F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B."

Transkript

1 " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3, C. [18 22] Stadsmäklare. Näslundh, Per, Poliskonst., Solnar. 119, Va. Obricatis, Jeanne, Fröken, Skeppareg, 32; Näsman, Nanna, Fröken, Hornsg. 38, Sä. O.Dj. j - Reinh. C. T., Marinintendent, Torsten- Observatorium, Drottningg. 120, Va. sonsg, 15Il, O.Dj. Ocean, Försäkrings-Aktiebohiget, Brand-, ga- Nässel. E. B., Nässel, E. B., Köpman, Mä ranti-, inbrotts-, vatten skadeförsäkring, stersamuelsg. 17, C.. Skeppsbron261, St. Expeditionenr. t. Nässen, G. C. A., Bokh.. Storg. 12, O.Dj o , a. t. 4432; direktören Näsl(en,-Bengtsson, B. K., Fru, Pappersh., r. t. 9324: kamreraren r. t Af-. Annons o. tidn-kontor, Helsingeg. deln.skontor för sjöförsäkring, Skepps- 15, Va.; a. t bron26 n b., St. Nässjö-Oskarhamns Nya Järnvägsaktieb., Ocean. Handelsaktieb., Agenturer, Import o. Malmtorgsg. 6, Sthlm 16 (C. G. Cer- Export af kemikalier, oljor, kolonialvins kontor). varor, maskinförnödenheter m. m., V. Nässling, C. J., Bankvaktm. (Skand. Kre- 'I'rädgårdsg. 4, C.; r. t , ; dit. A.-B.), Storkyrkobr. 911I, St. a. t Telegramadr.:»Import», Näsström. Olof, Disp., Kungsholmsg. 56 & 58 Aktiekapital 250,000 kr. (i aktier il, (f. d. 42 A), C.: r. t kr.), - Selma, Fröken, Nytorgsg.. 13, Sä. Ocklind, Karin, Fru, Agneg. 14, C. -- Carl- Emil, Tjänsteman, Ostervägen 16 A, - Hugo, Registrator. i Justitie-Revisionen, Råsunda. Bragevägen 1, O. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 13r, Sä. Odd FeUows ordenslokal, Klara V. Kyrkog. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri, 17, C.; telefoner: klubb våningen r. t. Styrmansg. 26, O.Dj.; a. t. 1583? 14345, a. t ; biblioteket r. t. - R., Plåtslagarmäst., Karlaplan 4, O.Dj ,' a. t ; logevåningen r. t. Nätterqvist, Tor, Agentur- o. Befraktnings , a. t ; vaktmästaren a, t. firma, Trämassa m. m., Stureg. 12, V.; r. t ; telegrafadr.:»tost»; bast. Odd Fellows ordens Svenska Storloge, St, Kyrkviken, Lidingö villastad; r. t. Lid:ö Nyg. 5, St.; a. t. 4714, r. t Odd Fellow ordens exp., St. Nyg. 5r, St.; Nääs, Maria, Fröken, 'I'egnårsg. '39. Va. r. t. 175, a. t Nöbbelin, Emma, Polkskollänac.Greftureg. Odeen, G. A., Bokh., Kl. N. Kyrkog. 27, C.' 72, O. - Georg, A.; Gymn.-dir., Luntmakareg. 42,C. - Olga, Förest:a, Greftureg. 72, (J.. Odelberg, O. W., Bruksäg., Drottningg. 2, C. -- Jenny..~jukgymn., Greftureg. 72 IV, O.; r. t. 46 o. 5175, a. t a. t. Ostorm Erik, Jur. kand., Löjtn., Lillabältg. 8, Nöjd, H. D~, Apotekare, St. Nyg. 8, St. O.Dj. _ P. D" Folkskollär., Heimdalsg. 3, Va. Odelberg & Olson, Aktiebolaget, kontor \ Slussplan 63 BlI, St., Järn- o. Ståla:t1år en gros, Försäljare för: Sandvikens Järnverksaktieb. (för Fin-. land).. O Strömsnäs Järnverksaktieb., Oasens och Karta Kalkbruks kontor, Sture- Igelfors bruks Aktieb., plan 3, C., se Aktiebolaget Karta & Wiksfors Aktiebolag, Oaxens Kalkbruk. Aktieb. Säters Yxfabrik m. fl. Obbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilla hem- - A., Kapten v. Flottan, Karlaplan 10, O.Dj. met, Sthlm, C.; r. t Theodor, f. d. Landshöfd., Strandvägen Obelin, A., Cyklar, Ringar, Motorcyklar, 3, O.Dj.; r. t Båtmotorer, kontor Barnhusg. 3, C.; - A.,. Med. lic., Sjukhuset S:t Göran, C. försäljning o. lager Malmskillnadsg. Odelfelt, Andreas, Bankdirektör, kont. Brun- 27, C. (hörnet aj Oxtorgsg.) kebergstorg 12, Sthlm 16; bost. Engel- Oberneder, Ingeborg, Ankefru, Valling. 23, C. brektsg. 23, O:; r. t , a. t. Brun- Obligationskontoret K. Kugelmann (f. d. keb. 1~ 17. A.-R Obligationskontoret), Premie- - Holger, Tjänstem., Döbelnsg. 69\ Va. obligationer o. lotter, öfversättningar, Odelheim, J. A., Löjtnant, Oueng. 29, Va.; patentsr. Vagnsbromsanordn. })Effek Odelmark, F. W., Artist, Kommendörsg. 38, tiv», Tegnersg. pi, Ya.; r. t l O.D}. \ F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. ""DA"' ANSeATAN

2 792 Odelstierna-Ohlin. Odelstierna,. K, Byråchef, Tjärhofsg. 5."Sö. Odhner, N. J. Th., Prof., N. Anneberg. - Hilda, Fröken, Västmannag. 61 1V, Va. - H. M., Snörmakare, Regeringsg. 93, C. - Axel, Generalmajor, Väijtmannag.6P~, Va, Odin, Selma o. Maria, Bosättni'ngsmagasin, Odelstjerna, T., Ing., Karlaviigen 64, O.Dj. Slöjdg. 1, C.; bost. Barnhusg. 12, C. Oden, Hildur, Cigarraffär, Sot Pauisg. 28, - S. J., Bosättnings- o. Lampaffär, Karl- - Sö.; a. t bergsväg. 69, Va.; a. t ; Odeng. Oden, Skomagasinet, Odeng. 100, Va.; :filial 67, Va.; a. t , r. t. 5521; bost, Västerlångg, 24, St. Karlbergsvägen 69, Va.; a. t Svenska liff6rsäkringsanstalten, Birger- - K. A.; Förman, Rotvägen 3, Höjden D, 'jarlsg. 5, Sthlm 7.' Liljeholmen. '- Våffelbruk & Cafö, Odeng. 90, Va. - Ragnar A., Kontorsbitr., Tomtebog Odens Expressbyrå, Odeng. 70, Va.; a. t. ö. g., Va.; a. t. Vasa Karl, Rak, o. Frisersalong, Uplandsg. 7,C.; Oden, Sven A., Le Aktuarie i Stat. Central- a. t. 8578; bost. Västmannag. 12, Va. byrån, Götg. 61, Sö. - Rud., f. d. Tullförvalt., Uplandsg. 631, -- Hedda, Doktona. Linneg, g3 & 35 III, Va.; a. t. Vasa Ö.Dj.; 1'. t Carl F.,TulltjänstE'm.,Handtverkareg.38, C. - Stina, Fru, Artillerig. 16, Ö.Dj. Odlaren, Svenska Folkets Tidning,. red. o. - Gustaf, Kapten, L. Vattug I, C. expo Kungsholmsg. 23 n.b (f. d. 13), C.; Odenberg. C. A., Vaktrn., Karlbergsväg. 25, r. t , a. t. Kungsh Red. Va. ' Helge Åketrberg, bost. Grefbureg. 22, Odencrants, Lars 4-ug., Bankdir., Enzel- Ö.; r. t brektsg. 25 n.b., (j.; r. t , a. t: Odontologiska Föreningen, Malmskillnadsg. - Tor A. E., Docent, Plorag. 13, II. 461, C.; a. t Jeannette, Fröken, Erstag. l, Sö. Odontologiska Sällskapet, Dramatiska Tea- - Hilma, Fru, Engelbrektsg. 6 B, Ö.; r. t. terns Restaurants ensk. våning Odqvist, Gösta, Kapten v. Flottan, Valling. Odenfelt, Olof, Arkitekt, Grefg. 57 I11 ö. g., 22 11, C.; a. t Ö.Dj.: r. t. 701l Kar.l A., Regementsläkare, Sibylleg. 35, Odenins, Frithiof, Mbd. dr, Grefg. 4, Ö.Dj. Ö.; r. t , a. t Mottagn. hvard f. m." 2-3 von Oelreich, H., Dir.vassist., Pipersg. 5 11, e. m., sönd. 10-'--11 f. m.; a. t. Osterm. C.; r. t. Kungsh , r. t.' C. A. W.., Hofrättsråd. Stureparken 5, Ö.; Odenrick, Anna 1 Fru, Hagag. 50, Va. r.. t. Osterm. 93, a. t J. F., Grossn., Regeringsg. 76, C.; a. t. Ohde, Gunnar, Ingenjör, verkst. Dir. i Rör , äfven a. t. Odensala 10. lednings-aktieb. Montör, Lästmakareg. Odentryckeriet, inneh. Hjalmar Hallgren o. 12, C.; bost. Solg. 29, Råsunda; r. t. Herm. Westerdahl, Odeng. 47, Va.; Rås. 134, a, t. Rås a. t , r. t. Vasa 14. Ohlander, N.G.,f.d. Värdebrefbär., Uplandsg. Odåon-Teatern, Brunkebergstorg 15, C. 261I, Va.. Odhe, Thorsten o. Anna, Journalister, Up- Ohlcen, Ernst, Grossh., Kungsg 66, C. landsg. 49 1, Va.; a. t. Vasa & Nilsson,engroslager af Smörjoljor, alla Odhelius, Gösta, Försäkr.-tjänstem., Väst slags Dragremmar, Packningar.Presenmannaz, 59, Va. ningar, Tjära, Trassel, Lim, Vagnsfett, - K. E., Änkefru, Odeng. 68, Va. Smärgelskifvor och Duk, Sandpapper, Odhner, Hans, Aktuarie, Regeringsg. 93, C.; Lagermetall, m. m., Kungsg. 66.<.,C.; a. t r. t o , a. t Tel e- - &: Co (inneh. Konr. O. Gustaf Eklund), grafadress: Ohlcenit.. Fotogen och Elektr. belysningsarmatnr, - se äfven Ohlsen o. Olsen. Drottningg. 29 A, C.. Ohldän, Nils, Grossh. (Firma J. Herman - Emma, Fru, Stureparken 2 1V, Ö. Andersson), Hökensg. 2,..ss; a. t Ebba M:" Fröken, Sjukgymn., Braheg. Ohlen, C. A., Cigarraffär, O. Munkbron 3, 3n.b., Ö.; r. t St.; a. t , r. t ; bost. Ofre - Maria, Fröken, Telegrafist, Braheg. 3 n. b., Ö. Munkbron l, St.; a. t. Brunkeb, T. O. J., Fröknar, Dalag. 16 & 18, Va. - & Berg, Klädeshandel, Drottningg. 16, - Per, Gymn.-dir., Regeringsg. 93, C.; a. t. C.; r. t. 9141, a. t Gösta, Klädeshandl., Blocket, Lidingö- - Gunnar V., Kamrer, Regeringsg. 93, C.; Brevik: a. t. Brevik 87. a. t se äfven Ollen o. Olen, - C. K, Kanslisekr., Kommendörsg. 17, Ö. Ohlin, se OIin. A.-B. SVENSKA METAll VERKEN ~~an~:n:å~a~':n;s~d~

3 \ Ohlseen-Oldberg. 793, Ohlsåen, O. W. L., Lärare, Uplandsg. 46, Va. Olander, Gustaf, verkst, Dir. i A.-B. Gust.' Ohlsån, Aug., Bokbind., Luntmakareg. 49o. b., Olarider & Co, bost. Braheg. 21, O.; Va.; a. t a. t. Osterm SV13n'E,L., Bokh., Grefg. 38 III, O.Dj.; a. t. - Elsa, Fröken, Midsommarkransen. a. t. Osterm Liljeh A. G., Chaufför, Luntmakareg, 49o. b., Va. - E. P., Handl., Dalag. 23, Va. - K. O. H., Fil. mag., Lärare v. Palmgren- - & Co, Gust., A.-B., Klädeshandel, Herrska Samskolan, Greftureg. 42 Il, O. konfektion o. Skrädderiaffär, Rege- - Th., Herr- o. Damskrädd., F'lemingg. 12, ringsg 52, C.; a. t , r. t C.; a. t. Kurrgsh, 10, r. t. Kungsh Daniel, Klädeshand!., Stureg. 15 IIl ö. g., O. - A~at. ~~o6d~~~,luntmakareg. 49 u. b., Va.; Oland~r & Pauls on, Å.-B.. verkst. dir. E. O. _ KarlW.,Tandtekniker,HeleJ)eborgsg.3,Sä. 9Jsson, Kolonialvaror en gros, Spec.. _ Ludvig, Bragevägen 8 III., O.; r. t, agg. ost samt tobaks~aror, Klara S. _ se äfven Ohlcen o. Olsen. Kyrkog. 18, C.; r. t o ; Ohlson o. Ohlsson, se under Olsson. telegrafadr.:»olanderopaulson». Ohm. Gösta C. V., Afdeln.-chef, Barnhusg. - C. A. S., Kontrollör, Tegnersg, 2 B, Va. 6 ' ö. g., C.; a. t. Brunkeb Gerda, Lärar:a, Skiirgårdsg. 15, St. Ohrling, G. G., Civiling.,Rörstrandsg.2Q, Va. - Einar, Skeppsredare, Katarinav. 13A v, - A. W., Verkm. vid Sthlms Elektr.-verk, So.; sommarbost. Höganiis, Tynningö. Kungstensg. 21 A, Va.; a. t. Vasa Hans, Snickare, Skiirgårdsg.15, St.; verkst. - se äfven Orling, Skomakareg. 13, St. Ohrloff & Stange Eftr., inneh, J. Sigvard - Augusta, Ankefru, Ringvägen 106, So, Hansson. Agentur- n. Engrosaffär i - Emmy, Ankefru, Midsommarkransen: a. t. Gas-, Vatten- O. Värmeledningsbran- Liljeh. 8.:,1. schen, Tunnelg. 25, C.; r. t. 2720, a. t. - K. O. N., Ofverläkare, Kungsbroplan 1, " C.; mottagn. hvard. '/211-'Jd2; a. t. Ohrsell; Carl, Grossh., Pipersg. 14, C.; a. t , r. t 'Kungsh, 33, r. t. Kung-sh G., Uplandsg. 93, Va. O'Konor, Anne M. o. Louise, Fröknar, Odeng. Olausson, C. A., Artist, Norrtullsg. 1, Va.; 71, Va. a. t. Vasa Olai, Selma, Fru, Holländareg. 33, Va.; r. t. - G, Julius, Handl., Nyborg, Kungsholms villastad. - Mathild», Fröken, Riddareg. 511l, O.Dj.; - Nathalie, Hufvudmassage, Skeppareg. 22, a. t. Ostorm l O.Dj.,. - N., Kontorist, Västmannag. 721l, Va. - Arvid, Ingenjör, Sturög. 46'1, O.. Olaison, Carl A., Dentist, Smålandsg. 36', - Karl. J" Poliskonst. Braheg. 30, O. C.; (strax intill Regeringsg.), Insätter - J. A. A., Sadelm., Davidbagaresg, 18 1l,.C. konstgjorda tänder. Plombering O. tand- - A. Otto, Skom.-affär, Engelbrektsg, 5, O.. uttagning smärtfritt. Ofver 30-årig a. t ; bost, Odeng. 8, Va.; a. t. praktik. Billigt. A. t Mot- Vasa tagn. 10-3, 5-7, sönd Irma, Södermalms Guldsmedsaffär, Götg. _ Edv., Tandläkare, Regeringsg. 41 (midt 18,Sä.; bost. Sit Paulsg. l, Sä. emot dagar Siden huset), Cr träffas helgfria från 1O~2 och '4-5; a. t C. W., Arhetareg. 22 C. Olbers, G. E., Civiling., Helsingeg.18 'V, Va. Olän, Hjalmar, Agenturaffär, kontor Ny- - G. W., Disponent, Odeng. 24, Va. torgsg. 11, ss; a. t. 3363, r. t L. A. L., Fröken, Helsingeg. 12, Va. _ Gustaf, Assuranstjänstem., Nybrog. 58, O. - J., v. Häradshöfd., Helsingeg. IS, Va., - Laura, Fröken, Döbelnsg. 25 & 27, Va.; a. t a. t Levin, V:: Häradsh., Engelbrektsg... 19, O. _ Signe, Fröken, Nybrog. 58, O.; a. t. Ös- - Hilrna, Ankefru, Ringvägen 6 III, Sä. term Olby, ~nders, Ingenjör, Skeppareg. 5pv, - _ G. L., Handl., Nybrog. 58, O. H. M. T., e.' o. Kammarskrifv., Nybrog. O.Dj.; r. t Oldberg; G. A., f. d. Artill~rikapten, Hjort- 5S, O. ' ' hagsvägen 11, O.Dj.; a. t , r. t. Olander, Ragnar, Dir., Solsidan, Saltsjöbaden; tel. Saltsjöb ;) 08. Edward, f. d. Kommendör, Grefg. 14 u, _ Emma, Damkonfektion, Mästersamuelsg. O.Dj.; r. t A, C.; a. t ; bost. Vegag.18, - C. F., f, d. Landträntmäst., Valhallavägen Sundbyberg; tel. Sundbyb , O. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. - RIDAR ANSeATAN

4 794 Olde-Ollen. Olde, A., Fru, Jacobsbergsg. 17, C. 1 Olin' 2 Ohlin. - LundeH, Nanna, Fru, Folkskollär:a, ' Karlbergosvägen 86B, Va.; a. t. 5738, _! Augusta, Fru, Bräunkyrkag. 77. Sö. r. t ' Siri, Fru, Medarb. i Sthlms Dagblad, - Henny, Fröken, Torsg. 10 DIII, C.; a. t. Ringvägen 104, Sö.; r. t. Söder , Brunkeb LThecla, Fru, Uplandsg. 20' Va. -s,lars, Eftr., J. Ericsson, Specerihandel, -' O. A., Förs.-tjänstem., Artilierig. 421, O.; Klarabergsg. 56, C.; a. t ; bost, a. t Tuleg. 26, Va.; a., t. Vasa ' Gustav, Hofrättsråd, Hofslagareg. 5 B'V, - Spiru, Tobaksexpert v. A.,B. Sv. Tob.- C.; r. t '. monopol-s cigarrettfabr.. Asög. 4'4, Sti.; _1 Nils, Ingenjör, Tjänstem. i Försäkr. A.-R r. t. o. a. t. 3409; bost. Östgötag. 66 B, Skandia, Ringvägen 104, Sö. ss., a. t. Söder 727. _2 Hilmer, Ishandl., Roslagsg. 40, Va.; t. t. Oldenburg, Gösta, Attache i K. Utrikesdep., Drottningg. 110 m, Va. -_.? Nils J. F., Kontorist, Brännkyrkag. 77, - Carl, Bokbind., Götg. 32 B, Sö.; a. t. Sö.; a. t. Söder Bokbinderi, Kartongfabr.; bost. _1 Carl Oscar, l:e Lifmedikus, Karlavägen Skogsv. 25, Enskede , O.; spec. mag- och tarmsjukdomar. - John, Boktryck., Linneparken 28, Appel- _1 Alma, Lärar-a, Kardellg. 3 Il, O.; r. t. viken; a. t. Tranebergsbro 259. Östarm Erik, Drottningg. 110 m, Va.; r. t. \120-2 SymoDd~-, Miss, Karlavägen 27m, O.; och Tenö 11; a. t Träffas å Cen- a. t. Osterm, traltryckeriet ' Olof, Målarmäst., Österlångg. 51, St. - Hj., Disp., Knut-Wallenbergsvägen 1,Salt- -' Ernst,.Tjånsteman i Järnvägsstyrelsen, sjöbaden ; r. t. Saltsjöb Kungsholmsg. 25, 27 (f. d. 15 A), C. - C. G., Grossh., Torsg, 8, C.; r. t Per Gnst., Brännkyrkag, 77111, Sö.; a. t - Uno, v. Häradsh., Notarius Pu blicus, Söder Auditör i K. Flottan, Lidingö Villastad. Olinder, O., Amanuens, Heimdalsg. 2 1 Va. Tjänsterum: Drottningg. 4'V, C.; öppet Oliv, Carl Fr., Verkm., Folkungag. 69, Sö.; 9-3. Persoul. emottagn ,30 a."t. Söder f. m. o. 2-3 e. m. Växlar för protest - H., Ankefru, Frejg. 23, Va. före kl. 3. Rikstel (1407 pri- Olivebladet, tidskrift, Diakonissanstalten, vat), a. t Protesttelefoner: r. t. Erstag. 1, Sö. 66, a. t. 2009; se annons sid. 23. Olivecrona, A. H., Med. Iic., Handtverkareg. Thor S., Kamrer, Pilg. 24, C.; r. t..kungsh. 2, C Olivenbaum, Carl Th., Tandläk., Södermalms- - Bertil, Tjänsteman, kv, Lappland N:o 8, torg 41ll, Sö.; Mottagn. efter öfverens- Hersenid. kommelse pr a. t r. t Ch., Ankefru, Folkungag. 83, Sö. -;- Mo, Änkefru, Grefg. 24', O.Dj. Oldfeldt, E. L., Köpman, Högbergsg. 11, Sö. Oliwier, Albert, Skräddarmäst., Västman- Oldin, E., Ringvägen 10, Sö. nag. 18, Va.; a. t Oldner, Ehrnfrid, lng.. Karlbergsvägen72 U, Oljedepöten, Svenska, A. Bol., Malmtorgsg. Va.; a. t. Vasa , C.; r. t. 2~ 92, a. t Olehn, r.ic~., Kontorschej, Hjorthagsvägen 5, Oljeraffinaderi.A. R. Union, Mästersa- V.D}.; a. t. Osterm. 37 i36! r. t. Osterm. muelsg. 49, Sthlm 1; r. t , a. t Dir. Hugo F. Huldtg'ren, bost. Olen, Maria, Fröken, Styrmansg. 39, O.Dj. Rörstrandsg, 10, Va.; r. t , a. t. - M., f. d., Möss- o. hattaffär (inneh, A. 33g 00. Söderberg), Storg. 11, O.Dj. Oljeslageriaktiebolaget, Svenska, tillverkn. - se äfven Ohlen o. OBen. af oljor, foderkakor m. m., Henriks- Olenias. Nils, e, o. Kammarskrifv., Väst man- borg, Sthlm 2. nag. 30 U, Va.; r. t Ollen, Lydia, Folkskollär.a, Krukmakareg.46, 1 Olin; 2 Ohlin. _ In:~id M. P., Lärar-a, Agneg. 14, C. _2 & C~ Aktiebolag, Ivar Lindquist, Drott- - J. M, Redaktör. Kungsholmsg. 90m (f. d. mngg. 80, C.; r. t A), C.; a. t. Kungsh. 77. _.1 A. R., Direktör. Srt Eriksg. 63', C.; r. t. - N. P., Redaktör, Auravägen, Djursholm; 1746, a. t a. t. Djursh, 231, r. t. Djursh C. Wilhelm, Direktör, O.Dj.; r. t Skeppareg. 47', - Joh., Red-sekr., Krukmakareg. a. t. Söder ', Sö.; Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOGGEN INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

5 Ollen-Olsson. 795 \ Ollen, Lovisa P., Änkefru, Agneg. 14, G. Olofströms Kommissionslager, Conrad Ja- - se äfven Olån '0. Ohlen.,cobsson, Greftureg. 9 A, O.; a. t , OllID:a~! H...Fröken, Storg, 54, O.Dj. r. t Sigrid, AiI'kefru, Hornsg. 186 B, So.; a. t. Olows, G., Skeppsmäklare, Folkunzag. 6 C, D0492. Sii.; a. t. Söder 6427, r. t Ollner, J. E., Landtmät.,Katarina V. Kyrkog. -,& Borin, Skeppsmäkl., Kornhamnstorg 8, Sä.. 53, Si.; a. t , r. t o. 8~ 59. Olmers. Georg, Bankkassör, Västmannag. 681V, Olrog, H. S., Grossh., Kartavägen 63, (J. Va.; a. t. Vasa Th., Grossh., Strandvägen 25, O.Dj.; Olofson, Rob., Bokh., Kocksg. 6, Bä. kontor Stallg. 4 I1, Sthlm O. S., Handelsid.a, Svartmang. 18, St. - C. C., Jägmäst., Lirmåg. 7 o. b., O. Olofsson, S., Bok- och Pappershandel, Götg. Olschanski, S., A.-B., Bergnings- f o. Dykeri- 27, So.; a. t r. t. Söder 122. bolag, Norrmalmstorg 3, G.; r. t , - E., Boktryckeri, Ostgötag. 24 A, Sä. a. t. Brunkeb Carl, Byråchef, Katarina V. Kyrkog.6v, - Leop., Direktör för A. B. Sthlms Rederi Bä. o. Skeppsvarf, Drottningg.53, G.; a. t. - Hj., Disp. för A.-B. Glist. Holmbloms 20652, r. t Kappaffär. Birgerjarlsg. \J3 v, Va. Olsen, C. O., v. Amiral, Östermalmag. 59 1V, O.; - A. J., Fastighetsäg., Tuleg. 30, Va. r. t K. J., Fisk- o. landtmannaprod. en gros, - T., Bankkassör, Stockholmsvägen 23 1V, Hötorgshallen 52, G.; a. t , r. t. Råsunda; r. t. Rås 'I'elegraf'adr.:»Eiskolof», bost. - T.,A. B. Collan-Olje-Fabriken, kont. Garf- Oxtorgsg. 12II, G.; r. t. ankn vareg. 9 & 11, G.; a. t. 5837, r. t Lisa, Folkskollär.a, Handtverkareg. 11, G. - F. Axel, Ingenjör, Upsalag, 15, Va. - Fanny, Fru, Kafe, Svedenborgsg. 35, So.; - A. Chr., Kamrer, Sigtunag. 7 I1, Va.; a. t. a. t. Söder Vasa Sassa Wallander-jFru, Bitgerjatlsg'.Llä'", - H., Kapten, Tegelbruket n:is l o. 2, Li- Va. dingö villastad; r. t. Lid:ö Edvin, Handelsres., Folkungag. 89, Sä.; - O. I., Postexp., Vidarg. 6, Va. a. t. Söder John, Snickare, Artillerig. 48, O.Dj.; - J. Th., Haudl, (spec.), Hörningsberg, a. t. Ostarm Kungsholms villast. ; a. t. Ulfsunda JO. - Edvin, Linnåg, 78 1 ö. g., O.Dj.; r. t. - Olof, Ingeniör, Eriksvägen 40, Dufbo; a. t. Dufbo Olsen, Gudiva, Fru, Tomtebog. 34 II, Va. - David, Kontorist, Kocksg. 27 BH, Sii.; - Sigrid, Fröken, Västmanllag. 49 II, Va.; a. t. Söder a. t. Vasa N. Oscar, Kontorschef, Stjärng. 21, Va.; Olsens, Julius, Litografiska anstalt, a. t Bergsg. 29, G.; a. t. Kungsh Carl, Kontrollör, Kungsholmsg.30 'f. d. - H. F. O., Skådesp., Oxtorget 4, G. 26), G. - Julius, Tryckeriidk., Svedenborgsg, 8 A, Hj., Partiaffär för Konfektyrer o. Deli- Sä.; a. t Söder katesser, Luntmakåreg. 74, Va.; a. t. - A., Gref,g.33, O.Dj.; a. t. Ost/mu. 5497, r. t. Osterm G. Sigfrid, Posttjänsteman, Tuleg. 26 III, Olssen, P. H., "I'elegrafassist., Västmannag. Va.; a. t , Va. - S. O., Tjänstem. i Försäkr. A.-B. Skandia, - C. G., Typograf, Prästgårdsg. 2, Sä. Svarteneg. 12 Il, Sä.; a. t. Söder se äfven Ohlcen o. Ohlsen. ~ Viktor, Tjänstem., Stjärng. 2, Va.; a. t. _ Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; - Aug.. Vaktm. (Sthlms Ensk. Bank), 5 Olzon. Stjärng. 2 1, Va.; a. t B. Hj., Verkmäst., Olofsborg, Kungsholms _, A. Emil, Advokat, Rosenlundsg. 30 B, So.; Villastad; a. t. Ulfs a. t. Söder 2707, r. t E. A., Verkmäst., Hantverkskasernen, _, Axel F. N., Advokat, Jur. utr. kand. Skeppsholmen, O.Dj. Ledarnot af Sveriges advokatsamfund, - L. J., v. Värd, Jatlag. 35, Aspudden, bost. Skiildungag. 7 1, O.; a. t ; Liljeholmen. r. t Magnus, Blekingeg. 18, Bä. _I s, Axel F., Advokatbyrå, jurister: Axel Olofströms Bruks Agentur, Bernström & Co F; Olsson o. E. Bagge. Greftureg. 5, Aktieb., Vasag. 52, Sthlm l. O.; a. t. o. r. t o FINSPONGS METALLVERKS,A.-B,.; BERIDAREBANSGATAN ,...

6 ,..,., QB Olsson. l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hlson; l Olsson; 2-Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; 5 Olzon. 5 Olzon. _2 Ragnar A., Agenturaffär (specerier, kolo- -< O., Brukspatron, ::- Valhallavägen 31,. O. nialvaror, konserver, sydfrukter o. deli- -< Anton,Bruksäg., Strandvägen 7Alv, Ö.D}.; katesser), kontor o. bost. Stortorget r. t H, St.; a. t , r. t _l A., Byggm., Greftureg. 20 C, Ö. Olson, Ernst, Agenturfirma, Skrifmaskiner, _2 J., Bygguiåst., Asög. 75, Sö. kontorsutensilier, papper m. m., Tom- _1 Jöns, f. ~. Byg-gm~st., Volmaryxkullsg. tebog, , Va.; r. t. Vasa 1478 ' a. t. 10 C, So.; a. t.. Soder '. _1 Axel, Byggnadsmg., kontor Biblioteksg, _1 J. K., Apot., Kammakareg. 6, Va. 6 & 8,. C.; r. t. 2446, a. t ; -loskar, Arbetare, Brunnsg. 23 BH, C. bost.enksbergsg. ~4, Ö.; r. t I~' _3 Edvard,.. Arkitekt, ~ontor o. bos~. Götg. _2 En~~brekt, Byggnadsmg., Tomtebog. 9, 22, So.; r. t , a. t _1 E. M., Arkitekt, Solnavägen 53, Va. _1 O., ~yggnadsing., Riddareg, 48Ill, Ö.D}.; _1 Folke, Assist. v. Sthlms stads arbetsför- a. t. Österm, 2326, r. t. Österm. 161:$4. medl., Sthlmsvägon 135 H, Enskede. _2 Ernst, Byggnadstokn., Uplandsg. 74, Va. _1 Joh, Vilh.,Auktionsförrätt., Jakobsbergsg. _2 Ivar, Byråassistent, Norrtullsg. 26, Va.; 19 I1l, C. a. t. Vasa ' _1 A. S., Automobilverkst., Vanadisvägen _2 H. E., Byråchef, Stureg. 60, Ö. 27, Va.; bost. Västmannag. 88, Va. _1 A. H., Byrådir., Bergsg. 16, C.; r. t _1 Emy, Bankbiträde, Fru, Katarina Västra _1 -Ed, Gertr., Cigarraff., Köpmarig. 6, St.; Kyrkog. 6, Sö.; a. t. Söder bost. Stortorget 24 A, St. _1 Emil, Bankir, Skeppareg. 18 H, Ö.Dj.; _3 A. I}.., Civilingenjör, kontor Sibylleg. 10, a. t. Osterm. 811, r. t O.; bost, Sibylleg. 35, Ö. _1 F. Gustav, Bankkamrer, Hjorthagsvägen -' Georg, Civiiing., Tomtebog. 21IV, Va.; 9 Ill, Ö.DJ.; a. t. Österm a. t. Vasa _3 Björn N., f. d. Bankokommiss., Tegnärs- _3 H. B., Civilingenjör, Valling. 18, C.; a. t. lunden 10, Va ,. r. t. Norr 22; firma H. B. Ohls- _1 O. F., Banktjänstem.,Södermannag.43,Sö.; son, Patentbyrå, Jakobsbergsg.33, C.; a. t. Söder a. t. o. r. t _1 O. W., Banktjär.stem., Inedalsg. 16 A H, C. _I John, Civiling., Förste byråing. i Järnv.- _4 P.,..Bankvaktm., Braheg. 43 ö. g., Ö.; a. t. styr., Inedalsg. 23, C.; r. t. Kungsh. Osterm ; kont. Vasag. 1, C.; r. t. o. a. t. _1 Kerstin, Barnrn., Davidbagaresg. 26B, C. Järnv. 9. _3 K. V., Beklädnadsaffär, Skärgårdsg. 1, _1 L. U., Civiling., Roslagsg. 26, P/2 tr., Va. St.; r. t. Staden I 19, a:t ; bast. _2 Ellen, Diakonissa, Ostermalms försam- Köpmang. 6, Si.; a. t. Brunkeb lingshydda, Ö.; a. t _4 Alfred, Bildhuggare, Ynglingag. 17, Va.; _3 Abraham, Direktör, Beridarebansg. 17, r. t. Vasa 12 ö2; bast. Birkag. 19, Va.; C.; r. t , a. t a. t _2 Anders, Direktör, bostad Karlavägen 49, -' A., Blomsterh., Klarabergsg. 23, C.; a. t. Ö.; r. t ; 564,,r. t. 89 R7; bost.. ~ppelviksvägen kontor:a.-b. Odelberg & Olson, Sluss- 74, Appelviken; a. t. Appelv plan 63 B, St.; r. t _1 Alfred, Bokbinderi, Brygg-areg. 2 A, C.; _1 Anders, Direktör, Torsg. 2~'\ Va. a. t. 4112; bost. St. Vattug. 7, C.; -4 B. O. '1'., Dir., SibyJleg. 32, Ö,; r. t a. t _l Birger, Direktör, Tyrg.3, Ö.; a. t. 92 ö2, -' E. A., Bokför., Rådmansg-. 48, Va.; a. t. r. t _1 C;, Direktör, Hjorthagsvägen 9, Ö.D}. I _2 Knut, Bokhandl., Dalag.. 32 H, Va.; a. t. _1 Edvin, Direktör, Helsingeg. 19, Va _3 Ejnar, Direktör, S:t Eriksg. loiii, C.; a. t. _1 E. V" T., Bokh., Västmannag. 53, Va. Kungsh _2 J. A., 1:ste Bokh. i Järnvägsstyr., S:t -' Erik, Direktör (Hotell Regina), Herserud Eriksg. 28. C.; a. t , Herserud; r. t. Lid:ö 112. _1 J. O. A., Bokh., Valling. 29, C. _1 E. O., Direktör, Vanadisvägen 29, Va.; _1 N., Bokh., Mästersamuelsg-. 24, C. r. t _1 N. M., Bokh., Kungsg. 71II, C. _1 Ernst A. F., verkat, Direktör i Olaus Ols- _1 Emil, Boktryck., Tomtebog. 48,'Va.; a. t., sons Kolimport Aktieb., Skeppareg. Vasa H, Ö.D}.; a. t. 868, r. t A:-B. SVENSKA M ETALL VERKEN ~~an~o~:å~a':t:";s~~34

7 OlSS l Olsson; 2UlsolI; 30hlssoll; 40iilson.;I-CÖlsson; 2Ulson; 30hlsson; 40hlson; 5 O1zon. 501zon. -_._ _._----_ ~_.._----~ _._... _2 Ernst G. V., Direktör, Rådmansg. 8, O. _3 Alma, Folkskollär.a, Folkungag. 14, Sö. _1 F. T., Direktör, Karlbergsvägen 24, Va. _3 Anna, Folkskol1är:a, Norrtul1sg. 65, Va. _2 Gösta, Direktör, Stureg. 26. O. _1 Anna, f. Hansson, Folkskollär:a, Rosen- _2 Herman, Direktör, kontor Vasag. 48, C.; lundsg. 30 B, Sö.; a. t. Söder r. t. 8540; bost. Ostermalmsg. 75, O.; _3 Elisabet, Folkskollär:a, Kungsholmsg.20 1". t (f. d. 16), C. _1 Hj., Direktör, Timmermansg. 29 AII, Sö.; _1 Ester, Folkskollär:a, Renstjernasg. 16 m, a. t , r. t Sö.; a. t. Söder _3 J. E., Direktör, Smålandsg. 12, C.; a. t _1 Hildur, Folkskol1är:a, Katarina V. Kyr- Brunkeb kog. 6, Sö. _1 Aug'., Jror, Disponent, Birgerjarlsg. 106, _2 Maria, Folkskollär:a, Brännkyrkag. 40IlI, I Va.; r. t. 3594, a. t Sö.; a. t. Söder _4 Ivar, Disp., Birgerjarlsg. 83, Va.; r. t. _1 Maria,FolkskolJär:a,Luntmakareg'.97', Va , kontoret r. t _1 Märta, Folkskollär:a, Götg. 92, Sö.; a. t. _1 Oscar H., Disponent, Riddareg. 12 B, O.; Söder o a. t. Österm. 9 55, r. t _1 Signe, Folkskollär.a, Bergsg. 28, C.; a. t. _2 Emil, Distriktsläkare, Sö.; Götg. 69', mot- Kungsh tagn. hvard. 9-10,2-3; helgd _2 Alba, Fru, Rådmausg. 52, Va. _1 N. A. Dockmäst., Beckholmen, O.Dj. _3 Anna, Fru, Drottni. 73 A m, C.; a. t. _1 & Co, Carl A.-B., Export o. Import af kemikalier, spannmål, kolonialvaror, _1 Anna, Fru, Kärrsdal, Tullinge; r. t. Tull. metaller, papper, maskiner, järn- o. 13. stålvaror, SibylJeg. 11, O.: r. t , 1-: Anna, F~u, Ups.alag:. 3, V,~/.a. t , 1120 o. 8977, a. t Te- - Anna, Fru, Artillerig. 18 o. g., O.DJ. legrafadr.:»abolco», _2 Anna, Fru, (Firma A. Sjöstedt), Pappers- Olssons Olaus Handelso & Sjöfartsal,o handel, Kommendörsg. 21 B, O.; a. t. ti:bo~ag:...~erkst..dir. Ern~t A. F. O1s- I _2 Elr;:b~~h, Fru, Observatorieg. 22, Va.; son-vice verkst, dir, Gustaf Sylvön. Ex- r. t port o. Import af stenkol, koks, antra- _4 Elsa Fru Kardellg. 5 O.' a. t. Österm. cit, briketter, järn, stål, oljor m. m., 40'97.',, HufvudkontorN. Blasieholmshamn 5B', _1 Ester, Fru, Stureg. 52, O.; r. t. Öster m. C.; r. t. o. a. t. namnanrop.»olaus Olssons». Telegrafadr. : nolssonco.n _2 Fredrique, Fru, Snickareg, 7, C. _1 A. S., Expressbyrå, ved- o. kolaffär. _l H. A" Fru, Stortorget 7 II, St. Davidbagaresg. 14, C.; a. t O. _1 Maria, Fru, Karlbergsvägen 73\ Va , r. t ; se annons sid. (blå)._1 Signe, Fru, Hornsg. 108, Sö.; a. t. Söder _1 Karl, Fabriksidkare, }..ppelviksvägen 90; _IS, Ester M., Frukth. (inneh.esterenglund) Appelviken; a. t. Appelviken 176. Horneg. 39, Sö.; bost, s. g. 29 B. _4 A. L., f. d. Fabrikör, Hornsg. 102m, Sö. _2 Alma, Fröken, Vanadisvägen 32 v, Va... _3 Oscar, Fabrikör, F'rejg. 67, Va.; a. t. _l Caroliua, Fröken, Biblioteksg. 26 II, O.; Vasa 275 o a. t. Osterm _1 B. E., Faktor, Kungsholmsstrand 121, C. _4 Carolina, Fröken, Skeppareg. 60 n.b., O. -\ K. N., Faktor, Fridhemsg. 13 AIll, C. _2 E. M., Fröken, Frejg. 61, Va. _3 Olov, Fil. kand., Lär. v. Sthlm s högre _4 Elise, Fröken, Husägarinna, Kungsfolks. Prästgårdsg. J4I, Sö. holmsg. 15 (f. d. 5), C... _4 Nils G., Fil. mag., Stortorget 7 1I, St.; _1 Emma, Lovisa, Fröken, Birkag. 7, Va. r. t , a. t _1 Ester, Fröken, Bokhandel, Riddareg. 9, _4 Bertil, Filmregissör, Solnavägen 49 'V, Va. O.; a. t _3 Arvid, Flagg-maskinist, Kasern 2, Skepps- _l Hanna, Fröken, Tomtebog. 15 II, Va.; a. t. holmen, O.D}. _3 Carl E.,. Flaggskeppare, Kastellholmen Vasa _4 Helfrid; Fröken,.t\ssistent, Skeppareg. 1 B,.O.D}. 51, O.D}.; a. t. Osterm. 10 il8. _1 Axel, Folkskollär., Hornsg. 116, Sö. \_3 Hulda, Fröken, Surbrunnsg. 16 IlI, Va. _l Sten Robert, Folkskollär., Villa Vickebo, _1 Karin, Fröken, Kungstensg.29, Va.; r. t. Kungsholms villast FINSPONGS METALLVERKS A.-S: t:j5ridar ANSt8ATAN

8 798 Olsson. folsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 40hJson;TOlsson; -2 Olson; 3 Ohlsson j 40hlson; 5 Olzon. 5 Olzon ~ _2 Karin, Fröken, an st. hos Lifthule, Kungsg. 62 1V, C. _s Lotten, Fröken, inneh, Hotell Du Nord, Klara S. Kyrkog. r. t , C.; a. t , _s Maria, Fröken, Cigarr- Storg. 48, O.Dj.. o. Tidningsaffär,, _2 Matilda, Fröken, Idung. 51 ö. g., Va.; r. t , a. t _i Märtha, Fröken, Pianist, Frejg. 46 BlI, Va. _1 Selma.. Fröken;, Strandvägen 131 ö. g., O.DJ.; a. t. Osterm _i SigplJ, Fröken. Skeppareg.51, O.Dj.; a. t Östorm _i St.ina, Fröken, Braheg. 581V, O.; a. t Osterm ' Therese. Fröken, Äppelviksvägen 74, Äp. Specerier, konserver, delikatesser i parti O. minut.._3 Artur, F. K.. Handelsbitr., Holländareg. 12, C.; a. t. Brunkeb, G. E., Handelsbokh., Rensternasg: 20, Sö. _1 Hilda, Handelaidk-a (frukt- o. grönsakshandel), Östermalms Saluhall 43, O. _3 Sofie, Handelsidk:a. Birgerjarlsg. 33, C. _2 Emil,-'Handelsres., Folkungag. 103, ss; r. t _t Oscar, Handelsrljs., Birgerjarlsg. 69, Va. Olssons, Verner, Elektriska Aktiebolag, Handels- o. Fabriksföretag, Elektr, apparater, installationsmateriel m. m., Klara N. Kyrkog. 31, C.; r. t O pelviken; a. 'I'raneb.bro ~ 06.._8 Aug., f. d. Handl., Prästgårdsg. 14\ Sö.;._s Frida, Ebba O. G rda, Fröknar,Styrmansg. a. t. Söder , O.Dj.; r. t ' A. J., Handl., Skeppareg. 41, O.D;'. _s J. o. E., Fröknar, Hagag. 2 1I, Va.; a. t. _.' B. Hj., Handl., Birgerjarlsg. 118, Va.; a. t., Vasa O. r. t _. Amalia, Fältskär, VästerIångg. 55, St., -' E., Handl., Tjärhofsg. 5 lii, ss; a. t a. t O. 2223, r. t _. Anna, Fältskär O. Massös, Roslagsg. 22, -. Emil, Handl., Kött, fläsk o-.~harkuterier; Va. Greftureg. 24 C, O.; r. t. Osterm, 1902, _2 Anton, Försäkr.-insp., Skeppareg. 25 B, a. t. Osterm, 3455; bost, Odeng. 441V O.Dj.; a. t ö. g., Va.; a. t. Vasa _s Erik G., Försäkringstj:man, Västmannag. _i Erik, Handl. (specerier), MalmskilInadsg. 81 v, Va. 42, C.; a. t. 7058; bost. s. h. _s Karl, Glasmästeri-, Spegel- o Ramaffär, -' F. S., Handl., Birzerjarlsg. 121, Va. Odeng. 32, Va.; a. t , r. t. Vasa _1 Hj., Handl., kv, Hagen 3, Alfsjö. 87; bost. Surbrunnsg. 37, Va. -' Hjalmar, Handl., Katarina V. Kyrkog. _. & Co, Gina, Glas-, porslins- o. bosättn.- 6, ss., a. t. Söder ~ 64.. affär, Handtverkareg. es, C. _s Johan, f. d. Handl., Asög. 28, Sö. _i A. G., f. d. Godsäg., Karlbergsvägen 20, -' K. E., Handl., Högalidsg. 32 A, Sö. Va.: a. t , r. t. Vasa 698. _1 L., Handl., Sveavägen 38 C.; a. t. Brunkeb. -' Axel, f. d. Grossh., Strandvägen 9, O.Dj ' Emil, Grossh., Sibylleg. 13", O.; a. t. _1 Martin, Handl, (specerier); Hötorget 11, 16220, r. t. 3.()654. C.; bost. Drottningg. 106, Va. -; Erik, Grossh., OstermaIl.Jlsg': 81, O. -' P. A., Ha~dl., Pa~tlå~ekontor, Ro~lagsg. - J., Grossh., Grefg. 62, O.DJ. 34, Va., a. t. 8374, r. t. 3475, bost, _s Joh. E., Grossh., kontor Norrlandsg. 16, ~ Frejg. 14, Va.; a. t. ankn, C.; r. t. 3070, a. t. 6068; bost. Stock- _2 G. A., Hattmakare, Luntmakareg. 90m, sund; r. t. Stocks Va.; a. t _s Knut, Grossh., firma Arvid Bergh & Co, _3 Alma, Hembageri, Fru, Kronobergsg. 6, Stockholm, bost. Lidingö villast.; r. t. C.; a. t Lidingö 257. _1 Nils, H~.rr, Strandvägen 13 1 ö. g., O.Dj.; -' Olaus, Grossh., Kommendörsg. 9, q. a. t. Osterm _2 Theodor, Grossh., 4-rtillerig. 34 B, O.Dj.; _. Elisabet, f. Sparrström, Husmoder, Jor. t , a. t. Osterm hannelund. Sthlm 3. -' William, Grossh., Wahrendorffsg. 6, C. -' Karin, Husäg:a, Fröken, St. Nyg. 17, St. -. & RosenIund, Grossh.-firma, Dalag, 1B, C. _2 Axel, Ing., Malmskillnadsg. 27, C. _2 Gust. Ad., Gymn.-dir., Stureg. 26, O. _s B., Ingenjör, Katarina Bang. 9 A, ss. _Js, Oscar F., I;Iandelsaktiebolag, f. d. (Arthur _1 C. D., Ingenjör, Skåuez 81, so. Hedelius), Strandvägen 7 C, O.Dj.;~' C. Y., Ingenjör, Upsalag. 71 ö. g., Va... NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog _ I INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

9 Olsson. f Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson; l Olsson; 2 Olson; ~ Ohlsson; 4 Ohlson ; 50Izon. 5 Olzon _2 Emil, Ingenjör. Tuleg. 31 II, Va. Olssons, Olans, Kolimp.ort Aktiebolag. _8 Emil R. S., Ing., Rörstrandsg. 20, Va.; verkst. dir. Ernst A. F. Olsson; v.' a. t. Vasa verkst. dir. Gustaf Sylven. Import o. _3 Ernst, Ingenjör, Rörstrandag. 42,..Va. engrosförsäljning af :stenkol, koks, an- _2 G. O. M., Ingenjör, Linneg. 76, O.Dj. tracit, briketter etc. Hufvudkontor _1 Henning, Ingenjör, kv, Björnen 1, Li- N. Blasieholmsh. 5 B, C.; r. t. o. a. t. dingö villastad; r. t. Lid ö 632. namnanrop.»oiaus Olssons». Tele- _1 Herman, Ingenjör, Rålambstorg 1, C.; r. t. grafadr.:»kolbolaget». o. a. t Expeditionskontor ::>keppareg.26,0.dj. -3John, Ingenjör, verkst. Dir. i Slipers- Afd.-kontor för pråmar o. kolningar; aktieb., Soheeleg. 17 v, C. a, t. 3768, r. t Upplag o. kross- _2 Knut, Ingenjör, Kungsg. 62, C.; a. t. ningsverk Värtan: a. t , r. t _1 C., f. d. Komniissionshandl., Skeppareg. _3 K. J. T. Ingenjör, Igeldamsg, 10,..C. 23, O.D}. ;-4 Krister J., Ingenjör, Majvägen 14, Appel- _s Gust. A. (J. L.. Feiths Eftr.), Konditori, I viken: r. t. Appelv. 70. Storg. 21, O.D}. _1 O. F., Ing., Hollåndareg. 7, C. _1 Ernst, Konservmäst., Värmdög. 16, Bö. _3 Ragnar, Ingenjör, Drottningg. 39, C.' _1 Gösta, Kontorschef, Verdandig. 7, O. _1 Sven O., Ingenjör, Holländareg. 23T H,Va. _2 G. E., Korsånz., Tjårhofsg.. 54, Bö. _1 Verner, Ingenjör, Markvardag. 11, Va.; _2 Ellen, e, o. Kont.-skrifv. Östermalmsg. a. t. Vasa , O. _1 E. G., Inneh. af Stockh. Velocipedaffär, _4 A. G. A., Köpman, Sågareg. 10, Bö.; a. t. Knngsg. Va. 53, C.; bost. Väatmannag, 28, Söder _2 Anton, Köpman, Mälartorget 15 l1i, St.; _1 Laura, Inneh. Bierhallen Minerva, Kung. a. t stensg. 60, Va. _2 Carl Fredr., Köpman, Grefg. 49, O.D}. _1 Sven. Järn- & Spårvägs teknisk Byrå, _1 E. B., Köpman, Mariag. 8\ Bö.; r. t. Brännkyrkag. 80 m, Bö. _1 Gunnar, Järnv.-tjänsteman, Inedalsg. l2 I1I, _1 C. Richard, Köpman, Brunnsg. 12, C.; C.; a. t. Kungsh a. t _2 J. E. E" Järnv.-tjänstem., Tomtebog. _1 Einar OIdfeldt, Köpman, Agenturaffär, 15ll1, Va. Högbergag. 11, Bö.; a. t _8 J. p., Kakelugnsmak., Karlavägen 46, _4 Eric, Köpm., Erstag. 9 So.: a. t. Söder 2 J.~. O.; a. t _2 Gunnar, Köpman, Komrnendörsg. 24, O.; -_2 O. T: U., Kammarskrifvare, Hökensg. 7, kont. s. g. 21 B; a. t. 22') 71. Bö. _2 H. B., Köpman, Urvädersgränd _1 Alfred, Kamrer. Sot Paulsg. 16, sn; a. t. _1 M. S., Köpman, Scheeleg. 13, C. 11, Bö , r. t _8 Arvid, L~gerchef (Aktieb. Wahlen & _2 O. G., Kamrer, Hälsingeg. 17 II, Va.; a. t. Block), Ostermalmsg. 64, O.; a. t.l04 40,. Vasa, r. t. 302 U9. _lotto, Kamrer. Karlavägen 27 IV, O. _3 C. C., Leksaksfabrik, specialite: tennsol- - S. A., Kamrer, Holländareg.26, Va. dater, postadr. Ragvaldsg, 1, B~: _1 Arvjd. Kapt. v. Flottan, Riddareg. 35 & 37, -' Ruth, Lärar:a, Appelviksvägen 90, Appel- O,Dj. ' viken; a. t. 'I'ranebergsbrc ' _3S. O., Karamel1fabrik, S:t Paulsg. 2 B, Bö. _2 P. Hjalmar, Läroverksadj., Kungstensg. _2 Karl Just., Kassör, Svalnä~vägen 14, 14, Va.; a. t. Vasa Djursholm; r. t. Djursh _4 Bengt, Löjtnant, Drottningg. 114, Va.; _8 M. Wilh., f. d. Kassör, Riddareg. 36, O.D}.; r. t ' a. t _8 Nils, Löjtnant, Kungsh. Hamnplan 5 III,C.; _4 O., Kassör, Uplandsg. 62, Va.; a. t. Vasa r. t \ " _4 Helena. f, Siwers, Majorska. Grefg _1 Elin, Kassörska,Pilg. 26,C.; a. t. Kungsh. t. v., O.D}.; r. t. 7\ _1 & Co, A. S., Maskinförnödenheter. Kon- _8 Emy, Kassörska, Döbelnsg. 63, Va. tor o. lager Davidbagaresg. 14, C.; _1 Jane, Kassörska, Pilg.26, C.; a. t. Kungsh. a. t , r. t. 1072('. Se annons sid. (blå) 1l:\02. _1 Jenny, Kassörska, Nybrog. 39\ O W., Maskinist, Högalidsg. 36 A, Bö. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGlATAN ,

10 800 Olsson. 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson, \ 1 Olsson;2~Olson; 3 Ohlsson; 40hlSon;,501zon. 5 Olzon. --,--,_1 P. O., Masll;inist, Folkskolan, Midsom- _1 Hildur, exam. Sjukgymnast, Sit Paulsg. markransen; r. t. Liljeh , ss; a. t , r. t Ohlsson & C:os Mekanis.ll:S Verkstad, 1~2 Elisa~et~, Sju.ksköt:a, Observatorleg. 22, Reparati f a t b'] t Va., L t. 8<>93. ioner a u omo l er, mo orer 2 C ii. Siök t K k 21 S" m. m., Heleneborgsg. 17, Sö.; r. t. se -l C A" f JOdaSP'~kn,tocO..s~ O't' 0 19 l S" der a. t '.":.. ' JO apt., s go ag., o., l_l Enk, Sjökapten, Hagag. 37, Va. l Thora L, Modeateljå, Karduansmakareg. _l Johan F., Sjökapten, Dalag. 44, Va. 6, C. -" Olof N., f. d. Sjökapten, Bellmansg. 22 on -" Oscar, Musikfanjunk., Annero, Raga. Ö. g.,. Sö. -" Sally, Musiklär:a, Hornsg. 421, sn.. a. t. _2 & Wright, A.-B., Skeppsklar.- o. Grossh.- Söder firma, Skeppsbron 18, St. _l Per, Målare, Rensg. 19, Va.; bost. Ros- _l John, Skohandl., Odeng. 35, Va. lag-sg-. 10, Va. _l N. M., Skohandl., Drottningg. 90, C., O. _l E., Målarrnäst., Sveavägen 66, Va. s. g. 52; a. t , r. t. Norr 442; _l August, Mäklare, S:t Paulsg. 24, So.; a. t. 'bost. Flemingg. 20 A III, C...:30892, r. t _1 M. K., Skolkökslärar.a, Brunnsg. 10, C. _1 Nicklas, Ombudsman, Bromsten ; a. t. _1 S.,..Skomakare, Linneg..55",b., Ö.Dj.; a. t. Bromsten 385. Osterm _1 Vict., Ombudsman, Rådmansg. 80, Va. _lp. M., Skräddare, Valling. 12, C.; bost. _lotto, Organist i Gustaf Vasakyrkau, s. h. Lärare v. K. Musik. Akad., Markvardsg. _l V., Skräddarmåst., Drottningg. 611l; C.; ö~ Va. a. t _2 O. J'j., Pappershendel, Västmannag. 48, _1 Alfr., Skrädderiaffär, Regeringsg, 22; C.; Va.;a.t.19291,r.t.8957;bost.Stjärng. a. t. 7357, r. t. 7457; bost, Handt- 3 A, Va.; a. t verkareg. 39 B, C.; a. t. Kung-sh, <s, J. Ludv., A.-B., Piano magasin, Hufvud- _l Bror, Skådespelare, Kardellg.4, Ö. depöt för Bluthners o. Rönischs flyglar I o. pianinon, Biblioteksg. 6 & 8, C.; r. t. Ohlsson & Andersson, Slakteriaktiebola- 4416, a. t get, Tegnörsg. 23, Va.; r. t , a. t. _l Olof, f. d. Polisöfverkonst., Torsg. _2 S. A., Possessionat, Valhallavägen 52, Va. 31 I, Ö.I '- 387, 9192 o ' _l Torsten, Postexp., Fridhemsg. 51t, C.; r. t. -" C. G., Snickare, Kocksg. 241, Sö _1 S. J., Snickare, Uplandsg. 35, Va. _l Malin, Posteparh-bitr., Narvavägen 24 -" J. O., Snickarmäst., Verkstaden Möblia, ö. g., Ö.Dj.; a. t. Osterm Skaraborgsg. 12, Sö.; a. t. Söder _1 A. V.11., Professor, Arkitekt, Stenbocksg. _2 Erik, Speceriaffär (inneh, Henning John- 4, Ö. son), Stureg...52, Ö.; a. t. 4489, r. t. _1 A. O., Prokurist, Prästg. 28, St.; a. t. 3196; bost, Ostermalmsg. 40, Ö.; a. t ankn, < Stu~e, Prokurist (Ekström & Hoflund), _2 G., Speceriaffär, Kungsholmstorg 14, C.; Blrgerjarlsg, 60, Ö.; a. t a. t. 4 67; bost. s. h. ~5 Gösta, Red., Fjällg. 16, Sii.; a. t. Söder,----1 Jolm, Speceriaffär, Storg. 42, Ö.Dj., se 11247, r. t Stockholmskompaniet, A.-B. _1 Theodor, 2:dre Regissör v. K. Dram. Tea- -" s, Johan, Eftr., Specerihandel, Köpmantern, Dalag. 20 Il ö. g., Va... torget 12, St.; inneh. Ivar Tidström. _2 G. H., Revisor, Grefmagnig. 11, O.Dj. _.1 Martin, Speceri- o. Kaffehandel, Höter- -" Elof, Roteman, on orrtullsg. 10 A Il, Va. get 11, C.; bost. Drottningg Va. _1 E. B., Rättare, Arsta gård, Midsommar. _l Hilmer, f. d. Stationsinsp., Rörstrandsg. kransen. 521, Va., -" & 00, J. (inneh. Evald Andersson & -< Ivar, f. d. l:e Stationsskrifv., Solnavägen Ernst Johnson) Sill, Potatis, Ost o. 49 1V, Va. Konserver, Kåkbrinken 14, St.; a. t. _.1 S. A., Stationsskrifv., Flemingg. 69, C , r. t _1 Olof, f. d. Statsråd, Dalag. 39, Va.; r. t. _3 R. R. Sergeant, Kungsholmsg. 76, C _1 Karl F. W., Sergeant, Greftureg. 68, Ö. -" P. G., Stämningsman, Parkg. 10, C.; r. t. _2 O. E., Sjukgymnast, Flemingg. 51 A, C. 'Kungsh A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~o~:å~a~t:n;::d

11 , o ' ~BERIDAREBANSGATAN \. ' ",. Olsson. 801 l Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson, 1 Olsson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlsoni / 5 Olzon. 5 Olzon. _, E: V., Syssloman, \Maria sjukhus, ss; _, & Rosenlunds Ak-t-ie-b-o--Ia-g-,-T-r-ä-va-r-u-h-a-n-d-l r. t, Dala.g. 1 B, Q. Brädgård :Kiungsholms~ Ohlssons Sågverk, Erik; Aktiebolaget, strand, G.; t/fävaror, byggnadssnickerier verkat, dir. Gust. A. Nilsson. Sågverk {' o. teg.el... il"/ om 3Jamar, hyfvel, kant- o. stafverk - J.Gottfnd,Tul1tJanst.~man,Skaneg.81,So. m. m. vid Löfholmen. Kontinuerlig _8 J. w,., Tullvaktm., Hokensg. 8B (nppg.b), ängtorkning. Agare af Löfholmsvarfvet 1 So (se Löfholmsvarfvet). Lager af bjälkar, -, J. E., Tunnbind.,..9 st g?tag.. 58 & 6~}ss. sparrar, pålar, sågadt o. hyfladt trä - Sve~ A.,.. Un~~rloJtn. I Mannen, Söderför platsbehof o. export. Kontor å Löf- 1 Vik, Malarh~Jdell; a. t. Peter/sb. 4. holmen; r. t. 238::! o , a. t. -" A., Vaktm., Linneg. 18 D b., Ö. '. 3230, o Hufvudkontor Kungs. -'1 ~. ~., f. d. Vaktm., ~ungfrug. 24, Ö.D;. bro plan 2, G. Telefoner: namnanrop - Emil, Vaktm.;, Flemingg. 22, G.; a. t.»erik.ohlssons». ~ungsh. 1 A... _1 Fredrik. f. d. Tandläkare, Grefg. 49, Ö.D}. -" Fntz C", Vaktm., (Sthlms Läns Sparb.), _1 Ruben Tandtekniker Ostgötag 9.7 Sö Drottningg. 39, -G. -f C.lM.: Tapetserare ~. Markisfa'b;ik, Teg- _, K. J., Vaktm., Sabbatsbergs Äld.erdomsneralunden 12, Va.; r. t. 2548, la. t. hem, Torsg. 32, Va.... Vasa 7465' bost Tunnelg 9.1 G' a t-p. A. A., Vaktm. v. Lab. f. allman KemI, Brunkeb ~,.,.. Tekn. Högskolan, Drottningg. 95; Vu. -"s Tekniska Fabrik, Mäs,tersamuelsg. 80, G., _, P. K, firma, Ved-o o. kolhandel, Klara se Akt.-Bol. Joh. Olilssona- Tekn. Fabr. 1 Norra Kyrko~:.25, G.; a. t. O. r. t _, Axel, H., Tjänstem., Riddareg. 12 B, Ö. -, C. J.,.Verkm., Södermannag, ~2, E!.0' -" D. L., Tjänsteman v. Trygg, Kungsg. 661, -1 Fredrik, ':erk:,n., Kvarng. 3 A, So; G.; a. t. 8101; bost. Uplandsg. 601, Va. - Gustaf, Vicevärd, Banerg, 25, Ö.DJ.; r. t. _, K. V., Tjänsteman, Linneg. 39 BlII, O.D}., Osterm, 1990:... -:-1 Stefan, Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank, -. P. E., Allgf. befalh.,!.tepslaga:eg. 13, So. Kungsg. 71, G.; a. t. Kungsh A. F 1v Angslupsbefälh., Brännkyrkag. _1 Waldemar, Tjänsteman v. Sv.-Amer. Pe- { 142 : So.... troleum A.-B. Standard, Lästmakareg. - A. Mana, f. Alm, Ankefru, Drottmngg. 14 & 16, G.; a. t. Brunkeb {114, Ya.; r. t il' o' -" A. G., A.-B., Trävaror m. m., Uplandsg. - Alma, Ankefru, Kungsholmsg. 20 (f.d. 14, Va.; n. t , r. t Se t 16), G.; a. t. Kungsh, annons sid 55 - Anna, f. Stolpe, Ankefru, Handtverkareg... 40, G.; r. t. 3787, a. t. 23il54. ' OhIssons, Erik, Trävaruaktieboll)g, huf- _, Augusta, Änkefru, Kungsg. 71, G.; a. t.,vudkont. Kungsbroplll:n 2, G. 'yerkst. Kungsh dir.: Gust. A. Nilsson. Angsåg, _, Gustafva, Ankefru, Uplandsg. 26, Va.; a. t. hyfleri, ångvedsågeri, trävaru och kol-.vasa upplag. samt kontor och lager Fle- _2 Hilda, född Lange, Ankefru, Kungsholms- ( mingg. 4, G. (vid Kungsbron).Tele-.torg 2,..G. '-/. foner: namn anrop»erik Ohlssons» _8 H~ldur, ~nkefru, Scheeleg'. 1, G. samt privat till direktören r. t , _1 Hilma, Ankefru, Hornsg. 45 1, Sö.; a. t. 'a. t Lager af,-bjälkar, sparrar, pålar,...,,1 I. C., Änkefru, Handtverkareg. 32, G.;. skeppsvirke, sågadt, och hyfladt trä a. ~. Kungsh samt såväl sågad och klufven som oså- _1 Ida,.:änkefru, Rådmansg. 80, Va. gad ved i parti o. minut. - Impor- _1 J., Ankefru, Tomtebog. 15 II, Va.; a. t. teraoch försälja engelska ångsten- Vasa60?73. kol, hushållskol, smides kol, antracit- _1 Kristina, Ankefru, Kapellgränd 6,$ö. kol samt koks, krossad och okros.sad. _2 Kristine, 4..nkefru, Scheeleg., 5, O~ - Bogseringar o. varutransporter verk-...:1 Maria, Ankefru, Karlbergsvägen 73, Va. ställas billigt. ' _2 Sigrid, f. Malm~.ten, Änkefru, Stureg. _1 Anders F., Trävaruhandl., Högbergsg. 60", Ö.; a. t. Osterm B, Sä.; a. t , r. t. 702; bost. -' John, Öfverlärare i Kungsh. folkskola, s.h. tel. ankn. Kungsholmsg (f. d. 74),-0.; a. t. _, Johan, Trävaruhandl., Dalag. 1 A, G. Kungsh FINSPONGS METALLVERKS A.-.B. 51 Adresskalendern I 17 'o

12 802 1 Olsson; Olsson-Original Express,! 2 Olson' 3 Ohlsson' 4 Ohlson: Olycksfallsförsäkringsko.!ltor (forts.) : 5 'Olzon' 'Åkeriägarnes Försäkringsbolag, Omsesidigt, Svea-. ~ lvagen 73, Va. _2 Carl G. L., Öfverstelöjtn., Malrnskillnadsg. 38, C.; a. t. Brunkeb , r. t _1 Lars, Regeringsg. 97 AIr, C.; a. t. Brunkeb , _1 Ragnar, Valling. 12, C. OIstone, Anna, Fru, Sibyll~g. 26, O. Olyck sfallförsäkri ng-s k o n to r: Albinssons, Albin, Försäkringsbyrå, Regeringsg. 38, C. Arbetsgifvarnes Ömsesidiga Ölyoksfa'llsfö'raäk. rings bolag, Drottningg. 31, O. Bore, Strp.ndvägen 7 C, Sthlm l. Brandt, E., A.-B., Assurransfirma., Skeppsbron. 24, St. Fylgia, Förs. A. B., Hamng, 2, O. Försäkrings-Kompaniet, Generalagentur for Hansa, Hamng. 13, O., a. t. 1019, r. t Globus, FörsäkringRaktieb., & 11, O.; Kungsg. 9 se annons sid Gothia, Strandvägen 5 B, O.Dj.; r. t , , a. t. 8518, 285, 912. Hansa, Nya. Försäkringsa.ktieb., Blaaieholrnsg. 4 B, G.; telefoner: namnanrop "Hansa". Heimansons, Eugene. Försäkringsbyrä, A. B. Jakob,g.24, O.; r. t. o. a. t. 7722,171, 71. Ombud antagas!, Heimdall, Föraäkrtngsakti eb., Birgerjarlsg. 16, 1 tr., O. Internationella Olycksfallförsäkrings Aktie Bol. i Wien, Alfred Lindberg & Co., Vasag. 48, 4tr., O. Iris, Försäkringsaktiebol., Brunkebergstorg 2, G.; r. t. 8936, a. t Köpmännens Olycksfallsförs.-bol., Drottningg. 68, O.; r. t , a. t Larsson & Co, Baldwin, Begertngsg, 31, a. M.atthlessen, Max, Aktiebolaget, Försäkringsbyrå, Regeringsg. 39, C.; a. t. 9420, r. t o Mattsson & Boden, Götg.14, 2 tr., Bö.; r. t. 8733, a. t , Nord"-!,, Försäkr..Aktiebolaget, Drottningg. 9, O. T.elefoner: Riks 798, 75 98, 21498, Allm Nornan,. Försäkringsaktieb., Drottningg. 13, Sthlm 16. Schweiziska Olycksfallförsäkringsaktiebolaget i Winterthur (Schweiz), Drottningg. 71 D, O.; r. t. 1550, a. t Securitas, Birgerjarlsg. 11, O.; a. t O. 9848, r. t. 2121, 9,848, O Beseolyckefallförsäkringar.. Skandinavien, Brunkebergstorg 11, O. ; kl. 1/ ; r. t. 2175, 765, a. t. 8268, Skandinav. Speditionskompaniet, A. n" Skeppsbron 24, si., r. t o , a. t Se vidare Yrkesregistret: Försäkringsbolag. Ombudsmansexpedition, Stadens, St. <Nyg. 2 BI, St., kl. 1,30-3; a. t. 1189, r. t Omega, Aktiebolaget Mjölkningsmaskinen, Valhallavägen!Ol D b., Va. Omnell, H., Kamrer, Kammakareg. 18, Va. Ornnium, Tekniska Fabriken, Spec.:»Omni-' um» medioruska härmedel o.»omnium» medicinska tvåleretner. kosmetiska preparat, parfymer m. m., kontor Kommendörsg. 12, O.; r. t Telegrafadr.:»Omniumfabriken», Opbachers, T., Maltfabrik, inneh. Eric Åkesson, Charlottenburg, Reymersholme; fabr. r. t. 289fi; postadress Sthlm 4 eller kontoret Kungsholmstorg 6, C.; r. t a. t Operabaren, ing. från Jakobstorg, C., inneh. Georg o. Gustaf Steinwall.. Operahallen i Operahuset, C.,ing. fr. Strömg.; inneh. Georg o. Gustaf Steinwall. Operakällaren o. Operaterrassen, C., inneh. Georg O. Gustaf Steinwall. Oppenheim, Wolfgang, Representant för Bremer Linoleumwerke, Delmenhorst, Schltisselmarke, Öfre Munkbron.1, St.; r. t , a. t. 8570; bost. Karlbergs- -vägen 52, Va.; a. t. Vasa Oppenländer, K. O, Konsulattjänsteman,. Döbelnsg. 4 Ir, Va. Oppstedt, G., Kungsh:s hamnplan 7, C. Orbis, A.-B., V. Trädgårdsg. 4, C.; r. t Telegrafadr.:»Orbis», Ordenshus, 'I'emplarnas, Kocksg. 24, Sö. Ordenskassan för de Kungl. Riddareordname, se De K. Riddare Ordens etc. Ord och Bild, Illustrer. månadsskrift;, byrå Stureg. 52~ O.; öppen kl ; a. t. 981 r. t. Osterm, 987; exporegeringsg. 75 n, C.; a. t. 6159, r. t Orenstein & Koppels agentur, se Carl Ström, Vasa!!. 4, C. Svenska Landtbrukarnes OlycksfallsföBsäkrings Orientaliska Kompaniet, Aktiebolaget, Imbolag, Ömsesid., Drottningg. 31, C. Sveriges Boki,ndustriers Försäkrmgsbol., Ömse- port af persiska mattor. Engros- o. desidigt, Sveavägen 73,' Va. taljförsäljn. Brunkebergsg. 91, postbo Tellus, Försäkringsaktiebolaget, Birgerjarlsg. 27, 194 Sthl 1 t 7358 t c.; Telefoner Namnanrop:»Svenska Verttas a., m; r..,a... ~~~~g,;;..~t.r.: DTellus». Se annons å kartans I~ _~ _. Valkyrian, Försäkringsaktieb., l'iamng, 2, o. Orientaliska Magasmet, Norrlandsg. 12; C. Victoria zu Berlin, Drottningg. 5, 3 tr., O. Orienten, Importaktieb., Import af kolonial- Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion för Skan- varor, Export af järnvaror, verktyg dinavien, Alrik Sunden-Cullberg, Aktiebolag, St d d 10 S t Drottningg. 5; 3 tr., C.; 9-5; r. t. 4976, a. t. m. m., a sgar en, Ö.; r.., I a. t Telegrafadr.:»Orientimport.»ZlIrich»,.å.llm. Olycksfall- & Ansvarsf"örsäkrings Original Express, A.-B., Putspastor o. ke- A..B., Generalagentur för Sverige: Assurans- miskaprodukter, kontor o. fabrik Kafirma Chr. SteiIens (inneh.,g. Carr), kontor Jakobag.25, C. tarina Bang. 40 A, Sö.; r. t NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog, INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR STHLM

13 o. samt, OrindeI;...:.Osterman. 803 J ' " '. Orinder,,Erik,.Köpman, östermalmsg./40, Oscarson, Axel, Byrådir., Civiling., Nybro- O.; a. t. Österm g. 7, O.;r. t ! Orion, Gnmmiimporta\ktiebolaget, Parti- - Oscar - Carl, Kriminalöfverkonst., Jungo. minutförsäljning af.pneumatiska o. frug. 33 1, O. massiva automobilringar, motorcykel- - se äfven Oskarson., ringar. velocipedringar, tekniska o. Oscarsteatern, hörnet af Kungsg. o. Vasag., C. kirurgtske gummivaror jämte alla till Plan o. biljettpriser, se sid l830. gummioranschen hörande tillbehör. Oscarsteaterns Restaurant A.-B. (dir. Hugo Gummireparationsverkstad. General- Raguer), Vasag. 15 & 17, C.:.a t agenturen.föt The Miller Rttbper qo, Osiier, Henry. M. D. (U. s, A.), Ho~öop.läk.,, Akron, OhIO, U. S. A. Kontor ArtJl- Östermalmsg. 18, O.j a. t , r. t: lerig. 14, O.Dj.; lager o. verkstad samma /..' gata\ 16; r. t , 70819, a. t. 1007: Oskar, II;s, vandringsbibliotek, Hofförvalt- \ Telegramadress;»Gummiorion». ningen, Kungl. Slottet, St...c..: Saft- o. Vinfabriken, Drottningg. 112, Öskarshamns Pappersvarufabr.,.Mdeln.-kon- Ya.; r., t , a. t I toret i Stockholm (Ernst O. Magnusson), Orkla Grube Aktieb., Wahrendorffsg. 1, C.; Kl. V. Kyrkog. 9 ' /2, C.; r. t , a. t., r. t. 6577, a. t I Orling. E., Ingenjör, Lilljansplan 8 D b t. h., Oskarshame Tryckeri A.-B., Afdeln.:kontoret ' (1).; r. t ' i Stockholm (Ernst O. Magnusson), _ se även Ohrling, Kl. V.' Kyrkog, 91/2, C.; r. t , a. t, Ormegard, Olle, Folkskollärare, Bromsten; I a. t. Biromsten ~ Oskarsskolan, Riddareg. 23, O.Vj. Orntlich, A., Dir.j S, Bl~ieholms!J.amn.4 Å, C. Oskarson, Th., Auktionskommissarie, Karl- Orre,.Hulda, Fröken, [Ilplandsg, 68, Ya. bergsvägen 28, Ya.' ~ Pehr,t v. Häradsh., Karlaväg~n 40, O.j r. t. - Otto, Lag.er afmanufak~ur o. korta varor, -12l194.. Kungsg. 57, Sthlm 1, a. t , r., t. Orström, AJ, Västmannag. 28 D b., Ya O telius, Alb:a Olsson-, Fru, Grefg. 43, O.Dj.; - se äfven Oscarson...r. t, I Osmar, St. E., Dir., Sit Eriksg. 73,; Va.; r. t. Ortmau, Hilma, pens.. Telegrafist Krukma \ ' I kareg , So. Ossbahr, Richard, f. d. Gcneralpostdir., Bir- Orton, Bror, Bergshögskoleing., ko~sult. ing. gerjarlsg. 5 1ll, c; a:t , r. t\44 03., sedan Tekn., ekonom" rättsl. upp- - C. P.,' e. o. Hofr.-not., Stureg. 46, O. drag rör: grufvor, malm- o. stenfynd..:- o. A., Kammarherre, Narvavägen S, O.Dj. malmer i in- o. utlandet. Spec. Ossborne, Elvira, Fru, Valling. 35, C... utredn. undersökn., värder., kartor, Ost; A:-B., Tegnersg Srhlm 6; a. t. 9187, besiktn., förvaltn., kontroller, general-. o. 9197, r. t o \ prov. lj,tfört uppdrag i de flesta eu- Ost- & Wiktualiemegasinet, Oskar.Johans-.ropeiska Iländer, Nordamerika o. Väst son, lager Slöjdg. 7, C., kontor \ Oxindien; svenska, engelska. tyska, o. torgsg. 9 B. C. franska språken, Odeng. 39, Ya.; r. t. Ostberg. A. P., Civiling., Braheg. 3, O. j,135 31, a. t. Vasa 33 32; bost. Stock - ' sund.. Orten, A., Grossh., Västerlångg. 47, Si.; bost. Skåneg. 87 B, Sö.. Ortopediska institut, se Gymnastikinr:r. Orvin, Harald, Bankkamrer, Helsingeg. 11III, Ya.j a. t. Va{;~ ' - Oscar, Humlegårdeg. 2, O. " Oscaria, SkomagasinetoFolkungag. 20 A, Sö. Oscars försam1~ngs fattigvårdsstyrelse, närg. 25 D b., O.Dj. Ba- Oscars o. Sofias Guldbröllopshem för åldriga -' makar, S!rå1?-e.g.1, Sö.; se f. ö. Rosenlunds Älder<1omshem: Oscarshamns Mekaniska Verkstads' och \ Skeppsdockas Aktiebolag, hufvudkont. Bamng. 1 A III, C. Osterman, Hans,.Aktiebolaget, Person o. LastautomohiJer, Motorcyklar, Gummiringar. Utställn., kontor o.lager Birgerjarlsg. 18, O. Garage Lästmakareg. 5, C. tt. t , 117, a. t. 1l~ 14, John Kr., Ing., Kungsg. 56; C.; r. t.' 31936, - Maria, Juvelerareaffär, Västerlångg. \60, St.; a. t _ Ivar, Kapten, Narvavägen 8 D b., O.Dj.; r. t , till kont. r. t W.,Kapten v.flottan,karlavägen82,0.dj. - Uno, Mäklare, L:a Nyg/8, St.; Jr.t. 8258, a. t ;bost. Handtrerkareg. 15 A, C.; r. t._16858, a.t ,,FINSPON.GS METALLV\ERKS A.-S. BERIDARE$ANSGATAN

14 804 Osterman-e-Oxenstierna. Ostermag, Fr~drika, Änkefru, IBirgerjarlsg. Otterström, A.. H., Dokto~i Od~ng. 49, Va. 10~, Va., r. t Eric, Ing., Sigtunag. 9, Va., r. t O. F., Ofverstelöjtn., Sibylleg. 4, O.Dj. Otting, N. F., Gravör, Atelje för :finare gra- - Hans, Birgerjarlsg. 13, C.; r. t , vyr, G:1a Brog. 4\)11,C.; a. t. Brunkeb. o '331. Osthoff, Irma, Korresp., Regeringsg. 52, C. - H. W., Grossh., Hjorthagsvägen 3, O.Dj. j Ostindiska Kaffe- & Thedepöten (inneh. Ryd- a. t , r. t. Österm blom & Co), kontor Kungsholmsg. 14 Otto, R. M., Direktör, Dalag. 1 e, C.; kontor (f. d. 10); C.; r. t. 48 :26,.a. t ; la-, o. lag-er, Västmannag...69, Va. ger Kungsg. 79, C. - C. V. B.,.Fabr.-förest., Osterrnalmsg, 13 Ostkustens Transportaktiebolag, verkst. dir., & 15, O. Karl Anober, verkställer alla slag af - Alfred A., Grossh., Birgerjarlsg. 98 II, bogseringar o. sjötransporter, pråmar Va.; a. t. Vasa 10228, r. t. Vasa ~O 99. ' uthyras, G:la Tullhuset, Stadsgården, Ottoson, Elyin, Regissör, Grefg. 57 IIl, O.Dj.; Bö.; r. t , o , a. t. a: t. Osterm Telegrafadr.:»Kusttransport», - & Co, Trikåvaror en gros, Jakobsg. 16. C. Ostrach, Manja, Fru, Södermannag. 64, se; Ottosson, H., Bokh., Brännkyrkag. 151, se. a. t E. A., Fil. kand., Greftureg. 22 B, O. Osvald, Hugo, Fil. lic. (Sv. Allm. Landt- - O. A., Ing., Drottningholmsvägen 4 B, C./ brukssällskap), Heimdalsg. 8, Va. Ouchakoff, Teophon, Jur. dr., Attach~ vid Oterdahl, Therese, Diakonissa, Diakonisa- Ryska GeJ'.-kollsul., Srt Eriksplan 4, Va.. anst.,..erstag. 1, Bä. Ouchterlony, O. W., Bokh. v. St, Järnv., -- A. F., Ankefru, KarlbergsvägeIl 85v, Va. Södermannag, 43, ss.. - F. O., Folkungag. 8 D, ss., a. t. Söder - Sally, Fru, f. Löthner, Sibylleg. 30, O Anna, Fröken, Birgerjarlsg. 113 A, Va. Othberg,Emma Elisa,b., Sjukvårdsförestånd:a, - Elsa, Fröken, Gymnastikdir., Hagag, 18, Sabbatsbergs.Alaerdomshem, Va. Va.; a. t. Vasa J. P., Narvavägen 37, O.Dj.; a. t Q. - Hanna, Fröken, Rörstrandsg. 56 B, Va. Ottelin, Odal, Lektor, Birgerjarlsg: 106IV, - Mina, Fröken, Vanadisvägen 21 Va. Va; a. t. Vasa 879, r. t Ninni, Fröken, Bankbiträde (Nord. Kre-. Ottenborg, Sven, Rensg, 12, Va. ditbanken), Rådmansg. 741, Va... Otter, M. o. J., Konfektaffär, Katarinavägen - O., Grossh., Linneg. 44 & 46 n.b., O.DJ.; 7, So.; a. t r. t Aug. Erhard, Postvaktm., Smålandsg. - Ernst, f. d. Jägm., Birgerjarlsg. 113 A, 14, C. Va.; a. t. Vasa von Otter, C. F., Frih., Kammarråd, Kom- - O. W., f. d. Kamrer v. Järnv., Rådmansg. mendörsg, 3, O. 74, Va.; r. t. Vasa C. F. S., Frih., Major, Karlavägen 78, - Einar, Kapten-v, Varhis Grenadjärregem., 6Dj.; r. t Rådmansg. 74, Va.. - H., Friherr.a, Birgerjarlsg. 65-A, Va.; a. t. - E. F., f. d. Revisor i Järnvägsstyr., Råd- Vasa 8569, r. t mansg. 741, Va. - M., Friherr.a, Kommendörsg. 27, O.Dj. - G. F., Statskomru, o. Byråchef i Stats- -C. q., Major ~. Positionsart.-reg., Uggel- kontoret, Florag. 4H, O.; a. t. Österm. viksg. 11, O.; a. t. Vasa Otterberg, Axel, Handl, (spee.-), Götg.22,Bö.; Owe, G. V., Faktor, Gullvifvan 11uppg.cm, bost. Högbergag. 40 III, Bö. Gröndal, Liljeholmen; a. t. Grönd Otterborg, S. M., Döfstumlär.a, Manilla- - Hj. W., Postexp., Storg. 17III, O.Dj. O.D}.; r. t Oven, C., Bagare, Västmannag. 24, C. - Anna, Skolköksförest:~, Rådmansg. 16, O.; Oxehufwud, M., Fröken, 'I'egnersg. 2 A, Va. a. t. Vasa R., Kapten, Stureg. 18 n 'b', O.; a. t. 6890, Ottergren, Fritz, Direktör, N. Blasieholmsh, r. t Träffas ej BH, C.; r. t , a. t. Brunkeb Oxe1gren, G. E., Ingenjör, Prästgårdsg.25, - Anna S., Fröken, Drottningg. 88 III, uppg. Bö.. B, C. Oxenstierna, G. G., Fil. mag., Sibylleg. 38, O. Ottermann, C. M., Juveler., Götg. 9, Sii.; - V. H. G., Frih., Sjökapten, Katarina a. t , r. t. Söder 1001; bost. s. Bang. 42 Al, Bö.; a. t. Söder g. 105; a. t Bengt G., Grefve, v. Häradshöfd., Si- Otterström, E. E., Arkitekt, Valling. 441, C.; bylleg. 38, O. a. t Siri, Grefvinna, f. Wallenberg, Sirishof, - O. K, Byggn.-ing., Jarll1g. 21, Aspudden. Djurgården. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ;~an~o~:å~~:;';s~d~

15 Sö.;,/ Oxenstierna - Palm. 805 Oxenstierna & Co, G.,' Speditionsaktiebola-Il Palin- 2 P~llin" p Pahlin. r, get, Norrlandag. 8 & 10, G.; r. t ,1 " -- I t ; telegrafadr.:»speditions- _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kelim- a o I bolag»,. port, Karlbergsväg. 24 Il, Va.; a. t. Vasa _ A. I., Ankefrih:a, Parkg. 4, G. 1060, r. t Oxygenol, Aktieb., BirgerjarIsg. 129, Va.:. _2 H. N., Kapten v. V. V. K, Konsult. ing., a. b 12898, r. t Hofslagareg. 1, 2 '/2 tr., G.; r. t. Norr 977. Pallin, E. V., Med. Doktor, Invärtes, spe- P. cielt nervsjukdomar, köns- o. underiifssjukdomar, Kungsg. BOn G.; Riks- o. Paalzow, Frida, Fru Uplandsg.47 Va.; a. t. allm, tel ', _2 Erik I, Redaktör, Riddareg. 35 & 37, J I Paasonen. K, Målare, Kungstensg, 29, Va.' O.Dj... Paban, E., Agenturer, Stjärng. 5, Va.; a. t. _2 And., Tjänstem. i Sv. Turistfören., Bir gerjarlsg , Va.; r. t _ T. F. ]l.. Bokh., Bondeg. 55, Si). -' N. O., 'I'allkonbrollör, Södermannag. 7 Il, _ Agnes, Fru, Stjärng. 5, Va.; a. t o r. t Ernst, Sadehnakare, Danviksg. 7, ss; Pallas, Hotell (inneh, Fru Carolina Borg), a. t Klarabergsg. 37, G. Pabelick, 35 Franz O..' A., Köpman, Engelbrektsg. -, tryckeri, Odeng. \ a. t , Va.; r. t. ~O, Pacific; Aktiebolaget,. Skeppsbron 28, St. Parm, Folke, Agronom, Red. (Tidn. Odlaren), Kungsholmsg. 23.(f. d. 13), G.; r. t. Handelsafdeln.:1 Import afitalien~ka 32026, a. t.a. t. Kungsh o. span~ka produkte~:.~~d: E I e k t r is k Palm, F., Aktieb., Textiler en gros, Mäsm at e ne l: Engrosförsäljning af elektr. tersarriuelsg 67 Sthlm l' a t metall- o. koltrådslampor, isolatorer m. r. t ', ".. _'.m. R. t. kontoret 20581,,chefen 51 40; G. E., Aktuarie, Badstug ,ss; a. t. a. t. kontoret 4567, chefen ankn, Te- Söder 2875 legr.vadr.»pacificbolag e. C. Y., Apotek~re, Tottvägen 11, Råsunda. Pacifist-Orden, Norrtullsg. 8 BIII, Va.; r. t. Gustaf R., Bankdir., kv. Drott 13; Li- 3052, a. t dingö Villast.: r. t. Lidingö 253. Packhusinspektionen, se Tullverkets lokal- - P. A., Bildhugg., Värtan; a. t. Värtan 9,. f(.rvaltningar; r. t \bost. Rensg. 8, Va. _.. Paereu, Maria, Fröken, Luntmakareg. 99, Va. - Agard, Dir., Bragevägen 5, O.; r. t. _ Titus, Ing., Tavastg. 26 Ar, Si). Osterm. 1673, a. t. Vasa \ Pagel, Axel, Grossh., kontoro. lager St. Nyg. - F., Direktör, Odeng. 106, Va.; r. t , 33, St.; bost. Stureg. 60, O. a. t Pagrotsky; Is., Köpman, Kungstensg. 10, Va. - J. A., Disp., Sot Eriksg. 14, G., r. t ; Pahlån, K. G., Tjänsteman, Tavastg.45, Sö, kontoret r. t. O. a. t. Ulfsunda l 06. Pahlin, se Palin. - Asta, Fru, Kronobergsg. 17, G. Paketpostexpedition,se Postkontoret. - Eva, Fru, f. Ramsay, Västmannag. 12, Palander, Louis,.Fruktaffär, Vasag. 44, G. Va.; a. t lmp. o. export af frukt. - - Maria, Fru, Heleneborgsg. 4, Sö.; a. t. Elin V.. M., Änke(ru, Braheg. 51, O. Söder _ Carin, Qfverst:a, Valhallavägen 37, O.; - Anna, Fröken, Beridarebansg. 23 BlI, G.; a. t. Osterm, 5589,,r. t Palatine's. Generalagentur, BrandfOrsäkr., - a. t Sonja, Fröken, Manicurist,.Hagag.54, Va.. Gösta Lindberg & Co,Regeringsg. 30, G. - Ferd., Grossh., Drottningholmsvägen 4BIV, Palen, A. G. P., Bergstng., Rörstrandsg. \ Va: 6 v, ' - G.; r. t Anders A., Handl., " Ringvägen 19, Sö.; l-n. A., Målare o. Lackerare, Beridare- a. t , r. t. Söder 808. bansg.21, G.. '. '- E. A., Handl., Birkag. 14', Va. Filip, HandI. (spec.-), Odeng. 69, Va.; a. t. 1 Pafin: 2 Pallin; 3 Pahlin. 5449; bost. Rörstrandsg. 32 lii Ö. g., Va ~---- _ Hild., Ing., konsult., Snickareg. 5, C. _3 J. L., Farm. kand.., Götg. 39, Sö. - K. J. M., lng., Kungsholms hamplan 3, G.' r...\1 Gösta F., Fil. mag., Södermannag. '71I. - A. A. E., Kapten, NorrtJ.llsg. ~8, Va. Sb.; r. t. 62,15. - KT., Kapten, Regeringsg. 82, G.; r.t F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.._ "'DA" ANS.ATAN,.,

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer