T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550."

Transkript

1 Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t , bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder Tamm, H. S., Bankdir., Odeng, 5 A, O.; ----;Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär. a. t , r. t St. Nyg. 21,.St, - P. H. A., Byråing., Västmannag. 69'v, Va.. - Geol'g, Köpman, Asög. 57, So. - Anton, Civiling., t. f. Yrkesinspektör i Sörman, ;ToJ:1n,Magasin för engelska och.ii distriktet, Urvädersgränd 7, So. I franska 'varorsamt agenturaffär. Re- - C. G. C., Direktör, Bragevägen 8, O.; r. t. geringsg. 4, G. (firman inneh.jaf Albert 7862., o. Charles Challis). - Adolf W., Fil. dr, Strandvägen 57, O.Dj. - Hanna" Ankefru, Regeringsg. 82" G.. - Gust., Priherre, f. d. Ofverstäthållare, Sörvik, H. A., Köpman, Jungfrug. 26, O. Klara O. Kyrkog. 8 III, G.;.r. t E.,Frih:a, Bragevägen,12, O. I - Anna, född Bergendal, Fru, Kungsholms- T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~ Emma, Fru, Narvavagen 30, O., r.i t, ' Tabacos, l\ktieb., i likvidation, se Aktieb. _ Maria, Fru, Birgerjarlsgv Sd, O.. Tabacos.. "I'abeko, A.oB., Agentur o. kommission, (järn - ll~rese, Fröken, Sibylleg. 35, O.Dj,;'a. t. t"l) D ttni 47III G t 8U86 Osterm. 4391, r. t o. s a, ro nmgg.,.; r.. ; _ Hugo Hison, Godsäg., Jarlaplan 4III, Va.; a. t~ ~ r. t Taberman",C.' A., Ing., Katarina Bang. 9, ss. _ Gö~ta, Hofstallmäst., Komrnendörsg. 29, -:- CIOGIRng,vHagda.g f,..?4, T':l a 5' TT ' O.; a. t " ana rsvagen,r a. P H I '" E l 2 B S" Tafiin, Ingeborg, innehafvarinna af T.\tflins - ercy.son, ngenjor, o sg, o:; B o för M k' k-if' h Of a. t. Söder 3755,'r. t , }ttl'a. or (fasdinksi Bll~g b OC O) bvert- - R. G:son, Löjtn., Kornmendörsg. 29, O. sa l1l~gar :. :. l'\bpe InS y~~, os. _ & Co, Aktiehol., Näckströmag. 2, G. Ma- Fageras, Skarsatra;\ r. t. Skars. 69. k' if" H f' df" "l' '. kt ' Po tad Kl' V K k 3 B G,s ma ar. u vu rorsa jare Iver ygs-, St s khri ara. yr og. ", maskiner, lufthammare och kompresso- T fl' B Å nr: k: krif -" rer för Nydqvist & Holm, A.-B., Troll-- l. a m~ ~r or mas ms r~ mng ~. ofver- hättan; r. t ,7491,22787,22788, ' sattmngar (f. d. Knapelins byra), Klara t 7491' 7495 '7496 T l d' V. Kyrkog. 3 B, G.; kontorstid 9-5; a...,.. e egr.-a r.: t t 'd 35.Maskmtamm>.,.'a.., r. " ; se annons SI.. Hild M' iklär: MOl" K h l Take, Mikael, Ing., Björngårdag. 6, So. - leg." ust ar.a, a ar.a, ungs o ms- Takman,Milda, Fru, Rådmans. 57", Va. to~g-6, G.; a. t. ~02 54, r. t. Kungsh., 55~. T lb t Matti s T'" t NIg" 16 - AlfhIld;., Prakt. läkare, Stureparken 2, O.; a o6.dj. la, Jans eman, ~rvavagen " '.a. t. Osterm , r. t ~~--~ - Yilh., Underståth., Stureg. 50, O.; a. t. 1 Talen; 2 Thalen. Polisen. _l Edla, Fru, Mai-iag-. 17, So. - Anna, Änkefru, Karlavägen 99, O. _l H. C., Fru, Döbelnsg. 17, Va. - Anna, Ankefru, Norr Målarstrand 2.(1I,. _l Ludvig O. L., Godsäg., Rörstrandsg. 40, G.; r. t Va.; a. t.' IVasa se äfven Tham. _2 Uno E., Notarie, Krukmakareg. 48"', So.; Tammi, Aug., Skrädd., Tyska Brinken 22, St.. a. t. Söder Tandkliniker:,. _l Frans Emil, Ängfartygsbefälh., Tavastg. Maria Tandklinik (leg. tandläkare), Horns- " 26 la ", Sa., g. 51, ss., mottagn. hvard , 5 _l Sigvard, Scheeleg. 6, G.; a. t ; sönd Tall; J. A., Hamnbyggm, v. Djurgårdsvarf- Södra Tandkliniken, Urvädersgränd 4', vet, bost. :Mälarvarfvet, ss. ss., mottagn. hvard. 10-3, 5-8; sönd. - P. Chr., Målare, Uplandsg, 41, Va.; a. t ; a. t Vasa 32 1l1. Tandläkareinstitutet, Malmskillnadsg. Tallberg, Axel, Etsningsskolans f'örestånd., 46 ", G.; se vidare Polikliniker., "K. Konsthögskolan, Vanadisvägen 31 A, Tandpolikliniken, S:t Eriksg. 63, G.; -' Va. hvard. 5-'/2 7 e. m., helgd fm. N. J. F.,Randelsag!lnt,Fridhemsg.10.A, G. se iifven Polikliniker." l Tallby'Hvilohem, äg. Ankefru M. af Winkler- Tandläkareinstitutets poliklinik och laborafelt, Sundbyberg; r. t. Sundbyb. 125, torier, Malmskillnadsg.46, 1, 2 o. 3. a. t, Sundbyb tr., G. FINSPONGS METALL VERKS I A,.,-B.t,.,. BERIDAR ANSf8ATAN.17 ' ' " 62,Adresskalendern 1919.

2 l. szs Tandläkaresällskapet-Teatrar. Tandläkaresällskapet, Svenska. st: Svenska. Tauvon, A., Öfverstinna, Grefmagnig. 10. Tangens Gardinfabrik, se Skandinaviska O.Dj. Trådgardinfabriken. Tavenius, se 'fhavenius. Tanner, Simone, Fru, Nybrog. 9, O.; r. t. Taverna, specialitet italienska viner från de största firmor, försälja. i parti o. Tapetkompaniet, A.-B., Repr. ElofC. Wenn- minut A. B.' Antonio Bellio, Norrsten, Katarinavägen 7, Sö.,, malm~torg4, C.;..a. t. 4471, r.t. 5249; Tapper, Beda, Modeaffä«, Mästersamuelsg. 6,C. nederlaget r. t. Ostern/ Tappert, E., Ankefru, Trädgårdsg. 2, St.; Taxameterbolag, Rosenbaums Taxamejeraka. t tieb., se Rosenbaums. Tardy, Marie-Therese, Fröken, Lärarinna i Taxen, Frans U., Ing., Kungsg. 75, C. franska, Döbelnsg. 9, C.; a. t Taxeringsdistrikt, se Kalenderafdeln. [1665]. 'I'arifföreningen, Jakobsg.24, C.; sekr.: Gust. Taxeringsnämndernas ordf.: Stafsen. l:a distr. assuransdir.j.w.creutz,svartmang.24,s/. Tarras, J. E. A., Aman., S:t Eriksg. 89, Va.; 2:a.revisor G. Leijonmarck,Greftureg.52,O. a t I 3:e" ofv~r.te G. F. "Il. J. Juhlm-Dannfelt, c< : 'Ch' F Lill b ält 5 O Btddareg. 12, O... -~.J0crona,." ru, l a a g., '. 4:e bankkamrer N.Almer,Valhallavägen61,O. _Wahlberg, Stig, Fänrik, Villag. 23, O.; 5:... öfve.rlär.a. Wassberg, Roslagsg. 53,. Va. r. t :e a.~d1tore. Grape, Biddareg. 70, O.D} ' D tt. 92 C 7:. " larov..adj, fil. dr C. Th. Falk, Tegners- R Obert,.. K assor, ro nmgg.,. lunden 8, Va. Ellen Ankefru Luntmakareg. 63 Va. 8:. rådman A. W. Johansson, Odeng. 70,Va. -Wahlberg, Sofie, Änkefru, Uplandsg.18, 9:e" bt~~~sekr. c. Törnebladh,Blasieholmsg. Va. 10:. protok.-sekr. Jesper Lilliesköld, Braheg. Tarschis, 14 E., C: Grossh-firma, bo t Östg..tag Brunkebergstorg 10r So" 11:e " 5,.0...'. rev1~lonsk0!l!m1ssarle Ch. Stenberg, B1r- OJ S. O. '.. gerjarlsg. 60A, Va. ~ _. M., Kö'pm., kont. N. Smedjeg. 86, C.; 12:e. v.häradsh.j.e.björk, ValhallavägeI153,Q. bost. Södermannag. 14. Sö. 13:e. direktör C. R. Dickson,Valhallaväg.5.3,O. A. Z. Lärare. Götg. 71 II, SÖ. 14:e. kr~~sr~~etaxel Ekman, Kommendorsg. Tarschys, L S., Direktör, kontor Handtverkareg. 23 A, C.; a. t O , 15:e. m"j~r A.,Poignant, Styrmansg. 30, O.Dj. 16:e dil:, c: D. G. Indebetou, Narvavägen 3~, r r. t. 1?209. I. 17:e fö~;~kanrlisekr.g. Åkerman,Karl"väg~n I'aube, Mathias, Art)..st, Birgerjarlsg.IS'l.å, Va. 27, o. _ C. E. Grefve Ofverste Kungsb. hamn- I8:e" auktionsdir. B.:M.Ten~roth.Hornsg.56.Sö. pla~ 3 C " 19:e ", kammarrättsråd Sune Norrman, Sköld- 'r : S I O \ urigag. 7, O. I Eli.a, G re VInna, tyrmansg-. 4 II,.; a. t. 20:e öfverste C. J. E. Rosenblad, Kommen- Österm, dörsg. 34, O. G G h S lt '.. J" l, t J" l 86' 2l:a",sekret. A. Htllfors, Salviigränd 1, St., ross.,. a ~Jo ar;, r.. ar a 22:a" syssloman F. W;. Hellsten, Sjukh. SotGökontor Birgerjarlsg. a7, G.; r. t. Norr ran, O :e " dir. F. Edström, Liljeholmsvägen4,Lilje- E H K I d l 1 holmen. ' I C 0) am.~~r, neo a sg.,. I.. 24:e" ing. A. G. Carlson, Narv~yägen 14, Ö.Dj. Magnus, LOJtn., Riddareg, 40 1I, O.DJ.; 25:e" ing. Per Bergstedt,Alvik,Appelviken. r. t Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, Tauscher, Bruno, Verkm., Jakobsbergsg. 17, Sotare-, Stadsbuds-, Telegram-, se In- Tausen, C. Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., Teat, A.-B., Birgerjarlsg., C.; a. t. Brunkeb, nehållsregistret. 5 II, C.; a. v 10364,. Torsg. 2, C. r. t. 36,57., Tauson, Joh. G., Byggnadsing., Handtver- Teaterlotteriets Exp., Fredsg, 12, Sthlm 16; _ kareg. 32IV, C. Axel, Musiker, Hornsg. 73 II, Sö.; a. t. kontorstig Teaterskolan, Ostermalmsg. 25. & 27,. O.; Söder a. t "l'auvon, 30 Gerhard, A!lvokat; O a tösterm bost, Sibylleg. Tea trar:, 1299 kontor Blanche-teatern, V. T~l'dgårdsg.,C. Va 'sa. '44. C' r t 82'18 a t' Djurgårdsteatern, Lejonslätten, O.Dj. g., "..,". Folkets teater Barnhusg. O. Gerhard, och Körner, Adolf, Ledamöter Folkteatern. ö'stermalmst~rg, Ö. af Sveriges Advokatsamfund, kontor Haga.Teatern, midt emot Hagagrindar (endast Vas g 44 C konto tid 1/10-'--4' t under sommaren). a., _., rs 2 l r.. Intima teatern, Birgerjarlsg. 27, O. " 8218, a. t Kg!. Dramatiska teatern, Nybroplan, O. Ida, Fröken, Stureg. 28, O. Kg!. Teatern. Arsenalsg. 3, C. _ R" h d J t d G f 0'" 10 III Oscara.teatern,hörnet af Kungsg. ochvasag, O. l. ar. ' ur.~, u. " re l:p-rbd1g., Pallas-teatern, hörn. afvalling. o. Västmannag., C~ _ O.DJ.; r. t. la.') 64,-->..&. t. Osterm Svenskateatern, Blasieholmsg. 4A, O. FRANKERINGSMASKINEN "/TRAN CO" Se annons sid. 76.

3 \ Teatrar-Tekniska. 979 Tea tr ar (forts.): Tegner, Uno Vilh., Tjänstem. v.sthlms Gasv., Södra teatern, M:osebackctorg, Bä. 'I'omtebog. 25 1V, Va.; a. t. Vasa 10:! 04. Vasateatern. Vasag., G H Id.A k f L'. 80n" O D' ViktOl"lateatern, TivolI å Djurgården, U Dl - U a,. n e ru, lnneg. o. g.,. :J.; Teaterplaner o. biljettpriser, se , Per a. t. Österrn sonal, se Kalenderafdeln o. följ. - & Wilcken, Aktieb., kontor Holländareg. Teckningslärames Riksförbund, Stockholms- 3, C.; lagerkällare Apelbergsg. 52, C. I afd., ordf. Teckningslär. J. Ekström, 'I'egners Express, se Expressbyråer. Sveavägen 110 n, Va. Tehler, E. 1>.,Civiling., Heleneborgsg. 7, Sä. 'I'ecktonius, Sixten, Grosshandelsfirma, Näek- Teichgräber, Paul, Konditor, Holländareg. strömsg.4, C.; r. t , a. t , C.. - Sixten, bost. Hegeringsg. 67, C. Teiling, Einar, Fil. lic., Artillerig. 26, O.; Teeling, W., Direktör, A.-B. Sv:a Fin~ns-I a. t. Ostsrrn institutet, Arsenalsg. 14, C.; best. - Tora, Folkskollärar.a, Artillerig. 26. Bragevägen 15, O. Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sä. Tefsky, Augusta, f. d. Folkskollär:a, Vegag.!' Teknisk Tidskrift, red. o. exp. Jakobsg. 19, 9, Va. Sthlm 16; a. t. 6095, r. t 'I'egelberz, Helge A., Telegraftjänsteman, Tekniska Byrån, Gustav Höök, Transport- Valhallavägen 103, Va.; r. t I anläggningar, Krossverk, Grufspel o. 'I'egelin, Annie, Sjuksköt.a o. Sjukgymnast, alla sla'~s anläggningar för grufvor, Strandvägen 7 B, O... Begagnade maskiner o. maskinförnöden- Tegelström, K. O. H., Tullvaktm., Oster- heter, Karlbergsvägen 44. Va.; r. t.. I långg. 49, St 'l'elegrafadr.:»tekburean». 'fegengren, F. R., Statsgeolog, Mörby, Stock- 'l'ekniska Byrån Ackumulator, Ingenjör Ax. sund: r. t. Stocks. 22. Ado1fson, Hamng. 38 II1, C. Teglund,..Per P:son, Snick., Snäckvägen Fabriken Aura (inneh. Bernbard Lund- 18, Appelviken. gren), tillverkn. af Kero-tekn. artiklar, Tegner & Co, Agentur o. kornmissionsaffär, Dalag. 41 A, Va.; a. t. 4041,r. t Drottningg. 51, C.; r. t Fabriken Celsius (Hjalmar Clemens), Köp- Elof, Direktör, Styrmansg. 19, O.D,j. manbrinken 10, St. Torsten, Fil. kand., Hed. af Idrottsbla- Fabriken Dolorin, Katarina V. Kyrkog. det, Brunnsg. 4 n.b., C.; r. t...o. a. t. 8, Si). 5786; bost. Linneg. 19 m, O.; a. t. Tekn. Fabr. Emil, Rådmansg. 43, Va.; r. t l1046,a.t ' Anna, Fru, Högalidsz. 32 cm, Sä. T k. k F b -ik E l' A B D' k _ L., Fru, S:t Eriksg. 30,,"t. I, e ms a a.!!,..en xc e ~r,.-., lre - '1 - Hulda Fröken Kassör Linoez. 80" ö. g., tör Axel Israelson, Skocremefabrika-, O.Dj.; a. t. 'Österm: '" ~ion m. fl. tek~iska.. artiklar, Birger- Axel, Grossh., Odeng. 19Y, Va.; a. t. jarlsg. 71, C. Dire ktoren a. t , 33025, r. t r. t , kontoret a. t , r. t. Bs., Grossh., Birgerjarlsg. 5, C Telegrafadr.:»Israel»... J:or, Es., Grossh., Storg. 57, O.Dj.; a. t. Fabriken Fyrtornet, Greftureg. 24 B, O.; 20198, r. t a. t ankn. Edv., Handelsres., Hornsg. 53, So.; a. t. Fabriken Gloria, inneh. 1. V. Luterkort; " Davidbagaresg. 9, C. Elof, Kapten, Katarina V. Kyrkog. 8, So.: - Fabriken Guld, Nya Aktieb., Kontor V. AI1?an K., Köpman, Stureg. 48, O. Trädgårdsg. 7, C.; Fabrik Uplandsg, E. G. A., Köpman, kontor Bryggareg. 17, Va.. \ 2 A, C. ;a. t. 5505, r. t ; bostad Fabriken Helios, Nybrog. 15 B, O.; a. t S:t Eriksg. 35, C.; a. t , r. t. o. r. t Kungsh Fabriken Herba, Disp. o. före stånd. pro Hugo, Köpman, Drottningg, 51, C.; r. t. visor Sven von Sydow, Handel me droger o. kemikalier samt fabrik föd.-'" Hugo, Lärov.-adj. i Jakobs Realskola, kem.-tejm. o. farmaceutiska preparatr Drottningholmsvägen 11, C.; a. t. St. Nygatan 35, St.; a. t Kungsh Fabriken Idun (inneh, Fru Mina Hell- -- C. T. E., Löjtnant, Odeng. 22, Va. grem.högbergsg. 27 A, ss; a.t.söder J. A., Redaktör, Västmannag. 15 m, v. Fabriken Jofur, Apoteket, Lidingö villauppg., Va.; a. t. Brunkeb stad; a. t. Lid:ö Hann", Sjukgymnast, Fru, Västmannag. Fabriken Komet, E. Sande1l, Tunnelg. 15 III, v. uppge, Va.; a. t. Brunkeb , O. '. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDARSSANS9ATAN

4 I. 980 Tekniska-telefondil'ektDreu. Tekniska Fa riken Kosmos, Götg, 16B, Sö. 7533, a.. t Kårexp.: Valhalla- - Fa.briken Ledolin (A. A. Carlsson), t.illv. vägen, O. af Ledolin-preparat~r m..fl. tekn. ar- Tekniska Kompaniet, Niklason & iker. tiklar, Fredmansg. ö A, Sii.; r. t. 2662, blom, Brunkebergsg. 9, C.; a. t. 612, 8.. t ; 'I'elegramadr.:»Ledolin» r t Engros- o agentur- - Flt~riken Lejonet. Kontor Stureg. 4 III, affä~ in'om Kemisk-Tekniska branschen. Q.; r. t , 30? 31 o , a 1;.._ Nederlaget (Gottfr. Carlsson), S:t Panlsg. Os.term o. Osterm Fa- 13, Sä.; a. t. 3488, 31933, r. t bn~ Nor~tullsg. 61, v:~.;a. t ~. - Skolan, Mästersamuelsg. 44, Stockholm 3. - Fabriken Niter, A.-B., Hogbergsg.11, So. Teknologföreningen Svenska Jakobsg HI -"Fabriken Nordstjernans Nederlag, Norr- Sthlm 16; r. t: 716, a. t. 5558, kiubb: - tullsg. Fabriken 65, Va. Salmia, Norrtullag. 31, Va.; rum o. vaktrn.; r. t. 7630, a. t , a. t.. Vasa 1980.»Teknosalmia.» Telegrafadr.; 1 Telander; 2 TheIander: Tellander _ Fabriken Samariten (inneh. K. A. Holst), _2 A. L., Bildhuggare, Döbelnsg. 38, Va.; Bergsg. 21, C. a. t ; bost. Rådmansg. 43 1, Va.._ Fabriken Skandia, Aktiebolaget, se A.-B. _3 Ida S. L., Bokför:a, Torgg. 1 D, Tellus- Tekn. Fabr. Skandia. f borg, Midsommarkransen.. _ Fabriken Spritol, Klevegr. 6, Sö.; r. t. _I Axel, Byråchef, Rådmansg. 18, O.; r. t. _ 31, a. t Fabriken Sture, Greftureg , O.; a. t. _2 Harald, Direktör, bost. Urvädersgränd 11, , r. t. Osterm Sö.; a. t. Söder 446, r t. Söder Pabriken Svalan, Dalag. 41 A, Va.; r. t. _.2 AnnaiFru, Handelsidk:a,Annero,Kungsh. _ , a. t o Fabriken Vega, Inneh. Ölandcr & Berthvil ast, _2 Elin, Fru, Folkskollär'a, Scheeleg. 16, rand, Safter, Soya, Senap, Kryddor m. m., Stigen 7, Sö.; a. t _2 C.'.' Lina, Fru, Urvädersgränd 111, ss., a. t. _ Fabriken Viking, Dalag. 41 A, Va.; r. t. 802 H, a. t o _I Söder 446. Hilma, fröken, Stureg ö. g., O.; _ FabrikenVulcan,Grefg.37,0.;a.t a. t. Osterm _ Fabriksaktiebol. Göta, Hornsg. 64 A, Bä. _2 Karin, Fröken, Braheg. 3, O. (verkst. Dir. Augusta Broman); r. t. _2 Fredr., Grossh., Dir. för Handels A.-B. 6874, a. t. *3005. Tillverkning o. parti- G. Strömberg & Co, Sköldungag. 9, försäljning af såpe, tvålar, kem.-tekni- O.; r. t. Osterm. 1756, a. t. Vasa ska preparater. Kronpannstenslösning.Kontor, Drottningg. 10, C.; r. t , rör ångpannor, m. m , a. t Tekniska Fabriks- & Handelaktiebolaget _I Ludvig, Ing., ~.lommensberg, Liljehol- M (D ' K A P t ) S" men; a. t. Grondal 455. ann 11'. e erson, apa, _1 Nils Ing. Danderydsg. lolv O.' a. t. tvål, skocreme, tvättpulver, jästmjöl,ö~term. ' " m. m., kontor o. fabrik Idung. 6, Va.; _2 R. F., Ing., H'.lrnsg.146 B, Sö.; a. t r. t. ~068?, a. t Telegrafadr.: -'A. F., Insp., Asög. 102Bll, Sö.; a.t »~emImarml>. Godsadr.: Norrtulls sta- _2 Ch. M., amrer v. Veterinärhögskolan, tion, Mörby, Stocksund; r. t. Stocks. 83. _ Firman Industri, Verktyg o. tekniska ar- _8 Yngve, Kapten. S:t Eriksplan 4 1.1, Va. tikiar, Karlbergsvägen 18, Va.; r. t. -I N. A., Kommendörkapt., Skeppareg.fi!", 173 :i5, a. t O.; r. t I _ General Depöten, A.-B., Sveavägen 50; _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 21, C. a. t: ' Jean K. A., Postexp., Handelsvägen 52, _ Högskolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- Eqskede.. lietöppet helgfria dagar kl. 1-3 O. _2 O. A., yagnmak., Frejg, 23, V~. biblioteket månd., onsd., torsd. o. Iörd, _I Fanny, Änkefru, Linneg. 80, O.Dj.. kl. 12-3, tisd. o. fred. kl. 6-8 e. m. _2 Jenny, Ankefru, Narvavägen 24, O.Dj.. Under sommaren är kansliet öppet _2 Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef endast månd. kl. 1-3 och biblioteket för Firma Svensk Järnkonstruktion, endast månd Thore The!ander, Kungsg. 66, C.; bost. Högskolans Studentkår: Kårlokaler: Ny'a Drottningholmsvägen 6 IT, C. Högs.k:olebyggnaden, Valhallavägen, O.; Telefondirektören H. T. Cedergrens upp- r_..-! ; Rådmansg. 6F, Va.; r. t. fostringsfond, Norrlandsg. 12, C. MYNTRÄKNAREN l Se annons sid. 77. "MILLIARD"

5 '",- Tel efoukiosksr-c- Tellallder. 981 'l'e.lef~nkiosker: vud- 0.< Hasselu:s ing.), Slätten (vid Norr: Cirkus).,Berzelii park, Brunkebergstorg, Central- Aspudden, Enskede, Gröndal, Värtan, L:a plan, Hötorget, Järnvägens Central- Essingen, St:a Essingen. station (Vestibulen, n.a o. s:a utg. samt Telegraf- o. Telefonmannaförbundet, afdelväntsalarna), Kastellholmsbron, Kungs- ning nor 19, Skeppsbron 2, St. trädkgårde~d ~id HamNng.,. vidl Jakobs Telegrafstationer: ' " yr a o. VI trömg.), ationa museum, Hufvudstation: Skeppsbron 2, Sthlm2,(öppen Norra -Ban torget. Norra Latinlärover- hela 'dygnet). ket, Oxtorget, Roslagstorg (parken), F i Ii als tatio ner: öppna hvard. 9,9, sond, 9-4:-'" Tegelbacken. Kungsholmen: Nya "Rädhuset,,Scheeleg., C. Norr: Nybrog. 6, O., Jakobsbergsg. 24, G., Vasastaden : Centralstationen, C. (alla dagar 8 f. m.- H. d K lb 'd S 10 e. m.), Grand Hötel, C., Vasag. 10, C. aga grin ar, ar ergsvägen (VI olna- Staden: Riksdagshuset, si. (öppet endast un-, vägen o. vid Frejg.) Norrtull. Obserra- der riksdagstiden). t. l Od (.d D l 'd R Söder: Södermalmstorg 26, SÖ. 0,Pep an, eng. VI. n ag., VI os- Vasastaden : Norrtullsg. 10, T~a. lagsg. o. yid.yalhallavägen), Odenplan. Ostermalm: Karlavägen 53, O. (alla dagar 9 Roslagstull, S:t Eriksplan, Svenvägen f. m.-9 e. m.). (vid Odeng. o. vid 'I'egnårsg.), Teg- Telegraminlämningeställen: nörslunden, Vanadislunden. Nord. Kompaniet, Hamng., C. 5:t Eriksg. 51, G.. Kungsholmen: 'I'egnersg. 17, Va. (Pappershandeln), Birger' l Drottningholmsvägen (vid Fridhemsg.), R;~~~~~o~~s::~nCll 12, se. Eiraplan,Handtverkareg.(vidS:tEriksg.), Folkungag. 6 D, so., Hornsg. 52, ss., R~rnsg. Kungsbroplan. Kungsholmstorg. 170, Så.",,1... Styrmansg. 8, O.Dj., Stureg. 6, o. \ Ostermalm: Poststationen, Enskede villastad...., Engelbrektsg, (nedre), Engelbrektsg. (vid Slakthuset, Enskede. '. Karlavägen), Grefbron, Humlegården, Te'legrafstyrelsen, Järntorget 55, Sthlm 2. Karlaplau, Karlavägen (vid Artillerig. -s Hufvudförråd, Järntorget 55, Sthlm 2. o. vid Nybrog.), Narvavägen (vid Lin- -s Revision, Järntorget 55 1, Sthlm 2. neg.), Nybroplan, Stadion, Storg. (vid -s Sta~.istiska afd., Järntorge.t 78 1 \ Sthlm 2. Styrmansg.) Strandvägen (vid Djur- -s Utlandska kontrnllafdelning, Jarntorget gårdsbron o'. Skeppnreg.), Stureg. (vid 83", Sthlm ~:... o. ( I Karlavägen o. vid Humlegårdsg.), Stu- Telegrafyerkets Linjedistriktsbyrå l 4:e dlreplan. Valhallavägen. (vid Stadion), str.lkte~,!ak?bsberg sg. 24, n'~2 k, G. Osterrn. Idrottsplats, Ostermalmstorg, PenslOn.Sll1~attnm9'.St)lreg " O.. Ostra Järnvägsstationen Trafikdistriktsbyrå 1 Östra distr., Malm- St d n'. skillnadsg. 44 III, G. Gustaf IH:,s. St~t~, ~.K~rnhamnstorg (vid Ul~~il,s~~gsanstalt~,Malmskilln~d~~:. Slussen), N.edle o. Ofre MUl!kbron,~ynt- Telegrambyrån, Svenska, dess Redaktorget, ~.ld~.arholmsha~nen, Skepps- tionsafdelning, Annonsafdelning, Ha.nbron (nona an~an), Vasabron. delsafdelning, Kommissioneafdelning, Ad.. Fredr.. Soder:.. tor~, Barnängens... kolomtra~-. och dess afdelning för Pressurklipp. Klara V. Kyrkog. 12, Sthlm 1. \ gar~, Dnnvlkstu~l, Folkungag. (VId Telenius, Frith., Skylt- o. glasmålare, Gref- i NaYIg.-~ola.n), Gotg. (VId :K;at. Bang. tureg. 29, O.; bost. Sil dbyberg. o.vidrmgv:age~),hammarby ~drottspl., _ K. G., Yerkm., Götg. 3, Sä. ' Hornsg. (vid Langholmsg., VId Repsla- Tell Carl J. f. d. Maskinist gareg. o. vid Ringväg.), Hornstull.Höga- ' 53' Va.'!', Kungstensg. l.lidsg. (vid Pålsundsg.), Mosebacketorg, Carl 'Gust., v. Värd för Bostadsakttell. Ny torget. Ragvaldstrappor, Salt;~öba- Holmia, Lindhagensg. 26, G.; a. t.19583; nans station, Skanstull, Stadsgården kontorstid 9-10, lärd (vid tullhuset o. vid ~ondonviadukten), Edv., Åkare, Luntmakareg. 54, Va.; a. t. \ i Svedenborgsg. (vid Skåneg.), Söder ' I \ ~almstorg,.. Söder Mälarstrand.,(vid _ Alfred, Kungsholmag. 32, G.,. l,i\i.~rfsg.),,so~;a Bantorget, S:a Jam- von Tell, Ingegerd, Fröken, Braheg.. 45, Ö. vågsstation. lantolunden. _ F. K., Major, Braheg. 45, O., Djurgården : - Claes, l:e Postexp., Drottningholmsrågen (Allmänna' gränd, Bellmansro, Djurgårds- 12, Ph tr. G.; r. t. Knngsh., 73. teaterll, Kaptensuddell, Skansen (huf- Tallander, se Telander. I FJlNSPONGS METALL'VERKS A.-B' BERIDAREBANSGA 7:AN

6 982 Tell us - Tenlen. Tellus, }'örsäkriugsllktiebolng'et, Birger- 'l'engborg, Anna, Handelsidk:a, Hornsg. 42, [arlsg. 27, C.; r. t. o. a. t. namnanrop. So.»Svenska Veritas», 'I'elegrafudress: Tengdahl, Knut A., Medlem \l,fiförsäkringr-»tellns». rådet. Snäckvägen 62, Appelviken. Tellus, A. B., Maskinfabriken, tillverkning 'l'engelin, Ake, Arkitekt, Sot Eriksg. 14, östra af verktygsmaskiner, Brunkebergstorg ing, 2 1 /. tr., C.;.1'. t. 175 il2.,\ 15, C.; r.,t. 7902, a. t Telegraf- -~ Anna, Gymn. -dir., Östermalmsg. 11II t. v., adr.:»tellusmico». O.; r. t. Österm. 7 88; träffas per telef, Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid f. m., 4,30-5 e. m.. sommarkransen. a. t. Aspudden 82. Tengelins Vågfabrik, inneh. J. Bernström, Telning, Augusta, Ankefru, Skeppareg. 20, Handtverk&reg. 38, C. O.Dj. Tenger, A., 'I'obaks-,,Pappers- O. Tidn.-affår, Tempelman, Georg, Grossh., Narvavägen Skeppsbron 10, St.; a. t. 2576, r. t. 7IV, O.Dj.; kontor Österlångg. 34, St. 2124; bost. Surbrunnsg. 1, Va.; a. t. _ F. W., Köpman, Dir. [ör Ak~ieb. Georg Vasa I A. Bastman, Nybrog. 45, O. - Karl, Verkm., Sibylleg. 2, O.; bost. Temperance, Hotell, inneh. Aug. Henrik- Islinge villastad, Lidingö. son, Bryggareg. 3, C. - M., Ofversköt:a, Stockholms hospital, Kon- Temperator, Isskåpet, se A.-B. 'I'emperator- radsberg. C. Isskåpet. Tenggren,..Aug.,.. Lovisero,. Högdalsvägen Templaren, tidningen, Byrå O. Exp. Drott- 313, Orby, Alfsjö. ningg. 53II ii. g., C. Tengman, Julia, Lärar:a, Nytorgsg. 24, SÖ. 'I'emplar-Ordens Egnahemslotteri, Brygga- - Hedvig, Musiklär.a, Volmaryxkullsg. 1, reg. 14, C.; r. t. o. a. t , Sö.;~: t 'I'smplar-Orden, expo för Stockholm, Drott- - Anne, Ankefru, Stureparken 2, O. ningg. 53II Ö. g., C.. - M., Ankefru, Volmaryxkullsg. 1, So.: a. t. 'l'emplar-ordens Förlag, expo Drottningg , C. Tengroth, Mimmi V., Fröken, Handelsidk:a, I'emplar-Ordens Försäkringsförening, expo Torsg. 29 v, Va.; a, t. Vasa 5591; r. t. G:la Brog. 13r, C. Vasa 588. \ Templet 325 Linne af T. O., månd. 8 e. m., -. Knut, Grossh., kontor Mästersamuelsg. Kocksg. 24r, Sö. 67, C.; r. t , 11578, a. t. 8726; 106 Morgonrodna.den af T. O. 2:a O. 4:e bost, Ynglingag. 11, Va.; r. t ; sönd. 3 e. m., Kocksg, 24, So. sommarbest. Löfsätra gård, Täby; r. t. Tenerif1'amagasinet, Biblioteksg, 5, C. Täby (Torkan 4). Tengberg, Carl R., Apotekare, Ilplandsg. -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. 19 B, Va. Tengroth), Drottningg. 66, C.; a, t. _ Vivan, Cigarraffär, Regeringsg. 91, C.;.12425; r. t, a. t , r. t B. M., e. o. Hofrättsnot., Auktionsdir., _ Clara, Fröken, Karlbergsvägen 57III,Va.; Hornsg. 56 1, Sö.; r. t ". a. t Carl Gust., Tullkontr., Majorsg. 9 Ä, O. ~ H. W., Handl, (spec. O. matvaror), Agneg. Ten gstran d, Helga, Fru, Kafå, Kornhamn3: 3, C.; a. t. 21:l038. ', torg 47, St.; a. t. 1295; bost. Narva- -s Eftr., A.-B., Mejeriaffär, Tuleg. 43, Va.; vägen 16 Iv, O.Dj.. filialer Birgerjarlsg. 95 Va., o. Väst- - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg.14, O.Dj. marmag. 38, Va.' - I. F., Kamrer, Narvavägen 16 Iv, O.Di. Tengblad, Lotten, Fru, Björngårdsg. 16B, Sö. - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdsg. 20 Il, O. _ A. J., Skomakarmäst., Åsög. 113, sf5.; Under sommaren Badläkare i Hjo. a. t. Söder Tengström, Gerda V., Lärar:a, Alviks skola, Tengbom, Swante,.. f. d. Kapten, Greftnreg. Kungsholms villast. 69o.b. t. v., O. Tengvall, Magni, Ingenjörsfirma, Regeringsg. _ Ivl)-r,:Professor,Arkite15:t;i Byggnadsstyr., 22, C.; r. t , a. t Östermalmsg. 43, O.; r. t. 82,16, a. t. Tengwall, Gerda, Fru, Västmannag. 15, Va ; kontor Kungsträdgårdsg. 10, - Anna, Sånglär:a, Parkg. 18 A I, C. C.; r. t. O. a. t Tengzelius, J. A., f. d. Kapten, Sot Eriksg. Tengborg, Oscar, Afdelningschef,Holländare- 15, C. g. 26 B, Va.. Tenien, Maria, Modeh., Drottningg. 85, Va.; _ RIchard, Grosen. i.modevaror, Väster bost. Vallmg; 25, C. långg. 69, St., bost. Prästgårdsg, 2 B, - J. A. K., Änkefru, Bi;rgerjarlsg.,lt9 (f. d. So., 41), C..:.. _ FRANKERINGSMASKINEN "FRAN CO" Se ~nnons sid. 76.

7 / I 'l'enugjuteriet- Terserus. ~!8:3 Tenngjuteriet :81ars, Fabrik för alla slags Terne ll, H., Fru, Krukmakarea. 46, Bö., t~n~- o. br itanniametallarbsten, spe- - A., Korrekturläsare vid Kungl. boktr., \. cialitet tennsoldater. Kontor, lager o. Krukmakareg.46, Bö. utställning Fabriksgränd 2, G.; a. t. - Alfred, Prakt. läk., Karlbergsvägen 36A Il, 9739, r. t Va.; 9-10 'o. 2-3; r. t. 67 H. Tennishallar,Centralbadet,Drottningg. 88, G. - E. Edw., Varuchef v. Lifsmedelsnämnden, Tennispaviljong, Östermalms Idrottsplats, Kungsg. 67 A, G. O.; r. t. 3850, a. t Ternstedt, Gunhild, Fröken, Kassakontroi- ' I Tennstopet, Källare, St. Vattug. 8, G.; a. t. lant, Södertörnsvägen 62, Enskede o. 5121, r. t. 5980; interurb. r. t. - Helge, Tjänstern., Södertörnsvägen 62, Enskede. Tenow, Elna, f. Ros, Skriftställarinna, Norr- Ternström,.Elna, Folkskollär:a, Styrmansg. Iandsg. 20 m, G.;a. t , r. t lli, O.Dj... - Chr. L., Statskommissarie, Norrlandsg, - Dicke, Fru, Grefturog., 6911, O.; a. t. 20 lli, G.; r. t Ämbetsrum, r. t ~.. - H. G. E., Fru, Grefg. 36 m, O. -Julia, Ankefrn, Sibylleg. 6Jlv, O.; r. t. - Oceana, Fru, Ringvägen 2, So Carin, Fröken, Bankkassör, Greftureg. Teorell, Herm., Värmekonsulent. Riksdags- 69 II, O.; a. t huset. Kjerstin, Fröken, Greftureg , O.; a. t. - se äfven Theorell 'I'eosofisk Tidskrift för Sverige, red. o. exped. Axel, Handl., Valhallavägen 35, O.. Ostermalmsg. 75, 0.;..1'. t Edvin, Handl. (specerier), Stureg. 541, O. Teosofiska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, - & Roos, Import-, Export- och Agentur- O. (distribueras genom Aktieb. Nor- affär, Fredsg. 9', G.; r. t. 6501, 3104 diska Bokhandeln).. o a. t Chefen, Carl Tern- Teosofiska Bokhandeln, Nybrog. 50, O.; ström, personligen: r. t Te1.- Försäljer o. utlånar teosofisk litteratur adr.»ternos». från Universella Broderskapets Förlag; -- Anna, Privatsjuksköterska, Viistmannag. öppen 9-5; a. t , Va.; a. t. VaRa Centralbyrån (Teos, Samf. isverige), Öster- - Manne,.Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg. malmsg. 75, O. c-, O.. - Samfundet, se 'I'eosofiska Centralbyrån. - John, Sjökapten, Styrmansg. 7m, O.Dj.; - Samfundet (Universella Broderskapet r. t och); lledal'e: Kathcrine Tingley, Ny- - Bröderna, firma, Specerihandl., Valhall a- brog. 50, O.; a. t vägen 39, O.. - Vägen, intern. tidskrift, under ledn. af - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. Katherine Tingley; expo Nybrog. 50, 36, O.Dj. O. Arg. om 4 illustr. häft. 5 kr. - Eric, Tapetserare o. Dekoratör, Valling. Terberger, Th. A., Fabriksidk., Maria Trapp ö. g., G.; a. t , 1'. t. Norr gränd 5, So.;bo~t. Styrmansg.17,0.Dj. 300; bost. Täby; a. t. Täby 181. ~ - P. J., f. d. Tullvaktrn., Hcleneborgsg. Termo, A. B., Fabrik för tillverkning a~ 15 A, ss, a. t. Söder elektriska kok- O. värmeapparater. kon- - Carl (firma Ternström & Roos), bost. tor Uplandsg. 84, Va.; a. t. 5996, r. t. Narvavägen 2PI, O.Dj., r. t , Telegrafadr:»Termo». Fabrik a. t. Osterm Vanadisvägen 41, Va.; a. t , lage - se äfven Tärnström. Karlbergsvä~en 51, Va.; a. t. Vasa Terrasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir. John Alderin, kontor Norr Mälarstrand 8, G.; Termorator, Handels- o. fabriksaktiebolag, r. t. o. a. t. Namnanrop:»Murbruksverkst. Dir. Eric Björklund, specialite fabriken». Fabrik Polhemsg. 1, G.; r. t. gaseldade värmeapparater för vånings , a. t uppvärmning medelst varmvattenradia Terserus, Eskil, Bankdir., Hjorthagsviigen torer, Drottningg. 69, G. 11II, O. Ternberg. A. O., Änkefru, Språklär:a, Rid-' - Ellen, Fröken, Skolförestånd:a, Sibylleg. dareg, 51, O.Dj.; a. t o. 48, O. Ternbom,.Edward, Fanjunk. v. Fortifik., 1- E., Grossh., Representant för.:f.ahlgrens Svea Ingenjörkårs kasern, G. Tekn. Fabrik, Gäfle, Margarinfabriken Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, Torsg. Fenix och Hälsingborgs Konstister- 29 v, Va. fabrik, Hälsingborg. Försäljer i parti " FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN "

8 934 Tersmeden -The Banana Comp. A.-B. Fransk champagne, Bordeauxviner. Ma-I Tham, G.. W., Agronom, Kommendörsg, deira m. m. Bostad o. kontor Ring- 26, O.. vägen 11, Sö.; r. t. 2260, a. t Helene, Fru, Karlavägen 11, O. o Sigrid, Fru, Kommendörsg 26, O. Tersmeden, Elisabeth, Fru, Roslagsg. 15, - C. S., Grossh., Florat. 8, O. Va.; a. t. Vasa Tham, Percy, Grossh., Export o. Import _ Eva, Fru, Hjorthagsvägen 15o. b., O. af kol, koks, järn, malm, slagg, me- - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. taller, byggnadsmaterialier etc., skepps- - Ebba, Fröken, Roslagsg. 15, Va. mäkleri, befraktningar o. speditioner, - Elisabeth, Fröken, Roslagsg. l5,va.; a. t. Drottningg. 2; postbox 139, Sthlm 1; Vasa r. t , 11801, '1.1802, 11803, - G., Jur. utr. kand., Ombudsman, Hofsla , 11805, 11806, 11807, 11808, gareg, 3, O.; a. t , r. t , 11813, 11815; a. t. 2056, - Wilh.,. Kapten 2:dre Sekr., Uggelviksg. 2062, 2623, , O.; r. t. 6sterm Henry. A. S., Ing., Ostermalmsg, 6, O. - A. A., Revisor i K. Statskontoret, Val- - A. Wilh. V., Kapten, Storg. 48, O.Dj.; hallarägen 101 IV, Va.; r, t. 1091>1; tjän- r. t sterum Birger Jarls torg 16, St.; r. t. - F. R. W., Kapten, Kommendörsg.äö!", Ö C. P. S., Konsul." Jarlaplan 4, Va.. Tesch &, Co, Wilhelm, Grossh-flrma, Skepps- - M., Pianolär.a, Ostermalmsg. 11, O. bron 24, St.; kontorstid 9-7; r. t. - Karl Gust.,Sekret., Katarina V. Kyrkog. 402, 427 o. 8504, a. t , Sö.; r. t Tesdorpf, J., bitr. Direktör hos Lifförsäkr.. - Anna Charl.," Ankeftu, Carlesons Pen- Aktieb. Thule, Herserud; a. t. Lid:ö 238, sionat, Engelbrektsplan 2, O. r. t. Lid:ö se äfven Tamm. Tessing. L. F., Journalist, Klarabergag. 21, Thamsten, G. H., Kapten, Grefmagnig. 17 A, O. O.Dj.; r. t. Österm Sven, f. d. Lektor, Norrtullsg. 24, Va. Thanders, A., Fru, Pappershandelo. tidn.- - se äfven 'I'hessing, kontor, Tegnersg. 17, Va.; a. t. 6940, 'I'estors, F., Pabriksaktieb., Norrtullsg. 41 r. t. 2063; bost. Torstensonsg. 8 m, & 43, Va.; a. t. 104, r. t O.Dj.; a. t. Osterm Tester, F., Dir., Ynglingag. 13, Va.; a. t. -;- Margar~ta, Gymn.vdir., Torstensonsg. 8 III, Vasa O.D;.; a. t. Österm Tes.trup, Erik, Kapten, Ostermalmsg. 14A, Thanderz, E.~nar, Ing., S:t Pa~l~f 16 II, ss; O. a. t. Soder 2541, r. t. Soder 449. von Teiichler, Emma, Artist, Ankefru, Solg. 'I'haning, H., Kassör, Ringvägen 123, Sö. 17, Aspudden. Tharre, K. E., Speeeri-, Vin-, Konserv- 4) Antoinette, Konstväfv., Fröken, Solg. 17, Kaffehandel, Norrtullsg, 10 A, Va.; Aspudden. bost. 'I'orsg, 27, Va.;!t. t 'I'extorius, L., Fru,Matvaruaffår,Prästgårdsg. Thaulow, Harald, Konsul, Östermalmsg. 80, 2, Sö. O. ~- Svante 1., Konfekt- o. marmeladfabrik, Tha;venius, Annie, Fröken, Greftureg. 38 ll, O. Fredmansg. 3 A, Sö. - W. A., e. o. Notarie, Kammskareg. 4, - O., Skådesp., Linneg '1', O... Va.. - Ester, Skådesp:a, Linneg. 34, O. - C. A., Rotevaktm., Torstensonsg. 9, O.Dj. Thal~n, se Talen.. Theander, J., -Byggm., Surbrunnsg. 16, Va. Thahn. Sofia Wale:, Bagen, Uplandsg. 60, - Kristina, Fru, Gossklädersömm:a, Dalag, Va.; bost. FreJg. 38, Va.. 62 n.b., Va. - Fr., f. d. Grossh., Skeppareg. 27, O.; r.1;. _ J. O., Hofslagare, Hornsg, 83, Sö. 41?O, a. t _ & Lindgren, Hofslageri, Hornsg. 80, Sö. - Henric, Jur. ut.r. kand., ~~vokatkontor.0. _ L., Inspektionskonst., Polhemsg. 16, O.; bost. Drottnmgg. 71 A, O., kontorstid, a. t , r. t. Kungsh lo-i/~~; r. t ; ~. t. 2~~.3.3. _ Albin, Målarmä.st., Pipersg. 4, O.; a. t. - J., PosttJ~stem., ArtI1le~~g. 40 o. ~., ~. Kungsh. 3835; bost, Polhemsg, 16, O.; - Berth.,.Ank~fru, Karlavagen 82,,o.D;. a. t , r. t. Kungsh. 21;). Thall Edvm, FIL kand., Red. o'. Utgifv. af, 'vetenskapen och lifvet, Götg. 14, Sö.; The Banana Comp. A.-B., Norrlandsg. 16, a. t , r. t. Söder 581 o G.: r. t. '75 91, a. t ; telegrafadr. - C. W., Förvl!Jtare, Tanto, ss.»bananer». Verkst. dir. Carl Matthies- Thallin,~. S., Ankefru, Braheg. 21, O. sen, bost, Saltsjö-Storängen. MV:NTRÄKNAREN' Se annons sid. 77. "MILLIA'RD'"

9 The Continental Trading -Co, A.-B.-Thim. 985, I The ContID'entalTts(lilig Co, A ~., Ex- Theorell,. H~~? G. Th., Ing:! Ko~struktionsport-Import, papper, trävaror, trämassa, byra for cen~ralu~pvarmmng, v.att~~järnvaror, textilvaror, kolonialvaror m.m., o. afloppslednmg~r m. m.; Kontor Sköl- Kardnansmakareg, 11, O.; r. t. 14~ 68'1 dungag. 4, kv, Lärkan, O.; r. t. 2158, o a. t Telegraf- 8.?48, a. t. 5282; bost, s. h., r. t. 92 ~4: a. c t' t d" se afven Teorell. a r..» on men ra mg». Theorin, Sofia, Fröken, Östermalmsg. 31, Ö. ','rhe<;tenius,mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va. - F. G. E., Regeringsg. 95 BH, O. 'I'hedin; C" A., Assistent 'v. Sthlms stads The.Oversea, Export & Import Company, bostadsinsp., Birgerjarlsg. li!l AH, Va. A.-B., Arsenalsg. 8 B, O. Aktiekapital - Emelia, Fröken, Banärg. 23, O.Dj. 1,500,000 kr., export r. t. 5453,Viggo - Emil, Handelsförest., Odeng. 56 H ö. g., Va. Berck, import r. t , C. E.,K The Dunlop Rubber Co A.-S, Filial, C. E. Dahlander, export Telegr.-adr. Over, Hndson, Riddareg. 12, O. import Telegr.-adr. Overall. Thåel, H.. J. T., Konstnär, Nybrog. 46 & Theren, Aug., Handl., Västmannag. 41, Va.;,, 48, O.,.. bost. s. g Hj., Professor, Karlavägen 57, O. 'I'heres' Skomagasin, inneh, Therese Svenson, Thege, Edvin, Civiling., Krukmakareg. 42, Sö. Drottningg. 58, O.; a. t ; bost. Thegerström, O. E., Ankefru, Västmannag. Uplandsg. 25, Va.. 64" Va. I 'I'hermogeue, Gen"jdepöt för Sverige, Fru Julia: l'helander, se 'I'elander, Holm, Heleingeg., 9, Va.;' a. t Thelaus, A. M., Ankefru, Svartensg, 8 A, Sö. 'I'hernon, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, O.; Thelin, Knut, Bokh. Rimbog. 8, O. a. t Hjalmar, Dir., Svartensg. 12, ss., a. t. Thesleff, Arthur, Brunnsg.5, O.; a. t -, Söder I. Theslö,f, Gösta, General, Torstensonsg. 12,. - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 A, Sö. O.Dj... '- B. A., Kamrer, St. Nyg. 11, S~. Thessing, l<./ Polisman, Linneg. 60, O.Dj.;~ - J. A., ~nickare, Grefg , O. a. t. Osterm :- Sofia, Anke.~~u, Väste~långg. 57, St; I -- se äfven Tessing..)' Thell, Frans, Il'Janstem., 'I'immermansg.zs A, Thewe, N. G. G:son, Vet. med. kand., Kungsg. ss., a. t. Söder V, O.; r. t. Kungsh. :l 06. Thellmod & Co, A.-B., Agentur- O. kom- The Volta C:y Ltd,.Skeppareg, 27, O.; r. t. -, missionsaffär,hornsg. 89, Sö.; r. t ':, \ Telegrafadr.:»Thellmod». Thibell, J. A., Glasrnäst., Flemingg. 58 A" O". Thellmod, Emil, Direktör, Hornsg. 89, Sö. Thide, G., Vaktrn., Hägerstensvåg. 36, Asp \ Themptander, S., Advokat, Eriksbergsg. 12A, udden. O.; r, t. 9372; kontor Drottningg. 17, Thiel, Ernest, Bankdir., Bloekhusudden., O. Se WaUins, O., Advokatbyrå. Sthlm 14. ', -----;Frida, 'Fru, Frejg Va.; r. t & Co, Bankirfirma, Wahrendorffsg. i)l~,...'j Thekla,!!,röken, Eriksbergsg. 12 A, O.; O.; r. t , 14~ 15, a. t r. t ' A., Fru, Florag. 2, O.,, - ~.,Generaltulldi1'., Drottningg. 114 H,Va.; - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie,. Il'. t ' Villag. 10, O..., '. The Mutual Life Insurance Company of - Alvar, Artillerig-. 4, O.; r. t New York, Generalagentur, Drott- Thielert, M. R. G., Köpman, 'I'egnersg, 12, Va~. ningg. 55, O. Se Mutual Life. Thiis, Carl, Civiling., Skeppareg, 29,,, O.;..' 'I'henberg & Kinde, Malmtorgsg. 2, O.; a. t. "a. t. Osterm. il ,716,717 O. 799, r. t. Namnanrop - F. S., Fröken, Grefg. 65<,O. Börstelefoner a. t. 2539, r. t Thilander, A. J., Modellsnick., Scheeleg. )1,. Telegrafadr.:»Bergkind»...O.; a. t 'l'heoander, H., Fru,Stureg. 11, O. - H., Redaktör, Majorsg. 12, O.; r. t. 'lot 62" Theodoridia & Co, Import O. export af alla a. t. Osterm , ' sorters svamp O. sämskskinn i alla Thilen, Anton, Järnv.vtjänsteman, Kungsstorlekar O. kvaliteter,oxtorgsg. 161, ltolmsg. 88, O.; a. t. Kungsh I O.; a. t , r. t. 2426; telegraf- Thilstedt, 1., Barnm., 'I'avastg. :30 11, SÖ,.;.a, t.. adr.: Theodoridis i>. Theorelli Anna, Fröken, Greftureg. 24 A, O.; Thim, Ellen, Fru, Tjänstem. i Allrn. Lif-, 'r: t förs.-bol., Braneg. 39 1V, O. - - Julia, Fröken, Greftureg. 24 A, O.; r. t. - Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr.., 5444., tullsg. 11, Va..,. J FINSlpONGS METALLVERKS IA.~a., BERIDAREBANSGATAN 17.

10 986 Thim-Thor. Thim,M~ria.,Postexp., Kung-ShOlm8t.drg3B'C IThOl~~.on ~ Söne~., A.-~., Agenturer, Järnl - O. HJ., Vaktm., Lundag. 35, So. o järntråd brännoljor Arsenalsg. 4lJI 'Thimg!en, G. A., f. do.a.manuens i Arme- G.; r. t. 22i 30, , '301 31, a. t ,: förv., Badsbug. 5, So. 'I'el-adr.:»Tholsö». - F. O, Emil, Apotekare, Rådmansg. 901,..,, Va.. Tholsson, _Rob., Dir.],. Uplandsg. 3, C.; r. t. - Bror, Banktj.-man, Kungsholmsg. 72Bl, C , a. t. 29~ Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomseus Andrea, Lärarra. Uplandsg.Jf B III, sunda; r. t. Rås. 191, a. t..bås, 593. Va.;' a. t. Vasa Fritz Hj. L, Ingenjör, Västmannag. 16 1v, E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. 11, Sö. Va.; a. t Thomander, Axel O T., Fabrikör, Plåtslag., 'Thingström, J. R., Pianostämmare, Danne- Döbeln-sg. 52, Va.; a. t ; bost. morag. 4, Va. Uplandsg. 73, Va.; a. t , r. t. - SI äfven 'I'ingström. Vasa "I'hisell, G: G:son, Civiling., kont. Nybrog. - Gunhild, Sjuksköt:a, Sabbatsbergs sjuk- 36, O.; bost. Linneg. 23, O" hus, Va..., =- Gust., Dir., Styrmansg , O.Dj.; r. t. Thomas W. W., f. d. Amerikansk minister, S.' Blasieholmshamnen 2, C.; r. t Iwan G:son, Direktör, Nybrog. 36 1V, O.; - Theodor, Byggnadsing., Karlbergsvägen. r. t I, Va.. - Nore, Grossh.- o. Agenturaffär (Metall- - Amalia, Fru, Greftureg. 24 A, O.. varor, maskiner, trävaror), Drottningg. ~ Elisabeth, Fru, Grefg.16, O.Dj.. ' Il, C.; r. t. o. a. t. 2~ 05. Tel.-adr.: - L. H., Ofverstelöjtn., Nybrog. ö8, O.»Nore»,. 'rhoi!asson, Lilly, Folkskollär:a, Norrtullsg. - Wilh. ~. G:son, Jng., Nybrog. 36, O.; 57, Va.. r. t. Osterm Åke, Justitieråd; Florag. 6 Ill, O. - se äfven Tisell. ' Gustaf, Lagerchef, Malmskillnadllg. 27, "I'holander, J. A.,.Handl., Dalag. 39 lii ö. g., C.; a. t. ~ Va. - Fredrique, Ankefru, Danderydsg. 8, O. C. F., Ingenjör, Tuleg. 21 lii, Va. - Ulf Ragnar, Danderydsg. 8, O. - Hilda, Inneh. firman Clara Ekström, - se äfven Tomason. J Jakobsbergsg. 19III, C" Thomee P. G. F. L., Brandförman, Pilg. 9, - G. A., Litograf, Storg. 48 1I, O.Dj... C.: a. t. Kungsh K., Löjtn. v. Flottan, Greftureg, 52, O. - Ernst, Ingenjör, S:t Eriksg.. 13, C..-.: C. W., Optisk lnstrum.-makare (firma P. - Sven, Tjänsteman, S:t Eriksg. 13, C.; W. Tholander), St. Nyg. 19, St.; bost,, a. t ; r. t. Kungsh. 52. Jakobsbergsg. 19 lii, C. 'I'homsen, H. Ch., Fil. lic., U'plandsg. 41, Va. - P. W., f. d. Optisk Instrum-mak., Söder- - William, 'I'rädgårdsarkitekt, Agent, Hö-' törns viilast. 11. I galidag. 44 B, Sö. Greta, Slöjdlär.a, Greftureg. 52, O.; a. t. Thomsen, J. Fridtjof, Västerlångg. 27, St Thomssen, Ludvig, Advokatbyrå, Tjärhofsg. Carl F. L., Vaktm. (Statsmed: Anstalten), 18, Sö.; r. t. 1M 00. Rensg. 3 v, Va. Thomson, A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. - se äfven Thollander 0.rTolander. - Marianne,' Fröken, Narvavågen 23, O.Dj. "I'holen, Judit, CigarraffäT, Holländareg.24, - Filip, i firma Alfred Lindberg & Co, Va. kontor Vasag. 48, C.; bost. Uplandsg. - Olof Alg., Ritare, Bondeg. 6 ly, Sö.; a. t. 56, Va... Söder 14 9~. - H., i firma Alfred Lindberg & Co, kon- "I'holerus, Olga, Ankefru, Valhallaväg. 61, O. tor Vasag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. "I'holff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77 lli, Sö. - Emmy, ~.ömmerska, Döbelnsg.71, Va. "I'holin, C. J., Fastighetsäg., Karlbergsvägen - Hanna, Ankefru, Sigtunag. 9, Va. 9, Va.; a. t. Vasa Thonell, A., Fru,Skeppareg.41, O.; a.t, Ester, Fotograf, Sibylleg. 32, O. Thor, Kooperativa Läskedrycksfabrik., Tor- - K. G., Kamrer, Karlbergsvägen 9, Va.; kel-knutssonsg. 20, So. a. t. Vasa 1619, r. t. Vasa 855. Thor-Johanson, E., Konstnär; N. Blasie- - Claes Emil, Ombudsman Drottningg. 90, holmsh. 13, C.; r. t C.; a. t. Brunkeb \ Thor, Hilda J., Sjuksköt:a, Döbelnsg. 35, Va.; "I'hollander, Jenny, Justitierådinna, Lilljans- a. t , r. t plan 5 1V, O.; a. t. Osterm, I S.. E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; - Ile äfven Tholander o. TollLnder.,bost. Vegag. 12, Va. FRANKERINGSMASKINEN "FRAN CO" Se annons sid. 76. ~-:--!

11 Thor-Thorstellson. 987 'Thor, Gustaf Voulethe, Tapetserare,,Gref-IThornfeldt, Maria., Fröken, Nybrog. 55, O. tureg. 13 å, O.; a. t se äfven Torngren.. _ se äfven.tor _.. Thornqvist, Ludvig, Kont.-chef, l\arlavägell 'I'horseus, Erik, Civiling., Gotg. 10~. So. 1, O.. 'Thorberg, A., Sekr., Vikingag. 21, Va. Thornstedt, K. J. G., Dir., Rörstrandsg. 22', Thorborg, P. A., Prakt, Vq.; mottagn läk., Odeng. o , - Va. Emma, Rörstraudsg. 22, Va. Thordeman, B. J., Löjtn., Inedalsg. l, C. Thornyerafts Svenska Motor A.-B., Mäster- 'I'horelius, Hilmer, Lärare v. Gustaf Folkskola, Rörstrandsg. 16, Va. Vasa samuelsg. ;J, C. 'I'hors, K. O. S., Civiling., Karlbergsvägen 18, Thorell, se Torell." Va.; r. t , a. t. 2578S. ']1horelli, E., Dir., Hurnlegårdsg. 23, O.; r. t. 'I'horsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, _ o. a. t O., Dir., Holländareg. 20, Va. - Flemingg. 46, C. M. R., Handl., Flemingg. 10 nb., C. L- Sven Elof, verkat,' Dir. i Brandf.-bol. - O. Rudolf, Hofmäst., Hökensa. 6, Sö. Tor, Kommendörsg. 28, O.; a. t Tnorselius, Erik, Banktjånstem., Gottlandeg. 'I'horen, se Toren. 70llI, So.: a. t. Söder Thoresen, Ida C., Bildhuggarinna, Ä,rsena,]sg. A~~, Fröken, Greftnreg.. 42 II, O.; r. t. pn, C.; atelje Riddareg. 7, O. Osterm _ Harald, Dir., kontor Regeringsg. 30, C.; J. C., Skomakare, Tjärbofsg. 5, Sii.; till r. t. o. a. t. 5335; bost. Saltsjöbaden. verkst. a. t. Söder _ O., Målarmäst., Blekingeg. 63, sn.. Thorsel1, st' 'I'orssell. "I'horesson, J. V., Dir., Holländareg. 8 B, C. Thorsen, G. J., Byggmäst., Rörstrandsg. Thorgren, å. W., Köpman, Handtverkareg. 40 v, Va.; a. t , C.; r. t. Kungsb D. E., Byggnadsing., Jungfrug. 45, O 'Thorild, Stina, Fröken, Artillerig. lo II, O. a. t. Österrn 'I'horin, Hedvig, Fru,Folkskollär:a,Scheeleg. Thorslund, Osc-. E., Afd.-chef, Grefg. 48 1V,. 16, C. O.; a. t. Östertri _ Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; a. t. - Emil, Bankkassör, Östermalmsg. 86, O.; a. t. Vasa _ Louise, Fru, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, - se äfven Torslund. Tomtebog. 9 A, Va.; a, t 'I'horson, 'I'hore, Varumiikl.,Folkungag.107.So. _ C. E., Tjärhofsg. 34, Bö. 'I'horssell, se Torssell. Thorlings Bleck- o. plåtslageri, jnnen. 1<'.Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen L. Forsberg,.Jungfrug. 35, O. 53, Va.; r. t. Vasa 507. ThorJing, Alfr., Eftr., Målerifirma, inneh. Thorsson, F. W., Chef för Pinansdep., Barn- Arnold Andersson, Styrmansg. 7, O.; busg. 16, C. a.. t A., Fru, Valhallavägen 97, Va.; a. t. Vasa -O. G., Speceri- o. Matvaruaffär, Västmannag. 7j, Va.; a. t Elna, Fröken, Västmannag Ö. g., _ Emma,.,A.nkefru, Flemingg. 53 A, (J. a. t. Vasa _ 8ally, Ankefru, Skeppareg. 14, O.Dj.; -- Julia, Fröken, Skeppareg. 12, O.Dj.; a. t. r. t Osterm Tlrorman, Eva. Fröken, Upsalag. 15u, Va.; R., Galanteri- o. Leksaksaffärer, Hamng. r. t , C., Humlegårdeg. 20, O.; bost, I., Fröken, Upsalag Ö. g., Va. Humlegårdsg. 2 m, O. _ H. o.,m., Fröknar, Upsalag. 151I, Va.; John, Kassör v. Bergsunds Mek. Verkst., r. t Hornsg. 148 A, Sö. _ Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost, Thorstenson, Emilia, bitr. Förest. vid Oskars- Valling. ;)2, C. skolan O. Priv. H._Lär.-sem., Karla.. Thormarck, A. G., Fröken, Kommendörsg. v:ägen 36, O.; a. t. Osterm.40 41, r. t. 151v, O. Osterm Thornberg, Jobn, Ingenjör, Rådmansg. 52, Söderlund & Co, å.-b., Grossh.- & Kom". Va.; r. t. Vasa 174. missionsbus, Export o. Import, kontor.' _ T. W., f: d. Tapetser., Helgag. UlV, So, Blasieholmstorg 14, C.; telegmmadr.: - Laura, Ankefru, Klevegränd 5, ss. Thorstenlund. _ se äfven Tornberg... Aug. L., Grossh., verkst. Dir. för Thor- Thornblad, A. F., Målare, Nybrog. 50, U. stenson, 8öderlund & Co, A.-B., kontor _ se~fve~,tord:~la.d... I Blasieholmstorg 14, C.; bost. Nybrog. Thorne, S. G., Fannk, Dobelnsg. 40, Va. 26, O. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDAR.SANSt9ATAN

12 988 Thorstenaon- Thunberg. Thorstenson, John, Grossh., Strandvägen 41 u, a. t Hj. Cederin träffas å hufvud- O.Dj.. kontoret, Kungsträdgårdsg, 4, C., kl. - Allan, Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra ; E. Wiklund träffas å General-.. r. t. Skärsätra 48. agenturen säkrast kl ,30 f. m. - Ake, Järnhandl., Drottningg. 8 C. 'I'hulen, G. E. R, Handl., Klarabergsg. 29, C. - Gunnar, Statskommiss. o. Byr~chef i K. - Pehr, Musikinstn-mak., Riddareg. 17, O.; Statskont., Karlavägen 36, O... a...t A. J. G., Verkm., Alviksvägen51, Al1pel- -,A., Ankefru, Kammakareg. 46, Va. viken.,. Thulins, Enoch, A.-R, Aeroplan fabrik, afd.- - R A., Ankefru, Styrma sg. 12, O.Dj. kontor Birgerjarlsg. 27, C. - se äfven Torstenson. Thulin, H., Byggnadsingenjör, Margareta- Thorvall, Dagny, Fil. kand., Karlbergsvä- vägen 100, Enskede; a. t. Ensk gen 86 A III, Va. (Birkagården), a. t. -'- J. E. O., Byråchef ikontrollstyr., Folk- Vasa 2406.' ungag. 42 C, Sö. 'l'horwall, L, Grossb., kontor Braheg. 6, O.; - Jöns, Dekorationsmål., Margaretavägen r. t ; bost, Lidingö villast. 26, Enskede; a. t. Enskede 108, r. t. - & Co, Etabl. 1900, Kolontalvajor m. m. Ensk en gros, Brabeg. 6, O.; r. t O., Fabrikör. Artillerig. 40, O. Telegrafadr.: >Thorwal1>.. - Chas, E., Försälju-chef (A.-B. Sveriges Thott, A. T., Frih., Kapten, Florag. 17, O.; Litogr. Tryckerier); r. t. o. a. t. 153 Dl ; r. t bost. Rörstrandsg. 26, Va.; r. t H. A. W., Frih., Kapten, Riddareg. 21, - Helena), Generalkonsulinna, Skeppsbron. O.Dj. 30, "t. - A. W., Frih., f. d. Öfverste, Karlaplan 6, O. - B. N., Ingenjör, verkst. Direktör för Thour, C. A., Möbelhandl., Klevagränd l B, Aktieb. V. Löwener; bost, Jungfrug. Sö.; a. t. Söder , O.; r. t , a. t. Österm. 2!) & Co, Möblerings A.-R, kont. o. lager - G. A., Intend., Hjorthagsvägen 7, O.; Hornsg. 10, So.; r. t. 3110, a. t _r. t Slöjdaffär s. g. 12; a. t P. G., Italiensk Konsul, Skeppsbron Sd l", -- Axel, Polisman, Drottningg. 102, Va. St. Thouren, Gotthard R., Tandläk., Laborator - C. A., Kafeidkare, Torsg. 10, C. i Proteslära o. Tandreglering vid Tand- -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Upläkareinstitutet, Klarabergsg. 40 u, C.; landsg. 37, Va.; a. t Träffas efter öfverensk.; 8.. t. 4875, r. t. - Erik, Köpman, Ringvägen 108, Sti.; a. t Söder 1909, r. t. Söder 775. Emelie Sjöquist-, Tundläk., Klarabergag. - Ernfrid, firma K. L. Lundberg & Co, 40, C. Träffas efter öfverensk, per tel.; Holländareg. 4, C. a. t. 48'75, r. t , -- O. D., Löjtnant, Uplandsg., 22, Va. Thrysin, S. P., f. d. Poliskommiss., Volmaryx- - Edvin, Mekaniker, Kungsholmsg. 30, C. kullsg. 6, Sö. - 1\'1.,'Målarmästare, Margaretavägen 100, Tbudin, Fritiof, Sjukg-ymn., Karlbergsvägeri Enskede ; a. -t, Ensk A, Va.; a, t. Vasa F., Rak-o. Friser8along,Svartmang.21,S~. Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, - Gabr.,Regeringsråd,Jurisdr,Sibylleg.40,0. Sö.; bost. s. g. l1 lli. - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. - A.,f. d. Kommunalordf., Västmannag. 29 u, Th l' Ch Eft h Gust Hagl d Va.; r. t u ms,., r., Inne... '. un, - O., Löjtnant, Skeppareg. 39IU ö. g., O. Engroslager af Ur & bijouterier, Torsg. - Thure, Musiklärare, Odeng. 8, Va. 8, C.; a. t. ~3 21, r. t se äfven Tufvesson o. 'I'uvesson. Thulin, Emelia, hnkefru, Brännkyrk:lg. 30, Thul, W. E., Frukt o. Konfekt i parti o. Sö.; a. t. Söder minut, Bryggateg. 10, C.; a. t ; - Nils Olof, Döbelnsg, 67 B, Va. bost. Karlbergsvägen 84, Va.; a, t. Thun, Constance, Fru, Rörstrandsg. 54, Va. I Vasa Gust, Ad., Herr- o. Damskräddare. Hol- Thule, Choklad-, karamell-, konfekt-, saft- ländareg. 30, Va.. o. cacaofabrik, se A. R Förenade Ohok- - N. P., Skomakare, Styrmansg. 9. O.Dj.; ladfabrikerna. bost. Grefg. 17 n,0. ö. g., O.Dj. Thule, Lifförsäkr.-aktiebolag; kontor Kungs- Thunberg, J. E. F., Agronom, Drottningg. trädgårdsg. 14, Sthlm 15, kl , Va. Thules Generalagentur (Cederin & Wiklund), - Wilhelm, Boktryckerifaktor. Döbelnsg. ~~kströmsg. 4 1, C., kl. 9-3; r. t , 63 n', Va.; a. t. Vasa MYNTRAKNAREN Se annons "MILLIARD" sid. 77. ~ :._----- I

13 , 'I'huooerg-e-Thyselius. Thunberg, ;K, Dir., Hjorthagsvägen 15, O. Thureson. Ture R., Löjtn., YiIlag. -,-! Mathilda, Fru, Stjärng. 3 A, Va.; a. t. O.; r. t. ::l1532. Vasa Thuresson & Mörk, Export-Import, 'I'rämassa, - Emma, Fröken, Sveavägen 54, Va. trävaror m. m.; Försäkringsag entur, ~ Carl, Hattmak.,' Barnhusg. 10, C. Villag. 18 o. 20, 1'/2 tr., O.; r. t. 21:';32. - D. J., Klädmäklare, Birgerjarlsg. 33, C. Thuresson & Co, Ingenjörsfirma. Stureg. 3 H, - M. Th., Möbelsnick., Observatorieg. 6, Va.; O.; r. t ,a. t ; Konsult. a. t. Vasa inom Väg- o. Vattenbyggn.-facket. _.Arvid, Postexp., Flemingg.., ' 5 IlI, C.; r. t. - _ Elis V., Kapten V. V. K., Civiling. (kon' sult.), Strandvägen 61m, O.Dj.; r. \t. - Carl, Sjukgymnast, Döbelnsg, 23, ~ a , a. t. Osterm. 59 9~.. - Axel, Tillsyningsman, O. Renhållnings- - S. A., Kapten, Skeppareg, 27III, O.,. stationen, Va.. Thurin, Nils Å., Posttjänstem., Nytorgsg. - Anders, Tjänstem., Jungfrug. 3, O. 23 A, Sä. Thunborg,Elisabeth, Fru" Björngårdag. 2 u, Thuring, K. J., Fiskhandl., Svartensg. 7, Sä. Sä.; a. t. Söder Thurman, A. E. H. A., Privatsekr., Katrina- - Eveline. Fröken, Björngårdsg. 2 1I, So.; vägen 9 B, Sä. a. t. Söder Thvengström, S., r. o.. E., Fröknar, Grefg. _ se äfven Tunborg. SD.b., O.Dj.; a. t. Österia Thune, Einar, Ingenjör, Malmskillnadsg. :37, -- se äfven Tvengström. C.; r. t. o'. a. t. Järnv, Thyberg, Cede, Import- & Exportfirma, kon- - E. R., Ingenjör, Greftureg. 1, O. tor Kungsg. 55 IV, Postfack 439, Sthlm "I'hune, 'Anna, Fru, Handelsidk:a (möbler o. l; telegr.iadr.: Tokoramo; inneh:s bost, antikvit.), G:la Brog, 21, C. Villa Siwertz, Kungsholrns villastad. IThunell, se Tunel1. \ _. John, pens. Kriminalöfverkonst., Villa Thunfors,.C. H., Köpman, Kungsg. 44, C.; I Siwertz, Kungsh. villast.; a. t. Ulfsunda. r. t Thunholm, E. A., Dir., Drottningg. 80 A, I 'I'hydön, E. A., Aktie bolag, Drottningg. 16, C.; r; t. 8120; bost. Tureberg. r. t. 22. C.; r. t. 4, 29, 47 o. 64, a. t Thunlund, K., Kamrer, Valhallavägen 113, - E. A., Direktör, bost. Djursholm; r. t. Va.; a. t. Vasa Djursh. 1, a. t. Djursh. 82. ' Thunman, Maria, Atelje för.. Konstslöjd, - se äfven Tydan., AJ,"tillerig.42 ll, O.; a. t.osterm. 128, Thygesen, Johannes, Andre, Kanslisekr. i Thunquist, M. O.,. Fröken, Karlavägen 60, K. Jordbruksdep., Arsenalsg. l, C.; V.. r. t , a. t. Brunkeb Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O., - Rune, Andre Kanslisekr. i K. Jordbruksfirma Erik Thunquist (p. p. A. Aspe- dep., Arsenalag. l, C.; r. t, 70600,, ren); export af hudar & skinn; kontor a. t. Brunkeb Hornsg. 64B, Sä.; a. t. 1811, r. t 'I'hyren, Yngve, Tjänstem., Dalag. 23, Va.'; Thunqvist, Simon E.. Banktjänstem., Bergsg. a. t. Vasa 4077, r. t ~., 15, C. Thyselius, Thora, Diakonissa, Hornsg.1l0 n. b., - Erik, Folkskollär., 'I'orkel-Knutssonsg. 22,.~ ss.., - Sii.; a. t I Margit, Farm. kand., Greftureg. 24 BI, O. - P. Ch., Sömmerska, Sot Paulsg. 4, So. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr- - K. A. E., Tjänsteman, Sköldg. 15, Sa. ningsbyrå, försäljer atads- o. Iaudt- Thunström, P. 4-ug., Direktör, Valhall a- egendomar, affärer; uthyr våningar,, vägen 431, O.; a. t. Osterm affärslokaler, rum, sommarnöjen. Inne- \ " E. V., Fil. mag., Kungsg, 53IV, C. hafv. fru Beata 'I'hyselius, Greftlureg. - Elfrida, Folkskollär:a, Södertörnsvägen 24Br, O. Mottagningstid kl. 10-4; a. t: 42, Enskede , r. t ' - K., Fru, Hatt- och mössaffär. -Hornsg. - Gerda, Fru, Linneg. 80, O.Dj.; a. t. 24l24i ' 55, Sä. - K., Fröken, Birgerjarlsg. tjii, O.. - Isabell. Konsulinna, Hagag. 2, Va: - Skuldfrid, Fröken, Husmoder, K. F. U. K., _ E. A., Köpman, Stureparken 4 n. b., O.; a. t. Bergsg. 39, C G. H., Köpman, Karlsviksg. 9., C. Thur, Axel, Tuleg, 2", Va. Erik, Skriftställare, Redaktör af Nord. Thurdin, R., Kommendörkapten, Skeppshol- Familjeboks nationaluppl., Teateranmen 8r, O.Dj.; r. t mälare.i Afton-Tidningen. Greftureg, Thurell, E., Träsvarfveriverkstacl, Frejg. 6, 24Br, O.; r. t. 3882, a..t, r I Va.;~a~,_V:a~~3_~8. se äfven Ty~l~~._s_. _ F1IVSPONGS METALLVERKS A.~,S :A IBERIDARESA!tIStaATAN

14 990 Thysell-Tidermau. Thysell, N. S., Pastor, Storangen.. Tibell, E. A., Ing., Torkel-Kuutssonsg. 25 III> - N. A., Skrädderiaffär, Banerg, 6, O.Dj.; Sö.; a:. t. Söder a. t L. A., Ankefru, Jungfrug, 19, 0. - ~e ähen Tysell. Tiberg, A. F., Handl., Österm.s saluhall; Thå~, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö,. bost. Humlegårdsg. 10, O. Thåren, Sixten, Ingenjör, Rådmansg. 78, Va. -s, Carl, Eftr., inneh. J. G. Färnlöf, Lax> - C. G., Uppbördsman, Rådmansg. 78, Va.; Fågel, Hummer o. Ostron m. m., Slöjdg. a. t , r. t. Vasa , C.. Thöldte, I:., Kör.~när!.Runeberl<~g. &, O. - J. ~., f. d", Läderhandl., Skeppareg.25, - P., Aktieb., Korsnarsfirma, Hotorget 14, O.; a. t. Usterm C., o. Kungsg. 5, C. 'I'ibloms Blomsteraffär (inneh. Eric Tiblom), Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 JII, Hornsg. 64 B, Sö.; r. t. Söder 433, a. t. Va. (adr. Bärlund). 1612, bost.: r. t , a. t. Söder se äfven Törnberg. Tiblom, Eric,.Bellmansg. 22 C, ss; a. t. Thörnhlad, GUR~., f. d. Direktör, Villag. Söder 107, r. t & 20, O.; a. t Tidaholms \ Bruks A.-B., Generalagenter - Raoul, Löjtn., 4-rtillerig. 32, O.; a. t. Cronstedt, Kastengren & Co, Birger- 6554, r. t. 17H5.. jarlsg. 6, O.; a. t , r. t Thor, Löjtnant, Strandvägen 7 B, O.; r. t. o I , a. t 'I'idan, A.-B., Försäljningskontor för utlandet, Thörnbladh & Qos, F., Elektr. affär, Gref- Ernst Kaufmann, O. Järnvägsg. 16, C.; tureg. 9, O.; r. t , a. t r. t. 7075, a. t Askle dare, telefoner, ringledn., lås o. 'I'idbeck, G. R. Herman, Fabrikör,.A:d.Fredr. portstängare. torg 1 B, Sö, - Ferd., Ingenjör, Kungsg. 75, G.; a. t. - Joh. Herman, f. d. Fabrikör, Timmer- Kungsh mansg. 18, Sö,, - se äfven Tömblad. - Knut, A.-B., Järnaffär, Storg. 25, O.; r. t. Thörne, Josephine, Fru, Saltmätareg. 19, Va. 8764, a. t : Thörner, Adolf Fr., Inspektionskonst., Ad. - Knut J. V., Järnhan dl., Storg. 25, O.; Fredr. torg 4, SÖ, r. t. 8764, a. t O se äfven Törner. - J. R., Metallduksväfveri samt fabrik för Thörning, K. A.. Lok-för., Plemingg. 71, G. metalltrådsarbeten, Sot Paulsg, 32, ss. Thörnmark, Augusta, Ankefru, Fridhemsg. Tidblad, Otto K., Ingenjör, Frejg. p3 1V,Va. 8B, C.; a.t, Kungsh F., Lärftskramhandl., firma 9. A. Kahl Thörnqvist, se Törnqvist. & Co, Kommendörsg. 15, O. Thörnström, 'John, Direktör, Kungstensg. Tidblom, Tyra, Fröken, Pipersg. 12, G. 601V,Va.; r. t. Vasa Tidelius, C. H., f. d. Lärare v. Maria folksk., - se äfven Törnström: Srt Paulsg. 33 An.b."Sö.; a. t Tbörnvall, K. Harald V., ByggnadsiiJ.g. o. i'l'iedemann, Adolf, Agentur o. Nederl. af Byggm., Folkungag. 42 B, Sö, tekniska gummivaror för Trelleborgs - Axel, Försäkr.-tjänsteman, Ringvä.gen 2, Gummifabr.-Aktieb., kontor Slussplan Sö.; a. t. Söder A II St.; a. t. 2768, r. t se äfven Tömvall. Tiden, Bo~förlagsaktieb., förlaget Vp- Tibbelin, Emma, Fru, Lampskärmsaffär, landsg. 2 1 ö. g., G.; a. t , r. t. Hamng. 91, G.; a. t. 6311, r. t.norr förlag-schef Karl Olsson, privat 702. a. t. Vasa Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, Va. Tidens, Bokförlagsaktieb., Tryckeri (r. Tibblin, E. J., H\Lnkkamrer, Riddareg. 76, d. K. B. Boströms), Skärgårdsg. 13, St.; O.Dj.; a. t. Österm r. t. 6115; a. t S. W., Bokbinderiidk.a, Osterlångg. 27, - Nya, Sjuk- o. Begrafningskassor, expo \ St., ing, fr. Drakensgränd. Hornsg. 961, ss. - Albert, Förs.-tjänstem., Nya A~tridsborg Tiderman, Fredr.,..Afd. chefj Riddareg. 68, (i Solna), postadr. Sundbyberg.. O.Dj.; a. t. Ostorm 'I'ibell, Hilma, Fru, Karlavagen 99 III, O.Dj.; - Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; a. t. Vasa a. t Anna, Fröken, Östermalmsg. 31, O. - Signe, Fröken, Kungstensg. 67, Va.; a. t. - Tyra, Fröken, Folkungag. l:le, Sö.; a. t. Vasa Söder 17'11. - H. E., Tjä~.steman, S:t Eriksg. 1~ C. - L. W., f:.~.förrå.?sförvalt., Folkungag. - August!J:I.A.nkef~u,Riddareg. 68, ~Dj.; 8 E, So.; a. t. Sadel' a. t. Ostorm. 60 4<>. FRANKERINGSMASKINEN "FRAN 0\0" Se annons sid. 76. '.

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O.

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~ O. '986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O. 76" 'C.. ",. Sötvllrllindustri,. Aktiebulaget" verkst. -,-: Hanna.' Fröken, L:a Vattug.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer