ADRESS-AFDELNING ) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid ) Personregister. sa. 833.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833."

Transkript

1 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid ) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid ) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter och allmänna inrättningar Sid (Rättelser och tillägg härtill å omstående sida). 5) Djursholms villastads adressföeteekning, Sid ) Saltsjöbadens och Storängens 'adressförteckning. Vid,kartong sid ) Yrkesregister. Sid ) Personregister. sa (1)0---,. ",

2 82 Under Kalenderns tryckning hafva inkommit följande Rättelser och Tillägg till Namnregistret. Aktieb. Svenska Automatfabriken, kontor Heden, C. J., Uppbördsman i 19:e rot., s. n. Mästersamuelsg. l, b. (adressändr.). 'I'imrnermansg. 2, b. (adreasändr.). Allmänna llexpressen, kombinerad med Snic- Helin, Matilda, Ankefru, ö. Braheg. 62 (tillkeri- & Polerings verkstad, n. Odeng. lägg). 47; r. t. 9328, a. t Hollmall, N. E., HandI. (inneh. Mellbins Andersson. Maria, Handelsidk:a (flsk-), ö. syb- h.affär.j, st. Västerlångg. 47. bost.. Nybrng. 33, b. (adressändr.). st. St. Nyg v, 36 (tillägg). Apelgreri, R N., Civiling., n. Västmannag. Holmquist, B., Ankefru, ö. Kommendörsg (tillägg), Arborelius, O. K., Ing., ö. Riddareg. 20 (till- Janowsky, E., Ankefru, Kh. G:la Kungslägg). holr~lsbrog. 47 I.... Blomdahl, F., Kamrer i Skarabor~~ Ensk. Kuyle2n;tJerna, A. F., Marmlak., o. Nybrog. Bank., n. Dalag. 78 A (adressändr.). Lid t.. J H N Öf k... Ci... l S rom,..., ver ommlssarle l. Brost~.om, G. T., n. Vastmannag (adress- vilstatens pensionsinrättn., n. Brygga-. andr.).. reg. 6 Bill (ändr. titel). Carlsson. J. A., Handl., ö. Narvaväg. 23 Lundgren, Gustaf L E., Grossh., n. Odeng. (tillägg). 86; r. t T. M., Und.1öjtn. v. Flottan, ö. Kom- _. F. D., Ing., ö. Sibylleg. 65 (tillägg). mendörsg. 46 (tillägg)... Maria Västra Arbetsstuga, s. Hornsg. 112; Ohristianss..n,.. Ernst, Fabr., Osterrnalmsg, öppet hvard f. m., 5-7 e. m. 17; tel. Osterm (tillägg).. Chrusander, O., Serg. Dragonkasern. Mjölkdroppen N:o 2 (för Öfre Norrmalm) Dahlberg. T. A. L., Musiklår-a.:». Sibylleg. mottagn. måndag o. torsdag kl. 2 3R (tilläg-g). (ändrad tid). de Verdier- Holmström, Sigrid, Tandläk. ö. Obligationskontoret Standard (Karl Lindlireftureg. 20 CI; a. t , r. t. qvist), n. Hamng. 17; a. t. 9423, r.t rådfrågn.tid kl. 1-3 e. m (tillägg). Droskaktieb. stallar o. förråd, n. Norrbacka- Personhistoriska 'Samfundet (f. d. Svenska g. 18 & 20. Autografsällskapet), adr. Riksarkivet.. Dufwa. A. W., t. f. Advokatfiskal, ö. Dan Rosen, Karl D. P., Fil. dr, Docent, n. Karl~ derydsg. 8 (än dr. titel). bergsväg. 20IV; tel. Vasa 15 z5. Ekdah1. Stina, Fröken, Villa Ceylon, Salt- Russberg. A. L., Revisor i Kamrmrrätten, sjö-n~!lka; a. t. Sikla 51. ö. Villa'g. 13 BIl (adressändr.).. - Betty, Ankefru, V'illa Ceylon, Saltsjö- Sjöberg, Julia Edit Maria, Skådesp:a, ö. Nach; a. t. Sikla 51. Grefturez, 38. Elliot, ~Jaria, Fröken, Kh. Pipersg. 4 (adress- Skånska Kolbrytnings Aktieb., n. Malmtorgsändr.). g. 4 (C. G. Cervins kontor), Engzell, J. A., Fläskhandl., bost. n. Norr- Strandberg, O. C. G., Bokför. hos Aktieb. tullsz, 24 (adressändr.). L. M. Erics-on & C:o, ö. Odeng. lziii. Fågel, Nils, Kand., n. Tunnelg. 15. Wessblad, S., Kapten n. Uplandsg. 2;:l, b. Graufelt, Erik G., Reservunderlöjtn. i K. Vesterrnark, G. M., Källarm., ö. Narvaväg. Gotlands iufant.vreg., n. Döbclnsz, (tilliigg). - Fr. Sarn., Underl<}itn. v. K. Fortifik:en, Wåhl, J. Fridolf, ö. Kardellg. 3 (adressn. Döbelnsg. 62. ändr.). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 83 Förteckning öfver de gator, m. m., i Stockholm, hvilka under åren undergått namnändring. Det äldre namnet omslutes af ( ). Ad. Fredr. Kyrkog. (Ad. Fredr. Södra Kyrkog.). (Humlegårdsg., Västra) Engelbrektsg. (Ad. Fredr. Kyrkoplan) Valling. (Humlegårdsg., Östra) Braheg. (Ad. Fredr. Södra Kyrkog.) Ad. Fredr. Kyrkog. Artillerig. (Löjtnants-, Artiltert- o. Kvarng.j. Högbergsg., brukligt namn gemensamt rör Katar. o. Maria Högbergag. (Badstug., Lilla, s. del af) Badstug. (Hötorgsg.) Kungsg. Badstug, (Öfre Badstug. o. del af Lilla Badstug. (Italiegr.) Jutasbacken. (<Badstug.,Stora, s.) Brännkyrkag. Jakobsg. (Jakobs Kyrkog. o. Nya Kungsholmsbrog.). (Badstug., Stora, n. del af) Sveavägen. (Jakobs Kyrkog.) Jakobsg. (Badstug., Öfre) Badstug. Johannesg. (Johannes Östra Kyrkog.). (Bagaregr.) Kåkbrinken. (Johannesgr., n.) Jutasbacken. Banbrinken, s. förut ej benämnd. (Johannes plan) Malmskillnadsg. (B rnhusträdgårdsg.) Tunnelg. (Johannes Östra Kyrkog.) Johannesg. {Barnhuskvarngr., n.) Västra Kvarngränd. Jutasbacke (Johannesgr., n. o. Italiegr.)..(Bannhusviken) Klaraviken. Kapellgr. (Norra, Västra o. Östra Kapellgränd, samt {Barnängsg.) Barnängstvärg. Katarina Västra Kvarngr.). (Beridarebansg., Västra) Slöjdg. Karlaväg. (Norra Humlegärdsg.). BeridarebanSg., Östra) Sergelg. Karlbergsväg. (Karlbergs al1<;). Besvarag.) Brännkyrkag. ~ Biblioteksg.) Florag. (Katarina Kögbergsg.), se ofvan Högbergsg.. Katarina kyrkobacke (Kat. Nerra Kyrkog.). Bibliotekljg. (Norrmalmsg.), (Kattrackaregr. eller Fjällg.) Stigen. Eirgerjarlsg. (St. Träskg., Roslagstorg). (Klara sjö) Klaraviken. Blekingeg. (Sahlbergsgr.).,Klara Strandg.) Vasag. Eondeg. (Stora Bondeg.). Klaraviken (Klara sjö, Barnhusviken o. en del af (Bondeg., Lilla) Åsög. Rörstrandsviken). (Bondeg., Stora) 'Bondeg. Kronobergsg. (Kronkvarnsgr.). Borgm.ästareg. (Borgmästaregr.) (Kronobergsparken) Parkgatan Braheg. (Östra Humlegårdsg.). (Kungsholmsbrog., Nya) Jakobsg. Brunkebergsg. (Odensg.). Kungsholmsg. (Stor.a Kungsholmsg.). (Bryggaregr., Lill.a) Engelbrektsplan. Kungsträdgårdsg. (Ostra Trädgårdsg.). Brännkyrkag.(StoraBadstu- o. Besvärsg:a samt Horns- Kvarng. (Maria Qvarng.). tullsg.). (Kvarng.) Artillerig. (Byggmästaregr.) Västmannag. {Kvarngr., Katarina Västra, fr. Katarina V. Kyrkog. Danviksg. (del af Tjärhofsg.). Kapellgr. Drottningg. (Observatorieplan). (Kvarngr., Katarina Östra) Stigbergsg. Dufnäsg. (Tullgårdsgr.). (Kvarngr., Lilla) Rimbog. Döbelnsg. (Norra Tullportsg.). tkvarngr., Norra el. Lilla) Sandåsg. :&ngelbrektsg. (Västra Humlegårdsg.), tkvarngr., Västra, del af) 'I'egnerslunden. Eriksbergsg. (Lilla Träskg.). rkvarngr., Stora el. Öfre) Norrtäljeg. Erstag. (Ersta backe o. Tjärhofstvärg.). (Falkenbergsg. s.) Åsög. (Kvarngr., Stora Västra å Kungsholmen) Parmmäta reg. (Fatbursg el. Fatbursgr.) Svedenborgsg. Köpmaubrinken (N o. S. Köpmanbrinken). Fatbursg. (del af Tantogatan.) (Ladugårdslands Strandgata) Strandvägen. (Fatburstvärg.). Västgötag. (Ladugårdslands Tullg.1 Tyskbagareg. (Fatburstvärgr.) Västgötag. Lotsg. (dels Skräddaregr., s., dels ny g.). Fiskareg. (Stora Fiskaregr.). Lundag. (dels Lilla Skinnarviksg. dels ny g.). (Fiskaregr., Lilla) Roddareg. (Löjtriantsg.) Artillerig. (Fiskaregr., Stora), Fiskareg. (Mariagr., Lilla) Mariagränd. Fjällg. (Katarina Östra Kyrkog.). (Maria Högbergsg.), se ofvan Högbergsg. (Fjällg. eller Kattrackaregr.) Stigen. (Maria Kvarng.) Kvarng. Flemingg. (Reparebansg.), (Målaregr.) Polhemsg. Florag. (Bibltoteksg.j, (Norrmalmsg.) Btblioteksg Folkungag. (Pilg., s. o. del at Tjärhofsg.). Norrtäljeg. (Stora el. Ofra Kvarngr.). Fredmansg. (Parisgr. s.). (Nya g.) Skåneg. (Fyrverkareg.) Sibylleg. Nya vägen (del af Regeringsg.). (Gamla Prästgärdsg.) Prästgårdsg. Nybergsg. (Nybergs gr.). (Glasbruksgr.) Oweng. (Nybergs gr.) Nybergsg. Gotlandsg. (Sandbergsg.). Nytorgsg. (del af Stadsträdgårdsg.). (Grytgjutareg.) Jakobsbergsg. Observatorieg. (Parisgr. n.) (Gråbergsg., Stora) Uplandsg. (Observatorieplanl Drottningg (Gumshornsg., delar af, delar afstyrmansg., Linneg., (Odensg.) Brunkebergsg Narvaväg., Karlaplan, Karlaväg. o. Skeppareg. Olofsg. (Repslagareg., n.), (Gäsgr., n.) Stjärng. Oweng. (Glasbruksgr.). (Helvetiigr.) Prästg. (Parisgr., n.) Observatorieg. (Hollilndareg., s.) Ölandsg. (Parisgr., s.) Fredmaneg. (Hornstullsg.) Brännkyrkag. Parkgatan (Kronobergsparken). (Humlegårdsg., Norra! Karlaväg. (Pelarebackeni Kapellgr. Humlegårdsg. (Södra I. St. Humlegårdsg.). (Persiljegr.1 Tyska Skolgr. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 84 (pilg., s.) Folkungag. (Ptpbruksgr.) Varfsg. Plpersg. (Piperagr.). Polhemsg. (Målaregr.). (Prechtens gr.) Schönfeldts gr.. Prästgärdsg. (Gamla Prästgärdsg.). (Pärlstickaregränd) del af Tulegatan (Reparebansg.) Flemingg. (Repslagareg., n.) Olofsg. Rimbog. (Lilla Kvarngr.). Ringväg. (Yttersta Tvärg.). Roddareg. (Lilla Fiskaregr.). Rosenlunds ålderdomsh, (Böderm.s fattighus). Roslagsg. (Roalagstullsg.). (Roslagstorg) Birgerjarlsg. (Roslagstullsg.) Roslagsg. (Rörstrandsv.) Torsg. o. Valling. (Rörstrandsviken) Klaraviken. Sabbatsbergs (fattighus) ålderdomshem. (Sahlbergsgränden) Blekingeg. (Saltmätaregränden) Gäsgr. (Sandbergsg.) Gotlandsg.. Bandåsg. (Norra el. Lilla Kvarngr.). (Schaleri gr.) Stora Gråmunkagr. Scheeleg. (Trädgårdsg., Kh). (Schultens. gr.) Käkbrinken. Sergelg. (Ostra Beridarebansg.). SkI"narviksg. (del af St. 'Bkinnarvtksg). (Skinnarviksg., Lilla) Lundag. (SkInnarviksg., Stora) Skinnarviksg. o. Torkel Knuts sonsg. (Skräddaregr., s.) Lotsg. Skåneg. (Nya g.). Sköldg. (del af Tantog.). Slöjdg. (Västra Beridarebansg.). (Snickarebacken ) Snickareg. Snickareg. (Suickarebacken). Stadsgärden (Stadsgärdshamnen). (Stadssmedjeg.) Västerlångg. (Stadsträdgårdsg.) Nytorgsg. o. Värmdög. (Stenbergsgr.) Prästg, Stigbergsg. (Katarina Östra Kvarngr.). Stigen (Fjällg. eller Kattrackaregr.). Stjärn/(. (Gäsgr., n). Strandväg. (Ladugärdslands Strandg.). (Styckjunkareg., del af) Smälandsg. (Surbrunnsg., Lilla) Tuleg. Surbrunnsg. (Stora Surbrunnsg.). Svarfvaregr. (Ringväg., vid Lundag.). Sveaväg. (del af st. Badstug.). Svedenborgsg. (Fatburgsgr.). Bågareg. (Sägaregr.). (Södermalms fattighus) Rosenlunds älderdomshern. Södermannag. (Södermanlandsg.). (Tantog.) Sköldg. o. Fatbursg. Tegnersg. (Trebackarlångg.). Tegnåralunden (del af Västra Kvarngr.). (Tjärhofstvärg.) Erstag. 'I'orkel-Knutesonsg, (del af St. Skinnarviksg.). Torsg. (del af Börstrandsg.). (Trappgr. fr. Klevegr.) Katarina Trappgr. (Trappgr. fr. Hornsg.) Ma ia Trappgr. (Trebackarlångg.) Tegnersg, (Trädgårdsg., Kh.) Scheeleg. (Tr'ädgår'dsg., Östra) Kungsträdgårdsg. (Träskg., Lilla) Eriksbergsg. (Träskg., stors) Birgerjarlsg. Tuleg. (Lilla Surbrunnsg och Pärlstickaregränd). (Tullg., ö.) Tyskbagareg. Tullgr. (Stora Tullgr.). (Tullgärdsgr.) Dufnäsg. (Tullportsg., Norra) Döbel'nsg, (Tullportsg., Söd..tag. Tunnelg. (Bambus dsg.). Tyskbagareg. (Lad ands Tullg.). Uplandsg. (Stora bergsg.). (Uttermarks gr.) Yxsmedsgr. Valling. (Ad. Fredr. Västra Kyrkog. el. Kyrlropl och del af Rörstrandsg.). Varfsg. (Pipbruksgr.). Vasag. (Klara Strandg.). Värmdög. (del af Stadsträdgårdsg.). Västgötag. (Fatburs Tvärg. o. Tvärgr.). (Yttersta Tvärg.) Ringväg. (Ålandsg.) Mästersamuelsg. min Blblioteksg. oeh Malmsklllnadsg. Åsög. (Falkenbergsg., s. o. Lilla Bondeg.). (Ödesgr.) Yxsmedsgr. Ölandsg. (Holländareg., s.). Östgötag. (Södra Tullportsg.). A N- d1t1- =-=~ """"'!J. i IO"r i- i~i-rs~~~ 7~~ ~~~y~ ~ SKOMAKERIAFFÄR ~ 33 Regeringsgatan 33.stort lager af färdiggj orda i;kodon Beställningar ~ af egen tillverkning ~ utföras på kortaste tid. Första Moderata klass arbete! priser! 33 Regepingsgatan 33 Allm Tel

5 85 Aktiebolaget John Wall~\ Jern-} Maskin- & Verktygsaffär".' Drottninggat. 68. STOCK H olm Uötorget9.'.,. ~ Välsorteradt lager af: Jern, S,tål, Plåt, Spik; Skruf', Bult, Verktyg, Maskinförnödenheter m. ly,l., m. m.., c, " J. f

6 lfr(d AND8(HG 65 Regeringsgatan 65 Herrskrädderi & Klädeshandel. Stort urval af in- &. utländska Klädesvaror från välkändaste fabrikanter. På lager endast moderna och fina Paletåer, Kappor & UIstrar, Kostymer m.. m.. Priserna äro verkligt de lägsta i förhållande till kvalitet och snitt. 65 Regeringsgatan 65 (Hörnet af Lästmakaregatan). Tel " :rel

7 87 Förteckning öfver Stockholms gator, gränder, torg m. m. med angifvande af deras läge och de rotar, hvartill de höra, samt de rutor å kartan, inom hvilka de återfinnas. Bl. betyder Blasieholmen, Dj. = Djurgården, Hb. = Hornsberg, Kb. = Kungsholmen, Lh. = Långholmen, n. = Norrmalm, Rh. == Riddarholmen, st. == Staden inom broarna, s. == Södermalm, ö. = Östermalm. De magra siffrorna inom () beteckna adressnummer, udda för sig och jämna för sig. De feta. siffrorna beteckna rotenummer och de feta bokstäfverna med siffror efter hänvisa till kartan. Adamsberg. Kh., strax s. om Karlbergsbron. 23. Adolf Fredriks kyrka. E 3. Ad. Fredriks Kyrkog., n. fr. Luntmakareg. t. Drottningg. (m. f. Drottningg. 13.) o. E 3. Ad. Fredriks torg, s. mln S:t Pauls- o. Hornsgatorna. 10. E 6. Adolfsberg, Kh. s. om Drottningholmsväg., vid Mälaren v. om Marieberg. 23. Agneg. Kb. fr. Handtverkareg. t. Klaraviken (udda nor) 17, (jämna n:r).. f 4-D 3. Akademien för de fria Konsterna. 2. F 4. Akademigränd, n. fr. Fredsg. t. Jakobsg. 2. F 4. Albano, Dj. 20. Albano stationshus. 20. Alberget, Dj. 4 A, 4 B, 5, 6, 7, J 5. Alhambra, Dj Allm. Barnbördshus., Kh. Handtverkareg D 4. Allm. Barnhuset, Norrtullsg D l. Allmänna Försörjningsinrättningen Kh. (Flemingg. 22). 17 r. C 3. Allm. gränd. Dj Allm. landsvägen utanf. Norrtull. (1-5) 26. C 3. Allm. vägen, St. landsvägen l. St. vägen, Dj. 20. Alriäs, Dj. 20. AIströmerg., Rh. mln S:t Eriksgatan o. Mariebergsg. 23. B 3. Ammunitionsförråd, Stockholms, Dj. 20. Anderssons kolupplag, Dj. 20. Ankargränd, st. fr. Trångsund mln n:r 6 o. 8 t. Prästg. (8. 11) l. K 2. Anneberg, Dj. 20. A.nsgarieberget, s. om Hornsg. v. Ansgarieg:s södra mynning. 16. D 6. Ansgarieg., s. fr. Lundag. t. Ansgarieberget. 16. D 6. Apelbergsg., n. fr. Malmskillnadsg. t. Klara N. Kyrkog. 3. E 3. Apotekarehuset, hofj.vboat. vid Stora väg. 20. Arbetareg., Kh. fr. Drottningholmsv. t. Karlbergssjön. 23. B 3, 4. Arbetsinrättningen, Södra, s. Volmaryxkullsg. 16. C 7. Arbetsinrättning, Sthlm s stads. C 3. Arkivg., Rh. min Rh.sbron o. N. Rh.-hamnen, utefter järnvägen. (3. 5) l. J 2. Aronsberg, Kh, nära Karlbergssjön o. Hummersberg. 23. B 3. Arsenalsg., n. fr. Nybron förbi Karl XIII:s torg t. Gustaf Adolfs torg. 7..' 4. Artillerig., ö. fr. Nybrohamnen t. Valhallavägen (1-15 o. t-28 A, B-40) 11. (23-51 o ) 24. (j 3. Artillerigården. 11. Artällert-Ingenjörhögskolan. G 3. Artilleri-kasern, I Svea, 20. Atlas, n. å södra sidan om Torsg. 18. C3. Axelsberg (= Kättingen 3, 4, 5, 6, 7). 23. Axelsgränd, 20. G 7. s. fr. Skåneg. t. Sandbergs tvärgränd. Badinrättningar: Centralbadet, Drottningg. 88..; 3. Stora Badhuset, Malmtorgsg. 3. F 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Sturebadet, Stureg. 4. F 3. Södcnnalms, Badstug. 4. F 6. Sthlms stads bad- o. siminrättning. E 5. Badstug., s. fr. Ragvaldsg. t. Skinnarviksg. (1--41, 41 A, 43A, B-49 o. 2-48). 19. E 6. Badstug., Lilla, n. fr. Rådmansg. t. Markvardag -.6 E 2. Badstug., Lilla, s. fr. Badstug. 8t. Mariahissen. 19. F 6. Badstug., Stora, n. fr. Oxtorgsg. midt för egendomen 7, t. Markvardsg. (1-11 o. 2-20) 3, (13-27 o ) O. (29-57 o ) 6, (96 o. s. v.) 21. E 2, 3. Se Sveavägen. Baggensg., st. fr. Köpmantorget t. Benikebrinken (9-27 o ). 1. 1,2. Bang, se Katarina Bang. Banbrinken s. fr. Högbergsg. t. planen framför Södra Bangården. (2) 10. F 6. Banerg., ö. fr. Strandv. t. Karlaväg. (1-9, 2-12) 20, (15-33) 24. H 4, 3. Bangårdsg., s. fr. Götg. t. Björngårdsg (2-14) 13. Fl. Bankogränd, Norra o. Södra, st. fr. Skeppshron t. Järntorget. 1. L 3. Bantorget, Norra, n., v. N. järnvägsstation, min 'l'unnelg., Vasag. o. Barnhusg. 5. E 3,. Bantorget, Södra, s. vid järnv.-station. IS. F7. Barnasylen vid Sabbatsberg vid Flemingg. 22, vid Åsög. 16. Barnhem, Stadsmissionens, Idung r. Barnbördshuset Anm., 4. D 4. Barnbördshuset, södra, 16. E 6. Barnhuset. Allm II l. Barnhusg., n. fr. Drottningg. t. Norra Bantorget. o. E3. Barnängsg., s. 'mln Ringvägen o. Hammarbystrand. 20. H Barnängstvärg.. s. fr. Dufnäsg. t. Barnängsg. 21>.H1. Basaren vid Ad. Fredriks torg, s. 19. E 6. Basaren vid Karl Johans torg, s. 13 ' 6.. Beckbrännaregränd, s. från Kocksg. t. Åsög. 11. G H 7. Beckholmen eller Tjärhofvet, Dj Bedoirsgränd, st. fr. Västerlångg. min nor 361/, o. 38 t. Stora Nyg. 1. K 2. Bellevue, n. Roslagsg Bellmansg., s. fr. Mariahissen t. Fredmansg. (1-11 o. 2-(8) 19, ( ,22 A,B,C_3S) lo. E, F 6. Bellmansro, Dj. 20. J 5. Bengt-Ekenhjelmsg., s. fr. Svedenborgsg. v. ut öfver Timmermansg. t. bergen. (3-13 o. 4-18) 10, (15-31) 16. E 7. Benikebrinken, Norra o. Södra, st. fr. Svartmang. t. Österlångg. (2, 4) 1. L 2. Bergielund, Dj. 20. Bergsg. Kb. fr. Kaplansbacken t. Kroriobergag. (1-23, f. d. 13Bo.2-36) 4, ( M)17. D, ('4. Bergsgränd, Dj. 20. Bergsgränd, s. fr. Södra. arbetsinrättningen "fid Nytorgsg. öster ut t. Stadsgården. 13. (j 6. Bergshydd an, Dj. 20. SVEA. 13 Drottninggatan.

8 88 Gator, gränder och torg m. m. inom Stockholm,,I Bergshyddan, s. 1 o. 2 = Brännk. g. 130A o. B. 16. Brunnsg., n. fr. Birgerjarlsg. 22 t. Malmskillnadsg. Bergsjölund, Dj F 3. Bergsprängaregrän<!J s. fr. Renstjernasg. t. Borg. Brunnsgränd, st. fr. Skeppsbron, min nor 18 o. 20, mästareg. l!5. "', H 7. t. Österlängg. (1-7 och 2-6) 1. L 2. Bergsund, s. midt emot Reymersholm. 16. B 6. Bryggareg., n. fr. Drottningg., midt för nor 66, till Bergsundsg., s. min Långholma-o.Ldljeholmsbroarna. Klaraviken (1-39 o. 2A, B-8 A, B, e-26) 3, ( B6. -38) 4. E, D4. Bertdarebansg., n. fr. Brunkebergstorg t. Mäster Brända Tomten. st. vid Skärgårds- o. Kindstug:na. 1. samuelsg. 2. F E 4. Brännkyrkag., s. fr. Södermalmstorg t. Hornstull Berns Salonger. 7 '4. (1-91, U A, B-54 A, B-82) 19, ( o. 84,- Berzelti park. n. v. Nybron o. Norrmalmstorg , 130 A, 130 B-152) 16. F-B 6. F, G 4. Byströms villa, Dj. 20. Betlehemskyrkan 2. E 3. Bätgränd, s. fr. Längholmsgr. t. Pålsundet. 18. Biblioteksg., n. fr. Norrmalmstorg t. Humlegården, Börsen. K 2. (1"-17 <I.2-'18) 7. (23-29 o. U-32) 9. F 3. Cedersdal, n. 21. Billil(a bostäder. Körsbärshagen. Celsiusg., Kh. fr. Flemingg. min 37 o. 39t. Kungs- - Mariebergsg. 23. holmsg. 17. (' 4. Biologiska museet. Dj, 15, s. Davidsberg. Centralpalatset 2. E 4. Birgerjarlsg., n. fr. Nybroplan norrut förbi Roslags- Centralplan n. vid Järnv. (centralstat.). 2. E 4. torg (1-19) 7 1 (2-20) 10, (16 o. s. v.) 9, (21-95) Centralstationen. E4. 8, (97-123) G4-E l. Cirkus, Dj Birger Jarls torg, Rh. (3-13, 2-12)) 1. J 2. Dalag., n. fr. Kammakareg. t. Solnavägen (la, B) o. Birkagatan. fr. Rörstrandsg. t. Karlbergsväg. 18. C2. (2-4) ii, (3-7 o. 6-48) 18, (13-27 o ) 22. Biskopsudden. K o. s. v., 68 o. s. v. 26. D 3-C l. Björkhagen, Dj. 20. Danderydsg., genom kv. Vakteln, mln östermalmsg. Björkhagen, Lh. 16. o. Valhallaväg. 9. F 2. Danviksg., s. fr. Folkungag. österutt. Danviken Björrigårdsg., s. fr. Sot Paulsg. t. Södra Bangärden Danviks hospital, s. 12 /7. (1-9 A, B-23 o. 2-16). Iii. F 6. Danvikslunden, s. parken vid Danviken Blanchs kafe, ". }'4. Danviks kvarn, s. 12. Blasteholrnsg., Bl. fr. Hofalagareg, t. Blasieholms- Danviks Ö. Kyrkogärdsgränd euer Tegelvikstvärgr., torg. 7. G4. s. fr. Tegelviksgat. t. Bondeg Blasteholmshamnen, Norra (= Nybrohamnen 17- Davidbagaresg., n. fr. Birgerjarlsg. t. Johannesplan. 19), Bl. fr. Nybron t. Hofslagareg. 7. G4. 8. F 3. Blasieholmshamnen Södra, Bl. fr. Karl XII:s torg Davidsberg, Dj. 20. t. Skeppsholmsbron. 7. G,.' 4. Diakonissanstalten vid Ersta, Erstag. l. 12. H C. Blasteholmskyrkan. G4. Didrik Ficks gränd, st. fr. Västerlängg. min nor 2tl Blasteholmstorg, Bl. forts. af Blasieholmsg. min o. 30 t. St. Nyg. (1-5) l. K 2. Stallg. o. Arsenalsg. 7. G 4. Diorama, Dj. 2(). Blecktornet (Stora), (= Södermannag. 29).25. G,H 8. Djurgårdsbrunn. Dj. 20. Blecktornsgränd, s fr. Mariaberget t. Ad. Fredriks Djurgärdsbrunnskanalens f. d. Tullhus, Dj. 20. torg 19. E 6. Djurgårdsslätten Dj. 20. Blekingeg. s. fr. Årstalunden österut t. Östgötag. Djurgårdsteatern. Dj E-G 7. Djursborg. Dj. 20. Blockhusudden, Dj. 20. Drakensgränd, st. fr. Skeppsbron mln n:r 24 o. U Bolagsg. o.g.ntlig benäm'/ing på Fridhemsg. söder D:~~::i~r~:nt~~t:;;'.2F6~. l. 1,2. om Handtverkareg. Officiella adr. å därst. boende Drottningberget, Dj, 20. är Handtverk.-g B 4. Drottningg., n. fr. Strömg. t. Norrtullsg. (1-47 o. Bollhusgränd, st. min Slottsbacken o. Köpman- 2-54) 2, (49-69 o ) 3, (71-93 o ) torget (1 A, B. C, D, E-7, 6, 8) l. L 2. o, (95A o. B-97 o ) 6 ' 4-E 2. Bomslupstrappan, st. vid Skeppsbron, midt för Drottningholmsvägen, Kh. fr. Kronobergsg. västerut, Brunnsgränd. l. L 2. 2:1. B, A4. Bondeg., s. fr. Götg., midt f'or n:r 50, t. Hammarby- Drottninghuset, n. J'ohannesg sjö (1 A,B, C, D-17. A o. B A, B, C,D-4) Drottninghusgränd, n. fr. Johannesg. min nor 14 H, (25-33 A, B-65-83) 12, (6-34 A, B, C-44 o. o ~.3. 44A, 46-54). 20. F-l7. Dryckesgränd, Norra o. Södra, st. fr. Skeppsbron Borgen, Kungl., Dj, 20. vid nor 46 t. Järntorgsg. l. J,3. Borgerskapets Gubbhus. s. (eebrännlryrkag Dufnäsg., s. fr. Värmdög. t. Tegelviken. 12. H T, 128). 16. C 6. Borgmästareg., s. fr. Folkungag. t. Dufvogränd, s. fr. Ludvigsbergs gjuteri t. Skin Hvita bergen (1-7 o. 2-12) 12, (9-17 o ) narviksg. 19. E 6. _ 2An~' kehhu6's. 26.D 1. Döbelnsg., n. fr. Malmskillnadsg:s n. mynning till Vanadislunden. (1-37) 5, (2-38 A-D, 40-44) 8, Borgmästaretrappan eller Mellantrappan, st. vid (39-75) 6, (46-64 o ) 21. E 3-1. Skeppsbron, nedanför Johannisgr. 1. Eiraplan, vid Handtverkareg. mln Eldkvarnen o. Braheg.,. ö., fr. Humlegärdsg. t. Valhallaväg. (udda Karolinska inst: s egendom. 4. D 4. nor) 9, (jämna nor) ru, (,3,2. Ekbacken, Dj. 20. Brandkär:s hufvudstat., (n. Malmskillnadsg. 64).8. F3. Ekedahl, Kh. norr om Drottningholmsvägen miöt Bredablick. Dj. 20. J 5. emot Konradsberg. 23. A3. Breda g., Dj.mln kv. Halsen o. Kyrkogården Ekhagen, Dj. 20. Bredgränd. st. fr. Skeppsbron, min nor 10 o. 12, Ekudden, Dj. 20. t. Osterlängg. (2, 5, 6). l. 1,2. Elektricitetsverket, Dj. 20. Brostugan, f. d., Kh. vid Karlbergsbron. 28. Elsa Borgs Barnhem, Bondeg H 7. Brostugan vid Tranebergsbro Bibelkvinnohem, Borgmästareg H 7. Brunkebergsg., n fr. Beridarebansg. t. Klara Ö. - Skyddshem, Värmdög. ö H 7. Kyrkog. 2. F, E 4. Engelbrektsg., Ö. fr. Humlegärdsg. v. om Humle Brunkebergstorg, n. i forts. af Malmtorgsg. (2o. 7- gärden t. Lilljansplan. 9. F 3, 2. 15) 2, (12-22) 7. F 4. Engelbrektsplan, ö., vid Engelbrektsgatans södra Brunnsbacken, s. fr. Södermalmstorg t. Stadsgär- mynning. 9. F 3. dan. n. F 6. Engelska kyrkan. D 3. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Gator, gränder och torg m. m. inom ' St~ckholril..~~ Erikehuset, se Borgerskap. Änkehus. Entomologiska anstalten, Dj. 20. Eolsg., k. fr. Heleneborgs- och Högalidsgatorna t. Mälaren. 16. C6. Eolskulle, Eolslund o. Eolsvik, Dj. 20. Epidemisjukhuset (Roslagsg., uppfart fr. Ingemarsg.) Dj. 20. };1. Eriksberg, ö. (= Eriksbergsg. 5, 7). 9. F 2. Eriksbergsg., ö. fr. Roslagstorgt.Engelbrektsg. 9. F2. Eriksdal, s. Ölandsg ,. Eriksdalag., s. öster om Helgalunden, mln Blekinge. o. Siklagatorna. 1.1,. F 7, 8. Eriksdalslunden, s. söder om Siklag. 1.1,. F 8. Ersta backe, s. fr. Fjällg. förbi Diakonissanstalten t. Tjärhofsg. 12. H 6. Ersta Barnhem, Erstag H 6. Erstag., s. fr. Fjällg. t. skärningen min Dufnäs- o. Försörjningsinrättningen, 11. C3. '. Al'lm., Kh.: (Flemi~~~~~' :22) Fabriksgränd, Kh. fr. Handtverkareg. m. f. n:r 50 t. Mälaren. 17. C4. Falkenbergsg., Dj. fr. Alkärret t. Allm. gr. 20. Fatbursg., s. fr. Timmermansg. västerut t. Maria Bang. (1-3 A B O-i;, 2-18) lo. (20-38) 16. E 7. Fatreparationsverkstaden, Dj. 20. Ferkensgränd, st. fr. Skeppsbrori, mln n:r , t. Osterlängrr. (l, 3, 6) l. 1,2. Feychtings villa. Dj. 20. Finnboda. K 6. Flnska kyrkan. K, I, 2. Fiskareg. s. fr. Mosebacketorg t. Svartensg. 13. G 6. Fiskartorpet, Dj. 20. Fjeldstuen, Dj. 20. Fjällg., s. fr. Katarina Ö. Kyrkogränd t. Erstag. (1-21 och 2-12 B) 13, (öfriga n:r) 12. G, 116. Flemingg., Kh. fr. Kungsbron t. Stadshagen. (1-23 o. 2-20).l, (25-51, 51A-55 o ) 17, (57-81 o ) 23. D 4-B 3. Florag., ö. fr. Humlegårdens norra midtalle t. Valhallavägen. 9. lo 2. Folkets hus, (Barnhusg. 14). E 3. Folkteatern. U 3. Folkungag., s. fr. Xrstaviken t.1 Tegelvikstorget (2 AJ B-6 A-E-8 A, B, 0--18) H, (20 A-D, A, ~7~i r , samt ) 12, (63-97) 13. Folkungaparken, s fr Borgmaitareg till Erstag. 12. Framnäs. DJ Franska kyrkan. U 3 Franska värdshuset, f d, Dj, 20. Fraazeng., Kh. fr. Geijeraväge till Skogsvägen, 23. Fredmansg., s. fr. Kvarng. t. ellrnausg. 1ö. F 6. Fredrikshofsg., o. min Storg. t' Linneg. 20. Il 4. Fredsg., n. fr. Gustaf Adolfs arg t. Rödbodtorget. 2. ~'4. Fredshäll, Kh. söder om Drott tugholmsvagen, nära Tranebergsbro. 23. Frejg., 11. fr. skärningen min psalag. o. Karlbergsväg. österut t. Valhallavägen (1~-9 o. 2-8) 9, ( ) 21, (41-49) 6, (51-75) 22, (22-72, o. 77, 79) ~6. E l-c 2. Frescati, Lilla, Dj. 20. Frescati, Stora, se Bergielund Fria konsternas akademi. j", F 4. Fridhem, vid Lilla Sjötullen, j. 20. Fridhem, vid Ålki,tan. 20. Fridhemsg., Rh. väster om K' rlsvik norrut t. Karlbergssjön. 23. B 4, 3. Frimurarebarnhuset. 23. Frimurareordens lokal (Blasie olmsg. 6). G4. Frisens park. 1{5, 6. Fränkels hus, Dj. 20. Funkensgränd, st. fr. Västerlångg. mln n:r t. Kornh:st. (1-5) l. K 3. Färgaregränd, s. fr. Värmdög. t. Hvita berg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Gaffelgränd, st. fr. Skeppsbron mln n:r.28 o. 30~ t. Sjömanshuset. (1) 1. L 2... Galärvarfvet, Dj. 20. H 4. Gamla. Sammansättn. med detta ord, se hufvudordet. Gardenas skjutbana, Dj. 20. Garfvareg., Kh, fr. Parmmätareg. t. Garnisonssjukh. (1-13, 2-8), 4, (12) 17. D, E: 4. Garnisonssjukhuset. 17. C 4. Gasverket, Värtan. 20. Geijersvägen, Kh. fr. Drottningholmsvägen t. Hornsbergs strand. 23. Generalstabens stalletablissement. 20. Glasbruksg., Lilla, s. fr. Mosebacke trappor t. Stora Järlagatorna (9-17 o. 2-28) 12, (19-23 o. 30-'--32.) Glasbruksg. 13. G H 6, 7. Glasbruksg.. Stora, s. fr. Stadsgården t. Nytorgs- Essingevägeu, Kh. fr. Mälaren till Drottntugsholrusvägen. 23. Experimen talfältet, Dj. 2O. Experimentalfältets anhaltstation. gatan. 13. G 6. Godthem. Dj. 20. Gotlandsg., s. fr. Götg. n:r 60 t. Värmdög. (1-.70._ H, (öfriga nummer) 20. E 8-H Grand HOtel. U4. Grefbron. G4. Grefg, ö. fr. Strandvägen t. Karlavägen vid, V~terinärinstitutet. (1-43 o. 2-46) 11, (45-63 o. 48A o. B: -64) 21. G 4-H 3. Grefmagnig., ö. fr. Strandväg. t. Storg, (alla udda n.r: Il, (alla jämna n:r) 20. H 4. Greftureg., Ö. fr. Birgerjarlsg. t. Valhallavligen. (1-17) 9, (19-79 och 10 A, B, 0-24 A, B, 0-30 A, B-34 A, B-76) 10. ej 3, 2. Grefvegränd, n. fr. Södra Blasiehalmshan:u:ien t. Arsenalsg. 7. t' 4. Grindsg., 8. fr. Rosenlundsg. t. Ölandsg. 1.1,.E 7-t' 8. Grindstugan (kv. Steglitsan), 23. Grufg., 8. söder om Åsöberget. 12. Gråbergsg., Lilla, n. fr. Kammakareg. t. Västl'a Kvarngr. 18. Gråmunkegränd, Lilla, st. fr. Västerlängg. min urr 18 o. 20 t. St. Nyg. (l-5). 1. K2. tjråmunkegränd, Stora, st. fr. Västerlångg. mln n-r 16 o. 18 t. Munkbron (1-5, 6, S) 1. K, J 2. Grälmakaregränd, s. fr. Volmaryxkullsg. t. Prästgårdsg. 16. ~;6. Gröndal, Dj. 20. Gubbhuset, se Borgerskapets Gubbhus. Gubbhusg., s. fr. Högalidsg. t. Volmaryxkullsg. 16. C 6. Guldgränd, s. fr. Brännkyrkag. t. lilälaren }' &.. Gustaf Adolfskyrkan. 13. Gustaf Adolfs torg, n. midt för Norrbro. (1) 2, ( ) 7. ~'4. Gustaf III:s staty. I, 1. Gustaf Vasakyrkan, 22., Gymnasiigränd, Rh., s. om Riddarholmskyrkan. 1. J2. Gymnastiska Centralinstitutet, 2. ll l 4. Gåsgränd, st. fr. Västerlånggatan under n.r 24 t. Munkbron (l, 2, 3, 4) l. K 2. Göran~Helsingesgränd, st. fr. Västerlångg. mln n.r- 20 o. 22 t. Stora Nyg. (1-3, 2-8) 1. K 2. Göta lifgardes kasern, Ö Götg., s. fr. Södermalmstorg t. Skanstull (1-53 o. 32A, B-MI 13, (10-30) 10. ( o ) U. (100) tillhör Brännkyrka. F 6-G 8. I-J.agag., n. min Surbrunnsg. o. Solnaväg. (1~15 <l. 2 etc.) 6. Hammarbyg., s. fr. Götg. min n:r 34 o. 86.t. Kata-- rlna Bang. (1-7 o. 2-14) 1.1"(9-13 o. 13 A, B- 17) 20. U, H 8. Hammarbystrand, s. fr. Götg. t. Danviken. 1~, 20_ 12. \,8-17. Hammarbytorg, s. vid Hammarbyg:s slut. 20. H 8. Hamng.. n. fr. Nybrohamnen t. Beridarebansg.l1-1" o. 2-28) 7, (17, 19 o ) ~. U. t' 4. Handtverkareg., Kh. fr. Nya Kungsholmsbron t. Kungsholms tull. (1-21 o. 2-32, f. d. 18).l, (23.A. SVEA. 13 Drottninggatan.

10 90 Gator, gränder och torg m. m. inom Stockholm. -D-31 A-D-33 A-D-35 o (37-41 o. Idiothemmet. D L 76, f. d. 30 stenhuset-88. f. d. 40) 2S. E 4-Il 4. Idrottsparken. G2. Hargränd. Lilla, s. min Tavastg. o. Lundag.19. D6, Idung., n. fr. Norrtullsg. 20 t. Hagag. 26. Dl. Hargränd. Stora, s. min Tavastg. o. Brännkyrkag. Igeldammarne, Kh Flemingg 69. 2S. 1:1. /I 6.. Igeldamsg., Kb. Flemingg:s fortsättn. t. Karlbergs- Hasselbacken. DJ sjön. 2S. Il 3; Hedv. Eleon. kyrka, (J 3. Ignatiigränd, st. fr. Västerlångg., min n.r 22 o. Heleneborg s. vid Pillsundet midt emot Långholms- 24, t. Stora Nyg. (2, 4) I. K 2 varfvet. '16. (6.' Ignatiigränd, st. fr. Köpmang. mln n.rs o.a. 1. IJ2. d H I... Immanuelskyrkan 8. ';.;eneborgsg., s. fr. Långholmsg. t. Högalids- o. Inedal, Kb. 17.,olsgatorna. 16. B-C 6. Inedalsg., Kh, fr. Kronobergets norra gräns t. Klara. Helgag., s. mln Folkunga- o. Siklagatorna genom viken. 17. C3. Helgalunden. I I. F 7, 8. Ingemarsg., n. fr. Birgerjarlsg. t. Vanadislunden, Helgaluuden, s. parken min Blekinge-, Eriksdals- o. (I) 9, (3-7 o. 2-10) 21. E l. OJandsgatorna (2, 2 A o. 4) 14. F 7,8. Ingemarshof, Stora o. L:a. 21. Helgeandsholmen 2, 7. F 4 lversonsgränd, ö. fr. Roslagstorg t. Engelbrektsg. Helstngeg., n. fr. Odeng. min n:r 82 o. 84 t. Solna- 9. F 3. Dä~~f P-15 o. 2,4) 22, (17 o. s. v.-6 o. s. v.) 26. Jakobsberg, s. 16. Il 6. Hemmet för kvinnliga idioter (kv. Trefnaden) 2S. Jakobsbergsg., n. fr. Grefturog. t. Sergelg. (2A) Herkulesg.,n.fr.Regeringsg.t.Brunkebergstorg.7. '4. 9. (I B-35 o ,( ) 2. F, E3 Hermanstorp, Dj. 20. Jukobsg., n. fr. Jakobs kyrka t. Nya Kungaholrns- Hesslingeberg, Dj. 20. bron. (1-9 o. 4-14) 7, (15-29 o ) 2. F, E4. Rjortberget, Dj. 20. Jakobs kyrka. 7. F 4. Hjorthagen. Dj. (I-U, 2-24\. (2-8 nya serien). 20. Jakobstorg, n. vid Jakobs kyrka. 7. F 4. Hjärneg. Kh. fr. Agneg. t. Pilg. 17. C4. Juktvarfsgränd, Kh. fr. Mälaren t. Handtverkareg. Hofslagareg., Bl. min Norra o. Södra Blasieholms- min 31 D o. ss A. 17. C4. hamnen. 7. G4. Jenny-Lindgatan, Kh. fr. Geijersvägen t. Skogs Hofstallet. H. G4. vägen. 23. Holländareg., n. fr. Hötorget t. Observatot ium, Jeppes trappor, fr. Kungsh.-g. t. V. Kvarngr. 4. {1-5 o. 2-6) 3, (7-31 o. 8-28) O, (il3 o ) J"ru-, se Jiiru. 6. E 3, 2. Johannesberg. Dj. 20. Holländarevägen, s. fr. Helgag. t. Västgötag. 14. F 7. Johanuesg., l'. fr. Davidbagaresg. utefter östra si-»h01roiasj>bostäder, Kb vid Lindhagensg. 2S. dan 'f Johannes' kyrkogård. 8. F 3.»Holnnas» bostäder, s. vid Hammarbyg. 13 A o. B. Johannesgränd, st. fr. Skeppsbron, min n:r , o. vid Katarina Ringväg. 20. t. Österlångg. (2. 4, 5) l. L 2. JIoparegränd, Li.lla, st. fr. Gatfelgr. t. Österlångg, Johannes kyrka. 8. F 3. ( ,2..Tohansdal. Dj. 20..Hoparegrttnd, Stora, st. fr. Skeppsbron mln n:r 22.Joseflnahemmet, s. Högbergsg o. 24 t. Osterlångg. (2, 3, 5, 6) l. L 2. Jungfrug., ö. fr. Storg., midt för kyrkan, t. Valhalla- Hornsbergs bryggeri, Kb. v. Ulfsundasjön. 2:1. vägen. (1-7 A, B, 9 o. 2-14) 11, (11-45 o ) Hornsberg, r.ms, Kb. v. Karlbergskanalen G 3-H 2. Hornsberg. Stora, Kh. v. Ulfsundasjön. 23. Jutasbacke, n. fr. Birgerjarlsg. t. Johannes' kyrka- Hornsg., s. fr. Södermalmstorg t. Årstaviken. (1- gård. 8. F A-D-4P) lo, (2-66 A-F-82 A, B-I02) 19,.Tägareg., s. fr. Folkungag. t. Årstaiunden. 16. D7. (51-89 o ). 16. F 6. Jägarhyddan, Dj. 20. Hotell Rydberg, 7. F 4. J'ärlag., s. fr. skärningen af Ersta- o. Dufnäsg, österut Humlegården, ö. min Stureg., Karlavägen, Engel- t. Hammarbystrand. 25. II, 17. brektsg. o. Humlegärdeg. 9. F~ G2, 3. J~rnkontoret. );'~... '.' Humlegårdsg., ö. fr. Ostermalmstorg t. Birgerjarlsg Jarntorget, st. Vid slutet af Vaster- o. Osterlångg. (1-9 o. 2-18) 10, (10-30 o. U-31) 9. G.~ 3:..t38, M, 57, 78, 80, ~B) 1. L 3. Hummersberg. Kh. vid Karlbergssjön, min Flemingg IJarntorgsg., st. fr. Jarntorget t. Slussplan. (57-68, o. Karlbergsbron. 2S. Il il. 40, 42) l. 1,3. Hvita Berget, s. parken il Hvita bergen. 20. II 7 J~rnv~gen. lo. 3, Dj Hvita Bergsg., s. sydväst om Hvita bergen fr. Ren-.Iärnvugsbostuderna, Kh. Elemingg. 35& 37,Pllg.15 & stjernasg. t. Dufnäsg , Kungsholmsg. 38 &; Hyddan, Kh. kvarteret Friden. 23. J 'rnvägseentralstationen. 2. E 4. Hyddan, Kh. Bergsg Iärnvägsg., Ostra, n. fr. Mästersamuelsg. 62t. G:la Hyddan, n. vid Hagag. 26..Kungsholmsbro~: 35 (8-18) 3. E4..Hyddan, s. vid Stora Mejtensgränd. 20. J'ärnvägsstation, sodra, s. 13. Hyddan,.s. Pilgränd Kaknäs, Dj 20. Hr.ddan,.o. vid slutet af Skeppareg. 24. Kaknäs, kusten, Dj. 20. HackelfJallsgrand, s. fr. Katarina Högbergsg. t. Kaknäs åbyggnader, Dj. 20. Stadsgården. 13. G 6. Kammakareg., n. fr. Birgerjarlsg. västerut t. Torsg. H~gahdsberget, s. parken vid Heleneborg. 16. C6. ( ,( , (60-72) 18. F 2-D 3. HogalIdsg., s. fr. Längholmsbron förbi Långhojms., Kapellgränd, s. fr. Katarina Högbergsg. t. Katarina yarfs- o. Gubbhusgatorna t. Mälaren. 16. B-D 6. V. Kyrkog. IS. F, G 6. H?gahdshyddan. 16. Kaplansbacken, Kb. fr. Handtverkareg., midt t"drn:r.hogbergsg., s. fr. Häckelfjällsgr. förbi 'I'immer. 5, norrut t. Kungsholmsg. 4. D 4. mansg. t. Maria Bang. (I-n A-C-35 o. (-18 A, Kaptensg., Ö. fr. Grefg. t. Artilleriplan. H. G4. B A , (R7A, B, C, 39 A, B Kaptensudden Dj A, B-56 A, B, 58 hörnhuset, 58A, B, 60A, B- Kardellg., Ö. j~. Stureg. t. Braheg. 9. G 3. YO). 1~. G 6-E 7: Karduansmakareg., n. fr. Malmtorgsg. t. Vasag. Hogre Lärarinnesemin. G E 4.. H~gskola, Sthlms i. E 3. Karl X\r:s port, ö. genomsprängningen af Tysk- H~kensg., s. fr. Gotg. t. Mosebacketorg. IS. F 6. bagareberg. vid slutet af Nybrog. 10. Vaktstu..Hotorget, n. min Kungsg., Rergelg., Slöjdg., Oxtorgsg. gorna (= Planterhagsporten). 20. G 2.. o. G:la Kungsholmsbrog. (9-15 o. 6, 8,14) 3, (10, Karl XII:s torg, n, min Arsenalsg. o. Södra Btaete. > 12). 2. E 3. holmshamnen. 7. F 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Gator, gränder och torg m. m. inom Stockholm. 91 Karl XIII:s torg, n. min Araenalsg. o. Hamng. 1. F4. Klippg. s. fr. FjäUg. t. Skåneg. o. Hvita Berget Karl Johans torg, s. vid Slussen. 13. ~' II 6, 7. Karlaplan, vid Karlavägens östra mynning. (1-5 o. Klockgjutaregränd, st. fr. Västeolångg. mln n:r 8 o. 2-, , t. Myntg. (1-7) l. K 2. Kartavägen. fr. skärntngen mln Birgerjarls- o. Oden- Klotgränd, s. fr. Södermalmstorg t. Brunnsbacken. gatorna sydost ut t. Karlaplan. (l 21, , 13. F 6. (2~-39, 6-20) 10, (41-ä7 o. 22-(4). 24. E Kocksg., s. fr. Götg. min n:r 57 o. ä9, Borgmästareg. Karlbergs järnvägsstation. 18. B 2. (1-35 AB-37 o. 2-42) 14, (39-i>7 o ) 12. Karlbergs slott. Å. B2. n-ji7. Karlbergsvägen, n. fr. skärningen min Norrtulls- o. Kocksgränd, n. fr. Västra Trädgårdsg. t. Regeringsg. Odengatorna västerut t. Solnavägen. (1-43 o. 8 ~41 1.~' 4. 22, 136o. s. v.) :16, (2-6) 6, (45-89) 18. D 2-B 2. Kolmätaregränd st. fr. Västerlångg. mln n:r.jo o, Karl Johans kyrka. G5. 12 t. Myntg. (1-5, 2-8) l. K 2. Karlshäll, Lh. 16. Kommenrlörsg., ö. fr. Stureg. österut t. styrmansg. Karlsvik, Kh. 23. B 4. (1-5 o , (7-21 o, 8-22) 10, (23-41 o. Karolinska Institutet. D4, ) 24. G, II 3. Kartagosbacke,Kh. vidslutetafhandtverkareg.11. B4. Konradsberg. Kb. söder om Drottningholmsvägen Kaserner: orvanför vägen till Marieberg. 23. Å 4. Båtsmanskasernen, Skeppsholmen. 7. G 5. Konung Oskar I:s minne, s. Björngårdsg ;. F 7. Kornhamnstorg, st. fr. Nygatorna o. l\lälartorget t. Första Svea artdl leriregrtes, ö. Valhallaväg. midt Slussen. (47-55, 57-61, 2-6) l. K 3. för Nybrog. 20. G, II 2. Krigshögskolan. Birger Jarls torg 10. J 2. Göta lifgardes, ö. Linneg Krtstineberg, Kh. norr om Drottningsholmsvägen, Kanoniärkasernen, Skeppsbolmen. 1. G5. vid Ulfsundasjön. 23. Å 4. Lifgardets t. häst, ö. Sturevägen. 20. Hl, 2. Kristinebergsvägen, Kh. fr. Drottningholmsvägen t. Svea ingenjörbataljons, Kh. Jaktvarfsgr. l1-b 4. Lindhagensg. 23. Svea lifgardes, ö. Linneg. 20. H, I :~. Kronoberget, Kb. min Kronobergs- o. Polhemsga- Svea trängkårs, Kh. Marieberg utom Kungsholms- torna. 17. C4. tull. 23. Kronobergsg., Kh. väster om Kronoberget mln Handt- Kastellholmen, 8. om Skeppsholmen. 7. H 5. verkareg. o. Flemingg. (11, f. -d. 7 stenhuset -21, 'Katarina Bang., s. fr. Skärningen at ÅSö-o. västgöta. f. d. 15) 23. J mua nummer tillhöra 17:de roten. gatorna åt sy'dost t. Hammarbystrand. (l-hi) o. udda liumnu"t tillhåra 2."i:dje r. B 4-C 3 (2-28) H. IÖfril(a nummer) 25. ~' Kronprinsessan Lovisas.vårdanstalt, Kb. Polhemsg. Katarina elevator ~' C4. Katarina Högbergsgsg., se Högbergsg. Krukmakareg., s. fr. Timmermansg. genom Ansgarte- Katarina kyrka. 13, G 6. berget t. Gubbhusg. (1-7 A, B, 9 o. 2-14) 16, Katarina Kyrkobacke, s. fr. kyrkan t. Stora Glas A, B, o ) 16. Jo: 6-C 6. bruksg. 13. l, 6. Kråkgränd, st. fr. Skeppsbron, min nor 14 o. 16, :Katarina Trappgränd, s, fr. Klevegränd t. Stora t. 0sterlångg. 1. L 2. Glasbruksg. 13. F 6. Kräftriket, Stora och Lilla, Dj, 20. Katarina V. Kyrkog., s. fr. Högbergsg. t, Tjär. Kullen, Dj. 20. hofsg. 13. G 6. Kungl. Biblioteket, ö, Humlegården. 9. Katarina V. Kvarngränd, s. fr. Götg., midt för n:r Kungl. Slottet. l. l{ 1. 83, västerut t. Västgötag. 14. F 7. Kungsbron, fr. Flemingg. öfv. Klaraviken. 4. D4. Katar~~a Ustra Kyrkogränd, s. fr. Högbergsg., öster o. soder om kyrkan. 13. G 6. Kungsbroplan (1 o. 2) 4. Kungsg., n. fr. Stora Baästug. öfver Kungsbron t. Katarinavägen, s. fr. Stadsgården tpeder Myndes Kungsholmsg. (1-19 c. 2-34) 3, ( ) backe) t. Renstjernasg. 13. ~', G Jo: 3-D 4. Kat. Apost. kyrkan. },1. Kungsholms barnhem vid Drottn:holmsv. 23. Katfllsk kyrka, S:ta Eugenias. F 4. Kungsholms barnkrubba, S:t Eriksg Katolsk kyrka, S:t Eriks. Ii' 1. Kungsholmsbrog., Gamla, n. fr. Hötorget t. Klara Katrineberg eller Kräftriket, Dj. 20. viken ( , (45-53 o Jo: 3 D4, Kalt~~.rä~~d6'. s. fr. L:a Skinnarviksgr. till 'I'avaatg. Kungsholmsg., Rh. fr. Klaraviken söder om Kungs u '" bron t. Stadshagen ( ) 4, 12ä B Kavalleriskolan, åladugårdsgärdet, utmed Djurgårds- = f. d , (27-39 o D4---B3. brunnsviken. 20. K4. Kungsholms Kyrkoplan, Kh. n. om kyrkan. 4. D4. Kellgrensg., Rh. fr. Geijersvägen t. Skogsvägen. 23. Kungsholmsstrand. Kh. på holmens östra sida, tro Kersög., Kb. fr Essingevägen ttll Rålambsvägen. 23. Mälaren t. Flemingg. O. 11. E4-D 3. Kindstug., st. fr. Skärgårdsg. t. Tyska Brinken. (1 Knngsholmstorg, Kh. vid Handtverkareg., min n:r 11, I. I" K A. (l-ä) 11, (2-6) 4. C 4. Klarabergsg., n. fr. Beridarebansg. t. Centralstatio- Kungsklippan, Rh. parken min Kaplansbacken o. nen, 2.' Jo: 4. Pipersg. 4. D 4. Klara kyrka. E 4. Kungstensg., n. fr. Karlavagen (f. n. fr. Roslagsg.) Klara Kyrkogård. 2. E 4. t. Sabbatsbergs sjukhus. (1-17) 9, (10-20 O. 19- Kiara Norra Kyrkog., n. fr. Klara kyrka t. Tnnnelg. 23) 8, (22-00 O ) 6, ( ) 18. (1-5 O , (7-3:1 O ) 3. E 4, 3. ~'2-D 3. Klaraatrand, n. fr. planen vid järnvägsbron utefter Kungsträdgården, n. omfattande Karl XlI:s o. Karl Klaraviken. f, D 3. XIII:s torg. 7. ~'4. Klara Södra Kyrkog. n. fr. Rödbodtorget t, Klara Kungsträdgårdsg., n. fr. Södra Blasieholmshamnen kyrka. 2. Jo: 4. t. Norrlandsg. 1. F 4. Klara Vattugränd, n. fr. Klara V. Kyrkog. t. Cen- Kvarng., S. fr, Maria kyrkogårds södra port t. Högtralplan. 2. Jo: 4. bergsg. 15. F 6. Klara Västra Kyrkog., n. fr. planen vid Vasabron t. Kvarngränd, Lilla Västra, Kh. fr. Kungsholms Klarabergsg. t. Jo: 4. kyrkoplan t. Ptpersg, 4. D 4. Klara Östra Kyrkog., n. fr. Stora Vattug. t. Klara- Kvarngränd, Stora Västra. 4. bergsg. 2. K4 Kvarngränd, Västra, n. mln vastmanna- o. Dalag. 18. Klastorp, Rh. s. om Drottningsholmsvägen, ofvanf'dr Kvarngränd, Västra, s. fr. Götg., min n:r 56 o. 58, Konradsberg. 23. västerut. 14. ~'7. Klevegränd, s. fr. Götg., midtför n:r 16,t. Mosebacke Kvarngränd, Östra, Rh. fr. Lilla V. Kvarngränd t. trappor. 13. F 6.. Kaplansbacken. 4. D 4. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatan.

12 92 Gator, 'gränder och torg 'm. m. inom Stockholm. Kvastmakarebacken, s. fr. Folknngag., mln n:r'80 o. Mariagränd, s.fr. Götg. t, Stora Glasbruksg. 13.'1"6: 82.' t. Åsög. 12. H, 17. Mariahissen, vid Söder Mälarstrand. 11). E 6. o", Kvickjock, Dj. 20. K 6. Maria Högbergsg., se Högbergsg:n. ' Kåkbrinken, st. fr. Stortorget t. Mälarehamnen (1- Maria kyrka..' 6., " 13, 2-22) 1. K 2. Maria 'I'rappgränd, s. fr. Hornsg. midt för M~ Källaregränd,' s. fr. Hökensg. t. Mosebacke trappor. kyrka norrut t. Söd. Malarstrand. 19. F 6., 13. F 6. Marieberg, Rh. på holmens s. s. vid Mälaren. 23. '\.'5, Källaregränd, st. fr. Slottsb. t. Stortorget. 1. K 2. Mariebergsg., Kb. öster om Stadshagen fr. Drott' Källhagen, Dj. 20 J 4. ningholmsv. t. Karlbergssjön. 23. A4-B 3. Källstugan Dj. 20, Mariedal, Dj. 20. '. Köpmanbrinken, st. fr. Köpmantorget t. Österlångg- Mariedal, Kh. mln Hummersberg och Karlb.sjön. 28.,(10) l. Ii 2. Mariehill, Dj. 20. ~:. Köpmang., st. fr. Köpmantorget t. Stortorget.(3 Marketenteriet, Värtan. 20. o'' -15, 2-6, 8-24). 1. I" K 2. Markvardsg., n. fr. Tuleg. t. Saltmätareg. (1-7 o. Köpmantorget, st. vid skärningen af Köpmang., Bag. 2-8) 8, (9-17 o ). 6. E 2. gensg. o. Bollhusgränd. (1, 2, l. L 2. Matteuskapellet. 26. Körsbärshagen. ö. (Billiga bost., S:t Eriks, Tillf.) 20. Mejtensgränd, Lilla, s. fr. Värmdög. mln nor 63'0,. Köttorget, st. = Mälartorget. l. J K ';, H 7. ' Mejtensgränd, Stora, s. fr. Bondeg. min n:r 46 o. Laboratoriehagen, Dj H 7. ' Landtmäteribacken, n. fr. Västra Trädgårdsg. t. Karl Mellantrappan, se Borgmästaretrappan. L 2..' XIII:s torg. 7. Ii' 4. Metareg., s. mln Södermannag. o. Renstjernasg. -n. Lejonbacken, st. n. om Kungl. Slottet. 1. K 1. om Hammarbyg. 25, t,. H 8..,' Lejonetedts gränd, st. fr. Stora Nyg., mln 42 o. 44 Mikaelsgränd, s fr. Fjällg. mln n:r 28 o. 30 'till t. Mälartorget. 1. K2, 3. Stigbergsg. 12. H 6. Lidboms stuga, Dj. 20. Missionshyddor, se Hyddan. Lidingöbro brostuga. Dj. 20. Montebello. Dj. 20. Lidingöbro värdshus, Dj. 20. Mosebacketorg, s. vid Hökens-, Svartens- o. Östgöta- Lido, Dj. 20, K 4. gatorna. 13..' 6., Lignag., s. (1'-3, 2-4.) 16. C6, 7. Moscbacke trappor, s. fr. Mosebacketorg t. St,!r,. Lilla. Bammansättn. med detta ord, se hufvudordet. Glasbruksg. = Katarina Trappgränd. 13. F 6. Lilljansplan 9..' 2. Munk~rog., st. ~r. Munkbron t. Mälarterget. (1;;- Ldndbagenag. 23. A3-B 4; Il,,-8) l, K 2. Linneg., ö. fr. Stureg. (l 5 o. 2-6) 9. (7~27 o. 8- Munkbron. Ofre (1-7, 2), st. fr. Riddarhustorget.t. 30) 10, (;;2-60) 11 (62-82) 20, (29-85). 24. G, H 3. Mälartorget. 1. J Linnes staty. }4' 3. Munklägersg., LiIla, n. förbi gasverket t. G:la Kungs- Liseberg, Kh. (= Handtverkareg. 30). 17. holmsbrog.( 1-3) 2. (5-l~). 3. E4. Listonhrfl, Dj. 20. Musikaliska akademien. 64. Lofög., Kh. fr. Essingev. t. Mälarparken. 23. Myntet, Kungl. D4. Logården, st. vid östra sidan af K. slottet. t. T,1. Myntg., st. fr. Mynttorget t. Riddarhustorget. (l;' Logårdatrappan, st Skeppsbron nedanför slottets l A, 3, 4, 5, 6) t. K!, 2. östra sida. 1. T,1. Myntgrand. st. fr. Myntg. t. Norrström. 1. K 1. Lokattens trappor, s. fr. Stora Glasbruksg. mln n:r Mynttorget. st. mln Strömmen, Myutg. och' Lejon- 19 o. ~1 t. Stadsgården. 13. backen. (1, 2, 4) 'r. K 1. Lorentsberg, s. 16. Mälareg., n. fr. G:la Kungsholmsbrog. t. Apelbergs-, Lotsg., s. fr. Sågareg. österut. 12 H 6. g. 3. 1,3. ' L'ou'dden, Dj. 20. Mälarparken, Kh. å ömse sidor om Tranebe~~~.: Ludvigsberg, s. 19. vägen. 23. Lugnet, Dj. 20. Mälarstranden, se Norr Mälaretrand o. Söder Mä. Lundag. s. fr. Högalidsberget österut söder om larstrand. " ~. Skinnarviksberget. (1-21 o. 2-18) 19, (öfrigan:r) Mälartorget, st. vid slutet af lifunkbrog. (8 o. 13,"'- 16. E 6-C 6. 21). 1. K 2, 3.. : ~r Luntmakareg.. n. fr. Oxtorgsg. t. Surbrunnsg. (1- Malarvartvet. 16. '. 17 o. 2-16) 3, (19~65 o ) 5, ( Mästersamuelsg., n. fr. Birgerjarlsg. mln n:r Il' o. 66) 6, (68). 21. F 3-E t. Klara Strand. (1-37 o. 2-36) 7. ( Lusthusporten, Dj, ) 2, (44-82) 3. F 3-D 4. o,. Lutternsg., n. fr. Btrgerjartsg. t. Mahnskillnadsg. 1."1 (1-25),7. (2-26) Nackag., s. fr. skärningenmlnringvägeno.ers~, Länga g., Dj. fr. Allm. gr. t. Breda g. ' österut t. Hammarbystrand.' 12. H, 17. ;-"[ Långholmen. 16. A, B. C5, 6. Nannylund, Dj. 20., Långholmsg. s. fr. Söder Mälarstrand t. järnvägen. Narvavägen, ö. ( ) 20, (19-37 o ) 16. B Ii 4, 3.. '! l..d.;långholmsvarfvet, 'se Malarvartvet. Nationalmuseum. '1. (~4. 'r, Lästrnakareg., n. fr. Biblioteksg. t.oxtorget. 7. F 3 Nedra. Sammansättn. med detta ord, se hufvudordes, Nordiska museet. Dj. 20. H 4. " ~~.('1 Norra. Sammansättn. m'ed d. Q" se hufvudordet. Norrbackag., n. fr. Rörstrandag. t. ;rorsplan.. (2-14) t.linneg.9ab-ll, 18. (öfrigan:r) 26. B2. ''il Norrbro, fr. Lejonbacken t. Gustaf Ad. torg.. 7. K.l. Norrlandsg., n. fr. Karl XIII:. torg t. Birgerj"':~, g. (1-25 o. 2-26) 7, (27-33 o. 2~-301 8; (Hö~e udda n:r se Btrgerjartsg. 25-~3)..' 4, 3.,iV Norrmalmstorg,. n. vid Hamng., norr om Berz"eli1 park. 7. ~'<l., ',., 'lq Norr Mäl aa-strand, Kh. på Kungsholmens södra,(~,iq.~ fr. Eld~varnen t. Smedsudden (2-34).. 4, 17.,2J1i B4-Do., '.1'1 Norrtull,:;g.,on. forts.,.afdr9.t~nlngg. t. N.0~ull "(lf"( 17 o.,-1. B) 6, (19-37) 22, (149. s. v., 39.q. s..1'" 26. D2, 1.,.,-"

13 Gator, gränder och torg m. m. inom- Stockholm. 93 Norrtulls järnvägsstation, n. C Plommonbacken. Dj. 20.., Norrtullsvägen (1-5). 26. Polhemsg., Kh. fr. Klaraviken t. Norr ;1o{älarstrand Norrtäljeg., Ö. fr. Iversonsgränd t. Eriksbergsg. 9. längs Kronoberget. (Ob8.%7A och 7B). 17. C,4,8. }' Poliskammaren. K L ~ovilla, Dj Postkontor, Central. E 4." Nya. Bammansättn. med detta ord, se hufvndordet. Provisoriska sjukhuset = Aaög Nybergsg., Ö. fr. Linneg. t. Kommendörsg. 24. (J 3. Prästg., st. öfver Storkyrkobrinken t. Österlångg., Nrbrog., ö. fr. Nybroh. t. Valhallav. (1-11 A, B C midt f. nor 51. (1-31 o. 2-84). 1. K, [,1, A,B,C-73 o. 2-l4A,B-28A,B,C-68). 10. Prästgårdsg., s. fr. Fredmansg. t. Ringväg. (1-33, G A-43 o. 2-28) 10, (30-46) 16. F-D 6. Nybrohamne,n, ö., Ö. om Berzelii park (17-19) 7, Publicistklubbens lokal (Arsenalsg. 6), F 4. (24-26) 10. G 4. Pålsundsg., s. fr. Högalidsg. t. Pålsundet. 1fl. C6. Nybygget vid Norrtull. 22. C1. Nyg., Lilla, st. fr. Munkbron t. Kornhamnstorg, (2-22, 9-29; obs /2)' 1. K 2, 3. Nyg., Stora, st. fr. Riddarhustorget t. Kornhamnstorg, (2-46, 1-47). l. J, K 2. Nygatstvärgränd, s. fr. Bondeg. t. Kvastmakarebacken, 12. Nygränd, st. fr. Skeppsbron, mln nor 16 o. 18, t. Osterlångg. (2-8) l. L 2. Nytorget, s. vid Nytorgsg., Skåneg. o. Värmdög. (35-45 o. 44) 20. G7. Nr.t0rgsg., s. fr. slutet af Stora Glasbruksg. t. Ny. torget. (1-21 A, B o 2-24) 13, (26-36) H, (23-31) 12, (33 o ) , 7. Näckströmsg., n. fr. Berzelii park t. Kungsträdgårdsg. 7. F4. Oakhill, Dj. 20. Observatorieg., n. fr. Drottningg. t. Sabbatsbergs sjukhus. (1-11 o. 2-8) 6, (13-23 o ) 18. D 2. Observatortegränd. n., norr om Observatorium t. Stjärng. 6. D 2. Observatorielunden, n., omkring Observatorium. 6. D. E2. Observatorieplan, Öfre. 6. Observatorium, n. (=: Drottningg. 112). 6. E 2. Odd Feltow-ordens lokal. (Klara V. Kyrkog.17). E 4. Myntg. (8, 10, 13, 18). 1. J 2. Odeng., Ö. o. n. fr. Valhallavägen, västerut t. Sot Riksarkivet. J 2 Eriks plan. (1-17 o. 2-20) 9, (19-35) -, (22-50) Riksbankshuset, gamla, Skeppsbron 42 l. Järntorget ilf~t72."57 o ) 6, (59-71) 18, (60-106) 22. Odenslunden, mln Karlbergsvägen, Uplandsg. och Odeng. 22. D 2. Olofsg., n. fr. Hötorgets nordöstra hörn t. Ad. Fr. kyrka. (1-5 o. 2 A,B-4) 3, (7-13 o. 6-10) o. "3. Oskarskyrkan. H 3. Oweng., Kb. öster om Kgl. Myntet fr. Handtverkareg. t. Mälaren. 4. Il 4, 5. Oxtorget, n. vid slutet af Lastmakare- o. Lutternsg:na. (1-3) o. (2) 8, (4-6) F 3. Oxtorgsg., n. fr. Oxtorget t. Hötorget (1-9) 2, (6-18) 3, (2-4 vid Oxtorget). F, E 3. Packhus gränd, st. från Skeppsbron, mln nor 36 o. 38, t. Österlångg. (1, 6) 1. 1,2. Panoptikon, Svenska (Kungsträdgårdsg. 18). F 4. Parkg, mellan Polhemsg. och Kronobergsg. 17. Parkudden, Dj. 20. Pannmätareg., Kh. fr. Mälaren öfver Bergag, väster om kyrkogården. 4. D 4. Passage Birger Jarl (= Birgerjarlsg. 9 o. Bmålandsg. 10). i. Peder Myndes backe, s. fr. Stadsgård. t..götg. 13. F 6. Pelikansgränd, st., fr. Gatfelgr. t. Osterlångg (2) 1. L 2. Pilg., Kh. fr. Mälaren t. Flemingg. 17. C4. Pilgränd, s. fr. Prästgårdsg., vid nor 43, söderut. lo. E 6. Pilgränd, Lilla, s. fr. Stora Pilgränd t. Västgötag. 14. F7. Pilgränd, Stor~ s. fr. V. Kvarngr. t. Lilla Pflgränd. 14. ~.7. Piludden. 23. Pipersg., Kh. fr. Bergsg. t. Flemingg. 4. D 4. 'Piperska Muren Kh. 4. Planterhagsporten, Dj. 20. Plogg., s. mln Skåne- o. Åsögatorna, väster om Hvita Berget. 12. H 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Ragvaldsbro, s. nedanför Ragvaldsg. 19. F 5. Ragvaldsg., s. fr. Mälaren söderut, t. Södermalms högre allm, läroverk (1-5) l U, (13-23 o. 8-20)10. ~'6. Realläroverket. 8 r. Regeringsg., n. fr. Gustaf Adolfs torg t. 'I'egnersg. (1-71 o. 4-62) 7, ( o AJ 8 ' 4-2. Rensg., n. fr. Birgerjarlsg. t. Saltmätareg. (1-9 o. 2-14) 8 r., (19-21 o ) flr. E 2. Renstjernasg., s. fr. Stadsgårdsharnnen, s. k; Böderbergs trappor t. Färgaregr. (2-16) 13, (13-15, 19 A och B-27 o ) 12, (30 A -36 o ) 25. G6-H 8. Repslagareg., s. fr. Hornsg. t. Högbergsg. (Obs.l 22 A o. B) 10. F6. Riddareg, Ö. fr. Grefmagnig. t. Greftureg. (1-11 o. 2-20) 10, (13-39 o ) 11, (41-57 o ) 20. "3-H 4. Riddarholmen, st. väster om Riddarhustorg. (numreringen tdklh. Birger Jarls torg). l. J 2. Riddarholmshamnen, Norra. (1, 3). 1. I, J 1, 2. Riddarholmskyrkan. J 2. Riddarhuset. J 1, 2. Riddarhusgränd, st. fr. Riddarhustorget till Norr ström. 1. J l, 2. Riddarhustorget, st. mm Munkbron, Stora Nyg. o. 53, L 3. - nya, Helgeandsholmen 2. F 4. Riksdagshuset, gamla Riddarholmen 1. J 2. - nya, Helgeandsholmen 2. F 4. Rimbog., Ö. fr. Engelbrektsg. t. Roslagstorg. 9. F 3. Ringvägen, s. fr. Söder Mälarstrand vid Skinnarviksberg. t. Stadsgård. vid Danvikslund. (3-n) 19, (17-19 o. 2-10, gamla nr.vserteu yttersta Tvärgatans. samt 2-6, nya serien, söder om Lundag.) 16. D (Se äfven Holmlas bostäder. 2;;.) Roddareg., s. fr. Katarina Kyrkobacke. 13. G 6. Rosenbad, n. den öppna platsen vid slutet af Fredsg. 2. Rosendal, Kungl. lustslott, D]. 20. K 4. Rosendal, Trädgårdsföreningen. 20. Roseng., n. fr. Luntmakareg., midt för n:r 45, till Döbelnsg. o. E 3. Rosenhill. Dj. (A o. B). 20. Roseniundsg., s. fr. Lundag. vid Skinnarviksbergets sydöstra hörn söderut t. Årstaiunden. 16. E 6,7. Rosenlunds ålderdomshem. 1&. E 7. Rosenvik, Dj. (A, B o. C). 20. Roslagsg., n., forts. af Regeringsg. t. Roslagstull 1~2~lE1'.2-4) 8, (23-75 o. 6-46) 21, (48,50) 20. Roslagstorg. n. vid Birgerjarlsg. fr. Jutasbacke. t, 'I'egnersg. (2-22) 9..' 2. Rutensgränd, s. fr. Stora Glasbruksg. t. Stadsg.r den. 13. G 6. Ryska kyrkan. F 1. Rådhuset. J 1, 2. Rådhusgränd, st. fr. Myntg., mln 4 o J 2. Rådmansg., n. fr Lilljansplan västerut t. Dalag. (1-31 o. 2-30) 9, (33 o ) 8, (35-75) ö, (44-76) 6, (77-83 o ). 18. F 2-D 3., Rålambshof, Kh. söder om Drottningholmsv. mln Karlsvik o. Sjukhemmet. 23. B 4. Rålambstorg, Kh. v. Norr Mälarstrand. 23. Rålambsvägen, Kh. mln Rälambstorg o. 'I'ranebergsbro. 23. SVEA. 13 Drottninggatan.

14 94 Gator,' gränder och torg m. m. inom Stockholm. Räntmästaretrappan, st. vid Skeppsbron, invid Slus- Skogsvägen, Kh. fr. Lindhagensg. t. Stadshagen. 23. sen. 1. 1,3..Skolgränd, s. min Tavastg. o. Badstug. 19. E 6. Rödbodtorget, n. vid Jakobsg. or Klara BddraEyrko- Skolgränd, Tyska, st., fr. Svartmang. min nor 23 g 2. Il4. o 25 t. Baggensg. (1, 8 A). 1. 1,2. Rörstrands bruk, n. å ömse sidor om Rörstrandsg. Skolhuset, Gamla, Dj. 20. utefter Atlas verkstäder. 18. C 3. Skulhuaet. Nya, Dj. 20. Rörstrandsg. n. fr. Sot Eriks plan åt nordväst till Skomakareg., st fr, Stortorget t. Tyska Brinken (1 Solnavägen. 18. B 2-C , 24-34) 1. 1,2. Skottgränd, st. fr. Skeppsbron, min nor 20 o. 22, Sabbatsbergs sjukhus, n. vid Dalag. 18. D 3. t. Usterlångg (1, 5, 7). 1. 1,2. Sabbatsbergs ålderdomshem, n. vid Torsg. 18. C, D Skräddaregränd, st. fr. Västerlångg., min n:r 38o. Saltmätareg., n. fr. Kammakareg., midt för 'Ad. Fr, 40, t. Stora Nyg. (2) l. K 2. kyrka, t. Surbrunnsg. (1-11 o. 2-10) o, (13-310, Skuggan, Lilla, Dj, A. B, C, D-32). 6. E 3, 2. Skuggan. Stora. Dj. 20. Saltsjöbanans station, Stadsgården. G6. Sknrug., s. fr. Folkungag. t. Hammarbystrand, öster Salviigränd, st. fr. Västerlångg. t. Myntg. (1, 2, om Barnängsg ,,5). 1. K l. Skyddsföreningens hus, Kh. Stadshagen, ofvanf'6r SotEriks bostäder, n Norrtullsg. (9-13) 6. Sot Eriks bostäder (Fridhemsg ~ s. Brännkyrkag. ( " 16, Skyddsföreningens hus, s. Prästgärdsg ö. Körsbärshagen. 20. Skyddsf'6reningens hus, s. Grindsg Ö. Värtan, 20. Skytteg., s. f". Folkungag. t. Ål'stalunden. 16. D 7. 8:t Eriksg., Kh. fr. Norr Mälarstrand, öster om Skäneg., s. fr. Årstalunden österut t. Hammarby- Karlsvik nora-ut t. Klaraviken. (1-35 o. 2-18) 23, strand. (15-51 o ) 14. E ( (20-28). 17. B 4-(; 3. o ) 2ö., Sot Eriksg., n. fr. Sot Eriks plan t. Klaraviken (ej Skärgårdsg. t. fr. Köpmang. t. Tyska brunn. (1-21 bebyggd). 18. C ) l. L 2. Sot Eriks kapell. ~'7. Skötdg. s. fr. Södra Bantorget sydväst ut till Årsta. Sot Eriks plan, n., trestd. platsen vid Atlas. 18. viken. 16. Del af Tantog. D 7, S:t Göran, Sjukhus. Kh. 23. Slottsbecken, st. s. om Kgl. Slottet. (2 8) 1. K, L l, 2. 8:t Paulsg., s. fr. Götg. t. Torkel-Knutssonsg (1- Slussen. Il'.1), 33A,B, 35A. B-39 o. 2-6 AtB, C-38). Iö. il', E 6. Sluesg., Nedra, s. min Östra o. Västra Slussg. 13. F~. Sandbergsg., Nya, s fr. Sandbergs tvärgr. till Got- Slussg., Västra, s. fr. Slussen, väster om Basaren, t. Iandsg Södermalmstorg. 13. F 6. Sandbergs tvärgr., s. fr. Östgötag. t. Axelsgr. 2ö. G7. Slussg., Öfre, s. fr. Nedra Slussg. till Södennalms- Sandäsg., n. fr. Norrtullsg. t. Observatorielunden. torg =..örra delen af Västra Slussg. 13. F D2. Slussg. Ostra, s. öster om Basaren t. Brunnsbac- Scheeleg., Kb. fr. Kungsholmstorgt. Flemingg. 4.D4. ken. 13. F 6., ' Schönfeldts gränd, st. fr. Stora Nyg. min n:r 30 o. Slussplan, st. norr om Slussen. (63) 1. L t. Mälartorget. 1. K 2. Slätten, Stora, Dj. 20. Seraämertasaa-ettet, Kh. 4. D 4. Blöjdg., R. fr. Mästersamuelsg. t, Hötorgets syd. Sergelg., n. fr. l\fästersamuelsg. t. Hötorgets syd- västra hörn. 3. E 4, 3. östra hörn. (1) 3, (2-8) 2. E 3 Smala gränd, n. fr. Davidbagaresg. t. Snickareg. Sibylteg. Ö. fr Nybrohamnen t. Valhallavägen (1-8. F 3. 3 A o. B-83) 10, (4-16) 11, (18-56) Smedjeg., Norra, n. fr. Jakobsg. t. Hamng. 7. F 4. Sigridsberg, Kh. s. om Drottriiugho lms vägen invid Smedeudden, Kh. söder om Drottningsholmsvägen,. 'l'ranebergsbro. 23. min Rålambshof o. Marieberg. (1 o A, B 5. Sigtunag., n. fr. Odeng. t. Solnavägen, väster om Smälandsg., n. fr. Nybrog. t. Malmskillnadsg. (1-3; Helsingeg. ~1-19 o. 2-18) 22. C1, 2, o. 2 4) 10, (5 33 o. 8 42),. L 3-F 4. 8iklag., s. fr. Årstatorget österut t. Hammarbystrand. Snickareg., n. fr. Birgerjarlsg. t. Regeringsg. 8. F 3'~ 14. :E8-H 8. Sockerbruksg., s. öster om 'I'anto socker-be. 16. D7~ Btrtshof Dj, 20. Sockerbruksgränd, s. fr. Brännkyrkag. 3 t. Mäla- Sista styfverns trappor, s. fr. Fjällg., min n:r 35 o. ren. 19. F 6. 37, t. Stadsgårdshamnen Il!. Sofiahemmet., ö. vid Valhallavägen. 20. G2. Sjukhem, Sthlms gamla o nya, Kh. v. Drottningh. Sofieberg, Lh. sydvästra udden. 16. vägen, utanf Kungsholmstull. 23. Sofieiund, Dj. 20. Sjukhuset' Sot Göran, Kh., Stadshagen. 23. A3. Solgränd, st. fr. Stortorget min n:r 16 o. 18 t. Sjökrigsskolan. (, 5. Prästg. l. K 2. Sjömansgränd, Dj. 20. Solnavägen, n. fr. Börstrandsg:s norra mynning L Sjömanshuset, st. Gaffelgr. l. 1. Sveaplan o. Roslagsg. 18, 21, 26. B 2 -E l. Skansen, Dj. 20. I, J 4, 5. Solvisaregränd, Kb. fr. Kaplansbacken t. Kyrkoplan. Skaraborgsg., s. fr. S:t Paulsg., mln n:r 5 o. 7, t. 4. D 4. Högbergag. (l-9a, B o. 2-14). lo. ~'6. Somens Kvarngränd, s. fr. Lundag. västerut. 19. Skeppareg., ö. fr. Strandväg. t. Veterinärinstitutet. Spektensgränd, st. fr. Trångsund mln n:r 10 o. "12 (1-43 o. 2-36) 11, (45, 47A, B, 49A, B t. Prästgat. (l. 2, 4) 1. K 2. 64) 24. 'lo Stadsgården, s. fl',brunnsbacken t. Tegelvikshamnen. Skepparegränd, s, fr. Lotsg. t. Åsög. 12; H 7. (2-X8) 13, (ifriga n.r: l;. F 6-H 6. Skeppar Karls gränd, st. fr. Skeppsbron min nor 8 Btadsgården, Ofre = Stora Glasbruksg. 1~. o. 10 t. Usterlångg. (4, 5, 6) 1. L 2. Stadshagsvägen, Kh. n. om Lindhagensg. min Stjern- Skeppar Olofs gränd, st. min Köpmang. o. Träd- hjelmsvägen och Kel1grensg. 23. gårdsg. 1. L 2. Stallg., Bl, min Norra och Södra Blasiehclmsham- Skeppsbron, st. fr. Norrbro t. Slussen. (2-46).1. L 1,3. nen. 7. G4. Skeppsbroäng, (Experimentalfältet). Dj. ~O. Stallmästaregården. D l. Skeppsholmen, sydost om Blasieholmen. 7. G, H 5. Staltplan, se Tyska Stallplan. Skinnarviksberget, s. parken å Skinnarviks- o. Gubb- Stanbäcks ekba ke, vid Sturevägen. 20. husbergen. 16 o. 19. t', D 6. Stefanskapeflet 21. E l. Skinnarviksg., s. fr. Söder MäIarstrand t. Torkel- Stigberget, s. parken min Stigbergs- o. Tjärhofs Knutseonsg. (1-15, 2-6). 19. D, E 6. gatorna. 12. O, H 6. Skinnarviksgränd, Lilla, s. fr. Badstug., min n:r 32 Stigbergsg., s. fr. Katarina Östra Kyrkogränd t. o. 114,t. 'I'orkel-Knutasonsg, 19. E 6. IGippg. (1-13 o. 2-20) 13,(15-31 o. 22~42) 12. S~ogsinstitutet, Dj. 20. O, H 6. Brand- och Ulförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Gator, gränder och torg Stigen, s. fr. L:a Glasbruksg. t. 'Svartenag Stjernbjelmsvägen, Kh. fr. Geijersvägen t. Stadshagsvägen. 23. Stjärng., n. fr. Observatorielunden t. Norrtullsg. (1-5 o. 2-4) 6. D 2. Stockhol rn-saltajöna järnvägsstation, Stadsgården Sthlms ammunitionsförråd. 20. Sthlms sjukhem, g:la o. nya, Kh., v. Drottningholmsv., utanf. KungsholmstulI. 23. B 4. Sthlms stads sim- och badinrättning. l. E5. se äfven Badinrättningar. Stockholms östra station. 20. F 1. Stora, Sammansättn. med detta ord, se hufvudordet. Storg., ö. fr Östermalmstorg öster ut. (1-11 AB ) 11, o ) Storkyrkan. l[ 2. Storkyrkobrinken, st. fr. Trångsund t. Riddarhustorget. (1-13, 2-16) 1. K 2. Stortorget, st. mln Börsen, Köpmang., Svartmang. o. Skomakareg. (1, 2, 3, 5, 7, 9, l4-2~) 1. K 2. Storängen, Dj. 20. Strandvägen, ö., fr. Nybrohamnen t. Djurgårdsbron. (1-27) 11, ( Strörng., n. fr. Operahuset örver Gustaf Adolfs torg t. Rosenbad. (14) 7, (16-24) 2. F 4. Strömparterren, vid Norr'hro. 7. K, I. Strömsborg. st. i Mälaren, mln Vasa- o. Järnvägsbroarna. 1. E 5. Stubbängen, Dj. 20. Stnreg., ö, Ö. om Humlegården fr. Stureplan t. Valhallavägen. 9. F 3-!) 2. Stureparken, ö., plats vid Ostermalmsg., begränsad i öster af Stureg. o. i väster af,florag. 9. G 2. Stureplau, ö. vid Stureg:s. mynning. u. F 3. Sturevägen, Ö. Stureg:s forts fr. Valhallavägen till Värtahamnen. 20. Il Styckjunkareg., Ö. fr. Birgerjarlsg. t.riddareg. 10 G3. Styrmansg., Ö. fr. Strandv. t Karlaplan. (l-ha. -45 o. 2 34) 11, (47 5» o II.3. Stärkelsebruksbacken n:r l, Nannylund, Dj. 20. Stärkelsebruksbacken n:r '2, f. d. Franska Värdshuset. Dj. 20. Surbrunnsg., n. o. Ö. fr. Valballavägen t. Norrtullsg. (1-17 o. 2-16) 9, (19-43 o ) 21, o ) II. F l-d 2. Suttbofs bro, s. vid Stadsgårdshamnen. 12. Svartensg., s. fr. Götg. förbi Mosebacketorg t. Katarina Kyrkobacke A, B F, 66. Svartmang., st. fr. Stortorget, mln 0:1' 5 o. 7, t. Benikebrinken. (7-29, 4-24) 1. K, L 2. Svartsjög., Kh. mln Rålambsvägen och Drottning. holmsvägen. 23. Sveaplan. n. vid Sveaväg:s norra mynning. 26. D L Sveasalen. 7. F 4. Svea Trängkår, Marieberg. 23. Sveavägen, n. St. Badstug. förlängning norr utfr. M'trkvardsg. t. Sveaplan. (57 o ) 6, (96-118) 21. Dl-E 2. Svedenborgsg., s. fr. Fredr:s Ad. torg söderut t. Siklag. (1-13 o. 2-14) 10, (21-37 o ) 14. Svenska Teatern. E6. G4. Sven- Yintapparesgränd, st. fr. Västerlångg. rnln n:r 26 o. 28 t. Stora Nyg. (1, 2, 3, 4) 1. K 2. Synagoga. F 4. Sågareg., s. fr. Folkungag. t. Åsög. 12. H6, 1. Söderbergs trappor, s. forts. af Renstjernasg. t. Stadsgården. 13. G 6. Söderbrnnn, Dj. 20. Söderbrunns port, Dj, 20. Södermalms fattighus, se Rosenlunds ålderdomshem. Södermalmstorg, s. min V. Slussg., Brännkyrkag., Hornsg. o. Götg. (4 8) 19, (7, 24, 26) 13. F 6. Södermannag., s. fr. Katarina Kyrkogårds södra port t. Hammarbystrand. (1-5 o. 2-6) 13, (7-17 o. 8-18) H, (19-49 o ) Söder Mälarstrand, s. fr. Slussen t. Bergsund. 13, l ~ o. l -s, B 6-F 6. Södra. Sa~m~n~ättn. med detta ord, se hufvudordet. Brand-' och Lifförsäkrings-Aktiebolaget m. m. inom Stockholm. 95 "'-J'"mtog., s. fr. midten af Tantolunden t. Årsta. Strand. 16. D 7. 'I'antr.Iunden, s., söder om Volmaryxkullsg. o. Maria Bang. 16. f, D 7. Tanto sockerbruk 1= Sköldg. 15). 16. 'l'avastg., s. fr. Maria Trappgr. t. SOID.:.-ns Kvarngränd, (1-21 A,B-29 A-D-61 o A, B-62) 19. E 6. Teaterg., Nya, Bl. min Blasieholmsg. o. NorraBIasieh.- hamnen. 7. G 4. Teatern, Kungl. F 4. Tegeludden, Dj. 20. Tegelviksg.. s. fr. Tjärhofsg. t:. Bondeg Tegelviksgränd, s., se Danvt.cs O. Kyrkogårdsgr. 12. 'l'egeivikshamnen, eller Tegelvikstorget, s. framför; n:r 70 Folkungag ,7. 'I'egnersg., n. fr. Birgerjarlsg. vid Regeringsg..125, västerut t. Torsg o. 2-8) 8, ( o. 10-~4) 5, (47-63 o ) 18. F 2-D 3. 'I'egneralunden, n. vid 'I'egners- o. U'plandsg, 6. E 3. Tekn. bögskolan. E 2, 3. - skolan. E 3, 4. 'l'eknologg. n. min 'I'egnershmden o. Kungstensg. 11,3 o , ( E3-D2.. 'I'e.legrafgränd, st. fr. Skeppsbron t. Österlångg.,. första gr. fr. Slottsback-n 11-5) l. L 2. Tempelmans villa, Dj. 20. 'I'ennispaviljongen, Dj. 20. Tessing.,Kb. mln Geijersg. o. Lindhagensg: 23. 'I'hore.Is villa, Dj. 20. Thorildsvägen, Kh. mln Drottningholmsvägen {j'. Lindhagensg. 23. Tillfälliga bostäder, Körsbärshagen. 20. Timmermansg., s. fr. Lilla Skinnarviksgr. söderut. Il 17. o. 2 14) 19, (19-49 o samt 38 A. B-44) lo, (30-26 o: 46, 48) 16, (51 B 45) 13, (47 o. 52) 14. E 6, 7. Tjänarinnehemmet, n. Surbr-unnsg, Tjäthofsg., s. fr Götg. t. s. k. Kilen (1 Hl o. 2-4; A-C, 6-20 A-C) 13, ( ) 12. Se äfv. Danviksg. o. Folkungag. fl' 7 H 6. Tjärhofvet, å Beckholmen, Dj, 2<1. Tomtebog., n fr. Torsg. t. Solnaväg. 18. B, C 2. Torkel-Knutssonsg., s. fr. Söder Mälarstraud t. Årstatorget. (22-27 o. 14)19, (29-35) 15, 116A, B-2~) 16. E6,7. Torphagen, Dj. 20. Torsg., n. fr. Barnhusg. förbi Sabbatsberg norrut t. Solnav. (udda n:r o samt 78, 80) 18, (46) 22, (48) 26, (2-10) o. C 2-D 3. Torsplan, n. vid 'I'orsg.s norra mynning. 26. C Torstensonsg., ö fr. Strandvägen, mln n:r 33 o. 35~ t. Storg. 20. H 4. (29) 24. Tranebergsvägen, Kh. fr. Lindhagensg. t. Tranebergsbro. 23. Tranebergsbro, Kh. 23. Triewaldsgränd, st. fr. Järntorget t. Kornhamnstorg. (1, ,3.. Tryckerig., Rh., min Arkivg. o. Birger Jarls torg, 14, 6) l..j 2. Trångsund, st. fr. Storkyrkobrinken t. Stortorget. 12A, 2 B, 4-14) l. K 2. Trädgårdsg., st. fr. Börsen t. Skeppar Olofs gränd, (1-7, 2, 4) 1. K 2. Trädgårdsg, Västra, u. fr. Jakobstorg t. Hamng. 7. F4. 'l'rädgårdsgränd, s. fr. Bondeg. t. Kvaetmakarebac. ken Trädgårdstvärgränd, st. min Köpmang. o. Trädgårds- g. 1. K2. Trädgårdstvärgränd. s. fr. Holländareväg. t. Grindsg. Il A o. B-15 o. 2-4) H. F7. Träskg., Stora, n. forts. afnorrlandsg. t. Boslagstorg. (32, Humlegårdsg:s nummerföljd) 9, (51, numera. Birgerjarlsg. 37, :J9)8. F 3. Träskporten, Dj. 20. Tuleg., n. fr. 'I'egnårsg, mln n:r 2 o. 4,norrut t.bolnavägen, (1-33, 2-16) 8, (35-55, E'2,1. Tullgränd, st. fr. Skeppsbron, min nor 40 o. 42 t. Österlångg. l. L 3. Tullhuset vid Djurgårdsbrunn, Dj, Djurgårdsbrunnakanalen. 20. SVEA. 13 Drottninggatan:

16 ' Gator, gränder och torg m. m. inom Stockholm. Tullhuset vid Norrtull. 26. Vetertuärfnstdtutet. 2-l. H 3. Tullstugan vid Karlberg-bron. Kh. 2S. Vikingag. mln Börstrandsg. 0.Karlbergsväg.18. B. C2. Tullstugan vid Tranebergsbro. 28. Villag., ö. fr. Karlavägen t. Valhallavägen. 9. F, G2. Tullstugan, Värtan. 20. Villastadeu, Ö. norr om Humlegärden. 9. Tunnelg., n. fr. Malmskillnadsg. t. Norra Bantorget. Yilluataden, Hornsbergs. 2S. (1 29) S, (2-20) o. F. R3. Villa Trefnaden 4 o. 5. 2S. 'l'yska Brinken, st. fr. Svartmang. t. Mälartorget. Villervallan, Norra, Dj. 20. (17 23, 20-36) 1. K 2, 3. Ville vallan, Södra, Dj. 20. Tyska Brunnen, st. vid slutet af Skärgärdsg. o. vid Vintervägen, n. fr. G:la Kungsh:sbrog. mln n:r 54o. Svartmang. (18, 19, 21) 1. L t. Kungsg. Gräns. min 3 o. 4 roten. D4. Tyska kyrkan. K 2. V"lmaryxkull.g., s. fr. Björngärdsg. västerut. (1-15 Tyska Prästg. se Prästg. A. B, C o A, B, C-18) 10, (17-41 o ) Tyska Skolgränd, st. fr. Svartmang. t. Baggensg.(l, 16. F 6-C 7. 8) 1. J,2. Våghusgränd. Bl. fr. Hofslagareg. söderut. 7. G 4. Tyska. Stallplan, st. min Prästg. o. Svartmang. (1, 2, Vägen, Stora, se Allmänna vägen. 78, 80) 1. J,2. Väpnareg., Ö. söder om Kungl. Hofstallet, min si- 'I'yskbagareg., Ö. fr. Nybrog. t. Artillerig. (1-5 o. bylleg. o. Artillerig. n. G ) 10, (7-10, 8-14) 2-l. G3. Värmdög., s. fr. Nytorget t. Hammarby sjö. (47,51 Tyst.a skolan. D l. A, 53-6:J o. 2-16) 2". G, H 7 Täcka udden, Dj. 20. Värtans statdon. Dj. 20. Uggleborg eller Ulriksborg, Kh. norr om Drottning- Västerlängg., st. fr. Mynttorget t. Järntorget. (3-81, holmsv., min Ekedal o. Stora Hornsberg. 2S. A 3 6 7RI l. K l-j, 3.. ~gglegränd, s. min Brännkyrkag. o. Tavastg. 19. E6 Yästgötag.. s. fr. Södra Bangärden söderut t. Sik- 1Jggleviksg., ö. fr. Karlaväg. t. Valhallaväg. 9. F 2 lag 1l. F 7, 8. "Ugglevikakäftan F 1 VästmanI. trängkår, Marieberg. 2S. Ulrika Eleonora kyrka. D 4. Västmannag., n. fr. Norra Bantorget t. Solnavägen. 'Ulriksborg. 2S. A3. (1-9 o. 2~8) o, (11-07 o ) 18, (59-75 o. Uplandsg., n. fr. Barnhusg. t. Solnavägen. (1-7 o ) 22. \77 o. s. v., 74 o. s. v.) 26. E3-Cl. 2-24) o, (9 53) 18, \26-56) 6, (50-71 o ) Västra.Sammansättn. med d. o., se hufvudordet. 22. (73 o. s. v., 74 o. s. v.) 26. E 3-D l. Ynglingag., n. närmast söder om Solnaväge~ CUpsalag.,n. fl'. Odeng. t. Solnavägen, väster om Sig-. tunag. \1-23 o. 2-22) 22. C2,1. 'I'nrsplan österut. ~6. C, DL Urvädersgränd, st. fr.. Västerlängg. 14 t. Myntg. Yttersta Tvärgatan (2-10). 16. (2-8) 1. K 2. Yxsmedsgränd, st. fr. Västerlångg. min n:r 30 o. 32,.Urvädersgränd, s. fr. Götg. t. Mosebacke. (1-13 o. t. Munkbrog. (1, 2, 4) 1. K A, B 12) IS. F 6. Zinkensdamm, s., vid slutet afkrukmakareg. 16. D6 W'ahrendorffsg., n. fr. Kungsträdgärdsg., min n:r8 Zinkensdamsg., s. fr. Maria Bang. t. Ringvägen s. o. 0.10, till Berzelii park. 7. F4. Ansgarieberget. 16. D 6. Vaktstugan vid vattenreservoaren (Stadshagen) 2S. Åminne, Dj. 20. Valdemarsudde, Dj. 20. J 6. År.talunden, s. kring Vattenlednings bassäng:a. 16. 'Valhallavägen, ö. gränsvägen mot Djurgården fr. D, E 7, 8. Jungfrug. ät nordväst t. Frejg. (13-10) 2-l, ( Årstastrand, s. fr. Liljeholpasbron. 16. B 7-E 8. lo, (35-127) 9. H 2-E 1. Årstatorget, s. sydost om Arstalunden. H. E 8. "Valling., n. fr. Ad. Fredriks kyrka v. t. Dalag. 6. E3. Åsöberget, s., parken vid Tegelvikstorget. Ii. 17. Vanadislunden, n. öster om Sveavägen nära Svea- Åsög., s. fr. Sockerbruksgatan österut till Tegelpian. 21. D, EL vikstorget (47 B, C, D, E, F, A-C, Vanedisvagen, fr. Solnavägen t. Vanadislunden l-l, o A o. B, ), Dl B2. D7-H7. "Varf'sg.,Kh., se Jaktvarfsgr. Återvändsgränd, n. fr. L:a Gråbergsg. 18. D 3. Varfsg.) Norra, Dj Varf.g.,. s, fr. Söder Mälarstrand t. Maria.Bang. ~-'\..nkehuset, se Borgersk:s Änkehus. 16. C.6, 7. Öfra. Sammansättn. med d. o., se hufvudord<it. 'Varf.g., Ostra, Dj, 20. Öfverskäraregränd, st. fr. Västerlängg. min n:r 24 o. Varrsgränd (Lillal, Dj , t. Stora Nyg. 1. K 2. "Vasabron, fr. Biddarhusgr. öfver Norrström. J 1. Ölandsg., s. fr. Årstatorget t. Östgötag. (1-16 A o. Vasag., n. fr. planen min Vasa- o. Järnvägsbroarne 17 A -F -29, (2-16) 1-l. t' 8-G 7. norrut t. Barnhusg. (1-3 o. 2-26) 2, (6-23 o. Österlångg., st. fr. Slottsbacken t. Järntorget. (l-53, 28-1;2) S. E 4, ) l. L 2, 3. Vasahamnen, min Vasabron o. Järnvägsbron. 2. E -l. Östermalmsg., ö. fr. Odeng, t. Veterinärinstitutet. "Vasakyrkan o l, (17-33 o ) 10, (35- 'Vasaparken, n. om Sabbatsberg, min 'I'ors-, Oden- 67 o. 36-,-66)9. H :J-F 1..' o. Dalagatorna 18. Östermalms hydda. 2-l. Vasateatern. E 3. Östermalms Teater. 2-l. "Vattenledningsverket. t' 8. Östermalmstorg ö. min Storg. Sibylleg., Nybrog.o. "Vattug., Lilla, n. fr. Brunkebergstorg t. Central- Humlegårdsg. (1-3, 2 o. 4) 10, (6) 11. G S. plan. Il. F, E 4. Östgötag., s. fr. Mosebacketorg söderut t. Hammarby- 'Vattllg., Stora, n. fr. Brunkebergstorg t.centralplan.2. strand. (5-31 o ) 13, (33-35 A o.'b, Vattngränd, Klara, se E.:lara vattugr,.. _-I.,B 41 o ) H, ( F 6-G 8. -Vattugränd, Västra o. Ostra, D], 20. Ostra. Sammansättn. med d. o., se hufvudordet. Vegag., n. fr. Observatorieg. t. Odeng. 6. D 2. Östra renhållningstationen. 20. Vetenskapsakademien. E 8. Östra station, Dj. 20. FL Försäkringsaktiebolaget Tre Kron.or, se annons sid. 16. Brand- och Lifrörså rings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. K~RKOGÅ2D~~ÄHND~M~, "T""'l.(Uf"ll t.i.nlrl If'lT~!I<.

17 ,, 1, : ~l ~.;.i ;: t.'~,~p.rl}()! ( i trll: I;Ll,. ~l,f; :,'; 'll~ " '".-;. (f~ dn \. ' ~ I \ -. (;, -r' til1 l '11')'./1../ 0, : t' lot ~fl J' ~-I.t; i c HERNÖSANDS"'",. j l ENSKILDABAN:K' \ ' 1 16 Kungsträdgårdsgatan 16.'":1'W STOCKHOLM. -.1 'j ; 1jj(i i,~ I~'I 1 :"8) Kassafacken tillgängliga till kl 4. e. m..: \ 'J (se nästa sida). '1' '~ l i,j j,: '. GRUNDFOND: HR. 12~500~OqO~,-'. 11:'1 i. RESERVER: HR. : ~ J,; r n,~. 10~150)OOO~," i -~

18 114 HERNÖSANDS ENSKILDA BANKS NOTAnIATAFDELNIlYG 16 KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 16 Rikstelefon: Al/m. Tel.: r;nottager under bankens garanti till förvar och förvaltning enskilda personers, kassors, föreningars och bolags värdehandlingar emot årlig afgift af 50 öre pr 1,000 kronor. Slutna och förseglade föremål såsom skrin, lådor, paket o. d. mottagas till förvar emot årlig afgift af 5 kronor för 50 kubikdecimeter. Fö,."a,.ings- och kassafack af olika storlek uthyras till pris af '5~ 20~ 25~30~ 35 och 40 k,.ono,. tö,. å,.~på kortare tid med motsvarande nedsättning af prisen. Skrifrum och telefoner finnas. HERNÖSANDS ENSKILDA BANKS FONIJAFl)ELNING i STOCKHOLM förmedlar köp och försäljning af Aktier. och Obligationer. Rikstel Allm. Tel. 588t. Telegrafadress: HERNÖSANDSFOND.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser I personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

\;;/i :Ä 6,iJ.~ å~ ~~.TIf,/~~,V~RK[fi'"~~1. 1) ~Ör}eC~~ip~Öi.v;~~gator~;~:, som. 5) Förstadssamhällenas adressförteckning.

\;;/i :Ä 6,iJ.~ å~ ~~.TIf,/~~,V~RK[fi'~~1. 1) ~Ör}eC~~ip~Öi.v;~~gator~;~:, som. 5) Förstadssamhällenas adressförteckning. 1) ~Ör}eC~~ip~Öi.v;~~gator~;~:, som 'J,i.!;Y..\' ; 2),För~e,ck~iI}gå,gator, gränder och torg.,.( '~I ~, '. I - :1 ~ ~.. 3) "l'j,' ~"2j.>~,, ~Rä.ttelser"och. tillägg; härtill ',\',.,'. ",.', '. å, omstående

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

!:l ~ "el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18

!:l ~ el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18 1066 Wik!an-d Karl, Revisions- & Bokföringsbyrå, Boslagsg, 21 (f. d. 39).... Vikmnd Oscar, Alfkullen, Allsjö Österman Viktor, Döbelnsg. 5 Rlnglednlngar tillverkas af: Se äfven Elektriska telefoner o. apparater

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg.

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. 972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. n Hjortsberg A M L, Regermgsg. 36 45, Hornsg. 33 o. Gotg. 9. Se äfven Bildhuggare.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand- och Li1t'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.

ADRESS-AFDELNING. Brand- och Li1t'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83~ 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare.

Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare. Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare. Collanotjefabriken, Varfsg. 2; kon- Packlådsfabrik :, Liljecrantz Pappersaff., Vasag. 26 tor Kungsg. 34 o. Klarabergag. 39 Islinge Kolförädlingsverk,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Kahl G A, Kungsg. 38 Karlander K, Fre'jg. 36. Kihlström A, Köpmantorget 2 Kruse A V, L:a Vattug. 16, Glasögonaffär.

Kahl G A, Kungsg. 38 Karlander K, Fre'jg. 36. Kihlström A, Köpmantorget 2 Kruse A V, L:a Vattug. 16, Glasögonaffär. 738, Lönnh;ist J, St. Vattug. 12 M:~k::~~s Blr:~~t::ålandsg.20, Möller G E B, Majorsg.. 6 NilssOli & Rockström, Brunkebergstorg 12 Njurlings K, Jurid. byrå, Valling. 14 & 16 Rosenrus B E, Sibylleg. 3 B

Läs mer

A D RE S S- A F DE L N I N G.

A D RE S S- A F DE L N I N G. 11. A D RE S S- A F DE L N I N G. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn, Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer,

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Belysningsglas- Bildhuggare. Bergskemiska. analyser: Se Kemiska analyser. Besiktningar och vllrderingar

Belysningsglas- Bildhuggare. Bergskemiska. analyser: Se Kemiska analyser. Besiktningar och vllrderingar 1514 A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg. :&4. R. t. 143 A. t. 5277 Benmjöl: Se under Grosshandlare. Bensin: Se under Grosshandlare. Bensinstationer: A. B. 'Sven Du Rietz & Cc, Skeppsbron 10; r. t.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Linköping i samarbete med Visit Linköping

Linköping i samarbete med Visit Linköping Foto: Linköping i samarbete med Visit Linköping Upptäck Linköping! Välkommen till en stad som gör dig rik på upplevelser och känsla. På den vackra Östgötaslätten ligger Sveriges femte största kommun, Linköping.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

II. ADRESS-AFDELNING.

II. ADRESS-AFDELNING. II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 103. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

34 Osterberg Rud. (Segelmakeri och. Stockholms Hofslageri A.-B., Lunt makareg. 26. makeriartiklar

34 Osterberg Rud. (Segelmakeri och. Stockholms Hofslageri A.-B., Lunt makareg. 26. makeriartiklar I Ritningar-Sill och Saltvaror. 106 Ritningar Fredriksson O Pipersg. 6 Lundholm J M A.-B., Homsg. 74 n. Fundell J A, balag. 32 utföras af: Gottfridson J A Tegndrsg. 37 Filial Sibylleg. 41 (E. E. Berggrens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Skandinaviens. Största Lifförsäkringsbolag: THULE

Skandinaviens. Största Lifförsäkringsbolag: THULE e:tf~kter,.: ryggsäckar, v- pr!tsenn\b~ar (se mpregneringstabziker) Li:ep~rth Gideon A.-B., Vasag. 42 Pettersons Axel, Reseffektfabrik, '-'A.-a., fabrik, kontor o. partiförsliljnitlg Handtverkareg, 4,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer