- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf , C.; tlf 22909, Norr INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG"

Transkript

1 ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet söc- 'kyrkag-; 73 1V Sö. kend Central-Försäkri IIg, P. Sturen, Vasag. 6T!I, Antikvitetsaffären Ester Carlson, Norrlandsg, 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf , C.; tlf 22909, Norr 'Fylgill.,.Förs. A.-B., Hamng, 2, C. Anton & Co, Fotografiatelje, inneh, Gärda.För-äkrings A.-B, Iris, Kungsg, 26 C.; Andersson, Drottningg. 23, C.,."tlf,.8936, 5\109, Norr 4tH3 Norr Antoni. ltugusta, Fru, Banerg, 6,.O.D'; 'tlf Norr '",,", Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Arse- - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tlf Brun-' nalsg. 8, C., tlf '7839, Norr keb Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen - Nils R. E., Med. dr, Birgerjarlsg. 22, O.; 31, C. tlf Hetmansens. Englme,Försljkrings Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd, S:t'Eriksg. byrå, A B., Jakobsg. 24, C. 16, C. He.imdall, Försåkringsaktieb., Birger. Antonson, Matilda, Fru, Uplandsg. 26, Va.; jarlsg, 18 r, O. tlf Vfj,sa Internationella Olycksfullförsäkrings - L L., Ofverkonst., Långholmsg. 16, Sö. Aktie Bol. i Wien, Alfred Lindberg Antonsson, Judith, Korresp., Bergsg. 37 B, & 00, Vasag. 48 1V, C. C.: tlf KUlIgsh Matthiessen, Max, A. R, Regeringsg. - E. A. J., Postmäst., Rådmansg. 691, Va. 39, C.; tlf 94 :JO, 94 56, N im Antroposofblm Sällskapet, Döbelnsg. 97 rr.b. 'Norden, Pörsakrings-Aktiebolaget Drott- Va. ' ningg. 9, C. Telefon: 7 98, 75 98,'21498, Anzelius, Ad., Civiling., Fil. kand., Up- Norr landsg. 48. Va. Seouritas, Birgerjarlsg. 11, C.; tlf 2121, - A., Revisor hos Geperalpoststyr., Kam- 9848, 12049, Norr makareg. 50 m, Va.; tlf Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C., Auzen & Engström, Auktionsgodsaffär, Folkkl. '/.10- ' 12 5; tlf 760, 2175, 2072( ungag. 14 A, Sö.; tlf Söder , Norr 64 ~8, Norr 8268 Norr - A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö , '- se äfven Ansen. Sunden-Cullberg,Alrik.Aktiebolag Drott- Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7', C. ningg. 5I1l, C.; 9-5; tlf 4976' ' se äfven Appelberg. Norr 7007, Norr ', Apelgren, R. N., Civiling., Patentombud, bost. D Winterthur» (Schweiziska Olycksfall. Karlbergsvägen 85 1V, Va.; tlf Vasa försäkringsaktiebolaget i Winterthur. Patentbyrå Smålandsg. 2, O. (hörn. af, Schweiz), Drottningg. 71 D, C.' tlf Nybrog.): tlf ' 15 50,~Norr '- A., Ljuskopieringsatelje, inneh. A. Gelin,»Ztirich», Allmänt Olycksfall- & Ansvars- Riddareg. 9A, b.; tlf 75159, Nonr försäkrings A.-B. Generalagentur ; ås- - Birger, Målare, Kaptensg. 7, a.dj: surausflru.an Chr. Steffens (inneh. G. - se äfven Appelgren... Carr), kontor Näckströmsg. 4, C. Apell,Clara L., Fiskoffär.Ostermelrns saluhall Antell, Sten, Kamrer, Egilsvägen 6, Stock- 18. O.; t~f 71:l?14, ~~)rr 12283; bost. sund; tlf Stocks Ho~~sg. 3.:d,ss: tlf Soder A t' E D. - E. Ii arghandel Uplandsg. 58 Va' tlf n evs, rnst, «cent, Helsingcg. 9 1, Va.; Norr 4"07 bost. Sigurdsberg ÄiCsjö' z tlf Vasa ~8 77., tlf Älfsjö 3'61. l. ' Antlk-KompaI!let, A.-B., se A. B, Antik- - se äfven Appell. Kompaniet. Apelqvist, se Appelqvist. Antika Konstgalleriet, A.-B., H. J. Steletskie, Apenes, L L.,.!J'ru Folkungag. 95, ss.. Arsenalsg. 41, C.; tlf åpiarie, Agnes,Ofve~ tinna,bragevägeni9i O. Anti kvari at- Bokhandeln Götg, 44 Sö. tlf Aplanius, A. V. L., An kefru, Grefg. 5, O.pj. Söder ' " Apollo, Porträtt- o. Pörstorinasatelje.dnneh. Antikvariat & Konsthandeln, E. A. Persson, Adolf Hallendorff, Valliug. 37, C.; tlf ~öcker,. etsninga~:. kf,ppar~tick, gravy- APOIl~Fl ~~rr~~rn;0~1s~5riddareg.28 Ö.Dj. I,ler af m- o. utlandska mastare m. m., tlf Öste;m 648 ',..~ ' Fotografisk afdeln., 5617, Norr Vasag 44, C tlf.., Apotek., och Apotekare: Antikvariatet, Birgerjarlsg 90, O" (Apotekenöppnas kl. 8 f. m., stängas hvard. kl. 7 e. m. o. helgd. kl. 6 e. m.) - VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG O R E BR' O " ',I

2 168 Apotek-AppeJgren. Apotek och Apotekare (forts.): Apotekaresocietetens sekr.: C. PJeijel, Apote- Bäfvern, Sehillberg, A. J. Hornsg. 79, SÖ.; tlf ket En?örningen, Hornsg. 29 A, SÖ.; 74 öa, Söder bast. Linneg. l~)i, O.; tlf EkZl'i~n'7~ermann, F.,,Järnvägsg. 94, AUsjö; tlf Apotekarnes Droghand-Is Aktieb., Göteborg, Eiefa~~en.. Hamner, J. W., Karlavägen öl, Ö.; Sthlmsfilialen, Katrineberg, 17, Liljeue. 7ö251, Norr holmen. Elg~n, Win?kler, Johan, Inneh., Karlavägen 27, Apotekarnes Mineralvattens Aktieb.: kontor o.. blf 4839, Norr 894. h f b 'k N b 35 & 37 /I Engeln, Petersson, C. C. V., förest. Sandberg, O, oc a.1'i yrogo.. > ' v:. Triewaldsgränd 2 (hörn. af Kornhamnstorg), Apparat-Aktiebolaget. Fredsg. Ö, C.; tlf 96 74, St:.; tu 722, Norr " 'l'elezrafadr.: sapparat». En8~04'3"~\j~~~~~lo:lelJel, Hornsg. 29 A, ss.; Uf Appelberz, Carl, Direktör. Civiling., Birger- Falken', Hallberg, A., Kartaplan 6, Ö.Dj.; ur jarlsg.83, Va.; tlf , Norr Axel Fil. dr Fabrik för metalltrådslam- FenIx. Gullbransson, G. E., Goteborg, arrend. ' R' k' S b o' 49 V tlf Eörresen, Wilhelm, Götg. 30, SÖ.; tlf 1143, SÖ. pan» 11' a», ur runnsg,. a.; der , N arr ; bost. Roslagsg. 11, Gripen, 1.'unda~l, Fr., Götg. 21, Sthlm 4; tlf Va.; tlf , Söder R F G..t 50 S.. Hjorten E. Wendbladh Bcheelez. 14 C.' ur - osa, ru,'o g., O , Norr 5499.' o'..' A. T., Grossh., Götg. 81. Sö. Hvila Björnen, Ahlberg, K., Nybrog. 21, O.; Uf - Fabian v. Häradsh. Norrtullsz. 53 V Va.' 74669, Norr ', b' J Korpen Inneh. A. Gezelius Stortorget 16 si.: tlf tlf 89'S8, Norr 2820.',., Gustaf, Justitieråd, Valhallavägen 41, Kronan, St. Nyg 27, si.; tlf47 al, Norr O.' tlf 779,,7 Norr Lejonet, Hofapotek, E. Potgnant, Jakobstorg 3, N'l' K" ' S.. 49 TT tlf U.; tlf 633, Norr 5248,nattexp. apat. Poignant, l S, opmjn, olnavagen, ya.j t tlf 3534 Vasa 48 b. Leoparden. von Schecle, H., 'I'egnersg. 16, Va. (hör- John Officer i Fr.varmen Karlaväsren net af Lun tmakareg.); tlf 4:<04.Norr ~ b O". O'" "4 "7 b Lokatten, Pstlander. G., St. Katrineberg, Lilje-.'. Ö. g.~..dj.; tlf ster'!'.;) d holmen; tlf 17577, Liljeh LIsa, Sybehörs- o. darnkonfektion, Odeng. Morianen, Helmer, M., arrcnd., Rosenbaum, :M., 45 Va, Drottningg. 19. O.; tlf 2576, Norr A E' A" bå t k.." 8 ditö Mården, Schimmclpfennig, C. F. V., Surbrunnsg..., ng a s?mmisslonar, pe I or, 28, Va. (hörnet af Tu.leg.); tlf 6556, Norr 9f178 firma Aug. Lindholm Eftr., Kung- Nordstjernan, Ewer-löf, V,Drottningg. 71A, Sthlm stensg.44, Va.; kon tor Skepps bron 20,St. l; tlj 5627, Norr SJ 03. 'H d' A" k f' S t 3Il V. tlf Renen, Bode, K, Förest., Folkungag. 99, ss., tu e VIg, n e ru, 19 unag.., a., Söder 3392ö. Vasa Råbocken, Sundberg, Axel, Kyrkogårdsvägen 16, _ se äfven Apelberg. Enskcde; ur En sk A lbl d H Id F -ök G ft. "4A O" Sot Eric, Rising, A., Flemingg. 57, C.; tlf 30569, ppe a, u a, 10 en, re ureg.a,. Norr S255. Appelbom, DOTa,.f. Pettersson, Fru, TOFsg. Stenboc~~n. lnnch. Gust. B~~gh, Oderig. 106(hör- 8U, C.; tlf Det af 10r8g.), Va.; tlf S9,6, Norr N H K' t H f "tt t Ad Storkeu, Hurnbla, A., Storg. 30A, Ö.Dj.; tlf.' liu SS')]), e. o. O ra 'no., , Norr vokat, bost. Torsg. 8, C.; tlf ; Svanen, Sjöbe;g. K. ;,1., ~irgerjarlsg. 19, O. (Sture- kontor: Appelboms Juridi-ka Byrå, plan); tlf 2H25, Norr "l Ö~. A B S..»1 (h" t f K ) Sälen Holm E Götg 79 so.: tlf 3601 Sbder.-., veavaaen ~ orne a ungsg.), 34~'01.,.,.,." C.; tlf 9731, 77 81, Norr Ugglan, vakant, Drottmugg. 59, G.; tlf 1032, Norr, Appelboms Juridiska Byrå A.-B., verkst. dir. asen, BjtrrIing, O., Järnvågen, O.D).; tlfnorr Ad N'I A lb -"kt k 6231; Droghandeln Vilrum, Torsg. 4, O.; tlf v. J S ppe «m, spec, a rns aps , Norr skillnadsärenden o. hand elstvister, Ornen. ~nell, H.. Karlbergsvägen 10, Va.; tlf 81'eaYäc;en -21 (hörnet af Kunzsg.) C.; 7502, Norr tlf 9731, Norr Telegraf- Apotekare.kårens lifränte- o. pensionskassa. adr.:»appelbom». Vallmg. ~?,Sthlm 1, kl. 11-2; tlf Appelbom, K. E. H., Löjtn., Ballerg. 7. O. 7l 09, ~ on Appelgren, C.A.. Bok bind., Repslagareg.S. Sö. Apotekar~soCletetens. kassaförest.: C. F. V. E. F.. o. Gabrielssou, G. A" Borstbin- Schimmel pfennig, Surbrunnsg. 28, Va. derifabr. Mariag. 16 A Sö. (Apot. Mården; tlf 6556, Norr 9078); H. Direktör i Sveriges 'Urmakare Ak bost. S. h. I ; tlf 65 56, ankn. Norr 15\127. heb., Villag. 18 & 20,.0.; tlf Norr Apotekaresocietetens lokal, ValIing. 26, C.; tlf 15~ 44, Norr Torsten, Dir., L:a Vattug. 22. C.; t1fj2366. Apotekaresocietetens ordf.: Apot. Knut SjÖ-I- E. F., Fabrikör, Brunn-backen 6, ss. berg, Stureplan 19, C. (Apoteket Sva- - Edla, Fru, Uplandsg. 61, Va. nen); bost. Smålandsg. 2, O. - S., Kontorist, SlIlålandsg. 23, C.. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs:R:n~~n~EåL;~~~~.N22

3 .».. Åppelgren-e-Årbetshemmet. 169 ApRelgren, T. G. H., Mynthandlare, Frejg. Arbetareförening,. Stockholms, Teknologg. 67 I, Va... '. 5 n b., Va.; biblioteket öppet onsd. 7,- C.:A,., Tapets., Grefg. 37, O.Dj.; tlf Norr _1/2ge.m.; kassörens och.vice värdens '. 'expeditionstidmånd.o.onsd.12,.-2e.m., Karl. G. O., Verkmäst., Jarlag. 32, Asp tisd., torsd. o. fred. 6-7 e. m.; sjukudden. kassans kassörs mottagningstid månd., Appelgren,F. Urmakare, Birgerjarlsg. 118, onsd. o. lörd. kl. 6-8 e. m.;. tlf Norr Va.; tlf Vasa r: sel äfven Apelgren.. Arbetarekommun, Stoekholms, Folkets hua, Appelin, Ellen, Fröken, Kontorsskrifv. l Barnhusg. 14, O.; tlt ' Järnvägsstyr., Kammakareg. 29', O. Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus-Barn- - Erika, Fröken, Kontorsskrifv. i Järn- husg. 14, O. vägsstyr., Kammakareg. 29, O. Arbetarinstitutet, Klara' N. Kyrkog. 8, O. Greta, Kontorsskrifv. (Stat, Järnv.), Arbetames Bildningsförbunds Sthlmsafdel- Greftureg, 15, O.; tlf Norr ning, Drottningg. 88 ll, O. Appell, Tidningen, Red. S. Liden, Båaunda - Bokbinderiaktiebolag, Slöjdg. 7, C~; tlf. tlf Rås, , Norr Appell, G. A., f. d. Bildhugg., Hornsg. 32, Sö. - Svenska, Sjuk- o. Bcgrafningskessa, sista -' se äfven Apell. fred. i hvar mån. kl. 8 e. m., Parkg. 18 Bn.b. O l Appelqvist; 2 Appelquist; 3 Apelqvist; Tryckeri ' A.~B., Folkets Hus, Barnhusg. 4 Apelquist; 5 Appelkvist. 14, O.; tlf 2276, Norr ,. ' 1- Ur affär, Folkets hus, Barnhusg. 14, O.; _3 Berndt, Banktj-man, Uggelviksg. 13, O. tlf Norr ,...1 J. Ax., Direktör i Sthlms Transport- o. Arbetsbyrån för oorganiserade, Drottningg. \ Bogserings-Aktieb., Uplandsg, 4 1V, O.; 81 A. Va.; tlf 12508, Norr : tlf A.rbetsföreningar: " ' ' _I Ragnar, Dir., Scheeleg. 20, O.; tlf , Adolf I.<'redriks,Holländareg. 16, ]1/2 tr.; Va. kontoret tlf Ordf.; RegeringsrådinnanE. Lindstedt, träffas mänd, o. onsd Försäljningmånd.o.onsd.,:..3 O.tto. Emanuel, Fil. Iic., GuJlvifvan 11, kl Kassörska: Fru E. von Knozrtng," Gröndal, Liljeholmen. Briinnkyrka, Liljeholmsvägen 2, Liljeholmen.,.-1Elma, Fru, Västmannag. 27, Va.; tlf fi~f Gref~innanE. Lagerbjelke,Älfsjö,onsd. Norr Hedvi~Eleonora o. Enl'relbrekts, Braheg.S6, Ö. ':"'1Richard, Handelsbitr., Ragvaldsg. 20 n b., Ordf.: Fröken A. Sundin. I. S.. tlf 9659 Söd 54 Jakobs o. Juhatines, Lästmakareg.15 n.,b., O., O.;, o. er. Ordf.: Fru ValborgOttergren. ' Försäljning _3 A., Handl. (blomster-), Hötorgshallen; hvard. kl '... tlf Norr 5971; filial Drottningg. 67, Katarina, Högbergsg.13,Sö. Ordf.:Fröken Emma O b t Höt t 10 O Gyberg, Öst!!ötag.18, sö. r :; os. o orge,.. Klara, Klara O. Kyrkog. 8, 1 troned, O. Arbets- ':"'1J. K., Handl., Grefmagnig. 12 n. b., O.Dj. rörest:a Fru Hilma Feith. Försäljning månd. -' Gustaf, Ing., Bondeg. 64 A, Sö.; tlf Söder o.ousd 11-1; tlf Norr , Kungsholms,Kungsholmsg l tr., O. Ordf.: Fröken Annie Liljenstolpe. _1 C. U. F., Köpman, Razvaldsg. 20, SÖ. Maria. tillklippning.lokal Ragvaldsg.10,SB. För _3 E. A., Köpman, Handtverkareg. 44, O. ' säljn. bod. Hornsg. 21 A, ss. Urdf.: Fröken 1 G K" R Id 20 S.. Elisabeth scnutdueis., - unnar, opm~n, agva sg., O.; Mattens. Matteuskyrkan, Vanadisvägen S? & So,. tlf 9659, Söder 54. Va., öppen tisd. O. torsd, 11-3, sept.-maj, _1 S. H., l:e Postexp., Helsingeg. 9 III, Va.; Ordf.: Fru Hanna F'lygare,Stureplan 4,:Ö.', tlf 8, NI::~ak ~~~e'f~~~~~g so, s«ordf.: Fdherrin _3 Gustaf W., Norrtullag. 65, Va.; tlf Norr Osear«,Storg. 55, 6.Dj.. Ordf.:Fru AnnaBroms Arbetsf'örmedling-en, se Stockholms stads ar- Aptekmann, L., Filmchef, Linneg. 41, O.Dj. betsförmedling och annons 'sid. 44. Apteringsv:erkstad, Sthlms Tygstations, se Arbetsg-ifvareföreningen, Svenska, se.bven- Sthlms Tygstation.... ska Arbetsgifvareföreningen.,!quilOll, Edit, Fröken, Styrmansg. 6,0.Dj.; Arbetsgifvareföreningens Stati,ti.k'a byrå, tlf Svenska,seSv!lnskaArbetsgifv.Statbyrå. Aquilonius, Klas, Folkskollär., Bellmansg. Arbetsgifvarnes Ömsesidiga Olycksfallsför-..' 5I1, Sö. säkringsbolag, Torsg. 2, C.; Postadr.: Arben" Carl, Vaktm., Riddarhuset, Sthlm 2.»Aöo», 'I'elegr.iadr.:»Tranman. ".' Arbetar-Borlen,.Gust. Jonsson, Tunnelg. 14, Arbetshemmet. Kungsholmsg. 70-=-74, O., O.; tlf 30458, Norr försäljer ved. kol och. koks. Mekvef, Arbetarebibliotejret, se under Bibliotek. mangel; tlf 33705, Norr..' OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSE,R pa KARTAN' \ l

4 170 ArbetshemlIlet-Arehn. Arbetshemmet för blinda, se De blindas fören. Arbing, Runo, Grossh., kontor Birgerjarlsg. Arbetshemmet för sinnesslöa kvinnor, Rör 22, O.; tlf 5903, 5958, Norr 4894, strand. Va.; tlf 82314, Vasa telegrafadr t.»runo»: bost, Valhall a- Arbetsinrättning, Stockholms stads, Maria vägen 77, O.; tlf 81 08, Vasa 300. Bang. och Volmaryxkullsg., Sä.Kontors- Arboga Margarinfabriks filial, Kungsholmstid 9 f. m.-5 e. m.; lörd, 9 f. m.-3 g. 66, O.; tlf 33342, Norr 941. e. m.; tlf 24486, 3730, Söder 13725, Arborelius, Emmy, Fru, Barnhusg. 8 1V, O.; Söder tlf Arbetslaget, f. d. C. W. Svedelius, inneh. Arboren, Olof, Kapten, Linneg. S8 IV, O.Dj. Th. Sandberg; kontor Bredgränd 2, - P. A., Skom., Timmermansg. 44 D b., Sä. Si.; tlf 11016, Norr Arbrå Kraftverk, A.-B., verkst, dir. log. Arvid Arbetslöshetskommitte, Stockholms Vasag Westerberg, Kraftverk vid Arbrå, kon- 11 & 13, O.; tlf 13913, Norr ' tor Kungsträdg~rdsg. 10, O.; tlf 23868, Arbetsmyran, Uplandsg, 3P, Va.; tlf Norr tel.-adr.:»arbråkraf't» Area Regulatorer, A.-B., 'I'illverkn, af, ång-, gas-, vatten-, temperatur- o. fuk- Ar~etsrådet: tdghetsregulatorer, elektr. regulatorer Ambetslokal: St. Nyg. 40 & 42, St., tlf m. fl. Kungsg. 7, O.; tlf 30248, Norr , :J1934 o Telegrafadr.: Telegrafadr.:»Area»,»Arbetsrådet», postadr.: Arbetsrådet Arcadius, C. O., Fru, Norrtullsg. 22, Va. Sthlm 2. ' Arehimedes, A. B., kontor o. verkstad Sund- Mottagningstider: Ordf., Byråchefen S. Rib- byberg; tlf 2095, 2096 samt Sundbybing alla hvard, kl. 2-3 e. m. Sekr. berg 93 o Telegramadr.:»Aralla hvard, kl. 2-3 e. m. chimedcs», Sthlm. Utställningslokal Registratorskontoret hålles öppet hvarda- Birgerjarl sg. 11, O. Tillverka utomgar kl. 11 f. m. 3 e. m. bords- o. andra motorer. Arbetsskolan för lytta och vanföra, Gref- ARCUS Aktiebolaget, tureg.59 & 61, O. Se Vanföreanstalten. Betongkon- Arbetsstugor för barn: Adolj Fredriks, Hol- struktioner, BrObyggnader, F~briks-.ländareg. 16, Va.; Jakobs, Davidba- byqgnader, Teg~er8g. 12, Va.; tlf 5901) garesg. 21, O.; Klara, Klara V. o. ö746, Norr,o 91. Kyrkog.20, O.; Kunqshotm«Ö.~t1'a Parm. Ardell. O. V., Grossh.,kontorBrunkebergstorg m~tareg. 9, O.; ''''1I.'1s1wi1lls vä.~t;a, Fle- 15, O.; bost. Karlber~svägen ss>, Va. mmgg. 79.B, O.; Ösiermalms, Karlaväg, Gotthard, Ko~torschef, Tomtebog. 20, 72, Q.DJ.; ft.ngelbrekts, Valhallavälr. Va.; tlf , O., Nikolai, Skomakareg. 30, St.; - Dazrnar.12, Korresp., 'I'egnersg, 39, Va. Katarina, Nya Skolhuset, Ny torget ss: - K. HJ., Sjökapten, Volmaryxkullsg. l Sä. Sofia, Soflafolkskolehus,Skåneg. 117;Sä:: Arefeldt, A., Bankvaktm., Artillerig. 48, O. fr1aria oiistra, Hornsg. 110, Sti.: Jo-I hannes norra, Döbelnsg. 38 A o. B 1 Arehn; 2 Aren; 3 Arhen: 4 Arrhen; Va.;!Jfattm,.' arbetsetuaa, Västman: 5 Areen. 6 Ahren. nag. 92, Va.; Yärtans, Hjorthagen ; Gu- 6 O D' ktö D' l ~taf Vasa, Vastmannag. 63, Va.; Lit. - sc~~, 11'e or, a ag. 16, Va.; tlf Vasa ) eho/mens, Mauhemsg. 6, Aspudden " ". " Bromanti vid Alvik Alviks skol' - Edla, Froken, ]i olkungag. 65, So.; tlf,, a, Söd 128 Kungsholms villastad; Bromma, vid" o er :. III " Bällsta, Bällstalund, Sundbyberg' - F. C!. M.,.froknar: Danderydsg. 6 o. g., öppna 5-7 e. lir. alla hvardagar samt O.; tlf Osterm, de flesta stugor äfven på f. m. ' Gore- _2 J., Inspektor, G:la Brog. 21 I, O. nii ';Iinnrs, Vdmaryxkullsg. 41, ss, AreIms,.~erh., Mek. Verks~ad,. A.-B., Helsingeg. 14&16, Va., Nybrog. 55, O. ~lst.iomerg. 15 & 1~, O., tl~ 314 r 97, S nne, dahleko stiftelsens, Klippg. 24,Sä , ~ orr 52?, :N?rr 52 6~, Norr Centralkommitten och styrelser för Ti llverka tändsticksmaskiner m. Arbetsstugor för barn, se Kalenderafd. fl.. automatiska. mask!ner, verktygsma- [3435] o. f. 1 skmerm.n;.gjutel'let,t~fnorr9419. A bi Wilh P t D' o, k k N - N. O. G., Skadespel., Regenngsg. 84, O. r m, l.,.. as or" J~11'ga::a.syr an, orra _6 Oscar. A.-B., Ylle- o. bomullsvaror, trikåyarfsgrand, O.D.J.; tlf Österm o. korta varor, St. Nyg. 27, St.; tlf - Erik, Pastoratsadj, i.engelbrekts förs., 6529, 6530, Norr Östermalm~g. 67, O.; tlf Norr _1 Gur~i,~kefru, Regeringsg. 84, O. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ Hå HAMNGATAN _

5 Arenailder; AleXis, Lagerchef, Götg, 75, Sö.; I"" tlf Söder S.,Postexp., Rörstrandsg. 48, Va. - E. E., Regem.sveterinär, Flemingg. 18, C. Arenander- Arfvidsson Arfvidsson; 2 Arfvidson; ~ Arfwidsson;' 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson; 7 Arvidson; 8 Arwidson. Arenberg, Th., Symaskinsreparatör. Fle- _1 Fredrik V., Fil. mag., vik. Adjunkt, Grefmingg. 69, C.; tlf Kungsh g. 60 Il, O.D}.; tlf Norr I Arenborg, Emanuel.Byggn-ing., Frejg I, -' -Iosefina, Fru, Styrmansg. 55, (J.D).; tlf Va.; tlf Norr Osterrn, Arlmdsf6ren., styrelsens adr. Odeng. 16 1, Va. _2 Sigrid, Fröken, Hamng.17, C.; tlf Brun. Arendska Stenograf-institutet, se Sten 0- keb grafinstitut. _2 'I'ekla,. Fröken, Greftureg. 34 B, (J.; tlf Areschoug, R, Fröken, Tegnersg. 36, Va. Österm Holger Erh., Jur. kand., e. Sekreterare _4S Försäkringsbyrå, Herserud, Lidingö villa. i Socialstyr., S:t Eriksg. 11, C. stad; tlf Lid:ö A. M. '1'. H., Köpm., Karlsviksg. 9, C. _5 Anton, Handl., Slöjdaffär, Södermannag. Areskogh, N., Landtmät. v. Stat. Järnv., 6, Sö.; bost. Koeksg. 23, Sö. I Majvägen 28, Appelviken. _5S Handskmagasin, Drottningg. 30, C. l Arfwedson; 2 AArfvedsson; 3 Arvedi1on; _5 Amanda,Herrekiperingsaffär, 9, C..' Biblioteksg. \ 4 rweson. _5 A. S., Hotellvärd, Trångsund 2 B, St. _4 O. E., Bokhandl., Handtverkareg. 15, -' H. E., Ing., Folkungag. 107Il, ss, tlf C.; tlf Kungsh, 22 M. Söder _1 E., Brukspatron, Lilljansplan 5, (J.. _4 Sven G. S., Inspektör i Brand-, Sjö- o. -;1 Carl, Bjrådir., Kommendörsg. 23, (J.; Olycksfallsförs. A.-B. Skandinavien., tlf Österm v. Brandchef, Herserud; tlf Lid:ö 434. _3 Agnes, Fru, Linneg. 67IV, (J.D).; tlf _0 Bengt, Kanslisekr., Grefg. 65, (J.D) _7 Signe, Kontorist, Folkungag. 73 B,.Sä.. _1 S. H., Fru, Stureplan 4, (J. _5 C. G. Köpman, Humlegårdsg. 23, O.; tlf _1 Emma, Fröken, Florag. 6 11I ö. g., (J. 4984, Norr ~1 F. R. G., e. o. Hofr..not., Strandvägen -' A., Landtbruk., Gubbängen, Sthlm , (J.D). _5 Gustaf, Musiker, Rörstrandsg. 58v, Va.; _3 Aned, Ing., Surbrunnsg. 53, Va.; tlf tlf Vasa n280. -' Fredrik, Målare, Braheg. 2III, (J: -,1 J. E. E., Kammarh., Bankdir., Strand" _7 C. Fr.<-.Målarmäst., Kungstensg. 50, Va.; vägen 59, (J.D).. tlf Vasa _0 Karl Leon., Konsthandelo. konstutställ- _2 Th., Målarmäst., Kungsholmsg. '26, C.; ning Stureplan 15, (J.; tlf 17926, Norr tlf ; bos~. 'I'egnersg. 4~, Va. -' Th~odor, Pastor, Sigtunag. -.J. E., Med. lic., Odeng. 1, (J. Mottagn. 2~3 35, Norr V, Va.; tlf hvard. 1/ ; ej under sommaren. _7 Harald, Plåtslagarmåst., Uplandsg. 83, _1 Lilly, Skol-kökslär:a, Vanadisvägen 32v, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Vasa ' K. A. V., e. Revisor v. Statskont., Stjern- _3 Ragnar, Sk~despel., Linneg. 67, (J.D}.. hjelmsvägen 2, C. _1 H. o. V., Ankefru, Kommendörsg. 23, (J. _7 Carl A., Sjökapten, Svedenborgsg. 4 BIII,.. Sö.; tlf 10464, Söder l Arfvldss.on; 2 Artvidsen: 3 Arfw~dsson; _5 M. Ch.. Strykinrättn., Klarabergsg.33, 4Arfwldson; 5 Arvidsson; 6 Arwidsson; tlf Norr C.; 7 Arvidson; 8 Arwidson. _5 Mathild!', Sömme!ska, Fröken. 'Banårg. _7 Karl, Bagare, Brännkyrkag. 96, Sö.; tlf 27, (J.Dj.; tlf Osterm Söder _8 Arvid, 'I'andläk., Kungsg. 51, C,; be- _6 Anna, Barnm., Tomtebog. 15 1v ö. g..ya. handlingstid efter öfverenskomm. pr _5 A. D., Dekor-mål, Ingemarsg. 3 B, va. tlf 11266, Norr _5 P. O., Departementskrifv., Jakobsbergsg. _1 Erik, 'I'audläk., Norrmalmstorg ,C.~ 6, C.. mottagn-tid hvard /211,1[.5- -' Helge, Direktör, Hjorthagsväg. 7 I1I,(J.Dj.; 1/26, andra tider efter öfverenskomtlf'71359, Osterm _5 Erik R., Disp., Hagag. 39, Va. -' melse; tlf C. V., Tjänsteman, Heimdalsg. ~ 3 Il, Va.; _8 Edvin, Elektrisk affär o. reparationsverk- tlf Vasa stad, J akobsbergsg. 29, C.; tlf Norr -' H., Tjänsteman h. Drätseln., Svedenborgs- 4494; bost. Östermalmsg. 14 B, O. g. 4 BIl, Sö.; tlf ':VIKING SKOKRÄM INDUSTRI"~~T;~B~~. VIKING

6 172 1 Arfvidsson; 2 Arfvidson; 3 Arfwidsson; 4 Arfwidson; 5 Arvidsson: 6 Arwidsson; 7 Arvidson; 8 Anvidson. -' Ernst V. E., Trävaruhandl., Birgerjarlsg. 39v, O.; tlf 4433, 4460, Norr Telegrafadr.:»Pinetimber», bost. s. h. -' Olof. V:flrkmäst., Karlbergsv. 70 B, Va. _1 Josefa, A.~kefru, Kindstug. 6 ' 1, St. -' Cecilia, Ofversköt:a, Stockh. Nya Sjukhem. Drottningholmsvägen, O.; tlf Norr o 4335, Argentinska Generalkonsulatet, Ynglingag. 13 ', Va. - Legationen, Grand Hötel, O... Argus, k-b., Revisionsbyrå (dir. Sten Odmann), Hagag. 3, Va.; tlf Se vidare under Revisionsbyrå Argus. Arhen, se Arehn. Arhusi~nder, Magnus, Herr, Värtavägen 4, O.Dj. - Ho To, Löjtn., Banergo 4, OoDjo; tlf Arjoma, Handelsfirman, Maskiner o. råvaror för storindustrien, Drottningg. 82, O. IArkitektkontoret M. AlYin, A.-B., spec l' möbler, mattor, tyger, gardiner o. inredningar, Kungsträdgård-g. 12, 00; tl 21659, 30175, Norr Telegrafadr..»)ArkstenaD. Arfvidsson - Arrnitfabriken. Arkitekturminnes Föreningen, Fredsg. 12, O.; tu Norr Arkivbyrån, se Svenska Arkivbyrån. Arla Mejeriaffär ; inneh. Agronom H. Willner, Svartensg. 7, Sö.; r. t. O. a. t. Arlander,A., Författ., St. Essingen. Arren, B. T., Disp., Polhemsg. 31, O. - Georg, Handelsbokh., Styrmansg. 8 ti, 00 Dj... - Gerda, Ankefru, Polhernsz. 31, O. Arlon, Erik, Byggn-Ing., Vikingag. 7 A, Va.; tlf Vasa Annan, Jonas, Direktör, Brnnkebergsg. 4, C.; tlf Armanbo Kalkbruk, A.-B., Rezeringsg. 50, C.; tlf , Norr Armatnraktie bolaget, N ordiska, se Nordiska Armaturfabrikerna, Ao-B., o. annons å kartong sid. 640 a. Armatur- & Verktygs A.-Bo, Armatur- o. Precisionsverktygsfabrik, kontor o. utställning N. Srnedjeg. 36, O.; tlf 17967, Norr Telegrafadr.:»)Arverken». Armaturfabriken Carl Holmbergs Stockholmsfilial, ägare A. B. Nordiska Årmaturfabrikerna, föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay. Försäljning af annatur för ånga, vatten och syror från A.-B. SVENSKA METALLVERKEN egna verkstäder i Lund. Kontor och Lager Vas ag. 7, o; tlf 6117, 7117, Norr 6'706. Se annons å kartong sid. 640 a. Arme- & Marinfilm, Föreningen, Norrlandsg. 6 m, C.; Exp e, m., tlf Armefö rdelnin garnas ex p e ditioner: IV Armefördelningens, Ostermalmsg. 8, Sthlm 5. Telefoner: Armefördelningschefen Stabschefen 7924l. Generalstabsof'ficeren Adjutanterna Fortifikationsofficeren 79244, Norr 566. Fördelningsintendenten Expeditionsintendenten och kassaforvaltntngen : Fördelningsläkaren Fördelningsveterinären Domänofficeren 79244, Norr fj 56. Skjutbaneofficeren VArmefördelningens stabsexped. o. kassaförvaltning, Östermalmsg. 8, Sthlm 5. Telefoner: Stabsexpeditionen Armefördelningschefen Stabschefen 71S12. Fortifikationsofficeren Fördelningsintendenten A.rmeförvaltningen, Jakobsg. 30 (vid Rödbodtorget), Stockholm 16; tlf 947 O. -s Artilleridepartements Konstruktionsafdelning, Riddarego 13, Sthlm 7; tlf s Artilleridepartements Kontrollafdelning, Riddarego 13, Sthlm 7; ur s sjukvårdsstyrelse, J akobsg. 30 m, Sthlm 16; tlf GeneralfälUäkaren: tlf Öfverfältläkaren: Uf Ofverfältvetertnären: tlf Byråassistenten, Regementsläkare Nordlander: ur 1G398. Assistenten, BataljonsHikare Liudva.Il: tlf Byråssistenten. Regementsveterinär Moren: tlf 2480l. Intendenten, Kapten Palm: tlf Adjutanten: tlf 1M 85.. Förrådsförvaltaren: ur Armens Centrala Beklädnadsverkstad, Flemingg. 77, C.; chefen ur Intendenturförråd i Stockholm, Skeppsholmen, postadr. Sthlm 15; chef: von Otter, 00 F. S., Frih., Major. Kae-rnbyggnadsnämnd, Auditorium, C: tlf (byg-g-n. chefen),92 19, Pensionskassa, Öfre Munkbron 5, Sthlm 2; tlf 1805, Norr 2404; kassatid Badelmakerivcrkstad, Fredrikshof. Fredrikshofsg. 6, O.Dj.; tlf A.rmfelt, Ida, Friherrinna, Linneg. 25, O. Armington, H., Valling. 32, C. Armitt'abriken, inneh. Gustav Josefsson, Birgerjarlsg.l08, Va.; tlf MÄSTERSAMUELSGATll.N 22 Se annons å sid. 27.

7 , Armsköld-Aronsson. Armsköld, J., 'Bkomakareg. 32, St.; tlf Norr Arnesen, H. K. A" Dir., Karduansmakareg, I, p, C.; tlf kbost. Djursholms- Arn, G. E., r Folkskollär., Frejg.29 BlV, Va.; Osby; tlf Djursb.-Osby 222. tlf Vasa 61.. Arnfelt, Frans, Direktör, Herserud; tlf Lid:ö åmander. L, Fröken; Östermalmsg. 11, O.Dj. 17 o Atnberg, 'V. T., Civiling., Kommunalhuset, Arnheim, C. A., Advokat, Landsfiskal, famil- Liljeholmen.. jerättsärenden, boutredningar, inkaase-, _ Ida, Fröken, S:t Eriksg. 35, 1'/2 tro ringar, fastighetsförsäljningar o: öfriga, ö. g., C. juridiska uppdrag, Brunns backen. 6, _ M., Fröken, Malmskillnadsg. 7, C.; tif Sthlm 4; kontorstid 9-5 (lunchtid 1 Brunkeb ); tlf 4949, Söder _, KoL., v. Häradshöfd., Ostermalmsg. 46, O. - Greta G., Fru, Bergsg, 32, C. Arnberger, O., Godsäg., Birgerjarlsg. 37, C. - Rose, Fru, Storabältg. 4, O.; tlf ;- F., Kapt., Birgerjarlsg -. 37, C. - S., Fru, Sibylleg. 54, O. ' Arnbom, A., Byggm., Sveavägen 108, Va. - Selma, Fröken, Dannemorag. 20 1V, Va.; _ Erik, Musiker, Agneg. 12, C. tlf ,', Arndtz & Co, C.; Handelsfirma, Västerlångg. - Julius, Grossh., bost. Odeng. 15, O.; tlf.,3il1, B(.; tif ; kontor Regeringsg. 18, C.; tlf Arndtz' Skinnbeklädnadsaffär, Specialaffär 8617, Norr för skinnbeklädnader. Automobildräk- - Ko G. R., Läderhandl., Dalag, 72, Va. ter och öfriga slags skinnbeklädnader - K. A. Skrädd., Hornsg. 170, sn. i lager och på beställning. Glaee- o. Arnold, Otto, Dir., Odeng, 61, Va. sämskskinn, alla slag. Handskar, da- - Gert, Kontorist, Högbergsg. 46 B III, Ö. g., masker, regnkläder m. m., Kungsg. 3, Bö.. C.; tlf 12030, Norr von Arnold, H., Jur. kand., Amanuens i K. Arne, T. J., Fil. dr, Antikvarie v. Statens Pinansdep., Eriksbergsg, 9, O. ' Hist. Museum, 'I'egnerslunden 9v, Va. Arnoldson, E., Fru, Väatmannag, 4, C.; tlf _. Hilda M. A:son, Fröken, Nybrog. 22 & 24, O.; tlf Norr? Fredrika, Fru, Jungfrug. 41, O.Dj.; tlf _ Eric, Kamrer, Ostgötag. loll, Bö, Norr _ Arndt, Köpman, Rosenlundsg. 12Ill, Sti.; - Nils, Med. doktor.röron-inåa- o. halssjukd. tif Söder Mottagn. Sm.ålandsg. 4 1, C.; boet. Si- _ B~,Tjän.steman, Döbelnsg. 54, Va. bylleg. 35, O. Arneberg, E., Ingenjör, Dalag. 4, C. Arnoldseon, Ivar, Aktuarie i Socialstyrelsen, _ &; Co, Aktieb., Oljor m. m., Dalag. 4, C.; Roslagsg. 8, Va.; tlf ; tif r. - M. R. W., Sjökapten, Stureg. 22, O.. Arnelius, A.. E., Ankefru, Östermalmsg. 25 Arnouff, L A. Gösta W., Tjänsteman, Sibyl- -27, O.. leg. 2IIv, O.; tlf Norr \ Arnell, Harald, Bankir- o. Fondkommiasions- Arnström, Jonas, Försäljn.-chef v.asea, firma, Medlem af Sthlm s Fondbörs, Bragevägen 6 11, O.; tlf Vasa Harung. 14, C.; tlf 3353, börsen: tlf - Georg, Tjänstem. V. 'I'obaksmon. huvud kontor, Götg, 48, Bö.; tlf _ Tord, Civilasses~or, S:t Eriksg. 73, Va.; Arn~z, Ko H., Kapten, Riddar~g. 62, Q.Dj.,, tlf Vasa Arno, K. G., Korresp., Alströmerg, 15, O.; _ Gunnar, Droskäg., Valhallavägen 97, Va.; tlf Norr 529. 'tlf Norr Ivar. Red., Döbelnsg. 51, Va. _ K. E., Fil. dr, Öfvering., Värtavägen Aronowitsch, Martin, Bankdir., Strand.vägeIj 6 Il, O.Dj.; tlf 13298, Österm , O.Dj.; tlf 71379, Norr _ Harald. Ing., Drottningholmsvägen 6, C. -s Intressenter, A.-B., Smålandsg. 22, C.; -. Fred., Löjtn., Artillerig. 43, O.Dj. tlf 65)0. ' _ Alma, Målarinna, Döbelnsg. 11 r, C. - Hilda, Ankefru, Fredrikshofsg. 10,0.Dj, Helmer, Tandläk., Parmmätareg. 7, C.; Aronson, Ellen, Fru, Bryggareg. 6 'B, C.; ". tlf 32448, Norr tlf Norr _ Judit, Fru, Tandläk., Parmmätareg. 7, C.; - A., Kamrer, Östermalmsg.19, O.; tlf tlf 32448, Norr Lisa, Stenograf, Fröken, Inedalsg. 15,m A., Tjänsteman, Engelbrektsg. 9 & 11, O. Ö. g., C. Arnemark, G: E., Tjänstem. v. Järnv.-styr., - Henning, Tjänsteman, Kocksg. 26, Bö.; Rörstrandag. 34, Va. tlf Söder Arner, F. L., Husägare, Vikingag. ss-», Aronsso~. Sven, Advokat, Riddareg. 39, Va. O.il).; tlf I OLSSON & ROSENLUND S~tZ~~~;~R H3

8 174 Aronsson -- Arvedson. Aronssons, Sven, Advokatkontor, Fredsg. Arrhenius, Axel Vilh., Skräddarmäst., J akobsio», C.; tlf 17000, 17001, 17002, Norr bergsg. 33, C.; tlf 11846, Norr Öppet '/210-'/25. - & Beijer, A.-R, Tryckeriagentur o. Pap- - Maria, Fröken, Vasa Damfrisering, Up- persaffär en gros, Oljefabrik, Dalag. landsg.22, Va.; tlf Norr , Va.; tlf 83600, Vasa G. A., Ingenjör, Valhallavägen 105, Va.; - C. A., Verkm., Långsholmsg. 20, Sti.; fuwn tlf~~~~ - G. A., Kontorist, Blekingeg. 79, Sä. Arring, Alfr. A:son, Klockare o. kyrkofogde - P. O. K., Köpman, Rutger-Fuchsg. 6 B, Sä. i Maria förs., Srt Paulsg. 10, Sä. - H. V., A.-B., Skoutensilier en gros, En- Ars Aktiebolaget Scentekniska artiklar - skede; tlf Ensk Axel G. Tjänsteman i Sthlms Sjöförsäk- '. Kungsg. 6-""'C a, If' 3-55.; t 1.:J. T l ' o egrafrings-:j\.ktieb., Brännkyrkag. 95, Sä. adr.: )Arsb.o~ag". - Oscar E., Västmannag. 25, Va. Arsell, O., Justitiekansler, Karlbergsvägen Aronzon, Ivar G., Bokbindare, Sveavägen 19, 44, Va. C.; bost. Tunnelg. 17, C. Arsen, Lottie, Kontorist, Kammakareg. 46 I -s, A. K., Bokbinderi (inneh. H. Ljunggren), Ö. g., Va.; tlf Brunkeb L:a Vattug. 19 A, C.; tlf Arsenalen, A.eR, verkst. dir. Bengt Johans-.Aros Pepparkaksbageri, Tomtebog. 34, Va. ~on, Gust. Ad. torg. 16, C. Arosbröderna, Sällskap mellan forna lärjun- Arsel1lus,. MarIa, Fr~, No~~.backag.~, ~a.. gal' vid Västerås Högre Allmänna Lä- - Fredrik, Torpedingenjör (Marinförv.), roverk. Ordf.: Kamrer C. E. Quarforth, Vanadis.väge~ 22 B, Va.; tlf Södermannag. 9, Sä. Artberg, Eskil, Kopm., Arsenalsg. 1, C.; tlf Arosen, Axel, Banktjänstem..Helgag. bliii.sä. 5805; bost.. Enskede. Arosenius, E. H. N., Fil. dr, Byråchef, Teg- Arte et Marte, Arsskrift för Ridderskapet nersg. 16 1v, Va.; tlf Vasa och Adeln, Brunkebergsg. 3, C.; tlf - Hanna, Fru, Riddareg. 19, Ö.D} , ansv. utg. Frih. C. E. Fleetwood, - Greta Fröken Greftureg. 63III Ö tlf Florag. 19", Ö.; Norr Öst'erm ,., Artemis, Rederiaktieb., adr.: Otto Hellsten, - - Hilda, Fröken, Jakobsbergsg.. 15, C. M. F., Fröken, Braheg. 43, Ö. Skeppsbr?n 20, St. Artens, Gottfned, Agenturer, Agneg. 25 I1I, - S. L., Fröken Braheg. 43, Ö. C., tlf Gustaf, f. d.' Järnvägskontr., 32, Va.; tlf Uplandsg. - Vera, Fröken, Agneg. 25 III, C.; tlf Artillerigården, Riddareg. 13, Sthlm 7. Arp Vilhelm Godsäg. Nybrog. 30 Ö tlf Artillerikasernen,, Norr ',., Artilleriklubl.en, se Kaserner. Artilloristaben, Riddareg. Arpi, Ivar 6 C. M., Dekoratör, Luntmakareg. 13, Sthlm 7. Artillerimuseum, Artillerigården, Riddareg. - & bo Arvid Järnaffär Handtverkareg. 13, Sthlm 7, öppet sönd. 1-3 fritt. 3?, O.; fili~l S:t Eriksg. 25B, C. Onsd. 1-'/~. 3, afg. 10 ör~, öfri~a da- - ArvId, Järnkramhandl., Handtverkareg. gal' 10-3 (lord. 1O-2),afgIft 50ore; tlf 38 III C För truppförband, skolor, kor- ArrMn, s'e Arehn. porationer m. fl. fritt efter vid Artille- Arrhenius, Oscar, verkst. Dir. i Arrhenius rigården hos portvakten gjord anmälan & Beijer, A.-R Norr 19315,' Roslagsg. 9 Va.' tlf " eller tlf Artilleri- o. Ingenjörhögskol., Artillerigår- - Olof, Fil. dr Gamla Haca (Haga södra grindar). ' C> C> den, Riddareg. kl. 8,30-11,30 13, Sthlm 7; exp.-tid f. m.; tlf Svante, Fil. dr, Professor, Förestånd. Artilleristaben: rör Vet..Ak:s Nobelinst., Experimen- Chefen: Armåförvaltningen, J akobsg, 30n, talfältet. Sthlm 16; tlf Edith, Fru, Pavlovna-Magasinet, Fle- Statistiska afdelningen: Artillerigården, mingg. 19, C. Sthlm 7; tlf Sofia, Fru, Fotograf, Gamla Haga (Haga Utrustningsafdelningen: Artillerigården, södra grindar). Sthlm 7; tlf 73170, Walda, Fru, Karlbergsvägen 70 A, Va.»Artillcritidskrift», red. o. exp., Artilleri- - Bror, Öperasångare, Kantor i Ad. Fredr., gården, Sthlm 7; tlf 715 Hl. - Flemmgg. 16 BlII, C.; tlf Norr Arve, Erik,.Axel, Rektor, Vegag. 6 1, Va.; tlf Vasa 64, C. Brandkapten, Malmskillnadsg Arvedson o. Arweson, se under Arfwedson. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN ~_

9 Arvell-Asklund. ' U5 Arv~n, A., Kapten, Storg. 57, O.Dj. Åskania, A.oB., Rör, armatur, sanitetli-o: ArvIdsson, se under Arfvidsson. värmeledningsmaterialierengros,dire\l:- Arwidström, Evert, Garn-, Väfnads- o.trikå- törer: Erik Landberg. Gunnar Gustafs- ' handel, Drottningg. 70, O.; tlf , son o. H. Hedin, N. Bantorget 22 (Barn- Non 5820; bost. Odeng. 55II, Va.; husg.); tlf 12100,12106, Norr 6544; tlf Vasa telegrafadr. : «Askania«. Lager 'I'orsg, Arvika Spinneri och Väfnadsaffär, Oxtorgsg. 2, O. ' -, 9 A, O.; tlf 163, Norr 7653; Inneh. Askberg, C. G., f. d. Assistent, Sibylleg. 28, Alfred Peterson; tlf Osterm (bost.) O.Dj.; tlf Österm Ar,ika Vagnfabl:iks Ftlial, Aktieb., Disp. - L. H., Byråchef i Gen:poststyr., Ad. Fredr. G. Erne, B~rgerJarlsg. 39; O. Kungl. torg 2 1V, Sö.; tlf 13704, Söder 30693; Hofleverantor; tlf 4544, Norr till tjänsterummet tlf Arvika-Verken, Aktiebolaget, Landtbruks- - & Co, Gustaf, Fotokompaniet se Fotomaskiner Norrmalmstorg 2 O.' tlf kompaniet.,,. Namnanr~p. ', - Kerstin, f. Sylwan, Fru, Rörstrandsg. 42, Arvin, Clara, Fröken, Sibylleg. 36, O. Va.; tlf Va?a Arwin, HJ~l~ar, IJlg;enjör, Lidingö villastad; AskeiOnd, Fredrika, Fru, Ostermalmsg.43 v, tlf Lid.ö 127, Å k loof' T 'd Akt.. p '. t' Asarnoj, M., Koeksg. 26, Sö. s e o '. eo or, uane I ensronas yr.., Asbesttak, Aktiebolaget, kontor o. lager af Fndhemsg. 40, 9 ; tlf Kungsh !Daterial för taktäckning, Birgerjarlsg. - E. V., f. a, Hofmast., Kungsg. 78, O. 04, O.; tlf 14970, Norr Direk- Askenbeck, Anna, Fru, Nybrog. 56 A1,iO.; törens bost.tlf Norr ' tlf »Asca-L.ijlsli, Smålandsg. 24, O.; tlr Askell.bäck, B. M., Fröken, Telegrafist, öster- Asch, H., Direktör, kontor Hamng. 5 A, O.; m~lmsg. 19, O:. bost. Tprstensonsg. 6, O.Dj. - LIZZIe, Froken, Ostermalmsg. 19, O. '- Aschan, Lisa, Fru, f. Herlitz Kommendörsg. Asker, B1enda, Fröken, Döbelnsg'.lBII, O. 29, O.Dj.; tlf '. - Maria, Fr.?ken, Jungfrug. 16 III, O.Dj., -Elisabeth, Fröken, Strandvägen 13, O.D}. - M. J., Froken, Engelbrektsg. 13, O.; tlf _ Villand Hofrättsråd i Svea Hofrätt Norr Greft~reg. 40, O.; tlf ' - Fred, Fö~säljn.. chef(~ramfors A.-B), _ Berthel, Kamrerare i Riksgäldskont. Narvavägen 30, O.D;. Engelbrektsg. 4, O.; tlf Österm ~ - C. ~., f. d. Kapten v. Flottan" Karla- _ G. W., Ofverste, Karlavägen 43, O.!agen 40 1 \ O. -, Aschberg, Olof, Bankdir., Norrtullsg. 3, Va.; - Fl'ltz W. Kop~., Tomtebog. 2 D b.,. Va. tlf7419, Norr A" f. d. Landshofd., Grefg. 4, O.D;.; tlf _ Anna-~isa, Fru, AsfaltaktIebolagllt, Strandvägen 41, O.Dj. Nya, kontor Birger Åskergren, Thorsten... A.,,D1l"e~torl kontor o... jarlsg. 65, Va.; fabrik gård Värtan.' stall- o. material- - bost. Gunnar Skeppareg. 27 1V, A., Tjänsteman O.DJ. i Stockh., Ens:\!:. Ask, Sigg~, Banktjänstem., ss; tlf Söder Skaraborgsg. ' 7, - Ba;llk, laltsjö-storänge n.. Ax~lme, Ankefru, Ad. Fr. Kyrkog.9 B, O. _ Nanny, Fru, Sveaväg. 92, Va.; tlf Vasa Äskerlmd, Fredr., Vaktm., Östgötag. 11, M1~ S~ ' _ Anna, Fröken, Sömmerska, Grefg. 62, Askerlund, A. G., Bankvaktm., Greftureg. O.D}. ' 65, V"... _ Leila, Fröken, Västeråsg. 31V uppg, D., - Ernst, Prokurist, Drottningholmsvägen 10,, _ Va.; tlf Vasa E. G" Handl. Bellmansg. 1, Sä.; tlf Söder O.; tlf , Askeroth, G. A., Köpman.. Järnvägsg. 76,. '12090; affären Bellmansg, 12, Sö.. Sundbyberg; ;.tlf Sundbyb. 5 :;;4. _ Hugo, Hand!., S:t Eriksg. 25l:l, O.; tlf Askhng, P. A., Skräddare, åpelbergsg. ~6, O.; 34002, Norr 2 pli, O ; bost. ~:t Eriksg. tlf Nor,r Asklund, W~~h., ~okbind., etui- o.~ortf lj-, rr: Karl, Hand], (vikt.), Hornsg. 72, Sö.; arb., Vasterlangg. 67, St., bost.. ~'1mmermansg. 121', ss. - B. H., Fil. lic., Drottningg. 110, Va. _ Per, 'l'[änsteman, Skaraborgsg. 7, ss; \- L., Fru, Malmskillnadsg. 36" O.; tlf tlf Söder 1996.' - & Co, Sven, Grossh> o. Agenturaffär, ~ Nils, Vaktm., Urvädersgränd 2 ili, Sö.. Linneg. 67, O.Dj.; tlf 74412, Norr - M. S., Ankefru, Engelbrektsg. 31 B, O , VIKING SKOKRÄM 'INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

10 176 Asklund -Assplund. A sklund, Sven, Grossh., Linneg. 67, Ö.Dj.;.Oak 'I'ree» Hosiery Co. Ltd, Manchester tlf 74412, Norr m. fl. franska o. schweiziska fabriker, - H. G., Ingenjör, Malmskillnadsg. 36, C.; kontor Kl. S. Kyrkog. 18, C.; tlf 31931, tlf talezrarnadr.:»arbonli n»; bost. Frejg. - J. G., f. d. Kapten, Grefg. 20 III, Ö. Dj. 69, Va.; t1f Henning G., f. d. Lärov.-adj., Kungstensg. Aspelin, Clara, Ankefrn,.Östermalmsg. ~61II,0. 69 II, Va.. Aspenberg. Fredrik, Greftureg. 24, Ö. Asp, N. E. W., f. Bankir, Ösl.ermalmsg. 2", Ö. Aspengren, Anna, Fröken, Tjärhofsg. 27, Sö. - Erik, DiL, Lovisag. 2, O.Dj.; tlf Aspengren, C. Wil h., Disponent, kont. i Sund- - Gunhild, Folkskollär.a, Manilla, Sthlm byberg; tlf Sundbyb. 24 o. bost. Sthlms- 14. vägen 9, Råsunda, tlf Rås Hildur, Fru, Blomsterhandel, Handtver- - F. U., Snickeri- o. biljardfabr., inneh. kareg. 15, C.; tlf Norr S. Aspengren. Bihliote ksg. 3, C. - Knut, Kammarskrifv., Vanadisv, 25'1', Va. Aspequist, C. Melcher A., Grvssh., Ost o. - Gösta A. E., Kamrer, Vikingag. 5, Va.; tlf smör, Tavastg. 11 Sö.;, tlf Norr Asperån. J., Agent för in- o. utlå.rdska fao - A. P., Konditor, Birgerjarlsg. 106, Va., brikanter, Regeringsg. 75 B, C.; tlf ing. fr. Privata, , Brunkeb r. B. C., Kont., Sot Eriksg. 92, Va. - Alll)a o. Lisa, Fröknar, Ostermalmsg. 38, - K. G., Köpman, Lästmakareg. 17, C.; tlf O.; tlf Norr Norr C. W., Ingenjör, Ombud för Mazettis fa- Carl, Lagerchef, Ostermalmsg. 19 1II, Ö. briker, Ad. Fredr. torg 6III, Sö. J. Gotthard, Le Postiljon, Västmarmag. - Adolf, Prokurist, Regeringsg. 47, C.; 12 III Ö. g., Va.; tlf Brunkeb tlf 11102, Norr G. Anton, Sekr. i Ryska Generalkonsu- Aspington, N. P., Direktör, Tegnersg. 28, latet, Rörstrandsg. 26, Va. Va.; tlf N0I;r Gustav P. W., Snickare. Brunnsg. 28, Ebba, Fru, Antikvariat o. Konsthandel, C.; bost. Upsalag. 11. Va. Drottningg. 87, Va.; tlf 83008, Norr -Ragnar, 'I'eckningslär., Teknologg. 51, Va Agnes, Telegrafist, Uplandsg. 94 II, Va. Aspling, C. L., Kamrer vid Slakteriaktieb., - Erik, A.-B. Ylle- o. bomullsvaror en Bergsg. 11, C.; tlf Norr gros, Drottning-g '1' (hiss), C.; tlf - P. A., Skornak., Frejg. 54, Va. 4456, Norr 479. Kontorstid 9-5. Asplund, John, Annonschef i Svenska Tele- Telegr.-adr.:»Asperik». grambyrån. Torsg. 27, Va.; tlf Lambert, Prästgårdsg. 42, So.; tlf Söder - E. G., Arkitekt, Svartensg. 20, So.; tlf Aspe, Gust. Fab. A:son, 2:e Kyrkovaktm. - Nils, Artist, St. Skuggan, Värtan. (Gustaf Vasa), Karlbergsvägen?Y, Va. - Carl, Bokbinderi & Förgyllningsanstalt, Aspegren, O. G. T., Aktuarie.. i Riksför- Smålandsg. 18II, C.; tlf Norr säkr-anst., Plorag. 15 n. b., O.; tlf Georg, Bosättningsmag., Odeng. 26, Va.; - Louise. Fröken, Handtverkareg. 42 A II, C. tlf 11674; bost. kv.. Blocket, Lidingö - U. Mullern-, Prakt. läkare, se Mullern- Brevik; tlf Brevik 146. Aspegren. - Axel Hj.. Disp., Katarinavägen 7 IV, Sä. Aspegren, Erik, Handl., Specialaffär för - Karl, Fil. dr, Hornsg, 33 A, Sö.; tlf Damkonfektion, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Söder tlf Norr 26846; bost. Rörstrandsg. 8 1lI, - Olga, Folkskollär:a, Västmannag. 22, Va. Va.; tlf Vasa Calla, Pru, S:t Eriksg-. 94 B, Va.; tlf Aspelin, H. E. W., Fru, Valling. 12, C. - Gerda, Fröken, Grefg. 62, Ö.Dj. - Elsa. Fröken, Valling. 12 C.; tlf Brun-.: Gnat. Fr. R., Fängelsedir., Bergsg. 40, C.; keb, ' tlf 33316; bostaden Kungsh Signe, Fröken,Sibylleg. 67 1V,O.;tlfÖsterm. - J. A., Grossh., Hornsg. 100n, Sii.; tlf Söder J. M., Med. dr, Sibylleg. 67]'1', Ö... - Greta C:son, Gymn.-dir., Bergsg. 40, C.; -,- Robert, Med. kand., Sibylleg '1', O.; tlf Kungsh tlf Osterrn Anna, Handelsidk.a, Västmannag. 22, Va.; - Johan, Skom.-mäst., 'I'eg nersg. 31, Va.; tlf Vasa bost. Holländareg. 20, Va. 1- T. L, HalJdelsres.. Uplandsg. eo», Va. - Chr., Utländska agenturer, representant- Axel G., Kungl. HOfg.ravör, anstalt för i Sverige o. Finland för A. G. Stickerei monogram- o. vapen prägling, N. Smed- Werke Arbon, Arbon (Schweiz), The jeg. 16, C.; tlf 11286, Norr A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n:~L;i~~~~.N22

11 Asplund-Atelje. Asplund, Adolf M., Inspektor, Enskede gård, AS8uransbolag, se Afbrott~Iör8äkrings-; An-,,Buskede ; tlf Ensk. 65. svarsförs.-, Automobiliörs.-, Borgens- -s~c. V., eftr., Järnaffär, Odeng. 72, Va. förs.«, Braudförs-, Glaeförs.-, Hagel- -' Hjalmar, firma, Järnaffär; Norrtullsg. 27,skade-, In brotts- o. Stöldförs.>, Kreaturs- Va.' \ förs>, Kreditförs.-, Landtbruksförs.-, - Hans,E"ammanättsråd, Linneg. 18, q. Lifförs.-, Maskinförs.-, Olycksfallsföra-,': - C. A., Kapten v. Flottan, Greftureg. 39, O. Resgods- o. Reseolycksfallsförs.-, Rån- - C. W., Kriminalöfverkonst., Parkg. 6, C.; förs.-, Sjöförs.-, Stormskadef'örs.y, Tran-. tlf Kungsn ,. aportförs.-, Vattenskadeförs.- o. Aterför- -' Oscar, Köpman, Storg. 10, O.; tlf Osterm. säkringskontor samt Försäkringsbolag' 920. i Yrkesreg. - A. V\-., Lagerchef, Hornsg, 39 A, So.: tlfasterberg, J. M., Köpman, Karduansmaka- Söder reg. 6, C.; tlf Brunkeb ' -,' J. M.,. Musiklär:a, Tuleg. 35, Va. Asthrin, C. O., Inneh. af Maria Expressbyrå, - E. Gustaf, Prakt. läk., (ortoped. kirurgi) Svedenborgsg. 4, So.; tlf Söder Braheg, 27, O.; hvard. 3-4 (olycks ; bost. Prästgårdsg. 25, Sö. fall äfven andra tider). Astml!-n, Georg, Kontorist, Klöfvervägen 99, - Martin, Prakt. Iäk., Drottningg. 59, C..Äppelviken. Invärtes sjukd., spec. nervsjukdomar. Astoria, Hötel, inneh. W. Valtin, Vasag. 4, - C. J., Tapets., Inedalsg. 2. C. C.; tlf namnanrop:»hotell Astorla», '- Ivar.. Taxering'skommiss., Florag. 17 1, O.; Astrea, Fabriks- & Handelsfirman,.inneh.' tlf Norr Carl Björck och Per Julius Peterson" - Alfr., Typograf, Flemingg. 60 Ill t. h., C.; Kungsg. 75, C.; tlf tlf Kungsh Pensionat, inneh. Fröknar Karin Edling -; F. O., f. d. Uppbördskommiss., Odeng. o. Berta Andersson, Lidingö villast.; '72; Va.; tlf Vasa tlf Lid:ö 90." ~ H. E., Uppbördsman (19:e roten), Torkel- - Återför~äkringsaktiebolaget, Inbrotts- o., '. Knutssonsg. 16 B, ss; tlf Söder resgodsförsäkringar, Drottningg. 19, John A., Vaktm. Sthlms Stads Sparb.), Sthlm 16; tlf 219, Norr 4479, Norr Fredsg. 9;. C,.. Astreamagasinet, Damkonfektion och Hvit-,- Charlotte, Ankefru, Strandvägen 39 n. b., varuaffär (inneh. Astrid Johansson), O.Dj.; tlf " Birgerjarlsg. 5, C.; tlf 4050, Norr '.(050. ' "-"- Hanna, 4,nkefru, Västmannag, 22, Va. Asyler: _ 'MatiIda, Ankefru Svedenborgsg. loill SÖ. Asylen för fatti.ga barp.af'6derskor o. deras ba~n, A H E B ' Od 361'V' Planterhagsvagen, 6., o. Prästgårdag. 31, ss. spman,.., arnm., eng., a., Asylen för pauvres honteux, Hagag.,2, Va., tlf. tlf Vasa Norr Föreståndarinnan tif C. M.. Kassör Knut Wallenberg-s väg Nattasylen för kvinnor, Artillerig. 11, Ö.Dj. " '. S lt iöb d ' tlf S It 'öb 123" ' Stockholms stads asyler för husvilla:,, '\ sj o a en;..~ sjoo,.,.. Nattasyl: Östgötag. 61 & 63, Bä. (för män)., - Albert, Kontonst, Döbelnsg. 17, Va.; tlf Barnasyier: Sabbatsbergsvägen 1,' Va. Åsög.,,, Br unk eb. '822 Bä. (v. Rosenlunds ålderdomshem); Barnhär- -'M E Rektor'v Sthlms Stads Högr berget, Fjällg. 29, se.: tlf Söder 13339; Späd- 'F l'k' k I 'f" k'. l' bild G e barnshemmet, Folkungag. 119, ss.: tif 5407, o S (j a. orvmn Ig ut 1 n., ila Säder Hi42.. ' Brog. 19U; C.' Atelier Foto American, Odeng. 67, 'Va.; tlf - Ernst G., Vaktm. i Skand. Kredit-A.-B., Vasa 11688, o. Götg. 20, 'Sö,; tlf Brunkebergstorg 12. Söder A.sproth, J osef; Aktuarie i Stli.lms Stada - Jaeger, K. Hoffotograf;' Drottningg, 33, " Statist. kontor, Agneg. 14, C. C.; inneh. H. Sylwander; tlf '5820, - A. L., Lär.a, Agneg. 14, C. Norr Aspuddens Sjukhem, inneh. Fröken Anna - Smideskonst, inneh. Olza Lanner, Mäster- I Törnqvist, Asp~dd.en; tlf ~spudden 10.. ~amuels.g. 56 B, C.; tlf, A.ssarsson, Gunnar.Eil.Iie., Ynghng-ag.21, Va. AtelJe Favori, Hamng. 8, C. - E. V., Kont. chef, Tegnersg. 45, Va. - Hedblom (inneh. M. Holmkvist), Rege-, - Vilhelm, Legationssekr., Roslagsg. 12, Va. ringsg. 11, C.; tlf ' ' -'Agnes,. Modeaffär, Jakobsbergsg. 5, C. -H. Nyberg, Grefg. 38, O.Dj.; tlf ,- Assar, Möbelarkit., Valling. 17m, C. - Kaudern, Hamng. 5 B, C.; tlf , Norr...::..G., Vagn mak., Markvardsg. 5III, Va Assurans, S,vensk Försäkrinzstidning, red.: Kronan, Götg. 59, Sii.>. Birgerjarlsg. 11, C.; tlf Nicedemi (inneh. Gottfrid.o. Märta Ang- Assurans-& Mäklarekontoret Wulff & Co, ner), Fotografiatelje, Drottningg. -46, ' Artillerig DJ.: tlf C.; tlf Norr OLSSON & ROSENLUND S~lZ~~~%% R- ( f17

12 178 Atelje-s-Aureliua. Ateljc Norrmalm. Fotografiatelje, Malm- Atterling, E. P. Hj., Sjökapten, Karlbergsskillnadsg. 48A, C. vägen 72A, Va... Strand, inneh. Osc. Carlson, Hornsg. 54 I1I, Atterlöf, Hj., Fondchef, Skeppareg. 39, O.Dj. Sä.; tlf Söder Einar, Inspektör i Nya Förs. A.-B. Hansa, - Svea, inneh. Erik Halling, Malmskill- Hjärneg. 7, C.; m Kungsh nadsg. 48 C, C. - Carl, f. d. Jiirnv.-tjänstem., Hjärneg. 7, Ateneum för flickor, Sveavägen 48, C.j C.; tlf Kungsh, m 36 90, Norr 20302; mottagnings- - Ragnar, Kontorist, Sigtunag. 11, Va. tid kl. 10,30-11,30 f. m. (utom lörd.), Attling, Ragnar, Banktjänstem., Dalag I, Atherton, Selma, Fru, Greftureg. 22 D, O. Va.; tlf Vasa Atlantica, Försäkrings A.-B., afdeln.-kontor Attrnar, C. E" Ing-enjör, Roslagsg. 21, Va.; Drottningg. 3. C. (chef: Anders Ed- tlf Vasa gren). Hufvudkontor i Göteborg. Te- - Carl Erik, Ingenjörsfirman, Roslagsg. legr.-adr.:»sjöatlantica». 21, Va. Atlantica, Skandinaviska Industri- O. Han- d'aubignå, se under bokstafven D. delsaktieb., Sveavägen 21 IV, C. Au Corset Gracieux, inneh. Louis Levy, Atlas Diesel, Aktiebolaget, hufvudkontor Drottningg. 66, C. Torsg. 5, Va.; verkst. direktör G. Ja- Audofonbolaget, Harald Lindblom, Brunkecobsson. bergstorg 9, C.: tlf 57 60, Norr Atlas Verkstäder, Torsg. 5, Va. Aue, Emma, Språklär:a, Elorag. 13 I1 Ö. g., O. Diesels Motorer, Fabriker vid Sickla. Augenius,..Elin, Fru, Strykinrättn., Stureg. Norrby Gjuteri, Sundbyberg. 11, O.; m Osterm Atlas Express, Express-, ved- O. kolaffär, Augier freres & c:ies agentur (Dan. Rödve), Tomtebog. 17, Va.; tlf 82075, Norr Drottningg.?lA, C. 8593; filial Upsalag. 9, Va.; m Norr Augustendals Trafik A.-B., Marindir. Aker mark, Nannylund, Djurgården. Atlas, Rederiaktiebolaget, Skeppsbron 20 1, Augustini. U., Köprn., Roslagsg. 41, Va. St.;. tlf 21739, Augustinsson, W., e. O. Hofrättsnot., Karl- Atlas, Aterförsäkringsaktiebolag, Engel-. bergsvägen 73Il, Va.; tlf 3079? brektsplan, O. (Trygg), kontorstid K. H. R., Löjtn., Jungfrug. 30, O. 3; tlf 7857; verkat. Dir. C. A. Mey- - L. A., Majorska. Jungfrug. 30 III, O.Dj. jes; ~lf 784.5, Norr Ställföretr. Augustsson, Sigfrid, Direktör, kontor Artildir. A. P. Akesson, tlf 7~ 45. lerig. 14 & 16, O.Dj.; tlf , Atler, Olga, Fru, Storg. 56, O.Dj , Norr 1007; bost, Odeng. 4, O.; Atmer, r. A. G., Advokat (v. Häradsh. Nils tlf Setterwalls Advokatbyrå), Wahren- - Gunnar, Poliskonstapel, Greftureg. 55. dorffsg. 1IV, C.; bost..greftureg. 64III, O. O. - Ida, Fru, Greftureg. 64 1II, O. - Aug., Trädg.-mäst., Enskede trädgård, Atmos, A.-B., Lästmakareg. 18, C.; tlf Enskede ; tlf Ensk Augårdh, C. A., Vaktm. i Riksb., Sveden- Atoxfabriken, Odeng. 57 Il, Va.; tlf 12988, borgsg. 37 III Ö. g., Sä.. Norr Auktionshallen, Aktieb., Nybrog. 11, O.; Atsa Separator, A.-B., Skeppsbron 10, Si.; tlf 74983, Norr Se annons sid. m Attarp, Thure, Barnavårdsman, Kat:a V. - Nya, Birgerjarlsg. 25, C.; tlf Kyrkog. 6, Sä. Auktionsverk, Stockholms Stads, Birger Jarls Atterberg, Kurt, Civiling., Mörby, Stocksund. torg 12, St.; om auktioner m. m. se Postadr.: Kungl. Patentverket, Stock- Stockholms Stads Auktionsverk. holrn. Aulin, Fr. R., Fil. dr, Birgerjarlsg, 114III, -- E., Fru, Pianist, Mörby, Stocksund. Va. - Emma Chr., Fröken, Barnhusg. 6, C. - S., Fru, Kungsholmsg. 66, C.; tlf Kungsh. Atterbom-Svensson,. Hedvig, Fröken, Karla vägen 45 III, O.; tlf Norr C. O., Registrator i Kommunikationsdep., Atterling, Ester, Fröken, Auravägen 6, Drottningg. 114, Va.; tlf Vasa Djursholm; tlf Djursh Au Petit Bon Marche, Nouveautemagasin Helmer, Ingenjör, Linneg. 38. O.; m (Fru Valborg Lindblad), Biblioteksg '[ 1, C.; tlf Norr 293. Axel. Lagerchef, Kungstensg. 61, Va.; Aurelius, B. O., Komminister i Oscars förs., tlf Vasa Fredrikshofsg. 3 1, O.Dj.; träffas säk- Anna, Lärar:a, Karlaplan 2, O.Dj. ' rast '/25-5 e. m. JÖNKOPINGS JURiDISKA BYRÅ H A M N G A T A N 1S