FINSPONGSMETALLVERKS SERIOARESANSGATAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------"

Transkript

1 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö, inneh. A Gelin, nämnd, Tuleg. 33 III, Va.; a. t. Vasa Jakobsbergsg. 6, C.; a. t. 6218, r. t L., Ä.~.kefru, Arsenalsg. 10 All ö. g., C. Birger, Målare, Nybrog. 8, O. Ulla, Ankefru, Grefg. 25 1, O. D}. se äfven Appelgren. G. A., Uplandsg. 54, Va. Apelgårdh, H., Sjukgymn., Döbelnsg. 77B, - Julius, Regeringsg. 59 II ö.g.(södrauppg.), Va.; a. t. Vasa C.; a. t. Brunkeb Apell, W., Kungsholmsg. 5, K. Ansvarsförsäkringoskon tor: Apelqvist, se Appelq!i~t. " Fylfr' Förs A -B Ars l 80 CApelstam! O. O., Revisionssekr., Karlavagen gra,..., ena sg.,.' 9 O Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasie- A'.'.. Pil d S t Erik 51 K hounsg. 4 B, C.; r. t. 9846, a. t plane:. Einar,.1., ~l: n sg.,. Helmansnns, Eugene, Försäkrings- - E.,.Ofverste, S.t..Eriksg, 51, K... byrå, Karduansmakareg. 12, C.; r. t. Aplanius, A. y. L., A~kefr~, Grefg.. 5,.o.D;. o. a. t. n, 1 71 o Ombud an- Apollo, Porträtt- o. Forston~gsateIJe, inneh. tagas. Adolf Hallendorff, Vallmg. 37, C.; a. t. Ocean, Storkyrkobrinken 11II St , r. t. Norr 160. Securitas, Birgerjarlsg. 11, C.;' a. t A.potek och Apotekare: o r. t o (Apoteken öppnas kl. 8 f. m., stängas hvard. kl. 1 Sk di '. B k b 1 C 8 e. m. o. helgd. kl e. m.). an mavien, run e ergstorg 1,., Bäfvern, Schillberg, A. J" Hornsg. 79, SÖ.; a. t. kl. 10-4; r. t. 760, 765, 2175, a. t. 3790, r. t. 7~.oo.." , Se annons sid. 47. Elefanten, Kadjaer, A., Karlavägen 51, O.; a. t. S d 'Ollb lrik A fl 6060, r. t.h31... un en- u erg, A n, ssurans rma, EIgen, förest. Ahlström, O., Karlavägen 27, O.; Drottningg. 51, C.; 9-6; r. t o. a. t. 894, r. t a t 7007 o Engeln, Petersson, C. Ch. Yictor, Tnewalds,..., gränd 2 (hörn. af Kornhamnstorg), St.; a. t. Antikvariat-Bokhandeln, Götg. 44 Sö. '1092, r. t a t r t So "d 2 50 ', Enhörningen, Winberg, Arthur, Hornsg. 29 A,,... Sö.; a. t. 3700, r. t Antikvariat-Bokhandeln, Jakobergsg. 5, C.; Falken, Hallberg. A., Karlaplan' 6, 6.Dj.; a. t.. (inv.id Biblioteksg.): a. t.?~3 35. Fe~~~' J;"I~j,;~~s2s3~n,G. E.; förest. Bruzelius, Antikvarlat-Bokhandeln, Drottningg. 75, C.; N., Götg. 30, SÖ.; a. t. 3527, r. t. 1143, a. t. 2937, r. t Böcker och Gripen, Lundahl, Fr., Götg. 21, Sthlm 4; a, t. boksamli gal' k" as allt' d 3180, r. t ~ n op I Hjorten (inneh Elias Wendbladh Scheeleg 14 Antikvarisk-numismatiska biblioteket, Na- K.; a. t, 5499~r, t '., tionalmuseum, C.; södra ing., öppet söc- Hvita Björnen, Ahlberg, K, Nybrog. 21,6.; a. t. kend , r. t Korpen, Lindström, E. G., arrend. Axel Gezelius, åutikvitetshandeln, Jakobsbergsg. 6, C.; a. t. Stortorget 16, St.; a. t. 2820, r. t Kronan, Engelbrecht, K., St. Nyg. 27, St.; a. t. Anton ~ Co, Fotograflatelje, Dro,ttningog. 2.3,c:. L~~~~t::iI~:rai:o~~k, Sebardt, W., Regeringsg. 8, O.; Antoni, Augusta, Fru, Banerg. 6, O.D;. a, t. 5248, r, t. 633, nattexp. r. t Anders Specerihandel St Nyg 8 St Leoparden, (inneh. vakant.) 'I'egnårag. 16, Va. t '2016,..,., (hörnet af Luntmakareg.); a. t ,r. t.' a.... Lokatten, Psilander, G. St. Katrineberg, Lilje- - Edvm, Myntg. 5, St.; a. t holmen; a. t. Liljeh. 14.5,r. t Antoniazzi, Sydow, Kansliråd, S:t Eriksg. Morian, Helmer, M., Drottningg. 23, O.; a. t. 16 K 19577, r, t ,... Mården, Schimmelpfennjg, C. F. V., Surbrunnsg. Anton80n, G. L., Ingenjör, Uplandsg. 26, Va.; 28, Va. (hörnet aftu\eg.); a. t. 9078, r. t, a. t. Vasa Nordstje~nan, Instr.-apotek, Viktor Ewerlöf, A t E A. J P t "t RO d ' Drottmngg. 71A, Sthlm' 1; a. t. 8103, r. t n ons80n,..., os mas., a mansg. Renen, Elmström, O., Folkungag. 99, SÖ.; a. t. 69, Va. 3925, r. t Anzelius, Selma, Cigarraffär, Valling. 44, C. S:t Eric, Liljenström, J. G. V., Flemingg. 57 Ad I g Uplandsg 69 TT a K.; a. t , r. t , n,',., y I Stenbocken, Bruce, Victor, Odeng. 106 (hörnet af - A., Revisor hos Generalpoststyr., Kam- Torsg.), Va.; a. t , r. t makareg. 50II, Va.; r. t Stot'ken, inneh. HumbIa, Adolf, Storg. 30A, Anz~ A T H dl K du nsmakareg O.D).; r. t , a. t "n,..,. an " ar a. Svanen, Sjöberg, K. M., Birgerjarlsg. 19, O. (Sture- 8 A, C. plan);'a. t. 5158, r. t P. G., Pilg. 19, K. Säi:~i Holm, Ernst, Götg, 79, SÖ.; a. t. 1801, r. t. A.pelbe.~g, Anna, Fru, Agneg. 7 1, K. Uggla,,', Lehman, Aug., Drottningg. 59, O.; a. t. - se afven Appelberg , r. t FINSPONGSMETALLVERKS SERIOARESANSGATAN A.-B.

2 Apotek- Arbetarebiblioteket. 159 Apotek och Apotekare (forts.): Appelbom, Nils, v. Häradsh., Holländareg. Vasen, Bjurling, O.. Järnvågen, o.oi., a. t , Va.; a. t , r. t r. t. 5815; droghandeln, Torsg. 4, G.; a. t. Appelgren, C. A., Bokbind., Repslagareg... 50~7, r. t ss. AlfsJo Apotek, Peters, Folke,.Tarnvagsg. Lång- E;;' B tbi d 'f brik lii' 16 A brodal, ii.lfsjö; a. t. Långbrod jl., ors III en an, anag., Örnen, Enell, H. G. O., Karlbergsvägen 10, Va.; Sä. a. t. 6699, r. t _ H., Direktör i Sveriges.Urmakare Ak- Apotekarekårens lifränte- o. pensionskassa, tieb., Karlavägen 6 1V, O.; a. t Valling. 26, Sthlm 1, kl. 11-2; a. t. - E. F., Fabrikör, Brunnsbacken 6, so , r. t Edla, Fru, Uplandsg. öl, Va. Apotekaresocietetens kassaföreståndare, Sur- - T. G. H., Mynthandl., Frejg. 671, Va. brunnsg. 28, Va. (Apot. Mården; a. t. Appelgren, F., Urmakare, Karlbergsväg. 80, 9078, r. t ); bost, s. h. I, r. t. Va.; a. t. Vasa ankn, a. t se äfven Apelgren. Apotekaresocietetens lokal, Valling. 26 (f. Appelin, Anna, Fröken, Bokh. i Järnd. 20), C.; a. t , r. t vägsstyr., Kammakareg. 29, C. Apotekaresocietetens ordförande, Karlavä- - Ellen, Fröken, Kontorsskrifv. i Järngen 51 O. (Apoteket Elefanten); a-.;t. vägs styr., Kammakareg. 29, C. 6060, r. t. 1431, bost. Braheg. 27, O.; - Erika, Fröken, Kontorsskrifv. i Järna. t vägs styr., Kammakareg. 29, C. Apotekaresocietetens sekreterare. Birgerjarls- - Greta, Postsparb.-bitr., St, Badstug. 38, gatan 19 (Stureplan), C., (Apoteket C. Svanen; a. t. 5~ 58, r. t. 2325); bost. Appell, Antiförbudstidning, red. o. expo St. Smålandsg. 2, O.; a. t Vattug. 10 m. C., Redaktör Aug. Palm; Apotekarnes Mineralvattens-Aktieb.:.kontor a. t och fabrik Nybrog. 35 & 37, O. Appell, G. A., Bildhugg., Hornsg. 32, Sä. Apoteksprivilegiernas amorteringsfonder, ~ "_" _ ~~liif.!:l~~' C.; a. t , r. t , 1 Appelqvist, 2 Appelquist; 3 Apelqvist; Appelberg, Axel, Fil. dr., Fabrik för metall. 4 Apelquist. trådslampan»birka», Surbrunnsg. 49, Va.; a. t , r. t. 7185; bast. -' J. Ax., Direktör i 8thlms Transport- o. Vanadisvägen 24, Va.; a. t. Vasa 44 85, Bogserings-Aktieb., Uplandsg. 4 IV, C.; r. t. Vasa a. t , r. t K. N., Handl., Uplandsg. 79, Va. -" Otto Emanuel, Fil.lic., Tjärhofsg. 3 1, Sä. Gustaf, Hofrättsråd, Valhallavägen 41, _2 Anna, Fru, Kontorsbitr., Åsög. 48A n.b., O.; a. t , r. t. Orstermalm 957. So, - Carl, Ingenjör, Engclbrektsg. 35, O.; a. t. -< Astrid, Fru, Pensionat, Kungsg. 2, (Stu replan), C.; a. t , r. t E., Kapten, Skepparsg. 29, O. -' Sofia, Fru, Hagag. 54, Va. - A. E., Kontorschef, Kungstensg. 44, Va. _2 Gerda, Fröken, Kontorsbitr., Åsög.48An.b., - S. V. S., Löjtnant, Skeppareg. 221, O.Dj. Sä. - A. T., Spannmålsh., Stortorget 18 & 20, -' Klara, Fröken, Elev v. Gymn. Central- St.; r. t. 8984; bost. Södermannag. 14, inst., Uplandsg. 4 1V, C.; a. t Sä. -' Richard, Handelsbokh., Ragvaldsg.Bu-->-, Lisa, Sybehörs- o. damkonfektion, Odeng. So.; a. t. Söder 54, r. t , Va... -" A., Handl. (blomster-), Hötorgshallen; Hedvig, Ankefru, Sigtunag. 3 Il, Va.; a. t. a. t. 5971, r. t. 9589; filial Drott- Vasa ningg. 67, C.; bost. Hötorget 10. C. - Lotten, Änkefru, Stureg.lO, O.; r. t _, C. U. F., Köpman, Ragvaldsg. 20, Sä. - M. A. R, Ankefru, Agneg. 12, K. _, Gunnar, Köpman, Ragvaldsg. 20, Sb.; - se äfven Apelberg. a. t. Söder 54, r. t Appelblad, Hulda,Fröken, Kungstensg. 14, _, S. H., l:e Postexp., S:t Eriksg. 53B, K. Va. _, A. R, Tj.man i Olaus Olssons Kolimp. Appelbom, N. H. Knutsson, e. o. Hofrätts- A.-B:, Hagag. 20, Va.; a. t. Vasa not., Advokat, bost. 'l'orsg. 8, C.; a. t. -" Anna,.Änkefru, Kapellgr. 6, Sä , r. t ; kontor: Appel- _, M. T., Hagag. 54, Va. boms Juridiska Byrå, A.-B., Kungsg. Arben, Carl, Vaktrn., Riddarhuset, Sthlm 2. 53, C.; r. t o , a. t Arbetarboden, Tunnelg. 14, C. o Arbetarebiblioteket, se under Bibliotek. Brandförsäkra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg.

3 160 Arbetareförening- Arcini. Arbetarfor~~ing,Stockholms,Brunkeberg~g. Arbetshemmet for alnnesslöa kvinnor, Rllr-!!, C.; oppen hvard o. 5-10j bib- strand, Va.j r. t. Vasa 314, a. t. Vasa lioteket öppet onsd. 8-'/210 e. m.; kassörens och vice värdens expedi- Arblltsinrättning, Allmänna försörjn., Se tionstid hvardagar 12-2 e. m.; sjuk- Stockholms stads allm. försörjningskassans kassörs mottagningstid månd., inrättning., onsd. o. Iörd, kl. 6-8 e. m. j a. t årbetsinrättning, Stockholms stads, Maria Arbetareringens bank, hufvudkontor Korn- Bang. och Volmaryxkullsg., Sö.Kontorshamnstorg 61, Sthlm 2; afdelninzskon- tid 9 f. m.-5 e. m. j mars-sept. lörd. tor A: Kungsg.Bn, C.; B: Norrlandsg. 2, 9 f. m.-3 e. m.; a. t o , C.; O: Humlegårdsg. 7, O.; pantlåna- r. t kontor Järntorget 78, St.; Tunnelg. 3, Arbetslaget, f. d. O. W. Svedelius, inneh, C.' Th. Sandberg; kontor Bredgränd 2, Arbetare-Tidningens expedition, G:la Kungs- St.; r. t. Staden 16, a. t holmsbrog. 38, C. Arbetsmyran, Uplandsg. SF, Va.; a. t Arbetarinstitutet, Klara N. Kyrkog. 8, C. Arbetsskolan för lytta och vanföra, Gref- Arbetarnes Bokbinderiaktiebolag, Hollända- tureg. 59 & 61, O. Se Vanföreanstalten. reg. 5 1l ö. g., C. Arbetsstugor for barn: Adolj Fredriks, Hol- Arbetarnes, Svenska, Sjuk- o. Begrafnings- ländareg. 16, Va.; Jakobs, Davidbakassa, l:a onsd. i hvar månad, kl. 8 garesg. 21, C.; Klara, Klara V. e. rn., Folkets Hus, H-sal, C. Kyrkog. 20, C.j Kungsholms östra, Garf- Arbetarnes Tryckeri, Folkets Hus, Barn- vareg, 4, K.; Kltn.qskolms niistra, Flehusg, 14, C.; a. t. 4043, r. t mingg, 79 B, K.; (Jstermalms, Karlaväg. Arbetarpressens Ami.onsbyrå, Förest. Einar 32, V.; Engelbrekts, Valhallaväg. 63, O.;.Henriksson. Kl. N. Kyrkog, 27, '/2 tro Nikolai, Skomakareg. 30. St.; Katarina, C.; a. t. 7317, r. t. 7030; se vidare Nya Skolhuset, Nytorget, Sö., Sofia- Presscentralen. skolan, Sö.; Maria östra, S:t Paulsg. 10, Arbetsbyrå, Sthlms Bageriers, se Sthlms Sö.; Maria västra. Hornsg. 112, Sti.; Bageriers Arbetsbyrå. Johannes norra, Döbelnsg. 38 A o. B, Arbetsbyrån for oorganiserade, Apelbergsg. Va.; Stoohb otms Arbetarekems, Sibyl- 52, C.; r. t , a. t leg. 52 B, O.j Nya a"ot't8stugan, Frejg. A b t f ". 21, Va. j Ma.ft81M arbetsstuqa, Våstr e s orenmgar. mannag. 92 Va.' VäTtans Hjorthag n' Ådolf Fredriks, Holländareg. 16, }1/2 tr...va. Gustaif Vas~. Västmann~g 63 Va: Ordf.: RegermgsrådmnanE. Lmdstedt, traffas.....'?l :' månd. O.onsd Försäljningmänd., onsd. Djurqårdens. DJurgardsslatte1l22, v.d).; O. to~sd. kl Kassörska: Fru E. von Lil,j,holm,ns, Manhemsg. 6, Aspudden; Knorrmg Il h d t HedviI\'Eleonora o. Engelbrekts, Braheg.as, O. oppna e. ld..a a voar agar, sam Ordf.: Fröken A. Sundin. Försäljning hvard. de flesta stugor afven pa f. m. kl Centralkommitten och styrelser för Jakobs o. Johannes, Lastmakareg. 15 ~: b.. a. Arbetsstugor för barn se Kalenderafd ~~~~d. kr-;o!s~lborg Ottergren. ForsalJnmg [3435] o. f. '. Kat~rlna, Höl1»ergsg.13, ss.. Ordf.: Fru Anna Arbin, W., Pastor, Upsalag, 15, Va. K~~~b~~~~aH3gt;;';!:~g. 2~"~äir. ned, a. Ordf.: von Arbin, Hildur Fru: Skeppareg, 32, O.Dj.; Fru Lisen Samson, Försäljningmånd. o. onsd. (Goldkuhls -pensiouat) ; a. t. Brunkeb Axel Kapten Braheg.56, O.; r. t Knngsholms, Kungsholmsg. 72 B, 1 tr., K. A b ' H K' G f 60 I> /"I Ordf.: Professorskan Marie.LouiseBerg. r man,., ~mrer. re~:.' v. Maria, Volmaryxkullsg. 5, ss. Ordf.: Fröken Arboga Margarinfabriks filial, Kungsholma- Elin Mo!'telius.. g. 35, K.; r. t. 1442, a. t Mattens,Vastmannag.92,Va.; Ordf.KyrkoherdeA. Arborelius R Årkitekt atelje Fredsg 2IV Berglund. 'o, ~,., Nlkolal, Skomakareg. 30, si. Ordf.: Friherrin C.; a. t ; bost. Tunnelg. 25 II, C.; nan E. Fleetwood. " r. t , a. t Oscars, Ordf. Fru Anna Fzies, Lovisag. 2. _ Bertha, f. d. Lärar-a vid Lyceum o. Bor- ArbetsfOrmedlingen, Sthlms Stads, se Stock- garskolan, Klara N. Kyrkoz. 28 III, C. holms stads arbetsförmedling och an- - Erik 'I'h., Pastor, Sibylleg. 5 III, O. nons sid. 44. Arboren, P. A., Skomak., 'I'immermansg, 44, Arbetshemmet, Kungsholmsg. 54 &"'56, K., Sö. försäljer ved, kol och koks. Mek. vef- Archimedes, A. B., kontor o. utstälin. Vasag, mangel: a. t. 8466, r. t , C. Verkstad Sundbyberg. TIllverka Arbetshemmet för blinda, s( De blindas utombords- o. andra motorer. föreningo. Ardni, Emilia. Änkefru. G;,tgo. 17. Sö. FINSPONGS METALLVERKS A.-B SERIOARESANSGATAN

4 Arcus-Arfvidsson. Areus, A.-B., Armerade betongkonstruktio- 1Arfwedson;2-Arfvecisson; 3 Arvedson; ner, Vasa~. 3, Sthhn 1; r. t. 590i) o. 4 Arfvedson; 5 Arweson, Ardelr Ö~'V~,'J~o~~:,l ~~ni~~5brunkebergs- _3 J. E., Med. lic., Odeng. I;-Va.~Mottagn. hvard. 3-4; ej under sommaren. torg 15, C.; bost. Karlbergsvägen 28 IV, _1 Lilly, Skolköksläna, Florag. 19, O.. _ K.~j., Sjökapten, Volmaryxkullsg. 7, Sq. _1 H. C. V., Ankefru, Kommendörsg. 23, O. Arele feldt, A" Ban kvakt m., Artil! l ergo 48, O. l Arfvidsson: 2 Arfvidson; 3 Arfwidsson', 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson; larehn; 2 Aren; 3 Arhen; 4 Arrhån: 5 Areen, 7 Arvidson. 6 Ahren. _5 C. G., Agentur, Humlegårdsg. 23, O:; _3 N. G., Aman. i. Drätselnämnden, Gref- a. t , r. t magnig. 12, O.Dj. _2 'I'ekla, Ansikts- och fotbehand!., manicure, -' Ester, Fru, Rådmansg. 73, Va. Greftureg. 34B, 11 /2 tr., O.; a. t. Ostorm. _3 F. <!. M., Fröknar, Danderydsg. 6 1II ö. g., 1414; mottagn.tid 11-5, annan tid O.; a. t. Österm säkrast per beställning. _3 An~a, Husförestånd:a, Kommendörsg. 42, ~' A., Arrendator, Gubbängen, Sthlm 4. O.; a. t. Österm ' A.,..Banktjänstem., Nybrog. 20v, O.; a. t. _2 J., Inspektor, G:la Kungsholmsbrog. 21r, C. Osterm Arehns, Gerh., Mek. Verkstad, A.-B., _6 Anna, Barnrn., Dalag. 76, Va. Arbetareg. 35, K.; r. t. 5497, a. t. -' C. Fr., Dekor.mål., Kungstensg. 42, Va.; 5269, 529. Tillverka tändsticksmaski- bost. s. g. 50, Va. ner. Gjuteriet, a.t _5 P.O.,Departemskrifv.,Jakobsbergs/;'.6,C. _1 Nils, Skådespel., Blasieholmstorg 9, C. -' Helge, Direktör, Garfvareg. 3/v,~K.; r. t. _6 Oscar, firma Svenska Manufakturlagret, 1359, a. t. Kungsh St. Nye, 27, Si.; r. t o. 6530,.:» Hildur, Folkskollär:a, Folkungag. 107, Sö. a. t. 19) 97. -' Joseflna, Fru, Styrmansg. 55, O.Dj.; a. t. _1 Gurli, Änkefru, Kommendörsg. 34, 1/ 2 tr., Osterm O. _l Maria, Fröken, Skeppareg. 17, O. Arenander, Anna, Fru, 'I'orsz. 29, Va. -' Olof, Golfläggn.-entrepr., Karlbergsvägen - K E., Regem:sveterinär, Fleming. 18, K. 70 B, Va. - Ella, Stenografilär:a, Torsg.29, Va.; a. t. _5 Anton, Handl., Kocksg. 23, Sö.; a. t. Vasa Söder Arendsfören., styrelsens adr. Odeng.' 161, Va. _5S Handskmagasin, Drottningg. 72, C. Arendska Stenograf-institutet, se Steno- _5 Amanda, Herrekip-affär, Jakobsbergsg. grafinstitut. 6, C. Areschoug, Marie, Fru, Grefg. 11, O.Dj.; _5 A. S., Hotellvärd, Trångsund 2 B, St. a. t. 12~ 36, r. t. Österm, ' H. K, Ing., Folkungag. 107II, Sö.; a. t. - B., Fröken, 'I'cgnersg. 36. Va. Söder Stellan, Rörstrandsz. 6 1I1, Va. -' Gust. Sam., v. Konsul, Grossh., kv. Areskogh, N., Landtmät., Handtverkareg. Västmanland 2, Herserud; a. t. Lid:ö 18 & 20, K. 47, r. t. Lid:ö < Karin,..Kontorist, Skeppareg. 68, O.; 1 Arfwedson; 2 Arfvedsson; 3 Arvedson: r. t. Osterm Arfvedson; 5 Arweson. _2 Hedvig, Kont.-skrifv. v. S. W. B. Järnv., _l Carl, Al:tJanuens, Kommendörsg. 23, O.; Dalag. 25 1, Va.; r. t. Vasa a. t. Österm, ' C. V., Lagermäst., Heimdalsg. 31I, Va.; _3 Arv., Bankdirektör, Linneg. 67 IV, O.Dj.; a. t. Vasa r. t ' Fredrik, Målare, Braheg. 2 BIII, 0.1 _1 J. E. E., Bankdir., Lovisag. 2, O.Dj. -" Th., l\1ålarmäst., Kungsholmsg. 22, K.; _5 O. E., Bokhandl., Handtverkareg. 15 A I, a. t K.; a. t. Kungsh _5.J. A., l:e Postvaktm., Rådmansg. 6, C. _1 E., Brukspatron, Lillabättg, 5, O. -' Carl A., Sjökapten,'Svedellborgsg. 4 B'III, _1 S. H., Fru, Stureplan 4, V. ss., a. t. Söder 6036, r. t _, Elin, Fröken, Kommendörsg. 23, Ö.. -' & Co, Olof, Stockholms Nya Golfmasse- _1 Emma, Fröken, Florag. 6 IIl ö. g., O. fabrik, Karlbergsvägen 70 B, Va.; 'a.'t, _s Elisabeth, Gyrnrr-dir., Rådmansg. 31V, O.; a. t. Osterm _6 M. Ch., Strykinrättn., Klarabergsg. 33, C. _2 Karl Leon., Konsthandl., 'I'egnersg. 4!'l, -' A., Tandläk., Kungsg. 51, C.; mottagn. Va.; Ko~ällning Stureplan 15, Ö. hvard. kl Inbrottsförsäkra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg. Il.d.<lr kal.,,<l.rn lill

5 16~ Arfvidsson-Arnfelt. 1 Arfvidsson; 2 Arfvidson' 3 Arfw~dsson; Armeförvaltning-enss sjukvårdsstyrelse, J a: 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson: kobsg. 30 m, Sthlm 16; rikst (till 7.Arvidson. ' chefen rikst ).. _7 H.,'rjänstemanh. Drätseln., Torkel-Knuts- Armens Intendenturförråd. Skeppsholmen sonsg. 31 III, Sö.; r. t. Söder 415. Sthlm 15; chef: Fries, C.J. G. Öfverste: _f Sven G. S., Tjänsteman i Brand- o. Olycka- löjtnant. ' fallförs.-a..b. Skandinavien, kv. Väst- - Kasernbyggnadsnämnd, Beridarebansg manla~d..2, Herserud; a. t. Lid:ö 47, 17 1v, C.; r. t (byggn..chefen); r. t. Lid-ö , a. t _7 Ernst V. E., Trävaruhandl., Malmskil l- - Pensionskassa, Öfre Munkbron 5 Sthlm nadsg. 44III, C.;'Telegrafadr.: Pinetim- 2; rikst, 1805 o. 6468, a. t: 2404 ner. kassatid ' _7 Cecilia, O~versköt:a, Stockh. Nya Sjukhem, - Sa~elmakeriverkstadl Fredrikshof, Fred- Drottmngholmsvägen, K.; 30. t nkshofsg...6, O,pJ.; r. t Argentinska Generalkonsulatet, Torsg. 41V,C. Armfel.t, Ida, Ankefnherrinna, Linneg. 25, - Legationen, Hofslagareg. 5, C.; r. t Argus, A.-B.. Revisions- Ackords- & Affärs- Armit, Nya Svenska A.-B., kontor o. fabrik byrå (dir. Sten H. 'Ödmann), Roslagsg. Birgerjarlsg. 108, Va.; a. t , Va.; a. t ,' r. t. Vasa Armstrong, G., Grossh., Bergsg. 9, K. Se vid~re under Revisionsbyrå Argus. Arnander, I., Fröken, Hemtrefnad, Öster- Argus, Sv:. mte:nationell byrå' för tidnings- malmsg. 11, O:. urklipp, Srbylleg. 6 (Östermalmstorg) Arnberg, Aug:a, Froken, Polhemsg, 24, K. Sthlm 5; a. t , r. t. Österm 122 ~ - Ida. Fröken. S:t Eriksg. 35 II ö. g., K. inneh. Henrik Zotterman.., - M., Fröken, Matsalar, Malmsldllnadsg. 5, C. Arhen., se Arehn. - K. L., v. Hära4~höfd., Östermalmsg. 46, O. Arhusiander, Magnus, Herr, Nybrog. 11 All, - V. T., Ingenjör, Kommunalhuset, Lilje- O.Dj. holmen. Arkivariekontor, Stockh. Rådhusrätts Råd- - Anton, Konditori, Tegnersg.13, Va.; bost.. hu8~t, ing. fr. Scheeleg.III t.h., Sthlm 8. Döbelnsg Va. Arkrvbyran, se Svenska Arkivbyrån. - Salomon,.~otane, Tomtebog. 29, Va.. Arla Mejeriaffär; inneh. Agronom H. Will- - Anna A., Ankefru, Engelbrektsg. loll, O.; ner, Svartensg. 7, Sö.; r. t. o. a. t. a. t , r. t Arlander, A., Författ., Bokför!., Värdshusbr., Amberger, O., Godsäg., Birgerjarlsg. 37, C. St. Essingen; a. t. St, Ess N. J. Kapten, Odeng. 25, Va., Arlen, Georg, 8lI, O.Dj. Handelsbokh.,. Styrmansg. Arndtz' Skinnbeklädnadsaffär, Petersson. Specialaffär lnneh. John för skinn be- Armaturfabriken Carl Holmbergs Filial klädnader.' Automobildräkter och öf- Aktiebolaget, Vasag. 7, C. 'riga slags skinnbeklädnader i lager Armefördelningarnas e.;peditioner: oc~ på beställning. Glacd- o. sämsk- IV Armefördelningens, Sthlm 5. Ostermalmsg. 8, skinn,.~lla slag. Handskar, damasker, regnklader m. m., Malmtorgsg. 5, Telefoner: C.; a. t , r. t Armef6rdelningschefen r. t Arne, T. J., Fi!. dr, Antikvarie v. Statens å rmåförvaltningen, Stabschefen r. t Hist, Museum Tegnerslunden 9 v Va Generalstabsofficeren r. t H'l '.. '. Adjutanterna r. t r da M. A:son, Froken, Nybrog. 22 & 24, Fortifikationsofficeren r. t , a. t O.; a. t F.ördelnings~äkaren r. t Eric Kassör Östgötag. 10 ll Sö Fordelnmgsmtendenten r. t A' ~... '..... Adjutanten hos fördeln..intendenten r. t rnell, K. E., Fr!. dr, Ofvermg., Vartavagen Domänofficeren r. t , a. t H, O.; r. t , a. t. Österm Skjutbane?fficere'! r. t a. t E. A., Handl., Erstag. 9 v, So., a. t V J\rmefor~elnmgensstabsexped. o. kassa- - A. G., Kontorist, Malmtorgsa. 3 C. förvaltning, Östermalmsg. 8, Sthlm 5. - Tord Kriminalassessor Kungsholms Telefoner: ' H' l 5 K t 'K h 1 32 Stabsexpeditionen r. t amn~ an.,.;..a.. ungs. 7., Armefördelningschefen r. t Alma, Malannna, Dobelnsg. 11, C. Stab~chef~n r. t Helmer. Tandläk., Handtverkareg.8 K. FortIfikatlOnsofficeren r. t ing f P m..t. t 44 88' t' Fördelningsintendenten r. t '4492.1' ar ma areg.; r..,a.. Jakobsg. 30 (vid Röd- - John, 'I'orsg, 29 1V, Va.; a. t bodtorget), Stockholm 16; r. t. 947, Arnesen, H. K. A., Dir., Odeng. 23, Va. a. t Arnfelt, Frans, Direktör. Lutzona. 5. O. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ~ BERIDAREBANSGATAN ,

6 Arnheim-ArtilIeristaben. 163 Arnheim, K. G. R., Bokh., Hagag. SIl, Va. Arosenius, Hildegard, Änkefru, - Julius, Grossh., Fredrikshofsg. 5, O.Dj.; Va.; a. t. Vasa Stjärng.3B, r. t ; kontor Klarabergsg. 40, C.; Arpi, Ivar M., Dekoratör, Luntmakareg. 6, - r. t. o. a. t (f. d. 8). C. C. A., Kronolänsman, ombesörjer bout- - Signild, Gymrr-dir., Baldersg. 8 B III, O.; redningar, inkasseringar o. öfriga ju- a. t. Vasa ridiska uppdrag, Brunnsbacken 6, - & Co, Järnkramhandel, Handtverkareg. Sthlm 4; kontorstid 9-5; a. t. 3636, 36, K.; filial S:t Eriksg. 25 B, K. r. t Arvid. Järnkramhandl., Handtverkareg. Arnoldson, H., Fröken, Svartensg. 20, So, 38 III, s; - Nils, Med. doktor. docent i öron-, näs- o. - Pauline, Ankefru, Brunkebergstorg gil, C. halssjukd. v. Karolinska institutet. Arrhen, se Arehn. - Mottagn. Smålandsg. 4 1, C.; bost. Ar- Arrhenius, C. A., Byggm., Långsholmsg. 20, tillerig. 46, O. ss; a. t. Söder a852. R., Musikdir. v. Svea art.-reg., Västman- - F. O., Disponent, Roslagsg. 9, Va. nag. 4;, C.; a. t Svante, Fil. dr, Professor, Förestånd. - F. D., Ankefru, Riddareg. 29, 31, O. för Vet.-Aks Nobelinst., Experimen- Arnoldsson, Ivar, Aman. i Socialstyrelsen, talfältet. Helsingeg. 18, Va.; a. t , r. t. - Edith, Fru, Pavlovna-Magasinet, Fle- Vasa mingg. 19, K. Aronowitsch, D., Bankdir., Strandvägen 5 A, - Sofia, Fru, Fil. kand., Fotografiat()lje o. O.; a. t , r. t laboratorium, Karlavägen 9\1 O. - Martin, Bankdir., Engelbrektsg. 3, O.; - Bror, Operasångare, Kantor i Ad. Fredr., r. t , a. t. Brunkeb Flemingg. 16 BIll, K.; a. t Aronson, Ellen, Fru, Bryggareg. 6 B, C.; - Axe} Vilh., Skräddarmäst., J akobsbergsg. a. t , C.; a. t Lisa, Stenograf, Inedalsg. 15, K. Arring', Alfr. A:son, Klockare o. kyrkofogde - Henning, Tjänsteman, Högbergsg. 52 n.b., i Maria förs., S:t Paulsg. 10, Bö. ö. g., So.; a. t. Söder Arsell, O., Exped.-chef, Hofrättsråd, Karl- Aronssons, Sven, Advokatkontor, Fredsg. bergsvägen 44, Va. 10 Il, C.; a. t. 7000, r. t ,17001, årseuius, Maria, Fru, Norrbackag, 1, Va Öppet '/210-'/25. - Fredrik, Torpedingenjör (Marinförv.), Aronsson, Maria, Fröken, Vasa Damfrise- Ösby, Djursholm, a. t. Djursh, ring, Uplandsg, 22, Va.; a. t Artberg, Eskil, Handl., Birgerjarlsg. 6, O.; G. A., Ingenjör, Valhallavägen,l05, Va. bost. Nybrog. 20v, O. - A., Kommissionskontor (inneh. Fröken Arte et Marte, Arsskrift för Ridderskapet Emma Wesslen), Mästersamuelsg. 19 B, och Adeln, Postbox 276, Sthlm l. ansv, C.; a. t. 6569, r. t utg. Frih. C. E. Fleetwood, Karlborgs- Otto, Köpman, Blekingeg. 79" Bö. vägen 78, Va.; a. t C. A., Tullvaktmäst., Kocksg. 60 AIII, Artillerigården, Riddareg. 13, Sthlm 7. Bö. Artillerikasernen, se Kaserner. Aronzon, Ivar G., Bokbindare, St. Badstug. Artilleriklubben, Artilleristaben, Riddareg. 1, C.; bost. Tunnelg. 17, C. 13' t. v. Ö. g., Sthlm 7. -s, A. K., Bokbinderi, L:a Vattug. 19 A, C. Artillerimuseum, Artillerigården, Riddareg. Arosbröderna, Sällskap mellan forna lärjun- 13, Sthlm 7, öppet sönd, 1-3, fritt. gal' vid Västerås Högre Allmänna Lä- Onsd. 1-'12 3, afg. 10 öre, öfriga daroverk. Ordf.: Kamrer C. E. Quarforth, gal' 10-3, 50 öre; r. t kl. 1- Södermannag. 9, Bö. ;) e. m. eller 1824 öfriga tider på dagen. Arosen, Axel, Banktjänsteman, Rutger Artilleri- o. Ingenjörhögskol., Artillerigår- Fuchsg. 6 BIII, Bö. den, Riddareg. 13, Sthlm 7; exp.-tid Arosenius, E. H. N., Fil. dr, Förste Aktuarie, kl. 11,15 f. m. --12,3 o e. m.; r. t 'l'egnörsg. 16 1V, Va.; a. t. Vasa Artilleristaben: - Hilda, f. d. Folkskollär:a, J akobsbergsg. Chefen: Armöförvaltningen, J akobsg. 30 n, 15, C.. Sthlm 16; r. t Hanna, Fru, Riddareg. 19, O" Konstruktionsafdelning-en: Artillerig-år- - Greta, Fröken, Greftureg. 631:1, O. den, Sthlm 7; r. t. 830'L - M. F., Fröken, Braheg, 43, Q. Utrustningsafdelningen: Artillerigården - S. L., L~Far:a, Braheg. 43, O. Sthlm 7; r. t Gretha, Ankefru, f. Sturnegk, Greftureg.! Statistiska afdelningen: Artillerigården, , O. Sthlm 7; r. t. 18 :!O. OIycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg.

7 164 Arvedson'-Asp.. Arvedson o. Arweson, se under Arfwedson. Asker, Maria, Fröken; Jungfrug. 16 JlI,. O. Arven, Å., Löjtnant, Storg. 57, O.D}. - M. J., Fröken, Engelbrektsg.13, O. Arvidsson, se under Arfvidsson. - Fritz W., Handl.}. Odeng. 29, Va.; a. t. Arvidström, Evert, Garn-, Väfnads- o. Trikå- 4933, r. t. 683i:l. handel, Drottningg. 70,0.; a. t. 5820, - C. F., f. d. Kapten v. Flottan, Karlar. t. Norr 791; bost. Odeng. 55 II, Va. vägen 8~v) O. ArviJra Tlllspinueri och Väfveri A.-B:s Filial, Åskergren, J..lYl., Fröken, Bondeg. 18 & 22, Förest. Alfred Peterson, Oxtorgsg. 9'A, Sö.; a. t. 3682, r. t O.; r. t. 163, a. t Thorsten A., Sekr. hos Sv. Trävaru- Arvika Vagnfabriks Filial, Davidbagaresg.1, Exportfören., Engelbrektsg. 21 v, O. hörnet af Birgerjarlsg., O.; r. t. 4544, - Gunnar A., Tjänsteman i Stockh. Ensk. a. t Bank, Saltsjö-Dufnäs.. Arwin, Hjalmar, Ingenjör, verkst. dir. i A.-B. - Augus~, Ankefru, Danvikshemmet, Sö. Lidingö villastad, o. Lidingö Trafik- - Lina, Ankefru, Högbergsg. 11lI!.t. h., aktieb., Lidingö villastad.. Sö.; a. t Asarnoj, M., Kocksg. 26, Sö. Askerlind, A. F., Vaktm., Ostgötag. 11, Sä,. Asch, H., Direktör, kontor Hamng. 5 A, O.; Askerlund,A.G.,Bankvaktm.,Greftureg.65,O. bost. Strandvägen 17, O.D}. - Ernst, Prokurist, Drottningholmsv. 10, K. Aschan, Villand, e. o. Assessor, Greftureg. Askling, P. A., Skräddare, Apelbergsg. 46, O.; 40, O.; r. t a. t Elisabeth, Fröken, Strandvägen 13, O.D}. Asklund, Wilh., Bokbind., etui- o. portfölj- - E. G., Ombud i Riksförsäkr.-anst., Skep- arb., Västerlångg. 67, St.; r. t pareg. 531V, O. - & Co, Sven, Engros- o. Agenturaffär, - Berthel, Förste Revisor i Ri.1(sgäldskont., Riddareg. 60, O.D}.; r. t , a. t. Engellj,rektsg.4, O.; a. t. Osterm _ G. W., Ofverste, Karlavägen 43, O. - L., Fru, Malmskillnadsg. 36, O.;.r, t. Aschberg, Olof, Bankdir., Norrtullsg. 3, Va; r. t. 7419, a. t H. G., Ingenjör, Malmskillnadsg. 36, O.; Åsfältaktiebolaget, Nya, kontor Birger- r. t jarlsg. 65, Va.; fabrik, stall- o. material- - J. G., f. d. Kapte'n, Grefg. 20.lI!, O.D}. gård, Värtan, samt plattpressfabrik - Sven, Köpman, Riddareg. 60, O.D}.; a. t. Sveavägen 118, Va. 2Q689, r. t Ask, Nanny, Fru, St. Badstug. 70, Va.; - Henning G., Lärov.-adj., Kungstensg. a. t. Vasa , Va. _ Hugo, Handl., Sit Eriksg. 25 B, K.; a. t. Asp, Nils E. W., Bankir, Arsenalsg. 9, O.; 5383, r. t. 4302, Drottningholmsvägen. bost. Strandvägen 11, O.D}. 5, K.; a. t. 296, r. t. 6998; bost. Frid- - Carl, Cigarrhandl., Nybrog. 22 & 24, hemsg. 24, K. O.; r. t _ Karl, Handl., 'I'immermansg. 121v, ss; - Gunhild, Folkskollär:a, Manilla, Sthlm 14. a. t. Söder Hildur, Fru, Blomsterhandel, Handtver- _ E. G., Professorska, Skeppareg. 60, O. kareg. 15, K.; a. t _ Anna, Sömmerska, Grefg. 62, O.' - Anna, Fröken, Dalag. 25 1I, Va. _ Per, Tjänsteman, Skaraborgsg. 7, Sö.; - E. R., Fröken, Skräddaregränd 2BJ, St. a. t. Söder K. G., Handl., Norrlandag. 15, O.; bost. _ Nils, Vaktm., Urvädersgränd 2 11I, Sö.; Lästmakareg. 17, O. r. t. ~!ider Gösta A. E., Kassör, Vikingag. 5,Ya.; a. t. -.M. S., Ankefru, Engelbrektsg. 31 B, O. Vasa Askberg, C. G., Assistent v. Generalst, Lit. - A. P., Konditor, Qdeng. 6 1, Va. anstalt, Sibylleg. 28, O: - G.H., Kontorsbitr., Stortorget'Ix &'20. St. - L. H., Byråchef i Gen:poststyr., Ad. Fredr. - Waldemar, Köpman, Skeppareg , O. torg 21V, Sö.; a. t , r. t ; - J. Gotthard, Postvaktm., Västmannag. till tjänsterummet r. t I ö. g., Va.; a. t. Brunkeb Askelöf, E. V., Hofmäst., Sigtunag. 3, Va.. - Math., Professorska, Tuleg , Va.; a. t. Askenbeck, Anna, Fru, Nybrog. 56AI, O.; Vasa r. t Erik, Repres. för Ak~ieb. Fredr. Asp, A,skell.bäck,B. M., Fröken, Telegrafist, Oster- Motala Verkst. m. fl., Drottningg.,47 1V malmsg. 19, O:.. (hiss), O.; r. t. 2908, a. t Lizzie, Fröken, Östermalmsg. 19, O. - G. Anton, Sekr. i Ryska Generalkonsu- Åskenström, J., Kafeidkare, Kungstensg.55, latet, Rörstrandsg. 26, Va. Va.; a. t Raj!;nar. Terkningslär., Teknologg. 51, Va. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN

8 Aspegren- Assarsson. 165 Aspegren, Louise, Fröken, Handtverkareg. Asplund, Nils, Artist, St. Skuggan, Värtan. 42 A II, K. - Carl (f. d. Engströms), Bokbinderi & - Gerda, Lärar:a i Alrnqvistska skolan, Val- Förgyllningsanstalt, Norrlandsg. 9 1, hallavägen 33 n.b., O. G.; a. t _ U. Miillern-, Prakt. läkare, se Miillern- - C. W., Detektivöfverkonst., Par kg. 6, K. Aspegren. - Hugo, Direktör, Birgerjarlsg. 37, C.; Aspelin, Oscar, f. d. Disponent, Östermalmsg. r. t H, O.; r. t. 10:' A.W., Fabr., Hornsg. 39A, Sö.; a. t. Söder _ H. E. W., Fru, Valling. 12, G. 1117, r. t. 6201, (a. t. Värtan 18). _ Elsa, Fröken, Valling. 12, G.; a. t. Brun- - P. J. A., Faktor, Svedenborgsg. 10 III, SÖ. keb Olga, Folkskollär:a, Västmannag, 22, Va. - J. M., Med. dr, Andre Stadsläkare, Si- - Gerda, Fröken, Sköldungag. 9, O. bylleg. 67, O., ämbetsrum Myntgatan - Gust, Fr. R., Fängelsedir., Bergsg. 40, K.; 4 (ing. fr. Rådhusgränd), St., hvard. r. t. 7816; bostadeu a. t. Kungsh '/210-1/211. Tel.: Polisens växel, r. t. Greta C:son, Gymn.-dir., Bergsg. 40, K.; o. a. t. a. t. Knngsh _ Edith, Musiklär:a, Skcppareg. 40 II, O.; - Axel G., Kungl. Hofgravör samt anstalt a. t , kl för monogram- o. vapen prägling, Norra Chr., Representerar Svenska o. utländ- Srnedj-g. 16, G.; a. t. 4921, r. t ska firmor, Frejg. 691, Va. - C. V., Järnaffär, Odeng. 72, Va. _ Johan, Skomak., Holländares. 20 n. b., Va., -- Hjalmar, Järnaffär, Norrtullsg, 27, Va. verkst. Saltmätareg. 3B. Va. - Ivar, e. o. Kammarskrifv. h. Öfverståth.- _ Maria, Änkefru, Grefmagnig. 11 r, O.Dj.; ämb. f. uppb.-ärenden,narvavägen 14 1v, a. t O.Dj.. Aspenberg, A. E., Kapten, Lillabältg. 6, O. - C.A., Löjtn. v. Flottan, Grcftnreg. 39, O. _ Carl, Vinhandelsfirma, innehafves af L E. Gustaf, Prakt. läk. (ortoped. kirurgi o. Leoström & Th. Hedlund; kontor o. kirurg. barnsjukd.) Nybrog. 28.B,0.; lagerkällare Vasag. 1, G.; a. t. 5656, hvard. 3-4, helgd. 10- ' /. 11 (olycksr. t fall äfven andra tider). _ F., Rensg. 3, Va. - Martin, Prakt. läk., Drottningg. 59, G. Aspengren, L. G. F., Bokh., Tjärhofsg. 27,Sö Invärtes sjukd., spec. nervsjukdomar. _ Anna L. Ch., Fröken, Tjärhofsg. 27, Sö. - Alfr., Typograf, Flemingg. 60 III t. h., K. Aspengren, C. Wilh., Fabrikör, kont. o. bost. - F. O., Uppbördskommiss., Odeng. 72, Va.; Sthlmsvägen 9, Räsunda; a. t. Råsunda a. t. Vasa 1044; tilltjänsterummet _ Sven G., Fabrikör, Biblioteksg, 3, G. - H. E., Uppbördsman (19:e roten), Bränn- _ F. U., Snickeri- o. biljardfabr. (inneh. kyrkag. 54 B, Sö.; a. t Sven G. Aspengren), Biblioteksg.3, G. - H. S.,.Vaktm. (Ränteanst.), Riddareg. Aspequist, C. Melcher A., Grossh., Ost o. 51, O.Dj. spannmål, Tavastg. 11, So.; r. t John A., Vaktm. (Sthlms Stads Sparb.), Aspeqvist, C. O" Bankvaktm., Skeppareg. Fredsg, 9, G. 30II ö. g., O.Dj. - Hanna, Ankefru, Västmarmag. 22, Va. Asperen, J., Agent för in- o. utländska fa- - Axel Hj., Katarinavägen 9 B, Sö. brikanter, Bcgeringsg. 75 B, G.; r. t. Aspman, H. E., Barnm., Odeng. 36 1, Va.; 12715, a. t. Brunkeb a. t. Vasa Anl)a o. Lisa, Fröknar, Ostermalmsg. 38, - E. B., Hand!., Jungfrug. 35, O. O.; a. t Albert, Kontorist, Birgerjarlsg. 69 A, Va.; - C. W., Ingenjör, Ombud för Mazettis fa- a. t. Vasa briker, Ad. Fredr. torg 6III, Sö. - M. E., Lärar:a, Norrtullsg.13, Va. _ Adolf, Kontorschef, Regeringsg. 47, G.; Asproth, Josef, Aktuarie i Sthlm s Stads a. t , r. t. Norr 102. Statist. koutor, Agneg. 14, K. ; Aspington, N. P., Direktör, Uplandsg. 37, Va.; Aspuddens Sjukhem, inneh, Fröken Anna r. t. Vasa 1008, a. t.'o Törnqvist, Aspudden : a. t. Aspudåspling, A. W., Bokh., Drottningholmsvägen den 10. 4B, K. Assar, A. O., tmusikdir., Redaktör, Mörby, - P. A., Handl., Frejg. 54, Va. Stocksund; a. t. Stocks C. L., Korrespondent vid Slakteriaktieb., Assarsson, P. W. G., Jur. kand., Styrmansg. Bergsg. 11, K.; a. t , O.Dj. Asplund, E. G., Arkitekt, Nybrog. 9, O.; r. t. - Assar, Möbelarkit., Valling. 17, G G., Vagnmak.;~l\Tarkvardsg. 5 III, ~ Brandförsäkra i SKANDINAVIEN, 11 Brunkebergstorg.

9 166 Associations- Boktryckeriet- Aulin, Associations.Boktryckeriet, f. d., inneh, K. B. Atlas, Nya Aktieb., mek. verkstad, kontor Boström, Skärgårdsg. 13, St.. och verkstäder 'I'orsg, 5, Va.; verkst. Assur, Betty, Fru, Valhallavägen 25, O. direktör G. Jacobsson. -s Herr- o. Damskrädderi, Birgerjarlsg. 18, Atlas, Återförsäkj-ingsaktiebolag, Engel-, O.; a. t. 4405,.1'. t brektsplan, O., kontorstid 10-3; a. t. - Thomas D., Birgerjarlsg. 18, O. 4824, r. t. 7857; verkst. Dir. C: A. Assuransbolag, se Ansvarighetsförsäkrings-, Meyjes ~. t. 1043, r. t. 78 4~. Automobilförs.-, Borgensförs.-, Brand- Atler, Olga, Ankefru, Storg. 56, O.Dj. förs.-, Glasförs.-, Inbrotts- o.stöldförs.-, Atmer, I. A. G., Advokat (v. Häradsh. Nils Landtbruksförs.-, Lifförs.-,Maskinförs.-, Setterwalls Advokatbyrå), Wahren- Olycksfallsförs.-, Sjj)förs.-, Vattenled- dorffsg. liv, C.; bost. Greftnreg I,O. ningsskadeförs.- o. Aterförsäkringskon- - Ida, Fru, Greftureg. 64 III. O. tor samt Försäkringsbolag i Yrkesreg. Atoxfabriken, Odeng. 57 1, Va.; a. t. 9503, Assurans- & Mäklarekontoret WulB::.& Co, r. t Lirmåg. 6 11I,O.; a. t. 4263, r. t. Osterm. Atterberg, EmmaChr.,Fröken, Barnhusg.6,C Atterbom-Svensson, H,edvig, Fröken, Karla- Aster. G. T., Ingenjör, Luntmakareg. 79, Va. vägen 45 III, O.; a. t Asterberg, M., Agent, Karduansmakareg. 6, C. Atterling, V. M., Fröken, Valhallavägen 33, O. Astreamagasinet,Damkonfektiono.Hvitvaru- -Axel, Lagerchef, Västmannag, 74 II, Va.; affär, Birgerjarlsg. 5, C.; a. t a. t. Vasa 'A s y l e r: - Anna, L~rar:a, kv. Breida~lick, Auravä- Asylen föl' fattiga barnaföderskor o. deras barn, gen, Djursholm; a. t. Djursh Planterhagsvägen, O., o. Prästgärdsg. 31, ss. Attling Gustaf Direktör Oxtorgsg. 51, C.' AiJ~~. för pauvres honteux, Hagag. 2, Va., a. t. a.' t.' 88 95: r. t ' Nattasylen för kvinnos, Artillerig. 11, Ö. Attmal', e. E., Ingenjör, Kungsklippan 51, K. Stockholms.stads asyler för husvill~.: Aubertin, Märta, Fröken, Matvaruaffär, Da- Nat~asyl: Östgotag. 61 & 63 (f. d. 49 & 51), so. lag 72 fta. a t (for man);..,, t' I., Barnasyler: Sabbatsbergsvägen, Va., o. Åsög., so. d'aubignå, se under bokstafven D. (v. Rosenlunds ålderdomshem). Au Corset Gracieux, inneh, Louis Levy, Atelier Florman, Kgl. Hoffotograf, Rege- Drottningg. 66, C. ringsg. 18 (hiss), C.; r. t a. t. 4350, Audumbla (Afd. under Landtmännens mjölkhvard. 9-5: sönd, 11-3; stängd sönd. försäljningsförening, u. p. a.), hemsånunder juni, juli o. aug. del' inom Stockholm oskummad mjölk - Jaeger, K. Hoffotograf, Drottningg. 33, på förseglade glasflaskor. Kontor Mäs- C.; inneh. H. Sylwander; r. t.5820, tersamuelsg. 67, C.;a.t.4117;rikstel. a. t ; försäljningsställen Norrlandag. Atelje Drott, G. Lindb, Drottningg. 51, C. 11, C.; a. t. 5748, r. t. 4586; och - 48 C, Fotografi-förstoringsatelje, Malm- Svedenborgsg. 9, Sb.; a. t skillnadsg. 48 C, C. Auerbach, C., Lärare i tyska vid Fr. Schar- - Hedblom (inneh, M. Holmkvist), Rege- taus handelsinst. m. m., Villa Egenringsg. 11, C.; a. t härd, Råsunda, H. Nyberg, Fotografiatelje, Grefg.38, O.; Augier fröres & des agentur (Dan. Rödve), a. t Holländareg. 3r, C. - Kaudern, Hamng. 5 B, C.; a. t , r. t. Augustin, P. H. C., Direktör, Ynglingag. 13, Norr 520. Va. - Mignon, St. Vattug. 5, C.; a. t Augustsson, S., Lagerchef, Linneg. 80,O.Dj. - Norrmalm. Potografiatelje, Malmskill- Augård, C. A., Vaktm. i Riksb., Greftureg. nadsz, 48 A, C.; a. t A, O.. - Smideskonst, inneh. Olga Lanner, Mäster- Auktionsgods- o. Kommissionsaffär (inneh. samuelsg. 56B, C. Andersson & Johnsson), Uplandsg. 17, -'-- Standard, Fotografi- o. förstoringsateljö, Va.. Stortorget 9, St. Auktionshallen, Nybrog. 11, O.; r. t. o. a. t. Ateljebyggnadsaktieb., Kungsg. 5, C.; a. t , ' Auktionsverk, Stockholms Stads, Birger Jarls Ateneum för flickor, St. Badstug. 28, C.; torg 12, St.; om auktioner m. m. se a. t , r. t. 3690; mottagnings- Stockholms Stads Auktionsverk tid 2-3 (utom lörd.), Aulen, G.,J. M., Lärar-a, Tyrg. 10, O. Atherton, Selma, Fru, Handelsförestia (Gu- Aulin, Fr. R., Ff l. dr, Birgerjarlsg Il,Va. stafsbergs utstäl ln.), Greftureg. 22, O. - C. Q., Registrator i Civildep:tet, Drott- Atlas Expre~s. Tomtebog'.17, Va. pinq'g'. 114, Va.; :l. t. Vasa 83,,6. FJNSPONGS' METALLVERKS A.,-B. BERIOAREBANSGATAN 17

10 Au Petit Bon Marche -Automobilförsäkringsbolag. 167 Au Petit Bon Marche, Nouveautämagasin Automater: (Fru Valborg Lindblad), Biblioteksg. Aktieb.Automaten,rest.: Drottningg.19,G., Sluss- 1 G a t 293 plan 63A, si.,.tre Kronor>, Kungsg. so, q. 1"'..I" Automataktieb. Alexander, Strandvägen 5 A, Q.Aurelius, B. O., Komminister i Oskars fors., Athene, St. Badstug. 28, G. Fredrikshofsg. 31 O.Dj. - Birger Jarl, Folkurigag. 73A, ss. A 11 Al F St' 6IV O D' - City, Västerlångg. 38, si. \ ure, ma,. ru, yr~t~.sg.,. 'J. _ Norr~lalm, NOl'l'malm~torg3, G..- C., Fru, Barnhusg, 4 o. g., G. - Rospiggen, Roslagsg. D, Va. Bengt, Garn- o. väfnadshandel, Hornsg. Automatbuffen, Vasag. H, G. 24 So.: a t 3530 r t f\544- bost Centrala~tomateu, Vasag. 8, G., 0' '.. ".: e,, Oyrus, 'Nybrog. 43, O... Hornsg. 100, So.; a. t. Soder 364. Djurgårdsautomaten, Allm. gränd, O.Dj. F. O., Ingenjör, Lidingö-Brevik. ~ratt, Drottningg. 31, Eric Kamrer Riddareg 28 II! O a t Enakedea.utomaten,Sadertol'llsvagen60 o ,, " ".' Ferrix, St. Nyg. 41 & 43, St. Ostorm Flora, Drottuingg. 53, G. E. J., Red., Drottningg. 94, Va.. Fr~nska Köket, Hornsg, ~6,,Så. Sten Reseinspektör Styrmansg 6lV O D'J' Fy,gla, KarIbergsvageu36, va., ~. '.. o, 0,.. Gerruani a, Hamng. 38, C. F. W., Skohandl., Prastgardsg. 12, So. Gustaf Adolfshallen,Västerlångg. 68, si. _ J. A., Verkmäst., Fälttelegrafkåren, Fle- Gllstaf yasa, Uplandsg. fil, Va. mingg 71 A ing 4 T7 Gata, Gotg. 32 B, ss., ';,,' 0'.n..! Humlan, Drottningg. 41, G. Auren, T. E., Eil. dr, Lektor, IlplandsgJS'", Karla, Karlavägen63, O. Va.; a. t. Vasa Klas Horn, Hornsg. 64"Sö. _ J J l' P tb t' D l 97 IV 1": Kungsbacken,Drottningg. 114, Va. ; " t:e.. OS e J., a ag. '"" l~' Ku ngabroa.utorn aten, Kungsbroplan 2, K. - Eugeme, Ankefru, Hornsg. 143, So. Liege, St. Nrg. 21B. st: Aurivillius, Christopher, Professor, Veten- :liarmor,automateu,>västerlängg. 22, st, skapsakademiens Sekreterare Veten- Oden, harlbergsvag. 6, Va.. ' Quis lsana, Bibltotelrsg. 12, G. skapsakademien. a. t Rex, Regeringsg.46, C. Auskunftei Biirgels Kartell intern. upplys- Rådhuaautomaten, Scheeleg.10, K.. b o t kaffni S:ta Klara, l\iästersamuelsg.71, G. mngs yra, agen ans a DIng m. m. pa S:t Erik SotEriksg. 47 K. alla platser i världen, förest. A. Salo- ScMele,'Kungsholmslo{.g14, K. man, a t Regeringsg , G.; r. t , Skafferiet,,Drottningg.88, ~:. Skaudla.,Sodermalmstorg,se. Standard, Regeringsg. 25, G. '. Auskunftel 2, G.; C'l W. Schlmmelpfeug, rikstel. 3989, allm. Fredsg. tel Stu re, Birgerjarlsg. 19, G., ~egner, 'I'eguörsg. 23, Va. ing. fl'. Kuugsg. S b t d A 'k f";' t 1hule, Uplandsg. 3, G. amar ~e me men 'as ornamsta T. T. Buffen, Linneg. 38, Ö. upplysnrngsbyrå The Iira d str eet,vasa, Vasag. 15&17, C... Company. Endast merkantila upp- Ostermalmsautomaten,Slorg. 1, O. lysningar. Direktör: Arvid Molin. Automatfabrik. Josef Jonssons Automatfab- Autocentralen, Regeringsg-. 82, G. rik; uppsätt. o. leverer. fullst. auto- Autogena, Svetsningsverkstaden. Aktieb., matrestauranter såväl som mindre autokontor Vasag. 6, G.; r. t , a. t. rnatiska appar, för försäljn. af smör Verkstad Agneg. 2, K.; a. t. gåsar, vätskor. Egna patenter; kont. o utställn, Drottningg. 47 1, G.; telegr.- Automataktieb. Standard, kontor L:a Vat- adr.: Skylt jonsson; r. t. 7167,..a. t tug. 21, G.; Verk st. dir. Per M. Svan- Se annons sid. 66. feldt. O Automatfabriken, Nya Aktieb. Svenska, - Österma1m, Storg. 1,.; a. t verkst. Dir. A. F, Lundbohm. Kontor Automat-Buffen (inneh. Hilda Bohlin), Va- d R'dd 7 O sag, 14, G. (midt för Centralstation). o. verkstä er l areg, 1,.; r. t. Automaten Franska Köket, inneh. Adolf 7027, a. t. ~4?.. o Blomberg, Hornsg. 26, So, Automat-Hotellet, Vasterlangg. 2", St.; a. t. Automaten Germania, Hamng. 38, G., kon tor Norrlandag 211. r t Auto-Metallfabrik (O. Dahlberg), Carlsboda' a. t 6801.,..,, Sundbyberg, Specialfabrik för metall- Automat~n Qui~isana, Biblioteksg. 12, G.; saker, tillhörande au.tomobilbranschen; kont. Norrlandag. 2!I, G.; r. t , r. t. Sundbyberg 1 7;),~. t. Brom~a , a. t Automobilfirma J. A. Nyström, Regerlngsg- Automaten Skafferiet, Drottningg. 88 B, G.; 56, G. kopt. Norrlandsz. 2!I, G.; r. t.13715, Automobilförsäkringsbo1ag: 5983, a. t Ocean, Storkyrkobrinken 1111, St. Automaten Thule, inneh. A. Blomberg, Securitas, Birgerjarlsg. 11, G.; a. t Uplandsg. 3, G.; a. t. 6931, r. t o. 9848, r. ii o Inbrottsförsäkra iskandinavien, 11 Brunkebergstorg.

11 I 168 Automobilgaraget-s-Axton. Automobilgaraget, Ringvägen 106, ss. Automobilklubben, Kungl., se Kungl. Auto- 1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. mobilklubben. \ Automobil-&Mek.Verkst.A.-B.Svea,Solna- _1 E. W., Juveler., Kungsg. 72, G.; bost, vägen 12, Va.; r. t , a. t Alströmerg. 2, K. Autotekniska Skolan, Brunkebergstorg 16, _2 S. A., Juvelerare, Kungsg. 70, G.; a. t. G.; garage Sibylleg. 14,0., o; Riddareg. 4049, r. t. Norr 69; verkat, Kungsg. 28, V. 72, G.; a. t ankn., bost. Karlbergs- Aven, J. E., f. d. Handl., Sergelg. 8, G. vägen 781, Va.; a. t. Vasa Sophie, Matvaruaffär, se Aktieb. Sophie _1 J. N., Kamrer, Kungsholms Hamnplan, Aven. 3, K. - C. O., Polisöfverkonst., Hornsg. 180, Sö. _2 G. G., Kontorist, Sit Eriksg. 15, K. Avesta..J e~nverks Aktieb., ko~tor. Kungs- _1 A. L., Lysolj~.-. o. Bosättningsaffär, Hö. tradgardsg. 12, G. Telegr. adr..»john- kensg. 6, So., a. t sons».. _2 C. Gust., Major, Stureg. 601, Ax, K., Fru, Inedalsg. 23, K O.; r. t. - Bernhard G., Ing-enjör (Ludwigsbergs _8 Harald, Pastor, Sturevägen 9, Stoeksundj Verkst. A.-B.), Varfsg. 14, So. r. t. Stocks Axberg, Alfhild, Fröken, Döbelnsg. 95, Va.; _1 Arvid,. Skriftställ., Linneg. 19, O. - a. t. Vasa Axel, Maskinist, Kronobergsg. 61V, K. _1 Alb., Tjänsteman Handtverkareg. i Aktieb. 90v, K. Separator, - Nils, Musik- o. Instrumenthandel, Arse- _1 Torsten, Tjänstem. i Skand. Kreditaktieb., nalsg. 3, G.; a. t. 5464, r. t Villa Solåsen, Herserud, Lidingö; r. t. - John Emil, Tjänstem. v. Finnboda varf, Lidingö 233. Danvjksg. 1, ~p. _2 J. M., Ankefru, Kungsholms - J. E., Ankefru, Olandsg. 42, ss. 3, K.. Axefelt, G. F., Bryggm., Timmermansg. 13, -10., Skeppareg. 23, O. Hamnplan Sö. von A~elson, H., Fröken, Stureg. 19 III ö. g., Axelius,'Karl, Skrädderifirma, Stureg. 20, O.; O. a. t. ~67, r. t ; bost. Sibylleg. - S. T., Fröken, Greftureg. 53 II, O. S8 II, O.; a. t. Österm Axen & Lindqvist, Gas- Q. glödljusaffär, Sit Axell, E., Advokat, Yasag. 42, G.; bost. Eriksg. 32, K.; a. t Hjorthagsväg-en 5, O. Axen, A. E., Handl..(spec.-), Södermannag. - I., Kapten, Sit Eriksg. 53, K. 37, Sti.; bost. Asög. 81, Sö. - Gustaf, Juvelerare, Udeng. 25, Va. 1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. - Joh. A., l:e Kyrkovaktm., Karlbergsvägen 7v, Va.; a. t. Vasa Gustaf, Köpman, kont. Drottningg. 57,0. _1 G. S., Advokat, Sigtunag. 10, Va.;' a. t- Guldsmedsaffärer: Odeng, 25, Va.; Vasa Flemingg. 23, K.; r. t. 9529, a. t. _1 Karl L., Barbermäst., Luntmakareg. 73',\ ; bost. Folkungag. 14, Sö. Va.; bost. s. h l. - Ax"l R., Lagermäst., _1 V. F., Bokh., Skeppareg. 48, O. a. t. Vasa Sigtunag. 9ill, Va.; -~ Henrik, Direktör, Svartmang. 24 II, St. - E., Skomak., Västmannag. 54, Va. I _2 Sixten, Direktör, Döbelnsg. 51, Va. - Elin, Speceriaffär, Värmdög. 4, Sö., a..t. _1 Alma, Fru, Barnm. (Förlossningshem), 3908; bost. Åsög. 81, Sö. Lin neg. 19, O.; a. t '--Hilma, Trikåaffär, Klara N. :Kyrkog. 14 _2 Elisabeth, Fru, Götg , Sö.; a, t. B, G. ' ' Axi, Sven, Revisor i Fångvårdsstyr., _1 Agda, Fröken, Folkskollär:a, Högbergsg. ningg. 102 III, Va. Drott- 37 B, Sö.; a. t Axmark, Joel, Verkm., Uplandsg. 71, Va.; _2 Anna, Fröken, Maskinskrifnings- o. Ste- a. t. Vasa nografbyrå, Barnhusg. loill, G. Axner, Emelie, Damfrisering, Inneh. Annie _2 E. A., Fröken, Nygränd 61, Si.; a. t. Wiren, Norrlandsg. 8 & 10, G. Brunkeb, S. T., Fröken, Greftureg. 24 C, O. _1 Julius, Grossh., kontor o. bost. Högbergsg. - John Anton, Korrekturläsare (Central- 37 B, Sö.. tryckeriet), 'I'egnersg. 13, Va. _1 J. A., Handl., Surbrunnsg. 35, Va.; bost. - se äfven Ahxner. Tuleg. 31, Va. Axton, Einar, Dornsverkst., Elvtomta, Neg- _1 K. E., f. d. Inspektor, Blekingeg-. 38, Sö. Hnge, S:vt-jöbaden. l FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer