 13 Gustaf Wasa, hvarje fred. under a. t mån. sept.-maj samt 1:30 och 3:dje Odenius, Julie, Fröken, Vidarg..?, Va. fred. under mån. juni-aug. kl Frithiof, Med. dr, Grefg. 4, O.D}. Mote. m.: logen N.o 24 Birger Jarl, 2:dra tagn. hvard, 9-10 f. m-,! 2-3 e. m., och 4:de månd, under mån. sept.-maj, sönd f. m.; a. t. Osterrn. 2904, kl. 8 e. m. samt under mån. juni -aug. r. t kl. 6 e. m.: logen N:o 41 Thomas Odenrick, Anna, Fru, Hagag. 50, Va. Wildey, l:a och 3:dje månd. under mån. - J. F., Grossh., Regeringsg. 76, C.; a. t. april-maj och sept.-jan., l:sta,2:dra 26335, äfven a. t. Odensala 10. och 3 dje månd. under mån. febr. -mars Odens Expressb:yrå, inneh, E. L. Eriksson kl. 8 e. m. samt La månd. undrr mån. Odellg. 70, Va..Olycksfall- o. sjukförsäkra iskandinavien,11 Brunkebergstorg.

2 622 Odentryckeriet:-Olander. Odentryckeriet, Hjalmar Hallgren, Odeng. Ohlden, Nils, Handl, (Firma J. Herman An- 47, Va.; bost. Uplandsg.83, Va. dersson), Hökensg. 2, So.; a-,t. ~268. Odeon-Teatern, Brunkebergsg. 3, O: Ohlen o. Spångberg, Cigarraffär, Ö. Munk- Odhelius, P. Fr., Apotekare, Roslagsg. 14 1v bron 3, St.; a. t , r. t ö. g., Va.. ' Ohlen & Berg, Klädeshandel, Drottningg. Odhner, q. E., Amanuens, Kommendörsg. 16, O.; r. t. 9141, a. t , O. Ohlen, Gösta, Klädes)J.andl.,Florag.17 r, O.; - Gunnar V., Amanuens, Regeringsg. 93, O.; a. t. Österm a. t se äfven Ollen o. Olen. - & Co (inneh. Konr. Eklund), Fotogen- Ohlin, se Ofin. och Elektr. belysningsarmatur, Drott- Ohlsån, Aug., Bokbind., Luntmakareg. 49 0,b., ningg. 29 A, O. Va.; a. t. Brunkeb, Emma, Fru, Stureparken 2 r V, O.. - Vilhelm, Folkskollär., Greftureg. 42 H, O. '- Maria, Fröken, Telegrafist, Braheg. 12, O. - Anna, Modist, Luntmakareg, 49 o. b., Va.; - T. o. J., Fröknar, Dalag. 16 & 18, Va. a. t. Brunkeb H. M., Snörmakare, Begeringsg. 93, O. - Theodor, Skräddare, Flemingg. 12, K.; Odin, Selma o. Maria, Bosättningsmagasin, a. t. Kungsh. 10, r. t. Kungsh Slöjdg. 1, O.; bost. Barnhusg. 12, O. - Karl, Tandtekniker, Långa g. 9, Dj.. -- S. J., Bosättnings- o. Lampatfår, Karl- - Ludvig, Tjänsteman, Eriksbergsg, 12, O. bergsväg. 69, Va., a. t ; Odeng. - K. O. H., Greftureg , O.; a. t. Osterm. 67, Va., a. t , r. t. 5521; bost Karlbergsvägen 69, Va.; a. t se äfven Ohlcån o. Olsen.. - K. A., Förman, Stynnansg. 30, O.Dj. Ohlson o. Ohlsson, se under Olsson. - Ragnar A., Kontorsbitr. v. Statens järnv., Ohm, Gösta C. V., Afdeln. chef, Barnhusg, Järnvägsstationen, Värtan. 6 1 ö. g., O.; a. t. Brunkeb Rud., Förste Kontrollöri Tullv., Nybrog. Ohrling, G. G., Civiling., Rörstrandsg.20, Va. 11 A.,l.O.; a. t. Österm. 15'29. - M., Fru, Mästersamuelsg. 38, C.; a. t. - Karl, Rak- o. Frisersalong, Uplandsg.7, C.; a. t ; bost.västmannag. 12,Va. - A. W., Verkm. vid Sthlms Elektr-verk, - C. F., Tullvaktmäst., Rådmansg. 61, Kungstensg. 21 A, Va.; a. t. Vasa Va.,... Ohrloff & Stange Eftr., inneh. Sigge Hansson. Odlaren, tidning för Sverges bönder o. små- o. Agne Westberg. Engrosatfår i Gas-, brukare, expo Drottningg. 47, C. Vatten-, Vär~eledningsbranschen,Nar Odontologiska Föreningen, Malmskillnadsg. vaväg. 32, O.Dj.; a. t.4455, r. t , C.; a. t Olai, Mathil.da, Fröken, Blddareg.ät", O.Dj.; - Sällskapet i Stockholm (Dram. Teat. a. t. Österm Restaurants ensk, våning). - N., Fröken, Västmannag , Va. Odqvist, Karl A., Bataljonsläkare, Styr- Olaison, Carl A., Dentist, Smålandsg. 36, mansg. 17, O.Dj. Barn- O. lungsjuk- C. (strax intill Regeringsg.); insätter domar; hvard ;'11, 3-:-4; helgd. konstgjorda tänder. Plombering o.tand Sommaren hvard uttagning smärtfritt. Billigt; allm, tel. -- Gösta, Löjtn. v. Flottan, Valling. 22 H, C.; a. t ,. - Edv., Tandläkare, Regeringsg. (il, O.; von Oelreich, C.~. W., Hofrättsråd, Biblio- träffas helgfria dagar från 10-2 och teksg. 29, O. 4. 5; a. t \,, - A. Hj., Kamrer, Reymersholm; r. t. Söd. Olän, ~jalma!, Agenturaffär, kontor N. BIa sieholmshamnen 5 A. C.; a. t , Ohde, Gunnar, Ingenjör, verkst. Dir. i Rör- r. t Telegrafadr. : Olan. Nederlednings-åktieb. Montör. Lästmakareg. lag af 'I'orrmjölk, Torrägg m. fl. torr- 12, C.; bost. Solg. 29, Råsunda; r. t. konserver; Kondenserad mjölk m. m" Rås. 134, a. t. Rås. 101.,- Gustaf, åssuranstjänstem., Nybrog. 58, O. Ohlander, N. G.,f.d. Värdebrefbär., Uplandsg, - Laura, Fröken, Döbelnsg. 25 & 27, Va.; 26 II, Va. a. t Ohlcen, Ernst, Grossh., Kungs,g 66, C. - G. L., Handl., Nybrog. 58, O. - & Nilsson, engroslager af Oljor, alla slags - H. M. T., e. o. Kammarskrifv., Nybrog.. Dragremmar, Packningar, Presennin- 5S, O. gal', Tjära, Trassel, Lim, Vagnsfett Olander, B. Gnst., Byggmäst., Midsommar-' m. m., Kungsg. 66, C.; '1'. t. 700, a. t. kransen; a. t. Liljeh, 'l'elegrafadress : Ohlcenit. - Emma, Damkonfektion, Mästersamuelsg. - se äfven Ohlsen O. Olsen. 19 A. C.: a. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERJDAREBANSGATAN

3 Olander -Oljedepöten. Olander, Gustaf, verkst. Dir. i A.-B. Gust. Oldenburg, Erik, Drottningg. 110III, Va.; Olander & Co,Regeringsg. 52, G.; a. t. r. t. 6,20 och Tenö 11; a. t , 10877,1'. t. 9856; bost. Lilljansplan Träffas å Centraltryckeriet , O. --Uno, v. Häradsh., Notarius Publicus, - H. R. C., Dir., Götg. 99, Sö. Auditör i K. Flottan, Lidingö Yillastad. - & Co, Gust., A.-R, Klädeshandel, Herr- Tjänsterum: Skeppsbron 8, St.; öppet, konfektion o. Skrädderiaffär, Rege Person!. emottagn ,30 ringsg 52, G.; a. t , r. t f. m. o. 2-3 e. m. Växlar för protest - Daniel, Klädeshand!., Stureg. 15 III ö. g., före kl. 3. Rikstel (1407 pri- O. vat), a. t Protesttelefoner: r. t. - C. A. S., Kontrollör, Scheeleg. 20. K. 66, a. t. 2009; se annons sid.' Gerda, Lärar:a, Sk.iirgårdsg. 15, St. -- Thor S., Kamrer, Handtverkareg. 52, K.; ~ Einar, Sjökapten, Olandsg. 42", Sö. r. t Kungsh Hans, Snickare, Skärgårdsg, 15, St.; - C~., Ankefru, Folkungag, 83\ S~: c verkst. Skomakareg. 18, St. - HJ., bost; Neghnge; r. t. Saltsjöb. 220, - Augusta, 4nkefru, Ring~ägen 106, ss.. a. t. Saltsjöb K. O. N., Ofverläkare, Kungsbroplan 1, Oldm, E., Källarmäst., Hornsg. 75 II, ss. K.: mottagn. hvard, 3-4. Olehn,.Rich., ~ontorschef, Hjorthagsvägen 5, - G., Norrbackag.4, Va. O.; a. t. Osterm , r. t. Osterm Olausson, C. A., Artist, Norrtullsg. 1, Va.; Olån, Maria, Fröken, Styrmansg. a9,o.dj. a. t. Vasa M., f. d., Möss- o. hattaffär (inneh, A. -'= C. W., Handl., Arbetareg. 22, K. Söderberg), Storg. 11, O.Dj. - G. Julius, Hand!., Nyborg, Kungsholms - se äfven Ohlen o. Ollen. villast. 11 Olin' 2 Ohli - Natalia, Hårskötsel o. hufvudmassage,, n_. _ Skeppareg. 22, O.Dj. _1 A. R., Direktör, Karlbergsvägen 521II, Va.; - J. A. A., Sadelmak, Davidbagaresg. 18 II, r. t. 1746, a. t G., _1 Thecla, Fru, Uplandsg. 20\ Va. - Irma, Södermalms Guldsmedsaffär, Götg. _2 Per Gust., Handelsbitr., Brännkyrkag. 18, Sö.; bost. S:t Paulsg. 1, Sö. 77 III, Sö. Olbers, G. E., Civiling., Helsingeg. 18 Iv, -' Gustav, Hofrättsråd. Handtverkareg. Va. _ 86 l1l, K.; r. t J., v, Häradshöfd., Parmmätareg. 7, K.; _2 Hilmer, Ishand!., Roslagsg. 6, Va.; 1'. t.. a. t , bost. Valhallavägen 123, Va. - Levin, v. Häradshöfd., Engelbrektsg. 19, _2 Gunnar B., Kontorist, Kungstensg. 155,. O.; a. t Va.; a t. Vasa G. W., Kamrer, Kungsh:s hamnplan 5 1ll, -' Hilma K., Kontorsskrifv., Inedalsg. 15, K., K... _2 Johan G. T., f. d. Lok.-Iör., Brännkyrkag - Hilma, Ankefru, Ringvägen 6 Ill, Sö. 77 Ill, Sö.. Olby, Anders, Ingenjör, Tuleg.21, Va.; r. t. -' A. J., Lärar-a, Kardellg. 3, O. Vasa _1 Carl Oscar, Med. dr, Kungsg. 62 II, G.; Oldberg. G. A., f. d. ~rtillerikapten, Hjort- spec. mag- och tarmsjukdomar....~agsvägen 11, O,; a. t , r. t. _2 Symonds-, Miss, Karlavägen 27m, O.; tl3 08. a. t. Osterm : Edward,.f. d.kommendör, Styrmansg. _1 Ernst, Tjänsteman i Järnvägsstyrelsen, 4 n.e., O.Dj.; r.t Kungsholmsg. 15 A, K. - C. F., f.. d.' Landträntm., Valhallavägen _2 N., f. d. Vaktmä~t. (Kg!. Slottet), Kung- 61, O...stensg. 55, Val Olde, Anna, Fru, Torstensonsg. 13, b.dj. _2 NIls J. F., Brännkyrkag. 77, Sö.; a. t. Sö-,- -Lundell, Nanna, Fru, Folkskollär.a, Karl-. der 1.~86. bergsvägen 86B, Va.; a. t , r. t. Oliv, H., Ankefru, Frejg. 23, Va Olivebladet, tidskrift, Diakonissanstalten, -:;"s, Lars, Eftr., J. Ericsson, Specerihandel,. Erstag. 1, Sö.. Klarabergsg. 56, G.; a. t, ; bost, Olivecrona, H. K. A;, Apotekare, Uplandsg. Engelbrekstg. 33, Va.; a. t. Osterm , Va. Oldenburg, Carl, Bokbind., Götg, 32 B, Sp.; Olivenbaum, Carl 'I'h., 'l'andläk., Södermalmsa. t Bokbinderi, Kartongfabr, to!:g 4 1II, Sö.; hvard. 1-:2. o. Ramaffär; bost, Folkungag. 8i)Y, Sö. - M., Ankefru, Grefg. 241, O.Dj. - John, Boktryck, Östermalmsg. 25 & 27, Oljedepöten, Svenska, A.-Bol., ~kepp~brodo O.; a. t , St.; r. t. 2592, a. t. 139 H. Brandförsäkra i SKlANDINA VI EN, 11 Brunkebergstorg. 62i

4 ~24: Ollen-Olsson. Ollen, Lydia, Folkskollä:a, Krukmakareg. 46, Olschansky, Leop., Grossh.,Drottningg.53,G. Bä. Olsen, C. O., v. Amiral, Styrmansg. 45, O.Dj.; - N. P., Redaktör, Auravägerr, Djursholm; r. t a. t. Djursh. 231, r. t. Djursh Edvin, Bok- & Pappersh., Strandvägen. - se äfven Olån o. Ohlen. 7 A, O.; a. t , r. t ; bost. -Olliwier, Albert, Skräddarmäst., Västman- Vas ag. 42, G.; a. t. Brunkeb, nag. 18, Va.; a. t T.;A.-B. Collan-Olje-Fabriken, kont. Garf- O'lhnan, H., Fröken, Storg. 52, O.Dj. vareg. 9 & 11, K.; a. t. 5837, r. t G. E., Ingenjör, Hornsg. 186B, Bä. - Emil, f. d. Handelsbokh., Torstensonsg. Ollongren. K. A., Köpman, Ringvägen 104, 15, O.Dj.; a. t. Osterm Bä. \ - F. Axel, Ingenjör, Frejg. 53, Va., Olofson, Rob., Bokh., Högbergag. 43,. Bä. - Anna, Modeaffär, Storg. 15B, O.Dj. - Os!;ar"Skräddare,Nybrog. 60 n. b., O.; a. t. - O, I., Postexp., Vidarg. 6, Va.. Osterm, John, Snickare, Artillerig. 48, O.; a. t. Olofsson, Edvin, Bokhandelsbitr., Katarina Österm ' Bang. 33 BIII, ss; a. t. Söder Olsen, Gudiva, Fru, Kungstensg. 28 ~ n.b. - S., Bok- och Pappershandel, Götg. 27, Bä.; ö. g., Va. a. t. 3273, r. t:. Söder Sigrid, Fröken, Västmannag. 49 T11,Va.; '- E., Boktryckeri, Ostgötag. 24, Bä. a. t. Vasa 2895~.. - N. H., Brefbårarförm., Gotlandsg. 82 II, - H. F. O., Skådesp., Oxtorget 4, G. So., a. t.. Söder Elin, Småländska -Privathotellet, Bryg- - Carl. Cigarraffär, Roslagsg. 6, Va. gareg. 1, G.. - E. M.~Damfris:a, Scheelez. 11, K. - A.,.. Typograf, Artillerig. l2, O.; a. t. - L.J.,Distriktsombudsman i Försäkr-anst. Osterm Folket, Jarlag. 35, Aspudden, Liljehol- Olssen, Hanna, Lärar.a, Eriksbergsg. 10, O. men.. - P. H., Telegrafassist., e. o. Postexp., Väst- - A. J., Fastighetsäg., Tuleg. 30, Va.. marmag. 32, Va. - Fanny, Fru, Kafe, Svedenborgsg. 35, So.; - se äfven Ohlcen o. Ohlsen, a. t. Söder I ~--- - Alma, Fru, Kappsömm.a, Gotlandsg.Bå", 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hlson. So.: a. t. Söder _1 Axel F. N., Advokat, Jur. I utr. kand.,...!. John Th., Handl., Hörningsberg, Kungs- 'bost. Skeppareg. 26 III t. v., O.Dj.; a. t. holms villast ; r. t. Österm. 1284; kontoret: - Axel, Kassör (Lavens Kolimport A.-Bol.),., a. t. o. r. t Grefmaznig, 14III, O.Dj.. _I Axel F., o. Grönwall, Lennart, Advokater, Hj., Partiaffär for Konfektyrer o. Deli- Ledamöter af Sveriges Advokatsamfund, katesser, Rådmansg. 49, Va. kontor Greftureg. 5, Ö.; a. t. o. r. t. G. Sigfrid, Posttjänsteman, Tuleg.,26 III, 7943 o. 7Q03. Va.; a. t _2 Ragnar A., Agent, Stortorget 7 II, St., a. t. S. O., Tjänstem. i Försäkr. A.-B. Skandia,. 2~142, rl t ". Svartensg, 12 11, Bä.; a. t. ~öd!r _1 Hjalmar, Agentnraffär (siden o. spetsar), - Aug., Vaktm. (Sthlms Ensk. Bank), Bryggareg. 12, G.; a. t Stjärng. 2\ Va.; a. t. ~ _3 Edvard, Arkitekt, kontor o. bost. Götg. C. J., Vaktm., Skolan, Langbrodal, Alf- 22, So., r. t , a. t sjö. _I E. M., Arkitekt, 2:a g. 13, Hjorthagen, B. Hj., Verkmäst., Olofsberg, Kungsholms Värtan. - villast. _1 Olof, Arkitekt, Grefg. 57 I1I Ö. g., O.; - Magnus, Å..keriäg., Blekingeg. 18, Bä. r. t. Osterm Jenny V., Ankefru-Observetorieg.J'", Va.; _1 Folke, Assistent v. Sthlms stads arbetsa. t. Vasa förmedl., Regeringsg. 107, Va. Olofströms Bruks Agentur, Bernström & Co _1 A. S., Automobilverkst., Vanadisvägen, Aktieb., Vasag. 52, Sthlm 1. 27, Va. I Olows, G., Skeppsmäklare, Hnrnsg. 47, Bä.; _1 Hemming, Bandirektör v. Statens Järnv., a. t. Söder 6427, r. t 'Valling. 34. G. - & Borin, Skeppsmäkl., Kornhamnstorg _1 Emy, Bankbiträde. Fru, Katarina V. Kyr- 53, St.; a. t , r. t o kog. 6, Bä.; a. t Olrog, H. S., Grossh., Grefmagnig. 5, (J.Dj. -< Andreas, Bankir, kont. Blasieholmstorg - 'I'h., Grossh., Strandvägen 25, O.Dj.; 9, Sthlm 15; r. t. 9759, o. kontor Stallg. 4 11,Sthlm , a. t ; bost. Engelbrektsg, - C. Q., Jäg-mä~t., Skeppareg. 37 II, O. 23, Ö.; r.t. 1ii11\1,a.t.BI"11Dkeb FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

5 , l' Olsson. 625 I!...~~on; _~()~~~~.(?hlsson; 40hlsoll. 1 Olsson; 2 Olson; 3 0hlsson; 4 Ohlson.-, - _l 'Emil, Bankir, Skeppareg. 18 I1, Ö.Dj.; _2 Anders, Direktör,bostad Karlavägen 49, a. t., Ostorm. 8 Il.' O.; r. t ;,..,...'F. Gustav, Bankkamrer, Hjorthagsvägen kontor:a.- B. Odelberg & Olson, Sluss-, 19 m, Ö.j a. t. Österm plan 63 B, St.; r. t. 6884:.' _3 Björn N., Bankokommiss., 'I'egnårslunden kontor k-r A. Wiklunds Maskin- & '10, Va.. Veloeipedfabrik, Sit Eriksg. 46, K; r. t. _2 O, F., Banktjänstem., Malmskillnadsg , C.. _1 Anders, Direktör, Vasa kafferosteri, Torsg. -'" Elisabeth, Barnm., Fru,Observatorieg. 22, 29 II Va... : Va.; r. t ' Birge;, Direktör, Ös~ermalmsg. 80 IlI, O.; -' Kerstin" Barnm., Davidbagaresg. 26B, C., a. t , r. t. Österm _3 Regina, Barnm., Saltmätareg. 12 Bn'b., Va. -' Edvin, Direktör, Helsingeg. 19,. Va. _1 A., Blomsterh., KJar3lb.ergsg. 23, C.; a. t. _3 Ejnar, Direktör, S:t Eriksg I, K.; a. t., 564, r. t.89 R7. \ Kungsh 'Alfred, Bokbinderi, St. Vattug. 7, C.; _1 Ernst A. F., verkst. Direktör i Olaus Olsa. t ; bost. Kungsg, 58, C. sons Kolimport Aktieb., Skeppareg. _2 Knut, Bokhand!., Dalag. 321I, Va.; a. t. 26 II, Ö.Dj.; a. t. 868,' r. t ' -IF. T., Direktör, Karlbergsvägen 24, Va. -' C. J., Bokh., Valhallavägen 125, Va.< -' H. Melcher, Direktör, Skräddaregränd 2, _f Eric, Bokh., Erstag.9, So.; a. t. Söder \ Bt.; a. t , r. t _I Joh., Bokh., Prästg, 27 II, St. _3 J.. E., Direktör i Konst- och Antikhan-. _23,. Ä.. 1:ste Bokh. i Järnvägsstyr., Sit deln Varia, bost. Blasieholmstorg 14 1I,. Eriksg-.'28, K.; a. t C.; r. t ;-' N. M., Bokh., Uplandsg. 8, C. -" Ludvig, Direktör, f. d. inneh. af Hötel.:-' O. G., Bokh., Kungsholmag. 16, K. de Suede, Ludvigsro, Uttran : r. t. _1 Emil, Boktryck., Drottningg. 49, C.. 'I'umba _f O., Brukspatron, Valhallavägen 31, Ö. _I Aug., J:or, Disponent, Birgerjarlsg. 106, -;-f Anton, Bruksäg., Disp.för Riddarhytte Va.; r. t. 3594, a. t A.-B., Strandvägen 7 AlV, Ö.; r, t _2 Emil, Distriktsläkare, Götg. 69 1,80.; Mot- _, A., Byggm., Greftureg. 20 C, Ö. tagn. hvard, 9-10,?-il; helgd _2 J., Byggmäst., Asög, 75, Sö. _1 Karl, Fabriksidkare, Appelviksvägen 90, -;-1 J., Byggmäst., Volmaryxkullsg. 10 C, So.; Kungsholms villast.; a. t. Tranebergsa. t. Söder bro _3 S. A., Byggmäst., Upsalag. 3, Va.; a. t. -' A. G., Pastighetsäg., Karlbergsvä gen Va.; å. t , r. t. Vasa 69 8~ _I Axel, Bygguadsing., Uplandsg. 60 III, Va.; -' Nils G., Fil. kand., Stortorget 7 1, St.;, r: t , r. t , a. t _2 Engelbrekt, Byggnadsing., Tomtebog. _2 O. l. M., Fil. kand., Linnog. 42 III, Ö.. 9 I1, Va. " _I A. V.. ;M., Fil. lic., Arkitekt, Stenbocksg. _I H. P., Byggnadsing., Götg. 97, ss: 4, O., -10., Byggnadsing., Riddareg, 48 III, Ö.Dj.; _I Oscar, Fil. magister.drottningg, 106 II, Va. a. t. Osterm. 2326, r. t. Osterm. 16 b4. -" Arvid, Flagg-maskinist; Kasern 2, Skepps- _2 Ernst, Va. Byggnadstekniker, Uplandsg.74, holmen, Ö.Dj. _3 Carl E.,. Flaggskeppare,, Kastellholmen _2 Ivar, Byråassistent i Generaltullstyr., 1 B, Ö.Dj. Norrtullag. 26, Va.; a. t. Vasa _I Sven Albert,.Fla~gunderoff., Kastellhol- _I Gertrud, Cigarraffär. Köpmang. 6, St.: men 1 C, O.Dj.. r. t: Staden 23; bost. Stortorget 24A, St. _1 Axel, Folkskollär., Kungsg. 60, C. '-s H. B., Civilingenjör, Valling. 18, C.; a. t. _3 Olov, Folkskollär., Prästgårdag. 14, Sö , r. t. Norr 22; firma Sundholm & _I Sten Robert, Folkskollär., Alviks skola,, Ohlsson, Patentbyrå, Malmskillnadsg. Kungsholms villast.. r 26, C.; a. t. 133, r. t. 34. _3 Alma, Fol kskollär.a, Folkungag. 14, Sö.- ;-' J. E., Civiling., Inedalsg. 23. K. -~ Anna, Folkskollär:a, Karlbergsvägen 14, _2 Ellen, Diakonissa, Ostermalms försam- Va., Iingshydda, Ö.;' a. t _3 Elisabet, Folkskollär:a, Kungsholmag. 16,..-:-' A. L., f. d. Direktör, Hornsg. 102, Sö. K. " ':-" Abraham, Direktör, Kungsholms hamn- _1 Hildur, Folkskollär:a, Katarina.V. Kyrplan 5, K.; r. t , a. t kog. 6, SÖ. Inbrottsförsäkra iskandinavien, 40 Adf-. k«l.ndern Brunkebergs~o,g..

6 , 626 Olsson. l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hlson. 1 01S8OO;2 Olson; 30hhISO!l; 40hlson. -,--' Maria, Folkskollär.a, Brännkyrkag. 40 III, -' & Co, Gina, Glas-, porslin- o. bosättn.- Sö.; a. t. Söder affär, Handtverkareg, ~8, K. _1 Maria, Folkskollär:a, Luntmakareg. 971, _, Olof, f. d. Godsäg., Heimdalsg. 2, Va. Va. -' Axel, f. d. Grossh., Strandvägeh.~, Ö. -' Ottilia, Folkskollär.a,..Birkag. 19, Va. -' Emil, -Grossh., Sibylleg , O.; a. t. -' Ruth, Folkskollär.a, Appelviksvägen 90, Äppelviken, Kungsholms villastad. _2 Herman, Grossh., V~sag.48, C.; bost, _, Signe, Folkskollär:a, Bergsg. 28, K.; a. t. Ostermalmsg. 75, Ö.; r. t Kungsh ' Joh, E., Grossh., Hurnlegårdsg. 7, Ö.; _2 Alba, Fru, Valhallavägen ~07 B, Va.. r. t a. t _, Albertina, Fru, Grefg. 43, Ö.; r. t , -' Knut, Grossh., firma Arvid Bergh & Co, a. t. Osterm Stockholm: bost, Lidingö villast.; r. t. _3 Anna, Fru, Drottningg. 73 A m, C.; a. t. Lidingö _3 &Höök, Grossh.-firma,Manufaktur-o.korta. -' Anna, Fru, A~tillerig. 18 m ö. g., Ö. varor, Kungsg. 57, C.; a. t _2 Fredrique, Fru, Snickareg. 7, C. -, Joh. Vilh., Hallmäst., Riddareg. 25, Ö.Dj.; -' M. C., Fru, Cigarraffär, Regeringsg. 83, tjänster.; a. t C.; a. t 's, Oscar F., Handelsaktiebolag, f. d. (Arthur -'s, Ester M., Frukth. (inneh. Ester Englund), Hedelius), Strandvägen 7 C, Ö.; Spece- Bornsg. 39, Sö.; bost, s. g. 29 B. rier, konserver, delikatesser i parti o. _3 Alma. Fröken, Birgerjarlsg. 97, Va.; r. t. minut ' E. M., Handelsidlca, Frejg. 46, Va. -' Augusta, Fröken, Inneh. af Firma Aug. -' Hilda, Handelaidk-a (frukt- o. grönsaks- Stahres Trikåaffär, Brunkebergstorg handel), Ostermalms Saluhall 43, Ö. 12, C.; bost, Döbelnsg. 51v, Va. _3 Sofie, Handelsidk.a, Birgerjarlsg. 33, C. -' Carolina, Fröken, Kassör i Allm. Lif- -' Emil, Handelsres., Folkungag. 103, ss., försäkringsbol., Valhallavägen 27 Il, Ö. r. t ' Elise, Fröken, Husägarinna. Kungs- -' Johan Henrik, Handelsres., Sot Eriksg. holmsg. 5 II, K. ta IV, K. _4 Helfrid),' Fröken, Assistent, Skeppareg. -: O. G., Handelsres., ~ergs~. 32, K. 51, U.; a. t. Osterm Oscar, Handelsres., Birgerjarlsg. 69, Va. _3 Hulda, Fröken, Surbrunnsg. 16 m ; Va. _3 Aug., Handl., Prästgårdsg. 141, Sö.; a. t. _3 J osephina, Fröken, Strandvägen 25 1 ö. g., Söder 370. O.Dj.; a. t. Osterm ' B. Hj., Handl., Birgerjarlsg. 118, Va.; a. t. _, Koarin, Fröken, Kungstenllg.29, Va.; r. t o. r. t ' ' E., Handl., Tjärhofsg. 5, so. -' Karin, Fröken, Barnhnsg. 8 Il, C. _4 Erik, Handl. (speceri-), Malmskillnadsg.. _3 Lotten, Fröken, Kafåidkerska, Klara- 42, C.; 'a, t. 7058; bost. s. h. bergsg. 52, C.; a. t. 1~ ' F. S., Handl., Birzerjarlsg. 121, Va. _2 }ofatilda, Fröken, Idung. 5, Va....,.'Hj., Handl., kv. Hagen 3, Älfsjö, -' Märtha, Fröken, -Pianist, Frejg. 46 BIl, -' Hjalmar, Handl., Asög. 94; Sö.; a. t. Söder Va _4 Signe, Fröken, Skeppareg. 51, Ö.; a. t. _3 Johan, f. d. Handl., Åsög. 28,. Sö. Österm _.' K. E., Handl., Brännkyrkag. 150, so. -' Stina, Fröken, Riddareg, 21, Ö.Dj. _I Martin, Handl. (speceri-), Hötorget 11~ _3 Frida, Ebba o. Gerda, Fröknar, Nybrog. C.: bost. Drottningg. 106, Va. 431, Ö.. -' P. A., Handl., Roslagsg. 22, Va.; a, t. -' C. P. E., Fältskär o. Massör, Roslagsg , Va. _2 G. A., Hattmakare, Luntmakareg. 90 IID _2 Anton, Försäkr.-insp., Skeppareg. 25 B, (f. d. 60), Va.; a. t Ö.; a. t ' _3 Alma, Hembageri, Fru, Kronobergsg. 6, _3 Erik G., Försäkringst j.man, Brunkebergsg. K.; a. t IV, C. -' Elisabet, Husmoder, Johannelund, Kungs- -' G. Hj., Förtennare, Kungsg. 82 IV, K. holms villast.. _3 Karl, Glasmästeri-, Spegel- o Ramaffär. -' C., f. d. Hotellinneh., Skeppareg. 23, Ö. Odeng. 32, Va.; a. t ' Karin, Husägta, 'Fröken, St, Nyg. 17, 8.t.. _4 Stina, Glas- o. Porslinsaffär, Drottningg. _3 A. A., Ingenjör, kontor Sibylleg. 10, O.;. 27, C. ' bost. Sibylleg. 35, Ö. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

7 ,, Olsson. 100S11QIl;2 Olson; 30hhiilon; röhisoil--- 10lSs0ll;-2-ofsoii-;30hIison; 40hJson _ ~~-~ " B., Ingenjör, Katarina Bang. 9, Sö. -lotto, Kont.-chef v. Pellerin s Afd.-kontor, _1 C. D., Ingenjör, Riddarhustorget 18, St. Skeppsbron 4, Si.; bost. Karlavägen _2 Emil, Ingenjör, Odeng, 54 A III,Va \ (J.. 2-" Ernst, Ingenjör, Rörstrandsg. 42, Va. _I Hjalmar, Kontorsskrifv. i Järnv-styr, bost. Kärrsdal, Tullinge; r. t. Tul- _3 Oscar, Kontorsskrifv., Hornsg, _1 F. A., Ingenjör v. Bergsunds verkstad, Karlbergsvägen 84, Va. 6[, ss;!inge 13. a. t. Söder _1 Herman, Ingenjör, Polhemsg. 1 & 3, K.; _2 A. F., Korresp., Sibylleg. 10, Ö. a. t '. t _1 Gustaf L., Källarmäst., Restaurant SÖ- -' John, Ingenjör, verkat, Dir. i Slipers- dem, Hornsg. 49, Sö..akt.sbol., Mästersamuelsg. 77 1, O.; bost. _1 John, Källarmäst. (Källaren P. B.), L:a Drottningholmsvägen 1 All, K. Nyg. 18, St.; a.t. 1138, r. t _4 Krister J., Ingenjör, Kommunalhuset, -" Olof, Källarmäst., Hotell Reisen, Skepps- Liljeholmen; r. t. Liljeh. 60. bron 12 & 14, St.. -" K. J. T., Ingenjör, Igeldamsg. 10, K. _1 Hj., Köpman, Timmermansg. 29 AIr, Sii.; _2 Knut, Ingenjör, Kungsg. 62, O.; a. t a. t. Söder 65; r. t. Söder 491. _1 Sven O., Ingenjör, Valling. 14 1, O. -' Arvid, Lagerchef, Östermalmsg. 64 (J.; _1 W. L., Ingenjör, Bergsundsg. 10, So. a. t ' _1 E. G., Inneh. af Stockh. Velocipedaffär _3 C. C., Leksaksfabrik, specialite. tennsol- Kungsg. 53, O.: bost, Drottningg. 67, O. dater, postadr, Ragvaldsg. 1, Sö. _1 Laura, Inneh. Bierhallen Minerva, Kung- _1 A. H., Linjeing., Bergsg. 16, K.; r. t stensg. 60, Va. -' Ellen, Lärar-a, Linneg. 39, Ö. _3S, K. G., Isupplag, Ligna. _2 P. Hjalmar, Läroverksadj., Kungstensg. _1 A. Emil, Jur. kand., Advokat, Rosen- H, Va.; a. t. Vasa 8021, lundsg. 30 B, Sö.; a. t. Söder _4 Bengt, Löjtnant, Grefg. 67, (J.; r. t ~. -" J. P., Kakelugnsmak., Karlavagen 12, (J.; _2 T. N. S.. Med. kand., Linneg. 42III, (J. a. t _1 '!'pora, Modeateljå Karduansmakareg: 6, _1 Arvid, Kapten v. Flottan, Kungsholmsg. O.; bost. Kungstensg. 48, Va.; a. t. 6, K. Vasa _3 Karin, Karamellfabrik, S:t Paulsg. 2B, -' Oscar, Musikfanjunk., Banerg. 12, Ö.Dj.; Sö. a. t _2 Karl Just., Kassör, Svalnäsvägen, Djurs- -" Sally, Musiklär:a, Hornsg. 42" So.; a. t. holm, r. t. Djursh, 38.. Söder " Riddareg. M. Wil4.., f. d. Kassör, 36, (J.Dj.; _1 Per, Målare, Rensg. 19, Va. a. t. Osterm _1 Sven, Målare, Kungstensg. 48. Va.; a. t. _4 O., Kassör, Uplandsg. 62, Va.; a. t. Vasa Vasa _1 August, Mäklare, S:t Paulsg. 24, ss, a.,t. _1 Elin, Kassörska, Pilg. 26, K.; a. t. Kungsh _3 Per Erik, f. d. Mäklare v. Auktionsv., _1 Jane, Kassörska, Pilg. 26, K.; a. t. Kungsh. Rådmansg. 67 n. b. t.,h., Va _1 N. Ombud för A.-B. Mårten Pehrsons _1 Jenny, Kassörska, Kommendörsg, 9 v, I Valskvarn, Kristianstad, Rörstrandsg. (J.. 8 IV, Va. Telegramadr.: Alexandra; a. t. _1 s, Olaus KolimportAktiebolag, N. Blasie , r. t holmshamnen 5 B, Sthlm 1; Riks o. _1 Viet., 'Ombudsman f. Försäkr-anst, Fol- Allm. telefon»olaus Olssonsn jexpeditionskontor Skeppareg. 26, Ö.; Afd.- ket, Lra Vattug. 28, bergsvägen 80, Va. O.; bost. Karl- kontor för pråmar o. kolningar; a. t. _lotto, Organist i Gustaf Vasakyrkan. 3768, r. t. 4il 00. Upplag o. krossnings- Lärare Y. K. Musik. Akad., Markvardsg. verk Värtan; a. t. 6468, r. t " Va. '. "":1 & Co, William, Kommanditbolag, Cen- _4 Hanna, Pappersh., Karlavägen 18, (J. tralpalatset, O. _2 O. E., Pappershandel, Uplandsg. 5, O.; _. Gust, A. (J. L.. Feiths Eftr.), Konditori, a. t. 19::!91, r. t. 8957; bost. Uplandsg. Storg. 21, (J. 17, Va.; a. t _1 Ernst, Konservmäst., Värmdög. 16, $ö. _4S, J. Lndv., A.-B., Planomagasin, Hufvad- _2 Carl Fredr., Kontorist, Grefg, 49, (J. depöt för Bliithners o. Rönischs flyglar _1 Hedvig, Kontorist, Davidbagaresg. 26 B, o. pianos, Biblioteksg. 6 & 8, O.; r. t.. O.; a. t. Brunkeb , a. t O,lycksfaIl. o. sjukförsäkra i SKANDINAVIEN, Brunkebergstorg.

8 1\28. Olsson. 1 OlS80n; 2 Olson; 3 Ohlsson: 4 Ohlson. 1 Olsson; I 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 O"lson:-- _1 Olof, f. el. Polisöfverkonst., Torsg. 52, _, John (f. d. Rob. Rylander), Speeeri-, kaffe-, Va.. the-, delikatess- o. fruktaffär, Storg. 42, _2 S. A., Possessionat, Linneg. 42 l1i, Ö. Ö.Dj.; a. t. 4688, r. t _, C. E., Postexp., Barnhusg. 4 II ö. g., C.. _, Martin, Speceri- o. Kaffehandel, Hötor- _, Malin, Postsparb.-bitr., Villag. 4 ö. g., Ö. get Il, C.; bost. Drottningg. 106, Va. _, Johan Fredrik, Postvaktm., Blekingeg. _1 Hilmer, f. d. Stationsinsp., Rörstrandsg. 13 1, Sä. 52 1, Va. -' Sture, Prokurist (Ekström & Hoflund), -' P. G., Stämningsrnan, Parkg. 10, K.; r. t.' Rådmansg. 84, Va.; a. t Kungsh o _1 Theodor, 2:dre Regissör v. K. Dram. 'I'ea- _1 E. V., Syssloman, Asög. 97, So.; r. t. tern, Dalag. 201I ö. g., Va , a. t. bostad 3190, kontoret a. t. _, Alfred, Revisor, Vässerlångg. 64, St.; a. t Ohlssons Sågverk, Erik, Aktiebolaget, _2 G. H., Revisor, Grefmagnig. 11, Ö.Dj~ verkat, dir. Gust. A.. Nilsson. Såg- -' Elof, Roteman. Norrtullsg.z 10 A Il, Va. verk om 3 ramar, hyfvel, kant- o. st af- -" & Co, J. (inneh. Evald Andersson & verk m. m. vid Löfholmen. Kontinuerlig Ernst Johnson), Sill, Potatis, Ost o. ängtorkning. Ågare af Löfholmsvarfvet Konserver, Kåkbrinken 14, St.; a. t. (se Löfholmsvarfvet). Lager af bjälkar, 11 97, r. t sparrar, pålar, sågadt o. hyfladt trii. _, Hildur)....8.um. Sjukgymnast, 24, M., a. t. 30S 92. S:t Paulsg. för pla~sbehof holmen, r. t. o. ex?ort; Kontor ~ Löf- 23 8<l, a. t , Huf- _2 Elisabeth, Sjuksköt:a, Observatorieg. 22; vudkontor Kungsbroplan 2, K.; r. t. Va.; r. t. 8593, 1163,13203 o. '11163, a. t. 5950, _, C. A., Sjökapt., Östgötag. 19 1, Sä: 8436 o , _1 Erik, Sjökapten, Hagag. 37, Va. _, Fredrik, f. d. Tandläk\l,re, ;Grefg. 49, O. _1 J. F., Sjökapten, Dalag. 44, Va. _" Ruben, Tandtekniker, Ostgötag. 27, _Sä. _. Olof N., f. d. Sjökapten, Bellmansg. 22 C, _1 C. M., Tapetserare o. Markisfabrik, Drott- SÖ.. ningg t. h. ö. g., C.; bost. Tun- -' &, Wright, A.-B., Skeppsklar.- o. Grossh. firma, verkst. Dir. Thorsten Roberg, nelg. 21, C. _, S. K., Teckningslär., Artillerig.. 52, Ö. -, Skeppsbron 18, St. -'s Tekniska Fabrik, Mästersamuelsg. 80, C., John, Skohandl., Karlbergsvägen 57, Va., se Akt.-Bol. Joh. Ohlssons Tekn. Fabr. o. Odeng. 35, Va. --:"Ragnar, Tekn. stud., Drottningg. 39, C. _, L., Skomakare, St. Badstug. 20, C. _2 Anton, Tjänstem. i Förs:bol. Trygg, Mälar- _1 N. M., Skomakare, Drottningg. 90, C.; torget 15 l1i, St.; a. t bost, Flemingg. 20 A III, K... -" D. L., Tjänsteman v. Trygg, Kunzsg. 66 1, _, S.,..Skomakare, Linneg. 55o. b., O.; a. t. C.; a. t..810l; bost. Uplandsg.60X, Va. Osterm < Nath., Tjänsteman, Rörstrandsg. 20, Va.; _, P. M., Skräddare, s. g. 12. Valling. 11, C.; bost. a. t. Vasa _1 Stefan, Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank, _, V., Skräddarmäat., Drottningg , C.; Uplandsg. 8, C.; a. t. Brunkeb a, t ' Ohlssons, Erik, Trävarnaktiebolag, huf- _I Bror, Skådespelare, Jungfrug. 21V,Ö. vudkont, Kungsbroplan 2, K.; r. t. _3 C. G., Snickare, Kockaz. 241, Sä , o. li:l203, a. t. 8436, _, Carl, Snickare, Storg. 16, Ö.1)J o ; verkst. Dir. John Biddle. -' Nils, Snickare. Södermannag. 64 I, Sä.; Ångsåg, hyfleri, ångvedsågeri, trävarua. t. Söder och kolupplag samt kontor och lager _. J. O., Snickarmäst., Verkstaden Möblia, Flemingg. 4, K. (vid Kungsbron); a. t. Skaraborgsg. 12, Sä.; a. t: Söder o. 5950, r. t o ' Erik, Sp-oeriaffär (inneh. Henning John- Lager af\ bjälkar, sparrar, pålar. son), Stureg. 52, O.; boet. Ostermalmsg, skeppsvirke, sagadt och hyfladt trä. 40, O,,, samt såväl sågad och klufven som oså- _2 G., Speceriaffär, Ostermalmsg, 49, Ö., o. gad Ted i parti o. minut. - Impor- Kungsholmstorg 14, K.; bost, s. h. tara och försälja engelska ångsten- -" Johan, Specerihandl., bod Köpmantorget kol, hushållskol, smides kol, antracit-. 12, Si.; a. t , r. t , bost, kol samt koks, krossad och okrossad. Storkyrkobr. 13, Si.; a. t. Brunkeb. - Bogseringar o. varutransporter verk- If 23. ställas billigt. FINSPONGS METALLVERKS A.-B..... BERIDAREBANSGATAN

9 l018sonj 2 Olson; ~ Ob.lsson; 40hlson:- Olsson-Opbachers. 52\) i-ötsson;-2olsod;-;j 6hfsSon;40hlson.~ I -: A., TrävaruhaD;~L, Kapellgränd. 6, ~ä. _2 Sig~~, f.. Malmsten.. Änkefru, Stureg, - Allders F., Trävaruhandl., Hogbergsg. 60, O., a. t , r. t: t 76 B, Sä.; a.., t , r. t _1 Vilhelmina, f. von Kochen, 4nkefru, Nar- _1 Johan, Trä.varuhandl., Dalag. 1 A, C. vaväg,en 5 III, O.Dj.; a. t. Österm _1 & Rosenlund, Trä.varuhandl., Dalag. 1 B _1 John, Ofverlärare' i Kungsh. folkskola, C. Brädgård Bryggareg. 31, C.; trä2 Kungsholmsg. 74, K.; a. t. Kungsh varor, byggnadssnickerier o. tegel. _1 Bertil, Götg. 83, Sä. _4 J.Gottfrid,ITulltjänsteman,Skåneg.8pr,Sä. _, Lars, Regeringsg, 97 An, C:; a. t. Brun- -" J. W., Tullva.ktm., Hökensg. S B, es. keb. 455l. ~uppg. B)... _, Ragnar, Valling. 12, C.. _1 J..E., Tunnbind., Ostgötsg, 58 & 60, Sä. Olstone, Anna, Fru, Sibylleg. 26, O. _, Gustaf, Utfodringsstallför bättre privat- 01ycksfallförsäkringskontor:,.hästar, Banärg. 25, O.Dj.; a. t Bore! Va,sag.5, Sthlm 1. _1 A., Vaktm., Linneg. lsn.b. O. Fylg1.a,!<ors.A..:B., A:'.en~l~g.8 C, C. 1 E '1 V' kt Fl' ). K Goth1a,Strandvagen sn, 6., r. t. o. a. t , mi, ', a m., emmgg. ::!:2,. Hansa, Nya Försäkringsaktieb.,Blasieholmsg. 4 _I E, G., l:e Vaktm. (Komm-koll.l, Birger B, O,.; r. t. 9846,a. t o Jarls torz 11 St r t Helmansons, Engene. Forsäkrmgsbyra, Kardu- 3 Frit C V,.,kt' '('St'hl' L'" S b ansmakareg. 12, O.; r. t. o. a. t. 7722,171, fl Z., a m. :(IlS ans par.), Ombud antagas. Drottningg, 39, C. Inte~ationella O.lycksfallf6rsäkringsAktie Bol. _1 G A Vaktm (Riksb) Stortorget 711 St 1W1~n.AlfredLindberg..& <?o.,vasag.48,4tr., C. l J.- 0' :, " III" Irts, Sjuk. o. Olycksfa.llforsa.kr. akttebo'l., Brun-.,-. M., f. d. Le Vaktm., Surbrunneg. 16, kebergstorg-ä, O.; r. t. 8936, a. t Va.. Kölnerbolaget(KölnsOlycksfallsförsäkringsA.B. _1 K J Vaktm' Sabbatsberas Ålderdoms. i K.(jln).G.eneralagenturenför Sverige:. Hugo."' ') b Sloor, Smalandsg. 20, 1 tr., G. Chefen r. t. SO90, hem, Torsg. 32, Va. la. t Expedition o. kassa: r. t. 3090O. _4 P. A. A., Vaktm. v. Laboratoriet för p009, a. t. (> t. Landtbrukskemi, Experimen.talfältet. ~I~tt~I~~S;t"o.~:~t Sibylleg. 9, U., a. t. 942(}, _1 P. O., Vaktm., Folkskolan, MIdsommar- )Ia~tsson &; Boden, Järntorget 83, St.; r. t. 8733, kransen.'. a. t l W'.t V kt (b k) L'. 801l" Norden, Drottningg. 9, C. - le or! a m. an -, mneg, o. g., Schweiziska Olycksfallförsäkringsaktiebolageti O.D;. Willterthur(Schweiz),Kl. Norra Kyrkog; 33, C.; _1 P. E. Firma Ved. o. kolhandel, Klara r. t. 1550, a. t , N '. K k 25 C' t t 87 96' Securitas, Btrgerjarlsg. 11, O.; a. t. 5646o. 9848, orr~ yr \If!.,., a.. o. r... r. t o Reseolycksfallförsäkringar. _1 C. J., Verkm., Upsalag. 13, Va. Skandinavien, Brunkebergstorg11, O.; kl. 10-4; _1 Fredrik Verkm. Myrstedt & Stern Björn- r. t. 760, 765, 2175, a. t. 4488, 8268,9357;se o d' 61 S" ' annons sid. 47.., i gar sg.,o... o.. Valkyrian, Försäkrmgsaktteb., Arsenalsg. 8 O, O. - Sven, Verkm. v. Sthlms Sodra Spårvägs- Victoria zu' Berlin, Drottningg. 5, 1 tr., O. aktieb., Brännkyrkag. 80, Sä. Wilhelma i Magdebur~, Subdir~ktionför Skan- _1 Ludv, Am.~Ångb.-befälh. Hornsg. 46 II, Sä. dinavien, Assuran~flrmanA1:u=S,:nden.Cul:. l p E A' f b fälh R ' l. 13 S" -..,.ng.- e a., eps agareg.,o. berg, Drottmngg. o, 1 tr., C., 9-6, r. t.4976, a. t _1 A. F., Angslupsbefälh., Beimersholmsg. Se vidare Yrkesregistret:Försäkringsholag.. 5Ill, Sä.... Olympiska Kommitte, Sveriges, Malmskill- _4 A. Maria, f. Alm, Ankefru, Grefg. 67" b., O. nadsg. 25 B1v, C.; Arbetsutskottets _.4 Alma, Änkefru, Kungsholmsg. 161l, K.; sekr. Erik Bergvall. Telegramadr. a. t. Kungsh Olympiaden; r. t. 1000,a. t. 900., _1 Augusta. Ankefru, Uplandsg. 8 III, C.; Olympiska Sällskapet, Fredsg. 8, C.; r. t. a. t. Brynkeb , a. t _1 Gustafva, Ankefru, Uplandsg. 26, Va.; a. t. Ombudsmansexpedition, Stadens, St. Nyg. Vasa ~ BIl, St., kl. 1,30-3; a. t _2 H. Ch., Ankefru, Döbelnsg. 19, Va. Omnia, Nordiska Handelsaktiebolaget, Bege-, 2 Hilda, född Lange, Ankefru, Kommen- ringsg. 22 1I, C. Handelsafd.: r. t ,.dörsg...231, O.; a.' t. Osterm , a. t Försäkr.vafd.: r. t. _3 Hildur, 4nkefru, Seheeleg. 1, K , a. t _1 Hilma, Ankefru, Hornsg. 451, So., a. t. Onsbäck, A. G.; Verkm., Inedalsg. 17, K. Söder 621. Opbachers, T., Maltfabrik, inneh. Eric Akes- -\ Ida, Änkefru, Rådmansg. 80, Va. son, Charlottenburg, Reymersholm; _1 1. C., Änkefru, Handtverkareg. 32, K.; fabr. r. t ; postadress Liljeholmen a. t. Kungsh eller kontoret Kungsholmstorg 6, K.; _2 Kiistine, Ankefru, Scheeleg.5, K. r. t. 4105, a. t Brandförsäkra l SKANDINAVIEN, I 11 Brunkebergstorg..

10 630 Operabaren-OstIin. Operabaren. ing. från Jakobstorg, C., inneh~ Osberg, Nils, Underlöjtn., Norrtullsg. 61, Va. Georg o. Gustaf Steinwall, Oscår, Mart~n, Operasångare, Humlegårdsg. Operahallen i Operahuset, C., ing. fr. Strömg.; 2 A, O. inneh. Georg o. Gusbf Steinwall. Oscaria, Skomagasinet, Folkungag. 20 A, Sö. Operakällaren o. Operaterrassen, C., inneh, Oscars församlings fattigvårdsstyrelse, BIt- Georg o. Gustaf Steinwal1. nerg, 25 D b., O.D}. Oppenländer, K. C., Handl., Tomtebog. 39, Oscars O. Sofias Guldbröllopshem för åldriga. Va. makar,.skåneg. 1, Bö.; se f. ö. Rosen- Oppstcdt, G., Vanadisvägen 27, Va. lunds Alderdomshem. Ordenshus, Templarnas, Kocksg. 24, Sö., och Oscarshamns Mekaniska Verkstads och Bryggareg. 5, C. Skeppsdockas Aktiebolag, hufvudkont. Ordenskassan för de Kungl. Riddareord- Hamng. 1 A III, C.. name, se De K. Riddare Ordens. Oscarson, Axel,.Byrådir., Civiling., Stra:nd- Ord och Bild, Jllustrer. månads skrift; byrå vägen 29, O.D}.; a. t , r. t Stureg. 5~ O.; öppen kl '; a. t. - Oscar Carl, Polisöfverkonst., Jungfrug.,987, r. t. Osterm, 987; exporegeringsg. 331, O.. 75 B, C.; a. t , r. t Oscarsteatern, hörnet af Kungsg. o. Vasag., Orenstein & Koppels utställning, se Carl C. Ström, Vasag. 4, C. Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, Kommen-»)Orientl>, Nya Aktiebolaget Cigarrettfabri- dörsg. 44, O. ken, Centralpalatset, rnm,20, C. Osiier, H. M. D. (U. S, A.), Homöop. läk., Orientaliska Magasinet, Norrlandsg. 12, C. Östermalmsg. 18, O.; a. t. o. r. t Orientlinjen till Australien, Skeppsbron 24, Oskar II:s vandringsbibliotek, kontor Vasag. St., agent Bröderna Larsson & Co, 25, Sthlm 1. Orinder, Erik, Köpman, Östermalmag. 40, Oskarshamns Pappersvarufabr. Afdelningsk., O.; a. t. Österm Birger Gustafsson, Lilla Vattug. 19 Orion, Saft- o. Vin fabriken, Drottningg. 112, B, C.., Va.; r. t , a. t Oskarsskolan, Riddareg, 23, O.D}. Orkla Grube-Aktieb., Wahrendorfsg. l, C.; Oskarson, Otto, Lager af manufaktur o. korta r. t. 6577, a. t varor, Klara N. Kyrkog. 22, Sthlm l; Orre, Hulda, Fröken, Uplandsg. 66,.Va. a. t , r. t o Pehr). v; Häradsh., Karlavägen 8, O.; r. t. Oskarsson, Th., f. d. Auktionskommissarie, 12::194...' Karlbergsvägen 28, Va. - S. O. W., Jur. stud., Karlavägen8, Q. - se äfven Oscarson. - K. H. S., Reservlöjtn., Karlavägen 8, O. Ossbahr, Richard, f. d. Generalpostdir., Bir- Orström, A., Västmannag. 28 D b., Va. gerjarlsg. 5 ur, C.; a. t , r. t. 440~. Ortman, C. E. E., Fröken, Sot Paulsg. 30, SÖ. - K. A. G., Intendent, Sköldungag, 9, O. - D. J., Stationsskr. v. Sv. Statsb., Rör- Ost- & Viktualiemagasinet, Johansson & strandsg. 48 II, Va. Rundqvist, Holländareg. 3, C. -'- Hilma, pensionerad Telegrafist, Kruk- Ostberg.!>.. P., Civilingenjör, Fredrikshofsg. makarcg. 46 1I, Bö. 5, O., Orton, Bror, Bergshögskoleing., konsult. ing. Osterman, Hans, Aktiebolaget, Automobilför tekn., ekonom. o. rättsliga frågor firma, Utställn. Birgerjarlsg. 13, C.,' rörande grufvor, malm- o. stenfynd,. kontor O. lager Mästersamuelsg. 2 (om samt malmer i in- o. utlandet. Spec. hörnet), C., garage Lästmakareg. 5, C.; utredn.vundersökn., värderingar, kar- a. t , 11818, r. t , 117. tor, besiktn., förvaltn., kontroller. Har - Maria, "JuvelerareaJfår, Västerlångg. 60, utfört uppdrag i Sverige, Norge, Fin- Si.; a. t land, Tyskland, Serbien, Förenta sta- - Ivar, Kapten, verkst. Dir. i Sthlms Dagterna o. Westindien; svenska, engelska blads A.-B., Narvavägen 8 D b., O.D}.; tyska, o. franska språken, Ode ng. 39,. r. t Va.; r. t , a. t. Vasa O. F., Major, Grefg. 65, O..- Adolf, Grossh., kontor Skeppsbron 24, St.; - U. J., Mäklare, L:a Vattug. 30, C.; a. t.. bost. Villag. 17, O. 7401, r...t. 8258; bost. s. h. Ortopediska institut, se Gymnastikinr:r. - 'Fredrika, Ankefru, Birgerjarlsg. 102, Va.; Orup, J. V. R., Bergsing., S:t Eriksg. 24, I{. r. t ' Orvin, Harald, Banktjänstem.,. Helsingeg. Ostindiska Kaffe- o. Tedepöten, Aktieb., 11ur, Va.; a. t. Vasa direktör Gösta Blam; kontor o. lager Osbeck, A. V., Kaptenska, Styrmansg. 30, Kungsg. 77, K.; r. t. 4826, a. t O.D}. Ostlin, Olof, Drnttningholmsvägen 6, Ko FINSPONGS METALLVERKS A.-B ~-~-- BERIDAREBANSGATAN _

11 .\. Oswflcd-Olsson-Paalzow. ~31 Dsward.Olsson,Stepp,Ludv.,Strandvä~en 9,Ö. Otto, R. M.. Direktör, Dalag. 1 e, G.; kontor Oterdahl, Therese, Diakonissa, Dia:koniss- G:la Kungsholmsbrog. 26, G. anst.,..erstag. 1, Sö. - e. V. B., 'Fabr.-förest. r Rörstrandag. 38, - A. F., Ankefru, Karlbergsvägen 85 v, Va. Va. _ F. O.. Folkungag. 8 B, Sö.; a. t. Söder - Alfred A., Grossh., Upsalag. 13 Iv, Va.; r. t. Vasa Dthberg,EmmaElisa"b.\Sjukvårdsförestånd:a, Ottoson, Elvin, Skådespel., Grefg. 57 III, Ö.. Sabbatsber!ts Ala.erd<)ms~em, V,a. Ottosson, H., Bo.k.h., Brännkyrkag. 151, ö. _ J. P., Narvavagen 37, Ö.DJ.; a. t. Osterm. - Alexander, Löjtnant v. Flottan, V. Trad gårdsg. 11 A, C.; a. t. 7999, r. t c Othen, J. R., Bokför., Parkg. 6III, K. Onchterlony, O. W., Bokh. v. St. Jämv., Ottelin, Odal, Lektor, Birgerjarlsg v, Asög. 57, Sö...- Va; a. t. Vasa 879, r.t Sally, Fru, Sibylleg. 30, O. Ottenborg Sven, Rensg, 12, Va. - Anna, Fröken, Birgerjarlsg. 113 A; Va. Otter, Ju~ith, Fröken, Konfektaffär, Mäster- - Elsa, Fröken, Gymnastikdir., Ilplandsg. samuelsg. 77, C.. 67, Va.; a. t. Vasa Mathilda. Fröken, Konfektaffär, Katarina- - Hanna, Fröken.. Rörstrandag. 56 B, Va. vägen 7, So, ~ Ninni, Fröken, Bankbiträde (Nord. Kre- _ Aug. Erhard, Postvaktrn., Smålandsg. ditbanken), Uplandsg. 43, Va. 14, G.. Martina o. Mina, Fröknar, Vanadisväg. von Otter, e. F., Frih., Kammarråd, Kom- 21 III, Va.. mendörsg. 3, Ö. - O., Grossh., Linneg. 44 & 46. p b., Ö.; r. t. _ e. F, S., Frih., Kapten, Karlavägen 38, ' Ö.Dj.; r. t E.A.,f. d. Jägmäst., Birgerjarlsg.113A,Va. _ A., Frih., Landtrnätare, Karlbergsvägen - G. F., ;Järnv.-tjänstem., Florag. 4 I1, Ö.; 73, Va... a. t. Österm _ H., Friherr:a, Skölduugag. 8, O.; a. t. - O. W.; f. d. Kamrer v. Järnv., Rådmansg. Vasa , Va.; a. t. Vasa _ Julia, ~riherr:a, Linneg. 421, O.; r.t. 5204, - E. H., Kapten, Pipersg. 6, K.; a.t. Kungsh. a.,t. Österm _ M., Friherr:a, Kommendörsg. 27, Ö. - Einar, Löjtnant v. Gotlands inf.-reg.,råd- _ C. G., Kapten. v. Positionsart.-reg., Lut- mansg. 74, Va. zeng. alv, Ö. - E. F., f. d. Revisor i Järnvägsstyr., Up- Otterberg, Axel, Handl. (spec.-), Götg. 22, So.; lalldsg:.43t, Va.... bost. s. g. 32 B. - Sophie, Ankefru, Sibylleg. 69, O. Otterborg, Ebba Sjuksköt:a. Greftureg. 24 B, Ovön, C., Bagare, Västmanllag. 24, C. O.; a. t. Österm Ovesön, R., Fotograf, Heleneborgsg. 13, Sö.. _ Anna, E?)!olköksförest:a, Rå~mansg. 16, Ö. Oxehufwud, M.,..Fröken, Jungfrug. pil Ö. g., _ S. M., Ankefru, Manilla, O.Dj. O.; r. t. Osterm Ottergren, Fritz, Bankkassör, S. Blasie- - R., Kapten, Stureg. 18 D b ', O.; a. t. 6890, holmsh. 12, C.; a; t. Brunkeb r. t Träffas ej 4-6. _ Anna S., Fröken, Drottningg. 88 III, uppg. Oxelgren, G. E., Ritare, Torkel-Knutssonsg. B, C. 14, s«otterman, C. O. M., Juveler., Katrineberg Oxenstierna, Bengt G., Grefve, v. Härads- 28, Liljeholmen. höfd., Advokat, kont. o. bost. Sibylleg. Otterström., E. E., Arkitekt, Torstensonsg. 38, Ö.; r. t. o. a. t m, o.rn,.«t Siri, Grefvinna, f. Wallenberg, Sirishof, - O. E., Byggu.ving., Bondeg. 33 B, Sö. Ö.Dj... _ A.' H., Doktor, Odeng. 49, Va.. - A. I., Ankefrih:a, Nya Polishuset ii. - M. S., Fröken, Torstensonsg. 8 III, Ö.Dj.; Kungsholmen. a. t Oxtorgskällaren (Fru G. Winblad v. Walter- _ Eric, Ingenjör, Sigtunag. 9II, Va.; r. t. Thomasson), Malmskillnadsg. 27, C '".. Oxygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; _ Vilhelmina, Sjukgymn., Lillabältg. 8, O. a. t , r. t ~ _ Franziska, A.nkefru, Ka.mmakareg. 29 II, C. Otting, H. W., Frukthandl., 'I'rångsund 8, St.; P bost. Hjorthagsvägen 3, O.Dj. N. F., Gravör,- Atelje för finare gravyr, G:la Kungsholmsbrog , C.; a. t. Paalzow, Frida, Fru, Uplandsg. 47, Va.; a. t. / Brunkeb. 331., Inbrottsförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg:!Jr,; ~' I' ( ; J

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer