Namnregister. L-Ö. O.; r. t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139."

Transkript

1 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave y C:a (Firmainnehafvare: Fru C. T. G., Grefve, Kapten, Narvavägen 8, Konsulinnan M. Lagergren o. Fröken O.D}. Dagmar Lagergren, Prokurist o. chef: Sven P:son, v. Häradsh., Malmtorgsg.5, Johan A. Holmberg), Vinhandel, S. C.; a. t Blasieholmen 12, Sthlm 15. Filialer: - Magnus, Kammarherre, Artillerig. 48AIIl, Drottninggatan 93, Va., Hornsg. 6, Sö., O.; a. t. Osterm o. i Nya Centralsaluhallen v. Kungsg., - A. O., Kapten, Kaptensg. 6, O. K. Nederlag: Kungsholmstorg 6, K. - P. A., f.d. Kapten, Karlbergsvägen 61, Va. Kontorets Rikstel och AlIm. t. - Sven Mrson, Löjtn. i Lifreg. husarers re serv, Att~ehe i Utrikesdep., Artillerig. La Cite, Sybehörs- o. kortvaruaffär, Väster- 48 A III, O. långg. 71, St., a. t V., Målarrnäst., Mästersamuelsg. 59, C. La Croix, de,,se de la Croix. - Harriet, Språklär:a, Valhallavägen 45A IV, Ladhe, Erik, Ostgötag. 27, Sö... O.; a. t. Ostorm Leestadius, J., Skom., Storg. 19, O. - Emma, f. d. Telegrafförestånd., Fröken, La Fleur, Konstgjorda blommor, Drottningg. Kungsholmsg. 5 II, I(. 85, Va. - Adam, Tjänsteman i Lifförsäkr.-aktieb. La f1euriste, K. Hofblomsterhandel, endast Nordstjernan, Rörstrandag. 34, Va. 1efvande blommor, Malmtorgag. 6, C.; P. P., Urmakare, kv. Stensötan, Midsom a. t. 6296, r. t markransen.. La France, Blomsterhandel, Villag. 5 & 7, O.; Emilie, Ankefru, Linneg. 79, O.Dj.; a. t. a. t Osterm Lafrenz, Maria, Modeaffär, Drottningg. 75, Lagerbielke, Axtl!, Frih;! Major v. Svea lifg., C.; bostad s. h. Hirgerjarlsg, 16, U.; a. t Lagberedningen, Gamla Riksdagshuset, St.; - Johan, Hofrättsråd, Nybrog. 62, O, r. t Lucie, Ankefrih:a, Nybrog. 13 m, O. Lagberg, A. E., Änkefru, Braheg. 29, (J. Lagerbjelke,..Gust., Grefve, Alfsjö fideikom- Lager, F. A., Bokh., Folkungag. 8 A II, Sö.; miss, A.lfsjö.. a. t. Söder Lagerblad, E., f. Selvin, Barnm., Regeringsg. - A.E., Ciselör, Norrtullsg. 67, Va.; a. t. 72 C, C. Vasa C. F., Haud!., Regeringsg. 72 C, C. - Axel, Handl., Greftureg. 64, O" - Fredric, Handl, Regeringsg. 97, C" - J. A., Skräddarmäst., Grefg. 18, (J. Dj. Lagerborg. J. P., Skomakarmäst.,Grefg.51, (J. - E., Uppsyningsman, Stockholms hospi- - Sven, Snickare, Kungstensg. 20" b., Va. tal, K.; r:. t M. C., Ankefru, Hornsg. 62, Sö. - E. W. M., Ankefru. St. Vattug. 2, C. Lagerbring, E. V.,.Kammarrättsråd, Strand- Lagerberg. David, Fabrikör, Drottningg. vägen UlV, O.Dj. 77" b. ö. g., C. Lagerbäck, Per Gust., Ingenjör (Luth & Ro- _ Torsten,.. Fil. dr, Strandvägen 5 A VI, O.; sens Verkst.), Hornsg. 84"1, Sö. r. t. Osterm. 1063, a. t C. L., Tågmäst, v. Stat. järnv., Kungs- - Ninni, Fru, Cigarrh., Drottningg. 80 A, holmsg. 28 IV, K. C.; a. t Carl, Mästersamuelsg. 14, C. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..Adresskalendern 1911J. 31

2 482 Lagercrantz- Lagergren. Lagercrantz & Dalen; Advokatfirma, Drott- Lagerfelt, C, F" Frih., Kammarjunk., Amanin/;'g.261, C.; r. t , a. t. nuens i Ecklesiastikdep., Artilleng Inneh.: Juris kand. Ivar Lager- A, O.; a. t. Osterm crantz o. v. Auditör Hjalmar Dalen. G. Axel E., Frih., Kapt. v. K. Svea art- Lagercrants, David, Amanuens o. Kommia- reg., Lärare v. Art.- o. Ing.-hög~){" sionär hos K. Medicinalstyrelsen, Öst- Artillerig. 2, O.; r. t. 2934, a. t. Osgötag. 10, Sö.. term., J Carl, A'potekare, Tyskbagareg. 8 Ul, O.; - M. W., Ankefriherrinna, NarvavägenSö, a. t. Osterm , O.Dj. - H. L. F., Envoyå, Birgerjarlsg. 16, O.; Lagergreen, H. A., Änkefru, Styrmansg. 30, r. t. 121 ~5... O.Dj." - A~~ll fö.liedberg, Fru, Kommendorsg. Lagergrehn, G. 'L., Direktor, Västmannag. E F ~k Sk 46 O t O"te. 16, Va.; a.. t , r. t '17 ~08en, eppareg.,.; a.. s rm, _ Margareta, 'Fröken, Telegrafist. Väst- _ Julia Fröken Soheelez 11 K marmag. 16 1l, Va.; r. t _ Loui~e Fröke~ Blockh~sudden' 20 Djur- Lagergrehn, J. E., Vagnmakare, anst. Beri gården.',, darebansg, 18, C.; bost. Apelbergsg Sophia, Fröken, Kassör, Aktieb. Göte- Bill, C. borgs bank. Lagergren; E. H., Direktör, Kommendörsg, - -Anna o. Maria,Fröknar,Kungsbroplan1,K. 46, O.Dj. - Gösta, Gravör, Västmannag. 39, Va.; a. t. - Helge,Afdeln.-chefi~v.L.ifförs.-a.?st.Trygg, Vasa 8. Skaraborgsg. 6 A, So.; a. t. Soder 14 00, - E., v. Häradsh., Sekr., i Sthlms Stads - Vald., verk-t. Dir. i Tryckeri A.-B. Fyl- Brandföra-kontor, Birgerjarlsg. 37, C.; gia, Döbelnsg. 51, Va. r. t """ J. E., Distriktsläkare, Uplandsg. 33, Va.; - Gösta Erik, Ingenjör, deläg. i firman hvard, 9-10, '/.3-'/.4, helgd. 9-10; Bengt Gerber & Co, Sibylleg. 13, O. sjukbud helst före kl. 10 f. m.; a. t Ivar, Juris kand., ledamot af Sveriges - Ebba. Doktor:a, Skaraborgsg. 6 A, Sö.; Advokatsamfund, bost. Parmmätareg. 5, a. t. Söder K.; r. t , a. t ; kontor: Advo- - S. Y., Fil. dr, Rektor, Engelbrektsg. 9 & katfirman Lagercrantz & Dalen, Drott- 11, O.; r. t I ' ningg. 26, C.; r. t. 9874, a. t Ebba, Folkskoleha, Apelbergsg. 58BlII. C. Jacques, Järnv.-tjänstem., Solnavägen 125, - Ellen, Folkskolel.a, Kammakareg, 48, Va. Va. - Hulda, Fru, Scheeleg. 18, K.; a. t. Kungsh. - Jacob, Kapten vid Flottan, Rådmansg. 61, 1324, Va.; r. t.11580, a. t Elsa. Fröken,Skaraborgsg.6AI,Sö.; a.t. - Jacques, Kapten, Ledare af Beredskaps- Söder kåren, Ridddareg, 5IUl, O.Dj.; r. t. - Claes, Grefve, Blasieholmstorg 14, C.; 13391, a. t a. t S. C. Elias, Tjänsteman i K. Järnv.-styr., - C. H., Grossh., Direktör, Tegnersg, 12, Va. Uplandsg. 5Ill, C.; a. t. Brunkeb A. M., Husäg., Handtverkareg. 46, K. - Ebba, Ankefru, Scheeleg. 11, K. - A. L., Kamr~r, Folkungag. 6 D, Sö. - Hilda Ch., Ankefrn, Styrmansg. 22 & 24, - G. B., Kanslisekreterare, Odeng. 58,' Va. O.Dj K. A., Kapten, verkat. Dir. i Trafikaktieb. - M. L., Änkefru, Linneg. 17, O. Stockholm-Nynäs, Nynäshamn. - G. W.,.Öfverste, Banerg. 5, O.Dj: - M., Konsulinna, Skeppareg. 7, O. - Erik, Öfverstelöjtn., Stureplan 4 I1, O.; - Rolf; Kontorssekr. i Sthlms Stads Fatr. t tigv.-nämnd, Skaraborgsg. 6 Al, Sö.; - se äfven Lagerkrans. a. t. E\öder Lagerdahl, C. O., Järnvarnagentnr, Sur- - B. O., t. f. Kriminalassessor, Narvavägen brunneg. 53, Va.; r. t , O.Dj.; r. t Lagerfelt, Nils, Frih., Dir. för Nye Danske - S., Landtbrukare, Västmannag-. 48, C. Brandrorsikrings Selskab och Antomo- - K. V., Posttjänstem., Prästgårdsg. 17, S.ö. bilförsäkringsbol. Motor Union Ins. Co, - J enny, Professorska, Greftnreg. 70 A, O,; Ltd, kontor Malmskillnadsg. 26, C.; a. t. Osterm r. t. o. a. t. 7869; boat. Linneg. 81, - John, Sadelmak., Gotlandsg. 44, Sö.; a. t. O.Dj.; r. t ' '- Fredrik, Frih., Kabin.-ka.mmarh., Sture- - C. A., Skräddare, Västmannag. 25 m, Va.; parken 5, O. a. t. Vasa 4514., Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggatIIL

3 Lag;"l'gr.n-e-Lageclöf', 488 Lagergren, A., Vaktm., Rensg. 8, Va. Lagerkrans, Joh. Ludv., Urmak., Götg E. E., Ankefru, Hornsg. 83, Bä. B, ss., bost. Humlegårdsg. 2, O. - Florence, Ankefru, Odeng. 37, Va. - Erik, Mästersamuelsg. 19 A, C.; a. t. 123; Lagerhall, P. Joh., f. d. Fabrikör, Helsingeg. mottager öfvers, o. stenografuppdrag. 5 Il, Va.; a. t. Vasa 153. Lagerkrans, J. L., Pastor, Björkvägen 13, Lagerhamn, Emil, Plaggmaskinist v. Flot- Enskede; a. t. Enskede 403. tan, Falkenbergsg. 5, O.Dj. - se äfven Lag-ercrantz. Lagerheirn, F., Frih., Löjtnant, Karlavägen Lagerkvist, se Lagerqvist. 38, O.D}.; a. t Lagerlund, Clara, Fröken, Norrtullsg, 23, Va. - E., Frih., f. d. Major, Nybrog. 73,.. O. Lagerlöf, Erland, Advokat, Ledamot af Sve- -Rudolf, Frih., Karlavägen 38, O.Dj.; riges advokatsamfund, kontor i Centrala. t , r. t palatset IV, C.; r. t. 8714, a. t. Brun- - Ellen, Frih:a, Riddareg, 11 B Il, O.; a. t. keb.,1110; bost. Djursholm; r. t. Djursh. Usterm. 3642, r. t. Osterm. 1 R a. t. Djursh, Selma, Fru, Torstensonsg. 15 ly t. h., Sven, Advokat, Ledamot af Sveriges O.D}.; a. t. Österm advokatsamfund, kontor i Centralpa- - Alfr.,Generaldi1'. o.chefför Kommerskoll., latset IV, C.; r. t. 8715, a. t. Brunkeb. Regeringsg. 66, C.; r. t. 9984, a. t ; bost. Odeng. 104 V, Va.; r. t. Tor, Kapten i Generalstaben, N ybrog. 2442; a. t. Vasa , O. Erland och Sven, Advokater, Ledamöter K. A., Lärare i sång o. talkonst, Odeng. af Sveriges advokatsamfund, kontor i 10, Va.; a. t Central palatset ly, C.; r. t och - G., Professor vid Stockholms högskola. 8715; a. t. Brunkeb. 4110; telegr.-adress: 'l'unnelg. 25, C. Lagerlöfvarna; kont.-tid ~ E. G., Ankefru, Barnhusg. 12, C. Lagerlöf & Huselius, Advokater; kontor Lilla Lagerhjelm, Maria, Fröken, Karlbergsvägen Vattug. 20, C.; öppet 10-4; a. t. 5225, 4'V, Va... r. t. 2126, o P., Kapten, Stureg. 58 B, O. Lagerlöf, Elise, Fröken, Stockh. Gamla Sjuk- Lagerholm. Nils, Bankkamrer, Roslagsg. hem, K.; a. t m, Va.; r. t. Vasa Daniel, Ing., l:e Kontr. v. Sockerbeskattn. - Wilhelm, Fil. lic., Tryckfärgsfabr., Löf- i Sthlm, Ringvägen loiil, So.; a. t. holmen; bast. Folkungag. 36, So. Söder 3967 o (Tanto). - Hanna, Fru, Briinnkyrkag. 30, So.; a. t. Carl, Jur. utr. kand., Drottningg. 45 Söder (gårdshuset t. h.!"), C.; r. t. Brunkeb. - S. A., Fröken, Saltmätareg. 31, Va. 1585, r. t. Norr 297; telegr-adr.: - Wilhelmina, Fröken, Porträtt- o. Genre- Callelake. Träffas pr telefon säkrast målarinna, Västmannag. 59", Va. kl. 9-9,30 f. m. -s Eftr., J., Handskhandel, inneh. Anna Carl, Kamrer i Brandförsäkr-aktieb. Fe- Asplund, Malmskillnadsg. 3 B, C.; bast. nix, Regeringsg. 76, C.; r. t Västmannag. 16, Va. Lagerlöfs, Sam, Maskin-Byrå, Innehaf- - A. F., Kapten, Vanadisvägen 24, Va. vare: J. Hård af Segerstad, Central- Georg, Löjtn., 'l'jänstem. i Järnv.vstyr., palatset, C. Telegr.-adr.»Maskinlager- Greftureg. 48, O. löf»; r. t. 2810; a. t Folke, Marinintend. af lsta graden, Skep- Lagerlöf, C. B., Med. dr, Linneg. 3, O. pareg. 11" O. Spec. öron-, näs- O. halssjukdomar; - J. F., f. d. Sjökapten, Sit Paulsg. 27", So.; hvard. (utom Iörd.) 1/23-4, lörd. endast r. t. 4642, a. t. Söder lt-12. Under sommaren hvard N. M., Smidesverkstad, Roslagsg. 4, Leon, Målare, Regeringsg. 75 A, C.; a. t. Va ; verkst. Rådmansg. 39 B, Va. - Carl H.,..Styckjunkare, Nybrog. 73 n.h. - (Lagerlöw), C. H., Sanitetsing. (A.-B. Ahlö. g., O... sell & Ahrens), Handtverkareg. 84, K. - '1'., Tandläkare, Birgerjurlsg. 32, O. - D., 'I'andtekuiker, Folkungag. 8 C,..ss, - Wilhelm, Tjänsteman i Sthlms Sjöförs.- - Clara, b-nkefru, 9refmagnig. 14, O. Dj. aktieh., Skeppareg. 43, O... - H. E.,.Änkefru, Ostermalmsg. pli, O. - D., Ankefru, Birgerjarlsg, 32. O", - Nina, Ankefru, Riddareg.. 54, O../)j. - J. M., Ankefru, Greftureg. 20 A" O. - Henning, Greftnreg. 76, O.; a. t. Österm. Lagerkrans, S...1. A., Kafeidk:a, Humle gårdsg. 2, O... - Jöns, Greftureg. 76, O.; a. t. Osterm. - 'fyra, Modeaffär. Humlegårdsg. 15, O.; " a. t (Lagerlöv), Oscar, Valhallavägen 25, O. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 484 Lagerman-Lagerström. Lagerman, Ivar, Fabrikör, Norrtullag. 7, Va. Lagerson. M., Handl., Jakobsg. 18, C., - Elin, Fru, Östermalmsg. 53, O.; r. t. - & Johanson, Pälsvarufirma, inneh. Fru Louise Lagerson o. Carl G. Johanson, K., Major, Uplandsg. 72, Va.; r. t. Vasa Väster.långg. 8, St Lydia, Ankefru, Tegnersg. 41, Va. - Axel, f. d. förste Prov.-läk., Östermalmag. Lagerstam, E., Grossh..HufvudkontorSpånga; 53 (Vlllag. 8), O.; r. t r. t. O. a. t. Spånga 13. Afdelnings- - Albert F., l:e Tillsyningsman v. Hälsov.- kontor o. magasiner Göran-Helsinges-, nämnden, Observatorieg. 18, Va. gränd 4, St.; r. t. 123, a. t Lagermark, A., Ingenjör, Grefg. 57, O. Lagerstedt, F. Oscar, Advokat, Bankombuds- 1 Lagerqvlst; 2 Lagerquist; 3 Lagerqwist. I man, Karduansmakareg. a. t , C.; r: t _t Axel V., Adj. v. N. Latinlärov. Storg.32, -s Advokatbyrå, Karduansmakareg. 7, C.; O.Dj. ' r. t. 759, a. t _t Halvar E., Aman. v. K. Biblioteket, Styr- - J. W., Byggrn., Roslagsg. 33, Va.. mansg. 45, O.Dj. - S. M. C., Doktorsänka. Karlavägen 35 O. _t Vil)~or, Apot., Storg. 32, O.Dj.; a. t. - A. L., f. d. Fabrikör, Kungstensg. 62, Vq, Osterm Agnes, Folkskolel:a, Sibylleg. 50~, O. _t Sven, Bokh., Vanadisvägen 25 1V, Va. - Hj. A. A., Förrådsförv., Lifregementets -' E., Cigarr- O. tobaksh., S:t Eriksg. 59 Dragonkasern, Sthlm 14. (f. d. 33), K.; r. t O. N., Försäljning o. Uppköp af Skepps. _t A.J.,Fabrikör,Karduansmakareg.3,C.Såg- inventarier, Fartyg o. Pråmar, Osterverk o. Hylleri Solnavägen 4 Bellevue; långg. 5, St.; a. 't , r. t a. t. 9975, r. t ' - N. G. W., Lärov.-råd, Karlavägen 35, O. _, Eva, Folkskolel:a, St. Badstug. 58, Va. - & Krantz, Maskinaffär (inneh. L. Krantz), _t Märta, Folkskolel:a, Döbelnsg. 67 A, Vasag. 15. Sthlm 1; r. t Va.. - Anna, Matvaruaffär, Birgerjarlsg. 31, C.; -' Dicken, Fru, Styrmansg. 45, O.Dj.; a. t. a. t. 5632, r. t Norr 660. ' ' Carl Gust., l:e Postvaktm., Kungsg. 86 III -' Elvira, 25IV, Fru, Va. Folkskolel:a, Vanadisvägen ö. g. (f. d. 46), K. Lagerström, Bröderna, Aktieb., Klara S. _, Nina, Fru. Piano- o. språklär-a, Drott- Kyrkog. 14, C.; a. t. 6763, r. t i ningg i.,95 CIV,..Va.. - JO~lI:n, ATkite~!, Roslagsg. 14, Va. ~ - G. R., Grossh., Vastmannag. 33, Va., a. t. - Fribiof, J3anktJansteman, Braheg. 46, O., Vasa 263. a. t. Osterm, _2 C. E., Guldsmed, Klara N. Kyrkog. 5, C. - Carl A., Boktryckare, Klara S. Kyrkog. -:-' Frithiof, Handlande (viktualie-), Öster-]. 14, C.; bost, Alfsjö villastad. '- malmsg. 28, O.; bodar: Karlavägen 14, - Hugo, Boktryckare, S:t Eriksg. 25 A «("d O., o. Nybrog. 25, O. 3 A), K.; a. t. Kungsh _, Eugen A. S., Kontrollant, Ad. Fredr, - F. Edv., Direktör, Ingemarsg. 6,_Ya. - -' torg 4 n. b. ö. g., Sö.; a. t. Söder 384!). - C. G., Egendomsägare, Källhagen.. ~ Ossian, Köpman, Jakobsbergsg. 17III, O.; - L. B., Plaggund..off., Villa Högliden. a. t Långbrodal, Alfsjö ; a. t. Långbred ' J. A., Mek. snickerifabr.,roslagsg. 47, Va.; - Emma, Fru, Fältskär.Kungl. Hofstallet, Ö. i bost. S~. Badstug. 58 1, Va.. - Ingeg~rd, Fru, Författ:a, Roslags~. 43, - C. L., Ma1are, Jungfrug. 30, O. Va., a. t. Va~a '_,' -r-r _2 Th., Målare, Dalag. 31, Va. Ebba, Fröken, Ajlög. 87 IV, Sö. -' A. D., Möbelsnickare, Riddareg. 17, O.; - Jenny, Fröken, Asög. 87 1V, Sö. bost. Storg. 32, O.Dj. - H., & Co, Garn-, Väfnads- o. Sybehörs. _, A., Styrman, Södermannag. 32, sö. affär, Flemingg. 23, K.; a. t.. \, ' Olof, Trävaruhandl., Grefmagnig. 11, Gustaf, Grossh., uppköper i parti lump,. O.Dj: skrot- metaller och gummiaffall m, m., -t'lina, Ankefru, Roslagsg. 35 ll, Va.; r. t. Brännkyrkag.62,Sö.;r.t.9441,a.t ,. Minuthandel Repslagareg. 4, SQ;; a. t. Lagerson, Louise, Fru, Styrmansg.9, O.Dj o. Timmermansg. 36, So.; -bost, - P. G., Handelsfirma, Skohandel (inne- Hornsg. 52 III, ss.. a. t. Söder hafves af L. E. Lagerson O. M. La- - David, HandL,S:tEriksg.17,K.;a. t gerson); bodar Drottningg. 10, C. (ing. - J. A., Handl., Källbagen. - T fr. J akobsg. 18), o. Fredsg. 8, C.; a. t. - O. M. A., HandL, Holländarevägen 7, Sö.; 6629 (l. 9558, r. t a. t. 3723; bost. Katarina Bang. 6 1, Sö. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

5 Lagerström-Lamby. 485 Lagerström. Emil, Ingenjör, Flemingg. 27, K. Lagos-Mårrnol, Juan, Doktor, Argentinsk - Ernst, Ingenjör, Dalag. 28, Va. Minister för Sverige, Baldersg. 1, Ö. - Otto E., Jur. kand., Advokat, Drottningg. Lagrelius, Axel, Hofintendent, Föreståndare 90 m, C.; a. t. Brunkeb. i:l423. för Generalstabens Litogr. anstalt; bost, - F. E., Kafferosteri, Ingemarsg. 6, Va.; Sköldungag. 3, Ö. bost. s. h. - Elof, Kassör, Jakobsbergsg. 17, C.; r. t. - G... E., Kassör i Järnkontoret, kv. Valand, 4118,..a. t Osby, Djursholm; a. t. Djursh A. C., Ankefru, Jakobsbcrgsg. 17 Il, C.; - Victor, Konstnär, L:a Vattug. 19 A, C.; a. t. Brnnkeb a. t. Brunkeb, & Westphal, A.-B., kontor Sergelg. 4,..:...Th.:, Källarmästare, innehafv. af Hotell C., expo s. g. 1; r. t. 129 o. 642, a. t. Ostergötland, Salviigränd 1 & R, St o Verkst. Dir.: a. t. 110, - C. E., Köpman, Drottningg. 71 4, c. r. t Märta, Lärar-a, Greftureg. 62,.o. Lagrådet, f. d. Arffurstens palats, Gust. Ad. - Signe, Lärar:a, Greftureg. 62, O. torg 1, C. - Ivar, Pianostämmare, Frejg. 15 1, Va.; Lagström. A. F., f. d. Fyrmäst., Blekingeg. a. t. Vasa lit, So. Ernst R., Repr. för Wallbergs Fabr. Ak- - Ragnar F., Hand!. (spec - n. vikt.-l, Svetieb., Halmstad; kontor Brunleebergs- denborgsg. 42, ss.. bost. Blekingeg. torg 14, C. 61III, Bä. A. & W., Skjortfabrik och 'I'rikåhandel, Laillet, A. Victor, Professor, Lärare o. öfver- Klarabergsg. 25, C.; inneh. S. A. La- sättare i Franska, Biblioteksg. 12, C. gerström. Döbelnsg. 73, Va. Lalauder & Friberg, Ingenjcrsf'irmnn, -'-' Hjalmar, Tandtekniker, Flemingg. 52, K.; Kungsg. 56 (f. d. 16), C. Elektrisk ina. t. Kungsh atallationsbyrå, Elektriska Hörnan" - Joh. Aug., Tjänsteman v. Sthlms Gas- modern och billig armatur. '. o. Elektr.-verk, Bräunkyrkag. 98I!I, Bä. Lalin, G. C.~" Civiling., Ostennalmsg. 27, O. - Thure, Tjänstem., Ad. Fredr. Kyrkog. 15, -- Gunilda, Ankefru, Ostermalmsg. 27, uppg. C.; a. ~ A r, O.; a. t. Osterm Emilie, Ankefru, Greftureg. 62, O.; a. t. Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl. Ofverinten ,,dentsämb:. Professor v. Tekn. Hög- - Hulda,.Ä.nke~ru, St. Badstug. 60, Va. skolan, Östermalmsg. 45, O.; a. t. - r. Ch, K., Ankefru, Valhallavägen , r. t Ö... Carl E., Disponent, Narvavägen 18, O. - Selma, Ankefru, Åsög. 87 1V, So., a, t. - Bror, Kapten v. K. Fortifikationen, Drott- Söder ningholmsväg. 11v, K.; a. t P. A., Teknologg. 9, Va. - H., Redaktör af Stockholms Adresska- Lagervall, A. F., Viktualiehand!., Lia Nyg. lender, Klara V. Kyrkog. 11Il, C.; r. t. 15, St.; ing. fr. Kåkbrinken. 5388, a. t Ivar O., Sibylleg t. v., Ö.; r. t Larnbsre, Carl, Musiker, Götg. 3", Sä. Lagerwall, Julius, Fabriksidkare: bost. Kom- Lamberg. A., Kappaffär. Västerlångg. 44, mendörsg. 35, Ö. se; a. t Ivar, Fil. dr, Scheeleg. 17 v, K... Tor. Prakt. läkare, Birgerjarlsg. 32 m,.- T., Folkskoleka. Fru, Braheg. 3, O. O.; 15 sept.-3l maj hvard. 8-1 /2 9, - Walborg, Fröken, Birgerjarlsg. 5!V, C. 2-3; 1 juni-14 sept. hvard ; - Gerda, Gymn. dir., Frimurarehemmet, a. t. 8400, r. t. 30. Lidingö villastad; a. t. Lidingö 473. Lambert, E., Agenturfirma i ryska prod., Bir~er, v. Häradshöfding, bost. Drott- etab , äg. E. H. Spoerer, Grefmngholm. Träffas i Byggnadsnämn- tureg. 34 A, O. dens lokal, Slottsbacken 6, St., 11-3; -- G. A., Civiling., Rådmansg. 82, Va. a. t. 2564, r. t ,,- Emil, Direktör, Regeringsg. 86, C. Wendla, Kassörska, Roslagsg. 40 IV, Va. - Knut, Premiäraktör, Järfva. -8, A., Metallaffär, kontor o. fabrik Kung- Larnbe rtz, E. 1'., Fil. kand., Tomtebog. 39, stensg, 27, Va... Va.; a. t. Vasa Adele, Ankefru, Strandvägen 49, Ö.Dj. - Mathilda, Fru, Skärgårdsg. 3, St... Lagnell, Emil, Tjänstem. i Försäkr.-aktieb., Lamby, Henrik. Civiling., Storg. 12 1lI, O.; Skandia, Lilljansplan 3 ", Ö. a. t , r. t '. Lago-Lengquist, Nils, Skriftställare, Rid- - Elin, Fru, Greftureg. 71 I, O. dareg. 19 IV, Ö.; r. t , a. t. - P... Fredric H., Kamrer, Greftureg. 71', Österm O.; a. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 486 Lamby-s-Landen. Lamby, Iwan, Tandläk., Stureg.20, Ö.; a. t. Landberg,.Anna, Herrekipering o. Kortvaru , r. t _ affär, Bellmansg. 26, So.; a. t, :no Boris A" Uppbördskornmissarie, Karl- - S. R. E., Stallmästare, Inedalsg. 9 B, K.; bergsvägen 36 Al, Va.; a. t a. t. Kungsh Lamm, Oscar, Direktör, Stureg. 32, Ö.; a t. - Fredrik, Prästgårdsg. 19 1V, ss; a. t Söder Agnes" Fröken, Tegnerslunden 8 Il, Va. Landblom, Aug., Agent, Vidarg. 1, Va. - Ida, Fröken, Braheg.20, Ö.; a. t. 2;;5 11. Landby,H. V., Lärov.-adjunkt, Birkag, 12, - Julia, Fröken (Pensionat Hemåt), Gref Va.. tureg. 24 B r, Ö; Landegren. A:Igot, Cigarraffär, Riddareg. Herman, Grossh., Brunkebergstorg 24, G.; 33, Ö.D;.; a. t. 6140, r.' t innehar firma S. L. Lamm & Son; kon- - A., Grossh., Kommendörsg. 39, '/2 tro t. v., tor N. Smedjeg. 21, G. Ö.; a. t. Österm Leonard, f. d. Grossh., Braheg. 31, Ö. - C. H. V., Kapten v. Göta lifgarde, ~ Wilhelm, Hoffotograf o. Pappershandl., Sibylleg. 18, O.; r. t Braheg, 31, Ö.; affär Stureg. 6, Ö. - Emma, Sömm.a, Dalag. 44, Va.. Carl Rob., Ingenjör, Godsägare, bost, - Camilla. Ankefru, Braheg. 37" Ö... Näsby slott, r. t. Djursh. 141, a. t. - E. W., Ofverstinna, Sibylleg. 18, Q. 2~1; Näsby Djursh, 44. gårdskontor r. t. o. a. t. Landeliua, M. K.. H., malmsg. 11, Ö. Fölkskolel:a, Oster- Gustaf, Med.dr, Mästersamuelsg. 21, G.; - L C., Kungl. Hofkonditori, Strandvägen hvardag. 12-2; helgdagar 10-: A, Ö.; filial Storkyrkobrinken ~6, St. - A. L., Tandläkare, Stureg. 12. Ịl, Ö.; mot- - H., Hofr.-not., Linneg. 40 & 42, Ö. tagn.vtid 1-2 hvard.; a. t. Osterm Conrad, Kamrer, Barnhusg. 16, C. - Elin, Ankefru, Västerlå~gg. 52, St. - Sv. F., Köpman, Dalag, 20 Il, Va.; r. t. - Galathe.e, f. Jakobsson, Ankefru, Stureg. 5489, a. t. Vasa ~ , Ö A. K. A" Lärar-a, Ostermalmsg. 11, O. Mat.Vda, Ankefru, Linneg. 19 'l, Ö. - Gustaf, Underlöjtn. Birkalund, Sundby- - S., Ankefru, Herkulesg. 5. G. berg;.il-. t. Sundbyberg Lamrui, Anton, Skräddare, Valling. 4, G. - Jenny, Ankefru, Artillerig. 26 II, O. La Mode, Modeaffär, inneh. Ericson & Carls- Landen, Rudolph,Aktiebolag, försäljer bygg. son, Biblioteksg. 68, G.; a. t nadsmaterialier, hissar o. snickerier. Lampa, Gunnar, Konstnär, Stadsgården 12, Kontor Uplandsg, 48 1V, Va.; r. t. 12ö 95, Sä.' a. t Sven, Professor, GreCg. 56, Ö.; a. t.österm, - Aug., Direktör,.~målandtlg. 201, G Gustaf, Frisör, Ostermalmsg. 14 B, O. Lampaffären Ettan, inneh. Fröken Amalia - Anna, Fru, Syatelje, Upsalag. 5, Va.; Johansson, Observatorieg. l, Va. a. t. Vasa Larnpell, J. M.,..rmport af Modevaror, kont. - An~y, Fru1.-,H:ygien. ansikts.behandl., Ma- O. bost. Dobelusg. 63, Va.; a. t. Vasa mcure, Pedicure, Regeringsg. 35, G.; ,a. t , r. t. Norr 276. Lancån, Sigrid, Gymn.-dir., Braheg. 52, Ö.; - C1" Fru, Valling. 25 (f. d. 21), G... r. t Vivan, Fru, Plataanskaffningsbyrå, Osvon der Laneken, E., f. d. Underståthållare, termalmsg. 14 B, Ö.; a. t Östermalmsg. 30, Ö. - Rudolph, Ingenjör, Uplandsg. 48'v, Va.; Land, Clara, Eru, Agneg. 27', K. a. t , r. t K. D., Styrman, Hornsg, 62, Sä. - Sven, Ingenjör, Surbrunneg. 26 II, Va.; a. t. Lsndahl.t Gustaf, Bokh. i Järnvägsstyr., Vasa 5247, r. t. Vasa Upl~ndsg. se, Va. - O., Landskamrer, Valhallavägen 53, Ö.; - M., Fru, b plandsg. 18r, Va. r.t M. G., Posterp., Vasag. 40, G. - C. A., Polisöfverkonst., G:la Kungsholms- Landau, J., Handelsres., Valhallavägen 31, brog. 53, G. Ö. - & Lundin, Rak- O. Frisersalong, Rege- Landberg, J. T., Artist, Karlbergsvägen 49, ringsg. 9, G.; a. t Va. - Nils. Skräddare, Folkungag, 93, So.; a. t. - Tora, Fru, Västmannag. 64, Va. 131'33. - Ludw., Grossh., Upsalag. 5, Va.; r. t. - & Rosenbergs öfversättn.- O. renskrlf- Vasa 942. ningsbyrå, Drottning-g. 67, G.; a. t. - E. M. Handelsidk.a, Högbergsg. 26 B, Brunkeb. 5140, r. t. Norr 724. Sä. - J., Regeringsg. 61, G. Ir.nd- ooh Liffö~krinus Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnuuatua.

7 Laudenius -Landssekretariatet. Folkskolel:a, Landenius, Oscar, Blomsterhandel, Drott- Landin, Fanny, ningg. 11, C.; a. t. 4815, r. t. 5735, bost. Kungsholmstorg 51V, K.; a. t. - 27, Sä. Knut, Ingenjör, Observatorieg. 12 1, Va. Kungsh, 452, r. t. Kungsh John, Kem. tekn. Ingenjör och aukt. Emil, S:t Eriksg, , K.; a. t. Kungsh. Handelakemist i Stockholm; bost. Grefg. 11, O. Dj.; träffas å Kem. tekn. byrån, Lander, Fritz L. E. O:son, Aman. i Förmynd.- Drottninggatan 40, C., säkrast kl. 1-3; kamm., Braheg. 25, O.; a. t. 1051, kl. se Kem. tekn. byrån Carolina, Matvaruaffär, Krukmakareg. 20, _ Lilly, Fröken, Karlbergsvägen 27, Va. ss., a. t _ O., f. d. Lok.-förare, Va. Karlbergsvägen 27, - J. A. Skrädd., Jungfrug. 35, O. Agnes, Slöjdlärar:a, 'I'orkel-Knutssonsg. - R., Marinunderintend., 24, Va.; a. t Karlbergsvägen - 22, Si). A., Telegrafist, Västmannag. 43, Va. Landergren. Anna E., Doktorinna, Karlbergs- - C. O., Uppbördsman i 29:de roten, S:t vägen 61, Va. Eriksg. 43, K.; kl. 2-3; a. t. ~9608. _ Nathalia, Fröken, Köpmanbrinken 10, St. Olof, Urmakare, bod Braheg. 26, O.; a. t. _ Ebba o. Alfhild, Fröknar, Bergsg. 1, K Landerholm, Adolf, Grossh., Tegnersg, 35, Va. Car.l O., Verkm., Grefg. 38, O.; a. t. Landewall, Gust. Erik, Byggnadsinspektör, Karlavägen 50, O.Dj. Osterm Landkvist. S. L., Glasmästare, Västmannag. Landfeldt, J. W., Färghand!., 15, K.; a. t Handtverkareg. - 73, Va. W. F., Birgerjarlsg. 109 B, Va.; a. t. G. Aug., Målare, firma Landfeldt & Co; Vasa 497. bostad Hufvudsta; a. t. Hufvudsta 39; Landmark. S. A., f. d. Vaktm.,Krukmakareg. verkstad G:la Kungsholmsbrog. 23, C.; rums-, dekorations-, möbel- o. skylt- - 32, Si). Karl Aug.,. Öfvermaskinist v. Sthlms målning. Vattenverk, Götg. 96, Sä....- Joh. H. Prokurist, Rörstrandsg. 34 r, Va. Lundquist, John,Fil.dr,KungskIippan7 A1V,K. Landgren, Axel, Apotekare, Karlavägen 34, O. - Elin, Wägner-, Fru, Redaktionssekr., _ P. A. H., Banktjänsteman, Götg. 59, So. Kungsklippan 7 A, K.; tel _ Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt:a, - C. A. E., Kyrkoherde, Högbergsg. 17, So. MalmskiIlnadsg. 35, C.; a. t Landqvist, Terese, Fru, Odenz. 56, Va. Werner, Direktör, Drottningg. 73 C", C. - Rud., Skeppsmäklerifirma, Befraktn.azen- _ Erik, Disponent, Folkurigag. 8 D, Sä.; tur o. Spedition, Skeppsbron 20, St. a. t Landroth, S. G. E. P:son, Bokh., Johan- _ Hanna, Doktor:a, C.; a. t , Malmskillnadsg. r. t. Norr 143. fl5, nesg. 28, C. Landsföreningen för kvinnans politiska röst- _ Karl Gösta, Pil. dr., Norrtullsg. 24 lli, Va. rätt, expo Lästmakareg. 6, C.; a. t. _ Karin, Gymnastikdir., Malmskillnadsg. Brunkeb. 944, r. t. Norr 600; sekr.: 35, C.; a. t E. Boheman, Karlavägen 46, O.Dj.; _ Ivar, Ingenjör, Uppv. oeh Ventilation, a. t. Österm. 3358, 1'. t. Österm, 1'7. Regeringsg. 99 n.b., C.; a..,t. 4503, 1'. t. Landsföreningen för Sveriges Tobakshand- 69 U7. El. Homeopat, Ögondiagnost. lare, N. Smedjeg. 36, C. _ N. P., Kassör, Vasag, 15 & 17, C.; Landskansliet, Stockholms läns, Brunkebost. Sol hem, Spånga; a. t. Spånga 4. bergsg. 6, C. Exp.-tid kl. 10 r. m.-:-2 _ Elisabeth, Lärar-a, Malmskillnadsg. 35, e. m.: Landssekr. mottagn.-tid kl. 11 _ C.; a. t E. W., Målare, Volmaryxkullsg. f. m.-1 11, So.; Landskontoret, e. m. Stockholms läns, Brunkea. t. Söder 203. bergsg. 6, C. Exp.-tid kl. 10 f. m.-2 _ Elvira, Postexp., Torsg. 211l ö. g., C. e. m. Landskamrerarens mottagn.-tid _ Anders, Skräddare, Mästersamuelsg I, kl. 11 f. m.-1 e. m. C.; a...t. Brunkeb Landsort,0.G.,Guldsmed,Västmannag.29, Va. _ A. A., Ankefru, Kungstensg. 48, Va. Landssekretariatet (Styrelse för Laudsorga- _ Signe Maria, Ofversköt:a, Volmaryxkullsg-. nisationen, centralorganisation mellan 30, Sä. Sveriges fackförbund). Exp. Landser- Landin, Curt, Byråingenjör, C. Tunnelg. 19 BIll, ganisationens hus, Barnhusg, 16, C.; r. t. 1 78, a. t Ordf.: Herm. _ Gustaf, Disponent, Dalag. 2, C.; r. t. Lindqvist, Kassör: Ernst Söderberg, 11534, a. t Sekr.; Arvid Thorberg. 487 Brännkyrkag. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 488 Landström - Laugseth. Landström, J. O., Byggnadsing., Valling. 33 Lang, Hilma, Fröken, Observatorielunden (f. d. 29), C.; a. t , 1III, Va.; a. t. Vasa4.Q. - K. E., Byråchef, Kungsholmsg. 4, K. - Olga,FrÖken,G:laKungsh~lmsbrog.ll U1,C. - A. A. Gerda, Fröken, Grefmagnig. 14, - Axel, Grossh., Dir. för Ostra Makadam- O. Dj. verken, Odeng. 92 II, Va.; r. t. 4278, a. t. -: C. G., Hyrkusk, St. Badstug. 47, Va.; a. t , r. t. 596; bost. Tegnörsg. 1, Va. - Josef, Kammarmusikus, Kv. Morgonsolen - Ernst, Kassör, Smålandsg. 40, C. 12, Lidingö villastad. - C. Emil W., Musiker, Grefmagnig. 14, - Edvard, Målare, Vanadisvägen 25 III, Va. O. Dj. ' - Gerda C., Skolförest:a, Prästgårdsg. 16 li1, - A., jökapten, Brännkyrkag. 14 B, Sö, so.. - A., Ankefru, Uplandsg. 62, Va. - J. E., Skrädd., Jungfrug. 10, O. - E. S., Ankefru, Kungstensg. 61 l1, Va. - Augusta, ~nkefru, ~ung~tensg. 60 ll,va. - G., Öfvermg., Birgerjarlsg. 114, Va.; a. t. Lan~borg, Bröderna, Birgerjarlsg. 8, O. ' Gunnar, Grossh., Stocksund; a. t. Stock- Landtarbetsgifvareföreningarnes Fullmäk- sund 200, r. t. Stocks, 200 (Ameritige, Kommendörsg. 2, O.; a. t. l kanska Gummi A.-B.)... Landtbruksakademien, Mästersamuelsg. 47, Helmer, Grossh., Birgerjarlsg. 8, O.; bost. Sthlm 3. 'I'orstensonsg ' 8, O.DI -s Experimentalfält, utomroslagstull;post- Per, Idrottsmagasinet, H. K. H. Kronadress Experimentalfältet. prinsens Hofleverantör, Birgerjarlsg. 5, -s Förvaltningskommitte, Mästersamuelsg. Sthlm 7; r. t , a. t , Sthlm 3. H. B.,' Änkefru, Smålandsg. 38, C. -s Handlingar och Tidskrift, Mästersa- Lange, L H., Agent, Södertörns villastad. muelsg. 47 II, Sthlm 3. - Karl R., Bankkamrer, Saltsjö-Nacka; a. t. 1 -s Museum, Experimentalfältet, utom Ros- Nacka 87, r. t. Järla 38.. Iagstull : helgfria tisd., onsd., fred. - Hj., Bokh., Kaptensg. 15, '/2 tr., O.Dj.; o. lördagar kl. 12-3, söu- o. helgda- a. t. Österm gal' 1-3, fritt. - Hulda, Cigarr- och Pappershandel, Dö- Landtbruksklubben i Stockholm, adr, Sthlm 2. belnsg.63, Va.; a. t. Vasa Landtbruksstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, - George, Direktör, A.-B. Pumpseparators östra ing., Sthlm 2; registratorskon- svenska föra-afd., Igeldamsg, 6, K.; toret öppet 1; r. t. 1729, a. t ; bost. Storängen. Landtbruksveckans Byrå, Norrmalmstorg 31, - Anna, Fröken, Kommendörsg. 23, O. C.; r. t S. R., Ingenjör, Ad. Fredr. torg 6, Sö. Landtegendomsnämnd, Sthlms Stads, Myntg. - Gustaf, Kontorist, Drottningholmsvägen.- 4 II, St. 5 B, K.; r. t Landtförsvarsdepartementet, Mynttorg. 2, - S. N., Kontorschef, ViHag. 4, O. Sthlm 2. - Olof, Lärare, Götg. 97, Sö. Landtmannabladet, se Lantmannabladet. - Nils, Registrator o. Kommissionär i Jord- Landtmanna- och kreditkassan, D. Arono- bruksdepartem., Agneg. 1611, K. witsch & Co., Kommanditbol., hufvud- - Maria G., Sjuksköt:a,Katarinasjukhus,Sö. kontor: Arsenalsg. 8 D, Sthlm 15, af- Langelius, Gustaf, Kassör i Sthlms stads delningskontor: Västerlångg.17, Stock- sparbank, Artillerig. 43, O...- holm 15.. Langemeier, M., Fru, ~keppareg. 19, O. Landtmanson, K., Ingenjör, Statsinsp. öfver Langenberg, E. E., Ankefru, Karlavägeur : elektr. anläggn., Skeppareg. 29, O.; r. 1 B, O.. t. Osterm von Langenberg, G., B'örsäkr.vtjänstem., Kruk- Landtmäterikontoret, Sthlms läns, Beridare- makareg. 50, Sö. bansg. 12, '/2 tr., C.; öppet alla helgfria Langenskiöld, K., Frih., Bankofullmäktig, da~ar kl. 10 f. m.-l e. m. under juni, Karlavägen 1 C, O. juli o. aug. samt kl. 10 f. m.-2 Langer,.l O., Verkm., Drottningholmsvägen e. m. under jan.i--rnaj O. sept.-dec.; 1~1v, K.. r. t Langlet, Filip, Civiling., Lär. vid Tekn. Hög Landtmäteristyrelsen, Kungl., V. Trädgårdsg. skolan, Valhallavägen 123, Va.; a. 1 2, Sthlm 16, kl. 10-4; arkivet 10-3, Vasa 8t, sommaren 10-2, r. t Ch. Y., Ankefru, Ostermalmsg. 621, O.; Lang, Hjalmar, Bokh., Uplandsg. 88 III, Va.; a. t. Österm a. t. Vasa 376. Langseth, Joh. E., Förrådsförvalt., Stora vä" - Sigrid, Fru, Uplandsg. 18, Va. gen 40, O.Dj.; a. t _ Brand- och Liffcirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Langton-e-Larsson. 489 Langton. Fridolf, Ingenjör, Skrifmaskinen Larsen, J. C., &, Co, Bleck- o. plåtslageri, Bar-Locks Generalagentur. Repara- Lamp- o. lyktfabrik, Skeppslanternor tionsverkst. för skrif- o. räknemaskiner. o. Metalltryckeri. Osterlångg. 43, St. Engrosförsäljn. af Färgband o. Car- Se annons sid. 51. bonpapper samt Japanskt porslin, Klara - Claes G., Brädgårdsförman, Flemingg.4,K. N. Kyrkog.22, C.; r. t. 93, a. t. 199 O~i; - Olaf, & Co, Civil- och Uniformsskrädderi, bost. Västmannag, 88. Va.; r. t Biblioteksg. 5.1, C.: a. t Lanner, Alexander, Bokh., Katarina Bang. -- J. C. V., Disp.,.Ängsvägen 19, Enskede. 11, Sö... - (Larssen), R., Fil. lic., Läroverksadj., - Fritz G., Grossh., Ostgötag. 35 B, Sö. Svedenborgsg. 7, So, - Vald., Hundelsres., Skåneg. 51, Sö.; r. t. - F. J.,..Kungl. Kammarmusiker, Grcfg , O.; a. t. Osterm, Lina,.Änkefru, Luntmakareg. 48 1, Va. - J. W., Köpman, Torsg. 48 A, Ya.; r. t. Lannert, G. A., Fil. dr, Pipersg. SIl, K. Vasa 271. Lannes, Carl, Handl., Torsg. 2, C. - Thorwald, Musiker (Rep. af alla slags - Frans, f. d. Kontrollör, Marias-. 16 Al, Sii. träblåsinstrum.), Grefg. 51HIt. V., O. Lannmark, Joh. K:son, Fabrikör. Mek. - N., Operasång':a, Storg. 44IU, O.Dj. Verk st. Rosenlunds&" 20, Sö.; r. t , l Larsson; 2 Lurson. a. t ; bost. I'orkel-Knutssonsg..._... _ 16 Brrr, So.; a. t. Söder ' J., & Co, Affärs- o. platsbyrå, Rege- - A., Verkm., Prästgårdsg. 23, Sö... ringsg. 61, C. Lans, S. A., Lokomotivför., Torsg.48 Il, Va. _2 C. F., Agent för Hellefors Bruks Aktieb., Lantan, A. M., Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. Uplandsg. 38, Va. 13, C.; affär Västerlångg. 54, St. i-i August, Agenturaffar, Greftureg. 50 A, Lanthön, Anna, Fröken, Lamp-, lysolje- o. O.; a. t. Österm bosättn:affär samt fiskredskapshandel, -' Bröderna, & Co (E. F. Larsson och A. Arsenalsg. 3, C. Larsson-Ortbn), Skeppsbron 24, St. Lantmannabladet, Aftonbladets och Dagens Agentur-, inkasso- o. bankir-affärer, bilaga för odling och näringsflit. Re- Agentur för Amerikanlinieu, Anchor daktionsbyrå.: Klara V. Kyrkog. 7, Linien, Hvita Stjärn-Dominion Li- 1 1 /2 tr., Sthlm. Hufvudkontor: nien, Dominion-Linien och Royal-Li- Vasag. 10, Sthlm 1. nien till Amerika och Canada, Union Lantz, Daniel, Damskrädd., Hamng. 36, C.; -Castle Linien m. fl. till Sydafrika, a. t Orientlinien m. fl. till Australien, Ost- Nils, Hoflakej, Slottsbacken 2, St. indien m. fl., Royal Holland Lloyd och - NilsR.,Ingenjör,Telefonanläg gn.,jakobs- Pacific-linien m. fl. till Sydamerika o. g. 28, C.; r. t. 9483, a. t. 7004; bost. Västindien; till kontoret a. t o. Klara S. Kyrkog. 4 Il, C. r.. t. 4485; till bostaden, Villag. 17, - Alfr., Kafeidk., Norrlandsg. 16 Il, C.; a. t. O., a. t. 5524, r. t Sommarbo- 12a 14. stad Frankenburg; a. t. Skurubro W., Tullvaktrn., Genvägen 11, Enskede. -' Sam., Amanuens, Västmannag. 48IlI, Ya.; Laquist, Hjalmar, Grossh., Götg. 16A, Sö.; r. t , a. t. Vasa r. t _2 Anna, bitr, Arbetsförest:a, Flemingg. 22, K. - Orvar, Ingenjör, Grefmagnig. 18, O.Dj.; -' J. V., Arkitekt, Svedenborgsg. 2, Sö. a. t. Österm. 1295, r. t ' Aug., Assist. v. Telegrafv., Dalag. 28 n. b., Larka, E. L., f. d. Guldsmed, Valhallavägen Va. 107, Va. _.1 Oscar, Assist. v. Telegrafv., Dalag. 28 n. b., - Beda, Exam. Sjnkgymn., Valhallavägen Va. 107, Va. -'s Autornatfabrik, Hornsg. 26, So. - W.. Ångbåtsexpedition & Speditionsaffär, -' K. A., Bagare, Södermannag. 43, Sö. Skeppsbron 10, St.; filial N. Blasie- _I G. E., Bageriidk., Nynäs 12, Liljeholmen. holmshamn 5 A, C. Exp. för Stockholms -' J. F., Bankokommissarie. Bergsg. 7 BIl Rederi A.-B Svea s ångare den tid då K. åqgarna ligga vid Blasieholmen. -' Erik, Banktjänsteman, Rörstrandag. 36, - W.,A.ngbåtskommissionär,Karlavägen 44, Va.; a. t. Vasa O. Dj.; kontor Skeppsbron 10, St... -' Wiggo, Banktjänstem., Högbergag. l l ', La Rose, Blomsterhandel, Stureg. 30, O.; Sö. a. t. 5690, r. t ' Sam, Banktjänstem., Slöjdg. 7IlI, C. Larsen, Severin, Direktör, Birgerjarlsg. 32 IV, -' A., f. Strömberg, Barnmorska, Rege- O. (Tryggs hus); a. t ringsg. 49, C.; r. t. Norr 42. Brand- och Li1rdrsäkrings-Aktlebolagel SVEA. 13 Drottning.

10 490 Larsson. l Larsson; 2 Larson. 1 Larsson; 2Larsen.' _, Jenny, Barnm., Skåneg. 15, So. _, Yngve, Fil. lic., Villa Mullberget, Nedre _, Otto (L. O. Mellins Eftr.), Bildhuggare Manilla, (J.Dj.; r. t (trä o. gips), Kammakareg. ~jl, Va.; a. t. _, Oscar, Folkskolelär., Heimdalsg. 4, Va Bost. Alfsjö gård, Alfsjö. _, Per, Folkskolelär., Västmannag. 17 A" Va. _, E. A., Biljardäg., Badstag. 5,..Sö.._, Augusta, Folkskolel:a, J akobsbergsg. 20, _2 Carl, Bokförlagsexped., Klara O. Kyrkog. G.,. ' 12o. b., G.; J:, t , a. t ; _2 Ester, Folkskolel:a, Vegag. 6, Va.; a. t. bost, Klara O. Kyrkog. 121v, G.; a. t. Vasa ankn. _2 Maja, Folkskolel:a, Heimdalsg. 4, Va. _2 Carl, Boktörlägg. (Utgifvare af Stook- _2 Maria, f. 'I'horell], Folkskolel:a, Pilg. 50, K. holms Handelstidning), Klara Ö. Kyl" -' Fr., Fotograf, Arstaskog 1, Liljeholmen. kog. 12 o. b., G.; a. t. o. r. t. _2 Amelie, Fru, Odeng. 49, Va.; a. t. Vasa _2 A. F., Bokh. hos Postsparbanken, Dö belnsg, 5', G.; a. t. Brunkeb _2 Elin F., Fru, Drottningg. 102, G.; a. t. _, E., Bokh., Prästgårdsg. 15 An, Sö. Brunkeb _, H. D., Bokh., Handelsvägen 56, Enskede. _2 Math., Fru, Banerg. -' Nils, Boktryckare, firma Stockholms- _, Sofia, Fru, Tavastg. 4 11, (J.Dj. 18, Sii.; a. t. Söder Tryckeriet, Scheeleg. 17, K.; a. t ; ' bost. Sigtunag. 9, Va.; a. t. Vasa _2 Sophie, Fru, Artillerig. 281, O.; r. t ' Olof, Boktryckare, Skeppareg. 121,(J.Dj.; _, Agnes, Fröken, Lysolje- o. Bosättningsa. t affär, Hornsg. 54, Sä. _1 Alf., Byggm., Kro~vägen 9, Enskede. _, Alwa, Fröken, Mästers~muelsg. 3, G.,._1 F. G., Byggm., Riddareg. 14, O.; r. t. _2 Cl~ra, Fröken, Kontorist, Styrmansg. 5,. dl7 95. (J.Dj.; a. t. Österm ,'Gust., Byggm., Renstjernasg. 16, so. _2 Ida, Fröken, Drottninzg. 11 IIl, G. (Abe-...,'Johan, f. d. Byggm., Upsalag. 5, Va. nius' kontor); a. t ' Emanuel, Byggnadsing., kontor Vasag. -' Lizzie, Fröken, Skeppareg. 6, (J.; a. t. 5, G.; a. t , bost. Hornsg. 59 A, l ss; a. t. 3~ _2 Magnus)...Förrådsbokh., Erstag. 26, So.; - 1. R., Byggn-ing., Gotg. 95, So. a. t. Söder _, Per David, Byggnadsing., Uplandsg.25, Va. _, K. L., Försäkringsinsp., Hornsberg, _I Sigfrid, Byggnadsing., Sköldungag. 8, (J.; Adams berg, K. ' a. t. 19~ 99, r. t. Osterm ' Thomas, Försäkringstjänstem. (Lifförs.- _1 Amanda, Cigarraffär, S:t Eriksg. 24 (f. d. anst. Trygg), Skeppareg. 22, (J.Dj. -' 6), K., filial s. g. 28 (f. d. 10); r. t. ~I A., Förvaltare, Danviksg. 5, So _2 And. Gust., Garn-, Väfnads- o. Hvitvaru- E., Cigarr- o. tobakshandel, Hornsg. 29 C, affär, Elemiugg. 13 o. 48, K.; Söder-.ss; r. t mannag. 19, Sö.; Roslagsg. 16\ Va.; -' Elis I., Civilingenjör, Regeringsg. 49 III, Folkungag. 97, Sö.; bost. Saltsjöoaden; G.; a. t. Brunkeb a. t. Saltsjöb ' _I Knut, Oiviling., 'I'omtebog. 3lV, Va.; a. _I WUh., Gasrnäst., Ropsten, Värtan; r. t. t. Vasa Osterm _, Gerda, Diakonissa, Flemingg. 22, K. _1 Fredr. Wilh., Gjutrnäst., Långholmsg. _1 Efr., Diplom-Ingenjör, Kungsg. 72 (f. d. 12 H; Sä. \ 32), G.; a. t _I Nils, Glasmästare, Klara N. Kyrkog.15,G. _1 Carl, Direktör, Braheg, 24, (J. _2 N. J., Godsäg., Parkg. 2, K.; r. t _2 J. P., Direktör, Roslagsg. 33, Va. _1 P. A. L., Godsäg., Pleminzg. 47, K. _1 Mauritz, Direktör, Hornsg. 26, So. _1 A., Grossh., Tegnersg. 14, Va.; r. t. 412'1..-, Alfr., Disponent, Pilg. 48, K. _1 A. Gustaf, Grossh., Valhallavägen 27~I, (J. _2 H., Distriktschef, Tomtebog. 44 IiI, Va. -' Adler, f. d. Grossh., Strandvägen 29, (J.Dj.; _I A. F., Fabriksmästare, Hagag. 18, Va. a, t. 7164, r. t _I R., Fabr., Kammakareg. 44, Va.; a. t. -' Alfr., Grossh., Odeng. 106 IV, Va.; r. t ; bost. Va. Valhallavägen 109 & 111, _2 Carl Aug., Grossh., Linneg... 34, O, _l P. O., Fastighetsäg.. Ilplandsg. 25, Va. _1 E. F., Grossh., Bankir, Villag. 17, (J,; fir- _1 G. Adolf, Pil. kand., e-.o. Amanuens i ma Bröderna Larsson & C:o, kontor Sthlms stads Stat. kontor, Helsingag. Skeppsbron 24, Si.; till bostaden a. t. 171v, Va.; a. t , r. t ; till kontoret a. t Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Larsson. 491 U~rs8()Il;~1lt~8~.n:. --Tr;Mii'ion;~:fLar8on. _ 2052 och r. t Sommarbostad: -[ Anders, Ingenjör, Inedalsg. 21, K. Frankenburg; a. t. Skurubro 61. -[ Herman, Ingenjör, Upsalag. 5, Va. -' Oscar F., Grossh., Karlbergsvägen 11, Va. _1 Hj., Ingenjör, Parkg. 8, K. -" Victor, Grossh., Dalag. 7, Va.; a. t , -' Ivar O., Ing., Dir.-assist. i Svenska Arr. t. Vasa betsgifvareför., best, Storängen ; r. t. _2 Victor, Grossh., Johansson & Carlanders Storängen 29. Afdeln.vkont., Lager af Korsetter o. _I J. Aug., Ing. vid Bolinders Mek. Verkst., Reformlif, Vasag. 14, Sthlm 1. Parkg. 8, K.; a. t. Kung-sh [ Maria, Gymnastikdir., Hornsg. 29 B, So.; -' R., Ingenjör, Parkg. 14, K. a. t. Söder " Ragnar E., Ingenjör, kontor Drottningg. -' J. V. A., Handelsagent, Döbelnsg. 2. Va \ C. (fabrik i Södertälje); r. t. -' Alb., Handelsbitr., Östermalmsg ,0.; 5290, a. t & 7575, bost. Styra. t. Osterm, mansg. 19 1, O.; r. t , a. t _2 Waldemar, Handelsbokh., Rörstrandag. -' C. R. F., Inkasserare, Ostermalmsg. 33, 52 1V, Va.; a. t. Vasa O.; a. t " Elin, Handelsidk:a, Gröndals Fridhem, -' Claes Otto, Inspektionskonst.,Snrbrunnsg. Liljeholmen... 8" ö. g., uppg. A, Va. _1 Johanna, Handelsidk:a, Greftureg. 72, O. _1 Eduard, f. d. Inspektory Observatorieluu- -" A., Hand!., Mosebacketorg 6, Bö. den 1', Va. _1 A., Hand!., Apelbergsg. 42, C. _I J. A., Journalist, Nytorgsg. 21 A IV, ss. _1 Andreas, Hand!. (vikt.-), Uplandsg. 45, _1 Ad. F., Juridisk affärsbyrå, Handtver- Va.; bost. Observatorieg. 6 1, Va. kareg. 43 Al, K. _. B. Aug., f.d.hand!.,malmskillnadsg. 26,C. _1 Olof, Jur. kand., Praktiserande jurist, -' C. R., Hand!., Badstug. 38, Sö.; a. t ; Regeringsg. 40, C.; a. t , r. t bost. Timmermansg. 2. Bö. _I E. W., e. Q. Karnmarskrifv., Svedenborgag. _I E. A., Hand!., Dalag, 39, Va. :2, Bö. _I Helmer, Fredric Eens Eftr., Haudl., Val- _1 John S., e. o. Kammarskrifv. i Uppb.- hallavägen 105, Va. verket o. Postexp., Prästgårdsg. 15 B, -'s, J., Eftr., K. Tillberg, Hand!. (spec.-), Sö.; a. t. Söder ' Södermannag. 7, Sö. -' Hugo, Kamrer i Liff'örs.- bol. gneia, Korn- J. A., Hand!. (div-), Renstjernasg. 22, So. mendörsg. 12, O. _1 J. W., Hand!., Skärgårdsg. 13, St.; r. t. _1 Karl Joh., f. d. Kamrer, Karlbergsvägen Staden 5. 24, Va. -' Karl, Hand!. (garn-, väfnads-, trikå- o. _2 C. A., Kassör, Dalag , Va. hvitvaruaffär), Barnhusg. 12, C.; butik -' D. E., Kassör, Högbergsg. 54 1, Bö... Drottningg. 73C, C. _2 Otto E.. Kassör, 'I'orstensonsg. 9 1V, O.D}. -' L. H., Hand!. (kommissionsaffär), Hötorgs- _1 E. M., Kemist, Parkg. 8, K. basaren 10, C... _1 Dath, Kontorist, Markvardsg. 2 D b., Va.; -' L. J., Handl, (viktualie-), Nybrog. 15 A, O. a. t. Vasa _1 P. Gotth., f. d. Hand!., Kungsholmsg. 13", -I Eskil, Kontorist, Klara N. Kyrkog. 15, C. K. _1 Filip, Kontorist, Tuleg. 25, Va. -' Reinhold, Hand!. (kött- o. fläsk-), Vasa- _1 Axel, Kontrollör, Markvardsg. 2" b., Va.; hallen, Va.; a. t. 7458, r. t. 1269; a. t. Vasa bost. Odeng, 55, Va... _'S, J. E., Korgfabrik, Jakobsbergsg. 32, C.; _1 L., Hoffotograf, Humlegårdsg. 21, O.; a. t. :HO 5il. bost, Baldersg. 6, O.. _1 C. V., Kyrkoherde, Parmmätareg. -[ Frans Edward, Hofrnäst., Sibylleg. 11, O. a. t , r. t. Kung-sh. i38i. 3, K.; -" Wilb. F., Hotslagare. S:t Eriks Bryggeri; _1 Alex., Köpman. Banärg , O.Dj.; firma bost. Bergsg. 37 A", K. Ekelund&Larsson, KlaraS. Kyrkog.5,C. _2 Clara, Hotell, Birgerjarlsg. 23, C. _I Josef, Köpman, Karlavägen36, O.; a. t. _1 Gustaf, Hotelläg. (Malmstens hotell), Mästersamuelsg. 63, C.; a. t _2 A.,.. Lagerchef, Braheg, 40 III, O.; a. t. -' L. E., Husägare, Hornsg. 12, Bö. Osterm ' N., Hyrkusk, Döbelnsg, 54, Va. _1 Josefi.na, Lamp- o.lysoljeaffär, Kat. Bang. -' Alf., Ingenjör, Norrtullsg. 47V, Va.; a. t. 26, Bä.; a. t ; bost.' s, g. 15. Vasa 8163, r. t r. V., Lektor" Florag. ]8, O. _1 Alfr., Ingenjör v. Rosenviks varf, Asög. -, Judit,Lärar:avidAhlinskaskolan,Kungsg-. 66 A, Bä. 72 (f. d. 32), c. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 492 Larsson. Larsson; 2 Larson.. L_a_r_ss_o_n_;_2_L_a_r_so_n_. _ -~ Sigrid, Lärar-a, Jungfrug. 311II, O.; r. t. -' Otto, Skomakaremäst., Fjällg. 2, Sö. Österm , Olof, Skräddare, Regeringsg. 72 CIl, C. _I E. V., Lärov.-adj., Ad. Fredr. torg 1 A III, -' & Co, N., Skrädderiaffär, Norrlandsg. 5, C. Sö.; a. t ' O., Skrädderiidk., Regeringsg. 95 B, C. -~ R. C., Löjtn., Slakthuset, Enskede. Larssons, Carl, Slakteriaktiebolag, Dir. _I John F., Manufakturhandel (inneh, Fru Carl Larsson. Kontor: Braheg.t 24, Maria Larsson), Västerlångg. 31, St.; O.; r. t. 1306, a. t ~ 70. bost. s. h. - Försäljningslokaler: Braheg. 24,' O., o. -' H. G., Maskininspektör, Krokvägen 46, Bryggareg. 10, C. Filial Regeringsg. Enskede. 40, C., f. d. J. E. Carlsson; r. t. 7 63, -' Aug. Wilh., Maskinist, Agneg. 12 1II Ö. g., a. t K. -' C., Smidesverkstad, Norrbackag. 20, Va.; _2.Gunnar, Med. kand., Karolinska Insti- a. t tutet, K. -' A., Snickare, vice Värd, Högbergsg. 50, SÖ. _I J., Metallfabr., Sergelg. 4' Ö. g., C. -' C., Snickare, Roslagsg. 37, Va.' _I John W., Musikdir., Organist i Katarina -' Linus, Snickare, Bergsg. 19, K. kyrka, Tjärhofsg. 181II,So.; a. t , -~ C. A., Snickeriförest., Brunnsg. 14 1II, C.; r. t. Söder 458. a. t. Brunkeb ~ Alfjlild, Musiklär:a, J ungfrug. 31, O.; a. t. -' A. W., Sockerbagare, Hornsg. 22, Sö. Östorm ' Arvid, Speceri-, Konserv- o. Kaffehandel, _I L. P., f. d. Målarmäst., Linneg. 31, O. Regeringsg.77, C.; a. t. 5496, r. t. 5428; -' Nils, Målarmäst., verkst. Riddareg. 4, O.; bost. s. g bost. Lilljansplan 6, O.; a. t , -' J. A., f.d. Stadsfogde)~9dermannag.23,Sö. r. t. Österm ' B. A., Stallmästare, Olandsg. 17 E, Sö.; -' Wilh., Målarmäst., Kungsbolmag. 20, K. a. t. Söder _I Frans, Möbelaffär, Hornsg. 29 D, ss; a. -' Jacob T., Statsråd o. Chef för Sjöfört svarsdep., Vikingag. 7 BUl, Va. _, Eskil, Organist, Baldersg. 8 A, O. -' Karl J., Stämn.man, Skä.rgärdsg. 8 B 1lJ, -' J. Aug.,OrnameiJtsbildhugg.,Surbrunn~g. St. 4 Ö. g., Va.; bost. Baldersg. 8 A, O. -~ Sofia, Sy!ttelje, Fröken, Karlavägen 15 _I J. L., Polisöfverkonst., Klara V. Kyrkog. A n.b., O.; a. t A, C.; a. t o. a: t. Enskede -' R., Sybehörsaffär, Norrtullsg. 24; Va.; 221. a. t _' E.Ludv, l:e Postexp'lBlasieholmstorg 9,C. _1 Gustaf, Tandläk., Regeringsg. 15, C.; råd- -~ N., Postexp., Tomtebog. 23IV,. Va. frågn.-tid 1-2 helgfria dagar, andra _I Anshelm, Prakt. läkare, spec, Öron-, Näs- tider efteröfverenskommelse; a. t.l0880. o. Halssjukd. Hvard. 9-10, 3-4, _1 Anders, Tillsyningsman v. Fattigvårdshelgd Under sommaren ljuni nämnden, Skomakareg. 13 1v, St. -10 sept. alla hvard., utom lörd., 9 -' J. Hj., Tillsyningsman, Jarlag, 43,<Asp- -11, 1-2; Södermalmstorg 4 Il, So; udden. a. t. Söder 1444, r. t ' Emil, Tjänsteman v. Gasv., Hökensg. 9, -' Petrus, Predikant, Rådmansg. 88 1II, Va. So.; a. t. Söder ' A. P., Redaktör, Tjärhofsg. 18, Sö.; a. t. -' Valfr., Tjänstem. i Svenska Glasförsäkr, ' A. B., Scheeleg. 13. K. _1 Hj., Redaktör, Tomtebog. 50, Va. -~ Carl, Trafikchef vid Saltsjöbanan; kontor _I F. O., Sadelmak., Sit Paulsg. 19, Sö.; St. Nyg. 44, St. (efter 1 april 1913 verkst. s. g. 11. Stadsgården 22, Sö.); r. t o. -~ Constance, Sjukgymnast, Uplandsg. 3P, 1651', a. t. 2594; bost. -Saltsjöbaden; Va.;a. t ' r. t. Saltsjöbaden 4, a. t. Baltsjöbaden 1. -' Elin A, J Sjuksköterska, Uplandsg. ~5, Va. -' Wilhelm, 'I'rävaruhandl., Värtan; r. t. -' Sarah, Sjuksköterska, Villag. 21, O.; a. t , a. t. Värtan 80. Österm _1 N. A., Typograf,Midtelvägen 12, Enskedel -loskar, Skeppsmätningsöfverkontrollör, _1 Erik, Vaktm. (Kommerskoll.), Hjärneg- Sibylleg. 44, o. 6, K. _1 Anna, Skjortfabrik; firman äges af Gu- _1 F. W., l:e Vaktm, (Landtförsvarsdep.), stafva A. Hall, ltakobsg. 3, C. Munkbrog. 2 1II, St.; a. t. Stork. 367: -' Ernst, Skohandl., Ofre Munkbron 3, Si.; -' G. Z., Vaktm. (Konstnärshuset), Småbost. Stortorget '18 & 20, St. l&ndsg. 7, c. Brand- oell Lift1irsäkrlng8~Aktiebolag8t SVEA. 13 Drottninugatan.

13 Larsson-Laurin Larsson; 2 Larson _._---- Laurell, Karl J., Ingenjör (Sthlms Elektricitetsverk), Uplandsg. 56 1I, Va. _1 Hugo, Vaktm. (Riksb. Sedeltryck.), Bag- - E., Komminister, Frejg , Va. gensg. 13 rt, St. - O. H., f. d. Läderhandlande, Hökensg. _1 L., Vaktm. (Skand. Kredit-Aktieb.), Sur- III t. h., So.; a. t. Söder 90. brunneg. 16 1v, Va.; a. t. Vasa Esther, Lärar-a, Dalag. 40 1, Va.; a. t. _2 L. E., l:e Vaktm. (Utr. Dep.), Gust Ad. torg' l, C," Gunnar, Löjtnant, Surbrunnsg. 28 IV, Va.; _, L. G., Vaktm. hos Ofverståth.ämb., Slotts- r. t. Vasa 383. backen 6, St.; best. Hagag, 18, Va.; - Inez, Prakt. läkare (spec. Barnsjukd.), a. t. Vasa Sibylleg. 9, O.; mottagn. hvard. 3-4, _1 L. G., Vaktm. Götg ö. g., Sä. helgd I Olof E. K., Vaktm. (Artilleristaben), - Ragnar, Prokurist, Karlbergsvägen 51, Artillerigården, Sthlm 7. Va.; r. t. Vasa 594. _I P. J., Vaktm. (Malmqvistska barnuppf.- - Carolina, exam. o. legitim. Sjukgymnast, anst.), Torkel-Knutssonsg. 22, ss. Hökensg. 1n, ss: a. t. Söder 90. -'., Erland, Vedhandl., upplag Helsingeg. 43, - K. A.,..Und.löjtn., 'I'egnårsg. 2.A, Va. Va.; a. t ; bost. Uplandsg. 85, Va. - Chr., 4nkefru, Karlaplan 6, O.Dj. _I Anders G., Verkmäst. (Havanna-Magas, - Axel, Ofverste, Roslagsg. III, Va. Cigarrfabr.), f1:t Paulsg. _, C. J., Verkmäst., Döbelnsg. 36, So, 31, Va. Laursn, Cecilia, Va. Folkskolel:a, Hslsingeg.. 12, --' C. J" Verkm., Ekbacken H, Alfsjö. - Brita, Fröken, Lilljansplan 4 1V, (j. _1 G., Akare, Västmannag. 48. Va. - Aug., Metalltryckeri. Braheg. 23, O.; a. t. _1 Per, Åkare, 'I'egnersg. 13 1I, Va.; a. t ; bost. s. g. 31. Brunkeb, 779. Laurenius, Karin, Fröken, Banerg. 19" ö. g., I C. O., Angslupsbefälh., Hökensg. 10, Sä. O.Dj:.. -' Aline, f. Roos, Ankefru, Kommendörsg. Maria, Ankefru, Linneg I, O.Dj.; a. t I, O.; a. t. Ostorm Osterm, _I A. W., Ankefru, Norrtullsg. 49, Va.; a. t. Laurens, Ed., se Aktieb. Ed. Laurens. Vasa J3 33. Laurent, Alexis, Direktör, Horusg, 39, ss. _, Anna, Ankefru, Bergsg. 39, K.; a. t. - Knut A., Ingenjör, Bergsunds mek. verk- Kungsh, stad, So.. _1 Anna, Ankefru, Hornsg. 29 B, Sii.; a. t. - Bernh., Kontorist, Stortorget 7, St. Söder 2 ~~. - Helena, Modeaffär. Greftureg. 9, O.; a. t. _, Anna W., Ankefru, Surbrunnsg. 31, Va _I Hulda S. A., Ankefru, Uplandsg. 87, Va.; - John, Möbelhandl., Birgerjarlsg. 13, C.; a. t privatbest. Grefg. 57, O. _1 Olga, Ankefru, Greftureg. 54, O. Edv., Prakt. läkare, Vasag. 40 II, C. Bröst-, _I Lennart, Storängen ; kontor Bredgränd hals- och nässjukdomar. Mottagnings- 2, St.; r. t. 9590, a. t tid hvardagar 'j29-10 f. m., 1-2 e. m.; Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrko- sön- o. helgdagar 9-10 f. m.; under brinken 12, Sthlm 2. sommaren livardagar 1-3 e. m.; a. t. Laseeu, Göran, Bokföringsbyrå, Jakobs- 130, r. t bergsg. 34, C.; a. t. Brunkeb Laurents, W., Grossh., Odeng I, Va. Lassen, Carl, Aktiebolaget, se A.-R. Carl ~ J., Kamrer, Birgerjarlsg. 106, Va... Lassen,.. - Lotten, Ankefru, Florag ö. g., O. Lassen, Anna, Fru, Grefg. 43, O. Laurich, M. K., Ankefru, Skåneg. 64, Sö. Lassman,..G. A., Agenturaffär, Styrmansg. Laurin, Carl, verk st. Direktör i Aktiebol. 49, O.Dj.; r. t. Osterm Jacob Bagges Sedeltryckeri, Ingenjör, Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug. 20,. O. Vill ag. 11, O.. -,. J., Fröken, Greftureg. 34 A, O. - Theodor, Grossh., Oxtorgsg. 9 B, C.; a. t. Lauhren, N. L., Civiling., Parkvägen 16, En- o. r. t skede; a. t. Enskede Ida, Handelsidk:a, Sibylleg. 43 & 45, O.; Laurell, A. Y., Amanuens, Holliindareg. 15,C. bod Norrlandsg. 7, C. ~. Eman., Banktjänsteman, Dalag. 40', Va.; 'l'horsten, Herr (P. A. Norstedt & söner), a. t Ekarne, O.Dj.; a. t. Djurgården 82, - R. L., Byggnadsing., Flemingg. 48, K. r. t Maria, Fru, Högbergsg. ::10 Il, Bä. Adolf, Journalist, S:t Eriksg. 12, K.; a. t. -Anna, Fröken, Björngårdsg.. 23, Bä. Kungsh Signe, Fröken, Sibylleg.!:J, O. Gustaf, Postexp., Karlbergsväg. 47 B, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 494 Laurin-e- Leidesdorff Laurin, Henric, Urmak.; Slusspl., 63, St; Leczinsky, Carl A., Hofrättsnot., Led. af bost. Götg. 50, Sö., ing. fr; Asög. Sveriges Advokatsamfund,Skomakareg. -s, C. F., Söner, Urkronometermak., Ur- 11, St.; 30. t. Stork. 5 86; kontor Fredsg. o. Optisk handel, Slussplan 63, St.; a. t. 3 III, C.; a. t , r. t Ledin, H. A., Verkm., Genvägen, Enskede. - Carolina, Änkefru, Klarabergag. 33, C. Ledstjärnan, utkommer med 1 nummer i - Carl G., Bellmansg. 6 III ö. g., So.; a. t. veckan. Exp. Odeng. 56, Va. Red. Kyrko Etabl herde Arv. Salven, adr. Veds, Årspris - Eric, Köpman, Sit Eriksg. 10, K.. 2 kr. 20 öre; annonspris 20 öre pr rad; Lauritzen, Dagmar, Lärar-a, Braheg. 32, O.; r. t a. t Leetz, P. O. H., Bokh., Folkungag. 8 C, Sö. _. Carl, Skeppareg. 27, O. Leff, M., Skom., Flemingg. 67, K.; a. t.121 oi. Lavass,- M., Fru, Hand:idk:a, Brännkyrkag. Leffler, J. A., Bergsingenjör, Västmannag. 179, Sö. 12III, Va.; r. t Birger, Handl., Ringvägen 10, So.; a. t. - Gerda, Blomsterhandel, Storg. 20,O.Dj E., Fru, Uplandsg. 16, Va. Laven, Georg,. Direktör, Artillerig. 28 B, O. - Ellen, Fru, Paraplyaffär, Regeringsg. 45, - N., Inspektionskonst., St. Badstug. 86, C.; a. t s Va.; a. t. Vasa MaJ;ia,Fröken,Solhemmet, Valhallavägen, Kolimport A.-B., Mälartorget 15III, O.; a. t. 45 SI. Sthlm 2. Försäljning af stenkol, koks - Artur, Ingenjör, Rosenbadpalatset'", C.; o. antracit i parti och minut, r. t r. t. 7514, a. t o. 8754, a. t 'I'elegrafadr.»La- - R. W., Kontorist, Svedenborgsg. 44, So. venkol», Kontorstid Wendela, Lärar:a, Skeppareg. 58, O. _ A.,~ Skådespel.v R~ddare.~. 26~TO. - A. ~., Målarmäst., verkst. Ostorget 4 ö. g., Lavenius, J. Th., Malarmast., u ps al ag. 8, C.; bost. Apelbergsg. 42, C. Va.; a. t , r. t. Vasa Erik, Posterp., Fagersjö, Södertörns vil- Lavett, O. E., Sergeant, Storg. 33, O.Dj. last.; r. t. Södert. 7. Lavy, Felix, Köpman; Drottningg. 94, C. - & Co, Vinh.-Aktieb. Kontor och lager _ Vilh., Köpman, Drottningg. 94, C. Kungsg, 44 (Hötorget 6), C. Lazarolfabriken (Tekn, Fabriken Helios), Ny- Hilda, Ankefru, Västerlångg. 79 II,St. eller brog. 15 B, O.; a. t. o. r. t Fagersjö; r. t. Södertörn 7. Leander, J. A., Arbetschef, Ny torget 6, Sö.; Lefren, Louise, Fröken, Fotograf, Storg. a. t , O.Dj. '.. _ :Edit, Folkskolel:a, Fjällg. 20, Sö. - Hilma, Fröken, Modeaffär, Nybrog. 30, O. - Rebecka, Fru, Ny torget 6, Sö.; a. t Svea, Fröken, Parmmätareg, Il, K. _ E., Fru, Damfrisering, Kungsbroplan l, Legal, Robert, Franska lekt.o. öfversätt- K. ning.ir, Nybrog ö. g., uppg. A, O. - S. J. E., Fröken, Rörstrandsg, 24, Va. Legationer, se Beskickningar. - K. M., Målare, Dalag. 66, Va.; a. t. Vasa Lehman, R , C., R. A., Apot~k., apoteket Ugglan; Drottningg. a. t S. C. O., Professorska, Katarina Bang. - Math., Revisor i Generaltul1styr., Narva- 13, Sö. vägen 7 11, O.Dj.; r. t. 3685, a. t Hans, Redaktör, Fjällg. 12 Bi, So.; r. t. - se äfven Leman. Söder 208, a. t. Söder 1718., Lehming, Lars Joh., Arkitekt hos Armens Leantegelkompaniet, P. J., Löfström, Gref- ~asernbyggn~dsnämnd,narvavägen 34, tureg. 24 A I, O.; r. t. 1381, a. t ~. O.Dj.; a. t. Osterm. 3412, r. t Leatz, Agde, Fröken, Österrnalmsg. 11, O. Lehnberg, Nils O., Skrädderiaffär, Hornsg. _ Ernst, Lärov.-adjunkt; Ostermalmsg. 27, 146, Sö.; a. t ; bost. s. 4. ing. Eli, O.; a. t. Osterm Leiber, Otto, Brasiliansk Honorarkonsul, Leche, J., Ingenjör, Handtverkareg. 10, K.; Malmskillnadsg. 36, C.; r. t a. t. Kungsh Leidesdorff, Sigrid, Fru, Skeppareg. 27 III, (J. _ C. H. A., Kommendörkapten, Valling. - Carl Edv., Köpman, Skeppareg. 27 I1I, O. 32, C. Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktie- _ &; Lundberg, Mek. verkst., Handtverka-bolaget, Kungl. Hofieverantör, kontor, reg. 14, K.; a. t lager och försäljning af alla slags _ Wilhelm, Professor, Uplandsg ':, Va. fiskredskap. Stort välförsedt lager _ G., f. d. Rektor, Strandvägen a. t , r. t IV, O.Dj.; af endast bästa kvaltteer minut; Storkyrkobrinken i parti och 6, St.; a. t. Leokström,Lilly,Fröken,Kungstensg.24,Va. 2848, r. t Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Leidholm-s-Lemon. 495 Leidholm, Carl Joh., Tjänsteman, Hornsg. Leijonhufvud, Amelie, Fröken, Al'tillerig: 70, so. 50" O. Leidström, se Lejdström. H., F;öken, Grefg. 64, O. Leijer, Karl, Aktuarie hos Medicinalstyr., - Sigrid, Fröken, Fil. kand., Braheg, 51, Florag. 17 ", O.; a. t O.; a. t. Österrn, 185. Leijon, F. Em., Chef o. verkst, Dir.. i The;esine, Fröken, Gl:.efmagnig. 12, O.Dj. Sthlms-Tidn. Aktieb., Stureg. 34 Ill, O.; - E. E. G., f. d. Hoffroken, Braheg. 51, O. r. t. 8992, a. t Ebba, Hoffröken hos H. K. H. Änke- - C. A., Skomakare, Kommendörsg. 40, O.; hertig:an af Dalarne, Haga Slott, postr. t. Osterrn adr. Stockholm 6. - J. A., Skrädd., Skaraborgsg. 9 A, Sö. - Elwira,Än~efrih:a.,Narvavägen33, O..Dj, - Alex. Tjänstem. i BrandCörsäkr.-Aktieb. - Eleonore, Ankefrih:a, Nybrog.. 29, O.. Victoria, Tomtebog. 8, Va. - S. E., Ankefrih:a, Banörg. 7, O.Dj. - J. E., Ankefru, Flemingg. 71, K. - se äfven Leyon-. Leijonancker, Hedda, Fröken, Art.illerig. Leijström, Maria, Fru, Kassör i.l.<'örsäkr Il O Aktieb. Skandia, Tomtebog. 20, Va. Leijonhielm, C. H.. Frih., Kammarherre, Leinberg, G. G., Prokurist, Stureg. 44 B, O. Engelbrektsg. 13, O. Leipriger, Ida, Fröken, Svartensg. 28 & 30 n l>, - E. G. M., Frih., Kammarherre, Engel- Sö. brektsg. 4, O. Leissner, Anna, Folkskolel:a, Norrtullag. - Thorsten I., Frih., Kapten, Odeng. 691, Va.; 37, Va. r. t Lejdström. Erik, Elektrisk affär, Beridare- - G. E. 1., Frih., Underinsp. v. St. Järnv, bansg. 12, C.; bost. Drottningg. 77, C. (N:a Station), Elemingg. 37 A, K. Oskar, Musikdirektör, Sånglärare v. K. - Augusta, Sjuksköt:a, Sabbatsbergs Sjuk- ~usik-konservatorium, Grefmagnig.6', hus, Va. O.Dj. Leijonhufvud, Sten S., Frih., Förste Aktua- Ejnar, Postexp., Västrnannag. 88v, Va.; rie i Stockh. stads statistiska kontor, a. t. Vasa 81 tl6... Qstermalmsg. 27, uppg, A", O. a. t. Lejmark. Robert, Ingenjör, ystcrmalmsg. Osterm lli, O.; r. t , a. t. Osterm K. A. A:son, Frih., Byrädir., Odeng. 90 lli, Lekander, A., Hofr.-not., Engelbrektsg. 411\, Va.; a. t. Vasa O.; a. t Knut, Frih., f. d. verkst. Direktör i Lekberg, P., Ingenjör, Malmskillnadsg. 41, C. Lifförs.-bol. Victoria, Karlaplan 3 A', Lekström. E. W., Kontorsbitr., Vikingag. O.Dj. 5", Va. C. G. E., Frih., v. Häradsh., extra Byr~- Leljevahl, Ch. E., Kont.chef, Handtverkareg. chef i K. Statskont., Sibylleg. 40, O. 10, K. B. K. ~. R.,.l.<'rih.,Justitieråd, Sibylleg. Lelki, Bernhard, Teknologg. 9, Va. 38, O. Leman, M., Ankefru, Uplandsg, 35 Ill, Va. B. A., Frih., Kaptenlöjtn., Linneg. 82, - Sil äfven Lehman,.. O.Dj.. Lembli:e, O., Bokh., Jungfrug. 18, O. - Carl S:son, Frih., Löjtnant, Grefg. 64, O. Herm., Grossh., Regeringsg. 30", C.; bost. - Knut S:son, Frih., Löjtnant, Karlaplan 6, Saltsjöbaden. O.Dj. - J. F., Tapetser., Möbelaffär, Bellrnansg. K. Sperling S:son, Frih., Löjtnant v. Svea 22 C, So.: tilial Hornsg. 55, Sö... Art.-reg., Rosenhill, Djurgården. Lemeke, M. C., Ankefru, Jungfrug. 5, O. A. G. A., Frih., Major vid Generalsta- Lemke, Ånna, Fröken, Grefmagnig.14 ", O.Dj. - ben, Johannesg. 22" ö. g., C. - H. J. o. M., Fröknar, Observatorieg. 2~. S. E. A., Frih., Major, Storg. 10, O. Va. - G. Carlsson, Frih., Registrator i Gen.- - H. F., Aktiebolaget, Kungl. Hofieverantör poststyr., ~reftureg. 35, O. (Specerier, delikatesser o. viner), Di- - C. G., Prih., Öfverste, Kungsholms hamn- rektör J. H. Gustafson, Fredsg. 12, plan 3, K. C. (K. Akad:s f. de fria konsterna hus). - Sten A:son, Frih., Öfverste v. K. Fortifi- - John, Hofrättsråd, Grefg. 8, O.Dj. kationen, Handtverkareg. 28 1II, K. Lemnell, Arvid, Järnkrarnhandl., Kungs- - Erik A:son, Frih., Ofverstelöjtn., Grefg. holmsg. 26, K.; bodar Drottningg. 14, 15, O.Dj.. C., o. St. Badstug. 21, Va. - E., Frih:a, född Sparre, Braheg. 51, O. Lemon, Olof, Direktör, kontor Mästersarnu - Emilia, Frih:a, Öfverst:a, Skeppareg. 19', elsg. 49, C.; bost, Villa Gibo, Djurs- O. holm. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 D~.ttnlnuuatu.

16 496 Lemon-Leodor. Lemon, Amalia, Fru, Västmannag. 24, Va.; Lennberg, Joh., Grossh., Stadsgården 14 & a. t. Vasa vii, Sö.; r. t a. t = Wi~helmi~a, Fru, Birgerjarl.s~., 53, C. -s, Jo~:, Aktieb., Stadsgården 14 & 16 VII, Sofie, Fröken, f. d. Gymn. lar.a, Karla- So., r. t. 2728, a. t plan 81, O.Dj.; a. t. 11I J. W., Polis, Katarina Bang. 15, ss. -s, Adolph, Aktiebolag, Färger, Kemikalier Lennbom, J. V. R., Handl. (lysolje-), Skåneg. etc., Mästersamuelsg. 49, Sthlm 1. 79, Sö.; a. t. Söder 13 14; bost. Värm- ~ Ludvig, Förgy.J!are o. Glasmäst., Styr- dög. 6, Sö. mansg. 37, O.D}.; a. t Emil, Slaktare, Mårtensdal; r. t Emil, Handl., Tunnelg. 14, C.; a. t. Lennep, V., Agent, Braheg. 29, O ; bost. Västmannag. 24, Va. Lennerman, Herman, Tjänsteman i Sthlm s - J. A. L., Sångare, Luntmakareg. 81, Va. Handelsbank, Döbelnsg. 51, Va. -- Ludvig,..Tjänstern., Karlavägen 31, O.; Lennholm, N. R. Th., Bokför., Döbelnsg. 44, a. t. Osterm Va.; a. t. Vasa Loj isa, Änkefru, Karlavägen 31, O.; a. t. - R. V., Mekaniker, Markvardsg. 4, Va. Osterm Lenning, Emmy, Fru, Sömm:a, Upsalag, 4, Lernön, C. G., Kapellmäst., Roslagstorg 22, Va. O.; a. t. Brunkeb Louise. Fröken, Karlavägen 34,0. Le Mon, E. G., Gaskontroll., Tjärhofsg. 42, Lennmalm, Ruben, Agentur- o. Grossh., Re- Sö. pres, för in- o. utländska firmor, Bred- - E. D., Musiker, Tjärhofsg. 42, Sö. gränd 2, Sthlm 2; a. t. 2684, r. t. - A. E., Musiksergeant, Tjärhofsg. 42, Sö. 1721; bost. Holländareg.20, Va.; r. t. Lempke, F.J., Liljeholmens Tryckeri, Jakobs berg, Hornstull. Sö.; a. t F., ~ed. dr, Professor vid.karolinska in-o Lenander, S. R, Civiling., Katarinavägen stitutet, Nybrog. 7, O.; träffas söc- 9 B, Bö. kend. 3-4 e. m. under okt-maj; K. V., Fil. mag., Valhallavägen 107 B, 12 f. m. under juni-sept. Va.. - T., Förste Revisor i Generaltullstyrelsen, - E. R., Folkskolelär., Arsta skolh., Lilje- Storängen; r. t. Storängen 69; postadr. holmen. Tullstyrelsen, Sthlm 2, eller Saltsjl\- - Victor Harald, Grossh., Hvita o. Korta Storängeu. varor en gros, kontor och lager Jako bs- Lennman, Sven, Linjedirektör, Jakobsbergsg. bergsg, 31, 1/2 tr., C.; r. t. 9890, a. t. 24, C.; a. t , r.-t ; bost. s. h. Telegramadr.»Victim». - Otto M;, Regem.-skr. vid K. flottan, Hol B., Poliskonst., v. Värd, Arbetareg. ländareg. 24 1, Va. 22, K. :...J. P., Styrman, Sjömanshemmet, Värtan. - Anders, f. d. Postmäst., Valhallavägen Iiennmark, A., Fröken, Grefg. 62 IIl,.o. 107 B, Va.' - H...A., Humlegårdsg. 14 & 16\ O.; a. t. '- Gust., Verkm. hos P. A. Sjögren, Mäs- Osterm, tersamuelsg. 16, C.; bost. Döbelnsg. Lennqvist, J. F., Pörrådsförv., Döbelnsg. 3P\ Va. 44 II, Va.; a.t. Vasa Lene, Anna, Fru, Rådmansg. 65, Va. Lennstrand, C. A., Cigarraffär. Högbergag. 'Lengquist, Nils Lago-, Skrif~ställare, Rid- 26, ss; bost. Kapellgränd 6, ss. dareg. 19 Iv, O.; a. t. Osterm. 5918; - C. K., Cigarr- o. Pappersh., Götg. 46, Sö.; r. t ' bost. s. h. Lengqvist, H.. Fröken, Grefturez. 13 A, O. - L. F., Målarrnäst., Norrtullag. 79, Va. Lenhardtson, Lotten, Fru, Odeng. 94, Va. (ing. fr. Solnaviigen).. - Albin, Tandläkare (ej praktiserande), Lennström, Axel, Handl., Apelbergsg. 39 A,. Villa Vibo, Stocksund.' C.j affär Kungsg. 50 (f. d. 10), C.; '- t. -s, Albin, Stomatolfabr. Östgötag. 42, ss; 5144, r. t a. t. 3070; r. t. 582, 604, 605. E. Hj., Lagerchef, Södermannag. 32 1I,Sö. Lenna Brädgård, Trävaror o. Byggnadsrna- - J. A., Posttjänsteman, Hjärneg. 4 III,K; terialier, Birgerjarlsg. 27, C. a. t. Kungsh, Lennartson, C. G. A., Intendent, legitimerad - Vivan, Änkefru, Västmannag. 91 I, Va. Sjukgymnast, Odeng. 53r, Va. Lenström. M. L., Doktor:a, Birkag. 15, Va. - Elin, Klädsömmerska, Uplandsg. 691ö.g., Lentvör, Fredrik, Disponent, Grefg. 62 IV,O; V!f.; a. t. Vasa G. A., grossh., Grefg. 62 IV, O, - L., Ankefru, Odeng. 53, Va. - A. L., Ankefru, Grefg. 62 IV, O. Lennartsson, Torsten, Operasång., Braheg. Leodor, qarl, Banktjänsteman, Grefmagnig. 31 1v, O. 5, O.D}.; a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Leonardh-Lewerentz. 497 Leonardh, W. L., Ingenjör, Vinterviken, Levander, J. Arvid, t. f. Andre Stadsfogde, Liljeholmen. Rosenlundsg. 12, Bö.; r. t. 8öder 465. Leopold, Hilma, Fru, Sjuksköt:a, Storg.16, - A. J., Fröken, Arsenalag. pil, C. O.; a. t Gustaf, r. d. Hand!., Linneg. 16, O. Lepper, E. A., Tjänsteman, ValIing. 21 (f. d. - Hj., Kandidat, Fältskärsmästare, Sibyl. 17), C. leg. 6, O. Utv. åkommor.. o. skador, von Lerche, G., 2:e Legationssekr. (Ryska massage, tanduttagn.; a. t. Osterrn. 611, legationen), Nybrog. 57, O.; a.t r. t Lesjöfora'Aktiebolags Upplag, Järn- och stål- P. E. (inneh. Sthlms Foderaffär), Odeng, varuaffär. Kontorschef Alb. Eriks- 21, Va.; r. t , 6248, a. t son; kontor Kl. S. Kyrkog. 5, Sthlm Lewander, A. F. Ch. Em., f. d. Bruksdis- 1; magasin Handtverkareg. 9, K.; r. t. ponent, Banörg. 15, O.Dj.; r. t , a. t Anna, Fru, Folkskolel:a, S:t Paulsg, 2 A, Leth, Fr., Generallöjtn., Kungsz. 60 JII(f. d. Bö. 20), C.; a. t. Brunkeb F. J., Handl., Frejg. 57, Va. - S., Handl., St. Badstug. 62, Va. - Fredrik Theodor, Postexp., Birkag. 1211I Hj.,e.o.Hofr.-not.,Omb~dsmanho~.Arme- t. v., Va.; a. t. Vasa förvaltn., Grefg. 51, O.Dj.; a. t. Osterm. - C. A. Y" Sjökapt., Marlag. 9 I1, Bö Leven, J. P., förfärdigar järnsängar, repa- Knut, Lagerchef, Kocksg. 22 1, Bö.; a. t. rerar järnspislar och kaminer, bost. Söder Observatorleg. 19, Va.; verkstad Apel. Joseflne, Änkefru, Rådrnaneg. 54, Va. bergsg. 58 B. C... Lettström. Harald, Advokatbyrå, Inneh. Ha- L. E., Handl., Vallen 3, Alfsjö. raid Lettström, Jur. utr. kand. Med- Lewenhagen, B. A. N., Apotekare, Värmdög. lem af Sveriges Advokatsamfund; 6 C111, So. Kontor Fredsg. 9 11, C.; kontorstid Lewenhaupt, Aurore, Fröken, Kungsholmsg. 1/210-4; a. t. 241~1,r.t.12305;bost. 17, K.; a. t. Kungsh Strandvägen 47, O.Dj.; a. t , C. H. C., Fröken, Lilljansplan 5, O. r. t. Österm Carl Johan, Grefve, Karlavägen 27, O.; G., Bankdir., Strandvägen 33 1l, O.Dj.; a. t a. t , r. t. Osterm, 24. S. M. C., Grefve, 2:e Arkivarie i Utr. Letzler, C. J., Snickare, Gröndal 34, Lilje- dep., Linnog. 44 & 46, O.; r. t holmen. - Adam, Grefve, Kammarherre, Karlava- Leufstedt, G. L, Kassör, S. Blasieholms- gen 38, O.; r. t , a. t hamnen 4 A, C. Charles, Grefve, Kammarherre, Haudt- - S. R.,..Sjnkgymn., Lästmakateg. 17 n l>., C. verkareg. 40 m, K.: r. t E. T., Änkefru, Malmskillnadsg. ~J1ö.g., C. C. A. S., Grefve, Löjtn, v. Svea art.-reg., - se äfven Löfstedt. Lilljansplan 1, O. Leufvenins, J. L., f. d. Skomakarmäst., Bor- C..G., Grefve, Löjtn., Fredrikshofsg. 4, gerskapets Gnbbhus, Si). O.Dj. - se äften Löfvenius. - C. G. ~., Grefve, Löjtn.,. v. Lifg. till Leufvenmark, A., Red. för Sthlms Stads o. häst, Ostermalmsg. 74, O. Läns Handels- o. Industrikalender. - K. C:son, Grefve, Löjtn., Karlaplan 3 AlV, kontor Drottningg. 33, C.; a. t ; O.Dj.; r. t bost, Karlbergsvägen 61, Va.; a. t. C. A. C., Grefve, Ryttmäst., Nybrog. 66, O. - Gustaf, Karlbergsvägen 61, Va. S. O. C., Grefve. Öfverste, Grefmagnig. - se äfven Löfvenmark, 3, O.Dj.; a. t. Osterm. 4836, r. t Leuhusen, F. W. O., Frih., Kammarherre, Leverantörförbundets Aktiebolag, Klara V. Riddarhussekr., Narvavägen 3, O.Dj. Kyrkog. 5, C., kontorstid 9-5, lörd. -;- Carl G., Frih., Ryttm. T. Lifg. t. häst, 9-3. V. direktör Pehr W. Sundström,. Blasieholmstorg n, C.; a. t a. t. 9752, r. t Ombudsman - O. E., Frih., Ryttmäst., Stureg. 58 B,. O. J. A. Hultman, a. t r. t Anna, Friherrinna, Karlavägen 24, O,,, Lewerön, C. G., Tjänsteman, Vikingag. 11 B, - Adelai'de, Generalska, Karlavägen 25, O.; Va. a. t E., Tjänsteman, Sigtunag Ö. g., Va. - H. K. A., Änkefrih:a, Narvavägen 3, O.Dj. Lewerentz" Sigurd, ~r~itekt, Skeppareg. Leuwgren, Louise, Fru, Jungfrug. 7 B, O. 13, U.; kontor Biblioteksg. 4, C. ~ se äfven Löfgren. - H. M..Änkefru, Birgerjarlsg'. 106, Va. Brand- och L11rcirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa. ~dr skal.nd " 191J. 32

18 498 Leverin-Levy. Leverin, Gertrud, Folkskolel:a, St. Badstug. l Levin; 2 LewiIi; 3 Levijn. 60 m, Va.; a. t. Vasa 7400.,, - & Co, Potograflateljå (inneh; Hugo Du ---) H... O., Lektor, Sibylleg. HIll, O.; a. t. Rietz), Drottningg. 61 III, O.; a. t Osterm, ~ Axel, Kött- o. Fläskhandel, Dalag. 30, _1 Carl, Lärov.-adj., Rensg. 12 1V, Va-. J. Va.; a. t _1 E. L, Med. dr, Docentvi Bakteriologi - Axel L., Sjökapten, St. Badstug. 60 lrz, vid Karol. Inst., Dalag. 1 C, G. Va. _1 Astley, Med. lic., Gymnastiska Central- Lewerth, Hilma, Fru, Odeng. 74, Va.; r. t. inst., O _1 Anders, Revisionskommissarie ikammar- -..,. C.,.Jägmästare, Fridhemsg. 38, K.. rätten, Rörstrandsg. 32, Va. Levertin, H., Fröken, Greftureg. 64, (J. _2 Gustaf, t. f. Revisionssekr., Hofrättsråd] - Lisen, Fröken, Humlegå.rdsg'.24, O.; a. t. Svedenborgsg. 2, Sö _1 Per, Revisor i Riksb., Lästmakareg. 3 m,. - Alfr., Med. dr, Stureg. 52, O., träffas å O.; a. t ' { Zanders Mediko-mek. Gymnastik, Bir- _1 K. G. E" Sjökapten, Skeppsbron 22 Il1, St. gerjarlsg.. ~3, O., kl. '/28-10; bostads- -'s Skofabrik, Aktiebolaget, Liljeholmen, tel. a. t. Osterm _1 Aktieb., Strå- & Filthattfabrik, modeva- ror en gros, fabrik, kontor. o. lager 1 Levin; 2 Lewin; 3 Levijn. Handtverkareg. 29 h Sthlm 8; r. 1;,21 82, : a. t _1 Jakob, Agent, Badstug. 5, Sö.; a. t. 303 'U. _1 C. 'V. E.o Styrman, Högbergsg. 46 B, Sö. _2 W., Amanuens v. Nord. Museet, Villag. _1 C. A., Tillskärare, Karlavägen 15 A, O.; 3, O. a. t. Österrn "d,.! _1 Kerstin, f. Jönsson, Barnm., Karduans- _1 Levi, Tobaksvaror engros, kontor o. lager _ makareg. 15, O. St. Nyg. 24 St.; bost. Hornsg.49,: se. -, S. G., Bökbind., Margaretavägen 134, En- _1 John, Vaktm..(ArmMörv.),Jakobsgr30, O. skede." _1 G. W.,}. d. Akare, Greftureg. 69, e.1 ~ 1 P. H., Byggn:verkm., Dalag. 1 B, O.; a. t...,..1 Axel, Akeriäg., Birgerjarlsg. 109 A, Va.; a. t ".., J:J _1 Ch., Damfrisering, Drottningg. 93, Va.; - A. E. J" Ankefru, Artillerig. 36, Q.',.d a. t _1 Fanny, Ankefru, Regeringsg, 57, O. _2 Aron, Direktör i Mineralvattenfabriken -' Lina, ÅJlkefru, Yillag. 3, O. '.. Haga, Döbelnsg. 67 A, Va. -' M. L.,..Ankefru, Braheg, 46 1I, O.: _1 C. E., Direktör, Regeringsg. 57, O.; kon- _1 CI G., Ofvermaskinist, Riksdagshuset" Si.; tor Liljeholmen. r. t ' :- _1 Rudolf, Direktör, Kungsholms~. 14, K. _2 Malte, Kungsklippan 5, K., _1 Alfred, Doktor, Tandläk., BirgerjarlsgIS, - se äfven Livijn. O.; a. t , r. t. 5644; 12-1 e. m. Levinsohn, Chr., Damskrädderi, Regeringsg. _1 Adolf, Folkskolelärare, Vegag. 9, Va. 99, O.; a. t livar B., Frisör, Baggeneg. 12, St.. Lewinsohn, B., Handelsres., Saltmätareg.. _1 A., Fru, Riddareg. 47, O.Dj. 3 B, Va... _1 Genia, Fru, Brodös, Stjärng. 3 A m, Va.; Lewis, Hjalmar,.Handl.,.Nybrog, 29,,6,; a. t. Vasa bost. s. h. _1 Helåne, Fru, Flemingg. 23 B, K.; a. t. Levison, J., Plåtslagare, Flemingg. 10, K Levy, Leodor, Advokat, 'I'orsg. 4, O.; a. t. _2 Jenny, Fröken, Strandvägen 35 1V, O.Dj Se Staaff o. Lidforss. '.',..,..2Maria, Fröken, Lärar:a, Östermalmsg. - Alb., Agent, träffas säkr o. 4-5', li 1V t. v., O.; r. t. Österm Klara S. Kyrkog. 7, Sthlm l. _2 Carl Axel, Grossh., Svedenborgsg. 4,. Sö. - Max, Agent,.kontor o. bost. Kommen- -' E. W., f. d. Grossh., 'I'egnersg. r. t. 31!l6, a. t , Va.; -.dörs,;. 12, O. Louis, inneh. Au Corset Gracieux,.,Uv- _1 Löon L. (Hotell Clara Larsen), Birger- landsg. 3, O., -' ' l jarlsg. 23, O. - Julius, Förest. för Norrmalms Antikvi- -' Ragnar, Ing. v. Sthlms gasverk, 'I'orsg. tetshandel, Norrlandag. 13, O.;) bost, 22 1V, Va. Nybrog. 28 A, O. _1 O. R., Kammarskrifv., Dalag. 54, Va.; - A., Grossh., G:la Kungsholmsbrog.. 19, O.; a. t. Vasa a. t. 4450, rot ' Hj, G., Kamrer, Hornsg. 29 D, So. - Georg"Grossh., kontor o. bost. G:la Kungs.' _1 J. O. E., Ko~torsbitr., Tomtebog. 35, Va. holmsbrog. 19, O.; a. t. 4450, r~t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Levy- _2 G. A., Civiling., Centralpalatset, C.; bost. Torsvik, Herserud; a. t. Lid:ö 10, r. t. Lid:ö 40. -' K. S., Civiling., Malmskillnadsg. 60, C. -' Albertina, Folkskolel:a, Högbergsg. 37 B, So. _2 Incz, Fröken, Kungstensg. 54, Va.; r. t. 102'38. -' David, Ingenjör hos firrn. Sv. Järnkonstr., Kungsholmsg. 15 A IV, K. -', Knut, Ing. v. gastillverkn., Värtagasv., bost. Stureparken 13, O.; a. t Lidholm. Levy, Ivan, Pälsvanifabrikant, Uplandsg. 14'1 CLfdberg; 2 Liedberg. Va. - Ellen Josefina, Änkefru, Kaptensg. 15, O. -' K. B., Instrumentmak., Lästmakareg. \ Dj., 27 B, C. Lewyso~nb'..J0hann.ab.Fröken, Narvaviigen '-' Arvid, Kontorist, Björngårdsg. 16 A, 20.. o. g., O. 'J. So. - Ottilia, t -.}. Postexp., Narvavägen 20 1l,b, -' Aug usta, f. d. Lärarra vid folkskolelära- Ö. s-. O.Dj. rinnesern., Högbergsg. 37 B, Sö. Leyonmarek, J. L., f. d. Kanslisekr., Kam- -"s Varfs- o. Transportaktieb., Centralparerare vid Vetenskapsakademien,Villag. latset 34, C. Motor- o. segelbåtsvarf 5 & 7, O.; a. t , r. t vid Torsvik, Lidingö O. vid Biddles- Liander. Elna, Fröken, Biblioteksg. 26 II,.9. berg, Ulfsundasjön. a. t , r. t. - Hanna,..Fröken, Karlavägen 10 Al, O.; a. t. Osterm ' A. B. M., Revisor, Villa Björkebo, Fa- Mårten E., Grosshandlare; kontor Olofs- gersjö ; r. t. Södertörn 22. gatan 2 A, C. (hörnet af Kungsg.); r. t. -' C. G., Stadsfiskal, Polishuset vid Agneg o. 2415, a. t ; bost. Odeng. (norra ingången), K. 49, Va.; a. t , r. t _, O., Stationsskrifv., Klara N. Kyrkog.31, Emelie, Modist, Fröken, Karlavagen 10 A', C.; a. t. Brunkeb, O.; a. t. Osterm ' A. S. E. G., Ankefru, Björngårdsg. 16 A, - F. C., Postexp., Västmannag. 55, Va. So. - A. E. M.,Sjuksköt:a, Sabbatsbergs sjukhus, Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov-adj.,. Va.. Hökensg. gill, Sö.; a. t. Söder Liberg,.J. P., Bagare, 'l'immerrnansg. 22, Lidbom, C. J" Husägare, Banerg.. 8, O.Dj. So.; a. t Johanna, Ankefru, Banarg. 3, O.Dj. - L. L., Grossh., Stromg. 24, C.; ko~tor Lidbäck. Alfred, 'rrävaruexportör, Valhalla- Ros~nb~d 2, C... '. vägen 53 ', O.; r. t. 5826; telegraiadr. - Rosalie, Ankefru, Narvavagen 29, O.D}.; Lidbaek, Stockholm. a. t. Östcrm se äfven Lidbeck o. Liedbeek. L!berias ~onsulat. ~e~ering~.g.. 121, Va. Lidell Elma B. Fröken Kungsholm.6'v Lichtenstein, H., Fnrnarksaffar (mnneh. Fru k " sg, Paula Lichtenstein), Drottningg. 88, F" H fl... K... Sthlm 3; a. t. 6856, r. t. 4280; bost. - rans, o.evera'!tor,.onserver o.del~- Fl' 23 B K" t 156' 69 katesser I parti O. minut, Kungsg. 53 Er'k e~~~pgg. Fi.:, a. 2" B K' (f. d. 11), C.; r. t. 1400, a. t ; - 'Ad' l'f MOmdan l! Bemtml~g I~k' S. h l bost. Kungsg. 78 (f. d. 38), K.; a. t. - o,. e. ic., a. a Jons a., ac s {Il Kungsh barnsjukhuset, ss; r. t , a. t.. o Liden, J., Ing., Konsultationsbyra för vårrue- -Licium-, Textila~elje (Inneh. Agnes Bran- ledn., vatten o. afiopp, S:t Eriksg. 32 A ting), Birgerjarlsg, 18, uppg. D, O. (f. d. 14~., K. Lidback, A. K., Lärov.-adj., Holländarcg. - F.~ ~edaktor, Norr~ullsg. 21 ~ 23, Ya. 27 1II Va. - William, Vaktm., 'l'avastg. 46, Sti. Lidbeek, G. H., Komtnendörkapten, Strand- - A. C., Vedhandl., Gröndal 28, Liljeh olv.~gen 15} o.:dj.. men se afven LIdback o. Liedbeck. - Agl)es, Ankefru, Sibylleg. 8, O.. a. t. Österm Lidberg; 2 Liedberg. 499 Lidforss, Erik, Advokat, Storängen: r. t. Storängen 54, a. t. Storängen 70; se Staaff &; Lidforss. - A. M., Professorska, Rörstrandsg. 34 li, Va.; a. t. Vasa Lidholm, E. H., Agenturaffär, Valhallavägen 37, O. - Joel J., Bokh., Valhallavägen 107 B, Va. - K. K, Folkskolelär., Odeng. 28, Va. - J. A., Montör, Scheeleg. 22, K. - K. A., Polisman, kv. 32, Enskede. - Carl Oskar, Åkare, Greftureg. 50 B, O.; a. t se Uven Liedholm. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer