Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl, A. G., Handl., Slaktcriaffär, Kh. o. lager Ö. Kaptensg. 6. Pipersg. 24; bost. n. Sergelg. 8. Amerikanska Skrädderiaffären, inneh. Alfr. Andal, Frida, Fröken, Tjänstem. i Järnvägs. Ericsson, n. Hötorget 14. styr., n. Vanadisv. 19. Amigo, J. A.,Handelsagent, n.st. Badstug Henrik, Kamrer. Ö. Greftureg. 52. Amilon, E. E., Fru. ö. Riddareg J. A., Målare, uthyr patentställningar. Aminoff, Adolf F., Civiling., v. Afdeln. chef n. Vanadisväg. 19: a. t i Svenska Lifförsäkringsbolag., n. Oden- - Herbert A., Tjänstem. i Järnvägsstyr., gatan 86 III. n. Vanadisvägen 19 l. - Mathilda, Fru, ö. Karlavägen 26. Andelius, A. F., Apotekare, s. Srt Paulsg. Berndt, Kammarskrifv., s. Bellmansg. 22C; 33 A II; tel. Maria a. t Andel', Arvid, Grossh., kont. n. Regerings- - Iwan T. E., Kapten, ö. Storg. 18; r. t. gatan 29; bost. Saltsjö-Storängen Nils, Handels- och Bokförlagsrörelse. - G. C. G., Löjtn., n. Lutternsg. 2. Utgifv. af tidskrift.»vår Tids Vetande» - Knut Axel, Sjökapten, Ö. Greftureg. 24 o.»praktisk Läkarebok För Svenska C II hem»,»kvinnans Bibliotek» samt»bo- - Mathilda, Änkefru, n.malrnskilnadsg. 27. ken 0111 Allting», n. Rådmansg. 65; a. t. - Eugenie, f. Röhss, Ankefru, n. Kungs trädgårdsg Anderberg, Axel, Arkitekt, kontor n. Vasag. - Cec., f. Sparre, Ankegrefvinna, n. Kam- 9; a. t. 8780; bost. n. Kungsg.20. makareg Karl, Folkskolelär., Ö. 8tureg. 46. Ammbyrå, se Stockholms Amm- o. Barn- - Eva, Fröken, n. Rörstrand. sköterskebyrå. - Mela o. Hilda, Fröknar, n. Rörstrand. Ammunitionsfabrikens afdelning å Marie- - L. J., Import-, o. Export-affär, n. Drottberg, Kh, Marieberg; r. t. 808, 6314, ningg. 51; a. t. Vi678. l'. t a. t. Si) Ivar, Kontorist, n. Uplandsg Ammunitionsförrådet, Dj. Laboratoriehagen, - IL J., Stationsinspektor, n. Helsingeg. 5. strax bortom Göta Lifg:s kasern; öppet - A. L:son, 'I'obaksbandl., s. Hornsg. 94. söckendagar 9 f. m.-b e. m. - Helge, Tryckeriförest., n. Drottningg. 55; Amnell, C., Ankefru, ö. Karlaviig. 10 A. tel. Brunkeb Amner, Alfr., Agronom, afslutar köp och - K. A., Uppbördsman, Exp. öppen 2-3 försäljn. af stads- o. landtegendomar, e. m., Kh. Inedalsg. 4 1V ; a. t n. Drottningg. 90. Träffas säkrast kl. - A. vv.., Verkmäst., n. Rörstrand. 12-2; a. t (Flyttn.1 Apr. 1906,,- M., Ankefru, Kh. Bergsg. 34. se Supplementet.) 'Anderholm, Oscar A.. Handelsres., n. Hel- '- Valdemar, Amanuens hos Postsparbanks- singeg. 15 1v styr.. n. Drottningg. 102; r. t. 7426, - Alfred, Kontorist, n. Tuleg. 14. tel. Vasa Nils A.son, Vaktm., Högre Realläroverket, - F.,Kontrollör,n.Drottningg.102;r.t n. Roslagsg Axel, Tjänsteman i Riksbanken, n. Andersen, M. L., Bokh., Kh. Bergsg. 13. Drottningg. 102; r. t Jensine O. Lina. Fröknar, n. Mästersa- Amneus, A. J., Med. kand., Kh, Bergsg. 7. muelg. 69, 2'/2 tr.; tel, Brunkeb. S 45. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, - P. V., Korresp., Kh. PoIhemsg. 14. n. Valling. 20, kl. 12-2; a. t , Andersen, J., Bokförare, n. Luntmakareg. 65. r. t F. R., Cigarrfabr., inneh. fru M. C. Amundson, Aug., Skomak., s. Götg. 23; r. Andersen, S. Svartensg. 5. t. 2094, a. t O. V. E., Handl. (lärftskram), s. Götg.. - Alb., Öfverstelöjtn., Helgeandsholmen; 46; bost. s. h.; a. t bost. Stora Frösunda. - &:Co, David, Juvelerare, n. Drottningg.27. Anchsr, K. M., e. o. Kammarskr., Saltsjö- - Anton, Lärare v. Musik. Akademien, n. Storängen. Odeng. 46. Anchorlinien, till Amerika, st. Skeppsbron 20; 1 Andersson' 2 Anderson-:-3-1hderzon. Carl Lison Orton, Generalagent. '.:...--"~~~~_. Ancker, K. G., Ingenjör, ÖfverkontroJlör, Ö. -' Nils, Accidenstryckare, Ö. Grefmagnig. Riddareg. 70; l'. t B. Tryckeri st. Svartmarig A., Revisionssekr.. n. Johannesg. 26 II. _3 A. A., Adjunkt v. N. Latinlärov., ö. - se äfven Ankel'. Engelbrektsg. 10; a. t. 779.

2 Andersson. 135 l Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon.!Andersson; -I 2 Anderson; 3 Anderzon. _2 A. F.,Agent,s.Hornsg. 116I;tel. Maria342. _2 Frans, Bleck- o. plåtslagare (firma J. G. _2 Herm. A. K, Agent, ö. Sibylleg. 10. Schuberth & Sons Eftr.), n. Smålandsg. _1 John, Ageut, n. Mästersamuelsg. 9 1 ; tel. 18; a. t. 4144, r. t. 799; bost, ö. Brunkeb Riddareg. 17; r. t Anderson, Charles Eli K., Agenturaffär, _1 F. O., Bleck- o. Plåtslagare, n. St. Badst. Västerlångg. 52. stug. 27. _2 Sig!rid, Agentur- o. engros-affär, st.vester- _'s Bleck- o. plåtslageri, n. Mästersamuelsg. langg. 55; tel. Stork. 33, r. t ; a. t. 4739; r. t _, P. J., Aktiebolag, se Aktiebolag. _1 Hildegard, Blomsterhandel, n. Hamng. _1 O. W., Amanuens v. Sjökarteverket, ö. 15; bost. ö. Nybrog, 18. Riddareg. 44 & 46; inneh. Nautiska _1 Maria, & Co, Blomsterhand:firma; inneh, magasinet st. Skeppsbron 10. af fröken Augusta Andersson, n. Drott- _2 Anna, Antikv. bokhandel, n. Mäster- ningg. 65; a. t. 5819, r. t. 4279; bost. samuelsg. 42. n. Målarog. 6; tel. Brunkeb, _2 K. G., Arrendator, L:a Frescati. _IS A. G. A., Bokbinderi, kontorsbok- och _3 C. A., & Co (inneh. K. Person), Asfalt- o. portföljfabrik, n. Sergelg. 2; a. t ; cementaffär, n. Tomtebog. 9; a. t.l0633. r. t. ~O 69; bost, n, Sergelg. 4; a. t. _1 Harald, Assuransdirektör, bost, Saltsjö ankn.. baden; 1'. t. Saltsjöb. 14. _2 N. Bernh., Bokbind., verkstad n. Oxtor- _1 J., Auktionsvaktmästare, n. Klara N. get 29; a. t. 7486, r. t. 9384; bost. n. Kyrkog. 15 I; tel. Brunkeb Tegnersg. 23; a. t _1 O. W., Badmäst., Kb. G:la Kungsholms- _2 Elisabeth, Bokförare, ö. Nybrog. 64 IV. brog. 49. _2 Anna, Bokförerska, Fröken, n. Hagag. 5 IT. _1 C. K, Bagare, S. Ny torget 37. _1 Carl, Bokförlägg. o. handl., ö. Artillerig. _1 C. G. o. A. W., Bagerifirma (inneh. 22; a. t H. Södervall), s. Svedenborgsg. 11. _1 Axel, Bokh., Kh. Flemingg. 41 III. _1 C. L., Bagare, ö, Jungfrug. 6. _2 A. Edv., Bokh., S. Fredrnaneg. 6 BIT. _1 Johan, Bagare, s. Tjärhofsg. 23. _1 A., H. Bokh., s. Brännkyrkag _1 Clara, Bankbiträde, Kh. Pipersg. 26. _1 Bror, Bokh., S. Götg. 66. _1 A. G., Banktjänsteman, ö. Linneg. 4. _1 Carl, Bokh., n. Jakobsg. 22 A. _1 Pehr, Banktjänstern., Kh. Scheeleg. 5; _1 Carl F., Bokh., s. Repslagareg. 3; tel. r. t. 6606, a. t. 6153, tel. Kungsh Maria 279. ~1 Lars O., Banktj.man, n. Regeringsg. 93. _t C. A., Bokh., s. Fredmansg. 6 B. _1 O. F. A., Barberare, n. Hamng. ~; a. t. _l C. B. V., Bokh. CA.-B. Pilsenerbryggeriet), s. Götg. 76 B. _1 Sofia, Barnbeklädnadsaffär, Ö. Nybrog. _2 F. A., Bokh., st. Slottsbacken B. _2 F. J., Bokh., Kh. Scheeleg _1 Agnes, f. Andersson, Barnmorska, ö. _2 G. O., Bokh., n. Vegag. 7. Nybergsg. 2, hörnet af Linneg. _2 Harald, Bokh., n. Luntmakareg, 61. _3 A. M., f. Fredriksson, Barnrn., Ö. Storg. 20. _2 l. W., Bokh., n. Karduausmakareg. 6. _3 H., Barnm.a, n. Roslagsg. 12. _2 John O., Bokh., S. Srt Paulsg. 35 Al; _2 Anna Sofia, Barnm., n. Vanadisväg. 17. a. t _1 J. W., f. Lindström, Barnm.,s. OJandsg. -' K. J., Bokh., Ö. Ostermalmsg, A III. _1 Nils, Bokh., s. Hornsg. 146 BI. _1 Maria, Barnrn., Ö. Kommendörsg. 8. _1 Oscar, Bokh., Kh. Bergsg. 18[[ t. V. _1 Math., Barnm., n. St. Badstug. 20. _2 Sten, Bokh., s. Götg, 32 B. _1 H. M., Bografningsbyrå, Ö. Humlegårdsg. _1 A., f. d. Bruksägare, n. Odeng. 88; tel. 14 & ie. Vasa 's, Kerstin, Begrafningsbyråer, s. Götg.25 _1 A., Byggmästare, n. Västmarmag. 28. o. s. Brunnsbacken 6; likkistfabr, S. _1 A. A., Byggmäst., s. Prästgårdsg. 12. Ragvaldsg. 19; bost. S. Götg. 25; a. t. _1 Albert, Byggm., n. Tuleg allkn., r. t aukn. _1 Aug., Byggm., Kh. Flemingg Bror, Bildhugg., ö. Riddareg. 45. _1 Axel N., Bx.ggm., Direktör i Bankaktieb. _1 C. J., Bildhugg., s. Torkelknutssons g. 20. Stockh. Ofre Norrlands filial, Söder- _1 H. T., Biljardägare. n. Oxtorgsg. 18. malmstorg 8; bostad s. Volmarys- _1 Albin, Bleckslageri, innch, Albin A:son kullsg. 15 B. Ahlfeldt, s. Folkungag. 16 & 18; bost. _1 C. E., Byggm., n. Karlbergsväg. 16. S. Stigbergsg. 29; a. t ,_3 F. S., Byggm., n. St. Badstug. 60. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 136 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. _1 J. A., Byggm., ö. Sibylleg. 46 & 48; a. t. slag af Elektriska kontroll- o. signal apparater.. _1 J. A., Byggm., ö. Odeng. 14. _2 -Hjort, Ax., Fabrikör. n. Kl. S. Kyrkog.11. _1 J. P., Byggm., n. Valling. 29". _1 A. P., f. d. Fabriksidk., s. Lilla Badstug. _1 Karl, Byggm., s. Homsg, 152,". 10 A. _1 L. E., Byggmäst., n. Idung. 9. _3 C. A., Fabrikör, n. St. Badstug. 60. _1 N. P., Byggm., n. Uplandsg. 82. _2 C. A. Alfred, Fabrikör, ö. Karlavägen _2 G. A., Byggn.-ingenjör, ö. Engelbrektsg. 33 n.b.; r. t _1 J., Fabrikör, n. Hagag. 6. _1 G.N., Byggn.-ingenjör, ö. Storg. 16 III. _1 J. O. R., Fabrikör, s. Högbergsg. 46 A; _1 J. K., Byggn.vingenjör. t. Björngårdsg. verkst. Söder Målarstrand. 16 BI; tel. Maria _2 Axel, Fanjunk., Vaxholms grenadjärreg., _2 A. Oscar. Börsmäklare, s. Götg. 30; ö. Grefg, 39 II ö. g. kontor st. Kornhamnstorg 51; r. t. 3574, _1 A. P., f. d. Fanjunk., n. St. Badstug. 58. a. t _1 Alb., Fastighetsäg.. Kh. Flemingg. 47. _1 J. F., f. d. Cigarrfabr., s. Högbergsg. 32 A. _1 C. W., Fastighetsäg., n. Holländareg. 12. _1 C. E., Cigarrhandl., n. St. Badstug. 66. _1 G. A., Fastighetsäg., n. Döbelnsg, 71. _1 C. J., Civil ing., n. Kungsg. 14 I. _1 Per, Fastighetsäg., n. Sigtunag. 12; a. t. _1 Walfrid, Civiling., Baning. v. Statens Järnv.; tel. Järnv.95; bost. n. Rådmans- _2 P. F. N., Fastighetsäg., s. Hornsg gatan 65 IV; a. t _1 Theophil, Fil. dokt., Aktuarie i Kommers- _2 Emilia, Damfrisering, s. Brännkyrkag. 9; kollegium, n. Karlbergsväg. 45". a. t 302 >lo. _1 Thor E., Fil. d.r, n. Regeringsg. 111: _1 Hildegard W., Damkonfektion, n. Teg- r. t nersg. 1; a. t ; bost, ö. Sibylleg. 6. _1 A., Fil. kand., s. Timmermansg. 24. _2 L., Diakonissa, s. Kat. Bang. 13; träffas _1 L. G., Fil. lic., n. Dalag. 30; tel. Vasa säkrast Tisd. o. Fred. kl. 2-3; tel. Maria _2 F. & C., Firma, Möbleringsaffär & Ta- _2 Sophie, Diakonissa, ö. Östermalmsg. 28; petserare, n. St. Vattug. 2; a. t. 505; träffas 9-10 f. m. bost. s. h. _1 A., Direktör. f. d. Konsul för republiken _lotto, Firma Bergqvist & Nilsson, Piano- Kuba, n. Drottn. 23. fabr., n. Oxtorget 6. Utställning o. _1 C., Direktör, n. Uplandsg. 2 B n.b.. försäljn. Ö. Birgerjarlsg. 18. _1 Harald, Direktör i Stockh. Sjöförsäkr. _1 O. M., Flaggunderoff., Skeppsholmen, ka- A.-B., bost.saltsjöbaden, r. t. Saltsjöb.14. sernen N:o 2. _1 Hjalmar, Direktör, Urhandel n. Drott- _1 Anders, Folkskolelär., s. Nytorgsg. 15. ningg. 97; bost. n. Vegag. 8: a. t _1 B., Folkskolelärare, n. Dalagatan 2~. _2 Leonhard, verkst. Direktör i Kautschuks- _1 Sten, Folkskolelärare, Ö. Danderydsg. 12. o. Guttaperkavaru-Aktieb. Kuntze & _1 Wilh., Folkskolel., n. Sigtunag. 4. C:o, n. Drottningg. 79. _1 Adele, Folkskolel:a, n. Drottningg _1 V., Direktör, kontor n. Drottningg, 13 III; _1 Alma, Folkskolel:a, Kh. Pipersg. 28. r. t. 181, a. t _2 Anhild, Folkskolel:a, n. Holländareg. 26 B. _1 F. G. Rud., Disponent (inneh. af Birger _1 Anna, Polkskolel.a, ö. Danderydsg. 12. Jarls Bryggeri), n. Kungsg. 8; tel. _1 Anna, Folkskoleka. s. Bellmansg. 22 C. Brunkeb _1 Augusta, Folkskolel:a, st. Slottsbacken 8. _1 G., Disponent, ö. Jungfrug. 31, r. t , _1 Ebon, Folkskolelär:a, ö. Greftureg. 21. a. t _I Elvira, Folkskolel:a, s. Södermannag.P B. _1 Gunnar, Docent, Fil. dr., n. Norrlandsg. _1 Emelie, Folkskolel:a, s. Asög & 4 1I ; bost, Djursholm; tel. Djursh. _l Emelie K., Folkskolel:a, s. Mariagr _1 Hanna, Folkskolel:a, Kh. Pipersg. 28. _1 Frans, Egendomsäg., s. Kocksg. 9". _1 Hilda, Folkskolel:a, s. Södermalmstorg 6. _l G. A., Egendomsäg., n. 'I'egnorsg. 35. _2 Hildur, Folkskolel:a,n. Davidbagaresg. 25. _IS John, Elektro-Tekniska Byrå Eftr. (in-._1 Hulda, Folkskolel:a, n. Västmannag.33. nehafvare ingenjör B. E. Järnh), n. _l Ida, Folkskolel:a, n. Yästmannag. 67. Klarabergsg. 58 '; r. t. 108, a. t _1 Ida, Folkskolel:a, s. Asög. 42 C. Specialitet: Åskledareanläggningar; _3 Ingeborg, Folkskolel:a, n. Rådmansg. 77 ID. uppsätter Telegraf-, Telefon-, Brand- _1 Maria, Folkskolel:a, s. Södermannag. 9 B. telegraf- o. Ringledningar samt alla._2 Matilda, Folkskolel:a, s. Tavastg. 38.

4 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Andenjon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderson.. _1 Matilda, Folkskolel:a, n. Klarabergsg. 70. _2 U. C., Fröken, n. Barnhusg. 4 m. _1 Olga, Folkskolel:a, Slotts backen 8. _1 Valborg, Fröken, s. Hornsg, 10 m. _2 Bröderna, Firma, Fotografiatelier, st. _2 Sofl, Förest. för Privata Lärarinnesemi- Brunnsgr. 5. narium och Realskolan f. flickor, ö. _1 Anna, Fru, s. Götg. 46. Braheg. 41; a. t Mottagnings- -' Anna, Fru, Matvaruaffär, ö. Braheg. 34. tid onsd. o. lörd _2 Anna, Fru, Modeaffär, st. Västerlångg. _1 J. W., Förman, s. Krukmakareg ; r. t ; bost. s. g.52; tel. Stork. 29. _1 C. G., Förrådsförv., ö. Hästgardeskasern, _2S Anna, Fru, Skoaffär, ö. Humlegårdsg.16; Sturevägen. a. t ; bost. s. h,iil; _2 J. E" Förrådsförv., ö. Storg. 37. _1 Augusta, Fru, Folkskolel:a, s. Högbergs- _1 A. Levin, garn-, manufaktur- o. konfekg. 48. tionshandel, ö. Nybrog. 13; a. t. 4836; _1 B., Fru, Södermalmstorg 4. bost. ö. Linneg. 39 B1V; tel. Osterm. _2 Carolina, Fru, Cigarraffär, ö. Grefg _2 Christina, Fru, n. Jakobsbergsg. 32 B; _1 C. E., Gelbgjut., n. Jakobsbergag. 43. tel. Brunkeb _2 Alb., f. d. Generaldirektör, ö. Braheg. _1 Fanny E. O., Fru, Folkskolel:a, s. Folk- 51. ungag. 8 A. _2 Edvard, Glasaffär (Fönster- o. spegelglas); _1 Gerda, Fru, född Hellsten, ö. Strandväg. 11. kontor st. Bredgränd 2 A, lager st. _I Gustafva Lovisa. Fru, s. Fatbursg. 16. Skärgårdsg. 15; bostad st. Tyska Stall- _2 Julia, Fru, Juvelerare, n. Drottningg. 32; plan 2. a. t. 9117, r. t. 9117; bost. ö. Braheg. _1 C. G., Glasmäst., bost. o. verkst. s. 6III: a. t Tjärhofsg. 4 A; a. t _1 L., Fru, Hotell Östermalm, ö. Riddareg. _1 J. L., Glasmäst., s. Hornsg. 15; bost. s. 18; a. t , r. t Mariag. 11 B. _1 Mathilda, Fru, n. Markvardsg. 5. _2 Aug" Godsäg.. ö. Strandväg. 57; r. t. _1 Therese, Fru, ö. Engelbrektsg.7; kontor 9715, a. t öppet _2 A. J., Godsäg. ö. Riddareg. 55. _1 Agnes, Fröken, Kh. Bergsg. 13; a. t _1 J.. Godsäg., Kh. Flemingg. 49 ". _1 Amelie, M., Fröken, n. Döbelnsg. 25&271V. _1 Fredrik, Gravör; specialitet: guldtryck. _2 Anna Sofie, Fröken, Kh. Bergsg. 18; tel. stämpl.förbokb.,n.karduansmakareg _1 A. J., Grossh., Ö. Braheg. 7 B. _1 Clara o. Ingeborg, Fröknar. n. Birger- _1 Aron, Grossh., kontor n. Fredsg. 15, bost, jarlsg. 33". ö. Torstensonsg. 3. _2 Edla, Fröken, Modeaffär, n. Regeringsg. _1 Aug., Grosshandl., ö. Humlegårdsg. 4; 21; bost. n. J akobsbergsg. 19. r. t _1 Emelia, Fröken, Trikåstickerska, s. Er- _2 Aug. P" Grosshandl, Kh. Bergsg ; stag. 30 III. tel. Kungsh. 1124; Kontor st. Stortor- _2 Gerda, Fröken, n. Döbelnsg. 7 n. b.; tel. get 22. Brunkeb _1 C. J., Grossh., ö. Artillerig ; r. t. _1 Gerda, Fröken, Medarb. i Sthlms Dagbl., s. Kocksg. 17 III. _1 Eric, Grossh., firma J. W. Normans Eftr., _1 Gustava, Fröken (Pensionat); n. Mäster- bast. st. Bredgr. 2 B III; tel. Stork. 92. samuelsg. 21 I; a. t _1 J" Grossh., Kungsholmstorg 6: a. t ; _2 Ida, Fröken, ö. Storg. 27 B. kontor Centralpalatset. Import o. för- _2 Käthe, Fröken, n. Uplandsg. 31V. säljning af engelska ångstenkol, smides- _1 Lisa, Fröken, Cigarrh., Kh. Pipersg. 24. kol, antracitkol, gjuteri- och kaminkoks _2 Lisa, Fröken, Cigarrh., st. St. Nyg. 34; samt Norrlands träkol. Upplag Kh. bost. St. Nyg. 32. Parmmätateg.. 2 samt vid Värtan och _2 LOuise, Fröken, Handelsidk:a, ö. Nybrog. Hermansdal. Angvedsågeri Kh, Bergsg ; a. t o. 7180, r. t. 573 och _2 Lovisa, Fröken, n. Västmannag. 29; tel. _1 Joh., Grossh. (Victorin & Andersson), n.. Vasa Holländareg. 1; tel. Brunkeb _1 M. o. O., Frökn., ö. Tyskbagareg. 5. _1 J. W., Grossh, (Firma J. A. Lindroth _1 Skuldfrid, Fröken, Bokför. vid Sthlms & Co), st. Järntorget 80. Dagbl., s. Kocksg. 17 IIl. _1 &; Lindberg, Grossh.; kontor ö. Greftureg. _1 Stina, Fröken, Föreståndar:a, n. Råd- 5, öppet kl. 9-5; a. t. 4998, r. t. 148, mansg , 8252 o

5 138 Andersson. landersson; 2~AnderSOil;3Anderzon.--IAndersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. I _2 And., Grundläggare, bost. och kontor n. _1 A. P., Handl., spec. o. viktualier, glas, Norrlandsg.7 (ingång frånsmålandsg.); porslino. lysoljor m. m., s. Danviksg. 5. a. t , r. t. 3396; sommarbest. Ste. _1 Carl, Handl., ö. Artillerig. 22; a. t gesund, a. t. Stegesund 1. _1 Carl, Handl., ö. Banerg. 15; a. t. 8554, -' G., Grundläggare, n. Vegag. 13. filial ö. Linneg. 83, tel. ankn.: bost. ö. -' J., Grundläggare, ö. Riddareg. 18; a. t. Banörg , r. t _1 Carl, Handl. (Iäder-), s. Bellmansg. 21II; -' & Andre, Grundlägg.-firma, inneh. af bodar S. Hornsg. 60 O. 62. A. Andre, ö. Karlaplan 2; a. t. 4703, _1 C. A. A., Handl., Kh. Flemingg. 67. r. t _1 C. Alb., Handl, (speceri-), n. Surbrunnsg, _1 Carl, Guldsmed & nysilfverfabr., Ö. Ny- 35; a. t , r. t. 4120; bost. Torsvik, brog. 53 ö. g.; bost. n. Döbelnsg Lidingön. _2 W. H., Handelsbitr., n. Barnhusg, 12. _1 C. Alf., Handl., Kh, Flemingg. 54. _2 Gottfried, Handelsbokh., n. Frejg. 46 AlV; _1 C. E., Handl., n. Upsalag. 16. tel. Vasa 2 sa i _1 C. F., Handl., n. Slöjdg. 7; bost, n. Hol _2 E. Ch., Handelsidk:a, s. Lundag. 27. ländareg. 29 II. -' Frida, Handelsidk:a, s. Södermannag. 10 _1 C. J., Handl., ö. Artillerig. 38; r. t a. t _1 C. J., J:or, Handl., s. Srt Paulsg. 36, _2 Helena, Handelsidka, Fru (möbl. o. div.), uthyr presenningar, tomsäckar och den. Luntmakareg. 73. cimalvågar m. m., S. Götg. 1; r. t. 4897, -' Ida K., Handelsidka (möss-), st. Väster- a t långg. 61. _1 C. M., Handl. (korkaffär), n. Norrlandsg. _2 Inga, Handelsidk:a, n. Regeringsg. 13; 18; a. t. 6326, r. t bost, n. Frejg, 40. _1 David Hj., Handl., (viktualie-) n. Hö- _2 J., Handelsidk:a, S. 'I'avastg. 41; a, t torgshali. 76; a. t ; bost. Ö. Kom- _2 Jenny, Handelsidka (cigarr-), S. Götg. 25. mendörsg. 3. _1 Johanna M., Handelsidk:a, s. Götg. 59 & 61. _2 Ernst G., Handl. (speceri- o. viktualie-), _l Lovisa, Handelsidk:a (hatt-) n. Kl. N. Kh, Parmmätareg. 11. Kyrkog. 29 n. b. _1 E. J., HandI. (antikvitets-), n. Biblio- _1 Maria, Handelsidk.a (fisk-), Ö. Linneg. teksg n. b.. _1 F. W., Handl, (cigarr- O. tobaks-), Norr- -' Mia, Handelsidk:a (sybehör), Ö. Braheg. 32. tullsg. 15. _2 M. A., Handelsidka (hatt- o. möss-), n. _1 Gustaf, f. d. Handl., n. Odeng. 67'1; tel. Drottning-g. 53; bod n. Biblioteksg.5. Vasa , Aron, J., Handelsres., n. Karlbergsväg.13. _1 Gustaf, Handl., n. Brunnsg. 18, firma An- -' Aug., Handelsres., s. Brännkyrkag. 14 A. dersson & Lindholm, st. Munkbrog. 3. _2 G. Th., Handelsres., Ostermalmsg _1 G. A., Handl. (speceri- O. viktualie-), s. _1 Martin, Handelsres., n. Döbelnsg. 89 II ; Södermannag. 23. tel. Vasa 404. _3 Hjalmar, f. d. Handl., n. Sigtunag. 4 l1i _1 A., f. d. Handl., ö. Jungfrug. 5. _1 Joh., Handl., Ö. Skeppareg. 43 l1i _2 Ad., Handl. (manufakt.-), Herrekiperings- _1 Johan, HandI. (sko-), st. Svartmang. 27; o. Skrädderiaffär, Kh. Flemingg. 55; bost, Tyska Stallplan 2. Garn-, trikå-, linne- o. manufakturaffär, _1 J. A., Handl., n. Uplandsa. 50. Kh, Flemingg. 61 :..a. t. 6750; bost. s.h. _1 J. A., Handl. (garn- O. väfn.-), st. Munk- _2 Alb., Handl., firma Osterlund & Ander- brog. 3. son, n. Jakobsbergsg. 6. _1 J. F., Handl., Ö. Riddareg. 41; bost. ö. _2 Alfr., Handl., (spec.-), Kh. Kungsg. 33; bod Torstcnsonsg. 11; r. t. 5549, a. t n. Klarabergsg. 37; a. t. 6826, r. t _1 J. W., Handl., n. Sigtunag. 3. _1 Alfred, Handl., ö. Artillerig. 5; a. t , _2 K. A., Handl., n. G:laKungsholmsbrog. 38. r. t. 5573; bost. ö. Storg, 20. _1 Karl, Handl., Klädes- o. Skrädderiaffär, _I Anders, Handl., s. Brännkyrkag n. GJa Kungsholmsbrog. 22. Filial _1 Andreas. Handl. (kött-), ö. Grefg. 17. n. GJa Kungsholmsbrog. 11; bost. n. _1 Aug., Handl, (lysolje-), S. Bellmansg. 24; Västmannag. 56 lii. tel. Maria 4::15; affär s. Srt Paulsg. 20; Andersson, Levin, Handlande (f. d.. Gust. a. t. 3997, 1'. t Hjerten), st. St. Nygatan 1. Lager _1 Axel, Handl. (speceri- och viktualie-), af paraplyer, galoscher, regnkappor, Kh. Pipersg. 32; a. t. 8746; bast. Kungs- regnrockar, reseffekter m. m.; bost.: s. holmsg. 34. Brunnsbacken 6.

6 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon; Andersson Andersson; ~ Anderson; 3 Anderson. 4 Andersohn. -' Otto, HandL (lamp- o. lysolje-), n. Ad. _2 Hjalmar A., Ingenjör, Djursholm, villa Fredr. Kyrkog. 9 B; bost. n. Rådmansg ' Solgårda. Hugo, Ingenjör, ö. Karlaväg. 4. _2 O. G., Handl. (frukt-). ö. Grefg ' J. A., Ingenjör, n. Döbelnsg. 4. -' Otto H. L., f. d. Handl., s. Götg _1 J. William, Ingenjör, Nya Aktieb. Atlas _1 P. E., Handl., n. Frejg. 40. n. Torsg. 5. _2 P. G., Handl., Kh. Flemingg. 69. _2 Max., förutv. Ingenjör i Rikets General- -, S. J. A., f. d. Handl., s. Prästgårdsg. landtmäterikont., n. Tegnersg III. _1 O., Ingenjör, n. Regeringsg. 29. _2 Walfric1, f. d. Handl.,n. Västmannag. 74 1I. -' S. P. A., Ingenjör. kontor n. Klara S. -' Victor, Handl., s. Brännkyrkag. 89; bost. Kyrkog. 11; r. t.2054, tel. Brunkeb s. g ' C. O., Inkasserare, s. Björngårrlsg. 9 B. -' & Andrån, HandL (gam-, väfnads- o. hvit- _2 Gust., Inkasserare v. Sthlms Gasverk, ö. varuaffär), n. 'I'egnersg, 7; a. t Greftureg. 48 IlI ö. g. _1 & Lindholm, Handl.; firman innehafves af._2 John, Inkasser. v. Sthlms Gasv., n. Va- G. Andersson och A. F. Lindholm, bod sag. 40 II. st. Munkbrog. 3. _4 Gust. A., Inspektor vid Atlas, n. Odeng.98. -' C. G.. Hattaffär. n. Holländareg. 5. _2 C. Martin, Instrum-mak., n. Mästersa- _'s, Hattfabr., n. Kungsg. 18. muelsg. 64 III ö. g. _1 G. A., Hembageri, Ö. Grefg ' Leon.,Järnaffär (NyaJärnboden),ö. Storg. _1 Ant:., Herr, Östermalmsg. 49 B; tel 25; bost, ö. Styrmansg. 41. Osterm _2 Victor, Järnvägstj.-man, Kh. Bergsg.27. _1 Knut, Herr, ö. Engelbrektsg. 7; kontor _1 Karl, Kafeidkare, n. Malmskillnadsg.48 A. s. h. II ; öppet 11~2. -' Svante, Kafei dk., Ö. Kornmendörsg, 33 A, _2 K., Hofjuvelerare, n. Jakobstorg 1; a. t. affär s. g. 34; a. t , r. t ; bost. n. Jakobstorg _1 Anna, Kaföidk a, n. Döbelnsg V ; a. t , r. t _2 Anna M., Kafäidk:a, n. Surbrunnsg. 37. _2 Sven, Hoflakej. n. Luntmakareg. 7. _1 Emma, Kafeidk:a, s. S:t Paulsg. 4. -' Claes, Hofråttsråd. n. Tegnersg. ;J,. _1 Erik G., Kafferostning, n. Bryggareg. _, Svante, Hotellvärd, n. Klara S. Kyrkog (St. Rosenbad). -' Emil, Kakelugnsmakare, n. Observatorieg. -' E. L., Husmoder, s. Värmdög. _2 Lovisa, Husmoder, s. Bondeg ; a. t _2 M.I.,f.d.Kakelugnsmak.,ö.Blasieholmsg.l. _2 A., Husäg., ö. Stureparken 3; tel. Osterm. _1 C. Olof, Kamrer, Nya Spårvägsbol., n. Ros lagsg. 1; a. t ' Aug., Husäg.. n. Västmannag. 27. _1 E. G., Kamrer i Svenska Lifförs.bol., n. -' A. W., Husäg., Kh. Flemmingg. 15. Brunnsg. 5 II ; tel. Brunkeb ' Carl, Husäg., s. Helgag. 12. _2 Karl, Kamrer, n. Odeng. 57 I; tel. Vasa 398. _2 J. E., Husäg., n. Västmannag. 35. _1 Oskar, Kamrer, n. Regeringsg. 75 B III. _1 O. W., HllSäg., Kh. Bergsg. 24. _1 Emil, Kapellmästare, ö. Sibylleg. 10 III _2 P. A., Husäg., s. Bränukyrkag. 147 A. _2 Julia. Kappaffär, Fröken, st. Vesterlång- _1 A. P., Hyrkusk, ö. Eriksbergsg. 10 (hörnet g. 31. af Engelbrektsg.); r. t. 2398, a. t _2 A. R., Kapten, Redogörare vid Kungl. _1 J. Axel, & Co, Hyrkuskverk. ö. St yr- Krigsskolan, Karlberg; a. t mansg. 37; a. t. 848, r. t _1 A. Th., Kassör, Kh. Flemin~g. 15. _2 Hilda, Hårfrisörska, Fröken, n. Humle- _1 Anton, Kassör, n. Dalag. 40 II. gårdsg. 21; a. t _, Fredr., Kassör, Kh. Pilg. 50 n.b. _1 B. John F., Ingenjör, verkst. Dir. i A.-B. _1 John, Kassör, s. Hcjnsg. 65. Svensk Normal Tid, n. Drottningg.döv _1 Magnus, Kassör, S. Asög. 81. (ing. Klarabergsg. 48); r. t. 11. _2 M. A., Kassör i Ensk. Bank., Ö. Braneg. -' Erik, Ingenjör, Lektor vid Tekn. Hög- 14. skolan, n. Mästersamuelsg. 30; r. t _2 Rob., Kassör i Nya Rederiaktieb. Svea, s. _1 Erik, Ingenjör, ö. Sibylleg. 19. Hornsg. 52; tel. Maria 26.._, E. R., Ingenjör, n. Birkag. 3. _2 J. A., Klockare o. kyrkofogde i Maria _2 Fredr. Wilh., Ingenjör, Kh. Ö. Kvarngt. 8. förs., s. S:t Paulsg. 10; tel. Maria 211. _1 Gustaf, Ingenjör, s. Bergsund. _2 Cecile W., Kommendörkaptensänka, n. -' Gust., Ingenjör, n. Odeng. 96. Holländareg. 21 A I. Brand och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 140 Andersson. l Andersson; ~ Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersso~; Anderson; 3 Anderzon. -' &Jonsson,Kommissionshandel med landt- -' P. G. E.. Maskinist, s. Bondeg. 83. mannaprodukter, n. Hötorget 9. Inne- -' John E. A., Maskinistunderofficer v. Flothafv.: Carl Johanson, n. Drottningg. 84. tan, Kh. Handtverkareg. ll lii, uppg. C. -" Selma. Komm.-kontor för tjänatesökande _2 & Johnson, Matvaruhandel, Kh. Plen. Mästersamuelsg ; a. t. 670, r. t. mingg, 29; a. t ' Ivar, Med. dokt. Förste stadsläkare, n. _2 Aug. N., Kontorist, s. Bengt-Ekenhjelms- St. Badstug. 38 1V. Rikstel. 753; träffas g. 14. hvardagar kl. 1-2 på Hälsovårdsnämn- -' C. G., Kontorist, s. Kvarnz. 8 Al. dens byrå n. Kungsträdgårdsg. 2 C; -' Er. Em., Kontorist, s. Kvarng. 8 A l. a. t. 5263, r. t ' Hildur, Kontorsbitr., n. Regeringsg. 69 lii -' Johan A., Med. lic., Prakt. läkare, n. -' O. F., Kontorsbitr., s. Folkungag. 65. Regeringsg ; mottagningstid hvar- _2 Axel, Kontorschef, ö. Grefg. 47 l; tel. dag. 3-4 e. m.: r. t. 2567; a. t Österm , P. E., Mekaniker, n. Döbelnsg. 31 Il. -' Otto, Kontorschef hos Brödrene Cloettas -' C. A., Mek. Instrumentmak., tillverkar Afdeln. kontor, n. Birgerjarlsg, 13; stansar och skärverktyg, Kungsholmsr. t. 4722, a. t. 679; bost, n. Hollän- torg 5, bost. Kh. Handtverkareg. 23 A. dareg. 4; te!. Brunkeb 's Mek. Stenhuggeri, Aktieb.; Smedsud- -' C. J. R., Kontorsskrifv., n. Johannesg. 12. den, Stockholm. -' F. W., Kontorsskrifv. v. Flottan, Ö. Tor- -' L. G., Metallfabrik, s. Folkungag. 16. stensonsg. 7. _2 Rich., Metalltryck., Kh. Flemingg. 59 B. _2 Knut, Kontorsskrifv., st. Myntg. l lii -' Beda, fru, Modeaffär. n. 'I'egnersg. 23; -' J. F., Kontrollör, n. Upsalag. 18. bost. s. h.: a. t ' J. A., Kopparslag., n. Helsingeg. 7; bost. -' Ellen, Modeaffär. n. R,egeringsg'. 35; bost. n. Dalag. 32. ö. Odeng. 14; tel. Osterm ' J. O. R., Kopparsl., s. Högbergsg. 46; -' J., Modellsnickare, s. Brännkyrkag.123; verkst. s. Badstug. 10 A. a. t. nl265. -' Waldemar, Kronofogde, s. S:t Paulsg. _2 Birger, Musikdir., n. Jakobsbergsg.43". 27, träffas säkrast f. m. -' G. L. L., Musiklär., n. Karlbergsväg ' A., Källarmäst., s. Hornsg. 61. _2 Anders, Målaremästare, ö. Riddareg. 3; _2 C. J., Källarmäst., n. Jakobsg. 6. bost. s. g. 8. -' Svante, Källarmäst., st. Mälartorget 15. _2 Carl W., Målaremäst., ö. Skeppareg. 51 n. b. _2 Victor, Köpman, s. Badstug. 5; tel. Maria -' Erik, Målare, n. Tuleg _2 Martin, Målare, ö. Engelbrektsg ' J. G. Walfrid, Lagerchef, ö. Skeppareg. -' A. P., Möbelaffär, n. G:laKungsh:brog. 26A -' 45 ". P. O. E., e. o. Landskontorist, s. Kocks- _25 o. n. Kungsg. 16; bost. n. Målareg. F. & C., Möhl.vaffär, n. St. Vattug. 6. 2; gatan 17 lii se annons å kartan. -' Erik, f. d. Landtbrukare, n. Västmanna- -' Edv., Möss- och Pälsvarufabrik, kontor gatan 79. _2 N., f. d. Landtbruk., n. Vegag. 6 l. och lager n. bost. ö. Storg. Malmskillnadsg A; _2 J. A., Litteratör, n. Uplandsg. 71. _2 Magnus Hugo, Notarie i Kungl. Svea Hof. -' Gustaf, Låssmed, n. Regeringsg. 69 III rätt, v.häradshöfd., s. Svedenborgsg.l0. -' Arvid, Läderhandl., n. Holländareg. 5; -' Hulda, Optiskt magasin, n. Biblioteksg. 7 bost. n. Valling. 21. o. n. Drottningg ' A. L., Lärare, n. Tunnelg ' K. A., Orgelfabrik, n. Kammakareg. 27; -' Alma, Lärar:a vid Brummerska skolan, bost. s. h.; a. t ö. Jungfrug ' Carl, Pantförsäljning, ö. Nybrog ' Anna E., Lärar:a v. Osterm. förb. Elem. -' C. O., Pantlånare, s. Folkungag. 20 D. skola, n. Ingemarsg. l A. _2S Edla, Pappersaffär, n. Malmskillnadsg, -' Augusta, Lärarinna, n. Västmannag A.; a. t ' Olga M., Lärar-a, st. Slottsbacken 8. _2 Klaes, Pappershandel (inneh. Fröken Elin -' Sofia, Lärarinna, ö. Udeng. 16 ". Anderson), s. Renstjernasg ' Hugo, Läroverksadj., n. St. Badstug. 5. -' Axelina, Parfymaffär, Bl. Arsenalsg. 5. -' Albert, Manufakturaffär, n. Drottningg. -' K. T., Pastor, s. Brännkyrkag ; a. t. 8605, r. t Telegram- -' A. D., f. Perukmak., n. Karlbergsv. 32 B. -' adr.: Fridsborg. C. B., Maskinist, s. Högbergsg. 21 C II. -' J. E., Perukmakare, n. Jakobsg. n. Herkulesg. 4 III. 5; bost. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Anderssos. 141 landersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. _1 Richard, Pianist, n. Brunnsg. 28; mot- _2 L. S.. Sjökapten, s. Björngårdeg. 8. tagn-tid onsd. o. lörd. 1/22-1 /23; a. t. _2 A., Skeppsmätn.-kontrollör, s. Volmar ; Musikskola n. Brunnsg. 26. yxkullsg. 15 B. _2 Sven. Pianofabrik, n. Klarabergsg. 52 B. _2 Viktor, Skeppsstufvare, s. Volmaryx- _1 E. 'I'h., Pistolsmed, 'I'orsvik, Lidingö. kullsg. 3 1 ; a. t _1 C. G. Platsförsäljare. s. ostgötag. 19. _1 U.,&BjörcksSkofabriksAktiebolagjkontor _I J. A., Plåtslagare, n. Mästersamuelsg. 31; o. fabr. Sundbyberg. a. t , r. t _2 Anna C., Skolföreståndar:a, s. Mariag. 18. _1 C. O., Poliskommissarie, ö. Storg. 23. _1 A. G., Skomakaremäst., ö. Jungfrug. 12. _1 G. W., Poliskonst., s. Bondeg. 41 A. _2 A. J., Skomak., s. Götg. 22 n. b. _1 And., f. d. Polisöfv:konst., s. Sot Pauls- _1 Lars, Skomak., n. Regeringsg. 19 I1I ;bost. gatan 24IlI. s. h., a. t. 772, r. t _1 Carl, f. d. Polisöfv:konst., ö. Grefg. 22. _2 Axel, Skräddare, n. Döbelnsg. 7 n b. _1 O., pension. Polisöfv.konst., s. Stadsgår- _1 A. J., Skräddare, n. Jakobsbergsg. 32 A. den 22 '. _3 G. A., Skräddare, Kh. Garfvareg. 8 n.b. 1 Frans Oscar.Postbetj., s. Sot Paulsg. 23 n. b. _1 K. J., Skräddare, s. Mosebacketorg 8; _1 F. G., Postbetjänt, Kh. Lindhagensg affär st. Storkyrkobrink. 12. _1 Anna F. C., t. f. Postexp., st. Stortorget 5. _2 Olga, Skådespel:a, ö. Tyskbagareg. 5. _2 Evelina, t. f. Postexp., st. 'ryska Stall- _1 C. G., Smed, ö. Eriks.bergsg. 8 o. n. Surplan 2 11 ; r. t brunnsg. 18. _1 Gustaf H., Postexp., Saltsjöbaden; r. t. _1 J. A., Smed, Norrtullsg. 9; verkst. n. Saltsjöbaden 173. Hagag. 11. _2 P. A., Postexp., n. Regeringsg ö. g. _1 Alb. E., Snick. o. Musikinstrumentmak. _2 A. F., Postvaktm., n. Birkag. 9.. n. Observatorieg. 10Il. _l Hedda, Prakt. läkare, ö. Stureg. 26; hvard. _1 Alfred, Snickare, Modellverkst., Kh. Pol- 12-2, helgd ; a. t. 8299, r. t. 97. hemsg, 22; a. t ; bost. Kh. Ine- _1 Hugo Chr., Prakt. läk., n. Uplandsg.22; dalsg. 2. allm. tel , rikst _, Axel, Snickare, n. Frejg. lo IV. _1 Henning, Predikant, n. Rensg. 12. _1 L., Snickare, s. Götg. 38. _1 Cecilia, Professorska, Änkefrn, ö. Kom- _1 J. Herm., Spannmålshandl., s. Götg. 79. mendörsg. 40 III. _2 Aug., Spegelfabrikör, n. Klarabergsg.33, _2 Hilma, Profess.-änka, ö. Sturepark. 2 n. b. butik s. g. 48; allm. tel Fabrik _l Amanda, f. Tigerhielm, Professorska, ö. för spegel- och tafvelramar. Humlegårdsg. 5 III. _2 J. A., Stadsbud, n. Jakobsbergsg. 33 _1 C. A., Rak- o. Frisersalong, n. St. Bad- ö. g. n. b. stug. 58. _, Nils, Stadsmissionär, Kh. Inedalsg. 3& 5III. _, Hilda, Raksalong, ö. Linneg. 80. _2 J., f. d. Stationsinsp., n. Odeng. 36. _IS, Knut, Rak- o. Frisersalong, n. Hamn- _2 A. E., Stationsskrifv., n. Beridarebansg. gatan 5 BI. 23 A. _1 John, Reseinspektör, Norrtullsg. 20. _2 Carl, Stationsskrifvare, ö. Humlegårdsg. -' -' Folke, Riksdagsman,.~. Lilla Vattug. 12. F. L., Sadelmak., s. Ostgötag. 39 B. -' Sv., Stenhuggeri, Norrtullsg. 24 B; bostad _I Amalia, Sjukgymn., Assist. v. Ortoped. n. Telmologg. 9. Inst., ö. Jungfrug _2 Carolina, Strykinrättn., n. Mästersamu- _2 Elina Vilh:a, Sjukgymnast, n. Brygga- elsg. 50; a. t reg. 3. _2 & Ohlson, Svarfvare, verkst. n. David- -' Gustaf A., Sjukgymnast o. Massör, ö. bagaresg. 5 & 7. Nybrog. 17 BlI ö. g. -'s, Viktor,Svarfveri- o. snickerifabrik, bost, _2 Beda, Sjukvårdsdiakonissa, ö. Jungfrug. ö. Greftureg. 24 A; kontor o. verkst s. g. 20 A. -' Aug., f. d. Sjökapten, s. Hornsg, 32. _2 Emilie, Syatelier, n. Birgerjarlsg. 9 1 _1 C. O., Sjökapten (ångf. Cesar), s. Bad- _2 Helena, Sybehörs- o. kortvaruhandel, ö. stug. 40IlI Ö. g.; tel. Maria 692. Sibylleg. 12, bost. s. g. 61. _1 G. R., Sjökapten, Ö. Grefg. 23 Il. -' L., Sömmerska, s. Mariag Ö. g.: tel. _2 J., Sjökapten, Dj. Breda g. 12. Maria _2 J. E., f. d. Sjökapt., Styrelseled. i Mo- _2 Cletus, Tandläk., st. Riddarhustorget 18 tala Rederiaktieb. m. m., s. Folkunga- kl och 4-6; sönd. 12-2; a. t. g Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 142 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzou-'-- 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. I _, & Edberg, Bergsg, Tapetserare 45. o. Dekoratör, Kh. _, Hjalm., a. t. Urmakare, 10290; bost. n. u. Drottningg. Vegag. 8n.b', 97; -' Fritz, Tapetserare o. Dekoratör, n. Lunt- _2 Erik, Utmätnings- o. stämningsman, adr, makareg. 73 n. b.; a. t ; bost. s. h. Dnfbo; a. t. Dufbo 12. _, Maria, Teckningslärarinna, ö. Linneg. _, A., Vaktm.(Sth1ms st. sparb.),n, Fredsg ; a. t _, Alfr. A., Vaktrnäst. (Arbetareinstitutet), _, Maria, Teckningslär:a, ö. Artillerig. 8; u. Klara N. Kyrkog. 8. a. t _, And., f. d. Vaktrnäst., ö. Kardellg. 3m. _, J. Th., Tillskärare, n. Brunnsg. 51 ö. g. _2 Anders, Vaktrn., s. Adolf Fredr. torg 10. _, J. F., f. d. Tillsyningsm., n. Döbelnsg _2 Anshelm, Vaktm. (~tatsrådsberedn.), ö. -' Axel, Tjänsteman, s. Hornsg. 116 I; tel. Nybrog. 22; tel. Osterm Maria 342. _, Aug., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank), st. _, A. Gust., Tjänsteman Y,. Sthlms Gasverk, St. Nyg. 40 & 42. ö. Odeng. 16 1I ; tel. Osterm , Aug., e. o. Vaktm. (Auktionsv. o. Sta- -' Eric Wilh.,.Tjänstem. v. Neumullsrs Bryg- dens arkiv), Rh. Birger Jarls torg 12; geri, s. Asög. 73 III; a. t a. t _2 Herman, Tjänsteman i Sthlms Yllefabr. _, A. E., Vaktm. (Skånes Ensk. Bank), n. A.B., s. Brännkyrkag Fredsg " L. O., Tjänsteman i Akt.ieb. Göteborgs _2 A. E., Vaktm. hos Telegrafstyr., s. Hög- Bank, n. Regeringsg. 93 A. bergsg. 48 III. -' Sixten, Tjänsteman, s. Hornsg. 116 Iv. _, Axel K, Vaktrn., n. Apelbergsg. 60 B I. _2 Sten A., Tjänsteman, s. Hornsg. 116; tel. _, A. W., 1. Yaktm. (Järnvägsstyr.), n. Maria 342 Centralstationen'!'. _, Thure, Tjänsteman i Sjöassurans-Kornp., -' Axel W., Vaktm. (Hernösands Ensk. ö. Karlaväg. 15 A: tel. Osterm Bank), ö. Sibylleg. 50 A III. -' C. A., Tobaksfabrikör, firma Pettersson -' C. A., Vaktm. (Krigshofr.), ö. Storg. 37. & Co, s. Hornsg. 65. (Fredrikshof'), _IS, Nils, Trikåfabrik, n. Oxtorgsg. 9E, hör- -' C. Aug., Vaktm. (Sthlm s högskola), n. net af Hötorget 12. Kungsg ' J.F., Trädgårdsmäst.,Henriksdal,Sthlm S.; -' Oarl Axel, Vaktm. (Lifförs.vbol, Thule), a. t o n. Kungsträdgårdsg. 2 C. -, P. G., Trädgårdsrnäst., Dj. Listonhill. -' C. G., Vaktm.(BoI.Skandia),ö.Grefg.25 n. b -' Alfr., Trävaruhandl., s. Bränukyrkag. -' C. J., Vaktm. (Joh. Sam. Billing & Son), 147 A. st. Brunnsgr. 2". _.' A., Tulluppsyningsm., s. Timmermansg. -' C. J., Vaktm. (Skand, kred.-bol.), st. Väster- 31 A. långg ' A. N., Tulluppsyningsm., Ö. Storg. 16 III; _, C. Th., Vaktm. (Sthlms Inteckn. Gal'. 1'. t A. B.), n. Jakobsg. 15 & 17. -' Axel, Tullvaktrn., s. Bangårdsg. 4. _, C. W., Vaktm. (Telegrafv. Undervisn.anst.) _, C. G., Tullvaktrn., s. Hökensg. 3. st. Baggensg _, Joh. :F., 'I'ullvaktm., s. Svartensg. 28&30. _, Edvin, Vaktm. (Kungsh. nya folkskola), _, P. A., Tullvaktm., s. Skaraborgsg. 9 Bn.b Kh. Flemingg. 71. _, L., Tunnbind., n. Norrlandag. 11. _, E. E.. Vaktm., s. Volmaryxkullsg. 10 B. _, Ernst, Typograf, n. Västmannag. 49 III. _, E. G., Vaktm. i K. Generalpoststyr., st. _, C. J. W., Typograf ö. Riddareg. ss-». L:a Nyg. 6 III. _, J., Typograf, s. Bangårdsg. WIll t. v; tel. _, F., Vaktm, (Handelsfl.s pensionsanst.), Maria st. Stortorget 5. -' K. A: E., Typograf, Kh. Handtverkareg. _, Fredrik, f. d. Vaktrn., n. Sigtunag. 14; 76" t. v. i port.. tel. Vasa _.1 Erik, Underlöjtn., Kungsholmstorg 14 _1:F. A., Vaktm. (Mälarebanken), st. Slotts- (f. d. 6). backen 8. _2 Joh., Underlöjtn., s. Bellmansg. 22 C II; _2 Gust., Vaktm., n. Västmannag. 61' ö. g. tel. Maria _2 Gust., Vaktm. i Arrneförvaltn., s. Vol- _.2 A., Urmakare, n. Holländareg. 5. maryxkullsg, 10 B. _.1 Andreas, Urmakare, Ö. Greftureg. 26; _, G. R., Vaktm. (Sthlrns Ensk, Bank), s. filial n. St. Badstug. 19. Hornsg. 1 IV. -' Hans, Urmakare, Kh. Flemingg. 3; bost. _, J., Vaktm. (Brandförs.-bol. Fenix), n. Hol, Tjället, Dufbo; a. t. Dufbo 12. ländareg. 8 B.

10 --I Andersson-Andre Andersson :-2Anderson; 3 Anderzon; _ 4 Andersohn. 1 AnderSSO.n; 2 Anderson; 3 Anderzon. _1 John, Vaktm., st. St. Nyg. 35 III. _1 P. A., -4kare, n. Karlbergsväg. 70 A. -' J. A., Vaktm. (Grevesmiihlska skolan), -' C. A., Angslupsbefälh., s. Brännkyrkag. n. Brunnsg ' J. A., Vaktm., Bl. Nationalmuseum. -' A., Änkl!.fru, ö. Skeppareg. 7. _2 J. E., Vaktm. (K. Just. Rev.), Strömsborg. _2 Agnes, Ankefru, ö. Styrmansg ' J. Magnus, Vaktm. (Sthlms stads Brand- _1 Alexandra, Aukefru, ö. Nybrog. 49. förs.kontor), st. Mynttorget ö. g. _1 Anna Kristina, Ankefru, ö. Grefturez.Bl ', _2 Knut, Vaktm. (Sthlms Handelsbank), ö. _2 Augusta, Ankefru, ö. Riddareg. 26 1I ; tel. Grefmagnig. lon.b. ö. g. österm ' K. H., Vaktm. (11. Roten), ö. Storg. 8. -' A. El" Ankefru, n. Brunnsg. 6 & 8. -, Lars, Vaktm. (Mälareprov. Hyp.vfören.), _2 B., Änkefru, Ö. Narvaväg. 31. n. Arsenalsg. 4'. _1 Betty, Ankefru, Södermalmstorg 4; tel. -' Margr., Vaktm. (Högre lärarinnesemina- Ma.ria riet), ö. Riddareg. 5. _2 C., Ankefru, n. Västmannag. 30'v; tel. _2 N., Vaktm., Kh. Karolinska Institutet. Vasa _1 Otto L., Vaktm. (Aktieb. Göteborgsbank), -' C. G., Ankefru, n. Karnmakareg. 39 I11 n. Brunkebergstorg 12'v. _1 Emma, Ankefru, förfärdigar alla sorters _2 P., l:e Vaktm., Ö. Skeppareg. 11. flaggor, st. Tyska Stallplan 2 1I ; r. t. _2 Patrik, Vaktm. (Betel kapellet), n. Malm skillnadsg. 48 D. -' Fredrika, Ankefru, n. Norrtullsg. 17. _1 P. A., Vaktm. (Ensk, banken), Kh, Handt- _2 F. G., Ä.J.1kefru,n. Drottningg. 84. verkareg. 32 n. b. _2 Hedda, Ankefru, f. Freudenthal, Ö. Bra- 2 P. K, Vaktm. (K. Försäkr.-insp.),n. Läst- heg. 41. makareg. 27 B. _2 Hedvig A:., Änkefru, n.. 'l'egnersg. 10. _1 P. E., Vaktm. (Sparb.), n. Fredsg. 19. _2 Henrika. Änkefru, Bagenidk:a, s. Hornsg. _1 Wilhelm, Vaktm. (Riksbanken), st. Öfre Munkbron 5. _1 Hilda Q., Ankefru, Ö. Sibylleg. 6 11I Ö. g. -' A. F. & C. A. Gustafsson, Vedhandl., tel. Osterm Maskinvedsågeri, n. Odeng. 52 (hörnet _2 H. C. E., Ankefru, s. S:t Paulsg, 35 A'; af Badstug. v. Sveabron ; upplag af ved, a. t.)7 27. kol o. koks); bost, n. Döbelnsg. 14'V _1 Julia, Ankefru, s. Hornsg o. n. Dalag ' Lina, Ankefru, s. Nytorgsg. 21 B'. _2 A. L., Vedhandl., n. Vegag. 11. _2 Marie.9., Änkefru, ö. Greftureg. 72 III; _2 Carl, Vedhandl., ö. Grefg.10; ängvedsågeri tel. Qsterm o. kontor för ved-, kol- och koksför- -' Sofia, 4nkefru, n. Uplandsg. 45 I. säljning, Ö. Strandvägen 3; a. t. 4817, _2 E. J., Qfvermaskinist, s. Prästgårdsg. 14. rikstel ' A. 1., (lfversköterska,n. St. Badstug ' Frans, Vedhandlare, ångvedsågeri o. kol- -' C. J., Olutkörare, s. Brännkyrkag. 01. affär, n. Roslagsg. 2; r. t. 2380, a. t. -' Carl Ax., s. S:t Paulsg. 33 B; tel. Maria ' Anders, Verkmäst., 13 BlI. Kh. Kaplansbacken Anderson-Edenberg, se Edenberg. Anderström, A. J., Dansös vid K. Teatern, -' C. J., Verkmäst., Kungsholmsg. 46. n. St. Badstug. 56'. -' Johan, f. d. Verkm., n. St. Badstug. 54. Andorff, Carl K, Bokhand.-medhjälp., n. Teg- _2 K. A. Augustson, Verkm., Värtan, Hjort nörsgatan hagen. Andra Svea träng kår, Kh. Marieberg. -' Leonard, Verkm. vid Sthlms Elektricitets- Andre stadsläkaren, se Stadsläkare. verk, n. Kungstensg. 21 A. Andre, Oscar, Bryggeritjänsteman, s. Hornsg. -, Nils, Verkm., Dj.Alberget 7; tel. Djurg BIll. -' C. 'I'h., Vindr:ålderman, st. St. Hoparegr P. A., Direktör för A.-B. Sidenhuset, n. _2 J., Värdshusidk., n. Karduansmakareg.l1. Karduansmakareg. 6III. -' C. A., Akare n. Döbelnsg. 87 n.b Stall - Selma, Fru, ö. Stureg. 54. (Träskängen) n. Kungstensväg. 15; a. t. - H., Fröken, ö. Grefg Alfred, Grundläggare, firma Andersso~ -' Carl A.,. Akare, s. Olandsg. 12. & Andre, Ö. Karlaplan 2; a. t. 470o, -' C. W., Akare, n. Rensg. 21 1I r. t ' J. A" Åkare, Kh. Handtverkareg se äfven Andree.

11 144 Andreason-Anker. Andreason, F. O., Handl., Kh, Flemingg. 18; Audresenz, Laura, Cigarr & Pappershandel, tel. Kungsh, 195. ö. Linneg. 17 (midtf'ör Majorsg.) - Leontine, Kassörska, n. G:laKungsholms- -- L. M., Urfabrikör, st. Öfre Munkbron 5; brog.49ai. bostad Kh. Bergsg. 5 1v. - A. W., Tjänstem. i Järnv:styr., n. Frejg. Andretzky, W. J., Körsnär, s.fredmansg. 6 A. 38 Il. Andrie, Louise, Förestånd:a, n. Kungsg C. Wahlfrid, Tjänstem. v. Sveriges stats- Andzön, C. W., Stämningsman, träffas i banor, n. Idung. 3 1ll. Öfverståth:ämb:s kansli, st. Myntg. 4 ll, - E. Theodor, Tjänstem. v. Stockh. Ensk. kl. 2-3; bost. ö. Greftureg. 50 B m. bank, s. Svedenborgsg. 12 1ll. Anell, Fredrika, Ankefru, ö. Tyskbagareg Andreasson, N., Arrendator, Norrtullsg se äfven Annell o. Annäll. - C. J., Byggm., s. Bellmansg. 21; a. t Angantyr, A.J.,Lok:för.,s.Brännkyrkag L., Fröken, Konstväfverska, Kh. Pilg. 50 1ll. Angberg, A. F. G., Urmakare, s. Tjärhofsg Joh:s, Förtroendeman, st. Köpmang. 13. Angelica (Fiillegrabe), Förest:a f. Elisabeth- Andree, O"e L., Bokh., s. Hornsg sjukvårdssystrarna,n.norrasmedjeg Arvid, Akare, n.odeng. 54; stall n. Sur- Angelin, Bertha, Fru, Weylandts villa, Djurbrunnsg. 38; a. t ankn., o gården. ankn.; sommartel. Haga 1. Ägare af - L. J., Handl., s. Bangårdsg. 10. Kungsholmens Tegelbruk, Kungsholms- - Carl, f. d. Sekreterare i Armeförvaltn.. tull. Dj. St. V~gen 42. se äfven Andre. Anglin, Olga, Ankefru, n. Regeringsg. 40 I; Andreen, F. W., Disponent, Kh. Drottning- tel. Brunkeb holmsvåg. 12 Bli. Angresius, L. R., f. Telecraflst, n. Döbelnsg Esther, Fru, Matsalar o. bost. n. Norr- Anjou, N. J., Extralärare, n. Vallina. 5. landsg. 11 B. - A. F. K., v. Häradsh., ö. Kommendörsg.då'. - Gust., n. Norrlandsg. 11 B. - Charles, Järnkramhandel, ö. Nybrog.38. Andren, Vicke, Artist, s. Srt Paulsg L., Magasinsbokh., n. Regeringsg. 94 A. - Erland, Bokh., s. Nytorgsg. 4. Ankarberg. Gust, H. E., Ing., n. Kungsg Joh., Bokh., n. Klarabergsg. 35. Ankarcrona, Anna F., Fru, ö. Braheg Fr., Faktor, s. Brännkyrkag Lotten, Fröken, ö. Braheg Olof, Folkskolelärare, s. Svedenborgsg. - Claes R., Kamrersassistent, n. Luntma- 4 A. kareg. 37 I. - Amelie, Folkskolel:a, n. Drottningg Sten J. T. C., Kommendörkapten, n. - Helny, f. 'I'ägtström, Folkskolel.a, s. Sve- Norrlandsg. 20. denborgsg. 4 A. - Hugo, Löjtnant v. Jonköpings reg., Ö. - Math., Firma, inneh. af Fru M. Du Rees, Lilljansplan 1. Modeaffär, n. Drottningg. 89; tel. Vasa - Otto Th., Löjtu. vid Kungl. lifg. till häst, Ö. Linneg John, Handl., n. Tegnersg. 7; tel. Brun- - C. G. O., Ryttmäst., ö. Strandväg. 13. keb Emma, Änkefru, n. V. Trädgårdsg. 15 B. - P. M., f. d. Handl., n. Rimbog E. C.,.Änkefru, Ö. Kommendörsg. 33 AIll; - F. L., Ingenjör, n. Mästersamuelsg. 62. tel. Ostorm Viktor, Ingenjör, Ö. Karlaplan 4. - H. R., Ankefru, Ö. Linnog Harald, Kontorsbitr., n. Rimbog Victor, Ofverhofjägmäst., Ståth., KgI. - Helge, Kontorsbitr., n. Rimbog. 1; tel. Slottet... Brunkeb Otto, ö. Kommendörsg. 33AIll;tel. Ostarm. - Gust., Kontorschef, Kh. Parkg. 16 IV A., Köpman, n. Srt Eriks plan 2; r. t. Ankarlou, P., Fondmäklerifirma, n. Drott ningg. 28; a. t. *9435, r. t. 8511; bost, - &; Jansson, Möbelhandl. O. Tapetserare, n. Johannesg. 28. S. Götg. 19. Ankarsrums Kommissionslager, se Carl - K.E.,Redaktionssekret.,n.Observatorieg.9. Ström, n. Vasag Aug., Skrädderiaffär, n. Birgerjarlsg. 23; Ankarstrand, Henning, Byggnadsing., n. Tegbost. n. Rådmansg. 48. nersg. 1; a. t Conrad, Specerihandl., s. Urväderagr. 6AIl; Anker, M., Skräddarmäst., Ö. Stureplan 151v bodar S. Hornsg. 74 Bo. S. Nytorgsg.4. Anker & Persson, Södulund & C:o Eftr., O., Tjänstem. i Skandinaviska banken, Ö. Skrädderietablissement, uniform O. ci- Grefg. 53. vilt, engelska o. skotska nouveauteer. - & C:o, Rh. Srt Eriks plan 2; r. t Ö. Stureplan 15 1 ; a. t. 5381, r. t Andresen, Th., Direktör, ö. Linneg se äfven Ancker. Brand- och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Annell-Apotek och Apotekare. 145 Annell; A., Bokh., st. St. Nyg. 30. Anstrin, Carl A., Kontorschef, n. Tuleg. 2FI; - Axel, Kamrer, s. Bondeg. 13. tel. Brunkeb s Lackfabr. (inneh. Aug. Forssell), ö. - J. Aug., Köpman, n. Jakobsbergsg. 19. Linneg. 57; a. t Conr., f. d. Registrator i Statskontoret, ö. se äfven Anell o. Annäll. Sibylleg.. ~9I. Annerstedt, L., fröken. ö. Greftureg. 54 III - Angeline, Ankefru, n. Mästersamuelsg. Rudolf, v. Häradshöfd., ö. Greftureg. 49 III III: a. t Julia, Ankefru, n. Holländareg. 1IV; tel. - Sam., Kandidat, ö. Greftureg. 54 III ; a. t. Brunkeb L., Ankefru, n. Arsenalsg. 4 II ö. g. - Otto, Prokurist hos firman Nicolai Jo- - Julius, n. Mästersamuelsg. 49 IIl. harmsen, Södermalmstorg 6; tel. Maria Antikvarisk-numismatiska biblioteket, Bl Nationalmuseum; södra ing., öppet söc- Annonskontor: kend Anno IIsbyrån (inregistrerad firma och Anton & Co, Fotografiatel., n. Drottningg. 23. telegramadress, äges af Sofia Gumeelius), Antoni, Anders, Kryddkramhandlande, st. n. Drottningg. 21, kl. 9-7; a. t , Skärgårdsg. 17 II ; bod st. St. Nyg ; r. t Fr., Med. doktor, ö. Nybrog. 15 B; mottag- Nya Tidningskontoret, n. Birgerjarls g. niugst.: söckend o. 3-4 samt 27; a. t. 8505, r. t. 2617, Mottager månd., onsd. o. fred. 7-8 e. m.; sönannonser till alla tidningar. o. helgd. 9-11; sommarmån., hvard. 9- Svensk-Amerikanska Pressbyrån, n. Va- 11; sönd sago 44IV; a. t. 8629, r. t Edvin, st. Skärgårdsg. 17II, tel. Stork Tidningarnas, se under de resp. tidnin- Antons Bierstube, n. Jakobsg. 19. gamas namn. Antonson, A., Barberare, n. Uplandsg. 2 A. Annonstaxa, Skandinavisk (Annonsören). in- Anzelius, A., Registrator hos Generalpostneh. skarid. tidningars och tidskrifters styr., n. Norra Smedjeg. 30 & 32; r. t. namn, annonspris m. m. Sändes kost nadsfritt efter rekv. ~os S. Gumselii Anzen, A. T., Cigarraff., n. Harung. 11. Annonsbyrå, n. Drottmngg. 2. Apelberg. J. A., f. d. Grossh., Kh. Agneg. 7. Annonstaxa, Svensk. tillhandahålles gratis Apelgren, RN.,Civiling,n Västmannag.Bu'. från Sv. telegrambyråns anncnsafdeln., - Amalia, Ljuskopieringsatelier, n. Jakobsn. Brunkebergstorg 2. bergsg. 6; a. t Annonsörens Red..byrå: n. Drottningg se äfven Appelgren. Annäll, Karl, ö. Skeppareg. 48 III; r. t Apelqvist, Otto Emanuel, Fil. licentiat, s. - se äfven Anell O. Annell. Ad. Fredr. torg 6; tel. Maria 1292 Aurep, Hanna, Fru, n. Helsingag. 3 III. - A., Handl, (blomster-), Hötorgshallen: - G., f. d. Kapten, Ö. Grefg. 39. a. t. 5971, r. t. 9589; filial n. Drott- - Gabriel, f. d. Redaktör af Adelskalendern, ningg. 67; bost. n. G:la Kuugsh.brog, s. Katarina O. Kyrkogr & 17. Trädgård: Järfva, a. t. Ul- - Hanna, Änkefru, n. Helsingeg. 3. riksdal 25. Ansgarius, Bokförl.-aktieb., n. Surbrunnsg. Otto, Tullvaktmäst., S. Kapellgr. 6; tel. 30 n. b.; a. t Maria Anstalt för afiifvande af smärre husdjur, se äfven Appelqvist. Fröken Johanna Häggs (~illh~r Sv. Ap George, Anna, M;rs, Ö. Stureg. 15. allm. kvinnoföremngen till djurens Aplanius, A. W. L., Ankefru, s. Bondeg. 3. skydd), ö. Skeppareg. 31 n.b., öppet '/2 Apoloff, H. K. O., Konstförvandt, Ö. Narva- 4-5 e. m. Afgift 25 öre-2 kronor. väg. 20. Anstrell, J., Rums- & dekorationsmålare, Ö. Apotek och Apotekare: Engelbrektsg. 43 B; a. t ArmeradeUgglan,Lehman,Aug., n. Drottningg.ö9; Anstrin & C:o, Alb., Agenturaffär, inneh. a. t. 4270,.r. t Alb. Anstrin O. Gustaf W. Jonsson, Bäfvern,Sch111berg, A.J., S.Hornsg.79,a. t. 3790, kontor st. Västerlångg. 70. El:f;':'t~~:OKaijSer,A., ö. Karlavägen 21; a. t. Oscar, Banktjänstem., ö.kommendörsg , r. t Aruanda.Damsarderob. n. Norrlandsg.Iä". Elgen, Lundberg, C. F., O. Karlavag. 1 B, a. t. G. W., D ire ktö or 1. M' mera l va tt en- A.-. B Engeln, 894, r. Petersson, t C.Ch. Victor, st. Triewalds Haga, n. St. Badstug. 70 m ; a. t.608, gränd 2; a. t. 1092,.r. t r t Enhörnlllgen,Holmstrom,E. A.,forest. Elfstro!", '. F" Alb A t' & C J. A., S. Hornsg. 29 A; a. t. 3700,r. t Alb ert, Irma. ns rm o, n. Fenix Gullbransson, G. E.; förest. Hedman J. Uplandsg.24, kontor st. Västerlångg. 70. A., ~. Götg. 30; a. t. 3527,r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Adresskalendern SVEA. 13 Drottninggatan. 10'

13 -- J.., 146 Apotek och apotekare-arbetarnas tryckeri. Gripen, Lundahl, Fr., s. Götg.21;a. t. 3180,r. t. Appelgren, C. A., Bokbindare, s. Repsla gareg. 3, verkst. st. St. Nyg. 28. Hjorten, Norsolrus. C. A. R., Kh. Scheeleg.14.; _ E. F. Borstbindare Kh. Garfvareg. 3. a. t , r. t ", Hvita Björn, Södermark,A.V., ö. Nybrog. 15 B: bost, s. g. 1. a. t. 4428,r. t _ H Direktör i Sveriges Urmakare Ak- Korpen, Hafström, J. A., st. Stortorget 16; a. t. 't'l'eb" Stureg 14' r t ,r. t , o.....'.. Kronan, Engelbrecht, K., st. St. Nyg. 27; a. t. - J. W. T., Fru, o. Linnog. 8? 2766,r. t N _ T. G. H., Postexped., n. FreJg.671. Lejonet,Hofapotek,Sebardt, W., n. Regermgsg.8; S A Sk.äddare ö MaJ'orsg 10 a. t. 5248,r. t. 633, nattexp. r. t " I ". I" Leoparden, Stahre, N. L., n. 'I'egnerag,16(hörnet - M., Ankefru, n. FreJg. 67. af Luntmakareg.); a. t. 7436,r. t _ se äfven Apelgren. Morian, Ljungberg, K., n. Drottningg. 23; a. t. åppelgren F Urmakare n Roslagsg ,r. t ,"".. Nordstjernan,Instr.-apotek, Reuterskiöld. Ernst, (f. d. 51). n. Drottningg. 7l A; a. t. 8103,r. t Appelin Anna Fröken Kontorsskrifv. i Rene,;, Elmström, O., s. Folkungag. 99: a. t. Jä~nvägsstyr. n. K'ammakareg. 29. Sot 392o,r. Eric, BJomquist, t Arvid, Kh. Flemmgg.., 57: - E1'1ka,. Fro "k' en, K on t orss krif 1'1v. l. J" arna. t. 8255,r. t vägsstyr., n. Kammakareg. 29. Storken, Kerfstedt, 1., ö. Storg.28;r. t. 4484,a. t. _ O W f d Förste Kontrollör i Järn oo Svanen,Murray,Axel,n. Regeringsg.63;a.t. 5158; vags styr., n. Karnmakareg. 29. r. t. 23'25. b" N O D' J" å. t Appelquist, H., Agent, Ö. Artillerig. 23. Wasen Lund ack,. " J, arnv gen, a.. A l. t R' h d H d l b kh R 7607:r. t. 5815; kontoret a. t ppe qv1s, 1C ar, an e. s o., s. ag- Örnen. Enell. H. G. O., n. Karlbergsvägen10;a. t. valdsg, 20 n.b.; tel. Mana 54, r. t ,r. t: oo Axel, Kamrer i Olycksf.-förs.-aktieb. Apoteken opprias kl. 8 f. m., stangas hvard, kl. Sk d" U l d 2 B IV. t 9 e. m. o. helgd. kl. II. 8 e. m. an mavien, n. p an sg,,a. _ Iif.. t'. k Apotekareka:ens I ran e- o. pensrons assa, _ C. U. F., Koutorsbitr., s. Ragvaldsg. n. Valling. 20, kl. 12-2, a. t ; 20. r. t _ se äfven Apelqvist. Apotekaresocietetens kassaförvaltare, n. Re- Appling & Co. Agentur o. Kommission, n. geringsg. 63. (Apoteket Svanen.) r. t. Apelbergsg. a9 B II. 2325, a. t Aqua. Bruunsbolag, n. Regeringsg. 40 IIl ; Apotekaresocietetens lokal, n. Valting. 20, r. t a. t a. t , r. t , kl Arbetareförening, Stockholms, n. Mahnskill- Apotekarnes Mineralvattensaktiebolag; kon- nb~bdls.g t5k2 ;töppent ht'!adrd.12-2, ; tor och fabrik Ö. Nybrog. 35. l 10 e e.?ppe IS.. 0. t ~!s. d e. m.; kassorens och VIce vardens ex- Apotekspr,tvIleg1ernas amortenngsfonder, n. peditionstid 12-2 e. m.; sjukfondens Vallmg. 20, a. t , r. t kassörs mottagningstid hvardagar 5-7 kl e. m.; a. t. 6258, öfriga tider på dagen Appelberg, Gustaf, Adjung. ledamot i Svea a. t Hofrätt. Ö. Karlaplan 8. Arbetar-Ekiperingen (Nils Segerstam), n. - A. E., Bokh., s. Svartensg. 38. Tunnelg Victor, verkst. Dir. i Lif- o. Sjukförs.- Arbetareinstitutet, n. Klara N. Kyrkog. bol. Vasa, bost. Stocksund, a. t. Stock- 8. sund 55. Arbetarens Väns expo och red., P. O. Staaf, - Ellen, Farm...kand., n. 'l'egnersg. 23. n. Valling. 12; r. t Hulda, Fru, Ostermalmsg. 49; a. t Arbetarepartiets Bok- o. broschyrförlag, Fol- - K. N., Haudl., n. Karlbergsväg. 29 B. kets Hus IV; expo öppen kl o. () - K. Oskar G., Ingenjör, n. Drottningg. -8 e. m. Föreståndare C. G. T. Wick- 65II. man, biträde Fru Anna Sterky. - Ludvig, Redaktör, Ö. Greftureg. 39. Arbetareringens bank, hufvudkontor: st. - M. A. R., Ankefru, n. 'I'egnersg. 23. Kornhamnstorg 61; afdelningskontor n. Appelblad, Hulda, Fröken, n. Döbelns- Kungsg. 7; pantlånekontor: st. Järng-atan 5. torget 78; n. St. Badstug. 9. Appelbom, N. H. Knutsson-, e. o. Hofrätts- Arbetare-Tidning-ens expedition, n. Mästernot., Ledamot af Sveriges Advokat-am- samuelsg. 55. fund, bost. o. kontor n. Drottuingg, Arbetarnes Bokbinderiaktiebolag, n. Kar- 30; r. t. 9874, a.. t Advokat- duansmakareg. 2 firman Lagercrantz, Dalen & Appel- Arbetarnes Tryckeri, Folkets Hus, n. Barnbom. husg. 14; a. t. 4043, r. t

14 Arbetsföreningar-Arfvedsson. 147 Arbetsföreningar: Arbetsstugor för barn: Centralkommitte och Adolf Fredriks, n. Kammakareg. 2S,n. b. Ordf.: Professorskan E. Lindstedt. Försäljning månd. styrelse o. f. för dem, se Kalenderafd, [1961] o. onsd. kl. 11-~. Kungsholms skydds. o. arbetsförenings Johannes, n. Malmskillnadsg. 5S. Ordf.: Fr. exp., Kh. Scheeleg. 3. Maria Bohlin. Försäljning hvard. kl Arbin, Emelia Enkefru, Ö. Nybrog. 66. Katarina, s. Högbergsg. 17. Ordf.: Fru Möller. von Arbin, A'xel, Kammarherre, ö. Gref- Klara n. Klara V. Kyrkog. 20. Ordf.: Fru Th. 31 H t 2641 Edb~rg. Försäljning mänd. o. onsd. tureg.; r... Kungsholms,.Kh. Scheeleg. 31 tro ö. g. Fröken S. Öberg. Ordf.: - Axel, Löjtn., Ö. Skeppareg. 64; r. t Arbman, H., Kamrer i Valand, ömsesidigt Maria, s.. Vollmaryxkullsg. 3.K Ordf.: Fröken Lifförsäkringsbolag, Ö. Grefg. 60. Elin Montelius. Nikolai, st. Skomakareg. 3D. Ordf.: Fru O. Gotthold Prakt. läkare, n. Klarabergsg. 23H; i~värtes sjukd., mag- o. tarmsjuk- Rohtlieb. domar hvardagar 1/ 2 lo-u f. m., 2-3 Östermalms, Ö. Grefg. 54. Ordf.: Fröken Sun- e.rn., helgd. lo-u C.m.; r. t. 296,a. t. 26. din. Försäljning hvard. kl l K h l Arboga Margarinfabriks filial, ungs o ms- Arbetsförmedling, Sthlms Stads, se Stock- g. 35; se annons å kartans konvolut. holms stads arbetsförmedling. Arborelius, R., Arkitekt: atelier n. Fredsg. Arbetshemmet för blinda, Ö. Nybrog & 20lVj a. t ; bost, n. Tun- Arbetshemmet för kvinnliga idioter, Kh. nelg. \l5h: r. t. 4914, a. t Hornsberg. Villa Trefna.den..... G. F., Kassör, Stocksund. Arbetshemmet, Kungsholmsg. v4&56, försälj. Berta, Lärar:a, n. Klara N. Kyrkog. 28 HC, ved, kol och koks samt ved- och koks- _ O. P. U., Professor, ö. Riddareg. 20. kuponger. Mek. vefmangel; a. t , Ardell, Robert, Ingenjör, n. Stjärng. 2lII. r. t Arbetsinrättning, Stockholms. stads, s. Mana _ K. Hj Styrman, ' s. Katarina Bang. 9 A. _ Ban- och Volmaryxkullsg. Kontorstid 8 f. m.-5 e.m.: a. t o , l Arehn; 2 Aren; ~ 3 Arhen; 4 Arrhen. r', t. 37 ~O. Arbetsrnrättnmg,.. Allmanna.... försörjn., Se _2 J., Inspektor, n. Klara N. Kyrkog r. t ; a. t. Stockholms stads allm. försörjnings- _1 s Gerh.' Mek. verkstad, Aktiebolaget, Kh. inrättning.. Arbetsmyran, n. Drottnmgg. 88 Bl; a. t. ' Arbetareg. Tillverka 5; r. t. 5497, a. t tändsticksmaskiner Arbetsskolan f. lytta... o. vanfora, _1 Nils, Skådespel., o. Gref- _3 Lotten, Ankefru, ö. Banerg, 23IIl. n. Vegag. 10IIl; tel. tureg. 59. Arbetsstatistik.... Kornmerskollegii afd. ylisa for, _< Oscar, n. Apelbergsg. 34. st. Lit Nyg. Arbetsstugor för 19 & 21. barn: Adolf. Frednks,. n. Arenander, BIII. J.A., Reseinsp., n.döbelnsg. 67 Kammakareg. 28; Jakobs, n. Malmskill- _ Ella, Stenografllärarinna, n. Döbelnsg. nadsg. 58 B; Klara., n. Klara V. Kyr- 67 BIll; tel. Brunkeb, kog. 20; Kun.!!sholrns, Kh. Garfv~.reg. 4; Arendorff, F. E., Körsnär, Kh. Fridhemsg, 30. Öster-malms, o. Kaptensg. 6 o.: o~ Val- Arendsföreningen, lokal Arendska stenografbullaväg. ti3; Nikolai, st. Skargardsg. institutet, n. Regeringsg. 41H. 6; Katarina, s. Nya Skolhuset, Ny tor- Arendska Stenograf-institutet, se Sten.-inst. get, Värmdög. 46; Maria, s. Sot Paulsg. Arentz. O., Fröken. Ö. Groftureg. 24 All. 10 j illa ria Västra A1 bd.,stll.q~,s.hornsg. Areschoug, S. A., Fröken, n. Kungsg ; Johannes Norra, n. Dobelns~. 3~ _ Alfred, f. d. Godsägare, n. Odeng. 84. B o. Oj Stockholms Arbetarehems, o. Si- _ H., Regrts-Veterinär, Ö. Nya Hofstallshylleg. 52 B; Nya arbetsstuqan; n. byggnaden: sjukbud emottagas ; syd- Fr-jg. 21; Va.~a a,,:o~~~,~tllq.?n. Mat- östra ing.": a. t theuskapellet, Vanadlsvl;lgen,oppna 5-;-7 Areskog. O. H., Landtbr., n. Mästersamuelsg. e. In. alla hvardagar; l Adolt Fredrik, 58 Jakobs, Östermalms alla f. m. kl. U. -l, Nya arbetsstugan och Johannes l Arfwedson; 2 Arfvedsson; 3 Arvedson; Norra månd., ousd, o. fred. kl. 1/22-'/24 4 Arfvedson; 5 Anveson. e. m.; Katarina kl. 9-U e. m. (flickorna), kl- 5-7 f. m '" e. m. (gos- _Ii O. K, Bokhandelsbitr., III.. o. Grefg. 17 o. g. same) alla dagar; Stockh. arbetarehems tel. Oster!.? kl. 6-8 e. m. (tisd., onsd., torsd., fred.) _1 Ellen, Fru, o. Sture plan 4.

15 148 Arfvedsson-Arnell. l Arfwedson; 2 Arfvedsson; 3 Arvedson; l Arfvidsson; 4 Arfvedson; 5 Arweson. 4 Arfwidson; 2 Arfvtdson: :3 Arfwidsson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson; 7 Arvidson. _, Emma, Fröken, ö. Stureg. 56 n. b. _7 Olof A., Verkmästare, n. Karlbergsväg. _2 C. A. L., Grosshandl., n. Uplandsg B. _, Carl R.. Kontorsbitr., ö. Nybergsg. 9. _, H., Änkefr!!, Norrtullsg. 8 B. _, Lilly, Lärarinna, ö. Kommendörsg. 25. _3 J. K. l'4., Ankefru, n. Uplandsg ' C. E., Major, ö. Braheg. 23. _7 A. E., Öfyermaslrinist, s. Folkungag _3 J. E., Med. lic., Strömsborg ; mottagn. _7 Cecilia, Ofversköt.a, Stockh. Gamla Sjukhvard. 3-4 under vintern; l Juni- hem, Kh. Drottningholmsväg. 15 Sept. ingen mottagn.; bostadstel. Argus, Sv. internationell byrå för tidnings- Stork Gymn. Inst, a. t.5 63, r.t.389. urklipp, n. Sture plan 13; a. t , _1) Ernst, Tandläk., n. Gust. Ad. torg 8, råd- inneh. Henrik Zotterman. frågn, 1;:-2. Arhön, se Arehn. -, Carolina, 4nkefru, Kh, Flemingg. 52 A. Arkivariekontor. Stockh. stads, Rådhuset, _2 H. C. V., Ankefru, ö. Nybrog. 22, & 24. st. Riddarhustorget 8. J Arfvidsson; 2 Arfvidson; 3 Arfwidsson; Arkivbyrån, se Svenska Arla Mejeriaffär; inneh. Arkivbyrån. Holst & Will mer, 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson; s. Svartensg. 7; rikst., allm. tel. 7 Arvidson. IArlander, A., Målare o. Litteratör, Bokförlag, _5 C. G.~ÄgenCn.-Bl:Urinsg. 18; tel. Brun- n. Uplandsg. 69lI Ö. g. keb Arlen, Georg. Handelsbokh., Ö. Styrmansg. _2 'I'eklu, Ansikte- och fotbehandl.i mauieure, 8 n.b. Ö. Grefthureg. 34 B 1 ' /2 tr.; tel. Östorm. - Seth, Handelsbokh., Ö. Styrmansg. 8 n.b ; mottagn.tid 12-3, annan tid - Fr., Kassör, ö. Grefg. Iti, säkrast per beställning. Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial, -BAnna, Barnmorska, n. Sigtunag. 6. Aktiebolaget. n. Vasag. 7. _7 C. V., Bokh., n. Drottningg. 91. Armaturfabriken N. 1\'T. Malm, Sundbyberg; _7 Aug., Fru, n. Karlbergsvägen 62 B. a. t. Sundbyberg 177. _7 Lydia, Fru, s. Kocksg. 30 lll Armefördelningarnas expeditioner: IV., Ö. _, Fredrique, Fröken, ö. Rådmansg. 3. Fredrikshof. _B Hilma, Fröken, Matvaruaffär, n. Malm- Armeförvaltningen, st. Munkbrog. 2; r. t. skillnadsg , a. t _, Maria, Fröken, Ö. Rådmansg. 3. -s intendentsdepartements sjukvårdsbyrå, _5 Maria, Fröken, n. Kungsg. 32 1V st. Mälartorget 13; rikst (till _, Mathilda, Fröken, n. Drottningg. 26.; tel. chefen rikst. 1989). Brunkeb, 884. Armens Intendenturförråd, Skeppsholmen. _7 Oscar, Grossh., S. Folkungag. 8 C, kontor - Pensionskassa, st. Öfre Munkbron5; rikst. därstädes; a. t O. 6468, a. t ; kassatid kl. _5 A. Ch., Handskhandel, n. Kungsg _3 Alvar, Journalist ö. Greftureg. 22. (Litt. - Sadelmakeriverkstad, Fredrikshof, ö. Stor- EJ ~ ~. _7 C. G. A., Kaföidk, ö. Kornmendörsg. 20: Armfelt, Ida, Friherrinna, Ö. Karlavägen 41. bost. Ö. Styrmansg. 55. Arnander, Anna, Telegrafist, ö. Braheg ' Gust. Sam., v. Konsul, Grossh., Ö. Strand- - A., Ankefru, Ö. Braheg. 62. väg. 47; kontor Ö. Narvaväg. 1; a. t. Arnberg,Salomon,Bokh.,ö.Torstenson~g.10A. 8370, r. t M., Fröken, Matsalar, n. Malmskillnads- _5 Albin, Medarb. i Nya Dagl. Alleh., n. g Observatorleg. 21 lll - K. L., V. Häradshöfd., Ostermalmsg. 46. _2 Fredrik, Målare, Ö. Valhallaväg. 95; a. t. - Anna A., Ankefru, ö. Engelbrektsg.!OlI Amborg, A. F., Iug., n. Valling. 6. _2 Th., MåLrnäst., Kungsholmsg. 22; a. t. Arndtz, C., Firma. Specialaffär för skinn- -' Carl A., Sjökapt,, S. Fjällg. 12 B; tel. beklädnader, n. Malmtorgsg. 5; a. t. Ersta A. T., f. d. Handl., n. Drottningg ' J. A., Sjökapten, Ö. Rådmansg. 3. Arne, Ture Jrson, e. O. Aman. v. Statens _5 A., Stationsskrifv., n. Västmannag. 15. Hist, Museum, n. Uplandsg, 2 BlI. _5 M. Ch., Strykinrättn., n. Kl. N. Kyrkog. 3 '. Arnelius, L. E.. Kapten, Ö. Grefg. 4. _7 A., Tandläk., n. Kungsg. 24. Amell, K. H., Ing., Kh. Bergsg. 26.

16 Arnfelt-Askberg. 149 Arnfelt, Frans, Grossh., ö. Banerg, 25 IV ; tel. Arrhenius,Sofla,Fru,Kh.Handtverkareg.11 Iv. Osterm, Se Komm.bol. Arfwid- - A., Fröken, NorrtuJlsg. I. son. Gahn & Co. - F. O., Grossh., ö. Braheg Ivar H., Tj:man i Allm. Sv. Elektr A.-B. - Bror, Musiker, n. Klara N. Kyrkog. 7. n. Luntmakareg. 53; tel. Brunkeb K., Professorska. N orrtullsg. I. Amhamn, C. G., Bankkamrer, Kh. Pipersg.29. Arsenius, Fredrik, Torpedingenjör (K. Flot- Arnheim, K. G. R., Bckh., n. Hagag. 8. tans varf), Östermalmsg. 5I. - C. A., Kronolänsman; kont. o. bost. s. Artillerigården, ö. Riddareg. 13. Hornsg. 188; a. t. 3636; r. t A.rtillerikasernen, se Kaserner. Arnold, Anna, Fru.,..Kh. Flemingg. 53 B. Artillerimuseum, Artilleri gården, Ö. Ridvon Arnold, MoJly, A:fru, n. Tegnersg. 14 IV. dareg. 13, öppet okt.-maj sönd, fritt. Arnoldson, N. J.,Med.lic., ö.humlegårdsg.ib'. Onsd, 1-1 /2 3 och juni-sept., onsd. - R. Musikdir. v. Svea art. reg. n. Mäster- 1-1 '2 3 afg. 10 öre, öfriga dagar o. samuelsg. 45 A; tel. Brunkeb tider 50 öre. - F. D., Ankefru, ö. Greftureg. 65. Artilleri- o.ingenjörhögskol., Artillerigården Arnqvist, J. M., Majorska. ö. Braheg. 22. ö. Riddareg. 13; expo tid kl Aronowitsch, D., Bankdirektör, ö. Strandv. 5; Artilleristaben, Artillerigården ; r. t. 1820; a. t Chefens expedition: Årmeförvaltuingen _ Martin, Hen, n. Regeringsg st. Munkbrog. 2; r. t. 1906; Koustruk- Aronson, Ellen, Fru, n. Bryggareg. 6 A; a. t. tiousafdeln. r. t. 830' Arvedson o. Arweson, se under Arfwedson. Aronsson, Sven, Advokat, e. o. Hofrättsnot., Arvidsson. se under Arfvidsson. ö. Greftureg. 20 A; tel. Osterrn. 459; Arvidström, Evert, Garn- Väfnads- o. Trikår. t. 9506; se Zandell & Aronsson. handel, n. Drottningg. 70; a. t. 5820; _ A., Kommissionskontor t inneh. Fröken bost. Norrtullsg. 8 B". Emma Wesslön), n. Mästersamuelsg. 39; Arvika Ullspinneri och Väfveri A. Bis Filial, a. t. 6569, r. t Förest. Alfred Peterson, n. Oxtorgsg. Aronzon,A.K.,Bokbindare,n.L:a Vattug.19A. 9 A' - Ivar G" Bokbindare, n. St. Badstug, 1; Asch, H., Grosshandl., n. Birgerjarlsg. 25. bost. n. Karlbergsväg. 32 AIV. - H., &Co, Grossh., kontor n. Birgerjarlsg, 25. Arosbrödern'l" Sällskap mellan forna Iärjun- Aschan, B. G.. ;F., Amanuens, Ö. Greftureg. gar vid Västerås Högre Allmänna Lä- 49; tel. Osterm roverk. Ordf.: Kamrer C. E. Quarforth, - E. G., Ingenjör, ö. Skeppareg. 53. s. Södermannag. 9 B. Aschberg. Olof, Direktör, Ö. Fredrikshofsg. Arosenius, S. A. H., Artist, Ö. Braheg (f. d. 9); a. t E. H. N., Fil. dr, Amanuens, Kh. Fle- Asfaltaktiebolaget, Nya, kontor n. Birgermingg. 18III; tel. Kungsh 549. jarlsg. 29; fabrik, stall- o. material- _ Hilda, Folkskolel:a, n. Jakobsbergsg. 15. gård, Värtan. Se annons sid Hanna, Fru, Ö.,;Itiddareg. 19. Asfalt &; Cementgjuteriet H. Knibergs - Greta, Fröken, Ostermalmsg Eftr., firman etablerad (Inneh. M. F., Fröken, Kh. Flemingg. 18"1; Arvid Winbergh), Kontor, upplag, smitel. Kungsh desverkst. o. stallar n. Odeng. 19; r. t. - Johannes, Handelsbokh., ö. Nybrog , a. t E. H, Ingeuiör, Ö. Braheg. 58. Asfalt- &; Gipsagenturen Partiförsäljning _ S. L., Lärarinna, Kh. Flemingg. 18 III ; af äkta limmer, asfalt m. m. samt tel. Kungsh gips från största fabriker, kontor Ö. _ Gretha, Ankefru, f. Sturnegk,Ostermalms- Birgerjarlsg. 26. r. t a. t g Ask, Per, Agent, n. Birgerjarlsg. 109 B. - Hildegard,.Ankefru, Ö. Nybrog A., Handl. (speceri- o. diverse), Ö. Ny- Sigrid E., Ankefru, Ö. Braheg. 58. brog. 10; bost. Ö. Jungfrug. 25. Arpi, Ivar M., Dekoratör; verkstad n. Kam- - N., Handl., ö. Jungfrug. 25. makareg. 8; bod n. Smålandsg C.B.,f.d.Jaktuppsyningsm.,s.Tavastg-.ll". - E., Fröken, Lärarinna, n. Västmannag Per, Kontrollör, s. Götg. 71 I; tel. Maria - H., Fröken, n. Västmannag Arvid, Järnkramhandl., Kh. Handtver- - M. S., Änkefru, ö. Engelbrektsg. 31 B. kareg. 38 t. v.: affär s. g. 36. Askberg, C. G., Assistent V. Generalst. Lit. - P., Ankefru, n. Brunkebergstorg!)Iv. anstalt, ö. Sibylleg. 28. Arrhen, se Arehn. L. H., v. Häradshöfd., t. f. Byråchef i Ge- Arrhenius, Svante, Fil. dr, Professor vid neralpoststyrelsen, Ö. Narvaväg. 24 III; NobelilJ.St., Kh. Bergsg. 18. a. t Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 150 Askelöf-Asplund. Askelöf, E: V., Hofmäst., n. OIofsg. 2 Am. Asp G. A" Akare, ö. Nybrog. 18. Askenbeck, C. G. Axel, Kartograf, ö. Nybro- - A. S., Ankefru, ö. Linneg g. 56 Al. Aspegren, Louise. Fröken, Kh. Handtver- Askenberg, K. O., Tekn. lär., n. Sergelg.8. kareg. 42 A II. Askenbäck, B. M., Fröken, e. o. Telegrafist, - John A. H., Ingenjör, n. Torsg. 19 A IV. Ö. Valhallaväg Gerda, Lärar:a i Almqvistska skolan, ö. - H. H. O., Fröken, e. (J. Telegrafist, Ö. Narvaväg. 22 I Ö. g. Valhallayåg U. Miillern-, Prakt. läkare, se Miillern- - E. M. F., Ankefru, Ö. Valhallaväg. 25. Aspegren. - Ossian, ö. Valhallaväg. 25. H., Snickaremäst, n. Jakobsbergsg.22. :- Ragnar. Ö. Valhallaväg. 25. Aspelin, Chr., Bruksäg., n. St. Vattug. 2n.b.; Askenström, J., Kafeidkare, n. Kungstensg. r. t ; a. t Maria, Fru. Ö. Artillerig Asker, Maria, Fröken, Ö. Jungfrug. 16HI. - J. M., Med. dr., Andre Stadsläkare, ö. - M. J., Fröken, ö.engelbrektsg. 13. Linneg. 5, mottager sjukbesök under - Maria, Kassörska, n. Kungstensg. 58 III. okt.-maj hvard. 3-4, helgd. 9-10; Askerberg, F. C., Bokförlag, Ö. Greftureg. 24 B. juni-sept. hvard.,)-9-9; träffas st. - Axel, Bgkforlägg., Ö. Greftureg. 24 B. Myntgatan 5, hvardagar 1/210-1/2 11; - G. S., Ankefru, Ö. Greftureg. 24 B. a. t Askergren, Thorsten A., Bokh., n. Roslagsg. - Emil, Prakt. läk., n. Jakobsbergsg. 5II 37 IV. Juni-okt.: Hernösand. (hörn. af Biblioteksg.), Invärtes- och - R., Ingenjör. s. Badstug. 12 B. Blodsjukdomar ; hvard, 2-'/24, helgd. - J. M., Fröken, s. Bondeg ; a. t , r. t Gunnar A., Tjänstem. i Stockh. Ensk. -- Chr., Repr. för Chr. Möller o. Malmö Bank, s. Björngårdsg. 2 II. Handsk-&Glaceläderfabr.A.-B.,Malmö, - G. A., TuUförvaltare, s. Björngårdsg. 2II. n. Prejg AUg'usta, Ankefru, s. Tavastg. 45. Aspenberg, Ernst, Löjtn., n Jakobsbergsg. Askerlind, P. A., f. d. Centr.-poliskonst., s. 19III. Södermannag Carl, Vinhandelsfirma, innehafves af I. - A. F., Vaktm., s. Folkungag. 8 A. Leoström & Th. Hedlund; kontor o. Askerlund, Ernst, Prok., s. Sot Paulsg. 2 cm. lagerkällare n. Regeringsg A. G., Vaktm. (Skånes ensk. b.), ö. Kar- Aspengren, Anna L. Ch., Frök., ö. Sibylleg.15. dellg L. G. F., Landtbrukare, ö. Sibylleg. 15. Askeroth, O. W., Läroverksadj., n. Kl. N. Aspengrcn, C. W., Bokför., n. Surbrunnsg. Kyrkog Asklund, Wilh., Bokbind., etui- o. portfölj- - F. U., Snickare o. biljardfabr., n' Biarb., st. Västerlångg. 67; r. t blioteksg, 3. - LOUIse, Fru, n. Drottningg. 73 A IV; tel. - M. L., Ankefru, n. Klara Vattugr. l. Brunkeb Aspequist,C.MelcherA.,Bokh.,s. Tavastg J. G., Kapten, Ö. Grefg Magdalena, Ankefru, s. Tavastg H. G., Köpman, ö. Riddareg. 56. Asperen, Aurors, Fru, ö. Greftureg Henning G., Lärov.-adj., n. Kungstensg. - Anna o. Lisa, Fröknar, ö. Greftureg. 40 III; 69 II. a. t G., Tjänstem. i Skand. Kredit-Aktiebol., - Jacques H. 1., Handelsres., Ö. Riddareg. st. St. Nyg & A. A., Vaktm. (Lotsstyrelsen), st. Korn- - C. W.,.J. d. Ingenjör, Ö. Karlaplan 1; hamnstorg 2. tel. Osterrn Asp, K. G., Bokh., ö. Nybrog. 18. Aspling, P. A., Handl., n. Frejg E. A., Fröken, st. Stortorget 22 III. - C. L., Korrespondent vid Slakteriaktieb., - Waldemar, Handl., ö. Skeppareg. 48 II. s. Katarina Bang. 9; tel. Maria Erik, Komm. lager och repres. for Fredr, - K. P., Ankefru, s. Kat. Bang. 9IV. Asp, Motala Verkst. m. fl., n. Brunnsg. Asplund, Nils, Artist, n. 'I'egnersg. 37; tel. 2; r. t. 2908, a. t Vasa J. Gotthard, Postvaktm., ö. Stureg. lon.b.. - C. W., Detektivkonst., n. Birkag. 13 II. - Math., Professorska, n. Tuleg A. W., Bokh., s. Svartensg Nils E. W., Prok. i Bankir- o. Mäklare- - Hulda, Doktorinna, n. Tegnersg. 8. firm. Gunnar Jonsson, ö. Artillerig P. J. A., Faktor, s. Svedenborgsg.Tu t". - G. Anton, Sekreter. i Ryska generalkon- - Gust, Fr. R., Fängelsedirektör, st. Myntg. 6. sulatet, bost. Rotebro. - Hugo, Grossh., bost. ö. Birgerjarlsg. 102; - R., Teckningslärare, n. Tuleg. 25. r. t

18 Asplund-Aurell. 151 Asplund, J. A., Grossh., ö. Karlaväg. 24 n. Ateneum för flickor, n. Kungsg. 2; a. t. _ Axel G., Heraldisk gravör. Gravyratelier 20302; mottagningstid 2-3. samt anstalt för monogram- o. vapen- Atlas'(Mek. verkstad) aktiebolag för tillverkprägling, n. Drottningg. 44; a. t ning af järnvägsmateriel; kontor och Asplund & C:o, Hugo, Maskinaffär, kontor verkstäder n. 'I'orsg, 5; disponent n. Klara N. Kyrkog. 27, '/2 tr., kon- Oscar Lamm. torstid 9-5; r. t. 7400, interurb. 7404, Atler, C. A., Bokh., ö. Grefmagnig. 12. lagret 7499, a. t ; telegrafadr. Atmer, Ida, Fru, ö. Nybrog. 68 H»Salven; profiager Kungsg. 26 ö. g.; la- Atterberg, Axel L., Civiling., n. Barnhusg. 6. ger, n. Luntmakareg. 40 & Emma Chr., Husäg:a, n. Barnhusg. 6. Martin, Prakt. läkare, n. Drottningg. 59 Atterling, V. M., Fröken, ö. Valhallaväg. 33. (Apoteket Ugglan); mottagn.-tid under - Anna. Lärarinna, n. Klara S. Kyrkog. vintern hvardagar kl o. 3-4; 18'v. under sommaren 10-11; helgd Elsa, Lärarinna, n. Klara S. Kyrkog. 18'v. (endast under vintern); behandlar in- Attling & Co, Förmedlar köp o. försäljning värtes sjukd., speciellt nervsjukdomar; af fastigheter m. m., n. Apelbergsg. a. t. 914; rikst B: kl. 10-2, 5-7. Se annons sid. -s, O., Eftertr. (inneh. J. A. Wahlholm),, 802. Skrädd., s. Hökensg. 9; a. t d'aubigne se under bokstafven D. _ Davida, Slöjdlär:a, Fru, s. Torkel-Knuts- Au Bonheur des Dames, äges af W. Törnsonsg. 25. quist, n. Drottningg. 60. _ Alfr., Typograf, Kh. Flemingg. 60III t. h. Aubourne, Emma, Ankefru, ö. Linneg. 48 B. _ F. O., Upp,l>ördskommissarie, n. Odeng.72. Audumbla, se Mjölkbolaget Audumbla. _ Herman, Angfartygsbef., ö. Styrmansg.8. Auerbach, C., Lärare i tyska vid Fr. Schar- _ C. U., Al?;kefru, s. Rspslagareg. 13. taus handelsinst. m. m., n. Malmskill- _ Emilia, Ankefru, Ö. Linneg. 79. nadsg. 39. _ Axel Hj., s. Götg. 22. Augler freres & des agentur, n.regeringsg. Aspman, H. E., Barnmorska, n. Roslagsg H _ C. M., Bokh., n. Tegnersg. 4; a. t Augård, C. A., Vaktm. i Riksb., st. Sko- _ M. E., Lärarinna, Norrtullsg.13. makareg. 28. Asproth,J. K.,e. o. Amanuens, n. 'l'egnersg. '25. Auktionskammare, Stockholms, Rh. Birger Assarson, Axel R.,. Kassör., Ö. Nybrog. 61IV. Jarls torg 12; om auktioner m. m. se Assarsson, Assar, Mönsterrit., n. Valling. 13. Stockholms Stads Auktionsverk. _ G., Vagnmak., n. Döbelnsg. 63. Aulin, Fr. R., Fil. dr., Läroverksadj., n. Assmundsson, V., Revisor i Marinförvaltn., DaJag. 78 A. n. Barnhusg. 4H - Tor, Kapellmästare, n. Oxtorgsg. 9 B'V; Associations-Boktryckeriet, f. d., inneh.k, B. träffas säkr Boström, st. Skärgårdsg. 13. E. V., Lektorska, n. G:la Kungsholmsbrog.. Assur, Betty, Fru, n. Dalag. 36 III. 11 H. Assurans, Svensk Försäkringstidning, redak- Märta, Lärar:a, n. Dalac. 78 A. tion o. expedition n. Döbelnsg. 69 ' ; C. O., Registrator i Civildep.tet, Ö. Fredtel. Brunkeb rikshefag. 5; tel. Osterm Assuransbolag, se Brandförsäkrings-, Glas- - Alida, Ankefru, n. Stjärng. 3 A I. förs>, Inbrotts- o. Stöld förs,«, Lifför- Aum-Institutet, Inhalatorium för behandling säkrings-, Olycksfallsförs.-, Sjöförs.>, af strup- o. lungtuberkulos, m. m., st. Transportförs.-, Vattenledningsakade- Kåkbrinken 14'; a. t : förs.., Aterförsäkringskontor och För- Aunan, Marcus, n. Barnhusg. 12; a. t. 6434, säkrings bolag i yrkesreg. r. t Asyler: Au Petit.B~n Marche, Nouveautåmagasin, Asyler för fattiga barnaföderskor o. deras barn, n. Biblioteksg Kh. Ha.ndtverkareg. 19 o. s. Prästgärdsg. 17A. Aurelius, Märta Folkskolel:a Ostermalms- Asylen for pauvres honteux, Il. Hagag 2. t 62', Nattasylen föt hem- och värnlösa kvinnor, ö. galan d '0..., Artillerig A., an träntm., o. Karlbergsväg. 23 H. Stockholms stads asyler för husvilla: - B. Anton, Möbelarkit., Storängen, Järla. Nattasyler:.s. Tjärhofsg. 12 (för män); östgötag. - B. O. Pastor Adj. i Hedv. Eleon. förs 49 & 51 (for kvinnor). o Ö t' l ' 62'. ;.., Barnasyler: Sabbatsbergsvägeu o. Asög. (V.Rosen-..s errna msg.,a. t , träffas lunds ålderdomehemj. sakr. kl. 5-1 /26. Atelier Jaeger, Fotografiatelier, K. Hofleve- Aurell, Ludv., Bankdir. (Sund svall s Handelsrantör, n. Drottningg. 33; a. t. 4828, bank), ö. Fredrikshofsg. 5. r. t B. P. J., f. d. Bruksäg., ö Fredrikshofsg Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 152 Aurell-Axner. Aurell, Alma, Fru, ö. Stureg. 22. IAxelius, Karl, Skrädderi~rma, Ö. Sturcg. 20; - Lavinia, Fru, ö. Grefg. IF I a. t ; bost. o. Stureg. 20; r. t. - Ernst, Grossh., ö. Stureg Georg, Grossh., ö. Stureg. 22. Axell, M., f. d. Borgmäst., ö. Strandväg. 47; - Bengt, Handl., Garn- o. väfnadshandel, s. r. t. 4747, a. t Hornsg. 21; a. t. 3530; bost. s. g A l 2 A l - F. O., Ingenjör, ö. Kommendörsg. 24. x._e_s_s_o_n_; x_e_s~o_n_. _ - J.,. Karttryckare, ö. Riddareg. 12. _1 Karl L., Barber., n. Luntmakareg.73n.b., - Ene, Mäklarebokh., n. Barnhusg. 4Il ö. g. bost. s. h I. - Carolina, Ankefru, n. Barnhusg. 4 Il ö. g. _2 Axel, Bokh., n. Vikingag. 13Il. Auren, T. K, Fil. dr., s. Mosebacketorg 5. _2 Henrik, verkst. DirektöriStockh. 'I'ransp- - O. W., Löjtn. v. Vaxh, Grenadierkår, ö. o. Bogser.- Aktieb., st. Svartmang. 24Il. Linnog ' Agda, Folkskolelärarinna, Ö. Kommen- Aurivillius, Christopher, Professor, Veten- dörsg. 40. skapsakademiens Sekreterare, n. Drott- _2 Elisabeth, Fru; innehafv.a af juvelerareningg ; a. t. 4401, r. t firman Ludv. Axelson. bost. s. Wollmar- Autografsällskapet, Svenska, Riksarkivet. yxkullsg. 7: a. t. 137.'>6; butik st. Vä- Automataktieb. F.reja, K~. H~ndtverkareg.lli. sterlångg. 65; a. t Zaida, verk. dir., Albin Bjurrnan, n. Klara. _2 K A., Fröken, st. Nygränd 6Il; tel. Stork. V. Kyrkogata 5 Il.! 457. Automater: l_l Julius, Grossh.-firma; kontor st. Lilla Aktieb. Automaten, rest.: n. Drottningg. 19, st. Nyg. 23; bost. Ö. Riddareg. 72. Slussplan 63 A. o. n. Hamng. 20 A. _2 S. A., Guldsmed, st. Västerlångg. 58; Automataktieb. City, st. Västerlångg. 38. a t 1265 ankn Automataktieb. Standard, Il. Regeringsg J H TT id A Automataktieb. Svea, n. Tegnersg. no.n.vasag.44 -., andl., Kh. Fn hemsg. 9. Automaten, Riddarhustorget 1. -' J. A., Handl., n. Surbrunnsg. 35; bost, n. Djurgårdsautomaten, Allm. gränd. Tuleg 31 Göta, s. Götg. 32 A. 2 L d J"l t V" t l" 65 Humlan, n. Drottningg U V" uve erare, s. as er angg. ; Norden, n. Re~eringsg. 46. a. t Quisisana, n. iblioteksg. 12. _1 Arvid, Litteratör, s. Kvarng. 12 A. Skafferret, n. Drottnmgg. S8.,'C F M' S k. Civil tällni Sture, n. Btrgerjartsg. 19, mg. fr. Lutternsg. -., ajor, e r. l lvi ans nmgs- Thule, n. Uplandsg. 3. kommissionen, Ö. Karlaplan 3 A n.b Valhalla, Kb. Ha.Ildtverkareg r t 3438 te I. Österm ' Se afven Varmmjötksautomatsr o. 'I'tdningsanto. 2. A' 'h A. 29 mater (Dagens Nyheters). - K., Matvaru andl., Kh. gneg. ; Automatfabrik, Josef Jonssons Automatfab- a. t rik; uppsätt. o. leverer. fullst, ante- _2 O. F., Reseinspektör, Ö. Linneg. 31. matrestauranter såväl som mindreauto- _I E. K., Skådespelare, Ö. Linneg. 56 IV. matiska appar, för försäljn. af smör- -, G., Telegrafassistent, st. Drakensgr. 4. gåsar, vätskor, cig., chok., bilj., tidn. -' Torsten, Tjänsteman i Skand. Kreditakm. m. Egna patenter; kont. o. utställn, tieb., n. Drottningg. 67, ing. A IV. n. G:la KungsholmslJrog. 27; telegr.- _I V. F., Vinhandl., ö. Skeppareg. 48. adr.: Skylt jonsson; r. t. 7167, a. t _2 Ludv., n. 'I'egnersg, 23. Automatfabriken, Aktieb. Svenska, se Ak- von Axelson, S. T., Fröken, Ö. Stureg. 191Ö. g. tieb. Svenska. Automatfabr. och annons - A., Majorska. Ö. Stureg. 19III Ö. g. sid. 40. Axen, Axel R., Bokh., n. Kungsg. 15 All; a. t. Automatic Cyclostyle C:o; filial (C. O Rohloff), n. Klara V. Kyrkoz, fl 'h. - Aida, Ehn, Damfrisörska, n. Kungsg. Automobilverkstaden, Kommanditbol. Fern- 15 Al; a. t ström, Rosin, Sandgren, n. Regeringsg. - A. E., Hand1. (spec.) s. Asög. 117, filial 111; a. t , r. t.!j746. s. g. 87. Aven, J. E., Handl., n. Olofsg. 2 B. Axi, Sven, Amanuens i Kungl. Fångvårds- - Sophie L., idkar Matvaruhandel, n. Re- styrelsen, n. L:a Vattug. 27 III; a. t geringsg. 32, Ö. Stureg. 7. Axling, J., Apotekare, Ö. Strandväg C. O., Polisöfverkonst., s. Hornsg H. G., Brukspatron, Hotell Reisen, st. Avesta Jernverksaktieb., n. Centralpalatset; Skeppsbron 14. r. t. 434, a. t Emil, Kontorist, s. Värmdög. 16Il. Axberg, J. E., Bokh., s. Danviksg C. O., Styrman, n. Vegag Axel, ~askinist. Kh. Bergsg, 20 Il. j Axner, Emelie, Hårfrisörska, n. Klarabergsg. - J. E.. Ankefru, G:la Franska värdshuset, 44 n.b, t. v. Djurgården. - S. T., f. d. Renskrifverska, Ö. Kaptensg.ll. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer