* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n."

Transkript

1 :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven Leufstedt o. Löfstedt. _1 W., Grossh., firma Ström & Magnusson, Lööw, Edla, Fru, Ö. Nybrog. 8. n. Dalag _1 J., Handelsbokh., Ö. Grefg. 8. M _1 J.F.,Handelsbokh., S.Blasieholmshamn.2. _l.gust., Handelsres., Ö. Grefg. 8. Maartman, Augusta, Enkefru, ö. Artillerig.22. _1 J. A., Handl., n. Mäster-Samuelsg. 32; -I Maass, Ph., Bokhandlare, ö. Nybrog. 66. bod s. g. 43, o. st. Köttorget 8. - & rog6.bokförl. o. tafvelaffär, ö. Ny- =.'Hath:k: :Stdg. 58. C} - Wilhelm,Grosshancll.,st.L:aNyg.12,3tr.; _1 P., Hattmak., s. Mariag.10; bod s.horns- :5..,kontor derst.; a. t g. 3.. _ Paul, Sekreterare i Tyska konsulatet, _1 Ch., Hotell, n. Mäster-Samuelsg en Il:: Östermalmsg. 62. _1 L. T., Husegare, Ö. Sibylleg. 47. lu Mac-Kelvie, Bo M., Enkefru, Ö. Banerg. 10. _1 R. W., Husegare, s. Götg. 25. _ Maohnow, H., Grossh., Ö. Gref-Thureg. 69. _1 A. S., Huseg:a, n. Kungstensg. 60. ffi ::; Madin, G.. Skrädd., n. Mäster-Samuelsg.17. _3 E. S., Ingeniör, n. Birger Jarlsg e) ::; Mmchel, Erik, e) men 4. Kapten v. Flottan, Skeppshol- _1 Karl G., Ingeniör, Kh. Bergsg. 11 A. _10. F., Ingeniör, n. Uplandsg, 40. _ C.., Kassör, Ö. Braneg. 38, :3 t.. _1 O., Inspektor, Ö. Riddareg. 30. al Magasin du Nord, Manufakturvaror l siden _1 J. E., Instrumentmak., n. Drottuingg. 91. och ylle, n. Drottningg. 20; a. t _1 C. J., Ishandl., Kh. Plemingg. 4(,),3 tr., _ Prancais, Specialaffär för modeartiklar, firma Svensson & Magnusson, s. g.40; O n. Malmskllnadsg. 3 B; a. t a. t I- - Noir, Svarta klädningstyger, inneh. SÖ- _1 Hilda, Kafe, Ö. Riddareg. 30. rensen, Emil, n. St. Vattug. 3. _1 A. C. E., Kappsörnmia. n. Vesterlångg. 4;;. Magdalenahemmet, S. Erstag. 1. _1 E. G., Konditor, n. Kungsg. 11. * MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. General-Agent: Chr. Steffens, n. Klara Regeringsg. 28 Bo, 4 tr.; a. t I S. Kvrkog. 13 A, 1 tro _1 J. A., Lärarinna, Kh. Scheeleg Magistrat; Stockholms, st. Rådhuset. _1 Aug., etablerad Manufakturaffär D:: Magnell, Agnes, Fru, n. Observatorieg. 3. en-gros och detail: st. Vesterlångg. 46 _ Ernst, Litteratör, S. Hornsg. 21. & 48 j a. t. 2867, r. t UJ Magnet, H., Öfveringeniör,ö. Karlaväg. 36, 2tr _1 Aug., Manufakturhandl., bost, ö. Birger en Magni, K. A.. Förestånd., n. Smala gränd 5. Jarls g. 18. =! Il:: Magnie, G. H., Bokh., S. Götg. 76. _1 C. O., Ritare, n. Uplandsg n, Magnus, H. L., Agent, n. Birger Jarls g. 27. _1 G. Gerhard, Sekret, i 'l'ypogr. fören., Il. z Vestmannag Magnusson j 2 Magnuson; 3 Mangnuson. _1 J. H. W. G., Sergeant, Ö. Karl XV:s port. ::; _1 A. M., Agent, Ö. Grefg. 56. _1 Richard, Sjukgymnast, n. Kungstensg. 60. D:: _1 K. Fr., Amanuens, Kh. Konradsberg. _1 C. G., Skomak., st. L:a Nyg. 4. LU _1 Carl Th., Bokh., n. Malmtorgsg. 4. _1 H., Skådespel:a, n. Smala gr. 3. e) Il::_1 C. J. T., Bokh., Ö. Grefg. 25. _1 Julia, Skådespel:a, Kh. Flemingg. 18. >- _2 Edvard, Bokh., n. Arsenalsg. 2 A. _1 J. E., Slagtare, Norrtullsg. 7:3, bod st. _1 Ernst, Bokh., n. Klara N. Kyrkog. 26 Mälaretorget 17. «_1 G. R., Bokh., S. S:t Paulsg. 26. _1 J., Urmakeri och Urhandel, s. Hornsg _1 K. A., Bokh., n. Birger Jarlsg. 18. _1 C. J., Vaktm.,n. Mäster-Samuelsg. 60. D::._2 Carl, Brukspatron, Ö. Sibylleg. 22, 1 tro _1 C. M., Vaktm., st. Kornhamnstorg 4.._1 A. E., Byggmäst., n. Drottningg. 82. _1 P. J., Vaktm., Ö. Riddareg. 3. r.._1 Aug. F., Byggrnäst., Ö. Jungfrug. 4. Mahle, A. J., Kontorsschef, n. Uplandsg, 34. '-I _1 E. J., Byggm., n. Biblioteksg. 5. Mahlstedt, Mathilda, Enkefru, ö. Jungfrug. _1 E. Enkefru, n. Döbelnsg. 67 Bo tro. _1 E. G., Enkefru, Ö. Braheg. 36. Mahn, C. A.,.Generalkonsul, Kh. Fleming- _1 C. J., Fanjunkare, Ö. Svea lifg. kasern. gatan 9. _1 S. Elisabeth, Fru, n. Vestmannag. 30. Maier, Aren, Handelsagent, n. Döbelnsg. 35. _1 A. M., Fröken, n. Biblioteksg. 5. Maitre. Marie-Louise, Förestånd:a, Franska _1 C. O., Garn- o. väfnadsaffär, Dj. Allmänna skolan, n. Drottningg gränden 6 o. Djurgårdsslätten 20. Major, O., Enkefru, Ö. Stureg. 17. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Malaise-e-Malmgren. 343 Mallj..s!l,E. P., Källarm., ö. Jungfrug. 18. Malmberg, W. F., Fru, n. Norrlandag. 37. Malcom, A., Mekaniker, ö. Grefg. 49, verkst, - Nikolina, Fröken, ö. Sibylleg. 12. l s. h. Carl, Handskhandl., s. Wolmar-Yxkullsg. Mallander, E. W:, Fröken, s. Götg ; fabrik o. kontor st. Vesterlångg. 45, - J. C., Pröken, s. Hökens g. 7. butiker: n. Drottningg. 17, ö. Stureg. Malling, Jockum, Löjtn., n. St. Badstug o. Södermalmstorg 24. Malm. & Co, Agenturfirma, n. Brunnsg C. W. F., Ingeniö.r, ö. Sibylleg E. D., Bokh., n. Bnmnsg F. S., f. d. Kommendörkapten, n. Döbelnsg. - Rob. A., Bokh., s. Tantog & H., Byggnadsingeniör, n. Uplandsg. 23A. - A. L., Maskinist, s. Folkungag C.A.,Cigal'l'h.,n.Regeringsg.45; bost.s.g F. A. F., Maskinist, Centralposthuset....jO - S., Civilingeniör, Kh. Scheeleg. 20,3 tr.: - W. M., Musikdirekt., n. Norrlandsg. 37. a. t A. K., Möbelhandel, n. G:a Kungsholms- - A. V. J., Enkefru, ö. Karlaväg. 1 B. brog. 15 & C. C., Enkefru, n. G:la Kungsholmsbrog E. F. W., Löjtn., ö. Karlaplanen 3 A. OJ - Chr. Ch., Enkefru, n. Uplandsg A. G., Vaktmäst., Rh. Birger Jarls torg 5. ;O - C. U., Enkefru, s. Fjällg, 20,'. - P., Vakt)'.lJäst., ö. Stureg. 11..;c ci - Maria, Enkefru, n. Begeringsg F. G., Ofverlärare v. Tekn, skolan, n. m G) - S.. M., Enkefru, ö. Skeppareg. 12, 1 tr. Norrlandag rn -r--: G. O. A., Fil. dr, Amanuens, n. St. Malmbergs. G. D., Bokhandel, firman innebo ;:: 2Q Badstug. 56. af August Rietz, Södermalmstorg 6. rn -:- K. F., Frisör, ö. Sibylleg. 9. Malmborg, E., Fru, kommissionskontor, ö. z uj - Charlotte, Fröken, ö. Strandvägen 11. Stureg. 11; a. t C. W., Fröken, ö. Gref-Thureg Sigrid, Fröken, s. Kocksg. 22. J! - A. D., Hamnfogde, st. Kåkbrinken Ida, Lär:a, s. Kocksg. 22. (fl - M. C., Handelsidk:a (sybehör), B. MiL- - Carl, Skräddare, Ö. Sibylleg. 61, n. b.;.- m ster-samulsgatan 54. bellt Z Georg E:son, v. Häradshöfding, n. Dala- von Malmborg, C. G., Civilingen., ö. Birger gatan 36. Jarls f'. 18. O - Hugo, Kanslisekreterare, ö. Braheg, Vilh:a, Enkefru, ö. Birger Jarls g. 18. r - Olof M., Manufakturaffär, st. Vesterlångg. Malme, Gust. O. A.n, Fil. Doktor, Ama- 20, bost. s. h. nuens vid Riksmuseets Botaniska af- -.Maria Am., Matvaruh., n. Luntmakareg.34. delning, n. St. Badstug G. E., Målare, n. Tunnelg. 1 B; verkstad Malmen, C. C. A., Enkefru, n. Uplandsg. 21. n. Apelbergsg C., v. Häradshöfd, Auditör, n. Vasag ,Karl O., Notarie, rättegångs- o. inkasso- - Per,Rums-o.dekorationsmålare,n.Kung"saffär, st. Kåkbrinken 13, a. t gat. 10; verkst. n. Regeringsg G., Pianofabrik. n. Biblioteksg. 5; för- - Gust., Vaktm., n. Kungsträdgårdsg. 4., säljn, ö. Riddareg. 9 B. Malmerfelt, A. R., Agent, n. Vanadisvägen A. H., t. f. Registrator, ö. Karlaplanen 2. - Axel, Kapten, n. Vanadisväg J. G., Sergeant, Ö. Göta Lifg. kasern. - Hedvig, Majorska, Tegnersg L. O., Sergeant, ö. Gref-Thureg. 70 B. Malmgren,C.M.,Enkefru,n.Lästmakareg J. C., Skollärarinna, n. G:la Kungsholms- - G. A., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 5. brog H. Ch., Enkefru, ö. Nybrog, 23, n. b. t. v.; - A., Språklär:a, n. Barnhusg, 12. mineralvattensförsäljn. Carl XIII:s torg, - P. L., Stadsbokh., ö. Karlaplanen 2. V. Trädgårdsg J. T., Styckjunkare, ö. Valhallavägen Josefina, Enkefru, n. Drottningg. 73 C. - A., G., Tjensteman i Jemvägsstyr., ö. - J. C., Enkefru, Ö. Stureg. 44 B, l tro Gref-Maguig, 17 A. - S. W., Enkefru, Ö. Skeppareg O.B., Ofverstelöjtn., n. Kammakarcg H. A., Fil. Kand., s. Timmermansg. 32. Malmar, Ida, Enkefru, ö. Karlavagen M. H., Folkskolelär:a, s. Timmermansg. 32. Malmborg, A. F., Agent, n. NorrIandsg r. o. M., Fröken, n. Tuleg K. A., Agent, st. Skeppsbron Henning, Gjutmäst., s. Långholmsg.12 H. _. Wilh., Agent, n. Mäster-Samuelsg O. G., Handelsbokh., n. Ad. Fr. Kyrkog C. G. A., Bokh., s. Timmermansg A. E., Krigsråd, n. Rådmansg C. E., Damfrisör, n. Klarabergsg V. E., Konduktör, s. Mosebacketorg 8. - C. M., Enkefru, n. G:a Kungsholmsbrog. - Oskar, Regissör, ö. Stureg. 44 B. 51 A. - A. P., Teckningslärare, S. Högbergag. 37 C. - F. U., Enkefru, n. N. Smedjeg. Il. - C. A. M., Tjenstem. i Fenix, Ö. Kommen- - H. L., Fil. dr, Sterbhusnot., Norrtullsg.3. dörsg. 19..ar.raIl,'1,.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. * -l O '. ;O» OJ ;c;o m-< 6G) ;:: G). ;::rn' m;o z-, ;cul r m ;O O,r

3 344 Malmgren- Mannerskantz. Malmgren, Wilhelm, Verkmästare, st. Svart- Malmström, Carl, Arkitekt, n. Observatoriemango 20; a. t. Stort. 11. gatan 12. Malmling, H. W., Skorstensfejare, n. Klara - R. S., Bokh., Ö. Stureg. 48. N. Kyrkog. 9, a. t K.' Kuno, Civiling.,' konsulterande, Kb. Malmlöf, Knut, Förnicklingsfabrik O. bo- Handtverkareg. 40. stad n. Mäster-Samuelsg Anna, Enkefru, Kh. Agneg. 10; verk st. - A. G., Metallfabr., n. Klara Ö. Kyrkog. 10:. s. h. (Kungsholms Bleck- & Plåtslageri). Malmquist, E., Enkefru, n. Tegncrsg I. A., Enkefru, n. Tegnersg C. G. Hautboist.. Ö. Göta lifg. kasern. - O., Fröken, idkar mösshandel. st. Stor- - P., Jägmästare, Östermalmsg. 62. kyrkobrinken 8. - Gustaf, Revisor i Kammarrätten, n. - Axel E., Grosshandl., Ö. Narvavägen 14. Mäster-Samuelsg. 44 A, 1 tr. - Alfred, Handelsbokh, n. Kungsg A. F., Snickare, n. Biblioteksg. 5, 2 tro - M. C.. Handelsidk.a, n. Regeringsg. 19. Malmqvist, H. E., f. Bilhnan, Barnmorska, - O. G., Handl., ö. Surbrunnsg. 3. Ö. Jungfrug & Co, Jern-, metallvaruaffär en gros. - M. C., Bokbinderi, n. Mäster- Sarnuelsg, 62, Kontor O. utställn., n. Vasag. 12. Re- - A., Enkefru, n. Observatorieg. 3. pres.itlddeholms A.B., Gusums Bruk, - L. P., Husegare, S. 'I'immerrnansg. 9. W. Aug. Sandbergs Manuf. A.B. och - C., f. d. Kammartjenare, n. Barnhusg.8. Marieholms Jernv. A.R, a. t 4966, -K. T., Litteratör, st. Vesterlångg. 26. rik st E., Pistolsmed, n. Norrlandeg. 11 A. Karl L., Kontorist, Ö. Storg C. P., Sadelmakare, n. 'I'egnersg G. A., Lärarinna, n. Tegnörsg. 5L - S. T., Sadelmakare (firma: Lilja & Malm- - Hilma, Modehandl.a, n. Brunkebergst. 2. qvist), n. Tunnelg. 16. ' - S. J., Mössfabrik. n. Jakobsbergsg, J., Sjökapten, S. Bellmansg K. W., Postexpeditör. n. Saltmätareg. 3 B. - A. F., Snickare, n. Lutternsg J. A., Professor, n. NäckströrnsgvS, - F. W., Snickare, n. Lästmakareg. 14& Axel Elis, Prokurist i firman Akerblom - P. G., Snickare, Ö. Braheg. 6. & Malmström, bostad Ö. Narvavägen A. R., Stabstrumpetare, Ö. Karlaväg, C. G., f. d. Riksarkivarie, n. Johannesg H. C., Telefonist, Ö. Jungfrug A. E., Skohandlande, n. Oxtorgsg F. Q., Vaktm., Ö. Karlavägen 45 C. - W. R., Skräddare, s. Bellmansgatan 28; - O. A:soJl, Verkmästare, S. Folkungag. 91. firma: G. W. Roos & Malmström, af- - Clara, Akeri, s. Kocksg. 34.'. fär st. Stortorget 14. Malmqvistska barnuppfostringsanstalten, s. G. A., Slöjdlär.a, n. Tegnersg. 51. Torkel Knutssons g N., Smed, verkstad n. Hötorget 14. Malmros, O., Fabriksidkare, firma: Nyblseus - A. V., otypograf, n. Kammakareg. 19. & Co, Kh. Handtverkareg J. T., Akare, Norrtullsg. 10. Malmsjö, O. P., Lokomotivförare, n. Karl- Malmö Cigarr- och tobaksfabrik; kommisbergsväg. 60. sionslager hos John-Bohman, st. L:a - J. F., Operasång., Ö. Linneg. 85. Nyg. 23. Malmstedt, Otto. Agentur för juvelerareflr- Maltkaffe-Fabriken, inneh. af Axel Lindeman G. Dahlgren & Co, Malmö, en gros blad, s, Klevegr. 6. affär för juvelerare, n, Regeringsg, 15; Manderström, A. l!'., Enkefriherrinna, Ö. a. t Gref-Thureg B.J.A.,Fil.dr,Lärov.koll.,s.Högbergsg G. A., Frih, Löjtnant vid Svea lifg., Ö. - K., Kafeidk.a, n.. Valling. 30. Gref-Thureg H., Telegrafist, s. Erstag se äfven Mannerström. Malmsten, C.G.E., Agent, n, BirgerJarls g.107. Manheij, J. M. Ch., Frök., n. Kl. N.Kyrkog, 5. - J., Enkefru, Ö. Linneg. 41. Manhem, Å. M. W., Artist, Norrtullsg.Y.. - L. C., Enkefru, s. Badstug. 41 A. Maniette, J. A., Vaktm., Ö. Stureparken 3. - E., Fröken, Drottningg, 30, 3 tro - J. C. T" Vaktm. (Civil-Dep.), st. Mynt- - N. P., Handl., st. Skomakareg. 24. torget F.A"Instrumentmak.,ö. Gref-Thureg. 25A. Manilla Döfstumsskola, Dj., Manilla. - Karl, Med. dr, Blasieholmstorg 14; mot- Mankell, H. M., Enkefru, n. Kungstensg. 50. tagningstid kl f. m.; a. t Julius, Kapten, n. M\i,ster-Samuelsg. 3, -- E. H., Notarie, Ö. Gref-Magnig L H., Musiklärare, Ostermalmsg C. A., Sergeant, Ö. Svea lifg. kasern. Mannerskantz,,J. A., e. o. Hofrättsnot., Ö. Malmström,John,Agent,Il.Jakobsbergsg.17; Karlaplanen 8, 3 tro cigarrimport (firma E. Carlsson & Co), - F. M., Kapten, Ö. Karlaplanen 8, 3 tr., n. Vestra Trädgårdsg. 4; a. t r. t Brand och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 , ; Mannerstråle-Martin.,345 Mannerstråle, Th., Enkcfru, ö. Kommendörsg. Marcn, F. G., Direktör i bol. G. Maren &, 44. Co, best. ö. Jungfrug F.) Underlöjtnant, ö.kommendörsg. 44. Margöt, L J:zon, Fotograf, n. Drottnigg. 51; -':1 C. H, f. d. Ofverstelöjtn.. ö. Banerg. 5. bost. n. Uplandsg. 25. Mannerström. Hilma, Fru, n. Valling. 14 & 16. Maria Arbetefören. försäljnings bod: s. Baza- - C.' M., Målare, n. Bryggareg. 8 A. ren vid Carl Johans torg; a. t.: Maria 4. - se äfven Manderström. - Förbered. Elementarskola. s. S:tPaulsg.21. Mannheimer, C. H., Med. kand., ö. Linneg. - Hiss- o. magasineakt.-bol., Söder Mä 9' & 11. larstrand. _ Sjöförsäkringsbolag (Karl Hauffman), st. Marin, Hilda, Enkefru, Kh, Bergsg. 1, n. b. Skeppsbron 4. - J., Fanjunkare vid Brandkåren, n. Malm- Mannstaedt, Hans, Generalagent för Schäffer skilnadsg. 64. & Budenberg, i Magdeburg-Buehau: - Hjalmar, Juris Kand., Hofrätts v. o. No- Manometrar; Angpanne- & Maskinar- tarie, Kh, Scheeleg. 5. matur; Elektroteknisk byrå; General- - M. C. U., Lärarinna, Kh, Bergsg.1. agent för Allgemeine Electricitäts Ge- -s tidningsexpedition för korsband till ut.. sellschaft i Berlin; aktiekapital 20 landet, Kh. Bergsg. 1, n. b. millioner; ö. Strandvägen 15; kontor: Marinförvaltningen, Rh. Birger Jarls torg Il. n. Fredsg. 30. Telefoner: Hufvridkon- Mariningeniörstatens chefsexp., Rh. Birger toret allm , riks- 384; elektriska J arls torg Il. ingeniörskontoretallm. 8849, riks- Marine, J., & Co, firm. ego af Richard W ; elektriska lagret allm Se Ditzinger; klosettfabrik. n. Klaraannons sid. 22. bergsg. 3l. 'Mansnerus, O. H. Uppbördsman, Skepps- Mark & Co, Aug. Johansson, Grosshandels-. h.olmen, Handtverkskasemen. firma kontor: st. St. Nyg. 21 B. Mantalsnämndens expedition: st. St. Nyg. 2 - S. N., Handl., n. Norrlandsg. 52. B, 3 tr.; öppen 2-3 e. m. Markman, J. G. H., Gevärshandtv., ö. Karla- Marchander, Hilda, Enkefru, n. Observato- vägen 43.. rieg C. E. Kartograf, ö. Nybrog Hugo, Ingeniör, n. Vestmannag F. H., Kartograf, ö. Karlaväg. 28. Marckhl, Theodore, f. d. Balettmästare, n. Marks von Wiirtemberg, :K T., Assessor Uplandsg, 35. Svea Hofrätt, ö. Narvavägen 31. Mareks von Wurtemberg, J., Friherre, Ma- - se äfven Mareks. jor, ö. Grefg. 15. Marmen. Harald, Apotek., n. Regeringsg, 93 A. - von Wiirtemberg, G. W., Handelsbokh., Marmen. E. L. H., Bokh., s. Katar:a O. Kyrkos. Bondeg. 83; a. t. Ersta 2. gränd se äfven Marks. - E. L. H., Farmaceut, n. Regeringsg. 93 A. Marcus, Leopold, M., Agent, n. Döbelnsg.ll. - L., f. d. Folkskolelärare, n...tunnelg. Hl. Otto, Agent, n. Kungsg. 22, kontor n. - Evert, Kontorist, s.katarina O.Kyrkogr.13. Drottningg. 9, 1 tro t. h. Ö. g. Marqvard, J. R., Målare, n. Tegnersg. 28; - L, Boktryckare, n. Valling. 10. verkst. n. Saltmätareg Isaac, Boktr.-aktiebol., n.regeringsg.75 B. Mars, Aktiebolaget, Verkst. Dir. Kapten W. - Augusta, Enkefru, n. Kungsg. 28. Unge, Ostermalmsg. 67. _ Hilma, Enkefru, ö. Valhallavägen J. O., Kontorsförest., n. St. Badstug. 9 A. M., Fabriksidkare, firma S. Berendt & 11. Jior & Co, ö, Styrmansg. 6. Martell, C., Agent, st. Stortorget 3. Axel, Handl., Ostermalmsg. 62, hvitvaru- Martens, A. Enkefru, s. S:t Paulsg. 37. lager n. Drottningg. 17. Martin, F. R., Amanuens, ö. Gref-Magnig.3. August, ommissarie, Kh.Handtverk.g E. D. W., Auditör vid Flottan, Il. 'I'eg- -- Henry, Ofverläkare och Förestånd. för nersg. 34. Kontor: L:a Vattug. 26. Solna sjukhem, Sundbyberg. Se Wallin, O. Marelius, S. A., Enkefru, n. Sveavägen Hanna M., Cigarrhandel, st. St. Nyg. 21 A. - A. V. T., Fotograf, Ö. Kardellg, 5. - A. L., Enkefru, n. Valling L. U, T., Frök., Kungsh. Kyrkopl E. C., Enkefru, ö. Karlavägen 37. C., f. d. Skom., s. Torkel Knutssons g. 16A. - KL, Enkefru, n. Uplandsg. 36. Maren, G., & Co, Aktiebolaget Grosshandels- - F. R., Fil. kand., Amanuens, Ö. Greffirma, inneh. af G. Maren o. C. A. Magnig. 3. Strömmers. Ensam försäljare af»setons - H. K., Folkskolelär:a, n. Uplandsg. 36. Ceylon The». Kontor ö. Nybrog H. W., Generaldirektör, Ö. Liljans plan 5. A; a. t. 778, r. t M. S., Handl., n. Regeringsg. 46..Br,al1d.. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 ...l- '0 fr: UJ C) :5 _. (f) «(j)ll: I-W UJO -z fr: W UJ:::;: ej:::;: ejo >-;.:: fr: en -c fr: o I- -l * '0 fr: UJ Z UJ _. (/)(f) ::! ll. (j) z I- W UJ:::;: -:::;: fr: o UJ;':: ej C) >- fr: en -c fr:. 346 Martin --l\faule. Martin, P. R., e. o. Hofrättsnotarie, ö. Grefg. Matthiessen, Arthur F. N., Assuransagent; 20; advokatkontor n. Malmskilnadsg. inneh. firman Heinr. Schipmann, ö. 26. Mottagningstid 'MO-Il f. m. Nybrog. 68, 4 tr. Bellt.; kontor: st. RiksteI Skeppsbron 30. Allm. tel H. A., v. Häradshöfding, Ostermalmsg. 49. Mathisson,Petter,Biljardegare.n.Oxtorgsg Ellen, Kontorskrifv. v. Stat. J ernv., ö. Mattison, S. P., HandI. (matvaru-), Kh. Handt- Grefg. 20. verkareg K. 'I'h., Postexp., n. Uplandsg. 36. Matton, Carl R., Grosshandlare, ö. Nybrog. MartinelI, E., Enkefru, n. Regeringsg ; kontor st. Skeppsbron 30. Martinelle, Claäs, Skräddare, n. Mäster- -s Fotogenexped., n. St. Badstug. A3 & 45. Samuelsg ,," Martinson J Basare n Surbrunnsg 26 l Mattsson; 2 Mattson; i) Matsson ;, ".. ö, " 4 Mathson. - C. W., Maskinist, n. Jakobsg G. H., Underofficer. s. F.olkungag. 25. _, G., Agent, ö. Riddareg. 7, 3 tr, Martinsson. C.G.F., Sjökapt.,ö.Engelbrektsg. -' Aug:a, f. Barklund, Barnmorska, ö. Ny- 9 & 11.' brog. 36. Maskinbolaget Standard, Nordensson & Co, _2 A. L., Enkefru, n. Hamng n. Malmskilnadsg. 34 B. _2 E. V., Enkefru, n. Rådmansg. 69. Maskinistföreningen i Sthlm, st. Svartmang. _2 E. V. C. G., Enkefru, Ö. Gref-Magnig , öppet sökned ' Ingeborg; Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 76 R. Maskinskrifningsbyrå, se Krtepelins. _2 R. B., Fabrikör, ö. Gref-Thureg. 38. Masreliez, H. 1\'1.C., Enkefru, s. Repslagare- -' M., Folkskolel:a, ö. Stureg. 17. g _, Anna, Fröken, n. Johannesg. 12.' - J. E., Major, ö. Torstensonsg ' Huo, Grossh., ö. Braheg. 26; konton st. Massebus, R. B., Musikus, ö. Linneg. 67, 1 tro Skeppsbron 18.. Matern & Göranssou.ikontnrn. Drottningg.13. -' J.M., Grosshandelsfirma,st.Vesterlångg\55. von Matörn, A., Fröken, n. Olofsg. 11. _l Oscar, Grossh., Ö. Gref-Thureg E. J., Fröken, n. Olofsg. 11. _, C.A.,Handelsidk:a(hvitvaru-), ö.nybrog.8. - Knut, v. Häradsh., Sekr. i Just.omb. _, H. L., Handelsidk:a,n. St. Badstug. 82&84. mans exp., Ostermalmsg. 32. _3 A., HandI. (sko-), n. Beridarebansg. 23;. - John A., ö. Grefg. 17, firma Matern & bod st. Vesterlångg. 11. Göransson, kontor n. Drottningg. 13. _, A., Handl., Kh. Handtverkareg, 24 B; Matocha, E., Verkm., S. Ringvägen 6. bodar s. g. 24 C., Kh. Flemingg. 36 o. Mathson, se Mattsson. Kungsholmsg. 15., Matlagningskurs, Folkskolans, se Skolor. -" A.L.,Handl.(konst- ),n.beridarebansg.23b. Matlagningsskolor, se Skolor. _, M. H. V., HandI., Ö. Engelbrektsg. 20. Matsson, se Mattsson. '_, J. G., Husegare, n. St. Badstug. 20. Matthiesen, M. A. L., Bokh. i Jernvägssty- _, E. C., Husegarinna, ö. Nybrog. 44. relsen, n. Kungstensg. 46. _, P. J., Kakelugnsmak., n. Oxtorgsg.: 18. D. W., Ingeniör, Mek. Verkstad för jern O. _, C. J., Kamrer, n. Kungstensg.58. metallarbeten;pat.hålpressningsmaski- _, N. A., Kontorsbitr., ö. Storg. 2. ner, Excentersaxar, Fönsterventilations- -' Emma S., Lärarinna, n. Regeringsg. 83. apparater m. m. Reparationer utföras, n. _, O: J., Maskinist, s. Fjällg. 20. Mäster-Samuelsg. 13, (min Norrlands Arthur, Mäklarebokh., ö. Gref-Thureg. Regeringsg.) Allm. tel B; bellt Way C., Kamrer i Mälareprov. Hypot. -, C. J., Polisöfverkonst., s. Bondeg. 33 A. fören., ö. Lilljansplanen 1. _l K. A., Postvaktm., Ö. Braheg J. C., Protokolls sekr. i Justitierevisionen, _, A., Sjuksköterska, n. Mäster-Samuelsg. 65. n. Norrlandsg. 26; a. t. Djursh, 6. _4 E. H., Sjökapten, S. Svartens g. 3. Way S., Underlöjtn., Ö. Lilljansplanen 1, _, A., Slöjdlärar:a, n. Johannesg. 12., 1 tro _, C. P., Smed, ö. Artillerig. 46. Matthiessen, Max, Assuransaffär &Spedition; _, Martin, Speceriaffär (inneh.a.johansson), st. Lilla Nygatan 23, kontor O. bostad, n. Arsenalsg. 5. a. t. 2564, rikstel Generalagent _l Martin H., Specerih., ö. Engelbrektsg. 20. f. Sjöförs.-aktieb.»Öresund» i Malmö. _, O., Verkmästare, ö. Riddareg. 60. Generalfullmäktig f. Basels Försäkr.- Mau, A. G., Grossh. kontor st.vesterlångg. 16. bolag mot brandskada. Agent för Lif- - Alb. J:or, Vinagent, n. Malmskilnadsg, förs.-aktieb.»nordstjernan», olycks- 3 A; a. t fallförs.-aktieb.»skandinavien» m. fl. Maule, Chr., f. d. Kommissionslandtmätare, bolag. ö. Gref-Thureg. 40. rand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Maurelius-Mejeritidningen. 347 Mauaelius, P. G. E., Målare, n. Norrtullsg. 3!;l. von Meier, Gustaf, Öfverste, ö. Nybrog. 53. van Maurik, P., Nederl, v. Konsul, n. Vasag. 3. Meijer, A. J., Agent, ö. Linneg. 12. Mauroy, F,. B., Förvaltare i Jernvågsstyrel- G., Bokh., n. Vasag. 38. sen, Ostermalmsg, 45., Hjalmar, Bokh., Kh.' Handtverkaregatan - Edv., Köksrnäst., ö. Sibylleg. 81. IS B. Maury, G. E., Maskinritare, Kungsholmsg. 10. A., Cigarrhandl., n. Regeringsg. 95 A; bod Mauzelius, Robert, Fil. lic., n. Döbelnsg, 39. n. Drottningg. 45. May, C., Fastighetseg., n. Mäster-Samuelsg. A. M., Enkefru, n. Drottningg , 2 tr. ö. g. - Galatea, Enkefru, ö. Stureg , John, Kamrerare iförs. bol. Fylgia, n. - Bernhard, Fil. dr, ö. Karlaväz, 1 B. Kungsg. 14; allm. tel. - J. Q., Fil. dr, f. d. Kanslisekreterare, ö. - A., Miss, n. Johannesg. 26. Florag. 2. Mazer, Selma Lov., Enkefru, n. 'I'egnersg Leopold, Grossh., n. Smålandsg S. Ch., Fröken, n. David Bagares g. 1. Manufakturistens expedition. - S. E. o. A. T., Fröknar, n. Kungstensg C. V., Körsnär. n. Tegnörsg 'l', A., Läroverksadj., n. Apelbergsg Svante, Skomakare, n. Regeringsg. 59. Meck, P. G., Maskinist, s. Folkungag. 25C. - Carl, Typograf, n. Kammakareg. 42. Medberg. Ferdinand, Civilingeniör, n. Ja- - Mauritz, Xylograf, Kh. Handtverkareg, kobsbergsg. 14, 1 tr.; a. t. Brunkcb. 18 B ; träffas 1-2 e. m. A. R., Ofverlärare, s. Marlag. 16 A. J osephine, Enkefru, n. Olofsg. 13, 1 tro se äfven Meyer. Julie, Enkefru, Ö. Gref-Thureg, 69. Meijerberg, C. J., f. d. Folkskoleinspektör, C. E. H.,' Ingeniör, n. St. Badstug. 86. n. Smålandag. 28. Meden; Gunnar, Amanuens, n. Drottningg.52. Meijerson, E. C., Fröken, Husegarinna, ö. - A. F. E., Arkitekt, Ö. Riddareg. 11 B. SibyUeg. 10. Medens, O. N., Kont.skrifv., ö. Styrmansg se äfven Meyerson. Medicinalstyrelsen, Kungl., st. Svartmang. Meinel, F. O., Musiker, ö. Gref-Thureg. 35 &37. 9; ordinarie sessionstid: måndagar, Meinhardt, Wilhelm, Grossh., n. Drottningg. onsdagar, fredagar 11-3 på dagen. 80 B. Kontor o. lager af Christiania Medicinska Föreningens lokal, n.klarabergsg. Guldlistfabr. till verkn., n. Drottningg. 68, 1 tr., alla dagar 8 f. m.-10 e. m. 90; a. t. 4159, rikstel Biblioteket öppet för utlåning tisd. o. Meisel, J. J. E., Nottryckeri, S. Stadsgården fred.5-5,4 ij- e. m.: a. t , 1 tro t. V. ii. g. Medikokirurgiska institutet, Karolinska, Kh. Meisner, 'I'h., Agent, ö. Linneg. 56, 2 tro Handtverkareg, John, Grossh., kontor O. bost. ö. Sibylleg. Medikomekaniska institutet (Ostermalms 16; bellt mekaniska gymnastik-institut), ö. Stu- Meissner, A., Musikdirektör, Ö. Linneg. 4. reg Hj., Musikdirektör, Ö. Linneg. 4. Medikomekaniska institutet (Zanders), n. Meister, Axel, Löjtnant v. Generalstaben, Ö. Malmtorgsg.3ellerJakobsg.16;a.t Nybrog. 66, 1 tro - dess Ortopediska afdelning, n. J akobs- Mejdling, Oscar, Agent. n. Malmskilnadsg.11. bergsg. 17. Mejeri-Aktiebolaget Victoria, Kgl. Honeve- Medin, J. V., Bokh. v. Stat. jernv., Förcst. för rantör, n. Kungsg..34; a. t ank, ilgodsexped., Kh. Flemingg. 37 A. Mej er i er: _ Oskar, 'Med. doktor,professor vid Karel. Aktiebolaget Mejerigårdarne. n.torsg. institutet, n. Vestra 'I'rädgårdsg. 11 B; 34. träffas söknedagar 1/23-'/A e. m., som- Aktiebolaget Mälaremejeriet, kontor o. marmånaderna f. m., sjukbud upplag af mejeriprodukter, n. Reföre 9 f. m. geringsg. 75 B; riks- O. aum. tel. H. S., Sjuksköt.a, n. Rådmansg. 67. Akt.bol. Victoria; n. Kungsg. 34. A., Stads trädgårds m., S. Götg Mjölkbolaget Audumbla, n. G:a Kungs- Meeths, Herm., Handelsfirma, egare Fru holmsbrog. 46, a. t. 4117; bodar n, C. Blackert och H. Schönfeldt. Norrlandsg. 28, a. t. 5748, S. Hornsg. Lager af sybehör och korta varor 35. i parti: n. Fredsg. 15,a. t , r. t Stockholms mjölkförsäljnings-aktiebo- Butiker n. Regeringsg. 26, a. t. 623; lag, n. 'I'orsg, 34. n. Drottningg. 73 A, a. t , Mejeriernas Annonsblad, n. Rådrnansg. 71; Ö. org. 9, a. t. 8216, a. t. Vasa st. Ofre Munkbron 5, a. t , Mejeritidningen, red. O. expo Kh, Flerningg. S. Götg. 24, :.L. t B; a. t Bnand:,.10ch tifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -l o ;Q» OJ ;o -< G> ;OG> mltl 6;0, :;::- :;::ltl m-l zoo 1l ;0-6iG.- ltl Z ltl ;o o r - *" 6;o» Ol ;0;0 m-< AG> G> :;::ltl m;o z- ;O 00' r»g> ltl ::tj' O r

7 348 Mekanikus-Metallpressningsbolaget. Mekanikus, Aktiebolaget; verkst. dir. T. Mellberg, C. J;, Bokh., ö. Riddareg. 70. Sundberg; tillverkar tryckerimaskiner, - I. o. M., Fröknar, n. Uplandsg. 49. hastigt gående ångmaskiner, regula- - A. J. D., Tapetser. ; firma D. Mellberg, torer m. m.; kontor o. verkstäder s. n. G:la Kungsholmsbrog. 21, butiker Folkangag. 16 & 18; a. t. 3560; r.t. 614; s. g. 34 o. Mäst.-Samuelsg. 30. ' förrådet a. t Mellbin, Magda, Enkefru, n. Regeringsg. 35. Mekaniska stenhuggeriet, aktiebolag; kontor - Gustaf, Handelsfirma, eges af T'h, Hello. verkstäder ö. Gref-Thureg. 23. berg, s. Hornsg. 26; butiker s. g. 9 o. st. - verkstäder, se Yrkesregistret: Vesterlångg, 47. Melander, A. E., Arkitekt, n. Vas ag. 5; kontor - K. G. A., e. o. Pos exp., n. Drottningg. 3. derst. - Helge, Tandläkare, n. 'Regeringsg. 35, 2 - W. & S., firma Melanders blomsterhandel, tr.; mottagningstid 10-2, 5-6. n. Hamng. 2; bost. ö. Gref-Magnig.8. Mellerus, J., Ingeniör, s. Hökens g A. S., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 36. Mellgren, B. K. G., Cigarrfabr.; s. Urväders- - Herm. Ingeniör v. Aktieb. Separator, gränden 3. Kh. Flemingg. 14, bostad ö. Narvavägen - A. W., Handelsbokh., n. Observatorieg , 4 tro - Karl, Handelsbokh., n. Dalag. 40, a. t. - L. J. W., Flaggund:off., ö. Styrmansg. 39. vasa S. M., Fru, Ö. Gref-Magnig. 8 n. b. - J. F., f. d. Entreprenör, n. Rensg Nanny, Fröken. Ö. Narvavägen 29, 4 tro Mellin, A. F., Föreståndare, s. Hornsg H., Geodet, n. Vestmannag C. F., Föreståndare för Sthlms pantbank,. - Fritz, Handelsres., n. Malmskilnadsg. 36. n. Munklägersg C. A., Handl., (ved- o. Iysolje-), s. Brän- - E. A., Handl. (div-), S. Bränkyrkag.80. kyrkag K O., Hofrätts e. o. notarie, n. Munk- - Axel, Inspektör i Försäkrings-Aktiebol. lägersg. 11. Skandia, n. Barnhusg 6. Rikstel. - L. O., Omam.bildhugg., n. Luntmaka- Richard, Kapten, ö. Karlaplanen 6. reg.36; verkst. n.kammakareg Emil, Major vid Generalstaben, Ö. En- - A., Postmästare, S. Hornsg. 33. gelbrektsg. 31 A, 1 tro - S; F., Ritare i Jernvägsstyr., Ö. Braheg S. J., Maskinist, S. Nytorgsg B., Sergeant, ö. Svea lifg. kasern. - A. F., Med. dr, n. Klara N. Kyrkog se äfven Melin. - Aug., Speceri-, vin- o. konservmagasin, Mel1man, F. G. Hj., Handelsbitr., Il. 'rekn. Biblioteksg. 7; riks- O. allm. tel. nolegg A. U., Verkmästare, S. Folkungag. 85 B. Mel1ner, Hanna, Fil. kand., n. Uplandsg se äfven Mellander. - Malfva, Handl., n. Uplandsg. 34. Melbye, H. S:sen., Ö. Grefg. 12. Fabriks-, - John, f. d. Handl., n. Uplandsg.34. ' engros- och agenturaffär, st. Jerntor- - Ko, Med. kand., n. Uplandsg. 34. get 57, 1 tro Mel1ström, C. J., f. d. Bokh., n. Mäster-Savon Melen, A. E. L., Grossh. I], Karlbergs- muelsg. 32. vägen 23; a. t. vasa Thora, Enkefru, Ö. Nybrog. 45. Melens Jernvaruaffär, lager af jernbalkar O. - J. E., Grossh. (firma John Mellström), s. byggnadsmaterialier, välsorterad jern- Brunnsbacken 6.. kramhandel; r. t. 1393, a. t ; - J. E., Litteratör, n. Drottningg. 41. öppet 8-8, n. Vas ag. 9. Mendel, Serine, Fru, n. Drottningg. 84,1 tro Melån, K L.. Apotekare, n. Regeringsg.Bl. Mendelson.Oskar.Huseg., n. 'l'egnersg: 21,1 tro - S. E., Enkefru, S. Repslagareg. 18. Mennander, E., Fröken, ö. Skeppareg, A. E., Fröken, n. Regeringsg Mentzer, A. W., Litteratör, S. Asög _.. Elise, Musik- O. språklär-a, n. Ostra Jcm- von Mentzer, A. E., Enkefru, Ö. Grefg. 10. vägsg M. U., Enkefru, Ö. Sibylleg. 3 B. Melin, 'I'heod., Agent, n. Drottningg L. O. J., Löjtn., Ö. Karlaväg C-, Domprostinua, Ö. Kommendörsg. 10. Mertens, C., Krigskassör, s. Hökens g K. A., Fil. dr, Adj. vid Nya Elementar- Mesterton, E.D. H., Bokh.!,h. Mälarevarfvet. skolan, ö. Valhallavägen Ebba N., Enkefru, Ö. Karlaväg. 38,. - C. A. M., Ritare, n. Drottningg C. H., Kapten, Ö. Riddareg s Stenografi, se Tidning för Sv. Snabbskrift. Metallbolaget (J. E. Akerberg & Hellströms - se äfven Mellin, Metal1aktiebolag); kontor och lager: Melinder, J. O., Styrman, s. Torkel Knuts- n. Mäster-Samuelsg. 14; filial: st. St. sons g. 16 A. Nyg. 20; se annonsafd. sid. 20. Mellander, G. J., Hand!., o s. Asög. 80. Metallpressningsbolaget, n. Luntmakare- - se äfven Melander. g. 42. Brand- och LifförsäKrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Meteor-c-Miltoprcus. 349 Meteor, Ängfartygsrederiaktieb.; verst.dir; Meyerson. Alfr., Löjtnant, v. Gen.-staben, Herbert von Francken, telegrafadress ö. Braheg. 23;bellt Vonfrancken, n. Rosenbad 2; rikst: Meyersson, J., Handl. (spec.), ö. Styrmansg , bod Ostermalms Saluhall. Meteorologiska (Nautiska) Byrån: Skeppsh. - se äfven Meijerson..- centralanstalt., n. Drottningg. 94. Michaöli, J., Grossh., ö. Kommendörsg. 37. Metodistkyrkans Bokförlags Aktiebolag, ö. Michaelson, K., Brukseg., ö. Stureg Majorsg. 5, a. t Michal, Emil, Sufflör vid Dram. teatern, ö. Meukow, Gustafva o. Anna, Mönsterriterskor Storg. 15 B. o. lärarinnor i teckning, målning, läder- Miohelsen, J., Grossh., Agenturaffär, n. Brunplastik, gyllenläder o. glödritning samt kebergstorg 24, 3 tr.kontor: s. h. 1 1 /2 tr. slöjd (Nää s' system), ö. Valhallaväzen a. t , n. b. '" von Mickwitz, Felix, Bokh., st. Bredgränd. 2 A; - Cecilia, Öfverstinna, ö. Valhalluväg. 19. a. t Meuller, A. L., f. d. Kontrollörvidjernvägs- Middendorff, S., Telegrafassist., S. Blasiestyr., st. Munkbrog. 8.. holmshamnen 2; rikst W. P., f. d..!'itationsins p., s. Svartens g. 5. Middleship, Joan, Mrs, Ö. Kommendörsg. - C. L., f. d. Ofverkontrollör, Ö. Braheg , 4 tro - se äfven Mueller och Möllel"! Midland, J. V., Enkefru, n. Valling. 15. Meurlin, Gustaf, Ingeniör, n. Luntrnakare- - J. P. & Co, Skoaffär, firman inneh. af B., g. 62. A. Nordblorn, n. Brunkebergstorg C. W., f. d. Skräddare, st. Trångsund 12. Milenius, E, Enkefru, n. Vestmannag, 23. Meurling, C. F., Bokh., Norrtullsg. 12 A. Militär-ekiperings-aktiebolaget; kontor och - J.. M., Folkskolelär:a, n. Regeringsg. 48. skrädderi 1 tr., butik n. b., n. Harring. - E., Kaptensenka, ö. Jungfrug A (vid Norrmalmstorg). Magasin - Carl, Litograf, st. St. Nyg. 14, 3 tr. för cigarrer och vin, n. Arsenalag. 2 B. - L. A., Telegrafdirektör vid Statens jern- Militärinstitutet, n. Malmskilnadsg. 46; riksvägar, S. Hornsg, 186 B. tel ; a. t Meves, J., Byråchef, n. Observatorleg. 8. Militärlitteraturföreningen, Rh. Birger Jarls - Meyer. Herm., Agent, n. Karduansmakareg. 6. torg Robert, Agent, n. Kungsg. 24, 2 tr, Militärläroverken - Gustaf, Bokh., n. Vasag, 38. Inspektörens exp., Rh. Birger Jarls - S. A. D., Enkefru, s.. S:t Paulsg. 23. torg Adolf, Fil. dr, Norrtullag. 8 B. Artilleri- O. ingeniörhögskolan, Ö. Ar- - B., Fil. dr., Ö. Karlavägen 1 B. tillerigården. - F.; Fröken, Ö. Braheg. 25. Krigshögskolan, Rh.Birger Jarls torg lö. - Chr., Grosshandl., Ö. Stmeg. 62. Krigsskolan, Karlberg. - Ernst, Grosshandl. s. Stadsgården 10. Militärinstitutet, n. Malmskilnadsg Karl, Guldsmed och agatvaruhandl., n. Sjökrigsskolan, Skeppsholmen. Brunkebergsg. 7. Militärsällskapets lokal, n. Hamng Otto & Co, Konst-, zink- och metall- Millar, James, V. Häradshöfd., Notarius Pugjuteri, Ö. Kaptensg. 6; bost.,ö.floraga. blicus O. Advokat; kon to r st. Stor- - D. L., Slagtare, s. Svartens g. 8 A. kyrkobrinken 13, öppet 9--5; riks- O. - Emy, Språklärar:a, Ö. Kommendörsg. 21 B. allm. tel.; bo stad Ö. Karlaplanen 3; - J., Styrman, Ö. Styrmansg. 28. rikst. - Wilhelm, Xylogr., atelier, n. Saltmätare- Millberg, Betty, Enkefru, n. Hamng. 9, 2 1 /. tr. 5; hörnet af 'I'egnersg. - E. E. C., Juvelerareenka, n. Hamng se äfven Meijer, Millde, Karin, Husegarinna, S. Götg. 12. Meyerson, Otto, Agent, n. Valling W:m, Ingenier, n. Klara V. Kyrkog W., Bankdirektör, n. Regeringsg. 57,3 tr. Millen, O. P., Grossh. ; agentur för in- och - J., Bokh., n. Regeringsg. 57. utl. firmor, Bl. Teaterg G., Bokh., n. Regeringsg. 57. Miller. K. F. P., Tjensteman i Skandia, Ö. - Herman, Direktör, n. Kungsg. 20; a. t. Sibylleg Millner. M., Enkefru, S. Klevegränd 7. - B., Enkefru, n. Sveaväg. 90. Millqvist, V., Fil. kand., Skriftställ., n. Vasag. Hj., firma: Skandinav. Jernsängsfabi., st.,40. Skeppsbron 44; rikst , a. t Milne, E. G., Fru, Norrmalmstorg 4. Hugo, innehafvare af firman John Holm- Milton, O. G., Bokh., S. Folkungag. 17. ström, n. Regcringsg, 57, a. t ; Miltopreus, F. H., Revisor i Tullv., Ö. Valkontor n. Jakobsbersgg. 22. nallaväg. 25. Brand; och.lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 ..J o wcj :s o. m «en o:: I-UJ WO -z UJ W::!: CJ::!: CJO >-:<: m <..J * o W Z W o. _o:: a. en Z I- UJ w::!: -::!: o w:<: CJ CJ >- m -c o I- 35(\ Mimeograferiug-s-Moell. Mimeografering, se Kreepelins byrå. Moberg, Maria, Fru, f. Roth, ö. Banerg. 12, Mimer, dykeri- och bogseringsaktieb. st. 2 tr.; rikst, Tyska Brinken 34; a. t ; rikst. - Maria, Fru, n. Saltmätareg. 3 B C. W., Fröhandelshitr., st. Stortorget 22. Mineralvatten Aktiebolaget Haga, n.kungs- - F. S., Fröken, n. Fredsg. 20. g. 2.', -s Gjuteri och mekaniska verkstads aktie- Mineralvattenfabr. Ankaret, s. Götg. 76; a. t. bolag; verkstad: Kungsholmsg. 2 A; 3670; rikst Kontorstid: sök- kontor.: n. Kungsg. 35. nedag, 7 f. m.-8 e. m., helgd f.m. E. A., Grossh., ö. Linneg. 76, 4 tr.; firma: Mineur, C. G., Fabriksidk., n. Regeringsg, Moberg & Wenngren: kontor: st. Skepps- 42. bron 36. MinuthandelsföreningensPensionskassas sty- - Emil, Handelsres., Kh. Scheeleg. 14; rikst. relse, se [1893] Mirowski, Max, Gravör, s. Ostgötag W., 'v. Häradshöfding, ö. Artillerig. 23. Misdorf, Johannes, kontor o. bost., s. Fjäll- - J., Kapt, vid Svea Artilleri, ö. Jungfrug. 31. gatan 5. A. t Agentur-, kom- - H. L., Kapten, n. Lästmakareg. 2. miions- och partiaffär af bosättnings- - S. J., Kassör; Kontor, n.regeringsg. 94 A; och galanteriartiklar. rikstel. 1217; bost. ö. Banörg. 12, 2 Missionsbokhandeln, försäljningslokaler: n. tr.; rikst, Kungsg. 17 och n. Drottningg. 49. E., Kortvaruhandel, ö. Kaptensg-D: bod Missionsförbundet, Missionstidning, Exp.: n. st. Vesterlångg. 73. Holländareg. 27, n. b. - Anna E., Musiklärarinna, ö. Banerg. 12, Missionsförening, Betesda, se Betesda. 2 tr.: rikst Missionetidning, Utg, af Evang. Fosterlands- - C. E., Styekjunk., ö. Artillerikasern. I stiftelsen, n. Mäster-Samuelsg H. E., f. d. Telegrafkommiss., Ö. Karla- '- för Israel, Exp.: ö. Riddareg. 23, 2 tro vägen 55. J Mittag-Leffler, G., Professor vid Stockholms - F., Vaktmästare, s. Nytorgsg Högskola, Djursholm. ' Moberger, H. G., Kapten, ö. Valhallaväg. 17. Mjölkbolag, Stockholms Mjölkförsäljnings- - A. G., Kontorist, n. Regeringsg. 24,'2 tro Aktiebolag, levererar direkt till hemmen - J. V., Provisor, n. Drottningg. 71 A. under kontroll af Stockholms Mjölkkom- Mobäck, A. Skrädd. n. Mäster-Samuelsg. 31. mission producerad mjölk och barn- Modeer, P. O., Ingeniör, s. 'I'immermansg. 2. mjölk; kontor: n. Torsgatan 34; a. t. Moden, J. E. M., Privatlärare, n. Slöjdg ; Rikstel J., Skräddare, s. Bellmansg. 16. Mjölkbolaget Audumbla; hemsänder inom Modig, E. M. C., Häradsh:enka, n. Döbelnsg.Id, Stockholm kontrollerad mjölk för hus- - O. V., Revisor, n. Observatorieg. Il. håll och dibarn; kontor: n. G:la Kungs- Modigh, S. T., Banktjensteman,: n. Småholmsbrog. 46; a. t. 4117; rikstei.1218; landsg. 28. försäljningsställen: n. N orrlandsg, 11; -- A. S., Enkefru, ö. Gref-Magnig. 17 B. a. t och s. Hornsg. 35; a. t Karl E., V. Häradshöfd., Ö. Gref-Magnig. Mjölkhandeln. ö. Karlavägen 6, innehafves 17 B. af Fröken M. Sehonberg; a. t H. J. M., e. Jägmästare, ö. Gref-Magnig. Mjölken kontrolleras af Stoekholms stads 17 B. Handelskemist Herr J. Landin. - L, Löjtnant, Ö. Gref-Magnig. 8. Mjölkundersökning medelst laktokrit utföres Modin, A. C., Enkefrn, Ö. Stureg. 56. Vinå kem. tekn. byrån, n. Drottningg. 40. handel st. Målartorg. 13. Mobach, E. L., Telegrafkomm., S. Brän- - S. L., Enkefru, n. Vasag. 6. kyrkag. 6, 2 tr.,- Vict., Handl. (tapet- '0. rullgardins-j, S. Mobeck, Ernst, Advokatfiskal, Ö. Nybrog. 68. St. Glasbruksg. 2; bod: st. St. Nyg. 26. Moberg, J. J. F., Bokförare, Kh. Pipersg E. F., f. d. Handl., n. Drottningg. 29 C, - B. M., Bokh., n. Dalag. 40. ing. fr. Brunkebergsg J. G., Bokh., Kh, Handtverkareg. 38; - Frans, Ingeniör, S. Krukmakareg R. V., Disponent vid Aktieb. Tekn. fabr. :-CarlEdv.,Poliskonstapel,s.Bondeg. 26,2tr. Röda korset, kontor Kh. Garfvareg. 13; - C. E., Spanmålshandl., n. Holländareg. 7. rikst, 1420; a. t. 7950; bost, Kh. - K. H., Styrman, n. Vasag. 6. ' Kungsg. 33, 3 tr.; a. t. (portvakten),moell, A. H., Bokh., s. S:t Paulsg. 35 B ,- C. A., Enkefru, s. Sit Paulsg. 35 B. - BIna, Enkefru, ö. Sibylleg Ebba, Fotograf, n. Dalag. 34, 3 tro - H.,. Enkefru, Ö. Karlavägen 15 A. '-' A. C., Fröken, Södermalmstorg 7 (Södra - L. M., Enkefru, ö. Braheg. 36. tidningskont.). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Moell-Montell. 351 MoiHl,c E. S. L., Föreståndarinna, s. Brän- Molinder. Axel & Co, Efterträdarc Fabrik för kyrkag, 118. konserveringaffödoämnen,s.folkungag. - J. O. H. N., e. o. Tjensteman i Riksb., 38; bod n.biblioteksg.öo..n.hamng.34. s. S:t Paulsg, 35-B, 3 k-g. M., Jägmästare, n. St. Badstug. 5S. Mogren, J. F A.,. Bleck- o. plåtslag., n. JIilolitor, F. E., Bokh. s. Skaraborgsg. 10. Jakoksbergsg, 11, 2 tro - A. Ch., Enkefru, Ö. Lilljansplanen 1. - A. G., Verkmästare, n. Jakobsbcrgsg. 19. Moll, Fritz, Agent föl' Skandia, Varumäk- Mohlin, C. J., Handelsagent, s. Bellmansg.34. lare; firma M. J. Neijbers Eftertr., kon- - E., Kapten, n. Tegnörsg. 3; a. t. vasa 152. tor, st. Skeppsbrou 28; bast. Ö. Sturcg se äfven Molin. - J. G., Bankdirektör, Ö. Karlavägen 20. Molander, Axel J., Direktör, ö. Strandväg L., Enkefru, Ö. Valhallaväg. 45 B. - A., Doktorsenka, n. Brunkebergsg. 3 A. - S., Enkefru, Ö. Kommendörsg L., Fröken, ö. Stureg G. C. L, Fröken, ö. Valballaväg. 45 B. - C. A., Grosshandlare, n. Drottningg. 61; - M. L., Fröken, ö. Valhallaväg. 45 B. kontor st. Skeppsbron Viktor O., V. H.höfd., ö. Valhallaväg. 45 B. - Carl T., v. Häradshöfd., S. Bränkyrkag. 4 A. - Victor, Kamererare i Allm. hypoteksb., - J. H., Intendent vid Vasateatern, n. Tun- Kamrer i Ensk. Jernv:s pensionskassa, nelg. 17. n. Arsenalsg. 4, 3 tr. - A.,f. d. Komm:kapten, ö. Gref-Thureg T., Lektor, Ö. Kommendörsg, L. T., f. d. Landtbruk., s. Bränkyrkag. 1A. Mollerius, A. S., Enkefru, ö. Artillerig C. F. Skädderiaffär, st. Storkyrkobrinken Molund, N. P., Hotellvärd, st. Osterlångg. 10, 1 tr., bast. s. Svartens g. 8 B, Ö, g tr.; a. t Monrad, S. Chr. J., Agentur o. parti affär, Molin, Torsten, Agent, s. Bondeg. 2. generalagentur för Chr. Eriksens para- - J. P., f. Pettersson, Barnmorska, n. Karl- plyfabrik, Bergen (Norge), kontor n. bergsvägen 14. Drottningg.14,1 tr.: bost. Kh.Kungsg Carl, Byggmäst., n. Jakobsbergsg. 33. Montan, C. O., f. d. Assessor, Hufvudredak- - C., Direktörsenka, n. Oxtorgsg. 12. tör o. verkst. direktör för Stockholms - M. M. C., Enkefru, ö. Sibylleg. 41. Dagblad, n. Klara V. Kyrkog. 5, 2 tr.; - S., Enkefru, st. Ignatiegränd 2, 2 tro träffas å tidningens redaktionsbyrå, n. - A., Fröken, n. Klara Ö. Kyrkog. 5. Lilla Vattug. 25, kl. 2-3 e. m. hvard. -- H. L. F., Fröken, st. Skeppsbron 46. utom lörd, Telefoner: riks- 100, allm. - L., Fröken, ö. Braheg ; till bostaden: riks- 50, allm, M. W. C., Fröken, Ö. Sibylleg. 41. E. V., Fil. Doktor, Professor, n. Klara - C. A., Grossh. Kh. Schöeleg. 3. Vestra Kyrkoz. 3 A., 3 tro Telefoner: - Nils, Grossh., ö. Sibylleg. 41. riks- 800, allm sommaren Sjö- - C. G., Handl., ö. Riddareg. 3, Velociped- stugan, Gustafsberg 14. affär Ö. Birger Jarlsg.6, a.t.152, r.t G. E., v. Komminister o. Kateket, n. -.J. A. E., e. O. Hofr.-not., n. Näckströms- Klara Vestra Kyrkog. 5,2 tr.; a. t g: 3. - se. äfven Monthan. A., Kapten vid Flottan, Dj. Alberget 4 B. Mont d'or Norderling, R., Hyttmästare, n. - J. O., Klockare i Maria förs., s. Bag- Blasieholmsg. 4. valdsg, 10. Montelius, Amalia Ch., Enkefru, ö. Grefg G., Konditori, Kh. Flemingg. 3; a, t. 6547; - C. O., Enkefru, s. S:t Paulsg. 11. bost. s. g M. Ch., Enkefru, n. Brunnsg A. F., Maskinist, s. Folkungag N. O. M., Enkefru, ö. Gref-Thureg N., Målare, n. Luntmakareg K, A. och C., Fröknar, S. S:t Paulsg E.,.Professorsenka, n. Näckströrnsg Carl G. D., Handl., n. Karlbergsväg C.' A., Skrädd., n. Observatorleg Wilhelm, v. Häradshöfd., Riksbankens - Oscar, Sh ädd.; firma Molin & Möcklin, ornbudsm., Osterrnalmsg. 48. bostad: ö. Sibylleg. 22, skrädderiaffär - C. A., Kontorsskrifv., st. Skeppsbron 4. il. Regeringsg. 3, 1 tr. - A. K., Lärarinna, ö. Grefg S;: V., 'l'apetserarc, ö. Gref-Thureg. 20 B. - K. J., bitr. Pastor vid Blasieholrnskyrkan - Fe.W.; Vaktkonstapel, s. Götg. 11. och Ev. Fosterl. Stiftelsens sekret.. n. - Carlå., Vaktrnäst., Kh. Handtverkareg. 25. Mäster-Samuelsg. 34; bast. Norrtullsg. - J" Ofverkontrollör, n. Jakobsbergsg B. - se äfven Mohlin. - O., Professor, s. S:t Paulsg. 11. Molinder. G. N.. C., Bokför., Kh. Bergsg. 3,1. - M. V., e. o. Telegrafist, Ö. Gref-Thureg G. M., Enkefru, n. St. Badstug. 50S. Montell, J. P. :1<., Registrator i Riksgälds- -:.J. M., Enkefru, S. Folkungag. 38. l kontoret, Ostermalmsg. 38. B"and:ochLifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. *. M -! o» ID Al;o m-< AG) G) ;::rn. m;o m, m-! AlUl > r»g) rn ;o o' r

11 ..J 'O u:: UJ z UJ Ui _el: a.gj (/JO I- UJ:;; UJ l<: CJUJ CJ!!: >- u:: rn -c u:: o I- 352 Monteuv-Munek af Roscnschöld. Monten. Lars, Fabriker för tillverkning af Moräus, S. K, Folkskolelär:a, n. David Basåpa, tvål, stearinljus, lactica, läderfett gares g. 26 A.. och smördrittlar; firman innehafves af - J. W., f. d. Selmästare, n. David Bagares Carl och Erik Bergstedt samt Carl g. 26 A. Rosengren; kontor st. St. Nyg. 19; för- Morien, Anna, Biträde i Brandförsäkringssäljningsbod i samma hus samt vid bolaget Fenix, ö. Karlaväg. 15 A, såpfabriken, s. S:t Paulsg Ellen, Fröken,. ö.. Karlaväg. 15 A. Montgomery, F. O. W. F., Bokh., s. S:t Morin, B., Enkefru, n. Drottningg. 15. Paulsg. 6 C. - J. A., f. d..fanjunkare, Ostermalmsg S., Enkefru, n. Norrlandsg C. U., Maskinistunderofficer, Kastellh. - Josias, v. Häradshöfd., ö. Stureg, C. Julia, Möbelaffär, n. Regeringsg Carl, Kapten vid Göta lifg., ö. Valhalla- - L. G., Skrifbiträde, n. Regeringsg. 95 A. vägen B. A., Styrman, Ö. Strandvägen 25. C. Fr., Kontorist, n. Saltmätareg. 3 B. - O. R., Uppbördsman, Kastellholmen. - John S., Löjtnant, Ö. Artillerig E., Vaktm., (Herberget) n. David Ba- - C. O. R., f. d. Major, ö. Artillerig. 37. gares go K R. G., Ryttmästare vid Lifreg:tets dra- Morling, Jacob,,Agent, n. Smålandsg. 31 A. goncorps, n. Mäster-Samuelsg. 16. Morsing, P. Th., Angf. befälh., Ö. Skeppareg. 15. Montgomery-Cederhielm, C., Enkefru, Ö. Morssing,.F. E., Viktualiehandl., n. Hö- Braheg. 54. torget 13. Monthan, K. V., f. d. Fanj., Ö. Banerg. 19. Mortensen, C. J., Kassör. Ö. Torstensonsg. 9. Montin, Karin, Fröken, Föreståndarinna för Morton, M., v. Häradshöfd., ö. Riddareg. 68. Montins sjukhem, Ö. Gref-Thureg. 85 A. Moselius, Doris, Fru, Syatelier, f..' Gref- Moquist, Axel, f. d. Boktryck., s. Hornsg. 54. Thureg. 32, n. b.' R. Ludvig, Boktryckare, s. Hornsg. 12; Mosell, C. S. B., Husegare, ö. Grefg. 56. tryckeri s. h. Mosel', E., Agenturaffä.r, n. 'prottningg. 13. Axel o. Amanda, Fotografiska atelierer, Mossberg, O. M., Doktorinna, Ostermalmsg.46. s. Hornsg. 54 O. n. Regeringsg S. E., Ingeniör, Trävaruhandl. n. Vasag. Moqvist, M. W., Fru, ö. Stureplanen 1. 38; kont. derst. Brädgård n. G:la Kungs- Morath, A., Fläskhandl., n. Holländareg. 4, holmsbrog bod Saluhallen 85 å Hötorget. - C. L., Kontorist, Ö. Jungfrug, 7A. - M. K, Folkskolelär:a, Norrtullag E., Löjtn., ö. Narvavägen l.. Morberg, M. G., Husegarinna, ö. Linneg. 56. Motala verkstads nya aktiebolag, n:' Malm- Carl, Trädgårdsmästare, Ritorp, Jerfva. torgsg. 4 (C. G. Cervins kontorj ; r; t. Allm. tel. Ulriksdal. 256, a. t. 6118;öppe kl Joh., Trädgårdsmästare, Kh. Ulrjksborg. Mothander. Lina, Fröken, n. Drottningg. 10; Moreau, M. W., Folkskolel:a, s. Ostgöta-. bod n. Malmskilnadsg. 3 B. g E. F., Hand.idk.a, n. Klara N. Kyrkog, E., Handelsidk:a, n. Biblioteksg A., Rådman, ö. Stureg K A. V., Kassörvs, Kapellgränd 3. Mougenot,Anna,Syatelier,n.Drottningg.73C. - H:, Målare, s. Kocksg. 20:. Moulier, Oskar, Agent, s. Fjällg p'! f. d. Sadelmakare, s. Ostgötag E. H., Enkefru, s. Hornsg. 48. Morem, S. Grson, Predikant, s. Högbergsg. 52. Mozart, A. M.. Musiklärar:a, ö. Grefg. 57. Morell, Ernst O., Bat.sveterinär, s. Hornsg. Muckenhirn, F. W., Prest, s. Göt ; a. t ; träffas säkrast 9-10 Mueller, Fanny Ch., Enkefru, Ö. BIrger Jarls f. m. o. 4-'/25 e.m, g N. O., Bokhandelsbitr., ö. Stureg. 6. Aug., Grosshandl.-firma, st. Jerntorget M. S., Enkefru, ö. Stureg John, Grossh., firma August Mheller, ö. Sv. 01., & 00, Tillverkning af officers- Birger Jarls g. 4; kontor st. Jerntorg.80. uniformseffekter, ö. Sibylleg. 21, se - E. W., Ingeniör, Ö. Birger Jarls g. 4. J. B. Gumrelius, a. t Axel, Prokurist i firman AUI!'UstMuel1er, E., Prof., ö. Kommendörsgat. 42; träffas ö. Birger Jarls g. 4. hemma 8-9 f. m. samt vid Veterinär- Muhr, J. P. A., Herre, ö. Nybrog. 38. inst O. J., Källarmästare, st. Skeppsbr.12 & 14. Moren, A., Agent, Kh. Parmmätareg. 11. Munck, H., Enkefriherr:a, ö. Stureg J. W., Jernvägstjenstem., n. Klarabergs- - S., Fröken. ö. Stureg. 54. ' g. 57., - H. E. C., Lärarinna, n. Jakobsbergsg J. T.,..Klockare, Ö. Jungfrug. 7 B. Munck af Rosenschöld, E., Enkefru, n. Norr- - 'I'h., Ofverste, ö. Karlaväg, 6. landsg Moremus, E. M., Enkefru, ö. Nybrog U., Enkefru, ö. Komrnendörsg. 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA 13 Drottninggatan.

12 Munkedals pappersbruk-mylen. 353 Mun;kedals pappersbruks kommissionslager, IMusikaliska Akademien, Bl. Stallgatan 2. st. St. Gråmunkegr Konstföreningens expedition, n. Klara V. Munbjö pappersbruks i Jönköping kommis- Kyrkog. 9. sionslager hos E. Krook; kontor st. Musiklånbibliotek: n. Fredsg. 17, n. Malm- Kornhamnstorg 61. torgsg. 8, st. Storkyrkobriuken 16, st. Munktell, K. F., Cigarrh.e, ö. Strandväg. 19; Slussplanen 63 B. bostad Ö. Styrmansg. 3. Mutual Life Insurance Company of New- -' Th., Fil. Doktor, ö. Kommendörsg. 3. York, Lifförsäkringsbolag (ej att för- - H. M., Fröken, ö. Karlaplarren 3 A. vexla med andra bolag af snarlika -,S. H. T., v. Häradsh., ö. Kommendörsg. 3. namn). Direktion för Sverige: Bolin- Munktells, J. H., Pappersfabriks Aktie- derska huset, Södra Blasieholmshambolag, Grycksbo; agentur: Gustaf Gill- nen 4 B. Rikstel. 387; a. t Di-, berg, kontor n. Drottningg. 5, 2 tr.; rektör: v. konsul C. A. E. Bolinder, riks- o. allm. tel; se annons sid privat a. t Bell tel Munthe, E. L., Bokh., ö. Sibylleg. 63. Mutual Reserve Fund Life Association of - G. F. -H. W:son, Bokh., n. Norrlandsg. New-York, Lifförsäkringsbolag;hufvud- 17. kontor för Skandinavien n. Drott- - F., Enkefru, ö. Stureg. 17. ningg. 2t\. A. t. 243; kontorstid: 10- -]jedda, Enkefru, Kh. Bergsg. 22. ::24.Generalagent: Löjtnant C.M. Tottie. - A. W:son,Fil. Dr, Rektor vid Fr. Schar- Ofverläkare: Edv. Forssberg... taus Handelsinstitut, s. Fjällg, 23 A. von Muhlenfels, Maria, Enkefru, n. Observa- - G, J. W., Fil. kand., vikarier. kollega, ö, torieg. 8: a. t. vasa 418., Braheg Rudolf, Kommendörkapt., ö. Floråg E. K., Fru, ö. Sibylleg. 63. Miihry, B. T. D., Privatlärar.a, ö. Gref-Thure- - Louise, Fröken, ö. Grefg. 53 (f. d.,47). gat C. H., Hofrättsråd, ö. Styrmansg. 51. Muller, L. J., Bokh., s. Tantog G. F., Kammarråd, ö. Stureg E. C., Enkefru, n. Mäster Samuelsg A., Kapten v. Flottan, Skeppsholmen 8. - E. J., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 70 A. - C. D. W:son., Major, ö. Engelbrektsg Jos., Fil. Dokt., s. Björngårdsg C. M, Snick.mäst., ö. Sibylleg Ernst, Handl., ö. Engelbrektsg. 12 B. Murbeckska inrättningen, s. S:t Paulsg G. O. H., Husegare, n. Kammakareg. 70. Murbruksfabriken (R. W. Alderin, Direktör), - A. R. E., Husegar:a, ö. Artillerig. 28. hörn. af Vallin- o. Dalag. - Jenny, ly!., Lärarinna, n. Drottningg Mureau, N., Tapetserare, n. Smålandsg Erik G., Med. dr, e. o. Professor, Kh. Muren, B. E., Amanuens, n. Birger Jarls g. 27. Flemingg. 17. Murray, Axel, Apotekare, n. Regeringsg E. H. P., Musiker, Ö. Grefg. 57. Apoteket Svanen, a. t. 5158; r. t E. T., Musiker, ö. Nybrog W. S., Enkefru, n. St. Badstug. 38. Eugen, Prokurist, Florag. H. - A. M., Folkskolelärar:a, s. Bellmansg. 8. Fritz, Skinnberedningsaff., Kh, Kyrkopl. 4; - Otto, Grosshandlare, Förest. för Stockh. verkst. Kh. Handtverkareg, 9. prakt. kontors skola, s. Bellmansg. 8. G. E. O., Tapetserare, n. Lnutrnakareg. 34A. C. A. A., Löjtnant, n. St. Badstug. 38. Lucas, Tjensteman i bolaget Agir, ö. P. G. U., Löjtnant, n. St. Badstug. 38. Stureg. 19, -'s Maltdrycksaffär; se Aktiebolaget Mur- Mtmchens bryggeriaktieb., s. Skinnarviksg. 2. ray's maltdrycksaffär. Se annons å kartan. Rob., Professor, Ofverlärare i sjukgym- MUnter, J. M., Styckjunkare, Kh, Marieberg. nastik vid K. Gymn. centralinstitutet, Myhrman, C. R., Byråassistent vid Statens n. Hamng 19, träffas derst.kl jernv., n. Klarabergsg. 70, 2 tro Mu s e e r: - E., Byrchef i Armens pensionskassa, Biologtaka museet, Dj.. Teaterslätteu. Se annon-.n. Beridarebansg. 25. sen' å sid. (blä) 620. S.' B., Enkefru, n. Barnhusg. 4. Fiskeri:, n. Mäster-Samuelsg Signe B., Folkskolelär:a, n. Barnhusg. 4. Hyg:,emska, Ka:ol. Institutet. t\.nna Fru ö Braheg 14 inackorde- Nati onal-, Blaaieholrnen.....',.." Nordiska, se under N. ringar emottagas. Statens Historiska, se Nationalmnseum. Aug.a, Fröken, n. Slöjdg. 7. Vetenskapsakademiens,. eller Zoologiska Riks- Sam, Löjtnant, Ö. Braheg. 31. '" museum, n. Drottmngg. 04. C H T k' I'". Ufriga museer samt tiderna då de hållas öppna, E., o. arlson,., ec mngs aranunor. o. se Kalenderafdeln. (1031). mönsterriterskor, Ö. Braheg. 31. Musik- o: Bokförlagsaktiebol. Cecilia, st. St. Mylen, Herman, Agent, n. Mäster-Samuelsg. Nyg B, 1 tro "Qrcap7:ocb Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern 189i. -i Q ;o )- OJ, ;o -< ;:og> G> =" m' S:m 111-i CJ) -:tf r.- CJ) m z.m ;oq. r *. -i Q ;o» OJ ;:0;0 111-< ="G> G> s:m 111;0 z- om 111-i ;:ocj) >.?!or )- G> m ;o Q. r,

13 mansg...j 'O O:': W Z w.. cn<ij :::! o.. cn Z I- UJ w::> -::> 0:':0 w ej C} >- O:': CD -c O:': O I- 354 Mynt-Möller. Mynt, Utländskt, in- och utvexlas af: G. Mälarens Segelsällskaps Ordf., IngeniörDeu- Arfvidson, J. Belmonte, Bröderna Lars- rell, Sundbyberg. son & Co, CarlP. Gerell (Nya Vexel- Mälareprovinsernas EnskildaBank,st.Slottskontoret), Christianstads Ensk. Bank, backen 8. Hernösands Ensk. Bank, Industrikredit- - Hypoteksfören. kontor n. Norrlandeg. 26. aktiebolaget, S. Julin, Th. Möller, Norr- Mälareroddklubbens skattm.: Nilson, G. bro Vexelkontor, Skandinaviska Kredit- Mälarevarfvets Aktiebolag, Långholmen. aktiebolaget, Skånes ensk. bank, Stock- Möcklin, C. G., Musikserg., ö. Nybrog. 6 A. holms Ensk Bank, Stockholms Vexel- - A. G., Skräddare, ö. Nybrog. 6 A. kontor och John Wennerström (se an- Mödraföreningens Alderdomshem, Kungsnonsafdeln. sid. 28).. holmsg. 18. Myntet, Kungl., Kh. Handtverkareg. 5. Möllenborg, Gustaf, Juvelerarefirma, eges Myntkabinettet, Kgl., se Nationalmuseum. af C. Th.. Feron, och A. R. Lindgren, Myrberg, S. C., Enkefru, s. Svedenborgsg.1. n. Drottnmgg A. M., f. d. Läroverksadjunkt, n. Klara Möllenhoff, S., Enkefru, n.. Smålandeg. 16. V. Kyrkog. 20. Möller, Carl, Arkitekt i Öfverintendents- - Hilda, Skolförest., s. Svedenborgsg. 1. embetet, Blasieholmstorg 10. ' Myrorna, n. Drottningg. 53, a. t, Brunkeb. - G. A., Bokh, n: Observatorieg Magnus,' 'Docent, Distriktläkare, n. Mä- Myrstedt, L L., HandL, n. Smålandsg. 24, 2tr. ster-samuelsg, 14; Specialite: hudsjuk- - & Stern, Handelsfirma, n. Drcttningg.Tl. domar, könssjukdomar. Mottagningstid: - A. C" Lärarinna, Ö. Braheg, 13. hvardagar 8-9 f. m" 1/2 3-1 /2 4 e. m.; -Myrtin, E., Enkefru, Ö. Engelbrektsg Juni-Sept. 8-9; 1/ ;.helg- - John M., e. o. Hofr-not., Prakt. jurist, n. dagar 8-10 f. m.. A. t: Fredsg A., Enkefru, Ö. Linneg Måhlström, H. O., Lärar.a, n. Regeringsg 'A. C., Enkefru, Ö. Kommendörsg.A4;. Målarebolagets verkstad, n. Roslagsg. 24. ", - C. O.; Enkefru, n. Tunnelg. 16. r Månsdotter, A., Slöjdlär:a, n. Lästmakareg E. K., Enkefru, Ö. Humlegårdsg. ;6. Månsson, Joh., Bokh., Kungsholmstorg 1.. Sofie, Enkefru, n. Tegnersg, 14. r - John, Bokh., Kh, Bergsg J. A. W. F., Fru, ö. Riddareg '---C. A., Enkefru, n. Rådmansg M. E., Fröken, Ö. Jungfrug C. H. A., Enkefru, n. Marquardsg Olga, Fältskär, s. Götg : - J eppa, Handl. (Kommisions-), bost. n. St. - Fredr., Generalkonsul; firma; Theod. Möl Badstug. 13. ler, st. Skeppsbron 22; bost. ö. Styr- - A. M., Musiklär:a, s. Krukmakareg. 2. o C. F., Målare, Ö. Braheg. 12, - C. P., Grosshandl., Ö. Engelbrektsg K. A., Tullvaktmästare, s. Nytorgsg Carl, Grosshandl., s. S:t Paulsg. 6 C.; kon- - M. V., Underofficer vid Flottan, ö.linne- tor, Gamla Jernvågen. gat 25. '- G. E., Grosshandl., ö. Grefg. 12. Mårtenson, Albert, Bokh., ö. Kaptensg P., f. d. Grosshandl., ö. Karlavägen 1 B. - Hanna--. Enkefru, ö, Kaptensg P. Aug., Grosshandl., Ö. Strandvägen J. B., Enkefru, Ö. Kaptensg Theod., Grosshandelsfirma, kontor för ut- - J. C., Enkefru, s. Svedenborgsg. 3. ländsk myntvexling.. ryska och finska - S. C., Enkefru, s. Södermannag. 8. varuaffärer. Hufvudkontor, st. Skepps- - Edmund, Handelsbokh., Ö. Kommendörsg. bron ; belltel. 234.'.' - Ulrika, Grossh.-enka, Ö. Gref-Thureg. 20 C. - N. N., Handelsres., ö. Humlegårdsg F. C., Handelsbitr., st. St. Nyg And., Handl., N. Blasieholmshamnen 5 B. - Vilh., Handelsresande, n. Lutternsg Julius, Handl., N. Blasieholmshamnen 5 B. - A. B., Handl. (galanteri- o. leksaks-) Ö. -s Herrekipering (inneh. And. o.. Julius Braheg. 20, bodar: n. Regeringsg. Il, Mårtenson), Ö. Birger Jarlsg.4; a.t ö. Humlegårdsg. 19, s. Götg Herm., Korkfabrikör. s. Svedenborgsg. 3; - Carl G., Handl., s. S:t Paulsg. 31; bost. firma: Nya Korkfabriken; kontor o. s. Adolf Fredr. torg 4. fabrik: s. Prestgårdsg. 17, a. t ; - L. P., f, d. Handl., s. Hornsg. 12. r. t S. Ch., Handskaffär, n. Fredsgatan 24 o. O., Smed o. vagnsmak., åkdonstillverkn., Gustaf Adolfs torg 10. s. Högbergag Zara C.,Handskhandel. st. Vesterlångg. 21. Mårtensson, F. W., Litograf, n. Regeringsg A. H., Husegare, Ö. Artillerig L. Aug., Typograf, Red.f.Svensk Typograf- - O. G.,'Husegare, st. Bollhusgr. 1 ]i;, - Tidn., s. Högbergsg C. L. H., Kammarmusik., Ö. Artillerig. 28. Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Möller-Nauckhoff. 355 Möller, Karl, V. M., Kont. -bitr., n. St. Bad-' N ',stug : Carl, Löjtn. 'vid Kongl. Svea 'I'rängbat., Kh. Marieberg. Nachman, Ida, Lärarinna i labiologi, n. - 0'. G., Med. o. fil. kand., Ö. Nybrog. 61. Fredsg H. 1., Med. lic., ö. Storg Knut, Speditör; firma: Knut Nachman - Karl L., Privatlär., n. Döbelnsg. 1 C. & 0'0, Ö. Linneg H.L. C., Privatlärar:a, n. Kl. N.Kyrkog. 31. Nachmanson, E., Grossh., firma: Ludvig Ru- -s, Hans, Sadelmak., eftertr., se Lilja & benson & 0'0, n. Drottningg. 7, fr. 1 Malmqvist. apr. bost, Ö. Strandvägen 17j kontor: - Emma, f. Hagberg, Skjortfabrik o. Hvit- st. St. Nyg. 45. varuaffär, ö. Stureplanen 4. & Ericson; Garn- & väfnadshandel, n. - E. W., Skriftställare, n. Mäster-Samu- St. Badstug. 50j a. t Inneh. af elsg. 2 B, 1 tro.. Abr. Nachmanson. Bost. ö. Stureg K. M., Tjensteman i Agir, ö. Storg H., Grossh., ö. Nybrog. 41j kontor: st. - G. E. B., Vaktm. (St. Sällskapet), ö. Ma- L:a Nyg. 14. jorsg. 6, Nsesberg, S., Enkefru, Ö. Kommendörsg E. Herman, Vinhandl., n. St. Badstug. Nress, Hans '1'., Kontorschef, ö. Artillerig ; bost, n. Rådmansg. 54. Naij, G. H., Enkefru, n. St. Badstug F. T., Ofverkommissarie, n. 'I'egnersg, 8. - A. E., Handelsagent, n. St. Badstug se äfven Mueller & Meuller. Naijström, J. D., Vinhandlare, Djursholm; Möllerberg, A. N., Maskinist, s. Badstug. 6. lager af viner: n. Luntmakareg. 32. Möllerstedt, 1<'., Skomakare, Ö. Gref-Magnig. Nandelstadt, A. M., Enkefru, n. Regeringsg. 11j butik: Ö. Nybrog. 14 B. 46. A., Skomakeriaff.,n.Kungg.18j a. t Nathan, Heymann, Agent, n. Nia Smedjeg. 22. Möllersvärd, Ulla. Fröken, Ostermalmsg Cecilia S., Blomsterhandel, n. Malmtorgs- Mölnlyckemanufakturaktiebol.,Agent,Berg. gatan 6j bost. n. N:a Smedjeg. 22. lund, Alfr., st. St. Nyg. 37. Nathanson, S. G., Enkefru, Ö. Nybrog, 30. Mönner, G. G., Kassör, n. Regerillgsg R., Handl., S. 'l'järhofsg. 3; bod st. Vester- Mönstertidning, n. Drottnjugg. 42. långg. 7. Mörck, M. O. 1., Frökn., Ostermalmsg C. J., Ingeniör, ö. Nybrog. 30. Mörk, August, Kassör i Målare-Prov. Ensk. - J. G., Klädeshandl., n. Barnhusg. 12; bod, Bank, Ö. Banerg, 7. st. Vesterlångg J. L., Lackerare, n. Mäster-Samuelsg.26. Nathorst, A. G., Professor, Intendent vid - R. A. S., Maskinist, s. Hornsg. 50. Naturhistor. riksmuseum, n. Drott- - se äfven Meurk. ningg. 81 A. Mörlin. G., Trädgårdsm., S. Bränkyrkag. 132, Nationalmuseum,.Blasieholmen. Mörner, A. G. S., Enkefriherr:a, Ö. Storg. 7 &9. National tidningen; red. o. exp., Ö. Sibylleg.10, - A. Ch., Enkegrefvinna, n. Uplandsg.22. n. b.: öppet 5-6 e. m.; belltel H.E., Enkegrefvinna, ö.kommendörsg. 27. Natorp, Chr., Enkefru, Södermalmstorg 8. - J. C. A., Enkegrefv.na,.Drottningg. 81 A. Natt och Dag, Gabr., Enkefru, n. Valling M., Enkegrefvinna, Ö. Sj.bylleg Svante, Kapten vid Kongl. Flottan, Ö. - Helmer, Friherre, f. d. Ofverstelöjtn., n. Skeppareg. 40. Uplandsg. 28. Nattasyl för hem- oeh värnlösa qvinnor, Ö. - ljl., Fröken, ö. Braheg. 37. Riddareg L., Fröken, Ö. Kommendörsg. 27. Naturhistoriska riksmuseum, n. Drottning- - B., Grefve, v. Auditör, Ö. Nybrog. 73. gat K. A. G., Grefve, Hofratts- e. o. notarie, Nauckhoff, I. M. Ch., Enkefriherrinna, ö. Ö. Riddare". 56. Kommendörsg C..Helmer, Grefve, Kapten, verket, dir. - A., Fröken, n. Malmskilnadsg, 19 B. i Skandin. Allm. Liff6rs. Fören. Balder, - Carl, Kapten, ö.styrmansg.30; bellte Ö. Valhallavägen Vilh., f. d. Kapten, Ö. Sibylleg H. E., Frih., Maskining., n. Uplandsg Maria, n. 'I'egnörsg. 7, l tro Lager af - H. A., Grefve, Mariningeniör, Ö. Florag. 21. handskar, engelska näsdukar och strum- - K. "A., Grefve, Professor, Kh, Handt- por, äkta japanska, lackerade varor & verkateg. 3. porsliner m. m. Tel. Vasa M., Majorsenka, n.karduansmak.g. 4, 3tr. - J. G., Löjtnant, ö. Styrmansg. 30; bell- - Axel Christer, Pastor vid Enkhuskyrkan, tel n. KaJ;uansmakareg. 4, 3 tro - Sam (se firma Carl Didron), n. 'I'egnörsg, -.JJlls,JI., Ofverstelöjtn., Ö. Valhallaväg , 1 tr.; tel. vasa 525.

15 356 Naucler-Nicolausson. Naucler, O., Verkst. Direktör får Kol-trans- Nerlien, Edv., n. Herkulesg. 5; lager af port-aktiebolaget s. Stadsgården 10, fotografiska artiklar. 3 tr., a. t. 3607, rikstel Nerman, B. G. O., Arkitekt,st. Slottsbacken 6. G. E., Handelsbokh., s. L:a Glasbruksg.19. G. W., Ingentör o. Byggm., n. Små- - O. A., Kapten, n. Vestmannag. 36. landsg. 22. _ N. F., Provisor, n. Regeringsg. 61. A., Landsh.-enka, n. Smålandsg G. H. E., Tjensteman 'i Jernv.styr., n. P. G. M., Löjtnant, n. Smålandsg. 22. Vestmannag. R6. G., Major vid Väg- och vattenbyggnads- Naumann, E., Amanuens i Telegrafstyr., n. kåren, n. Norrlandsg. 13. Observatorieg se äfven Nehrman. _ Th., v. Häradshöfding, ö. Karlaväg. 43. Nernst, Alma, Fröken, n. Observatorieg. 8; - J. L., Tjenstem. i Drätselnämnd., s. Folk- a. t. vasa 418. ungag. 20 A. Nerpin, H., Ornaments-bildh., n. Mäster- Naumburg, P., Fabriksidkare, firma: P. Samuelsg. 50. Naumburg & Co, n. Norrlandsg. 46. Nescher,D.E.,Tjensteman v.gasv.,ö.banerg.15. Nautiska Magasinet, st. Skeppsbron 10. Nestius, O. B., Handl. (lamp- o. lysolje-), Nautisk-Meteorologiska byrån, Skeppshol- s. S:t Paulsg. 31; bost. s. 'I'avastg. 21 A: men; föreståndare: F. S. Malmberg, f. d. Netherwood, C., Postexp., n. St. Badstug. 66. Kommendörkapten. Nettelblad, Anton, Med. Dokt., ö. Nybrog. Navigationsskolan: s. St. Fiskaregr Mottagningstid: hvard. 3-4; som- Nawitzky, M., Klädrnäklare, s. Hornsg. 66. marmån Neander, John, Medarbetare i Nya Dagligt Nettelbladt, L. B., Enkefru, ö. Linneg. 63. Allehanda, ö. Kommendörsg C. J. R., f. d. Handt, Kh. Flemingg.25. Nederländska Gene.rakonsulatet,!l. Mäster- Netterm, E'l--.Målare, n. t. Badstug. 64. Samuelsg. 64, a. t Rikstel Netterstrom, J!. A., Postvaktm., st. Bag- Nehlson, A. G., Husegare, ö. Nybrog. 66. gensg. 11. Nehrman, A. W., Banktj.man, ö. Gref-Thu- Netzel, B. G., Agent, n. Jakobsbergsg. 8. reg. 50 A. Intecknings-, assurans- o. egendomsag. - Hj., Kammarråd, Djursholm, qv. Lid- a. t skjalf, Germaniavägen, a. t. Dj, J. S., Enkefru, ö. Kommendörsg. 46. _ se äfven Nerman. - W., Med. D:r, Prof. vid Karolinska in-...j Neidlinger, G., Handl., n. Hamng. 34. stitutet, n. Klarabergsg. 50; träffas <) Neiglick, C. A., Direkt.,Kh.Handtverkareg.39. ]121-]/22 e. m. _ J., Enkefru, ö. Linneg. 6. Netzler, A. Th., Apotekare, Kh. Bergsg. 13 B. Z - Conrad, Grossh., ö. Florag, Fritz, Med. D:r, ö. Sturegatan 3; mot- (/)...JUJ. Neijber, A., Enkefru,? tureg. 22. tagninstid helgfria dagar kl. 8-9 f. _ G. L. Th., Exp.sekr., o. Nybrog. 34. m., 1-3 e. m. Allm. tel ii - J.L.E.,Kassör.iRiksgäldskont.,ö.Storg.36. Neukammar, Emma, Fröken, ö. Stureg. 40. _ M. J., Eftertr. Mäkleriaffär i jern och Neukirck, B.J., f. d. Sjökapt., n. Uplandsg.35. rij spanmål; inneh. af Anton Hägg och Neuman, T. H., Kontrollör i Jernvägsstyrel- UJ s Fritz Moll; kontor st. Skeppsbron 28. sen, ö. Engelbrektsg. 4. ii: - Aug., f. d. Notarie, n. Dalag. 28. Neumann, S. P. E., Faktor, n. Bryggareg. 3. UJ N elander, M. K., Enkefru, n. Observatorieg Ad., Glasmål., Ö. Gref-Thureg. 30 B. ej Nelin, A. E., Enkefru, Norrtullsg. 15, 1 tr.: - & Vogel, Stockholms glasmåleri, n. Malm- a. t. vasa 212. skilnadsg. 25. D::: - C. A., Skräddare, n. Klara N. Kyrkog. 20; Neumiiller, O. E., Dispon., s. Kocksg. 13 & 15. m butik: n. Bryggareg. 8 B: - Emilia, f. Reuszner, Enkefru, s. Öst- Nelson, Clara, Enkefru, n. Regeringsg. 77. götag, _ CarlG. A., Folkskolelär.n.Döbelnsg.14,4tr. -s bryggeri, kontor S. Ostgötag. 30. O - John, Handl., S. Götg. 15. New-York, Liffårsäkringsbolag, kontor n. I- Nelsson, '1'., Husegare, n. Döbelnsg Drottningg Neltzer, Arthur, Agent n., Drottningg. 23. Nezdärny, Carl Felix, Litograf,n. Upsalag.10. Nelzon, E., Kontorsskrifvare, n. Målareg.7. Nibelius, Johan, Förgyllare, n. Tnnnelg. 19; Nennes, Otto, Med. kand., Kh. Bergsgatan34. verkstad; n. Slöjdg. l. Nenzen, O. L., Litteratör, n. Roseng. 6. Nicodemi, E., Fru, Engelska magasinet, n. Nenzen, H., Ingeniör, Jernvägstjenstem., S. Regeringsg. 49, l tr. Bränkyrkag B., Fröken, n. Barnhugg tro Ö. g. Neptun, Bergn.- och dykeribol., st. Skepps- Nicolausson, F. A., Kafe, Ostermalmstorg 3. bron C. A.. Urmak., Ö. Braheg. 1; bod Ö. Neptuniordens lokal: S. Brunnsbacken 6. Humlegårdsg. 20. _ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan;

16 , Nicolaysen-Nilsson. 357 Nicola:ysen, Maria E., Eiikefru, n. Drott- fnilsson ; 2Nils'on;'SRilzon ;":{Ni.llson;. mngg Nielson. Nieberg, C. L., f. d. Fabriksidk., s. Qvarng. 8. o NieckeIs, J. A, Bokh., ö. Artillerig. 37. _, M" Bokbind., n. Biblioteksg. 8. Nielsen, H. M., Handelsidkerska; bod n. _, N. E., Bokbinc1., n. David Bagares g. 1. Fredsg. 20, bost. st. Vesterlångg ' K. A., Bokför., n. Uplandsg C. J. Ansh., Löjtn., ö. Braheg. 32. _, John E. o Bokförlägg. ö. Nybrog. 6 B; - N. P., Ombud för Långbro Mejeri, r. t. 1773; bost. s. g. 47 A. N orrtullsg. 35. _2 Albert, f. d. Bokhandl., ö. Artillerig. 10 A. - Valdemar, firma Nya Trikåfabriken, n. _1 A. G. A., Bokh., n. Herkulesg. 10. Bryggareg. 3; a. t. 7423; bost. n. Drott- _1 A. J. R., Bokh., s. Folkungag. 8 B. ningg. 95 C; a. t. vasa 286. _2 Carl, Bokh., ö. Sibylleg. 14. Niemann, C. S. J., Enkefru, Fotograf, st. Sko- _.2 Carl, Bokh., ö. Artillerig. 2. makareg. 1. _, Carl Johan, Bokh., n. Klara O. Kyrkog A. E., Kafeidk:a, n. Regeringsg. 57. _1 John E., Bokh., n. Klara V. Kyrkog. 1!:lA. Nieroth, F. A., Enkefrih:a, n. Döbelnsg ' P. E., Bokh., n. Regeringsg. 58. Nihl, A., Fanjunkare, ö. Svea lifg. kasern. _1 P. G., Bokh., n. Norra Smedjeg. 9. Nihlen, Axel, Medarb. i Sv. Dabl., ö. Grefg.24. _.2 Ola, Bokh., n. Vasag. 22 A. Nikander, A., n. Drottningg. 61. _1 Rich, Bokh., ö. Torstensonsg. 7. Niklasson, K. P. A., Apotekare, ö. Karlaviigen _l E., Brodös, n, Klara N. Kyrkog ; förest. apoteket Engeln. _1 Engle, Byggm.. s. Svedenborgsg G. A., Skräddare, st. Köpmantorget 10. _, Hjalmar, Byggm., n. Harung. 26..Nilseu, Olaf', n. Lilla Vattug. 26; a. t. 8289; -' Jon, Byggm., n. Vestmannag. 27, 1 tr, bost. ö.hiddareg.44&46,3tr.; 13ellt _, J. P., f. d. Byggmästare, Ö. Nybrog. 39. Nilsen, K. A., Handlande, bostad: Kh. Hjär- _, N., Byggm., firma Nilsson & Hanson, n. neg. 2; bodar: Kh, Agneg. 9, Flemingg. Mäster-Samuelsg. 17, 1 tr.: a. t S8, Pilg. 16 o. Gamla Kungsholmsbrog. _.' S., Byggm., s. Timmermansg samt klädesmag. Kh. Scheeleg, 24. -' & Hanson, Byggm., kontor n. Mäster- F., Sömm:a, ö. Tyskbagareg. 14. Samuelsg. 17, 1 tr.; a. t. 4768; kon- -'-'--'---'.""-'--;--.--""-'-' -..- torstid 8-2 o Nilsson; 2 Nilson ;.1Nilzon ; 4 Nillson, _I A G B. d 'ng 'j Kard 110' 3' bellt ' 5 Nielson. ''', yggna SI., o. e b" --'--'---'--'" _1 D.F., Accidenstryck.e, n.luntmakareg.46. _2 A. A., Cigarraffär, n. L.a Vattug. 24. _, Nisse, Agent för Engelska och Skotska _, Sofia, Cigarraffär, ö. Kommendörsg. 28. klådesfabrikanter. ö. Stureg. 19, bellt. _, Lars Johan, Dekorationsmålare. n. Teg- 792, affär ö. Stureplan. 2, a. t nersg. 9, verkst. n. Brunnsg Arvid, Agentur i läderartiklar m. m., _, Carl L., Destillatör, s. Hornsg, 9; destiln. Uplandsg. 44, 3 tr.; a. t. vasa, leringsrörelse och kontor, s. Högbergsg. _2 N. F., f. d. Aktuarie, s. Högbergsg B.. 1 B.A., Auktionsmäkl., n. Kl. V. Kyrkog.18A. _..' Alb., Direktör, Kh. Handtverkareg. 39. _.1 C. F., f. d. Bagare, s. Göt-g. 28 l3. _, C. F., Direktör, s. Götg. 28 B. _, C. O., Bagare, inneh. firman P. M. Reisen- _, Karl Edv., Direktör, Kh. Hornsberg. hoff, s; Götg. 28. F. N., Disponent, s. Södermannag. 9. -' K. B. E., Bagare, o s. Astig ' -' Nils, Disponent för Sthlms Renhål1n.-.. ' Lars, Bagare, s. Bränkyrkag aktieb., n. Surbrunnsg. 40 B. -' N. Oscar, Bagare, S. Nytorgsg. 15. _1 Anna M. J., Enkefru, ö. Nybrog. 14 B. _, Sofia, Bageriidk:a, S. S:t Paulsg A. F., Enkefru,.n. Mäster-Sarnuelsg. 57. _1 H. 'J., Barberare, st. Skärgårdsg. 17; _2 C., Enkefru, ö. Ostermalmsg. 45. rakstuga st. St. Gråmunkegr. 8. -' C. G., Enkefru, Ö. Artillerig. 46. _1 Anna C., f. Zettergren, Barnm., Ö. Strand- _, E., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 39. vägen 11. _, H. S., Enkefru, n. Kungstensg IEmiliaCh.,f.Lindblad,Barnm.,ö.Kardellg.3. _2 J. M., Enkefru, s. Götg. 32 A J.:Maria, f. Birath, Bamm., n. Stora Bad- _1 M. F. Enkefru, Ö. Torstensonsg. 7. stug. 80. _1 Sofia, Enkefru, n. Vestmannag. 45. _, C. M.'o Biljardegare, n. 'I'unnelg, 12. _, A. M. D., Fabrikör, s. Tavastg. 8. -' o)" Blanksrnörjefabrikant, s. Bondeg. 3.. _1 N., Fabr., inneh:e af Sv. barnklädesfabr., a. t Kh.. Fridhemsg. 20.,_1 & Jansson, Bleck- o. plåtsl., verkst. n. _.' P., f. d. Fabr., n. G:laKungsholmsbrog.52, Surbrunnsg. 42; a. t. 1(1332. ' N. O., Fanj., Ö. Göta lifg. kasern. _.1 J., Bokbind., n. Döbelnsg. 29. _, G. A., Piskköpare, s. Prestgål'dsg. 20. BFånd.ioch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -I O AJ OJ AJ -< ;u (i) "rn ;::rn rn-t ; (Il. l) l;r - (Il rn Z rn AJ 0' r

17 ...J 'o o:,uj Z UJ C/)lfj...Jo( li: Q. UJ c C/) z I- UJ UJ:lE _:le 0:0 UJ el el >- o: ID -e o: 358 Nilsson. l Nilsson; 2 Nilson; 3 Nilzon; 4 ;Nillso l Nilsson; 2 NHson; 3"Nllzon; 4 Nillson; 5 Nielson. 5 Nielson. _1 N. M., Fiskköpare, s. Tavastg ' N. J., HandI., n. Bryggareg. 8 A; bod Il. _1 F. T., Flaggunderofficer, Kastellholmen. Drottningg _1 Bengta, Folkskolel:a, ö. Riddareg ' N. M., Handl., s. Götg ' Betty, Folkskolel:a, n. Apelbergsg. 34. _, N. O., HandI. (kommissions-j, st. Munk- -' N. G., FolkskoleI., s. Nytorgsg. 15. brog. 7, bostad st. St. Nyg. 21 B. _2 E. K., Folkskolel:a, n. Karlbergsvägen 14. -' Oscar, Handl, (viktualie- & speceri-), n. _1 Hanna, Folkskolel:a, s. Götg. 18. Uplandsg. 9 B; bod s. g. Il. _1 Marie Louise, Folkskolel:a, Ö. Kommen- -' Oscar, Handl, (garn-), n. Drottningg. 93, dörsg, 4. 2 tr., a. t. Vasa 2; bod n. Drottningg. _1 Lovisa, Fru, Kappsömmerska, n. Norr- 80 B, a. t landsg. 28, 2 tro -' Oscar B., HandI. (garn" väfnads- och 1 M.. Fru, Red. af»etteråt», n. Kamma- trikå-), st. Kornhamnstorg 57.. kareg. 6. _, Oscar F., Handl, 8. Bränkyrkag. 14 B, _2 S., Fröken, Kh. Agneg. 3. l tr., affär S. Hornsg. 54. _1 Emil, Fältskär, Kh. Pipersg. 2; rakstuga, -' Otto, HandI. (diverse-), Il. Kungstens- Kh. Fleming. 11. g _2 Carl A., Förestånd. o. prokurist for Hus- _1 Per, Handl. (spec.- O. vikt.«), s. Bränqvarna generaldepöt, Ö. Stureg, 30. kyrkag _2 N. G. E., Förest. f.iånekontor, Ö. Sibylleg \ P., Handl, (firma Nilsson & Lindström), _1 Severin, Genremålare, ii. Kardellg. 6. n. Jakobsbergsg. 33. _1 K. W. E., Geodet, Ö. Storg. 34: _1 P., Hattmak., firma P. Söderström & Co, _1 N. A. S., Gjutmäst., n. Dalag. 36. st. Riddarhustorget 18., _1 G. E., Glasmäst., st. Skomakareg. 5. -' P. G., e. o. Hofrättsnotarie. Ö. Linneg. 63. _1 A. T., f. d. Grossh., s. Folkungag. S B. _, O. A., Hofr. e. o. notarie, st. Vesterlångg. 56; _2 Hilda, Handelsbitr., Kh, Agneg. 3. advokatbyrå st. St. Nyg. 38, l tr.; kon- _, Olof, Handelsförest.,Kh. Kungsholmsg.1S. torstid 9-4; personl. mottagn. 9-11, _1 Anna S.,Handelsidk:a,ö.Kommendörsg ; a. t. 2157; r. t _1 Augusta, E., Handelsidk:a, Ö. Nybrog. 55. _1 Claes, Hotellförest., n. Norra Smedjeg. 9. _1 Ebba Chr., Handelsidk:a, Kh. Bergsg. 32. _1 C., Hotellvärdinna, n. St. Vattug. S.. _I E.M.,Handelsidk:a, n. Observatorieplan 1. -' Hjalmar, Huseg., n. Hamng.26. _1 Hilma, Handelsidk:a, ö. Gref-Thureg.49. _1 A. O., Huseg:a, n. Johannesg. 14. _I Hilma, Handelsidk.a, n. Klarabergsg. 21. _1 Hilda, Huseg:a, Kh. Flemingg. 33. _, Joseflna, Handelsidk:a, n. Kungstråd- _I & Nayström, Hästhandel. n. Lutternsg. gårdsg & 22. _I S. K., Handelsidk:a, firma S. Nilsson, S. -' A. E., Ingeniör, s. Kocksg. IS. Urväderagr. 11,.bod, n. Regeringsg ' E. A., Ingeniör, Ö. Braheg, 7, B;. galva- _, A., HandI. (spec. O. vikt.-), ö. Engel- nisk fabrik Ö. Sibylleg. 81. brektsg. 5; a. t ' G., Ingeniör, n. Kammakareg. 6. _1 A. Gottfri_d) andi., s. Repslagareg. 22 -: H. J., In.niör, n:. Bryggareg. 22. B, bod lvlal'lag. 15; a. t J., Ingemor, s. Hogbergsg. 46 A. _1 A. M., HandI. (speceri-), Kh.S:tEriksg.11. -'0., Ingeniör, Ö. Strandvägen Il. _1 A. W., Handl, (korg-j, st. Vesterlångg. -' Amanda, Kafe, n. Drottningg ; a. t ' A. L., Kafe, n. Mäster-Samuelsg _1 B. C.,HandI. (kortvaru-),st. Österlångg.31. _I A. Chr., Kafeidk:a, Il. Regeringsg. 61. _1 Claes, Handl, (garn, väfnader o. trikåvaror), _I K. J., Kafeidk.a, n. Regeringsg. '52. n. Drottningg _1 J. A., Kamrer i Riksgäldskont., ö. Karla- -' Erik, Handl., Kungsholmsg. 14, butik väg. 10 B.. Scheeleg. 9. -' J.H.,Kanirer i Fångv-styr., Kh.Plemings- -' G., Handl., s. Götg, 11. berg. -' Johan Alfred, Handlande (firma John _1 N.A.T.,Karrikatyrritare,n.Regeringsg.91. Nilsson), n. Regeringsgatan 31; bodar _2 Sune, Kassör, Kh. Agneg. R. för reseffekter och herrartiklar n. Re- _1 E. J., Handelsidk.a, Kh. Pilg. 7.. geringsg. 2S och 31; filial s. Götg.20. _2 Sven, Komminister, s. Bagvaldsg.i.Iö, _1 J. A. o f. d. Handl., Kh. Bergsg ' Daniel, Kommissionshandel, n. Tuleg. 51.,1 J. A., f. d. Handl., n. Uplandsg. 42. _I J., Konduktör, Kungsholmsg. 28. _1 J. S. P., Handl. (sybehör-), n. Döbelnsg.49. _1 M., Källarmäst., Dj. Bellmansro. -.' N., Handl., n. Marquardsg. 9. _1 Alb., Lektor, ö. Storg. 24., Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggaJM.

18 Nilsson. 1 NHsson;2 Nilson; 3 Nilzon ; 4 Nillson;- i Nilsson; 2 Nilson: 3 Nilzon; 4 NiUson ;- _...?ielson_. I 5 Nielson.._._ qiir.m., e.lärare vid Högre Reallärov., _l Olof, Skräddare, ö. Riddareg. 11 A. n. Holländareg. 21 A. _l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), Skräd- _l Sven, Förste Lärare vid Nikolai folkskola, derifirma, n. Regeringsg. 35; bostad n. Kammakateg. 35. ö. Artillerig. 38, 2 tro --.. _l M. A., Lärarinna, ö. Sibylleg. 10. _.1 & Co, P., Skrädderifirma (A. P. Oster- _l N.C;, Läroverkskollega, s. Högbergsg.15. berg och.j. M. Österberg), n. Brunke- _l August, Magasin för Damartiklar, Sybe- bergstorg 14. _.hör, Trikåvaror, Paraplyer o. Parasol-.. 1 J., Snickare, n. Malmskilnadsg ler, n. Drottniqgg. 63 A; a. t ' O., Snick., ö. Braheg ' A., Maskinist, s. Asög. 53. _l Petter, Snick., n. Luntmakareg. 32 C; -' A.G., Maskinist, s. Bondeg. 33 A. förfärdigar apoteks-, bank- och butik- _, G., Massör, ö. Braheg. 13. inredningar, möbler m. m. _:..2 S. J. Massör, n. Brunnsg , V. V., Snick., Norrtullsg. 15; verk st. -' C. G., Modist, firma Stina Bolmgren, Giitg. n. St. Badstug & 13; a. t ' C., e. Stadstjenare, n. Valling L., Musikdir., n. Jakobsbergsg , Rob., Svarfv., förfärdigar ledstänger, s. _'-ia., Målare, st. Svartmang. 11; bost. s. Sit Qvarng. 7. Pau1sg. 6 C. -' & Lindström, Sybehörsaffär, kontor.och _1.G.',' Målaremästare, ö. Karlaväg. 20, verkst. engros-lager, n. Hamng. 28, detaljö. Sibylleg. 55 & 57. affär n. Malrnskilnadsg. 34, n. Drott- -" O,J.; Målare, S. Skaraborgsg. 9 B, 2 tro ningg. 73 C, st. Svartmang. 23 och Ö. _l J. O., Målare, n. Drottningg. 95 D. Nybrog. 30. _l O,; Målare, n. Jakobsbergsg. 25 A. -' C. O., Sömmerska, n. Jakobsbergsg. 36. _, P", Målare. n. Malmskilnadsg. 15; verkst. 2 K. S., 'I'apetser., s. Tjärhofsg. 10; firma n. Mäster-Samuelsg. 31. Lundin & Nilson, f. d. E. J. Bäckström. _l N. J. O., Poliskonstapel, Ö. Grefg ' P. A. F., Tapetser., n. Drottningg. 51; -" C. O., t Portier å Hotell Kung Carl, Kh. bast. n. Holländareg, 21 B.. Agneg. 2. _l P., Tegelrnäst., s. Götg. 52. _.' A., Postexp., n. Bryggareg ' C. E., Telefonbyggm., n. Drottningg. 47. _2 Axel, e. o. Poste'xp., n. St. Vattug. 5, 1 tr.; _.' Edw., Tillsyningsman v. Renhålln.verk., a. t n. Surbrunnsg. 18. _l A:, Privatlärarinna, n. Klara N.Kyrkog.31. -' O., Trädgårdsanlägg., ö. Danderydsg. 4. _2 V F., Professor, Experimentalfältet, post- -' J oh., Trädgårdsmäst., s. Hammarbyg. 11. adr.: Albano. -.' Fredr., Typograf, n. Vegag. 11, l il'. ö.g.._2 C. A., Prokurist, ö. Stureg. 30. _l C.M., Underoff.v.Flottan,Kastellholmen2C. _l J.. F., Provisor, S. Högbergsg. 40. _l F.A., Und.off' v.flottan,s.folkungag.8a. -' 0.V.,Restauratör(d'Angletenel,ö.Storg.15. _l A., Urmakare, n. Tuleg , K. A.. Sadelmak., n. Regeringsg. 9. _l O. A., Urmak., butik Ö. Storg. 7 & 9, _l A.B.,Sekret.i K.F.U.M.,n.BirgerJarls g.35. bostad Grefg. 51. _2 L. Em., Sekret., n. Döbelnsg. 35. _, C. A., Utskänkn.-förest., Ö. Nybrog. 28 _l Aug., Sergeant, Kh. Handtverkareg. 18 B. A; a. t _I A. A., Sergeant, ö. Göta Lifg. kasern. _l G. A., Utskänkn.-förest., n. G:la Kungs- -' N. J., Sergeant, Långholmen. holmsbrog ' E, M., Sjuksköt.a, Ö. Skeppareg ' A. F., Vaktmäst., ö. Riddareg ' F.,Sjuksköt:a, n. Drottningg ' A.V.,Vaktm.(2.Kamm.),Blasieholmsg.4B. -' A.; f. d. Sjökapt., n. Kammakareg. 6. -' C. J., Vaktm., s.. Nytorgsg. 2. -' A. F. A., Skomakare, n. L:a Badstug. 3 & 5. _, C. J. A., Vaktm. (Ofv.-ståth.-emb. kansli),, C.." Skomak., n. Drottningg. 100; spec, st. Myntg. 6. fysiologiska skodon; a. t ' G. M., f. d. Vaktm., n. Uplandsg :' N.' J., Skomak., s. Skåneg ' J.,Vaktm.(Medicinalstyr.),st.Svartmang.9. _I G. H., Skomakerifirma, eges af H. S, _2 J.A., Vaktm.(Poliskamm.),st.Myntg.4,3tr. Nilssons sterbhus, s. Hornsg. 24, bod. _2 John, Vaktm., (Städernas allm. brand-. st.. Kornhamnstorg 61. stodsbolag), st. Skeppsbron 20. _l Gu-staf, Skräddare, n. Malmskilnadsg. 28, _, J. L., Vaktm. (Arbetarebanken), st. Tyska bost. n. Norra Smedjeg. 25. Stall planen 2, 2 tro _I G., Skräddare, n. Malmskilnadsg. 28. _.1 J. P., Vaktm. (Sthlms läns sparb.), ö. _10:.' Skräddare, n. Barnhusg. 4. Stureg. 58. 't' < ',amo.d loch lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. t ::159

19 360 Nilsson-c-Nordborg. l Nilsson; 2 Nilson. 3 Nilzon : 4 Nil lson: Norberg, J. G. E., f. d. Pianofabrikör. s. Sot 5 Nieison. ', Paulsg K. G., e. o. Postexp., ö. Villag. 4. -' K. E., Verkst, direktör, Kh. Hornsberg. - J. F., Skomakare, s. Marlag ' P., Villaeg., Dj. Rosenvik. - P. U., f. d. Skomak., n. Luntmakareg. 58. _1 A. Gusj., Akare, s. Ostgötag. 35 B.' - K.H.,Vaktm.(Ensk.bank.J,st.St.Nyg.40&42. _1 J. E., A,kare, n. Marquardsg s, P. H., efterf., firma, inneh. G. S. O. P. -' P. A., Åkare, n. Jakobsbergsg. 33; åkeri, A. Schöldberg. n. Drottningg se äfven Nordberg...J -' K. J., Oltappning, s. Bellmansg. 7. Norbin. F. C., Grosshandlare, Blasieholms- 'O Nisbeth, Emmy, Enkefru, n. Kungstensg. 56. torg 9. - J. G. C., Fröken, Ö. Karlavägen 6. - Fritz, Grossh., Kassaförvaltare i SverieJ - P., Kapten, s. St. Glasbruksg. 25. ges allm. konstförening, Blasieholrns- :5 _. Nissen, Sofi, Fru, Bl. Stallg. 4. torg 9; kontor Blasieholmsg. 4 B, n.. - Arvid, Ingeniör, Finnboda slip. b.; a. t ' en O! - F. N., Ingeniör, Kh, Handtverkareg se -äfven Norrbin. -s Manufacturing; Karamell- och konfekt- Norblad. J. C., Enkefru, n. Rörstrand. - z fabrik, n. Mäster-Samuelsgatan 65; bo- - J. A., Fil. dr, Verkmäst:, n. Rörstrand. stad (C. Nissen) derst. 3 tro Norberg, J., Skollärare, s. Högbergsg. 27 A. ej::;: Nissor, E., Brukseg., Ö. Stureg J., Tullvaktmäst., s. Högbergag. 56 B. ej o_m. S., Brukseg., Ö. Engelbrektsg, 3. Norbäck. O. M., Kontorsskrifvare v. Jern- - A. C., Enkefru, Ö. Sibylleg. 53. vägen, n.vestmannag. 24 A. '. en Nitroglycerinaktieb., kontor, st. L:a Nyg se äfven Norbeck O. Nordbeck. Nittzell, F. L., Matvaruhandel, ö. Stureg.46. Nord, C. G., Banmäst., n. Kammakareg Njurld anto' n'.s:f:g. t- Alru:'Giv.:YImKk: I- a. t ; rättegångar utföras äfven - C. A., Trädgårdsm., s. Nygats tvärgr. 3. i landsorten. - se äfven Nordh..' Nobel, P., Enkefru, Ö. Nybrog. 41. Nordahl. H. N., Huseg., s. Vestgötag.. 3 B. * - L. E., Ingeniör, n. Kammakareg H. E., Sjökapten, ö. Karlavägen 12. Nobelius, R, Fru, n. Smålandsg J. H. C., Sömmerska, Ö. Sibylleg J Noöl, L O. C., Fröknar, Ö. Storg. 27 B, n. b. Nordbeck, E. F.; Major, n. Malmskilnadsg. 38. 'O Nomell, E., Enkefru, s. Bellrnaneg. 8. Nordberg. Frithiof, Amanuens, Ö. Valo:: - B., Hvitvaruaffär, n. Jakobsbergsg. 5. hallavägen 17. UJ Norreus, P. C., Viktualiehandl., n.g:akungs- - H. E., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 28. ;;:; holmsbrog Lina, Enkefru, s. Högbergsg. 54. \ (/),. - se äfven Noreus, - A., f. d. Fabrikör, n. Luntmakareg. 16. ::! Norbeck, Charl., Enkefru, s. Bondeg. 1 D. - S. C. o. L, Fröknar, Ö. Karlavägan 25. a.. ffi.. Axel, e. o. Hofrättsnot., Östermalms- - L. H. E., Intendent,Löjtn.,ö.Artillerig.36. (/) o gatan Z. W., Kafeidk:a, n. Drottningg. 6. I-. E., Postexpeditör. n. Kungstensg A. J., Lokornotivför., Ö. Surbrunnsg. 22. = tfö:;iik' xdtg: a. t = :"l\1ähindi. Beig:i. 42; Norberg,C.F.,AmaueniPoststyr.,ö.Vi1lag.4. bostad!1' Oxtorgsg ej O! - G. A., Byggmast., o. Skeppareg Emma,Malarskola, n. Biblioteksg. 5,1 tro >-. - C. K., Dekor.-målare, n. David Bag. g F. W., Skeppare, s. Prestgårdsg A. R., Enkefru, ö. Storg. 15 B. - Hans, Tullvaktmäst., s. Svedenborgsg Caroline, Enkefru, Kh. Bergsg se äfven Norberg. ' «- C. B., Enkefru, s. Urvädersgr. 6 A. Nordblorn, Emil, Amanuens i Landtförsv. o:: _ Hildegard, Fröken, n. Brunkebergstorg 2. dep., ö. Gref-Thureg Axel, Handl., ö. Braheg. 56; sybehörshan- &. Lindström, Handelsfirma, innehafves t:i del, n. Malmskilnadsg. 48 B.. af W:m Johnson, n. Stora Vattugatan 5; '.1'( _ Gust., Handl. (H. V. Olsson & Co), st. speceri-, delikatess-, vin-, pappers- och Skeppsbron 12; bostad Ö. Kaptensg.16. fröhandel n. Drottningg. 27; filial ö. - AIgot, Hofr, e. O. not;.] st. Vesterlångg. 44. Linneg A., Justitieråd, ö. Gref-Thureg J. A., Sjökapten, Ö. Gref-Thureg, G. JiV., Pianofabrikör, S. Sot Paulsg. 15; - B. A., Skomakare, n. Jakobsbergsg. 31; a. t. 3026; firma Norbergs pianofabrik. firma J. P. Midland & Co. Se annons sid. 33; bostad s. Björngårdsg. Nordborg. Oscar, Trikåfabr., st. St. Nyg. 38; 9 B, a. t. Maria 243. specialitet strumpor i a. t Brand och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggafan.

20 Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft-Nordin. 361 Nord-Deutsche Veraioherungs-Gesellsohaft Nordenström, O. G., Professor vid 'l'ekniska in Hamburg, Generalagentur för Sve- högskolan, ö. Engelbrektsg, 3. rige: C. H. Becker, st. Skeppsbron C. G., Vaktmästare, n. Hamng. 15. Norde, K. L., Enkefru, If. Brunnsg. 14. Nordensvan, L. H.. Enkefru, ö. Nybrog. 68. Nordeman, E. F., Bokh., s. Nytorgsg Georg, Skriftställare, Ostermalmsg Ida, Fru, n. Döbelnsg. 18, 2 tro - C. O., Öfverste o. chef för Krigshög- - H., T,rädgårdsm., Kh. Handtverkareg. 30., skolan, Ö. Nybrog E.F.,Angf.-befälh.,s.Wolm.-Yxkullsg.15B. Nordenvall. Karl, Kontorist, s. Wolmar- Norden, Bokförlagsaktieb., n. Regeringsg.91. Yxkullsg. 10 C. -s. Expoaitionstidning, N. Smedjeg. 30. Nordfeldt, A. H., Bokh., s. Barnängstvärg Industritidning. N. Smedjeg. 30; kontors- - Aug. G., Kontorsskrifv., Kh. Bergsg. 3. tid månd., tisd., onsd A., Lektor v. N.latinlärov., n. 'I'egnörslun- - Olycksfallförsäkringsaktiebolag, kontor n. Malmtorgsg. 5. hufvud- den 4. Nordfelt, E. A. K., Löjtn., ö. Valhallav. ss. Norden, Agnes, Lärarinna, S. Tjärhofsg.16. Nordfors, A., Skomakare, n. Regeringsg.7'2; Nordenadler, K. G., Ingeniör, ö. Storg. 18, bod S. g. 33; se annons å kartan. 3 tr.; belltel. Nordgren, Frans, Agent, s. Kocksg O" F., Kontorist, n. Hamng Gustaf R.. Apotekare, n. Barnhusg. 4, 1 tr. - L., Veterinärläkare, n. Ad. Fredr. Kyrkog. - B. J., Bokh., S. Bränkyrkag. 2. : 9 B; hofslagen n. Kammakareg Aug., Boktryckerifaktor, n. Uplandsg. 36. Nordenankar, E. J. C.,Enkefru, Ö. Karlaväg.27. M., Enkefru, ö. Linneg. 20. Nordenborg, A. A., Kont.chef, st. Köpmang.5. C. O., Fil. kand., Lärare i Tyska vid K. Nordencreutz, E., Enkefru, n. Rensg. 12. Krigshögskolan, Förest. för Nya Språk- Nordendahl, E. V., Fröken, ö. Sibylleg. 12. kursens afdelning för tyska språket, - J. W., Reg:sveterinär, ö. Gref-Thureg. 34B. belltel. 1023, Ö. Linneg. 20. Nordenfalk, E. C.E.,Enkefru,ö. Lilljansplan5. - H. A., Föreståndarinna för Ad. Fred. - J., Friherre, Ö. ValhaJlav. 25. barnhem, n. Saltmätareg. 3 A. Nordenfeldt, G., Hoffröken. K. Slottet. - A. B., Handl. (speceri-, vin- o. konserv- Nordenfelt, Yngve, Kontorist, Ö. Elorag, 14. magasin), n. Norrlaudsg L. M., f. d. Landtmäteridirektör, Ö. Gref- - K. E. L., Juris utriusque kandidat, Hof- 'I'hureg. 19 C. rättsuotarie, Bl. Stallg. 4; personlig - H:, Löjtnant, Ö. Villag. 24. mottagn f. m., 3-,1 e. m.; a. t. - Ivar, Löjtn. v. Flottan, ö. Florag.. H ; r. t , Nordenskiöld, A. H.R,Enkefrun.Barnhusg P. J., Kassör, Kh. Flemingg A. E., Frih., Professor, n. V. Trädgårdsg. - Ragnar, Med. lic., Allm. barn huset, Norr- 11 B. tuljsg. 14 B. - O. W.,Komm. kapt., Bl. Hofslagareg. 2, l tr.. - Erik, Vaktm., st. St. Nyg E., Löjtnant, Ö. Stureplanen 1. - se äfven Norgren... - C. A. M., Ofverste i Generalstaben, ö. Nordh, Bilda, Enkefru, Ostennalmsg. 38. Stureg. 17, 3 tro - se äfven Nord. Nordensköld. G. H., Löjtnant, Ö. Braheg. 51. Nordholm, B. Maria, Enkefru, st. Vester- Nordenson, P. Adolf. Fr. J., Bokh. i J ernv.vstyr., Kyrkog. 9 B. n. - långg. 29. J., f. d. Handl., s. Stadsgårdcn 14 A, 2 tro - C. K., HandJ., Afbetalningsaffär; firma - C. A., Skohandel, st. La Nyg. 19 & 21. Axelson&Nordenson,n.Vestmannag P. A. E., Telegrafassist., s. Stadsgård Erik, Med. dr, ögonläk., n. Vasag. 10; A, 2 tro -mottagningstid söknedag. 1-4 e. m.; Nordin, J oh. W., Agent, ö. Riddareg. 11 B; a. t a. t Carl, Tjensteman i Jernvägsstyr., n. Adolf - Ernst, Bokhandl., n. Birger Jarls g.29. Fr. Kyrkog. 9 B, 2 tro firma Nordin & Josephson, n. Drott- Nordensson, Arfved, Brukseg.,Kh.Flemingg.l. ningg C. L., Enkefru, n. Malrnskilnadsg. 34 A. - & Josephson, Bok- o. konsthandel, n. - Vitalis, Manufaktur- och kortvaror, n. Drottningg. 37; a. t Odeng, 3. - J. P., Bokh., n. V. Trädgårdsg. 19. N ordenstrahl, T.O.R., Löjtn. i Väg O. vatten- - S. S. O.. Enkefru, n. Klara V. Kyrkog. 9]le. byggn.kåren, s. Götg J. C., Fröken, n. Regeringsg K. W., f. d. Telegrafkommiss., s. Wolmar- - P., Kassör, n. V. Trädgårdsg. 19, 3 tro Yxkullsg F.O.,Kontorsbitr., n. Klara V.Kyrkog.9',e. Nordenström, L. J., Huseg., s. Adolf Fredr. - Hj., Löjtn., n. Kungsg. 22. torg 8..- C., Skomakare, s. Kapellgr. 6. JJfaqrli)ch'Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan ,.._'"'... " I O ;;O» ro ;;O -< ;0(;) m.(;) :>;rn :;::rn m-l CJ) '1J j=.- (j) rn Z rn ;;O n r * -I O ;;O» ro ;0;;0 -;( 0(;) :;::(;) :;::nl m;;o z-. ;000?.r»o m ;;o n r

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare Adresser i Uddevalla sorterade på gatuadresser 2013-12-17 Upprättad av Åke Hansson 1 Agneberget Troligen från agn med betydelsen spetsigt, då berget intill är brant och spetsigt Klocktornet Uppförd 1751,

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv)

Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) Svensk-Tyska Föreningen: 1111 medlemmar 1937 Trots Allts arkiv (volym F1:1, Arbetarrörelsens arkiv) G Adami, dir, Thaliavägen 36, Ålsten B Adlers, fröken, Kungstensgatan 62, Stockholm M Adlerstråle, fru,

Läs mer

Fastigheter inom Stockholms kommun

Fastigheter inom Stockholms kommun Fastigheter inom s kommun Fastighetsbeteckning Typ av ägande Namn Adress =Berörs =Inom Ararat 1 s Kommun/ Bo 8189, 104 20 Ararat 1 Södergrisen AB Bo 4001, 102 61 Ararat 1 Unipars AB C/O Sjövall Food AB

Läs mer

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904,

NORDISKT MUSIKBLAD. 24:e Å rg. F R A N S J. H U S S. Jules Massenet. Katharina f leischer-6dcl. Jules ffiassenet. Stockholm den 5 December 1904, r^tj-jdi ^U'H UI'l iüh MŒBB1 IMInüUln :! i Redaktör och utgifvarei N:r 18. F R A N S J. H U S S. Telefon; Brunkeberg 14 97. NORDISKT MUSIKBLAD. Stockholm den 5 December 1904, Jules Massenet. ket nyligen

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

Stockholm den 14 Jnni 1890,

Stockholm den 14 Jnni 1890, ï 2 Redaktör och utgifvare: FRANS J. HUSS. Expedition: Olofsgatan 1 (Hötorget 6,) t tr. u pp o fv. gå rd. Ett besök hos Karl Valentin.»min ni röka en cigarr uppe hos mig?»»tack men stör jag inte?»»nej

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem SEPTEMBER 2007 Karlstad för 50 år sedan Den 1 oktober 1957 åkte 1.150 4:e-6:e klasselever från Karlstad på en dags skolresa

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer