* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n."

Transkript

1 :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven Leufstedt o. Löfstedt. _1 W., Grossh., firma Ström & Magnusson, Lööw, Edla, Fru, Ö. Nybrog. 8. n. Dalag _1 J., Handelsbokh., Ö. Grefg. 8. M _1 J.F.,Handelsbokh., S.Blasieholmshamn.2. _l.gust., Handelsres., Ö. Grefg. 8. Maartman, Augusta, Enkefru, ö. Artillerig.22. _1 J. A., Handl., n. Mäster-Samuelsg. 32; -I Maass, Ph., Bokhandlare, ö. Nybrog. 66. bod s. g. 43, o. st. Köttorget 8. - & rog6.bokförl. o. tafvelaffär, ö. Ny- =.'Hath:k: :Stdg. 58. C} - Wilhelm,Grosshancll.,st.L:aNyg.12,3tr.; _1 P., Hattmak., s. Mariag.10; bod s.horns- :5..,kontor derst.; a. t g. 3.. _ Paul, Sekreterare i Tyska konsulatet, _1 Ch., Hotell, n. Mäster-Samuelsg en Il:: Östermalmsg. 62. _1 L. T., Husegare, Ö. Sibylleg. 47. lu Mac-Kelvie, Bo M., Enkefru, Ö. Banerg. 10. _1 R. W., Husegare, s. Götg. 25. _ Maohnow, H., Grossh., Ö. Gref-Thureg. 69. _1 A. S., Huseg:a, n. Kungstensg. 60. ffi ::; Madin, G.. Skrädd., n. Mäster-Samuelsg.17. _3 E. S., Ingeniör, n. Birger Jarlsg e) ::; Mmchel, Erik, e) men 4. Kapten v. Flottan, Skeppshol- _1 Karl G., Ingeniör, Kh. Bergsg. 11 A. _10. F., Ingeniör, n. Uplandsg, 40. _ C.., Kassör, Ö. Braneg. 38, :3 t.. _1 O., Inspektor, Ö. Riddareg. 30. al Magasin du Nord, Manufakturvaror l siden _1 J. E., Instrumentmak., n. Drottuingg. 91. och ylle, n. Drottningg. 20; a. t _1 C. J., Ishandl., Kh. Plemingg. 4(,),3 tr., _ Prancais, Specialaffär för modeartiklar, firma Svensson & Magnusson, s. g.40; O n. Malmskllnadsg. 3 B; a. t a. t I- - Noir, Svarta klädningstyger, inneh. SÖ- _1 Hilda, Kafe, Ö. Riddareg. 30. rensen, Emil, n. St. Vattug. 3. _1 A. C. E., Kappsörnmia. n. Vesterlångg. 4;;. Magdalenahemmet, S. Erstag. 1. _1 E. G., Konditor, n. Kungsg. 11. * MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. General-Agent: Chr. Steffens, n. Klara Regeringsg. 28 Bo, 4 tr.; a. t I S. Kvrkog. 13 A, 1 tro _1 J. A., Lärarinna, Kh. Scheeleg Magistrat; Stockholms, st. Rådhuset. _1 Aug., etablerad Manufakturaffär D:: Magnell, Agnes, Fru, n. Observatorieg. 3. en-gros och detail: st. Vesterlångg. 46 _ Ernst, Litteratör, S. Hornsg. 21. & 48 j a. t. 2867, r. t UJ Magnet, H., Öfveringeniör,ö. Karlaväg. 36, 2tr _1 Aug., Manufakturhandl., bost, ö. Birger en Magni, K. A.. Förestånd., n. Smala gränd 5. Jarls g. 18. =! Il:: Magnie, G. H., Bokh., S. Götg. 76. _1 C. O., Ritare, n. Uplandsg n, Magnus, H. L., Agent, n. Birger Jarls g. 27. _1 G. Gerhard, Sekret, i 'l'ypogr. fören., Il. z Vestmannag Magnusson j 2 Magnuson; 3 Mangnuson. _1 J. H. W. G., Sergeant, Ö. Karl XV:s port. ::; _1 A. M., Agent, Ö. Grefg. 56. _1 Richard, Sjukgymnast, n. Kungstensg. 60. D:: _1 K. Fr., Amanuens, Kh. Konradsberg. _1 C. G., Skomak., st. L:a Nyg. 4. LU _1 Carl Th., Bokh., n. Malmtorgsg. 4. _1 H., Skådespel:a, n. Smala gr. 3. e) Il::_1 C. J. T., Bokh., Ö. Grefg. 25. _1 Julia, Skådespel:a, Kh. Flemingg. 18. >- _2 Edvard, Bokh., n. Arsenalsg. 2 A. _1 J. E., Slagtare, Norrtullsg. 7:3, bod st. _1 Ernst, Bokh., n. Klara N. Kyrkog. 26 Mälaretorget 17. «_1 G. R., Bokh., S. S:t Paulsg. 26. _1 J., Urmakeri och Urhandel, s. Hornsg _1 K. A., Bokh., n. Birger Jarlsg. 18. _1 C. J., Vaktm.,n. Mäster-Samuelsg. 60. D::._2 Carl, Brukspatron, Ö. Sibylleg. 22, 1 tro _1 C. M., Vaktm., st. Kornhamnstorg 4.._1 A. E., Byggmäst., n. Drottningg. 82. _1 P. J., Vaktm., Ö. Riddareg. 3. r.._1 Aug. F., Byggrnäst., Ö. Jungfrug. 4. Mahle, A. J., Kontorsschef, n. Uplandsg, 34. '-I _1 E. J., Byggm., n. Biblioteksg. 5. Mahlstedt, Mathilda, Enkefru, ö. Jungfrug. _1 E. Enkefru, n. Döbelnsg. 67 Bo tro. _1 E. G., Enkefru, Ö. Braheg. 36. Mahn, C. A.,.Generalkonsul, Kh. Fleming- _1 C. J., Fanjunkare, Ö. Svea lifg. kasern. gatan 9. _1 S. Elisabeth, Fru, n. Vestmannag. 30. Maier, Aren, Handelsagent, n. Döbelnsg. 35. _1 A. M., Fröken, n. Biblioteksg. 5. Maitre. Marie-Louise, Förestånd:a, Franska _1 C. O., Garn- o. väfnadsaffär, Dj. Allmänna skolan, n. Drottningg gränden 6 o. Djurgårdsslätten 20. Major, O., Enkefru, Ö. Stureg. 17. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Malaise-e-Malmgren. 343 Mallj..s!l,E. P., Källarm., ö. Jungfrug. 18. Malmberg, W. F., Fru, n. Norrlandag. 37. Malcom, A., Mekaniker, ö. Grefg. 49, verkst, - Nikolina, Fröken, ö. Sibylleg. 12. l s. h. Carl, Handskhandl., s. Wolmar-Yxkullsg. Mallander, E. W:, Fröken, s. Götg ; fabrik o. kontor st. Vesterlångg. 45, - J. C., Pröken, s. Hökens g. 7. butiker: n. Drottningg. 17, ö. Stureg. Malling, Jockum, Löjtn., n. St. Badstug o. Södermalmstorg 24. Malm. & Co, Agenturfirma, n. Brunnsg C. W. F., Ingeniö.r, ö. Sibylleg E. D., Bokh., n. Bnmnsg F. S., f. d. Kommendörkapten, n. Döbelnsg. - Rob. A., Bokh., s. Tantog & H., Byggnadsingeniör, n. Uplandsg. 23A. - A. L., Maskinist, s. Folkungag C.A.,Cigal'l'h.,n.Regeringsg.45; bost.s.g F. A. F., Maskinist, Centralposthuset....jO - S., Civilingeniör, Kh. Scheeleg. 20,3 tr.: - W. M., Musikdirekt., n. Norrlandsg. 37. a. t A. K., Möbelhandel, n. G:a Kungsholms- - A. V. J., Enkefru, ö. Karlaväg. 1 B. brog. 15 & C. C., Enkefru, n. G:la Kungsholmsbrog E. F. W., Löjtn., ö. Karlaplanen 3 A. OJ - Chr. Ch., Enkefru, n. Uplandsg A. G., Vaktmäst., Rh. Birger Jarls torg 5. ;O - C. U., Enkefru, s. Fjällg, 20,'. - P., Vakt)'.lJäst., ö. Stureg. 11..;c ci - Maria, Enkefru, n. Begeringsg F. G., Ofverlärare v. Tekn, skolan, n. m G) - S.. M., Enkefru, ö. Skeppareg. 12, 1 tr. Norrlandag rn -r--: G. O. A., Fil. dr, Amanuens, n. St. Malmbergs. G. D., Bokhandel, firman innebo ;:: 2Q Badstug. 56. af August Rietz, Södermalmstorg 6. rn -:- K. F., Frisör, ö. Sibylleg. 9. Malmborg, E., Fru, kommissionskontor, ö. z uj - Charlotte, Fröken, ö. Strandvägen 11. Stureg. 11; a. t C. W., Fröken, ö. Gref-Thureg Sigrid, Fröken, s. Kocksg. 22. J! - A. D., Hamnfogde, st. Kåkbrinken Ida, Lär:a, s. Kocksg. 22. (fl - M. C., Handelsidk:a (sybehör), B. MiL- - Carl, Skräddare, Ö. Sibylleg. 61, n. b.;.- m ster-samulsgatan 54. bellt Z Georg E:son, v. Häradshöfding, n. Dala- von Malmborg, C. G., Civilingen., ö. Birger gatan 36. Jarls f'. 18. O - Hugo, Kanslisekreterare, ö. Braheg, Vilh:a, Enkefru, ö. Birger Jarls g. 18. r - Olof M., Manufakturaffär, st. Vesterlångg. Malme, Gust. O. A.n, Fil. Doktor, Ama- 20, bost. s. h. nuens vid Riksmuseets Botaniska af- -.Maria Am., Matvaruh., n. Luntmakareg.34. delning, n. St. Badstug G. E., Målare, n. Tunnelg. 1 B; verkstad Malmen, C. C. A., Enkefru, n. Uplandsg. 21. n. Apelbergsg C., v. Häradshöfd, Auditör, n. Vasag ,Karl O., Notarie, rättegångs- o. inkasso- - Per,Rums-o.dekorationsmålare,n.Kung"saffär, st. Kåkbrinken 13, a. t gat. 10; verkst. n. Regeringsg G., Pianofabrik. n. Biblioteksg. 5; för- - Gust., Vaktm., n. Kungsträdgårdsg. 4., säljn, ö. Riddareg. 9 B. Malmerfelt, A. R., Agent, n. Vanadisvägen A. H., t. f. Registrator, ö. Karlaplanen 2. - Axel, Kapten, n. Vanadisväg J. G., Sergeant, Ö. Göta Lifg. kasern. - Hedvig, Majorska, Tegnersg L. O., Sergeant, ö. Gref-Thureg. 70 B. Malmgren,C.M.,Enkefru,n.Lästmakareg J. C., Skollärarinna, n. G:la Kungsholms- - G. A., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 5. brog H. Ch., Enkefru, ö. Nybrog, 23, n. b. t. v.; - A., Språklär:a, n. Barnhusg, 12. mineralvattensförsäljn. Carl XIII:s torg, - P. L., Stadsbokh., ö. Karlaplanen 2. V. Trädgårdsg J. T., Styckjunkare, ö. Valhallavägen Josefina, Enkefru, n. Drottningg. 73 C. - A., G., Tjensteman i Jemvägsstyr., ö. - J. C., Enkefru, Ö. Stureg. 44 B, l tro Gref-Maguig, 17 A. - S. W., Enkefru, Ö. Skeppareg O.B., Ofverstelöjtn., n. Kammakarcg H. A., Fil. Kand., s. Timmermansg. 32. Malmar, Ida, Enkefru, ö. Karlavagen M. H., Folkskolelär:a, s. Timmermansg. 32. Malmborg, A. F., Agent, n. NorrIandsg r. o. M., Fröken, n. Tuleg K. A., Agent, st. Skeppsbron Henning, Gjutmäst., s. Långholmsg.12 H. _. Wilh., Agent, n. Mäster-Samuelsg O. G., Handelsbokh., n. Ad. Fr. Kyrkog C. G. A., Bokh., s. Timmermansg A. E., Krigsråd, n. Rådmansg C. E., Damfrisör, n. Klarabergsg V. E., Konduktör, s. Mosebacketorg 8. - C. M., Enkefru, n. G:a Kungsholmsbrog. - Oskar, Regissör, ö. Stureg. 44 B. 51 A. - A. P., Teckningslärare, S. Högbergag. 37 C. - F. U., Enkefru, n. N. Smedjeg. Il. - C. A. M., Tjenstem. i Fenix, Ö. Kommen- - H. L., Fil. dr, Sterbhusnot., Norrtullsg.3. dörsg. 19..ar.raIl,'1,.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. * -l O '. ;O» OJ ;c;o m-< 6G) ;:: G). ;::rn' m;o z-, ;cul r m ;O O,r

3 344 Malmgren- Mannerskantz. Malmgren, Wilhelm, Verkmästare, st. Svart- Malmström, Carl, Arkitekt, n. Observatoriemango 20; a. t. Stort. 11. gatan 12. Malmling, H. W., Skorstensfejare, n. Klara - R. S., Bokh., Ö. Stureg. 48. N. Kyrkog. 9, a. t K.' Kuno, Civiling.,' konsulterande, Kb. Malmlöf, Knut, Förnicklingsfabrik O. bo- Handtverkareg. 40. stad n. Mäster-Samuelsg Anna, Enkefru, Kh. Agneg. 10; verk st. - A. G., Metallfabr., n. Klara Ö. Kyrkog. 10:. s. h. (Kungsholms Bleck- & Plåtslageri). Malmquist, E., Enkefru, n. Tegncrsg I. A., Enkefru, n. Tegnersg C. G. Hautboist.. Ö. Göta lifg. kasern. - O., Fröken, idkar mösshandel. st. Stor- - P., Jägmästare, Östermalmsg. 62. kyrkobrinken 8. - Gustaf, Revisor i Kammarrätten, n. - Axel E., Grosshandl., Ö. Narvavägen 14. Mäster-Samuelsg. 44 A, 1 tr. - Alfred, Handelsbokh, n. Kungsg A. F., Snickare, n. Biblioteksg. 5, 2 tro - M. C.. Handelsidk.a, n. Regeringsg. 19. Malmqvist, H. E., f. Bilhnan, Barnmorska, - O. G., Handl., ö. Surbrunnsg. 3. Ö. Jungfrug & Co, Jern-, metallvaruaffär en gros. - M. C., Bokbinderi, n. Mäster- Sarnuelsg, 62, Kontor O. utställn., n. Vasag. 12. Re- - A., Enkefru, n. Observatorieg. 3. pres.itlddeholms A.B., Gusums Bruk, - L. P., Husegare, S. 'I'immerrnansg. 9. W. Aug. Sandbergs Manuf. A.B. och - C., f. d. Kammartjenare, n. Barnhusg.8. Marieholms Jernv. A.R, a. t 4966, -K. T., Litteratör, st. Vesterlångg. 26. rik st E., Pistolsmed, n. Norrlandeg. 11 A. Karl L., Kontorist, Ö. Storg C. P., Sadelmakare, n. 'I'egnersg G. A., Lärarinna, n. Tegnörsg. 5L - S. T., Sadelmakare (firma: Lilja & Malm- - Hilma, Modehandl.a, n. Brunkebergst. 2. qvist), n. Tunnelg. 16. ' - S. J., Mössfabrik. n. Jakobsbergsg, J., Sjökapten, S. Bellmansg K. W., Postexpeditör. n. Saltmätareg. 3 B. - A. F., Snickare, n. Lutternsg J. A., Professor, n. NäckströrnsgvS, - F. W., Snickare, n. Lästmakareg. 14& Axel Elis, Prokurist i firman Akerblom - P. G., Snickare, Ö. Braheg. 6. & Malmström, bostad Ö. Narvavägen A. R., Stabstrumpetare, Ö. Karlaväg, C. G., f. d. Riksarkivarie, n. Johannesg H. C., Telefonist, Ö. Jungfrug A. E., Skohandlande, n. Oxtorgsg F. Q., Vaktm., Ö. Karlavägen 45 C. - W. R., Skräddare, s. Bellmansgatan 28; - O. A:soJl, Verkmästare, S. Folkungag. 91. firma: G. W. Roos & Malmström, af- - Clara, Akeri, s. Kocksg. 34.'. fär st. Stortorget 14. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten, s. G. A., Slöjdlär.a, n. Tegnersg. 51. Torkel Knutssons g N., Smed, verkstad n. Hötorget 14. Malmros, O., Fabriksidkare, firma: Nyblseus - A. V., otypograf, n. Kammakareg. 19. & Co, Kh. Handtverkareg J. T., Akare, Norrtullsg. 10. Malmsjö, O. P., Lokomotivförare, n. Karl- Malmö Cigarr- och tobaksfabrik; kommisbergsväg. 60. sionslager hos John-Bohman, st. L:a - J. F., Operasång., Ö. Linneg. 85. Nyg. 23. Malmstedt, Otto. Agentur för juvelerareflr- Maltkaffe-Fabriken, inneh. af Axel Lindeman G. Dahlgren & Co, Malmö, en gros blad, s, Klevegr. 6. affär för juvelerare, n, Regeringsg, 15; Manderström, A. l!'., Enkefriherrinna, Ö. a. t Gref-Thureg B.J.A.,Fil.dr,Lärov.koll.,s.Högbergsg G. A., Frih, Löjtnant vid Svea lifg., Ö. - K., Kafeidk.a, n.. Valling. 30. Gref-Thureg H., Telegrafist, s. Erstag se äfven Mannerström. Malmsten, C.G.E., Agent, n, BirgerJarls g.107. Manheij, J. M. Ch., Frök., n. Kl. N.Kyrkog, 5. - J., Enkefru, Ö. Linneg. 41. Manhem, Å. M. W., Artist, Norrtullsg.Y.. - L. C., Enkefru, s. Badstug. 41 A. Maniette, J. A., Vaktm., Ö. Stureparken 3. - E., Fröken, Drottningg, 30, 3 tro - J. C. T" Vaktm. (Civil-Dep.), st. Mynt- - N. P., Handl., st. Skomakareg. 24. torget F.A"Instrumentmak.,ö. Gref-Thureg. 25A. Manilla Döfstumsskola, Dj., Manilla. - Karl, Med. dr, Blasieholmstorg 14; mot- Mankell, H. M., Enkefru, n. Kungstensg. 50. tagningstid kl f. m.; a. t Julius, Kapten, n. M\i,ster-Samuelsg. 3, -- E. H., Notarie, Ö. Gref-Magnig L H., Musiklärare, Ostermalmsg C. A., Sergeant, Ö. Svea lifg. kasern. Mannerskantz,,J. A., e. o. Hofrättsnot., Ö. Malmström,John,Agent,Il.Jakobsbergsg.17; Karlaplanen 8, 3 tro cigarrimport (firma E. Carlsson & Co), - F. M., Kapten, Ö. Karlaplanen 8, 3 tr., n. Vestra Trädgårdsg. 4; a. t r. t Brand och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 , ; Mannerstråle-Martin.,345 Mannerstråle, Th., Enkcfru, ö. Kommendörsg. Marcn, F. G., Direktör i bol. G. Maren &, 44. Co, best. ö. Jungfrug F.) Underlöjtnant, ö.kommendörsg. 44. Margöt, L J:zon, Fotograf, n. Drottnigg. 51; -':1 C. H, f. d. Ofverstelöjtn.. ö. Banerg. 5. bost. n. Uplandsg. 25. Mannerström. Hilma, Fru, n. Valling. 14 & 16. Maria Arbetefören. försäljnings bod: s. Baza- - C.' M., Målare, n. Bryggareg. 8 A. ren vid Carl Johans torg; a. t.: Maria 4. - se äfven Manderström. - Förbered. Elementarskola. s. S:tPaulsg.21. Mannheimer, C. H., Med. kand., ö. Linneg. - Hiss- o. magasineakt.-bol., Söder Mä 9' & 11. larstrand. _ Sjöförsäkringsbolag (Karl Hauffman), st. Marin, Hilda, Enkefru, Kh, Bergsg. 1, n. b. Skeppsbron 4. - J., Fanjunkare vid Brandkåren, n. Malm- Mannstaedt, Hans, Generalagent för Schäffer skilnadsg. 64. & Budenberg, i Magdeburg-Buehau: - Hjalmar, Juris Kand., Hofrätts v. o. No- Manometrar; Angpanne- & Maskinar- tarie, Kh, Scheeleg. 5. matur; Elektroteknisk byrå; General- - M. C. U., Lärarinna, Kh, Bergsg.1. agent för Allgemeine Electricitäts Ge- -s tidningsexpedition för korsband till ut.. sellschaft i Berlin; aktiekapital 20 landet, Kh. Bergsg. 1, n. b. millioner; ö. Strandvägen 15; kontor: Marinförvaltningen, Rh. Birger Jarls torg Il. n. Fredsg. 30. Telefoner: Hufvridkon- Mariningeniörstatens chefsexp., Rh. Birger toret allm , riks- 384; elektriska J arls torg Il. ingeniörskontoretallm. 8849, riks- Marine, J., & Co, firm. ego af Richard W ; elektriska lagret allm Se Ditzinger; klosettfabrik. n. Klaraannons sid. 22. bergsg. 3l. 'Mansnerus, O. H. Uppbördsman, Skepps- Mark & Co, Aug. Johansson, Grosshandels-. h.olmen, Handtverkskasemen. firma kontor: st. St. Nyg. 21 B. Mantalsnämndens expedition: st. St. Nyg. 2 - S. N., Handl., n. Norrlandsg. 52. B, 3 tr.; öppen 2-3 e. m. Markman, J. G. H., Gevärshandtv., ö. Karla- Marchander, Hilda, Enkefru, n. Observato- vägen 43.. rieg C. E. Kartograf, ö. Nybrog Hugo, Ingeniör, n. Vestmannag F. H., Kartograf, ö. Karlaväg. 28. Marckhl, Theodore, f. d. Balettmästare, n. Marks von Wiirtemberg, :K T., Assessor Uplandsg, 35. Svea Hofrätt, ö. Narvavägen 31. Mareks von Wurtemberg, J., Friherre, Ma- - se äfven Mareks. jor, ö. Grefg. 15. Marmen. Harald, Apotek., n. Regeringsg, 93 A. - von Wiirtemberg, G. W., Handelsbokh., Marmen. E. L. H., Bokh., s. Katar:a O. Kyrkos. Bondeg. 83; a. t. Ersta 2. gränd se äfven Marks. - E. L. H., Farmaceut, n. Regeringsg. 93 A. Marcus, Leopold, M., Agent, n. Döbelnsg.ll. - L., f. d. Folkskolelärare, n...tunnelg. Hl. Otto, Agent, n. Kungsg. 22, kontor n. - Evert, Kontorist, s.katarina O.Kyrkogr.13. Drottningg. 9, 1 tro t. h. Ö. g. Marqvard, J. R., Målare, n. Tegnersg. 28; - L, Boktryckare, n. Valling. 10. verkst. n. Saltmätareg Isaac, Boktr.-aktiebol., n.regeringsg.75 B. Mars, Aktiebolaget, Verkst. Dir. Kapten W. - Augusta, Enkefru, n. Kungsg. 28. Unge, Ostermalmsg. 67. _ Hilma, Enkefru, ö. Valhallavägen J. O., Kontorsförest., n. St. Badstug. 9 A. M., Fabriksidkare, firma S. Berendt & 11. Jior & Co, ö, Styrmansg. 6. Martell, C., Agent, st. Stortorget 3. Axel, Handl., Ostermalmsg. 62, hvitvaru- Martens, A. Enkefru, s. S:t Paulsg. 37. lager n. Drottningg. 17. Martin, F. R., Amanuens, ö. Gref-Magnig.3. August, ommissarie, Kh.Handtverk.g E. D. W., Auditör vid Flottan, Il. 'I'eg- -- Henry, Ofverläkare och Förestånd. för nersg. 34. Kontor: L:a Vattug. 26. Solna sjukhem, Sundbyberg. Se Wallin, O. Marelius, S. A., Enkefru, n. Sveavägen Hanna M., Cigarrhandel, st. St. Nyg. 21 A. - A. V. T., Fotograf, Ö. Kardellg, 5. - A. L., Enkefru, n. Valling L. U, T., Frök., Kungsh. Kyrkopl E. C., Enkefru, ö. Karlavägen 37. C., f. d. Skom., s. Torkel Knutssons g. 16A. - KL, Enkefru, n. Uplandsg. 36. Maren, G., & Co, Aktiebolaget Grosshandels- - F. R., Fil. kand., Amanuens, Ö. Greffirma, inneh. af G. Maren o. C. A. Magnig. 3. Strömmers. Ensam försäljare af»setons - H. K., Folkskolelär:a, n. Uplandsg. 36. Ceylon The». Kontor ö. Nybrog H. W., Generaldirektör, Ö. Liljans plan 5. A; a. t. 778, r. t M. S., Handl., n. Regeringsg. 46..Br,al1d.. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 ...l- '0 fr: UJ C) :5 _. (f) «(j)ll: I-W UJO -z fr: W UJ:::;: ej:::;: ejo >-;.:: fr: en -c fr: o I- -l * '0 fr: UJ Z UJ _. (/)(f) ::! ll. (j) z I- W UJ:::;: -:::;: fr: o UJ;':: ej C) >- fr: en -c fr:. 346 Martin --l\faule. Martin, P. R., e. o. Hofrättsnotarie, ö. Grefg. Matthiessen, Arthur F. N., Assuransagent; 20; advokatkontor n. Malmskilnadsg. inneh. firman Heinr. Schipmann, ö. 26. Mottagningstid 'MO-Il f. m. Nybrog. 68, 4 tr. Bellt.; kontor: st. RiksteI Skeppsbron 30. Allm. tel H. A., v. Häradshöfding, Ostermalmsg. 49. Mathisson,Petter,Biljardegare.n.Oxtorgsg Ellen, Kontorskrifv. v. Stat. J ernv., ö. Mattison, S. P., HandI. (matvaru-), Kh. Handt- Grefg. 20. verkareg K. 'I'h., Postexp., n. Uplandsg. 36. Matton, Carl R., Grosshandlare, ö. Nybrog. MartinelI, E., Enkefru, n. Regeringsg ; kontor st. Skeppsbron 30. Martinelle, Claäs, Skräddare, n. Mäster- -s Fotogenexped., n. St. Badstug. A3 & 45. Samuelsg ,," Martinson J Basare n Surbrunnsg 26 l Mattsson; 2 Mattson; i) Matsson ;, ".. ö, " 4 Mathson. - C. W., Maskinist, n. Jakobsg G. H., Underofficer. s. F.olkungag. 25. _, G., Agent, ö. Riddareg. 7, 3 tr, Martinsson. C.G.F., Sjökapt.,ö.Engelbrektsg. -' Aug:a, f. Barklund, Barnmorska, ö. Ny- 9 & 11.' brog. 36. Maskinbolaget Standard, Nordensson & Co, _2 A. L., Enkefru, n. Hamng n. Malmskilnadsg. 34 B. _2 E. V., Enkefru, n. Rådmansg. 69. Maskinistföreningen i Sthlm, st. Svartmang. _2 E. V. C. G., Enkefru, Ö. Gref-Magnig , öppet sökned ' Ingeborg; Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 76 R. Maskinskrifningsbyrå, se Krtepelins. _2 R. B., Fabrikör, ö. Gref-Thureg. 38. Masreliez, H. 1\'1.C., Enkefru, s. Repslagare- -' M., Folkskolel:a, ö. Stureg. 17. g _, Anna, Fröken, n. Johannesg. 12.' - J. E., Major, ö. Torstensonsg ' Huo, Grossh., ö. Braheg. 26; konton st. Massebus, R. B., Musikus, ö. Linneg. 67, 1 tro Skeppsbron 18.. Matern & Göranssou.ikontnrn. Drottningg.13. -' J.M., Grosshandelsfirma,st.Vesterlångg\55. von Matörn, A., Fröken, n. Olofsg. 11. _l Oscar, Grossh., Ö. Gref-Thureg E. J., Fröken, n. Olofsg. 11. _, C.A.,Handelsidk:a(hvitvaru-), ö.nybrog.8. - Knut, v. Häradsh., Sekr. i Just.omb. _, H. L., Handelsidk:a,n. St. Badstug. 82&84. mans exp., Ostermalmsg. 32. _3 A., HandI. (sko-), n. Beridarebansg. 23;. - John A., ö. Grefg. 17, firma Matern & bod st. Vesterlångg. 11. Göransson, kontor n. Drottningg. 13. _, A., Handl., Kh. Handtverkareg, 24 B; Matocha, E., Verkm., S. Ringvägen 6. bodar s. g. 24 C., Kh. Flemingg. 36 o. Mathson, se Mattsson. Kungsholmsg. 15., Matlagningskurs, Folkskolans, se Skolor. -" A.L.,Handl.(konst- ),n.beridarebansg.23b. Matlagningsskolor, se Skolor. _, M. H. V., HandI., Ö. Engelbrektsg. 20. Matsson, se Mattsson. '_, J. G., Husegare, n. St. Badstug. 20. Matthiesen, M. A. L., Bokh. i Jernvägssty- _, E. C., Husegarinna, ö. Nybrog. 44. relsen, n. Kungstensg. 46. _, P. J., Kakelugnsmak., n. Oxtorgsg.: 18. D. W., Ingeniör, Mek. Verkstad för jern O. _, C. J., Kamrer, n. Kungstensg.58. metallarbeten;pat.hålpressningsmaski- _, N. A., Kontorsbitr., ö. Storg. 2. ner, Excentersaxar, Fönsterventilations- -' Emma S., Lärarinna, n. Regeringsg. 83. apparater m. m. Reparationer utföras, n. _, O: J., Maskinist, s. Fjällg. 20. Mäster-Samuelsg. 13, (min Norrlands Arthur, Mäklarebokh., ö. Gref-Thureg. Regeringsg.) Allm. tel B; bellt Way C., Kamrer i Mälareprov. Hypot. -, C. J., Polisöfverkonst., s. Bondeg. 33 A. fören., ö. Lilljansplanen 1. _l K. A., Postvaktm., Ö. Braheg J. C., Protokolls sekr. i Justitierevisionen, _, A., Sjuksköterska, n. Mäster-Samuelsg. 65. n. Norrlandsg. 26; a. t. Djursh, 6. _4 E. H., Sjökapten, S. Svartens g. 3. Way S., Underlöjtn., Ö. Lilljansplanen 1, _, A., Slöjdlärar:a, n. Johannesg. 12., 1 tro _, C. P., Smed, ö. Artillerig. 46. Matthiessen, Max, Assuransaffär &Spedition; _, Martin, Speceriaffär (inneh.a.johansson), st. Lilla Nygatan 23, kontor O. bostad, n. Arsenalsg. 5. a. t. 2564, rikstel Generalagent _l Martin H., Specerih., ö. Engelbrektsg. 20. f. Sjöförs.-aktieb.»Öresund» i Malmö. _, O., Verkmästare, ö. Riddareg. 60. Generalfullmäktig f. Basels Försäkr.- Mau, A. G., Grossh. kontor st.vesterlångg. 16. bolag mot brandskada. Agent för Lif- - Alb. J:or, Vinagent, n. Malmskilnadsg, förs.-aktieb.»nordstjernan», olycks- 3 A; a. t fallförs.-aktieb.»skandinavien» m. fl. Maule, Chr., f. d. Kommissionslandtmätare, bolag. ö. Gref-Thureg. 40. rand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Maurelius-Mejeritidningen. 347 Mauaelius, P. G. E., Målare, n. Norrtullsg. 3!;l. von Meier, Gustaf, Öfverste, ö. Nybrog. 53. van Maurik, P., Nederl, v. Konsul, n. Vasag. 3. Meijer, A. J., Agent, ö. Linneg. 12. Mauroy, F,. B., Förvaltare i Jernvågsstyrel- G., Bokh., n. Vasag. 38. sen, Ostermalmsg, 45., Hjalmar, Bokh., Kh.' Handtverkaregatan - Edv., Köksrnäst., ö. Sibylleg. 81. IS B. Maury, G. E., Maskinritare, Kungsholmsg. 10. A., Cigarrhandl., n. Regeringsg. 95 A; bod Mauzelius, Robert, Fil. lic., n. Döbelnsg, 39. n. Drottningg. 45. May, C., Fastighetseg., n. Mäster-Samuelsg. A. M., Enkefru, n. Drottningg , 2 tr. ö. g. - Galatea, Enkefru, ö. Stureg , John, Kamrerare iförs. bol. Fylgia, n. - Bernhard, Fil. dr, ö. Karlaväz, 1 B. Kungsg. 14; allm. tel. - J. Q., Fil. dr, f. d. Kanslisekreterare, ö. - A., Miss, n. Johannesg. 26. Florag. 2. Mazer, Selma Lov., Enkefru, n. 'I'egnersg Leopold, Grossh., n. Smålandsg S. Ch., Fröken, n. David Bagares g. 1. Manufakturistens expedition. - S. E. o. A. T., Fröknar, n. Kungstensg C. V., Körsnär. n. Tegnörsg 'l', A., Läroverksadj., n. Apelbergsg Svante, Skomakare, n. Regeringsg. 59. Meck, P. G., Maskinist, s. Folkungag. 25C. - Carl, Typograf, n. Kammakareg. 42. Medberg. Ferdinand, Civilingeniör, n. Ja- - Mauritz, Xylograf, Kh. Handtverkareg, kobsbergsg. 14, 1 tr.; a. t. Brunkcb. 18 B ; träffas 1-2 e. m. A. R., Ofverlärare, s. Marlag. 16 A. J osephine, Enkefru, n. Olofsg. 13, 1 tro se äfven Meyer. Julie, Enkefru, Ö. Gref-Thureg, 69. Meijerberg, C. J., f. d. Folkskoleinspektör, C. E. H.,' Ingeniör, n. St. Badstug. 86. n. Smålandag. 28. Meden; Gunnar, Amanuens, n. Drottningg.52. Meijerson, E. C., Fröken, Husegarinna, ö. - A. F. E., Arkitekt, Ö. Riddareg. 11 B. SibyUeg. 10. Medens, O. N., Kont.skrifv., ö. Styrmansg se äfven Meyerson. Medicinalstyrelsen, Kungl., st. Svartmang. Meinel, F. O., Musiker, ö. Gref-Thureg. 35 &37. 9; ordinarie sessionstid: måndagar, Meinhardt, Wilhelm, Grossh., n. Drottningg. onsdagar, fredagar 11-3 på dagen. 80 B. Kontor o. lager af Christiania Medicinska Föreningens lokal, n.klarabergsg. Guldlistfabr. till verkn., n. Drottningg. 68, 1 tr., alla dagar 8 f. m.-10 e. m. 90; a. t. 4159, rikstel Biblioteket öppet för utlåning tisd. o. Meisel, J. J. E., Nottryckeri, S. Stadsgården fred.5-5,4 ij- e. m.: a. t , 1 tro t. V. ii. g. Medikokirurgiska institutet, Karolinska, Kh. Meisner, 'I'h., Agent, ö. Linneg. 56, 2 tro Handtverkareg, John, Grossh., kontor O. bost. ö. Sibylleg. Medikomekaniska institutet (Ostermalms 16; bellt mekaniska gymnastik-institut), ö. Stu- Meissner, A., Musikdirektör, Ö. Linneg. 4. reg Hj., Musikdirektör, Ö. Linneg. 4. Medikomekaniska institutet (Zanders), n. Meister, Axel, Löjtnant v. Generalstaben, Ö. Malmtorgsg.3ellerJakobsg.16;a.t Nybrog. 66, 1 tro - dess Ortopediska afdelning, n. J akobs- Mejdling, Oscar, Agent. n. Malmskilnadsg.11. bergsg. 17. Mejeri-Aktiebolaget Victoria, Kgl. Honeve- Medin, J. V., Bokh. v. Stat. jernv., Förcst. för rantör, n. Kungsg..34; a. t ank, ilgodsexped., Kh. Flemingg. 37 A. Mej er i er: _ Oskar, 'Med. doktor,professor vid Karel. Aktiebolaget Mejerigårdarne. n.torsg. institutet, n. Vestra 'I'rädgårdsg. 11 B; 34. träffas söknedagar 1/23-'/A e. m., som- Aktiebolaget Mälaremejeriet, kontor o. marmånaderna f. m., sjukbud upplag af mejeriprodukter, n. Reföre 9 f. m. geringsg. 75 B; riks- O. aum. tel. H. S., Sjuksköt.a, n. Rådmansg. 67. Akt.bol. Victoria; n. Kungsg. 34. A., Stads trädgårds m., S. Götg Mjölkbolaget Audumbla, n. G:a Kungs- Meeths, Herm., Handelsfirma, egare Fru holmsbrog. 46, a. t. 4117; bodar n, C. Blackert och H. Schönfeldt. Norrlandsg. 28, a. t. 5748, S. Hornsg. Lager af sybehör och korta varor 35. i parti: n. Fredsg. 15,a. t , r. t Stockholms mjölkförsäljnings-aktiebo- Butiker n. Regeringsg. 26, a. t. 623; lag, n. 'I'orsg, 34. n. Drottningg. 73 A, a. t , Mejeriernas Annonsblad, n. Rådrnansg. 71; Ö. org. 9, a. t. 8216, a. t. Vasa st. Ofre Munkbron 5, a. t , Mejeritidningen, red. O. expo Kh, Flerningg. S. Götg. 24, :.L. t B; a. t Bnand:,.10ch tifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -l o ;Q» OJ ;o -< G> ;OG> mltl 6;0, :;::- :;::ltl m-l zoo 1l ;0-6iG.- ltl Z ltl ;o o r - *" 6;o» Ol ;0;0 m-< AG> G> :;::ltl m;o z- ;O 00' r»g> ltl ::tj' O r

7 348 Mekanikus-Metallpressningsbolaget. Mekanikus, Aktiebolaget; verkst. dir. T. Mellberg, C. J;, Bokh., ö. Riddareg. 70. Sundberg; tillverkar tryckerimaskiner, - I. o. M., Fröknar, n. Uplandsg. 49. hastigt gående ångmaskiner, regula- - A. J. D., Tapetser. ; firma D. Mellberg, torer m. m.; kontor o. verkstäder s. n. G:la Kungsholmsbrog. 21, butiker Folkangag. 16 & 18; a. t. 3560; r.t. 614; s. g. 34 o. Mäst.-Samuelsg. 30. ' förrådet a. t Mellbin, Magda, Enkefru, n. Regeringsg. 35. Mekaniska stenhuggeriet, aktiebolag; kontor - Gustaf, Handelsfirma, eges af T'h, Hello. verkstäder ö. Gref-Thureg. 23. berg, s. Hornsg. 26; butiker s. g. 9 o. st. - verkstäder, se Yrkesregistret: Vesterlångg, 47. Melander, A. E., Arkitekt, n. Vas ag. 5; kontor - K. G. A., e. o. Pos exp., n. Drottningg. 3. derst. - Helge, Tandläkare, n. 'Regeringsg. 35, 2 - W. & S., firma Melanders blomsterhandel, tr.; mottagningstid 10-2, 5-6. n. Hamng. 2; bost. ö. Gref-Magnig.8. Mellerus, J., Ingeniör, s. Hökens g A. S., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 36. Mellgren, B. K. G., Cigarrfabr.; s. Urväders- - Herm. Ingeniör v. Aktieb. Separator, gränden 3. Kh. Flemingg. 14, bostad ö. Narvavägen - A. W., Handelsbokh., n. Observatorieg , 4 tro - Karl, Handelsbokh., n. Dalag. 40, a. t. - L. J. W., Flaggund:off., ö. Styrmansg. 39. vasa S. M., Fru, Ö. Gref-Magnig. 8 n. b. - J. F., f. d. Entreprenör, n. Rensg Nanny, Fröken. Ö. Narvavägen 29, 4 tro Mellin, A. F., Föreståndare, s. Hornsg H., Geodet, n. Vestmannag C. F., Föreståndare för Sthlms pantbank,. - Fritz, Handelsres., n. Malmskilnadsg. 36. n. Munklägersg C. A., Handl., (ved- o. Iysolje-), s. Brän- - E. A., Handl. (div-), S. Bränkyrkag.80. kyrkag K O., Hofrätts e. o. notarie, n. Munk- - Axel, Inspektör i Försäkrings-Aktiebol. lägersg. 11. Skandia, n. Barnhusg 6. Rikstel. - L. O., Omam.bildhugg., n. Luntmaka- Richard, Kapten, ö. Karlaplanen 6. reg.36; verkst. n.kammakareg Emil, Major vid Generalstaben, Ö. En- - A., Postmästare, S. Hornsg. 33. gelbrektsg. 31 A, 1 tro - S; F., Ritare i Jernvägsstyr., Ö. Braheg S. J., Maskinist, S. Nytorgsg B., Sergeant, ö. Svea lifg. kasern. - A. F., Med. dr, n. Klara N. Kyrkog se äfven Melin. - Aug., Speceri-, vin- o. konservmagasin, Mel1man, F. G. Hj., Handelsbitr., Il. 'rekn. Biblioteksg. 7; riks- O. allm. tel. nolegg A. U., Verkmästare, S. Folkungag. 85 B. Mel1ner, Hanna, Fil. kand., n. Uplandsg se äfven Mellander. - Malfva, Handl., n. Uplandsg. 34. Melbye, H. S:sen., Ö. Grefg. 12. Fabriks-, - John, f. d. Handl., n. Uplandsg.34. ' engros- och agenturaffär, st. Jerntor- - Ko, Med. kand., n. Uplandsg. 34. get 57, 1 tro Mel1ström, C. J., f. d. Bokh., n. Mäster-Savon Melen, A. E. L., Grossh. I], Karlbergs- muelsg. 32. vägen 23; a. t. vasa Thora, Enkefru, Ö. Nybrog. 45. Melens Jernvaruaffär, lager af jernbalkar O. - J. E., Grossh. (firma John Mellström), s. byggnadsmaterialier, välsorterad jern- Brunnsbacken 6.. kramhandel; r. t. 1393, a. t ; - J. E., Litteratör, n. Drottningg. 41. öppet 8-8, n. Vas ag. 9. Mendel, Serine, Fru, n. Drottningg. 84,1 tro Melån, K L.. Apotekare, n. Regeringsg.Bl. Mendelson.Oskar.Huseg., n. 'l'egnersg: 21,1 tro - S. E., Enkefru, S. Repslagareg. 18. Mennander, E., Fröken, ö. Skeppareg, A. E., Fröken, n. Regeringsg Mentzer, A. W., Litteratör, S. Asög _.. Elise, Musik- O. språklär-a, n. Ostra Jcm- von Mentzer, A. E., Enkefru, Ö. Grefg. 10. vägsg M. U., Enkefru, Ö. Sibylleg. 3 B. Melin, 'I'heod., Agent, n. Drottningg L. O. J., Löjtn., Ö. Karlaväg C-, Domprostinua, Ö. Kommendörsg. 10. Mertens, C., Krigskassör, s. Hökens g K. A., Fil. dr, Adj. vid Nya Elementar- Mesterton, E.D. H., Bokh.!,h. Mälarevarfvet. skolan, ö. Valhallavägen Ebba N., Enkefru, Ö. Karlaväg. 38,. - C. A. M., Ritare, n. Drottningg C. H., Kapten, Ö. Riddareg s Stenografi, se Tidning för Sv. Snabbskrift. Metallbolaget (J. E. Akerberg & Hellströms - se äfven Mellin, Metal1aktiebolag); kontor och lager: Melinder, J. O., Styrman, s. Torkel Knuts- n. Mäster-Samuelsg. 14; filial: st. St. sons g. 16 A. Nyg. 20; se annonsafd. sid. 20. Mellander, G. J., Hand!., o s. Asög. 80. Metallpressningsbolaget, n. Luntmakare- - se äfven Melander. g. 42. Brand- och LifförsäKrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Meteor-c-Miltoprcus. 349 Meteor, Ängfartygsrederiaktieb.; verst.dir; Meyerson. Alfr., Löjtnant, v. Gen.-staben, Herbert von Francken, telegrafadress ö. Braheg. 23;bellt Vonfrancken, n. Rosenbad 2; rikst: Meyersson, J., Handl. (spec.), ö. Styrmansg , bod Ostermalms Saluhall. Meteorologiska (Nautiska) Byrån: Skeppsh. - se äfven Meijerson..- centralanstalt., n. Drottningg. 94. Michaöli, J., Grossh., ö. Kommendörsg. 37. Metodistkyrkans Bokförlags Aktiebolag, ö. Michaelson, K., Brukseg., ö. Stureg Majorsg. 5, a. t Michal, Emil, Sufflör vid Dram. teatern, ö. Meukow, Gustafva o. Anna, Mönsterriterskor Storg. 15 B. o. lärarinnor i teckning, målning, läder- Miohelsen, J., Grossh., Agenturaffär, n. Brunplastik, gyllenläder o. glödritning samt kebergstorg 24, 3 tr.kontor: s. h. 1 1 /2 tr. slöjd (Nää s' system), ö. Valhallaväzen a. t , n. b. '" von Mickwitz, Felix, Bokh., st. Bredgränd. 2 A; - Cecilia, Öfverstinna, ö. Valhalluväg. 19. a. t Meuller, A. L., f. d. Kontrollörvidjernvägs- Middendorff, S., Telegrafassist., S. Blasiestyr., st. Munkbrog. 8.. holmshamnen 2; rikst W. P., f. d..!'itationsins p., s. Svartens g. 5. Middleship, Joan, Mrs, Ö. Kommendörsg. - C. L., f. d. Ofverkontrollör, Ö. Braheg , 4 tro - se äfven Mueller och Möllel"! Midland, J. V., Enkefru, n. Valling. 15. Meurlin, Gustaf, Ingeniör, n. Luntrnakare- - J. P. & Co, Skoaffär, firman inneh. af B., g. 62. A. Nordblorn, n. Brunkebergstorg C. W., f. d. Skräddare, st. Trångsund 12. Milenius, E, Enkefru, n. Vestmannag, 23. Meurling, C. F., Bokh., Norrtullsg. 12 A. Militär-ekiperings-aktiebolaget; kontor och - J.. M., Folkskolelär:a, n. Regeringsg. 48. skrädderi 1 tr., butik n. b., n. Harring. - E., Kaptensenka, ö. Jungfrug A (vid Norrmalmstorg). Magasin - Carl, Litograf, st. St. Nyg. 14, 3 tr. för cigarrer och vin, n. Arsenalag. 2 B. - L. A., Telegrafdirektör vid Statens jern- Militärinstitutet, n. Malmskilnadsg. 46; riksvägar, S. Hornsg, 186 B. tel ; a. t Meves, J., Byråchef, n. Observatorleg. 8. Militärlitteraturföreningen, Rh. Birger Jarls - Meyer. Herm., Agent, n. Karduansmakareg. 6. torg Robert, Agent, n. Kungsg. 24, 2 tr, Militärläroverken - Gustaf, Bokh., n. Vasag, 38. Inspektörens exp., Rh. Birger Jarls - S. A. D., Enkefru, s.. S:t Paulsg. 23. torg Adolf, Fil. dr, Norrtullag. 8 B. Artilleri- O. ingeniörhögskolan, Ö. Ar- - B., Fil. dr., Ö. Karlavägen 1 B. tillerigården. - F.; Fröken, Ö. Braheg. 25. Krigshögskolan, Rh.Birger Jarls torg lö. - Chr., Grosshandl., Ö. Stmeg. 62. Krigsskolan, Karlberg. - Ernst, Grosshandl. s. Stadsgården 10. Militärinstitutet, n. Malmskilnadsg Karl, Guldsmed och agatvaruhandl., n. Sjökrigsskolan, Skeppsholmen. Brunkebergsg. 7. Militärsällskapets lokal, n. Hamng Otto & Co, Konst-, zink- och metall- Millar, James, V. Häradshöfd., Notarius Pugjuteri, Ö. Kaptensg. 6; bost.,ö.floraga. blicus O. Advokat; kon to r st. Stor- - D. L., Slagtare, s. Svartens g. 8 A. kyrkobrinken 13, öppet 9--5; riks- O. - Emy, Språklärar:a, Ö. Kommendörsg. 21 B. allm. tel.; bo stad Ö. Karlaplanen 3; - J., Styrman, Ö. Styrmansg. 28. rikst. - Wilhelm, Xylogr., atelier, n. Saltmätare- Millberg, Betty, Enkefru, n. Hamng. 9, 2 1 /. tr. 5; hörnet af 'I'egnersg. - E. E. C., Juvelerareenka, n. Hamng se äfven Meijer, Millde, Karin, Husegarinna, S. Götg. 12. Meyerson, Otto, Agent, n. Valling W:m, Ingenier, n. Klara V. Kyrkog W., Bankdirektör, n. Regeringsg. 57,3 tr. Millen, O. P., Grossh. ; agentur för in- och - J., Bokh., n. Regeringsg. 57. utl. firmor, Bl. Teaterg G., Bokh., n. Regeringsg. 57. Miller. K. F. P., Tjensteman i Skandia, Ö. - Herman, Direktör, n. Kungsg. 20; a. t. Sibylleg Millner. M., Enkefru, S. Klevegränd 7. - B., Enkefru, n. Sveaväg. 90. Millqvist, V., Fil. kand., Skriftställ., n. Vasag. Hj., firma: Skandinav. Jernsängsfabi., st.,40. Skeppsbron 44; rikst , a. t Milne, E. G., Fru, Norrmalmstorg 4. Hugo, innehafvare af firman John Holm- Milton, O. G., Bokh., S. Folkungag. 17. ström, n. Regcringsg, 57, a. t ; Miltopreus, F. H., Revisor i Tullv., Ö. Valkontor n. Jakobsbersgg. 22. nallaväg. 25. Brand; och.lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 ..J o wcj :s o. m «en o:: I-UJ WO -z UJ W::!: CJ::!: CJO >-:<: m <..J * o W Z W o. _o:: a. en Z I- UJ w::!: -::!: o w:<: CJ CJ >- m -c o I- 35(\ Mimeograferiug-s-Moell. Mimeografering, se Kreepelins byrå. Moberg, Maria, Fru, f. Roth, ö. Banerg. 12, Mimer, dykeri- och bogseringsaktieb. st. 2 tr.; rikst, Tyska Brinken 34; a. t ; rikst. - Maria, Fru, n. Saltmätareg. 3 B C. W., Fröhandelshitr., st. Stortorget 22. Mineralvatten Aktiebolaget Haga, n.kungs- - F. S., Fröken, n. Fredsg. 20. g. 2.', -s Gjuteri och mekaniska verkstads aktie- Mineralvattenfabr. Ankaret, s. Götg. 76; a. t. bolag; verkstad: Kungsholmsg. 2 A; 3670; rikst Kontorstid: sök- kontor.: n. Kungsg. 35. nedag, 7 f. m.-8 e. m., helgd f.m. E. A., Grossh., ö. Linneg. 76, 4 tr.; firma: Mineur, C. G., Fabriksidk., n. Regeringsg, Moberg & Wenngren: kontor: st. Skepps- 42. bron 36. MinuthandelsföreningensPensionskassas sty- - Emil, Handelsres., Kh. Scheeleg. 14; rikst. relse, se [1893] Mirowski, Max, Gravör, s. Ostgötag W., 'v. Häradshöfding, ö. Artillerig. 23. Misdorf, Johannes, kontor o. bost., s. Fjäll- - J., Kapt, vid Svea Artilleri, ö. Jungfrug. 31. gatan 5. A. t Agentur-, kom- - H. L., Kapten, n. Lästmakareg. 2. miions- och partiaffär af bosättnings- - S. J., Kassör; Kontor, n.regeringsg. 94 A; och galanteriartiklar. rikstel. 1217; bost. ö. Banörg. 12, 2 Missionsbokhandeln, försäljningslokaler: n. tr.; rikst, Kungsg. 17 och n. Drottningg. 49. E., Kortvaruhandel, ö. Kaptensg-D: bod Missionsförbundet, Missionstidning, Exp.: n. st. Vesterlångg. 73. Holländareg. 27, n. b. - Anna E., Musiklärarinna, ö. Banerg. 12, Missionsförening, Betesda, se Betesda. 2 tr.: rikst Missionetidning, Utg, af Evang. Fosterlands- - C. E., Styekjunk., ö. Artillerikasern. I stiftelsen, n. Mäster-Samuelsg H. E., f. d. Telegrafkommiss., Ö. Karla- '- för Israel, Exp.: ö. Riddareg. 23, 2 tro vägen 55. J Mittag-Leffler, G., Professor vid Stockholms - F., Vaktmästare, s. Nytorgsg Högskola, Djursholm. ' Moberger, H. G., Kapten, ö. Valhallaväg. 17. Mjölkbolag, Stockholms Mjölkförsäljnings- - A. G., Kontorist, n. Regeringsg. 24,'2 tro Aktiebolag, levererar direkt till hemmen - J. V., Provisor, n. Drottningg. 71 A. under kontroll af Stockholms Mjölkkom- Mobäck, A. Skrädd. n. Mäster-Samuelsg. 31. mission producerad mjölk och barn- Modeer, P. O., Ingeniör, s. 'I'immermansg. 2. mjölk; kontor: n. Torsgatan 34; a. t. Moden, J. E. M., Privatlärare, n. Slöjdg ; Rikstel J., Skräddare, s. Bellmansg. 16. Mjölkbolaget Audumbla; hemsänder inom Modig, E. M. C., Häradsh:enka, n. Döbelnsg.Id, Stockholm kontrollerad mjölk för hus- - O. V., Revisor, n. Observatorieg. Il. håll och dibarn; kontor: n. G:la Kungs- Modigh, S. T., Banktjensteman,: n. Småholmsbrog. 46; a. t. 4117; rikstei.1218; landsg. 28. försäljningsställen: n. N orrlandsg, 11; -- A. S., Enkefru, ö. Gref-Magnig. 17 B. a. t och s. Hornsg. 35; a. t Karl E., V. Häradshöfd., Ö. Gref-Magnig. Mjölkhandeln. ö. Karlavägen 6, innehafves 17 B. af Fröken M. Sehonberg; a. t H. J. M., e. Jägmästare, ö. Gref-Magnig. Mjölken kontrolleras af Stoekholms stads 17 B. Handelskemist Herr J. Landin. - L, Löjtnant, Ö. Gref-Magnig. 8. Mjölkundersökning medelst laktokrit utföres Modin, A. C., Enkefrn, Ö. Stureg. 56. Vinå kem. tekn. byrån, n. Drottningg. 40. handel st. Målartorg. 13. Mobach, E. L., Telegrafkomm., S. Brän- - S. L., Enkefru, n. Vasag. 6. kyrkag. 6, 2 tr.,- Vict., Handl. (tapet- '0. rullgardins-j, S. Mobeck, Ernst, Advokatfiskal, Ö. Nybrog. 68. St. Glasbruksg. 2; bod: st. St. Nyg. 26. Moberg, J. J. F., Bokförare, Kh. Pipersg E. F., f. d. Handl., n. Drottningg. 29 C, - B. M., Bokh., n. Dalag. 40. ing. fr. Brunkebergsg J. G., Bokh., Kh, Handtverkareg. 38; - Frans, Ingeniör, S. Krukmakareg R. V., Disponent vid Aktieb. Tekn. fabr. :-CarlEdv.,Poliskonstapel,s.Bondeg. 26,2tr. Röda korset, kontor Kh. Garfvareg. 13; - C. E., Spanmålshandl., n. Holländareg. 7. rikst, 1420; a. t. 7950; bost, Kh. - K. H., Styrman, n. Vasag. 6. ' Kungsg. 33, 3 tr.; a. t. (portvakten),moell, A. H., Bokh., s. S:t Paulsg. 35 B ,- C. A., Enkefru, s. Sit Paulsg. 35 B. - BIna, Enkefru, ö. Sibylleg Ebba, Fotograf, n. Dalag. 34, 3 tro - H.,. Enkefru, Ö. Karlavägen 15 A. '-' A. C., Fröken, Södermalmstorg 7 (Södra - L. M., Enkefru, ö. Braheg. 36. tidningskont.). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Moell-Montell. 351 MoiHl,c E. S. L., Föreståndarinna, s. Brän- Molinder. Axel & Co, Efterträdarc Fabrik för kyrkag, 118. konserveringaffödoämnen,s.folkungag. - J. O. H. N., e. o. Tjensteman i Riksb., 38; bod n.biblioteksg.öo..n.hamng.34. s. S:t Paulsg, 35-B, 3 k-g. M., Jägmästare, n. St. Badstug. 5S. Mogren, J. F A.,. Bleck- o. plåtslag., n. JIilolitor, F. E., Bokh. s. Skaraborgsg. 10. Jakoksbergsg, 11, 2 tro - A. Ch., Enkefru, Ö. Lilljansplanen 1. - A. G., Verkmästare, n. Jakobsbcrgsg. 19. Moll, Fritz, Agent föl' Skandia, Varumäk- Mohlin, C. J., Handelsagent, s. Bellmansg.34. lare; firma M. J. Neijbers Eftertr., kon- - E., Kapten, n. Tegnörsg. 3; a. t. vasa 152. tor, st. Skeppsbrou 28; bast. Ö. Sturcg se äfven Molin. - J. G., Bankdirektör, Ö. Karlavägen 20. Molander, Axel J., Direktör, ö. Strandväg L., Enkefru, Ö. Valhallaväg. 45 B. - A., Doktorsenka, n. Brunkebergsg. 3 A. - S., Enkefru, Ö. Kommendörsg L., Fröken, ö. Stureg G. C. L, Fröken, ö. Valballaväg. 45 B. - C. A., Grosshandlare, n. Drottningg. 61; - M. L., Fröken, ö. Valhallaväg. 45 B. kontor st. Skeppsbron Viktor O., V. H.höfd., ö. Valhallaväg. 45 B. - Carl T., v. Häradshöfd., S. Bränkyrkag. 4 A. - Victor, Kamererare i Allm. hypoteksb., - J. H., Intendent vid Vasateatern, n. Tun- Kamrer i Ensk. Jernv:s pensionskassa, nelg. 17. n. Arsenalsg. 4, 3 tr. - A.,f. d. Komm:kapten, ö. Gref-Thureg T., Lektor, Ö. Kommendörsg, L. T., f. d. Landtbruk., s. Bränkyrkag. 1A. Mollerius, A. S., Enkefru, ö. Artillerig C. F. Skädderiaffär, st. Storkyrkobrinken Molund, N. P., Hotellvärd, st. Osterlångg. 10, 1 tr., bast. s. Svartens g. 8 B, Ö, g tr.; a. t Monrad, S. Chr. J., Agentur o. parti affär, Molin, Torsten, Agent, s. Bondeg. 2. generalagentur för Chr. Eriksens para- - J. P., f. Pettersson, Barnmorska, n. Karl- plyfabrik, Bergen (Norge), kontor n. bergsvägen 14. Drottningg.14,1 tr.: bost. Kh.Kungsg Carl, Byggmäst., n. Jakobsbergsg. 33. Montan, C. O., f. d. Assessor, Hufvudredak- - C., Direktörsenka, n. Oxtorgsg. 12. tör o. verkst. direktör för Stockholms - M. M. C., Enkefru, ö. Sibylleg. 41. Dagblad, n. Klara V. Kyrkog. 5, 2 tr.; - S., Enkefru, st. Ignatiegränd 2, 2 tro träffas å tidningens redaktionsbyrå, n. - A., Fröken, n. Klara Ö. Kyrkog. 5. Lilla Vattug. 25, kl. 2-3 e. m. hvard. -- H. L. F., Fröken, st. Skeppsbron 46. utom lörd, Telefoner: riks- 100, allm. - L., Fröken, ö. Braheg ; till bostaden: riks- 50, allm, M. W. C., Fröken, Ö. Sibylleg. 41. E. V., Fil. Doktor, Professor, n. Klara - C. A., Grossh. Kh. Schöeleg. 3. Vestra Kyrkoz. 3 A., 3 tro Telefoner: - Nils, Grossh., ö. Sibylleg. 41. riks- 800, allm sommaren Sjö- - C. G., Handl., ö. Riddareg. 3, Velociped- stugan, Gustafsberg 14. affär Ö. Birger Jarlsg.6, a.t.152, r.t G. E., v. Komminister o. Kateket, n. -.J. A. E., e. O. Hofr.-not., n. Näckströms- Klara Vestra Kyrkog. 5,2 tr.; a. t g: 3. - se. äfven Monthan. A., Kapten vid Flottan, Dj. Alberget 4 B. Mont d'or Norderling, R., Hyttmästare, n. - J. O., Klockare i Maria förs., s. Bag- Blasieholmsg. 4. valdsg, 10. Montelius, Amalia Ch., Enkefru, ö. Grefg G., Konditori, Kh. Flemingg. 3; a, t. 6547; - C. O., Enkefru, s. S:t Paulsg. 11. bost. s. g M. Ch., Enkefru, n. Brunnsg A. F., Maskinist, s. Folkungag N. O. M., Enkefru, ö. Gref-Thureg N., Målare, n. Luntmakareg K, A. och C., Fröknar, S. S:t Paulsg E.,.Professorsenka, n. Näckströrnsg Carl G. D., Handl., n. Karlbergsväg C.' A., Skrädd., n. Observatorleg Wilhelm, v. Häradshöfd., Riksbankens - Oscar, Sh ädd.; firma Molin & Möcklin, ornbudsm., Osterrnalmsg. 48. bostad: ö. Sibylleg. 22, skrädderiaffär - C. A., Kontorsskrifv., st. Skeppsbron 4. il. Regeringsg. 3, 1 tr. - A. K., Lärarinna, ö. Grefg S;: V., 'l'apetserarc, ö. Gref-Thureg. 20 B. - K. J., bitr. Pastor vid Blasieholrnskyrkan - Fe.W.; Vaktkonstapel, s. Götg. 11. och Ev. Fosterl. Stiftelsens sekret.. n. - Carlå., Vaktrnäst., Kh. Handtverkareg. 25. Mäster-Samuelsg. 34; bast. Norrtullsg. - J" Ofverkontrollör, n. Jakobsbergsg B. - se äfven Mohlin. - O., Professor, s. S:t Paulsg. 11. Molinder. G. N.. C., Bokför., Kh. Bergsg. 3,1. - M. V., e. o. Telegrafist, Ö. Gref-Thureg G. M., Enkefru, n. St. Badstug. 50S. Montell, J. P. :1<., Registrator i Riksgälds- -:.J. M., Enkefru, S. Folkungag. 38. l kontoret, Ostermalmsg. 38. B"and:ochLifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. *. M -! o» ID Al;o m-< AG) G) ;::rn. m;o m, m-! AlUl > r»g) rn ;o o' r

11 ..J 'O u:: UJ z UJ Ui _el: a.gj (/JO I- UJ:;; UJ l<: CJUJ CJ!!: >- u:: rn -c u:: o I- 352 Monteuv-Munek af Roscnschöld. Monten. Lars, Fabriker för tillverkning af Moräus, S. K, Folkskolelär:a, n. David Basåpa, tvål, stearinljus, lactica, läderfett gares g. 26 A.. och smördrittlar; firman innehafves af - J. W., f. d. Selmästare, n. David Bagares Carl och Erik Bergstedt samt Carl g. 26 A. Rosengren; kontor st. St. Nyg. 19; för- Morien, Anna, Biträde i Brandförsäkringssäljningsbod i samma hus samt vid bolaget Fenix, ö. Karlaväg. 15 A, såpfabriken, s. S:t Paulsg Ellen, Fröken,. ö.. Karlaväg. 15 A. Montgomery, F. O. W. F., Bokh., s. S:t Morin, B., Enkefru, n. Drottningg. 15. Paulsg. 6 C. - J. A., f. d..fanjunkare, Ostermalmsg S., Enkefru, n. Norrlandsg C. U., Maskinistunderofficer, Kastellh. - Josias, v. Häradshöfd., ö. Stureg, C. Julia, Möbelaffär, n. Regeringsg Carl, Kapten vid Göta lifg., ö. Valhalla- - L. G., Skrifbiträde, n. Regeringsg. 95 A. vägen B. A., Styrman, Ö. Strandvägen 25. C. Fr., Kontorist, n. Saltmätareg. 3 B. - O. R., Uppbördsman, Kastellholmen. - John S., Löjtnant, Ö. Artillerig E., Vaktm., (Herberget) n. David Ba- - C. O. R., f. d. Major, ö. Artillerig. 37. gares go K R. G., Ryttmästare vid Lifreg:tets dra- Morling, Jacob,,Agent, n. Smålandsg. 31 A. goncorps, n. Mäster-Samuelsg. 16. Morsing, P. Th., Angf. befälh., Ö. Skeppareg. 15. Montgomery-Cederhielm, C., Enkefru, Ö. Morssing,.F. E., Viktualiehandl., n. Hö- Braheg. 54. torget 13. Monthan, K. V., f. d. Fanj., Ö. Banerg. 19. Mortensen, C. J., Kassör. Ö. Torstensonsg. 9. Montin, Karin, Fröken, Föreståndarinna för Morton, M., v. Häradshöfd., ö. Riddareg. 68. Montins sjukhem, Ö. Gref-Thureg. 85 A. Moselius, Doris, Fru, Syatelier, f..' Gref- Moquist, Axel, f. d. Boktryck., s. Hornsg. 54. Thureg. 32, n. b.' R. Ludvig, Boktryckare, s. Hornsg. 12; Mosell, C. S. B., Husegare, ö. Grefg. 56. tryckeri s. h. Mosel', E., Agenturaffä.r, n. 'prottningg. 13. Axel o. Amanda, Fotografiska atelierer, Mossberg, O. M., Doktorinna, Ostermalmsg.46. s. Hornsg. 54 O. n. Regeringsg S. E., Ingeniör, Trävaruhandl. n. Vasag. Moqvist, M. W., Fru, ö. Stureplanen 1. 38; kont. derst. Brädgård n. G:la Kungs- Morath, A., Fläskhandl., n. Holländareg. 4, holmsbrog bod Saluhallen 85 å Hötorget. - C. L., Kontorist, Ö. Jungfrug, 7A. - M. K, Folkskolelär:a, Norrtullag E., Löjtn., ö. Narvavägen l.. Morberg, M. G., Husegarinna, ö. Linneg. 56. Motala verkstads nya aktiebolag, n:' Malm- Carl, Trädgårdsmästare, Ritorp, Jerfva. torgsg. 4 (C. G. Cervins kontorj ; r; t. Allm. tel. Ulriksdal. 256, a. t. 6118;öppe kl Joh., Trädgårdsmästare, Kh. Ulrjksborg. Mothander. Lina, Fröken, n. Drottningg. 10; Moreau, M. W., Folkskolel:a, s. Ostgöta-. bod n. Malmskilnadsg. 3 B. g E. F., Hand.idk.a, n. Klara N. Kyrkog, E., Handelsidk:a, n. Biblioteksg A., Rådman, ö. Stureg K A. V., Kassörvs, Kapellgränd 3. Mougenot,Anna,Syatelier,n.Drottningg.73C. - H:, Målare, s. Kocksg. 20:. Moulier, Oskar, Agent, s. Fjällg p'! f. d. Sadelmakare, s. Ostgötag E. H., Enkefru, s. Hornsg. 48. Morem, S. Grson, Predikant, s. Högbergsg. 52. Mozart, A. M.. Musiklärar:a, ö. Grefg. 57. Morell, Ernst O., Bat.sveterinär, s. Hornsg. Muckenhirn, F. W., Prest, s. Göt ; a. t ; träffas säkrast 9-10 Mueller, Fanny Ch., Enkefru, Ö. BIrger Jarls f. m. o. 4-'/25 e.m, g N. O., Bokhandelsbitr., ö. Stureg. 6. Aug., Grosshandl.-firma, st. Jerntorget M. S., Enkefru, ö. Stureg John, Grossh., firma August Mheller, ö. Sv. 01., & 00, Tillverkning af officers- Birger Jarls g. 4; kontor st. Jerntorg.80. uniformseffekter, ö. Sibylleg. 21, se - E. W., Ingeniör, Ö. Birger Jarls g. 4. J. B. Gumrelius, a. t Axel, Prokurist i firman AUI!'UstMuel1er, E., Prof., ö. Kommendörsgat. 42; träffas ö. Birger Jarls g. 4. hemma 8-9 f. m. samt vid Veterinär- Muhr, J. P. A., Herre, ö. Nybrog. 38. inst O. J., Källarmästare, st. Skeppsbr.12 & 14. Moren, A., Agent, Kh. Parmmätareg. 11. Munck, H., Enkefriherr:a, ö. Stureg J. W., Jernvägstjenstem., n. Klarabergs- - S., Fröken. ö. Stureg. 54. ' g. 57., - H. E. C., Lärarinna, n. Jakobsbergsg J. T.,..Klockare, Ö. Jungfrug. 7 B. Munck af Rosenschöld, E., Enkefru, n. Norr- - 'I'h., Ofverste, ö. Karlaväg, 6. landsg Moremus, E. M., Enkefru, ö. Nybrog U., Enkefru, ö. Komrnendörsg. 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA 13 Drottninggatan.

12 Munkedals pappersbruk-mylen. 353 Mun;kedals pappersbruks kommissionslager, IMusikaliska Akademien, Bl. Stallgatan 2. st. St. Gråmunkegr Konstföreningens expedition, n. Klara V. Munbjö pappersbruks i Jönköping kommis- Kyrkog. 9. sionslager hos E. Krook; kontor st. Musiklånbibliotek: n. Fredsg. 17, n. Malm- Kornhamnstorg 61. torgsg. 8, st. Storkyrkobriuken 16, st. Munktell, K. F., Cigarrh.e, ö. Strandväg. 19; Slussplanen 63 B. bostad Ö. Styrmansg. 3. Mutual Life Insurance Company of New- -' Th., Fil. Doktor, ö. Kommendörsg. 3. York, Lifförsäkringsbolag (ej att för- - H. M., Fröken, ö. Karlaplarren 3 A. vexla med andra bolag af snarlika -,S. H. T., v. Häradsh., ö. Kommendörsg. 3. namn). Direktion för Sverige: Bolin- Munktells, J. H., Pappersfabriks Aktie- derska huset, Södra Blasieholmshambolag, Grycksbo; agentur: Gustaf Gill- nen 4 B. Rikstel. 387; a. t Di-, berg, kontor n. Drottningg. 5, 2 tr.; rektör: v. konsul C. A. E. Bolinder, riks- o. allm. tel; se annons sid privat a. t Bell tel Munthe, E. L., Bokh., ö. Sibylleg. 63. Mutual Reserve Fund Life Association of - G. F. -H. W:son, Bokh., n. Norrlandsg. New-York, Lifförsäkringsbolag;hufvud- 17. kontor för Skandinavien n. Drott- - F., Enkefru, ö. Stureg. 17. ningg. 2t\. A. t. 243; kontorstid: 10- -]jedda, Enkefru, Kh. Bergsg. 22. ::24.Generalagent: Löjtnant C.M. Tottie. - A. W:son,Fil. Dr, Rektor vid Fr. Schar- Ofverläkare: Edv. Forssberg... taus Handelsinstitut, s. Fjällg, 23 A. von Muhlenfels, Maria, Enkefru, n. Observa- - G, J. W., Fil. kand., vikarier. kollega, ö, torieg. 8: a. t. vasa 418., Braheg Rudolf, Kommendörkapt., ö. Floråg E. K., Fru, ö. Sibylleg. 63. Miihry, B. T. D., Privatlärar.a, ö. Gref-Thure- - Louise, Fröken, ö. Grefg. 53 (f. d.,47). gat C. H., Hofrättsråd, ö. Styrmansg. 51. Muller, L. J., Bokh., s. Tantog G. F., Kammarråd, ö. Stureg E. C., Enkefru, n. Mäster Samuelsg A., Kapten v. Flottan, Skeppsholmen 8. - E. J., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 70 A. - C. D. W:son., Major, ö. Engelbrektsg Jos., Fil. Dokt., s. Björngårdsg C. M, Snick.mäst., ö. Sibylleg Ernst, Handl., ö. Engelbrektsg. 12 B. Murbeckska inrättningen, s. S:t Paulsg G. O. H., Husegare, n. Kammakareg. 70. Murbruksfabriken (R. W. Alderin, Direktör), - A. R. E., Husegar:a, ö. Artillerig. 28. hörn. af Vallin- o. Dalag. - Jenny, ly!., Lärarinna, n. Drottningg Mureau, N., Tapetserare, n. Smålandsg Erik G., Med. dr, e. o. Professor, Kh. Muren, B. E., Amanuens, n. Birger Jarls g. 27. Flemingg. 17. Murray, Axel, Apotekare, n. Regeringsg E. H. P., Musiker, Ö. Grefg. 57. Apoteket Svanen, a. t. 5158; r. t E. T., Musiker, ö. Nybrog W. S., Enkefru, n. St. Badstug. 38. Eugen, Prokurist, Florag. H. - A. M., Folkskolelärar:a, s. Bellmansg. 8. Fritz, Skinnberedningsaff., Kh, Kyrkopl. 4; - Otto, Grosshandlare, Förest. för Stockh. verkst. Kh. Handtverkareg, 9. prakt. kontors skola, s. Bellmansg. 8. G. E. O., Tapetserare, n. Lnutrnakareg. 34A. C. A. A., Löjtnant, n. St. Badstug. 38. Lucas, Tjensteman i bolaget Agir, ö. P. G. U., Löjtnant, n. St. Badstug. 38. Stureg. 19, -'s Maltdrycksaffär; se Aktiebolaget Mur- Mtmchens bryggeriaktieb., s. Skinnarviksg. 2. ray's maltdrycksaffär. Se annons å kartan. Rob., Professor, Ofverlärare i sjukgym- MUnter, J. M., Styckjunkare, Kh, Marieberg. nastik vid K. Gymn. centralinstitutet, Myhrman, C. R., Byråassistent vid Statens n. Hamng 19, träffas derst.kl jernv., n. Klarabergsg. 70, 2 tro Mu s e e r: - E., Byrchef i Armens pensionskassa, Biologtaka museet, Dj.. Teaterslätteu. Se annon-.n. Beridarebansg. 25. sen' å sid. (blä) 620. S.' B., Enkefru, n. Barnhusg. 4. Fiskeri:, n. Mäster-Samuelsg Signe B., Folkskolelär:a, n. Barnhusg. 4. Hyg:,emska, Ka:ol. Institutet. t\.nna Fru ö Braheg 14 inackorde- Nati onal-, Blaaieholrnen.....',.." Nordiska, se under N. ringar emottagas. Statens Historiska, se Nationalmnseum. Aug.a, Fröken, n. Slöjdg. 7. Vetenskapsakademiens,. eller Zoologiska Riks- Sam, Löjtnant, Ö. Braheg. 31. '" museum, n. Drottmngg. 04. C H T k' I'". Ufriga museer samt tiderna då de hållas öppna, E., o. arlson,., ec mngs aranunor. o. se Kalenderafdeln. (1031). mönsterriterskor, Ö. Braheg. 31. Musik- o: Bokförlagsaktiebol. Cecilia, st. St. Mylen, Herman, Agent, n. Mäster-Samuelsg. Nyg B, 1 tro "Qrcap7:ocb Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern 189i. -i Q ;o )- OJ, ;o -< ;:og> G> =" m' S:m 111-i CJ) -:tf r.- CJ) m z.m ;oq. r *. -i Q ;o» OJ ;:0;0 111-< ="G> G> s:m 111;0 z- om 111-i ;:ocj) >.?!or )- G> m ;o Q. r,

13 mansg...j 'O O:': W Z w.. cn<ij :::! o.. cn Z I- UJ w::> -::> 0:':0 w ej C} >- O:': CD -c O:': O I- 354 Mynt-Möller. Mynt, Utländskt, in- och utvexlas af: G. Mälarens Segelsällskaps Ordf., IngeniörDeu- Arfvidson, J. Belmonte, Bröderna Lars- rell, Sundbyberg. son & Co, CarlP. Gerell (Nya Vexel- Mälareprovinsernas EnskildaBank,st.Slottskontoret), Christianstads Ensk. Bank, backen 8. Hernösands Ensk. Bank, Industrikredit- - Hypoteksfören. kontor n. Norrlandeg. 26. aktiebolaget, S. Julin, Th. Möller, Norr- Mälareroddklubbens skattm.: Nilson, G. bro Vexelkontor, Skandinaviska Kredit- Mälarevarfvets Aktiebolag, Långholmen. aktiebolaget, Skånes ensk. bank, Stock- Möcklin, C. G., Musikserg., ö. Nybrog. 6 A. holms Ensk Bank, Stockholms Vexel- - A. G., Skräddare, ö. Nybrog. 6 A. kontor och John Wennerström (se an- Mödraföreningens Alderdomshem, Kungsnonsafdeln. sid. 28).. holmsg. 18. Myntet, Kungl., Kh. Handtverkareg. 5. Möllenborg, Gustaf, Juvelerarefirma, eges Myntkabinettet, Kgl., se Nationalmuseum. af C. Th.. Feron, och A. R. Lindgren, Myrberg, S. C., Enkefru, s. Svedenborgsg.1. n. Drottnmgg A. M., f. d. Läroverksadjunkt, n. Klara Möllenhoff, S., Enkefru, n.. Smålandeg. 16. V. Kyrkog. 20. Möller, Carl, Arkitekt i Öfverintendents- - Hilda, Skolförest., s. Svedenborgsg. 1. embetet, Blasieholmstorg 10. ' Myrorna, n. Drottningg. 53, a. t, Brunkeb. - G. A., Bokh, n: Observatorieg Magnus,' 'Docent, Distriktläkare, n. Mä- Myrstedt, L L., HandL, n. Smålandsg. 24, 2tr. ster-samuelsg, 14; Specialite: hudsjuk- - & Stern, Handelsfirma, n. Drcttningg.Tl. domar, könssjukdomar. Mottagningstid: - A. C" Lärarinna, Ö. Braheg, 13. hvardagar 8-9 f. m" 1/2 3-1 /2 4 e. m.; -Myrtin, E., Enkefru, Ö. Engelbrektsg Juni-Sept. 8-9; 1/ ;.helg- - John M., e. o. Hofr-not., Prakt. jurist, n. dagar 8-10 f. m.. A. t: Fredsg A., Enkefru, Ö. Linneg Måhlström, H. O., Lärar.a, n. Regeringsg 'A. C., Enkefru, Ö. Kommendörsg.A4;. Målarebolagets verkstad, n. Roslagsg. 24. ", - C. O.; Enkefru, n. Tunnelg. 16. r Månsdotter, A., Slöjdlär:a, n. Lästmakareg E. K., Enkefru, Ö. Humlegårdsg. ;6. Månsson, Joh., Bokh., Kungsholmstorg 1.. Sofie, Enkefru, n. Tegnersg, 14. r - John, Bokh., Kh, Bergsg J. A. W. F., Fru, ö. Riddareg '---C. A., Enkefru, n. Rådmansg M. E., Fröken, Ö. Jungfrug C. H. A., Enkefru, n. Marquardsg Olga, Fältskär, s. Götg : - J eppa, Handl. (Kommisions-), bost. n. St. - Fredr., Generalkonsul; firma; Theod. Möl Badstug. 13. ler, st. Skeppsbron 22; bost. ö. Styr- - A. M., Musiklär:a, s. Krukmakareg. 2. o C. F., Målare, Ö. Braheg. 12, - C. P., Grosshandl., Ö. Engelbrektsg K. A., Tullvaktmästare, s. Nytorgsg Carl, Grosshandl., s. S:t Paulsg. 6 C.; kon- - M. V., Underofficer vid Flottan, ö.linne- tor, Gamla Jernvågen. gat 25. '- G. E., Grosshandl., ö. Grefg. 12. Mårtenson, Albert, Bokh., ö. Kaptensg P., f. d. Grosshandl., ö. Karlavägen 1 B. - Hanna--. Enkefru, ö, Kaptensg P. Aug., Grosshandl., Ö. Strandvägen J. B., Enkefru, Ö. Kaptensg Theod., Grosshandelsfirma, kontor för ut- - J. C., Enkefru, s. Svedenborgsg. 3. ländsk myntvexling.. ryska och finska - S. C., Enkefru, s. Södermannag. 8. varuaffärer. Hufvudkontor, st. Skepps- - Edmund, Handelsbokh., Ö. Kommendörsg. bron ; belltel. 234.'.' - Ulrika, Grossh.-enka, Ö. Gref-Thureg. 20 C. - N. N., Handelsres., ö. Humlegårdsg F. C., Handelsbitr., st. St. Nyg And., Handl., N. Blasieholmshamnen 5 B. - Vilh., Handelsresande, n. Lutternsg Julius, Handl., N. Blasieholmshamnen 5 B. - A. B., Handl. (galanteri- o. leksaks-) Ö. -s Herrekipering (inneh. And. o.. Julius Braheg. 20, bodar: n. Regeringsg. Il, Mårtenson), Ö. Birger Jarlsg.4; a.t ö. Humlegårdsg. 19, s. Götg Herm., Korkfabrikör. s. Svedenborgsg. 3; - Carl G., Handl., s. S:t Paulsg. 31; bost. firma: Nya Korkfabriken; kontor o. s. Adolf Fredr. torg 4. fabrik: s. Prestgårdsg. 17, a. t ; - L. P., f, d. Handl., s. Hornsg. 12. r. t S. Ch., Handskaffär, n. Fredsgatan 24 o. O., Smed o. vagnsmak., åkdonstillverkn., Gustaf Adolfs torg 10. s. Högbergag Zara C.,Handskhandel. st. Vesterlångg. 21. Mårtensson, F. W., Litograf, n. Regeringsg A. H., Husegare, Ö. Artillerig L. Aug., Typograf, Red.f.Svensk Typograf- - O. G.,'Husegare, st. Bollhusgr. 1 ]i;, - Tidn., s. Högbergsg C. L. H., Kammarmusik., Ö. Artillerig. 28. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Möller-Nauckhoff. 355 Möller, Karl, V. M., Kont. -bitr., n. St. Bad-' N ',stug : Carl, Löjtn. 'vid Kongl. Svea 'I'rängbat., Kh. Marieberg. Nachman, Ida, Lärarinna i labiologi, n. - 0'. G., Med. o. fil. kand., Ö. Nybrog. 61. Fredsg H. 1., Med. lic., ö. Storg Knut, Speditör; firma: Knut Nachman - Karl L., Privatlär., n. Döbelnsg. 1 C. & 0'0, Ö. Linneg H.L. C., Privatlärar:a, n. Kl. N.Kyrkog. 31. Nachmanson, E., Grossh., firma: Ludvig Ru- -s, Hans, Sadelmak., eftertr., se Lilja & benson & 0'0, n. Drottningg. 7, fr. 1 Malmqvist. apr. bost, Ö. Strandvägen 17j kontor: - Emma, f. Hagberg, Skjortfabrik o. Hvit- st. St. Nyg. 45. varuaffär, ö. Stureplanen 4. & Ericson; Garn- & väfnadshandel, n. - E. W., Skriftställare, n. Mäster-Samu- St. Badstug. 50j a. t Inneh. af elsg. 2 B, 1 tro.. Abr. Nachmanson. Bost. ö. Stureg K. M., Tjensteman i Agir, ö. Storg H., Grossh., ö. Nybrog. 41j kontor: st. - G. E. B., Vaktm. (St. Sällskapet), ö. Ma- L:a Nyg. 14. jorsg. 6, Nsesberg, S., Enkefru, Ö. Kommendörsg E. Herman, Vinhandl., n. St. Badstug. Nress, Hans '1'., Kontorschef, ö. Artillerig ; bost, n. Rådmansg. 54. Naij, G. H., Enkefru, n. St. Badstug F. T., Ofverkommissarie, n. 'I'egnersg, 8. - A. E., Handelsagent, n. St. Badstug se äfven Mueller & Meuller. Naijström, J. D., Vinhandlare, Djursholm; Möllerberg, A. N., Maskinist, s. Badstug. 6. lager af viner: n. Luntmakareg. 32. Möllerstedt, 1<'., Skomakare, Ö. Gref-Magnig. Nandelstadt, A. M., Enkefru, n. Regeringsg. 11j butik: Ö. Nybrog. 14 B. 46. A., Skomakeriaff.,n.Kungg.18j a. t Nathan, Heymann, Agent, n. Nia Smedjeg. 22. Möllersvärd, Ulla. Fröken, Ostermalmsg Cecilia S., Blomsterhandel, n. Malmtorgs- Mölnlyckemanufakturaktiebol.,Agent,Berg. gatan 6j bost. n. N:a Smedjeg. 22. lund, Alfr., st. St. Nyg. 37. Nathanson, S. G., Enkefru, Ö. Nybrog, 30. Mönner, G. G., Kassör, n. Regerillgsg R., Handl., S. 'l'järhofsg. 3; bod st. Vester- Mönstertidning, n. Drottnjugg. 42. långg. 7. Mörck, M. O. 1., Frökn., Ostermalmsg C. J., Ingeniör, ö. Nybrog. 30. Mörk, August, Kassör i Målare-Prov. Ensk. - J. G., Klädeshandl., n. Barnhusg. 12; bod, Bank, Ö. Banerg, 7. st. Vesterlångg J. L., Lackerare, n. Mäster-Samuelsg.26. Nathorst, A. G., Professor, Intendent vid - R. A. S., Maskinist, s. Hornsg. 50. Naturhistor. riksmuseum, n. Drott- - se äfven Meurk. ningg. 81 A. Mörlin. G., Trädgårdsm., S. Bränkyrkag. 132, Nationalmuseum,.Blasieholmen. Mörner, A. G. S., Enkefriherr:a, Ö. Storg. 7 &9. National tidningen; red. o. exp., Ö. Sibylleg.10, - A. Ch., Enkegrefvinna, n. Uplandsg.22. n. b.: öppet 5-6 e. m.; belltel H.E., Enkegrefvinna, ö.kommendörsg. 27. Natorp, Chr., Enkefru, Södermalmstorg 8. - J. C. A., Enkegrefv.na,.Drottningg. 81 A. Natt och Dag, Gabr., Enkefru, n. Valling M., Enkegrefvinna, Ö. Sj.bylleg Svante, Kapten vid Kongl. Flottan, Ö. - Helmer, Friherre, f. d. Ofverstelöjtn., n. Skeppareg. 40. Uplandsg. 28. Nattasyl för hem- oeh värnlösa qvinnor, Ö. - ljl., Fröken, ö. Braheg. 37. Riddareg L., Fröken, Ö. Kommendörsg. 27. Naturhistoriska riksmuseum, n. Drottning- - B., Grefve, v. Auditör, Ö. Nybrog. 73. gat K. A. G., Grefve, Hofratts- e. o. notarie, Nauckhoff, I. M. Ch., Enkefriherrinna, ö. Ö. Riddare". 56. Kommendörsg C..Helmer, Grefve, Kapten, verket, dir. - A., Fröken, n. Malmskilnadsg, 19 B. i Skandin. Allm. Liff6rs. Fören. Balder, - Carl, Kapten, ö.styrmansg.30; bellte Ö. Valhallavägen Vilh., f. d. Kapten, Ö. Sibylleg H. E., Frih., Maskining., n. Uplandsg Maria, n. 'I'egnörsg. 7, l tro Lager af - H. A., Grefve, Mariningeniör, Ö. Florag. 21. handskar, engelska näsdukar och strum- - K. "A., Grefve, Professor, Kh, Handt- por, äkta japanska, lackerade varor & verkateg. 3. porsliner m. m. Tel. Vasa M., Majorsenka, n.karduansmak.g. 4, 3tr. - J. G., Löjtnant, ö. Styrmansg. 30; bell- - Axel Christer, Pastor vid Enkhuskyrkan, tel n. KaJ;uansmakareg. 4, 3 tro - Sam (se firma Carl Didron), n. 'I'egnörsg, -.JJlls,JI., Ofverstelöjtn., Ö. Valhallaväg , 1 tr.; tel. vasa 525.

15 356 Naucler-Nicolausson. Naucler, O., Verkst. Direktör får Kol-trans- Nerlien, Edv., n. Herkulesg. 5; lager af port-aktiebolaget s. Stadsgården 10, fotografiska artiklar. 3 tr., a. t. 3607, rikstel Nerman, B. G. O., Arkitekt,st. Slottsbacken 6. G. E., Handelsbokh., s. L:a Glasbruksg.19. G. W., Ingentör o. Byggm., n. Små- - O. A., Kapten, n. Vestmannag. 36. landsg. 22. _ N. F., Provisor, n. Regeringsg. 61. A., Landsh.-enka, n. Smålandsg G. H. E., Tjensteman 'i Jernv.styr., n. P. G. M., Löjtnant, n. Smålandsg. 22. Vestmannag. R6. G., Major vid Väg- och vattenbyggnads- Naumann, E., Amanuens i Telegrafstyr., n. kåren, n. Norrlandsg. 13. Observatorieg se äfven Nehrman. _ Th., v. Häradshöfding, ö. Karlaväg. 43. Nernst, Alma, Fröken, n. Observatorieg. 8; - J. L., Tjenstem. i Drätselnämnd., s. Folk- a. t. vasa 418. ungag. 20 A. Nerpin, H., Ornaments-bildh., n. Mäster- Naumburg, P., Fabriksidkare, firma: P. Samuelsg. 50. Naumburg & Co, n. Norrlandsg. 46. Nescher,D.E.,Tjensteman v.gasv.,ö.banerg.15. Nautiska Magasinet, st. Skeppsbron 10. Nestius, O. B., Handl. (lamp- o. lysolje-), Nautisk-Meteorologiska byrån, Skeppshol- s. S:t Paulsg. 31; bost. s. 'I'avastg. 21 A: men; föreståndare: F. S. Malmberg, f. d. Netherwood, C., Postexp., n. St. Badstug. 66. Kommendörkapten. Nettelblad, Anton, Med. Dokt., ö. Nybrog. Navigationsskolan: s. St. Fiskaregr Mottagningstid: hvard. 3-4; som- Nawitzky, M., Klädrnäklare, s. Hornsg. 66. marmån Neander, John, Medarbetare i Nya Dagligt Nettelbladt, L. B., Enkefru, ö. Linneg. 63. Allehanda, ö. Kommendörsg C. J. R., f. d. Handt, Kh. Flemingg.25. Nederländska Gene.rakonsulatet,!l. Mäster- Netterm, E'l--.Målare, n. t. Badstug. 64. Samuelsg. 64, a. t Rikstel Netterstrom, J!. A., Postvaktm., st. Bag- Nehlson, A. G., Husegare, ö. Nybrog. 66. gensg. 11. Nehrman, A. W., Banktj.man, ö. Gref-Thu- Netzel, B. G., Agent, n. Jakobsbergsg. 8. reg. 50 A. Intecknings-, assurans- o. egendomsag. - Hj., Kammarråd, Djursholm, qv. Lid- a. t skjalf, Germaniavägen, a. t. Dj, J. S., Enkefru, ö. Kommendörsg. 46. _ se äfven Nerman. - W., Med. D:r, Prof. vid Karolinska in-...j Neidlinger, G., Handl., n. Hamng. 34. stitutet, n. Klarabergsg. 50; träffas <) Neiglick, C. A., Direkt.,Kh.Handtverkareg.39. ]121-]/22 e. m. _ J., Enkefru, ö. Linneg. 6. Netzler, A. Th., Apotekare, Kh. Bergsg. 13 B. Z - Conrad, Grossh., ö. Florag, Fritz, Med. D:r, ö. Sturegatan 3; mot- (/)...JUJ. Neijber, A., Enkefru,? tureg. 22. tagninstid helgfria dagar kl. 8-9 f. _ G. L. Th., Exp.sekr., o. Nybrog. 34. m., 1-3 e. m. Allm. tel ii - J.L.E.,Kassör.iRiksgäldskont.,ö.Storg.36. Neukammar, Emma, Fröken, ö. Stureg. 40. _ M. J., Eftertr. Mäkleriaffär i jern och Neukirck, B.J., f. d. Sjökapt., n. Uplandsg.35. rij spanmål; inneh. af Anton Hägg och Neuman, T. H., Kontrollör i Jernvägsstyrel- UJ s Fritz Moll; kontor st. Skeppsbron 28. sen, ö. Engelbrektsg. 4. ii: - Aug., f. d. Notarie, n. Dalag. 28. Neumann, S. P. E., Faktor, n. Bryggareg. 3. UJ N elander, M. K., Enkefru, n. Observatorieg Ad., Glasmål., Ö. Gref-Thureg. 30 B. ej Nelin, A. E., Enkefru, Norrtullsg. 15, 1 tr.: - & Vogel, Stockholms glasmåleri, n. Malm- a. t. vasa 212. skilnadsg. 25. D::: - C. A., Skräddare, n. Klara N. Kyrkog. 20; Neumiiller, O. E., Dispon., s. Kocksg. 13 & 15. m butik: n. Bryggareg. 8 B: - Emilia, f. Reuszner, Enkefru, s. Öst- Nelson, Clara, Enkefru, n. Regeringsg. 77. götag, _ CarlG. A., Folkskolelär.n.Döbelnsg.14,4tr. -s bryggeri, kontor S. Ostgötag. 30. O - John, Handl., S. Götg. 15. New-York, Liffårsäkringsbolag, kontor n. I- Nelsson, '1'., Husegare, n. Döbelnsg Drottningg Neltzer, Arthur, Agent n., Drottningg. 23. Nezdärny, Carl Felix, Litograf,n. Upsalag.10. Nelzon, E., Kontorsskrifvare, n. Målareg.7. Nibelius, Johan, Förgyllare, n. Tnnnelg. 19; Nennes, Otto, Med. kand., Kh. Bergsgatan34. verkstad; n. Slöjdg. l. Nenzen, O. L., Litteratör, n. Roseng. 6. Nicodemi, E., Fru, Engelska magasinet, n. Nenzen, H., Ingeniör, Jernvägstjenstem., S. Regeringsg. 49, l tr. Bränkyrkag B., Fröken, n. Barnhugg tro Ö. g. Neptun, Bergn.- och dykeribol., st. Skepps- Nicolausson, F. A., Kafe, Ostermalmstorg 3. bron C. A.. Urmak., Ö. Braheg. 1; bod Ö. Neptuniordens lokal: S. Brunnsbacken 6. Humlegårdsg. 20. _ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan;

16 , Nicolaysen-Nilsson. 357 Nicola:ysen, Maria E., Eiikefru, n. Drott- fnilsson ; 2Nils'on;'SRilzon ;":{Ni.llson;. mngg Nielson. Nieberg, C. L., f. d. Fabriksidk., s. Qvarng. 8. o NieckeIs, J. A, Bokh., ö. Artillerig. 37. _, M" Bokbind., n. Biblioteksg. 8. Nielsen, H. M., Handelsidkerska; bod n. _, N. E., Bokbinc1., n. David Bagares g. 1. Fredsg. 20, bost. st. Vesterlångg ' K. A., Bokför., n. Uplandsg C. J. Ansh., Löjtn., ö. Braheg. 32. _, John E. o Bokförlägg. ö. Nybrog. 6 B; - N. P., Ombud för Långbro Mejeri, r. t. 1773; bost. s. g. 47 A. N orrtullsg. 35. _2 Albert, f. d. Bokhandl., ö. Artillerig. 10 A. - Valdemar, firma Nya Trikåfabriken, n. _1 A. G. A., Bokh., n. Herkulesg. 10. Bryggareg. 3; a. t. 7423; bost. n. Drott- _1 A. J. R., Bokh., s. Folkungag. 8 B. ningg. 95 C; a. t. vasa 286. _2 Carl, Bokh., ö. Sibylleg. 14. Niemann, C. S. J., Enkefru, Fotograf, st. Sko- _.2 Carl, Bokh., ö. Artillerig. 2. makareg. 1. _, Carl Johan, Bokh., n. Klara O. Kyrkog A. E., Kafeidk:a, n. Regeringsg. 57. _1 John E., Bokh., n. Klara V. Kyrkog. 1!:lA. Nieroth, F. A., Enkefrih:a, n. Döbelnsg ' P. E., Bokh., n. Regeringsg. 58. Nihl, A., Fanjunkare, ö. Svea lifg. kasern. _1 P. G., Bokh., n. Norra Smedjeg. 9. Nihlen, Axel, Medarb. i Sv. Dabl., ö. Grefg.24. _.2 Ola, Bokh., n. Vasag. 22 A. Nikander, A., n. Drottningg. 61. _1 Rich, Bokh., ö. Torstensonsg. 7. Niklasson, K. P. A., Apotekare, ö. Karlaviigen _l E., Brodös, n, Klara N. Kyrkog ; förest. apoteket Engeln. _1 Engle, Byggm.. s. Svedenborgsg G. A., Skräddare, st. Köpmantorget 10. _, Hjalmar, Byggm., n. Harung. 26..Nilseu, Olaf', n. Lilla Vattug. 26; a. t. 8289; -' Jon, Byggm., n. Vestmannag. 27, 1 tr, bost. ö.hiddareg.44&46,3tr.; 13ellt _, J. P., f. d. Byggmästare, Ö. Nybrog. 39. Nilsen, K. A., Handlande, bostad: Kh. Hjär- _, N., Byggm., firma Nilsson & Hanson, n. neg. 2; bodar: Kh, Agneg. 9, Flemingg. Mäster-Samuelsg. 17, 1 tr.: a. t S8, Pilg. 16 o. Gamla Kungsholmsbrog. _.' S., Byggm., s. Timmermansg samt klädesmag. Kh. Scheeleg, 24. -' & Hanson, Byggm., kontor n. Mäster- F., Sömm:a, ö. Tyskbagareg. 14. Samuelsg. 17, 1 tr.; a. t. 4768; kon- -'-'--'---'.""-'--;--.--""-'-' -..- torstid 8-2 o Nilsson; 2 Nilson ;.1Nilzon ; 4 Nillson, _I A G B. d 'ng 'j Kard 110' 3' bellt ' 5 Nielson. ''', yggna SI., o. e b" --'--'---'--'" _1 D.F., Accidenstryck.e, n.luntmakareg.46. _2 A. A., Cigarraffär, n. L.a Vattug. 24. _, Nisse, Agent för Engelska och Skotska _, Sofia, Cigarraffär, ö. Kommendörsg. 28. klådesfabrikanter. ö. Stureg. 19, bellt. _, Lars Johan, Dekorationsmålare. n. Teg- 792, affär ö. Stureplan. 2, a. t nersg. 9, verkst. n. Brunnsg Arvid, Agentur i läderartiklar m. m., _, Carl L., Destillatör, s. Hornsg, 9; destiln. Uplandsg. 44, 3 tr.; a. t. vasa, leringsrörelse och kontor, s. Högbergsg. _2 N. F., f. d. Aktuarie, s. Högbergsg B.. 1 B.A., Auktionsmäkl., n. Kl. V. Kyrkog.18A. _..' Alb., Direktör, Kh. Handtverkareg. 39. _.1 C. F., f. d. Bagare, s. Göt-g. 28 l3. _, C. F., Direktör, s. Götg. 28 B. _, C. O., Bagare, inneh. firman P. M. Reisen- _, Karl Edv., Direktör, Kh. Hornsberg. hoff, s; Götg. 28. F. N., Disponent, s. Södermannag. 9. -' K. B. E., Bagare, o s. Astig ' -' Nils, Disponent för Sthlms Renhål1n.-.. ' Lars, Bagare, s. Bränkyrkag aktieb., n. Surbrunnsg. 40 B. -' N. Oscar, Bagare, S. Nytorgsg. 15. _1 Anna M. J., Enkefru, ö. Nybrog. 14 B. _, Sofia, Bageriidk:a, S. S:t Paulsg A. F., Enkefru,.n. Mäster-Sarnuelsg. 57. _1 H. 'J., Barberare, st. Skärgårdsg. 17; _2 C., Enkefru, ö. Ostermalmsg. 45. rakstuga st. St. Gråmunkegr. 8. -' C. G., Enkefru, Ö. Artillerig. 46. _1 Anna C., f. Zettergren, Barnm., Ö. Strand- _, E., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 39. vägen 11. _, H. S., Enkefru, n. Kungstensg IEmiliaCh.,f.Lindblad,Barnm.,ö.Kardellg.3. _2 J. M., Enkefru, s. Götg. 32 A J.:Maria, f. Birath, Bamm., n. Stora Bad- _1 M. F. Enkefru, Ö. Torstensonsg. 7. stug. 80. _1 Sofia, Enkefru, n. Vestmannag. 45. _, C. M.'o Biljardegare, n. 'I'unnelg, 12. _, A. M. D., Fabrikör, s. Tavastg. 8. -' o)" Blanksrnörjefabrikant, s. Bondeg. 3.. _1 N., Fabr., inneh:e af Sv. barnklädesfabr., a. t Kh.. Fridhemsg. 20.,_1 & Jansson, Bleck- o. plåtsl., verkst. n. _.' P., f. d. Fabr., n. G:laKungsholmsbrog.52, Surbrunnsg. 42; a. t. 1(1332. ' N. O., Fanj., Ö. Göta lifg. kasern. _.1 J., Bokbind., n. Döbelnsg. 29. _, G. A., Piskköpare, s. Prestgål'dsg. 20. BFånd.ioch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -I O AJ OJ AJ -< ;u (i) "rn ;::rn rn-t ; (Il. l) l;r - (Il rn Z rn AJ 0' r

17 ...J 'o o:,uj Z UJ C/)lfj...Jo( li: Q. UJ c C/) z I- UJ UJ:lE _:le 0:0 UJ el el >- o: ID -e o: 358 Nilsson. l Nilsson; 2 Nilson; 3 Nilzon; 4 ;Nillso l Nilsson; 2 NHson; 3"Nllzon; 4 Nillson; 5 Nielson. 5 Nielson. _1 N. M., Fiskköpare, s. Tavastg ' N. J., HandI., n. Bryggareg. 8 A; bod Il. _1 F. T., Flaggunderofficer, Kastellholmen. Drottningg _1 Bengta, Folkskolel:a, ö. Riddareg ' N. M., Handl., s. Götg ' Betty, Folkskolel:a, n. Apelbergsg. 34. _, N. O., HandI. (kommissions-j, st. Munk- -' N. G., FolkskoleI., s. Nytorgsg. 15. brog. 7, bostad st. St. Nyg. 21 B. _2 E. K., Folkskolel:a, n. Karlbergsvägen 14. -' Oscar, Handl, (viktualie- & speceri-), n. _1 Hanna, Folkskolel:a, s. Götg. 18. Uplandsg. 9 B; bod s. g. Il. _1 Marie Louise, Folkskolel:a, Ö. Kommen- -' Oscar, Handl, (garn-), n. Drottningg. 93, dörsg, 4. 2 tr., a. t. Vasa 2; bod n. Drottningg. _1 Lovisa, Fru, Kappsömmerska, n. Norr- 80 B, a. t landsg. 28, 2 tro -' Oscar B., HandI. (garn" väfnads- och 1 M.. Fru, Red. af»etteråt», n. Kamma- trikå-), st. Kornhamnstorg 57.. kareg. 6. _, Oscar F., Handl, 8. Bränkyrkag. 14 B, _2 S., Fröken, Kh. Agneg. 3. l tr., affär S. Hornsg. 54. _1 Emil, Fältskär, Kh. Pipersg. 2; rakstuga, -' Otto, HandI. (diverse-), Il. Kungstens- Kh. Fleming. 11. g _2 Carl A., Förestånd. o. prokurist for Hus- _1 Per, Handl. (spec.- O. vikt.«), s. Bränqvarna generaldepöt, Ö. Stureg, 30. kyrkag _2 N. G. E., Förest. f.iånekontor, Ö. Sibylleg \ P., Handl, (firma Nilsson & Lindström), _1 Severin, Genremålare, ii. Kardellg. 6. n. Jakobsbergsg. 33. _1 K. W. E., Geodet, Ö. Storg. 34: _1 P., Hattmak., firma P. Söderström & Co, _1 N. A. S., Gjutmäst., n. Dalag. 36. st. Riddarhustorget 18., _1 G. E., Glasmäst., st. Skomakareg. 5. -' P. G., e. o. Hofrättsnotarie. Ö. Linneg. 63. _1 A. T., f. d. Grossh., s. Folkungag. S B. _, O. A., Hofr. e. o. notarie, st. Vesterlångg. 56; _2 Hilda, Handelsbitr., Kh, Agneg. 3. advokatbyrå st. St. Nyg. 38, l tr.; kon- _, Olof, Handelsförest.,Kh. Kungsholmsg.1S. torstid 9-4; personl. mottagn. 9-11, _1 Anna S.,Handelsidk:a,ö.Kommendörsg ; a. t. 2157; r. t _1 Augusta, E., Handelsidk:a, Ö. Nybrog. 55. _1 Claes, Hotellförest., n. Norra Smedjeg. 9. _1 Ebba Chr., Handelsidk:a, Kh. Bergsg. 32. _1 C., Hotellvärdinna, n. St. Vattug. S.. _I E.M.,Handelsidk:a, n. Observatorieplan 1. -' Hjalmar, Huseg., n. Hamng.26. _1 Hilma, Handelsidk:a, ö. Gref-Thureg.49. _1 A. O., Huseg:a, n. Johannesg. 14. _I Hilma, Handelsidk.a, n. Klarabergsg. 21. _1 Hilda, Huseg:a, Kh. Flemingg. 33. _, Joseflna, Handelsidk:a, n. Kungstråd- _I & Nayström, Hästhandel. n. Lutternsg. gårdsg & 22. _I S. K., Handelsidk:a, firma S. Nilsson, S. -' A. E., Ingeniör, s. Kocksg. IS. Urväderagr. 11,.bod, n. Regeringsg ' E. A., Ingeniör, Ö. Braheg, 7, B;. galva- _, A., HandI. (spec. O. vikt.-), ö. Engel- nisk fabrik Ö. Sibylleg. 81. brektsg. 5; a. t ' G., Ingeniör, n. Kammakareg. 6. _1 A. Gottfri_d) andi., s. Repslagareg. 22 -: H. J., In.niör, n:. Bryggareg. 22. B, bod lvlal'lag. 15; a. t J., Ingemor, s. Hogbergsg. 46 A. _1 A. M., HandI. (speceri-), Kh.S:tEriksg.11. -'0., Ingeniör, Ö. Strandvägen Il. _1 A. W., Handl, (korg-j, st. Vesterlångg. -' Amanda, Kafe, n. Drottningg ; a. t ' A. L., Kafe, n. Mäster-Samuelsg _1 B. C.,HandI. (kortvaru-),st. Österlångg.31. _I A. Chr., Kafeidk:a, Il. Regeringsg. 61. _1 Claes, Handl, (garn, väfnader o. trikåvaror), _I K. J., Kafeidk.a, n. Regeringsg. '52. n. Drottningg _1 J. A., Kamrer i Riksgäldskont., ö. Karla- -' Erik, Handl., Kungsholmsg. 14, butik väg. 10 B.. Scheeleg. 9. -' J.H.,Kanirer i Fångv-styr., Kh.Plemings- -' G., Handl., s. Götg, 11. berg. -' Johan Alfred, Handlande (firma John _1 N.A.T.,Karrikatyrritare,n.Regeringsg.91. Nilsson), n. Regeringsgatan 31; bodar _2 Sune, Kassör, Kh. Agneg. R. för reseffekter och herrartiklar n. Re- _1 E. J., Handelsidk.a, Kh. Pilg. 7.. geringsg. 2S och 31; filial s. Götg.20. _2 Sven, Komminister, s. Bagvaldsg.i.Iö, _1 J. A. o f. d. Handl., Kh. Bergsg ' Daniel, Kommissionshandel, n. Tuleg. 51.,1 J. A., f. d. Handl., n. Uplandsg. 42. _I J., Konduktör, Kungsholmsg. 28. _1 J. S. P., Handl. (sybehör-), n. Döbelnsg.49. _1 M., Källarmäst., Dj. Bellmansro. -.' N., Handl., n. Marquardsg. 9. _1 Alb., Lektor, ö. Storg. 24., Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggaJM.

18 Nilsson. 1 NHsson;2 Nilson; 3 Nilzon ; 4 Nillson;- i Nilsson; 2 Nilson: 3 Nilzon; 4 NiUson ;- _...?ielson_. I 5 Nielson.._._ qiir.m., e.lärare vid Högre Reallärov., _l Olof, Skräddare, ö. Riddareg. 11 A. n. Holländareg. 21 A. _l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), Skräd- _l Sven, Förste Lärare vid Nikolai folkskola, derifirma, n. Regeringsg. 35; bostad n. Kammakateg. 35. ö. Artillerig. 38, 2 tro --.. _l M. A., Lärarinna, ö. Sibylleg. 10. _.1 & Co, P., Skrädderifirma (A. P. Oster- _l N.C;, Läroverkskollega, s. Högbergsg.15. berg och.j. M. Österberg), n. Brunke- _l August, Magasin för Damartiklar, Sybe- bergstorg 14. _.hör, Trikåvaror, Paraplyer o. Parasol-.. 1 J., Snickare, n. Malmskilnadsg ler, n. Drottniqgg. 63 A; a. t ' O., Snick., ö. Braheg ' A., Maskinist, s. Asög. 53. _l Petter, Snick., n. Luntmakareg. 32 C; -' A.G., Maskinist, s. Bondeg. 33 A. förfärdigar apoteks-, bank- och butik- _, G., Massör, ö. Braheg. 13. inredningar, möbler m. m. _:..2 S. J. Massör, n. Brunnsg , V. V., Snick., Norrtullsg. 15; verk st. -' C. G., Modist, firma Stina Bolmgren, Giitg. n. St. Badstug & 13; a. t ' C., e. Stadstjenare, n. Valling L., Musikdir., n. Jakobsbergsg , Rob., Svarfv., förfärdigar ledstänger, s. _'-ia., Målare, st. Svartmang. 11; bost. s. Sit Qvarng. 7. Pau1sg. 6 C. -' & Lindström, Sybehörsaffär, kontor.och _1.G.',' Målaremästare, ö. Karlaväg. 20, verkst. engros-lager, n. Hamng. 28, detaljö. Sibylleg. 55 & 57. affär n. Malrnskilnadsg. 34, n. Drott- -" O,J.; Målare, S. Skaraborgsg. 9 B, 2 tro ningg. 73 C, st. Svartmang. 23 och Ö. _l J. O., Målare, n. Drottningg. 95 D. Nybrog. 30. _l O,; Målare, n. Jakobsbergsg. 25 A. -' C. O., Sömmerska, n. Jakobsbergsg. 36. _, P", Målare. n. Malmskilnadsg. 15; verkst. 2 K. S., 'I'apetser., s. Tjärhofsg. 10; firma n. Mäster-Samuelsg. 31. Lundin & Nilson, f. d. E. J. Bäckström. _l N. J. O., Poliskonstapel, Ö. Grefg ' P. A. F., Tapetser., n. Drottningg. 51; -" C. O., t Portier å Hotell Kung Carl, Kh. bast. n. Holländareg, 21 B.. Agneg. 2. _l P., Tegelrnäst., s. Götg. 52. _.' A., Postexp., n. Bryggareg ' C. E., Telefonbyggm., n. Drottningg. 47. _2 Axel, e. o. Poste'xp., n. St. Vattug. 5, 1 tr.; _.' Edw., Tillsyningsman v. Renhålln.verk., a. t n. Surbrunnsg. 18. _l A:, Privatlärarinna, n. Klara N.Kyrkog.31. -' O., Trädgårdsanlägg., ö. Danderydsg. 4. _2 V F., Professor, Experimentalfältet, post- -' J oh., Trädgårdsmäst., s. Hammarbyg. 11. adr.: Albano. -.' Fredr., Typograf, n. Vegag. 11, l il'. ö.g.._2 C. A., Prokurist, ö. Stureg. 30. _l C.M., Underoff.v.Flottan,Kastellholmen2C. _l J.. F., Provisor, S. Högbergsg. 40. _l F.A., Und.off' v.flottan,s.folkungag.8a. -' 0.V.,Restauratör(d'Angletenel,ö.Storg.15. _l A., Urmakare, n. Tuleg , K. A.. Sadelmak., n. Regeringsg. 9. _l O. A., Urmak., butik Ö. Storg. 7 & 9, _l A.B.,Sekret.i K.F.U.M.,n.BirgerJarls g.35. bostad Grefg. 51. _2 L. Em., Sekret., n. Döbelnsg. 35. _, C. A., Utskänkn.-förest., Ö. Nybrog. 28 _l Aug., Sergeant, Kh. Handtverkareg. 18 B. A; a. t _I A. A., Sergeant, ö. Göta Lifg. kasern. _l G. A., Utskänkn.-förest., n. G:la Kungs- -' N. J., Sergeant, Långholmen. holmsbrog ' E, M., Sjuksköt.a, Ö. Skeppareg ' A. F., Vaktmäst., ö. Riddareg ' F.,Sjuksköt:a, n. Drottningg ' A.V.,Vaktm.(2.Kamm.),Blasieholmsg.4B. -' A.; f. d. Sjökapt., n. Kammakareg. 6. -' C. J., Vaktm., s.. Nytorgsg. 2. -' A. F. A., Skomakare, n. L:a Badstug. 3 & 5. _, C. J. A., Vaktm. (Ofv.-ståth.-emb. kansli),, C.." Skomak., n. Drottningg. 100; spec, st. Myntg. 6. fysiologiska skodon; a. t ' G. M., f. d. Vaktm., n. Uplandsg :' N.' J., Skomak., s. Skåneg ' J.,Vaktm.(Medicinalstyr.),st.Svartmang.9. _I G. H., Skomakerifirma, eges af H. S, _2 J.A., Vaktm.(Poliskamm.),st.Myntg.4,3tr. Nilssons sterbhus, s. Hornsg. 24, bod. _2 John, Vaktm., (Städernas allm. brand-. st.. Kornhamnstorg 61. stodsbolag), st. Skeppsbron 20. _l Gu-staf, Skräddare, n. Malmskilnadsg. 28, _, J. L., Vaktm. (Arbetarebanken), st. Tyska bost. n. Norra Smedjeg. 25. Stall planen 2, 2 tro _I G., Skräddare, n. Malmskilnadsg. 28. _.1 J. P., Vaktm. (Sthlms läns sparb.), ö. _10:.' Skräddare, n. Barnhusg. 4. Stureg. 58. 't' < ',amo.d loch lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. t ::159

19 360 Nilsson-c-Nordborg. l Nilsson; 2 Nilson. 3 Nilzon : 4 Nil lson: Norberg, J. G. E., f. d. Pianofabrikör. s. Sot 5 Nieison. ', Paulsg K. G., e. o. Postexp., ö. Villag. 4. -' K. E., Verkst, direktör, Kh. Hornsberg. - J. F., Skomakare, s. Marlag ' P., Villaeg., Dj. Rosenvik. - P. U., f. d. Skomak., n. Luntmakareg. 58. _1 A. Gusj., Akare, s. Ostgötag. 35 B.' - K.H.,Vaktm.(Ensk.bank.J,st.St.Nyg.40&42. _1 J. E., A,kare, n. Marquardsg s, P. H., efterf., firma, inneh. G. S. O. P. -' P. A., Åkare, n. Jakobsbergsg. 33; åkeri, A. Schöldberg. n. Drottningg se äfven Nordberg...J -' K. J., Oltappning, s. Bellmansg. 7. Norbin. F. C., Grosshandlare, Blasieholms- 'O Nisbeth, Emmy, Enkefru, n. Kungstensg. 56. torg 9. - J. G. C., Fröken, Ö. Karlavägen 6. - Fritz, Grossh., Kassaförvaltare i SverieJ - P., Kapten, s. St. Glasbruksg. 25. ges allm. konstförening, Blasieholrns- :5 _. Nissen, Sofi, Fru, Bl. Stallg. 4. torg 9; kontor Blasieholmsg. 4 B, n.. - Arvid, Ingeniör, Finnboda slip. b.; a. t ' en O! - F. N., Ingeniör, Kh, Handtverkareg se -äfven Norrbin. -s Manufacturing; Karamell- och konfekt- Norblad. J. C., Enkefru, n. Rörstrand. - z fabrik, n. Mäster-Samuelsgatan 65; bo- - J. A., Fil. dr, Verkmäst:, n. Rörstrand. stad (C. Nissen) derst. 3 tro Norberg, J., Skollärare, s. Högbergsg. 27 A. ej::;: Nissor, E., Brukseg., Ö. Stureg J., Tullvaktmäst., s. Högbergag. 56 B. ej o_m. S., Brukseg., Ö. Engelbrektsg, 3. Norbäck. O. M., Kontorsskrifvare v. Jern- - A. C., Enkefru, Ö. Sibylleg. 53. vägen, n.vestmannag. 24 A. '. en Nitroglycerinaktieb., kontor, st. L:a Nyg se äfven Norbeck O. Nordbeck. Nittzell, F. L., Matvaruhandel, ö. Stureg.46. Nord, C. G., Banmäst., n. Kammakareg Njurld anto' n'.s:f:g. t- Alru:'Giv.:YImKk: I- a. t ; rättegångar utföras äfven - C. A., Trädgårdsm., s. Nygats tvärgr. 3. i landsorten. - se äfven Nordh..' Nobel, P., Enkefru, Ö. Nybrog. 41. Nordahl. H. N., Huseg., s. Vestgötag.. 3 B. * - L. E., Ingeniör, n. Kammakareg H. E., Sjökapten, ö. Karlavägen 12. Nobelius, R, Fru, n. Smålandsg J. H. C., Sömmerska, Ö. Sibylleg J Noöl, L O. C., Fröknar, Ö. Storg. 27 B, n. b. Nordbeck, E. F.; Major, n. Malmskilnadsg. 38. 'O Nomell, E., Enkefru, s. Bellrnaneg. 8. Nordberg. Frithiof, Amanuens, Ö. Valo:: - B., Hvitvaruaffär, n. Jakobsbergsg. 5. hallavägen 17. UJ Norreus, P. C., Viktualiehandl., n.g:akungs- - H. E., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 28. ;;:; holmsbrog Lina, Enkefru, s. Högbergsg. 54. \ (/),. - se äfven Noreus, - A., f. d. Fabrikör, n. Luntmakareg. 16. ::! Norbeck, Charl., Enkefru, s. Bondeg. 1 D. - S. C. o. L, Fröknar, Ö. Karlavägan 25. a.. ffi.. Axel, e. o. Hofrättsnot., Östermalms- - L. H. E., Intendent,Löjtn.,ö.Artillerig.36. (/) o gatan Z. W., Kafeidk:a, n. Drottningg. 6. I-. E., Postexpeditör. n. Kungstensg A. J., Lokornotivför., Ö. Surbrunnsg. 22. = tfö:;iik' xdtg: a. t = :"l\1ähindi. Beig:i. 42; Norberg,C.F.,AmaueniPoststyr.,ö.Vi1lag.4. bostad!1' Oxtorgsg ej O! - G. A., Byggmast., o. Skeppareg Emma,Malarskola, n. Biblioteksg. 5,1 tro >-. - C. K., Dekor.-målare, n. David Bag. g F. W., Skeppare, s. Prestgårdsg A. R., Enkefru, ö. Storg. 15 B. - Hans, Tullvaktmäst., s. Svedenborgsg Caroline, Enkefru, Kh. Bergsg se äfven Norberg. ' «- C. B., Enkefru, s. Urvädersgr. 6 A. Nordblorn, Emil, Amanuens i Landtförsv. o:: _ Hildegard, Fröken, n. Brunkebergstorg 2. dep., ö. Gref-Thureg Axel, Handl., ö. Braheg. 56; sybehörshan- &. Lindström, Handelsfirma, innehafves t:i del, n. Malmskilnadsg. 48 B.. af W:m Johnson, n. Stora Vattugatan 5; '.1'( _ Gust., Handl. (H. V. Olsson & Co), st. speceri-, delikatess-, vin-, pappers- och Skeppsbron 12; bostad Ö. Kaptensg.16. fröhandel n. Drottningg. 27; filial ö. - AIgot, Hofr, e. O. not;.] st. Vesterlångg. 44. Linneg A., Justitieråd, ö. Gref-Thureg J. A., Sjökapten, Ö. Gref-Thureg, G. JiV., Pianofabrikör, S. Sot Paulsg. 15; - B. A., Skomakare, n. Jakobsbergsg. 31; a. t. 3026; firma Norbergs pianofabrik. firma J. P. Midland & Co. Se annons sid. 33; bostad s. Björngårdsg. Nordborg. Oscar, Trikåfabr., st. St. Nyg. 38; 9 B, a. t. Maria 243. specialitet strumpor i a. t Brand och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggafan.

20 Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft-Nordin. 361 Nord-Deutsche Veraioherungs-Gesellsohaft Nordenström, O. G., Professor vid 'l'ekniska in Hamburg, Generalagentur för Sve- högskolan, ö. Engelbrektsg, 3. rige: C. H. Becker, st. Skeppsbron C. G., Vaktmästare, n. Hamng. 15. Norde, K. L., Enkefru, If. Brunnsg. 14. Nordensvan, L. H.. Enkefru, ö. Nybrog. 68. Nordeman, E. F., Bokh., s. Nytorgsg Georg, Skriftställare, Ostermalmsg Ida, Fru, n. Döbelnsg. 18, 2 tro - C. O., Öfverste o. chef för Krigshög- - H., T,rädgårdsm., Kh. Handtverkareg. 30., skolan, Ö. Nybrog E.F.,Angf.-befälh.,s.Wolm.-Yxkullsg.15B. Nordenvall. Karl, Kontorist, s. Wolmar- Norden, Bokförlagsaktieb., n. Regeringsg.91. Yxkullsg. 10 C. -s. Expoaitionstidning, N. Smedjeg. 30. Nordfeldt, A. H., Bokh., s. Barnängstvärg Industritidning. N. Smedjeg. 30; kontors- - Aug. G., Kontorsskrifv., Kh. Bergsg. 3. tid månd., tisd., onsd A., Lektor v. N.latinlärov., n. 'I'egnörslun- - Olycksfallförsäkringsaktiebolag, kontor n. Malmtorgsg. 5. hufvud- den 4. Nordfelt, E. A. K., Löjtn., ö. Valhallav. ss. Norden, Agnes, Lärarinna, S. Tjärhofsg.16. Nordfors, A., Skomakare, n. Regeringsg.7'2; Nordenadler, K. G., Ingeniör, ö. Storg. 18, bod S. g. 33; se annons å kartan. 3 tr.; belltel. Nordgren, Frans, Agent, s. Kocksg O" F., Kontorist, n. Hamng Gustaf R.. Apotekare, n. Barnhusg. 4, 1 tr. - L., Veterinärläkare, n. Ad. Fredr. Kyrkog. - B. J., Bokh., S. Bränkyrkag. 2. : 9 B; hofslagen n. Kammakareg Aug., Boktryckerifaktor, n. Uplandsg. 36. Nordenankar, E. J. C.,Enkefru, Ö. Karlaväg.27. M., Enkefru, ö. Linneg. 20. Nordenborg, A. A., Kont.chef, st. Köpmang.5. C. O., Fil. kand., Lärare i Tyska vid K. Nordencreutz, E., Enkefru, n. Rensg. 12. Krigshögskolan, Förest. för Nya Språk- Nordendahl, E. V., Fröken, ö. Sibylleg. 12. kursens afdelning för tyska språket, - J. W., Reg:sveterinär, ö. Gref-Thureg. 34B. belltel. 1023, Ö. Linneg. 20. Nordenfalk, E. C.E.,Enkefru,ö. Lilljansplan5. - H. A., Föreståndarinna för Ad. Fred. - J., Friherre, Ö. ValhaJlav. 25. barnhem, n. Saltmätareg. 3 A. Nordenfeldt, G., Hoffröken. K. Slottet. - A. B., Handl. (speceri-, vin- o. konserv- Nordenfelt, Yngve, Kontorist, Ö. Elorag, 14. magasin), n. Norrlaudsg L. M., f. d. Landtmäteridirektör, Ö. Gref- - K. E. L., Juris utriusque kandidat, Hof- 'I'hureg. 19 C. rättsuotarie, Bl. Stallg. 4; personlig - H:, Löjtnant, Ö. Villag. 24. mottagn f. m., 3-,1 e. m.; a. t. - Ivar, Löjtn. v. Flottan, ö. Florag.. H ; r. t , Nordenskiöld, A. H.R,Enkefrun.Barnhusg P. J., Kassör, Kh. Flemingg A. E., Frih., Professor, n. V. Trädgårdsg. - Ragnar, Med. lic., Allm. barn huset, Norr- 11 B. tuljsg. 14 B. - O. W.,Komm. kapt., Bl. Hofslagareg. 2, l tr.. - Erik, Vaktm., st. St. Nyg E., Löjtnant, Ö. Stureplanen 1. - se äfven Norgren... - C. A. M., Ofverste i Generalstaben, ö. Nordh, Bilda, Enkefru, Ostennalmsg. 38. Stureg. 17, 3 tro - se äfven Nord. Nordensköld. G. H., Löjtnant, Ö. Braheg. 51. Nordholm, B. Maria, Enkefru, st. Vester- Nordenson, P. Adolf. Fr. J., Bokh. i J ernv.vstyr., Kyrkog. 9 B. n. - långg. 29. J., f. d. Handl., s. Stadsgårdcn 14 A, 2 tro - C. K., HandJ., Afbetalningsaffär; firma - C. A., Skohandel, st. La Nyg. 19 & 21. Axelson&Nordenson,n.Vestmannag P. A. E., Telegrafassist., s. Stadsgård Erik, Med. dr, ögonläk., n. Vasag. 10; A, 2 tro -mottagningstid söknedag. 1-4 e. m.; Nordin, J oh. W., Agent, ö. Riddareg. 11 B; a. t a. t Carl, Tjensteman i Jernvägsstyr., n. Adolf - Ernst, Bokhandl., n. Birger Jarls g.29. Fr. Kyrkog. 9 B, 2 tro firma Nordin & Josephson, n. Drott- Nordensson, Arfved, Brukseg.,Kh.Flemingg.l. ningg C. L., Enkefru, n. Malrnskilnadsg. 34 A. - & Josephson, Bok- o. konsthandel, n. - Vitalis, Manufaktur- och kortvaror, n. Drottningg. 37; a. t Odeng, 3. - J. P., Bokh., n. V. Trädgårdsg. 19. N ordenstrahl, T.O.R., Löjtn. i Väg O. vatten- - S. S. O.. Enkefru, n. Klara V. Kyrkog. 9]le. byggn.kåren, s. Götg J. C., Fröken, n. Regeringsg K. W., f. d. Telegrafkommiss., s. Wolmar- - P., Kassör, n. V. Trädgårdsg. 19, 3 tro Yxkullsg F.O.,Kontorsbitr., n. Klara V.Kyrkog.9',e. Nordenström, L. J., Huseg., s. Adolf Fredr. - Hj., Löjtn., n. Kungsg. 22. torg 8..- C., Skomakare, s. Kapellgr. 6. JJfaqrli)ch'Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan ,.._'"'... " I O ;;O» ro ;;O -< ;0(;) m.(;) :>;rn :;::rn m-l CJ) '1J j=.- (j) rn Z rn ;;O n r * -I O ;;O» ro ;0;;0 -;( 0(;) :;::(;) :;::nl m;;o z-. ;000?.r»o m ;;o n r

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

- se af~ren Astrup. troskaserneii.

- se af~ren Astrup. troskaserneii. Abrahainsson, A. J., Hyrkovakt. vid Franska A. Kyrk., L1. Södra Humlegårdsg. 13. - A., Restanratör, n. Norrlandsgatan 13. - T. D., e. o. Stationsskrifvare, n. Gamla Aas, O., Skomaliare, s. Pilgatan 21.

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. RIKSDAGEN. 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera,

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer