- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf , C.; tlf 22909, Norr INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG"

Transkript

1 ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet söc- 'kyrkag-; 73 1V Sö. kend Central-Försäkri IIg, P. Sturen, Vasag. 6T!I, Antikvitetsaffären Ester Carlson, Norrlandsg, 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf , C.; tlf 22909, Norr 'Fylgill.,.Förs. A.-B., Hamng, 2, C. Anton & Co, Fotografiatelje, inneh, Gärda.För-äkrings A.-B, Iris, Kungsg, 26 C.; Andersson, Drottningg. 23, C.,."tlf,.8936, 5\109, Norr 4tH3 Norr Antoni. ltugusta, Fru, Banerg, 6,.O.D'; 'tlf Norr '",,", Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Arse- - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tlf Brun-' nalsg. 8, C., tlf '7839, Norr keb Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen - Nils R. E., Med. dr, Birgerjarlsg. 22, O.; 31, C. tlf Hetmansens. Englme,Försljkrings Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd, S:t'Eriksg. byrå, A B., Jakobsg. 24, C. 16, C. He.imdall, Försåkringsaktieb., Birger. Antonson, Matilda, Fru, Uplandsg. 26, Va.; jarlsg, 18 r, O. tlf Vfj,sa Internationella Olycksfullförsäkrings - L L., Ofverkonst., Långholmsg. 16, Sö. Aktie Bol. i Wien, Alfred Lindberg Antonsson, Judith, Korresp., Bergsg. 37 B, & 00, Vasag. 48 1V, C. C.: tlf KUlIgsh Matthiessen, Max, A. R, Regeringsg. - E. A. J., Postmäst., Rådmansg. 691, Va. 39, C.; tlf 94 :JO, 94 56, N im Antroposofblm Sällskapet, Döbelnsg. 97 rr.b. 'Norden, Pörsakrings-Aktiebolaget Drott- Va. ' ningg. 9, C. Telefon: 7 98, 75 98,'21498, Anzelius, Ad., Civiling., Fil. kand., Up- Norr landsg. 48. Va. Seouritas, Birgerjarlsg. 11, C.; tlf 2121, - A., Revisor hos Geperalpoststyr., Kam- 9848, 12049, Norr makareg. 50 m, Va.; tlf Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C., Auzen & Engström, Auktionsgodsaffär, Folkkl. '/.10- ' 12 5; tlf 760, 2175, 2072( ungag. 14 A, Sö.; tlf Söder , Norr 64 ~8, Norr 8268 Norr - A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö , '- se äfven Ansen. Sunden-Cullberg,Alrik.Aktiebolag Drott- Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7', C. ningg. 5I1l, C.; 9-5; tlf 4976' ' se äfven Appelberg. Norr 7007, Norr ', Apelgren, R. N., Civiling., Patentombud, bost. D Winterthur» (Schweiziska Olycksfall. Karlbergsvägen 85 1V, Va.; tlf Vasa försäkringsaktiebolaget i Winterthur. Patentbyrå Smålandsg. 2, O. (hörn. af, Schweiz), Drottningg. 71 D, C.' tlf Nybrog.): tlf ' 15 50,~Norr '- A., Ljuskopieringsatelje, inneh. A. Gelin,»Ztirich», Allmänt Olycksfall- & Ansvars- Riddareg. 9A, b.; tlf 75159, Nonr försäkrings A.-B. Generalagentur ; ås- - Birger, Målare, Kaptensg. 7, a.dj: surausflru.an Chr. Steffens (inneh. G. - se äfven Appelgren... Carr), kontor Näckströmsg. 4, C. Apell,Clara L., Fiskoffär.Ostermelrns saluhall Antell, Sten, Kamrer, Egilsvägen 6, Stock- 18. O.; t~f 71:l?14, ~~)rr 12283; bost. sund; tlf Stocks Ho~~sg. 3.:d,ss: tlf Soder A t' E D. - E. Ii arghandel Uplandsg. 58 Va' tlf n evs, rnst, «cent, Helsingcg. 9 1, Va.; Norr 4"07 bost. Sigurdsberg ÄiCsjö' z tlf Vasa ~8 77., tlf Älfsjö 3'61. l. ' Antlk-KompaI!let, A.-B., se A. B, Antik- - se äfven Appell. Kompaniet. Apelqvist, se Appelqvist. Antika Konstgalleriet, A.-B., H. J. Steletskie, Apenes, L L.,.!J'ru Folkungag. 95, ss.. Arsenalsg. 41, C.; tlf åpiarie, Agnes,Ofve~ tinna,bragevägeni9i O. Anti kvari at- Bokhandeln Götg, 44 Sö. tlf Aplanius, A. V. L., An kefru, Grefg. 5, O.pj. Söder ' " Apollo, Porträtt- o. Pörstorinasatelje.dnneh. Antikvariat & Konsthandeln, E. A. Persson, Adolf Hallendorff, Valliug. 37, C.; tlf ~öcker,. etsninga~:. kf,ppar~tick, gravy- APOIl~Fl ~~rr~~rn;0~1s~5riddareg.28 Ö.Dj. I,ler af m- o. utlandska mastare m. m., tlf Öste;m 648 ',..~ ' Fotografisk afdeln., 5617, Norr Vasag 44, C tlf.., Apotek., och Apotekare: Antikvariatet, Birgerjarlsg 90, O" (Apotekenöppnas kl. 8 f. m., stängas hvard. kl. 7 e. m. o. helgd. kl. 6 e. m.) - VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG O R E BR' O " ',I

2 168 Apotek-AppeJgren. Apotek och Apotekare (forts.): Apotekaresocietetens sekr.: C. PJeijel, Apote- Bäfvern, Sehillberg, A. J. Hornsg. 79, SÖ.; tlf ket En?örningen, Hornsg. 29 A, SÖ.; 74 öa, Söder bast. Linneg. l~)i, O.; tlf EkZl'i~n'7~ermann, F.,,Järnvägsg. 94, AUsjö; tlf Apotekarnes Droghand-Is Aktieb., Göteborg, Eiefa~~en.. Hamner, J. W., Karlavägen öl, Ö.; Sthlmsfilialen, Katrineberg, 17, Liljeue. 7ö251, Norr holmen. Elg~n, Win?kler, Johan, Inneh., Karlavägen 27, Apotekarnes Mineralvattens Aktieb.: kontor o.. blf 4839, Norr 894. h f b 'k N b 35 & 37 /I Engeln, Petersson, C. C. V., förest. Sandberg, O, oc a.1'i yrogo.. > ' v:. Triewaldsgränd 2 (hörn. af Kornhamnstorg), Apparat-Aktiebolaget. Fredsg. Ö, C.; tlf 96 74, St:.; tu 722, Norr " 'l'elezrafadr.: sapparat». En8~04'3"~\j~~~~~lo:lelJel, Hornsg. 29 A, ss.; Uf Appelberz, Carl, Direktör. Civiling., Birger- Falken', Hallberg, A., Kartaplan 6, Ö.Dj.; ur jarlsg.83, Va.; tlf , Norr Axel Fil. dr Fabrik för metalltrådslam- FenIx. Gullbransson, G. E., Goteborg, arrend. ' R' k' S b o' 49 V tlf Eörresen, Wilhelm, Götg. 30, SÖ.; tlf 1143, SÖ. pan» 11' a», ur runnsg,. a.; der , N arr ; bost. Roslagsg. 11, Gripen, 1.'unda~l, Fr., Götg. 21, Sthlm 4; tlf Va.; tlf , Söder R F G..t 50 S.. Hjorten E. Wendbladh Bcheelez. 14 C.' ur - osa, ru,'o g., O , Norr 5499.' o'..' A. T., Grossh., Götg. 81. Sö. Hvila Björnen, Ahlberg, K., Nybrog. 21, O.; Uf - Fabian v. Häradsh. Norrtullsz. 53 V Va.' 74669, Norr ', b' J Korpen Inneh. A. Gezelius Stortorget 16 si.: tlf tlf 89'S8, Norr 2820.',., Gustaf, Justitieråd, Valhallavägen 41, Kronan, St. Nyg 27, si.; tlf47 al, Norr O.' tlf 779,,7 Norr Lejonet, Hofapotek, E. Potgnant, Jakobstorg 3, N'l' K" ' S.. 49 TT tlf U.; tlf 633, Norr 5248,nattexp. apat. Poignant, l S, opmjn, olnavagen, ya.j t tlf 3534 Vasa 48 b. Leoparden. von Schecle, H., 'I'egnersg. 16, Va. (hör- John Officer i Fr.varmen Karlaväsren net af Lun tmakareg.); tlf 4:<04.Norr ~ b O". O'" "4 "7 b Lokatten, Pstlander. G., St. Katrineberg, Lilje-.'. Ö. g.~..dj.; tlf ster'!'.;) d holmen; tlf 17577, Liljeh LIsa, Sybehörs- o. darnkonfektion, Odeng. Morianen, Helmer, M., arrcnd., Rosenbaum, :M., 45 Va, Drottningg. 19. O.; tlf 2576, Norr A E' A" bå t k.." 8 ditö Mården, Schimmclpfennig, C. F. V., Surbrunnsg..., ng a s?mmisslonar, pe I or, 28, Va. (hörnet af Tu.leg.); tlf 6556, Norr 9f178 firma Aug. Lindholm Eftr., Kung- Nordstjernan, Ewer-löf, V,Drottningg. 71A, Sthlm stensg.44, Va.; kon tor Skepps bron 20,St. l; tlj 5627, Norr SJ 03. 'H d' A" k f' S t 3Il V. tlf Renen, Bode, K, Förest., Folkungag. 99, ss., tu e VIg, n e ru, 19 unag.., a., Söder 3392ö. Vasa Råbocken, Sundberg, Axel, Kyrkogårdsvägen 16, _ se äfven Apelberg. Enskcde; ur En sk A lbl d H Id F -ök G ft. "4A O" Sot Eric, Rising, A., Flemingg. 57, C.; tlf 30569, ppe a, u a, 10 en, re ureg.a,. Norr S255. Appelbom, DOTa,.f. Pettersson, Fru, TOFsg. Stenboc~~n. lnnch. Gust. B~~gh, Oderig. 106(hör- 8U, C.; tlf Det af 10r8g.), Va.; tlf S9,6, Norr N H K' t H f "tt t Ad Storkeu, Hurnbla, A., Storg. 30A, Ö.Dj.; tlf.' liu SS')]), e. o. O ra 'no., , Norr vokat, bost. Torsg. 8, C.; tlf ; Svanen, Sjöbe;g. K. ;,1., ~irgerjarlsg. 19, O. (Sture- kontor: Appelboms Juridi-ka Byrå, plan); tlf 2H25, Norr "l Ö~. A B S..»1 (h" t f K ) Sälen Holm E Götg 79 so.: tlf 3601 Sbder.-., veavaaen ~ orne a ungsg.), 34~'01.,.,.,." C.; tlf 9731, 77 81, Norr Ugglan, vakant, Drottmugg. 59, G.; tlf 1032, Norr, Appelboms Juridiska Byrå A.-B., verkst. dir. asen, BjtrrIing, O., Järnvågen, O.D).; tlfnorr Ad N'I A lb -"kt k 6231; Droghandeln Vilrum, Torsg. 4, O.; tlf v. J S ppe «m, spec, a rns aps , Norr skillnadsärenden o. hand elstvister, Ornen. ~nell, H.. Karlbergsvägen 10, Va.; tlf 81'eaYäc;en -21 (hörnet af Kunzsg.) C.; 7502, Norr tlf 9731, Norr Telegraf- Apotekare.kårens lifränte- o. pensionskassa. adr.:»appelbom». Vallmg. ~?,Sthlm 1, kl. 11-2; tlf Appelbom, K. E. H., Löjtn., Ballerg. 7. O. 7l 09, ~ on Appelgren, C.A.. Bok bind., Repslagareg.S. Sö. Apotekar~soCletetens. kassaförest.: C. F. V. E. F.. o. Gabrielssou, G. A" Borstbin- Schimmel pfennig, Surbrunnsg. 28, Va. derifabr. Mariag. 16 A Sö. (Apot. Mården; tlf 6556, Norr 9078); H. Direktör i Sveriges 'Urmakare Ak bost. S. h. I ; tlf 65 56, ankn. Norr 15\127. heb., Villag. 18 & 20,.0.; tlf Norr Apotekaresocietetens lokal, ValIing. 26, C.; tlf 15~ 44, Norr Torsten, Dir., L:a Vattug. 22. C.; t1fj2366. Apotekaresocietetens ordf.: Apot. Knut SjÖ-I- E. F., Fabrikör, Brunn-backen 6, ss. berg, Stureplan 19, C. (Apoteket Sva- - Edla, Fru, Uplandsg. 61, Va. nen); bost. Smålandsg. 2, O. - S., Kontorist, SlIlålandsg. 23, C.. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs:R:n~~n~EåL;~~~~.N22

3 .».. Åppelgren-e-Årbetshemmet. 169 ApRelgren, T. G. H., Mynthandlare, Frejg. Arbetareförening,. Stockholms, Teknologg. 67 I, Va... '. 5 n b., Va.; biblioteket öppet onsd. 7,- C.:A,., Tapets., Grefg. 37, O.Dj.; tlf Norr _1/2ge.m.; kassörens och.vice värdens '. 'expeditionstidmånd.o.onsd.12,.-2e.m., Karl. G. O., Verkmäst., Jarlag. 32, Asp tisd., torsd. o. fred. 6-7 e. m.; sjukudden. kassans kassörs mottagningstid månd., Appelgren,F. Urmakare, Birgerjarlsg. 118, onsd. o. lörd. kl. 6-8 e. m.;. tlf Norr Va.; tlf Vasa r: sel äfven Apelgren.. Arbetarekommun, Stoekholms, Folkets hua, Appelin, Ellen, Fröken, Kontorsskrifv. l Barnhusg. 14, O.; tlt ' Järnvägsstyr., Kammakareg. 29', O. Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus-Barn- - Erika, Fröken, Kontorsskrifv. i Järn- husg. 14, O. vägsstyr., Kammakareg. 29, O. Arbetarinstitutet, Klara' N. Kyrkog. 8, O. Greta, Kontorsskrifv. (Stat, Järnv.), Arbetames Bildningsförbunds Sthlmsafdel- Greftureg, 15, O.; tlf Norr ning, Drottningg. 88 ll, O. Appell, Tidningen, Red. S. Liden, Båaunda - Bokbinderiaktiebolag, Slöjdg. 7, C~; tlf. tlf Rås, , Norr Appell, G. A., f. d. Bildhugg., Hornsg. 32, Sö. - Svenska, Sjuk- o. Bcgrafningskessa, sista -' se äfven Apell. fred. i hvar mån. kl. 8 e. m., Parkg. 18 Bn.b. O l Appelqvist; 2 Appelquist; 3 Apelqvist; Tryckeri ' A.~B., Folkets Hus, Barnhusg. 4 Apelquist; 5 Appelkvist. 14, O.; tlf 2276, Norr ,. ' 1- Ur affär, Folkets hus, Barnhusg. 14, O.; _3 Berndt, Banktj-man, Uggelviksg. 13, O. tlf Norr ,...1 J. Ax., Direktör i Sthlms Transport- o. Arbetsbyrån för oorganiserade, Drottningg. \ Bogserings-Aktieb., Uplandsg, 4 1V, O.; 81 A. Va.; tlf 12508, Norr : tlf A.rbetsföreningar: " ' ' _I Ragnar, Dir., Scheeleg. 20, O.; tlf , Adolf I.<'redriks,Holländareg. 16, ]1/2 tr.; Va. kontoret tlf Ordf.; RegeringsrådinnanE. Lindstedt, träffas mänd, o. onsd Försäljningmånd.o.onsd.,:..3 O.tto. Emanuel, Fil. Iic., GuJlvifvan 11, kl Kassörska: Fru E. von Knozrtng," Gröndal, Liljeholmen. Briinnkyrka, Liljeholmsvägen 2, Liljeholmen.,.-1Elma, Fru, Västmannag. 27, Va.; tlf fi~f Gref~innanE. Lagerbjelke,Älfsjö,onsd. Norr Hedvi~Eleonora o. Enl'relbrekts, Braheg.S6, Ö. ':"'1Richard, Handelsbitr., Ragvaldsg. 20 n b., Ordf.: Fröken A. Sundin. I. S.. tlf 9659 Söd 54 Jakobs o. Juhatines, Lästmakareg.15 n.,b., O., O.;, o. er. Ordf.: Fru ValborgOttergren. ' Försäljning _3 A., Handl. (blomster-), Hötorgshallen; hvard. kl '... tlf Norr 5971; filial Drottningg. 67, Katarina, Högbergsg.13,Sö. Ordf.:Fröken Emma O b t Höt t 10 O Gyberg, Öst!!ötag.18, sö. r :; os. o orge,.. Klara, Klara O. Kyrkog. 8, 1 troned, O. Arbets- ':"'1J. K., Handl., Grefmagnig. 12 n. b., O.Dj. rörest:a Fru Hilma Feith. Försäljning månd. -' Gustaf, Ing., Bondeg. 64 A, Sö.; tlf Söder o.ousd 11-1; tlf Norr , Kungsholms,Kungsholmsg l tr., O. Ordf.: Fröken Annie Liljenstolpe. _1 C. U. F., Köpman, Razvaldsg. 20, SÖ. Maria. tillklippning.lokal Ragvaldsg.10,SB. För _3 E. A., Köpman, Handtverkareg. 44, O. ' säljn. bod. Hornsg. 21 A, ss. Urdf.: Fröken 1 G K" R Id 20 S.. Elisabeth scnutdueis., - unnar, opm~n, agva sg., O.; Mattens. Matteuskyrkan, Vanadisvägen S? & So,. tlf 9659, Söder 54. Va., öppen tisd. O. torsd, 11-3, sept.-maj, _1 S. H., l:e Postexp., Helsingeg. 9 III, Va.; Ordf.: Fru Hanna F'lygare,Stureplan 4,:Ö.', tlf 8, NI::~ak ~~~e'f~~~~~g so, s«ordf.: Fdherrin _3 Gustaf W., Norrtullag. 65, Va.; tlf Norr Osear«,Storg. 55, 6.Dj.. Ordf.:Fru AnnaBroms Arbetsf'örmedling-en, se Stockholms stads ar- Aptekmann, L., Filmchef, Linneg. 41, O.Dj. betsförmedling och annons 'sid. 44. Apteringsv:erkstad, Sthlms Tygstations, se Arbetsg-ifvareföreningen, Svenska, se.bven- Sthlms Tygstation.... ska Arbetsgifvareföreningen.,!quilOll, Edit, Fröken, Styrmansg. 6,0.Dj.; Arbetsgifvareföreningens Stati,ti.k'a byrå, tlf Svenska,seSv!lnskaArbetsgifv.Statbyrå. Aquilonius, Klas, Folkskollär., Bellmansg. Arbetsgifvarnes Ömsesidiga Olycksfallsför-..' 5I1, Sö. säkringsbolag, Torsg. 2, C.; Postadr.: Arben" Carl, Vaktm., Riddarhuset, Sthlm 2.»Aöo», 'I'elegr.iadr.:»Tranman. ".' Arbetar-Borlen,.Gust. Jonsson, Tunnelg. 14, Arbetshemmet. Kungsholmsg. 70-=-74, O., O.; tlf 30458, Norr försäljer ved. kol och. koks. Mekvef, Arbetarebibliotejret, se under Bibliotek. mangel; tlf 33705, Norr..' OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSE,R pa KARTAN' \ l

4 170 ArbetshemlIlet-Arehn. Arbetshemmet för blinda, se De blindas fören. Arbing, Runo, Grossh., kontor Birgerjarlsg. Arbetshemmet för sinnesslöa kvinnor, Rör 22, O.; tlf 5903, 5958, Norr 4894, strand. Va.; tlf 82314, Vasa telegrafadr t.»runo»: bost, Valhall a- Arbetsinrättning, Stockholms stads, Maria vägen 77, O.; tlf 81 08, Vasa 300. Bang. och Volmaryxkullsg., Sä.Kontors- Arboga Margarinfabriks filial, Kungsholmstid 9 f. m.-5 e. m.; lörd, 9 f. m.-3 g. 66, O.; tlf 33342, Norr 941. e. m.; tlf 24486, 3730, Söder 13725, Arborelius, Emmy, Fru, Barnhusg. 8 1V, O.; Söder tlf Arbetslaget, f. d. C. W. Svedelius, inneh. Arboren, Olof, Kapten, Linneg. S8 IV, O.Dj. Th. Sandberg; kontor Bredgränd 2, - P. A., Skom., Timmermansg. 44 D b., Sä. Si.; tlf 11016, Norr Arbrå Kraftverk, A.-B., verkst, dir. log. Arvid Arbetslöshetskommitte, Stockholms Vasag Westerberg, Kraftverk vid Arbrå, kon- 11 & 13, O.; tlf 13913, Norr ' tor Kungsträdg~rdsg. 10, O.; tlf 23868, Arbetsmyran, Uplandsg, 3P, Va.; tlf Norr tel.-adr.:»arbråkraf't» Area Regulatorer, A.-B., 'I'illverkn, af, ång-, gas-, vatten-, temperatur- o. fuk- Ar~etsrådet: tdghetsregulatorer, elektr. regulatorer Ambetslokal: St. Nyg. 40 & 42, St., tlf m. fl. Kungsg. 7, O.; tlf 30248, Norr , :J1934 o Telegrafadr.: Telegrafadr.:»Area»,»Arbetsrådet», postadr.: Arbetsrådet Arcadius, C. O., Fru, Norrtullsg. 22, Va. Sthlm 2. ' Arehimedes, A. B., kontor o. verkstad Sund- Mottagningstider: Ordf., Byråchefen S. Rib- byberg; tlf 2095, 2096 samt Sundbybing alla hvard, kl. 2-3 e. m. Sekr. berg 93 o Telegramadr.:»Aralla hvard, kl. 2-3 e. m. chimedcs», Sthlm. Utställningslokal Registratorskontoret hålles öppet hvarda- Birgerjarl sg. 11, O. Tillverka utomgar kl. 11 f. m. 3 e. m. bords- o. andra motorer. Arbetsskolan för lytta och vanföra, Gref- ARCUS Aktiebolaget, tureg.59 & 61, O. Se Vanföreanstalten. Betongkon- Arbetsstugor för barn: Adolj Fredriks, Hol- struktioner, BrObyggnader, F~briks-.ländareg. 16, Va.; Jakobs, Davidba- byqgnader, Teg~er8g. 12, Va.; tlf 5901) garesg. 21, O.; Klara, Klara V. o. ö746, Norr,o 91. Kyrkog.20, O.; Kunqshotm«Ö.~t1'a Parm. Ardell. O. V., Grossh.,kontorBrunkebergstorg m~tareg. 9, O.; ''''1I.'1s1wi1lls vä.~t;a, Fle- 15, O.; bost. Karlber~svägen ss>, Va. mmgg. 79.B, O.; Ösiermalms, Karlaväg, Gotthard, Ko~torschef, Tomtebog. 20, 72, Q.DJ.; ft.ngelbrekts, Valhallavälr. Va.; tlf , O., Nikolai, Skomakareg. 30, St.; - Dazrnar.12, Korresp., 'I'egnersg, 39, Va. Katarina, Nya Skolhuset, Ny torget ss: - K. HJ., Sjökapten, Volmaryxkullsg. l Sä. Sofia, Soflafolkskolehus,Skåneg. 117;Sä:: Arefeldt, A., Bankvaktm., Artillerig. 48, O. fr1aria oiistra, Hornsg. 110, Sti.: Jo-I hannes norra, Döbelnsg. 38 A o. B 1 Arehn; 2 Aren; 3 Arhen: 4 Arrhen; Va.;!Jfattm,.' arbetsetuaa, Västman: 5 Areen. 6 Ahren. nag. 92, Va.; Yärtans, Hjorthagen ; Gu- 6 O D' ktö D' l ~taf Vasa, Vastmannag. 63, Va.; Lit. - sc~~, 11'e or, a ag. 16, Va.; tlf Vasa ) eho/mens, Mauhemsg. 6, Aspudden " ". " Bromanti vid Alvik Alviks skol' - Edla, Froken, ]i olkungag. 65, So.; tlf,, a, Söd 128 Kungsholms villastad; Bromma, vid" o er :. III " Bällsta, Bällstalund, Sundbyberg' - F. C!. M.,.froknar: Danderydsg. 6 o. g., öppna 5-7 e. lir. alla hvardagar samt O.; tlf Osterm, de flesta stugor äfven på f. m. ' Gore- _2 J., Inspektor, G:la Brog. 21 I, O. nii ';Iinnrs, Vdmaryxkullsg. 41, ss, AreIms,.~erh., Mek. Verks~ad,. A.-B., Helsingeg. 14&16, Va., Nybrog. 55, O. ~lst.iomerg. 15 & 1~, O., tl~ 314 r 97, S nne, dahleko stiftelsens, Klippg. 24,Sä , ~ orr 52?, :N?rr 52 6~, Norr Centralkommitten och styrelser för Ti llverka tändsticksmaskiner m. Arbetsstugor för barn, se Kalenderafd. fl.. automatiska. mask!ner, verktygsma- [3435] o. f. 1 skmerm.n;.gjutel'let,t~fnorr9419. A bi Wilh P t D' o, k k N - N. O. G., Skadespel., Regenngsg. 84, O. r m, l.,.. as or" J~11'ga::a.syr an, orra _6 Oscar. A.-B., Ylle- o. bomullsvaror, trikåyarfsgrand, O.D.J.; tlf Österm o. korta varor, St. Nyg. 27, St.; tlf - Erik, Pastoratsadj, i.engelbrekts förs., 6529, 6530, Norr Östermalm~g. 67, O.; tlf Norr _1 Gur~i,~kefru, Regeringsg. 84, O. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ Hå HAMNGATAN _

5 Arenailder; AleXis, Lagerchef, Götg, 75, Sö.; I"" tlf Söder S.,Postexp., Rörstrandsg. 48, Va. - E. E., Regem.sveterinär, Flemingg. 18, C. Arenander- Arfvidsson Arfvidsson; 2 Arfvidson; ~ Arfwidsson;' 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson; 7 Arvidson; 8 Arwidson. Arenberg, Th., Symaskinsreparatör. Fle- _1 Fredrik V., Fil. mag., vik. Adjunkt, Grefmingg. 69, C.; tlf Kungsh g. 60 Il, O.D}.; tlf Norr I Arenborg, Emanuel.Byggn-ing., Frejg I, -' -Iosefina, Fru, Styrmansg. 55, (J.D).; tlf Va.; tlf Norr Osterrn, Arlmdsf6ren., styrelsens adr. Odeng. 16 1, Va. _2 Sigrid, Fröken, Hamng.17, C.; tlf Brun. Arendska Stenograf-institutet, se Sten 0- keb grafinstitut. _2 'I'ekla,. Fröken, Greftureg. 34 B, (J.; tlf Areschoug, R, Fröken, Tegnersg. 36, Va. Österm Holger Erh., Jur. kand., e. Sekreterare _4S Försäkringsbyrå, Herserud, Lidingö villa. i Socialstyr., S:t Eriksg. 11, C. stad; tlf Lid:ö A. M. '1'. H., Köpm., Karlsviksg. 9, C. _5 Anton, Handl., Slöjdaffär, Södermannag. Areskogh, N., Landtmät. v. Stat. Järnv., 6, Sö.; bost. Koeksg. 23, Sö. I Majvägen 28, Appelviken. _5S Handskmagasin, Drottningg. 30, C. l Arfwedson; 2 AArfvedsson; 3 Arvedi1on; _5 Amanda,Herrekiperingsaffär, 9, C..' Biblioteksg. \ 4 rweson. _5 A. S., Hotellvärd, Trångsund 2 B, St. _4 O. E., Bokhandl., Handtverkareg. 15, -' H. E., Ing., Folkungag. 107Il, ss, tlf C.; tlf Kungsh, 22 M. Söder _1 E., Brukspatron, Lilljansplan 5, (J.. _4 Sven G. S., Inspektör i Brand-, Sjö- o. -;1 Carl, Bjrådir., Kommendörsg. 23, (J.; Olycksfallsförs. A.-B. Skandinavien., tlf Österm v. Brandchef, Herserud; tlf Lid:ö 434. _3 Agnes, Fru, Linneg. 67IV, (J.D).; tlf _0 Bengt, Kanslisekr., Grefg. 65, (J.D) _7 Signe, Kontorist, Folkungag. 73 B,.Sä.. _1 S. H., Fru, Stureplan 4, (J. _5 C. G. Köpman, Humlegårdsg. 23, O.; tlf _1 Emma, Fröken, Florag. 6 11I ö. g., (J. 4984, Norr ~1 F. R. G., e. o. Hofr..not., Strandvägen -' A., Landtbruk., Gubbängen, Sthlm , (J.D). _5 Gustaf, Musiker, Rörstrandsg. 58v, Va.; _3 Aned, Ing., Surbrunnsg. 53, Va.; tlf tlf Vasa n280. -' Fredrik, Målare, Braheg. 2III, (J: -,1 J. E. E., Kammarh., Bankdir., Strand" _7 C. Fr.<-.Målarmäst., Kungstensg. 50, Va.; vägen 59, (J.D).. tlf Vasa _0 Karl Leon., Konsthandelo. konstutställ- _2 Th., Målarmäst., Kungsholmsg. '26, C.; ning Stureplan 15, (J.; tlf 17926, Norr tlf ; bos~. 'I'egnersg. 4~, Va. -' Th~odor, Pastor, Sigtunag. -.J. E., Med. lic., Odeng. 1, (J. Mottagn. 2~3 35, Norr V, Va.; tlf hvard. 1/ ; ej under sommaren. _7 Harald, Plåtslagarmåst., Uplandsg. 83, _1 Lilly, Skol-kökslär:a, Vanadisvägen 32v, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Vasa ' K. A. V., e. Revisor v. Statskont., Stjern- _3 Ragnar, Sk~despel., Linneg. 67, (J.D}.. hjelmsvägen 2, C. _1 H. o. V., Ankefru, Kommendörsg. 23, (J. _7 Carl A., Sjökapten, Svedenborgsg. 4 BIII,.. Sö.; tlf 10464, Söder l Arfvldss.on; 2 Artvidsen: 3 Arfw~dsson; _5 M. Ch.. Strykinrättn., Klarabergsg.33, 4Arfwldson; 5 Arvidsson; 6 Arwidsson; tlf Norr C.; 7 Arvidson; 8 Arwidson. _5 Mathild!', Sömme!ska, Fröken. 'Banårg. _7 Karl, Bagare, Brännkyrkag. 96, Sö.; tlf 27, (J.Dj.; tlf Osterm Söder _8 Arvid, 'I'andläk., Kungsg. 51, C,; be- _6 Anna, Barnm., Tomtebog. 15 1v ö. g..ya. handlingstid efter öfverenskomm. pr _5 A. D., Dekor-mål, Ingemarsg. 3 B, va. tlf 11266, Norr _5 P. O., Departementskrifv., Jakobsbergsg. _1 Erik, 'I'audläk., Norrmalmstorg ,C.~ 6, C.. mottagn-tid hvard /211,1[.5- -' Helge, Direktör, Hjorthagsväg. 7 I1I,(J.Dj.; 1/26, andra tider efter öfverenskomtlf'71359, Osterm _5 Erik R., Disp., Hagag. 39, Va. -' melse; tlf C. V., Tjänsteman, Heimdalsg. ~ 3 Il, Va.; _8 Edvin, Elektrisk affär o. reparationsverk- tlf Vasa stad, J akobsbergsg. 29, C.; tlf Norr -' H., Tjänsteman h. Drätseln., Svedenborgs- 4494; bost. Östermalmsg. 14 B, O. g. 4 BIl, Sö.; tlf ':VIKING SKOKRÄM INDUSTRI"~~T;~B~~. VIKING

6 172 1 Arfvidsson; 2 Arfvidson; 3 Arfwidsson; 4 Arfwidson; 5 Arvidsson: 6 Arwidsson; 7 Arvidson; 8 Anvidson. -' Ernst V. E., Trävaruhandl., Birgerjarlsg. 39v, O.; tlf 4433, 4460, Norr Telegrafadr.:»Pinetimber», bost. s. h. -' Olof. V:flrkmäst., Karlbergsv. 70 B, Va. _1 Josefa, A.~kefru, Kindstug. 6 ' 1, St. -' Cecilia, Ofversköt:a, Stockh. Nya Sjukhem. Drottningholmsvägen, O.; tlf Norr o 4335, Argentinska Generalkonsulatet, Ynglingag. 13 ', Va. - Legationen, Grand Hötel, O... Argus, k-b., Revisionsbyrå (dir. Sten Odmann), Hagag. 3, Va.; tlf Se vidare under Revisionsbyrå Argus. Arhen, se Arehn. Arhusi~nder, Magnus, Herr, Värtavägen 4, O.Dj. - Ho To, Löjtn., Banergo 4, OoDjo; tlf Arjoma, Handelsfirman, Maskiner o. råvaror för storindustrien, Drottningg. 82, O. IArkitektkontoret M. AlYin, A.-B., spec l' möbler, mattor, tyger, gardiner o. inredningar, Kungsträdgård-g. 12, 00; tl 21659, 30175, Norr Telegrafadr..»)ArkstenaD. Arfvidsson - Arrnitfabriken. Arkitekturminnes Föreningen, Fredsg. 12, O.; tu Norr Arkivbyrån, se Svenska Arkivbyrån. Arla Mejeriaffär ; inneh. Agronom H. Willner, Svartensg. 7, Sö.; r. t. O. a. t. Arlander,A., Författ., St. Essingen. Arren, B. T., Disp., Polhemsg. 31, O. - Georg, Handelsbokh., Styrmansg. 8 ti, 00 Dj... - Gerda, Ankefru, Polhernsz. 31, O. Arlon, Erik, Byggn-Ing., Vikingag. 7 A, Va.; tlf Vasa Annan, Jonas, Direktör, Brnnkebergsg. 4, C.; tlf Armanbo Kalkbruk, A.-B., Rezeringsg. 50, C.; tlf , Norr Armatnraktie bolaget, N ordiska, se Nordiska Armaturfabrikerna, Ao-B., o. annons å kartong sid. 640 a. Armatur- & Verktygs A.-Bo, Armatur- o. Precisionsverktygsfabrik, kontor o. utställning N. Srnedjeg. 36, O.; tlf 17967, Norr Telegrafadr.:»)Arverken». Armaturfabriken Carl Holmbergs Stockholmsfilial, ägare A. B. Nordiska Årmaturfabrikerna, föreståndare Ingenjör C. W. Ramsay. Försäljning af annatur för ånga, vatten och syror från A.-B. SVENSKA METALLVERKEN egna verkstäder i Lund. Kontor och Lager Vas ag. 7, o; tlf 6117, 7117, Norr 6'706. Se annons å kartong sid. 640 a. Arme- & Marinfilm, Föreningen, Norrlandsg. 6 m, C.; Exp e, m., tlf Armefö rdelnin garnas ex p e ditioner: IV Armefördelningens, Ostermalmsg. 8, Sthlm 5. Telefoner: Armefördelningschefen Stabschefen 7924l. Generalstabsof'ficeren Adjutanterna Fortifikationsofficeren 79244, Norr 566. Fördelningsintendenten Expeditionsintendenten och kassaforvaltntngen : Fördelningsläkaren Fördelningsveterinären Domänofficeren 79244, Norr fj 56. Skjutbaneofficeren VArmefördelningens stabsexped. o. kassaförvaltning, Östermalmsg. 8, Sthlm 5. Telefoner: Stabsexpeditionen Armefördelningschefen Stabschefen 71S12. Fortifikationsofficeren Fördelningsintendenten A.rmeförvaltningen, Jakobsg. 30 (vid Rödbodtorget), Stockholm 16; tlf 947 O. -s Artilleridepartements Konstruktionsafdelning, Riddarego 13, Sthlm 7; tlf s Artilleridepartements Kontrollafdelning, Riddarego 13, Sthlm 7; ur s sjukvårdsstyrelse, J akobsg. 30 m, Sthlm 16; tlf GeneralfälUäkaren: tlf Öfverfältläkaren: Uf Ofverfältvetertnären: tlf Byråassistenten, Regementsläkare Nordlander: ur 1G398. Assistenten, BataljonsHikare Liudva.Il: tlf Byråssistenten. Regementsveterinär Moren: tlf 2480l. Intendenten, Kapten Palm: tlf Adjutanten: tlf 1M 85.. Förrådsförvaltaren: ur Armens Centrala Beklädnadsverkstad, Flemingg. 77, C.; chefen ur Intendenturförråd i Stockholm, Skeppsholmen, postadr. Sthlm 15; chef: von Otter, 00 F. S., Frih., Major. Kae-rnbyggnadsnämnd, Auditorium, C: tlf (byg-g-n. chefen),92 19, Pensionskassa, Öfre Munkbron 5, Sthlm 2; tlf 1805, Norr 2404; kassatid Badelmakerivcrkstad, Fredrikshof. Fredrikshofsg. 6, O.Dj.; tlf A.rmfelt, Ida, Friherrinna, Linneg. 25, O. Armington, H., Valling. 32, C. Armitt'abriken, inneh. Gustav Josefsson, Birgerjarlsg.l08, Va.; tlf MÄSTERSAMUELSGATll.N 22 Se annons å sid. 27.

7 , Armsköld-Aronsson. Armsköld, J., 'Bkomakareg. 32, St.; tlf Norr Arnesen, H. K. A" Dir., Karduansmakareg, I, p, C.; tlf kbost. Djursholms- Arn, G. E., r Folkskollär., Frejg.29 BlV, Va.; Osby; tlf Djursb.-Osby 222. tlf Vasa 61.. Arnfelt, Frans, Direktör, Herserud; tlf Lid:ö åmander. L, Fröken; Östermalmsg. 11, O.Dj. 17 o Atnberg, 'V. T., Civiling., Kommunalhuset, Arnheim, C. A., Advokat, Landsfiskal, famil- Liljeholmen.. jerättsärenden, boutredningar, inkaase-, _ Ida, Fröken, S:t Eriksg. 35, 1'/2 tro ringar, fastighetsförsäljningar o: öfriga, ö. g., C. juridiska uppdrag, Brunns backen. 6, _ M., Fröken, Malmskillnadsg. 7, C.; tif Sthlm 4; kontorstid 9-5 (lunchtid 1 Brunkeb ); tlf 4949, Söder _, KoL., v. Häradshöfd., Ostermalmsg. 46, O. - Greta G., Fru, Bergsg, 32, C. Arnberger, O., Godsäg., Birgerjarlsg. 37, C. - Rose, Fru, Storabältg. 4, O.; tlf ;- F., Kapt., Birgerjarlsg -. 37, C. - S., Fru, Sibylleg. 54, O. ' Arnbom, A., Byggm., Sveavägen 108, Va. - Selma, Fröken, Dannemorag. 20 1V, Va.; _ Erik, Musiker, Agneg. 12, C. tlf ,', Arndtz & Co, C.; Handelsfirma, Västerlångg. - Julius, Grossh., bost. Odeng. 15, O.; tlf.,3il1, B(.; tif ; kontor Regeringsg. 18, C.; tlf Arndtz' Skinnbeklädnadsaffär, Specialaffär 8617, Norr för skinnbeklädnader. Automobildräk- - Ko G. R., Läderhandl., Dalag, 72, Va. ter och öfriga slags skinnbeklädnader - K. A. Skrädd., Hornsg. 170, sn. i lager och på beställning. Glaee- o. Arnold, Otto, Dir., Odeng, 61, Va. sämskskinn, alla slag. Handskar, da- - Gert, Kontorist, Högbergsg. 46 B III, Ö. g., masker, regnkläder m. m., Kungsg. 3, Bö.. C.; tlf 12030, Norr von Arnold, H., Jur. kand., Amanuens i K. Arne, T. J., Fil. dr, Antikvarie v. Statens Pinansdep., Eriksbergsg, 9, O. ' Hist. Museum, 'I'egnerslunden 9v, Va. Arnoldson, E., Fru, Väatmannag, 4, C.; tlf _. Hilda M. A:son, Fröken, Nybrog. 22 & 24, O.; tlf Norr? Fredrika, Fru, Jungfrug. 41, O.Dj.; tlf _ Eric, Kamrer, Ostgötag. loll, Bö, Norr _ Arndt, Köpman, Rosenlundsg. 12Ill, Sti.; - Nils, Med. doktor.röron-inåa- o. halssjukd. tif Söder Mottagn. Sm.ålandsg. 4 1, C.; boet. Si- _ B~,Tjän.steman, Döbelnsg. 54, Va. bylleg. 35, O. Arneberg, E., Ingenjör, Dalag. 4, C. Arnoldseon, Ivar, Aktuarie i Socialstyrelsen, _ &; Co, Aktieb., Oljor m. m., Dalag. 4, C.; Roslagsg. 8, Va.; tlf ; tif r. - M. R. W., Sjökapten, Stureg. 22, O.. Arnelius, A.. E., Ankefru, Östermalmsg. 25 Arnouff, L A. Gösta W., Tjänsteman, Sibyl- -27, O.. leg. 2IIv, O.; tlf Norr \ Arnell, Harald, Bankir- o. Fondkommiasions- Arnström, Jonas, Försäljn.-chef v.asea, firma, Medlem af Sthlm s Fondbörs, Bragevägen 6 11, O.; tlf Vasa Harung. 14, C.; tlf 3353, börsen: tlf - Georg, Tjänstem. V. 'I'obaksmon. huvud kontor, Götg, 48, Bö.; tlf _ Tord, Civilasses~or, S:t Eriksg. 73, Va.; Arn~z, Ko H., Kapten, Riddar~g. 62, Q.Dj.,, tlf Vasa Arno, K. G., Korresp., Alströmerg, 15, O.; _ Gunnar, Droskäg., Valhallavägen 97, Va.; tlf Norr 529. 'tlf Norr Ivar. Red., Döbelnsg. 51, Va. _ K. E., Fil. dr, Öfvering., Värtavägen Aronowitsch, Martin, Bankdir., Strand.vägeIj 6 Il, O.Dj.; tlf 13298, Österm , O.Dj.; tlf 71379, Norr _ Harald. Ing., Drottningholmsvägen 6, C. -s Intressenter, A.-B., Smålandsg. 22, C.; -. Fred., Löjtn., Artillerig. 43, O.Dj. tlf 65)0. ' _ Alma, Målarinna, Döbelnsg. 11 r, C. - Hilda, Ankefru, Fredrikshofsg. 10,0.Dj, Helmer, Tandläk., Parmmätareg. 7, C.; Aronson, Ellen, Fru, Bryggareg. 6 'B, C.; ". tlf 32448, Norr tlf Norr _ Judit, Fru, Tandläk., Parmmätareg. 7, C.; - A., Kamrer, Östermalmsg.19, O.; tlf tlf 32448, Norr Lisa, Stenograf, Fröken, Inedalsg. 15,m A., Tjänsteman, Engelbrektsg. 9 & 11, O. Ö. g., C. Arnemark, G: E., Tjänstem. v. Järnv.-styr., - Henning, Tjänsteman, Kocksg. 26, Bö.; Rörstrandag. 34, Va. tlf Söder Arner, F. L., Husägare, Vikingag. ss-», Aronsso~. Sven, Advokat, Riddareg. 39, Va. O.il).; tlf I OLSSON & ROSENLUND S~tZ~~~;~R H3

8 174 Aronsson -- Arvedson. Aronssons, Sven, Advokatkontor, Fredsg. Arrhenius, Axel Vilh., Skräddarmäst., J akobsio», C.; tlf 17000, 17001, 17002, Norr bergsg. 33, C.; tlf 11846, Norr Öppet '/210-'/25. - & Beijer, A.-R, Tryckeriagentur o. Pap- - Maria, Fröken, Vasa Damfrisering, Up- persaffär en gros, Oljefabrik, Dalag. landsg.22, Va.; tlf Norr , Va.; tlf 83600, Vasa G. A., Ingenjör, Valhallavägen 105, Va.; - C. A., Verkm., Långsholmsg. 20, Sti.; fuwn tlf~~~~ - G. A., Kontorist, Blekingeg. 79, Sä. Arring, Alfr. A:son, Klockare o. kyrkofogde - P. O. K., Köpman, Rutger-Fuchsg. 6 B, Sä. i Maria förs., Srt Paulsg. 10, Sä. - H. V., A.-B., Skoutensilier en gros, En- Ars Aktiebolaget Scentekniska artiklar - skede; tlf Ensk Axel G. Tjänsteman i Sthlms Sjöförsäk- '. Kungsg. 6-""'C a, If' 3-55.; t 1.:J. T l ' o egrafrings-:j\.ktieb., Brännkyrkag. 95, Sä. adr.: )Arsb.o~ag". - Oscar E., Västmannag. 25, Va. Arsell, O., Justitiekansler, Karlbergsvägen Aronzon, Ivar G., Bokbindare, Sveavägen 19, 44, Va. C.; bost. Tunnelg. 17, C. Arsen, Lottie, Kontorist, Kammakareg. 46 I -s, A. K., Bokbinderi (inneh. H. Ljunggren), Ö. g., Va.; tlf Brunkeb L:a Vattug. 19 A, C.; tlf Arsenalen, A.eR, verkst. dir. Bengt Johans-.Aros Pepparkaksbageri, Tomtebog. 34, Va. ~on, Gust. Ad. torg. 16, C. Arosbröderna, Sällskap mellan forna lärjun- Arsel1lus,. MarIa, Fr~, No~~.backag.~, ~a.. gal' vid Västerås Högre Allmänna Lä- - Fredrik, Torpedingenjör (Marinförv.), roverk. Ordf.: Kamrer C. E. Quarforth, Vanadis.väge~ 22 B, Va.; tlf Södermannag. 9, Sä. Artberg, Eskil, Kopm., Arsenalsg. 1, C.; tlf Arosen, Axel, Banktjänstem..Helgag. bliii.sä. 5805; bost.. Enskede. Arosenius, E. H. N., Fil. dr, Byråchef, Teg- Arte et Marte, Arsskrift för Ridderskapet nersg. 16 1v, Va.; tlf Vasa och Adeln, Brunkebergsg. 3, C.; tlf - Hanna, Fru, Riddareg. 19, Ö.D} , ansv. utg. Frih. C. E. Fleetwood, - Greta Fröken Greftureg. 63III Ö tlf Florag. 19", Ö.; Norr Öst'erm ,., Artemis, Rederiaktieb., adr.: Otto Hellsten, - - Hilda, Fröken, Jakobsbergsg.. 15, C. M. F., Fröken, Braheg. 43, Ö. Skeppsbr?n 20, St. Artens, Gottfned, Agenturer, Agneg. 25 I1I, - S. L., Fröken Braheg. 43, Ö. C., tlf Gustaf, f. d.' Järnvägskontr., 32, Va.; tlf Uplandsg. - Vera, Fröken, Agneg. 25 III, C.; tlf Artillerigården, Riddareg. 13, Sthlm 7. Arp Vilhelm Godsäg. Nybrog. 30 Ö tlf Artillerikasernen,, Norr ',., Artilleriklubl.en, se Kaserner. Artilloristaben, Riddareg. Arpi, Ivar 6 C. M., Dekoratör, Luntmakareg. 13, Sthlm 7. Artillerimuseum, Artillerigården, Riddareg. - & bo Arvid Järnaffär Handtverkareg. 13, Sthlm 7, öppet sönd. 1-3 fritt. 3?, O.; fili~l S:t Eriksg. 25B, C. Onsd. 1-'/~. 3, afg. 10 ör~, öfri~a da- - ArvId, Järnkramhandl., Handtverkareg. gal' 10-3 (lord. 1O-2),afgIft 50ore; tlf 38 III C För truppförband, skolor, kor- ArrMn, s'e Arehn. porationer m. fl. fritt efter vid Artille- Arrhenius, Oscar, verkst. Dir. i Arrhenius rigården hos portvakten gjord anmälan & Beijer, A.-R Norr 19315,' Roslagsg. 9 Va.' tlf " eller tlf Artilleri- o. Ingenjörhögskol., Artillerigår- - Olof, Fil. dr Gamla Haca (Haga södra grindar). ' C> C> den, Riddareg. kl. 8,30-11,30 13, Sthlm 7; exp.-tid f. m.; tlf Svante, Fil. dr, Professor, Förestånd. Artilleristaben: rör Vet..Ak:s Nobelinst., Experimen- Chefen: Armåförvaltningen, J akobsg, 30n, talfältet. Sthlm 16; tlf Edith, Fru, Pavlovna-Magasinet, Fle- Statistiska afdelningen: Artillerigården, mingg. 19, C. Sthlm 7; tlf Sofia, Fru, Fotograf, Gamla Haga (Haga Utrustningsafdelningen: Artillerigården, södra grindar). Sthlm 7; tlf 73170, Walda, Fru, Karlbergsvägen 70 A, Va.»Artillcritidskrift», red. o. exp., Artilleri- - Bror, Öperasångare, Kantor i Ad. Fredr., gården, Sthlm 7; tlf 715 Hl. - Flemmgg. 16 BlII, C.; tlf Norr Arve, Erik,.Axel, Rektor, Vegag. 6 1, Va.; tlf Vasa 64, C. Brandkapten, Malmskillnadsg Arvedson o. Arweson, se under Arfwedson. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN ~_

9 Arvell-Asklund. ' U5 Arv~n, A., Kapten, Storg. 57, O.Dj. Åskania, A.oB., Rör, armatur, sanitetli-o: ArvIdsson, se under Arfvidsson. värmeledningsmaterialierengros,dire\l:- Arwidström, Evert, Garn-, Väfnads- o.trikå- törer: Erik Landberg. Gunnar Gustafs- ' handel, Drottningg. 70, O.; tlf , son o. H. Hedin, N. Bantorget 22 (Barn- Non 5820; bost. Odeng. 55II, Va.; husg.); tlf 12100,12106, Norr 6544; tlf Vasa telegrafadr. : «Askania«. Lager 'I'orsg, Arvika Spinneri och Väfnadsaffär, Oxtorgsg. 2, O. ' -, 9 A, O.; tlf 163, Norr 7653; Inneh. Askberg, C. G., f. d. Assistent, Sibylleg. 28, Alfred Peterson; tlf Osterm (bost.) O.Dj.; tlf Österm Ar,ika Vagnfabl:iks Ftlial, Aktieb., Disp. - L. H., Byråchef i Gen:poststyr., Ad. Fredr. G. Erne, B~rgerJarlsg. 39; O. Kungl. torg 2 1V, Sö.; tlf 13704, Söder 30693; Hofleverantor; tlf 4544, Norr till tjänsterummet tlf Arvika-Verken, Aktiebolaget, Landtbruks- - & Co, Gustaf, Fotokompaniet se Fotomaskiner Norrmalmstorg 2 O.' tlf kompaniet.,,. Namnanr~p. ', - Kerstin, f. Sylwan, Fru, Rörstrandsg. 42, Arvin, Clara, Fröken, Sibylleg. 36, O. Va.; tlf Va?a Arwin, HJ~l~ar, IJlg;enjör, Lidingö villastad; AskeiOnd, Fredrika, Fru, Ostermalmsg.43 v, tlf Lid.ö 127, Å k loof' T 'd Akt.. p '. t' Asarnoj, M., Koeksg. 26, Sö. s e o '. eo or, uane I ensronas yr.., Asbesttak, Aktiebolaget, kontor o. lager af Fndhemsg. 40, 9 ; tlf Kungsh !Daterial för taktäckning, Birgerjarlsg. - E. V., f. a, Hofmast., Kungsg. 78, O. 04, O.; tlf 14970, Norr Direk- Askenbeck, Anna, Fru, Nybrog. 56 A1,iO.; törens bost.tlf Norr ' tlf »Asca-L.ijlsli, Smålandsg. 24, O.; tlr Askell.bäck, B. M., Fröken, Telegrafist, öster- Asch, H., Direktör, kontor Hamng. 5 A, O.; m~lmsg. 19, O:. bost. Tprstensonsg. 6, O.Dj. - LIZZIe, Froken, Ostermalmsg. 19, O. '- Aschan, Lisa, Fru, f. Herlitz Kommendörsg. Asker, B1enda, Fröken, Döbelnsg'.lBII, O. 29, O.Dj.; tlf '. - Maria, Fr.?ken, Jungfrug. 16 III, O.Dj., -Elisabeth, Fröken, Strandvägen 13, O.D}. - M. J., Froken, Engelbrektsg. 13, O.; tlf _ Villand Hofrättsråd i Svea Hofrätt Norr Greft~reg. 40, O.; tlf ' - Fred, Fö~säljn.. chef(~ramfors A.-B), _ Berthel, Kamrerare i Riksgäldskont. Narvavägen 30, O.D;. Engelbrektsg. 4, O.; tlf Österm ~ - C. ~., f. d. Kapten v. Flottan" Karla- _ G. W., Ofverste, Karlavägen 43, O.!agen 40 1 \ O. -, Aschberg, Olof, Bankdir., Norrtullsg. 3, Va.; - Fl'ltz W. Kop~., Tomtebog. 2 D b.,. Va. tlf7419, Norr A" f. d. Landshofd., Grefg. 4, O.D;.; tlf _ Anna-~isa, Fru, AsfaltaktIebolagllt, Strandvägen 41, O.Dj. Nya, kontor Birger Åskergren, Thorsten... A.,,D1l"e~torl kontor o... jarlsg. 65, Va.; fabrik gård Värtan.' stall- o. material- - bost. Gunnar Skeppareg. 27 1V, A., Tjänsteman O.DJ. i Stockh., Ens:\!:. Ask, Sigg~, Banktjänstem., ss; tlf Söder Skaraborgsg. ' 7, - Ba;llk, laltsjö-storänge n.. Ax~lme, Ankefru, Ad. Fr. Kyrkog.9 B, O. _ Nanny, Fru, Sveaväg. 92, Va.; tlf Vasa Äskerlmd, Fredr., Vaktm., Östgötag. 11, M1~ S~ ' _ Anna, Fröken, Sömmerska, Grefg. 62, Askerlund, A. G., Bankvaktm., Greftureg. O.D}. ' 65, V"... _ Leila, Fröken, Västeråsg. 31V uppg, D., - Ernst, Prokurist, Drottningholmsvägen 10,, _ Va.; tlf Vasa E. G" Handl. Bellmansg. 1, Sä.; tlf Söder O.; tlf , Askeroth, G. A., Köpman.. Järnvägsg. 76,. '12090; affären Bellmansg, 12, Sö.. Sundbyberg; ;.tlf Sundbyb. 5 :;;4. _ Hugo, Hand!., S:t Eriksg. 25l:l, O.; tlf Askhng, P. A., Skräddare, åpelbergsg. ~6, O.; 34002, Norr 2 pli, O ; bost. ~:t Eriksg. tlf Nor,r Asklund, W~~h., ~okbind., etui- o.~ortf lj-, rr: Karl, Hand], (vikt.), Hornsg. 72, Sö.; arb., Vasterlangg. 67, St., bost.. ~'1mmermansg. 121', ss. - B. H., Fil. lic., Drottningg. 110, Va. _ Per, 'l'[änsteman, Skaraborgsg. 7, ss; \- L., Fru, Malmskillnadsg. 36" O.; tlf tlf Söder 1996.' - & Co, Sven, Grossh> o. Agenturaffär, ~ Nils, Vaktm., Urvädersgränd 2 ili, Sö.. Linneg. 67, O.Dj.; tlf 74412, Norr - M. S., Ankefru, Engelbrektsg. 31 B, O , VIKING SKOKRÄM 'INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

10 176 Asklund -Assplund. A sklund, Sven, Grossh., Linneg. 67, Ö.Dj.;.Oak 'I'ree» Hosiery Co. Ltd, Manchester tlf 74412, Norr m. fl. franska o. schweiziska fabriker, - H. G., Ingenjör, Malmskillnadsg. 36, C.; kontor Kl. S. Kyrkog. 18, C.; tlf 31931, tlf talezrarnadr.:»arbonli n»; bost. Frejg. - J. G., f. d. Kapten, Grefg. 20 III, Ö. Dj. 69, Va.; t1f Henning G., f. d. Lärov.-adj., Kungstensg. Aspelin, Clara, Ankefrn,.Östermalmsg. ~61II,0. 69 II, Va.. Aspenberg. Fredrik, Greftureg. 24, Ö. Asp, N. E. W., f. Bankir, Ösl.ermalmsg. 2", Ö. Aspengren, Anna, Fröken, Tjärhofsg. 27, Sö. - Erik, DiL, Lovisag. 2, O.Dj.; tlf Aspengren, C. Wil h., Disponent, kont. i Sund- - Gunhild, Folkskollär.a, Manilla, Sthlm byberg; tlf Sundbyb. 24 o. bost. Sthlms- 14. vägen 9, Råsunda, tlf Rås Hildur, Fru, Blomsterhandel, Handtver- - F. U., Snickeri- o. biljardfabr., inneh. kareg. 15, C.; tlf Norr S. Aspengren. Bihliote ksg. 3, C. - Knut, Kammarskrifv., Vanadisv, 25'1', Va. Aspequist, C. Melcher A., Grvssh., Ost o. - Gösta A. E., Kamrer, Vikingag. 5, Va.; tlf smör, Tavastg. 11 Sö.;, tlf Norr Asperån. J., Agent för in- o. utlå.rdska fao - A. P., Konditor, Birgerjarlsg. 106, Va., brikanter, Regeringsg. 75 B, C.; tlf ing. fr. Privata, , Brunkeb r. B. C., Kont., Sot Eriksg. 92, Va. - Alll)a o. Lisa, Fröknar, Ostermalmsg. 38, - K. G., Köpman, Lästmakareg. 17, C.; tlf O.; tlf Norr Norr C. W., Ingenjör, Ombud för Mazettis fa- Carl, Lagerchef, Ostermalmsg. 19 1II, Ö. briker, Ad. Fredr. torg 6III, Sö. J. Gotthard, Le Postiljon, Västmarmag. - Adolf, Prokurist, Regeringsg. 47, C.; 12 III Ö. g., Va.; tlf Brunkeb tlf 11102, Norr G. Anton, Sekr. i Ryska Generalkonsu- Aspington, N. P., Direktör, Tegnersg. 28, latet, Rörstrandsg. 26, Va. Va.; tlf N0I;r Gustav P. W., Snickare. Brunnsg. 28, Ebba, Fru, Antikvariat o. Konsthandel, C.; bost. Upsalag. 11. Va. Drottningg. 87, Va.; tlf 83008, Norr -Ragnar, 'I'eckningslär., Teknologg. 51, Va Agnes, Telegrafist, Uplandsg. 94 II, Va. Aspling, C. L., Kamrer vid Slakteriaktieb., - Erik, A.-B. Ylle- o. bomullsvaror en Bergsg. 11, C.; tlf Norr gros, Drottning-g '1' (hiss), C.; tlf - P. A., Skornak., Frejg. 54, Va. 4456, Norr 479. Kontorstid 9-5. Asplund, John, Annonschef i Svenska Tele- Telegr.-adr.:»Asperik». grambyrån. Torsg. 27, Va.; tlf Lambert, Prästgårdsg. 42, So.; tlf Söder - E. G., Arkitekt, Svartensg. 20, So.; tlf Aspe, Gust. Fab. A:son, 2:e Kyrkovaktm. - Nils, Artist, St. Skuggan, Värtan. (Gustaf Vasa), Karlbergsvägen?Y, Va. - Carl, Bokbinderi & Förgyllningsanstalt, Aspegren, O. G. T., Aktuarie.. i Riksför- Smålandsg. 18II, C.; tlf Norr säkr-anst., Plorag. 15 n. b., O.; tlf Georg, Bosättningsmag., Odeng. 26, Va.; - Louise. Fröken, Handtverkareg. 42 A II, C. tlf 11674; bost. kv.. Blocket, Lidingö - U. Mullern-, Prakt. läkare, se Mullern- Brevik; tlf Brevik 146. Aspegren. - Axel Hj.. Disp., Katarinavägen 7 IV, Sä. Aspegren, Erik, Handl., Specialaffär för - Karl, Fil. dr, Hornsg, 33 A, Sö.; tlf Damkonfektion, S:t Eriksplan 6 B, Va.; Söder tlf Norr 26846; bost. Rörstrandsg. 8 1lI, - Olga, Folkskollär:a, Västmannag. 22, Va. Va.; tlf Vasa Calla, Pru, S:t Eriksg-. 94 B, Va.; tlf Aspelin, H. E. W., Fru, Valling. 12, C. - Gerda, Fröken, Grefg. 62, Ö.Dj. - Elsa. Fröken, Valling. 12 C.; tlf Brun-.: Gnat. Fr. R., Fängelsedir., Bergsg. 40, C.; keb, ' tlf 33316; bostaden Kungsh Signe, Fröken,Sibylleg. 67 1V,O.;tlfÖsterm. - J. A., Grossh., Hornsg. 100n, Sii.; tlf Söder J. M., Med. dr, Sibylleg. 67]'1', Ö... - Greta C:son, Gymn.-dir., Bergsg. 40, C.; -,- Robert, Med. kand., Sibylleg '1', O.; tlf Kungsh tlf Osterrn Anna, Handelsidk.a, Västmannag. 22, Va.; - Johan, Skom.-mäst., 'I'eg nersg. 31, Va.; tlf Vasa bost. Holländareg. 20, Va. 1- T. L, HalJdelsres.. Uplandsg. eo», Va. - Chr., Utländska agenturer, representant- Axel G., Kungl. HOfg.ravör, anstalt för i Sverige o. Finland för A. G. Stickerei monogram- o. vapen prägling, N. Smed- Werke Arbon, Arbon (Schweiz), The jeg. 16, C.; tlf 11286, Norr A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~n:~L;i~~~~.N22

11 Asplund-Atelje. Asplund, Adolf M., Inspektor, Enskede gård, AS8uransbolag, se Afbrott~Iör8äkrings-; An-,,Buskede ; tlf Ensk. 65. svarsförs.-, Automobiliörs.-, Borgens- -s~c. V., eftr., Järnaffär, Odeng. 72, Va. förs.«, Braudförs-, Glaeförs.-, Hagel- -' Hjalmar, firma, Järnaffär; Norrtullsg. 27,skade-, In brotts- o. Stöldförs.>, Kreaturs- Va.' \ förs>, Kreditförs.-, Landtbruksförs.-, - Hans,E"ammanättsråd, Linneg. 18, q. Lifförs.-, Maskinförs.-, Olycksfallsföra-,': - C. A., Kapten v. Flottan, Greftureg. 39, O. Resgods- o. Reseolycksfallsförs.-, Rån- - C. W., Kriminalöfverkonst., Parkg. 6, C.; förs.-, Sjöförs.-, Stormskadef'örs.y, Tran-. tlf Kungsn ,. aportförs.-, Vattenskadeförs.- o. Aterför- -' Oscar, Köpman, Storg. 10, O.; tlf Osterm. säkringskontor samt Försäkringsbolag' 920. i Yrkesreg. - A. V\-., Lagerchef, Hornsg, 39 A, So.: tlfasterberg, J. M., Köpman, Karduansmaka- Söder reg. 6, C.; tlf Brunkeb ' -,' J. M.,. Musiklär:a, Tuleg. 35, Va. Asthrin, C. O., Inneh. af Maria Expressbyrå, - E. Gustaf, Prakt. läk., (ortoped. kirurgi) Svedenborgsg. 4, So.; tlf Söder Braheg, 27, O.; hvard. 3-4 (olycks ; bost. Prästgårdsg. 25, Sö. fall äfven andra tider). Astml!-n, Georg, Kontorist, Klöfvervägen 99, - Martin, Prakt. Iäk., Drottningg. 59, C..Äppelviken. Invärtes sjukd., spec. nervsjukdomar. Astoria, Hötel, inneh. W. Valtin, Vasag. 4, - C. J., Tapets., Inedalsg. 2. C. C.; tlf namnanrop:»hotell Astorla», '- Ivar.. Taxering'skommiss., Florag. 17 1, O.; Astrea, Fabriks- & Handelsfirman,.inneh.' tlf Norr Carl Björck och Per Julius Peterson" - Alfr., Typograf, Flemingg. 60 Ill t. h., C.; Kungsg. 75, C.; tlf tlf Kungsh Pensionat, inneh. Fröknar Karin Edling -; F. O., f. d. Uppbördskommiss., Odeng. o. Berta Andersson, Lidingö villast.; '72; Va.; tlf Vasa tlf Lid:ö 90." ~ H. E., Uppbördsman (19:e roten), Torkel- - Återför~äkringsaktiebolaget, Inbrotts- o., '. Knutssonsg. 16 B, ss; tlf Söder resgodsförsäkringar, Drottningg. 19, John A., Vaktm. Sthlms Stads Sparb.), Sthlm 16; tlf 219, Norr 4479, Norr Fredsg. 9;. C,.. Astreamagasinet, Damkonfektion och Hvit-,- Charlotte, Ankefru, Strandvägen 39 n. b., varuaffär (inneh. Astrid Johansson), O.Dj.; tlf " Birgerjarlsg. 5, C.; tlf 4050, Norr '.(050. ' "-"- Hanna, 4,nkefru, Västmannag, 22, Va. Asyler: _ 'MatiIda, Ankefru Svedenborgsg. loill SÖ. Asylen för fatti.ga barp.af'6derskor o. deras ba~n, A H E B ' Od 361'V' Planterhagsvagen, 6., o. Prästgårdag. 31, ss. spman,.., arnm., eng., a., Asylen för pauvres honteux, Hagag.,2, Va., tlf. tlf Vasa Norr Föreståndarinnan tif C. M.. Kassör Knut Wallenberg-s väg Nattasylen för kvinnor, Artillerig. 11, Ö.Dj. " '. S lt iöb d ' tlf S It 'öb 123" ' Stockholms stads asyler för husvilla:,, '\ sj o a en;..~ sjoo,.,.. Nattasyl: Östgötag. 61 & 63, Bä. (för män)., - Albert, Kontonst, Döbelnsg. 17, Va.; tlf Barnasyier: Sabbatsbergsvägen 1,' Va. Åsög.,,, Br unk eb. '822 Bä. (v. Rosenlunds ålderdomshem); Barnhär- -'M E Rektor'v Sthlms Stads Högr berget, Fjällg. 29, se.: tlf Söder 13339; Späd- 'F l'k' k I 'f" k'. l' bild G e barnshemmet, Folkungag. 119, ss.: tif 5407, o S (j a. orvmn Ig ut 1 n., ila Säder Hi42.. ' Brog. 19U; C.' Atelier Foto American, Odeng. 67, 'Va.; tlf - Ernst G., Vaktm. i Skand. Kredit-A.-B., Vasa 11688, o. Götg. 20, 'Sö,; tlf Brunkebergstorg 12. Söder A.sproth, J osef; Aktuarie i Stli.lms Stada - Jaeger, K. Hoffotograf;' Drottningg, 33, " Statist. kontor, Agneg. 14, C. C.; inneh. H. Sylwander; tlf '5820, - A. L., Lär.a, Agneg. 14, C. Norr Aspuddens Sjukhem, inneh. Fröken Anna - Smideskonst, inneh. Olza Lanner, Mäster- I Törnqvist, Asp~dd.en; tlf ~spudden 10.. ~amuels.g. 56 B, C.; tlf, A.ssarsson, Gunnar.Eil.Iie., Ynghng-ag.21, Va. AtelJe Favori, Hamng. 8, C. - E. V., Kont. chef, Tegnersg. 45, Va. - Hedblom (inneh. M. Holmkvist), Rege-, - Vilhelm, Legationssekr., Roslagsg. 12, Va. ringsg. 11, C.; tlf ' ' -'Agnes,. Modeaffär, Jakobsbergsg. 5, C. -H. Nyberg, Grefg. 38, O.Dj.; tlf ,- Assar, Möbelarkit., Valling. 17m, C. - Kaudern, Hamng. 5 B, C.; tlf , Norr...::..G., Vagn mak., Markvardsg. 5III, Va Assurans, S,vensk Försäkrinzstidning, red.: Kronan, Götg. 59, Sii.>. Birgerjarlsg. 11, C.; tlf Nicedemi (inneh. Gottfrid.o. Märta Ang- Assurans-& Mäklarekontoret Wulff & Co, ner), Fotografiatelje, Drottningg. -46, ' Artillerig DJ.: tlf C.; tlf Norr OLSSON & ROSENLUND S~lZ~~~%% R- ( f17

12 178 Atelje-s-Aureliua. Ateljc Norrmalm. Fotografiatelje, Malm- Atterling, E. P. Hj., Sjökapten, Karlbergsskillnadsg. 48A, C. vägen 72A, Va... Strand, inneh. Osc. Carlson, Hornsg. 54 I1I, Atterlöf, Hj., Fondchef, Skeppareg. 39, O.Dj. Sä.; tlf Söder Einar, Inspektör i Nya Förs. A.-B. Hansa, - Svea, inneh. Erik Halling, Malmskill- Hjärneg. 7, C.; m Kungsh nadsg. 48 C, C. - Carl, f. d. Jiirnv.-tjänstem., Hjärneg. 7, Ateneum för flickor, Sveavägen 48, C.j C.; tlf Kungsh, m 36 90, Norr 20302; mottagnings- - Ragnar, Kontorist, Sigtunag. 11, Va. tid kl. 10,30-11,30 f. m. (utom lörd.), Attling, Ragnar, Banktjänstem., Dalag I, Atherton, Selma, Fru, Greftureg. 22 D, O. Va.; tlf Vasa Atlantica, Försäkrings A.-B., afdeln.-kontor Attrnar, C. E" Ing-enjör, Roslagsg. 21, Va.; Drottningg. 3. C. (chef: Anders Ed- tlf Vasa gren). Hufvudkontor i Göteborg. Te- - Carl Erik, Ingenjörsfirman, Roslagsg. legr.-adr.:»sjöatlantica». 21, Va. Atlantica, Skandinaviska Industri- O. Han- d'aubignå, se under bokstafven D. delsaktieb., Sveavägen 21 IV, C. Au Corset Gracieux, inneh. Louis Levy, Atlas Diesel, Aktiebolaget, hufvudkontor Drottningg. 66, C. Torsg. 5, Va.; verkst. direktör G. Ja- Audofonbolaget, Harald Lindblom, Brunkecobsson. bergstorg 9, C.: tlf 57 60, Norr Atlas Verkstäder, Torsg. 5, Va. Aue, Emma, Språklär:a, Elorag. 13 I1 Ö. g., O. Diesels Motorer, Fabriker vid Sickla. Augenius,..Elin, Fru, Strykinrättn., Stureg. Norrby Gjuteri, Sundbyberg. 11, O.; m Osterm Atlas Express, Express-, ved- O. kolaffär, Augier freres & c:ies agentur (Dan. Rödve), Tomtebog. 17, Va.; tlf 82075, Norr Drottningg.?lA, C. 8593; filial Upsalag. 9, Va.; m Norr Augustendals Trafik A.-B., Marindir. Aker mark, Nannylund, Djurgården. Atlas, Rederiaktiebolaget, Skeppsbron 20 1, Augustini. U., Köprn., Roslagsg. 41, Va. St.;. tlf 21739, Augustinsson, W., e. O. Hofrättsnot., Karl- Atlas, Aterförsäkringsaktiebolag, Engel-. bergsvägen 73Il, Va.; tlf 3079? brektsplan, O. (Trygg), kontorstid K. H. R., Löjtn., Jungfrug. 30, O. 3; tlf 7857; verkat. Dir. C. A. Mey- - L. A., Majorska. Jungfrug. 30 III, O.Dj. jes; ~lf 784.5, Norr Ställföretr. Augustsson, Sigfrid, Direktör, kontor Artildir. A. P. Akesson, tlf 7~ 45. lerig. 14 & 16, O.Dj.; tlf , Atler, Olga, Fru, Storg. 56, O.Dj , Norr 1007; bost, Odeng. 4, O.; Atmer, r. A. G., Advokat (v. Häradsh. Nils tlf Setterwalls Advokatbyrå), Wahren- - Gunnar, Poliskonstapel, Greftureg. 55. dorffsg. 1IV, C.; bost..greftureg. 64III, O. O. - Ida, Fru, Greftureg. 64 1II, O. - Aug., Trädg.-mäst., Enskede trädgård, Atmos, A.-B., Lästmakareg. 18, C.; tlf Enskede ; tlf Ensk Augårdh, C. A., Vaktm. i Riksb., Sveden- Atoxfabriken, Odeng. 57 Il, Va.; tlf 12988, borgsg. 37 III Ö. g., Sä.. Norr Auktionshallen, Aktieb., Nybrog. 11, O.; Atsa Separator, A.-B., Skeppsbron 10, Si.; tlf 74983, Norr Se annons sid. m Attarp, Thure, Barnavårdsman, Kat:a V. - Nya, Birgerjarlsg. 25, C.; tlf Kyrkog. 6, Sä. Auktionsverk, Stockholms Stads, Birger Jarls Atterberg, Kurt, Civiling., Mörby, Stocksund. torg 12, St.; om auktioner m. m. se Postadr.: Kungl. Patentverket, Stock- Stockholms Stads Auktionsverk. holrn. Aulin, Fr. R., Fil. dr, Birgerjarlsg, 114III, -- E., Fru, Pianist, Mörby, Stocksund. Va. - Emma Chr., Fröken, Barnhusg. 6, C. - S., Fru, Kungsholmsg. 66, C.; tlf Kungsh. Atterbom-Svensson,. Hedvig, Fröken, Karla vägen 45 III, O.; tlf Norr C. O., Registrator i Kommunikationsdep., Atterling, Ester, Fröken, Auravägen 6, Drottningg. 114, Va.; tlf Vasa Djursholm; tlf Djursh Au Petit Bon Marche, Nouveautemagasin Helmer, Ingenjör, Linneg. 38. O.; m (Fru Valborg Lindblad), Biblioteksg '[ 1, C.; tlf Norr 293. Axel. Lagerchef, Kungstensg. 61, Va.; Aurelius, B. O., Komminister i Oscars förs., tlf Vasa Fredrikshofsg. 3 1, O.Dj.; träffas säk- Anna, Lärar:a, Karlaplan 2, O.Dj. ' rast '/25-5 e. m. JÖNKOPINGS JURiDISKA BYRÅ H A M N G A T A N 1S

13 Aurell- Automobilförsäkringskontor. 179 Aurell, Sten, verkst. Dir. i A.-B. Area Re- Automater (forts.): gulatorer Styrmansg, 6 1V, O.Dj.; tlf Gustaf Vasa. Uplandsg. 51. Va.,71582.', Humlan, Dro~tningg.41., C., Al 'F "t 61V X D" Karla, Karlavagen63, O. - ma, 1']1,,, yrmansg.,y. 'J..KlasHorn, Hornsg. 64 A. ss.. - G., Fru, Östermalmsg. 30, O. Kupgsholmsbuffen,Kungsholmstorg14, C. -:L Fru Torsg 58 Va Li ege, St. Nyg. 21 B. si.. o,,..! Marmorautomaten, 'västerlångg. 22, St, - Bengt, Garn- o. vafnadshandel, Hornsg. Oden, Norrtullsg. 10, Va. 24, ss; tlf 3544, Söder 33530; bost. SotaK.lara,Mästersamuels,g.71, O.. Hornsg. 100, So.; tlf Söder 364. SotErIk, S:t Erfksg. 47, C. E K- B h 4 II.. C Skaffer iet, Drottmngg. 88, C. no, opman, am usg. o. g.,.. Vasa, Vasag. 15&17, C. K. G. N.,.K!>pman, Karl~vägen 82, q.dj. Automaternas Kontor.Paulsson & Holmqvist, ;- F. E., Marmmt., Humlegårdag. 11, O.; tlf Regeringsg. 251 ö. g., C. I 7.492~.. åutomat-hotel let, Västerlångg. 22, St.; tlf - Kaja Wldegren,Målannna,Valhallavägen Norr 2145:. 25, Va.; tlf Norr A t t' A B E f" "l' f'" S,...!Bengt Wilhelm, Observator, Fil. lic., ~ma le,.'.. nsam orsa jare.~r ve- Flemingg. 30 & 32 C. rige af Automat o. Alexa kopierings- E. J., Redaktör, Valling. 10, C. maskii~er, a?-v~ndbara för såväl torr-. F. W., Skohandl., Hornsg. 29 B, So.; bost, som.. Va!kOpIermg. Ko~tor, lager o. Prästgårdag. 12, Sä. utstallmng, Bryggareg. 6, C.; tlf 29 oo, Tage, I Skriftställare, Valhallavägen 25, telegrafadr. '»Betterway»)., O., tlf Norr Auto-Metallfabrik, Aktiebolaget, Sundby- Wilhelmina, - Ankefru, Kommendörsg. 24, berg. Telefon.: Sundbyberg 175, O.; tlf Bromma 14. Telegrafadr.: Autometall,. 'OlIe:b'., Vasavågen -1, Stocksund; tlf Stockholm. Specialfabrik för Motor- Stocks,!? 98. kylare, Värme- o. ventilationsbatterier, Aurån, J. J., Ofverpostiljon, Dalag, 27 1V, Va. AutomobiItillbehör etc. " Aurivillius, Christopher, Professor, Veten- A.utomobilcentralen, A.-B., Brunkebergsskapsakadem~ens Sekreterare, Veten- torg 11, C.; tlf 12142, 15506, Norr, skaps~kademien;. tlf Norr Telegr-adr.:»Bilcentralen». Auskunt't4n W. Sehlmmelpfeng, Fredsg. Reservdelslagret Kungsträdgårdsg. 12,. 2, 0,.; t~f 39'89, ~orr Endast C.; tlf 30267, Norr merkantila ~ppl'ysmngar. Automobildroskstationer, se Stationer. Autocentralen, VIggbyholm. Automobilen Reparations A.-B. Blekingeg. Autocompreasor, A.:J3., Tryckluftanläggnin- 63 A, sb.; tlf ',. gar, AutomobI~er, Vas ag. 6, C.; tlf Automobilfirma G. A. Lindequist, se Linde- 5229,.telegrafadr.:»Compressof»).. quist, G. A., Automobilfirma. Auto~ataktIeb. Alexander, Smal~.~dsg-.?, O. Automobilförsäkringskontor: - BIr ~ro~~rl,folkung;1g. 73, So., tlfsoder Ålbinesons, A., Försäkringsbyrå, Bege I _ Du Nord, Humlegårdsg. 18, O. rmgsg. 59, C. - - Gustaf Adolfshallen, Västerlångg. 68, St. I - Standard, kontor Regeringsg. 251 ö. g., C. Bare. Fors~krlllgsbalag, Stra~dvag, en 7, c; Automat-Buffen (inneh. N. A. Bohlin), Va. Sthlm 1. 'Ilf 70768,70769, Österm sago 14, C. (midt.för Centralstation).. ' Automaten Flora, Drottningg. 53. C. Brandt, E., A. B.. Assuransflrma, Bränn- - Franska Köket, inneh. Adolf Blomberg, kyrkag. 73 1V, Sä. ' Hornsg. 26, Sä. Central-Försäkring, P. Sturen, Vas ag. 6 m, Skafferiet, Drottningg. 88 B, C.; kont. Sthlm 16,»Hansa»: tlf ' Drottningg. 47, C. Freja, Försäkringsaktieb.jMynttorgv L, St: Autom'ater: 'Fylgia, Förs, A.-B., Hamng. 2, C. Automatrest.: Slussp'lan5, (f.nd. 63A), SI." Hansa, Nya Pörsäkringaaktieb., Arsenalag. Automatak~ieb.Alexander,Smålandsg. 2, O. 8e C.', tlf 7839, Norr BIrger Jarl, Folkungag. 73 A, SO. H dbl' Pörsäkti b o S.. Automstbutten, Vasag. 14, C. e oms orsa rmgs yra, veavagen Cyrus, Nybrog.43, 6.'. 31 C. Djurgårdsaut<?maten,Allm. gränd, 6.Dj, :Mal~ö Försäkrings A.-B., Stureplan 15, Drott, Drottmngg. 31, C. Du Nord, Humlegårdsg. is, C If 1 8- N 803" S Ö..; t D, orr il. e annons Engelbrekt Automataktieb., Roslagsg. 8, Va. sid. 33. Flora, Drottningg. 53, C. Franska Köket, M tthi M A B R' 39 / Hornsg. 26, SÖ. a lessen, ax,.-., eg-ermgsg., Gustaf Adolfshallen,Västerlängg. G8, St. C.; tlf 9420, 9456, Norr VIKING SKOKRÄM INDUSTRI~AKTIEBOL. VI K I N G ÖREBRO

14 180 Automobilförsäkringskontor-Axelsson. Automobilförsäkringskontor (forts.): Axberg, John Emil, Tjänstem. v. Finnboda National,Försäkr.-A.-B.iKöpenhamn, Huf- varf,..stenbro,.saltsjö-dufnäs. vudkont. för automobil- o. motorcykel- - J. E., Ankefru, Ölandsg. 42, Sö. förs. i Sverige: Filip Thomson (Firma Axberger, E., Ing., Surbrunnsg, 16, Va. Alfred Lindberg & Co), Vasag. 48 1V, C. Axdorph, Wald., Grossh., Kolonialvaror en Nornan, Försäkringsaktieb., Drottningg. 19, gros, kaffe, sirup, kryddor, svenskt o. Sthlm 16. amerikanskt fläsk m. m., Birgerjarlsg. Rydbeck, E., }'örsäkring'sfirma, Sture- 3.2, C.; tlf 2978:. bost. Djursholmsplan 15, C.: tlf 185 Norr Se Osby; tlf I)jursh.-Osby 148. annons sid. 33. Axefeldt, G. F., Akare, Timmermansg. 13, Sö. Securitas, Biraerjarlsg. 11, C.; tlf 2121, Axelius, Karl, Skrädd.erifirma, Stureg. 20, q.; 9848,12049, Norr tlf Norr 67; bost, Sibylleg , O.; Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C.; tlf Osterm. 3052, sommarbost. tlf Skuru tlf 760, 2175, 20724, 20725, Norr , Norr 8268, Norr Axell, Einar, Advokat, Vas ag. 42 1, G.; tlf»zurich», Allmänt Olycksfall- & Ansvars- 414, Norr 2397; bost. Udeng. 19, O.; försäkrings A.-B., Generalagentur: Assu- tlf ransfirman Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - & 'I'horen, Advokatbyrå, Vasag. 42, C.; kontor Näckströmsg. 4, C. tlf 414, Norr Automobilgaraget, Ringvägen 106, Sö. - Malin, Fru, Blasieholmsg. 1, G. Autornohilklubben, Kungl., se Kungl. Auto- -- Sig rid, Fru, Scheeleg. 1, C.; tlf Kungsh. mobilklubben Automobil Klubbens Fastighetsaktieb., Ny- - Gerda, Fröken, Odeng. 19, O. brog. 3, O.; tlf 79230, r. o. A., Juveler., Borgrnästareg. 8, Sii. Automobillikvagn, Kooperativa För- - S., Köpman, Västerlångg. 47, St.; tlf eningen, Föreståndare K..9. K. Hult- Norr ström, Birgerjarlsg. 58, O.; tlf 9367, - O. T., horn. Läk., Valhallavägen 107, Va. Norr Axell,..G. A., Målare, Lilljansplan 6, O.; tlf Automobilverkstaden ldun, kontor o. verk- Osterm, stad Norrtullsg. 51, ~ a.j tlf I-1-A-x-e-ls-s-o'n--'-2'-A-x'-e-I-So-n-' -3-A-k-s-e'l-s-s-o'n Autotaxa, A.-B., ver kst. dir, L. R. Casper I ', Ehrenberg, Drosktrafik, kontor Brun- _l G. S., Advokat, Upsalag. 3, Va.; tlf kebergsg. 9, C.; tlf 6770, Norr _, Alma E., Barberare, Eru, Stureg. 4, O.;»Avancernotorn», J. V. Svensons Motor- bost. Storg. 54 Il, O.Dj. fabrik A.-B., Augustendal, Sthlm 2. _, Karl L., Barberarrnäst., Luntrnukureg. Avbrottsförsäkringskontor, se Afbrottsför- 73, Va.; bost, Storg. 54 1I, O.Dj. säkringskontor. _, A. L., Bosättn.- o. vedaffär, Hökensg. 6, Aven,. C. O., Polisöfverkonst., Högalidsg. Sö.; tlf Söder A, Sö.; tlf Söder _l A. B., Chaufför, Skeppareg. 29, O.Dj. - J. E., f. d. Hand!., Sergelg. 8, C. _, C. H., Direktör, Rörstrandsg. 40, Va. - Sophie, Smörgås- o. Delikatessaffär samt _2 Henrik, Direktör, Svartrnang , St. Buffe, se Aktieb. Sophie Aven. _2 Sixten, Dir., Katarina O. Kyrkog.11, Sö. Avesta J ernverks Aktieb., kontor Stureplan _, Torsten, Direktörsassist. i A,-B. Mälare- 3, C.; tlf namnanrop»j'ohnsons». prov. Bank, Herserud; tlf Lid:ö 233. Avesta, Sulfat- o. Trävaru A.-B. i Likvida- _2 Knut H., Elektr. maskiner, app., materiel tion, kontor Stureplan 3, C.; tlf namn- m. UJ., Stnreparken 2, O.; tlf 10880_ anrop,johnsons". _l Alma, Fru, Barnm. (Förlossningshem), Ax, Bernhard G., Ingenjör (Luth & Rosen), Linneg. 19, O.; tlf Varfsg. 14, Sö. _2 Elisabeth, Fru, Götl; , Sö.; tlf Göran, Med. kand., Engelbrektsg. 35 A, Söder O.; tlf Osterm -, _l Agda, Fröken, Folkskollär:a, Högbergsg. Edvin, Vaktm., Asög. 137, uppg. B, Sö.; 37 B, Sö.; tlf Söder tlf Söder _2 Valborg, Fröken, Raksalong, Hamnz. 22, Axa Finbageri, Kocksg. 23, So.; tlfsöder C.; tlf Norr 18904; bost, S:t Eriksg. Axator, Handelsbolaget, Vasag. 5, C.; tlf 15, C.; tlf Norr _, Julius, Grossh..kontor o. bost, Högbergsg. Axberg, Alfhild, Fröken, Kungstensg. se, 37 B, ss; tlf Söder Va.; tlf Vasa _l J. A., Handl., Tuleg. 31, Va.; tlf 11481, - Nils, Musik- O. Instrumsnthandel, Arse- Norr nalsg. 3, C.; 2227, Norr _2 Knut H., Ing., Sturep. 2, O.; tlf A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~R:n~n~EåL;i~~;~.N 22

15 Axelsson-Backlund. 181 r A.xelsson ; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axner,s.) E., Damfrisering.(Annie '. I Norrlandsg, 8 & 10, C.' Wiren),. _1 C.E.., f..d. Inspekt., Kammahreg.18III, Va. Axner, S.. T., Fröken, Jungfrug. 4 II O.Dj. ~2 Arnd,Juvelerare, Karlbergsvägen 78, Va.; - John 'Anton, Korrekturläsare (Central-, ~lf,norr tryckeriet), Surbrunnsg. 271, Va. '. _1 Elis, Juvelerare, Birgerjarlsg. 15, C.' - A. M. L., Ankefru, Brunnsg. 21, C. -2s,8. A., Eftr., Juvelerare, Kungsg. 70, C.; - se äfven Ahxner.. tlf Norr Axton, A. E., Utmätn.-man, Sigtunag. 15, 1 "7 J. N., f.. d. Kamrer, Bergsg. 28, C. Va. ~ Arnold R" Konst- o. Metallgjuteri Re-, geringsg. 28 B, C.. ' _2 G. G., Kontorist, S:t Eriksg. 15, C.; tlf B Norr ' - _1 V. F., Kontorschef. 48, O.Dj. Skeppareg. t_l!', Reklamteckn., St. Vattug. 'liv, C.; tlf Baad-Heimer, Eric, Kanslisekr., Döbelnsg , Va.; tlf _1 J. Gunnar.Ritare, Uplandsg.8,C.;tU Baalach, Hanna, Fröken, Cigarraffär, Linneg. _1 A!vid" Skriftställ., Linneg. 19, O.; tlf 59, O.Dj.; tlf 71342, Norr Norr Baarsen, Ivar, Bokförlag', kontor G:la Brog, _2 E., Skådespel., Artillerig. 50, O.Dj. 30r, C.; tlf 10424; kont. öppet kl. _1 E. A., Speceri- o. matvaruaffär, Karla vägen 84, O.Dj. - Ivar, Bokförlägg., bost, Birgerjarlsg. 88 II, ~l E. W.,Stat.-skrifv., Uplandsg. 29, Va. Va.' tlf _1 Gus~af,Telegr.-kontr.,Prästgårdsg.15AV, _ Ka.rl 'J., Bokh., KardeUg. 6III, O.; tlf l. Sd. Osterm _1 Alb.; Tjänsteman i Aktieb. Separator, Babcock & Wilcoxverken,A.-B." Nor- ".Handtverkareg, 90 v, C. A "'U k'. _1 Josef, Tjänsteman, Brännkyrkag. 36, So.; diska,.ngpanneti ver nmgar,o. AngtU Söder anläg-gnmgar, St. Vattug. 10, C.; tlf _3 Lars, Tjänsteman, Uggelviksg. 7, O.' tlf 12435, ' Bach, Carl, f. d. Kammarmusiker, Rör- _l S., Tjänsteman, Scheeleg. 11, C. strandsg. 30 A, Va.. _2 Ludv., Norevägen, Lidingö villastad; tlf Bacher, Cecilia, Fru, Nybrog. 21, O. Lid:5 4 55, till kontoret Baehman, Agnes, Fru, Södermalmstorg 8, Sä. ;-10., Skeppareg, 23, O. - C. N., Köpman, Bellmansg !, Sö. von Axelson, H., Fröken, Stureg. 19III.ö.g., O. - G. F., Löjtnant, Civiling., Södermalms- - S, T.; Fröken, Greftureg. 53 II, O. Axen, Gustaf; Grossh., Engroslager af korta -, torg '8, Sä. Åberg & Co, Specerihandelsfirma, inneh.. varor, Regeringsg -. 44, C.; tlf 9529,. C. N. Baehman, Köttorget Q, Sthlm 2.. Norr 15046; bost. Uplandsg. 54, Va. - se äfven Backman... ~x!l1 R., Herr,,Sigtunag. 9 Ill, Va.; tu Back, P., Verkst.-förman, FreJg. 2H', Va.; Vasa :..- Gustaf, Juvelerare, tlf Vasa Odeng. 25, Va.; tlf Backe,. C. Wilh., Disp., Lästmakareg. 23, p. Norr 26116, o. Flemingg. 23, C;; tlf - Torild, Jur. stud. postadr.: Sthlm 4., Norr 26115: Baekhoff, Augusta, Fru, Ostsrmalmsg. 19 u - Axel. Köpman, Åsög. 81, Sä.; tlf Söder ö. g., O. '~ '" l G...A., Kartograf, Villa Svensborg, Örby, - E., Skomak., Västmannag. 54, Va. Alfsjö. " _ Hilma, Trikåaffär, Kl. N. Kyrkog. 14B C. 8acklund, J. A., Dir., Folkungag. 42A, Bö. _. V., Typograf, Uplandsg.. 50, Va. ' - Lars O. A.. Direktör, Birgerjarlsg. 9~, Va., :-Henry,N, '1997.' ybergsg. 8, O.Dj.; -tlf Österm.. - tlf M. L., Disp., Odeng. 26, Va.. Axenius,.åxel F., Korresp., Asög. 53, Sä. - Vend.la, Doktor: a, Telegrafist, Tunnelg. Axgård, A. F., Kafeidk., Vikingag. bost. s; g. 26 (f. d. 16). 11, Va.;, - 25, C. J:r, Johan. Anton, Fabrikör, Yanadisvä- Axi, Sven, Revisor i Fån~vårdsstyr., Drott- gen 25, Va... ningg. 102III,. Va.; tlf Ebba, Fru, Södermannag. 14,) Sö.; tlf Axling. Emil, Köpman, Svartensg. 3, Sä , l 'Axlund, J., Ved- O. kolaffär, Norrtull. Va.; - Elvira, Fru, Roslagsg.. 21, Va.; tlf tlf 80233, Norr ~Fru, Sch~g.:.. 17, C.. _ ClLSSON & ROSENLUN'O S~tZ~~~;~R

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer