Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'"

Transkript

1 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare, ö. Styrmansg. 15 II. tel. Österm. ~ 80 C. G., Tjenstem. i Prestersk. Enke o. Mörtstedt, S. F., Disponent, ö. Kommen Pupillk., n. Uplundsg. 33 n.b.. dörsg. 23. Knut, Tjensteman i Agir, ö. Banerg.23.. ~ Nils, Tjenstem., ö. Strandvägen 47; a. t I N. E. Herman, Vinhandl., n. Rådmansg. 54. F. T., Ofverkommissarie,. n. Tegnersg. 8. rnachman, Oscar R., Agent. n. Jakobsbergsg. se äfven Mueller och Meuller, 2~. 'Möllerberg, K. O. H., e. o. Postexp., n. Råd Ida: Lärarinna i labiologi, Ö. Humlemansg, 76 '. gardsg ; T. H. L., Postexp., n. Rådmansg. 76 '. Knut, Sl?edlt.or; firma: Knut Nachman Möllerstedt, F., Skorn., bost. o. butik, Ö. Ny & Co, o. Linneg brog. 14 B.. NachIll;~nson, Rosa, E., Fru, o. Strand A.,Skomakeriaff.,n.Kungsg.18;a.t.1025i; RvageHn 1~... N b 41 bost, n. Apelbergsg. 58 B. osa... ru, o. y rog.....möll t A ~ F b 'k" h I d l & Ericsons Eftr.; Garn, Väfnads, Tricoto ers en,. (j., a n or., K. ne a sg. och Manufakturhandel, n. St. Badstug. M 3, ~\; F brikc. Kl S Kvrk o. n. 'I'egnersg. 27; a. t. 4418, r. t. ~un z, a Il 01, n... Yl og., Inneh. af Herman Josephson... a. t. 42.~0.. Bost. ö: Grefg. 21; tel. Osterm 'Mölnlycke Mobelfabnks Utställning, o. Bu _ H., Grosshandelsfirma ; kontor st. Mälare. ~erjarlsg. 18; a t. 7614, r. t torg ::;e annons a kart~n... _ Joseph,' Grossh., firma H. Nachmanson ; :Monner, C. F." Bo~h.,. o. Birger Jarls If. 8. bost. ö. Engelbrektsg. 10. J. M., Handl., o. Birger Jarls g. 8; Firma Abr., f. d. Handl., Ö. Skeppareg. 181; a. t. Svea G!asmagasin, partilager af glas 15840, r. t o. porslin, n. S:~ E.~lks. plan. Ivon Nackreij, Leonie, Fru, Ö. Braheg Gust. G:~org, Kassor, o.l?lrger Jarls g. 8. Nsesberg, S., Doktorinna, Ö. Karlaväg. 22 1V Monsteraffar, Stockholms Aldsta, n. Norr Nsess, Hans T., Kontorschef, Ö. Banerg. 10. landg. 13. Naijström, Ada, Enkefru, n. Odeng. 47. Mönstertiduing, n. Drottningg. 42. Berns, Hundelsbitr., s. Timmermansg. Mörck, M., Fröken, Ostermalmsg A III.. Mörk,August,Bankkassör,Ostermalmsg.49B. Nasenius, A. R., Byggmäst., Kh. Sot Eriksg. 4. C. H., Lokomotivför., n. Vestmannag. 43. Nathan, Heymann, Agent, n. Regeringsg. 50. A. F., Akare., kontor s. Stadsgården 6 Cecilie S., Blomsterhandel. n. Malmtorgsbost. s. Prestgårdsg. 40. 'gatan 6; bost. n. Regeringsg. 50. se äfven Meurk, Nathanson, S. G., Enkefru, Ö. Artillerig. 38. Mörlin, G. G., Trädgårdsrn., s. Bränkyrkag. Robert, Handl., Lost. Weylandts Villa, 132. Djurgården, kontor st. Vesterlångg..Mörner, A. G.. f. Sundius. Enkefriherrinna, 17 l; affärstid 94.. ö,' Storg John G., Klädeshandl., n. Uplandsg.35; Louise. Enkegrefvinna, n. Uplandsg.24. kont. st. Vesterlångg ;affärstid 94. M., Enkegrefvinna, Ö. S.tyrmansg, 9 II. Nathorst. A. G., Professor, Intendent vid Helmer, Friherre, f. d. Ofverstelöjtn., n. Naturhistor. riksmuseum, n. Drott Uplandsg. 28 II. ningg. 81 A. Betty, Fröken, Ö. Braheg. 37. National G. T. O:s Grundloger. 27 Hvita.. L., Fröken, Ö. Kartaväg. 34. Baneret. 37 Berzelius, 118 Benj. Frank ~ K. A. G., Grefve, Amanuens i J ordbruks lin o. 493 Palmcrantz, n. Norrlandsg. Dep., ö. Riddareg A l, 1029 Mirnervn. MåsterSamuels K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid g. 59II ö. g.; 81 Östermalm, 97 Rid Karol. Inst., Kh. Handtverkareg. 3. darborg, 273 Kronan, 332 Sympati o. Axel, Predikant vid Borgerskapets enke 334 Carl von Linne, ö. Skeppareg. 29 hus, Pastorsadj. i Storkyrkoförs., Rege n.b.; 168 Es. Tegner. 238 Sten Sture mentspastor (vid l:sta Svea Artilleri d. ä., 340 Simson. 342 W:m Lindberg, reg:te), st. Storkyrkobr. 10II; mottagn. 461 Tappero.1004Polstjärnan,» Unions. tid: tisd. o. lörd. kl. '/ 2 12 f. m. 1 ;. 1 s~llen» s. Högbergsg, 37 A; 339 Lars e. m.; tel. Stork. l 11. Hierta, s. Ostgötag. 10 l. Brand och Liff"drsäkringsAktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

2 »Natiorial» Programbl.Nelssun. 429»National», Programj AJr. o. Annons Naumburg, Olivia, Enkefru, firma: P.Naumblad, Red. Axel Björkman, s. Asög. burg & Co, Gas o. Vattenledningsen 601"; tel. Maria. treprenörer, n. N orrlanclsg. 24.; a. t. Nationalmuseum, Blasieholmen. Konst o. 4668, r. t konstslöjdafdelningarna öppna sönd. Nautiska InstrumentKonsortiet, Tnttersall, kl. 13, helgfria tisd. o. fred. kl. 11 ö. GrefThureg. 24 A norra ing.: a. t. 3, fritt, helgfria onsd., torsd.o.lörd kl. 113, afgift 50 öre. Magasinet, K. Sjökarteverkets och K. Natorp, Kerstin, Enkefru, s. Björngårdsg. 1. Lotsstyrelsens försäljningsagentur, st. Natt och Dag, Gabriella. Kaptensenka, n. Skeppsbron 10. V. 'I'rädgårdsg. 13. NautiskMeteorologiska byrån, Skeppshol Svante, Kapten vid Kong!. Flottan, Ö. men; föreståndare: F. S. Malmberg, f. d.. Karlaplanen 8. Kommendörkapten. Ake Gust., f. d. Sjökapt., Reseinsp. för Navigationsskolan, s. Pislcareg. 1.. Allm, Barnh., n. Roslagsg. 20. Nawitzky, M., Klädmäklare. s. Hornsg. 66; Nattasyler. se Asyler. a. t. 1:3484,bostad s. Krukmakareg, 8. Nattsen, E. A., Lärarinna, n. Drottningg. Neander, Albin, Amanuens, n. Observatorium. 80 A. John, Journalist, Medarbetare i Nya Naturhistoriska riksmuseet, n. Drottning Dag!. Alleh.. Ö. Kommendörsg. 19. gatan 94, se Riksmuseet. J. P., Sakför. ö. Strandväg. 45. Naturl,äkeanstalten, ö. Sibylleg. 77; tel. Amalia, Sjuksköterska, ö. Narvaväg. 3PI. Osterrn Nederländernaaf1845, Brandförsåkr.vaktieb., Nauckhoff, Maria. Frök., ö. Banerg.Tu":": te!. Generalagenturen för Sverige: Sven Osterm. 1776: Sjöberg, ö. GrefThureg. 13; 1'. t Nauckhoff, Henrik, Grossh., n. Kl. N. Nederliindska Generalkonsulatet, n. Mäster Kyrkog. 28; r. t. f,:) 05, a. t. 7091, Samuelsg. 72; (efter l April n. O:a Gen.Agent för Deutsche AsbestGe.Iämvägsg 8); a. t Rikstel sellschaft, Duisburg a/rh.; se detta! Negel, Anna, Fru (Konstslöjdidk:a), Kh. Utför Brandfria Byggnads& Isolerings Pipersz. 28 I (f. d. 20). arbeten. Lager af Gips, Cement m. fi. Neglinge Båtvarf, Neglinge; filial till Stockbyggnadsartiklar. holms Båtbygg. A. Bol. Carl, Kapten, Ö. Kommendörsg. 10; a. t. Nehlson, G., Direktör, Ö. Nybrog Nehrrnan, J. A., Artist, Ö. Artillerig. 28 B. J. G., Kapten v. Generalstaben, Ö. Styr A. W., Bankdir., Ö. Stureg. 42. mansg, pi; a. t C. M., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 10. Vilh., Kapten, ö. Linneg. 33; tel. Öster Hj., Kammarråd, Djursholm, qv. Lidm skjalf', Germaniavägen ; a. t. Dj. 58. T.. Kontorist, ö. Linneg. 33; a. t se äfven Nerman. _ Sa;.'.I., Sjukgymnast, ö. Banerg. 19"; tel. Neiglick,C.A.,Direkt:r,Kh.Handtverkareg.39. Osterm Josefine, Enkefru, n. MästerSamuelsg. 4. Naucler, K. M., Amanuens i Nedre Justitie Conrad, Grossh., ö. Strandväg. 9. rev., ö. Stureg Neij, Gust. Reinh., Stadsmissionär, Kungs N. P., Apotekare, n. Döbelnsg. 5. \ holmsg. 54 & :'>6. O., ve.rkst. Direktör för ~oltl:ansportl Neijber, ~;, Enk:fru, _~. ~tureg. 22. Aktiebolaget, s. Mosebacketorg4, te. G. L. I'h., Exp.sekr., o. Nybrog. 34. Maria 784, rikstel J. Ludvig E., Kassör i Riksgäldskonturet, O. A., Kapten, n. Dalag. 42. ö. Storg. 36. C. E., Löjtn, s. Mosebacketorg 4. Mathilda, Lärarinna vid Brummerska _ Evald, Parfymhand!., Kh, Handtverkare skolan, Söc1ertörns Villastad. g. ::36(f. d. 18 Bi: affär Kh, Kungsg. 52. Aug., f. d. Notarie, n. Dalag. 28. _ C. A., Sergeant, n. Vestmannag. 67 I. Nelson, G., Apotekare, Kh. Flemingg. 69 A,H.._ G. H. E., Tjensteman i Jernv.styr., n. Amauda, Enkefru, Kh. Fridhemsg. 13 B. Dalag. 42. John, Eirma, inneh. Erik E. Nelson, s. Naumann, 'I'h., V. Häradshöfding, ö. Karla Götg. Il; bost. s. g. 15. väg. 43. Carl G. A., Polkskolelär., n. St. Bac1stug. _ G. K, Kamrer,.Ö. Valhallaväg, 45 B. 58!!; tel. Brunkeb, _ E., Revisor i Telegrafstyr., n. Observa Lotten. Fru, n. Kungstensg. 40 I. torieg. 23. Hanna, e. o. Postexp., n. Kungstensg. _ 1. L., Tjenstem. i Drätselnärnnd., s. Dan 40'; tel. Vasa 250. viksg. 5. Nelsson, '1'1'., Godsegare, n. Döbelnsg. 18. Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 430 NeoviuscNilsen. Neovius, Arvid, lm. dr., ö, Sibylleg. 81: Neumann, Ad., Innehaf. af Stockh:s glasmå Neptun, Bergn. och dykeriaktiebol., n leri, n. Karlbergsväg. 26. Kungsträdgårdsg. 12. & Vogel, Stockholms glasmåleri o. konst Neptunlordens lokal,s. Brunnsbacken 6. glasmästeri, n. Barnhusg. 16. Nerlien, Edv., Aktieb., n. Regeringsg. 36; Neumiiller, O. E., Dispon., s. Kocksg. 13 & 15. lager af fotografis h artiklar. Emilie, f. Reuszner, Enkefru, s. Kocksg. 6. Nerman, Ingeborg, Enkefru, n. Ö.Jernvägsg.S'. s bryggeri, kontor s. Ostgötag, 30; a. t. Maria, Fru, n. G:la Kungsholmsbrog. 19 I. 3227, r. t A., Fröken, n. Uplandsg. 52. Neveling, A. A. L., Elektriker, n. Frejg, 46 A; L A. W., Fröken, s. Hornsg bost.. n. Vestmannag. 69. G. W., Ingeniör o. Byggmäst., n. Drott Newton, Axel, Språkinstitut, n. Drottningg, ningg A n.b.; a. t Einar, Kapt. v. Kronob. reg., n. Läst NewYork, Lifförsäkringsbolag, kontor n. makareg. 17; tel. Brunkeb Drot.tningg se äfven Nehrman. Nibelius, Johan, Förgyllare, n. Tunnelg.19 Il; Nernst, Alma, Fröken, n. Observatorieg. 8; verkstad n. Slöjdg. 1; a. t, tel. Vasa 418. Nickels, Emil, Grossh., n. Helsingeg. 3. Nerpin, Thor Aug., Bildhuggare, n. Kung & Todsen, n. Regeringsg. 12. stensg. 56; verkst. n. G:la Kungsholms Nicklasson, Märta, Handelsidk:a, n. Norrbrngatan 45.,landsg. 810; a. t H., Öfverlärare, n. Kungstensg. 56. Nicodemi, Herm. W., Exportör,n. Smålandsg. Nescher, D. E., Tjensteman v. Gasv., ö. Jung 31 B. frug. 38. E., Fru, n. Olofsg. 2 BI. Nessler, Nils, e. o. Tjenstem., ö. Nybrog B., Fröken, n. Barnhusg. lou ö. g. Nestius, O. B., Fastighetseg., n. Sigtunag 3. Sigrid, Fröken, Gymnastikdir. n. Odeng., Nettelblad, Hulda, Fröken, s. Högbergsg ; hvard. 911 f. m.; tel. Vasa 790. BU; tel. Maria 179. Nieolausson C. A., Urmak., ö. Braheg. 4III; Anton, Med. dokt., ö. Nybrog. 30. Mot bod ö. Humlegårdsg. 20. tagningstid: sept hvard. 34; 1 juniso Nicolaysen, Maria E., Enkefru, n. Rådmansg. 78., Nettelbladt, Math. o. Siri, Fröknar, ö. Lin Nieberg, C. L., f. d. Fabr., s. Qvarng. 8 ing. G. neg. 63. C. J. R., f. d. Handl., Kh. Inedalsg. Nieckels, John, Kont.chef 2. a. t n. Odeng. 381; Halfdan, Kontorsskrifv, i.j ernvägsstyr., Nielsen, C. M., Bokbind., n. Mäster Sa Kh. Flemingg. 18. muelsg. 12. Hjalm., f. d. Trafikchef, n. Barnhusg. 6; H. B. M., Direktör, n. Odeng, 84. r. t. 4389, a. t Netterberg, Ebba, Fru, ö. Karlavägen 48. Fredr. Vilh., Grossh., ö. Banerg. 19; tel. Osterm Netterman, E., Målare, n. Luntmakareg. 77. Valdemar, firma Nya Trikåfabriken, n. Netzel, B. G., Grossh., n. Jakobsbergsg.S. In Bryggareg. 4; a. t. 7423; bost. s. h.; tecknings, assurans o. egendomsag. ; tel. Brunkeb a. t. 474; r. t Nielsen, N. P., Bokh., Norrtullag. 35 u.b. W., Med. dr, f. d. Professor, n. Kam Niemann, Ellen, Redaktionssekr., Kungs. makareg. 6; träffas '/21'/22 e. m. holmsg. 46. N. F., Med. kand., n. Vestmannag. 14; Niemi, L., Skräddare, s. Hornsg. 37 B. a. t Nihlen, N. A. V., Litterat., ö. Kommendörsg. Netzler, Fritz, Med. dr, ö. Sturegatan 3; 33.. \ mottagningstid helgfria dagar kl. 89 Nikander, P. V, E., e. o. Postexp., Kh. Scheef. m., 13 e. m.' Allm. tel leg. 22. Privat sjukhem ö. Skeppareg. 58. 'Neujd, Herman, Bildhuggare o. Ofverlärare Niklason, Efr., Tjenstem. A u; tel. Maria 150. s. S:t Paulsg, 35 v. Tekn. skolan. S. Blasieholmshamnen Niklasson, Karl, Apotekare, s. Götg IV. _ G. A., Skräddare, st. Köpmantorget 10. Neukirck, Nanna o. Hulda, Frökn., n. Kam A. W. E., Verkm., s. Folkungag. 97. makareg. 35. B. J. P., f. d. Sjökapt., n. Uplandsg. 5F. Nilen, Karl, J., (f. d. 15). Grossh., Kh. Pipersg. 33 Neuman, Hjalmar, Bokh., st. Svartmang.Dsv.. Nilsen, N. A., Bokh., n. Dalag. 52. T. H., Förste Kontrollör i Jernvägsstyrel Nilsen, K. A., Handl., bost. Kh. Flemingg. 17; sen, ö. Rådmang. 4. innehafv. af Kungsholms Klädesmaga K. A. W., Typograf, st. Vesterlångg. 76 nr. sin, Kh. Scheeleg. 24. Brand 'och Lifförsäkrings::Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Nilsson. 1 Nilsson; 2 Nilson. _, D. F., Accidenstryckare, n. Luntmakare _2 Oscar J. L., Bokh., Stockh. nya sjukh. gatan 46. _, Hilma, Bosättn.affär, n. Klarabergsg. 21. _, & Rockström, Advokatfirma, n. Brunke ' K. W., Brefb., Kh. Srt Etiks g. 15 B Ö. g. bergstorg 12 11, (Göteborgsbankens hus); ' C. E., Byggm., n. Malmskilnadsg. 9. kontorstid 94; a. t o , _, Engle, Byggm., s. Svedenborgsg. 12. r. t ' John, Byggm., n. Vestmannag. 27 '. _, Nisse, Agent för Engelska och Skotska ' J. G., f. d. Byggm., s. Skaraborgsg. fia. "klädesfabrikanter, ö. Linneg. 85, tel. _, J. P., Byggmästare, ö. Nybrog. 39. Osterm. 792; kont. n. Fredsg. 13; a. t. ' N., Byggm., firma Nilsson & Hanson. ö Karlaplan 3 A II; a. t , ankn. _, N. G., Agent, n. Kungsg 17. ' S., Byggm., n. Sigtunag. 12; r. t. 29. _2 N. F., f. d. Aktuarie i Kammarkoll., s. ' & Hanson, Byggm., kontor Ö. Karlaplan Högbergsg. 54 IIl. 3 A II; a. t. 4768; kontorstid '/292 o. _, G. A., Arkitekt, n. Vanadisv, 17 '. 47. _2 Seth, Artist, n. Johannesg. 12. ' Emil J. A., Byggnadsingeniör, n. Lunt ' Tage, Artist o. Tecknare, n. Sigtunag ; makareg. 9; tel. Brunkeb tel. Vasa ' &C:o, Wilh., Byggnadsmateriel,n.Hamllg. ' & Gustafson, Asfalt, Gips & Cement 5 A; r. t. 2286, a. t gjuteri, kont. n. Hannig. 5 A; r. t. ' Maria, Cigarraffär, Ö. GrefThureg. 76 B. 2286, a. t. 7668; verkstäder vid Järfva, _2 Helmer N. W., Civiling., Brandinspektör. r. t. Ulriksdal 14, a. t. Ulriksdal 48. s. Högbergsg _, P. G., Assistent i Allm. Brandförsäk _.1 Nils Gust., Civilingeniör, Ö. Strandväg. ringsv., Ö. Linnog " Ö. g. ' C. F., f. d. Bagare, Verkst, Dir. i Maria ' L. J., Dekorationsmålare, ö' Linneg. 60. församl. fattigv.styrelse, s. Götg. 28 B'. _2 A. Gust., Direktör o i Södra Akeri & Ren ' C. O., Bagare, inneh. firman P. M. Reisen hållnings Aktieb., s. Kocksg. 62. hoff, s. Götg. 28. ' Alb., Dir., Norrtullsg.20B",ing.fr.lduug. ' Lars, Bagare, s. Långholmsg. 19., Karl Edv., Direktör, Kh. Stora Brygge ' Sofia (firma Lars Nilsson) Bageri o. Kon riet, Hornsberg, bost. Kungsholmstorg dit. n. Karlbergav. J 8; a. t. 8355; 6; a. t. 5799, r. t filial, s. S:t Paulsg. 25; a. t _2 L. Em., Direktör, n. Lästmakareg. 29 Il; _, Oscar, Bagerifirma; s. Nytorgsg. 15; a. t. tel. Brunkeb , r. t i Oscar, Direktör, n. Tegnersg. 47; r. t. _2 G. A., Bankvaktm., st. Storkyrkobr. 14'v; 3340, a. t. 315 ankn. ing. fr. Urvädersgr, 7. ' Nils, Disponent, n. Surbrunnsg. 40 B. ' H. J., Barberare, st. Skärgårdsg. 17; ' & Co, Olof, Egendomsagentur, st. L:a rakstuga st. St. Gråmunkegr. 8. Nyg. 12; a. t. 1162, r. t _, Robert, Barberare, s. Götg. 19; bost. s. _2 Anna, Enkefru (inneh. Oskar Nilssons Högbergag. 56 BIl. Garn o. Väfnadshandel) n. Saltm.g. ' E. E. M., Barnm., n. Sigtunag. 3. 5'; tel. Vasa 2. ' Emilia Ch., f. Lindblad, Barnm., Ö. Kar _2 Aurore, Enkefru, n. L. Vattug. 21 IIl. dellg. 3. ' B., Enkefru, Ostermalmsg. 38. _..1 Hanna, Barnm., n. Dalag. 1 C. ' Hulda, Enkefru, n. Tegncrsg. 49"'. _, Math., Barnm., n. Norrlandsg. 18. _2 Ida M. E., Enkefru, s. Nytorgsg. 15. ' A., Biljardegare, tj. Stureplanen 4. _, M. H., Enkefru, s. Hammarbyg. 11. ' & Jansson, Bleck o. plåtsl., verkst. n. ' Sophia, Enkefru, n. Dalag. 1 B. Surbrunnsg. 42; a. t _, Sofie, Ch., Enkefru, Ö. Stureg. 42. ' Johan, Bokbind., n. Döbelnsg. 6; a.t.lsi3!. _, Sven, Expeditör, n. Birg. Jarls g.107 ' " ö.g. _, M., Bokbind., n. Malmskilnadsg. 37. _, J., Fabrik för tillv. af blanksmörja, s. _, P. E., Bokförlagsaktieb.,n. Drottningg.30. Bondeg. 3; a. t _2 Albert, f. d. Bokhandl., ö. Nybrog. 38. _, David, Fabriksidk., s. Tavastg. S. ' Carl, Bokhandl., n. Norra Smedjeg. 5. _, A. F., Fabrikör, Ö. Grefg. 8. ' C. A., Bokh., s. Svartens g. 5. _, Aug., f. d. Fabrikör, ö. Jungfrug. 10. ' Fredr., Bokh., Kh. Hjärneg. 1. ' Nils Emil, Farm. kand., ö. Riddareg. 17. _2 Hans A, Bokh., Kh, Bergsg. 36. ' Nils, Fastighetseg., Blasieholmsg. 3. _l John, Bokh., Dj. Rosenvik. ' S., Fil. Kand., Extralär. v. Söderm. h.allm. ' John E., Bokh., n. Klara V. Kyrkog. 18 A. lärov.. s. Bjärngårdsg. 5; tel. Maria 294. ' N. Herm., Bokh., Ö. Jungfrug _' J. R., Fil. lic., n. Odeng. 57; r. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 431

5 432 1 Nilsson; 2 Nilson. Nilsson. fnifssoii; 2 Nilson. ' C. M., Flaggunderoff., Kastellholmen 2 C. _2 Ellen, Handelsidk.a, (cigarr), n. Klara ' N. G., Folkskolelär., s. Nytorgsg. 15. N. Kyrkog, 12.. ' Bengta, Folkskolel:a; n. Valling. 5. ' E.M.,Handelsidk:a, n. Observatorieplan.I, _2 E. K., Folkskolel:a, n. Rådmansg. 86. Fl:ukto.grönsaksaffär,Vasahallen89. ' Frida, f. Lindgren, Folkskolel:a, s. Ny ' Josefina, Handelsidk:a, n. Arsenalsg. 2 A. torgsg, 15. ' ~elma C., Handelsidk:a (herrekip), n. ' Hanna, Folkskolel:a, s. Folkungag. 93. Regeringsg. 11, bost. s. g. 99. ' Maria, Folkskolel:a, s. Marlag. 18. ' A. L. Fr itz, Handelsres., ö. GrefMagnig.12. _2 Marie Louise, Folkskolel:a, ö. Kommen ' C., Handelsres., n. Karlbergsväg. 22. dörsg, 4. ' Hj. A.. Handelsres.. n. Karlbergsvägo. 11. ' Nils, Fotograf, n. Vasag. 9. ' Nils, Handelsres., Kh. Kungsg. 33 lii. ' Alma, Fru (d'angleterre), ö. Storg. 15 A. ' A., Handl., ö. Skeppareg. 44. _.2 Fredrika, Fru, Ö. J ungfrug. 33. ' A. J. Ragnar, Handl., (Skoaff.) n. Drott _.' Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, n. Malm ningg.71 C (Hotel, Fenix), bost. s. Folkskilnadag. 42 1I ; a. t ungag. 8 B. ' Ebba Ch., Fröken, Ö. Stnreg, 42. ' A. W., Handl. (korg), Barnvagnsfabr., _2 Maria, Fröken, Sybehörsaffär, Kh.Kungsg. filial st. Vesterlångg. 24; tel. Stork ; bost. Kh. Kungsbroplan 2. ' Adolf Konstantin, Handl. Ö. Skeppareg. 44. ' Emil, Fältskär, bost. o. rakstuga, Kh. ' And., Handl. (spec> o. delikatess), Ö. Flemingg. 11. Engelbrektsg, 5; a. t. 4161; r. t. 4497: _2 Carl A., Förestånd. för Husqvarna gene bost. Ö. Braheg. 44. raldepöt, Ö. GrefThureg. 55. _1 Axel, Handl., n. Helsingeg. 7. ' Fredr., Förest. v. Sthlms Arbetarebiblio _2 C. J. L., Handl. (kött), bod st. Lilla tek, n. Marquardsg, 10m. Nyg. 17 B; bost, st. Svartmarig. 18. _2 Lars, Förest. föl'»musikskolan», n. Ja ' Carl Alfr., handl. (kött, fläsk o. vikt.), kobsbergsg. 41 A.. n. Jakobsbergsg. 23. I ' Joh., f. d. Förvalt., Kh. Hjärneg. 10. ' Claes, Handl. igarn, väfnader o. trikå ' J. K., Förvalt., Kungsholmstorg 2. varor), n. Drottningg. 104; bost, n. _2 Oskar, Garn o. Väfnadsh. (inneh. Fru Rådmansg. 79. Anna Nilson) n. Drottningg. 80 B. _1 Daniel, Handl., (butelji, n. Tuleg. 34. a. t , r. t ' Emil, Handl., n. Regerlngsg, 58'; kont. _2 Severin, Genremålare, ö. Kardellg. 6 'i st. Tyska brink. 28; a. t atelier: Ö. Stureg, 22'V. _1 G., Handl. (speceri), s. Skaraborgsg. 10, _2 K. William E., Geodet vid Rikets Allm, bod s. Hornsg Kartverk, Ö. Storg. 34 II; a, t ' G. E., Handl. (div.«), n. Roslagsg. 16., G. E., Glasmäst. o. Förgyllare försäljn. _2 H., Handl., n. Roslagsg, 22. lokal s. Hornsg. 19, verk st. st. Sko _2 H. A., Handl. (firm, Boström & Boströrni, makareg, 5; bost. s. g. 1. Kh. Bergsg. 36; tel. Kungsh ' N. J., f. d. Godseg., ö. Strandväg. 13. _1 John, Handl., Herrartiklar och Reseffek ' A. T., f. d. Grossh., s. Folkungag. 8 B; ter; bodar n. Regeringsg. 28 och 31, a. t bost. n. Regeringsg. 31; a. t ' 'Gottfried, Grossh., s. Svedenborgsg. 3, _1 N. E., Handl.. n. MästerSamuelsg. 67. firma: Nilsson o.johansson,s. Mariag.15. ' Oscar, Handl., Direkt.,n. Uplandsg.13 B; _1 N. G. A., Grossh., n. Hagag. 3. r. t. 3340, a. t ankn, _1 N. O., Grossh., st. L. Nyg. 17. _2 Oscar F., Handl. (väfn. o. trikåaffär), _2 O. B., Grossh., ö. Torstensonsg. 12. s. Hornsg, 54 o. B. St. Badstug. 62; ' & Johansson, Grossh.firma, s. Marlag. 15. bost. S. Hornsg. 29 C'. ' Reinh., Grossh. (ostupplag), Kontor: st. ' P., Handl. (firma Nilsson & Lindström), Skeppsbr, 24; bost. n. Birger Jarls g. 9. n. Tegnersg. 8..,...'P. A., Guldsmed, n. Döbelnsg. 12. ' Per, Handl, (vikt. o. matvaru), s. Brän ' Joh. A., Handelsagent, n. Uplandsg.42; kyrkag. 173; best. s. g I tel. Vasa 546. ' P., Hattmak., firma P. Söderström & Co, " Emil, Handelsbokh., Ö. Storg. 34'v.. _, John G.. Handelsbokh., Kh. Kungsg, 33 1I ; _1 st. Riddarhustorget 18. r. C., Hatt o. möss affär, n. 'I'egnersg, 9. tel. Kungsh _2 Julius, Herr, Gref'Thureg. 65. ' A. M., Handelsidk.a, Kh. Kronobergsg. 3. Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjort ' A.M.S., Handelsidk:a,n. Jakobsbergsg.43.' fabrik, ö. Humlegårdsg. 24; a. t. 7860, ' Augusta, E., Handelsidk:a, Ö. Nybrog r. t. 4841; bost. Ö. Humlegårdsg. 22. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Nilsson. 43:). 1 Nilsson; 2 Nilson. 1 Nilsson; 2 Nilson. " J. E., Hoflakej, n. Jakobsg. 32. _I H. J., Maskingeniör, n. Regcringsg. 99 IV _I G. F. A., e. o. Hofrättsnot., n. Slöjdg. 3. Ö. g.; a. t _10. A., e. o. Hofr. notarie, Advokat, BI.Hof ' J. G., Massör, n. MästerSamuelsg. 38. slagareg. 2IV; a. t ; firma Nilsson _2 S. J.. Massör, lokal Il. Apelbergsg. fis B r,. & Rockström, n. Brunkebergstorg 12. a. t ; bost. n. Målateg. 6 11I. " C. J., Huseg., s. Nytorgsg. 16; tel. Maria _I Abram, Med. Lic., Ö. Artillerig. 32. Mot tagn. 1011, 23, sönd, 1011; a. t. _I N. J., Husegare, Ö. Styrmansg _1 Augusta, Huseg:a, n. Johannesg. 14. _I A., Mek. verkstad, n. MästerBarnuelsg; _1 N. P., Hästhandlare, n. Beridarebansg. 19; 55. Sthlms Norra Boskapsbasar. n. Dalag. 2. _1 Signe, Modeaffär, s. Högbergsg. 36. _I A., Ingeniör, Ö. Skeppareg. 22, _2 s, Therese, Modeaff., s. Bellmansg. 26. _2 E. A., Ingeniör, Ö. Braheg. 7 B. _I C. G., Modist, firma Stina Bolmgren, Sr _1 E. J., Ingeniör, n. Drottningg. 82. Götg. 15; a. t _1 H. J., Ingeniör, n. Regcringsz. 99. _I & Lindström, Lager af Modevaror o. Sy _2 Joseph, Ingeniör, ö. Braheg. :20 1 behörsartiklar. Kontor o. Lager n. _I O., Ingenior. n. Barnhusg, 3. Hamng. 28 1, detalj affärer, 11. Malm _1 Richard, Ingeniör, n. Kungsg. 32. skilnadsg. 34 och ö. Nybrog. 30; inneh. _I C. V., Inkasserare, s. Asög. 80. P. Nilsson. _I N. J., Inneh. af Butelj nederlaget, n. Malm _1 C. J., Målare, s. Skaraborgsg. 9 BIl. skilnadsg. 9; tel. Brunkeb _I O., Målare, n. J akobsbergsg. 25 A, verkst. " Sven, Inneh. af 01 & Vinstugan»Birger n. Klara N. Kyrkog. 17. Jarl», n. Birger Jarls g. 11; a. t _1 Aug., Målarernäst., st. Svartmang. 11; bost. _1 J. A., Kamrer Riksgäldskont., v. värd s. Bellmansg. 1. för Riksdagens hus, Ö. GrefMagnig. 8; _1 Chr., M.~laremästare, Ö. Kommendörsg. 40; r. t tel. Osterrn _1 J. A.. f. d. Kamrer o. Kassör hos A. B. _I Patrik, Målaremäst., verkst. n. Valling. Omnia, Ö. Grefg. 54 Il Ö. g. 12, bost. s. h. _I J. H., Kamrer i Fångvårdsstyr., n. Up ' Anna Katarina, Ord. Döfstumlär:a, Tysta; landsg. 77. skolan, Norrtullsg. 51. _1 J. N.. Kamrer, Kh. S:t Eriksg. 14 B. _1 N. J. O., Poliskonst., Ö. Jungfrug. 18. _I R., Kamrer, ö. Jungfrug. 33. _I CI...G., Polisman (tjenstg. ss. skrifvare :i _1 Carl J., Kassör, Ö. Karlaväg. 4; r. t Öfverståtbemb. för Polisär.), n. Obset _1 Fritz O. W., Kassör, s. Nytorgsg. 15. vatorieplanen. 1. _I Gust., Kassör, Ö. Sibylleg. 25. _1 N. P., Polisman, n. Vestmannag _2 Sune, Kassör, Kh. Agneg. 3. _2 Axel, Postexp., n. L:a Vattug I ; tel. _1 A. T. A., Kassörska, Ö. Narvavägen 16. Brunkeb _1 Helena, Kassörska, Kh. Kungsg. 44. _I Ada, Prakt. läk., s. S:t Paulsg. 6 C, mott. _2 Sven, Komminister, s. S:t Paulsg. 10. hvard.2 l ia; r. t ,tel. Maria901. _1 Carl L., Kontorschef, n. Karlbergsvägen " A. C., Professorska, Ostermalmsg, BIV. I Joh., Prokurist, n. Döbelnsg. 6. ' Hermod, Kontorschef (Bröderna Ed _2 A. Wilh., j. d. Rektor, Ö. GrefThureg. strand), Ö. Braheg. 4; tel. Osterm ; tel. Osterrn, _1 N., Kontorschef, s. Svedenborgsg. 211I. _I L., Rotevaktm.. s. Bränkyrkag. 37". _1 Richard, Kontorschef, ö. Torstensonsg. 7. _1 N. W., Räkenskapsför., s. Hornsg. 74 B. _1 J. W., Kontrollör, Kh. :B'lemingg. 15. _I Johan, Sadelmakaremäst., s. Götg.59 _1 M., Källarmäst., Dj. Bellmansro. 61 Il. _1 John E., Lagerbokh., s. Bondeg. 34 A. ' Joh. E., Sergeant, Svärdsman. Ö. Häst _1 O., f. d. Landtbrukare,n. Kammakareg.40. gardeskasern, Sturevägen. _1 O., Ledamot af Riksd. 1 kamm., n. Hol _1 Maria, Sjuksköt:a o. Liktornsoperatris, n. ländareg. 21 A. Döbelnsg. 5 u,b.; tel. Brunkeb _1 Alb., Lektor, ö. Storg. 32. _1 A., Sjökapt. o. Förest. å Hamnroddare _1 P., Liniebyggm., s. Götg. 52. kont., n. Kammakareg...6. _1 s, Carl, Ljustrycksanstalt, n. Regeringsg. " Johan, Sjökapten, n. Kl. O. Kyrkog ' 28 B; a. t. 6314, r. t. 6252; bost. Djursh. Ö. g.; r. t _1 J., t. f. Lärare, Dj. Manilla. _I Ragnar, Skoaffär, s. Götg. 3; bost, s. _I H. O., Lärarinna, Ö. Grefg. 40. Folkungag. 8 B. _1 Mathilda A., Lärarinna, Ö. Sibylleg. lon. _I Anton, Skohandl., s. Renstjernas g. 26. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 434 NilssonNissen. 1 Nilsson; 2 Nilson. 1 Nilssön;1fNilson. ' G. H., Skohand!., s. Hornsg. 24; bod st. _1 Edw., Typograf. n. St. Badstug. 23. Kornhamnstorg 61. _1 John, Typograf ö. Skeppareg _1 Adolf F. A., Skorn., n. L:a Badstug, 3 &5B... 1 P.. A. W., Underoffteer v. K. Flottan, s. _, A. M. Skomakare, ö. Banerg. 27. Östgötag. 18 li. _1 C., Skomak., n. Lutternsg. il; spec. fysio _, C. G., Uppbördsman (14:de roten), s. Bonlogiska skodon; a. t deg. :& ClI. _, E. Adolf, Skonåtlingsaffär, n. MästerSa _1 O. A., Urmak., butik ö. Storg. 7 & 9, muelsg. 24 ' ö. g., bost, Ö. J ungfrug. 12. bostad Ö. Tyskbagareg. 12. _2 Gustaf, Skräddare, n. Eug.eniaheminet. _, A. F. L., Vaktm. (Skand, Kred, A. B.', st. ' Gustaf, Skräddare, Ö. Nybrog. 6. Storkyrkobrinken. 3. ' J.) Skräddare, n. Vegag. 16. _I A. W., Vaktrn., JUasieholmsg. 4 B"'. _1 J. F., Skräddare, Ö. Skeppareg. 25 '. _, C. J. A., Yaktm. (Ofv.ståtbemb. 'kansli), _, Olof, Skräddare, Ö. Styrmansg. 27. st. Myntg. 6. ' s, N.. Skrädderi, Ö. GrefThureg. 36 A, _2 Gust. Ad., Vaktm., (Föreningsbanken), hörnet af Linneg. st. Storkyrkobrinken 14. _, & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson). Skräd _, Johan, Vaktm. (Medicinalstyr.), st. Svartderiflrma, n. Regeringsg. 35; a. t. 4550, mango 9. ~: t. 2929: bost. Ö. Styrmansg. 43 1, tel. _2 J. A., f; d. Vaktm. (Poliskamm.), st. Osterm Myntg. 4 III.. _, & Co, P., Skrädderijlrma (A. P. Oster _, J. P., Vaktm, (Sthlms läns sparb.), n. berg och J. M. Osterberg), n. Rege Birger Jarls g. 31. ringsg. 20 l. _2 John, Vaktrn., (Städernas allm, brand _1 Axel, Skådespelare, Ö. Tyskbagareg. 3. stodsbolag), st. Brunnsgr. ~IV. _1 Nils Erik, Slöjdlär. (Bokbinderi),n.David _, K. :e'.,vaktm. (Koui.ekoll.) ö. Skeppareg:28. Bagares g. 1'lI. 10. E., Vaktm. (BankArB. Stockh.Öfre ' Gerda Ch., Slöjdlär:a, Kh. Flemingg. _, s, Rob., Smides O. mek. verkstad, 5. Norrl.) n. Birg. Jarls g. 31'. st. _, Karl, Verkm., Kh., Handtverkareg 4; Tyska. Stall plan..2; bost. S. h. a t _, J., Snickare, n. Tegnersg.42; bost. n. Up _, Karl Emil, Verkmäst., Ö. Narvaväg 18. landsg. 27. _, P., Villaeg., Dj. Rosenvik.. _I Lars, Snickare, n. Oxtorget 4 1V,' verkst, _IS, Gust., Väfnadsmagasin, ö. Sibylleg. 25; n. Lutternsg. 13 B. a. t., ' O., Snickare, Ö. Braheg.. 23; a. t _1 J. E., Akare, n. Marquardsg. 17. _2 A. Th., Sockerbagare. n. Marquardsg. 3. _, Edvin, Åker], S. Helgag. 12. _1 & Andersson, Specerih.. Ö. Artillerig. 5; _, Sven, f. d. Ofverlärare vid Nikolai folka. t. 4365, r. t. 5573; ö. Grefg. 27, skola, fil. kand., n. Kammakareg. 35. a. t Nilström, Olof, (Stockh. Anghackelsefabr.) _, Carl Johan, Specerihandel, firma Hugo Spanmål o. Foderämnen, s. Södra Ban. Moberg & C:o, st. Kornhamnst. 59, s. torget.' Hornsg. 75 A; bost. s. h. Nisbeth, R., Agent; kontor O. bost, n. Kung _, & Co, Oscar, A.B., Speceri & viktualieh, stensg parti o. minut, n. Uplandsg, 13, r. t. Emmy, Enkefru, n. Kungstensg , a. t Filialer: S. Tjärhofsg. G.J. C., Fröken, Målarinna, ö.karlaväg , S:t Paulsg. 2 C; n. Karlbergsväg. B. W., Underlöjtn, v. Uplands reg., n. 23, Frejg. 12 o. Kh. Flemingg. 25. 'I'uleg. 21. _, C. J os., e. Stadstjenare, n. Rådhusrät W., Ofverste, n. Tuleg. 21; r. t. 67 il4. ten s 2:a afd. kl. 11~. Nissen, Henrik, Amanuens i K:. Civildep., Ö. ' Rob., Svarfv., förfärdigar ledstänger, s. Strandv.43; r. t. 6141, tel. Osterm, Qvarng. 7. Arvid, Civilingeniör, Ö. Skeppareg. 22. _, P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, n. Mä Charles, Fabrikant, n. MästerSarnuelsg. stersamuelsg ; a. t ' C. E., Telegrafbyggmästare, n. Malmskil Sofi, Fru, Ö. Skeppareg. 22. nadsg. 9. Harry, e. o. Hofrättsnot., Ö. Skeppareg. _, C. F., Tillskär., Hagalundsv. 12, Haga!. 22. _, Edw.".Tillsyningsman v. Renhålln.verk., Ferd. N., Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 1. n. Ostra Renhållningsstaion. R. F., Ingeniör, ö. Skeppareg. 22. _, Alfr., Tullvaktmästare, s. Folkungag. s, C., Karam., Konf. O. Chokladfabr., n. 20 BlI Ö. g. MästerSamuelsg., 18; a. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget ~'\. SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Nissens ManufacturingNordberg. 435 Nissens Manufacturing, Aktieb., ö. Majorsg, Norberg, P. R., Förvalt., s. Bellmansg. 22 B. 11; r. t. 191, a. t J. B., Handl., Kh. Pilg. 24. Nisser, M. S., Brukseg., n. Fredsg. 19. Algot, e. o. Hofr.not., n. Lästmakateg. A. C., Enkefru, ö. Sibylleg III. Ellen, Fru, n. Lutternsg. 2. J. H., Ingeniör, s. Fo kungag Carl V., ö. Tyskbagareg. 9. Hilda, Linnesömm:a, ö. Kommendörsg. Nissvandt, Sven, Verkst. Direktör i Aktieb. 21 A u.u.. Sveriges Allm. Revisionsbyrå, n. Drott G. W., Pianofabrikör, s. Ragwaldsg. 16; ningg. 61; tel. Brunkeb. t) 30. Kontor a. t. 3026; firma Norbergs pianofabrik, n. Vasag. 14 1l ; a. t. 998, r. t bostad s. Björngårdsg. 9 A, tel. Maria B. F. E., Provisor, n. Drottningg Nitroglycerinaktiebol., kontor st. L:a Nyg. 4. J. G. E., f. d. Pianofabrikör, s. Rag Nittzell, P. L., Handlande, ö. Stureg.46. waldsg, 16. Njurling, Karl, e. o. Kanslist. Advokat, firma Hildegard. Porträttmålarinna, Fröken, n. Karl Njurlings Juridiska Byrå, kontor Brunkebergstorg 2 IV t. h. o. bostad n. Regeringsg. 30 1l ; tel. C. F., Postexp., ö. Tyskbagareg. 7. Brunkeb K. G., Postexp., ö. Tyskbagareg. 7. Nobel, L. L, Ingeniör, ö. Styrmansg. 4. K.H., Vaktm. (Ensk.bank.), st. St. Nyg.40& Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska 42. akademiens, n. Barnhusg. 18. Biblio s, P. H., Eftertr., Viktunlie & Spanmålsteket öppet ~ept.maj alla dagar 10 handel, inneh. P. A. Schöldberg; ö. 3, JuniAug. tisd, o. fred Storg. 15 B; a. t. 4690, r. t Nobelkommitte, Karolinska institutets (för, se äfven Nordberg. medicin), Kh. Handtverkareg. 3. inorbin, F. C., Grossh., Blasieholmstorg 9. Nobelkommitte, Svenska akademiens, st. Fritz, Grossh., Kassaförvaltare i Sveri Skeppsbron 18. ges allm. konstförening, Blasieholms Nobelkommitteer, Vetenskapsakademiens, torg 9; kontor Blasieholmsg. 4 Bn.b.. (för fysik o. för kemi), n. Barnhusg. 18. se äfven Norrbin. Nobelstiftelsen. n. Norrlandsg. 6, se f. Ö. Ka Norblad, Allan, Artist, n. Harring. 26 III ; tel. lenderafdeln. [2276 o. 2738J. Brunkeb Nolkrantz, John A., Handl., (speceri, vik J. C., Enkefru, n. Rörstrand. tualie o. spanmålsaffär, o. Öfre Stads J. A., Fil. dr, Verkmäst., n. Rörstrand. gård. 6. Norborg, J ohannes, Lärare, s. Högbergsg. Nollerothska ningar. stiftelsen, se Pensionsinrätt 27 A. Nord, A. G., Handl. (spec. O. vikt.), s. Svevon Nolting, R., Agenturaff. i Textilbranchen: denborgsg. 9; bost. s. g. 13. engroslager i galoscher från «Pro se äfven Nordh. wodnik» i Riga och A.B. SvenskEng. Nordahl, C. P.. Bokh., s. Ringvägen 2. Gummifabr. i Malmö; kontor n. Norr J. M., Enkefru, n. Vestmannag. 68 III. landsg. 15 BI, r. t. 4005; a. t. 6168; P. C. B., Enkefru, n. Smålandsg. 23. bost. ö. Sibylleg. 751 Holger N., Fastighetseg., S. Vestgötag. Nomell, B., Hvitvaruaffär o. damutstyrslar, 9 BI. n. Jakobsbergsg. 5; bost. n. NorrI H. E., Sjökapten, ö. Karlavägen 12 III. landsg. 21. Nordbeck, Sofie Louise, Majorska, ö. Birger Norsens, P. C., Grossh., n. G:la Kungsholmsbrog. 25. Jarls Nordberg, g. 14. Carl E., Damskrädderi. n. Hamng. se äfven Norens, 28 1l ; a. t Norayr (Neandre de Byzance), n. Arsenalsg. 3 B. Språkforsk., H., Enkefru, Ö. H. E., Enkefru, Riddareg. 11 A. Ö. Kommendörsg. 28. N urbeck, Birger. Bokh., s. Bondeg. 2 B. Lina, Enkefru, s. Högbergsg. 54. Charl., Enkefru, n. Marquardsg. 3. A., f. d. Fabrikör, n. Tuleg. 25. _ E., Postexpeditör, Norrtullsg L O. S., Fröknar, ö. Gref'l'hnreg. 53 III. P. A., Snörmak., n. Jakobsbergsg. 20; a. t. A. K., Handelsidk:a, s. Skåneg. 37; a. t se äfven Nordbäck. Z. W., Kafeidk:a, n. Drottningg. 6. Norberg, Gustaf A" Bygg: o. murmäst., Ö. Fritiof, Kamrer hos Kgl.l\!edicinalstyr., Skeppareg. 40; tel. Osterm ö. Valhallaväg.Ti!"; tel. Osterm A. R., Enkefru, ö. Storg. 15 B. E. W., Lärarinna, n. Biblioteksg. 5. Mathilda, Enkefru, Ö. Kaptensg. 16. Lovisa, Lärarinna, Fröken, s. Barnängs M. G., Fröken, n. Uplandsg. 15. tvärg. 7 B. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. AdTPsskalendern

9 436 NordbergsNordenvall. Nordberg, Clara, Manicure, Hyg. Ansiktsbe Nordenfalk, Elisabeth, Friherrinna, ö. Grefhandling, n. Jakobsbergsg.29 ' /, tr., hör Thureg. 47. net af Hegeringsg; tel. Brunkeb Nordenfelt, Gerda, Hoffröken hos H. M. Emma, & Peterson, Augusta, Målarskola, Drottningen, K. Slottet. n. Biblioteksg. 51., T. V., Kammarherre, (I. Strandväg. 13. Ernst, Regementsintendent v. Lifg. till H., Kapten, ö. Villag. 24. häst, Ö. Braheg. 7 B. Ivar, Kapt. v. Flottan, Ö. GrefThureg. F. W., Skeppare, s. Folkungag. 8 C. 76 B., Hans, Tullv.mäst., s.timmermansg. 31.A 1V Nordenmalm, A., Godsegare, n. 'Regeringsg. äfven Norberg. 991 Ö. g. Nordberger, K. L., Postrnäst., Ö. Kommen Nordenmark,N. V. E., Fil. dr, Registrator i dörsg. 42. Riksförsäkringsanstalten, Aktuarie i Nordblom. Emil, Amanuens i Landtförsv. Nordpolen, n. Vestmannag. 51. dep., ö. Storg. 21 (till den 1 April 1904). Nordenskiöld, N. E. H., Friherre, Kh. Handt Emma L., Enkefru, s. Bellmansg. 24 C. verkareg. 76 (f. d. 30). Anna, Fröken, ö. Linneg C. G. O. E., f. d. Kapt., n. Malmskil A., Fröken, Ö. Karlaväg. 42. nadsg. 60. & Lindström, Handelsfirma, innehafves O. W.,f.d.Komm.kapt.,Bl.Hofslagareg.2I. afw:m Johnson, n. Stora Vattugatan 5; E., Kontorist, n. Tegnersg. 39. speceri, delikatess, vin, pappers och Nordenskjöld, C. L, Oivilingeniör, Ö. Rådfröhandel, n. Drottningg. 27. mansg. 8, b.. Nordborg, Oscar, Mek. Trikåfabr., s. Mariag. I. M. M., Enkefru, ö. Sturepark B, specialitet strumpor; a. t Henrik, Friherre, Jur. kand., Ö. Sture Nordbäck, P. O., Byggmäst. n. Roslagsg. 59. parken 2... NordDeutsche VersicherungsGesellschaft Ko A., Hofr. e. o. Notarie, n. Drottningg. in Hamburg, Generalagentur för Sve 66. rige: C. H. Becker, st. Skeppsbron 20 1I ; A., Löjtnant, Ö. Rådmansg. 8, b.. r. t (Sjöassuranser). Ko O. 4., Löjtnant, Ö. Sturepark. 2. Nordell, P. A. F., Provisor, s. St. Glasbruksg. Anna, Ofverstinna, ö. GrefThureg A. Nordensköld, B. M., Frih:a, s. Ta'vastg. 10. Nordeman, Ida, Fru, Ö. Nybrog. 43III. Nordenson, P. J., Bokh. i Jernv.styr., n., Henrik, Trädgårdsrn., Kh. Scheeleg. 10III; Ad. Fredr. Kyrkog. 9 B. tel. Kungsh C. K., Frisör, n. Norrlandag. 18; a. t. \ Norden, Automat, n. Regeringsg Industritidning, n. Tegnersg. 35, b.; kon G. F" Kontorsskr. i Jernvägsstyr., n. Ad. torstid: hvardag, 101, utom lördagar. Fredr. Kyrkog, 9 BlI. Olycksfallförsäkringsaktiebolag, hufvud Erik, Med. dr, Ogonläkare, n. Vasag. 10; kontor n. Centralpalatset. mottagningstid söknedag. 14 e. m.; Nordens Firmor och Män i Ord och bild, s. a. t. 415, r. t Bangårdsg. 4. Carl, Notarie i K. Jernvägsstyr., n. Adolf Norden, E. Bildhuggare, verkst. n. Klara Fr. Kyrkog. 9 BlI., N. Kyrkog. 17; a. t Nordensson, Arfved, Bruksegare, Kh. Kungs Ellen C., Enkefru, n. Observatorisg, 15III. broplan. 2. Agnes, Lärarinna, s. Fjällg. 12 B. Vitalis, Handl., n. Vegag. 18. C., Urmakare, n. Surbrunnsg. 47. Nordensten. Th. A., Bagaremäst., firma Ny Nordenadler, K. G., Bergsingeniör, Inspek. berg & Nordensten, s. Skaraborgsg. 9A. tör i Fylgia, n. Uplandsg Nordenstrahl, O., Löjtn. i Väg o. vatten O. Fr., Kamrer, N. Blasieholmsh. 17!. byggn.kåren, Ingeniör vid Stockholms F. L., Veterinärläkare, n.ad.fredr. Kyrko stads vattenledning, Brandinspektör v.. g. 9 BIl.. Stockh. stads brandförsäkr.kontor, s. Nordenberg. Johanna,Enkefru,s.Svartel}sg.9. Götg. 96. C. O. W., Polisöfverkonst., st. Öster K. W., f. d. Telegrafkommiss., s. S:t långg. 17. ' Paulsg. 4. Nordenborg, Adolf, Möbelarkitekt, Dj. Ro Nordenström, L. J., Byggnadsingeniör, n. Upsenvik; tel. Djurgården 27. landsg. 43; a. t , Nordendahl, E. W., Fröken, Ö. Sibylleg. 12. S. A., Vaktm., n. Malmskilnadsg. i?2. A. F., Konsult. ingeniör, Ö. Karlaväg. 44. Nordensvan, Georg, Skriftställare, Oster J. W., Reg:sveterinär,ö.GrefThureg.34B. malmsg. 59. Nils O., Tjenstem. i Brandförs. A.B. Norr Nordenvall. Karl A., Agent, s. Wolmarland, Ö. Braheg. 1. Yxkullsg. 10 C. Brand och LifrörsäkringsAktieb~!aget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 NordfeldtiNordiska förlagsbyrån. 437 Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., s. Barnängstvärg.1. Nordin & Josephson, Bok o. konsthandel, H. B. E., Ingeniör, ö. Rådmansg. 6. n. Drottningg. 37; a. t. 5126, r. t G., Registrator vårdsnämnd, hos Sthlms stads Fattig Kh. Hjärneg, lon. F. O., Byggn.ing., n. Klara 9 '/ 2 III. V. Kyrkog. Nordfelt, A., Lektor vid Realläroverket, n. H. E., Enkefru, n:. Birger Jarls g. 29. Karlbergsväg. 62 A. Ovidia, Enkefru, Ostermalmsg. 43. E. A. K., Löjtn. o. Gyrnnastlkdir., ö. Skep J. Cath. A., Fröken, n. Regeringsg. 90. pareg. 5PI; tel. Osterm. 103S. S. G., Gymnast, n. Kl. V. Kyrkog. 9 '/2. O. O., Sjökapt., n. Karlbergsväg. 62 B. P., Kassör, Kungsholmsg. 34. Nordfors, A., Skomakare, n. Regeringsg. 33; K E. V, Litteratör, Dj. L:a Frescati. bod derst.: a. t. 4 SS, r. t. 4S 25. Se an Stina, Lärarinna s. Högbergsg. IS A; tel. nons sid. S4. Maria Nordgren. Gustaf R., Apotekare, n. Barn C. Skomakare, s. Kapellgr. 6. husg. 4 1 K F., Vaktm, (Riksförs.anst.), n. Dö Aug., Boktryckerifaktor, Kh. Kungsg. 46. belrigg. 2. C.O., Fil. kand., Lärare i 'ryska vid Krigs Alfr., Östermalmsg. 43. högskolan, ö. Kommendörsg. 26, tel. af Nordin, Jeanette, f. Leijonfiycht, Enke Amelie, Föreståndarinna för Ad. Fr. fru, n. Döbelnsg. 2 II. barnhem, n. Saltmätareg. 3 A. Nording, Antoinette W., firma, innehafves Frans, Grossh., inneh. Ceylon Plantage af fru C. Nording. Eau de colognefabr. Te Depoten, n. Ku ngsg. 17IV; a. t. och försäljningslokal n. Biblioteksg ; r. t C. E., f. d. Handl., n. Biblioteksg. 11II. A. K, Handelsidk:a, Kh. Agneg. 5. Nordisk Brandforsikring i Kjöbenhavn. Huf K E. L., Juris utriusque kandidat, Hof vudkontoret för Sverige, st. Skeppsrättsnotarie, Chef för Juridiska afdeln. bron 28; r. t o hos Bolaget Actio, kontor n. Birger Familjeboks Förlags Aktiebolag. Bok Jarls g. 7 I, öppet 104; personlig förlag. Redaktionsbyrå n. Bryggareg. mottagn. 2'1; bost. Kh, Flemingg. 17 IV (hiss). Exp.n.MåsterSamuelsg.db. 51AIII. Garfveri o. Lädertidning, red. o. expo n. Per, Kamrer i TidningsA. B. Vårt Land, Regeringsg. 93 A; a. t ; r. t Kh. Handtverkareg, 30 (f. d. 16 C). Byrån öppen kl. 103 e. m. J., Kontorsskr. i Jernv.vstyr., Öster Juridisk byrå, n. Arsenalsg. 2 D; a. t. malmsg. 64 I T., Målare, n. Holländareg. 5. Konst O. slöjdutställn. (Vilma Johnsson), Ragnar, Prakt. Läkare, Ö. Humlegårdsg. ö. Birger Jarls g. 15; a. t ; a. t. 7336, r. t Landtmannatidnings red. O. expon. Rege Erik, Vaktrn., st. St. Nyg. 40 O. 42. ringsg. 76, hvard, 97; a. t se äfven Norgren. MejeriTidning, Kh. Kungsg. 44 III. Nordh, Hilda, Enkefru, s. Hornsg. 146 B. 'I'andläkaretidskrift, (red. Tandläk. Ferd. K E., Kontorsskr., Kungsholmsg. 46 IV. Samuel), ö. Humlegårdsg. 1315; a. t. se äfven Nord. 8350, 1'. t Nordhagen, S. M., Civilingeniör, S. Vest Tidskrift, redaktör Prof. O. Montelius, götag. 24. s. S:t Paulsg. lp. Nordholm, A., Fabriksidk.. Kh. Pipersg, Yachtassurans, försäkringsbol.,n. Kungs 30 (f. d. 22); kontor Kungsholmsg. 4. trädgårdsg. 12; a. t. 5646, r. t J., f. d. Handl., s. Bränkyrkag. 80IIIÖ. g. Nordiska Aktiebolaget för Selas belysning, A. J., Skohandl., n. Sergelg. S. n. Kl. Ö. Kyrkog. S, a. t B. M., Skohandel (inneh, C. A. Nord Bokhandeln, Aktiebolaget, (f. d. Samson holm), st. L:a Nyg & Wallin) n. Drottningg. 7. Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr. notarie. Byrån, Intecknings O. Fastighetsbyrå, n. Led. af Sveriges Advokatsamfund, n, N. Smedjeg ; a. t. ~20, r. t Karlbergsväg. 22; a. t ; kontor Champagne Aktieb., st. Österlångg. 6 II, Lundwall o. Nordin, st. Tyska Brin a. t ken 23; r. t. 1747, a. t Kon Djurskyddsfören., n. Regcringsg. 76; se torstid 94, personl, mottagn. tid 9 för öfr. Djurskyddets expo 10, 2'/A; se annons sid. 45. Föreningen i Sthlm, sekret. fil...d:r. S. Joh. W., Agent, ö. Nybrog. 26; a. t Lagergren, Ö. Villag. 23; tel. Osterm. C.V.W.,Bankkassör, Ö. Strandväg. 13 III ö.g. Alice, Bildhuggarinna, atelier n. G:la 2S 96. Förlagsbyrån, n. Rådmansg. 65; a. t. Kungsholmsbrog. 15 o Brand och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 438 Nordiska Import o. AgenturbyrånNordqvist..NordiskaImporto.Agenturbyrån,EricBourg Nordling, Carl E., f. d. Inspektör, s. Torkel hardt, ö. GrefThureg. 24 B; a. t Knutsons g. 18. Import Aktiebolaget, ö. Strandväg. 47, Carl, Missionär, Predikanti Florakyrkan, Stockholm; telegrafadr.»niab, Stock n. Dalag. 52'1', holm»: r. t. 4708, a. t Sophia, Professorska...ö. Nybrog. 56 B. Klädesaffären, n. Bryggareg. 1; r. t.'70 46, Johan, Skriftstäl1are, Ostermalmsg. 44. a. t Maria, Speceri o. Charkuteriaffär, Kh. Kreditbanken, se Bankinrättningar. Plemingg. 51 A. Ljustrycksaffären, ö. Skeppareg. 46; a. se äfven Norling.. t Nordlund, Karl, Fil. dr, s. Asög, 81; tel. Magasinet, n. Smålandsg. 24; a. t Maria Metallaktiebolaget, Koppar & Messing A., Fröken, ö. Sturepark. 2. verk samt Ammunitionsfabrik, Vester H. L., Fröken, ö. Skeppareg. 23. ås. Försäljning genom Svenska Metall E., Löjtn., n. Odeng. 71. verkensförsäljningsaktiebolag,n.klara John, Med. dr, Regementsläkare,n. Drott. Y. Kyrkog. 17; se annons å kartong ningg. 71 A; (Apoteket Nordstjernan);, sid hvardagar; okt.maj 1/231 /24 e. m., Nordiska Museet: junisept.1112 f. m.; helgdagar Atlmogeardeln., n. Drottnlngg. 71 A, sönd. 13, '/299 f. m. Sjukbud alla dagar före alla sökned. (utom onsd o. lörd.) 113 af kl 9 f m' a t 252 giff 20'5 ore....,... Afdeln. för de högre stånden m. m., n. Drott A., Skomak., Kh. Scheeleg. 22; bod. s.g.14. nlngg, 77 o. 79, tro upp, med ing. fr. se äfven Norlund. ~l~~~m:r~tfth~s;ö;~ndju;i~'s~;rir~ a~~ret No~dlöf, J. E., Byggmäst., s. Åsög. 73. ningarna i staden öppna alla sökned O. Ch., Enkefru, n. Luntmakareg. 7. Skansen, Dj.urgården,. tillgänglig alla dag":r från _ Anshelm, Hofrätts e, o. not., ö. Grefkl. 10 t~ll skymnmgens mbrot~. Intradesaf Magnig 8Ill. tel Osterm gttt 50 or, barn under 12 år halften..,.. Bredablick, inom Skansen, afgift 25 öre. Nordmann, Martin, Segelmak., st. Baggensg. Framnäs samt Skänska stenkolsgrnfvorna, Djur. 17 Ill. gä~den, de sistnämnda ~p'pna sönd. 14; un Nordmark, Oscar, Agent, n. Smala gränd 3'. del sommarmånaderna alven alla hvard. fr. N d l Lifförsäk kti b D tt. kl 10. or po en, l orsa r.a le. n. ro mng Nordiska MöbleringsAktiebolaget, affär för gatan 3. möbler, möbeltyger, sängar, sängkläder, 1 mattor & gardiner, n. Brunkebergstorg 1 Nordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist. 16, 18 o. 20; snickerifabrik, tapetse rare o. dekorationsverkstäder n. Ros ' Otto, Bokbinderi o. kartongfabrik, st. lagsg. 49 o. 53. Se annonså kartan. St. Nyg. 8, a. t. 2172; bost. s. Hög Samfundets Byrå: ö. Braheg. 36', öppen bergsg. 19; tel. Maria f. m.5 e. m. Rikstel _2 C. L;, Bokför., n. Sigtunag. 3. Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., ö. N ar _1 K. O. T., Bryggmäst., s. Götg, 67, 69. vaväg. 23; a. t _2 A. C., Enkefru, ö. Stureg. 7. medicinskt arkiv; Utgifvare: Prof. C. G. _1 A. S. C., Enkefru, n. Vanadisväg. 15. Santesson. Kh. Bergsg. 2. ' J. M., Enkefru, n. Drottningg. 50. Nordkvist, se Nordqvist. ' Anna O., Fru (f. Ajgeldinger), ö. Florag.15. Nordlander, A., Brukspatron, Ö. Strandvä ' Conrad, Förste Hofkapellmäst., n. Bibliogen 57. teksg. 29. Gust., Enkefru, n. Näckströmsg. 3. ' & Sundqvist, Handelsfirma (speceri o. Edv., t. f. Kammarskr. i Tullv., st. Ye viktualie), s. S:t Paulsg. 5., sterlångg. 51. _1 Edla, Handelsidk:a,n. Norrland'sg. 33, bod J., Lärov. adj., s. Qvarng. 12 A. (herrekip. o. skjortor), n. Hamng. 14. se äfven Norlander. Nordquist, Arvid, Handl., Ö. Narvaväg.. Nordlind, A., Fil. dokt., Tennispaviljong. 21; speceri o. delikatesshandel en gros Nordlindh, Louise, Enkefru, Ö. Valhallav. 13. o. detalj, Ö. Stureg. 38. Ernst, Ing. o. Dir. i A. B. Svenska Pa _1 F. O., Handl., Vedgård, n. Frejg, 68; tentagenturen, n. St. Vattug. 5 Il; a. t. bost. n. Dalag. 68 n. b t. h ; r. t _2 N. G., v. Häradshöfding, Ö. Valhälla Joh., Urfabrikör, st. Kornhamnstorg 51, väg. 27 n. b ; tel. Osterm bost. s. Skaraborgsg. 6 A.. ' Gustaf, Konfektfabrik o. bod n. Drott Nordling, J. R., f. d. Grossh., n. Döbelnsg. 23. ningg. 50; filial n. E;amng. 16. Alfh. E., Hatt, Möss o. Pelsvaruaffär, _1 Johan, Kontrollant v. Öfverintend. emb., st. Vesterlångg Ö. G,refThureg. 74. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA..13 Drottninggatan.

12 NordqvistNordwall. 439 i Nordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist. Nordström, R. C., Grossh.., ö. Narvaväg. 5. A., Handarbetslärar:ao. brodös, s. Hornsg. ' Anna, Modist, s. Högbergsg. 19; tel. Maria 50; a. t C. A., Ingeniör, n. Döbelnsg. 16A. ' Axel, Operasångare, Kh. Inedalsg. 2 III. A. G., Kaföidk:a, n. Klarabergsg. 37. _2 C. F., Skrädd., bod st. Vesterlångg. 36. M. K, Kafeidk:a, n. Luntmakareg. 37. _, Waldemar, Speceri, vin o. delikatess C. G., Kammarmusikus, ö. Linneg. 31. handel, ö. Braheg. 14; bost. s. h. K H. L., e. o. Kammarskrifv. v. Flottan, _, Olivia, Tidningsk., Allrn., n. Gust. Adolfs ö. GrefThureg. 70 BlI. torg lo; bost. n. Arsenalsg. 6. & C:o, R. C., Klädesvaror en gros, inneh. Nordstedt, J. A., Civilingeniör, Sundbyberg. Christoph. Prawitt, N.Blasieholmsham _ Erik G., Ingeniör, Kh. Pipersg.; 30m nen 3; rikstel. 403; allm, tel (f. d. 22); tel. Kungsh David. i firma Kommanditbol. Essen & Sven A., Ingeniör, n. Dalag. 301I. Nordström, n. St. Vattug. 12. P. A., Maskinist, n. Fredsg. 22. Gösta, Kontorist, n. Norrlandsg. 8'. Ottilia, Norrköpings ullspinneri, Färgeri Sigurd, Kontorist, ö. Stureg, 48. O. Kem. tvättanstalt, n. Hötorget 9. C. B. A., förste Kontrollöri Jernvägsstyr., se äfv. N orstedt. ö. Valhallavägen Nordstjernan, Lifförsäkr.Aktiebolag, kon Anna, Lärar:a, s. Katarina O. Kyrkogr. 11. tor n. Drottningg.7. C. L., Maskinist, n. Sabbatsbergs sjukh. Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktie C. G., Matvaruhandel, ö. GrefMagnig. 11. bolag, ö. Birger Jarls g. 120; a. t. C. E., Målare, Ostermalmsg. 20. *5233, 11679, r. t K. J. E., Målare, Ö. Riddareg. 40. Nordstrand. C. A. L., f. d. Kamrer, Gods D. J., Målaremästare, ö. Engelbrektsg. 4; egare, n. Vasag. 36ll; a. t kontor Kh. Agneg. 8; verkst, s. g. 10. Nordström, G, F., Apotekare, ö. Skeppareg. J. G., Pianostämmare o. reparatör, s. 48. Götg. 16 A. _ Karl, Artist. n. Roslagsg. 63. Alfred, f. d. Sergeant, n. Luntmakareg. 53. B. J. W., Bildhugg., s. Folkungag. 91,t.1> Gottfrid, f. d. Sergeant, ö. 'I'orstensonsg.TO. Gustaf, firma Gustaf N ordström & Co, & 'I'hulin, Skeppsklareraretirma, inneh. Ö. 'I'orstensonsg. 4; Cigarrfabrik och af Generalkonsul C. G. Thulin, st. kontor s. Bränkyrkag Skeppsbron 34. _ Bernhard, Direktör, ö. Valhallaväg. 25. J. Wald., Specerihandl., s. Torkel Knuts _ Anna C., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 11. sonsg. 25; a. t ; bost, S. Götg. C. K., Enkefru, ö. Linnog A. _ Dorothea, Enkefru, n. Klara S. Kyrkog. J. A" Styrman, s. Svedenborgsg. 2; 13 A. matvaruhandel s. h. Matilda, Enkefru, ö. Florag. 13II. N., Svarfvare, s. Högbergsg. 39 B. S. E. T. Fil. dr, f. d. Kanslisekreter., Ö. A. O. F., 'l'apetser. o. markisaffär. ö. Riddareg. }I'. Engelbrektsg. 7; a. t. Jl2 17. Elisa :K, Folkskolelärarinna, s. Folk K L., Tapetser., n. Kl. O. Kyrkog. 3. ungag. 91 n. b. Hugo, 'l'jenstem. i Lifförsäkr. aktieb. Gerda, Folkskolelär.a, s. Katar. Östra Nordstjeman, s. Götg. 16 A. Kyrkogr. 11. C. A., Tullvaktmäst., s. Hornsg. 29 B. Hanna, Fru, Konstväfskola, n. Kung Axel, Typograf, Kungsholmsg. 30. stensg. 23 II. C. F. Vaktm., ö. Stnreg. 48. A., Fröken, ö. Braheg. 52. Martin, Vaktur. (Hypoteksbanken), n. M., Fröken, Ö. Braheg. 51. Arsenalsg. 4. _ Mathilda, Fröken, n. Uplandsg. 53 III; se äfven Norström. tel. Vasa Nordwall, Birger, Bokh., s. Hornsg. 26; tel. Stina, Fröken, Blomstorhand. Viola, ö. Maria 830. Karlaväg. 14; bost. Ö. Skeppareg. 58I1I. Björn, förste Bokh. v. Renh. verk., s. G. M., f. d. Fältmusikant, n. Norrlandag. Bränkyrkag. 28 m. 8'. A. R., Direktör, ö. Sibylleg. 75. Th., Generaldirekt., Fil. dr, n. Barnhusg. 4. A. S., Enkefru, ö. Nybergsg. 9. _ Anton, Grossh.., ö. Styrmansg. 8 n. b. t. h. E. A., Enkefru, s. Bränkyrkag. 42. D., Grossh. Stora Vattug. 12. Elise, f. Mcurling, Enkefru, ö. Linneg. 76' Emil, Grossh., n. Apelbergsg.58 A; Louise, Enkefru, Ö. Humlegårdag. 7. kontor n. Drottningg. 67, filial Ö. Sture L., Fabriksidk., Sthlms Nya Essenceplanen 4. fabrik, n. Döbelnsg. 48; bost. S. h li. Brand. och li'fförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 440 NordwallNorling. Nordwall, L., Fröken, ö. Banörg. 21. Noröus, Vikt.,Rådman,ö. ViIlag.12;a.t Erik, Grossh., ö. Riddareg. 35 o. 37. Josef, Tandtekniker, n. Vestmannag. 46. C. Iwan, Kamrer, ö. Artillerig. 40. se äfven Norrens. E. Gösta, Kassabokh. i Riksgäldskonto Norgren, K. H., Handelsbokh., n. Barnhusg, ret, ö. Torstensonsg ; a. t F. H., Kassör o. bokh. hos Folkskolelär:s B. C., Enkefru, ö. Karlaväg. 55. pensionsinr., n. Döbelnsg. 16 AIV. J., Fabrikör, s. S:tPaulsg.35B;teI.Tanto30. Abel, Musiklär., n. Uplandsg, 75. Anna, Fröken, s. Kocksg. 17; cigarr o. A.0.L.,Rotemani19.roten,s.Hornsg.26I. tidningsaffår ; a. t A. G. Verkin., s. Kocksg. 50. Gustafva C., Handelsidka (mjölk o. bröd), Nordzell, O. B., Köpman, bost. Kh. Kungsg. ö. Braheg ; sommarbost. Bergshyddan. Saltsjö A. W., Handlande, ö. ArtiIlerig. 23. baden. G. E., Kassör,ö. Nybrog. 66 I. Nonie, E. O., Skådesp., n. Luntmakareg.9. C. F., f. d. Källarmäst., n. Barnhusg.10. Norelius, C. G. Th., Bergsing., Metallurgiskt Claes, Tillsyningsm. v. Helsovårdsnämnlaboratorium, n. Kammakareg. 6 n ' b.; den, s. Götg. 77. bost. n. Döbelnsg, 5III. se äfven Nordgren. I Jenny, Fröken, n. Uplandsg. 29. Norin, C. A., v. Häradsh., Stadsnotarie, ö.ny Viktoria, Kafeidk:a, n. Kungsg. 15 B; a. brog. 60. t G., Kassör, s. Folkungag. 8 B, L. M., Magasinsbokh., s. Tavastg. 10. Norinder, V. J. H., Direktör i Allm. pen Otto F., Sjökapten, n. Rådmansg. 88. sionsförs. bo1., ö. Grefg. 56. Norell, Gusten, Modist, ö. Kommendörsg, 22. Aug:a, Enkefru, n. Målareg. 6. C. G., Sergeant vid Brandkåren, n. Malm Sven, lng., n. Målareg. 6. skilnadsg. 64. A. G., Kapten, ö. Skeppareg. 4._ K. H., Sergeant, Kh. Parmmätareg. 15. Noring, C., Enkefru, n. Kungstensg, 3. G., Tjensteman i Riksb., ö. Sibylleg. 81 III. Norlander, Gerh., Bokbind., n. Lästmakareg. Fr. L., Verkm., n. Valling ; a. t Noren, A., Bosättn, Lamp n. Leksaksaffär, Johanna L., Fru, n. St. Vattug. 7 B. ö. Riddareg. 23;filial ö. GrefThureg.24. V., Handl., ö. GrefMagnig. 11. R., Bruksförvalt., Kh. Kungsg. 38 ITI. Emil, Skriftställare, Kh. Handtverkareg. Josef, Byggnadsingeniör, Elfsjö; r. t. 40 n (f. d. 20 B); tel. Kungsh Elfsjö 7... A., Spegelfabr., s. Hornsg H. L., Disponent, kontor st. Osterlångg. Hugo, Tandtekniker, n. Adolf Fredriks 41 n; 1". t. 4352; bost. ö. Grefg. 7 n. b. Kyrkog.. 9 A Ii träff. 1O~3; a. t r. t se äfven Nordlander. s, K. M., Elektriska Affär, n. Klarabergag. Norlin, J. W., Enkefru, n. V. Trädgårdsg j... Privattelefoner. Ringledningar S. L., Enkefru, ö. Stureg. 46 ö. g. n. b. o. Askledare. t. v.. J., Enkefru, n. Rådmansg. 88. Valborg, Enkefru, ö. Lilljansplan. 3. Ester, Folkskolelär:a, Kh. Bergsg. 1. L., Fröken, Kontorsbitr., ö. Stureg. 46; J., Fru, n. Rådmansg. 88 II. tel. Osterm Amanda, Fröken. Bokförare, ö. Engel Aron, Handlande, s. Folkungag. 42. brektsg. 31 BIV. C. N., HandI. (blind), st. Vesterlångg.27. Naerni l. Ch., Fröken, Kontorsskrifv. v. A., Kapt., s. Svedenborgsg.2. Stat. Jernv., Kh. Bergsg. 19 III (f.d. 11B). Carl T., Kontorschef, s. Folkungag. 8 B. Carl Wilh., Handl, ö. Riddareg. 23. Oscar, Underlöjtn., ö. Lilljansplan 3; tel. J. F., Handl., ö. Stureparken 9. Osterm K. L., Ingeniör, firma K. M. Norens Norling, G. F., Bildhugg., atelier n. Dö Elektriska Affär, Kh. Kungsg. 42. Tele belnsg.1; bast. n. 'I'egnörsg foner, ringledningar o. åskledare. L. H., Kh. Byggmäst., Handtverkareg. S. Ch., Korsångerska, ö. Eriksbergsg A. I G., Läroverksadj., n, Karlhergsväg. 4. F. W., Cigarrfabr., ö. Braheg, 4. Knut E. S., Revisor i K. Statskontoret, Emma, Enkefru, n. Kungsg. 13 lv t. h. Kh. Bergsg, 19 III (f. d. 11 B). & 00, Fastighets & InteckningsByrå. P. A., Skomakare, n. Rådmansg. 69. Grundad 1886,Norrmalmstorg 12. Kon F. J., Skräddare, s. Bränkyrkag. 4 A. torstid 104; a. t. 6316, rikst Anna, Sömmerska, ö. Tyskbagareg. 9. C... E., Förvalt. v. l:a Svea Art. reg., Karl A., Uppbördsman (6:e roten), n. Ostermalm sg. 37. Uplandsg. 42; a. t, Th., Godsegare, n. Brunnsg. 10. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen. SVEA. 13 Drottninggatan. 115 Namnregister. A-K. A. Abenius, Augusta, Majorska, Narvavägen ~ 16 nb., Q.Dj.; r. t. 1036. - Valborg, Ankefru, Kunzsbolmsg. 16 1v,K. Aarflot, Anna, Folkskolel.a, Tomtebog. 1-;, Abersohn-Hellrnoth, Lisa,

Läs mer