Namnregister..A..-K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namnregister..A..-K."

Transkript

1 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303; a. t A. S., Handelsidk:a, Kh. Flemingg.43. Aarflot, A. G., Verkmästare, ö. Karlavägen 27. -' A. p" Handl., s. Barnängsg. 2 B. Abbe, F. H., Fil. kand., s. Bellmansg ' A~~., Kamrer i Försäkr-aktieb. Norden, Abel, Lazar, Agent för utländska hus st. ' o. Stureparken 2; tel. Osterm Vesterlångg. 62. ' -' Runo, Korrespondent, ö. Riddareg. 35 o. - L. A., Engros- o. agenturaffär af korta 37; tel. Osterrn ' varor: st. Vesterlångg. 62; a. t ' A. J., Kyrkovakt.. ö, Humlegårdsg.13& 15. _ Betty, Enkefru, ö. Braheg. 3 I. -' Carl 'I'h., Lagsrbokh., s. Hornsg. 29 B. _ Adolf, Handlande, firma B. Abel, n. Kar- _2 Em., Marmelad a la Russe, n. Mästerduansmakareg. _ ~O, tel. Brunkeb. Louis, e. o. Hofrättsnot., Advokat, 873. Led. -' Samuelsg. 35. G. M., Materialf'örvalt., N orrtullsg. 7. af Sveriges advokatsamf. kontor n. -, Gunnar, Med. kand., n. Drottningg. 81 A. Fredsg. 19 H, bost. Ö. Br~heg ' Siri, Postoxped., Ö. Humlegårdsg B., Lager af ur och furniturer, n. Kardu- _2 Knut O. A., Redogörare, s. Bränkyrkag. 33. ansmakareg. 10 '; a. t _2 Otto, f. d. Redogörare, s. Bränkyrkag.33. _ Lotten, Pianospelning o. dansmusik, s. -' J. E., Sergeant, Ö. Hästgardeskasernen, Mosebacketorg 8. Sturevägen. AbeIin, G.R., f.d.generallöjtn.,ö.karlaväo'.14. -' A. B. E., Sybehörs- o. kortvaruaffär, Ö. - H., Löjtnant, Ö. Braheg. 16. " Strandväg. 15. Abelsted, L. Ch., Enkefru Östermalmsg.60. _1 Artur, Tandläkare, Ö. Humlegårdsg. 5; Abenius, Valborg, Enkefr~, Kungsholmsg.16 rådfrågningstid _ Gustaf, v. Häradshöfd., ö.riddareg. 51, tel. _1 A., Trävaruhandl.,,9-10, lager 2-3; r. t och försäljning Osterm. 416; kontor st. Stora Nyg. 41. af inhemska och utl.ändska träslag, fa- _ Gustaf och Santesson Henrik v. Härads- ner m. m., Kh. Flemmgg. 26, telefoner: höfdingar; advokatk~ntor st.'stora Nyg. riks- 778, allm. 6739; bost. Kh. Fle- _ 41 H ; a. t. 2422, r. t A., Löjtnant, Ö. Linneg ' mingg. 3. A., Vaktmäst., s. Tavastg. 28. _ Carl, Major, Ö. Linneg. 85. _2 G. A.o Akare, bost. n. St. Badstug : O. V., Sjökapten, Ö. Linneg. 85. _1 A., Ö. Strandvägen 15. _ Johan, Snickare, Kh. Agneg. Kh. Bergsg , verkst. Abrahmsen, Henry, Huseg, s. Hökens g Edv., Kamererare,ö. Banärg. 23. Abersohn, F. J., Bokh., n. Tunnelg. 17. Abramson, U., Bokh., st. Stortorget 18&20.. Abrahamsen, kareg. Nils, 18. Bokh., Kh. Handtver- - - E" Enkefru, Ö. Stureg. 18. Axel, Grosshandlare, firma G. Abram- _ E., Kamrer, Ö. Banerg, 23. son & Co, n. Kungsg. 26; kontor st. _ F. E., Sju~ymnast, n. Odeng. 84. Munkbrotorg~t 2, öypet.'12 9 f..m.- ' /2 6 _ A., f. d. Sjökapten, s. S:t Paulsg. 3. e. m. undant.iörd., da affaren stanges un- John, Sjökapten, s. Högbergsg. 46 B.. der maj -aug. 3 e. m.isept.s--april d e.m. _ C. G., Telefontjenstem., ö. Banerg ~., Handl., n: Birger Jarls g. 105: 1 Abrahamsson ; 2 Abrahamson. ACCldens-tryckenet, eges af E. K. Litzön, s. Wolmar-Yxkullsg. 3P. -' J. Mart. Agent, s. Svartens g Lithogra:fiska (inneh. Max Kessler) n. _2 Alfr., Bokh.. Ö. Humlegårdsg. 13 & 15. Hamng. 11. ' _, E. A., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 5. A'cetylen-Aktiebol.»Koh.LNoor», kontor st. _, Inga, Enkefru, ö. Stureparken 2. Storkyrkobrink. 13; r.t. 618, fabrik Löf- _, J. A. F., Förest. f. Victoriabageriet, n. holmen; r.t. 2818; verkst. dir. Ing. Aug. Roslagsg. 49. Wiborgh. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 \. 116 Acety len -Aktiebolaget, Nordiska-Afdelningsområdes befälhafvare. Acetylen-Aktiebol.,Nordiska,verkstado.kon- Adlers, V. F., Bokförlägg., n. Torsg. 38. tor Kh. Bergsg. 23; a. t. 7795, r. t Gust., f. d. Disponent, ö. Stureparkenll. - -Gasverk, Lundströms ; se Nordiska Acety- - Konrad, Handelsres., n. Dalag. 32. lenaktiebol., Kh. Bergsg, 23.'. 'Vo: - e. ~.,f.d. Tullförvaltare, s. Högbergsg.25. Acharius, S., Bankkassör, ö. Grefg Adlersparre, G., Sjukgymn., ö. Florag. 13. Acta Mathematica, hufvadred. G. Mittag-Leff- - R, Skulptör,..ö. Braheg. 36. ler; red.-sekreter. E. Phragmön. -- Georg, f. d. Ofverste, ö. Florag. 13. Adami, Emil, Operasångare, n. Tuleg. 21. Adlerstråhle, Aug. G. T., Civiling., Ö. Val- Adamsen, W. & D., inneh. Sachs' blomster- hallaväg. 45 A. handel; bost. Kh. Bergsg.17; r. t A. L. G., Kontorsskrifv., Norrtullsg. 43. Adamsen, A. M., Skådespel:a, Kh. Bergsg, A. E. Th., Löjtn. v. Göta lifg., ö, Stu- Adamson,A., Kaptensenka, ö.gref- Tureg. 34B. reg. 58 B. - Hugo, Lagermästare, ö. Karlaplanen 1. - E. H. L., Löjtn. v. Svea lifg., Ö. Stureg. - C. A.,.Postvaktbetj., st. Skärgårdsg B. - J. O., Akare, s. Folkungag. 97; tel. Ersta Adolf Fredriks Folkhem, Norrtullsg. 7; läs- 42; kontor st. Bredgränd 2 A.; a. t. rummet öppet hvard, 10 f. m.-10 e. m; 2204, r. t sön- O. helgd e. m; a. t Adamsson, J. U., Schweizerif6restånd:a, st. Adolf Fredriks Tidningskont., n. 'I'egnersg.Ix, St. Nyg. 38. inneh. Wilh. Lamm... Adde, W.A., f. d. Bruksförvalt., s. Hornsg. 29 B. Adolfsson, S. A., Biljardegare, Ostermalmsg. - G. E., Enkefru, n. David Bagares g biljard n. Stora Vattug P. A., f. d. Kapten, n. Ofre Observatori'e- - M., Fru, Cigarraffär, st. Stortorg. 18 & 20. planen A. E., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 31 A. - G.A.,Med.kand.,n.OfreObservatorieplan.l. - G. E., Postvaktmäst., N orrtullsg Erik A., Tjensteman i Skandinav. Kredit- Adressbyrå för qvinliga tjenstsökande (Fru aktiebol., S. Hornsg. 29 B. S. Wallenstråle), n. Bryggareg. 5, Addner, e. G., Typograf, Kh.l[lemingg. 46. kontorstid 9-3, 5-7. Adelborg, Hedvig,Enkefr~,n.Kl. Ö.Kyrkog.12. Adresskalender, Stockholms; utgifvare - O". Kapten, n. Reg~n~gsg A. L. Normans boktryckeriaktiebolag, Adelgren, C. V. E..~Musiklärare o. pianostäm- n. Vasag. 16 & 18, Centraltryckeriets mare, n. Master-S.amuelsg hus. Expedition och Redaktionsbyrå Adelskalender?s Redaktion (An rep, Gabriel), derstädes öppen under februari mås. Katarina O. Kyrkogr. 13. nad sam't 1-10 april kl. 9-3, un- Adelsk.alender,Sven.sk,s.eSv~nskAdelskalend. der tiden 16 nov.-31 jan. kl. 9-8; Adelsk~ld, oi, MaJor,o..V1ll.ag. 2. allm, tel. 8718, rikstel, Då svar Adelsward,Aug:a,~nkefnh:a,o.St.urel?lanen4. på dessa telefonnummer ej erhålles, - A. R. Th., Frih., Kontorssknfv. I Jernv- torde påringning göras till Redaktören styrelsens kontrollkontor, n. Kung- E. Aug. Kjellander, allm. tel, 1736; stensg. 48 rik t l 5383 Adler, Victor, Arkitekt, Tekniska skolans s e... rektor, n. Valling. 26 B. Adresskontorför Arbeterskor och Arbetsgif. - Th., Bakh, n. Valling. 14 & 16. vare, n. Klarabergsg. 21 (Snörmaker~- - M. S., Fabriksidk., n. Klarabergsg. 441 Ö. h,oden), s. ~or~sg. 30 (Bokha.:rdeln), o. g.; firma Mekaniska verkstaden Uni- S!org. 8 (T1d~lllg~kontoret), a. Humleversal, n. Klarabergsg. 44 Ö. g., a. t.459,. gardsg. 22 (Farg~llIg:sboden).. r. t Adnan, Alma A. R., Lärarinna, n. Valling, 7. - Ch., Fru, n. Valling. 14 & 16. Advokatbyrån, st. Öfre Munkbron 5', (vice - J., Fröken, ö. Braheg. 36. Häradshöfding Nycander o. Jur. kand. Adler, Cycleaktiehol ag, Ö. Birger J~rlsg. 6. Tjerneld); mottagningstid 10-4 alla Adlerberg, E. G. A.S., Bokh., n. Oxtorgsg. 9 B. söknedagar. Se annons sid. 46. Adlercreutz, e. G. F. B., Frih., Kapten, Ö. Advokatbyrån, n. Fredsg. 15, V. Häradshöf- Karlaplanen ~:.. ding Victor Wennerholm; personlig - N., Godsegare, O. L1llJansp'la~elJ 1. mottagningstid kl. 1-4 e. m., kon- - C. G. E., f. d. Landtbruk., O. Sibylleg. 3A. törstid kl. 9,30 f. m.-4 e. m.; a. t. 5 95, - A. M., Löjtn. v. Generalstab., K,1. Garf- r. t N.v1~e:B:,iöjtn., Ö. Lilljansplanen 5. Afdelningsområdes befälh afv are: - D. W. E., Majorska. Enkefru. Inuehaf- Kongl. Svea Lifgardes inskrifningsområde. vare af Stockholms Förmedlingsbyrå; 123 Storkyrkans och Jakobs kompaniområde(l och 21. rot.) : C. O. Hallman, Svea liföppen 12-2, ö. Sibylleg. 3 A. gardes kasern, kl. 12-1, bost. Ö. Styrmansg.41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Afdelningsområdes befälhafvare-ahlberg. 117 Afdelningsområdesbefälhafvare: \Agelin, B. C. H., Vaktm. Marinförvaltn., 124Adolf Fredriks kompaniområde(5. 6.1S.och s. Klevegr rot.): Gust. Z. Hedenström, Svea Iif- A J M t L" Kl N gardeskasern, kl12-1, bost.n. Jakobsbergsg.6. gge,..,. ex ra arare, n. ara. 125Ladugårdslandskompaniområde( och Kyrkog rot.): J. P. WeIj ni tz, Svealifgardeskasern, Agra Margarinfabrik, s. Långholmsg kl. Roslagens 12-1, bost. kompaniområde: o. Storg. S. A Il S K Frök Ö t l 37 C. A. Drake, gre,..., ro ej.l' s erma msg.. bost. s. Hornsg Alflllld, Författannna, n. Johannesg.22. Kongl. Göta Lifgardes Iuskrifntngsområde. - A. Ombudsman hos Stockholms köpman- 127Klara och Kungsholmskompaniområde(2.3. ~afören Ö Sibylleg 5 III o. 23.rot.): K. M. Kind blom, bost. Ö..,. )iybergs gr. S. - Karl, Post- o. telegrafforestand., Kh. 12S Maria kompaniområde ( o. 19. rot.): Handtverkarez. 18 A. ~I. F. Strömer, bost. n. Regeringsg.94. K R O I "h f Ö t l' tid 129 Katarina kompaniområde( o r,., nnen, a. s erm~ ms l n.- rot.): C. J. Uby, bost. Ö. Banerg. 21. o. pappershandel, o. Karlavag. 6. Affischeringsbolaget Svea, kont. n. Råd- Agren, M. C., Enkefru, n. Smålandsg. 23. mansg.. 52 IV. - C. G.A., Vaktmäst, n. Mäster-Samuelsg.44. Affärsbyrå, Handelstidningens, anskaffar Agrikulturkemisk undersökningsanstalt,prokontors- o. handelsbiträden, ö. Narva- fessor C. E. Bergstrand, Djursholm. väg. 16: a. t Ahl, E. A., Handl., n. Roslagsg. 55. Affärslistans byrå o. exp., n. Jakobsbergsg C. A., Snickare, Ö. Braheg. 23; bostad Aftonbladets Bok- och Klara V. Kyrkog. accidenstryckeri, 7. n. Ö. Sibylleg. 61. Ahlander,H.L.lVI.,Enkefru,n.LillaVattug.20. Aftonbladets Klieheanstalt, n. Klara V. - Annie, Sjuksköterska, n. Observatorieg. 8; Kyrkog. 7. a. t Aftonbladets Redaktionsbyrå, V. Kyrkogata 7, 1'12 tr.; n. Klara Ahlbaum, U. E., Enke~ru, Ö.. Li~ne?" 25:::. öppen 9 f. - K.R., e. o. Kamm~rsknfvare,0.I:IDneg.25. m.-'/2 7 e. m. Hufvudredaktören träf- Ahlberg, Carl, Assistent, Kh. Pipersg. 13. fas i redaktionsangelägenheter Josef, Boktryckare, s. Götg. 20. Bokf. m. och 2-3 e. m. tryckeri st. Osterlångg.24. Räkenskapskontor jemte Huf. - Axel, Chef fö! Sthlms.Bok. o. Pappersv u d k on t o r för annonser, p r en u- handels-aktiebol~g, :.0... Ju~gfrug. 4~, meration o. expedition, n. Kbm tel. Österm.14.08,a~arOste~.malmstorg. V.Kyrkog.7,1/2tr.;öppet9f.m.-8e.m. P. J., ve.rkst. Dmktor!.s. Gotg J. L., DIsponent, s. Göte. 30. Et l ia.l k ontor for ann_o.n~er, _ Euphrosyne, Enkefru, ö. Jungffug, 45. prenumeratron och s x p e d it ion, - K. L., Enkefru, n. Barnhusg. 12. o. Nybrog. 26 och st. St. Nygatan 6. _ Mathilda, Enkefru, n. Döbelnsg. 61. Aftonhem för arbeterskor (K. F. U. K:s), s. - Nils, Fil. lie., n. Jakobsbergsg. 17 n. b. Kocksg K. J., Folkskolelär., 'n. Vanadisvägen 13. Afzelius, Gunnar, Agenturaffär, Ö. Sibylleg. - A. W., Fröken, ö. Artillerig B; a. t E. A., Fröken, ö. Jungfrug. 38. _ A. E., Arkivarie, n. Kungstensg. 27 H. - S. V., Fröken, Ö. Riddareg. 8. _ A. C. A., v. Auditör, Ö. Stureparken 2. - A. H., Förestånd.a för Tysta skolan, _ A.O.,Bokh.iRiksbank.,ö.Torstensonsg.13. Norrtullsg.51. _ G. M., Enkefru, Ö. Stureparken 2. - Otto, Garn- o'. väfnadshandel, n. Mäster - _ Davida, Harriet, Fru, Ö. Gref-Thureg. 72. Fröken, Ö. Karlavägen Samuelsg. 63. K. L., Handelsbokh., s. Timmerm.g. 31 A. _ Henrik N. C., e. o. Hofpredikant. regrts- - Anna Lisa, Handelsidk.a, n.kammakareg. pastor, lektor vid Nya elem.-skolan, Ö. 46; tel. Vasa 558. Humlegårdsg P. J., Husegare, Kh. Polhemsg. 5. _ B. A., Ingeniör, n. Kungstensg. 62., - August, v. Häradshöfd., Ostermalmsg.28. _ Ivar, Justitieråd, Ö. Gref-Thnreg N. A., Ingeniör, Ö. Stureparken 9. _ M. R., Löjtn., Ö. Karlavägen 37. & Ohlsson, Instrumentfabrik, kontor o. Arvid, Med. dr, n. Regeringsg. 26; mot- fabrik ö. Sibylleg. 43 & 45 Ö. g. tagningstid hvard och 2-3.; C. A., Jcrnvägstj.man, n. Observatorieg. 5., behandlar specielt hudsjukdomar; Ull- O. L., Kafåidkare, Kh. Handtverkareg. der sommaren vattenkuranstalt; badintendent vid Hjo a. t , rikst, A. C. M. E., Kanslist, n. Uplandsg. 31. Agardh, V. L., Handelsres., s. Hornsg. 11. A. K. M., Musiker, n. Regeringsg. 74. Hedvig, Fru, Kommissionskontor, s. - D. J., Musiklär., Kh. Scheeleg. 18. Hornsg P., Polis, n. Döbelnsg. 83. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 o Rich., 11& Ahlberg & Johansson-Ahlstrand. Ahlberg, & Johansson, Specerier, konserver, Ahlin, C. J., Skomakaremäst.,ö. Gref-Thirreg. delikatesser, viner m. m. i parti och 76 B. minut, n. Biblioteksg. 11 (vid Sture- - Ernst, Speceri- & konservmagasin, n. planen); rikst. 3062, a. t Malmskilnadsg. 41; a. t. 5209; r. t. 3360; - A. F., försäljning af Ur, velocipedero. sy- filial Thorsvik, Lidingön; a. t. 12. maskiner Kh.Bergsg.20; tel.kungsh.l01....:... se äfven Alin. Ahlbom, K A. W., Bokh.,s. Timmermansg.22. Ahlinder, J., Hotellvärd, n. Lilla Vattug & Co, Bränvins- och vinaffär; egare Anton Ahlm, L. W., f. d. Landskamrer, Ö. Karlaoch Herman Bexelius, s. Götg. 57. väg Aug., Civilingeniör, n. Vestmannag L. G., Revisor, ö. Karlavägen Fredrique, Enkefru, ö. Linnog J. M., Roteman i 14. roten, s. Götg Edv., Förrådsskrifvare, ö. Styrmansg se äfven Alm. - C. A., Kapten i Väg- o. vattenbyggn.- Ahlman, Otto, Handl., Vinimport o. Specerikåren, n. Malmskilnadsg. 39. affär, ö. Banarg. 5; a. t. 5916, r. t ; - Elin, Lärarinna, ö. Linneg. 25. bostad ö. Banerg K G. A., Sjökapt., s. Timmermansg. 22. Ahlmann, W., Major, ö. Engelbrektsg F. A.W., Underlöjtn., s. Timmermansg. 22. Ahlmark, J. M., Byråchef i D omänstyr., ö. Ahlborg, Math., Barnm., n. Lästmakareg.30. Styrmansg Maria, Enkefru, ö. Braheg Axel, Ingeniör, ö. Styrmansg. 43; utför - J. G., Litteratör, Kh. Parmmätareg. 11. mätningar vid byggnadsföretag. - John, Skrädderiaffär (f. d. Roos & Malm- Ahlnander, U. E., Enkefru, ö. Sibylleg.43 &45. ström), st. Stortorget 14 r, bost. n. Ahlqvist, O., Byråassistent v. Statens jernv., Tegnersg. 17. n. Klarabergsg. 70. Ahlborn, Gerda, Frök., s. Högbergsg. 47, ing.b, - C. W., Folkskolclär:a, n. Renss K. E., Kammarskrifv., ö. Styrmansg A., Handl., s. V. Slussg. 1. Ahldin, Aug., Skohandlare, n. Regerings- - C. J:, Handl., ö. Skeppareg.. :44; bod. n. gatan 25., Kungsträdgårdsg. 2 A; tel. Osterm Ahlen, Aug., Folkskolelär., n. J ohannesg Inez, Handskhandel,ö.Stureg. 60. Storg.l0; - A., Lektor, n. Kungstensg. 62. bost. ö. Gref-Magnig. 12. Ahlenius, se Alenius. - A. P. E., Handtverksmäst. (smed), n. Birger. Ahlfort, A. A., Handl., n. Malmskilnadsg. 7. Jarls g Ahlgren, Anna, Enkefru, n. Vestmannag Alfrid, & frih. Adolf W. von Schwerin, - Karin, Enkefru, ö. Braheg. 58. Juridisk affärsbyrå. st. Vesterlångg. 9 II; -..:..Nanna, Enkefru, ö. Kommendörsg. 23. firma Skandinaviska Inkassobyrån, - W., Enkefru, n. Tunnelg. 25. Stockholm. SeannonsafdelningensidAO. - P. C., t. f. Fiskal, ö. Braheg H. A., Kanslist, n. Rensg S. F., Grossh., firma, (Alb. Redtz), st. Bred- - Karl A., Massör, n. Döbelnsg. 79[. gr. 2 B; magasiner st. Kråkgränden 4. - L. J., Skomakare, st. Prestg J.A.,Handl.(cigarr-),n.Malmskilnadsg.ll. - se äfven Alquist, - J., Hofrättsråd, ö. Braheg. 54. Ahlsell, J:tudolf, Civiling., postadr. Gasverket. - Ch., f. d. Justitieråd, ö. Villag Ad., Ofveringeniör vid Stockholms gas v., - P. K, Kommendör vid Flottan, n. Malm- n. Klaragasverket, (Munklägersg. 3). skilnadsg. 19 B. Ahlstedt, F. E., f. Lindström, Barnmorska, - C. F., Löjtn., ö. Nybrog. 62. st. Skärgårdsg. 21. e. o. Postexp., ö. Stureplanen L. A., Bokförare, s. Kocksg J. F.,. Vaktmäst., s. Södermannag. 9 B. - C. A., Bokh., s. Bränkyrkag. 61. '- A.A.,Angfartygsbefälh.,s.Bränkyrkag Alfr. Leonard, f. d. Handl., n. Brunnsg, - se äfven Algren. 14. Ahlin, E. W., Agent, ö. Gref-Magnig. 6. -' K. R., Handtverksmäst. (smed), ö. Tysk. - A. J., Amanuens, Norrtullsg. 10 B. bagareg Joh., Direktör, n. Wahrendorffsg. 10; r. t. - A. W., Huseg:a, ö. Jungfrug ; a. t K D., Kassör, s. Kocksg A., Handelsidk:a, bod n. Drottningg. 73A; - Carl, Perukmak., st. Skärgårdsg. 21;. a. t verkst. st. Stortorget 7. - C. O., Handl., n. Lästmakareg. 30; bod - J. O., Pistolsmed, ö. Grefg. 23. n. Regeringsg P. E., Skomak., ö. Nybrog s Lamp- och Fotogenexpedition, kontor n. - Joh. Aug., e. o. Vaktm. vid Allm. barnh., Wahrendorffsg.l0; a. t.l0836, r.t.3370; st. Skärgårdsg. 17. magasin, n. Jakobsbergsg 7; a. t., Ahlstrand, Ida, Enkefru, s. Bränkyrkag.85. J. O., Redaktör, n. Teknol6gg A. W., f. d. Hand!., ö. Danderydsg. 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Ahlstrand-c-Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lumpfabrik. 119 Ahlstrand, J. R., Snickare, Isskåpsfabrik, n. Ahrnborg, Arvid, Konsulterande bryggeri- Tunnelg. 13; bost. n. Kungstensg. 36. ingeniör; utför nyanläggningar o. om- Ahlström, N. W., Apotekare, ö. Braheg, 27; byggnader af bryggerier. n. Tunnelg.17. Apoteket Elefanten... Aigner, F., Tunnbind., Kh. Garfvareg. 12. _ Oscar W., Apotekare, Ostermalmsg. 45. d'ailly se under bokstafven D. _ C. A., Bokbindare, Kungsholmstorg 3. Akademier: _ J oh. Gust., Bokbind., Kungsholmstorg 3. För de Fria Konsterna, n. Fredsg. 32. _ Otto Boktryckare bost.kh.handtverkareg. Krigsvetenskaps-, R.h. Birger Jarls torg 10. J '. Landtbruks-, n. Master-Samuelsg ; kontor och boktrycken Kungsholms- Musikaliska, Bl. Stallg. 2. torg 3. Svenska, sammanträder å Börsen. Sekreterare _ Johan, Bygg- o. murrnäst., ö. ungfrug. 17. c. D. af W,rSen, FIL dr. Pil d kt Frök.. J f' 17 Vetenskaps-, n. Drottnmgg. 94. _ Anna, l. O., ro en, o. ung IUg.. Vitterhets-,Historie-och Antiqvitets-, Bl. National _ Therese, Firma Didrik Engström, Kh. museum. Handtverkareg. 18. Akrell, Hem., Enkefru, ö. Engelbrektsg.31A. _ Joh., Godseg., ö. Strandväg Carl, Kapten, ö. Styrmansg. 1. _ Gustaf L., Grosshandlare, Konsul för Bo- Aktiebolaget Alpha, kontor n. Brunkebe!gs: livia, ö. Grefg. 33; kontor st. Stort. I". torg 2; mek. verkst. o. metallfabnk l _ Gustaf, Hofslagare, s. Hornsg.4 7; a. t Sundbyberg. _ Aug., Ingeniör, s. Hornsg. 75 A. Amerikansk Cycle Import, Direktörer _ J. C., Kafe, n. Beridarebansg. 18. August Lindblad & Eli Pettersson. La- I. K. A., Kafeidk:a,. Norrtullsg. 15. ger af Amerikanska velocipeder o. till- Gustaf V., Kassör, Östermalmsg. 45 I; tel. behör, n. Birger Jarls Bazar; a. t. 382, Österm r. t Afdelning för uthyrning af Jenny,Lånbiblioteko.pappersh.s.Hornsg. velocipeder, a. t Afdelning 17; bost. s. Mariag. 17. för tillbehör och lösa delar, a. t Jjj. O. M.,Med. kand., Kh., Handtverkareg.3. Amerikanska Velocipeddepoten, Blomberg J. A., Musikdirektör, n. Bryggareg. 2 A. & Co, verkst. direkt. Sam. Blomberg, L. P., Målare, s. Prestgårdsg. 20; verk st. ö. Birger Jarls g. 6, a. t. 152, rikst s. Skaraborgsg. 3. Anderssons Mekaniska stenhuggeri, J., Pantlåneidkare, ö. Kommendörsg. 15. Smedsudden. Stockholm. Filialkon- Assar, Praktiser. läkare, n. Klarabergsg. tor för orders upptagande ö. Gref- 48; specialitet könsorganens o. urin- Thuregatan 23. Lager af alla slalls vägames sjukdomar: mottagn. hvard. arbeten af granit, marmor, sann- '/29-'1010, '/23-'104, a. t sten och kalksten, såsom grafvårda~, _ A. J., Skräddare, n. Tunnelg. 15, tel. kolonner, trappsteg, pilastrar och list- Brunkeb verk, förstugugolf, lavoirer, serverings-, _ C. R., Skräddare, n. Klara V. Kyrkog. disko, nattbords-, spegelbordsskifvor o. 21; tel. Brunkeb, 76/ väggbeklädnader af marmor m. m. Fa- _ Hampus, Tapetserare o. dekoratör, ö. sadarbeten af marmor; sand o. kalk- Jungfrug. 15 n.b.. sten. Monumentutställning vid Solna- _ F. A. O., Tjensteman i Sjöförsäkr.-aktie- dal. Filialer i Tångsäter o. Qvinnerstabol. Vega, n. Dalag. 22; tel. Vasa 884. torp i Nerike. Gustaf, Tjensteman v. Stockh, Elektri- Arbetareringens bank; hufvudkontor citetsverk, Ö. Jungfrug. 17. st. Kornhamnstorg 61; pantlånekon- _ J. Olof, ö. Jungfrug. 17; tel. Osterm tor n. St. Badstag. 9. o. st. Jerntorget78. Ahmee, C. M., e. o. Tjenstem. i Kammar- - Arbetarnes Konsumtionsförening i Stockrätten, n. Klara V. Kyrkog. 13. holm, Speceri-, viktualie-, pappers- och von Ahn, M. C., Fröken, Kh. Agneg. 7. cigarraffär, n. Gamla Kungsholmsbrog..Ahner, Anton, Bokh., s. Bellmansg & 17. Filialer s. Folkungag. 103 Ahnfelt, Hilda, Enkefru, Sandvik: a. t o. Kh. Flemingg. 53. Almström, O. V.. Enkefru, s. Tjärhofsg. 5. Arbetarnes tryckeri, Kungsholmsg. 2. Ahren, A. H., f. d. Hand!., ö. Nybrog. 50. Arehns Mek. verkst, Kh. Arbetareg, 5. _ se äfven Aröhu och Arrhen. Arvid Böhlmarks Lampfabrik; Iampfabrik, Ahrens, Heinr., Grossh., st. Mälaretorget 19. metallfabrik, zinkgjuteri och galva- Kontorstid 9-7. nisk anstalt; fabrik, kontor och lager af _ Per, Tjensteman i Brandförs.aktieb. Norr- lampor och fotogen, s. Högbergsg. 21, land, n. Mäster-Samuelsg. 67 III. försäljnings bodar s. h., s. Götg. 3. st. Ahrnborg, J. E., Folkskolel:a, ö. Gref-Thureg. St. Nyg. 33, Norrmalmstorg 4, n. Hö- 20 C. I torget 8. Verkställande Direktör Klas _ E.F.,Gymnastiklär:a, ö. Gref-Thureg.20 C. Ostlund. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolag,et SVEA. 13 Drottninggatan.

6 120 Aktieb. Asiatiska Thekompaniet-Aktieb. Ekmans nya ~!1icl(erirabrik. Aktiebolaget Asiatiska Thekompaniet, kontor Aktiebolaget Carbo, f. fl. J. E. ÅsTin & 00, o. lager n. Malmskilnadsg. 26. Lager triikol,stenkol o. koks i parti o. minut; af teer, konserver, sydfrukter,' 9-5; hufvudkontor,/ Kh. Kungsg, 31; a. t. a. t. 211, r. t , r. t Kontor o. upplag, Kh. - JL T.Barkmans Snusfabrik,Kungsholmsg. Ine-dalsg. 24; a. t. 6117, r. t ~ r. t. 2349, a. t Carborundum Tools (direktör Victor - A R t. t D t. Wennerholm), n. Jakobsg, 28. Automaten, es auran er, n. ro tmngg. Carl G. Petterssons konfektfabrik, 19. o'. st. Slussplanen 63. Björngårdsg. 9 A. s. - B. A HJOI:th & C:o, n. Klar~ N. K~rk?&" Aktieholag'et Carl Jacobsen & Co, Ma. 5. Maskm: o. verktygsaffar. SpecIahte: sklnufrär, Kong!. hofleverantörcr; Svenska stal verktyg samt kokapparaten verkst, dir. Carl U. A. Olsson förste P7imus och lödlampor för såväl foto- ingeniör Herm. Andersson. M~skiner gen som gasolja. och redskap för landtbruk, mejerier - Barnängens Tekniska fabrik, H. M:t «ch industriella ändamål samt maskin. Konungens hofleverantör; disponent förnödenheter. Kontor o. utställn. n. Axel Backman ; fabrik o. kontor s. Vasag. 10 (snedt emot Centralstatio- Bondegatan 61 o. 63, kontorstid 9-2, 4-7; torsäljningsmagasin st. Vesternen). Telefoner:r. t. 200, a. t. 2; til] expeditionen r. t. 28. långgatan 47. Carl P. Svensson, Möblerings- och dekora- - Bend Or, kontor st. Skeppsbron 46. tionsaffär, n, Brunkebergstorg 11; verk- - Bergianska trädgården, kontor n. Hamn- städer samma hus o. n. Tunnelg. 12; - gatan 12. a. t. 4329, r. t Verkst. dir. Birger Bernhard Herz, Guldvarufabrik, n.mäster- Svensson, n. Brunkebergstorg 11, a. t. Samuelsg (ankn.) - Bertheaus mekaniska verkstäder se Ber- - Carlson & Stenberg, Speceri- och kolotheaus mek. verkstäder, Aktiebolaget. nialaffår en gros, st. Johannesgränden - 'Biddls & Co, Trävaruhandel, Kh. Ele- 2; verkst. direktörer Stenberg, S. Axel mingg. 28, sjötomten. och Lundgren, Isidor. - Biologiska museet i Stockholm,Dj. Davids- - Carl sviks gjuterier, Kh.Handtverkareg berg. Bodträskfors; Styrelse: William - Olsson, - Central palatsets kontor, Centralpalatset r. Centrator; kontor o. verkstad Kh. Igel- A. N. Versteegh o. fl. Örtenblad, n. damsg. 2 (Hummersberg), verkst. dir. - Centralpalatset 54. Bonit, kontor o. fabrik, ö. Majorsg. 11. C. A. Hult; kontorschef George Lange; rikstel, 2972, allm. tel Bröderna Flink, försäljning af grafvår- Clara badinrättning, serverar varma kardar, Norrtullsg. 27. bad, varmlufts- och ångbad, dusch och - Bröderna Hults rotations ångmaskin, kontor o. verkstad, Kh. Igeldamsg. 2 (Humbassinbad m. fl. bad, n. Gamla Kungs- holmsbrog. 41. mersberg); verkst, dir. O. V. V. Hult, - Clausens gas- o. vattenledningsaffär. kontorschef George Lange; rikstel. Kontor o. utställning af gasapparater 2972; allrn. tel jemte verkstad för gas- o. vattenled- Akt b l t B "d L b ningsarbeten, n. Kungsg. 7 o. n. Apelle o.age 1:0 erna. ang org bergsg. 58 H; a. t. 7288, r. t !IdI ottsmagasmet), Veloclp~d- o.ch Colibripumpen, ö. Torstensonsg, 15; r. t. I~r?t~saffar, hufvudkontoi-, mllll~tfol:- 2415, a. t säljningalokalsr o.. repara~lonsveiksta- C. W. Fagerlins Bandfabrik, lager af silke der, n. BIrger Jarls g. 5, r. t. 2284, och band,.kontor st. Skärgårdsg. 13; a. t. 7~1. '.. PartIlager o.magasmer, o.kaptensg.6; fabrik s. Asög. 42 A; verkst. direktör John Jansson. r. t. 2284, a. t Velocipedskola o. Lawn-Tennisbana, D. Andersen & Co, Juvelerare, ningg. 27. n. Drottn. Lästmakareg. 18; a. t David Kempes Lampa, verkst, Kh. Fa- Snickeriverkstaden, n. Norrlandsg. 34; briksgränd.en 3... tel. Brunkeb de Lavals Angturbm; kontor o. fabrik, o Jerla; postadr. Stockholm. Bangbro rorverk, kontor st. Stortorget 1. _ Dentolin, n. Drottningg Böhmiska bryggeriet, n. Luntmakareg. 4; - Desinfection, n. Barnhusg.10 n.b. Ö.g.;kona. t. 8307, r. t. 2597, kontorstid 6 terstid 9-3 och 5-7; a. t. 7494, r. t. 34. f. m.-8 e. m. - Ekmans nya Snickerifabrik, se Ekmans. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Aktieb. Elektriska.Urfabriken-Aktieb. Kiselgur. 12] Aktiebolaget Elektriska Urfabriken, Rh. Fa- Aktiebolaget H.E. Carlstens Porterbryggeri, brlksgränd. 3. s. Jakobsberg, Hornsg., tillverkning af - Engelska Angsågverket, Lådfabrik, Kh. porter. Imperialportern medguldetiket- Jaktvarfsgr. 2. ten erhöll Hedersdiplom och Guldmodal- - Evang. Fosterlandsstiftelsens förlagsex- jer i London 1897, Hamburg 1898~ pedition, n. Mäster-Samuelsg. 42. Wien Telegramadress Carlstens- - Extractor, kontor st. St. Nyg. 40 & 42. porter; r. t. 2129; a. t Fagerholms Kassaskåpsfabrik, se Fager- - Heyman & Oleson, n. Malmtorgsg. 5. holms Kassaskåpsfabriksbolag. - Hiertas bokförlag, Rh. Birger Jarls torg Iå, - Falu metallextraktionsverk, n. Arsenalsg. - Rilleviken, s. Stadsgården 20. Försäljer- 1 A, r. t alla slags murtegel, taktegelsamtdräne- - Finspongs Styckebruk, n. Malmtorgsg. ringsrör. äfvensom granit och tillverk- 4 (C. G. Cervins kontor); r. t. 256, a. t. ningar deraf. 6118; öppet kl e. m. - Hjärnes patentagentur; patentagentur- - Flemingsberg, verkst. dir. E. Ohman j:or, byrå n. Regeringsg. 61, kontorstidl st. Slussplanen 63 B. 9-4; a. t , r. t Flossa (verkst. dir. L. Lublin), n. Drott- - H. Klemmings Antiqvariat, n. Brunkeniugg. 29 AJ. bergstorg 11; r. t. 1070; a. t Folkskolans Vän, utgifvare o. förläggare - Holländska Kafferosteriet, butik ö. Stureaf barnjultidningarne Julklockan, Lilla planen 6..Tnlklockan o. Julklockan, praktupp- - Holmberg & Larsöns Skofabrik, verkst.. lagan, samt Pedagogisk Kalender för dir.. Julius Larson, fabr, s. Östgötag. Svenska hem; exped. Kungsholmsg.16 J, 10, träffas 9-11 f. m., 3-5 e. m. kl. 2-6; a. t Hotell Kung Carl i likvidation, n. Malm- -- F. Reddaway & Co, se sid torgsg., 10, adr, Siegfried Warburg, n. - Frigga, innehar Friggamagasinet; verkst. Klara V. Kyrkog. 3 A. direktör U. A. Giöbel, n. Harung Hvilan, ö. Grefg. 39. \ - Fruntimmers Sim- o.badanstalten, Skepps- - Hygysea, kontor o. butik Ö. Karlavägen 17~ holmen. a. t Fabrik för förbands- o. kemisk- - F. Stocklassas Borst- o. penselfabrik ; fa- tekniska artiklar ö. Braheg. 3; a. t. 5210;: brik o. kontor s. Björngårdsg. 15; bod se annons sid. 49. st. Vesterlångg Impregneringsfabriken Svea, fabrik och> - Furnus, tillverkar Bakugnar o. spislar; kontor Stenbrottet, Solna; a. t. Karlkontor s. Srt Paulsg. 4; a. t berg 12. Postadress Stockholm N. - Förenadekonstgjuterierna, f.d. Otto Meyer Notiser o. d. torde postbefordras, pa- & Co, verkstad Kh. Pilg. 3. keter afhemtas. '- Föreningsbanken i Stockholm, se Bank- - Jacob Bagges Sedeltryckeri, n.. Bryginrättningar. gareg för Import af Gummigaloscher, st. Ve- - J. Eric Nyqvists Metallfabrik, n. David sterlångg. 38 J. Bagares g. s & 7; a. t. 225, r. t Gellivare malmfält, kontor n. Rirger Jarla Specialfabrik för lysapparater o. mö-. g. 7; verkst. direktör G. E. Broms. belbeslag. - G. Hartmanns Maskinaffär, se Hartmanns, - John Beijers Skofabrik, Kh, Flemingg, 59~ G., Maskinaffär. a. t. 8508, r. t. 1696; butik n. Drott- - G. Maren & Co, se under Maren. ningg Gustafsbergs Fabriks Intressenter, post- - J. O. Wengströms Mek, Suickerifabrik. adress Gustafsberg; utställning, försälj- s. Sot Paulsg. 26 o. Lilla Tanto, Sköldg; ning och profiager n. Kungsträdgårdsg. 26. Se annonsen å kartong, sid A. - Julius Slö örs J ern- o. redskapshandel, - Göranssons mek. verkst, ö. Gref-Magnig. kontor st. Jerntorgsg Karl A. Malmberg & Co, st. Skeppsbron - Hallins Konsthandel, n. Drottningg. 22; 46, tel.-adr. Shorts, (9-7) r. t a. t a. t , verkst. dir. Karl A. Malm- - Havanna-Magasinet. Hofleverantörer. berg, (10-4) r. t. 5082, a. t. 2133;. Disponent A. Andersson n. Drott- bost, Saltsjöbaden, r. t. 85. ninggatan 21; fabrik n. Karduans- - Karta & Oaxens Kalkbruks kontor, n. makareg. 12; import, parti o. minutförsäljning af Havanna- och Bremer- - Fredsg. 15 J. K. E. Frykbergs Velocipedaffär,. n. Birger cigarrer.äkta egyptiska cigaretter; filial Jarls g. 1. Norrmalmstorg. Telefoner. - Kiselgur, kontor st. Skeppsbron 32. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 122 Aktieb. Kolfabriken-Aktieb. Pilsenerbryggeriet..Aktiebolaget Kolfabriken. Jakobsberg, tillv. Aktiebolaget Molinderska K~nservfabriken, elektriska kol och element: r. t.1063; disponent Herm.Rossell. Leverantör till a. t ; kont.n.karduansmakareg.8a. K. flottan o. armen; fabrik för konserve- - Kungsholms Tvättinrättning, verkst. dir., ting af födoämnen; kontor, lager o. And. Fr. Hjertstedt, Kh, Inedal, a. t. fabrik s. Folkungag ?,_ r.~. 22 ~9;..linne- o. yllet~ätt, - Mälaremejeriet, kontor o.lagermagasin n ke~lsk tvatt, skonfarl;\'lll,ng.?' blekning: Regeringsg B n. h.; partiförsäljn. af butiker m. m. se 'Ivåttinrättning. smör, ost o. mesost (dispon, L. Kihl- - Ku~tze & 00, se. Kuntze & Co,. strand); r. t , a. t Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken.kon- O l S tor, lager och detaljförsäljning af all - N. E. Frykholm,.n. entralpa atset. ( e slags fiskredskap. Billigaste pris..frykholm, Aktleb~l. N. E.J Endast prima varor i parti och mi- - NIssens Man.ufactun~.g. Karamell- o. nut, st. Stora Nygatan 12 I; a. t. 2848, konfektfa~nk; n. Master~Samuelsg. 77; r. t Se annonsen sid. 47. verkst, du'. Franz Aldenn. - Litholit, kontor o. utställning i Stock- - Nordiska Kreditbanken, se Bankinrättholm n. Hamng. 38, r. t. 5275; fabrik ningar. Liljeho~men, Nynäs ; a.t ,.r.t Nordstjernans mineralvattenfabrik, Ö. - L. M,. Ericsson & 00, verkst. du. L. M. Birger Jarls g. 120; a. t , r. t Ericsson, n. Tuleg. 5. N F" l G l "IC h l b _ Londonerskrädderietablissementet,skräd- - ormans or ag, n. :.a ungs o.ms rog. deriaffär; verkst, direktör E. Wickert, 34, opp:t kl. 9-5, verkst. dir. J. P. n. Regeringsg. 91. Carlsso. - Lubrikator, Mttallfabr.,KungsholmstoJ:g. Nya.:Bl~.Ha~d, Joseph Degen~Konst- o. - Luossavaara-Kiirunavaara kontor n. Skonfargen samt Kem. Tvattanstalt, Birger Jarls gata 7; 'v~rkst. dir. G. fabrik Löfholm.~n; a. t. 3~26, r. t. 5373; E. Broms. bodar n. Hollandareg.,13, a. t. 4633, - Löfholmsvarfvet, Katrineberg, Liljehol- ö. Linne~. 22, a. t , s. Bränkyrkag. men; r. t. 2382; disp. E. Ohlsson, Kh, 2, a. ~. il439, s. Hornsg. 11, a. t.1725, Flemingg. 4j r. t. 1163, a. t n: Smalandsg. 9, a. t Se annons -- Mars, Konstruktionsbyrå och mekanisk SId. 41. verkstad för militärteknik m. m., Öster- - Nynäs Villastad, kont. st. Slussplan. 63 B. malmsg. 67~ a. t Nyqvarn, pappersbruk vid Södertelje, kon- - Maskinaffären Stieltjes, verkst. dir. P. tor i Sthlm n. Stora Vattug. 10; verkst. M. Qvarnström, n. Vas ag. 50. direktör Generalkonsul E. O. Gjestvang, - Maskinfabriken Excelsior, kontor o. fa- se annons sid. 79. brik Brännudden, Vaxholm; a. t. Vax- - Obligationskontoret, Teaterpremieobligaholm 2,' r. t. Rindö 3. Expeditions- tioner, agentur o. kommission, kontor kont. Uno Troili, n. Karduansmakareg. n. Klara V. Kyrkog. 3 A; disponent S. 10; a. t , r. t ' Kugelmann. - Max Sachs, Etablissement, affär för möb- - Optimus, Kh. Randtverkareg. 39. ler, möbeltyger, sängar, sängkläder, - Orienten, Te- o. kaffeaffär, ö. Kommenmattor o. gardiner, n. Brunkebergstorg dörsg, 28; r. t. 450, a. t ;1 Snickerifabrik n. Roslagsg Palmerantz & 00, mek. verkstad för tillo. 53; tapetserare- o. dekorations verk- verkning af slåttermaskiner, Sveavelestäder Bl. Stallg. 1 o. N. Blasieholmsh. cipeder m. m., Löfbolmen; kontor st. 3; se annons å kartan. Telegrafgr. 1; verkst. direkt. Th. Ro- - Mejerigårdarne. kontor n. Torsg. 34. sendahl. Försäljningslokal n. Birger Mekanikus, verkst. dir. K. G. Segerstedt j Jarls g. 1. tillverkar tryckerimaskiner, hastigt gå- - P. A. Norstedt & Söner, Rh. Tryckerig. 2. ende ångmaskiner, regulatorer, fjed- - Per Perssons Väf- & stickmaskin; kontor rande friktionskopplingar m. m.; kon- o. utställn, n. Drottningg, 21 B, a. t. tor och verkstäder s. Folkungag. 16 & 4590; fabrik Kh. Fabriksgränden 3, 18; r. t. 614, a. t. 3560, förrådet a. t. a. t Se annons sidd, Pilsenerbryggeriet, s. Götg ; di- - Mek. Verk st. Rapid, tillverkare af lyft- sponent Constantill Peterson; kontorso. transportinrättningar, precisionsma- tid sökned. 7 f. m.-8 e. m., helgd. 7 skiner, instrument m. m. Äfven repa- -12 f. m.; r. t. 1570, a. t o. rationsverkstad. Kontor o. verkstäder 3872; telegramadress Pilsen; specialitet So 8:t Paulsg. 13; r. t. 1448, a. t PilseneröI. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Aktieb. Preserva-Aktieb. Svensk Konstslöjd-Utställning. 123 Aktiebolaget Preserva. verkst, direkt. Axel Aktiebolaget Stockholms Nya Tapetfabrik, Atterberg (f. d. Grundsborgs fabriker); Skanstull.. konservfabrik, s. Götg. 100; r. t StockholmsPantaktiebank se Stockholms. - Prin?us,fabr.f.fotogenkö~,Kh:Ku~~sg:44. - Stockholms Paraplyfabr.: ~erkst. o. kont. - Radiator, kont. o. verkstad. DJ. Kraftnket, Kh. Fabriksgränden 3.. Albano; postadr, Stockholm. Akt b I t St kh l P lticld Aktiebola"et F. Reddaway.& Co Gross- le o ag.e. oc o m.s a!asl, ICl a, h dl " F"... f '. Mattpisknings- o. desinfektionsanstalt, an. orsalji?mg a remmar, gummi- ö.valhallaväg 101 a t 8799 r. t varor o. packningar m. m.; kontor n..,..,. Vasag. 5; lager n. G:laKungsholmsbrog. -»Stookholms Patentbyrå, IL Y. Zacco o. 27;' r. t. 2667; telegrafadress Reddaway. E. H. Bruhns, n. Vasag. 7; a. t , _ Ruden & Noren se Rudön & Noren. r. t. 382; uttager patenter och regist- _ Räntmästarehus~t, st. Slussplanen 63. re rar varumärken i alla länder. - S. A. Forssbergs Dental Depot, n. Re- - Stockholms Praktiska Hushållsskola, geringsg butik n. Drottningg Sandbergs Bokhandel. se S. - Stockholms Privat-Assistans. Hufvud- - Schaumans Centralspårvexlare, n. Hol- Bankkontor, n. Regeringsg. 16, öppet ländareg. 21 A; a. t ; a. t. 5399, r. t Pant- -- Schweitzerkaramellfabriken, s. Björn- lånefilialer: N:o 1 n. Smålandsg. 40, gårdsg. 17. a. t. 6457; N:o 2 n. Luntmakareg. 34B, - Separator, se Separator; a. t. 5330; N:o 3 ö. Sibylleg. 25, a. t. - S. Henrikssons Sprutfabr. &Mek. Verkst., 7706; N:o 4 s. Sot Paulsg.13; N:o 5 Kungsholmsg. 4; a. t Kh. Pipersg. (hörnet af Kungsholmsg.). - Sjöassurans-Kompaniet, st. Riddarhus- Filialkontoren öppna hvardagar 9-2, torget 13; a. t. 2535, r. t , lördags- och helgdagsaftnar till 9. - Skandinaviska magnetiska malmskilja- - Stockholms Realisations- & auktionsren, n. Kungsg. 32; verket. dir. Inge- affär, ö. Birger Jarls g. 16; a. t niör Alwin Jacobi; r. t. 1573, a. t Stockholms Skofabrik, verkst. dir. Gustaf - Skandinaviska Pennfabriken, Kh. Frid- Pott, s. Bränkyrkag. 167; a. t. 3047; hemsg. 18. r. t Skytteföreningarnes Vapenaffär; kontor - Stockholms Spritfabrik, Kh. Hornsberg; n. Klara V. Kyrkog. 9'/2" b, kl ;. kontor st. Stora Nyg. 10; verkst, dir. a. t o. a. t. Sundbyberg 42; post- E. Carlsten, Kh. Hornsberg. o. jernvägsadr. Stockholm. - Stockholms Stålgjuteri, Värtan; r. t Skånska Cementgjuteriet, n. St. Badstug. - Stockholms Svafvelsyrefabrik, s. Folk- 106; kontorstid 8-3, 5-7, lördagar ungag. 91; disp. Fredr. Gullberg. 8-4; utbetalningar måndagar, torsda- Kommissionslager och försäljning hosgal' 1-3. Skandinaviens största fabrik Eugens Krook, st. Kornhamnstorg 59. för cement-, asfalt-, marmor- och gips- - Stockholms Tattersall; kontor Ö. Grefarbeten. Se annons sid. (blå) 802. t Thureg Sommelii Fabriker,' tillverkning af oljor, - Stockholms Trådspiksfabrik tillverkar alla korkmattorm.m.; kontor st.skeppsbr.dfl, dimensioner trådspik, stift m. m. Kon- - Stockholms Arbetarehem, Ö. Sibylleg. 50 tor st. Tyska brinken 23, fabrik s. A, B o. 52 A & B; a. t 631. Folkungag. 38'/2. - Stockholms Bryggerier; verkställande dir. - Stora Bryggeriet, Kh. Hornsberg. Verkst, öfverstelöjtnant R. vvijkander; ö. St yr- dir. Karl Edv, Nilsson, bost. Kh. mansg. 2, r. t Centralkassa hos Scheeleg. 14. Aktieb. Stockholms Handelsbank. - Stora Kopparbergs bergslag, st. St. Nyg. - Stockholms Diskontobank, se Bankin- 30 II. rättningar. SundsvalIs Handelsbank. se Bankinrätt- - Stockholms Filthattfabrik; direkt. Hakon ningar. A. Bruun; kontor o. lager n. Norra - Svanbäcks Boktryckeri, n. Mäster-Sa- Smedjeg. 28; fabrik Kh. Flemingg.69. muelsg Stockholms Handelsbank, se Bankinrätt- - Svartviks Stärkelsefabr., kontor st. Skeppsningar. bron Stockholms Kolimport, kont. st. Skepps- - Svensk Konstslöjd-Utställning. S. Giöbel. bron 28. Utställningslokal n. Kungsträdgårdsg. - Stockholms Kolsyrefabrik; disponent fab- 2 A.; a. t. 210; byrå o. handarbetsafrikör T. Opbacker, n. Barnhusg. 16; delning n. Norrlandeg. 26 (efter 1 April kontoro. fabrikliljeholmen,löfholmen.. Norrmalmstorg 3), a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottniriggatan.

10 124 Aktieb, Svenska Compo-Board-Albom. Aktiebolaget Svenska Compo-Board, se Aktiebolaget Södermalms Tekniska fabrik, Svenska Compo-Board A. B. s. Asög. 30; a. t. 342l. - Svenska Dental-Depoten, n. Birger - Södermalms Tvätt- och badinrättning, J arlsg. 7. kont.. s. Badstug Svenska Eldfärgsfabriken, fabrik n. Ros- - Södra Gymnast.-Institutet, s.mariahissen. lags g. 63. '- Söllseher & Co, Kh, Garfvareg Svenska Hvaloljefabriken; maskinoljor, - Taxameters hyrkuskverk, kontor o. stallar talg o. tran, alla slag. Riks- o. a. t. n. Roslagsg. 29; a. t. 7937, r. t. 2234, Fabrik o. lager n. Bryggareg. 38, kon- öppet hela dygnet. Se annons sid. 53. tor n. Regeringsg. 21 Il. - Tegner & Wilcken, kontor n. Vasag. 40, - Svenska Jernsängsfabriken, verkst. dir. vinhandel n. Kungsg. 11. Herman Carlson, Söder Mälarstrand.ing. - Tekniska fabriken Dentolin (G. Wahl- Lilla Badstug. 10 B. Försäljningslokal berg), n. Drottningg. 30. n. Jakobsbergsg. 26; a. t o. 7530, - Tekniska fabriken Röda korset (verkat. r. t Telegrafadr. Jernsängen. dir. R. V. Moberg); kontor Kh, Handt- Postadr. Stockholm, Söder. verkareg. 23 C; r. t.1420, a. t. 7950; - SvenskaKapsylfabriken,s. Folkungag.14B. fabrik Kh.Garfvareg.13; a. t.7950ankn.; - Sven~ka ~ernfabriken.' n. Karduansnia- fabriksbod n. Drottningg. 6~, a. t kareg, 6, a. t. 41, I. t Telefonfabnken, Kh. Arbetaleg Svenska Korsettfabriken, Jansson & Co; Telemikrofon, tillv. telefon- och ringledverk st. dir. Grossh. O. Jansson; fabrik, ningsmateriel, verkställer telefonringkontor o. lager n. Mäster-Samuelsg. 39, ledn.- o. åskledareanläggn.; kontor st. a. t. 527; utställning-s- och försäljnings- Skeppsbron 30; a. t , r. t. 2070; lokaler n. Hamng. 11, n. Drottningg.31 fabrik n. Kammakareg. 5. o. st. Vesterlångg Thavenius' Boktryckeri, Kh, Scheeleg Svenska Lådfabriken. Styrelse : Ing. Oscar - Thetis, n. Kungsträdgårdsg. 12Il. Hirsch, Sthlm, Ordf., N. A. Forsgren, - Tjenstemannabanken,seBankinrättningar. Sthlm. J. F. Rossander, Sthlm, dispo- - Turba, n. Fredsg nent J. H. S. Johnson, post- o. telefon- - Umeå Vattenfall, n. Regeringsg. 6. adr. Södertelje. Agent i Stockholm - Velox, Gummi- & Luftringsfabriker, Trelle- L V. Pallin; a. t borg, kontor o. lager n. Gamla Kungs- Svenska Maltkaffefabriken Kathreiners holmsbrog, 381; a. t patent; fabrik s. Hammarbyg. 3 & 5; Verktygsmaskiner, Kontor o. utställning kontor st. Bredgränd 2 B.' n. Centralpalatset. Fabriker o. lager - --Svenska Nykterhetsförlaget, n. Bryggare- Kh. Fabriksgränden 1; kontoret a. t. - gat. 6, Svenska Skofabriken, verkst, dir. Karl 138, r. t. 1043; fabriken r. t a. t. 8767, Söderberg; kontor o. lager s. Sot - Westerdahl & Karsten (f. d. W. Karstens Paulsg. 21; fabr. s. Högbergsg. 33; fabr.- bageri), n. Mäster-Samuelsg. 56. bod. ö. Stureplan. 15, st. Slussplan. 63, - Vibrator, kontor ö.»patria», Stureplan.15. s. Hornsg. 62, n. Drottningg. 98, n. - Wieanders Korkfabriker ; verkst. dir. G. Hötorget 6, Kh. Handtverkareg. 21. Wicander, kontor o. fabrik s. Brän- Svenska Spiralfabriken. Kh. Garfvareg. kyrkag. 66; r. t. 476, a. t ; fabrik Kungsholmstorg 4. - Victoriabageriet, n. Roslagsg. 49. Aktiebolaget Svenska Telegrambyrån, Aktiebolaget y. Lö!"ener, Maskina1får n. Brunkebergstorg 2; Direktör Eklund och IngelllOl:sbyra, n. Vas ag. 14; G~neträffas säkrast ralagenter for Brown & Sharpe, Niles Redakti.M~safdelnin.qen, n. Brunkebergs- Tool Works, Pra~~ & Whitney Co m...fl: torg 2; telefoner: riks-166, 167, 1300, verkst. Verkst. dir. Ing. Sam. La&,erlof, 2706; allm, Redaktör Björk-.. r.. t. 4?47, a. t. 5109; se annons sid, 30. man träffas säkrast C?hlm,NIlsson & Co,kont. st. J ernt~rget?3... Aktleselskabet Det Kongl. Ock Almindelige.AnnQn.'afdeln~ngen, n. Brunkebergstorg.2; Brandassurance Compagni _ se Kongl. telefoner: riks- 1200; allm o.lilo. Ock Kompaniet. I)istribu~'i~nsafdeln'in.qen. n. Vasag. 1; Albertini, H., Enkefru, Kh. Flemingg. 40. Expeditionslokal n. Vasag. 3; Förest. Albihn, K. J. A., Ingeniör, n. Vanadisvägen Aminoff träffas 11-12, 2-3; telefoner: 15. riks- 3939; allm. 869!l. AlbinJ-E. Gustaf, Stadstjenare, n. Rådmansg. Sveriges Allmänna Revisionsbyrå, n.vasag. ö6iii. 10 III; r. t. 5085, a. t l Albom se Ahlbom. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Albrecht-Allmänna Patentbyrån. 125 Albrecht, C. Wilh., Verkst. dir., ö. Karla- Alin, E., Med. doktor, Docent, Öfvsrläkare v. vägen 46 III. Pro Patria, n. Brunkebergstorg 14 ". Alby El~.ktrokemiska aktiebolag, kassadir. Motta~n~ngstid hvar~agar. 1/22-3, he~g- E. Ohman J:or, st. Slussplan. 63 B. dagar ;'9-'/210. Qvinnosjukdomar, for- AlbyVattenfalls, aktiebolag,. n. Regeringsg E., 10sMsnlI~kgad~" USl 11'e(or, ] t" s. M'b ose ac k e t' org 6. Alden, Gustaf A., Fil., kan,d., Redakt.-sekr.l - se äfven Ahlin. Aftonbladet, n. 'Iegnerslunden 10'v. Alinder se Ahlinder. _ J. A., Skrädcl., n. Roseng. 3. Alingsås' Bomullsväfveri-aktiebolag (Robert Alderin, R. W., Disponent, Kh. Handtver- Schumburg), afdelningskontor och lakareg. 9. ger st. St. Nyg. 41; a. t. 2270, r. t _ Franz, Verkst. direkt., n. Uplandsg. 3. Alkman, Edvard, Skriftställare, ö. Storg.46. Alenius, C. A., Bokh., s. Götg. 76. Allard, J.W.,Bleck-o. plåtslag.,st.köpmang.6. _ J. W., Enkefru. ö. Linneg. 80. Allers Familj-journal, hufvudexp. n. Lunt- _ J. A., Gymnast, ö. Riddareg. 11 B. makareg. 26, inneh. Ekelöts Bok- & Alexander, Hermann, Agenturaffär.ö. Nybrog. 'I'idskrif'tsexp. 15 B.; tel Ostermalm 1245; träffas Allers Familj-journal, Red, af»nytt från säkr. kl. 2-3 e. m. aua land», n. Tunnelg. 17III. Alexanderson, C. A., Brukseg., v. Härads- Allgemeine Elektricitäts Gesellscl1afts höfd., n. Kammakareg. 12 III. representant Elektriska Aktiebolaget _ S., Direktör, Generalagentur för Svenska A. E.. G. i Stockholm, se Elektriska Compo-Board Aktiebolagetsförsäljning. Aktieb. A. E. G. i Stockholm o. dess Hufvadkontor Centralpalatset; r. t. annons å kartong sid. 328 a , a. t Bostad n. Karlbergs- Alliance Assurance Company, Lifo. Brandförväg. 8; tel. Vasa 913. säkringsaktiebolag i London. Direktio- _ Anna, Enkefru, ö. Grefg. 25. nens ordförande Lord Rothschild. L if- _ Edv., Handelsres., ö. Gref-Thureg. 62. försäkring till billiga premier (ned- _ A. G. A., e. o. Hofr.not., ö. Gref-Magnig. 8. satta fr. o. m. 1894) med vinstandel, _ N. A., Ingeniör, s. Danviksg. 88. mycket fördelaktig; Brandförsäk- _ J. G., Justitieråc1inna, ö. Gref-Magnig. 8. ring, tarifföreningens premier o. vilkor. _ Karl, Löjtn., ö. Gref-Magnig. 3. Ensamma agenter och sysslomän för _ C. A., Vaktm. i Statsrådsberedn., n. Re- Sverige: Oscar Ferlin & Co, n.vasag. geringsg '. Riks- o. allm. tel. _ Erik, f. d. Öfverstelöjtn., ö. Gref-Magni-, Alling, A.dolf, Ö. Riddareg. 51. g. 3. Allmänna Agentur-& hyresbyrån, n.kungsg, Alexandersson, J., Bokh., Kh, Flemingg ; a. t. 7940, r. t _ E. T., Handl., st. Osterlångg. 49, bod - Barnhusinrättningen, se Barnhusinrättn. s. g Brandförsäkringsverket för byggnader å Alexis, Ch., Legitim. Fältskär..o. massör, ö. landet, st. St. Nyg. 26. '.. Gref-Thu'reg. 20 C; tel. Osterrn, Allmänna Brandredskapsaffären (E. Berg- Alexisson, F. P., Notarie i Auktionsverket, ström & Co), Kh. Scheeleg. 22. Ö. Danderydsg. 6'. - Enke- och pupillkassan. st. Storkyrko- _ F. G., f. d. Postkontrollör, ö. Banerg. 29. brinken 11; kontoret öppet Alfa, Försäkr.-grupp af Allm. lifförs.bol., n. - Försvarsföreningen, se under F. Vasag Hypoteksbanken, Bl. Arsenalsg. 4 A; Alfort, Mich., Agent för jernvaror, Jorn- kl. 10- l /2 3. kramh., Kh. Pipersg Hypotekskassan för Sveriges städer, n. _ John M., Bokh., Kh, Pipersg. 20. Smålandsg. 14. (Norrmalmstorg.) Alfven, C. C," Eukefru, ö. Engelbrektsg Idrottsklubben, Sekreterare, N. Lennholm, C. A., Underläk., Kh. Stockholms nya n. Apelbergsg. 60 A'. sjukhem. - Lifl:'örsäkringsbolaget, kontor n. Vasag. _ se äfven Alven o. Allven. 10, 1". t. 145, a. t (till direktören Algren, 'I'önnes, Bokh. i J ernvägsstyrelsen, 4260); lifförsäkringar alla slag, äfven ö. Linneg. 25. för barn (utan Iäkareundersökn.). Alfa- _ H., Fru, ö. Karlaväg. 4. bref o. alfadepositionsbevis utfärdas en- _ se äfven Ahlgren. dast af detta bolag. Algulander, R., Lackfabrikör. s. Hornsg. 116, - Lifförsäkringsföreningen Röda Bandet, s. fabrik s. g. 112; a. t Svartens g ; tel. Maria 402. Alguren. C. A., Byggm., n. G:a Kungsholms- - Patentbyrån, inneh. Ing, C. O. Sahlberg, brog. 49. n. Regeringsg. 28 A. Brand- och Lifförsäkrings-Alåiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 126 Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget-Almqvist. Allmänna Pensionsförsäkringsbolaget, Almer, N., Bankkamrer, n. Uplandsg. 51ll; Strömsborg. r! t , a. t tel. Vasa Polikliniken, se Polikliniker. Almfeldt, Oscar, Parti- o. agenturaffär, s. - Sjuk- o. begrafningskassan i Stockholm, Svedenborgsg. 3; a. t. 3U68l. s. Bellmansg. 38 II. Almgren, Hilda M., Amanuens i Civ-statens - Svenska boktryckareföreningen: Styrelsen pensionsinr., n. V. Trädgårdsg. 4. Centraltryckeriet; Blankettförl. st. St. - G. S. K., Bokhållare, s. Bangårdsg. 4. Nyg H. W., Bokh., n. Uplandsg. 9 B. - Svenska elektriska aktiebol., n. Malm- - J. W., Bokh., s. Bangårdsg. 6. torgsg. 5; a. t. 78; r. t J. W., Bokh., s. Bellmansg Tekniska samfundet, Norrtullsg ; - Oscar, Docent, s. Götg. 26. I styrelse se [ Aug: a, Enkefru, n. Rensg Telefonaktiebolag, "Stockholms, n. Malm- - Wilhelmina, Fru, förfärdigar alla sorters skilnadsg. 30. guld-, silfver- och silkes broderier så. - 'I'iduingskontoret, n. Gustaf Adolfs torg som kyrkoarbeten, fanor, uniformer 10. m. m. Undervisning lemnas n. Drott- Allstrin, P. G., Arbetsförman, ö. Gref- ningg. 17; tel. Brunkeb Se an. Thureg. 76 A. nons. sid G. A., Konst- o. ornamentsmed. kon- M. F. T. och C. A. L., Fröknar, n. Obtor o. verkstad Kungsholmsg. 2; servatorieg. 14. bost. Kh. Flemingg. 18; a. t V., Godseg., ö. Valhallav:!ig. 39. Allven, P. E., Bokh., n. Teknologg. 9. -s Godtköpsmagasin, st. Osterlångg. 16; - se äfven Alfven o. Alven. inneh. Almgren, S. C., st. Brunnsgr. 4. Allvin, G., Bokh., n. Helsingeg K. A., Grossh.-firma;kontorst.L:aNyg L. E., Husegare, s. Hornsg Oscar, Grosshandlare, firma K. A. Alm- - se äfven Alvin. gren, S. Götg. 26, kontor st. L:a Nyg. 22. Alm, Rune,Banktjenstem.,ö.Kommendörsg.7. - Carl, Handl., s. Hornsg. 1, bod st. Lia - A. L., f. Johansson, Barnmorska, s. Nyg. 13. Hornsg G. E., Hofrätts e. o. not., n. Drottningg O. J., Bokh., n. Odeng. 16 & K. G.,!Hofrättsråd, Östermalmsg Anna, Enkefru, n. Kungsg. 26 A.. - Ainelie, Kassörska, n. Regeringsg. 95 B. - Henrika, Enkefru, Ö. Kommendörsg P, E., Konduktör, Kh. Flemingg J. M., Enkefru, s. Bränkyrkag C., Musiker, ö. Odeng E., Fru, n. Uplandsg Olga, Musiklär:a,.n. Malmskilnadsg. -JohanP:son, Handl.(speceri),ö. Sibylleg III; tel. Brunkeb. 153l. - A. E., V. Häradshöfd., t. f. Protokolls- - J. R., Möbelsnick., verkst. n. Klara V. sekreterare, ö. Grefg. 14. Kyrkog. 21, hörnet af Klarabergsg.; a. t. - K. J., Kafeidkare, n. Holländareg bost. n. Malmskilnadsg.38 III ; - T., Med; kand., Ö. Braheg. 28. tel. Brunkeb C. F., Musiksergeant, ö. Storg. 44. Carl, Pastor o.privatlär., n. Drottningg J. A., Musiksergeant, ö. Storg C. F., f.d.jprovinsialläkare,n. Uplandsg Carl, Notarie, n. Tegnersg, 7 m. - N. G.,..Verkmäst., n. Karlbergs1;'äg C. J., Vaktm. i Auktionsv., Rh. Birger - F. A., Ofverdirektör, n. Klarabergsg.70. Jarls torg G., f. d. Ofverkommiss, v. Civilstat. - J. H., Vinhandel, n. Regeringsg. 46. pens.-inr., n. V. Trädgårdsg se äfven Ahlm. Almin, K. A., Folkskolelär., Kh. Fleming- Alma Rek, se Ekerot, Hj. g.20a. Almberg, E. Ch. A., Fru, n. Dottningg. 95 C. Almlöf, S., Enkefru, ö. Sibylleg S. M. G., Fröken, n. Drottningg. 95 C. - C. C., Fröken, ö. Karlaväg R., Med. lic., n. Kungsg A. N., Ingeniör, ö. Grefg. 24. Almblad, J. A., Registrator hos Generalpost- - G. E., Tjensteman, n. Johannesg. 22. styr., n. Brunkebergst. 2 IV t. h. 1 Al. t 2 Al. t 3' Al k. t Almedahls Fabr. försäljn., inneh. K. M. Lund- mqms ; mqvis ; m VIS. berg, Ö. Stureplanen. _2 Oskar F., Agent, Ö. Florag. 4. Almen, A. W., Blomsterhandl., n. Uplandsg ' Bror, Arkitekt uti öfverintendentsem b., - E., Farm. stud., n. Karlbergsväg. 37. ö. Kommendörsg, 12; a. t Aug., f.d, Generaldirektör, ö.riddareg.23 II _2 E., lager af konstgj. Blommor, n. Brunke- - W. M., Hvitvaruhandel o. svenska hand- bergsg. 5. arbeten, n. Drottningg. 57. _, C. A., Bokh., ö. Valhallavägen K. Gustaf, Kontorist, Kh. Polhemsg. 21. _2 A. Th., Byggmästare, n. Tunnelg. 15. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Almqvist-Althoff Almquist: 2 Almqvist: 3 Almkvist.,, Gertrud, Fröken.n.Drottningg, Hugo, Handelsres., ö. Grefg. 30. Almstedt, 1-73B. _8 B. P., Byggmästare, Kh. Flemingg E. G., Hofrätts e. o. not., ö. Karlaväg.14. _1 Viktor, Byråchef, Djursholm; a. t O. M., Notarie i Kamni:koll., ö.braheg.33. -' A. S., Doktorinna, ö. Nybrog. 34. Almström, Rob., Disp. för Rörstrands aktie- _2 A. K, Enkefru, n. Jakobsbergsg. 45. bolag, n. Börstrand. _1 E. C., Enkefru, ö. Artillerig E. M., Folkskolel:a, n. V. Trädgårdsg. 4. _1 H. E., Enkefru, n. G:la Kungsholmsbrog. - M. A., Folkskolel:a, s. Sot Paulsg & 17, firma Forsströms bandhandel, - H. O., Ingeniör, n. Rörstrand. n. Drottningg. 70; a. t K W., Ingeniör, n. Rörstrand. _1 H. M., Enkefru, ö. Valhallavägen J. C., Lärare, s. Sot Paulsg. 30. _1 J. S., Enkefru, n. Vegag C. G., Skräddare, bost. st. Vesterlångg. 70, _8 Albin, Fabrikör, Tekn. tabr.»ornen», ö. bodar st. Skärgårdsg. 1 o. st. Skorna- Karlaväg kareg. 34. _1 J. A., Fil. dr., ö. Valhallavägen 31. Anna Beata, Urmakerirörelse (firma Gust. -' Sofi, Fru, ö. Artillerig. 8; inneh. Sofi D. Almström), n. Klarabergsg. 58, a.t., Almquists samskola s. h _1 Agnes, Fröken, n. Drottningg A., Vaktmäst., n. V. Trädgårdsg. 4. _2 Hildur o. Julia, Frökn., n. Kungstensg. 40. Almuslin, 1., f. d. Fabrikör, n. Brunnsg. 7. _1 B., Grossh.-firma, inneh, Fr. Stålhand, Alquist, se äfven Ahlqvist... kontor st. Storkyrkobrinken 11. Alrickson, J. P., Snickerifabrikör, Öster- _2 Enar, Handelsagent, ö. Karlaväg. 10 B. malmsg. 20, fabrik ö. Braheg. 9. _2 P. O., Handl. (Tidn.kont., pappershandel Alrutz, A. O., Byggnadschef för Sthlms stad, o; cigarraffär), Norrtullsg. 10 A. ö. Riddareg " S. H. V., e. O. Hofrättsnot., ö. Nybrog H., Enkefru, ö. Villag. 13 A. _2 Sven, Hofrättsråd, ö. Villag A. C. O. de P., Grossh., ö. Villag. 13 A; _2 E. A., Husegare, s. Tavastg. 24; sko- a. t o. Velamsund 22j r. t. 487 handel st. Mälaretorget 19 o. 21. o. Velamsund 9. _1 J., Iugeniör, verkst, dir. i Bore, kontor o. Alsen, Gust., Brefbär-förm., ö. Gref-Thureg:. postadr, n. Vasag. 5, r. t. 1401; bost. 48 JU Ö. g. Fogelbo, Nacka st.n: tel. Sikla 4. - N. T., bitr, Kammarskrifv.i Tullv., n. _2 E. K, Kanslisekr., Ostermalmgsg. 49 A. Jakobsbergsg. 3(1. _2 A., Kontorsskrifv., n. Uplandsg. 26. Alson, Gust. A., Ingeniör, ö. Gref-Magnig.ll. _1 C. A., Lagerbokh., s. 'l'immermansg. 18. Alsterberg. Henriette, Fröken, Kontorsbitr., _2 B. H., Löjtnant, ö. Kommendörsg. 52. n. Drottningg. 42. _2 A. K, Maskinist, n. Smala gr.b; Cigarr bod AIsterlind, O., Fältskär, n. Brunkebergsg. 7. n. Birger Jarls g. 33. Alsterlnnd, M. C., Enkefru, ö. Gref-Thure- _2 A. W., Postvaktm., Kh, Agneg. 2. g _1 Ernst, Professor v. Karol. Institutet, ö. - H., Not. i Postv., ö. Tyskbagareg. 3. Sibylleg. 8III. Alstermark, Emilie, Fröken, Ö. Karlavägen _2 P. W., Professor vid Tekniska högsk., n. 6; tel. Osterm, Kungstensg. 40. Alstermo Bruks Aktiebol., kont. n.kungsg. 9. _1 Sigfrid, Rektor v. Högre reallärov., ö. AIströmer, A., Frih., Kansliråd, Ö. Karlar Artillerig. 8. vägen 36; r. t _1 J. G., Sjukhuskommissarie, n. Sabbats- Althainz, F. G., Grossh.: verkst. dir. i A. bergs sjukhus. Svanberg & Cos qvarnaktieb., Kh. _2 P. J., Snickare, n. St. Badstug. 54 n. b.; Handtverkareg. 1. bost. n. Vestmannag. 19III ö. g. Althin, C., Artist, öfverlär. vid Tekn. skolan, _2 Anna Ch., Strykinrättning, ö. Nybrog. 9. n. Drottningg. 59, atelier n. Vasag Tohan R., Underläkare, Kh. Sjukh. Sot - N. P., Byggmäst., n. Sergelg. 8 II. Göran. - L., Enkefru, n. Lutternsg. 15. _2 C. P., Urfabrikör, n. St. Badstug Ernst, Fil. kand., Pastorsadjunkt i Ja- Almroth, Adele, Enkefru, n. Vestmannag. 10. kobs o. Joh.s förs., Predikant V. Rosen- - J. G. B., e. o. Kammarskrifv. i Tullverket, lunds ålderdomshem, n. Döbelnsg. 16 A. S. Götg. 35. Althofi~ P. C., Agent, Kh. Agneg. 7 j kontor - F. A., Läkarestipend. i Flottan, s. Skara- n. Lilla Vattug. 19 A. borgsg. 6 A. - J. J'. R., Grossh., ö. Lilljansplan. 3; tel - Erik, Registrator, s. Folkungag. 95. Osterm Almstedt, C. E., Bokh., s. Bränkyrkag. 14 A. - H. W., Knappfabrik, Kh. Garfvareg. 7; - Emil G., Bokh., s. Hornsg, 60. a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 :128 Altmann-i-Audersen., Ä'ltmann, Altrichter, H. W., Musiker, n. Brunnsg. 2. r. A., Kontorschef, Ö. Karlaväg.46. Aminoff, Cec., f. Sparre, Kammakareg. 35. Enkegrefvinna, n. - C. O., Skeppsstufv., s. Bränkyrkag. 11, - B., e. o. Kammarskrifv., s. UrväJ.ersgr.8. kontor s. Vestra Slussg G. C. G., Löjtn., Norrmalmstorg 4..Alven, G., Handl., Kh. Flemingg Iwan T. E., Löjtn.. Chef f. Sv. Telegram- - se äfven Alfven o. Allven. byråris Distributionsafd., ö. Gref-Mag-..Alvin, C.J.A., Ingeniör, Kh. S:tEriksg nig. 17 B; tel. Osterm. 2558, r. t '- se äfven Allvin. - K. A., Sjökapten, n. Norra Smedjeg. 30 Alving, Gunnar y, Fil. kand., Tjenstem. i o Jernvägsstyr., n. Kungstensg. 48. Ammunitionsfabriken, Kh. Marieberg. - Ellen, Kontorsskrifv., n. Kungstensg. 48. Ammunitionsförrådet, Dj. Laboratoriehagen, Älyhr, G. A., 'l'apetser., n. Drottningg. 38; strax bortom Lilla Blå porten; öppet bod n. Klarabergsg. 52. söknedagar 9 f. m.-1 e. m. Ambjörnson, C. H., Handelsagent, ö. Si- Amnelius, Gustaf, Bokh., Kh. Pipersg. 13. bylleg. 38. Amner, Alfr., Agronom; kont. för egendoms- Ambrosiani, B. C., Damfrisering, Ö. Humle- försäljn., n. Drottningg. 90 (vid spårgårdsg. 23; a. t Ambrosiua, A. G., Ingeniör, öfververkmäst., vägslin.). Träffas a. t säkrast kl. 12-2; s. Renstjernas g. 16 III. - F., Postkontrollör, n. Helsingeg. 3; tel. - Alfred, f. d. Juvelsr., verkst. Direkt. Vasa vid Guldsmedsaktieb. i Sthlm, s. Ren- - Axel, e. o. Tjenstem. i Sveriges Riksb., stjernas g. 16 H. n. Helsingeg. 3. Ambyrå, se Stockholms Ambyrå. Amorteringsfonden för Apoteksprivilegier, Ameen, K. G., Arkitekt, ö. Lilljansplan. 3. n. Valling. 20, kl. 12-2, a. t Louis, Assessor i Svea hofrätt, Ö. Linneg. - Nya, n. Valling & , Enkefru, f. de Geer, ö. Styrmansg. 51. Amundson, Alb., Major, Helgeandsholmen; bost. Stora Frösunda. - J. V., Enkefru, ö. Lilljansplan.3. - Aug., Skomak., s. Götg W., Enkefru, ö. Lilljansplan B. J., Skomak., n.. Barnhusg John, Löjtnant, Artilleristabsoffloer, Ö. Ancher A., Assessor, ö. Sibylleg. 7:;. Valhallaväg. 25. Anchorlinien, till Amerika o. andra verlds- ArneIn, L. M. E., Fröken, Ö. Linneg. 7. delar, st. Skeppsbron 4, E. F. Larsson, - Carl, Grosshandl., firma Bröderne Ameln, Generalagent; till kontoret a. t. 2052, ö. Sturegatan 2; kontor Norra Blasie- r. t , till bostaden a. t holmshamnen 5 A. Allm. tel. 4938; Anckarsvärd, C., Kammarherre, Andre Sekr. rikstel, 4799 o i Utr.-dep., Ö. Karlaväg Chr. G., Handelsbokh.:, Ö. Banarg. 7. Ancker, Kar~, Ins-eni.?r,.ö. Engelbrektsg C. J:or, Karnererare. o. Stureg. 2. Anda]' Henrik, Kassor, o. Grefg O. G., Kontorist, Ö. Stureg Herbert, Kontorsskrifv. i Jernvägsstyr., Amerikan-Liniens Generalagentur,st.Skepps- n. Vanadisvägen 19. bron 10, a. t Generalagent - J. A., Målare, uthyr patentställningar, L G. Lindbom. n. Vanadisväg. 19; a. t Amerikan-Liniens generalagentur; Göteborg Andelius, A. F., Apotekare, s. Hornsg, 5. o. Stockholm; kontor o. vexelaffär, st. Ander. P. D., Skådespel., n. Vestmannag. Skeppsbron 4, (hörnet af Telegrafgrän- 60. den); till kontoret a. t. 2052, r. t. 4485; Anderberg, Axel,.Arkitekt, n. KammakaregA. till bostaden a. t Agent grossh, - Erik, Byggnadsing. ; konstruktionsberäkn. E. F. Larsson. för husbyggn., s. Högbergsg. 46 B. Ämerikansk Cycle-Import, se under Aktie- - M. L., Enkefru,..Östermalmsg. 40. bolag. - A. M., Fröken, Ostermalmsg, 40. Amerikanska Konsulatet, ö. Strandväg E. Ch., Fröken, Ostermalmsg Velociped-depöten, se Aktiebolag. - E. E., Kontorsbitr., n. Rörstrand. Amigo, J. A., f. d. Handl., n. St. Badstug J. O., Snickare, Dj. Bergsjöiund..Åmilon, E. E., Enkefru, n. N. Smedjeg. - A. L:son, Tobakshandl., s.hornsg & A. W., Verkmäst., n. Rörstrand. - Mathilda,Enkefru,ll. Mäster-Samuelsg.62. Anderholm, Nils A:son, Vaktm., Högre Real- - A. M. C., Sjukgymnast., n. Vallingg. 11. läroverket, n. Roslagsg.19..Amin off, Eugenie, f. Röhss, Enkefru, n. Kungs- Andersen, L A., Enkefru, Ö. Skeppareg. 11. trädgårdsg. 8. Lina o. Jensine, Fröknar, ö.skeppareg.ll, - M. J., Enkefru, Ö. Karlavägen 26. Andersen, J., Bokförare, n..luntmakareg. 65. Brand- och Lifförsäkrings.,Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Andersen-Andersson. 129 Andersen, F. R., Cigarrfabr., inneh. fru M.,1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon; I C. Andersen, S. Svartens ~ r- & Co, David, Juvelerare, n. Drottningg ]s, Kerstin, Begrafningsbyråer, S. Götg.25 - A., Kammarmusikus, Ö. Artillerig. 28 B. o. s. Brunnsbacken 6; likkistfabr. s..-'- Anthon, Litograf, ö. Stureg. 44 B. Ragvaldsg. 19; bost. s. h.; a. t.' 3066; 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon; 4 Andersohn. se f. ö. annons sid. 38. _1 'I'h., Bergsing.,n. Arsenalsg. 1 AH, r.t.694. _, Bror, Bildhugg., Ö. Narvaväg. 22 lv Ö. g. -] C. G., Bildhugg., ö. Riddareg. 17, atelier _3 A. A., Adjunkt, ö. Villag. 15. n. Näckströmsg. 3. _2 A. F., Agent, S. Hornsg, 116. _, C. J., Bildhugg., s. Torkel Knutssons g. -' Herm., Agent, Ö. Artillerig., 48 A. 20. _1 J. A., Agent, n. Döbelnsg. 39. _, R. T., Biljardegare, n. Oxtorgsg, 18. _, J. K., Agent, s. Krukmakareg. 1. _3 C. J., Biljettryckare, n. Östra Jernvägs- _3 Otto, Agent, n. Vegag. 7. gatan 10. _2 Sigfrid, Agentur- o. engros-affär, st.vester- _, Albin, Bleck- O. plåtslag., S. Åsög. 26; långg. 55; tel. Stork. 33, r. t a. t _, O. W., Amanuens v. Sjökarteverket, ö, _2 Frans, Bleck- o. plåtslagare (firma J. G. Riddareg. 44 & 46; inneh. Nautiska Schubert & Sons Eftr.), n. Smålandsg. magasinet st. Skeppsbron ; bost. Ö. Artillerig, 18;. r. t _, Nanna, Antiqv. bokhandel, n. Mäster- _'s Bleck- O. plåtslageri, n. Mäster-Samuelsg. Samuelsg ; a. t. 4739; r. t _3 C. A., & Co, Asfalt- O. cementaffär, n. Bt, _, E. A., Blomsterhandl.a, ö. Braheg. 1. Badstug. 60. _, R. M. J., Blomsterhand., n. Brunkebergs- _, Claes, Assessor, ö. Gref.Magnig. 18. torg 13. -' J., Aukt.vaktm., n. Klara N. Kyrkog. 15. _l Maria, & Co, Blomsterhand.firma; inneh, -'.A. G., f. d. Bagare, n. Rådmansg. 48. af fröken Augusta Andersson, n. Drott- _1 C. E., Bagare, s. Ny torget 37. ningg. 65; a. t. 5819, r. t. 4279; bost. -' C. G., Bagare, s. Svedenborgsg. 11. n. Uplandsg. 19 B m; tel. Vasa 59. -:-1 C. L., Bagare, ö. Jungfrug. 6, butik n. _1 A. G , Bokbinderi, kontorsbok- och Norrlandsg. 52. portföljfabrik, n. Oxtorgsg. 16, bost, _l Johan, Bagare, s. Tjärhofsg. 23. n. Roseng. 4. _, Otto L., Bankvaktm., Hotell Kung Carl, _1 C., Bokbindare, n. Mäster-Samuelsg. 47, n. Brunkebergstorg 10. bost. n. Döbelnsg :-' A. J., Barberare, n. Centralpalatset. _2 N. Bernh., Bokbind., n. Döbelnsg. 12; _, C. Alfr., Barberare, n. St. Badstug. 58. verkstad n. Jakobsg. 18 n. -] Fredrika Ch., Barberare, s. Mariag, 17; _, A., Bokförare, ö. Sturepark.!J. rakstuga S. Folkungag. 20 D. _1 P. J. F., Bokförare, n. Valling.' 21. _, Rilda, Barberare, s. Götg. 28 B. _1 J. E., Bokförl., ö. Valhallavägen 61. _1 J. E., Barberare, n. Jakobsg. 8; bost, n. _, N., Bokförläggare, n. Klara V. Kyrkog. 21. Rerkulesg. 4..J Axel, Bokh., Ö. Skeppareg. 20. _1 O. F. A., Barberare; salong n. Ramng. 8..J Axel, Bokh., ö. Nybrog. 14 B. _1 Agnes, f. Andersson, Barnmorska, Ö. _, C. A., Bokh., s. Prestgårdsg. 2 A. Sibylleg ' C. A., Bokh., Kh. Flemingg. 41 A. _, Anna, f. Malm, Barnmorska, n. Klara N. _2 C. F., Bokh., s. Bellmansg. 24. Kyrkog. 14 B. _, Carl F., Bokh., s. Repslagareg. 3. " _1 A. C., f. Magnusson, Barnrn., Kh. Fle- _, C. G., Bokh.. Ö. Skeppareg. 23. mingg ' C. P. L., Bokh., n. Odeng. 69. _3 A. M., f. Fredriksson, Barnm., ö. Storg. 20. _2 C. V., Bokh., se Victor, Carl. _1 J. C., f. Petterson, Barnrn., Ö. J ungfrug. _l Eric, Bokh., st. Bredgränd. 2 B m. 16. _l E. V., Bokh.. Ö. Braheg. 7 B. -] J. W., f. Lindström, Barnm., S. Götg. _2 F. A., Bokh., n. Tuleg & 69. _2 F. A., Bokh., st. Slottsbacken 8. _l Maria, Barnrn., Ö. Kommendörsg. 8. _l F. J., Bokh., n. St. Badstug :-1 Math., Barnm., n. St. Badstug. 20. _l G. G., Bokh., n. Vegag. 8., _l M. C., f. Svanström, Barnmorska, st. L:a _l G. O., Bokh., n. Vegag. 7. Nyg. 23. _1 Knut, Bokh., s. Rögbergsg. 18 A, _1 Sofia, f. Kinberg, Barnm., n. Vanadis- _, Nils, Bokh., s. Tantog. 15. väg. 17. _, O., Bokh., Kh.. Flemingg. 18. _1 R. M., Begrafn.byrå, ö. Rumlegårdsg.16. _, O., Bokh., ö. Engelbrcktsg. 13. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan~ Adresskalendern ,

16 130 Andersson. laddersson ; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anuerson; 3 Anderzon. _2 P. F.R., Bokh, i J ernvägsstyr., Kh. Handt- -' H., Enkefru, Bageri, s. Hornsg. 80. I 'o verkareg. 18 B. -' H. A., Enkefru, ö. Karlavägen 15 A. _2 Viktor, Bokh., n. Dalag. 22. _2 H. C. K, Enkefru, s. St. Paulsg ' Nils, Bok- och accidenstryck., st. Svart- -' H. E., Enkefru, Östermalmsg. 36. mango 16; bost. s. Björngårdsg. 9 A.. _2 Hedda, Enkefru, ö. Braheg ' A., Byggmästare, o. Rådmansg. 6. _2 Helena, Enkefru, Ö. Florag ' Axel N., Byggm., s. Wolmar-Yxkullsga- -' Jakobina, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 68. tan 15 R -' J. C., Enkefru, s. Högbergsg ' C. E., Byggm., Ö. 'I'orstensonsg, 8. -' J. C., Enkefru, n. Brunnsg ' C. J., Byggm., s. Högbergsg. 18 R -' J. Ch., Enkefru, Kh. Scheeleg. 9. -, F. A., Byggm., ö. Styrmansg _2 Julia L. A., Enkefru, s. Högbergsg. 60 A; -" F. S.., Byggm., n. St. Badstug. 60. Porslinsaffär st. Kornhamnstorg 49. -' J., Byggm., ö. Odeng ' J. W., Enkefru, n. Luntmakareg ' J. P., Byggm., n. Barnhusg. 12. _2 Lina, Enkefru, Ö. Gref-Thureg, 79. -' K, Byggm., n. Sigtunag. 3. -' M., Enkefru, Norrtullsg, 8 R -' Lars, Byggm., ö. Styrmansg. 4F. -' M., Enkefru, n. Holländareg ' L. E., f. d. Byggm., s. Bränkyrkag ' M., Enkefru, n. Brunkebergstorg 2. -' N. P., Byggm., ö. Styrmansg. 27. _2 M. L., Enkefru, f. Lagercrantz, n. Dö. _1 K J., Byggu-ing., n. Döbelnsg. 35. belnsg. 5. _2 A. Oscar, Börsmäklare, s. St. Paulsg. 12; -' M. R. J., Enkefru, n. Bryggareg. 8 A. kontor st. Kornhamnstorg 51. -' S. C., Enkefru, n. Regeringsg ' Klara S., Cigarr affär, n. G:la Kungs. -' 'I'h., Enkefru, ö. Engelbrektsg, 7. holmsbrog. 32. _2 Erik, Exekut.. betjent, Kh. Flemmingg. -' J. F., f. d. Cigarrfabr., s. Svedenborgsg ; r. t ' C. E., Cigarrhandl., n. St. Badstug. 66. _2 C. A. Alfred, Fabrikör, ö. Karlavägen -' A. O., Civiling., ö. Gref-Thureg. 41 u.b, 33 n. b., ing. ö. Nybrog. 49; r. t ' C. J., Civiling., Kh. Pipersg. 18. _1 Nils, Fabrikör, S. Tjärhofsg ' Maria, Diakonissa, Ersta. _2 A. J., Fanjunk. o.iäderhandl., n. Odeng. 94. _, S. M., Diakonissa, Ö. Storg ' A. P., f. d. Fanjunk., n. St. Badstug ' Adam Edvard Knut, verkst. Direktör, ö. -' C. E., Fanjunk., Kh. Marieberg. Gref-Thureg. 19 C. _2 S. Aug., Fanjunkare, Centralfängelset å -' C., Direktör, n. Surbrunnsg. 24. Långholmen. _, Hjalmar, Direktör (A. B. Elektr. Ur- -' C. W., Fastighetseg., n. Holländareg.12. fabriken), Kh. Fabriksgr, 3. -' L. G., Fil. lic., n. Dalag '. W., Direktör, kontor n. Drottningg. 29 A; -' A. G.,Flaggunderoff., Ö. Riddareg. 76II, Ö. g r.' t. 181, a. t ' O. M., Flaggunderoff., Skeppsholmen, ka- -' A., Disponent för Havannamagasinet, n. sernen N:o 2. Drottningg. 23; tel. Brunkeb, ' J. F., Fläskhandl., s. Hornsg, 32. -' F. G. Rud., Disponent, n. Holländareg. 1. -' B. A., Folkskolelärare, n. Kungstensg.62. _2 Nils~ Disponent för Akerlindska kakel- -' S. G., Folkskolelårare, n. Regeringsg. 56. fabriken, s. Tjärhofsg. 20.' _2 A., Folkskolel:a, n. Holländareg. 26 B. -' Gunnar, Docent, Fil. dr., n. Döbelnsg.13 ly -' E., Folkskolel:a, s. Mariagr. 7. -' Agneta, Enkefru, n. Teknologg. 3. -' E. H., Folkskolel:a, n. David Bag. g ' Agneta P., Enkefru, Ö. Styrmansg ' E. K., Folkskolel:a, s. St. Glasbruksg. 4. -' Augusta, Enkefru, n. Tegnerelunden 8. -' E. S., Folkskolel:a, s. Högbergsg. 37 B. -' A. L, Enkefm, ö. Nybrog ' F. E. O., Folkskolel:a, S. 'Erstag. 8. _, R, Enkefru, Akeri, s. Bondeg. 3. -' Hanna, Folkskolel:a, Kh. Pipersg ' Emma, Enkefru, förfärdigar alla sorters -' H. A., Folkskolel:a, n. Vestmannag. 23. flaggor, s~'. Stor~yrkobrinken 6', ing, -: Ingeborg, Folkskol:l:a, n. Rådmansg. 77. fr. Prestg., r. t. ;> I. A. B., Folkskolel.a, n. Luntmakareg. 6. -' Emma C., n. Drottningg ' KA.o.0.M.,Folkskole1:or,st.Slottsback,8. -' Eufrosyne, Enkefru, n. Biblioteksg. 3. -' M. os Folkskolel:a, s. Södermannag. 9 R -' E. M., Enkefru, Ö. Braheg. 5. -' M. K.., Folkskolel:a, n. Klarabergsg ' E. M., Enkefru, n. Vasag. 5. -' M. K K, Folkskolel:a, S. Tavastg ' Fredrika, Enkefru, n. Norrlandsg _2 Bröderna, Fotografiatelier (inneh. H. G. _, F. G., Enkefru, n. Drottningg. 84. Anderson), n. Klara Vattugr. 3. -' G. C., Enkefru, n. Oxtorgsg. 8. _2 Ch., Fotograf, n. Hamng. 17. _2 G. M. P., Enkefrn, ö. Artillerig , O. M., Fotograf, ö. Humlegårdsg. 29. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Andersson An(jersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2. Anderson; 3 Anderzou.. _1 M., Franska Gummidepöten, Norrtullsg. _1 C. G., Glasmäst., bost. o. verkst. s. 41; tel. Vasa 95. Tjärhofsg. 6; a. t \ _1 Bertha, Fru, n. 'I'eguersg, 2 A; tel. Brun- _1 J. L., Glasmäst., s. Hornsg. 15. keb. 309.' _1 Fredrik, Gravör; specialitet: guldtryck- _2 E., Fru, n. Dalag. 36 l. stämpl. för bokb.,n.klaras. Kyrkog.Tl'. _1 Emelia, Fru, n. G:la Kungsholmsbrog ' A. W., Grossh.. Kh. Flemingg ' Gerda, Fru, ö. Artillerig. 30. _2 C. G., Grosshandl., st. Skeppsbron 26; a. t. _1 Maria J., Fru, ö. Majorsg ; kont. o. magas. st. Bredgränd 5. _1 Marie C., Fry, ö. Gref-Thureg. 72III. Lager af sill och finskt smör m. m.; -' Selma, Fru, Ostermalmsg. 20. a. t r. t _1 Th., Fru, ö. Engelbrektsg. 7, kontor _1 C. J., Grosshandl., ö. Artillerig. 43. öppet _1 J., Grossh., Kh. Handtverkareg. 23 D; a. t. _1 Nils, Frukthandlande, n. Olofsg ; konter Centralpalatset. Import _2 Aug. P., Fröhandl., n. Malmskilnadsg. o. försäljning af engelska ångstenkol, 38; kontor st. Stortorget 22. smideskol, antracitkol, gjuteri- och ka- _1 A.. Fröken, n. Jakobsbergsg. 33ll; firma mincokes samt Norrlands träkol; ång- Centralkaffehandeln, n. Jakobsgat. 20. vedsågerikh.handtverkareg.12. Upplag _1 C. M., Fröken, n. Klara S. Kyrkog. 11. Kh. Parmmätareg. 2 samt vid Värtan; _1 Edith, Fröken, inneh. firma E. Carlsson a. t o. 7180, r. t. 573 och & Co st. Skeppsbron 32. -, Joh., Grossh. (Victorin & Andersson), n. _3S Elin, Fröken, Handarbetsliyrå, n. Drott- Lästmakareg. Z7 B; tel. Brunkeb, 764. ningg. 32IlI t. V. _1 J. W., Grossh, (firma, J. A. Lindroth _2 E. S.. Fröken, inneh. af Skand. Konst- & Co), s. Hornsg, 75 B. slöjd-försäljn., n. Klarabergsg. 33 n. b.; _2 Leonhard, Grossh., n. Luntrnakaregat.5. a. t _1 &; Lindberg, Grossh.; kontor N. Blasie- -' Gerda, Fröken, Medarb. i Sthlms Dagbl., holmshamn. 17, öppet kl. 9-7; a. t. s. Kocksg. 17 m. 4998, r. t. 148 O ' Hanna, Fröken, n. Saltmätareg. 3 B. _1 Adolf, Grundläggare, ö. Storg ' Helga, Fröken, Kafeidk:a, st. Kornhamns- _1 And., Grundläggare, ö. Biblioteksg. 32, torg 47. a. t , rikst, 3396; sommarbest. _2 Hilma Emilia, Fröken, n. 'I'egnersg, 5. Stegsund, a. t. Vaxh. Skarpö 10, Steg- _1 Ida Fröken, n. Vanadisväg. 15 IV. sund. _1 J. S., Fröken, n. Valling. 13. _1 G., Grundläggare, n. Vegag. 13. _2 Käthe, Fröken, n. Vasag. 3. -' J. F., Grundläggare, Ö. Sibylleg. 13. _2 Louise, Fröken, privathotell, Bl. Tea- _1 & Andre, Grundlägg-firma, inneh. af terg, 6II. A. Andre, ö. Karlaplan. 2; a. t. 4703, _1 Lovisa, Fröken, n. Rådmansg. 46. r. t _, M. A., Fröken, (tillverkn, af konstgj. _1 Carl J., Guldsmed, ö. Narvaväg. 18; verkblommor), n. Roseng. 6.. stad, Ö. Nybrog, 53. -' Skuldfri d, Fröken, Annonskontr. Sthlms Dagbl., s. Kocksg. 17III. vid -' Gustaf A., Gymnast, ö. Kommendörsg. 17. _1 A. E. Handelsbokh., s. Svartensg. 8 A. _2 U. C., Fröken, n. Barnhusg. 4. _2 Eric Wilh., Handelsbokh.,s. Björngårdsg. _1 A. P., f. d. Färgeriidk., s. Badstug. 10 A. 9 AIII; a. t _2 C. J., Förest. för Norra Expressbyrån, _2 Gottfried, Handelsbokh., n. Vegag. 8. n. Tegnersg. 19. _2 G. F. Handelsbokh., st. Prestg. 9. -, L. P., Förgyllare, ö. Gref-Thureg. 20 A, _1 A. Ch., Handelsidk:a, S. Södermannag. hörnet af Riddareg ' _1 C. G., Förrådsf'örv., Hästgardeskasernen, _1 A. H., Handelsidk.a, Ö. Sibylleg. 19, bost. Sturevägen. ö. Sibylleg ' J. A., Garn" o. väfnadshand., st. Munk- _1 A.K.,Handelsidk:a(kortvaru)n.'Iegnersg.l. brog. 3. -' A. L., Handelsidk:a, n. Marquardsg. 6. _1 Levin, Garn-, trikot- o. manufakturhan- _1 A. M., Handelsidk:a (hatt-), ö. Humledel, ö. Nybrog. 31. gårdsg. 11., _1 C. E., Gelbgjut., n. Jakobsbergsg. 43. _1 A.M., Handelsidk.a (sko-),ö.humlegårdsg. _2 Alb., Generaldirektör, ö. Stureg & 16 l; butik n. St. Badstug. 52., _2 Edvard, Glasaffär (Fönster- o. spegelglas); _1 A. M. Handelsidk:a (bröd-), ö. Kommenkontor st. Bredgränden 2 A, bostad st. dörsg. 21 B. Storkyrkobrinken 6. _1 A. U., Handelsidk:a, n. Saltmätareg. 12 C.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 132 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; ::; Anderzon~ I _1 Berta C., Handelsidk.a, (kortvaru) st. _1 Axel, Handl. (div.), Kh Flemingg.,;1,5'.1- Vesterlångg. 21. ', _2 Axel, Handl., Kh. Pipersg _1 Carol., Handelsidk:a (porsl.) n. SIÖjdg.1. _1 Anders Leon., Handl. (jern-), Ö. Grefg. _2 C. G., Handelsidk:a, n. Tunnelg , bod Ö. Storg. 25. _1 C. M., Handelsidk.a, s. Bondeg. 20. _2 A. P., Handt, Ö. Sibylleg. 56. _1 C. M., Handelsidk.a, n. Kungstensg. 48. _2 A. P., f. d. Handl., n. Odeng. 61. _2 Elisabeth, Handelsidk:a (pappersh.), n. _1 A. P., Handl., spec.- o. viktualier, glas, Biblioteksg. 9. porslin o. lysoljor m. m., s. Dan- _1 E. A., Handelsidk.a, n. Regeringsg. 47. viksg.!j7. _2 Eva Ch., Handelsidka n. Brunnsg. 21. _1 Carl, Handl., Ö. Banårg. n..' _1 E.W.,Handelsidk:a,n.Mäst.-Samuelsg.40. _1 Carl, Handl. (läder-), s. Bellmansg. 21; _1 Fr. S., Handelsidk:a, n. Odeng. 33. bod s. Hornsg. 60. _2 Hildegard, Handelsidk:a, n. Malmskil- _1 C. A. A., Handl., Kh. Flemingg. 67. nadsg. l. _1 C. Alb., Handl, (speceri-), n. Surbrunnsg. _2 H.A., Handelsidka (matvaru),n.döbelnsg. 30; bod s. g. 30 o. 35, a. t & 27. _1 C. Alf., HandI., Kh. Flemingg. 54. _2 Inga, Handelsidk:a, n. Regeringsg. 13; _2 C. Aug., Handl., n. Observatorieg bost. n. Uplandsg, 54. _1 C. K, HandI.(gröns.-); Norrtullsg. lob. -' Ida K., Handelsidk:a långg. 61., (möss-), st. Vester- _1 C. F;< HandI., n. Slöjdg. 7. n. Holländareg. 29; bod _1 l. M., Handelsidk:a, s. Götg. 59 & 61. -'.C. J., Handl, (kött-), ö. Artillerig. 38. _1 J. K., Handelsidk:a, (cigarr-), s. Götg. 25. _1 C. J., J:or, Handl., s. S:t Paulsg. 24; _1 Joh:a,Handelsidk:a(cigarr-), n.kungsg.16. uthyr pressenningar. s. Götg. l. _1 Julia, Handelsidk:a (kapp-), firma An- _1 C. M., Handl. (korkaffär), Norrtullsg. 41; ders son & Fahlander, st. Vesterlångg. 31. tel. Vasa 195. _1 Maria, Handelsidka (fisk-), ö. Humle- _1 C. V., Handl, (mjölk), n. Luntmakareg. gårtlsg. 14 & _2 M. A., Handelsidka (hatt- o. möss-), s. _2 Ernst G., Handl. (speceri- o. viktualle-), Högbergsg. 52, bod n. Biblioteksg. 5. Kh, Parmmätareg. 11. _, Marth. U., Handelsidk:a, Östermalmsg. 22. _1 E.A., Handl, (lysolje-), s. Högbergsg. 24, _1 M. L., Handelsidk.a. (stenkärl), st. Kött- s. Sot Paulsg ' torget 4; bost. s. h. Mia, Handelsidk:a (sybehörs-), ö. Bra- _1 E. J., Handl, (antiqvitets-), 11 B. ö. Nybrogatan heg. 32. _1 F. H., Handl. (bosättn.), n. Sigtunag. 16. _I Sofie, Handelsidk.a, ö. Nybrog. 13. _I F. H., Handl, (ved-), n. Eriksberg. _2 Tekla P., Handelsidk:a (matvaru-), n. _1 F. W., Handl. (tobak-), Norrtullag. 15. Mäster-Samuelsg. 4. _1 G. Handl, (fläsk ), s. Ölandsg. 12. _2 Aug., Handelsres., s. Bränkyrkag. 14 A. _1 Gustaf, Handl., Ö. Artillerig. 6, firma _1 E. M., Handelsres. Ö.Norrteljeg. 10 & 12. Andersson & Lindholm, st. Mnnkbrog.3. _1 G. Th., Handelsres., n. Observatorieg. 14. _2 Gust. A., Handl., st. Munkbrog. 3. _1 P. J. A., Handelsres., Kh. Pipersg. 1. -' Gust. A., Handl., Ö. Storg. 54. _1 A., f. a. Handl., Ostermalmsg. 49 B. _1 G. A., HandI. (speceri- o. viktualie-), s. _2 Ad., Handl, (manufakt.-), Kb. Flemingg. Södermannag A... _1 Henning, HandI. (speceri-), Ö. Karlaväg. _2 Alb., Handl., firma Osterlund & Ander- 50; bod ö. Styrmansg. 25. son, st. St. Nyg. 4 o. n. Hötorget 11; _1 Henrik, Handl., n. Roslagsg. 25. Lager af mattor, gardiner, sängar o. _2 J., Handl., n. Roslagsg. 30. sängutstyrslar samt bomulls- o.linne- _1 Johan, HandI. (sko-), firma: Öhrnell & bosättningsartikla~ n. Jakobsbergsg. 6. Andersson, s. Urvädersgr. 9, bod: s. _2 Alfr., Handl., n. G:la Kungsholmsbrog. 47, Hornsg, 36. bod n. Klarabergsg. 64, a. t _2 J. A. Handl., n. Uplandsg. 2 A. _1 Alfred, Handl, (speceri..), n. Vegag.17j _1 J. A., Handl, (div.) s. Erstag. 21. bost. s. g. 13; a. t., r. t. _1 J. F., Handl. (fläsk-), Ö. Gref-Magnig landreas, Handl. (kött-), ö. Grefg. 17. _1 J. F., HandI. (fläsk-), s. Hornsg. 32. _1 Aug., Handl, (speceri-), n. Tunnelg. 27; _1 J.F.L.,HandI.(diverse), n. Vanadisväg.19. bost. n. Uplandsg. 2 A. -' J. R., Handl, (mjöl), s. Götg. 79. _1 Aug. Handl., s. Björngårdsg. 5. _2 Klaes, Handl, (pappers-), s. Renstjernasg. _1 Aug. Levin, Handl., Ö. Artillerig B; bost. s. Södermannag. 13. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Andersson Andersson'; 2 Anderson'; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. Andersson, Levin, Handlande (f.' d. Gust, -' Lovisa, Husmoder, s. Bondeg. 36. Hjerten), st. St. Nygatan 1. Lager _1 A. P., Hyrkusk, ö. Eriksbergsg. 10 (hör- 'af paraplyer, galoscher, regnkappor,, netafengelbrektsg.); r. t. 2398, a. t regnrockar, reseffekter m. m. _I L. Axel, 0& Co, Hyrkuskverk. inneh, C. _1 L. V., Handl., S. Brunnsbacken 6, butik O. Borglund, ö. Skeppareg. 26Aj a. t. n. Regeringsg , r. t _1 L. V., f. d. Handl., s. Hornsg. 54. _1 Hilma Ch., Hårfrisörska, ö. Riddareg. _1 N., Handl., n. Hötorget B. _1 Nils, Handlande & bokförläggare, n. _2 M. H., v. Häradsh., S. Timmermansg. 2. Klara V. Kyrkog. 21. _1 B. John F., Ingemör vid Rikstelefonby- _2 O., Handl. (garn- o. väfn.-), S. Wolmar- rån,n.klarabergsg.58; Specialitet: Upp- Yxkullsg. 15 B. sättning och undersökning af åskledare _1 O. H. L., f. d. Handl. s. Högbergsg. 31. uppsätter äfven telegraf-, telefon- och _1 P. A. W., Handl, (spec.- o. vikt.-), Ö. ringledningar. Rikstel Grefg. 21III, bod s. g. 22. _1 C. H.., Ingeniör, n. Vestmannag. 12 B. _1 P. E., f. d. Han dl., n. Uplandsg. 54. _1 C. J., Ingeniör, Kh. Pipersg. 18. _2 P. G., Handl., Kh. Flemingg. 61. _1 Erik, Ingeniör, Lektor vid Tekn. Hög- _1 P. Hj., Handl, (cigarr-), ö. Nybrog. 8. skolan, n. Mäster-Samuelsg. 30; r.t _2 Rob., Handl., n. Döbelnsg. 5. _2 G. Albert, Ingenior vid Stockholms super- _, S., Handl., manufakturaffär i parti o. fosfat-aktiebolags fabriker, Gäddviken. minut; köper o. säljer obligationer, ö. _1 Herman, Ingeniör, Ö. Torstensonsg. 12 B. Artillerig. 22; bost. s. h. _2 Hjalmar A., Ingeniör, Djursholm, villa _2 W. E., Handl. (div.-) S.Bränkyrkagatan99. Solgårda. _1 Victor, Handl, '(div.«), S. Bränkyrkag. 89. _1 Hugo, Ingeniör, ö. Karlaväg. 4. _1 &Andren,Handl. (garn-,väfnads- O.trikå-), _2 J. W., Ingeniör, Kh. Kronobergsg. 3. n. Drottningg. 34 (inneh. John Andren). _2 Max., f. d. Ingeniör i Landtmäteristyr., n. _1 & Lindholm, Handl.; firman innehafves af 'I'egnersg. 39. G. Andersson och A. F. Lindholm, bod _1 M. A. F., Ingeniör, st. Stortorget 5. st. Munkbrogatan 3. _1 O., Ingeniör, ö. Stureparken 9. _1 C. G.. Hattaffär, n. Holländareg. 5. _1 S. P. A., Ingeniör. kontor n. Klara S. _1 Bernh., Hattfabr., n. Kungsg. 18; bost. Kyrkog.11; r. t. 2054, tel. Brunkb. Iöö. n. Tunnelg. 3. _2 Th. M., Ingeniör, Bl. Arsenalsg. 1 A. _1 G. A., Hembageri, Ö. Grefg. 18. _1 C. O., Inkasserare, s. Högbergsg. 58 B. _1 Ant,. Herr., Ostermalmsg. 49 B; tel. _2 J. E., Inkasserare, n. Vestmannag. 25. Osterm, _2 C. M.,Instrum.-mak.,n. KlaraN. Kyrkog. 7. _2 Sven, Hoflakej, n. Luntmakareg. 7. _, Sven, Instrum.-mak., n. Klarabergsg.52B. _2 A. G. Hofrättspost, ö. Kaptensg. 9. _2 K.,Hofjuvelerare,n.Jakobstorg1;a.t.4849; _1 A. A., Hotellvärd, n. Hamng. 11. bost. Ö. Sturepl. 1 III ; a. t _1 Svante, Hotellvärd, n. Klara S. Kyrkog. _1 C. G. F., Kafe, n. Döbelnsg. 15., 4 (St, Rosenbad). _1 C. J., Kafe, n. Sergelg. 8. _1 Aug., Huseg., n. Vestmannag. 17. _1 C. R., Kafe, st. Skomakareg. l. _1 A. N. Huseg., n. Luntmakareg. 16. : _1 Emma, Kafe, S. Sit Paulsg. 4. _1 A. W., Huseg., Kh. Flemingg. 15. _1 Karl, Kafe, n. Malmskilnadsg. 48 A. _1 Carl, Huseg., s. Helgag. 12. _1 K. E., Kafe, st. Storkyrkobr. 5. _1 C. J., Huseg., s. Bränkyrkag. 61. _2 Gust., Kafeidk., s. Götg. 46. _1 C. V., Husegare, n. Holländareg. 12. _1 Gust., Kafeidk., Ö. Nybrog. 30. _1 Emelia, Huseg.a, n. G:la Kungsholms- _1 P. A., Kafeidk., n. Karlbergsväg. 70 A. brog. 23. _2 Svante, Kafci dk., ö. Kommendörsg, 40, _1 G. L., Huseg.a, S. Fatbursg. 16. bost. s. g.' 33 A. _1 J., Husegare, n. Holländareg. 6. _1 A. A., Kafeidk.a, n. Döbelnsg. 48. _1 J., Husegare, Kh. Hjärneg. 4. _1 A. M., Kafeidk.a, s. Bellmansg. 5. _2 Joh. E., Huseg., n. Döbelnsg. 25 & 27. _I A. S., Kafeidk:a, Norrmalmstorg l. I _2 P. F. N., Huseg., S. Hornsg _1 Hanna, Kafeidk;a, ö. Strandvägen 11. _1 S. J. A., Huseg., s. Prestgårdsg. 22. _1 I. S., Kafeidk.a, ö. Sibylleg. 39. _1 C., Huseg:a, s. Repslagareg. 3. _1 J. C., Kafeidk.a, n. Smålandsg. 23. _1 C. S., Huseg:a, Dj. Breda gatan 4. _1 Joh.a W., Kafeidk:a, n. Kungstensg. 23. _1 Fredrika, Husegarinna, n. St. Badstug. 60. _1 M. Kafeidk:a, n. Döbelnsg _1 E. L., Husmoder, S. Vermdög. 53.._2 M., Kafeidka, st. Skärgårgsg. 21. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatam (

20 134 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson: 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. I _1 Emil, Kakelugnsmakare, n. Observatorieg. _1 J. A., Källarmäst., n. Helsingeg ; tel. Vasa 193. _1 Sigfrid, Källarmäst., n. 'Holländareg. 1. _11\1. L, f.d. Kakelugnsmak., ö.skeppareg.39. _1 Svante, Källarmäst., n. Brunkebergsg. 4, _l A. O., Kamrer, ö. Linneg. 4. bost. s. g. 3 B.. _1 C. Olof, Kamrer, n. 'I'egnersg. 2 A. _1 J., Ladugårdsidk., Kh. Flemingg. 68. _1 E. G., Kamrer i Svenska Lifförs.bol., n. _1 P. O. E., e. o. Landskontorist, s. Kocksg. 17. Döbelnsg ; tel. Vasa 426. _2 A., f. d. Landtbruk., ö. Stureparken 3. _1 Harald, Kamrer i Stockholms Sjöförsäk- _1 A. P., f. d. Landtbruk., ö. Gref-Thureg. 41. rings-aktieb., ö. Karlavägen 41. _1 N., f. d. Landtbruk., n. Vegag.6. _l K. A., Kamrer, N orrtullsg. 3. _1 Erik, Lektor, n. Måster-Samuelsg. 30. _1 Oskar, Kamrer, ö. Linnog. 4 IV. _2 A. G., Litteratör, s. Krukmakareg. 2. _2 A. R., Kapten. Redogörare vid Kungl. _2 J. A., Litteratör, st. Köpmang. 7. Krigsskolan, Karlberg. _2 C. L., Litteratör, n. Wahrendorffsg. 10. _1 C. A., Kasernbefälh., n. Surbrunnsg. 18. _2A. C. A., Lånbibl., n. Mäst.-Samuelsg. 42. _1 Anton, Kassör, n. Dalag. 40. _1 G., Låssmed, n.regeringsg.69. Förfärd.o. _1 C. M., Kassör, n. Holländarg. 12. reparerar alla slags lås m. m. _1 Fredr., Kassör, Kh. Kungsg. 44. _1 Arvid, Läderhandl., n. Holländareg. 5; _2 M. A.,Kass.i Ensk.Bank.,s.Repslagareg.l6. bost, n. Tegnersg. 7. _2 Rob., Kassör i Nya rederiaktieb. Svea, s. _1 A. L., Lärare, ö. Linneg. Hl. Högbergsg. 54; tel. Maria 26. _1 A. L., Lärare, s. Nytorgsg. 15. _1 Augusta, Kassörska, ö. Humlegårdsg. 6. _1 A. C., Lärarinna, ö. Gref-Thureg.44. _2 J. A., Klockare o. kyrkofogde i Maria _l A. E., Lärarinna, s. Högbergsg. 46 B. förs., s. Ragvaldsg. 10. _1 A. E., Lärarinna, Kh, S:t Eriksg. 15 B. _1 A. W., Klockare och vaktm., Skeppsh. _1 A. H.. Lärar:a vid Brummerska skolan, Långa raden 7. n. Johannesg. 22. _1 J., Klädmäkl~!ia~är, st. Svartmang, 27; -~ E. A., Lärari~.na,.n. Regerin.gsg. 5~. bost. st. Tradgardsg Olga M. V., Larar.a, n. Centralstationen. _2 C. W., Kommendörkaptensenka, n. Malm. _l J. A., f. d. Lärftskramhandl.,st.L:aNyg.4. skilnadsg. 48 B. _, &J onsson, Kommissionshandel med landt- _3 And. Aug., Läroverksadj., ö. Villag. 15. _, K. H., Läroverksadj., n.drottningg. 81 A. mannaprodukter, n. Hötorget 9. Inne- _1 M. L., Majorsenka, n. Kammakareg. 5. hafv.: Carl Johanson, Carlslund, Jerfva. _1 A. W., Maskinist, s. St. Fiskaregr. 2. _3 O. A., Kommissionshandl., s. Repslagareg. _1 C. A. F., Maskinist, s. Mariagränden B. _1 C. B., Maskinist, s. Högbergsg. 12. _3 Selma, Komm.-kontor, n. Smålandsg. 18; _2 F. G. A., Maskinist, n. Biblioteksg. 28. a. t.67 O. _2 G. R., Maskinist, s. Katar. Kyrkobacke 3. _2 A. N., Kontorist, s. Bengt Ekenhjelmsg. _1 S. O. A., Maskinist, Kh. Flemingg. 41 A. 14 & 16. _2 O. H., Massör, n. Olofsg. 3llI _, C. G., Kontorist, s. Högbergsg. 58. _1 A. L., Matserver., n. Brunkebergstorg 13. _I C. J., Kont., s. Folkungag. 14, se Oalland, _1 Charl:a, Matserver., n. Drottningg. 61. _2 E. M., Kontorist, n. Drottningg. 91. _2 Matilda, Matservering, st. Skärgårdsg. 21. _1 Er. Em., Kontorist, s. Högbergsg. 58. _l Ivar, Med. dokt., Förste stadsläkare, ö. _2 J. O., Kontorist, s. S:t Paulsg. 12. Valhallavägen 43. Rikstel.; träffas _1 A. Gustaf, Kontorsbitr. vid Värtagasver- hvardagar kl. 1-2 på Helsovårdsnämnket, ö. Odeng. 14. dens byrå, n. Klara V. Kyrkog.. 3 B. _1 E., Kontorsbitr., st. Bredgränd 2 B. _1 Johan A., Med. kand., Med. föreningens _l Gust., Kontorsbitr., ö. Styrmansg. 49. sekret., n. Klarabergsg. 62. _1 O. F., Kontorsbitr., st. Stortorget 5. _1 Hedda, Med. lic., n. Malmskilnadsg. 38; _1 J. C. F., Kontorschef, Kungholmstorg 1. hvard. 12-2, helgd _2 Walfr., Kontorschef, n. Kungstensg. 29 1I _1 C. A., Mekanikus, n. Mäster-Samuelsg. 67. _1 J. O. R., Kopparsl., s. Högbergsg. 50; _l C. F., Mekanikus, ö. Valhallavägen 49. verk st. s. Badstug. 10 A. _SI Mek. Stenhuggeri, Aktiebol. ; kontor o. _l Waldemar, Kronofogde, s. S:t Paulsg. verkstäder vid Smedsudden. Kungs- 27, träffas säkrast 1/ f. m. holmen, filialkontor för orders upp- _1 A., Källarmäst., s. Hornsg. 61. tagande: ö. Gref-Thureg, 23; grafvårdar, _2 C. J., Källarm., n. Jakobsg. 6. trappsteg, marmor. _1 E. B., Källarmäst. (Cafe du Bazar), bost. _1 P. J., Mjölhandel, n. Hötorget 10. ö. Nybrog. 14 B. _1 A. W., Modist, st. Vesterlångg. 45. Brand- och Wfförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj.

Namnregister. bost. Linn6g. 85, Dj. - Carl1 f. d. Major, Narvavagen 2% 0.Q.; r. t. 10 56. -- O.V.,Sjökapt. (starbh.), Linnég. 85, O.Dj. Namnregister. Abenius, Hjalmar, Folkskolelar., Dalag. 74 I BI1. Va.: tel. Vasa 22 04. Aarflot, ~ l pm, ~ Sybehörsa~iir, ~, Tomte- - Gustaf v. Haradshöfd., Advokatkontor bog. 17, Va.; a. t. 77 40. ~arbnaiismakare~.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare.

Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare. Instrlmle'lltha'ndl. o. Instrumentmakare-Järnkramhandlare. Werner Oh O; Instru;'cnt. o,.förbandsfabriks-a.-b., B'redsg, 6.0. Handtverkareg. 4 (musikaliska): ) Ahlberg & Ohlssons Instrument]' A.-B., Sibylleg

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Försäkringsbolag-Garn-, väfnads- o. trikåhandlare. 1013

Försäkringsbolag-Garn-, väfnads- o. trikåhandlare. 1013 Försäkringsbolag-Garn-, väfnads- o. trikåhandlare. 1013 Svea, brand- och li:fförsäkr:aktieb., för förstklassiga svenska försäk- Stockholms galvaniseringsfabrik, Drottningg.13,se annons å främre ringsbolag,

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker 641 Yrkesregister, grundadt dels på uppgifterna Namnregistret, dels på vederbörandes anhållan om särskild rubricering. Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Accidenstryckerier,seBoktryckerier

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer