Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.."

Transkript

1 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost... 75, Sä.; tlf Söder ' Artillerig I O.Dj.; tlf ;- Aggexport; P, Lindblom. Nederlag för Yngve~on, 'Anna,' Fröken, Skeppareg. 20, Västgöta Aggexportförening i Skara, 'O.Dj. kontor o. nederlag, Upsalag. 17, Va.; York, Carl P., verkst. Dir. i A.-B. Libertytlf 7283, Norr 855'6. Telegr.-adr.: l>väst- Trading Company, Kungsg. 15, O.; götaägg». tlf , 1~915, Norr 11900; bost. Västkustgranit, Aktiebolaget, Sthlmskonto- Linneg. 86, O.Dj.; tlf ret, afdeln.vchef Ing. S. E\ Samuelsson, Yor,kshire,Fire and Life Insurance Company, Kungsg.15',.C.; tlf 16621, Norr , Hufvudagentur Mattsson & Boden. Växelkontor A.-B. J. Grundströms Eftr., Karduansmakareg.. 9, C. Drottningg, 27, Sthlm 1; tlf 4137, Norr Yourstone, E. M., Fru, Breidablick,.Mälar- 9729:' afdelningskontor Hamng. 14, C.;. höjden. tlf 6737, 7937, Norr ~ O., Urmak. o. Urhandl.,Nybrog. 14B, O.; _ Julin, S., Hamng. 8, Sthlm 1; tlf 2844, tlf Norr '.. innehis bost. Styrmansg. 17, O.Dj.; Yrkesinspektionen i Lista o. 2:dra -distr., tlf Stadsgården ~2V1, Sä.; yrkesinspektri- _ Stockholms (inneh, S. Rondabl), Drott-I: sen, 'St, Nyg. 40 & 42, St.. ningg. 3 ', C.; tlf 1210, Norr Yrkesskola, Murare-, Sthlms Stads, Öster- Växlar o. Signaler, A.-B., Klarabergsg. 56,. 'malmsg.. 66, O., o.. Fatbursg. 12, Sä. C.~ tlf '.. - Stockholms Stads verkstads- och lärlings- Wöhler, C. H., Hofr.vass., Riddareg, 21, O.Dj. skolor för ateljö-, hemsömmerskor o.. hattmodister. Förestes Fru S. Qvarn- 'ström, Repslagareg. 24; Sä.; tu Söder x " Ytterberg, Bertha, Fru, Damskrädderi, Fle- X-Ray, G. H. Jakobsson, Birger Jarls Pas- mingg. 51 A, C. sage, C.; tlf Olga, Fröken, Malmskillnadsg. 35, C.; tlf ', -' Sigrid, Fröken, Västgötag. 8, Sä. Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. Ytterman, Majao. Maud, Fröken, Stur~g:44,0. Yachtvarvet,A.-B., boda 36. Hästholmen, " tlf Finn- Ytterstfors-Munksund, varor, trämassa, Aktiebolaget, -Trä- tackjärn, Kungsträd- Yden, Nils, Direktör, Storg. 57'V, O.Dj.; tlf gårdsg. 16'V, C.; tlf 13109, , ' - ~., BDalderAs g k.2'ko t vm. Z. ydren,., r ite, l a Minnet, Lilla Alby, Solna;postadr. Sundbyberg _. C. J.,Bokbindare, Teknologg. 7, Va. (Jam/or sta/ntng med S och G.) Ydström, Daga, Journalist, Norrlandsg.19, Z-Bageriet, C.. A., Carlsons Bageri.A.~B,., C.; tlf Norr ', Döbelnsg. 65, Va.; tlf 8703, Norr Yell, Eleanor, Miss, Teacher o. Translator, Zacco, K. Y., Civiling., Valhallavägen 104. Hagag.2, Va.." (f. d. 37), O.; tlf Ygberg, Jenny, Fru, Skogsbo, Appelviken; - Sven W., Fil. kand., Revisor, Hagag. SH, tlf Äppelv ' Va.; tlf ". Yhnell, O., Fabrikör, Trångsund 10, St.; tlf - A. W., Intendent, Greftureg. 7l 11I, O.,; ' tlf Ylle & Siden A.-B, Regeringsg. 12, C.; tlf '- H. E., f. d. Landtbr., Döbelnsg. 7 u.~., C.; '. tlf Norr Yllner, N. G. N., Ing., Hornsg. 65, Sä. - & Co Eftr" Maskinaffär, Dalag. 4, Sthlm _ Christer, Kamrer C»EsselteD), Klara V..1; tlf 6292, Norr744~.. Kyrkog. 9, C.; bost. Odeng. 22, Va.; - H. F., Postexp., Scheeleg, 20, 2 1 /2 tr., tlf ::) C.; tlf Kungsh Ymer, Tidskrift. Red. Gunnar AndE1rsson,-G1l.staf W., Tjänsteman, Dalag. 34r,Va. Handelshögskolan; Brunkebergstorg 2, Zacharias, ;Efr., Konst- o. antikvitetshandel, C., eller Djursholm. Brunkebergstorg, 9, C;; tlf 14554, Ynglingaförening,Stockholmskristliga,Bryg. Norr 16680; kont. o. bost. Liuneg.7, gareg, 10, C.; hem fqr' resande. O.; tlf JONKOPINGS JURIDISKA '~YRÅ 15 HAMNGATAN '----

2 \" ',. Zacharias-Zanteson Zachi1rias,H. L., Köpman, Hornsg. 39, uppg, Zander, E., Fru, Lutzeng. 10, O.Dj.; tlf Ös- A, Bb. term Robert, Köpm., Hornsg. 39, Bb.; tlf Hilda K. O., Fru, Artillerig. 12,.0.Dj. "- R., Ankefru, Bellmansg. 23, Bb. :- G. W., Gymn.-dir., Nybrog.28 B, O.. Zackarias, Josef, leg. Läk., Riddareg. 47, - F. G., lng., Sveavägen 51, Va. O.Dj.; tlf H. V., Ing., Renstjernasg, 4, Bö. Zachrisson, Selma, Barnm., Flemingg. 21, C. ~ Nils D., Ing., Birgerjarlsg, 129, Va.;,tlf Zachrissons Boktryckeri A.-R., Wald., Göte Vasa 9957., borg. Afd. kontor Oscar Levin, Fredsg. - Birger, Kapten, Dir. i A~-B. Broströms 2, C.; tlf Linjeagentur, Artillerig. 4'V, O.Dj.; tlf Zachrisson, K"E., Dir., Birgerjarlsg. 102, Va ~' Albert, Fastighetsäg., Lignag. 4, So.; tlf - & Ingeström. Aktieb., Fredsg. 4 III, Söder Sthlm 16. Maskiner o. apparater för - ElI}.ilia,Fru, Östermalmsg. 17, O.; tlf kraftanläggningar, elektricitetsverk,,osterm pumpverk, fläkt- o. blåsmaskinsanlägg- -Uddo, f. d. Postinspektör, Norevagen 13, ningar, elektricitetsmätare, vattenmä- Stocksund; tlf Stocks tare, gasmätare jämte öfriga mätin- Zachrisson, J. E., ilktiebolaget, Renhåll- strument o. apparater. Generalagenter ningsverk o.akeri kontor o. stallar för A.-B: de Lavals Augturbin m. fl.; tlf Surbrunnsg. 18, Va~.; tlf 2916, Norr 11 99, 3699, 4699, , Norr 4396; stallar Eriksdal, Sti.; -s Medicomekaniska Gymnastik, Sturebatlf Söder 30281; se annons å kartong det, Stureg. 4, Ö.; tlf Osterm, sid. [4999]. Säsong 1 okt.-1 juni. Damafd. kl. - S. H., e. o. Tullvaktm., Drottuingg. 68, C. '/d2-1. Herrafd, kl o. 2-'/26., - P. R., Vaktm., Jungfrug. 12, Ö.DY. Snedbehandlingsafd. kl. '/23--::'/25..-:...se äfven Zakrisson. - N., Organisationschef, Stureg. 50, O.; tlf Zadig, Ad. L., verkst. Dir. för A.-R. ~Jfärs system, bost. Karlavägen 26, Ö. -s Pensionat, Artillerig. 12, Ö.Dj.; tlf -s, M., Kemisk-tekniska fabrik, Stock , ' holms-afdeln., agentur John Lindholm, - Emil V., Prakt. läkare (spec, hjärtsjuk- Regeringsg. 13, C.; tlf 5556, Norr domar), Karlavägen 45, O.; tlf Mottagn.. efter öfverenskommelse, Zahle, Herluf, Kammarh., Dansk Minister, - Aug1)-sta, Änkefru, Linneg. 18 ', Ö.; tlf Hofslagareg. 5 III, C. Österm Zakrissons Agenturaffär, Jakobsg. 28, C.; - Ida, Änkefru, f. Kockum, Storg. 12Il,Ö.Dj. tlf'norr Maria, )inkefru, Grefg. 67, O.Dj. Zall, 1. H.,Rand!., Kl. N. Kyrkog. 29, C. - Mina, Ankefru, Döbelnsg. 31 IV, Va. Zallhagen, Oscar Edvin, Uppbördsman, Fle- Zanderholm, John, Disponent, Artillerig. 48, mingg. 81, C. (Kungsh:s Folkskola). Ö.D}. - Edvin A:son, Vaktm. (Kungsh:s Folk- - -Tyra Norblad-, Skådespelra, Karlavägen skola), Flemingg. 81, C. 53, (J,; tlf Zamore, C. A., Fil. lic., f. d. Adjunkt v.- Hulda, Ankefru, Blekingeg. 40, Bö. Söderm. H. Allm. Läroverk, Hornsg. Zanderinstitutets Ortopediska Bandageverk- 52', Bö. 'stad, Norrlandsg. 30, C. - O. K., Kamrer, Västmannag. 30 m, Va. Zanders, G. U", Löjtn., Valhallavägen 134 Zandell, M'.,' Advokat, Ledamot af Sveriges (f. d. 9), Ö.Dj.. Advokatsamfund, kontor Regeringsg. - se äfven Sanders. 9, C,;, tlf 6690, Telegramadr.: Zandin, Konrad, Offlear i Frålsn.varmån,»Advokaterna»; bost. Handtverkareg. Ostermalmsg. 24, Ö. 34, C.; tlf Zandrön, C. A., Kammarskrifv., Västman- - se äfven Sandell. nag, 41, Va..Zanden, S., Fröken, Uplandsg. 5.4, Va. G. R., Löjtn.. Karlbergsvägen 48, Ya. - lwan, lng., Grefmagnig.4, Ö.D}. - Sven, Med. hs., Alstensvägen 46, Appel- - se äfven Sanden. viken; tlf Appelv. 502., Zander, John, Aktuarie i Pensions styr., Bir- Zanichelli, Maria, Fru, Storg. 21 ", O.D}.; gerjarlsg. 125" Va.; tlf tlf Ä. Tomas V., Civiling., Grefg. 67. O.Dj.; Zanni, Gigi, Kapellmäst., Norrlandsg.16 ', C. tlf Zanteson, 1., f. d. Bokh, i Järnv-styr., Öster- - Oscar A., Civiling., Äpplevikstorget 8, malmsg. 11 IV, Ö. Äppelviken; tlf Äppelv se äfven Santesson. VIKIN~ SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G ÖREBRO

3 1092 Zarembowsky-Zethrin.,. Zarembowsky, H., 36Ill, Bä. Fabrikör, Ptästgårdsg. Zelien, Nils, Jäg.mäst.,.Valhallavägen (f. d. 39), O.; tlf Österm. 51, Zarmen,' A., Byggm., Börstrandeg. 8, Va.;. af Zellån, Maria, Doktorinna, Rådmansg. _ tlf Norr ' 74 1, Va.; tlf Vasa E., Byggnadsfirma; Rörstrandsg. 8,' Va.;'- C. M., Fröken, TegJiersg.59 IV, Va.; tlf tlf Norr , kontoret: tlf Norr Zarmen & Co, A..B., Egendomsaffär, för- ~elling:er'ti~a;5i~'3~röken, Humlegårdag. 7 Ill, medlar köp o. försäljn. af stadsfastig- O.;.'. heter, landtegendomar, villor m. m. Pla- Zellman, C. M., Dekor-mål., S:t Eriksg. 19, G, - Tollie, Fru, Eriksbergsg. 1 (f. d. Vinkelg.) cerar inteckningslån, Kungsg. 28,'"'0:; 1, O.. tlf 3897, ~r Zenith-Fabriken, Västmannag. 83, Va.; tlf Zedeler, Anna, Fru, Kungstensg. 46, Va.; Zeniths margarin, se Margarin A;-B. Zenith. tlf Norr ' Zenzen, Nils M., Fil. Iic., Assist. v. Riks. _ R., Sjökapt., Malmskillnadsg. 48 B, G.; museets Mineralog.afd., Norrtullsg. 57, tlf Norr Zederfeldt, Hedvig,Modeaffär, Uplandsg, 48, Zerl, EJ., Frkn Kass.a.Kungstensg. 48 Ill, Va. Va.; W.Nörr" " Zerling, Augusta, Ank~fru, Bådmansg, 10, _ Hedvig, Ankefru, Sigtunag. 4 II, Va.; tlf O.; -tlf Vasa Paul G., Rådmansg. 10, O.; tlf , Zedermann,Justus, Byggnadsing., Folkungag, Zethelius, G., Bankdir., f. d. Kanslisekr., 20 A, Bä.; tlf ' Karlavägen 85, O.Dj.. - C. O., f. d. Trädgårdsmäst., Folkungag. - Sten, Jur. ka~':i., Sekr., Karlavägen 29\0. 20 A, Bä. - Carl, Löjtn., Ostgötag. 10, Bä... Zedner, Julian, Fil. dr, Kemist, Dalarövägen ~ Fritz, Löjtn., Strandvägen 19, O.Dj. 64, Enskede : tlf Ensk. 16.' - F. O., M;ajor, Barnhusg. 4, G.; tlfl0431. Zedritz, A., Volmaryxkullsg. 10 CIll, Bä. - G. A., Marining., Uplandsg, 16, Va.; tlf Zefferin, Carl, S:t Eriksg, 15v, G.; tlf Vasa Zegolson, L., Lär.a, Ostermalmsg. 11v,..O.Dj. -.Marie, f...morsing, Ånkefru, Strandvägen Zeidler, F. C., Disp., Artillerig. 50, O.Dj. '31III, O.Dj..... Zeijser, C. T., Fil. mag., ~ärare v. Beskowska Fredrik,. f. d. Ofverdirektör, Karlavagen skolan,nybrqg.71,6.;tlfösterm '29\ i;j..' Zeinow, Henr., Lager af snäckor, koraller o. C. A., Ofver~:te, Grefg. 7, O.Dj. pärlemorvaror. En gros o. en detail, - J. A., f., d: Öfverstelöjtn. Stureg, 17, O. Birgerjarlsg. 9, G.; tlf Norr Zetherlund, C. A.;Civiling., Flemingg. 16A,C. Zeipel, K. D., Tjäns;teman, Stureg-.44, O. - se äfven Zetterlund o. Sätherlund. von Zeipel, Henrik, Aktuarie, Holländareg. Zethrseus, Axel H., Afdeln.-ehef i Återför~ 31,. G.," säkr>aktieb. Atlas" Lilljansplan 3 1V, _ K. Viktor S., Ombudsm., Sv. Bankmanna- O.; tlf Norr föreningen, Stråkvägen, 110, Råsunda; - A. H, Bankir, Karlavägen il, O.,; kon-.' tlf Rås tor Drottningg. 3 H ', G. Zeiss, Carl, Generalagentur för Sverige: In- - Claude.J., Direktör, Narvavägen 21, genjörsfirma Georg Schönander, Birger- O.Dj.;.tlf 742 u5.. '. ' jarlsg. 16, O.; tlf.73771,.telegrafadr.: ~ Fr., Direktör, Ba nårg, 47 r, O.Dj.; tlf»instrumsnt» , Norr,62. Zeitlin, C., Köpm., Birgerjarlsg. 19; G. - Claude J.,A.-R, Ex port.import af papper, trämassa, kemika lier m. m., Regeringsg, Zeland, Oliver, Konsult. Ingenjör, spec.. =-1 5, G.; tlf 32154, Norr TelegraJbrandskade- o.förvärderingar af in- adr.:»claudezeta», dustriella anläggningar, Lidingö villa- - -Olsson, Frida Fru, Riddareg. 48,.Ö.Dj.; stad; tlf Lid:ö tlf '. - Helen, Fru, Karlbergsvägen 87 A, Ya. Zelander, E.,.Folkskollär., Hjärneg. 8, G. - AmeIie, Fröken, Gymnastikdir., Oster- _ Helge, Skräddare, Frejg. 42, Va.; tlf Vasa malmsg. 59, O.; tlf Norr ) Ida, Fröken, Skeppsbron 36 IV, St. Zell, J. A., Skräddare, Valhallavägen F. B., Kök~!lläst. Regeringsg. 40, G. (f. d.. 27), O. ' - Ingeborg, Ankefru, KaDlrnakareg. 5, C. Zellander, Olga, Fröken, Artlllerig;.. 37 IV, se äfven Setrens,. O.Dj.; tu Zethrin, A. H., f. d. Bankdir~ Stureg. 31, O, A.-S.' SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~~EåL~~~;~.N22 Va.

4 , Zetterberge-Zetterquist. 'etterberg, Edwi.~; Afd..cchef i Ase~, Aladdins- Zettergren, Otto E., Vaktm., Lästmakateg. 'vägen "65, Appelviken; tlf Appelv ' 15 1 ö. g., O.; tlf Norr ~sA<B., Byggnadsfirman, Artillerig. 28, - se äfven Settergren o. Sättergren..'; O.Dj.; tlf708 33, Norr Zetterholm, A. E., Civiling., Rådmansg. 25,0. - Garl, Byggnadsing., Katarina V. Kyrkog. - Ellen S., Folkskollär:a, Valhallavägen 10 8Y, O.jtlf Söder (f. d. 123), Va. K., Cigarrh., Beridarebansg. 12, O. - Engla, Fröken, Västmanllag ', Va. - Bernh., Dir., Renstjernasg. 20, Sö. - David, Ing. i K. Järnv-styr., Kungs- - Otto,' 'Fil. mag., Amanuens, Frejg. 81, holmsg. 19II, O.; tlf Kungsh: Va.; tlf Vasa 8~ J. K. L., Kont., S:t Paulsg. 27, Sö... - Sigrid, Fröken, Uplandsg. 30 III, Va: - Mathilda, Änkefru, Yästmannag. 64II, Va. '-Gustaf, Förgyllare, Ragvaldsg. 13, Sö.; - John, S:t Paulsg. 27, Sö.; tlf Söder \, ~, tlf Söder se äfven Setterholm.'.- P. M. K., Handl.,Malmskillnadsg. 25, O. Zetterlund, Gustaf E., Aktuarie, Götg.. 69v, - Johan, Hofleverantör, Viktualie- o. kött- Sö.; tlf Söder 56 58j tjåinsterum.: Namn-: handel, Mästersamuelsg.5, C; telefoner. anrop Fattigvårdsnämnden. Ipnehafv. Carl Höglund, bost. Högliden. - John, Boktryckare, bost. Malmskillnadsg. Alfsjö.. 19 A, O.; tlf Norr E. G., Kassör, Vikingag. '26" Va. - J., Boktryckeri o. Bokförlag, Malmskill- - Al.b. S., Konstnär, Margaretavägen 49 B, nadsg. 19 A, O.; tlf82 87 i Norr 24 p8. -, Enskede; tlf Ensk & Thelanders Boktryckeri-Aktiebolag; - Anna, Koiresp./Vikingag.26, Va.; tlf Vasa Skeppsbron 40, Si.; tlf 132, 6955, Norr ,J. A., Köpman, Åsög. 18, Sö.; kontor G. F., Byggm., Götg. 48 B, Sö.," Kornhamnstorg 53, St.;.. - A., Folkskollär:a, Kocksg. 35 B, Sö. - e. E. K., Marinintendent, Grefg. 69, O.Dj. - Ester, Folkskollär:a, Kocksg. 35 B, Sö. - N. J., Postiljon, Helgalunden 1, Sö... - S. G., Fotograf, Tomtebog. 27 II, Va. ~ Otto, Skräddarmäst., Karlavägen 2P, O.; - A., Fru, Surbrunnsg. 7 III, Va.; tlf Vasa tlf (Fr. Kaedings Eftr. A.-B., K. Höfskräddare.). - Emma, Fru, Karlbergsvägen 60, Va. C. J., Uppbördsman i l5:de roten, S:t - M., Fröken, Tegusrsg. 16, Va. Paulsg. a.? II, Sö.; tlf Söder 30297:' - F. y., Brittisk Vioe-Koneul, Jungfrug, $, - Elisabeth, Ankefru, Karlbergsvägen 86v O.Dj. ' \lppg.~, Va,; tlf Vasa C. F., Kontorist, Fridhemsg. 30 &32 - Atig~sta, Ankefru, Uplandsg, 45, "Va. (f. d. 10 B), O. - E.,.. Ankefru, Ostermalmsg. 16, O.; tlf - e. R., Kontorschef, Renstjemasg. 16, Sö.; Osterm, tlf ,.Erik (Inneh, af firman LundelI & Zetter- - K. 1., Musiklär., Kammakareg. 18 II, Va.; berg), Sit Paulsg. 36, Sii.; tlf Söder tlf Norr 11887, Rune, Red., L:a Vattug. 25 III, O.; tlf - se äfven Setterberg o. Sätterberg, '.. Zetterblam, 'Sofie, Fru, Sibylleg. 13, O.; tlf - Stig, Re~., Birgerjarlsg. 42 II, O. Norr Birger, Akare, 'I'ranebergs gård, Ulfsunda. Zetterdahl, K. G., Förrådsmäst., Ansgarieg. tlf Appelv, 417. ', 5\II, Sii.:... - se äfven Setterlund o. Zetherlund,, - se äfven Setterdahl. Zetterlöf, Pontus, Häradsskrifvare, Lilje- "Zettergren, Augusta, Fru, S:t,Eriksplan2, Va. holmsvägend, Liljeholmen ; tlf Liljeh. -r-: eario.,kassö~ i Skand, Kreditaktieb., 153. Storg. 21 II, Ö. - se äfven Zätterlöf.,'- Otto L., f.d.orgelnist, Helsingeg. lon.b., Zetterman, E., Droskäg., N orrtullsg. 27; Va. Va. - A. R., Fotograf, Flemingg. 45, O. - K. J:, Posttjänstem., Karlbergsvägen 54IY, - Eric, Skådespel., Flemingg.45, O. Va.; tlf V!l'sa Bernhardina. Änkefru, Fredriksdal, Skans- -r- P. A" Pösttjänstem., Asög. 42 e n. b., Sö. tull, Sö. - Leonard, f. d. Roteman. Pålsundsg. 3 A IV, Zetterquist, A. F., Tapethandl., Storg. 32\ Sö.;tlf Söder O.Dj.; affär Humlegårdag. 1 & 3, O...:...Ad., Speeerihandl., Braheg, 1, O.; tlf - & Löfgren, firma (inneh. A. F. Zetter , Norr 5064; bost. s. g. '12. quist), Tapet- o. Rullgardinsaffår, HUIn- -'A.B., Vaktm., Hornsg, 82, Sö.; tlfsöder legårdsg. 1 & 3, Ö.; tlf 75096, Norr Se annons.sid. 55. {,T:HliJLESKANDINAVlENS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINGSBOLA9 ;'~>,'," '.J.... Vinst till de försäkra~e 1922: Over 2,117,000 kronor.,, I' ','..,'..' -'..

5 1094 Zetterqvist-Zorn. Zetterqvist, A. F., Jur. kand" J;omtebog. 20, Zettervall, 0:. E., f. d. Öfversköt:a, Fatbursg. Va. " 2, Bä. -Alfred, Korresp., Asög. 68 Il, Sti.; tlf - seäfven Betterwall. ' '" Ziebeck, Hulda, Fru. Vegag. 14, Va. --'- L. F., Musiker, Blasieholmsg, l} C, ' Ziedner,,E., Redaktör, Medarb. i Dalrens - Axel, l:e Vaktm. i Skand. Kreditaktieb., Nyheterm. fl., Engelbrektsg. 29 IIl, O. Prästgårdsg. 15 A,2 '/2 tr., So. Zielfeldt, Hugo, Kammarskr. i Tullv., Ad. - Viktor, Vaktm., St, Nyg. 26, St.; tlf Norr Fredr. Kyrkog.9B, C.jtlf Norr , Zielfelt, A., Bankdirektör, Sturevägen 41, -, - se äfven Setterquist.., " Stocksund; tlf Stocks '. Zetterst!Jdt, Bertha, Fröken, Kartriterska, - Valborg, Majorska, Norra Bantorget 18, Bondeg. 74, Bä.; tlf Söder ',C.; tlf N:9rr '. Zettersten, John, Kontorschef,' Västerlångg. Zilen, Anna, Ankefru, Grefg. 44 III, O.Dj. ' 62} St. -", -.se äfven Sillen o. S,Hen. Zetterstrand, B. R., v. Häradshöfd., Frid- Zimander, A. W., Afd.-chef, Fridhemsg. 72 hemsg. 72 B (f. d. 40 B), ing. fr. S:t, (f. d. 40), C.; tlf Kungsh Eriksterrassen, C. Zimansky, G., Lagerchef, Birkag, 14, 'Va. - Albin, Kassör, Kungstensg. 50 n, Va.; tlf Zimdin, W. D., A..B" Generalagent for Ame- Vasa rican Commerea & Finance Company, Zetterströms, Axel, Blomsterhandel, etabl.l Hofslagareg. 3; C.; tlf , Östermalms saluhall 1 o. 2, O.; Zimmer, H.; Pappershandel o. fotograftartik- 'tlf Norr ' lar, Stureg. 40, O., Birgerjarlsg. 31, C. Zetterström, Fredrika, Blomsterhandel, Norr- Zimmerdahl, Hjalmar, Köpman, Kat. Bang. tullag, 21, Va. - 40, Bö.; tlf Söder Abbe, Boktryckare, 'l'egnörsg. l3 Il, Va. Zimmerlund, Julius, Öfvermaskinist, Ple-: - & Persson, Boktryckeri, Klarabergsg. 52, mingg. 8 Il, C. C.; tlf 17474, Norr ~ ' - Rolf, Byrådir., Sibylleg. 56. O.j tlf lzimmerm:m' 2 Zimmermann. - H., Fisk- o. Grönsaksaffår, Timmermansg. ', 12, Bö.j bost. Åsög. 42 C, BÖ.. _2, Wilh., verkst, Direktör i Kautschuks- o. - Alma, Fru, Sibylleg. 43 & 45, O.; tlf. Guttaperkavaru-Aktiebolaget Kuntze ' & Co., Karlbergsvägen 70 A\ Va.j tlf - Nanna,.Fröken, Telegrafist, Ostermalmsg , O.j, tlf _2 Emma, Fru', Komrneudörsg. 44, O.Dj.; - Erik, Ing., Varfsg. 1, So.; tlf tlfn'orr M., Konsul-a, Lirmåg. 12, O. _2 Edwina, Fröken, Brahag. 3 In, Ö. - C. A., Litograf, Västmannag. 41, Va.., -' John, f. d. Handl., Rådmansg, 67, Va.; -s, Ruth, Platsbyrå, Vas ag. 42,0.; tlf ,, tlf Norr 9308, se annons å kartan,...,.,s., Handl., Vanadisvägen 17, Va.. - M., Plåtslageri, Kvarng. 7, Bö.;bost.s. g :' Olof, Kapten v. K.. Flottan, Sibylleg - P..., f. d. 1:e Postvaktrn., Teknologg. 9,, 44 Il, O.; ~l! va.; tlf Vasa P. R,MusIKer, Svartmäng. 25, St. - H., Redaktör, Birgerjarlsg, 37, C. ~'W. H. M., Tjänstern., i Järnvägsstyr., - Hasse, Red. af Söndags-Nisse, Jungfrug. StyrII!.ansg. 33, O.Dj.; t~f , O.; tlf _, Selma,..Ankefru, Grefmagnig, loh, O.D).; - J. H., Tjänsteman i Idfförsäkr-.åktdeb. tlf Osterm Nordstjernan, Birgerjarlsg.105 IIl, Va. _l K. S., Kommendörsg, 12 I "O.j tlf 74218'- r: J. V., 'l'rädg.-mäst., Hammarbyg. 15, Bö, Zitting, Wanda, Fru, Solnavägen 125~Va. - G. E., f. d. Vaktrn., Brunnsg. 9, C. - Nils J. O., Pörestånd., Solnavägen 125 1,_ - se äfven Setter ström. Va. Zettervall, Folke, K. Järnv.-styr:s Arkitekt - Maria, Änkefru, Jakobsbergsg. 38, 9. ' o. Arkit. i K. Byggnadsstyr.Ddeng. 3, O. - Erik A' j Jakobsbergsg 38 II, C. - A. V., Flaggunderoff., Asög. 137 A, Bö. Ziwoh~, Elvira, Fröken, Långa g. 10~ b., - Lilly, Fru, Bondeg. 1 B, Bö.; tlf Söder O.Dj.;..tlf, Norr , ".. ' ' - Hanna, Ankefru,.Långa g. lod.b,"o,dj.; - Bror, Köpman, Folkungag. 8 D, Bö.; tlf tlf Norr , Söder, ,,I Zohn, 1." Köpman, Vasag. 26, C.;, tlf Norr - A. Th., Plätslagarmäst., verkst. Präst ,, gårdsg, 33', Bö.; bost. Folkangag. 8 DI!, Zoologiska riksmuseet, se Riksmuseet, Bä.; tlf Söder IZorn, L., HUII!legårdsg. 18, O.; trf 75115, JONKOPINGS JURIDISKA. 'el' If 4-~ N OA T A l'\t U, ---"~~~~-,--- J \ l - BYRÅ

6 1 säkrings 1 kontor 1 O.; ' - H Hjalmar Zornska Institutet~Åberg. - Zornska Institutet (Stockholms Högskola, Åberg, Per, Diakon, Roslagsg. 56, under Zorn ska professuren för nordisk Vasa o. jämförande konsthistoria), förestån- Gustaf,. Direktör, Valling. 16, O.; bost. dare Professor Jo Roosval, lokal: Alnäs, kv. Akern 3, Lidingö villast.: tlf Djurgården. Lid:ö Zetterman, Anna, Fru, Sveavägen 82, Va. Gunnar, verkst. Dir., i A.-J? Gunnar - J. A., Kamrer hos Konungariket Sve- Aberg, Runda vägen 29, Appelviken; riges Stadshypotekskassa, Karlavägen tlf Appelv BV, Ö. - Simon, Direktör (Wirserums Möbl, A.-B.), Zuckerman, Samuel,' Handl., Björngårdsg. G:la Brog. 13, O.; tlf , Norr 8, Sä ; bost, Rörstrandsg. 12, Va.; tlf Zum Franziskaner, Bierrestaurant (Carl Beskow), Skeppsbron 44, St. - Otto, Disponent, Karlbergsvägen 40, Va.; Zum Heidelbel'g, Storkyrkobrinken 9, St. tlf Zum Löwenbräu, Bierrestaurant, Paul E. - E. J., Fabr., Vanadisvägen 18 II, Va.; Paulson, Jakobsg, 20, O. tlf Vasa Zupan, E.. M., Musiker, Karlavägen 52 & - Frans, Firma, inneh. M. Aberg, 'I'eg- 54, O. nörsg. 14, Va.. Zur Himmelsleiter, Bierhalle, Jakobsg, 18, O. - John, Firma, Inneh, Fru Emilie Aberg, von :?wei!;"bergk, N. G...R., Banktjänstem., Agenturaffär, Wargentinsg, (f. d. Pilg.) Ostermalmsg. 76, O... 52, O. - Axel, Disp., Östermalmsg. 44, O.. - Elsa, Folkskollär:a, Vegag. 17, Va. - Otto, Fil. lic., Katlavägen 73, O.; tlf - Astrid, Fru, Dalag. 28 IlI, Va.; tlf Vasa Anna Chr:son, Fru, Karlavägen 73, O. - E., Fru, Wargentinsg. (f. d. Pilg.) &2,,- A., Grossh., firma Löfträbolaget, kontor O.: i Norrtullsg. 20, Va.; bost. Ynglingag. - Beda M. Fröken, Vikingag.. 34 E, Va. I 15, Va.; tlf Clara, Fröken, Banärg. 7, O.Dj... idztirichd, Allm. Olycksfall- & Ansvarsför- - E. C. G., Fröken, ~ibylleg. 59, O... A.-B. Generalagentur: Assu- - Elisabeth, Fröken, Oetermalmsg.öä-:", O.; I ransfirmanchr.steffenskinneh.g.carr), tlf Norr Näckströmsg. 4, O. - Greta, Fröken, Dalag. 39, Va.; tlf Vasa IZymotekniska laboratoriet (inneh. Sven 1722., i Liljevall), Hornsg, 63vI (hiss), Sä. - Märtha, Fröken, Holländareg.. 12 Il, O.; izätterlöf, K. H. G., Direktör, Grefg. 4 IV, tlf i O.Dj.; tlf S. o. G., Fröknar, Breitenfeldtsg. 7 n. b., se äfven Zetterlöf. O.Dj.; tlf Martin, Glasmästeri, Lästmakareg. 23, o O.; tlf 10444, Norr ; bost. Tysk- A bagareg, 7, O.; tif Österm I - Hilmer, Grossh., Malmskillnadsg.,23, O. iåberg, E. F., Advokat, kontor Hamng. 2 Il, - G. M., Hamnlots. Högalidsg. 46 B, Sä.; tlf , Norr ' tlf Kurt, A.-B., Agenturfirma, Jakobsg. 6, O. - Karl, Handelsres., Karlbergsvägen 58, I~ A. W., Banktjänsteman, Brunnsg. 12, O.; Va.; tlf tlf Norr G. R., V. Häradsh., Eriksbergsg. 14, O.; M., Banktj.-man, Västerlångg. 65, St. tlf Teodor, Banktjänstern., 'I'egnersg, 14 Il, Va. - Adolf, Ing., Skåneg. 51, Sä.... G., Byråchef, Ofverstelöjtn., - Victor, Ing., Stureg. is-», O.; tlfösterm. 'I'egnersg. 48, Va.; tlf E., Civiling., Eriksbergsg. 14, O. - Birger, Jur. kand., Kassör i Sthlms För-, - Lisa, Damfrisering, Jakobsg. 28, O.; tlf myndarekamm., Valhallavägen (f. Norr d. 35), O.. -s, T. & E., Damskrädderi, Tegnorslunden - F., Kapten, Skeppareg. 3, O.Dj.; tlf 8, Va.; tlf Norr Axel, Dekorationsmål., Dalag. 60, Va.; tlf - N... O. V., Kapten, Ostermalmsg. 14 'B, Vasa O.; tlf Nils, Dekorationsmål., 'I'egnersg , Va.; - Paul, Kassör i Sthlms Hamnstyr., Inetlf.Norr 10975; verkat, Luntmakareg. dalsg. 16 A, O.. 50, Va.; privat tlf Vasa Ragnar, Kontorist, Grefg. SO,O.Dj. INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN OREBRO G

7 1096. Åberg-Ågren. Äoerg, Gunnar, A.-B., Kontors-, möbler-, Åberg, Märtha, Änkefru; Skåneg, 5pv, So.;, maskinutensilier. Brunkebergstorg 13, tlf " C.; tlf 15577, Norr 726. '~ C. O. F., Kocksg. 6, ss. - J. I., Köpm., Rörstrandsg. 12, Va. - se äfven Key-Åberg. _ J oh., Köpman,' A.- R l Kahn & :A.berg, Åbergsson, Anna, Fröken, S. Blasieholms-, Hamng. 5 B, C.; bost.: S:t Eriksg.63,.hamnen 4 B, C.; tlf Norr 2717, C.; tlf Kungsh, Sigrid, Fröken, Styrmansg. 5,Ö.Dj.; tlf -s, A. T., Eftr. (inneh. Alexander Anders- 790' 50. son), Läderhandel, G:la Brog. 30, C.; Äbom, Judith, Cigarrhandl:a, Skeppsbron ur Norr , St. - E. G. M., Lärar-a, Odeng. 55", Va. -F. E.,.Exp.-vakt, Dannemotag..14, Ya. ~ Maj, Lärar:a, Solnavägen 125, Vd.; tlf - Emmy, Änkefru, Sibylleg. 77, Ö Åborg, B. Julius, Fabrikör, Brännkyrkag. _ Olivia, Lärar:a, S'ödermannag. 7 II, Sö.; 144, Sö.; tlfsöder tlf göder R. H., Tjänstern., Sigtnnag. 10; Va. -Erik, Med. ue., Torsg. 40, Va.; tlf , Abrink, A. G., Trädgårdsrnäst., Elemingg, - O. F., Med. lic., Läk. v. Saltsjöb. Badanst., '8, C.;.. tlf ', Mästersamuelsg, 41, C.; tlf Ellen, Ankefru, Tjärhofsg. 48 IV, Sö. -Jl, E. J., Eftr., C. Friberg, Mek, Verkstad, - Fredrika, Änkefru, Frejg. 7 III,.va.. Kindstug. 16, Si., tlf Åckander, K. G., Dir., Birgerjarlsg. 39, C.; - & Ca, Inez, Modeaffär, 'Hornsg. 44, Sö.; tlf tlf Söder Åcker1,>erg,Carl G. A., Tjänstem. v. Flottan, - Robert, Musiker, Bjurholms plan 4, Sö.; Asög. 115, uppg, 2,'3 1 /2 tr., Sö.; tlf Flottlf Söder tan S. F., Pastorsadj., Karlavägen 55,. Ö. Åden; Elof, Miilarmäst., Tomtebog. 37, Va. - J. G. A., f. d. Provins.-Iälr., Alviksvägen Åderman, J. M., Handl.; Köpmantorget 1, St.;.157, Äppelviken. tlf Norr 1879~ - (Abergh) G. R; E., Revisor i Postsparb., Ådi~, C. A., Handl.,Surbrunnsg; 1, Va., Ringvägen 104, Sö.; tlf Söder Sven, Urmak., Valhallavägen ;101r(f. d -'- Viktor, Sadelmakare, Prästg. 31, St.; tlf,', 123), fa.. 5,85.., '- Lotten, Änkefru, Boslagsg. 62,- Va. - & Ca, C. A., Skrädderletabllssementet, Åfeldt, Paula, Assistent, S:t Eriksg, 30 A, C. Slussplan 51, St.- M. J., Fru, Greftureg.56, Ö. - E. J., Sinidesverkstad, Gåsgr. 3, St.; tlf - Sigrid o. Naima, Fröknar, Bergag. 13" C.; 2560.' t~f Kungsh ' - E., Snickare, Lignag -, 2, Sö. - C. V., Specerihandl., Brännkyrkag. 89, - A. F., Teckn.-Iärare, Östgötag...41, Sö:,Sö.;. tlf Söder 31224; bost. Ringvä- -'- I. M., Telegrafist, Grefg. 12,' O.Dj. gen 6, Sb.; tlf Söder Einar, Telegr.-tjänstem., Uplandsg E., Andre Stadsveterinär, Olofsg. 6, C.; Va.; tlf Vasa 'mottagn. 1-~; tif 754; bost. Rid- - G. F., Timmerman, Döbelnsg. 55 II ö. g., dareg. 12 B, Ö. -J Bror Va.; tlf Vasa ' - se äfven Ähfeldt.' I ' A." Tjänsteman, Idung. 8, Va.; tlf Ågren, C. G., Bokbind., Prästgårdsg. 13, Sö Karl, Bokför. o. ~evisor,ad. Fredr. torg - Elof, Tjänsteman i Järnv:styr., Dalag. 58, 4, Sö.; tlf Söder Va.; tlf O., Cigarr- o. pappershandel, Malmskill- - K. P., Tjänsteman i Liff.-Aktieb. Nord- nadsg.1s, C.; tlf I stjernan, Vidarg. 7, Va... - John, Dir. för Bran4-&L\fförs.A.-B.Sveas - Carl M. E., Trafikfö-rest., Lillsjönäsvägen, Stockholmskontor, bost, Engelbrektsg. Ulfsunda, tlf Ulfs. 173., 4,' O. - E. T., Tulltjänstem., Pipersg, 26, C" '\ - Anna-Lisa, Elomentarlärar:a, S:tEriksg. - G; A., Tullkont."Blekingeg.ö7BIII, Sö. 89 Y, Va.', - Gunnar F:son, Utrikeskorresp., Storg.57, - Elin, Fru, Drottningg. 53, C.; se Hem- Ö.Dj.; W I mens I:tjälpbyrä... - C. W., Vaktm. (A.-B. Skandia), Mynt- -Gerda ~., Fru, Greftureg. 9, O.;. tlf torget 1, St \ - Augusta, Änkefru, Holländareg. 12 II, C.; - Hilda C. V., Fru, Rädmansg.77, Va.; tlf tlf Vasa Gerda, Ankefru, Drottningg. 110,.va. - Anna, Frökl'n, Kassörska, Grefmagnig. 3, tlf Vasa O.Dj. ' i="b. SVENSKA' METALLVERKENMÄsTs~Rin~~~EåL:/~~~~.N 22

8 Ågren-Ahlin Ågren, J)Jlisab~~h, Fröken, Kornmendörsg. Åhlberg, Conrad, Lager af möbler, mattor, 6, Ö.j tlf Osterm ur, taflor m. m., Bryggareg. 7\ O.; tlf : - C. John, Förvalt., bast. Drottningg. 53, Norr 9697; bost, Helsingeg. 3, O.; tlf 12077, Norr 260. Va.; tif Vasa Bertil, Herr, Tyresövägen 43, Enskede; ÄhIen, Teodor, Assistent, Äsög. 57, Bä. tlf Ensk. 2'88. - G. O., Banktjänstem., Högalidsg. 40, Sä. - P. J., Hofslageri o. Smidesverkst., Tuleg. - Eugen, Blomsterhandel, Kyrkogårdsvägen 7, Va.; tlf Norr ; bost. Döbelnsg. 34, Enskede. 67 A, Va. -s Blomsterhandel, inneh. J. L. Ström, - Hanna, Husäg:a, Hornsg. 182, Sä. Biblioteksg, 5, O.; tlf 62 23,N orr 5870;,- Ture, Intend.; 'I'egnersg, 12, Va. bast. s. g. 9; tlf K. S" Kamrer i Sthlms Sjöförs. A.-B., - C. E., Droskäg., Frejg. 56, Va.; tlf Götg. 59, Sä.; tlf _. - Gustaf, Fabrikör, Södermannag.12A,Sä.; - K. G. Kapten, Karlavägen 94, O.Dj.; tlf tlf Söder J. P., Grossh., Stigbergsg. 35 1, Sä.; tlf - E., Maskinmäst., Birgerjarlsg, 83, Va , Söder.q E., Modistfirma (inneh. Ida Agren), Väs- - Gustaf, Handelsträdgård, Hammarby, terlångg. 42, Si.; bost. S. h. III.. Sthlm 20; '. - John, Målarmäst;, Norrtullsg. 23, Va.; - Sam, Handl, (spe\l.- O. konserv-l, Komtlf Norr mendörsg. 32, Ö.; bost. s. h. - K. V. Red., Kl. N. Kyrkog. 33, O. - K. E., Materialförvalt. Privatg. 12, Bä. - J. A., Skorstensf'ej., Flemingg. 17, O.; tlf - David, Musikdir., Verkst, Dir. i A.-B. J. Norr Ludv. Ohlsons pianomagasin, Biblio- - J. W., Skräddare, Lästmakareg. 27 B, O. teksg. 6 & 8, O.; tlf 4416, Norr 46 58; -.Birger, Tjiinstem\1n v. Sthlms Gas- o. bost, Karlavägen 24 1, Ö.; tlf Norr Elektr.-verk, Birgerjarlsg. 111 AIII, Va ,- Magda K, Tjänstem. i Sv. Handelsbanken, - V., Musikdir., Idung.. 14\ Va.; tlf Vasa Sot Eriksg. 89v, Va.; -tlf '- V. E., Typograf, Upsalag ö. g., Va. -r-r- Per, Pensionär, Västmannag. 24 u, Va.; - A. };'., Vaktm., Arsenalsg. 14, O. tlf v'asa Mimmi, Änkefru, Norrtullag. 23\ Va.; tlf - & Holm, A.-B., Postorderaffär, Ringvägen Vasa , Si).. '-;- se äfven Ähgren. - A. G., I:e Postvaktrn., Svedenborgslunden ~gårdh se Augårdh. 2 1V, Bä. Ahfeldt, Clemens, ordin, Kungl. Hofpredikant - Hilmer, Repr. för Aktieb. Wahlund & o- Pastor i Kungl. Hofförsaml. Teol. dr Grönblad, Norrtullsg. o. Lektor, Florag. 16, O. -- N. P., Verkm., Hagag. 22 III, Va. 56, Va.; tlf Vasa -' Hulda A., Ankefru, Heleneborgsg. 27, Bä. 1}.961. Åhgren,. John, Disp., Davidbagareeg. 3 (f. - & Akerlunds Förlag, Davidbagaresg, 5. d. 1), o..ef. d. 3), O.; tlf namnanrop:»ahlen & Åh Eh frid F dk... fl Akerlund», Norr 16131, Norr gren, ren fl, on omnnssionars rma, _ Edvard,Surbrunnsg. 19, Va. Wahrendo,:.ffsg. 6,p.; 1V tlf 14313,14314, Åhlenius, Gösta, Export & Import, Auto ) Borsen direkt 10811, ankn, mobiler, Bensin, Spannmål & Foder b. affär, Trävaruagentur, Smålandsg.38, O. Axel: f. d. Handl., Södertörnsvägen 72, Bertha, Fröken, Råntillverkn., Döbelnsg. Enskede; tlf Ensk , Va.; tlf Norr Karl, Red., Tunnelg. 23, O. Carl, Godsäg; Drottningg. 73 (Ju, O. - Ehrenfrid, Karlbergsvägen 16, Va.; tlf -;- G., Konsul, Ostermalmsg. 77, Ö ; lj:ontoret tlf Ahlfel~t, A. W. H., Direktör, Artillerig. 12, -;- se äfven Agren. - O.D,j... Ahl,S. (Sk and. Kredit- Fryxellsg. 4, O. Fröken, Artillerig. E. R., Bankkassör A:-B.), Torsg. 40, Va. - G., Fröken, ÄhIgren, Inez, 4pv, -H. S. A;, Banktjäustem., Drottningholms-. Ö.Dj. vägen.. 12 B, O. Ahlin, Emmy, Fru, Karlbergsvägen 60, Va.' - H. M., Ankefru, Drottningholmsvägen 12 - Inez, Fru, Alviksvägen 250, A.ppelviken; B, O. tlf Appelv ,hlander,se Ålander.. - Esther, Fröken, Teckn:lär:a, Braheg. 62 III, Ahlberg, Konrad K., Departementeskrifv., Ö. Karlsviksg. 11r, O.; tu Kungsh. 5595, - Maria, Fröken, Erstag. 1, Sä. TH'ULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlfrÖRSÄKRINOSBO'LAO'... Ansvars~ c:a 590,000,000 kronor a:.ad, esskalendern 1924.

9 1098 Ählin-Äkerblom. Ählin, J. Adolf T., t.f.kammarskrifv.i Tullv., Äkerbei'g, Arvid H. J., Bokh., Banerg, 27 n. b., Västmannag.60r, Va.; tlf O.Dj. _ Urban, Not i Gen.Tullstyr., Alviksvä- - N. L., Diploming., Braheg. 20, O. gen 250, Appelviken; tlf Appelv Agda, Fru, Skeppareg. 26, O.D}. i _ Alfred, Skräddare, Frejg. 29n b., uppg. B; - Anna, Fru, M::J,ngelaffär,Döbelnsg. 35, Va,; Va.; tlf Vasa tlf Norr _ Arv. Hj., Sysslom., Epidemisjukhuset; Va. - Edla, Fru,.inneh, Blomsterh. Blåklinten, :- H. T., Sångare, Västmannag. 26, Va. bost. Storg.' ,I;O.Dj... - Einar, Tillskärare, Artemisg. 151,Värtan; S.,Fru,Flemingg.16BIII,C.;tlfNorr tlf Värtan 157. '- Alma,..Fröken,'Artillerig. 40 1V Ö. g., uppg, _ H., Tjänsteman i Järnv:styr., Odeng. 961,, 3, O.Dj.; tlf Österm. 85. Va.; tlf Vasa '. -s Arvid, Eftr., Färghandel, Kungsg.80, 4-hlinska skolan, Dalag. 16& 18, Va. C.; tlf Ahlström, O. N., Agent, Hornsg. 50, Sä. - M. W., Förest. för Klockarebolagets Be- _ Gustaf, Kamrer, Torsg. 46, Va.; tlf grafn.-byrå, J ungfrug.. 18, O.Dj. Telegra}lladr.:»Skrivrit». - J, R., inneh, Blomsterh. Julrosen, Hollän- ~hlund, se Alund. dareg. 27 n. b., Va. 4-hman, se Aman. ~ Karl Viktor, Kammarskrifv., Lång- Ahmark, G. E. Bankkamr., S:t Eriksg. 73, Va. holmsg. 25, Sä.. _ Leontine, F:ru, Dalag. 14, Va.; tlf Vasa E. J.. F., Med. lic., Sibylleg. 61, O. - se äfven Amark.. Äkerberg J E & HeUströms Metal1ak Ährberg, Otto, Firma (inneh.e. Stenström),.:' " '.. Tegnerslunden 8Il, Va.; tlf 32 $7. tieb., kontor och lage~ Mastersamuelsg. _ Axel, Generalkonsul, Germaniavägen, ~2, Sthlm l. Post- O. Telegrafadress: Djursholm; tlf Djursh. 46, Djursh. ~1 08.»,~etallbolaget», Stockholm. Se annons _ Carl H., Ingenjör, Lillabältg.B", O.Dj.; SId. 20. tlf Edvard, M. V., Musikdir., Valhallavägen Åhrberg, Axel, Munkbron 3, St., kontor o; 22-'26 (f. d. 111 B), Va.; tlf Norr lager af Lädervaror o. Maskinremmar; tlf 5070, 5072,5073,50 75,'Norr Erik,..Musikdirektör, Grefg. 17 II,O.Dj.; Republiken Guatemalas Generalkonsu- tlf Osterm lat, tlf J" Målare, Tomtebog.37, Va. Åhren, U. E., Arkitekt, Tomtebog. 5Il, Va. - G. H. Postvaktm., Tuleg. 18,' Va.; tlf _ E., Redaktör, 'l'omtebog. 5 H, Va., Vasa 90 5~. Ährman, G., Fröken h Cigarraffär, Nybrog. -L Gunnar,. Sjukgymn., Norrmalmstorg 18, 73, O.; bost. s.. C.;tlf "(Ärmann) R. ;N. A.,.Löjtn.,' Karlavägen - K.T. Hj., Skorstensfejarverkm.,Präst- 481, Ö. g., O.; tlf Österm gårdsg.25, Sä.; Söder ' _ Oscar, l:e Vaktm, i Hälsovårdsnämnden, - E., Svarfvare, Kungsholmsg. 34, C. Vas ag. 11, C.; tlf r-' H. J.., Ankefru, Hagag. 10, Va. Ährstedt, Haraida, Fröken).. Slöjdlär:a, Bon- -;- M., Ankefru, S~eppareg. 46, O.D}. deg. 741 (uppg. B), M. Akerblad, Carl, Arkitekt, kontor Regeringsg. Åhrström, Bodrik, Inspektör, Torstensonsg. 88, C.;.tlf 32032; bost. Värtavägen 91, O.Dj.; tlf , O.Dj. -, " Ähs, Oskar, Handl., Solgården, Saltsjöbaden; - Anna, Fru, Frukt- O. grönsakshandel, tlf Saltsjöb ',Vasahallen 8&9,Va.; tlf Norr _ Karl, Motor- O. velocipedverkstad, Hornsg, ~ (Ak.erbladh),..Maria, Fru, Riddareg. 78, 83, Sä.; tlf Söder O.Dj.; tlf Osterm '.. _ C. D., Ved-, kol-, lysolje- o. expressaffär - E. A., Konstnär, Torstenssonsg. 4, O.D}. Norrtullsg. 22, Va. ", - C. A., Kriminalöfverkonst., Torsg. 31, Va.; ~ Paul, Sång-are, Birgerjarlsg. 114, Va.. tlf Vasa Ahsberg, Wilhelm, Dekoratör, Kungstensg. - J., Målare, Döbelnsg. 33, Va.; bost. Barn- 36IlI, Va.; tlf Vasa 2420.'. husg, 12, C.... _ Louise,' Modi_~t, Fröken, 8tyrmansg. 29, - Sven J. 1., Notarie i Ofverståth.-ämbetet, ' O.D}.; tlf Osterm Barnhusg. 12, C. _ N., Tjänst,em., 'I'uleg. 24, Va. Åkerblom, B., Bataljonsläk., S:t :j<jriksg.22, C.. _ se äfven Asberg., - Lillie A., Bokför-a, Ragvaldsg, 19 I1, Sä. ~karstationer,se Stationer.. - G., verkst. Direktör i Aktie bol. Max Akerberg, Julius, Bankvaktm., Karl bergs- Matthiessens Försäkrings byrå, Upsalag, väg-en 43 Bn.b.,.Va. i 7 II, Va.; tlf 82786,.. JONKOPINGS JURIDISKA. BYRÅ HAMNOA. TA N i

10 ., Äkerblom-Äkerlind Äkerblom, M., Engrosaffär i Järn, stålvaror Äkerhielm, C. F., Frih., f. d. Löjtn., Linneg..o, sportartiklar, Karlbergsvägen 41, Va.;. 5, O... tlf ' - E. Hj., Frih., Major, Torstensonsg. 3,0.Dj. -'- K. D., Fil. mag., Flemingg. 71, C. - Dan, Frih.,.Redaktör, Birgerjarlsg. 54, - S. A. K., Folkskollär:a, Hornsg. 47, Sä. Ö.; tlf , G., Fru, Karlbe,rgsvägen 57, Va. - Elsa, Frih:a, Karlaplan 3 A, O.Dj.: tlf....:.m., Fru, Hornsg. 50, Sä John, Grossh., inneh. af Tekniska Kom- - M., Frih.a, Karlavägen 17, O.; tlf 1Q386. 'paniet, 'I'immermansg, 29BII, ss; tlf - Mathilda, Frih.a, Artillerig. 26, Ö.Dj.; Söder tlf Norr Anders, Hamnbetj., Bellmansg. 22 cm - Henrietto O. Anna, Fröknar, Styrmansg. ö. g., ss.; tlf Slider , O.Dj.. - E. J. E., Handl., Tennsoldaten 3, Smed- - Johanna E.,.Ä.nkefrih:a, Stureg. 36, Ö.; slätten, Appelviken. tlf Österm A., e. o.' Hofr.vnot., Bergsg. 39 I1I, Q. Äkerholm,.A., Agentur f. byggn.-snick, Grefg. - Knnt, Kemigraf, Villa Solbacken, Orby. 23, O.Dj.. - Nils l Kemigraf (Bröderna Akerbloms Ke- - Gerda, Fru, Greftureg. 50 BlI, Ö. migrafiska anstalt), Hornsg. 47, Sä. - Nils, Handl. (manufaktur), Sveavägen 96, - Bröderna). Kemigrafisk anstalt, Tunnelg. Va.; bost, Hagag, 3, Va. 19 B, (J.. -s, K. A., Homöopafi-Fyeikaliska Institut, - Carl Gust., f. d. Konditor, Ragvaldsg. Greftureg. 13 A, Ö.; tlf Norr t 19II, Bä.. - Hjalmar, Kamrer, Hornsg. SI, Sä.; tlf'. - Julia M., Kontorist, Ragvaldsg. 19 I1, Bä. Söder C' J Kont.-chef', Kocksg. 35 BIl, ss., tlf - S. G., Kopparslagare, Svartensg. 8 A, Bä. Söder '- Tor, Köpman, Nytorgsg. 23 A, Bä. Gunna;, Köpman, kontor Smålandsg. 40, - J. A. V", Musiker, I-~ög.alidsg, 54.B sn. Q., "If 15921; bost. Skeppareg. 37, - Iwo, Revisor, Artillerig. 42, O.DJ. O.Dj.; tlf Matilda, Sömm:a, Bergsg. 9, C.; tlfnorr - Oscar, Köpman, Västmanung. 31, Va.; tlf S0657. Åkerholmska Bosättningsmagasinets - Mathilde, Lärar:a,Östermalmsg.ll, Ö.Dj. Eftr., Erik Lundin, Glas, porslin, kri- - G. J., Poliskonst., Kindstug. 5, St. stall, fönsterglas, nysilfver, nickel-,. -- K. V., Snickare, Karlavägen 5S, Ö. koppar-, plåt- o.emaljkärl.iampor.iamp- - E. H. A., Stufveriförm., Renstjernasg. glas, elektr. armatur, lerkärl, husge- 22 Il, Sti.; tlf Söder 2104, rådsartiklar m. m. en. gros; kontor, la- - E. N., Veterinär, Veterinärhögskolan, ger O. utställning Luntmakareg. 26, 28 Experimentalfältet.. o. 30, C.; tlf 1652, 6642, Norr so 45, Akerdahl, M. F., Bokbindare, Skomakareg. Norr Inneh:s bost. Luntmakareg.,13, St.; tlf 530, 1330; Norr 12 S4;. 26, C.; tlf 30265, Norr 2240., bost. s. h. Akerl-Ai-B. Theodor Johansson, Birgerjarlsg, - J.,Fru,Kungsholmstorg2, C.; tlf Norr o 114, Va.; tlf Vasa S 10. Akerlind, Anna, Cigarr- o. pappersaffär, - S. S., Massös O. Liktornsoperatris, Up- Brännkyrkag. 84, Sä.; tlf.söder landsg. 59III, Va.; tlf Norr C. O., Cigarraffär. Birkag. 5, Va.;tlfNorr Akerön, se Åkerren Äkerfeldt, Ivar, Amanuens i Kommerskoll., - Maria, Cigarr- O. pappershandel, Ring- Kammakareg. 42, Va. vägen S, Sä.; tlf Söder ;- C. A., Kassör, Kammakareg. 42 Il, Va. - Ossian, Fotokemigraf, Fotograflateljå o. Akergren, J. R., Spec.-handl., Folkungag. Varumagasin, Tjärhofsg. Hi, Sä.; tlf Sö- 8 FIl, Sä.. der 55 41; bost. Handtverkareg, 76, C.. Akerhielm, Kjell, Frih., Bergsing., Karlaplan - Hedvig, Fru, Cigarraffär. Erstag. 23, Bo.; 3 A, Ö.Dj. tlf Söder 3494.; bost, s. h. - C. 9., Frih., Jur. kand., Artillerig. 26!I, - K. O., Hand1., Värmdög. 4, n.b., Sä.,. O.Dj. - August, Järnv-tjänstem., Wargentinsg. - Christer, Frih., Kapten v. Flottan, Styr- (f. d. Pilg.), 19, C., mansg. 2, Ö.Dj.; tlf N. J. 'I'elegr.vassist., Erstag. 23, Sä. - Oscal' Prih., ~.: d. Kapten, Karlavägen Eric,!.'iänstem., Högalidsg. 3S B, 8ä.j 65, Ö.; tlf Österm tlf Soder , - Samuel, Frih., Kapten v. Generalstaben C. E.,,.Verkmäst., Linneg. 44 & 46, Ö.Dj.; LinnGg. 42, Ö.Dj.,tlf Osterm. 4S 85. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G OREBRO

11 1100 Åkerlindh-Åkermark. Åker1iI;ldh,Gust., Dhektö;, Skeppareg. 27, ÅkerHif,.~ustaf, Fabrikör, Florag. 13, Ö.;, O.Dj...., tlf Osterm, 6228., I Akerlund, John T., Arkitekt, Malmtorgsg.- Georg,1:eStationsskr.,Flemingg.37AII,C. ' 10, C.; tlf 4334.,.' '.1, - Gustaf, Vagnfabrik, Surbrunneg. 42, Va.; -' E..N" Bokförl., verkst. Dir. i Ahlen & tlf Vasa 45,45. '. Åkerlunds Förlags A.cB., Villa Rune- Åkerman, Johan, Amanlien~,.iK. Komm.-, borg, Stocksund, koll., Eriksbergsg.7, Ö. '. ", - S. E., Bosättri-affär, Viis~götag. 4,' Bö; - E. G.,Bankvaktmäst., Stjernhjelmsv,ägen tlf Söder ' 2, uppg. O, C. '.. - Bröderna, Byggn.- o. möbelsnickare, Karl- - Sigrid, Borgmäst.a, Linneg. 7 1, O. bergsvägen 32, Va.. ~ S. M., Byråing., Dala,g."S4, Va.. - Raphaela, Cigarraffär, Karlavagen 71, Q.j Axel, Direktör, Styrmansg. 17 III,.Ö.Dj.;' tif , ' \ tlf 72111;.till kontoret tlf namnanrop : - Erik, Dir., Igeldamsg. 6, C.; tlf »Centralgaraget»,.. John, Fabrikör, inneh. Ad.' Kihlströms - J. H., Dir., Ostgötag, 27, Bö. Manometerfabr.; tlf 53 39; bost. Danne- - Bertil, Fil. 'kand., Västmannag.88 II, Va. morag, 12, Va. - Gerda, Fru, Västmannag. 88 II, Va.;.tIf Vasa 2101.",. IÅkerluhd &; Co, C. F., Firma (inneh. B. - Hilma, Fru., Flemingg. ~3 A, C.. C. Akerlund o. frkn A. Waldo); uppkö- ~Maria, Fru, Mariehill, Ö.Dj.; ',tlf per o. försäljer i parti lump, skrot järn, - G. R.J., Generalmajor, Borgarråd, Mariemetaller, gummi etc.j kontor.o, lager,hill, O.Dj... Sveavägen 128, Va.; tlf 1521, Norr 4185,,1- K. A. I.,..GOd8~iI'" Grefg" 45, o".dj. Norr ' -A. E., Haradshofd., f. v.statsrad, Torsg.. ', 4, C.; tif Norr : Akerlund, Thure, Folkskollär., Tyresövägen ~ Axel J., Ing., kv, Gqllvifhn 2 B, Gröndal,, 51, Enskede. Liljeholmen; tlf Gröndal Anna G., Fru, Kungstensg. 61, Va,; ~ G. C. G., Ing., Bergsundsg. 141, Bö.. tlf Vasa Ivar, Ing., Vanadisvägen 36, Va... - Eva, Fröken, Kungshis hamnplan 3, C.; - G: A., Kansliråd, KarIavägen 27, O.; tlf - Hildur Maria, Fröken, Västeråsg. 3, Va.; ' tlf Vasa Hjalmar, Kapten, KarIavägerl 1, O" ' - E., Godsäg., Led. af Riksd. '2:a kamm., - \H~., Landtm.-fiskal, Riddareg.19r,Ö.Dj.;, Greftnreg. 15, Ö. '., tlf ' - R. 'E., Grossh., Odeng. 21, Va. - & KarIin, Modesalong, Regeringsg. 13!, - C. A., Handl. (speceri-), Luntmakateg, C.; tlf , Va.. - & Lunds Nya Orgelfabriks Aktieb. Stock- - Oskar, Kamrer (Handelsbanken), Engel- holm,. Sundbyberg; tlf Sundbyb. 26. brektsg, 43 BIH, Ö.; tlf Verkst. dir. J. Johansson. - Tryggve, Kapt., Blasieholmstorg 11 B, C. - J., Me4. dr, Professor i Kirurgi, Riddareg, - Oscar, Lager bitr,, Västmannag. 50, Va.' 12, Ö.; mottagningstid hvard. 1/23"':-1/24. - Erik, Maskinaffär, Ig eldamsg. 6, C. - Aug., Skräddare, Vegag. 14, Va.; tif Vasa - Åke, Med: dr, Ofverläk., Norr Mälarstrand.791\5. 22, C.' - L. J. J., Änkefrih:!1, Eriksbergsg. 11 (f. d. - J! G., Reservunderlöjtn., Åsög. 68, Bö. Vinkelg.. 11), Ö. ',' '. -s Räk- O. kräftaffär, HötorgshallenBå, - Allvida,.Änkefru, Riddareg. 19 1, Ö.Dj.; C.; tlf.norr , tlf '..., - Edith, Sjukgymnast, Fröken', Vanadis- - Anna; f. Wicander, Ankefru, Vanadisvälunden 3 A, Va.. 'gen 4~, Va.; tlf A. T., Speceriaffär, Vidarg-. 4, Va.; bost. - Ellen, Ankefru, Karlaplan 11, Ö.Dj.; tlf Västmannag. 67, Va.; tif "Osterm Erik G., Tandläk., Doctor.ofDentaJ Sur- -;;- F. G., Grefg. 60 IV, Ö.Dj., gery,. Riddareg. 7 II, Ö.; tlf Akermark, Signe, Förestånd:a for Kinder- - Marla, 4.~kefr,u, Hjärneg. 2, C. garten, Karlavägen 73 1V, Ö.. ' - Maria, Ankefru, Västeråsg. 3, Va.; tlf - H., Kommendör, Styrmansg. 45 IH, Ö. Dj.; Vasa , ' tlf " " '.. ' Akerlundh, Knut, Repr. f. Kampenhofs - Brita, Lärar:a, Artillerig. 34, O. Dj., Aktieb., Uddevalla" Vidarg. 2; Va. - H., Marlndir., Nannylund, Ö.Dj... Gust., Tapetser.,Tyskhagareg. 4" Ö.; tlf - Gunnar., Tjänsteman, Greftureg. 77,. O. Norr :- A. M., Ankefru, Karlaväge,n 73 IV, O. A>B.SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n~~L~;;~~;.N 22

12 "tf J Åkel'ren~1.lands Central affär. Åke!nln,~E.B.ag~ar, Kungsholmsg.i'2, G.; 1~Å-k-e-ss-o-'n-'~2-Å-k-e-s-o-~-. -,~~,~~~~.'---.~. f 4.k~~i,!\,~~;',n/:I~fO~6d~;; Kungsg. 2IV, G. _1 Aug., E~endO~Sagent, Birgerjarlsg, 99 B, A,kerson, B.eIig'd.;K,9Jllmarskr." B"ili1j'~' nsg.22 Va.; tlf B, Sö. _1 N. Aug., Faktor, Klara V. Kyrkog. 19 II Åkerstedt, Elsa, Fröken, KUIi~hol' sg, 82, ö. g., G. G.; tlf Kungsh _1 O. A., Fil. dr, l:e Aktuarie i Riksförsäk- - Otto V., Kamrer, Tomtebog. 17, Va.; tlf ringsanst., Folkungag. 42 B, Sö..' Norr _1 Elof, Fil. Iic., Pipersg. 14, G.; tlf _ Martin, Målare, Kronobergsz. 20, G. _1 Anna, Folkskollär:a, Västeråsg. 3 B, Va. h-kerstein, Olga,Ankefru,Birgerjarlsg. 60, Va. _1 Gustaf, Garn- & Väfnadsaffär samt Säng-.Akerstrand, A. W., Med. kand., Tegnersg. kläder, Hornsg. 59, ss; 'bo st. s. h.., 4, Va., _1 E. O. R., lng., Regering sg. '18, G. 'Åkerström, Erik, Afdeln. chef, S:t Eriksg. _2 G. A., Kamrer, Birgerjarlsg. 99 A, Va. 48, G.; tlf Kungsh _1 Hugo, Kontorsskrifv. vid S. J., Tomtebog., Elisabeth, Affärsbiträde, Frejg. 771, Va. 271, Va.,- B. A., Bankir, Uplandsg. 16III. Va.; tlf _1 Julia, Kött- & Fläskaffär, Luntmakareg ; kontor Kungsg. 30, G. 60, Va. - J. A., Bokh., S:t Eriksg. 48, G. '-..1 Aug., Modellsnick., Randtverkareg., 48, - Karl.Aug.; Byggm., Döbelnsg. 89, Va. G.; tlf Norr C. B., Disp., Rensg. 21, Va. _1 A. W., Målare, Södermannag, 46, Sö. -EHn, Doktor-a, Hornsg. 29 Brrr, Sö. _1 Emil, MfJ.lare, Uplandsg. 49, Va. _ Anna, Fru, Vegag. 7, Va.; tlf.vasa _1 Per, Skräddare, Reimersholmsg, 5 III,'$.ö. - Vilma, Fru, Greftureg.42, O.; tlf _1 Eric, Tjänstern., Nybrog, 20, O.; tlfos- - EHn, Fröken, Kemisk tvätt, Bellmansg. term , Sö.; tlf Söder _2 & Co, Sven, A.-B" Dalag. 78 A, Va;; tlf - J.,. Husmodersskola (inneh. Fru Jenny 13967, Vasa Akerström-Söderström), Nybrog. 6, O.; _1 Vera Robert-, Döbelnsg, 11, G. tlf ~~~.~~--~~~~~~~~- -:- Carl Bernh., lng., Rensg. 21, Va. IlAlander; 2 Ahlander. - Edvin J:..,Koppar-, blec~- o. plåtslag., Götg. _2 Fr. E., Bibliotekarie, Uplandsg. 74, Va,; 52, So. j tlf 8231, Soder tlf Vasa J., T., f. d. Landtbruk., Götg; 20, SÖ., _1 Frans Cigarraffär Östgötag. 28 Sö.: tlf ' - Rubert, Materialförv., Vegag, 12, Va. Söd~r ' " - Kristina, Matvaruaffär, Ostermalmsg. 29, _1 Ivar V., verkst. Direktör i A.-B. K. A. O.; tlf,öster:? Ålander, Kungsholmag. 18, G.; tlf " -K. vy., Malarm.a~t.,Skaraborg~g. 9!~.l So , Kungsh, ,. - EmI1,~:e P,o~~lIJon,Grefmagmg. 9 o. g., _1 A., Fru, Davidbagaresg. 9 & 11 (f. d.9), G.,. O.D;.; t~~ Osterm.?599. _1 H. A., Fru, Kungsholmsg.18, G.; t~f E. G~, Skrädd., Flemlllg&. 40( G. II _1 Ma.rgit, Fru, Skeppareg. 33,O.Dj.j tlf - Charlotta, 1\p.kefru, N. Smedjeg. 5, G. Osterm, 5520.,- C. G. E., Ofverl?ts,.Res~rvl~jtn. i K. _2 Theela, Fröken, Höstsol, Täby. Flottan, Rosenylk.? A, O.D;. IY'" _2\ C. G. 1"., Kafeidk., Kungsg, 44, G.; bost. Åkervall, E.l.\!., Fast~gh:ag., E:ornsg.47,~o. Apelbergsg. 37 A, G. - Jenny, Froken, Sibylleg. 55 & 57 n.b., O.; _1 K. G., Kamrer, Davidbagaresg. 9 & ll(f. d. tlf Osterm \ 9), G... 1 Äk--' 2 Åk s ~---~ _2 H. F., Kassör, Karlbergsvägen 89, Va. esson, e on... _, Axel, Snickare, Dalag. 1 B, G. _1 P" Byggm., Liseberg, Alfsjö. _1 K. E., Stationsbitr., Flemingg. 56, G; -~j _1 Eric, Dir., Tysta g. 9, O.Dj.; tlf ;;-1Hilma, Ankefru,Karlaplan 8 1I, O.Dj. :,,;~!' _2 John O., Direktör, Prästgårdsg. 10 ll, Sö.; Alander, K. _A., A B., verkst. Direktör bost, tu 24344,' kont. tlf I var V. Alander, Disponent Oscar A. _2 O. V., Dir., Odeng. 23, Va. Gustafsson. Kontor och lager Drott- - _2 Sven,Dir., Dalag, 78 A, Va.; tlf 13967, ningg. 13, G.; th 2939, 4750, Norr. Vasa Telegramadress:»Knutn, Buti- -la. P., ställföretr. Direktör i Aterförsäkr. kel': Drottningg. 13, G., Stureg. 20, O., A.-B. Atlas, Villag. 18 & 20 IlI, O.; tui Hamng. 1, G., o. Klarabergag. 41, G Ålands Centralaffär, inneh, Hj, Laurån,,_1 Eritz Aug., Droskäg., Uplandsg 85! Ö. g.,' Import o. export, Apelbergsg. 37A, Va.;tlfVasa259. e G.;tlfNorr ;THULE SKANDINAVIENS STÖRSTiLlrrÖRSÄKRINOSBOLAO. ',' _'. Summa kontant v~ till de Försäkrade 25,400,000 kronor.

13 '" Älandskoutoret-'- { Äug1ätslJ,ktieboIaget. "J:: - t Älandskontoret, Bredgrändä,,St.;tlf Äm1"n' '2~i~' " -,---- 'o ~~--:-'=_..... ~ Älderdomshem: _1 Ari' id, B('t"';: >Jhög. Jn;Si., tlf Söder Borgerskapetsgubbhus. Högalidsg., 28, SU. 5, 78. "., - änkhus, Norrtull,Sg.45., va.,. _2 K. K, D,rektör. stärbh., Kungsholmsg. DanviksHospital, DanviksHem,'Henriksdal. 29 l 0.. tlf Drottninahuaet, Johannesg, 16. a., '.. ' ;J' -,.' lfö'reningens'})deblindas Vä,:ne;-1>hem for n. -2Ingnd, Folkskollar:a, Kronobergsg.. 1, C.,derstigna blinda kvi~or, invid Norrbacka; _~ Augusta Fröken, Storg. 25, Ö.Dj. postadr, Norrtulls station, 11M' F "k' St 25 Ö D' Hemmet for gamla Enekede.. -., ro en, arg.,. 'J.. Josephinahemmet,'Högbergsg.~1, SU.... _1 Nanny,. Fröken, Valling ; C... Oscars o. ~ofias Guldbröllopshem for åldriga _1 Elsa, legitim; Fältskär, Storg. 25, O.D}. makar, SItåneg.1, se... 1 J' A H d l re Bergsg 28 C Rosenluntl~ålderdomshem,Skåneg.1,SU; expv-tid -., an e s S". ", 8,30-4 (lör4agar exp.vtid 8,30.,..2e. m.:, Syss- _1 T. S., Handl., Helsingeg. 10, Va. I loman träffas säkr. 9-;-11, Å.hemmet intagas '_1 Ludvig, e. o. Hofrättsnot., Advokat, bost. genom Fattigvårdsnämnden.persouer från sta- k t H' 66 A S ' denaalla förosamlinga,r. o. o. on or "ornsg., O.,., Sabba,tsbergsalderdomshe.~, VId..Tors!!:32" Va. tlf , Soder a18 89;. ". Å, hemmet, som hålles 0,Ppetfor.!Jesok kl. 12 ~1 K. E. J., Ing., Kommeudörsg.Bä B, Ö.DJ. -6 intagas genom Fattlgvårdsnamndenper- 2 J G K k f T'" h f 121 S". so,{erfrån stadens alla församlingar. -..,..annnars Il V., Jar O sg., O., Sigtunahemm~t, för f. d. guvernanter, adr.fru, tif Söder E. Halhlin, Breitenfeldtsg. 8, O.Dj..'. -2.Eric Kamrer Ö. Jämvägsg, 10. C.; tifl025..stiftelsen för gamla tjänarinnor, Vanadisvägen _1 E 'k L" o't' G"t 83 ss: tifsöder , Va.', n, ansn..,..0 g.,.,. 'ÅI<;ierdomshemför sjuksköterskor, Braheg. O.Dj.; tu Österm , _2 Hanna, Musiklår:a, tij: Norr Baldersg, 8 BIll, Ö.;, 1 Älund; 2 Äblund. _2,N. O., Tapetserare, verkst. o. affär Drott- _1 K. F., 13?kför:.' Luntma~areg. 1I 13. " C. I. ' ningg. 97, Va.; bast. Helsingeg.l0, Va. _1 D. K., Änk.efru., Drottningg. 102, Va. _1 C. G., Direktör, Drottningg, 83, Va.j tlf _1 Elisabeth, Änkefru, Kommendörsg. 33 B, Norr 33 54~...:.1Erik,,;Fil 1 kand., Narvavägen 16, Ö.Dj.j Ö.D}.; tlf _1 Nanny, Änkefru, Rådmansg. 77IlI,,Va.; tlf Osterm ,.1 :Mina,Folkskollär:a,Östermalmsg.11,. tlf Vasa 4916., O.D}. _2 G.,bitr,. Öfverläkare, Sjnkhusåt, vid Lång- _2 Lisa, Fröken, Renstjernasg. 28 n.b., Sö.j. bro, Alfsjö; tlf 'tif. Söder _2 E. K., Handskfabrikör,. Greftureg.. Aman-Nilsson, G., Revisor i Riksråken- 20C, Ö.; o skapsverket, Banärg. 231, Ö.Dj.,, bast. Drottvägen S, Lidingö villastad. _1 C. E. J., Kamrer i Skand. Kredit A.-B. Amark & Son; Erland, Agentur, torg 61,Sthlm 2. Mosebacke- 'I'egnerslunden 9, Va.; tlf N on: _2 B., Köpm., Greftureg, 27, Ö.; tlf Osterm, K. A., Asfalt. 'Ö,Dj.. o. cementläggare, Grefg. 45, 43,69.._2 C. ~., Löjtn., ~Hr. i Sthlms ~artong _ Frank R."Bankt.jänstem., Värmdög.4r,SÖ. gi -'- K. F. E., Fil. dr,.. l:e A~tuarie i..kom- LItograf Aktieb., Valhallavagen 98 merskollegium, AppelVlken; Jlf Appel- (f. d. 43), Ö.; tif \ I viken _2 N. J., Löjtn., Skeppareg. 60, O.D}.; tlf ~ Ellen, Folkskollär:a, Odeng. 4, Va., _ O. A., Ing., Odeng: 4, Va. _2, Hilma Matvaruaffär, Renstjernasg, 2S, _ Julia, Sömm:a, Fröken, Biblieteksg, 32, Ö. " Sö.; 'tif Söder , " _ se äfven ÄhIilark. ~1 E., Tjänsteman, Norrtullsg. 57 v, Va. Åmell, N. M., Antikvitetshandel, Regeringsg. _,1 Torsten, Tjänsteman, 'NorrbltCkag. 10, Va. 55 '(ing. från Mästersamuelsg.), C.; bost, _1 E.,,4.nkefru, Observatorleg. 22, 'Va.. Ösfermalmsg. 14 B, 0.. _2 G., Ofverste,Strandvägen 511 v, Ö.D), Fritz, Bankkassör, Svartensg. 12, Sö.j tlf Söder , l Äman; 2 Åhman.,,Werner, Tjällstem.i Skand, Kredit A.-B., r -2.Fredrik Afdeln.-chef Odeng, 96, Va.; tlf o,karibergsvägen 44, Va. " Vasa'lS 22.,' Anelius, S., Ingenjör, Norrtullag. 9, Va.;. -lang., Amanuens, Upsalag, 7 1V, Va.; tlf tif Vasa 5813., Vasa " 4,ngaren, Red. o. expo Kungsg. '74, C. _2 F. H., te Amanuens i K. Lotsstyr. FIe Angbå,tsakt.~ebolaget' Grogg, kontor' Packmingg. 32 v C; tlf Kungsh.49 ;47. husgrand 6, St..,". ' _1 F. G. A.o,':Bankkamrer, Kamrerare vid -. Västra Södertörn (DIr., IL F. Carlsson),, Drottninghuset, Odeng., 65, Va. kontor f,fandtverkareg. 9, C.; tif o donkopings JURIDISKA DYRA. -? ~-..UI -HAMN GATAN US.-----'----- \ \.

14 Ångfartygsaktiebolag- Åsell. 1J 03 Ångfar'tygsaktiebolag: Årfelt, Carl, Agronom, Lästmakareg. 27 Bm Drott>lingholm-Fittja, kontor Mälartorget 15, sz.; C. F:ifcf:,2~u~~~rA1~~~rg 16, G.; tlf Henrik, Bankir- o. Fondmäklerifirma,. Frlgga, 'l'egnersg. 35, Va.; tlf Greftureg. 1, O.; tlf 73893, Garibaldl, Rlddaruol men ; tlf Henrik, Bankir, bost, Greftureg. 1, D. Göta Kanal, Rlddarholm.hamnen 7B, 1 tr., sz.; _ Alb., Dir. i A.-R Clausens Gas- o. Vattlf457, 13659, Norr Vaxholm. Nya, Hof.lagareg. 5 A, O. tenledn.-affär, Lästmakareg. 27 Bm, C. Vera, Gustaf Ad. torg 16, G.; tlf Nils W., Dir., 'I'orsg. 60, Va.; tlf Vasa Angfartygs Assurans Förening, se Sveriges '.,. Angfartygs Assurans Förening. - Selma, Fröken, Strandvägen 23 I1, D.Dj. Angfartygsbefälhafvare-Sällskapet, Skepps- - Anna o. Laura, Fröknar, Lästmakareg.. bron 20, St.; tlf Bm, C. ~ngfartygskommissionärer,se Yrkesregistret. - S., A. o. H., Frökn., 'I'egnörsg. 18 m, Va.; Angman, J. A., Ing., Mäst,ersamuelsg. 3 m, tlf C.; bost. Djursholms-Osby ; tlf Djursh.- - C. E., Löjtn')' Birgerjarlsg. 39, C. o Ösby Edvard,.Marmdir., Srt Eriks plan 2 II, Va. Augmanska Skolan, Fredmansg. 1 (invid ~rman, se Ahrman,.. Södermalms h. allm. lärov.), Sä.; tlf Arnell, N. M" Antikv.-handl., Ostermalmsg. o Söder B, D.'. Angpanneförening, Mellersta och 'Norra Årre, G. O. A., Bankdir., Karlavägenl1, 9. Sveriges, Kunzsg. 74III,. C.; tlf 2998, -;;- K. A. K., Dir., Engelbrelftsg. 35, D. o 2374, 21118, Norr 841. Arstalundens barnträdgård, Arstalunden 12, Angpontonkranarne, Aktiebolaget, Stads- Sä.; gården 18 B, Bä.; tlf 3904, 3934, Sö- Åsander, tlf Söder Joh. K., Kontorschef,. Lodg. 3, D.; o der 33386, linjevälj.. tlf Ångström, Carl, Dir., Skeppareg. 5 H, D.Dj.; Åsbacka Trävaru.A.-R, H. L. Noren, Narvatlf vägen 34, D.Dj.; tlf _ Anders K., Fil. dr, Handtverkareg. 12 1lI Åsberg, Axel, Boktr., Nybrog. 13, O.; best, _ Ö. g., C.; tlf Kungsh s. g. 27; tlf Osterm T.; Fruktaffär, Beridarebansg. 25, C.; tlf - e. R., Direktör, Greftureg. 58, D. Norr Sven, Fotografiateljå, Drottningg. 93, Va.; _ EmmaJ., Fröken,Handtverkareg 18&20,C. tlf 12898, Norr 12913; bost, Råd- _ T., Köpman, Malmskillnadsg. 27 H, C.; mansg. 61, Va. tlf Norr 201'72. - & Co, Fotografiskt magasin, Rådmansg. _ N. A., Lärov.-adj., Uplandsg. 72, Va.; tlf 61, Va.; tlf 12898, Norr Norr Anna, Fru, Rådmansg. 61, Va.; tlf Norr _ A., Speceriaffär, Norr 118 Z9. Regeringsg. 93, C.; tlf Kerstin, Fru, Srt Paulsg.. 2 e, Sä. Angturbin,Aktieb. Ljungströms, Lidingö- Brevik. Telegr.-adr.:»Ljungturbin», - - Sigrid, Fru, Grefg. 46, D.Dj. Hulda A., Fröken, Karlbergsvägen 8, Va. o och Stockholm; tlf Stockholm 606,12213, - Mathilda, Fröken, Järntorgsg. 59, St. Brevik 63, 64, & Co, Gustaf, Herr- o. Damskrädderi Austrand, Erik, Ajdelu-chef, Bergsg. 7BIIl, Karlavägen 14, D.; tlf Vasa ' C.; tlf Norr Arthur, Hofm., Holländateg. 2ö A, Va.; _ A., Grossh., Brännkyrkag. 59, Sä.; tlf tlf Vasa ; bost. Nockeby. - Axel, Körsnär, Skeppareg. 30, O.Dj. ~ e. F., Kontorist, Stadshagen 23 Cl,C. :- se äfven Ahsberg. _ Erik, Tullupps.' man, Ostgötag. 37, Sä.; tlf Asbrink, 'l'herese, Fru, Valhallavägen 50 i Söder 514. (f. d. 97), Va. l Åquist & Co, Emelie, Artificiella blommor, - Gustav, Hofintendent, Danderydsg, 30r,D. Regeringsg. 67 II, C.; tlf Norr 28066; - Sten, Kapten, Valhallavägen 50 (f. d. 97). butiker Birgerjarlsg. 6, D.; tlf Norr Va o. Hornsg. 29,D, Sä.; tlf Söder - John, Köpman, Karlbergsvägen 41 II, Va.; ' tlf ;;- Josef, Köpman, Luntmakareg. 76, Va. - Carl L. A., Åkeriidkare, Uplandsg. 85, Aqvist, Carl O., Frukth., Birgerjarlsg. 96, Va. Va.; tlf Norr 19ö 88; bost. Kapellgränd Åseliua, Erik, Grossh., Ombud för A.-B. Ny- 2, S~: kvarns Bindgarnfabrik, Linköping.kont. Olga, Ankefru, Lnedalsg. 3 & 5, C.; tlf o. bost, Storabältg. 27, D.Dj,; tlf 7~4 09,. Kungsh o. Asell, C. L., Musikdir., Banerg. 31, O.Dj., V,IKING S,KOKRÄM INDUSTRI=AKTIEBOL. VIKING OREBRO, -

15 ,..

16 kr Åström-Ämbets- oeh tjänstelokaler. 1105' '!,ström, Veit"Sjökapten,' Götg. 81 n.b. (ing. fr: ÄhIström, Ernst, inneh.. Firma Carl Grabow, \ Bleking'eg;), Sö. ' Karlavägen 59, O.; bost. Karlaplan å-",, G. A" Tjänstem., Birgerjarlsg, 118, Va. Ö.Dj.; tlf 70447, Norr '- Otto R., Tjänstem., Charlottenburg 1, Rei- - Hjalmar, Själagårdsg. (f. d. Skärgårdsg.) mersholm, Sö. " 13 Il, Si.; tlf Norr C., Tobaksaffär, Döbelnsg.. 10, Va.; tlf Akta spets- o. sidendepöt, Stureg -, 5 Il, O.; Norr tlf N. E., Under9ff., Brännkyrkag. 147 A,Sö: Älfsjö Specerimagasin, inneh., Conrad Jo- Per, Vaktm. (Folkskolan), Kolareg., Hjort-.. hansson, Långbrodal 1, Alfsjö., _ hagen, Y.ärtan; tlf Norr A.1fsjö Vedgård, A:.-B. (A. Hed-Larsen o. K. A. M. C., Ankefru, Frejg. 53 1V, Va.. S. Eriksson), Alfsjö; tlf Älfsjö 17. Hedvig; Änkefru, Grefmagnig. 10, O.Dj. Älvdalens Äggnederlag, Uplandsg, 2, G.; tlf K. J., Ofvermaskinist, Åsög. 28, Sö.; tlf" Norr Söder Alvkarleby kraftverk, se Vattenfallsverk, o John, Biblloteksg. 11, G. statens.. Aterförsäkringsaktieb. Astrea,, Aterförsäkr. A.-B. se Astrea, A." b t m e s- h oc t'" Jans t lok l. e a er, St ock- At f" ä i b l h ol m s stads: er orsa r ing s o ag: Arbetstörrnedltngen, Regeringsg. 107; se f. ö. Astrea, Drottnmgg.19, Sthlm 16.. namnreg. Sthlms stads arbetsförm.,o. annons Atla,s.,Engelbrektsplan(Trygg)~S~hlm7; kontors- sid. 44. ' tid 10~_3;tlf.7857; verkst. Dir. Q. A.MeYJes;. Auktionsverket,Birger Jarls torg 12, St. tlf Stallforetr. dir. Å. P. Akesson,tlf Bokauktionskammaren,Myntgatan4, si,,~845. o " " Byggnadsnämnden,Stadshuset, C.; kl SverIge, Aterförsäk». A..J.l., Jakobsbergsg. 17, Drätselnämnden,Stadshuset, C.; kl. 10-3, lörd. 1.tr., c.; tlf ~241, 14382,N0ir 8241,.verkst, o. helgdagsaftnar kl _ dir. tlf 24382"kontorstid D Elektricttetsverkets kontor, Tuleg. 13, Va., kl., Åtvidabergs' Utställning Drottningg. 41, G.; i Stockholm, tlf 2642, 23742, 9-5 (lörd. o. helgd.-aftnar 9-2. Fattigvårdsnämnden,St. Nyg. 2A & B, 'Sthlm2, N.orr 12 "3 L" "l" kl. 10-2_ "i ljljevajare. Förmyndarkammaren, Rådhuset, Sthlm 8,.kl. Kontnrsmpbelafdelningen, n. b. o. 1 tro Försäljning af kontorsmöbler, skåp., skrif- o. räknemaskiner, kassakort- o. Gas- o. Elektricitetsverke;,s direktör-skontor-s ~~2)g 22, Va., kl. 9-5 (lord. o. helgd.-aftnar vertikalsystem samt trycksaker. Gasverketskontor, Torsg. 22, Va., kl. 9-5 (Iörd. Hjltlojdelningen J n. b. o. helgd.-aftnar 9-2).. Försäljning af Åtvidabergs vagns- O. Gatukontoret, G:la Rådhuset, RIddarhustorget 'kärrhjul med eller utan SKF-nav. G~tufiggningSkontoret,Riddarhustorget 8, st.. Parkettajdelningen, 1 tro Hamnkassakoutoret, Stadsgården ~.4 & 16, ss., Ofvanstående tlf samt 5371 Norr öppet kl. '/210-3, lord. O. dag fore helgd. kl. F- orsa.. "l" jmng '!if'a"t VI 'd a b ergs ' par k e. tt go. If Hamnkontoret. 1/ SIadsgården 14& 16,SÖ., kl. 8-6, parkettgolfnederlag, S. Bengtson, Vana- lärd. 8-5, hamn~ontoret, Värtan (Kommunaldisvägen 15 Va.' tlf 7567 Vasa huset), kl. 8-6, lord '" ',,' 'd If.' Hamnstyrelsens kansli o. kameralafdeluing, bost. Björkvägen 21, Enske e; t Ensk. Katarinavägen13A, 2 tr., Sö.; exp.-tidkl.10-r Handels- och Sjöfartsnämnden,Börshuset,Stl;J.lm Åvall S. Folkskollär:a, Brännkyrkag. 25 II, SÖ..2, ing. fr. Källaregränd, kl ' G' f d 1 P tili 'B" k' k ii;lalsovårdsnämnden,vasag. 11,O.,kl.10-12, /21- -.' A.,...e OS l Jon, rann yr ag. - '123 lärd n Sö.; tlf Söder 23 56; Kam~arkontoret, Stadshuset, C.; kl. 10-1/23,, lörd. O. dag före helgd. kl , ' Kassakontoret, Stadshuset, O.: öppetkl. 10-1/23, Iörd. o. dag före helgd. kl Ä. Ädelgren,Anna, Frkn, Kammakareg. 9l3. 11I,G. -'-.Nils) Kanslisekr.,. tlf Narvavägen 30, O.Dj.;. Ägir, Sjöförsäkr.vaktieb., kont. Regeringsg. " 5, Sthlm 15; tlf 577. Ahlström, Sigrid, Fru, Börstrandag. 24 IV,,. - Va.,; tlf , Karin, Fröken, Kommendörsg I,.. O.Dj. ~ Heliodor,.. f. d. Kassör, Kommendörsg. 30 Ill, O.Dj.; tlf Norr ' Anders E., Kont. chef, Sibylleg. 30, O.; tlf Norr Kyrkogårdsnämnden,St. Nyg. 2B; söckend. kl. 10-2; april äfven kl. 4-6 e. m. Magistraten, Rådhuset, C... Mantalsnämnden,Slottsbacken6 (ing. fr. Oster- -, långg.), St. Kontrollanten träffås samma hus 1 tro säkr. kl f. m. Pastorsexpedtttonerna, se under P i namnr,eg", Poltskammaren och Poltsdomstoleu, Polishuset vid Agneg., C. Polisstationer, se under P. Renhållningsverkets hufvudkontor, Riddarhustorget 8, G:la Rådhuset, St, expeditionstidkl Revisionskontoret, Btadshuset, G.; kl Rotemansexpedi tionerna, se under R i namnreg. Rådhusrätten, Rådhuset, se under R i namnreg. Stadskansliet, Stadshuset, C.; kl Stadsingenjörskontoret,Stadshuset, O.; kl. 10_2. THULE S'KANDINAVIENS S'TÖRSTA LlfFÖRSÄKRINOSBOLAO, '. ", Vinst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor.

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Stensborg Källa AI:24a Sid 256 Fortsättning fr sid 240 Jonsson, Carl Johan, Arbetare f /1

Stensborg Källa AI:24a Sid 256 Fortsättning fr sid 240 Jonsson, Carl Johan, Arbetare f /1 Stensborg 1876-1880 Källa AI:22a Sid 234 Andersson, Anders, F. Hemmansägare, Enkling Egare f 1815 24/6 Andersson, Johan, Son f 1858 31/1 Andersdotter, Carin, Piga f 1848 16/6 Stensborg 1881-1885 Källa

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström..

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström.. Törnqvist- Uddin 1031, 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg 10IV;C, 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist ', - se afven Thornstrand : Törnström, se Thömström _2 Anne-Marie,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer